DOKUMENTY APLIKACYJNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOKUMENTY APLIKACYJNE"

Transkrypt

1 DOKUMENTY APLIKACYJNE Lektura CV I listu motywacyjnego jest dla pracodawcy pierwszym kontaktem z osobą ubiegającą się o pracę, a źle napisane dokumenty aplikacyjne mogą okazad się zarazem kontaktem ostatnim. Osoba rekrutująca poświęca ok. 10 sekund na zapoznanie się z CV, Przez 10 sekund zapada decyzja czy osoba ubiegająca się o prace zostanie zaproszona na rozmowę kwalifikacyjną, dla tego podstawową zasadą tworzenia CV jest przejrzystości i zwięzłośd, przy czym należy pamiętad że informacje w CV musza byd konkretne. Curriculum Vitae i list motywacyjny to rodzaj atrakcyjnej i rzetelnej autoreklamy każdego kto stara się o pracę. Napisanie rewelacyjnych aplikacji nie zapewni Ci pracy, ale jest to pierwszy bardzo ważny etap rekrutacji, który doprowadzi cię do rozmowy kwalifikacyjnej. Poniżej przedstawiamy informacje o tym od czego należy zacząd pisanie dokumentów aplikacyjnych, co powinno, a czego nie powinno zawierad CV i list motywacyjny, jakich błędów unikad o czym pamiętad. CURRICULUM VITAE CV to skrót od łacioskiego zwrotu curriculum vitae, co oznacza przebieg życia. Nowoczesny życiorys zawodowy to łatwy do przeczytania dokument, zawierający skondensowane informacje, akcentujące kwalifikacje, umiejętności i przydatnośd zawodową. Od czego zacząd pisanie życiorysu: Skoncentruj się na tym, czym pracodawcę zachęcisz. Rozpocznij od burzy mózgu - sporządź bilans swojej wiedzy, umiejętności, doświadczenia. Pomysły zapisz na kartce, potem pomoże ci to w analizie tego co powinno się złożyd na twoje CV Wypisz ważne wydarzenia i osiągnięcia w swoim życiu, opisz co ci one dały, co osiągnąłeś, czego się nauczyłeś Wygląd Twojego CV: Pamiętaj wygląd CV świadczy o jego autorze, należy zadbad o szatę graficzną starannie, schludnie napisane CV budzi zaufanie Ważne jest właściwe rozmieszczenie poszczególnych elementów na stronie wszystko ma służyd przede wszystkim czytelności dokumentu CV napisz na komputerze, wydrukuj na białej kartce formatu A4 (chyba, że pracodawca wyraźnie zażyczy sobie odręcznie napisanego życiorysu) Postaraj się zmieścid go na jednej stronie A4 (zwłaszcza na w początkowym okresie swojej kariery zawodowej) Zdjęcie umieśd w prawym górnym rogu Co powinno zawierad CV: Nagłówek. Możesz wybierad pomiędzy np. Życiorys a Curriculum vitae. Dane personalne Imię/imiona i nazwisko Adres zamieszkania Telefon Adres Data urodzenia/wiek

2 Stan cywilny (jest to punkt nieobowiązkowy) W przypadku mężczyzn stosunek do służby wojskowej (jest to punkt nieobowiązkowy) Informacje o wykształceniu: Podajemy pełną nazwę szkoły, uczelni, wydziału, jeżeli studia są w toku podajemy rok na którym obecnie się znajdujemy i tryb studiów (stacjonarne lub niestacjonarne), nie zapominamy o uzyskanym tytule Nie umieszczamy w tym punkcie informacji o ukooczonej szkole podstawowej jest to powszechny obowiązek Stosujemy odwrotny porządek chronologiczny rozpoczynając od ostatnio ukooczonej szkoły, cofając się do początku swojej edukacji Umieszczamy czas trwania nauki - daty rozpoczęcia i ukooczenia szkoły Na przykład: X w toku Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii Kierunek - Pedagogika kulturoznawcza, III rok; st. stacjonarne Lub Wrzesieo 1996 czerwiec 2001 Technikum Mechaniczno Elektryczne im. J.K. Branickiego w Warszawie, Uzyskany tytuł technik mechanik Doświadczenie zawodowe: Doświadczenie zawodowe opisz w odwrotnym porządku chronologicznym (zaczynając od ostatniego miejsca pracy do początków kariery). Umieszczamy pełne daty rozpoczęcia i zakooczenia pracy Podajemy pełną nazwę firmy lub instytucji (szczegółowy adres nie jest konieczny) Podajemy stanowisko lub pełnioną funkcję. Przedstawiamy zakres pełnionych przez siebie obowiązków, umożliwi to pracodawcy poznania naszej pozycji w firmie, w opisie musi znaleźd się to, co najatrakcyjniejsze z punktu widzenia pracodawcy. Warto pochwalid się osiągnięciami i podkreślid zakres odpowiedzialności. Jeżeli brakuje Ci doświadczeo wynikających z pracy, można umieścid w tym punkcie: informacje o przebytych praktykach zawodowych lub stażach, o odbytych wolontariatach, o pracach społecznych, np.: w samorządzie studenckim, kole naukowym, itp. Jeżeli znajdujesz się na początku zawodowej drogi skup się na umiejętnościach i osiągnięciach, skoncentruj się na faktach, opisz co zorganizowałeś, usprawniłeś, wdrożyłeś, udoskonaliłeś. Na przykład: XI X.2003 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku; Stanowisko - Pracownik socjalny ds. bilansu i analizy Zakres obowiązków: sporządzanie bilansu potrzeb i środków w zakresie pomocy społecznej, współpraca z organizacjami pozarządowymi i

3 jednostkami samorządu powiatowego i gminnego w zakresie realizacji zadao pomocy społecznej w województwie V. 2001(3 tyg.) Praktyki w Biurze Karier WSAP Zakres obowiązków: pomoc przy bieżącej pracy administracyjnej biura, zapoznanie się z obiegiem korespondencji i dokumentów w biurze, pomoc przy organizacji i obsłudze konferencji naukowej, poznanie zasad działania agencji zatrudnienia Kursy i szkolenia (jeżeli takie odbyliśmy) Przy kursach i szkoleniach zamieszczamy: czas ich trwania (dni/godziny), organizatora, tytuł szkolenia/kursu, uzyskane kwalifikacje/umiejętności i ewentualne certyfikaty Na przykład: III 2002r. trzydniowe warsztaty (20 godz.) Metody integracyjne w pracy z grupą-wprowadzenie do pedagogiki zabawy - organizator Centrum Szkoleniowe KLANZA w Białymstoku XI 2000r. - VI 2001r. - Kurs języka migowego I stopnia (500 godz. zajęd) zakooczony egzaminem przed Komisją Polskiego Związku Głuchych w Białymstoku i uzyskaniem świadectwem kwalifikowanego tłumacza języka migowego; Umiejętności: umieszczamy wszystkie umiejętności zawodowe, jakie posiadamy (jeżeli mamy ich bardzo dużo, wymieniamy przede wszystkim te, które mają związek z obowiązkami na stanowisko na które aplikujemy) znajomośd języków obcych (z podaniem poziomu i ewentualnych Certyfikatów) obsługa komputera (wskazujemy konkretne programy i poziom znajomości); prawo jazdy (zaznaczamy okres posiadania, jeżeli jest długi) specjalne kwalifikacje lub uprawnienia (np.: książeczka zdrowia, minimum sanitarne, obsługa wózków widłowych) szybkie pisanie na klawiaturze komputera lub maszynopisanie Zainteresowania: Dużo mówią o człowieku, nie traktuj ich hasłowo, rozwio dane zainteresowanie Wpisujemy swoje rzeczywiste zainteresowania pracodawca ma możliwośd zweryfikowania prawdziwości podanego przez Ciebie hobby! Nie wymyślaj takich, które ładnie brzmią, ale się na nich nie znasz. Na przykład: Taniec latynoamerykaoski (od 4 lat uczęszczam do szkoły Taoca Max Dance); kino w aspekcie społecznym, kulturowym i rozrywkowym, psychologia społeczna, gotowanie Referencje. Można podad nazwiska 2 uprzedzonych o tym fakcie osób lub napisad, że są dostępne na życzenie. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych: Klauzula jest konieczna, ponieważ każdy pracodawca lub agencja zatrudnienia gromadząca informacje o kandydatach do pracy ma nałożony przez prawo obowiązek

