Umowa nr 14/NS/2012 TOM 4. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBOIRU ROBÓT MONITORING WIZYJNY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa nr 14/NS/2012 TOM 4. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBOIRU ROBÓT MONITORING WIZYJNY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW"

Transkrypt

1 Rok założenia 1951 Oddział w Lublinie Lublin, ul. Diamentowa 4 Centr. (081) , tel./fax (081) Umowa nr 14/NS/2012 Nr projektu: EP9 2177/2/2012 Tom 4 Tytuł projektu Egz. ARCH DOKUMENTACJA PROJEKTOWO KOSZTORYSOWA OGRODZENIA TERENU ORAZ MONITORINGU TERENU OCZYSZCZALINI ŚCIEKÓW KRAŚNICKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI Sp.z oo Kraśnik, ul. Graniczna 3a działki ewid. nr 463, 685, 745, obręb 3 Wschód, m Kraśnik TOM 4. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBOIRU ROBÓT MONITORING WIZYJNY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ZAMAWIAJĄCY: OBIEKT: ADRES OBIEKTU Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Kraśniku Kraśnik, ul. Graniczna 3a MONITORING TERENU Oczyszczalni Ścieków Kraśnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o Kraśnik, ul. Graniczna 3a dz. nr ewid. 463, 685, 745 obr. 3 Wschód, m. Kraśnik Imię nazwisko Podpis Opracowanie: mgr inż. Marcin Pióro Lublin, listopad 2012r. Elektroprojekt S.A Warszawa, ul. Świętokrzyska 18, Oddział w Lublinie Lublin, ul. Diamentowa 4 Dokumentacja Spółki jest przechowywana w Sądzie Rejonowym dla M. ST. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , kapitał zakładowy i wpłacony: zł NIP REGON

2 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru budowy systemu monitoringu wizyjnego terenu oczyszczalni ścieków w Kraśniku ul. Graniczna 3a (dz ewid nr 463, 685, 745 z obrębu nr 3 Wschód m. Kraśnik) 1.2. Zakres stosowania ST Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt Zakres Robót objętych ST Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót przy budowie i rozbudowie kanalizacji teletechnicznej oraz budowie konstrukcji wsporczych dla instalacji kamer monitoringu wizyjnego. Zakres : Instalacja kamer monitoringu wizyjnego: kamery stałe 19 kpl kamery obrotowe 4 kpl Zaciągnięcie kabli (sygnałowych, zasilających) do kanalizacji teletechnicznej Instalacja urządzeń w szafie 19 Zasilanie 230 V AC kamer monitoringu Rozbudowa rozdzielnic RNN Roboty przy budowie monitoringu wizyjnego: - zaciągnięcie kabli (sygnałowych, zasilających) do kanalizacji teletechnicznej, - instalacja urządzeń w szafie 19 - zasilanie kamer monitoringu ( 230V AC) - rozbudowa rozdzielnic RNN 1.4. Określenia podstawowe Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Polskimi Normami i z definicjami podanymi w ST D- M Wymagania ogólne, pkt Telewizyjny system nadzoru - Zespół telewizyjnych środków technicznych i programowych przeznaczony do obserwowania, wykrywania, rejestrowania sygnalizowania nienormalnych warunków wskazujących na istnienie niebezpieczeństwa Kamera CCTV - Urządzenie przetwarzające obraz znajdujący się w jego polu widzenia na standardowy sygnał wizyjny Pole widzenia kamery - Rzut elementu analizującego kamery przez układ optyczny kamery na daną powierzchnię Przełącznik wizji - Urządzenie przełączające ręcznie lub automatycznie, sygnał wizyjny z dwóch lub więcej wejść na jedno lub więcej wyjść Dzielnik ekranu - Urządzenie do zobrazowania na jednym ekranie dwu lub więcej obrazów z różnych kamer Multiplekser wizyjny - Urządzenie łączące cechy przełącznika wizji oraz dzielnika ekranu Monitor - przetwornik elektryczno - optyczny standardowego sygnału wizyjnego w obraz na ekranie monitora Wizyjny detektor ruchu - urządzenie elektroniczne do wykrywania i sygnalizowania określonych zmian w obrazie telewizyjnym Przewody - wyroby składające się z jednego lub kilku skręconych drutów albo jednej większej liczby żył izolowanych bez powłoki, lub w zależności od warunków, w których mają być zastosowane - zaopatrzone w powłokę niemetalową Linia kablowa - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym albo kilka kabli jedno lub wielożyłowych połączonych równolegle łącznie z osprzętem, ułożone na wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno lub wielofazowych Trasa kablowa - pas terenu w którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych Napięcie znamionowe linii - napięcie międzyprzewodowe, na które linia kablowa została zbudowana Osprzęt linii kablowej - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęzienia lub zakończenia kabli Ogólne wymagania dotyczące Robót Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST D-M Wymagania ogólne, pkt Materiały Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST D-M Wymagania ogólne, pkt.2. KPWiK winien mieć możliwość zapoznania się z działaniem systemu monitoringu podczas pokazu testowego z elementów które będą ostatecznie zabudowane w system. W tym celu KPWiK udostępni pomieszczenia dla tymczasowej lokalizacji stanowiska monitoringu,

