funkcjg burmistrza dzielnicy warszawa sródmieécie o to, ze w dniu 5 lipca 2007 r. w

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "funkcjg burmistrza dzielnicy warszawa sródmieécie o to, ze w dniu 5 lipca 2007 r. w"

Transkrypt

1 sygn. akt. IX K 1822/07 Karta 1 Warszawa 28 listopada 2007 S4d Rejononr d I r\\' a e'sz:lrn'1"- $ ró cl nic3 ei* rv lyarscnlvie W]'dsl*t Kal'nv *1. Marsz :lko'uvska 8l ü*-51? Warsrau'a Pokrz$rvdzon) : Andrzej Tadeusz Kijowski zam. ul. Jaworzyñska 5 m Warszawa SAD REJONOWY dla Warszawy-Sródnr,: BIURO PODAWC E 517 Warszawa, ul, Marszaihüi,u$ká 'll' z e r^iiül Nr...,... PRY W,{TNY AKT T}SKARZENIA PRZECIWKO WÜJCi AC]HÜWI BARTNLSKI Eh4U W:::lfSSErl{SS$$ÍFjMN1!seNsiW:ItrfiS: ::ffi &*;::ls}w :WI. S;iS*frS;:WSffi!!!M:1ffi+]{iiW=Mffii:: ::::f::$n$f::a::mf$* Ñf:Nf::16#ii{ss$*::::w.:: f#;::1ff' f:ri : lsf:wii::ssss*ls$fié: f$h;:m:::_nsn;i:w;f$*=wf:::i$flh:lsfs*::::m: ::idm Na podstawie art. 59 $ 1 kpk. oskarzam wojciecha Barlelskiego, pelni4cego funkcjg burmistrza dzielnicy warszawa sródmieécie o to, ze w dniu 5 lipca 2007 r. w trakcie konferencji prasowej, publicznie przedstawil nieprawdzíwe zatzuty przeciwko mojej osobie wyruzajqce sie miedry innymi w twierdzeniach, rz jako dyrektor ',Domu Kultury sródmieicie" zktorejto funkcji zostalem odwolany 28.II.2007 roku : Strona 1 z '126

2 sygn. akt. IX K 1822/07 Karta 2 I. Miałem dokonać przywłaszczenia materiałów i wyposażenia stanowiącego własność Miasta a) m. in. laptop, dyski twarde, telefon komórkowy i oprogramowanie; b)500 szt. wyprodukowanych przez DKŚ płyt Mała Msza Radosna Jerzego Derfla, będących rejestracją koncertu w Ogrodach Frascati z sierpnia 2006 r.; II.Nieprawidłowo gospodarować środkami publicznymi a) Powodując brak finansowy w roku 2007 na ponad 500 tys. zł.; III.Naruszyć dyscyplinę finansów publicznych; IV.Wypłacać sobie: a)nagrody bez podpisu prezydenta Miasta b)i honoraria bez uzyskania zgody Biura Kultury Urzędu Miasta; V.Zawrzeć umowę na projekt i wykonanie aranżacji Ogrodów Frascati naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych ; VI.Nie realizować swoich zadań gospodarnie, rzetelnie i celowo. Publiczne pieniądze miały być przeze mnie wydawane niewłaściwie oraz bez racjonalnego uzasadnienia; VII.Nagminne w mojej działalności miało być łamanie prawa, nie stosownie się do obowiązujących norm i nie wywiązywanie się z powierzonych mi zadań. W związku z powyższym burmistrz Bartelski zapowiedział, iż Zarząd Dzielnicy Śródmieście będzie zabiegał o dyscyplinarne rozwiązanie umowy ze mną jako pracownikiem DKŚ, złoży również wniosek do prokuratury o podejrzeniu naruszenia przeze mnie artykułów Kodeksu Karnego: 231 1, 284 2, 296. Czym naraził na szkodę mój wizerunek i dobre imię. Na wspomnianej konferencji prasowej wyżej wymieniony oskarżony w celu poniżenia mnie w opinii publicznej i narażenia na utratę zaufania potrzebnego m.in. do wykonywania zawodu w organach administracji oraz pełnienia funkcji zarządzających w organizacjach społecznych przedstawił opinii publicznej niezweryfikowany, zawierający pomówienia [Dowód (zał. nr I)] - protokół komisji rewizyjnej Rady Dzielnicy Śródmieście. To jest dopuścił się czynu ściganego z art kk. Strona2

3 sygn. akt. IX K 1822/07 Karta 3 UZASADNIENIE W dniu 5 lipca 2007 roku burmistrz Dzielnicy Warszawa Śródmieście - Wojciech Bartelski zwołał konferencję prasową, na której rozdano materiał sporządzony przez kilku radnych komisji rewizyjnej, których zadaniem było uwiarygodnić decyzję prezydenta miasta Warszawy z dnia 28 lutego 2007 roku o odwołaniu mnie ze stanowiska dyrektora Domu Kultury Śródmieścia. Należy wskazać, iż właściwe powody odwołania były dwa: zawarta w stanowisku Rady Dzielnicy Śródmieście z 14 lutego 2007 (zał. nr II), a inspirowana głównie przez burmistrza Bartelskiego, wola przywrócenia kontroli nad kierowanym przeze mnie Domem Kultury Śródmieście, w którym - urządzając imprezy dla kilkuset tysięcy warszawiaków - zacząłem się jawić dzielnicowym radnym i urzędnikom jako zagrożenie. Drugą przyczyną była pobudka osobista. Otóż jako dyrektor Domu Kultury Śródmieście nie wyraziłem zgody na przedłużenie zatrudnienia żony Wojciecha Bartelskiego, pani Aleksandry Bartelskiej, którą z rekomendacji przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Michała Bittnera oraz ówczesnego zastępcy burmistrza ds. kultury Ryszarda Modzelewskiego zgodziłem się przyjąć na staż około kwietnia 2005 roku. Zadaniem pani Bartelskiej miało być wydawanie dzielnicowego pisma kulturalnego, któremu nadaliśmy tytuł Skwery i Fontanny. [ Dowody: (zał. nr III) (zał. nr IV)]. Niestety, idea ta spotkała się ze zdecydowanie negatywnym przyjęciem większości radnych. Radnych oburzało i to, że Dom Kultury ma wydawać pismo samorządowe jak i to, że zgodziłem się zatrudnić żonę radnego. W samym fakcie zatrudnienia dysponującej niezłym wykształceniem żony radnego nie widziałem nic niestosownego ani niezgodnego z prawem. Protekcja w swej istocie nie jest niczym złym. Protekcja to wszakże rodzaj rekomendacji czy referencji, bez których niegdyś nie zatrudniano nikogo. Złą jest jednak protekcja ślepa i nie bacząca na realia: i takie jak opór radnych, i takie jak kompetencje. Okazało się bowiem, że pani Aleksandra Bartelska nie dysponowała kompetencjami redaktorskimi niezbędnymi do stylistycznego opracowania pisma jakie sobie wymarzyła. W tej sytuacji mimo bardzo silnych, graniczących z szantażem nacisków przyjaciół Wojciecha Bartelskiego w Zarządzie, głównie Ryszard Modzelewskiego, nie zdecydowałem się na zatrudnienie żony radnego w jakimkolwiek charakterze byle na pełny etat i czas Strona3

