Przedmiar robót na budowę monitoringu "podwórka kulturalnego" przy ul.wojska Polskiego i przejścia podziemnego pod ul.anny Łajming

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedmiar robót na budowę monitoringu "podwórka kulturalnego" przy ul.wojska Polskiego i przejścia podziemnego pod ul.anny Łajming"

Transkrypt

1 Przediar robót na budowę onitoringu "podwórka kulturalnego" przy ul.wojska Polskiego i przejścia podzienego pod ul.anny Łajing w Słupsku NAZWA ROBÓT BUDOWLANYCH : Budowa onitoringu "podwórka kulturalnego" przy ul.wojska Polskiego i przejścia podzienego pod ul.anny Łajing w Słupsku. LOKALIZACJA : Miasto Słupsk NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO : Urząd Miejski w Słupsku ADRES ZAMAWIAJĄCEGO : Słupsk ; Plac Zwycięstwa 3 OPRACOWAŁ : Piotr Wiercioch DATA OPRACOWANIA : 6.0.0r Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień CPV Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej CPV Instalowanie telewizji CCTV Lokalizacja - Miasto Słupsk Nr. działek Miasto Słupsk 855, 480/9, 479, 48/, 66/5, 68, 63/8, 33, Lokalizacje : ul. Wojska Polskiego i ul Starzyńskiego w Słupsku OPRACOWAŁ : ZAMAWIAJĄCY : Data opracowania 6.0.0r Data zatwierdzenia Dokuent został opracowany przy poocy prograu NORMA PRO

2 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT Podstawowy założenie jest budowa nowego, kopleksowego systeu onitorowania iasta Słupska, zapewniającego ożliwość nieprzerwanej obserwacji w CENTRUM MONITOROWANIA - CM za poocą kaer newralgicznych punktów w określonych obszarach iasta tj obszar "Podwórka Kulturalnego" oraz okolice przejścia podzienego, wraz z ciągłą, autoatyczną rejestracją obrazów ze wszystkich kaer. Każda kaera wraz z urządzeniai towarzyszącyi będzie tworzyła punkt kaerowy (PK). Dodatkowo zakłada się wyposażenie Centru Monitorowania (CM) w urządzenia pozwalające na obserwację i rejestrację obrazu z projektowanego systeu onitoringu wizyjnego oraz istniejących systeów działających w oparciu o łącza przewodowe znajdującego się w SERWEROWNI Małego Ratusza w Słupsku Syste usi funkcjonować jako całkowicie cyfrowy, w który wszystkie punkty kaerowe oraz urządzenia w Centru Monitoringu będą pracowały w cyfrowej sieci transisji danych, zrealizowanej w technologii sieciowej Ethernet oraz w cyfrowej technologii radiowej. Projektowany syste obejuje łącznie sześć punktów kaerowych (PK), ale usi jednocześnie zapewniać ożliwość jego dalszej rozbudowy do co najniej 64 PK. Instalowane w PK kaery szybkoobrotowe uszą zapewniać obserwację założonego dla każdego PK obszaru oraz poprawnie działać i spełniać założone funkcje przy istniejący oświetleniu dzienny i nocny. Zainstalowane urządzenia PK uszą być zabezpieczone przed wpływe warunków atosferycznych tzn. uszą być zaontowane w obudowach zewnętrznych wyposażonych w grzałkę. Zestawienie Punktów Kaerowych Systeu Monitoringu Wizyjnego Lp. Lokalizacja PK- Punkt Kaerowy na elewacji Pracowni Ceraicznej znajdującej sie w obszarze "Podwórka Kulturalnego:"w Słupsku - ontaż kaery stałopozycyjnej -kopułkowej - wykonanie instalacji przewodowej PK- Punkt Kaerowy na na elewacji Pracowni Ceraicznej znajdującej sie w obszarze "Podwórka Kulturalnego:"w Słupsku - ontaż kaery szybkoobrotowej na ozdobny uchwycie - wykonanie instalacji przewodowej 3 PK-3 Punkt Kaerowy w obszarze "Podwórka Kulturalnego:"w Słupsku - ontaż kaery szybkoobrotowej na projektowany słupie - wykonanie instalacji kablowych na słupie 4 PK-4 Punkt Kaerowy w obszarze "Podwórka Kulturalnego:"w Słupsku - ontaż kaery szybkoobrotowej na istniejący słupie oświetleniowy - wykonanie instalacji kablowych na słupie 5 PK-5 Punkt Kaerowy położony na elewacji budynku handlowo-usługowego przy przejściu podzieny - wykonanie instalacji przewodowej do SERWEROWNI w Mały Ratuszu 6 PK-6 Punkt Kaerowy położony przy ul Bea w okolicy przejscia podzienego - ontaż kaery szybkoobrotowej na istniejący słupie oświetleniowy - ontaż zestawu do radiowej transisji obrazu oraz danych na istniejący słupie oświetleniowy - ontaż - doposażenie szafki z zabezpieczeniai elektrycznyi, zasilaczai i UPS - wykonanie instalacji kablowych zasilających na słupie oświetleniowy - wykonanie zienej instalacji kablowej zasilającej NN poiędzy kaerą,anteną a szafką na elewacji budynku Zakłada się budowę systeu całkowicie cyfrowego, w który wszystkie punkty kaerowe i Centru Monitorowania CM będą pracowały w cyfrowej sieci transisji danych, zrealizowanej w technologii sieciowej Ethernet. Zasadniczy ediu transisji sygnałów wizji, sterowania i danych a być łącze światłowodowe oraz radiowy syste transisji sygnałów w technologii cyfrowej. W celu zapewnienia wysokiej jakości przesyłanych obrazów, ich rejestracji w SERWEROWNI oraz równoczesnej transisji sygnałów sterowania kaerai, dodatkowych sygnałów służących np. do zdalnej (z Centru Monitorowania - CM) konfiguracji systeu,. należy zastosować szerokopasowy, cyfrowy, radiowy syste pracujący w paśie niekoncesjonowany z zakresu 5 GHz - 5,8 GHz Syste Monitorowania Wizyjnego iasta Słupska będzie spełniał następujące założenia funkcjonalne: "ciągła obserwacja obrazów z wszystkich kaer w Centru Monitorowania (CM) wraz z jednoczesną, ciągłą, saoczynną ich rejestracją w SERWEROWNI. "ożliwość zdalnego (z CM), ręcznego i autoatycznego sterowania paraetrai kaer szybkoobrotowych i ich ruche w pionie i pozioie oraz zianą ogniskowej obiektywu. "poprawne działanie przy oświetleniu dzienny jak również istniejący nocny, "niezależne definiowanie paraetrów dla każdej kaery (nagrywanie, obserwacja, sterowanie), "transisja radiowa dotyczy Punktu Kaerowego PK6 na odcinku słup oswietleniowy przy ul.. Bea - elewacja budynku handlowo-usługowego po przeciwległej stronie przejscia podzienego. "archiwizacja nagrań w rejestratorze uieszczony w SERWEROWNI oraz awaryjna archiwizacja w bardzo ograniczony sposób (prędkość kl/s) na karcie SD w którą wyposażona będzie każda kaera na wypadek utraty łącza sygnałowego. "podtrzyanie zasilania urządzeń w SERWEROWNI i CM na czas co najniej 30 inut oraz PK co najniej 5 inut w razie przerwy w dostawie zasilania podstawowego. "ożliwość optyalnego wykorzystania systeu CCTV do zabezpieczenia wybranych obszarów. "ożliwość cyfrowej rejestracji nagrań przez co najniej 30 dni. Nora PRO Wersja 4.0, Marzec 003 r. Licencja: dla Syste

