UCHWAŁA NR 773/LV/2010 RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia 29 września 2010 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR 773/LV/2010 RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia 29 września 2010 r."

Transkrypt

1 Or-0150/00082/ / UCHWAŁA NR 773/LV/2010 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 29 września 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 739/LII/2010 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie przekształcenia oświatowych zakładów budżetowych w jednostki budżetowe Na podstawie: art. 16 ust. 1, 3, 5 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U., Nr 157, poz 1240 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 88 ust. 1 pkt 2, ust. 2 i 3, art. 118 ust. 2 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U., Nr 157, poz. 1241), art. 79 ust. 1 ustawy z 7 kwietnia 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U., Nr 256, poz z późniejszymi zmianami), art. 2 ust. 1 pkt 4, art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 3, art. 26 ust 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r., Nr 152, poz 1223 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno - prawną (Dz. U., Nr 116, poz. 783 z późniejszymi zmianami), na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów oraz Komisję Oświaty, Kultury i Sportu, Rada Miasta uchwala: 1. W Uchwale nr 739/LII/2010 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie przekształcenia oświatowych zakładów budżetowych w jednostki budżetowe wprowadza się następujące zmiany: 1) 4 otrzymuje brzmienie: " 4.1. Z dniem 1 stycznia 2011 r. tworzy się oświatowe jednostki budżetowe o nazwie: 1) Przedszkole nr 1 ul. Tadeusza Kościuszki 12, 2) Przedszkole nr 2 ul. Wodzisławska 51, 3) Przedszkole nr 3 ul. Za Torem 3b, Rybnik 4) Przedszkole nr 4 ul. Karola Miarki 72, Rybnik 5) Przedszkole nr 5 ul. Mariańska 1, 6) Przedszkole nr 6 ul. Nacyńska 6, Rybnik 7) Przedszkole nr 7 ul. Ludwika Solskiego 2, 8) Przedszkole nr 9 ul. Henryka Wieniawskiego 9, 9) Przedszkole nr 10 ul. Św. Józefa 9, 10) Przedszkole nr 11 im. Marii Konopnickiej ul. Bohaterów Westerplatte 10, 11) Przedszkole nr 12 ul. Zebrzydowicka 182, 12) Przedszkole nr 13 im. Marii Kownackiej ul. 1 Maja 29, Rybnik 13) Przedszkole nr 14 im. Janusza Korczaka ul. Śląska 1a, Rybnik 14) Przedszkole nr 15 Osiedle Południe 57b, Rybnik 15) Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. Jana Brzechwy ul. Krzyżowa 12, Id: WTTNZ-AVBYT-STBOS-MOZBU-VTZHG. Podpisany Strona 1

2 16) Przedszkole nr 18 ul. Stanisława Małachowskiego 40, Rybnik 17) Przedszkole nr 19 ul. Żurawia 2, Rybnik 18) Przedszkole nr 20 ul. Czwartaków 1, Rybnik 19) Przedszkole nr 21 ul. Bracka 6, Rybnik 20) Przedszkole nr 22 ul. Gotartowicka 24, Rybnik 21) Przedszkole nr 23 ul. Górnośląska 21, Rybnik 22) Przedszkole nr 25 ul. Weroniki 8, Rybnik 23) Przedszkole nr 26 ul. Stanisława Konarskiego 49, Rybnik 24) Przedszkole nr 31 ul. Grodzka 14, Rybnik 25) Przedszkole nr 32 ul. Gminna 6, Rybnik 26) Przedszkole nr 35 ul. Łączna 9, 27) Przedszkole nr 36 ul. Konrada Winklera 6, 28) Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 37 im. Juliana Tuwima ul. Św. Maksymiliana 24, Rybnik 29) Przedszkole nr 39 Osiedle Południe 20, Rybnik 30) Przedszkole nr 41 ul. Chabrowa 11, Rybnik 31) Przedszkole nr 42 ul. Pawła Stalmacha 8, Rybnik 32) Przedszkole nr 43 ul. Władysława Broniewskiego 26, 33) Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1 ul. Gliwicka 105, Rybnik 34) Zespół Szkolno Przedszkolny nr 2 im. Janusza Korczaka ul. Gustawa Morcinka 14, Rybnik 35) Zespół Szkolno Przedszkolny nr 3 im. Jana Pawła II ul. Bernarda Kuglera 8a, Rybnik 36) Zespół Szkolno Przedszkolny nr 4 ul. Komisji Edukacji Narodowej 29, Rybnik 37) Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka ul. Bolesława Chrobrego 29, 38) Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Wodzisławska 46, Rybnik 39) Szkoła Podstawowa nr 3 im. Św. Stanisława Kostki ul. Wolna 17, Rybnik 40) Szkoła Podstawowa nr 5 im. Mikołaja Kopernika ul. dr Mariana Różańskiego 14 a, Rybnik 41) Szkoła Podstawowa nr 6 ul. Wodzisławska 123, Rybnik 42) Szkoła Podstawowa nr 11 im. Maksymiliana Basisty ul. Władysława Hibnera 25, Rybnik 43) Szkoła Podstawowa nr 12 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego ul. Maksymiliana Buhla 3, Rybnik 44) Szkoła Podstawowa nr 13 im. Bohaterskich Harcerzy Rybnika Chwałowic ul. 1 Maja 51, Rybnik 45) Szkoła Podstawowa nr 15 im. Ks. Prałata Konrada Szwedy ul. Św. Maksymiliana 26, Rybnik 46) Szkoła Podstawowa nr 16 ul. Stanisława Małachowskiego 44, Rybnik 47) Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Brzechwy ul. Józefa Lompy 6, Rybnik 48) Szkoła Podstawowa nr 19 ul. Włościańska 39 d, Rybnik 49) Szkoła Podstawowa nr 20 im. Harcerzy Buchalików ul. Ziołowa 3, Rybnik 50) Szkoła Podstawowa nr 21 im. Karola Miarki ul. Niedobczycka 191, Rybnik 51) Szkoła Podstawowa nr 22 im. Juliusza Słowackiego ul. Boczna 17, Rybnik 52) Szkoła Podstawowa nr 24 im. Leona Kruczkowskiego ul. Leopolda Staffa 42a, Rybnik 53) Szkoła Podstawowa nr 27 im. Jarosława Dąbrowskiego ul. Gzelska 7, Rybnik Id: WTTNZ-AVBYT-STBOS-MOZBU-VTZHG. Podpisany Strona 2