4 posiadania zgody na przetwarzanie danych osobowych od osoby składającej dokumenty aplikacyjne. Każde CV, które nie posiada zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych według polskiego prawa powinno byd zniszczony Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Dz. Ust. Nr 133 poz. 833 z dn ) Jeżeli masz problem z zakwalifikowaniem informacji o sobie do wyżej wymienionych punktów możesz stworzyd: dodatkowe informacje, osiągnięcia, krótka charakterystyka, dodatkowe kwalifikacje

5 PRZYKŁADOWE CV CURRICULUM VITAE Dane osobowe: Nazwisko i imię: Nowak Małgorzata Data i miejsce urodzenia: Białystok Adres: Białystok, ul. Czerwonego Kapturka 102 Telefon kontaktowy: Doświadczenie zawodowe: II.2005 XI.2007r. I.2003r. I.2005r. III.2002r. Firma Dystrybucyjna Orion, Białystok Stanowisko - Asystentka Prezesa Zakres obowiązków: obsługa sekretariatu, organizacja spotkao Prezesa, prowadzenie dziennika korespondencji, sporządzanie protokołów ze spotkao zarządu, organizacja wyjazdów służbowych - rezerwacja biletów, hoteli Firma Spedycyjna Logos Stanowisko - Sekretarka Zakres obowiązków: obsługa sekretariatu, sporządzanie protokołów ze spotkao zarządu Politechnika Białostocka - Praktyki studenckie (2 tyg.) Zakres obowiązków: pomoc w bieżącej pracy dziekanatu, poznanie obiegu i archiwizacji dokumentów w biurze, prace administracyjno - biurowe Wykształcenie: 1997r r. Politechnika Białostocka Kierunek Zarządzanie i Marketing, stacjonarne uzyskany tytuł magister zarządzania 1993r r Liceum Ogólnokształcące XX w Białymstoku, klasa o profilu ogólnym z rozszerzonym językiem angielskim Szkolenia: X-XII Profesjonalna sekretarka - asystentka menadżera organizator Regionalne Centrum Szkoleniowe Sp. z o.o. w Białymstoku; ((190 godz. w tym 50 godzin kursu komputerowego)

6 Języki obce: język angielski w stopniu dobrym język niemiecki w stopniu dobrym język włoski w stopniu podstawowym Inne umiejętności Dobra obsługa komputera (Word, Excel, Power Point, Acess) Obsługa kserokopiarki i faxu Maszynopisanie zn/min. ; Stenografia Prawo jazdy kat. B Zainteresowania: turystyka lokalna, literatura XXI wieku

7 CURRICULUM VITAE Dane personalne: Imię i nazwisko Jan Kowalski Adres: ul. Nowa 10/4, Bielsk Podlaski Adres Telefon stacjonarny Telefon komórkowy Stan cywilny: Kawaler Wiek: 20 lat Miejsce urodzenia: Warszawa zdjęcie Wykształcenie: r.-w toku Wyższa Szkoła Biznesu w Bielsku Podlaskim Kierunek: Marketing i Zarządzanie. Studia magisterskie w systemie niestacjonarnym, III rok III Liceum Ogólnokształcące w Warszawie Klasa o profilu matematyczno - fizycznym Doświadczenie zawodowe: Czerwiec-Wrzesieo 2004r. Firma Handlowa "Luk" w Gorzowie Wlkp. Sprzedawca: - dbałośd o klienta - sprzedaż produktów firmy - obsługa kasy fiskalnej Lipiec - Sierpieo 2003r. Market "Żuk" w Białymstoku Sprzedawca - Kierowca: - pomoc przy załadunku i rozładunku towaru - pomoc przy przygotowaniu faktur i odbieranie należności - pomoc w układaniu towaru Lipiec - Sierpieo 2002r. Sklep Spożywczy "AMIX" w Białymstoku Praktykant: - pomoc w obsłudze klienta - układanie towaru - nauka obsługi kasy fiskalnej - przygotowanie i nauka sprzedaży Kursy i szkolenia:

8 kurs języka angielskiego, Szkoła Języków Obcych "ASA" kurs obsługi komputera środowisko Windows (Word, Excel). Organizator Matrix S.A. ; czas trwania 60 godzin Inna działalnośd: Studenckie Logistyczne Koło Naukowe publikacje i badania naukowe z zakresu logiki stosowanej, pomoc przy organizacji konferencji naukowych, wystąpienia z ramienia Koła na Dniach Otwartych Uczelni Znajomośd języków obcych: Bardzo dobra znajomośd języka angielskiego Podstawowa znajomośd języka niemieckiego Dodatkowe umiejętności: Znajomośd obsługi komputera - środowisko Windows (Word, Exel),Internet, Prawo jazdy Kat. B. Zainteresowania: Koszykówka, podróże, motoryzacja Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Dz. Ust. Nr 133 poz. 833 z dn ).

9 Najczęściej popełniane błędy w CV: Kandydaci bardzo często gubią chronologię wydarzeo, lata nauki przeplatają się z latami doświadczeo zawodowych, co niewątpliwie burzy całą chronologię i logikę aplikacji Aplikacje prawie zupełnie pozbawione informacji o kandydacie - aplikujący podaje kilka dat i kilka enigmatycznych haseł, z których tak naprawdę nic nie wynika (niec nie mówce nazwy szkoleo itp.) Zamieszczanie informacji o zainteresowaniach, na temat których kandydat podczas rozmowy nie jest w stanie nic powiedzied Strasznym faux pas są dołączanie zdjęcia z wakacji lub z imprezy z piwem w ręku dowiadujemy się z nich jedynie gdzie kandydat spędził ostatnie wakacje i że lubi towarzyskie życie Jeśli twoja skrzynka pocztowa ma zwariowaną nazwę w stylu Misia14 lub Buziaczek77 lepiej odpuśd sobie podawanie takiego adresu ze względów oczywistych, możesz założyd wtedy alias na twoją skrzynkę najlepiej z imieniem i nazwiskiem Nieczytelnośd i chaotycznośd informacji zawartych w CV - trudno na pierwszy rzut oka wyłapad interesujące cechy kandydata. Kandydaci nie zdają sobie sprawy, iż nie ilośd a jakośd jest brana zazwyczaj pod uwagę Przedstawianie zbyt szczegółowych informacji w rubryce "dane osobowe" (np. nazwisko rodowe żony, liczba i wiek dzieci itp.). Zbyt dużo szczegółów, a co za tym idzie niewłaściwa długośd CV (dokument nie powinien byd zbyt długi ani zbyt ubogi w treśd) LIST MOTYWACYJNY Odpowiada na pytanie: Dlaczego kandydat stara się o objęcie danego stanowiska? W liście motywacyjnym nie powtarzamy informacji zamieszczonych w CV, ale przekonujemy, że nasza wiedza i doświadczenie będą użyteczne w nowej pracy. List motywacyjny jest dla pracodawcy pierwszą próbką umiejętności komunikowania się kandydata, a przecież nikt nie chce zatrudnid osoby, która ma trudności z komunikacją. List motywacyjny ma zachęcid czytającego do zapoznania się z Twoją kandydaturą i zaproszenia Cię na rozmowę kwalifikacyjną. Co szuka pracodawca w liście motywacyjnym: interpretacji informacji z CV, twojej motywacji do tego, aby zdobyd daną pracę, informacji na temat Twoich zdolności i umiejętności. List motywacyjny powinien byd krótki i treściwy. Nie powinien przekraczad objętościowo jednej strony formatu A4. Co powinien zawierad list motywacyjny: Dane personalne: imię i nazwisko, adres, telefon Adres pracodawcy: imię i nazwisko, tytuł zawodowy, nazwa i adres firmy Numer referencyjny: ogłoszenia o poszukiwaniu pracowników z reguły mają tzw. numer referencyjny Przyczyna napisania listu: napisz, dlaczego starasz się o pracę właśnie w tej firmie. Kwalifikacje - najważniejsza częśd listu: nie powtarzając informacji z CV, przedstaw swój pozytywny obraz, podkreśl kwalifikacje, zalety, zdolności, odpowiednie do danego stanowiska predyspozycje itp.

