Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu Lubań, 2013 rok.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu Lubań, 2013 rok."

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr 166/Z/2013 Zarządu z dnia r. Tabela oprocentowania produktów bankowych Lubań, 2013 rok.

2 CZĘŚĆ A. KLIENCI INDYWIDUALNI RACHUNKI I LOKATY TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe, oszczędnościowe w złotych. 1. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe 1.1 POL Konto VIP 0,01% 1.2 POL Konto 0,01% 1.3 POL Konto Student 0,01% 1.4 POL Konto Junior 0,01% 2. Rachunek oszczędnościowy POL Efekt 2.1 do kwoty 499,99 PLN 0,00% 2.2 powyżej kwoty 500,00 PLN 1,25% TAB. 2 Lokaty oszczędnościowe w złotych. stałe 1. Lokata MIG 1.1 od 2 dni do 1 miesiąca zgodnie z komunikatem - 2. Lokata terminowa STANDARD/STANDARD w ramach Pol-Konta (potwierdzone umową lub książeczką) miesięczna 0,20% miesięczna - 0,30% miesięczna - 0,40% miesięczna - 0,80% miesięczna - 1,20% miesięczna - 1,50% 3. Lokata Łużycka miesięczna 1,40% miesięczna - 1,90% miesięczna - 2,30% miesięczna - 3,00% TAB. 3 Lokata progresywna w złotych. Miesiąc Oprocentowanie 1) 0,80 1,30 1,80 1,90 2,00 2,10 2,20 2,30 2,40 2,60 2,80 4,30 stałe 1) Oprocentowanie lokaty jest progresywne, tzn. wysokości stóp procentowych obowiązujących w poszczególnych miesiącach wzrastają z upływem każdego kolejnego pełnego miesiąca utrzymania lokaty. 2 2

3 TAB. 4 Rachunki i lokaty w walutach wymienialnych. USD EUR GBP 1. Rachunki oszczędnościowe płatne na każde żądanie o zmiennym oprocentowaniu 2. Rachunki lokat terminowych STANDARD 0,01% 0,01% 0,01% 2.1 o stałym oprocentowaniu 1 miesięczne 0,20% 0,30% 0,80% 2.2 o zmiennym oprocentowaniu 2 miesięczne 0,40% 0,40% 0,90% 3 miesięczne 0,40% 0,40% 0,90% 6 miesięczne 0,50% 0,80% 1,10% 12 miesięczne 0,55% 0,90% 1,20% KARTY KREDYTOWE TAB. 5 Karty kredytowe w złotych Rodzaj karty 1. Karta kredytowa VISA Classic/ BPS Visa Credit 1) : 1.1 transakcje gotówkowe, bezgotówkowe oraz przelewy z karty 16,00% 1.2 plan ratalny Praktyczna rata 2) 15,65% 1) Obowiązuje dla transakcji gotówkowych, bezgotówkowych oraz spłat zadłużenia w innym banku. 2) Kwota objęta planem ratalnym Praktyczna rata nie może być niższa niż 300 zł KREDYTY GOTÓWKOWE TAB. 6 Kredyty konsumenckie Rodzaj kredytu 1. Kredyt odnawialny 16,00% 2. Kredyt odnawialny dla posiadaczy POL-Konta VIP 15,00% 3. Kredyt gotówkowy: 3.1 do 12 m-cy 14,00% 3.2 powyżej 12 m-cy do 24 m-cy 14,50% 3.3 powyżej 24 m-cy do 36 m-cy 15,00% 3.4 powyżej 36 m-cy do 60 m-cy 15,50% 4. Kredyt gotówkowy Przyjazna Europa 16,00% 5. Kredyt Ekspresowy: 5.1 do 12 m-cy 13,90% 5.2 do 36 m-cy 15,00% 6. Limit debetowy w ror do 30 dni 4-krotność stopy lombardowej NBP 3 3

4 KREDYTY HIPOTECZNE TAB. 7 Kredyt mieszkaniowy Mój Dom 1) Kwota kredytu stanowi: do 100 tys. zł powyżej 100 tys. zł 1. do 30% wartości nieruchomości będącej + marża 3,00 p.p. + marża 2,00 p.p % do 50% wartości nieruchomości będącej + marża 3,50 p.p. + marża 2,50 p.p % do 80% wartości nieruchomości będącej + marża 4,00 p.p. + marża 3,00 p.p % do 100% wartości nieruchomości będącej 2) +marża 4,50 p.p. + marża 3,50 p.p. 1) W przypadku nieprzedstawienia zabezpieczenia przejściowego podwyższa się marżę o 1 p.p., do dnia dokonania prawomocnego wpisu hipoteki na rzecz Banku. 2) Do czasu gdy saldo kredytu osiągnie 80% wartości nieruchomości będącej marża kredytu zostaje podwyższona o 1 p.p. TAB. 8 Uniwersalny Kredyt Hipoteczny 1) Kwota kredytu stanowi: do 100 tys. zł powyżej 100 tys. zł do 50% wartości nieruchomości będącej 1. + marża 4,00 p.p. + marża 3,50 p.p. powyżej 50% wartości nieruchomości będącej 2. + marża 5,00 p.p. + marża 4,00 p.p. 1) W przypadku nieprzedstawienia zabezpieczenia przejściowego podwyższa się marżę o 1 p.p., do dnia dokonania prawomocnego wpisu hipoteki na rzecz Banku. TAB. 9 Kredyt Konsolidacyjny Rodzaj kredytu 1. Niezabezpieczony hipotecznie: do 30 tys. zł powyżej 30 tys. zł 1.1 do 24 m-cy 15,00% od 25 m-cy do 60 m-cy 16,00% - 2. Zabezpieczony hipotecznie, gdy kwota kredytu stanowi 1) : do 100 tys. zł powyżej 100 tys. zł 2.1 do 50% wartości nieruchomości będącej + marża 4,00 p.p. + marża 5,00 p.p. powyżej 50% wartości nieruchomości będącej 2.2 2) + marża 6,00 p.p. + marża 7,00 p.p. 1) W przypadku nieprzedstawienia zabezpieczenia przejściowego podwyższa się marżę o 1 p.p., do dnia dokonania prawomocnego wpisu hipoteki na rzecz Banku. 2) Do czasu gdy saldo kredytu osiągnie 80% wartości nieruchomości będącej marża kredytu zostaje podwyższona o 1 p.p. KREDYTY POZOSTAŁE TAB. 10 Kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych Rodzaj kredytu 1. do 5 lat + marża 5,00 p.p. 2. do 7 lat + marża 7,00 p.p. 4 4

5 CZĘŚĆ B. KLIENCI INSTYTUCJONALNI RACHUNKI I LOKATY TAB. 1 Rachunki i lokaty w złotych. stałe 1. Rachunki bieżące 1.1 Rachunek bieżący i pomocniczy - 0,01% 1.2 Rachunek Biznes Prestiż - 0,01% 1.3 Rachunki instytucji samorządowych - 0,01% 2. Lokata typu O/N dniowy O/N (overnight) zgodnie z komunikatem 3. Lokata MIG 3.1 od 2 do 12 miesięcy zgodnie z komunikatem 4. Lokata terminowa STANDARD miesięczna 0,40% miesięczna 0,80% miesięczna 0,90% miesięczna - 1,10% miesięczna - 1,50% miesięczna - 1,80% 5. Rachunki oszczędnościowe dla Rad Rodziców, Komitetów Rodzicielskich, innych organizacji zrzeszających rodziców lub uczniów oraz Pracowniczych Kas Zapomogowo Pożyczkowych - 0,01% TAB. 2 Rachunki i lokaty w walutach wymienialnych. USD EUR GBP 1. Rachunki bieżące o zmiennym oprocentowaniu 1.1 Bieżący i pomocniczy 0,01% 0,01% 0,01% 1.2 Biznes Prestiż 0,01% 0,01% 0,01% 2. Lokata typu O/N - zgodnie z komunikatem - 3. Rachunki lokat terminowych STANDARD 3.1 o stałym oprocentowaniu 1 miesięczne 0,20% 0,30% 0,80% 3.2 o zmiennym oprocentowaniu 2 miesięczne 0,40% 0,40% 0,90% 3 miesięczne 0,40% 0,40% 0,90% 6 miesięczne 0,50% 0,80% 1,10% 12 miesięczne 0,55% 0,90% 1,20% 5 5

6 KREDYTY TAB. 3 Kredyty Rodzaj kredytu PLN 1. Kredyt w rachunku bieżącym od 6,00% 2. Kredyt obrotowy od 6,00% 3. Kredyt obrotowy z gwarancją BGK PLD dla kredytów z ustanowionym rzeczowym dla kredytów bez ustanowionego zabezpieczenia rzeczowego do kwoty 50,000,00 PLN powyżej kwoty ,00 PLN i poniżej kwoty ,00 PLN powyżej kwoty ,00 PLN 4. Kredyt inwestycyjny WIBOR 1M* + marża od 3,00 p.p. WIBOR 1M* + marża od 4,00 p.p. WIBOR 1M* + marża od 3,50 p.p. WIBOR 1M* + marża od 3,00 p.p. + marża od 2,50 p.p. 5. Saldo debetowe w rachunku Biznes Prestiż 15,00% 6. Kredytowa linia hipoteczna + marża od 2,50 p.p. 7. Pożyczka 9,50% Kredyty obrotowe na zakup środków rzeczowych do produkcji rolnej Kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych dla Wspólnot Mieszkaniowych do 10 lat 10. Kredyty remontowe dla Wspólnot Mieszkaniowych 8,00% + marża od 5,00 p.p. + marża od 4,50 p.p. TAB. 4 Kredyty preferencyjne z dopłatą ARiMR Rodzaj kredytu 1. Kredyty preferencyjne z dopłatą do oprocentowania: 1.1 inwestycyjne: Linia: nip 0,5 x 1,5 stopy redyskonta weksli NBP (min. 3%) Linia: nkz, nmr, nor, ngp ngr, nnt, nbr10, nbr13, nbr14, nbr15 0,25 x 1,5 stopy redyskonta weksli NBP (min. 3%) 1.2 klęskowe z linii nkl-01, nkl-02 1,5% 1) 1) Oprocentowanie wyższe w przypadku braku ubezpieczenia majątku. CZĘŚĆ C. INNE TAB. 1 Zadłużenie przeterminowane Zadłużenie przeterminowane 4-krotność stopy lombardowej NBP *Oprocentowanie kredytu ustala się na okresy 3-miesięczne odpowiadające kwartałom kalendarzowym. Stawka WIBOR 3M obliczona jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania tj. z ostatniego miesiąca poprzedniego kwartału kalendarzowego. 6 6