4 sygn. akt. IX K 1822/07 Karta 4 nieokreślony, jak żądano. Gdy okazało się, że protektorzy tej kobiety zmuszali ją na dodatek przez 7 miesięcy do ukrywania ciąży - kontrakt żony przyszłego burmistrza został zgodnie z obowiązującym prawem przedłużony i wygasł, co potwierdza pozwany w odpowiedzi na interpretację radnego z chwilą rozwiązania. [Dowód (zał. nr V)]. Kontrakt wygasł, jednak niesmak pozostał. Niesmak po kontakcie z osobami niezwykle hardymi, ustosunkowanymi i jak się okazało mściwymi. Takim aktem osobistej zemsty stał się zatem swoisty sabat jaki pan burmistrz Bartelski zwołał 5 lipca 2007 roku upubliczniając absurdalne zarzuty. Mając na celu przede wszystkim zdyskredytowanie mnie w oczach opinii publicznej - zarzucono mi praktycznie wszystko: przywłaszczenie mienia, prywatę, marnotrawstwo. Przejmując bowiem kontrolę nad domem Kultury Śródmieście zdecydowano jednocześnie o likwidacji moich dzieł, które z pomocą samorządu kreowałem w Warszawie przez lat piętnaście. Głównie Konkursu Teatrów Ogródkowych, który stał się w roku 2006, w ramach stworzonego przeze mnie Festiwalu Artystycznego Ogrody Frascati miejscem spotkania, gdzie przybywało jednorazowo nawet ponad 5 tysięcy osób, a łączna frekwencja na 265 imprezach w sezonie - sięgnęła blisko 90 tysięcy osób. Wszystko to: cały dorobek mego życia, dobry wizerunek i szacunek, który zastępował mi przez lata ograniczane sukcesywnie dochody, zostało jednego dnia zniszczone przez pysznego urzędnika, który zna mechanizm zawiści i wie, że raz obrzuciwszy kogoś błotem można sprawić, że już nigdy nie zdoła się oczyścić. Podczas konferencji prasowej w dniu 5 lipca 2007 roku burmistrz Bartelski oświadczył m.in.:, - Dyrektorowi się myliły sprawy służbowe z prywatnymi, niestety, na niekorzyść tych pierwszych ocenia. [ ]Dyrektor nie dostał jeszcze formalnie wypowiedzenia. Jest na chorobowym, choć nie przeszkadza mu to pokazywać się w miejscach publicznych. - Gdy tylko wróci, zostanie dyscyplinarnie zwolniony -zapowiada Bartelski. [Dowód (zał. Nr VI )] świadek Izabela Kraj Rzeczpospolita ]. - Nie było to oczywiście zgodne prawdą. Zgodnie z nakazem prezydenta miasta, który zwolnił mnie ze świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia, [Dowód (zał. nr VII )] odbierałem w tym momencie zaległy urlop. Strona4

5 sygn. akt. IX K 1822/07 Karta 5 Nie zostałem też rzecz jasna zwolniony dyscyplinarnie, co zapowiedział na konferencji prasowej Wojciech Bartelski. Mój stosunek pracy wygasł 30 września 2007 roku, co potwierdza Świadectwo Pracy ( zał. nr VIII). Burmistrz Bartelski powiedział też: Jutro skierujemy do prokuratury zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa mówi Wojciech Bartelski, burmistrz Śródmieścia. Zarzuty to przekroczenie uprawnień i przywłaszczenie mienia.[dowody: (zał. nr IX) świadek Agata Sabała Życie Warszawy, (zał. nr X) świadek: Anna S. Dębowska Stołeczna Gazeta Wyborcza ]. - I to rzecz jasna nieprawda ani nie przekroczyłem uprawnień ani niczego sobie nie przywłaszczałem, ani też do dnia dzisiejszego żaden prokurator nie sformułował żadnych zarzutów pod moim adresem! Poza kosztami wynagrodzeń dla pracowników, wszystkie pozostałe koszty zostały wykonane w kwotach wyższych od planowanych. Jest to naruszenie dyscypliny finansów publicznych i dlatego wkrótce zostanie przygotowane zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych - poinformował burmistrz dzielnicy Śródmieście Wojciech Bartelski. [Dowód (zał. nr XI)]. - Kolejne kłamstwo! Nie wiem ile doniesień już na mnie składano. Wiem za to, że w kilka dni po rzeczonej konferencji istotnie otrzymałem z biura Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych, pismo o wszczęciu postępowania wyjaśniającego, i że po moich wyjaśnieniach 3 września 2007 postępowanie to w obliczu jego całkowitej bezzasadności - zostało umorzone. [Dowód (zał. nr XII)]. Cóż z tego! - W prasie, w radio, w Internecie napisano i podano Prokurator w Ogródkach [Dowód (zał. nr XIII)]. Zawsze już, choćby na pierwszych stronach gazet napisano, że: nie zabrałem laptopa, nie przyznawałem sobie nagród bez podpisu, że to mnie okradziono, a nie ja ukradłem znajdzie się ktoś kto zapamięta, przytoczy, przypomni nie te tysiące pochwał, jakich mnóstwo na mój temat w prasie tylko te oszczercza teksty, za których powstanie wyłączną odpowiedzialność ponosi jako osoba sprawująca nadzór nad wszystkimi działaniami Urzędu Dzielnicy Warszawa Śródmieście powodowany prywatą, małością i zemstą jej burmistrz - Wojciech Bartelski. Strona5

