Biuletyn. Nr 2/2018. Uchwały i komunikaty Lubuskiego ZPN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuletyn. Nr 2/2018. Uchwały i komunikaty Lubuskiego ZPN"

Transkrypt

1 Biuletyn Nr 2/2018 Uchwały i komunikaty Lubuskiego ZPN Październik 2018

2 Spis treści: 1. Informacja dot. Pucharu Polski..str Uchwała Nr 17/2018Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Regulaminu Rozgrywek o Mistrzostwo IV ligi i niższych klas rozgrywkowych na sezon 2018/2019..str Uchwała Nr 18/2018 Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia bilansu i rozliczenia finansowego za 2017 rok.str Uchwała Nr 19/2018 Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie dofinansowania organizacji Młodzieżowego, Międzynarodowego Turnieju Dobiegniew Cup..str Uchwała Nr 20/2018 Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w Regulaminie Rozgrywek Piłkarskich Lubuskiego ZPN o mistrzostwo IV ligi i niższych klas rozgrywkowych na sezon 2018/2019..str Uchwała nr 21/2018 Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 24 lipca 2018 roku w sprawie przyjęcia MKS Moczynianka Żagań w poczet członków Lubuskiego Związku Piłki Nożnej.str Uchwała nr 22/2018 Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 24 lipca 2018 roku w sprawie przyjęcia Stowarzyszenia LZS Zorza Kadłubia..str Uchwała Nr 23/2018 Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 24 lipca 2018 roku w sprawie przyjęcia Stowarzyszeni UKS Torzym str Uchwała nr 24/2018 Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 24 lipca 2018 roku w sprawie dopuszczania 2 zespołów tej samej klasy klubu Piast Parkovia Trzebiechów do rozrywek mistrzowskich w klasie B..str Uchwała Nr 25/2018 Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 24 lipca 2018 roku w sprawie zmiany nazwy klubu Warta Gorzów.str Uchwała Nr 26/2018 Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 10 sierpnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Kobiecego Klubu Piłkarskiego Warta-Maks Gorzów Wlkp. str Uchwała Nr 27/2018 Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 10 sierpnia 2018 roku w sprawie nazwy marketingowej KS Falubaz Zielona Góra str Uchwała Nr 28/2018 Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 10 sierpnia 2018 roku w sprawie nazwy medialnej KS Drzonkowianka Racula str Uchwała nr 29/2018 Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 7 września 2018 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu awansów i spadków sędziów Lubuskiego Kolegium Sędziów w lubuskiej IV lidze oraz klasie O i A..str Uchwała Nr 30/2018 Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z 7 września 2018 roku o zatwierdzeniu Regulaminu awansów sędziów klasy B str Uchwała Nr 31/2018 Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 7 września 2018 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu awansów i spadków sędziów III ligi..str Uchwała Nr 32/2018 Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 7 września 2018 roku w sprawie zatwierdzenia listy obserwatorów LZPN..str Uchwała Nr 33/2018 Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 7 września 2018 roku w sprawie zatwierdzenia listy sędziów głównych Lubuskiego Kolegium Sędziów na sezon 2018/2019.str Uchwała nr 34/2018 z dnia Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie określenia zasad rozliczania delegacji sędziowskich str. 10 2

3 W 2018 roku Puchar Polski województwa lubuskiego zdobył Falubaz Zielona Góra.23 czerwca 2018 roku na stadionie w Babimoście, Falubaz pokonał Wartę Gorzów 1:0 a bramkę w 85 minucie zdobył Wojciech Okińczyc. Falubaz otrzymał puchar i nagrodę finansową w kwocie złotych. Zdobywca Pucharu na szczeblu LZPN uzyskał też prawo reprezentowania województwa w pucharowych rozgrywkach szczebla centralnego. W 1/32 PP Falubaz spotkał się z czołowym zespołem I ligi Wigry Suwałki. Wygrał I ligowiec 1:0 i Falubaz na tym etapie zakończył udział w rozgrywkach pucharowych. Od sezonu 2018/2019 PZPN ustanowił wyższe nagrody dla finalistów Pucharu Polski. Uchwałą Nr V/95 z 23.V.2018 roku Zarząd PZPN zmienił Regulamin Piłkarski PP dot. wysokości nagród. Zgodnie z w/w uchwałą kluby uczestniczące w sezonie 2018/2019 w rozgrywkach o Puchar Polski na szczeblu wojewódzkich ZPN, oraz na szczeblu centralnym uprawnione są do otrzymywania nagrody w wysokości: a) Zdobywcy PP na szczeblu ZPN w sezonie 2018/ PLN netto, b) Finaliści PP na szczeblu ZPN w sezonie 2018/ PLN netto, c) przegrani w 1/32 finału PP na szczeblu centralnym PLN netto d) przegrani w1/16 finału PP na szczeblu centralnym PLN netto; e) przegrani w 1/8 finału PP na szczeblu centralnym PLN netto; f) przegrani w1/4 finału PP na szczeblu centralnym PLN netto; g) przegrani w 1/2 finału PP na szczeblu centralnym PLN netto; h) finalista PP na szczeblu centralnym PLN netto; i) zdobywca PP na szczeblu centralnym PLN netto Uchwała Nr 17/2018 Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Regulaminu Rozgrywek o Mistrzostwo IV ligi i niższych klas rozgrywkowych na sezon 2018/2019 Na podstawie 32 Statutu Lubuskiego ZPN postanawia się: 1. Przyjmuje się i zatwierdza Regulamin Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo IV ligi i niższych klas rozgrywkowych oraz zespołów młodzieżowych LZPN na sezon 2018/ Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 18/2018 Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia bilansu i rozliczenia finansowego za 2017 rok. Zarząd Lubuskiego Związku Piłki Nożnej po wysłuchaniu informacji Głównej Księgowej, po zapoznaniu się z dokumentami finansowymi i wnioskiem zawartym w protokole Komisji Rewizyjnej, działając na podstawie 32 lit. e Statutu Lubuskiego ZPN: 1. Przyjmuje i akceptuje bilans i sprawozdanie finansowe LZPN za 2017 rok. 2. Przyjęcie bilansu i sprawozdania stanowiącego załącznik uchwały, członkowie Zarządu LZPN potwierdzają swoimi podpisami. 3

4 Uchwała Nr 19/2018 Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie dofinansowania organizacji Młodzieżowego, Międzynarodowego Turnieju Dobiegniew Cup. Mając na uwadze sportowe, wychowawcze i społeczne walory Młodzieżowego Turnieju Dobiegniew Cup, działając na podstawie 32 Statutu Lubuskiego ZPN, przeznacza się kwotę 3500 zł na częściowe pokrycie kosztów jego organizacji. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura oraz Głównej Księgowej. Uchwała Nr 20/2018 Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w Regulaminie Rozgrywek Piłkarskich Lubuskiego ZPN o mistrzostwo IV ligi i niższych klas rozgrywkowych na sezon 2018/2019. Na podstawie 32 Statutu Lubuskiego ZPN w Regulaminie Rozgrywek LZPN o mistrzostwo IV ligi i niższych klas rozgrywek na sezon 2018/19 wprowadza się następujące zmiany: 1. Art pkt 11 lit d cyt. Regulaminu otrzymuje następującą treść: W przypadku nierozegrania zawodów z różnych względów, przybyłym sędziom przysługuje zwrot 50% zryczałtowanego ekwiwalentu sędziowskiego. 2. Art pkt 3 Regulaminu dotyczącego obowiązków gospodarza zawodów w zapewnieniu bezpieczeństwa meczów piłki nożnej otrzymuje nową, następującą treść: Przypomina się, że używanie przy okazji zawodów piłkarskich (przed, w trakcie oraz po zakończeniu) środków pirotechnicznych (race, petardy, świece dymne itd.) jest zabronione. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 21/2018 Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 24 lipca 2018 roku w sprawie przyjęcia MKS Moczynianka Żagań w poczet członków Lubuskiego Związku Piłki Nożnej. Powołując się na 32 Statutu Lubuskiego ZPN, oraz uchwałę Nr VIII/73 Zarządu PZPN z 21.IX.2016 roku o członkostwie postanawia się: 4