7 Tabelę oprocentowania produktów bankowych znajdą Państwo także na 7 7

8 Lubań, 2013 rok.

untitled

untitled : 1 12 2 12 3 12 4 12 5 12 6 12 95 1 1 (Mark to Market) ( ) 97 3 31 % 7 12 % 97 96 =( ) =( ) = ( ) 8 12 9 12 0 30 31 90 91180 181 ( ) 0 30 31 90 91180 181 143,200 10 12 11 12 EUR 363 17,443 USD 43,809

Bardziej szczegółowo

1-1配股说明书.PDF

1-1配股说明书.PDF 111 112 113 114 115 116 117 118 119 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142

Bardziej szczegółowo

21 贵 省 黔 东 南 贵 中 共 天 柱 县 委 党 奥 鹏 学 习 中 贵 省 黔 东 南 天 柱 县 凤 城 镇 环 城 0855- 中 共 天 柱 县 委 党 心 [23] 东 路 14 号 32097 22 贵 省 黔 东 南 贵 省 榕 江 县 古 镇 古 中 路 附 一 0855-

21 贵 省 黔 东 南 贵 中 共 天 柱 县 委 党 奥 鹏 学 习 中 贵 省 黔 东 南 天 柱 县 凤 城 镇 环 城 0855- 中 共 天 柱 县 委 党 心 [23] 东 路 14 号 32097 22 贵 省 黔 东 南 贵 省 榕 江 县 古 镇 古 中 路 附 一 0855- 序 号 西 安 交 通 学 现 代 远 程 教 育 奥 鹏 学 习 中 心 授 权 表 省 份 地 市 学 习 中 心 依 托 建 设 单 位 名 称 地 址 电 话 授 权 期 限 授 权 专 1 安 徽 省 安 庆 市 安 徽 安 庆 奥 鹏 学 习 中 心 [1] 安 徽 广 播 电 视 学 安 庆 市 分 安 徽 省 安 庆 市 锡 麟 街 119 号 2 安 徽 省 蚌 埠 市 安 徽 蚌

Bardziej szczegółowo

更 没 有 高 深 的 思 想, 甚 至 说 不 出 一 点 儿 高 级 的 俏 皮 话 他 们 普 遍 认 为, 生 活 中 的 我 和 电 视 里 的 那 个 人 基 本 上 还 算 表 里 如 一, 但 相 比 之 下 少 了 很 多 趣 味 记 得 有 一 个 女 记 者 采 访 我, 半

更 没 有 高 深 的 思 想, 甚 至 说 不 出 一 点 儿 高 级 的 俏 皮 话 他 们 普 遍 认 为, 生 活 中 的 我 和 电 视 里 的 那 个 人 基 本 上 还 算 表 里 如 一, 但 相 比 之 下 少 了 很 多 趣 味 记 得 有 一 个 女 记 者 采 访 我, 半 随 遇 而 安 全 集 作 者 : 孟 非 自 序 直 到 现 在, 我 仍 然 不 能 确 信 究 竟 有 多 少 人 能 看 得 下 去 这 么 平 淡 的 一 本 书 我 既 没 有 到 该 写 自 传 的 岁 数, 更 没 有 可 以 写 自 传 的 资 本, 只 是 因 为 今 年 正 好 无 可 避 免 地 迈 入 不 惑 之 年 的 门 槛, 似 乎 要 做 一 些 稍 微 特 别 点

Bardziej szczegółowo

此 外, 晚 上 可 以 在 海 滩 东 边 的 剧 场 看 印 象 海 南 岛 的 实 景 演 出 1 可 乘 兴 龙 观 光 巴 士 和 共 速 达 巴 士 游 1 2 路 抵 达, 途 经 白 龙 路 海 府 路 滨 海 大 道 ;2 可 乘 坐 40 35 28 29 路 公 交 车 到 达

此 外, 晚 上 可 以 在 海 滩 东 边 的 剧 场 看 印 象 海 南 岛 的 实 景 演 出 1 可 乘 兴 龙 观 光 巴 士 和 共 速 达 巴 士 游 1 2 路 抵 达, 途 经 白 龙 路 海 府 路 滨 海 大 道 ;2 可 乘 坐 40 35 28 29 路 公 交 车 到 达 5 天 四 夜 浪 漫 海 南 旅 游 攻 略 D1 海 口 第 一 天 自 行 乘 坐 交 通 工 具 到 达 美 丽 海 南 海 口 入 住 海 口 金 色 阳 光 温 泉 度 假 酒 店 ( 海 南 金 色 阳 光 泰 得 温 泉 度 假 酒 店 引 位 于 海 口 市 滨 海 大 道, 三 面 均 有 开 阔 的 海 景 面, 可 远 眺 海 口 湾 的 城 市 轮 廓 和 浩 瀚 的 大

Bardziej szczegółowo

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B6C0AE78B0EDAABAC0B8A740B8D65FA7EBA7BAA54EA4E5BEC7ACE3A873C24FA55AA15E2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B6C0AE78B0EDAABAC0B8A740B8D65FA7EBA7BAA54EA4E5BEC7ACE3A873C24FA55AA15E2E646F63> 黃 庭 堅 遷 謫 時 期 的 戲 作 詩 鍾 美 玲 高 苑 科 技 大 學 通 識 教 育 中 心 摘 要 受 北 宋 新 舊 黨 爭 的 影 響, 黃 庭 堅 於 紹 聖 元 年 責 授 涪 州 別 駕 黔 州 安 置, 從 此 展 開 一 連 串 遷 謫 的 命 運, 最 後 卒 於 遷 謫 地 宜 州 考 察 其 遷 謫 時 期 的 詩 歌, 有 許 多 以 戲 字 為 題 的 作 品,

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - F5.docx

Microsoft Word - F5.docx 2 目錄 5A 5A 5A 5A 高慧冰 譚雅樂 余雅瑩 周子慧 劇本... P.4-P.5 奔跑人生... P.6 唐老師... P.7 唐老師... P.8 5B 5B 5B 5B 5B 5B 徐子盈 呂惠雅 黃智昭 熊雪瑩 鍾詠晴 吳博倫 敬愛的人... P.9 偶像... P.10 冬天... P.11 春夏秋冬... P.12 唐老師... P.13 安南讓決策從此變得簡單... P.14

Bardziej szczegółowo

第十号 上市公司关联交易公告

第十号 上市公司关联交易公告 证 券 代 码 :600696 证 券 简 称 : 匹 凸 匹 编 号 : 临 2016-113 匹 凸 匹 金 融 信 息 服 务 ( 上 海 ) 股 份 有 限 公 司 关 于 出 售 匹 凸 匹 金 融 信 息 服 务 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 100% 股 权 暨 关 联 交 易 的 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 不 存 在 任 何 虚 假 记

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - 朗诵诵材.doc

Microsoft Word - 朗诵诵材.doc 2014 年 全 港 春 華 杯 普 通 話 朗 誦 及 拼 音 认 读 大 賽 朗 誦 誦 材 幼 稚 園 K1- 散 文 組 娃 娃 的 夢 花 兒 的 夢, 是 紅 的, 小 樹 的 夢, 是 綠 的, 露 珠 的 夢, 是 圓 的, 娃 娃 的 夢, 是 甜 的 幼 稚 園 K1- 兒 歌 組 小 白 兔 小 白 兔, 白 又 白, 兩 隻 耳 朵 豎 起 來, 愛 吃 蘿 蔔 和 青 菜,

Bardziej szczegółowo

06-07周年報告template.PDF

06-07周年報告template.PDF 06 07 P.2 P.3 () P.4 P.5 () P.6 20062007 6 (55%) 1 (9%) 1 (9%) 1 (9%) 1 (9%) 1 (9%) (P.1,P.2 ) 5 6 6 0.5 0.5 0.5 / 0.5 P.7 P.8 0.5 0.5 2 1 6 5 2 1 6 5 (P.3P.6) 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 P.9 () 4 6 5 6 6

Bardziej szczegółowo

<4D F736F F D20C8CBB8A3D2BDD2A9BCAFCDC5B9C9B7DDB9ABCBBECFEACABDC8A8D2E6B1E4B6AFB1A8B8E6CAE9A3A8CEE4BABAB5B1B4FABFC6BCBCB2FAD2B5BCA

<4D F736F F D20C8CBB8A3D2BDD2A9BCAFCDC5B9C9B7DDB9ABCBBECFEACABDC8A8D2E6B1E4B6AFB1A8B8E6CAE9A3A8CEE4BABAB5B1B4FABFC6BCBCB2FAD2B5BCA 600079 369 369 2015 4 7 15 16 15 16 A 2014 ... 2... 3... 9... 11... 14... 15... 16... 17... 18... 19... 23... 24 1 / / 24.49% / / 2 1 2 369 3 4 5420100000024936 617806826-4 7 8 9 420101178068264 10 369

Bardziej szczegółowo

上海浦~1

上海浦~1 上 海 浦 发 银 行 参 与 高 等 职 业 教 育 人 才 培 养 年 度 报 告 ( ) 一 校 企 合 作 概 况 ( 一 ) 企 业 简 介 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 : 浦 发 银 行 ) 是 1992 年 8 月 28 日 经 中 国 人 民 银 行 批 准 设 立 1993 年 1 月 9 日 开 业 1999 年 在 上 海 证 券

