Metody badań słuchu. Badania elektrofizjologiczne w diagnostyce audiologicznej. Zastosowanie metod obiektywnych. dzieci. osoby dorosłe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Metody badań słuchu. Badania elektrofizjologiczne w diagnostyce audiologicznej. Zastosowanie metod obiektywnych. dzieci. osoby dorosłe 2015-09-14"

Transkrypt

1 NSTYTUT FZJOLOG PATOLOG SŁUCHU WARSZAWA Krzysztof Kochanek Badania elektrofizjologiczne w diagnostyce audiologicznej Metody badań słuchu Metody psychoakustyczne behawioralne audiometryczne audiometria tonalna - progowa i nadprogowa audiometria słowna nnowacje w Otolaryngologii Kołobrzeg, 1-19 września 15 r. Metody obiektywne (elektrofizjologiczne) audiometria impedancyjna otoemisje akustyczne sluchowe potencjały wywołane 2 Zastosowanie metod obiektywnych Grupy pacjentów kierowanych na badania elektrofizjologiczne wczesne wykrywanie wrodzonych zaburzeń słuchu (badania przesiewowe noworodków) ocena progu słyszenia diagnostyka różnicowa wstępny dobór parametrów implantów ślimakowych 3 dzieci ocena progu słyszenia diagnostyka różnicowa wstępny dobór parametrów implantów ślimakowych osoby dorosłe diagnostyka zaburzeń pozaślimakowych ocena progu słyszenia 4 AUDOMETRA MPEDANCYJNA ucho zewnętrzne ucho środkowe ucho wewnętrzne Badanie ucha środkowego, którego podstawą jest pomiar impedancji lub admitancji akustycznej Badanie metodą audiometrii impedancyjnej 5 Krzysztof Kochanek 1

2 Zastosowanie audiometrii impedancyjnej ocena schorzeń ucha środkowego (niedrożność trąbki słuchowej, otoskleroza, wysiękowe zapalenie ucha środkowego) ocena obecności objawu wyrównania głośności topodiagnostyka porażeń nerwu twarzowego diagnostyka zaburzeń pozaślimakowych obiektywne dopasowywanie implantów ślimakowych z zastosowaniem odruchu strzemiączkowego Jakie czynności należy wykonać przed rozpoczęciem badania - badanie otoskopowe - wyjaśnić pacjentowi istotę badania A - zadać pacjentowi następujące pytania: - czy przed badaniem została wykonana otoskopia, a jeżeli tak to kiedy? - czy przed badaniem nie były płukane uszy lub czy nie było wykonywane badanie ENG? - czy pacjent nie ma nadwrażliwości słuchowej? - czy nie ma perforacji błony bębenkowej? Rodzaje badań tympanometria badanie odruchu strzemiączkowego Tympanogram SC 0 dapa podatność statyczna cm 3 ciśnienie ± 0 dapa Wykres podatności ucha środkowego w funkcji ciśnienia powietrza w jamie bębenkowej Klasyfikacja tympanogramów wg Jergera Tympanometria wieloczęstotliwościowa 2 < f < Hz 11 Krzysztof Kochanek 2

3 Tympanometria wieloczęstotliwościowa Tympanometria szerokopasmowa umożliwia ocenę poszczególnych elementów składowych admitancji ucha admitancja (mmho 2 Hz 0 Hz 00 Hz ciśnienie (dapa) oznaczenie częstotliwości rezonansowej ucha środkowego (susceptancja = zero) umożliwia rozpoznanie niewielkich dysfunkcji ucha środkowego np. wczesne rozpoznanie otosklerozy możliwość wiarygodnej oceny stanu ucha środkowego u niemowląt 13 Pomiar częstotliwości rezonansowej sygnał pomiarowy szerokopasmowy trzask w zakresie 2 00 Hz 14 Zdjęcia pochodzą ze strony Odruch mięśni śródusznych odruch sonomotoryczny - odruch strzemiączkowy skurcz mięśnia strzemiączkowego wywołany stymulacją silnym bodźcem akustycznym Łuk odruchu strzemiączkowego - PS MN SOC SOC MN N N CN MS N 1 Łuk odruchu strzemiączkowego - KONTRA Rejestracja odruchu strzemiączkowego 1-2 sek. bodziec N MS N CN N t skurcz mięśnia t 1 zmiana podatności ` ` t Krzysztof Kochanek 3

4 Pomiar progu odruchu strzemiączkowego Porównanie progu słyszenia i progu odruchu strzemiączkowego 0 Hz 00 Hz 00 Hz 00 Hz próg dla tonów: -0 db HL próg dla szumu: mniejszy o - db odruch kontra odruch ipsi 19 Badanie otoemisji akustycznych Zastosowanie otoemisji akustycznych ucho zewnętrzne środkowe wewnętrzne powszechne badania przesiewowe słuchu u noworodków wczesna diagnostyka zaburzeń słuchu u małych dzieci monitorowanie wpływu hałasu i leków ototoksycznych na stan komórek słuchowych zewnętrznych śródoperacyjne monitorowanie funkcji ślimaka diagnostyka neuropatii słuchowej Krzysztof Kochanek 4

5 25 2 Otoemisje spontaniczne Podział otoemisji akustycznych otoemisje obecne otoemisje spontaniczne (SOAE) otoemisje wywołane (EOAE) brak otoemisji 2 Cechy otoemisji spontanicznych otoemisja spontaniczna jest obecna w ok. % uszu normalnie słyszących w rejonie, w którym występuje SOAE czułość słuchu jest większa uszkodzenie ślimakowe zmniejsza częstość występowania SOAE u osób dorosłych otoemisje spontaniczne występują zazwyczaj w zakresie od 00 do 00 Hz, natomiast u dzieci nawet z zakresu wyższych częstotliwości częstotliwość otoemisji jest bardzo stabilna w czasie nie stwierdza się związku pomiędzy występowaniem szumu usznego i SOAE wraz z dojrzewaniem amplituda SOAE zmniejsza 29 się Otoemisje wywołane trzaskiem (COAEs) Krzysztof Kochanek 5

6 PTHT (db HL) PTHT (db HL) Ubytek ślimakowy khz) Cechy otoemisji wywoływanej trzaskiem lub krótkim tonem występują u ok. 9% osób z prawidłowym słuchem zmniejszenie amplitudy bądź zanik otoemisji stwierdza się w tych pasmach częstotliwości, w których próg słyszenia przekracza -35 db HL najczęściej wykorzystywanym bodźcem jest trzask dostarczający informacji z dużego obszaru ślimaka typowe widmo sygnału zawiera się w zakresie od 0 do 00 Hz najsilniejsze sygnały otoemisji są u noworodków amplituda otoemisji w zakresie wysokich częstotliwości malaje z wiekiem 32 Otoemisje produktów zniekształceń nieliniowych (DPOAE) DPOAEs: zakres normy Słuchowe potencjały wywołane Ubytek słuchu typu ślimakowego Podstawą metody jest rejestracja potencjałów bioelektrycznych powstających w różnych częściach drogi słuchowej, po podaniu bodźca akustycznego L 1 = L 2 = 5 db SPL 35 3 Krzysztof Kochanek

7 Słuchowe potencjały wywołane Rodzaje bodźców trzask 0,25 0, [khz] - potencjały egzogenne (związane z cechami bodźca) krótki ton o obwiedni liniowej 0,25 0, [khz] - potencjały endogenne (nie zależne od parametrów bodźca) krótki ton o obwiedni nieliniowej 0,25 0, [khz] 3 ton modulowany amplitudowo i częstotliwościowo 0,25 0, [khz] Miejsca generacji słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu n. Grupy pacjentów kierowanych na badanie ABR dzieci ocena progu słyszenia diagnostyka różnicowa DCN CN osoby dorosłe diagnostyka zaburzeń pozaślimakowych SO LL C MG ocena progu słyszenia 39 Obiektywna ocena czułości słuchu u małych dzieci w przypadkach symulacji lub agrawacji w sprawach orzeczniczych u osób nieprzytomnych w przypadkach głuchoty psychogennej Obiektywne metody oceny progu słyszenia - metoda ABR (słuchowe potencjały wywołane pnia mózgu) - metoda ASSR (potencjały wywołane stanu ustalonego) Krzysztof Kochanek