5 1. Przyjmuje się MKS Moczynianka Żagań w poczet członków Lubuskiego Związku Piłki Nożnej. 2. Przyjęty w poczet członków LZPN i zarejestrowany w Starostwie Żagańskim MKS Moczynianka zgłasza zespół do rozgrywek w podokręgu Żagań. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 22/2018 Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 24 lipca 2018 roku w sprawie przyjęcia Stowarzyszenia LZS Zorza Kadłubia w poczet członków Lubuskiego ZPN. Działając na podstawie 32 Statutu Lubuskiego ZPN i 5 oraz 7 uchwały Nr XII/194 Zarządu PZPN zmienionej uchwałą VIII/73 z 21.IX.2016 roku Zarządu PZPN o członkostwie, postanawia: 1. Przyjmuje się Stowarzyszenie LZS Zorza Kadłubia w poczet członków Lubuskiego ZPN. 2. Przyjęty klub (KRS ) zgłasza zespół do rozgrywek w podokręgu Żary. 3. Uchwała obowiązuje z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr 23/2018 Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 24 lipca 2018 roku w sprawie przyjęcia Stowarzyszeni UKS Torzym w poczet członków Lubuskiego ZPN. Zarząd Lubuskiego ZPN po stwierdzeniu, że UKS Torzym przedłożył wymagane przepisami dokumenty (deklaracje, odpis postanowienia Sądu o wpisie klubu do KRS, statut) konieczne do przyjęcia Stowarzyszenia w poczet członków LZPN działając na podstawie 32 Statutu LZPN oraz 6 pkt 5 i 7 uchwały Nr XII/194 z 11.XII.2015 roku, zmienionej uchwałą Nr VIII/73 z 21.IX.2016 roku postanawia: 1. Przyjmuje Stowarzyszenie UKS Torzym w poczet Lubuskiego ZPN. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 24/2018 Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 24 lipca 2018 roku w sprawie dopuszczania 2 zespołów tej samej klasy klubu Piast Parkovia Trzebiechów do rozrywek mistrzowskich w klasie B. 5

6 Uwzględniając wniosek zarządu klubu Piast Parkovia Trzebiechów i biorąc pod uwagę szczególny charakter sprawy, działając na podstawie 32 Statutu LZPN 1. Dopuszcza się do rogrywek w klasie B dwa zespoły tej samej klasy klubu Piast Parkovia Trzebiechów z zastrzeżeniem, że drużyna nr 1 uczestniczy w rozgrywkach podokręgu Zielona Góra, a drużyna nr 2 w podokręgu Nowa Sól. 2. Ewentualny awans do klasy A uzyskuje jeden zespół z największą zdobyczą punktową. W przypadku gdyby drugi zespół klasy B klubu Piast Parkovia Trzebiechów zdobył I miejsce w grupie, awans uzyskuje drużyna która zajęła II miejsce w tabeli. 3. Zawodnicy klubu Piast Parkovia są rejestrowani do konkretnie oznaczonej drużyny. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęci i obowiązuje w sezonie 2018/2019. Uchwała Nr 25/2018 Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 24 lipca 2018 roku w sprawie zmiany nazwy klubu Warta Gorzów. Zarząd Lubuskiego ZPN po zapoznaniu się z pismem i zaświadczeniem Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miasta Gorzowa Nr WKS DK, że klub Piłkarski Warta Gorzów zmienił nazwę i został zarejestrowany w Ewidencji Stowarzyszeń Kultury Fizycznej Urzędu Miasta pod pozycją /2/10 jako Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Warta Gorzów Wlkp. powołując się na 32 Statutu Lubuskiego ZPN, oraz 13 uchwały XII/194 z 11.XII.2015 roku Zarządu PZPN o członkostwie, zmienionej uchwałą z 21.IX.2016 roku Nr VIII/73 1. Przyjmuje do wiadomości zmianę nazwy klubu, który z dniem podjęcia uchwały w rejestrach Związku będzie zapisany jako MUKS Warta Gorzów Wlkp. 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w biuletynie LZPN. Uchwała Nr 26/2018 Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 10 sierpnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Kobiecego Klubu Piłkarskiego Warta-Maks Gorzów Wlkp. w poczet członków Lubuskiego ZPN. Biorąc pod uwagę przedstawione dokumenty, a w szczególności deklarację Klubu z roku, Statut Klubu Warta Maks Gorzów Wlkp. i decyzję Prezydenta Miasta Gorzów Wlkp. Nr 1/2018 z roku o wpisie Kobiecego Klubu Piłkarskiego Warta-Maks Gorzów Wlkp. do ewidencji Klubów Sportowych pod poz. 38 działając na podstawie 32 Statutu Lubuskiego ZPN i powołując się na 5 pkt 1 i pkt 1 uchwały Nr XII/194 z 11.XII.2015 roku Zarządu PZPN o członkostwie, zmieniony uchwałą Nr VIII/73 z roku postanawia: 6

7 1. Przyjmuje Kobiecy Klub Piłkarski Warta-Maks Gorzów Wlkp. w poczet członków Lubuskiego ZPN. 2. KKP Warta-Maks Gorzów Wlkp. zgłasza drużynę piłki nożnej do rozgrywek lubuskiej ligi. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 27/2018 Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 10 sierpnia 2018 roku w sprawie nazwy marketingowej KS Falubaz Zielona Góra. Uwzględniając wniosek Zarządu Klubu Sportowego Falubaz Zielona Góra i działając na podstawie 16 uchwały Nr XII/194 z 11.XII.2015 roku Zarządu PZPN zmienionej uchwałą Nr VIII/73 z 29.IX.2016 roku wyraża się zgodę, że: 1. Drużyna IV ligowego Klubu Falubaz Zielona Góra może używać w celach marketingowych nazwy KS Falubaz Gran Bud Zielona Góra. 2. W oficjalnych kontaktach z władzami państwowymi, samorządowymi i sportowymi Klub używa nazwy wpisanej w KRS. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 28/2018 Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 10 sierpnia 2018 roku w sprawie nazwy medialnej KS Drzonkowianka Racula. Zarząd Lubuskiego ZPN uwzględniając wniosek Zarządu KS Drzonkowianka Racula i działając na podstawie 32 Statutu LZPN oraz 16 uchwały Nr XII/194 z 11.XII.2015 roku Zarządu PZPN o członkostwie, zmienionej uchwałą Nr VIII/73 z 29.IX.2016 roku postanawia: 1. Wyraża zgodę na używanie przez KS Drzonkowianka Racula nazwy medialnej Drzonkowianka GAJAELEKTRO.PL Racula. 2. W oficjalnych kontaktach z władzami państwowymi, samorządowymi i sportowymi Klub używa nazwy wpisanej w KRS. 3. Uchwała dotyczy sezonu 2018/19. 7

8 Uchwała nr 29/2018 Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 7 września 2018 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu awansów i spadków sędziów Lubuskiego Kolegium Sędziów w lubuskiej IV lidze oraz klasie O i A. Na wniosek Zarządu Lubuskiego Kolegium Sędziów i na podstawie 32 lit. ł Statutu Lubuskiego ZPN zatwierdza się Regulamin zasad awansów i spadków sędziów w IV lidze, klasie O, A obowiązujący w sezonie 2018/2019. Tracą moc dotychczasowe uregulowania dot. awansów i spadków sędziów IV ligi, klasy O i A. Uchwała Nr 30/2018 Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z 7 września 2018 roku o zatwierdzeniu Regulaminu awansów sędziów klasy B. Na wniosek Przewodniczącego Lubuskiego Kolegium Sędziów, na podstawie 32 w zw. z 60 pkt. 4 Statutu Lubuskiego ZPN, zatwierdza się: 1. Regulamin awansów sędziów klasy B obowiązujący w sezonie 2018/ Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. *Regulamin dostępny na stronie internetowej Lubuskiego Kolegium Sędziów Uchwała Nr 31/2018 Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 7 września 2018 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu awansów i spadków sędziów III ligi w sezonie 2018/2019. Na wniosek Zarządu Lubuskiego Kolegium Sędziów, na podstawie 32 lit ł Statutu Lubuskiego ZPN, przyjmuje się i zatwierdza Regulamin awansów i spadków lubuskich sędziów w III lidze, obowiązujący w sezonie 2018/2019. Tracą moc dotychczasowe uregulowania dot. awansów i spadków lubuskich sędziów III ligi. *Regulamin dostępny na stronie internetowej Lubuskiego Kolegium Sędziów 8

9 Uchwała Nr 32/2018 Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 7 września 2018 roku w sprawie zatwierdzenia listy obserwatorów LZPN na sezon 2018/2019 Na podstawie 32 Statutu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej postanawia się: a) Przyjmuje się i zatwierdza listę obserwatorów na sezon 2018/2019: LP. NAZWISKO I IMIĘ LIGA/KLASA 1 GANCARZ RYSZARD II 2 STASIK WOJCIECH II 3 JAKUBAS DARIUSZ III 4 NOWAK JAROSŁAW III 5 REDZIOSKI RAFAŁ III 6 SIENKIEWICZ DANIEL III 7 SKRZYOSKI BOLESŁAW III 8 ŻURAKOWSKI ANATOL III 9 CHĘCIOSKI ZBIGNIEW IV 10 DOPIERAŁA ROMUALD IV 11 ZADWORNY ZENON IV 12 ZALESZCZAK WIESŁAW IV 13 GALANT MARIAN OKR. *po zaliczeniu egzaminu w okręgu b) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 9

