KOSZTORYS OFERTOWY. MAREL-PROJEKT Radom, ul. Traugutta 54/12

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOSZTORYS OFERTOWY. MAREL-PROJEKT Radom, ul. Traugutta 54/12"

Transkrypt

1 MAREL-PROJEKT Rado, ul Traugutta 54/12 KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zaówień Instalowanie przeciwwłaaniowych systeów alarowych Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa systeu telewizji przeysłowej na składowisku odpadów ADRES INWESTYCJI : Składowisko odpadów "RADKOM" Rado ul Witosa INWESTOR : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "RADKOM" Sp z oo ADRES INWESTORA : Rado ul Witosa 76 BRANŻA : teletechniczna i elektryczna SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Krawczyk DATA OPRACOWANIA : Pozio cen : Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia Dokuent został opracowany przy poocy prograu NORMA STD

2 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Przediote inwestycji jest rozbudowa systeu telewizji przeysłowej na terenie zaplecza składowiska odpadów - Ustawa z dnia r Prawo Zaówień Publicznych - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia rw sprawie określenia etod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego ( Dz U z 2004r poz172 ) - Kosztorysowe nory Rzeczowe - Projekt wykonawczy Nora STD Wersja 435 Nr seryjny: 8779 Użytkownik: Artur

3 RADKOM CCTV 2011 ofertaath OBMIAR Lp Podstawa Opis i wyliczenia j Poszcz Raze 1 Montaż elektrycznych linii zasilających urządzenia systeu CCTV CPV (ST 22; 53) 1 KNR 2-01 d Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 06 i szer dna do 04 w gruncie kat III RAZEM KNR 2-01 d Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokdo 06 i szerdna do 04 w gruncie kat III RAZEM KNR 5-10 d Układanie rur ochronnych z PCW o śr do 75 w wykopie RAZEM KNR-W 5-08 Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowanie d podłoża echanicznie - osadzenie w podłożu z cegły RAZEM KNR-W 5-08 Rury OPTO-50 układane nt na gotowych uchwytach d RAZEM KNR 5-14 d Przyklejanie tabliczek opisowych RAZEM KNR-W 4-03 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości otw d przebicia do 1/2 ceg - śrrury do 25 4 otw 4000 RAZEM KNR-W 4-03 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości otw d przebicia do 2 ceg - śrrury do 25 4 otw 4000 RAZEM KNR-W 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla rur RB21 w cegle d RAZEM KNR-W 4-03 Zaprawianie bruzd o szer do 25 d RAZEM KNR-W 4-03 Ręczne przygotowanie zaprawy - podłoże ceentowo-wapienne 3 d RAZEM KNR 5-08 d zo Mechaniczne wycinanie otworów w etalu z echaniczny nawiercanie (grubość ateriału do 6 ) Instalacje powyżej 4 c obw 6 c obw KNR 5-08 d zo KNR-W 5-08 d KNR-W 5-08 d KNR-W 5-08 d KNR 5-08 d KNR 5-08 d Mechaniczne wiercenie otworów w etalu - głębokości wiercenia do 5 śr do 14 Instalacje na wys powyżej 4 RAZEM RAZEM 6000 Rury winidurowe o śr do 20 układane pt w podłożu różny od betonowego w gotowych bruzdach RAZEM Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ściennych) ocowanych przez przykręcanie na podłożu ceglany RAZEM Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ściennych) ocowanych przez przykręcanie na podłożu ceglany RAZEM Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 25 2 wciągane do rur RAZEM Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrżył Cu-6/Al-12 2) wciągane do rur Nora STD Wersja 435 Nr seryjny: 8779 Użytkownik: Artur

4 RADKOM CCTV 2011 ofertaath OBMIAR Lp Podstawa Opis i wyliczenia j Poszcz Raze RAZEM KNR 5-08 d Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrżył Cu-6/Al-12 2) wciągane do rur i w słupy oświetleniowe RAZEM KNR 5-01 d Ręczne wciąganie kabla o śr do 30 w powłoce teroplast do kanalizkabloww otwór wolny RAZEM KNR 5-08 d Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 25 2) RAZEM KNR 4-03 d Badanie linii kablowej o ilosci żył do 4 odc 3 odc KNR 4-03 d Pierwszy poiar uzieienia ochronnego lub roboczego poiar 1 poiar KNR 4-03 d KNR 4-03 d KNR 4-03 d Następny poiar uzieienia ochronnego lub roboczego poiar 8 poiar Sprawdzenie saoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) poiar 1 poiar Sprawdzenie saoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) poiar 10 poiar 8000 RAZEM RAZEM Montaż elektrycznego osprzętu zasilającego urządzenia CCTV CPV (ST 22; 53) 27 KNR-W 5-08 Przygotowanie podłoża pod ocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły d KNR-W 5-08 Montaż na gotowy podłożu puszek 75x75 z tworzywa z wyiennyi wylotai o ilości wylotów 3 i przekroju przewodów do d ocowanych 29 KNR-W 5-08 d KNR-W 5-10 d KNR 5-08 d KNR 5-08 d KNR AL-01 d KNR AL-01 d KNR-W 5-08 d przez przykręcenie w budynku Montaż na gotowy podłożu puszek 75x75 z tworzywa z wyiennyi wylotai o ilości wylotów 3 i przekroju przewodów do ocowanych we wnękach słupów RAZEM 5000 Montaż skrzynki zabezpieczeniowej SW-25A, IP55 na konstrukcji RAZEM 6000 Montaż dławika guowego z zadławienie przewodu RAZEM Montaż dławika bakelitowego z zadławienie przewodu RAZEM Montaż dodatkowego wyposażenia systeu alarowego - giętka osłona kablowa z tworzywa sztucznego RAZEM Montaż dodatkowego wyposażenia systeu alarowego - giętka osłona kablowa z tworzywa sztucznego RAZEM Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby aparat kotwowe w podłożu z cegły - aparat o 3-4 otworach ocujących 2 aparat Nora STD Wersja 435 Nr seryjny: 8779 Użytkownik: Artur

5 RADKOM CCTV 2011 ofertaath OBMIAR Lp Podstawa Opis i wyliczenia j Poszcz Raze RAZEM KNR 5-08 d Montaż rozdzielnicy natynkowej RN-1x4-55 przez przykręcenie do gotowego podłoża KNR 5-08 d Mocowanie na gotowypodłożu aparatów o asie do 25 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il otworów ocujących do 2) RAZEM KNR 5-08 d Mocowanie na gotowypodłożu aparatów o asie do 25 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il otworów ocujących do 2) KNR 5-08 d Mocowanie na gotowypodłożu aparatów o asie do 25 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il otworów ocujących do 2) RAZEM KNR 5-08 d Mocowanie na gotowypodłożu aparatów o asie do 25 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il otworów ocujących do 2) KNR 5-08 d Mocowanie na gotowypodłożu aparatów o asie do 25 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il otworów ocujących do 2) KNR 5-08 d Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych "DATA" 3-krotnych natynkowych 2-biegz uzieienie przykręcanych 16A/2,5 2 z podłączenie RAZEM Montaż linii wizyjnych i sterowniczych systeu CCTV CPV (ST 21; 52) 43 KNR 5-01 d Budowa kanalizacji kablowej wtórnej z rur OPTO KNR 5-01 d KNR 5-01 d KNR 5-01 d KNR 5-01 d KNR 5-08 d KNR 5-08 d KNR-W 4-03 d Wciąganie kabla o śr 15 do szybów i kanałów budynku RAZEM RAZEM Ręczne wciąganie kabla o śr do 30 w powłoce teroplast do kanalizkabloww otwór wolny RAZEM Ręczne wciąganie kabla o śr do 30 w powłoce teroplast do kanalizkabloww otwór częściowo zajęty RAZEM Rozszycie kabli zakończeniowych o 10 parach na ochronnikach krosowych,łączówkach konka i gniezdnikach na przełącznicy bl 78 konka bl RAZEM Przewkabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrżył Cu-6/Al-12 2) układane w gotowych korytkach bez ocowania RAZEM Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrżył Cu-6/Al-12 2) wciągane do rur RAZEM Badanie linii kablowej sygnalizacyjnej o ilości żył 10 odc 9 odc 9000 RAZEM Montaż urządzeń systeu CCTV CPV (ST 21; 51; 52) 51 d4 KNR AL zo 32 zsz KNR AL-01 d zo 32 Deontaż do ponownego ontażu eleentów systeu telewizji użytkowej - uchwytów lub obudowy ochronnej Deontaż do ponownego ontażu eleentów systeu telewizji użytkowej - kaera TVU zewnętrzna Nora STD Wersja 435 Nr seryjny: 8779 Użytkownik: Artur

