Przedmiar robót na budowę monitoringu "podwórka kulturalnego" przy ul.wojska Polskiego i przejścia podziemnego pod ul.anny Łajming

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedmiar robót na budowę monitoringu "podwórka kulturalnego" przy ul.wojska Polskiego i przejścia podziemnego pod ul.anny Łajming"

Transkrypt

1 Przediar robót na budowę onitoringu "podwórka kulturalnego" przy ul.wojska Polskiego i przejścia podzienego pod ul.anny Łajing w Słupsku NAZWA ROBÓT BUDOWLANYCH : Budowa onitoringu "podwórka kulturalnego" przy ul.wojska Polskiego i przejścia podzienego pod ul.anny Łajing w Słupsku. LOKALIZACJA : Miasto Słupsk NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO : Urząd Miejski w Słupsku ADRES ZAMAWIAJĄCEGO : Słupsk ; Plac Zwycięstwa 3 OPRACOWAŁ : Piotr Wiercioch DATA OPRACOWANIA : 6.0.0r Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień CPV Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej CPV Instalowanie telewizji CCTV Lokalizacja - Miasto Słupsk Nr. działek Miasto Słupsk 855, 480/9, 479, 48/, 66/5, 68, 63/8, 33, Lokalizacje : ul. Wojska Polskiego i ul Starzyńskiego w Słupsku OPRACOWAŁ : ZAMAWIAJĄCY : Data opracowania 6.0.0r Data zatwierdzenia Dokuent został opracowany przy poocy prograu NORMA PRO