3 oraz wskaże miejsca terenu oczyszczalni które będą testowo monitorowane, koszty związane z organizacja pokazu nie będą pokrywane przez KPWiK. Pokaz testowy powinien być przeprowadzany zarówno w dzień jak i w nocy w celu oceny możliwości sprzętu w przy różnych warunkach oświetlenia. Termin i czas trwania testu monitoringu, podmiot zainteresowany realizacją zadania ustali z KPWiK Źródła uzyskania materiałów. Wykonawca przedstawi Inżynierowi Kontraktu szczegółowe informacje dotyczące wbudowywanych materiałów, odpowiednie aprobaty techniczne świadectwa kwalifikacyjne, certyfikaty lub deklaracje zgodności. Materiały budowlane użyte do realizacji muszą spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi oraz innymi dokumentami odniesienia Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę usunięte z terenu budowy. Każdy rodzaj robót, w których znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały przez Inżyniera Kontraktu, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem Kamery i obiektywy Do realizacja zadania przewiduje się stosowanie dwóch typów kamer; Punkt kamerowy typ 1 (kamera stała) Minimalne wymagania Przetwornik 1/3 Sony Super HAD CCD Rozdzielczość : 650 linii WDR (Szeroki zakres dynamiki) Inteligentny 3D-DNR (Cyfrowa Redukcja Szumów) F-DNR (funkcja Defog) niweluje zakłócenia spowodowane mgłą opadami śniegu lub deszczu. Sterowanie kablem koncentrycznym Synchronizacja wewnętrzna Korekcja martwych pixeli Wbudowane OSD Maskowanie stref prywatności 4 strefy Detekcja ruchu. 8 programowalnych stref Montaż obiektywu: C/CS Elektroniczna migawka 1/60-1/120,000 sek NTSC, 1/50-1/100,000 sek PAL Minimalne oświetlenie Kolor: 0,1 / 0,00001 Lux (Podbicie 256x) Dzień / Noc : Kolor/ Auto /EXT7 Noc Ostrość, poziom : 0 31 Balans bieli: ATW / AWB / AWC-Set / Ręczny BLC/HSBLC DIS włączone/wyłączone DPC włączone/wyłączone ID kamery włączone/wyłączone Sterowanie kablem koncentrycznym Wyjście wideo: 1,0Vp-p/75Ohm Temperatura pracy: -10 C~50 C Wilgotność pracy: 30-90% RH Pobór mocy: max 2.5W Zasilanie: 12VDC/24VAC Obiektyw do kamery typu 1 Rozmiar przetwornika kamery 1/3 lub 1/4, szklane soczewki. Obiektyw o zmiennej ogniskowej (2,7-12,0mm) z automatyczną przesłoną, sterowanie przysłoną prądem stałym (0V - 3V). Kąt widzenia 97,4 x 72,4 f=2,7mm, 23,8 x 17,8 f=12mm. Mocowanie obiektywu CS, odległość 12,5 mm. Kompensacja aberracji chromatycznej dla światła białego i podczerwieni. Obiektyw dostosowany do w/w kamery. Obudowa dla kamery typu 1 Aluminiowa lakierowana, w zestawie z uchwytem, wyposażona w grzałkę i termostatem, o szczelność IP 65, umożliwiająca zainstalowanie kamery, zasilacza oraz nadajnika sygnału wideo wewnątrz obudowy, zasilanie 230V AC Punkt kamerowy typ 2 (kamera obrotowa) Minimalne wymagania Przetwornik obrazu CCD, 1/4", Ex-view HAD PS kolor, Zoom optyczny 43X (3,2-138,5 mm) i cyfrowy zoom 16X Cyfrowa redukcji szumów (3D+2D) Duży zakres dynamiczny 128X (NTSC), 160X (PAL) SCP-3430H

