Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie Gminy Miasta Pruszków, wykonany na potrzeby Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie Gminy Miasta Pruszków, wykonany na potrzeby Planu Gospodarki Niskoemisyjnej"

Transkrypt

1 Karta informacyjna Nazwa projektu Opis Projektu Bazowa inwentaryzacja emisji Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie Gminy Miasta Pruszków, wykonany na potrzeby Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Spis tabel Nazwa INFO en. el. en. el. wykr. gaz gaz wykr. tranzyt ruch lok. tranzyt ruch. lok. wykr. Oświetlenie Ob. publ. Zest. Ob. publ. Ciepło Ciepło wykr. SUMA Opis Zużycie energii elektrycznej oraz emisja CO 2 w roku 2000, 2012 i na rok 2020 Wykresy obrazujące zużycie energii elektrycznej oraz emisję CO 2 w roku 2000, 2012 oraz na rok 2020 Zużycie gazu oraz emisja CO2 w roku 2000, 2010, 2012 oraz na rok 2020 Wykresy obrazujące zużycie gazu oraz emisję CO 2 w roku 2000,2010, 2012 oraz na rok 2020 Emisja CO 2 na poszczególnych drogach wojewódzkich i autostradzie A2 w roku 2000, 2010 i na rok 2020 Emisja CO 2 z ruchu lokalnego z podziałem na rodzaj pojazdów i wykorzystywane paliwa w roku 2000 i 2012 Wykresy obrazujące emisję CO 2 z ruchu tranzytowego i lokalnego Emisja CO 2 powstała ze zużycia energii elektrycznej na cele oświetleniowe z podziałem na moc opraw w roku 2000 i 2012 Zbiorcze zestawienie obiektów użyteczności publicznej wraz ze zużyciem energii elektrycznej i cieplnej oraz emisją CO 2 Emisja CO 2 z podziałem na poszczególne nośniki energii Zapotrzebowanie na energię cieplną oraz emisja CO 2 w roku 2000, 2012 i na rok 2020 z podziałem na sposób wytwarzania ciepła i sektory Wykresy obrazujące strukturę zużycia paliw oraz stukturę odbiorców w roku 200, 2012 oraz do roku 2020 Łączne zestawienie emisji CO 2 z podziałem na nośniki energii oraz sektory w roku 2000, 2013 i 2020

2 Emisja z tytułu zużycia energii elektrycznej rok 2000 rok 2012 Grupa Liczba wskaźnik emisji [Mg Grupa wskaźnik emisji [Mg Zużycie MWh Emisja [Mg CO taryfowa odbiorców CO 2 /MWh] 2 ] Liczba odbiorców Zużycie MWh Emisja [Mg CO taryfowa CO 2 /MWh] 2 ] A 0,89 A 0,89 B 42, ,00 0, ,60 B 33, ,00 0, ,26 C, G i R , ,00 0, ,46 C 1 885, ,00 0, ,17 G 0,89 G , ,00 0, ,98 SUMA , ,06 R 2,00 12,00 0,89 10,68 SUMA , ,09 rok 2020 PROGNOZA Grupa taryfowa Liczba odbiorców Zużycie MWh wskaźnik emisji [Mg CO 2 /MWh] Emisja [Mg CO 2 ] Łączna emisja A 0,89 rok Zużycie [MWh] Emisja [Mg CO 2] B ,00 0, , , ,06 C, G i R ,00 0, , , ,09 G 0, , ,20 SUMA , ,20

3 Emisja z tytułu zużycia energii elektrycznej wykresy , , , , , , , ,00 Zużycie energii elektrycznej w Pruszkowie w roku 2000, 2012 i na rok Zużycie energii [MWh] , , , , , , ,00 Emisja CO 2 ze zużycia energii elektrycznej w Pruszkowie w roku 2000, 2012 i na rok ]

4 Emisja z tytułu zużycia gazu sieciowego Zużycie gazu na terenie gminy 2000 Gospodarstwa domowe Przemysł Usługi Handel Pozostali SUMA zużycie gazu [m 3 ] Zużycie gazu na terenie gminy 2010 Gospodarstwa domowe Przemysł Usługi Handel Pozostali SUMA zużycie gazu [GJ] wskaźnik emisji [Mg CO 2 /GJ] Emisja CO 2 [Mg CO 2 ] 0,055 0,055 0,055 0,055 0, , ,50 0, ,51 zużycie gazu [m 3 ] Zużycie gazu na terenie gminy 2012 Gospodarstwa domowe Przemysł Usługi Handel Pozostali SUMA zużycie gazu [GJ] wskaźnik emisji [Mg CO 2 /GJ] Emisja CO 2 [Mg CO 2 ] , ,54 0, , , ,73 0, , , ,72 0, , , ,97 0, , , ,30 0, , , , ,52 zużycie gazu [m 3 ] zużycie gazu [GJ] wskaźnik emisji [Mg CO 2 /GJ] Emisja CO 2 [Mg CO 2 ] , ,61 0, , , ,06 0, , , ,83 0, , , ,07 0, , , ,78 0, , , , ,67 Zużycie gazu na terenie gminy 2020 PROGNOZA Gospodarstwa domowe Przemysł Usługi Handel Pozostali SUMA zużycie gazu [m 3 ] zużycie gazu [GJ] wskaźnik emisji [Mg CO 2 /GJ] Emisja CO 2 [Mg CO 2 ] , ,19 0, , , ,81 0, , , ,48 0, , , ,28 0, , , ,95 0, , , , ,20

5 Emisja z tytułu zużycia gazu sieciowego wykresy , , , , ,00 Zużycie gazu w Pruszkowie w roku 2000, 2010, 2012 i na rok Zyżycie gazu [m3] , , , , , , ,00 Emisja z tytułu zużycia gazu w Pruszkowie w roku 2000, 2010, 2012 i na rok ] Emisja CO 2 z tutułu zużycia gazu sieciowego w poszczególnych sektorach, rok ,5% 5,8% 0,3% Emisja CO 2 z tytułu zużycia gazu sieciowego w poszczególnych sektorach, rok % 0% 5% 18,9% Gospodarstwa domowe Przemysł 23% Gospodarstwa domowe Przemysł Usługi Usługi Handel Handel 73,5% Pozostali 70% Pozostali Emisja CO 2 z tutułu zużycia gazu sieciowego w poszczególnych sektorach, rok % 0% 5% 23% 70% Gospodarstwa domowe Przemysł Usługi Handel Pozostali

6 Emisja z tytułu zużycia paliw w ruchu tranzytowego 701 Sam. Osobowe Motocykle Lekkie samochody ciężarowe Samochody ciężarowe Liczba pojazdów w roku 2000 Liczba pojazdów w roku 2000 Liczba pojazdów w roku 2000 Liczba pojazdów w roku 2012 Liczba pojazdów w roku 2020 Wskaźnik [g/km] Dł. Drogi [km] CO2] w 2000 roku CO2] w 2012 roku CO2] w 2020 roku nr drogi CO2] w 2000 roku CO2] w 2012 roku CO2] w 2020 roku ,00 3,06 333,65 400,38 568, ,01 715, , ,00 3,06 3,46 4,16 5, , , ,43 (dostawcze) ,00 3,06 75,79 90,95 129, , , ,42 bez przycz ,00 3,06 74,58 89,49 127, , , ,53 z przycz ,00 3,06 102,23 122,68 174,20 A , ,63 Autobusy ,00 3,06 6,28 7,54 10,71 SUMA , , ,73 Ciągniki rolnicze ,00 3,06 3,02 1,51 2,14 SUMA 599,01 715, ,72 Liczba pojazdów w roku 2012 Liczba pojazdów w roku 2012 Liczba pojazdów w roku 2020 Liczba pojazdów w roku 2020 Wskaźnik [g/km] Wskaźnik [g/km] Dł. Drogi [km] Dł. Drogi [km] CO2] w 2000 roku CO2] w 2000 roku CO2] w 2012 roku CO2] w 2012 roku CO2] w 2020 roku CO2] w 2020 roku Sam. Osobowe ,00 33, , , ,20 Motocykle ,00 33,02 395,40 474,48 673,77 Lekkie samochody ciężarowe ,00 33, , , ,68 Samochody bez przycz ,00 33, , , ,01 ciężarowe z przycz ,00 33, , , ,11 Autobusy Ciągniki rolnicze ,00 33,02 958, , ,65 450,00 33,02 SUMA , , ,42 CO2] w 2000 roku CO2] w 2012 roku CO2] w 2020 roku Sam. Osobowe ,00 9, , , ,90 Tranzyt , , ,73 Motocykle ,00 9,40 24,82 29,78 42,29 Ruch lokalny , , ,66 Lekkie samochody ciężarowe ,00 9,40 441,46 529,75 752,24 SUMA , , ,39 Samochody bez przycz ,00 9, , , ,66 ciężarowe z przycz ,00 9, , , ,68 Autobusy ,00 9,40 24,45 29,34 41,66 Ciągniki rolnicze 450,00 9,40 SUMA 6 472, , ,43