6 RADKOM CCTV 2011 ofertaath OBMIAR Lp Podstawa Opis i wyliczenia j Poszcz Raze 53 KNR-W 5-08 Przygotowanie podłoża pod ocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków d plastikowych w podłożu z cegły KNR 5-06 d Montaż wtyków na kablach współosiowych o srdo RAZEM KNR 5-06 d Montaż wtyków 3-stykowych na kablach wielożyłowych bez ekranu RAZEM KNR 5-06 d Instalowanie ograniczników przepięć w torach wizyjnych RAZEM KNR 5-06 d Instalowanie ograniczników przepięć w torach wizyjnych RAZEM KNR 5-06 d Instalowanie ograniczników przepięć w torach wizyjnych KNR AL-01 d Montaż eleentów systeu telewizji użytkowej - nadajnik/odbiornik transisji dwużyłowej sygnałów video RAZEM KNR AL-01 d Montaż eleentów systeu telewizji użytkowej - nadajnik/odbiornik transisji cyfrowej sygnałów video (za każdy układ transisyjny) RAZEM KNR AL-01 d zsz 33 Montaż eleentów systeu telewizji użytkowej - kaera TVU wewnętrzna Montaż uchwytów lub obudowy ochronnej KNR AL-01 d KNR AL-01 d KNR AL-01 d zsz KNR AL-01 d zsz KNR AL-01 d KNR AL-01 d zsz KNR AL-01 d KNR AL-01 d KNR AL-01 d RAZEM 2000 Montaż eleentów systeu telewizji użytkowej - kaera TVU wewnętrzna - z deontażu Montaż eleentów systeu telewizji użytkowej - kaera TVU zewnętrzna - z deontażu Montaż eleentów systeu telewizji użytkowej - kaera TVU zewnętrzna Montaż uchwytów RAZEM Montaż eleentów systeu telewizji użytkowej - kaera TVU zewnętrzna Montaż uchwytów lub obudowy ochronnej RAZEM Montaż eleentów systeu telewizji użytkowej - kaera TVU zewnętrzna RAZEM Próby funkcjonowania eleentów systeu telewizji użytkowej - kaera TVU zewnętrzna RAZEM Montaż eleentów systeu telewizji użytkowej - kaera TVU zewnętrzna RAZEM 5000 Montaż eleentów systeu telewizji użytkowej - kaera TVU zewnętrzna RAZEM 6000 Dodatek za utrudnienia przy ontażu eleentów systeu TVU - obiektyw ze zienną ogniskową Nora STD Wersja 435 Nr seryjny: 8779 Użytkownik: Artur

7 RADKOM CCTV 2011 ofertaath OBMIAR Lp Podstawa Opis i wyliczenia j Poszcz Raze RAZEM KNR AL-01 d Dodatek za utrudnienia przy ontażu eleentów systeu TVU - wysokość powyżej RAZEM KNR AL-01 d Dodatek za utrudnienia przy ontażu eleentów systeu TVU - waga eleentu powyżej 2,5 kg RAZEM KNR AL-01 d Montaż eleentów systeu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu KNR AL-01 d Montaż eleentów systeu telewizji użytkowej - zainstalowanie twardego dysku do cyfrowego zapisu obrazu KNR AL-01 d Montaż eleentów systeu telewizji użytkowej - wizyjny detektor ruchu cyfrowy KNR AL-01 d Montaż eleentów systeu telewizji użytkowej - wizyjny detektor ruchu cyfrowy RAZEM KNR AL-01 d Montaż eleentów systeu telewizji użytkowej - onitor TVU RAZEM KNR AL-01 d Montaż eleentów systeu telewizji użytkowej - onitor TVU KNR AL-01 d Montaż eleentów systeu telewizji użytkowej - uchwyt ścienny do onitora TVU KNR AL-01 d Uruchoienie systeu TVU - linia transisji wizji linia 17 linia RAZEM KNR AL-01 Uruchoienie systeu TVU - linia transisji danych i paraetrów sterujących linia d linia KNR AL-01 d Praca próbna i testowanie systeu alarowego do 24 eleentów liniowych szt 1 szt Nora STD Wersja 435 Nr seryjny: 8779 Użytkownik: Artur

8 Lp Podstawa wyceny Opis Jedn iary Ilość Cena Montaż elektrycznych linii zasilających urządzenia systeu CCTV CPV (ST 22; 53) 1 KNR Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 06 i 51 d szer dna do 04 w gruncie kat III 2 KNR Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokdo d1 02 i szerdna do 04 w gruncie kat III 3 KNR Układanie rur ochronnych z PCW o śr do 75 w wykopie 120 d KNR-W 5-08 Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo 14 d z przygotowanie podłoża echanicznie - osa- dzenie w podłożu z cegły 5 KNR-W 5-08 d Rury OPTO-50 układane nt na gotowych uchwytach 14 6 KNR Przyklejanie tabliczek opisowych 20 d d1 KNR-W KNR-W 4-03 d KNR-W 4-03 d KNR-W 4-03 d KNR-W 4-03 d KNR d1 07 zo d KNR zo KNR-W 5-08 d KNR-W 5-08 d KNR-W 5-08 d Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1/2 ceg - śrrury do 25 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 ceg - śrrury do 25 otw 4 otw 4 Mechaniczne wykucie bruzd dla rur RB21 w cegle 10 Zaprawianie bruzd o szer do Ręczne przygotowanie zaprawy - podłoże ceentowowapienne Mechaniczne wycinanie otworów w etalu z echaniczny nawiercanie (grubość ateriału do 6 ) Instalacje powyżej 4 Mechaniczne wiercenie otworów w etalu - głębokości wiercenia do 5 śr do 14 Instalacje na wys powyżej c obw 6 6 Rury winidurowe o śr do 20 układane pt w podłożu 10 różny od betonowego w gotowych bruzdach Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych 30 i ściennych) ocowanych przez przykrę- canie na podłożu ceglany Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ściennych) ocowanych przez przykręcanie na podłożu ceglany KNR Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do d wciągane do rur 18 KNR Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny 20 d1 01 przekrżył Cu-6/Al-12 2) wciągane do rur 19 KNR Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny 100 d1 01 przekrżył Cu-6/Al-12 2) wciągane do rur i w słupy oświetleniowe 20 KNR Ręczne wciąganie kabla o śr do 30 w powłoce teroplast 420 d1 07 do kanalizkabloww otwór wolny 21 KNR Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej 54 d1 01 pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 25 2) 22 KNR Badanie linii kablowej o ilosci żył do 4 odc 3 d KNR Pierwszy poiar uzieienia ochronnego lub roboczego poiar 1 d KNR Następny poiar uzieienia ochronnego lub roboczego poiar 8 d KNR Sprawdzenie saoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza poiar 1 d1 05 próba) 26 KNR Sprawdzenie saoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza poiar 10 d1 05 próba) 2 Montaż elektrycznego osprzętu zasilającego urządzenia CCTV CPV (ST 22; 53) 27 KNR-W 5-08 Przygotowanie podłoża pod ocowanie osprzętu przez 3 d przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły 28 KNR-W d KNR-W 5-08 d Montaż na gotowy podłożu puszek 75x75 z tworzywa z wyiennyi wylotai o ilości wylotów 3 i przekroju przewodów do ocowanych przez przykręcenie w budynku Montaż na gotowy podłożu puszek 75x75 z tworzywa z wyiennyi wylotai o ilości wylotów 3 i przekroju przewodów do ocowanych we wnękach słupów Wartość (5 x 6) Nora STD Wersja 435 Nr seryjny: 8779 Użytkownik: Artur