Bardziej szczegółowo

2005 ZHEJIANG ZHONGDA GROUP CO., LTD. 2005 OO - 1 - 2005 2005-2 - 2005 1 ZHEJIANG ZHONGDA GROUP CO.,LTD. ZD 2 600704 3 A A 310003 http://www.zhongda.com zdinc@mail.hz.zj.cn 4 5 A 0571 85777029 0571 85778008

Bardziej szczegółowo

104Q1_CTBC_

104Q1_CTBC_ ( 一 ) 資 產 負 債 表 中 國 信 託 商 業 銀 行 ( 股 ) 公 司 民 國 一 四 年 三 月 三 十 一 日 一 三 年 十 二 月 三 十 一 日 及 三 月 三 十 一 日 單 位 : 新 臺 幣 千 元 資 產 104.3.31 103.12.31 103.3.31 負 債 及 權 益 104.3.31 103.12.31 103.3.31 代 碼 會 計 科 目 金 額 %

Bardziej szczegółowo

(一)公司简介

(一)公司简介 600498 2005 1 2 3 4 1 FIBERHOME TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIES Co.,Ltd 2 A A A 600498 3 88 88 430074 http://www.fiberhome.com.cn info@fiberhome.com.cn 4 5 027-87693885 027-87691704 E-mail info@fiberhome.com.cn

Bardziej szczegółowo

bnbqw.PDF

bnbqw.PDF ZHEJIANG ZHONGDA GROUP CO., LTD. OO 1 2003 2 1 ZHEJIANG ZHONGDA GROUP CO.,LTD. ZD 2 600704 3 A A 310003 http://www.zhongda.com zdinc@mail.hz.zj.cn 4 5 A 057185777029 0571 85155000 2818 057185777050 zhuxh@zhongda.com

Bardziej szczegółowo

2012 A B A B B Dalian Refrigeration Co., Ltd. DRC

2012 A B A B B Dalian Refrigeration Co., Ltd. DRC 2012 2012 1 2 2 2 3 3 4 6 5 8 6 12 7 16 8 24 9 121 1 2012 A 000530 B 200530 A B B Dalian Refrigeration Co., Ltd. DRC 116033 116033 www.daleng.cn 888 888 000530@bingshan.com 2 2012 888 888 0411-86538130

Bardziej szczegółowo

的 最 基 本 原 則 四 心 得 及 感 想 ( 含 個 人 心 得 與 感 想 建 議 等 ) 在 電 商 部 實 習 的 過 程 中, 從 實 習 第 四 天 的 月 會 報 告 無 法 進 入 大 家 簡 述 的 專 案 狀 況, 到 一 個 月 後 自 己 也 能 參 與 案 件 討 論,

的 最 基 本 原 則 四 心 得 及 感 想 ( 含 個 人 心 得 與 感 想 建 議 等 ) 在 電 商 部 實 習 的 過 程 中, 從 實 習 第 四 天 的 月 會 報 告 無 法 進 入 大 家 簡 述 的 專 案 狀 況, 到 一 個 月 後 自 己 也 能 參 與 案 件 討 論, 群 益 證 券 暑 期 實 習 心 得 許 琬 渝 2009 年 暑 假, 在 群 益 證 券 電 子 商 務 部 門 實 習 兩 個 月 的 日 子, 以 下 提 供 一 些 心 得 感 想 : 一 實 習 方 向 及 目 標 電 子 商 務 部 可 以 說 是 群 益 證 券 虛 擬 通 路 的 行 銷 部 門, 包 含 電 子 規 劃 處 研 發 測 試 各 電 子 交 易 系 統 整 合 行

Bardziej szczegółowo

600704 2004 00 2004... 1... 1... 1... 3... 5... 8... 9... 10... 17... 19... 20... 27 1 2004 1 2 3 1 ZHEJIANG ZHONGDA GROUP CO.,LTD. ZD 2 3 A 0571-85777029 0571-85778008 E-mail zhuxh@zhongda.con 4 A A 310003

Bardziej szczegółowo

www.i-enet.com

www.i-enet.com 前 言 建 立 学 生 成 长 日 记, 是 加 强 中 职 学 生 思 想 政 治 教 育 的 新 途 径 旨 在 从 学 生 成 长 过 程 中, 以 挖 掘 他 们 的 心 路 历 程 为 出 发 点, 以 日 记 的 形 式 与 老 师 架 起 一 座 相 互 沟 通 的 桥 梁 使 师 生 之 间 建 立 信 任, 引 导 学 生 正 确 思 维, 传 递 正 能 量 与 现 有 的 德

Bardziej szczegółowo

中邮人寿保险股份有限公司

中邮人寿保险股份有限公司 中 邮 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 2012 年 度 社 会 责 任 报 告 公 司 简 介 中 邮 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 中 邮 保 险 ) 是 由 中 国 邮 政 集 团 公 司 与 各 省 ( 区 市 ) 邮 政 公 司 共 同 出 资 设 立 的 国 有 全 国 性 寿 险 公 司 公 司 于 2009 年 8 月 4 日 由 中 国 保 险

Bardziej szczegółowo

國家圖書館典藏電子全文

國家圖書館典藏電子全文 - 143-1. 2. 1 60 30 1959 8 1998 pp.544~48 - 144-3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ( ) 10. 11. 12. 13. - 145 - -i 2. 13. -i -ii 2 1993 6 pp.46~51 3 1993 pp.69~76 p.552 4 1985 5 pp.257~58 - 146-1. 3. 5. 7. 9. ( ) 11.

Bardziej szczegółowo

2. 这 个 男 人 冷 冰 冰 他 是 她 见 过 的 最 好 看 的 男 人, 没 有 之 一 他 的 眼 瞳 是 有 些 晶 莹 的 墨 黑 色, 却 带 着 一 种 捉 摸 不 透 的 深 意 他 高 挺 鼻 梁 下 的 嘴 唇 边 总 是 带 着 一 抹 弧 度, 可 却 让 人 觉 得

2. 这 个 男 人 冷 冰 冰 他 是 她 见 过 的 最 好 看 的 男 人, 没 有 之 一 他 的 眼 瞳 是 有 些 晶 莹 的 墨 黑 色, 却 带 着 一 种 捉 摸 不 透 的 深 意 他 高 挺 鼻 梁 下 的 嘴 唇 边 总 是 带 着 一 抹 弧 度, 可 却 让 人 觉 得 首 席 霸 爱 : 夫 人 欠 收 拾 / 作 者 : 六 月 抹 茶 1. 偷 拍 被 抓 夜 色 降 临, 朦 胧 的 月 光 给 紫 荆 宾 馆 铺 上 了 一 层 奢 靡 的 素 纱 一 阵 鸣 笛, 八 辆 黑 色 劳 斯 莱 斯 齐 齐 停 在 宾 馆 门 口, 侍 者 立 刻 去 其 中 一 辆 加 长 版 的 劳 斯 莱 斯 旁, 恭 敬 的 打 开 了 车 门 男 人 从 车 里

Bardziej szczegółowo

1-28(长江二号)

1-28(长江二号) 海 航 集 团 官 方 网 站 二 维 码 海 航 集 团 官 方 微 博 二 维 码 海 航 集 团 官 方 微 信 二 维 码 CONTENTS P03-P17 P21-P37 P39-P50 P51-P55 02 03 04 05 06 6 7 13 15 8 14 1 12 9 5 10 2 3 11 17 4 16 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Bardziej szczegółowo

关于印发广东省“互联网+”现代农业行动计划(2016-2018年)的通知

关于印发广东省“互联网+”现代农业行动计划(2016-2018年)的通知 关 于 印 发 广 东 省 互 联 网 + 现 代 农 业 行 动 计 划 (2016-2018 年 ) 的 通 知 各 地 级 以 上 市 ( 顺 德 区 ) 农 业 局, 深 圳 市 经 济 贸 易 和 信 息 化 委, 厅 有 关 处 室 及 事 业 单 位 : 为 加 快 转 变 农 业 发 展 方 式, 打 造 创 新 协 调 绿 色 开 放 共 享 的 现 代 农 业 发 展 新 格 局,

Bardziej szczegółowo

( 总 第 1124 期 ) 浙 江 省 人 民 政 府 主 办 2016 年 7 月 18 日 出 版 目 省 政 府 令 浙 江 省 行 政 执 法 证 件 管 理 办 法 ( 浙 江 省 人 民 政 府 令 第 346 号 ) (3) 省 政 府 办 公 厅 文 件 浙 江 省 人 民 政 府

( 总 第 1124 期 ) 浙 江 省 人 民 政 府 主 办 2016 年 7 月 18 日 出 版 目 省 政 府 令 浙 江 省 行 政 执 法 证 件 管 理 办 法 ( 浙 江 省 人 民 政 府 令 第 346 号 ) (3) 省 政 府 办 公 厅 文 件 浙 江 省 人 民 政 府 ( 总 第 1124 期 ) 浙 江 省 人 民 政 府 主 办 2016 年 7 月 18 日 出 版 目 省 政 府 令 浙 江 省 行 政 执 法 证 件 管 理 办 法 ( 浙 江 省 人 民 政 府 令 第 346 号 ) (3) 省 政 府 办 公 厅 文 件 浙 江 省 人 民 政 府 办 公 厅 转 发 省 总 工 会 等 部 门 关 于 在 全 省 开 展 激 发 职 工 创 业

Bardziej szczegółowo

穨資料題_中三_中五適用__慈禧太后的功過_林麗貞_20

穨資料題_中三_中五適用__慈禧太后的功過_林麗貞_20 ( )...P.1. - (1)-(8).. P.2-P.14 1. (1) (2) (3) (4) (5) (6) 2. (7) -- (8). - (1) (3) P.15-P.17 (1) (2) (3)....P.18-P.22..P.23 1 (1835-1908) 15 ( ) ( ) (1) 3 ( 1997 ) 50. 3 ( 1970 ) 182-183 2 1. 1. 1. 2.