10 Uchwała Nr 33/2018 Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 7 września 2018 roku w sprawie zatwierdzenia listy sędziów głównych Lubuskiego Kolegium Sędziów na sezon 2018/2019 Na podstawie 32 Statutu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej postanawia się: 1. Przyjmuje się i zatwierdza listę sędziów głównych LKS na sezon 2018/2019* 2. Lista stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. * Sędziowie co do których wniesiono uwagi po zaliczeniu egzaminu *lista sędziów dostępna na stronie internetowej Lubuskiego Kolegium Sędziów Uchwała nr 34/2018 z dnia Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie określenia zasad rozliczania delegacji sędziowskich. Na podstawie paragrafu 25 pkt.b. Statutu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej Zarząd Lubuskiego Związku Piłki Nożnej w Zielonej Górze postanawia sie co następuje: 1 Zarząd Lubuskiego Związku Piłki Nożnej podejmuje uchwałę w sprawie umożliwienia klubom sportowym uczestniczącym w rozgrywkach organizowanych przez LZPN w Zielonej Górze i OZPN w Gorzowie Wielkopolskim rozliczania delegacji sędziowskich z tytułu prowadzenia zawodów sportowych, za pośrednictwem biura Lubuskiego Związku Piłki Nożnej. 2 Ustala się następujące zasady rozliczania delegacji sędziowskich: 1. Klub składa pisemną deklarację (załącznik nr.1) do biura Lubuskiego Związku Piłki Nożnej, w której wyraża wolę realizowania rozliczeń w imieniu klubu, delegacji sędziowskich za pośrednictwem biura LZPN. 2. Niniejsza deklaracja traktowana jest jednocześnie przez strony, jako dokument umowy - zlecenia, dotyczący usług płacowych, w tym upoważnienie do rozliczeń przed organami skarbowymi. 3. Klub zobowiązany jest do przesłania przedmiotowej deklaracji każdorazowo przed nowym sezonem rozgrywkowym. 3 Na podstawie złożonych deklaracji uczestnictwa w rozgrywkach wszystkich drużyn poszczególnych klubów, oraz tabeli zryczałtowanych stawek ekwiwalentu dla sędziów (załącznik nr 2) biuro związku wylicza kwotę ryczałtu obowiązującą klub w danym sezonie rozgrywkowym. Ustala się, że kwota wynikające z wyliczeń regulowana będzie przez kluby dwóch równych ratach, w następujących terminach: 1. Ryczałt dotyczący rundy jesiennej do 10 sierpnia. 2. Ryczałt dotyczący rundy wiosennej do 31 marca. 10

11 4 Po zakończeniu każdego sezonu następuje końcowe rozliczenie uwzględniające sumę rzeczywistych kosztów usługi wynikającej z rozliczenia delegacji sędziowskich w ramach wszystkich rozgrywek /także pucharowych/ w których uczestniczyły drużyny danego klubu. 1. W przypadku wystąpienia niedopłaty klub zostanie obciążony kwotą wynikającą z różnicy pomiędzy wartością delegacji sędziowskich dotyczących klub a uiszczoną przedpłatą ryczałtową. Zobowiązanie wynikające z niedopłaty klub zobowiązany jest uregulować w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury końcowej. 2. W przypadku wystąpienia nadpłaty różnica księgowana jest na poczet kolejnego okres rozliczeniowego lub też na pisemny wniosek klubu, podlega zwrotowi na wskazany rachunek bankowy klubu. 5 Tytułem częściowego pokrycie kosztów realizacji rozliczeń delegacji sędziowskich przez Lubuski Związek Piłki Nożnej, ustala się następujący podział kosztów: 1. Roczna opłata w wysokości 150 zł brutto - ponoszona przez kluby 2. Stała opłata pobierana od każdej delegacji sędziowskiej w wysokości 2 zł brutto - ponoszona przez sędziów. 6 Lubuski Związek Piłki Nożnej zobowiązania wobec sędziów wynikające z prowadzonych zawodów regulował będzie w terminach do 15 i 30 dnia każdego miesiąca, przelewem na wskazane konto bankowe. 7 Klub może utracić prawo do rozliczania się w formie ustalonej w niniejszej uchwale, tj. za pośrednictwem biura Lubuskiego Związku Piłki Nożnej, w przypadku wystąpienia zaległości płatniczych wobec LZPN. W takim przypadku klub zobowiązany jest realizować rozliczenia wobec sędziów i organów skarbowych samodzielnie. W sprawie zawieszenia uprawnień decyzję podejmuje Prezes Zarządu Klub realizując przywileje wynikające z niniejszej uchwały wskazuje w deklaracji adres , (załącznik nr. 1) na który dostarczana będzie niezbędna korespondencja pomiędzy klubem a Lubuskim Związkiem Piłki Nożnej w tym również deklaracja (załącznik nr.1) w kolejnych latach. Do skuteczności przesyłania korespondencji nie jest wymagane potwierdzenie odczytania przez klub. 9 Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Lubuskiego Związku Piłki Nożnej. 10 Uchwała wchodzi w życie z dniem r. 11

12 ZAŁ. Nr 1 DEKLARACJA KLUBU DOTYCZĄCA ROZLICZANIA DELEGACJI SĘDZIOWSKICH Z TYTUŁU PROWADZENIA ZAWODÓW ZA POŚREDNICTWEM BIURA LUBUSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ DANE KLUBU NAZWA KLUBU NIP PŁATNIK(KLUB, GMINA, GMINNE ZRZESZENIE LZS, ITP. ADRES KLUBU ADRES DO KORESPONDENCJI ADRES KORESPONDENCYJNY NAZWA BANKU NUMER RACHUNKU BANKOWEGO DANE OSÓB REPREZENTUJĄCYCH KLUB 1) IMIĘ I NAZWISKO FUNKCJA NR KONTAKTOWY TELEFONU SERIA I NR DOWODU OSOBISTEGO 2) DEKLARACJA KLUBU Niniejszym deklarujemy, iż upoważniamy biuro Lubuskiego Związku Piłki Nożnej do rozliczania delegacji sędziowskich za jego pośrednictwem w ramach organizowanych przez LZPN rozgrywek, według stawek przyjętych Uchwałą Walnego Zgromadzenia Lubuskiego Związku Piłki Nożnej,której treśd jest nam znana. Deklaracja dotyczy wszystkich drużyn naszego klubu występujących w rozgrywkach LZPN. Jednocześnie oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z treścią Uchwały Zarządu LZPN z dnia roku, która reguluje zasady rozliczania delegacji sędziowskich. My, niżej podpisani wyrażamy zgodę na przetwarzanie naszych danych osobowych w zakresie określonych w ww. Uchwale. My, niżej podpisani upoważniamy Prezesa Lubuskiego Związku Piłki Nożnej do udzielenia dalszego pełnomocnictwa wskazanej przez niego osobie do reprezentowania naszego klubu przed organami skarbowymi. PODPISY UPOWAŻNIONYCH PRZEDSTAWICIELI KLUBU DATA WYPEŁNIENIA DEKLARACJI 1.. (imię i nazwisko) 2 (imię i nazwisko).. (podpis) (podpis) ( data wypełnienia deklaracji) *zał. Nr 2 (tabela ekwiwalentów) dostępny na stronie Lubuskiego Kolegium Sędziów 12

13 13

Uchwała nr 41/V/2019. Zarządu Podkarpackiego ZPN z dnia r. w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia w dniu r.

Uchwała nr 41/V/2019. Zarządu Podkarpackiego ZPN z dnia r. w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia w dniu r. Uchwała nr 41/V/2019 Zarządu Podkarpackiego ZPN z dnia 29.04.2019 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia w dniu 29.04.2019 r. działając na podstawie Art. 35 1 pkt. 23 Statutu postanawia: 1.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 84/III/2018 r. Zarządu Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Krośnie z dnia 22 marca 2018 r.

Uchwała nr 84/III/2018 r. Zarządu Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Krośnie z dnia 22 marca 2018 r. Uchwała nr 84/III/2018 r. Zarządu Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Krośnie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad rozliczania delegacji sędziowskich przez OZPN w Krośnie w 2018 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Nr 7/2013. Uchwały Zarządu PZPN i Lubuskiego ZPN oraz Komunikaty

Biuletyn. Nr 7/2013. Uchwały Zarządu PZPN i Lubuskiego ZPN oraz Komunikaty Biuletyn Nr 7/2013 Uchwały Zarządu PZPN i Lubuskiego ZPN oraz Komunikaty Wrzesień 2013 1 Spis Treści: 1. Uchwała nr VIII/221 z dnia 10 lipca 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zmiany

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Nr 4/2017. Uchwały Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz Lubuskiego ZPN

Biuletyn. Nr 4/2017. Uchwały Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz Lubuskiego ZPN Biuletyn Nr 4/2017 Uchwały Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz Lubuskiego ZPN Październik 2017 Spis treści: 1. Uchwała Nr 47/2017Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 11 lipca 2017 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Nr 1/2015. Uchwały Zarządu Lubuskiego ZPN I Komunikaty

Biuletyn. Nr 1/2015. Uchwały Zarządu Lubuskiego ZPN I Komunikaty Biuletyn Nr 1/2015 Uchwały Zarządu Lubuskiego ZPN I Komunikaty Styczeń 2015 Posiedzenie Zarządu Lubuskiego ZPN- Uchwały z 26.01.2015r 1. Uchwała nr 1/2015 Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z 26 stycznia

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT nr XIV/Z/2015 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 26.01.2015 r.