7 760 A2 Sam. Osobowe Motocykle Lekkie samochody ciężarowe Samochody ciężarowe Autobusy Ciągniki rolnicze Liczba pojazdów w roku 2000 Liczba pojazdów w roku 2000 Liczba pojazdów w roku 2012 Liczba pojazdów w roku 2012 Liczba pojazdów w roku 2020 Liczba pojazdów w roku 2020 Wskaźnik [g/km] Wskaźnik [g/km] Dł. Drogi [km] Dł. Drogi [km] CO2] w 2000 roku CO2] w 2000 roku CO2] w 2012 roku CO2] w 2012 roku CO2] w 2020 roku Sam. Osobowe ,00 8, , , ,85 Motocykle ,00 8,64 35,04 42,05 59,71 Lekkie samochody ciężarowe ,00 8,64 413,79 496,55 705,10 Samochody bez przycz ,00 8,64 235,42 282,50 401,15 ciężarowe z przycz ,00 8,64 246,07 295,28 419,30 Autobusy ,00 8,64 20,11 24,13 34,27 Ciągniki rolnicze ,00 8,64 10,65 12,78 18,14 SUMA 3 992, , ,53 CO2] w 2020 roku ,00 4, , ,06 155,00 4,70 200,00 4, ,00 4, , ,58 450,00 4,70 450,00 4,70 SUMA , ,63 nr drogi Liczba pojazdów rok 2000 Liczba pojazdów rok 2012 Liczba pojazdów rok 2020 ( GDDKiA) A SUMA

8 Emisja z tytułu zużycia paliw w ruchu lokalnego Emisja z ruchu lokalnego 2012 Rodzaj Paliwa Średnie wartość wskaźnik Gęstość Średni przebieg spalanie opałowa emisji [kg paliwa [kg/l] [km] [l/km] [GJ/kg] CO 2 /GJ] Emisja [Mg CO 2 ] Emisja typy pojazdów [Mg CO 2 ] 2482 Benzyna 0, ,00 0,05 0,043 73, ,22 Motocykle Diesel 0,76 0,045 68, ,22 0 LPG 0,50 0,047 62, Benzyna 0, ,00 0,08 0,043 73, ,56 Sam Diesel 0, ,00 0,07 0,045 68, ,85 Osobowe 3550 LPG 0, ,00 0,10 0,047 62, , , Benzyna 0, ,00 0,32 0,043 73, ,63 Sam Diesel 0, ,00 0,25 0,045 68, ,73 Ciężarowe 344 LPG 0, ,00 0,25 0,047 62, , , Benzyna 0, ,00 0,28 0,043 73, ,95 Autobusy Diesel 0, ,00 0,28 0,045 68,61 33, ,69 0 LPG 0,50 0,047 62,44 90 Benzyna 0, ,00 0,10 0,043 73,33 178,16 Samochody Diesel 0, ,00 0,11 0,045 68, ,54 specjalne 8 LPG 0, ,00 0,13 0,047 62,44 29,68 3 Benzyna 0,84 0,043 73,33 Ciągniki Diesel 0, ,00 0,25 0,045 68, ,49 rolnicze 0 LPG 0,50 0,047 62, Benzyna ,53 Pojazdy Diesel ,34 ogółem 3902 LPG 8 721, , , ,66

9 Emisja z ruchu lokalnego 2000 Rodzaj Paliwa Gęstość paliwa [kg/l] Średni przebieg [km] Średnie spalanie [l/km] wartość opałowa [GJ/kg] wskaźnik emisji [kg CO 2 /GJ] Emisja [Mg CO 2 ] Emisja typy pojazdów [Mg CO 2 ] 572 Benzyna 0, ,0523 0,043 73,33 558,9 Motocykle Diesel 0, ,045 68,61 0,0 558,91 0 LPG 0, ,047 62,44 0, Benzyna 0, ,08 0,043 73, ,2 Sam Diesel 0, ,071 0,045 68, ,2 Osobowe 14 LPG 0, ,102 0,047 62,44 21,3 832 Benzyna 0, ,32 0,043 73, ,4 Sam Diesel 0, ,248 0,045 68, ,5 Ciężarowe 5 LPG 0, ,248 0,047 62,44 47, , ,82 2 Benzyna 0, ,278 0,043 73,33 38,8 Autobusy Diesel 0, ,278 0,045 68,61 995,3 1034,09 0 LPG 0, ,047 62,44 0,0 79 Benzyna 0, ,1 0,043 73,33 156,4 Samochody Diesel 0, ,105 0,045 68,61 409,8 specjalne 0 LPG 0, ,125 0,047 62,44 0,0 2 Benzyna 0, ,043 73,33 0,0 Ciągniki Diesel 0, ,248 0,045 68,61 865,1 rolnicze 0 LPG 0, ,047 62,44 0, Benzyna 29776,7 Pojazdy Diesel 13784,0 ogółem 19 LPG 69,2 566,23 865, ,87

10 Emisja z tytułu zużycia paliw w ruchu lokalnym i tranzytowym wykresy Emisja CO 2 [Mg] z ruchu tranzytowego w roku 2000 Emisja CO 2 z ruchu lokalnego w roku 2000 [Mg CO 2 ] ,00 0,16% , , ,00 31,59% Benzyna ,00 ] Diesel , ,00 68,25% LPG , A2 Emisja CO 2 [Mg] z ruchu tranzytowego w roku 2012 Emisja CO 2 z ruchu lokalnego w roku 2012 [Mg CO 2 ] , ,00 5% , , ,00 ] 50% 45% Benzyna Diesel LPG A2

11 Emisja CO 2 [Mg] z ruchu tranzytowego na rok 2020 Emisja CO 2 tranzyt i ruch lokalny [Mg CO 2 ] , , , , , , , , ,00 ] , ,00 Ruch lokalny Tranzyt , , , , A Emisja CO 2 [Mg] z ruchu tranzytowego na przestrzeni lat Emisja CO 2 tranzyt i ruch lokalny w roku 2012 [Mg CO2] , , , ,00 ] 54% 46% ,00 CO2] w 2000 roku CO2] w 2012 roku CO2] w 2020 roku Tranzyt Ruch lokalny

12 Emisja z tytułu zużycia energii na oświetlenie uliczne w roku MOC OPRAWY [W] ILOŚĆ CZAS ŚWIECENIA Zużycie [kwh] Zużycie [MWh] Wskaźnik emisji [Mg CO2/MWh] CO2] Ilość godzin świecienia w ciągu roku ,00 612,65 0,89 545,26 roku miesiącu na dobę ,00 627,74 0,89 558, ,33 11, ,00 380,27 0,89 338, ,00 142,85 0,89 127, ,00 374,23 0,89 333, ,00 104,62 0,89 93, ,40 50,70 0,89 45,13 SUMA , , ,84 Emisja z tytułu zużycia energii na oświetlenie uliczne w roku MOC OPRAWY Wskaźnik emisji [Mg ILOŚĆ CZAS ŚWIECENIA Zużycie [kwh] Zużycie [MWh] CO2] [W] CO2/MWh] Ilość godzin świecienia w ciągu roku ,88 506,50 0,89 450,79 roku miesiącu na dobę , ,41 0, , ,33 11, ,00 110,66 0,89 98, ,20 206,43 0,89 183, , ,37 0,89 920, ,84 135,45 0,89 120, ,08 459,42 0,89 408, , ,00 147,88 0,89 131, ,89 SUMA , , , Emisja CO 2 [Mg] oświetlenie uliczne Rok ] , ,837996

