PRZEDMIAR ROBÓT. file:///c:/documents%20and%20settings/dkurzajak/pulpit/!nfz%20b... 1 z :43

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIAR ROBÓT. file:///c:/documents%20and%20settings/dkurzajak/pulpit/!nfz%20b... 1 z 37 2007-10-17 11:43"

Transkrypt

1 1 z :43 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja budynku biurowego w zakresie wydzielenia ewakuacyjnej klatki schodowej oraz przedsionka przeciwpożarowego na XI i XII piętrze ADRES INWESTYCJI : Poznań ul. Piekary 14/15 INWESTOR : Narodowy Fundusz Zdrowia ADRES INWESTORA : Warszawa ul. Grójecka 186 BRANŻA : budowlana DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : 0.00 zł Poziom cen : NARZUTY Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia NFZ Bud biurowy Poznań XI XII p. PR.KST KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Budynek biurowy ul. Piekary 14/15, Poznań Modernizacja budynku biurowego w zakresie wydzielenia ewakuacyjnej klatki schodowej oraz przedsionka przeciwpożarowego Modernizacja budynku biurowego na XI piętrze Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o pow.do 2 szt. wc szer. 80 cm. 1 szt pokoje szer. 80 cm. 2 szt RAZEM Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o pow.ponad 2 pokoje

2 2 z :43 Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1.60*2.05* RAZEM KNR rozbiórka kalkulacja wsp. 0,5 do R i S Rozbiórka okładzin z płyt gipsow.dźwiękochłon.na stropach na rusztach drewnianych lub metal. korytarz RAZEM Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych m3 0.15*2.05*0.28*1 m RAZEM Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych m3 1.30*0.25*0.25*1 m RAZEM Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm m 1.30*2 m 2.60 RAZEM Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m 1.30*2 m 2.60 RAZEM Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową 1.30*0.20* RAZEM Wykon.pasów tynku zwyk.kat.iii o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdy uprzed.zamurow.cegłami lub dachówkami m sklepienie drzwiowe

3 3 z :43 Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1.30*2 m 2.60 RAZEM KNR-W Wykonanie tynków zwykłych wewn. kat.iii z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 25 cm m drzwi strona prawa i góra m 2.95 przy poszerzonym otworze 2.05*2 m 4.10 RAZEM KNR Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyńcze na ścianach na rusztach - wykonanie na istniejących ściankach po obu stronach okładzin z płyt ogniochronnej GKF do EI *2.65* RAZEM KNR Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe ścianka jako wypełnienie okna GKFI EI 120 wc 0.70*2.50* RAZEM KNR Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe EI 120 ścianka korytarz/kl. sch. 2.50* RAZEM KNR Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe nadstawka nad drzwiami EI 120 nadstawka nad drzwiami Sp1 i Sp4 2.00*0.60* RAZEM 2.40

4 4 z :43 Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 15 kalkulacja Powiększenie otworu drzwiowego w ściance działowej G-K dla drzwi na XI piętrze szt 1 szt 1.00 RAZEM KNR Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyńcze na stropach na rusztach korytarz klatka schodowa RAZEM KNNR Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej układane na sucho jednowarstwowo korytarz klatka schodowa RAZEM KNNR Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkościennych powlekanych z drzwiami - powierzchnia do 7 - ścianka szklana SP1 o wym. 2,00x2,05 m. EI 60 szt *2.05* RAZEM KNNR Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkościennych powlekanych z drzwiami - powierzchnia do 7 - ścianka szklana SP-4 o wym. 2,50x2,05 m. EI 60 szt *2.05* RAZEM KNNR Drzwi Dp1 0,90x2,05 m. EI 60 szt.1 wc 1.00*2.05*1 2.05

5 5 z :43 Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem RAZEM KNNR Drzwi Dp4 0,80x2,05 m. EI 30 szt.2 do przedsionka 0.90*2.05* RAZEM KNNR Drzwi Dp 5 o wym. 1,60x2,05 m. EI 30 szt.1 do przedsionka 1.60*2.05* RAZEM KNNR Drzwi Dp6 o wym. 1,60x2,05 m. EI 60 szt.1 do klatki schodowej 1.60*2.05* RAZEM kalkulacja Demontaż i montaż drzwi do wind na XI piętrze szt 2 szt 2.00 RAZEM KNNR Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych sufity ściany ściany na klatce schodowej ( )* *2.05* RAZEM 94.46

6 6 z :43 Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 26 KNNR Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania na klatce schodowej klatka schodowa ( )* biegi 2.85*1.20* spocznik 2.46*2.05* RAZEM Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian z jednokrotnym szpachlowaniem na klatce schodowej klatka schodowa ( )* RAZEM KNR-W Zabezpieczenie podłóg i wyposażenia folią RAZEM KNNR Izolacje z płyt pilśniowych jednowarstwowe RAZEM kalkulacja własna Transport ręczny materiałów budowlanych na XI piętro RAZEM analogia Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km m * m m3 0.09

7 7 z :43 Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 0.08 m RAZEM Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km do 15 km. m m RAZEM Modernizacja budynku biurowego na XII piętrze 33 d Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o pow.do 2 szt. wc szer. 80 cm. 1 szt na klatkę schodową szer. 80 cm. 1 szt RAZEM d Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 - likwidacja okna szt. wc okno 0,70x2,50 m. 1 szt RAZEM d Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych - poszerzenie otworu m3 wc 0.15*2.05*0.28*1 m RAZEM d Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych m3 wc nadproże 1.30*0.25*0.25*1 m RAZEM d Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm m

8 8 z :43 Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1.30*2 m 2.60 RAZEM d Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m 1.30*2 m 2.60 RAZEM d Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową 1.30*0.20* RAZEM d Wykon.pasów tynku zwyk.kat.iii o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdy uprzed.zamurow.cegłami lub dachówkami m okno m 3.90 drzwi m 2.95 RAZEM d Wykon.pasów tynku zwyk.kat.iii o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdy uprzed.zamurow.cegłami lub dachówkami m nadproże drzwiowe 1.30*2 m 2.60 RAZEM d.2 KNR-W Wykonanie tynków zwykłych wewn. kat.iii z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 25 cm m drzwi strona prawa i góra m 2.95 przy poszerzonym otworze 2.05*2 m 4.10 RAZEM 7.05

9 9 z :43 Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 43 d.2 KNR Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe ścianka jako wypełnienie okna GKFI EI 120 wc 0.70*2.50* RAZEM d.2 KNNR Drzwi Dp1 0,90x2,05 m. EI 60 szt *2.05* RAZEM d.2 KNNR Drzwi Dp2 0,80x2,00 m. EI 60 szt RAZEM d.2 KNNR Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłoży gipsowych RAZEM d Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian z jednokrotnym szpachlowaniem na klatce schodowej ( )* RAZEM d.2 KNR-W Zabezpieczenie podłóg folią RAZEM d.2 KNNR Izolacje z płyt pilśniowych jednowarstwowe RAZEM d.2 kalkulacja własna Transport ręczny materiałów budowlanych na XII piętro szt

10 10 z :43 Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 szt 1.00 RAZEM 1.00 NFZ Bud biurowy Poznań XI XII p. PR.KST TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM 1 Budynek biurowy ul. Piekary 14/15, Poznań Modernizacja budynku biurowego w zakresie wydzielenia ewakuacyjnej klatki schodowej oraz przedsionka przeciwpożarowego Modernizacja budynku biurowego na XI piętrze Modernizacja budynku biurowego na XII piętrze 0.00 RAZEM 0.00 Słownie: zero i 00/100 zł NFZ Bud biurowy Poznań XI XII p. PR.KST 1 Budynek biurowy ul. Piekary 14/15, Poznań Modernizacja budynku biurowego w zakresie wydzielenia ewakuacyjnej klatki schodowej oraz przedsionka przeciwpożarowego Modernizacja budynku biurowego na XI piętrze Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o pow.do 2 obmiar = 3szt. szt. 1* robocizna 1.31r-g/szt. r-g Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o pow.ponad 2 obmiar = * robocizna 0.63r-g/ r-g KNR rozbiórka Rozbiórka okładzin z płyt gipsow.dźwiękochłon.na stropach na rusztach drewnianych lub metal. obmiar =