2 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT Podstawowy założenie jest budowa nowego, kopleksowego systeu onitorowania iasta Słupska, zapewniającego ożliwość nieprzerwanej obserwacji w CENTRUM MONITOROWANIA - CM za poocą kaer newralgicznych punktów w określonych obszarach iasta tj obszar "Podwórka Kulturalnego" oraz okolice przejścia podzienego, wraz z ciągłą, autoatyczną rejestracją obrazów ze wszystkich kaer. Każda kaera wraz z urządzeniai towarzyszącyi będzie tworzyła punkt kaerowy (PK). Dodatkowo zakłada się wyposażenie Centru Monitorowania (CM) w urządzenia pozwalające na obserwację i rejestrację obrazu z projektowanego systeu onitoringu wizyjnego oraz istniejących systeów działających w oparciu o łącza przewodowe znajdującego się w SERWEROWNI Małego Ratusza w Słupsku Syste usi funkcjonować jako całkowicie cyfrowy, w który wszystkie punkty kaerowe oraz urządzenia w Centru Monitoringu będą pracowały w cyfrowej sieci transisji danych, zrealizowanej w technologii sieciowej Ethernet oraz w cyfrowej technologii radiowej. Projektowany syste obejuje łącznie sześć punktów kaerowych (PK), ale usi jednocześnie zapewniać ożliwość jego dalszej rozbudowy do co najniej 64 PK. Instalowane w PK kaery szybkoobrotowe uszą zapewniać obserwację założonego dla każdego PK obszaru oraz poprawnie działać i spełniać założone funkcje przy istniejący oświetleniu dzienny i nocny. Zainstalowane urządzenia PK uszą być zabezpieczone przed wpływe warunków atosferycznych tzn. uszą być zaontowane w obudowach zewnętrznych wyposażonych w grzałkę. Zestawienie Punktów Kaerowych Systeu Monitoringu Wizyjnego Lp. Lokalizacja PK- Punkt Kaerowy na elewacji Pracowni Ceraicznej znajdującej sie w obszarze "Podwórka Kulturalnego:"w Słupsku - ontaż kaery stałopozycyjnej -kopułkowej - wykonanie instalacji przewodowej PK- Punkt Kaerowy na na elewacji Pracowni Ceraicznej znajdującej sie w obszarze "Podwórka Kulturalnego:"w Słupsku - ontaż kaery szybkoobrotowej na ozdobny uchwycie - wykonanie instalacji przewodowej 3 PK-3 Punkt Kaerowy w obszarze "Podwórka Kulturalnego:"w Słupsku - ontaż kaery szybkoobrotowej na projektowany słupie - wykonanie instalacji kablowych na słupie 4 PK-4 Punkt Kaerowy w obszarze "Podwórka Kulturalnego:"w Słupsku - ontaż kaery szybkoobrotowej na istniejący słupie oświetleniowy - wykonanie instalacji kablowych na słupie 5 PK-5 Punkt Kaerowy położony na elewacji budynku handlowo-usługowego przy przejściu podzieny - wykonanie instalacji przewodowej do SERWEROWNI w Mały Ratuszu 6 PK-6 Punkt Kaerowy położony przy ul Bea w okolicy przejscia podzienego - ontaż kaery szybkoobrotowej na istniejący słupie oświetleniowy - ontaż zestawu do radiowej transisji obrazu oraz danych na istniejący słupie oświetleniowy - ontaż - doposażenie szafki z zabezpieczeniai elektrycznyi, zasilaczai i UPS - wykonanie instalacji kablowych zasilających na słupie oświetleniowy - wykonanie zienej instalacji kablowej zasilającej NN poiędzy kaerą,anteną a szafką na elewacji budynku Zakłada się budowę systeu całkowicie cyfrowego, w który wszystkie punkty kaerowe i Centru Monitorowania CM będą pracowały w cyfrowej sieci transisji danych, zrealizowanej w technologii sieciowej Ethernet. Zasadniczy ediu transisji sygnałów wizji, sterowania i danych a być łącze światłowodowe oraz radiowy syste transisji sygnałów w technologii cyfrowej. W celu zapewnienia wysokiej jakości przesyłanych obrazów, ich rejestracji w SERWEROWNI oraz równoczesnej transisji sygnałów sterowania kaerai, dodatkowych sygnałów służących np. do zdalnej (z Centru Monitorowania - CM) konfiguracji systeu,. należy zastosować szerokopasowy, cyfrowy, radiowy syste pracujący w paśie niekoncesjonowany z zakresu 5 GHz - 5,8 GHz Syste Monitorowania Wizyjnego iasta Słupska będzie spełniał następujące założenia funkcjonalne: "ciągła obserwacja obrazów z wszystkich kaer w Centru Monitorowania (CM) wraz z jednoczesną, ciągłą, saoczynną ich rejestracją w SERWEROWNI. "ożliwość zdalnego (z CM), ręcznego i autoatycznego sterowania paraetrai kaer szybkoobrotowych i ich ruche w pionie i pozioie oraz zianą ogniskowej obiektywu. "poprawne działanie przy oświetleniu dzienny jak również istniejący nocny, "niezależne definiowanie paraetrów dla każdej kaery (nagrywanie, obserwacja, sterowanie), "transisja radiowa dotyczy Punktu Kaerowego PK6 na odcinku słup oswietleniowy przy ul.. Bea - elewacja budynku handlowo-usługowego po przeciwległej stronie przejscia podzienego. "archiwizacja nagrań w rejestratorze uieszczony w SERWEROWNI oraz awaryjna archiwizacja w bardzo ograniczony sposób (prędkość kl/s) na karcie SD w którą wyposażona będzie każda kaera na wypadek utraty łącza sygnałowego. "podtrzyanie zasilania urządzeń w SERWEROWNI i CM na czas co najniej 30 inut oraz PK co najniej 5 inut w razie przerwy w dostawie zasilania podstawowego. "ożliwość optyalnego wykorzystania systeu CCTV do zabezpieczenia wybranych obszarów. "ożliwość cyfrowej rejestracji nagrań przez co najniej 30 dni. Nora PRO Wersja 4.0, Marzec 003 r. Licencja: dla Syste

