WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW"

Transkrypt

1 YJNEJ 1 2 świadczenia w oddziale psychiatrycznym świadczenia w oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży oddział psychiatryczny oddział psychiatryczny dla dzieci, oddział psychiatryczny dla młodzieży, oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży, 1) specjalista psychiatra - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 10 2) dodatkowo minimum lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii lub lekarz psychiatra - równoważnik 1/2 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 10 3) minimum psycholog lub minimum osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 10 4) terapeta zajęciowy - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 10 zarejestrowanych łóżek 1) program diagnostyczno - terapeutyczny wynikający ze specyfiki oddziału 2) program rehabilitacji wynikający ze specyfiki oddziału 1) specjalista psychiatra dzieci i młodzieży - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 8 2) dodatkowo minimum lekarz psychiatra lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii lub psychiatrii dzieci i młodzieży - równoważnik 1/2 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 8 3) minimum psycholog - równoważnik 1/2 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 8 4) minimum osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty - równoważnik 1/8 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 8 zarejestrowanych łóżek 1) program diagnostyczno - terapeutyczny wynikający ze specyfiki oddziału 1) specjalista psychiatra - równoważnik 1/2 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 10 zarejestrowanych łóżek*; 2) psycholog kliniczny w wymiarze czasu pracy wskazanym w warunkach wymaganych (kolumna 6, pkt 3); 3) minimum psycholog - równoważnik 1/2 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 10 zarejestrowanych łóżek*; 1) średni czas leczenia poniżej 40 dni (sprawozdanie MZ - 03 lub MZ 30 za rok poprzedni) 2) liczba hospitalizowanych długoterminowo (rezydenci) - do 10% 3) udzielanie świadczeń ujętych w profilowane programy terapii np: leczenia chorób afektywnych, zaburzeń snu, leczenia agresji lekoopornej, interwencja kryzysowa, leczenie pierwszego epizodu schizofrenii, 1) wysokospecjalistycznych metod diagnostycznych (elektrofizjologiczne, neuroobrazowe, neuropsychologiczne) 1) specjalista psychiatra dzieci i młodzieży lub specjalista psychiatra w wymiarze czasu pracy wskazanym w warunkach wymaganych (kolumna 6, odpowienio pkt 1 lub pkt 2); 2) psycholog kliniczny w wymiarze czasu pracy wskazanym w warunkach wymaganych (kolumna 6, pkt 3), 3) psychoterapeuta w wymiarze czasu pracy wskazanym w warunkach wymaganych (kolumna 6, pkt 4) 1) świadczenia ujęte w specjalny program terapii - np. programy leczenie pierwszego epizodu schizofrenii, leczenia zaburzeń odżywiania 2) kompleksowy program terapii z systematyczną psychoterapią indywidualną, grupową i rodzinną 1) wysokospecjalistycznych metod diagnostycznych (elektrofizjologiczne, neuroobrazowe, neuropsychologiczne) 2) wysokospecjalistycznych konsultacji lekarskich np. w zakresie genetyki, immunologii w przypadkach uzasadnionych szczególnym profilem oddziału Strona 1

2 YJNEJ świadczenia w oddziale psychiatrycznym dla chorych somatycznie świadczenia w oddziale dla przewlekle chorych świadczenia w oddziale psychogeriatrycznym oddział psychiatryczny dla chorych somatycznie, oddział psychiatryczny dla chorych na gruźlicę lub inne choroby zakaźne oddział psychiatryczny dla przewlekle chorych 4712 oddział psychogeriatryczny 1) specjalista psychiatra - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 10 2) dodatkowo minimum lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii lub lekarz psychiatra - równoważnik 1/2 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 10 2) minimum psycholog lub minimum osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 10 3) minimum lekarz chorób wewnętrznych (dotyczy 4710) lub minimum lekarz chorób płuc (dotyczy 4714) - równoważnik 1/2 etatu przeliczeniowego; 4) terapeta zajęciowy - równoważnik 1/8 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 10 zarejestrowanych łóżek 1) program diagnostyczno - terapeutyczny wynikający ze specyfiki oddziału 1) minimum lekarz psychiatra - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 10 2) dodatkowo minimum lekarz psychiatra lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 10 3) minimum psycholog - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 10 4) terpeuta zajęciowy - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 10 zarejestrowanych łóżek program rehabilitacyjny 1) specjalista psychiatra - równoważnik 1/2 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 10 2) dodatkowo minimum lekarz psychiatra lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 10 3) minimum psycholog lub minimum osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty -równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 10 4) minimum lekarz chorób wewnętrznych - równoważnik 1/2 etatu przeliczeniowego; 5) terapeuta zajęciowy - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 10 1) program rehabilitacji wynikający ze specyfiki oddziału 1) specjalista psychiatra - równoważnik 1/2 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 10 zarejestrowanych łóżek*; 2) psycholog kliniczny lub psychoterapeuta - w wymiarze czasu pracy wskazanym w warunkach wymaganych (kolumna 6, pkt 2); 3) terapeuta zajęciowy - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 10 zarejestrowanych łóżek*; 4) specjalista chorób wewnętrznych (dotyczy 4710) lub specjalista chorób płuc (dotyczy 4714) - w wymiarze czasu pracy wskazanym w warunkach wymaganych (kolumna 6, pkt 3) 1) udzielanie świadczeń ujętych w profilowane programy terapii 1) wysokospecjalistycznych metod diagnostycznych (elektrofizjologiczne, neuroobrazowe, neuropsychologiczne), 2) wysokospecjalistycznych konsultacji lekarskich np. w zakresie: genetyka, immunologia, w przypadkach uzasadnionych szczególnym profilem oddziału 1) specjalista psychiatra - w wymiarze czasu pracy wskazanym w warunkach wymaganych (kolumna 6, pkt 1); 2) psycholog kliniczny - w wymiarze czasu pracy wskazanym w warunkach wymaganych (kolumna 6, pkt 3); 3) terapeuta zajęciowy - równoważnik 1/2 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 10 zarejestrowanych łóżek* 1) psycholog kliniczny - w wymiarze czasu pracy wskazanym w warunkach wymaganych (kolumna 6, pkt 3); 2) psychoterapeuta - w wymiarze czasu pracy wskazanym w warunkach wymaganych (kolumna 6, pkt 3); 3) specjalista chorób wewnętrznych - w wymiarze czasu pracy wskazanym w warunkach wymaganych (kolumna 6, pkt 4); 6) fizjoterapeuta - równoważnik 1/8 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 10 zarejestrowanych łóżek 1) kompleksowy program terapii z systematyczną psychoterapią indywidualną, grupową i rodzinną 1) wysokospecjalistycznych metod diagnostycznych (elektrofizjologiczne, neuroobrazowe, neuropsychologiczne) 2) wysokospecjalistycznych konsultacji lekarskich np. w zakresie genetyki, immunologii w przypadkach uzasadnionych szczególnym profilem oddziału Strona 2

3 YJNEJ świadczenia w oddziale rehabilitacji psychiatrycznej świadczenia w oddziale zaburzeń nerwicowych świadczenia w oddziale zaburzeń nerwicowych dla dzieci i młodzieży oddział rehabilitacji psychiatrycznej oddział zaburzeń nerwicowych oddział zaburzeń nerwicowych dla dzieci i młodzieży 1) specjalista psychiatra (zamiast minimum lekarz psy)- równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 10 2) dodatkowo minimum lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii lub lekarz psychiatra - równoważnik 1/2 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 10 3) minimum psycholog - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 10 4) minimum osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 10 5) terapeta zajęciowy - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 10 zarejestrowanych łóżek 1) program rehabilitacji wynikający ze specyfiki oddziału 1) specjalista psychiatra - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 8 2) minimum osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty - równoważnik 1/2 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 8 3) minimum psycholog - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 8 zarejestrowanych łóżek 1) program diagnostyczno - terapeutyczny wynikający ze specyfiki oddziału 2) kompleksowy program terapii z systematyczną psychoterapią indywidualną i grupową 1) specjalista psychiatra - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 8 2) minimum osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty - równoważnik 1/2 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 8 3) minimum psycholog - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 8 zarejestrowanych łóżek 1) program diagnostyczno - terapeutyczny wynikający ze specyfiki oddziału 2) kompleksowy program terapii z systematyczną psychoterapią indywidualną i grupową 1) psycholog kliniczny - w wymiarze czasu pracy wskazanym w warunkach wymaganych (kolumna 6, pkt 3); 2) psychoterapeuta - w wymiarze czasu pracy wskazanym w warunkach wymaganych (kolumna 6, pkt 4) 1) realizacja nie mniej niż 3 profilowanych programów rehabilitacyjnych adresowanych do różnych potrzeb pacjentów i ich rodzin 1) wysokospecjalistycznych metod diagnostycznych (elektrofizjologiczne, neuroobrazowe, neuropsychologiczne), 1) specjalista psychiatra - równoważnik 1/2 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 8 zarejestrowanych łóżek*; 2) psychoterapeuta - w wymiarze czasu pracy wskazanym w warunkach wymaganych (kolumna 6, pkt 2); 3) psycholog kliniczny - w wymiarze czasu pracy wskazanym w warunkach wymaganych (kolumna 6, pkt 3) 1) udzielanie świadczeń ujętych w profilowane programy terapii 1) wysokospecjalistycznych metod diagnostycznych (elektrofizjologiczne, neuroobrazowe, neuropsychologiczne), 2) wysokospecjalistycznych konsultacji lekarskich np. w zakresie: genetyka, immunologia, w przypadkach uzasadnionych szczególnym profilem oddziału 1) specjalista psychiatra - równoważnik 1/2 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 8 zarejestrowanych łóżek*; 2) psychoterapeuta - w wymiarze czasu pracy wskazanym w warunkach wymaganych (kolumna 6, pkt 2); 3) psycholog kliniczny - w wymiarze czasu pracy wskazanym w warunkach wymaganych (kolumna 6, pkt 3) Strona 3