4 Prawdziwa funkcja dzień i noc (ICR) VPS (Virtual Progressive Scan) Wysoka rozdzielczość dająca 600 linii TV (kolor), 700 linii TV (B/W) Min. natężenie oświetlenia 0.7 lx przy F1.65, 0.2 lx przy F1.65, 0.02 lx przy F1.65, lx przy F1.65 Obrót o 360, bardzo szybka funkcja pan i tilt przy 600 /sek Maskowanie prywatności, programowanie 12 stref (mozaika wielokątna) Kompensacja podświetlenia (Ustawienia obszaru) Zaawansowana funkcja wykrywania ruchu Krótki czas otwarcia migawki sterowany zewnętrznym spustem Zintegrowana obudowa, IP 65 Sterowanie kablem koncentrycznym i przez RS-485/422 Obsługa Sens-up 512x OSD w wielu językach Inteligentne sterowanie wizją (Przeniesiony/Stabilny) Współczynnik S/N 52dB Napięcie zasilania: 24V AC Pobór mocy: max 47W (z wentylatorem i grzałką) 2.4. Rejestrator Do realizacja zadania przewiduje się użycie rejestratora cyfrowego 16-kanałowego, nagrywającego w czasie rzeczywistym z szybkością 400 kl/s (PAL), instalowanego w szafie Rack-owej 19 Minimalne wymagania dla rejestratora: Kompresja wizji: H.264 Kompresja audio: ADPCM G kHz System: PENTAPLEX Wejścia wizji: 16 BNC Wejścia audio: 16 RCA + D-SUB 1Vpp/10kΩ (RCA(4ch)+DSUB(12ch)) niesymetryczne Wyjścia przelotowe wizji: 16 BNC Wyjścia audio: 1 RCA 5Vpp/600Ω Wyjście główne wizji: 1 BNC + VGA + HDMI (z podziałem 2x2, 1+5, 1+7, 1+10, 3x3, 4x4) Wyjście pomocnicze wizji: 1 BNC (sterowalne z dowolnym podziałem) Wejścia alarmowe: 16 NC/NO Wyjścia alarmowe: 4 (24VAC/0,5A) Maks. ilość HDD: 5 szt. Maks. pojemność każdego HDD: 2 TB Maks. łączna pojemność: 10 TB Nagrywarka DVD: Tak Porty USB: 3 szt. (USB 2.0) Sieć komputerowa: 10/100/1000M Ethernet Wyświetlanie na żywo: 400 kl./s Tryby rejestracji: Harmonogram, zdarzenia (ruch lub/i alarm), ręczny Konfiguracja parametrów rejestracji: Rozdzielczość, ilość klatek, jakość dla każdego kanału niezależnie Całkowita prędkość rejestracji D1: 100 kl./s Całkowita prędkośc rejestracji CIF: 400 kl./s Obsługiwane rozdzielczości: CIF/2CIF/D1 Nagrywanie prealarmu: do 30 sekund Nagrywanie postalarmu: do 6 godzin Sterowanie RS485: Tak (sterownik SSC-5000, SPC-6000, TB-KB1U) Sterowanie PTZ: RS485 ( b) Samsung Elec./Samsung Tech./Pelco-D/Pelco-P Protokoły sieciowe: IP/TCP/UDP/PPPoE/SMTP/NTP/DDNS/DHCP/ICMP/RTSP/RTP Oprogramowanie zdalne: Darmowe - typu CMS, Net-i Viewer, Przeglądanie nagrań z DVR-ów, mapy, obsługa dwóch monitorów Inne cechy: Znakowanie wodne nagrań, automatyczny powrót systemu po awarii zasilania, pełna obsługa przez przeglądarkę IE 6.0+, 2 porty esata do macierzy SVS-5E/R Sterowaniem po kablu koncentrycznym A1/SV-5/W-5 Wysokość 2U, do instalacji w szafie RACK 19 Waga: 7,5 kg (zależy od ilości dysków) Akcesoria w komplecie: Pilot IR, uchwyty rack, mysz USB Zasilanie: 230 VAC (pobór mocy ok. 55W z 1 HDD, zależnie od ilości dysków)

