- do wniosków o kredyt przyjętych do r. Karta kredytowa MasterCard Credit 2 ) : transakcje gotówkowe, bezgotówkowe, przelewy z karty, balan

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "- do wniosków o kredyt przyjętych do r. Karta kredytowa MasterCard Credit 2 ) : transakcje gotówkowe, bezgotówkowe, przelewy z karty, balan"

Transkrypt

1 Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej w stosunku rocznym KREDYTY DLA ROLNIKÓW KREDYTY OBROTO WE 1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 32/11/2018 Zarządu Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej z dnia 02 sierpnia 2018 roku. z okresem spłaty do 12 miesięcy 8,50% z okresem spłaty powyżej 12 miesięcy 8,90% Kredyt na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej 6,50% Kredyt w rachunku bieżącym 8,50% Dopuszczalny debet w rachunku bieżącym 10,00% Kredyt pilne potrzeby 7,80% śr. WIBOR 3M Kredyt Wznowienie produkcji + marża 2,5 p.p. nie mniej niż 4,5 % Karta kredytowa MasterCard Business Credit 10,00% KREDYTY INWE STYCYJ NE Kredyt Dobra inwestycja śr. WIBOR 3M 1 ) + marża 3,0 p.p Kredyt inwestycyjny na pozarolniczą i rolniczą działalność gospodarczą 8,00% Pozostałe kredyty inwestycyjne 8,90% Kredyt Inwestycyjny z linii: RR, Z, K01 Kredyt obrotowy z linii K02 KREDYTY P REF ER ENCYJNE 0,67 x (WIBOR 3M+ marża 2,5 p.p.) nie mniej niż 3,00% 0,50 x (WIBOR 3M+ marża 2,5 p.p.) nie mniej n 1,50%% 2) 0,75 x (WIBOR 3M+ marża 2,5 p.p.) 3) 1) Stawka obliczona jako średni WIBOR 3 M z poprzedniego miesiąca. 2) Jeżeli w dniu wystąpienia szkód co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, lub co najmniej 50% liczby zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolne było ubezpieczone co najmniej od jednego z ryzyk ( susza, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi, lawina). 3) Jeżeli w dniu wystąpienia szkód nie było ubezpieczenia o którym mowa w pkt 2) KREDYTY DLA FIRM KREDYTY OBROTO WE z okresem spłaty do 12 miesięcy 8,50% z okresem spłaty powyżej 12 miesięcy 8,90% Kredyt w rachunku bieżącym 8,50% Kredyt w rachunku bieżącym dla Posiadaczy Pakietu Srebrnego 7,50% Kredyt w rachunku bieżącym dla Posiadaczy Pakietu Złotego i Platynowego śr.wibor 3M 1 ) +marża (2-5 p.p.) Dopuszczalny Debet w rachunku bieżącym 10,00% Karta kredytowa MasterCard Business Credit (transakcje gotówkowe, bezgotówkowe, przelewy z karty, balance transfer) 10,00% KREDYTY INWE STYCYJ NE Kredyt inwestycyjny na pozarolniczą i rolniczą działalność gospodarczą 8,00% Kredyt inwestycyjny z premią Banku Gospodarstwa Krajowego śr.wibor 3M 1 ) +marża 3,5 p.p. Kredyt Dobra inwestycja śr. WIBOR 3M 1 ) + marża 3,0 p.p Pozostałe kredyty inwestycyjne 8,90% KREDYTY P REF ER ENCYJNE Kredyt Inwestycyjny z linii: RR, Z, PR, K01 0,67 x (WIBOR 3M+ marża 2,5 p.p.) nie mniej niż 3,00% 0,50 x (WIBOR 3M+ marża 2,5 p.p.) Kredyt obrotowy z linii K02 nie mniej niż 1,50%% 2) 0,75 x (WIBOR 3M+ marża 2,5 p.p.) 3) 1) Stawka obliczona jako średni WIBOR 3 M z poprzedniego miesiąca. 2) Jeżeli w dniu wystąpienia szkód co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, lub co najmniej 50% liczby zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolne było ubezpieczone co najmniej od jednego z ryzyk ( susza, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi, lawina). 3) Jeżeli w dniu wystąpienia szkód nie było ubezpieczenia o którym mowa w pkt 2) KREDYTY DLA OSÓB FIZYCZNYCH Kredyt NA MARZENIA 6,00% Kredyt DLA CIEBIE Pozostałe kredyty gotówkowe 10,00% 10,00% Kredyt z dotacją WFOŚiGW w Łodzi (dla umów zawartych od r.) śr. WIBOR 3M 3 ) +marża 4,5 p.p Kredyt mieszkaniowy Własne cztery kąty śr. WIBOR 3M w kwartale kalendarzowym 1) +marża 2,50 % Kredyt konsolidacyjny: śr. WIBOR 3M w kwartale kalendarzowym 1) - do wniosków o kredyt przyjętych od r 4) +marża 3,50 % 8,50%