9 Lp Podstawa wyceny Opis Jedn iary Ilość Cena KNR-W 5-10 d Montaż skrzynki zabezpieczeniowej SW-25A, IP55 na konstrukcji 6 31 KNR Montaż dławika guowego z zadławienie przewodu 10 d KNR Montaż dławika bakelitowego z zadławienie przewodu 24 d KNR AL-01 Montaż dodatkowego wyposażenia systeu alarowego 12 d giętka osłona kablowa z tworzywa sztucznego 34 KNR AL-01 Montaż dodatkowego wyposażenia systeu alarowego 12 d giętka osłona kablowa z tworzywa sztucznego 35 KNR-W 5-08 d Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby kotwowe w podłożu z cegły - aparat o 3-4 otworach ocujących aparat 2 36 KNR Montaż rozdzielnicy natynkowej RN-1x4-55 przez przykręcenie 1 d2 07 do gotowego podłoża 37 d2 KNR KNR d KNR d KNR d KNR d KNR d2 03 Mocowanie na gotowypodłożu aparatów o asie do 25 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il otworów ocujących do 2) Mocowanie na gotowypodłożu aparatów o asie do 25 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il otworów ocujących do 2) Mocowanie na gotowypodłożu aparatów o asie do 25 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il otworów ocujących do 2) Mocowanie na gotowypodłożu aparatów o asie do 25 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il otworów ocujących do 2) Mocowanie na gotowypodłożu aparatów o asie do 25 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il otworów ocujących do 2) Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych "DA- TA" 3-krotnych natynkowych 2-biegz uzieienie przykręcanych 16A/2,5 2 z podłączenie Montaż linii wizyjnych i sterowniczych systeu CCTV CPV (ST 21; 52) 43 KNR Budowa kanalizacji kablowej wtórnej z rur OPTO d KNR Wciąganie kabla o śr 15 do szybów i kanałów budynku 220 d KNR Ręczne wciąganie kabla o śr do 30 w powłoce teroplast 400 d3 07 do kanalizkabloww otwór wolny 46 KNR Ręczne wciąganie kabla o śr do 30 w powłoce teroplast 600 d3 11 do kanalizkabloww otwór częściowo zajęty 47 KNR Rozszycie kabli zakończeniowych o 10 parach na konkabl 78 d3 01 ochronnikach krosowych,łączówkach i gniezdnikach na przełącznicy 48 KNR Przewkabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny 140 d3 01 przekrżył Cu-6/Al-12 2) układane w gotowych korytkach bez ocowania 49 KNR Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny 10 d3 01 przekrżył Cu-6/Al-12 2) wciągane do rur 50 KNR-W 4-03 d Badanie linii kablowej sygnalizacyjnej o ilości żył 10 odc 9 4 Montaż urządzeń systeu CCTV CPV (ST 21; 51; 52) KNR AL-01 Deontaż do ponownego ontażu eleentów systeu zo telewizji użytkowej - uchwytów lub obudowy ochronnej 32 zsz d4 52 d4 KNR AL zo 32 Deontaż do ponownego ontażu eleentów systeu telewizji użytkowej - kaera TVU zewnętrzna 3 53 KNR-W 5-08 d Przygotowanie podłoża pod ocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły 3 54 KNR Montaż wtyków na kablach współosiowych o srdo 10 8 d KNR Montaż wtyków 3-stykowych na kablach wielożyłowych 12 d4 01 bez ekranu 56 KNR Instalowanie ograniczników przepięć w torach wizyjnych 12 d KNR Instalowanie ograniczników przepięć w torach wizyjnych 4 d KNR Instalowanie ograniczników przepięć w torach wizyjnych 1 d4 08 Wartość (5 x 6) Nora STD Wersja 435 Nr seryjny: 8779 Użytkownik: Artur

10 Lp Podstawa wyceny Opis Jedn iary Ilość Cena 61 KNR AL-01 d zsz KNR AL-01 d KNR AL-01 d d4 KNR AL zsz KNR AL-01 Montaż eleentów systeu telewizji użytkowej - nadajnik/odbiornik 26 d transisji dwużyłowej sygnałów video 60 KNR AL-01 d Montaż eleentów systeu telewizji użytkowej - nadajnik/odbiornik transisji cyfrowej sygnałów video (za każ- 2 dy układ transisyjny) Montaż eleentów systeu telewizji użytkowej - kaera TVU wewnętrzna Montaż uchwytów lub obudowy ochronnej 2 Montaż eleentów systeu telewizji użytkowej - kaera 3 TVU wewnętrzna - z deontażu Montaż eleentów systeu telewizji użytkowej - kaera 1 TVU zewnętrzna - z deontażu Montaż eleentów systeu telewizji użytkowej - kaera 11 TVU zewnętrzna Montaż uchwytów 65 KNR AL-01 Montaż eleentów systeu telewizji użytkowej - kaera 11 d zsz 33 TVU zewnętrzna Montaż uchwytów lub obudowy ochronnej 66 KNR AL-01 Montaż eleentów systeu telewizji użytkowej - kaera 11 d TVU zewnętrzna 67 KNR AL-01 Próby funkcjonowania eleentów systeu telewizji użytkowej 11 d zsz 34 - kaera TVU zewnętrzna 68 KNR AL-01 Montaż eleentów systeu telewizji użytkowej - kaera 5 d TVU zewnętrzna 69 KNR AL-01 Montaż eleentów systeu telewizji użytkowej - kaera 6 d TVU zewnętrzna 70 KNR AL-01 Dodatek za utrudnienia przy ontażu eleentów systeu 11 d TVU - obiektyw ze zienną ogniskową 71 KNR AL-01 Dodatek za utrudnienia przy ontażu eleentów systeu 11 d TVU - wysokość powyżej 4 72 KNR AL-01 Dodatek za utrudnienia przy ontażu eleentów systeu 11 d TVU - waga eleentu powyżej 2,5 kg 73 KNR AL-01 d Montaż eleentów systeu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu 1 74 KNR AL-01 Montaż eleentów systeu telewizji użytkowej - zainstalowanie 3 d twardego dysku do cyfrowego zapisu obrazu 75 KNR AL-01 Montaż eleentów systeu telewizji użytkowej - wizyjny 1 d detektor ruchu cyfrowy 76 KNR AL-01 d Montaż eleentów systeu telewizji użytkowej - wizyjny detektor ruchu cyfrowy 2 77 KNR AL-01 Montaż eleentów systeu telewizji użytkowej - onitor 2 d TVU 78 KNR AL-01 Montaż eleentów systeu telewizji użytkowej - onitor 1 d TVU 79 KNR AL-01 Montaż eleentów systeu telewizji użytkowej - uchwyt 3 d ścienny do onitora TVU 80 KNR AL-01 Uruchoienie systeu TVU - linia transisji wizji linia 17 d KNR AL-01 Uruchoienie systeu TVU - linia transisji danych i linia 1 d paraetrów sterujących 82 KNR AL-01 d Praca próbna i testowanie systeu alarowego do 24 eleentów liniowych szt 1 Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT Słownie: Wartość (5 x 6) Nora STD Wersja 435 Nr seryjny: 8779 Użytkownik: Artur

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jarosław Okniński (elektryczna) DATA OPRACOWANIA : lipiec 2012. Stawka roboczogodziny :

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jarosław Okniński (elektryczna) DATA OPRACOWANIA : lipiec 2012. Stawka roboczogodziny : ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 4500- Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 455000-8 Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w budynkach

Bardziej szczegółowo

REMONT SANITARIATÓW W TEATRZE DRAMATYCZNYM - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

REMONT SANITARIATÓW W TEATRZE DRAMATYCZNYM - INSTALACJE ELEKTRYCZNE A Creative Design 0-87 Warszawa ul. Pancera 0/ PRZEDMIAR ROBÓT - ETAP II NAZWA INWESTYCJI : PROJEKT WYKONAWCZY ARANŻACJI WNĘTRZ TOALET DLA WIDZÓW W TEATRZE DRAMATYCZ- NYM W WARSZAWIE - ŁAZIENKA DAMSKA,

Bardziej szczegółowo

KS INSTALACJE Karol Sarnacki ul. Ceramiczna 31, 05-230 Kobyłka

KS INSTALACJE Karol Sarnacki ul. Ceramiczna 31, 05-230 Kobyłka KS INSTALACJE Karol Sarnacki ul. Ceraiczna, 05-20 Kobyłka PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : DOSTOSOWANIE ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ NA POTRZEBY CHŁO- DZENIA DUŻEJ SCENY ORAZ FOYER

