Umowa nr 14/NS/2012 TOM 4. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBOIRU ROBÓT MONITORING WIZYJNY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa nr 14/NS/2012 TOM 4. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBOIRU ROBÓT MONITORING WIZYJNY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW"

Transkrypt

1 Rok założenia 1951 Oddział w Lublinie Lublin, ul. Diamentowa 4 Centr. (081) , tel./fax (081) Umowa nr 14/NS/2012 Nr projektu: EP9 2177/2/2012 Tom 4 Tytuł projektu Egz. ARCH DOKUMENTACJA PROJEKTOWO KOSZTORYSOWA OGRODZENIA TERENU ORAZ MONITORINGU TERENU OCZYSZCZALINI ŚCIEKÓW KRAŚNICKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI Sp.z oo Kraśnik, ul. Graniczna 3a działki ewid. nr 463, 685, 745, obręb 3 Wschód, m Kraśnik TOM 4. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBOIRU ROBÓT MONITORING WIZYJNY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ZAMAWIAJĄCY: OBIEKT: ADRES OBIEKTU Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Kraśniku Kraśnik, ul. Graniczna 3a MONITORING TERENU Oczyszczalni Ścieków Kraśnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o Kraśnik, ul. Graniczna 3a dz. nr ewid. 463, 685, 745 obr. 3 Wschód, m. Kraśnik Imię nazwisko Podpis Opracowanie: mgr inż. Marcin Pióro Lublin, listopad 2012r. Elektroprojekt S.A Warszawa, ul. Świętokrzyska 18, Oddział w Lublinie Lublin, ul. Diamentowa 4 Dokumentacja Spółki jest przechowywana w Sądzie Rejonowym dla M. ST. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , kapitał zakładowy i wpłacony: zł NIP REGON

2 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru budowy systemu monitoringu wizyjnego terenu oczyszczalni ścieków w Kraśniku ul. Graniczna 3a (dz ewid nr 463, 685, 745 z obrębu nr 3 Wschód m. Kraśnik) 1.2. Zakres stosowania ST Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt Zakres Robót objętych ST Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót przy budowie i rozbudowie kanalizacji teletechnicznej oraz budowie konstrukcji wsporczych dla instalacji kamer monitoringu wizyjnego. Zakres : Instalacja kamer monitoringu wizyjnego: kamery stałe 19 kpl kamery obrotowe 4 kpl Zaciągnięcie kabli (sygnałowych, zasilających) do kanalizacji teletechnicznej Instalacja urządzeń w szafie 19 Zasilanie 230 V AC kamer monitoringu Rozbudowa rozdzielnic RNN Roboty przy budowie monitoringu wizyjnego: - zaciągnięcie kabli (sygnałowych, zasilających) do kanalizacji teletechnicznej, - instalacja urządzeń w szafie 19 - zasilanie kamer monitoringu ( 230V AC) - rozbudowa rozdzielnic RNN 1.4. Określenia podstawowe Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Polskimi Normami i z definicjami podanymi w ST D- M Wymagania ogólne, pkt Telewizyjny system nadzoru - Zespół telewizyjnych środków technicznych i programowych przeznaczony do obserwowania, wykrywania, rejestrowania sygnalizowania nienormalnych warunków wskazujących na istnienie niebezpieczeństwa Kamera CCTV - Urządzenie przetwarzające obraz znajdujący się w jego polu widzenia na standardowy sygnał wizyjny Pole widzenia kamery - Rzut elementu analizującego kamery przez układ optyczny kamery na daną powierzchnię Przełącznik wizji - Urządzenie przełączające ręcznie lub automatycznie, sygnał wizyjny z dwóch lub więcej wejść na jedno lub więcej wyjść Dzielnik ekranu - Urządzenie do zobrazowania na jednym ekranie dwu lub więcej obrazów z różnych kamer Multiplekser wizyjny - Urządzenie łączące cechy przełącznika wizji oraz dzielnika ekranu Monitor - przetwornik elektryczno - optyczny standardowego sygnału wizyjnego w obraz na ekranie monitora Wizyjny detektor ruchu - urządzenie elektroniczne do wykrywania i sygnalizowania określonych zmian w obrazie telewizyjnym Przewody - wyroby składające się z jednego lub kilku skręconych drutów albo jednej większej liczby żył izolowanych bez powłoki, lub w zależności od warunków, w których mają być zastosowane - zaopatrzone w powłokę niemetalową Linia kablowa - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym albo kilka kabli jedno lub wielożyłowych połączonych równolegle łącznie z osprzętem, ułożone na wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno lub wielofazowych Trasa kablowa - pas terenu w którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych Napięcie znamionowe linii - napięcie międzyprzewodowe, na które linia kablowa została zbudowana Osprzęt linii kablowej - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęzienia lub zakończenia kabli Ogólne wymagania dotyczące Robót Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST D-M Wymagania ogólne, pkt Materiały Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST D-M Wymagania ogólne, pkt.2. KPWiK winien mieć możliwość zapoznania się z działaniem systemu monitoringu podczas pokazu testowego z elementów które będą ostatecznie zabudowane w system. W tym celu KPWiK udostępni pomieszczenia dla tymczasowej lokalizacji stanowiska monitoringu,

3 oraz wskaże miejsca terenu oczyszczalni które będą testowo monitorowane, koszty związane z organizacja pokazu nie będą pokrywane przez KPWiK. Pokaz testowy powinien być przeprowadzany zarówno w dzień jak i w nocy w celu oceny możliwości sprzętu w przy różnych warunkach oświetlenia. Termin i czas trwania testu monitoringu, podmiot zainteresowany realizacją zadania ustali z KPWiK Źródła uzyskania materiałów. Wykonawca przedstawi Inżynierowi Kontraktu szczegółowe informacje dotyczące wbudowywanych materiałów, odpowiednie aprobaty techniczne świadectwa kwalifikacyjne, certyfikaty lub deklaracje zgodności. Materiały budowlane użyte do realizacji muszą spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi oraz innymi dokumentami odniesienia Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę usunięte z terenu budowy. Każdy rodzaj robót, w których znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały przez Inżyniera Kontraktu, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem Kamery i obiektywy Do realizacja zadania przewiduje się stosowanie dwóch typów kamer; Punkt kamerowy typ 1 (kamera stała) Minimalne wymagania Przetwornik 1/3 Sony Super HAD CCD Rozdzielczość : 650 linii WDR (Szeroki zakres dynamiki) Inteligentny 3D-DNR (Cyfrowa Redukcja Szumów) F-DNR (funkcja Defog) niweluje zakłócenia spowodowane mgłą opadami śniegu lub deszczu. Sterowanie kablem koncentrycznym Synchronizacja wewnętrzna Korekcja martwych pixeli Wbudowane OSD Maskowanie stref prywatności 4 strefy Detekcja ruchu. 8 programowalnych stref Montaż obiektywu: C/CS Elektroniczna migawka 1/60-1/120,000 sek NTSC, 1/50-1/100,000 sek PAL Minimalne oświetlenie Kolor: 0,1 / 0,00001 Lux (Podbicie 256x) Dzień / Noc : Kolor/ Auto /EXT7 Noc Ostrość, poziom : 0 31 Balans bieli: ATW / AWB / AWC-Set / Ręczny BLC/HSBLC DIS włączone/wyłączone DPC włączone/wyłączone ID kamery włączone/wyłączone Sterowanie kablem koncentrycznym Wyjście wideo: 1,0Vp-p/75Ohm Temperatura pracy: -10 C~50 C Wilgotność pracy: 30-90% RH Pobór mocy: max 2.5W Zasilanie: 12VDC/24VAC Obiektyw do kamery typu 1 Rozmiar przetwornika kamery 1/3 lub 1/4, szklane soczewki. Obiektyw o zmiennej ogniskowej (2,7-12,0mm) z automatyczną przesłoną, sterowanie przysłoną prądem stałym (0V - 3V). Kąt widzenia 97,4 x 72,4 f=2,7mm, 23,8 x 17,8 f=12mm. Mocowanie obiektywu CS, odległość 12,5 mm. Kompensacja aberracji chromatycznej dla światła białego i podczerwieni. Obiektyw dostosowany do w/w kamery. Obudowa dla kamery typu 1 Aluminiowa lakierowana, w zestawie z uchwytem, wyposażona w grzałkę i termostatem, o szczelność IP 65, umożliwiająca zainstalowanie kamery, zasilacza oraz nadajnika sygnału wideo wewnątrz obudowy, zasilanie 230V AC Punkt kamerowy typ 2 (kamera obrotowa) Minimalne wymagania Przetwornik obrazu CCD, 1/4", Ex-view HAD PS kolor, Zoom optyczny 43X (3,2-138,5 mm) i cyfrowy zoom 16X Cyfrowa redukcji szumów (3D+2D) Duży zakres dynamiczny 128X (NTSC), 160X (PAL) SCP-3430H