6 sygn. akt. IX K 1822/07 Karta 6 Pragnę w tym momencie podnieść, że wśród przedstawicieli doktryny prawa karnego (m. in. A. Wąsek, A. Zoll) podkreśla się, iż nie jest nawet konieczne dla bytu przestępstwa stypizowanego w art. 212 kk, aby osoba pomówiona została rzeczywiście poniżona w opinii publicznej lub też doznała rzeczywistego uszczerbku zaufania. Wystarczy sama tylko możliwość poniżenia lub samo tylko narażenie na utratę zaufania. Poniżenie w opinii publicznej oznacza natomiast nie tyle obrazę uczuć osobistych osoby pokrzywdzonej, ale w szczególności to jak osoba pomówiona będzie postrzegana przez szeroki, nieokreślony krąg osób. Jak natomiast podnosi się w literaturze przedmiotu dla prawidłowej oceny czynu i ustalenia możliwych jego skutków niezbędnym jest rozważenie czynu w kontekście opinii, którą pokrzywdzony cieszy się w swoim środowisku, a także w kontekście jego stanowiska, zawodu, podejmowanej działalności i wymaganego na tych stanowiskach zaufania (zob. szerzej: J. Wojciechowski, Kodeks karny. Komentarz. Orzecznictwo, Warszawa 1997, O Górnik, Kodeks karny. Komentarz, Gdańsk 2005). Nie wymaga dalszej argumentacji okoliczność, iż dla pełnienia funkcji publicznej niezbędnym było cieszenie się przeze mnie nie tylko zaufaniem oraz dobrym wizerunkiem wśród osób, z którymi współpracowałem, ale także wśród przełożonych. Wystąpienie burmistrza pozbawiło mnie nie tylko dobrego imienia, na które pracowałem latami, ale de facto pobawiło mnie zaufania, którym darzyły mnie osoby, z którymi współpracowałem. Jak zaznaczyłem na wstępie powody publicznego ataku burmistrza Bartelskiego na moją osobę były dwa: prywatna zemsta i publiczna chciwość. Nowi włodarze Śródmieścia pragnęli bowiem usprawiedliwić w oczach opinii publicznej zniszczenie mojej wieloletniej pracy, a przede wszystkim odzyskać kontrole nad pieniędzmi ( była to kwota 1,3 mln złotych rocznie), o którą w latach udało mi się powiększyć budżet Samorządowej Instytucji Kultury Domu Kultury Śródmieście, którym kierowałem. Strona6

7 sygn. akt. IX K 1822/07 Karta 7 DOWÓD PRAWDY Że przedstawione zarzuty były nieprawdziwe, przedwczesne, oparte na przeinaczeniach i obmowie, a nawet ( jak w wypadku sugestii o nieprawidłowym gospodarowaniu środkami publicznymi nieznajomości prawa, a Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej w szczególności) - udowodniłem publikując wszystkie dokumenty i odpierając wszelkie zarzuty na stronach internetowych Dowód ten w rozszerzonej wersji poniżej przedstawiam: Wymienione w Sentencji Oszczerstwa nia Nr Zarzutu Fałszywe oskarżenia komentarz: Dowody niewinności Dokumenty załączone Jak, jako człowiek, który teatrom ogródkowym oddał 15 lat życia, wakacji, wkładał w to dzieło cały pozyskiwany majątek, mam odeprzeć zarzut o popełnienie I a) Przywłaszcze sprzętu przestępstwa polegającego na tym, że: ośmieliłem się powierzyć swoje rzeczy instytucji Kultury!? Oskarża się mnie o to, że nie brałem pieniędzy za użyczany przez trzy lata Dolinie Szwajcarskiej i Ogrodom Frascati osobisty majątek wart ponad 30 tysięcy złotych. Dzięki tym moim rzeczom: ( krzesła, nagłośnienie, altany Zał. XIV dla publiczności, dach nad scenę, elektroniczne pianino) - udało się punktualnie rozpocząć w 2004 festiwal Ogródki Zał. XV Warszawskie, w ramach którego zrealizowaliśmy łącznie w latach : przeszło 700 spektakli dla ponad Zał. XVI widzów!? Wynajmowanie takiego sprzętu w tym Strona7

8 sygn. akt. IX K 1822/07 Karta 8 I b) Przywłaszcz enia 500 szt. płyty Mała Msza Radosna Jerzego Derfla, czasie musiałoby kosztować ponad 150 tysięcy złotych.! - Dowodem na to, że nie ukradłem z Domu na Smolnej laptopa ani żadnej rzeczy, która jego jest, tylko mnie okradziono - niech będzie fakt, że bez wezwania i przed zakończeniem stosunku pracy (por. zał. nr VIII) - oddałem użytkowane przeze mnie akcesoria należące do Domu Kultury. Mnie zaś najcenniejszych rzeczy nie zwrócono, co potwierdzają: protokoły zdawczo odbiorcze, zawiadomienie o kradzieży mego sprzętu z Domu Kultury, wreszcie wszystkie listy jaki kierowałem w tej sprawie jeszcze 16 kwietnia 2007 do Biura Kultury Urzędu Miasta St. Warszawa, a w czerwcu przekazałem do wiadomości dyrekcji Domu Kultury Śródmieście. Prosząc bezskutecznie o uczciwe rozliczenie moich aportów i depozytów rzeczowych. Aby pojąć dlaczego za własne pieniądze dokończyłem produkcję, zabezpieczyłem nakład 500 egzemplarzy płyty Mała Msza Radosna Jerzego Derfla w Ogrodach Frascati 15 sierpnia 2006, a wreszcie dwukrotnie zwracałem koszta produkcji płyty, którą to kwotę zostałem ostatecznie zmuszony przekazać do depozytu sądowego, trzeba zapoznać się z obfitym materiałem dowodowym wskazującym na to, że Joanna Strzelecka obecna dyrektor Domu Kultury Śródmieście, w dzień po ogłoszeniu przez burmistrza Bartelskiego, iż skradłem 500 CD - zrobiła co była w stanie, by uwiarygodnić tę tezę narażając tym samym instytucję kultury na szkodę majątkową. Zał. XVII Zał. XVIII Zał. XIX Zał. XX Zał. XXI Strona8

9 sygn. akt. IX K 1822/07 Karta 9 II Nieprawidło wego gospodarowania środkami publicznymi II a) Spowodowa nia niedoboru finansowego DKŚ na 500 tys. zł. Jak mam dowieść, że to nie ja spowodowałem straty finansowe, rozdysponowując na działalności statutową kwoty wyasygnowane wcześniej z budżetu na pokrycie zaległych składek, lecz przeciwnie doprowadziłem do zwrotu 280 tysięcy złotych zdefraudowanych z domu Kultury Śródmieście w latach W tamtym czasie dyrektorem DKŚ była pani Elżbieta Staręga, księgową Krystyna Zbroch, nadzór zaś nad działalnością DKŚ sprawowali kolejno: obecny (mianowany w grudniu sic!)) z-ca burmistrza Śródmieścia Piotr Królikiewicz ( Nacz. Wydziału Kultury Urz. Dz. W-wa Śródm. w latach ) oraz obecna (mianowana w marcu 2007 (sic!) dyr. Domu Kultury Śródmieście Joanna Strzelecka ( Nacz. Wydziału Kultury Urz. Dz. W-wa Śródm. w latach ) - Tylko załączając wyroki sądu i moje doniesienia na b. księgową Krystynę Zbroch - dwukrotnie prawomocnie skazaną na karę pozbawienia wolności z zawieszeniem za malwersacje. Z kolei 188 tys. zł, o które istotnie przekroczyłem budżet w 2006 roku wynikło po trosze z niedoborów jakie spowodowała Dzielnica Śródmieście zmniejszając w roku 2006 o 244 tys. zł nasz budżet w stosunku do kwot planowanych przez Miasto. Ostatecznie w roku 2006 więcej pieniędzy na działalność wydałem na skutek błędu głównej księgowej pani Joanny Ostromeckiej. Przyznała się ona do niego dopiero w grudniu 2006, otrzymała karę nagany, ja zaś zdołałem pokryć zobowiązania w ciągu pierwszych dwu miesięcy 2007 roku nie naruszając dyscypliny budżetowej. Tyle też czyli ok. 180 tys. zł, a nie 500 tys. zł, co jest cyfrą wyssaną z palca, brakowało na początku 2007 roku na Ogrody Frascati. Dokumentują to: oświadczenia i zobowiązania głównej księgowej. A także mój ostatni Zał. XXII Zał. XXIII Zał. XXIV Strona9