8 Standardem w obiektywnych badaniach progu słyszenia u małych dzieci jest obecnie metoda ABR Zalecana procedura badania badanie za pomocą trzasku badanie za pomocą krótkich tonów o obwiedni nieliniowej, np. Gaussa o częstotliwościach 0 i 00 Hz) 43 0 Hz [db] 0 4, Hz [db] 0 4, trzask [db] 0 4, Bodźce stosowane w badaniach progowych ABR 44 db nhl 0 Hz 00 Hz trzask trzask 00 Hz ms ms ms Odpowiedzi ABR dla trzasku i krótkich tonów u osoby normalnie słyszącej 0 Hz ms 45 próg fali 4 Szacowanie progu słyszenia na podstawie progu fali próg słyszenia = próg fali Błąd badania progu słyszenia metodą ABR wynosi średnio ok. db Wielkość maksymalnych ubytków -0 db HL 4 Metody badania małych dzieci w stanie czuwania podczas snu naturalnego (zalecana metoda - wieczorno-nocna ) podczas snu indukowanego farmakologicznie (stosowana w szczególnych przypadkach) 4 Krzysztof Kochanek

9 W obiektywnej ocenie progu słyszenia można stosować również metodę słuchowych potencjałów wywołanych stanu ustalonego ASSR odpowiedzi specyficzne częstotliwościowo pochodzące z pnia mózgu, ośrodków podkorowych i korowych, które powstają przy stymulacji tonami modulowanymi amplitudowo i częstotliwościowo db ASSR ABR Szeregi natężeniowe w badaniach ASSR i ABR Ton sinusoidalny z modulacją AM/FM Mixed Modulation 49 Cechy odpowiedzi ABR w różnych zaburzeniach słuchu dla trzasku o natężeniu db nhl db nhl Dwie procedury badań ABR stosowane w diagnostyce różnicowej dla pacjentów z audiogramem - rejestracje odpowiedzi dla dużych poziomów trzasku - rejestracje ABR procedurą szeregu natężeniowego dla pacjentów bez audiogramu - rejestracje odpowiedzi procedurą szeregu natężeniowego - rejestracje odpowiedzi dla dużych poziomów trzasku Wymagania odnośnie stymulacji Rodzaje bodźców W badaniach procedurą szeregu natężeniowego bodziec powinien umożliwiać pobudzenie ślimaka w bardzo wąskim obszarze Dla dużych poziomów bodziec powinien umożliwiać uzyskanie dobrego jakościowo zapisu umożliwiającego wyznaczenie interwałów czasowych odpowiedzi. trzask krótki ton o obwiedni nieliniowej Przebieg czasowy 0,25 0,5 0,25 0,5 Widmo [khz] [khz] Krzysztof Kochanek 9

10 morfologia Analiza odpowiedzi ABR L Cechy odpowiedzi ABR rejestrowanych w funkcji natężenia bodźca latencje interwały różnice międzyuszne latencji fali i interwałów iloraz amplitud fal i A db nhl L [ms] 9 Funkcja latencja-natężenie 0 0dB HL 55 5 L [ms] 15 Dzieci do 1-go roku życia Dzieci powyżej 1-go roku życia oraz dorośli Składowe latencji fali - wpływ natężenia i częstotliwości bodźca latencja fali Hz 00 Hz trzask t oa t tś t fś t pc ntensywność bodźca [db nhl] 5 t oa t tś t fś t pc opóźnienie akustyczne czas transportu ślimakowego czas filtracji ślimakowej czas przewodnictwa centralnego (- = - + -) 5 Rejestracja prawidłowych odpowiedzi ABR dla określonego natężenia bodźca wymaga spełnienia następujących warunków: Przyczyny wydłużenia latencji fali dla bodźca o określonej częstotliwości i natężeniu dostarczenia odpowiedniej wielkości energii akustycznej do ślimaka zachowania funkcji dużej grupy komórek zmysłowych zainicjowania wyładowań we włóknach nerwu słuchowego prawidłowego mechanizmu synchronizacji wyładowań i przewodzenia we włóknach nerwu słuchowego i pniu mózgu 59 zmniejszenie wielkości energii docierającej do ślimaka utrata dużej liczby komórek zmysłowych w rejonie ślimaka, który jest pobudzany zaburzenie przewodnictwa w nerwie słuchowym lub pniu mózgu Krzysztof Kochanek

11 Wpływ ubytku przewodzeniowego na latencję fali latencja fali Wpływ poszczególnych patologii t oa t tś t fś t pc na elementy składowe latencji fali 1 w porównaniu z prawidłowym słuchem zmniejsza się wielkość energii dostarczanej do ślimaka 2 Słuch prawidłowy db Zaburzenia przewodzeniowe db R = 0 db R = db db db Norma słuchowa 3 db 4 Zaburzenia przewodzeniowe Słuchu w normie Ubytek przewodzeniowy db db R = 0 db R = db R = db db 5 Krzysztof Kochanek 11

12 Słuchu w normie Ubytek przewodzeniowy Słuchu w normie Ubytek przewodzeniowy Wykres funkcji latencja-natężenie w zaburzeniach przewodzeniowych Funkcja latencja-natężenie w zaburzeniach przewodzeniowych latencja fali [ms] 9 db nhl Słuchu w normie latencja fali [ms] [db nhl] 5 0 natężenie bodźca [db nhl] rezerwa ślimakowa = db 9 Jak potwierdzić obecność ubytku przewodzeniowego w przypadku wiarygodnego audiogramu, gdy mamy zarejestrowane odpowiedzi tylko dla dużego natężenia bodźca? latencja fali powinna być wydłużona, proporcjonalnie do wielkości rezerwy ślimakowej interwały czasowe powinny być w normie 5 latencja fali [ms] Rezerwa ślimakowa db Norma 0 natężenie bodźca [db nhl] 1 Jak rozpoznać ubytek przewodzeniowy bez audiogramu? zarejestrować odpowiedzi procedurą szeregu natężeniowego dla przewodnictwa powietrznego i kostnego wykres funkcji latencja-natężenie dla przewodnictwa powietrznego powinien być przesunięty w prawo proporcjonalnie do wielkości rezerwy ślimakowej wykres funkcji l-n dla przewodnictwa kostnego powinien być prawidłowy rezerwa ślimakowa wyznaczona z porównania progów fali dla obu rodzajów przewodnictwa powinna być zgodna z wielkością rezerwy wyznaczonej w badaniu audiometrycznym dla 4 khz 2 Krzysztof Kochanek 12

13 Wpływ ubytku ślimakowego na latencję fali t oa latencja fali t tś t fś w porównaniu z prawidłowym słuchem zmienia się czas filtracji ślimakowej przy braku specyficzności częstotliwościowej odpowiedzi (trzask) może się zmienić rejon, z którego generowane są odpowiedzi 3 t pc Co się dzieje w ubytku ślimakowym? w rejonach ślimaka, w których występuje ubytek słuchu zmniejsza się (w różnym stopniu) populacja prawidłowo reagujących komórek zmysłowych poza rejonem ubytku ślimaka komórki pracują normalnie mogą być incjowane nadmierne wyładowania we włóknach nerwu słuchowego (zjawisko wyrównania głośności) do ślimaka dociera taka sama energia jak w uchu normalnie słyszącym zachowany jest prawidłowy mechanizm synchronizacji wyładowań we włóknach nerwu słuchowego i drodze słuchowej prawidłowe przewodnictwo w nerwie słuchowym i pniu mózgu 4 Słuchu w normie db nhl Niedosłuch ślimakowy ms Zapisy ABR w niedosłuchu ślimakowym latencja fali [ms] Wykres funkcji latencja - natężenie 9 5 norma niedosłuch ślimakowy 0 natężenie bodźca [db nhl] 5 Porównanie wykresów funkcji latencja-natężenie dla trzasku dla 4 zakresów ubytków słuchu L [ms] 0 0 [db HL] Zakres ubytku w db HL < > Przyrost latencji fali dla trzasku w funkcji wielkości ubytku słuchu wynosi 0,1 ms na każde db ubytku słuchu powyżej db HL dla 00 Hz db nhl 0 trzask Funkcja latencja-natężenie ms L [ms] db HL Krzysztof Kochanek 13

