Polski Związek Motorowy Autotour sp. z o.o.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polski Związek Motorowy Autotour sp. z o.o."

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Projekt dofinansowywany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Unii Europejskiej (działanie 8.2) Polski Związek Motorowy Autotour sp. z o.o. 1

2 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1. Polski Związek Motorowy Autotour spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Górczewska 228F, zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Przedmiotem postępowania jest zamówienie na dostawę oprogramowania w zakresie określonym w punkcie 2 SIWZ Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z wytycznymi do Programu POIG Działanie 8.2 oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie: Zamawiający Polski Związek Motorowy Autotour spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Górczewska 228F. Postępowanie postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji. SIWZ niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Zamówienie należy przez to rozumieć dostawę sprzętu i analiz eksperckich, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w punkcie 2 SIWZ. Wykonawca podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia Dane Zamawiającego: NIP: Dokładny adres do korespondencji: PZM Autotour sp. z o.o. ul. Górczewska 228F, Warszawa Tel.: Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: E- mail do korespondencji w sprawie Zamówienia: przedmiot zamówienia i procedura 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Zakup usług, a w tym przeprowadzenie analiz przygotowawczych związanych z audytem istniejącej infrastruktury informatycznej pod kątem wdrażanych aplikacji oraz zaprojektowaniem i wdrożeniem nowej infrastruktury informatycznej 2. Zakup serwera dla środowisk produkcyjnych systemu 3. Zakup serwera dla środowisk zapasowych i hurtowni danych Zakres usług 1. Audyt bezpieczeństwa obecnych procesów biznesowych oraz przedstawienie rekomendacji wprowadzenia zmian 2. Ocena ryzyka operacyjnego pod kątem obecnie wykorzystywanych i planowanych do wdrożenia systemów informatycznych oraz zaproponowanie rozwiązań minimalizujących występujące ryzyka 3. Analiza istniejących procesów zarządzania zmianą oraz propozycja ich ewentualnych zmian 2

3 4. Analiza wykorzystania posiadanych narzędzi do zarządzania infrastrukturą IT oraz zadaniami w dziale IT oraz propozycja wdrożenia usprawnień w tym obszarze 5. Analiza technologii oraz procesu wytwarzania aplikacji oraz propozycja wdrożenia usprawnień w tym obszarze 6. Analiza posiadanej infrastruktury informatycznej oraz propozycja wdrożenia usprawnień w tym obszarze w nawiązaniu do wszystkich analizowanych elementów 7. Analiza wiedzy, procesów, czasu pracy i sposobu rozliczania działu IT wraz z rekomendacjami wprowadzenia ewentualnych zmian 8. Ocena ogólna bezpieczeństwa 9. Zaprojektowanie docelowej infrastruktury informatycznej wraz z określeniem budżetu dla rekomendowanych zmian 10. Instalacja nowego rekomendowanego sprzętu wraz z odpowiednim dostosowaniem istniejącej infrastruktury 11. Konfiguracja infrastruktury wirtualnej zgodnie z wymaganiami wynikającymi z przeprowadzonej analizy 12. Wirtualizacja istniejących serwerów fizycznych (przeprowadzenie procesu P2V) 13. Konfiguracja Storage Area Network dla wdrażanej infrastruktury wirtualnej z zapewnieniem dualności wszystkich komponentów oraz równoległości przepustowości danych dla połączeń dualnych 14. Rekonfiguracja sieci LAN i WAN w celu zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa zapewniającego redundancję wszystkich połączeń sieciowych oraz innych elementów wynikających z przeprowadzonej analizy 15. Rekonfiguracja sieci LAN w celu zapewnienia logicznej rozdzielności dla segmentów sieci oraz zapewnienia priorytetów ruchu 16. Wdrożenie systemu monitoringu dla nowowdrażanej oraz istniejącej infrastruktury zapewniającego alertowanie online odstępstw od sytuacji normalnych w formie dashboardu dostępnego przez WWW, oraz SMS, z zapewnieniem przeglądu statystyk historycznych 17. Wdrożenie systemu kopii zapasowych dla infrastruktury wirtualnej zapewniającego dla backupów odwrotną inkrementację przyrostową Wymagania dot. wykonawcy i członków zespołu wdrożeniowego 1. Co najmniej 5- letnie doświadczenie we wdrożeniach i utrzymywaniu systemów bezpieczeństwa w branży ubezpieczeniowej 2. Doświadczenie w ocenie ryzyka operacyjnego w firmach ubezpieczeniowych 3. Doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu procesów zarządzania zmianą w działach IT w firmach ubezpieczeniowych 4. Doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu infrastruktury informatycznej, w tym infrastruktury wirtualnej poparte odpowiednimi statusami partnerskimi i certyfikatami producentów platformy wirtualizacyjnej 5. Doświadczenie w projektowaniu procesów zarządczych w wytwarzaniu aplikacji oraz zarządzaniu działami wytwarzającymi aplikacje 6. Znajomość nowoczesnych technologii i narzędzi stosowanych w wytwarzaniu aplikacji 3