5 2.5. Nadajnik i odbiornik sygnału wideo System zbudować w oparciu o nadajnik i odbiornik sygnału wideo. Nadajnik dokonuje transformacji sygnału wideo z linii koncentrycznej na sygnał symetryczny, odpowiedni do transmisji po skrętce dwużyłowej. Nadajnik posiada możliwość korekcji sygnału w zależności od długości linii transmisyjnej. Po stronie odbiorczej znajduje się odbiornik skrętki, który wzmacnia i koryguje sygnał otrzymany na wejściu linii symetrycznej. Nadajniki należy lokalizować wewnątrz zewnętrznych, obudowach kamer stacjonarnych, lub w wysięgnikach kamer. Dla kamer oddalonych (lokalizacja Laguna ) nadajniki zabezpieczyć w obudowach (z IP 65) stanowiących komplet z nadajnikiem. Odbiorniki w formie kart do wpięcia w panel instalowany do szafy Rack 19, (wysokość panelu 2U). Jedna karta odbiornika pozwala na wprowadzenie sygnału z dwóch kamer. Pojemność panelu 8 kart. Zarówno odbiornik jak i nadajnik powinien posiadać zabezpieczenie przepięciowe dla toru sygnałowego oraz zabezpieczenie przepięciowe zasilania, dlatego tez nadajniki, odbiorniki przyłączyć poprzez przeznaczone do tego zaciski do uziemienia o wartości mniejszej od 5Ω Zasilacze dla kamer Stosować zasilacze dedykowane do zasilania kamer CCTV, wyposażone w warystorowe zabezpieczenie przepięciowe, zabezpieczenie zwarciowe za pomocą bezpieczników topikowych. Dla zasilania kamer typ 1 zasilacz będzie umieszczany w obudowie zewnętrznej kamery. Zasilanie kamer typ 2 realizowane będzie z zasilacza umieszczonego w odrębnej obudowie IP 65 stanowiącej integralną część zasilacza Monitory Minimalne wymagania: monitor LCD, rozmiar 32, jasność 450 cd/m2, rozmiar ekranu 1366 x 768, format obrazu 16:9, kontrast 3500:1, czas odpowiedzi matrycy 8 ms, złącza wizji: CVBS, HDMI 1, HDMI 2, komponentowe (D-sub 15 stykowe), analogowe D-sub, DVI-D, złącza audio: RCA(L/P), pilot do sterowania, zasilanie V AC Kontroler klawiaturowy PTZ Minimalne wymagania: interfejs RS-485/422 (zasięg 1 km), obsługujący zastosowany rejestrator oraz kamery typu 1 i typu 2, posiadający klawisze numeryczne, joystick 3-osiowy zoom twist, ekran TFT LCD 5, 3. Sprzęt Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M Wymagania ogólne, pkt Sprzęt do budowy monitoringu wizyjnego Do budowy monitoringu wizyjnego należy stosować: - Wiertarkę udarowa - Miernik skuteczności izolacji, - Miernik do pomiaru impedancji pętli zwarcia, - Miernik do pomiaru czasu i prądu zadziałania wyłączników różnicowo-prądowych lub inny sprzęt zaakceptowanego przez Inżyniera Kontraktu. 4. Transport 4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M Wymagania ogólne, pkt Środki transportu. Wykonawca przystępujący do budowy monitoringu powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu: - samochodu dostawczego - samochodu z podnośnikiem koszowym lub innych środków transportu zaakceptowanych przez Inżyniera Kontraktu. Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich Wytwórców. 4.3 Odbiór materiałów na budowie. - Materiały na budowę należy dostarczać łącznie ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego. - Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta. - W razie stwierdzenia wad lub wystąpienia wątpliwości co do jakości materiałów należy przed ich wbudowaniem poddać je badaniom określonym przez inżyniera ( dozór techniczny robót). - Materiały nie spełniające wymagań nie mogą być użyte.