4 Prawdziwa funkcja dzień i noc (ICR) VPS (Virtual Progressive Scan) Wysoka rozdzielczość dająca 600 linii TV (kolor), 700 linii TV (B/W) Min. natężenie oświetlenia 0.7 lx przy F1.65, 0.2 lx przy F1.65, 0.02 lx przy F1.65, lx przy F1.65 Obrót o 360, bardzo szybka funkcja pan i tilt przy 600 /sek Maskowanie prywatności, programowanie 12 stref (mozaika wielokątna) Kompensacja podświetlenia (Ustawienia obszaru) Zaawansowana funkcja wykrywania ruchu Krótki czas otwarcia migawki sterowany zewnętrznym spustem Zintegrowana obudowa, IP 65 Sterowanie kablem koncentrycznym i przez RS-485/422 Obsługa Sens-up 512x OSD w wielu językach Inteligentne sterowanie wizją (Przeniesiony/Stabilny) Współczynnik S/N 52dB Napięcie zasilania: 24V AC Pobór mocy: max 47W (z wentylatorem i grzałką) 2.4. Rejestrator Do realizacja zadania przewiduje się użycie rejestratora cyfrowego 16-kanałowego, nagrywającego w czasie rzeczywistym z szybkością 400 kl/s (PAL), instalowanego w szafie Rack-owej 19 Minimalne wymagania dla rejestratora: Kompresja wizji: H.264 Kompresja audio: ADPCM G kHz System: PENTAPLEX Wejścia wizji: 16 BNC Wejścia audio: 16 RCA + D-SUB 1Vpp/10kΩ (RCA(4ch)+DSUB(12ch)) niesymetryczne Wyjścia przelotowe wizji: 16 BNC Wyjścia audio: 1 RCA 5Vpp/600Ω Wyjście główne wizji: 1 BNC + VGA + HDMI (z podziałem 2x2, 1+5, 1+7, 1+10, 3x3, 4x4) Wyjście pomocnicze wizji: 1 BNC (sterowalne z dowolnym podziałem) Wejścia alarmowe: 16 NC/NO Wyjścia alarmowe: 4 (24VAC/0,5A) Maks. ilość HDD: 5 szt. Maks. pojemność każdego HDD: 2 TB Maks. łączna pojemność: 10 TB Nagrywarka DVD: Tak Porty USB: 3 szt. (USB 2.0) Sieć komputerowa: 10/100/1000M Ethernet Wyświetlanie na żywo: 400 kl./s Tryby rejestracji: Harmonogram, zdarzenia (ruch lub/i alarm), ręczny Konfiguracja parametrów rejestracji: Rozdzielczość, ilość klatek, jakość dla każdego kanału niezależnie Całkowita prędkość rejestracji D1: 100 kl./s Całkowita prędkośc rejestracji CIF: 400 kl./s Obsługiwane rozdzielczości: CIF/2CIF/D1 Nagrywanie prealarmu: do 30 sekund Nagrywanie postalarmu: do 6 godzin Sterowanie RS485: Tak (sterownik SSC-5000, SPC-6000, TB-KB1U) Sterowanie PTZ: RS485 ( b) Samsung Elec./Samsung Tech./Pelco-D/Pelco-P Protokoły sieciowe: IP/TCP/UDP/PPPoE/SMTP/NTP/DDNS/DHCP/ICMP/RTSP/RTP Oprogramowanie zdalne: Darmowe - typu CMS, Net-i Viewer, Przeglądanie nagrań z DVR-ów, mapy, obsługa dwóch monitorów Inne cechy: Znakowanie wodne nagrań, automatyczny powrót systemu po awarii zasilania, pełna obsługa przez przeglądarkę IE 6.0+, 2 porty esata do macierzy SVS-5E/R Sterowaniem po kablu koncentrycznym A1/SV-5/W-5 Wysokość 2U, do instalacji w szafie RACK 19 Waga: 7,5 kg (zależy od ilości dysków) Akcesoria w komplecie: Pilot IR, uchwyty rack, mysz USB Zasilanie: 230 VAC (pobór mocy ok. 55W z 1 HDD, zależnie od ilości dysków)

5 2.5. Nadajnik i odbiornik sygnału wideo System zbudować w oparciu o nadajnik i odbiornik sygnału wideo. Nadajnik dokonuje transformacji sygnału wideo z linii koncentrycznej na sygnał symetryczny, odpowiedni do transmisji po skrętce dwużyłowej. Nadajnik posiada możliwość korekcji sygnału w zależności od długości linii transmisyjnej. Po stronie odbiorczej znajduje się odbiornik skrętki, który wzmacnia i koryguje sygnał otrzymany na wejściu linii symetrycznej. Nadajniki należy lokalizować wewnątrz zewnętrznych, obudowach kamer stacjonarnych, lub w wysięgnikach kamer. Dla kamer oddalonych (lokalizacja Laguna ) nadajniki zabezpieczyć w obudowach (z IP 65) stanowiących komplet z nadajnikiem. Odbiorniki w formie kart do wpięcia w panel instalowany do szafy Rack 19, (wysokość panelu 2U). Jedna karta odbiornika pozwala na wprowadzenie sygnału z dwóch kamer. Pojemność panelu 8 kart. Zarówno odbiornik jak i nadajnik powinien posiadać zabezpieczenie przepięciowe dla toru sygnałowego oraz zabezpieczenie przepięciowe zasilania, dlatego tez nadajniki, odbiorniki przyłączyć poprzez przeznaczone do tego zaciski do uziemienia o wartości mniejszej od 5Ω Zasilacze dla kamer Stosować zasilacze dedykowane do zasilania kamer CCTV, wyposażone w warystorowe zabezpieczenie przepięciowe, zabezpieczenie zwarciowe za pomocą bezpieczników topikowych. Dla zasilania kamer typ 1 zasilacz będzie umieszczany w obudowie zewnętrznej kamery. Zasilanie kamer typ 2 realizowane będzie z zasilacza umieszczonego w odrębnej obudowie IP 65 stanowiącej integralną część zasilacza Monitory Minimalne wymagania: monitor LCD, rozmiar 32, jasność 450 cd/m2, rozmiar ekranu 1366 x 768, format obrazu 16:9, kontrast 3500:1, czas odpowiedzi matrycy 8 ms, złącza wizji: CVBS, HDMI 1, HDMI 2, komponentowe (D-sub 15 stykowe), analogowe D-sub, DVI-D, złącza audio: RCA(L/P), pilot do sterowania, zasilanie V AC Kontroler klawiaturowy PTZ Minimalne wymagania: interfejs RS-485/422 (zasięg 1 km), obsługujący zastosowany rejestrator oraz kamery typu 1 i typu 2, posiadający klawisze numeryczne, joystick 3-osiowy zoom twist, ekran TFT LCD 5, 3. Sprzęt Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M Wymagania ogólne, pkt Sprzęt do budowy monitoringu wizyjnego Do budowy monitoringu wizyjnego należy stosować: - Wiertarkę udarowa - Miernik skuteczności izolacji, - Miernik do pomiaru impedancji pętli zwarcia, - Miernik do pomiaru czasu i prądu zadziałania wyłączników różnicowo-prądowych lub inny sprzęt zaakceptowanego przez Inżyniera Kontraktu. 4. Transport 4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M Wymagania ogólne, pkt Środki transportu. Wykonawca przystępujący do budowy monitoringu powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu: - samochodu dostawczego - samochodu z podnośnikiem koszowym lub innych środków transportu zaakceptowanych przez Inżyniera Kontraktu. Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich Wytwórców. 4.3 Odbiór materiałów na budowie. - Materiały na budowę należy dostarczać łącznie ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego. - Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta. - W razie stwierdzenia wad lub wystąpienia wątpliwości co do jakości materiałów należy przed ich wbudowaniem poddać je badaniom określonym przez inżyniera ( dozór techniczny robót). - Materiały nie spełniające wymagań nie mogą być użyte.