14 Jak rozpoznać ubytek ślimakowy w przypadku gdy posiadamy wiarygodny audiogram? jeżeli ubytek znajduje się w rejonie, z którego pochodzą odpowiedzi dla trzasku, należy zarejestrować odpowiedzi dla dużego natężenia (zwracając uwagę na możliwość wystąpienia zjawiska wyrównania głośności) jeżeli ubytek nie przekracza db HL, to odpowiedzi powinny przypominać odpowiedzi ucha normalnie słyszącego przy tym samym natężeniu (praktycznie taka sama latencja i amplituda odpowiedzi) dla większych ubytków latencja będzie się wydłużała przy b. dużym ubytku możemy w ogóle nie uzyskać odpowiedzi 9 Jak rozpoznać ubytek ślimakowy w przypadku braku audiogramu? należy wykonać badania procedurą szeregu natężeniowego dla różnych bodźców należy wyznaczyć funkcje latencja-natężenie dla każdego z bodźców należy porównać przebiegi wyznaczonych funkcji z przebiegami funkcji uszu normalnie słyszących przy dużym natężeniu trzasku należy ocenić wartość interwałów czasowych, jeżeli jest to możliwe należy wyznaczyć wielkości poprawek latencji z uwagi na obecność ubytku słuchu i skorygowane wartości latencji odnieść do normy Wpływ ubytku pozaślimakowego na latencję fali t oa latencja fali t tś t fś t pc w porównaniu z prawidłowym słuchem zmianie ulega wartość tpc 1 Co się dzieje w ubytku pozaślimakowym? mogą pojawić się zaburzenia w inicjowaniu wyładowań we włóknach nerwu słuchowego może być zaburzony mechanizm synchronizacji wyładowań we włóknach nerwu słuchowego i drodze słuchowej może być przewodnictwo w nerwie słuchowym lub pniu mózgu do ślimaka dociera taka sama energia jak w uchu normalnie słyszącym zachowana jest funkcja dużej grupy komórek zmysłowych 2 Zaburzenia pozaślimakowe db przewodzeniowy Wykres funkcji latencja - natężenie norma 9 latencja fali [ms] 9 norma niedosłuch pozaślimakowy db ślimakowy - db norma pozaślimakowy norma 0 natężenie bodźca [db nhl] Krzysztof Kochanek 14

15 trzask db nhl 31/s Odpowiedzi ABR spotykane w zaburzeniach pozaślimakowych? a - norma słuchowa b - zaburzenie przewodnictwa w nerwie słuchowym c nerwiak nerwu d zaburzenie przewodnictwa w pniu mózgu e zaburzenie przewodnictwa w n. i pniu mózgu f zaburzenie przewodnictwa w pniu mózgu (SM) Wartość współczynnika korygującego latencję fali HL dla odpowiedzi ABR rejestrowanych dla trzasku -0,1 ms na każde db ubytku słuchu przekraczającego db HL dla 00 Hz ms g duży guz lub neuropatia słuchowa 5 Standardowy zapis odpowiedzi ABR dla potrzeb oceny przewodnictwa w nerwie słuchowym i pniu mózgu szum w uchu lewym MR: nerwiak n. w uchu lewym - x12 mm trzask -0 db nhl 11-31/s ucho prawe T5 = 0 ms ABR STD - trzask ucho prawe T5 = 0, ms ucho lewe ucho lewe Czynniki, które należy uwzględnić przy analizie wyników? wiek (poniżej 1 miesięcy) płeć asymetrię czułości słuchu w rejonie częstotliwości Hz obecność komponenty przewodzeniowej temperaturę ciała (0,2 ms na jeden stopień) możliwość wystąpienia skrócenia wartości interwału - w ubytkach wysokoczęstotliwościowych 9 Badania, które są pomocne przy interpretacji odpowiedzi ABR pod kątem zaburzeń pozaślimakowych audiometria tonalna audiometria impedancyjna otoemisja akustyczna Krzysztof Kochanek 15

16 Analiza odpowiedzi pnia mózgu pod kątem zaburzeń pozaślimakowych Podejrzenie jednostronnego zaburzenia pozaślimakowego należy sprawdzić czy odpowiedzi ucha przeciwnego można przyjąć jako referencyjne należy wyznaczyć wartości interwałów czasowych lub latencji w obu uszach i następnie porównać je między sobą w przypadku braku odpowiedzi w uchu z podejrzeniem zaburzeń pozaślimakowych baczną uwagę należy zwrócić na zapis odpowiedzi ucha przeciwnego, a w szczególności na wartość interwału - 91 Analiza odpowiedzi pnia mózgu pod kątem zaburzeń pozaślimakowych Podejrzenie obustronnego procesu pozaślimakowego wartości interwałów czasowych lub latencji należy porównywać z normą należy uwzględnić wielkość ubytku słuchu w zakresie częstotliwości Hz 92 Zaburzenia przewodzeniowe Audiometria impedancyjna nieprawidłowy tympanogram odruch strzemiączkowy brak lub podwyższony próg Otoemisje akustyczne brak ABR norma 5 podwyższony próg fali wykres funkcji latencja-natężenie przesunięty w prawo interwały czasowe w normie przewodzeniowy 0 93 Zaburzenia ślimakowe Audiometria impedancyjna prawidłowy tympanogram odruch strzemiączkowy brak lub podwyższony próg Otoemisje akustyczne brak ABR próg fali podwyższony wykres funkcji latencja-natężenie niewielkie wydłużenie latencji przy dużych natężeniach, większe przy progu interwały czasowe w normie 94 latencja fali [ms] 9 norma niedosłuch ślimakowy 0 Zaburzenia pozaślimakowe Audiometria impedancyjna prawidłowy tympanogram odruch strzemiączkowy brak lub podwyższony próg jednostronny ubytek ślimakowy 5, Otoemisjie akustyczne prawidłowe ABR próg fali w normie lub podwyższony wykres funkcji latencja-natężenie przesunięty w górę interwały czasowe nieprawidłowe 9 pozaślimakowy norma , 9 Krzysztof Kochanek 1

17 obustronny ubytek ślimakowy jednostronny ubytek pozaślimakowy 5, 5, , 5, 1 2 Krzysztof Kochanek 1

18 3 4 5,2 5, Krzysztof Kochanek 1

19 ?? 5, 5, Krzysztof Kochanek 19

20 Dziękuję za uwagę Krzysztof Kochanek

Zajęcia z Audiometrii Obiektywnej (AO) obejmują:

Zajęcia z Audiometrii Obiektywnej (AO) obejmują: Celem Pracowni Audiometrii Obiektywnej jest zapoznanie się z techniką wykonywania badań z zakresu audiometrii impedancyjnej, otoemisji akustycznej oraz słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu. Zajęcia

Bardziej szczegółowo

I. UCHO UCHO ZEWNĘTRZNE UCHO ŚRODKOWE UCHO WEWNĘTRZNE

I. UCHO UCHO ZEWNĘTRZNE UCHO ŚRODKOWE UCHO WEWNĘTRZNE I. UCHO UCHO ZEWNĘTRZNE małżowina przewód słuchowy zewnętrzny (woszczyna) błona bębenkowa UCHO ŚRODKOWE jama bębenkowa młoteczek, kowadełko, strzemiączko trąbka Eustachiusza okienko owalne i okrągłe UCHO

Bardziej szczegółowo

WYBRANE METODY BADANIA SŁUCHU. Prof. dr hab. inż. Bożena Kostek

WYBRANE METODY BADANIA SŁUCHU. Prof. dr hab. inż. Bożena Kostek WYBRANE METODY BADANIA SŁUCHU Prof. dr hab. inż. Bożena Kostek PRZEGLĄD METOD DIAGNOSTYKI USZKODZEŃ SŁUCHU Metody subiektywne Progowa audiometria tonalna: - wyznaczanie przewodnictwa powietrznego, - wyznaczanie

Bardziej szczegółowo

WYBRANE METODY BADANIA S ŁUCHU

WYBRANE METODY BADANIA S ŁUCHU WYBRANE METODY BADANIA SŁUCHU Prof. dr hab. inż. Bożena Kostek DIAGNOSTYKA I PROTETYKA SŁUCHU I WZROKU PRZEGLĄD METOD DIAGNOSTYKI USZKODZEŃ SŁUCHU Metody subiektywne Progowa audiometria tonalna: - wyznaczanie

Bardziej szczegółowo

Pozwólmy dzieciom usłyszeć siebie- informator o badaniach przesiewowych słuchu dla rodziców.

Pozwólmy dzieciom usłyszeć siebie- informator o badaniach przesiewowych słuchu dla rodziców. Pozwólmy dzieciom usłyszeć siebie- informator o badaniach przesiewowych słuchu dla rodziców. Proces słyszenia i rozumienia mowy jest zjawiskiem bardzo złożonym. Na jego jakość wpływa nie tylko prawidłowo

Bardziej szczegółowo

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei Załącznik nr 1 Specyfikacja Techniczna Zamówienia PAKIET nr 3 WYPOSAŻENIE PRACOWNI AUDIOMETRYCZNEJ L.p. Parametry Parametr wymagany (graniczny) Parametr oferowany TAK/NIE, podać/ opisać wartości oferowane

Bardziej szczegółowo

Obiektywne badania słuchu u progu XXI wieku

Obiektywne badania słuchu u progu XXI wieku Problemy teorii i praktyki Problems 01 Theory and Practice Obiektywne badania słuchu u progu XXI wieku Objective testing of hearing at the break of XXI century Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Poniżej i pokrótce przybliżę same treści referatu.

