WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. Katowice, dnia 6 czerwca 2008 r. Nr 104

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. Katowice, dnia 6 czerwca 2008 r. Nr 104"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY Poz. 938 WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 czerwca 2008 r. Nr 104 TREŚĆ: Poz.: Z A R Z Ą D Z E N I E D Y R E K T O R A U R Z Ę D U Ż E G L U G I Ś R Ó D L Ą D O W E J W K R A K O W I E 2158 z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie prawa miejscowego określające szczegółowe warunki bezpieczeństwa ruchu i postoju statków wynikające z charakteru i właściwości dróg wodnych U C H W A Ł Y: 2159 Nr XV/194/2008 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz za jego parkowanie Nr XVIII/177/08 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad i warunków używania herbu Gminy Borowniki Nr XVI/110/08 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie utworzenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejska Przychodnia Rejonowa w Koniecpolu Nr XVI/15/2008 Rady Gminy Mszana z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów gminy Mszana P O R O Z U M I E N I A: 2163 zawarte w dniu 25 kwietnia 2008 r. pomiędzy Wojewodą Śląskim a Prezydentem Miasta Zabrze w sprawie udzielenia pełnomocnictwa na realizację zadania w zakresie upamiętniania i otaczania opieką miejsc pamięci walki i męczeństwa oraz zasad rozliczania środków finansowych przeznaczonych na powyższy cel zawarte w dniu 5 maja 2008 r. pomiędzy Gminą Łodygowice a Gminą Lipowa w sprawie współdziałania Gminy Lipowa z Gminą Łodygowice będącą liderem projektu Budowa infrastruktury około turystycznej w Gminach Łodygowice i Lipowa zawarte w dniu 6 maja 2008 r. pomiędzy Wojewodą Śląskim a Burmistrzem Miasta Cieszyn w sprawie udzielenia pełnomocnictwa na realizację zadania w zakresie upamiętniania i otaczania opieką miejsc pamięci walki i męczeństwa oraz zasad rozliczania środków finansowych przeznaczonych na powyższy cel zawarte w dniu 6 maja 2008 r. pomiędzy Wojewodą Śląskim a Prezydentem Miasta Wodzisław Śląski w sprawie udzielenia pełnomocnictwa na realizację zadania w zakresie upamiętniania i otaczania opieką miejsc pamięci walki i męczeństwa oraz zasad rozliczania środków finansowych przeznaczonych na powyższy cel Aneks Nr 1 zawarty w dniu 6 maja 2008 r. do Porozumienia Nr 105/KT/2007 zawartego w dniu 21 września 2007 r. pomiędzy Województwem Śląskim a Powiatem Żywieckim Aneks Nr 1 zawarty w dniu 7 maja 2008 r. do Porozumienia Nr 89/07 zawartego w dniu 15 października 2007 r. pomiędzy Powiatem Żywieckim a Gminą Ujsoły zawarte w dniu 8 maja 2008 r. pomiędzy Województwem Śląskim a Gminą Pietrowice Wielkie w sprawie powierzenia Gminie Pietrowice Wielkie prowadzenia zadania p.n.: Opracowanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416 w Pietrowicach Wielkich zawarte w dniu 8 maja 2008 r. pomiędzy Województwem Śląskim a Miastem Kalety w sprawie powierzenia Miastu Kalety prowadzenia zadania p.n.: Aktualizacja projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 908 w Kaletach zawarte w dniu 12 maja 2008 r. pomiędzy Województwem Śląskim a Gminą Bobrowniki w sprawie powierzenia Gminie Bobrowniki prowadzenia zadania p.n.:

2 Województwa Œl¹skiego Nr Opracowanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 913 w Myszkowicach zawarte w dniu 12 maja 2008 r. pomiędzy Województwem Śląskim a Gminą Knurów w sprawie powierzenia Gminie Knurów prowadzenia zadania p.n.: Opracowanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 924 w Knurowie zawarte w dniu 12 maja 2008 r. pomiędzy Województwem Śląskim a Miastem Miasteczko Śląskie w sprawie powierzenia Miastu Miasteczko Śląskie prowadzenia zadania p.n.: Opracowanie koncepcji poprawy bezpieczeństwa ruchu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 908 w centrum Miasteczka Śląskiego zawarte w dniu 12 maja 2008 r. pomiędzy Województwem Śląskim a Gminą Konopiska w sprawie powierzenia Gminie Konopiska prowadzenia zadania p.n.: Opracowanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 908 w Konopiskach zawarte w dniu 12 maja 2008 r. pomiędzy Województwem Śląskim a Gminą Ślemień w sprawie powierzenia Gminie Ślemień prowadzenia zadania p.n.: Opracowanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 946 w Ślemieniu zawarte w dniu 12 maja 2008 r. pomiędzy Województwem Śląskim a Gminą Świerklany w sprawie powierzenia Gminie Świerklany prowadzenia zadania p.n.: Budowa jednostronnego chodnika w obrębie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 929 z ul. Górniczą w miejscowości Jankowice Rybnickie zawarte w dniu 12 maja 2008 r. pomiędzy Gminą Bielsko-Biała a Gminą Buczkowice w sprawie powierzenia Gminie Bielsko-Biała przez Gminę Buczkowice zadania publicznego związanego z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom zawarte w dniu 20 maja 2008 r. pomiędzy Wojewodą Śląskim a Prezydentem Miasta Bytom w sprawie udzielenia pełnomocnictwa na realizację zadania w zakresie upamiętniania i otaczania opieką miejsc pamięci walki i męczeństwa oraz zasad rozliczania środków finansowych przeznaczonych na powyższy cel O B W I E S Z C Z E N I A W O J E W O D Y: 2179 z dnia 29 maja 2008 r. o sprostowaniu błędu z dnia 29 maja 2008 r. o sprostowaniu błędu I N F O R M A C J E P R E Z E S A U R Z Ę D U R E G U L A C J I E N E R G E T Y K I: 2181 z dnia 21 maja 2008 r. o decyzji odmawiającej zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła przedstawionej przez Przedsiębiorstwo Energetyczne Megawat Sp. z o.o. z siedzibą w Czerwionce-Leszczynach z dnia 21 maja 2008 r. o decyzjach udzielających koncesje na obrót ciepłem oraz na przesyłanie ciepła i dystrybucję ciepła dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich z siedzibą w Piekarach Śląskich z dnia 21 maja 2008 r. o decyzji zmieniającej koncesję na przesyłanie i dystrybucję ciepła udzielonej Elektrowni Rybnik S.A. z siedzibą w Rybniku O G Ł O S Z E N I E 2184 Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie projektu operatu ewidencji gruntów i budynków

3 Województwa Œl¹skiego Nr Poz ZARZĄDZENIE Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Krakowie z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie prawa miejscowego określające szczegółowe warunki bezpieczeństwa ruchu i postoju statków wynikające z charakteru i właściwości dróg wodnych Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2006 r. nr 123 poz. 857 tekst jednolity z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje: 1 Znaczenie określeń Użyte w niniejszym zarządzeniu określenia oznaczają: 1) znaki żeglugowe znaki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz. U. Nr 212, z 2003 r. poz. 2072) 2) zjawisko uciągu uciąg wody (prąd wody) występujący na wyjściu z dolnego kanału śluzy przy zrzucie wody przez pracujący jaz stopnia wodnego, bądź pracujące turbiny Elektrowni Wodnej. Na rzekach, szczególnie nieuregulowanych, swobodnie płynących, wszędzie tam gdzie tworzą się mielizny, wyspy a najczęściej pomiędzy filarami mostu. 3) najwyższa woda żeglowna (WWŻ) jest to ustalony stan wody dla danych odcinków dróg wodnych określony na poszczególnych wodowskazach po przekroczeniu którego uprawianie żeglugi jest zabronione. 4) klasa drogi wodnej klasy drogi wodnej określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych (Dz. U. Nr 77, z 2002 r. poz. 706). 2 Zakres obowiązywania 1. Śródlądowe drogi wodne: rzeka Wisła od km (ujścia rzeki Przemszy) do km (początek Kanału Łączańskiego). Kanał Łączański od km (początek Kanału Łączańskiego) do km (koniec Kanału Łączańskiego) rzeka Wisła od km (wylot Kanału Łączańskiego) do km (stopień wodny Przewóz). rzeka Wisła od km (wylot Kanału śluzy Przewóz) do km (ujście rzeki Kamienna). 2. Przepisy niniejsze obowiązują również na wodach innych niż śródlądowe drogi wodne w zakresie, o którym mowa w art. 1 ust. 3 ustawy o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2006 r. nr 123 poz. 857 tekst jednolity z późniejszymi zmianami) 3 Klasyfikacja oraz parametry eksploatacyjne drogi wodnej górnej Wisły I. Rzeka Wisła od km (ujście rzeki Przemszy) do km (początek Kanału Łączańskiego) IV klasa drogi wodnej. 1. Żegluga na tym odcinku drogi wodnej powinna odbywać się w sposób następujący: rzeką Wisłą na odcinku od km do km kanałem żeglugowym przy stopniu wodnym Dwory rzeką Wisłą na odcinku od km do km kanałem żeglugowym przy stopniu wodnym Smolice rzeką Wisłą na odcinku od km do km Ograniczenia parametrów eksploatacyjnych drogi wodnej. a) Prześwit ponad WWŻ pod mostem kolejowym w km rz. Wisły nie spełnia parametrów drogi wodnej rzeczywisty prześwit wynosi 4,06m. b) Odległość pionowa przewodów linii elektroenergetycznych o napięciu do 1 kv i przewodów telekomunikacyjnych ponad WWŻ dla linii energetycznej w km kanału dolnego śluzy Dwory nie spełnia parametrów drogi wodnej rzeczywisty prześwit wynosi 11,00m. c) Odległość pionowa przewodów linii elektroenergetycznych o napięciu wyższym niż 1 kv ponad WWŻ dla n/w linii energetycznych nie spełnia parametrów drogi wodnej: rz. Wisła km rzeczywisty prześwit wynosi 11,00m, górny kanał śluzy Dwory km rze-

4 Województwa Œl¹skiego Nr Poz czywisty prześwit wynosi 11,00m, dolny kanał śluzy Dwory km rzeczywisty prześwit wynosi 12,00m, dolny kanał śluzy Dwory km rzeczywisty prześwit wynosi 12,00m, górny kanał śluzy Smolice km rzeczywisty prześwit wynosi 14,00m. W czasie prowadzenia żeglugi należy zwracać baczną uwagę na możliwość tworzenia się odsypisk: poniżej ujścia kanału dolnego śluzy Dwory poniżej ujścia kanału dolnego śluzy Smolice II. Kanał Łączański od km (początek kanału) do km (wylot kanału) II klasa drogi wodnej. 1. Ograniczenia parametrów drogi wodnej: a) Odległość pionowa przewodów linii elektroenergetycznych o napięciu do 1 kv i przewodów telekomunikacyjnych ponad WWŻ dla n/w linii energetycznych nie spełnia parametrów drogi wodnej: km rzeczywisty prześwit wynosi 4,50m, km rzeczywisty prześwit wynosi 6,00m, km 5+r310 rzeczywisty prześwit wynosi 5,50m, km rzeczywisty prześwit wynosi 6,50m, km rzeczywisty prześwit wynosi 5,50m, km rzeczywisty prześwit wynosi 7+50m, km rzeczywisty prześwit wynosi 4,00m, km rzeczywisty prześwit wynosi 4,30m, km rzeczywisty prześwit wynosi 5,00m. III. Rzeka Wisła od km (wlot kanału Łączańskiego) do km (stopień wodny Przewóz) III klasa drogi wodnej. 1. Ograniczenia parametrów drogi wodnej: a) Odległość pionowa przewodów linii elektroenergetycznych o napięciu do 1 kv i przewodów telekomunikacyjnych ponad WWŻ dla linii energetycznej na górnym kanale śluzy Przewóz nie spełnia parametrów drogi wodnej rzeczywisty prześwit wynosi 8.00m. b) Odległość pionowa przewodów linii elektroenergetycznych o napięciu wyższym niż 1 kv ponad WWŻ dla n/w linii energetycznych nie spełnia parametrów drogi wodnej: rz. Wisła km rzeczywisty prześwit wynosi 10,00m, rz. Wisła km rzeczywisty prześwit wynosi 12,00m, rz. Wisła km rzeczywisty prześwit wynosi 10,00m. c) Promień tuku na zakolu pod Wawelem w km rz. Wisły nie spełnia parametrów drogi wodnej- rzeczywisty promień łuku wynosi 250m. d) Głębokość na progu dolnym śluzy Przewóz nie spełnia parametrów drogi wodnej rzeczywista głębokość wynosi 0,00m. Możliwość przepłynięcia istnieje tylko przy wyższych stanach wody. W czasie prowadzenia żeglugi należy zwracać baczną uwagę na możliwość tworzenia się odsypisk: poniżej ujścia kanału dolnego śluzy Kościuszko poniżej ujścia kanału dolnego śluzy Dąbie IV. Rzeka Wisła od km (ujście dolnego kanału śluzy Przewóz) do km (ujście rzeki Kamienna) Ib klasa drogi wodnej 1. Ograniczenia parametrów eksploatacyjnych drogi wodnej z uwagi na występujące przeszkody: a) rzeka Wisła w km skała podwodna tworząca próg skalny b) rzeka Wisła w km znajduje się próg wodny powłokowy o wysokości piętrzenia 1,00m dla elektrowni Połaniec. Próg jest uruchamiany przy średniej niskiej wodzie, tj. przy stanach niższych od rzędnej m n.p.m.kr, obserwowanych na wodowskazie zlokalizowanym przy ujęciu nr 1 Elektrowni Połaniec. 2. Rzeka Wisła od km (ujście dolnego kanału śluzy Przewóz) do km (ujście rzeki Kamienna) jest rzeką swobodnie płynącą. Warunki nawigacyjne są nieustabilizowane i uprawianie żeglugi jest możliwe tylko przy podwyższonych stanach wody. 3. Zanurzenie statków na rzece Wisła swobodnie płynącej od km (ujście kanału śluzy Przewóz) do km (ujście rzeki Kamienna) powinno być dostosowane do stanów wody żeglownej a różnica między głębokością tranzytową a zanurzeniem statku, scalonych materiałów pływających oraz innych obiektów pływających powinna być wystarczająca dla zachowania bezpieczeństwa statku.

