ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ UDZIELANE CUDZOZIEMCOM W ROKU 2013 NA WSPARCIE INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW INTEGRACJI W

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ UDZIELANE CUDZOZIEMCOM W ROKU 2013 NA WSPARCIE INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW INTEGRACJI W"

Transkrypt

1 ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ UDZIELANE CUDZOZIEMCOM W ROKU 2013 NA WSPARCIE INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW INTEGRACJI W 2013 roku w powiatowych centrach pomocy rodzinie realizowanych było przez osoby posiadające status uchodźcy 103 indywidualne programy integracji, z których część rozpoczęła się jeszcze w roku W 2013 roku zakończone zostały 42 programy (tzn. uchodźcy pobierali świadczenia przez okres 12 miesięcy), co stanowiło 40% ogółu programów, w trakcie realizacji nadal było 51 programów (stan na dzień ), co stanowiło 50% ogółu programów, przerwano natomiast 10 programów (co oznacza, że uchodźcy korzystali z pomocy przez okres krótszy niż 12 miesięcy, zrezygnowali z pomocy na własną prośbę, bądź też nie stawili się więcej w powiatowym centrum pomocy rodzinie), co stanowiło 10% ogółu programów. Liczba rodzin posiadających status uchodźcy, objętych indywidualnymi programami integracji realizowanymi w 2013 r. kształtowała się następująco: Białoruś - 27 rodzin, Syria 16 rodzin, Egipt 13 rodzin, Rosja 13 rodzin, Afganistan 8 rodzin, Palestyna 6 rodzin, Chiny 4 rodziny, Kirgistan 4 rodziny, Nigeria 2 rodziny, Bangladesz 1 rodzina, Kuba 1 rodzina, Pakistan 1 rodzina, Turkmenistan 1 rodzina, Uganda 1 rodzina i bezpaństwowcy 5 rodzin. Z kolei liczba uchodźców realizujących w 2013 r. indywidualne programy integracji wyniosła: Białoruś 34 osoby, Rosja 29 osób, Syria 26 osób, Afganistan 14 osób, Egipt 13 osób, Kirgistan 12 osób, Palestyna 10 osób, bezpaństwowcy 8 osób, Turkmenistan 6 osób, Nigeria 5 osób, Chiny 4 osoby, Pakistan 3 osoby, Bangladesz 1 osoba, Kuba 1 osoba oraz Uganda 1 osoba. Łączna liczba uchodźców objętych indywidualnymi programami integracyjnymi w 2013r. wynosiła 167 (w tym 42 kobiety i 47 dzieci). Indywidualne programy integracji realizowane były w następujących województwach: mazowieckie 69 programów, kujawsko pomorskie 10 programów, zachodniopomorskie 6 programów, podlaskie 5 programów, lubelskie 3 programy, łódzkie 3 programy, pomorskie 3 programy, dolnośląskie 2 programy, małopolskie 1 program i śląskie 1 program. Liczba uchodźców realizujących indywidualne programy integracji kształtowała się następująco: mazowieckie 101 osób, kujawsko pomorskie 20 osób, zachodniopomorskie

2 13 osób, łódzkie 10 osób, lubelskie 8 osób, podlaskie 7 osób, pomorskie 4 osoby, dolnośląskie 2 osoby, małopolskie 1 osoba oraz śląskie 1 osoba. Łącznie na pomoc uchodźcom w ramach indywidualnych programów integracji wydatkowano ,00 zł w tym świadczenia pieniężne na utrzymanie wyniosły ,00 zł zł, a wydatki związane z nauką języka polskiego ,00 zł. W 2013 roku w powiatowych centrach pomocy rodzinie realizowanych było przez osoby posiadające ochronę uzupełniającą 89 indywidualnych programów integracji, z których część rozpoczęła się jeszcze w roku W 2013 roku zakończone zostały 43 programy (tzn. uchodźcy pobierali świadczenia przez okres 12 miesięcy), co stanowiło 48% ogółu programów, w trakcie realizacji nadal było 36 programów (stan na dzień ), co stanowiło 40% ogółu programów, przerwano natomiast 8 programów (co oznacza, że cudzoziemcy korzystali z pomocy przez okres krótszy niż 12 miesięcy, zrezygnowali z pomocy na własną prośbę, bądź też nie stawili się więcej w powiatowym centrum pomocy rodzinie), co stanowiło 10% ogółu programów, wyróżnić można także 2 programy, które zostały dwukrotnie przerwane i ostatecznie zrezygnowano z możliwości ich kontynuacji w kolejnym miesiącu (stanowi to 2 % ogółu programów). Liczba rodzin posiadających ochronę uzupełniającą, objętych indywidualnymi programami integracji realizowanymi w 2013r. kształtowała się następująco: Rosja (54 rodziny), Syria (9 rodzin), Somalia (7 rodzin), Afganistan (4 rodziny), Kirgistan (3 rodziny), Białoruś (2 rodziny), Libia (2 rodziny), Bangladesz (1 rodzina), Chiny (1 rodzina), Erytrea (1 rodzina), Irak (1 rodzina), Iran (1 rodzina), Kamerun (1 rodzina), Kazachstan (1 rodzina) oraz Inguszetia (1 rodzina). Z kolei liczba osób posiadających ochronę uzupełniającą, realizujących w 2013r. indywidualne programy integracji wyniosła: Rosja 139 osób, Syria 12 osób, Kirgistan 7 osób, Somalia 7 osób, Kazachstan 5 osób, Afganistan 4 osoby, Białoruś 2 osoby, Libia 2 osoby, Bangladesz 1 osoba, Chiny- 1 osoba, Erytrea 1 osoba, Irak 1 osoba, Iran 1 osoba, Kamerun 1 osoba i Inguszetia 1 osoba. Łączna liczba osób posiadających ochronę uzupełniającą, objętych indywidualnymi programami integracyjnymi w 2013r. wynosiła 185 (w tym 49 kobiet i 80 dzieci). Indywidualne programy integracji realizowane były w następujących województwach: mazowieckie 55 programów, podlaskie 15 programów, lubelskie 10 programów,

3 kujawsko pomorskie 3 programy, pomorskie 2 programy, dolnośląskie 1 program, łódzkie 1 program, wielkopolskie 1 program oraz zachodniopomorskie 1 program. Liczba cudzoziemców posiadających ochronę uzupełniającą realizujących indywidualne programy integracji kształtowała się następująco: mazowieckie 91 osób, podlaskie 37 osób, lubelskie 36 osób, kujawsko pomorskie 8 osób, łódzkie 5 osób, pomorskie 5 osób, dolnośląskie 1 osoba, wielkopolskie 1 osoba oraz zachodniopomorskie 1 osoba. Łącznie na pomoc osobom posiadającym ochronę uzupełniającą w ramach indywidualnych programów integracji wydatkowano ,00 zł zł, w tym świadczenia pieniężne na utrzymanie wyniosły ,00 zł, a wydatki związane z nauką języka polskiego ,00 zł. W 2013 roku w powiatowych centrach pomocy rodzinie realizowane były łącznie przez osoby posiadające status uchodźcy i ochronę uzupełniającą 192 indywidualne programy integracji. Łączna liczba rodzin posiadających status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, objętych indywidualnymi programami integracji realizowanymi w 2013r. kształtowała się następująco: Rosja (67 rodzin), Białoruś (29 rodzin), Syria (25 rodzin), Egipt (13 rodzin), Afganistan (12 rodzin), Kirgistan (7 rodzin), Somalia (7 rodzin), Palestyna (6 rodzin), Chiny (5 rodzin), Bangladesz (2 rodziny), Libia (2 rodziny), Nigeria (2 rodziny), Erytrea (1 rodzina), Inguszetia (1 rodzina), Irak (1 rodzina), Iran ( 1 rodzina), Kamerun (1 rodzina), Kazachstan (1 rodzina), Kuba (1 rodzina), Pakistan (1 rodzina), Turkmenistan (1 rodzina), Uganda (1 rodzina) i bezpaństwowiec (5 rodzin). Z kolei liczba osób posiadających status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą realizujących w 2013r. indywidualne programy integracji wyniosła: Rosja 168 osób, Syria 38 osób, Białoruś 36 osób, Kirgistan 19 osób, Afganistan 18 osób, Egipt 13 osób, Palestyna - 10 osób, Turkmenistan 6 osób, Somalia 7 osób, Chiny 5 osób, Kazachstan 5 osób, Nigeria 5 osób, Pakistan 3 osoby, Bangladesz 2 osoby, Libia 2 osoby, Erytrea 1 osoba, Inguszetia 1 osoba, Irak 1 osoba, Iran 1 osoba, Kamerun - 1osoba, Kuba 1 osoba, Uganda 1 osoba oraz bezpaństwowcy 8 osób.