4 YJNEJ 9 10 świadczenia w oddziale psychiatrii sądowej świadczenia w oddziale psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu oddział psychiatrii sądowej oddział psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu 1) specjalista psychiatra - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 10 2) dodatkowo minimum lekarz psychiatra lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 10 3) minimum psycholog lub minimum osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 10 4) terapeuta zajęciowy - równoważnik 1/8 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 10 zarejestrowanych łóżek kompleksowy program terapii w tym: - połowa oddziaływań to świadczenia z zakresu psychoterapii grupowej, 6 godzin dziennie zorganizowanych zajęć (grupy) 1) konsultacji specjalistycznych 2) zabezpieczenie zgodne z przepisami odrębnymi 1) specjalista psychiatra - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 10 2) dodatkowo minimum lekarz psychiatra dla dzieci i młodzieży lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii dla dzieci i młodzieży- równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 10 3) minimum osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 10 4) psycholog kliniczny - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 10 5) terapeuta zajęciowy - równoważnik 1/8 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 10 zarejestrowanych łóżek 1) kompleksowy program terapii w tym: - połowa oddziaływań to świadczenia z zakresu psychoterapii grupowej, 6 godzin dziennie zorganizowanych zajęć (grupy) 2) świadczenia ujęte w specjalny program terapii np. leczenia chorób afektywnych, zaburzeń snu 3) dostęp do konsultacji specjalistycznych 4) zabezpieczenie zgodne z przepisami odrębnymi 1) specjalista psychiatra - równoważnik 1/2 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 10 zarejestrowanych łóżek*; 2) minimum lekarz psychiatra lub w trakcie specjalizacji z psychiatrii - równoważnik 1/2 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 10 zarejestrowanych łóżek*; 3) psycholog kliniczny lub psychoterapeuta - w wymiarze czasu pracy wskazanym w warunkach wymaganych (kolumna 6, pkt 3) 1) inne wyspecjalizowane programy terapii, w tym ponad połowa oddziaływań to świadczenia z zakresu psychoterapii grupowej, 7 godzin dziennie zorganizowanych zajęć (grupy); 2) poświadczenie umiejętności zawodowych zgodnie z odrębnymi przepisami 1) specjalista psychiatra - równoważnik 1/2 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 10 zarejestrowanych łóżek*; 2) minimum lekarz psychiatra dla dzieci i młodzieży lub w trakcie specjalizacji z psychiatrii dla dzieci i młodzieży - równoważnik 1/2 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 10 zarejestrowanych łóżek*; 3) psychoterapeuta - w wymiarze czasu pracy wskazanym w warunkach wymaganych (kolumna 6, pkt 3) 1) inne wyspecjalizowane programy terapii, w tym ponad połowa oddziaływań to świadczenia z zakresu psychoterapii grupowej, 7 godzin dziennie zorganizowanych zajęć (grupy); 2) poświadczenie umiejętności zawodowych zgodnie z odrębnymi przepisami Strona 4

5 YJNEJ świadczenia w oddziale psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu dla młodzieży świadczenia w zakładzie opiekuńczo - leczniczym psychiatrycznym, oddział psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu dla młodzieży zakład / oddział opiekuńczo - leczniczy psychiatryczny personel 1) specjalista psychiatra - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 10 2) dodatkowo minimum lekarz psychiatra lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 10 3) minimum osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 10 4) psycholog kliniczny - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 10 5) terapeuta zajęciowy - równoważnik 1/8 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 10 zarejestrowanych łóżek 1) kompleksowy program terapii w tym: - połowa oddziaływań to świadczenia z zakresu psychoterapii grupowej, 6 godzin dziennie zorganizowanych zajęć (grupy) 2) świadczenia ujęte w specjalny program terapii np. leczenia chorób afektywnych, zaburzeń snu 3) dostęp do konsultacji specjalistycznych 4) zabezpieczenie zgodne z przepisami odrębnymi 1) minimum lekarz psychiatra oraz minimum lekarz chorób wewnętrznych - równoważnik nie mniej niż 0,5 etatu; 2) minimum psycholog - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 13 3) terapeuta zajęciowy - równoważnik 1/2 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 13 4) pielęgniarki - liczba zgodnie z odrębnymi przepisami; 1) program rehabilitacyjny; 2) zajęcia rehabilitacyjne zgodnie z rozporządzeniem MZiOS z dnia 20 października 1995 r. w sprawie organizowania zajęć rehabilitacyjnych w szpitalach psychiatrycznych (...) /Dz. U. Nr 127, poz. 614/ 3) interwencji pracownika socjalnego; 1) specjalista psychiatra - równoważnik 1/2 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 10 zarejestrowanych łóżek*; 2) minimum lekarz psychiatra lub w trakcie specjalizacji z psychiatrii - równoważnik 1/2 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 10 zarejestrowanych łóżek*; 3) psychoterapeuta - w wymiarze czasu pracy wskazanym w warunkach wymaganych (kolumna 6, pkt 3) 1) inne wyspecjalizowane programy terapii, w tym ponad połowa oddziaływań to świadczenia z zakresu psychoterapii grupowej, 7 godzin dziennie zorganizowanych zajęć (grupy); 2) poświadczenie umiejętności zawodowych zgodnie z odrębnymi przepisami 1) fizjoterapeuta - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 13 zarejestrowanych łóżek Strona 5

6 YJNEJ świadczenia w zakładzie opiekuńczo - leczniczy psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno - opiekuńczym psychiatrycznym świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno - opiekuńczym psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży zakład / oddział opiekuńczo - leczniczy psychiatryczny dla dzieci i młodzieży zakład / oddział pielęgnacyjno - opiekuńczy psychiatryczny zakład / oddział pielęgnacyjno - opiekuńczy psychiatryczny dla dzieci i młodzieży, personel personel personel 1) minimum lekarz psychiatra oraz minimum lekarz chorób wewnętrznych lub lekarz pediatra - równoważnik nie mniej niż 0,5 etatu; 2) minimum psycholog - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 13 3) terapeuta zajęciowy - równoważnik 1/2 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 13 4) pielęgniarki - liczba zgodnie z odrębnymi przepisami; 1) program rehabilitacyjny; 2) zajęcia rehabilitacyjne zgodnie z rozporządzeniem MZiOS z dnia 20 października 1995 r. w sprawie organizowania zajęć rehabilitacyjnych w szpitalach psychiatrycznych (...) /Dz. U. Nr 127, poz. 614/ 3) interwencji pracownika socjalnego; 1) minimum lekarz psychiatra oraz minimum lekarz chorób wewnętrznych - równoważnik nie mniej niż 0,5 etatu; 2) minimum psycholog - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 13 3) terapeuta zajęciowy - równoważnik 1/2 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 13 4) pielęgniarki - liczba zgodnie z odrębnymi przepisami; 1) program rehabilitacyjny; 2) zajęcia rehabilitacyjne zgodnie z rozporządzeniem MZiOS z dnia 20 października 1995 r. w sprawie organizowania zajęć rehabilitacyjnych w szpitalach psychiatrycznych (...) /Dz. U. Nr 127, poz. 614/ 3) interwencji pracownika socjalnego; 1) minimum lekarz psychiatra oraz minimum lekarz chorób wewnętrznych lub lekarz pediatra - równoważnik nie mniej niż 0,5 etatu; 2) minimum psycholog - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 13 3) terapeuta zajęciowy - równoważnik 1/2 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 13 4) pielęgniarki - liczba zgodnie z odrębnymi przepisami; 1) program rehabilitacyjny; 2) zajęcia rehabilitacyjne zgodnie z rozporządzeniem MZiOS z dnia 20 października 1995 r. w sprawie organizowania zajęć rehabilitacyjnych w szpitalach psychiatrycznych (...) /Dz. U. Nr 127, poz. 614/ 3) interwencji pracownika socjalnego; 1) fizjoterapeuta - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 13 zarejestrowanych łóżek 1) fizjoterapeuta - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 13 zarejestrowanych łóżek 1) fizjoterapeuta - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 13 zarejestrowanych łóżek Strona 6

7 YJNEJ świadczenia w hostelu dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczenia w oddziale / ośrodku leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji) hostel dla osób z zaburzeniami psychicznymi, hostel dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla młodzieży oddział / ośrodek alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji), personel 1) minimum lekarz psychiatra lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii - równoważnik 1/2 etatu przeliczeniowego lub 2) lekarz psychiatra dzieci i młodzieży lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży (dotyczy 2721) - równoważnik 1/2 etatu przeliczeniowego; 3) psycholog kliniczny lub psycholog - równoważnik 1/2 etatu przeliczeniowego; 4) minimum osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty - równoważnik 1/2 etatu przeliczeniowego 1) program rehabilitacyjny 2) całodobowa opieka terapeuty (dotyczy 2721) 3) 1) specjalista psychiatra - równoważnik 1/8 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 5 2) minimum lekarz psychiatra lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 5 3) minimum osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 5 zarejestrowanych łóżek; 4) osoba z certyfikatem instruktora terapii uzależnień - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 5 5) minimum lekarz neurolog lub minimum lekarz chorób wewnetrznych lub minimum lekarz anestezjolog - równoważnik 1/8 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 5 zarejestrowanych łóżek 1) konsultacji specjalisty chorób wewnętrznych i innych specjalistów 2) specjalistycznych badań, w tym badanie poziomu substancji psychoaktywnych 3) świadczeń motywujących do kontynuacji leczenia 1) psycholog kliniczny - równoważnik etatu przeliczeniowego*; 2) psychoterapeuta - - w wymiarze czasu pracy wskazanym w warunkach wymaganych (kolumna 6, pkt 1) 1) specjalista psychiatra - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 5 zarejestrowanych łóżek*; 2) osoba z certyfikatem specjalisty psychoterapii uzależnień - w wymiarze czasu pracy wskazanym w warunkach wymaganych (kolumna 6, pkt 4) 1) program motywujący do dalszego leczenia z zapewnieniem jego kontynuacji w oddziale leczenia uzależnień/oddziale terapii uzależnienia od alkoholu, znajdującym się w strukturze organizacyjnej zakładu 2) wysokospecjalistycznych metod diagnostycznych (elektrofizjologicznych, neuroobrazowych, neuropsychologicznych) Strona 7

