ZASADY UKŁADANIA PAPY LEMBIT EX W-PYE250 S54 M SBS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZASADY UKŁADANIA PAPY LEMBIT EX W-PYE250 S54 M SBS"

Transkrypt

1 ZASADY UKŁADANIA PAPY LEMBIT EX W-PYE250 S54 M SBS PODŁOŻE: DACH BETONOWY, DREWNIANY, BLACHA KONSTRUKCYJNA. Technologia jednowarstwowego krycia dachów papą zgrzewalna modyfikowaną SBS-em staje się coraz popularniejsza. Dzieje się tak głównie z powodów ekonomicznych - jednowarstwowe pokrycie jest tańsze od wielowarstwowego i wykonuje się szybciej, a więc potrzebny jest niższy nakład roboczogodzin. Gwarancja materiałowa na tak wykonane pokrycie wynosi do 15 lat. Papa wierzchniego krycia modyfikowana SBS-em typu LEMBIT EX W-PYE250 S54 M SBS przeznaczona jest do wykonywania jednowarstwowych pokryć dachowych nowych na podłożu z drewna i materiałów drewnopodobnych, betonu, materiałów termoizolacyjnych ( np. wełna mineralna, styropian ), dopuszczonych do stosowania pod bezpośrednie krycie papą oraz do wykonywania renowacji starych pokryć z papy. Można stosować na wszelkiego rodzaju konstrukcjach dachowych. Papę mocuje się do podłoża mechanicznie za pomocą odpowiednio dobranych łączników mechanicznych lub metodą zgrzewania. Ze względu na dużą wytrzymałość mechaniczną zaleca się stosowanie w konstrukcjach narażonych na czynniki mechaniczne. Na papę zgrzewalną wierzchniego krycia LEMBIT EX W-PYE250 S54 M SBS udziela się 15 lat gwarancji materiałowej. GŁÓWNE ZASADY WYKONAWCZE I.PODŁOŻE BETONOWE Podstawowe znaczenie dla jednowarstwowego krycia ma stan podłoża. Odpowiednim podłożem są wszystkie typowe lekkie konstrukcje dachowe, które pozwalają na osadzenie łączników mechanicznych do zabezpieczenia warstw. Mocowanie mechaniczne papy podkładowej i wierzchniego krycia do podłoża betonowego wykonujemy za pomocą łącznika mechanicznego : podkładka, wkręt, kołek rozporowy ( zdjęcie nr 1 ) Mocowanie mechaniczne płyt termoizolacyjnych wraz z papą podkładową i wierzchniego krycia do podłoża betonowego wykonujemy za pomocą łącznika mechanicznego: podkładka, wkręt, kołek rozporowy ( zdj. nr 2 ) 1

2 zdjęcie nr 1 zdjęcie nr 2 Długość łączników uzależniona jest od grubość warstwy izolacji termicznej. ŁĄCZNIKI NALEŻY KOTWIĆ W WARSTWIE KONSTRUKCYJNE DACHU ( NIE W GŁADZI CEMENTOWEJ). System dachowy lembit(krycie jednowarstwowe) Dach o konstrukcji betonowej ze spadkiem min.3%, max. 20%. Podłoża betonowe z zaprawy cementowej muszą być dojrzałe i uzyskać przed ułożeniem pokrycia papowego wilgotność mniejszą niż 6%. W przypadku wilgotności wyższej należy się liczyć z obniżoną przyczepnością ułożonej papy, a w dalszej perspektywie z powstaniem pęcherzy w pokryciu. Podłoże betonowe należy zgruntować środkiem hydroizolacyjnym np. LEMPLAST SUPER GRUNT SBS( LEMPLAST GRUNT). UKŁAD DACHU 1.Podłoże : beton/żelbeton, zagruntowane. 2.Wierzchnia warstwa: papa zgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS typu LEMBIT EX W-PYE250 S54 M SBS układana w systemie jednowarstwowym (łączenie metodą zgrzewania złączy papy). Zakłady podłużne o szerokości 12cm i poprzeczne od 12cm do 15cm, zgrzewamy tak, aby nastąpił równomierny wypływ masy o szerokości około od 0,5cm do 1cm. Powinny być wykonane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z kierunkiem najczęściej występujących wiatrów. Asfalt, który wypłynie należy posypać posypką w kolorze papy. Chroni to wypływy przed niszczącym promieniowaniem UV oraz podnosi estetykę pokrycia. Montaż : zgrzewanie. UWAGI WYKONAWCZE: 1.Obróbkę z pap należy wyprowadzić minimum 20cm ponad poziom połaci dachowej. 2. Aby nie doszło do załamania papy pod kątem 900 oraz zapobiec odklejaniu papy na krawędzi styku połaci dachowej z powierzchnią pionową, należy zastosować klin styropianowy oklejony papą podkładową o przekroju trójkątnym 5x5cm lub 10x10cm. 2

3 3. Zgrzew papy podkładowej poza KLINEM, zarówno na połaci dachowej, jak i na ścianie, powinien wynosić od 12 cm do 15cm. Aby zapobiec miejscowemu zgrubieniu, zaleca się wyprowadzenie papy wierzchniego krycia około 10cm poza krawędź papy podkładowej. 4. Paroizolację z pokrycia dachowego należy wyprowadzić na ścianę komina ponad izolacje termiczną dachu. Do obróbek dekarskich nie stosować pap zgrzewalnych oksydowanych z wkładką na welonie szklanym! II.PODŁOŻE DREWNIANE Użyte deski powinny mieć szerokość od 12 do 18 cm, grubość zapewniającą sztywność podłoża ( najczęściej od 25 do 32 cm ), wilgotność drewna nie powinna być większa niż 22%, zalecane jest układanie desek stroną dordzeniową do góry, co zapobiega po wyschnięciu powstaniu zagłębień, deski łączy się na styk, przy zachowaniu 2mm przerwy. Aby nie doszło do perforacji należy stosować łączniki z podkładkami oraz płaskim łbem (zdjęcie nr 3 i 4). zdjęcie nr 3 zdjęcie nr 4 Łączniki mechaniczne umieszczamy wzdłuż zakładu podłużnego na całej powierzchni dachu, kaletnicy i wokół urządzeń dachowych ( kominy, wentylatory, świetliki, i inne ). W celu ochrony podłoża drewnianego przed płomieniem należy w czasie zgrzewania zakładów zastosować przekładkę z papy podkładowej o szerokości ok. 33 cm np. P100/1600 S23. SYSTEM DACHOWY LEMBIT (KRYCIE JEDNOWARSTWOWE). Dach drewniany przy nachyleniu połaci większej niż 10%. Powinno być wykonane z desek o grubości zapewniającej sztywność podłoża przy danym rozstawie krokwi. Najczęściej stosuje się deski o grubości od 22 do 32 mm. Wskazane jest układanie desek stroną dordzeniową do góry. Połączenie arkuszy powinno wypadać na krokwi. Podłoże pod papy może być również wykonane ze płyty OSB, sklejki. 3