10 sygn. akt. IX K 1822/07 Karta 10 III Naruszenia dyscypliny finansów publicznych projekt budżetu wg. którego na Festiwal Ogrody Frascatii pozostawało minimum 282 tys. PLN. Fałszywe doniesienia o naruszeniu przeze mnie dyscypliny finansów publicznych były stałym elementem walki władz dzielnicy ze mną i moją działalnością społeczną. Nigdy to się jednak nie udało. Pozostaję do dnia dzisiejszego niekarany za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (por. zał. XII) na dowód czego przedstawiam jeszcze dwa: tylko z czasu, gdy burmistrzem Dzielnicy jest Wojciech Bartelski Postanowienia Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych. Zał. XXV Zał. XXVI IV a) Wypłacanie sobie nagrody bez uzyskania zgody pisemnej zgody prezydenta Miasta. IV b) Wypłacanie sobie honorariów bez uzyskania zgody pisemnej zgody Biura Kultury UM. Jak przekonać, że wypłat nie dokonywałem samowolnie. Za rok 2004 ( ponad 20 tys. bywalców w Ogrodach i przeszło 30 tys. w Domu na Smolnej) otrzymałem jedną z mniejszych nagród rocznych, a i tak kwestionuje się dziś zasadność wypłacenia przyznanej mi przez prezydenta gratyfikacji. Za lata 2005 i 2006 gdy frekwencja wzrastała w postępie geometrycznym aż do 90 tys. w Ogrodach i 60 tys. w Domu Kultury w roku 2006 żadnej już nagrody rocznej ( jako jedyny dyrektor DK w mieście) nie otrzymałem! - Tylko załączonymi dokumentami z podpisami dyrektora Biura Kultury, prezydenta Warszawy i opinią prawników! Z kolei jeśli ktoś wątpi czy honoraria za scenariusze wypłacałem sobie sam czy też po akceptacji dyrektora Biura Kultury proszę by rzucił okiem na dokument, w których dyrektor Biura Kultury Urzędu Miasta upoważnia mnie do wypłaty tej należności. Tym samym uznając autorski charakter realizowanego przeze mnie Festiwalu. Zał. XXVII Zał. XXVIII Zał. XXIX Strona10

11 sygn. akt. IX K 1822/07 Karta 11 V Naruszenia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych VI Nareszcie jeśli ktoś ma wątpliwości na temat rzetelności przeprowadzonych przeze mnie w 2005 roku przetargów na realizację projektu aranżacji Ogrodów Frascati, mogę tylko stwierdzić, że nawet niezwykle nieżyczliwie nastawieni kontrolerzy Biura Audytu Urzędu Miasta nie zarzucili mi w tej dziedzinie najdrobniejszego uchybienia. Dokumentem w tej sprawie niech więc będzie oświadczenie specjalisty d/s zamówień publicznych Wojciecha Gruza. Zał. XXX Wydawania publicznych pieniędzy niewłaściwie oraz bez racjonalnego uzasadnienia. VII Łamania prawa, nie stosownie się do obowiązujących norm i nie wywiązywanie się z powierzonych zadań. Cóż można odpowiedzieć na tak postawiony zarzut!? - Może tylko załączyć podpisywane przez tysiące mieszańców Warszawy i dziesiątki intelektualistów listy z podziękowaniem za moją pracę. Wreszcie zarzut ostatni. Jak go odeprzeć? - Może tylko pochwałami, tymi oficjalnymi: słowami otuchy jakiej w latach dodawały mi listy, które otrzymywałem m.in.: w imieniu prezydenta Rzeczypospolitej, Ministra Kultury, od przedstawicieli stowarzyszeń twórczych, intelektualistów i artystów amatorów. Zał. XXXI Zał. XXXII Zał. XXXIII Zał. XXXIV Zał. XXXV Zał. XXXVI Zał. XXXVII Zał. XXXVIII Strona11 Zał. XXXIX

12 sygn. akt. IX K 1822/07 Karta 12 Udokumentowany przedstawionymi załącznikami materiał dowodzi prawdy mych słów, poświadcza też, że organizatorzy konferencji działali w zdecydowanie złej wierze, zamiarem ich bowiem było przede wszystkim zdyskredytowania mnie w oczach opinii publicznej, której trzeba było wytłumaczyć dlaczego wraz z moim odwołaniem publiczność Śródmieścia Warszawy nie otrzyma imprez, do jakich ją przyzwyczaiłem, a na których organizację Dom Kultury Śródmieście posiadał nie małe środki. W trakcie mojej dyrekcji DKŚ w okresie letnim od początku czerwca do końca września organizował najpierw w Dolinie Szwajcarskiej a później w Ogrodach Frascatii codzienne imprezy kulturalne na wolnym powietrzu. ( W 2006 roku na organizację Ogrodów Frascati wydałem 788 tys. zł. Zorganizowałem 265 imprez dla blisko 90 tysięcy widzów. Jedna impreza (wliczając koszt trzy miesięcznej ochrony na Frascati, energii etc) kosztowała Miasto niespełna 3 tys. zł. A były tu i zdarzania takie jak gromadzące wielotysięczną publiczność koncerty: Jerzego Połomskiego, Bohdana Łazuki, Magdy Umer czy Anety Lipnickiej & John a Portera. W budżecie Domu Kultury na rok 2007 pozostało - bez uwzględnienia przyrzeczonej już w lutym 2007 roku dotacji z Ministerstwa Kultury, która w 2006 r. sięgnęła 66,5 tys. zł - co najmniej: 282 tys. zł na letni festiwal w Ogrodach Frascati. Karykatura mojego festiwalu nazwana Art. Parkiem miała się rozpocząć w dziesięć dni po wspomnianej konferencji. Przeniósłszy go 15 lipca 2007 roku na dziedziniec Muzeum Wojska Polskiego, gdzie nie trzeba było ponosić kosztów ochrony i energii moi następcy nominowani przez burmistrza Bartelskiego zdołali zorganizować 32 imprez dla mniej więcej trzech tysięcy osób. Jedna impreza kosztuje w tym momencie Miasto średnio 9 tys. zł. Jak już wykazałem żadna z publicznych, a podanych do wiadomości w radio i prasie zapowiedzi burmistrza Bartelskiego nie została wcielona w życie: nie zwolniono mnie dyscyplinarnie, nic mi nie wiadomo o złożeniu doniesienia do prokuratury czy kolejnym zawiadomieniu Rzecznika Dyscypliny Finansów po tym, jak ( o czym już była mowa) 3 września 2007 dostałem kolejne zawiadomieniom Rzecznika Dyscypliny Finansów publicznych o umorzeniu postępowania wyjaśniającego w stosunku do mojej osoby. [Dowód (zał. nr XII) ]. Strona12