5 Województwa Œl¹skiego Nr Poz Wymiary statków pojedynczych i zestawów 5 Najwyższa woda żeglowna 1. Najwyższa woda żeglowna (WWŻ) dla poszczególnych wodowskazów na rzece Wiśle wynosi: km Smolice 450 cm km Bielany 370 cm km Popędzynka 580cm km Karsy 450 cm km Szczucin 460 cm km Sandomierz 420 cm km Zawichost 480 cm km Annopol 430 cm 6 Ograniczenia wysokości dla statków 1. Kierownicy statków muszą posiadać aktualną wiedzę dotyczącą wielkości prześwitów pod konstrukcjami krzyżującymi się z drogą wodną dla aktualnego stanu wody na odcinku, na którym zamierzają uprawiać żeglugę. W szczególności dotyczy to kierowników prowadzących statki, których wysokość od lustra wody do najwyższej części nierozbieralnej przekracza wysokość minimalnego prześwitu pod konstrukcjami krzyżującymi się z drogą wodną ponad WWŻ danej klasy drogi wodnej. W przypadku braku aktualnych informacji lub gdy tendencje zmiany stanów wód nie dają gwarancji bezpiecznego przejścia statku do miejsca bezpiecznego postoju, kierownik statku powinien powstrzymać się od rozpoczęcia żeglugi. 7 Prędkość statków 1. Jeżeli oznakowanie brzegowe nie stanowi inaczej, prędkość statków nie może przekraczać: 1) na odcinku drogi wodnej rzeki Wisła od km (początek kanału śluzy Dwory) do km (wylot kanału śluzy Smolice) do 10 km/godz. 2) ograniczenie prędkości do 6 km/godz. obowiązuje na całej długości Kanału Łączańskiego. 3) prędkość statków i zastawów musi być zawsze bezpieczna i uzależniona (dostosowana) do warunków hydrometeorologicznych i nawigacyjnych nie może stwarzać zagrożenia dla innych statków, osób kąpiących się, uczestników imprez na wodzie, przy statkach zakotwiczonych z których dokonywany jest połów ryb itp. 4) ograniczenie prędkości nie dotyczy statków będących w akcji ratowniczej lub interwencyjnej.

6 Województwa Œl¹skiego Nr Poz Szlak żeglowny 1. Administracja dróg wodnych może nakazać ustawienie znaku żeglugowego innej jednostce organizacyjnej względnie osobie prywatnej, która jest właścicielem urządzenia krzyżującego się z drogą wodną. 2. Brzegowe znaki żeglugowe regulujące ruch żeglugowy na drogach wodnych powinny być ustawione w miejscu dobrze widocznym od strony szlaku żeglownego, a znaki pływające 5m od krawędzi szlaku. 3. Głębokość tranzytową oraz jej ograniczenia na poszczególnych odcinkach drogi wodnej określa administracja dróg wodnych i ogłasza je w formie komunikatu o aktualnych warunkach żeglugowych oraz terminach otwarcia i zamknięcia szlaku żeglownego. 4. W uzasadnionych przypadkach (niskie lub wysokie stany wód, zlodzenie rzeki, wykonywanie robót technicznych, prac pomiarowych, przeszkody na szlaku itp.) administracja dróg wodnych może w porozumieniu z Urzędem Żeglugi Śródlądowej zamknąć lub ograniczyć uprawianie żeglugi na poszczególnych odcinkach drogi wodnej, ogłaszając informację w formie komunikatu. 5. Korzystający z drogi wodnej Górnej Wisły powinni w trakcie żeglugi zachować szczególną ostrożność w miejscach, których parametry drogi wodnej zostały obniżone przy zachowaniu jej klasy. 6. Zanurzenie statków powinno być mniejsze o co najmniej 20 cm od ustalonej głębokości tranzytowej dla danego odcinka drogi wodnej a przy przewożeniu materiałów niebezpiecznych o co najmniej 30 cm. 7. Armatorzy, których statki wykonują w szlaku żeglownym prace podwodne lub hydrotechniczne, muszą uzgodnić rozstawienie tych jednostek z Urzędem Żeglugi Śródlądowej w Krakowie i administracją dróg wodnych. 8. Połowy wędkarskie z łodzi mogą odbywać się na szlaku żeglownym tylko w przypadku aktywnych form wędkowania, podczas których lodź wędkarska znajduje się w ciągłym ruchu. Ponadto zabrania się kotwiczenia łodzi na szlaku żeglownym. 9. Podczas połowu ryb z łodzi powinny być zachowane następujące warunki: 1) osoby przebywające na łodzi powinny być wyposażone w ratunkowe środki zabezpieczenia osobistego: kamizelki ratunkowe, 2) łódź musi być wyposażona w: wiosło (wiosła), kotwiczkę z linką, czerpak do wylewania wody i latarkę, a łódź wyposażona w silnik spalinowy dodatkowo w gaśnicę. 9 Organizacja imprez na wodzie 1. Warunki organizacji zawodów sportowych i wszelkich innych imprez na wodzie wydaje Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Krakowie na wniosek organizatora. 2. Organizator imprezy winien wystąpić do Urzędu Żeglugi Śródlądowej o powyższe zezwolenie przynajmniej 6 tygodni przed planowanym terminem imprezy. 3. Uzyskane zezwolenie należy przedłożyć administratorowi drogi wodnej (Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej) w celu zamknięcia szlaku żeglownego na czas trwania imprezy nie później niż 4 tygodnie przed terminem planowanej imprezy. 10 Żegluga w warunkach zalodzenia i wezbrań 1. W okresach wystąpienia zjawisk lodowych lub wezbrań odcinki dróg wodnych na których one występują będą zamknięte dla żeglugi. Decyzje o zamknięciu i otwarciu podejmuje administracja drogi wodnej i ogłasza je w formie komunikatu. 2. Statki znajdujące się na szlaku żeglownym w momencie ogłoszenia komunikatu o jego zamknięciu powinny tak szybko, jak tylko to jest możliwe, dopłynąć do najbliższego portu lub stopnia wodnego (miejsca) gdzie jest dozwolony bezpieczny postój po zamknięciu szlaku żeglownego. 3. Czasowe zamknięcie drogi wodnej nie dotyczy statków biorących udział w akcji ratowniczej oraz statków, których ruch jest konieczny dla utrzymania prawidłowego stanu drogi wodnej. 11 Żegluga w porze nocnej 1. Żegluga w porze nocnej może odbywać się jedynie zgodnie z warunkami określonymi przez dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Krakowie. Warunki takie są określone dla poszczególnych odcinków drogi wodnej jak i dla statków po nich się poruszających. Każdorazowo informacja o otwarciu i zamknięciu żeglugi w porze nocnej będzie podawana przez administrację drogi wodnej w formie komunikatu. 2. Dopuszcza się uprawianie żeglugi w porze nocnej dla statków posiadających stosowny wpis zezwalający na żeglugę nocną w dokumentach uprawniających je do uprawiania żeglugi. 3. Pozostałe statki, które znajdują się po zapad-

7 Województwa Œl¹skiego Nr Poz nięciu zmroku w ruchu na szlaku żeglownym, obowiązane są dopłynąć do najbliższego bezpiecznego miejsca postoju i zatrzymać się na postój nocny. 4. Statki pełniące służbę publiczną mogą uprawiać żeglugę nocną. 12 Łączność radiotelefoniczna Ustala się następujące kanały radiowe VHF: 1) Kanał 08 o częstotliwości MHz do łączności w relacji statek statek (dla celów bezpiecznej nawigacji i manewrowania jednostek). 2) Kanał 09 o częstotliwości dla łączności w relacji ląd statek (dla celów przekazywania informacji nawigacyjnych, monitoringu ruch statków, ich pilotażu, holowania, cumowania itp.). Zakazuje się używania kanałów częstotliwości zakresu VHF niezgodnie z ich przeznaczeniem. 13 Szczegółowe zasady ruchu i postoju statków 1. Wszystkie statki i zestawy z wyjątkiem małych statków płynące w dół rzeki, a zamierzające wpłynąć do portów winny uprzednio dokonać obrotu poniżej wejścia lub wpłynąć rutą, jeżeli warunki na to pozwalają. 2. Statki wychodzące z portu mają pierwszeństwo przed statkami zamierzającymi wpłynąć do portu z wyjątkiem statków wymagających ochrony przed wysoką falą, silnym wiatrem lub mających awarię (niesprawnych). W takich sytuacjach statek wychodzący z portu udziela pierwszeństwa wejścia. 3. Statki wychodzące z dolnych kanałów śluzowych maja pierwszeństwo przed statkami zamierzającymi wpłynąć do kanałów. 4. Statki płynące wzdłuż wyznaczonych szlaków żeglownych maja pierwszeństwo przed statkami płynącymi w poprzek szlaków żeglownych. 5. Wyprzedzanie się zestawów pchanych, sprzężonych i holowanych na rzekach i kanałach dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy zestaw wyprzedzany skieruje się pod brzeg dając tym samym dogodny i bezpieczny przejazd statkowi wyprzedzającemu. 6. Wyprzedzanie się statków może nastąpić w odległości nie mniejszej niż 500m od mostów z wyłączeniem statków sportowych i rekreacyjnych. 7. W przypadku, gdy otwarte są jazy stopni wodnych, gdy jednocześnie pracują turbiny Elektrowni Wodnych, szczególnie przy jednoczesnym nastaniu wysokiej wody żeglownej, Kierownicy zestawów pchanych, sprzężonych i holowanych powinni zachować szczególną ostrożność przy wprowadzaniu ich od strony górnej wody do kanałów śluzowych oraz Kanału Łączańskiego. Wszędzie tam występuje zwiększony uciąg wody w stronę jazu. 8. Podczas żeglugi na uciążliwych odcinkach drogi wodnej oznaczonych znakami żeglugowymi B.8, B.9a, B.9b załącznika nr 7 do przepisów na śródlądowych drogach wodnych (Dz. U. Nr 212 poz z 2003 r.) na zestawach pchanych, których długość przekracza 80m należy utrzymywać posterunek obserwacyjny w części dziobowej. Obserwator powinien mieć zapewnioną łączność ze sterówką. 9. Statki zbliżające się do uciążliwych odcinków drogi wodnej powinny podać komunikat radiowy na wyznaczonej częstotliwości dla łączności statek statek informujący o ich pozycji. 10. Podczas okresu nawigacyjnego miejsca postojowe w okresie wstrzymania ruchu żeglugowego spowodowanego przekroczeniem wysokiej wody żeglownej (WWŻ) to: 1) górny i dolny kanał śluzy Dwory, 2) górny i dolny kanał śluzy Smolice, 3) górne i dolne stanowisko śluzy Borek Szlachecki, 4) km rzeki Wisły, brzeg prawy, port Kraków Płaszów, 5) km rzeki Wisły, brzeg lewy, port Kujawy, 6) górny kanał śluzy Przewóz 7) km rzeki Wisły, brzeg lewy, miejscowość Kółko Żabieckie, 8) km rzeki Wisły, brzeg lewy, kanał zrzutowy elektrowni Połaniec, 9) km rzeki Wisły, brzeg prawy, kanał ujęcia wody Siarkopol, 10) km rzeki Wisły, brzeg prawy, port Sandomierz. 11. Miejsca postojowe w okresie przerwy nawigacyjnej zimowej oraz w okresie przerwy nawigacyjnej związanej z niskimi stanami wód to: 1) km rzeki Wisły, brzeg prawy. 2) dolne stanowisko kanału śluzy Dwory, 3) dolne stanowisko kanału śluzy Smolice. 4) górne i dolne stanowisko śluzy Borek Szlachecki, 5) dolne stanowisko kanału śluzy Kościuszko. 6) dolne stanowisko kanału śluzy Dąbie, 7) km rzeki Wisły, brzeg prawy, port Kraków Płaszów, 8) km rzeki Wisły, brzeg lewy, port Kujawy, 9) górne stanowisko kanału śluzy Przewóz, 10) km rzeki Wisły, brzeg lewy, miejscowość Kółko Żabieckie,

