Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Budzimy Nadzieje w Drzewicy za rok 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Budzimy Nadzieje w Drzewicy za rok 2014 r."

Transkrypt

1 Drzewica, dn r. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Budzimy Nadzieje w Drzewicy za rok 2014 r. Nazwa i siedziba organizacji: Stowarzyszenie Działające na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Budzimy Nadzieje, Drzewica, ul. Słowackiego 4 Data wpisu w KRS Stowarzyszenie reprezentują: Zenobia Michórska - prezes Stowarzyszenia Marta Marasek - wiceprezes Stowarzyszenia Cecylia Mandecka - skarbnik Stowarzyszenia Joanna Litwińska - członek zarządu Jan Starus - członek zarządu Cele statutowe: Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności pożytku publicznego w sferze zadań publicznych: - działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, a w szczególności ; - przeciwdziałanie wykluczeniu osób niepełnosprawnych z życia społecznego i zawodowego, -upowszechnianie dobrej i sprawdzonej praktyki w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i potrzebujących oraz osób zagrożonych wykluczeniem, - organizowanie i świadczenie pomocy na rzecz osób opiekujących się osobami niepełnosprawnymi, - upowszechnianie wiedzy o problemach osób niepełnosprawnych, - współpraca z organami władzy i administracji w zakresie rozwiązywania problemów osób niepełnosprawnych i potrzebujących, -działalność na rzecz ogółu społeczności o niskich dochodach, zagrożonej marginalizacją i wykluczeniem, -przeciwdziałanie różnorakim przejawom patologii społecznej, 1

2 -współpraca z instytucjami i organizacjami o podobnych celach działających w kraju i innych krajach Unii Europejskiej, -współpraca i wzajemna pomoc członków Stowarzyszenia. -podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, -ochrona i promocja zdrowia, -działanie na rzecz rozwoju wspólnot i społeczności lokalnej, -upowszechnianie kultury fizycznej, sportu oraz turystyki krajoznawczej, -organizowanie dożywiania osobom potrzebującym. W 2014 roku do zadań zrealizowanych przez Stowarzyszenie Budzimy Nadzieje w ramach zawartych umów należą: 1) Działanie 7.4. Niepełnosprawni na rynku pracy. Priorytet VII. Promocja integracji społecznej. Numer konkursu 1/POKL/7.4/2013. Nr umowy: UDA-POKL /13-01 Umowa o dofinansowanie Projektu: Droga do pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zawarta w Łodzi w dniu 13 lutego 2014r. z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi, ul. Wólczańska 49,reprezentowanym przez Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie. Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych od roku życia, nieaktywnych zawodowo z terenu gminy Drzewica, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym i umiarkowanym, do projektu zakwalifikowało się 15 uczestników. W ramach projektu otrzymali: Wsparcie Asystenta Osoby Niepełnosprawnej, Integracyjny warsztat wyjazdowy z zakresu uspołecznienia i komunikacji, Trening kompetencji zawodowych i społecznych, Szkolenia zawodowe : a) Pracownik gospodarczy z utrzymaniem terenów zielonych, b) Robotnik budowlany, c) Pomoc kuchenna, Staże zawodowe- w trakcie realizacji (6 miesięcy) Uczestnicy projektu odbywają staże zawodowe u pracodawców na terenie gminy Drzewica : -Szkoła Podstawowa w Brzustowcu 2