Bardziej szczegółowo

~2~

~2~ 5851 5836 newmops.tse.com.tw www.taipeifubon.com.tw ~2~ ~3~ ~4~ ~1~ 00 0 ~2~ ~3~ 1. 93 12 31 2. ~4~ 1. ~5~ ~6~ ~7~ 2. 92.08.01 91.04.16 90.04.30 90.04.30 90.04.30 89.01.01 90.04.30 90.04.30 91.03.18 ~8~

Bardziej szczegółowo

1957 1976 36 1957 678 1958 1445 1959 524 1960 298 1961 192 1962 149 1963 68 1964 297 1965 591 1966 756 1967 55 1968 5 1969 1972 1973 1113 1974 1129 19

1957 1976 36 1957 678 1958 1445 1959 524 1960 298 1961 192 1962 149 1963 68 1964 297 1965 591 1966 756 1967 55 1968 5 1969 1972 1973 1113 1974 1129 19 1957 1976 1977 8 1992 2 1 9 19 2 119 1977 1957 1976 36 1957 678 1958 1445 1959 524 1960 298 1961 192 1962 149 1963 68 1964 297 1965 591 1966 756 1967 55 1968 5 1969 1972 1973 1113 1974 1129 1975 657 1976

Bardziej szczegółowo

GBJ210 GBJ209,, TJ mm %,

GBJ210 GBJ209,, TJ mm %, 1 - JGJ7190 JGJ7190 1991 7 1 90 694 1987 3 JGJ7190 1 2-1.0.1 1.0.2 1.0.3 1.0.4 1.0.5 1.0.6 1.0.7 2.1.1 2.1.2 2.1.3 GBJ210 GBJ209,, TJ212 2.1.4 10 2.2.1 2.2.2 425 615mm 2.2.3 2.2.4 16%, 2.3.1 2 3-2.3.2

Bardziej szczegółowo

2004年05月28日

2004年05月28日 2015 年 1 月 30 日 2015 年 第 1 期 总 第 48 期 主 责 编 : 戴 益 聪 编 : 方 兴 承 办 部 门 : 法 律 合 规 部 顾 问 机 构 : 德 恒 律 师 事 务 所 栏 目 及 目 录 私 募 基 金 板 块 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 发 布 证 券 期 货 经 营 机 构 资 产 管 理 业 务 登 记 备 案 和 自 律 管 理 办 法

Bardziej szczegółowo

2003半年度报告全文.PDF

2003半年度报告全文.PDF 2003 1 2003 3 4 6 7 9 12 15 46 2 2003 3 2003 4 1 2003 2,959,672,466.66 2,890,379,020.81 2.40 2,209,666,885.03 2,135,093,603.63 3.49 4,391,935,262.63 4,299,107,623.81 2.16 1,680,843,710.36 1,651,656,857.34

Bardziej szczegółowo

2004 2 3 3 5 5 8 11 51 1 SUCCESS INFORMATION INDUSTRY GROUP CO.,LTD. Y-SUCCESS 000517 138 12AF 138 12AF 315040 HTTP://WWW.000517.COM news@000517.com 138 12AF 0574-87730360 0574-87730353 fbb@000517.com

Bardziej szczegółowo

2014年融360中国小微企业“普惠”指数

2014年融360中国小微企业“普惠”指数 2014 年 中 国 小 微 企 业 普 惠 指 数 报 告 出 品 : 融 360 金 融 搜 索 平 台 一 导 语 近 年 来, 小 微 企 业 融 资 难 融 资 成 本 高 问 题 引 起 了 国 务 院 银 监 会 地 方 政 府 等 各 个 层 面 政 府 机 构 的 高 度 关 注 今 年 以 来, 国 务 院 召 开 的 常 务 会 议 提 及 小 微 企 业 的 有 9 次 乊

Bardziej szczegółowo

Chapter 1 選 用 好 的 燜 燒 罐 選 用 好 的 燜 燒 罐 是 做 好 燜 燒 罐 料 理 最 重 要 的 步 驟, 除 了 須 注 意 使 用 的 材 質 是 否 符 合 食 器 使 用 標 準, 也 須 注 意 燜 燒 罐 的 保 溫 效 果, 才 能 安 心 享 用 燜 燒 罐

Chapter 1 選 用 好 的 燜 燒 罐 選 用 好 的 燜 燒 罐 是 做 好 燜 燒 罐 料 理 最 重 要 的 步 驟, 除 了 須 注 意 使 用 的 材 質 是 否 符 合 食 器 使 用 標 準, 也 須 注 意 燜 燒 罐 的 保 溫 效 果, 才 能 安 心 享 用 燜 燒 罐 作 者 序 不 僅 吃 得 好, 瘦 身 成 效 更 好 在 學 校 指 導 學 生 飲 食 控 制 的 時 候, 發 現 外 宿 的 學 生 不 能 自 己 開 伙, 只 能 吃 學 生 餐 廳 或 在 校 外 隨 便 吃 一 般 學 生 餐 廳 提 供 的 自 助 餐, 相 較 於 其 他 餐 點 較 為 天 然 健 康 便 宜, 但 是 學 生 多, 常 常 去 得 晚 了 就 沒 菜 了,

Bardziej szczegółowo

Sec_BTS_leaflet_Jun15_P1-P16_v7_OP.ps, page Normalize_3 ( Sec_BTS_leaflet_Jun15_P1-P16_v7_OP.indd )

Sec_BTS_leaflet_Jun15_P1-P16_v7_OP.ps, page Normalize_3 ( Sec_BTS_leaflet_Jun15_P1-P16_v7_OP.indd ) Sec_BTS_leaflet_Jun15_P1-P16_v7_OP.indd 1 7/4/2015 11:49:01 AM 校 學 優質中 英 通識教材 學生報 S-file * 周一至五不同主題 融會通識 學好中文 周一 周三 通識大全 周二 周五 悅讀中文 周四 通識 中文練習王 學習重點 熱門議題 + 恒常議題 中文專題 緊扣四個範圍 文化 文學 文言 語法 一半通識 一半中文 兩科兼備 融合傳統中華文化及文學

Bardziej szczegółowo

教 师 资 格 考 试 之 面 试 备 考 指 导 中 公 教 育 教 师 考 试 研 究 院

教 师 资 格 考 试 之 面 试 备 考 指 导 中 公 教 育 教 师 考 试 研 究 院 课 程 咨 询 电 话 :0531-86554188 教 师 资 格 考 试 之 面 试 备 考 指 导 中 公 教 育 教 师 考 试 研 究 院 面 试 基 础 知 识 -- 面 试 的 概 念 -- 面 试 的 本 质 -- 面 试 的 形 式 -- 考 试 的 现 状 -- 考 核 的 依 据 过 渡 页 请 思 考 面 试 是 什 么? 面 试 的 概 念 面 试 是 指 特 定 的

Bardziej szczegółowo

6004982003bnbqw.PDF

6004982003bnbqw.PDF 2003 1 3 4 5 9 11 52 2003 8 18 FIBERHOME TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIES Co.,Ltd 600498 88 88 430074 http://www.fiberhome.com.cn info@fiberhome.com.cn 027-87693885 027-87691704 info@fiberhome.com.cn 88

Bardziej szczegółowo

(%) 16,176,621, ,315,085, % 49,497, ,838, % 82,3

(%) 16,176,621, ,315,085, % 49,497, ,838, % 82,3 2012 2012 A 000626 B A B LIANYUNGANG IDEAL GROUP CO.,LTD IDEAL GROUP 222006 222006 6 6 http://www.ideal-group.com.cn idealgroup@ideal-group.com.cn 0518-85153595 0518-85150105 6 1 2012 ruyidongmi@ideal-group.com.cn

Bardziej szczegółowo

nbqw.PDF

nbqw.PDF ... 1... 2... 4... 6... 7... 8... 9...15...16...18...63 2002 ZheJiang GuYueLongShan ShaoXing Wine Co.LTD GYLS 0575-5158435 5176000 0575-5166884 gylszjy@163.com 312000 http://www.shaoxingwine.com.cn hjjt@shaoxingwine.com.cn

Bardziej szczegółowo

天 津 广 场 02 广 场 02 北 京 城 建 N 次 方 商 铺 北 京 城 建 世 华 龙 樾 朝 阳 海 淀 广 场 02 北 京 城 建 海 梓 府 亦 庄 待 定 广 场 02 北 京 城 建 红 木 林 大 兴 广 场 02 北 京 城 建 北 京 密 码 大 兴 45000-500

天 津 广 场 02 广 场 02 北 京 城 建 N 次 方 商 铺 北 京 城 建 世 华 龙 樾 朝 阳 海 淀 广 场 02 北 京 城 建 海 梓 府 亦 庄 待 定 广 场 02 北 京 城 建 红 木 林 大 兴 广 场 02 北 京 城 建 北 京 密 码 大 兴 45000-500 城 市 展 位 号 项 目 名 称 区 位 均 价 / 物 业 类 别 主 力 户 型 优 惠 信 息 开 发 企 业 项 目 地 址 二 居 88-89 房 款 1 万 抵 10 天 通 泰 文 化 数 码 科 技 园 1= 通 泰 国 际 公 馆 亦 庄 三 居 90 万 ; 有 限 新 新 公 馆 新 新 公 馆 40-60 1 号 馆 - 万 通 天 竺 新 新 家 北 京 广 厦 富 城

Bardziej szczegółowo

洪 子 婧 南 方 日 报 实 习 总 结 关 于 南 方 的 梦 想 我 想 如 果 你 们 在 学 校 认 同 了 这 个 行 当 的 价 值 体 系, 并 对 这 个 行 当 的 好 作 品 的 标 准 有 非 常 清 楚 的 认 识 你 就 不 怕 到 任 何 一 个 新 闻 单 位 去 李