8 Województwa Œl¹skiego Nr Poz ) km rzeki Wisły, brzeg lewy, kanał zrzutowy elektrowni Połaniec, 12) km rzeki Wisły, brzeg prawy, kanał ujęcia wody Siarkopol, 13) km rzeki Wisły, brzeg prawy, port Sandomierz. 12. Postój w miejscach określonych w punktach 11 i 12 musi być poprzedzony uzgodnieniem z administracją drogi wodnej, lub właścicielem obiektu. 13. Postój w pozostałych górnych kanałach śluzowych jest dozwolony jedynie dla statków administracji drogi wodnej, urzędów żeglugi śródlądowej i innych służb publicznych będących w trakcie wykonywania zadań. 14. Statki przewożące materiały niebezpieczne mogą zatrzymywać się tylko w specjalnie wyznaczonych i oznakowanych miejscach postoju. Jednak w przypadku zaistnienia niezbędnej konieczności zatrzymania statku w innym miejscu, należy: a) niezwłocznie powiadomić administrację drogi wodnej oraz Urząd Żeglugi Śródlądowej o konieczności takiego postoju, podając dokładnie miejsce, powód oraz inne istotne okoliczności zaistniałej sytuacji, b) prowadzić stały nasłuch radiowy na częstotliwościach przeznaczonych do łączności statek statek oraz statek administracja drogi wodnej, c) przestrzegać, aby miejsce postoju statku, o ile jest to możliwe, znajdowało się maksymalnie daleko od zakładów przemysłowych, skupisk ludności, mostów, linii energetycznych, rurociągów, miejsc poboru wody oraz innych obiektów, których bezpieczeństwo może być zagrożone, d) podjąć szczególne środki ostrożności dotyczące prawidłowego nadzoru zacumowania bądź zakotwiczenia statku, zabezpieczenia ładunku, prawidłowego oznakowania oraz ochrony przed dostaniem się na statek osób niepowołanych. 15. Statki będące na odcinku drogi wodnej, gdzie może się odbywać żegluga w porze nocnej muszą być oznakowane i dozorowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 212. poz. 2072). 14 Przejście przez śluzy 1. Statki zbliżające się do śluzy powinny co najmniej 300m przed śluzą oznajmić swoje przybycie sygnałem dźwiękowym Uwaga jeden długi dźwięk. 2. Dopóki ze śluzy nie jest podany znak informacyjny E.1 (zezwolenie przejścia) określony w załączniku nr 7 do przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych statki obowiązane są zatrzymać się (zacumować) przy dalbach cumowniczych po prawej stronie do kierunku jazdy przed wystawionym znakiem nakazu B.5 (nakaz zatrzymania) statku w warunkach określonych przepisami. 3. Do rejonu śluzy poza komora śluzową należą górny i dolny akwen do końca urządzeń cumowniczych. 4. Statki oczekujące na śluzowanie w rejonach śluzy musza być tak ustawione (przycumowane) aby nie tarasowały drogi, nie przeszkadzały statkom wypływającym ze śluzy oraz statkom, którym przysługuje pierwszeństwo śluzowania. 5. Statki oczekujące na śluzowanie zatrzymują się w rejonie śluzy w rzędzie jeden za drugim w kolejności przybycia. 6. Zabrania się statkom przybyłym później wyprzedzania statków oczekujących na śluzowanie z wyjątkiem statków, którym przysługuje pierwszeństwo. 7. W przypadku równoczesnego przybycia statków z obu kierunków, pierwszeństwo śluzowania mają statki podchodzące do śluzy od strony poziomu zrównanego z poziomem wody istniejącym w komorze śluzowej. 8. W odległości 30m od śluzy zabronione są wszystkie manewry statkiem podczas napełniania lub opróżniania komory śluzowej. 9. Przy wjeździe do komory śluzowej szybkość statków nie może być większa od koniecznej dla bezpiecznego sterowania statkiem. 10. Zezwolenie na wjazd do komory śluzowej może być wydane po zapewnieniu przez obsługę śluzy bezpiecznych warunków śluzowania. 11. Wjazd statku do komory śluzowej może nastąpić dopiero po podaniu przez obsługę śluzy znaku informacyjnego E.1 (zezwolenie przejścia) określonego w załączniku nr 7 do przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych. 12. Po wpłynięciu statku do komory śluzy w celu całkowitego zatrzymania statku obsługa śluzy winna odbierać od załogi statku liny cumownicze i zakładać je na stałe urządzenia (tj. pachoły cumownicze) usytuowane na koronie śluzy. 13. W śluzach, gdzie istnieją ruchome urządzenia cumownicze po zatrzymaniu statku, liny cumownicze obsługa śluzy zwraca (podaje) załodze statku, która zakłada je na pachoły cumownicze ruchomych urządzeń śluzowych. 14. W śluzach, gdzie brak jest ruchomych urządzeń cumowniczych w czasie napełniania i opróżniania komory śluzy wodą, liny cumownicze muszą być przez załogę statku odpowiednio luzowane lub wybierane ewentualnie przekładane na pachoły cumownicze usytuowane w ścia-

9 Województwa Œl¹skiego Nr Poz nach komory śluzy. 15. Statki muszą być przycumowane co najmniej dwiema linami cumowniczymi (dziobową i rufową). Na każdym stanowisku obsługi liny cumowniczej powinien znajdować się co najmniej jeden członek załogi statku. 16. Przystąpienie do podnoszenia względnie obniżania poziomu wody w komorze śluzy może się odbywać dopiero gdy obsługa śluzy stwierdzi, że obiekty znajdujące się w komorze są należycie ustawione oraz przycumowane i że załoga jest na swych stanowiskach manewrowych. Śluzowanie powinno odbywać się z zachowaniem należytej ostrożności przez umiejętne napełnianie wodą względnie opróżnianie z wody komory śluzowej, czynności związane z zasadami i sposobem manewrowania urządzeniami śluz w różnych warunkach hydro-meteorologicznych wynikają z instrukcji eksploatacji śluzy. 17. W czasie wjazdu i wyjazdu statków z komory śluzowej oraz śluzowania Kierownicy statków i załoga powinni przebywać na stanowiskach manewrowych. 18. Statki bezzałogowe oraz statki nie posiadające urządzeń sterowych mogą być wprowadzane do komory śluzy oraz śluzowane wyłącznie przez inny obiekt z napędem mechanicznym. 19. Zestawy holownicze mogą wjeżdżać i wyjeżdżać tylko na stosownie skróconym holu i linach holowniczych łączących poszczególne jednostki w jego składzie. 20. Statki sportowe, rekreacyjne i rybackie mogą być śluzowane przy sposobności śluzowania innych statków, lub w czasie zebrania się większej ich ilości. 21. W czasie wspólnego śluzowania z innymi statkami, statki sportowe lub rekreacyjne muszą być ustawione za rufą śluzowanego statku w takiej odległości, aby to ustawienie nie stwarzało niebezpieczeństwa ich uszkodzenia przy ruchu statków w czasie napełniania lub opróżniania komory śluzowej. 22. Zabrania się w czasie śluzowania ustawiania statków sportowych i rekreacyjnych przy burcie innego statku lub przy przeciwległej ścianie komory śluzowej na długości tego statku. 23. Łodzie żaglowe powinny zwijać żagle przed wjazdem do komory śluzowej oraz obowiązkowo opuszczać maszty. 24. W czasie śluzowania statków sportowych i rekreacyjnych załogi tych statków obowiązane są posiadać na sobie kamizelki ratunkowe. 25. Zabrania się śluzowania i wjazdu do kanałów śluzowych łodzi wiosłowych wyczynowych oraz lodzi typu canoe. 26. O rozstawieniu statków w komorze śluzowej zawsze decyduje obsługa śluzy. 27. W wyjątkowych przypadkach możliwe jest śluzowanie zestawów pchanych o wymiarach ponad wielkości ustalone w 4 po uzyskaniu zezwolenia z Urzędu Żeglugi Śródlądowej w uzgodnieniu z administratorem drogi wodnej. 28. W przypadku występowania niskich przepływów na rzece Wiśle administrator drogi wodnej zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości śluzowań. 15 Przepisy dla statków przeznaczonych do uprawiania sportów lub rekreacji 1. Za statki sportowe lub rekreacyjne uważa się statki służące wyłącznie do żeglugi w celach sportowych lub rekreacyjno-turystycznych. 2. Kierownicy statków przeznaczonych do uprawiania sportu lub rekreacji powinni przed rozpoczęciem rejsu zapoznać się z warunkami nawigacyjnymi oraz prognozami hydrometeorologicznymi drogi wodnej, na której planowana jest żegluga, ściśle przestrzegać ograniczeń zawartych w dokumentach bezpieczeństwa statku. 3. Statki nie podlegające obowiązkowi posiadania dokumentu bezpieczeństwa (świadectwa zdolności żeglugowej, karty rejestracyjnej), w którym jest określony rodzaj i ilość środków ratunkowych, powinny być wyposażone przynajmniej w kamizelki ratunkowe w liczbie odpowiadającej ilości osób znajdujących się na statku, oraz koło ratunkowe z rzutką, ilość osób pływających na tego typu statkach nie może przekraczać dopuszczalnej liczby określonej przez producenta lub przez możliwości konstrukcyjne. Stan techniczny statku powinien zapewniać bezpieczną żeglugę. 4. Zabrania się pasażerom statku sportowego lub rekreacyjnego zajmowania w czasie ruchu statku miejsca do tego celu na statku nie przeznaczonego. 5. Szybkość statku sportowego lub rekreacyjnego nie może powodować zagrożenia bezpieczeństwa żeglugi lub powodować uszkodzenia innych statków, budowli wodnych itp. 6. Zabrania się dobijania do innych statków, które mają włączony pędnik, jak również płynąć w obszarze działania prądów, powstających za rufą statków o napędzie mechanicznym. 7. Zestaw holowany złożony ze statków sportowych lub rekreacyjnych musi mieć zapewnioną zdolność manewrową. W takim zestawie kierownik każdego statku holowanego jest odpowiedzialny za statek, którym kieruje z tym, że obowiązany jest on stosować się jeszcze do poleceń kierownika statku holującego, który odpowiedzialny jest za cały zestaw holowany.