6 Materiały takie jak: kable, przewody, kamery, rejestratory powinny być przechowywane jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu, tj. w zamkniętych, ogrzewanych i suchych. 5. Wykonanie Robót Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST D-M Wymagania ogólne, pkt Ogólne zasady wykonania robót Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST "Wymagania ogólne". 5.2 Ogólne ustalenia dotyczące robót Roboty należy wykonywać zgodnie z Dokumentacją Projektową, normami, oraz przepisami budowy, bezpieczeństwa i higieny pracy. 5.3 Układanie przewodów w instalacjach teletechnicznych Roboty instalacyjne wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową W budownictwie biurowym wykonuje się instalacje w rurach instalacyjnych z tworzywa PVC na tynku, we wnękach kablowych. Szczegółowe wymagania dotyczące linii kablowych określa norma PN-76/E Przewody należy układać zgodnie z PN-E i Dokumentacją Projektową Instalacja w kanalizacji teletechnicznej - kable zaciągać do rur kanalizacji teletechnicznej z zachowaniem szczególnej uwagi na możliwość uszkodzenia (przetarcia), kable w studniach wykładać z uwzględnieniem minimalnych promieni gięcia, nie wolno dopuszczać do załamania kabla Instalacja w rurach instalacyjnych - jest klasyczną metodą układania przewodów w przypadku stosowania rur PCV, dla linii zasilających przechodzących przez posadzki należy stosować rury stalowe Instalowanie kanałów i korytek instalacyjnych. Wyszczególnienie robót: 1. Trasowanie. 2. Odmierzenie i ucięcie listwy. 3. Wykonanie ślepych otworów. 4. Osadzenie kołków rozporowych. 5. Nawiercenie otworów w listwie. 6. Mocowanie listew za pomocą wkrętów. 7. Zmontowanie elementów listew. 8. Przygotowanie kleju, oraz przyklejenie listew do podłoża Instalowanie przewodów w korytkach instalacyjnych. Wyszczególnienie robót: 1. Rozwinięcie, wymierzenie i ucięcie przewodu. 2. Zdjęcie pokrywek z listew. 3. Ułożenie przewodów z gięciem na łukach i załamaniach. 4. Wprowadzenie przewodu do puszek i rozgałęźników. 5. Założenie pokryw. Przy instalacji przewodów w korytkach instalacyjnych zachować wymaganą rezerwę przestrzeni korytka Instalacja kamer. 1. Trasowanie miejsca montażu kamer. 2. Wykonanie otworów w podłożu. 3. Osadzenie śrub kotwiących w podłożu, 4. Rozpakowanie kamer. 5. Montaż i kompletacja kamery. 6. Obcięcie i obrobienie końcówek przewodów. 7. Podłączenie przewodów pod zaciski. 8. Montaż obudów do podłoża. 9. Sprawdzenie prawidłowości połączeń przewodów Ochrona przepięciowa Ogólne zasady ochrony instalacji elektrycznych przed przepięciami atmosferycznymi przenoszonymi przez rozdzielczą siec zasilającą oraz przed przepięciami generowanymi przez urządzenia przyłączone do instalacji zostały zawarte w normie PN-IEC Zgodnie z zaleceniami zawartymi w tej normie zastosowane w instalacji elektrycznej ograniczniki przepięć powinny wytłumić przepięcia do wartość poniżej poziomu wytrzymałości udarowej urządzeń elektrycznych i elektronicznych zasilanych z danej instalacji. Wymagane znamionowe napięcia udarowe wytrzymywane przez urządzenia (w zależności od napięcia znamionowego i układu sieci) zawarte zostały w normie PN-IEC :2001,