Bardziej szczegółowo

28/30 PRZEDMIAR ROBÓT

28/30 PRZEDMIAR ROBÓT Adinistrcja Ogrodowa Warszawa ul. Ogrodowa 28/30 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Wyiana instalacje elektryczne w węźle cieplny ADRES INWESTYCJI : Warszawa ul..grzybowska 88 INWESTOR : ZGN Warszawa -

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : TEATR MUZYCZNY ROMA - SALA KAMERALNA ADRES INWESTYCJI : WARSZAWA, UL. NOWOGRODZKA 49 BRANŻA : INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : TEATR MUZYCZNY ROMA - SALA KAMERALNA ADRES INWESTYCJI : WARSZAWA, UL. NOWOGRODZKA 49 BRANŻA : INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : TEATR MUZYCZNY ROMA - SALA KAMERALNA ADRES INWESTYCJI : WARSZAWA, UL. NOWOGRODZKA 49 BRANŻA : INSTALACJE ELEKTRYCZNE DATA OPRACOWANIA : 11.2008 WYKONAWCA : INWESTOR : Data

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Sporządził : Maciej Kuś Data opracowania : 02.2012r. Stawka roboczogodziny : 0.00 zł Poziom cen : IV kwartał 2011r.

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Sporządził : Maciej Kuś Data opracowania : 02.2012r. Stawka roboczogodziny : 0.00 zł Poziom cen : IV kwartał 2011r. KOSZTORYS NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45000000-7 Roboty budowlane 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji

Bardziej szczegółowo

"IZOTOP SERVICE" Sp. z o. o. 80-808 Gdańsk, ul. Biskupa Wronki 7. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tadeusz Piotrowski DATA OPRACOWANIA : 02.

IZOTOP SERVICE Sp. z o. o. 80-808 Gdańsk, ul. Biskupa Wronki 7. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tadeusz Piotrowski DATA OPRACOWANIA : 02. "IZOTOP SERVICE" Sp. z o. o. 80-808 Gdańsk, ul. Biskupa Wronki 7 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Instalacja onitoringu CCTV IP - odernizacja systeu ADRES INWESTYCJI : Budynek PKP S.A. przy ul. Dyrekcyjnej

Bardziej szczegółowo

20-882 Lublin ul. Organowa 11/19. Przedsiębiorstwo Usługowo-Projektowe Instalacji i Urządzeń Elektrycznych EL-PRO

20-882 Lublin ul. Organowa 11/19. Przedsiębiorstwo Usługowo-Projektowe Instalacji i Urządzeń Elektrycznych EL-PRO Przedsiębiorstwo Usługowo-Projektowe Instalacji i Urządzeń Elektrycznych EL-PRO 20-882 Lublin ul. Organowa 11/19 Uowa nr 56/2012 PRZEDMIAR ROBÓT SIEĆ STRUKTURALNA I TELEFONICZNA Z CCTV W BUD. LUW W LUBLINIE

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY ślepy

KOSZTORYS OFERTOWY ślepy Załącznik B KOSZTORYS OFERTOWY ślepy Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 4530000-3 Roboty instalacyjne elektryczne TYTUŁ PROJEKTU: MODERNIZACJA ŚWIETLIC WIEJSKICH W LINOWIE I W ŻYTKIEJMACH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY STUDIO ARCHITEKTURY REKREACYJNEJ OLAF CHMIELEWSKI 02-535 Warszawa, ul. Łowicka 51 / 31a e-ail: olafarch@o2.pl, tel/fax 0-22 849 57 01 0-607 100 588 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY BUDOWA BOISK SPORTOWYCH

Bardziej szczegółowo

ELPRO Warszawa ul. Ząbkowska 38a lok 17. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Dariusz Jaroń DATA OPRACOWANIA : grudzień.2014 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót :

ELPRO Warszawa ul. Ząbkowska 38a lok 17. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Dariusz Jaroń DATA OPRACOWANIA : grudzień.2014 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : ELPRO Warszawa ul. Ząbkowska 38a lok 17 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : POMIESZCZENIA CENTRUM DYSPOZYTORSKIEGO -INSTALACJE ELEKTRYCZNE ADRES INWESTYCJI : 00-685 WARSZAWA.UL.POZNAŃSKA 22/HOŻA 56 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

pfa Piotr Fortuna Architekci 81-310 Gdynia, ul. Ślęska 33/85 PRZEDMIAR

pfa Piotr Fortuna Architekci 81-310 Gdynia, ul. Ślęska 33/85 PRZEDMIAR pfa Piotr Fortuna Architekci 81-310 Gdynia, ul. Ślęska 33/85 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45314320-0 Instalowanie okablowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 15 październik 2013. Data zatwierdzenia. ul. Finlandzka 12 lok. 1, 03-903 Warszawa

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 15 październik 2013. Data zatwierdzenia. ul. Finlandzka 12 lok. 1, 03-903 Warszawa en-em Projekt, projektowanie architektoniczne - Norbert Sawicki ul. Finlandzka 12 lok. 1, 03-903 Warszawa PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. "INWEST-SAN" INŻYNIERIA SANITARNA Zbigniew Łojewski. Sieroczyn 36D 77-300 Człuchów

PRZEDMIAR ROBÓT. INWEST-SAN INŻYNIERIA SANITARNA Zbigniew Łojewski. Sieroczyn 36D 77-300 Człuchów "INWEST-SAN" INŻYNIERIA SANITARNA Zbigniew Łojewski Sieroczyn 36D 77-300 Człuchów PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 4530000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45300- Roboty

Bardziej szczegółowo

INSTAL-ELEKTR [BEZ ODGROM].ath

INSTAL-ELEKTR [BEZ ODGROM].ath Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze Przebudowa (odernizacja) budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Środzie Śląskiej - instalacje elektryczne Deontaż. Rozdzielnice d.. KNNR 9 0202-07

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. WEGNER 84-230 Rumia ul. Jantarowa 1

PRZEDMIAR. WEGNER 84-230 Rumia ul. Jantarowa 1 WEGNER 84-230 Ruia ul Jantarowa 1 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zaówień 45000000-7 Roboty budowlane 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziene 45310000-3 Roboty instalacyjne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Ul. Kowalczewskiego 7/40 25-635 Kielce. Zakład Usług Techniczno-Inwestycyjnych Wojciech Kopycki

PRZEDMIAR ROBÓT. Ul. Kowalczewskiego 7/40 25-635 Kielce. Zakład Usług Techniczno-Inwestycyjnych Wojciech Kopycki Zakład Usług Techniczno-Inwestycyjnych Wojciech Kopycki Ul. Kowalczewskiego 7/40 25-635 Kielce PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie okablowania strukturalnego i dedykowanej sieci zasilającej dla

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja wewnętrznych linii zasilających i instalacji elektrycznych administracyjnych

PRZEDMIAR ROBÓT. NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja wewnętrznych linii zasilających i instalacji elektrycznych administracyjnych PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zaówień 45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej 45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych 45317300-5 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Instalacje elektryczne na potrzeby serwerowni V piętra

PRZEDMIAR ROBÓT Instalacje elektryczne na potrzeby serwerowni V piętra ARCHITEKCI TOAGI 15-258 BIAŁYSTOK ul.pod Krzywą 33/1A PRZEDMIAR ROBÓT Instalacje elektryczne na potrzeby serwerowni V piętra Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. Bystra 7, Poznań. SKANSKA S.A. Oddział Budownictwa Ogólnego

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. Bystra 7, Poznań. SKANSKA S.A. Oddział Budownictwa Ogólnego SKANSKA S.A. Oddział Budownictwa Ogólnego w Poznaniu ul. Bystra 7, Poznań PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budynek Laboratoryjno-Warsztatowo-Biurowy "H", segent III. ADRES INWESTYCJI : 60-963 Poznań,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. al. Grunwaldzka 124/4, 80-244 Gdańsk

PRZEDMIAR ROBÓT. al. Grunwaldzka 124/4, 80-244 Gdańsk BUD-EL Sp. z o.o. al. Grunwaldzka 124/4, 80-244 Gdańsk PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa i odernizacja systeu sieci strukturalnej i zasilania dedykowanego. - Sieć Lan ADRES INWESTYCJI : ul.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA INWESTYCJI : INSTALACJA ELEKTRYCZNA. BUDYNEK WIELOFUNKCYJNEGO OBIEKTU USŁUGOWEGO INFRAS-