3 Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze na budowę onitoringu "podwórka kulturalnego" przy ul.wojska Polskiego i przejścia podzienego pod ul.anny Łajing w raach projektu "Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru probleowego Lokalnego Prograu Rewitalizacji Miasta Słupska CENTRUM MONITOROWANIA - CM. CPV Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej d.. KNR KNR 5-08 d KNR 5-08 d KNR-W 5-08 d KNR-W 5-08 d KNR-W 5-08 d KNR 5-06 d KNNR 5 d KNNR 5 d KNR-W 5-08 d KNR-W 5-08 d Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-6/Al- ) układane w istniejących listwach PCV RAZEM Przygotowanie podłoża pod ocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plast.w podłożu z cegły.000 RAZEM.000 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych -bieg.przykręcanych 6A/.5 z podłączenie.000 RAZEM.000 Montaż osprzętu odułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy - szt bieg.-w istniejacej tablicy bezp. ( w CM) szt.000 RAZEM.000 Montaż osprzętu odułowego w rozdzielnicach - rozłącznik różnicowopradowy szt szt.000 RAZEM.000 Montaż osprzętu odułowego w rozdzielnicach - ogranicznik przepięc kl. B+C szt szt.000 RAZEM.000 Zarabianie i podłączanie końców kabli i przewodów stacyjnych bez ekranu o 3 końc. żyłach o sr.do 0.9 pod zaciski - Przewód YDY 3x,5 6 końc RAZEM Sprawdzenie i -fazowego obwodu.000 RAZEM.000 Badania i y instalacji skuteczności zerowania (pierwszy ).000 RAZEM.000 Poiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód -fazowy, pierwszy.000 RAZEM.000 Sprawdzenie saoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy.000 RAZEM.000. CPV Instalowanie telewizji CCTV KNR-W 5-08 Montaż na gotowy podłożu listwy przyłączeniowej- 30V d KNNR 5 d KNR AL-0 d Montaż UPS w Centru Monitorowania - CM RAZEM RAZEM.000 Montaż zasilacza V DC (do Mediakonwertera i sterownika drążkowego ) w CM.000 Nora PRO Wersja 4.0, Marzec 003 r. Licencja: dla Syste

4 Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze RAZEM KNR AL-0 Montaż eleentów systeu telewizji użytkowej - onitor TVU ( w dyzurce) d RAZEM KNR AL-0 Montaż sterownika drążkowego d RAZEM KNR AL-0 Montaż ediakonwertera Gb wraz kablai krosowyi d RAZEM KNR 5-05 Zainstalowanie przełącznic światłowodowych d RAZEM KNR AT-8 Spawanie kabla światłowodowego w kasetach światłowodowych d RAZEM KNR AL-0 Montaż zestawu PC, oprograowania systeowego w CM d RAZEM.000 KNR AL-0 Prograowanie i uruchoienie oprograowania zarządzającego i nadzorującego instr. d instr..000 KNR AL-0 d KNR AL-0 d Uruchoienie systeu TVU - transisji danych i paraetrów sterujących RAZEM RAZEM.000 Praca próbna i testowanie systeu CCTV - ( analogia) szt szt.000 RAZEM.000 SERWEROWNIA. CPV Instalowanie telewizji CCTV 4 d.. E KNR 5-08 d KNNR 5 d KNR-W 5-08 d KNR AL-0 d Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach (w serwerowni Małego Ratusza) RAZEM Swiatłowód układany w istniejących listwach PCV - analogia (odcinek ukladany w serwerowni Małego Ratusza) RAZEM Montaż przłącznika sieciowego w Szafie 9" ( w serwerowni Małego Ratusza).000 RAZEM.000 Montaż w szafie 9" listwy rozgaęźnej - 30V.000 RAZEM.000 Montaż eleentów systeu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu w Szafie 9" ( w serwerowni Małego Ratusza).000 RAZEM.000 Nora PRO Wersja 4.0, Marzec 003 r. Licencja: dla Syste

5 Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 9 KNR 5-05 Zainstalowanie przełącznic światłowodowych(w serwerowni Małego Ratusza) d KNR AL-0 d KNR AT-8 d KNR AL-0 d Montaż ediakonwertera Gb wraz kablai krosowyi (w serwerowni Małego Ratusza) RAZEM RAZEM.000 Spawanie kabla światłowodowego w kasetach światłowodowych(w serwerowni Małego Ratusza) RAZEM Montaż zasilaczy w szafie 9" do anteny radiowej nadawczej(pk6) i kaery PK 5( w serwerowni Małego Ratusza).000 RAZEM Punkt kaerowy (PK) 3. CPV Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej 33 d.3. KNR KNR 5-06 d KNR 5-06 d KNR-W 5-08 d KNNR 5 d Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-6/Al- ) układane w istniejącej rurze PCV RAZEM Zarabianie i podłączanie kabli wielożyłowych bez ekranu do gniazd -UTP końc. końc..000 RAZEM.000 Zarabianie i podłączanie kabli wielożyłowych bez ekranu do gniazd o -OMY końc. końc..000 RAZEM.000 Poiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych.000 RAZEM.000 Sprawdzenie i -fazowego obwodu.000 RAZEM CPV Instalowanie telewizji CCTV 38 KNR AL-0 Montaż eleentów systeu telewizji użytkowej - kaera zewnętrzna stalopozycyjna d ( PK ).000 RAZEM KNR AL-0 Uruchoienie systeu TVU - transisji wizji d RAZEM Punkt kaerowy (PK) 4. CPV Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej 40 KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-6/Al- d ) układane w istniejącej rurze PCV KNR 5-06 d KNR 5-06 d Zarabianie i podłączanie kabli wielożyłowych bez ekranu do gniazd -UTP końc. RAZEM końc..000 RAZEM.000 Zarabianie i podłączanie kabli wielożyłowych bez ekranu do gniazd -OMY końc. końc..000 RAZEM.000 Nora PRO Wersja 4.0, Marzec 003 r. Licencja: dla Syste