2 - do wniosków o kredyt przyjętych do r. Karta kredytowa MasterCard Credit 2 ) : transakcje gotówkowe, bezgotówkowe, przelewy z karty, balance transfer plan ratalny Praktyczna rata 2) : 10,00% 9,50% Kredyt odnawialny w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym [kredyt w rachunku płatniczym] 8,80% 1) Średni WIBOR 3M w kwartale kalendarzowym obliczany jest jako średnia arytmetyczna z notowań w kwartale kalendarzowym poprzedzającym kwartał naliczania odsetek. 2) Kwota objęta planem ratalnym Praktyczna rata nie może być niższa niż 300 zł. 3) Stawka obliczona jako średni WIBOR 3 M z poprzedniego miesiąca. 4) W zakresie wydanych do r. formularzy informacyjnych (FI) o których mowa w art. 11 ust.2 ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz..U. z 2017 poz.819) obowiązuje oprocentowanie wskazane w FI. KREDYTY PRZETERMINOWANE Kredyt przeterminowany: dla umów o kredyt zawartych do r. dla umów rachunków bankowych czterokrotność wysokości stopy kredytu lombardowego NBP (rozliczeniowych) Przekroczenie środków zgromadzonych na rachunku czterokrotność wysokości stopy kredytu lombardowego NBP Kredyt przeterminowany: dla umów o kredyt zawartych od r. dwukrotność wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w stosunku rocznym 1) 1 ) Wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie równa się sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych. Rachunek Oszczędnościowo Rozliczeniowy [rachunki płatnicze: ROR MŁODY+, ROR AKTYWNY, ROR PRZYSTĘPNY, PODSTAWOWY RACHUNEK PŁATNICZY, ROR W WALUCIE] R A C H U N K I B A N K O W E PLN USD EUR GBP 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Rachunek Oszczędnościowo - Rozliczeniowy JUNIOR [rachunek płatniczy] PLN USD EUR GBP 1,00% 0,10% 0,20% 0,10% Rodzaj rachunku PLN USD EUR GBP Rachunek bieżący 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Rachunek pomocniczy 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Rachunek VAT 0,00% Rodzaj rachunku Rachunek oszczędnościowy [rachunek płatniczy] Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy dla SKO (Szkolnej Kasy Oszczędnościowej) rachunek płatniczy Indywidualne Konto Emerytalne [ rachunek płatniczy POL-IKE] PLN dla rachunków otwartych do r dla rachunków otwartych od r środki do kwoty 500 zł 0,00% 0,00% nadwyżka pow. 500 zł do kwoty zł 1,00% 0,70% nadwyżka pow zł 1,50% 1,00% PLN 4,20% PLN 3,30% Mieszkaniowy rachunek powierniczy PLN nieoprocentowany L O K A T Y W P L N RACHUNKI TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH dla rachunków lokat otwartych od r. 1 miesięczne 0,65% 0,70% 0,75% 0,80% 3 miesięczne 0,85% 0,90% 0,95% 1,00% 6 miesięczne 1,15% 1,20% 1,25% 1,30% 12 miesięczne 1,35% 1,40% 1,45% 1,50% 24 miesięczne 1,85% 1,90% 1,95% 2,00% 36 miesięczne 2,05% 2,10% 2,15% 2,20% 48 miesięczne 2,35% 2,40% 2,45% 2,50% 2

3 dla rachunków lokat otwartych przed r. dla rachunków lokat, których odnowienia następują przed r. 3 - dniowe 0,50% 0,55% 0,60% 0,65% 7 - dniowe 0,55% 0,60% 0,65% 0,70% 14 - dniowe 0,60% 0,65% 0,75% 0,80% 21 dniowe 0,65% 0,70% 0,70% 0,85% 1 miesięczne 0,70% 0,80% 0,90% 1,00% 2 miesięczne 0,80% 0,90% 1,00% 1,10% 3 miesięczne 1,00% 1,10% 1,20% 1,30% 4 - miesięczne 1,10% 1,20% 1,30% 1,50% 5 - miesięczne 1,20% 1,30% 1,50% 1,70% 6 miesięczne 1,40% 1,60% 1,80% 2,00% 7 miesięczne 1,50% 1,70% 1,90% 2,10% 12 miesięczne 2,00% 2,10% 2,20% 2,30% 24 miesięczne 2,20% 2,30% 2,40% 2,50% 36 miesięczne 2,40% 2,50% 2,90% 2,80% 48 miesięczne 2,60% 2,70% 2,90% 3,00% 60 miesięczne 2,80% 2,90% 3,10% 3,20% dla rachunków lokat, których odnowienia następują od r. 3 - dniowe 0,10% 0,12% 0,15% 0,20% 7 - dniowe 0,15% 0,18% 0,20% 0,25% 14 - dniowe 0,20% 0,25% 0,30% 0,35% 21 dniowe 0,25% 0,30% 0,35% 0,40% 1 miesięczne 0,65% 0,70% 0,75% 0,80% 2 miesięczne 0,75% 0,80% 0,85% 0,90% 3 miesięczne 0,85% 0,90% 0,95% 1,00% 4 - miesięczne 0,90% 0,95% 1,00% 1,05% 5 - miesięczne 1,00% 1,05% 1,10% 1,15% 6 miesięczne 1,15% 1,20% 1,25% 1,30% 7 miesięczne 1,20% 1,25% 1,30% 1,35% 12 miesięczne 1,35% 1,40% 1,45% 1,50% 24 miesięczne 1,85% 1,90% 1,95% 2,00% 36 miesięczne 2,05% 2,10% 2,15% 2,20% 48 miesięczne 2,35% 2,40% 2,45% 2,50% 60 miesięczne 2,40% 2,45% 2,50% 2,55% RACHUNKI LOKAT TERMINOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH dla rachunków lokat otwartych przed r. dla rachunków lokat, których odnowienia następują przed r. 3 - dniowe 0,50% 0,55% 0,60% 0,65% 7 - dniowe 0,55% 0,60% 0,65% 0,70% 14 - dniowe 0,60% 0,65% 0,75% 0,80% 21 dniowe 0,65% 0,70% 0,70% 0,85% 1 miesięczne 0,70% 0,80% 0,90% 1,00% 2 miesięczne 0,80% 0,90% 1,00% 1,10% 3 miesięczne 1,00% 1,10% 1,20% 1,30% 4 - miesięczne 1,10% 1,20% 1,30% 1,50% 5 - miesięczne 1,20% 1,30% 1,50% 1,70% 6 miesięczne 1,40% 1,60% 1,80% 2,00% 7 miesięczne 1,50% 1,70% 1,90% 2,10% 12 miesięczne 2,00% 2,10% 2,20% 2,30% 24 miesięczne 2,20% 2,30% 2,40% 2,50% 36 miesięczne 2,40% 2,50% 2,90% 2,80% 48 miesięczne 2,60% 2,70% 2,90% 3,00% 60 miesięczne 2,80% 2,90% 3,10% 3,20% 3

