SAFETY DATA SHEET. 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa A14002 P95/NBS1 ANTIBODY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SAFETY DATA SHEET. 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa A14002 P95/NBS1 ANTIBODY"

Transkrypt

1 SAFETY DATA SHEET 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji/preparatu Nazwa wyrobu P95/NBS1 ANTIBODY Identyfikacja przedsiebiorstwa Life Technologies 5791 VAN ALLEN WAY PO BOX 6482 CARLSBAD, CA LIFE TECHNOLOGIES LIMITED 3 FOUNTAIN DRIVE INCHINNAN BUSINESS PARK PAISLEY, PA4 9RF SCOTLAND Numer telefonu w sytuacji krytycznej Outside of the U.S Tylkodocelów badawczych.ninamenjenodiagnosticnialiterapevtskiuporabinaljudehaliživalih. Strona 1 / 6

2 Zgodnie z przepisami lokalnymi i krajowymi Produkt jest klasyfikowany i oznakowany zgodnie z obowiazujacymi przepisami ROZPORZADZENIE (WE) NR 1272/2008 Klasyfikacja zgodnie z dyrektywami UE 67/548/EWG lub 1999/45/WE GHS - Classification Haslo ostrzegawcze nie stwarza zagrozenia 2. Identyfikacja zagrozen Zagrozenie dla zdrowia nie stwarza zagrozenia Zagrozenia fizyczne nie stwarza zagrozenia Unia Europejska Rekawice ochronne EU Specific Hazard Statements R -zdanie(a) S -zdanie(a) Potencjalne skutki zdrowotne Oczy Skóra Wdychanie Polkniecie Efekty szczególne dzialanie rakotwórcze dzialanie mutagenne Szkodliwe dzialanie na rozrodczosc Dzialanie uczulajace Skutki dla narazonych organów Moze powodowac podraznienie oczu u osób podatnych. Moze powodowac podraznienie skóry u osób podatnych. May be harmful by inhalation. Substancja moze byc szkodliwa po spozyciu. zaden No known effects under normal use conditions Strona 2 / 6

3 3. Sklad/informacja o skladnikach Nr CAS Nr EINECS Procent wagowy Produkt nie zawiera substancji, które w podanych stezeniach moga byc uwazane za niebezpieczne dla zdrowia Zalecamy obslugi wszystkich chemikaliów z ostroznoscia 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY Kontakt przez skóre Kontakt z oczami Polkniecie Wdychanie Uwagi dla lekarza Przeplukac obficie woda. If symptoms arise, call a physician. Natychmiast przeplukac duza iloscia wody, takze pod powiekami przynajmniej 15 minut. Jesli objawy utrzymuja sie, wezwac lekarza. Nieprzytomnej osobie nigdy nie podawac nic doustnie. Jesli objawy utrzymuja sie, wezwac lekarza. Nie wywolywac wymiotów bez konsultacji z lekarzem. Przeniesc na swieze powietrze. Jesli objawy utrzymuja sie, wezwac lekarza. W przypadku braku oddychania zastosowac sztuczne oddychanie. Leczenie objawowe. 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU Stosowne srodki gasnicze Specjalne wyposazenie ochronne dla strazaków pyl wodny. dwutlenek wegla (CO2). piana. Suche proszki gasnicze. Zalozyc sprzet do oddychania z obiegiem zamknietym i odziez ochronna. 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA Indywidualne srodki ostroznosci Uzyc srodków ochrony osobistej Metody oczyszczania Wchlonac w obojetny material sorpcyjny. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska Zapobiegac dalszemu wyciekowi lub rozlaniu jezeli to bezpieczne See Section 12 for additional information. 7. POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE Postepowanie z substancja/preparatem Magazynowanie Unikac kontaktu ze skóra, oczami i ubraniem. Stosowac srodki ochrony osobistej. Przechowywac w suchym, chlodnym i dobrze wentylowanym miejscu. 8. Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej Limity natezen Strona 3 / 6