Bardziej szczegółowo

Serwerownia - instalacje elektryczne

Serwerownia - instalacje elektryczne Serwerownia - instalacje elektryczne Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systeów alarowych 45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania 45312200-9

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Instalacja agregatu prądotwórczego i redundantnych UPS w obiekcie Warszawa ul. Taborowa 33

Kosztorys. Instalacja agregatu prądotwórczego i redundantnych UPS w obiekcie Warszawa ul. Taborowa 33 Kosztorys Data:20-06-2011 Budowa: Nr STWiOR:E 1 Kody CPV:45223810-7 Konstrukcje gotowe 45262212-0 Kopanie rowów 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 45315600-4 Instalacje

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Hala sportowa z łącznikiem przy Gimnazjum nr 112 imienia Króla Jana III Sobieskiego INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PRZEDMIAR ROBÓT. Hala sportowa z łącznikiem przy Gimnazjum nr 112 imienia Króla Jana III Sobieskiego INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDMIAR ROBÓT Hala sportowa z łącznikie przy Ginazju nr 112 iienia Króla Jana III Sobieskiego INSTALACJE ELEKTRYCZNE ADRES INWESTYCJI : ul. Solipska 17/19 02-482 Warszawa działka nr ewid. 101/3 z obrębu

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : sierpień 2011. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : sierpień 2011. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa i przebudowa poieszczeń SPOZ Kościan ETAP I ADRES INWESTYCJI : Saodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie INWESTOR : Saodzielny Publiczny Zespół Opieki

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT NA WYKONANIE PRZEGLĄDÓW ORAZ NAPRAW INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W OBIEKTACH NALEŻĄCYCH DO URZĘDU m.st. WARSZAWY DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE

PRZEDMIAR ROBÓT NA WYKONANIE PRZEGLĄDÓW ORAZ NAPRAW INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W OBIEKTACH NALEŻĄCYCH DO URZĘDU m.st. WARSZAWY DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE Urząd st Warszawy - - Dzielnica Śródieście - WAG Warszawa ul Nowogrodzka 43 PRZEDMIAR ROBÓT NA WYKONANIE PRZEGLĄDÓW AZ NAPRAW INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W OBIEKTACH NALEŻĄCYCH DO URZĘDU st WARSZAWY DZIELNICY

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 310000-3,Roboty instalacyjne elektryczne

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 310000-3,Roboty instalacyjne elektryczne 45310000-3, Roboty instalacyjne e PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 310000-3,Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIM-

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Warszawa, ul. Ogrodowa 28/30. ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHO- MOŚCIAMI W DZIELNICY "WOLA" m.st. WARSZAWY ADMINISTRACJA OGRODOWA

PRZEDMIAR ROBÓT. Warszawa, ul. Ogrodowa 28/30. ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHO- MOŚCIAMI W DZIELNICY WOLA m.st. WARSZAWY ADMINISTRACJA OGRODOWA ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHO- MOŚCIAMI W DZIELNICY "WOLA".st. WARSZAWY ADMINISTRACJA OGRODOWA Warszawa, ul. Ogrodowa 28/30 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Montaż instalacji doofonowej wraz z naprawą

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

PRZEDMIAR. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie NAZWA INWESTYCJI : Dostosowanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót na budowę monitoringu "podwórka kulturalnego" przy ul.wojska Polskiego i przejścia podziemnego pod ul.anny Łajming

Przedmiar robót na budowę monitoringu podwórka kulturalnego przy ul.wojska Polskiego i przejścia podziemnego pod ul.anny Łajming Przediar robót na budowę onitoringu "podwórka kulturalnego" przy ul.wojska Polskiego i przejścia podzienego pod ul.anny Łajing w Słupsku NAZWA ROBÓT BUDOWLANYCH : Budowa onitoringu "podwórka kulturalnego"

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. DATA OPRACOWANIA : sierpień 2011 WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia. Data opracowania sierpień 2011

PRZEDMIAR ROBÓT. DATA OPRACOWANIA : sierpień 2011 WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia. Data opracowania sierpień 2011 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45000000-7 Roboty budowlane 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociągowej przesyłowo-rozdzielczej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT SAWA - TECH PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO SP Z.O.O. 02-761 WARSZAWA UL. MESYŃSKA 20

PRZEDMIAR ROBÓT SAWA - TECH PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO SP Z.O.O. 02-761 WARSZAWA UL. MESYŃSKA 20 SAWA - TECH PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO SP Z.O.O. 02-761 WARSZAWA UL. MESYŃSKA 20 ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45315600-4 Instalacje niskiego napięcia 45317300-5 Elektryczne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR- ELEKTRYCZNY

PRZEDMIAR- ELEKTRYCZNY Poorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Dział Techniczny Szczecin ul. Rybacka 1 PRZEDMIAR- ELEKTRYCZNY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Instalacje elektryczne

Przedmiar robót. Instalacje elektryczne Przedmiar robót Instalacje elektryczne Data: 2012-05-15 Budowa: Internat Międzyszkolny - remont pomieszczeń kuchennych - remont instalacji elektrycznych wewnętrznych Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45313100-5 Instalowanie wind

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45313100-5 Instalowanie wind ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45313100-5 Instalowanie wind NAZWA INWESTYCJI : MONTAś PODNOŚNIKA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDYNKU MU- ZEUM IM. J. MALCZEWSKIEGO W RADOMIU ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości

Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości Odnowa Centru Krowiarki -uprosz. Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze Kosztorys na wykonanie robót zwiazanych z odnową Zielone Centru Krowiarek 1 45233253-7 CHODNIK W SEGMENCIE A-D 1 d.1 KNR

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa działu Od Do Ślepy

Lp. Nazwa działu Od Do Ślepy Lp. Nazwa działu Od Do Ślepy - 1 - Lp. Podstawa Opis jedn.ob. Obiar Ślepy 1 KNR-W 5-10 Zdjęcie i ponowne założenie płyt na kanał kablowy 18 0307-04 2 KNNR-W 9 Deontaż kabli wielożyłowych o asie 3,0-5,5

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI KOSZTORYS INWESTORSKI Nazwa : Remont wewnętrznej linii zasilającej budynku i zmaina lokalizacji układów pomiarowych Adres : Bemowo Piskie bloki 99 Inwestor : UM. Biała Piska Adres inwestora : Biała Piska

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Rozbudowa i przebudowa budynku szpitala - Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Zakopanem przy ul.

Przedmiar robót. Rozbudowa i przebudowa budynku szpitala - Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Zakopanem przy ul. Przedmiar robót Rehabilitacyjnego w Zakopanem Data: 2013-02-03 Budowa: Przebudowa części ciągów komunikacyjnych na parterze (Dział Rehabilitacji) i na I piętrze budynku Szpitala poprzez dostosowanie do

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja hotelu GEM ADRES INWESTYCJI : Wroclaw, ul. Mianowskiego 2b BRANśA : Elektryczna

PRZEDMIAR ROBÓT. NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja hotelu GEM ADRES INWESTYCJI : Wroclaw, ul. Mianowskiego 2b BRANśA : Elektryczna NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja hotelu GEM ADRES INWESTYCJI : Wroclaw, ul Mianowskiego 2b BRANśA : Elektryczna PRZEDMIAR ROBÓT SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inŝ Halina Szczepaniak DATA OPRACOWANIA : wrzesień

Bardziej szczegółowo

W1 Przedmiar robót wyk.dn: 2009-03-16 str. 1 Nr Nazwa Jednostka Ilość

W1 Przedmiar robót wyk.dn: 2009-03-16 str. 1 Nr Nazwa Jednostka Ilość Reiza OSP w Bobrowej Woli - reont instalacji elektrycznej Identyfikator koorysu: UGZ01-Reiza OSP w Bobrowej Woli-reont inst-elektrycznej Koorysowanie FORTE 9.52 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK W1

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Rejonowy Zarząd Infrastruktury we Wrocławiu. ul.obornicka 126, 50-984,Wrocław