4 7. Doświadczenie w zarządzaniu działami informatycznymi, w tym w stosowaniu narzędzi wspomagających w tym zakresie 8. Doświadczenie w budowaniu budżetów IT oraz wycenie projektów informatycznych 9. Doświadczenie w instalacjach zaawansowanej infrastruktury informatycznej 10. Doświadczenie w konfiguracji infrastruktury wirtualnej, w tym w migracji środowisk fizycznych do wirtualnych oraz budowaniu klastrów 11. Doświadczenie w konfiguracji SAN oraz macierzy dyskowych poparte odpowiednimi statusami partnerskimi i certyfikatami 12. Doświadczenie w projektowaniu i konfigurowaniu zaawansowanych sieci komputerowych poparte odpowiednimi statusami partnerskimi i certyfikatami 13. Doświadczenie w projektowaniu i konfigurowaniu systemów monitorowania infrastruktury informatycznej poparte odpowiednimi statusami partnerskimi i certyfikatami 14. Doświadczenie w projektowaniu i konfigurowaniu systemów backupu Wymagania dotyczące sprzętu i oprogramowania 1. Serwer produkcyjny oraz serwer zapasowy powinny pracować na wspólnej przestrzeni danych zapewniającej współdzielenie oraz szybkie przełączanie środowisk produkcyjnych i zapasowych pomiędzy nimi 2. Całe środowisko powinno zapewniać redundancję i być odporne na awarie pojedynczych komponentów 3. Serwery powinny wspierać wirtualizację na bazie oprogramowania wirtualizacyjnego VMware w wersji co najmniej Przestrzeń danych powinna zapewniać podział na dwa obszary a. ~1.8 TB netto dla co najmniej 12 dysków SAS pracujących w RAID10 b. ~4 TB netto dla co najmniej 12 dysków SATA pracujących w RAID5 5. Wymagania dot. serwerów: a. Serwer przeznaczony do montażu w szafie rack. Obudowa o wysokości maksimum 1U wraz z szynami do montażu. Wysuwane szyny zapewniające możliwość dostępu do wnętrza (serwisowania) serwera bez konieczności demontażu. b. Płyta główna dedykowana do pracy w serwerach dwuprocesorowych, wyprodukowana przez producenta serwera. c. Zainstalowany jeden 64 bitowy, 4- rdzeniowy procesor Intel E5620. Możliwość instalacji drugiego procesora. d. Minimum 2 gniazda PCIe druqiej qeneracji w tym minimum jedno z magistralą PCIe x16 umożliwiające instalację karty o pełnej długości i wysokości. e. 32 GB pamięci DDR3 1333MHz RAM. Na płycie głównej powinno znajdować się minimum 18 slotów przeznaczonych na moduły pamięci. Możliwość rozbudowy pamięci RAM do 384GB. f. Obsługa wielobitowej korekcji błędów AECC. Możliwość konfiguracji pamięci do pracy w trybach Online Spare, Lockstep i Mirror. g. Zintegrowany na płycie głównej kontroler macierzowy RAID SAS 6Gb. h. Pamięć podręczna minimum 1GB w technologii Flashback zapewniająca utrzymanie zawartości w przypadku zaniku/wyłączenia zasilania. 4