6 Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 43 KNNR 5 Sprawdzenie i -fazowego obwodu d KNR-W 5-08 d Poiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód -fazowy, pierwszy RAZEM RAZEM CPV Instalowanie telewizji CCTV 45 KNR AL-0 Montaż eleentów systeu telewizji użytkowej - głowica obrotowa TVU zewnętrzna d (ontaż na elewacji PRAC. CERAMICZNEJ PK) KNR 5-08 d KNR AL-0 d Montaz uchwytu kaery do PK ozdobny - ART METAL RAZEM RAZEM.000 Uruchoienie systeu TVU - transisji wizji.000 RAZEM Punkt kaerowy (PK3) 5. CPV Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej 48 d.5. KNNR KNNR 5 d KNR 5-06 d KNNR 5 d KNR 5-06 d KNR 5-06 d KNNR 5 d KNR-W 5-08 d Wykopy echaniczne pod słupy i podpory stanow. stanow. Montaż i stawianie słupów słup.000 RAZEM.000 słup.000 RAZEM.000 Instalacja kabli lub przewodów na słupie RAZEM Układanie kabli o asie do.0 kg/ w rurach, -w wykopie ( YKY 3x,5 i UTPw ) RAZEM Zarabianie i podłączanie kabli wielożyłowych bez ekranu do gniazd o -YKY końc. końc..000 RAZEM.000 Zarabianie i podłączanie kabli wielożyłowych bez ekranu do gniazd -UTP końc. końc..000 RAZEM.000 Sprawdzenie i -fazowego obwodu.000 RAZEM.000 Poiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód -fazowy, pierwszy.000 RAZEM CPV Instalowanie telewizji CCTV 56 KNR AL-0 d Montaż eleentów systeu telewizji użytkowej - głowica obrotowa TVU zewnętrzna ( na projektowany słupie PK3).000 RAZEM.000 Nora PRO Wersja 4.0, Marzec 003 r. Licencja: dla Syste

7 Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 57 KNR AL-0 Uruchoienie systeu TVU - transisji wizji d RAZEM Punkt kaerowy (PK4) 6. CPV Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej 58 KNNR 5 d KNR 5-06 d KNR 5-06 d KNR 5-06 d KNNR 5 d KNR-W 5-08 d Układanie kabli o asie do.0 kg/ w rurach, -w wykopie ( YKY 3x,5 i UTPw ) RAZEM Instalacja kabli lub przewodów na słupach.000 RAZEM.000 Zarabianie i podłączanie kabli wielożyłowych bez ekranu do gniazd -UTP końc. końc..000 RAZEM.000 Zarabianie i podłączanie kabli wielożyłowych bez ekranu do gniazd o -YKY końc. końc..000 RAZEM.000 Sprawdzenie i -fazowego obwodu.000 RAZEM.000 Poiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód -fazowy, pierwszy.000 RAZEM CPV Instalowanie telewizji CCTV 64 KNR AL-0 Montaż eleentów systeu telewizji użytkowej - głowica obrotowa TVU zewnętrzna d (ontaż naistniejący słupie PK4) KNR 5-08 d KNR AL-0 d Montaz uchwytu kaery na istniejący słupie (PK4) ozdobny - ART METAL RAZEM RAZEM.000 Uruchoienie systeu TVU - transisji wizji.000 RAZEM Punkt kaerowy (PK5) 7. CPV Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej 67 d.7. KNR KNR 5-06 d KNR 5-08 d KNR 5-08 d Zarabianie i podłączanie kabli wielożyłowych bez ekranu do gniazd -UTP końc..000 RAZEM.000 Zarabianie i podłączanie kabli wielożyłowych bez ekranu do gniazd o -OMY końc. końc..000 RAZEM.000 Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowanie podłoża echanicznie - przykręcenie do drewna RAZEM Rury winidurowe o śr. do 8 układane n.t. na gotowych uchwytach RAZEM końc. Nora PRO Wersja 4.0, Marzec 003 r. Licencja: dla Syste