6 Materiały takie jak: kable, przewody, kamery, rejestratory powinny być przechowywane jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu, tj. w zamkniętych, ogrzewanych i suchych. 5. Wykonanie Robót Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST D-M Wymagania ogólne, pkt Ogólne zasady wykonania robót Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST "Wymagania ogólne". 5.2 Ogólne ustalenia dotyczące robót Roboty należy wykonywać zgodnie z Dokumentacją Projektową, normami, oraz przepisami budowy, bezpieczeństwa i higieny pracy. 5.3 Układanie przewodów w instalacjach teletechnicznych Roboty instalacyjne wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową W budownictwie biurowym wykonuje się instalacje w rurach instalacyjnych z tworzywa PVC na tynku, we wnękach kablowych. Szczegółowe wymagania dotyczące linii kablowych określa norma PN-76/E Przewody należy układać zgodnie z PN-E i Dokumentacją Projektową Instalacja w kanalizacji teletechnicznej - kable zaciągać do rur kanalizacji teletechnicznej z zachowaniem szczególnej uwagi na możliwość uszkodzenia (przetarcia), kable w studniach wykładać z uwzględnieniem minimalnych promieni gięcia, nie wolno dopuszczać do załamania kabla Instalacja w rurach instalacyjnych - jest klasyczną metodą układania przewodów w przypadku stosowania rur PCV, dla linii zasilających przechodzących przez posadzki należy stosować rury stalowe Instalowanie kanałów i korytek instalacyjnych. Wyszczególnienie robót: 1. Trasowanie. 2. Odmierzenie i ucięcie listwy. 3. Wykonanie ślepych otworów. 4. Osadzenie kołków rozporowych. 5. Nawiercenie otworów w listwie. 6. Mocowanie listew za pomocą wkrętów. 7. Zmontowanie elementów listew. 8. Przygotowanie kleju, oraz przyklejenie listew do podłoża Instalowanie przewodów w korytkach instalacyjnych. Wyszczególnienie robót: 1. Rozwinięcie, wymierzenie i ucięcie przewodu. 2. Zdjęcie pokrywek z listew. 3. Ułożenie przewodów z gięciem na łukach i załamaniach. 4. Wprowadzenie przewodu do puszek i rozgałęźników. 5. Założenie pokryw. Przy instalacji przewodów w korytkach instalacyjnych zachować wymaganą rezerwę przestrzeni korytka Instalacja kamer. 1. Trasowanie miejsca montażu kamer. 2. Wykonanie otworów w podłożu. 3. Osadzenie śrub kotwiących w podłożu, 4. Rozpakowanie kamer. 5. Montaż i kompletacja kamery. 6. Obcięcie i obrobienie końcówek przewodów. 7. Podłączenie przewodów pod zaciski. 8. Montaż obudów do podłoża. 9. Sprawdzenie prawidłowości połączeń przewodów Ochrona przepięciowa Ogólne zasady ochrony instalacji elektrycznych przed przepięciami atmosferycznymi przenoszonymi przez rozdzielczą siec zasilającą oraz przed przepięciami generowanymi przez urządzenia przyłączone do instalacji zostały zawarte w normie PN-IEC Zgodnie z zaleceniami zawartymi w tej normie zastosowane w instalacji elektrycznej ograniczniki przepięć powinny wytłumić przepięcia do wartość poniżej poziomu wytrzymałości udarowej urządzeń elektrycznych i elektronicznych zasilanych z danej instalacji. Wymagane znamionowe napięcia udarowe wytrzymywane przez urządzenia (w zależności od napięcia znamionowego i układu sieci) zawarte zostały w normie PN-IEC :2001,

7 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 6.1 Wymagania ogólne Wykonawca powinien zadbać, aby jakość materiałów, urządzeń i montażu była zgodna z Dokumentacją Projektową, niniejszą specyfikacją i poleceniami Inspektora. Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem powiadomić Inspektora o rodzaju i terminie badania. Po pozytywnym zakończeniu badań lub inspekcji, Wykonawca przedstawi inżynierowi dwa egzemplarze świadectwa badań z jego wynikami. 6.2 Badania przed przystąpieniem do robót Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien przekazać Inspektorowi wszystkie świadectwa jakości i atesty stosowanych materiałów. Materiały bez tych dokumentów nie mogą być wbudowane. 6.3 Badania w czasie wykonywania robót Trasy przewodowe Po wytrasowaniu tras pod przewody instalacyjne, należy sprawdzić zgodność ich tras z Dokumentacją Projektową. W przypadku bruzd należy sprawdzić ich przebieg z dokumentacją jak również ich wymiary: szerokość i głębokość. Układanie przewodów Podczas układania przewodów i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić następujące pomiary: zgodność z trasą opracowaną w dokumentacji oraz zbliżenia i skrzyżowania z innymi instalacjami. Sprawdzenie ciągłości żył Sprawdzenie ciągłości żył roboczych i powrotnych oraz zgodności faz należy wykonywać przy użyciu przyrządów o napięciu nie przekraczającym 24V. Wyniki sprawdzenia należy uznać za dodatni, jeżeli poszczególne żyły nie mają przerw oraz jeżeli poszczególne fazy na obu końcach linii są oznaczone identycznie. Próba rezystancji izolacji przewodów zasilających Pomiary rezystancji izolacji dla przewodów zasilających należy wykonać za pomocą megaomomierza o napięciu nie mniejszym niż 2,5kV dokonując odczytu po czasie niezbędnym do ustalenia mierzonej wartości. Rezystancja izolacji powinna być nie mniejsza niż: - 0,75 dopuszczalnej wartości rezystancji izolacji kabli wykonanych zgodnie z PN-E 90303, - 50 MQkm dla kabli elektroenergetycznych o izolacji z papieru impregnowanego i napięciu znamionowym powyżej 1kV i dla kabli elektroenergetycznych o izolacji z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie przewodów sygnałowych Przewody sygnałowe powinny zostać sprawdzone pod względem rezystancji izolacji, rezystancji doziemienia, rezystancji pętli linii dozorowych. 7. OBMIAR ROBÓT 7.1 Jednostka obmiarowa Jednostką obmiarowa jest: 1m układanych kabli, 1szt zainstalowanych elementów. 8. ODBIÓR ROBÓT Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST D-M Wymagania ogólne, pkt. 8. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inżyniera Kontraktu, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami wg pkt.6, dały wyniki pozytywne. Inżynier Kontraktu oceni wyniki badań i pomiarów przedłożone przez Wykonawcę zgodnie z niniejszą ST. W przypadku stwierdzenia usterek, Inżynier Kontraktu ustali zakres robót poprawkowych, a Wykonawca wykona je na koszt własny w ustalonym terminie. 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI Cena obejmuje: - wytyczenie trasy, - koszt materiałów, - dostarczenie materiałów, - układanie przewodów, - montaż osprzętu instalacyjnego, - budowę przepustów w ścianach i stropach, - wykonanie inwentaryzacji przebiegu tras kablowych, - przeprowadzenie prób i konserwowanie urządzeń w okresie gwarancji, - instalacja urządzeń monitoringu wizyjnego, - integracja z systemem nadrzędnym i sterowania, - opracowanie Dokumentacji Powykonawczej, - dostarczenie książki przeglądów i konserwacji