13 Wykaz obiektów publicznych Lp Podmiot Zużycie w MWh Źródło ciepła Zużycie ciepła w GJ 1 Przedszkole Miejskie nr 2 20,90 systemowe 356,95 2 Przedszkole Miejskie nr 3 24,80 systemowe 423,37 3 Przedszkole Miejskie nr 4 23,99 systemowe 445,50 4 Integracyjne Miejskie Przedszkole nr 5 13,40 systemowe 268,40 5 Przedszkole Miejskie nr 6 20,73 systemowe 320,04 6 Przedszkole Miejskie nr 7 15,55 gaz 296,58 7 Przedszkole Miejskie nr 8 15,93 gaz 572,85 8 Przedszkole Miejskie nr 9 13,50 systemowe 343,50 9 Przedszkole Miejskie nr 10 26,06 systemowe 674,80 10 Przedszkole Miejskie nr 11 25,56 systemowe 404,18 11 Przedszkole Miejskie nr 12 26,23 systemowe 699,50 12 Przedszkole Miejskie Nr ,73 systemowe 1599,00 13 Przedszkole Miejskie nr 14 63,48 systemowe 900,89 14 Przedszkole Miejskie nr 15 21,40 systemowe 595,50 15 Szkoła Podstawowa Nr 1 72,26 systemowe 1165,20 16 Szkoła Podstawowa Nr 2 145,54 systemowe 4378,70 17 Szkoła Podstawowa Nr 6 76,23 systemowe 296,56 18 Szkoła Podstawowa Nr 8 84,95 systemowe 1700,32 19 Szkoła Podstawowa Nr 9 124,02 systemowe 1885,90 20 Szkoła Podstawowa Nr 10 50,15 gaz 960,81 21 Gimnazjum Nr 1 98,99 systemowe 2463,23 22 Gimnazjum Nr 2 79,02 gaz 2448,19 23 Gimnazjum Nr 3 102,62 systemowe 2210,60 24 Gimnazjum Nr 4 115,32 systemowe 2730,90 25 Gimnazjum Społeczne 89,91 systemowe 2463,24 26 Gimnazjum Sportowe 102,84 systemowe 2730,90 Liceum Ogólnokształcące im. 27 Tadeusza Kościuszki 62,70 systemowe 1899,40 Liceum Ogólnokształcące im. 28 Tomasza Zana 31,81 systemowe 1049,76 Dom Pomocy Społecznej dla 30 Dziewcząt 110,82 gaz 584,60 Specjalny Ośrodek Wychowawczy 31 Internat dla chłopców 58,60 systemowe 4776,49 Miejski Zarząd Obiektów 32 Sportowych 420,00 systemowe 2800,00 33 Basen "Kapry" 1003,51 systemowe 4823,00 34 MOPS 27,18 systemowe 1982,63 35 Muzeum 45,20 systemowe 1151,73 36 Miejski Zakład Oczyszczania 1176,00 węgiel 1181,70 37 Spółdzielczy Dom Kultury 20,41 systemowe 741,80 38 Urząd Stanu Cywilnego 73,00 systemowe 825,43 Towarzystwo Budownictwa 39 Społecznego: 76,00 systemowe 1865,93 a Zabytek Kościuszki 41 47,38 systemowe 783,96 b Kraszewskiego 18,13 systemowe 402,04 c 3 Maja 56 10,49 systemowe 458,53 d Chopina 1A 15,22 systemowe 221,4 e Helenowska 3 i 3A 17,54 systemowe 1281, , ,78

14 Emisja CO 2 z obiektów publicznych Z tytułu zużycia energii elektrycznej Emisja łączna Zużycie [MWh] Wskaźnik emisji [Mg] Emisja CO 2 Kategoria Emisja CO ,10 0, ,61 Obiekty publiczne 9 714,26 Zużycie [GJ] Z tytułu zużycia gazu Wskaźnik emisji [Mg] Emisja CO ,03 0, ,47 Z tytułu zużycia ciepła systemowego Zużycie [GJ] Wskaźnik emisji [Mg] Emisja CO ,06 0, ,38 Z tytułu zużycia węgla opałowego Zużycie [GJ] Wskaźnik emisji Emisja CO ,70 0, ,81

15 Emisja z tytułu zużycia paliw opałowych wyniki ankietyzacji Struktura wykorzystania paliw mieszkania 2012 % Zużycie [GJ] wskaźnik emisji [MG CO2/GJ] Emisja [Mg CO2] systemowe 56,50% ciepło systemowe 56,50% ,45 0, ,76 gazowe 22,65% ogrzewanie gazowe 22,65% ,92 0, ,10 węglowe 13,40% węglowe 13,40% ,84 0, ,25 elektryczne 7,05% ogrzewanie elektryczne 7,05% ,84 0, ,29 biomasa 0,40% biomasa 0,40% 4 946,77 100,00% SUMA , ,40 liczba mieszkańców 2000 r , % Zużycie [GJ] wskaźnik emisji [MG CO2/GJ] Emisja [Mg CO2] liczba mieszkańców 2012 r ,00 ciepło systemowe 56,50% ,34 0, ,49 powierzchnia użytkowa ,25 ogrzewanie gazowe mieszkań [m2] 2000 r. 22,65% ,24 0, ,54 powierzchnia użytkowa ,00 węglowe mieszkań [m2] 2012 r. 13,40% ,54 0, ,81 powierzchnia użytkowa ogrzewanie ,00 mieszkań [m2] 2020 elektryczne 7,05% ,02 0, ,67 zapotrzebowanie na energię 0,821 biomasa [GJ/m2] 0,40% 4 152,85 zapotrzebowanie na energię łączne GJ 2000 r ,00 SUMA , ,52 zapotrzebowanie na energię łączne GJ 2012 r ,83 zapotrzebowanie na energię wskaźnik emisji [MG łączne GJ 2020 r , % Zużycie [GJ] CO2/GJ] Emisja [Mg CO2] ciepło systemowe 56,50% ,44 0, ,56 ogrzewanie gazowe 22,65% ,87 0, ,11 węglowe 13,40% ,26 0, ,51 ogrzewanie elektryczne 7,05% ,06 0, ,89 biomasa 0,40% 5 659,92 SUMA , ,07

16 Emisja z tytułu zużycia paliw opałowych dane dot. systemu ciepłowniczego 2010 % Zużycie [GJ] wskaźnik emisji [Mg CO2/GJ] Emisja [Mg CO2] Gospodarstwa domowe 77,66% ,00 0, ,18 Przedsiębiorstwa handlowe i usługowe 9,29% ,00 0, ,41 Przedsiębiorstwa przemysłowe 1,99% ,00 0, ,45 Jednostki budżetowe i obiekty publiczne 11,06% ,00 0, ,24 SUMA 100,00% , , % Zużycie [GJ] wskaźnik emisji [Mg CO2/GJ] Emisja [Mg CO2] Gospodarstwa domowe 77,45% ,00 0, ,33 Przedsiębiorstwa handlowe i usługowe 10,32% ,00 0, ,43 Przedsiębiorstwa przemysłowe 1,91% ,00 0, ,38 Jednostki budżetowe i obiekty publiczne 10,32% ,00 0, ,32 SUMA 100,00% , ,46