13 sygn. akt. IX K 1822/07 Karta 13 Prywatny odwet, a nadto chęć usprawiedliwienie kradzieży własności intelektualnej, potwierdza wypowiedź oskarżonego dla Stołecznej Gazety Wyborczej w dniu 12 lipca 2007 po opublikowaniu w Internecie moich sprostowań : Wygląda na to, że spisek przeciw panu Kijowskiemu jest bardzo szeroko zakrojony - ocenia burmistrz Bartelski. -Wymienia radnych z poprzedniej i obecnej kadencji, ze wszystkich opcji. A przecież Ogrodów Frascati nikt nie zamordował. Impreza jest pod inną nazwą i nie podlega już panu dyrektorowi. [Dowód (zał. nr XL)]. Umożliwienie zawyżenia kosztów letniej imprezy i zmniejszenia ilości pracy personelu Domu Kultury zatem ewidentne działanie na szkodę interesu publicznego takie były prawdziwe motywy zorganizowania konferencji, na której burmistrz Bartelski postanowił dokonać mojej publicznej egzekucji. Biorąc powyższe pod uwagę, z całą pewnością należy stwierdzić, iż zachowanie burmistrza Wojciecha Bartelskiego wypełnia znamiona przestępstwa stypizowanego w art kk. Lekkomyślne zniszczenie całego dorobku zawodowego usprawiedliwia w moim przekonaniu wniosek by w wypadku przykładnego ukaranie Obwinionego przez Sąd, o co wnoszę - w oparciu o 3 art. 212 kk zasądzić na rzecz oskarżonego nawiązkę w wysokości co najmniej 100 tys. PLN na rzecz organizacji pożytku publicznego jaką jest: Fundacja Przyjaciół Skolimowa Domu Artystów Weteranów w Skolimowie. Tylko być może wiadomość o wysokiej rekompensacie na szlachetny cel społeczny zdoła mam nadzieję rozejść się echem i umożliwi mi kontynuowanie złamanej przez oskarżonego kariery zawodowej. Strona13

14 sygn. akt. IX K 1822/07 Karta 14 Na dowód powyższych twierdzeń przedkładam następujące dokumenty: I. Notatkę prasową z dnia 5 lipca 2007; II. Stanowisko Rady Dzielnicy z 14 lutego 2007; III. Protokół Rady Dzielnicy z 5 lipca 2005 z interpelacją w sprawie zatrudniania pani Aleksandry Bartelskiej; IV. Notatkę Pawła Puławskiego przewodniczącego Kluby Radnych PIS V. Protokół Rady Dzielnicy z dnia 20 grudnia 2006 z odpowiedzią burmistrza na zapytaniem o sposób zatrudnienia Aleksandry Bartelskiej w Domu Kultury Śródmieście; VI. Artykuły prasowy z 6 lipca 2007 Rzeczpospolita ; VII. List prezydenta Miasta z 6 marca 2007; VIII. Świadectwo Pracy z 28 września 2007; IX. Artykuły prasowy z 6 lipca 2007 Gazeta Wyborcza ; X. Artykuły prasowy z 6 lipca 2007 Życie Warszawy; XI. Depesza PAP z 5 lipca 2007; XII. Postanowienie z dn. 3 września 2007 o umorzeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych; XIII. Serwis Samorządowy PAP SA ; XIV. List w/s rozliczenia aportów i depozytów z dnia 16 kwietnia 2007 do Biura Kultury; XV. List w/s rozliczenia aportów i depozytów ATK z Dnia 18 czerwca 2007 do DKŚ; XVI. Protokóły zwrotu sprzętu z dnia 13 sierpnia 2007; XVII. List w/s rozliczenia aportów i depozytów ATK z dnia 28 września 2007 do DKŚ wraz z fakturą poświadczającą zakup dysku twardego. XVIII. List w sprawie kradzieży sprzętu ATK z dnia 9 października 2007; XIX. List w/s rozliczenia aportów i depozytów z dnia 10 października 2007 do DKŚ; Strona14 XX. Protokóły zwrotu sprzętu z dnia 11 października 2007;

15 sygn. akt. IX K 1822/07 Karta 15 XXI. Wniosek o wszczęcie postępowania prokuratorskiego wobec dyr. DKŚ Joanny Strzeleckiej z dn. 15.XI.2007 w związku z odmową przyjęcia zwrotu kosztów płyty Mała Msza Radosna J. Derfla [ 20 załączników]; XXII. XXIII. Wyrok w/s malwersacji b. głównej księgowej; Pismo głównej księgowej w/s przekroczeń budżetowych; XXIV. Ostatni projekt budżetu DKŚ styczeń 2007 XXV. Postanowienie z dn. 5 stycznia 2007 o odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych; XXVI. Postanowienie z dn. 1 lutego 2007 o umorzeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych; XXVII. prawną; Dowód przyznania nagrody rocznej za rok 2004 wraz z opinią XXVIII. Dowód przyznania honorarium za scenariusze w r. 2005; XXIX. Dowód przyznania honorarium za scenariusze w r. 2006; XXX. Oświadczenia Wojciecha Gruza spec. ds. zamówień publicznych; XXXI. List Widzów Doliny Szwajcarskiej do Prez. W-wy styczeń 2005; XXXII. List Widzów Ogrodów Frascati do Prez. W-wy- sierpień 2005; XXXIII. Opinie Widzów Ogrodów Frascati wrzesień 2006; XXXIV. List gratulacyjny z Kancelarii prezydenta RP maj 2006; XXXV. List z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego maj 2006; XXXVI. XXXVII. List Prezesa OW SPP - Leszka Szarugi; List z podziękowaniem prezesa ZASP Krzysztofa Kumora; XXXVIII. List intelektualistów - w obronie A.T.Kijowskiego ; XXXIX. List artystów amatorów - w obronie A.T.Kijowskiego; XL. Wypowiedź W. Bartelskiego dla Gazety Wyborczej z 12 lipca Strona15

