Gmina nabyła w 2015 roku grunty o łącznej pow. 8,4021 ha o łącznej wartości ,00 zł.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gmina nabyła w 2015 roku grunty o łącznej pow. 8,4021 ha o łącznej wartości ,00 zł."

Transkrypt

1 Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr Wójta Gminy Raciąż z dnia 29 marca 2016 roku Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Raciąż Informacja została opracowana na podstawie danych wynikających z ksiąg rachunkowych oraz sprawozdań jednostek organizacyjnych. Zawiera szczegółowe zestawienia wartości rzeczowego majątku trwałego, pozostałego majątku trwałego, majątku obrotowego, wartości niematerialnych i prawnych, gruntów komunalnych oraz opis zmian w majątku Gminy w stosunku do roku ubiegłego w brzmieniu załączników: 1. Grunty komunalne według powierzchni i przeznaczenia 2. Grunty komunalne według tytułów prawnych 3. Grunty komunalne według sposobu użytkowania 4. Struktura majątku rzeczowego Gminy Raciąż Urząd Gminy 5. Struktura majątku rzeczowego Gminy Raciąż Szkoły wraz z BOSS 6. Struktura majątku rzeczowego Gminy Raciąż - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 7. Struktura majątku rzeczowego gminy Raciąż Biblioteka Stan mienia jest przedstawiony za okres od roku do roku. Własność komunalną Gminy Raciąż stanowią nieruchomości obejmujące powierzchnię 451,3199 ha. Gmina nabyła w 2015 roku grunty o łącznej pow. 8,4021 ha o łącznej wartości ,00 zł. W wyniku zamiany Gmina Raciąż nabyła grunty oznaczone nr ewid. 107/4, 108/4, 109/13, 109/10 o łącznej pow. 0,3263 ha położone w miejscowości Pęsy, dz. nr 238/1 o pow. 0,1220 ha w miejscowości Koziebrody, dz. 291/1, 291/2, 290/1 w miejscowości Pólka-Raciąż o łącznej pow. 0,2418 ha, dz. nr 316 o pow. 0,7200 ha w miejscowości Budy Kraszewskie przeznaczone na poszerzenie dróg gminnych. Gmina Raciąż w wyniku decyzji Wójta Gminy Raciąż o podziale nieruchomości stała się z mocy prawa właścicielem gruntów w miejscowości Kraszewo-Czubaki dz. nr 151/1 o powierzchni 0,0242 ha, dz. nr 289/1 o pow. 0,0108 ha w miejscowości Pólka-Raciąż z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej, szacunkowa wartość w/w gruntu wynosi 525,00 zł. Gmina nabyła w drodze umowy zamiany dz. nr ewid. 280/2 o pow. 1,7937 ha, dz. 317/2, 318/2 w miejscowości Budy Kraszewskie o łącznej pow. 5,5833 ha, oraz grunty oznaczone nr ewid. 95 o pow. 0,2500 ha w miejscowości Kraszewo-Gaczułty przeznaczone na przepływowy

2 zbiornik retencyjny (co łącznie stanowi 6,9070 ha) przeznaczone pod przepływowy zbiornik retencyjny, wartość w/w gruntów wynosi ,00 zł. W wyniku umowy sprzedaży Gmina Raciąż nabyła działkę nr ewid. 126 o pow. 0,0500 ha przeznaczoną pod przepompownię ścieków, wartość gruntów wynikających z umowy sprzedaży wynosi 1000 zł. Mienie nabyte Kraszewo-Czubaki 151/1 0,0242 ha 363,00 zł Decyzja Wójta Gminy Raciąż RRG z dnia 16 marca 2015 r. (poszerzenie drogi gminnej z mocy prawa) Pęsy 107/4 108/4 109/13 0,1003 ha 0,1661 ha 0,0184 ha 7012,00 zł Akt notarialny Repertorium A numer 2142/2015 z dnia r. (zamiana gruntów pod drogę gminną z Janem i Ewą Mączewskimi) Pęsy 109/10 0,0415 ha 1086,00 zł Akt notarialny Repertorium A numer 738/2015 z dnia r. (umowa zamiany pod drogę gminną ze Stanisławem i Małgorzatą Mączewskimi) Koziebrody 238/1 0,1220 ha 12200,00 zł Akt notarialny Repertorium A numer 2135/2015 z dnia r. (umowa zamiany pod drogę gminną z Zofią Kalinowską) Pólka-Raciąż 291/1 291/2 290/1 Budy Kraszewskie 317/2 318/2 0,0207 ha 0,2014 ha 0,0197 ha 2,8551 ha 2,0082 ha 5997,00 zł 532,00 zł Akt notarialny Repertorium A numer 3740/2015 z dnia r. (umowa zamiany pod drogę gminną z Mikołajem i Alicją Adamczyk) 49606,00 zł Akt notarialny Repertorium A numer 3740/2015 z dnia r. (umowa zamiany pod przepływowy zbiornik retencyjny z Mikołajem i Alicją Adamczyk) Budy Kraszewskie 316 0,7200 ha 9700,00 zł Akt notarialny Repertorium A numer 3740/2015 z dnia r. (umowa zamiany pod drogę gminną z Mikołajem i Alicją Adamczyk) Kraszewo Falki 126 0,0500 ha 1000,00 zł Akt notarialny Repertorium A numer 3926/2015 z dnia r. (umowa sprzedaży pod przepompownię ścieków z Zofią i Wojciechem Kuskowskimi) Budy Kraszewskie 280/2 1,7937 ha 25112,00 zł Akt notarialny Repertorium A numer 3919/2015 z dnia r. (umowa zamiany pod przepływowy zbiornik retencyjny z Krzysztofem i Agnieszką Kawczyńskimi) Kraszewo Gaczułty 95 0,2500 ha 3750,00 zł Akt notarialny Repertorium A numer 3933/2015 z dnia r. (umowa sprzedaży pod przepływowy zbiornik retencyjny z Karoliną Figurską) Pólka-Raciąż 289/1 0,0108 ha 162,00 zł Decyzja Wójta Gminy Raciąż RRG z dnia 26 stycznia 2015 r. (poszerzenie drogi gminnej z mocy prawa) RAZEM 8,4021 ha ,00 Gmina zbyła w 2015 roku grunty o łącznej pow. 14,9137 ha o łącznej wartości ,70 zł. W wyniku zamiany Gmina Raciąż zbyła grunty oznaczone nr ewid., 175/5, 175/6, 175/7, 176/1 175/3 o łącznej pow. 0,3310 ha położone w miejscowości Pęsy, dz. nr 239/2 o pow. 0,1883 ha w miejscowości Koziebrody, dz. nr 298/2 o pow. 0,1106 ha w miejscowości Pólka-Raciąż przeznaczone pod