3 Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze na budowę onitoringu "podwórka kulturalnego" przy ul.wojska Polskiego i przejścia podzienego pod ul.anny Łajing w raach projektu "Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru probleowego Lokalnego Prograu Rewitalizacji Miasta Słupska CENTRUM MONITOROWANIA - CM. CPV Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej d.. KNR KNR 5-08 d KNR 5-08 d KNR-W 5-08 d KNR-W 5-08 d KNR-W 5-08 d KNR 5-06 d KNNR 5 d KNNR 5 d KNR-W 5-08 d KNR-W 5-08 d Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-6/Al- ) układane w istniejących listwach PCV RAZEM Przygotowanie podłoża pod ocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plast.w podłożu z cegły.000 RAZEM.000 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych -bieg.przykręcanych 6A/.5 z podłączenie.000 RAZEM.000 Montaż osprzętu odułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy - szt bieg.-w istniejacej tablicy bezp. ( w CM) szt.000 RAZEM.000 Montaż osprzętu odułowego w rozdzielnicach - rozłącznik różnicowopradowy szt szt.000 RAZEM.000 Montaż osprzętu odułowego w rozdzielnicach - ogranicznik przepięc kl. B+C szt szt.000 RAZEM.000 Zarabianie i podłączanie końców kabli i przewodów stacyjnych bez ekranu o 3 końc. żyłach o sr.do 0.9 pod zaciski - Przewód YDY 3x,5 6 końc RAZEM Sprawdzenie i -fazowego obwodu.000 RAZEM.000 Badania i y instalacji skuteczności zerowania (pierwszy ).000 RAZEM.000 Poiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód -fazowy, pierwszy.000 RAZEM.000 Sprawdzenie saoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy.000 RAZEM.000. CPV Instalowanie telewizji CCTV KNR-W 5-08 Montaż na gotowy podłożu listwy przyłączeniowej- 30V d KNNR 5 d KNR AL-0 d Montaż UPS w Centru Monitorowania - CM RAZEM RAZEM.000 Montaż zasilacza V DC (do Mediakonwertera i sterownika drążkowego ) w CM.000 Nora PRO Wersja 4.0, Marzec 003 r. Licencja: dla Syste

4 Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze RAZEM KNR AL-0 Montaż eleentów systeu telewizji użytkowej - onitor TVU ( w dyzurce) d RAZEM KNR AL-0 Montaż sterownika drążkowego d RAZEM KNR AL-0 Montaż ediakonwertera Gb wraz kablai krosowyi d RAZEM KNR 5-05 Zainstalowanie przełącznic światłowodowych d RAZEM KNR AT-8 Spawanie kabla światłowodowego w kasetach światłowodowych d RAZEM KNR AL-0 Montaż zestawu PC, oprograowania systeowego w CM d RAZEM.000 KNR AL-0 Prograowanie i uruchoienie oprograowania zarządzającego i nadzorującego instr. d instr..000 KNR AL-0 d KNR AL-0 d Uruchoienie systeu TVU - transisji danych i paraetrów sterujących RAZEM RAZEM.000 Praca próbna i testowanie systeu CCTV - ( analogia) szt szt.000 RAZEM.000 SERWEROWNIA. CPV Instalowanie telewizji CCTV 4 d.. E KNR 5-08 d KNNR 5 d KNR-W 5-08 d KNR AL-0 d Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach (w serwerowni Małego Ratusza) RAZEM Swiatłowód układany w istniejących listwach PCV - analogia (odcinek ukladany w serwerowni Małego Ratusza) RAZEM Montaż przłącznika sieciowego w Szafie 9" ( w serwerowni Małego Ratusza).000 RAZEM.000 Montaż w szafie 9" listwy rozgaęźnej - 30V.000 RAZEM.000 Montaż eleentów systeu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu w Szafie 9" ( w serwerowni Małego Ratusza).000 RAZEM.000 Nora PRO Wersja 4.0, Marzec 003 r. Licencja: dla Syste

5 Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 9 KNR 5-05 Zainstalowanie przełącznic światłowodowych(w serwerowni Małego Ratusza) d KNR AL-0 d KNR AT-8 d KNR AL-0 d Montaż ediakonwertera Gb wraz kablai krosowyi (w serwerowni Małego Ratusza) RAZEM RAZEM.000 Spawanie kabla światłowodowego w kasetach światłowodowych(w serwerowni Małego Ratusza) RAZEM Montaż zasilaczy w szafie 9" do anteny radiowej nadawczej(pk6) i kaery PK 5( w serwerowni Małego Ratusza).000 RAZEM Punkt kaerowy (PK) 3. CPV Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej 33 d.3. KNR KNR 5-06 d KNR 5-06 d KNR-W 5-08 d KNNR 5 d Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-6/Al- ) układane w istniejącej rurze PCV RAZEM Zarabianie i podłączanie kabli wielożyłowych bez ekranu do gniazd -UTP końc. końc..000 RAZEM.000 Zarabianie i podłączanie kabli wielożyłowych bez ekranu do gniazd o -OMY końc. końc..000 RAZEM.000 Poiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych.000 RAZEM.000 Sprawdzenie i -fazowego obwodu.000 RAZEM CPV Instalowanie telewizji CCTV 38 KNR AL-0 Montaż eleentów systeu telewizji użytkowej - kaera zewnętrzna stalopozycyjna d ( PK ).000 RAZEM KNR AL-0 Uruchoienie systeu TVU - transisji wizji d RAZEM Punkt kaerowy (PK) 4. CPV Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej 40 KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-6/Al- d ) układane w istniejącej rurze PCV KNR 5-06 d KNR 5-06 d Zarabianie i podłączanie kabli wielożyłowych bez ekranu do gniazd -UTP końc. RAZEM końc..000 RAZEM.000 Zarabianie i podłączanie kabli wielożyłowych bez ekranu do gniazd -OMY końc. końc..000 RAZEM.000 Nora PRO Wersja 4.0, Marzec 003 r. Licencja: dla Syste

6 Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 43 KNNR 5 Sprawdzenie i -fazowego obwodu d KNR-W 5-08 d Poiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód -fazowy, pierwszy RAZEM RAZEM CPV Instalowanie telewizji CCTV 45 KNR AL-0 Montaż eleentów systeu telewizji użytkowej - głowica obrotowa TVU zewnętrzna d (ontaż na elewacji PRAC. CERAMICZNEJ PK) KNR 5-08 d KNR AL-0 d Montaz uchwytu kaery do PK ozdobny - ART METAL RAZEM RAZEM.000 Uruchoienie systeu TVU - transisji wizji.000 RAZEM Punkt kaerowy (PK3) 5. CPV Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej 48 d.5. KNNR KNNR 5 d KNR 5-06 d KNNR 5 d KNR 5-06 d KNR 5-06 d KNNR 5 d KNR-W 5-08 d Wykopy echaniczne pod słupy i podpory stanow. stanow. Montaż i stawianie słupów słup.000 RAZEM.000 słup.000 RAZEM.000 Instalacja kabli lub przewodów na słupie RAZEM Układanie kabli o asie do.0 kg/ w rurach, -w wykopie ( YKY 3x,5 i UTPw ) RAZEM Zarabianie i podłączanie kabli wielożyłowych bez ekranu do gniazd o -YKY końc. końc..000 RAZEM.000 Zarabianie i podłączanie kabli wielożyłowych bez ekranu do gniazd -UTP końc. końc..000 RAZEM.000 Sprawdzenie i -fazowego obwodu.000 RAZEM.000 Poiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód -fazowy, pierwszy.000 RAZEM CPV Instalowanie telewizji CCTV 56 KNR AL-0 d Montaż eleentów systeu telewizji użytkowej - głowica obrotowa TVU zewnętrzna ( na projektowany słupie PK3).000 RAZEM.000 Nora PRO Wersja 4.0, Marzec 003 r. Licencja: dla Syste

7 Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 57 KNR AL-0 Uruchoienie systeu TVU - transisji wizji d RAZEM Punkt kaerowy (PK4) 6. CPV Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej 58 KNNR 5 d KNR 5-06 d KNR 5-06 d KNR 5-06 d KNNR 5 d KNR-W 5-08 d Układanie kabli o asie do.0 kg/ w rurach, -w wykopie ( YKY 3x,5 i UTPw ) RAZEM Instalacja kabli lub przewodów na słupach.000 RAZEM.000 Zarabianie i podłączanie kabli wielożyłowych bez ekranu do gniazd -UTP końc. końc..000 RAZEM.000 Zarabianie i podłączanie kabli wielożyłowych bez ekranu do gniazd o -YKY końc. końc..000 RAZEM.000 Sprawdzenie i -fazowego obwodu.000 RAZEM.000 Poiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód -fazowy, pierwszy.000 RAZEM CPV Instalowanie telewizji CCTV 64 KNR AL-0 Montaż eleentów systeu telewizji użytkowej - głowica obrotowa TVU zewnętrzna d (ontaż naistniejący słupie PK4) KNR 5-08 d KNR AL-0 d Montaz uchwytu kaery na istniejący słupie (PK4) ozdobny - ART METAL RAZEM RAZEM.000 Uruchoienie systeu TVU - transisji wizji.000 RAZEM Punkt kaerowy (PK5) 7. CPV Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej 67 d.7. KNR KNR 5-06 d KNR 5-08 d KNR 5-08 d Zarabianie i podłączanie kabli wielożyłowych bez ekranu do gniazd -UTP końc..000 RAZEM.000 Zarabianie i podłączanie kabli wielożyłowych bez ekranu do gniazd o -OMY końc. końc..000 RAZEM.000 Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowanie podłoża echanicznie - przykręcenie do drewna RAZEM Rury winidurowe o śr. do 8 układane n.t. na gotowych uchwytach RAZEM końc. Nora PRO Wersja 4.0, Marzec 003 r. Licencja: dla Syste