4 Łączna liczba osób posiadających status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą objętych indywidualnymi programami integracyjnymi w 2013r. wynosiła 352 (w tym 91 kobiet i 127 dzieci). Indywidualne programy integracji realizowane były w następujących województwach: mazowieckie 124 programy, podlaskie 20 programów, kujawsko pomorskie 13 programów, lubelskie 13 programów, zachodniopomorskie 7 programów, pomorskie 5 programów, łódzkie 4 programy, dolnośląskie 3 programy, małopolskie - 1 program, śląskie 1 program i wielkopolskie 1 program. Liczba cudzoziemców posiadających status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą realizujących indywidualne programy integracji kształtowała się następująco: mazowieckie 192 osoby, lubelskie 44 osoby, podlaskie 44 osoby, kujawsko pomorskie 28 programów, łódzkie 15 programów, zachodniopomorskie 14 programów, pomorskie 9 programów, dolnośląskie 3 programy, małopolskie 1 program, śląskie 1 program i wielkopolskie 1 program. Łącznie na pomoc osobom posiadającym status uchodźcy i osobom posiadającym ochronę uzupełniającą w ramach indywidualnych programów integracji wydatkowano ,00 zł, w tym świadczenia pieniężne na utrzymanie wyniosły ,00 zł, a wydatki związane z nauką języka polskiego ,00 zł. Świadczenia z pomocy społecznej przydzielone w 2013 roku dla osób posiadających status uchodźcy udzielone były w formie: zasiłku stałego, zasiłku celowego, zasiłku okresowego, specjalnego zasiłku celowego, świadczeń pieniężnych na zakup żywności, opłacania obiadów dla dzieci w szkołach i przedszkolach, opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz specjalistycznych usług opiekuńczych, które są świadczone osobom z zaburzeniami psychicznymi. Łączna suma świadczeń z pomocy społecznej udzielonych w 2013r. osobom posiadającym status uchodźcy wyniosła ,62 zł, z czego średnio w skali całego roku przypadało 3.157,80 zł na rodzinę i 946,11 zł na 1 osobę. Średnia wysokość świadczenia miesięcznego wyniosła 263,15 zł na rodzinę oraz 78,84 zł na 1 osobę. Pomocą objęto 77 rodzin. Rodziny posiadające status uchodźcy pobierające świadczenia z pomocy społecznej zamieszkiwały województwa: mazowieckie (54 rodziny), podlaskie (12 rodzin), lubelskie (7 rodzin), kujawsko pomorskie (2 rodziny), pomorskie (1 rodzina) i śląskie (1 rodzina).

5 Osoby posiadające status uchodźcy pobierające świadczenia z pomocy społecznej zamieszkiwały województwa: mazowieckie 185 osób, podlaskie 36 osób, lubelskie 20 osób, kujawsko pomorskie 6 osób, pomorskie 5 osób i śląskie 5 osób. Wysokość pomocy udzielonej uchodźcom w 2013r. według województw, z uwzględnieniem M. St. Warszawy kształtowała się następująco: Warszawa M. St , 47zł, podlaskie ,03zł, lubelskie ,93zł, mazowieckie ,19zł, kujawsko pomorskie 1607,00zł, pomorskie - 600,00zł i śląskie 500zł. Wśród rodzin posiadających status uchodźcy pobierających świadczenia z pomocy społecznej w 2013r. znaleźli się uchodźcy z następujących krajów: Rosja (47 rodzin), Białoruś (9 rodzin), Afganistan (3 rodziny), Irak (3 rodziny), Nigeria (3 rodziny), Somalia (3 rodziny), Syria (3 rodziny), Chiny (1 rodzina), Egipt (1 rodzina), Gruzja (1 rodzina), Kirgistan (1 rodzina), Liban (1 rodzina) i Turkmenistan (1 rodzina). Wśród osób posiadających status uchodźcy pobierających świadczenia z pomocy społecznej w 2013 r. znaleźli się uchodźcy z następujących krajów: Rosja 168 osób, Białoruś 37 osób, Irak 11 osób, Nigeria 8 osób, Syria 7 osób, Turkmenistan 6 osób, Afganistan 5 osób, Kirgistan 5 osób, Gruzja 4 osoby, Somalia 3 osoby, Chiny 1 osoba, Egipt 1 osoba i Liban 1 osoba. Łączna liczba osób posiadających status uchodźcy korzystających z pomocy społecznej w 2013 r. wyniosła 257 osób (w tym 58 kobiet i 139 dzieci). Świadczenia z pomocy społecznej w 2013 roku dla osób posiadających ochronę uzupełniającą udzielone były w formie: zasiłku stałego, zasiłku celowego, zasiłku okresowego, specjalnego zasiłku celowego, świadczeń pieniężnych na zakup żywności lub posiłku, świadczeń pieniężnych z programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania, posiłków w szkołach z programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania, pomocy rzeczowej (w tym m.in. zakup artykułów żywnościowych), opłacania obiadów dla dzieci w szkołach i przedszkolach, opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne. Łączna suma świadczeń z pomocy społecznej udzielonych w 2013r. osobom posiadającym ochronę uzupełniającą wyniosła ,45 zł, z czego średnio w skali całego roku przypadało 5 476,28 zł na rodzinę i 1 446,93 zł na 1 osobę. Średnia wysokość świadczenia miesięcznego wyniosła 456,36 zł na rodzinę oraz 120,58 zł na 1 osobę. Pomocą objęto 302 rodzin. Rodziny posiadające ochronę uzupełniającą, pobierające świadczenia z pomocy społecznej zamieszkiwały województwa: podlaskie (136 rodzin), mazowieckie (128 rodzin),

6 lubelskie (18 rodzin), śląskie (5 rodzin), kujawsko pomorskie (4 rodziny), łódzkie (4 rodziny), małopolskie (2 rodziny), pomorskie (2 rodziny), dolnośląskie (1 rodzina), lubuskie (1 rodzina) i wielkopolskie (1 rodzina). Osoby posiadające ochronę uzupełniającą, pobierające świadczenia z pomocy społecznej zamieszkiwały województwa: podlaskie 499 osób, mazowieckie 498 osób, lubelskie 77 osób, śląskie 21 osób, kujawsko pomorskie 17 osób, łódzkie 9 osób, lubuskie 8 osób, pomorskie 7 osób, dolnośląskie 4 osoby, małopolskie 2 osoby oraz wielkopolska 1 osoba. Wysokość pomocy udzielonej osobom posiadającym ochronę uzupełniającą w 2013r. według województw, z uwzględnieniem M. St. Warszawy kształtowała się następująco: podlaskie ,87zł, mazowieckie ,96zł, lubelskie ,07zł, śląskie ,03zł, lubuskie ,02zł, kujawsko pomorskie ,00zł, pomorskie ,50zł, łódzkie 6 081,00zł wielkopolskie 2 230,00zł, małopolskie 1 890,00zł i dolnośląskie 300zł. Wśród rodzin posiadających ochronę uzupełniającą, pobierających świadczenia z pomocy społecznej w 2013 r. znalazły się osoby z następujących krajów: Rosja (271 rodzin), Irak (5 rodzin), Somalia (4 rodziny), Afganistan (3 rodziny), Ukraina (3 rodziny), Uzbekistan (3rodziny), Inguszetia (2 rodziny), Sri Lanka (2 rodziny), Białoruś (1 rodzina), Dagestan (1 osoba), Gruzja (1 strona), Kazachstan (1 rodzina), Kirgistan (1 rodzina), Libia (1 rodzina), Palestyna (1 rodzina), Sudan (1 rodzina) i Syria (1 rodzina). Wśród osób posiadających ochronę uzupełniającą, pobierających świadczenia z pomocy społecznej w 2013r. znalazły się osoby z następujących krajów: Rosja 1037 osób, Irak 25 osób, Somalia 24 osoby, Uzbekistan 12 osób, Dagestan 8 osób, Ukraina 6 osób, Białoruś 5 osób, Kazachstan 5 osób, Sri Lanka 5 osób, Afganistan 3 osoby, Gruzja 3 osoby, Inguszetia 3 osoby, Sudan 2 osoby, Syria 2 osoby, Kirgistan 1 osoba, Libia 1 osoba i Palestyna 1 osoba. Łączna liczba osób posiadających ochronę uzupełniającą, korzystających z pomocy społecznej w 2013r. wyniosła 1143 osoby (w tym 263 kobiety i 641 dzieci). Świadczenia z pomocy społecznej w 2013 roku dla osób posiadających zgodę na pobyt tolerowany udzielone były w formie: zasiłku stałego, zasiłku celowego, zasiłku okresowego, pomocy finansowej, świadczeń pieniężnych z programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania, opłacania obiadów dla dzieci w szkołach i przedszkolach,

7 odpłatności za pobyt w DPS, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych oraz udzielenia schronienia. Łączna suma świadczeń z pomocy społecznej udzielonych w 2013 r. osobom posiadającym zgodę na pobyt tolerowany wyniosła ,94zł, z czego średnio w skali całego roku przypadało 4 454,01 zł na rodzinę i ,02zł na 1 osobę. Średnia wysokość świadczenia miesięcznego wyniosła 371,17 zł na rodzinę oraz 97,00 zł na 1 osobę. Pomocą objęto 144 rodzin. Rodziny posiadające zgodę na pobyt tolerowany, pobierające świadczenia z pomocy społecznej zamieszkiwały województwa: mazowieckie (63 rodziny), podlaskie (26 rodzin), lubelskie (18 rodzin), łódzkie (7 rodzin), kujawsko pomorskie (6 rodzin), małopolskie (6 rodzin), śląskie (5 rodzin), warmińsko mazurskie (4 rodziny), dolnośląskie (3 rodziny), wielkopolskie (2 rodziny), zachodniopomorskie (2 rodziny), lubuskie (1 rodzina) oraz świętokrzyskie (1 rodzina). Osoby posiadające zgodę na pobyt tolerowany, pobierające świadczenia z pomocy społecznej zamieszkiwały województwa: mazowieckie 257 osób, lubelskie 89 osób, podlaskie 83 osoby, łódzkie 27 osób, kujawsko pomorskie 26 osób, małopolskie 19 osób, śląskie 14 osób, warmińsko mazurskie 11 osób, dolnośląskie 10 osób, wielkopolskie 8 osób, zachodniopomorskie 3 osoby, lubuskie 2 osoby oraz świętokrzyskie 2 osoby. Wysokość pomocy udzielonej osobom posiadającym zgodę na pobyt tolerowany w 2013r. według województw, z uwzględnieniem M. St. Warszawy kształtowała się następująco: podlaskie ,98zł, m.st. Warszawa ,43zł, mazowieckie ,91zł, lubelskie ,11zł, śląskie ,00zł, dolnośląskie ,00zł, malopolskie ,48zł, warmińsko mazurskie ,00zł, łódzkie ,00zł, kujawsko pomorskie ,00zł, zachodniopomorskie ,07zł, wielkopolskie 9 932,96zł, lubuskie 4 800,00zł oraz świętokrzyskie 1 400,00zł Wśród rodzin posiadających zgodę na pobyt tolerowany pobierających świadczenia z pomocy społecznej w 2013 r. znalazły się osoby z następujących krajów: Rosja (67 rodzin), Armenia (21 rodzin), Ukraina (19 rodzin), Gruzja (15 rodzin), Białoruś (4 rodziny), Azerbejdżan (2 rodziny), Kazachstan (2 rodziny), Sudan (2 rodziny), Uganda (2 rodziny), Wietnam (2 rodziny), bezpaństwowiec (1 rodzina), Chiny (1 rodzina), Etiopia (1 rodzina), Kirgistan (1 rodzina), Mongolia (1 rodzina), Nepal (1 rodzina), Pakistan (1 rodzina) i Palestyna (1 rodzina).