8 10. PRZEPISY ZWIĄZANE PN-E :1991(PN-91/E-05009/03) - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych charakterystyk. PN-E :1992 (PN-92/E-05009/41) - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo - ochrona przeciwporażeniowa. PN-E-02031:1969 (PN-69/E-02031) - Przemysłowe zakłócenia radioelektryczne - Dopuszczalne poziomy. PN-E-08106:1992 (PN-92/E-08106) - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy.(kod IP) PN-E :1993 (PN-93/E-08390/11) - Systemy alarmowe. Wymagania ogólne postanowienia ogólne. PN-E :1993 (PN-93/E-08390/13) - Systemy alarmowe - Wymagania ogólne - Próby środowiskowe. PN-E :1993 (PN-93/E-08390/14) - Systemy alarmowe - Wymagania ogólne Zasady stosowania. PN-E :1993 (PN-93/E-08390/51)-Systemy alarmowe - Systemy transmisji alarmu. Ogólne wymagania dotyczące systemów. PN-E :1993 (PN-93/E-08390/52) - Systemy alarmowe - Systemy transmisji alarmu. Ogólne wymagania dotyczące urządzeń Normy uzupełniające PN-IEC Sposób układania kabli. PN-IEC Kryteria doboru przewodów w instalacjach PN-IEC Wymagania odnośnie minimalnych przekrojów stosowanych w instalacjach. PN-IEC Dobór przekroju ze względu na skuteczność ochrony przeciwporażeniowej. PN-76/E Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. PN-IEC :2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe. Pr PN-IEC : Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i przewodów. PN-IEC 664-1:1998 Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego zapięcia, zasady, wymagania i badania. Opracował: mgr inż Marcin Pióro

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Informacje o produkcie Rejestrator Samsung SRD-1670D Cena : 7.960,00 zł (netto) 9.790,80 zł (brutto) Producent : Samsung Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 10-07-2016

Bardziej szczegółowo

CENNIK DYSTRYBUTORSKI CCTV RABATY DLA INSTALATORÓW

CENNIK DYSTRYBUTORSKI CCTV RABATY DLA INSTALATORÓW CENNIK DYSTRYBUTORSKI CCTV RABATY DLA INSTALATORÓW Rozwiązania monitoringu dla Twojej firmy Od 2001 roku dbamy o spokój i bezpieczeństwo Naszych klientów. Specjalizujemy się w systemach alarmowych, monitoringu,

Bardziej szczegółowo

Zestaw CCTV Rejestrator + 4 kamery. Cechy: Opis:

Zestaw CCTV Rejestrator + 4 kamery. Cechy: Opis: Cechy: REJESTRATOR KAMERY FULL D1-4 x 100FPS Wodoodporna obudowa 4 wejścia sygnałowe do podłączenia kamer 2 kamery kopułkowe + 2 kamery tubowe w zestawie Możliwość komunikacji ze Smartfonem Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻA ELEKTRYCZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻA ELEKTRYCZNA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻA ELEKTRYCZNA ZADANIE PN. MODERNIZACJA CIĄGU ULIC: HEYKEGO, SZKOLNA, MAJKOWSKIEGO, ROGALI, SAWICKIEJ, DERDOWSKIEGO, ABRAHAMA, LIPOWA STANOWIĄCYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/Nr 1 do umowy Nr postępowania OI/IP/031/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej ma być integralną

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 21 grudzień 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 21 grudzień 2014 TV PRZEMYSŁOWA > rejestratory cyfrowe DVR > 32 kanałowe > Model : - Producent : BCS tryb pracy: pentaplex liczba wejść wideo: 32 (BNC) liczba wyjść wideo: 1 (BNC) + 1 x VGA + 2 x HDMI + 1 x SPOT liczba

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 Załącznik nr 5 do SIWZ/ nr 1 do Umowy Postępowanie nr OI/PP/171/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT CPV 45315600-4

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT CPV 45315600-4 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT CPV 45315600-4 TEMAT OPRACOWANIA: Modernizacja instalacji CCTV budynku Szkoły Podstawowej nr 7 ul. Chopina 99 96-500 Sochaczew INWESTOR: Gmina

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY IP INTROX ORAZ EVOS

SYSTEMY IP INTROX ORAZ EVOS Symbol Opis Cena netto SYSTEMY IP INTROX ORAZ EVOS KAMERY STANDARDOWE Cena brutto Gr. rabat Uwagi Zdjęcia IN-IP3-1.3MP-S Kamera sieciowa 1.3MP w obudowie standardowej, przetwornik CMOS 1/3, skanowanie

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 18 listopad 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 18 listopad 2014 MONITORING IP > kamery IP > kamery 2Mpx > Model : - Producent : BCS przetwornik: 1/2.8" 2MP PS CMOS rozdzielczość: 1920x1080 / 25kl/s interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE+ 802.3at kompresja: H.264/ MJPEG/

Bardziej szczegółowo

CENNIK DYSTRYBUTORSKI IP RABATY DLA INSTALATORÓW

CENNIK DYSTRYBUTORSKI IP RABATY DLA INSTALATORÓW CENNIK DYSTRYBUTORSKI IP RABATY DLA INSTALATORÓW Rozwiązania monitoringu dla Twojej firmy Od 2001 roku dbamy o spokój i bezpieczeństwo Naszych klientów. Specjalizujemy się w systemach alarmowych, monitoringu,

Bardziej szczegółowo

1. Podstawa, zakres opracowania

1. Podstawa, zakres opracowania Spis treści 1.Podstawa, zakres opracowania...3 1.1.Podstawa opracowania...3 1.2.Zakres opracowania...3 2.Opis techniczny...4 2.1.Stan istniejący...4 2.2.Punkty kamerowe...4 2.3.Transmisja sygnału...4 2.4.Zasilanie

Bardziej szczegółowo

OFERTA 0001-CENA 3300 ZŁ

OFERTA 0001-CENA 3300 ZŁ OFERTA 0001-CENA 3300 ZŁ PROFESJONALNY ZESTAW DO MONITORINGU 4 KAMERY WANDALOODPORNE KONIG - SOLIDNA OBUDOWA W skład zestawu wchodzi: - REJESTRATOR CYFROWY DVS-0404DR (nr kat. 9342) 4 kanałowy cyfrowy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE (Kod CPV 45315100-9) REMONT I WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU NR.22 KOMPLES 1964 ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEBUDOWY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZAPLECZA KUCHENNEGO PRZEDSZKOLA SAMORZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEBUDOWY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZAPLECZA KUCHENNEGO PRZEDSZKOLA SAMORZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEBUDOWY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZAPLECZA KUCHENNEGO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 29, Gdynia ul. Unruga 53. 1. Wstęp. 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST IA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST IA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST IA CPV- 45312100-8 CPV- 45312200-9 INSTALOWANIE PRZECIWPOŻAROWYCH SYSTE- MÓW ALARMOWYCH INSTALOWANIE SYSTEMÓW ALARMOWYCH KOSZALIN

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 12 styczeń 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 12 styczeń 2016 TV PRZEMYSŁOWA > rejestratory cyfrowe DVR > 4 kanałowe > Model : - Producent : BCS współpraca z systemami analogowymi, HD-CVI i IP wejścia wideo: 4x hybrydowych (HDCVI, ANALOG); 2x hybrydowych (HDCVI,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST ROBOTY ELEKTRYCZNE- PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW Kod CPV

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST ROBOTY ELEKTRYCZNE- PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW Kod CPV Specyfikacje Techniczne ST 07.00 Roboty elektryczne przepompownie ścieków 98 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST - 07.00 ROBOTY ELEKTRYCZNE- PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW Kod CPV 45315300-1 Specyfikacje Techniczne ST 07.00