17 2020 % Zużycie [GJ] wskaźnik emisji [Mg CO2/GJ] Emisja [Mg CO2] Gospodarstwa domowe 76,00% ,44 0, ,56 Przedsiębiorstwa handlowe i usługowe 11,00% ,79 0, ,33 Przedsiębiorstwa przemysłowe 2,00% ,36 0, ,87 Jednostki budżetowe i obiekty publiczne 11,00% ,00 0, ,32 SUMA 100,00% , ,09 Emisja z tytułu zużycia paliw opałowych dane łączne Emisja 2000 [Mg CO2] Emisja 2012 [Mg CO2] Emisja 2012 [Mg CO2] Mieszkalnictwo , , ,07 Obiekty publiczne 6 413, , ,32 Przedsiębiorstwa 7 604, , ,20 SUMA , , ,60

18 Emisja z tytułu zużycia paliw opałowych wykresy Struktura źródeł ciepła mieszkalnictwo, rok 2012 Struktura odbiorców ciepła sieciowego 2010 r. 0,40% 7,05% 13,40% 22,65% 56,50% 2% 11% 9% ciepło systemowe ogrzewanie gazowe węglowe ogrzewanie elektryczne biomasa 78% Gospodarstwa domowe Przedsiębiorstwa handlowe i usługowe Przedsiębiorstwa przemysłowe Jednostki budżetowe i obiekty publiczne Struktura odbiorców ciepła sieciowego 2012 r. Struktura emisji wykorzystanie paliw opałowych 2012 r. 2% 10% 10% Gospodarstwa domowe Przedsiębiorstwa handlowe i usługowe Przedsiębiorstwa przemysłowe 5% 5% Mieszkalnictwo Obiekty publiczne 78% Jednostki budżetowe i obiekty publiczne Przedsiębiorstwa 90%

19 Bilans Emisji Bilans emisji wg rodzajów paliw energia elektryczna , , ,20 gaz , , ,20 paliwa transportowe , , ,39 paliwa opałowe , , ,60 ciepło systemowe , , ,09 SUMA , , ,5 Bilans emisji wg sektorów Mieszkalnictwo , , ,24 Przedsiębiorstwa , , ,20 Transport lokalny , , ,66 Tranzyt , , ,73 Oświetlenie 3 390, , ,84 Obiekty publiczne , , ,17 Pozostałe 1 580, , ,64 SUMA , , ,47 Procentowy udział poszczególnych rodzajów paliw i energii w emisji całkowitej rok % 20% 28% 25% 6% energia elektryczna gaz paliwa transportowe paliwa opałowe ciepło systemowe Procentowy udział poszczególnych rodzajów paliw i energii w emisji całkowitej rok % 12% 15% 42% 4% energia elektryczna gaz paliwa transportowe paliwa opałowe ciepło systemowe , , , , , , , , ,00 Bilans emisji energia elektryczna gaz paliwa transportowe paliwa opałowe ciepło systemowe

20 Dobowa emisja CO 2 Bilans emisji wg rodzajów paliw ROK SUMA emisji CO2 [kg] , , ,03 Liczba ludności Dobowa emisja CO 2 [kg] w Mieście Pruszków ROK Emisja CO 2 [kg] , , , , , , , ,00 Dobowa emisja CO 2 [kg] w Mieście Pruszków Dobowa emisja CO 2 [kg] w Mieście Pruszków na 1 mieszkańca ROK Emisja CO 2 [kg] 23,85 33,88 37,09 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 ROK ROK Dobowa emisja CO 2 [kg] w Mieście Pruszków na 1 mieszkańca

MIASTO WĘGRÓW Karta informacyjna

MIASTO WĘGRÓW Karta informacyjna MIASTO WĘGRÓW Karta informacyjna Opis Projektu Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie Miasta Węgrów, wykonany na potrzeby Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Nazwa Informacja

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna. Nazwa projektu

Karta informacyjna. Nazwa projektu Karta informacyjna Nazwa projektu Opis Projektu Spis tabel Nazwa INFO Wskaźniki Inwentaryzacja emisji Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie gminy Pleszew, wykonany na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna. Nazwa projektu

Karta informacyjna. Nazwa projektu Karta informacyjna Nazwa projektu Opis Projektu Inwentaryzacja emisji Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie, wykonany na potrzeby Planu Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna. Nazwa projektu

Karta informacyjna. Nazwa projektu Karta informacyjna Nazwa projektu Opis Projektu Spis tabel Nazwa INFO Wskaźniki Chrakterystyka Inwentaryzacja emisji Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie Miasta Poręba,

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna. Nazwa projektu

Karta informacyjna. Nazwa projektu Karta informacyjna Nazwa projektu Opis Projektu Spis tabel Nazwa INFO Wskaźniki Chrakterystyka Inwentaryzacja emisji Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie gminy Krzepice,

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna. Nazwa projektu

Karta informacyjna. Nazwa projektu Karta informacyjna Nazwa projektu Opis Projektu Spis tabel Nazwa INFO Wskaźniki Inwentaryzacja emisji Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie miasta Ciechanów, wykonany na

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna - inwentaryzacja wzór v.3.0

Karta informacyjna - inwentaryzacja wzór v.3.0 Karta informacyjna - inwentaryzacja wzór v.3.0 Nazwa projektu Opis Projektu Spis tabel Nazwa INFO Wskaźniki Inwentaryzacja emisji Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna. Nazwa projektu

Karta informacyjna. Nazwa projektu Karta informacyjna Nazwa projektu Opis Projektu Spis tabel Nazwa INFO Wskaźniki Inwentaryzacja emisji Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie gminy Sokołów Podlaski, wykonany

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna. Nazwa projektu

Karta informacyjna. Nazwa projektu Karta informacyjna Nazwa projektu Opis Projektu Inwentaryzacja emisji Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie Gminy Borowie, wykonany na potrzeby Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Bardziej szczegółowo

Szkolenie III Baza emisji CO 2

Szkolenie III Baza emisji CO 2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Szkolenie III Baza emisji CO 2 Dla Miasta

Bardziej szczegółowo

Bilans emisji CO 2 dla Gminy Szczurowa

Bilans emisji CO 2 dla Gminy Szczurowa Bilans emisji CO 2 dla Gminy Szczurowa Nazwa projektu Opis Projektu Inwentaryzacja emisji Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie gminy Szczurowa, wykonany na potrzeby Planu

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna. Opis Projektu. Spis tabel. Opis zawartości dokumentu. Wskaźniki

Karta informacyjna. Opis Projektu. Spis tabel. Opis zawartości dokumentu. Wskaźniki Karta informacyjna Nazwa projektu Opis Projektu Inwentaryzacja emisji Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie Miasta Siedlce, wykonany na potrzeby Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna. Nazwa projektu

Karta informacyjna. Nazwa projektu Karta informacyjna Nazwa projektu Opis Projektu Spis tabel Nazwa INFO Wskaźniki Inwentaryzacja emisji Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie gminy Zgierz, wykonany na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Plan Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie

Bardziej szczegółowo

Opis Opis zawartości dokumentu. Zestawienie wskaźników emisji CO 2 z poszczególnych źródeł, wykorzystanych w dokumencie

Opis Opis zawartości dokumentu. Zestawienie wskaźników emisji CO 2 z poszczególnych źródeł, wykorzystanych w dokumencie Karta informacyjna Nazwa projektu Opis Projektu Spis tabel Nazwa INFO Wskaźniki Inwentaryzacja emisji Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na tere gminy Strzelce Opolskie, wykonany

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna. Opis Projektu. Spis tabel. Opis zawartości dokumentu

Karta informacyjna. Opis Projektu. Spis tabel. Opis zawartości dokumentu Karta informacyjna Nazwa projektu Opis Projektu Spis tabel Nazwa INFO Wskaźniki Inwentaryzacja emisji Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie miasta Piotrków Trybunalski, wykonany

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki emisji pyłów i benzo(a)pirenu dla paliw. (z wyłączeniem biomasy) miano

Wskaźniki emisji pyłów i benzo(a)pirenu dla paliw. (z wyłączeniem biomasy) miano i emisji CO2 * źródło: http://www.kobize.pl/uploads/materialy/download/2013/wo_i_we_do_stosowania_w_she_2014.pdf i emisji CO2 dla paliw opałowych Rodzaj nośnika energetycznego MgCO2/GJ Wartość opałowa