3 - Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Drzewicy -Gimnazjum im. Jana Pawła II w Drzewicy -Przedszkole Samorządowe w Drzewicy -Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko Własnościowa w Drzewicy -F.H.U.P. Łucki Aleksander, Drzewica -PISARSKI PIOTR F.H.U.PISARSKI,Drzewica -"Europrofi" Sp. z o.o. Drzewica - Dom Weselny KORONA Radzice Duże - Firma Agro-TRANSPOL Radzice Duże 117A 2)Wycieczka integracyjna do Lądka Zdroju i okolic Umowa NR 229/2014 na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zawarta w dniu r.w Opocznie pomiędzy Starostą Powiatu Opoczyńskiego w imieniu i którego rzecz działa Dyrektor PCPR w Opocznie Wyjazd integracyjny dla 40 osób niepełnosprawnych i 5 osób pełnosprawnych do Lądka Zdroju i okolic ze środków PFRON z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, odbył się we wrześniu 2014 roku. Miejscem stacjonarnym był Lądek Zdrój, miejscowości znanej z pięknych pejzaży okolicznych gór Stołowych i bystrzyckich oraz zdrowej wody mineralnej. Ważnym elementem takiego wyjazdu była możliwość wyjścia osób niepełnosprawnych z zamkniętego środowiska swoich domów, poznanie nowych zakątków naszego kraju, miejsc które ze względu na odległość oraz często bardzo trudną sytuację materialną i niepełnosprawność byłyby dla nich nieosiągalne. 2)Organizowanie I Prowadzenie Świetlicy Integracyjnej Na Terenie Gminy Drzewica. Umowa nr 75/2014r zawarta w dniu 14 maja 2014r. w Drzewicy zawartą z Gminą i Miastem Drzewica z siedzibą ul. Stanisława Stasica 22 reprezentowanym przez Burmistrza Gminy i Miasta Środki wykorzystano na zakup artykułów spożywczych do paczek świątecznych, które zostały rozdane za potwierdzeniem odbioru dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. 3)Prowadzenie działań rehabilitacyjnych na rzecz osób niepełnosprawnych w gminie Drzewica Droga do sprawności. 3

4 Umowa NR 4/2014/OŚZ.II. zawarta w dniu r. z Powiatem Opoczyńskim z siedzibą w Opocznie, ul Kwiatowa 1A, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Opoczyńskiego W okresie realizacji zadania z zabiegów rehabilitacyjnych (w ilości 50 zabiegów) skorzystało 8 osób niepełnosprawnych, w tym: - 2 osoby po przebytym udarze mózgu- 7 zabiegów zwiększających osłabioną ruchowość ogólną - 2 osoby niepełnosprawne z niewydolnością kończyn dolnych i górnych i SM stwardnienie rozsiane, 8 zabiegów - 4 osoby niepełnosprawne z niepełnosprawnością ruchową i neurologiczną w wymiarze po 5 zabiegów. 4)Działania na rzecz osób niepełnosprawnych o charakterze regionalnym- Razem w Polske ruszamy Umowa nr 39/D/PFRON/2014 na wsparcie realizacji zadania publicznego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego zawarta w dniu r Z Województwem Łódzkim z siedzibą w Łodzi, Al. Piłsudskiego 8. Zadanie publiczne zgłoszone do otwartego konkursu ofert, zrealizowano w szczególności poprzez Organizowanie regionalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach działania na rzecz integracji i zwiększenia uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym. W ramach zawartej umowy zrealizowano 3 dniowy wyjazd do Kotliny Kłodzkiej z miejscem stacjonarnym w Lądku Zdroju. Projekt obejmował 45-to osobową grupę która stanowili w szczególności mieszkańcy powiatu opoczyńskiego, w tym 23 osoby niepełnosprawne z chorobami psychicznymi, upośledzeniem umysłowym, niepełnosprawnością ruchową, ze schorzeniami neurologicznymi, z aktualnymi orzeczeniami o stopniu niepełnosprawności i 22 osoby pełnosprawne, w tym osoby z najbliższego otoczenia osób niepełnosprawnych, pracujące na rzecz tych osób, organizatorzy wycieczki kadra, wolontariusz, są to osoby potrzebne do wsparcia emocjonalnego, pomocy przy chodzeniu, poruszaniu się po górzystym terenie oraz wykonywaniu codziennych czynności samoobsługowych(toaleta, mycie, pomoc przy wchodzeniu do autokaru, pomoc przy posiłku. 5)Pomoc świąteczna UMOWA NR 10/35/2014 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Pomoc świąteczna zawarta w dniu 14 listopada 2014r.w Łodzi między 4