KOMUNIKAT nr XIV/Z/2015 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 26.01.2015 r. KOMUNIKAT nr XIV/Z/2015 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 26.01.2015 r. Spis treści: 1.Uchwała nr 200/Z/2015 z dnia 26.01.2015r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia porządku obrad

Bardziej szczegółowo

Biuletyn nr 3/2009. Komunikaty, Ryczałty Sędziowskie i Uchwały Lubuskiego ZPN

Biuletyn nr 3/2009. Komunikaty, Ryczałty Sędziowskie i Uchwały Lubuskiego ZPN Biuletyn nr 3/2009 Komunikaty, Ryczałty Sędziowskie i Uchwały Lubuskiego ZPN MARZEC 2009 1 KOMUNIKAT Podaje się do wiadomości aktualny adres strony internetowej Lubuskiego ZPN: www.lzpn.org.pl oraz nowy

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Nr 6/2013. Uchwały Zarządu PZPN i Lubuskiego ZPN oraz Komunikaty

Biuletyn. Nr 6/2013. Uchwały Zarządu PZPN i Lubuskiego ZPN oraz Komunikaty Biuletyn Nr 6/2013 Uchwały Zarządu PZPN i Lubuskiego ZPN oraz Komunikaty Lipiec 2013 1 SPIS TREŚCI 1. Uchwała Nr 57/2013Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z 27 czerwca w sprawie zmiany nazwy Klubu

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT UCHWAŁ nr XIII/Z/2017 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r.

KOMUNIKAT UCHWAŁ nr XIII/Z/2017 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r. KOMUNIKAT UCHWAŁ nr XIII/Z/2017 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 29.05.2017r. Spis treści: 1.Uchwała nr 173/Z/2017 z dnia 29.05.2017r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia porządku

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: Uchwała nr IX/86 z dnia 27 października 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zmiany Uchwały nr X/158 z dnia 15 października 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej dot. przyjęcia

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT nr VI/Z/2012 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r.

KOMUNIKAT nr VI/Z/2012 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r. KOMUNIKAT nr VI/Z/2012 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 17.12.2012r. - 1 - Uchwała nr 189/Z/2012 Zarządu w sprawie nadawania wyróżnień i nagradzania zasłużonych dla sportu piłki nożnej Członków

Bardziej szczegółowo

I. Przyjmuje się Regulamin rozgrywek o Halowy Puchar Polski na sezon 2014/2015 i następne w następującym brzmieniu:

I. Przyjmuje się Regulamin rozgrywek o Halowy Puchar Polski na sezon 2014/2015 i następne w następującym brzmieniu: t.j.u.nr X/158 z 15.10.2015 r. zm. U. nr IX/150 z 2.09.2015 r. Uchwała nr X/158 z dnia 15 października 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Halowy

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: Uchwała nr IX/150 z dnia 2 września 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zmiany Uchwały nr X/158 z dnia 15 października 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej dot. przyjęcia

Bardziej szczegółowo

VI.Druk delegacji do rozliczenia obserwatorów sędziów i delegatów meczowych, stanowi załącznik nr 4 do niniejszej Uchwały.

VI.Druk delegacji do rozliczenia obserwatorów sędziów i delegatów meczowych, stanowi załącznik nr 4 do niniejszej Uchwały. - 4 - Uchwała nr 314/Z/2018 z dnia 26 luty 2018 roku Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia zasad rozliczania zryczałtowanych ekwiwalentów dla sędziów na zawodach organizowanych przez

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 41/2017 Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z dnia roku w sprawie opłat na rzecz Lubuskiego i Okręgowego ZPN

Uchwała nr 41/2017 Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z dnia roku w sprawie opłat na rzecz Lubuskiego i Okręgowego ZPN Uchwała nr 41/2017 Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 02.06.2017 roku w sprawie opłat na rzecz Lubuskiego i Okręgowego ZPN Art 1 Na podst. 32 lit. f. Statutu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 20/ Kluby zryczałtowaną opłatę określona w 1 pkt. 1 niniejszej uchwały, wpłacają na rzecz Lubuskiego ZPN w terminach:

Uchwała nr 20/ Kluby zryczałtowaną opłatę określona w 1 pkt. 1 niniejszej uchwały, wpłacają na rzecz Lubuskiego ZPN w terminach: Uchwała nr 20/2019 Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie opłat na rzecz Lubuskiego Związku Piłki Nożnej, wnoszonych przez kluby uczestniczące w rozgrywkach III i

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA FINANSOWE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI ROZGRYWEK W PIŁKĘ NOŻNĄ POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ w sezonie 2015/2016 (tekst jednolity)

POSTANOWIENIA FINANSOWE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI ROZGRYWEK W PIŁKĘ NOŻNĄ POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ w sezonie 2015/2016 (tekst jednolity) zm. Uchwała nr 294/Z/2015 z dnia 29.06.2015r. POSTANOWIENIA FINANSOWE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI ROZGRYWEK W PIŁKĘ NOŻNĄ POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ w sezonie 2015/2016 (tekst jednolity) 1.Kluby - członkowie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Nr 4/2013. Uchwały Zarządu PZPN i Lubuskiego ZPN oraz Komunikaty

Biuletyn. Nr 4/2013. Uchwały Zarządu PZPN i Lubuskiego ZPN oraz Komunikaty Biuletyn Nr 4/2013 Uchwały Zarządu PZPN i Lubuskiego ZPN oraz Komunikaty Kwiecień 2013 1 SPIS TREŚCI 1. Uchwała Nr IV/128 z dnia 17 kwietnia 2013r Zarządu PZPN dot. potwierdzeń i uprawnień zawodników str

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT nr IV/Z/2012 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r.

KOMUNIKAT nr IV/Z/2012 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r. KOMUNIKAT nr IV/Z/2012 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 29.10.2012r. - 1 - Uchwała nr 153/Z/2012 w sprawie przyjęcia zasad rozliczania kosztów przejazdów sędziów, obserwatorów i delegatów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ PODKARPACKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ 35-010 Rzeszów ul. Ks. Jałowego 6a Tel. 17-853-43-25; fax 17-853-43-30 www.podkarpackizpn.pl e-mail: podkarpacki@zpn.pl Podkarpacki Bank Spółdzielczy 35 8642 1126 2012

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr IV/ 27 /2018 Zarządu Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 19 lipca 2018 r.

Uchwała nr IV/ 27 /2018 Zarządu Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 19 lipca 2018 r. Uchwała nr IV/ 27 /2018 Zarządu Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia umowy na prowadzenie rozgrywek Na podstawie 50 pkt.1 statutu Wlkp. ZPN, Zarząd Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ PODKARPACKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ 35-010 Rzeszów ul. Ks. Jałowego 6a Tel. 17-853-43-25; fax 17-853-43-30 www.podkarpackizpn.pl e-mail: podkarpacki@zpn.pl Podkarpacki Bank Spółdzielczy 35 8642 1126 2012

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT UCHWAŁ nr IV/Z/2016 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r.

KOMUNIKAT UCHWAŁ nr IV/Z/2016 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r. KOMUNIKAT UCHWAŁ nr IV/Z/2016 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 24.10.2016 r. Spis treści: 1.Uchwała nr 71/Z/2016 z dnia 24.10.2016r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia porządku

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 9) i 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 9) i 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: Uchwała nr V/72 z dnia 21 kwietnia 2015 roku Zarządu PZPN w sprawie przyjęcia Regulaminu Krajowych Rozgrywek Eliminacyjnych w ramach Pucharu Regionów UEFA REGIONS CUP dziesiąta edycja 2015-2017 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT UCHWAŁ nr XXIII/Z/2017 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r.

