Księga procedur Słowińskiej Grupy Rybackiej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Księga procedur Słowińskiej Grupy Rybackiej"

Transkrypt

1 1 Księga procedur Słowińskiej Grupy Rybackiej zawierająca wzory dokumentów stosowanych w procedurze oceny i wyboru operacji

2 2 Spis treści Karta oceny zgodności operacji z LSROR stosująca się do oceny operacji polegających na wzmacnianiu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszaru objętego LSROR... 4 Karta oceny zgodności operacji z LSROR stosująca się do oceny operacji polegających na restrukturyzacji lub reorientacji działalności gospodarczej lub dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem... 6 Karta oceny zgodności operacji z LSROR stosująca się do oceny operacji polegających na podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa... 8 Karta oceny zgodności operacji z LSROR stosująca się do oceny operacji polegających na ochronie środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej Karta oceny operacji pod względem spełniania kryteriów wyboru stosująca się do oceny operacji polegających na wzmacnianiu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszaru objętego LSROR Karta oceny operacji pod względem spełniania kryteriów wyboru stosująca się do oceny operacji polegających na restrukturyzacji lub reorientacji działalności gospodarczej lub dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem Karta oceny operacji pod względem spełniania kryteriów wyboru stosująca się do oceny operacji polegających na podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa Karta oceny operacji pod względem spełniania kryteriów wyboru stosująca się do oceny operacji polegających na ochronie środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej Wzór pisma informującego o uznaniu operacji za niezgodną z LSROR Wzór pisma informującego o uznaniu operacji za zgodną z LSROR i wyniku oceny operacji pod względem spełniania kryteriów wyboru Wzór uchwały Komitetu Wyboru Projektów w sprawie operacji niewybranej do finansowania Wzór ostatecznej listy operacji niewybranych do dofinansowania w ramach LSROR Wzór uchwały Komitetu Wyboru Projektów w sprawie operacji wybranej do finansowania Wzór ostatecznej listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach LSROR Wzór pisma informującego o wybraniu operacji do dofinansowania Wzór pisma informującego o niewybraniu operacji do dofinansowania Wzór formularza... 35

3 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na poinformowanie Wnioskodawcy przez SGR o wynikach oceny operacji przez Komitet Wyboru Projektów drogą elektroniczną oraz telefonicznie*

4 001a Karta oceny zgodności operacji z LSROR stosująca się do oceny operacji polegających na wzmacnianiu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszaru objętego LSROR 4 Imię i nazwisko członka Komitetu.... Znak sprawy nadany przez LGR... Tytuł wniosku... Wnioskodawca Pytania pomocnicze: 1 czy operacja będzie realizowana na obszarze gmin objętych LSROR z wyłączeniem operacji, o której mowa w 3 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich czy realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia co najmniej jednego celu szczegółowego LSROR Proszę wskazać jakiego (jakich):... 3 czy operacja, ze względu na charakter i zakres planowanych w jej ramach działań, jest zgodna z co najmniej jednym środkiem wskazanym w LSROR oraz z jednym rodzajem operacji określonym przez środek wskazany w LSROR? Proszę podać z jakim (jakimi) środkiem (środkami):.... Proszę podać z jakim (jakimi) rodzajem (rodzajami): TAK NIE Decyzja członka Komitetu w sprawie uznania zgodności operacji z LSROR Głosuję za uznaniem, że operacja: jest zgodna z LSROR * nie jest zgodna z LSROR* (*zaznaczyć właściwe)... data posiedzenia..... czytelny podpis członka Komitetu

5 5 Instrukcja wypełnienia karty oceny zgodności operacji z LSROR W każdym pytaniu pomocniczym (1 do 3) należy odpowiedzieć tak lub nie stawiając znak X w odpowiednim polu. W pytaniu 2 i 3 w przypadku odpowiedzi TAK należy udzielić dodatkowego wyjaśnienia. Brak wyjaśnienia w pkt. 2 i 3 skutkować będzie nieważnością karty oceny zgodności operacji z LSROR. W tabeli zatytułowanej Decyzja członka Komitetu w sprawie uznania zgodności operacji z LSROR należy wyrazić swoje stanowisko w sprawie zgodności operacji z LSROR. W przypadku uznania operacji za zgodną z LSROR należy zaznaczyć słowa jest zgodna z LSROR* (wstawiając w kratce znak X), a w przypadku uznania operacji za niezgodną z LSROR zaznaczyć słowa nie jest zgodna z LSROR*. Uznanie operacji za zgodną z LSROR jest możliwe, gdy we wszystkich pytaniach pomocniczych została udzielona odpowiedź tak UWAGA! Zaznaczenie obu opcji zaznaczonych gwiazdką * w tabeli zatytułowanej Decyzja członka Komitetu w sprawie uznania zgodności operacji z LSROR lub pozostawienie obu opcji niezaznaczonych będzie uznane za głos nieważny.

6 Karta oceny zgodności operacji z LSROR stosująca się do oceny operacji polegających na restrukturyzacji lub reorientacji działalności gospodarczej lub dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem 6 001b Imię i nazwisko członka Komitetu.... Znak sprawy nadany przez LGR... Tytuł wniosku... Wnioskodawca Pytania pomocnicze: 1 czy operacja będzie realizowana na obszarze gmin objętych LSROR z wyłączeniem operacji, o której mowa w 4 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich czy realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia co najmniej jednego celu szczegółowego LSROR Proszę wskazać jakiego (jakich):... 3 Czy operacja, ze względu na charakter i zakres planowanych w jej ramach działań, jest zgodna z co najmniej jednym środkiem wskazanym w LSROR? Proszę podać z jakim (jakimi) środkiem (środkami):.... TAK NIE Decyzja członka Komitetu w sprawie uznania zgodności operacji z LSROR Głosuję za uznaniem, że operacja: jest zgodna z LSROR * nie jest zgodna z LSROR* (*zaznaczyć właściwe)... data posiedzenia..... czytelny podpis członka Komitetu

7 7 Instrukcja wypełnienia karty oceny zgodności operacji z LSROR W każdym pytaniu pomocniczym (1 do 3) należy odpowiedzieć tak lub nie stawiając znak X w odpowiednim polu. W pytaniu 2 i 3 w przypadku odpowiedzi TAK należy udzielić dodatkowego wyjaśnienia. Brak wyjaśnienia w pkt. 2 i 3 skutkować będzie nieważnością karty oceny zgodności operacji z LSROR. W tabeli zatytułowanej Decyzja członka Komitetu w sprawie uznania zgodności operacji z LSROR należy wyrazić swoje stanowisko w sprawie zgodności operacji z LSROR. W przypadku uznania operacji za zgodną z LSROR należy zaznaczyć słowa jest zgodna z LSROR* (wstawiając w kratce znak X), a w przypadku uznania operacji za niezgodną z LSROR zaznaczyć słowa nie jest zgodna z LSROR*. Uznanie operacji za zgodną z LSROR jest możliwe, gdy we wszystkich pytaniach pomocniczych została udzielona odpowiedź tak UWAGA! Zaznaczenie obu opcji zaznaczonych gwiazdką * w tabeli zatytułowanej Decyzja członka Komitetu w sprawie uznania zgodności operacji z LSROR lub pozostawienie obu opcji niezaznaczonych będzie uznane za głos nieważny.

8 001c Karta oceny zgodności operacji z LSROR stosująca się do oceny operacji polegających na podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa Imię i nazwisko członka Komitetu.... Znak sprawy nadany przez LGR... Tytuł wniosku... Wnioskodawca Pytania pomocnicze: 1 czy operacja będzie realizowana na obszarze gmin objętych LSROR 2 czy realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia co najmniej jednego celu szczegółowego LSROR Proszę wskazać jakiego (jakich):... 3 Czy operacja, ze względu na charakter i zakres planowanych w jej ramach działań, jest zgodna z co najmniej jednym środkiem wskazanym w LSROR? Proszę podać z jakim (jakimi):.... TAK NIE Decyzja członka Komitetu w sprawie uznania zgodności operacji z LSROR Głosuję za uznaniem, że operacja: jest zgodna z LSROR * nie jest zgodna z LSROR* (*zaznaczyć właściwe)... data posiedzenia..... czytelny podpis członka Komitetu

9 9 Instrukcja wypełnienia karty oceny zgodności operacji z LSROR W każdym pytaniu pomocniczym (1 do 3) należy odpowiedzieć tak lub nie stawiając znak X w odpowiednim polu. W pytaniu 2 i 3 w przypadku odpowiedzi TAK należy udzielić dodatkowego wyjaśnienia. Brak wyjaśnienia w pkt. 2 i 3 skutkować będzie nieważnością karty oceny zgodności operacji z LSROR. W tabeli zatytułowanej Decyzja członka Komitetu w sprawie uznania zgodności operacji z LSROR należy wyrazić swoje stanowisko w sprawie zgodności operacji z LSROR. W przypadku uznania operacji za zgodną z LSROR należy zaznaczyć słowa jest zgodna z LSROR* (wstawiając w kratce znak X), a w przypadku uznania operacji za niezgodną z LSROR zaznaczyć słowa nie jest zgodna z LSROR*. Uznanie operacji za zgodną z LSROR jest możliwe, gdy we wszystkich pytaniach pomocniczych została udzielona odpowiedź tak UWAGA! Zaznaczenie obu opcji zaznaczonych gwiazdką * w tabeli zatytułowanej Decyzja członka Komitetu w sprawie uznania zgodności operacji z LSROR lub pozostawienie obu opcji niezaznaczonych będzie uznane za głos nieważny.