8 Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 7 KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-4/Al-40 d ) wciągane do rur KNNR 5 d KNR-W 5-08 d KNR-W 5-08 d Sprawdzenie i -fazowego obwodu ( lini sygnałowej) RAZEM RAZEM.000 Poiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód -fazowy, pierwszy.000 RAZEM.000 Poiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód -fazowy, każdy następny.000 RAZEM CPV Instalowanie telewizji CCTV 75 KNR AL-0 Montaż eleentów systeu telewizji użytkowej - głowica obrotowa TVU zewnętrzna d (PK5) KNR 5-08 d KNR AL-0 d Montaz uchwytu narożnego do PK5 RAZEM RAZEM.000 Uruchoienie systeu TVU - transisji wizji.000 RAZEM Punkt kaerowy (PK6) 8. CPV Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej 78 d.8. KNR KNR -3 d KNNR 5 d KNNR 5 d KNNR 5 d KNNR 5 d KNNR 5 d Instalowanie zabezpieczeń p.przepięciowych i nadiarowo-prądowych w istniejącej rozdzielni.000 RAZEM.000 Ręczne rozebranie nawierzchni RAZEM Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III RAZEM Ułożenie rur osłonowych z PCW wykopach RAZEM Układanie kabli o asie do.0 kg/ w rurach, -w wykopie RAZEM Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do RAZEM Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie RAZEM Nora PRO Wersja 4.0, Marzec 003 r. Licencja: dla Syste

9 Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 85 NNRNKB Układanie nawierzchni d KNR 5-06 d KNR 5-06 d KNR-W 5-08 d KNR-W 5-08 d KNR-W 5-08 d KNR-W 5-08 d KNNR 5 d KNNR 5 d KNNR 5 d Zarabianie i podłączanie kabli wielożyłowych bez ekranu do gniazd -UTP i UTPw końc. RAZEM końc RAZEM Zarabianie i podłączanie kabli wielożyłowych bez ekranu do gniazd o -YKY i końc. OMY 4 końc RAZEM Montaż osprzętu odułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy - szt bieg.-w istniejacej tablicy bezp. ( w CM) szt.000 RAZEM.000 Montaż osprzętu odułowego w rozdzielnicach - rozłącznik różnicowopradowy szt szt.000 RAZEM.000 Montaż osprzętu odułowego w rozdzielnicach - ogranicznik przepięc kl. B+C szt szt.000 RAZEM.000 Sprawdzenie saoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy.000 RAZEM.000 Sprawdzenie i -fazowego obwodu RAZEM Poiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód -fazowy ( pierwszy).000 RAZEM.000 Poiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód -fazowy (każdy następny ).000 RAZEM CPV Instalowanie telewizji CCTV 95 KNR AL-0 Montaż eleentów systeu telewizji użytkowej - głowica obrotowa TVU zewnętrzna(pk6) d KNR 5-08 d KNR 5-06 d KNR AL-0 d KNR AL-0 d Montaz uchwytu kaery na istniejący słupie (PK6) ozdobny - ART METAL RAZEM RAZEM.000 Montaz anten panelowych 5Mb (połączenie radiowe z PK6 anten. anten..000 RAZEM.000 Montaż zasilaczy i UPS-a w istniejącej skrzynce rozdzielczej do anteny radiowej nadawczej i kaery PK RAZEM.000 Uruchoienie systeu TVU - transisji wizji.000 Nora PRO Wersja 4.0, Marzec 003 r. Licencja: dla Syste

10 Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze RAZEM Przeszkolenie załogi w zakresie obsługi urządzeń i systeu g d.8. kalk. własna 33 g RAZEM SKRZYNKA ROZDZIELCZA dla (PK, PK,PK3,PK4) 9. CPV Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej 0 KNR 5-08 d światłowodowa) 0 KNR-W 5-08 d KNR-W 5-08 d KNR-W 5-08 d KNR 5-06 d KNR 5-05 d KNR AT-8 d KNR 5-06 d KNNR 5 d KNR-W 5-08 d KNNR 5 d KNNR 5 d Montaż skrzynki rozdzielczej wraz z wyposażenie (UPS, przełącznik sieciowy, zasilacz 4VAC na DIN 3, zasilacz VDC na DIN, przełącznica.000 RAZEM.000 Montaż osprzętu odułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy - szt bieg.-w istniejacej tablicy bezp. ( w CM) szt.000 RAZEM.000 Montaż osprzętu odułowego w rozdzielnicach - rozłącznik różnicowopradowy szt szt.000 RAZEM.000 Montaż osprzętu odułowego w rozdzielnicach - ogranicznik przepięc kl. B+C szt szt.000 RAZEM.000 Zarabianie i podłączanie kabli wielożyłowych bez ekranu do gniazd o -(OMY) końc. końc..000 RAZEM.000 Zainstalowanie przełącznic światłowodowych.000 RAZEM.000 Spawanie kabla światłowodowego w kasetach światłowodowych.000 RAZEM.000 Zarabianie i podłączanie kabli wielożyłowych bez ekranu do gniazd o -(OMY) końc. końc..000 RAZEM.000 Poiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód -fazowy ( pierwszy).000 RAZEM.000 Sprawdzenie saoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy.000 RAZEM.000 Sprawdzenie i -fazowego obwodu.000 RAZEM.000 Badania i y instalacji skuteczności zerowania (pierwszy ).000 RAZEM ŁĄCZE ŚWIATŁOWODOWE 0. CPV Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej 3 d.0. KNR Wykonanie łącza światłowodowego w istniejącej kanalizacji teletech. na odcinku, Skrzynka rozdzielcza (PK, PK,PK3,PK4) - Serwerownia - Centru Monitorowania CM RAZEM Nora PRO Wersja 4.0, Marzec 003 r. Licencja: dla Syste

11 Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 4 KNR-W 4-03 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach otw. d otw KNNR 5 d KNNR 5 d KNR -3 d KNNR 5 d KNNR 5 d KNNR 5 d KNNR 5 d KNNR 5 d NNRNKB d KNR -3 d KNNR 5 d KNNR 5 d KNNR 5 d NNRNKB d Ułożenie listew z PCW przypodłogowych przykręcanych do drewna w Ratuszu RAZEM RAZEM Światłowód układany w listwach PCV w Ratuszu RAZEM Ręczne rozebranie nawierzchni ( przy Ratuszu) RAZEM Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III( przy Ratuszu) RAZEM Ułożenie rur osłonowych AROT 50 w wykopach( przy Ratuszu) RAZEM Układanie światłowodu w rurze osłonowej AROT 70( przy Ratuszu) RAZEM Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 ( przy Ratuszu) RAZEM Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie( przy Ratuszu) RAZEM Układanie nawierzchni( przy Ratuszu) RAZEM Ręczne rozebranie nawierzchni ( w przejściu do "Podwórka kulturalnego") RAZEM Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III - ( w przejściu do " Podwórka kulturalnego") RAZEM Ułożenie rur osłonowych AROT 70 w wykopach z połączenie ( w przejściu do "Podwórka kulturalnego") RAZEM Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 ( w przejściu do "Podwórka kulturalnego") RAZEM Układanie nawierzchni ( w przejściu do "Podwórka kulturalnego") RAZEM Nora PRO Wersja 4.0, Marzec 003 r. Licencja: dla Syste

12 Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 9 KNNR 5 Układanie światłowodu w rurze osłonowej ( w przejściu do "Podwórka kulturalnego") d RAZEM Zającie pasa drogowego d.0 kalk. własna RAZEM Nora PRO Wersja 4.0, Marzec 003 r. Licencja: dla Syste