3 drogę, dz. nr 191, 319/6, 319/8 o pow. 5,7758 ha w miejscowości Budy Kraszewskie przeznaczone jako zbiornik retencyjny. Wyżej wymienione działki zostały zbyte w wyniku zamiany gruntów, wartość w/w gruntów z umów zamiany wynosi ,00 zł. Gmina Raciąż w wyniku przetargu zbyła grunty w miejscowościach: - Grzybowo dz. nr 117/1 o pow. 0,2000 ha, (siedlisko zabudowa mieszkaniowa) wartość gruntu wynosi 7453,80 zł. - Strożęcin dz. nr 16/3 o pow. 0,1500 ha, (siedlisko zabudowa mieszkaniowa) wartość gruntu wynosi 3726,90 zł. Gmina Raciąż w wyniku umowy zwrotu zbyła grunty w miejscowości: - Żukowo-Wawrzonki dz. nr 12/44, 13/4 o łącznej pow. 8,1579, wartość gruntu wg umowy wynosi ,00 zł. Pęsy 175/5 175/6 175/7 176/1 0,0235 ha 0,1120 ha 0,1139 ha 0,0305 ha Mienie zbyte 7012,00 zł Akt notarialny Repertorium A numer 2142/2015 z dnia r. (zamiana gruntów pod drogę gminną z Janem i Ewą Mączewskimi) Grzybowo 117/1 0,2000 ha 7453,80 zł Akt notarialny Repertorium A numer 731/2015 z dnia r. (umowa sprzedaży Marek, Katarzyna Piórkowscy) Pęsy 175/3 0,0512 ha 1340,00 zł Akt notarialny Repertorium A numer 738/2015 z dnia r. (umowa zamiany pod drogę gminną ze Stanisławem i Małgorzatą Mączewskimi) Strożęcin 16/3 0,1500 ha 3726,90 zł Akt notarialny Repertorium A numer 745/2015 z dnia r. (umowa sprzedaży Stanisław, Augustyna Derbin) Koziebrody 239/2 0,1883 ha 18830,00 zł Akt notarialny Repertorium A numer 2135/2015 z dnia r. (umowa zamiany pod drogę gminną) Pólka-Raciąż 298/2 0,1106 ha 2986,00 zł Akt notarialny Repertorium A numer 3740/2015 z dnia r. (umowa zamiany pod drogę gminną z Mikołajem i Alicją Adamczyk) Budy Kraszewskie 319/6 319/8 Żukowo- Wawrzonki 12/44 13/4 3,0079 ha 0,9279 ha 58525,00 zł 6,5758 ha 1,5821 ha Akt notarialny Repertorium A numer 3740/2015 z dnia r. (umowa zamiany pod przepływowy zbiornik retencyjny z Mikołajem i Alicją Adamczyk) ,00 zł Akt notarialny Repertorium A numer 2280/2015 z dnia r. (umowa zwrotu do Zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości będącej uprzednio przedmiotem nieodpłatnego przeniesienia własności) Budy Kraszewskie 191 1,8400 ha 33120,00 zł Akt notarialny Repertorium A numer 3919/2015 z dnia r. (umowa zamiany pod przepływowy zbiornik retencyjny z Krzysztofem i Agnieszką Kawczyńskimi) RAZEM 14,9137 ha ,70 Różnica pomiędzy mienie nabyte i zbyte to: 8,4021 ha 14,9137 ha = - 6,5116 ha (zbyte -) Stan z 2014 (457,8315 ha) - różnicę (6,5116 ha) = 451,3199 ha stan na r.

4 Wartość brutto majątku trwałego Gminy Raciąż na dzień roku wyniosła ,93 zł i w stosunku do stanu na dzień roku wzrosła o ,81 zł Gmina z tytułu wykonywania prawa własności w roku 2015 osiągnęła dochody w wysokości ,33 zł z następujących tytułów: - czynsze za lokale użytkowe, mieszkaniowe ,14 zł - opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu 2 008,66 zł - dzierżawa gruntów 1 696,53 zł

5 wyszczególnienie ilość w szt. stan na dzień stan na dzień załącznik nr 1 do informacji o stanie mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Raciąż Grunty komunalne według powierzchni i przeznaczenia powierzchnia w ha zmiana stanu wartość szacunkowa stan na dzień stan na dzień zmiana stanu uwagi 1 2 Grunty park wiejski, tereny ziel. 0,0300 0, zł 360 zł 0 drogi 328, ,5634 0, zł zł 7 884,00 zł zamiana gruntów pod drogę gminną ogrody działkowe 4,6000 4, zł zł 0 działki budowlane 11, ,5499-0, zł zł ,00 zł sprzedaż siedlisko działki przem.usług. handl. 8,1861 8, zł zł 0 grunty pod obiekty i urządzenia komunalne 20, ,5420-8, zł zł ,00 zł grunty rolne 12, ,8857 0, zł zł 0,00 zł grunt pod budowę zbiornika wodnego 63, ,2400 1, zł zł ,00 zł nieużytki 0,8000 0, zł zł 0 obiekty sportowe 6,3228 6, zł zł 0 ośrodki zdrowia 0,6000 0, zł zł 0 żwirownie Razem 457, ,3199-6, zł zł ,70 w tym obiekty: budynki mieszkaniowe 12 4,4083 4, zł zł 0 budynki niemieszkaniowe 2 1,0800 1, zł zł 0 budynki administracyjne 2 0,0806 0, zł zł 0 budynki szkolne 19 4,5600 4, zł zł 0 garaże, domy straż. 16 0,5505 0, zł zł 0 placówki usług. handlowe 3 1,5389 1, zł zł 0 stacje ujęcia wody zł zł 0 oczyszczalnie ścieków 2 2,4562 2, zł zł 0 zbiorniki wodne 2 1,3800 1, zł zł 0 ośrodki zdrowia 2 0,6000 0, zł zł 0 Razem 65 16, , zł zł zwrot ANR 8,1579ha, + pod przepompownię 0,0500ha