Sprawozdanie. Poniżej i pokrótce przybliżę same treści referatu. Lublin, 25.03.2011 Sprawozdanie W ostatni piątek marca odbyło się kolejne spotkanie Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, podczas którego omówiono sprawy bieżące, podsumowano kolejny

Bardziej szczegółowo

Neuromodulacja akustyczna CR

Neuromodulacja akustyczna CR Neuromodulacja akustyczna CR W redukcji szumu usznego powstałego wskutek hiperaktywności włókien horyzontalnych neuronów kory słuchowej. Neurologia akustyczna CR jest wykorzystywana w naszej klinice do

Bardziej szczegółowo

System diagnostyki słuchu

System diagnostyki słuchu System diagnostyki słuchu Politechnika Gdańska ul. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk www.pg.gda.pl 1. Wprowadzenie Celem opracowanej aplikacji jest umożliwienie przeprowadzenie podstawowych testów słuchu,

Bardziej szczegółowo

Mowa w protetyce słuchu

Mowa w protetyce słuchu Technologie mowy 12.01.2015 Agenda Wstęp Skąd ten temat? Mowa w badaniach słuchu Mowa w dopasowaniu aparatów słuchowych metody, ocena Systemy wspomagające zrozumienie mowy w cyfrowych aparatach słuchowych

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. med. Mariola Śliwińska-Kowalska Łódź, 19 września 2016 r. Kierownik Kliniki Audiologii i Foniatrii Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi

Prof. dr hab. med. Mariola Śliwińska-Kowalska Łódź, 19 września 2016 r. Kierownik Kliniki Audiologii i Foniatrii Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi Prof. dr hab. med. Mariola Śliwińska-Kowalska Łódź, 19 września 2016 r. Kierownik Kliniki Audiologii i Foniatrii Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi Recenzja pracy doktorskiej lek. med. Izabeli Szlązak pt.

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ELEKTROAKUSTYKI ĆWICZENIE NR 3 SPRAWDZANIE PARAMETRÓW AUDIOMETRU TONOWEGO. AUDIOMETRIA TONOWA DLA PRZEWODNICTWA POWIETRZNEGO I KOSTNEGO

LABORATORIUM ELEKTROAKUSTYKI ĆWICZENIE NR 3 SPRAWDZANIE PARAMETRÓW AUDIOMETRU TONOWEGO. AUDIOMETRIA TONOWA DLA PRZEWODNICTWA POWIETRZNEGO I KOSTNEGO LABORATORIUM ELEKTROAKUSTYKI ĆWICZENIE NR 3 SPRAWDZANIE PARAMETRÓW AUDIOMETRU TONOWEGO. AUDIOMETRIA TONOWA DLA PRZEWODNICTWA POWIETRZNEGO I KOSTNEGO Cel ćwiczenia Ćwiczenie składa się z dwóch części. Celem

Bardziej szczegółowo

Podstawy biofizyki zmysłu słuchu. Badanie progu pobudliwości ucha ludzkiego.

Podstawy biofizyki zmysłu słuchu. Badanie progu pobudliwości ucha ludzkiego. M5 Podstawy biofizyki zmysłu słuchu. Badanie progu pobudliwości ucha ludzkiego. Zagadnienia: Drgania mechaniczne. Fala mechaniczna powstawanie, mechanizm rozchodzenia się, własności, równanie fali harmonicznej.

Bardziej szczegółowo

Przygotowała: prof. Bożena Kostek

Przygotowała: prof. Bożena Kostek Przygotowała: prof. Bożena Kostek Ze względu na dużą rozpiętość mierzonych wartości ciśnienia (zakres ciśnień akustycznych obejmuje blisko siedem rzędów wartości: od 2x10 5 Pa do ponad 10 Pa) wygodniej

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ELEKTROAKUSTYKI ĆWICZENIE NR 3 SPRAWDZANIE PARAMETRÓW AUDIOMETRU TONOWEGO. AUDIOMETRIA TONOWA DLA PRZEWODNICTWA POWIETRZNEGO I KOSTNEGO

LABORATORIUM ELEKTROAKUSTYKI ĆWICZENIE NR 3 SPRAWDZANIE PARAMETRÓW AUDIOMETRU TONOWEGO. AUDIOMETRIA TONOWA DLA PRZEWODNICTWA POWIETRZNEGO I KOSTNEGO LABORATORIUM ELEKTROAKUSTYKI ĆWICZENIE NR 3 SPRAWDZANIE PARAMETRÓW AUDIOMETRU TONOWEGO. AUDIOMETRIA TONOWA DLA PRZEWODNICTWA POWIETRZNEGO I KOSTNEGO Cel ćwiczenia Ćwiczenie składa się z dwóch części. Celem

Bardziej szczegółowo

Słuchowe potencjały wywołane pnia mózgu (ABR)

Słuchowe potencjały wywołane pnia mózgu (ABR) Słuchowe potencjały wywołane pnia mózgu (ABR) Tomasz Pięciak AGH Akademia Górniczo-Hutnicza Katedra Automatyki, Laboratorium Biocybernetyki http://home.agh.edu.pl/pieciak/ Wprowadzenie Słuchowe potencjały

Bardziej szczegółowo

Neuropatia słuchowa i jej wpływ na rozwój mowy dziecka

Neuropatia słuchowa i jej wpływ na rozwój mowy dziecka Katarzyna Nowak Neuropatia słuchowa i jej wpływ na rozwój mowy dziecka WSTĘP Cechą charakterystyczną ludzi jest sposób językowego porozumiewania. Za pomocą języka ludzie nie tylko komunikują się wzajemnie,

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne rozwiązania w diagnostyce słuchu DŹWIĘK NAUKI

Innowacyjne rozwiązania w diagnostyce słuchu DŹWIĘK NAUKI MAMY OKO NA TWOJE UCHO Innowacyjne rozwiązania w diagnostyce słuchu DŹWIĘK NAUKI 2 Doskonały słuch rejestruje każdy dźwięk. Doskonała technika rejestruje ciszę. Technologie, które wywierają wpływ. Słuch

Bardziej szczegółowo

POMIARY AUDIOMETRYCZNE

POMIARY AUDIOMETRYCZNE Laboratorium Elektronicznej Aparatury Medycznej Politechnika Wrocławska Wydział Podstawowych Problemów Techniki Katedra Inżynierii Biomedycznej ĆWICZENIE NR 9 POMIARY AUDIOMETRYCZNE Cel ćwiczenia Zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Działania służby medycyny pracy w aspekcie profilaktyki narażenia na hałas w miejscu pracy

Działania służby medycyny pracy w aspekcie profilaktyki narażenia na hałas w miejscu pracy Działania służby medycyny pracy w aspekcie profilaktyki narażenia na hałas w miejscu pracy Katarzyna Skręt Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie Hałas Dźwięk wrażenie słuchowe, spowodowane falą

Bardziej szczegółowo

Alfred Tomatis ( )

Alfred Tomatis ( ) Alfred Tomatis (1920 2001) syn śpiewaka operowego otolaryngolog (doktorat z medycyny) psycholog Rycerz Zdrowia Publicznego we Francji złoty medal za swoje badania naukowe 1 niedosłuch jako bezpośrednia

Bardziej szczegółowo

ROLA MIOGENNYCH PRZEDSIONKOWYCH POTENCJAŁÓW WYWOŁANYCH W DIAGNOSTYCE ZAWROTÓW GŁOWY O RÓŻNEJ ETIOLOGII

ROLA MIOGENNYCH PRZEDSIONKOWYCH POTENCJAŁÓW WYWOŁANYCH W DIAGNOSTYCE ZAWROTÓW GŁOWY O RÓŻNEJ ETIOLOGII Dominik Bień ROLA MIOGENNYCH PRZEDSIONKOWYCH POTENCJAŁÓW WYWOŁANYCH W DIAGNOSTYCE ZAWROTÓW GŁOWY O RÓŻNEJ ETIOLOGII ROZPRAWA NA STOPIEŃ DOKTORA NAUK MEDYCZNYCH BADANIA WYKONANO W KLINICE OTORYNOLARYNGOLOGII

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka różnicowa zaburzeń słyszenia

Diagnostyka różnicowa zaburzeń słyszenia Diagnostyka różnicowa zaburzeń słyszenia Magdalena Lachowska Katedra i Klinika Otolaryngologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny Adres do korespondencji: Dr n. med. Magdalena Lachowska Katedra i Klinika

Bardziej szczegółowo

AUDIOPMETRIA MOWY OPIS SLAJDÓW

AUDIOPMETRIA MOWY OPIS SLAJDÓW 1 Audiometria mowy. AUDIOPMETRIA MOWY OPIS SLAJDÓW 2 Audiometria mowy (słowna) należy do badań subiektywnych i jest procedurą, przy pomocy której bada się różne aspekty słyszenia. Stanowi integralną część

Bardziej szczegółowo

ZROZUMIEĆ UBYTEK SŁUCHU

ZROZUMIEĆ UBYTEK SŁUCHU ZROZUMIEĆ UBYTEK SŁUCHU Ubytek słuchu i jego pierwsze symptomy Ubytek słuchu (niedosłuch) jest zaburzeniem funkcjonowania układu słuchowego, objawiającym się ograniczeniem zdolności do słyszenia dźwięków.