8 YJNEJ 1) specjalista psychiatra - równoważnik 1/8 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 5 2) minimum lekarz psychiatra lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 5 3) minimum osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu specjalisty psychoterapii świadczenia w oddziale / ośrodku leczenia zespołów abstynencyjnych po substancjach psychoaktywnych (detoksykacji) świadczenia w oddziale / ośrodku leczenia uzależnień oddział/ ośrodek leczenia zespołów abstynencyjnych po substancjach psychoaktywnych (detoksykacji) oddział / ośrodek leczenia uzależnień, oddział / ośrodek terapii uzależnienia od alkoholu uzależnień - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 5 zarejestrowanych łóżek; 4) osoba z certyfikatem instruktora terapii uzależnień - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 5 5) minimum lekarz neurolog lub minimum lekarz chorób wewnetrznych lub minimum lekarz anestezjolog - równoważnik 1/8 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 5 zarejestrowanych łóżek 1) konsultacji specjalisty chorób wewnętrznych i innych specjalistów 2) specjalistycznych badań, w tym badanie poziomu substancji psychoaktywnych 3) świadczeń motywujących do kontynuacji leczenia 1) osoba z certyfikatem specjalisty psychoterapii uzależnień - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 10 zarejestrowanych łóżek ; 2) osoba z certyfikatem specjalisty psychoterapii uzależnień - równoważnik 1/2 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 10 zarejestrowanych łóżek i minimum lekarz psychiatra 1) specjalista psychiatra - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 5 zarejestrowanych łóżek*; 2) osoba z certyfikatem specjalisty psychoterapii uzależnień - w wymiarze czasu pracy wskazanym w warunkach wymaganych (kolumna 6, pkt 4) 1) program motywujący do dalszego leczenia z zapewnieniem jego kontynuacji w oddziale leczenia uzależnień/oddziale terapii uzależnienia od alkoholu, znajdującym się w strukturze organizacyjnej zakładu 2) program edukacji prozdrowotnej obejmujący profilaktykę zachowań ryzykownych dotyczących np. żółtaczki, HIV, AIDS 3) program post - rehabilitacyjny lub specjalistyczny program dla dzieci i młodzieży z uzależnieniem wraz z programem psychoedukacyjnym dla rodziców 4) wysokospecjalistycznych metod diagnostycznych (elektrofizjologicznych, neuroobrazowych, neuropsychologicznych) lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii - równoważnik 1/8 etatu przeliczeniowego na 1) osoba z certyfikatem specjalisty psychoterapii uzależnień - równoważnik 1/2 etatu przeliczeniowego każde rozpoczęte 10 na każde rozpoczęte 10 zarejestrowanych łóżek (równowaznik etatu zawiera wymiar czasu pracy 3) dodatkowo minimum osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu specjalisty wskazany w kolumnie 6, pkt 1); psychoterapii uzależnień - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 10 4) osoba z certyfikatem instruktora terapii uzależnienia lub osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu instruktora terapii uzależnienia - równoważnik 1/2 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 10 zarejestrowanych łóżek 1) program terapii - połowa oddziaływań to świadczenia z zakresu psychoterapii grupowej, 4 godziny dziennie zorganizowanych zajęć (grupy i inne ) 2) dostęp do konsultacji lekarza chorób wewnętrznych i innych specjalistów kompleksowy program terapii, w tym ponad połowa oddziaływań to świadczenia z zakresu psychoterapii grupowej, 6 godzin dziennie zorganizowanych zajęć (grupy i inne ) Strona 8

9 YJNEJ świadczenia w oddziale / ośrodku terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych świadczenia w oddziale / ośrodku terapii dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych ze współistniejącymi zaburzeniami psychotycznymi (podwójna diagnoza) oddział / ośrodek terapii uzależnienia od 4746 substancji psychoaktywnych, 4754 oddział / ośrodek terapii dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych ze współistniejącymi zaburzeniami psychotycznymi 1) specjalista psychiatra posiadajacy 2 letnie doświadczenie kliniczne w terapii uzależnień lub osoba z certyfikatem specjalisty psychoterapii uzależnień i osoba z certyfikatem specjalisty psychoterapii uzależnień - równoważnik 1/2 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 10 zarejestrowanych łóżek albo 1) minimum psycholog - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 10 osoba z certyfikatem specjalisty psychoterapii uzależnień - równoważnik 1/2 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 10 zarejestrowanych łóżek i minimum lekarz psychiatra 2) osoba z certyfikatem specjalisty psychoterapii uzależnień - równoważnik 3/4 etatu przeliczeniowego lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii - równoważnik 1/8 etatu przeliczeniowego na na każde rozpoczęte 10 zarejestrowanych łóżek (równowaznik etatu zawiera wymiar czasu pracy każde rozpoczęte 10 wskazany w kolumnie 6, pkt 1); 2) dodatkowo minimum osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu specjalisty 3) osoba z certyfikatem instruktora terapii uzależnienia - równoważnik 1/2 etatu przeliczeniowego na psychoterapii uzależnień - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 10 każde rozpoczęte 10 zarejestrowanych łóżek* 3) osoba z certyfikatem instruktora terapii uzależnienia lub osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu instruktora terapii uzależnienia - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 10 zarejestrowanych łóżek 1) program terapii - połowa oddziaływań to świadczenia z zakresu psychoterapii grupowej, 4 godziny dziennie zorganizowanych zajęć (grupy i inne ) 2) dostęp do konsultacji lekarza chorób wewnętrznych i innych specjalistów kompleksowy program terapii, w tym ponad połowa oddziaływań to świadczenia z zakresu psychoterapii grupowej, 6 godzin dziennie zorganizowanych zajęć (grupy i inne ) 1) specjalista psychiatra posiadajacy 2 letnie doświadczenie kliniczne w terapii uzależnień lub osoba z certyfikatem specjalisty psychoterapii uzależnień - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 8 2) minimum lekarz psychiatra lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 8 1) psycholog kliniczny - w wymiarze czasu pracy wskazanym w warunkach wymaganych (kolumna 6, 3) dodatkowo osoba z certyfikatem specjalisty psychoterapii uzależnień - równoważnik 1/4 pkt 5) etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 8 4) osoba z certyfikatem instruktora terapii uzależnienia - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 8 zarejestrowanych łóżek 5) minimum mgr psychologi - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 8 zarejestrowanych łóżek 1) program terapii - połowa oddziaływań to świadczenia z zakresu psychoterapii grupowej, 4 godziny dziennie zorganizowanych zajęć (grupy i inne) 2) dostęp do konsultacji lekarza chorób wewnętrznych i innych specjalistów kompleksowy program terapii, w tym ponad połowa oddziaływań to świadczenia z zakresu psychoterapii grupowej, 6 godzin dziennie zorganizowanych zajęć (grupy i inne ) Strona 9

10 YJNEJ świadczenia w oddziale / ośrodku rehabilitacyjnym dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych świadczenia w oddziale / ośrodku rehabilitacji dla uzaleznionych od substancji psychoaktywnych ze współistniejącymi zaburzeniami psychotycznymi (podwójna diagnoza) oddział / ośrodek rehabilitacyjny dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych, oddział / ośrodek rehabilitacyjny dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych ze współistniejącymi zaburzeniami psychotycznymi, 1) osoba z certyfikatem specjalisty psychoterapii uzależnień lub specjalista psychiatra (wyszkolony w zakresie terapii uzależnień od substancji psychoaktywnych) - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 9 zarejestrowanych łóżek albo osoba z certyfikatem specjalisty psychoterapii uzależnień - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 9 zarejestrowanych łóżek i minimum lekarz psychiatra lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii - równoważnik 1/8 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 9 1) psycholog kliniczny - w wymiarze czasu pracy wskazanym w warunkach wymaganych (kolumna 6, 2) dodatkowo minimum osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu specjalisty pkt 3) psychoterapii uzależnień - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 9 3) minimum psycholog - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 9 4) osoba z certyfikatem instruktora terapii uzależnień - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 9 zarejestrowanych łóżek 1) program terapii - połowa oddziaływań to świadczenia z zakresu psychoterapii grupowej, 4 godziny dziennie zorganizowanych zajęć (grupy i inne ) 2) dostęp do konsultacji lekarza chorób wewnętrznych i innych specjalistów 1) osoba z certyfikatem specjalisty psychoterapii uzależnień - równoważnik 1/2 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 8 2) minimum lekarz psychiatra lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii - równoważnik 1/8 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 8 3) dodatkowo minimum osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 8 4) minimum psycholog - równoważnik 1/2 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 8 5) osoba z certyfikatem instruktora terapii uzależnień - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 8 zarejestrowanych łóżek 1) program terapii - połowa oddziaływań to świadczenia z zakresu psychoterapii grupowej, 4 godziny dziennie zorganizowanych zajęć (grupy i inne ) 2) dostęp do konsultacji lekarza chorób wewnętrznych i innych specjalistów kompleksowy program terapii, w tym ponad połowa oddziaływań to świadczenia z zakresu psychoterapii grupowej, 6 godzin dziennie zorganizowanych zajęć (grupy i inne ) 1) specjalista psychiatra - w wymiarze czasu pracy wskazanym w warunkach wymaganych (kolumna 6, pkt 2); 2) psycholog kliniczny - w wymiarze czasu pracy wskazanym w warunkach wymaganych (kolumna 6, pkt 4) kompleksowy program terapii, w tym ponad połowa oddziaływań to świadczenia z zakresu psychoterapii grupowej, 6 godzin dziennie zorganizowanych zajęć (grupy i inne ) Strona 10

11 YJNEJ świadczenia w oddziale odwykowym o wzmocnionym zabezpieczeniu świadczenia w oddziale odwykowym o wzmocnionym zabezpieczeniu dla młodzieży świadczenia w hostelu dla uzależnionych od alkoholu, oddział odwykowy o wzmocnionym zabezpieczeniu oddział odwykowy o wzmocnionym zabezpieczeniu dla młodzieży hostel dla uzależnionych od alkoholu personel 1) specjalista psychiatra - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 10 2) minimum osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapii uzależnień - równoważnik 1/2 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 10 3) minimum psycholog - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 10 4) osoba z certyfikatem instruktora terapii uzależnień - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 10 zarejestrowanych łóżek 1) kompleksowy program terapii w tym: - połowa oddziaływań to świadczenia z zakresu psychoterapii grupowej, 4 godziny dziennie zorganizowanych zajęć (grupy) 2) dostęp do konsultacji specjalistycznych 3) zabezpieczenie zgodne z przepisami odrębnymi 1) specjalista psychiatra - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 10 2) minimum osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapii uzależnień - równoważnik 1/2 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 10 3) minimum psycholog - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 10 4) osoba z certyfikatem instruktora terapii uzależnień - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 10 zarejestrowanych łóżek 1) kompleksowy program terapii w tym: - połowa oddziaływań to świadczenia z zakresu psychoterapii grupowej, 4 godziny dziennie zorganizowanych zajęć (grupy) 2) dostęp do konsultacji specjalistycznych 3) zabezpieczenie zgodne z przepisami odrębnymi 1) osoba z certyfikatem specjalisty psychoterapii uzależnień lub osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień - równoważnik 1/2 etatu przeliczeniowego; 2) minimum osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień lub osoba z certyfikatem instruktora terapii uzależnienia - równoważnik etatu przeliczeniowego program rehabilitacyjny 1) konsultacji specjalistycznych; 2) badań laboratoryjnych; 3) interwencji pracownika socjalnego 1) specjalista psychiatra - równoważnik 1/2 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 10 zarejestrowanych łóżek*; 2) osoba z certyfikatem specjalisty psychoterapii uzależnień - w wymiarze czasu pracy wskazanym w warunkach wymaganych (kolumna 6, pkt 2); 3) psycholog kliniczny - w wymiarze czasu pracy wskazanym w warunkach wymaganych (kolumna 6, pkt 3) kompleksowy program terapii w tym: - połowa oddziaływań to świadczenia z zakresu psychoterapii grupowej, 6 godzin dziennie zorganizowanych zajęć (grupy) 1) specjalista psychiatra - równoważnik 1/2 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 10 zarejestrowanych łóżek*; 2) osoba z certyfikatem specjalisty psychoterapii uzależnień - w wymiarze czasu pracy wskazanym w warunkach wymaganych (kolumna 6, pkt 2); 3) psycholog kliniczny - w wymiarze czasu pracy wskazanym w warunkach wymaganych (kolumna 6, pkt 3) kompleksowy program terapii w tym: - połowa oddziaływań to świadczenia z zakresu psychoterapii grupowej, 6 godzin dziennie zorganizowanych zajęć (grupy) 1) osoba z certyfikatem specjalisty psychoterapii uzależnień - w wymiarze czasu pracy wskazanym w warunkach wymaganych (kolumna 6, pkt 3); 1) profilowanych programów terapii z systematyczną psychoterapią indywidualną i grupową 2) programów aktywizacji życiowej. Strona 11