4 Austria - Belgium (TWA) 10 mg/m 3 Denmark (TWA) Finland OEL (TWA) - - France OEL (VME) 10 mg/m 3 Germany OEL (TWA) - Ireland (TWA) 10 mg/m 3 Italy OEL (TWA) - Netherlands OEL (MAC) Spain OEL (TWA) Wielka Brytania - 10 mg/m 3 10mg/mł Unia Europejska Wielka Brytania France OEL (VME) Germany OEL (TWA) 10 mg/m 3 - Irlandia Norwegia Spain OEL (TWA) 10 mg/m Srodki techniczne Zapewnic odpowiednia wentylacje szczególnie w pomieszczeniach zamknietych Sprzet ochrony osobistej Ochrone dróg oddechowych W przypadku niedostatecznej wentylacji zalozyc odpowiedni sprzet ochrony dróg oddechowych. Ochrone rak Ochrona oczu Ochrona skóry i ciala Srodki higieny Kontrola narazenia srodowiska nieprzepuszczalne rekawice. Okulary ochronne z oslonami bocznymi lekka odziez ochronna Stosowac zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy Nie dopuscic do przedostania sie produktu do kanalizacji. 9. WLASCIWOSCI FIZYCZNE I CHEMICZNE Informacje ogólne Postac ciecz Postac Brak dostepnej informacji. Zapach Brak dostepnej informacji Temperatura C brak dostepnych danych F brak dostepnych danych wrzenia/zakres Temperatura C brak dostepnych danych F brak dostepnych danych topnienia/zakres temperatur topnienia Temperatura zaplonu C brak dostepnych danych F brak dostepnych danych Temperatura samozaplonu C brak dostepnych danych F brak dostepnych danych Wlasciwosci utleniajace. Brak dostepnej informacji Rozpuszczalnosc w wodzie rozpuszczalny 10. STABILNOSC I REAKTYWNOSC Strona 4 / 6

5 Trwalosc Trwaly w warunkach normalnych. Czynniki, których nalezy unikac No dangerous reaction known under conditions of normal use. Niebezpieczne produkty brak podczas normalnego stosowania. rozkladu polimeryzacja Nie wystepuje niebezpieczna polimeryzacja 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE Ostra toksycznosc LD50 (oral,rat/mouse) LD50 (dermal,rat/rabbit) LC50 (inhalation,rat/mouse) = mg/kg Oral brak dostepnych danych brak dostepnych danych Potencjalne skutki zdrowotne Oczy Skóra Wdychanie Polkniecie dzialanie rakotwórcze dzialanie mutagenne Szkodliwe dzialanie na rozrodczosc Dzialanie uczulajace Skutki dla narazonych organów Moze powodowac podraznienie oczu u osób podatnych. Moze powodowac podraznienie skóry u osób podatnych. May be harmful by inhalation. Substancja moze byc szkodliwa po spozyciu. No known effects under normal use conditions 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE Ekotoksycznosc Mobilnosc Biodegradacja Bioakumulacja Brak dostepnej informacji. Brak dostepnej informacji. Ulega naturalnej biodegradacji. Nie ulega bioakumulacji Freshwater Algae Data Water Flea Data Daphnia magna EC50>500 mg/l (24 h) Freshwater Fish Species Data Microtox Data log Pow logpow-1.76 Usunac zgodnie z przepisami lokalnymi. 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI 14. INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU Strona 5 / 6