11 11 z :43 kalkulacja wsp. 0,5 do R i S * robocizna r-g/ r-g * wyciąg 0.014m-g/ m-g * środek transportowy m-g/ m-g Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych obmiar = 0.09m3 m3 1* robocizna 9.74r-g/m3 r-g Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych obmiar = 0.08m3 m3 1* robocizna 24.76r-g/m3 r-g Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm obmiar = 2.6m m 1* robocizna 1.62r-g/m r-g * cegła budowlana pełna 8szt/m szt * cement portlandzki 35 bez dodatków 5.18kg/m kg

12 12 z :43 4* piasek do zapraw 0.018m3/m m * kształtowniki walcowane - dwuteowniki - konstrukcja nadproża 22.12kg/m kg * woda z rurociągu 0.006m3/m m * materiały pomocnicze 1.5% % * betoniarka wolnospadowa elektryczna 0.03m-g/m m-g * wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0.07m-g/m m-g Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek obmiar = 2.6m m 1* robocizna 0.11r-g/m r-g * siatka tkana Rabitza 0.27/m * drut stalowy okrągły miękki śr mm 0.03kg/m kg * materiały pomocnicze 1.5% % Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową obmiar = * robocizna 0.28r-g/ r-g * cement portlandzki zwykły bez dodatków t/ t * woda z rurociągu 0.001m3/ m

13 13 z :43 4* materiały pomocnicze 1.5% % Wykon.pasów tynku zwyk.kat.iii o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdy uprzed.zamurow.cegłami lub dachówkami obmiar = 2.6m m 1* robocizna 0.44r-g/m r-g * cement portlandzki z dodatkami t/m t * wapno suchogaszone 0.002t/m t * piasek do zapraw 0.008m3/m m * woda z rurociągu 0.002m3/m m * materiały pomocnicze 1.5% % * wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0.02m-g/m m-g * betoniarka wolnospadowa elektryczna 0.02m-g/m m-g KNR-W Wykonanie tynków zwykłych wewn. kat.iii z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 25 cm obmiar = 7.05m m 1* robocizna 0.75r-g/m r-g * cement portlandzki z dodatkami"25" 1.3kg/m kg * wapno suchogaszone 1.7kg/m kg

14 14 z :43 4* piasek do zapraw m3/m m * materiały pomocnicze 2% % * wyciąg 0.01m-g/m m-g * betoniarka 150 dm3 0.01m-g/m m-g KNR Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyńcze na ścianach na rusztach - wykonanie na istniejących ściankach po obu stronach okładzin z płyt ogniochronnej GKF do EI 60 obmiar = * robocizna r-g/ r-g * płyty gipsowo kartonowe gr mm ognioochronna GKF 1.03/ * gips budowlany szpachlowy t/ t * gwoździe do płyt gipsowych kg/ kg * taśma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm 1.258m/ m * woda m3/ m * materiały pomocnicze 1.5% % * wyciąg 0.01m-g/ m-g * środek transportowy m-g/ m-g KNR Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe ścianka jako wypełnienie okna GKFI EI 120 obmiar = 1.75

15 15 z :43 1* robocizna r-g/ r-g * płyty gipsowo kartonowe gr mm ognioochronna GKF 4.12/ * kształtowniki stalowe profilowane U-100x0, m/ m * kształtowniki stalowe profilowane C-100x0, m/ m * kołki do wstrzeliwania 4.06szt/ szt * blachowkręty 56szt/ szt * gips budowlany szpachlowy t/ t * płyty z wełny mineralnej grub. 10 cm. 1.05/ * taśma spoinowa 3.626m/ m * woda m3/ m * materiały pomocnicze 1.5% % * wyciąg 0.07m-g/ m-g * środek transportu m-g/ m-g KNR Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe EI 120 obmiar = * robocizna r-g/ r-g * płyty gipsowo kartonowe gr mm ognioochronna GKF 4.12/ * kształtowniki stalowe profilowane U-100x0, m/ m

16 16 z :43 4* kształtowniki stalowe profilowane C-100x0, m/ m * kołki do wstrzeliwania 4.06szt/ szt * blachowkręty 56szt/ szt * gips budowlany szpachlowy t/ t * płyty z wełny mineralnej grub. 10 cm. 1.05/ * taśma spoinowa 3.626m/ m * woda m3/ m * materiały pomocnicze 1.5% % * wyciąg 0.07m-g/ m-g * środek transportu m-g/ m-g KNR Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe nadstawka nad drzwiami EI 120 obmiar = 2.4 1* robocizna r-g/ r-g * płyty gipsowo kartonowe gr mm ognioochronna GKF 4.12/ * kształtowniki stalowe profilowane U-100x0, m/ m * kształtowniki stalowe profilowane C-100x0, m/ m * kołki do wstrzeliwania 4.06szt/ szt * blachowkręty 56szt/ szt * gips budowlany szpachlowy t/ t

17 17 z :43 8* płyty z wełny mineralnej grub. 10 cm. 1.05/ * taśma spoinowa 3.626m/ m * woda m3/ m * materiały pomocnicze 1.5% % * wyciąg 0.07m-g/ m-g * środek transportu m-g/ m-g kalkulacja Powiększenie otworu drzwiowego w ściance działowej G-K dla drzwi na XI piętrze obmiar = 1szt szt 1* powiększenie otworu drzwiowego w ściance działowej G-K dla drzwi na XI piętrze 1szt/szt szt KNR Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyńcze na stropach na rusztach obmiar = * robocizna r-g/ r-g * płyty gipsowo kartonowe gr mm ognioochronna GKF 1.04/ * gips budowlany szpachlowy t/ t * wkręty do płyt gipsowych kg/ kg * taśma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm 1.258m/ m * woda m3/ m * materiały pomocnicze 1.5% %

18 18 z :43 8* wyciąg 0.01m-g/ m-g * środek transportowy m-g/ m-g KNNR Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej układane na sucho jednowarstwowo obmiar = * robocizna r-g/ r-g * płyty z wełny mineralnej grub. 60 mm. 1.05/ * materiały pomocnicze 3% % * wyciąg m-g/ m-g KNNR Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkościennych powlekanych z drzwiami - powierzchnia do 7 - ścianka szklana SP1 o wym. 2,00x2,05 m. EI 60 szt.1 obmiar = 4.1 1* robocizna 4.62r-g/ r-g * ścianka szklana SP-1 o wym. 2,00x2,05 m. EI 60 1/ * silikon 0.12kg/ kg * pianka poliuretanowa 0.08kg/ kg * kołki rozporowe 4.7szt/ szt * materiały pomocnicze 1.5% %

19 19 z :43 7* wyciąg 0.04m-g/ m-g * środek transportowy 0.07m-g/ m-g KNNR Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkościennych powlekanych z drzwiami - powierzchnia do 7 - ścianka szklana SP-4 o wym. 2,50x2,05 m. EI 60 szt.1 obmiar = * robocizna 4.62r-g/ r-g * ścianka szklana SP-4 o wym. 2,50x2,05 m. EI 60 1/ * silikon 0.12kg/ kg * pianka poliuretanowa 0.08kg/ kg * kołki rozporowe 4.7szt/ szt * materiały pomocnicze 1.5% % * wyciąg 0.04m-g/ m-g * środek transportowy 0.07m-g/ m-g KNNR Drzwi Dp1 0,90x2,05 m. EI 60 szt.1 obmiar = * robocizna 4.6r-g/ r-g * drzwi Dp1 0,90x2,05 m.. EI 60 1/ * silikon 0.24kg/ kg

20 20 z :43 4* pianka poliuretanowa 0.16kg/ kg * kołki rozporowe 4.3szt/ szt * materiały pomocnicze 1.5% % * wyciąg 0.08m-g/ m-g * środek transportowy 0.17m-g/ m-g KNNR Drzwi Dp4 0,80x2,05 m. EI 30 szt.2 obmiar = * robocizna 4.6r-g/ r-g * drzwi Dp4 0,80*2,05 m. EI 30 1/ * silikon 0.24kg/ kg * pianka poliuretanowa 0.16kg/ kg * kołki rozporowe 4.3szt/ szt * materiały pomocnicze 1.5% % * wyciąg 0.08m-g/ m-g * środek transportowy 0.17m-g/ m-g KNNR Drzwi Dp 5 o wym. 1,60x2,05 m. EI 30 szt.1 obmiar = * robocizna 4.6r-g/ r-g