4 1.Podłoże: dach drewniany. W przypadku wykorzystania starych gontów papowych jako warstwy hydroizolacyjnej należy sprawdzić i dokonać mocowania gontów w miejscach gdzie odchodzą od podłoża za pomocą łączników mechanicznych. Wszelkiego rodzaju odspojenia,wybrzuszenia należy naprawić. Powierzchnia wykonana z gontów papowych nie może odchodzić od konstrukcji dachu wykonanej z desek. Wszelkie nie usunięte odspojenia lub źle zamocowana papa spowoduje odchodzenie papy wierzchniego krycia po zamontowaniu. Prace te należy wykonać z bardzo dużą starannością. W przypadku wilgotność drewna większej niż 22% można zastosować kominki wentylacyjne IDEAL, które są montowane za pomocą drewno wkrętów. W pokryciu naprawionym z gontów papowych należy nawiercić przez deski i gonty otwory wiertłem o średnicy 10mm w ilości około 5 otworów. Kominek wentylacyjny montujemy w miejscu wykonania otworów. Ponadto w miejscu, w którym będzie zgrzewana pap wierzchniego krycia LEMBIT EX W-PYE250 S54 M SBS należy wyciąć otwór o średnicy wewnętrznej wlotu kominka u podstawy oraz zgrzać na papie koło o średnicy około 30cm w celu dokładnego zdj. nr 5 zabezpieczenia szczelności : podłoże kominek- papa. Papę należy dokładnie zgrzać do kołnierza kominka i do podłoża ( zdj. nr 5). Wokół kominka wentylacyjnego należy zgrzać dodatkowy pierścień z papy wierzchniego krycia o średnicy około 30 cm oraz okleić kominek paskiem papy o szerokości około 15cm. Styk papy z wylotem kominka trzeba dodatkowo uszczelnić wykorzystując rozgrzaną masę asfaltową ściągniętą szpachelką ze spodniej strony ścinków papowych po uprzednim podgrzaniu palnikiem gazowym lub uszczelniaczem dekarskim. 2.W celu ochrony podłoża drewnianego przed płomieniem w czasie zgrzewania zakładów w papie wierzchniego krycia należy zastosować przekładkę z papy asfaltowej podkładowej typu P/100/1600 S23 o szer. do 33cm. Przekładka przymocowana jest łącznikami mechanicznymi wraz z papą wierzchniego krycia do podłoża. Chroni podłoże przed płomieniem palnika podczas wykonywania zakładów w papie zgrzewalnej wierzchniego krycia modyfikowanej SBS typu LEMBIT EX W-PYE250 S54 M SBS. Przekładkę i papę wierzchniego krycia mocujemy za pomocą łączników mechanicznych (podkładka, wkręt kpl. ), które rozmieszczamy wzdłuż zakładu podłużnego na całej powierzchni ; w strefie środkowej 3szt., bocznej - 6szt. i narożnikowej - 9szt. Montaż : mocowanie mechaniczne. W przypadku zgrzewania papy na podłożu ze starych gontów papowych, należy to podłoże zagruntować środkiem gruntującym Lemplast GRUNT( zużycie od 0,2 do 0,3kg/m2. Ponadto rezygnujemy z przekładki wykonanej z papy podkładowej o szerokości 33cm. 3.Papa zgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS-em typu LEMBIT EX W-PYE250 S54 M SBS jest układana w systemie jednowarstwowym (łączenie za pomocą łączników mechanicznych w części bez masy asfaltowej i następnie zgrzewanie złącz papy). Mocujemy za pomocą łączników mechanicznych (podkładka, wkręt kpl. ), rozmieszczamy wzdłuż zakładu podłużnego na całej powierzchni ; w strefie środkowej 3szt., bocznej - 6szt. i narożnikowej 9szt. (dla obiektu w I strefie wiania wiatru i o wysokości do 20m). Brzeg podkładki lub grzybka powinien znajdować się w odległości minimum 2cm od brzegu papy. Łączniki należy rozmieszczać równomiernie wzdłuż zakładu papy. Odległość pomiędzy poszczególnymi punktami zamocowania powinna wynosić w strefie bocznej i narożnikowej około 20cm, 4

5 natomiast w strefie środkowej dachu od 40cm do 60cm. Papy wierzchniego krycia nie zgrzewamy do podłoża, a tylko na szerokość przekładki wykonując zakłady podłużne. Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady: podłużny: 12 cm, poprzeczny: od 12cm do 15cm. Asfalt, który wypłynie należy posypać posypką w kolorze papy. Chroni to wypływy przed niszczącym promieniowaniem UV oraz podnosi estetykę pokrycia. Zakłady powinny być wykonane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z kierunkiem najczęściej występujących wiatrów. W przypadku nachylenia połaci dachowej powyżej 450 zaleca się wyprowadzenie dodatkowych zamocowań mechanicznych także na końcach rolek. Po rozwinięciu rolki w miejscu zgrzewania należy w górnej części od kalenicy zamocować arkusz papy mechanicznie za pomocą gwoździ papowych. III.BLACHA TRAPEZOWA Pokrycie jednowarstwowe mocowane mechaniczne na izolacji termicznej ze styropianu lub wełny mineralnej. Łączniki mechaniczne umieszczamy wzdłuż zakładu podłużnego na całej powierzchni dachu, kaletnicy i wokół urządzeń dachowych ( kominy, wentylatory, świetliki, i inne ). Aby nie doszło do perforacji pokrycia należy stosować łączniki teleskopowe w zestawie : grzybek plastikowy i wkręt samo nawiercający ( zdjęcie nr 6, 7,8 ). Ponadto należy zastosować papę zgrzewalną podkładowa typu LEMBIT O PLUS MEMBRANA, która likwiduje skraplanie się pary wodnej zawartej w powietrzu (punkt rossy). Długość łączników uzależniona jest od grubość warstwy izolacji termicznej. zdj. nr 6 zdj. nr 7 zdj. nr 8 SYSTEM DACHOWY LEMBIT(KRYCIE JEDNOWARSTWOWE) Dach z blachy trapezowej (spadek min.3,5%,max.20%) mocowanie mechaniczne na izolacji termicznej ze styropianu nie oklejonego papą. 5

6 1.Podłoże : blacha trapezowa, konstrukcyjna. 2.Paroizolacja należy zastosować papę zgrzewalną podkładową typu LEMBIT SUPER PAROIZOLACJA S20 AL+PYE (folia paroizolacyjna) papę układamy luźno i zgrzewamy zakłady podłużne o szerokości 9cm i poprzeczne od 12cm do 15cm. Papa paroizolacyjna podkładowa uniemożliwia skraplanie się pary wodnej zawartej w powietrzu (punkt rossy). 3.Izolacja termiczna z styropianu nie oklejonego papą. Płyty mocujemy za pomocą łączników mechanicznych typu (tuleja, wkręt samo nawiercający kpl.) poprzez zakładkę i papę podkładową (paroizolację) do podłoża z blachy trapezowej. 4.W celu ochrony płyt styropianowych przed płomieniem w czasie zgrzewania zakładów w papie wierzchniego krycia LEMBIT EX W-PYE250 S54 M SBS należy zastosować przekładkę z papy asfaltowej podkładowej typu P/100/1600 S23 o szer. do 33cm. Przekładka przymocowana jest łącznikami mechanicznymi wraz z papą wierzchniego krycia i płytami styropianowymi do podłoża z blachy trapezowej. 5.Wierzchnia warstwa - papa zgrzewalna wierzchniego krycia LEMBIT EX W-PYE250 S54 M SBS. Mocujemy za pomocą łączników mechanicznych- teleskopowe (tuleja, wkręt samo nawiercający kpl. ),które rozmieszczamy wzdłuż zakładu podłużnego na całej powierzchni ; w strefie środkowej 3szt., bocznej - 6szt. i narożnikowej - 9szt. (dla obiektu w I strefie wiania wiatru i o wysokości do 20m). Brzeg grzybka powinien znajdować się w odległości minimum 2cm od brzegu papy. Długość łączników uzależniona jest od grubość warstwy izolacji termicznej. Papy wierzchniego krycia nie zgrzewamy bezpośrednio do styropianu, a tylko na szerokość przekładki wykonując zakłady podłużne! Zakłady podłużne o szerokości 12cm i poprzeczne od 12cm do 15cm, zgrzewamy tak, aby nastąpił równomierny wypływ masy o szerokości około od 0,5cm do 1cm. Asfalt, który wypłynie należy posypać posypką w kolorze papy. Chroni to wypływy przed niszczącym promieniowaniem UV oraz podnosi estetykę pokrycia. Zakłady powinny być wykonane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z kierunkiem najczęściej występujących wiatrów. PŁYTY TERMOIZOLACYJNE Powinny posiadać sztywność zapewniającą pełna ochronę pokrycia przed przewidywanymi naciskami zewnętrznymi. Wymagania te są spełnione przez płyty styropianowe, płyty z wełny mineralnej dopuszczonej pod bezpośrednie krycie papą oraz płyty warstwowe ze styropianu oklejonego papą. ZASADY MOCOWANIA PAPY DO POŁACI DACHOWEJ Papę zgrzewalną wierzchniego krycia modyfikowaną SBS-em typu LEMBIT EX W-PYE250 S54 M SBS mocuje się do podłoża mechanicznie za pomocą odpowiednich łączników mechanicznych. Papę rozwija się bezpośrednio na warstwie termoizolacyjnej ( jeżeli taka występuje ). Po rozwinięciu należy ją zamocować mechanicznie wraz z warstwą termoizolacyjną do podłoża w miejscach zakładów wzdłużnych i czołowych. Dobór typu łączników mechanicznych zależy od rodzaju podłoża, w którym będzie osadzony ( beton, blacha,drewno ) oraz od grubości zastosowanej izolacji termicznej. 6