13 K. INWESTORSKI CCTV IP- Słupsk uproszczony DZIAŁY KOSZTORYSU Lp. Nazwa działu Od Do na budowę onitoringu "podwórka kulturalnego" przy ul.wojska Polskiego i przejścia podzienego pod ul.anny Łajing w raach projektu "Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru probleowego Lokalnego Prograu Rewitalizacji Miasta Słupska CENTRUM MONITOROWANIA - CM 3. CPV Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej. CPV Instalowanie telewizji CCTV 3 SERWEROWNIA 4 3. CPV Instalowanie telewizji CCTV Punkt kaerowy (PK) CPV Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej CPV Instalowanie telewizji CCTV Punkt kaerowy (PK) CPV Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej CPV Instalowanie telewizji CCTV Punkt kaerowy (PK3) CPV Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej CPV Instalowanie telewizji CCTV Punkt kaerowy (PK4) CPV Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej CPV Instalowanie telewizji CCTV Punkt kaerowy (PK5) CPV Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej CPV Instalowanie telewizji CCTV Punkt kaerowy (PK6) CPV Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej CPV Instalowanie telewizji CCTV SKRZYNKA ROZDZIELCZA dla (PK, PK,PK3,PK4) 0 9. CPV Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej 0 0 ŁĄCZE ŚWIATŁOWODOWE CPV Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej 3 30 Nora PRO Wersja 4.0, Marzec 003 r. Licencja: dla Syste

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com PRZEDMIAR ROBÓT

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com PRZEDMIAR ROBÓT PROEKOBUD Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe 50-234 Wrocław, ul. Słowiańska 33/2 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Syste telewizji dozorowo-inforacyjnej CCTV ADRES INWESTYCJI : Jednostka Wojskowa 1245

Bardziej szczegółowo

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com PRZEDMIAR ROBÓT. PROEKOBUD 50-234 Wrocław, ul. Grota Roweckiego 8/6

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com PRZEDMIAR ROBÓT. PROEKOBUD 50-234 Wrocław, ul. Grota Roweckiego 8/6 PROEKOBUD 50-234 Wrocław, ul. Grota Roweckiego 8/6 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Syste telewizji obserwacyjnej dla lekkiego hangraru ADRES INWESTYCJI : Kopleks Wojskowy Gydnia-Babie Doły INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR - SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ CCTV IP

PRZEDMIAR - SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ CCTV IP PRZEDMIAR - SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ CCTV IP Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 45314000-1 Instalowanie urządzeń

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI Pracownia Projektowo - Usługowa Bogusław Dyduch ul. Kozia 7a/2, 54-104 Wrocław KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Budowa systeu onitorowania wizyjnego CCTV iasta Wrocławia na obszarze Wsparcia (40

Bardziej szczegółowo

TEATR WIELKI OPERA NARODOWA PL. TEATRALNY 1 WARSZAWA BUDOWA MONITORINGU WIZYJNEGO

TEATR WIELKI OPERA NARODOWA PL. TEATRALNY 1 WARSZAWA BUDOWA MONITORINGU WIZYJNEGO PRZEDMIAR TEATR WIELKI OPERA NARODOWA PL TEATRALNY 1 WARSZAWA BUDOWA MONITORINGU WIZYJNEGO Kosztorys inwestorskikst Lp Podst Opis i wyliczenia j Poszcz Raze Projekt wykonawczy budowy onitoringu wizyjnego

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI MyCo Sp. z o.o. ul.poznańska, 62-035 Kórnik KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie instalacji teleinforatycznej ADRES INWESTYCJI : ul. Głogowska 26, Poznań INWESTOR : Straż Miejska Miasta Poznania

Bardziej szczegółowo

Spółdzielcze Biuro Projektów w Suwałkach 16-400 Suwałki ul. Kościuszki 79

Spółdzielcze Biuro Projektów w Suwałkach 16-400 Suwałki ul. Kościuszki 79 Spółdzielcze Biuro Projektów w Suwałkach 16-400 Suwałki ul. Kościuszki 79 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa Drogowego Przejścia Granicznego w Gołdapi - Etap IIIe ADRES INWESTYCJI : Gołdap, działki

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wiesław Baluta DATA OPRACOWANIA : 26.03.2013r WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 26.03.

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wiesław Baluta DATA OPRACOWANIA : 26.03.2013r WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 26.03. NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia - instalacje elektryczne wnętrzowe ADRES INWESTYCJI : Liszno, g. Rejowiec Fabryczny, dz. nr 338, 1630, 329, 303, 71 INWESTOR : Gina Rejowiec Fabryczny

Bardziej szczegółowo

"IZOTOP SERVICE" Sp. z o. o. 80-808 Gdańsk, ul. Biskupa Wronki 7. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tadeusz Piotrowski DATA OPRACOWANIA : 02.

IZOTOP SERVICE Sp. z o. o. 80-808 Gdańsk, ul. Biskupa Wronki 7. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tadeusz Piotrowski DATA OPRACOWANIA : 02. "IZOTOP SERVICE" Sp. z o. o. 80-808 Gdańsk, ul. Biskupa Wronki 7 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Instalacja onitoringu CCTV IP - odernizacja systeu ADRES INWESTYCJI : Budynek PKP S.A. przy ul. Dyrekcyjnej

Bardziej szczegółowo

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com PRZEDMIAR ROBÓT

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com PRZEDMIAR ROBÓT PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Roozbudowa budynku szkoły o szyb windy dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Instalacje elektryczne. ADRES INWESTYCJI : 63-300 Pleszew, ul.poznańska 38, dz.nr

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR - INSTALACJE ELEKTRYCZE

PRZEDMIAR - INSTALACJE ELEKTRYCZE - INSTALACJE ELEKTRYCZE Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zaówień 5300- Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 53300- Instalowanie infrastruktury okablowania 5330-0 Instalowanie okablowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT ETAP 1

PRZEDMIAR ROBÓT ETAP 1 PRZEDMIAR ROBÓT ETAP 1 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego 45317300-5 Elektryczne

Bardziej szczegółowo

REMONT SANITARIATÓW W TEATRZE DRAMATYCZNYM - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

REMONT SANITARIATÓW W TEATRZE DRAMATYCZNYM - INSTALACJE ELEKTRYCZNE A Creative Design 0-87 Warszawa ul. Pancera 0/ PRZEDMIAR ROBÓT - ETAP II NAZWA INWESTYCJI : PROJEKT WYKONAWCZY ARANŻACJI WNĘTRZ TOALET DLA WIDZÓW W TEATRZE DRAMATYCZ- NYM W WARSZAWIE - ŁAZIENKA DAMSKA,

Bardziej szczegółowo

KS INSTALACJE Karol Sarnacki ul. Ceramiczna 31, 05-230 Kobyłka

KS INSTALACJE Karol Sarnacki ul. Ceramiczna 31, 05-230 Kobyłka KS INSTALACJE Karol Sarnacki ul. Ceraiczna, 05-20 Kobyłka PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : DOSTOSOWANIE ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ NA POTRZEBY CHŁO- DZENIA DUŻEJ SCENY ORAZ FOYER

Bardziej szczegółowo

Instalacje elektryczne - Przedmiar robót

Instalacje elektryczne - Przedmiar robót Instalacje elektryczne - Przediar robót Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 3000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 317300- Instalowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jarosław Okniński (elektryczna) DATA OPRACOWANIA : lipiec 2012. Stawka roboczogodziny :

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jarosław Okniński (elektryczna) DATA OPRACOWANIA : lipiec 2012. Stawka roboczogodziny : ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 4500- Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 455000-8 Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w budynkach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : TEATR MUZYCZNY ROMA - SALA KAMERALNA ADRES INWESTYCJI : WARSZAWA, UL. NOWOGRODZKA 49 BRANŻA : INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : TEATR MUZYCZNY ROMA - SALA KAMERALNA ADRES INWESTYCJI : WARSZAWA, UL. NOWOGRODZKA 49 BRANŻA : INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : TEATR MUZYCZNY ROMA - SALA KAMERALNA ADRES INWESTYCJI : WARSZAWA, UL. NOWOGRODZKA 49 BRANŻA : INSTALACJE ELEKTRYCZNE DATA OPRACOWANIA : 11.2008 WYKONAWCA : INWESTOR : Data

Bardziej szczegółowo

Serwerownia - instalacje elektryczne

Serwerownia - instalacje elektryczne Serwerownia - instalacje elektryczne Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systeów alarowych 45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania 45312200-9

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWSTORSKI - Przebudowa instalacji elektrycznych i teletechnicznych w pomieszczeniach piwnic w części południowozachodniej