10 Województwa Œl¹skiego Nr Poz Ruch statków żaglowych (jak wchodzące i wychodzące) z basenów portowych, przystani przy pomocy żagli jest zabronione. 9. Jednostki z napędem mechanicznym muszą poruszać się na minimalnych obrotach gwarantujących im manewrowość. 10. Dopuszcza się indywidualne jazdy rekreacyjne na skuterach wodnych, poduszkowcach i innych, holowanie narciarzy wodnych za motorówką wyłącznie poza szlakiem żeglownym w odległości nie mniejszej niż 100m od przystani, kąpielisk itp. oraz 50m od innych jednostek pływających. 11. Postój statków przeznaczonych do uprawiania sportu lub rekreacji powinien odbywać się w miejscach do tego celu wyznaczonych i przygotowanych, zapewniających załodze bezpieczną komunikację z lądem i bezpieczne cumowanie jednostkom. 12. Pomost (nabrzeże) przystani powinien być wyposażony w: 1) dostateczną ilość urządzeń cumowniczych umożliwiających prawidłowe i łatwe cumowania statków, 2) odbojnice zabezpieczające przed uszkodzeniem, 3) sprzęt ratunkowy w postaci bosaków i kół ratunkowych z linką o długości nie mniejszej niż 25m, rozmieszczony co najmniej co 30m, w sposób umożliwiający jego natychmiastowe użycie, sprawny technicznie, a w porze nocnej wystarczająco oświetlony, 4) ratowniczą linkę chwytakową wzdłuż pomostu jeżeli głębokość wody przy pomoście jest większa nią 1,0m, 5) drabinkę umożliwiającą wyjście z wody. 13. Pomosty i nabrzeża powinny być utrzymane w należytym stanie technicznym. 14. Na przystani statków sportowych i turystycznych powinny znajdować się: 1) regulamin zawierający przepisy porządkowe obowiązujące na przystani wywieszony w widocznym miejscu, 2) dziennik przystaniowy z rejestrem wejść i wyjść statków, 3) zbiór aktualnych przepisów regulujących uprawianie żeglugi na śródlądowych drogach wodnych, 4) łódź ratunkowa z wyposażeniem, 5) apteczka z instrukcją udzielania pierwszej pomocy. 6) Cumowanie jednostek rekreacyjno-turystycznych przy pomostach powinno odbywać się poza szlakiem żeglownym. 15. Spływ rekreacyjno-turystyczny łodziami flisackimi na rzekach: Dunajec, San, Poprad i Kamienna może być dokonywany na warunkach określonych w pozwoleniu wodnoprawnym oraz ścisłym przestrzeganiu odrębnie opracowanych dla poszczególnych odcinków w/w rzek regulaminów spływów uzgodnionych z Urzędem Żeglugi Śródlądowej w Krakowie. 16 Przewozy międzybrzegowe 1. Zasady bezpieczeństwa i eksploatacji stałych przewozów międzybrzegowych są zawarte w indywidualnych uwarunkowaniach przewozu międzybrzegowe go, szczególnie określone w operacie oraz w pozwoleniu wodnoprawnym wydanym przez właściwy terytorialnie urząd. 2. Zależnie od usytuowania liny nośnej, przewozy stałe mogą być górnolinowe lub doinolinowe. 3. Stały przewóz kursujący w poprzek szlaku żeglownego winien być oznakowany znakami żeglugowymi (brzegowymi) określonymi w załączniku nr 7 do przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz. U. Nr 212 z 2003r. poz. 2072). znak E.4a na prawym brzegu, powyżej i na lewym poniżej miejsca przewozu w odległościach ustalonych przez administrację drogi wodnej stałe przewozy dolnolinowe winne być dodatkowo oznakowane znakiem A6 umieszczonym obok znaku E.4a. Na odcinkach nie będących śródlądowymi drogami wodnymi oznakowanie przewozów powinno spełniać wymogi oznakowania określone w w/w rozporządzeniu. 4. Oznakowanie brzegowe przewozów nie stałych (łodziowych) kursujących w poprzek szlaku żeglownego winny być oznakowane znakiem żeglugowym (brzegowym) H.4b umieszczonym w sposób analogiczny jak przewozy stałe. 5. Statki zbliżające się do przewozu międzybrzegowego w miejscu ustawienia znaków brzegowych określonych w punkcie 3 i 4 powinny obowiązkowo nadać sygnał dźwiękowy jeden długi dźwięk Uwaga, zmniejszyć prędkość statku i zachować szczególną ostrożność. 6. Przewóz międzybrzegowy nie może stanowić utrudnienia dla żeglugi. Na widok statku (na sygnał dźwiękowy) prom lub łódź przewozowa znajdujące się przy brzegu powinny przeczekać na przejazd (przepłynięcie) tego statku, a będące w ruchu w trakcie przeprawy winny zdążać do bliższego brzegu. 7. Na stałych przewozach międzybrzegowych górno i dolnolinowych należy stale utrzymywać parametry zwisu lin nośnych i pomocniczych (napędowych) zgodnie z wymogiem określonym w operacie wodnoprawnym. 8. W czasie postoju oraz wjazdu pojazdów na prom pomost wjazdowy (klapa) od strony wody powinien być uniesiony do góry i zabezpieczony a w czasie ruchu oba pomosty powinny być uniesione do góry w sposób taki, aby ich nachylenie

11 Województwa Œl¹skiego Nr Poz. 2158, 2159 uniemożliwiało zsunięcie się pojazdów z promu do wody. 9. Rozpoczęcie jazdy promu przewoźnik musi zasygnalizować serią uderzeń w dzwon lub gong. 17 Obowiązek posiadania przepisów żeglugowych Z obowiązku posiadania przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych oraz prawa miejscowego dla danej drogi wodnej zwolnione są statki bezzałogowe, scalone materiały pływające oraz statki nie posiadające kabiny, których długość kadłuba jest mniejsza niż 12m co nie zwalnia kierowników tych statków z obowiązku znajomości i przestrzegania tych przepisów. 18 Postępowanie w sytuacjach szczególnych W sytuacjach szczególnych dopuszcza się odstąpienia od stosowania powyższych przepisów za zgodą Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Krakowie, w porozumieniu z administracją drogi wodnej. 19 Zarządzenie wchodzi w życie w ciągu 14 dni od ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym województwa małopolskiego. p.o. Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Krakowie Tadeusz Marzec 1. Tekst uzgodniony z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Krakowie. 2. Niniejsze zarządzenie było poprzedzone zarządzeniem Inspektoratu Żeglugi Śródlądowej w Krakowie z dnia 22 czerwca 1976 r. w sprawie lokalnych przepisów na śródlądowych drogach wodnych. Dz. Urz. Rady Narodowej Miasta Krakowa Nr 16 poz. 55 z 1976 r UCHWAŁA NR XV/194/2008 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz za jego parkowanie Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 40 ust. 1 i art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz z 2001 r. z późn. zm.) oraz art. 130a ust. 6. ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602 z późn. zm.), a nadto zgodnie z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68 poz. 449 tekst jednolity) Rada Powiatu uchwala: 1 Ustalić maksymalną wysokość opłat za czynności związane z usunięciem i parkowaniem pojazdu w przypadkach: 1) pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu, 2) nie okazania przez kierującego dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub stwierdzającego opłacenie składki tego ubezpieczenia, 3) przekroczenia wymiarów dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego, 4) kierowania pojazdem przez osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu, 5) kierowania pojazdem przez osobę nie posiadającą przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu, 6) gdy stan techniczny pojazdu zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi lub narusza wymagania ochrony środowiska w następującej wysokości:

12 Województwa Œl¹skiego Nr Poz. 2159, 2160 L.p Zakres usługi Dojazd do pojazdu, powrót do bazy, załadunek i rozładunek pojazdu (zł) Holowanie lub przewóz pojazdu (zł/km) Wysokość stawek brutto jednoślad pojazd do 3,5t pojazd od 3,5t do 16t 450,00 450,00 580,00 5,50 5,50 6,10 3. Parkowanie pojazdu (zł/dobę) 12,20 18,30 18,30 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 3 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia. PRZEWODNICZĄCY Rady Powiatu Będzińskiego Emil Bystrowski 2160 UCHWAŁA NR XVIII/177/08 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad i warunków używania herbu Gminy Bobrowniki Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późniejszymi zmianami) oraz 6 ust. 2 Statutu Gminy Bobrowniki Rada Gminy Bobrowniki uchwala: 1 Zasady używania herbu Gminy Bobrowniki, którego wzór został określony w Statucie Gminy Wójt Gminy na pisemny wniosek może udzielić na czas oznaczony bądź nieoznaczony zezwolenia na używanie herbu Gminy Zezwolenie może być udzielone odpłatnie lub nieodpłatnie O prawo do używania herbu Gminy Bobrowniki mogą się ubiegać podmioty: działające na terenie Gminy Bobrowniki, działające poza Gminą Bobrowniki (także poza granicami kraju), promujące wyroby wyprodukowane przez jednostki, mające siedzibę na terenie Gminy Bobrowniki oraz rozpowszechniające dorobek artystyczny, kulturalny, oświatowy, sportowy Gminy Bobrowniki. 2. Herb Gminy bez obowiązku występowania z wnioskiem może być używany przez organy Gminy, gminne jednostki organizacyjne, gminne instytucje kultury oraz stowarzyszenia, mające siedzibę na terenie Gminy Wnioskodawca zobowiązany jest do przedstawienia sposobu używania herbu Przedstawienie to następuje poprzez złożenie wniosku zawierającego: nazwę i siedzibę podmiotu ubiegającego się o prawo do korzystania z herbu, rodzaju prowadzonej działalności, celu i zakresu używania herbu, miejsca umieszczenia herbu, graficznej prezentacji wyrobu lub publikacji z wkomponowanym herbem Odpłatne zezwolenie obejmuje wykorzystanie herbu Gminy w działalności gospodarczej, prowadzonej przez korzystającego z herbu Gminy, podlegającej wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej lub innego rejestru Nieodpłatne zezwolenie na wykorzystanie herbu Gminy wydawane jest osobom fizycznym i prawnym, które reprezentują Gminę w zawodach sportowych, zlotach, itp Wójt Gminy może postanowić o nieodpłat-

13 Województwa Œl¹skiego Nr Poz. 2160, 2161 nym zezwoleniu, jeżeli udzielane jest ono spółkom, w których Gmina posiada udziały przekraczające 30%, fundacjom, w których Gmina jest fundatorem, związkom międzygminnym i stowarzyszeniom gmin, których Gmina jest członkiem Przepisów ust.1, 2 i 3 nie stosuje się, gdy na mocy ustawy lub odrębnej uchwały Rady Gminy, podjętej na podstawie upoważnień ustawowych został nałożony obowiązek użycia herbu i nazwy Gminy jako oznaczenia dodatkowego. 5. Wydanie zezwolenia przez Wójta stanowi podstawę do zawarcia umowy, określającej wzajemne prawa i obowiązki stron, w tym zasad odpłatności Zezwolenie wygasa: wskutek upływu okresu, na który zostało udzielone, w przypadku likwidacji, upadłości lub innej formy zaprzestania działalności instytucji korzystającej z herbu, w przypadku zrzeczenia się uprawnionego do korzystania z herbu i nazwy Gminy, przeniesienia prawa do używania herbu Gminy bez zgody Wójta na osobę trzecią Zezwolenie na korzystanie z herbu Gminy może zostać cofnięte lub nie zostanie przyznane w przypadku gdy: podany przez wnioskodawcę cel, zakres i miejsce eksponowania herbu Gminy będzie godzić w herb symbol Gminy Bobrowniki, podmiot naraża na szkodę dobre imię lub interes Gminy Bobrowniki, podmiot nie dotrzymuje warunków umowy Zarządzenie Wójta Gminy Bobrowniki o cofnięciu prawa do korzystania z herbu jest podstawą do rozwiązania umowy Korzystanie z herbu Gminy wymaga całkowitego zachowania wzoru graficznego herbu zgodnie z załącznikiem nr 2 do Statutu Gminy Bobrowniki Korzystanie z herbu Gminy wymaga zachowania kolorystyki herbu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Statutu Gminy Bobrowniki. Dopuszcza się jednak korzystanie z herbu w technice graficznej w kolorach czarno-białych, a w przypadku innych technik plastycznych w kolorystyce w zależności od rodzaju techniki i zastosowanego materiału. 2 Powierzyć wykonanie uchwały Wójtowi Gminy. 3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. PRZEWODNICZĄCY RADY mgr Bogdan Brzozowski 2161 UCHWAŁA NR XVI/110/08 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie utworzenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejska Przychodnia Rejonowa w Koniecpolu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) oraz art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14 poz. 89) Rada Miejska w Koniecpolu uchwala, co następuje: 1 Postanawia się utworzyć samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej pod nazwą Miejska Przychodnia Rejonowa w Koniecpolu zwanym w dalszej treści uchwały Przychodnią 2 1. Siedziba Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiej Przychodni Rejonowej będzie mieściła się w Koniecpolu przy ul. Rynek Gospodarka finansowa Przychodni będzie prowadzona za zasadach samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, pokrywającego z posiadanych środków i uzyskanych przychodów koszty działalności i zobowiązań. 3. Działalność Przychodni obejmie udzielanie wszystkich świadczeń zdrowotnych, których

14 Województwa Œl¹skiego Nr Poz. 2161, 2162 udzielał dotychczas Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejska Przychodnia Rejonowa w Koniecpolu, bez istotnego ograniczenia ich dostępności, warunków udzielania i jakości. 4. Do podstawowych świadczeń udzielanych przez Przychodnię należą: wszelkie świadczenia usług medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej świadczenia w zakresie specjalistycznej opieki ambulatoryjnej usługi stomatologiczne usługi fizjoterapii dodatkowe świadczenia w zakresie badań profilaktycznych i badań kierowców 5. Obszar działania Przychodni obejmuje teren miasta i gminy Koniecpol. 6. Organem sprawującym nadzór nad Przychodnią jest Rada Miejska w Koniecpolu. 7. Rozpoczęcie działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiej Przychodni Rejonowej w Koniecpolu nastąpi po przekazaniu przez powiat Częstochowski mienia będącego we władaniu dotychczasowej Miejskiej Przychodni Rejonowej w Koniecpolu stanowiącej jednostkę organizacyjną Powiatu oraz podpisaniu stosownej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. 3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koniecpol. 4 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Koniecpolu Mirosław Cegieła 2162 UCHWAŁA NR XVI/15/2008 Rady Gminy Mszana z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów gminy Mszana Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami) oraz po stwierdzeniu zgodności planu miejscowego z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Rada Gminy Mszana uchwala: zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów gminy Mszana. Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów gminy Mszana obejmująca 25 terenów o łącznej powierzchni 68,42 ha w granicach określonych w Uchwale Nr VIII/38/2007 Rady Gminy Mszana z dnia 25 kwietnia 2007 roku ma na celu ustalenie zasad zagospodarowania umożliwiających rozwój funkcji usługowej i mieszkaniowej na obszarze gminy Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów gminy Mszana zwana dalej planem miejscowym składa się z tekstu planu miejscowego, który stanowi treść uchwały oraz rysunku planu miejscowego, który stanowi załączniki graficzne Nr 1-22 b do uchwały w skali 1 : oraz w skali 1 : Do planu miejscowego Rada Gminy Mszana dołącza rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik Nr Tekst planu miejscowego zawiera ustalenia dotyczące: 1) przepisy ogólne zawarte w rozdziale 1;