6 IATA Prawidlowa nazwa przewozowa UN Klasa zagrozenia Klasa dodatkowa Grupa opakowaniowa Nr ONZ Nie zaklasyfikowany jako niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych. None 15. Informacje dotyczace przepisów prawnych Listy miedzynarodowe EINECS ELINCS ENCS PICCS Listed - Listed Listed AICS KECL DSL NDSL Listed Listed Listed INNE INFORMACJE Powód wprowadzenia zmiany (M)SDS sections updated. TylkodocelówbadawczychNinamenjenodiagnosticnialiterapevtskiuporabinaljudehaliživalih Powyzsza informacja zostala uzyskana dzieki dokladnym poszukiwaniom a/i dochodzena i rekomendacje sa oparte na rozwaznym zastosowaniu oceny zawodowej. Onformacje nie powinny byc uwazane za ostateczne i powinny byc uzywanej jedynie jako wskazówki. Wszystkie materialy i mieszaniny moga posiadac obecnie nieznane wlasciwosci, które stanowia zagrozenie i powinny byc uzytkowane z zachowaniem ostroznosci. Jako ze Spólka nie jest w stanie kontrolowac rzeczywistych metod, stosowanych ilosci lub warunków uzytkowania, Spólka nie bedzie ponosic ospowiedzialnosci za jakiekolwiek poniesione szkody lub straty wynikajace ze stosowania lub narazenia niniejszym produktem, opisanym w niniejszym. INFORMACJE ZAWARTE W NINIEJSZEJ KARCIE BEZPIECZENSTWA PRODUKTU NIE STANOWIA GWARANCJI, WYRAZONEJ LUB IMPLIKOWANEJ, GWARANCJI MOZLIWOSCI HANDLOWYCH LUB ZDOLNOSCI DO POSZCZEGÓLNEGO ZASTOSOWANIA. End of Safety Data Sheet Strona 6 / 6

ZBAWCZY dane przescieradlo

ZBAWCZY dane przescieradlo ZBAWCZY dane przescieradlo 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji/preparatu Nazwa wyrobu OpTmizer T-CelExpansionSupplement Identyfikacja przedsiebiorstwa

Bardziej szczegółowo

ZBAWCZY dane przescieradlo

ZBAWCZY dane przescieradlo ZBAWCZY dane przescieradlo 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji/preparatu Nazwa wyrobu ION PROTON I DGTP Identyfikacja przedsiebiorstwa Life

Bardziej szczegółowo

SAFETY DATA SHEET. 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

SAFETY DATA SHEET. 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa SAFETY DATA SHEET 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji/preparatu Nazwa wyrobu SF 900 II SFM Identyfikacja przedsiebiorstwa Life Technologies

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU

KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji/preparatu Nazwa wyrobu Dextran, biotin, 10,000 MW, Identyfikacja przedsiebiorstwa

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU

KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji/preparatu Nazwa wyrobu Nitrocellulose, 0.2 µm pore size Identyfikacja przedsiebiorstwa

Bardziej szczegółowo

ZBAWCZY dane przescieradlo

ZBAWCZY dane przescieradlo ZBAWCZY dane przescieradlo 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji/preparatu Nazwa wyrobu PARP1, Human Prot, Recomb (His Tag) Identyfikacja przedsiebiorstwa

Bardziej szczegółowo

SAFETY DATA SHEET. 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa EC60252 NOVEX 4-20% TRIS-GLYCINE GEL - EC6025

SAFETY DATA SHEET. 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa EC60252 NOVEX 4-20% TRIS-GLYCINE GEL - EC6025 SAFETY DATA SHEET 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji/preparatu Nazwa wyrobu NOVEX 4-20% TRIS-GLYCINE GEL - EC6025 Identyfikacja przedsiebiorstwa

Bardziej szczegółowo

ZBAWCZY dane przescieradlo

ZBAWCZY dane przescieradlo ZBAWCZY dane przescieradlo 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji/preparatu Nazwa wyrobu L-Glutamine Identyfikacja przedsiebiorstwa Life Technologies

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU

KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji/preparatu Nazwa wyrobu Dextran, SNARF -1, 10,000 Identyfikacja przedsiebiorstwa

Bardziej szczegółowo

ZBAWCZY dane przescieradlo

ZBAWCZY dane przescieradlo ZBAWCZY dane przescieradlo 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji/preparatu Nazwa wyrobu CDP-STAR RTU SUBSTRATE 10L Identyfikacja przedsiebiorstwa

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU

KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji/preparatu Nazwa wyrobu PGM v1.1 Reagents 2 Identyfikacja przedsiebiorstwa Life