10 001d Karta oceny zgodności operacji z LSROR stosująca się do oceny operacji polegających na ochronie środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej 10 Imię i nazwisko członka Komitetu.... Znak sprawy nadany przez LGR... Tytuł wniosku... Wnioskodawca Pytania pomocnicze: 1 czy operacja będzie realizowana na obszarze gmin objętych LSROR 2 czy realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia co najmniej jednego celu szczegółowego LSROR Proszę wskazać jakiego (jakich):... 3 Czy operacja, ze względu na charakter i zakres planowanych w jej ramach działań, jest zgodna z co najmniej jednym środkiem wskazanym w LSROR oraz z jednym rodzajem operacji określonym przez środek wskazany w LSROR? Proszę podać z jakim (jakimi) środkiem (środkami):.... Proszę podać z jakim (jakimi) rodzajem (rodzajami):..... TAK NIE Decyzja członka Komitetu w sprawie uznania zgodności operacji z LSROR Głosuję za uznaniem, że operacja: jest zgodna z LSROR * nie jest zgodna z LSROR* (*zaznaczyć właściwe)... data posiedzenia..... czytelny podpis członka Komitetu

11 11 Instrukcja wypełnienia karty oceny zgodności operacji z LSROR W każdym pytaniu pomocniczym (1 do 3) należy odpowiedzieć tak lub nie stawiając znak X w odpowiednim polu. W pytaniu 2 i 3 w przypadku odpowiedzi TAK należy udzielić dodatkowego wyjaśnienia. Brak wyjaśnienia w pkt. 2 i 3 skutkować będzie nieważnością karty oceny zgodności operacji z LSROR. W tabeli zatytułowanej Decyzja członka Komitetu w sprawie uznania zgodności operacji z LSROR należy wyrazić swoje stanowisko w sprawie zgodności operacji z LSROR. W przypadku uznania operacji za zgodną z LSROR należy zaznaczyć słowa jest zgodna z LSROR* (wstawiając w kratce znak X), a w przypadku uznania operacji za niezgodną z LSROR zaznaczyć słowa nie jest zgodna z LSROR*. Uznanie operacji za zgodną z LSROR jest możliwe, gdy we wszystkich pytaniach pomocniczych została udzielona odpowiedź tak UWAGA! Zaznaczenie obu opcji zaznaczonych gwiazdką * w tabeli zatytułowanej Decyzja członka Komitetu w sprawie uznania zgodności operacji z LSROR lub pozostawienie obu opcji niezaznaczonych będzie uznane za głos nieważny.

12 Karta oceny operacji pod względem spełniania kryteriów wyboru stosująca się do oceny operacji polegających na wzmacnianiu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszaru objętego LSROR a Imię i nazwisko członka Komitetu.... Znak sprawy nadany przez LGR... Tytuł wniosku... Wnioskodawca Kryteria wyboru operacji Efekty uzyskane w wyniku realizacji operacji (od 0 do 5 pkt): Aktywizacja mieszkańców i wzmocnienie ich więzi z miejscem zamieszkania i/lub Promocja wędkarstwa i/lub Promocja spożycia ryb z akwenów i łowisk krajowych i/lub Kultywowanie i promowanie lokalnych tradycji rybackich Przyznan a ocena Uzasadnienie.. Znaczenie realizacji operacji dla promocji obszaru LSROR (od 0 do 5 pkt) Uzasadnienie.. Wnioskodawcą jest podmiot, który spełnia warunki określone w 2 ust 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać lokalna strategia rozwoju obszarów rybackich, kryteriów wyboru lokalnej grupy rybackiej do realizacji tej strategii oraz wymagań, jakim powinna odpowiadać umowa dotycząca warunków i sposobu realizacji tej strategii w ramach programu operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich pkt. Operacja ma charakter innowacyjny* i innowacyjność dotyczy głównego zakresu projektu (od 0 do 5 pkt). Uzasadnienie.. *Za operację o charakterze innowacyjnym można rozumieć: Operację zakładającą wytworzenie nowej usługi lub produktu (w tym turystycznego), dotychczas nie oferowanego/produkowanego na obszarze objętym LSROR Operację zakładającą zastosowanie nowych sposobów organizacji lub zarządzania, wcześniej nie stosowanych na obszarze objętym LSROR Operację zakładającą zrealizowanie inwestycji, jakiej dotychczas nie było na obszarze objętym LSROR Operację zakładającą nowatorskie wykorzystanie lokalnych zasobów i surowców, wcześniej nie stosowne na obszarze objętym LSROR Operację zakładającą nowy sposób zaangażowania lokalnej społeczności w proces rozwoju Operację zakładającą aktywizację osób i środowisk, które dotychczas przejawiały bierną postawę Operację polegającą na wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych Liczba wniosków o pomoc złożonych wcześniej przez Wnioskodawcę za pośrednictwem SGR i wybranych przez SGR do finansowania: Brak wcześniej składanych wniosków o pomoc lub wybranych przez SGR do finansowania 5 pkt 1 złożony wcześniej wniosek o pomoc wybrany przez SGR do finansowania 3 pkt 2 lub więcej złożonych wcześniej wniosków o pomoc wybranych przez SGR do finansowania 0 pkt Wnioskodawca ma siedzibę lub miejsce stałego zameldowania lub prowadzi działalność na obszarze objętym LSROR nie krócej niż 3 lata przed dniem złożenia wniosku 5 pkt

13 13 Oddziaływanie operacji na rozwój obszaru objętego LSROR: a. operacja dotyczy remontu, odbudowy lub przebudowy obiektu wpisanego do rejestru zabytków lub objętego wojewódzką ewidencją zabytków - 5 pkt Uzasadnienie. SUMA PUNKTÓW... data posiedzenia..... czytelny podpis członka Komitetu Minimalny próg punktowy, aby operacja mogła być wybrana do finansowania wynosi 6 punktów.

14 14 Instrukcja wypełnienia karty oceny operacji według spełniania kryteriów wyboru Ocena operacji pod względem spełniania kryteriów wyboru polega na przyznaniu punktów za każde kryterium stosujące się do danej operacji i wpisaniu ich w kolumnie tabeli Przyznana ocena. Liczba punktów przyznana za każde kryterium może wynosić 0 albo liczbę podaną przy danym kryterium. Prawidłowo wypełniona karta musi zawierać oceny dla wszystkich kryteriów stosujących się do danego rodzaju operacji oraz uzasadnienia w kryteriach w których znajduje się miejsce na wpisanie uzasadnienia przyznanej oceny. Jakiekolwiek braki w tym względzie spowodują uznanie głosu za nieważny. Po przyznaniu punktów za wszystkie kryteria stosujące się do danej operacji należy zsumować oceny przyznane za poszczególne kryteria i wpisać obliczoną wartość w pozycji formularza SUMA PUNKTÓW. Minimalny próg punktowy, aby operacja mogła być wybrana do finansowania wynosi 6 punktów. Pod wierszem SUMA PUNKTÓW należy wpisać datę posiedzenia i złożyć czytelny podpis.

15 Karta oceny operacji pod względem spełniania kryteriów wyboru stosująca się do oceny operacji polegających na restrukturyzacji lub reorientacji działalności gospodarczej lub dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem b Imię i nazwisko członka Komitetu.... Znak sprawy nadany przez LGR... Tytuł wniosku... Wnioskodawca Kryteria wyboru operacji Efekty uzyskane w wyniku realizacji operacji (od 0 do 10 pkt): Operacja promuje spożycie ryb z akwenów i łowisk krajowych i/lub Operacja promuje wędkarstwo i/lub Operacja polega na wprowadzeniu lub poszerzeniu działalności w zakresie usług bądź produktów do tej pory nie oferowanych przez beneficjenta Operacja kultywuje i promuje lokalne tradycje rybackie Przyznana ocena Uzasadnienie.. Operacja ma charakter innowacyjny* i innowacyjność dotyczy głównego zakresu projektu (od 0 do 5 pkt). Uzasadnienie. *Za operację o charakterze innowacyjnym można rozumieć: Operację zakładającą wytworzenie nowej usługi lub produktu (w tym turystycznego), dotychczas nie oferowanego/produkowanego na obszarze objętym LSROR Operację zakładającą zastosowanie nowych sposobów organizacji lub zarządzania, wcześniej nie stosowanych na obszarze objętym LSROR Operację zakładającą zrealizowanie inwestycji, jakiej dotychczas nie było na obszarze objętym LSROR Operację zakładającą nowatorskie wykorzystanie lokalnych zasobów i surowców, wcześniej nie stosowne na obszarze objętym LSROR Operację zakładającą nowy sposób zaangażowania lokalnej społeczności w proces rozwoju Operację zakładającą aktywizację osób i środowisk, które dotychczas przejawiały bierną postawę Operację polegającą na wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych Liczba wniosków o pomoc złożonych wcześniej przez Wnioskodawcę za pośrednictwem SGR i wybranych przez SGR do finansowania Brak wcześniej składanych wniosków o pomoc lub wybranych przez SGR do finansowania 5 pkt 1 złożony wcześniej wniosek o pomoc wybrany przez SGR do finansowania - 3 pkt 2 lub więcej złożonych wcześniej wniosków o pomoc wybranych przez SGR do finansowania 0 pkt Wnioskodawca ma siedzibę lub miejsce stałego zameldowania lub prowadzi działalność na obszarze objętym LSROR nie krócej niż 3 lata przed dniem złożenia wniosku 5 pkt

16 16 Oddziaływanie operacji na rozwój obszaru objętego LSROR: a. w wyniku operacji stworzone zostaną nowe miejsca pracy i ich liczba zostanie wpisana przez Wnioskodawcę do wniosku o pomoc w części IV pkt 1: Wpływ operacji na stan zatrudnienia : stworzenie 1 miejsca pracy 2 pkt, stworzenie 2 miejsc pracy 4 pkt, stworzenie 3 lub więcej miejsc pracy 6 pkt, Uzasadnienie. Wnioskowana kwota dofinansowania w ramach operacji nie przekracza zł 2 pkt. SUMA PUNKTÓW... data posiedzenia..... czytelny podpis członka Komitetu Minimalny próg punktowy, aby operacja mogła być wybrana do finansowania wynosi 6 punktów.