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ELEKTROAKUSTYKI ĆWICZENIE NR 3 AUDIOMETRIA TONOWA DLA PRZEWODNICTWA POWIETRZNEGO I KOSTNEGO

LABORATORIUM ELEKTROAKUSTYKI ĆWICZENIE NR 3 AUDIOMETRIA TONOWA DLA PRZEWODNICTWA POWIETRZNEGO I KOSTNEGO LABORATORIUM ELEKTROAKUSTYKI ĆWICZENIE NR 3 AUDIOMETRIA TONOWA DLA PRZEWODNICTWA POWIETRZNEGO I KOSTNEGO Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie metodyki pomiarów audiometrycznych, a w szczególności

Bardziej szczegółowo

Postępy w audiologii. Słuchowe potencjały wywołane stanu ustalonego

Postępy w audiologii. Słuchowe potencjały wywołane stanu ustalonego CHOROBY Lachowska M i wsp. NARZĄDU Postępy w SŁUCHU audiologii. Słuchowe I RÓWNOWAGI potencjały wywołane stanu ustalonego 1 Postępy w audiologii. Słuchowe potencjały wywołane stanu ustalonego Advances

Bardziej szczegółowo

Nauka o słyszeniu Wykład IV Głośność dźwięku

Nauka o słyszeniu Wykład IV Głośność dźwięku Nauka o słyszeniu Wykład IV Głośność dźwięku Anna Preis, email: apraton@amu.edu.pl 26.10.2016 Plan wykładu - głośność Próg słyszalności Poziom ciśnienia akustycznego SPL a poziom dźwięku SPL (A) Głośność

Bardziej szczegółowo

Wielospecjalistyczny proces diagnostyczny w kierunku zastosowania implantów ślimakowych

Wielospecjalistyczny proces diagnostyczny w kierunku zastosowania implantów ślimakowych Załącznik nr 2 Wielospecjalistyczny proces diagnostyczny w kierunku zastosowania implantów ślimakowych I. Wprowadzenie Cele diagnostyki: Wybór grupy pacjentów spełniających wskazania medyczne, psychologiczne,

Bardziej szczegółowo

Fale dźwiękowe. Jak człowiek ocenia natężenie bodźców słuchowych? dr inż. Romuald Kędzierski

Fale dźwiękowe. Jak człowiek ocenia natężenie bodźców słuchowych? dr inż. Romuald Kędzierski Fale dźwiękowe Jak człowiek ocenia natężenie bodźców słuchowych? dr inż. Romuald Kędzierski Podstawowe cechy dźwięku Ze wzrostem częstotliwości rośnie wysokość dźwięku Dźwięk o barwie złożonej składa się

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna aparatura medyczna IV

Elektroniczna aparatura medyczna IV Elektroniczna aparatura medyczna SEMESTR V Człowiek- najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Elektroniczna aparatura medyczna IV

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych nr 215/2012 z dnia 19 listopada 2012 r. o projekcie programu zdrowotnego województwa łódzkiego Program badań przesiewowych

Bardziej szczegółowo

Program praktyk protetycznych - II rok Protetyki Słuchu 320h (15 dni zajęć w punkcie protetycznym z pacjentem, 25 dni pracy własnej)

Program praktyk protetycznych - II rok Protetyki Słuchu 320h (15 dni zajęć w punkcie protetycznym z pacjentem, 25 dni pracy własnej) Program praktyk protetycznych - II rok Protetyki Słuchu 320h (15 dni zajęć w punkcie protetycznym z pacjentem, 25 dni pracy własnej) Umiejętności praktyczne, które powinien zdobyć student w czasie tych

Bardziej szczegółowo

Zmysł słuchu i równowagi

Zmysł słuchu i równowagi Zmysł słuchu i równowagi Ucho Jest narządem słuchu i równowagi. Składa się zasadniczo z trzech części: ucha zewnętrznego (1), środkowego (2) i wewnętrznego (3). Ucho zewnętrzne Składa się z małżowiny usznej

Bardziej szczegółowo

7 5 L A T D O Ś W I A D C Z E Ń W D I A G N O S T Y C E S Ł U C H U

7 5 L A T D O Ś W I A D C Z E Ń W D I A G N O S T Y C E S Ł U C H U 7 5 L A T D O Ś W I A D C Z E Ń W D I A G N O S T Y C E S Ł U C H U MAICO 7 5 L A T D O Ś W I A D C Z E Ń W D I A G N O S T Y C E S Ł U C H U 1 HISTORIA FIRMY MAICO Firma Medical Acoustic Instrument, której

Bardziej szczegółowo

Alfred Tomatis (1920 2001)

Alfred Tomatis (1920 2001) Alfred Tomatis (1920 2001) syn śpiewaka operowego otolaryngolog (doktorat z medycyny) psycholog Rycerz Zdrowia Publicznego we Francji (1951) złoty medal za swoje badania naukowe (Bruksela, 1958) 1 niedosłuch

Bardziej szczegółowo

Jeszcze bardziej dostepne, badania przesiewowe!

Jeszcze bardziej dostepne, badania przesiewowe! Jeszcze bardziej dostepne, badania przesiewowe! Platforma Badań Zmysłów jest sprawdzonym urządzeniem przeznaczonym do przesiewowego badania słuchu, wzroku oraz mowy. Przez kilka lat funkcjonowania urządzenia

Bardziej szczegółowo

Ze względu na dużą rozpiętość mierzonych wartości ciśnienia (zakres ciśnień akustycznych obejmuje blisko siedem rzędów wartości: od 2x10 5 Pa do

Ze względu na dużą rozpiętość mierzonych wartości ciśnienia (zakres ciśnień akustycznych obejmuje blisko siedem rzędów wartości: od 2x10 5 Pa do Ze względu na dużą rozpiętość mierzonych wartości ciśnienia (zakres ciśnień akustycznych obejmuje blisko siedem rzędów wartości: od 2x10 5 Pa do ponad 10 Pa) wygodniej jest mierzone ciśnienie akustyczne

Bardziej szczegółowo

Otorynolaryngologia Mrugalska-Handke K 2012, i wsp. 11(3): Porównanie progów i latencji fali V słuchowych potencjałów wywołanych pnia...

Otorynolaryngologia Mrugalska-Handke K 2012, i wsp. 11(3): Porównanie progów i latencji fali V słuchowych potencjałów wywołanych pnia... Otorynolaryngologia Mrugalska-Handke K 2012, i wsp. 11(3): Porównanie 115-122 progów i latencji fali V słuchowych potencjałów wywołanych pnia... 115 Porównanie progów i latencji fali V słuchowych potencjałów

Bardziej szczegółowo

1.Stosunek sygnału do szumu kwantyzacji dla n-bitowego kwantyzatora jest równy w przybliżeniu:

1.Stosunek sygnału do szumu kwantyzacji dla n-bitowego kwantyzatora jest równy w przybliżeniu: 1.Stosunek sygnału do szumu kwantyzacji dla n-bitowego kwantyzatora jest równy w przybliżeniu: a) SNR = 2n [db] b) SNR = 6n [db] c) SNR = 10n [db] d) SNR = 12n [db 2. Prędkość dźwięku w gazach: a) Jest

Bardziej szczegółowo

Nauka o słyszeniu. Wykład III +IV Wysokość+ Głośność dźwięku

Nauka o słyszeniu. Wykład III +IV Wysokość+ Głośność dźwięku Nauka o słyszeniu Wykład III +IV Wysokość+ Głośność dźwięku Anna Preis, email: apraton@amu.edu.pl 21-28.10.2015 Plan wykładu - wysokość Wysokość dźwięku-definicja Periodyczność Dźwięk harmoniczny Wysokość

Bardziej szczegółowo

Dźwięk i słuch. Percepcja dźwięku oraz funkcjonowanie narządu słuchu

Dźwięk i słuch. Percepcja dźwięku oraz funkcjonowanie narządu słuchu Dźwięk i słuch 1 Percepcja dźwięku oraz funkcjonowanie narządu słuchu Broszura ta jest pierwszą z serii broszur firmy WIDEX poświęconych słuchowi oraz tematom z nim związanym. Od fal dźwiękowych do słyszenia

Bardziej szczegółowo

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei SR/XV-270-21(7)-EFK/16 Poznań, dnia 19.04.2016 r. wg rozdzielnika Dotyczy: odpowiedzi na zapytania przetargowe złożone do przetargu nieograniczonego na dostawę i zakup aparatury medycznej dla potrzeb Oddziału