10 Zakooczenie: zaproponuj jakąś formę utrzymania kontaktu, wyraź nadzieję, że będziesz mógł szerzej przedstawid się podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Praktyczne porady: List zawsze lepiej skierowad do konkretnej osoby prowadzącej rekrutację, ustalid jej nazwisko, a nie zwracad się do kogoś anonimowego lub całej firmy. Jeżeli nie znamy imienia i nazwiska osoby, która zajmuje się rekrutacją, podajemy przynajmniej stanowisko tej osoby w firmie (np. specjalista ds. kadr i płac) W liście motywacyjnym podkreśl swe najważniejsze atuty, a nie rozmywaj ich w masie szczegółów. Najmocniejsze atuty przemawiające za Tobą przedstaw na początku, każde podanie jest czytane przez około 5-30 sekund, dlatego twoje atuty powinny rzucad się w oczy. Możesz wyróżnid je także większą czcionką Pisząc list, przyjmuj sposoby myślenia przyszłego pracodawcy. Skoncentruj uwagę na tym, co padało w ogłoszeniu jako oczekiwania od kandydatów Nigdy nie pisz, że jest ci obojętne stanowisko, rodzaj wykonywanej pracy, a zależy ci tylko na zatrudnieniu w danej firmie W liście motywacyjnym powinny znaleźd się informacje o naszych mocnych stronach, przy czym opis ten nie może byd zbyt przejaskrawiony. Skupmy się na autentycznych cechach i wartościach, które możemy wnieśd do firmy pracodawcy i które jednocześnie przekonają tegoż pracodawcę, że będziemy efektywnie funkcjonowad na danym stanowisku Pracodawca zwraca uwagę na: sposób myślenia, zakres słownictwa, sposób napisania listu, jak najbardziej starannie i zwięźle Schemat listu motywacyjnego Imię i nazwisko Adres i telefon Data i miejsce Sz.P. Imię nazwisko Stanowisko osoby, do której się zwracamy Nazwa instytucji, dział, adres Szanowny Pan/Pani; Szanowny Panie Prezesie/Dyrektorze W pierwszej części listu motywacyjnego napisz skąd wiesz o ofercie pracy oraz zgłoś swoją kandydaturę na dane stanowisko. Np. W odpowiedzi na Paostwa ogłoszenie zamieszczone w Biurze karier WSAP chciałabym przedstawid swoją kandydaturę na stanowisk: asystentka Dyrektora działu Marketingu (nr. ref. 55) Lub Po zapoznaniu się z Paostwa ogłoszeniem, zamieszczonym na łamach Kuriera Porannego w dniu r. chciałabym zgłosid swoją kandydaturę na stanowisko asystentki Dyrektora działu Marketingu

11 W drugiej części listu napisz parę słów o sobie pod kątem stanowiska na jakie się ubiegasz, uwzględnij swoje umiejętności, predyspozycje zawodowe. Umotywuj dlaczego uważasz, ze jesteś odpowiednią osobą na to stanowisko Np. Za moją osobą przemawia zarówno moje wykształcenie bezpośrednio związane z marketingiem i zarządzaniem oraz doświadczenie jakie zdobyłam odbywając staż w dziale marketingu firmy ABC. Podczas tego stażu przygotowywałam projekt badania marketingowego, ale też obserwowałam pracę innych osób w dziale. Moja dotychczasowa praca na stanowisku asystentki Prezesa pozwoliła mi na nabycie umiejętności niezbędnych w pracy asystentki. Moim atutem jest łatwośd nawiązywania kontaktów z ludźmi oraz umiejętnośd pracy w zespole. Jestem człowiekiem, który wyznacza sobie konkretne cele zawodowe, ale potrafi je dostosowad do celów zespołu. W ostatnim akapicie zasugeruj gotowośd do spotkania w celu bliższej prezentacji na rozmowie kwalifikacyjnej Np. Mam nadzieję, ze zainteresowała Paostwa swoją osobą i będę miła przyjemnośd spotkad się z Paostwem na rozmowie kwalifikacyjnej, by pełniej przedstawid swoje umiejętności. Zakoocz list słowami: Z wyrazami szacunku i własnoręczny podpis Załączniki: Wymieo dokumenty, które dołączasz, np. życiorys, dyplom, certyfikat

12 Przykład listu motywacyjnego Białystok, 15.IV.2011r. Malwina Roman ul. Legionowa Białystok tel. kom Szanowna Pani Dyrektor Anna Tomaszuk Powiatowy Urząd Pracy W związku z ofertą, która ukazała się na stronie internetowej zwracam się z uprzejmą prośbą o rozpatrzenie mojej kandydatury na stanowisko doradcy zawodowego (nr oferty 5/06). Po przeanalizowaniu wymagao przedstawionych w ogłoszeniu, jestem pewna, ze moje kwalifikacje są zbieżne z Paostwa oczekiwaniami. Mając na względzie moje przygotowanie teoretyczne, wieloletnie doświadczenie oraz cechy osobiste sądzę, iż byłabym przydatnym pracownikiem w Paostwa instytucji. Moja wiedza nabyta w trakcie studiów podyplomowych poparta jest doświadczeniem zawodowym zdobytym w Biurze Karier. Od wielu lat doskonalę swoje umiejętności uczestnicząc w szkoleniach z zakresu doradztwa zawodowego. Pracując w agencji doradztwa zawodowego musiałem wykazywad się nie tylko wiedzą teoretyczna, ale również zastosowanie jej w praktyce w poradnictwie indywidualnym i grupowym. Do moich najsilniejszych stron należą dobra organizacja pracy i planowanie, umiejętnośd rozwiązywania problemów, kreatywnośd i zdolności komunikacyjne. Wierzę, że mój entuzjazm i pełne zaangażowanie do pracy mogłoby byd wykorzystane w każdej firmie jednakże bardzo zależy mi na tym konkretnym miejscu. Ze swojej strony oferuję wiedzę, kreatywnośd, pracowitośd i rzetelnośd. Mam nadzieję, że moje CV zainteresuje Paostwa i będę mogła zaprezentowad swoją kandydaturę osobiście. Z poważaniem Malwina Roman

