KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS)"

Transkrypt

1 KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS) SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji lub mieszaniny Nazwa produktu ZOOM Strips ph 9-12 Identyfikacja firmy/przedsiebiorstwa Life Technologies 5791 Van Allen Way PO Box 6482 Carlsbad, CA Life Technologies Limited 3 Fountain Drive Inchinnan Business Park Paisley, PA4 9RF SCOTLAND Numer telefonu w sytuacji krytycznej Outside of the U.S Wylacznie do zastosowania badawczego. nieprzeznaczonych do zastosowan diagnostycznych lub terapeutycznych ludzkich lub zwierzecych. SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen Zgodnie z miejscowymi i panstwowymi przepisami Zgodnie z miejscowymi i panstwowymi przepisami Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 Klasyfikacja wedlug dyrektywy 67/548//EWG lub 1999/45/WE GHS - Klasyfikacja Haslo Ostrzegawcze Zagrozenia dla zdrowia Zagrozenia fizyczne Strona 1 / 5

2 Unia Europejska Zwroty wskazujace na szczególne zagrozenia UE R -zdanie(a) Zwroty S Potencjalne skutki zdrowotne OCZY skóra Dzialania szczególne Dzialania rakotwórcze DZIALANIA MUTAGENNE Toksycznosc rozrodcza Uczulenie Moze dzialac drazniaco na oczy u osób wrazliwych. Moze dzialac drazniaco na skóre u osób wrazliwych. Moze dzialac drazniaco na drogi oddechowe. SUBSTANCJA MOZE BYC SZKODLIWA W PRZYPADKU SPOZYCIA. SEKCJA 3: Sklad/informacja o skladnikach Niniejszy produkt nie zawiera zadnych substancji, które w podanych stezeniach uwaza sie za niebezpieczne dla zdrowia. Zalecamy obslugi wszystkich chemikaliów z ostroznoscia. SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy Kontakt ze skóra Kontakt z oczyma Uwagi dla lekarza Natychmiast zmyc duza iloscia wody. Jesli objawy nie ustepuja, wezwac lekarza. Dokladnie przeplukac duza iloscia wody, takze pod powiekami. Jesli objawy nie ustepuja, wezwac lekarza. Nigdy nie podawac niczego doustnie osobie nieprzytomnej. Jesli objawy nie ustepuja, wezwac lekarza. Usunac na swieze powietrze. Jesli objawy nie ustepuja, wezwac lekarza. Leczyc objawowo. SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru Odpowiednie srodki gasnicze Specjalne wyposazenie ochronne dla strazaków Sucha substancja chemiczna. Stosowac niezalezny aparat oddechowy oraz odziez ochronna. SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska Indywidualne srodki ostroznosci Stosowac wyposazenie ochrony indywidualnej. Metody usuwania Absorbowac obojetnym materialem absorbujacym. Strona 2 / 5

3 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska O ile jest to bezpieczne, nalezy zapobiec dalszemu uwalnianiu lub wyciekaniu. Patrz: sekcja 12 po dalsze informacje. SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie Postepowanie Przechowywanie Stosowac srodki ochrony osobistej. Przechowywac w odpowiednio oznakowanych pojemnikach. Wartosci graniczne narazenia SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej Srodki techniczne Zapewnic odpowiednia wentylacje, szczególnie w miejscach zamknietych. Wyposazenie ochrony indywidualnej Wymagane srodki ochrony osobistej sa zalezne od oceny ryzyka w danej instytucji i zaleza od oceny ryzyka kazdego laboratorium gdzie dany material moze byc uzywany. Ochrona dróg oddechowych W przypadku niedostatecznej wentylacji stosowac odpowiednie indywidualne srodki ochrony dróg oddechowych. Ochrona rak Ochrona oczu Ochrona skóry i ciala Srodki higieny Srodki kontrolne narazenia srodowiska Nieprzepuszczalne rekawice. Okulary ochronne z oslonami bocznymi. lekka odziez ochronna. Postepowac zgodnie z ogólnie przyjetymi zasadami BHP. Zapobiec przedostaniu sie produktu do kanalizacji. SEKCJA 9: Wlasciwosci fizyczne i chemiczne Informacje ogólne Postac zel wyglad Zapach Temperatura wrzenia / przedzial C brak danych temperatur wrzenia Temperatura topnienia / zakres C brak danych temperatury topnienia Strona 3 / 5