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna. Nazwa projektu

Karta informacyjna. Nazwa projektu Karta informacyjna Nazwa projektu Opis Projektu Spis tabel Nazwa INFO Wskaźniki Inwentaryzacja emisji Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie gminy Zgierz, wykonany na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna. Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie gminy, wykonany na potrzeby Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Karta informacyjna. Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie gminy, wykonany na potrzeby Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Karta informacyjna Nazwa projektu Opis Projektu Spis tabel Nazwa INFO Wskaźniki Chrakterystyka Inwentaryzacja emisji Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie gminy, wykonany

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Białopole. Baza danych. inwentaryzacji emisji CO 2 na terenie Gminy Białopole

Załącznik nr 1 do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Białopole. Baza danych. inwentaryzacji emisji CO 2 na terenie Gminy Białopole Załącznik nr 1 do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Białopole Baza danych inwentaryzacji emisji CO 2 na terenie Gminy Białopole Sierpień 2015 BAZA DANYCH Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna. Nazwa projektu

Karta informacyjna. Nazwa projektu Karta informacyjna Nazwa projektu Opis Projektu Spis tabel Nazwa INFO Wskaźniki Chrakterystyka Inwentaryzacja emisji Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie gminy, wykonany

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ Z ELEMENTAMI MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ Z ELEMENTAMI MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ ZAŁĄCZNIK NR I BAZA EMISJI CO2 PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ Z ELEMENTAMI MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ dla Miasta Legnicy na lata 2015-2020 Karta informacyjna - inwentaryzacja Nazwa projektu Opis Projektu Inwentaryzacja

Bardziej szczegółowo

Baza inwentaryzacji emisji dla Gminy Koszęcin

Baza inwentaryzacji emisji dla Gminy Koszęcin Baza inwentaryzacji emisji dla Gminy Koszęcin Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Metodologia... 3 3. Inwentaryzacja emisji.... 6 3.1. Transport drogowy... 6 3.2. Oświetlenie... 19 3.3. Obiekty publiczne....

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. Dla Gminy Miasto Pruszków

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. Dla Gminy Miasto Pruszków Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Dla Gminy Miasto Pruszków Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o. Październik 2014 Centrum Doradztwa Energetycznego Przygotowanie inwestycji Prowadzenie procedur administracyjnych

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna. Nazwa projektu Opis Projektu

Karta informacyjna. Nazwa projektu Opis Projektu Karta informacyjna Nazwa projektu Opis Projektu Inwentaryzacja emisji Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie Miasta Będzina, wykonany na potrzeby Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Bardziej szczegółowo

Opis Opis zawartości dokumentu. Zestawienie wskaźników emisji CO 2 z poszczególnych źródeł, wykorzystanych w dokumencie

Opis Opis zawartości dokumentu. Zestawienie wskaźników emisji CO 2 z poszczególnych źródeł, wykorzystanych w dokumencie Karta informacyjna Nazwa projektu Opis Projektu Spis tabel Nazwa INFO Wskaźniki Inwentaryzacja emisji Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie Gminy Stalowa Wola, wykonany na

Bardziej szczegółowo

INFO. Opis Opis zawartości dokumentu. Zestawienie wskaźników emisji CO 2 z poszczególnych źródeł, wykorzystanych w dokumencie

INFO. Opis Opis zawartości dokumentu. Zestawienie wskaźników emisji CO 2 z poszczególnych źródeł, wykorzystanych w dokumencie INFO Karta informacyjna Nazwa projektu Opis Projektu Spis tabel Nazwa INFO Wskaźniki Chrakterystyka Gospodarka odpadami Inwentaryzacja emisji Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Mamy energię,

Bardziej szczegółowo

Raport z inwentaryzacji emisji wraz z bilansem emisji CO2 z obszaru Gminy Miasto Płońsk

Raport z inwentaryzacji emisji wraz z bilansem emisji CO2 z obszaru Gminy Miasto Płońsk Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Raport z inwentaryzacji emisji wraz z bilansem

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY CZARNA DĄBRÓWKA

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY CZARNA DĄBRÓWKA PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY CZARNA DĄBRÓWKA BAZA DANYCH Zespół wykonawczy: inż. Mateusz Jaruszowiec mgr inż. Elżbieta Maks mgr Natalia Kuzior mgr Agnieszka Sukienik Projekt realizowany zgodnie

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna. Nazwa projektu

Karta informacyjna. Nazwa projektu Karta informacyjna Nazwa projektu Opis Projektu Spis tabel Nazwa INFO Wskaźniki Chrakterystyka Inwentaryzacja emisji Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie gminy, wykonany

Bardziej szczegółowo

Zasady przygotowania SEAP z przykładami. Andrzej Szajner Bałtycka Agencja Poszanowania Energii SA

Zasady przygotowania SEAP z przykładami. Andrzej Szajner Bałtycka Agencja Poszanowania Energii SA Zasady przygotowania SEAP z przykładami Andrzej Szajner Bałtycka Agencja Poszanowania Energii SA aszajner@bape.com.pl Przygotowanie SEAP Plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) dla liderów podejmujących

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Podsumowanie inwentaryzacji emisji w układzie tabel SEAP oraz prognoza BAU

Załącznik 2. Podsumowanie inwentaryzacji emisji w układzie tabel SEAP oraz prognoza BAU Załącznik 2. Podsumowanie inwentaryzacji emisji w układzie tabel SEAP oraz prognoza BAU Strona 1 z 5 Inwentaryzacja emisji dla Siechnice Rok inwentaryzacji 2013 Liczba mieszkańców w roku inwentaryzacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Podsumowanie inwentaryzacji emisji w układzie tabel SEAP oraz prognoza BAU

Załącznik 2. Podsumowanie inwentaryzacji emisji w układzie tabel SEAP oraz prognoza BAU Załącznik 2. Podsumowanie inwentaryzacji emisji w układzie tabel SEAP oraz prognoza BAU Strona 1 z 5 Inwentaryzacja emisji dla Gmina Oleśnica Rok inwentaryzacji 2013 Liczba mieszkańców w roku inwentaryzacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Podsumowanie inwentaryzacji emisji w układzie tabel SEAP oraz prognoza BAU

Załącznik 2. Podsumowanie inwentaryzacji emisji w układzie tabel SEAP oraz prognoza BAU Załącznik 2. Podsumowanie inwentaryzacji emisji w układzie tabel SEAP oraz prognoza BAU Strona 1 z 1 Inwentaryzacja emisji dla Wrocław Rok inwentaryzacji 1990 Liczba mieszkańców w roku inwentaryzacji 643

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Podsumowanie inwentaryzacji emisji w układzie tabel SEAP oraz prognoza BAU

Załącznik 2. Podsumowanie inwentaryzacji emisji w układzie tabel SEAP oraz prognoza BAU Załącznik 2. Podsumowanie inwentaryzacji emisji w układzie tabel SEAP oraz prognoza BAU Strona 1 z 5 Inwentaryzacja emisji dla Kąty Wrocławskie Rok inwentaryzacji 2013 Liczba mieszkańców w roku inwentaryzacji

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINY ŁASZCZÓW

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINY ŁASZCZÓW PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINY ŁASZCZÓW BAZA DANYCH OPRACOWANA NA POTRZEBY INWENTARYZACJI POZIOMU EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ Zamawiający: Adres: Faks: Telefon: Adres email: Gmina Łaszczów ul. Chopina

Bardziej szczegółowo

Emisja w zaleznosci od opału. EMISJA ZE ŹRÓDEŁ ENERGII - dane z 2014 roku

Emisja w zaleznosci od opału. EMISJA ZE ŹRÓDEŁ ENERGII - dane z 2014 roku 25,93 [MJ/kg] 15,6 [MJ/kg] 94,73 [kgco 2 /GJ] 109,76 [kgco 2 /GJ] 40,19 [MJ/kg] 28,2 [MJ/kg] 25,07 [MJ/m 3 ] 55,82 [kgco 2 /GJ] 76,59 [kgco 2 /GJ] 106 [kgco 2 /GJ] 0,89 [MgCO 2 /MWh] 0,225 MgCO2/MWh* EMISJA