PRZEDMIAR. Rejonowy Zarząd Infrastruktury we Wrocławiu. ul.obornicka 126, 50-984,Wrocław Rejonowy Zarząd Infrastruktury we Wrocławiu ul.obornicka 126, 50-984,Wrocław PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45331220-4 Instalowanie urządzeń kliatyzacyjnych 45311200-2 Roboty

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT NR.4/E CPV45316100-6

PRZEDMIAR ROBÓT NR.4/E CPV45316100-6 BeMM Architekci Sp.Z o.o. ul. Dąbrowiecka 32.6-932 Warszawa PRZEDMIAR ROBÓT NR.4/E CPV45316100-6 NAZWA INWESTYCJI : Oświetlenie terenu boisk szkolnych ADRES INWESTYCJI : Warszawa ul. Staffa INWESTOR :

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

PRZEDMIAR ROBÓT. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 50000- Roboty instalacyjne elektryczne Nazwa inwestycji : Modernizacja oświetlenia sal wykładowych Collegium Biomedicum GUMed - sala nr im. Mozołowskiego

Bardziej szczegółowo

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD ROBÓT BRANŻA : Instalacje audiowizualne Stawka roboczogodziny : NARZUTY Koy pośrednie [Kp]... % R Zysk od Kp [ZKp]... % Kp(R) Zysk od R [Zr]... % R+Kp(R)+ZKp(Kp), S Ogółe wartość koorysowa robót : zł Słownie:

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem I etap 1 Etap I 1.1 Roboty demontażowe 1 d.1.1

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem I etap 1 Etap I 1.1 Roboty demontażowe 1 d.1.1 Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze I etap 1 Etap I 1.1 Roboty deontażowe 1 d.1.1 KNNR 9 0201-06 2 KNNR 9 d.1.1 0201-08 3 KNNR 9 d.1.1 0203-05 4 KNNR 9 d.1.1 0203-06 5 KNNR 9 d.1.1 0301-03 6

Bardziej szczegółowo

Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 2 cegieł w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 25mm

Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 2 cegieł w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 25mm Przedmiar robót Instalacje elektryczne oświetlenia, gniazd wtyczkowych, komputerowa, alarmowa ostrzegawcza, zasilająca Centrum Aktywizacji zawodowej w śywcu ul. Łączna 28 Obiekt Instalacje elektryczne

Bardziej szczegółowo

TW -PROJEKT Tomasz Weremczuk 02-786 Warszawa ul. Symfonii 3/29. DATA OPRACOWANIA : 18. 12. 2012 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót :

TW -PROJEKT Tomasz Weremczuk 02-786 Warszawa ul. Symfonii 3/29. DATA OPRACOWANIA : 18. 12. 2012 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : TW -PROJEKT Tomasz Weremczuk 02-786 Warszawa ul. Symfonii 3/29 KOSZTORYS INWESTORSKI -ELEKTRYCZNY ZEROWY NAZWA INWESTYCJI : Instalacje elektryczne - wymiana WLZ NN ADRES INWESTYCJI : Ożarów Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Budynek warsztatów -Wymiana instalacji elektrycznych

PRZEDMIAR ROBÓT. Budynek warsztatów -Wymiana instalacji elektrycznych Zakład Projektowo Usługowy "PROJEKT" Stanisław Olejnik ul. Bohaterów 19 16-400 Suwałki Data opracowania: 2013-05-05 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Budynek warsztatów -Wymiana instalacji elektrycznych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 12 marzec 2014. Data zatwierdzenia. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 12 marzec 2014. Data zatwierdzenia. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO B.I.P. BIPROJEKT Paweł Budziak ul. Kwatery Głównej 46/4, 04-94 Warszawa PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 4500- Roboty rozbiórkowe 4500-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Przebudowa III kondygnacji Domu Kultury wraz z obserwatorium astronomicznym. Instalacje elektryczne wewnętrzne.

Przedmiar. Przebudowa III kondygnacji Domu Kultury wraz z obserwatorium astronomicznym. Instalacje elektryczne wewnętrzne. Przedmiar Przebudowa III kondygnacji Domu Kultury wraz z obserwatorium astronomicznym. Instalacje elektryczne wewnętrzne. Data: 2008-06-03 Obiekt: Dom Kultury, ul. Sobieskiego 11A, 42-286 Koszęcin Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :. SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR :. DATA OPRACOWANIA : 03.2014. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :. SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR :. DATA OPRACOWANIA : 03.2014. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA INWESTYCJI : INSTALACJA ELEKTRYCZNA. BUDYNEK WIELOFUNKCYJNEGO OBIEKTU USŁUGOWEGO INFRAS-

Bardziej szczegółowo

szt kontrolne 6 szt. 6.000 RAZEM 6.000 1.2 Linia SN-15kV Połaniec Łubnice. CPV 45231400-9

szt kontrolne 6 szt. 6.000 RAZEM 6.000 1.2 Linia SN-15kV Połaniec Łubnice. CPV 45231400-9 Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze Budowa kopleksowej infrastruktury technicznej dla terenów inwestycyjnych na terenie Giny Połaniec - Strefa "C" BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ. Przebudowa

Bardziej szczegółowo

ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH. A d r e s : DZIAŁKA NR GEOD.70/1 UL.EKOLOGICZNA 1 BIAŁA PODLASKA Opis robót : ROBOTY ELEKTRYCZNE Data : 2014-07-25 Str: 1

ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH. A d r e s : DZIAŁKA NR GEOD.70/1 UL.EKOLOGICZNA 1 BIAŁA PODLASKA Opis robót : ROBOTY ELEKTRYCZNE Data : 2014-07-25 Str: 1 B u d o w a : BIAŁA PODLASKA O b i e k t : WIATA PRZYGOTOWANIA DO RECYKLINGU ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH A d r e s : DZIAŁKA NR GEOD.70/1 UL.EKOLOGICZNA 1 BIAŁA PODLASKA Data : 2014-07-25 Str: 1 1. STAN : INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

Instalacja elektryczna w części mieszkalnej budynku głównego Rolniczego Zakładu Doświadczalnego SGGW w Żelaznej Przedmiar robót

Instalacja elektryczna w części mieszkalnej budynku głównego Rolniczego Zakładu Doświadczalnego SGGW w Żelaznej Przedmiar robót Instalacja elektryczna w części mieszkalnej budynku głównego Rolniczego Zakładu Doświadczalnego SGGW w Żelaznej Przedmiar robót 1. Montaż przewodów i osprzętu instalacyjnego 1 KNNR 5 1207-030-040 Wykucie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. 00-908 Warszawa, ul.gen.s.kaliskiego 2. Dział Łączności i Informatyki Wojskowa Akademia. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR. 00-908 Warszawa, ul.gen.s.kaliskiego 2. Dział Łączności i Informatyki Wojskowa Akademia. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Dział Łączności i Inforatyki Wojskowa Akadeia Techniczna 00-908 Warszawa, ul.gen.s.kaliskiego 2 PRZEDMIAR 45314310-7 Układanie kabli Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień NAZWA INWESTYCJI :

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem Monitoring 1 Etap I - Plac zabaw przedszkole + roboty konieczne 1.1 Punkt Kamerowy PK-04 1.1.