Bardziej szczegółowo

ZBAWCZY dane przescieradlo

ZBAWCZY dane przescieradlo ZBAWCZY dane przescieradlo 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji/preparatu Nazwa wyrobu E. COLI RNASE H 100, RXN VIALED Identyfikacja przedsiebiorstwa

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU

KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji/preparatu Nazwa wyrobu *mixed Identyfikacja przedsiebiorstwa Life Technologies

Bardziej szczegółowo

SAFETY DATA SHEET. 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa. V13180COMPONENTB cyclosporin A

SAFETY DATA SHEET. 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa. V13180COMPONENTB cyclosporin A SAFETY DATA SHEET 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji/preparatu Nazwa wyrobu cyclosporin A Identyfikacja przedsiebiorstwa Life Technologies

Bardziej szczegółowo

ZBAWCZY dane przescieradlo

ZBAWCZY dane przescieradlo ZBAWCZY dane przescieradlo 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji/preparatu Nazwa wyrobu phrodo E. coli for phagocytosis Identyfikacja przedsiebiorstwa

Bardziej szczegółowo

ZBAWCZY dane przescieradlo

ZBAWCZY dane przescieradlo ZBAWCZY dane przescieradlo 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji/preparatu Nazwa wyrobu IONPGM TEMPLATEOT2400PCRREAGENTB Identyfikacja przedsiebiorstwa

Bardziej szczegółowo

ZBAWCZY dane przescieradlo

ZBAWCZY dane przescieradlo ZBAWCZY dane przescieradlo 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji/preparatu Nazwa wyrobu CHO CDEficientFeed BAGT Identyfikacja przedsiebiorstwa

Bardziej szczegółowo

ZBAWCZY dane przescieradlo

ZBAWCZY dane przescieradlo ZBAWCZY dane przescieradlo 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji/preparatu Nazwa wyrobu Total Exosome Isolation (from cell culture media) Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

SAFETY DATA SHEET. 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

SAFETY DATA SHEET. 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa SAFETY DATA SHEET 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji/preparatu Nazwa wyrobu HOAT 5GM Identyfikacja przedsiebiorstwa Life Technologies 5791

Bardziej szczegółowo

SAFETY DATA SHEET. 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

SAFETY DATA SHEET. 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa SAFETY DATA SHEET 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji/preparatu Nazwa wyrobu eosin-5-maleimide Identyfikacja przedsiebiorstwa Life Technologies

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS)

KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS) KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS) SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji lub mieszaniny Nazwa produktu ZOOM Strips ph 9-12 Identyfikacja firmy/przedsiebiorstwa

Bardziej szczegółowo

ZBAWCZY dane przescieradlo

ZBAWCZY dane przescieradlo ZBAWCZY dane przescieradlo 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji/preparatu Nazwa wyrobu N-Methylpyrrolidone Peptide Synthesis Grade Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

ZBAWCZY dane przescieradlo

ZBAWCZY dane przescieradlo ZBAWCZY dane przescieradlo 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji/preparatu Nazwa wyrobu His-Assist Identyfikacja przedsiebiorstwa Life Technologies

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU

KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji/preparatu Nazwa wyrobu Ion Chip Preparation Solution Identyfikacja przedsiebiorstwa

Bardziej szczegółowo

SAFETY DATA SHEET. 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa. Dichloromethane Peptide Synthesis Grade

SAFETY DATA SHEET. 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa. Dichloromethane Peptide Synthesis Grade SAFETY DATA SHEET 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji/preparatu Nazwa wyrobu Dichloromethane Peptide Synthesis Grade Identyfikacja przedsiebiorstwa

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU

KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji/preparatu Nazwa wyrobu SIMPLY BLUE 3.5L Identyfikacja przedsiebiorstwa Life

Bardziej szczegółowo

ZBAWCZY dane przescieradlo

ZBAWCZY dane przescieradlo ZBAWCZY dane przescieradlo 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji/preparatu Nazwa wyrobu B2 - Conjugate DB paratb Identyfikacja przedsiebiorstwa