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Podsumowanie inwentaryzacji emisji w układzie tabel SEAP oraz prognoza BAU

Załącznik 2. Podsumowanie inwentaryzacji emisji w układzie tabel SEAP oraz prognoza BAU Załącznik 2. Podsumowanie inwentaryzacji emisji w układzie tabel SEAP oraz prognoza BAU Strona 1 z 5 Inwentaryzacja emisji dla Oborniki Śląskie Rok inwentaryzacji 2013 Liczba mieszkańców w roku inwentaryzacji

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Obliczenia wielkości redukcji emisji dla scenariusza bazowego Ilość nośnika energii zużytego w ciągu roku, Mg/rok lub Nm3/rok 3) Energia chemiczna zawarta w nośniku energii, GJ/rok 3) Obliczenia

Bardziej szczegółowo

Powierzchnia - sposób ogrzewania Zapotrzebowanie na moc cieplną Roczne zużycie ciepła. ciepłowniczych indywidualne z systemów

Powierzchnia - sposób ogrzewania Zapotrzebowanie na moc cieplną Roczne zużycie ciepła. ciepłowniczych indywidualne z systemów - stan istniejący () energię elektryczną i paliwa gazowe w Gminie Str. 1/5 Gmina liczba mieszkańców: 16,1 tys. - sposób ogrzewania Roczne zużycie ciepła ogrzewanie pomieszczeń przygotowanie ciepłej wody

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Podsumowanie inwentaryzacji emisji w układzie tabel SEAP oraz prognoza BAU

Załącznik 2. Podsumowanie inwentaryzacji emisji w układzie tabel SEAP oraz prognoza BAU Załącznik 2. Podsumowanie inwentaryzacji emisji w układzie tabel SEAP oraz prognoza BAU Strona 1 z 5 Inwentaryzacja emisji dla Wisznia Mała Rok inwentaryzacji 2013 Liczba mieszkańców w roku inwentaryzacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Podsumowanie inwentaryzacji emisji w układzie tabel SEAP oraz prognoza BAU

Załącznik 2. Podsumowanie inwentaryzacji emisji w układzie tabel SEAP oraz prognoza BAU Załącznik 2. Podsumowanie inwentaryzacji emisji w układzie tabel SEAP oraz prognoza BAU Strona 1 z 5 Inwentaryzacja emisji dla Czernica Rok inwentaryzacji 2013 Liczba mieszkańców w roku inwentaryzacji

Bardziej szczegółowo

Powierzchnia - sposób ogrzewania Zapotrzebowanie na moc cieplną Roczne zużycie ciepła. ciepłowniczych indywidualne z systemów

Powierzchnia - sposób ogrzewania Zapotrzebowanie na moc cieplną Roczne zużycie ciepła. ciepłowniczych indywidualne z systemów - stan istniejący () Str. 1/5 liczba mieszkańców: 31,6 tys. - sposób ogrzewania Roczne zużycie ciepła ogrzewanie pomieszczeń przygotowanie ciepłej wody ciepło technologiczne i wentylacyjne SUMA BUDOWNICTWO

Bardziej szczegółowo

Powierzchnia - sposób ogrzewania Zapotrzebowanie na moc cieplną Roczne zużycie ciepła. ciepłowniczych indywidualne z systemów

Powierzchnia - sposób ogrzewania Zapotrzebowanie na moc cieplną Roczne zużycie ciepła. ciepłowniczych indywidualne z systemów - stan istniejący () Str. 1/5 liczba mieszkańców: 30,5 tys. - sposób ogrzewania Roczne zużycie ciepła ogrzewanie pomieszczeń przygotowanie ciepłej wody ciepło technologiczne i wentylacyjne SUMA BUDOWNICTWO

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Opola ANKIETA DLA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - DANE ZA LATA 2010-2014

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Opola ANKIETA DLA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - DANE ZA LATA 2010-2014 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Opola ANKIETA DLA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - DANE ZA LATA 2010-2014 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. jako wykonawca projektu pn.: Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Ankieta do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna"

Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna Ankieta do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna" I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA Nazwa firmy Adres Rodzaj działalności Branża Osoba kontaktowa/telefon II. Budynki biurowe

Bardziej szczegółowo

Skierniewice, 18.02.2015 r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Skierniewice, 18.02.2015 r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Skierniewice, 18.02.2015 r. 1 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2 Agenda spotkania 1. Czym jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej i w jakim celu się go tworzy? 2. Uwarunkowania krajowe i międzynarodowe 3. Szczególne

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Podsumowanie inwentaryzacji emisji w układzie tabel SEAP oraz prognoza BAU

Załącznik 2. Podsumowanie inwentaryzacji emisji w układzie tabel SEAP oraz prognoza BAU Załącznik 2. Podsumowanie inwentaryzacji emisji w układzie tabel SEAP oraz prognoza BAU Strona 1 z 5 Kobierzyce Rok inwentaryzacji 2013 Liczba mieszkańców w roku inwentaryzacji IPCC Jednostka raportowania

Bardziej szczegółowo

5,70% Olej opałowy; 5,80% Miał opałowy; 33,80%

5,70% Olej opałowy; 5,80% Miał opałowy; 33,80% 5 Z ASTOSOWANIE RÓŻNYCH PALIW W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH Gaz płynny; Eko-groszek; 0,90% Słoma; 0,50% 5,70% Olej opałowy; 5,80% Miał opałowy; 33,80% SEMINARIUM KRAJOWY PLAN DZIAŁANIA DLA ENERGII ZE ŹRÓDEŁ

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Bilans potrzeb grzewczych

Rozdział 4. Bilans potrzeb grzewczych ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA ŻŻAAGAAŃŃ Rozdział 4 Bilans potrzeb grzewczych W-588.04

Bardziej szczegółowo

Wojciech Piskorski Prezes Zarządu Carbon Engineering sp. z o.o. 27/09/2010 1

Wojciech Piskorski Prezes Zarządu Carbon Engineering sp. z o.o. 27/09/2010 1 PRAKTYCZNE ASPEKTY OBLICZANIA REDUKCJI EMISJI NA POTRZEBY PROJEKTÓW WYKORZYSTUJĄCYCH DOFINANSOWANIE Z SYSTEMU ZIELONYCH INWESTYCJI W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

5 Uzgodnienie bilansu paliwowo-energetycznego

5 Uzgodnienie bilansu paliwowo-energetycznego 5 Uzgodnienie bilansu paliwowo-energetycznego W niniejszym rozdziale porównano wyniki obliczeń zapotrzebowania na energię do ogrzewania mieszkań, przygotowania ciepłej wody uŝytkowej i przygotowywania

Bardziej szczegółowo

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Krzeszowice na lata

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Krzeszowice na lata Str. 1/5 - stan istniejący () Gmina liczba mieszkańców: 31 948 osób Powierzchnia - sposób ogrzewania Zapotrzebowanie na moc cieplną Roczne zużycie ciepła ogólnie indywidualne ogólnie indywidualne ogrzewanie

Bardziej szczegółowo

OCENA ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ ORAZ POTENCJAŁU JEGO ZASPOKOJENIA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W LATACH

OCENA ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ ORAZ POTENCJAŁU JEGO ZASPOKOJENIA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W LATACH Prezentacja projektu współfinansowanego przez Komisję Europejską pn. Infrastruktura Elektroenergetyczna Program UE Inteligentna Energia dla Europy, umowa nr IEE/08/Agencies/431/S12.529246 OCENA ZAPOTRZEBOWANIA

Bardziej szczegółowo

Formularz danych dotyczących przedsiębiorstwa ciepłowniczego na potrzeby opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kudowa Zdrój"

Formularz danych dotyczących przedsiębiorstwa ciepłowniczego na potrzeby opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kudowa Zdrój Formularz danych dotyczących przedsiębiorstwa ciepłowniczego na potrzeby opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kudowa Zdrój" I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA Nazwa firmy Adres Rodzaj działalności