13 Najczęściej popełniane błędy w listach motywacyjnych: Posługiwanie się tym samym listem motywacyjnym przy ubieganiu się o różne stanowiska Przepisywanie wszystkich informacji z CV, w liście motywacyjnym podajemy informacje istotne wyłącznie z punktu widzenia stanowiska o jakie się staramy Kandydaci, opisując siebie, używają zwykle tych samych epitetów: ambitny, dyspozycyjny, przedsiębiorczy, kolejne słowo-klucz to rozwój. Pracodawcy skarżą się, że wymieniane przez kandydatów cechy osobowości nie są poparte żadnymi dokonaniami zawodowymi Używanie ogólnikowych epitetów; pomijanie aspektów osobowościowych Pomyłki w nazwie stanowiska, o jakie kandydat się ubiega, w imieniu czy nazwisku osoby, do której kierujemy list lub niepoprawnie napisana nazwa firmy Używanie zwrotów typu: Jestem młody, przystojny, otwarty na propozycje", "Dyspozycyjny 24 godziny na dobę" takie słowa padają w ogłoszeniach agencji towarzyskich, nie powinny znajdowad się w dokumentach aplikacyjnych Błędy ortograficzne w dokumentach dyskwalifikują nas jako kandydatów do pracy bez względu na ofertę pracy, stanowisko, jego rangę i firmę Dołączanie do aplikacji niezliczonych ilości załączników, kserokopii dokumentów, opinii o kandydacie, które na tym etapie selekcji nie mają większego znaczenia Opracowała: Anna Arciszewska doradca zawodowy, pośrednik pracy Na podstawie: - Jak napisad CV Paul McGee; Wydawnictwo RM, Warszawa - Co trzeba wiedzied, żeby napisad skuteczne CV Julie-Ann Amos; Wydawnictwo RM, Warszawa - Niezbędnika Absolwenta Biura Karier WSAP - Strony internetowe: ; ; ;

List motywacyjny, który Cię wyróżni

List motywacyjny, który Cię wyróżni List motywacyjny, który Cię wyróżni Szukasz pracy i chcesz, żeby pracodawca wybrał właśnie Ciebie? Chcesz dobrze wypaść w jego oczach jeszcze przed rozmową? Chcesz napisać przekonujący list motywacyjny?

Bardziej szczegółowo

IMIĘ I NAZWISKO. WYKSZTAŁCENIE data, rezultat charakter wykształcenia miejsce czas trwania

IMIĘ I NAZWISKO. WYKSZTAŁCENIE data, rezultat charakter wykształcenia miejsce czas trwania Schemat CV IMIĘ I NAZWISKO ADRES NUMER TELEFONU ADRES E-MAIL PRAWO JAZDY ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH WYKSZTAŁCENIE data, rezultat charakter wykształcenia miejsce czas trwania (tylko istotne najwyższe szczeble

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób skonstruować list motywacyjny?

W jaki sposób skonstruować list motywacyjny? ZASADY PISANIA LISTU MOTYWACYJNEGO List motywacyjny tworzymy w celu opisania swojej motywacji do pracy na stanowisku, o które aplikujemy oraz uzupełnienia CV, czyli podania dodatkowych, bardziej szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Wioletta Kilar Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 4.7 Temat zajęć: Moja wizytówka dokumenty aplikacyjne 1. Cele lekcji: Uczeń: wymienia dokumenty niezbędne przy ubieganiu się o pracę: list motywacyjny

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ WARSZTATÓW NR 7. DLA MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ

SCENARIUSZ WARSZTATÓW NR 7. DLA MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ SCENARIUSZ WARSZTATÓW NR 7. DLA MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ Temat: Jak przygotować cv i list motywacyjny? Cel: Przybliżenie zasad konstruowania cv oraz listu motywacyjnego. Czas przeznaczony na warsztat: 45

Bardziej szczegółowo

ZASADY PISANIA CV. Co powinno się znaleźć w CV?

ZASADY PISANIA CV. Co powinno się znaleźć w CV? ZASADY PISANIA CV CV to Twoja zawodowa wizytówka. Ma w zwięzły sposób podawać wszystkie podstawowe informacje o Tobie, które mogą być istotne dla przyszłego pracodawcy. Po zapoznaniu się z CV powinien

Bardziej szczegółowo

Jak napisać CV i list motywacyjny

Jak napisać CV i list motywacyjny URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Jak napisać CV i list motywacyjny Folder opracowany i wydany przez Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego F_01_Jak_napisac_CV_145x205.indd 1 2012-11-27 14:13:24 Tylko praca daje

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć pozalekcyjnych z przedsiębiorczości

Scenariusz zajęć pozalekcyjnych z przedsiębiorczości Scenariusz zajęć pozalekcyjnych z przedsiębiorczości Klasa: IIe - kucharz małej gastronomii Prowadzący: Małgorzata Derbot Czas: 2x45 min Cel ogólny: TEMAT: Piszemy CV i list motywacyjny. Umiejętność przygotowania

Bardziej szczegółowo

Sko czyłe wła nie szkoł . Przed Tob nowe wyzwania- chcesz wykorzysta zdobyt wiedz i znale wymarzon prac . Zastanawiasz si

Sko czyłe wła nie szkoł . Przed Tob nowe wyzwania- chcesz wykorzysta zdobyt wiedz i znale wymarzon prac . Zastanawiasz si Skończyłeś właśnie szkołę. Przed Tobą nowe wyzwania- chcesz wykorzystać zdobytą wiedzę i znaleźć wymarzoną pracę. Zastanawiasz się jak?? Dotychczas nie pracowałeś albo masz za sobą prace wakacyjne. Pierwszym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja Wypisz dane potrzebne do napisania życiorysu zawodowego (CV) i listu motywacyjnego według poniższych schematów. Cel zawodowy Doświadczenie zawodowe (przebieg pracy) Wykształcenie Kursy i szkolenia Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY APLIKACYJNE. 1. Curriculum vitae. 2. List motywacyjny

DOKUMENTY APLIKACYJNE. 1. Curriculum vitae. 2. List motywacyjny DOKUMENTY APLIKACYJNE 1. Curriculum vitae 2. List motywacyjny Sporządzenie dokumentów aplikacyjnych wydaje się być pozornie łatwym zadaniem, ale już w momencie ich konstruowania można doświadczyć trudności

Bardziej szczegółowo

PISANIE LIST MOTYWACYJNY (B2/C1)

PISANIE LIST MOTYWACYJNY (B2/C1) PISANIE LIST MOTYWACYJNY (B2/C1) 1. Proszę zapoznać się z treścią listu motywacyjnego, a następnie uzupełnić schemat (nazywając jego najważniejsze części). WZÓR LISTU MOTYWACYJNEGO (Na podstawie: http://list.ovh.org/list_infor.pdf)

Bardziej szczegółowo

Marta Wołosiewicz Trener ODIKU PARTNER, lektor i tłumacz języka angielskiego i francuskiego

Marta Wołosiewicz Trener ODIKU PARTNER, lektor i tłumacz języka angielskiego i francuskiego Marta Wołosiewicz Trener ODIKU PARTNER, lektor i tłumacz języka angielskiego i francuskiego Zwięzłość, adekwatność, precyzja Objętość CV nie powinna przekroczyć 2-3 stron A4. Dokładne daty, nazwy szkół,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 6/2009. Zarządu Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo 5 Gmin. z dnia 26 maja 2009 r.