KOSZTORYS INWSTORSKI - Przebudowa instalacji elektrycznych i teletechnicznych w pomieszczeniach piwnic w części południowozachodniej KOSZTORYS INWSTORSKI - Przebudowa instalacji elektrycznych i teletechnicznych w poieszczeniach piwnic w części południowozachodniej Zaku Ujazdowskigo NAZWA INWESTYCJI : Centru Sztuki Współczesnej - Zaek

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Instalowanie infrastruktury kablowej

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Instalowanie infrastruktury kablowej Dokuent został opracowany przy poocy prograu NORMA PRO Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45314200-3 Instalowanie infrastruktury kablowej NAZWA INWESTYCJI : Budowa infrastruktury telekounikacyjnej

Bardziej szczegółowo

ELPRO Warszawa ul. Ząbkowska 38a lok 17. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Dariusz Jaroń DATA OPRACOWANIA : grudzień.2014 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót :

ELPRO Warszawa ul. Ząbkowska 38a lok 17. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Dariusz Jaroń DATA OPRACOWANIA : grudzień.2014 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : ELPRO Warszawa ul. Ząbkowska 38a lok 17 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : POMIESZCZENIA CENTRUM DYSPOZYTORSKIEGO -INSTALACJE ELEKTRYCZNE ADRES INWESTYCJI : 00-685 WARSZAWA.UL.POZNAŃSKA 22/HOŻA 56 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Wykonanie instalacji elektrycznej w wężle cieplnym. Krzyżanowskiego 48. DATA OPRACOWANIA : 17.03.16 r.

Wykonanie instalacji elektrycznej w wężle cieplnym. Krzyżanowskiego 48. DATA OPRACOWANIA : 17.03.16 r. Wykonanie instalacji elektrycznej w wężle cieplny Krzyżanowskiego 8 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa instalacji gazowej, odernizacja kotłowni gazowej wraz z wyianą kotła - prace elektryczne

Bardziej szczegółowo

Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach S301B16A. Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy w rozdzielnicach S303C16A

Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach S301B16A. Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy w rozdzielnicach S303C16A Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 45311000-0 INSTALACA ELEKTRYCZNA 1 KNNR 5 d.1 1209-06 Przebijanie otworów śr. 40 o długości do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły 32 32.000 2 KNNR

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. 0,388 km/1

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. 0,388 km/1 Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze MONTAŻ AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO ORAZ URZĄDZENIA ZAPEWNIAJĄCEGO BEZPRZERWOWE PODTRZYMANIE ZASILANIA 1 DEMONTAZ ISTNIEJĄCYCH LINII 0,4 kv 1 d.1 E - 0510 2700-05

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - Instalacje elektryczne w granicach ogrodzenia

PRZEDMIAR ROBÓT - Instalacje elektryczne w granicach ogrodzenia GEOKART - INTERNATIONAL Sp z o.o. ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów PRZEDMIAR ROBÓT - Instalacje elektryczne w granicach ogrodzenia NAZWA INWESTYCJI : OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI ŚWINIARY INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PDF created with pdffactory Pro trial version PRZEDMIAR ROBÓT

PDF created with pdffactory Pro trial version  PRZEDMIAR ROBÓT PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY ADRES INWESTYCJI : OSIECK INWESTOR : GMINA OSIECK ADRES INWESTORA : OSIECK WYKONAWCA ROBÓT : BRANŻA : Elektryczna SPORZĄDZIŁ

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej, zasilającej, przed i zalicznikowej (WLZ) wraz z tablicami (RG i TP)

PRZEDMIAR. NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej, zasilającej, przed i zalicznikowej (WLZ) wraz z tablicami (RG i TP) NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej, zasilającej, przed i zalicznikowej (WLZ) wraz z tablicai (RG i TP) ADRES INWESTYCJI : 10-444 Olsztyn, ul. Kołobrzeska 13 INWESTOR : Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

INSTAL-ELEKTR [BEZ ODGROM].ath

INSTAL-ELEKTR [BEZ ODGROM].ath Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze Przebudowa (odernizacja) budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Środzie Śląskiej - instalacje elektryczne Deontaż. Rozdzielnice d.. KNNR 9 0202-07

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. WEGNER 84-230 Rumia ul. Jantarowa 1

PRZEDMIAR. WEGNER 84-230 Rumia ul. Jantarowa 1 WEGNER 84-230 Ruia ul Jantarowa 1 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zaówień 45000000-7 Roboty budowlane 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziene 45310000-3 Roboty instalacyjne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : 08.10.2013. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : 08.10.2013. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów 45223810-7 Konstrukcje gotowe NAZWA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : ADRES INWESTYCJI : INWESTOR : ADRES INWESTORA : BRANŻA :

PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : ADRES INWESTYCJI : INWESTOR : ADRES INWESTORA : BRANŻA : NAZWA INWESTYCJI : ADRES INWESTYCJI : INWESTOR : ADRES INWESTORA : BRANŻA : SPORZĄDZIŁ KALKULACJE DATA OPRACOWANIA PRZEDMIAR ROBÓT Modernizacja okablowania strukturalnego w budynku Urzędu Miasta i Giny

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne Zakład Gospodarowania Nieruchoościai w Dzielnicy Wola st Warszawy 01-225 Warszawa ul Bea 70 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zaówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA

Bardziej szczegółowo

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. m 3 III

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. m 3 III 1 PRZYŁACZA - OBWÓD NR 1 ( ul. Spichrzowa, Stary Rynek, Wawrzyniaka ) 1 KNNR 1 0111- trasa dróg w terenie równinnym. km 0.051 2 KNNR 5 0701- d.1 02 Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat.

Bardziej szczegółowo

93-312 Łódź ul. Tuszyńska 155. Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane "Ekobud" s.c. Ewa i Remigiusz Owczarek

93-312 Łódź ul. Tuszyńska 155. Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane Ekobud s.c. Ewa i Remigiusz Owczarek Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane "Ekobud" s.c. Ewa i Reigiusz Owczarek 93-312 Łódź ul. Tuszyńska 155 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45310000-3 Roboty instalacyjne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR PRACOWNIA PROJEKTOWA ZEH "WIS" LESZNO 64-100 LESZNO UL. UNII EUROPEJSKIEJ 3

PRZEDMIAR PRACOWNIA PROJEKTOWA ZEH WIS LESZNO 64-100 LESZNO UL. UNII EUROPEJSKIEJ 3 PRACOWNIA PROJEKTOWA ZEH "WIS" LESZNO 64-100 LESZNO UL. UNII EUROPEJSKIEJ 3 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

17/U4 PRZEDMIAR ROBÓT

17/U4 PRZEDMIAR ROBÓT Doino Grupa Architektoniczna 71-417 Szczecin, ul. Felczaka 17/U4 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 31625300-6 Alary antywłaaniowe 45314320-0 Instalowanie okablowania koputerowego

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 PROJEKT BUDOWLANY ZMIAN (2015.11) 1.1 Zewnętrzna kanalizacja techniczna 1 d.1.1

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 PROJEKT BUDOWLANY ZMIAN (2015.11) 1.1 Zewnętrzna kanalizacja techniczna 1 d.1.1 Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 PROJEKT BUDOWLANY ZMIAN (2015.11) 1.1 Zewnętrzna kanalizacja techniczna 1 d.1.1 KNR 2-01 0119-03 2 KNR 5-01 3 KNR 5-01 4 KNR 5-01 5 KNR 5-01 6 KNR 5-01

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Hala sportowa z łącznikiem przy Gimnazjum nr 112 imienia Króla Jana III Sobieskiego INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PRZEDMIAR ROBÓT. Hala sportowa z łącznikiem przy Gimnazjum nr 112 imienia Króla Jana III Sobieskiego INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDMIAR ROBÓT Hala sportowa z łącznikie przy Ginazju nr 112 iienia Króla Jana III Sobieskiego INSTALACJE ELEKTRYCZNE ADRES INWESTYCJI : ul. Solipska 17/19 02-482 Warszawa działka nr ewid. 101/3 z obrębu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT CPV ; Linie kablowe nn zasilające budynek SUW oraz linie kablowe. do odbiorników technologicznych

PRZEDMIAR ROBÓT CPV ; Linie kablowe nn zasilające budynek SUW oraz linie kablowe. do odbiorników technologicznych "PROINBUD" Zakład Usług Inwestycyjnych 20-346 Lublin ul. Długa 5 PRZEDMIAR ROBÓT Przebudowa Istniejących Kounalnych Ujęć Wody z Utworów Czwartorzędowych, Trzeciorzędowych i Dolnokredowych oraz Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. RupHOUSE Katarzyna Rupniewska Józefów ul. Zawiszy Czarnego 31