3 54) Szkoła Podstawowa nr 28 im. Alojzego Szewczyka ul. Alojzego Szewczyka 6, Rybnik 55) Szkoła Podstawowa nr 32 im. Alfreda Szklarskiego ul. Łączna 14, 56) Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 34 ul. Władysława Stanisława Reymonta 69, Rybnik 57) Szkoła Podstawowa nr 35 im. Ks. Franciszka Blachnickiego ul. Śląska 14, Rybnik 58) Gimnazjum nr 1 im. Adama Mickiewicza ul. Cmentarna 1, 59) Gimnazjum nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej Polski ul. Grunwaldzka 18, Rybnik 60) Gimnazjum nr 3 im. Józefa Pukowca ul. Śląska 18a, Rybnik 61) Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego ul. Rybacka 55, Rybnik 62) Gimnazjum nr 5 im. Władysława Webera ul. Żurawia 7, Rybnik 63) Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 im. Czesława Miłosza ul. Sztolniowa 29b, Rybnik 64) Gimnazjum nr 10 im. Jana Pawła II ul. Karola Miarki 64, Rybnik 65) Gimnazjum nr 11 ul. Górnośląska 108, Rybnik 66) Gimnazjum nr 12 ul. Sportowa 52, Rybnik 67) Gimnazjum nr 13 im. Jana III Sobieskiego ul. Kręta 20, Rybnik 68) IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika ul. 1 Maja 93, Rybnik 69) Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich ul. Tadeusza Kościuszki 41, 70) Zespół Szkół nr 2 ul. Mikołowska 25, 71) Zespół Szkół nr 3 ul. Orzepowicka 15a, 72) Zespół Szkół nr 4 im. Marii Curie Skłodowskiej ul. Stanisława Małachowskiego 145, Rybnik 73) Zespół Szkół nr 5 im. Józefa Rymera ul. Józefa Rymera 24a, Rybnik 74) Zespół Szkół Technicznych ul. Tadeusza Kościuszki 5, 75) Zespół Szkół Mechaniczno Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki ul. Tadeusza Kościuszki 23, 76) Zespół Szkół Budowlanych ul. Świerklańska 42, 77) Zespół Szkół Ekonomiczno Usługowych ul. Św. Józefa 30, 78) Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego ul. Św. Józefa 30, 79) Zespół Szkół Specjalnych ul. Raciborska 260, Rybnik 80) Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy ul. Piasta 35, 81) Specjalny Zespół Szkolno Przedszkolny ul. Władysława Hibnera 41, 82) Młodzieżowy Dom Kultury ul. Władysława Broniewskiego 23, 83) Ognisko Pracy Pozaszkolnej - Zespół Przygoda" ul. Szkolna, 84) Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna ul. Tadeusza Kościuszki 55,. 2. Z dniem 1 stycznia 2011 r. środki pieniężne inne niż wymienione w 3, należności i zobowiązania oraz mienie znajdujące się na stanie ewidencyjnym na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych zakładu budżetowego o którym mowa w: 1) 1 pkt 1 - przejmuje jednostka budżetowa o nazwie Przedszkole nr 1 ul. Tadeusza Kościuszki 12, 2) 1 pkt 2 - przejmuje jednostka budżetowa o nazwie Przedszkole nr 2 ul. Wodzisławska 51, 3) 1 pkt 3 - przejmuje jednostka budżetowa o nazwie Przedszkole nr 3 ul. Za Torem 3b, Rybnik 4) 1 pkt 4 - przejmuje jednostka budżetowa o nazwie Przedszkole nr 4 ul. Karola Miarki 72, Rybnik 5) 1 pkt 5 - przejmuje jednostka budżetowa o nazwie Przedszkole nr 5 ul. Mariańska 1, Id: WTTNZ-AVBYT-STBOS-MOZBU-VTZHG. Podpisany Strona 3

4 6) 1 pkt 6 - przejmuje jednostka budżetowa o nazwie Przedszkole nr 6 ul. Nacyńska 6, Rybnik 7) 1 pkt 7 - przejmuje jednostka budżetowa o nazwie Przedszkole nr 7 ul. Ludwika Solskiego 2, 8 ) 1 pkt 8 - przejmuje jednostka budżetowa o nazwie Przedszkole nr 9 ul. Henryka Wieniawskiego 9, 9) 1 pkt 9 - przejmuje jednostka budżetowa o nazwie Przedszkole nr 10 ul. Św. Józefa 9, 10) 1 pkt 10 - przejmuje jednostka budżetowa o nazwie Przedszkole nr 11 im. Marii Konopnickiej ul. Bohaterów Westerplatte 10, 11) 1 pkt 11 - przejmuje jednostka budżetowa o nazwie Przedszkole nr 12 ul. Zebrzydowicka 182, 12) 1 pkt 12 - przejmuje jednostka budżetowa o nazwie Przedszkole nr 13 im. Marii Kownackiej ul. 1 Maja 29, Rybnik 13) 1 pkt 13 - przejmuje jednostka budżetowa o nazwie Przedszkole nr 14 im. Janusza Korczaka ul. Śląska 1a, Rybnik 14) 1 pkt 14 - przejmuje jednostka budżetowa o nazwie Przedszkole nr 15 Osiedle Południe 57b, Rybnik 15) 1 pkt 15 - przejmuje jednostka budżetowa o nazwie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. Jana Brzechwy ul. Krzyżowa 12, 16) 1 pkt 16 - przejmuje jednostka budżetowa o nazwie Przedszkole nr 18 ul. Stanisława Małachowskiego 40, Rybnik 17) 1 pkt 17 - przejmuje jednostka budżetowa o nazwie Przedszkole nr 19 ul. Żurawia 2, Rybnik 18) 1 pkt 18 - przejmuje jednostka budżetowa o nazwie Przedszkole nr 20 ul. Czwartaków 1, Rybnik 19) 1 pkt 19 - przejmuje jednostka budżetowa o nazwie Przedszkole nr 21 ul. Bracka 6, Rybnik 20) 1 pkt 20 - przejmuje jednostka budżetowa o nazwie Przedszkole nr 22 ul. Gotartowicka 24, Rybnik 21) 1 pkt 21 - przejmuje jednostka budżetowa o nazwie Przedszkole nr 23 ul. Górnośląska 21, Rybnik 22) 1 pkt 22 - przejmuje jednostka budżetowa o nazwie Przedszkole nr 25 ul. Weroniki 8, Rybnik 23) 1 pkt 23 - przejmuje jednostka budżetowa o nazwie Przedszkole nr 26 ul. Stanisława Konarskiego 49, Rybnik 24) 1 pkt 24 - przejmuje jednostka budżetowa o nazwie Przedszkole nr 31 ul. Grodzka 14, Rybnik 25) 1 pkt 25 - przejmuje jednostka budżetowa o nazwie Przedszkole nr 32 ul. Gminna 6, Rybnik 26) 1 pkt 26 - przejmuje jednostka budżetowa o nazwie Przedszkole nr 35 ul. Łączna 9, 27) 1 pkt 27 - przejmuje jednostka budżetowa o nazwie Przedszkole nr 36 ul. Konrada Winklera 6, 28) 1 pkt 28 - przejmuje jednostka budżetowa o nazwie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 37 im. Juliana Tuwima ul. Św. Maksymiliana 24, Rybnik 29) 1 pkt 29 - przejmuje jednostka budżetowa o nazwie Przedszkole nr 39 Osiedle Południe 20, Rybnik 30) 1 pkt 30 - przejmuje jednostka budżetowa o nazwie Przedszkole nr 41 ul. Chabrowa 11, Rybnik 31) 1 pkt 31 - przejmuje jednostka budżetowa o nazwie Przedszkole nr 42 ul. Pawła Stalmacha 8, Rybnik 32) 1 pkt 32 - przejmuje jednostka budżetowa o nazwie Przedszkole nr 43 ul. Władysława Broniewskiego 26, Id: WTTNZ-AVBYT-STBOS-MOZBU-VTZHG. Podpisany Strona 4