Bardziej szczegółowo

Zapalenie ucha środkowego

Zapalenie ucha środkowego Zapalenie ucha środkowego Poradnik dla pacjenta Dr Maciej Starachowski Ostre zapalenie ucha środkowego. Co to jest? Ostre zapalenie ucha środkowego jest rozpoznawane w przypadku zmian zapalnych w uchu

Bardziej szczegółowo

Porównanie odpowiedzi ABR dla krótkich tonów o częstotliwościach 1000, 2000 i 4000 Hz oraz dla trzasku w uszach normalnie słyszących

Porównanie odpowiedzi ABR dla krótkich tonów o częstotliwościach 1000, 2000 i 4000 Hz oraz dla trzasku w uszach normalnie słyszących AudiofoDologia Tom XXIV 2003 Krzysztof Kochanek!, 2, Ewa Orkan-Lęcka 2, Adam Piłka! 1 Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Warszawa 2 Katedra i Klinika Otolaryngologii, Akademia Medyczna, Warszawa Porównanie

Bardziej szczegółowo

Porównanie progów i latencji fali V słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu dla stymulacji powietrznej i kostnej u dzieci z prawidłowym słuchem

Porównanie progów i latencji fali V słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu dla stymulacji powietrznej i kostnej u dzieci z prawidłowym słuchem Otorynolaryngologia Mrugalska-Handke K 2011, i wsp. 10(2): Porównanie 87-93 progów i latencji fali V słuchowych potencjałów wywołanych pnia... 87 Porównanie progów i latencji fali V słuchowych potencjałów

Bardziej szczegółowo

Nauka o słyszeniu Wykład II System słuchowy

Nauka o słyszeniu Wykład II System słuchowy Nauka o słyszeniu Wykład II System słuchowy Anna Preis, email: apraton@amu.edu.pl 12.10.2016 neuroreille.com lub cochlea.eu Plan wykładu Anatomia i funkcja systemu słuchowego Ucho zewnętrzne Ucho środkowe

Bardziej szczegółowo

Mechanoreceptory (dotyk, słuch) termoreceptory i nocyceptory

Mechanoreceptory (dotyk, słuch) termoreceptory i nocyceptory Mechanoreceptory (dotyk, słuch) termoreceptory i nocyceptory Iinformacja o intensywności bodźca: 1. Kodowanie intensywności bodźca (we włóknie nerwowym czuciowym) odbywa się za pomocą zmian częstotliwość

Bardziej szczegółowo

Fale akustyczne. Jako lokalne zaburzenie gęstości lub ciśnienia w ośrodkach posiadających gęstość i sprężystość. ciśnienie atmosferyczne

Fale akustyczne. Jako lokalne zaburzenie gęstości lub ciśnienia w ośrodkach posiadających gęstość i sprężystość. ciśnienie atmosferyczne Fale akustyczne Jako lokalne zaburzenie gęstości lub ciśnienia w ośrodkach posiadających gęstość i sprężystość ciśnienie atmosferyczne Fale podłużne poprzeczne długość fali λ = v T T = 1/ f okres fali

Bardziej szczegółowo

Implanty pniowe u pacjentów z NF-2 w praktyce klinicznej

Implanty pniowe u pacjentów z NF-2 w praktyce klinicznej Implanty pniowe u pacjentów z NF-2 w praktyce klinicznej Lidia Mikołajewska, Kazimierz Niemczyk, Andrzej Marchel, Agnieszka Pastuszka Katedra i Klinika Otolaryngologii Katedra i Klinika Neurochirurgii

Bardziej szczegółowo

Przyczyny błędów w progowych badaniach ABR

Przyczyny błędów w progowych badaniach ABR ~.. i Audiofonologia Tom X 1998 Krzysztof Kochanek Klinika Otolaryngologii Akademii Medycznej w Warszawie nstytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Warszawa Przyczyny błędów w progowych badaniach ABR Errors

Bardziej szczegółowo

Modele systemu słuchowego buduje się ze względu na różne motywacje. Na przykład można mówić o modelach tworzonych dla potrzeb ochrony słuchu

Modele systemu słuchowego buduje się ze względu na różne motywacje. Na przykład można mówić o modelach tworzonych dla potrzeb ochrony słuchu Modelowanie systemu słuchowego człowieka Wykład nr 14 z kursu Biocybernetyki dla Inżynierii Biomedycznej prowadzonego przez Prof. Ryszarda Tadeusiewicza Modele systemu słuchowego buduje się ze względu

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3,4. Analiza widmowa sygnałów czasowych: sinus, trójkąt, prostokąt, szum biały i szum różowy

Ćwiczenie 3,4. Analiza widmowa sygnałów czasowych: sinus, trójkąt, prostokąt, szum biały i szum różowy Ćwiczenie 3,4. Analiza widmowa sygnałów czasowych: sinus, trójkąt, prostokąt, szum biały i szum różowy Grupa: wtorek 18:3 Tomasz Niedziela I. CZĘŚĆ ĆWICZENIA 1. Cel i przebieg ćwiczenia. Celem ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin licencjacki dla specjalności Protetyka słuchu i ochrona przed hałasem :

Zagadnienia na egzamin licencjacki dla specjalności Protetyka słuchu i ochrona przed hałasem : Zagadnienia na egzamin licencjacki dla specjalności Protetyka słuchu i ochrona przed hałasem : Hałasy 1. Omówić zjawiska towarzyszące oddziaływaniu fali akustycznej z przeszkodą na drodze propagacji (np.

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM AUDIOLOGII I AUDIOMETRII

LABORATORIUM AUDIOLOGII I AUDIOMETRII LABORATORIUM AUDIOLOGII I AUDIOMETRII ĆWICZENIE NR 3 AUDIOMETRIA NADPROGOWA Cel ćwiczenia Zapoznanie się z zadaniami audiometrii nadprogowej oraz algorytmami i realizacją podstawowych testów nadprogowych

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna aparatura medyczna IV

Elektroniczna aparatura medyczna IV Elektroniczna aparatura medyczna SEMESTR V Człowiek- najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Elektroniczna aparatura medyczna IV

Bardziej szczegółowo

l a b o r a t o r i u m a k u s t y k i

l a b o r a t o r i u m a k u s t y k i Wrocław kwiecień 21 4SOUND Parametry akustyczne 4SOUND ul Klecińska 123 54-413 Wrocław info@4soundpl www4soundpl l a b o r a t o r i u m a k u s t y k i tel +48 53 127 733 lub 71 79 85 746 NIP: 811-155-48-81

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja ze względu na konstrukcję

Klasyfikacja ze względu na konstrukcję Słuchawki Definicja Słuchawka przetwornik elektroakustyczny mający za zadanie przekształcenie sygnału elektrycznego w słyszalną falę dźwiękową, podobnie jak czyni to głośnik; od głośnika jednak odróżnia

Bardziej szczegółowo

Badania przesiewowe słuchu

Badania przesiewowe słuchu Krzysztof Kochanek Badania przesiewowe słuchu Zasadniczym celem badań przesiewowych jest wyodrębnienie z danej populacji tych osób, u których występują określone schorzenia, np. zaburzenia słuchu. Badania

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA DO PRZYGOTOWANIA DO ĆWICZEŃ Z BIOFIZYKI DLA STUDENTÓW I ROKU WYDZIAŁU LEKARKIEGO W SEMESTRZE LETNIM 2011/2012 ROKU.

ZAGADNIENIA DO PRZYGOTOWANIA DO ĆWICZEŃ Z BIOFIZYKI DLA STUDENTÓW I ROKU WYDZIAŁU LEKARKIEGO W SEMESTRZE LETNIM 2011/2012 ROKU. ZAGADNIENIA DO PRZYGOTOWANIA DO ĆWICZEŃ Z BIOFIZYKI DLA STUDENTÓW I ROKU WYDZIAŁU LEKARKIEGO W SEMESTRZE LETNIM 2011/2012 ROKU. B1 CIŚNIENIE JAKO WIELKOŚĆ BIOFIZYCZNA, CIŚNIENIE A FUNKCJE PODSTAWOWYCH

Bardziej szczegółowo

Mapa akustyczna Torunia

Mapa akustyczna Torunia Mapa akustyczna Torunia Informacje podstawowe Mapa akustyczna Słownik terminów Kontakt Przejdź do mapy» Słownik terminów specjalistycznych Hałas Hałasem nazywamy wszystkie niepożądane, nieprzyjemne, dokuczliwe

Bardziej szczegółowo

P 6 G2. z rożkiem z filtrem CECHY PRODUKTU FUNKCJE AUTOMATYCZNE AKCESORIA CECHY PODSTAWOWE OPCJE KABLE I ADAPTERY DO PROGRAMOWANIA CECHY TECHNICZNE