8 Wśród osób posiadających zgodę na pobyt tolerowany pobierających świadczenia z pomocy społecznej w 2013 r. znalazły się osoby z następujących krajów: Rosja 308 osób, Armenia 70 osób, Gruzja 60 osób, Ukraina 54 osoby, Białoruś 13 osób, Kazachstan 10 osób, Sudan 10 osób, Azerbejdżan 4 osoby, Chiny 4 osoby, Kirgistan 4 osoby, Uganda 4 osoby, Mongolia 3 osoby, Wietnam 2 osoby, bezpaństwowiec 1 osób, Etiopia 1 osoba, Nepal 1 osoba, Pakistan 1 osoba i Palestyna 1 osoba. Łączna liczba osób posiadających zgodę na pobyt tolerowany, korzystających z pomocy społecznej w 2013 r. wyniosła 551 osób (w tym 157 kobiet i 311 dzieci). Łączna suma świadczeń z pomocy społecznej udzielonych w 2013r. osobom objętym ochroną międzynarodową (posiadającym status uchodźcy, ochronę uzupełniającą bądź zgodę na pobyt tolerowany) wyniosła ,01 zł, z czego średnio w skali całego roku przypadało 4 853,47 zł na rodzinę i 1 301,06 zł na 1 osobę. Średnia wysokość świadczenia miesięcznego wyniosła 404,46 zł na rodzinę oraz 108,42zł na 1 osobę. Pomocą objęto 523 rodziny. Rodziny objęte ochroną międzynarodową pobierające świadczenia z pomocy społecznej zamieszkiwały województwa: mazowieckie (245 rodzin), podlaskie (174 rodziny), lubelskie (43 rodziny), kujawsko pomorskie (12 rodzin), łódzkie (11 rodzin), śląskie (11 rodzin), małopolskie (8 rodzin), dolnośląskie (4 rodziny), warmińsko mazurskie (4 rodziny), pomorskie (3 rodziny), wielkopolskie (3 rodziny), lubuskie (2 rodziny), zachodniopomorskie (2 rodziny) i świętokrzyskie (1 rodzina). Osoby objęte ochroną międzynarodową pobierające świadczenia z pomocy społecznej zamieszkiwały województwa: mazowieckie 940 osób, podlaskie 618 osób, lubelskie 186 osób, kujawsko pomorskie 49 osób, śląskie 40 osób, łódzkie 36 osób, małopolskie 21 osób, dolnośląskie 14 osób, pomorskie 12 osób, warmińsko mazurskie 11 osób, lubuskie 10 osób, wielkopolskie 9 osób, zachodniopomorskie 3 osoby, świętokrzyskie 2 osoby. Wysokość pomocy udzielonej osobom objętym ochroną międzynarodową w 2013r. według województw, z uwzględnieniem M. St. Warszawy kształtowała się następująco: podlaskie ,88 zł, m.st. Warszawa ,96 zł, lubelskie ,11 zł, śląskie ,03 zł, kujawsko pomorskie ,00 zł, lubuskie ,02 zł, łódzkie ,00 zł, dolnośląskie ,00 zł, małopolskie ,48 zł, warmińsko

9 mazurskie ,00 zł, pomorskie ,50 zł, zachodniopomorskie ,07 zł, wielkopolskie ,96 zł oraz świętokrzyskie 1 400,00 zł. Wśród rodzin objętych ochroną międzynarodową pobierających świadczenia z pomocy społecznej w 2013r. znalazły się rodziny z następujących krajów: Rosja (385 rodzin), Ukraina (22 rodziny), Armenia (21 rodzin), Gruzja (17 rodzin), Białoruś (14 rodzin), Irak (8 rodzin), Somalia (7 rodzin), Afganistan (6 rodzin), Syria (4 rodziny), Kazachstan (3 rodziny), Kirgistan (3 rodziny ), Nigeria (3 rodziny), Sudan (3 rodziny), Uzbekistan (3 rodziny), Azerbejdżan (2 rodziny), Chiny (2 rodziny), Inguszetia (2 rodziny), Palestyna (2 rodziny), Sri Lanka (2 rodziny), Uganda (2 rodziny), Wietnam (2 rodziny), bezpaństwowiec (1 rodzina), Dagestan (1 rodzina), Egipt (1 rodzina), Etiopia (1 rodzina), Libia (1 rodzina), Liban (1 rodzina), Mongolia (1 rodzina), Nepal (1 rodzina), Pakistan (1 rodzina) oraz Turkmenistan (1 rodzina). Wśród osób objętych ochroną międzynarodową pobierających świadczenia z pomocy społecznej w 2013 r. znalazły się osoby z następujących krajów: Rosja 1513 osób, Armenia 70 osób, Gruzja 67 osób, Ukraina 60 osób, Białoruś 55 osób, Irak 36 osób, Somalia 27 osób, Kazachstan 15 osób, Sudan 12 osób, Uzbekistan 12 osób, Kirgistan 10 osób, Syria 9 osób, Afganistan 8 osób, Dagestan 8 osób, Nigeria 8 osób, Turkmenistan - 6 osób, Chiny 5 osób, Sri Lanka 5 osób, Azerbejdżan 4 osoby, Uganda 4 osoby, Inguszetia 3 osoby, Mongolia 3 osoby, Palestyna 2 osoby, Wietnam 2 osoby, bezpaństwowiec 1 osoba, Egipt 1 osoba, Etiopia 1 osoba, Libia 1 osoba, Liban 1 osoba, Nepal 1 osoba oraz Pakistan 1 osoba. Łączna liczba osób objętych ochroną międzynarodową korzystających z pomocy społecznej w 2012 r. wyniosła 1634 osób (w tym 402 kobiet i 916 dzieci). Świadczenia z pomocy społecznej w 2013 roku dla osób pochodzących z krajów trzecich udzielone były w formie: zasiłku stałego, zasiłku celowego, specjalnego zasiłku celowego, zasiłku okresowego, zasiłku pielęgnacyjnego, zasiłku rodzinnego, stypendium szkolnego, świadczeń pieniężnych w ramach programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania, pomocy w postaci obiadów udzielanych w ramach programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania, świadczeń pieniężnych na zakup artykułów żywnościowych/posiłku, opłacania obiadów dla dzieci w szkołach i przedszkolach oraz w internacie, opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne, pomocy niepieniężnej (odzież, obuwie, opał, posiłki, paczka

10 żywności), specjalistycznych usług opiekuńczych, umieszczenia w placówce opiekuńczo wychowawczej oraz udzielenia schronienia pobyt w hotelu pomocy społecznej. Łączna suma świadczeń z pomocy społecznej udzielonych w 2013r. osobom pochodzącym z krajów trzecich wyniosła ,00zł, z czego średnio w skali całego roku przypadało 4 532,08 zł na rodzinę i 1 703,97 zł na 1 osobę. Średnia wysokość świadczenia miesięcznego wyniosła 377,67 zł na rodzinę oraz 142,00 zł na 1 osobę. Pomocą objęto 288 rodzin. Większość osób objętych pomocą przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się (240 rodzin 83%). Objęto pomocą 25 rodzin przebywających w Polsce na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, co stanowiło 9% wszystkich rodzin. 20 rodzin objętych pomocą (7 %) posiadało status rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, natomiast na temat statusu prawnego 3 rodzin (1 %) nie było danych. Rodziny pochodzące z krajów trzecich pobierające świadczenia z pomocy społecznej zamieszkiwały województwa: mazowieckie (93 rodziny), małopolskie (34 rodziny), dolnośląskie (28 rodzin), świętokrzyskie (27 rodzin), lubelskie (26 rodzin), podkarpackie (19 rodzin), łódzkie (15 rodzin), śląskie (14 rodzin), wielkopolskie (11 rodzin), opolskie (6 rodzin), lubuskie (5 rodzin), pomorskie (4 rodziny), kujawsko pomorskie (2 rodziny), podlaskie (2 rodziny), warmińsko mazurskie (1 rodzina) i zachodniopomorskie (1 rodzina). Osoby pochodzące z krajów trzecich pobierające świadczenia z pomocy społecznej zamieszkiwały województwa: mazowieckie 236 osób, małopolskie 90 osób, świętokrzyskie 79 osób, lubelskie 73 osoby, dolnośląskie 63 osoby, podkarpackie 58 osób, łódzkie 39 osób, śląskie 39 osób, wielkopolskie 29 osób, opolskie 21 osób, lubuskie 15 osób, pomorskie 8 osób, kujawsko pomorskie 6 osób, podlaskie 6 osób, zachodniopomorskie 3 osoby i warmińsko mazurskie 1 osoba. Wysokość pomocy udzielonej osobom pochodzącym z krajów trzecich w 2013 r. według województw z uwzględnieniem m.st. Warszawy kształtowała się następująco: małopolskie ,26 zł, m.st. Warszawa ,37 zł, mazowieckie ,43 zł, dolnośląskie ,22zł, świętokrzyskie ,62 zł, podkarpackie ,00 zł, lubelskie ,01 zł, łódzkie ,44 zł, śląskie ,06 zł, opolskie ,31 zł, wielkopolskie ,88 zł, lubuskie ,60 zł, pomorskie ,70 zł, podlaskie 7 668,00 zł, warmińsko mazurskie 4 664,10 zł, kujawsko pomorskie 1 648,00 zł, zachodniopomorskie 250,00 zł.