16 sygn. akt. IX K 1822/07 Karta 16 Wykaz osób podlegających wezwaniu na rozprawę główną: Warszawa Oskarżyciel prywatny: Andrzej Tadeusz Kijowski, adres do doręczeń: ul. Jaworzyńska 5 m Oskarżony: Wojciech Bartelski, adres do doręczeń: ul. Nowogrodzka 43, Warszawa Świadkowie: a. Izabela Kraj, adres do doręczeń: red. Rzeczpospolita; ul. Pl. Starynkiewicza 7; Warszawa; b. Agata Sabała, adres do doręczeń: red. Życie Warszawy ; al. Jana Pawła II 80; Warszawa; c. Anna S. Dębowska, adres do doręczeń red. Stołeczna Gazeta Wyborcza. ul. Czerska 8/10; Warszawa. [.. ] Andrzej Tadeusz Kijowski Strona16

17 sygn. akt. IX K 1822/07 Karta 17 Rozdana w trakcie zwołanej przez Burmistrza Bartelskiego konferencji prasowej. Była ( lecz już nie jest!)- dostępna w internecie pod adresem: Informacja prasowa 5 lipca 2007 r. Kontrola Podkomisji Komisji Rewizyjnej przeprowadzona w okresie od 26 marca do 29 czerwca 2007 roku oraz wewnętrzna kontrola dokumentacji finansowo - księgowej dotyczyła bieżącego funkcjonowania Domu Kultury Śródmieście w latach Kontrole wykazały: Łamanie prawa i przekraczanie posiadanych kompetencji DKŚ zapłacił byłemu dyrektorowi A.T. Kijowskiemu dwukrotnie w roku 2005 (12 tys. zł brutto) i 2006 (20 tys. zł brutto) za wykonanie scenariuszy do Ogrodów Frascati bez podpisania umowy i nie uzyskania zgody nadzorującego go Biura Kultury na wykonanie takich scenariuszy. Brak jest rachunków i potwierdzenia wykonania umowy. Były dyrektor A.T. Kijowski wypłacił sobie nagrodę w wysokości 8 tys. zł netto bez podstaw do wypłaty: Zarząd Dzielnicy Śródmieście nie podjął stosownej uchwały i nie wystąpił do Prezydenta, nie ma również poświadczenia przyznania nagrody przez Prezydenta. Pan A.T. Kijowski nadużywał służbowego telefonu komórkowego. Wysokie koszty rozmów obciążały budżet DKŚ. Analiza rachunków telefonicznych, które przekraczają czasami 2 tys. zł, wskazuje na nie tylko służbowe wykorzystywanie telefonu, np. za okres urlopu wypoczynkowego w X roku w Egipcie wystawiono rachunek 1439 zł Przywłaszczenie materiałów i wyposażenia stanowiącego własność Miasta. Pan A. T. Kijowski bezumownie korzysta i dysponuje majątkiem DKŚ. W jego posiadaniu są meble i materiały eksploatacyjne do sprzętu komputerowego zakupione za ponad 2 tys. zł ze środków DK Śródmieście. Przedmioty te zostały kupione osobiście przez Pana A.T. Kijowskiego w niedzielę 25 lutego 2007 r. i mimo, że 26 lutego br. przedstawił zaświadczenie lekarskie o niezdolności do pracy, faktury za ww. zakupy zatwierdził tego dnia do wypłaty. Pieniądze tego samego dnia zostały przelane na jego prywatne konto. W posiadaniu Pana A. T. Kijowskiego znajduje się również sprzęt elektroniczny (m. in. laptop, dyski twarde, telefon komórkowy) i oprogramowanie oraz 500 szt. płyt wyprodukowanych przez DKŚ (honoraria artystów, koszty wytłoczenia płyt oraz druk okładek) Mała Msza Radosna Jerzego Derfla, będących rejestracją koncertu w Ogrodach Frascati z sierpnia 2006 r. Pan A.T. Kijowski odmawia zwrotu rzeczy należących do Domu Kultury

18 sygn. akt. IX K 1822/07 Karta 18 w DKŚ od 2004 roku znajduje się sprzęt wypożyczony od Pana A. T. Kijowskiego (są to m.in. krzesła, stoły, sprzęt audio, fortepian - ogółem 118 oznaczonych i zinwentaryzowanych pozycji) bez formalnej podstawy tzn. umowy użyczenia, darowizny ani protokołu przyjęcia, określających zasady korzystania przez DKŚ z tego sprzętu. Korzystanie przez jednostkę z rzeczy osoby, będącej jej dyrektorem powinno być ostatecznością ze względu na konflikt interesów. Dodatkowo Pan A.T. Kijowski domaga się zwrotu pieniędzy za użytkowanie jego rzeczy. Nieprawidłowości w gospodarowaniu środkami publicznymi Niegospodarność polegająca na przekroczeniu planu rozchodów przyjętego na 2006 r. o kwotę zł. Były dyrektor A.T. Kijowski zawarł na przestrzeni 2006 r. umowy znacznie wykraczające ponad przyznane mu przez Prezydenta m.st. Warszawy upoważnienia do zaciągania zobowiązań. Największe ponadplanowe koszty pochłonęły imprezy organizowane w Ogrodach Frascati. Tylko na wynagrodzenia za usługi wykonane przez dostawców zewnętrznych DKŚ przekroczył plan o zł (plan zł, wykonanie zł.). Ponadplanowe wydatki były dyrektor A. T. Kijowski w części sfinansował jeszcze w 2006 r. z wpłat dokonywanych przez byłą Główną Księgową DKŚ na podstawie prawomocnego wyroku sądu. W 2005 i 2006 r. wpłaty wyniosły zł i cała ta kwota nieprawidłowo ujęta w księgach rachunkowych i nie wprowadzona do planu finansowego 2006 r. została niezgodnie z przepisami wydatkowana przez byłego dyrektora (wpłacona w 2004 r. przez byłą Główną Księgową kwota 139 tys. zł również nie została ujawniona w planie przychodów i rozchodów ani w 2004 r., ani w 2005 r. i istnieje podejrzenie, że została w ten sam nieprawidłowy sposób wydatkowana w 2005 r.). Pozostała kwota zł ze względu na brak środków obciążyła tegoroczny plan finansowy DKŚ, co automatycznie nie pozwala na zrealizowanie wszystkich tegorocznych zamierzeń kulturalnych DKŚ. Brak finansowy w tym roku wynosi ponad 500 tys. zł. Praktycznie poza kosztami wynagrodzeń dla pracowników wszystkie pozostałe koszty rzeczowe zostały wykonane w kwotach wyższych od planowanych. Takie działanie stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych i wkrótce zostanie przygotowane odpowiednie zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych. W 2005 r. były dyrektor A. T. Kijowski zawarł umowę na projekt i wykonanie aranżacji Ogrodów Frascati na kwotę blisko zł z naruszeniem przepisów