7 Liczba łączników mechanicznych ( przypadających na 1m2 połaci ) powinna wynikać z obliczeń statycznych uwzględniających : Wartość sił ssących ( strefa wiatrowa, ekspozycja budynku, wysokość budynku, strefa dachu ). Wytrzymałości materiałów ( nośność łącznika, nośność połączeń łącznik papa i łącznik podłoże ). Wartość sił ssących określa się na podstawie aktualnie obowiązującej Polskiej Normy. Parametry wytrzymałościowe łącznika uwzględniające połączenie z podłożem określone są w aprobatach technicznych lub podaje je producent. Wytrzymałość połączenia ( łącznik papa ) uzależniona jest od wytrzymałości papy, kształtu łącznika oraz charakteru obciążeń. Dla pap typu LEMBIT określono nośność połączenia na poziomie 0,6KN. Wartość ta jest wyższa od nośności samego łącznika czy połączenia łącznik podłoże. W przypadku braku obliczeń, dla budynków o wysokości do 20m położonych w strefie obciążeń wiatrem, łączniki mechaniczne można rozmieszczać w następujący sposób : Nazwa strefy Środkowa Brzegowa Narożnikowa Liczba łączników na 1m Liczba łączników jest zależna od strefy dachu, wielkości występujących sił ssących, zależnych od strefy wiatrowej, w jakiej jest zlokalizowany budynek oraz od jego wielkości ( patrz tabela ). Rozmieszczenie łączników przy mocowaniu papy wierzchniego krycia typu LEMBIT EX W-PYE250 S54 M SBS powinno być wykonane w taki sposób, aby brzeg podkładki lub grzybka znajdował się w odległości minimum 2cm od brzegu papy. W przypadku nachylenia połaci dachowej powyżej 450 zaleca się wyprowadzenie dodatkowych zamocowań mechanicznych także na końcach rolek. Aby uniknąć zgrubień na zakładach zaleca się przycięcie pod kątem 450 narożnika papy po spodniej stronie zakładu. Dodatkowo rolki papy należy połączyć w miejscach zakładów wzdłużnych i czołowych metodą zgrzewania. Zakłady papy należy wykonać ze szczególną starannością, gdyż jakość ich wykonania w dużym stopniu decyduje o szczelności pokrycia. Należy uzyskać wypływ masy asfaltowej o szerokości ok. 0,5-1,0 cm na całej długości zgrzewu, potwierdza to prawidłowość jego wykonania. Miejsca wypływu masy asfaltowej należy posypać posypką, co chroni przed działaniem promieniowania UV oraz poprawi wygląd dachu Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu papy. 7

8 Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy papy aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i równomiernym rozwijaniem rolki(zdj. nr 9) zdj. nr 9 UWAGA: Za właściwe zaprojektowanie i wykonanie pokrycia dachowego zgodnego z przeznaczeniem i zasadami wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej, w każdym pojedyńczym przypadku, odpowiada projektant, inspektor nadzoru i wykonawca. P.P.H.LEMAR Sp. z o.o Skoki ul. Skocka 54 Tel./fax ,

OPIS TECHNICZNY. Zadanie obejmuje termomodernizację dachu Gimnazjum nr 1w Koronowie przy ulicy

OPIS TECHNICZNY. Zadanie obejmuje termomodernizację dachu Gimnazjum nr 1w Koronowie przy ulicy OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 1.1. Zlecenie inwestora; 1.2. Wizja lokalna w terenie, pomiary; 1.3. Dokumentacja zdjęciowa; 2. Przedmiot i lokalizacja zadania Zadanie obejmuje termomodernizację

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT IZOLACYJNYCH

PODSTAWOWE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT IZOLACYJNYCH PODSTAWOWE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT IZOLACYJNYCH 1. Przygotowanie podłoża: podłoże musi być wystarczająco wytrzymałe i sztywne, by zapewniło przeniesienie obciążeń przewidywanych w czasie eksploatacji,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU PAP ZGRZEWALNYCH WERNER JANIKOWO

INSTRUKCJA MONTAŻU PAP ZGRZEWALNYCH WERNER JANIKOWO INSTRUKCJA MONTAŻU PAP ZGRZEWALNYCH WERNER JANIKOWO ZASADY OGÓLNE Papy zgrzewalne WERNER JANIKOWO są znakomitym materiałem przeznaczonym do renowacji starych i wykonywania nowych pokryć dachowych. Wykonując

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu remontu i termomodernizacji dachu Zespołu Szkół im. Leona Wyczółkowskiego we Wtelnie

OPIS TECHNICZNY. do projektu remontu i termomodernizacji dachu Zespołu Szkół im. Leona Wyczółkowskiego we Wtelnie OPIS TECHNICZNY do projektu remontu i termomodernizacji dachu Zespołu Szkół im. Leona Wyczółkowskiego we Wtelnie 1. Podstawa opracowania 1.1. Zlecenie inwestora; 1.2. Wizja lokalna w terenie, pomiary;

Bardziej szczegółowo

Proponowane rozwiązania do krycia dachów.

Proponowane rozwiązania do krycia dachów. Proponowane rozwiązania do krycia dachów. Poniżej przedstawiam Państwu przykładowy system montażu STYROPAPY i obróbki dachów. I. Obróbka murków ogniowych itp. 1. Impregnat 2. Paroizolacja 3.Styropapa oklejona

Bardziej szczegółowo

KARTA TECHNICZNA STYROLAMIN NRO.PERFEKT ZAKRES STOSOWANIA INSTRUKTAŻ WYKONAWCZY. Termoizolacja dachu płaskiego płytami STYROLAMIN NRO

KARTA TECHNICZNA STYROLAMIN NRO.PERFEKT ZAKRES STOSOWANIA INSTRUKTAŻ WYKONAWCZY. Termoizolacja dachu płaskiego płytami STYROLAMIN NRO KARTA TECHNICZNA STYROLAMIN NRO.PERFEKT Termoizolacja dachu płaskiego płytami STYROLAMIN NRO ZAKRES STOSOWANIA INSTRUKTAŻ WYKONAWCZY Płyty STYROLAMIN NRO wytwarzane są z płyt styropianowych typu EPS 70,

Bardziej szczegółowo

Zbyt wąskie zakłady podłużne w niewidocznej warstwie podkładowej papy.