5 Wojewodą Łódzkim, z siedziba w Łodzi, reprezentowanym przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej. Z pozyskanych środków przygotowano dla osób niepełnosprawnych, paczki z artykułami żywnościowymi. Celem zadania publicznego była poprawa w okresie świątecznym jakości życia osób niepełnosprawnych z województwa łódzkiego poprzez zorganizowanie wigilii i paczek świątecznych. W okresie przed świątecznym bardzo ważne jest aby wszystkie te osoby odczuły, że są widoczne i ktoś o nich pamięta, że nie są sami 6)Współpraca z instytucjami zajmującymi się pomocą społeczną: -Regionalne Centrum Pomocy Społecznej przy Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi. -Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie. - Wojewoda Łódzki w Łodzi 7)Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego: Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi Starostwo Powiatowe w Opocznie Urząd Gminy i Miasta Drzewica 7)Współpraca z innymi podmiotami sektora prywatnego i publicznego:.-bank Spółdzielczy w Przysusze, oddział w Drzewicy -Spółka Cywilna Europa Consulting 2000 w Warszawie -Market Halinka w Drzewicy -Tygodnik Opoczyński TOP -Firma Ferrero Belsk Duży -Firma transportowa Ultrans Raszyn -Sklep wielobranżowy Jan i Ryszard Waśkiewicz w Drzewicy 9.Współpraca z organizacjami kościelnymi: Caritas Parafii Rzymsko-Katolickiej w Drzewicy 10.Współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi: Polskie Związek Niewidomych, Koło w Tomaszowie Mazowieckim 5

UCHWAŁA NR XX/136/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 30 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/136/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 30 marca 2012 r. UCHWAŁA NR XX/136/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015...

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015... MIEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ ORAZ PRZESTRZEGANIA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ PRZEMYŚL NA LATA 2009 2015 Lp Spis

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w roku 2012 Opracowanie: Justyna Przybyłowska PCPR Wąbrzeźno Wąbrzeźno, marzec

Bardziej szczegółowo

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016 Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim na lata 2006-2016 Janów Lubelski 2006 rok Spis treści: I. Wstęp...4 II. III. IV. Diagnoza środowiska osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

1. DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

1. DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO NA TEMAT REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W

Bardziej szczegółowo

Powiatowy program działao na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Świdnickim na lata 2011-2016

Powiatowy program działao na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Świdnickim na lata 2011-2016 2011 Nazwa strona Powiatowy program działao na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Świdnickim na lata 2011-2016 Spis treści Strona 0 Spis tabel 2 Spis wykresów 4 I Część wstępna 5 1 Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA JAKO FORMA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA JAKO FORMA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA JAKO FORMA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Warszawa 2013 Opracowanie: Blanka Krasuska Jolanta Szafrańska Grzegorz

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013 WSTĘP ANALIZA DZIAŁAŃ ZA 008 ROK POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 007 03 Lębork, 009 r. WSTĘP Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku w 007 roku opracował Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Załącznik do uchwały Rady Miasta Sulejówek nr XI/74/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Sulejówek, czerwiec 2011rok Spis

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie za 2013 rok Na podstawie art. 110

Bardziej szczegółowo

Świętokrzyskie Centra Rozwoju Sektora Pozarządowego

Świętokrzyskie Centra Rozwoju Sektora Pozarządowego Biuletyn informacyjny NR 1 2012 Świętokrzyskie Centra Rozwoju Sektora Pozarządowego Niniejszy biuletyn wydany został w ramach projektu Świętokrzyskie Centra Rozwoju Sektora Pozarządowego, realizowanego

Bardziej szczegółowo

Podlaski Przegląd Społeczny

Podlaski Przegląd Społeczny Podlaski Przegląd Społeczny BEZPŁATNY KWARTALNIK REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU NR 2(12) / czerwiec 2012 r. ISSN 2081-0946 Czasopismo współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020 Załącznik do sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Raport z realizacji w latach 2011-2012 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej na lata 2012 2016 za rok 2013

Sprawozdanie z realizacji programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej na lata 2012 2016 za rok 2013 Załącznik nr 1 Sprawozdanie z realizacji programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej na lata 2012 2016 za rok 2013 PRIORYTET I. Działania w kierunku usprawniania i podwyższania