17 17 Instrukcja wypełnienia karty oceny operacji według spełniania kryteriów wyboru Ocena operacji pod względem spełniania kryteriów wyboru polega na przyznaniu punktów za każde kryterium stosujące się do danej operacji i wpisaniu ich w kolumnie tabeli Przyznana ocena. Liczba punktów przyznana za każde kryterium może wynosić 0 albo liczbę podaną przy danym kryterium. Prawidłowo wypełniona karta musi zawierać oceny dla wszystkich kryteriów stosujących się do danego rodzaju operacji oraz uzasadnienia w kryteriach w których znajduje się miejsce na wpisanie uzasadnienia przyznanej oceny. Jakiekolwiek braki w tym względzie spowodują uznanie głosu za nieważny. Po przyznaniu punktów za wszystkie kryteria stosujące się do danej operacji należy zsumować oceny przyznane za poszczególne kryteria i wpisać obliczoną wartość w pozycji formularza SUMA PUNKTÓW. Minimalny próg punktowy, aby operacja mogła być wybrana do finansowania wynosi 6 punktów. Pod wierszem SUMA PUNKTÓW należy wpisać datę posiedzenia i złożyć czytelny podpis.

18 Karta oceny operacji pod względem spełniania kryteriów wyboru stosująca się do oceny operacji polegających na podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa c Imię i nazwisko członka Komitetu.... Znak sprawy nadany przez LGR... Tytuł wniosku... Wnioskodawca Kryteria wyboru operacji Efekty uzyskane w wyniku realizacji operacji (punkty sumują się, maksymalnie można uzyskać 7pkt.): Rejestracja nowego podmiotu gospodarczego na obszarze objętym LSROR 2 pkt Aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (np. bezrobotnych, niepełnosprawnych) 5 pkt Przyznana ocena Uzasadnienie. Wnioskodawcą jest podmiot, który spełnia warunki określone w 2 ust 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać lokalna strategia rozwoju obszarów rybackich, kryteriów wyboru lokalnej grupy rybackiej do realizacji tej strategii oraz wymagań, jakim powinna odpowiadać umowa dotycząca warunków i sposobu realizacji tej strategii w ramach programu operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich pkt. Operacja ma charakter innowacyjny* i innowacyjność dotyczy głównego zakresu projektu (od 0 do 5 pkt). Uzasadnienie. *Za operację o charakterze innowacyjnym można rozumieć: Operację zakładającą wytworzenie nowej usługi lub produktu (w tym turystycznego), dotychczas nie oferowanego/produkowanego na obszarze objętym LSROR Operację zakładającą zastosowanie nowych sposobów organizacji lub zarządzania, wcześniej nie stosowanych na obszarze objętym LSROR Operację zakładającą zrealizowanie inwestycji, jakiej dotychczas nie było na obszarze objętym LSROR Operację zakładającą nowatorskie wykorzystanie lokalnych zasobów i surowców, wcześniej nie stosowne na obszarze objętym LSROR Operację zakładającą nowy sposób zaangażowania lokalnej społeczności w proces rozwoju Operację zakładającą aktywizację osób i środowisk, które dotychczas przejawiały bierną postawę Operację polegającą na wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych Liczba wniosków o pomoc złożonych wcześniej przez Wnioskodawcę za pośrednictwem SGR i wybranych przez SGR do finansowania: Brak wcześniej składanych wniosków o pomoc lub wybranych przez SGR do finansowania 5 pkt 1 złożony wcześniej wniosek o pomoc wybrany przez SGR do finansowania - 3 pkt 2 lub więcej złożonych wcześniej wniosków o pomoc wybranych przez SGR do finansowania 0 pkt Wnioskodawca ma siedzibę lub miejsce stałego zameldowania lub prowadzi działalność na obszarze objętym LSROR nie krócej niż 3 lata przed dniem złożenia wniosku 5 pkt

19 19 Oddziaływanie operacji na rozwój obszaru objętego LSROR: a. w wyniku operacji stworzone zostaną nowe miejsca pracy (z wyłączeniem samozatrudnienia) i ich liczba zostanie wpisana przez Wnioskodawcę do wniosku o pomoc w części IV pkt 1: Wpływ operacji na stan zatrudnienia : stworzenie 1 miejsca pracy 2 pkt, stworzenie 2 miejsc pracy 4 pkt, stworzenie 3 lub więcej miejsc pracy 6 pkt Uzasadnienie. Wnioskowana kwota dofinansowania w ramach operacji nie przekracza zł 2 pkt. SUMA PUNKTÓW... data.. czytelny podpis członka Komitetu Minimalny próg punktowy, aby operacja mogła być wybrana do finansowania wynosi 6 punktów.

20 20 Instrukcja wypełnienia karty oceny operacji według spełniania kryteriów wyboru Ocena operacji pod względem spełniania kryteriów wyboru polega na przyznaniu punktów za każde kryterium stosujące się do danej operacji i wpisaniu ich w kolumnie tabeli Przyznana ocena. Liczba punktów przyznana za każde kryterium może wynosić 0 albo liczbę podaną przy danym kryterium. Prawidłowo wypełniona karta musi zawierać oceny dla wszystkich kryteriów stosujących się do danego rodzaju operacji oraz uzasadnienia w kryteriach w których znajduje się miejsce na wpisanie uzasadnienia przyznanej oceny. Jakiekolwiek braki w tym względzie spowodują uznanie głosu za nieważny. Po przyznaniu punktów za wszystkie kryteria stosujące się do danej operacji należy zsumować oceny przyznane za poszczególne kryteria i wpisać obliczoną wartość w pozycji formularza SUMA PUNKTÓW. Minimalny próg punktowy, aby operacja mogła być wybrana do finansowania wynosi 6 punktów. Pod wierszem SUMA PUNKTÓW należy wpisać datę posiedzenia i złożyć czytelny podpis.

21 Karta oceny operacji pod względem spełniania kryteriów wyboru stosująca się do oceny operacji polegających na ochronie środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej d Imię i nazwisko członka Komitetu.... Znak sprawy nadany przez LGR... Tytuł wniosku... Wnioskodawca Kryteria wyboru operacji Wnioskodawcą jest podmiot, który spełnia warunki określone w 2 ust 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać lokalna strategia rozwoju obszarów rybackich, kryteriów wyboru lokalnej grupy rybackiej do realizacji tej strategii oraz wymagań, jakim powinna odpowiadać umowa dotycząca warunków i sposobu realizacji tej strategii w ramach programu operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich pkt. Operacja ma charakter innowacyjny* i innowacyjność dotyczy głównego zakresu projektu (od 0 do 5 pkt). Przyznan a ocena Uzasadnienie. *Za operację o charakterze innowacyjnym można rozumieć: Operację zakładającą wytworzenie nowej usługi lub produktu (w tym turystycznego), dotychczas nie oferowanego/produkowanego na obszarze objętym LSROR Operację zakładającą zastosowanie nowych sposobów organizacji lub zarządzania, wcześniej nie stosowanych na obszarze objętym LSROR Operację zakładającą zrealizowanie inwestycji, jakiej dotychczas nie było na obszarze objętym LSROR Operację zakładającą nowatorskie wykorzystanie lokalnych zasobów i surowców, wcześniej nie stosowne na obszarze objętym LSROR Operację zakładającą nowy sposób zaangażowania lokalnej społeczności w proces rozwoju Operację zakładającą aktywizację osób i środowisk, które dotychczas przejawiały bierną postawę Operację polegającą na wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych Liczba wniosków o pomoc złożonych wcześniej przez Wnioskodawcę za pośrednictwem SGR i wybranych przez SGR do finansowania Brak wcześniej składanych wniosków o pomoc lub wybranych przez SGR do finansowania 5 pkt 1 złożony wcześniej wniosek o pomoc wybrany przez SGR do finansowania - 3 pkt 2 lub więcej złożonych wcześniej wniosków o pomoc wybranych przez SGR do finansowania 0 pkt Wnioskodawca ma siedzibę lub miejsce stałego zameldowania lub prowadzi działalność na obszarze objętym LSROR nie krócej niż 3 lata przed dniem złożenia wniosku 5 pkt Oddziaływanie operacji na rozwój obszaru objętego LSROR: a) Operacja przyczynia się do wzrostu świadomości mieszkańców SGR na temat konieczności i sposobów ochrony środowiska 5 pkt. Uzasadnienie. SUMA PUNKTÓW

22 data... czytelny podpis członka Komitetu Minimalny próg punktowy, aby operacja mogła być wybrana do finansowania wynosi 6 punktów.

23 23 Instrukcja wypełnienia karty oceny operacji według spełniania kryteriów wyboru Ocena operacji pod względem spełniania kryteriów wyboru polega na przyznaniu punktów za każde kryterium stosujące się do danej operacji i wpisaniu ich w kolumnie tabeli Przyznana ocena. Liczba punktów przyznana za każde kryterium może wynosić 0 albo liczbę podaną przy danym kryterium. Prawidłowo wypełniona karta musi zawierać oceny dla wszystkich kryteriów stosujących się do danego rodzaju operacji oraz uzasadnienia w kryteriach w których znajduje się miejsce na wpisanie uzasadnienia przyznanej oceny. Jakiekolwiek braki w tym względzie spowodują uznanie głosu za nieważny. Po przyznaniu punktów za wszystkie kryteria stosujące się do danej operacji należy zsumować oceny przyznane za poszczególne kryteria i wpisać obliczoną wartość w pozycji formularza SUMA PUNKTÓW. Minimalny próg punktowy, aby operacja mogła być wybrana do finansowania wynosi 6 punktów. Pod wierszem SUMA PUNKTÓW należy wpisać datę posiedzenia i złożyć czytelny podpis.

24 24 003a Wzór pisma informującego o uznaniu operacji za niezgodną z LSROR Treść pisma: Informujemy, że Komitet Wyboru Projektów Słowińskiej Grupy Rybackiej na posiedzeniu w dniu rozpatrywał złożony przez Pana/Panią/Państwa wniosek o przyznanie pomocy na operację zatytułowaną.. Komitet Wyboru Projektów uznał, że złożony przez Pana/Panią/Państwa wniosek nie jest zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju Obszarów Rybackich, gdyż (podać przyczynę niezgodności). Od decyzji Komitetu przysługuje odwołanie do Zarządu Słowińskiej Grupy Rybackiej. Odwołanie od decyzji Komitetu Wyboru Projektów w sprawie oceny operacji wnosi się w formie pisemnej bezpośrednio do biura stowarzyszenia w terminie 10 dni od daty ukazania się ogłoszenia z oceną Komitetu Wyboru Projektów SGR na stronie internetowej. Datą złożenia odwołania przez wnioskodawcę jest data wpłynięcia odwołania do biura stowarzyszenia. Odwołanie złożone po upływie terminu wyznaczonego na jego wniesienia pozostawia się bez rozpatrzenia.

25 Wzór pisma informującego o uznaniu operacji za zgodną z LSROR i wyniku oceny operacji pod względem spełniania kryteriów wyboru b Treść pisma: Informujemy, że Komitet Wyboru Projektów Słowińskiej Grupy Rybackiej na posiedzeniu w dniu rozpatrywał złożony przez Pana/Panią/Państwa wniosek o przyznanie pomocy na operację zatytułowaną... Komitet Wyboru Projektów uznał, że operacja będąca przedmiotem złożonego przez Pana/Panią/Państwa wniosku jest zgodna z Lokalną Strategią Rozwoju Obszarów Rybackich i dokonał jej oceny pod względem spełniania kryteriów wyboru. W ramach tej oceny operacja uzyskała... punktów i zajęła. miejsce na liście ocenionych operacji. Lista operacji ocenionych stanowi załącznik do niniejszego pisma. Od decyzji Komitetu przysługuje odwołanie do Zarządu Słowińskiej Grupy Rybackiej. Odwołanie od decyzji Komitetu Wyboru Projektów w sprawie oceny operacji wnosi się w formie pisemnej bezpośrednio do biura stowarzyszenia w terminie 10 dni od daty ukazania się ogłoszenia z oceną Komitetu Wyboru Projektów SGR na stronie internetowej. Datą złożenia odwołania przez wnioskodawcę jest data wpłynięcia odwołania do biura stowarzyszenia. Odwołanie złożone po upływie terminu wyznaczonego na jego wniesienie pozostawia się bez rozpatrzenia.

26 26 004a Wzór uchwały Komitetu Wyboru Projektów w sprawie operacji niewybranej do finansowania UCHWAŁA KOMITETU WYBORU PROJEKTÓW SŁOWIŃSKIEJ GRUPY RYBACKIEJ NR./.. z dnia. w sprawie wniosku o dofinansowanie nr.. złożonego za pośrednictwem SGR Komitet Wyboru Projektów Słowińskiej Grupy Rybackiej działając na podstawie statutu Stowarzyszenia SGR i Regulaminu Komitetu Wyboru Projektów po rozpatrzeniu wniosku: 1) znak sprawy w SGR:. 2) wnioskodawca operacji: (imię i nazwisko lub nazwę, adres lub siedzibę, numer identyfikacyjny) 3) tytuł operacji:. tytuł operacji zgodny z tytułem podanym we wniosku, 4) wnioskowana kwota pomocy. kwotą pomocy podana we wniosku, postanawia nie wybrać do finansowania operacji będącej przedmiotem w/w wniosku. Komitet Wyboru Projektów uznał, że operacja jest zgodna/ nie jest zgodna (niepotrzebne skreślić) z Lokalną Strategią Rozwoju Obszarów Rybackich. Operacja uzyskała.. punktów w ramach oceny operacji pod względem spełniania kryteriów wyboru przy obowiązującym minimalnym progu punktowym... *.. miejsce i data.. podpis Przewodniczącego Komitetu * skreślić, w przypadku, gdy operacja jest uznana za niezgodną z LSROR.

27 31 004b Wzór ostatecznej listy operacji niewybranych do dofinansowania w ramach LSROR Lista operacji niewybranych do finansowania w ramach LSROR w ramach operacji polegających na LP Nadany numer sprawy Wnioskodawca Tytuł operacji Wnioskowana kwota pomocy Wnioskowana kwota pomocy narastająco Czy wniosek o dofinansowanie został złożony w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze (TAK/NIE) Czy operacja jest zgodna z LSROR (TAK/NIE) Liczba uzyskanych punktów n

28 32 Wzór uchwały Komitetu Wyboru Projektów w sprawie operacji wybranej do finansowania 004c UCHWAŁA KOMITETU WYBORU PROJEKTÓW SŁOWIŃSKIEJ GRUPY RYBACKIEJ NR./.. z dnia. w sprawie wniosku o dofinansowanie nr.. złożonego za pośrednictwem SGR Komitet Wyboru Projektów Słowińskiej Grupy Rybackiej działając na podstawie statutu Stowarzyszenia SGR i Regulaminu Komitetu Wyboru Projektów po rozpatrzeniu wniosku: 1) znak sprawy w SGR:. 2) wnioskodawca operacji: (imię i nazwisko lub nazwę, adres lub siedzibę, numer identyfikacyjny) 3) tytuł operacji:. tytuł operacji zgodny z tytułem podanym we wniosku, 4) wnioskowana kwota pomocy. kwotą pomocy podana we wniosku, postanawia wybrać do finansowania operację będącą przedmiotem w/w wniosku. Operacja jest zgodna z LSROR i uzyskała.. punktów w ramach oceny operacji pod względem spełniania kryteriów wyboru i zajęła miejsce na liście wybranych operacji. Wybrana operacja mieści się/ nie mieści się (niepotrzebne skreślić) w ramach limitu dostępnych środków określonego w informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie dofinansowania... miejsce i data.. podpis Przewodniczącego Komitetu

29 33 004d Wzór ostatecznej listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach LSROR Lista operacji wybranych do finansowania w ramach LSROR w ramach operacji polegających na LP Nadany numer sprawy Wnioskodawca Tytuł operacji Wnioskowana kwota pomocy Wnioskowana kwota pomocy narastająco Liczba uzyskanych punktów Czy operacja mieści się w ramach limitu dostępnych środków (TAK/NIE) n

30 33 Wzór pisma informującego o wybraniu operacji do dofinansowania 004e Treść pisma: w imieniu Słowińskiej Grupy Rybackiej serdecznie dziękujemy za zainteresowanie ogłoszonym konkursem w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa osi 4 PO Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich Informujemy, że po zakończonej procedurze oceny przez Komitet Wyboru Projektów Słowińskiej Grupy Rybackiej, operacja pt.:., z ostatecznym wynikiem.. punktu/ów decyzją KWP została wybrana do dofinansowania. Ww. operacja mieści się/nie mieści (niepotrzebne skreślić) się w ramach limitu dostępnych środków określonego w informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie dofinansowania. Informujemy, że pomoc finansowa przyznawana będzie do wysokości limitu dostępnych środków, określonych w informacji z dnia.. o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje polegające na (Wpisać jedną z opcji:) (1) Wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa; (2) Restrukturyzacji lub reorientacji działalności gospodarczej lub dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem; (3) Podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa; (4) Ochronie środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej. Oznacza to, że w pierwszej kolejności pomoc finansowa przyznawana będzie na operacje zajmujące miejsca od.. do... włącznie na liście operacji wybranych do dofinansowania. Limit z konkursu wyczerpuje się stopniowo, wraz z weryfikacją kolejnych operacji i podpisywaniem umów o dofinansowanie przez Samorząd Województwa. Od powyższej decyzji Komitetu Wyboru Projektów nie przysługuje odwołanie. Uchwała Komitetu Wyboru Projektów z decyzją o wybraniu operacji do dofinasowania oraz ze złożonym wnioskiem zostanie niezwłocznie przekazania Samorządowi Województwa. Osobą do kontaktu w sprawie operacji ze strony Słowińskiej Grupy Rybackiej jest:

31 34 Wzór pisma informującego o niewybraniu operacji do dofinansowania 004f e Treść pisma: w imieniu Słowińskiej Grupy Rybackiej serdecznie dziękujemy za zainteresowanie ogłoszonym konkursem w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa osi 4 PO Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich Informujemy, że po zakończonej procedurze oceny przez Komitet Wyboru Projektów Słowińskiej Grupy Rybackiej, operacja pt.:., nie została wybrana do dofinansowania, ponieważ (zaznaczyć odpowiednią opcję): Komitet wyboru Projektów uznał, że operacja nie jest zgodna z Lokalna Strategią Rozwoju Obszarów Rybackich. Operacja uzyskała.. punktu/ów, a minimalny próg punktowy, aby operacja mogła być wybrana do finansowania wynosi 6 punktów. Operacja nie została złożona w miejscu lub terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków. Od powyższej decyzji Komitetu Wyboru Projektów nie przysługuje odwołanie. Uchwała Komitetu Wyboru Projektów z decyzją o niewybraniu operacji do dofinasowania oraz ze złożonym wnioskiem zostanie niezwłocznie przekazania Samorządowi Województwa. Osobą do kontaktu w sprawie operacji ze strony Słowińskiej Grupy Rybackiej jest:

32 Wzór formularza Oświadczenie o wyrażeniu zgody na poinformowanie Wnioskodawcy przez SGR o wynikach oceny operacji przez Komitet Wyboru Projektów drogą elektroniczną oraz telefonicznie* g Wnioskodawca:. Miejsce i data:.. (Imię i Nazwisko / Nazwa i adres) Tytuł wniosku: Oświadczenie Niniejszym oświadczam, iż wyrażam zgodę na przekazanie informacji o wynikach oceny operacji/wniosków przez Komitet SGR drogą elektroniczną i telefoniczną na niżej wymieniony adres poczty elektronicznej oraz pod numerem telefonu: (adres poczty elektronicznej) (numer telefonu) Jednocześnie oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że odwołania od decyzji Komitetu Wyboru Projektów należy składać w siedzibie Słowińskiej Grupy Rybackiej w okresie 10 dni od dnia: wysłania drogą elektroniczną przez SGR listy ocenionych operacji na wskazany w niniejszym oświadczeniu przez Wnioskodawcę adres poczty elektronicznej opublikowania na stronie www SGR uchwały Komitetu w sprawie listy ocenionych operacji (w tym zgodnych i niezgodnych). Data wysyłki listy ocenionych operacji/wniosków jest tożsama z datą opublikowania na stronie listy ocenionych operacji/wniosków. (podpis Wnioskodawcy) *na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu.

PÓŁNOCNOKASZUBSKĄ LOKALNĄ GRUPĘ RYBACKĄ

PÓŁNOCNOKASZUBSKĄ LOKALNĄ GRUPĘ RYBACKĄ Załącznik do Uchwały nr.. Zarządu Stowarzyszenia Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka z dnia...2012 r. KSIĘGA PROCEDUR zawierająca wzory dokumentów stosowanych podczas naboru i oceny operacji przez

Bardziej szczegółowo

Karta oceny zgodności operacji z LSROR Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński

Karta oceny zgodności operacji z LSROR Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński Karta oceny zgodności operacji z LSROR Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński Wniosek nr: Złożony przez: Nazwa operacji: Rodzaj operacji Osi 4 PO RYBY: Wnioskodawca reprezentuje sektor: 1. Czy realizacja

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie członków Rady LGD Siła w Grupie

Oświadczenie członków Rady LGD Siła w Grupie Oświadczenie członków Rady LGD Siła w Grupie o bezstronności w rozpatrywaniu wniosku o pomoc zatytułowanego którego Wnioskodawcą jest. złożone na posiedzeniu Rady w dniu. Oświadczam, że nie zachodzą żadne

Bardziej szczegółowo

1. Idea osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013 w Polsce 2. I konkurs na wybór LGR do realizacji LSROR 3. II konkurs na wybór LGR do realizacji LSROR

1. Idea osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013 w Polsce 2. I konkurs na wybór LGR do realizacji LSROR 3. II konkurs na wybór LGR do realizacji LSROR 1. Idea osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013 w Polsce 2. I konkurs na wybór LGR do realizacji LSROR 3. II konkurs na wybór LGR do realizacji LSROR 4. Wdrożenie osi 4 - statystyki GŁÓWNYMI CELAMI OSI 4

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie członków Rady LGD Siła w Grupie

Oświadczenie członków Rady LGD Siła w Grupie Oświadczenie członków Rady LGD Siła w Grupie o bezstronności w rozpatrywaniu wniosku o pomoc zatytułowanego którego Wnioskodawcą jest. złożone na posiedzeniu Rady w dniu. Oświadczam, że nie zachodzą żadne

Bardziej szczegółowo

Książka Druków dotyczących procesu oceny i wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR LGD Stolem

Książka Druków dotyczących procesu oceny i wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR LGD Stolem Załącznik nr 1 do LSR na lata 2009-2015 LGD Stolem Książka Druków dotyczących procesu oceny i wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR LGD Stolem 1 Spis druków stosowanych podczas procedury wyboru

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WYBORU OPERACJI PRZEZ LGD

PROCEDURA WYBORU OPERACJI PRZEZ LGD PROCEDURA WYBORU OPERACJI PRZEZ LGD Procedura wyboru została szczegółowo opisana w tym rozdziale oraz w załączniku nr 1 dołączonym do niniejszej Strategii: Regulamin Pracy Rady. Do Regulaminu Pracy Rady

Bardziej szczegółowo

Karta oceny zgodności operacji z LSROR Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński

Karta oceny zgodności operacji z LSROR Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński Karta oceny zgodności operacji z LSROR Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński Wniosek nr: Złożony przez: Nazwa operacji: Rodzaj operacji Osi 4 PO RYBY: Wnioskodawca reprezentuje sektor: 1. Czy realizacja

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do Lokalnej Strategii Rozwoju

Załącznik nr 6 do Lokalnej Strategii Rozwoju Załącznik nr 6 do Lokalnej Strategii Rozwoju Procedura wyboru operacji przez LGD Przyjęta Uchwałą Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Perły Czarnej Nidy nr 2/2009 z dnia 14 stycznia 2009 r. z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 15 ust. 5 Statutu Stowarzyszenia, Rada Stowarzyszenia Buska Lokalna Grupa Działania Słoneczny Lider postanawia co następuje:

Na podstawie 15 ust. 5 Statutu Stowarzyszenia, Rada Stowarzyszenia Buska Lokalna Grupa Działania Słoneczny Lider postanawia co następuje: Uchwała Rady Stowarzyszenia Buska Lokalna Grupa Działania Słoneczny Lider nr 2/2012 z dnia 23.02.2012 zmieniająca Uchwałę Rady nr 3/2008 z dnia 29.12.2008 r. w sprawie przyjęcia z późn. zm. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE PODSTAWOWE. 1. Imię i nazwisko lub pełna nazwa Wnioskodawcy. 2. Miejsce zamieszkania lub siedziba Wnioskodawcy. 3.

I. INFORMACJE PODSTAWOWE. 1. Imię i nazwisko lub pełna nazwa Wnioskodawcy. 2. Miejsce zamieszkania lub siedziba Wnioskodawcy. 3. Informacja dodatkowa do wniosku o dofinansowanie operacji w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa objętych osią priorytetową 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą

Bardziej szczegółowo

decyzyjnego (Załącznik a) Zawiadomienie o Posiedzeniu Rady (Załącznik c) odwołania (Załącznik d)

decyzyjnego (Załącznik a) Zawiadomienie o Posiedzeniu Rady (Załącznik c) odwołania (Załącznik d) Załącznik do Uchwały nr 3/2010 Walnego Zebrania Członków Procedura od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji (Załącznik nr 3 do Regulaminu pracy Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

Bardziej szczegółowo

2.10.Nr telefonu 2.11.Nr faksu 2.12.Adres poczty elektronicznej Nr telefonu 3.11.Nr faksu 3.12.Adres poczty elektronicznej

2.10.Nr telefonu 2.11.Nr faksu 2.12.Adres poczty elektronicznej Nr telefonu 3.11.Nr faksu 3.12.Adres poczty elektronicznej WoP- 4.1 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ w ramach Środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA DZIAŁALNOŚCI LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ PRADOLINA ŁEBY W LATACH

EWALUACJA DZIAŁALNOŚCI LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ PRADOLINA ŁEBY W LATACH EWALUACJA DZIAŁALNOŚCI LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ PRADOLINA ŁEBY W LATACH 2011-2012 1. Wprowadzenie 2. Kryteria ewaluacji zapisane w LSROR 3. Ewaluacja funkcjonowania Lokalnej Grupy Rybackiej Pradolina Łeby

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Rybacka

Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Rybacka Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Rybacka Anna Świątek Kierownik LGR Unia Europejska Europejski Fundusz Rybacki Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów

Bardziej szczegółowo

Procedura wyboru operacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Zamojska

Procedura wyboru operacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Zamojska Procedura wyboru operacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Zamojska 1 Użyte sformułowania i skróty w Procedurze wyboru operacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Zamojska

Bardziej szczegółowo

Poznao, dnia 28 kwietnia 2011 r.

Poznao, dnia 28 kwietnia 2011 r. Projekt nowelizacji Rozporządzenia z 15.10.2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 PO RYBY

Bardziej szczegółowo

2 Liczba realizowanych projektów w. 15 Planowana operacja mieści się w: 15 - wnioskodawca prowadzi działalność

2 Liczba realizowanych projektów w. 15 Planowana operacja mieści się w: 15 - wnioskodawca prowadzi działalność OPERACJA 1 Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa Kryterium wyboru operacji Opis kryterium Max. ilość Punktacja Skala oceny Źródło weryfikacji spełnienia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WYBORU OPERACJI PRZEZ LGD

PROCEDURA WYBORU OPERACJI PRZEZ LGD PROCEDURA WYBORU OPERACJI PRZEZ LGD Procedura wyboru została szczegółowo opisana w tym rozdziale oraz w załączniku nr 1 dołączonym do niniejszej Strategii: Regulamin Pracy Rady. Do Regulaminu Pracy Rady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMITETU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA RYBACKA RYBACKA BRAĆ MIERZEI ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMITETU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA RYBACKA RYBACKA BRAĆ MIERZEI ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 2 do Uchwały WZC Nr 1/III/2012 z dnia 14.11.2012 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMITETU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA RYBACKA RYBACKA BRAĆ MIERZEI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia Ogólne

1 Postanowienia Ogólne PROCEDURA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LOKALNĄ STRATEGIĄ ROZWOJU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA EUROGALICJA I WYBORU OPERACJI ORAZ ODWOŁANIA OD ROZSTRZYGNIĘĆ ORGANU DECYZYJNEGO W SPRAWIE WYBORU OPERACJI.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełnienia karty oceny operacji według kryteriów wyboru

Instrukcja wypełnienia karty oceny operacji według kryteriów wyboru Załącznik nr 1 do Uchwały nr 33/WZC/2011 WZC Stowarzyszenia Siła w Grupie z dnia 30 maja 2012 r. Załącznik nr 4 do LSR Lokalne kryteria wyboru operacji przez Lokalną Grupę Działania Siła w Grupie określone

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki nr 1/IX/2012 z dnia 27.09.2012 r. Regulamin Organizacyjny Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza

Bardziej szczegółowo

IX. Procedura wyboru operacji przez LGD w ramach działania. Przyjęte przez LGD kryteria lokalne wraz z opisem procedury ich zmiany.

IX. Procedura wyboru operacji przez LGD w ramach działania. Przyjęte przez LGD kryteria lokalne wraz z opisem procedury ich zmiany. IX. Procedura wyboru operacji przez LGD w ramach działania. Przyjęte przez LGD kryteria lokalne wraz z opisem procedury ich zmiany. IX.1. Procedura wyboru operacji Jednym z ważniejszych aspektów wdrażania

Bardziej szczegółowo

Karta oceny zgodności operacji z LSR

Karta oceny zgodności operacji z LSR Dane Członka Rady Programowej: Pieczęć LGD Nr karty:.. Imię Nazwisko:. Podpis Sekretarza Posiedzenia: Sektor: Gmina:..... Karta oceny zgodności operacji z LSR Wniosek nr:. złożony przez:..... Nazwa operacji:.

Bardziej szczegółowo

Karta oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji LGD ZIEMIA ŁAŃCUCKA

Karta oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji LGD ZIEMIA ŁAŃCUCKA Karta oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji LGD ZIEMIA ŁAŃCUCKA PRZEDSIĘWZIĘCIE III: ZACHOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO ORAZ WALORÓW PRZYRODNICZYCH I TURYSTYCZNYCH OBSZARU LGD NUMER KONKURSU:

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY OPERACJI WEDŁUG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU

KARTA OCENY OPERACJI WEDŁUG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU Załącznik Nr 6 do Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Siedlisko" KARTA OCENY OPERACJI

Bardziej szczegółowo

OCENA MERYTORYCZNA KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LOKALNYMI KRYTERIAMI

OCENA MERYTORYCZNA KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LOKALNYMI KRYTERIAMI .. pieczęć LGD Załącznik nr do Uchwały nr XXXV//06 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała z dnia 3 listopada 06 r. OCENA MERYTORYCZNA KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 40 / 2009. Rady Fundacji Środkowopomorska Grupa Działania z dnia 07 grudnia 2009 r.

Uchwała nr 40 / 2009. Rady Fundacji Środkowopomorska Grupa Działania z dnia 07 grudnia 2009 r. Uchwała nr 40 / 2009 Rady Fundacji Środkowopomorska Grupa Działania z dnia 07 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia zmian do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009 2015 Na podstawie 15 ust. 2 oraz ust.

Bardziej szczegółowo

1. Procedura wyboru projektów przez LGD Dziedzictwo i Rozwój przebiega według określonych etapów:

1. Procedura wyboru projektów przez LGD Dziedzictwo i Rozwój przebiega według określonych etapów: ZAŁĄCZNIK NR 3 Wzory dokumentów stosowane w procedurze oceny zgodności operacji z LSR i wyboru operacji: 1. Procedura wyboru projektów przez LGD Dziedzictwo i Rozwój, 2. Karta oceny zgodności operacji

Bardziej szczegółowo

Procedura odwołania od rozstrzygnięć Rady

Procedura odwołania od rozstrzygnięć Rady Procedura odwołania od rozstrzygnięć Rady 1 Użyte sformułowania i skróty w niniejszej Procedurze oznaczają: Stowarzyszenie Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Zamojska Rada Rada Stowarzyszenia,

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju LGD Perła Jury

Lokalna Strategia Rozwoju LGD Perła Jury Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Lokalna Strategia Rozwoju LGD Perła Jury PROJEKTY GRANTOWE- PROCEDURA OCENY I KRYTERIA OCENY I WYBORU

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY OPERACJI wg lokalnych kryteriów wyboru

KARTA OCENY OPERACJI wg lokalnych kryteriów wyboru Karta oceny operacji () według lokalnych kryteriów LGD KARTA OCENY OPERACJI wg lokalnych kryteriów wyboru NUMER WNIOSKU: IMIĘ i NAZWISKO lub NAZWA WNIOSKODAWCY: NAZWA / TYTUŁ WNIOSKOWANEJ OPERACJI: Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

Miejsce na pieczęć LGD

Miejsce na pieczęć LGD Miejsce na pieczęć LGD KARTA OCENY OPERACJI OBJĘTYCH WNIOSKAMI ZŁOŻONYMI W RAMACH NABORÓW, KTÓRYCH ZAKRES TEMATYCZNY OBEJMUJE PRZEDSIĘZWIĘCIE 1.1.1. LSR Rozwój sieci sprzedaży produktów lokalnych (krótkich

Bardziej szczegółowo

Procedura oceny zgodności i wyboru operacji. Procedura naboru i wyboru projektów obejmować będzie następujące działania:

Procedura oceny zgodności i wyboru operacji. Procedura naboru i wyboru projektów obejmować będzie następujące działania: 9. Określenie procedury oceny zgodności operacji z LSR, procedury wyboru operacji przez LGD, procedury odwołania od rozstrzygni ęć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji w ramach działania, o którym

Bardziej szczegółowo

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI I OPERACJI WŁASNYCH

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI I OPERACJI WŁASNYCH Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI I OPERACJI WŁASNYCH KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LOKALNĄ STRATEGIĄ ROZWOJU LGD DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM

Bardziej szczegółowo

Procedury oceny projektów według przyjętego Regulaminu Rady. Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania - Dobre Inicjatywy Regionu

Procedury oceny projektów według przyjętego Regulaminu Rady. Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania - Dobre Inicjatywy Regionu Procedury oceny projektów według przyjętego Regulaminu Rady Regulamin Rady (załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2009 Walnego Zebrania z dnia 03.06.2009r.) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin naboru wniosków o powierzenie grantów nr 1/2017/G. Przedsięwzięcie Wsparcie rozwoju grup nieformalnych i organizacji pozarządowych

Regulamin naboru wniosków o powierzenie grantów nr 1/2017/G. Przedsięwzięcie Wsparcie rozwoju grup nieformalnych i organizacji pozarządowych Regulamin naboru wniosków o powierzenie grantów nr 1/2017/G w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Region Włoszczowski wdrażanej w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji

Bardziej szczegółowo

B. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA POSZCZEGÓLNYCH PUNKTÓW FORMULARZA

B. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA POSZCZEGÓLNYCH PUNKTÓW FORMULARZA W-1/4.1. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU OPERACJI WRAZ Z PROCEDURĄ USTALANIA/ZMIANY KRYTERIÓW

KRYTERIA WYBORU OPERACJI WRAZ Z PROCEDURĄ USTALANIA/ZMIANY KRYTERIÓW Załącznik do uchwały Komitetu LGR Mòrénka nr 03/2016 z dnia 15/06/2016 KRYTERIA WYBORU OPERACJI WRAZ Z PROCEDURĄ USTALANIA/ZMIANY KRYTERIÓW DLA OBSZARU DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA WDZYDZKO- CHARZYKOWSKA LOKALNA

Bardziej szczegółowo

dziedzictwa lokalnego, kulturowego i/lub naturalnego obszaru LGD stanowi uszczegółowienie

dziedzictwa lokalnego, kulturowego i/lub naturalnego obszaru LGD stanowi uszczegółowienie Załącznik do Uchwały nr 5/2017 Zarządu Stowarzyszenia LGD Krzemienny Krąg z dnia 31.03.2017 r. Regulamin naboru wniosków nr 1/2017/G na projekt grantowy w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie

Bardziej szczegółowo

WZÓR KARTY OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI W RAMACH LSR I OPRACJI WŁASNYCH Z PROGRAMEM. IMIĘ i NAZWISKO lub NAZWA WNIOSKODAWCY:

WZÓR KARTY OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI W RAMACH LSR I OPRACJI WŁASNYCH Z PROGRAMEM. IMIĘ i NAZWISKO lub NAZWA WNIOSKODAWCY: Załącznik nr 1 do Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR i operacji własnych WZÓR KARTY OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI W RAMACH LSR I OPRACJI WŁASNYCH Z PROGRAMEM Miejsce na pieczęć LGD KARTA OCENY ZGODNOŚCI

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NABORU I OCENY

PROCEDURA NABORU I OCENY PROCEDURA NABORU I OCENY zgodności operacji z LSR * Stowarzyszenia Kraina św. Anny *Możliwe są zmiany w procedurze uwzględniające aktualny stan prawny, o czym wnioskodawcy zostaną powiadomieni najpóźniej

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU. KARTA OCENY OPERACJI wg lokalnych kryteriów wyboru. Lokalne kryteria wyboru

KARTA OCENY OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU. KARTA OCENY OPERACJI wg lokalnych kryteriów wyboru. Lokalne kryteria wyboru Załącznik nr 4. karta oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru KARTA OCENY OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU KARTA OCENY OPERACJI wg lokalnych kryteriów wyboru KO nr 3 Wersja 1.1 Numer wniosku

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 listopada 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 listopada 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 261 15260 Poz. 1563 1563 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania,

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Dolina Noteci Załącznik nr 3d

Stowarzyszenie Dolina Noteci Załącznik nr 3d Stowarzyszenie Dolina Noteci Załącznik nr 3d Karta merytoryczna Oceny operacji według lokalnych kryteriów Działanie: Projekty Grantowe promocja turystyczna obszaru Cel ogólny Cel szczegółowy Przedsięwzięcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMITETU STOWARZYSZENIA,,SIEJA. Rozdział I Postanowienia ogóle

REGULAMIN PRACY KOMITETU STOWARZYSZENIA,,SIEJA. Rozdział I Postanowienia ogóle Załącznik do uchwały nr IX/2/2013.. Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia SIEJA z dnia 29 kwietnia 2013 r REGULAMIN PRACY KOMITETU STOWARZYSZENIA,,SIEJA Rozdział I Postanowienia ogóle 1 Regulamin Komitetu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA PROCEDURA WYBORU OPERACJI

OGÓLNA PROCEDURA WYBORU OPERACJI OGÓLNA PROCEDURA WYBORU OPERACJI Ewentualne dopracowanie i ponowne złożenie operacji w kolejnym naborze Przyjęcie dokumentacji projektowej (wniosków) i wypełnienie fiszki operacji Fiszki operacji Udostępnienie

Bardziej szczegółowo

OCENA MERYTORYCZNA KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LOKALNYMI KRYTERIAMI

OCENA MERYTORYCZNA KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LOKALNYMI KRYTERIAMI .. pieczęć LGD OCENA MERYTORYCZNA KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LOKALNYMI KRYTERIAMI dla wnioskodawców i operacji zgłaszanych w ramach konkursu na obszarze LGD Dunajec-Biała do działania Wdrażanie SRL

Bardziej szczegółowo

WZÓR - Karta oceny zgodności z kryteriami wyboru w ramach przedsięwzięcia PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Dane dotyczące wnioskodawcy

WZÓR - Karta oceny zgodności z kryteriami wyboru w ramach przedsięwzięcia PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Dane dotyczące wnioskodawcy WZÓR - Karta oceny zgodności z kryteriami wyboru w ramach przedsięwzięcia 1.1.1. PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Numer wniosku Dane dotyczące wnioskodawcy Imię i nazwisko /nazwa I adres wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Procedura Wyboru Operacji Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalna Grupa Działania

Procedura Wyboru Operacji Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalna Grupa Działania Procedura Wyboru Operacji Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalna Grupa Działania 1 Postanowienia Ogólne 1. Procedura wyboru operacji określa: zasady ogłaszania konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie, sposób

Bardziej szczegółowo

ROLNICTWA NBP O/O WARSZAWA NR RACHUNKU BANKOWEGO:

ROLNICTWA NBP O/O WARSZAWA NR RACHUNKU BANKOWEGO: WNIOSEK BENEFICJENTA O ANEKS DO UMOWY O DOFINANSOWANIE WNIOSEK O DOFINANSOWANIE w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu

Bardziej szczegółowo

Karta merytoryczna Oceny operacji według lokalnych kryteriów. Działanie: Projekty Grantowe wzmocnienie kapitału społecznego

Karta merytoryczna Oceny operacji według lokalnych kryteriów. Działanie: Projekty Grantowe wzmocnienie kapitału społecznego Stowarzyszenie Dolina Noteci Załącznik nr 3d Karta merytoryczna Oceny operacji według lokalnych kryteriów Działanie: Projekty Grantowe wzmocnienie kapitału społecznego Cel ogólny Cel szczegółowy Przedsięwzięcie

Bardziej szczegółowo

W-2/4.1. Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

W-2/4.1. Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 W-2/4.1. WNIOSEK O DOFINANSOWA w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu

Bardziej szczegółowo

Wzory dokumentów stosowane w procedurze oceny zgodności operacji z LSR i wyboru operacji

Wzory dokumentów stosowane w procedurze oceny zgodności operacji z LSR i wyboru operacji Załącznik nr 16 do wniosku o wybór LGD do realizacji LSR: Wzory dokumentów stosowane w procedurze oceny zgodności operacji z LSR i wyboru operacji Karta oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NABORU I OCENY

PROCEDURA NABORU I OCENY PROCEDURA NABORU I OCENY zgodności operacji z LSR * Stowarzyszenia Kraina św. Anny *Możliwe są zmiany w procedurze uwzględniające aktualny stan prawny, o czym wnioskodawcy zostaną powiadomieni najpóźniej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WYBORU OPERACJI PRZEZ LGD

PROCEDURA WYBORU OPERACJI PRZEZ LGD Załącznik nr 3 do Uchwały nr 1/11/2009 Walnego Zebrania Członków LGD Puszcza Białowieska z dn. 30.11.2009 r. PROCEDURA WYBORU OPERACJI PRZEZ LGD 1 UŜyte sformułowania i skróty w niniejszej uchwale oznaczają:

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU. KARTA OCENY OPERACJI wg lokalnych kryteriów wyboru. Lokalne kryteria wyboru

KARTA OCENY OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU. KARTA OCENY OPERACJI wg lokalnych kryteriów wyboru. Lokalne kryteria wyboru Załącznik nr 4. karta oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru KARTA OCENY OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU KARTA OCENY OPERACJI wg lokalnych kryteriów wyboru KO nr 3 Wersja 1.1 Numer wniosku

Bardziej szczegółowo

3 Każde odwołanie jest rejestrowane i otrzymuje numer, który używany jest w trakcie jego rozpatrywania.

3 Każde odwołanie jest rejestrowane i otrzymuje numer, który używany jest w trakcie jego rozpatrywania. Procedura odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji przyjęta Uchwała Rady Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Perły Czarnej Nidy nr 4/2009 z dnia 14 stycznia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Ochotnicza Straż Pożarna w Spytkowie. Gmina Giżycko. Ochotnicza Straż Pożarna w Ołowniku. Gmina Budry. Ochotnicza Straż Pożarna w Perłach

Ochotnicza Straż Pożarna w Spytkowie. Gmina Giżycko. Ochotnicza Straż Pożarna w Ołowniku. Gmina Budry. Ochotnicza Straż Pożarna w Perłach LISTA Rankingowa z dnia 15.04.2013r. wniosków ocenionych przez Komitet Stowarzyszenia LGR Wielkie Jeziora Mazurskie złożonych w pierwszym naborze 2013 w ramach środka 4.1.d z uwzględnieniem wyników oceny

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 marca 2012 r. Poz Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 9 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 22 marca 2012 r. Poz Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 9 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 marca 2012 r. Poz. 302 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 9 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI a) Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium adekwatność analizy SWOT Punkty Źródło weryfikacji

Bardziej szczegółowo

1.1.1 Podnoszenie wartości produktów rybactwa poprzez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw produktów sektora rybołówstwa, rybactwa śródlądowego i

1.1.1 Podnoszenie wartości produktów rybactwa poprzez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw produktów sektora rybołówstwa, rybactwa śródlądowego i 1.1.1 Podnoszenie wartości produktów rybactwa poprzez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw produktów sektora rybołówstwa, rybactwa śródlądowego i akwakultury na obszarze LSR do 2022 roku 1 A. Wnioskodawcą

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY WNIOSKU I WYBORU GRANTU

KARTA OCENY WNIOSKU I WYBORU GRANTU Załącznik 5.1 do Procedura wyboru i oceny grantów w ramach projektów grantowych (realizowanych w ramach PROW) KARTA OCENY WNIOSKU I WYBORU GRANTU KARTA OCENY WNIOSKU I WYBORU GRANTU Nr naboru wniosków

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 12 do Wniosku o wybór LSR. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Gniazdo

Załącznik nr 12 do Wniosku o wybór LSR. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Gniazdo Załącznik nr 12 do Wniosku o wybór LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Gniazdo Kryteria wyboru grantobiorców, a także procedury zmiany tych kryteriów w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Czy operacja jest zgodna z celem ogólnym LSR?

Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Czy operacja jest zgodna z celem ogólnym LSR? . (miejscowość, data) Karta oceny operacji składanych w ramach projektów grantowych w ramach przedsięwzięcia 1.3.2 DZIAŁANIA INFORMACYJNO-PROMOCYJNE Dane dotyczące oceniającego Imię i nazwisko oceniającego

Bardziej szczegółowo

6. W ramach danego naboru wniosków o przyznanie pomocy nie może nastąpić zmiana procedur.

6. W ramach danego naboru wniosków o przyznanie pomocy nie może nastąpić zmiana procedur. Procedura wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Gminy Powiatu Świeckiego I. WSTĘP: 1. Procedury opisują sposób wyboru

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW ORAZ PRZYJĘTE PRZEZ LGD KRYTERIA LOKALNE DLA OPERACJI

KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW ORAZ PRZYJĘTE PRZEZ LGD KRYTERIA LOKALNE DLA OPERACJI KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW ORAZ PRZYJĘTE PRZEZ LGD KRYTERIA LOKALNE DLA OPERACJI Kryteria oceny wniosków Ocena wniosków składa się z: a) oceny zgodności operacji z LSR; b) oceny zgodności operacji z lokalnymi

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU OPERACJI. w ramach wdrażania LSR na lata

KRYTERIA WYBORU OPERACJI. w ramach wdrażania LSR na lata KRYTERIA WYBORU OPERACJI w ramach wdrażania LSR na lata 2016-2022 przez Stowarzyszenie LGD Dolina Giełczwi W związku z brakiem podziału operacji ze względu na typ/rodzaj działania, kryteria różnicuje się

Bardziej szczegółowo

Tytuł Projektu grantowego: Najważniejsze to co niewidoczne

Tytuł Projektu grantowego: Najważniejsze to co niewidoczne Ogłoszenie nr 2/2017/G o naborze wniosków o powierzenie Grantów na realizację zadań służących osiągnięciu celów Projektu grantowego realizowanego przez Stowarzyszenie Euro-Country, których zakres ujęty

Bardziej szczegółowo

Procedura wyboru operacji przez LGD

Procedura wyboru operacji przez LGD Procedura wyboru operacji przez LGD 1. LGD Qwsi (w porozumieniu z Samorządem Województwa Dolnośląskiego) przygotowuje informację dotyczącą możliwości składania wniosków o dofinansowanie projektów i ustala

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR NUMER KONKURSU:... NUMER WNIOSKU:... DATA WPŁYWU:. TYTUŁ OPERACJI :... NAZWA BENEFICJENTA:...

KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR NUMER KONKURSU:... NUMER WNIOSKU:... DATA WPŁYWU:. TYTUŁ OPERACJI :... NAZWA BENEFICJENTA:... KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR NUMER KONKURSU:... NUMER WNIOSKU:... DATA WPŁYWU: TYTUŁ OPERACJI :..... NAZWA BENEFICJENTA:.... Karta oceny zgodności operacji z LSR jest wypełniana przez Członków

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR NUMER KONKURSU:... NUMER WNIOSKU:... DATA WPŁYWU:. TYTUŁ OPERACJI :... NAZWA BENEFICJENTA:......

KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR NUMER KONKURSU:... NUMER WNIOSKU:... DATA WPŁYWU:. TYTUŁ OPERACJI :... NAZWA BENEFICJENTA:...... KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR NUMER KONKURSU:... NUMER WNIOSKU:... DATA WPŁYWU: TYTUŁ OPERACJI :..... NAZWA BENEFICJENTA:..... Karta oceny zgodności operacji z LSR jest wypełniana przez Członków

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne Załącznik nr 1 OGŁOSZENIE NR 12/2017 KRYTERIA WYBORU OPERACJI wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji ZAKRES WSPARCIA OCZEKIWANE PROJEKTY (LSR) WSKAŹNIKI

Bardziej szczegółowo

Projektowane rozwiązania dotyczące warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach priorytetu 4

Projektowane rozwiązania dotyczące warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach priorytetu 4 Projektowane rozwiązania dotyczące warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach priorytetu 4 Załącznik 1 Podstawa prawna: Unia Europejska przewiduje dla państw członkowskich pomoc finansową z funduszy

Bardziej szczegółowo

Procedura oceny wniosków przez RADĘ FUNDACJI

Procedura oceny wniosków przez RADĘ FUNDACJI Procedura oceny wniosków przez RADĘ FUNDACJI Po złożeniu wniosków w naborze ogłoszonym przez Lokalną Grupę Działania - Kłodzka Wstęga Sudetów, wnioski te będą podlegać ocenie przez Radę Fundacji na specjalnie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Słowińskiej Grupy Rybackiej. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Słowińskiej Grupy Rybackiej. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Rady Słowińskiej Grupy Rybackiej Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa organizację i zasady funkcjonowania Rady Słowińskiej Grupy Rybackiej zwanej w dalszej części

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY PROJEKTU LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA Perła Jury Projekty grantowe

KARTA OCENY PROJEKTU LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA Perła Jury Projekty grantowe KARTA OCENY PROJEKTU LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA Perła Jury Projekty grantowe Wersja: 1 NUMER WNIOSKU: IMIĘ i NAZWISKO lub NAZWA WNIOSKODAWCY: TYTUŁ WNIOSKOWANEGO PROJEKTU: Operacja jest zgodna z PROW 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Procedura wyboru wniosków LGD Euro-Country-Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, w ujęciu opisowym, tabelarycznym oraz graficznym

Procedura wyboru wniosków LGD Euro-Country-Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, w ujęciu opisowym, tabelarycznym oraz graficznym Procedura wyboru wniosków LGD Euro-Country-Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, w ujęciu opisowym, tabelarycznym oraz graficznym Nabór i ocena wniosków oraz wybór operacji do finansowania

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny merytorycznej

Kryteria oceny merytorycznej Kryteria oceny merytorycznej Ocena merytoryczna składa się z: a) oceny zgodności operacji z LSR; b) oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami przyjętymi przez LGD. Ocenę zgodności operacji z LSR

Bardziej szczegółowo

PÓŁNOCNOKASZUBSKA LOKALNA GRUPA RYBACKA

PÓŁNOCNOKASZUBSKA LOKALNA GRUPA RYBACKA PÓŁNOCNOKASZUBSKA LOKALNA GRUPA RYBACKA Morze Bałtyckie Gmina Choczewo Gmina Krokowa Gmina Krokowa Gmina Władysławowo Gmina m.puck Gmina PuckPuck Gmina Gmina Gniewino Gmina Gmina Wejherowo Wejherowo Miasto

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ODWOŁANIA OD ROZSTRZYGNIĘĆ ORGANU DECYZYJNEGO W SPRAWIE WYBORU OPERACJI

PROCEDURA ODWOŁANIA OD ROZSTRZYGNIĘĆ ORGANU DECYZYJNEGO W SPRAWIE WYBORU OPERACJI Załacznik nr 2 do Uchwały nr 03/I/2009 Walnego Zebrania Członków LGD Puszcza Białowieska z dn. 23.01.2009 r. PROCEDURA ODWOŁANIA OD ROZSTRZYGNIĘĆ ORGANU DECYZYJNEGO W SPRAWIE WYBORU OPERACJI 1 UŜyte sformułowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego Rady DLGR Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów

Załącznik nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego Rady DLGR Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów Załącznik nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego Rady DLGR Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów KRYTERIA WYBORU OPERACJI Podnoszenie wartości produktów rybactwa poprzez

Bardziej szczegółowo

Procedura odwołania od rozstrzygnięć Rady w sprawie wyboru operacji (tekst jednolity)

Procedura odwołania od rozstrzygnięć Rady w sprawie wyboru operacji (tekst jednolity) Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecze Bobrzy z dnia 10.07.2012r. w sprawie przyjęcia Procedury odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/13 z VI posiedzenia Komitetu Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński z dnia 15 stycznia 2013 roku

Protokół nr 1/13 z VI posiedzenia Komitetu Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński z dnia 15 stycznia 2013 roku Protokół nr 1/13 z VI posiedzenia Komitetu Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński z dnia 15 stycznia 2013 roku Lista obecności - w załączeniu W posiedzeniu brało udział 11 członków. Przewodniczący Komitetu

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Rybacka Zalew Zegrzyński

Lokalna Grupa Rybacka Zalew Zegrzyński Lokalna Grupa Rybacka Zalew Zegrzyński Cele ogólne i szczegółowe LSROR oraz środki służące do osiągnięcia zakładanych celów Cel ogólny 1: Podniesienie świadomości dotyczącej ochrony środowiska obszaru

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

Nabór i ocena wniosków oraz wybór operacji do finansowania będzie odbywać się według następującej procedury:

Nabór i ocena wniosków oraz wybór operacji do finansowania będzie odbywać się według następującej procedury: Procedura wyboru operacji w formie opisowej, tabelarycznej ze wzorami dokumentów i graficznej dokonywana przez Lokalną Grupę Działania Vistula Terra Culmensis Rozwój przez Tradycję Nabór i ocena wniosków

Bardziej szczegółowo

Regulamin naboru wniosków nr 3/2017

Regulamin naboru wniosków nr 3/2017 Regulamin naboru wniosków nr 3/2017 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Region Włoszczowski wdrażanej w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak

Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak określa organizację

Bardziej szczegółowo

d) spełnienia dodatkowych warunków udzielenia wsparcia obowiązujących w ramach naboru, e) zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy

d) spełnienia dodatkowych warunków udzielenia wsparcia obowiązujących w ramach naboru, e) zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy Uchwała Zarządu Stowarzyszenia LGD Razem na Piaskowcu nr 8/2016 z dnia 28.09.2016 w sprawie przyjęcia zaktualizowanych Procedur wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady. Stowarzyszenia Unia Nadwarciańska

Regulamin Rady. Stowarzyszenia Unia Nadwarciańska Regulamin Rady Stowarzyszenia Unia Nadwarciańska Załącznik nr 1 do Uchwały nr 13/2011 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Unia Nadwarciańska Słupca, 13 października 2011r. ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje na temat konkursu:

Najważniejsze informacje na temat konkursu: Ogłoszenie nr 1/2017/G z dnia 19.09.2017 r. o konkursie na wybór grantobiorców w ramach realizacji przez Stowarzyszenie Wielkopolska z Wyobraźnią projektu grantowego pod nazwą Kompetencje na rzecz organizacji

Bardziej szczegółowo

10 1. Poszczególne wnioski rozpatrywane są w oddzielnych dyskusjach, w których uczestniczą osoby bezstronne wobec rozpatrywanego wniosku.

10 1. Poszczególne wnioski rozpatrywane są w oddzielnych dyskusjach, w których uczestniczą osoby bezstronne wobec rozpatrywanego wniosku. Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego Nr VI/2016 z dnia 19.09.2016 w sprawie przyjęcia Procedury wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie efektów osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013 oraz przyszłość priorytetu 4 PO RYBY 2014-2020. Unia Europejska Europejski Fundusz Rybacki

Podsumowanie efektów osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013 oraz przyszłość priorytetu 4 PO RYBY 2014-2020. Unia Europejska Europejski Fundusz Rybacki Podsumowanie efektów osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013 oraz przyszłość priorytetu 4 PO RYBY 2014-2020 Unia Europejska Europejski Fundusz Rybacki Mapa polskich LGR Oś 4: Gdzie jesteśmy? Ponad 300 LGR

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2016 z dnia r. PODEJMOWANIE DZIAŁALNOSCI GOSPODARCZEJ

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2016 z dnia r. PODEJMOWANIE DZIAŁALNOSCI GOSPODARCZEJ OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2016 z dnia 10.11.2016 r. PODEJMOWANIE DZIAŁALNOSCI GOSPODARCZEJ Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór działająca na terenie gmin: Janowice Wielkie,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE KARTY / NADANIE UPRAWNIEŃ DO KORZYSTANIA Z SYSTEMU ULG W RAMACH PROGRAMU SOCHACZEWSKA KARTA MIESZKAŃCA DLA DZIECKA *

WNIOSEK O PRZYZNANIE KARTY / NADANIE UPRAWNIEŃ DO KORZYSTANIA Z SYSTEMU ULG W RAMACH PROGRAMU SOCHACZEWSKA KARTA MIESZKAŃCA DLA DZIECKA * Załącznik Nr 2 do Regulaminu Programu Sochaczewska Karta Mieszkańca Projekt Md Data wpływu wniosku Znak sprawy Decyzja P N z dnia Nr WNIOSEK O PRZYZNANIE / NADANIE DO KORZYSTANIA Z SYSTEMU ULG W RAMACH

Bardziej szczegółowo

Kryteria dostępu (warunkujące możliwość skorzystania ze wsparcia)

Kryteria dostępu (warunkujące możliwość skorzystania ze wsparcia) Załącznik nr 3 do Procedury oceny i wyboru operacji KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LOKALNYMI KRYTERIAMI WYBORU OPERACJI w ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność 2016-2023

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI (1) z dnia 15 października 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI (1) z dnia 15 października 2009 r. LexPolonica nr 2088433. Stan prawny 2011-12-14 zmiany: 2011-12-02 Dz.U.2011.261.1563 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI (1) z dnia 15 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE ZMIAN PROPONOWANYCH DO STATUTU. LGD Mazurskie Morze. na WZC 30.09.2015 r.

PORÓWNANIE ZMIAN PROPONOWANYCH DO STATUTU. LGD Mazurskie Morze. na WZC 30.09.2015 r. PORÓWNANIE ZMIAN PROPONOWANYCH DO STATUTU LGD Mazurskie Morze na WZC 30.09.2015 r. TREŚĆ DOTYCHCZASOWA TREŚĆ PO ZMIANIE 1ust.3 3. Stowarzyszenie może działać jako Lokalna Grupa Działania oraz jako Lokalna

Bardziej szczegółowo