Bardziej szczegółowo

OCENA ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ ORAZ POTENCJAŁU JEGO ZASPOKOJENIA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W LATACH

OCENA ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ ORAZ POTENCJAŁU JEGO ZASPOKOJENIA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W LATACH Prezentacja projektu współfinansowanego przez Komisję Europejską pn. Infrastruktura Elektroenergetyczna Program UE Inteligentna Energia dla Europy, umowa nr IEE/08/Agencies/431/S12.529246 OCENA ZAPOTRZEBOWANIA

Bardziej szczegółowo

Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Boleszkowice

Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Boleszkowice Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Boleszkowice Ankieta skierowana do przedsiębiorców Gminy Boleszkowice Szanowni Państwo, Serdecznie zachęcamy do wypełnienia poniższej ankiety. Dane

Bardziej szczegółowo

G S O P S O P D O A D R A K R I K NI N SK S O K E O M

G S O P S O P D O A D R A K R I K NI N SK S O K E O M PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ MIASTA CHOJNICE na lata 2015 2020 2020 17.10.2015 2015-10-07 1 Spis treści 1. Wstęp 2. Założenia polityki energetycznej na szczeblu międzynarodowym i krajowym 3. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

OCENA ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ ORAZ POTENCJAŁU JEGO ZASPOKOJENIA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W LATACH

OCENA ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ ORAZ POTENCJAŁU JEGO ZASPOKOJENIA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W LATACH Prezentacja projektu współfinansowanego przez Komisję Europejską pn. Infrastruktura Elektroenergetyczna Program UE Inteligentna Energia dla Europy, umowa nr IEE/08/Agencies/431/S12.529246 OCENA ZAPOTRZEBOWANIA

Bardziej szczegółowo

I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. Nazwa firmy. Adres. Rodzaj działalności

I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. Nazwa firmy. Adres. Rodzaj działalności Formularz danych dotyczących przedsiębiorstwa ciepłowniczego na potrzeby opracowania "Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Żory" I. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

jednorodzinny 120 wielorodzinny 105 budynek zamieszkania zbiorowego

jednorodzinny 120 wielorodzinny 105 budynek zamieszkania zbiorowego Cząstkowe maksymalne wartości wskaźnika EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej (źródło: Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 kwietnia 2002 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

BAZA INWENTARYZACJI EMISJI W GMINIE LIW

BAZA INWENTARYZACJI EMISJI W GMINIE LIW Gmina Liw Dane za rok 2013 Jednostka Powierzchnia 16947 [ha] ludności 7616 [osób] Tytuł Projektu Nr umowy dofinansowania Ochrona środowiska naturalnego gminy Liw poprzez opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej

Bardziej szczegółowo

Sposoby ogrzewania budynków i podgrzewania ciepłej wody użytkowej

Sposoby ogrzewania budynków i podgrzewania ciepłej wody użytkowej Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Sposoby ogrzewania budynków i podgrzewania ciepłej wody użytkowej Gorzów Wlkp., 17 maj 2018

Bardziej szczegółowo

Rozdział 04. Bilans potrzeb grzewczych

Rozdział 04. Bilans potrzeb grzewczych ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA DDĘĘBBIICCAA Rozdział 04 Bilans potrzeb grzewczych X-2796.04

Bardziej szczegółowo

BAZA DANYCH I MONITORING PGN

BAZA DANYCH I MONITORING PGN Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska BAZA DANYCH I MONITORING PGN Opracował:

Bardziej szczegółowo

Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Lubliniec I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. Nazwa firmy. Adres. Rodzaj działalności

Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Lubliniec I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. Nazwa firmy. Adres. Rodzaj działalności Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Lubliniec I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA Nazwa firmy Adres Rodzaj działalności Branża Osoba kontaktowa/telefon II. Budynki biurowe (administracyjne)

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy miejskiej Mielec Piotr Stańczuk

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy miejskiej Mielec Piotr Stańczuk Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy miejskiej Mielec Piotr Stańczuk Małopolska Agencja Energii i Środowiska sp. z o.o. ul. Łukasiewicza 1, 31 429 Kraków

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Stare Miasto. - podsumowanie realizacji zadania

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Stare Miasto. - podsumowanie realizacji zadania Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Stare Miasto - podsumowanie realizacji zadania STARE MIASTO, LISTOPAD 2015 DARIUSZ KAŁUŻNY Czym jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej? Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH I OBIEKTÓW USŁUGOWYCH

ANKIETA DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH I OBIEKTÓW USŁUGOWYCH ANKIETA DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH I OBIEKTÓW USŁUGOWYCH dla potrzeb opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Rudnik współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i

Bardziej szczegółowo

Po zmianie. str. 7. str. 7. str. 97. str. 97

Po zmianie. str. 7. str. 7. str. 97. str. 97 Lp. 1 Wykaz wprowadzonych zmian w Planie gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Stalowa Wola (styczeń 2019 r.) W celu lepszego zobrazowańia zmiań w Plańie Gospodarki Niskoemisyjńej oraz w Bazie emisji zostały

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK A DO PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

ZAŁĄCZNIK A DO PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ ZAŁĄCZNIK A DO PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ BAZOWA - WYJŚCIOWA INWENTARYZACJA EMISJI 1) Rok inwentaryzacji 2014 2) Współczynnik emisji IPPC 3) Jednostka zgłaszania emisji Mg CO2e TABELA 1. Końcowe zużycie

Bardziej szczegółowo

Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Przybiernów

Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Przybiernów Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Przybiernów Ankieta skierowana do przedsiębiorców Gminy Przybiernów Szanowni Państwo, Serdecznie zachęcamy do wypełnienia poniższej ankiety. Dane w

Bardziej szczegółowo

Sposoby ogrzewania budynków i podgrzewania ciepłej wody użytkowej

Sposoby ogrzewania budynków i podgrzewania ciepłej wody użytkowej Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Sposoby ogrzewania budynków i podgrzewania ciepłej wody użytkowej Białystok, 25 marca 2019

Bardziej szczegółowo

Udział procentowy 2) [%] 1 Odnawialne źródła energii, w tym biomasa 8,452% Biomasa 2 Węgiel kamienny. 91,475% Węgiel 3 Gaz ziemny

Udział procentowy 2) [%] 1 Odnawialne źródła energii, w tym biomasa 8,452% Biomasa 2 Węgiel kamienny. 91,475% Węgiel 3 Gaz ziemny Informacja o strukturze paliw zużywanych do wytwarzania ciepła sprzedawanego przez TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna z poszczególnych źródeł ciepła, oraz wpływie wytwarzania tego ciepła na środowisko,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Program inwentaryzacji gospodarki niskoemisyjnej (arkusz kalkulacyjny)

Instrukcja obsługi. Program inwentaryzacji gospodarki niskoemisyjnej (arkusz kalkulacyjny) 1. Skróty i definicje Instrukcja obsługi programu inwentaryzacji gospodarki niskoemisyjnej (arkusz kalkulacyjny) Mg CO2e Baza danych GUS Gmina Metodologia bottom-up Metodologia top-down Tony ekwiwalentu

Bardziej szczegółowo

KOŚCIERZYNA - SYGNATARIUSZ POROZUMIENIA MIĘDZY BURMISTRZAMI. Zdzisław Czucha Burmistrz Miasta Kościerzyna

KOŚCIERZYNA - SYGNATARIUSZ POROZUMIENIA MIĘDZY BURMISTRZAMI. Zdzisław Czucha Burmistrz Miasta Kościerzyna KOŚCIERZYNA - SYGNATARIUSZ POROZUMIENIA MIĘDZY BURMISTRZAMI Zdzisław Czucha Burmistrz Miasta Kościerzyna PRZESŁANKI PRZYSTĄPIENIA DO POROZUMIENIA MIĘDZY BURMISTRZAMI Zmiany wynikające ze zobowiązań Polski

