Metody badań słuchu. Badania elektrofizjologiczne w diagnostyce audiologicznej. Zastosowanie metod obiektywnych. dzieci. osoby dorosłe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Metody badań słuchu. Badania elektrofizjologiczne w diagnostyce audiologicznej. Zastosowanie metod obiektywnych. dzieci. osoby dorosłe 2015-09-14"

Transkrypt

1 NSTYTUT FZJOLOG PATOLOG SŁUCHU WARSZAWA Krzysztof Kochanek Badania elektrofizjologiczne w diagnostyce audiologicznej Metody badań słuchu Metody psychoakustyczne behawioralne audiometryczne audiometria tonalna - progowa i nadprogowa audiometria słowna nnowacje w Otolaryngologii Kołobrzeg, 1-19 września 15 r. Metody obiektywne (elektrofizjologiczne) audiometria impedancyjna otoemisje akustyczne sluchowe potencjały wywołane 2 Zastosowanie metod obiektywnych Grupy pacjentów kierowanych na badania elektrofizjologiczne wczesne wykrywanie wrodzonych zaburzeń słuchu (badania przesiewowe noworodków) ocena progu słyszenia diagnostyka różnicowa wstępny dobór parametrów implantów ślimakowych 3 dzieci ocena progu słyszenia diagnostyka różnicowa wstępny dobór parametrów implantów ślimakowych osoby dorosłe diagnostyka zaburzeń pozaślimakowych ocena progu słyszenia 4 AUDOMETRA MPEDANCYJNA ucho zewnętrzne ucho środkowe ucho wewnętrzne Badanie ucha środkowego, którego podstawą jest pomiar impedancji lub admitancji akustycznej Badanie metodą audiometrii impedancyjnej 5 Krzysztof Kochanek 1

2 Zastosowanie audiometrii impedancyjnej ocena schorzeń ucha środkowego (niedrożność trąbki słuchowej, otoskleroza, wysiękowe zapalenie ucha środkowego) ocena obecności objawu wyrównania głośności topodiagnostyka porażeń nerwu twarzowego diagnostyka zaburzeń pozaślimakowych obiektywne dopasowywanie implantów ślimakowych z zastosowaniem odruchu strzemiączkowego Jakie czynności należy wykonać przed rozpoczęciem badania - badanie otoskopowe - wyjaśnić pacjentowi istotę badania A - zadać pacjentowi następujące pytania: - czy przed badaniem została wykonana otoskopia, a jeżeli tak to kiedy? - czy przed badaniem nie były płukane uszy lub czy nie było wykonywane badanie ENG? - czy pacjent nie ma nadwrażliwości słuchowej? - czy nie ma perforacji błony bębenkowej? Rodzaje badań tympanometria badanie odruchu strzemiączkowego Tympanogram SC 0 dapa podatność statyczna cm 3 ciśnienie ± 0 dapa Wykres podatności ucha środkowego w funkcji ciśnienia powietrza w jamie bębenkowej Klasyfikacja tympanogramów wg Jergera Tympanometria wieloczęstotliwościowa 2 < f < Hz 11 Krzysztof Kochanek 2

3 Tympanometria wieloczęstotliwościowa Tympanometria szerokopasmowa umożliwia ocenę poszczególnych elementów składowych admitancji ucha admitancja (mmho 2 Hz 0 Hz 00 Hz ciśnienie (dapa) oznaczenie częstotliwości rezonansowej ucha środkowego (susceptancja = zero) umożliwia rozpoznanie niewielkich dysfunkcji ucha środkowego np. wczesne rozpoznanie otosklerozy możliwość wiarygodnej oceny stanu ucha środkowego u niemowląt 13 Pomiar częstotliwości rezonansowej sygnał pomiarowy szerokopasmowy trzask w zakresie 2 00 Hz 14 Zdjęcia pochodzą ze strony Odruch mięśni śródusznych odruch sonomotoryczny - odruch strzemiączkowy skurcz mięśnia strzemiączkowego wywołany stymulacją silnym bodźcem akustycznym Łuk odruchu strzemiączkowego - PS MN SOC SOC MN N N CN MS N 1 Łuk odruchu strzemiączkowego - KONTRA Rejestracja odruchu strzemiączkowego 1-2 sek. bodziec N MS N CN N t skurcz mięśnia t 1 zmiana podatności ` ` t Krzysztof Kochanek 3

4 Pomiar progu odruchu strzemiączkowego Porównanie progu słyszenia i progu odruchu strzemiączkowego 0 Hz 00 Hz 00 Hz 00 Hz próg dla tonów: -0 db HL próg dla szumu: mniejszy o - db odruch kontra odruch ipsi 19 Badanie otoemisji akustycznych Zastosowanie otoemisji akustycznych ucho zewnętrzne środkowe wewnętrzne powszechne badania przesiewowe słuchu u noworodków wczesna diagnostyka zaburzeń słuchu u małych dzieci monitorowanie wpływu hałasu i leków ototoksycznych na stan komórek słuchowych zewnętrznych śródoperacyjne monitorowanie funkcji ślimaka diagnostyka neuropatii słuchowej Krzysztof Kochanek 4

5 25 2 Otoemisje spontaniczne Podział otoemisji akustycznych otoemisje obecne otoemisje spontaniczne (SOAE) otoemisje wywołane (EOAE) brak otoemisji 2 Cechy otoemisji spontanicznych otoemisja spontaniczna jest obecna w ok. % uszu normalnie słyszących w rejonie, w którym występuje SOAE czułość słuchu jest większa uszkodzenie ślimakowe zmniejsza częstość występowania SOAE u osób dorosłych otoemisje spontaniczne występują zazwyczaj w zakresie od 00 do 00 Hz, natomiast u dzieci nawet z zakresu wyższych częstotliwości częstotliwość otoemisji jest bardzo stabilna w czasie nie stwierdza się związku pomiędzy występowaniem szumu usznego i SOAE wraz z dojrzewaniem amplituda SOAE zmniejsza 29 się Otoemisje wywołane trzaskiem (COAEs) Krzysztof Kochanek 5

6 PTHT (db HL) PTHT (db HL) Ubytek ślimakowy khz) Cechy otoemisji wywoływanej trzaskiem lub krótkim tonem występują u ok. 9% osób z prawidłowym słuchem zmniejszenie amplitudy bądź zanik otoemisji stwierdza się w tych pasmach częstotliwości, w których próg słyszenia przekracza -35 db HL najczęściej wykorzystywanym bodźcem jest trzask dostarczający informacji z dużego obszaru ślimaka typowe widmo sygnału zawiera się w zakresie od 0 do 00 Hz najsilniejsze sygnały otoemisji są u noworodków amplituda otoemisji w zakresie wysokich częstotliwości malaje z wiekiem 32 Otoemisje produktów zniekształceń nieliniowych (DPOAE) DPOAEs: zakres normy Słuchowe potencjały wywołane Ubytek słuchu typu ślimakowego Podstawą metody jest rejestracja potencjałów bioelektrycznych powstających w różnych częściach drogi słuchowej, po podaniu bodźca akustycznego L 1 = L 2 = 5 db SPL 35 3 Krzysztof Kochanek

7 Słuchowe potencjały wywołane Rodzaje bodźców trzask 0,25 0, [khz] - potencjały egzogenne (związane z cechami bodźca) krótki ton o obwiedni liniowej 0,25 0, [khz] - potencjały endogenne (nie zależne od parametrów bodźca) krótki ton o obwiedni nieliniowej 0,25 0, [khz] 3 ton modulowany amplitudowo i częstotliwościowo 0,25 0, [khz] Miejsca generacji słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu n. Grupy pacjentów kierowanych na badanie ABR dzieci ocena progu słyszenia diagnostyka różnicowa DCN CN osoby dorosłe diagnostyka zaburzeń pozaślimakowych SO LL C MG ocena progu słyszenia 39 Obiektywna ocena czułości słuchu u małych dzieci w przypadkach symulacji lub agrawacji w sprawach orzeczniczych u osób nieprzytomnych w przypadkach głuchoty psychogennej Obiektywne metody oceny progu słyszenia - metoda ABR (słuchowe potencjały wywołane pnia mózgu) - metoda ASSR (potencjały wywołane stanu ustalonego) Krzysztof Kochanek