Uchwała nr 6/2009. Zarządu Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo 5 Gmin. z dnia 26 maja 2009 r. Uchwała nr 6/2009 Zarządu Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo 5 Gmin z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska pracy w biurze LGD Partnerstwo 5 Gmin Na podstawie

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK PIŁKARZY

POLSKI ZWIĄZEK PIŁKARZY POLSKI ZWIĄZEK PIŁKARZY ROK ZAŁOŻENIA 1997 Członek FIFPro Międzynarodowej Federacji Związków Zawodowych Piłkarzy JAK NAPISAĆ ŻYCIORYS ZAWODOWY PRZEWODNIK Drodzy Piłkarze, Poniżej przedstawiamy Wam, krótki

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dla kandydata

Podręcznik dla kandydata Podręcznik dla kandydata W naszym podręczniku dla kandydata znajdziesz informacje o tym jak wygląda proces rekrutacji w Tchibo. Nasz dział HR przygotował dla Ciebie takŝe rady dotyczące tego jak napisać

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia. Obecnie jestem pracownikiem KSC. Posiadam orzeczenie o niepełnosprawności

Bydgoszcz, dnia. Obecnie jestem pracownikiem KSC. Posiadam orzeczenie o niepełnosprawności Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy Wydział Kadr i Szkolenia ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 85-090 Bydgoszcz tel.: (52) 525 54 40, fax: (52) 525 55 89, e-mail: kadry@bg.policja.gov.pl Załącznik nr

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie w roku akademickim 2015/2016

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie w roku akademickim 2015/2016 Załącznik do uchwały nr 393/IV/2015 Rady Naukowej WIM z dnia 18 marca 2015 r. WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie w roku akademickim 2015/2016

Bardziej szczegółowo

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Curriculum Vitae 1 Już czas na kolejny krok: curriculum vitae czyli życiorys W rzeczywistości jest to wyjątkowo ważny krok, ponieważ jest nieodłącznym elementem naszego wizerunku i ogromną szansą na zrobienie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista do spraw kadrowych Termin składania dokumentów upływa dnia 27 listopada 2012 roku o godz. 15.00. Legionowo dnia 13 listopada 2012 roku Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Profesjonalne CV oto podstawy dobrego życiorysu

Profesjonalne CV oto podstawy dobrego życiorysu Profesjonalne CV oto podstawy dobrego życiorysu Czy zastanawiałeś się nad tym, jak powinno wyglądać profesjonalne CV? Przeczytałeś masę poradników dostępnych w internecie i nadal nie wiesz, jak zabrać

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia. Obecnie jestem pracownikiem KSC. Posiadam orzeczenie o niepełnosprawności

Bydgoszcz, dnia. Obecnie jestem pracownikiem KSC. Posiadam orzeczenie o niepełnosprawności Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy Wydział Kadr i Szkolenia ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 85-090 Bydgoszcz tel.: (52) 525 54 40, fax: (52) 525 55 89, e-mail: kadry@bg.policja.gov.pl Załącznik nr

Bardziej szczegółowo

Staram się o pracę. Autor: Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości

Staram się o pracę. Autor: Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Autor: Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Treści nauczania Czynności związane z poszukiwaniem pracy i jej podejmowaniem, CV, podanie, list motywacyjny, rozmowa kwalifikacyjna. Po zakończonych zajęciach

Bardziej szczegółowo

CZTERY KROKI DO KARIERY PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH W GRUPIE GUMUŁKA

CZTERY KROKI DO KARIERY PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH W GRUPIE GUMUŁKA CZTERY KROKI DO KARIERY PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH W GRUPIE GUMUŁKA KROK NR 1 Uwierz w swoje możliwości Twoja kariera zawodowa zależy tylko od Ciebie! Nie trać czasu i zdobądź praktyczne umiejętności.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis aplikacji

Szczegółowy opis aplikacji Szczegółowy opis aplikacji Załącznik nr 1 System Biura Karier jest przeznaczony dla biura karier, studentów, absolwentów oraz pracodawców poszukujących pracowników. Jest to portal internetowy zawierający

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH W T-MOBILE POLSKA S.A.

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH W T-MOBILE POLSKA S.A. REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH W T-MOBILE POLSKA S.A. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1.1 Niniejszy Regulamin Praktyk określa zasady odbywania praktyk w T-Mobile Polska S. A. (zwanej dalej T-Mobile) z

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W CHROSTKOWIE.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W CHROSTKOWIE. OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W CHROSTKOWIE. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrostkowie, 87-602 Chrostkowo ogłasza otwarty nabór

Bardziej szczegółowo

Dwa powody prosta instrukcja pisania listu motywacyjnego

Dwa powody prosta instrukcja pisania listu motywacyjnego Dwa powody prosta instrukcja pisania listu motywacyjnego czyli 5 akapitów listu motywacyjnego Materiały opracowano w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w ramach projektu PI-Witryna Pracy 50+ innowacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM NA KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W STALOWEJ WOLI

REGULAMIN NABORU KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM NA KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W STALOWEJ WOLI Załącznik do Zarządzenia Nr 2/2009 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli z dnia 2 stycznia 2009r. REGULAMIN NABORU KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM NA KIEROWNICZE STANOWISKA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY Maków Mazowiecki, 04.09.2012r. OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Nr 9/2015

OGŁOSZENIE Nr 9/2015 DBFO-Ś/SKS/EF/1110/9/15 OGŁOSZENIE Nr 9/2015 Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Śródmieście m.st. Warszawy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze specjalista w Wydziale Rozliczeń

Bardziej szczegółowo

Głównego księgowego ds. szkół w Urzędzie Gminy w Międzyrzecu Podlaskim

Głównego księgowego ds. szkół w Urzędzie Gminy w Międzyrzecu Podlaskim OK.1110-1/09 WÓJT GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI OGŁASZA NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE Głównego księgowego ds. szkół w Urzędzie Gminy w Międzyrzecu Podlaskim 1. Wymagania niezbędne: 1) obywatelstwo

Bardziej szczegółowo

4. Wymiar zatrudnienia : 1 etat

4. Wymiar zatrudnienia : 1 etat OGŁOSZENIE Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu ul. Podrzeczna 30, 99-400 Łowicz ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - PRACOWNIK SOCJALNY 1. Wymagania niezbędne: pracownikiem socjalnym

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REKRUTACJI PRACOWNIKÓW DO STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA GRYFLANDIA

PROCEDURA REKRUTACJI PRACOWNIKÓW DO STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA GRYFLANDIA PROCEDURA REKRUTACJI PRACOWNIKÓW DO STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA GRYFLANDIA 1. W oparciu o ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami)

Bardziej szczegółowo

Informacja dla Kandydatów na Studia Doktoranckie na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt UP w Poznaniu. Rekrutacja na rok akademicki 2013/2014

Informacja dla Kandydatów na Studia Doktoranckie na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt UP w Poznaniu. Rekrutacja na rok akademicki 2013/2014 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu STUDIUM DOKTORANCKIE na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt 60-637 Poznań, ul. Wołyńska 33 tel. 061 8466084, 061 8466117 fax 061 8487148 email ewaprusz@up.poznan.pl,