8 Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 7 KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-4/Al-40 d ) wciągane do rur KNNR 5 d KNR-W 5-08 d KNR-W 5-08 d Sprawdzenie i -fazowego obwodu ( lini sygnałowej) RAZEM RAZEM.000 Poiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód -fazowy, pierwszy.000 RAZEM.000 Poiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód -fazowy, każdy następny.000 RAZEM CPV Instalowanie telewizji CCTV 75 KNR AL-0 Montaż eleentów systeu telewizji użytkowej - głowica obrotowa TVU zewnętrzna d (PK5) KNR 5-08 d KNR AL-0 d Montaz uchwytu narożnego do PK5 RAZEM RAZEM.000 Uruchoienie systeu TVU - transisji wizji.000 RAZEM Punkt kaerowy (PK6) 8. CPV Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej 78 d.8. KNR KNR -3 d KNNR 5 d KNNR 5 d KNNR 5 d KNNR 5 d KNNR 5 d Instalowanie zabezpieczeń p.przepięciowych i nadiarowo-prądowych w istniejącej rozdzielni.000 RAZEM.000 Ręczne rozebranie nawierzchni RAZEM Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III RAZEM Ułożenie rur osłonowych z PCW wykopach RAZEM Układanie kabli o asie do.0 kg/ w rurach, -w wykopie RAZEM Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do RAZEM Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie RAZEM Nora PRO Wersja 4.0, Marzec 003 r. Licencja: dla Syste

9 Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 85 NNRNKB Układanie nawierzchni d KNR 5-06 d KNR 5-06 d KNR-W 5-08 d KNR-W 5-08 d KNR-W 5-08 d KNR-W 5-08 d KNNR 5 d KNNR 5 d KNNR 5 d Zarabianie i podłączanie kabli wielożyłowych bez ekranu do gniazd -UTP i UTPw końc. RAZEM końc RAZEM Zarabianie i podłączanie kabli wielożyłowych bez ekranu do gniazd o -YKY i końc. OMY 4 końc RAZEM Montaż osprzętu odułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy - szt bieg.-w istniejacej tablicy bezp. ( w CM) szt.000 RAZEM.000 Montaż osprzętu odułowego w rozdzielnicach - rozłącznik różnicowopradowy szt szt.000 RAZEM.000 Montaż osprzętu odułowego w rozdzielnicach - ogranicznik przepięc kl. B+C szt szt.000 RAZEM.000 Sprawdzenie saoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy.000 RAZEM.000 Sprawdzenie i -fazowego obwodu RAZEM Poiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód -fazowy ( pierwszy).000 RAZEM.000 Poiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód -fazowy (każdy następny ).000 RAZEM CPV Instalowanie telewizji CCTV 95 KNR AL-0 Montaż eleentów systeu telewizji użytkowej - głowica obrotowa TVU zewnętrzna(pk6) d KNR 5-08 d KNR 5-06 d KNR AL-0 d KNR AL-0 d Montaz uchwytu kaery na istniejący słupie (PK6) ozdobny - ART METAL RAZEM RAZEM.000 Montaz anten panelowych 5Mb (połączenie radiowe z PK6 anten. anten..000 RAZEM.000 Montaż zasilaczy i UPS-a w istniejącej skrzynce rozdzielczej do anteny radiowej nadawczej i kaery PK RAZEM.000 Uruchoienie systeu TVU - transisji wizji.000 Nora PRO Wersja 4.0, Marzec 003 r. Licencja: dla Syste