4 dla rachunków lokat otwartych od r. dla rachunków lokat, których odnowienia następują od r. 3 - dniowe 0,10% 0,12% 0,15% 0,20% 7 - dniowe 0,15% 0,18% 0,20% 0,25% 14 - dniowe 0,20% 0,25% 0,30% 0,35% 21 dniowe 0,25% 0,30% 0,35% 0,40% 1 miesięczne 0,65% 0,70% 0,75% 0,80% 2 miesięczne 0,75% 0,80% 0,85% 0,90% 3 miesięczne 0,85% 0,90% 0,95% 1,00% 4 - miesięczne 0,90% 0,95% 1,00% 1,05% 5 - miesięczne 1,00% 1,05% 1,10% 1,15% 6 miesięczne 1,15% 1,20% 1,25% 1,30% 7 miesięczne 1,20% 1,25% 1,30% 1,35% 12 miesięczne 1,35% 1,40% 1,45% 1,50% 24 miesięczne 1,85% 1,90% 1,95% 2,00% 36 miesięczne 2,05% 2,10% 2,15% 2,20% 48 miesięczne 2,35% 2,40% 2,45% 2,50% 60 miesięczne 2,40% 2,45% 2,50% 2,55% 1. Zerwanie lokaty przed terminem (we wszystkich okresach): 1) dla osób fizycznych: 0,20%; 2) dla klientów instytucjonalnych: 0%. 2. Minimalna kwota lokaty: 1) dla osób fizycznych: 300 PLN; 2) dla klientów instytucjonalnych: 300 PLN; 3) dla klientów instytucjonalnych będących Posiadaczami Pakietu Srebrnego/Złotego/Platynowego: 1000 PLN. LOKATY w walutach wymienialnych RACHUNKI TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH RACHUNKI LOKAT TERMINOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH USD EUR GBP 1 - miesięczne 0,07% 0,10% 0,10% 3 - miesięczne 0,10% 0,15% 0,15% 6 - miesięczne 0,15% 0,20% 0,20% 12 - miesięczne 0,25% 0,30% 0,30% 1. Zerwanie lokaty przed terminem (we wszystkich okresach): 1) dla osób fizycznych: 0%; 2) dla klientów instytucjonalnych: 0%. 2. Minimalna kwota lokaty: 1) dla osób fizycznych: 100 USD/100 EUR/ 100 GBP; 2) dla klientów instytucjonalnych: 500 USD/500 EUR/500 GBP; 3) dla klientów instytucjonalnych będących Posiadaczami Pakietu Srebrnego/Złotego/Platynowego: 500 USD/500 EUR/500 GBP. Produkty wycofane z oferty R A C H U N K I B A N K O W E Rodzaj rachunku Wkłady mieszkaniowe PLN 2,00% Rachunek powierniczy PLN wg umowy z klientem RACHUNKI TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH ZYSK CO DNIA ( lokata z dziennym naliczaniem odsetek ) odnowionych przed r. odnowionych od dnia r. 3 miesiące ( wycofana z oferty sprzedażowej od r.) 1,00% 0,65% 6 miesięcy ( wycofana z oferty sprzedażowej od r.) 1,40% 1,15% 12 miesięcy ( wycofana z oferty sprzedażowej od r.) 2,00% 1,35% O S Z C Z Ę D N O Ś C I Rodzaj rachunku Rachunek oszczędnościowy płatny na każde żądanie (a vista) (wycofany z oferty sprzedażowej od r.) 0,10% 4

5 KREDYTY DLA ROLNIKÓW Kredyt AGRO-INWESTYCJE (wycofany z oferty sprzedażowej od r.) 5,00% Kredyty pomostowe w ramach SPO udzielone do r. śr. WIBOR 1M 1 ) + marża 2,5 p.p. Kredyt AGRO udzielone do r. śr. WIBOR 3M 2 ) + marża 1,6 p.p. Kredyt AGRO udzielone po r. do r. śr. WIBOR 3M 2 ) + marża 2,1 p.p. Kredyt AGRO ( udzielone od r.) wycofany z oferty sprzedażowej od r. 8,00% 7,80% Kredyty pomostowe w ramach PROW i pozostałe programy operacyjne 3) ( udzielone do r.) 8,30% 4) Kredyty pomostowe w ramach PROW i pozostałe programy operacyjne ( udzielone od r.) 6,50% 3) 7,00% 4) Niewykorzystany limit kredytowy do kredytu w rachunku bieżącym 1,00 % ( do kredytów udzielonych do dnia r.) KREDYTY P REF ER ENCYJNE UDZIELONE W 2002 Kredyt w linii Młody Rolnik 0,4375% UDZIELONE W LATACH 2003, 2004, 2005, 2006 do r Kredyt w linii Młody Rolnik + zakup ziemi 1,20% Nowe technologie produkcji w rolnictwie 1,00% UDZIELONE OD r. DO r. Kredyt w linii Młody Rolnik + zakup ziemi, Nowe Technologie 0,6563% UDZIELONE OD r. DO r. Kredyt inwestycyjny podstawowy 2,00% nmr, nkz, nnt, 2,00% UDZIELONE OD r. Do r. Kredyt inwestycyjny podstawowy 2,00% nmr, nkz, nnt 2,00% NKL01, nkl02 0,10% 5) NKL01, nkl02 1,45% UDZIELONE OD r DO r. nip,nmr, nkz, nnt 2,6250% NKL01, nkl02 1,50% 5) NKL01, nkl02 2,0625% 1) Stawka obliczona jako średni WIBOR 1M z poprzedniego miesiąca. 2) Stawka obliczona jako średni WIBOR 3 M z poprzedniego miesiąca. 3) Wysokość oprocentowania kredytu pomostowego w ramach PROW i pozostałych programów operacyjnych zabezpieczonego cesją z dotacji. 4) Wysokość oprocentowania kredytu pomostowego w ramach PROW i pozostałych programów operacyjnych niezabezpieczonego cesją z dotacji. 5) Jeżeli została zawarta umowa ubezpieczenia obejmująca ochroną ubezpieczeniową, w okresie 12 miesięcy, co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, lub co najmniej 50% liczby zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej. KREDYTY DLA FIRM Kredyt z dotacją WFOŚiGW w Łodzi ( wycofany z oferty sprzedażowej od r.) ( Program dla przedsięwzięć w zakresie ochrony powietrza dla osób fizycznych oraz wspólnot mieszkaniowych - dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na realizację zadań w zakresie poprawy efektywności cieplnej budynków mieszkalnych ) Kredyt z dotacją WFOŚiGW w Łodzi ( wycofany z oferty sprzedażowej od r.) ( Program priorytetowy dla wspólnot mieszkaniowych dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na realizację zadań dotyczących poprawy efektywności cieplnej budynków mieszkalnych w latach ) Niewykorzystany limit kredytowy do kredytu w rachunku bieżącym ( do kredytów udzielonych do dnia r) Niewykorzystany limit kredytowy w rachunku bieżącym dla posiadaczy Pakietu Srebrnego, Złotego i Platynowego ( do kredytów udzielonych do dnia r) 7,00% 7,00% 1,00 % Od 0,5% do 1,00 % KREDYTY DLA OSÓB FIZYCZNYCH 5 Kredyt DLA CIEBIE w promocji WIECEJ ZA MNIEJ (wycofany z oferty sprzedażowej od r.) 1) 6,00% Kredyt mieszkaniowy w promocji TWÓJ DOM (wycofany z oferty sprzedażowej od r.) 3) śr. WIBOR 3M ( kwartalny) 2) +marża 3,80 p.p Kredyt DLA CIEBIE w promocji LEKKA RATA (wycofany z oferty sprzedażowej od r.) 4) 7,00% Kredyt mieszkaniowy w promocji TWÓJ DOM II (wycofany z oferty sprzedażowej od r.) 5) śr. WIBOR 3M (kwartalny) 2) +marża 3,70 p.p Kredyt Spełniający marzenia (dla umów zawartych do r.) 7,00% 6) 8,00% 7) Kredyt Spełniający marzenia (w ofercie sprzedażowej do roku) 7,50% 6) 8,50% 7) Kredyt mieszkaniowy w promocji WŁASNY KĄT W ZASIĘGU RĘKI 8) śr. WIBOR 3M (kwartalny) 2) +marża 3,00 p.p Kredyt konsolidacyjny (dla umów zawartych do r.) 8,00% Kredyt z dotacją WFOŚiGW w Łodzi (dla umów zawartych do r.) 6,00%