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia. Obecnie jestem pracownikiem KSC. Posiadam orzeczenie o niepełnosprawności

Bydgoszcz, dnia. Obecnie jestem pracownikiem KSC. Posiadam orzeczenie o niepełnosprawności Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy Wydział Kadr i Szkolenia ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 85-090 Bydgoszcz tel.: (52) 525 54 40, fax: (52) 525 55 89, e-mail: kadry@bg.policja.gov.pl Załącznik nr

Bardziej szczegółowo

Procedura Naboru pracowników LGD

Procedura Naboru pracowników LGD Procedura Naboru pracowników LGD WSTĘP Procedura naboru na wolne stanowiska pracy w Biurze LGD jest elementem skutecznego i racjonalnego zarządzania pracownikami, poprzez dobór pracowników, którzy zapewniają

Bardziej szczegółowo

Wyniki badao kariery i planów zawodowych studentów Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej. w badaniu wzięło udział 104 studentów WSEH

Wyniki badao kariery i planów zawodowych studentów Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej. w badaniu wzięło udział 104 studentów WSEH Wyniki badao kariery i planów zawodowych studentów Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej w badaniu wzięło udział 104 studentów WSEH Zakres badao: 1) kariera i wyobrażenie wymarzonej pracy 2) plany

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 22.05.2008. Zofia Skrzypczyk ul. Rtęciowa 2/7, 00-810 Warszawa tel. +48 604 983 738 e-mail: zofia.skrzypczyk@onet.pl

Warszawa, 22.05.2008. Zofia Skrzypczyk ul. Rtęciowa 2/7, 00-810 Warszawa tel. +48 604 983 738 e-mail: zofia.skrzypczyk@onet.pl Warszawa, 22.05.2008 Zofia Skrzypczyk ul. Rtęciowa 2/7, 00-810 Warszawa tel. +48 604 983 738 e-mail: zofia.skrzypczyk@onet.pl Firma Doradztwa Personalnego XYZ ul. Pułaskiego 5/3, 00-810 Warszawa Szanowni

Bardziej szczegółowo

KARTA KANDYDATA NA SZKOLENIE, STUDIA PODYPLOMOWE, EGZAMIN*

KARTA KANDYDATA NA SZKOLENIE, STUDIA PODYPLOMOWE, EGZAMIN* Poddębice,. KARTA KANDYDATA NA SZKOLENIE, STUDIA PODYPLOMOWE, EGZAMIN* Częśd 1. Wypełnia kandydat 1. Imię i nazwisko... 2. Data urodzenia. 3. PESEL.. 4. Adres zamieszkania 5. Telefon. 6. Wykształcenie

Bardziej szczegółowo

Zajęcia e-kompetencje

Zajęcia e-kompetencje Zajęcia e-kompetencje Piszemy Curriculum Vitae cz.1 Projekt pt:. E-dzi@dek, e-b@bcia i nauczyciel wnuczek 1 Skrót CV pochodzi od łacińskich słów curriculum vitae, które w wolnym tłumaczeniu oznaczają przebieg

Bardziej szczegółowo

proszę pozostawić właściwe

proszę pozostawić właściwe Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy Wydział Kadr i Szkolenia ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 85-090 Bydgoszcz tel.: 52 525 54 40, fax: 52 525 55 89, e-mail: kadry@bg.policja.gov.pl Załącznik nr 2

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla szukających pracy

Poradnik dla szukających pracy Poradnik dla szukających pracy Rynek pracy to miejsce, w którym spotykają się: -pracodawcy i -osoby poszukujące pracy Pracodawcy potrzebują osób, posiadających określone wykształcenie, zawód, doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki przed przystąpieniem do poszukiwania pracy 1. Analiza zawodu i branży.

Pierwsze kroki przed przystąpieniem do poszukiwania pracy 1. Analiza zawodu i branży. March 4, 2009 Pierwsze kroki przed przystąpieniem do poszukiwania pracy 1. Analiza zawodu i branży. Analiza twojego zawodu oraz branży pomaga w lepszym zrozumieniu rynku pracy, na którym 2. Ustalenie celu

Bardziej szczegółowo

Wymagania: -wykształcenie kierunkowe; -doświadczenie w pracy z dziedmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym. -zaangażowanie i profesjonalizm

Wymagania: -wykształcenie kierunkowe; -doświadczenie w pracy z dziedmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym. -zaangażowanie i profesjonalizm Lektor języka angielskiego Renomowana szkoła językowa poszukuje lektorów do prowadzenia zajęd z języka angielskiego w przedszkolach i zerówkach na terenie województwa MAŁOPOLSKIEGO -Ukooczone studia z

Bardziej szczegółowo

TAK kategoria: A B C D INNA: język poziom: A1 A2 B1 B2 C1 C2. język poziom: A1 A2 B1 B2 C1 C2

TAK kategoria: A B C D INNA: język poziom: A1 A2 B1 B2 C1 C2. język poziom: A1 A2 B1 B2 C1 C2 Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy Wydział Kadr i Szkolenia ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 85-090 Bydgoszcz tel.: (52) 525 54 40, fax: (52) 525 55 89, e-mail: kadry@bg.policja.gov.pl Załącznik nr

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WZORACH DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH

INFORMACJE O WZORACH DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH INFORMACJE O WZORACH DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH DOKUMENTY APLIKACYJNE Są swoistą reklamą kandydata ubiegającego się o pracę. stanowią ważne ogniwo w procesie poszukiwania pracy. Sposób, w jaki przedstawimy

Bardziej szczegółowo

Dokumenty aplikacyjne - Curriculum Vitae i list motywacyjny

Dokumenty aplikacyjne - Curriculum Vitae i list motywacyjny Dokumenty aplikacyjne - Curriculum Vitae i list motywacyjny Zanim przystąpisz do tworzenia CV i listu motywacyjnego warto jest poświęcić trochę czasu na tak zwaną autodiagnozęocenienie siebie. Bardzo ułatwi

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ APLIKACYJNY

FORMULARZ APLIKACYJNY FORMULARZ APLIKACYJNY Informacje przedstawione w formularzu aplikacyjnym są przechowywane zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883).Wypełnienie i wysłanie formularza jest jednoznaczne

Bardziej szczegółowo

Nabór na stanowisko: PSYCHOLOG

Nabór na stanowisko: PSYCHOLOG Nabór na stanowisko: PSYCHOLOG PSYCHOLOG: Projekt Zakład Aktywizacji Zawodowej OGNIWO w ramach Poddziałania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. - wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia

Bardziej szczegółowo

Jak napisać je skutecznie?