8 Standardem w obiektywnych badaniach progu słyszenia u małych dzieci jest obecnie metoda ABR Zalecana procedura badania badanie za pomocą trzasku badanie za pomocą krótkich tonów o obwiedni nieliniowej, np. Gaussa o częstotliwościach 0 i 00 Hz) 43 0 Hz [db] 0 4, Hz [db] 0 4, trzask [db] 0 4, Bodźce stosowane w badaniach progowych ABR 44 db nhl 0 Hz 00 Hz trzask trzask 00 Hz ms ms ms Odpowiedzi ABR dla trzasku i krótkich tonów u osoby normalnie słyszącej 0 Hz ms 45 próg fali 4 Szacowanie progu słyszenia na podstawie progu fali próg słyszenia = próg fali Błąd badania progu słyszenia metodą ABR wynosi średnio ok. db Wielkość maksymalnych ubytków -0 db HL 4 Metody badania małych dzieci w stanie czuwania podczas snu naturalnego (zalecana metoda - wieczorno-nocna ) podczas snu indukowanego farmakologicznie (stosowana w szczególnych przypadkach) 4 Krzysztof Kochanek

9 W obiektywnej ocenie progu słyszenia można stosować również metodę słuchowych potencjałów wywołanych stanu ustalonego ASSR odpowiedzi specyficzne częstotliwościowo pochodzące z pnia mózgu, ośrodków podkorowych i korowych, które powstają przy stymulacji tonami modulowanymi amplitudowo i częstotliwościowo db ASSR ABR Szeregi natężeniowe w badaniach ASSR i ABR Ton sinusoidalny z modulacją AM/FM Mixed Modulation 49 Cechy odpowiedzi ABR w różnych zaburzeniach słuchu dla trzasku o natężeniu db nhl db nhl Dwie procedury badań ABR stosowane w diagnostyce różnicowej dla pacjentów z audiogramem - rejestracje odpowiedzi dla dużych poziomów trzasku - rejestracje ABR procedurą szeregu natężeniowego dla pacjentów bez audiogramu - rejestracje odpowiedzi procedurą szeregu natężeniowego - rejestracje odpowiedzi dla dużych poziomów trzasku Wymagania odnośnie stymulacji Rodzaje bodźców W badaniach procedurą szeregu natężeniowego bodziec powinien umożliwiać pobudzenie ślimaka w bardzo wąskim obszarze Dla dużych poziomów bodziec powinien umożliwiać uzyskanie dobrego jakościowo zapisu umożliwiającego wyznaczenie interwałów czasowych odpowiedzi. trzask krótki ton o obwiedni nieliniowej Przebieg czasowy 0,25 0,5 0,25 0,5 Widmo [khz] [khz] Krzysztof Kochanek 9

10 morfologia Analiza odpowiedzi ABR L Cechy odpowiedzi ABR rejestrowanych w funkcji natężenia bodźca latencje interwały różnice międzyuszne latencji fali i interwałów iloraz amplitud fal i A db nhl L [ms] 9 Funkcja latencja-natężenie 0 0dB HL 55 5 L [ms] 15 Dzieci do 1-go roku życia Dzieci powyżej 1-go roku życia oraz dorośli Składowe latencji fali - wpływ natężenia i częstotliwości bodźca latencja fali Hz 00 Hz trzask t oa t tś t fś t pc ntensywność bodźca [db nhl] 5 t oa t tś t fś t pc opóźnienie akustyczne czas transportu ślimakowego czas filtracji ślimakowej czas przewodnictwa centralnego (- = - + -) 5 Rejestracja prawidłowych odpowiedzi ABR dla określonego natężenia bodźca wymaga spełnienia następujących warunków: Przyczyny wydłużenia latencji fali dla bodźca o określonej częstotliwości i natężeniu dostarczenia odpowiedniej wielkości energii akustycznej do ślimaka zachowania funkcji dużej grupy komórek zmysłowych zainicjowania wyładowań we włóknach nerwu słuchowego prawidłowego mechanizmu synchronizacji wyładowań i przewodzenia we włóknach nerwu słuchowego i pniu mózgu 59 zmniejszenie wielkości energii docierającej do ślimaka utrata dużej liczby komórek zmysłowych w rejonie ślimaka, który jest pobudzany zaburzenie przewodnictwa w nerwie słuchowym lub pniu mózgu Krzysztof Kochanek

11 Wpływ ubytku przewodzeniowego na latencję fali latencja fali Wpływ poszczególnych patologii t oa t tś t fś t pc na elementy składowe latencji fali 1 w porównaniu z prawidłowym słuchem zmniejsza się wielkość energii dostarczanej do ślimaka 2 Słuch prawidłowy db Zaburzenia przewodzeniowe db R = 0 db R = db db db Norma słuchowa 3 db 4 Zaburzenia przewodzeniowe Słuchu w normie Ubytek przewodzeniowy db db R = 0 db R = db R = db db 5 Krzysztof Kochanek 11

12 Słuchu w normie Ubytek przewodzeniowy Słuchu w normie Ubytek przewodzeniowy Wykres funkcji latencja-natężenie w zaburzeniach przewodzeniowych Funkcja latencja-natężenie w zaburzeniach przewodzeniowych latencja fali [ms] 9 db nhl Słuchu w normie latencja fali [ms] [db nhl] 5 0 natężenie bodźca [db nhl] rezerwa ślimakowa = db 9 Jak potwierdzić obecność ubytku przewodzeniowego w przypadku wiarygodnego audiogramu, gdy mamy zarejestrowane odpowiedzi tylko dla dużego natężenia bodźca? latencja fali powinna być wydłużona, proporcjonalnie do wielkości rezerwy ślimakowej interwały czasowe powinny być w normie 5 latencja fali [ms] Rezerwa ślimakowa db Norma 0 natężenie bodźca [db nhl] 1 Jak rozpoznać ubytek przewodzeniowy bez audiogramu? zarejestrować odpowiedzi procedurą szeregu natężeniowego dla przewodnictwa powietrznego i kostnego wykres funkcji latencja-natężenie dla przewodnictwa powietrznego powinien być przesunięty w prawo proporcjonalnie do wielkości rezerwy ślimakowej wykres funkcji l-n dla przewodnictwa kostnego powinien być prawidłowy rezerwa ślimakowa wyznaczona z porównania progów fali dla obu rodzajów przewodnictwa powinna być zgodna z wielkością rezerwy wyznaczonej w badaniu audiometrycznym dla 4 khz 2 Krzysztof Kochanek 12

13 Wpływ ubytku ślimakowego na latencję fali t oa latencja fali t tś t fś w porównaniu z prawidłowym słuchem zmienia się czas filtracji ślimakowej przy braku specyficzności częstotliwościowej odpowiedzi (trzask) może się zmienić rejon, z którego generowane są odpowiedzi 3 t pc Co się dzieje w ubytku ślimakowym? w rejonach ślimaka, w których występuje ubytek słuchu zmniejsza się (w różnym stopniu) populacja prawidłowo reagujących komórek zmysłowych poza rejonem ubytku ślimaka komórki pracują normalnie mogą być incjowane nadmierne wyładowania we włóknach nerwu słuchowego (zjawisko wyrównania głośności) do ślimaka dociera taka sama energia jak w uchu normalnie słyszącym zachowany jest prawidłowy mechanizm synchronizacji wyładowań we włóknach nerwu słuchowego i drodze słuchowej prawidłowe przewodnictwo w nerwie słuchowym i pniu mózgu 4 Słuchu w normie db nhl Niedosłuch ślimakowy ms Zapisy ABR w niedosłuchu ślimakowym latencja fali [ms] Wykres funkcji latencja - natężenie 9 5 norma niedosłuch ślimakowy 0 natężenie bodźca [db nhl] 5 Porównanie wykresów funkcji latencja-natężenie dla trzasku dla 4 zakresów ubytków słuchu L [ms] 0 0 [db HL] Zakres ubytku w db HL < > Przyrost latencji fali dla trzasku w funkcji wielkości ubytku słuchu wynosi 0,1 ms na każde db ubytku słuchu powyżej db HL dla 00 Hz db nhl 0 trzask Funkcja latencja-natężenie ms L [ms] db HL Krzysztof Kochanek 13