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem Monitoring 1 Etap I - Plac zabaw przedszkole + roboty konieczne 1.1 Punkt Kamerowy PK-04 1.1. MP3 - MONITORING CCTV NAZWA INWESTYCJI : Zagospodarowanie placu zabaw Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Puławach przy ul. Legionu Puławskiego ADRES INWESTYCJI : Puławy, ul. Legionu Puławskiego 6 INWESTOR :

Bardziej szczegółowo

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH zadanie ETAP I - Budowa szkoły podstawowwej z zespołem sportowym wraz z infrastrukturą techniczną i towarzysząca, zlokalizowanej w rejonie ulic: Złotowskiej i Jantarowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa instalacji elektrycznej oraz budowa instalacji teletechnicznej w Zespole Szkół w Dziaduszycach. Nazwa zadania: Inwestor:

PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa instalacji elektrycznej oraz budowa instalacji teletechnicznej w Zespole Szkół w Dziaduszycach. Nazwa zadania: Inwestor: Załącznik Nr 2 do SIWZ PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zadania: Przebudowa instalacji elektrycznej oraz budowa instalacji teletechnicznej w Zespole Szkół w Dziaduszycach Inwestor: Zespół Szkół w Dziaduszycach Dziaduszyce

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Instalacje elektryczne wewnętrzne

Przedmiar. Instalacje elektryczne wewnętrzne Przedmiar Instalacje elektryczne wewnętrzne Data: 2009-01-18 Budowa: Kraków Al. 29-go Listopada Kody CPV: 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Obiekt: Sale audytoryjne Zamawiający: Akademia

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Data: 2007-10-01 Obiekt: Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy Balice ul. Krakowska 1

Kosztorys. Data: 2007-10-01 Obiekt: Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy Balice ul. Krakowska 1 Kosztorys Data: 2007-10-01 Obiekt: Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy Balice ul. Krakowska 1 strona nr: 2 Przediar Opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1 Syste Telewizji

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Sporządził. inż.bud.tomasz Federowicz. Grudzień'2013

Przedmiar robót. Sporządził. inż.bud.tomasz Federowicz. Grudzień'2013 Przedmiar robót Obiekt Adaptacja strychu na część przedszkolną oraz termomodernizacja całego budynku szkoły - instalacje elektryczne Kod CPV 45232200-4 - Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Instalacje komputerowe

Przedmiar robót Instalacje komputerowe Przedmiar robót Instalacje komputerowe Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45314320-0 - Instalowanie okablowania komputerowego 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego Pyrzyce ul. Młodych Techników

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Inwestor : Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad matką i dzieckiem. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki ul. Bolesława Krysiewicza 7/8,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót systemu telewizji dozorowej na stadionie im. Alfreda Smoczyka w Lesznie

Przedmiar robót systemu telewizji dozorowej na stadionie im. Alfreda Smoczyka w Lesznie Przediar robót systeu telewizji dozorowej na stadionie i. Alfreda Soczyka w Lesznie Inwestor: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Strzelecka 7, 64-100 Leszno Obiekt: Stadion i. Alfreda Soczyka w Lesznie

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY "ŚLEPY" - PRZEDMIAR ROBÓT

KOSZTORYS OFERTOWY ŚLEPY - PRZEDMIAR ROBÓT Pracownia Projektowa Enspro Sp. z o.o. Łyski A, 6-070 Choroszcz KOSZTORYS OFERTOWY "ŚLEPY" - PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 450000- Roboty instalacyjne elektryczne 450000-

Bardziej szczegółowo

2 KNR 5-14. szt. 0103-05

2 KNR 5-14. szt. 0103-05 Projekty Instalacji Elektrycznych inŝ. Krzyof Chłopek ul. Połowniaka 15/23, 25-634 KIelce Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45311200-2

Bardziej szczegółowo

ul. Gombrowicza 7, 46-100 Namysłów

ul. Gombrowicza 7, 46-100 Namysłów Lukstel ul. Gombrowicza 7, 46-100 Namysłów PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 45400000-1 Roboty wykończeniowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. 84-300 Lębork ul. Piotra skargi 51. Projektowanie i Nadzór w Branży Elektrycznej inż. Jerzy Kubacki

PRZEDMIAR. 84-300 Lębork ul. Piotra skargi 51. Projektowanie i Nadzór w Branży Elektrycznej inż. Jerzy Kubacki Projektowanie i Nadzór w Branży Elektrycznej inż. Jerzy Kubacki 84-300 Lębork ul. Piotra skargi 51 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45311100-1 ZASILANIA ROZDZIELNICA 45311200-2

Bardziej szczegółowo

.EL-VAT USŁUGI ELEKTRYCZNE ul. W. ŻYWNEGO 4/42 20-854 lublin

.EL-VAT USŁUGI ELEKTRYCZNE ul. W. ŻYWNEGO 4/42 20-854 lublin .EL-VAT USŁUGI ELEKTRYCZNE ul. W. ŻYWNEGO 4/42 20-854 lublin PRZEDMIAR ROBÓT- INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM ADRES INWESTYCJI : ul. 3-GO AJA 4 w ŚWIDNIKU

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA Andrzej Szypowicz

PRACOWNIA PROJEKTOWA Andrzej Szypowicz PRACOWNIA PROJEKTOWA Andrzej Szypowicz 80-266 Gdańsk tel. 058 520 21 19 Al. Grunwaldzka 212 fax 058 345 00 29 e-ail: szypowicz@asproj.pl NIP: 584-188-16-45 REGON: 190266271 Pekao S.A. II/O Gdańsk 39 1240

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45314310-7 Instalowanie okablowania komputerowego

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45314310-7 Instalowanie okablowania komputerowego PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45314310-7 Instalowanie okablowania komputerowego NAZWA INWESTYCJI : Projekt budowlano-wykonawczy odbudowy Zamku w Stopnicy\Sieć RTV/SAT

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE TELEINFORMATYCZNE Budynek biblioteki w Barcicach - filia Kod CPV 45310000-3 Robotyinstalacyjne elektryczne

INSTALACJE TELEINFORMATYCZNE Budynek biblioteki w Barcicach - filia Kod CPV 45310000-3 Robotyinstalacyjne elektryczne Przediot koorysu: Koorys ślepy-przediar Lokalizaca: Barcice dz. Nr 303/1 Gina Stary Sącz Zaawiaący: Gina Stary Sącz 33-340 ul. Batorego 25 Opracowany przez: ZYG-MAR Proektowanie, Nadzory Sieci energetyczne

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45232320-1 Kablowe linie nadawcze

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45232320-1 Kablowe linie nadawcze KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45232320-1 Kablowe linie nadawcze NAZWA INWESTYCJI : REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO ADRES INWESTYCJI : KAZIMIERZA WIELKA dz nr ewid.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót DOBUDOWA SZYBU WINDOWEGO

Przedmiar robót DOBUDOWA SZYBU WINDOWEGO Przedmiar robót Obiekt lub rodzaj robót: Instalacje elektryczne - zasilanie windy Inwestor: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 35 ul. Mirtowa 2; 30-698 Kraków Data opracowania: 2014-07-28 strona nr: 2

Bardziej szczegółowo

Tabela przedmiaru robót Strona 2/7. Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

Tabela przedmiaru robót Strona 2/7. Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość Przedmiar robót Obiekt Budowa RZEBUDOWA i ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA Nr 28 piwnica-etap II, Gdynia ul. Narcyzowa 3 Inwestor PRZEDSZKOLE Nr 28 GDYNIA ul. Narcyzowa 3 Biuro kosztorysowe ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Opis. wentylatorów i jednostki klimatyzacji zewnętrznej

Opis. wentylatorów i jednostki klimatyzacji zewnętrznej PRZEDMIAR ROBÓT (instalacje elektryczne i niskoprądowe) dla zadania: "Monitoring przeciwpowodziowy na obiektach hydrotechnicznych będących w administracji RZGW we Wrocławiu wraz z automatyzacją niezbędnej

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY INSTALACJI DEPOZYTORÓW KLUCZY I SYSTEMU MASTER KEY

KOSZTORYS OFERTOWY INSTALACJI DEPOZYTORÓW KLUCZY I SYSTEMU MASTER KEY KOSZTORYS OFERTOWY INSTALACJI DEPOZYTORÓW KLUCZY I SYSTEMU MASTER KEY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 453100-9 Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych 45311100-1 Roboty

Bardziej szczegółowo

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21 Biuro Projektów Instalacji Elektrycznych "MR" 46-070 Komprachcice, Ochodze ul. Górna 22-f 45100000-8 45113000-2 45232423-3 45231400-9 45310000-3 45316100-6 45317000-2 31000000-6 74200000-1 74260000-9 Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Roboty elektromontażowe, elektroenergetyczne i elektroinstalacyjne wymiana najstarszej rozdzielni w Ośrodku

PRZEDMIAR ROBÓT. Roboty elektromontażowe, elektroenergetyczne i elektroinstalacyjne wymiana najstarszej rozdzielni w Ośrodku PRZEDMIAR ROBÓT Budowa : Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci w Kiekrzu realizacja w ramach zadania "Modernizacja sieci elektrycznej Ośrodka" Obiekt : Wymiana najstarszych rozdzielni w Ośrodku w ramach zadania

