DOKUMENTY APLIKACYJNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOKUMENTY APLIKACYJNE"

Transkrypt

1 DOKUMENTY APLIKACYJNE Lektura CV I listu motywacyjnego jest dla pracodawcy pierwszym kontaktem z osobą ubiegającą się o pracę, a źle napisane dokumenty aplikacyjne mogą okazad się zarazem kontaktem ostatnim. Osoba rekrutująca poświęca ok. 10 sekund na zapoznanie się z CV, Przez 10 sekund zapada decyzja czy osoba ubiegająca się o prace zostanie zaproszona na rozmowę kwalifikacyjną, dla tego podstawową zasadą tworzenia CV jest przejrzystości i zwięzłośd, przy czym należy pamiętad że informacje w CV musza byd konkretne. Curriculum Vitae i list motywacyjny to rodzaj atrakcyjnej i rzetelnej autoreklamy każdego kto stara się o pracę. Napisanie rewelacyjnych aplikacji nie zapewni Ci pracy, ale jest to pierwszy bardzo ważny etap rekrutacji, który doprowadzi cię do rozmowy kwalifikacyjnej. Poniżej przedstawiamy informacje o tym od czego należy zacząd pisanie dokumentów aplikacyjnych, co powinno, a czego nie powinno zawierad CV i list motywacyjny, jakich błędów unikad o czym pamiętad. CURRICULUM VITAE CV to skrót od łacioskiego zwrotu curriculum vitae, co oznacza przebieg życia. Nowoczesny życiorys zawodowy to łatwy do przeczytania dokument, zawierający skondensowane informacje, akcentujące kwalifikacje, umiejętności i przydatnośd zawodową. Od czego zacząd pisanie życiorysu: Skoncentruj się na tym, czym pracodawcę zachęcisz. Rozpocznij od burzy mózgu - sporządź bilans swojej wiedzy, umiejętności, doświadczenia. Pomysły zapisz na kartce, potem pomoże ci to w analizie tego co powinno się złożyd na twoje CV Wypisz ważne wydarzenia i osiągnięcia w swoim życiu, opisz co ci one dały, co osiągnąłeś, czego się nauczyłeś Wygląd Twojego CV: Pamiętaj wygląd CV świadczy o jego autorze, należy zadbad o szatę graficzną starannie, schludnie napisane CV budzi zaufanie Ważne jest właściwe rozmieszczenie poszczególnych elementów na stronie wszystko ma służyd przede wszystkim czytelności dokumentu CV napisz na komputerze, wydrukuj na białej kartce formatu A4 (chyba, że pracodawca wyraźnie zażyczy sobie odręcznie napisanego życiorysu) Postaraj się zmieścid go na jednej stronie A4 (zwłaszcza na w początkowym okresie swojej kariery zawodowej) Zdjęcie umieśd w prawym górnym rogu Co powinno zawierad CV: Nagłówek. Możesz wybierad pomiędzy np. Życiorys a Curriculum vitae. Dane personalne Imię/imiona i nazwisko Adres zamieszkania Telefon Adres Data urodzenia/wiek

2 Stan cywilny (jest to punkt nieobowiązkowy) W przypadku mężczyzn stosunek do służby wojskowej (jest to punkt nieobowiązkowy) Informacje o wykształceniu: Podajemy pełną nazwę szkoły, uczelni, wydziału, jeżeli studia są w toku podajemy rok na którym obecnie się znajdujemy i tryb studiów (stacjonarne lub niestacjonarne), nie zapominamy o uzyskanym tytule Nie umieszczamy w tym punkcie informacji o ukooczonej szkole podstawowej jest to powszechny obowiązek Stosujemy odwrotny porządek chronologiczny rozpoczynając od ostatnio ukooczonej szkoły, cofając się do początku swojej edukacji Umieszczamy czas trwania nauki - daty rozpoczęcia i ukooczenia szkoły Na przykład: X w toku Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii Kierunek - Pedagogika kulturoznawcza, III rok; st. stacjonarne Lub Wrzesieo 1996 czerwiec 2001 Technikum Mechaniczno Elektryczne im. J.K. Branickiego w Warszawie, Uzyskany tytuł technik mechanik Doświadczenie zawodowe: Doświadczenie zawodowe opisz w odwrotnym porządku chronologicznym (zaczynając od ostatniego miejsca pracy do początków kariery). Umieszczamy pełne daty rozpoczęcia i zakooczenia pracy Podajemy pełną nazwę firmy lub instytucji (szczegółowy adres nie jest konieczny) Podajemy stanowisko lub pełnioną funkcję. Przedstawiamy zakres pełnionych przez siebie obowiązków, umożliwi to pracodawcy poznania naszej pozycji w firmie, w opisie musi znaleźd się to, co najatrakcyjniejsze z punktu widzenia pracodawcy. Warto pochwalid się osiągnięciami i podkreślid zakres odpowiedzialności. Jeżeli brakuje Ci doświadczeo wynikających z pracy, można umieścid w tym punkcie: informacje o przebytych praktykach zawodowych lub stażach, o odbytych wolontariatach, o pracach społecznych, np.: w samorządzie studenckim, kole naukowym, itp. Jeżeli znajdujesz się na początku zawodowej drogi skup się na umiejętnościach i osiągnięciach, skoncentruj się na faktach, opisz co zorganizowałeś, usprawniłeś, wdrożyłeś, udoskonaliłeś. Na przykład: XI X.2003 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku; Stanowisko - Pracownik socjalny ds. bilansu i analizy Zakres obowiązków: sporządzanie bilansu potrzeb i środków w zakresie pomocy społecznej, współpraca z organizacjami pozarządowymi i

3 jednostkami samorządu powiatowego i gminnego w zakresie realizacji zadao pomocy społecznej w województwie V. 2001(3 tyg.) Praktyki w Biurze Karier WSAP Zakres obowiązków: pomoc przy bieżącej pracy administracyjnej biura, zapoznanie się z obiegiem korespondencji i dokumentów w biurze, pomoc przy organizacji i obsłudze konferencji naukowej, poznanie zasad działania agencji zatrudnienia Kursy i szkolenia (jeżeli takie odbyliśmy) Przy kursach i szkoleniach zamieszczamy: czas ich trwania (dni/godziny), organizatora, tytuł szkolenia/kursu, uzyskane kwalifikacje/umiejętności i ewentualne certyfikaty Na przykład: III 2002r. trzydniowe warsztaty (20 godz.) Metody integracyjne w pracy z grupą-wprowadzenie do pedagogiki zabawy - organizator Centrum Szkoleniowe KLANZA w Białymstoku XI 2000r. - VI 2001r. - Kurs języka migowego I stopnia (500 godz. zajęd) zakooczony egzaminem przed Komisją Polskiego Związku Głuchych w Białymstoku i uzyskaniem świadectwem kwalifikowanego tłumacza języka migowego; Umiejętności: umieszczamy wszystkie umiejętności zawodowe, jakie posiadamy (jeżeli mamy ich bardzo dużo, wymieniamy przede wszystkim te, które mają związek z obowiązkami na stanowisko na które aplikujemy) znajomośd języków obcych (z podaniem poziomu i ewentualnych Certyfikatów) obsługa komputera (wskazujemy konkretne programy i poziom znajomości); prawo jazdy (zaznaczamy okres posiadania, jeżeli jest długi) specjalne kwalifikacje lub uprawnienia (np.: książeczka zdrowia, minimum sanitarne, obsługa wózków widłowych) szybkie pisanie na klawiaturze komputera lub maszynopisanie Zainteresowania: Dużo mówią o człowieku, nie traktuj ich hasłowo, rozwio dane zainteresowanie Wpisujemy swoje rzeczywiste zainteresowania pracodawca ma możliwośd zweryfikowania prawdziwości podanego przez Ciebie hobby! Nie wymyślaj takich, które ładnie brzmią, ale się na nich nie znasz. Na przykład: Taniec latynoamerykaoski (od 4 lat uczęszczam do szkoły Taoca Max Dance); kino w aspekcie społecznym, kulturowym i rozrywkowym, psychologia społeczna, gotowanie Referencje. Można podad nazwiska 2 uprzedzonych o tym fakcie osób lub napisad, że są dostępne na życzenie. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych: Klauzula jest konieczna, ponieważ każdy pracodawca lub agencja zatrudnienia gromadząca informacje o kandydatach do pracy ma nałożony przez prawo obowiązek