6 Kredyt z dotacją WFOŚiGW w Łodzi (dla umów zawartych do r.) 6,50% Kredyt z dotacją WFOŚiGW w Łodzi (dla umów zawartych od r.) śr. WIBOR 3M 15 ) +marża 4,5 p.p Kredyt odnawialny w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym (dla umów zawartych do r.) [kredyt w rachunku płatniczym] 8,30% Kredyt DLA CIEBIE w promocji 9) : CZYSTE ŻYCIE W GMINIE BRWINÓW 9a) 5,50% MILANÓWEK DLA ŚRODOWISKA 9b) Kredyt Dobra rata 10) (w ofercie sprzedażowej do roku) 5,90% 11) 8,90% 12) Kredyt mieszkaniowy (dla umów zawartych do r.) śr. WIBOR 3M (kwartalny) 13) +marża 3,90 p.p Kredyt mieszkaniowy w promocji Własne cztery kąty 14) (dla wniosków złożonych do r.) śr. WIBOR 3M (kwartalny) 13) +marża 2,50 p.p Kredyt z dotacją WFOŚiGW w Łodzi (dla umów zawartych do r.) 6,50% Kredyt z dotacją WFOŚiGW w Łodzi (dla umów zawartych od r.) śr. WIBOR 3M 3 ) +marża 4,5 p.p 1) Promocja kredytu konsumenckiego,,dla Ciebie pod nazwą,,więcej ZA MNIEJ trwała od dnia 20 czerwca 2011 roku do dnia 30 czerwca 2013 roku i obejmowała wszystkie złożone w tym terminie wnioski o kredyt konsumencki,,dla Ciebie. 2) Średni WIBOR 3M w kwartale kalendarzowym liczony jest jako średnia arytmetyczna notowań w kwartale kalendarzowym poprzedzającym kwartał naliczania odsetek i obowiązuje przez okres następnego jednego kwartału. Dla pierwszego okresu odsetkowego będzie to kwartał poprzedzający podpisanie umowy kredytowej. 3) Promocja kredytu mieszkaniowego pod nazwą TWÓJ DOM trwała od dnia 01 maja 2011 roku do dnia 19 marca 2013 roku i obejmowała wszystkie złożone w tym terminie wnioski o kredyt mieszkaniowy. 4) Promocja kredytu konsumenckiego,,dla Ciebie pod nazwą,,lekka RATA trwała od dnia 01 lipca 2013 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku i obejmowała wszystkie złożone w tym terminie wnioski o kredyt konsumencki,,dla Ciebie. kredytu konsumenckiego,,dla Ciebie w ofercie standardowej jest i wynosi 10,00% w skali roku. 5) Promocja kredytu mieszkaniowego pod nazwą TWÓJ DOM II trwała od dnia 20 marca 2013 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku i obejmowała wszystkie złożone w tym terminie wnioski o kredyt mieszkaniowy. 6) Wysokość oprocentowania dla Posiadaczy rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego posiadających w Banku rachunek ROR od co najmniej 6 miesięcy i w tym okresie regularnie wpływały środki na ten rachunek, w wysokości nie mniejszej niż 2-krotność najwyżej raty kapitałowo-odsetkowej wnioskowanego kredytu. 7) Wysokość oprocentowania dla Posiadaczy rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego posiadających w Banku rachunek ROR : poniżej 6 miesięcy i w tym okresie regularnie wpływały środki lub złożą dyspozycję stałych wpływów środków na ten rachunek, lub od co najmniej 6 miesięcy i w tym okresie nie wpływały regularnie środki, w wysokości mniejszej niż 2-krotność najwyżej raty kapitałowo-odsetkowej wnioskowanego kredytu. ale złożą dyspozycję stałych wpływów środków na ten rachunek. 8) Promocja kredytu mieszkaniowego pod nazwą WŁASNY KĄT W ZASIĘGU RĘKI trwała od dnia 01 lipca 2014 roku do dnia 31 marca 2015 roku i obejmowała wszystkie złożone w tym terminie wnioski o kredyt mieszkaniowy. 9) Promocja kredytu konsumenckiego,,dla Ciebie pod nazwą : 9a),,CZYSTE ŻYCIE W GMINIE BRWINÓW trwa od dnia 27 grudnia 2012 roku do dnia 30 czerwca 2015 roku i obejmuje wszystkie złożone w tym terminie wnioski o kredyt konsumencki,,dla Ciebie. kredytu konsumenckiego,,dla Ciebie w ofercie standardowej jest i wynosi 10,00% w skali roku. 9b),,MILANÓWEK DLA ŚRODOWISKA trwa od dnia 01 marca 2013 roku do dnia 30 czerwca 2015 roku i obejmuje wszystkie złożone w tym terminie wnioski o kredyt konsumencki,,dla Ciebie. kredytu konsumenckiego,,dla Ciebie w ofercie standardowej jest i wynosi 10,00% w skali roku. 10) Kredyt dostępny w ofercie do roku. 11) Wysokość oprocentowania dla Klienta (Wnioskodawcy), który na dzień złożenia wniosku o kredyt gotówkowy Dobra rata, spełnia łącznie poniższe warunki: a) posiada w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej rachunek bankowy: rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy lub rachunek rozliczeniowy; b) do ww. rachunku została wydana karta debetowa lub został złożony wniosek o wydanie karty debetowej. Ww. warunki musi spełnić co najmniej jeden z wnioskujących. 12) Wysokość oprocentowania dla Klienta (Wnioskodawcy), który na dzień złożenia wniosku o kredyt gotówkowy Dobra rata, nie spełnia warunków wymienionych w pkt 2). 13) Średni WIBOR 3M w kwartale kalendarzowym obliczany jest jako średnia arytmetyczna z notowań w kwartale kalendarzowym poprzedzającym kwartał naliczania odsetek. 14) Promocja kredytu mieszkaniowego pod nazwą Własne cztery kąty trwa od dnia 01 kwietnia 2015 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku i obejmuje wszystkie złożone w tym terminie wnioski o kredyt mieszkaniowy. 15) Stawka obliczona jako średni WIBOR 3 M z poprzedniego miesiąca. Tabela obowiązuje od roku. Zarząd Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej 6