5 i. Możliwe konfiguracje RAID 0,1, 1+0, 5, 5+0 i opcjonalnie RAID 6 i 6+0. j. Obudowa umożliwiająca instalację minimum 8 dysków 2.5 wymiennych w czasie pracy. Zainstalowane 2 dyski SAS 300GB obr./min. k. Karta graficzna z pamięcią 32MB RAM, obsługiwana rozdzielczość do 1600x1200. l. Minimum 4 porty USB 2.0 z czego 2 na przednim panelu obudowy, jeden na tylnym panelu obudowy i jeden wewnętrzny. m. Możliwość zainstalowania wewnętrznej karty pamięci SD. n. Możliwość instalacji modułu TPM wersja minimum 1.2 o. Minimum 4 porty LAN typu 10/100/1000 wbudowane na płycie głównej z możliwością obsługi stosu TCP/IP - TOE, wsparciem dla protokołu IPv6 oraz możliwością obsługi iscsi (w tym uruchamiania systemu z iscsi). p. Wymienne podczas pracy, nadmiarowe wentylatory. q. Minimum dwa, wymienne podczas pracy nadmiarowe zasilacze o mocy minimum 460W każdy. r. Praca ze współdzieleniem obciążenia oraz w trybie wysokiej efektywności(obciążony jeden zasilacz) przy zapewnieniu nieprzerwanego zasilania (nadmiarowości) w przypadku awarii dowolnego zasilacza. Możliwość rozbudowy/wymiany zasilaczy na wersję o mocy co najmniej 1200W każdy. s. Panel informacyjny umieszczony na froncie obudowy serwera umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, wentylatorów i zasilaczy. t. Karta zarządzająca niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego, posiadająca dedykowane złącze RJ- 45 i umożliwiająca: i. Zdalne włączanie/wyłączanie/restart niezależnie dla każdego serwera. ii. Zdalny, nieprzerwany dostęp do konsoli serwera zarówno w trybie tekstowym jak i graficznym. iii. Pracę z rozdzielczością 1280 x 1024 i 1600 x 1200 (DVR max). iv. Udostępnianie napędów CD/DVD, FDD stacji zarządzającej na potrzeby każdego serwera z możliwością bootowania z w/w napędów. Możliwość zdalnego udostępnienia pamięci USB oraz wybranego katalogu dysku stacji zarządzającej. v. Zdalny dostęp z poziomu przeglądarki internetowej, bez konieczności instalacji specyficznych komponentów programowych producenta sprzętu. vi. Zdalne monitorowanie i informowanie o statusie pracy serwera. vii. Szyfrowane połączenie (SSL). viii. Autentykacje i autoryzację użytkownika a także integrację z Active Directory. ix. Sprzętowe kodowanie AES i 3DES. x. Obsługa protokołów SNMP, IPMI 2.0, DMTF SMASH CLP, HP RIBCL XML. xi. Jednoczesny, zdalny dostęp do konsoli dla minimum 5 administratorów. u. Oprogramowanie do zdalnego zarzadzania wraz z niezbędnymi licencjami umożliwiające: i. Zdalną identyfikacja fizycznego serwera za pomocą sygnalizatora optycznego. ii. Zautomatyzowana konfiguracja sprzętowa każdego serwera niezależnie oraz wielu serwerów równocześnie za pomocą skryptów. 5