7 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 6.1 Wymagania ogólne Wykonawca powinien zadbać, aby jakość materiałów, urządzeń i montażu była zgodna z Dokumentacją Projektową, niniejszą specyfikacją i poleceniami Inspektora. Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem powiadomić Inspektora o rodzaju i terminie badania. Po pozytywnym zakończeniu badań lub inspekcji, Wykonawca przedstawi inżynierowi dwa egzemplarze świadectwa badań z jego wynikami. 6.2 Badania przed przystąpieniem do robót Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien przekazać Inspektorowi wszystkie świadectwa jakości i atesty stosowanych materiałów. Materiały bez tych dokumentów nie mogą być wbudowane. 6.3 Badania w czasie wykonywania robót Trasy przewodowe Po wytrasowaniu tras pod przewody instalacyjne, należy sprawdzić zgodność ich tras z Dokumentacją Projektową. W przypadku bruzd należy sprawdzić ich przebieg z dokumentacją jak również ich wymiary: szerokość i głębokość. Układanie przewodów Podczas układania przewodów i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić następujące pomiary: zgodność z trasą opracowaną w dokumentacji oraz zbliżenia i skrzyżowania z innymi instalacjami. Sprawdzenie ciągłości żył Sprawdzenie ciągłości żył roboczych i powrotnych oraz zgodności faz należy wykonywać przy użyciu przyrządów o napięciu nie przekraczającym 24V. Wyniki sprawdzenia należy uznać za dodatni, jeżeli poszczególne żyły nie mają przerw oraz jeżeli poszczególne fazy na obu końcach linii są oznaczone identycznie. Próba rezystancji izolacji przewodów zasilających Pomiary rezystancji izolacji dla przewodów zasilających należy wykonać za pomocą megaomomierza o napięciu nie mniejszym niż 2,5kV dokonując odczytu po czasie niezbędnym do ustalenia mierzonej wartości. Rezystancja izolacji powinna być nie mniejsza niż: - 0,75 dopuszczalnej wartości rezystancji izolacji kabli wykonanych zgodnie z PN-E 90303, - 50 MQkm dla kabli elektroenergetycznych o izolacji z papieru impregnowanego i napięciu znamionowym powyżej 1kV i dla kabli elektroenergetycznych o izolacji z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie przewodów sygnałowych Przewody sygnałowe powinny zostać sprawdzone pod względem rezystancji izolacji, rezystancji doziemienia, rezystancji pętli linii dozorowych. 7. OBMIAR ROBÓT 7.1 Jednostka obmiarowa Jednostką obmiarowa jest: 1m układanych kabli, 1szt zainstalowanych elementów. 8. ODBIÓR ROBÓT Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST D-M Wymagania ogólne, pkt. 8. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inżyniera Kontraktu, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami wg pkt.6, dały wyniki pozytywne. Inżynier Kontraktu oceni wyniki badań i pomiarów przedłożone przez Wykonawcę zgodnie z niniejszą ST. W przypadku stwierdzenia usterek, Inżynier Kontraktu ustali zakres robót poprawkowych, a Wykonawca wykona je na koszt własny w ustalonym terminie. 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI Cena obejmuje: - wytyczenie trasy, - koszt materiałów, - dostarczenie materiałów, - układanie przewodów, - montaż osprzętu instalacyjnego, - budowę przepustów w ścianach i stropach, - wykonanie inwentaryzacji przebiegu tras kablowych, - przeprowadzenie prób i konserwowanie urządzeń w okresie gwarancji, - instalacja urządzeń monitoringu wizyjnego, - integracja z systemem nadrzędnym i sterowania, - opracowanie Dokumentacji Powykonawczej, - dostarczenie książki przeglądów i konserwacji