15 Województwa Œl¹skiego Nr Poz ) przepisy dotyczące przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania oraz dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów zawarte w rozdziale 2; 3) przepisy dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu zawarte w rozdziale 3; 4) przepisy dotyczące szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazów zabudowy zawarte w rozdziale 4; 5) przepisy dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej zawarte w rozdziale 5; 6) przepisy dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, dotyczące terenów przeznaczonych do realizacji celów publicznych zawarte w rozdziale 6; 7) przepisy dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych zawarte w rozdziale 7; 8) przepisy dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej zawarte w rozdziale 8; 9) przepisy dotyczące stawek procentowych, na podstawie których ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości zawarte w rozdziale 9; 10) przepisy końcowe zawarte w rozdziale Rysunek planu miejscowego obowiązuje w zakresie: 1) ustalonych graficznie linii granic obszarów objętych planem; 2) ustalonych graficznie linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu, funkcjach lub zasadach zagospodarowania; 3) ustalonych symbolami literowymi przeznaczeń podstawowych terenów; 4) ustalonych graficznie nieprzekraczalnych linii zabudowy; 5) ustalonych graficznie obowiązujących linii zabudowy. 2. Zastosowane na rysunku planu miejscowego symbole literowe oznaczają następujące przeznaczenia podstawowe terenów: 1) U tereny zabudowy usługowej, 2) MNU tereny zabudowy mieszkaniowo- -usługowej, 3) MN tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 4) RM tereny zabudowy zagrodowej, 5) ZR tereny zieleni rekreacyjnej, 6) ZL tereny zieleni leśnej, 7) KD tereny ulic dojazdowych, 8) KS tereny obiektów i urządzeń obsługi komunikacji. 5 Ilekroć w tekście planu miejscowego jest mowa o: 1) planie należy przez to rozumieć ustalenia planu miejscowego, o którym mowa w 1 uchwały; 2) uchwale należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Mszana; 3) rysunku planu należy przez to rozumieć rysunek planu miejscowego wykonany na mapie zasadniczej w skali 1 : 1000 pomniejszonej do skali 1 : 2000 lub do skali 1 : 5000; 4) przeznaczeniu podstawowym należy przez to rozumieć istniejący lub ustalony w planie sposób użytkowania nieruchomości położonej w obrębie terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi, któremu winny być podporządkowane inne sposoby użytkowania określone jako uzupełniające i obejmujący ponad 60% powierzchni obiektów realizowanych na terenie nieruchomości lub ponad 60% powierzchni terenu nieruchomości; 5) przeznaczeniu dopuszczalnym należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia terenów inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe; 6) przepisach szczególnych należy przez to rozumieć przepisy obowiązujących ustaw wraz z aktami wykonawczymi; 7) celach publicznych należy przez to rozumieć cele publiczne wymienione w obowiązującej ustawie o gospodarce nieruchomościami; 8) terenach publicznych należy przez to rozumieć tereny przeznaczone do użytku publicznego, ogólnodostępne; 9) usługach komercyjnych należy przez to rozumieć usługi, których wyróżnikiem jest ich czysto rynkowy charakter, do których zaliczają się usługi w zakresie handlu, gastronomii, turystyki, komunikacji oraz centra wystawiennicze, logistyczne i instytucje finansowe; 10) usługach publicznych należy przez to rozumieć usługi niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania gminy, (usługi oświaty różnych szczebli, usługi zdrowia, urzędy, biura, usługi komunal-

16 Województwa Œl¹skiego Nr Poz ne, muzea, galerie, sale koncertowe, domy wyznaniowe, kościoły, itp.), w szczególności usługi stanowiące działalność administracji publicznej oraz podległych jej lub nadzorowanych przez nią podmiotów, realizujących zadania na rzecz obywateli, wynikające z ustaw, a także działalność pozarządowych stowarzyszeń wyższej użyteczności publicznej i związków wyznaniowych; 11) uciążliwości oddziaływania należy przez to rozumieć ponadnormatywne zanieczyszczenia powietrza, ziemi i wód oraz ponadnormatywne oddziaływania hałasu, szkodliwego promieniowania, drgań przekraczające dopuszczalne wartości a także zagrożenie wybuchem; 12) strefie uciążliwości, strefie ochronnej lub strefie kontrolowanej od sieci i urządzeń infrastruktury technicznej należy przez to rozumieć: a) strefę negatywnego oddziaływania na ludzi zamieszkujących na stałe lub zagrożenia wybuchem, o których szerokości i sposobie zagospodarowania mówią przepisy szczególne, b) pas terenu wzdłuż sieci po obu jej stronach pozwalający na stały lub okresowy dostęp operatora kontrolującego stan sieci, a w przypadku awarii na jej usunięcie. Szerokość tej strefy ustala się na podstawie rodzaju sieci, średnicy i głębokości posadowienia; 13) obiektach i urządzeniach produkcyjnych o małej uciążliwości dla otoczenia należy przez to rozumieć takie przedsięwzięcia, które na podstawie przepisów szczególnych nie są zaliczane do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których zgodnie z obowiązującymi przepisami istnieje obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko; 14) użytkowaniu terenu należy przez to rozumieć rzeczywistą funkcję terenu lub sposób jego wykorzystania; 15) maksymalnej wysokości zabudowy należy przez to rozumieć odległość pomiędzy najwyżej położonym elementem dachu, a poziomem terenu; 16) obiekcie małej architektury należy przez to rozumieć niewielkie obiekty wymienione w ustawie prawo budowlane ; 17) powierzchni biologicznie czynnej należy przez to rozumieć wyrażony w procentach stosunek powierzchni niezabudowanej i nie utwardzonej do powierzchni działki; 18) paliwie ekologicznym należy przez to rozumieć niekonwencjonalne źródła energii odnawialnej, ponadto energię elektryczną, gaz, olej opałowy, węgiel o zawartości siarki palnej w paliwie do 0,3%; 19) rzemiośle należy przez to rozumieć działalność w zakresie: a) usługowym wszelkie czynności świadczone w ramach samodzielnej działalności gospodarczej lub innych przedsiębiorstw o podobnym charakterze, na rzecz jednostek gospodarki oraz na rzecz ludności, nietworzące nowych dóbr materialnych, ponadto usługi świadczone w wykonywaniu wolnych zawodów, b) produkcyjnym samodzielna działalność gospodarcza lub innych przedsiębiorstw o podobnym charakterze, na niewielką skalę, prowadzona w warsztatach, pracowniach, itp.; 20) rzemiośle nieuciążliwym należy przez to rozumieć działalność z zakresu rzemiosła, która na podstawie przepisów szczególnych nie jest zaliczana do mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko jest wymagane. 21) terenach zieleni urządzonej należy przez to rozumieć tereny trawników z pojedynczymi zadrzewieniami i krzewami; 22) większych pracach ziemnych należy przez to rozumieć prace związane z realizacją sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowniczej, ciepłowniczej oraz wykopy pod fundamenty obiektów kubaturowych o pow. zabudowy ponad 200m 2. Rozdział 2 Przepisy dotyczące przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania oraz dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów 6 1. Wyznacza się ustalone na rysunku planu liniami rozgraniczającymi tereny usług oznaczone symbolami 1U 2U, z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod obiekty i urządzenia usług komercyjnych, publicznych i rzemiosła nieuciążliwego. 2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się realizację: 1) obiektów i urządzeń sportu i rekreacji; 2) mieszkań lokalizowanych w obiektach usługowych; 3) garaży i budynków gospodarczych; 4) wewnętrznych dróg dojazdowych, ścieżek rowerowych i parkingów niezbędnych dla obsługi terenu; 5) zieleni izolacyjnej i zieleni urządzonej; 6) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. 3. Do czasu zagospodarowania terenów zgodnie z planem ustala się możliwość dotychczasowego użytkowania terenów.

17 Województwa Œl¹skiego Nr Poz Wyznacza się ustalone na rysunku planu liniami rozgraniczającymi tereny mieszkaniowo-usługowe oznaczone symbolami 1MNU 4MNU, z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową oraz pod obiekty i urządzenia usług komercyjnych. 2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się realizację: 1) obiektów i urządzeń sportu i rekreacji; 2) garaży i budynków gospodarczych; 3) wewnętrznych dróg dojazdowych, ścieżek rowerowych i parkingów niezbędnych dla obsługi terenu; 4) zieleni izolacyjnej i zieleni urządzonej; 5) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. 3. Do czasu zagospodarowania terenów zgodnie z planem ustala się możliwość dotychczasowego użytkowania terenów Wyznacza się ustalone na rysunku planu linami rozgraniczającymi tereny mieszkaniowe oznaczone symbolami 1MN 18MN z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się realizację: 1) obiektów i urządzeń sportu i rekreacji; 2) garaży i budynków gospodarczych; 3) wewnętrznych dróg dojazdowych, ścieżek rowerowych i parkingów niezbędnych dla obsługi terenu; 4) zieleni izolacyjnej i zieleni urządzonej; 5) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. 3. Na terenie oznaczonym symbolem 14MN dopuszcza się realizację obiektów i urządzeń usług komercyjnych. 4. Do czasu zagospodarowania terenów zgodnie z planem ustala się możliwość dotychczasowego użytkowania terenów Wyznacza się ustalony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi teren rolny oznaczony symbolem 1RM z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę zagrodową siedliska gospodarstwa rolnego. 2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się realizację: 1) garaży i budynków gospodarczych związanych z prowadzoną produkcją rolną; 2) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej Wyznacza się ustalony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi teren zieleni oznaczony symbolem 1ZR z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zieleń rekreacyjną. 2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się realizację: 1) obiektów i urządzeń sportu i rekreacji; 2) obiektów i urządzeń usług gastronomi; 3) wewnętrznych dróg dojazdowych, ścieżek rowerowych i parkingów niezbędnych dla obsługi terenu; 4) torów motocrossowych; 5) obiektów i urządzeń małej architektury; 6) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej Wyznacza się ustalony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi teren zieleni oznaczony symbolem 1ZL z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zieleń leśną. 4. Na terenie, o którym mowa w ust.1 dopuszcza się realizację: 1) ścieżek rowerowych i spacerowych; 2) urządzeń rekreacyjnych; 3) obiektów i urządzeń małej architektury; 4) obiektów związanych z gospodarką leśną Wyznacza się ustalone na rysunku planu liniami rozgraniczającymi tereny komunikacji oznaczone symbolami 1KD 2KD z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod ulice dojazdowe. 2. Na terenach, o którym mowa w ust.1 ustala się możliwość realizacji: 1) chodników; 2) ścieżek rowerowych; 3) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; 4) zatok i wiat przystanków autobusowych Wyznacza się ustalony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi teren komunikacji oznaczony symbolem 1KS z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod obiekty i urządzenia obsługi komunikacji. 2. Na terenie, o którym mowa w ust.1 ustala się możliwość realizacji: 1) parkingów samochodowych; 2) torów gokartowych; 3) torów motocrossowych; 4) stacji paliw płynnych i gazowych; 5) obiektów usług komercyjnych; 6) wewnętrznych dróg dojazdowych i ścieżek rowerowych; 6) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

18 Województwa Œl¹skiego Nr Poz Rozdział 3 Przepisy dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów i wskaźników intensywności zabudowy Na terenach objętych planem nie ustala się obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości. 2. W przypadku przystąpienia do scalania i podziału nieruchomości na wniosek właścicieli lub użytkowników wieczystych gruntów ustala się, że podział na działki budowlane może nastąpić, jeżeli każda działka przeznaczona do zabudowy będzie mieć bezpośredni dostęp do ulicy publicznej lub publicznego ciągu pieszo- -jezdnego. 3. Dopuszcza się wtórne podziały terenu dokonywane w celu uzyskania nieruchomości o wymiarach, kształcie geometrycznym oraz dostępie do drogi publicznej umożliwiających realizację zabudowy Dla terenów objętych niniejszym planem ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu. 2. Dla terenów objętych niniejszym planem, dla których nie ustalono graficznie nieprzekraczalnych linii zabudowy ustala się odległość zabudowy od krawędzi jezdni wg przepisów odrębnych. 3. Pomiędzy nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, a liniami rozgraniczającymi poszczególne tereny dopuszcza się realizację wewnętrznych dróg dojazdowych, parkingów, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz zieleni Ustala się następujące zasady i standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 1) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1U 2U: a) maksymalna wysokość zabudowy 12m, b) maksymalna powierzchnia zabudowy 60% powierzchni terenu przeznaczonego do inwestycji, c) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 20% działki przeznaczonej do inwestycji, d) ilość miejsc parkingowych wynosić będzie minimum 1 miejsce na 40m 2 powierzchni całkowitej obiektów usług administracji, handlu, rzemiosła lub zdrowia, zlokalizowanych na działce oraz minimum 2 miejsca na 1 mieszkanie; 2) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MNU 4MNU: a) maksymalna wysokość zabudowy 15m, b) maksymalna powierzchnia zabudowy 60% powierzchni terenu przeznaczonego do inwestycji, c) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 20% działki przeznaczonej do inwestycji, d) ilość miejsc parkingowych wynosić będzie minimum 1 miejsce na 40m 2 powierzchni całkowitej obiektów usług administracji, handlu, rzemiosła lub zdrowia, zlokalizowanych na działce oraz minimum 2 miejsca na 1 mieszkanie; 3) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MN 18MN: a) maksymalna wysokość zabudowy 11m, b) maksymalna powierzchnia zabudowy 40% powierzchni terenu przeznaczonego do inwestycji, c) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 50% powierzchni terenu przeznaczonego do inwestycji, d) ilość miejsc parkingowych wynosić będzie minimum 2 miejsca na 1 mieszkanie oraz minimum 1 miejsce na 40m 2 powierzchni całkowitej obiektów usług zlokalizowanych w budynku mieszkalnym; 4) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1RM: a) maksymalna wysokość zabudowy 11m, b) maksymalna powierzchnia zabudowy 30% powierzchni terenu przeznaczonego do inwestycji, c) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 60% powierzchni terenu przeznaczonego do inwestycji, d) ilość miejsc parkingowych wynosić będzie minimum 2 miejsca na 1 mieszkanie; 5) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1ZR oraz 1KS: a) maksymalna wysokość zabudowy 11m, b) maksymalna powierzchnia zabudowy 40% powierzchni terenu przeznaczonego do inwestycji, c) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 50% powierzchni terenu przeznaczonego do inwestycji.

