Załącznik 1. Kwestionariusz rozesłany został również w języku angielskim do spółek zagranicznych.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik 1. Kwestionariusz rozesłany został również w języku angielskim do spółek zagranicznych."

Transkrypt

1 Załącznik 1. Poniżej znajduje się kwestionariusz, za pomocą którego Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych zwróciło się do emitentów z prośbą o wyrażenie opinii na temat tzw. listy alertów. Spółki oceniały 11 opcji (10 zawartych w kwestionariuszu oraz rozwiązanie proponowane przez siebie) w skali od 1 (najlepsze rozwiązanie wg. respondenta) do 11 (rozwiązanie najmniej korzystne). Bardzo ważnym elementem były również dołączane komentarze spółek, oraz propozycje innych rozwiązań, sugerowanych przez spółki. Kwestionariusz rozesłany został również w języku angielskim do spółek zagranicznych.

2 Kwestionariusz w wersji polskiej Szanowni Państwo, Przekazujemy Państwu niniejszy dokument wraz z prośbą o wszelkie komentarze i sugestie. Adres zwrotny: Prosimy o uszeregowanie w kolejności istotności poszczególnych propozycji rozwiązań w skali od 1 do 11 (1 - propozycja zdaniem Państwa najlepsza, 11 - propozycja najgorsza) oraz o ewentualne dodanie propozycji działań. Na końcu znajdują się 3 dodatkowe pytania, na które chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę. Jednocześnie prosimy o dopisywanie komentarzy i sugestii, które chcieliby Państwo nam przekazać pomoże nam to w lepszym zorganizowaniu dalszych działań podejmowanych przez SEG. NAZWA SPÓŁKI:. KONTAKT MAILOWY:. CZY SPÓŁKA JEST CZŁONKIEM SEG? 1. Uchylenie uchwały w całości istotność Zalety - całkowite wyeliminowanie Uchwały Zarządu GPW Nr 167/2008 i kwestii spornych z nią związanych Wady - powrót do sytuacji, w której akcje groszowe oraz akcje spółek w upadłości prezentowane są tak samo jak akcje spółek stabilnych finansowo o dobrych perspektywach obrotu; działanie najtrudniejsze do przeprowadzenia 2. Uchylenie kryterium płynnościowego istotność Zalety - wyeliminowanie kryterium budzącego najwięcej zastrzeżeń; łatwiejsze do przeprowadzenia niż działanie wymienione jako propozycja 1. Wady - powrót do sytuacji, w której nawet najmniej płynne spółki nie są objęte alertami 3. Opóźnienie wejścia w życie kryterium płynnościowego istotność Zalety - opóźnienie wejścia w życie kryterium budzącego najwięcej zastrzeżeń, daje więcej czasu spółkom na odpowiednią reakcję (np. przeprowadzenie nowej emisji lub zawarcie/zmianę umowy z animatorem), łatwiejsze do przeprowadzenia niż działanie wymienione jako propozycja 2. Wady - przedłużenie sytuacji, w której nawet najmniej płynne spółki nie są objęte alertami