11 Wśród osób pochodzących z krajów trzecich pobierających świadczenia z pomocy społecznej w 2013 r. znalazły się osoby z następujących krajów: Ukraina (159 rodzin), Rosja (33 rodziny), Białoruś (26 rodzin), Armenia (18 rodzin), Mołdawia (4 rodziny), Wietnam (4 rodziny), Algieria (3 rodziny), Gruzja (3 rodziny), Kazachstan (3 rodziny), Pakistan (3 rodziny), Afganistan (2 rodziny), Albania (2 rodziny), Egipt (2 rodziny), Iran (2 rodziny), Liban (2 rodziny), Mongolia (2 rodziny), Serbia (2 rodziny), Sri Lanka (2 rodziny), Tunezja (2 rodziny), Uzbekistan (2 rodziny), Bośnia i Hercegowina (1 rodzina), Czeczenia (1 rodzina), Irak (1 rodzina), Jemen (1 rodzina), Liberia (1 rodzina), Maroko (1 rodzina), Nepal (1 rodzina), RPA (1 rodzina), Sudan (1 rodzina), Syria (1 rodzina), Turcja (1 rodzina) i Turkmenistan (1 rodzina). Wśród osób pochodzących z krajów trzecich pobierających świadczenia z pomocy społecznej w 2013 r. znalazły się osoby z następujących krajów: Ukraina 442 osoby, Rosja 72 osoby, Białoruś 69 osób, Armenia 43 osoby, Gruzja 12 osób, Mołdawia 11 osób, Algieria 9 osób, Liban 9 osób, Wietnam 9 osób, Egipt 7 osób, Pakistan 7 osób, Uzbekistan 7 osób, Sri Lanka 6 osób, Tunezja 6 osób, Albania 5 osób, Czeczenia 5 osób, Jemen 5 osób, Mongolia 5 osób, Sudan 5 osób, Kazachstan 4 osoby, Syria 4 osoby, Turcja 4 osoby, Irak 3 osoby, Nepal 3 osoby, Serbia 3 osoby, Afganistan 2 osoby, Iran 2 osoby, Liberia 2 osoby, Turkmenistan 2 osoby, Bośnia i Hercegowina 1 osoba, Maroko 1 osoba i RPA 1 osoba. Łączna liczba osób pochodzących z krajów trzecich korzystających z pomocy społecznej w 2013 r. wyniosła 766 (w tym 285 kobiet i 327 dzieci). Świadczenia z pomocy społecznej w 2013 roku dla osób pochodzących z Europejskiego Obszaru Gospodarczego udzielone były w formie: zasiłku stałego, zasiłku celowego, zasiłku okresowego, opłacania obiadów dla dzieci w szkołach i przedszkolach, dożywiania dziecka w ramach programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania, świadczeń pieniężnych na zakup posiłku lub żywności, opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne i skierowania do świetlicy środowiskowej. Łączna suma świadczeń z pomocy społecznej udzielonych w 2013 r. osobom pochodzącym z Europejskiego Obszaru Gospodarczego wyniosła ,78 zł, z czego średnio w skali całego roku przypadało 8 025,13 zł na rodzinę i 2 577,77 zł na 1 osobę. Średnia wysokość świadczenia miesięcznego wyniosła 668,76 zł na rodzinę oraz 214,81 zł na 1 osobę. Pomocą objęto 53 rodziny.

12 Rodziny pochodzące z EOG pobierające świadczenia z pomocy społecznej zamieszkiwały województwa: małopolskie (15 rodzin), mazowieckie (11 rodzin), łódzkie (6 rodzin), lubelskie (5 rodzin), dolnośląskie (3 rodziny), świętokrzyskie (3 rodziny), lubuskie (2 rodziny), opolskie (2 rodziny), śląskie (2 rodziny), warmińsko mazurskie (2 rodziny), pomorskie (1 rodzina) oraz wielkopolskie (1 rodzina). Osoby pochodzące z EOG pobierające świadczenia z pomocy społecznej zamieszkiwały województwa: mazowieckie 35 osób, małopolskie 33 osoby, lubelskie 21 osób, łódzkie 19 osób, dolnośląskie 15 osób, świętokrzyskie 9 osób, warmińsko mazurskie 9 osób, śląskie 8 osób, opolskie 5 osób, pomorskie 5 osób, lubuskie 3 osoby i wielkopolskie 3 osoby. Wysokość pomocy udzielonej osobom pochodzącym z Europejskiego Obszaru Gospodarczego w 2013 r. według województw z uwzględnieniem m.st. Warszawy kształtowała się następująco: małopolskie ,22 zł, m.st. Warszawa ,17 zł, lubelskie ,12 zł, łódzkie ,96 zł, dolnośląskie ,88 zł, świętokrzyskie 8 648,00zł, mazowieckie 8 557,68zł, lubuskie 8 088,06zł, wielkopolskie 5 544,05zł, warmińsko mazurskie ,64 zł, opolskie 4 640,00zł, śląskie 968,00 zł oraz pomorskie 400,00 zł. Wśród osób pochodzących z Europejskiego Obszaru Gospodarczego pobierających świadczenia z pomocy społecznej w 2013 r. znalazły się rodziny pochodzące z następujących krajów: Bułgaria (24 rodziny), Rumunia (11 rodzin), Litwa (4 rodziny), Łotwa (3 rodziny), Słowacja (3 rodziny), Czechy (2 rodziny), Francja (1 rodzina),grecja (1 rodzina), Irlandia (1 rodzina), Niemcy (1 rodzina), Wielka Brytania (1 rodzina) oraz Włochy (1 rodzina). Wśród osób pochodzących z Europejskiego Obszaru Gospodarczego pobierających świadczenia z pomocy społecznej w 2013 r. znalazły się osoby pochodzące z następujących krajów: Bułgaria 78 osób, Rumunia 48 osób, Litwa 15 osób, Słowacja 7 osób, Czechy 5 osób, Grecja 3 osoby, Łotwa 3 osoby, Włochy 2 osoby, Francja 1 osoba, Irlandia 1 osoba, Niemcy 1 osoba oraz Wielka Brytania 1 osoba. Łączna liczba osób pochodzących z Europejskiego Obszaru Gospodarczego korzystających z pomocy społecznej w 2013 r. wyniosła 165 osób (w tym 42 kobiety i 85 dzieci).

13 Łączna suma świadczeń z pomocy społecznej udzielonych w 2013 r. przez ośrodki pomocy społecznej wszystkim cudzoziemcom wyniosła ,79 zł, z czego średnio w skali całego roku przypadało 4 940,89 zł na rodzinę i 1 481,24 zł na 1 osobę. Średnia wysokość świadczenia miesięcznego wyniosła 411,74 zł na rodzinę oraz 123,44 zł na 1 osobę. Pomocą objęto 864 rodzin. Rodziny cudzoziemskie pobierające świadczenia z pomocy społecznej zamieszkiwały województwa: mazowieckie (349 rodzin), podlaskie (176 rodzin), lubelskie (74 rodziny), małopolskie (57 rodzin), dolnośląskie (35 rodzin), łódzkie (32 rodziny), świętokrzyskie (31 rodzin), śląskie (27 rodzin), podkarpackie (19 rodzin), wielkopolskie (15 rodzin), kujawsko pomorskie (14 rodzin), lubuskie (9 rodzin), opolskie (8 rodzin), pomorskie (8 rodzin), warmińsko mazurskie (7 rodzin) oraz zachodniopomorskie (3 rodziny). Cudzoziemcy pobierający świadczenia z pomocy społecznej zamieszkiwali województwa: mazowieckie 1211 osób, podlaskie 624 osoby, lubelskie 280 osób, małopolskie 144 osoby, łódzkie 94 osoby, dolnośląskie 92 osoby, świętokrzyskie 90 osób, śląskie 87 osób, podkarpackie 58 osób, kujawsko pomorskie 55 osób, wielkopolskie 41 osób, lubuskie 28 osób, opolskie 26 osób, pomorskie 25 osób, warmińsko mazurskie 21 osób i zachodniopomorskie 6 osób. Wysokość pomocy udzielonej cudzoziemcom w 2013 r. według województw z uwzględnieniem m.st. Warszawy kształtowała się następująco: podlaskie ,88 zł, m.st. Warszawa ,68 zł, małopolskie ,96 zł, mazowieckie ,93 zł, lubelskie ,24 zł, dolnośląskie ,10 zł, śląskie ,09zł, świętokrzyskie ,62 zł, podkarpackie ,00 zł, łódzkie ,40 zł, wielkopolskie ,89 zł, lubuskie ,68 zł, opolskie ,31 zł, kujawsko pomorskie ,00 zł, pomorskie ,20 zł, warmińsko mazurskie ,74 zł i zachodniopomorskie ,07 zł. Wśród cudzoziemców pobierających świadczenia z pomocy społecznej w 2013r. znalazły się rodziny z następujących krajów: Rosja (419 rodzin), Ukraina (181 rodzin), Białoruś (40 rodzin), Armenia (39 rodzin), Bułgaria (24 rodziny), Gruzja (20 rodzin), Rumunia (11 rodzin), Irak (9 rodzin), Afganistan (8 rodzin), Somalia (7 rodzin), Kazachstan (6 rodzin), Wietnam (6 rodzin), Syria (5 rodzin), Uzbekistan (5 rodzin), Litwa (4 rodziny), Mołdawia (4 rodziny), Pakistan (4 rodziny), Sri Lanka (4 rodziny), Sudan (4 rodziny), Algieria (3 rodziny), Egipt (3 rodziny), Kirgistan (3 rodziny), Liban (3 rodziny), Łotwa (3 rodziny), Mongolia (3 rodziny), Nigeria (3 rodziny), Słowacja (3 rodziny), Albania (2 rodziny), Azerbejdżan (2 rodziny), Chiny (2 rodziny), Czechy (2 rodziny), Inguszetia (2