4 posiadania zgody na przetwarzanie danych osobowych od osoby składającej dokumenty aplikacyjne. Każde CV, które nie posiada zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych według polskiego prawa powinno byd zniszczony Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Dz. Ust. Nr 133 poz. 833 z dn ) Jeżeli masz problem z zakwalifikowaniem informacji o sobie do wyżej wymienionych punktów możesz stworzyd: dodatkowe informacje, osiągnięcia, krótka charakterystyka, dodatkowe kwalifikacje

5 PRZYKŁADOWE CV CURRICULUM VITAE Dane osobowe: Nazwisko i imię: Nowak Małgorzata Data i miejsce urodzenia: Białystok Adres: Białystok, ul. Czerwonego Kapturka 102 Telefon kontaktowy: Doświadczenie zawodowe: II.2005 XI.2007r. I.2003r. I.2005r. III.2002r. Firma Dystrybucyjna Orion, Białystok Stanowisko - Asystentka Prezesa Zakres obowiązków: obsługa sekretariatu, organizacja spotkao Prezesa, prowadzenie dziennika korespondencji, sporządzanie protokołów ze spotkao zarządu, organizacja wyjazdów służbowych - rezerwacja biletów, hoteli Firma Spedycyjna Logos Stanowisko - Sekretarka Zakres obowiązków: obsługa sekretariatu, sporządzanie protokołów ze spotkao zarządu Politechnika Białostocka - Praktyki studenckie (2 tyg.) Zakres obowiązków: pomoc w bieżącej pracy dziekanatu, poznanie obiegu i archiwizacji dokumentów w biurze, prace administracyjno - biurowe Wykształcenie: 1997r r. Politechnika Białostocka Kierunek Zarządzanie i Marketing, stacjonarne uzyskany tytuł magister zarządzania 1993r r Liceum Ogólnokształcące XX w Białymstoku, klasa o profilu ogólnym z rozszerzonym językiem angielskim Szkolenia: X-XII Profesjonalna sekretarka - asystentka menadżera organizator Regionalne Centrum Szkoleniowe Sp. z o.o. w Białymstoku; ((190 godz. w tym 50 godzin kursu komputerowego)

6 Języki obce: język angielski w stopniu dobrym język niemiecki w stopniu dobrym język włoski w stopniu podstawowym Inne umiejętności Dobra obsługa komputera (Word, Excel, Power Point, Acess) Obsługa kserokopiarki i faxu Maszynopisanie zn/min. ; Stenografia Prawo jazdy kat. B Zainteresowania: turystyka lokalna, literatura XXI wieku

7 CURRICULUM VITAE Dane personalne: Imię i nazwisko Jan Kowalski Adres: ul. Nowa 10/4, Bielsk Podlaski Adres Telefon stacjonarny Telefon komórkowy Stan cywilny: Kawaler Wiek: 20 lat Miejsce urodzenia: Warszawa zdjęcie Wykształcenie: r.-w toku Wyższa Szkoła Biznesu w Bielsku Podlaskim Kierunek: Marketing i Zarządzanie. Studia magisterskie w systemie niestacjonarnym, III rok III Liceum Ogólnokształcące w Warszawie Klasa o profilu matematyczno - fizycznym Doświadczenie zawodowe: Czerwiec-Wrzesieo 2004r. Firma Handlowa "Luk" w Gorzowie Wlkp. Sprzedawca: - dbałośd o klienta - sprzedaż produktów firmy - obsługa kasy fiskalnej Lipiec - Sierpieo 2003r. Market "Żuk" w Białymstoku Sprzedawca - Kierowca: - pomoc przy załadunku i rozładunku towaru - pomoc przy przygotowaniu faktur i odbieranie należności - pomoc w układaniu towaru Lipiec - Sierpieo 2002r. Sklep Spożywczy "AMIX" w Białymstoku Praktykant: - pomoc w obsłudze klienta - układanie towaru - nauka obsługi kasy fiskalnej - przygotowanie i nauka sprzedaży Kursy i szkolenia:

8 kurs języka angielskiego, Szkoła Języków Obcych "ASA" kurs obsługi komputera środowisko Windows (Word, Excel). Organizator Matrix S.A. ; czas trwania 60 godzin Inna działalnośd: Studenckie Logistyczne Koło Naukowe publikacje i badania naukowe z zakresu logiki stosowanej, pomoc przy organizacji konferencji naukowych, wystąpienia z ramienia Koła na Dniach Otwartych Uczelni Znajomośd języków obcych: Bardzo dobra znajomośd języka angielskiego Podstawowa znajomośd języka niemieckiego Dodatkowe umiejętności: Znajomośd obsługi komputera - środowisko Windows (Word, Exel),Internet, Prawo jazdy Kat. B. Zainteresowania: Koszykówka, podróże, motoryzacja Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Dz. Ust. Nr 133 poz. 833 z dn ).

9 Najczęściej popełniane błędy w CV: Kandydaci bardzo często gubią chronologię wydarzeo, lata nauki przeplatają się z latami doświadczeo zawodowych, co niewątpliwie burzy całą chronologię i logikę aplikacji Aplikacje prawie zupełnie pozbawione informacji o kandydacie - aplikujący podaje kilka dat i kilka enigmatycznych haseł, z których tak naprawdę nic nie wynika (niec nie mówce nazwy szkoleo itp.) Zamieszczanie informacji o zainteresowaniach, na temat których kandydat podczas rozmowy nie jest w stanie nic powiedzied Strasznym faux pas są dołączanie zdjęcia z wakacji lub z imprezy z piwem w ręku dowiadujemy się z nich jedynie gdzie kandydat spędził ostatnie wakacje i że lubi towarzyskie życie Jeśli twoja skrzynka pocztowa ma zwariowaną nazwę w stylu Misia14 lub Buziaczek77 lepiej odpuśd sobie podawanie takiego adresu ze względów oczywistych, możesz założyd wtedy alias na twoją skrzynkę najlepiej z imieniem i nazwiskiem Nieczytelnośd i chaotycznośd informacji zawartych w CV - trudno na pierwszy rzut oka wyłapad interesujące cechy kandydata. Kandydaci nie zdają sobie sprawy, iż nie ilośd a jakośd jest brana zazwyczaj pod uwagę Przedstawianie zbyt szczegółowych informacji w rubryce "dane osobowe" (np. nazwisko rodowe żony, liczba i wiek dzieci itp.). Zbyt dużo szczegółów, a co za tym idzie niewłaściwa długośd CV (dokument nie powinien byd zbyt długi ani zbyt ubogi w treśd) LIST MOTYWACYJNY Odpowiada na pytanie: Dlaczego kandydat stara się o objęcie danego stanowiska? W liście motywacyjnym nie powtarzamy informacji zamieszczonych w CV, ale przekonujemy, że nasza wiedza i doświadczenie będą użyteczne w nowej pracy. List motywacyjny jest dla pracodawcy pierwszą próbką umiejętności komunikowania się kandydata, a przecież nikt nie chce zatrudnid osoby, która ma trudności z komunikacją. List motywacyjny ma zachęcid czytającego do zapoznania się z Twoją kandydaturą i zaproszenia Cię na rozmowę kwalifikacyjną. Co szuka pracodawca w liście motywacyjnym: interpretacji informacji z CV, twojej motywacji do tego, aby zdobyd daną pracę, informacji na temat Twoich zdolności i umiejętności. List motywacyjny powinien byd krótki i treściwy. Nie powinien przekraczad objętościowo jednej strony formatu A4. Co powinien zawierad list motywacyjny: Dane personalne: imię i nazwisko, adres, telefon Adres pracodawcy: imię i nazwisko, tytuł zawodowy, nazwa i adres firmy Numer referencyjny: ogłoszenia o poszukiwaniu pracowników z reguły mają tzw. numer referencyjny Przyczyna napisania listu: napisz, dlaczego starasz się o pracę właśnie w tej firmie. Kwalifikacje - najważniejsza częśd listu: nie powtarzając informacji z CV, przedstaw swój pozytywny obraz, podkreśl kwalifikacje, zalety, zdolności, odpowiednie do danego stanowiska predyspozycje itp.