21 21 z :43 2* drzwi Dp5 1,60*2,05 m. EI 30 1/ * silikon 0.24kg/ kg * pianka poliuretanowa 0.16kg/ kg * kołki rozporowe 4.3szt/ szt * materiały pomocnicze 1.5% % * wyciąg 0.08m-g/ m-g * środek transportowy 0.17m-g/ m-g KNNR Drzwi Dp6 o wym. 1,60x2,05 m. EI 60 szt.1 obmiar = * robocizna 4.6r-g/ r-g * drzwi Dp6 1,60x2,00 m. EI 60 1/ * silikon 0.24kg/ kg * pianka poliuretanowa 0.16kg/ kg * kołki rozporowe 4.3szt/ szt * materiały pomocnicze 1.5% % * wyciąg 0.08m-g/ m-g * środek transportowy 0.17m-g/ m-g kalkulacja Demontaż i montaż drzwi do wind na XI piętrze obmiar = 2szt szt

22 22 z :43 1* demontaż i montaż drzwi do wind wg oddzielnego rozliczenia na XI piętrze 1szt/szt szt KNNR Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych obmiar = * robocizna 0.318r-g/ r-g * farba emulsyjna strukturalna 0.258dm3/ dm * materiały pomocnicze 2% % KNNR Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania na klatce schodowej obmiar = * robocizna 0.139*1.15= r-g/ r-g * farba emulsyjna strukturalna dm3/ dm * materiały pomocnicze 1.5% % Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian z jednokrotnym szpachlowaniem na klatce schodowej obmiar = * robocizna 0.528*1.15=0.6072r-g/ r-g

23 23 z :43 2* grunt pokostowy 0.18dm3/ dm * farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania 0.085dm3/ dm * rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych 0.043dm3/ dm * farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania 0.099dm3/ dm * szpachlówka olejno-żywiczna na tynki biała 0.261dm3/ dm * gips budowlany t/ t * papier ścierny w arkuszach 0.133ark/ ark * materiały pomocnicze 2% % KNR-W Zabezpieczenie podłóg i wyposażenia folią obmiar = 1 1* robocizna 0.057r-g/ r-g * folia polietylenowa 0.357/ * materiały pomocnicze 2% % KNNR Izolacje z płyt pilśniowych jednowarstwowe obmiar = 1 1* robocizna 0.126r-g/ r-g * płyty pilśniowe zwykłe 1.03/ * materiały pomocnicze 3% %

24 24 z :43 4* wyciąg 0.007m-g/ m-g kalkulacja własna Transport ręczny materiałów budowlanych na XI piętro obmiar = 1 1* transport ręczny materiałów budowlanych na XI piętro 1kpl/ kpl analogia Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km obmiar = 0.46m3 m3 1* robocizna 1.81r-g/m3 r-g * samochód skrzyniowy do 5 t 0.93m-g/m3 m-g Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km do 15 km. obmiar = 0.46m3 m3 1* samochód skrzyniowy do 5 t 0.04*14=0.56m-g/m3 m-g PODSUMOWANIE Budynek biurowy ul. Piekary 14/15, Poznań Modernizacja budynku biurowego w zakresie wydzielenia ewakuacyjnej klatki schodowej oraz przedsionka przeciwpożarowego Modernizacja budynku biurowego na XI piętrze

25 25 z :43 RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM OGÓŁEM Słownie: zero i 00/100 zł NFZ Bud biurowy Poznań XI XII p. PR.KST 2 Modernizacja budynku biurowego na XII piętrze 33 d Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o pow.do 2 obmiar = 2szt. szt. 1* robocizna 1.31r-g/szt. r-g d Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 - likwidacja okna obmiar = 1szt. szt. 1* robocizna 1.16r-g/szt. r-g d Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych - poszerzenie otworu obmiar = 0.09m3 m3 1* robocizna 9.74r-g/m3 r-g d Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych obmiar = 0.08m3 m3 1* robocizna 24.76r-g/m3 r-g

26 26 z :43 37 d Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm obmiar = 2.6m m 1* robocizna 1.62r-g/m r-g * cegła budowlana pełna 8szt/m szt * cement portlandzki 35 bez dodatków 5.18kg/m kg * piasek do zapraw 0.018m3/m m * kształtowniki walcowane - dwuteowniki - konstrukcja nadproża 22.12kg/m kg * woda z rurociągu 0.006m3/m m * materiały pomocnicze 1.5% % * betoniarka wolnospadowa elektryczna 0.03m-g/m m-g * wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0.07m-g/m m-g d Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek obmiar = 2.6m m 1* robocizna 0.11r-g/m r-g * siatka tkana Rabitza 0.27/m * drut stalowy okrągły miękki śr mm 0.03kg/m kg * materiały pomocnicze 1.5% %

27 27 z :43 39 d Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową obmiar = * robocizna 0.28r-g/ r-g * cement portlandzki zwykły bez dodatków t/ t * woda z rurociągu 0.001m3/ m * materiały pomocnicze 1.5% % d Wykon.pasów tynku zwyk.kat.iii o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdy uprzed.zamurow.cegłami lub dachówkami obmiar = 6.85m m 1* robocizna 0.36r-g/m r-g * cement portlandzki z dodatkami t/m t * wapno suchogaszone 0.001t/m t * piasek do zapraw 0.004m3/m m * woda z rurociągu 0.001m3/m m * materiały pomocnicze 1.5% % * wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0.01m-g/m m-g * betoniarka wolnospadowa elektryczna 0.01m-g/m m-g

28 28 z :43 41 d Wykon.pasów tynku zwyk.kat.iii o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdy uprzed.zamurow.cegłami lub dachówkami obmiar = 2.6m m 1* robocizna 0.44r-g/m r-g * cement portlandzki z dodatkami t/m t * wapno suchogaszone 0.002t/m t * piasek do zapraw 0.008m3/m m * woda z rurociągu 0.002m3/m m * materiały pomocnicze 1.5% % * wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0.02m-g/m m-g * betoniarka wolnospadowa elektryczna 0.02m-g/m m-g d.2 KNR-W Wykonanie tynków zwykłych wewn. kat.iii z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 25 cm obmiar = 7.05m m 1* robocizna 0.75r-g/m r-g * cement portlandzki z dodatkami"25" 1.3kg/m kg * wapno suchogaszone 1.7kg/m kg * piasek do zapraw m3/m m

29 29 z :43 5* materiały pomocnicze 2% % * wyciąg 0.01m-g/m m-g * betoniarka 150 dm3 0.01m-g/m m-g d.2 KNR Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe ścianka jako wypełnienie okna GKFI EI 120 obmiar = * robocizna r-g/ r-g * płyty gipsowo kartonowe gr mm wodo- i ognioochronne GKFI 4.12/ * kształtowniki stalowe profilowane U-100x0, m/ m * kształtowniki stalowe profilowane C-100x0, m/ m * kołki do wstrzeliwania 4.06szt/ szt * blachowkręty 56szt/ szt * gips budowlany szpachlowy t/ t * płyty z wełny mineralnej grub. 10 cm. 1.05/ * taśma spoinowa 3.626m/ m * woda m3/ m * materiały pomocnicze 1.5% % * wyciąg 0.07m-g/ m-g * środek transportu m-g/ m-g

30 30 z :43 44 d.2 KNNR Drzwi Dp1 0,90x2,05 m. EI 60 szt.1 obmiar = * robocizna 4.6r-g/ r-g * drzwi Dp1 0,90x2,05 m.. EI 60 1/ * silikon 0.24kg/ kg * pianka poliuretanowa 0.16kg/ kg * kołki rozporowe 4.3szt/ szt * materiały pomocnicze 1.5% % * wyciąg 0.08m-g/ m-g * środek transportowy 0.17m-g/ m-g d.2 KNNR Drzwi Dp2 0,80x2,00 m. EI 60 szt.1 obmiar = 1 1* robocizna 4.6r-g/ r-g * drzwi Dp2 0,80x2,00 m. EI 60 1/ * silikon 0.24kg/ kg * pianka poliuretanowa 0.16kg/ kg * kołki rozporowe 4.3szt/ szt * materiały pomocnicze 1.5% % * wyciąg 0.08m-g/ m-g

31 31 z :43 8* środek transportowy 0.17m-g/ m-g d.2 KNNR Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłoży gipsowych obmiar = 46 1* robocizna 0.175r-g/ r-g * farba emulsyjna strukturalna 0.276dm3/ dm * materiały pomocnicze 2% % d Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian z jednokrotnym szpachlowaniem na klatce schodowej obmiar = * robocizna 0.528*1.15=0.6072r-g/ r-g * grunt pokostowy 0.18dm3/ dm * farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania 0.085dm3/ dm * rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych 0.043dm3/ dm * farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania 0.099dm3/ dm * szpachlówka olejno-żywiczna na tynki biała 0.261dm3/ dm * gips budowlany t/ t * papier ścierny w arkuszach 0.133ark/ ark * materiały pomocnicze 2% %