5 33) 1 pkt 33 - przejmuje jednostka budżetowa o nazwie Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1 ul. Gliwicka 105, Rybnik 34) 1 pkt 34 - przejmuje jednostka budżetowa o nazwie Zespół Szkolno Przedszkolny nr 2 im. Janusza Korczaka ul. Gustawa Morcinka 14, Rybnik 35) 1 pkt 35 - przejmuje jednostka budżetowa o nazwie Zespół Szkolno Przedszkolny nr 3 im. Jana Pawła II ul. Bernarda Kuglera 8a, Rybnik 36) 1 pkt 36 - przejmuje jednostka budżetowa o nazwie Zespół Szkolno Przedszkolny nr 4 ul. Komisji Edukacji Narodowej 29, Rybnik 37) 1 pkt 37 - przejmuje jednostka budżetowa o nazwie Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka ul. Bolesława Chrobrego 29, 38) 1 pkt 38 - przejmuje jednostka budżetowa o nazwie Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Wodzisławska 46, Rybnik 39) 1 pkt 39 - przejmuje jednostka budżetowa o nazwie Szkoła Podstawowa nr 3 im. Św. Stanisława Kostki ul. Wolna 17, Rybnik 40) 1 pkt 40 - przejmuje jednostka budżetowa o nazwieszkoła Podstawowa nr 5 im. Mikołaja Kopernika ul. dr Mariana Różańskiego 14 a, Rybnik 41) 1 pkt 41 - przejmuje jednostka budżetowa o nazwie Szkoła Podstawowa nr 6 ul. Wodzisławska 123, Rybnik 42) 1 pkt 42 - przejmuje jednostka budżetowa o nazwie Szkoła Podstawowa nr 11 im. Maksymiliana Basisty ul. Władysława Hibnera 25, Rybnik 43) 1 pkt 43 - przejmuje jednostka budżetowa o nazwie Szkoła Podstawowa nr 12 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego ul. Maksymiliana Buhla 3, Rybnik 44) 1 pkt 44 - przejmuje jednostka budżetowa o nazwie Szkoła Podstawowa nr 13 im. Bohaterskich Harcerzy Rybnika Chwałowic ul. 1 Maja 51, Rybnik 45) 1 pkt 45 - przejmuje jednostka budżetowa o nazwie Szkoła Podstawowa nr 15 im. Ks. Prałata Konrada Szwedy ul. Św. Maksymiliana 26, Rybnik 46) 1 pkt 46 - przejmuje jednostka budżetowa o nazwie Szkoła Podstawowa nr 16 ul. Stanisława Małachowskiego 44, Rybnik 47) 1 pkt 47 - przejmuje jednostka budżetowa o nazwie Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Brzechwy ul. Józefa Lompy 6, Rybnik 48) 1 pkt 48 - przejmuje jednostka budżetowa o nazwie Szkoła Podstawowa nr 19 ul. Włościańska 39 d, Rybnik 49) 1 pkt 49 - przejmuje jednostka budżetowa o nazwie Szkoła Podstawowa nr 20 im. Harcerzy Buchalików ul. Ziołowa 3, Rybnik 50) 1 pkt 50 - przejmuje jednostka budżetowa o nazwie Szkoła Podstawowa nr 21 im. Karola Miarki ul. Niedobczycka 191, Rybnik 51) 1 pkt 51 - przejmuje jednostka budżetowa o nazwie Szkoła Podstawowa nr 22 im. Juliusza Słowackiego ul. Boczna 17, Rybnik 52) 1 pkt 52 - przejmuje jednostka budżetowa o nazwie Szkoła Podstawowa nr 24 im. Leona Kruczkowskiego ul. Leopolda Staffa 42a, Rybnik 53) 1 pkt 53 - przejmuje jednostka budżetowa o nazwie Szkoła Podstawowa nr 27 im. Jarosława Dąbrowskiego ul. Gzelska 7, Rybnik 54) 1 pkt 54 - przejmuje jednostka budżetowa o nazwie Szkoła Podstawowa nr 28 im. Alojzego Szewczyka ul. Alojzego Szewczyka 6, Rybnik 55) 1 pkt 55 - przejmuje jednostka budżetowa o nazwie Szkoła Podstawowa nr 32 im. Alfreda Szklarskiego ul. Łączna 14, Id: WTTNZ-AVBYT-STBOS-MOZBU-VTZHG. Podpisany Strona 5

6 56) 1 pkt 56 - przejmuje jednostka budżetowa o nazwie Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 34 ul. Władysława Stanisława Reymonta 69, 57) 1 pkt 57 - przejmuje jednostka budżetowa o nazwie Szkoła Podstawowa nr 35 im. Ks. Franciszka Blachnickiego ul. Śląska 14, Rybnik 58) 1 pkt 58 - przejmuje jednostka budżetowa o nazwie Gimnazjum nr 1 im. Adama Mickiewicza ul. Cmentarna 1, 59) 1 pkt 59 - przejmuje jednostka budżetowa o nazwie Gimnazjum nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej Polski ul. Grunwaldzka 18, Rybnik 60) 1 pkt 60 - przejmuje jednostka budżetowa o nazwie Gimnazjum nr 3 im. Józefa Pukowca ul. Śląska 18a, Rybnik 61) 1 pkt 61 - przejmuje jednostka budżetowa o nazwie Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego ul. Rybacka 55, Rybnik 62) 1 pkt 62 - przejmuje jednostka budżetowa o nazwie Gimnazjum nr 5 im. Władysława Webera ul. Żurawia 7, Rybnik 63) 1 pkt 63 - przejmuje jednostka budżetowa o nazwie Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 im. Czesława Miłosza ul. Sztolniowa 29b, Rybnik 64) 1 pkt 64 - przejmuje jednostka budżetowa o nazwie Gimnazjum nr 10 im. Jana Pawła II ul. Karola Miarki 64, Rybnik 65) 1 pkt 65 - przejmuje jednostka budżetowa o nazwie Gimnazjum nr 11 ul. Górnośląska 108, Rybnik 66) 1 pkt 66 - przejmuje jednostka budżetowa o nazwie Gimnazjum nr 12 ul. Sportowa 52, Rybnik 67) 1 pkt 67 - przejmuje jednostka budżetowa o nazwie Gimnazjum nr 13 im. Jana III Sobieskiego ul. Kręta 20, Rybnik 68) 1 pkt 68 - przejmuje jednostka budżetowa o nazwie IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika ul. 1 Maja 93, Rybnik 69) 1 pkt 69 - przejmuje jednostka budżetowa o nazwie Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich ul. Tadeusza Kościuszki 41, 70) 1 pkt 70 - przejmuje jednostka budżetowa o nazwie Zespół Szkół nr 2 ul. Mikołowska 25, 71) 1 pkt 71 - przejmuje jednostka budżetowa o nazwie Zespół Szkół nr 3 ul. Orzepowicka 15a, 72) 1 pkt 72 - przejmuje jednostka budżetowa o nazwie Zespół Szkół nr 4 im. Marii Curie Skłodowskiej ul. Stanisława Małachowskiego 145, Rybnik 73) 1 pkt 73 - przejmuje jednostka budżetowa o nazwie Zespół Szkół nr 5 im. Józefa Rymera ul. Józefa Rymera 24a, Rybnik 74) 1 pkt 74 - przejmuje jednostka budżetowa o nazwie Zespół Szkół Technicznych ul. Tadeusza Kościuszki 5, 75) 1 pkt 75 - przejmuje jednostka budżetowa o nazwie Zespół Szkół Mechaniczno Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki ul. Tadeusza Kościuszki 23, 76) 1 pkt 76 - przejmuje jednostka budżetowa o nazwie Zespół Szkół Budowlanych ul. Świerklańska 42, 77) 1 pkt 77 - przejmuje jednostka budżetowa o nazwie Zespół Szkół Ekonomiczno Usługowych ul. Św. Józefa 30, Id: WTTNZ-AVBYT-STBOS-MOZBU-VTZHG. Podpisany Strona 6