洪 子 婧 南 方 日 报 实 习 总 结 关 于 南 方 的 梦 想 我 想 如 果 你 们 在 学 校 认 同 了 这 个 行 当 的 价 值 体 系, 并 对 这 个 行 当 的 好 作 品 的 标 准 有 非 常 清 楚 的 认 识 你 就 不 怕 到 任 何 一 个 新 闻 单 位 去 李 洪 子 婧 专 业 广 播 电 视 新 闻 学 年 级 2005 学 号 200530710018 实 习 单 位 南 方 日 报 地 方 新 闻 中 心 指 导 老 师 张 海 燕 主 要 实 习 事 迹 : 四 川 汶 川 地 震 发 生 之 后, 参 与 拭 干 悲 伤 泪, 奋 起 纾 国 难 专 题 报 道 ; 参 与 南 方 网 组 织 的 南 方 寻 亲 行 动, 整 理 与 发 布

Bardziej szczegółowo

附件10:交通银行太平洋贷记卡章程(现行版).doc

附件10:交通银行太平洋贷记卡章程(现行版).doc 交 通 银 行 太 平 洋 贷 记 卡 章 程 第 一 条 为 满 足 广 大 居 民 和 单 位 消 费 支 付 的 需 求, 向 社 会 各 界 提 供 更 好 的 金 融 服 务, 同 时 为 规 范 发 卡 机 构 和 持 卡 人 之 间 的 基 本 权 利 义 务, 根 据 适 用 的 法 律 法 规 ( 包 括 其 后 的 任 何 修 改 或 替 代, 以 下 简 称 适 用 法 律 ),

Bardziej szczegółowo

华夏大地教育网整专业学员服务使用协议

华夏大地教育网整专业学员服务使用协议 晟 睿 文 致 自 考 VIP 整 专 业 学 员 协 议 书 甲 方 ( 姓 名 ): 性 别 : 出 生 日 期 : 身 份 证 号 码 : 通 信 住 址 : 邮 政 编 码 : 联 系 电 话 : 乙 方 : 北 京 晟 睿 文 致 远 程 学 习 中 心 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 祁 家 豁 子 8 号 健 翔 大 厦 632 室 电 话 :010-68868866 邮 编 :100029

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word _2005_n.doc

Microsoft Word _2005_n.doc 53 260 1994 500 1992 300 2000 5 2004 7 USD54,053,300.00 57.136% USD30,883,894.00 RMB17,500,000.00 98.000% RMB17,203,260.35 RMB13,000,000.00 95.000% RMB20,905,479.92 RMB1,300,000,000.00

Bardziej szczegółowo

11 22 x/m Langmuir x/m C Freundlich 33 x m k k C = 1 2 1+ k C 1 C 1 C = + ( x / m) k k k 1 2 2 x = kc n m 1 44 (ppm) 55 100 (%) 80 60 40 20 0 0 50 100 150 200 (min.) 66 2000 x/m (mg/kg) 1500 1000 500 0

Bardziej szczegółowo

<4D6963726F736F667420576F7264202D20CCECCCC3CFF2D7F3C9EEDBDACDF9D3D22E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20CCECCCC3CFF2D7F3C9EEDBDACDF9D3D22E646F63> 天 堂 向 左, 深 圳 往 右 作 者 : 慕 容 雪 村 真 正 的 文 明 实 质 上 是 一 种 精 神 秩 序, 因 而 其 准 则 并 非 物 质 财 富, 而 是 精 神 洞 见 --------- 题 记 之 一 死 亡 不 是 无 知, 而 是 不 表 态 --------- 题 记 之 二 从 长 天 大 厦 到 太 子 山 庄, 开 车 五 十 分 钟, 坐 公 车 一 个 小

Bardziej szczegółowo

项 目 内 容 单 位 单 价 数 量 总 价 活 动 前 期 志 愿 者 实 地 走 访 及 调 查 湖 南 地 方 食 宿 等 费 用 2012 第 六 期 爱 飞 翔 - 乡 村 教 师 培 训 项 目 财 务 明 细 社 会 现 金 捐 赠 支 出 人 / 天 2 人 *20 天 4,113

项 目 内 容 单 位 单 价 数 量 总 价 活 动 前 期 志 愿 者 实 地 走 访 及 调 查 湖 南 地 方 食 宿 等 费 用 2012 第 六 期 爱 飞 翔 - 乡 村 教 师 培 训 项 目 财 务 明 细 社 会 现 金 捐 赠 支 出 人 / 天 2 人 *20 天 4,113 2012 第 六 期 爱 飞 翔 - 乡 村 教 师 培 训 项 目 支 出 总 表 项 目 内 容 项 目 支 出 占 总 支 出 比 重 社 会 物 资 及 服 务 捐 占 社 会 物 资 及 服 务 社 会 现 金 捐 赠 占 社 会 现 金 捐 赠 支 出 捐 赠 支 出 比 重 支 出 赠 支 出 比 重 食 宿 费 用 206,177.50 8.74% 193,554.50 9.56%

Bardziej szczegółowo

HZ3.nps

HZ3.nps 第 3 单 元 会 展 策 划 学 习 目 标 了 解 会 议 策 划 展 览 策 划 开 幕 式 策 划 和 新 闻 发 布 会 策 划 的 常 用 方 法 和 基 本 内 容 ; 能 独 立 撰 写 小 型 会 展 策 划 方 案 知 识 点 会 议 纪 要 ; 展 场 和 会 场 设 计 ; 开 幕 式 ; 新 闻 发 布 会 能 力 点 安 排 会 议 议 程 ; 策 划 开 幕 式 ; 组

Bardziej szczegółowo

内容简介

内容简介 内 容 简 介 世 间 关 于 西 藏 的 书 多 矣, 但 大 都 逃 不 开 两 种 局 限 : 一 是 立 场 的 局 限, 但 凡 涉 及 西 藏 的 历 史 和 政 治, 不 是 站 在 达 赖 一 边, 就 是 站 在 北 京 一 边, 界 线 分 明, 彼 此 阐 述 的 事 实 和 解 释 也 相 互 对 立 这 种 有 先 决 立 场 的 情 况, 不 仅 会 令 人 对 其 观

Bardziej szczegółowo

理财投资

理财投资 第 一 阶 段 : 您 了 解 了 吗?... 2 1. 银 行 理 财 产 品 与 储 蓄 的 区 别... 2 流 动 性... 3 风 险... 3 收 益... 3 税 收 规 定... 3 办 理 流 程... 4 2. 理 解 收 益 率... 5 预 期 收 益 率 最 高 收 益 率 与 实 际 收 益 率... 5 年 化 收 益 率 累 计 收 益 率 等... 5 3. 银 行

Bardziej szczegółowo

06-5_119-135_横組-唐.indd

06-5_119-135_横組-唐.indd 119 以 吉 田 松 阴 的 东 坡 策 批 评 为 中 心 北 京 大 学 历 史 系 唐 利 国 吉 田 松 阴 是 日 本 幕 末 时 期 倒 幕 志 士 的 著 名 先 驱 他 是 长 州 藩 的 兵 学 师 范 ( 教 官 ), 其 门 下 涌 现 了 久 坂 玄 瑞, 高 杉 晋 作, 木 户 孝 允, 伊 藤 博 文, 山 县 有 朋 等 倒 幕 维 新 运 动 的 重 要 领 导

Bardziej szczegółowo

宁波华翔电子股份有限公司

宁波华翔电子股份有限公司 ..2..3..5..9..10.16.19.62 1 2 Ningbo Huaxiang Electronic Co., Ltd. Ningbo Huaxiang 002048 1160 200001 Http://www.nbhx.com.cn hxtzb@nbhx.com.cn 1160 021-68948127 021-68942260 hxtzb@nbhx.com.cn Http://www.cninfo.com.cn

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - 1-1《國文》試題評析.doc

Microsoft Word - 1-1《國文》試題評析.doc 國 文 試 題 評 析 王 冕 老 師 一 形 式 範 疇 : 序 別 類 別 題 數 配 分 備 註 字 字 音 2 4 形 聲 偏 旁 外 來 語 音 譯 詞 字 形 1 2 六 書 ( 會 意 ) 一 測 字 義 3 6 同 字 異 義 通 同 字 驗 成 語 3 6 字 形 改 錯 文 義 運 用 二 修 辭 6 12 對 偶 轉 品 鑲 嵌 ( 增 字 ) 借 代 ( 年 齡 ) 設 問

Bardziej szczegółowo

Book1

Book1 經 辦 網 點 名 稱 網 點 位 址 第 一 支 行 營 業 室 廣 東 省 廣 州 市 越 秀 區 沿 江 中 路 193 號 第 二 支 行 營 業 室 廣 東 省 廣 州 市 沿 江 西 路 145 號 吉 祥 支 行 廣 東 省 廣 州 市 東 風 中 路 313 號 荔 灣 支 行 營 業 室 廣 東 省 廣 州 市 荔 灣 區 南 岸 路 63 號 三 樓 北 京 路 支 行 營 業

Bardziej szczegółowo

的 ( 四 ) 非 法 集 资 有 哪 些 主 要 表 现 形 式? 非 法 集 资 活 动 涉 及 内 容 广 泛, 表 现 形 式 多 样, 主 要 有 以 下 几 种 : 1 不 具 有 房 产 销 售 的 真 实 内 容 或 者 不 以 房 产 销 售 为 主 要 目 的, 以 返 本 销

的 ( 四 ) 非 法 集 资 有 哪 些 主 要 表 现 形 式? 非 法 集 资 活 动 涉 及 内 容 广 泛, 表 现 形 式 多 样, 主 要 有 以 下 几 种 : 1 不 具 有 房 产 销 售 的 真 实 内 容 或 者 不 以 房 产 销 售 为 主 要 目 的, 以 返 本 销 非 法 集 资 基 础 知 识 及 案 例 一 如 何 识 别 非 法 集 资 ( 一 ) 什 么 是 非 法 集 资? 根 据 最 高 人 民 法 院 关 于 审 理 非 法 集 资 刑 事 案 件 具 体 应 用 法 律 若 干 问 题 的 解 释, 非 法 集 资 是 违 反 国 家 金 融 管 理 法 律 规 定, 向 社 会 公 众 ( 包 括 单 位 和 个 人 ) 吸 收 资 金 的