Jak napisać je skutecznie? CV Jak napisać je skutecznie? CV. Jak napisać je skutecznie? Poszukiwanie pracy zawsze wiąże się ze stworzeniem CV, które ma zaciekawić potencjalnego pracodawcę oraz skłonić go do zaproszenia Ciebie na

Bardziej szczegółowo

2.2. List motywacyjny

2.2. List motywacyjny JAK PISAĆ CV I LIST MOTYWACYJNY 2. Bardzo długie i obszerne opisywanie odbytych szkoleń jeśli ten akapit jest zbyt długi, można pomyśleć, że autor sam wątpi w swoje kwalifikacje. 3. Luki w chronologii,

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY. podinspektor ds. promocji miasta (nazwa stanowiska pracy)

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY. podinspektor ds. promocji miasta (nazwa stanowiska pracy) BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY podinspektor ds. promocji miasta (nazwa stanowiska pracy) 1. Wymagania niezbędne: a) obywatelstwo polskie, b) nieposzlakowana opinia,

Bardziej szczegółowo

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MAŁE MORZE

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MAŁE MORZE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MAŁE MORZE PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW NA WOLNE STANOWISKA PRACY W STOWARZYSZENIU LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MAŁE MORZE Opracowała: Anna Łapińska PUCK, czerwiec 2010 Procedura naboru

Bardziej szczegółowo

PODANIE NA STUDIA I STOPNIA KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

PODANIE NA STUDIA I STOPNIA KWESTIONARIUSZ OSOBOWY data przyjęcia kierunek G tryb nr albumu język wypełnia Dział Organizacji Studiów PODANIE NA STUDIA I STOPNIA KWESTIONARIUSZ OSOBOWY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI WYBRANY PRZEZ KANDYDATA TRYB STUDIÓW:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NAUCZYCIELI W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W TŁUSZCZU

REGULAMIN NABORU NAUCZYCIELI W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W TŁUSZCZU REGULAMIN NABORU NAUCZYCIELI W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W TŁUSZCZU Na podstawie: Ustawy z dnia 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 1982r. nr 3 poz. 19 z późniejszymi zmianami);

Bardziej szczegółowo

CASE STUDY. Przykład najlepszych odpowiedzi na. pytania na rozmowie kwalifikacyjnej. 2012 Przemysław Walter Group

CASE STUDY. Przykład najlepszych odpowiedzi na. pytania na rozmowie kwalifikacyjnej. 2012 Przemysław Walter Group CASE STUDY Przykład najlepszych odpowiedzi na pytania na rozmowie kwalifikacyjnej 2012 Przemysław Walter Group Droga Czytelniczko, Drogi Czytelniku Posiadasz pełne prawa do tej publikacji. Możesz rozdawać

Bardziej szczegółowo

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. ogłasza nabór na stanowisko asystenta rodziny.

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. ogłasza nabór na stanowisko asystenta rodziny. Nabór na stanowisko asystenta rodziny. Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. ogłasza nabór na stanowisko asystenta rodziny. Nazwa i adres jednostki Miejsko- Gminny Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Pakiet aplikacyjny. Asystent sekretariatu

Pakiet aplikacyjny. Asystent sekretariatu Pakiet aplikacyjny Stanowisko: Nr referencyjny: ADM/2014/01 Niniejszy pakiet zawiera informacje, które musisz posiadać zgłaszając swoją kandydaturę. Zawiera on: List do kandydatów Szczegóły jak przesyłać

Bardziej szczegółowo

BANK PROGRAMÓW ZAJĘĆ Z ZAKRESU PORADNICTWA ZAWODOWEGO NA ROK 2014. Jak pozostać konkurencyjnym na rynku pracy. SPOSÓB ORGANIZACJI:

BANK PROGRAMÓW ZAJĘĆ Z ZAKRESU PORADNICTWA ZAWODOWEGO NA ROK 2014. Jak pozostać konkurencyjnym na rynku pracy. SPOSÓB ORGANIZACJI: BANK PROGRAMÓW ZAJĘĆ Z ZAKRESU PORADNICTWA ZAWODOWEGO NA ROK 2014 LP. ZAJĘCIA AKTYWIZACYJNE ZAKRES TEMATYCZNY 1. NAZWA: ZAJĘCIA DOTYCZĄCE POPRAWNEGO PISANIA I DZIEŃ 2,5 GODZINY AKTYWNE METODY POSZUKIWANIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Jastrzębiu-Zdroju

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Jastrzębiu-Zdroju Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Władysława Broniewskiego Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU BANK PROGRAMÓW GRUPOWYCH PORAD ZAWODOWYCH I GRUPOWEJ INFORMACJI ZAWODOWEJ 2013r. Bank Programów Porad Grupowych i Grupowych Informacji Zawodowych w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

List motywacyjny. W liście motywacyjnym kandydat na pracownika wyjaśnia, dlaczego chciałby pracować na oferowanym

List motywacyjny. W liście motywacyjnym kandydat na pracownika wyjaśnia, dlaczego chciałby pracować na oferowanym List motywacyjny Informacje ogólne List pokazuje motywację W liście motywacyjnym kandydat na pracownika wyjaśnia, dlaczego chciałby pracować na oferowanym stanowisku. Ponadto przekonuje pracodawcę, że

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Sportowych DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W TYCHACH

Zespół Szkół Sportowych DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W TYCHACH DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W TYCHACH 1. Wymagania niezbędne: OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY referent w wymiarze 0,5 etatu 1) kandydat jest obywatelem polskim lub osobą nieposiadającą polskiego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku

Bardziej szczegółowo

KARTA KANDYDATA NA STUDIA STACJONARNE III STOPNIA (DOKTORANCKIE)

KARTA KANDYDATA NA STUDIA STACJONARNE III STOPNIA (DOKTORANCKIE) P O L I T E C H N I K A K R A K O W S K A W y d z i a ł M e c h a n i c z n y KARTA KANDYDATA NA STUDIA STACJONARNE III STOPNIA (DOKTORANCKIE) ROK AKAD. 2008/2009 - KWESTIONARIUSZ OSOBOWY - 1. imię (imiona)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY GRUDUSK. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY GRUDUSK. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY GRUDUSK Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Celem regulaminu jest ustalenie zasad zatrudniania na wolnych stanowiskach urzędniczych w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Kazimierskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Turystyki ogłasza nabór na stanowisko: KSIĘGOWY Zespołu Zamkowego

Dyrektor Kazimierskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Turystyki ogłasza nabór na stanowisko: KSIĘGOWY Zespołu Zamkowego Dyrektor Kazimierskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Turystyki ogłasza nabór na stanowisko: KSIĘGOWY Zespołu Zamkowego Wymiar etatu: ½ etatu Rodzaj umowy: umowa o pracę I. Miejsce wykonywania pracy: Kazimierski

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Szkoły dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych w Janowie Lubelskim

UWAGA! Szkoły dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych w Janowie Lubelskim UWAGA! Szkoły dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych w Janowie Lubelskim nie ma ograniczenia wieku dla kandydatów zajęcia w soboty i niedziele co dwa tygodnie nie musisz mieć zdanej matury, możesz tylko

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - TURA III REKRUTACJA OD 1 LIPCA 2014

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - TURA III REKRUTACJA OD 1 LIPCA 2014 TMS AUDIT 36-001 Trzebownisko 928 B e-mail: tmsaudit@gmail.com www.tmsaudit.pl Data i podpis osoby przyjmującej i sprawdzającej formularz: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - TURA III REKRUTACJA OD 1 LIPCA 2014 do

Bardziej szczegółowo

Wyniki badao poziomu zadowolenia ze studiów oraz sugerowanych zmian w programie i organizacji kształcenia.

Wyniki badao poziomu zadowolenia ze studiów oraz sugerowanych zmian w programie i organizacji kształcenia. Wyniki badao poziomu zadowolenia ze studiów oraz sugerowanych zmian w programie i organizacji kształcenia. Zakres badao: Poziom zadowolenia ze studiów Oczekiwania względem Biura Karier Propozycje zmian

Bardziej szczegółowo

NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Specjalista ds. programów, analiz oraz pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych

NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Specjalista ds. programów, analiz oraz pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Specjalista ds. programów, analiz oraz pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OLEŚNICY

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH naboru na stanowisko starszy referent w I Liceum Ogólnokształcącym im. K. Brodzińskiego w Tarnowie

INFORMACJA O WYNIKACH naboru na stanowisko starszy referent w I Liceum Ogólnokształcącym im. K. Brodzińskiego w Tarnowie Ogłoszenie zwykłe /język polski/ Tarnów, dnia 19.12.2012 r. INFORMACJA O WYNIKACH naboru na stanowisko starszy referent w I Liceum Ogólnokształcącym im. K. Brodzińskiego w Tarnowie W dniu 19.12.2012 r.