10 Zakooczenie: zaproponuj jakąś formę utrzymania kontaktu, wyraź nadzieję, że będziesz mógł szerzej przedstawid się podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Praktyczne porady: List zawsze lepiej skierowad do konkretnej osoby prowadzącej rekrutację, ustalid jej nazwisko, a nie zwracad się do kogoś anonimowego lub całej firmy. Jeżeli nie znamy imienia i nazwiska osoby, która zajmuje się rekrutacją, podajemy przynajmniej stanowisko tej osoby w firmie (np. specjalista ds. kadr i płac) W liście motywacyjnym podkreśl swe najważniejsze atuty, a nie rozmywaj ich w masie szczegółów. Najmocniejsze atuty przemawiające za Tobą przedstaw na początku, każde podanie jest czytane przez około 5-30 sekund, dlatego twoje atuty powinny rzucad się w oczy. Możesz wyróżnid je także większą czcionką Pisząc list, przyjmuj sposoby myślenia przyszłego pracodawcy. Skoncentruj uwagę na tym, co padało w ogłoszeniu jako oczekiwania od kandydatów Nigdy nie pisz, że jest ci obojętne stanowisko, rodzaj wykonywanej pracy, a zależy ci tylko na zatrudnieniu w danej firmie W liście motywacyjnym powinny znaleźd się informacje o naszych mocnych stronach, przy czym opis ten nie może byd zbyt przejaskrawiony. Skupmy się na autentycznych cechach i wartościach, które możemy wnieśd do firmy pracodawcy i które jednocześnie przekonają tegoż pracodawcę, że będziemy efektywnie funkcjonowad na danym stanowisku Pracodawca zwraca uwagę na: sposób myślenia, zakres słownictwa, sposób napisania listu, jak najbardziej starannie i zwięźle Schemat listu motywacyjnego Imię i nazwisko Adres i telefon Data i miejsce Sz.P. Imię nazwisko Stanowisko osoby, do której się zwracamy Nazwa instytucji, dział, adres Szanowny Pan/Pani; Szanowny Panie Prezesie/Dyrektorze W pierwszej części listu motywacyjnego napisz skąd wiesz o ofercie pracy oraz zgłoś swoją kandydaturę na dane stanowisko. Np. W odpowiedzi na Paostwa ogłoszenie zamieszczone w Biurze karier WSAP chciałabym przedstawid swoją kandydaturę na stanowisk: asystentka Dyrektora działu Marketingu (nr. ref. 55) Lub Po zapoznaniu się z Paostwa ogłoszeniem, zamieszczonym na łamach Kuriera Porannego w dniu r. chciałabym zgłosid swoją kandydaturę na stanowisko asystentki Dyrektora działu Marketingu

11 W drugiej części listu napisz parę słów o sobie pod kątem stanowiska na jakie się ubiegasz, uwzględnij swoje umiejętności, predyspozycje zawodowe. Umotywuj dlaczego uważasz, ze jesteś odpowiednią osobą na to stanowisko Np. Za moją osobą przemawia zarówno moje wykształcenie bezpośrednio związane z marketingiem i zarządzaniem oraz doświadczenie jakie zdobyłam odbywając staż w dziale marketingu firmy ABC. Podczas tego stażu przygotowywałam projekt badania marketingowego, ale też obserwowałam pracę innych osób w dziale. Moja dotychczasowa praca na stanowisku asystentki Prezesa pozwoliła mi na nabycie umiejętności niezbędnych w pracy asystentki. Moim atutem jest łatwośd nawiązywania kontaktów z ludźmi oraz umiejętnośd pracy w zespole. Jestem człowiekiem, który wyznacza sobie konkretne cele zawodowe, ale potrafi je dostosowad do celów zespołu. W ostatnim akapicie zasugeruj gotowośd do spotkania w celu bliższej prezentacji na rozmowie kwalifikacyjnej Np. Mam nadzieję, ze zainteresowała Paostwa swoją osobą i będę miła przyjemnośd spotkad się z Paostwem na rozmowie kwalifikacyjnej, by pełniej przedstawid swoje umiejętności. Zakoocz list słowami: Z wyrazami szacunku i własnoręczny podpis Załączniki: Wymieo dokumenty, które dołączasz, np. życiorys, dyplom, certyfikat

12 Przykład listu motywacyjnego Białystok, 15.IV.2011r. Malwina Roman ul. Legionowa Białystok tel. kom Szanowna Pani Dyrektor Anna Tomaszuk Powiatowy Urząd Pracy W związku z ofertą, która ukazała się na stronie internetowej zwracam się z uprzejmą prośbą o rozpatrzenie mojej kandydatury na stanowisko doradcy zawodowego (nr oferty 5/06). Po przeanalizowaniu wymagao przedstawionych w ogłoszeniu, jestem pewna, ze moje kwalifikacje są zbieżne z Paostwa oczekiwaniami. Mając na względzie moje przygotowanie teoretyczne, wieloletnie doświadczenie oraz cechy osobiste sądzę, iż byłabym przydatnym pracownikiem w Paostwa instytucji. Moja wiedza nabyta w trakcie studiów podyplomowych poparta jest doświadczeniem zawodowym zdobytym w Biurze Karier. Od wielu lat doskonalę swoje umiejętności uczestnicząc w szkoleniach z zakresu doradztwa zawodowego. Pracując w agencji doradztwa zawodowego musiałem wykazywad się nie tylko wiedzą teoretyczna, ale również zastosowanie jej w praktyce w poradnictwie indywidualnym i grupowym. Do moich najsilniejszych stron należą dobra organizacja pracy i planowanie, umiejętnośd rozwiązywania problemów, kreatywnośd i zdolności komunikacyjne. Wierzę, że mój entuzjazm i pełne zaangażowanie do pracy mogłoby byd wykorzystane w każdej firmie jednakże bardzo zależy mi na tym konkretnym miejscu. Ze swojej strony oferuję wiedzę, kreatywnośd, pracowitośd i rzetelnośd. Mam nadzieję, że moje CV zainteresuje Paostwa i będę mogła zaprezentowad swoją kandydaturę osobiście. Z poważaniem Malwina Roman

13 Najczęściej popełniane błędy w listach motywacyjnych: Posługiwanie się tym samym listem motywacyjnym przy ubieganiu się o różne stanowiska Przepisywanie wszystkich informacji z CV, w liście motywacyjnym podajemy informacje istotne wyłącznie z punktu widzenia stanowiska o jakie się staramy Kandydaci, opisując siebie, używają zwykle tych samych epitetów: ambitny, dyspozycyjny, przedsiębiorczy, kolejne słowo-klucz to rozwój. Pracodawcy skarżą się, że wymieniane przez kandydatów cechy osobowości nie są poparte żadnymi dokonaniami zawodowymi Używanie ogólnikowych epitetów; pomijanie aspektów osobowościowych Pomyłki w nazwie stanowiska, o jakie kandydat się ubiega, w imieniu czy nazwisku osoby, do której kierujemy list lub niepoprawnie napisana nazwa firmy Używanie zwrotów typu: Jestem młody, przystojny, otwarty na propozycje", "Dyspozycyjny 24 godziny na dobę" takie słowa padają w ogłoszeniach agencji towarzyskich, nie powinny znajdowad się w dokumentach aplikacyjnych Błędy ortograficzne w dokumentach dyskwalifikują nas jako kandydatów do pracy bez względu na ofertę pracy, stanowisko, jego rangę i firmę Dołączanie do aplikacji niezliczonych ilości załączników, kserokopii dokumentów, opinii o kandydacie, które na tym etapie selekcji nie mają większego znaczenia Opracowała: Anna Arciszewska doradca zawodowy, pośrednik pracy Na podstawie: - Jak napisad CV Paul McGee; Wydawnictwo RM, Warszawa - Co trzeba wiedzied, żeby napisad skuteczne CV Julie-Ann Amos; Wydawnictwo RM, Warszawa - Niezbędnika Absolwenta Biura Karier WSAP - Strony internetowe: ; ; ;

List motywacyjny, który Cię wyróżni

List motywacyjny, który Cię wyróżni List motywacyjny, który Cię wyróżni Szukasz pracy i chcesz, żeby pracodawca wybrał właśnie Ciebie? Chcesz dobrze wypaść w jego oczach jeszcze przed rozmową? Chcesz napisać przekonujący list motywacyjny?