UWAGI i WYJAŚNIENIA DO TREŚCI DO PROTOKOŁU KOMISJI

UWAGI i WYJAŚNIENIA DO TREŚCI DO PROTOKOŁU KOMISJI UWAGI i WYJAŚNIENIA DO TREŚCI DO PROTOKOŁU KOMISJI REWIZYJNEJ Protokół Komisji Rewizyjnej (zespół kontrolny KR) wpłynął do Domu Kultury w Łomiankach dn.11.02.2014 r. i został zarejestrowany pod numerem

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI ISSN 1506-5170 BIURO PRAWNE

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI ISSN 1506-5170 BIURO PRAWNE KOMENDA GŁÓWNA POLICJI ISSN 1506-5170 BIURO PRAWNE Biuletyn Prawny Nr 18 W a r s z a w a 2 0 0 3 1 BIULETYN PRAWNY NR 18 K O L E G I U M R E D A K C Y J N E Bronisław KACHNIKIEWICZ, Hanna KARASZEWSKA,

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY ANTYKORUPCYJNE DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH W POLSKIM SYSTEMIE PRAWNYM ORAZ W SYSTEMACH PRAWNYCH INNYCH PAŃSTW EUROPEJSKICH

PRZEPISY ANTYKORUPCYJNE DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH W POLSKIM SYSTEMIE PRAWNYM ORAZ W SYSTEMACH PRAWNYCH INNYCH PAŃSTW EUROPEJSKICH PRZEPISY ANTYKORUPCYJNE DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH W POLSKIM SYSTEMIE PRAWNYM ORAZ W SYSTEMACH PRAWNYCH INNYCH PAŃSTW EUROPEJSKICH Aleksandra Radwańska (rozdz. I-VII) Dag Nilsson (rozdz. VIII)

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych. ul. Narutowicza 56a, 20-016 Lublin tel. 81 53 43 200, 81 53 43 203 www.sis-dotacje.pl, info@sis-dotacje.

Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych. ul. Narutowicza 56a, 20-016 Lublin tel. 81 53 43 200, 81 53 43 203 www.sis-dotacje.pl, info@sis-dotacje. Partner Społeczny SIS -17 Lat Dla Rozwoju SIS - Kształtujemy Relacje www.mamprawo.eu Realizator projektu: ul. Narutowicza 56a, 20-016 Lublin tel. 81 53 43 200, 81 53 43 203 www.sis-dotacje.pl, info@sis-dotacje.pl

Bardziej szczegółowo

Baba. Bądź bezpieczna STOSUNKI MAJĄTKOWE W MAŁŻEŃSTWIE. Wszystko, co powinnaś wiedzieć o sprawach majątkowych, żeby poczuć się pewniej w sądzie

Baba. Bądź bezpieczna STOSUNKI MAJĄTKOWE W MAŁŻEŃSTWIE. Wszystko, co powinnaś wiedzieć o sprawach majątkowych, żeby poczuć się pewniej w sądzie Bądź bezpieczna w sądzie STOSUNKI MAJĄTKOWE W MAŁŻEŃSTWIE Baba LUBUSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ KOBIET Wszystko, co powinnaś wiedzieć o sprawach majątkowych, żeby poczuć się pewniej w sądzie Projekt został

Bardziej szczegółowo

Arkadiusz Jarosiński Lidia Kuczmierowska. Dzia³alnoœæ gospodarcza organizacji pozarz¹dowych

Arkadiusz Jarosiński Lidia Kuczmierowska. Dzia³alnoœæ gospodarcza organizacji pozarz¹dowych Arkadiusz Jarosiński Lidia Kuczmierowska Dzia³alnoœæ gospodarcza organizacji pozarz¹dowych Działalność gospodarcza organizacji pozarządowych. Copyright 2007 by Fundacja Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

Radosnych Świąt Wielkiej Nocy

Radosnych Świąt Wielkiej Nocy Biuletyn Informacyjny Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność Nr 3-4 (204-205) marzec kwiecień 2013 r. Alleluja Jezus żyje! I Bóg w żywej osobie Wstał z chorągwią rozwianą, Wstał w jasności słonecznej,

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Komisji Śledczej do zbadania okoliczności tragicznej śmierci byłej posłanki Barbary Blidy

Stanowisko Komisji Śledczej do zbadania okoliczności tragicznej śmierci byłej posłanki Barbary Blidy P R O J E K T Stanowisko Komisji Śledczej do zbadania okoliczności tragicznej śmierci byłej posłanki Barbary Blidy 1 Spis treści I. Podstawa prawna działania Komisji Śledczej do zbadania okoliczności tragicznej

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA KONTRAKTU NA ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA RZECZ SĄDÓW I PROKURATUR W LATACH 2014-2015

REALIZACJA KONTRAKTU NA ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA RZECZ SĄDÓW I PROKURATUR W LATACH 2014-2015 REALIZACJA KONTRAKTU NA ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA RZECZ SĄDÓW I PROKURATUR W LATACH 2014-2015 Podsumowanie wyników kontroli prywatnych operatorów pocztowych przeprowadzonej przez Prezesa Urzędu Komunikacji

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr RPZ 30/2011

DECYZJA nr RPZ 30/2011 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKiK W POZNANIU ul. Zielona 8, 61-851 Poznań Tel. (0-61) 852-15-17, 852-77-50, Fax (0-61) 851-86-44 E-mail: poznan@uokik.gov.pl RPZ-61/12/11/DW

Bardziej szczegółowo

Czym jest korupcja? informator prawny

Czym jest korupcja? informator prawny Czym jest korupcja? informator prawny Opracowany przez Małgorzatę Wypych z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka Przeciw Korupcji Program budowy zaufania społecznego do instytucji publicznych i przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania.

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Publikacja uwzględnia m.in. treść Ustawy o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

moduł 1 Prawne warunki działania organizacji pozarządowych

moduł 1 Prawne warunki działania organizacji pozarządowych moduł 1 Prawne warunki działania organizacji pozarządowych Prawne warunki działania organizacji pozarządowych WSTĘP (5) Spis rzeczy Radosław Skiba PRAWNE WARUNKI DZIAŁANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI ISSN 1506-5170 BIURO PRAWNE

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI ISSN 1506-5170 BIURO PRAWNE KOMENDA GŁÓWNA POLICJI ISSN 1506-5170 BIURO PRAWNE Biuletyn Prawny Nr 2 (40) W a r s z a w a 2 0 1 0 BIULETYN PRAWNY NR 2 (40) K O L E G I U M R E D A K C Y J N E Dariusz JANKOWSKI, Bronisław KACHNIKIEWICZ,

Bardziej szczegółowo

Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych. Na podstawie Informatorów Urzędu Zamówień Publicznych lipiec 2011 czerwiec 2012

Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych. Na podstawie Informatorów Urzędu Zamówień Publicznych lipiec 2011 czerwiec 2012 Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych Na podstawie Informatorów Urzędu Zamówień Publicznych lipiec 2011 czerwiec 2012 Warszawa 2012 Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych Publikacja została

Bardziej szczegółowo

ABC PRAWA AUTORSKIEGO. mam prawo do prawa ABC ABC ABC. Fundacja "Inicjatywa Kobiet Aktywnych" FIKA w Olsztynie. Opracował Adam Poszewiecki

ABC PRAWA AUTORSKIEGO. mam prawo do prawa ABC ABC ABC. Fundacja Inicjatywa Kobiet Aktywnych FIKA w Olsztynie. Opracował Adam Poszewiecki mam prawo do prawa wydawnictwo Fika info publikacja bezpłatna publikacje wydane Fi publikacja bezpłatna publikacje planowane wydawnictwo wydawnictwo wydawnictwo Fika info publikacja bezpłatna Fika info

Bardziej szczegółowo

Marian Jankowski. Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego

Marian Jankowski. Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 8 Marian Jankowski Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego 7/2008 Spis treści 1. WSTĘP 4 2. Rachunkowość fundacji, stowarzyszeń 6 Dualny

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI ISSN 1506-5170 BIURO PRAWNE

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI ISSN 1506-5170 BIURO PRAWNE KOMENDA GŁÓWNA POLICJI ISSN 1506-5170 BIURO PRAWNE Biuletyn Prawny Nr 27 W a r s z a w a 2 0 0 6 1 BIULETYN PRAWNY NR 27 K O L E G I U M R E D A K C Y J N E Bronisław KACHNIKIEWICZ, Hanna KARASZEWSKA,

Bardziej szczegółowo

PORADNIK BENEFICJENTA

PORADNIK BENEFICJENTA LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LUBLINIE PORADNIK BENEFICJENTA CZYLI JAK PRAWIDŁOWO REALIZOWAĆ PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EFRR W RAMACH I i II* OSI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE NR 3 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie wykonywania czynności dochodzeniowo śledczych przez policjantów 1)

WYTYCZNE NR 3 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie wykonywania czynności dochodzeniowo śledczych przez policjantów 1) WYTYCZNE NR 3 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie wykonywania czynności dochodzeniowo śledczych przez policjantów 1) Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990

Bardziej szczegółowo

KRAKOWSKIE ZESZYTY SĄDOWE

KRAKOWSKIE ZESZYTY SĄDOWE KRAKOWSKIE ZESZYTY SĄDOWE BIULETYN SĄDU APELACYJNEGO W KRAKOWIE W SPRAWACH KARNYCH Rok XXIV Maj 2014 Nr 5 (281) Numer zamknięto w dniu 31 maja 2014 roku Redakcja: Sędziowie Wydziału II Karnego SA Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (1563) 175. posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dniu 11 maja 2010 r.

Zapis stenograficzny (1563) 175. posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dniu 11 maja 2010 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (1563) 175. posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dniu 11 maja 2010 r. VII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie

Bardziej szczegółowo

Wiadomosci KSN ROK KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO. Co było najważniejsze w nauczaniu Księdza Prymasa Stefana Wyszyńskiego?

Wiadomosci KSN ROK KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO. Co było najważniejsze w nauczaniu Księdza Prymasa Stefana Wyszyńskiego? Wiadomosci KSN Biuletyn Informacyjny Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność Nr. 8 (65) sierpien 2001 r. Wiadomości KSN są dostępne na stronie internetowej KSN Online pod adresem: http://www.soldarnosc.org.pl/~ksn

Bardziej szczegółowo

PRACA W POLSCE w pytaniach i odpowiedziach. Poradnik dla cudzoziemców.

PRACA W POLSCE w pytaniach i odpowiedziach. Poradnik dla cudzoziemców. Copyright by Aleksandra Wróblewska - Zgórzak Copyright for this edition by Stowarzyszenie Vox Humana Aleksandra Wróblewska-Zgórzak PRACA W POLSCE w pytaniach i odpowiedziach. Poradnik dla cudzoziemców.

Bardziej szczegółowo

VSAMORZĄD ZAWODOWY VUBEZPIECZENIE OC VPYTANIA I ODPOWIEDZI VINŻYNIER W UNII VPRAWO VRYNEK

VSAMORZĄD ZAWODOWY VUBEZPIECZENIE OC VPYTANIA I ODPOWIEDZI VINŻYNIER W UNII VPRAWO VRYNEK VW N U M E R Z E C WCo si zdfarzy o V S P i S T R E Â C i C LEKTURA OBOWIĄZKOWA: Korporacja zawodowa czy ma a? Samorządy zawodowe mają w procesie budowania państwa prawa i społeczeństwa obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

KIEDY RODZIC PORWAŁ DZIECKO

KIEDY RODZIC PORWAŁ DZIECKO KIEDY RODZIC PORWAŁ DZIECKO PODSTAWOWE INFORMACJE PRAWNE Wydane drugie poprawione Warszawa 2012 1 I. PORWANIE RODZICIELSKIE, ZAGINIĘCIE, DZIAŁANIA POLICJI... 5 A. PORWANIE RODZICIELSKIE A ZAGINIĘCIE...

Bardziej szczegółowo

Dostęp do informacji publicznej w pytaniach i odpowiedziach

Dostęp do informacji publicznej w pytaniach i odpowiedziach Dostęp do informacji publicznej w pytaniach i odpowiedziach Jarosław Ruszewski Piotr Sitniewski Dostęp do informacji publicznej w pytaniach i odpowiedziach Białystok 2013 Redakcja: Piotr Sitniewski Autorzy:

Bardziej szczegółowo

Obywatel w postępowaniu cywilnym

Obywatel w postępowaniu cywilnym Obywatel w postępowaniu cywilnym Prawa i obowiązki Małgorzata Pyrcak Tomasz Sroka Ewa Stańczyk Grzegorz Szudy Redakcja naukowa: Tomasz Sroka Broszura współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ABC wybranych zagadnień z ustawy o ochronie danych osobowych

ABC wybranych zagadnień z ustawy o ochronie danych osobowych ABC wybranych zagadnień z ustawy o ochronie danych osobowych BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa tel.: (22) 860 70 81 fax: (22) 860 70 86 kancelaria@giodo.gov.pl

Bardziej szczegółowo

DODATEK DO RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ NR 13 14 (373 374)

DODATEK DO RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ NR 13 14 (373 374) 5 lipca 2015 KADRY i PŁACE W SFERZE BUDŻETOWEJ nr 7 DODATEK DO RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ NR 13 14 (373 374) Rozwiązanie stosunku pracy z powodu długotrwałej choroby pracownika przesłanki, skuteczność wypowiedzenia

Bardziej szczegółowo