Kredyt odnawialny w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym 8,80% 1) Kredyt dostępny w ofercie do roku. 2) Średni WIBOR 3M w kwartale kalen

Kredyt odnawialny w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym 8,80% 1) Kredyt dostępny w ofercie do roku. 2) Średni WIBOR 3M w kwartale kalen Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej w stosunku rocznym KREDYTY DLA ROLNIKÓW KREDYTY OBROTO WE 1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 27/18/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Kredyt odnawialny w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym 8,80% 1) Kredyt dostępny w ofercie do roku. 2) Wysokość oprocentowania dla Klie

Kredyt odnawialny w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym 8,80% 1) Kredyt dostępny w ofercie do roku. 2) Wysokość oprocentowania dla Klie Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej w stosunku rocznym 1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 05/05/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej z dnia 7 lutego

Bardziej szczegółowo

1) Stawka obliczona jako średni WIBOR 3 M z poprzedniego miesiąca. 2) kredytu, jeżeli w dniu wystąpienia szkód co najmniej 50% powierzchni upraw rolny

1) Stawka obliczona jako średni WIBOR 3 M z poprzedniego miesiąca. 2) kredytu, jeżeli w dniu wystąpienia szkód co najmniej 50% powierzchni upraw rolny Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej w stosunku rocznym KREDYTY DLA ROLNIKÓW KREDYTY OBROTO WE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 40/07/2018 Zarządu Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

KREDYTY DLA OSÓB FIZYCZNYCH Kredyt Dobra rata 1) 5,90% 2) 8,90% 3) Kredyt DLA CIEBIE Pozostałe kredyty gotówkowe Kredyt mieszkaniowy śr. WIBOR 3M (kwa

KREDYTY DLA OSÓB FIZYCZNYCH Kredyt Dobra rata 1) 5,90% 2) 8,90% 3) Kredyt DLA CIEBIE Pozostałe kredyty gotówkowe Kredyt mieszkaniowy śr. WIBOR 3M (kwa Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 11/03/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej z dnia 02 marca 2016 roku. Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej w stosunku

Bardziej szczegółowo

K R E D Y T Y O B R O T O WE

K R E D Y T Y O B R O T O WE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 10/09//2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej z dnia 24 marca 2015 roku. Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej w stosunku

Bardziej szczegółowo

III. LOKATY ODNAWIALNE STANDARDOWE

III. LOKATY ODNAWIALNE STANDARDOWE TABELA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 104/2015 Zarządu Banku oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie obowiązuje od dnia 01.08.2015r. za wyjątkiem oprocentowania kredytów,

Bardziej szczegółowo

TABELA oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie obowiązuje od dn. 17.05.2013r.

TABELA oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie obowiązuje od dn. 17.05.2013r. Strona 1 z 6 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 63/2013 Zarządu Banku TABELA oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie obowiązuje od dn. 17.05.2013r. I. RACHUNKI w PLN oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

III. LOKATY ODNAWIALNE STANDARDOWE

III. LOKATY ODNAWIALNE STANDARDOWE Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie www.bskrasnystaw.pl TABELA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 76/2015 Zarządu Banku oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie obowiązuje od dnia

Bardziej szczegółowo

III. LOKATY ODNAWIALNE STANDARDOWE

III. LOKATY ODNAWIALNE STANDARDOWE TABELA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 15/2016 Zarządu Banku oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie obowiązuje od dnia 01.03.2016r. I.A. RACHUNKI w PLN oprocentowanie stałe

Bardziej szczegółowo

TABELA oprocentowania produktów bankowych wyłączonych z oferty w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie obowiązujących od dnia r.

TABELA oprocentowania produktów bankowych wyłączonych z oferty w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie obowiązujących od dnia r. Strona 1 z 7 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 124/2017 Zarządu Banku TABELA oprocentowania produktów bankowych wyłączonych z oferty w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie obowiązujących od dnia 05.12.2017r.

Bardziej szczegółowo

TABELA. II. RACHUNKI w USD, EUR, GBP, CHF oprocentowanie stałe Wszystkie Oddziały 1. Rachunki bieżące

TABELA. II. RACHUNKI w USD, EUR, GBP, CHF oprocentowanie stałe Wszystkie Oddziały 1. Rachunki bieżące Strona 1 z 7 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 104/2015 Zarządu Banku TABELA oprocentowania produktów bankowych wyłączonych z oferty w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie obowiązujących od dnia 01.08.2015r.

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu

Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu obowiązuje od 11.10.2018 r. Załącznik do Uchwały Nr 121/Z/2018 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CHOJNOWIE

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CHOJNOWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W CHOJNOWIE Załącznik do Uchwały Nr 14/17 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnowie z dnia 27 lutego 2017 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CHOJNOWIE

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu. obowiązująca od dnia

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu. obowiązująca od dnia Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 25/Z/2017 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 23.06.2017 r Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu obowiązująca

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W CHOJNOWIE TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CHOJNOWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W CHOJNOWIE TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CHOJNOWIE Załącznik do Uchwały Nr 49/18 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnowie z dnia 28 czerwca 2018 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CHOJNOWIE TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CHOJNOWIE

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 22/05/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 31.05.2012 roku TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH Obowiązuje od 25 czerwca 2012 r. LIMANOWA 2012 CZĘŚĆ A.