Bardziej szczegółowo

Dokumenty aplikacyjne. Jak napisać CV? Jak napisać list motywacyjny?

Dokumenty aplikacyjne. Jak napisać CV? Jak napisać list motywacyjny? Dokumenty aplikacyjne Jak napisać CV? Jak napisać list motywacyjny? Warto postarać się, bo Życiorys i list motywacyjny są Twoją pierwszą formą kontaktu z potencjalnym pracodawcą Traktuj dokumenty aplikacyjne

Bardziej szczegółowo

IMIĘ I NAZWISKO. WYKSZTAŁCENIE data, rezultat charakter wykształcenia miejsce czas trwania

IMIĘ I NAZWISKO. WYKSZTAŁCENIE data, rezultat charakter wykształcenia miejsce czas trwania Schemat CV IMIĘ I NAZWISKO ADRES NUMER TELEFONU ADRES E-MAIL PRAWO JAZDY ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH WYKSZTAŁCENIE data, rezultat charakter wykształcenia miejsce czas trwania (tylko istotne najwyższe szczeble

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ WARSZTATÓW NR 7. DLA MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ

SCENARIUSZ WARSZTATÓW NR 7. DLA MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ SCENARIUSZ WARSZTATÓW NR 7. DLA MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ Temat: Jak przygotować cv i list motywacyjny? Cel: Przybliżenie zasad konstruowania cv oraz listu motywacyjnego. Czas przeznaczony na warsztat: 45

Bardziej szczegółowo

ZASADY PISANIA CV. Co powinno się znaleźć w CV?

ZASADY PISANIA CV. Co powinno się znaleźć w CV? ZASADY PISANIA CV CV to Twoja zawodowa wizytówka. Ma w zwięzły sposób podawać wszystkie podstawowe informacje o Tobie, które mogą być istotne dla przyszłego pracodawcy. Po zapoznaniu się z CV powinien

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób skonstruować list motywacyjny?

W jaki sposób skonstruować list motywacyjny? ZASADY PISANIA LISTU MOTYWACYJNEGO List motywacyjny tworzymy w celu opisania swojej motywacji do pracy na stanowisku, o które aplikujemy oraz uzupełnienia CV, czyli podania dodatkowych, bardziej szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Sko czyłe wła nie szkoł . Przed Tob nowe wyzwania- chcesz wykorzysta zdobyt wiedz i znale wymarzon prac . Zastanawiasz si

Sko czyłe wła nie szkoł . Przed Tob nowe wyzwania- chcesz wykorzysta zdobyt wiedz i znale wymarzon prac . Zastanawiasz si Skończyłeś właśnie szkołę. Przed Tobą nowe wyzwania- chcesz wykorzystać zdobytą wiedzę i znaleźć wymarzoną pracę. Zastanawiasz się jak?? Dotychczas nie pracowałeś albo masz za sobą prace wakacyjne. Pierwszym

Bardziej szczegółowo

Curriculum Vitae. ul. Solińskiego 23/4, Tarnów. Telefon , tel. kom Stan cywilny:

Curriculum Vitae. ul. Solińskiego 23/4, Tarnów. Telefon , tel. kom Stan cywilny: 1 2 Curriculum Vitae Dane personalne Data i miejsce urodzenia 11 stycznia 1978 Dąbrowa Tarnowska Adres ul. Solińskiego 23/4, E-mail pzaleska@op.pl Telefon 071 123 45 67, tel. kom. 602 000 111 Stan cywilny:

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć pozalekcyjnych z przedsiębiorczości

Scenariusz zajęć pozalekcyjnych z przedsiębiorczości Scenariusz zajęć pozalekcyjnych z przedsiębiorczości Klasa: IIe - kucharz małej gastronomii Prowadzący: Małgorzata Derbot Czas: 2x45 min Cel ogólny: TEMAT: Piszemy CV i list motywacyjny. Umiejętność przygotowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja Wypisz dane potrzebne do napisania życiorysu zawodowego (CV) i listu motywacyjnego według poniższych schematów. Cel zawodowy Doświadczenie zawodowe (przebieg pracy) Wykształcenie Kursy i szkolenia Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Wioletta Kilar Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 4.7 Temat zajęć: Moja wizytówka dokumenty aplikacyjne 1. Cele lekcji: Uczeń: wymienia dokumenty niezbędne przy ubieganiu się o pracę: list motywacyjny

Bardziej szczegółowo

Jak napisać CV i list motywacyjny

Jak napisać CV i list motywacyjny URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Jak napisać CV i list motywacyjny Folder opracowany i wydany przez Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego F_01_Jak_napisac_CV_145x205.indd 1 2012-11-27 14:13:24 Tylko praca daje

Bardziej szczegółowo

Marta Wołosiewicz Trener ODIKU PARTNER, lektor i tłumacz języka angielskiego i francuskiego

Marta Wołosiewicz Trener ODIKU PARTNER, lektor i tłumacz języka angielskiego i francuskiego Marta Wołosiewicz Trener ODIKU PARTNER, lektor i tłumacz języka angielskiego i francuskiego Zwięzłość, adekwatność, precyzja Objętość CV nie powinna przekroczyć 2-3 stron A4. Dokładne daty, nazwy szkół,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY APLIKACYJNE. 1. Curriculum vitae. 2. List motywacyjny

DOKUMENTY APLIKACYJNE. 1. Curriculum vitae. 2. List motywacyjny DOKUMENTY APLIKACYJNE 1. Curriculum vitae 2. List motywacyjny Sporządzenie dokumentów aplikacyjnych wydaje się być pozornie łatwym zadaniem, ale już w momencie ich konstruowania można doświadczyć trudności

Bardziej szczegółowo

PISANIE LIST MOTYWACYJNY (B2/C1)

PISANIE LIST MOTYWACYJNY (B2/C1) PISANIE LIST MOTYWACYJNY (B2/C1) 1. Proszę zapoznać się z treścią listu motywacyjnego, a następnie uzupełnić schemat (nazywając jego najważniejsze części). WZÓR LISTU MOTYWACYJNEGO (Na podstawie: http://list.ovh.org/list_infor.pdf)

Bardziej szczegółowo

Curriculum Vitae. Dobrze skonstruowany życiorys zawodowy, zwany obecnie najczęściej CV (z łac. curriculum vitae

Curriculum Vitae. Dobrze skonstruowany życiorys zawodowy, zwany obecnie najczęściej CV (z łac. curriculum vitae Curriculum Vitae Informacje ogólne Życiorys zawodowy Dobrze skonstruowany życiorys zawodowy, zwany obecnie najczęściej CV (z łac. curriculum vitae przebieg życia ), jest wizytówką i reklamą jego autora

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK PIŁKARZY

POLSKI ZWIĄZEK PIŁKARZY POLSKI ZWIĄZEK PIŁKARZY ROK ZAŁOŻENIA 1997 Członek FIFPro Międzynarodowej Federacji Związków Zawodowych Piłkarzy JAK NAPISAĆ ŻYCIORYS ZAWODOWY PRZEWODNIK Drodzy Piłkarze, Poniżej przedstawiamy Wam, krótki

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 6/2009. Zarządu Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo 5 Gmin. z dnia 26 maja 2009 r.