Zbyt wąskie zakłady podłużne w niewidocznej warstwie podkładowej papy. Podczas wykonywania prac dekarskich są popełniane liczne błędy w trakcie zgrzewania pap w wyniku czego powstają usterki, które doprowadzają do przecieków wód opadowych powodujących niszczenie pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

Instrukcja układania pap zgrzewalnych Nexler

Instrukcja układania pap zgrzewalnych Nexler Instrukcja układania pap zgrzewalnych Nexler Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Zasady aplikacji papy zgrzewalnej... 3 3. Dobór odpowiednich produktów... 4 4. Główne zasady przy doborze pap... 5 5. Materiały

Bardziej szczegółowo

ZAKRES STOSOWANIA INSTRUKTAŻ WYKONAWCZY

ZAKRES STOSOWANIA INSTRUKTAŻ WYKONAWCZY KARTA TECHNICZNA IZOLAMIN NRO.PERFEKT Termoizolacja dachu płaskiego płytami IZOLAMIN NRO ZAKRES STOSOWANIA INSTRUKTAŻ WYKONAWCZY Płyty IZOLAMIN NRO wytwarzane są z płyt styropianowych typu EPS 60, EPS

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych POKRYCIE DACHU PAPĄ TERMOZGRZEWALNĄ KOD 45261214

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych POKRYCIE DACHU PAPĄ TERMOZGRZEWALNĄ KOD 45261214 Załącznik nr 8 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych POKRYCIE DACHU PAPĄ TERMOZGRZEWALNĄ KOD 45261214 OBRÓBKI BLACHARSKIE, RYNNY I RURY SPUSTOWE KOD 45231320 INSTALACJA ODGROMOWA

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOBORU MATERIAŁÓW W DO IZOLACJI PRZEGRÓD D BUDOWLANYCH BIAŁYSTOK 12.03.2016

KRYTERIA DOBORU MATERIAŁÓW W DO IZOLACJI PRZEGRÓD D BUDOWLANYCH BIAŁYSTOK 12.03.2016 KRYTERIA DOBORU MATERIAŁÓW W DO IZOLACJI PRZEGRÓD D BUDOWLANYCH BIAŁYSTOK.0.06 O NASZEJ FIRMIE Lider w zakresie szerokości oferty asortymentowej w hydroizolacjach i chemii budowlanej zakład w Gdańsku Połączenie

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR 10/2015/B/M

DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR 10/2015/B/M DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR 10/2015/B/M 1. Producent: SWISSPOR Polska Sp. z o.o. ul. Kroczymiech 2, 32-500 Chrzanów 2. Zakład produkcyjny: SWISSPOR Polska Sp. z o.o., ul. Waszkiewicza 55, 66-300 Międzyrzecz

Bardziej szczegółowo

ROBOTY W ZAKRESIE POKRYĆ DACHOWYCH (Kod CPV 45260000)

ROBOTY W ZAKRESIE POKRYĆ DACHOWYCH (Kod CPV 45260000) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-04 ROBOTY W ZAKRESIE POKRYĆ DACHOWYCH (Kod CPV 45260000) 46 Spis treści 1. WSTĘP... 48 2. MATERIAŁY... 48 3. SPRZĘT... 50 4. TRANSPORT...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST-2.6 WKLEJENIE PAPY TERMOZGRZEWALNEJ

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST-2.6 WKLEJENIE PAPY TERMOZGRZEWALNEJ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST-2.6 WKLEJENIE PAPY TERMOZGRZEWALNEJ Numery pozycji - Słownik Zamówień Publicznych Wykonanie pokryć dachowych 45260000 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY / CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

OPIS TECHNICZNY / CHARAKTERYSTYKA ROBÓT 1. TEMAT OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY / CHARAKTERYSTYKA ROBÓT Tematem niniejszego opracowania jest przedmiar robót na roboty objęte zadaniem "Wymiana pokrycia papowego, opierzeń, rynien i rur spustowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE wykonania i odbioru robót budowlanych ST

SPECYFIKACJE TECHNICZNE wykonania i odbioru robót budowlanych ST S t r o n a 1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE wykonania i odbioru robót budowlanych ST Nazwa zadania: WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 Nazwa i adres obiektu budowlanego: MAŁKINIA GÓRNA

Bardziej szczegółowo

REMONT DACHU STRAZNICY W DOPIEWIE PRZY UL. SZKOLNEJ 21 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROZDZIAŁ 2 ARCHITEKTURA LUTY 2007

REMONT DACHU STRAZNICY W DOPIEWIE PRZY UL. SZKOLNEJ 21 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROZDZIAŁ 2 ARCHITEKTURA LUTY 2007 2.2. POKRYCIA DACHOWE POKRYCIE Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ 1.Wstęp 1.1.Przedmiot ST Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem pokrycia dachów z papy termozgrzewalnej,

Bardziej szczegółowo

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 5/2017/B/P

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 5/2017/B/P KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 5/2017/B/P 1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Warstwowe płyty izolacyjne BITERM, BITERM EPS 200 PARKING 2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: EPS

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp. str. 3. 2. Przechowywanie, transport, termin wykorzystania pap... str. 3. 2.1. Przechowywanie... str. 3. 2.2. Transport... str.

1. Wstęp. str. 3. 2. Przechowywanie, transport, termin wykorzystania pap... str. 3. 2.1. Przechowywanie... str. 3. 2.2. Transport... str. Spis treści : 1. Wstęp. str. 3 2. Przechowywanie, transport, termin wykorzystania pap... str. 3 2.1. Przechowywanie... str. 3 2.2. Transport.... str. 3 2.3. Termin wykorzystania pap.. str. 3 3. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

System STYROPAPA DMS TERM. Ciepło, którego potrzebujesz!!!

System STYROPAPA DMS TERM. Ciepło, którego potrzebujesz!!! Ciepło, którego potrzebujesz!!! Zatrzymać ciepło Miejsca słabe termicznie Wysokie rachunki za ogrzewanie, zawilgocenie ścian i stropów, a także rozwój grzybów i pleśni w domu to wszystko nas czeka, jeśli

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montaŝu płyt warstwowych STYROPAPA - ARBET

Instrukcja montaŝu płyt warstwowych STYROPAPA - ARBET Instrukcja montaŝu płyt warstwowych STYROPAPA - ARBET 1. Montowanie styropapy za pomącą łączników mechanicznych PodłoŜe, zarówno nowe jak i stare, trzeba dobrze oczyścić z brudu oraz usunąć istniejące

Bardziej szczegółowo

Kod Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) B KRYCIE DACHU PAPĄ

Kod Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) B KRYCIE DACHU PAPĄ SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod 45260000-4 Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) B-01-00-00 KRYCIE DACHU PAPĄ 1 1 WSTĘP 1.1 Przedmiot ST

Bardziej szczegółowo

ZAKRES STOSOWANIA INSTRUKTAŻ WYKONAWCZY

ZAKRES STOSOWANIA INSTRUKTAŻ WYKONAWCZY ZAKRES STOSOWANIA INSTRUKTAŻ WYKONAWCZY Płyty STYROLAMIN NRO wytwarzane są z płyt styropianowych typu EPS 60, EPS 70, EPS 80, EPS 100, EPS 150 lub EPS 200 z surowca białego, a także PASSIVE EPS 60, EPS

Bardziej szczegółowo

Dach płaski. > Dachy płaskie

Dach płaski. > Dachy płaskie Dach płaski Dach - część budynku, która służy do ochrony przed czynnikami atmosferycznymi, zmianami temperatury, nadmiernym nasłonecznieniem, wiatrem i zanieczyszczeniami generowanymi przez zakłady produkcyjne.