6 iii. Zautomatyzowane instalacje systemu operacyjnego z wykorzystaniem mechanizmu PXE (bootowanie z sieci). iv. Zautomatyzowane, personalizowane, zrównoleglone instalacje systemów operacyjnych oraz aplikacji z wykorzystaniem tzw. plików odpowiedzi dostarczanych przez producenta oprogramowania użytkowego. v. Zautomatyzowane, zrównoleglone kopiowanie środowisk, połączone z natychmiastową personalizacją systemu. vi. Zdalna dystrybucja oprogramowania. vii. Automatyczne wykrywanie i identyfikacja urządzeń zainstalowanych w ramach infrastruktury i prezentacja infrastruktury w postaci graficznej. viii. Monitorowanie utylizacji następujących podzespołów serwera: procesor, pamięć, dyski twarde, interfejsy sieciowe. ix. Możliwość zarządzania maszynami wirtualnymi z poziomu konsoli zarządzającej. x. Wykrywanie, monitorowanie i zarządzanie serwerami, na których jest zainstalowane oprogramowanie wirtualizacyjne, jak również serwerów wirtualnych zainstalowanych na tych serwerach ( maszyny wirtualne). xi. Możliwość zcentralizowanej kontroli konsumpcji zasilania serwerów oraz kontroli warunków termicznych. v. Wsparcie dla systemów operacyjnych i wirtualizacyjnych: i. Microsoft Windows Server ii. Red Hat Enterprise Linux (RHEL) iii. SUSE Linux Enterprise Server (SLES) iv. VMware v. Citrix XenServer. w. Serwer musi posiadać serwis gwarancyjny Producenta o następujących parametrach: i. Czas trwania serwisu gwarancyjnego wynosi nie mniej niż 36 miesięcy (3 lata). ii. Zgłaszanie oraz obsługa awarii sprzętu: następny dzień roboczy. iii. Obsługa serwisowa świadczona w języku polskim. 6. Serwery oraz wspólna przestrzeń danych wraz z redundantnymi przełącznikami obsługującymi sieć SAN nie powinna zajmować więcej niż 6U w szafie rack 7. Warunki serwisowe dla wybranych elementów, które nie mogą być w pełni redundantne powinny zapewniać czas reakcji/naprawy serwisu producenta przez okres 3 lat 7/24 z 6- godzinnym gwarantowanym czasem naprawy. Dla pozostałych redundantnych elementów środowiska serwerowego powinien być zapewniony czas reakcji serwisu przez 3 lata w trybie następnego dnia roboczego. 8. Licencje na system kopii zapasowych dla infrastruktury wirtualnej zapewniającego dla backupów odwrotną inkrementację przyrostową, wspierające wirtualizację w oparciu o oprogramowanie VMware oraz Microsoft Hyper- V 9. Licencje zapewniające możliwość uruchomienia na serwerach dwóch maszyn wirtualnych Windows Server 2008 R2 Standard Edition z możliwością przenoszenia ich na różne serwery 6

7 3. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA 3.1. Zamawiający przewiduje, że rozpoczęcie realizacji Zamówienia nastąpi Zamawiający wymaga, aby Zamówienie zostało wykonane do dnia Za dzień wydania sprzętu Zamawiającemu uważać się będzie dzień, w którym sprzęt zostałnie dostarczony, zainstalowany i uruchomiony przez Dostawcę, przy jednoczesnym przekazaniu niezbędnych informacji i instrukcji. 3.2 Miejscem wykonania Zamówienia (instalacji sprzętu) jest siedziba firmy Zamawiającego 4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW 4.1 O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia; znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia; Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono; osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków; Zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykonawcę o wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 7

8 4.2 Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w Postępowaniu: W zakresie warunku wskazanego w punkcie wymagane jest posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia w zakresie dostaw, instalacji i uruchomienia oprogramowania komputerowego. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w punkcie W zakresie warunku wskazanego w punkcie ocena spełnienia warunków szczegółowych nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w punkcie W zakresie warunku wskazanego w punkcie ocena spełnienia warunków szczegółowych nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w punkcie OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW OKREŚLONYCH W PUNKCIE W celu wykazania spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, każdy z Wykonawców powinien przedłożyć następujące oświadczenia i dokumenty: Ofertę (złożenie oferty jest równoznaczne z potwierdzeniem spełniania warunków określonych w pkt , i SIWZ) Opis kwalifikacji oraz doświadczenia osób przewidzianych do wykonania Zamówienia Poświadczoną kopię aktualnego, nie starszego niż 3 miesiące odpisu z KRS lub innego właściwego rejestru. 6. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW. 6.1 Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. (dalej, zbiorczo, Korespondencja ) Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. 6.2 Zamawiający dopuszcza składanie Korespondencji za pomocą telefaksu (na numer wskazany w punkcie 1.5 SIWZ) lub drogą elektroniczną (na adres wskazany w punkcie 1.5 SIWZ). Korespondencję uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona Dopuszcza się zadawanie pytań do treści niniejszej SIWZ wyłącznie drogą elektroniczną ( em) w trakcie przygotowywania oferty, do momentu jej złożenia. Zamawiający zbiorczo odpowie na pytania oferentów, a odpowiedzi umieszczone będą na witrynie internetowej. 7. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI - Wojciech Marciniak, - Mirosław Stolc - Piotr Gołąb Wszystkie w/w/ osoby dostępne są pod adresem 8. WADIUM Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 9.1 Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, o którym mowa w punkcie 11.1 SIWZ. 10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 10.1 Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. 8