32 32 z :43 48 d.2 KNR-W Zabezpieczenie podłóg folią obmiar = 25 1* robocizna 0.057r-g/ r-g * folia polietylenowa 0.357/ * materiały pomocnicze 2% % d.2 KNNR Izolacje z płyt pilśniowych jednowarstwowe obmiar = 20 1* robocizna 0.126r-g/ r-g * płyty pilśniowe zwykłe 1.03/ * materiały pomocnicze 3% % * wyciąg 0.007m-g/ m-g d.2 kalkulacja własna Transport ręczny materiałów budowlanych na XII piętro obmiar = 1szt szt 1* transport ręczny materiałów budowlanych na XII piętro 1szt/szt szt PODSUMOWANIE

33 33 z :43 Modernizacja budynku biurowego na XII piętrze RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM OGÓŁEM Słownie: zero i 00/100 zł PODSUMOWANIE CAŁY KOSZTORYS RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM OGÓŁEM Słownie: zero i 00/100 zł NFZ Bud biurowy Poznań XI XII p. PR.KST ZESTAWIENIE ROBOCIZNY Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość 1. robocizna r-g RAZEM Słownie: zero i 00/100 zł NFZ Bud biurowy Poznań XI XII p. PR.KST ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena jedn. Wartość Grupa Dostawca Cena dostawcy Rabat maksymalny Rabat zastosowany 1. blachowkręty szt cegła budowlana pełna szt cement portlandzki 35 bez dodatków kg cement portlandzki z dodatkami 25 t cement portlandzki z dodatkami"25" kg

34 34 z :43 Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena jedn. Wartość Grupa Dostawca Cena dostawcy Rabat maksymalny Rabat zastosowany 6. cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 t demontaż i montaż drzwi do wind wg oddzielnego rozliczenia na XI piętrze szt drut stalowy okrągły miękki śr mm kg drzwi Dp1 0,90x2,05 m.. EI drzwi Dp2 0,80x2,00 m. EI drzwi Dp4 0,80*2,05 m. EI drzwi Dp5 1,60*2,05 m. EI drzwi Dp6 1,60x2,00 m. EI farba emulsyjna strukturalna dm farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania dm farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm folia polietylenowa gips budowlany t gips budowlany szpachlowy t grunt pokostowy dm

35 35 z :43 Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena jedn. Wartość Grupa Dostawca Cena dostawcy Rabat maksymalny Rabat zastosowany 21. gwoździe do płyt gipsowych kg kołki do wstrzeliwania szt kołki rozporowe szt kształtowniki stalowe profilowane C-100x0,60 m kształtowniki stalowe profilowane U-100x0,60 m kształtowniki walcowane - dwuteowniki - konstrukcja nadproża kg papier ścierny w arkuszach ark pianka poliuretanowa kg piasek do zapraw m piasek do zapraw m płyty gipsowo kartonowe gr mm ognioochronna GKF płyty gipsowo kartonowe gr mm wodoi ognioochronne GKFI płyty pilśniowe zwykłe płyty z wełny mineralnej grub. 10 cm płyty z wełny mineralnej grub. 60 mm powiększenie otworu drzwiowego w szt

36 36 z :43 Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena jedn. Wartość Grupa Dostawca Cena dostawcy Rabat maksymalny Rabat zastosowany ściance działowej G-K dla drzwi na XI piętrze 37. rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych dm siatka tkana Rabitza silikon kg szpachlówka olejno-żywiczna na tynki biała dm ścianka szklana SP-1 o wym. 2,00x2,05 m. EI ścianka szklana SP-4 o wym. 2,50x2,05 m. EI taśma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm m taśma spoinowa m transport ręczny materiałów budowlanych na XI piętro kpl transport ręczny materiałów budowlanych na XII piętro szt wapno suchogaszone t wapno suchogaszone kg wkręty do płyt gipsowych kg woda m woda z rurociągu m materiały pomocnicze zł 0.00

37 37 z :43 Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena jedn. Wartość Grupa Dostawca Cena dostawcy Rabat maksymalny Rabat zastosowany RAZEM Słownie: zero i 00/100 zł NFZ Bud biurowy Poznań XI XII p. PR.KST ZESTAWIENIE SPRZĘTU Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość 1. betoniarka 150 dm3 m-g betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g samochód skrzyniowy do 5 t m-g środek transportowy m-g środek transportowy m-g środek transportu m-g wyciąg m-g wyciąg m-g wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g RAZEM Słownie: zero i 00/100 zł

DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł. Słownie: zero i 00/100 zł

DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł. Słownie: zero i 00/100 zł KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie montaŝu drzwi poŝarowych w obiekcie DPS ADRES INWESTYCJI : Łódź ul.rojna INWESTOR : Domu Pomocy Społecznej ADRES INWESTORA : Łódź ul.rojna DATA OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS NAKŁADCZY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : REMONT PRZYCHODNI NR 4 ADRES INWESTYCJI : Armi Krajowej INWESTOR : szpital rej. ADRES INWESTORA : Roosevelta 3 BRANŻA : Budowlana SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : A KRÓL Ogółem

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS BUDOWLANY Wydzielenie przeciwpożarowe klatek schodowych

KOSZTORYS BUDOWLANY Wydzielenie przeciwpożarowe klatek schodowych NAZWA INWESTYCJI : KOSZTORYS BUDOWANY Wydzielenie przeciwpożarowe klatek schodowych ADRES INWESTYCJI : Ścinawka Dolna 17 INWESTOR : Dom Pomocy Społecznej ADRES INWESTORA : Ścinawka Dolna 17 BRANŻA : budowlana

Bardziej szczegółowo

R M S. m m2. obmiar = 0.8*2.5*1 = 2.000m R -- 1* robocizna r-g r-g/m 2

R M S. m m2. obmiar = 0.8*2.5*1 = 2.000m R -- 1* robocizna r-g r-g/m 2 1 KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i 0929-10 uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 - obmiar = 0.8*2.5*1 = 2.000 1* robocizna r-g 8.2400 4.12r-g/ 2* pianka poliuretanowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : <<nazwiska i funkcje osób, które sporządziły kosztorys>> DATA OPRACOWANIA :

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : <<nazwiska i funkcje osób, które sporządziły kosztorys>> DATA OPRACOWANIA : PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : REMONT KORYTARZA (w nowej części budynku szkoły) POLEGAJĄCY NA ODTWORZENIU STANU PIERWOTNEGO POPRZEZ MONTAŻ PRZEGRODY Z DRZWIAMI DYMOSZCZELNYMI ADRES INWESTYCJI :

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS NAKŁADCZY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : remont przychodni nr 4 - korytarz ADRES INWESTYCJI : Armi Krajowej INWESTOR : szpital rej. ADRES INWESTORA : Roosevelta 3 BRANŻA : Budowlana SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS nakładczy SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : 24.08.2010. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł

KOSZTORYS nakładczy SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : 24.08.2010. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł KOSZTORYS nakładczy NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ ADRES INWESTYCJI : WEWNĘTRZNY INWESTOR : POOZ ADRES INWESTORA : ROOSEVELTA 3 BRANŻA : BUDOWLANA SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : A.KRÓL DATA OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 B. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny AL. PIASTÓW 17 ; SZCZECIN

Załącznik nr 8 B. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny AL. PIASTÓW 17 ; SZCZECIN Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie PRZEDMIARY AL. PIASTÓW 17 ; 70-310 SZCZECIN Załącznik nr 8 B NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZEŃ MAGAZYNU PRZECHOWALNICTWA PRÓBEK KATEDRY OCHRONY

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1 Roboty budowlane 1.1 KNR 202/2003/2 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, ruszt pojedynczy,

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane KOSZTORYS NAKŁADCZY 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ INSTYTUTU OBRABIAREK W BUDYNKU "A 20" ADRES INWESTYCJI : WYDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

19 KOSZTORYS OFERTOWY

19 KOSZTORYS OFERTOWY D.M. Pń Oś B. Chrobrego 19 KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Remont auli ADRES INWESTYCJI : Poznań, ul. Bydgoska 4a INWESTOR : Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących ADRES INWESTORA :

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Nakładczy. mgr inż. Grzegorz Lachowicz. Słupsk 20 maj 2015 r.

Kosztorys Nakładczy. mgr inż. Grzegorz Lachowicz. Słupsk 20 maj 2015 r. Kosztorys Nakładczy Obiekt Zepołu Szkół Ponadgimnazjalnych, roboty remontowe wewnętrzne sala nr 207 ROBOTY MALARSKIE, STOLARSKIE Budowa Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr1 Słupsk ul. Szczecińska 60 Biuro

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - WYMIANA OKIEN I DRZWI ZEWNĘTRZNYCH W GMACHU FILHARMONII NARODOWEJ - ELEWACJA OD STR. UL. JASNEJ

PRZEDMIAR ROBÓT - WYMIANA OKIEN I DRZWI ZEWNĘTRZNYCH W GMACHU FILHARMONII NARODOWEJ - ELEWACJA OD STR. UL. JASNEJ uwzb Waldemar Błachowicz 08-130 Kotuń, Albinów 5D PRZEDMIAR ROBÓT - WYMIANA OKIEN I DRZWI ZEWNĘTRZNYCH W GMACHU FILHARMONII NARODOWEJ - ELEWACJA OD STR. UL. JASNEJ NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA OKIEN I DRZWI

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY WYDRUK UTWORZONY WERSJĄ EDUKACYJNĄ PROGRAMU NORMA

KOSZTORYS OFERTOWY WYDRUK UTWORZONY WERSJĄ EDUKACYJNĄ PROGRAMU NORMA KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Roboty rozbiórkowe i remontowe w pomieszczeniach biurowych ADRES INWESTYCJI : miejscowość XYZ, ulica XYZ INWESTOR : Gmina XYZ WYKONAWCA ROBÓT : pesel BRANŻA : budowlana

Bardziej szczegółowo

52/6 KOSZTORYS NAKŁADCZY

52/6 KOSZTORYS NAKŁADCZY Zakład Ogólnobudowlany Jakub Gałęski Łódź,ul. Zarzewska 52/6 KOSZTORYS NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne NAZWA INWESTYCJI : remont pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ ADRES INWESTYCJI : 61-381 POZNAŃ - OS. ARMII KRAJOWEJ 100 INWESTOR : Szkoła Podstawowa nr 18 ADRES INWESTORA : Os. Armii Krajowej 100, 61-381

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45262500-6 Roboty murarskie i murowe 45410000-4 Tynkowanie 45421131-1 Instalowanie drzwi

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45262500-6 Roboty murarskie i murowe 45410000-4 Tynkowanie 45421131-1 Instalowanie drzwi PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45262500-6 Roboty murarskie i murowe 45410000-4 Tynkowanie 45421131-1 Instalowanie drzwi NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki drzwiowej VII piętra

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR NA LIKWIDACJĘ USZKODZENIA RURY SPUSTOWEJ ORTOPEDIA

PRZEDMIAR NA LIKWIDACJĘ USZKODZENIA RURY SPUSTOWEJ ORTOPEDIA PRZEDMIAR NA LIKWIDACJĘ USZKODZENIA RURY SPUSTOWEJ ORTOPEDIA NAZWA INWESTYCJI : USUNIĘCIA USZKODZENIA NA RURZE WODNEJ NAD ORTOPEDIĄ ADRES INWESTYCJI : 47-200 KĘDZIERZYN - KOŹLE UL. ROOSEVELTA 2 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

NR SPRAWY ZP/164/16/2013 Załącznik Nr 4/12 KOSZTORYS NAKŁADCZY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NR SPRAWY ZP/164/16/2013 Załącznik Nr 4/12 KOSZTORYS NAKŁADCZY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NR SPRAWY ZP/164/16/2013 Załącznik Nr 4/12 KOSZTORYS NAKŁADCZY 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : REMONT POKOJU Nr 31 ADRES INWESTYCJI : ŁÓDŹ

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty malarskie

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty malarskie KOSZTORYS NAKŁADCZY 45442100-8 Roboty malarskie Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowo-malarskie korytarzy I i II piętra ADRES INWESTYCJI : 91-142 Łódź ul.rojna

Bardziej szczegółowo

NR SPRAWY ZP/164/16/2013 Załącznik Nr 4/1 KOSZTORYS NAKŁADCZY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NR SPRAWY ZP/164/16/2013 Załącznik Nr 4/1 KOSZTORYS NAKŁADCZY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NR SPRAWY ZP/164/16/2013 Załącznik Nr 4/1 KOSZTORYS NAKŁADCZY 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : MALOWANIE KORYTARZ ADRES INWESTYCJI : ŁÓDŹ

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Malowanie klatki schodowej INWESTOR : Leśny Zakład Doświadczalny w Rogowie ADRES INWESTORA : 9-06 Rogów, ul.akademicka 20 BRANśA : budowlana DATA OPRACOWANIA : 05.11.2012

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kompleksowy remont zaplecza sali gimnastycznej - roboty budowlane - ETAP 1 - STAN SUROWY.

Przedmiar robót. Kompleksowy remont zaplecza sali gimnastycznej - roboty budowlane - ETAP 1 - STAN SUROWY. Przedmiar robót STAN SUROWY. Budowa: S.P. nr 2 Obiekt lub rodzaj robót: SZKOŁA PODSTAWOWA Lokalizacja: Kraków ul Strzelców nr 5 A Inwestor: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie Data opracowania: 2014-10-09

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : r. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł. Słownie: zero i 00/100 zł

DATA OPRACOWANIA : r. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł. Słownie: zero i 00/100 zł PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budynek A Oddział Rehabilitacji - Remont dachu ADRES INWESTYCJI : 63-4 Ostrów Wielkopolski ul. 3-Maja 35 INWESTOR : Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Oddziały przy ul.

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pile Al. Powstańców Wlkp. 164 KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS ŚLEPY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Roboty budowlane w pomieszczeniach na IIp w Gmachu Elektroniki pom nr 269,269a,270 ADRES INWESTYCJI : Warszawa ul. Nowowiejska 15/19 INWESTOR : POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

KOSZTORYS ŚLEPY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień KOSZTORYS ŚLEPY 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Realizacja programu dostosowawczego w Miejskiej Przychodni "NOWE ROKICIE" -roboty przy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT ZGN w Dzielnicy WOLA WARSZAWA ul. BEMA 70 SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Remont pustostanu ADRES INWESTYCJI : ul. Płocka 16 4 INWESTOR : ZGN Warszawa Wola Administracja Młynów ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y F O R M U L A R Z O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : Obiekt : POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W PILE BUDYNEK LABORATORYJNO - BIUROWY Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY Z PRZEDMIAREM ROBÓT

KOSZTORYS ŚLEPY Z PRZEDMIAREM ROBÓT Miejski Urząd Pracy Kielce KOSZTORYS ŚLEPY Z PRZEDMIAREM ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń biurowych budunków Urzędu Miasta Szymanowskiego 6 ADRES INWESTYCJI : Szymanowskiego 6 INWESTOR : Miejski

Bardziej szczegółowo

Dom Dziecka Nr 1 Łódź ul. Aleksandrowska 123. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

Dom Dziecka Nr 1 Łódź ul. Aleksandrowska 123. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Dom Dziecka Nr 1 Łódź ul. Aleksandrowska 123 KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczenia II piętra ADRES INWESTYCJI : Łódź ul. Aleksandrowska 123 INWESTOR : Dom Dziecka Nr.1 ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: SPORZĄDZIŁ : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA 3

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: SPORZĄDZIŁ : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA 3 KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa Gmachu Głównego w celu dostosowania budynku do wymagań bezpieczeństwa pożarowego w Płocku, przy ul. Łukasiewicza 17 - PRZEBUDOWA ŚCIANY WEWNĘTRZNEJ 1 PIĘTRA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : BOK OERACYJNY - ŚUZY I SAA WYBUDZEŃ ADRES INWESTYCJI : ROOSEVETA 3 INWESTOR : Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej ADRES INWESTORA : Roosevelta 3 BRANŻA : Budowlana

Bardziej szczegółowo

Lp Podstawa Opis Jm Cj/ Kbj R_brutto/ M+Kz/ M S_brutto/ Norma: 8,00000 Wsp: 1 Cena: Ilość:

Lp Podstawa Opis Jm Cj/ Kbj R_brutto/ M+Kz/ M S_brutto/ Norma: 8,00000 Wsp: 1 Cena: Ilość: P1. KNR-W 4-01 Wykucie gniazd o głębokości 1 cegły dla belekszt. 0347-0300 stalowych,w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej Obmiar= 4,000 szt. Norma: 0,88000 Wsp: 1 Stawka: Ilość: 3,52000

Bardziej szczegółowo

Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys nakładczy

Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys nakładczy Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys nakładczy Obiekt Budowa Inwestor Rymanów Zdrój POCZTA POLSKA S.A. Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny d/s Nieruchomości w Krakowie ul. Westerplatte 20 Poziom cen

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI ŚLEPY

KOSZTORYS INWESTORSKI ŚLEPY 45216121-8 Obiekty straży pożarnej KOSZTORYS INWESTORSKI ŚLEPY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Budynek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku - termomodernizacja

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień. 45442100-8 Roboty malarskie

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień. 45442100-8 Roboty malarskie KOSZTORYS NAKŁADCZY 45442100-8 Roboty malarskie Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowo-malarskie płdn i płn kl.schodowych ADRES INWESTYCJI : 91-142 Łódź

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : Poziom cen : III KWARTAŁ Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : Poziom cen : III KWARTAŁ Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45410000-4 Tynkowanie 45440000-3 Roboty malarskie

Bardziej szczegółowo

Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury Łódź, al. Kościuszki 5/7

Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury Łódź, al. Kościuszki 5/7 Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury 90-940 Łódź, al. Kościuszki 5/7 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Roboty budowlane UP Łódź 79 ADRES INWESTYCJI : Łódź, ul. Gorkiego 63 INWESTOR : Poczta Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY OBRZYKO OBRZYCKO RYNEK 19. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.

URZĄD GMINY OBRZYKO OBRZYCKO RYNEK 19. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0. URZĄD GMINY OBRZYKO 64-520 OBRZYCKO RYNEK 19 KOSZTORYS OFERTOWY : MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PIOTROWIE : PIOTROWO GM OBRZYCKO : URZĄD GMINY OBRZYCKO : 64-520 OBRZYCKO RYNEK 19 : OGÓLNOBUDOWLANA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

KOSZTORYS OFERTOWY. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Remont klatki schodowej II w Budynku Zespołu Szkół Samochodowych ADRES INWESTYCJI : Poznań, ul. Zamenhofa 142 INWESTOR : Zespół Szkół Samochodowych im. Tadeusza Tańskiego

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane KOSZTORYS NAKŁADCZY 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA BUDYNKU "A 20" ADRES INWESTYCJI : WYDZIAŁ MECHANICZNY

Bardziej szczegółowo

Studio Dżwięku ASP Katowice

Studio Dżwięku ASP Katowice Strona tytułowa obmiaru Branża: Budowlana Rodzaj: Przedmiar Wspólny Słownik Zamówień: BUDOWA: WYKONAWCA: Studio Dżwięku ASP Katowice Koszarowa Katowice Studio Dżwięku ASP Katowice KOSZTORYS NR: 162/11

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania

PRZEDMIAR. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania USŁUGI INWESTYCYJNE mgr inż. Grzegorz Papiernik ul. Działkowca nr 8, 57-200 Ząbkowice Śl. PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45321000-3 Termomodernizacja elewacji 45111100-9 Roboty

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie robót budowlanych malarskich w przedszkolu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Załącznik do SIWZ nr 11

PRZEDMIAR ROBÓT Załącznik do SIWZ nr 11 . AKADEMIA MORSKA 70-500 Szczecin ul. Wały Chrobrego 1-2 PRZEDMIAR ROBÓT Załącznik do SIWZ nr 11 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : N - 0. STARA ZABUDOWA. MALOWANIE TYPOWEGO POKOJU O POW. 20 M2. NAKŁADY NA 1 SZT. ADRES INWESTYCJI : O. A. "PRZYJAŹŃ" INWESTOR : O. A. "PRZYJAŹŃ" ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

Danuta Grobelna 12 WOG DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY

Danuta Grobelna 12 WOG DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY Danuta Grobelna 12 WOG KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Roboty konserwacyjne - malowanie pomieszczeń budynku nr 19 ADRES INWESTYCJI : Poligon - Kijewo INWESTOR : JW 4620 ADRES INWESTORA : 87-100

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR PRACE MALARSKIE W ODDZIALE UROLOGII - KORY- TARZE

PRZEDMIAR PRACE MALARSKIE W ODDZIALE UROLOGII - KORY- TARZE PRZEDMIAR PRACE MALARSKIE W ODDZIALE UROLOGII - KORY- TARZE NAZWA INWESTYCJI : PRACE MALARSKIE W ODDZIALE UROLOGII KORYTARZE ADRES INWESTYCJI : 47-200 KĘDZIERZYN-KOŻLE UL. ROOSEVELTA 2 INWESTOR : SAMODZIELNY

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I USŁUGI BUDOWLANE BOGDAN SOWIŃSKI ŁÓDŹ, UL. STRUMYKOWA 10a

PROJEKTOWANIE I USŁUGI BUDOWLANE BOGDAN SOWIŃSKI ŁÓDŹ, UL. STRUMYKOWA 10a PROJEKTOWANIE I USŁUGI BUDOWLANE BOGDAN SOWIŃSKI ŁÓDŹ, UL. STRUMYKOWA 10a KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : prześwit bramowy ADRES INWESTYCJI : ŁÓDŹ, UL. KOPERNIKA 26 INWESTOR : AN Łódź-Polesie "Radwańska"

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY - KONSTRUKCJE STALOWE WZMACNIA- JĄCE ŚCIANY - REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO - ul.radzymińska

KOSZTORYS OFERTOWY - KONSTRUKCJE STALOWE WZMACNIA- JĄCE ŚCIANY - REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO - ul.radzymińska MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA - DZIELNI- CA PRAGA PÓŁNOC Warszawa ul. Kłopotowskiego 15 KOSZTORYS OFERTOWY - KONSTRUKCJE STALOWE WZMACNIA- JĄCE ŚCIANY - REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO - ul.radzyińska 2 NAZWA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY- przedmiary

KOSZTORYS ŚLEPY- przedmiary MZB Tarnów ul. Waryńskiego 9 : Malowanie klatki schodowej oraz holu wejściowego : Tarnów ul. Wałowa 10 : MZB Tarnów : 33-100 Tarnów, ul. Waryńskiego 9 KOSZTORYS ŚLEPY- przedmiary Stawka roboczogodziny

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : A.Zarzycki DATA OPRACOWANIA : X Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł

KOSZTORYS NAKŁADCZY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : A.Zarzycki DATA OPRACOWANIA : X Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : REMONT PODJAZDU PRZYCHODNIA nr 10 ul Murarska [ dostosowanie Placówki do wymogów Rozp.Min.Zdrowia z dn. 10.11.2006 r] ADRES INWESTYCJI : Łódź ul Murarska 4 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW - BRANŻA BUDOWLANA

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW - BRANŻA BUDOWLANA KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW - BRANŻA BUDOWLANA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne NAZWA INWESTYCJI : "Wymiana wewnętrznej stolarki drzwiowej, montaż przegród

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Data opracowania: Kosztorys opracowany przez: Robert Paliga,...