Uchwała nr 6/2009. Zarządu Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo 5 Gmin. z dnia 26 maja 2009 r. Uchwała nr 6/2009 Zarządu Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo 5 Gmin z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska pracy w biurze LGD Partnerstwo 5 Gmin Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia. Obecnie jestem pracownikiem KSC. Posiadam orzeczenie o niepełnosprawności

Bydgoszcz, dnia. Obecnie jestem pracownikiem KSC. Posiadam orzeczenie o niepełnosprawności Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy Wydział Kadr i Szkolenia ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 85-090 Bydgoszcz tel.: (52) 525 54 40, fax: (52) 525 55 89, e-mail: kadry@bg.policja.gov.pl Załącznik nr

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia. Obecnie jestem pracownikiem KSC. Posiadam orzeczenie o niepełnosprawności

Bydgoszcz, dnia. Obecnie jestem pracownikiem KSC. Posiadam orzeczenie o niepełnosprawności Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy Wydział Kadr i Szkolenia ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 85-090 Bydgoszcz tel.: (52) 525 54 40, fax: (52) 525 55 89, e-mail: kadry@bg.policja.gov.pl Załącznik nr

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować CV? Rodzaje CV - kiedy je stosować? Departament Rynku Pracy MRPiPS Wybierz odpowiednią dla siebie wersję życiorysu:

Jak przygotować CV? Rodzaje CV - kiedy je stosować? Departament Rynku Pracy MRPiPS Wybierz odpowiednią dla siebie wersję życiorysu: Jak przygotować CV? Departament Rynku Pracy MRPiPS 28.04.2014 Rodzaje CV - kiedy je stosować? Wybierz odpowiednią dla siebie wersję życiorysu: Chronologiczny Informacje o wykształceniu i doświadczeniu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY

FORMULARZ REKRUTACYJNY Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej Projekt Od bariery do kariery Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista do spraw kadrowych Termin składania dokumentów upływa dnia 27 listopada 2012 roku o godz. 15.00. Legionowo dnia 13 listopada 2012 roku Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Dyrektor

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W CHROSTKOWIE.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W CHROSTKOWIE. OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W CHROSTKOWIE. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrostkowie, 87-602 Chrostkowo ogłasza otwarty nabór

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE

OGŁOSZENIE O NABORZE Nr sprawy Or.1110-1/MG/08 OGŁOSZENIE O NABORZE Powiatowy Urząd Pracy ul. Brzeska 101 21-500 Biała Podlaska Tel. 083 342 53 16, fax. 083 343 86 67 e-mail: lubp@praca.gov.pl http://pup.bialapodlaska.ibip.pl

Bardziej szczegółowo

Agenda dzień 1 (8h) Praca, czym jest? Jaka jest moja historia, w którym miejscu jestem, gdzie chciałbym dojść? Coaching kariery.

Agenda dzień 1 (8h) Praca, czym jest? Jaka jest moja historia, w którym miejscu jestem, gdzie chciałbym dojść? Coaching kariery. Agenda dzień 1 (8h) Praca, czym jest? Jaka jest moja historia, w którym miejscu jestem, gdzie chciałbym dojść? Coaching kariery. Jak znaleźć pracę od czego zacząć? Jakie jest moje FLOW? Curriculum Vitae,

Bardziej szczegółowo

Głównego księgowego ds. szkół w Urzędzie Gminy w Międzyrzecu Podlaskim

Głównego księgowego ds. szkół w Urzędzie Gminy w Międzyrzecu Podlaskim OK.1110-1/09 WÓJT GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI OGŁASZA NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE Głównego księgowego ds. szkół w Urzędzie Gminy w Międzyrzecu Podlaskim 1. Wymagania niezbędne: 1) obywatelstwo

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i metody doboru kadr. Dominika Buczkowska, Biuro Karier Uniwersytet Wrocławski

Narzędzia i metody doboru kadr. Dominika Buczkowska, Biuro Karier Uniwersytet Wrocławski Narzędzia i metody doboru kadr Dominika Buczkowska, Biuro Karier Uniwersytet Wrocławski O czym będzie dzisiejszy wykład? Zanim oferta pracy pojawi się w Internecie. Jak stworzyć dobre CV i dlaczego warto

Bardziej szczegółowo

NABÓR NA POMOCNICZE STANOWISKO PRACY

NABÓR NA POMOCNICZE STANOWISKO PRACY NABÓR NA POMOCNICZE STANOWISKO PRACY Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojszowach ogłasza nabór na pomocnicze stanowisko pracy: psycholog Nazwa i adres jednostki zatrudniającej: Gminny Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Z życia Ośrodka. MGOPS w Mroczy

Z życia Ośrodka. MGOPS w Mroczy Z życia Ośrodka MGOPS w Mroczy Listopad 2016 Nr 3 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy ul. Łąkowa 7 89-115 Mrocza tel. 52 358 63-55 Przedstawiamy Państwu 3 nr gazetki prowadzonej przez pracowników

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY Maków Mazowiecki, 04.09.2012r. OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Nr 9/2015

OGŁOSZENIE Nr 9/2015 DBFO-Ś/SKS/EF/1110/9/15 OGŁOSZENIE Nr 9/2015 Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Śródmieście m.st. Warszawy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze specjalista w Wydziale Rozliczeń

Bardziej szczegółowo

Profesjonalne CV oto podstawy dobrego życiorysu

Profesjonalne CV oto podstawy dobrego życiorysu Profesjonalne CV oto podstawy dobrego życiorysu Czy zastanawiałeś się nad tym, jak powinno wyglądać profesjonalne CV? Przeczytałeś masę poradników dostępnych w internecie i nadal nie wiesz, jak zabrać

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dla kandydata

Podręcznik dla kandydata Podręcznik dla kandydata W naszym podręczniku dla kandydata znajdziesz informacje o tym jak wygląda proces rekrutacji w Tchibo. Nasz dział HR przygotował dla Ciebie takŝe rady dotyczące tego jak napisać

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Nr 10/2016. Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Śródmieście m. st. Warszawy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko

OGŁOSZENIE Nr 10/2016. Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Śródmieście m. st. Warszawy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko DBFO-Ś/SKS/JU/1110/10/16 OGŁOSZENIE Nr 10/2016 Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Śródmieście m. st. Warszawy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko starszy referent/specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

3. Zakres wykonywanych obowiązków na stanowisku będącym przedmiotem naboru:

3. Zakres wykonywanych obowiązków na stanowisku będącym przedmiotem naboru: DA.2110.07.2017 Ogłoszenie nr 7/2017 z dnia 06.10.2017 r. Przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Pile ogłasza nabór kandydatów na 2 stanowiska

Bardziej szczegółowo

Dokumenty aplikacyjne - Budujemy CV

Dokumenty aplikacyjne - Budujemy CV Dokumenty aplikacyjne - Budujemy CV Plan prezentacji Dokumenty aplikacyjne - zasady przygotowywania i błędy Curriculum Vitae: * pojęcie * zadania * bloki * rodzaje * porady praktyczne Poszukując pracy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE. Powiatowy Urząd Pracy

OGŁOSZENIE O NABORZE. Powiatowy Urząd Pracy Nr sprawy Or.1110-8/MG/08 OGŁOSZENIE O NABORZE Powiatowy Urząd Pracy ul. Brzeska 101 21-500 Biała Podlaska Tel. 083 342 53 16, fax. 083 343 86 67 e-mail: lubp@praca.gov.pl http://pup.bialapodlaska.ibip.pl

Bardziej szczegółowo

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BORKACH. UL. II Armii Wojska Polskiego 41; Borki