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR 7/2015/B/CH

DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR 7/2015/B/CH DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR 7/2015/B/CH 1. Producent: SWISSPOR Polska Sp. z o.o. ul. Kroczymiech 2, 32-500 Chrzanów 2. Zakład produkcyjny: SWISSPOR Polska Sp. z o.o. ul. Kroczymiech 2, 32-500 Chrzanów 3. Typ

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU REMONTU DACHU ORAZ WYMIANY POSZYCIA. OBIEKT HALA D nawa I, II, III,

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU REMONTU DACHU ORAZ WYMIANY POSZYCIA. OBIEKT HALA D nawa I, II, III, OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU REMONTU DACHU ORAZ WYMIANY POSZYCIA OBIEKT HALA D nawa I, II, III, Inwestor : KOFAMA KOŹLE S.A. Lokalizacja : 47-205 Kędzierzyn Kożle, ul. Portowa 47, Podstawa Opracowania Oraz

Bardziej szczegółowo

B-03 ELEMENTY DREWNIANE Strona 1 / Stron 5

B-03 ELEMENTY DREWNIANE Strona 1 / Stron 5 ELEMENTY DREWNIANE Strona 1 / Stron 5 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru elementów drewnianych ścian i dachu.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DOT. WYMIANY POKRYCIA DACHOWGO NA BUDYNKU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ POŁOŻONEJ PRZY UL. MICKIEWICZA 1 DRYGAŁY 12-230 BIAŁA PISKA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Biała Piska

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FLAGOWYCH PROFILI ICOPAL AL 73 /1,3/ 2200

SYSTEM FLAGOWYCH PROFILI ICOPAL AL 73 /1,3/ 2200 Aluminiowe Profilowane Listwy Dociskowe SYSTEM FLAGOWYCH PROFILI ICOPAL AL 73 /1,3/ 2200 ICOPAL S.A. Lipiec 2014 Opracował : GGŁ, BGA 22/9/2011 Powerpoint Template Page 1 22/9/2011 Powerpoint Template

Bardziej szczegółowo

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 9/2017/B/C

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 9/2017/B/C KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 9/2017/B/C 1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Warstwowe płyty izolacyjne BITERM ROLLBAHN, BITERM ROLLBAHN EPS 100 dach podłoga 2. Oznaczenie typu

Bardziej szczegółowo

Aluminiowe Profilowane Listwy Dociskowe ICOPAL STANDARD AL 40 /1,0 / 2000

Aluminiowe Profilowane Listwy Dociskowe ICOPAL STANDARD AL 40 /1,0 / 2000 Aluminiowe Profilowane Listwy Dociskowe ICOPAL STANDARD AL 40 /1,0 / 2000 ICOPAL S.A. Lipiec 2014 Opracował : GGŁ, BGA 22/9/2011 Powerpoint Template Page 1 22/9/2011 Powerpoint Template Page 2 Obróbka

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Remont i termomodernizacja dachu Zespołu Szkół im. Leona Wyczółkowskiego we Wtelnie

PRZEDMIAR ROBÓT Remont i termomodernizacja dachu Zespołu Szkół im. Leona Wyczółkowskiego we Wtelnie PRZEDMIAR ROBÓT Remont i termomodernizacja dachu Zespołu Szkół im. Leona Wyczółkowskiego we Wtelnie Data: 2009-04-03 Budowa: Remont i termomodernizacja dachu Zespołu Szkół im. Leona Wyczółkowskiego we

Bardziej szczegółowo

Politechnika Lubelska

Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Budownictwa i Architektury TECHNOLOGIA INFORMACYJNA PROJEKT NR 1 FORMATOWANIE PLIKÓW TEKSTOWYCH Wykonał: Sprawdził: Król Julian Szeregowy Kowalski Lublin 2012/2013 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań technicznych

Katalog rozwiązań technicznych Katalog rozwiązań technicznych Szczegóły oferty: www.nexler.pl Nazwa wyrobu Nexler PREMIUM Papa wierzchniego krycia Nexler PREMIUM H (PYE PV S) Nexler PREMIUM ONE (PYE PV S) Nexler PREMIUM H (PYE PV S)

Bardziej szczegółowo

3.Pochodzenie/miejsce produkcji: Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Budowlanych

3.Pochodzenie/miejsce produkcji: Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Budowlanych 80-051 dańsk Str.1/5 1.Nazwa handlowa wyrobu: Papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa 2.Producent: Przedsiębiorstwo Produkcji 80-051 dańsk, 3.Pochodzenie/miejsce produkcji: Przedsiębiorstwo Produkcji, 80-051

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WARUNKÓW TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA WARUNKÓW TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT dla zadania: SPECYFIKACJA WARUNKÓW TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Wykonanie robot dekarskich i ciesielskich na budynku przy ul. Gliwickiej 13 w Katowicach" Roboty dekarskie kod CPV 4526 19 10-6.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych POKRYCIE Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres prac przewidzianych w ramach zamówienia. Termoizolacja budynków na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków we Włocławku

Szczegółowy zakres prac przewidzianych w ramach zamówienia. Termoizolacja budynków na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków we Włocławku ZAŁĄCZNIK NR 2 Szczegółowy zakres prac przewidzianych w ramach zamówienia Termoizolacja budynków na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków we Włocławku Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE REMONTU IZOLACJI TARASU PAPĄ TERMOZGRZEWALNĄ. Rektoratu UJK w Kielcach ul. Żeromskiego 5

WYKONANIE REMONTU IZOLACJI TARASU PAPĄ TERMOZGRZEWALNĄ. Rektoratu UJK w Kielcach ul. Żeromskiego 5 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH /SST 00.01/ WYKONANIE REMONTU IZOLACJI TARASU PAPĄ TERMOZGRZEWALNĄ Rektoratu UJK w Kielcach ul. Żeromskiego 5 1.0 PRZEDMIOT I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Informacja Techniczna Wyrobu Nr.: IT- 50/2006 rew.6 Data: 15.01.2015 Strona: 1/2 Icopal S.A. 98-220 Zduńska Wola ul. Łaska 169/197 Glasbit G200 S40 Szybki Profil SBS 1. Nazwa handlowa wyrobu: Papa asfaltowa

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna - ST kod CPV Wykonanie pokryć dachowych z papy

Specyfikacja Techniczna - ST kod CPV Wykonanie pokryć dachowych z papy Specyfikacja Techniczna - ST kod CPV 45 26 10 00-4 Wykonanie pokryć dachowych z papy 1.WSTĘP 1.1.Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU NA BUDYNKU PRZY UL. KOŁŁĄTAJA 31 W SŁUPSKU INWESTOR : OBIEKT : POCZTA POLSKA S.A. REGION PIONU INFARSTRUKTURY UL. TARG RAKOWY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT BUDYNKU UP CZŁUCHÓW INWESTOR : OBIEKT : BUDYNEK UP CZŁUCHÓW UL. WOJSKA POLSKIEGO 2 77-300 CZŁUCHÓW POCZTA POLSKA S.A. DZIAŁ INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