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE Załącznik do Uchwały nr 41/2018 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mrągowie z dnia 28 czerwca 2018 r.. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE Wchodzi w życie od 01 lipca

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu

Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu obowiązuje od 01.04.2019 r. Załącznik do Uchwały Nr 33/Z/2019 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1/18/915/2017 Zarządu Hexa Banku Spółdzielczego z dnia 9.03.2017 (obowiązuje od 13.03.2017 r.) TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Piątnica,

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu

Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu obowiązuje od 01.03.2016 r. Załącznik do Uchwały Nr 206/Z/2015 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W CHOJNOWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W CHOJNOWIE Załącznik do Uchwały Nr 65/19 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnowie z dnia 05 sierpnia 2019 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CHOJNOWIE TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CHOJNOWIE

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1/26/619/2013 Zarządu Hexa Banku Spółdzielczego z dnia 10.06.2013 (obowiązuje od 12.06.2013 r.) TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Piątnica,

Bardziej szczegółowo

TABELA. II. RACHUNKI w USD, EUR, GBP, CHF oprocentowanie stałe Wszystkie Oddziały 1. Rachunki bieżące

TABELA. II. RACHUNKI w USD, EUR, GBP, CHF oprocentowanie stałe Wszystkie Oddziały 1. Rachunki bieżące Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 111/2018 Zarządu Banku TABELA oprocentowania produktów bankowych wyłączonych z oferty w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie obowiązujących od dnia 08.08.2018r. I. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1/53/1057/2018 Zarządu Hexa Banku Spółdzielczego z dnia 26.06.2018 (obowiązuje od 01.07.2018 r.) TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Piątnica,

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim Załącznik do Uchwały nr 37/2/2018 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim z dnia 31.07.2018 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu

Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu obowiązuje od 26.09.2016 r. Załącznik do Uchwały Nr 99/Z/2016 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim Załącznik do Uchwały nr 16/5/2019 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim z dnia 04.04.2019 r. Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim Tekst obowiązuje od 08 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 154/2017/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 27 listopada 2017r. Tabela oprocentowania kredytów Głogówek Listopad 2017 Spis treści

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CHOJNOWIE

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CHOJNOWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W CHOJNOWIE Załącznik do Uchwały Nr 87/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnowie z dnia 31 grudnia 2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CHOJNOWIE

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu Lubań, 2014 rok.

Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu Lubań, 2014 rok. Załącznik do Uchwały Nr 88/Z/2014 Zarządu z dnia 24.07.2014 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych Lubań, 2014 rok. CZĘŚĆ A. KLIENCI INDYWIDUALNI RACHUNKI I LOKATY TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1/13/606/2013 Zarządu Hexa Banku Spółdzielczego z dnia 19.03.2013 (obowiązuje od 22.03.2013 r.) TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Piątnica,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu. obowiązująca od dnia

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu. obowiązująca od dnia Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 33/Z/2017 z dnia 07.09.2017 r Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu obowiązująca od dnia 01.12.2017

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOŃSKICH

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOŃSKICH Załącznik do Uchwały Nr 18/XIII/17 Zarządu Banku Spółdzielczego w Końskich z dnia 31 marca 2017r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOŃSKICH Końskie, marzec 2017r. Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 35/2017/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 24 marca 2017r. obowiązuje od 01 kwietnia 2017r. Tabela oprocentowania kredytów Głogówek

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim Załącznik do Uchwały nr 52/4/2015 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim z dnia 29.12.2015 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1/19/769/2015 Zarządu Hexa Banku Spółdzielczego z dnia 09.03.2015 (obowiązuje od 11.03.2015 r.) TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Piątnica,

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 36.1/2012 Banku Spółdzielczego w Andrespolu z dnia 010. 2012 r. z późn. zmianami Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

T A B E L A O P R O C E N T O W A N I A P R O D U K T Ó W B A N K O W Y C H B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W S K O C Z O W I E

T A B E L A O P R O C E N T O W A N I A P R O D U K T Ó W B A N K O W Y C H B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W S K O C Z O W I E Załącznik do Uchwały Nr 51/2019 Zarządu Banku Spółdzielczego w Skoczowie z dnia 26.03.2019 roku T A B E L A O P R O C E N T O W A N I A P R O D U K T Ó W B A N K O W Y C H B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /5/665/2014 Zarządu Hexa Banku Spółdzielczego z dnia 27.01.2014 (obowiązuje od 17.02.2014 r.) TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Piątnica,

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim Załącznik do Uchwały nr 19/5/2017 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim z dnia 08.06.2017r. Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu Lubań, 2013 rok.

Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu Lubań, 2013 rok. Załącznik do Uchwały Nr 166/Z/2013 Zarządu z dnia 29.11.2013 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych Lubań, 2013 rok. CZĘŚĆ A. KLIENCI INDYWIDUALNI RACHUNKI I LOKATY TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

III. LOKATY ODNAWIALNE STANDARDOWE

III. LOKATY ODNAWIALNE STANDARDOWE TABELA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 116/2016 Zarządu Banku oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie obowiązuje od dnia 01.12.2016r. I.A. RACHUNKI w PLN oprocentowanie stałe

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 14/06/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 16.06.2015 roku TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH Obowiązuje od 1 lipca 2015 r. Limanowa, 2015 r. CZĘŚĆ A.

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu

Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu Załącznik do Uchwały Nr 50/Z/2015 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 31.03.2015 r. Lubań, 2015

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻYRAKOWIE

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻYRAKOWIE Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Nr 4/2017 z dnia 28 lutego 2017 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻYRAKOWIE Żyraków, 2017r. Spis treści:

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WILAMOWICACH

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WILAMOWICACH Załącznik do Uchwały nr 35/5/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Wilamowicach z dnia TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WILAMOWICACH Wilamowice, 2017r. CZĘŚĆ A: KLIENCI INDYWIDUALNI

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE Załącznik do Uchwały nr 40 /2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mrągowie z dnia 26 października 2017 r.. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE Wchodzi w życie od 26

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Tabeli oprocentowania kredytów w złotych udzielanych przez Bank Spółdzielczy w Goleniowie

Wyciąg z Tabeli oprocentowania kredytów w złotych udzielanych przez Bank Spółdzielczy w Goleniowie Wyciąg z Tabeli oprocentowania kredytów w złotych udzielanych przez Bank Spółdzielczy w Goleniowie 1. Stopy procentowe dla kredytów i pożyczek są ustalane w stosunku rocznym i są w okresie umownym stopami