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BORKACH. UL. II Armii Wojska Polskiego 41; Borki KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BORKACH Ogłasza nabór na stanowisko: UL. II Armii Wojska Polskiego 41; 21-345 Borki inspektora ds. świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia. Obecnie jestem pracownikiem KSC. Posiadam orzeczenie o niepełnosprawności

Bydgoszcz, dnia. Obecnie jestem pracownikiem KSC. Posiadam orzeczenie o niepełnosprawności Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy Wydział Kadr i Szkolenia ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 85-090 Bydgoszcz tel.: (52) 525 54 40, fax: (52) 525 55 89, e-mail: kadry@bg.policja.gov.pl Załącznik nr

Bardziej szczegółowo

Informacja dla Kandydatów na Studia Doktoranckie na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt UP w Poznaniu. Rekrutacja na rok akademicki 2013/2014

Informacja dla Kandydatów na Studia Doktoranckie na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt UP w Poznaniu. Rekrutacja na rok akademicki 2013/2014 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu STUDIUM DOKTORANCKIE na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt 60-637 Poznań, ul. Wołyńska 33 tel. 061 8466084, 061 8466117 fax 061 8487148 email ewaprusz@up.poznan.pl,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM NA KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W STALOWEJ WOLI

REGULAMIN NABORU KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM NA KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W STALOWEJ WOLI Załącznik do Zarządzenia Nr 2/2009 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli z dnia 2 stycznia 2009r. REGULAMIN NABORU KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM NA KIEROWNICZE STANOWISKA

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY. podinspektor ds. promocji miasta (nazwa stanowiska pracy)

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY. podinspektor ds. promocji miasta (nazwa stanowiska pracy) BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY podinspektor ds. promocji miasta (nazwa stanowiska pracy) 1. Wymagania niezbędne: a) obywatelstwo polskie, b) nieposzlakowana opinia,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie w roku akademickim 2015/2016

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie w roku akademickim 2015/2016 Załącznik do uchwały nr 393/IV/2015 Rady Naukowej WIM z dnia 18 marca 2015 r. WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie w roku akademickim 2015/2016

Bardziej szczegółowo

proszę pozostawić właściwe

proszę pozostawić właściwe Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy Wydział Kadr i Szkolenia ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 85-090 Bydgoszcz tel.: 52 525 54 40, fax: 52 525 55 89, e-mail: kadry@bg.policja.gov.pl Załącznik nr 2

Bardziej szczegółowo

TAK kategoria: A B C D INNA: język poziom: A1 A2 B1 B2 C1 C2. język poziom: A1 A2 B1 B2 C1 C2

TAK kategoria: A B C D INNA: język poziom: A1 A2 B1 B2 C1 C2. język poziom: A1 A2 B1 B2 C1 C2 Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy Wydział Kadr i Szkolenia ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 85-090 Bydgoszcz tel.: (52) 525 54 40, fax: (52) 525 55 89, e-mail: kadry@bg.policja.gov.pl Załącznik nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN Naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim. I. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 ZARZĄDZENIA Nr 10/2009 BURMISTRZA RADOMYŚLA WIELKIEGO z dnia 10 lutego 2009 r. REGULAMIN Naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

CZTERY KROKI DO KARIERY PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH W GRUPIE GUMUŁKA

CZTERY KROKI DO KARIERY PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH W GRUPIE GUMUŁKA CZTERY KROKI DO KARIERY PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH W GRUPIE GUMUŁKA KROK NR 1 Uwierz w swoje możliwości Twoja kariera zawodowa zależy tylko od Ciebie! Nie trać czasu i zdobądź praktyczne umiejętności.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Nr 5/2017

OGŁOSZENIE Nr 5/2017 DBFO-Ś/SKS/JU/1110/5/17 OGŁOSZENIE Nr 5/2017 Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Śródmieście m. st. Warszawy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze samodzielne stanowisko pracy

Bardziej szczegółowo

TAK kategoria: A B C D INNA: język poziom: A1 A2 B1 B2 C1 C2. język poziom: A1 A2 B1 B2 C1 C2

TAK kategoria: A B C D INNA: język poziom: A1 A2 B1 B2 C1 C2. język poziom: A1 A2 B1 B2 C1 C2 Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy Wydział Kadr i Szkolenia ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 85-090 Bydgoszcz tel.: (52) 525 54 40, fax: (52) 525 55 89, e-mail: kadry@bg.policja.gov.pl Załącznik nr

Bardziej szczegółowo

Do głównych zadań osoby zatrudnionej będzie należało między innymi:

Do głównych zadań osoby zatrudnionej będzie należało między innymi: DBFO-Ś/SKS/JCz/1110/2/13 OGŁOSZENIE NR 2/2013 Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Śródmieście m. st. Warszawy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze samodzielne stanowisko

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NAUCZYCIELI W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W TŁUSZCZU

REGULAMIN NABORU NAUCZYCIELI W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W TŁUSZCZU REGULAMIN NABORU NAUCZYCIELI W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W TŁUSZCZU Na podstawie: Ustawy z dnia 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 1982r. nr 3 poz. 19 z późniejszymi zmianami);

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Szkoły dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych w Janowie Lubelskim

UWAGA! Szkoły dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych w Janowie Lubelskim UWAGA! Szkoły dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych w Janowie Lubelskim nie ma ograniczenia wieku dla kandydatów zajęcia w soboty i niedziele co dwa tygodnie nie musisz mieć zdanej matury, możesz tylko

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektora w Miejskim

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Kazimierskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Turystyki ogłasza nabór na stanowisko: KSIĘGOWY Zespołu Zamkowego

Dyrektor Kazimierskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Turystyki ogłasza nabór na stanowisko: KSIĘGOWY Zespołu Zamkowego Dyrektor Kazimierskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Turystyki ogłasza nabór na stanowisko: KSIĘGOWY Zespołu Zamkowego Wymiar etatu: ½ etatu Rodzaj umowy: umowa o pracę I. Miejsce wykonywania pracy: Kazimierski

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: OP-DZ/02/2017/EFS Kłodzko, dnia r.

Znak sprawy: OP-DZ/02/2017/EFS Kłodzko, dnia r. Znak sprawy: OP-DZ/02/2017/EFS Kłodzko, dnia 17.02.2017 r. Fundacja "HEALTH&EDUCATION" CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO z siedzibą w Kłodzku, ul. Nowy Świat 33 w ramach realizowanego projektu :,,HIPOKRATES

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie Staszów, dnia 12.03.2015 r. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracownik ds. finansowych i zamówień publicznych zatrudniony przy realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

D o r a d c a z a w o d o w y

D o r a d c a z a w o d o w y NABÓR NA POMOCNICZE STANOWISKO PRACY Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojszowach ogłasza nabór na pomocnicze stanowisko pracy: doradca zawodowy Nazwa i adres jednostki zatrudniającej: Gminny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NAUCZYCIELI W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W TŁUSZCZU

REGULAMIN NABORU NAUCZYCIELI W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W TŁUSZCZU REGULAMIN NABORU NAUCZYCIELI W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W TŁUSZCZU Na podstawie: Ustawy z dnia 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 i 1198 oraz z 2015 r. poz. 357) Ustawy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE ul. Daniłowicza 12, 32-020 Wieliczka tel./fax. (0 12) 288-02-20 e-mail: pcpr@powiatwielicki.pl NIP: 683-17-84-220 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE Godziny otwarcia: poniedziałek od 7:30 do 17:00, wtorek-

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Sportowych DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W TYCHACH

Zespół Szkół Sportowych DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W TYCHACH DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W TYCHACH 1. Wymagania niezbędne: OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY referent w wymiarze 0,5 etatu 1) kandydat jest obywatelem polskim lub osobą nieposiadającą polskiego

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta w Stalowej Woli ul. Wolności 7 37-450 Stalowa Wola