14 rodziny), Iran (2 rodziny), Nepal (2 rodziny), Palestyna (2 rodziny), Serbia (2 rodziny), Tunezja (2 rodziny), Turkmenistan (2 rodziny), Uganda (2 rodziny), bezpaństwowiec (1 rodzina), Bośnia i Hercegowina (1 rodzina), Dagestan (1 rodzina), Etiopia (1 rodzina), Francja (1 rodzina), Grecja (1 rodzina), Irlandia (1 rodzina), Jemen (1 rodzina), Libia (1 rodzina), Liberia (1 rodzina), Maroko (1 rodzina), Niemcy (1 rodzina), RPA (1 rodzina), Turcja (1 rodzina), Wielka Brytania (1 rodzina) i Włochy (1 rodzina). Wśród cudzoziemców pobierających świadczenia z pomocy społecznej w 2013r. znalazły się osoby z następujących krajów: Rosja 1590 osób, Ukraina 502 osoby, Białoruś 124 osoby, Armenia 113 osób, Gruzja 79 osób, Bułgaria 78 osób, Rumunia 48 osób, Irak 39 osób, Somalia 27 osób, Kazachstan 19 osób, Uzbekistan 19 osób, Sudan 17 osób, Litwa 15 osób, Syria 13 osób, Mołdawia 11 osób, Sri Lanka 11 osób, Wietnam 11 osób, Afganistan 10 osób, Kirgistan 10 osób, Liban 10 osób, Algieria 9 osób, Dagestan 8 osób, Egipt 8 osób, Mongolia 8 osób, Nigeria 8 osób, Pakistan 8 osób, Turkmenistan 8 osób, Słowacja 7 osób, Tunezja 6 osób, Albania 5 osób, Chiny 5 osób, Czechy 5 osób, Jemen 5 osób, Azerbejdżan 4 osoby, Nepal 4 osoby, Turcja 4 osoby, Uganda 4 osoby, Grecja 3 osoby, Inguszetia 3 osoby, Łotwa 3 osoby, Serbia 3 osoby, Iran 2 osoby, Liberia 2 osoby, Palestyna 2 osoby, Włochy 2 osoby, bezpaństwowiec 1 osoba, Bośnia i Hercegowina 1 osoba, Etiopia 1 osoba, Francja 1 osoba, Irlandia 1 osoba, Libia 1 osoba, Maroko 1 osoba, Niemcy 1 osoba, RPA 1 osoba i Wielka Brytania 1 osoba. Łączna liczba wszystkich cudzoziemców korzystających z pomocy społecznej w 2013 r. w ośrodkach pomocy społecznej wyniosła 2882 (w tym 805 kobiet i 1503 dzieci).

W 2009 roku w powiatowych centrach pomocy rodzinie realizowane były przez

W 2009 roku w powiatowych centrach pomocy rodzinie realizowane były przez W 2009 roku w powiatowych centrach pomocy rodzinie realizowane były przez osoby posiadające status uchodźcy 102 indywidualne programy integracji, z których część rozpoczęła się jeszcze w roku 2008. W 2009

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ UDZIELANE CUDZOZIEMCOM W ROKU 2008 NA WSPARCIE INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW INTEGRACJI

ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ UDZIELANE CUDZOZIEMCOM W ROKU 2008 NA WSPARCIE INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW INTEGRACJI ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ UDZIELANE CUDZOZIEMCOM W ROKU 2008 NA WSPARCIE INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW INTEGRACJI W 2008 roku w powiatowych centrach pomocy rodzinie realizowanych było przez osoby posiadające

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ UDZIELANE CUDZOZIEMCOM W ROKU 2011 NA WSPARCIE INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW INTEGRACJI W

ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ UDZIELANE CUDZOZIEMCOM W ROKU 2011 NA WSPARCIE INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW INTEGRACJI W ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ UDZIELANE CUDZOZIEMCOM W ROKU 2011 NA WSPARCIE INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW INTEGRACJI W 2011 roku w powiatowych centrach pomocy rodzinie realizowanych było przez osoby posiadające

Bardziej szczegółowo

03 lutego 2017 [SZCZEGÓŁOWY CENNIK POŁĄCZEŃ EURO VOIP 600]

03 lutego 2017 [SZCZEGÓŁOWY CENNIK POŁĄCZEŃ EURO VOIP 600] 03 lutego 2017 [SZCZEGÓŁOWY CENNIK POŁĄCZEŃ EURO VOIP 600] Rodzaj połączenia/usługi Cena netto w PLN za 1 minutę połączenia Cena brutto w PLN za 1 minutę połączenia Połączenie wewnątrz sieci 0,00 zł 0,00

Bardziej szczegółowo

Działalność podmiotów posiadających udziały w podmiotach z siedzibą za granicą w 2009 roku 1

Działalność podmiotów posiadających udziały w podmiotach z siedzibą za granicą w 2009 roku 1 Warszawa, 10.06.2011 r. Działalność podmiotów posiadających udziały w podmiotach z siedzibą za granicą w 2009 roku 1 Wprowadzenie W 2010 roku Główny Urząd Statystyczny przeprowadził po raz drugi roczne

Bardziej szczegółowo

Cudzoziemcy korzystający z pomocy w ośrodkach pomocy społecznej w 2010 roku. (opracowanie na podstawie danych zbieranych na potrzeby MPiPS)

Cudzoziemcy korzystający z pomocy w ośrodkach pomocy społecznej w 2010 roku. (opracowanie na podstawie danych zbieranych na potrzeby MPiPS) Cudzoziemcy korzystający z pomocy w ośrodkach pomocy społecznej w 2010 roku. (opracowanie na podstawie danych zbieranych na potrzeby MPiPS) Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń telefonicznych VOIP

Cennik połączeń telefonicznych VOIP SL-NET s.c. ul. Wiosenna 1c/1 35-303 Rzeszów Tel. 665-706-108 Tel. 017 250 20 11 email: biuro@sl-net.pl strona. www.sl-net.pl Cennik połączeń telefonicznych VOIP Usługi Netto Cena za usługę Brutto Połączenia

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKI ODDZIAŁ STARAŻY GRANICZNEJ BIULETYN STATYSTYCZNY ŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ ZA I KWARTAŁ 2018 ROKU. Racibórz, kwiecień 2018 r.

ŚLĄSKI ODDZIAŁ STARAŻY GRANICZNEJ BIULETYN STATYSTYCZNY ŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ ZA I KWARTAŁ 2018 ROKU. Racibórz, kwiecień 2018 r. ŚLĄSKI ODDZIAŁ STARAŻY GRANICZNEJ BIULETYN STATYSTYCZNY ŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ ZA I KWARTAŁ 2018 ROKU Racibórz, kwiecień 2018 r. Spis treści PODSUMOWANIE DANYCH STATYSTYCZNYCH... 3 TAB.1.

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKI PROGRAMU MŁODZIEś W DZIAŁANIU ZA ROK 2007

STATYSTYKI PROGRAMU MŁODZIEś W DZIAŁANIU ZA ROK 2007 . Statystyki ogólne BudŜet programu "MłodzieŜ w działaniu" w roku wg Akcji (wg stanu na dzień..),,,,,,....... BudŜet przyznany przez Komisję Europejską BudŜet zakontraktowany w roku Projekty programu "MłodzieŜ

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń krajowych CloudPBX. Cennik połączeń międzynarodowych CloudPBX

Cennik połączeń krajowych CloudPBX. Cennik połączeń międzynarodowych CloudPBX Cennik połączeń krajowych Kierunek Taryfa Stacjonarne Komórki krajowe stacjonarne krajowe komórkowe Infolinia prefiks 800 infolinia 800 Infolinia prefiks 801 infolinia 801 Infolinia prefiksy 8010, 8015,

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia r.

Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia r. Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia 15.04.2015 r. 1. Cennik połączeń - pełny wykaz krajów. Lp. KRAJ netto brutto 1. Afganistan 1,22 zł 1,50 zł 2. Albania 0,65 zł 0,80 zł 3.