3 4. Modyfikacja przedmiotowej uchwały, tak aby samo kryterium płynności nie było przesłanką do zakwalifikowania na listę alertów istotność Zalety - wyeliminowanie kryterium budzącego najwięcej zastrzeżeń, łatwiejsze do przeprowadzenia niż propozycja przedstawiona w pkcie 2 Wady - powrót do sytuacji, w której nawet najmniej płynne spółki nie są objęte alertami 5. Modyfikacja matematyczna kryterium płynności zmiana wartości uznanej za kryterium lub użycie do określenia płynności innej miary niż mediana istotność Zalety modyfikacja kryterium budzącego najwięcej zastrzeżeń, tak aby było lepiej dostosowane do płynności całego rynku; zmniejsza ryzyko objęcia tym kryterium spółek stosunkowo płynnych; łatwiejsze do przeprowadzenia niż propozycja przedstawiona w pkcie 2 Wady - zwiększenie ryzyka, że nawet najmniej płynne spółki nie będą objęte alertami 6. Modyfikacja czasowa kryterium płynności np. wydłużenie do 6 miesięcy okresu, który byłby brany pod uwagę przy kwalifikacji na listę alertów. istotność Zalety - modyfikacja kryterium budzącego najwięcej zastrzeżeń, tak aby było lepiej dostosowane do płynności całego rynku; wydłużenie okresu, w którym spółka może podjąć działania mające na celu poprawę płynności; zmniejsza ryzyko objęcia tym kryterium spółek stosunkowo płynnych, których akcjami w krótkim okresie zawieranych było mało transakcji; łatwiejsze do przeprowadzenia niż opcja nr 2 Wady - zwiększenie ryzyka, że nawet najmniej płynne spółki nie będą objęte alertami (zwłaszcza w krótkim okresie) 7. Uchylenie kryterium kapitalizacji istotność Zalety - wyeliminowanie kryterium wydającego się szczególnie krzywdzące w odniesieniu do spółek, które zostały dopuszczone do obrotu giełdowego w ciągu ostatnich miesięcy, a których kapitalizacja nigdy nie osiągnęła 5 mln euro; łatwiejsze do przeprowadzenia niż opcja nr 1 Wady - powrót do sytuacji, kiedy nawet spółki o najniższej kapitalizacji nie są objęte alertami 8. Opóźnienie wejścia z życie kryterium kapitalizacji. istotność Zalety - opóźnienie wejścia w życie tego kryterium, daje ostatnio debiutującym małym spółkom czas na rozwój i przekroczenie wartości granicznej, łatwiejsze do przeprowadzenia niż opcja nr 7 Wady - przedłużamy sytuację, kiedy nawet spółki o najniższej kapitalizacji nie są objęte alertami

4 9. Modyfikacja kryterium kapitalizacji. istotność Zalety - modyfikacja kryterium, tak aby nie krzywdzić ostatnio debiutujących spółek, możliwe modyfikacje to m.in. ograniczenie możliwości zakwalifikowania na listę alertów do sytuacji kiedy wartość spółki istotnie spada lub obniżenie wartości kryterium (i stopniowe podnoszenie do 5 mln euro), tak aby dać ostatnio debiutującym małym spółkom czas na przekroczenie wartości progowej Wady - zwiększenie ryzyka, że nawet spółki o bardzo niskiej kapitalizacji nie będą objęte alertami 10. Pozostawienie Uchwały Zarządu GPW Nr 167/2008 bez zmian istotność Zalety - dodanie dodatkowej informacji inwestorom, w tym o ryzyku niskiej płynności Wady - część dużych spółek o dobrych wynikach perspektywach rozwoju byłaby oznaczana podobnie jak spółki w upadłości i akcje groszowe. 11. Propozycja innego rozwiązania, sugerowanego przez Państwa istotność treść propozycji: 12. Na ile przed zakwalifikowaniem na listę alertów spółka powinna otrzymać ostrzeżenie z GPW? 13. Czy widzą Państwo w przyszłości potrzebę konsultowania regulacji giełdowych dotyczących emitentów przed ich uchwaleniem? 14. Czy są Państwo skłonni uczestniczyć w takich konsultacjach, jeśli one będą miały miejsce?

5 Kwestionariusz w języku angielskim Dear All, Enclosed, you will find our inquiry related to WSE Resolution 167/2008 (related to alert list ) with a kind request for your comments. We would appreciate if you could respond to the address by Wednesday, April 9th. We would appreciate if you could attribute indices from 1 to 11 (1 suggestion most supported by you, 11 suggestion least supported by you). At the end you will find 3 additional questions. COMPANY:. CONTACT:. Is your company a member of SEG? 1. Revoking the whole resolution 2. Revoking the liquidity criterion 3. Postponing entering of the liquidity criterion into force 4. Modification of the resolution, so that the liquidity criterion itself would not be a reason for qualification for alert list 5. Mathematical modification of the liquidity criterion eg. change of the threshold or using measure other than mean

6 6. Time modification of the liquidity criterion eg. extending the period, which would be taken into account to eg. 6 months. 7. Revoking the capitalisation criterion 8. Postponing entering of capitalisation criterion into force. 9. Modification of capitalisation criterion. 10. No amendments to Resolution 167/2008 (i.e. doing nothing option) 11. Other suggested measures to be taken in relation to the Resolution. Actions suggested by you: 12. How long in advance before being qualified to the alert list, you would like to be notified by the WSE? Your answer: 13. In the future - do you see the need for consulting similar solutions before adopting them? Your answer: 14. Are you willing to participate in such consultations in case they are arranged? Your answer:

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA ACT ON CONSUMER RIGHTS. praktyczny przewodnik po ustawie wraz z zestawieniem zmian w formie tabeli

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA ACT ON CONSUMER RIGHTS. praktyczny przewodnik po ustawie wraz z zestawieniem zmian w formie tabeli USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA praktyczny przewodnik po ustawie wraz z zestawieniem zmian w formie tabeli ACT ON CONSUMER RIGHTS a practical guide to the Act, with a list of modifications gathered in a table

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla inwestorów w zakresie odpowiedzialnego inwestowania

Wytyczne dla inwestorów w zakresie odpowiedzialnego inwestowania Wytyczne dla inwestorów w zakresie odpowiedzialnego inwestowania Redakcja: Robert Sroka Guidelines for investors in the scope of responsible investing 2 GRUPA ROBOCZA DS. ODPOWIEDZIALNYCH INWESTYCJI Wydawca:

Bardziej szczegółowo

TARCZYŃSKI S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Trzebnicy, Ujeździec Mały 80 w Polsce wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000225318)

TARCZYŃSKI S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Trzebnicy, Ujeździec Mały 80 w Polsce wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000225318) TARCZYŃSKI S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Trzebnicy, Ujeździec Mały 80 w Polsce wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000225318) DOKUMENT OFERTOWY Niniejszy Dokument Ofertowy jest częścią

Bardziej szczegółowo

Produkty finansowe i edukacja finansowa w Polsce na tle wybranych krajów wysoko rozwiniętych Raport z badań 04/S/0010/08

Produkty finansowe i edukacja finansowa w Polsce na tle wybranych krajów wysoko rozwiniętych Raport z badań 04/S/0010/08 Badania statutowe 2008-2009 Produkty finansowe i edukacja finansowa w Polsce na tle wybranych krajów wysoko rozwiniętych Raport z badań Kierownik badania: Prof. SGH dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska

Bardziej szczegółowo

PHOTON ENERGY N.V. CHAT WITH INVESTORS CZAT INWESTORSKI

PHOTON ENERGY N.V. CHAT WITH INVESTORS CZAT INWESTORSKI PHOTON ENERGY N.V. CHAT WITH INVESTORS CZAT INWESTORSKI Transcript of the chat with the Polish retail investors association SII On 18 February 2015 1/10 Why have you decided to be listed on the Polish

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Annual Report 2010

Raport Roczny Annual Report 2010 Raport Roczny Annual Report 2010 Raport Roczny Annual Report 2010 Spis treści Table of contents Misja Mission 03 Wizja Vision 03 List przewodniczącego Rady Nadzorczej do akcjonariuszy Letter from the Chairman

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA ROK 2013 r. tj. za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Data publikacji: 13.06.2014 r.

RAPORT ZA ROK 2013 r. tj. za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Data publikacji: 13.06.2014 r. RAPORT ZA ROK 2013 r. tj. za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Data publikacji: 13.06.2014 r. Raport został sporządzony zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz

Bardziej szczegółowo

Polityka dywidend w kontekście relacji inwestorskich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie wyniki badań

Polityka dywidend w kontekście relacji inwestorskich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie wyniki badań ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 802 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 65 (2014) s. 139 150 Polityka dywidend w kontekście relacji inwestorskich spółek notowanych na Giełdzie Papierów

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie kapitału Doradztwo biznesowe Inwestycje kapitałowe

Pozyskiwanie kapitału Doradztwo biznesowe Inwestycje kapitałowe 1 Pozyskiwanie kapitału Doradztwo biznesowe Inwestycje kapitałowe 2 Spis treści Wstęp 4 Pozyskanie kapitału w drodze emisji akcji. Czy to takie proste? 7 Co kryje SPO? 11 Emisja obligacji korporacyjnych

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TERMS AND CONDITIONS. Safecap Investments Limited. Safecap Investments Limited UMOWA Z KLIENTEM DETALICZNYM RETAIL CLIENT AGREEMENT