10 Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze RAZEM Przeszkolenie załogi w zakresie obsługi urządzeń i systeu g d.8. kalk. własna 33 g RAZEM SKRZYNKA ROZDZIELCZA dla (PK, PK,PK3,PK4) 9. CPV Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej 0 KNR 5-08 d światłowodowa) 0 KNR-W 5-08 d KNR-W 5-08 d KNR-W 5-08 d KNR 5-06 d KNR 5-05 d KNR AT-8 d KNR 5-06 d KNNR 5 d KNR-W 5-08 d KNNR 5 d KNNR 5 d Montaż skrzynki rozdzielczej wraz z wyposażenie (UPS, przełącznik sieciowy, zasilacz 4VAC na DIN 3, zasilacz VDC na DIN, przełącznica.000 RAZEM.000 Montaż osprzętu odułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy - szt bieg.-w istniejacej tablicy bezp. ( w CM) szt.000 RAZEM.000 Montaż osprzętu odułowego w rozdzielnicach - rozłącznik różnicowopradowy szt szt.000 RAZEM.000 Montaż osprzętu odułowego w rozdzielnicach - ogranicznik przepięc kl. B+C szt szt.000 RAZEM.000 Zarabianie i podłączanie kabli wielożyłowych bez ekranu do gniazd o -(OMY) końc. końc..000 RAZEM.000 Zainstalowanie przełącznic światłowodowych.000 RAZEM.000 Spawanie kabla światłowodowego w kasetach światłowodowych.000 RAZEM.000 Zarabianie i podłączanie kabli wielożyłowych bez ekranu do gniazd o -(OMY) końc. końc..000 RAZEM.000 Poiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód -fazowy ( pierwszy).000 RAZEM.000 Sprawdzenie saoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy.000 RAZEM.000 Sprawdzenie i -fazowego obwodu.000 RAZEM.000 Badania i y instalacji skuteczności zerowania (pierwszy ).000 RAZEM ŁĄCZE ŚWIATŁOWODOWE 0. CPV Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej 3 d.0. KNR Wykonanie łącza światłowodowego w istniejącej kanalizacji teletech. na odcinku, Skrzynka rozdzielcza (PK, PK,PK3,PK4) - Serwerownia - Centru Monitorowania CM RAZEM Nora PRO Wersja 4.0, Marzec 003 r. Licencja: dla Syste

11 Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 4 KNR-W 4-03 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach otw. d otw KNNR 5 d KNNR 5 d KNR -3 d KNNR 5 d KNNR 5 d KNNR 5 d KNNR 5 d KNNR 5 d NNRNKB d KNR -3 d KNNR 5 d KNNR 5 d KNNR 5 d NNRNKB d Ułożenie listew z PCW przypodłogowych przykręcanych do drewna w Ratuszu RAZEM RAZEM Światłowód układany w listwach PCV w Ratuszu RAZEM Ręczne rozebranie nawierzchni ( przy Ratuszu) RAZEM Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III( przy Ratuszu) RAZEM Ułożenie rur osłonowych AROT 50 w wykopach( przy Ratuszu) RAZEM Układanie światłowodu w rurze osłonowej AROT 70( przy Ratuszu) RAZEM Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 ( przy Ratuszu) RAZEM Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie( przy Ratuszu) RAZEM Układanie nawierzchni( przy Ratuszu) RAZEM Ręczne rozebranie nawierzchni ( w przejściu do "Podwórka kulturalnego") RAZEM Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III - ( w przejściu do " Podwórka kulturalnego") RAZEM Ułożenie rur osłonowych AROT 70 w wykopach z połączenie ( w przejściu do "Podwórka kulturalnego") RAZEM Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 ( w przejściu do "Podwórka kulturalnego") RAZEM Układanie nawierzchni ( w przejściu do "Podwórka kulturalnego") RAZEM Nora PRO Wersja 4.0, Marzec 003 r. Licencja: dla Syste

12 Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 9 KNNR 5 Układanie światłowodu w rurze osłonowej ( w przejściu do "Podwórka kulturalnego") d RAZEM Zającie pasa drogowego d.0 kalk. własna RAZEM Nora PRO Wersja 4.0, Marzec 003 r. Licencja: dla Syste