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA PODJйTYCH DECYZJI DLA WIZ C I D W PODZIALE NA CEL WYDANIA WIZY, OBYWATELSTWO APLIKUJ CYCH

STATYSTYKA PODJйTYCH DECYZJI DLA WIZ C I D W PODZIALE NA CEL WYDANIA WIZY, OBYWATELSTWO APLIKUJ CYCH ZaЁ cznik nr 1 do OSR Proj. ustawy o cudzoziemcach STATYSTYKA PODJйTYCH DECYZJI DLA WIZ C I D W PODZIALE NA CEL WYDANIA WIZY, OBYWATELSTWO APLIKUJ CYCH Nazwa placсwki: WSZYSTKIE Cel wydania: WSZYSTKIE

Bardziej szczegółowo

Działalność podmiotów posiadających udziały w podmiotach z siedzibą za granicą w 2008 roku a

Działalność podmiotów posiadających udziały w podmiotach z siedzibą za granicą w 2008 roku a Warszawa, 10 czerwca 2010 Działalność podmiotów posiadających udziały w podmiotach z siedzibą za granicą w 2008 roku a Wprowadzenie W 2009 roku Główny Urząd Statystyczny przeprowadził po raz pierwszy roczne

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia r.

Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia r. Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia 17.11.2017 r. 1. Cennik połączeń - pełny wykaz krajów. Lp. KRAJ netto brutto 1. Algieria 0,29 zł 0,36 zł 2. Algieria - numery komórkowe

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKI ODDZIAŁ STARAŻY GRANICZNEJ BIULETYN STATYSTYCZNY ŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU. Racibórz, lipiec 2018 r.

ŚLĄSKI ODDZIAŁ STARAŻY GRANICZNEJ BIULETYN STATYSTYCZNY ŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU. Racibórz, lipiec 2018 r. ŚLĄSKI ODDZIAŁ STARAŻY GRANICZNEJ BIULETYN STATYSTYCZNY ŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU Racibórz, lipiec 2018 r. Spis treści PODSUMOWANIE DANYCH STATYSTYCZNYCH... 3 TAB.1.

Bardziej szczegółowo

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o.

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. - stan na grudzień 2013 1. MapSet Polska:... 3 2. MultiNet Europa:... 5 3. MapSet Europa:... 8 5. MapSet Azja:... 10 2 1. MapSet Polska

Bardziej szczegółowo

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa S.A.

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa S.A. Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa S.A. - stan na grudzień 2015 1. MapSet Polska:... 3 2. MultiNet Europa:... 5 3. MapSet Europa:... 7 5. MapSet Azja:... 10 2 1. MapSet Polska szczegółowa

Bardziej szczegółowo

Diety należą się osobie odbywającej podróż służbową na terenie kraju na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia oraz zwrot wydatków z tytułu m.in.

Diety należą się osobie odbywającej podróż służbową na terenie kraju na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia oraz zwrot wydatków z tytułu m.in. DELEGACJE KRAJOWE Diety należą się osobie odbywającej podróż służbową na terenie kraju na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia oraz zwrot wydatków z tytułu m.in.: noclegów, przejazdu do miejsca delegowania

Bardziej szczegółowo

cena brutto Opłata za aktywację usługi 250,00 zł 57,50 zł 307,50 zł

cena brutto Opłata za aktywację usługi 250,00 zł 57,50 zł 307,50 zł CENNIK POSTPAID W SIECI LARK MOBILE Obowiązuje od 01.07.2013 r. Informacje o usłudze 1. Usługa Lark Mobile to usługa bezprzewodowego dostępu do sieci Internet. 2. Usługa świadczona jest przez Operatora

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą, w większości przypadków należy pamiętać o rozliczeniu się z nich także w

Bardziej szczegółowo

Cennik Pakietu Internet+Telewizja HD+Telefon stacjonarny dla Klientów indywidualnych podłączonych drogą światłowodową obowiązujący od 01.10.2014 r.

Cennik Pakietu Internet+Telewizja HD+Telefon stacjonarny dla Klientów indywidualnych podłączonych drogą światłowodową obowiązujący od 01.10.2014 r. SL-NET s.c. ul. Wiosenna 1c/1 35-303 Rzeszów Tel. 665-706-108 Tel. 017 250-20-11 email: biuro@sl-net.pl Cennik Pakietu Internet+Telewizja HD+Telefon stacjonarny dla Klientów indywidualnych podłączonych

Bardziej szczegółowo

Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile

Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile Opłata aktywacyjna rodzaj usługi InterNeo mobile data 250,00 55,00 305,00 InterNeo mobile 200 250,00 55,00 305,00 InterNeo mobile 500 250,00

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. TABELA 5 - Liczba przyjęć pacjentów w szpitalnym oddziale ratunkowym w 2014 roku.

Arkusz1. TABELA 5 - Liczba przyjęć pacjentów w szpitalnym oddziale ratunkowym w 2014 roku. TABELA 5 - Liczba przyjęć pacjentów w szpitalnym oddziale ratunkowym w 2014 roku. Szpitalny oddział ratunkowy 1 2 3 Lp. Powiat Nazwa i adres podmiotu Stan nagłego zagrożenia zdrowotnego leczniczego Obywatele

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Dziura w drodze

Ubezpieczenie Dziura w drodze Przykład szkoleniowy: Ubezpieczenie Dziura w drodze Cel algorytmu: Spółka ABC zajmuje się sprzedażą ubezpieczeń komunikacyjnych. Właśnie otrzymała nowy produkt o nazwie Dziura w drodze (zwrot kosztów za

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 29 poz. 271 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

Dz.U Nr 29 poz. 271 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 1999 Nr 29 poz. 271 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 30 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia czasowego zakazu obrotu z zagranicą substancjami

Bardziej szczegółowo

Globalne rozpowszechnienie nadwagi i otyłości u dorosłych według regionu

Globalne rozpowszechnienie nadwagi i otyłości u dorosłych według regionu Globalne rozpowszechnienie nadwagi i otyłości u dorosłych według regionu owe Region europejski Albania 2008-9 owe 10302 15-49 44.8 8.5 29.6 9.7 DHS Armenia 2005 owe 6016 15-49 26.9 15.5 DHS Austria 2005/6

Bardziej szczegółowo

Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile

Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile Opłata aktywacyjna rodzaj usługi cena netto kwota VAT cena brutto InterNeo mobile 250,00 55,00 305,00 Opłata miesięczna rodzaj usługi cena netto

Bardziej szczegółowo

CENNIK STANDARDOWY USŁUGI MOBILNEGO DOSTĘPU DO INTERNETU FreshNet Mobile

CENNIK STANDARDOWY USŁUGI MOBILNEGO DOSTĘPU DO INTERNETU FreshNet Mobile CENNIK STANDARDOWY USŁUGI MOBILNEGO DOSTĘPU DO INTERNETU FreshNet Mobile Obowiązuje od 01.07.2014 r. Informacje o usłudze 1. Usługa FreshNet Mobile to usługa bezprzewodowego dostępu do sieci Internet.

Bardziej szczegółowo

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Analiza narodowościowa oraz rodzaje zapytań turystów w okresie od stycznia do września 2017 roku opracowano: Urszula Ciulewicz na podstawie statystyk

Bardziej szczegółowo

myavon - cennik skrócony myavon - cennik szczegółowy

myavon - cennik skrócony myavon - cennik szczegółowy myavon - cennik skrócony w sieci myavon poza siecią 1 minuta 0.40 zł 0.69 zł SMS 0.20 zł 0.20 zł MMS 0.45 zł 0.45 zł myavon - cennik szczegółowy myavon myavon 1 minuta w naliczaniu 1-sekunwym myavon innych

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. Strona 1. TABELA 5 - Liczba przyjęć pacjentów w szpitalnym oddziale ratunkowym w 2011 roku Szpitalny oddział ratunkowy 1 2 3

Arkusz1. Strona 1. TABELA 5 - Liczba przyjęć pacjentów w szpitalnym oddziale ratunkowym w 2011 roku Szpitalny oddział ratunkowy 1 2 3 TABELA 5 - Liczba przyjęć pacjentów w szpitalnym oddziale ratunkowym w 2011 roku Cudzoziemcy (kraj pochodzenia) Szpitalny oddział ratunkowy 1 2 3 4 5 6 Lp. Powiat Dysponent jednostki Stan nagłego zagrożenia

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. TABELA 5 - Liczba przyjęć pacjentów w szpitalnym oddziale ratunkowym w 2011 roku

Arkusz1. TABELA 5 - Liczba przyjęć pacjentów w szpitalnym oddziale ratunkowym w 2011 roku 1 2 3 Lp. Powiat Dysponent jednostki (nazwa i adres) TABELA 5 - Liczba przyjęć pacjentów w szpitalnym oddziale ratunkowym w 2011 roku Stan nagłego zagrożenia zdrowotnego Obywatele RP 4c w tym: Liczba pacjentów

Bardziej szczegółowo

cena brutto Opłata za aktywację usługi 250,00 zł 57,50 zł 307,50 zł akty

cena brutto Opłata za aktywację usługi 250,00 zł 57,50 zł 307,50 zł akty CENNIK STANDARDOWY USŁUGI TELEFONII KOMÓRKOWEJ Simfonia Fresh Obowiązuje od 01.02.2012 r. Informacje o usłudze 1. Taryfy standardowe dostępne dla kart SIM w usłudze Simfonia Fresh. 2. Usługa świadczona

Bardziej szczegółowo

Statystyki programu Młodzież w działaniu za rok 2009 (wg stanu na dzień 1 stycznia 2010 r.)

Statystyki programu Młodzież w działaniu za rok 2009 (wg stanu na dzień 1 stycznia 2010 r.) Statystyki programu Młodzież w działaniu za rok (wg stanu na dzień stycznia r.) Statystyki ogólne Budżet programu "Młodzież w działaniu" w roku wg Akcji (wg stanu na dzień..),,,,,,, Akcja. Akcja. Akcja.