Urząd Miasta w Stalowej Woli ul. Wolności 7 37-450 Stalowa Wola KONKURS Einstein wspieranie rozwoju uczniów szkół podległych gminie St. Wola w zakresie nauk matematyczno - przyrodniczych Urząd Miasta w Stalowej Woli ul. Wolności 7 37-450 Stalowa Wola Ogłasza nabór

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3 Dyrektora Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej- Curie w Kaliszu Pomorskim z dnia 15 lutego 2016 roku

Zarządzenie Nr 3 Dyrektora Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej- Curie w Kaliszu Pomorskim z dnia 15 lutego 2016 roku Zarządzenie Nr 3 Dyrektora Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej- Curie w Kaliszu Pomorskim z dnia 15 lutego 2016 roku w sprawie Regulaminu naboru nauczycieli w Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kaliszu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE

OGŁOSZENIE O NABORZE Nr sprawy: Or.1110-4-2/MG/16 OGŁOSZENIE O NABORZE Powiatowy Urząd Pracy ul. Brzeska 101 21-500 Biała Podlaska Tel. 83 341 65 00, fax. 83 341 65 57 e-mail: pupbp@pupbialapodlaska.pl www.pup.bialapodlaska.pl

Bardziej szczegółowo

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MAŁE MORZE

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MAŁE MORZE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MAŁE MORZE PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW NA WOLNE STANOWISKA PRACY W STOWARZYSZENIU LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MAŁE MORZE Opracowała: Anna Łapińska PUCK, czerwiec 2010 Procedura naboru

Bardziej szczegółowo

DBFO-Ś/SKS/JU/1110/12/16 OGŁOSZENIE Nr 12/2016

DBFO-Ś/SKS/JU/1110/12/16 OGŁOSZENIE Nr 12/2016 DBFO-Ś/SKS/JU/1110/12/16 OGŁOSZENIE Nr 12/2016 Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Śródmieście m.st. Warszawy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze samodzielne stanowisko pracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przeprowadzenia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o.

REGULAMIN. przeprowadzenia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. REGULAMIN przeprowadzenia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Myśliborzu Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu

Bardziej szczegółowo

Fundacja Fuga Mundi. zgodnie z procedurą rozeznania rynku ogłasza nabór na stanowisko. Doradca Zawodowy

Fundacja Fuga Mundi. zgodnie z procedurą rozeznania rynku ogłasza nabór na stanowisko. Doradca Zawodowy Fundacja Fuga Mundi zgodnie z procedurą rozeznania rynku ogłasza nabór na stanowisko Doradca Zawodowy w ramach realizacji projektu: Małopolska bez ograniczeń Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Nr 2/2016

OGŁOSZENIE Nr 2/2016 DBFO-Ś/SKS/JC/ 1110 / 2/16 OGŁOSZENIE Nr 2/2016 Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Śródmieście m. st. Warszawy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze specjalista do spraw

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REKRUTACJI PRACOWNIKÓW DO STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA GRYFLANDIA

PROCEDURA REKRUTACJI PRACOWNIKÓW DO STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA GRYFLANDIA PROCEDURA REKRUTACJI PRACOWNIKÓW DO STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA GRYFLANDIA 1. W oparciu o ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami)

Bardziej szczegółowo

4. Wymiar zatrudnienia : 1 etat

4. Wymiar zatrudnienia : 1 etat OGŁOSZENIE Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu ul. Podrzeczna 30, 99-400 Łowicz ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - PRACOWNIK SOCJALNY 1. Wymagania niezbędne: pracownikiem socjalnym

Bardziej szczegółowo

Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor ds. inwestycji

Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor ds. inwestycji Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor ds. inwestycji WÓJT GMINY MSZANA OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY MSZANA Inspektor ds. inwestycji 1. Wymagania niezbędne, które kandydat

Bardziej szczegółowo

Pakiet aplikacyjny. Asystent sekretariatu

Pakiet aplikacyjny. Asystent sekretariatu Pakiet aplikacyjny Stanowisko: Nr referencyjny: ADM/2014/01 Niniejszy pakiet zawiera informacje, które musisz posiadać zgłaszając swoją kandydaturę. Zawiera on: List do kandydatów Szczegóły jak przesyłać

Bardziej szczegółowo

człowiek najlepsza inwestycja

człowiek najlepsza inwestycja Ogłoszenie Nr 3/ 2011 z dnia 8 sierpnia 2011 roku Związek Gmin Regionu Płockiego ul. Kobylińskiego 6 09-400 Płock ogłasza NABÓR NA WOLNE STANOWISKO w projekcie pt. Modernizacja zarządzania oraz szkolenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Zespole Szkół Zawodowych Nr 3 im.w.rzymowskiego w Skierniewicach

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Zespole Szkół Zawodowych Nr 3 im.w.rzymowskiego w Skierniewicach REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Zespole Szkół Zawodowych Nr 3 im.w.rzymowskiego w Skierniewicach Podstawa prawna: art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis aplikacji

Szczegółowy opis aplikacji Szczegółowy opis aplikacji Załącznik nr 1 System Biura Karier jest przeznaczony dla biura karier, studentów, absolwentów oraz pracodawców poszukujących pracowników. Jest to portal internetowy zawierający

Bardziej szczegółowo

KARTA STANOWISKA PRACY PRACOWNIKA Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domanieach

KARTA STANOWISKA PRACY PRACOWNIKA Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domanieach KARTA STANOWISKA PRACY PRACOWNIKA Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domanieach Nazwa komórki organizacyjnej:. Nazwa stanowiska pracy:. Imię i nazwisko:. Zakres obowiązków: Zakres uprawnień: Zakres odpowiedzialności:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH naboru na stanowisko starszy referent w I Liceum Ogólnokształcącym im. K. Brodzińskiego w Tarnowie

INFORMACJA O WYNIKACH naboru na stanowisko starszy referent w I Liceum Ogólnokształcącym im. K. Brodzińskiego w Tarnowie Ogłoszenie zwykłe /język polski/ Tarnów, dnia 19.12.2012 r. INFORMACJA O WYNIKACH naboru na stanowisko starszy referent w I Liceum Ogólnokształcącym im. K. Brodzińskiego w Tarnowie W dniu 19.12.2012 r.

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRACY NR 1/2015 G. M./2015

OFERTA PRACY NR 1/2015 G. M./2015 OFERTA PRACY NR 1/2015 G. M./2015 DYREKTOR GIMNAZJUM MIEJSKIEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W SIERPCU ogłasza nabór na wolne stanowisko: samodzielnego referenta ds. administracyjnych OFERTA: samodzielny referent

Bardziej szczegółowo

1. Konkurs ogłasza Rada Nadzorcza PPUH "AGROMECH" Sp. z o.o. 2. Konkurs przeprowadza Rada Nadzorcza PPUH "AGROMECH" Sp. z o.o.

1. Konkurs ogłasza Rada Nadzorcza PPUH AGROMECH Sp. z o.o. 2. Konkurs przeprowadza Rada Nadzorcza PPUH AGROMECH Sp. z o.o. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/I/2015 Rady Nadzorczej PPUH "AGROMECH" Sp. z o.o. z dnia 30 kwietnia 2015 r. REGULAMIN KONKURSU NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU PPUH "AGROMECH" SP. Z O.O. Celem niniejszego

Bardziej szczegółowo

Staram się o pracę. Autor: Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości

Staram się o pracę. Autor: Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Autor: Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Treści nauczania Czynności związane z poszukiwaniem pracy i jej podejmowaniem, CV, podanie, list motywacyjny, rozmowa kwalifikacyjna. Po zakończonych zajęciach

Bardziej szczegółowo

Wymagania: -wykształcenie kierunkowe; -doświadczenie w pracy z dziedmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym. -zaangażowanie i profesjonalizm

Wymagania: -wykształcenie kierunkowe; -doświadczenie w pracy z dziedmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym. -zaangażowanie i profesjonalizm Lektor języka angielskiego Renomowana szkoła językowa poszukuje lektorów do prowadzenia zajęd z języka angielskiego w przedszkolach i zerówkach na terenie województwa MAŁOPOLSKIEGO -Ukooczone studia z

Bardziej szczegółowo

Procedura Naboru pracowników LGD

Procedura Naboru pracowników LGD Procedura Naboru pracowników LGD WSTĘP Procedura naboru na wolne stanowiska pracy w Biurze LGD jest elementem skutecznego i racjonalnego zarządzania pracownikami, poprzez dobór pracowników, którzy zapewniają

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH W T-MOBILE POLSKA S.A.