13 K. INWESTORSKI CCTV IP- Słupsk uproszczony DZIAŁY KOSZTORYSU Lp. Nazwa działu Od Do na budowę onitoringu "podwórka kulturalnego" przy ul.wojska Polskiego i przejścia podzienego pod ul.anny Łajing w raach projektu "Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru probleowego Lokalnego Prograu Rewitalizacji Miasta Słupska CENTRUM MONITOROWANIA - CM 3. CPV Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej. CPV Instalowanie telewizji CCTV 3 SERWEROWNIA 4 3. CPV Instalowanie telewizji CCTV Punkt kaerowy (PK) CPV Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej CPV Instalowanie telewizji CCTV Punkt kaerowy (PK) CPV Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej CPV Instalowanie telewizji CCTV Punkt kaerowy (PK3) CPV Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej CPV Instalowanie telewizji CCTV Punkt kaerowy (PK4) CPV Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej CPV Instalowanie telewizji CCTV Punkt kaerowy (PK5) CPV Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej CPV Instalowanie telewizji CCTV Punkt kaerowy (PK6) CPV Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej CPV Instalowanie telewizji CCTV SKRZYNKA ROZDZIELCZA dla (PK, PK,PK3,PK4) 0 9. CPV Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej 0 0 ŁĄCZE ŚWIATŁOWODOWE CPV Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej 3 30 Nora PRO Wersja 4.0, Marzec 003 r. Licencja: dla Syste

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 15 październik 2013. Data zatwierdzenia. ul. Finlandzka 12 lok. 1, 03-903 Warszawa

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 15 październik 2013. Data zatwierdzenia. ul. Finlandzka 12 lok. 1, 03-903 Warszawa en-em Projekt, projektowanie architektoniczne - Norbert Sawicki ul. Finlandzka 12 lok. 1, 03-903 Warszawa PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania

Bardziej szczegółowo

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21 Biuro Projektów Instalacji Elektrycznych "MR" 46-070 Komprachcice, Ochodze ul. Górna 22-f 45100000-8 45113000-2 45232423-3 45231400-9 45310000-3 45316100-6 45317000-2 31000000-6 74200000-1 74260000-9 Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia Modernizacji istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Białowieża 1. W zakres modernizacji wchodzi: 1 KNNR 9 1005-03 Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnik

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. INWESTOR : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29

PROJEKT WYKONAWCZY. INWESTOR : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29 STADION PIŁKARSKI MOSIR GDAŃSK PROJEKT WYKONAWCZY INWESTOR : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29 WYKONAWCA : EKO Elektronik Zakład Urządzeń i Systemów Elektronicznych

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres i przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie obiektu

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres i przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie obiektu CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA SPIS ZAWARTOŚCI 1. Strona tytułowa str. nr 1 2. Spis zawartości str. nr 2 3. Opis techniczny str. nr 3 4. Rysunki - Toalety - rzuty fundamentów uziomy fundamentowe rys. nr E1 - Toalety

Bardziej szczegółowo

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 6039630 ; 6039632 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Spis treści PROJEKT WYKONAWCZY MAŁA MODERNIZACJA STADIONU GÓRNIKA ZABRZE ZABRZE, 2010. Strona 1 SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2

Spis treści PROJEKT WYKONAWCZY MAŁA MODERNIZACJA STADIONU GÓRNIKA ZABRZE ZABRZE, 2010. Strona 1 SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2 1 NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO... 2 2 PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3 KARTA UZGODNIEŃ BRANŻOWYCH... 2 II CZĘŚĆ OPISOWA... 3 1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 2 ZAKRES

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE TELETECHNICZNE

INSTALACJE TELETECHNICZNE PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU I MODERNIZACJI BASENU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10 W ŁOMŻY TOM 7 INSTALACJE TELETECHNICZNE NAZWA I ADRES OBIEKTU: Szkoła Podstawowa nr 10 w Łomży INWESTOR: Miasto

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt:

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: Inwestor: BUDOWA SZKOLNEJ SALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM PUBLICZNYM W NOWYCH ZDUNACH WRAZ Z BUDOWĄ ZBIORNIKA NA ŚCIEKI BYTOWE ORAZ PRZEBUDOWĄ NAPOWIETRZNEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA ST-09.4 - AKPiA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45314320-0 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Załącznik nr. 1 do SIWZ Internet dla mieszkańców Gminy Bolimów przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Dotyczy: Projekt: POIG.08.03.00-10316/13 Program funkcjonalno-użytkowy Postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STE 03.00 WYMAGANIA ELEKTRYCZNE S P I S T R E Ś C I STE 03.01 INSTALACJA ELEKTRYCZNA...