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TABELA. OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Nowym Sączu

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TABELA. OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Nowym Sączu Załącznik do Uchwały Nr 5/2019 z dnia 30.01.2019 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1/03/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 07.03.2013 roku TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH Obowiązuje od 14 marzec 2013 r. Limanowa, 2013 r. LIMANOWA

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH Załącznik nr 1 do UZ nr 96/2019 Zarządu Banku Spółdzielczego w Skierniewicach z dnia 06.06.2019 roku. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH (obowiązuje od 15.07.2019

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim Załącznik do Uchwały nr 49/ 1/2015 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim z dnia 04.12.2015 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu. obowiązująca od dnia

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu. obowiązująca od dnia Załącznik nr 7 do Uchwały Zarządu Nr 44/Z/2018 z dnia 15.10.2018 r Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu obowiązująca od dnia 15.10.2018

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE Załącznik do Uchwały nr 25/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mrągowie z dnia 28 czerwca 2017 r.. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE Wchodzi w życie od 01 lipca

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 6/60/1064/2018 Zarządu Hexa Banku Spółdzielczego z dnia 10.07.2018 (obowiązuje od 16.07.2018 r.) TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Piątnica,

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /66/659/2013 Zarządu Hexa Banku Spółdzielczego z dnia 30.12.2013 (obowiązuje od 01.01.2014 r.) TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Piątnica,

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY

PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY Załącznik nr 1 do Decyzji nr 117/2015 z dnia 16 września 2015 r. Tabela oprocentowania rachunków i lokat terminowych złotowych dla klientów Oddziału SGB-Banku S.A. w Lesznowoli (z wyłączeniem zrzeszonych

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELCZEGO W SKOCZOWIE

SPÓŁDZIELCZEGO W SKOCZOWIE Załącznik do Uchwały Nr 111/2019 Zarządu Banku Spółdzielczego w Skoczowie z dnia 26.06.2019 roku TA B E L A O P R O C E N T O WA N I A P R O D U K T Ó W B A N K O W Y C H B A N K U SPÓŁDZIELCZEGO W SKOCZOWIE

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE Załącznik do Uchwały nr 87/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mrągowie z dnia 28 grudnia 2016 r.. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE Wchodzi w życie od 01 stycznia

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAMOŚCIU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAMOŚCIU POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W ZAMOŚCIU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAMOŚCIU tekst jednolity Zamość, 2017 CZĘŚĆ A. KLIENCI INDYWIDUALNI...3 KONTA OSOBISTE...3

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 10/1/822/2016 Zarządu Hexa Banku Spółdzielczego z dnia 04.01.2016 (obowiązuje od 01.01.2016 r.) TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Piątnica,

Bardziej szczegółowo

I. KLIENCI DETALICZNI 1. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, oszczędnościowe, płatne na każde żądanie w złotych

I. KLIENCI DETALICZNI 1. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, oszczędnościowe, płatne na każde żądanie w złotych Załącznik nr 3 do uchwały nr 1/17/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 31 sierpnia 2015 r. Stawki oprocentowania rachunków w stosunku rocznym obowiązujące od dnia 01 września 2015 roku I. KLIENCI DETALICZNI

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od r.) TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

(obowiązuje od r.) TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO (obowiązuje od 22.10.2018 r.) TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Piątnica, 2018 Część A. KLIENCI INDYWIDUALNI RACHUNKI TAB. 1 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE 1 Rachunek

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 22/12/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 22.12.2016 roku TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH Obowiązuje od 10 stycznia 2017 r. Limanowa, 2017 r. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych. Banku Spółdzielczego w Suchej Beskidzkiej

Tabela oprocentowania produktów bankowych. Banku Spółdzielczego w Suchej Beskidzkiej Obowiązuje od 08.08.2018r. Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego Sucha Beskidzka, maj 2018r. Spis treści CZĘŚĆ A. KLIENCI INDYWIDUALNI... 3 1. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu Załącznik do Uchwały nr 01/06/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 19.06.2015 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od dnia 25

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Zmiana Nr 19 Uchwała Zarządu nr 86/2017 z dnia 29-08-2017 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH *Biała czerwiec 2011 r. * *TEKST JEDNOLITY Sierpień 2017 rok* SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 28/10/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 310.2017 roku TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH Obowiązuje od 1 grudnia 2017 r. Limanowa, 2017 r. CZĘŚĆ A.

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE . Załącznik do Uchwały nr 42/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mrągowie z dnia 27.08.2014 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE Wchodzi w życie od 01września 2014

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE Załącznik do Uchwały nr 8/2018 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mrągowie z dnia 27 lutego 2018 r.. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE Wchodzi w życie od 27 lutego 2018

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE . Załącznik do Uchwały nr 66/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mrągowie z dnia 14 listopada 2016 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE Wchodzi w życie od 15 listopada

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CHOJNOWIE

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CHOJNOWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W CHOJNOWIE Załącznik do Uchwały Nr 58/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnowie z dnia 01 września 2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CHOJNOWIE

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Miliczu nr 15/19 z dnia 14.02.2019 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU Tekst jednolity na dzień 01.05.2019

Bardziej szczegółowo

T A B E L A O P R O C E N T O W A N I A P R O D U K T Ó W B A N K O W Y C H B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W S K O C Z O W I E

T A B E L A O P R O C E N T O W A N I A P R O D U K T Ó W B A N K O W Y C H B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W S K O C Z O W I E Załącznik do Uchwały Nr 182/2018 Zarządu Banku Spółdzielczego w Skoczowie z dnia 27.09.2018 roku T A B E L A O P R O C E N T O W A N I A P R O D U K T Ó W B A N K O W Y C H B A N K U S P Ó Ł D Z I E L

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 36.1/2012 Banku Spółdzielczego w Andrespolu z dnia 010. 2012 r. z późn. zmianami Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu Andrespol,

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Rykach

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Rykach Załącznik Nr do Uchwały Nr 9/08 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rykach z dnia 6.0.08 Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Rykach Ryki, listopad 08 Część I. Postanowienia ogólne.