6 Załącznik nr 2 do informacji o stanie mienia komunalnego Lp. Sposób użytkowania Stan na dzień w ha Stan na dzień w ha Grunty komunalne według tytułów prawnych Różnica (4-3) w ha W zasobie gminnym prawo własności 457, ,3199-6,5116 Uwagi W 2015 roku nabyto: - z mocy prawa Gmina w wyniku podziału nieruchomości nabyła grunt pod drogi gminne o pow. 0,0350 ha; - w wyniku umowy zamiany Gmina nabyła grunt o łącznej pow. 1,4101 ha z przeznaczeniem pod drogi - w wyniku umowy zamiany Gmina nabyła grunt o łącznej pow. 6,9070 ha z przeznaczeniem zbiornik retencyjny - w wyniku umowy sprzedaży Gmina nabyła grunty o pow. 0,0500 ha pod przepompownię We władaniu gminy (np. ograniczone prawa rzeczowe, użytkowanie wieczyste, samoistne posiadanie, posiadanie, wierzytelności, udziały w spółkach) W 2015 roku zbyto: - w wyniku przetargu Gmina zbyła grunt o pow. 0,3500 ha - w wyniku umowy zamiany Gmina zbyła grunt o łącznej pow. 0,6300 ha (wg ewidencji drogi) - w wyniku umowy zamiany Gmina zbyła grunt o łącznej pow. 5,7758 ha (wg ewidencji zbiornik retencyjny) - w wyniku umowy zwrotu do Zasobu ANR, Gmina zbyła grunt o łącznej pow. 8,1579 ha. 64, , samoistne posiadanie gminy (stan prawny nieuregulowany do komunalizacji) 64,2088 ha - użytkowanie wieczyste - 0,2341 ha Razem

7 Załącznik nr 3 do informacji o stanie mienia komunalnego Grunty komunalne według sposobu użytkowania Lp. Wyszczególnione wg klasyfikacji rodzajowej Stan na dzień Powierzchnia Stan na dzień Zmiana stanu Stan na dzień Wartość szacunkowa Stan na dzień Zmiana stanu Dzierżawa, 22,1143 ha 22,1143 ha Użytkowanie wieczyste 5,4060 ha 5,4060 ha w użytkowaniu ogrodów działkowych 4,6000 ha 4,6000 ha ogółem 33, , ,50 -

8 Załącznik Nr 4 do informacji o stanie mienia komunalnego STRUKTURA MAJĄTKU URZĘDU GMINY RACIĄŻ L.p. Wyszczególnienie Stan na r Stan na r Zmiana wartości Zmiana wartości w % 1 Grunty- GR , , ,72-1,85 Budynki handlowo-usługowe(103) 8400, ,00 0,00 0,00 Budynki biurowe(105) , , ,70 1,84 Budynki szpitali i zakł.opieki medycznej(106) , ,58 0,00 0,00 Inne budynki niemieszkalne(109) , , ,23 32,32 Budunki mieszkalne(110) , ,45 0,00 0,00 2 Budynki i lokale- GR , , ,93 8,66 Śieć wodociągowa i studnie(211) , , ,10-0,84 Stacje uzdatniania wody i hydrofornie(211) , , ,10 9,48 Oczyszczalnie ścieków i sieci kanalizacyjne(211) , , ,00 0,01 Drogi i wiaty przystankowe (220) , , ,88 16,35 Mosty, wiadukty, estakady,tunele, przejścia nadziemne i podziemne(223) , ,52 0,00 0,00 Melioracje wodne szczegółowe(226) 13530, ,00 0,00 0,00 Budowle sportowe i rekreacyjne(290) , , ,15 1,43 3 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej-gr , , ,03 7,46 4 Marzyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania(sprzęt komputerowy)(491) , ,19-199,35-0,10 Specjalist.maszyny, urządzenia i aparaty (maszyny do robót drogowych)(582) , ,98 0,00 0,00 Maszyny i narzędzia pielęgnacyjne(592) 14514, ,00 0,00 0,00

9 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalist.- GR , ,98 0,00 0,00 Urządzenia elektroakustyczne(622) 3975, ,00 0,00 0,00 Urządzenia telefoniczne(626) 13420, ,00 0,00 0,00 Urządzenia do oczyszczania ścieków(658) , ,62 0,00 0,00 Urządzenia przeciwpożarowe(663) , ,40 0,00 0,00 6 Urządzenia techniczne -GR , ,02 0,00 0,00 Samochody osobowe(741) 80270, ,00 0,00 0,00 Samochody pożarnicze(743) , ,88 0,00 0,00 Ciągniki(746) 93000, ,00 0,00 0,00 Przyczepy(748) 19775, ,00 0,00 0,00 7 Środki transportu- GR , ,88 0,00 0,00 Wyposażenie techniczne dla prac biurowych(803) 4328, ,56 0,00 0,00 Kioski bidki baraki (namiot) (806) 4300, ,00 0,00 0,00 Pozostałe narzędzia, przyrz.,ruch.(808) 0, , ,45 100,00 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (o wartości powyżej 3500,00 zł)(kserokopiarki) 8628, , ,45 9 Pozostałe wyposażenie (o wartości poniżej 3500,00 zł) , , ,36 8,94 10 Wartości niematerialne i prawne , , ,95 10,77 Ogółem , , ,65 6,71

10 Załącznik Nr 5 do informacji o stanie mienia komunalnego Struktura majątku Gminy Szkoły wraz z BOSS w Raciążu L.p. Wyszczególnienie Stan na dzień Stan na dzień Zmiana wartości Zmiana stanu w % 1 Budynki i lokale , ,17 0,00 0,00 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej , ,50 0,00 0,00 3 Kotły i maszyny energetyczne , ,00 0,00 0,00 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania , , ,05-40,74 5 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty , ,00 0,00 0,00 6 Urządzenia techniczne , , ,71 9,13 7 Narzędzia,przyrządy, ruchomości i wyposażenie , , ,55 42,39 8 Pozostałe środki trwałe , , ,81-3,44 9 Zbiory biblioteczne , , ,21 108,01 10 Wartości niematerialne i prawne , , ,97 2,13 Ogółem , , ,58 0,65