KOMUNIKAT UCHWAŁ nr XXIII/Z/2017 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r. KOMUNIKAT UCHWAŁ nr XXIII/Z/2017 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 30.10.2017r. Spis treści: 1.Uchwała nr 269/Z/2017 z dnia 30.10.2017r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia porządku

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Nr 3/2015. Uchwały Zarządu Lubuskiego ZPN I Komunikaty

Biuletyn. Nr 3/2015. Uchwały Zarządu Lubuskiego ZPN I Komunikaty Biuletyn Nr 3/2015 Uchwały Zarządu Lubuskiego ZPN I Komunikaty Kwiecień 2015 Spis Treści: 1. Uchwała Nr 12/2015Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z 30 marca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia bilansu

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 36 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Na podstawie art. 36 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 85 Uchwała nr VI/85 z dnia 13 maja 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu nadawania klas sportowych zawodnikom i zawodniczkom uczestniczącym w rozgrywkach organizowanych

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Uchwały Zarządu PZPN i Lubuskiego ZPN oraz Komunikaty

Biuletyn. Uchwały Zarządu PZPN i Lubuskiego ZPN oraz Komunikaty Biuletyn Nr 1/2012 Uchwały Zarządu PZPN i Lubuskiego ZPN oraz Komunikaty LIPIEC 2012 r Uchwała nr II/30 z dnia 23 lutego 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie stworzenia centralnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ Na podstawie art. 35 1 ust. 9, art. 43 1, art. 44, art. 52, art. 59, art. 60 i art. 61 z uwzględnieniem art. 13 2 i 3 Statutu Pomorskiego Związku

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 34/ IV /2017 Zarządu Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 8 sierpnia 2017 r.

Uchwała nr 34/ IV /2017 Zarządu Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 8 sierpnia 2017 r. Uchwała nr 34/ IV /2017 Zarządu Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia umowy na prowadzenie rozgrywek Na podstawie 50 pkt.1 statutu Wlkp. ZPN, Zarząd Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK O HALOWY PUCHAR POLSKI NA SEZON 2012/2013

REGULAMIN ROZGRYWEK O HALOWY PUCHAR POLSKI NA SEZON 2012/2013 REGULAMIN ROZGRYWEK O HALOWY PUCHAR POLSKI NA SEZON 2012/2013 Rozgrywki o Halowy Puchar Polski są masową imprezą piłkarską, mającą na celu wyłonienie najlepszej spośród wszystkich polskich drużyn futsalowych,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 9 /2008. Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 11.09.2008 roku w sprawie zmian rozliczania kosztów sędziowskich.

Uchwała nr 9 /2008. Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 11.09.2008 roku w sprawie zmian rozliczania kosztów sędziowskich. Uchwała nr 9 /2008 Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 11.09.2008 roku w sprawie zmian rozliczania kosztów sędziowskich. Na podstawie 29 lit. n Statutu OZPN oraz 3ust.1 lit. n Regulaminu Zarządu

Bardziej szczegółowo

Komunikat Zarządu LZPN w sprawie licencji dla sędziów LZPN

Komunikat Zarządu LZPN w sprawie licencji dla sędziów LZPN Lublin dn. 21.12.2012 r. Komunikat Zarządu LZPN w sprawie licencji dla sędziów LZPN Zobowiązany Uchwałą Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej nr IV/74 z dnia 10.04.2012 r. w sprawie licencji dla sędziów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK LUBELSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR POLSKI ROZGRYWKI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA SEZON 2014/2015

REGULAMIN ROZGRYWEK LUBELSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR POLSKI ROZGRYWKI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA SEZON 2014/2015 REGULAMIN ROZGRYWEK LUBELSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR POLSKI ROZGRYWKI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA SEZON 2014/2015 Rozgrywki o Puchar Polski pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

6.Po rozegraniu rund eliminacyjnych zostanie przeprowadzone losowanie par w meczach 1/32, 1/16, 1/8 i 1/4 Finału rozgrywek.

6.Po rozegraniu rund eliminacyjnych zostanie przeprowadzone losowanie par w meczach 1/32, 1/16, 1/8 i 1/4 Finału rozgrywek. Kluby Ekstraklasy i I ligi zobowiązane są do przesłania kserokopii dowodu wpłaty do Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN. Kluby II ligi i drużyny środowiskowe zobowiązane są do przesłania kserokopii dowodu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/7/2017 Przewodniczącego Kolegium Sędziów WZPN z dnia 1 lipca 2017 r.

Uchwała nr 1/7/2017 Przewodniczącego Kolegium Sędziów WZPN z dnia 1 lipca 2017 r. Uchwała nr 1/7/2017 Przewodniczącego Kolegium Sędziów WZPN z dnia 1 lipca 2017 r. REGULAMIN KOLEŻEŃSKIEGO FUNDUSZU DYSPOZYCYJNEGO Kolegium Sędziów Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej w Poznaniu ( strefa

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Związek Piłki Nożnej

Dolnośląski Związek Piłki Nożnej Dolnośląski Związek Piłki Nożnej Zasady nadawania uprawnień obserwatora Dolnośląskiego Kolegium Sędziów Obowiązują od sezonu 2014/2015 Załącznik nr 1 do Uchwały nr II/18 Zarządu Dolnośląskiego ZPN z dnia

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO REGULAMINU ROZGRYWEK MISTRZOWSKICH WMZPN W SEZONIE 2019/ ZGŁOSZENIE DO ROZGRYWEK - Pełna nazwa klubu

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO REGULAMINU ROZGRYWEK MISTRZOWSKICH WMZPN W SEZONIE 2019/ ZGŁOSZENIE DO ROZGRYWEK - Pełna nazwa klubu pieczęć klubu ZAŁĄCZNIK NR 8 DO REGULAMINU ROZGRYWEK MISTRZOWSKICH WMZPN W SEZONIE 2019/2020 - ZGŁOSZENIE DO ROZGRYWEK - Zgłoszenie należy przesłać na adres: Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej, 10-449

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 36 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Na podstawie art. 36 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 185 Uchwała nr VII/185 z dnia 20 czerwca 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zmian Uchwale nr IV/74 z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie licencji dla sędziów piłkarskich Na podstawie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Nr 16/2019

KOMUNIKAT Nr 16/2019 ŚLĄSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ PODOKRĘG SOSNOWIEC 41-200 Sosnowiec ul. Rzeżnicza 12 Tel./fax 032 266-58-45 Konto : PKO Sosnowiec nr 78 1020 2313 0000 3102 0605 8707 www.podokregsosnowiec.pl : e-mail : sopodokreg@interia.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ PODKARPACKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ 35-010 Rzeszów ul. Ks. Jałowego 6a Tel. 17-853-43-25; fax 17-853-43-30 www.podkarpackizpn.pl e-mail: podkarpacki@zpn.pl Podkarpacki Bank Spółdzielczy 35 8642 1126 2012

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 41/2016/Z Zarządu Śląskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 22 listopada 2016 r.

Uchwała Nr 41/2016/Z Zarządu Śląskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 22 listopada 2016 r. Uchwała Nr 41/2016/Z Zarządu Śląskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 22 listopada 2016 r. Na podstawie 32 ust 6 Statutu Śląskiego Związku Piłki Nożnej postanawia się, co następuje: 1. Zatwierdza się Regulamin

Bardziej szczegółowo

PODKARPACKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ KOLEGIUM SĘDZIÓW

PODKARPACKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ KOLEGIUM SĘDZIÓW PODKARPACKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ KOLEGIUM SĘDZIÓW ul. Ks. Jałowego 6 A 35-010 Rzeszów tel. 017 853 43 25 fax. 017 853 43 30 REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ Czerwiec 2017

Bardziej szczegółowo

Prezes Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej /-/ Mieczysław Golba

Prezes Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej /-/ Mieczysław Golba Uchwała nr 106V/2016 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia w dniu 29.05.2016r. Zarząd w Rzeszowie, działając na podstawie 33 pkt. 9 Statutu 1. Przyjąć porządek obrad posiedzenia Zarządu w dniu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 12 /2013 Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia r.

Uchwała nr 12 /2013 Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia r. Uchwała nr 12 /2013 Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 23.07.2013 r. Na podst. 29 lit. f. Statutu Opolskiego Związku Piłki Nożnej Zarząd Opolskiego Związku Piłki Nożnej postanawia, co następuje:

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Nr 2/2019. Uchwały Polskiego Związku Piłki Nożnej i Lubuskiego Związku Piłki Nożnej. Lipiec 2019 rok

Biuletyn Nr 2/2019. Uchwały Polskiego Związku Piłki Nożnej i Lubuskiego Związku Piłki Nożnej. Lipiec 2019 rok Biuletyn Nr 2/2019 Uchwały Polskiego Związku Piłki Nożnej i Lubuskiego Związku Piłki Nożnej Lipiec 2019 rok Spis treści: 1. Uchwała nr IV/62 z dnia 24 kwietnia 2019 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 12 /2013 Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia r.