14 Jak rozpoznać ubytek ślimakowy w przypadku gdy posiadamy wiarygodny audiogram? jeżeli ubytek znajduje się w rejonie, z którego pochodzą odpowiedzi dla trzasku, należy zarejestrować odpowiedzi dla dużego natężenia (zwracając uwagę na możliwość wystąpienia zjawiska wyrównania głośności) jeżeli ubytek nie przekracza db HL, to odpowiedzi powinny przypominać odpowiedzi ucha normalnie słyszącego przy tym samym natężeniu (praktycznie taka sama latencja i amplituda odpowiedzi) dla większych ubytków latencja będzie się wydłużała przy b. dużym ubytku możemy w ogóle nie uzyskać odpowiedzi 9 Jak rozpoznać ubytek ślimakowy w przypadku braku audiogramu? należy wykonać badania procedurą szeregu natężeniowego dla różnych bodźców należy wyznaczyć funkcje latencja-natężenie dla każdego z bodźców należy porównać przebiegi wyznaczonych funkcji z przebiegami funkcji uszu normalnie słyszących przy dużym natężeniu trzasku należy ocenić wartość interwałów czasowych, jeżeli jest to możliwe należy wyznaczyć wielkości poprawek latencji z uwagi na obecność ubytku słuchu i skorygowane wartości latencji odnieść do normy Wpływ ubytku pozaślimakowego na latencję fali t oa latencja fali t tś t fś t pc w porównaniu z prawidłowym słuchem zmianie ulega wartość tpc 1 Co się dzieje w ubytku pozaślimakowym? mogą pojawić się zaburzenia w inicjowaniu wyładowań we włóknach nerwu słuchowego może być zaburzony mechanizm synchronizacji wyładowań we włóknach nerwu słuchowego i drodze słuchowej może być przewodnictwo w nerwie słuchowym lub pniu mózgu do ślimaka dociera taka sama energia jak w uchu normalnie słyszącym zachowana jest funkcja dużej grupy komórek zmysłowych 2 Zaburzenia pozaślimakowe db przewodzeniowy Wykres funkcji latencja - natężenie norma 9 latencja fali [ms] 9 norma niedosłuch pozaślimakowy db ślimakowy - db norma pozaślimakowy norma 0 natężenie bodźca [db nhl] Krzysztof Kochanek 14

15 trzask db nhl 31/s Odpowiedzi ABR spotykane w zaburzeniach pozaślimakowych? a - norma słuchowa b - zaburzenie przewodnictwa w nerwie słuchowym c nerwiak nerwu d zaburzenie przewodnictwa w pniu mózgu e zaburzenie przewodnictwa w n. i pniu mózgu f zaburzenie przewodnictwa w pniu mózgu (SM) Wartość współczynnika korygującego latencję fali HL dla odpowiedzi ABR rejestrowanych dla trzasku -0,1 ms na każde db ubytku słuchu przekraczającego db HL dla 00 Hz ms g duży guz lub neuropatia słuchowa 5 Standardowy zapis odpowiedzi ABR dla potrzeb oceny przewodnictwa w nerwie słuchowym i pniu mózgu szum w uchu lewym MR: nerwiak n. w uchu lewym - x12 mm trzask -0 db nhl 11-31/s ucho prawe T5 = 0 ms ABR STD - trzask ucho prawe T5 = 0, ms ucho lewe ucho lewe Czynniki, które należy uwzględnić przy analizie wyników? wiek (poniżej 1 miesięcy) płeć asymetrię czułości słuchu w rejonie częstotliwości Hz obecność komponenty przewodzeniowej temperaturę ciała (0,2 ms na jeden stopień) możliwość wystąpienia skrócenia wartości interwału - w ubytkach wysokoczęstotliwościowych 9 Badania, które są pomocne przy interpretacji odpowiedzi ABR pod kątem zaburzeń pozaślimakowych audiometria tonalna audiometria impedancyjna otoemisja akustyczna Krzysztof Kochanek 15

16 Analiza odpowiedzi pnia mózgu pod kątem zaburzeń pozaślimakowych Podejrzenie jednostronnego zaburzenia pozaślimakowego należy sprawdzić czy odpowiedzi ucha przeciwnego można przyjąć jako referencyjne należy wyznaczyć wartości interwałów czasowych lub latencji w obu uszach i następnie porównać je między sobą w przypadku braku odpowiedzi w uchu z podejrzeniem zaburzeń pozaślimakowych baczną uwagę należy zwrócić na zapis odpowiedzi ucha przeciwnego, a w szczególności na wartość interwału - 91 Analiza odpowiedzi pnia mózgu pod kątem zaburzeń pozaślimakowych Podejrzenie obustronnego procesu pozaślimakowego wartości interwałów czasowych lub latencji należy porównywać z normą należy uwzględnić wielkość ubytku słuchu w zakresie częstotliwości Hz 92 Zaburzenia przewodzeniowe Audiometria impedancyjna nieprawidłowy tympanogram odruch strzemiączkowy brak lub podwyższony próg Otoemisje akustyczne brak ABR norma 5 podwyższony próg fali wykres funkcji latencja-natężenie przesunięty w prawo interwały czasowe w normie przewodzeniowy 0 93 Zaburzenia ślimakowe Audiometria impedancyjna prawidłowy tympanogram odruch strzemiączkowy brak lub podwyższony próg Otoemisje akustyczne brak ABR próg fali podwyższony wykres funkcji latencja-natężenie niewielkie wydłużenie latencji przy dużych natężeniach, większe przy progu interwały czasowe w normie 94 latencja fali [ms] 9 norma niedosłuch ślimakowy 0 Zaburzenia pozaślimakowe Audiometria impedancyjna prawidłowy tympanogram odruch strzemiączkowy brak lub podwyższony próg jednostronny ubytek ślimakowy 5, Otoemisjie akustyczne prawidłowe ABR próg fali w normie lub podwyższony wykres funkcji latencja-natężenie przesunięty w górę interwały czasowe nieprawidłowe 9 pozaślimakowy norma , 9 Krzysztof Kochanek 1

17 obustronny ubytek ślimakowy jednostronny ubytek pozaślimakowy 5, 5, , 5, 1 2 Krzysztof Kochanek 1

18 3 4 5,2 5, Krzysztof Kochanek 1

19 ?? 5, 5, Krzysztof Kochanek 19

20 Dziękuję za uwagę Krzysztof Kochanek

WYBRANE METODY BADANIA S ŁUCHU

WYBRANE METODY BADANIA S ŁUCHU WYBRANE METODY BADANIA SŁUCHU Prof. dr hab. inż. Bożena Kostek DIAGNOSTYKA I PROTETYKA SŁUCHU I WZROKU PRZEGLĄD METOD DIAGNOSTYKI USZKODZEŃ SŁUCHU Metody subiektywne Progowa audiometria tonalna: - wyznaczanie

Bardziej szczegółowo

WYBRANE METODY BADANIA SŁUCHU. Prof. dr hab. inż. Bożena Kostek

WYBRANE METODY BADANIA SŁUCHU. Prof. dr hab. inż. Bożena Kostek WYBRANE METODY BADANIA SŁUCHU Prof. dr hab. inż. Bożena Kostek PRZEGLĄD METOD DIAGNOSTYKI USZKODZEŃ SŁUCHU Metody subiektywne Progowa audiometria tonalna: - wyznaczanie przewodnictwa powietrznego, - wyznaczanie

Bardziej szczegółowo

Pozwólmy dzieciom usłyszeć siebie- informator o badaniach przesiewowych słuchu dla rodziców.

Pozwólmy dzieciom usłyszeć siebie- informator o badaniach przesiewowych słuchu dla rodziców. Pozwólmy dzieciom usłyszeć siebie- informator o badaniach przesiewowych słuchu dla rodziców. Proces słyszenia i rozumienia mowy jest zjawiskiem bardzo złożonym. Na jego jakość wpływa nie tylko prawidłowo

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Poniżej i pokrótce przybliżę same treści referatu.

Sprawozdanie. Poniżej i pokrótce przybliżę same treści referatu. Lublin, 25.03.2011 Sprawozdanie W ostatni piątek marca odbyło się kolejne spotkanie Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, podczas którego omówiono sprawy bieżące, podsumowano kolejny

Bardziej szczegółowo

Obiektywne badania słuchu u progu XXI wieku

Obiektywne badania słuchu u progu XXI wieku Problemy teorii i praktyki Problems 01 Theory and Practice Obiektywne badania słuchu u progu XXI wieku Objective testing of hearing at the break of XXI century Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Mowa w protetyce słuchu

Mowa w protetyce słuchu Technologie mowy 12.01.2015 Agenda Wstęp Skąd ten temat? Mowa w badaniach słuchu Mowa w dopasowaniu aparatów słuchowych metody, ocena Systemy wspomagające zrozumienie mowy w cyfrowych aparatach słuchowych

Bardziej szczegółowo

Neuropatia słuchowa i jej wpływ na rozwój mowy dziecka

Neuropatia słuchowa i jej wpływ na rozwój mowy dziecka Katarzyna Nowak Neuropatia słuchowa i jej wpływ na rozwój mowy dziecka WSTĘP Cechą charakterystyczną ludzi jest sposób językowego porozumiewania. Za pomocą języka ludzie nie tylko komunikują się wzajemnie,

Bardziej szczegółowo

Podstawy biofizyki zmysłu słuchu. Badanie progu pobudliwości ucha ludzkiego.