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ślepy NR 52

KOSZTORYS ślepy NR 52 1 AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA W WARSZAWIE -ODDZIAŁREGIONALNY W POZNANIU 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach KOSZTORYS ślepy NR 52 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. 58-302 Wałbrzych, ul.parkowa 23/1 BIURO PROJEKTÓW I USŁUG INWESTYCYJ- NYCH INSTAL STD

PRZEDMIAR ROBÓT. 58-302 Wałbrzych, ul.parkowa 23/1 BIURO PROJEKTÓW I USŁUG INWESTYCYJ- NYCH INSTAL STD BIURO PROJEKTÓW I USŁUG INWESTYCYJ- NYCH INSTAL STD 58-302 Wałbrzych, ul.parkowa 23/1 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową instalacji kanalizacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. NAZWA INWESTYCJI : Budowa szybu dźwigu osobowego zewnętrznego dobudowanego do budynku Ośrodka Zdrowia w Przecławiu

PRZEDMIAR ROBÓT. NAZWA INWESTYCJI : Budowa szybu dźwigu osobowego zewnętrznego dobudowanego do budynku Ośrodka Zdrowia w Przecławiu ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziene 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45310000-3 Roboty instalacyjne

Bardziej szczegółowo

NAVPRO HYDROTECHNIKA SP. Z O.O. 80-119 GDAŃSK, UL. ASESORA 84 DATA OPRACOWANIA : 12.03.2015 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 12.03.

NAVPRO HYDROTECHNIKA SP. Z O.O. 80-119 GDAŃSK, UL. ASESORA 84 DATA OPRACOWANIA : 12.03.2015 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 12.03. NAVPRO HYDROTECHNIKA SP. Z O.O. 80-119 GDAŃSK, UL. ASESORA 84 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa Nabrzeża Stoczniowego w Porcie Łeba ADRES INWESTYCJI : Port Łeba INWESTOR : Zrzeszenie Rybaków Morskich

Bardziej szczegółowo

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) ...... KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa Gmachu Aerodynamiki Politechniki Warszawskiej ADRES INWESTYCJI : ul. Nowowiejska ; 00- Warszawa ADRES INWESTORA : Politechnika Warszawska Wydział

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne KOSZTORYS NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne NAZWA INWESTYCJI : Wyiana instalacji kanalizacyjnej ADRES INWESTYCJI : 99-400 Łowicz,

Bardziej szczegółowo

pfa Piotr Fortuna Architekci 81-310 Gdynia, ul. Ślęska 33/85 SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Leszek Frąckowiak DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2012

pfa Piotr Fortuna Architekci 81-310 Gdynia, ul. Ślęska 33/85 SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Leszek Frąckowiak DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2012 pfa Piotr Fortuna Architekci 8-30 Gdynia, ul. Ślęska 33/85 PRZEDMIAR (zad G) NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczenia łazienki na parterze w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej j ADRES INWESTYCJI :

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ELEKTRYCZNY

KOSZTORYS ELEKTRYCZNY KOSZTORYS ELEKTRYCZNY Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Ilość Cena jedn. Wartość 1 WĘZEŁ CIEPLNY 1.1 ZASILENIE WĘZŁA 1 d.1.1 KNNR 5 0114-08 Przepusty rurowe hermetyczne w ścianie z rur o śr.do 36 mm szt. 1

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI WROCŁAW PLAC UNIWERSYTECKI 1

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI WROCŁAW PLAC UNIWERSYTECKI 1 UNIWERSYTET WROCŁAWSKI WROCŁAW PLAC UNIWERSYTECKI 1 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 45262311-4 Betonowanie konstrukcji 45342000-6 Wznoszenie

Bardziej szczegółowo

Rozebranie konstrukcji biegów schodowych, spoczników i podestów z elementów stalowych w poziomie I kondygnacji -demontaz blach podestowych

Rozebranie konstrukcji biegów schodowych, spoczników i podestów z elementów stalowych w poziomie I kondygnacji -demontaz blach podestowych w rejonie Hali Kra GOŚ ŁAM Lp Podsawa Opis i wyliczenia j Poszcz Raze 1 ROBOTY DEMONTAZOWE 1 KNR-W 2-05 Lekka obudowa ścian z blach salowych fałdowych bez ocieplenia onowaną 2 d1 1007-01 eodą radycyjną

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W GORZYCACH - Nawierzchnia sportowa syntetyczna poliuretanowa EPDM

PRZEDMIAR ROBÓT - BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W GORZYCACH - Nawierzchnia sportowa syntetyczna poliuretanowa EPDM PRZEDMIAR ROBÓT - BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W GORZYCACH - Nawierzchnia sportowa syntetyczna poliuretanowa EPDM NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W GORZYCACH ADRES INWESTYCJI : Gorzyce,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Instalacje elektryczne i słaboprądowe wewnętrzne

Przedmiar robót. Instalacje elektryczne i słaboprądowe wewnętrzne Przedmiar robót Data: 2008-10-30 Budowa: Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami i garażem podziemnym w Tychach przy ul. Grota Roweckiego na działce nr 526/13 Zamawiający: Tyskie Towarzystwo Budownictwa

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ S.Mroczek DATA OPRACOWANIA : maj 2011r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ S.Mroczek DATA OPRACOWANIA : maj 2011r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł PRZEDMIAR ROBÓT W2 NAZWA INWESTYCJI : Oświetlenie parkowe -wersja 2 ADRES INWESTYCJI : Wrocław - Park i Stanisława Tołpy iędzy ul Nowowiejską, kard. Stefana Wyszyńskiego i E.Stein INWESTOR : ZARZĄD ZIELENI

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont kapitalny sanitariatów uczniowskich w Gimnazjum nr 10 w Gliwicach - Instalacja elektryczna

Przedmiar robót. Remont kapitalny sanitariatów uczniowskich w Gimnazjum nr 10 w Gliwicach - Instalacja elektryczna Przedmiar robót Gliwicach - Instalacja elektryczna Data: 2009-03-13 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne Obiekt: Gimnazjum nr 10 44-100 Gliwice ul. Lipowa 29 Stawka roboczogodz.: 14,15

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Projekt zagospodarowania terenu CENTRALNEGO MUZEUM POŻARNICTWA w Mysłowicach - Aneks: oświetlenie terenu

Przedmiar robót. Projekt zagospodarowania terenu CENTRALNEGO MUZEUM POŻARNICTWA w Mysłowicach - Aneks: oświetlenie terenu Przedmiar robót Mysłowicach - Aneks: oświetlenie terenu Budowa: Centralne Muzeum Pożarnictwa ul. Stadionowa 7A, Mysłowice Obiekt lub rodzaj robót: elektryczne Lokalizacja: j.w. Inwestor: Centralne Muzeum

Bardziej szczegółowo

W1 Przedmiar robót wyk.dn: 08-10-23 str. 1 Nr Nazwa Jednostka Ilość

W1 Przedmiar robót wyk.dn: 08-10-23 str. 1 Nr Nazwa Jednostka Ilość Kosztorysowanie FORTE 8.02 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK Adaptacja istniejącego budynku zaplecza sali ginastycznej na potrzeby Orlik 2012 w śabnie Identyfikator kosztorysu: ROBOTY BUDOWLANE W1 Przediar

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Roboty elektromontażowe, elektroenergetyczne i elektroinstalacyjne szafka kablowa Sz.K.B.

KOSZTORYS OFERTOWY. Roboty elektromontażowe, elektroenergetyczne i elektroinstalacyjne szafka kablowa Sz.K.B. KOSZTORYS OFERTOWY Budowa : Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci w Kiekrzu - realizacjaw ramach zadania "Modernizacja sieci elektrycznej Ośrodka" Obiekt : Wymiana szafki kablowej z rozbudową i dostosowaniem

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inŝ. Jan Skwarczyński DATA OPRACOWANIA : 22 maja, 2012 r. Poziom cen : I kwartał 2012 r.

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inŝ. Jan Skwarczyński DATA OPRACOWANIA : 22 maja, 2012 r. Poziom cen : I kwartał 2012 r. ZBiLK REJON 4,5 SZCZECIN UL.KADŁUBKA 24 A PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Reont instalacji elektycznej w lokalu ieszkalny ADRES INWESTYCJI : Szczecin, ul. Łucznicza 1.16 INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW i

Bardziej szczegółowo