Bardziej szczegółowo

国盛证券投资报告

国盛证券投资报告 主 题 策 略 研 究 地 方 国 企 改 革 : 改 革 春 风 吹 投 资 正 当 时 ( 下 ) 2016 年 4 月 8 日 第 6 期 核 心 观 点 : 我 们 在 上 期 的 报 告 中 为 投 资 者 阐 述 了 地 方 国 企 改 革 的 投 资 逻 辑 以 及 五 大 区 域 板 块 中 泛 长 三 角 地 区 和 泛 珠 三 角 地 区 重 点 关 注 的 相 关 上 市 公

Bardziej szczegółowo

海 運 港 口 物 流 與 商 港 自 由 貿 易 港 區 發 展 策 略 之 規 劃 及 研 析 國 際 公 約 之 蒐 集 研 析 編 冊 管 理 及 國 內 法 制 化 作 業 海 運 國 際 合 作 事 務 之 研 析 及 我 國 海 運 業 者 參 與 國 際 合 作 事 務 之 輔 導

海 運 港 口 物 流 與 商 港 自 由 貿 易 港 區 發 展 策 略 之 規 劃 及 研 析 國 際 公 約 之 蒐 集 研 析 編 冊 管 理 及 國 內 法 制 化 作 業 海 運 國 際 合 作 事 務 之 研 析 及 我 國 海 運 業 者 參 與 國 際 合 作 事 務 之 輔 導 類 科 : 交 通 行 政 科 目 : 交 通 行 政 概 要 101 公 務 人 員 普 通 考 試 試 題 汪 博 老 師 解 題 一 請 簡 述 交 通 部 航 港 局 之 組 織 架 構 及 業 務 職 掌? 交 通 部 航 港 局 及 臺 灣 港 務 股 份 有 限 公 司 成 立, 這 是 我 國 航 港 體 制 改 革 的 重 要 里 程 碑 ; 本 次 改 制 主 要 經 參 考 海

Bardziej szczegółowo

厦门创兴科技股份有限公司

厦门创兴科技股份有限公司 600130 2005 2005... 1... 1... 3... 4... 4... 7 (... 9... 16 1 2005 1 2 3 4 1 NINGBO BIRD Co.,Ltd. BIRD 2 A A A 600130 3 999 588 315500 http://www.chinabird.com cbird@public.cnptt.zj.cn 4 5 0574-88918855

Bardziej szczegółowo

厦门创兴科技股份有限公司

厦门创兴科技股份有限公司 2004 600059 2004 0 2004... 1... 1... 2... 4... 7... 11... 13... 14... 21... 22... 25... 66 1 2004 1 2 3 4 1 ZheJiang GuYueLongShan ShaoXing Wine Co.LTD GYLS 2 3 0575-5158435 5176000 0575-5166884 E-mail

Bardziej szczegółowo

每 笔 1 万 元 以 下 ( 含 1 万 元 ) 手 续 费 RMB5 元 1 万 -10 万 元 ( 含 10 万 元 ) 手 续 费 RMB10 元 6 对 公 跨 行 柜 台 转 账 汇 款 10 万 -50 万 元 ( 含 50 万 元 ) 50 万 -100 万 元 ( 含 100 万

每 笔 1 万 元 以 下 ( 含 1 万 元 ) 手 续 费 RMB5 元 1 万 -10 万 元 ( 含 10 万 元 ) 手 续 费 RMB10 元 6 对 公 跨 行 柜 台 转 账 汇 款 10 万 -50 万 元 ( 含 50 万 元 ) 50 万 -100 万 元 ( 含 100 万 本 行 可 根 据 市 场 情 况 不 时 酌 情 或 按 法 律 法 规 和 / 或 有 关 政 府 部 门 规 定 修 改 本 服 收 费 标 准 所 载 之 收 费 账 户 和 服 条 款 具 体 修 改 以 本 行 官 方 网 站 及 各 分 行 的 公 告 为 准, 敬 请 留 意 本 服 收 费 标 准 所 载 之 收 费 并 不 包 括 其 他 机 构 ( 包 括 但 不 限 于, 东

Bardziej szczegółowo

注会:2015考试全攻略

注会:2015考试全攻略 司 考 :2015 考 试 全 攻 略 指 南 针 小 编 整 理 了 有 关 司 考 备 考 的 六 大 问 题, 并 在 此 为 各 位 解 答, 供 大 家 参 考, 希 望 能 够 帮 助 到 大 家 一 何 时 开 始 准 备 2015 年 司 法 考 试 二 报 考 科 目 组 合 三 关 于 学 习 资 源 的 选 择 四 学 习 方 法 五 如 何 执 行 学 习 计 划 六 备 考

Bardziej szczegółowo

特訊

特訊 特 訊 校 長 的 話 勤 力 用 心 拓 展 人 生 馬 玉 娟 校 長 有 一 句 話 我 終 身 牢 記, 那 就 是 一 生 之 計 在 於 勤, 這 是 家 父 家 母 做 人 處 事 的 態 度 家 父 離 世 多 年, 然 而, 我 對 他 的 印 象 一 點 也 沒 有 忘 記, 他 說 話 不 多, 為 人 安 靜, 在 五 金 工 廠 工 作, 一 生 勤 勤 懇 懇, 為 家

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - 課程發展委員會(選版本).doc

Microsoft Word - 課程發展委員會(選版本).doc 104 1 花 蓮 縣 富 里 鄉 富 里 國 民 小 學 103 度 第 二 學 期 程 發 展 委 員 會 會 議 紀 錄 會 議 時 間 :104 年 5 月 21 日 ( 三 ) 下 午 1:30 會 議 地 點 : 校 會 議 室 討 論 事 項 : 案 由 : 討 論 104 度 審 定 教 科 書 選 用 ( ) 實 施 年 級 之 領 域 教 科 書 選 用 覽 表 紅 色 字 體

Bardziej szczegółowo

Ps22Pdf

Ps22Pdf , 90, 6000 t, 1333 ha,, 500 600 t,, 131.3 ha,,,,,,,,,, ,, 9 10, 11 12, 3 4,,,,, 0.067ha 500 1000kg,, 0.067ha 2000 3000kg, 4000 5000kg,,,,,,,,,,,,,,,, ,, ( ),,,,, : 1.,,,,,,,,,,,,, 2., 11, 23 31 , 7, 37,,,

Bardziej szczegółowo

標 題 : 偵 破 陳 為 首 之 比 特 幣 洗 錢 中 心 案 副 標 題 : 偵 破 陳 為 首 之 比 特 幣 洗 錢 中 心 案 發 布 時 間 :2016/5/10 下 午 04:28:18 104 年 6 月 起 陳 為 首 偽 造 銀 聯 卡 提 領 贓 款 車 手 集 團, 分 別

標 題 : 偵 破 陳 為 首 之 比 特 幣 洗 錢 中 心 案 副 標 題 : 偵 破 陳 為 首 之 比 特 幣 洗 錢 中 心 案 發 布 時 間 :2016/5/10 下 午 04:28:18 104 年 6 月 起 陳 為 首 偽 造 銀 聯 卡 提 領 贓 款 車 手 集 團, 分 別 165 反 詐 騙 新 聞 快 訊 標 題 : 比 特 幣 交 易 所 假 藉 駭 客 入 侵, 詐 騙 客 戶 比 特 幣 案 副 標 題 : 比 特 幣 交 易 所 假 藉 駭 客 入 侵, 詐 騙 客 戶 比 特 幣 案 發 布 時 間 :2016/5/13 下 午 05:29:24 比 特 股 份 有 限 公 司 董 事 長 何 涉 嫌 於 104 年 1 月 間 掏 空 公 司 資 產 及

Bardziej szczegółowo

资源共享

资源共享 Standard for testing of engineering quality of glass curtain walls JGJ/T 139-2001 J 139-2001 2 0 0 1 1 37 Standard for testing of engineering quality of glass curtain walls JGJ/T 139-2001 2002 3 1 2001

Bardziej szczegółowo

--------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- 010203 040506 070809 10 --------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

2005年中报全文.doc

2005年中报全文.doc 1 http://www.cninfo.com.cn 7 4400001004073 1,953,303,349.81 1,873,729,437.34 4.25% 2,574,850,759.18 2,580,512,021.70-0.22% 3,215,606,761.69 3,220,917,905.83-0.16% 599,312,283.40 598,743,363.09 0.10% 1.0411

Bardziej szczegółowo

中国人民财产保险股份有限公司

中国人民财产保险股份有限公司 中 国 人 民 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 一 企 业 简 介 中 国 人 民 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 人 保 财 险 ) 是 中 央 国 家 机 关 京 内 京 外 车 辆 保 险 的 双 定 点 企 业 人 保 财 险 公 司 于 2003 年 7 月 由 中 国 人 民 保 险 集 团 公 司 发 起 设 立, 是 目 前 中 国 内 地 最 大

Bardziej szczegółowo

本 期 导 读 全 球 主 要 货 币 对 一 周 走 势 2 英 退 欧 冲 击 余 波 未 了, 美 联 储 今 年 升 息 无 望 3 下 周 重 要 经 济 数 据 和 事 件 一 览 4 一 周 汇 市 重 要 消 息 盘 点 5 重 要 经 济 数 据 回 顾 6 全 球 主 要 货 币

本 期 导 读 全 球 主 要 货 币 对 一 周 走 势 2 英 退 欧 冲 击 余 波 未 了, 美 联 储 今 年 升 息 无 望 3 下 周 重 要 经 济 数 据 和 事 件 一 览 4 一 周 汇 市 重 要 消 息 盘 点 5 重 要 经 济 数 据 回 顾 6 全 球 主 要 货 币 前 言 英 国 公 投 脱 欧 引 发 的 金 融 余 震 一 波 接 一 波 最 新 一 波 反 映 在 英 国 商 业 地 产 市 场 上 多 家 英 国 地 产 基 金 暂 停 交 易, 引 发 恐 慌 再 度 来 袭, 英 镑 一 举 跌 破 1.28 美 元, 创 1985 年 以 来 新 低 美 联 储 决 策 亦 受 影 响, 其 6 月 政 策 会 议 记 录 暗 示, 将 会 维