Bardziej szczegółowo

PLANY ENERGETYCZNE GMINY I PLANY GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ MOŻLIWOŚCI I OGRANICZENIA

PLANY ENERGETYCZNE GMINY I PLANY GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ MOŻLIWOŚCI I OGRANICZENIA PLANY ENERGETYCZNE GMINY I PLANY GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ MOŻLIWOŚCI I OGRANICZENIA NA PRZYKŁADZIE WOJ. POMORSKIEGO Kołobrzeg 23.03.2015 2015-03-26 STRATEGICZNE DOKUMENTY ENERGETYCZNE PODSTAWOWE AKTY

Bardziej szczegółowo

Bilans potrzeb grzewczych

Bilans potrzeb grzewczych AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY OPALENICA Część 04 Bilans potrzeb grzewczych W 854.04 2/9 SPIS TREŚCI 4.1 Bilans potrzeb grzewczych

Bardziej szczegółowo

Udział procentowy 2) [%] 1 Odnawialne źródła energii, w tym biomasa 1,042% Biom 2 Węgiel kamienny

Udział procentowy 2) [%] 1 Odnawialne źródła energii, w tym biomasa 1,042% Biom 2 Węgiel kamienny Informacja o strukturze paliw zużywanych do wytwarzania ciepła sprzedawanego przez TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna z poszczególnych źródeł ciepła, oraz wpływie wytwarzania tego ciepła na środowisko,

Bardziej szczegółowo

Udział procentowy 2) [%] 1 Odnawialne źródła energii, w tym biomasa 4,514% Biom 2 Węgiel kamienny

Udział procentowy 2) [%] 1 Odnawialne źródła energii, w tym biomasa 4,514% Biom 2 Węgiel kamienny Informacja o strukturze paliw zużywanych do wytwarzania ciepła sprzedawanego przez TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna z poszczególnych źródeł ciepła, oraz wpływie wytwarzania tego ciepła na środowisko,

Bardziej szczegółowo

Gromadzenie danych o emisjach i zużyciu energii problemy i rozwiązania

Gromadzenie danych o emisjach i zużyciu energii problemy i rozwiązania Gromadzenie danych o emisjach i zużyciu energii problemy i rozwiązania zania Katarzyna Juras, Tomasz Pawelec Konferencja To działa! Planowanie energetyczne w mieście Warszawa, 29 października 2012 r. O

Bardziej szczegółowo

- 5 - Załącznik nr 2. Miejsce/

- 5 - Załącznik nr 2. Miejsce/ Załącznik nr 2 Załącznik nr 2-5 - WZÓR WYKAZU ZAWIERAJĄCEGO INFORMACJE O ILOŚCI I RODZAJACH GAZÓW LUB PYŁÓW WPROWADZANYCH DO POWIETRZA, DANE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH OKREŚLONO TE ILOŚCI, ORAZ INFORMACJE O

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE GMINY BRZEG NA LATA 2015-2030

AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE GMINY BRZEG NA LATA 2015-2030 Podsumowanie Zakres Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Brzeg jest zgodny z ustawą Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.).

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KAZIMIERZA WIELKA

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KAZIMIERZA WIELKA PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KAZIMIERZA WIELKA ANKIETA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Niniejsza ankieta posłuży do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Kazimierza Wielka. Plan ten pozwoli

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY ZARSZYN BAZA DANYCH EMISJI CO 2. Warszawa, 2015

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY ZARSZYN BAZA DANYCH EMISJI CO 2. Warszawa, 2015 PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY ZARSZYN BAZA DANYCH EMISJI CO 2 Warszawa, 2015 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

OCENA ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ ORAZ POTENCJAŁU JEGO ZASPOKOJENIA W LATACH

OCENA ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ ORAZ POTENCJAŁU JEGO ZASPOKOJENIA W LATACH Prezentacja projektu współfinansowanego przez Komisję Europejską pn. Infrastruktura Elektroenergetyczna Program UE Inteligentna Energia dla Europy, umowa nr IEE/08/Agencies/431/S12.529246 OCENA ZAPOTRZEBOWANIA

Bardziej szczegółowo

jednorodzinny 120 wielorodzinny 105 budynek zamieszkania zbiorowego

jednorodzinny 120 wielorodzinny 105 budynek zamieszkania zbiorowego Cząstkowe maksymalne wartości wskaźnika EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej (źródło: Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 kwietnia 2002 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Święciechowa

Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Święciechowa Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Święciechowa Projekt współfinansowany w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej plany gospodarki niskoemisyjnej, priorytetu

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZAWIERAJĄCY ZBIORCZE ZESTAWIENIE INFORMACJI O ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA ORAZ O WYSOKOŚCI NALEŻNYCH OPŁAT

WYKAZ ZAWIERAJĄCY ZBIORCZE ZESTAWIENIE INFORMACJI O ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA ORAZ O WYSOKOŚCI NALEŻNYCH OPŁAT WYKAZ ZAWIERAJĄCY ZBIORCZE ZESTAWIENIE INFORMACJI O ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA ORAZ O WYSOKOŚCI NALEŻNYCH OPŁAT ZBIORCZE ZESTAWIENIE INFORMACJI O ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA rok 2) : 2011

Bardziej szczegółowo

Program Czyste Powietrze Szkolenie dla pracowników socjalnych Ośrodków Pomocy Społecznej

Program Czyste Powietrze Szkolenie dla pracowników socjalnych Ośrodków Pomocy Społecznej Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Program Czyste Powietrze Szkolenie dla pracowników socjalnych Ośrodków Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Baza danych zużycia energii i emisji w gminie Koprzywnica

Baza danych zużycia energii i emisji w gminie Koprzywnica Baza danych zużycia energii i emisji w gminie Koprzywnica Załącznik do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Koprzywnica 2015-01-01 1. Budynki gminne Lp. Nazwa budynku Numer licznika Energia elektryczna

Bardziej szczegółowo

Po zmianie. str. 7. str. 7. str. 97. str. 97

Po zmianie. str. 7. str. 7. str. 97. str. 97 Lp. 1 Wykaz wprowadzonych zmian w Planie gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Stalowa Wola (sierpień 2018 r.) W celu lepszego zobrazowańia zmiań w Plańie Gospodarki Niskoemisyjńej oraz w Bazie emisji zostały

Bardziej szczegółowo

04. Bilans potrzeb grzewczych

04. Bilans potrzeb grzewczych W-551.04 1 /7 04. Bilans potrzeb grzewczych W-551.04 2 /7 Spis treści: 4.1 Bilans potrzeb grzewczych i sposobu ich pokrycia... 3 4.2 Struktura paliwowa pokrycia potrzeb cieplnych... 4 4.3 Gęstość cieplna

Bardziej szczegółowo

Wykaz zawierający informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz dane, na podstawie których określono te ilości.

Wykaz zawierający informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz dane, na podstawie których określono te ilości. Załącznik nr 2 WZÓR Wykaz zawierający informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz dane, na podstawie których określono te ilości. Nazwa: REGON: WPROWADZANIE GAZÓW LUB

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ANKIETA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Niniejsza ankieta posłuży do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Lwówek Śląski. Plan ten pozwoli

Bardziej szczegółowo

Ankieta skierowana do przedsiębiorców Gminy Suchań

Ankieta skierowana do przedsiębiorców Gminy Suchań Ankieta skierowana do przedsiębiorców Gminy Suchań Szanowni Państwo, Serdecznie zachęcamy do wypełnienia poniższej ankiety. Dane w niej przedstawione zostaną wykorzystane do sporządzenia "Planu Gospodarki

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA I GMINY PIASECZNO

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA I GMINY PIASECZNO PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA I GMINY PIASECZNO Foto: Piotr Michalski Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Ankieta skierowana do przedsiębiorców Gminy Łobez

Ankieta skierowana do przedsiębiorców Gminy Łobez Ankieta skierowana do przedsiębiorców Gminy Łobez Szanowni Państwo, Serdecznie zachęcamy do wypełnienia poniższej ankiety. Dane w niej przedstawione zostaną wykorzystane do sporządzenia "Opracowanie Planu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO

ANALIZA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO ANALIZA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO NAZWA PROJEKTU BUDOWA BUDYNKU SZATNIOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PROJEKTANT

Bardziej szczegółowo