P 6 G2. z rożkiem z filtrem CECHY PRODUKTU FUNKCJE AUTOMATYCZNE AKCESORIA CECHY PODSTAWOWE OPCJE KABLE I ADAPTERY DO PROGRAMOWANIA CECHY TECHNICZNE z rożkiem z filtrem CECHY PRODUKTU Aparat zauszny typu Power z baterią 13 Do otwartego oraz zamkniętego dopasowania CECHY PODSTAWOWE Formowany rożek Komora baterii, jako włącznik/wyłącznik Przycisk programowany

Bardziej szczegółowo

Koncepcja metody słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu z wykorzystaniem krótkich tonów dla potrzeb wykrywania zaburzeń pozaślimakowych słuchu

Koncepcja metody słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu z wykorzystaniem krótkich tonów dla potrzeb wykrywania zaburzeń pozaślimakowych słuchu Otorynolaryngologia Kochanek K i wsp. Koncepcja 2015, 14(3): metody 127-135 słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu z wykorzystaniem... 127 Koncepcja metody słuchowych potencjałów wywołanych pnia

Bardziej szczegółowo

dotyczy przetargu nieograniczonego nr 27/2016 na zakup i dostawa Zakup i dostawa urządzeń medycznych.

dotyczy przetargu nieograniczonego nr 27/2016 na zakup i dostawa Zakup i dostawa urządzeń medycznych. Poznań dn. 18.05.2016r 350/27/2016/ 849 Wg rozdzielnika dotyczy przetargu nieograniczonego nr 27/2016 na zakup i dostawa Zakup i dostawa urządzeń medycznych. Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

PRZYDATNOŚĆ BADAŃ PRZESIEWOWYCH WE WCZESNYM WYKRYWANIU ZABURZEŃ SŁUCHU U NOWORODKÓW. Prof. dr hab. med. Jerzy Szczapa

PRZYDATNOŚĆ BADAŃ PRZESIEWOWYCH WE WCZESNYM WYKRYWANIU ZABURZEŃ SŁUCHU U NOWORODKÓW. Prof. dr hab. med. Jerzy Szczapa ANNA KAWIŃSKA - KILIAŃCZYK PRZYDATNOŚĆ BADAŃ PRZESIEWOWYCH WE WCZESNYM WYKRYWANIU ZABURZEŃ SŁUCHU U NOWORODKÓW Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych Promotor Prof. dr hab. med. Jerzy Szczapa KLINIKA

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka i protetyka słuchu i wzroku IMPLANTY. Implanty ślimakowe i inne

Diagnostyka i protetyka słuchu i wzroku IMPLANTY. Implanty ślimakowe i inne Diagnostyka i protetyka słuchu i wzroku IMPLANTY NARZĄDU SŁUCHUS Implanty ślimakowe i inne Wprowadzenie U niektórych osób z upośledzeniem słuchu nastąpiło uszkodzenie ucha wewnętrznego. Stosowanie aparatów

Bardziej szczegółowo

Hałas. Dźwięk. Dźwięk definicja. Fizyczne parametry dźwięku. Słuch - funkcje. Natężenie i częstotliwość dźwięku

Hałas. Dźwięk. Dźwięk definicja. Fizyczne parametry dźwięku. Słuch - funkcje. Natężenie i częstotliwość dźwięku Dźwięk Hałas...- A dlaczego Babciu masz takie duże uszy? - spytał Czerwony Kapturek. - Żeby Cię lepiej słyszeć Kochana Wnusiu - odparł Wilk 1 2 Dźwięk definicja Zmiany w ciśnieniu powietrza, rozchodzące

Bardziej szczegółowo

Finansowanie usług i terapii

Finansowanie usług i terapii Finansowanie usług i terapii Dbamy o to aby każdy mógł skorzystać z naszych usług i terapii, dlatego udostępniamy naszym pacjentom możliwość skorzystania z wyjątkowo atrakcyjnych sposobów finansowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY TECHNICZNEJ NA DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO NA POTRZEBY WOJSKOWEJ SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ SPZOZ W SZCZECINKU - audiotympanometr Audiotympanometr kpl.

Bardziej szczegółowo

Protetyka słuchu prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrucki

Protetyka słuchu prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrucki Protetyka słuchu prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrucki Wrocław 2017 Dane o prowadzącym Prowadzący: prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrucki Konsultacje (pok. 608 bud. C-5): Poniedziałek nieparzysty 11 13 Wtorek

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH SŁUCHU DLA DZIECI W WIEKU SZKOLNYM.

Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH SŁUCHU DLA DZIECI W WIEKU SZKOLNYM. Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH SŁUCHU DLA DZIECI W WIEKU SZKOLNYM Łódź, 2013 rok Podstawa prawna art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o

Bardziej szczegółowo

Instytut Ochrony Zdrowia, Zakład Fizjoterapii. djeziers@ump.edu.pl

Instytut Ochrony Zdrowia, Zakład Fizjoterapii. djeziers@ump.edu.pl Kod przedmiotu: PLPILA02-IOZFIZ-L-3k22-2013 Pozycja planu: C22 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Protetyka słuchu 2 Kierunek studiów Fizjoterapia 3 Poziom studiów I stopnia

Bardziej szczegółowo

System aepex ocena głębokości znieczulenia na miarę XXI wieku?

System aepex ocena głębokości znieczulenia na miarę XXI wieku? A n n a D u r k a System aepex ocena głębokości znieczulenia na miarę XXI wieku? Studenckie Koło Naukowe Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej II Zakład Anestezjologii i Intensywnej

Bardziej szczegółowo

AUDIOMETRIA ODPOWIEDZI WYWOŁANYCH PNIA MÓZGU U CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE AUDITORY BRAINSTEM RESPONSES IN SCLEROSIS MULTIPLEX

AUDIOMETRIA ODPOWIEDZI WYWOŁANYCH PNIA MÓZGU U CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE AUDITORY BRAINSTEM RESPONSES IN SCLEROSIS MULTIPLEX Ann. Acad. Med. Gedan., 2006, 36, 147 159 TOMASZ PRZEWOŹNY, HANNA DRĄCZKOWSKA-WÓJCIK*, WALENTY NYKA*, CZESŁAW STANKIEWICZ, WALDEMAR NAROŻNY, JERZY KUCZKOWSKI AUDIOMETRIA ODPOWIEDZI WYWOŁANYCH PNIA MÓZGU

Bardziej szczegółowo

Imię nazwisko pacjenta... Lekarz nadzorujący Rozpoznanie. Nazwa operacji:..

Imię nazwisko pacjenta... Lekarz nadzorujący Rozpoznanie. Nazwa operacji:.. Drenaż wentylacyjny To operacja przeprowadzana głównie u dzieci, rzadziej u dorosłych, z wysiękowym zapaleniem ucha środkowego i niedosłuchem. Polega na umieszczeniu w błonie bębenkowej szpulki (drenika

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM Sygnałów, Modulacji i Systemów ĆWICZENIE 2: Modulacje analogowe

LABORATORIUM Sygnałów, Modulacji i Systemów ĆWICZENIE 2: Modulacje analogowe Protokół ćwiczenia 2 LABORATORIUM Sygnałów, Modulacji i Systemów Zespół data: ĆWICZENIE 2: Modulacje analogowe Imię i Nazwisko: 1.... 2.... ocena: Modulacja AM 1. Zestawić układ pomiarowy do badań modulacji

Bardziej szczegółowo

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu RAPORT. z realizacji

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu RAPORT. z realizacji Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Uniwersytet Medyczny w Poznaniu RAPORT z realizacji Programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu Noworodków w Polsce w latach 2003-2015 Klinika Otolaryngologii

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA WSPÓŁCZESNEJ PROTETYKI SŁUCHU PROGRAM

WYZWANIA WSPÓŁCZESNEJ PROTETYKI SŁUCHU PROGRAM III Międzynarodowe Sympozjum WYZWANIA WSPÓŁCZESNEJ PROTETYKI SŁUCHU 03-05 KWIETNIA 2017, POZNAŃ PROGRAM 3 kwietnia 2017 r - poniedziałek 18:00-20:00 Rejestracja i spotkanie powitalne 4 kwietnia 2017 r.