Uchwała nr 12 /2013 Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia r. zm. U nr 27/2014 z 26.02.2014r. zm. U nr 35/2014 z 16.07.2014r. zm. U nr 17/2015 z 04.08.2015r. zm. U nr 137/2016 z 09.12.2016r. Uchwała nr 12 /2013 Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 23.07.2013

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 34 par. 1 pkt i w zw. art. 12 par. 1 ust. 24 Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Na podstawie art. 34 par. 1 pkt i w zw. art. 12 par. 1 ust. 24 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: Uchwała PZPN nr VII/190 z dnia 6 maja 2009r. Uchwała nr VII/190 z dnia 6 maja 2009 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów III

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr IV/74 z dnia 19 kwietnia 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji dla sędziów piłkarskich (tekst jednolity)

Uchwała nr IV/74 z dnia 19 kwietnia 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji dla sędziów piłkarskich (tekst jednolity) t.j. U. nr IV/74 z 19.04.2012r. zm. U. nr II/72 z 20.02.2013r. zm. U. nr VII/185 z 20.06.2013r. zm. U. nr VIII/142 z 13.08.2014r. zm. U. nr VI/90 z 13.05.2015r. Uchwała nr IV/74 z dnia 19 kwietnia 2012

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 69/16/09 Zarządu Śląskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie kompetencji struktur i organów Śl.

U C H W A Ł A Nr 69/16/09 Zarządu Śląskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie kompetencji struktur i organów Śl. U C H W A Ł A Nr 69/16/09 Zarządu Śląskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie kompetencji struktur i organów Śl. ZPN Na podstawie 32 pkt. 9 Statutu Śląskiego Związku Piłki Nożnej

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Uchwały i komunikaty Lubuskiego ZPN

Biuletyn. Uchwały i komunikaty Lubuskiego ZPN Biuletyn Nr 3/2018 Uchwały i komunikaty Lubuskiego ZPN Grudzień 2018 rok Spis treści: 1. Uchwała nr XI/199 z dnia 7 grudnia 2018 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie określenia liczby

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Regulamin Ramowego rozgrywek w piłce nożnej dotyczący awansów i spadków i innych uwarunkowań w sezonie 2016/2017

Załącznik nr 2 do Regulamin Ramowego rozgrywek w piłce nożnej dotyczący awansów i spadków i innych uwarunkowań w sezonie 2016/2017 Katowice, 01.07.2016 r. Śląski Związek Piłki Nożnej Podokręg Katowice ul. Francuska 32 40 028 K A T O W I C E tel/fax (0-32) 255-49-66 Konto : PKO BP III Oddział Katowice 91 1020 2313 0000 3102 0149 1034

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Nr 1/2014. Uchwały Zarządu PZPN Uchwały Zarządu Lubuskiego ZPN oraz Komunikaty

Biuletyn Nr 1/2014. Uchwały Zarządu PZPN Uchwały Zarządu Lubuskiego ZPN oraz Komunikaty Biuletyn Nr 1/2014 Uchwały Zarządu PZPN Uchwały Zarządu Lubuskiego ZPN oraz Komunikaty luty 2014 Spis Treści: 1. Uchwała nr XI/284 z dnia 22 listopada 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w

Bardziej szczegółowo

1 Niniejsza Uchwała normuje i ujednolica wysokość opłat statutowych, wnoszonych przez członków Opolskiego ZPN i działających na rzecz Opolskiego ZPN.

1 Niniejsza Uchwała normuje i ujednolica wysokość opłat statutowych, wnoszonych przez członków Opolskiego ZPN i działających na rzecz Opolskiego ZPN. Uchwała nr 14 /2011 Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 22.07.2011r. Na podst. 29 lit. f. Statutu Opolskiego Związku Piłki Nożnej Zarząd Opolskiego Związku Piłki Nożnej postanawia, co następuje:

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Rozgrywek Pucharu Polski na szczeblu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej

R E G U L A M I N Rozgrywek Pucharu Polski na szczeblu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej LUBUSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ CZŁONEK POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 65-514 Zielona Góra, ul. Ptasia 2a Biuro Lubuskiego ZPN: tel. (68) 4528200 Wydział Gier Lubuskiego ZPN: tel./fax. (68) 4528201 www.lubuskizpn.pl

Bardziej szczegółowo

W celu usprawnienia naszej współpracy prosimy o czytelne i prawidłowe wypełnienie wszystkich pól niniejszej deklaracji. Dane klubu

W celu usprawnienia naszej współpracy prosimy o czytelne i prawidłowe wypełnienie wszystkich pól niniejszej deklaracji. Dane klubu Deklaracja zgłoszeniowa na sezon 2018/2019 1/6 miejscowość, data Deklaracja Zgłoszenie do rozgrywek mistrzowskich w piłce nożnej w sezonie 2018/2019 W celu usprawnienia naszej współpracy prosimy o czytelne

Bardziej szczegółowo

ANEKS. do Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych Tarnowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej na sezon 2017/2018

ANEKS. do Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych Tarnowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej na sezon 2017/2018 ANEKS do Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych Tarnowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej na sezon 2017/2018 Tarnowski Okręgowy Związek Piłki Nożnej prowadzi rozgrywki w oparciu o Regulaminy Młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 14 / 2014 z dnia r. Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej

Uchwała nr 14 / 2014 z dnia r. Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej Uchwała nr 14 / 2014 z dnia 11.02.2014r. Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej Na podstawie 29 ust.1 lit. j Statutu Opolskiego Związku Piłki Nożnej następuje: postanawia się co 1 W Regulaminie Zasady

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Nr 4/2016. Uchwały Polskiego Związku Piłki Nożnej i Lubuskiego Związku Piłki Nożnej

Biuletyn. Nr 4/2016. Uchwały Polskiego Związku Piłki Nożnej i Lubuskiego Związku Piłki Nożnej Biuletyn Nr 4/2016 Uchwały Polskiego Związku Piłki Nożnej i Lubuskiego Związku Piłki Nożnej Listopad 2016 Spis treści: 1. Prezes Lubuskiego Związku Piłki Nożnej Wiceprzewodniczącym Komisji Rewizyjnej PZPN

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28 /2010 z dnia 12 lipca 2010 roku Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej w Opolu

Uchwała Nr 28 /2010 z dnia 12 lipca 2010 roku Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej w Opolu Uchwała Nr 28 /2010 z dnia 12 lipca 2010 roku Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej w Opolu w sprawie ustalenia wysokości: opłat, kar pieniężnych, ryczałtów transferowych oraz kaucji i opłat licencyjnych.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr IV/74 z dnia 19 kwietnia 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji dla sędziów piłkarskich (Tekst jednolity)

Uchwała nr IV/74 z dnia 19 kwietnia 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji dla sędziów piłkarskich (Tekst jednolity) t.j.u nr IV/74 z dnia 19.04.2012 r. zm.u nr VIII/142 z dnia 13.08.2014 r. zm.u nr VI/90 z dnia 13.05.2015 r. Uchwała nr IV/74 z dnia 19 kwietnia 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie

Bardziej szczegółowo

Aneks do 19. Regulaminu młodzieżowych rozgrywek piłkarskich juniorów, trampkarzy i młodzików Małopolskiego Związku Piłki Nożnej na sezon 2014/2015".

Aneks do 19. Regulaminu młodzieżowych rozgrywek piłkarskich juniorów, trampkarzy i młodzików Małopolskiego Związku Piłki Nożnej na sezon 2014/2015. Aneks do 19 Regulaminu młodzieżowych rozgrywek piłkarskich juniorów, trampkarzy i młodzików Małopolskiego Związku Piłki Nożnej na sezon 2014/2015". 1. Zarząd Podokręgu Piłki Nożnej Kraków postanawia, iż

Bardziej szczegółowo

LUBELSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ LUBLIN ul. Filaretów 44 CZŁONEK POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ U C H W A Ł A

LUBELSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ LUBLIN ul. Filaretów 44 CZŁONEK POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ U C H W A Ł A 1 LUBELSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ 20-069 LUBLIN ul. Filaretów 44 CZŁONEK POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ U C H W A Ł A ZARZĄDU LUBELSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ w sprawie uczestnictwa klubów i zawodników w

Bardziej szczegółowo

ANEKS do Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych Tarnowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej w cyklu rozgrywkowym 2014/2015 z dnia 19.03.2015r.

ANEKS do Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych Tarnowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej w cyklu rozgrywkowym 2014/2015 z dnia 19.03.2015r. ANEKS do Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych Tarnowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej w cyklu rozgrywkowym 2014/2015 z dnia 19.03.2015r. Tarnowski Okręgowy Związek Piłki Nożnej prowadzi rozgrywki w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Regulamin Ramowego rozgrywek w piłce nożnej dotyczący awansów i spadków i innych uwarunkowań w sezonie 2018/2019

Załącznik nr 2 do Regulamin Ramowego rozgrywek w piłce nożnej dotyczący awansów i spadków i innych uwarunkowań w sezonie 2018/2019 Katowice, 01.07.2018 r. Śląski Związek Piłki Nożnej Podokręg Katowice ul. Francuska 32 40 028 K A T O W I C E Konto : PKO BP III Oddział Katowice 91 1020 2313 0000 3102 0149 1034 Załącznik nr 2 do Regulamin

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT nr XV/Z/2015 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r.