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH W T-MOBILE POLSKA S.A. REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH W T-MOBILE POLSKA S.A. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1.1 Niniejszy Regulamin Praktyk określa zasady odbywania praktyk w T-Mobile Polska S. A. (zwanej dalej T-Mobile) z

Bardziej szczegółowo

BANK PROGRAMÓW ZAJĘĆ Z ZAKRESU PORADNICTWA ZAWODOWEGO NA ROK 2014. Jak pozostać konkurencyjnym na rynku pracy. SPOSÓB ORGANIZACJI:

BANK PROGRAMÓW ZAJĘĆ Z ZAKRESU PORADNICTWA ZAWODOWEGO NA ROK 2014. Jak pozostać konkurencyjnym na rynku pracy. SPOSÓB ORGANIZACJI: BANK PROGRAMÓW ZAJĘĆ Z ZAKRESU PORADNICTWA ZAWODOWEGO NA ROK 2014 LP. ZAJĘCIA AKTYWIZACYJNE ZAKRES TEMATYCZNY 1. NAZWA: ZAJĘCIA DOTYCZĄCE POPRAWNEGO PISANIA I DZIEŃ 2,5 GODZINY AKTYWNE METODY POSZUKIWANIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE w Zespole Szkół nr 2 w Redzie

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE w Zespole Szkół nr 2 w Redzie Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2015/2016 Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Redzie z dnia 19.10.2015r. REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE w Zespole Szkół nr 2 w Redzie Podstawa prawna: Art.

Bardziej szczegółowo

PODANIE NA STUDIA I STOPNIA KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

PODANIE NA STUDIA I STOPNIA KWESTIONARIUSZ OSOBOWY data przyjęcia kierunek G tryb nr albumu język wypełnia Dział Organizacji Studiów PODANIE NA STUDIA I STOPNIA KWESTIONARIUSZ OSOBOWY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI WYBRANY PRZEZ KANDYDATA TRYB STUDIÓW:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 6/09 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 16 lutego 2009 r.

Zarządzenie Nr 6/09 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 16 lutego 2009 r. Zarządzenie Nr 6/09 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Gminy w Pszczółkach.

Bardziej szczegółowo

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Szkole Podstawowej z dnia r.

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Szkole Podstawowej z dnia r. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Szkole Podstawowej z dnia 07.03.2011r. 1. 1. Przedmiotem niniejszego regulaminu jest określenie zasad zatrudniania na podstawie umowy o pracę pracowników

Bardziej szczegółowo

Kierownik GOPS ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pracy Asystent Rodziny

Kierownik GOPS ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pracy Asystent Rodziny Kierownik GOPS ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pracy Asystent Rodziny Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borkach ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pracy Asystent Rodziny w Gminnym

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 16 W BYDGOSZCZY ogłasza nabór na stanowisko SAMODZIELNEGO REFERENTA (pół etatu)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 16 W BYDGOSZCZY ogłasza nabór na stanowisko SAMODZIELNEGO REFERENTA (pół etatu) DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 16 W BYDGOSZCZY ogłasza nabór na stanowisko SAMODZIELNEGO REFERENTA (pół etatu) 1. Adres jednostki: Przedszkole Nr 16 ul. Bukowa 3, 85-625 Bydgoszcz tel. 52 3721551; mail: pnr16@bip.oswiata.bydgoszcz.pl

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I KWESTIONARIUSZ OSOBOWY. Strona 1 z 5. numer ewidencyjny. (numer nadaje komórka kadrowa) 1. Dane ogólne: 2. Data i miejsce urodzenia

CZĘŚĆ I KWESTIONARIUSZ OSOBOWY. Strona 1 z 5. numer ewidencyjny. (numer nadaje komórka kadrowa) 1. Dane ogólne: 2. Data i miejsce urodzenia numer ewidencyjny. (numer nadaje komórka kadrowa) CZĘŚĆ I KWESTIONARIUSZ OSOBOWY 1. Dane ogólne: Miejsce na wklejenie fotografii* a) imię (imiona) i nazwisko b) nazwisko rodowe c) imiona rodziców d) nazwisko

Bardziej szczegółowo

studia magisterskie na Uniwersytecie Wrocławskim, ukończenie studiów w 2005 roku i uzyskanie tytułu magistra filologii germańskiej.

studia magisterskie na Uniwersytecie Wrocławskim, ukończenie studiów w 2005 roku i uzyskanie tytułu magistra filologii germańskiej. CURRICULUM VITAE Marta Kida Data urodzenia: 30.04.1980 Adres: ul. Jeleniogórska 4/8 42-200 Częstochowa Tel.(0-34)3620287 Tel.kom: 0784943752 E-mail: martakida@op.pl 1. Wykształcenie. 2003 2005 studia magisterskie

Bardziej szczegółowo

DZIERŻONIOWSKI OŚRODEK KULTURY OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO. organizator imprez muzycznych

DZIERŻONIOWSKI OŚRODEK KULTURY OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO. organizator imprez muzycznych DZIERŻONIOWSKI OŚRODEK KULTURY OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO organizator imprez muzycznych I. Zakres obowiązków na stanowisku objętym naborem: 1. Organizacja koncertów i imprez muzycznych 2. Sporządzanie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Nr 2/2015

OGŁOSZENIE Nr 2/2015 DBFO-Ś/SKS/JC/ 1110 /2/15 OGŁOSZENIE Nr 2/2015 Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Śródmieście m. st. Warszawy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze specjalista do spraw kadr

Bardziej szczegółowo

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Jastrzębiu-Zdroju

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Jastrzębiu-Zdroju Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Władysława Broniewskiego Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

Bardziej szczegółowo

DBFO-Ś/SKS/EF/1110/11/15

DBFO-Ś/SKS/EF/1110/11/15 DBFO-Ś/SKS/EF/1110/11/15 OGŁOSZENIE Nr 11/2015 Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Śródmieście m. st. Warszawy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze specjalista ds. planowania

Bardziej szczegółowo

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Curriculum Vitae 1 Już czas na kolejny krok: curriculum vitae czyli życiorys W rzeczywistości jest to wyjątkowo ważny krok, ponieważ jest nieodłącznym elementem naszego wizerunku i ogromną szansą na zrobienie

Bardziej szczegółowo

DANE KONTAKTOWE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE. telefon +48 691 660 317. +48 602458301. Inny sposób kontaktu. fax e-mail global2-72@tlen.

DANE KONTAKTOWE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE. telefon +48 691 660 317. +48 602458301. Inny sposób kontaktu. fax e-mail global2-72@tlen. E U R O P E A N C U R R I C U L U M V I T A E F O R M A T DANE KONTAKTOWE telefon +48 691 660 317. +48 602458301 fax e-mail global2-72@tlen.pl miejscowość Inny sposób kontaktu Płeć(opcjonalnie) Wiek(opcjonalnie)

Bardziej szczegółowo

1. Miejsce wykonywania pracy Powiatowy Urząd Pracy ul. Bawełniana 3 w Bełchatowie; 2. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1. Miejsce wykonywania pracy Powiatowy Urząd Pracy ul. Bawełniana 3 w Bełchatowie; 2. Informacja o warunkach pracy na stanowisku: Bełchatów, 21.02.2014 Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie ul. Bawełniana 3 ogłasza konkurs na wolne urzędnicze stanowisko specjalista ds. rejestracji, ewidencji i świadczeń - liczba miejsc 1. 1. Miejsce

Bardziej szczegółowo