WARUNKI TERMS AND CONDITIONS. Safecap Investments Limited. Safecap Investments Limited UMOWA Z KLIENTEM DETALICZNYM RETAIL CLIENT AGREEMENT TERMS AND CONDITIONS Safecap Investments Limited RETAIL CLIENT AGREEMENT Note: The English version of this agreement is the governing version and shall prevail whenever there is any discrepancy between

Bardziej szczegółowo

Procedura restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banku doświadczenia światowe, rozwiązania dla UE i dla Polski

Procedura restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banku doświadczenia światowe, rozwiązania dla UE i dla Polski Procedura restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banku doświadczenia światowe, rozwiązania dla UE i dla Polski 124/2013 Publikacja jest kontynuacją serii wydawniczej Zeszyty PBR-CASE CASE-Centrum

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ INFORMACYJNA NABYWANIA AKCJI WłASNYCH

ZAWARTOŚĆ INFORMACYJNA NABYWANIA AKCJI WłASNYCH RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY ROK LXV - zeszyt 3-2003 BARBARA BĘDOWSKA-SÓJKA ZAWARTOŚĆ INFORMACYJNA NABYWANIA AKCJI WłASNYCH I. WPROWADZENIE Nabywanie akcji własnych albo odkup akcji własnych

Bardziej szczegółowo

Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych

Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych MINISTERSTWO GOSPODARKI Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych Sierpień 2009 Dokument rekomendowany do stosowania decyzją Komitetu Rady Ministrów z dnia 30 lipca

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2010 Annual Report

Raport Roczny 2010 Annual Report List Prezesa do Udziałowców LETTER TO SHAREHOLDERS Szanowni Państwo, Akcjonariusze i Klienci Pekao Banku Hipotecznego S.A. W imieniu Zarządu Banku przedstawiam Raport Roczny za rok 2010. W roku 2010 Bank

Bardziej szczegółowo

czarno na białym white on black

czarno na białym white on black Raport roczny 2008 Annual report czarno na białym white on black List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy 4 Zwięzła ocena sytuacji Spółki Akcyjnej Amica Wronki S.A. w 2008 roku 6 Skład osobowy Zarządu oraz

Bardziej szczegółowo

Badanie satysfakcji inwestorów z usług Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Raport z badania zrealizowanego przez TNS Polska

Badanie satysfakcji inwestorów z usług Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Raport z badania zrealizowanego przez TNS Polska Badanie satysfakcji inwestorów z usług Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Raport z badania zrealizowanego przez TNS Polska Grudzień 2012 Badanie satysfakcji inwestorów z usług Polskiej

Bardziej szczegółowo

Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. Polski

Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. Polski Polski glosariusz ITIL, wersja 1.0, z dnia 15 grudnia 2011 oparty na angielskim glosariuszu, wersja 1.0, z dnia 29 lipca 2011 Glosariusz ITIL wraz ze skrótami Polski Niniejszy glosariusz można pobierać

Bardziej szczegółowo

Przykładowe sprawozdanie finansowe

Przykładowe sprawozdanie finansowe KPMG W POLSCE Przykładowe sprawozdanie finansowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej kpmg.pl Przykładowe sprawozdanie finansowe a O publikacji Wersja oryginalna anglojęzyczna niniejszego

Bardziej szczegółowo

Tadeusz Dudycz. Działalność inwestycyjna spółek debiutujących na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Tadeusz Dudycz. Działalność inwestycyjna spółek debiutujących na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Tadeusz Dudycz Działalność inwestycyjna spółek debiutujących na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2013 Recenzenci Edward RADOSIŃSKI Henryk

Bardziej szczegółowo

Patent Google o SEO i pozycjonowaniu

Patent Google o SEO i pozycjonowaniu Patent Google o SEO i pozycjonowaniu W naszych artykułach o SEO i pozycjonowaniu zawsze staramy się czerpać z najlepszych źródeł Z jednej strony podążamy za poszlakami poszukując odpowiedzi na domniemany

Bardziej szczegółowo

Memorandum Informacyjne

Memorandum Informacyjne Memorandum Informacyjne sporządzone w związku z ofertą publiczną nie więcej niż 115.657.624 akcji zwykłych bez określonej wartości nominalnej ( Nowe Akcje Zwykłe ) UniCredit Società per Azioni, Rzym, Włochy

Bardziej szczegółowo

Newsletter / 17 luty 2014 r.