Podstawy biofizyki zmysłu słuchu. Badanie progu pobudliwości ucha ludzkiego. M5 Podstawy biofizyki zmysłu słuchu. Badanie progu pobudliwości ucha ludzkiego. Zagadnienia: Drgania mechaniczne. Fala mechaniczna powstawanie, mechanizm rozchodzenia się, własności, równanie fali harmonicznej.

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ELEKTROAKUSTYKI ĆWICZENIE NR 3 SPRAWDZANIE PARAMETRÓW AUDIOMETRU TONOWEGO. AUDIOMETRIA TONOWA DLA PRZEWODNICTWA POWIETRZNEGO I KOSTNEGO

LABORATORIUM ELEKTROAKUSTYKI ĆWICZENIE NR 3 SPRAWDZANIE PARAMETRÓW AUDIOMETRU TONOWEGO. AUDIOMETRIA TONOWA DLA PRZEWODNICTWA POWIETRZNEGO I KOSTNEGO LABORATORIUM ELEKTROAKUSTYKI ĆWICZENIE NR 3 SPRAWDZANIE PARAMETRÓW AUDIOMETRU TONOWEGO. AUDIOMETRIA TONOWA DLA PRZEWODNICTWA POWIETRZNEGO I KOSTNEGO Cel ćwiczenia Ćwiczenie składa się z dwóch części. Celem

Bardziej szczegółowo

Słuchowe potencjały wywołane pnia mózgu (ABR)

Słuchowe potencjały wywołane pnia mózgu (ABR) Słuchowe potencjały wywołane pnia mózgu (ABR) Tomasz Pięciak AGH Akademia Górniczo-Hutnicza Katedra Automatyki, Laboratorium Biocybernetyki http://home.agh.edu.pl/pieciak/ Wprowadzenie Słuchowe potencjały

Bardziej szczegółowo

Działania służby medycyny pracy w aspekcie profilaktyki narażenia na hałas w miejscu pracy

Działania służby medycyny pracy w aspekcie profilaktyki narażenia na hałas w miejscu pracy Działania służby medycyny pracy w aspekcie profilaktyki narażenia na hałas w miejscu pracy Katarzyna Skręt Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie Hałas Dźwięk wrażenie słuchowe, spowodowane falą

Bardziej szczegółowo

Wielospecjalistyczny proces diagnostyczny w kierunku zastosowania implantów ślimakowych

Wielospecjalistyczny proces diagnostyczny w kierunku zastosowania implantów ślimakowych Załącznik nr 2 Wielospecjalistyczny proces diagnostyczny w kierunku zastosowania implantów ślimakowych I. Wprowadzenie Cele diagnostyki: Wybór grupy pacjentów spełniających wskazania medyczne, psychologiczne,

Bardziej szczegółowo

ROLA MIOGENNYCH PRZEDSIONKOWYCH POTENCJAŁÓW WYWOŁANYCH W DIAGNOSTYCE ZAWROTÓW GŁOWY O RÓŻNEJ ETIOLOGII

ROLA MIOGENNYCH PRZEDSIONKOWYCH POTENCJAŁÓW WYWOŁANYCH W DIAGNOSTYCE ZAWROTÓW GŁOWY O RÓŻNEJ ETIOLOGII Dominik Bień ROLA MIOGENNYCH PRZEDSIONKOWYCH POTENCJAŁÓW WYWOŁANYCH W DIAGNOSTYCE ZAWROTÓW GŁOWY O RÓŻNEJ ETIOLOGII ROZPRAWA NA STOPIEŃ DOKTORA NAUK MEDYCZNYCH BADANIA WYKONANO W KLINICE OTORYNOLARYNGOLOGII

Bardziej szczegółowo

Jeszcze bardziej dostepne, badania przesiewowe!

Jeszcze bardziej dostepne, badania przesiewowe! Jeszcze bardziej dostepne, badania przesiewowe! Platforma Badań Zmysłów jest sprawdzonym urządzeniem przeznaczonym do przesiewowego badania słuchu, wzroku oraz mowy. Przez kilka lat funkcjonowania urządzenia

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych nr 215/2012 z dnia 19 listopada 2012 r. o projekcie programu zdrowotnego województwa łódzkiego Program badań przesiewowych

Bardziej szczegółowo

7 5 L A T D O Ś W I A D C Z E Ń W D I A G N O S T Y C E S Ł U C H U

7 5 L A T D O Ś W I A D C Z E Ń W D I A G N O S T Y C E S Ł U C H U 7 5 L A T D O Ś W I A D C Z E Ń W D I A G N O S T Y C E S Ł U C H U MAICO 7 5 L A T D O Ś W I A D C Z E Ń W D I A G N O S T Y C E S Ł U C H U 1 HISTORIA FIRMY MAICO Firma Medical Acoustic Instrument, której

Bardziej szczegółowo

Fale dźwiękowe. Jak człowiek ocenia natężenie bodźców słuchowych? dr inż. Romuald Kędzierski

Fale dźwiękowe. Jak człowiek ocenia natężenie bodźców słuchowych? dr inż. Romuald Kędzierski Fale dźwiękowe Jak człowiek ocenia natężenie bodźców słuchowych? dr inż. Romuald Kędzierski Podstawowe cechy dźwięku Ze wzrostem częstotliwości rośnie wysokość dźwięku Dźwięk o barwie złożonej składa się

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna aparatura medyczna IV

Elektroniczna aparatura medyczna IV Elektroniczna aparatura medyczna SEMESTR V Człowiek- najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Elektroniczna aparatura medyczna IV

Bardziej szczegółowo

Program praktyk protetycznych - II rok Protetyki Słuchu 320h (15 dni zajęć w punkcie protetycznym z pacjentem, 25 dni pracy własnej)

Program praktyk protetycznych - II rok Protetyki Słuchu 320h (15 dni zajęć w punkcie protetycznym z pacjentem, 25 dni pracy własnej) Program praktyk protetycznych - II rok Protetyki Słuchu 320h (15 dni zajęć w punkcie protetycznym z pacjentem, 25 dni pracy własnej) Umiejętności praktyczne, które powinien zdobyć student w czasie tych

Bardziej szczegółowo

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei SR/XV-270-21(7)-EFK/16 Poznań, dnia 19.04.2016 r. wg rozdzielnika Dotyczy: odpowiedzi na zapytania przetargowe złożone do przetargu nieograniczonego na dostawę i zakup aparatury medycznej dla potrzeb Oddziału

Bardziej szczegółowo

Alfred Tomatis (1920 2001)

Alfred Tomatis (1920 2001) Alfred Tomatis (1920 2001) syn śpiewaka operowego otolaryngolog (doktorat z medycyny) psycholog Rycerz Zdrowia Publicznego we Francji (1951) złoty medal za swoje badania naukowe (Bruksela, 1958) 1 niedosłuch

Bardziej szczegółowo

Nauka o słyszeniu. Wykład III +IV Wysokość+ Głośność dźwięku

Nauka o słyszeniu. Wykład III +IV Wysokość+ Głośność dźwięku Nauka o słyszeniu Wykład III +IV Wysokość+ Głośność dźwięku Anna Preis, email: apraton@amu.edu.pl 21-28.10.2015 Plan wykładu - wysokość Wysokość dźwięku-definicja Periodyczność Dźwięk harmoniczny Wysokość

Bardziej szczegółowo

Otorynolaryngologia Mrugalska-Handke K 2012, i wsp. 11(3): Porównanie progów i latencji fali V słuchowych potencjałów wywołanych pnia...