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STE 03.00 WYMAGANIA ELEKTRYCZNE S P I S T R E Ś C I STE 03.01 INSTALACJA ELEKTRYCZNA... SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STE 03.00 WYMAGANIA ELEKTRYCZNE S P I S T R E Ś C I NR STWiR TYTUŁ STWiR NUMERY STRON STE 03.01 INSTALACJA ELEKTRYCZNA... 02-08 STE 03.01 INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI

1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI ZAŁĄCZNIK nr 1 DO SIWZ 1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI Celem podjętego działania jest integracja realizowanych przez miasto usług elektronicznych i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z O.O. 20-481 LUBLIN UL. K. OLSZEWSKIEGO 5 KONTO BANKOWE Bank PEKAO SA III O/Lublin: 19 1240 2382 1111 0000 4553 2171 TEL. 081 745 35 21 do 22 TEL./ FAX 0-81

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót: CGR19-19-01-11.

Przedmiar robót: CGR19-19-01-11. Inwestor: ASP Katowice ul. Raciborska 37 40-074 Katowice Wykonawca: Przedmiar robót: CGR19-19-01-11. CPV: 45311100-1, 45311200-2, 45315500-3, 45315600-4, 45315700-5, 45317200-4, 45317300-5. Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61 INŻYNIERIA Wrocław Modernizacja urządzeń elektroenergetycznych transportu węgla w EC Wrocław - rozdzielnia 0,4kV RNO11.1 w wieży W4, rozdzielnia 0,4kV RNO11.2 w wieży W5 Identyfikator: Strona: 1/61 Rev:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. 45314310-7 Układanie kabli 45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

PROJEKT BUDOWLANY. 45314310-7 Układanie kabli 45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego Branża: CPV: TELEINFORMATYCZNA 45314310-7 Układanie kabli 45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego Inwestycja: WYKONANIE INSTALACJI TELEDACYJNEJ W

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 1 Znak sprawy: AT.272.9.2014. Tab. 1. Wymagania ogólne SPECYFIKACJA TECHNICZNA Lp. Opis Minimalne 1. Lokalizacja Żywiec, ul. Kopernika 83 a 2. Dokumentacja 3. 4. Atesty, dokumenty odbioru

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA BRANŻY ELEKTRYCZNEJ 1.1 Przedmiot Specyfikacji Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące

Bardziej szczegółowo

BranŜa Imię i nazwisko Numer uprawnień Data Podpis

BranŜa Imię i nazwisko Numer uprawnień Data Podpis Jednostka projektowania: Team s.c. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl 1 Egzemplarz Symbol projektu: 11.1220.7 Symbol opracowania:

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach

Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach 1. System ochrony obwodowej opis ogólny Należy wykonać system składający się z 14 kamer

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T P R Z E D M I A R R O B Ó T Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45331110-0 Instalowanie kotłów 45321000-3 Izolacja cieplna NAZWA INWESTYCJI : INSTALACJA SOLARNA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ CIEPŁEJ

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa Załącznik nr 1 do SIWZ stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa 1. Nazwa zamówienia: Dostawa i modernizacja wybranych elementów infrastruktury nowej siedziby

Bardziej szczegółowo

TOM - XIV PROJEKT WYKONAWCZY

TOM - XIV PROJEKT WYKONAWCZY TOM - XIV PROJEKT WYKONAWCZY inwestycja BUDOWA BUDYNKU FILHARMONII ŚWIĘTOKRZYSKIEJ INWESTYCJA POD NAZWĄ: BUDOWA BUDYNKU MIĘDZYNARODOWEGO CENTRUM KULTUR lokalizacja Kielce, ul. Stefana Żeromskiego 12 działka

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST I 02.03. INSTALACJE ELEKTRYCZNE Roboty w zakresie okablowania elektrycznego CPV 45311100-1 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

E-PROJEKT. OBIEKT : Budowa publicznego budynku Ośrodka Zdrowia Smardzewice ul. Główna dz. Nr 411 i 412

E-PROJEKT. OBIEKT : Budowa publicznego budynku Ośrodka Zdrowia Smardzewice ul. Główna dz. Nr 411 i 412 E-PROJEKT Wiesław Baluta --------------------------------------------------------------------------------------- PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH OBIEKT : Budowa publicznego budynku

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno-Użytkowy

Program Funkcjonalno-Użytkowy Załącznik nr 1 do SIWZ Program Funkcjonalno-Użytkowy Zadanie realizowane w ramach projektu PO IG 8.3 Wersja 1.0 1 SPIS TREŚCI KODY CPV... 5 I CZĘŚĆ OPISOWA WYMAGANIA TECHNICZNE... 7 1 WIADOMOŚCI OGÓLNE

Bardziej szczegółowo