7 78) 1 pkt 78 - przejmuje jednostka budżetowa o nazwie Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego ul. Św. Józefa 30, 79) 1 pkt 79 - przejmuje jednostka budżetowa o nazwie Zespół Szkół Specjalnych ul. Raciborska 260, Rybnik 80) 1 pkt 80 - przejmuje jednostka budżetowa o nazwie Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy ul. Piasta 35, 81) 1 pkt 81 - przejmuje jednostka budżetowa o nazwie Specjalny Zespół Szkolno Przedszkolny ul. Władysława Hibnera 41, 82) 1 pkt 82 - przejmuje jednostka budżetowa o nazwie Młodzieżowy Dom Kultury ul. Władysława Broniewskiego 23, 83) 1 pkt 83 - przejmuje jednostka budżetowa o nazwie Ognisko Pracy Pozaszkolnej - Zespół Przygoda" ul. Szkolna, 84) 1 pkt 84 - przejmuje jednostka budżetowa o nazwie Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna ul. Tadeusza Kościuszki 55,. 3.Przejęcie mienia następuje na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych. " 2)skreśla się Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miasta Stanisław Jaszczuk Id: WTTNZ-AVBYT-STBOS-MOZBU-VTZHG. Podpisany Strona 7

Lp. Miejskie Przedszkole nr 15 z Oddziałami Integracyjnymi

Lp. Miejskie Przedszkole nr 15 z Oddziałami Integracyjnymi Lp. Nazwa placówki Pracownie komputerowe Multimedialne centra informacji Biblioteka 1 Miejskie Przedszkole nr 5 2 Miejskie Przedszkole nr 6 3 Miejskie Przedszkole nr 14 4 Miejskie Przedszkole nr 15 z Oddziałami

Bardziej szczegółowo

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzepicach

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzepicach Partner Powiat Kłobucki Gmina Krzepice Miasto Gliwice Miasto Zabrze Nazwa jednostki organizacyjnej Powiatowy Zarząd Dróg Miejsko Gminny w Krzepicach Zarząd Dróg Miejskich Centrum Ratownictwa Zakład Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2125/2012

Zarządzenie Nr 2125/2012 Zarządzenie Nr 2125/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 września 2012 roku zmieniające zarządzenie w sprawie określenia limitu zatrudnienia pracowników w żłobkach, przedszkolach, szkołach, placówkach

Bardziej szczegółowo

ŚREDNIE WYNIKI ZE SPRAWDZIANU 2013 WEDŁUG SZKÓŁ ( arkusz standardowy S-1-132, stan na dzień 17 czerwca 2013 r. )

ŚREDNIE WYNIKI ZE SPRAWDZIANU 2013 WEDŁUG SZKÓŁ ( arkusz standardowy S-1-132, stan na dzień 17 czerwca 2013 r. ) ( arkusz standardowy S--32, stan na dzień czerwca 203 r. ) wynik w pkt według umiejętności Województwo: DOLNOŚLĄSKIE MIASTO WROCŁAW MIASTO WROCŁAW 23 23,,3,, 2, 3, 2,2,, 2,, 2,2,0,, 2,, SZKOŁY STOWARZYSZENIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXVI/932/10 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU. z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Bytomia.

UCHWAŁA NR LXVI/932/10 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU. z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Bytomia. UCHWAŁA NR LXVI/932/10 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Bytomia. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 ust. 2, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust. 1

Bardziej szczegółowo

ŚREDNIE WYNIKI SZKÓŁ ZE SPRAWDZIANU 2015 ( arkusz standardowy, termin główny i dodatkowy, stan na dzień 17 czerwca 2015 r. )

ŚREDNIE WYNIKI SZKÓŁ ZE SPRAWDZIANU 2015 ( arkusz standardowy, termin główny i dodatkowy, stan na dzień 17 czerwca 2015 r. ) Województwo: DOLNOŚLĄSKIE 22497 18305 41 63 66,0 72,7 59,0 78,1 70,8 66,9 3971 74,5 78,7 70,0 3740 85,7 187 86,3 44 67,5 3971 3740 187 44 74,5 78,7 70,0 85,7 86,3 67,5 SZKOŁY STOWARZYSZENIA EDUKACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 23 września 2013 r. Poz. 5773 UCHWAŁA NR XLIII/628/13 RADY MIASTA ZABRZE z dnia 16 września 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/321/12 Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

13 13 Szkoła Podstawowa nr 27 im. Marii Montessori Szkoła Podstawowa nr

13 13 Szkoła Podstawowa nr 27 im. Marii Montessori Szkoła Podstawowa nr 0/0 Załącznik nr Załącznik nr Lp. Szkoła Jednostki organizacyjne szkoły/zespołu Liczba oddziałów Liczba oddziałów łącznie liczba wicedyrektorów wymiar godz realizowanych przez dyr. w ramach tygodniowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/810/13 RADY MIASTA MYSŁOWICE. z dnia 27 czerwca 2013 r. statutu Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Mysłowicach.

UCHWAŁA NR XLIII/810/13 RADY MIASTA MYSŁOWICE. z dnia 27 czerwca 2013 r. statutu Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Mysłowicach. UCHWAŁA NR XLIII/810/13 RADY MIASTA MYSŁOWICE z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie Statutu Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Mysłowicach Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40

Bardziej szczegółowo

Programu rozwoju piłki ręcznej Ośrodki Szkolenia w Piłce Ręcznej (OSPR)

Programu rozwoju piłki ręcznej Ośrodki Szkolenia w Piłce Ręcznej (OSPR) Programu rozwoju piłki ręcznej Ośrodki Szkolenia w Piłce Ręcznej (OR) Wyniki prac Komisji Oceniającej wnioski szkół o przystąpienie do Programu z dnia 05.08.2015 r. WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE - DZIEWCZYNY

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa szkoły/placówki Formy doskonalenia Kwota 1. Miejskie Przedszkole Nr 1 Im. H. Ch. Andersena

Lp. Nazwa szkoły/placówki Formy doskonalenia Kwota 1. Miejskie Przedszkole Nr 1 Im. H. Ch. Andersena PLAN DOFINANSOWANIA FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO KATOWICE NA ROK 2013 1. Ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 463/2004. Rady Miejskiej w Radomiu. z dnia 5.07.2004 r. w sprawie : ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów,

Uchwała Nr 463/2004. Rady Miejskiej w Radomiu. z dnia 5.07.2004 r. w sprawie : ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 13.07.2004 Uchwała nr 463 Druk Nr 460 Uchwała Nr 463/2004 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 5.07.2004 r.. w sprawie : ustalenia planu sieci publicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/796/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 27 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXV/796/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 27 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXV/796/13 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto

Bardziej szczegółowo

WYKAZ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO ŁOMŻA

WYKAZ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO ŁOMŻA WYKAZ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO ŁOMŻA Nazwa szkoły/placówki Adres adres e-mail nr kier. 86 PRZEDSZKOLA PUBLICZNE Przedszkole Publiczne Nr 1 w Łomży Przedszkole Publiczne Nr 2 w Łomży

Bardziej szczegółowo

SIEDZIBA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

SIEDZIBA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 1 Maja - od nr 1 do 79 nieparzyste i od nr 2 do 84 parzyste Szkoła Podstawowa nr 13 im. Bohatererskich Harcerzy Rybnika-Chwałowic, ul. 1 Maja 51 40 1 Maja - od nr 81 do końca nieparzyste i od nr 86 do

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU. z dnia... 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Bytomia

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU. z dnia... 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Bytomia UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU z dnia... 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Bytomia Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 ust. 2, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych, na rzecz których Urząd Miasta Zielona Góra przeprowadza i udziela zamówienia publicznego na usługi bankowe

Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych, na rzecz których Urząd Miasta Zielona Góra przeprowadza i udziela zamówienia publicznego na usługi bankowe Załącznik do zarządzenia nr 11.2015.K Prezydenta Miasta Zielona z dnia 19 maja 2015 r. Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych, na rzecz których Urząd Miasta Zielona przeprowadza i udziela zamówienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia... 2015 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej - Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia... 2015 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej - Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha Projekt z dnia 17 listopada 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia... 2015 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej - Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 120/28/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 1 października 2012 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Tychy

ZARZĄDZENIE NR 120/28/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 1 października 2012 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Tychy ZARZĄDZENIE NR 120/28/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 1 października 2012 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Tychy Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO ORAZ SPÓLEK I PODMIOTÓW Z UDZIAŁEM MIASTA. Jednostki budżetowe: l.p. nazwa adres telefon

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO ORAZ SPÓLEK I PODMIOTÓW Z UDZIAŁEM MIASTA. Jednostki budżetowe: l.p. nazwa adres telefon WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO ORAZ SPÓLEK I PODMIOTÓW Z UDZIAŁEM MIASTA Jednostki budżetowe:. -9-00.. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Anieli Krzywoń - Zielona Góra Centrum

Bardziej szczegółowo

GMINA PORĄBKA. www.porabka.pl

GMINA PORĄBKA. www.porabka.pl GMINA PORĄBKA www.porabka.pl Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Czańcu ul. Kard. K. Wojtyły 32 43-354 Czaniec woj. śląskie tel: (033)8109104 e-mail: spczaniec@poczta.onet.pl www.czaniec-szkola.pl

Bardziej szczegółowo

Wystawa Za chleb i wolność (46) *********************************************

Wystawa Za chleb i wolność (46) ********************************************* Wystawa Za chleb i wolność (46) 46. I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie Aleja Kościuszki 8 od 16 czerwca do 28 czerwca 2014 roku 45. Centrum Kształcenia Praktycznego w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO I MATEMATYKI W ROKU 2012

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO I MATEMATYKI W ROKU 2012 WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO I MATEMATYKI W ROKU 2012 MATURA 2012 CZĘŚĆ PISEMNA POZIOM PODSTAWOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W BRZEGU TECHNIKUM NR 1 142

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/593/14 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH. z dnia 23 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLV/593/14 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH. z dnia 23 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR XLV/593/14 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/333/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 12 grudnia 2012 roku z późniejszą

Bardziej szczegółowo

- Budynek usługowo-handlowy 08-11.07.2008. - Budynek handlowo-biurowy 08-10.07.2008. - Budynek handlowy 15-16.07.2008

- Budynek usługowo-handlowy 08-11.07.2008. - Budynek handlowo-biurowy 08-10.07.2008. - Budynek handlowy 15-16.07.2008 1. CLARE Sp. z o.o. 2. Osoby fizyczne 3. Antonika Holding S.A. - Budynek usługowo-handlowy 08-11.07.2008 - Budynek handlowo-biurowy 08-10.07.2008 - Budynek handlowy 15-16.07.2008 4. Osoby fizyczne - Budynek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 22/2011 ZARZĄDU POWIATU RAWSKIEGO. z dnia 15 marca 2011 r.

UCHWAŁA NR 22/2011 ZARZĄDU POWIATU RAWSKIEGO. z dnia 15 marca 2011 r. UCHWAŁA NR 22/2011 ZARZĄDU POWIATU RAWSKIEGO w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz specjalności i form kształcenia,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 129/2012 ZARZĄDU POWIATU RAWSKIEGO. z dnia 16 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR 129/2012 ZARZĄDU POWIATU RAWSKIEGO. z dnia 16 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR 129/2012 ZARZĄDU POWIATU RAWSKIEGO z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz

Bardziej szczegółowo

Przechowywanie gotówki Zabezpieczenie gotówki i pomieszczeń kasowych. z powiadomieniem. interwencyjnych. kaseta, stalowa, kasa fiskalna

Przechowywanie gotówki Zabezpieczenie gotówki i pomieszczeń kasowych. z powiadomieniem. interwencyjnych. kaseta, stalowa, kasa fiskalna jest 1 2 Gimnazjum nr 1 im. Jana III Sobieskiego Gimnazjum nr 2 im. Pokolenia Kolumbów w Częstochowie brak 6.00-22.00 brak brak brak brak brak nie brak 3 Gimnazjum nr 3 4 Gimnazjum nr 5 im. Mikołaja Reja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 241/2013 ZARZĄDU POWIATU RAWSKIEGO. z dnia 19 lutego 2013 r.

UCHWAŁA NR 241/2013 ZARZĄDU POWIATU RAWSKIEGO. z dnia 19 lutego 2013 r. UCHWAŁA NR 241/2013 ZARZĄDU POWIATU RAWSKIEGO z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. Wrocław, dnia 19 czerwca 2012 r. Poz. 2176 UCHWAŁA NR 241.XXV.2012 RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. Wrocław, dnia 19 czerwca 2012 r. Poz. 2176 UCHWAŁA NR 241.XXV.2012 RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 19 czerwca 2012 r. Poz. 2176 UCHWAŁA NR 241.XXV.2012 RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia

Bardziej szczegółowo

Certyfikat Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty Szkoła Promująca Zdrowie

Certyfikat Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty Szkoła Promująca Zdrowie Certyfikat Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty Szkoła Promująca Zdrowie Certyfikat Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty Szkoła Promująca Zdrowie, Centrum Użyteczności Publicznej Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

z dnia 27 października 2015 r. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na rok 2015

z dnia 27 października 2015 r. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na rok 2015 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIII/148/15 Rady Miasta Białystok z dnia 2 października 2015 r. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na rok 2015

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 8 września 2014 r. Poz. 3711 UCHWAŁA NR LXXXIX/1156/14 RADY MIEJSKIEJ W BOGATYNI. z dnia 27 sierpnia 2014 r.

Wrocław, dnia 8 września 2014 r. Poz. 3711 UCHWAŁA NR LXXXIX/1156/14 RADY MIEJSKIEJ W BOGATYNI. z dnia 27 sierpnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 8 września 2014 r. Poz. 3711 UCHWAŁA NR LXXXIX/1156/14 RADY MIEJSKIEJ W BOGATYNI w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych, gimnazjów, zespołów

Bardziej szczegółowo

lp. Nazwa szkoły Miejscowość Gmina Województwo

lp. Nazwa szkoły Miejscowość Gmina Województwo lp. Nazwa szkoły Miejscowość Gmina Województwo 1 Gimnazjum im. Jana Pawła II Bestwina Bestwina śląskie 2 Gimnazjum nr 1 im. J. Dormana Będzin Będzin śląskie 3 Gimnazjum nr 3 im. H. Sienkiewicza Będzin

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 802/LV/10 RADY MIASTA PŁOCKA. z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian w Statucie Miasta Płocka.

UCHWAŁA Nr 802/LV/10 RADY MIASTA PŁOCKA. z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian w Statucie Miasta Płocka. UCHWAŁA Nr 802/LV/10 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian w Statucie Miasta Płocka. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU. z dnia... 2015 r. UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU z dnia... 2015 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych mających swoją siedzibę na terenie Miasta Bytomia Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 528/XXXVI/2013 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie założenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 14 w Rybniku

UCHWAŁA NR 528/XXXVI/2013 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie założenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 14 w Rybniku Or.0007.105.2013 2013/046339 Na podstawie: UCHWAŁA NR 528/XXXVI/2013 RADY MIASTA RYBNIKA w sprawie założenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 14 w Rybniku - art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. OBWÓD GŁOSOWANIA NR 2 Siedziba obwodowej komisji wyborczej: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Trzciance, ul. Chopina 36 L.p.