DOKUMENTACJA TECHNICZNA DOKUMENTACJA TECHNICZNA Inwestor: Powiatowy Zakład Zarządzania Nieruchomościami ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 41 44-300 Wodzisław Śląski Opracowanie: Sprawdził: inż. Mateusz Cnota mgr inż. arch. Tomasz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu profili

Instrukcja montażu profili Instrukcja montażu profili Montaż rusztu jednopoziomowego na wieszakach ES Profil CD60 BUDMAT Profil UD27 BUDMAT Wieszak ES60/75 (lub 125, 175, 225) BUDMAT Łącznik wzdłużny BUDMAT 2,6 mb 0,6 mb 3,5 szt

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA REMONT POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKÓW IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ŁÓDŹ, UL. PADEREWSKIEGO 24 Sporządził: Tomasz Karaczko 1 Opis przedmiotu zamówienia. Remont pokrycia dachowego

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DOT. WYMIANY POKRYCIA DACHOWGO NA BUDYNKU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ POŁOŻONEJ PRZY UL. Kościuszki 21 BIAŁA PISKA 12-230 BIAŁA PISKA.. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Biała

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UKŁADANIA PAP TERMOZGRZEWALNYCH

INSTRUKCJA UKŁADANIA PAP TERMOZGRZEWALNYCH INSTRUKCJA UKŁADANIA PAP TERMOZGRZEWALNYCH 2 Spis treści 1 Wstęp 2 Transport 3 Przechowywanie 4 Oznakowanie oraz certyfikacja produktu 5 Elementy składowe pap 6 Instrukcja układania pap termozgrzewalnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TEMAT: WYMIANA POKRYCIA DACHU BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 10 przy ul. OBROŃCÓW POKOJU 14 W GŁOGOWIE ADRES : 67-200 GŁOGÓW, ul. OBROŃCÓW POKOJU 14

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Zadanie inwestycyjne: SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST(5) Centrum Dydaktyczne Badań Kół Zębatych P W S Z im. Prezydenta S. Wojciechowskiego w Kaliszu Lokalizacja: Kalisz

Bardziej szczegółowo

NAPRAWA POKRYCIA DACHU BUDYNKU POLIKLINIKI:

NAPRAWA POKRYCIA DACHU BUDYNKU POLIKLINIKI: Specyfikacja Techniczna zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. ( Dz. U. nr 202, poz. 2072 ). NAPRAWA POKRYCIA DACHU BUDYNKU POLIKLINIKI: 1. WSTĘP. 1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : Maj 2012 r. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł. Słownie: zero i 00/100 zł

DATA OPRACOWANIA : Maj 2012 r. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł. Słownie: zero i 00/100 zł KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku Hali Sportowej przy iceum Ogólnokształcącym w Sierpcu ADRES INWESTYCJI : ul. Sucharskiego 2, 09-200 Sierpc INWESTOR : Starostwo Powiatowe

Bardziej szczegółowo

Józef Kucharczyk 71-204 Szczecin ul. Listopadowa 12 Konto: PKO BP II o/szczecin 96 1020 4795 0000 9102 0040 9128 tel. 91/48-74-584 kom.

Józef Kucharczyk 71-204 Szczecin ul. Listopadowa 12 Konto: PKO BP II o/szczecin 96 1020 4795 0000 9102 0040 9128 tel. 91/48-74-584 kom. Józef Kucharczyk 71-204 Szczecin ul. Listopadowa 12 Konto: PKO BP II o/szczecin 96 1020 4795 0000 9102 0040 9128 tel. 91/48-74-584 kom. 602 792 220 Szczecin 11.09.2006r SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU lipiec 2014 1 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 1. Projekt zagospodarowania terenu str. 2a 2. Opis techniczny str. 3 2.1 Podstawa opracowania str. 3 2.2 Charakterystyka budynku str. 3 2.2.1 Opis prac str. 4 2.3

Bardziej szczegółowo

MontaŜ kominka wentylacyjnego Technologia Szybki Syntan SBS

MontaŜ kominka wentylacyjnego Technologia Szybki Syntan SBS MontaŜ kominka wentylacyjnego Technologia Szybki Syntan SBS Układ Jednowarstwowy: 1. Siplast Primer Szybki Grunt SBS 2. Kominek Wentylacyjny z łatą z papy Wentylacja Baza 3 Szybki Syntan SBS 3. Extra-Wentylacja

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Budowlanych. IZOLMAT Sp. z o.o., Gdańsk, ul. Sandomierska 38

Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Budowlanych. IZOLMAT Sp. z o.o., Gdańsk, ul. Sandomierska 38 INFORMACA TECHNICZNA WYROBU Nr IT-13-CE/2011 z dnia r. Str.1/5 1.Nazwa handlowa wyrobu: Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia 2.Producent:, 3.Pochodzenie/miejsce produkcji:,, 4.Nazwa i numer notyfikowanej

Bardziej szczegółowo

BauderTHERM Struktura nadająca tempo. Systemy Dachów Stromych Systemy Dachów Płaskich Systemy Dachów Zielonych

BauderTHERM Struktura nadająca tempo. Systemy Dachów Stromych Systemy Dachów Płaskich Systemy Dachów Zielonych Struktura nadająca tempo Systemy Dachów Stromych Systemy Dachów Płaskich Systemy Dachów Zielonych Papy na najlepsze czasy W dachu płaskim liczy się dzisiaj szczególnie szybkość wykonania i opłacalność.

Bardziej szczegółowo

inż. Lech Dworzyński Prezes Zarządu

inż. Lech Dworzyński Prezes Zarządu KATALOG PRODUKTÓW 2014/2015 Szanowni Państwo, dziękujemy, że od ponad dwudziestu pięciu lat jesteście z nami. Zawsze uważnie słuchamy Waszych rad i uwag, a swoją ofertę przygotowujemy i aktualizujemy w

Bardziej szczegółowo

Systemy zielonego dachu

Systemy zielonego dachu Systemy zielonego dachu 1. Układ warstw odwrócony Pokrycie w układzie odwróconym dwuwarstwowe z dociepleniem z płyt z XPS z zastosowaniem papy zgrzewalnej wierzchniego krycia, antykorzennej LEMBIT ZIELONY

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Remont dachu. Egz. nr:... Budowa : Gmina Leśnica. Kod CPV : Robory budowlane. Obiekt : REMONT BUDYNKU KOMUNALNEGO

PRZEDMIAR ROBÓT. Remont dachu. Egz. nr:... Budowa : Gmina Leśnica. Kod CPV : Robory budowlane. Obiekt : REMONT BUDYNKU KOMUNALNEGO STRONA TYTUŁOWA Egz. nr:... Budowa : Gmina Leśnica Kod CPV : 45000000-7 Robory budowlane Obiekt : REMONT BUDYNKU KOMUNALNEGO Adres : 47-150 Lesnica UL.Plac Narutowicza 26 Inwestor : Gmina Leśnica Adres

Bardziej szczegółowo

Hydroizolacje bitumiczne

Hydroizolacje bitumiczne Hydroizolacje bitumiczne dachy płaskie tarasy fundamenty świetliki SPIS TREŚCI: Parametry strona Papy wierzchniego krycia, zgrzewalne - Papy podkładowe, zgrzewalne - Papy wierzchniego krycia, samoprzylepne

Bardziej szczegółowo

Papa na dach - pokrycie tylko na dachy płaskie?