KOMUNIKAT nr XV/Z/2015 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r. KOMUNIKAT nr XV/Z/2015 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 23.02.2015 r. Spis treści: 1.Uchwała nr 208/Z/2015 z dnia 23.02.2015r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia porządku obrad

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ROZGRYWEK W PIŁKĘ NOŻNĄ O PUCHAR POLSKI. Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej. na sezon 2016/2017

R E G U L A M I N ROZGRYWEK W PIŁKĘ NOŻNĄ O PUCHAR POLSKI. Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej. na sezon 2016/2017 R E G U L A M I N ROZGRYWEK W PIŁKĘ NOŻNĄ O PUCHAR POLSKI Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej na sezon 2016/2017 Art. 1. Wstęp 1 Rozgrywki o Puchar Polski na szczeblu okręgu, zwane dalej Rozgrywkami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI DYSCYPLINARNEJ POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

REGULAMIN KOMISJI DYSCYPLINARNEJ POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ REGULAMIN KOMISJI DYSCYPLINARNEJ POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ Na podstawie art. 35 1 ust. 9, art. 41-44, art. 49-51, art. 55, art. 57 i art. 68 Statutu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej, postanawia

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO RAMOWEGO REGULAMINU ROZGRYWEK W PIŁCE NOŻNEJ CZ. OZPN OBOWIĄZUJĄCY W SEZONIE 2015-2016

ZAŁĄCZNIK DO RAMOWEGO REGULAMINU ROZGRYWEK W PIŁCE NOŻNEJ CZ. OZPN OBOWIĄZUJĄCY W SEZONIE 2015-2016 ZAŁĄCZNIK DO RAMOWEGO REGULAMINU ROZGRYWEK W PIŁCE NOŻNEJ CZ. OZPN OBOWIĄZUJĄCY W SEZONIE 2015-2016 1 Liczba drużyn biorących udział w rozgrywkach organizowanych: 1. Przez OZPN Częstochowa a. Klasa Okręgowa

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU ROZGRYWEK SENIORÓW IV LIGI, KLAS NIŻSZYCH ORAZ KLAS MŁODZIEZOWYCH NA SEZON 2018/2019

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU ROZGRYWEK SENIORÓW IV LIGI, KLAS NIŻSZYCH ORAZ KLAS MŁODZIEZOWYCH NA SEZON 2018/2019 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU ROZGRYWEK SENIORÓW IV LIGI, KLAS NIŻSZYCH ORAZ KLAS MŁODZIEZOWYCH NA SEZON 2018/2019 AWANSE I drużyny seniorskie WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ AWANSE: IV LIGA Drużyna,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY NADAWANIA KLAS SPORTOWYCH ZAWODNIKOM I ZAWODNICZKOM.

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY NADAWANIA KLAS SPORTOWYCH ZAWODNIKOM I ZAWODNICZKOM. KOMUNIKAT DOTYCZĄCY NADAWANIA KLAS SPORTOWYCH ZAWODNIKOM I ZAWODNICZKOM. Uchwała nr VI/85 z dnia 13 maja 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu nadawania klas sportowych

Bardziej szczegółowo

Cel Uchwały. Ogólne ustalenia dotyczące organizacji kursów kształcenia animatorów PZPN C i trenerów UEFA B, UEFA A i UEFA PRO

Cel Uchwały. Ogólne ustalenia dotyczące organizacji kursów kształcenia animatorów PZPN C i trenerów UEFA B, UEFA A i UEFA PRO 231 Uchwała nr X/231 z dnia 26 i 27 czerwca 2009 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie upowszechniania systemu kształcenia animatorów i trenerów pitki nożnej kategorii PZPN C, UEFA B, UEFA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVI/17/2016 z dnia 09 września 2016 r. Komisji ds. Nagłych Łódzkiego Związku Piłki Nożnej

Uchwała Nr XVI/17/2016 z dnia 09 września 2016 r. Komisji ds. Nagłych Łódzkiego Związku Piłki Nożnej Uchwała Nr XVI/17/2016 z dnia 09 września 2016 r. Komisji ds. Nagłych Łódzkiego Związku Piłki Nożnej co następuje: Na podstawie 32 ust. 9 Statutu Łódzkiego Związku Piłki Nożnej uchwala się I. Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY ROZGRYWEK DRUŻYN MŁODZIEŻOWYCH SPADKI I AWANSE

SZCZEGÓŁOWE ZASADY ROZGRYWEK DRUŻYN MŁODZIEŻOWYCH SPADKI I AWANSE SZCZEGÓŁOWE ZASADY ROZGRYWEK DRUŻYN MŁODZIEŻOWYCH SPADKI I AWANSE 1 Lubuski ZPN w Zielonej Górze oraz GOZPN w Gorzowie Wlkp. ustalają organizację rozgrywek młodzieżowych w podległych Podokręgach w zależności

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr IV/74 z dnia 19 kwietnia 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji dla sędziów piłkarskich

Uchwała nr IV/74 z dnia 19 kwietnia 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji dla sędziów piłkarskich Uchwała nr IV/74 z dnia 19 kwietnia 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji dla sędziów piłkarskich 1 Uchwała określa zasady przyznawania, odmowy przyznania, przedłużania, zawieszania

Bardziej szczegółowo

ROZGRYWKI PUCHARU POLSKI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA SEZON 2014/2015 REGULAMIN ROZGRYWEK DLA DRUŻYN LUBELSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

ROZGRYWKI PUCHARU POLSKI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA SEZON 2014/2015 REGULAMIN ROZGRYWEK DLA DRUŻYN LUBELSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ ROZGRYWKI PUCHARU POLSKI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA SEZON 2014/2015 REGULAMIN ROZGRYWEK DLA DRUŻYN LUBELSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ Rozgrywki o Puchar Polski pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rozgrywek o Puchar Polski w piłce nożnej na szczeblu Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej sezon rozgrywkowy 2017/2018

Regulamin Rozgrywek o Puchar Polski w piłce nożnej na szczeblu Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej sezon rozgrywkowy 2017/2018 Regulamin Rozgrywek o Puchar Polski w piłce nożnej na szczeblu Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej sezon rozgrywkowy 2017/2018 Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Dolnośląskiego ZPN nr 62/VI/2017 z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 40/2017 Zarządu Lubuskiego ZPN z dnia 2 czerwca 2017 roku

Uchwała nr 40/2017 Zarządu Lubuskiego ZPN z dnia 2 czerwca 2017 roku Uchwała nr 40/2017 Zarządu Lubuskiego ZPN z dnia 2 czerwca 2017 roku W sprawie wysokości kar finansowych za przewinienia popełnione w czasie rozgrywek prowadzonych przez Lubuski ZPN, Okręgowy ZPN i Podokręgi.

Bardziej szczegółowo

- W Z Ó R - ... (pieczęć wnioskodawcy) (data i miejsce sporządzenia wniosku) WNIOSEK

- W Z Ó R - ... (pieczęć wnioskodawcy) (data i miejsce sporządzenia wniosku) WNIOSEK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIV/672/10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 października 2010 r. - W Z Ó R -.. (pieczęć wnioskodawcy) (data i miejsce sporządzenia wniosku) WNIOSEK * Pieczęć

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Rozgrywek Pucharu Polski na szczeblu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej

R E G U L A M I N Rozgrywek Pucharu Polski na szczeblu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej LUBUSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ CZŁONEK POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 65-514 Zielona Góra, ul. Ptasia 2a Biuro Lubuskiego ZPN: tel. (68) 4528200 Wydział Gier Lubuskiego ZPN: tel./fax. (68) 4528201 www.lubuskizpn.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK O WOJEWÓDZKI PUCHAR POLSKI W SEZONIE 2018/ ORGANIZATOR

REGULAMIN ROZGRYWEK O WOJEWÓDZKI PUCHAR POLSKI W SEZONIE 2018/ ORGANIZATOR REGULAMIN ROZGRYWEK O WOJEWÓDZKI PUCHAR POLSKI W SEZONIE 2018/2019 Rozgrywki o Puchar Polski, na szczeblu Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej są imprezą piłkarską, mającą na celu wyłonienie najlepszej

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z REGULAMINU MŁODZIEŻOWYCH ROZGRYWEK MISTRZOWSKICH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY OBOWIĄZUJĄCE OD SEZONU 2018/2019