Arkusz1. OBWÓD GŁOSOWANIA NR 2 Siedziba obwodowej komisji wyborczej: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Trzciance, ul. Chopina 36 L.p. OBWÓD GŁOSOWANIA NR 1 Nadleśnictwo Trzcianka, ul. Ogrodowa 2 1 ALUMINIOWA 2 AZALIOWA 3 FIOŁKOWA 4 GRUNWALDZKA 5 JAGODOWA 6 KROKUSOWA 7 KWIATOWA DROGA 8 ŁOMNICKA 9 MALINOWA 10 OGRODOWA 11 OSIEDLE LEŚNE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 246/2010 ZARZĄDU POWIATU RAWSKIEGO. z dnia 15 kwietnia 2010 r.

UCHWAŁA NR 246/2010 ZARZĄDU POWIATU RAWSKIEGO. z dnia 15 kwietnia 2010 r. UCHWAŁA NR 246/2010 ZARZĄDU POWIATU RAWSKIEGO w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz specjalności i form kształcenia,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr ORo Prezydenta Miasta Piekary Śląskie. z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2014 rok

Zarządzenie nr ORo Prezydenta Miasta Piekary Śląskie. z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2014 rok Zarządzenie nr ORo.0050.583.2014 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2014 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Lp. przedszkole adres telefon gmina / powiat. ul. św. Marcina 740 34-381 Radziechowy

Lp. przedszkole adres telefon gmina / powiat. ul. św. Marcina 740 34-381 Radziechowy Komunikat Zgodnie z regulaminem Wojewódzkiego Konkursu Edukacja regionalna w szkole Proszę Was, pozostańcie wierni temu dziedzictwu... - Jan Paweł II, podaję listę szkół i przeszkoli zakwalifikowanych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 261/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Radomia.

UCHWAŁA NR 261/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Radomia. UCHWAŁA NR 261/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Radomia. Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 482/2009 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Radomia.

UCHWAŁA Nr 482/2009 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Radomia. UCHWAŁA Nr 482/2009 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Radomia. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

w sprawie uzgodnienia warunków korzystania ze stołówek i opłat za posiłki

w sprawie uzgodnienia warunków korzystania ze stołówek i opłat za posiłki Zarządzenie Nr 4822/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie uzgodnienia warunków korzystania ze stołówek i opłat za posiłki Na podstawie art. 67a ust. 3 i art. 14 ust. 6 w związku

Bardziej szczegółowo

ŚREDNIE WYNIKI SZKÓŁ ZE SPRAWDZIANU 2014 (arkusz standardowy, termin główny i dodatkowy, stan na dzień 24 września 2014 r.)

ŚREDNIE WYNIKI SZKÓŁ ZE SPRAWDZIANU 2014 (arkusz standardowy, termin główny i dodatkowy, stan na dzień 24 września 2014 r.) ŚREDNIE WYNIKI SZKÓŁ ZE SPRAWDZIANU 01 (arkusz standardowy, termin główny i dodatkowy, stan na dzień września 01 r.) wynik w pkt według umiejętności GMINA GŁUCHOŁAZY 799, 7,7,,,7,9 1088 7,7,,,,8 18, 7,,7,,7,9

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 172/2009 Zarządu Powiatu Rawskiego z dnia 27 kwietnia 2009 roku

Uchwała Nr 172/2009 Zarządu Powiatu Rawskiego z dnia 27 kwietnia 2009 roku Uchwała Nr 172/2009 Zarządu Powiatu Rawskiego z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat

Bardziej szczegółowo

1 CKU 5 725,80 edukacja Centrum Kształcenia Ustawicznego im. T. Kościuszki w Radomiu Kościuszki 7

1 CKU 5 725,80 edukacja Centrum Kształcenia Ustawicznego im. T. Kościuszki w Radomiu Kościuszki 7 Lista nr 1 - miejskich budynków użyteczności publicznej funkcjonujących w roku bazowym 2013 1 CKU 5 725,80 edukacja Centrum Kształcenia Ustawicznego im. T. Kościuszki w Kościuszki 7 2 MSW_muz 4845,45 kultura

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych na terenie Wrocławia

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych na terenie Wrocławia Projekt z dnia 25 czerwca 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych na terenie ia Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS F334. Nazwa jednostki Adres Inne lokalizacje

SUPRA BROKERS F334. Nazwa jednostki Adres Inne lokalizacje Załącznik nr 9 do SIWZ 134/8/12/211/NO/ Zamawiający: Nazwa: Prezydent Miasta Legnicy działający w imieniu Gminy Adres siedziby (dyrekcji): Gmina siedziba Urząd Miasta Legnicy, 5922, Plac Słowiański 8 NIP:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 971/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie uzgodnienia warunków korzystania ze stołówek i opłat za posiłki

Zarządzenie Nr 971/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie uzgodnienia warunków korzystania ze stołówek i opłat za posiłki Zarządzenie Nr 971/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie uzgodnienia warunków korzystania ze stołówek i opłat za posiłki Na podstawie art. 67a ust. 3 i art. 14 ust. 6 w związku

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 4 grudnia 2014 r. Poz. 4410 UCHWAŁA NR XCVIII/2021/14 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA LUBLIN. z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA LUBLIN. z dnia... 2012 r. Projekt z dnia 20 czerwca 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA LUBLIN z dnia... 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1065/XLII/2001 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 25 października 2001

Bardziej szczegółowo

określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem jest Miasto Rybnik.

określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem jest Miasto Rybnik. Or.0007.187.2012 2012/086602 UCHWAŁA NR 416/XXIX/2012 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem jest Miasto Rybnik Działając

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXVII/1444/13 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 28 sierpnia 2013 r.

UCHWAŁA NR LXVII/1444/13 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 28 sierpnia 2013 r. UCHWAŁA NR LXVII/1444/13 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych na obszarze Miasta Łodzi. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 646/2013 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Radomia.

UCHWAŁA NR 646/2013 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Radomia. UCHWAŁA NR 646/2013 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Radomia. Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rada Miasta Rybnika. z dnia... 2013 r. w sprawie założenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 w Rybniku

Uchwała Nr... Rada Miasta Rybnika. z dnia... 2013 r. w sprawie założenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 w Rybniku Projekt z dnia 18 lutego 2013 r. Zatwierdzony przez... 2013/005835 Na podstawie: Uchwała Nr... z dnia... 2013 r. w sprawie założenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 w Rybniku - art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Wyniki szkół z egzaminu gimnazjalnego 2014 Województwo łódzkie bełchatowski m. Bełchatów Publiczne Gimnazjum nr 3 w Bełchatowie ul. Edwardów 5 Bełchatów polski 113

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA LUBLIN. z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA LUBLIN. z dnia... 2016 r. Projekt z dnia 11 maja 2016 r. autor: Wydział Oświaty i Wychowania DRUK NR 603-1 UCHWAŁA NR... RADY MIASTA LUBLIN z dnia... 2016 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych działających

Bardziej szczegółowo

z dnia 25 kwietnia 2016 r. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na rok 2016

z dnia 25 kwietnia 2016 r. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na rok 2016 Załącznik Nr do uchwały Nr XXII/314/16 Rady Miasta Białystok z dnia 25 kwietnia 2016 r. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na rok 2016 801 OŚWIATA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVIII/992/02. Rady Miasta Szczecina z dnia 21 stycznia 2002 roku. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych w Gminie Miasto Szczecin. Na podstawie art.17 ust.5 ustawy

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 7 lutego 2014 r. Poz. 352 UCHWAŁA NR XLIX/320/14 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 31 stycznia 2014 r.