4 Temperatura zaplonu Temperatura samozaplonu Wlasciwosci utleniajace Rozpuszczalnosc w wodzie C brak danych C brak danych brak danych SEKCJA 10: Stabilnosc i reaktywnosc stabilnosc Substancja stabilna. Materialy, których nalezy unikac. Niebezpieczne produkty. rozkladu Polimeryzacja Nie dochodzi do niebezpiecznej polimeryzacji. SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne Toksycznosc ostra Potencjalne skutki zdrowotne OCZY skóra Dzialania rakotwórcze DZIALANIA MUTAGENNE Toksycznosc rozrodcza Uczulenie Moze dzialac drazniaco na oczy u osób wrazliwych Moze dzialac drazniaco na skóre u osób wrazliwych Moze dzialac drazniaco na drogi oddechowe SUBSTANCJA MOZE BYC SZKODLIWA W PRZYPADKU SPOZYCIA SEKCJA 12: Informacje ekologiczne ekotoksycznosc Mobilnosc biodegradacja Bioakumulacja Ulega naturalnej biodegradacji. MATERIAL NIE ULEGA BIOAKUMULACJI SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami Zawartosc/pojemniki utylizowac zgodnie z miejscowymi przepisami. SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu IATA Wlasciwa nazwa przewozowa Nie zaklasyfikowany jako niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych. Klasa zagrozenia Klasa podrzedna Grupa pakowania Strona 4 / 5

5 Nr UN Listy miedzynarodowe Odpowiada SEKCJA 15: Informacje dotyczace uregulowan prawnych SEKCJA 16: Inne informacje Powód wprowadzenia zmiany (M)SDS sekcja aktualizacji Wylacznie do zastosowania badawczego. nieprzeznaczonych do zastosowan diagnostycznych lub terapeutycznych ludzkich lub zwierzecych. Powyzsze informacje zostaly zebrane w wyniku dokladnych badan i/lub dochodzenia, a zalecenia opieraja sie na rozwaznym stosowaniu profesjonalnej oceny sytuacji. Informacje nie moga zostac uznane za wyczerpujace i moga byc uzywane jedynie w charakterze wskazówek. Wszystkie materialy i mieszaniny moga byc zródlem nieznanych zagrozen i powinny byc stosowane z zachowaniem ostroznosci. Ze wzgledu na to, ze Firma nie moze kontrolowac rzeczywistych metod, ilosci lub warunków uzytkowania, Firma nie bedzie odpowiadac za zadne szkody lub straty wynikajace z obslugi produktu lub kontaktu z nim, jak to opisano w niniejszym dokumencie. INFORMACJE ZAWARTE W TEJ KARCIE CHARAKTERYSTYKI NIE STANOWIA GWARANCJI, WYRAZNEJ ANI DOROZUMIANEJ, W TYM DOWOLNEJ DOROZUMIANEJ GWARANCJI ZBYWALNOSCI LUB PRZYDATNOSCI DO OKRESLONEGO CELU Koniec karty charakterystyki Strona 5 / 5

KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS)

KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS) KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS) SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji lub mieszaniny Nazwa produktu ION SVA DEMO PANEL Identyfikacja firmy/przedsiebiorstwa

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU

KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji/preparatu Nazwa wyrobu Cardiomyocyte Maintenance Medium Prototype Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS)

KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS) KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS) SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji lub mieszaniny Nazwa produktu GENESCAN-500(LIZ) SIZE STD KIT Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS)

KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS) KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS) SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji lub mieszaniny Nazwa produktu 0.5M EDTA, ph 8.0 1000 ML Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

ZBAWCZY dane przescieradlo

ZBAWCZY dane przescieradlo ZBAWCZY dane przescieradlo 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji/preparatu Nazwa wyrobu ION PROTON I DGTP Identyfikacja przedsiebiorstwa Life

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS)

KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS) KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS) SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji lub mieszaniny Nazwa produktu RNase A Identyfikacja firmy/przedsiebiorstwa

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS)

KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS) KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS) SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji lub mieszaniny Nazwa produktu Tray, Allset Gold SSP 24 Well Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS)

KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS) KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS) SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji lub mieszaniny Nazwa produktu tetramethylrhodamine -bungarotoxin Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS)

KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS) KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS) SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji lub mieszaniny Nazwa produktu (Taxol equivalent) *for use in research

Bardziej szczegółowo

SAFETY DATA SHEET. 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

SAFETY DATA SHEET. 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa SAFETY DATA SHEET 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji/preparatu Nazwa wyrobu SF 900 II SFM Identyfikacja przedsiebiorstwa Life Technologies

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS)

KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS) KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS) SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji lub mieszaniny Nazwa produktu alpha Synuclein Aggregate Standard Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU

KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji/preparatu Nazwa wyrobu Dextran, biotin, 10,000 MW, Identyfikacja przedsiebiorstwa

Bardziej szczegółowo

ZBAWCZY dane przescieradlo

ZBAWCZY dane przescieradlo ZBAWCZY dane przescieradlo 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji/preparatu Nazwa wyrobu L-Glutamine Identyfikacja przedsiebiorstwa Life Technologies

Bardziej szczegółowo

ZBAWCZY dane przescieradlo

ZBAWCZY dane przescieradlo ZBAWCZY dane przescieradlo 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji/preparatu Nazwa wyrobu OpTmizer T-CelExpansionSupplement Identyfikacja przedsiebiorstwa

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS)

KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS) KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS) SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji lub mieszaniny Nazwa produktu RNALATER-ICE 25 ML Identyfikacja firmy/przedsiebiorstwa

Bardziej szczegółowo

ZBAWCZY dane przescieradlo

ZBAWCZY dane przescieradlo ZBAWCZY dane przescieradlo 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji/preparatu Nazwa wyrobu CDP-STAR RTU SUBSTRATE 10L Identyfikacja przedsiebiorstwa

Bardziej szczegółowo

SAFETY DATA SHEET. 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

SAFETY DATA SHEET. 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa SAFETY DATA SHEET 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji/preparatu Nazwa wyrobu HOAT 5GM Identyfikacja przedsiebiorstwa Life Technologies 5791

Bardziej szczegółowo

SAFETY DATA SHEET. 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa EC60252 NOVEX 4-20% TRIS-GLYCINE GEL - EC6025

SAFETY DATA SHEET. 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa EC60252 NOVEX 4-20% TRIS-GLYCINE GEL - EC6025 SAFETY DATA SHEET 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji/preparatu Nazwa wyrobu NOVEX 4-20% TRIS-GLYCINE GEL - EC6025 Identyfikacja przedsiebiorstwa

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS)

KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS) KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS) SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji lub mieszaniny Nazwa produktu IonLibraryTaqMan QuantitationAssay,20X

Bardziej szczegółowo

SAFETY DATA SHEET. 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

SAFETY DATA SHEET. 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa SAFETY DATA SHEET 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji/preparatu Nazwa wyrobu OBS, TFFH, 5G Identyfikacja przedsiebiorstwa Life Technologies

Bardziej szczegółowo

SAFETY DATA SHEET. 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa. V13180COMPONENTB cyclosporin A

SAFETY DATA SHEET. 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa. V13180COMPONENTB cyclosporin A SAFETY DATA SHEET 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji/preparatu Nazwa wyrobu cyclosporin A Identyfikacja przedsiebiorstwa Life Technologies

Bardziej szczegółowo

SAFETY DATA SHEET. 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa A14002 P95/NBS1 ANTIBODY

SAFETY DATA SHEET. 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa A14002 P95/NBS1 ANTIBODY SAFETY DATA SHEET 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji/preparatu Nazwa wyrobu P95/NBS1 ANTIBODY Identyfikacja przedsiebiorstwa Life Technologies

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Niebezpiecznej Substancji Chemicznej

Karta charakterystyki Niebezpiecznej Substancji Chemicznej Karta charakterystyki Niebezpiecznej Substancji Chemicznej Identyfikacja substancji/preparatu 1. JEDNOZNACZNA NAZWA SUBSTANCJI/PREPARATU I ZAKŁADU/PRZEDSIĘBIORSTWA Kod wyrobu 15212012 Nazwa wyrobu KaryoMAX

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS)

KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS) KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS) SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji lub mieszaniny Nazwa produktu Wash Solution 1 Concentrate Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS)

KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS) KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS) SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji lub mieszaniny Nazwa produktu Identyfikacja firmy/przedsiebiorstwa Life

Bardziej szczegółowo

SAFETY DATA SHEET. 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

SAFETY DATA SHEET. 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa SAFETY DATA SHEET 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji/preparatu Nazwa wyrobu eosin-5-maleimide Identyfikacja przedsiebiorstwa Life Technologies

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU

KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji/preparatu Nazwa wyrobu Nitrocellulose, 0.2 µm pore size Identyfikacja przedsiebiorstwa

Bardziej szczegółowo

SAFETY DATA SHEET. 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

SAFETY DATA SHEET. 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa SAFETY DATA SHEET 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji/preparatu Nazwa wyrobu dg dmf Amidite Identyfikacja przedsiebiorstwa Life Technologies

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU

KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji/preparatu Nazwa wyrobu Dextran, SNARF -1, 10,000 Identyfikacja przedsiebiorstwa

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU

KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji/preparatu Nazwa wyrobu EasyComp KitSolutionI Identyfikacja przedsiebiorstwa

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS) (Zgodnie z ROZPORZADZENIEM KOMISJI (UE) Nr 453/2010) SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikator wyrobu Kod Produktu Nazwa produktu

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU

KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji/preparatu Nazwa wyrobu PGM v1.1 Reagents 2 Identyfikacja przedsiebiorstwa Life

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS)

KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS) KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS) SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji lub mieszaniny Nazwa produktu BTL,HI-DI FORMAMIDE 5ML Identyfikacja firmy/przedsiebiorstwa

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU

KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji/preparatu Nazwa wyrobu AMPKalpha [pt172] Standard Identyfikacja przedsiebiorstwa

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS)

KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS) KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS) SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji lub mieszaniny Nazwa produktu KnockOut SR Identyfikacja firmy/przedsiebiorstwa

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU

KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji/preparatu Nazwa wyrobu DISPASE Identyfikacja przedsiebiorstwa Life Technologies

Bardziej szczegółowo

ZBAWCZY dane przescieradlo

ZBAWCZY dane przescieradlo ZBAWCZY dane przescieradlo 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji/preparatu Nazwa wyrobu T4 POLYNUCLEOTIDE KINASE Identyfikacja przedsiebiorstwa

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKI. Ogólne informacje o sytuacjach awaryjnych. C2000 Mouse IG control Mix

CHARAKTERYSTYKI. Ogólne informacje o sytuacjach awaryjnych. C2000 Mouse IG control Mix KARTA CHARAKTERYSTYKI Identyfikacja substancji/preparatu Ogólne informacje o sytuacjach awaryjnych Kod wyrobu Nazwa wyrobu C2000 Mouse IG control Mix Identyfikacja przedsiebiorstwa INVITROGEN CORPORATON

Bardziej szczegółowo

ZBAWCZY dane przescieradlo

ZBAWCZY dane przescieradlo ZBAWCZY dane przescieradlo 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji/preparatu Nazwa wyrobu PARP1, Human Prot, Recomb (His Tag) Identyfikacja przedsiebiorstwa

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU

KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji/preparatu Nazwa wyrobu *mixed Identyfikacja przedsiebiorstwa Life Technologies

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU

KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji/preparatu Nazwa wyrobu Ion Chip Preparation Solution Identyfikacja przedsiebiorstwa

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU

KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji/preparatu Nazwa wyrobu PGM v1.1 Reagents 1 Identyfikacja przedsiebiorstwa Life

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS)

KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS) KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS) (Zgodnie z ROZPORZADZENIEM KOMISJI (UE) Nr 453/2010) SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikator wyrobu Kod Produktu 41500034

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS)

KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS) KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS) (Zgodnie z ROZPORZADZENIEM KOMISJI (UE) Nr 453/2010) SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikator wyrobu Nazwa produktu Novex

Bardziej szczegółowo

ZBAWCZY dane przescieradlo

ZBAWCZY dane przescieradlo ZBAWCZY dane przescieradlo 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji/preparatu Nazwa wyrobu phrodo E. coli for phagocytosis Identyfikacja przedsiebiorstwa