Bardziej szczegółowo

Społeczne aspekty działalności spółdzielni socjalnych. opr. Anna Sobol

Społeczne aspekty działalności spółdzielni socjalnych. opr. Anna Sobol Społeczne aspekty działalności spółdzielni socjalnych opr. Anna Sobol Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych Krajowa Rada Spółdzielcza Warszawa 2009 1 Publikacja powstała w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY Ustęp 1 Pytanie A Kryteria stosowane w celu przyznawania statusu osoby niepełnosprawnej,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU SZTUMSKIEGO na lata 2012 2020

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU SZTUMSKIEGO na lata 2012 2020 Załącznik do Uchwały Nr XXIX/175/2012 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 25 września 2012 roku. POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU SZTUMSKIEGO na lata 2012 2020 Sztum 2012 SPIS

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w Gdyni

Pomoc społeczna w Gdyni Pomoc społeczna w Gdyni rok 2011 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni SPIS TREŚCI Spis tabel 4 Wprowadzenie..... 5 Część 1 - Informacje ogólne.. 7 1. Dokumenty strategiczne

Bardziej szczegółowo

9. WSKAŹNIKI REALIZACJI PROGRAMU REWITALIZACJI

9. WSKAŹNIKI REALIZACJI PROGRAMU REWITALIZACJI 9. WSKAŹNIKI REALIZACJI PROGRAMU REWITALIZACJI System wskaźników stanowi istotny instrument zarządzania Lokalnym Programem Rewitalizacji miasta Olkusza obszar Centrum na lata 2007-2016. Jednym z elementów

Bardziej szczegółowo

Fundacje korporacyjne Dotacje, programy stażowe, sponsoring, programy charytatywne

Fundacje korporacyjne Dotacje, programy stażowe, sponsoring, programy charytatywne Fundacje korporacyjne Dotacje, programy stażowe, sponsoring, programy charytatywne Iwona Raszeja-Ossowska 3 SPIS TREŚCI O fundacjach korporacyjnych... 3 Fundacje korporacyjne kogo, co i w jaki sposób wspierają?...

Bardziej szczegółowo

ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ. Część I KOŁA PRZYJACIÓŁ DZIECI

ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ. Część I KOŁA PRZYJACIÓŁ DZIECI Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ Część I KOŁA PRZYJACIÓŁ DZIECI Opracowanie Józef Bogdaszewski WARSZAWA WROCŁAW 2010 2 ust. 3 statutu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej

Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Działanie Sposób realizacji Wskaźnik działania Cel operacyjny Instytucja odpowiedzialna Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Świat Nadziei za rok 2013

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Świat Nadziei za rok 2013 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Świat Nadziei za rok 2013 Galeria ArtBrut i Pracownia Aktywizacji Społecznej S t o w a r z y s z e n i e Ś w i a t N a d z i e i. KRS 0000245833

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. UL. JAGIELLOŃSKA 33, 33-300 NOWY SĄCZ województwo. ko@starostwo.nowy-sacz.pl

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. UL. JAGIELLOŃSKA 33, 33-300 NOWY SĄCZ województwo. ko@starostwo.nowy-sacz.pl OPIS DOBREJ PRAKTYKI Dane dotyczące gminy/powiatu nazwa inicjatywy WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI nazwa gminy/powiatu POWIAT NOWOSĄDECKI dokładny adres UL. JAGIELLOŃSKA 33, 33-300 NOWY SĄCZ województwo

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/18(01)/05/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Załączniki (część 2 szczegółowa)

Załączniki (część 2 szczegółowa) Załączniki (część 2 szczegółowa) do Informacji Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2013 roku na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia

Bardziej szczegółowo

RAPORT. o stanie miasta 2013

RAPORT. o stanie miasta 2013 RAPORT o stanie miasta 2013 Suwałki 2014 Spis treści I OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MIASTA 1.1 Położenie 1.2 Struktura przestrzenna miasta 1.3 Demografia II INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 2.1 Ochrona zdrowia 2.2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.../.../2013 RADY GMINY SADKI z dnia... r.

UCHWAŁA Nr.../.../2013 RADY GMINY SADKI z dnia... r. UCHWAŁA Nr.../.../2013 RADY GMINY SADKI z dnia... r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Sadki na 2014 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo