PLANY ODNOWY MIEJSCOWOŚCI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLANY ODNOWY MIEJSCOWOŚCI"

Transkrypt

1 Zadania PLANY ODNOWY MIEJSCOWOŚCI Szacunkowy Podział kosztów koszt dofinansowanie TERMOMODERNIZACJA (OZE) wkład własny Uwagi Masłowiczki budowa Sali wiejskiej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii (pompa ciepła) Masłowice Trzebiatkowskie termomodernizacja Sali wiejskiej w Masłowicach Trzebiatkowskich z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii (pompa ciepła) Kramarzyny termomodernizacja remizy OSP z modernizacją ogrzewania (pompa ciepła) Kramarzyny modernizacja WOK poprzez wykonanie wentylacji, osuszenie ścian, rozbudowę o dodatkowe pomieszczenie, doposażenie kuchni i modernizację ogrzewania (pompa ciepła) Masłowice Tuchomskie termomodernizacja hydroforni oraz zakup i montaż pompy ciepła do ogrzewania budynku Sali wiejskiej Tągowie termomodernizacja remizy OSP Tągowie (Sali wiejskiej) z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii Nowe Huty termomodernizacja budynku pełniącego funkcję świetlicy i OSP Ok. 350 tys. zł 224 tys. zł 126 tys. zł Ok. 300 tys. zł 192 tys. zł 108 tys. zł Ok. 250 tys. zł 160 tys. zł 90 tys. zł Nowa instalacja c.o. wymaga pozwolenia na budowę; remont nie wymaga; Termomodernizacja audyt energetyczny

2 Modrzejewo termomodernizacja Sali wiejskiej z wymianą pokrycia dachowego i modernizacją ogrzewania (pompa ciepła) Piaszno termomodernizacja remizy OSP z zakupem i montażem nowej bramy wjazdowej oraz zakup i montaż pompy ciepła do ogrzewania budynku Piaszno termomodernizacja budynku Sali wiejskiej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii (pompa ciepła) Ciemno termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Ciemnie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii (pompa ciepła) Zagony termomodernizacja Sali wiejskiej w Zagonach z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii (pompa ciepła, ogniwa fotowoltaiczne) Trzebiatkowa termomodernizacja Wiejskiego Ośrodka Kultury Ok. 450 tys. zł 288 tys. zł 162 tys. zł Ok. 80 tys. zł 51,2 tys. zł 28,8 tys. zł Ok. 100 tys. zł 64 tys. zł 36 tys. zł Trzebiatkowa termomodernizacja remizy OSP Ok. 170 tys. zł 108,8 tys. zł 61,2 tys. zł Tuchomie termomodernizacja remizy OSP w Tuchomiu Ok. 300 tys. zł 192 tys. zł 108 tys. zł SUMA 3,401 mln zł 2,177 mln zł 1,224 mln zł

3 Zadania Tuchomie wygłuszenie i remont dachu Sali gimnastycznej Tuchomie remont Sali wiejskiej z przeznaczeniem na mini inkubator przedsiębiorczości Masłowice Trzebiatkowskie kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Masłowice Trzebiatkowskie - wyremontowanie hydroforni Masłowice Tuchomskie kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Masłowice Tuchomskie Osada: - modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem Trzebiatkowa Wiejski Ośrodek Kultury: - scena z nagłośnieniem; - dobudowa sanitariatów; - wymiana oświetlenia na energooszczędne. Szacunkowy Podział kosztów koszt dofinansowanie REMONTY, MODERNIZACJE OBIEKTÓW Ok. 150 tys. zł 96 tys. zł wkład własny 54 tys. zł Ok. 350 tys. zł 224 tys. zł 126 tys. zł 170 tys. zł (Całe zadanie 280 tys. zł) 80 tys. zł (Całe zadanie 250 tys. zł) 108,8 tys. zł 61,2 tys. zł 51,2 tys. zł 28,8 tys. zł Ok. 150 tys. zł 96 tys. zł 54 tys. zł Uwagi Przebudowa budynku użyteczności publicznej pozwolenie na budowę SUMA 900 tys. zł 480 tys. zł 270 tys. zł

4 Zadania Masłowiczki ścieżka rowerowa Jez. Krumer Jez. Naleton z odbudową Szlaku Zbójeckiego Kramarzyny zagospodarowanie terenu nad Jez. Białym wraz z infrastrukturą rekreacyjną Nowe Huty budowa ścieżki turystycznej Nowe Huty Modrzejewo Modrzejewo wytyczenie ścieżki pieszo rowerowej na trasie Modrzejewo Nowe Huty Nowe Huty kształtowanie przestrzeni publicznej: - ścieżka z Nowych Hut do Masłowic Tuchomskich oraz boiska Modrzejewo Kajakiem przez Pomorze szlak wodny rz. Kamienica przystanie kajakowe z polem namiotowym Modrzejewo infrastruktura rekreacyjno wypoczynkowa wokół Jeziora Borowe Piaszno powstanie ścieżek turystycznych pomiędzy 4 miejscowościami Ciemno stanica kajakowa nad Jeziorem Kamieniczno w ramach projektu Kajakiem przez Pomorze Zagony wykonanie ścieżki rekreacyjno sportowej Szacunkowy Podział kosztów koszt dofinansowanie ŚCIEŻKI LĄDOWE I SZLAKI WODNE Ok. 200 tys. zł 128 tys. zł wkład własny 72 tys. zł Ok. 150 tys. zł 96 tys. zł 54 tys. zł Ok. 60 tys. zł 38,3 tys. zł 21,6 tys. zł Ok. 250 tys. zł 160 tys. zł 90 tys. zł 40 tys. zł (Całe zadanie Ok. 120 tys. zł) 25,5 tys. zł 14,4 tys. zł Ok. 250 tys. zł 160 tys. zł 90 tys. zł Ok. 100 tys. zł 64 tys. zł 36 tys. zł Ok. 100 tys. zł 64 tys. zł 36 tys. zł Ok. 100 tys. zł 64 tys. zł 36 tys. zł Ok. 150 tys. zł 96 tys. zł 54 tys. zł Uwagi

5 Tuchomko wykonanie ścieżki od granicy gminy 96 tys. zł 54 tys. zł Ok. 150 tys. zł do drogi krajowej nr 20 (droga nr G) Tuchomie odtworzenie Jeziora Orlicko Ok. 3 mln. zł 1,92 mln zł 1,08 mln zł Tuchomie wykonanie zaplecza kajakowego nad rzeką Kamienica w Tuchomiu Ok. 138 tys. zł 88,32 tys. zł 49,68 tys. zł Tuchomie ścieżka wzdłuż rzeki Kamienicy Trzebiatkowa kształtowanie przestrzeni publicznej: - ciągi piesze na placu rekreacyjnym; 50 tys. zł 800 tys. zł) 32 tys. zł 18 tys. zł SUMA 4,938 mln zł 3 mln 160,12 tys. zł 1 mln 777,68 tys. zł

6 Zadania Szacunkowy koszt Podział kosztów dofinansowanie wkład własny Uwagi OŚWIETLENIE Masłowiczki oświetlenie uliczne hybrydowe Ok. 50 tys. zł 32 tys. zł 18 tys. zł Modrzejewo oświetlenie uliczne hybrydowe 41,6 tys. zł 23,4 tys. zł Ok. 65 tys. zł przy drodze powiatowej nr 1767G Modrzejewo oświetlenie uliczne przy drogach Ok. 25 tys. zł 16 tys. zł 9 tys. zł gminnych Masłowice Trzebiatkowskie kształtowanie 30 tys. zł przestrzeni publicznej w miejscowości Masłowice (Całe zadanie 19,2 tys. zł 10,8 tys. zł Trzebiatkowskie: 280 tys. zł) - oświetlenie hybrydowe Masłowice Tuchomskie kształtowanie przestrzeni publicznej w Masłowicach Tuchomskich: - postawienie lamp przy placu zabaw; Tągowie kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Tągowie: - uzupełnienie oświetlenia Tągowie stworzenie miejsca rekreacyjnego nad Jeziorem Długim: - wykonanie oświetlenia do jeziora Ciemno kształtowanie przestrzeni publicznej: - oświetlenie chodnika do Jeziora Kamieniczno Zagony kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Zagony: - uzupełnienie oświetlenia 40 tys. zł (Całe zadanie 100 tys. zł) 40 tys. zł 60 tys. zł 300 tys. zł) 60 tys. zł 30 tys. zł 25,6 tys. zł 14,4 tys. zł 25,6 tys. zł 14,4 tys. zł 38,4 tys. zł 21,6 tys. zł 38,4 tys. zł 21,6 tys. zł 19,2 tys. zł 10,8 tys. zł

7 Trzebiatkowa kształtowanie przestrzeni publicznej: - uzupełnienie lamp; Tuchomko zagospodarowanie terenu przy boisku wiejskim: - postawienie lamp solarnych; 50 tys. zł 800 tys. zł) 20 tys. zł 450 tys. zł) 32 tys. zł 18 tys. zł 12,8 tys. zł 7,2 tys. zł SUMA 470 tys. zł 300,8 tys. zł 169,2 tys. zł

8 Zadania Szacunkowy koszt Podział kosztów dofinansowanie wkład własny Uwagi DROGI, CHODNIKI, UTWARDZENIE PLACÓW Masłowiczki przebudowa drogi gminnej nr G 1,7km Masłowice Trzebiatkowskie (Masłowice Tuchomskie) wykonanie drogi pomiędzy miejscowościami Masłowice Trzebiatkowskie Masłowice Tuchomskie Kramarzyny przebudowa dróg gminnych nr G (ul. Młyńska 3km) nr G (ul. Kasztanowa 0,18km) Kramarzyny przebudowa zajazdu autobusowego poprawiająca bezpieczeństwo poprzez poszerzenie stanowisk dla wsiadających/wysiadających, zamontowanie barier i ustawienie wiat Kramarzyny wykonanie zjazdu z DK20 na drogę gminną nr G (ul. Polna) z odwodnieniem oraz remont drogi gminnej (ul. Polna) Kramarzyny budowa pasów rowerowych wzdłuż drogi krajowej i powiatowej Nowe Huty wykonanie chodników we wsi Nowe Huty Nowe Huty kształtowanie przestrzeni publicznej: - wykonanie parkingu z kostki brukowej w centrum wsi; Ok. 750 tys. zł 480 tys. zł 270 tys. zł Ok tys. zł 704 tys. zł 396 tys. zł Ok. 100 tys. zł 64 tys. zł 36 tys. zł Ok. 50 tys. zł 32 tys. zł 18 tys. zł Ok. 400 tys. zł 256 tys. zł 144 tys. zł Ok. 60 tys. zł 38,4 tys. zł 21,6 tys. zł 40 tys. zł 120 tys. zł) 25,6 tys. zł 14,4 tys. zł

9 Modrzejewo przebudowa dróg gminnych nr G i G Modrzejewo budowa chodnika przy drodze gminnej nr G dł. ok. 450m Piaszno remont, budowa lub przebudowa dróg gminnych Piaszno budowa parkingu przy cmentarzu parafialnym Tuchomko wykonanie chodnika od nasypu kolejowego do boiska Tuchomko zagospodarowanie terenu przy boisku wiejskim: - parking przy boisku i placu zabaw Masłowice Tuchomskie kształtowanie przestrzeni publicznej w Masłowicach Tuchomskich: - utwardzenie placu w centrum wsi koło byłej szkoły Tągowie kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Tągowie: - wykonanie chodników; - wykonanie drogi Górnej ; Tągowie stworzenie miejsca rekreacyjnego nad Jeziorem Długim: - wykonanie dojazdu i chodnika do jeziora; Ciemno kształtowanie przestrzeni publicznej: - utwardzenie drogi do domów letniskowych; - remont dróg dojazdowych do gospodarstw rolnych (ścieżka między Ciemnem a Piasznem) Ok. 800 tys. zł 512 tys. zł 288 tys. zł Ok. 40 tys. zł 25,6 tys. zł 14,4 tys. zł Ok. 50 tys. zł 32 tys. zł 18 tys. zł Ok. 80 tys. zł 51,2 tys. zł 28,8 tys. zł 80 tys. zł 450 tys. zł) 30 tys. zł (Całe zadanie 100 tys. zł) 130 tys. zł (Całe zadanie 150 tys. zł (Całe zadnia ok. 300 tys. zł) 170 tys. zł 51,2 tys. zł 28,8 tys. zł 19,2 tys. zł 10,8 tys. zł 83,2 tys. zł 46,8 tys. zł 96 tys. zł 54 tys. zł 108,8 tys. zł 61,2 tys. zł

10 Zagony kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Zagony: - wykonanie chodników; - utwardzenie dróg gminnych (preferowane asfaltowe lub betonowe) Trzebiatkowa kształtowanie przestrzeni publicznej: - wymiana chodników; - budowa dróg (do domu socjalnego, DK nr 20 i do nowego osiedla); - ciągi piesze na placu rekreacyjnym. 150 tys. zł 550 tys. zł 800 tys. zł) 96 tys. zł 54 tys. zł 352 tys. zł 198 tys. zł SUMA 5,130 mln zł 3 mln 283,2 tys. zł 1 mln 846,8 tys. zł

11 Zadania Szacunkowy koszt Podział kosztów dofinansowanie wkład własny Uwagi SPORT (BOISKA, SALA GIMNASTYCZNA ITP.) Masłowiczki budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej Masłowice Trzebiatkowskie zagospodarowanie i urządzenie boiska sportowego we wsi Masłowice Trzebiatkowskie Kramarzyny boisko o nawierzchni ze sztucznej trawy z bieżnią o nawierzchni poliuretanowej i trybunami Tągowie wykonanie boiska tartanowego przy świetlicy Tągowie modernizacja boiska wiejskiego do piłki nożnej Tągowie stworzenie miejsca rekreacyjnego nad Jeziorem Długim: -utworzenie boiska do piłki plażowej, siatkówki plażowej, boiska do koszykówki (kosz + utwardzenie) Piaszno wykonanie nawierzchni tartanowej, postawienie lamp oświetleniowych na boisku wielofunkcyjnym oraz budowa zaplecza socjalnego Ciemno - budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z placem zabaw Tuchomie budowa siłowni przy Sali gimnastycznej Ok. 350 tys. zł 224 tys. zł 126 tys. zł Ok. 50 tys. zł 32 tys. zł 18 tys. zł Ok. 650 tys. zł 416 tys. zł 234 tys. zł Ok. 150 tys. zł 96 tys. zł 54 tys. zł 60 tys. zł 300 tys. zł) 38,4 tys. zł 21,6 tys. zł Ok. 300 tys. zł 192 tys. zł 108 tys. zł Ok. 350 tys. zł 224 tys. zł 126 tys. zł Ok. 180 tys. zł 115,2 tys. zł 64,8 tys. zł

12 Masłowice Tuchomskie kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Masłowice Tuchomskie Osada: - montaż sprzętu sportowo-rehabilitacyjnego przy Sali wiejskiej; - budowa boiska wielofunkcyjnego; Masłowice Tuchomskie kształtowanie przestrzeni publicznej w Masłowicach Tuchomskich: - montaż sprzętu sportowo-rehabilitacyjnego na placu zabaw; Nowe Huty kształtowanie przestrzeni publicznej: - renowacja boiska sportowego; Trzebiatkowa kształtowanie przestrzeni publicznej: - siłownia zewnętrzna, stół zewnętrzny do tenisa, doposażenie placu zabaw; Tuchomko zagospodarowanie terenu przy boisku wiejskim: - budowa boiska tartanowego wielofunkcyjnego (do tenisa ziemnego, do siatkówki i do koszykówki); - siłownia zewnętrzna; - postawienie betonowych stołów do gry w tenisa; - zjeżdżalnia linowa. SUMA 170 tys. zł (Całe zadanie 30 tys. zł (Całe zadanie 100 tys. zł) 20 tys. zł 120 tys. zł) 150 tys. zł 800 tys. zł) 250 tys. zł 450 tys. zł) 2,910 mln zł 108,8 tys. zł 61,2 tys. zł 19,2 tys. zł 10,8 tys. zł 12,8 tys. zł 7,2 tys. zł 96 tys. zł 54 tys. zł 160 tys. zł 90 tys. zł 1 mln 862,4 tys. zł 1 mln 47,6 tys. zł

13 Zadania Szacunkowy koszt Podział kosztów dofinansowanie wkład własny Uwagi INNE Masłowiczki ogrodzenie panelowe placu zabaw Ok. 30 tys. zł 19,2 tys. zł 10,8 tys. zł Kramarzyny urządzenie Sali pamięci w budynku 12,8 tys. zł 7,2 tys. zł Ok. 20 tys. zł Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Tągowie zalezienie działki za wioską (przy boisku) Ok. 10 tys. zł 6,4 tys. zł 3,6 tys. zł Tągowie rewitalizacja zabytkowych budynków, w tym oznakowanie starych budowli i okazów Ok. 100 tys. zł 64 tys. zł 36 tys. zł przyrodniczych oraz siedlisk ptaków Tągowie wznowienie granic dróg gruntowych łączących Tągowie z Jeziorem Długim i Tągowie z Ok. 50 tys. zł 32 tys. zł 18 tys. zł Niezabyszewem Tągowie kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Tągowie: 80 tys. zł - zmniejszenie zbiornika ppoż., (Całe zadanie zagospodarowanie działki przyległej i utworzenie miejsca do rekreacji i wypoczynku; 51,2 tys. zł 28,8 tys. zł - zieleń wokół krzyża; Tągowie stworzenie miejsca rekreacyjnego nad Jeziorem Długim: - zagospodarowanie (utworzenie) plaży z tyłu ; - zniwelowanie terenu (nasypu) aby jezioro było widoczne z pola biwakowego; Modrzejewo uzupełnienie placów zabaw w urządzenia 30 tys. zł 300 tys. zł) 19,2 tys. zł 10,8 tys. zł Ok. 50 tys. zł 32 tys. zł 18 tys. zł

14 Piaszno budowa wieży widokowej Ok. 300 tys. zł 192 tys. zł 108 tys. zł Piaszno renowacja zabytkowego cmentarza ewangelickiego Ok. 30 tys. zł 19,2 tys. zł 10,8 tys. zł Piaszno zagospodarowanie terenu w centrum wsi Ok. 80 tys. zł 51,2 tys. zł 28,8 tys. zł Zagony organizowanie zajęć dla dzieci i Ok. 50 tys. zł (co młodzieży oraz imprez kulturalnych dla dorosłych roku) 32 tys. zł 18 tys. zł Zagony kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Zagony: - budowa wieży widokowej; 70 tys. zł 44,8 tys. zł 25,2 tys. zł - wyczyszczenie stawu i zagospodarowanie terenu wokół; Trzebiatkowa budowa chaty wędkarza Ok. 400 tys. zł 256 tys. zł 144 tys. zł Trzebiatkowa renowacja i modernizacja Ok. 100 tys. zł 64 tys. zł 36 tys. zł kościoła Trzebiatkowa renowacja pompy ręcznej Ok. 20 tys. zł 12,8 tys. zł 7,2 tys. zł Masłowice Trzebiatkowskie kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Masłowice Trzebiatkowskie: - park wiejski; - odnowienie placu zabaw; - nasadzenie zieleni. Nowe Huty kształtowanie przestrzeni publicznej: - uzupełnienie urządzeń na placu zabaw Ciemno kształtowanie przestrzeni publicznej: - oznakowanie atrakcji turystycznych, nasadzenie zieleni; 80 tys. zł 280 tys. zł) 20 tys. zł 120 tys. zł) 20 tys. zł 51,2 tys. zł 28,8 tys. zł 12,8 tys. zł 7,2 tys. zł 12,8 tys. zł 7,2 tys. zł

15 Tuchomie kształtowanie przestrzeni publicznej (poprawa estetyki miejscowości): - zagospodarowanie terenu koło figurki; - zagospodarowanie terenu przy źródełku; - wykonanie ogródka jordanowskiego placu zabaw dla dzieci; - nasadzenie drzew i krzewów. Tuchomie zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy ZS w Tuchomiu: - odtworzenie mostów; - umieszczenie rzeźb Państwa Piwarskich; - ogrodzenie placu zabaw. Tuchomko zagospodarowanie terenu przy boisku wiejskim: - wielofunkcyjny plac zabaw dla dzieci; - ławki w skarpie; - nasadzenie drzew i krzewów wokół obiektu; - ogrodzenie. Ok. 1 mln zł 640 tys. zł 360 tys. zł Ok. 500 tys. zł 320 tys. zł 180 tys. zł 100 tys. zł 450 tys. zł) 64 tys. zł 36 tys. zł SUMA 3,140 mln zł 2 mln 9,6 tys. zł 1 mln 130,4 tys. zł

16 Zadania Szacunkowy koszt Podział kosztów dofinansowanie wkład własny Uwagi Ciemno połączenie wodociągu z hydrofornią w Trzebiatkowej Zagony wykonanie sieci wodociągowej w Zagonach Tuchomko połączenie wodociągu Tuchomko - Tuchomie SIEĆ WODOCIĄGOWA Ok. 80 tys. zł 51,2 tys. zł 28,8 tys. zł Ok. 250 tys. zł 160 tys. zł 90 tys. zł Ok. 150 tys. zł 96 tys. zł 54 tys. zł Pozwolenie na budowę Pozwolenie na budowę Pozwolenie na budowę SUMA 480 tys. zł 307,2 tys. zł 172,8 tys. zł SUMA ZADANIA WSZYSTKIE 21 mln 369 tys. zł 13 mln 676,16 tys. zł 7 mln 692,84 tys. zł

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2016. 60016 4210 Remont chodnika na ul. Słonecznej 9.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2016. 60016 4210 Remont chodnika na ul. Słonecznej 9. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2016. Lp. Dział Rozdział Nazwa Sołectwa Nazwa zadania, przedsięwzięcia Kwota /zł/ Kwo ta wyd atkó w 1 2 3 4 5 6 7 1. Remont

Bardziej szczegółowo

Rzuchowa. Informacje dotyczące inwestycji zrealizowanych. bądź będących w realizacji w latach. 2011 - I półrocze 2014 r.

Rzuchowa. Informacje dotyczące inwestycji zrealizowanych. bądź będących w realizacji w latach. 2011 - I półrocze 2014 r. Informacje dotyczące inwestycji zrealizowanych bądź będących w realizacji w latach 2011 - I półrocze 2014 r. Urząd Gminy Pleśna 33-171 Pleśna 240 tel.: 14 679 81 70 e-mail: gmina@plesna.pl www.plesna.pl

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W GMINIE ŚWIESZYNO W 2015 ROKU

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W GMINIE ŚWIESZYNO W 2015 ROKU INWESTYCJE ZREALIZOWANE W GMINIE ŚWIESZYNO W 2015 ROKU DOCHODY, WYDATKI GMINY ŚWIESZYNO W LATACH 2014-2015 LATA DOCHODY WYDATKI 2014 22 889 085,28 zł 22 799 107,06 zł 2015 24 951 593,56 zł 25 460 357,30

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY 2014 www.tuchomie.pl Wydał: Urząd Gminy Tuchomie INWESTYCJE ZREALIZOWANE W 2013R. Lp. 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 Nazwa zadania Opracowanie projektów technicznych na

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie PROW 2007-2013

Podsumowanie PROW 2007-2013 Podsumowanie PROW 2007-2013 Całkowita alokacja PROW 2007-2013 dla województwa lubuskiego wynosi ok. 550 mln zł. 1789 podpisane umowy w ramach PROW 2007-2013 na kwotę: 496 825 537,29 mln zł. Stan zawartych

Bardziej szczegółowo

Wyniki głosowania internetowego i papierowego

Wyniki głosowania internetowego i papierowego 18 17 8 1 26 Wyniki głosowania internetowego i papierowego Wymiana (przebudowa) nawierzchni boiska wielofunkcyjnego (o istniejącej asfaltobetonowej nawierzchni) wraz z dostawą i montażem piłkochwytów oraz

Bardziej szczegółowo

Kadencja III. Bud. wodociągu w m. Stok Sieć główna- 4795,7 mb Przył. 2222,3 mb Szt. 49. Przejście pod rz. Kurówką Sieć główna 360 mb Przył. 30 Szt.

Kadencja III. Bud. wodociągu w m. Stok Sieć główna- 4795,7 mb Przył. 2222,3 mb Szt. 49. Przejście pod rz. Kurówką Sieć główna 360 mb Przył. 30 Szt. Kadencja III 1998 1999 2000 2001 WODOCIĄGI KANALIZACJA Zakup urządzeń do pomp. wody w przepomp. Wronów Wartość: 37.497 zł Bud. wodociągu w Stoku Sieć 4.795,70 mb Przył. 2.223,30 mb Szt. 49 Wartość: 173.624

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r.

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 465/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25.08.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

do STRATEGII ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO GMINY CZERMIN NA LATA 04-00 SOŁECTWO : Breń Osuchowski CZYSZCZENIE ROWÓW MELIORACYJNYCH Zarośnięte rowy powodują podtapianie pól i duże straty w uprawach. KANALIZACJA

Bardziej szczegółowo

WYDATKI w ramach funduszu sołeckiego Gminy Strzelin w 2012 roku

WYDATKI w ramach funduszu sołeckiego Gminy Strzelin w 2012 roku Załącznik nr 8 do uchwały Rady Miejskiej Strzelina Nr XVII/186/11 z dnia 28.12.2011 r. WYDATKI w ramach funduszu sołeckiego Gminy Strzelin w 2012 roku L.p. Sołectwo Wysokość przypadających środków w ramach

Bardziej szczegółowo

Podział wyodrębnionych środków stanowiących fundusz sołecki na 2013 rok

Podział wyodrębnionych środków stanowiących fundusz sołecki na 2013 rok Tabela Nr 8 do Uchwały nr./ Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 2012 Podział wyodrębnionych środków stanowiących fundusz sołecki na 2013 rok Lp. Nazwa sołectwa Środki funduszu przypadające na dane sołectwo

Bardziej szczegółowo

Wykaz obiektów komunalnych gminy Cekcyn

Wykaz obiektów komunalnych gminy Cekcyn Wykaz obiektów komunalnych gminy Cekcyn Lp. Nazwa obiektu Wartość w zł wg ksiąg inwent. Brzozie 1. Świetlica 20 523 2. Budynek gospodarczy 3. Wyposażenie placu zabaw 4. Nawierzchnie, chodniki 469 5. Studnia

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA NA LATA 2007-2015

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA NA LATA 2007-2015 INWESTYCJE STRATEGICZNE 1. 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach wniosku Z.M. "Puszcza Zielonka" dla obszaru Murowana Goślina. Bodowa obwodnicy Murowanej Gośliny 87500 mb kolektorów sanitarnych, 26

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze inwestycje w 2012 roku wraz z opisem i załącznikami graficznymi wybranych inwestycji z zakresu:

Najważniejsze inwestycje w 2012 roku wraz z opisem i załącznikami graficznymi wybranych inwestycji z zakresu: Najważniejsze inwestycje w 2012 roku wraz z opisem i załącznikami graficznymi wybranych inwestycji z zakresu: I. Oczyszczania ścieków: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Norwida w Serocku, Budowa sieci

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VIII/55/15 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 23 września 2015r.

UCHWAŁA Nr VIII/55/15 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 23 września 2015r. UCHWAŁA Nr VIII/55/15 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 23 września 2015r. w sprawie przyjęcia zadań w zakresie inwestycji, remontów i modernizacji w poszczególnych placówkach oświatowych na

Bardziej szczegółowo

Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w złotych

Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w złotych Załącznik Nr 8 do budżetu Gminy Lubin na rok 2013 Uchwała Nr XXXVII/259/2013 Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2013 roku Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w złotych Dział Treść jednostka

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE GMINY DUBIECKO W LATACH 2010-2014

INWESTYCJE GMINY DUBIECKO W LATACH 2010-2014 INWESTYCJE GMINY DUBIECKO W LATACH 2010-2014 Sieć wodociągowa wraz z przyłączami zrealizowana w miejscowościach Dubiecko, Nienadowa, Przedmieście Dubieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94 Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2014 r. Zadania inwestycyjne w 2014 roku (w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków z art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w latach 2011 2014 w gminie Przasnysz

Zestawienie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w latach 2011 2014 w gminie Przasnysz Zestawienie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w latach 2011 w gminie Przasnysz Bartniki 2011 Bogate 2011 Cierpigórz 2011 Dębiny 2011 Usuwanie krzewów przy drodze Dobrzankowo

Bardziej szczegółowo

Budżet gminy Mirzec na rok 2013

Budżet gminy Mirzec na rok 2013 Budżet gminy Mirzec na rok 2013 Dochody budżetu gminy na 2013 rok zaplanowane są w wysokości 23 032 956 zł. w tym: - dochody bieżące 22 307 454 zł. - dochody majątkowe 725 502 zł. Głównymi źródłami dochodów

Bardziej szczegółowo

WYDATKI w ramach funduszu sołeckiego Gminy Strzelin na 2011 rok

WYDATKI w ramach funduszu sołeckiego Gminy Strzelin na 2011 rok WYDATKI w ramach funduszu sołeckiego Gminy Strzelin na 2011 rok Załącznik Nr 6 do uchwały Rady Miejskiej Strzelina Nr V/29/11 z dnia 1.02.2011 r. ( w złotych) Lp. Nazwa sołectwa Środki funduszu przypadające

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE GMINY DUBIECKO W LATACH 2010-2014

INWESTYCJE GMINY DUBIECKO W LATACH 2010-2014 INWESTYCJE GMINY DUBIECKO W LATACH 2010-2014 Sieć wodociągowa wraz z przyłączami zrealizowana w miejscowościach Dubiecko, Nienadowa, Przedmieście Dubieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

5300 1000 2500 8800 5 Dąbrówka Słupska 9060 766 500 10326 6 Gąbin 795 900 1000 3500 3600 9795 7 Grzeczna Panna 5380 590 5970 8 Godzimierz

5300 1000 2500 8800 5 Dąbrówka Słupska 9060 766 500 10326 6 Gąbin 795 900 1000 3500 3600 9795 7 Grzeczna Panna 5380 590 5970 8 Godzimierz Załącznik nr 16 do uchwały Rady Miejskiej w Szubinie Nr IV/10/10 z dnia 30 grudnia 2010r. F U N D U S Z S O Ł E C K I W 2 0 1 1 R. rozdział rozdział rozdział rozdział rozdział rozdział rozdział rozdział

Bardziej szczegółowo

Budżet partycypacyjny Torunia 2015. LISTA PROJEKTÓW PODDANYCH POD GŁOSOWANIE Rubinkowo. Tytuł Lokalizacja Krótki opis

Budżet partycypacyjny Torunia 2015. LISTA PROJEKTÓW PODDANYCH POD GŁOSOWANIE Rubinkowo. Tytuł Lokalizacja Krótki opis Budżet partycypacyjny Torunia 2015 LISTA PROJEKTÓW PODDANYCH POD GŁOSOWANIE Rubinkowo Numer ID Tytuł Lokalizacja Krótki opis Koszt zaakceptowany Rubinkowo (18 projektów) R0021 Rozbudowa terenów sportowo

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00 Wydatki majątkowe Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/735/2010 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/608/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD Rozdział IV.1 OKREŚLENIE WSKAŹNIKÓW REALIZACJI CELÓW ORAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej Przedsięwzięcia Produktu Cel

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/40/07 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 5 kwietnia 2007r.

UCHWAŁA NR VII/40/07 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 5 kwietnia 2007r. UCHWAŁA NR VII/40/07 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 5 kwietnia 2007r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/248/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 20 grudnia 2005 r. dotyczącej przyjęcia Wieloletniego Programu

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2016

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2016 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2016 L.p. 1 2 3 4 Nazwa sołectwa Środki funduszu Wydatki w przypadające na ramach funduszu dane sołectwo Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2015

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2015 Załącznik nr 12 do Uchwały Nr VII/51/ Rady Gminy z dnia 21 kwietnia r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na r. L.p. ZDNI INWESTYYJNE W z budżetu 1 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zakrzewku, Gmina

Bardziej szczegółowo

Budżet partycypacyjny Torunia 2015. LISTA PROJEKTÓW PODDANYCH POD GŁOSOWANIE Jakubskie-Mokre. Toruń, ul. Wschodnia, odcinek od Polnej do Kanałowej.

Budżet partycypacyjny Torunia 2015. LISTA PROJEKTÓW PODDANYCH POD GŁOSOWANIE Jakubskie-Mokre. Toruń, ul. Wschodnia, odcinek od Polnej do Kanałowej. Budżet partycypacyjny Torunia 2015 LISTA PROJEKTÓW PODDANYCH POD GŁOSOWANIE Jakubskie-Mokre ID Tytuł Lokalizacja Krótki opis Koszt zaakceptowany Jakubskie-Mokre (18 projektów) JM0028 Kanalizacja deszczowa

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/249/14 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2014

UCHWAŁA NR XLIII/249/14 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2014 UHWAŁA NR XLIII/249/14 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Dobromierz na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2011-2014. Niechlów, październik 2014 rok

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2011-2014. Niechlów, październik 2014 rok INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2011-2014 Niechlów, październik 2014 rok 1 Symbol klas.budż. Realizacja zadań inwestycyjnych w latach 2011-2014 Klasyfikacja działów Wykonanie 2011 2012 2013 30.09.2014

Bardziej szczegółowo

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2015

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2015 WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2015 Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 107/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 Dział

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013

PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013 PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013 INWSTYCJE W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ 1. Budowa Sali Sportowej w Mikstacie (inwestycja w trakcie realizacji). Sala sportowa będzie w pełni wyposażona,

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY BARLINEK NA LATA 2008-2015

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY BARLINEK NA LATA 2008-2015 INWESTYCJE Zaopatrzenie w wodę pitną 1. mieszkańców gminy Barlinek - Spółka Wodna wg. planu rozwoju sieci Spólki PŁONIA 2004 2011 Wodnej "Płonia". Budowa i przebudowa dróg 2. łączących północną część Miasta

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 2786 UCHWAŁA NR RG - XXXII / 272 / 13 RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY. z dnia 26 czerwca 2013 r.

Kielce, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 2786 UCHWAŁA NR RG - XXXII / 272 / 13 RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY. z dnia 26 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 2786 UCHWAŁA NR RG - XXXII / 272 / 13 RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 25 października 2013 r. Poz. 3603 UCHWAŁA NR XXXVII/235/2013 RADY GMINY W MIRCU. z dnia 11 października 2013 r.

Kielce, dnia 25 października 2013 r. Poz. 3603 UCHWAŁA NR XXXVII/235/2013 RADY GMINY W MIRCU. z dnia 11 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 25 października 2013 r. Poz. 3603 UCHWAŁA NR XXXVII/235/2013 RADY GMINY W MIRCU z dnia 11 października 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy

Bardziej szczegółowo

KATALOG INWESTYCJI 2013 PROGRAM "5/6"

KATALOG INWESTYCJI 2013 PROGRAM 5/6 KATALOG INWESTYCJI 2013 PROGRAM "5/6" Nr okręgu wybor czego Łączna wartość (zł) Rada Osiedla maksymalne wsparcie finansowe z budżetu miasta zł szacunkowa wartość zadania wnioskowanego przez RO 1 850 000

Bardziej szczegółowo

Podział wyodrębnionych środków stanowiących fundusz sołecki na 2013 rok

Podział wyodrębnionych środków stanowiących fundusz sołecki na 2013 rok Tabela Nr 8 do Uchwały nr XXX/314/12 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 28 grudnia 2012 r. Podział wyodrębnionych środków stanowiących fundusz sołecki na 2013 rok Lp. Nazwa sołectwa Środki funduszu przypadające

Bardziej szczegółowo

Inwestycje kadencji 2006 2010

Inwestycje kadencji 2006 2010 W listopadzie br. samorząd obecnej kadencji kończy pracę. Czas więc na podsumowanie czteroletnich wzmagań związanych z zadaniami realizowanymi w poszczególnych wioskach. Brzyska Wola 1. Zakończenie remontu

Bardziej szczegółowo

ALEJE dzielnica nr 10

ALEJE dzielnica nr 10 LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW ALEJE dzielnica nr 10 Kwota dla dzielnicy: 358 249,60 zł Liczba złożonych projektów: 15 Liczba projektów do głosowania :

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr... Rady Gminy Gaworzyce z dnia.

PROJEKT Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr... Rady Gminy Gaworzyce z dnia. PROJEKT Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr... Rady Gminy Gaworzyce z dnia. L.p. Nazwa sołectwa Środki funduszu przypadającego na sołectwa Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na 2016 rok Przedsięwzięcia przewidziane

Bardziej szczegółowo

Strona 1 SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W RAMACH AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY PODEDWÓRZE

Strona 1 SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W RAMACH AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY PODEDWÓRZE Strona 1 SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W RAMACH AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY PODEDWÓRZE Podedwórze, październik 2014 1. WSTĘP W dniu 24.10.2014 w Urzędzie Gminy w Podedwórzu odbyły się

Bardziej szczegółowo

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2015 roku Dział Rozdział Nazwa i lokalizacja inwestycji Termin realizacji

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2015 roku Dział Rozdział Nazwa i lokalizacja inwestycji Termin realizacji Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku Dział Rozdział Nazwa i lokalizacja inwestycji Termin realizacji 600 60014 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Przebudowa drogi wraz

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Zespołu do weryfikacji projektów złożonych w ramach Ujskiego Budżetu Obywatelskiego 2016 r.

Protokół z posiedzenia Zespołu do weryfikacji projektów złożonych w ramach Ujskiego Budżetu Obywatelskiego 2016 r. Protokół z posiedzenia Zespołu do weryfikacji projektów złożonych w ramach Ujskiego Budżetu Obywatelskiego 2016 r. Zespół w składzie : 1. Cecylia Witczak - Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego.

Bardziej szczegółowo

Zapraszam Państwa do zapoznania się z prezentacją głównych mokotowskich inwestycji, realizowanych przez Urząd Dzielnicy Mokotów BOGDAN OLESIŃSKI

Zapraszam Państwa do zapoznania się z prezentacją głównych mokotowskich inwestycji, realizowanych przez Urząd Dzielnicy Mokotów BOGDAN OLESIŃSKI Zapraszam Państwa do zapoznania się z prezentacją głównych mokotowskich inwestycji, realizowanych przez Urząd Dzielnicy Mokotów BOGDAN OLESIŃSKI SKI Burmistrz Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Zadania inwestycyjne w 2013 r.

Zadania inwestycyjne w 2013 r. Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 010 01010 6050 2 6050 Budowa sieci wodociagowej w miejscowościach Smolniki, Małe Rudy, Kornelin, Zazdrośc, Skórzewo I etap Budowa

Bardziej szczegółowo

Plan dotacji udzielanych Przez Powiat Nyski na 2013rok

Plan dotacji udzielanych Przez Powiat Nyski na 2013rok Załącznik nr 4 do Uchwały Nr... Rady Powiatu w Nysie z dnia... Załącznik nr 7 do uchwały nr... Rady Powiatu w Nysie z dnia Plan dotacji udzielanych Przez Powiat Nyski na 2013rok L.p. Dział Rozdział Podmiot

Bardziej szczegółowo

Konserwacja elewacji kościoła p.w. Św. Michała Archanioła w Grzybnie - fragment elewacji południowej - II etap

Konserwacja elewacji kościoła p.w. Św. Michała Archanioła w Grzybnie - fragment elewacji południowej - II etap Lista operacji dla których, zostaną zawarte umowy na współfinansowanie dla Działania 313/322/323 "Odnowa i rozwój wsi" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, dla naboru przeprowadzonego

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 11 września 2014 r. Poz. 3463 UCHWAŁA NR XXXIX/298/14 RADY GMINY DYGOWO. z dnia 5 września 2014 r.

Szczecin, dnia 11 września 2014 r. Poz. 3463 UCHWAŁA NR XXXIX/298/14 RADY GMINY DYGOWO. z dnia 5 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 11 września 2014 r. Poz. 3463 UCHWAŁA NR XXXIX/298/14 RADY GMINY DYGOWO z dnia 5 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 363202-2012 z dnia 2012-09-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Grudziądz

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 363202-2012 z dnia 2012-09-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Grudziądz Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 363202-2012 z dnia 2012-09-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Grudziądz W ramach zamówienia zrealizowane zostaną: 1. domki letniskowe - powstaną łącznie 23 domki letniskowe

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków z Funduszu Sołeckiego na 2016 rok

Plan wydatków z Funduszu Sołeckiego na 2016 rok Załącznik nr 7 do uchwały Nr XVII/260/15 z dnia 2015-12-22 Plan wydatków z Funduszu Sołeckiego na 2016 rok wg ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim Fundusz Sołecki Dział Rozdział Wydatki

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE W OKRESIE 2007-2015

REALIZACJA ZADAŃ PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE W OKRESIE 2007-2015 NAKŁADY OGÓŁEM NAKŁADY W POSZCZEGÓLNYCH LATACH PLANU W ZŁOTYCH 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lp NAZWA ZADANIA OGÓŁEM ŚRODKI B.GM. ŚR. ZEWN. pożyczka WFOŚiGW ŚR.B.GM. ŚR. ZEWN. pożyczka WFOŚiGW

Bardziej szczegółowo

Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej

Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej 1 Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013. Program Samorządu Województwa Wielkopolskiego Wielkopolska Odnowa Wsi. Program Operacyjny Zrównoważony

Bardziej szczegółowo

NWESTYCYJNE Z DOFINANSOWANIEM

NWESTYCYJNE Z DOFINANSOWANIEM NWESTYCYJNE Z DOFINANSOWANIEM Lp. Nazwa zadania Program Data złożenia/ 1 Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach aglomeracji Węgorzyno- Etap i 2 Zagospodarowanie terenu

Bardziej szczegółowo

Inwestycje zrealizowane w latach 2011 2014 na terenie Gminy Boleszkowice

Inwestycje zrealizowane w latach 2011 2014 na terenie Gminy Boleszkowice JEDNOSTKI I PROGRAMY, Z KTÓRYCH UZYSKANO DOTACJE NA REALIZACJĘ INWESTYCJI ORAZ JEDNOSTKI, Z KTÓRYMI PROWADZONO WSPÓŁPRACĘ W CELU REALIZACJI INWESTYCJI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Wykaz obiektów komunalnych gminy Cekcyn

Wykaz obiektów komunalnych gminy Cekcyn Wykaz obiektów komunalnych gminy Cekcyn Lp. Nazwa obiektu Wartość w zł wg ksiąg inwent. Brzozie 1. Świetlica 20 523 2. Budynek gospodarczy 14 769 3. Wyposażenie placu zabaw 4. Nawierzchnie, chodniki 469

Bardziej szczegółowo

Plan po zmianie 1 BARKWEDA 1 Utrzymanie świetlicy i zakup wyposażenia 5 000,00 5 000,00. Nazwa przedsięwzięcia

Plan po zmianie 1 BARKWEDA 1 Utrzymanie świetlicy i zakup wyposażenia 5 000,00 5 000,00. Nazwa przedsięwzięcia Lp PLAN WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 01 ROKU Nazwa sołectwa Nazwa przedsięwzięcia Plan Zmiana 0.10.01r. Plan po zmianie 1 BARKWEDA 1 Utrzymanie świetlicy i zakup wyposażenia 000,00 000,00 Zakup roślinności

Bardziej szczegółowo

Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej, przy ul. Kąteckiej 59 w Gniechowicach.

Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej, przy ul. Kąteckiej 59 w Gniechowicach. Remont budynku świetlicy wiejskiej w Gądowie. W sierpniu 2011r rozpoczęto prace remontowe. Roboty obejmowały: remont dachu, wzmocnienie ścian konstrukcyjnych budynku i remont sanitariatów. Pomoc finansowa

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE KUBATUROWE STAN r

INWESTYCJE KUBATUROWE STAN r INWESTYCJE KUBATUROWE STAN 10.07.2013r Dział Rozdział Paragraf Nazwa zadania Budżet 2013 stan na 27.06.2013 wartość inwestorskiego (koszt robót) - zaokrąglenia do pełnych setek data inwestorskiego 010

Bardziej szczegółowo

Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2015 r.

Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2015 r. Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2015 r. Lp. 1. Nazwa zadania z karty do głosowania Kategoria 1 Szacunkowa wartość Budowa, modernizacja lub remont elementu infrastruktury miejskiej Kwota narastająco Ilość

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2015 ROK

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2015 ROK SOŁECTWO BRZÓZKI CHOMĘTOWO CIĘŻKOWO CHRAPLEWO WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2015 ROK NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA Rozwój tożsamości społeczności wsi poprzez organizację imprez

Bardziej szczegółowo

Suma 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 13 411 0 13 411 60016 Drogi publiczne gminne. 5 674 0 5 674 Remont dachu przystanku

Suma 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 13 411 0 13 411 60016 Drogi publiczne gminne. 5 674 0 5 674 Remont dachu przystanku załącznik nr 8 do uchwały budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na 2012 rok Fundusz sołecki - przedsięwzięcia sołectw wg klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Sołectwo Przedsięwzięcie 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na rok 2015

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na rok 2015 Lp. Nazwa sołectwa Środki funduszu przypadające na dane sołectwo Ewentualne zwiększenia środków funduszu (art.3 ust 1) Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa Wydatki w ramach

Bardziej szczegółowo

Zdrowe i wysportowane dzieci i młodzież przyszłością Gminy Wyrzysk

Zdrowe i wysportowane dzieci i młodzież przyszłością Gminy Wyrzysk Zdrowe i wysportowane dzieci i młodzież przyszłością Gminy Wyrzysk W ciągu kilku ostatnich lat w Gminie Wyrzysk położono nacisk na rozwój i remont istniejącej infrastruktury sportowej z myślą o najmłodszych

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA INWESTYCJI MIEJSKICH W 2015 r.

REALIZACJA INWESTYCJI MIEJSKICH W 2015 r. REALIZACJA INWESTYCJI MIEJSKICH W 2015 r. Urząd Miasta Jarosławia, Rynek 1, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 624 87 01, fax +48 16 624 87 65 www.jaroslaw.pl Plac zabaw dla dzieci przy ul. Orkana- II etap Koszt:

Bardziej szczegółowo

rok 2014 (8+9+10+11) dochody własne jst

rok 2014 (8+9+10+11) dochody własne jst L.p. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok 2014 (8+9+10+11) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty/pożyczki środki pochodzące z innych

Bardziej szczegółowo

L I M I T Y wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach

L I M I T Y wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach Zał. Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Gniewino Nr. IV/25/ z dnia 19 styczeń roku L I M I T Y wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach - /w tys. zł. / Dział Rozdział Nazwa- Lokalizacja Termin -rozpocz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/109/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016

UCHWAŁA NR XVI/109/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 UHWAŁA NR XVI/109/16 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła Kryteria Wyboru Operacji przez Radę LGD Etap I ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Poniżej przedstawiono tabelę zawierającą cele ogólne i szczegółowe LSR. Operacja musi być zgodna przynajmniej

Bardziej szczegółowo

VI. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNMEGO GMINY SŁUPCA. Lp. Nazwa planowanego zadania 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Razem 1,2 6,339

VI. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNMEGO GMINY SŁUPCA. Lp. Nazwa planowanego zadania 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Razem 1,2 6,339 VI. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNMEGO GMINY SŁUPCA. KANALIZACJA SANITARNA Lp. Nazwa planowanego zadania 2008 2009 200 20 202 203 Razem Budowa sieci kanalizacyjnej z przykanalikami

Bardziej szczegółowo

Konferencja podsumowująca wdrażanie inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 na obszarze Między Prosną a Wartą

Konferencja podsumowująca wdrażanie inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 na obszarze Między Prosną a Wartą Konferencja podsumowująca wdrażanie inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 na obszarze Między Prosną a Wartą Wieruszów, 10 czerwca 2015 r. 1 Konferencja jest poświęcona

Bardziej szczegółowo

Tworzeń dzielnica nr 26

Tworzeń dzielnica nr 26 DZIELNICOWE FORUM MIESZKAŃCÓW Tworzeń dzielnica nr 26 Kwota dla dzielnicy: 147 404,40 zł Kwota złożonych projektów: 10 274 900,00 zł Liczba złożonych projektów: 10 15.10.2013 r. godz. 17.00 Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w okresie od 01.01.2011r. do 30.10.2014r. Prezentacja: Andrzej Żołyński

Inwestycje w okresie od 01.01.2011r. do 30.10.2014r. Prezentacja: Andrzej Żołyński Inwestycje w okresie od 01.01.2011r. do 30.10.2014r. Prezentacja: Andrzej Żołyński Inwestycje drogowe Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wraz z elementami poprawiającymi bezpieczeństwo ruchu w miejscowości

Bardziej szczegółowo

Nazwa wnioskodawcy Tytuł projektu Nabór Stan realizacji Wypłacone środki

Nazwa wnioskodawcy Tytuł projektu Nabór Stan realizacji Wypłacone środki ODNOWA I ROZWÓJ WSI Nazwa wnioskodawcy Tytuł projektu Nabór Stan realizacji Wypłacone środki Utworzenie Izby Pamięci z zagospodarowaniem terenu wokół Domu Kultury w Wolinie na potrzeby rekreacyjno - sportowe

Bardziej szczegółowo

GMINA CHOJNICE CHOJNICZKI PLAN ODNOWY SOŁECTWA

GMINA CHOJNICE CHOJNICZKI PLAN ODNOWY SOŁECTWA GMINA CHOJNICE CHOJNICZKI PLAN ODNOWY SOŁECTWA CZĘŚĆ I OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO I WYBRANYCH KIERUNKÓW ROZWOJU SOŁECTWA 1. Charakterystyka sołectwa Chojniczki Sołectwo Chojniczki zamieszkiwane jest przez

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVI/608/10 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zmian do Planu Odnowy Miejscowości Rozłogi

Uchwała Nr XLVI/608/10 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zmian do Planu Odnowy Miejscowości Rozłogi Uchwała Nr XLVI/608/10 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zmian do Planu Odnowy Miejscowości Rozłogi Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Miejsko-Gminna Biblioteka w Drobinie zrealizowała projekt pn. Modernizacja przestrzeni publicznej w Drobinie poprzez odnowę rynku etap II

Miejsko-Gminna Biblioteka w Drobinie zrealizowała projekt pn. Modernizacja przestrzeni publicznej w Drobinie poprzez odnowę rynku etap II Miejsko-Gminna Biblioteka w Drobinie zrealizowała projekt pn. Modernizacja przestrzeni publicznej w Drobinie poprzez odnowę rynku etap II współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Inwestycje 2015. INWESTYCJE DROGOWE 2015 Nowe nawierzchnie - 4536,2 m Kwota na drogi 2.095.155,19 zł

Inwestycje 2015. INWESTYCJE DROGOWE 2015 Nowe nawierzchnie - 4536,2 m Kwota na drogi 2.095.155,19 zł INWESTYCJE DROGOWE 2015 Nowe nawierzchnie - 4536,2 m Kwota na drogi 2.095.155,19 zł Kolonia Puszno Skokowskie Puszno Godowskie 1160 m Budżet gminy Kwota: 237.422,05 zł Inwestycje 2015 TERENY WIEJSKIE TERENY

Bardziej szczegółowo

OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA GMINA ANDRESPOL GMINA ROKICINY GMINA NOWOSOLNA GMINA BRÓJCE W RAMACH PROW 2007-2013

OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA GMINA ANDRESPOL GMINA ROKICINY GMINA NOWOSOLNA GMINA BRÓJCE W RAMACH PROW 2007-2013 GMINA ROKICINY GMINA ANDRESPOL LGD GMINA NOWOSOLNA OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STER W RAMACH PROW 2007-2013 GMINA BRÓJCE

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Sportu i Turystki Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej. Status projektu. Kwota dofinansowania. Lp. Nazwa Programu Nazwa Projektu/zadania

Ministerstwo Sportu i Turystki Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej. Status projektu. Kwota dofinansowania. Lp. Nazwa Programu Nazwa Projektu/zadania Ministerstwo Sportu i Turystki Fundusz 1. Fundusz celowy Fundusz Budowa boiska wielofunkcyjnego 2. Fundusz celowy Fundusz 3. Fundusz celowy Fundusz 4. Fundusz celowy Fundusz 5. Fundusz celowy Fundusz 6.

Bardziej szczegółowo

Budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 100 tys. zł, a wartość całego przedsięwzięcia wyniosła 915 tys. zł

Budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 100 tys. zł, a wartość całego przedsięwzięcia wyniosła 915 tys. zł Projekt pn. Podniesienie jakości kształcenia poprzez przebudowę i budowę obiektów oświatowych w gminie Drobin w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Priorytet

Bardziej szczegółowo

1. Poprawa bezpieczeństwa ciągu pieszego łączącego ulicę Prusa i Krasickiego Działanie 9.1, Priorytet 9 RPO WD 2007-2013

1. Poprawa bezpieczeństwa ciągu pieszego łączącego ulicę Prusa i Krasickiego Działanie 9.1, Priorytet 9 RPO WD 2007-2013 Projekty zrealizowane w Gminie Świebodzice w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji, dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Projekty zakończone:

Bardziej szczegółowo

Formularz uwag do projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego

Formularz uwag do projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego Formularz uwag do projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego POWIAT/GMINA: WĘGROWSKI/MIASTO WĘGRÓW 1. Uwagi ogólne do treści Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego Nazwa rozdziału/podrozdziału

Bardziej szczegółowo

F U N D U S Z S O Ł E C K I W 2 0 1 2 R.

F U N D U S Z S O Ł E C K I W 2 0 1 2 R. F U N D U S Z S O Ł E C K I W 2 0 1 2 R. załącznik nr 11 do uchwały nr XXVII/207/12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 listopada 2012r. Lp. Sołectwo 60016 Rozdział 75095 75412 90003 90004 Rozdział 90015

Bardziej szczegółowo

PROSIMY O WYPEŁNIENIE ANKIETY DO 29.05.2015 r.

PROSIMY O WYPEŁNIENIE ANKIETY DO 29.05.2015 r. W związku z przystąpieniem do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Cedry Wielkie na lata 2016-2030 zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej oceny stanu oraz potencjału Gminy Cedry Wielkie. Dla uzyskania

Bardziej szczegółowo

Zadania inwestycyjne i remontowe wykonane w 2007 na terenie Gminy Łuków

Zadania inwestycyjne i remontowe wykonane w 2007 na terenie Gminy Łuków Lp Nazwa zadania Zadania inwestycyjne i remontowe wykonane w na terenie Gminy Łuków Okres realizacji Zakres rzeczowy 1 Razem BudŜet Gminy Źródło finansowania Dotacja / źródło DZIAŁ 600 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

WYDATKI w ramach funduszu sołeckiego Gminy Strzelin w 2014 roku

WYDATKI w ramach funduszu sołeckiego Gminy Strzelin w 2014 roku Załącznik Nr 8 do uchwały Rady Miejskiej Strzelina Nr z dn. WYDATKI w ramach funduszu sołeckiego Gminy Strzelin w 2014 roku L.p. Sołectwo Przypadające środki przeznaczone na sołectwo w 2014 r. Wnioskowane

Bardziej szczegółowo

Protokół z wyboru projektów lokalnych Śródmieście, Gaj Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2016"

Protokół z wyboru projektów lokalnych Śródmieście, Gaj Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2016 Śródmieście, Gaj 1 207 Nasze zielone i bezpieczne podwórko Etap II- kontynuacja zadania realizowanego w ramach budżetu partycypacyjnego 2014r. 2 251 Rewitalizacja i zagospodarowanie dawnego terenu rekreacyjnego

Bardziej szczegółowo

RBO 2015 - wyniki głosowania

RBO 2015 - wyniki głosowania Nazwa ZADANIA INWESTYCYJNE 7 Budowa fontanny, strumie, sceny wraz z infrastrukturą w Parku Papieskim. 5 530 000 5 530 000 3933 31 Wykonanie otocze sceny amfiteatralnej wraz z "Obszarem sportowym 1" (zgodnie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DZIAŁAŃ SRATEGICZNYCH NA LATA 2011-2015

PROGRAM DZIAŁAŃ SRATEGICZNYCH NA LATA 2011-2015 PROGRAM DZIAŁAŃ SRATEGICZNYCH NA LATA 2011-2015 ZAŁOŻENIA Program Rozwoju Bazy Sportowej w mieście na lata 2011-2015 obejmuje swoim zakresem główne strefy inwestycyjne, niezbędne do efektywnego wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Wolimierz Odnowa wsi 2011-2020

Wolimierz Odnowa wsi 2011-2020 Wolimierz Odnowa wsi 2011-2020 1. Plan Plan założenia V. Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność Najważniejsze zadania na lata 2012-2020 Plan zadania i terminy

Bardziej szczegółowo

A. W ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013:

A. W ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Gmina Nowe Miasto nad Wartą realizuje następujące

Bardziej szczegółowo

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH FUNDUSZ SOŁECKI. Wydatki razem 182 618,26. Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH FUNDUSZ SOŁECKI. Wydatki razem 182 618,26. Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne Gmina Janikowo Załącznik Nr 9 WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH PLAN NA 2015 ROK Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 4270 Zakup usług remontowych Sołectwo Dębowo Sołectwo

Bardziej szczegółowo

Fundusze zewnętrzne ( w tym z UE ) - wybrane projekty realizowane w latach 2011-2014.

Fundusze zewnętrzne ( w tym z UE ) - wybrane projekty realizowane w latach 2011-2014. Fundusze zewnętrzne ( w tym z UE ) - wybrane projekty realizowane w latach 2011-2014. Lp Tytuł projektu Zakres projektu złożenia 1 Przedszkolaki na lepszy Start Stworzenie dzieciom uczęszczającym do przedszkoli

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA DROGOWA

INFRASTRUKTURA DROGOWA 1 INFRASTRUKTURA DROGOWA 2 Od początku kadencji do października 2010 r. wyremontowano 12.527 m 2 dróg gminnych za łączną sumę 1.413.077 zł. Dla porównania w kadencji 2002 2006 wykonano 3.900 m 2. 3 Utwardzenie

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ W mijającej kadencji samorządu Miasto i Gmina Grabów nad Prosną osiągnęła znaczne postępy w rozwoju infrastruktury społeczno-kulturalnej,

Bardziej szczegółowo

LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW. Reden-Adamiecki. dzielnica nr 4

LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW. Reden-Adamiecki. dzielnica nr 4 LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Reden-Adamiecki dzielnica nr 4 Kwota dla dzielnicy: 453 648,90 zł Liczba złożonych projektów: 10 Liczba projektów do głosowania:

Bardziej szczegółowo