Bardziej szczegółowo

SAFETY DATA SHEET. 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

SAFETY DATA SHEET. 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa SAFETY DATA SHEET 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji/preparatu Nazwa wyrobu OBS, TFFH, 5G Identyfikacja przedsiebiorstwa Life Technologies

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS)

KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS) KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS) SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji lub mieszaniny Nazwa produktu ION SVA DEMO PANEL Identyfikacja firmy/przedsiebiorstwa

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKI. Ogólne informacje o sytuacjach awaryjnych. C2000 Mouse IG control Mix

CHARAKTERYSTYKI. Ogólne informacje o sytuacjach awaryjnych. C2000 Mouse IG control Mix KARTA CHARAKTERYSTYKI Identyfikacja substancji/preparatu Ogólne informacje o sytuacjach awaryjnych Kod wyrobu Nazwa wyrobu C2000 Mouse IG control Mix Identyfikacja przedsiebiorstwa INVITROGEN CORPORATON

Bardziej szczegółowo

SAFETY DATA SHEET. 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa. Lipid Removal Reagent

SAFETY DATA SHEET. 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa. Lipid Removal Reagent SAFETY DATA SHEET 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji/preparatu Nazwa wyrobu Lipid Removal Reagent Identyfikacja przedsiebiorstwa Life Technologies

Bardziej szczegółowo

SAFETY DATA SHEET. 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

SAFETY DATA SHEET. 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa SAFETY DATA SHEET 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji/preparatu Nazwa wyrobu dg dmf Amidite Identyfikacja przedsiebiorstwa Life Technologies

Bardziej szczegółowo

SAFETY DATA SHEET. 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa. F9084G Water-saturated 1-Butanol 1480 (13 ml)

SAFETY DATA SHEET. 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa. F9084G Water-saturated 1-Butanol 1480 (13 ml) SAFETY DATA SHEET 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji/preparatu Nazwa wyrobu Watersaturated 1Butanol 1480 (13 ml) Identyfikacja przedsiebiorstwa

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU

KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji/preparatu Nazwa wyrobu 96 WELL DYE CALIBRATION PLATE Identyfikacja przedsiebiorstwa

Bardziej szczegółowo

ZBAWCZY dane przescieradlo

ZBAWCZY dane przescieradlo ZBAWCZY dane przescieradlo 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji/preparatu Nazwa wyrobu D - Stop Identyfikacja przedsiebiorstwa Life Technologies

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU

KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji/preparatu Nazwa wyrobu Brand QConnect HIVRNA AcroMetrix Identyfikacja przedsiebiorstwa

Bardziej szczegółowo

ZBAWCZY dane przescieradlo

ZBAWCZY dane przescieradlo ZBAWCZY dane przescieradlo 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji/preparatu Nazwa wyrobu 800 25 tests min; VIVID technology Identyfikacja przedsiebiorstwa

Bardziej szczegółowo

ZBAWCZY dane przescieradlo

ZBAWCZY dane przescieradlo ZBAWCZY dane przescieradlo 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji/preparatu Nazwa wyrobu neutrallipidstain*solutionindmso**forcelular imaging*

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS)

KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS) KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS) SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji lub mieszaniny Nazwa produktu 0.5M EDTA, ph 8.0 1000 ML Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS)

KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS) KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS) SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji lub mieszaniny Nazwa produktu RNase A Identyfikacja firmy/przedsiebiorstwa

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU

KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji/preparatu Nazwa wyrobu DNA Purification Magnetic Beads Identyfikacja przedsiebiorstwa

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS)

KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS) KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS) SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji lub mieszaniny Nazwa produktu GENESCAN-500(LIZ) SIZE STD KIT Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

ZBAWCZY dane przescieradlo

ZBAWCZY dane przescieradlo ZBAWCZY dane przescieradlo 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji/preparatu Nazwa wyrobu Hexadecyl Pyridinium Chloride cristalline Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Niebezpiecznej Substancji Chemicznej