Opole, dnia 7 lutego 2014 r. Poz. 352 UCHWAŁA NR XLIX/320/14 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 31 stycznia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 7 lutego 2014 r. Poz. 352 UCHWAŁA NR XLIX/320/14 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

NAZWA JEDNOSTKI ADRES

NAZWA JEDNOSTKI ADRES załącznik do zarządzenia nr 941.2016 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 01 sierpnia 2016 r. Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych oraz innych jednostek organizacyjnych, na rzecz których Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/430/16 RADY MIASTA KROSNA. z dnia 29 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXI/430/16 RADY MIASTA KROSNA. z dnia 29 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XXI/430/16 RADY MIASTA KROSNA z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia planu sieci i obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Krosno Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Filozofów, Oławska, Plac Bramy Wrocławskiej, Prochowa, Wrocławska, Świętej Jadwigi, Długa, Plac Moniuszki, Plac Zamkowy,

Filozofów, Oławska, Plac Bramy Wrocławskiej, Prochowa, Wrocławska, Świętej Jadwigi, Długa, Plac Moniuszki, Plac Zamkowy, O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Brzegu z dnia 17 lipca 2015 roku Na podstawie art. 6 ust 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 318) w związku z ustawą

Bardziej szczegółowo

W Y K A Z MIEJSKICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH, SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ INNYCH PODMIOTÓW I JEDNOSTEK

W Y K A Z MIEJSKICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH, SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ INNYCH PODMIOTÓW I JEDNOSTEK Załącznik Nr 6 do Statutu Miasta Radomia W Y K A Z MIEJSKICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH, SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ INNYCH PODMIOTÓW I JEDNOSTEK I. MIEJSKIE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE 1. Jednostki budŝetowe

Bardziej szczegółowo

NAZWA JEDNOSTKI ADRES

NAZWA JEDNOSTKI ADRES załącznik do zarządzenia nr 778.2015. Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 9 lipca 2015 r. Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych oraz innych jednostek organizacyjnych, na rzecz których Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LVI/759/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 października 2010 roku

Uchwała Nr LVI/759/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 października 2010 roku Uchwała Nr LVI/759/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 października 2010 roku w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 28 października 2015 r. Poz. 4093 UCHWAŁA NR XVIII/402/15 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 7 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia

Bardziej szczegółowo

Podział uczestników Wojewódzkiego Konkursu z Języka Angielskiego etapu rejonowy

Podział uczestników Wojewódzkiego Konkursu z Języka Angielskiego etapu rejonowy Podział uczestników Wojewódzkiego Konkursu z Języka Angielskiego etapu rejonowy REJON 1 - Miasto Gdańsk - gimnazja publiczne Lp. 1. 2. Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku 9 1 Gimnazjum nr 2

Bardziej szczegółowo

w sprawie zmiany nazw zespołów szkół oraz szkół wchodzących w ich skład

w sprawie zmiany nazw zespołów szkół oraz szkół wchodzących w ich skład Uchwała Nr XXX/635/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie zmiany nazw zespołów szkół oraz szkół wchodzących w ich skład Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 9 września 2013 r. Poz. 4208 UCHWAŁA NR LXVII/1444/13 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół

Bardziej szczegółowo

Grafik konkursu recytatorskiego 17.10.2015 Godz. 9.00 SP 1-3 gr. I SP 1-3 gr. II SP 4 6 gr. I SP 4 6 gr. II Gim gr. I Gim gr.

Grafik konkursu recytatorskiego 17.10.2015 Godz. 9.00 SP 1-3 gr. I SP 1-3 gr. II SP 4 6 gr. I SP 4 6 gr. II Gim gr. I Gim gr. Godz. 9.00 1-3 gr. I 1-3 gr. II 4 6 gr. I 4 6 gr. II Gim gr. I Gim gr. II LO 18 nr 1 im. Gustawa Morcinka nr 85 im. Benito Juareza 20 im. Stanisława Kopczyńskiego nr 139 im. Ludwiki Wawrzyńskiej nr 1 im.

Bardziej szczegółowo

Konkursy na stanowisko dyrektora

Konkursy na stanowisko dyrektora Konkursy na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 18 im. Karola Szymanowskiego w Nowym Sączu,ul. Władysława Broniewskiego 5, Zespołu Szkół Podstawowo Gimnazjalnych Nr 1 im. Bohaterów Sądecczyzny w

Bardziej szczegółowo

zarządza się, co następuje:

zarządza się, co następuje: ZARZĄDZENIE NR SP.0050.1.12.2015 PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Miasto

Bardziej szczegółowo

ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU ZAWODOWEGO

ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU ZAWODOWEGO ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU ZAWODOWEGO (dane dotyczą zdających egzamin zawodowy po raz pierwszy) Zdawalność Zawód Szkoła Liczba Liczba zdających wydanych % dyplomów Powiat brzeski TECHNIK BUDOWNICTWA ZESPÓŁ SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

Średnie wyniki szkół z egzaminu maturalnego 2011

Średnie wyniki szkół z egzaminu maturalnego 2011 gmina Bełchatów I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego 97-400 Bełchatów 1 Maja 6 gmina Kutno podstawowy 1 44,00 88,00 % rozszerzony 2 28,50 57,00 % II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20 marca 2014 r. Poz. 1868 UCHWAŁA NR XLVI/452/2014 RADY MIASTA OSTRÓW WIELKOPOLSKI. z dnia 27 lutego 2014 r.

Poznań, dnia 20 marca 2014 r. Poz. 1868 UCHWAŁA NR XLVI/452/2014 RADY MIASTA OSTRÓW WIELKOPOLSKI. z dnia 27 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 20 marca 2014 r. Poz. 1868 UCHWAŁA NR XLVI/452/2014 RADY MIASTA OSTRÓW WIELKOPOLSKI z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR CIV/686/94 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 stycznia 1994 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Krakowa.

UCHWAŁA NR CIV/686/94 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 stycznia 1994 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Krakowa. UCHWAŁA NR CIV/686/94 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 stycznia 1994 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Krakowa. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2015 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2015 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Miasta Gdyni Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Podział uczestników Wojewódzkiego Konkursu z Języka Angielskiego etap rejonowy po zmianach

Podział uczestników Wojewódzkiego Konkursu z Języka Angielskiego etap rejonowy po zmianach Podział uczestników Wojewódzkiego Konkursu z Języka Angielskiego etap rejonowy po zmianach REJON 1 - Miasto Gdańsk - gimnazja publiczne 143. 144. Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku 9 1 Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/263/11 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 22 czerwca 2011 r.