Papa na dach - pokrycie tylko na dachy płaskie? Papa na dach - pokrycie tylko na dachy płaskie? Papa to popularny materiał służący do izolacji dachów płaskich i skośnych. Jako samodzielne pokrycie dachowe stosowana jest tylko na dachach płaskich; ze

Bardziej szczegółowo

Hydroizolacja plaskiego dachu za pomoca ciekłej membrany poliuretanowej

Hydroizolacja plaskiego dachu za pomoca ciekłej membrany poliuretanowej Hydroizolacja plaskiego dachu za pomoca ciekłej membrany poliuretanowej Α) HYDROIZOLACJA PLASKIEGO DACHU ZA POMOCA CIEKŁEJ MEMBRANY POLIURETANOWEJ 5 3 4 2 1 1. PŁYTA BETONOWA 2. INKLINACYJNA ZAPRAWA CEMENTOWA

Bardziej szczegółowo

Podłoga na legarach: układanie podłogi krok po kroku

Podłoga na legarach: układanie podłogi krok po kroku Podłoga na legarach: układanie podłogi krok po kroku Płyta budowlana z powodzeniem jest wykorzystywana do wykonywania podłóg na legarach. Dzięki znakomitej wytrzymałości na zginanie, elastyczności i dużej

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Termomodernizacja dachu z wymianą pokrycia

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Termomodernizacja dachu z wymianą pokrycia Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Termomodernizacja dachu z wymianą pokrycia Obiekt Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane Budowa Łodygowice ul. Kasztanowa 27 Inwestor

Bardziej szczegółowo

1. Przygotowanie podłoża.

1. Przygotowanie podłoża. ZASADY OGÓLNE Firma WERNER JANIKOWO nie ponosi żadnej odpowiedzialności za problemy z produktem powstałe w wyniku jakichkolwiek odstępstw od instrukcji montażu i poniższych zasad. Montaż dachówek bitumicznych

Bardziej szczegółowo

SP2E 160 FORMA-01 1: Uszczelka (aplikowana na etapie produkcji) 321a 1:1. 301b b. 321a. 321a Parapet

SP2E 160 FORMA-01 1: Uszczelka (aplikowana na etapie produkcji) 321a 1:1. 301b b. 321a. 321a Parapet Okno, przekrój pionowy. 5.07.204 :2.5 SP2E 60 FORMA0 Poz. : Uwaga! Podczas szczeliny w płycie należy wypełnić masą uszczelniającą trwale elastyczną na długości >200 mm od zęwnątrz. Poz. 2: Uwaga! W przypadku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu BauderTEC / BauderTEC DUO

Instrukcja montażu BauderTEC / BauderTEC DUO Systemy dachów płaskich Instrukcja montażu BauderTEC / BauderTEC DUO Systemy Dachów Stromych Systemy Dachów Płaskich Systemy Dachów Zielonych BauderTEC / BauderTEC DUO Informacje ogólne 1 W sezonie zimowym

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

DOKUMENTACJA TECHNICZNA DOKUMENTACJA TECHNICZNA Remont dachu części wyższej budynku Zakładu Opieki Zdrowotnej Inwestor: Powiatowy Zakład Zarządzania Nieruchomościami ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 41 44-300 Wodzisław Śląski Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ, znak: 4/ZP/PN/art. 4 pkt 8/r.b./2016 Szczegółowy kosztorys ofertowy

Załącznik nr 7 do SIWZ, znak: 4/ZP/PN/art. 4 pkt 8/r.b./2016 Szczegółowy kosztorys ofertowy Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o.o. Załącznik nr 7 do SIWZ, znak: 4/ZP/PN/art. 4 pkt 8/r.b./2016 Szczegółowy kosztorys ofertowy Remont konstrukcji dachu nad segmentem I klatki schodowej

Bardziej szczegółowo

Hydroizolacje bitumiczne

Hydroizolacje bitumiczne Hydroizolacje bitumiczne Od 8 dachy płaskie tarasy fundamenty świetliki SPIS TREŚCI: Parametry strona Papy wierzchniego krycia, zgrzewalne - Papy podkładowe, zgrzewalne - Papy wierzchniego krycia, samoprzylepne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT wg nakładów rzeczowych KNR

PRZEDMIAR ROBÓT wg nakładów rzeczowych KNR PRZEDMIAR ROBÓT Lp. Podstawa ustalenia Opis robót Jedn. miary Obmiar 1. WYMIANA POKRYCIA DACHU Z BLACHY TRAPEZOWEJ Kod CPV: 45261410-1 1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE Kod CPV: 45261910-6 1 wg nakładów KNR 4-010535-08-

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU GMINA TARNÓW OPOLSKI UL. DWORCOWA TARNÓW OPOLSKI TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY W TARNOWIE OPOLSKIM

METRYKA PROJEKTU GMINA TARNÓW OPOLSKI UL. DWORCOWA TARNÓW OPOLSKI TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY W TARNOWIE OPOLSKIM COREMATIC ul. Lipowa 12 44-102 Gliwice tel./fax 0 (prefix) 32-7505268 e-mail: biuro@corematic.net www.corematic.net METRYKA PROJEKTU INWESTOR: INWESTYCJA: GMINA TARNÓW OPOLSKI UL. DWORCOWA 6 46 050 TARNÓW

Bardziej szczegółowo

RIGISTIL. System mocowania płyt g-k Rigips

RIGISTIL. System mocowania płyt g-k Rigips najłatwiejszy i najszybszy w montażu system zabudowy wnętrz RIGISTIL System mocowania płyt g-k Rigips Zabudowa poddasza RIGISTIL to opatentowany przez Rigips system ryflowanych profili metalowych i wieszaków

Bardziej szczegółowo

Bitumiczne pokrycia dachu: papy, gonty, płyty

Bitumiczne pokrycia dachu: papy, gonty, płyty Bitumiczne pokrycia dachu: papy, gonty, płyty Bitumiczne pokrycia dachowe: papy, gonty, płyty faliste to popularne i jedne z tańszych rozwiązań na dach. Układa się je dość łatwo i łatwo konserwuje, a producenci

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T P R Z E D M I A R R O B Ó T Remont dachu budynku szkoły Data: 2015-05-12 Obiekt: budynek szkoły Zamawiający: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11, ul. Górnych Wałow 29, Gliwice Zbiór: zso11-v4-dach-szkola-przetarg-pdm

Bardziej szczegółowo

Układanie membran Sarnafil TG w systemie balastowym

Układanie membran Sarnafil TG w systemie balastowym Bro_0033760, A, Rozdział 5 / 10.2007 Krycie dachów materiałami FPO / Układanie membran Sarnafil TG w systemie balastowym Rozdział 5 19/32 Układanie membran Sarnafil TG w systemie balastowym Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

452-6 WYKONANIE POKRYCIA DACHOWEGO. 1. Wstęp

452-6 WYKONANIE POKRYCIA DACHOWEGO. 1. Wstęp 452-6 WYKONANIE POKRYCIA DACHOWEGO 1. Wstęp 1.1 Przedmiot SST W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z budową obiektu sali sportowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty remontowe i renowacyjne

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty remontowe i renowacyjne Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne NAZWA INWESTYCJI : Naprawa połaci dachowych i opierzeń na budynkach:sp ZOZ w Czersku, Zespołu Szkół w Łęgu,