11 Załącznik Nr 6 do informacji o stanie mienia komunalnego STRUKTURA MAJĄTKU GMINY GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RACIĄŻU Lp. Wyszczególnienie Stan na r. Stan na r. Zmiana wartości Zmiana wartości w % 1. Maszyny, urządzenia i aparaty 50748, ,38 0 0,00 ogólnego stosowania (sprzęt komputerowy) 2. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i 5405, ,17 0 0,00 wyposażenie (o wartości powyżej 3500,00zł) (kserokopiarki) 3. Pozostałe wyposażenie ( o wartości 33685, , ,95 13,52 poniżej 3500,00 zł) 4. Wartości niematerialne i prawne 12391, ,18 0 0,00 Ogółem , , ,95 4,45

12 Załącznik Nr 7 do informacji o stanie mienia komunalnego STRUKTURA MAJĄTKU -GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W RACIĄŻU L.p. Wyszczególnienie Stan na r Obroty w 2015 r Zmiana wartościlikwidacja Stan na r 1 księgozbiór , , ,48 0,00 2 Pozostałe wyposażenie (o wartości poniżej 3500,00 zł) 83,20 0,00-83,20 0,00 Ogółem , , ,68 0,00

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Raciąż

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Raciąż Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 7.2015 Wójta Gminy Raciąż z dnia 20 marca 2015 roku Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Raciąż Informacja została opracowana na podstawie danych wynikających z

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PAKOSŁAWICE ZA OKRES OD r. DO r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PAKOSŁAWICE ZA OKRES OD r. DO r. Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 113/12 Wójta Gminy z dnia 28 marca 2012 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PAKOSŁAWICE ZA OKRES OD 01.01.2011r. DO 31.12.2011r. Przedłożona informacja o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Krupski Młyn

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Krupski Młyn Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Krupski Młyn Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050/33/2013 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 27.03.2013 r. W skład mienia komunalnego wchodzą grunty, budynki

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego gminy Kołbaskowo ( na 31 grudnia 2010 r.)

I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego gminy Kołbaskowo ( na 31 grudnia 2010 r.) I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego gminy Kołbaskowo ( na 31 grudnia 2010 r.) Informacją o stanie mienia gminy objęto jednostki organizacyjne Gminy Kołbaskowo. W zasobach mienia komunalnego

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Krupski Młyn

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Krupski Młyn Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Krupski Młyn W skład mienia komunalnego wchodzą grunty, budynki i lokale, budowle, kotłownie, maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, urządzenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 130 /2014 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 28marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 130 /2014 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 28marca 2014 r. BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA ul. Plac Sobieskiego 18 37-100 ŁAŃCUT OA.0050.130.2014 ZARZĄDZENIE NR 130 /2014 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 28marca 2014 r. w sprawie przedłożenia informacji o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINY CZELADŹ ZA 2014 ROK CZELADŹ MARZEC 2015 ROK

INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINY CZELADŹ ZA 2014 ROK CZELADŹ MARZEC 2015 ROK INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINY CZELADŹ ZA 2014 ROK CZELADŹ MARZEC 2015 ROK 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE PRAW WŁASNOŚCI 3. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY BRANIEWO (na dzień 31.12.2014r.)

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY BRANIEWO (na dzień 31.12.2014r.) Załącznik 1g do Zarządzenia Nr 13/VII/2015 Wójta Gminy Braniewo z dnia 26 lutego 2015 roku INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY BRANIEWO (na dzień 31.12.2014r.) Informacja o stanie mienia Gminy Braniewo na

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Krupski Młyn

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Krupski Młyn Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Krupski Młyn Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050/34/14 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 31 marca 2014 roku W skład mienia komunalnego wchodzą grunty, budynki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017R. GMINA WARTA BOLESŁAWIECKA

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017R. GMINA WARTA BOLESŁAWIECKA 2017 INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017R. Warta Bolesławiecka 2017-12-31 Spis treści I. MIENIE KOMUNALNE stan na 01.01.2017r.... 4 1. GRUNTY... 4 2. BUDYNKI I LOKALE...

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Drezdenko za 2015 rok

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Drezdenko za 2015 rok Urząd Miejski w Drezdenku Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Drezdenko za 2015 rok Burmistrz Drezdenka Maciej Pietruszak Drezdenko, marzec 2016 roku Wstęp Poniższa informacja stanowi element

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia Gminy Pęcław na dzień 31 grudnia 2012r.

Informacja o stanie mienia Gminy Pęcław na dzień 31 grudnia 2012r. Załącznik nr 3 do Zarządzenia 11/13 Wójta Gminy Pęcław z dnia 22 marca 2013 r. Informacja o stanie mienia Gminy Pęcław na dzień 31 grudnia 2012r. Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KOZIENICE w 2006 roku.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KOZIENICE w 2006 roku. Załącznik Nr 14 do uchwały Rady Miejskiej w Kozienicach Nr z dnia INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KOZIENICE w 2006 roku. 1 rolne działki budowlane tereny rekreacyjne Stan na dzień 31.X. roku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 016 ROKU 1 Informacja o stanie mienia komunalnego Podstawa prawna Zestawienie wartości

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Drezdenko za 2013 rok

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Drezdenko za 2013 rok Urząd Miejski w Drezdenku Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Drezdenko za 2013 rok Burmistrz Drezdenka Maciej Pietruszak Drezdenko, luty 2014 roku Wstęp Poniższa informacja stanowi element do

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze zestawienie mienia komunalnego Miasta Koszalina

Zbiorcze zestawienie mienia komunalnego Miasta Koszalina 253 1. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA KOSZALINA (WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU) Zbiorcze zestawienie mienia komunalnego Miasta Koszalina Wartość mienia komunalnego Miasta Koszalina

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU 1 Informacja o stanie mienia komunalnego Podstawa prawna Zestawienie wartości

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 3 GRUDNIA 0 ROKU Informacja o stanie mienia komunalnego Podstawa prawna Zestawienie wartości majątku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY JANOWICE WIELKIE NA DZIEŃ 31 PAŹDZIERNIKA 2009 ROKU

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY JANOWICE WIELKIE NA DZIEŃ 31 PAŹDZIERNIKA 2009 ROKU INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY JANOWICE WIELKIE NA DZIEŃ 31 PAŹDZIERNIKA 2009 ROKU (OKRES SPRAWOZDAWCZY OD DNIA 01.01.2009 R. DO DNIA 31.10.2009 R.) 1. ZBIORCZE ZESTAWIENIA MAJĄTKU GMINY

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 ROKU

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 ROKU INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 013 ROKU 1 Informacja o stanie mienia komunalnego Podstawa prawna Zestawienie wartości

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 13 Informacja o stanie mienia komunalnego...na dzień...2009 r.

Załącznik Nr 13 Informacja o stanie mienia komunalnego...na dzień...2009 r. Załącznik Nr 13 Informacja o stanie mienia komunalnego...na dzień...2009 r. nazwa j.s.t. Rzeczowe aktywa trwałe jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych wg załączonego wykazu*

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU 1 Informacja o stanie mienia komunalnego Podstawa prawna Zestawienie wartości

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Opoczno została przygotowana zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych i zawiera dane o składnikach majątkowych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINA ZBICZNO wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. (opracowano: marzec 2011r.)

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINA ZBICZNO wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. (opracowano: marzec 2011r.) INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINA ZBICZNO wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. (opracowano: marzec 2011r.) I. Wartość ewidencyjna mienia komunalnego na dzień 31.12.2010 roku wynosi ogółem 25.108.396,32

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MASŁÓW NA DZIEŃ r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MASŁÓW NA DZIEŃ r. Dane o nieruchomościach zabudowanych i lokalach we władaniu Gmina Masłów Nieruchomoci zabudowane /budynki/ Art. 180 pkt 1 u o f.p. Prawo własności prawa majątkowe+posiadani e Rodzaj zabudowy /podział wg

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 ROKU

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 ROKU INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 ROKU 1 Informacja o stanie mienia komunalnego Podstawa prawna Zestawienie wartości

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA R.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA R. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA 31.12.2017 R. Lp. Treść Wartość mienia 31.12.2016 31.12.2017 Różnica 1. Grunty 76 924 891,26 78 297 505,47 1 372 614,21 2. Budynki i lokale 61 797 453,12 63 161

Bardziej szczegółowo

1. Przedstawia się informację z wykonania planu finansowego za 2014 roku samorządowej instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

1. Przedstawia się informację z wykonania planu finansowego za 2014 roku samorządowej instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 1. ZARZĄDZENIE NR 27/2015 BURMISTRZA WASILKOWA z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21/2014 Wójta Gminy Celestynów z dnia 5 marca 2014 roku

ZARZĄDZENIE NR 21/2014 Wójta Gminy Celestynów z dnia 5 marca 2014 roku ZARZĄDZENIE NR 21/2014 w sprawie zakresu i formy materiałów niezbędnych do sporządzenia informacji o stanie mienia Gminy Celestynów na dzień 31 grudnia 2013 roku Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU JAROSŁAWSKIEGO ZA ROK 2015

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU JAROSŁAWSKIEGO ZA ROK 2015 INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU JAROSŁAWSKIEGO ZA ROK 2015 Jarosław, marzec 2016 rok Podstawa prawna sporządzenia: Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Zestaw tabel do Informacji o stanie mienia Kalisza Miasta na prawach powiatu wg stanu na dzień r.

Zestaw tabel do Informacji o stanie mienia Kalisza Miasta na prawach powiatu wg stanu na dzień r. Załącznik do zarządzenia Nr 131/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 lutego 2018r. Zestaw tabel do Informacji o stanie mienia Kalisza Miasta na prawach powiatu wg stanu na dzień 31.12.2017r. (zawiera

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 3 GRUDNIA 20 ROKU Informacja o stanie mienia komunalnego Podstawa prawna Zestawienie wartości majątku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINY CZELADŹ ZA 2016 ROK

INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINY CZELADŹ ZA 2016 ROK INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINY CZELADŹ ZA 2016 ROK CZELADŹ MARZEC 2017 ROK WSTĘP Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Czeladź na dzień 31.12.2016 roku została

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZMIANIE I STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŻERKÓW NA DZIEŃ ROKU.

INFORMACJA O ZMIANIE I STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŻERKÓW NA DZIEŃ ROKU. INFORMACJA O ZMIANIE I STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŻERKÓW NA DZIEŃ 31.12.2014 ROKU. Majątek trwały Urzędu Gminy Żerków Lp. Grupa Wyszczególnienie dzień 31.12.2013 r. dzień 31.12.2014 r. wartości 1

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MASŁÓW NA DZIEŃ r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MASŁÓW NA DZIEŃ r. Wyszczególnienie 1 2 3 4 5 6 7 I. Środki trwałe 242 38 284 84 369 1. Grupa 0 - Grunty, w tym: użytki rolne grunty leśne grunty zabudowane i zurbanizowane użytki ekologiczne tereny różne nieużytki grunty

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Wielichowo

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Wielichowo Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Wielichowo Burmistrz Miasta i Gminy w Wielichowie zgodnie z art. 52 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MNIÓW ZA ROK 2012

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MNIÓW ZA ROK 2012 G m i n a M n i ó w u l. C e n t r a l n a 9, 2 6-0 8 0 M n i ó w t e l. ( 4 1 ) 3 7 3 7 0 0 2, 3 7 3 7 0 0 4, 3 7 3 7 0 2 0 f a x : ( 4 1 ) 3 7 3 7 0 2 4 e - m a i l : u g @ m n i o w. p l w w w. m n

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU JAROSŁAWSKIEGO ZA ROK 2014

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU JAROSŁAWSKIEGO ZA ROK 2014 INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU JAROSŁAWSKIEGO ZA ROK 2014 Jarosław, marzec 2015 rok A. DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PRAW WŁASNOŚCI Powiat Jarosławki jest właścicielem

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 30/2017 Wójta Gminy Celestynów z dnia 2 marca 2017 roku

Zarządzenie nr 30/2017 Wójta Gminy Celestynów z dnia 2 marca 2017 roku Zarządzenie nr 30/2017 w sprawie zakresu i formy materiałów niezbędnych do sporządzenia informacji o stanie mienia Gminy Celestynów na dzień 31 grudnia 2016 roku Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

1. Stan gruntów stanowiących własność gminy Mikołajki

1. Stan gruntów stanowiących własność gminy Mikołajki Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 19/2015 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 25 marca 2015r. 1. Stan gruntów stanowiących własność gminy Mikołajki wynosi: - 411,7477 ha a) grunty oddane w użytkowanie wieczyste

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 22/2017 Wójta Gminy Gaworzyce z dnia 23 marca 2017 r. INFORMACJA o stanie mienia komunalnego I. Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2016 r. przedstawia się następująco:

Bardziej szczegółowo

Zwiększenia Zmniejszenia koniec roku 2009 koniec roku 2010 ( + )

Zwiększenia Zmniejszenia koniec roku 2009 koniec roku 2010 ( + ) Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Łagiewniki - 1 - INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Gminie Łagiewniki do niżej wymienionego stanu mienia komunalnego przysługuje prawo własności (art. 180

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY BRANIEWO. (na dzień r.)

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY BRANIEWO. (na dzień r.) Załącznik nr 1g do Zarządzenia Nr 8/VII/2016 Wójta Gminy Braniewo z dnia 29 lutego 2016 roku INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY BRANIEWO (na dzień 31.12.2015r.) Informacja o stanie mienia Gminy Braniewo

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 38/2018 Wójta Gminy Celestynów z dnia 22 lutego 2018 roku

Zarządzenie nr 38/2018 Wójta Gminy Celestynów z dnia 22 lutego 2018 roku Zarządzenie nr 38/2018 w sprawie zakresu i formy materiałów niezbędnych do sporządzenia informacji o stanie mienia Gminy Celestynów na dzień 31 grudnia 2017 roku Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień rok Zmiany dotyczące zwiększenia Obręb Wieliszew

Stan na dzień rok Zmiany dotyczące zwiększenia Obręb Wieliszew Załącznik nr 5 Do Zarządzenia nr 23/2012 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 23 marca 2012r. Stan na dzień 31.12.2011 rok Zmiany dotyczące zwiększenia Obręb Wieliszew Mienie komunalne zwiększenie i zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień roku

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień roku Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2015 roku Załącznik nr.3 Lp wyszczególnienie Stan na ostatni dzień roku poprzednie go Stan wg. powierzchni Planowane zwiększenie i zmniejszeni e Stan

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku

Informacja o stanie mienia gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 19/2019 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 8 marca 2019r. Informacja o stanie mienia gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku I. Gospodarka nieruchomościami Według stanu na dzień

Bardziej szczegółowo

5 ZEPO Przedszkole Sam MZGKiM NU. 7 Ośrodek Pom. Sp

5 ZEPO Przedszkole Sam MZGKiM NU. 7 Ośrodek Pom. Sp MIENIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W PODZIALE NA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE NA DZIEŃ 31 r. Załącznik nr 3 Grunty Wartość księgowa Lp. Nazwa jednostki organizacyjnej Powierzchnia Wartość Budynki i budowle

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego INFORMACJA o stanie mienia komunalnego W przedmiotowej informacji zawarto dane dotyczące mienia komunalnego naleŝącego do Gminy jako osoby prawnej. Zgodnie z art. 180 Ustawy o finansach publicznych z dnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SADKOWICE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SADKOWICE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SADKOWICE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU Informacja o stanie mienia komunalnego gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku została przygotowana w oparciu i

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OPISOWE

SPRAWOZDANIE OPISOWE SPRAWOZDANIE OPISOWE INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY DĄBROWA ZIELONA ZA 2015 ROK CZ. 3 Gmina Dąbrowa Zielona Pl. Kościuszki 31 42-265 Dąbrowa Zielona INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO. 2011 r. Wizna, marzec 2012 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO. 2011 r. Wizna, marzec 2012 r. Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 62/12 Wójta Gminy Wizna z dnia 27 marca 2012 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO za 2011 r. Wizna, marzec 2012 r. I. Grunty Informacje o stanie mienia gminy Wizna

Bardziej szczegółowo

Informacja. o stanie mienia komunalnego Gminy Krempna. Krempna r.

Informacja. o stanie mienia komunalnego Gminy Krempna. Krempna r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 12/2011 Wójta Gminy Krempna z dnia 23 marca 2011 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Krempna Krempna 31.12.2010 r. Gmina Krempna, na dzień 31.12.2010 r. jest właścicielem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 232/2014 WÓJTA GMINY SEJNY. z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Sejny za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 232/2014 WÓJTA GMINY SEJNY. z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Sejny za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 232/2014 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Sejny za 2013 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach i stanie mienia komunalnego Gminy Nowe Miasto nad Wartą

Informacja o zmianach i stanie mienia komunalnego Gminy Nowe Miasto nad Wartą Informacja o zmianach i stanie mienia komunalnego Gminy Nowe Miasto nad Wartą Urząd Gminy Nowe Miasto nad Wartą na dzień 31 grudnia 2010r. posiada mienie komunalne o wartości brutto 34 880 411,63 zł, które

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. o stanie mienia komunalnego Gminy i Miasta PYZDRY. za okres od r do r.

I N F O R M A C J A. o stanie mienia komunalnego Gminy i Miasta PYZDRY. za okres od r do r. Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr XVIII/09 Burmistrza Pyzdr z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie przyjęcia i przedłożenia projektu budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2010r. I N F O R M A C J A o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2014 r.

I N F O R M A C J A. o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2014 r. I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2014 r. Źródłem pochodzenia mienia komunalnego na terenie Gminy Osiek jest komunalizacja, wykup i przekazanie gruntów na rzecz Gminy,

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050/49/2015 Wójta Gminy Popielów z 30 marca 2015

załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050/49/2015 Wójta Gminy Popielów z 30 marca 2015 załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050/49/2015 Wójta Gminy Popielów z 30 marca 2015 INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY POPIELÓW I PRAWA WŁASNOŚCI - STAN NA 31.12.2014 AKTYWA TRWAŁE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE REŃSKA WIEŚ stan na dzień r.

I N F O R M A C J A. O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE REŃSKA WIEŚ stan na dzień r. Reńska Wieś 18.03.2014 r. I N F O R M A C J A O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE REŃSKA WIEŚ stan na dzień 31.12.2013 r. Stan mienia komunalnego w Gminie Reńska Wieś na dzień 31 grudnia 2013 r. przedstawia

Bardziej szczegółowo

Zestaw tabel do Informacji o stanie mienia komunalnego Kalisza Miasta na prawach powiatu wg stanu na dzień r.

Zestaw tabel do Informacji o stanie mienia komunalnego Kalisza Miasta na prawach powiatu wg stanu na dzień r. Załącznik do zarządzenia nr... z dnia... Zestaw tabel do Informacji o stanie mienia komunalnego Kalisza Miasta na prawach powiatu wg stanu na dzień 31.12.2010 r. (zawiera tabele o nr od 1 do 26). ... Tabela

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego.

I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego. I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego. I. Grunty komunalne : a) Miasto Czaplinek - mienie komunalne wynosi 179 ha + 44 ha oddanych w użytkowanie wieczyste b) Gmina Czaplinek - mienie komunalne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 39/2014 Wójta Gminy Świdnica z dnia 28 marca 2014 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŚWIDNICA

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 39/2014 Wójta Gminy Świdnica z dnia 28 marca 2014 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŚWIDNICA Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 39/2014 Wójta Gminy Świdnica z dnia 28 marca 2014 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŚWIDNICA 1 I. Analiza sprzedaży mienia komunalnego Sprzedaż mienia komunalnego

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. o stanie mienia komunalnego Gminy PYZDRY. za okres od r do r.

I N F O R M A C J A. o stanie mienia komunalnego Gminy PYZDRY. za okres od r do r. Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr VII/2014 Burmistrza Pyzdr z dnia 27.03.2014r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Pyzdry za 2013rok. I N F O R M A C J A o

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za 2010 rok

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za 2010 rok Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za 2010 rok Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 19/2011 Wójta Gminy Słupca z dnia 18 marca 2011 roku Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego INFORMACJA o stanie mienia komunalnego W przedmiotowej informacji zawarto dane dotyczące mienia komunalnego naleŝącego do Gminy jako osoby prawnej. Zgodnie z art. 180 Ustawy o finansach publicznych z dnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA R.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA R. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA 31.12.2014 R. Lp. Treść Wartość mienia 31.12.2013 31.12.2014 Różnica 1. Grunty 72 709 103,30 72 948 769,07 239 665,77 2. Budynki 59 413 910,83 59 732 668,24 318

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 18/2015 Wójta Gminy Gaworzyce z dnia 23 marca 2015 r. INFORMACJA o stanie mienia komunalnego I. Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2014 r. przedstawia się następująco:

Bardziej szczegółowo

Informacja o zarządzaniu składnikami mienia trwałego za okres od do r.

Informacja o zarządzaniu składnikami mienia trwałego za okres od do r. Informacja o zarządzaniu składnikami mienia trwałego za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017r. Warszawa, 29.03.2018 INFORMACJA O ZARZĄDZANIU SKŁADNIKAMI MIENIA TRWAŁEGO OBEJMUJE: 1. Zestawienie o zmianie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY WYSZKÓW ZA ROK 2016.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY WYSZKÓW ZA ROK 2016. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY WYSZKÓW ZA ROK 2016. Poniższą informację - stanowiącą element sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wyszków za rok 2016 - przygotowano na podstawie art. 267

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SMOŁDZINO

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SMOŁDZINO INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SMOŁDZINO Stan na dzień 31 grudnia 2016 roku Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych przedkłada się informację o stanie

Bardziej szczegółowo

I. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności:

I. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności: Załącznik nr 13 do Zarządzenia Nr 65/2016 Wójta Gminy w Przewozie z dnia 09 marca 2016 r. INORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Ogólne dane dotyczące Gminy Przewóz Liczba ludności - 3.201, Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINA BABICE INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BABICE za 2012 rok Babice,dnia 20 marca 2013 roku W s t ę p Przedkładana informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Babice obejmuje zestaw danych

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia Gminy Łaziska

Informacja o stanie mienia Gminy Łaziska Nr O-S.0050.18.2012 Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.18.2012 Wójta Łaziska z dnia 28 marca 2012 roku Informacja o stanie mienia Łaziska I Prawo własności Nieruchomości Lp. Miejsce położenia nieruchom

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 29/B/2016 BURMISTRZA STRZEGOMIA. z dnia 29 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 29/B/2016 BURMISTRZA STRZEGOMIA. z dnia 29 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 29/B/2016 BURMISTRZA STRZEGOMIA w sprawie ustalenia trybu sporządzenia "Informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Strzegom" na dzień 31 grudnia 2015 r. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2010r.

Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2010r. Zał. Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Nr 8/2011 z dnia 29 marca 2011r Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2010r. Gmina Koźmin Wlkp. posiada majątek

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Grzegorzew Nr 11/2011 z dnia 28 marca 2011 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Gmina Grzegorzew na dzień 31 grudnia 2010 roku posiada następujące mienie

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego.

I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego. I. Grunty komunalne : I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego. a) Miasto Czaplinek - mienie komunalne wynosi 69 ha + 4 ha oddanych w użytkowanie wieczyste b) Gmina Czaplinek - mienie komunalne

Bardziej szczegółowo

WG STANU NA DZIEŃ R.

WG STANU NA DZIEŃ R. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 230 / 06 Burmistrza Kłodawy z dnia 14.11.2006 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO G M I N Y K Ł O D A W A WG STANU NA DZIEŃ 30.09.2006 R. I. ŚRODKI TRWAŁE ( 011)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 1. Informacja o składnikach mienia komunalnego oraz o sposobach nabycia tego mienia określonych w rozdz. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. o stanie mienia komunalnego Gminy PYZDRY. za okres od r do r.