19 Województwa Œl¹skiego Nr Poz Rozdział 4 Przepisy dotyczące szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazów zabudowy Ustala się następujące szczególne warunki zagospodarowania terenów: 1) na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 1U 2U, oraz 1MNU 4MNU, ustala się możliwość realizacji zabudowy w granicy działki; 2) na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 1ZR oraz 1KS ustala się konieczność poprzedzenia realizacji inwestycji wykonaniem badań geotechnicznych gruntów. 2. Na terenach objętych planem ustala się zakaz realizacji: 1) przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko; 2) garaży blaszanych; 3) ogrodzeń betonowych. Rozdział 5 Przepisy dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej Realizacje zabudowy i przekształcenia zagospodarowania przestrzennego terenów muszą uwzględniać wymogi ochrony i kształtowania ładu przestrzennego. 2. Wymogi, o których mowa w ust. 1 spełnianie będą poprzez: 1) realizacje nowej zabudowy z uwzględnieniem nawiązania kompozycyjnego do zabudowy istniejącej; 2) realizacje przekształceń terenów z uwzględnieniem istniejącego zagospodarowania oraz kształtowanie atrakcyjnej przestrzeni, w tym przestrzeni publicznej realizowanej w ciągach komunikacyjnych, placach i zespołach zieleni urządzonej Dla terenów objętych planem ustala się zasady ochrony środowiska, przyrody, krajobrazu kulturowego respektujące konieczność utrzymania i dbałość o powiązania przyrodnicze w ramach korytarza ekologicznego rzeki Szotkówki, zgodnie z ustanowionymi, odrębnymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie oraz z ustaleniami określonymi w przepisach niniejszego paragrafu. 2. W zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem: 1) nakazuje się spełnienie warunków w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza, w tym hermetyzację procesów technologicznych, ograniczających emisję zanieczyszczeń; 2) nakazuje się stosowanie paliw ekologicznych w zabudowie mieszkaniowej i usługowej. 3. W zakresie ochrony przed hałasem komunikacyjnym i przemysłowym zakazuje się lokalizacji obiektów budowlanych i urządzeń przekraczających wymogi w zakresie dopuszczalnych wartości poziomu dźwięku, w szczególności w stosunku do istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej i usługowej. 4. W zakresie ochrony powierzchni ziemi i środowiska przed odpadami ustala się: 1) zasady gromadzenia i usuwania odpadów komunalnych należy organizować zgodnie z regulacjami obowiązującymi w gminie; 2) zasady gospodarki odpadami niebezpiecznymi w małych ilościach, w związku z istniejącą lub projektowaną działalnością w zakresie rzemiosła, realizacją lub utrzymaniem usług, określają ustanowione, odrębne przepisy obowiązujące w tym zakresie; 3) masy ziemne stanowiące grunt rodzimy, usuwane lub przemieszczane w związku z realizacją przedsięwzięcia mogą być wykorzystane dla potrzeb niwelacji terenu (z zastrzeżeniem przepisów o ograniczeniu zmian naturalnego ukształtowania) lub realizacji elementów zagospodarowania terenu, w tym ekranujących poszczególne nieruchomości; 4) na etapie przygotowania inwestycji dotyczących działalności produkcyjnej, baz i składów, usług, istnieje obowiązek sporządzenia bilansu odpadów (określenia zasad gospodarki odpadami, a zwłaszcza ich gospodarczego wykorzystania w trakcie budowy). 5. W zakresie ochrony wód przed zanieczyszczeniem: 1) nakazuje się stosowanie rozwiązań technicznych na okres budowy zapewniających: a) zabezpieczenie wód powierzchniowych przed zamulaniem na skutek zwiększonej erozji powierzchni terenu budowy, b) zabezpieczenie wód powierzchniowych przed zanieczyszczeniami wypłukanymi z materiałów stosowanych do budowy oraz wyciekami z maszyn i samochodów, jak również przed ściekami z baz transportowo-sprzętowych (w szczególności zasto-

20 Województwa Œl¹skiego Nr Poz sowanie systemów separacji substancji ropopochodnych), 2) nakazuje się instalowanie urządzeń oczyszczających wody opadowe i roztopowe tj. separatorów i osadników na terenach na których istnieje niebezpieczeństwo zanieczyszczenia wód opadowych substancjami ropopochodnymi lub innymi substancjami toksycznymi Na terenach objętych planem ustala się konieczność zapewnienia większym pracom ziemnym nadzoru archeologicznego. 2. Przed przystąpieniem do prac, o których mowa w ust. 1 inwestor winien powiadomić Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o planowanym przystąpieniu do prac ziemnych. Rozdział 6 Przepisy dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, dotyczące terenów przeznaczonych do realizacji celów publicznych Ustala się następujące tereny przeznaczone dla realizacji celów publicznych: 1) tereny komunikacji oznaczone na rysunku planu symbolami 1KD 2KD; 2) tereny zieleni oznaczone na rysunku planu symbolem 1ZR. 2. Ustala się możliwość przejęcia terenów, o których mowa w ust. 1 na własność Gminy Mszana, zgodnie z przepisami odrębnymi. Rozdział 7 Przepisy dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych Na terenach objętych planem ustala się konieczność uwzględnienia prowadzonej eksploatacji węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej. 2. Na terenach objętych planem nie występują tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi oraz osuwania się mas ziemnych. Rozdział 8 Przepisy dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej Ustala się minimalne szerokości pasa terenów w liniach rozgraniczających ulic oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KD 2KD 10,0m. 2. Ustala się minimalne szerokości jezdni dla jednojezdniowych ulic oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KD 2KD 5,0m W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się: 1) dostawę wody z gminnej sieci wodociągowej; 2) utrzymanie i możliwość modernizacji istniejącej sieci wodociągowej; 3) możliwość rozbudowy istniejącej sieci wodociągowej w sposób pierścieniowy lub sięgaczowy w liniach rozgraniczających ulic. 2. W zakresie odprowadzenia ścieków ustala się: 1) rozdzielczy system kanalizacji z odprowadzeniem ścieków bytowych na oczyszczalnię ścieków Ruptawa, a wód opadowych i roztopowych do rzeki cieków; 2) do czasu realizacji sieci, o której mowa w pkt 1 dopuszcza się: a) funkcjonowanie sieci ogólnospławnej pod warunkiem, że zostaną spełnione przepisy szczególne, b) gromadzenie ścieków w szczelnych zbiornikach z okresowym wywozem ścieków na oczyszczalnię, 3) wyposażenie ulic w kanalizację deszczową. 3. W zakresie elektroenergetyki ustala się: 1) utrzymanie się przebiegu napowietrznych linii wraz ze strefami uciążliwości przez tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 1MNU 2MNU oraz 1KD i 1ZR; 2) możliwość modernizacji i przełożenie linii, o których mowa w pkt 1 pod warunkiem zachowania ich tranzytowego charakteru, 3) zasilanie odbiorców z istniejącego systemu sieci elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia; 4) w terenach urbanizacji napowietrzne linie elektroenergetyczne winne być przebudowane na sieć kablowa; 5) utrzymanie i możliwość modernizacji istniejącej stacji transformatorowej na terenie oznaczonym symbolem 1ZR. 4. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się rozwój sieci gazowej w liniach rozgraniczających ulic.

21 Województwa Œl¹skiego Nr Poz Rozdział 9 Przepisy dotyczące stawek procentowych, na podstawie których ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1U 2U, 1MNU 4MNU, 1MN 18MN oraz 1KS ustala się 30% stawkę, służącą do naliczania opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości. 2. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1ZR, 1ZL, oraz 1KD 2KD ustala się 0% stawkę, służącą do naliczania opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości. Rozdział 10 Przepisy końcowe 26 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz publikacji na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mszana. 27 Uchwałę powierza się do wykonania Wójtowi Gminy Mszana. 28 Uchwała wchodzi w życie po 30 dniach od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY mgr Wiesława Tatarczyk-Sitek

22 Województwa Œl¹skiego Nr Poz. 2162

23 Województwa Œl¹skiego Nr Poz. 2162

24 Województwa Œl¹skiego Nr Poz. 2162

25 Województwa Œl¹skiego Nr Poz. 2162

26 Województwa Œl¹skiego Nr Poz. 2162

27 Województwa Œl¹skiego Nr Poz. 2162

Kraków, dnia 18 lipca 2013 r. Poz. 4583. ZARZĄDZENIE DYREKTORA URZĘDU ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ W KRAKOWIE z dnia 16 lipca 2013 r.

Kraków, dnia 18 lipca 2013 r. Poz. 4583. ZARZĄDZENIE DYREKTORA URZĘDU ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ W KRAKOWIE z dnia 16 lipca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 18 lipca 2013 r. Poz. 4583 ZARZĄDZENIE DYREKTORA URZĘDU ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ W KRAKOWIE z dnia 16 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 43) zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 43) zarządza się, co następuje: ZARZĄDZENIE Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie z dnia 12 czerwca 2001r. w sprawie uprawiania żeglugi na wodach granicznych rzeki Odry, rzeki Odry Zachodniej i rzeki Nysy Łużyckiej. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie. z dnia 04 grudnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie. z dnia 04 grudnia 2009 r. ZARZĄDZENIE Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie z dnia 04 grudnia 2009 r. w sprawie uprawiania żeglugi na wodach granicznych rzeki Odry, rzeki Odry Zachodniej i rzeki Nysy Łużyckiej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

1 Znaczenie określeń

1 Znaczenie określeń ZARZĄDZENIE DYREKTORA URZĘDU ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ w Warszawie z dnia 30. 07. 2004 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków wynikające z charakteru i właściwości

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 12 czerwca 2015 r. Poz. 2599 ZARZĄDZENIE NR 1/2015 DYREKTORA URZĘDU ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ WE WROCŁAWIU. z dnia 25 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 12 czerwca 2015 r. Poz. 2599 ZARZĄDZENIE NR 1/2015 DYREKTORA URZĘDU ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ WE WROCŁAWIU. z dnia 25 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 12 czerwca 2015 r. Poz. 2599 ZARZĄDZENIE NR 1/2015 DYREKTORA URZĘDU ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ WE WROCŁAWIU z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1/2008. z dnia 07-04-2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1/2008. z dnia 07-04-2008 r. ZARZĄDZENIE Nr 1/2008 DYREKTORA URZĘDU ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ w WARSZAWIE z dnia 07-04-2008 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków na śródlądowych drogach wodnych. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/29/19 RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA. z dnia 31 stycznia 2019 r.

UCHWAŁA NR IV/29/19 RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA. z dnia 31 stycznia 2019 r. UCHWAŁA NR IV/29/19 RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna dla terenów położonych w rejonie ulic Gajowej i Łanowej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLII/345/2009 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 29 października 2009 r.

Uchwała Nr XLII/345/2009 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 29 października 2009 r. Uchwała Nr XLII/345/2009 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 29 października 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatrowa Krobia Południe Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/397/04 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 23 września 2004 roku

UCHWAŁA NR XXXII/397/04 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 23 września 2004 roku UCHWAŁA NR XXXII/397/04 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 23 września 2004 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Nowiny. Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

A. Znaki żeglugowe zakazu. 1 2 3 4 A. 1 Zakaz przejścia (znak ogólny) tablica. lub czerwone flagi lub

A. Znaki żeglugowe zakazu. 1 2 3 4 A. 1 Zakaz przejścia (znak ogólny) tablica. lub czerwone flagi lub A. Znaki żeglugowe zakazu Symbol znaku Określenie znaku Obowiązuje według Wzory znaków 1 2 3 4 A. 1 Zakaz przejścia (znak ogólny) tablica lub czerwone światła 6.08 6.22 6.22 bis 6.25 6.26 6.27 6.28 bis

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 28/IV/2015 RADY MIEJSKIEJ W BLACHOWNI. z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

UCHWAŁA NR 28/IV/2015 RADY MIEJSKIEJ W BLACHOWNI. z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego UCHWAŁA NR 28/IV/2015 RADY MIEJSKIEJ W BLACHOWNI z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVIII/248/09 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH Z DNIA 30 LISTOPADA 2009R.