Bardziej szczegółowo

Biologiczne mechanizmy zachowania - fizjologia. zajecia 6 :

Biologiczne mechanizmy zachowania - fizjologia. zajecia 6 : Biologiczne mechanizmy zachowania - fizjologia zajecia 6 : 12.11.15 Kontakt: michaladammichalowski@gmail.com https://mmichalowskiuwr.wordpress.com/ I gr 08:30 10:00 (s. Cybulskiego; 08.10. 19.11.) II gr

Bardziej szczegółowo

Badanie progu słuchu przy użyciu ASSR CE-Chirp

Badanie progu słuchu przy użyciu ASSR CE-Chirp PRACE Śpiewak P, ORYGINALNE Adamek J. Badanie progu słuchu przy użyciu ASSR CE-Chirp 157 Badanie progu słuchu przy użyciu ASSR CE-Chirp Hearing threshold testing using ASSR CE-Chirp Przemysław Śpiewak,

Bardziej szczegółowo

Neurobiologia na lekcjach informatyki? Percepcja barw i dźwięków oraz metody ich przetwarzania Dr Grzegorz Osiński Zakład Dydaktyki Fizyki IF UMK

Neurobiologia na lekcjach informatyki? Percepcja barw i dźwięków oraz metody ich przetwarzania Dr Grzegorz Osiński Zakład Dydaktyki Fizyki IF UMK Neurobiologia na lekcjach informatyki? Percepcja barw i dźwięków oraz metody ich przetwarzania Dr Grzegorz Osiński Zakład Dydaktyki Fizyki IF UMK IV Konferencja Informatyka w Edukacji 31.01 01.02. 2007

Bardziej szczegółowo

*** Dane szacunkowe. NFZ dysponuje danymi do precyzyjnego obliczenia średniej ceny aparatu słuchowego w Polsce.

*** Dane szacunkowe. NFZ dysponuje danymi do precyzyjnego obliczenia średniej ceny aparatu słuchowego w Polsce. PROPOZYCJE ZMIAN POLSKIEGO STOWARZYSZENIA PROTETYKÓW SŁUCHU W ROZPORZADZENIU DOT. SZCZEGÓŁOWEGO WYKAZU PRZEDMIOTÓW ORTOPEDYCZNYCH I ŚRODKÓW POMOCNICZYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH (w nich mieszczą

Bardziej szczegółowo

Zestaw ćwiczeń laboratoryjnych z Biofizyki dla kierunku elektroradiologia w roku akademickim 2017/2018.

Zestaw ćwiczeń laboratoryjnych z Biofizyki dla kierunku elektroradiologia w roku akademickim 2017/2018. Zestaw ćwiczeń laboratoryjnych z Biofizyki dla kierunku elektroradiologia w roku akademickim 2017/2018. w1. Platforma elearningowa stosowana na kursie. w2. Metodyka eksperymentu fizycznego - rachunek błędów.

Bardziej szczegółowo

TERAPIA ADAPTACJI SYNAPTYCZNEJ ARC

TERAPIA ADAPTACJI SYNAPTYCZNEJ ARC TERAPIA ADAPTACJI SYNAPTYCZNEJ ARC Rewolucyjna technologia redukcji szumów usznych Spis treści: 1. Przyczyna powstania szumu usznego 2. Modele adaptacyjne układu nerwowego 3. Rozwiązanie i redukcja szumu

Bardziej szczegółowo

Wiadomości o hałasie w środowisku pracy

Wiadomości o hałasie w środowisku pracy Wiadomości o hałasie w środowisku pracy Maciej Łabęda Hałasem został określony każdy niepożądany dźwięk, który może być uciążliwy albo szkodliwy dla zdrowia lub zwiększać ryzyko wypadku w pracy - rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Detekcja emisji otoakustycznych w paśmie 500 Hz: osoby ze słuchem prawidłowym

Detekcja emisji otoakustycznych w paśmie 500 Hz: osoby ze słuchem prawidłowym 76 Otorynolaryngologia 2010, 9(2): 76-81 Detekcja emisji otoakustycznych w paśmie 500 Hz: osoby ze słuchem prawidłowym Detection of otoacoustic emissions in the 500 Hz band: normal hearing subjects Edyta

Bardziej szczegółowo

Fale dźwiękowe - ich właściwości i klasyfikacja ze względu na ich częstotliwość. dr inż. Romuald Kędzierski

Fale dźwiękowe - ich właściwości i klasyfikacja ze względu na ich częstotliwość. dr inż. Romuald Kędzierski Fale dźwiękowe - ich właściwości i klasyfikacja ze względu na ich częstotliwość dr inż. Romuald Kędzierski Czym jest dźwięk? Jest to wrażenie słuchowe, spowodowane falą akustyczną rozchodzącą się w ośrodku

Bardziej szczegółowo

Program badań przesiewowych słuchu u noworodków w ramach NHS

Program badań przesiewowych słuchu u noworodków w ramach NHS Program badań przesiewowych słuchu u noworodków w ramach NHS Wizyta dziecka w poradni audiologicznej: informacje dla rodziców Polish Public Health England kieruje programami badań przesiewowych Publicznej

Bardziej szczegółowo

Ponieważ zakres zmian ciśnień fal akustycznych odbieranych przez ucho ludzkie mieści się w przedziale od 2*10-5 Pa do 10 2 Pa,

Ponieważ zakres zmian ciśnień fal akustycznych odbieranych przez ucho ludzkie mieści się w przedziale od 2*10-5 Pa do 10 2 Pa, Poziom dźwięku Decybel (db) jest jednostką poziomu; Ponieważ zakres zmian ciśnień fal akustycznych odbieranych przez ucho ludzkie mieści się w przedziale od 2*10-5 Pa do 10 2 Pa, co obejmuje 8 rzędów wielkości

Bardziej szczegółowo

Multi-sensoryczny trening słuchowy

Multi-sensoryczny trening słuchowy Multi-sensoryczny trening słuchowy Rozumienie mowy w hałasie Co daje trening słuchowy? Trening słuchowy gwarantuje powiększenie i polepszenie pracy ośrodków odpowiedzialnych za słyszenie na 5 lat. Pacjent,

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna aparatura medyczna IV

Elektroniczna aparatura medyczna IV Elektroniczna aparatura medyczna SEMESTR V Człowiek- najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Elektroniczna aparatura medyczna IV

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie ultradźwięków w technikach multimedialnych

Zastosowanie ultradźwięków w technikach multimedialnych Zastosowanie ultradźwięków w technikach multimedialnych Janusz Cichowski, p. 68 jay@sound.eti.pg.gda.pl Katedra Systemów Multimedialnych, Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki, Politechnika

Bardziej szczegółowo

Nauka o słyszeniu. Wykład I Dźwięk. Anna Preis,

Nauka o słyszeniu. Wykład I Dźwięk. Anna Preis, Nauka o słyszeniu Wykład I Dźwięk Anna Preis, email: apraton@amu.edu.pl 7. 10. 2015 Co słyszycie? Plan wykładu Demonstracja Percepcja słuchowa i wzrokowa Słyszenie a słuchanie Natura dźwięku dwie definicje

Bardziej szczegółowo

Automatyczne oznaczanie szczytu fali V

Automatyczne oznaczanie szczytu fali V Audiofonologia Tom XV 1999 Jan Zając l Krzysztof Kochanekl! Stanisław Pietraszek J Adam Piłka l 2 Henryk Skarżyński l 2 1 Katedra i Klinika Otolaryngologii AM Warszawa 2 Instytut Fizjologii i Patologii

Bardziej szczegółowo

Materiały informacyjne dotyczące wyników projektu

Materiały informacyjne dotyczące wyników projektu Materiały informacyjne dotyczące wyników projektu W środowisku pracy człowiek znajduje się stale pod wpływem różnorodnych bodźców akustycznych. Część z nich stanowi istotne źródło informacji niezbędnych

Bardziej szczegółowo

f = 2 śr MODULACJE

f = 2 śr MODULACJE 5. MODULACJE 5.1. Wstęp Modulacja polega na odzwierciedleniu przebiegu sygnału oryginalnego przez zmianę jednego z parametrów fali nośnej. Przyczyny stosowania modulacji: 1. Umożliwienie wydajnego wypromieniowania

Bardziej szczegółowo

Ocena czułości i specyficzności metody maskowania

Ocena czułości i specyficzności metody maskowania A udio fo n olo g ia Tom XV 1999 Krzysztof Kochanek!,2, Grzegorz Janczewskjl, Henryk Skarżyńskjl,2, Paweł Dobrzyński!, Adam Pilka!,2 I Klinika Otoaryngologii Akademii Medycznej Warszawa 2 Instytut Fizjologii

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 23 sierpnia 2010 r. Agnieszka Trojanowska

POSTANOWIENIE z dnia 23 sierpnia 2010 r. Agnieszka Trojanowska Sygn. akt: KIO 1753/10 POSTANOWIENIE z dnia 23 sierpnia 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Agnieszka Trojanowska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udział stron w dniu 23 sierpnia 2010

Bardziej szczegółowo

Jakie są przyczyny uszkodzenia słuchu?

Jakie są przyczyny uszkodzenia słuchu? Jakie są przyczyny uszkodzenia słuchu? Pruszewicz według kryterium etiologicznego podzielił zaburzenia słuchu u dzieci na trzy grupy: 1. głuchota dziedziczna i wady rozwojowe, 2. głuchota wrodzona, 3.

Bardziej szczegółowo