Bardziej szczegółowo

CENNIK POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH Telefon Stacjonarny w LIMES

CENNIK POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH Telefon Stacjonarny w LIMES CENNIK POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH Telefon Stacjonarny w LIMES Obowiązuje od dnia 01 Lipca 2008 roku. Cennik został ustalony na podstawie przejrzystych, obiektywnych i niedyskryminujących kryteriów jasnych

Bardziej szczegółowo

Kraj Prefixy Cena brutto z VAT :

Kraj Prefixy Cena brutto z VAT : Kraj Prefixy Cena brutto z VAT : Afganistan 0093 1,84 zl/min Afganistan 009370 009375 009377 009379 009378 1,93 zl/min Albania 00355 0,98 zl/min Albania 0035538 0035568 0035569 1,48 zl/min Algeria 002136

Bardziej szczegółowo

Połączenia głosowe SMS. Afganistan 112 TAK TAK TAK TAK B. Albania 112 TAK TAK TAK TAK B. Algieria 112 TAK TAK TAK TAK C Amerykańskie Wyspy Dziewicze

Połączenia głosowe SMS. Afganistan 112 TAK TAK TAK TAK B. Albania 112 TAK TAK TAK TAK B. Algieria 112 TAK TAK TAK TAK C Amerykańskie Wyspy Dziewicze Afganistan 112 TAK TAK TAK TAK B Albania 112 TAK TAK TAK TAK B Algieria 112 TAK TAK TAK TAK C Amerykańskie Wyspy Dziewicze 911 TAK TAK TAK TAK C Andora 112 TAK TAK TAK TAK C Angola 116 TAK TAK TAK TAK

Bardziej szczegółowo

mapy cyfrowe dla biznesu

mapy cyfrowe dla biznesu Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. - stan na grudzień 2011 1. MapSet Polska:... 3 2. MultiNet Europa:... 5 3. MapSet Europa:... 8 5. MapSet Azja:... 10 2 1. MapSet Polska

Bardziej szczegółowo

CENNIK DOMOWY CENA NETTO

CENNIK DOMOWY CENA NETTO 1 Lokalne 0,09 zł 0,11 zł 2 Polska 0,09 zł 0,11 zł 3 Polska tel. kom. 0,79 zł 0,97 zł 4 Polska tel. kom.(clir) 0,69 zł 0,85 zł 5 Afganistan 2,00 zł 2,46 zł 6 Alaska 0,10 zł 0,12 zł 7 Albania 0,76 zł 0,93

Bardziej szczegółowo

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Analiza narodowościowa oraz rodzaje zapytań turystów w okresie od stycznia do września 214 roku opracowano: Urszula Ciulewicz na podstawie statystyk

Bardziej szczegółowo

Globalne występowanie nadwagi i otyłości u dorosłych według regionu

Globalne występowanie nadwagi i otyłości u dorosłych według regionu Kraj zgromadzen ia danych Globalne występowanie nadwagi i otyłości u dorosłych według regionu Kraj / region Wielkoś ć badania Kategoria % BMI 25-29,9 % BMI 30+ % BMI 25- % BMI 30+ 29,9 Region europejski

Bardziej szczegółowo

Szczepienia przed wyjazdem za granicę

Szczepienia przed wyjazdem za granicę Szczepienia przed wyjazdem za granicę Nazwa państwa Afganistan Albania Algieria Angola Antigua i Barbuda Arabia Saudyjska Argentyna Armenia Obowiązkowe szczepienia (Międzynarodowe Przepisy Zdrowotne) szczepionka

Bardziej szczegółowo

w sieci myavon 0,20 zł 0,15 zł 0,09 zł 0,14 zł myavon - cennik szczegółowy Typ usługi

w sieci myavon 0,20 zł 0,15 zł 0,09 zł 0,14 zł myavon - cennik szczegółowy Typ usługi myavon - cennik skrócony miunta połączenia SMS Czas posiadania aktywnej karty SIM w sieci myavon od 0 do miesięcy od do miesięcy powyŝej miesięcy w sieci myavon 0,9 zł 0, zł 0,9 zł poza siecią myavon 0,9

Bardziej szczegółowo

CENY UWZGLĘDNIAJĄ PODATEK VAT W WYSOKOŚCI

CENY UWZGLĘDNIAJĄ PODATEK VAT W WYSOKOŚCI 1. Usługi krajowe połączenia standardowe, SMS, MMS, Internet USŁUGI Połączenia krajowe (cena za minutę połączenia) 0,29 zł 0,24 zł SMS 0,12 zł 0,10 zł MMS 0,50 zł 0,41zł Transmisja danych (cena za 100

Bardziej szczegółowo

Cennik Połączeń realizowanych w ramach usługi Karta Tani Telefon

Cennik Połączeń realizowanych w ramach usługi Karta Tani Telefon Cennik Połączeń realizowanych w ramach usługi Karta Tani Telefon Karta Tani Telefon daje możliwość prowadzenia tanich rozmów międzynarodowych i krajowych. Oferuje następujące typy połączeń telefonicznych

Bardziej szczegółowo

Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile

Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile Opłata aktywacyjna rodzaj usługi cena netto kwota VAT cena brutto InterNeo mobile 250,00 55,00 305,00 Opłata miesięczna rodzaj usługi cena netto

Bardziej szczegółowo

Karta TeleTanio. Cennik połączeń

Karta TeleTanio. Cennik połączeń Karta TeleTanio Cennik połączeń Ceny połączeń krajowych: (Ceny z VAT, za minutę połączenia, przez calą dobę) Polska (międzymiastowe i lokalne) 0,17 Polska (do sieci Era, Orange, Plus) 0,43 Polska (do sieci

Bardziej szczegółowo

Migracja - wędrówka ludności mająca na celu zmianę miejsca pobytu

Migracja - wędrówka ludności mająca na celu zmianę miejsca pobytu Migracje Polaków Migracja - wędrówka ludności mająca na celu zmianę miejsca pobytu Podział migracji ze względu na zasięg: migracje wewnętrzne, czas trwania: Czasowe, trwałe cel: turystyka lecznictwo pielgrzymki

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKI PROGRAMU MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU: ZA 2012 ROK

STATYSTYKI PROGRAMU MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU: ZA 2012 ROK ,,,,,,,, Budżet przyznany przez KE, po dozwolonych przesunięciach Budżet programu "Młodzież w działaniu" w roku wg Akcji (stan na dzień,..)...., razem z PW. razem z PW. TCP.,,,,,,,, Kwota dofinasowania

Bardziej szczegółowo

Porównanie projektów Integracja dla samodzielności i Witamy w Warszawie w zakresie działań podejmowanych na rzecz cudzoziemców

Porównanie projektów Integracja dla samodzielności i Witamy w Warszawie w zakresie działań podejmowanych na rzecz cudzoziemców Porównanie projektów Integracja dla samodzielności i Witamy w Warszawie w zakresie działań podejmowanych na rzecz cudzoziemców Status projektu Integracja dla samodzielności projekt zrealizowany Witamy

Bardziej szczegółowo

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o.

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. - stan na marzec 2012 1. MapSet Polska:... 3 2. MultiNet Europa:... 5 3. MapSet Europa:... 8 5. MapSet Azja:... 10 2 1. MapSet Polska

Bardziej szczegółowo

Pełny cennik rozmów zagranicznych

Pełny cennik rozmów zagranicznych Pełny cennik rozmów zagranicznych Lokalizacja Cena Afganistan Alaska Albania Algieria Andora Andora komórkowe Angola Anguilla Antarktyda Antiqua i Barbuda Antyle Holenderskie Arabia Saudyjska Argentyna

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKI PROGRAMU MŁODZIEś W DZIAŁANIU ZA ROK 2008

STATYSTYKI PROGRAMU MŁODZIEś W DZIAŁANIU ZA ROK 2008 . Statystyki ogólne BudŜet programu "MłodzieŜ w działaniu" w roku wg Akcji (wg stanu na dzień..9),,,,,,, Akcja. Akcja. Akcja. Akcja. Akcja. Akcja. Akcja Akcja. BudŜet przyznany przez Komisję Europejską

Bardziej szczegółowo

5a. Data wyjazdu 5b. Godzina przekroczenia granicy w dniu wyjazdu 5c. Data powrotu 5d. Godzina przekroczenia granicy w dniu powrotu

5a. Data wyjazdu 5b. Godzina przekroczenia granicy w dniu wyjazdu 5c. Data powrotu 5d. Godzina przekroczenia granicy w dniu powrotu 1. Nazwa imprezy 2. Miejsce 3. Numer pozycji kalendarza PZA 4. Termin 5. Czas pobytu za granicą 5a. Data wyjazdu 5b. Godzina przekroczenia granicy w dniu wyjazdu 5c. Data powrotu 5d. Godzina przekroczenia

Bardziej szczegółowo

AKCJA 2 PARTNERSTWA STRATEGICZNE

AKCJA 2 PARTNERSTWA STRATEGICZNE ZASADY MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO KATEGORII BUDŻETU NA PODSTAWIE JEDNOSTKOWYCH STAWEK RYCZAŁTOWYCH AKCJA 2 PARTNERSTWA STRATEGICZNE 1. Zarządzanie projektem i jego wdrażanie Dofinansowanie działań organizacji

Bardziej szczegółowo

mapy cyfrowe dla biznesu

mapy cyfrowe dla biznesu Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. - stan na czerwiec 2010 1. MapSet Polska:...3 2. MultiNet Europa:...5 3. MapSet Europa:...8 5. MapSet Azja:... 10 2 1. MapSet Polska szczegółowa

Bardziej szczegółowo

Uznawanie świadectw maturalnych (stan na dzień )

Uznawanie świadectw maturalnych (stan na dzień ) Kraj Uznawanie świadectw maturalnych (stan na dzień 19.03.2014) Czy potrzebuje apostille, Konwencja haska z 5 października 1961 r. (w nawiasie data wejścia konwencji w życie w danym kraju) Czy potrzebuje

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. TABELA 5 - Liczba przyjęć pacjentów w szpitalnym oddziale ratunkowym w 2010 roku.