Otorynolaryngologia Mrugalska-Handke K 2012, i wsp. 11(3): Porównanie progów i latencji fali V słuchowych potencjałów wywołanych pnia... Otorynolaryngologia Mrugalska-Handke K 2012, i wsp. 11(3): Porównanie 115-122 progów i latencji fali V słuchowych potencjałów wywołanych pnia... 115 Porównanie progów i latencji fali V słuchowych potencjałów

Bardziej szczegółowo

Porównanie odpowiedzi ABR dla krótkich tonów o częstotliwościach 1000, 2000 i 4000 Hz oraz dla trzasku w uszach normalnie słyszących

Porównanie odpowiedzi ABR dla krótkich tonów o częstotliwościach 1000, 2000 i 4000 Hz oraz dla trzasku w uszach normalnie słyszących AudiofoDologia Tom XXIV 2003 Krzysztof Kochanek!, 2, Ewa Orkan-Lęcka 2, Adam Piłka! 1 Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Warszawa 2 Katedra i Klinika Otolaryngologii, Akademia Medyczna, Warszawa Porównanie

Bardziej szczegółowo

Zapalenie ucha środkowego

Zapalenie ucha środkowego Zapalenie ucha środkowego Poradnik dla pacjenta Dr Maciej Starachowski Ostre zapalenie ucha środkowego. Co to jest? Ostre zapalenie ucha środkowego jest rozpoznawane w przypadku zmian zapalnych w uchu

Bardziej szczegółowo

Mechanoreceptory (dotyk, słuch) termoreceptory i nocyceptory

Mechanoreceptory (dotyk, słuch) termoreceptory i nocyceptory Mechanoreceptory (dotyk, słuch) termoreceptory i nocyceptory Iinformacja o intensywności bodźca: 1. Kodowanie intensywności bodźca (we włóknie nerwowym czuciowym) odbywa się za pomocą zmian częstotliwość

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna aparatura medyczna IV

Elektroniczna aparatura medyczna IV Elektroniczna aparatura medyczna SEMESTR V Człowiek- najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Elektroniczna aparatura medyczna IV

Bardziej szczegółowo

Porównanie progów i latencji fali V słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu dla stymulacji powietrznej i kostnej u dzieci z prawidłowym słuchem

Porównanie progów i latencji fali V słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu dla stymulacji powietrznej i kostnej u dzieci z prawidłowym słuchem Otorynolaryngologia Mrugalska-Handke K 2011, i wsp. 10(2): Porównanie 87-93 progów i latencji fali V słuchowych potencjałów wywołanych pnia... 87 Porównanie progów i latencji fali V słuchowych potencjałów

Bardziej szczegółowo

Modele systemu słuchowego buduje się ze względu na różne motywacje. Na przykład można mówić o modelach tworzonych dla potrzeb ochrony słuchu

Modele systemu słuchowego buduje się ze względu na różne motywacje. Na przykład można mówić o modelach tworzonych dla potrzeb ochrony słuchu Modelowanie systemu słuchowego człowieka Wykład nr 14 z kursu Biocybernetyki dla Inżynierii Biomedycznej prowadzonego przez Prof. Ryszarda Tadeusiewicza Modele systemu słuchowego buduje się ze względu

Bardziej szczegółowo

Implanty pniowe u pacjentów z NF-2 w praktyce klinicznej

Implanty pniowe u pacjentów z NF-2 w praktyce klinicznej Implanty pniowe u pacjentów z NF-2 w praktyce klinicznej Lidia Mikołajewska, Kazimierz Niemczyk, Andrzej Marchel, Agnieszka Pastuszka Katedra i Klinika Otolaryngologii Katedra i Klinika Neurochirurgii

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM AUDIOLOGII I AUDIOMETRII

LABORATORIUM AUDIOLOGII I AUDIOMETRII LABORATORIUM AUDIOLOGII I AUDIOMETRII ĆWICZENIE NR 3 AUDIOMETRIA NADPROGOWA Cel ćwiczenia Zapoznanie się z zadaniami audiometrii nadprogowej oraz algorytmami i realizacją podstawowych testów nadprogowych

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin licencjacki dla specjalności Protetyka słuchu i ochrona przed hałasem :

Zagadnienia na egzamin licencjacki dla specjalności Protetyka słuchu i ochrona przed hałasem : Zagadnienia na egzamin licencjacki dla specjalności Protetyka słuchu i ochrona przed hałasem : Hałasy 1. Omówić zjawiska towarzyszące oddziaływaniu fali akustycznej z przeszkodą na drodze propagacji (np.

Bardziej szczegółowo

PRZYDATNOŚĆ BADAŃ PRZESIEWOWYCH WE WCZESNYM WYKRYWANIU ZABURZEŃ SŁUCHU U NOWORODKÓW. Prof. dr hab. med. Jerzy Szczapa

PRZYDATNOŚĆ BADAŃ PRZESIEWOWYCH WE WCZESNYM WYKRYWANIU ZABURZEŃ SŁUCHU U NOWORODKÓW. Prof. dr hab. med. Jerzy Szczapa ANNA KAWIŃSKA - KILIAŃCZYK PRZYDATNOŚĆ BADAŃ PRZESIEWOWYCH WE WCZESNYM WYKRYWANIU ZABURZEŃ SŁUCHU U NOWORODKÓW Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych Promotor Prof. dr hab. med. Jerzy Szczapa KLINIKA

Bardziej szczegółowo

Instytut Ochrony Zdrowia, Zakład Fizjoterapii. djeziers@ump.edu.pl

Instytut Ochrony Zdrowia, Zakład Fizjoterapii. djeziers@ump.edu.pl Kod przedmiotu: PLPILA02-IOZFIZ-L-3k22-2013 Pozycja planu: C22 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Protetyka słuchu 2 Kierunek studiów Fizjoterapia 3 Poziom studiów I stopnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH SŁUCHU DLA DZIECI W WIEKU SZKOLNYM.

Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH SŁUCHU DLA DZIECI W WIEKU SZKOLNYM. Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH SŁUCHU DLA DZIECI W WIEKU SZKOLNYM Łódź, 2013 rok Podstawa prawna art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o

Bardziej szczegółowo

Badania przesiewowe słuchu

Badania przesiewowe słuchu Krzysztof Kochanek Badania przesiewowe słuchu Zasadniczym celem badań przesiewowych jest wyodrębnienie z danej populacji tych osób, u których występują określone schorzenia, np. zaburzenia słuchu. Badania

Bardziej szczegółowo

l a b o r a t o r i u m a k u s t y k i

l a b o r a t o r i u m a k u s t y k i Wrocław kwiecień 21 4SOUND Parametry akustyczne 4SOUND ul Klecińska 123 54-413 Wrocław info@4soundpl www4soundpl l a b o r a t o r i u m a k u s t y k i tel +48 53 127 733 lub 71 79 85 746 NIP: 811-155-48-81

Bardziej szczegółowo

Finansowanie usług i terapii

Finansowanie usług i terapii Finansowanie usług i terapii Dbamy o to aby każdy mógł skorzystać z naszych usług i terapii, dlatego udostępniamy naszym pacjentom możliwość skorzystania z wyjątkowo atrakcyjnych sposobów finansowania

Bardziej szczegółowo

P 6 G2. z rożkiem z filtrem CECHY PRODUKTU FUNKCJE AUTOMATYCZNE AKCESORIA CECHY PODSTAWOWE OPCJE KABLE I ADAPTERY DO PROGRAMOWANIA CECHY TECHNICZNE

P 6 G2. z rożkiem z filtrem CECHY PRODUKTU FUNKCJE AUTOMATYCZNE AKCESORIA CECHY PODSTAWOWE OPCJE KABLE I ADAPTERY DO PROGRAMOWANIA CECHY TECHNICZNE z rożkiem z filtrem CECHY PRODUKTU Aparat zauszny typu Power z baterią 13 Do otwartego oraz zamkniętego dopasowania CECHY PODSTAWOWE Formowany rożek Komora baterii, jako włącznik/wyłącznik Przycisk programowany

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka i protetyka słuchu i wzroku IMPLANTY. Implanty ślimakowe i inne

Diagnostyka i protetyka słuchu i wzroku IMPLANTY. Implanty ślimakowe i inne Diagnostyka i protetyka słuchu i wzroku IMPLANTY NARZĄDU SŁUCHUS Implanty ślimakowe i inne Wprowadzenie U niektórych osób z upośledzeniem słuchu nastąpiło uszkodzenie ucha wewnętrznego. Stosowanie aparatów

Bardziej szczegółowo

System aepex ocena głębokości znieczulenia na miarę XXI wieku?

System aepex ocena głębokości znieczulenia na miarę XXI wieku? A n n a D u r k a System aepex ocena głębokości znieczulenia na miarę XXI wieku? Studenckie Koło Naukowe Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej II Zakład Anestezjologii i Intensywnej

Bardziej szczegółowo

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu RAPORT. z realizacji

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu RAPORT. z realizacji Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Uniwersytet Medyczny w Poznaniu RAPORT z realizacji Programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu Noworodków w Polsce w latach 2003-2015 Klinika Otolaryngologii

Bardziej szczegółowo

Imię nazwisko pacjenta... Lekarz nadzorujący Rozpoznanie. Nazwa operacji:..