PRZEDMIAR ROBÓT. RupHOUSE Katarzyna Rupniewska Józefów ul. Zawiszy Czarnego 31 RupHOUSE Katarzyna Rupniewska 05-420 Józefów ul. Zawiszy Czarnego 31 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA INWESTYCJI : Budynek

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót BUDOWA PRZYSZKOLNEJ SALI GIMNASTYCZNEJ W NIEGARDOWIE

Przedmiar robót BUDOWA PRZYSZKOLNEJ SALI GIMNASTYCZNEJ W NIEGARDOWIE Przedmiar robót BUDOWA PRZYSZKOLNEJ SALI Data: 2014-09-08 Budowa: 32-104 KONIUSZA NIEGARDÓW 57 dz. nr 222, 224/6, 224/1, 223 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne Obiekt: Instalacje elektryczne

Bardziej szczegółowo

28/30 PRZEDMIAR ROBÓT

28/30 PRZEDMIAR ROBÓT Adinistrcja Ogrodowa Warszawa ul. Ogrodowa 28/30 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Wyiana instalacje elektryczne w węźle cieplny ADRES INWESTYCJI : Warszawa ul..grzybowska 88 INWESTOR : ZGN Warszawa -

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6 W BIAŁYMSTOKU 15-131 Białystok, ul. Pietrasze 29 DATA OPRACOWANIA : 10.05.2016 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 10.05.

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6 W BIAŁYMSTOKU 15-131 Białystok, ul. Pietrasze 29 DATA OPRACOWANIA : 10.05.2016 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 10.05. ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6 W BIAŁYMSTOKU 15-131 Białystok, ul. Pietrasze 29 NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie systeu CCTV, ontaż onitorów oraz instalacji antenowej na nowej hali ADRES INWESTYCJI : 15-131 Białystok,

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 DemontaŜ instalacji elektrycznej istniejącej (kod CPV: ; )

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 DemontaŜ instalacji elektrycznej istniejącej (kod CPV: ; ) instalacje elektryczne-izba tradycji bez oddyiania Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 DeontaŜ instalacji elektrycznej istniejącej (kod CPV:45311100-1;453115200-2) 1 kalk. własna DeontaŜ tablic

Bardziej szczegółowo

Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości

Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości Odnowa Centru Krowiarki -uprosz. Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze Kosztorys na wykonanie robót zwiazanych z odnową Zielone Centru Krowiarek 1 45233253-7 CHODNIK W SEGMENCIE A-D 1 d.1 KNR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT ZALICZNIKOWE LINIE KABLOWE OSWIETLENIA TERENU DEMONTAŻ KABLI ISTNIEJĄCYCH

PRZEDMIAR ROBÓT ZALICZNIKOWE LINIE KABLOWE OSWIETLENIA TERENU DEMONTAŻ KABLI ISTNIEJĄCYCH PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE "MIASTOPROJEKT-LUBLIN" Sp. z o.o. 20-481 LUBLIN ul. K. Olszewskiego 5 PRZEDMIAR ROBÓT Zlec.: 10/09 Uowa: 16/OZP/2009 ZALICZNIKOWE LINIE KABLOWE OSWIETLENIA TERENU DEMONTAŻ

Bardziej szczegółowo

ELEKTROENERGETYKA Wojciech Grudziński Ul. Modlińska 10 lok. U Białystok PRZEDMIAR ROBÓT

ELEKTROENERGETYKA Wojciech Grudziński Ul. Modlińska 10 lok. U Białystok PRZEDMIAR ROBÓT ELEKTROENERGETYKA Wojciech Grudziński Ul. Modlińska 0 lok. U 5-066 Białystok Telefon: (85) 74 6 0 Faks: (85) 740 78 40 ROBÓT TEMAT: MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ ORAZ PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ W DOMU DZIECKA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. MAREL-PROJEKT Radom, ul. Traugutta 54/12

KOSZTORYS OFERTOWY. MAREL-PROJEKT Radom, ul. Traugutta 54/12 MAREL-PROJEKT 26-600 Rado, ul Traugutta 54/12 KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zaówień 45312200-9 Instalowanie przeciwwłaaniowych systeów alarowych 45311000-0 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY STUDIO ARCHITEKTURY REKREACYJNEJ OLAF CHMIELEWSKI 02-535 Warszawa, ul. Łowicka 51 / 31a e-ail: olafarch@o2.pl, tel/fax 0-22 849 57 01 0-607 100 588 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY BUDOWA BOISK SPORTOWYCH

Bardziej szczegółowo

Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kv o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kv o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych DO_PRZETARGU_Reontu stacji trafo i rozdzielni SN - Płońsk PRZEDMIAR Opis i wyliczenia j.. Poszcz. Raze Reont stacji transforatorowej i rozdzielni SN Instalacje elektryczne. 500 Budowa przyłączy kablowych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT-linie oświetlenia ulicznego

PRZEDMIAR ROBÓT-linie oświetlenia ulicznego PRZEDMIAR ROBÓT-linie oświetlenia ulicznego Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych NAZWA INWESTYCJI : przebudowa oświetlenia

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI"\INSTALACJE ELEKTRYCZNE

KOSZTORYS INWESTORSKI\INSTALACJE ELEKTRYCZNE KOSZTORYS INWESTORSKI"\INSTALACJE ELEKTRYCZNE NAZWA INWESTYCJI : Budynek usługowo-naprawczy/modernizacja kotłowni ADRES INWESTYCJI : Zaość ul.lipowa 5,22-400 Zaość INWESTOR : Miejski Zakład Kounikacji

Bardziej szczegółowo

pfa Piotr Fortuna Architekci 81-310 Gdynia, ul. Ślęska 33/85 PRZEDMIAR

pfa Piotr Fortuna Architekci 81-310 Gdynia, ul. Ślęska 33/85 PRZEDMIAR pfa Piotr Fortuna Architekci 81-310 Gdynia, ul. Ślęska 33/85 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45314320-0 Instalowanie okablowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Modernizacja pomieszczeń na potrzeby stworzenia Regionalnego Ośrodka Informacji Modernizacja sieci LAN

PRZEDMIAR ROBÓT Modernizacja pomieszczeń na potrzeby stworzenia Regionalnego Ośrodka Informacji Modernizacja sieci LAN PRZEDMIAR ROBÓT Modernizacja poieszczeń na potrzeby stworzenia Regionalnego Ośrodka Inforacji Modernizacja sieci Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zaówień 4530000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Bardziej szczegółowo

Budynek Fa parter ginekologia - instal. elektryczne

Budynek Fa parter ginekologia - instal. elektryczne Budynek Fa parter ginekologia - instal. elektryczne Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 453200-8 Instalowanie przeciwpożarowych systeów alarowych 4532200-9 Instalowanie przeciwwłaaniowych

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 1 Sieci zew CPV

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 1 Sieci zew CPV OBMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz. Raze 1 Sieci zew CPV 45315300-1 45316100-6 1 KNNR 5 Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o asie do 100 kg Słup 6 aluiniu d.1 1001-01 3 3.000 2 KNNR

Bardziej szczegółowo

15 m RAZEM KNR Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP29,RIS29,RL37 o śr.do 47 mm w betonie

15 m RAZEM KNR Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP29,RIS29,RL37 o śr.do 47 mm w betonie Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 Instalacja oswietlenia i gniazd 230V 1 KNNR 5 d.1 0301-02 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny ocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE Szczecin, ul. Rybacka 1

PRZEDMIAR POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE Szczecin, ul. Rybacka 1 POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE 0-20 Szczecin, ul. Rybacka PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 0000- Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA INWESTYCJI : Reont układów

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU STUDIO BUDOWLANE UNITY s. c. 01-493 Warszawa, ul. Kędzierskiego 2/66 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : INSTALACJA ODGROMOWA ADRES INWESTYCJI : 04-051 Warszawa, ul. Poligonowa 30, budynek nr 6 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

UL. MORSKA 8, BYDGOSZCZ. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marian Falkowski DATA OPRACOWANIA : październik Poziom cen : III kw2013

UL. MORSKA 8, BYDGOSZCZ. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marian Falkowski DATA OPRACOWANIA : październik Poziom cen : III kw2013 DORADO net, UL. MORSKA 8, 85-722 BYDGOSZCZ PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA SYSTEMU MONITORINGU W DS1-F I DS2-F ADRES INWESTYCJI : BYDGOSZCZ UL. KALISKIEGO 12-14 INWESTOR : Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Sporządził : Maciej Kuś Data opracowania : 02.2012r. Stawka roboczogodziny : 0.00 zł Poziom cen : IV kwartał 2011r.