Bardziej szczegółowo

III. LOKATY ODNAWIALNE STANDARDOWE

III. LOKATY ODNAWIALNE STANDARDOWE TABELA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 111/2018 Zarządu Banku oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie obowiązuje od dnia 08.08.2018r. I.A. RACHUNKI w PLN oprocentowanie stałe

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1/25/1139/.2019 Zarządu Hexa Banku Spółdzielczego z dnia 17.04.2019 (obowiązuje od 01.05.2019 r.) TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Piątnica,

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU-ZDROJU

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU-ZDROJU BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU Załącznik do Uchwały nr 1/106/10 Zarządu Banku Spółdzielczego w Busku-Zdroju z dnia 30 lipca 2010 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W ZAMOŚCIU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAMOŚCIU

POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W ZAMOŚCIU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAMOŚCIU POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W ZAMOŚCIU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAMOŚCIU Zamość, kwiecień 2015 1 CZĘŚĆ A. KLIENCI INDYWIDUALNI...3 KONTA OSOBISTE...3

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 159/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Skoczowie z dnia 30.10.2014 roku

Załącznik do Uchwały nr 159/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Skoczowie z dnia 30.10.2014 roku Załącznik do Uchwały nr 159/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Skoczowie z dnia 30.10.2014 roku T A B E L A O P R O C E N T O W A N I A P R O D U K T Ó W B A N K O W Y C H B A N K U S P Ó Ł D Z I E L

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 54/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 29.12.2015 r Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu obowiązująca

Bardziej szczegółowo

T A B E L A O P R O C E N T O W A N I A P R O D U K T Ó W B A N K O W Y C H B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W S K O C Z O W I E

T A B E L A O P R O C E N T O W A N I A P R O D U K T Ó W B A N K O W Y C H B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W S K O C Z O W I E Załącznik do Uchwały Nr 148/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Skoczowie z dnia 29.09.2016 roku T A B E L A O P R O C E N T O W A N I A P R O D U K T Ó W B A N K O W Y C H B A N K U S P Ó Ł D Z I E L

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH MIĘDZYGMINNEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO w ZBUCZYNIE

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH MIĘDZYGMINNEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO w ZBUCZYNIE Załącznik do Uchwały nr 48/2018 Zarządu Międzygminnego Banku Spółdzielczego w Zbuczynie z dnia 22 maja 2018 roku TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH MIĘDZYGMINNEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO w ZBUCZYNIE

Bardziej szczegółowo

Warszawski Bank Spółdzielczy Tabela oprocentowania kredytów i depozytów

Warszawski Bank Spółdzielczy Tabela oprocentowania kredytów i depozytów Warszawski Bank Spółdzielczy Tabela oprocentowania kredytów i depozytów www.bank-wbs.pl TO (od 010.2018) ROZDZIAŁ I. MINIMALNE KWOTY WPŁAT NA DOPOZYTY KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH ORAZ ZASADY

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 131/2018 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia r.

Załącznik do Uchwały Nr 131/2018 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia r. Załącznik do Uchwały Nr 131/2018 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 19.12.2018 r. Obowiązuje od: 21.12.2018 r. CZĘŚĆ I. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W PODLASKO-MAZURSKIM

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CHOJNOWIE

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CHOJNOWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W CHOJNOWIE Załącznik do Uchwały Nr.. /15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnowie z dnia.. kwietnia 2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CHOJNOWIE

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIELISZU Z/S W STAWIE NOAKOWSKIM

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIELISZU Z/S W STAWIE NOAKOWSKIM Załącznik do Uchwały Nr 4/08 Zarządu Banku Spółdzielczego w Nieliszu z/s w Stawie Noakowskim z dnia 30.07.08 r. (V zmiana Uchwały nr 49/06 z dnia 30..06 r.) Obowiązuje od 0.08.08 r. TABELA OPROCENTOWANIA

Bardziej szczegółowo

TABELA oprocentowania produktów bankowych wyłączonych z oferty w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie obowiązujących od dnia 04.05.2015r.

TABELA oprocentowania produktów bankowych wyłączonych z oferty w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie obowiązujących od dnia 04.05.2015r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 76/2015 Zarządu Banku TABELA oprocentowania produktów bankowych wyłączonych z oferty w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie obowiązujących od dnia 04.05.2015r. I. RACHUNKI w

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH Załącznik nr 1 do UZ nr 124 /2018 Zarządu Banku Spółdzielczego w Skierniewicach z dnia 01.08.2018 roku. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH (obowiązuje od 15.10.2018

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych BSZK w Kraśniku

Tabela oprocentowania produktów bankowych BSZK w Kraśniku Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 66/2014 Zarządu Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej z dnia 13.10.2014 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych BSZK Kraśnik, marzec 2015 r. Spis treści: Spis treści:... 2

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁĘCZNEJ

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁĘCZNEJ TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁĘCZNEJ ŁĘCZNA STYCZEŃ 2019 CZĘŚĆ I. ŚRODKI PIENIĘŻNE Tabela 1. Środki pieniężne w PLN L.p. Rodzaj rachunku.. oprocentowanie 1. Rachunek

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 36.1/2012 Banku Spółdzielczego w Andrespolu z dnia 010. 2012 r. z późn. zmianami Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu Andrespol,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Zatwierdzona: Uchwała Zarządu Nr 67/2015 z dnia 10-06-2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH *Biała czerwiec 2011 r. * *TEKST JEDNOLITY Czerwiec 2015 rok* SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

T A B E L A OPROCENTOWANIA

T A B E L A OPROCENTOWANIA Załącznik nr 1 do uchwały Nr 1/4/2017 Zarządu Banku z dnia 8 marca 2017 r T A B E L A OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH SZCZEKOCINY, MARZEC 2017 I. KLIENCI INDYWIDUALNI TABELA Nr 1 Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

Warszawski Bank Spółdzielczy Tabela oprocentowania kredytów i depozytów

Warszawski Bank Spółdzielczy Tabela oprocentowania kredytów i depozytów Warszawski Bank Spółdzielczy Tabela oprocentowania kredytów i depozytów www.bank-wbs.pl TO (od 11.03.2019) ROZDZIAŁ I. MINIMALNE KWOTY WPŁAT NA DOPOZYTY KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH ORAZ

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu ROZDZIAŁ I Kędzierzyn Koźle, 05 marca 2015r. SPIS TREŚCI: Rozdział Wyszczególnienie Str. Rozdział I depozytów

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim Załącznik do Uchwały nr 45/1/2015 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim z dnia 06.11.2015 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie

Bardziej szczegółowo