Bardziej szczegółowo

untitled

untitled 年 陸 行 利 率 利 率 不 利 利 年 契 利 度 利 亮 年 利 歷 年 錄 年 度 契 益 不 益 年 度 年 度 年 度 年 金 類 力 老 利 年 度 老 利 老 了 率 行 行 流 行 度 不 略 略 路 利 率 累 力 療 療 路 略 路 略 略 度 率 理 流 略 行 行 流 行 率 降 例 行 度 行 略 度 不 理 度 理 理 理 年 契 不 隸 金 來 益 來 路 略 益 降

Bardziej szczegółowo

公关口语

公关口语 # # $##$%& ()*+&$,&,-#.&,&$-$,/ % % % % #% $%0+.%1 0 2 &##3.1.-- # &.###1&( 1 #444567898:;3$1###.#$$1&&&.3 # # # # #&$&::?+3#::..3 ###$&. # ()*+&$,&,-#.&,&$-$,/@(3$3 #.%- #1/+ ###$&. #1+%$#

Bardziej szczegółowo

2002 2002 ( ) 1 2002 3 3 4 5 6 8 8 9 13 14 15 44 2 2002 1 Dalian Refrigeration CO., LTD. DRC 2 3 0086-411-6653081-8100 0086-411-6641470 0086-411-6653081-8130 0086-411-6654530 888 4 888 116033 http://www.bingshan.com

Bardziej szczegółowo

幻灯片 1

幻灯片 1 常用食物的性能 功效及药膳 食物疗法 是利用食物进行防病治病 或促进病体康复 是以食品的形式来具体 应用 它既不同于药物疗法 也与普通的 膳食有很大的差别 就是通过辨证 结合体质 有目的用食物或药物的性能和功效来调整 身体阴阳 达到保健强身目的 一 食物疗法与药物疗法的关系 食物疗法和药物疗法有很大的不同 食物治 病最显著的特点之一 就是 有病治病 无病强身 对人体基本上无毒副作用 也就是说 利用食

Bardziej szczegółowo

~fk7pppa4pt1q28t48X0L55W2Z2G2h;

~fk7pppa4pt1q28t48X0L55W2Z2G2h; 依 據 102 年 4 月 30 日 金 管 銀 法 字 第 10210002550 號 公 開 發 行 銀 行 財 務 報 告 編 製 準 則 第 二 十 九 條 之 一 規 定, 本 行 應 按 季 於 網 站 公 布 以 下 重 要 財 務 業 務 資 訊 格 式 一 資 產 負 債 表 花 旗 ( 台 灣 ) 商 業 銀 行 股 份 有 限 公 司 資 產 負 債 表 中 華 民 國 103

Bardziej szczegółowo

,493, ,834, % 69,217, ,630, % 62,573, ,760, % 60,982, ,894, % /

,493, ,834, % 69,217, ,630, % 62,573, ,760, % 60,982, ,894, % / 2009 2009 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 000530 200530 888 888 0411-86538130 0411-86654530 0411-86641470 0411-86654530 000530@bingshan.com 000530@bingshan.com 2.2 2.2.1 2,703,598,218.48 2,719,626,555.64-0.59% 1,673,292,453.58

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - 第18屆第7次定期會議事錄981019-1104-修正本.doc

Microsoft Word - 第18屆第7次定期會議事錄981019-1104-修正本.doc 中 華 民 國 九 十 八 年 十 月 十 九 日 羅 東 鎮 民 代 表 會 第 十 八 屆 第 七 次 定 期 會 議 事 錄 宜 蘭 縣 羅 東 鎮 民 代 表 會 編 印 會 議 日 期 :98 年 10 月 19 日 至 11 月 4 日 前 言 一 本 刊 係 依 據 本 會 第 十 八 屆 第 七 次 定 期 會 會 議 紀 錄 編 輯 而 成 二 內 容 按 其 會 議 性 質 區

Bardziej szczegółowo

運輸署駕駛考試組

運輸署駕駛考試組 駕 駛 事 務 組 的 士 筆 試 指 引 注 意 此 小 冊 子 乃 用 作 參 考 用 途, 並 無 任 何 法 律 效 力, 運 輸 署 駕 駛 事 務 組 可 據 實 際 情 況 或 需 要, 作 出 修 改, 而 不 另 行 通 知 的 士 筆 試 指 引 目 錄 : 頁 數 (1) 簡 介 2 (2) 考 試 基 本 要 求 及 評 核 準 則 2-3 (3) 考 試 範 圍 及 參 考

Bardziej szczegółowo

女性健美保健(中).doc

女性健美保健(中).doc ...1...4... 11...12...13...15 3...16...19 6...22 10...25...29...32 31...33...40...45...48...50...55 10...58 I ...61...63...64...67...69...72...76 30...77...81...86 D...92...94 4...95... 102 10... 104 PP

Bardziej szczegółowo

<4D6963726F736F667420576F7264202D20312D3520D6F7B0ECC8AFC9CCCDC6BCF6B1A8B8E62E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20312D3520D6F7B0ECC8AFC9CCCDC6BCF6B1A8B8E62E646F63> 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 关 于 推 荐 佛 山 市 盈 博 莱 科 技 股 份 有 限 公 司 股 票 进 入 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 并 公 开 转 让 的 推 荐 报 告 二 零 一 六 年 五 月 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 关 于 推 荐 佛 山 市 盈 博 莱 科 技 股 份 有 限 公 司 股 票 进 入 全 国 中 小 企 业

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - ???????.doc

Microsoft Word - ???????.doc al_zhang@citiz.net 0 / / 1. 2. 3. 4. 5. g b p 100 ) 1 2 3 5 6 2. 7 8 7 2. 9 1. 2. - 1 - - 2 3 - 1 2 - ) 6 2. 7 12 8 7 2. 9 1. 2. - 1 - - 2 3 - 1 2 - 4 - - - - - - n n 5 - - - - - - - - 6 - 5

Bardziej szczegółowo

目 录 内 容 摘 要...1 第 一 部 分 区 域 金 融 运 行 情 况... 3 一 各 地 区 银 行 业... 3 二 各 地 区 证 券 业... 12 三 各 地 区 保 险 业... 13 四 资 金 流 向 和 融 资 结 构... 15 五 金 融 改 革 创 新... 17

目 录 内 容 摘 要...1 第 一 部 分 区 域 金 融 运 行 情 况... 3 一 各 地 区 银 行 业... 3 二 各 地 区 证 券 业... 12 三 各 地 区 保 险 业... 13 四 资 金 流 向 和 融 资 结 构... 15 五 金 融 改 革 创 新... 17 2014 年 中 国 区 域 金 融 运 行 报 告 中 国 人 民 银 行 货 币 政 策 分 析 小 组 2015 年 7 月 3 日 目 录 内 容 摘 要...1 第 一 部 分 区 域 金 融 运 行 情 况... 3 一 各 地 区 银 行 业... 3 二 各 地 区 证 券 业... 12 三 各 地 区 保 险 业... 13 四 资 金 流 向 和 融 资 结 构... 15 五

Bardziej szczegółowo

壹 各 信 託 共 通 適 用 條 款 ( 特 定 金 錢 信 託 投 資 國 內 外 有 價 證 券 信 託 契 約 ) 九 其 他 特 別 約 定 2. 除 本 行 另 有 規 定 外, 受 託 人 得 訂 定 或 修 正 各 該 信 託 業 務 之 相 關 作 業 規 則, 並 置 於 受 託

壹 各 信 託 共 通 適 用 條 款 ( 特 定 金 錢 信 託 投 資 國 內 外 有 價 證 券 信 託 契 約 ) 九 其 他 特 別 約 定 2. 除 本 行 另 有 規 定 外, 受 託 人 得 訂 定 或 修 正 各 該 信 託 業 務 之 相 關 作 業 規 則, 並 置 於 受 託 開 戶 總 約 定 書 增 補 合 約 2015 年 8 月 3 日 生 效 開 戶 總 約 定 書 增 補 合 約 2015-4 版 本 增 補 合 約 為 開 戶 總 約 定 書 之 相 關 條 文 之 修 訂, 自 生 效 日 後 以 本 開 戶 總 約 定 書 增 補 合 約 為 適 用 條 款 異 動 前 開 戶 總 約 定 書 前 言 : 本 約 定 書 之 審 閱 期 間 為 七 日,

Bardziej szczegółowo

(Microsoft Word - 1012-2\256\325\260\310\267|\304\263\254\366\277\375.doc)

(Microsoft Word - 1012-2\256\325\260\310\267|\304\263\254\366\277\375.doc) 國 立 屏 北 高 級 中 學 101 學 年 度 第 2 學 期 第 2 次 校 務 會 議 紀 錄 壹 會 議 名 稱 :101 學 年 度 第 2 學 期 第 2 次 校 務 會 議 貳 時 間 :102 年 6 月 28 日 ( 星 期 五 ) 下 午 13 時 10 分 參 地 點 : 本 校 圖 書 館 四 樓 視 聽 會 議 室 肆 出 列 席 人 員 : 詳 如 簽 到 簿 伍 主

Bardziej szczegółowo

Application Form for Operating

Application Form for Operating 沙 田 大 會 堂 開 放 舞 台 沙 田 大 會 堂 的 戶 外 廣 場 開 放 特 定 免 費 表 演 區, 提 供 公 共 空 間 予 表 演 者 一 展 才 華, 讓 市 民 寫 意 舒 適 地 近 距 離 欣 賞 表 演 藝 術, 豐 富 社 區 文 化 氣 息 計 劃 詳 情 及 申 請 表 於 沙 田 大 會 堂 備 索, 亦 可 於 沙 田 大 會 堂 網 頁 下 載 計 劃 內 容