Karta charakterystyki Niebezpiecznej Substancji Chemicznej Karta charakterystyki Niebezpiecznej Substancji Chemicznej Identyfikacja substancji/preparatu 1. JEDNOZNACZNA NAZWA SUBSTANCJI/PREPARATU I ZAKŁADU/PRZEDSIĘBIORSTWA Kod wyrobu 15212012 Nazwa wyrobu KaryoMAX

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS)

KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS) KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS) SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji lub mieszaniny Nazwa produktu Tray, Allset Gold SSP 24 Well Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

ZBAWCZY dane przescieradlo

ZBAWCZY dane przescieradlo ZBAWCZY dane przescieradlo 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji/preparatu Nazwa wyrobu TRI Reagent Identyfikacja przedsiebiorstwa Life Technologies

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU

KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji/preparatu Nazwa wyrobu 10X Complete Long PCR Buffer Identyfikacja przedsiebiorstwa

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU

KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji/preparatu Identyfikacja przedsiebiorstwa Life Technologies 5791 Van Allen Way

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS)

KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS) KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS) SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji lub mieszaniny Nazwa produktu RNALATER-ICE 25 ML Identyfikacja firmy/przedsiebiorstwa

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU

KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji/preparatu Nazwa wyrobu potassium cyanide Identyfikacja przedsiebiorstwa Life

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS)

KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS) KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS) SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji lub mieszaniny Nazwa produktu tetramethylrhodamine -bungarotoxin Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU

KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji/preparatu Nazwa wyrobu tert-butyl hydroperoxide solution, 70% solution in water

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS)

KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS) KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS) SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji lub mieszaniny Nazwa produktu BTL,HI-DI FORMAMIDE 5ML Identyfikacja firmy/przedsiebiorstwa

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU

KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji/preparatu Nazwa wyrobu Fluoromone ES2 Green Identyfikacja przedsiebiorstwa

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS)

KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS) KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS) (Zgodnie z ROZPORZADZENIEM KOMISJI (UE) Nr 453/2010) SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikator wyrobu Nazwa produktu PROTEINASE

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS)

KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS) KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS) (Zgodnie z ROZPORZADZENIEM KOMISJI (UE) Nr 453/2010) SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikator wyrobu Nazwa produktu Precipitation

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS)

KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS) KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS) SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji lub mieszaniny Nazwa produktu UltraPure Phenol::IsoamylAlcohol(25:24:1,v/v)

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS) (Zgodnie z ROZPORZADZENIEM KOMISJI (UE) Nr 453/2010) SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikator wyrobu Kod Produktu Nazwa produktu

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Wyslano do: The Proton Group Ltd KARTA CHARAKTERYSTYKI Strona: 1 Data opracowania: 07/10/2011 Nr weryfikacji: 1 Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa 1.1. Identyfikator

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Wyslano do: The Proton Group Ltd KARTA CHARAKTERYSTYKI Strona: 1 Data opracowania: 15/09/2011 Nr weryfikacji: 1 Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa 1.1. Identyfikator

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS)

KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS) KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS) SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji lub mieszaniny Nazwa produktu PrepFiler Express Identyfikacja firmy/przedsiebiorstwa

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS)

KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS) KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS) (Zgodnie z ROZPORZADZENIEM KOMISJI (UE) Nr 453/2010) SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikator wyrobu Kod Produktu 4427788

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS)

KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS) KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS) (Zgodnie z ROZPORZADZENIEM KOMISJI (UE) Nr 453/2010) SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikator wyrobu Nazwa produktu SOLiD

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS)

KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS) KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS) (Zgodnie z ROZPORZADZENIEM KOMISJI (UE) Nr 453/2010) SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikator wyrobu Nazwa produktu Numer

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data przygotowania 05-gru-2011 Przegląd numer 1 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa wyrobu Cat No. Synonimy Zalecane użycie DR0526 Chemikalia laboratoryjne Firma

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS)

KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS) KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS) (Zgodnie z ROZPORZADZENIEM KOMISJI (UE) Nr 453/2010) SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikator wyrobu Nazwa produktu Hydrogen

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS)

KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS) KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS) (Zgodnie z ROZPORZADZENIEM KOMISJI (UE) Nr 453/2010) SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikator wyrobu Nazwa produktu Numer

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS)

KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS) KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS) (Zgodnie z ROZPORZADZENIEM KOMISJI (UE) Nr 453/2010) SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikator wyrobu Nazwa produktu KB extender

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS)

KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS) KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS) SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikator wyrobu Kod Produktu Nazwa produktu EN0551 RNases A/T1 Mix Nazwa chemiczna Numer

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Mydlo EU PL

KARTA CHARAKTERYSTYKI Mydlo EU PL KARTA CHARAKTERYSTYKI Mydlo EU0088 - PL Klasyfikacja Sprzęt ochrony osobistej Symbol(e) Data produkcji 02/05/2008 Wersja Nr: 0 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU ORAZ FIRMY/PRZEDSIĘBIORSTWA Kod wyrobu

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS)

KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS) KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS) (Zgodnie z ROZPORZADZENIEM KOMISJI (UE) Nr 453/2010) SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikator wyrobu Nazwa produktu GOXMS

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data przygotowania 02-sie-2011 Wersja Nr 1 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa wyrobu Cat No. Synonimy Zalecane użycie R30852501 Chemikalia laboratoryjne Firma

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS)

KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS) KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS) (Zgodnie z ROZPORZADZENIEM KOMISJI (UE) Nr 453/2010) SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikator wyrobu Kod Produktu 41500034

Bardziej szczegółowo

2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEJ SUBSTANCJI CHEMICZNEJ Niniejsza karta charakterystyki odpowiada wymaganiom Rozporządzeniu (WE) No. 648/2004 Data zatwierdzenia karty: 08-sie-2011 Przejrzano dnia: 08-sie-2011

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I FIRMY NAZWA HANDLOWA Producent/importer krajowy Przedsiebiorstwo Scania CV AB Kod pocztowy 151 87 Södertälje Kraj Sweden E-mail safety_data_sheet@scania.com Telefon +46 (0)8

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS)

KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS) KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS) SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikator wyrobu Kod Produktu Nazwa produktu F10019G7 RNA binding beads Nazwa chemiczna Numer

Bardziej szczegółowo

2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEJ SUBSTANCJI CHEMICZNEJ Niniejsza karta charakterystyki odpowiada wymaganiom Rozporządzeniu (WE) No. 648/2004 Data zatwierdzenia karty: 08-sie-2011 Przejrzano dnia: 08-sie-2011

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, IDENTYFIKACJA PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, IDENTYFIKACJA PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA KARTA CHARAKTERYSTYKI Takartacharakterystykisubstancjiniebezpiecznejspełniawymaganiaprzepisu1907/2006KomisjiEuropejskiej(KE), zmienionego przez przepis 1272/2008 KE i przepis 453/2010 Komisji ds. regulacji

Bardziej szczegółowo

1894323, 1894324, 1894325, 1894326 COOLANT Plyn do chlodnicy. Produkt szkodliwy

1894323, 1894324, 1894325, 1894326 COOLANT Plyn do chlodnicy. Produkt szkodliwy 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I FIRMY NAZWA HANDLOWA RODZAJ ZASTOSOWANIA Plyn do chlodnicy Producent/importer krajowy Przedsiebiorstwo Scania CV AB Kod pocztowy 151 87 Södertälje Kraj Sweden E-mail safety_data_sheet@scania.com

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS)

KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS) KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS) (Zgodnie z ROZPORZADZENIEM KOMISJI (UE) Nr 453/2010) SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikator wyrobu Kod Produktu 17926 Nazwa

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data przygotowania 01-wrz-2011 Wersja Nr 1 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa wyrobu Cat No. Synonimy Zalecane użycie SR0078 Chemikalia laboratoryjne Firma Oxoid

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS)

KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS) KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS) (Zgodnie z ROZPORZADZENIEM KOMISJI (UE) Nr 453/2010) SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikator wyrobu Nazwa produktu Numer

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data przygotowania 27-kwi-2012 Przegląd numer 1 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. LP0131 Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Wyslano do: The Proton Group Ltd KARTA CHARAKTERYSTYKI Strona: 1 Data opracowania: 23/04/2008 Aktualizacja: 03/12/2010 Nr weryfikacji: 2 Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data przygotowania 01-wrz-2011 Wersja Nr 1 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa wyrobu Cat No. Synonimy Zalecane użycie CM1151 Chemikalia laboratoryjne Firma Oxoid

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS)

KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS) KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS) (Zgodnie z ROZPORZADZENIEM KOMISJI (UE) Nr 453/2010) SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikator wyrobu Nazwa produktu Novex

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS)

KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS) KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS) (Zgodnie z ROZPORZADZENIEM KOMISJI (UE) Nr 453/2010) SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikator wyrobu Kod Produktu 51535 Nazwa

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data przygotowania 03-lut-2012 Przegląd numer 1 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa wyrobu Synonimy Zalecane użycie Chemikalia laboratoryjne Firma Remel 12076

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data przygotowania 18-paz-2011 Przegląd numer 1 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, IDENTYFIKACJA PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. CM0579 Istotne zidentyfikowane zastosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data przygotowania 30-paz-2013 Przegląd numer 1 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa wyrobu Cat No. : Synonimy Zalecane użycie SR0059 Chemikalia laboratoryjne Firma

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS)

KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS) KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS) (Zgodnie z ROZPORZADZENIEM KOMISJI (UE) Nr 453/2010) SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikator wyrobu Nazwa produktu TRYPAN

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS)

KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS) KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS) (Zgodnie z ROZPORZADZENIEM KOMISJI (UE) Nr 453/2010) SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikator wyrobu Kod Produktu Nazwa produktu

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEJ SUBSTANCJI CHEMICZNEJ zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej 2006/1907/UE

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEJ SUBSTANCJI CHEMICZNEJ zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej 2006/1907/UE Spodnam Przejrzano dnia 06/09/2009 Wersja Nr 2 1. JEDNOZNACZNA NAZWA SUBSTANCJI/PREPARATU I ZAKŁADU/PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa wyrobu Spodnam Identyfikacja firmy/przedsiębiorstwa Taminco N.V. Adres Pantserschipstraat

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS)

KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS) KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS) SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikacja substancji lub mieszaniny Nazwa produktu TRIZOL LS REAGENT Identyfikacja firmy/przedsiebiorstwa

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS)

KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS) KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS) (Zgodnie z ROZPORZADZENIEM KOMISJI (UE) Nr 453/2010) SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikator wyrobu Kod Produktu 57271COMPONENTG

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data przygotowania 20-wrz-2011 Wersja Nr 1 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa wyrobu Cat No. Synonimy Zalecane użycie SR0140 Chemikalia laboratoryjne Firma Oxoid

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU Strona 1 Tak 8 SEKCJА 1. OKREŚLENIE SUBSTANCJI/PREPARATU I SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Opis produktu Nazwa handlowa 1.2 Odpowiednie, zidentyfikowane zastosowania surowca lub mieszanki, które odradza sie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS)

KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS) KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS) (Zgodnie z ROZPORZADZENIEM KOMISJI (UE) Nr 453/2010) SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa Identyfikator wyrobu Kod Produktu 461163

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE AS TOMASZ SŁODOWNIK 05-402 OTWOCK, UL POGODNA 38 NIP 532 102 23 96 22 788 21 73 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Producent : P.P.H. AS Tomasz Słodownik Adres: ul. Pogodna

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI OLEJ MACADAMIA

KARTA CHARAKTERYSTYKI OLEJ MACADAMIA SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu: Nazwa handlowa: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji: Kosmetyka 1.3 Dane dotyczące dostawcy

Bardziej szczegółowo