Przedmiar robót. Data opracowania: Kosztorys opracowany przez: Robert Paliga,... Przedmiar robót Nazwa kosztorysu: Modernizacja pomieszczenia w Internacie Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Koronowie Nazwa obiektu lub robót: Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI NAKŁADCZY

KOSZTORYS INWESTORSKI NAKŁADCZY Przedsiebiorstwo Budowlane "ATLANT" Wiktor Kuśmirek 05-402 OTWOCK ul.skrzetuskiego 20 KOSZTORYS INWESTORSKI NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45410000-4 Roboty wykończeniowe

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT ZGN w Dzielnicy " WOLA " Warszawa, ul. Bema 70 SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Remont pustostanu koszty obciąŝające najemcę lokalu ADRES INWESTYCJI : ul. Grenady 5 m 45 INWESTOR : Administracja

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych

PRZEDMIAR. Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych ul. Podhalańska 9, 70-452 Szczecin PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Remont mieszkania ADRES INWESTYCJI : INWESTOR : ZBILK Szczecin ADRES INWESTORA : 70-546 Szczecin, ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT-BUD ul. Podchorążych Żary

PROJEKT-BUD ul. Podchorążych Żary PROJEKT-BUD ul. Podchorążych 39 68-200 Żary KOSZTORYS ŚEPY NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń w siedzibie PUP w ubsku ADRES INWESTYCJI : ul. 3 Maja 1 68-300 ubsko INWESTOR : Powiatowy Urząd Pracy w

Bardziej szczegółowo

NR SPRAWY ZP/164/16/2013 Załącznik Nr 4/7 KOSZTORYS NAKŁADCZY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NR SPRAWY ZP/164/16/2013 Załącznik Nr 4/7 KOSZTORYS NAKŁADCZY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NR SPRAWY ZP/164/16/2013 Załącznik Nr 4/7 KOSZTORYS NAKŁADCZY 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : REMONT ŚWIETLICY ADRES INWESTYCJI : ŁÓDŹ

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wiesława Radomska DATA OPRACOWANIA : r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wiesława Radomska DATA OPRACOWANIA : r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie osobnego wejścia dla listonoszy w UP Jastarnia ADRES INWESTYCJI : 84-140 Jastarnia ul. Stelmaszczyka 7 INWESTOR : Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT W UKŁADZIE KOSZTORYSOWYM

PRZEDMIAR ROBÓT W UKŁADZIE KOSZTORYSOWYM Akademia Muzyczna w Poznaniu Poznań ul. Św. Marcin 87 PRZEDMIAR ROBÓT W UKŁADZIE KOSZTORYSOWYM Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

- - : - : - DATA OPRACOWANIA : 14.04.2014. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

- - : - : - DATA OPRACOWANIA : 14.04.2014. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: - - PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Roboty malarskie pomieszczeń Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu - XI-piętro ADRES INWESTYCJI : ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg INWESTOR : Prokuratura Okręgowa w

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ROBÓT BUDOWLANYCH PRZEDMIAR ROBÓT Malowanie Oddziałów

KOSZTORYS ROBÓT BUDOWLANYCH PRZEDMIAR ROBÓT Malowanie Oddziałów wco ul. Garbary 15, 61-866 Poznań KOSZTORYS ROBÓT BUDOWLANYCH PRZEDMIAR ROBÓT Malowanie Oddziałów 45442100-8 Roboty malarskie Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Malowanie

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI ` KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Remont łazienki -wejscie z pom nr 7 (lewa) ADRES INWESTYCJI : ul. Poznańska 62-800 Kalisz INWESTOR : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY KOSZTORYS. 1* robocizna 0.092r-g/m2 r-g * wapno suchogaszone t/m2 t

KOSZTORYS OFERTOWY KOSZTORYS. 1* robocizna 0.092r-g/m2 r-g * wapno suchogaszone t/m2 t KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Remont holu w ZSMEiE ADRES INWESTYCJI : ul. św. Józefa 26, Toruń BRANŻA : Budowlana Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania

Bardziej szczegółowo

KOOSZTORYS BUDOWLANY OFERTOWY nr 1

KOOSZTORYS BUDOWLANY OFERTOWY nr 1 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie ALPIASTÓW 16; 70-310 SZCZECIN KOOSZTORYS BUDOWLANY OFERTOWY nr 1 zał NAZWA INWESTYCJI : REMONT POKOJU NR 301 ŚCIANKA DZIAŁOWĄ Z REGIPSU ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane KOSZTORYS NAKŁADCZY 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA BUDYNKU "A 22" ADRES INWESTYCJI : WYDZIAŁ MECHANICZNY

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT W UKŁADZIE KOSZTORYSOWYM

PRZEDMIAR ROBÓT W UKŁADZIE KOSZTORYSOWYM Akademia Muzyczna w Poznaniu Poznań ul. Św. Marcin 87 PRZEDMIAR ROBÓT W UKŁADZIE KOSZTORYSOWYM 45421131-1 Instalowanie drzwi 45421141-4 Instalowanie przegród 45421147-6 Instalowanie krat Klasyfikacja robót

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Szczecin, al. Piastów 17. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Szczecin, al. Piastów 17. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Szczecin, al. Piastów 17 KOSZTORYS OFERTOWY ZAD I ZAŁĄCZNIK nr 7 NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń 301,304, 02 oraz klatki schodowej w budynku

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. CERBEX Sp. z o.o Krosno ul. Lwowska 14 tel

PRZEDMIAR. CERBEX Sp. z o.o Krosno ul. Lwowska 14 tel CERBEX Sp. z o.o. 38-4 Krosno ul. Lwowska 14 tel. 4323795 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : DPS Gorlice ADRES INWESTYCJI : ul. Michalusa 14; 38-3 GORLICE BRANŻA : Wydzielenia p.pożarowe, roboty budowlane SPORZĄDZIŁ

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. 62-800 Kalisz ul. Wrocławska 193-195. Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej

KOSZTORYS OFERTOWY. 62-800 Kalisz ul. Wrocławska 193-195. Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej 62-800 Kalisz ul. Wrocławska 193-195 KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : B-32 IV Kompania Wymiana okien łukowych ADRES INWESTYCJI : 62-800 Kalisz ul. Wrocławska

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Dzielna 14/63. "BUDIKOM" Usługi Budowlane i Komputerowe Kazimierz Polowczyk

PRZEDMIAR ROBÓT. 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Dzielna 14/63. BUDIKOM Usługi Budowlane i Komputerowe Kazimierz Polowczyk "BUDIKOM" Usługi Budowlane i Koputerowe Kaziierz Polowczyk 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Dzielna 14/63 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45453000-7 Roboty reontowe i renowacyjne

Bardziej szczegółowo

12 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY TORUŃ, UL.OKÓLNA 37 KOSZTORYS NAKŁADCZY

12 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY TORUŃ, UL.OKÓLNA 37 KOSZTORYS NAKŁADCZY 12 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY 87-100 TORUŃ, UL.OKÓLNA 37 KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY MALARSKIE W BUDYNKU NR 8 ( I i II PIĘTRO ) W KOMPLEK- SIE WOJSKOWYM PRZY UL.DOBRZYŃSKIEJ W TORUNIU

Bardziej szczegółowo

JW Toruń TORUŃ UL.OKÓLNA 37. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wojciech Zubel DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót :

JW Toruń TORUŃ UL.OKÓLNA 37. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wojciech Zubel DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : JW. 4620 Toruń 87-100 TORUŃ UL.OKÓLNA 37 KOSZTORYS INWESTORSKI NAKŁADCZY NAZWA ZADANIA : NAPRAWA ELEWACJI BUD. NR 137 ADRES ZADANIA : 87-100 TORUŃ UL. OKÓLNA 37 INWESTOR : JW. 4620 ADRES INWESTORA : 87-100

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu i kominów ADRES INWESTYCJI : Przemysłowa 17

KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu i kominów ADRES INWESTYCJI : Przemysłowa 17 AZK ŁODŹ-BAŁUTY KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu i kominów ADRES INWESTYCJI : Przemysłowa 17 SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : TOMASZ MAGNUSKI DATA OPRACOWANIA : 19.06.2015 Ogółem wartość kosztorysowa

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY KOSZTORYS. 1* robotnicy gr.i 0.092r-g/m2 r-g * wapno suchogaszone t/m2 t

KOSZTORYS NAKŁADCZY KOSZTORYS. 1* robotnicy gr.i 0.092r-g/m2 r-g * wapno suchogaszone t/m2 t KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Malowanie korytarza w piwnicy w Szkole Podstawowej nr 13 w Toruniu ADRES INWESTYCJI : Toruń ul. Krasińskiego 45/47 w Toruniu INWESTOR : Gmina Miasta Toruń ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr.4 w Katowicach Katowice ul. Wróblewskiego KOSZTORYS NAKŁADCZY

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr.4 w Katowicach Katowice ul. Wróblewskiego KOSZTORYS NAKŁADCZY Zespół Szkolno-Przedszkolny nr.4 w Katowicach 40-214 Katowice ul. Wróblewskiego 42-44 KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Roboty malarskie - sanitariaty bud. A i B ADRES INWESTYCJI : j.w. INWESTOR :

Bardziej szczegółowo

Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Rozbiórka stropodachu budynku nr 2 (plebania) ADRES INWESTYCJI : ul. Kaliskiego 49, Warszawa INWESTOR : JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 2063 ADRES INWESTORA : 00-909 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