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MODERNIZACJA OBIEKTU REKREACYJNEGO STAWY JANA W ŁODZI ULICA RZGOWSKA NR.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MODERNIZACJA OBIEKTU REKREACYJNEGO STAWY JANA W ŁODZI ULICA RZGOWSKA NR. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MODERNIZACJA OBIEKTU REKREACYJNEGO STAWY JANA W ŁODZI ULICA RZGOWSKA NR. 247 DZIAŁKA NR 754/2 OŚWIETLENIA ALEJEK PARKOWYCH WZDŁUŻ ULICY PARADNEJ

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 05 styczeń 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 05 styczeń 2016 Model : - Producent : BCS Obrotowa kamera kopułowa 2 megapixelowa FULL HD, z obiektywem zmienno ogniskowym i automatyczną ostrością. Obiektyw o ogniskowej 4,3 mm~129mm pozwala w dużym zakresie regulować

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Informacje o produkcie Kamera D-Max DMC-20DVC Cena : 1.060,00 zł (netto) 1.303,80 zł (brutto) Producent : D-max Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono

Bardziej szczegółowo

KAMERA WANDAL V-CAM 430 (600TVL 3,6mm 0,01lxIR20)

KAMERA WANDAL V-CAM 430 (600TVL 3,6mm 0,01lxIR20) KAMERA WANDAL V-CAM 430 (600TVL 3,6mm 0,01lxIR20) Kamera wandaloodporna v-cam 430 M10754 wyposażona jest w bardzo dobry przetwornik 1/3" Super HAD CCD II, który charakteryzuje wysoka rozdzielczość 600

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Informacje o produkcie Kamera NoVus NVIP-2DN3000H/IR-1P Cena : 899,00 zł (netto) 1.105,77 zł (brutto) Producent : NoVus Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE (Kod CPV 45315100-9) REMONT I WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH w PAWILONIE GIMNAZJUM ZESPOŁU SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

Cennik Detaliczny Systemów Tradycyjnych HD-CVI oraz ANALOG * Rejestratory CVR * Kamery hybrydowe CVI + ANALOG * Akcesoria

Cennik Detaliczny Systemów Tradycyjnych HD-CVI oraz ANALOG * Rejestratory CVR * Kamery hybrydowe CVI + ANALOG * Akcesoria Cennik Detaliczny Systemów Tradycyjnych HD-CVI oraz ANALOG * Rejestratory CVR * Kamery hybrydowe CVI + ANALOG * Akcesoria 1,23 CENNIK CVI + ANALOG, AKTUALIZACJA 24-05-2016 Strona 1 MODEL PRODUKT OPIS PRODUKTU

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Kod: LUMENA-11CV1-55 KAMERA HD-CVI SZYBKOOBROTOWA ZEWNĘTRZNA LUMENA-11CV p mm

Instrukcja obsługi Kod: LUMENA-11CV1-55 KAMERA HD-CVI SZYBKOOBROTOWA ZEWNĘTRZNA LUMENA-11CV p mm Ostrzeżenie! Proszę zapoznać się z instrukcją obsługi zawartą w niniejszym opracowaniu, ponieważ zawiera ona ważne informacje związane z bezpieczeństwem instalowania i użytkowania urządzenia. Do obsługi

Bardziej szczegółowo

Pentaplex - Systemy Zabezpieczeń Utworzono : 18 czerwiec 2016

Pentaplex - Systemy Zabezpieczeń Utworzono : 18 czerwiec 2016 Zarządzanie Flotą > Rejestratory Mobilne > Model : EMV1200 Producent : Everfocus Cyfrowy rejestrator mobilny EMV1200 umożliwia nagrywanie obrazu z 12 kamer przemysłowych oraz dźwięku z 12 źródeł audio

Bardziej szczegółowo

Rejestrator i7-h0816vh

Rejestrator i7-h0816vh Informacje ogólne 32-kamerowy rejestrator hybrydowy łączy obsługę kamer analogowych oraz kamer IP. Bazuje na ostatnich osiągnięciach technologicznych. i7-h0816vh jest zbudowany na dedykowanej platformie

Bardziej szczegółowo

CENNIK PRODUKTÓW CCTV 2016

CENNIK PRODUKTÓW CCTV 2016 CENNIK PRODUKTÓW CCTV 2016 www.alles24.com Cena netto Rejestratory sieciowe NVR Rejestratory sieciowe 32 kanałowe NVR77 DS-7732NI-E4/16P Rejestrator NVR Hikvision, pasmo wejściowe/wyjściowe: 160Mbps/80Mbps,

Bardziej szczegółowo

Łomża 18-400. jacek@maadres.pl. fax:862237251. tel: 862237250. Projekt CCTV

Łomża 18-400. jacek@maadres.pl. fax:862237251. tel: 862237250. Projekt CCTV Informatyka Partnerstwo Handel Jacek Kulka Akademicka 20 lokal 124 Łomża 18-400 jacek@maadres.pl mobile: +48.793503676 fax:862237251 tel: 862237250 Projekt CCTV Obiekt: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INWESTOR : GMINA NOWY TARG ADRES INWESTYCJI: NOWA BIAŁA Dz. ew. nr 1952/1, 1952/2 NAZWA INWESTYCJI: AMFITEATR Z ZAPLECZEM SOCJALNYM TEMAT OPRACOWANIA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Zał. nr 1 do SIWZ 1. Kamera wandaloodporna : 31 szt. Opis przedmiotu zamówienia Kopułowa wandaloodporna IP66 Rozdzielczość 650 kolor/ 700 cz/b linii Wbudowana funkcja (Automatyczna regulacja położenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST.6. INSTALACJA ELEKTRYCZNA KOD GŁÓWNY CPV 45310000-3 s t r o n a1 z 5 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. Przedmiotem niniejszej specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera wolnoobrotowa zewnętrzna PTZ-660EF. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Kamera wolnoobrotowa zewnętrzna PTZ-660EF. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Kamera wolnoobrotowa zewnętrzna PTZ-660EF Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Kamera kolorowa, zewnętrzna typu bullet z serii

Kamera kolorowa, zewnętrzna typu bullet z serii Kamera kolorowa, zewnętrzna typu bullet z serii ZC-b8000 (ZC-bt8039PbA, ZC-bnt8039PBA, Zc-bnx8039pba ) INSTRUKCJA OBSŁUGI Kamery bulletowe, zewnętrzne z serii ZC-B8000 wyposażone są w przetwornik Sony

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST wykonania i odbioru robót budowlanych ROBOTY ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST wykonania i odbioru robót budowlanych ROBOTY ELEKTRYCZNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST wykonania i odbioru robót budowlanych ROBOTY ELEKTRYCZNE INSTALACJE WEWNĘTRZNE BUDYNKU CPV 45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Cennik Detaliczny Systemów HD-CVI * Rejestratory CVR * Kamery * Akcesoria

Cennik Detaliczny Systemów HD-CVI * Rejestratory CVR * Kamery * Akcesoria Cennik Detaliczny Systemów HD-CVI * Rejestratory CVR * Kamery * Akcesoria 1,23 Niniejszy cennik obowiązuje od dnia 27.04.2015 do momentu wydania kolejnej aktualizacji. MBS Systems Stanislawa Sulimy 1/227

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU WARSZTATÓW SZKOLNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ W TŁUSZCZU PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ PROJEKT WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 1. Wstęp.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA E-1 instalacje elektryczne wewnętrzne -branża elektryczna

SPECYFIKACJA TECHNICZNA E-1 instalacje elektryczne wewnętrzne -branża elektryczna SPECYFIKACJA TECHNICZNA E-1 instalacje elektryczne wewnętrzne -branża elektryczna TEMAT: Termomodernizacja budynku Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Płońsku przy ul. Kopernika 3 INWESTOR: Miejskie

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 02 luty 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 02 luty 2016 MONITORING IP > kamery IP > kamery 3Mpx > MOTOZOOM IR Model : - Producent : Dahua Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej

Bardziej szczegółowo

JUŻ ZA 1400,00 ZŁ BRUTTO MOŻESZ MONITOROWAĆ I KONTROLOWAĆ SWOJĄ FIRMĘ LUB MIESZKANIE ZA POMOCĄ TELEFONU KOMÓRKOWEGO

JUŻ ZA 1400,00 ZŁ BRUTTO MOŻESZ MONITOROWAĆ I KONTROLOWAĆ SWOJĄ FIRMĘ LUB MIESZKANIE ZA POMOCĄ TELEFONU KOMÓRKOWEGO Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe KOMSERWIS sp. z o. o. 15-044 Białystok, ul. Piasta 16 tel. 85 744-30-30, 85 744-28-63, fax. 85 744-30-30 KRS Nr 0000148643 w SR Białystok, XII Wydz. Gosp., Kapitał

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Informacje o produkcie Rejestrator K2 XVR-16D1-E+ Cena : 1.448,00 zł (netto) 1.781,04 zł (brutto) Producent : K2-Tech Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NR 5.1

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NR 5.1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NR 5.1 KLASA 45.31 - ROBOTY ZWIĄZANE Z MONTAŻEM INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I OSPRZĘTU. - roboty instalacyjne elektryczne - CPV 45310000-3.

Bardziej szczegółowo

hurtowniakamer.com.pl

hurtowniakamer.com.pl Kamera Sunell SN-FXP59/21UIR Cena : 382,00 zł (netto) 469,86 zł (brutto) Producent : Sunell Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 27-09-2016 Kamera

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nr klasyfikacji robót CPV : 4531 0000-3 Temat : Remont instalacji oświetleniowej sal lekcyjnych nr 17, 18, 24, 36 i 38 Gimnazjum z Oddziałami

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5. Przeznaczony do pracy w podczerwieni Soczewki szklane Dedykowany do kamer dzień/noc Niwelacja zjawiska aberracji chromatycznej

Załącznik nr 5. Przeznaczony do pracy w podczerwieni Soczewki szklane Dedykowany do kamer dzień/noc Niwelacja zjawiska aberracji chromatycznej Białystok, 29.10.2009r. Do oferentów Przetargu monitoringu wizyjnego wraz z jego montaŝem w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku ul. Świętojańska 1, Sprawa: odpowiedź na wyjaśnienie do SIWZ Zespół

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-Archiwum-Piwnica ROBOTY ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-Archiwum-Piwnica ROBOTY ELEKTRYCZNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-Archiwum-Piwnica ROBOTY ELEKTRYCZNE INSTALACJE WEWNĘTRZNE BUDYNKU CPV: 45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, CPV

Bardziej szczegółowo

1.2 Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego nagłośnienia Cmentarza Komunalnego w Mielcu

1.2 Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego nagłośnienia Cmentarza Komunalnego w Mielcu 1.Założenia Techniczne. 1.1 Podstawa prawna opracowania. 1.Zlecenie inwestora na opracowanie projektu. 2. Inwentaryzacja w niezbędnym zakresie do wykonania projektu. 3. Uzgodnienia z inwestorem. 4. Obowiązujące

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Novus (Rejestratory) 2 Cena : Chwilowy brak ceny Producent : NoVus Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 22-06-2016 Katalog: Rejestratory analogowe firmy NoVus REJESTRATORY

Bardziej szczegółowo

S T W i O R B Nr. 4 - Instalacja elektryczna i odgromowa. S T W i O R B INSTALACJA ELEKTRYCZNA I ODGROMOWA

S T W i O R B Nr. 4 - Instalacja elektryczna i odgromowa. S T W i O R B INSTALACJA ELEKTRYCZNA I ODGROMOWA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT S T W i O R B INSTALACJA ELEKTRYCZNA I ODGROMOWA Budowa budynku szaletów w miejscowości Majdan obręb Żubracze gmina - Cisna, powiat leski, woj. podkarpackie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-0.10. INSTALACJA ODGROMOWA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-0.10. INSTALACJA ODGROMOWA ST 0.10. Instalacja odgromowa 1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-0.10. INSTALACJA ODGROMOWA ST 0.10. Instalacja odgromowa 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...3 2. MATERIAŁY...3 3. SPRZĘT...4 4. TRANSPORT...4 5. WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

CENNIK DYSTRYBUTORSKI MONITORING BEZPRZEWODOWY

CENNIK DYSTRYBUTORSKI MONITORING BEZPRZEWODOWY CENNIK DYSTRYBUTORSKI MONITORING BEZPRZEWODOWY Rozwiązania monitoringu dla Twojej firmy Od 2001 roku dbamy o spokój i bezpieczeństwo Naszych klientów. Specjalizujemy się w systemach alarmowych, monitoringu,

Bardziej szczegółowo

Cennik Detaliczny Systemów HD-CVI * Rejestratory CVR * Kamery * Akcesoria

Cennik Detaliczny Systemów HD-CVI * Rejestratory CVR * Kamery * Akcesoria Cennik Detaliczny Systemów HD-CVI * Rejestratory CVR * Kamery * Akcesoria 1,23 Niniejszy cennik obowiązuje od dnia 27.07.2015 do momentu wydania kolejnej aktualizacji. Strona 1 MODEL PRODUKT OPIS PRODUKTU

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Kamery stacjonarne. Kamery stacjonarne WDR. Kamery IR. Kamery szybkoobrotowe wewnętrzne. Kamery szybkoobrotowe zewnętrzne.

SPIS TREŚCI. Kamery stacjonarne. Kamery stacjonarne WDR. Kamery IR. Kamery szybkoobrotowe wewnętrzne. Kamery szybkoobrotowe zewnętrzne. SPIS TREŚCI Kamery stacjonarne Kamery stacjonarne WDR Kamery IR Kamery szybkoobrotowe wewnętrzne Kamery szybkoobrotowe zewnętrzne Klawiatury Krosownice wizyjne Obiektywy Rejestratory KAMERY STACJONARNE

Bardziej szczegółowo

ZESTAW do monitoringu- Karta DVR + 4 kamery 650 linii + 4 przewody połączeniowe 20 m + zasilacz centralny

ZESTAW do monitoringu- Karta DVR + 4 kamery 650 linii + 4 przewody połączeniowe 20 m + zasilacz centralny MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl ZESTAW do monitoringu- Karta DVR + 4 kamery 650 linii + 4 przewody połączeniowe

Bardziej szczegółowo

Niniejszy cennik obowiązuje od dnia 05.11.2015 do momentu wydania kolejnego cennika.

Niniejszy cennik obowiązuje od dnia 05.11.2015 do momentu wydania kolejnego cennika. Niniejszy cennik obowiązuje od dnia 05.11.2015 do momentu wydania kolejnego cennika. MODEL ZDJĘCIE PRODUKTU OPIS CENA NETTO CENA BRUTTO SYSTEM HD-CVI REJESTRATORY HD-CVI DHI-HCVR4216A-S2 Rejestrator HDCVI/ANALOG

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drodze 2178 w m. Kopanka gm. Skawina ADRES dz. nr 21, 22, 23, 24, 37, 36, 35, 34, 33, 31, 29/5,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH SST -015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH SST -015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH SST -015 TEMAT: Przebudowa lokali mieszkalnych ul. Urbanowicza 13 w Dęblinie Instalacje elektryczne OBIEKT: Budynek wielorodzinny ADRES:

Bardziej szczegółowo

ZESTAW MONITORING IP REJESTRATOR SIECIOWY 4 KAMERA ZEWNĘTRZNA ZESTAW MONITORINGU REJESTRATOR IP

ZESTAW MONITORING IP REJESTRATOR SIECIOWY 4 KAMERA ZEWNĘTRZNA ZESTAW MONITORINGU REJESTRATOR IP Informacje o produkcie ZESTAW MONITORING IP REJESTRATOR SIECIOWY 4 KAMERA ZEWNĘTRZNA Cena : 4.548,54 zł (netto: 3.698,00 zł) Utworzono 18-06-2016 Nr katalogowy : NVR3204+IPC-HFW2100 Producent : Dahua Technology

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KAMERY. Sunell IRC13/40ZMDN

INSTRUKCJA OBSŁUGI KAMERY. Sunell IRC13/40ZMDN INSTRUKCJA OBSŁUGI KAMERY Sunell IRC13/40ZMDN OSTRZEŻENIE: Urządzenie powinno być instalowane przez fachowy personel posiadający uprawnienia do pracy z urządzeniami i instalacjami elektrycznymi oraz wiedzę

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE AKPIA ORAZ SYSTEM SCADA

INSTALACJE AKPIA ORAZ SYSTEM SCADA Katowice, 2011r. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE AKPIA ORAZ SYSTEM SCADA Spis treści. 1 Informacje ogólne..str. 1 1.1 Przedmiot Specyfikacji..str. 1 1.2 Zakres stosowania Specyfikacji..str.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST CPV: 45310000-3

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST CPV: 45310000-3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST CPV: 45310000-3 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ... 1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST... 1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST... 1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE...