Bardziej szczegółowo

ZBAWCZY dane przescieradlo

ZBAWCZY dane przescieradlo ZBAWCZY dane przescieradlo 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji/preparatu Nazwa wyrobu N-Methylpyrrolidone Peptide Synthesis Grade Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU

KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji/preparatu Nazwa wyrobu SIMPLY BLUE 3.5L Identyfikacja przedsiebiorstwa Life

Bardziej szczegółowo

ZBAWCZY dane przescieradlo

ZBAWCZY dane przescieradlo ZBAWCZY dane przescieradlo 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji/preparatu Nazwa wyrobu His-Assist Identyfikacja przedsiebiorstwa Life Technologies

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS)

KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS) KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS) SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji lub mieszaniny Nazwa produktu PrepFiler Cartridge Rack Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

ZBAWCZY dane przescieradlo

ZBAWCZY dane przescieradlo ZBAWCZY dane przescieradlo 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji/preparatu Nazwa wyrobu CHO DG44 cells (cgmp banked) Identyfikacja przedsiebiorstwa

Bardziej szczegółowo

ZBAWCZY dane przescieradlo

ZBAWCZY dane przescieradlo ZBAWCZY dane przescieradlo 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji/preparatu Nazwa wyrobu CHO CDEficientFeed BAGT Identyfikacja przedsiebiorstwa

Bardziej szczegółowo

ZBAWCZY dane przescieradlo

ZBAWCZY dane przescieradlo ZBAWCZY dane przescieradlo 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji/preparatu Nazwa wyrobu IONPGM TEMPLATEOT2400PCRREAGENTB Identyfikacja przedsiebiorstwa

Bardziej szczegółowo

ZBAWCZY dane przescieradlo

ZBAWCZY dane przescieradlo ZBAWCZY dane przescieradlo 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji/preparatu Nazwa wyrobu IONPGM SEQUENCING 4001XW3SOLUTION Identyfikacja przedsiebiorstwa

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU

KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji/preparatu Nazwa wyrobu Brand QConnect HIVRNA AcroMetrix Identyfikacja przedsiebiorstwa

Bardziej szczegółowo

ZBAWCZY dane przescieradlo

ZBAWCZY dane przescieradlo ZBAWCZY dane przescieradlo 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji/preparatu Nazwa wyrobu E. COLI RNASE H 100, RXN VIALED Identyfikacja przedsiebiorstwa

Bardziej szczegółowo

SAFETY DATA SHEET. 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa. Dichloromethane Peptide Synthesis Grade

SAFETY DATA SHEET. 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa. Dichloromethane Peptide Synthesis Grade SAFETY DATA SHEET 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji/preparatu Nazwa wyrobu Dichloromethane Peptide Synthesis Grade Identyfikacja przedsiebiorstwa

Bardziej szczegółowo

ZBAWCZY dane przescieradlo

ZBAWCZY dane przescieradlo ZBAWCZY dane przescieradlo 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji/preparatu Nazwa wyrobu Total Exosome Isolation (from cell culture media) Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS)

KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS) KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS) SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji lub mieszaniny Nazwa produktu UltraPure Phenol::IsoamylAlcohol(25:24:1,v/v)

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS)

KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS) KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS) SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji lub mieszaniny Nazwa produktu UltraPure Acrylamide Identyfikacja firmy/przedsiebiorstwa

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji/preparatu Nazwa wyrobu HiMark Pre-stainedProteinStandard Identyfikacja przedsiebiorstwa

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS)

KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS) KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS) (Zgodnie z ROZPORZADZENIEM KOMISJI (UE) Nr 453/2010) SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikator wyrobu Kod Produktu Nazwa produktu

Bardziej szczegółowo

SAFETY DATA SHEET. 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa. F9084G Water-saturated 1-Butanol 1480 (13 ml)

SAFETY DATA SHEET. 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa. F9084G Water-saturated 1-Butanol 1480 (13 ml) SAFETY DATA SHEET 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji/preparatu Nazwa wyrobu Watersaturated 1Butanol 1480 (13 ml) Identyfikacja przedsiebiorstwa

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU

KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji/preparatu Nazwa wyrobu Cell Sorting Set-up Bead for UV Lasers Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS)

KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS) KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS) (Zgodnie z ROZPORZADZENIEM KOMISJI (UE) Nr 453/2010) SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikator wyrobu Kod Produktu Nazwa produktu

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS)

KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS) KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS) SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikator wyrobu Kod Produktu Nazwa produktu K0692COMPONENTB Wash Buffer (concentrated) Nazwa

Bardziej szczegółowo

ZBAWCZY dane przescieradlo

ZBAWCZY dane przescieradlo ZBAWCZY dane przescieradlo 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji/preparatu Nazwa wyrobu anti-pyruvate dehydrogenase E2/E3bp subunit (human mitochondrial),

Bardziej szczegółowo

SAFETY DATA SHEET. 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa. Lipid Removal Reagent

SAFETY DATA SHEET. 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa. Lipid Removal Reagent SAFETY DATA SHEET 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji/preparatu Nazwa wyrobu Lipid Removal Reagent Identyfikacja przedsiebiorstwa Life Technologies

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Wyslano do: The Proton Group Ltd KARTA CHARAKTERYSTYKI Strona: 1 Data opracowania: 07/10/2011 Nr weryfikacji: 1 Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa 1.1. Identyfikator

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS)

KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS) KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS) (Zgodnie z ROZPORZADZENIEM KOMISJI (UE) Nr 453/2010) SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikator wyrobu Kod Produktu Nazwa produktu

Bardziej szczegółowo

ZBAWCZY dane przescieradlo

ZBAWCZY dane przescieradlo ZBAWCZY dane przescieradlo 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji/preparatu Nazwa wyrobu Hexadecyl Pyridinium Chloride cristalline Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU

KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji/preparatu Nazwa wyrobu ION PI 1X W3 SOLUTION Identyfikacja przedsiebiorstwa

Bardziej szczegółowo

ZBAWCZY dane przescieradlo

ZBAWCZY dane przescieradlo ZBAWCZY dane przescieradlo 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji/preparatu Nazwa wyrobu D - Stop Identyfikacja przedsiebiorstwa Life Technologies

Bardziej szczegółowo

ZBAWCZY dane przescieradlo

ZBAWCZY dane przescieradlo ZBAWCZY dane przescieradlo 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji/preparatu Nazwa wyrobu B2 - Conjugate DB paratb Identyfikacja przedsiebiorstwa

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU

KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji/preparatu Nazwa wyrobu AMP 4-FL ALT B DISPLAY MODULE Identyfikacja przedsiebiorstwa

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Wyslano do: The Proton Group Ltd KARTA CHARAKTERYSTYKI Strona: 1 Data opracowania: 15/09/2011 Nr weryfikacji: 1 Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa 1.1. Identyfikator

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Niebezpiecznej Substancji Chemicznej

Karta charakterystyki Niebezpiecznej Substancji Chemicznej Karta charakterystyki Niebezpiecznej Substancji Chemicznej Identyfikacja substancji/preparatu 1. JEDNOZNACZNA NAZWA SUBSTANCJI/PREPARATU I ZAKŁADU/PRZEDSIĘBIORSTWA Kod wyrobu 15710064 Nazwa wyrobu GENTAMICIN

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Niebezpiecznej Substancji Chemicznej

Karta charakterystyki Niebezpiecznej Substancji Chemicznej Karta charakterystyki Niebezpiecznej Substancji Chemicznej Identyfikacja substancji/preparatu 1. JEDNOZNACZNA NAZWA SUBSTANCJI/PREPARATU I ZAKŁADU/PRZEDSIĘBIORSTWA Kod wyrobu Nazwa wyrobu PP195 AMPKalpha

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki mieszaniny

Karta charakterystyki mieszaniny Strona 1 z 5 1. łuidentyfikacja substancji / i identyfikacja przedsiębiorstwa a. Nazwa chemiczna produktu biodegradowalny poliester b. Zastosowanie tworzywo drukujące w technologii FDM c. Typ chemiczny

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS)

KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS) KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS) SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji lub mieszaniny Nazwa produktu PrepFiler Express Identyfikacja firmy/przedsiebiorstwa

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS)

KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS) KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS) (Zgodnie z ROZPORZADZENIEM KOMISJI (UE) Nr 453/2010) SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikator wyrobu Nazwa produktu PROTEINASE

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU

KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji/preparatu Identyfikacja przedsiebiorstwa Life Technologies 5791 Van Allen Way

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU

KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji/preparatu Nazwa wyrobu 10X Complete Long PCR Buffer Identyfikacja przedsiebiorstwa

Bardziej szczegółowo

ZBAWCZY dane przescieradlo

ZBAWCZY dane przescieradlo ZBAWCZY dane przescieradlo 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji/preparatu Nazwa wyrobu neutrallipidstain*solutionindmso**forcelular imaging*

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU

KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji/preparatu Nazwa wyrobu DNA Purification Magnetic Beads Identyfikacja przedsiebiorstwa

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS)

KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS) KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS) (Zgodnie z ROZPORZADZENIEM KOMISJI (UE) Nr 453/2010) SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikator wyrobu Nazwa produktu GOXMS

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS)

KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS) KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS) (Zgodnie z ROZPORZADZENIEM KOMISJI (UE) Nr 453/2010) SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikator wyrobu Nazwa produktu Precipitation

Bardziej szczegółowo

ZBAWCZY dane przescieradlo

ZBAWCZY dane przescieradlo ZBAWCZY dane przescieradlo 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji/preparatu Nazwa wyrobu 800 25 tests min; VIVID technology Identyfikacja przedsiebiorstwa

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS)

KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS) KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS) (Zgodnie z ROZPORZADZENIEM KOMISJI (UE) Nr 453/2010) SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikator wyrobu Nazwa produktu Hydrogen

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS)

KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS) KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS) (Zgodnie z ROZPORZADZENIEM KOMISJI (UE) Nr 453/2010) SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikator wyrobu Nazwa produktu MTT Numer

Bardziej szczegółowo

ZBAWCZY dane przescieradlo

ZBAWCZY dane przescieradlo ZBAWCZY dane przescieradlo 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji/preparatu Nazwa wyrobu CytoTune SendaiReprogrammingKit Identyfikacja przedsiebiorstwa

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS)

KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS) KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS) (Zgodnie z ROZPORZADZENIEM KOMISJI (UE) Nr 453/2010) SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikator wyrobu Nazwa produktu Numer

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS)

KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS) KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS) (Zgodnie z ROZPORZADZENIEM KOMISJI (UE) Nr 453/2010) SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikator wyrobu Kod Produktu 4427788

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS)

KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS) KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS) (Zgodnie z ROZPORZADZENIEM KOMISJI (UE) Nr 453/2010) SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikator wyrobu Nazwa produktu KB extender

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI OLEJ MACADAMIA

KARTA CHARAKTERYSTYKI OLEJ MACADAMIA SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu: Nazwa handlowa: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji: Kosmetyka 1.3 Dane dotyczące dostawcy

Bardziej szczegółowo

2. Identyfikacja zagrożeń Produkt bezpieczny w normalnych warunkach stosowania i przechowywania.

2. Identyfikacja zagrożeń Produkt bezpieczny w normalnych warunkach stosowania i przechowywania. Strona 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Zastosowanie: Producent: GLUCOSITE Gel Żel do kieszonek dziąsłowych PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski 37-450 Stalowa Wola

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS)

KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS) KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS) (Zgodnie z ROZPORZADZENIEM KOMISJI (UE) Nr 453/2010) SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikator wyrobu Nazwa produktu Cell

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS)

KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS) KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS) (Zgodnie z ROZPORZADZENIEM KOMISJI (UE) Nr 453/2010) SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikator wyrobu Kod Produktu Nazwa produktu

Bardziej szczegółowo

3. Informacja o składnikach Nazwa substancji Nr CAS Nr WE Zawartość Klasyfikacja Zwroty R. Nadtlenek wodoru % Xn 22,41

3. Informacja o składnikach Nazwa substancji Nr CAS Nr WE Zawartość Klasyfikacja Zwroty R. Nadtlenek wodoru % Xn 22,41 Strona 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Zastosowanie: GLUCOSITE Gel Żel do kieszonek dziąsłowych PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski 37-450 Stalowa Wola Ul. Kwiatkowskiego

Bardziej szczegółowo