12 YJNEJ 1) osoba z certyfikatem specjalisty psychoterapii uzależnień lub osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień - równoważnik 1/2 etatu personel przeliczeniowego; 2) minimum osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień lub osoba z certyfikatem instruktora terapii uzależnienia - równoważnik etatu przeliczeniowego świadczenia w hostelu dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych świadczenia w izbie przyjęć świadczenia w oddziale dziennym psychiatrycznym 2700 hostel dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych 4900 izba przyjęć szpitala oddział dzienny psychiatryczny (ogólny) personel lekarze i inni terapeuci program rehabilitacyjny 1) konsultacji specjalistycznych; 2) badań laboratoryjnych; 3) interwencji pracownika socjalnego 1) minimum lekarz psychiatra lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii 2) pielęgniarka 1) specjalista psychiatra - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 6 zarejestrowanych miejsc; 2) dodatkowo minimum lekarz psychiatra lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 6 zarejestrowanych miejsc; 3) minimum osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 6 zarejestrowanych miejsc; 4) minimum psycholog - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 6 zarejestrowanych miejsc; 5) terapeta zajęciowy - równoważnik 1/2 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 6 zarejestrowanych miejsc 1) kompleksowy program terapii 2) program rehabilitacyjny 3) program edukacyjny dla opiekunów 4) pomieszczenia to psychoterapii grupowej i terapii zajęciowej 1) osoba z certyfikatem specjalisty psychoterapii uzależnień - w wymiarze czasu pracy wskazanym w warunkach wymaganych (kolumna 6, pkt 3); 1) profilowanych programów terapii z systematyczną psychoterapią indywidualną i grupową 2) programów aktywizacji życiowej. 1) psycholog kliniczny - w wymiarze czasu pracy wskazanym w warunkach wymaganych (kolumna 6, pkt 4); 2) psychoterapeuta - w wymiarze czasu pracy wskazanym w warunkach wymaganych (kolumna 6, pkt 3) świadczenia ujęte w specjalny program terapii np. leczenia chorób afektywnych wysokospecjalistycznych metod diagnostycznych (elektrofizjologicznych, neuroobrazowych, neuropsychologicznych) Strona 12

13 YJNEJ świadczenia w oddziale dziennym psychiatrycznym rehabilitacyjnym świadczenia w oddziale dziennym psychiatrycznym rehabilitacyjnym dla dzieci i młodzieży oddział dzienny psychiatryczny rehabilitacyjny oddział dzienny psychiatryczny dla dzieci i młodzieży, oddział dzienny psychiatryczny rehabilitacyjny dla dzieci i młodzieży lekarze i inni terapeuci lekarze i inni terapeuci 1) specjalista psychiatra - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 6 zarejestrowanych miejsc; 2) dodatkowo minimum lekarz psychiatra lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 6 zarejestrowanych miejsc; 3) minimum osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 6 zarejestrowanych miejsc; 4) minimum psycholog - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 6 zarejestrowanych miejsc; 5) terapeta zajęciowy - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 6 zarejestrowanych miejsc 1) program rehabilitacyjny 2) pomieszczenia do psychoterapii grupowej i terapii zajęciowej 1) psycholog kliniczny - w wymiarze czasu pracy wskazanym w warunkach wymaganych (kolumna 6, pkt 4); 2) psychoterapeuta - w wymiarze czasu pracy wskazanym w warunkach wymaganych (kolumna 6, pkt 3) programy rehabilitacyjne adresowane do różnych potrzeb pacjentów wysokospecjalistycznych metod diagnostycznych (elektrofizjologicznych, neuroobrazowych, neuropsychologicznych) 1) specjalista psychiatra dzieci i młodzieży - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 10 zarejestrowanych miejsc; 2) dodatkowo minimum lekarz psychiatra lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i 1) psycholog kliniczny - w wymiarze czasu pracy wskazanym w warunkach wymaganych (kolumna 6, młodzieży - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 8 zarejestrowanych pkt 4); miejsc; ; 2) psychoterapeuta - w wymiarze czasu pracy wskazanym w warunkach wymaganych (kolumna 6, pkt 3) minimum osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty - 3) równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 10 zarejestrowanych miejsc; 4) minimum psycholog - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 8 zarejestrowanych miejsc program terapii 3) pomieszczenia to psychoterapii grupowej i terapii zajęciowej 1) wyspecjalizowany program terapii np. dla osób z autyzmem wysokospecjalistycznych metod diagnostycznych (elektrofizjologicznych, neuroobrazowych, neuropsychologicznych) Strona 13

14 YJNEJ świadczenia w oddziale dziennym psychiatrycznym geriatrycznym świadczenia w oddziale dziennym zaburz świadczenia w oddziale dziennym terapii uzależnienia od alkoholu oddział dzienny psychiatryczny geriatryczny oddział dzienny zaburzeń nerwicowych oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu lekarze i inni terapeuci lekarze i inni terapeuci lekarze i inni terapeuci 1) specjalista psychiatra - równoważnik 1/8 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 6 zarejestrowanych miejsc; 2) dodatkowo minimum lekarz psychiatra lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i 1) specjalista psychiatra - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 6 młodzieży - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 6 zarejestrowanych zarejestrowanych miejsc*; miejsc; 2) psycholog kliniczny - w wymiarze czasu pracy wskazanym w warunkach wymaganych (kolumna 6, 3) minimum osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty - pkt 4); równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 6 zarejestrowanych miejsc; 3) psychoterapeuta - w wymiarze czasu pracy wskazanym w warunkach wymaganych (kolumna 6, pkt 4) minimum psycholog - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 6 3) zarejestrowanych miejsc; 5) terapeuta zajęciowy - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 6 zarejestrowanych miejsc 1) świadczenia ujęte w specjalny program terapii np. leczenia chorób afektywnych 2) program rehabilitacyjny 3) program edukacyjny dla opiekunów 4) pomieszczenia do psychoterapii grupowej i terapii zajęciowej 1) minimum lekarz psychiatra z certyfikatem psychoterapeuty lub psycholog kliniczny z certyfikatem psychoterapeuty - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 6 zarejestrowanych miejsc; 2) dodatkowo minimum osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty - równoważnik 1/2 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 6 zarejestrowanych miejsc; 3) minimum psycholog - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 6 zarejestrowanych miejsc; 1) gabinety do psychoterapii indywidualnej, 2) pomieszczenia do prowadzenia psychoterapii grupowej, 3) program terapii w formie co najmniej 2 sesji psychoterapii indywidualnej lub grupowej dziennie 2) konsultacji specjalistycznych 1) minimum lekarz psychiatra lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii - równoważnik 1/8 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 4 zarejestrowanych miejsc; 2) minimum osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 4 zarejestrowanych miejsc; 3) osoba z certyfikatem instruktora terapii uzależnień - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 4 zarejestrowanych miejsc 1) program terapii, w tym profilaktyki nawrotów 2) 5 godzin dziennie zorganizowanych zajęć terapeutycznych 3) gabinety do psychoterapii indywidualnej, 4) pomieszczenia do prowadzenia psychoterapii grupowej, 3) interwencji pracownika socjalnego; programy rehabilitacyjne adresowane do różnych potrzeb pacjentów wysokospecjalistycznych metod diagnostycznych (elektrofizjologicznych, neuroobrazowych, neuropsychologicznych) 1) specjalista psychiatra z certyfikatem psychoterapeuty - w wymiarze czasu pracy wskazanym w warunkach wymaganych (kolumna 6, pkt 1); 2) psychoterapeuta - w wymiarze czasu pracy wskazanym w warunkach wymaganych (kolumna 6, pkt 2); 3) w zespole superwizor; 1) profilowane programy terapii z systematyczną psychoterapią indywidualną i grupową; 2) przynajmniej 2 pomieszczenia do prowadzenia psychoterapii grupowej, dla 25 pacjentów wysokospecjalistycznych metod diagnostycznych (elektrofizjologicznych, neuroobrazowych, neuropsychologicznych) 1) specjalista psychiatra - w wymiarze czasu pracy wskazanym w warunkach wymaganych (kolumna 6, pkt 1); 2) osoba z certyfikatem specjalisty psychoterapii uzależnień - w wymiarze czasu pracy wskazanym w warunkach wymaganych (kolumna 6, pkt 2) 1) kompleksowy program terapii z opisem: założeń, celu, form realizacji, czasu trwania 2) 6 godzin dziennie zorganizowanych zajęć terapeutycznych 1) innych wyspecjalizowanych programów terapeutycznych np: w zakresie post - rehabilitacji Strona 14

15 YJNEJ lekarze i inni terapeuci 1) minimum lekarz psychiatra lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii - równoważnik 1/8 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 6 zarejestrowanych miejsc; 2) minimum osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu specjalisty psychoterapii 35 świadczenia w oddziale dziennym terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych świadczenia w ośrodku leczenia uzależnień bliżej niescharakteryzowanyc h oddział dzienny terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych ośrodek leczenia uzależnień bliżej niescharakteryzowany ch lekarze i inni terapeuci uzależnień - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 6 zarejestrowanych miejsc; 3) osoba z certyfikatem instruktora terapii uzależnień - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 6 zarejestrowanych miejsc; 4) minimum psycholog - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 6 zarejestrowanych miejsc 1) program terapii 2) 5 godzin dziennie zorganizowanych zajęć terapeutycznych 3) gabinety do psychoterapii indywidualnej, 4) pomieszczenia do prowadzenia psychoterapii grupowej, 3) interwencji pracownika socjalnego 1) minimum lekarz psychiatra lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii - równoważnik 1/8 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 6 zarejestrowanych miejsc; 2) minimum osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 6 zarejestrowanych miejsc; 3) osoba z certyfikatem instruktora terapii uzależnień - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 6 zarejestrowanych miejsc; 4) minimum psycholog - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 6 zarejestrowanych miejsc 1) program terapii 2) 5 godzin dziennie zorganizowanych zajęć terapeutycznych 3) gabinety do psychoterapii indywidualnej, 4) pomieszczenia do prowadzenia psychoterapii grupowej, 3) interwencji pracownika socjalnego; 1) specjalista psychiatra - w wymiarze czasu pracy wskazanym w warunkach wymaganych (kolumna 6, pkt 1); 2) osoba z certyfikatem specjalisty psychoterapii uzależnień - w wymiarze czasu pracy wskazanym w warunkach wymaganych (kolumna 6, pkt 2); 3) psycholog kliniczny - w wymiarze czasu pracy wskazanym w warunkach wymaganych (kolumna 6, pkt 4) 1) kompleksowy program terapii z opisem: założeń, celu, form realizacji, czasu trwania 2) 6 godzin dziennie zorganizowanych zajęć terapeutycznych 1) innych wyspecjalizowanych programów terapeutycznych np: w zakresie post - rehabilitacji i profilaktyki nawrotów 1) specjalista psychiatra - w wymiarze czasu pracy wskazanym w warunkach wymaganych (kolumna 6, pkt 1); 2) osoba z certyfikatem specjalisty psychoterapii uzależnień - w wymiarze czasu pracy wskazanym w warunkach wymaganych (kolumna 6, pkt 2); 3) psycholog kliniczny - w wymiarze czasu pracy wskazanym w warunkach wymaganych (kolumna 6, pkt 4) 1) kompleksowy program terapii z opisem: założeń, celu, form realizacji, czasu trwania 2) 6 godzin dziennie zorganizowanych zajęć terapeutycznych 1) innych wyspecjalizowanych programów terapeutycznych np: w zakresie post - rehabilitacji i profilaktyki nawrotów Strona 15

16 YJNEJ 37 świadczenia w poradni zdrowia psychicznego poradnia zdrowia psychicznego, poradnia psychogeriatryczna, poradnia psychosomatyczna lekarska 1) lekarska terapeutyczna 2) lekarska kontrolna psychologiczna psychologiczna indywidualnej rodzinnej grupowej sesja wsparcia psychospołecznego wizyta domowa/ środowiskowa specjalista psychiatra lub lekarz psychiatra lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii we współpracy z lekarzem specjalistą psychiatrą specjalista psychiatra lub lekarz psychiatra lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii psycholog kliniczny lub psycholog psycholog lekarz psychiatra lub psycholog w zespole z pielęgniarką lub pracownikiem socjalnym poradnia: 1) czynna co najmniej: 3 razy w tygodniu, nie mniej niż 12 godzin tygodniowo łącznie, w tym raz w tygodniu w godz. od 14 do 18 2) lekarz zatrudniony w równoważniku etatu przeliczeniowego nie mniejszym niż 50% czasu pracy poradni tygodniowo 3) psycholog zatrudniony w równoważniku etatu przeliczeniowego nie mniej niż 25% czasu pracy lekarza tygodniowo 4) czas pracy psycholog odpowiada polowie czasu pracy lekarza 3) interwencji pracownika socjalnego; 2) specjalista psychiatra zatrudniony w równoważniku pełnego 3) lekarz psychiatra lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii zatrudniony w równoważniku pełnego 2) specjalista psychiatra zatrudniony w równoważniku pełnego 3) lekarz psychiatra lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii zatrudniony w równoważniku pełnego 1) psycholog kliniczny zatrudniony w równoważniku nie mniej niż 0,5 2) psycholog kliniczny zatrudniony w równoważniku pełnego 1) psycholog kliniczny zatrudniony w równoważniku nie mniej niż 0,5 2) psycholog kliniczny zatrudniony w równoważniku pełnego psychoterapeuta lub osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty - w poradni zapewniającej dostęp do konsultacji superwizora 1) psychoterapeuta lub osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty; 2) psycholog posiadający zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie terapii rodzin lub lekarz z certyfikatem wydanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne 1) 2 psychoterapeutów; 2) 2 osoby w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty lub 1 psychoterapeuta i 1 osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty 1) specjalista psychiatra lub psycholog kliniczny lub psychoterapeuta; 2) lekarz psychiatra lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii lub psycholog lub osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty specjalista psychiatra lub psycholog kliniczny w zespole z pielęgniarką lub pracownikiem socjalnym w poradni: 1) realizującej program psychoterapeutyczny, 2) realizującej program opieki czynnej, 3) zatrudniającej ponadto pielęgniarkę 1) świadczeń oddziału dziennego, 2) Zespołu Leczenia Środowiskowego (ZLŚ) 3) oddziału całodobowego (znajdujących się w strukturach organizacyjnych świadczeniodawcy oraz realizujących świadczenia w ramach kontraktu z NFZ) 4) specjalistów w poradni wysokospecjalistycznej Strona 16

17 YJNEJ 38 świadczenia w poradni zdrowia psychicznego dla dzieci poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży, poradnia zdrowia psychicznego dla młodzieży, poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci, młodzieży i ich rodzin lekarska 1) lekarska terapeutyczna 2) lekarska kontrolna psychologiczna psychologiczna indywidualnej rodzinnej grupowej sesja wsparcia psychospołecznego kompleksowo - konsultacyjna dla osób z autyzmem dziecięcym program terapeutyczno - rehabilitacyjny dla osób z autyzmem dziecięcym wizyta domowa/ środowiskowa specjalista psychiatra dzieci i młodzieży lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży we współpracy z lekarzem specjalistą psychiatrą dzieci i młodzieży specjalista psychiatra dzieci i młodzieży lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży psycholog kliniczny lub psycholog psycholog lekarz psychiatra lub psycholog w zespole z pielęgniarką lub pracownikiem socjalnym poradnia: 1) czynna co najmniej: 3 razy w tygodniu, nie mniej niż 12 godzin tygodniowo łącznie, w tym raz w tygodniu w godz. od 14 do 18 2) lekarz zatrudniony w równoważniku etatu przeliczeniowego nie mniejszym niż 50% czasu pracy poradni tygodniowo 3) psycholog zatrudniony w równoważniku etatu przeliczeniowego nie mniej niż 25% czasu pracy lekarza tygodniowo 4) czas pracy psycholog odpowiada polowie czasu pracy lekarza 3) interwencji pracownika socjalnego; 1) specjalista psychiatra dla dzieci i młodzieży zatrudniony w równoważniku nie mniej niż 0,5 wymiaru czasu pracy 2) specjalista psychiatra zatrudniony w równoważniku pełnego 1) specjalista psychiatra dla dzieci i młodzieży zatrudniony w równoważniku nie mniej niż 0,5 wymiaru czasu pracy 2) specjalista psychiatra zatrudniony w równoważniku pełnego psycholog kliniczny (w równoważniku nie mniej niż 0,25 wymiaru zatrudnienia, proporcjonalnie do równoważnika pełnego wymiaru zatrudnienia lekarza w poradni) psycholog kliniczny lub w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej (w równoważniku nie mniej niż 0,25 wymiaru zatrudnienia, proporcjonalnie do równoważnika pełnego wymiaru zatrudnienia lekarza w poradni) psychoterapeuta lub osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty - w poradni zapewniającej dostęp do konsultacji superwizora 1) psychoterapeuta lub osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty; 2) psycholog posiadający zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie terapii rodzin lub lekarz z certyfikatem wydanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne 1) 2 psychoterapeutów; 2) 2 osoby w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty lub 1 psychoterapeuta i 1 osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty 1) specjalista psychiatra lub psycholog kliniczny lub psychoterapeuta; 2) lekarz psychiatra lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii lub psycholog lub osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty 1) zespół przeszkolony w zakresie diagnostyki i terapii autyzmu: specjalista psychiatra, lekarz psychiatra, lekarz pediatra, psycholog kliniczny, pedagog specjalny, logopeda 2) specjalista psychiatra 3) psycholog kliniczny 4) pedagog specjalny 5) logopeda 1) zespół w składzie: psycholog kliniczny, pedagog specjalny oraz odpowiednio do potrzeb logopeda, fizjoterapeuta, terapeuta zajęciowy 2) psycholog kliniczny, pedagog specjalny specjalista psychiatra lub psycholog kliniczny w zespole z psychoterapeutą ewentualnie z pracownikiem socjalnym w poradni: 1) realizującej program psychoterapeutyczny, 2) realizującej program opieki czynnej, 3) zatrudniającej ponadto pielęgniarkę 1) świadczeń oddziału dziennego, 2) Zespołu Leczenia Środowiskowego (ZLŚ) 3) oddziału całodobowego 4) specjalistów w poradni wysokospecjalistycznej Strona 17

18 YJNEJ 39 świadczenia w poradni leczenia nerwic 1706 poradnia leczenia nerwic lekarska 1) lekarska terapeutyczna 2) lekarska kontrolna psychologiczna psychologiczna indywidualnej rodzinnej grupowej sesja wsparcia psychospołecznego specjalista psychiatra lub lekarz psychiatra lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii we współpracy z lekarzem specjalistą psychiatrą specjalista psychiatra lub lekarz psychiatra lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii psycholog kliniczny lub psycholog psycholog psychoterapeuta lub osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty - w poradni zapewniającej dostęp do konsultacji superwizora 2) specjalista psychiatra zatrudniony w równoważniku pełnego 3) lekarz psychiatra lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii zatrudniony w równoważniku pełnego 2) specjalista psychiatra zatrudniony w równoważniku pełnego 3) lekarz psychiatra lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii zatrudniony w równoważniku pełnego 1) psycholog kliniczny zatrudniony w równoważniku nie mniej niż 0,5 2) psycholog kliniczny zatrudniony w równoważniku pełnego 1) psycholog kliniczny zatrudniony w równoważniku nie mniej niż 0,5 2) psycholog kliniczny zatrudniony w równoważniku pełnego psychoterapeuta zatrudniony w równoważniku nie mniej niż 0,5, w poradni zapewniającej dostęp do konsultacji superwizora 1) psychoterapeuta lub osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty; psychoterapeuta zatrudniony w równoważniku nie mniej niż 0,5, w poradni 2) psycholog posiadający zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie terapii rodzin lub zapewniającej dostęp do konsultacji superwizora lekarz z certyfikatem wydanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne 1) 2 psychoterapeutów; 2 psychoterapeutów zatrudnionych w równoważniku nie mniej niż 0,5, w poradni 2) 2 osoby w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty lub 1 psychoterapeuta zapewniającej dostęp do konsultacji superwizora i 1 osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty 1) specjalista psychiatra lub psycholog kliniczny lub psychoterapeuta; 2) lekarz psychiatra lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii lub psycholog lub osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty poradnia: 1) czynna co najmniej: 3 razy w tygodniu, nie mniej niż 12 godzin tygodniowo łącznie, w tym raz w tygodniu w godz. od 14 do 18 2) lekarz zatrudniony w równoważniku etatu przeliczeniowego nie mniejszym niż 50% czasu pracy poradni tygodniowo 3) psycholog zatrudniony w równoważniku etatu przeliczeniowego nie mniej niż 25% czasu pracy lekarza tygodniowo 4) czas pracy psycholog odpowiada polowie czasu pracy lekarza 3) interwencji pracownika socjalnego; specjalista psychiatra lub psycholog kliniczny lub psychoterapeuta, zatrudniony w równoważniku nie mniej niż 0,5 w poradni: 1) realizującej program psychoterapeutyczny, 2) realizującej program opieki czynnej, 3) zatrudniającej ponadto pielęgniarkę 1) świadczeń oddziału dziennego, 2) Zespołu Leczenia Środowiskowego (ZLŚ) 3) oddziału całodobowego 4) specjalistów w poradni wysokospecjalistycznej Strona 18

19 YJNEJ 40 świadczenia w poradni seksuologii i patologii współżycia 1780 poradnia seksuologiczna i patologii współżycia lekarska 1) lekarska terapeutyczna 2) lekarska kontrolna psychologiczna psychologiczna indywidualnej rodzinnej grupowej sesja wsparcia psychospołecznego specjalista psychiatra lub lekarz psychiatra lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii we współpracy z lekarzem specjalistą psychiatrą specjalista psychiatra lub lekarz psychiatra lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii psycholog kliniczny lub psycholog psycholog poradnia: 1) czynna co najmniej: 3 razy w tygodniu, nie mniej niż 12 godzin tygodniowo łącznie, w tym raz w tygodniu w godz. od 14 do 18 2) lekarz zatrudniony w równoważniku etatu przeliczeniowego nie mniejszym niż 50% czasu pracy poradni tygodniowo 3) psycholog zatrudniony w równoważniku etatu przeliczeniowego nie mniej niż 25% czasu pracy lekarza tygodniowo 4) czas pracy psycholog odpowiada polowie czasu pracy lekarza 3) interwencji pracownika socjalnego; 2) specjalista psychiatra zatrudniony w równoważniku pełnego 3) lekarz psychiatra lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii zatrudniony w równoważniku pełnego 2) specjalista psychiatra zatrudniony w równoważniku pełnego 3) lekarz psychiatra lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii zatrudniony w równoważniku pełnego 1) psycholog kliniczny zatrudniony w równoważniku nie mniej niż 0,5 2) psycholog kliniczny zatrudniony w równoważniku pełnego 1) psycholog kliniczny zatrudniony w równoważniku nie mniej niż 0,5 2) psycholog kliniczny zatrudniony w równoważniku pełnego 1) psychoterapeuta lub osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty; 2) psychoterapeuta zatrudniony w równoważniku nie mniej niż 0,5 - w poradni zapewniającej dostęp do konsultacji superwizora 1) psychoterapeuta lub osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty; 2) psycholog posiadający zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie terapii rodzin lub lekarz z certyfikatem wydanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne; 3) psychoterapeuta zatrudniony w równoważniku nie mniej niż 0,5 - w poradni zapewniającej dostęp do konsultacji superwizora 1) 2 psychoterapeutów; 2) 2 osoby w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty lub 1 psychoterapeuta i 1 osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty 3) 2 psychoterapeutów zatrudnionych w równoważniku nie mniej niż 0,5 - w poradni zapewniającej dostęp do konsultacji superwizora 1) specjalista psychiatra lub psycholog kliniczny lub psychoterapeuta; 2) lekarz psychiatra lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii lub psycholog lub osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty; 3) specjalista psychiatra lub psycholog kliniczny lub psychoterapeuta, zatrudniony w równoważniku nie mniej niż 0,5 w poradni: 1) realizującej program psychoterapeutyczny, 2) zatrudniającej ponadto pielęgniarkę 1) świadczeń oddziału dziennego, 2) Zespołu Leczenia Środowiskowego (ZLŚ) 3) oddziału całodobowego 4) specjalistów w poradni wysokospecjalistycznej Strona 19

20 YJNEJ 41 świadczenia w poradni psychologicznej 1790 poradnia psychologiczna psychologiczna psychologiczna indywidualnej rodzinnej grupowej sesja wsparcia psychospołecznego psycholog kliniczny lub psycholog zatrudniony w równoważniku nie mniej niż 0,5 wymiaru czasu pracy poradni psycholog zatrudniony w równoważniku nie mniej niż 0,5 poradni psychoterapeuta lub osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty - w poradni zapewniającej dostęp do konsultacji superwizora 1) psycholog kliniczny zatrudniony w równoważniku nie mniej niż 0,5 2) psycholog kliniczny zatrudniony w równoważniku pełnego 1) psycholog kliniczny zatrudniony w równoważniku nie mniej niż 0,5 2) psycholog kliniczny zatrudniony w równoważniku pełnego psychoterapeuta zatrudniony w równoważniku nie mniej niż 0,5, w poradni zapewniającej dostęp do konsultacji superwizora 1) psychoterapeuta lub osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty; psychoterapeuta zatrudniony w równoważniku nie mniej niż 0,5, w poradni 2) psycholog posiadający zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie terapii rodzin lub zapewniającej dostęp do konsultacji superwizora certyfikat wydany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne 1) 2 psychoterapeutów; 2 psychoterapeutów zatrudnionych w równoważniku nie mniej niż 0,5, w poradni 2) 2 osoby w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty lub 1 psychoterapeuta zapewniającej dostęp do konsultacji superwizora i 1 osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty 1) psycholog kliniczny lub psychoterapeuta; 2) psycholog lub osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty poradnia: 1) czynna co najmniej: 3 razy w tygodniu, nie mniej niż 12 godzin tygodniowo łącznie, w tym raz w tygodniu w godz. od 14 do 18 2) psycholog lekarz zatrudniony w równoważniku etatu przeliczeniowego nie mniejszym niż 50% czasu pracy poradni tygodniowo 3) psycholog zatrudniony w równoważniku etatu przeliczeniowego nie mniej niż 25% czasu pracy lekarza tygodniowo 4) czas pracy psycholog odpowiada polowie czasu pracy lekarza 2) konsultacji specjalistycznych, w tym lekarza psychiatry; 3) interwencji pracownika socjalnego; psycholog kliniczny lub psychoterapeuta, zatrudniony w równoważniku nie mniej niż 0,5 wymiaru czasu pracy w poradni: 1) realizującej program psychoterapeutyczny, 2) realizującej program opieki czynnej, 3) zatrudniającej ponadto pielęgniarkę 1) świadczeń oddziału dziennego, 2) Zespołu Leczenia Środowiskowego (ZLŚ) 3) oddziału całodobowego 4) specjalistów w poradni wysokospecjalistycznej Strona 20

KATALOG ZAKRESÓW ŚWIADCZEŃ

KATALOG ZAKRESÓW ŚWIADCZEŃ Lp. Kod zakresu świadczeń kontraktowanych (nowy) Nazwa zakresu świadczeń komórka organizacyjna w której może być kontraktowany zakres swiadczeń Załączniki do zarządzenia nr 50/DSOZ/2008 Prezesa Narodowego

Bardziej szczegółowo

Projekty Taryf świadczeń w odniesieniu do świadczeń gwarantowanych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Projekty Taryf świadczeń w odniesieniu do świadczeń gwarantowanych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień Projekty Taryf świadczeń w odniesieniu do świadczeń gwarantowanych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień Lp Zakres Świadczenie jednostkowe Projekt Taryfy Uwagi dodatkowe 1 świadczenia psychiatryczne

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji www.aotmit.gov.pl OBWIESZCZENIE PREZESA AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2015 R. W SPRAWIE TARYF ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Agencja(Oceny(Technologii(Medycznych(i(Taryfikacji

Agencja(Oceny(Technologii(Medycznych(i(Taryfikacji Agencja(Oceny(Technologii(Medycznych(i(Taryfikacji(!! www.aotmit.gov.pl( OBWIESZCZENIE PREZESA AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI Z DNIA 29 CZERWCA 2016 R. W SPRAWIE TARYF ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/2009/DSOZ. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 2 listopada 2009 r.

Zarządzenie Nr 60/2009/DSOZ. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 2 listopada 2009 r. Zarządzenie Nr 60/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 65/2011/DSOZ. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 17 października 2011 r.

Zarządzenie Nr 65/2011/DSOZ. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 17 października 2011 r. Zarządzenie Nr 65/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 października 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Bardziej szczegółowo

Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz warunków ich realizacji

Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz warunków ich realizacji Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia (poz. ) Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz warunków ich realizacji L.p. Nazwa świadczenia gwarantowanego

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA Załącznik do zarządzenia Prezesa Funduszu nr 9/2004 NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA SZCZEGÓŁOWE MATERIAŁY INFORMACYJNE O PRZEDMIOCIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAWARCIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Bardziej szczegółowo

Tab. 1.3 opieka długoterminowa poziom skalujący szczegółowe parametry oceny możliwe odpowiedzi m treść waga skalująca (S)

Tab. 1.3 opieka długoterminowa poziom skalujący szczegółowe parametry oceny możliwe odpowiedzi m treść waga skalująca (S) Załącznik do zarządzenia nr 56/2008/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 14 sierpnia 2008 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Projekt z dnia 28.11.2014 r. Załącznik nr 4 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Profil lub rodzaj komórki organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Lp. Profil oraz rodzaj komórki organizacyjnej Warunki realizacji świadczenia gwarantowanego

Załącznik nr 6. Lp. Profil oraz rodzaj komórki organizacyjnej Warunki realizacji świadczenia gwarantowanego Załącznik nr 6 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH PSYCHIATRYCZNYCH I LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO) ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Profil oraz rodzaj komórki

Bardziej szczegółowo

1. OŚRODEK ŚRODOWISKOWEJ OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY I poziom referencyjny

1. OŚRODEK ŚRODOWISKOWEJ OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY I poziom referencyjny Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia (poz....) Załącznik Nr 8 WARUNKI SZCZEGÓŁOWE, JAKIE POWINNI SPEŁNIAĆ ŚWIADCZENIODAWCY REALIZUJĄCY ŚWIADCZENIA GWARANTOWANE OPIEKI PSYCHIATRYCZNEJ DZIECI

Bardziej szczegółowo

zaburzenia zachowania (F00 odpowiadające świadczeniu gwarantowanemu (ICD 10) Zaburzenia psychiczne i F99);

zaburzenia zachowania (F00 odpowiadające świadczeniu gwarantowanemu (ICD 10) Zaburzenia psychiczne i F99); Dziennik Ustaw 51 Poz. 1386 Załącznik nr 6 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH PSYCHIATRYCZNYCH I LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO) ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 83/2008/DSOZ. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 14 października 2008 r.

Zarządzenie Nr 83/2008/DSOZ. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 14 października 2008 r. Zarządzenie Nr 83/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 października 2008 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Porada lekarska diagnostyczna

Załącznik nr 6. Porada lekarska diagnostyczna Załącznik nr 6 Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach ambulatoryjnych psychiatrycznych i leczenia środowiskowego (domowego) oraz warunki realizacji tych świadczeń L.p. Nazwa świadczenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2019 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 14 sierpnia 2019 r.

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2019 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 14 sierpnia 2019 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 sierpnia 2019 r. Poz. 1640 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 14 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych

Bardziej szczegółowo

Kody Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych odpowiadające. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

Kody Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych odpowiadające. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania Dziennik Ustaw 35 Poz. 1386 Załącznik nr 4 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki realizacji

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2014 r. (poz. ) Załącznik nr 1 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Projekt z dnia 28.11.2014 r. WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Załącznik nr 7 Lp. Profil lub rodzaj komórki organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA Załącznik do zarządzenia Nr 84 / 2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA SZCZEGÓŁOWE MATERIAŁY INFORMACYJNE O PRZEDMIOCIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAWARCIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ

Bardziej szczegółowo

Standardy Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Standardy Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Załącznik nr 2 do ogłoszenia konkursu dla podmiotów leczniczych na wybór realizatorów świadczeń opieki zdrowotnej w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA Załącznik do zarządzenia Nr 25/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA SZCZEGÓŁOWE MATERIAŁY INFORMACYJNE O PRZEDMIOCIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAWARCIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji świadczenia gwarantowanego

Warunki realizacji świadczenia gwarantowanego Załącznik nr 6 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH PSYCHIATRYCZNYCH I LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO) ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ Lp. Nazwa świadczenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 lipca 2019 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 19 czerwca 2019 r.

Warszawa, dnia 11 lipca 2019 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 19 czerwca 2019 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 lipca 2019 r. Poz. 1285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej

Bardziej szczegółowo

Zdrowotnych odpowiadające świadczeniu gwarantowanemu. Kody Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów. chorobę lub stany podobne (Z03).

Zdrowotnych odpowiadające świadczeniu gwarantowanemu. Kody Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów. chorobę lub stany podobne (Z03). Dziennik Ustaw 5 Poz. 1386 Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. (poz. 1386) Załącznik nr 1 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Standardy realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie terapii uzależnień Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień

Standardy realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie terapii uzależnień Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień Standardy realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie terapii uzależnień Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia (kod resortowy: 1740, 1744) Zadania:

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI. Świadczenia szpitalne

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI. Świadczenia szpitalne Załącznik nr 2 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Profil lub rodzaj komórki organizacyjnej Warunki realizacji świadczenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) Zm.: rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. Dz.U.2011.101.583 z dnia 2011.05.17 Status: Akt jednorazowy Wersja od: 17 maja 2011 r. ROZPORZĄDZENIE

Bardziej szczegółowo

KATALOG ZAKRESÓW ŚWIADCZEŃ

KATALOG ZAKRESÓW ŚWIADCZEŃ Kod Nazwa ** Kod Nazwa KATALOG ZAKRESÓW ŚWIADCZEŃ owa komórce, w ramac sprawozdawanyc Z03 do 10 dni F00-F09, F13.3, F13.4, F1x.5-F1x.9, F84 do 56 dni 1 04..021.02 F20-F39 do 70 dni psyciatryczne dla oddział

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Załącznik nr 2 Lp. Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki realizacji świadczenia

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia29 kwietnia 2011 r. Załącznik nr 1 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ Załącznik nr 3 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ Lp. Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki realizacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 79/2013/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 13 grudnia 2013 r.

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 79/2013/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 13 grudnia 2013 r. Prezesa NFZ z dna 3 grudna 203 r. lub 2 3 4 5 6 7 8 04..02.02 śwadczena psychatryczne dla dorosłych zgodne z załącznkem nr, l.p., kolumna 3, rozporządzena ) zajęca rehabltacyjne zgodne z odrębnym przepsam;

Bardziej szczegółowo

Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach stacjonarnych leczenia uzależnień oraz warunki realizacji tych świadczeń

Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach stacjonarnych leczenia uzależnień oraz warunki realizacji tych świadczeń Załącznik nr 2 Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach stacjonarnych leczenia uzależnień oraz warunki realizacji tych świadczeń L.p. Nazwa świadczenia gwarantowanego i, Warunki realizacji

Bardziej szczegółowo

Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach ambulatoryjnych leczenia uzależnień oraz warunki realizacji tych świadczeń

Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach ambulatoryjnych leczenia uzależnień oraz warunki realizacji tych świadczeń Załącznik nr 7 Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach ambulatoryjnych leczenia uzależnień oraz warunki realizacji tych świadczeń L.p. Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki realizacji

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji świadczenia gwarantowanego

Warunki realizacji świadczenia gwarantowanego Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2013 r. (poz. ) Załącznik nr 1 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 79/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 13 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 79/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 13 grudnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 79/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Bardziej szczegółowo

Uwaga Propozycje rozwiązań Uzasadnienie

Uwaga Propozycje rozwiązań Uzasadnienie Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień Osoba zgłaszająca uwagi: dr n. hum. Katarzyna Sitnik-Warchulska

Bardziej szczegółowo

Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej ZAKŁADY PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W 2008 R.

Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej ZAKŁADY PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W 2008 R. Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej ZAKŁADY PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W 2008 R. Białystok, listopad 2009 W 2008 roku funkcjonowały w województwie podlaskim

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA Świadczenia gwarantowane z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. Dz.U.2013.1386 z dnia 2013.11.27 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 21 grudnia 2013 r. Wejście w życie: 12 grudnia 2013

Bardziej szczegółowo

Ostre zatrucie spowodowane użyciem alkoholu. świadczeniu gwarantowanemu (ICD 10) nasennych (F13.3); (F10.4); lekarz specjalista w dziedzinie chorób

Ostre zatrucie spowodowane użyciem alkoholu. świadczeniu gwarantowanemu (ICD 10) nasennych (F13.3); (F10.4); lekarz specjalista w dziedzinie chorób Dziennik Ustaw 22 Poz. 1386 Załącznik nr 2 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 79/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 13 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 79/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 13 grudnia 2013 r. NFZ.2013.79 2013.12.31 zm. NFZ.2013.94 1 ZARZĄDZENIE NR 79/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia..(poz. ) WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Załącznik nr 1 Lp. Nazwa

Bardziej szczegółowo

2. Przebieg procesu aneksowania umów na rok 2012 OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ

2. Przebieg procesu aneksowania umów na rok 2012 OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ 1. Nakłady MOW NFZ na opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień w latach 2004 2012 Poziom nakładów na opiekę psychiatryczna i leczenie uzależnień w okresie

Bardziej szczegółowo

Pośrednie formy opieki psychiatrycznej

Pośrednie formy opieki psychiatrycznej Terapia środowiskowa- leczenie domowe w schizofrenii Pośrednie formy opieki psychiatrycznej Leczenie środowiskowe zespół leczenia środowiskowego Wspieranie zdrowienia po przebytym epizodzie schizofrenii

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 listopada 2013 r. Poz. 1386

Warszawa, dnia 27 listopada 2013 r. Poz. 1386 Warszawa, dnia 27 listopada 2013 r. Poz. 1386 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień Na

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 listopada 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 listopada 2013 r.

Warszawa, dnia 27 listopada 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 listopada 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 listopada 2013 r. Poz. 1386 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki

Bardziej szczegółowo

leczenia środowiskowego/ domowego Przekazać do dnia 2015.02.15 Za pomocą portalu http://csioz.gov.pl (z danymi za rok 2014)

leczenia środowiskowego/ domowego Przekazać do dnia 2015.02.15 Za pomocą portalu http://csioz.gov.pl (z danymi za rok 2014) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-19 Sprawozdanie z działalności zespołu/oddziału Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 października 2013 r. Poz. 1227

Warszawa, dnia 18 października 2013 r. Poz. 1227 Warszawa, dnia 18 października 2013 r. Poz. 1227 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju opieki psychiatrycznej w Województwie Zachodniopomorskim. Poczdam, 8 grudnia 2011 roku

Kierunki rozwoju opieki psychiatrycznej w Województwie Zachodniopomorskim. Poczdam, 8 grudnia 2011 roku Kierunki rozwoju opieki psychiatrycznej w Województwie Zachodniopomorskim Poczdam, 8 grudnia 2011 roku 1 Nowe zadania dla samorządów terytorialnych wynikają z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28.12.2010

Bardziej szczegółowo

z dnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego

z dnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego ROZPORZĄDZENIE Projekt z dnia 1.08.2019 r. MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego Na podstawie art. 48e ust. 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących wersja obowiązująca od okresu sprawozdawczego lipiec 2017 r. Komórki organizacyjne 1000 PORADNIA

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu

Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu pytanie nr 1 45,1 % 7,1 % 89, 57,8 % 48,1 % 6 65,9 % 72 % 35, 6,7 % 1, 31, 37 % 3 28 % 1 16,1 % 32,1 % 1, 14,8 % 1 15,9 % Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 listopada 2013 r. Poz. 1386 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 listopada 2013 r.

Warszawa, dnia 27 listopada 2013 r. Poz. 1386 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 listopada 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 listopada 2013 r. Poz. 1386 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki

Bardziej szczegółowo

Dz. U. nr 3/2000 Poz 44

Dz. U. nr 3/2000 Poz 44 Dz. U. nr 3/2000 Poz 44 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad funkcjonowania i rodzajów zakładów lecznictwa odwykowego oraz udziału

Bardziej szczegółowo

W szpitalach psychiatrycznych organizuje się całodobowe oddziały wyspecjalizowane, takie jak oddziały:

W szpitalach psychiatrycznych organizuje się całodobowe oddziały wyspecjalizowane, takie jak oddziały: Oddzialy psychiatryczne szpitalne - Opieka całodobowa Opieka całodobowa Psychiatryczne oddziały szpitalne Psychiatryczne leczenie szpitalne powinno być stosowane tylko w przypadkach ciężkich zaburzeń psychicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 11/2014/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 7 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 11/2014/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 7 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 11/2014/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 7 marca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie

Bardziej szczegółowo

STATUT SPECJALISTYCZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SUWAŁKACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SPECJALISTYCZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SUWAŁKACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Zał. do uchwały Nr... Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia... STATUT SPECJALISTYCZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SUWAŁKACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących wersja obowiązująca od okresu sprawozdawczego kwiecień 2015 r. Komórki organizacyjne 1000 PORADNIA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 marca 2012 r. Poz. 346

Warszawa, dnia 29 marca 2012 r. Poz. 346 Warszawa, dnia 29 marca 2012 r. Poz. 346 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 marca 2012 r. Poz. 346 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 29 marca 2012 r. Poz. 346 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 marca 2012 r. Poz. 346 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 marca 2012 r. Poz. 346 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 29 marca 2012 r. Poz. 346 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2012.03.29 15:15:36 +02'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 marca 2012 r. Poz. 346 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

Komunikat. a) po wierszu nr 1 dodaje się wiersze nr 1a-1e, w których treść kolumn 4-7 otrzymuje brzmienie:

Komunikat. a) po wierszu nr 1 dodaje się wiersze nr 1a-1e, w których treść kolumn 4-7 otrzymuje brzmienie: Komunikat dotyczy projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń

Bardziej szczegółowo

1. Narodowy Fundusz Zdrowia 2. Inne (jakie?)

1. Narodowy Fundusz Zdrowia 2. Inne (jakie?) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-15

Bardziej szczegółowo

MZ-15. Przekazać do dnia 2016.02.29 Za pomocą portalu http://csioz.gov.pl (z danymi za rok 2015)

MZ-15. Przekazać do dnia 2016.02.29 Za pomocą portalu http://csioz.gov.pl (z danymi za rok 2015) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-15 Numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Bardziej szczegółowo

1. Narodowy Fundusz Zdrowia 2. Inne (jakie?)

1. Narodowy Fundusz Zdrowia 2. Inne (jakie?) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-15

Bardziej szczegółowo

NARKOTYKI. Placówki ambulatoryjne dzienne

NARKOTYKI. Placówki ambulatoryjne dzienne NARKOTYKI Placówki ambulatoryjne dzienne 1. TRiDPU Powrót z U Poradnia Profilaktyki Środowiskowej Kontakt ul. Elektoralna 26 00 892 Warszawa tel. (22) 620 64 35 Czynne: pon. czw. 9.00 19.00; pt. 9.00 18.00

Bardziej szczegółowo

MZ-15. DZIAŁ 1. Informacje ogólne o działalności

MZ-15. DZIAŁ 1. Informacje ogólne o działalności MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa jednostki macierzystej Nazwa i adres poradni / gabinetu a/ nazwa: ulica, nr: kod, miejscowość: województwo: MZ-15 sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących wersja obowiązująca od okresu sprawozdawczego sierpień 2013 r. Komórki organizacyjne 1000 PORADNIA

Bardziej szczegółowo

Przekazać do dnia 2014.02.28 Za pomocą portalu http//csioz.gov.pl (z danymi za rok 2013)

Przekazać do dnia 2014.02.28 Za pomocą portalu http//csioz.gov.pl (z danymi za rok 2013) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-15

Bardziej szczegółowo

w tym liczba przedsiębior stw /jednostek/ komórek liczba podmiotów ogólne - publiczne 41 40 38 38 publicznych - 37 10 557 10 632 11 277 10 870 10 627

w tym liczba przedsiębior stw /jednostek/ komórek liczba podmiotów ogólne - publiczne 41 40 38 38 publicznych - 37 10 557 10 632 11 277 10 870 10 627 Tab. 4.1 Podmioty lecznicze prowadzące działalność stacjonarną w latach 2008-2012 Szpitale LICZBA SZPITALI podmiotów w tym przedsiębior stw /jednostek/ komórek LICZBA ŁÓŻEK 2008 2009 2010 2011 2012 2008

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ

Wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego nr 50/15 Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie z dnia 21 kwietnia 2015 roku Wysokość opłat za udzielane świadczenia

Bardziej szczegółowo

Termin przekazania: zgodnie z PBSSP 2016 r. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. leczniczego. leczniczego

Termin przekazania: zgodnie z PBSSP 2016 r. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. leczniczego. leczniczego MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH DEPARTAMENT ZDROWIA MSW-36 Sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych

Bardziej szczegółowo

za rok 2011 Rodzaj poradni

za rok 2011 Rodzaj poradni MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA, ul. STANISŁAWA DUBOIS 5A, 00-184 WARSZAWA Nazwa jednostki macierzystej Adresat MZ-15 Nazwa i adres poradni/gabinetu 1 nazwa ulica,

Bardziej szczegółowo

MZ-15. za rok 2010. kod podmiotu, który utworzył zakład (część III) Kod specjalności komórki organizacyjnej (część VIII)

MZ-15. za rok 2010. kod podmiotu, który utworzył zakład (część III) Kod specjalności komórki organizacyjnej (część VIII) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa jednostki macierzystej MZ-15 Adresat Nazwa i adres poradni/gabinetu 1 nazwa ulica, nr kod, miejscowość województwo Numer identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 października 2013 r. Poz. 1227 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 28 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 18 października 2013 r. Poz. 1227 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 28 marca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 października 2013 r. Poz. 1227 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o konkursach ofert na rok 2018 i lata następne w rodzaju Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień.

Ogłoszenie o konkursach ofert na rok 2018 i lata następne w rodzaju Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień. Ogłoszenie o konkursach ofert na rok 2018 i lata następne w rodzaju Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień. ZOW NFZ w Szczecinie informuje, że ogłoszone zostały konkursy ofert w rodzaju Opieka Psychiatryczna

Bardziej szczegółowo

Udzielający świadczeń ogółem (w osobach, stan w dniu 31.12.) 1) ogółem (w osobach)

Udzielający świadczeń ogółem (w osobach, stan w dniu 31.12.) 1) ogółem (w osobach) Nazwa i adres samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej MSW Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH DEPARTAMENT ZDROWIA, 02-507 Warszawa, ul. Wołoska 137 MSW-36 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 kwietnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 kwietnia 2011 r. 583 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących wersja 1.14 obowiązująca od 01.08.2010 r. Komórki organizacyjne 1000 PORADNIA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH 1001 PORADNIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr XI Wymagania dotyczące personelu medycznego realizującego świadczenia opieki zdrowotnej w Dziennym domu opieki medycznej

Załącznik nr XI Wymagania dotyczące personelu medycznego realizującego świadczenia opieki zdrowotnej w Dziennym domu opieki medycznej Załącznik nr XI Wymagania dotyczące personelu medycznego realizującego świadczenia opieki zdrowotnej w Dziennym domu opieki medycznej Wymagania dotyczące personelu medycznego zostały przygotowane w oparciu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 czerwca 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 czerwca 2012 r. Dz.U.2012.734 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania i rodzajów podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień Dz.U.2013.1386 2013.12.21 zm. Dz.U.2013.1610 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz.

Bardziej szczegółowo

Dz.U.2013.1386 2013.12.21 zm. Dz.U.2013.1610 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 6 listopada 2013 r.

Dz.U.2013.1386 2013.12.21 zm. Dz.U.2013.1610 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 6 listopada 2013 r. Dz.U.2013.1386 2013.12.21 zm. Dz.U.2013.1610 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz.

Bardziej szczegółowo

Koszyk świadczeń gwarantowanych

Koszyk świadczeń gwarantowanych nowe propozycje sierpień 2007 nr 8 cena 9,50 zł miesięcznik: edukacja profilaktyka zdrowie problemy pomoc społeczna fot. witold morawski & sxc Koszyk świadczeń gwarantowanych Standardy mają przynosić korzyści

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 734 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 czerwca 2012 r.

Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 734 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 czerwca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 734 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

2. Podstawą przyjęcia do ZPOP jest zdiagnozowana przewlekła choroba psychiczna.

2. Podstawą przyjęcia do ZPOP jest zdiagnozowana przewlekła choroba psychiczna. Kontakt: Punkt Pielęgniarski: (087) 562 64 83, Sekretariat: (087) 562 64 79 Kliknij po więcej informacji Regulamin Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Psychiatrycznego w Specjalistycznym Psychiatrycznym

Bardziej szczegółowo

Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego (WCZP)

Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego (WCZP) Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego (WCZP) WCZP jest ośrodkiem leczenia dla osób dorosłych. Rozlokowane jest w dwóch pawilonach szpitalnych, w dwupiętrowym pawilonie 5 przeznaczonym w całości na jego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA Funkcjonowanie podmiotów leczniczych sprawujących opiekę nad uzależnionymi od alkoholu. Dz.U.2018.2410 z dnia 2018.12.27 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 27 grudnia 2018 r. Wejście w życie: 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN Radom, ul. Reja 5/1 tel. 48 36-22- 046 pon. pt. 9.00-18.00, infolinia: 0800-12-02-89

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN Radom, ul. Reja 5/1 tel. 48 36-22- 046 pon. pt. 9.00-18.00, infolinia: 0800-12-02-89 Informacje dotyczące funkcjonowania placówek i instytucji zajmujących się leczeniem sprawców przestępstw, oddziaływaniem terapeutycznym lub wykonujących programy korekcyjnoedukacyjne w okręgu Sądu Okręgowego

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo informujemy, że w związku z ww. problemami technicznymi zmianie ulega

Dodatkowo informujemy, że w związku z ww. problemami technicznymi zmianie ulega Informacja dla oferentów wypełniających oferty w związku z prowadzonymi postępowaniami mającymi na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Bardziej szczegółowo

Dzienny Dom Opieki Medycznej w Nowym Mieście Lubawskim. Ul. Grunwaldzka 9 tel

Dzienny Dom Opieki Medycznej w Nowym Mieście Lubawskim. Ul. Grunwaldzka 9 tel Dzienny Dom Opieki Medycznej w Nowym Mieście Lubawskim Ul. Grunwaldzka 9 tel. 690 182 800 www.eskulapnml.pl Zasady kwalifikacji Wsparcie skierowane jest do osób niesamodzielnych, w szczególności do osób

Bardziej szczegółowo

6. Podczas kwalifikacji decydować będzie kolejność przesyłania/składania kart zgłoszeniowych wraz z załącznikami.

6. Podczas kwalifikacji decydować będzie kolejność przesyłania/składania kart zgłoszeniowych wraz z załącznikami. Zasady finansowania superwizji klinicznej w 2016 r. w ramach Programu szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień oraz w zakresie instruktora terapii uzależnień, zwanego dalej Programem szkolenia.

Bardziej szczegółowo

LECZNICTWO PSYCHIATRYCZNE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM

LECZNICTWO PSYCHIATRYCZNE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM LECZNICTWO PSYCHIATRYCZNE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM Ramowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Lubuskiego na lata 2011 2015 Nie ma zdrowia bez zdrowia psychicznego Departament Ochrony Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego (WCZP)

Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego (WCZP) Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego (WCZP) WCZP jest ośrodkiem dla dorosłych. Rozlokowane jest w dwóch pawilonach szpitalnych, w dwupiętrowym pawilonie 5 przeznaczonym w całości na jego potrzeby i w pawilonie

Bardziej szczegółowo

Strona 59. Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 100/2014/DSOZ Prezesa NFZ, z dnia 30 grudnia 2014 r.

Strona 59. Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 100/2014/DSOZ Prezesa NFZ, z dnia 30 grudnia 2014 r. Załącznik nr do zarządzenia Nr 00/04/DSOZ Prezesa NFZ, z dnia 0 grudnia 04 r. Załącznik nr do zarządzenia Nr /04/DSOZ Prezesa NFZ, z dnia stycznia 04 r. AGA ODPOIEDZI IERSZA TKOY 4 6 7 Jakość-personel

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

Rozdział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Rozdział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Rozdział 4. Podstawowa i specjalistyczna ambulatoryjna opieka zdrowotna 1 Źródło danych statystycznych 1. Dane statystyczne o pracujących

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ Załącznik nr 7 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ Lp. Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki realizacji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA Zmiana rozporządzenia w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego. Dz.U.2019.1953 z dnia 2019.10.14 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 14 października 2019r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

Bardziej szczegółowo

PSYCHIATRYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

PSYCHIATRYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3 PSYCHIATRYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM w 2011 r. Białystok, 2012 r. Spis treści: Wstęp... 5 I. Działalność

Bardziej szczegółowo