Arkusz1. TABELA 5 - Liczba przyjęć pacjentów w szpitalnym oddziale ratunkowym w 2010 roku. 2 3 Lp. Powiat Dysponent jednostki (nazwa i adres) TABELA 5 - Liczba przyjęć pacjentów w szpitalnym oddziale ratunkowym w 200 roku. Stan nagłego zagrożenia zdrowotnego Obywatele RP c w tym: Liczba pacjentów

Bardziej szczegółowo

Zasady ustalania należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowych krajowych i zagranicznych.

Zasady ustalania należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowych krajowych i zagranicznych. Zasady ustalania należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowych krajowych i zagranicznych. Krajowe podróże służbowe. Ogólne zasady ustalania oraz wysokość należności przysługujących

Bardziej szczegółowo

CENNIK PREPAID. USŁUGI cena z VAT cena bez VAT. SMS 0,12 zł 0,10 zł. MMS 0,50 zł 0,41zł

CENNIK PREPAID. USŁUGI cena z VAT cena bez VAT. SMS 0,12 zł 0,10 zł. MMS 0,50 zł 0,41zł 1. Usługi krajowe połączenia standardowe, SMS, MMS, Internet USŁUGI Połączenia krajowe 0,29 zł 0,24 zł SMS 0,12 zł 0,10 zł MMS 0,50 zł 0,41zł 0,10 zł 0,08 zł Jedna stawka za połączenia do wszystkich sieci

Bardziej szczegółowo

wzw A, wzw B, żółta gorączka (febra), błonica, wścieklizna, szczepionka p/gruźlicza p/gruźlicza Australia wzw A, błonica, tężec, polio, dur brzuszny

wzw A, wzw B, żółta gorączka (febra), błonica, wścieklizna, szczepionka p/gruźlicza p/gruźlicza Australia wzw A, błonica, tężec, polio, dur brzuszny Obowiązkowe szczepienia Zalecane szczepienia Zalecane szczepienia w zależności od stopnia narażenia, charakteru pobytu, rejonu kraju Afganistan wzw A,, dur brzuszny wzw B,, szczepionka Albania wzw A,,

Bardziej szczegółowo

mapy cyfrowe dla biznesu

mapy cyfrowe dla biznesu Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. - stan na czerwiec 2009 1. MapSet Polska:...3 2. MultiNet Europa:...5 3. MapSet Europa:...8 5. MapSet Azja:... 10 2 1. MapSet Polska szczegółowa

Bardziej szczegółowo

Studenci zagraniczni w Polsce 2013

Studenci zagraniczni w Polsce 2013 Studenci zagraniczni w Polsce 2013 Rola inicjatyw regionalnych w promocji uczelni akademickich Marek Krawczyk Warszawa, 18 stycznia 2013 r. Wzrost liczby studentów zagranicznych na świecie 1975-2010 Studenci

Bardziej szczegółowo

BIULETYN STATYSTYCZNY STRAŻY GRANICZNEJ za I kwartał 2016 r.

BIULETYN STATYSTYCZNY STRAŻY GRANICZNEJ za I kwartał 2016 r. Komenda Główna Straży Granicznej Wydział V Informacji Sztabu Komendanta Głównego Straży Granicznej BIULETYN STATYSTYCZNY STRAŻY GRANICZNEJ za I kwartał 2016 r. Warszawa, kwiecień 2016 r. SPIS TREŚCI I.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 17/2017 08 maja 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 37/2017 21 września 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 38/2017 28 września 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 39/2017 5 października 2017r.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 36/2017 14 września 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń międzynarodowych i specjalnych

Cennik połączeń międzynarodowych i specjalnych Cennik połączeń międzynarodowych i specjalnych 1. Połączenia międzynarodowe Grupa Kraj Opłata za połączenie z telefonami Opłata za połączenie z telefonami 1 Holandia, Niemcy, Wielka Brytania, 0,25 zł 1,60

Bardziej szczegółowo

XXIII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY - Lubuskie 2017 w piłce siatkowej

XXIII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY - Lubuskie 2017 w piłce siatkowej 11-5-217 XXIII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY - Lubuskie 217 sezon 216/217 A1 9. Łódzkie Świętokrzyskie "A" 11-5-217 A2 1.3 Pomorskie Kujawsko-Pomorskie "A" 11-5-217 A3 12. Świętokrzyskie Kujawsko-Pomorskie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 27/2017 13 lipca 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 23/2017 19 czerwca 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. zatrudniania cudzoziemców w Polsce (data opracowania: kwiecień 2015 r.)

Informacja nt. zatrudniania cudzoziemców w Polsce (data opracowania: kwiecień 2015 r.) Informacja nt. zatrudniania cudzoziemców w Polsce (data opracowania: kwiecień 2015 r.) Główne wnioski: W 2014 r. wzrosła skala zatrudnienia cudzoziemców w Polsce, szczególnie wysoki wzrost dotyczy podejmowania

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń Obowiązuje od dnia 01.08.2012

Cennik połączeń Obowiązuje od dnia 01.08.2012 Cennik połączeń Obowiązuje od dnia 01.08.2012 Ceny połączeń krajowych: (Ceny z VAT, za minutę połączenia, przez calą dobę) w promocji: bez promocji: Międzymiastowe i Lokalne (wszyscy operatorzy) 0,10 zł

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 49/2016 15 grudnia 2016r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 33/2017 24 sierpnia 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 35/2017 7 września 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 34/2017 31 sierpnia 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 21/2017 01 czerwca 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 7/2017 23 lutego 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 9/2017 9 marca 2017r. RYNEK MLEKA

Bardziej szczegółowo

-3% -14% 8% %

-3% -14% 8% % TAB.1. Osobowy ruch graniczny w I kwartale 2018 roku - liczba przekroczeń ob. RP i cudzoziemców ODCINEK GRANICY udział % ogółem w tym: cudzoziemcy obywatele RP w całości z Polski do Polski razem z Polski

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 39/2016 6 października 2016r.

Bardziej szczegółowo

CYFROWA TELEFONIA STACJONARNA

CYFROWA TELEFONIA STACJONARNA CYFROWA TELEFONIA STACJONARNA CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH netto brutto Instalacja linii telefonicznej dla odbiorcy Internetu blokowe.pl 40,16 zł 49,00 zł Instalacja linii telefonicznej dla pozostałych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia 2002 r. Dz.U.02.236.1991 2003.11.24 sprost. Dz.U.03.199.1951 ogólne 2005.01.01 zm. Dz.U.04.271.2687 1 2006.01.01 zm. Dz.U.05.186.1555 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 2/2017 19 stycznia 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 4/2017 2 lutego 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 5/2017 9 lutego 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

Program MŁODZIEŻ 2000 2006

Program MŁODZIEŻ 2000 2006 Program MŁODZIEŻ 2000 2006 Łączymy przyjemne z pożytecznym Ośrodek Regionalny Programu MŁODZIEŻ w Katowicach Gliwice, 18 października 2006r. Cele Programu ułatwianie integracji społecznej i rozbudzanie

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 32/2017 18 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 31/2017 10 sierpnia

Bardziej szczegółowo

- Hongkong. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage

- Hongkong. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage 1. esky.pl 2. Guide_homepage Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Dziecko w samolocie Zwierzęta Odprawa i obsługa pasażera Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje

Bardziej szczegółowo

GLOWNE TRENDY MIGRACYJNE 15

GLOWNE TRENDY MIGRACYJNE 15 GLOWNE TRENDY MIGRACYJNE 15 OGÓLNE TRENDY - I połowa 2015 r. Sytuację migracyjną w Polsce zdominował zwiększony napływ obywateli Ukrainy. O ochronę międzynarodową ubiegali się głównie Rosjanie (trend utrzymujący

Bardziej szczegółowo

- Słowacja. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage

- Słowacja. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage 1. esky.pl 2. Guide_homepage Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Dziecko w samolocie Zwierzęta Odprawa i obsługa pasażera Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje

Bardziej szczegółowo

Ameryka Północna i Środkowa

Ameryka Północna i Środkowa Ameryka Północna i Środkowa Bahamy - - Barbados - - Bermudy - - Dominikana - Grenada - - Jamajka - Kanada - błonica, tężec, polio - Kostaryka - tężec, polio; dur Kuba - Meksyk - ; Nikaragua - WZW b; Trynidad

Bardziej szczegółowo

- Malediwy. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych

- Malediwy. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Odprawa i obsługa pasażera Dziecko w samolocie Zwierzęta Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje celne

Bardziej szczegółowo

- Autonomia Palestyńska. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych

- Autonomia Palestyńska. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych Ostatnia aktualizacja: 18.11.2014 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Odprawa i obsługa pasażera Dziecko w samolocie Zwierzęta Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje celne

Bardziej szczegółowo

- Wyspy Świętego Tomasza i Książęca

- Wyspy Świętego Tomasza i Książęca Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Odprawa i obsługa pasażera Dziecko w samolocie Zwierzęta Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje celne

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 50/2016 22 grudnia 2016r. RYNEK

Bardziej szczegółowo