UCHWAŁA NR XLVIII/248/09 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH Z DNIA 30 LISTOPADA 2009R. UCHWAŁA NR XLVIII/248/09 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH Z DNIA 30 LISTOPADA 2009R. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stacji narciarskiej w Kowarach Podgórzu obszar

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/399/04 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 23 września 2004 roku

UCHWAŁA NR XXXII/399/04 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 23 września 2004 roku UCHWAŁA NR XXXII/399/04 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 23 września 2004 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Racławice Wielkie. Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/255/09 RADY MIEJSKIEJ W BOLKOWIE Z DNIA 28 SIERPNIA 2009 R.

UCHWAŁA NR XXXVI/255/09 RADY MIEJSKIEJ W BOLKOWIE Z DNIA 28 SIERPNIA 2009 R. UCHWAŁA NR XXXVI/255/09 RADY MIEJSKIEJ W BOLKOWIE Z DNIA 28 SIERPNIA 2009 R. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bolków dla terenu położonego w obrębie Wierzchosławice

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 394/XLI/09 Rady Miasta Ciechanów z dnia r.

Uchwała Nr 394/XLI/09 Rady Miasta Ciechanów z dnia r. Uchwała Nr 394/XLI/09 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29.12.2009r. Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego nr 30 poz. 432 z 11.02.2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/77/12 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 22 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR XVI/77/12 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 22 maja 2012 r. UCHWAŁA NR XVI/77/12 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szklary, części wsi Cieszanowice Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 14 listopada 2014 r. Poz. 5824 UCHWAŁA NR LXIV/506/14 RADY GMINY ŚWIERKLANIEC z dnia 30 października 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 25 października 2018 r. Poz UCHWAŁA NR LXVII/1050/2018 RADY GMINY TARNOWO PODGÓRNE. z dnia 16 października 2018 r.

Poznań, dnia 25 października 2018 r. Poz UCHWAŁA NR LXVII/1050/2018 RADY GMINY TARNOWO PODGÓRNE. z dnia 16 października 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 25 października 2018 r. Poz. 8265 UCHWAŁA NR LXVII/1050/2018 RADY GMINY TARNOWO PODGÓRNE z dnia 16 października 2018 r. w sprawie miejscowego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 17 lipca 2014 r. Poz. 4085 UCHWAŁA NR LIV/807/14 RADY MIASTA ZABRZE z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne Uchwała Nr XXIII/251/08 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ia przestrzennego jednostki A Centrum Karpacza, obejmującej teren działki nr 513/4

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 8 kwietnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIV/245/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODŹCU. z dnia 21 lutego 2013 r.

Wrocław, dnia 8 kwietnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIV/245/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODŹCU. z dnia 21 lutego 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 8 kwietnia 2013 r. Poz. 2365 UCHWAŁA NR XXXIV/245/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODŹCU w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 22 września 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LI/560/2014 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU. z dnia 30 lipca 2014 r.

Poznań, dnia 22 września 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LI/560/2014 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU. z dnia 30 lipca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 22 września 2014 r. Poz. 4930 UCHWAŁA NR LI/560/2014 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 30 czerwca 2017 r. Poz. 3043 UCHWAŁA NR XXXIX/170/17 RADY GMINY ŁOWICZ z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 lipca 2014 r. Poz. 3933 UCHWAŁA NR 1031/LIX/2014 RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I USTALENIA WSTĘPNE

ROZDZIAŁ I USTALENIA WSTĘPNE projekt Uchwała Nr... Rady Gminy Miłki z dnia... w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 26 w miejscowości Danowo obręb geodezyjny Danowo Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR V/36/2015 RADY GMINY WŁOSZAKOWICE. z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Poznań, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR V/36/2015 RADY GMINY WŁOSZAKOWICE. z dnia 30 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 3517 UCHWAŁA NR V/36/2015 RADY GMINY WŁOSZAKOWICE z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/211/2016 RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XVIII/211/2016 RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XVIII/211/2016 RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Górny i Krobia. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 610/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku

UCHWAŁA NR 610/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku UCHWAŁA NR 610/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla realizacji gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Częstochowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 611/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku

UCHWAŁA NR 611/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku UCHWAŁA NR 611/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla realizacji gazociągów wysokiego ciśnienia DN 200. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC. z dnia 14 czerwca 2016 r.

Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC. z dnia 14 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz. 2943 UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 29 września 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LI/346/14 RADY GMINY DUSZNIKI. z dnia 26 sierpnia 2014 r.

Poznań, dnia 29 września 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LI/346/14 RADY GMINY DUSZNIKI. z dnia 26 sierpnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 29 września 2014 r. Poz. 4995 UCHWAŁA NR LI/346/14 RADY GMINY DUSZNIKI w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Szklarskiej Porębie uchwala co następuje:

Rada Miejska w Szklarskiej Porębie uchwala co następuje: UCHWAŁA NR XXII/221/08 RADY MIEJSKIEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE Z DNIA 30 KWIETNIA 2008R. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przeznaczonych pod obiekty zaopatrzenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1495/2006 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 24 lipca 2006 roku

ZARZĄDZENIE NR 1495/2006 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 24 lipca 2006 roku ZARZĄDZENIE NR 1495/2006 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 24 lipca 2006 roku w sprawie zasad udostępniania nieruchomości i urządzeń (pali) cumowniczych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków lub

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/73/15 RADY GMINY SZCZERCÓW. z dnia 20 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/73/15 RADY GMINY SZCZERCÓW. z dnia 20 maja 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/73/15 RADY GMINY SZCZERCÓW z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Szczerców. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Komunikat Ogólny o sytuacji hydrologiczno nawigacyjnej na rzece Odrze wg stanu na dzień 27.06.2013 r.

Komunikat Ogólny o sytuacji hydrologiczno nawigacyjnej na rzece Odrze wg stanu na dzień 27.06.2013 r. Komunikat Ogólny o sytuacji hydrologiczno nawigacyjnej na rzece Odrze wg stanu na dzień 27.06.2013 r. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podaje informację o sytuacji hydrologiczno nawigacyjnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI / 89 / 11 RADY GMINY WIELISZEW. z dnia 29 czerwca 2011 r.

UCHWAŁA NR XI / 89 / 11 RADY GMINY WIELISZEW. z dnia 29 czerwca 2011 r. UCHWAŁA NR XI / 89 / 11 RADY GMINY WIELISZEW w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przebiegu trzeciej nitki systemu rurociągów naftowych Przyjaźń rurociągu naftowego DN

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni. z dnia 24 kwietnia 2002 r.

OBWIESZCZENIE Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni. z dnia 24 kwietnia 2002 r. Pomor.02.28.695 OBWIESZCZENIE Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków uprawiania żeglugi na wodach morskich w celach rekreacyjnosportowych przez jednostki pływające

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR NR 0150/XLVIII/1093/10 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 28 października 2010 r.

UCHWAŁA NR NR 0150/XLVIII/1093/10 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 28 października 2010 r. UCHWAŁA NR NR 0150/XLVIII/1093/10 RADY MIASTA TYCHY w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ujścia Potoku Wyrskiego do rzeki Gostyni i Starej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/35/10 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH. z dnia 30 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR IV/35/10 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH. z dnia 30 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR IV/35/10 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stacji narciarskiej w Kowarach - Podgórzu, dla terenu przeznaczonego pod stację

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BURMISTRZ HALINOWA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIEJSCOWOŚCI KRÓLEWSKIE BRZEZINY CZĘŚĆ A, GMINA HALINÓW PROJEKT PLANU WARSZAWA, 2014 MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIEJSCOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 7 września 2018 r. Poz UCHWAŁA NR XLIV/447/18 RADY GMINY MIĘKINIA. z dnia 31 sierpnia 2018 r.

Wrocław, dnia 7 września 2018 r. Poz UCHWAŁA NR XLIV/447/18 RADY GMINY MIĘKINIA. z dnia 31 sierpnia 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 7 września 2018 r. Poz. 4274 UCHWAŁA NR XLIV/447/18 RADY GMINY MIĘKINIA z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE NR XXXVIII/445/09

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE NR XXXVIII/445/09 UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE NR XXXVIII/445/09 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów narciarskich w masywie Góry Szrenica w Szklarskiej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia r.

UCHWAŁA NR.../15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia r. UCHWAŁA NR.../15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia...2015 r. projekt w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Łącznika Pawłowickiego przy ulicy Przedwiośnie we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/173/2017 RADY GMINY W KUCZBORKU - OSADZIE. z dnia 17 marca 2017 r.

Warszawa, dnia 22 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/173/2017 RADY GMINY W KUCZBORKU - OSADZIE. z dnia 17 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 22 marca 2017 r. Poz. 2792 UCHWAŁA NR XXV/173/2017 RADY GMINY W KUCZBORKU - OSADZIE z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY KROKOWA z dnia r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu

UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY KROKOWA z dnia r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY KROKOWA z dnia r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu zwartych obszarów rolnych i leśnych, położonego w rejonie Łąk Karwieńskich,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/34/10 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH Z DNIA 30 GRUDNIA 2010. Rada Miejska w Kowarach uchwala, co następuje:

UCHWAŁA NR IV/34/10 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH Z DNIA 30 GRUDNIA 2010. Rada Miejska w Kowarach uchwala, co następuje: UCHWAŁA NR IV/34/10 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH Z DNIA 30 GRUDNIA 2010 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary, jednostka urbanistyczna Kowary Podgórze,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/210/2016 RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XVIII/210/2016 RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XVIII/210/2016 RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kopanino. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/189/12 Rady Gminy Miękinia z dnia 30 marca 2012 roku

UCHWAŁA NR XVII/189/12 Rady Gminy Miękinia z dnia 30 marca 2012 roku UCHWAŁA NR XVII/189/12 z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gruntów rolnych i leśnych w obrębie geodezyjnym Wilkostów w gminie Miękinia Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia r. UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia... 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Meble - ulica Żuławska - Południe w Elblągu. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miasta Puławy z dnia roku

Uchwała Nr... Rady Miasta Puławy z dnia roku PROJEKT Uchwała Nr... z dnia...2015 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy dla terenu położonego pomiędzy ul. Składową i ul. Lubelską. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 612/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku

UCHWAŁA NR 612/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku UCHWAŁA NR 612/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla realizacji gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Lubliniec-Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Perspektywa nawigacyjna na rzece Odrze w 2019 r. na odcinku administracji PGW WP RZGW we Wrocławiu

Perspektywa nawigacyjna na rzece Odrze w 2019 r. na odcinku administracji PGW WP RZGW we Wrocławiu Perspektywa nawigacyjna na rzece Odrze w 2019 r. na odcinku administracji PGW WP RZGW we Wrocławiu Kpt. ż. ś. mgr inż. Kasper Jędrzychowski kierownik Nadzoru Wodnego w Słubicach Obszar działania RZGW we

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE PORZĄDKOWE Nr 3 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie. z dnia 29 maja 2002 r.

ZARZĄDZENIE PORZĄDKOWE Nr 3 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie. z dnia 29 maja 2002 r. Zacho.02.38.799 ZARZĄDZENIE PORZĄDKOWE Nr 3 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie warunków uprawiania żeglugi na wodach morskich w celach rekreacyjnosportowych przez

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR 47/XI/15 RADY GMINY WISKITKI. z dnia 23 września 2015 r.

Warszawa, dnia 4 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR 47/XI/15 RADY GMINY WISKITKI. z dnia 23 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 4 listopada 2015 r. Poz. 8748 UCHWAŁA NR 47/XI/15 RADY GMINY WISKITKI z dnia 23 września 2015 r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 12 sierpnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/223/16 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Lublin, dnia 12 sierpnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/223/16 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 12 sierpnia 2016 r. Poz. 3534 UCHWAŁA NR XXIV/223/16 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 2 września 2014 r. Poz. 4428 UCHWAŁA NR 549/LII/2014 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/272/13 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE. z dnia 24 lipca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXII/272/13 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE. z dnia 24 lipca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXII/272/13 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Osiek Grodkowski Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 18 września 2018 r. Poz UCHWAŁA NR 0007.XL RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI. z dnia 6 września 2018 r.