9 10.2 Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w dowolnej formie, w wersji elektronicznej, z załączonymi skanami oświadczeń, o których mowa w punktach i SIWZ Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji Postępowania Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres Dopuszcza się jednoczesne przesłanie (podpisanej) wersji papierowej, pocztą kurierską na adres Zamawiającego Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają tej samej formy co jej złożenie Dopuszcza się skorzystanie przez Wykonawcę z usług podwykonawców w realizacji części Zamówienia. W takim przypadku należy opisać zakres podzlecenia oraz wymienić przedsiębiorstwo podwykonawcy w osobnym dokumencie dołączonym do oferty Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 11. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 11.1 Termin składania ofert upływa r o godz Oferty złożone po tym terminie nie zostaną. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania Oferty w formie papierowej należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego i zaadresować: PZM Autotour sp. z o.o. ul Górczewska 228F Warszawa Z dopiskiem : Oferta na dostawę sprzętu Ofertę w formie elektronicznej (kwestionariusz) należy przesłać na adres W przypadku braku potwierdzenia otrzymania należy skontaktować się telefonicznie z jedną z osób wymienionych w pkt. 7 SIWZ. pod nr telefonów , OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT Przy wyborze oferty Zamawiający weźmie pod następujące kryteria (kolejność przypadkowa): Proponowane technologie informatyczne pod kątem ich wydajności i skalowalności w odniesieniu do potrzeb określonych pkt. 2, łatwości konserwacji, wsparcia producentów, perspektyw rozwoju, stopnia trudności wdrożenia pracowników Zamawiającego, łatwości prac integracyjnych z innymi systemami i urządzeniami Kondycja finansowa Wykonawcy Zasoby ludzkie Wykonawcy co do ich dostępności w okresie realizacji zamówienia oraz kwalifikacji zawodowych osób uczestniczących w projekcie Doświadczenie Wykonawcy i inne kryteria, które musi spełnić wykonawca, określone w pkt Oferowana cena łączna. 9

10 Możliwość kontynuacji współpracy z Wykonawcą w przyszłości, w innych, nie objętych niniejszym Zamówieniem, projektach, zwłaszcza przy analizach bezpieczeństwa informatycznego oraz rozwoju infrastruktury sprzętowej Zamawiający przykłada jednakową wagę do kryteriów wymienionych w pkt INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH PO WYBORZE OFERTY Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie doręczone Wykonawcy drogą elektroniczną. W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie i miejscu przystąpienia do procesu zwarcia umowy. 10

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Szkolna 16, 20-124 Lublin, tel. (0-81) 53-105-11, fax (0-81)

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania komputerowego na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie Znak sprawy

Bardziej szczegółowo

Zakup macierzy dyskowych oraz oprogramowania do udostępniania zasobów plikowych wraz ze wsparciem

Zakup macierzy dyskowych oraz oprogramowania do udostępniania zasobów plikowych wraz ze wsparciem Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup macierzy dyskowych oraz Zamawiający: CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1 PN/4/15/VBC

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1

Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1 Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1 Wymogi ogólne Zamawiającego: Oferent dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Kalisz SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca postępowania pn.: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem Specyfikację zatwierdzono: dnia 14.05.2015 roku PREZYDENT MIASTA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PWiK /./ 2013 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zadanie p.n. Zakup i uruchomienie specjalistycznego systemu informatycznego do zarządzania przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym Zgodna