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Sporządził : Maciej Kuś Data opracowania : 02.2012r. Stawka roboczogodziny : 0.00 zł Poziom cen : IV kwartał 2011r. KOSZTORYS NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45000000-7 Roboty budowlane 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. 10 m Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle do RP1-P

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. 10 m Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle do RP1-P Przediar - cz. elektryczna.kst Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 Wewnętrzne linie zasilające CPV 45311000-0 1 KNNR 5 d.1 1207-01 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w do RP0 10 10.000 2

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 15 październik 2013. Data zatwierdzenia. ul. Finlandzka 12 lok. 1, 03-903 Warszawa

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 15 październik 2013. Data zatwierdzenia. ul. Finlandzka 12 lok. 1, 03-903 Warszawa en-em Projekt, projektowanie architektoniczne - Norbert Sawicki ul. Finlandzka 12 lok. 1, 03-903 Warszawa PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ: : mgr inż. Witold Zioło DATA OPRACOWANIA: : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ: : mgr inż. Witold Zioło DATA OPRACOWANIA: : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Wytwórnia Planów ul. Piotra Skargi 15, 71-422 Szczecin PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 32410000-0 Lokalna sieć koputerowa 45314320-0 Instalowanie okablowania koputerowego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Dariusz Stychlerz DATA OPRACOWANIA : r. Stawka roboczogodziny : : III kw 2014 r

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Dariusz Stychlerz DATA OPRACOWANIA : r. Stawka roboczogodziny : : III kw 2014 r ZGN Adnistracja Ogrodowa Warszawa ul. Ogrodowa PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Montaż instalacji doofonowej i braofonu. ADRES INWESTYCJI : Warszawa ul. Chłodna 34 INWESTOR : ZGN Warszawa - Wola ADRES

Bardziej szczegółowo

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Koszty zakupu [Kz]... % M Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Koszty zakupu [Kz]... % M Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S)) *** PRZEDMIAR INWESRORSKI NAZWA INWESTYCJI : Budowa iluinacji Zaku Książąt Mazowieckich w Czersku ADRES INWESTYCJI : Obręb Czersk dz. ew. nr 839 jednostka ewidencyjna 141801_5.0015 g. Góra Kalwaria INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem Monitoring 1 Etap I - Plac zabaw przedszkole + roboty konieczne 1.1 Punkt Kamerowy PK-04 1.1.

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem Monitoring 1 Etap I - Plac zabaw przedszkole + roboty konieczne 1.1 Punkt Kamerowy PK-04 1.1. MP3 - MONITORING CCTV NAZWA INWESTYCJI : Zagospodarowanie placu zabaw Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Puławach przy ul. Legionu Puławskiego ADRES INWESTYCJI : Puławy, ul. Legionu Puławskiego 6 INWESTOR :

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

PRZEDMIAR. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) Fira Inżynierjna "WITMAK" Witold Makówka 93-608 Łódź, ul Wólczańska 63/3 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45311100-1 Roboty

Bardziej szczegółowo

Lp. Nr spec.techn. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Razem. Ręczne wykucie wnęki - dodatek za każdy następny 1 dm3 w podłożu ceglanym (do 5 dm3)

Lp. Nr spec.techn. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Razem. Ręczne wykucie wnęki - dodatek za każdy następny 1 dm3 w podłożu ceglanym (do 5 dm3) z koplekse zabiegowy OPAL PRZEDMIAR ROBÓT Str. 1 Lp. Nr spec.techn. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Raze Instalacje elektryczne w łączniku z koplekse zabiegowy OPAL 1 45311000-0 Instalacja elektryczna 1.1

Bardziej szczegółowo

20-882 Lublin ul. Organowa 11/19. Przedsiębiorstwo Usługowo-Projektowe Instalacji i Urządzeń Elektrycznych EL-PRO

20-882 Lublin ul. Organowa 11/19. Przedsiębiorstwo Usługowo-Projektowe Instalacji i Urządzeń Elektrycznych EL-PRO Przedsiębiorstwo Usługowo-Projektowe Instalacji i Urządzeń Elektrycznych EL-PRO 20-882 Lublin ul. Organowa 11/19 Uowa nr 56/2012 PRZEDMIAR ROBÓT SIEĆ STRUKTURALNA I TELEFONICZNA Z CCTV W BUD. LUW W LUBLINIE

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY INSTALACJI SYSTEMU CCTV

KOSZTORYS NAKŁADCZY INSTALACJI SYSTEMU CCTV KOSZTORYS NAKŁADCZY INSTALACJI SYSTEMU CCTV Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień NAZWA INWESTYCJI : Montaż systeu telewizji przeysłowej IP HD w obiekcie Dowództwa Garnizonu Warszawa ADRES

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. 95-030 Rzgów, ul. Guzewska 14. EKO-KOMPLEKS J. Fidrysiak, J. Budzińska Sp.J.

KOSZTORYS NAKŁADCZY. 95-030 Rzgów, ul. Guzewska 14. EKO-KOMPLEKS J. Fidrysiak, J. Budzińska Sp.J. EKO-KOMPLEKS J. Fidrysiak, J. Budzińska Sp.J. 95-030 Rzgów, ul. Guzewska 14 KOSZTORYS NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji

Bardziej szczegółowo

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21 Biuro Projektów Instalacji Elektrycznych "MR" 46-070 Komprachcice, Ochodze ul. Górna 22-f 45100000-8 45113000-2 45232423-3 45231400-9 45310000-3 45316100-6 45317000-2 31000000-6 74200000-1 74260000-9 Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Ul. Kowalczewskiego 7/40 25-635 Kielce. Zakład Usług Techniczno-Inwestycyjnych Wojciech Kopycki

PRZEDMIAR ROBÓT. Ul. Kowalczewskiego 7/40 25-635 Kielce. Zakład Usług Techniczno-Inwestycyjnych Wojciech Kopycki Zakład Usług Techniczno-Inwestycyjnych Wojciech Kopycki Ul. Kowalczewskiego 7/40 25-635 Kielce PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie okablowania strukturalnego i dedykowanej sieci zasilającej dla

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Warszawa, ul. Ogrodowa 28/30. ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHO- MOŚCIAMI W DZIELNICY "WOLA" m.st. WARSZAWY ADMINISTRACJA OGRODOWA

PRZEDMIAR ROBÓT. Warszawa, ul. Ogrodowa 28/30. ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHO- MOŚCIAMI W DZIELNICY WOLA m.st. WARSZAWY ADMINISTRACJA OGRODOWA ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHO- MOŚCIAMI W DZIELNICY "WOLA".st. WARSZAWY ADMINISTRACJA OGRODOWA Warszawa, ul. Ogrodowa 28/30 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Montaż instalacji doofonowej wraz z naprawą

Bardziej szczegółowo

Komunikacja Inżynieria Miejska

Komunikacja Inżynieria Miejska Nr ewidencyjny VAT 899-10-06-768 Kounikacja Inżynieria Miejska 53-227 Wrocław, ul. Inżynierska 15/9 Tel./fax 342 71-19 Projekt nr: KIM-17/OM/11 Inwestor: Zarząd Dróg i Utrzyania Miasta we Wrocław ul. Długa

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY WYMIANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKU SZKOŁY - STRONA PÓLNOCNA

KOSZTORYS ŚLEPY WYMIANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKU SZKOŁY - STRONA PÓLNOCNA PROJEKTOWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZ- NYCH 05-310 Kałuszyn, Milew 9A KOSZTORYS ŚLEPY WYMIANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKU SZKOŁY - STRONA PÓLNOCNA NAZWA INWESTYCJI : Zespół Szkół Nr 1 i. Kaziierza

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. "INWEST-SAN" INŻYNIERIA SANITARNA Zbigniew Łojewski. Sieroczyn 36D 77-300 Człuchów

PRZEDMIAR ROBÓT. INWEST-SAN INŻYNIERIA SANITARNA Zbigniew Łojewski. Sieroczyn 36D 77-300 Człuchów "INWEST-SAN" INŻYNIERIA SANITARNA Zbigniew Łojewski Sieroczyn 36D 77-300 Człuchów PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 4530000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45300- Roboty