Wrocław, dnia 18 września 2018 r. Poz UCHWAŁA NR 0007.XL RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI. z dnia 6 września 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 18 września 2018 r. Poz. 4481 UCHWAŁA NR 0007.XL.338.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 6 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/253/2010 RADY MIEJSKIEJ W PONIECU z dnia 5 lutego 2010r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

UCHWAŁA NR XXXIV/253/2010 RADY MIEJSKIEJ W PONIECU z dnia 5 lutego 2010r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego UCHWAŁA NR XXXIV/253/2010 RADY MIEJSKIEJ W PONIECU z dnia 5 lutego 2010r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatrowa Poniec Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY UJAZD

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY UJAZD UCHWAŁA NR.. RADY GMINY UJAZD Z DNIA w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru przestrzeni publicznej Placu Kościuszki w miejscowości Ujazd, obręb geodezyjny Ujazd, gmina Ujazd

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego. UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIX/163/2008 Rady Miejskiej w Pszowie. z dnia 15 września 2008 r.

Uchwała Nr XIX/163/2008 Rady Miejskiej w Pszowie. z dnia 15 września 2008 r. Uchwała Nr XIX/163/2008 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 15 września 2008 r. w sprawie: 1. stwierdzenia zgodności przedłożonego przez Burmistrza Miasta Pszów projektu planu z ustaleniami Studium uwarunkowań

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 12 lipca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XL/271/17 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODŹCU. z dnia 29 czerwca 2017 r.

Wrocław, dnia 12 lipca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XL/271/17 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODŹCU. z dnia 29 czerwca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 12 lipca 2017 r. Poz. 3238 UCHWAŁA NR XL/271/17 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODŹCU z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/383/2017 RADY GMINY PODEGRODZIE. z dnia 28 listopada 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/383/2017 RADY GMINY PODEGRODZIE. z dnia 28 listopada 2017 r. UCHWAŁA NR XXXIII/383/2017 RADY GMINY PODEGRODZIE z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie dla terenów obejmujących: część

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr / /2015 Rady Miasta Imielin z dnia r.

Uchwała Nr / /2015 Rady Miasta Imielin z dnia r. Zbiornik_150228 Uchwała Nr / /2015 Rady Miasta Imielin z dnia...... 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin obejmującego obszar położony wzdłuż zachodniego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... /... /2017 Rady Gminy Jonkowo z dnia roku

UCHWAŁA Nr... /... /2017 Rady Gminy Jonkowo z dnia roku UCHWAŁA Nr... /... /2017 Rady Gminy Jonkowo z dnia... 2017 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jonkowo w części obrębu Gutkowo. Na podstawie art. 20 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 6 lutego 2015 r. Poz. 449 UCHWAŁA NR IV/12/2015 RADY MIASTA I GMINY ŚWIERZAWA. z dnia 30 stycznia 2015 r.

Wrocław, dnia 6 lutego 2015 r. Poz. 449 UCHWAŁA NR IV/12/2015 RADY MIASTA I GMINY ŚWIERZAWA. z dnia 30 stycznia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 6 lutego 2015 r. Poz. 449 UCHWAŁA NR IV/12/2015 RADY MIASTA I GMINY ŚWIERZAWA z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 2 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/186/2016 RADY MIASTA LUBAŃ. z dnia 25 października 2016 r.

Wrocław, dnia 2 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/186/2016 RADY MIASTA LUBAŃ. z dnia 25 października 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 2 listopada 2016 r. Poz. 4840 UCHWAŁA NR XXVI/186/2016 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 25 października 2016 r. w sprawie zmian w miejscowym planie zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia...

Uchwała Nr.. Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia... Uchwała Nr.. Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dz. nr 20, 23, 26, 27, 28/1, 28/2, 29, 30, Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 541 UCHWAŁA NR IV/15/2015 RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE. z dnia 29 stycznia 2015 r.

Wrocław, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 541 UCHWAŁA NR IV/15/2015 RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE. z dnia 29 stycznia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 541 UCHWAŁA NR IV/15/2015 RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/102/2003 Rady Gminy Pawłowice z dnia 27 czerwca 2003 r.

Uchwała Nr VIII/102/2003 Rady Gminy Pawłowice z dnia 27 czerwca 2003 r. Uchwała Nr VIII/102/2003 Rady Gminy Pawłowice z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Pawłowice obejmującej część sołectwa

Bardziej szczegółowo

Znaki Ŝeglugowe regulujące ruch Ŝeglugowy na drogach wodnych Dz. Ust Nr 212, poz. 2072

Znaki Ŝeglugowe regulujące ruch Ŝeglugowy na drogach wodnych Dz. Ust Nr 212, poz. 2072 Znaki Ŝeglugowe regulujące ruch Ŝeglugowy na drogach wodnych Dz. Ust Nr 212, poz. 2072 A.1 Zakaz przejścia A.2 Zakaz wyprzedzania A.3 Zakaz wyprzedzania (dotyczy zestawów) A.4 Zakaz mijania i wyprzedzania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 2406 UCHWAŁA NR X/188/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 21 maja 2015 r.

Wrocław, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 2406 UCHWAŁA NR X/188/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 21 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 2406 UCHWAŁA NR X/188/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 26 czerwca 2015 r. Poz UCHWAŁA Nr IX/64/2015 RADY GMINY ŁYSOMICE. z dnia 23 czerwca 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 26 czerwca 2015 r. Poz UCHWAŁA Nr IX/64/2015 RADY GMINY ŁYSOMICE. z dnia 23 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 26 czerwca 2015 r. Poz. 1980 UCHWAŁA Nr IX/64/2015 RADY GMINY ŁYSOMICE z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Giżycku z dnia 25 kwietnia 2006 r.

Zarządzenie Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Giżycku z dnia 25 kwietnia 2006 r. Zarządzenie Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Giżycku z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków na śródlądowych drogach wodnych. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... /... /13 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia roku

UCHWAŁA Nr... /... /13 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia roku UCHWAŁA Nr... /... /13 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia... 2013 roku W sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynek dla terenu położonego przy ul. Behringa.

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 1 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/177/2016 RADY GMINY JONKOWO. z dnia 28 października 2016 r.

Olsztyn, dnia 1 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/177/2016 RADY GMINY JONKOWO. z dnia 28 października 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 1 grudnia 2016 r. Poz. 4810 UCHWAŁA NR XXX/177/2016 RADY GMINY JONKOWO z dnia 28 października 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/367/09 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA

UCHWAŁA NR XXXI/367/09 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA UCHWAŁA NR XXXI/367/09 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Kiełczówek w Gminie Długołęka, w części dotyczącej fragmentu działki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/257/2016 RADY GMINY LUBICZ. z dnia 7 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/257/2016 RADY GMINY LUBICZ. z dnia 7 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXII/257/2016 RADY GMINY LUBICZ z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Złotoria i części wsi Grabowiec Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/194/2012 RADY GMINY ŚWIDNICA. z dnia 31 lipca 2012 r.

UCHWAŁA NR XXX/194/2012 RADY GMINY ŚWIDNICA. z dnia 31 lipca 2012 r. UCHWAŁA NR XXX/194/2012 RADY GMINY ŚWIDNICA z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Grodziszcze - w części przeznaczonej do zalesienia bądź wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 2 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/99/2015 BURMISTRZA MIASTA POBIEDZISKA. z dnia 25 sierpnia 2015 r.

Poznań, dnia 2 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/99/2015 BURMISTRZA MIASTA POBIEDZISKA. z dnia 25 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 2 października 2015 r. Poz. 5621 UCHWAŁA NR XIV/99/2015 BURMISTRZA MIASTA POBIEDZISKA z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (tekst jednolity) Rozdział 2. Planowanie przestrzenne w gminie

USTAWA. z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (tekst jednolity) Rozdział 2. Planowanie przestrzenne w gminie *t. j. fragmentu ustawy (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn zm. - art. 10, art. 15) uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/11/2014 Rady Gminy Domanice z dnia 29 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr III/11/2014 Rady Gminy Domanice z dnia 29 grudnia 2014 r. Uchwała Nr III/11/2014 Rady Gminy Domanice z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod linię 400 kv Kozienice Siedlce Ujrzanów dla części wsi Śmiary-Kolonia,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXX/668/2001 Rady Miejskiej w Gliwicach z 12 lipca 2001 roku.

Uchwała Nr XXX/668/2001 Rady Miejskiej w Gliwicach z 12 lipca 2001 roku. Uchwała Nr XXX/668/2001 Rady Miejskiej w Gliwicach z 12 lipca 2001 roku. w sprawie: zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 13 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 13 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewidencyjnych 29, 30, 32, 33, 34/1, 70

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXX/669/2001 Rady Miejskiej w Gliwicach z 12 lipca 2001 roku.

Uchwała Nr XXX/669/2001 Rady Miejskiej w Gliwicach z 12 lipca 2001 roku. Uchwała Nr XXX/669/2001 Rady Miejskiej w Gliwicach z 12 lipca 2001 roku. w sprawie: zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5,

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z dnia 26 sierpnia 2003 r. (Dz.U. Nr 164, poz. 1587) Na podstawie art. 16

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 czerwca 2015 r. Poz. 3055 UCHWAŁA NR VIII/59/15 RADY MIEJSKIEJ W MIASTECZKU ŚLĄSKIM z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

XVIII Narada Przednawigacyjna Polska Żegluga Śródlądowa 2019

XVIII Narada Przednawigacyjna Polska Żegluga Śródlądowa 2019 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie 11 marca 2019 r. XVIII Narada Przednawigacyjna Polska Żegluga Śródlądowa 2019 Robert Chciuk Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Drogi

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR...

Projekt UCHWAŁA NR... Projekt z dnia 24 czerwca 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR.... z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy dla terenu położonego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/220/12 RADY GMINY MIĘKINIA z dnia 30 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR XIX/220/12 RADY GMINY MIĘKINIA z dnia 30 maja 2012 r. UCHWAŁA NR XIX/220/12 RADY GMINY MIĘKINIA z dnia 30 maja 2012 r. W sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gruntów rolnych i leśnych w obrębie geodezyjnym Lenartowice

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Id: A D78-AC51-0B755FE8E286. Podpisany

Rozdział I. Id: A D78-AC51-0B755FE8E286. Podpisany Uchwała Nr VII/45/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Szafrankach, obręb Kajkowo, gmina

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BURMISTRZ HALINOWA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIEJSCOWOŚCI CHOBOT CZĘŚĆ A, GMINA HALINÓW PROJEKT PLANU WARSZAWA, 2014 MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIEJSCOWOŚCI CHOBOT

Bardziej szczegółowo

Komunikat ogólny o sytuacji hydrologiczno nawigacyjnej na rzece Odrze wg stanu na dzień 18.03.2016 r. na godz. 6:00 UTC (7:00 CET)

Komunikat ogólny o sytuacji hydrologiczno nawigacyjnej na rzece Odrze wg stanu na dzień 18.03.2016 r. na godz. 6:00 UTC (7:00 CET) Komunikat ogólny o sytuacji hydrologiczno nawigacyjnej na rzece Odrze wg stanu na dzień 18.03.2016 r. na godz. 6:00 UTC (7:00 CET) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podaje informację o sytuacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr / /2017 Rady Gminy Purda z dnia 2017 roku

UCHWAŁA Nr / /2017 Rady Gminy Purda z dnia 2017 roku UCHWAŁA Nr / /2017 Rady Gminy Purda z dnia 2017 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Purda dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Klewki działki

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 14 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XLIII/405/2017 RADY MIEJSKIEJ TRZEMESZNA. z dnia 6 marca 2017 r.

Poznań, dnia 14 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XLIII/405/2017 RADY MIEJSKIEJ TRZEMESZNA. z dnia 6 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 14 marca 2017 r. Poz. 2078 UCHWAŁA NR XLIII/405/2017 RADY MIEJSKIEJ TRZEMESZNA z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/146/16 RADY GMINY GORLICE. z dnia 31 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/146/16 RADY GMINY GORLICE. z dnia 31 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/146/16 RADY GMINY GORLICE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice wieś Klęczany część działek Nr 193/1, 193/2,

Bardziej szczegółowo

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pilzno w miejscowościach Łęki Górne, Zwiernik i Słotowa Etap II.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pilzno w miejscowościach Łęki Górne, Zwiernik i Słotowa Etap II. MGGP S.A. 33-100 Tarnów, ul. Kaczkowskiego 6 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pilzno w miejscowościach Łęki Górne, Zwiernik i Słotowa Etap II. Tarnów, grudzień 2012 r. ZESPÓŁ AUTORSKI

Bardziej szczegółowo

V/20/06. Tytuł aktu. Rodzaj: Nieokreślony. Status: Obowiązujący. Sesja: Kadencja: I kadencja. Data wejścia w życie:

V/20/06. Tytuł aktu. Rodzaj: Nieokreślony. Status: Obowiązujący. Sesja: Kadencja: I kadencja. Data wejścia w życie: V/20/06 Rodzaj: Nieokreślony Status: Obowiązujący Sesja: Kadencja: I kadencja Data wejścia w życie: 2006-06-29 Data podjęcia/podpisania: 2006-06-29 Tytuł aktu w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIII/283/17 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM. z dnia 30 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 14 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIII/283/17 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM. z dnia 30 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 kwietnia 2017 r. Poz. 1945 UCHWAŁA NR XXXIII/283/17 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego

Bardziej szczegółowo