Bardziej szczegółowo

PAPY ZGRZEWALNE I MOCOWANE MECHANICZNIE instrukcja uk adania

PAPY ZGRZEWALNE I MOCOWANE MECHANICZNIE instrukcja uk adania PAPY ZGRZEWALNE I MOCOWANE MECHANICZNIE instrukcja uk adania Spis treêci: Wst p Papy zgrzewalne najwyższa jakość 3 Składowanie i transport pap zgrzewalnych 3 Sprzęt i narzędzia 4 Podstawowe zasady wykonawcze

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kosztorys

Przedmiar robót. Kosztorys Przedmiar robót Kosztorys Data: 2015-04-02 Budowa: Modernizacja dachu obiektu przy ulicy Pokoju Obiekt: CHORZÓW, UL. POKOJU Zamawiający: Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie 41-500 Chorzów, ul.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH. KOD CPV 45260000 KRYCIE DACHU PAPĄ

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH. KOD CPV 45260000 KRYCIE DACHU PAPĄ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH. KOD CPV 45260000 KRYCIE DACHU PAPĄ TERMOZGRZEWALNĄ. NR SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 01.02. 1. WSTĘP 1.1.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Remont dachu. Egz. nr:... Budowa : Gmina Leśnica. Kod CPV : Robory budowlane. Obiekt : REMONT BUDYNKU KOMUNALNEGO

PRZEDMIAR ROBÓT. Remont dachu. Egz. nr:... Budowa : Gmina Leśnica. Kod CPV : Robory budowlane. Obiekt : REMONT BUDYNKU KOMUNALNEGO STRONA TYTUŁOWA Egz. nr:... Budowa : Gmina Leśnica Kod CPV : 45000000-7 Robory budowlane Obiekt : REMONT BUDYNKU KOMUNALNEGO Adres : 47-150 Lesnica UL.Plac Narutowicza 26 Inwestor : Gmina Leśnica Adres

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU Kompletnej ławy kominiarskiego DBDC LN1 do pokrycia z dachówki betonowej i ceramicznej.

INSTRUKCJA MONTAŻU Kompletnej ławy kominiarskiego DBDC LN1 do pokrycia z dachówki betonowej i ceramicznej. Kompletnej ławy kominiarskiego DBDC LN1 do pokrycia z dachówki betonowej i ceramicznej. (3) ŚRUBY Kompletna ława kominiarska składa się ze wspornika DBDC-LN 1(1), kołyski ławy kominiarskiej(2) oraz platformy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Cena jednostkowa, PLN. STWiORB/ DP1/DP2. Lp. Wartość, PLN. Kod. Wyszczególnienie Jednostka Ilość

PRZEDMIAR ROBÓT. Cena jednostkowa, PLN. STWiORB/ DP1/DP2. Lp. Wartość, PLN. Kod. Wyszczególnienie Jednostka Ilość Wartość, I. Roboty budowlano-konserwatorskie pałacu w Łosiowie I.1. Roboty budowlano-konserwatorskie dachu 1. PD ST-01, ST-02 2. PD ST-01, ST-02 Przełożenie pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej -

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Toruń, Inwestor: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rynie ul. Konrada Wallenroda Ryn

Przedmiar. Toruń, Inwestor: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rynie ul. Konrada Wallenroda Ryn Toruń, 2016-08-22 Inwestor: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rynie ul. Konrada Wallenroda 10 11-520 Ryn Wykonawca: AKROTERION Pracownie Konserwacji Zabytków ul. 1000-lecia 10/11

Bardziej szczegółowo

CE USZCZELNIENIA STYKU ŚCIAN Z PŁYTP YTĄ TARASOWĄORAZ ORAZ USZCZELNIENIE ATTYK NISKICH I WYSOKICH ZA POMOCĄPAP

CE USZCZELNIENIA STYKU ŚCIAN Z PŁYTP YTĄ TARASOWĄORAZ ORAZ USZCZELNIENIE ATTYK NISKICH I WYSOKICH ZA POMOCĄPAP ROZWIĄZANIA ZANIA PROJEKTOWE DOTYCZĄCE CE USZCZELNIENIA STYKU ŚCIAN Z PŁYTP YTĄ TARASOWĄORAZ ORAZ USZCZELNIENIE ATTYK NISKICH I WYSOKICH ZA POMOCĄPAP PAP GDAŃSK STYCZEŃ 0 OBRÓBKA DETALI DACHOWYCH Klin

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty rozbiórkowe Naprawa i konserwacja dachów

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty rozbiórkowe Naprawa i konserwacja dachów ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45261900-3 Naprawa i konserwacja dachów NAZWA INWESTYCJI : Remont pokrycia dachu budynku głównego Radia Białystok

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót REMONT POKRYCIA DACHOWEGO Z PAPY

Przedmiar robót REMONT POKRYCIA DACHOWEGO Z PAPY Przedmiar robót REMONT POKRYCIA DACHOWEGO Z PAPY Data: 2011-02-16 Budowa: PRZEDSZKOLE nr 6 w BOCHNI Zamawiający: GMINA MIASTA BOCHNIA,ul.KAZIMIERZA WIELKIEGO 2, 32-700 BOCHNIA Kosztorys opracowany przez:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY DOCIEPLENIA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

PROJEKT BUDOWLANY DOCIEPLENIA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRO-BUD projekty i nadzory budowlane inż. A. Budakowski biuro: ul. Pomorska 2A, 83-200 Starogard Gdański NIP 581-169-40-51 tel. kom. 608 093 338 PROJEKT BUDOWLANY DOCIEPLENIA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str.

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str. SPIS ZAWARTOŚCI 1. konstrukcji str.1-5 2. Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str.6-20 3. Rysunki konstrukcyjne str.21-22 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 1.1. Projekt architektoniczny 1.2. Uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

Świetlik połaciowy EuroLight

Świetlik połaciowy EuroLight Świetlik połaciowy EuroLight jest unikalnym rozwiązaniem wykorzystującym kombinację wysokiego poziomu właściwości mechanicznych, estetycznych i termicznych. Widok oraz przekrój naświetla przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Okresy obowiązywania Imiennej Gwarancji Jakości Icopal S.A.

Okresy obowiązywania Imiennej Gwarancji Jakości Icopal S.A. Okresy obowiązywania Imiennej Gwarancji Jakości Icopal S.A. Tabela nr 1 rekomendowane układy hydroizolacyjno-wentylacyjne w technologii Szybki Syntan SBS układ technologiczny jednowarstwowy 2. Extra Wentylacja

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna - ST kod CPV 45 26 10 00-4 Wykonanie pokryć dachowych z papy

Specyfikacja Techniczna - ST kod CPV 45 26 10 00-4 Wykonanie pokryć dachowych z papy Specyfikacja Techniczna - ST kod CPV 45 26 10 00-4 Wykonanie pokryć dachowych z papy 1.WSTĘP 1.1.Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu systemu pokryć dachowych HALNY

Instrukcja montażu systemu pokryć dachowych HALNY Plan montażu System jest produkowany w oparciu o zamówienie klienta zawierające specyfikację techniczną dotycząca dachu. Ma to na celu minimalizację odpadów powstałych przy montażu dachu. W związku z tym,

Bardziej szczegółowo

kosztorys ślepy ROBOTY BUDOWLANE

kosztorys ślepy ROBOTY BUDOWLANE kosztorys ślepy ROBOTY BUDOWLANE Obiekt Budowa ul. Noniewicza 42A, 16-400 Suwałki Inwestor Agencja Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A. w Suwałkach ul. Noniewicza 42A, 16-400 Suwałki Biuro kosztorysowe EKOINWEST

Bardziej szczegółowo