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. JAN RUCIŃSKI DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. JAN RUCIŃSKI DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł Koorys nakladczy NAZWA INWESTYCJI : REMONT INSTALACJI WENTYLACJI GARAŻU PODZIEMNEGO I POMIESZCZEŃ PRZYLEGŁYCH W BUDYNKU MINISTERSTWA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI W WARSZAWIE ADRES INWESTYCJI : UL. WSPÓLNEJ

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR 1.2. potrójnych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem 10A/2.5mm2 końcowych. podtynkowych dwumodułowych - 2xRJ45 ekranowanych

PRZEDMIAR 1.2. potrójnych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem 10A/2.5mm2 końcowych. podtynkowych dwumodułowych - 2xRJ45 ekranowanych PRZEDMIAR 1.2. Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 d.1 KNR 4-03 1003-19 cegły o długości przebicia do 2 ceg. - śr.rury do 80 4 4.000 RAZEM 4.000 2 d.1 KNR 4-03 1003-14 3 d.1 KNR 4-03 1003-09

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT nr PR-31-13 SUW LIPOWO Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

PRZEDMIAR ROBÓT nr PR-31-13 SUW LIPOWO Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne INSTALAND Andrzej Białecki 02-784 Warszawa, ul. Jana Cybisa 6/46 PRZEDMIAR ROBÓT nr PR-31-13 SUW LIPOWO Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

PRZEDMIAR ROBÓT. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45000000-7 Roboty budowlane 45330-4 Instalowanie urządzeń kliatyzacyjnych 4530000-3 Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA INWESTYCJI : Dokuentacja

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne elektryczne

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne elektryczne KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja części poieszczeń w budynku po były ognisku pracy pozaszkolnej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Zbigniew Faściszewski

PRZEDMIAR. Zbigniew Faściszewski Zbigniew Faściszewski NAZWA INWESTYCJI : WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU WIELOLOKALOWYM. ADRES INWESTYCJI : 58-300 Wałbrzych UL. Słowackiego 3A INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : październik Stawka roboczogodziny : aktualne : aktualny

DATA OPRACOWANIA : październik Stawka roboczogodziny : aktualne : aktualny KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 45232210-7 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR PRACOWNIA PROJEKTOWA MACIEJ JEKIE- ŁEK. 40-738 KATOWICE, ul. HARCERSKA 13

PRZEDMIAR PRACOWNIA PROJEKTOWA MACIEJ JEKIE- ŁEK. 40-738 KATOWICE, ul. HARCERSKA 13 PRACOWNIA PROJEKTOWA MACIEJ JEKIE- ŁEK 40-738 KATOWICE, ul. HARCERSKA 13 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systeów alarowych 45314320-0

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. WSzS w Olsztynie Olsztyn, ul. Żołnierska 18

PRZEDMIAR. WSzS w Olsztynie Olsztyn, ul. Żołnierska 18 WSzS w Olsztynie Olsztyn, ul. Żołnierska 18 NAZWA INWESTYCJI : Okablowanie strukturalne ADRES INWESTYCJI : Archiwu 3 gniazda podwójne BRANŻA : telekounikacyjna PRZEDMIAR Ogółe wartość kosztorysowa robót

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Pracownia Usług Projektowych Mariusz Kłosowski Chojnice ul. Gdańska 54 89-604 Chojnice

Przedmiar robót. Pracownia Usług Projektowych Mariusz Kłosowski Chojnice ul. Gdańska 54 89-604 Chojnice Pracownia Usług Projektowych Mariusz Kłosowski Chojnice ul Gdańska 54 89-604 Chojnice Przediar robót NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i ziana sposobu uŝytkowania poieszczeń bibliotecznych z przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Tomasz Kraweć DATA OPRACOWANIA : STYCZEŃ Stawka roboczogodziny : Poziom cen : SEKOCENBUD 2008

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Tomasz Kraweć DATA OPRACOWANIA : STYCZEŃ Stawka roboczogodziny : Poziom cen : SEKOCENBUD 2008 NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA SIECI KANALIZACJI LESZCZ - KALBORNIA - DĄBRÓWNO ADRES INWESTYCJI : LESZCZ, KALBORNIA, DĄBRÓWNO GM. DĄBRÓWNO INWESTOR : URZĄD GMINY DĄBRÓWNO BRANŻA : ELEKTRYCZNA CPV-45310000-3

Bardziej szczegółowo

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 DEMONTAśE DemontaŜ tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.5 m2

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 DEMONTAśE DemontaŜ tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.5 m2 Lp Podst Opis i wyliczenia j Poszcz Raze 1 DEMONTAśE 1 KNNR 9 d1 0201-05 DeontaŜ tablic rozdzielczych o powierzchni do 05 2 1 1000 2 KNNR 9 d1 0402-05 DeontaŜ gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Łukasz Radek DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2014 r. Poziom cen : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Łukasz Radek DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2014 r. Poziom cen : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. : zł. Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

PRZEDMIAR ROBÓT. : zł. Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ - PAWILON XI - CYTADELA ADRES INWESTYCJI : WARSZAWA - CYTADELA INWESTOR : Muzeu Niepodległości ADRES INWESTORA : Warszawa al Solidarności 62 WYKONAWCA

Bardziej szczegółowo

Nr Podstawa Opis Jm Ilość. Wytyczenie i inwentaryzacja instalacji podlegajacych ewidencji - odcinek ponad 500m

Nr Podstawa Opis Jm Ilość. Wytyczenie i inwentaryzacja instalacji podlegajacych ewidencji - odcinek ponad 500m Nr Podstawa Opis Jm Ilość PRZEDMIAR Element Linie NN. WYIND /50/2 () 2 KNR 20/70/2 (2) 3 KNR 20/70/5 (2) 4 KNR 50/30/ 5 KNR 50/30/2 6 KNR 50/303/ 7 KNR 50/4/2 8 KNR 50/4/3 9 KNR 50/4/ 0 KNR 50/03/4 ()

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 DEMONTAŻE 1 KNR AT-15 Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne - demontaż

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 DEMONTAŻE 1 KNR AT-15 Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19 - urządzenie aktywne - demontaż - projekt zaienny.kst Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 DEMONTAŻE 1 KNR AT-15 Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne - deontaż d.1 0109-14 z. do ponownego ontażu/

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Będzin ul. Kijowska 16. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane

PRZEDMIAR ROBÓT Będzin ul. Kijowska 16. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane "R E N M A R" 42-506 Będzin ul. Kijowska 16 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Bardziej szczegółowo

This document was created by an application that isn t licensed to use novapdf. Purchase a license to generate PDF files without this notice.

This document was created by an application that isn t licensed to use novapdf. Purchase a license to generate PDF files without this notice. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego NAZWA INWESTYCJI : Budowa napowietrznej

Bardziej szczegółowo

szt kontrolne 6 szt. 6.000 RAZEM 6.000 1.2 Linia SN-15kV Połaniec Łubnice. CPV 45231400-9

szt kontrolne 6 szt. 6.000 RAZEM 6.000 1.2 Linia SN-15kV Połaniec Łubnice. CPV 45231400-9 Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze Budowa kopleksowej infrastruktury technicznej dla terenów inwestycyjnych na terenie Giny Połaniec - Strefa "C" BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ. Przebudowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR NYSA OPAWSKA 6/6 PRACOWNIA PROJEKTOWA ALINA BA- NACH

PRZEDMIAR NYSA OPAWSKA 6/6 PRACOWNIA PROJEKTOWA ALINA BA- NACH PRACOWNIA PROJEKTOWA ALINA BA- NACH 48-304 NYSA OPAWSKA 6/6 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów,

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego i SłuŜby Zdrowia Kielce ul.jana Pawła II 13/18. DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2011

Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego i SłuŜby Zdrowia Kielce ul.jana Pawła II 13/18. DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2011 Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego i SłuŜby Zdrowia 25-019 Kielce ujana Pawła II 13/18 ROBÓT NAZWA INWESTYCJI: : Przebudowa części poieszczeń na II Oddziale Gruźlicy i Chorób Płuc w Wojewódzki Szpitalu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE. 70-204 Szczecin, ul. Rybacka 1

PRZEDMIAR POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE. 70-204 Szczecin, ul. Rybacka 1 POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE 70-204 Szczecin, ul. Rybacka 1 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45311200-2 Roboty

Bardziej szczegółowo