Bardziej szczegółowo

瘋 繩 綁 -- 我 的 鞋 帶 不 鬆 綁 一 摘 要 鞋 帶 的 綁 法 很 多 種, 我 們 平 常 並 不 在 意, 但 是 掉 鞋 帶 這 件 小 事 卻 常 常 影 響 到 我 們, 除 了 浪 費 時 間, 還 會 造 成 運 動 阻 礙, 甚 至 危 害 安 全 所 以, 我 們 決

瘋 繩 綁 -- 我 的 鞋 帶 不 鬆 綁 一 摘 要 鞋 帶 的 綁 法 很 多 種, 我 們 平 常 並 不 在 意, 但 是 掉 鞋 帶 這 件 小 事 卻 常 常 影 響 到 我 們, 除 了 浪 費 時 間, 還 會 造 成 運 動 阻 礙, 甚 至 危 害 安 全 所 以, 我 們 決 中 華 民 國 第 四 十 八 屆 中 小 學 科 學 展 覽 會 作 品 說 明 書 國 小 組 生 活 與 應 用 科 學 科 佳 作 080822 瘋 繩 綁 -- 我 的 鞋 帶 不 鬆 綁 學 校 名 稱 : 臺 北 縣 樹 林 市 三 多 國 民 小 學 作 者 : 指 導 老 師 : 小 六 林 家 羽 小 六 陳 聖 斌 胡 世 銘 許 志 文 小 六 王 彥 蘋 小 五 黃 紹 誠

Bardziej szczegółowo

淘米弹弹堂体验服 360弹弹堂微博礼包 360弹弹堂新手卡开心网 现状

淘米弹弹堂体验服 360弹弹堂微博礼包 360弹弹堂新手卡开心网 现状 淘 米 弹 弹 堂 体 验 服 360 弹 弹 堂 微 博 礼 包 360 弹 弹 堂 新 手 卡 开 心 网 状 www.175kx.com http://www.175kx.com 淘 米 弹 弹 堂 体 验 服 360 弹 弹 堂 微 博 礼 包 360 弹 弹 堂 新 手 卡 开 心 网 现 状 直 到 2013 年 底 才 终 于 看 到 曙 光 开 心 网 创 始 人 宣 布 辞 职 开

Bardziej szczegółowo

欢 听 课 件, 课 件 可 以 听, 我 认 为 最 多 听 两 三 遍, 听 多 也 无 用, 帮 助 不 了 记 忆 的 在 看 图 集 和 条 文 解 释 完 成 后 接 着 看 综 合 能 力 的 第 二 篇, 然 后 接 着 看 案 例 书 的 建 筑 防 火 案 例, 这 样 结 合

欢 听 课 件, 课 件 可 以 听, 我 认 为 最 多 听 两 三 遍, 听 多 也 无 用, 帮 助 不 了 记 忆 的 在 看 图 集 和 条 文 解 释 完 成 后 接 着 看 综 合 能 力 的 第 二 篇, 然 后 接 着 看 案 例 书 的 建 筑 防 火 案 例, 这 样 结 合 2016 年 注 册 消 防 工 程 师 备 考 指 南 2015 年 考 试 总 结 篇 2015 年 一 级 消 防 考 试 刚 结 束 大 家 都 开 始 准 备 16 年 的 消 防 学 习 2015 年 消 防 的 考 试 难 度 出 乎 意 料 我 作 为 2014 年 通 过 一 级 市 政 和 参 加 2015 年 一 级 消 防 两 种 执 业 资 格 考 试 的 亲 历 者, 两

Bardziej szczegółowo

番禺會所華仁小學

番禺會所華仁小學 番 禺 會 所 華 仁 小 學 2010-11 年 度 健 康 校 園 政 策 本 校 一 向 注 重 培 育 學 生 全 人 發 展, 包 括 學 生 的 生 理 和 心 理 健 康 ; 除 了 全 面 發 展 學 生 的 多 元 智 能, 激 發 學 生 探 究 知 識 的 興 趣 和 終 身 學 習 的 態 度 外, 更 着 重 協 助 他 們 建 立 正 面 的 人 生 觀 價 值 觀 和

Bardziej szczegółowo

项 次 标 题 / 来 源 内 容 摘 要 / 说 明 9 南 京 江 北 新 区 启 动 建 从 今 年 到 2017 年, 南 京 确 定 了 近 期 实 施 工 程, 有 序 推 进 区 域 城 市 化 设 宁 镇 扬 拟 开 通 城 际 根 据 关 于 科 学 有 序 推 进 区 域 城 市

项 次 标 题 / 来 源 内 容 摘 要 / 说 明 9 南 京 江 北 新 区 启 动 建 从 今 年 到 2017 年, 南 京 确 定 了 近 期 实 施 工 程, 有 序 推 进 区 域 城 市 化 设 宁 镇 扬 拟 开 通 城 际 根 据 关 于 科 学 有 序 推 进 区 域 城 市 南 京 新 闻 摘 要 2014.7.5-2014.7.11 一 社 会 / 文 化 类 : 项 次 标 题 / 来 源 内 容 摘 要 / 说 明 1 7 月 12 日 零 点 起 坐 飞 机 要 到 7 月 12 日 零 点 起, 南 京 禄 口 国 际 机 场 ( 以 下 简 称 禄 口 机 场 )T2 航 T2 航 站 楼 禄 口 机 场 新 跑 站 楼 新 跑 道 以 及 停 车 楼 将

Bardziej szczegółowo

2011试题选编-1.TPF

2011试题选编-1.TPF 县 ( 市 区 ) 学 校 班 级 姓 名 一 填 空 题 ( 每 题 6 分, 共 60 分 ) 1. 今 年 是 我 国 著 名 数 学 家 诞 辰 100 周 年 ( 请 从 苏 步 青 华 罗 庚 陈 景 润 中 选 一 )( 参 考 第 1068 期 小 学 生 数 学 报 ) 2. 计 算 : 2010+2009 2011 2009+2008 2010 2010 2011 1 2009

Bardziej szczegółowo

10 p p p p p p p pp

10 p p p p p p p pp 2012 4 234 THE NORTHERN FORUM No. 4 2012 Total No. 234 999078 I206 A 1000-3541 2012 04-0001 - 15 1 p. 2482 2 p. 48 3 p. 1306 2012-05 - 18 1 10 p. 1008 4 p. 544 5 p. 280 11 p. 1339 6 p. 897 11 p. 731 7

Bardziej szczegółowo

2004 ( ) 1 2 2 3 3 5 6 2004 1 Dalian Refrigeration Co., Ltd. DRC 2 B 000530 200530 3 888 116033 http://www.daleng.cn dlzqb@bingshan.com 4 5 0086-411-86538100 0086-411-86641470 bingzhen@bingshan.com 0086-411-86538130

Bardziej szczegółowo

誰 的 債 券 利 率 下 行 最 多? 一 方 面, 不 同 行 業 債 券 融 資 結 構 存 差 異 ; 另 一 方 面, 不 同 行 業 受 益 於 不 同 債 券 品 種 收 益 率 的 下 行 綜 合 而 言, 紡 織 服 裝 食 品 飲 料 行 業 受 益 較 大, 其 中 紡 織 服

誰 的 債 券 利 率 下 行 最 多? 一 方 面, 不 同 行 業 債 券 融 資 結 構 存 差 異 ; 另 一 方 面, 不 同 行 業 受 益 於 不 同 債 券 品 種 收 益 率 的 下 行 綜 合 而 言, 紡 織 服 裝 食 品 飲 料 行 業 受 益 較 大, 其 中 紡 織 服 2015 年 12 月 16 日 宏 觀 經 濟 尋 找 高 負 債 風 險 下 的 幸 運 兒 融 資 成 本 節 約 的 分 行 業 測 算 負 債 有 多 大? 非 金 融 上 市 企 業 總 負 債 約 23 萬 億, 有 息 負 債 達 10.5 萬 億 有 息 負 債 增 長 腳 步 雖 已 放 緩, 但 有 息 負 債 率 居 高 不 下,12 年 至 今 維 持 在 近 30% 的

Bardziej szczegółowo

大标题-36号华文细黑,加粗

大标题-36号华文细黑,加粗 2016 年 4 月 18 日 -4 月 24 日 重 庆 房 地 产 市 场 周 报 克 而 瑞 重 庆 机 构 2016 年 4 月 25 日 此 报 告 仅 供 客 户 内 部 使 用, 未 经 中 国 房 地 产 信 息 集 团 克 而 瑞 ( 中 国 ) 信 息 技 术 有 限 公 司 的 书 面 许 可, 其 它 任 何 机 构 和 个 人 不 得 擅 自 传 阅 引 用 或 复 制 绝

Bardziej szczegółowo

黑 龙 江 省 哈 尔 滨 市 规 划 局 与 黑 龙 江 汇 丰 实 业 发 展 有 限 公 司 行 政 处 罚 纠 纷 上 诉 案 中 华 人 民 共 和 国 最 高 人 民 法 院 行 政 判 决 书 (1999) 行 终 字 第 20 号 上 诉 人 ( 原 审 被 告 ) 黑 龙 江 省

黑 龙 江 省 哈 尔 滨 市 规 划 局 与 黑 龙 江 汇 丰 实 业 发 展 有 限 公 司 行 政 处 罚 纠 纷 上 诉 案 中 华 人 民 共 和 国 最 高 人 民 法 院 行 政 判 决 书 (1999) 行 终 字 第 20 号 上 诉 人 ( 原 审 被 告 ) 黑 龙 江 省 案 例 目 录 : 第 一 章 : 行 政 法 基 本 原 则 1. 黑 龙 江 省 汇 丰 实 业 发 展 有 限 公 司 诉 哈 尔 滨 市 规 划 局 行 政 处 罚 案 (P2-P6) 第 二 章 : 行 政 法 主 体 1 湖 南 省 溆 浦 县 中 医 院 诉 溆 浦 县 邮 电 局 不 履 行 法 定 职 责 案 (P7-P9) 2 田 永 诉 北 京 科 技 大 学 拒 绝 履 行

Bardziej szczegółowo