Imię nazwisko pacjenta... Lekarz nadzorujący Rozpoznanie. Nazwa operacji:.. Drenaż wentylacyjny To operacja przeprowadzana głównie u dzieci, rzadziej u dorosłych, z wysiękowym zapaleniem ucha środkowego i niedosłuchem. Polega na umieszczeniu w błonie bębenkowej szpulki (drenika

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych nr 45/2014 z dnia 7 kwietnia 2014 r. o projekcie programu Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych

Bardziej szczegółowo

Materiały informacyjne dotyczące wyników projektu

Materiały informacyjne dotyczące wyników projektu Materiały informacyjne dotyczące wyników projektu W środowisku pracy człowiek znajduje się stale pod wpływem różnorodnych bodźców akustycznych. Część z nich stanowi istotne źródło informacji niezbędnych

Bardziej szczegółowo

TERAPIA ADAPTACJI SYNAPTYCZNEJ ARC

TERAPIA ADAPTACJI SYNAPTYCZNEJ ARC TERAPIA ADAPTACJI SYNAPTYCZNEJ ARC Rewolucyjna technologia redukcji szumów usznych Spis treści: 1. Przyczyna powstania szumu usznego 2. Modele adaptacyjne układu nerwowego 3. Rozwiązanie i redukcja szumu

Bardziej szczegółowo

Badanie progu słuchu przy użyciu ASSR CE-Chirp

Badanie progu słuchu przy użyciu ASSR CE-Chirp PRACE Śpiewak P, ORYGINALNE Adamek J. Badanie progu słuchu przy użyciu ASSR CE-Chirp 157 Badanie progu słuchu przy użyciu ASSR CE-Chirp Hearing threshold testing using ASSR CE-Chirp Przemysław Śpiewak,

Bardziej szczegółowo

Multi-sensoryczny trening słuchowy

Multi-sensoryczny trening słuchowy Multi-sensoryczny trening słuchowy Rozumienie mowy w hałasie Co daje trening słuchowy? Trening słuchowy gwarantuje powiększenie i polepszenie pracy ośrodków odpowiedzialnych za słyszenie na 5 lat. Pacjent,

Bardziej szczegółowo

AUDIOMETRIA ODPOWIEDZI WYWOŁANYCH PNIA MÓZGU U CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE AUDITORY BRAINSTEM RESPONSES IN SCLEROSIS MULTIPLEX

AUDIOMETRIA ODPOWIEDZI WYWOŁANYCH PNIA MÓZGU U CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE AUDITORY BRAINSTEM RESPONSES IN SCLEROSIS MULTIPLEX Ann. Acad. Med. Gedan., 2006, 36, 147 159 TOMASZ PRZEWOŹNY, HANNA DRĄCZKOWSKA-WÓJCIK*, WALENTY NYKA*, CZESŁAW STANKIEWICZ, WALDEMAR NAROŻNY, JERZY KUCZKOWSKI AUDIOMETRIA ODPOWIEDZI WYWOŁANYCH PNIA MÓZGU

Bardziej szczegółowo

Program badań przesiewowych słuchu u dzieci rolników ze szkół podstawowych, zamieszkałych na terenach wiejskich. Informator.

Program badań przesiewowych słuchu u dzieci rolników ze szkół podstawowych, zamieszkałych na terenach wiejskich. Informator. BADANIA PRZESIEWOWE SŁUCHU U DZIECI Z TERENÓW WIEJSKICH IFPS FSUSR Program badań przesiewowych słuchu u dzieci rolników ze szkół podstawowych, zamieszkałych na terenach wiejskich Informator o SŁUCHU Projekt

Bardziej szczegółowo

Wiadomości o hałasie w środowisku pracy

Wiadomości o hałasie w środowisku pracy Wiadomości o hałasie w środowisku pracy Maciej Łabęda Hałasem został określony każdy niepożądany dźwięk, który może być uciążliwy albo szkodliwy dla zdrowia lub zwiększać ryzyko wypadku w pracy - rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Ocena czułości i specyficzności metody maskowania

Ocena czułości i specyficzności metody maskowania A udio fo n olo g ia Tom XV 1999 Krzysztof Kochanek!,2, Grzegorz Janczewskjl, Henryk Skarżyńskjl,2, Paweł Dobrzyński!, Adam Pilka!,2 I Klinika Otoaryngologii Akademii Medycznej Warszawa 2 Instytut Fizjologii

Bardziej szczegółowo

Automatyczne oznaczanie szczytu fali V

Automatyczne oznaczanie szczytu fali V Audiofonologia Tom XV 1999 Jan Zając l Krzysztof Kochanekl! Stanisław Pietraszek J Adam Piłka l 2 Henryk Skarżyński l 2 1 Katedra i Klinika Otolaryngologii AM Warszawa 2 Instytut Fizjologii i Patologii

Bardziej szczegółowo

Jakie są przyczyny uszkodzenia słuchu?

Jakie są przyczyny uszkodzenia słuchu? Jakie są przyczyny uszkodzenia słuchu? Pruszewicz według kryterium etiologicznego podzielił zaburzenia słuchu u dzieci na trzy grupy: 1. głuchota dziedziczna i wady rozwojowe, 2. głuchota wrodzona, 3.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 23 sierpnia 2010 r. Agnieszka Trojanowska

POSTANOWIENIE z dnia 23 sierpnia 2010 r. Agnieszka Trojanowska Sygn. akt: KIO 1753/10 POSTANOWIENIE z dnia 23 sierpnia 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Agnieszka Trojanowska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udział stron w dniu 23 sierpnia 2010

Bardziej szczegółowo

Wzorce zaburzeń smaku o różnej etiologii

Wzorce zaburzeń smaku o różnej etiologii Wzorce zaburzeń smaku o różnej etiologii Wzorce zaburzeń smaku o różnej etiologii (wg Dressler D. i Conrad B.: Geschmacksstörungen nach Tonsillektomie. Nervenarzt, 989, 60, 572 575) Uogólnione zaburzenia

Bardziej szczegółowo

1. Po upływie jakiego czasu ciało drgające ruchem harmonicznym o okresie T = 8 s przebędzie drogę równą: a) całej amplitudzie b) czterem amplitudom?

1. Po upływie jakiego czasu ciało drgające ruchem harmonicznym o okresie T = 8 s przebędzie drogę równą: a) całej amplitudzie b) czterem amplitudom? 1. Po upływie jakiego czasu ciało drgające ruchem harmonicznym o okresie T = 8 s przebędzie drogę równą: a) całej amplitudzie b) czterem amplitudom? 2. Ciało wykonujące drgania harmoniczne o amplitudzie

Bardziej szczegółowo

Ponieważ zakres zmian ciśnień fal akustycznych odbieranych przez ucho ludzkie mieści się w przedziale od 2*10-5 Pa do 10 2 Pa,

Ponieważ zakres zmian ciśnień fal akustycznych odbieranych przez ucho ludzkie mieści się w przedziale od 2*10-5 Pa do 10 2 Pa, Poziom dźwięku Decybel (db) jest jednostką poziomu; Ponieważ zakres zmian ciśnień fal akustycznych odbieranych przez ucho ludzkie mieści się w przedziale od 2*10-5 Pa do 10 2 Pa, co obejmuje 8 rzędów wielkości

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w zakresie doboru aparatów słuchowych u dzieci w wieku 0 4 roku życia

Wytyczne w zakresie doboru aparatów słuchowych u dzieci w wieku 0 4 roku życia Wytyczne w zakresie doboru aparatów słuchowych u dzieci w wieku 0 4 roku życia Autorzy opracowania: prof. dr hab. n. med. dr h.c. Henryk Skarżyński prof. dr hab. Edward Hojan dr hab. n. med. Bożena Wiskirska-Woźnica

Bardziej szczegółowo

Drgania i fale sprężyste. 1/24

Drgania i fale sprężyste. 1/24 Drgania i fale sprężyste. 1/24 Ruch drgający Każdy z tych ruchów: - Zachodzi tam i z powrotem po tym samym torze. - Powtarza się w równych odstępach czasu. 2/24 Ruch drgający W rzeczywistości: - Jest coraz

Bardziej szczegółowo

Analiza sygnału mowy pod kątem rozpoznania mówcy chorego. Anna Kosiek, Dominik Fert

Analiza sygnału mowy pod kątem rozpoznania mówcy chorego. Anna Kosiek, Dominik Fert Analiza sygnału mowy pod kątem rozpoznania mówcy chorego Anna Kosiek, Dominik Fert Wstęp: Analiza sygnału akustycznego była wykorzystywana w medycynie jeszcze przed wykorzystaniem jej w technice. Sygnał

Bardziej szczegółowo

Słuch dziecka. Przewodnik dla rodziców

Słuch dziecka. Przewodnik dla rodziców Słuch dziecka Przewodnik dla rodziców Spis treści Budowanie przyszłości 3 Jak słyszymy 4 Ubytek słuchu u dzieci 7 Kamienie milowe w komunikacji 12 Oznaki problemów ze słyszeniem 15 Oznaki świadczące o

Bardziej szczegółowo

This copy is for personal use only - distribution prohibited.