I N F O R M A C J A. o stanie mienia komunalnego Gminy PYZDRY. za okres od r do r. Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr VI/2012 Burmistrza Pyzdr z dnia 20.03.2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Pyzdry za 2011rok. I N F O R M A C J A o

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY RADGOSZCZ

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY RADGOSZCZ Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 19/2014 Wójta Gminy Radgoszcz z dnia 26 marca 2014 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY RADGOSZCZ sporządzona wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego INFORMACJA o stanie mienia komunalnego Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 24/2012 Wójta Gminy Gaworzyce z dnia 19 marca 2012 roku I. Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2011 r. przedstawia się następująco:

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego

Informacja o stanie mienia komunalnego Informacja o stanie mienia komunalnego Grupa OGÓŁEM GRUPY 0-8 Grupa 0 - Grunty 155 170 053,60 14 525 808,02 11 958 473,42 157 737 388,20 13 630 733,24 853 878,75 86 882,33 14 397 729,66 użytki rolne 86

Bardziej szczegółowo

Grupa 0 Grunty. Użytki rolne ha grunty orne 684 ha sady 4 ha łąki trwałe 469 ha

Grupa 0 Grunty. Użytki rolne ha grunty orne 684 ha sady 4 ha łąki trwałe 469 ha Burmistrz Głuszycy działając zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 przedkłada - wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr VII/21/2014 Wójta Gminy Tarnów z dnia 30 grudnia 2014 r.

Zarządzenie Nr VII/21/2014 Wójta Gminy Tarnów z dnia 30 grudnia 2014 r. Zarządzenie Nr VII/21/2014 Wójta Gminy Tarnów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2015-2017 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY MIETKÓW

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY MIETKÓW Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 155/2014 Wójta Gminy Mietków z dnia 24 marca 2014 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY MIETKÓW Gmina Mietków posiada inne niż prawo własności prawa majątkowe ( art. 267

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO na dzień 31 grudnia 2015 r. za okres r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO na dzień 31 grudnia 2015 r. za okres r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO na dzień 31 grudnia 2015 r. za okres 01.01.2015 31.12.2015r. Składniki mienia komunalnego Stan na 01.01.2015 r. Obrót mieniem (01.01.2015-31.12.2015 r.) Stan na 31.12.2015

Bardziej szczegółowo

II. INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DZIEŃ R.

II. INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DZIEŃ R. II. INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2013 R. 1 Tabele przedstawiają wartość majątku miasta w ujęciu dynamicznym, porównując stan na dzień 31 grudnia 2013 r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZMIANIE I STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŻERKÓW NA DZIEŃ ROKU.

INFORMACJA O ZMIANIE I STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŻERKÓW NA DZIEŃ ROKU. INFORMACJA O ZMIANIE I STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŻERKÓW NA DZIEŃ 31.12.2015 ROKU. Majątek trwały Urzędu Gminy Żerków Lp. Grupa Wyszczególnienie dzień dzień 31.12.2014 r. 31.12.2015 r. wartości 1

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 1. Informacja o składnikach mienia komunalnego oraz o sposobach nabycia tego mienia określonych w rozdz. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

OGÓŁEM: ,90 =============================================================

OGÓŁEM: ,90 ============================================================= INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY OPORÓW WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2011 ROKU ORAZ O ZMIANYACH W STANIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH W OKRESIE OD DN.01.01.2011 DO DNIA 31.12.2011 R. 1. Wartość środków trwałych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ SŁUPCA

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ SŁUPCA INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ SŁUPCA Przedkładana Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Słupca obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Miejskiej Słupca według stanu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO URZĄD MIEJSKI W NOWOGRODŹCU

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO URZĄD MIEJSKI W NOWOGRODŹCU UM TABELA NR 3 INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO URZĄD MIEJSKI NOOGRODŹCU 1. CZĘŚĆ TABELARYCZNA (SYNTEZA) l.p. yszczególnienie Zwiększenie 1 Grunty (gr. 0) ogółem: (ha) 1 251,07 19,19-87,54 1 182,72

Bardziej szczegółowo

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Gryfino na lata

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Gryfino na lata Załącznik do zarządzenia Nr 0050.39.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 09 kwietnia 2014 r. Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Gryfino na lata 2014-2016 1. Podstawa prawna opracowania

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego za okres od poprzedniej informacji przedstawiają załączone tabele od nr 1 do nr 8.

Informacja o stanie mienia komunalnego za okres od poprzedniej informacji przedstawiają załączone tabele od nr 1 do nr 8. W okresie od poprzedniej informacji do dnia 30 września 2005 roku Miasto Nowy Sącz otrzymało 33 decyzje od Wojewody Małopolskiego stwierdzające nabycie przez Gminę Nowy Sącz własności nieruchomości. Skomunalizowano

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA BIAŁEGOSTOKU

PREZYDENT MIASTA BIAŁEGOSTOKU Załącznik Nr 17 PREZYDENT MIASTA BIAŁEGOSTOKU Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Białegostoku według stanu na 30 czerwca 2006 r.... BIAŁYSTOK 2006 ROK 1 WSTĘP Informację o stanie mienia komunalnego

Bardziej szczegółowo

Informacja Prezydenta. o Stanie mienia komunalnego. Miasta Nowego Sącza

Informacja Prezydenta. o Stanie mienia komunalnego. Miasta Nowego Sącza URZĄD MIASTA NOWEGO SĄCZA Informacja Prezydenta o Stanie mienia komunalnego Miasta Nowego Sącza Nowy Sącz, 14 listopada 2008 roku 1. Stosownie do art. 180 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

II. INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DZIEŃ R.

II. INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DZIEŃ R. II. INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2011 R. 1 Tabele przedstawiają wartość majątku miasta w ujęciu dynamicznym, porównując stan na dzień na dzień 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia Gminy Olecko

Informacja o stanie mienia Gminy Olecko Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr ORN.0050.55.2015 Burmistrza Olecka z dnia 27 marca 2015 r. Informacja o stanie mienia Gminy Olecko Powierzchnia stanowiących własność Gminy Olecko na dzień 1 stycznia 2014

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA KOMUNALNEGO GMINY DŁUTÓW

INFORMACJA KOMUNALNEGO GMINY DŁUTÓW INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY DŁUTÓW Dłutów, dnia 25 marca 2013 roku Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Dłutów przedstawia stan środków trwałych na dzień 31.12.2012 r. Informację

Bardziej szczegółowo