Newsletter / 17 luty 2014 r. Newsletter / 17 luty 2014 r. Str.2. Nowe regulacje na GPW dotyczące spółek z akcjami groszowymi Str.5. Str.7. Zmiany w kodeksie pracy praca w niedziele i święta na rzecz zagranicznych przedsiębiorców Już

Bardziej szczegółowo

Czy NewConnect jest dla mnie?

Czy NewConnect jest dla mnie? Czy NewConnect jest dla mnie? Trochę historii Egipt - początki wspólnego finansowania przedsięwzięć gospodarczych Holandia - pierwsze giełdy towarowe XIII w Anglia - XVI kodeks pracy brokera Pierwsza spółka

Bardziej szczegółowo

UNIA RYNKÓW KAPITAŁOWYCH STANOWISKO GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. W SPRAWIE KONCEPCJI UNII RYNKÓW KAPITAŁOWYCH

UNIA RYNKÓW KAPITAŁOWYCH STANOWISKO GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. W SPRAWIE KONCEPCJI UNII RYNKÓW KAPITAŁOWYCH UNIA RYNKÓW KAPITAŁOWYCH STANOWISKO GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. W SPRAWIE KONCEPCJI UNII RYNKÓW KAPITAŁOWYCH SPIS TREŚCI Streszczenie... 1 Założenia Unii Rynków Kapitałowych... 2 Plan

Bardziej szczegółowo

Raport. Roczny. KDPW S.A. 00-498 Warszawa, ul. Książęca 4 tel.: 0 22 537 93 43 fax: 0 22 627 31 11 www.kdpw.pl kdpw@kdpw.pl. Annual.

Raport. Roczny. KDPW S.A. 00-498 Warszawa, ul. Książęca 4 tel.: 0 22 537 93 43 fax: 0 22 627 31 11 www.kdpw.pl kdpw@kdpw.pl. Annual. Raport Roczny KDPW S.A. 00-498 Warszawa, ul. Książęca 4 tel.: 0 22 537 93 43 fax: 0 22 627 31 11 www.kdpw.pl kdpw@kdpw.pl 2008 Annual Report Raport Roczny 2008 Annual Report Co 4 List Prezesa Zarządu An

Bardziej szczegółowo

Informacje na temat stosowania przez BLIRT S.A. zasad ładu korporacyjnego

Informacje na temat stosowania przez BLIRT S.A. zasad ładu korporacyjnego Numer zasady Informacje na temat stosowania przez BLIRT S.A. zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect Stan na dzień 15.05.2011 r. Zasada ładu

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁ DLA FIRM 2010

KAPITAŁ DLA FIRM 2010 Autor Raportu RAPORT KAPITAŁ Rozwój na pełnych żaglach PARTNER GŁÓWNY PATRONI HONOROWI PATRONI MEDIALNI Nasze usługi pasują idealnie Krawczyk i Wspólnicy Spółka Komandytowa Biurowiec Focus al. Armii Ludowej

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOOCOWY z badania ewaluacyjnego pn. Ocena ex ante instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

RAPORT KOOCOWY z badania ewaluacyjnego pn. Ocena ex ante instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego RAPORT KOOCOWY z badania ewaluacyjnego pn. Ocena ex ante instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Kutno, grudzieo 2014 Streszczenie W

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY. EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY. EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

Prognozy dyrektorów finansowych dla Polski - wyniki CFO Survey 2015 H1 Wzrost i stabilność na tle kryzysu greckiego?

Prognozy dyrektorów finansowych dla Polski - wyniki CFO Survey 2015 H1 Wzrost i stabilność na tle kryzysu greckiego? Prognozy dyrektorów finansowych dla Polski - wyniki CFO Survey 2015 H1 Wzrost i stabilność na tle kryzysu greckiego? Krzysztof Pniewski, Partner w Dziale Konsultingu, Deloitte Irena Pichola, Partner w

Bardziej szczegółowo