8 10. PRZEPISY ZWIĄZANE PN-E :1991(PN-91/E-05009/03) - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych charakterystyk. PN-E :1992 (PN-92/E-05009/41) - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo - ochrona przeciwporażeniowa. PN-E-02031:1969 (PN-69/E-02031) - Przemysłowe zakłócenia radioelektryczne - Dopuszczalne poziomy. PN-E-08106:1992 (PN-92/E-08106) - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy.(kod IP) PN-E :1993 (PN-93/E-08390/11) - Systemy alarmowe. Wymagania ogólne postanowienia ogólne. PN-E :1993 (PN-93/E-08390/13) - Systemy alarmowe - Wymagania ogólne - Próby środowiskowe. PN-E :1993 (PN-93/E-08390/14) - Systemy alarmowe - Wymagania ogólne Zasady stosowania. PN-E :1993 (PN-93/E-08390/51)-Systemy alarmowe - Systemy transmisji alarmu. Ogólne wymagania dotyczące systemów. PN-E :1993 (PN-93/E-08390/52) - Systemy alarmowe - Systemy transmisji alarmu. Ogólne wymagania dotyczące urządzeń Normy uzupełniające PN-IEC Sposób układania kabli. PN-IEC Kryteria doboru przewodów w instalacjach PN-IEC Wymagania odnośnie minimalnych przekrojów stosowanych w instalacjach. PN-IEC Dobór przekroju ze względu na skuteczność ochrony przeciwporażeniowej. PN-76/E Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. PN-IEC :2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe. Pr PN-IEC : Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i przewodów. PN-IEC 664-1:1998 Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego zapięcia, zasady, wymagania i badania. Opracował: mgr inż Marcin Pióro

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 6039630 ; 6039632 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA ST-09.4 - AKPiA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45314320-0 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt:

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: Inwestor: BUDOWA SZKOLNEJ SALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM PUBLICZNYM W NOWYCH ZDUNACH WRAZ Z BUDOWĄ ZBIORNIKA NA ŚCIEKI BYTOWE ORAZ PRZEBUDOWĄ NAPOWIETRZNEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST I 02.03. INSTALACJE ELEKTRYCZNE Roboty w zakresie okablowania elektrycznego CPV 45311100-1 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z O.O. 20-481 LUBLIN UL. K. OLSZEWSKIEGO 5 KONTO BANKOWE Bank PEKAO SA III O/Lublin: 19 1240 2382 1111 0000 4553 2171 TEL. 081 745 35 21 do 22 TEL./ FAX 0-81

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI CHOCZEWO GMINA CHOCZEWO INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE (Kod CPV 45315100-9) LINIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA BRANŻY ELEKTRYCZNEJ 1.1 Przedmiot Specyfikacji Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIE DATA WYKONANIA LOKALIZACJA CPV ZAMAWIAJĄCY WERSJA ZAKRES Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu wizyjnego terenów rekreacyjnosportowych przy ul. Kusocińskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SYSTEM TELEMECHANIKI I TELEMETRII SIECI CIEPŁOWNICZEJ zadanie 8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SYSTEM TELEMECHANIKI I TELEMETRII SIECI CIEPŁOWNICZEJ zadanie 8 Załącznik nr 8 do SIWZ Nr sprawy: 1/PN/PZP/POIiŚ/ZAD8/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SYSTEM TELEMECHANIKI I TELEMETRII SIECI CIEPŁOWNICZEJ zadanie 8 Oznaczenie przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach

Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach 1. System ochrony obwodowej opis ogólny Należy wykonać system składający się z 14 kamer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. INWESTOR : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29

PROJEKT WYKONAWCZY. INWESTOR : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29 STADION PIŁKARSKI MOSIR GDAŃSK PROJEKT WYKONAWCZY INWESTOR : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29 WYKONAWCA : EKO Elektronik Zakład Urządzeń i Systemów Elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Instalacje Elektryczne i Teletechniczne

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Instalacje Elektryczne i Teletechniczne Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Instalacje Elektryczne i Teletechniczne 1.1 Zadanie Zasilanie rezerwowe dla serwerowni i pomieszczeń biurowych na poziomie +11,484 w budynku przy ul. Namysłowskiej

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów i nowości zabezpieczeń technicznych

Katalog produktów i nowości zabezpieczeń technicznych SPIS TREŚCI Wewnętrzna kamera IP - ACTi KCM-3911 FISHEYE Zewnętrzna kamera IP - ACTi KCM-5211 E AirLive POE-501 0HD 5 Mpix kamera IP TRENDnet TV-IP51 2WN - Kamera IP WiFi TRENDnet TV-IP31 2WN - Kamera

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STE 03.00 WYMAGANIA ELEKTRYCZNE S P I S T R E Ś C I STE 03.01 INSTALACJA ELEKTRYCZNA...

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STE 03.00 WYMAGANIA ELEKTRYCZNE S P I S T R E Ś C I STE 03.01 INSTALACJA ELEKTRYCZNA... SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STE 03.00 WYMAGANIA ELEKTRYCZNE S P I S T R E Ś C I NR STWiR TYTUŁ STWiR NUMERY STRON STE 03.01 INSTALACJA ELEKTRYCZNA... 02-08 STE 03.01 INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

Spis treści PROJEKT WYKONAWCZY MAŁA MODERNIZACJA STADIONU GÓRNIKA ZABRZE ZABRZE, 2010. Strona 1 SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2

Spis treści PROJEKT WYKONAWCZY MAŁA MODERNIZACJA STADIONU GÓRNIKA ZABRZE ZABRZE, 2010. Strona 1 SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2 1 NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO... 2 2 PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3 KARTA UZGODNIEŃ BRANŻOWYCH... 2 II CZĘŚĆ OPISOWA... 3 1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 2 ZAKRES

Bardziej szczegółowo

K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L. K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L

K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L. K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L Rejestrator Cyfrowy S E R I E: INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego użytku. Wersja PL 2011.06 Strona 1 / 81 BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM 8627 W ZIELONCE DLA POTRZEB JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

SPIS TREŚCI WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH Lp. Budowa krytej strzelnicy garnizonowej typu B w Powidzu, kompleks 6015, jednostka wojskowa 3293 SPIS TREŚCI WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH Numer specyfikacji Nazwa specyfikacji Strona

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 53 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Nazwa Zadania Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN

INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 E K2 XVR-04 D1 K2 XVR-04 D1-E K2 K2 K2 K2 XVR-08 XVR-08 E XVR-08 D1 XVR-08 D1-E K2 XVR-16 K2 XVR-16 D1 K2 XVR-16 D1-E K2 XVR-24 E K2 XVR-32 E INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE IVa. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE Opis techniczny projektu 1. Dane ogólne 1.1 Przedmiot opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Podstawa opracowania * Instalacja pożarowa SAP * Instalacja

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres i przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie obiektu

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres i przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie obiektu CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA SPIS ZAWARTOŚCI 1. Strona tytułowa str. nr 1 2. Spis zawartości str. nr 2 3. Opis techniczny str. nr 3 4. Rysunki - Toalety - rzuty fundamentów uziomy fundamentowe rys. nr E1 - Toalety

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Wersja 2009.02.27 Strona 1 I. ISTOTNE ZALECENIA...4 II. AKCESORIA...4 III. SPECYFIKACJA...4 IV. CECHY...5 V. WIDOK

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych PROJEKT ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ 111 i 112 W SPKSO W WARSZAWIE INSTALACJA WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA BRANŻA :INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa Załącznik nr 1 do SIWZ stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa 1. Nazwa zamówienia: Dostawa i modernizacja wybranych elementów infrastruktury nowej siedziby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 02.01. INSTALACJA WODOCIĄGOWA WEWNĘTRZNA - MONTAŻ. 45232460 4 Roboty sanitarne

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 02.01. INSTALACJA WODOCIĄGOWA WEWNĘTRZNA - MONTAŻ. 45232460 4 Roboty sanitarne SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 02.01. INSTALACJA WODOCIĄGOWA WEWNĘTRZNA - MONTAŻ 45232460 4 Roboty sanitarne NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY ST Specyfikacja Techniczna

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa, integracja i uruchomienie elementów zespołu napędowego o mocy 6 MW dla stanowiska badawczego Warszawa, kwiecień 2015 Strona 1/17 SPIS TREŚCI 1. UWAGI WSTĘPNE... 3 2.

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJI SYSTEMU IDENTYFIKACJI KIBICÓW NA STADIONIE PRZY UL. KONWIKTORSKIEJ 6

INWESTYCJI SYSTEMU IDENTYFIKACJI KIBICÓW NA STADIONIE PRZY UL. KONWIKTORSKIEJ 6 Warszawa Marzec 2010 roku PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY DLA INWESTYCJI BUDOWA SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU, W TYM SYSTEMU IDENTYFIKACJI KIBICÓW NA STADIONIE PRZY UL. KONWIKTORSKIEJ 6 Adres obiektu: Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym www.moeller.pl Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym BIBLIOTEKA COSiW SEP Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym PORADNIK ELEKTROINSTALATORA Recenzent:

Bardziej szczegółowo