UCHWAŁA NR XVI/263/11 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 22 czerwca 2011 r. UCHWAŁA NR XVI/263/11 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych na obszarze Miasta Łodzi. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

Gmina Miasto Rybnik ul. Bolesława Chrobrego 2 44-200 Rybnik

Gmina Miasto Rybnik ul. Bolesława Chrobrego 2 44-200 Rybnik Projekt do konsultacji PREZES URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Warszawa, dnia 2015 r. DDRT-WWS-6172-110/14( ) Gmina Miasto Rybnik ul. Bolesława Chrobrego 2 44-200 Rybnik DECYZJA Nr DDRT-WWS-6172-110/14

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 520/XXX/2012

UCHWAŁA NR 520/XXX/2012 UCHWAŁA NR 520/XXX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany Statutu Miasta Płocka. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

3) SP 2 im. Św. Wojciecha 31-422 Kraków ul. Strzelców 5a

3) SP 2 im. Św. Wojciecha 31-422 Kraków ul. Strzelców 5a Przydział do szkół na etap międzyszkolny 11 marca 2016: 1 ) SP im H. Sienkiewicza w Krzeszowicach 32-06 Krzeszowice ul. Szkolna 7 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Chrzanowie 2 Szkoła

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 17/2015 ZARZĄDU POWIATU RAWSKIEGO. z dnia 17 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR 17/2015 ZARZĄDU POWIATU RAWSKIEGO. z dnia 17 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR 17/2015 ZARZĄDU POWIATU RAWSKIEGO w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz specjalności i form kształcenia,

Bardziej szczegółowo

RANKING LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

RANKING LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH RANKING LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nazwa szkoły Miejscowość Ranking ogólnopolski Wynik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 I Liceum Ogólnokształcące Swarzędz 30 60,07 Liceum Ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji dzieci do Szkoły Podstawowej Nr 5. im. I Armii Wojska Polskiego w Konstantynowie Łódzkim.

Regulamin rekrutacji dzieci do Szkoły Podstawowej Nr 5. im. I Armii Wojska Polskiego w Konstantynowie Łódzkim. Regulamin rekrutacji dzieci do Szkoły Podstawowej Nr 5 im. I Armii Wojska Polskiego w Konstantynowie Łódzkim Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991roku o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004r.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POSIADAJĄCYCH ZAREJESTROWANE SZKOLNE PTSM

WYKAZ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POSIADAJĄCYCH ZAREJESTROWANE SZKOLNE PTSM Wykaz Placówek, które zarejestrowały Koła Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Zarządzie Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych im. Lecha Kosiewicza w Łodzi, ul. Zamenhofa 13 (opracowała

Bardziej szczegółowo

Sygnatura * Rodzaj porozumenia (O/P)** Nazwa zakłady pracy, adres UWAGI

Sygnatura * Rodzaj porozumenia (O/P)** Nazwa zakłady pracy, adres UWAGI Wykaz instytucji, z którymi Uniwersytet Gdański podpisał w roku akademickim 2013/2014 porozumienia na czas nieokreślony w sprawie prowadzenia praktyk studenckich (zgodnie z Zarządzeniem Rektora UG nr 98/R/13)

Bardziej szczegółowo

RANKING LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 2015R.

RANKING LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 2015R. RANKING LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 2015R. Ranking Nazwa szkoły Miejscowość Wyniki Ogólnopolski 1 46 XVI LO z Oddz. Dwujęz. im. Charlesa de Gaulle'a Poznań 58,07 2 53 II LO im. Gen. Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLA. Lista nagrodzonych przedszkoli i szkół w Konkursie Dobrej Formy. Placówka Ulica Miasto. Przedszkole nr 30 Mały Olimpijczyk

PRZEDSZKOLA. Lista nagrodzonych przedszkoli i szkół w Konkursie Dobrej Formy. Placówka Ulica Miasto. Przedszkole nr 30 Mały Olimpijczyk Lista nagrodzonych przedszkoli i szkół w Konkursie Dobrej Formy PRZEDSZKOLA Przedszkole nr 30 Mały Olimpijczyk Szamotulska 75A Poznań Przedszkole nr 18 Wiolinek H. Sienkiewicza 85 Wrocław Przedszkole nr

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 517/XXXVI/09. Rady Miasta Płocka. z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian w Statucie Miasta Płocka.

UCHWAŁA Nr 517/XXXVI/09. Rady Miasta Płocka. z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian w Statucie Miasta Płocka. 21 UCHWAŁA Nr 517/XXXVI/09 Rady Miasta Płocka z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian w Statucie Miasta Płocka. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu zawodowego 2009 WSZYSTKIE PLACÓWKI (powiat brzeski)

Wyniki egzaminu zawodowego 2009 WSZYSTKIE PLACÓWKI (powiat brzeski) Wyniki egzaminu zawodowego 2009 WSZYSTKIE PLACÓWKI (powiat brzeski) TECHNIK MECHANIK ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 IM, MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W BRZEGU 15 53,3 TECHNIK INFORMATYK ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH

Bardziej szczegółowo

Programu rozwoju piłki ręcznej Ośrodki Szkolenia w Piłce Ręcznej (OSPR)

Programu rozwoju piłki ręcznej Ośrodki Szkolenia w Piłce Ręcznej (OSPR) Programu rozwoju piłki ręcznej Ośrodki Szkolenia w Piłce Ręcznej (OR) Wyniki prac Komisji Oceniającej wnioski szkół o przystąpienie do Programu z dnia 28.07.2015 r. WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE - CHŁOPCY Zespół

Bardziej szczegółowo

POWIAT NAZWA PLACÓWKI TYPY SZKÓŁ TYP ADRES TEL. ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 3 TECHNIKUM NR 3

POWIAT NAZWA PLACÓWKI TYPY SZKÓŁ TYP ADRES TEL. ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 3 TECHNIKUM NR 3 POWIA NAZWA PLACÓWKI YPY SZKÓŁ YP ADRES EL. ZEÓŁ SZKÓŁ NR 23 WE ECHNIKUM UL. DAWIDA 9-11 50-527 WROCŁAW (071) 717-54-66 WEW. 59 ZEÓŁ SZKÓŁ NR 2 WE IM. I KORPUSU PANCERNEGO WOJSKA POLSKIEGO ECHNIKUM ZASADNICZ

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE. NAZWA SZKOŁY ULICA NR KOD MIASTO 1 Zasadnicza Szkoła Zawodowa im. Stanisława Ligonia Bytomska 207 41-940 Piekary Śląskie

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE. NAZWA SZKOŁY ULICA NR KOD MIASTO 1 Zasadnicza Szkoła Zawodowa im. Stanisława Ligonia Bytomska 207 41-940 Piekary Śląskie WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE NAZWA SZKOŁY ULICA NR KOD MIASTO 1 Zasadnicza Szkoła Zawodowa im. Stanisława Ligonia Bytomska 207 41-940 Piekary Śląskie 2 Katolickie Szkoły Specjalne Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół

Bardziej szczegółowo

Szkoły uczestniczące w III ESM

Szkoły uczestniczące w III ESM Szkoły uczestniczące w III ESM 1. Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 Gimnazjum nr 55 ul. Żonkilowa 34 60-175 Poznao 2. Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 Gimnazjum nr 2 ul. Powstaoców

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii 2013/S 247-430592. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Polska-Warszawa: Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii 2013/S 247-430592. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:430592-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii 2013/S 247-430592

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Kraków, dnia 17 lipca 2012 r. Poz. 3450 UCHWAŁA NR L/654/12 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 27 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Kraków, dnia 17 lipca 2012 r. Poz. 3450 UCHWAŁA NR L/654/12 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 27 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 17 lipca 2012 r. Poz. 3450 UCHWAŁA NR L/654/12 RADY MIASTA KRAKOWA w sprawie ustalenia nazw szkół ponadgimnazjalnych i zespołów szkół. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa jednostki. Urząd Miasta Łańcuta 37-100 Łańcut, Plac Jana m Sobieskiego 18

Lp. Nazwa jednostki. Urząd Miasta Łańcuta 37-100 Łańcut, Plac Jana m Sobieskiego 18 Urząd Miasta Łańcuta 37-100 Łańcut, Plac Jana m Sobieskiego 18 Lp. Nazwa jednostki 1. Urząd Miasta Łańcuta 2. Jednostki ol'2anizacyjne podporządkowane Miastu Łańcut funkcjonujące w obszarach Miasta Łańcuta:

Bardziej szczegółowo