WYCIĄG Z REGULAMINU MŁODZIEŻOWYCH ROZGRYWEK MISTRZOWSKICH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY OBOWIĄZUJĄCE OD SEZONU 2018/2019 WYCIĄG Z REGULAMINU MŁODZIEŻOWYCH ROZGRYWEK MISTRZOWSKICH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY OBOWIĄZUJĄCE OD SEZONU 2018/2019 I. Zmiany wprowadzone w wyniku zmiany Uchwały nr IX/140

Bardziej szczegółowo

ul. Ks. Jałowego 6 A Rzeszów tel fax

ul. Ks. Jałowego 6 A Rzeszów tel fax ul. Ks. Jałowego 6 A 35-010 Rzeszów tel. 017 853 43 25 fax. 017 853 43 30 Rzeszów, czerwiec 2016 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze zasady zostały dostosowane do wymogów Konwencji Sędziowskiej UEFA.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO OD SEZONU 2019/2020

REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO OD SEZONU 2019/2020 zm. U. nr 1/VII Komisji ds. nagłych LZPN z dnia 25.07.2019 r. zm. U. nr 1/III Komisji ds. nagłych LZPN z dnia 22.03.2019 r. Tekst jednolity LUBELSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI

Bardziej szczegółowo

AWANSE I SPADKI W ROZGRYWKACH MŁODZIEŻOWYCH POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ w sezonie 2018/2019. Rozdział I: AWANSE

AWANSE I SPADKI W ROZGRYWKACH MŁODZIEŻOWYCH POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ w sezonie 2018/2019. Rozdział I: AWANSE Uchwała nr 443/Z/2018 z dnia 30.07.2018r. zm. Uchwała nr 520/Z/2019 z dnia 25.02.2019r. AWANSE I SPADKI W ROZGRYWKACH MŁODZIEŻOWYCH POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ w sezonie 2018/2019 Rozdział I: AWANSE

Bardziej szczegółowo

I Liga Okręgowa JM 2 grupy po 7 drużyn II Liga Okręgowa JM liczba grup w zależności od liczby zgłoszeń po 7-14 drużyn

I Liga Okręgowa JM 2 grupy po 7 drużyn II Liga Okręgowa JM liczba grup w zależności od liczby zgłoszeń po 7-14 drużyn Aneks nr 1 (runda jesienna sezonu 2018/2019) do 19 Regulaminu młodzieżowych rozgrywek piłkarskich juniorów, trampkarzy i młodzików Małopolskiego Związku Piłki Nożnej na sezon 2018/2019". Zarząd Podokręgu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVI/14/2016 z dnia 05 sierpnia 2016 r. Komisji ds. Nagłych Łódzkiego Związku Piłki Nożnej

Uchwała Nr XVI/14/2016 z dnia 05 sierpnia 2016 r. Komisji ds. Nagłych Łódzkiego Związku Piłki Nożnej Uchwała Nr XVI/14/2016 z dnia 05 sierpnia 2016 r. Komisji ds. Nagłych Łódzkiego Związku Piłki Nożnej Na podstawie 32 ust. 9 Statutu Łódzkiego Związku Piłki Nożnej uchwala się, co następuje: I. Po zapoznaniu

Bardziej szczegółowo

A1 juniorzy 2001 / B1 juniorzy młodsi 2003 / 2004

A1 juniorzy 2001 / B1 juniorzy młodsi 2003 / 2004 Załącznik do Regulaminu Ramowego rozgrywek w piłce nożnej zgodnie z Unifikacją Organizacji Szkolenia i Systemu współzawodnictwa Dzieci i Młodzieży Piłkarskiej w Polsce z 2013 r. i późniejszymi zmianami.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA SEZON 2016/2017

REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA SEZON 2016/2017 LUBELSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA SEZON 2016/2017 Rozgrywki o Puchar Polski pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej są

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 35/III/2018 z dnia 21 czerwca 2018 roku Zarządu Polskiej Federacji Petanque Polski Związek Sportowy

Uchwała Nr 35/III/2018 z dnia 21 czerwca 2018 roku Zarządu Polskiej Federacji Petanque Polski Związek Sportowy Uchwala się, co następuje: Uchwała Nr 35/III/2018 z dnia 21 czerwca 2018 roku Zarządu Polskiej Federacji Petanque Polski Związek Sportowy w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Sędziowskiej Obsługi Turniejów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOLEŻEŃSKIEGO FUNDUSZU DYSPOZYCYJNEGO. Kolegium Sędziów Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej. w Rzeszowie. Podstawa utworzenia funduszu.

REGULAMIN KOLEŻEŃSKIEGO FUNDUSZU DYSPOZYCYJNEGO. Kolegium Sędziów Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej. w Rzeszowie. Podstawa utworzenia funduszu. REGULAMIN KOLEŻEŃSKIEGO FUNDUSZU DYSPOZYCYJNEGO Kolegium Sędziów Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej w Rzeszowie 1 Podstawa utworzenia funduszu. 1. Podstawą utworzenia Koleżeńskiego Funduszu Dyspozycyjnego

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK BANKOWY w ING BANK ŚLASKI numer: KOMUNIKAT NR 24/2016 Wydziału Gier i Wydziału Dyscypliny

RACHUNEK BANKOWY w ING BANK ŚLASKI numer: KOMUNIKAT NR 24/2016 Wydziału Gier i Wydziału Dyscypliny ŚLĄSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ - PODOKRĘG BYTOM 41 902 Bytom ul. Mickiewicza 7/22 tel./fax. (32) 281 56 92 www.bytom.slzpn.katowice.pl e-mail: podokregbytom@interia.pl RACHUNEK BANKOWY w ING BANK ŚLASKI numer:

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO RAMOWEGO REGULAMINU ROZGRYWEK W PIŁCE NOŻNEJ CZ. OZPN OBOWIĄZUJĄCY W SEZONIE

ZAŁĄCZNIK DO RAMOWEGO REGULAMINU ROZGRYWEK W PIŁCE NOŻNEJ CZ. OZPN OBOWIĄZUJĄCY W SEZONIE ZAŁĄCZNIK DO RAMOWEGO REGULAMINU ROZGRYWEK W PIŁCE NOŻNEJ CZ. OZPN OBOWIĄZUJĄCY W SEZONIE 2016-2017 1 Liczba drużyn biorących udział w rozgrywkach organizowanych: 1. Przez OZPN Częstochowa a. Klasa Okręgowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU OPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

REGULAMIN ZARZĄDU OPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ REGULAMIN ZARZĄDU OPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ Na podstawie 17, 18, 27, 28, 29, 30, 31, 32 33, 34, 51, 56, 57, 58, 64 Statutu Opolskiego Związku Piłki Nożnej postanawia się co następuje: 1 Zarząd jest

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/72/2017 z dnia 25 września 2017 r. Zarządu Łódzkiego Związku Piłki Nożnej

Uchwała Nr XVII/72/2017 z dnia 25 września 2017 r. Zarządu Łódzkiego Związku Piłki Nożnej Uchwała Nr XVII/72/2017 z dnia 25 września 2017 r. Zarządu Łódzkiego Związku Piłki Nożnej co następuje: Na podstawie 32 ust. 9 Statutu Łódzkiego Związku Piłki Nożnej uchwala się I. Zgodnie z 34 Uchwały

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 32 ust. 6 w związku z postanawia się, co następuje:

Na podstawie 32 ust. 6 w związku z postanawia się, co następuje: R E G U L A M I N P O D O K R Ę G U Na podstawie 32 ust. 6 w związku z 59 63 postanawia się, co następuje: I. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI PODOKRĘGU 1 1. Podokręg jest jednostką utworzoną przez Śląski Związek Piłki

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Nr 2/2011. Uchwały Zarządu PZPN i Lubuskiego ZPN oraz Komunikaty

Biuletyn. Nr 2/2011. Uchwały Zarządu PZPN i Lubuskiego ZPN oraz Komunikaty Biuletyn Nr 2/2011 Uchwały Zarządu PZPN i Lubuskiego ZPN oraz Komunikaty Niech pod świąteczną choinką znajdzie się radość, szczęście, życzliwość, wzajemne zrozumienie i spełnienie marzeń w Nowym Roku.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rozgrywek o Puchar Polski w piłce nożnej na szczeblu

Regulamin Rozgrywek o Puchar Polski w piłce nożnej na szczeblu Regulamin Rozgrywek o Puchar Polski w piłce nożnej na szczeblu Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej Sezon 2018/2019 Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Dolnośląskiego ZPN nr XX/XX/2018 z dnia XX-XX-2018r.

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 36 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Na podstawie art. 36 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: Uchwała nr IX/246 z dnia 14 sierpnia 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki nożnej w sprawie zmiany Regulaminu nadawania klas sportowych zawodnikom i zawodniczkom uczestniczącym w rozgrywkach organizowanych

Bardziej szczegółowo