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE ZO1-7/2014. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe w wartości powyżej 14 000,00 EURO

ZAPYTANIE OFERTOWE ZO1-7/2014. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe w wartości powyżej 14 000,00 EURO Tomaszów Mazowiecki, 01.07.2014 r. Zamawiający: PPH KELMES" ELŻBIETA SZYMAŃSKA, ANDRZEJ SZYMAŃSKI SPÓŁKA JAWNA Ul. Włókiennicza 6 97-200 Tomaszów Mazowiecki ZAPYTANIE OFERTOWE ZO1-7/2014 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO dla Biura Państwowej Komisji Akredytacyjnej W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na modernizację istniejącej infrastruktury serwerowej w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ System i urządzenia do backupu danych serwerów. Przetarg pisemny Nr sprawy:

Bardziej szczegółowo

(Backupu) dla systemów WINDOWS, LINUX, SAP/ORACLE, ORACLE, MSSQL, VMware ESX, Active Directory, składającego się z oprogramowania do tworzenia kopii

(Backupu) dla systemów WINDOWS, LINUX, SAP/ORACLE, ORACLE, MSSQL, VMware ESX, Active Directory, składającego się z oprogramowania do tworzenia kopii 1 z 9 2010-09-10 16:16 Warszawa: Dostarczenie oraz wdrożenie Systemu kopii bezpieczeństwa (Backup) Numer ogłoszenia: 249153-2010; data zamieszczenia: 10.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ul. Filtrowa 1 00-611 WARSZAWA. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na:

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ul. Filtrowa 1 00-611 WARSZAWA. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ 00-611 WARSZAWA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z instalacją. Zatwierdził: ZASTĘPCA DYREKTORA ds. Organizacyjno-Administracyjnych

Bardziej szczegółowo

zakup, dostarczenie i montaż sprzętu komputerowego

zakup, dostarczenie i montaż sprzętu komputerowego Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01-231 Warszawa tel. 22 21 00 100, fax. 22 21 00 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zakup, dostarczenie i montaż

Bardziej szczegółowo

zakup, dostarczenie i montaż sprzętu komputerowego

zakup, dostarczenie i montaż sprzętu komputerowego Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01-231 Warszawa tel. 22 21 00 100, fax. 22 21 00 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zakup, dostarczenie i montaż

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Oświęcim, dn. 16 stycznia 2014r. Nr postępowania: 1/18810-201418810/Kom/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PAŃSTWOWE MUZEUM AUSCHWITZ BIRKENAU W OŚWIĘCIMIU zaprasza do składania ofert w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SĄD REJONOWY W TORUNIU UL. FOSA STAROMIEJSKA 12/14 87-100 TORUŃ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę aparatów telefonicznych IP typu A i typu B oraz bram SIP. W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

Lp. SPECYFIKACJA ILOŚĆ (szt.) Urządzenia

Lp. SPECYFIKACJA ILOŚĆ (szt.) Urządzenia Rozdział : INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW.. Nazwa oraz adres zamawiającego. Zamawiający: Starosta Rzeszowski; 35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 5 Obsługę postępowania zapewnia: Starostwo Powiatowe w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS SzWNr2 ZP/250/100/395 /10 Rzeszów, 20101108 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS Zamawiający

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO POWIAT TATRZAŃSKI ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 e-mail: zp@powiat.tatry.pl http://www.powiat.tatry.pl ZP.272.1.2015 pyt. i

Bardziej szczegółowo

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający: Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający: Nazwa: ul: Gen. Tadeusza Kutrzeby 10 61-719, Poznań NIP : 7831121773 REGON: 630705827 Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu w przedmiocie wyboru Wykonawcy,

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Kalisz SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca postępowania pn.: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem Specyfikację zatwierdzono: dnia 30.05.2014 roku PREZYDENT Miasta

Bardziej szczegółowo

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający: CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1 PN/7/14/VBC SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający:

Bardziej szczegółowo