Bardziej szczegółowo

Karta DVR 4 kanały + 4 kamery CCTV CCD - SUPER CENA

Karta DVR 4 kanały + 4 kamery CCTV CCD - SUPER CENA MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Karta DVR 4 kanały + 4 kamery CCTV CCD - SUPER CENA Produkt z kategorii: Zestawy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera wolnoobrotowa zewnętrzna PTZ-660EF. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Kamera wolnoobrotowa zewnętrzna PTZ-660EF. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Kamera wolnoobrotowa zewnętrzna PTZ-660EF Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania : Przebudowa drogi gminnej dobudowa oświetlenia ulicznego wymiana słupów. Inwestor : Gmina Proszków. Lokalizacja : Winów ul.

Bardziej szczegółowo

Zestaw do monitoringu 4 kamery

Zestaw do monitoringu 4 kamery Zestaw do monitoringu 4 kamery Opis: Zabezpiecz swoją firmę, dom! Idealny zestaw monitoringu do zastosowania w sklepie lub w małej firmie. Wszystko co potrzebujesz znajdziesz w zestawie! Niedrogi kompletny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WARUNKI SZCZEGÓŁOWE ST

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WARUNKI SZCZEGÓŁOWE ST Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe REMIS Mieczysław Szczygieł 86-200 Chełmno ul. Śliwowa 21, telefon 0-56 676 03 24 kom. 603 091 392 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 02 marzec 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 02 marzec 2016 MONITORING IP > rejestratory IP > 4 kanałowe > Model : - Producent : BCS BCS-NVR0401X5ME: Rejestrator sieciowy IP - 4 kanały, funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, Nagrywanie max. do 4 kamer IP@5Mpx,

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS PRZEDMIAROWY /NAKŁADCZY/

KOSZTORYS PRZEDMIAROWY /NAKŁADCZY/ PRZEDMIAROWY /NAKŁADCZY/ NAZWA INWESTYCJI : "POCZTA POSKA" URZĄD POCZTOWY PIOTRKÓW TRYBUNASKI-1 TEEWIZYJNY SYSTEM DOZOROWY CCTV ADRES INWESTYCJI : Urząd Pocztowy Piotrków Trybunalski ul. Słowackiego 17

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 02 marzec 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 02 marzec 2016 MONITORING IP > rejestratory IP > 4 kanałowe > Model : - Producent : BCS BCS-NVR04025ME :Ilość kanałów video : do 4, Obsługiwana rozdzielczość kamer : 5Mpix, 3Mpix, 1080P, 1.3Mpix, 720P, D1, Bitrate :

Bardziej szczegółowo

Cennik detaliczny TurboHD, IP

Cennik detaliczny TurboHD, IP Grupa produktów Kod produktu Zdjęcie Opis PL Uwagi Cena katalogowa (MSRP) PLN DVR71 DS-7104HWI-SH Rejestrator DVR Hikvision, 4 wejścia wizyjne, 1 wejście audio, HDMI, VGA, BNC, 2 USB 2.0, 1 interfejs SATA,

Bardziej szczegółowo

Kamera kopułkowa IP HQ-MP1328MD-IR

Kamera kopułkowa IP HQ-MP1328MD-IR HQ Vision Kamera kopułkowa IP HQ-MP1328MD-IR HQ-MP1328MD-IR to niewielka kopułkowa kamera megapikselowa IP z promiennikiem podczerwieni o zasięgu do 10m. Zastosowany przetwornik 1/3" 1.3 Mpx CMOS pozwala

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 22 grudzień 2015

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 22 grudzień 2015 MONITORING IP > kamery IP > kamery 3Mpx > Model : - Producent : BCS przetwornik: 1/3" 3MP PS Aptina CMOS wysokowydajny procesor DSP AMBARELLA rozdzielczość: 2048x1536 / 20kl/s interfejs: Ethernet 10/100

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zestawy komputerowe z oprogramowaniem, komputer przenośny notebook, zasilacze awaryjne UPS, projektor

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-2 ROBOTY ELEKTRYCZNE:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-2 ROBOTY ELEKTRYCZNE: SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-2 ROBOTY ELEKTRYCZNE: REMONT TOALET W BUDYNKU GIMNAZJUM NR 34 PRZY UL. WOJCIECHOWSKIEGO 50 Kod CPV:45311.100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej - 1 - 1.WSTĘP

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

Rejestrator INTERNEC: i7-t0604vh / HIKVISION: DS-7204HGHI-SH 4 kamery INTERNEC: i8-41d / HIKVISION: DS-2CE56D1T-IRM (2.8mm)

Rejestrator INTERNEC: i7-t0604vh / HIKVISION: DS-7204HGHI-SH 4 kamery INTERNEC: i8-41d / HIKVISION: DS-2CE56D1T-IRM (2.8mm) Zestaw promocyjny nr 2 1080 PIKSELI Rejestrator INTERNEC i7-t0604vh / HIKVISION: DS-7204HGHI-SH + 4 kamery INTERNEC: i8-41d / HIKVISION: DS-2CE56D1T- IRM W skład zestawu promocyjnego wchodzi: Rejestrator

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 04 marzec 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 04 marzec 2016 MONITORING IP > rejestratory IP > 32 kanałowe > Model : - Producent : BCS BCS-NVR32082M-RH : Ilość kanałów video : do 32, Bitrate : wej./wyj. 192/192 Mbits, Ilość dysków: 8 szt (max. 32TB), RAID 0, RAID

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW CCTV

KATALOG PRODUKTÓW CCTV KATALOG PRODUKTÓW CCTV 2012 1 NVR / HYBRYDY / HD-SDI / EFFIO 960H / PROFESJONALNE NVR BCS-NVR6000 128 kan. Super wydajny rejestrator sieciowy BCS-NVR3804/3808/3816 4/8/16 kan. Rejestrator sieciowy 2U

Bardziej szczegółowo

Agenda Szkolenia. 10:15 10:50 Podstawowe zagadnienia telewizji przemysłowej. 10:55 12:00 Produkty marki E-xalto i D-max

Agenda Szkolenia. 10:15 10:50 Podstawowe zagadnienia telewizji przemysłowej. 10:55 12:00 Produkty marki E-xalto i D-max Agenda Szkolenia 10:15 10:50 Podstawowe zagadnienia telewizji przemysłowej 10:55 12:00 Produkty marki E-xalto i D-max 12:10 13:00 Prezentacja techniczna wybranych produktów Obiektywy Jeden z najistotniejszych

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy

KAM-TECH sklep internetowy TV PRZEMYSŁOWA > przyrządy pomiarowe > Model : Producent : Wielofunkcyjny tester kamer AHD, IP, kamer analogowych, szybkoobrotowych (PTZ), wyposażony w wiele dodatkowych funkcji, niezbędnych przy uruchamianiu

Bardziej szczegółowo

elshop NVIP-TDN2401D/IR/MPX1.0 NOVUS Telewizja Przemysłowa CCTV > Systemy IP > Kamery kopułkowe > Kamery 1Mpix > NVIP-TDN2401D/IR/MPX1.