This copy is for personal use only - distribution prohibited. J. Olszewski i inni WSTĘP Szumy uszne (tinnitus) definiowane są jako wrażenie dźwięku, występującego mimo braku bodźca akustycznego w otoczeniu. Według aktualnego stanu wiedzy tinnitus jest skutkiem nieprawidłowej

Bardziej szczegółowo

METODA TOMATISA. Stymulacja audio psycho. Trening uwagi słuchowej Stymulacja słuchowa

METODA TOMATISA. Stymulacja audio psycho. Trening uwagi słuchowej Stymulacja słuchowa METODA TOMATISA Stymulacja audio psycho lingwistyczna Trening uwagi słuchowej Stymulacja słuchowa mgr Jolanta Kowalczyk Łokaj mgr Anna Kocięcka Zbylut mgr Małgorzata Lewandowska Prawa Tomatisa Głos człowieka

Bardziej szczegółowo

Komentarz Protetyk słuchu 322[17] Czerwiec 2012 322[17]-01-122. strona 1 z 11

Komentarz Protetyk słuchu 322[17] Czerwiec 2012 322[17]-01-122. strona 1 z 11 322[17]-01-122 strona 1 z 11 strona 2 z 11 W pracy egzaminacyjnej ocenie podlegały następujące elementy: I. Tytuł II. Założenia III. Ocena audiogramu pacjenta wg klasyfikacji BIAP IV. Opis przebiegu standardowej

Bardziej szczegółowo

voice to see with your ears

voice to see with your ears voice to see with your ears Łukasz Trzciałkowski gr00by@mat.umk.pl 2007-10-30 Zmysł słuchu to zmysł umożliwiający odbieranie (percepcję) fal dźwiękowych. Jest on wykorzystywany przez organizmy żywe do

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE FILTRÓW SŁUCHOWYCH METODĄ SZUMU PRZESTRAJANEGO. Karolina Kluk, kkluk@amu.edu.pl

WYZNACZANIE FILTRÓW SŁUCHOWYCH METODĄ SZUMU PRZESTRAJANEGO. Karolina Kluk, kkluk@amu.edu.pl WYZNACZANIE FILTRÓW SŁUCHOWYCH METODĄ SZUMU PRZESTRAJANEGO Fast method for auditory filter shapes measurements Karolina Kluk, kkluk@amu.edu.pl Instytut Akustyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Institute

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 1. Diagnostyka aparatów słuchowych z wykorzystaniem komputera

Ćwiczenie nr 1. Diagnostyka aparatów słuchowych z wykorzystaniem komputera Ćwiczenie nr 1 Diagnostyka aparatów słuchowych z wykorzystaniem komputera : Zapoznanie się z metodą szybkiej oceny sprawności cyfrowego aparatu słuchowego przy wykorzystaniu komputera wraz z oprogramowaniem.

Bardziej szczegółowo

Ocena wielkości adaptacji słuchowej metodą ABR MLS w ubytkach ślimakowych i pozaślimakowych

Ocena wielkości adaptacji słuchowej metodą ABR MLS w ubytkach ślimakowych i pozaślimakowych Audiofonologia Tom XV 1999 Grażyna Tacikowska!, Krzysztof Kochanek!,2, Adam Henryk Skarżyński!,2 Piłka!,2, 1 Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu Warszawa 2 Klinika Otoaryngologii Akademii Medycznej

Bardziej szczegółowo

Dźwięk podstawowe wiadomości technik informatyk

Dźwięk podstawowe wiadomości technik informatyk Dźwięk podstawowe wiadomości technik informatyk I. Formaty plików opisz zalety, wady, rodzaj kompresji i twórców 1. Format WAVE. 2. Format MP3. 3. Format WMA. 4. Format MIDI. 5. Format AIFF. 6. Format

Bardziej szczegółowo

ANATOMIA I FIZJOLOGIA

ANATOMIA I FIZJOLOGIA 4 TEMAT NUMERU ZABURZENIA SŁUCHU U DZIECI ANATOMIA I FIZJOLOGIA narządu słuchu ZESPÓŁ INSTYTUTU FIZJOLOGII I PATOLOGII SŁUCHU: prof. H. Skarżyński, doc. K. Kochanek, dr M. Mueller-Malesińska, dr J. Szuchnik,

Bardziej szczegółowo

DŹWIĘKI MARZEŃ. Poradnik dla rodziców i specjalistów pracujących z dziećmi z wadą słuchu

DŹWIĘKI MARZEŃ. Poradnik dla rodziców i specjalistów pracujących z dziećmi z wadą słuchu DŹWIĘKI MARZEŃ OGÓLNOPOLSKI PROGRAM REHABILITACJI MAŁYCH DZIECI Z WADĄ SŁUCHU Poradnik dla rodziców i specjalistów pracujących z dziećmi z wadą słuchu Dr n. hum. Anna Prożych Dr n. med. Marzanna Radziszewska-Konopka

Bardziej szczegółowo

Doświadczalne wyznaczanie prędkości dźwięku w powietrzu

Doświadczalne wyznaczanie prędkości dźwięku w powietrzu Doświadczalne wyznaczanie prędkości dźwięku w powietrzu Autorzy: Kamil Ćwintal, Adam Tużnik, Klaudia Bernat, Paweł Safiański uczniowie klasy I LO w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki w

Bardziej szczegółowo

Wysiękowe zapalenie ucha środkowego. Wysiękowe zapalenie ucha środkowego

Wysiękowe zapalenie ucha środkowego. Wysiękowe zapalenie ucha środkowego LECZENIE OPERACYJNE CHORÓB UCHA ZABIEGI OPERACYJNE POPRAWIAJĄCE SŁUCH DR N. MED. PIOTR DĄBROWSKI, DR N. MED. TOMASZ KOPEĆ, DR N. MED. ŁUKASZ BORUCKI KATEDRA I KLINIKA OTOLARYNGOLOGII I ONKOLOGII LARYNGOLOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Spektroskopia modulacyjna

Spektroskopia modulacyjna Spektroskopia modulacyjna pozwala na otrzymanie energii przejść optycznych w strukturze z bardzo dużą dokładnością. Charakteryzuje się również wysoką czułością, co pozwala na obserwację słabych przejść,

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Protetyk słuchu 322[17]

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Protetyk słuchu 322[17] Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Protetyk słuchu 322[17] Zadanie egzaminacyjne Do pracowni protetyki słuchu zgłosił się siedemdziesięcioletni pacjent z uszkodzoną wkładką

Bardziej szczegółowo

Ocena możliwości wykorzystania emisji otoakustycznych w badaniach przesiewowych słuchu u dzieci szkolnych w wieku 6-13 lat

Ocena możliwości wykorzystania emisji otoakustycznych w badaniach przesiewowych słuchu u dzieci szkolnych w wieku 6-13 lat Otorynolaryngologia Piłka E i wsp. Ocena możliwości 2012, 11(1): wykorzystania 7-12 emisji otoakustycznych w badaniach przesiewowych słuchu... Ocena możliwości wykorzystania emisji otoakustycznych w badaniach

Bardziej szczegółowo

WZÓR KARTA BADANIA LEKARSKIEGO OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA POJAZDAMI I KIEROWCÓW

WZÓR KARTA BADANIA LEKARSKIEGO OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA POJAZDAMI I KIEROWCÓW Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2011 r. Załącznik nr 9 WZÓR... Pieczęć podmiotu leczniczego albo lekarza uprawnionego wykonującego zawód w ramach praktyki zawodowej albo

Bardziej szczegółowo

LIV OLIMPIADA FIZYCZNA 2004/2005 Zawody II stopnia

LIV OLIMPIADA FIZYCZNA 2004/2005 Zawody II stopnia LIV OLIMPIADA FIZYCZNA 004/005 Zawody II stopnia Zadanie doświadczalne Masz do dyspozycji: cienki drut z niemagnetycznego metalu, silny magnes stały, ciężarek o masie m=(100,0±0,5) g, statyw, pręty stalowe,

Bardziej szczegółowo

Wykład 4 4. Wpływ hałasu na człowieka 4.1. Wprowadzenie

Wykład 4 4. Wpływ hałasu na człowieka 4.1. Wprowadzenie Wykład 4 4. Wpływ hałasu na człowieka 4.1. Wprowadzenie Zgodnie z podaną uprzednio definicją przez hałas rozumiemy dźwięki o dowolnym charakterze akustycznym, niepożądane w danych warunkach i dla danej