TECHN.ZDZISŁAW KLEBER

TECHN.ZDZISŁAW KLEBER TECHN.ZDZISŁAW KLEBER NAZWA INWESTYCJI : Bud. kuchni i stołówki z łącznikiem ADRES INWESTYCJI : PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW ZESPOŁU OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI INWESTOR : GMINA ŁASK 98-100

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : NARZUTY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : NARZUTY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Remont Tuneli Komunikacyjnych - Tunel nr 3 ADRES INWESTYCJI : Szczecin ul Mączna 4 INWESTOR : SPS ZOZ "ZDROJE" ADRES INWESTORA : Szczecin ul Mączna 4 BRANŻA : ROBOTY

Bardziej szczegółowo

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Szkoła nr 2 - korytarz 1 KNR-W 4- Zabezpieczenie podłóg folią m 2. 79 m 2 79,00 RAZEM 79,00

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Szkoła nr 2 - korytarz 1 KNR-W 4- Zabezpieczenie podłóg folią m 2. 79 m 2 79,00 RAZEM 79,00 KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Szkoła nr 2 - korytarz 1 KNR-W 4- Zabezpieczenie podłóg folią m 2 01 1216-01 2 KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr.4 w Katowicach Katowice ul. Wróblewskiego KOSZTORYS NAKŁADCZY

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr.4 w Katowicach Katowice ul. Wróblewskiego KOSZTORYS NAKŁADCZY Zespół Szkolno-Przedszkolny nr.4 w Katowicach 40-214 Katowice ul. Wróblewskiego 42-44 KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Roboty malarskie - sala gimnastyczna ADRES INWESTYCJI : j.w. INWESTOR : j.w

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Inwestorski

Przedmiar Inwestorski Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar Inwestorski Obiekt ADAPTACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO NA CŁODOPBOWĄ PLACÓWKĘ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZĄ - USUNIĘCIE BOAZERII

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS SLEPY I PRZEDMIAR ROBÓT

KOSZTORYS SLEPY I PRZEDMIAR ROBÓT KOSZTORYS SLEPY I PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA PODŁOGI W SALI GIMNASTYCZNEJ ADRES INWESTYCJI : JAZGARZEW UL SZKOLNA 10 INWESTOR : ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH W JAZGARZEWIE ADRES INWESTORA :

Bardziej szczegółowo

Biuro Obsługi Budownictwa Tadeusz Szymborski 83-200 Starogard Gdański, ul. Wojska Polskiego 2b. DATA OPRACOWANIA : sierpień 2012r

Biuro Obsługi Budownictwa Tadeusz Szymborski 83-200 Starogard Gdański, ul. Wojska Polskiego 2b. DATA OPRACOWANIA : sierpień 2012r Biuro Obsługi Budownictwa Tadeusz Szymborski 83-200 Starogard Gdański, ul. Wojska Polskiego 2b PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja hali widowiskowo-sportowej 18x40 oraz projekt łącznika i niezbędnej

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS NAKŁADCZY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : remont przychodni nr 4 - ganinet zabiegowy ADRES INWESTYCJI : Armi Krajowej INWESTOR : szpital rej. ADRES INWESTORA : Roosevelta 3 BRANŻA : Budowlana SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. WYMIANA STOLARKI DREWNIANEJ NA DRZWI PPOZ - internat

Przedmiar robót. WYMIANA STOLARKI DREWNIANEJ NA DRZWI PPOZ - internat Przedmiar robót Data: 2010-08-30 Budowa: Obiekt: Internat Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2 61-730 Poznań, ul. Młyńska 11 Zamawiający: Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2 61-714 Poznań, al.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. ul. Kasztanowa 15, 46-053 Suchy Bór PRACOWNIA PROJEKTOWO-KONSERWA- TORSKA "PROKON"

PRZEDMIAR. ul. Kasztanowa 15, 46-053 Suchy Bór PRACOWNIA PROJEKTOWO-KONSERWA- TORSKA PROKON PRACOWNIA PROJEKTOWO-KONSERWA- TORSKA "PROKON" ul. Kasztanowa 15, 46-053 Suchy Bór PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45351000-2 Mechaniczne instalacje

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane KOSZTORYS NAKŁADCZY 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : SANITARIAT DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDYNKU "A 22" ADRES INWESTYCJI : WYDZIAŁ MECHANICZNY

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. UZDROWISKO POŁCZYN SA Połczyn Zdrój ul Zdrojowa 6,

KOSZTORYS NAKŁADCZY. UZDROWISKO POŁCZYN SA Połczyn Zdrój ul Zdrojowa 6, UZDROWISKO POŁCZYN SA Połczyn Zdrój ul Zdrojowa 6, KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZEŃ PRZEZNACZONYCH NA NOWĄ DYŻURKĘ PIEEGNIARSKĄ W ZU GRYF II A ADRES INWESTYCJI : ZU "GRYF" PK INWESTOR

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane KOSZTORYS NAKŁADCZY 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ 234A/B; 2M21; 228B/C; 121/122 w BUDYNKU "A 22" ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót. Przedmiar robót

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót. Przedmiar robót Przedszkole nr 162 strona nr: 1 Ogólna charakterystyka obiektów lub robót Prace remontowe obejmują malowanie sal zajęć, sanitariatów oraz głównej klatki schodowej Przedmiar robót Kosztorys inwestorski

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Remont Budynku Użyteczności Publicznej ADRES INWESTYCJI : Wieliczka, ul. Niepołomicka 26c

KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Remont Budynku Użyteczności Publicznej ADRES INWESTYCJI : Wieliczka, ul. Niepołomicka 26c KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Remont Budynku Użyteczności Publicznej ADRES INWESTYCJI : Wieliczka, ul. Niepołomicka 26c DATA OPRACOWANIA : 27.2.214 Ogółem wartość kosztorysowa robót :. zł WYKONAWCA

Bardziej szczegółowo

APS OA "PRZYJAśŃ" Malowanie lokali w budynku nr 70

APS OA PRZYJAśŃ Malowanie lokali w budynku nr 70 APS OA "PRZYJAśŃ" Malowanie lokali w budynku nr 70 NAZWA INWESTYCJI : Stara zabudowa, malowanie łazienki z WC ADRES INWESTYCJI : 0 M "PRZYJAŹŃ" INWESTOR : O M 'PRZYJAŹŃ" ADRES INWESTORA : ul. Konarskiego

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń łazienki ADRES INWESTORA : Dom Pomocy Społecznej w Borówku BRANŻA : budowlana

Przedmiar robót. NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń łazienki ADRES INWESTORA : Dom Pomocy Społecznej w Borówku BRANŻA : budowlana Przedmiar robót NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń łazienki ADRES INWESTORA : Dom Pomocy Społecznej w Borówku BRANŻA : budowlana SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Grzegorz Pełka upr. nr 35/91 Sk-ce Ogółem

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV 45453000-7

KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV 45453000-7 Kajoch Kompleksowa Obsługa Budownictwa ul.kwiatowa 12, Kąkolewo 64-113 Osieczna KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV 45453000-7 NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół w Kąkolewie ADRES

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS bez wartości pienięŝnej

KOSZTORYS bez wartości pienięŝnej KOSZTORYS bez wartości pienięŝnej NAZWA INWESTYCJI : Sąd Rejonowy w Legnicy - kancelaria tajna ADRES INWESTYCJI : 59-220 Legnica, ul. Złotoryjska 19 INWESTOR : Sąd Rejonowy w Legnicy ADRES INWESTORA :

Bardziej szczegółowo

Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia

Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : ADAPTACJA POMIESZCZENIA NA WĘŻEŁ CO ADRES INWESTYCJI : Łódź, ul Piotrkowska 141 a INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa Piotrkowska 141 a ADRES INWESTORA : Łódź, ul Piotrkowska

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Remont mieszkania Remont lokalu nr 3 Nowy Sącz ul. Kusocińskiego 5/3 Miasto Nowy Sącz ul. Rynek 1 Witold Prusak

Przedmiar robót Remont mieszkania Remont lokalu nr 3 Nowy Sącz ul. Kusocińskiego 5/3 Miasto Nowy Sącz ul. Rynek 1 Witold Prusak Przedmiar robót Budowa: Remont mieszkania Nazwa obiektu lub robót: Remont lokalu nr 3 Lokalizacja: Nowy Sącz ul. Kusocińskiego 5/3 Zamawiający: Miasto Nowy Sącz ul. Rynek 1 Jednostka opracowująca: Witold

Bardziej szczegółowo