elshop NVIP-TDN2401D/IR/MPX1.0 NOVUS Telewizja Przemysłowa CCTV > Systemy IP > Kamery kopułkowe > Kamery 1Mpix > NVIP-TDN2401D/IR/MPX1. Model : - Producent : NOVUS kamera IP kupułkowa megapikselowa dzień/noc, matryca CMOS 1/4, mechaniczny filtr podczerwieni, wbudowany oświetlacz podczerwieni - 18 diod LED (15 m), 1.0 megapiksela, 1 lx/f=1.2

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 16 czerwiec 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 16 czerwiec 2016 MONITORING IP > kamery IP > kamery 3Mpx > WDR P Model : - Producent : Dahua Przetwornik 1/3 3 Megapixel progressive scan CMOS Kompresja H.264&MJPEG dual codec Ilość klatek 20fps 3Mp(2304x1296), & 25/30fps

Bardziej szczegółowo

hurtowniakamer.com.pl

hurtowniakamer.com.pl Rejestrator K2 XVR-04D1+(X2) Cena : 298,00 zł (netto) 366,54 zł (brutto) Producent : K2-Tech Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 25-12-2016

Bardziej szczegółowo

Domofony, videodomofony... 268 Systemy monitoringu... 269-272 Detektory... 272 Sygnalizatory, akcesoria... 273-274 SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA

Domofony, videodomofony... 268 Systemy monitoringu... 269-272 Detektory... 272 Sygnalizatory, akcesoria... 273-274 SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA Domofony, videodomofony... 268 Systemy monitoringu... 269-272 Detektory... 272 Sygnalizatory, akcesoria... 273-274 Domofony, videodomofony Domofon (LF-01+ TF01) Interkom dwukierunkowy Sterowanie zamkiem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH- branża elektryczna

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH- branża elektryczna SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH- branża elektryczna CZĘŚĆ OGÓLNA 1. NAZWA ZAMÓWIENIA Remont instalacji elektrycznych w budynku Akademii Morskiej w Szczecinie zlokalizowanym

Bardziej szczegółowo

Cennik detaliczny AHD.» Rejestratory» Kamery» Akcesoria Niniejszy cennik obowiązuje od dnia 25.03.2016 do momentu wydania kolejnego cennika.

Cennik detaliczny AHD.» Rejestratory» Kamery» Akcesoria Niniejszy cennik obowiązuje od dnia 25.03.2016 do momentu wydania kolejnego cennika. Cennik detaliczny AHD» Rejestratory» Kamery» Akcesoria Niniejszy cennik obowiązuje od dnia 25.03.2016 do momentu wydania kolejnego cennika. REJESTRATORY AHD ES-AHD7604 Rejestrator 4 kanałowy kompresja

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy

KAM-TECH sklep internetowy TV PRZEMYSŁOWA > rejestratory cyfrowe DVR > 16 kanałowe > Model : Producent : BCS Specyfikacja: tryb pracy: pentaplex liczba wejść wideo: 16 (BNC) liczba wyjść wideo: 1 x BNC + VGA, HDMI liczba wejść/wyjść

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Rejestrator K2 XVR-08D1-X2 Cena : 499,00 zł (netto) 613,77 zł (brutto) Producent : K2-Tech Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 11-01-2017 Rejestrator

Bardziej szczegółowo

GRUPA RABATOWA. Cenna netto DOLAR. Zdjęcie. Cechy główne. 4 599,00 14 992,74 zł SRD-480DP 1TB SRD-1670DP 1TB. $ 3 885,00 12 665,10 zł SRD-1670DP 500GB

GRUPA RABATOWA. Cenna netto DOLAR. Zdjęcie. Cechy główne. 4 599,00 14 992,74 zł SRD-480DP 1TB SRD-1670DP 1TB. $ 3 885,00 12 665,10 zł SRD-1670DP 500GB GRUP RBTOW Zdjęcie Model SRD-480DP Cechy główne Cenna netto DOLR Cenna netto ZŁOTYCH REJESTRTORY Rejestrator cyfrowy HD-SDI, 4 wejścia wideo, 1x HDMI, 1x VG, 2 porty USB, 4 we/wy alarmowe, 4 wej/1 wyj

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 5: WYKONANIE INSTALACJI monitoringu analogowego CCTV REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU INSTALACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH

Ćwiczenie 5: WYKONANIE INSTALACJI monitoringu analogowego CCTV REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU INSTALACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U INSTALACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 5: WYKONANIE INSTALACJI monitoringu analogowego CCTV Opracował mgr inż. Artur

Bardziej szczegółowo

- TB/TV-D. rys. nr 4 Plan instalacji telewizji dozorowej poziom budynku: parter 1:100 rys. nr 5 Widok ściany północnej rozmieszczenie kamer 1:100

- TB/TV-D. rys. nr 4 Plan instalacji telewizji dozorowej poziom budynku: parter 1:100 rys. nr 5 Widok ściany północnej rozmieszczenie kamer 1:100 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. DANE OGÓLNE...10 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA...10 1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI...10 1.3. ZLECENIODAWCA I INWESTOR...10 1.4. ZAKRES RZECZOWY ROBÓT...10 2. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA. Nazwa inwestycji: Dostawa i montaż klimatyzacji dla pomieszczenia Sali Widowiskowej Centrum Kultury w Knurowie przy ulicy Niepodległości

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CPV 45310000-3 Branża elektryczna Obiekt: Budynek Biurowy Adres: Zleceniodawca: Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi

Bardziej szczegółowo

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com PRZEDMIAR ROBÓT

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com PRZEDMIAR ROBÓT PROEKOBUD Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe 50-234 Wrocław, ul. Słowiańska 33/2 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Syste telewizji dozorowo-inforacyjnej CCTV ADRES INWESTYCJI : Jednostka Wojskowa 1245

Bardziej szczegółowo

Cennik CCTV Styczeń 2011

Cennik CCTV Styczeń 2011 Cennik CCTV Styczeń 2011 Tel. 507 071 287; 511 420 131 www.mdsk.pl e-mail: sklep@e-mdsk.pl CCTV, DOMOFONY, SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ, PODSŁUCHY Wszystkie podane ceny są cenami detalicznymi. Odbiorców hurtowych

Bardziej szczegółowo

Cennik Detaliczny Systemów AHD * Rejestratory AVR * Kamery hybrydowe AHD + ANALOG * Akcesoria CENNIK AHD + ANALOG, AKTUALIZACJA 11-05-2015.

Cennik Detaliczny Systemów AHD * Rejestratory AVR * Kamery hybrydowe AHD + ANALOG * Akcesoria CENNIK AHD + ANALOG, AKTUALIZACJA 11-05-2015. Cennik Detaliczny Systemów AHD * Rejestratory AVR * Kamery hybrydowe AHD + ANALOG * Akcesoria CENNIK AHD + ANALOG, AKTUALIZACJA 11-05-2015 Strona 1 SYSTEM AHD REJESTRATORY REJESTRATORY 1080p 25kl/s BCS-VAVR0802Q

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budowa Żłobka, Przedszkola i Gminnej Biblioteki Publicznej w Podegrodziu

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budowa Żłobka, Przedszkola i Gminnej Biblioteki Publicznej w Podegrodziu PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT : Budowa Żłobka, Przedszkola i Gminnej Biblioteki Publicznej w Podegrodziu INWESTOR : Urząd Gminy Podegrodzie 33-386 Podegrodzie 248 ADRES INWESTYCJI : Podegrodzie Gmina Podegrodzie

Bardziej szczegółowo

Produkt z kategorii: Zestawy do monitoringu IP

Produkt z kategorii: Zestawy do monitoringu IP Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl ZESTAW DO MONITORINGU "EURA PRO" MSP-08C5 (1MPX) 2 X KAMERA CBA-03C5, 2 KAMERA CDA-02C5, REJESTRATOR,

Bardziej szczegółowo