Bardziej szczegółowo

3. BADANIE OGÓLNE STANU ZDROWIA

3. BADANIE OGÓLNE STANU ZDROWIA ... Pieczęć zakładu opieki zdrowotnej albo lekarza uprawnionego wykonującego indywidualną praktykę lekarską lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską albo pieczęć grupowej praktyki lekarskiej

Bardziej szczegółowo

KARTA BADANIA LEKARSKIEGO OSOBY UBIEGAJACEJ SIĘ O UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA POJAZDAMI I KIEROWCÓW

KARTA BADANIA LEKARSKIEGO OSOBY UBIEGAJACEJ SIĘ O UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA POJAZDAMI I KIEROWCÓW Pieczęć zakładu opieki zdrowotnej, albo pieczęć lekarza uprawnionego wykonującego indywidualną praktykę lekarską KARTA BADANIA LEKARSKIEGO OSOBY UBIEGAJACEJ SIĘ O UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA POJAZDAMI I

Bardziej szczegółowo

Moje dziecko ma ubytek słuchu

Moje dziecko ma ubytek słuchu Moje dziecko ma ubytek słuchu Przewodnik dla rodziców Spis treści Nie jesteś sam 3 Ubytek słuchu 5 Metody badania słuchu 6 Audiogram 7 Rodzaje i przyczyny ubytku słuchu 8 Stopnie ubytku słuchu 10 Gdzie

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM AKUSTYKI SŁUCHU

LABORATORIUM AKUSTYKI SŁUCHU LABORATORIUM AKUSTYKI SŁUCHU Temat ćwiczenia: ZAPAMIĘTYWANIE WYSOKOŚCI DŹWIĘKU. 1. Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest poznanie zdolności człowieka do zapamiętywania wysokości dźwięków oraz zapoznanie

Bardziej szczegółowo

P 13 HAŁAS NA STANOWISKU PRACY

P 13 HAŁAS NA STANOWISKU PRACY PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA w Nowym Sączu P 13 HAŁAS NA STANOWISKU PRACY Spis treści 1. Pojęcia i parametry dźwięku 2. Wartości dopuszczalne hałasu 3. Pomiary hałasu 4. Wnioski Zespół ćwiczeniowy:

Bardziej szczegółowo

Analiza danych medycznych

Analiza danych medycznych Analiza danych medycznych Wykład 2 Rejestracja sygnału EEG Plan wykładu 1. Zasady aplikacji elektrod 2. Wzmacniacz EEG 3. Cechy sygnału EEG 4. Podstawowe rytmy mózgowe 5. Przetworzenie zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/15/2013 - formularz cenowy przedmiotu zamówienia Zadanie 2 Zestaw do badania układu równowagi i narządu słuchu

załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/15/2013 - formularz cenowy przedmiotu zamówienia Zadanie 2 Zestaw do badania układu równowagi i narządu słuchu załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/15/2013 - formularz cenowy przedmiotu zamówienia Zadanie 2 Zestaw do badania układu równowagi i narządu słuchu Lp Nazwa jm Ilość Cena jednost netto 1 Zestaw do badania

Bardziej szczegółowo

li II l! II Mianownictwo polskie stosowane w dziedzinie

li II l! II Mianownictwo polskie stosowane w dziedzinie rl,... Audiofonologia Tom XI 1998 Antoni Pruszewicz, Piotr Świdziński, Michał Karlik Klinika Foniatrii i Audiologii Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu li I: :. stosowane w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Wyciąg ze sprawozdania

Wyciąg ze sprawozdania Wyciąg ze sprawozdania z realizacji Programu pn.: Badania przesiewowe słuchu u dzieci szkół podstawowych zamieszkałych na terenie wiejskim Warszawa, grudzień 2011 Badania przesiewowe prowadzone, w ciągu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla I i II ROKU STUDIÓW

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla I i II ROKU STUDIÓW PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla I i II ROKU STUDIÓW NAZWA PRZEDMIOTU: WYBRANE ZAGADNIENIAZ PROTETYKI SŁUCHU 1. NAZWA

Bardziej szczegółowo

Wykłady z przedmiotu Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia

Wykłady z przedmiotu Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia Wykłady z przedmiotu Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia STUDIA STACJONARNE SEMESTR I Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Górnictwa Podziemnego Pracownia Bezpieczeństwa Pracy i Ergonomii w Górnictwie

Bardziej szczegółowo

Przetworniki A/C. Ryszard J. Barczyński, 2010 2015 Materiały dydaktyczne do użytku wewnętrznego

Przetworniki A/C. Ryszard J. Barczyński, 2010 2015 Materiały dydaktyczne do użytku wewnętrznego Przetworniki A/C Ryszard J. Barczyński, 2010 2015 Materiały dydaktyczne do użytku wewnętrznego Parametry przetworników analogowo cyfrowych Podstawowe parametry przetworników wpływające na ich dokładność

Bardziej szczegółowo

CENNIK ŚWIADCZEŃ. Konsultacje lekarskie

CENNIK ŚWIADCZEŃ. Konsultacje lekarskie CENNIK ŚWIADCZEŃ Konsultacje lekarskie I wizyta Kolejne wizyty Laryngologiczne Audiologiczne Neurologiczne 1 120 zł Psychiatryczne 210 zł 1 Konsultacje specjalistów terapeutów Konsultacja Terapia Psycholog

Bardziej szczegółowo

SZUMY USZNE W USZKODZENIACH S UCHU SPOWODOWANYCH HA ASEM*

SZUMY USZNE W USZKODZENIACH S UCHU SPOWODOWANYCH HA ASEM* Medycyna Pracy, 2001; 52; 5; 305 313 305 Sylwia Kowalska Wiesław Sułkowski SZUMY USZNE W USZKODZENIACH S UCHU SPOWODOWANYCH HA ASEM* TINNITUS IN NOISE-INDUCED HEARING IMPAIRMENT Z Samodzielnej Pracowni

Bardziej szczegółowo

Program leczenia głuchoty metodą wielokanałowych wszczepów implantów ślimakowych i pniowych.

Program leczenia głuchoty metodą wielokanałowych wszczepów implantów ślimakowych i pniowych. MINISTERSTWO ZDROWIA DEPARTAMENT POLITYKI ZDROWOTNEJ Program polityki zdrowotnej pn.: Program leczenia głuchoty metodą wielokanałowych wszczepów implantów ślimakowych i pniowych. ŚRODKI BUDŻETOWE NA REALIZACJĘ

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka i protetyka słuchu i wzroku APARATY SŁUCHOWES

Diagnostyka i protetyka słuchu i wzroku APARATY SŁUCHOWES Diagnostyka i protetyka słuchu i wzroku APARATY SŁUCHOWES Wprowadzenie Aparat słuchowy (ang. hearing aid) urządzenie, którego zadaniem jest przetwarzanie odbieranych sygnałów w taki sposób, aby: dźwięki

Bardziej szczegółowo

VÉRITÉ rzeczywistość ma znaczenie Vérité jest najnowszym, zaawansowanym technologicznie aparatem słuchowym Bernafon przeznaczonym dla najbardziej wymagających Użytkowników. Nieprzypadkowa jest nazwa tego

Bardziej szczegółowo

Jak pracują systemy implantów ślimakowych?

Jak pracują systemy implantów ślimakowych? 56 Jak funkcjonują implanty ślimakowe i implanty... Jak pracują systemy implantów ślimakowych? Systemy implantów ślimakowych są to techniczne protezy słuchu, które mogą w znacznym stopniu zastąpić brakującą

Bardziej szczegółowo

Słuchanie w przestrzeni i czasie

Słuchanie w przestrzeni i czasie Słuchanie w przestrzeni i czasie III rok Reżyserii Dźwięku Anna Preis 7.12.2015 AM_8_sluch_w_czas_przestrz Wzrok słuch Wzrok dominuje nad słuchem przykład - kino domowe Myślimy o świecie tak jak go widzimy

Bardziej szczegółowo

Problemy kostne u chorych ze szpiczakiem mnogim doświadczenia własne

Problemy kostne u chorych ze szpiczakiem mnogim doświadczenia własne Problemy kostne u chorych ze szpiczakiem mnogim doświadczenia własne dr n.med. Piotr Wojciechowski Szpiczak Mnogi Szpiczak Mnogi (MM) jest najczęstszą przyczyną pierwotnych nowotworów kości u dorosłych.

Bardziej szczegółowo