Bardziej szczegółowo

Do podstawowych obowiązków na stanowisku główny księgowy należy:

Do podstawowych obowiązków na stanowisku główny księgowy należy: KONKURS NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W PRZEDSZKOLU NR 10 Leszczynowa Górka Koninie w wymiarze 1/1 etatu p.o. Dyrektor Przedszkola nr 10 z oddziałami integracyjnymi Leszczynowa Górka w Koninie ogłasza

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 11/2012 Dyrektora Domu Dziecka w Głogowie z dnia 31.05.2012 r.

Zarządzenie Nr 11/2012 Dyrektora Domu Dziecka w Głogowie z dnia 31.05.2012 r. Zarządzenie Nr 11/2012 Dyrektora Domu Dziecka w Głogowie z dnia 31.05.2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Domu Dziecka w Głogowie Na podstawie ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Wzory życiorysów. Chronologiczno funkcjonalne curriculum vitae. Imię i nazwisko Adres zamieszkania Numer telefonu

Załącznik nr 1. Wzory życiorysów. Chronologiczno funkcjonalne curriculum vitae. Imię i nazwisko Adres zamieszkania Numer telefonu Załącznik nr 1 Wzory życiorysów Chronologiczno funkcjonalne curriculum vitae Imię i nazwisko Adres zamieszkania Numer telefonu Przebieg pracy zawodowej uwzględnia chronologiczny sposób przedstawiania faktów,

Bardziej szczegółowo

Curriculum Vitae DANE PERSONALNE WYKSZTAŁCENIE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Curriculum Vitae DANE PERSONALNE WYKSZTAŁCENIE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE Curriculum Vitae DANE PERSONALNE IMIĘ: Tomasz NAZWISKO: Kostrzewa DATA URODZENIA: 7 marca 1988r. ADRES ZAMIESZKANIA: Ul. Zieleniecka 13/415 05-091 Ząbki NARODOWOŚĆ: Polska TELEFON KONTAKTOWY: 509 114 410

Bardziej szczegółowo

DZIERŻONIOWSKI OŚRODEK KULTURY OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO. organizator imprez muzycznych

DZIERŻONIOWSKI OŚRODEK KULTURY OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO. organizator imprez muzycznych DZIERŻONIOWSKI OŚRODEK KULTURY OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO organizator imprez muzycznych I. Zakres obowiązków na stanowisku objętym naborem: 1. Organizacja koncertów i imprez muzycznych 2. Sporządzanie

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy PRACOWNIK ARCHIWUM

Formularz zgłoszeniowy PRACOWNIK ARCHIWUM Formularz zgłoszeniowy DANE UCZESTNIKA: 1. Imię (imiona): PRACOWNIK ARCHIWUM PROSIMY O DOKŁADNE WYPEŁNIENIE FORMULARZA 2. Nazwisko: 3. PESEL: 4. Seria i numer dowodu osobistego: 5. Telefon komórkowy 6.

Bardziej szczegółowo

Koło o ratunkowe czyli jak nie zatonąć. łębokim morzu bezrobocia. w głęg

Koło o ratunkowe czyli jak nie zatonąć. łębokim morzu bezrobocia. w głęg Koło o ratunkowe czyli jak nie zatonąć w głęg łębokim morzu bezrobocia. Magdalena Lech, Czesława Flohr Doradztwo zawodowe i rehabilitacyjne Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Bydgoszcz Spis treści 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DYREKTOR BIURA LGD

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DYREKTOR BIURA LGD NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DYREKTOR BIURA LGD Zarząd Lokalnej Grupy Działania RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Dyrektor Biura LGD, wymiar 4/5 etatu na podstawie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I KWESTIONARIUSZ OSOBOWY. Strona 1 z 5. numer ewidencyjny. (numer nadaje komórka kadrowa) 1. Dane ogólne: 2. Data i miejsce urodzenia

CZĘŚĆ I KWESTIONARIUSZ OSOBOWY. Strona 1 z 5. numer ewidencyjny. (numer nadaje komórka kadrowa) 1. Dane ogólne: 2. Data i miejsce urodzenia numer ewidencyjny. (numer nadaje komórka kadrowa) CZĘŚĆ I KWESTIONARIUSZ OSOBOWY 1. Dane ogólne: Miejsce na wklejenie fotografii* a) imię (imiona) i nazwisko b) nazwisko rodowe c) imiona rodziców d) nazwisko

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta w Stalowej Woli ul. Wolności 7 37-450 Stalowa Wola

Urząd Miasta w Stalowej Woli ul. Wolności 7 37-450 Stalowa Wola KONKURS Einstein wspieranie rozwoju uczniów szkół podległych gminie St. Wola w zakresie nauk matematyczno - przyrodniczych Urząd Miasta w Stalowej Woli ul. Wolności 7 37-450 Stalowa Wola Ogłasza nabór

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przeprowadzenia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o.

REGULAMIN. przeprowadzenia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. REGULAMIN przeprowadzenia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Myśliborzu Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy

OGŁOSZENIE. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy OGŁOSZENIE Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy ogłasza nabór na dwa stanowiska nieurzędnicze: KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ I. Arkusz wymagań na stanowisko pracy 1. INFORMACJE O STANOWISKU

Bardziej szczegółowo

DANE KONTAKTOWE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE. telefon +48 691 660 317. +48 602458301. Inny sposób kontaktu. fax e-mail global2-72@tlen.

DANE KONTAKTOWE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE. telefon +48 691 660 317. +48 602458301. Inny sposób kontaktu. fax e-mail global2-72@tlen. E U R O P E A N C U R R I C U L U M V I T A E F O R M A T DANE KONTAKTOWE telefon +48 691 660 317. +48 602458301 fax e-mail global2-72@tlen.pl miejscowość Inny sposób kontaktu Płeć(opcjonalnie) Wiek(opcjonalnie)

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie Staszów, dnia 12.03.2015 r. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracownik ds. finansowych i zamówień publicznych zatrudniony przy realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

Wykaz zajęć aktywizacyjnych organizowanych w Dziale Poradnictwa i Informacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie w I kwartale 2014 roku

Wykaz zajęć aktywizacyjnych organizowanych w Dziale Poradnictwa i Informacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie w I kwartale 2014 roku Wykaz zajęć aktywizacyjnych organizowanych w Dziale Poradnictwa i Informacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie w I kwartale roku Tematyka zajęć aktywizacyjnych Termin zajęć Termin przyjmowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania w Głównym Instytucie Górnictwa naboru pracowników na wolne stanowiska pracy oraz konkursów na stanowiska naukowe

Regulamin przeprowadzania w Głównym Instytucie Górnictwa naboru pracowników na wolne stanowiska pracy oraz konkursów na stanowiska naukowe Regulamin przeprowadzania w Głównym Instytucie Górnictwa naboru pracowników na wolne stanowiska pracy oraz konkursów na stanowiska naukowe 1. Regulamin określa: a) zasady naboru pracowników na wolne stanowiska

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU BANK PROGRAMÓW GRUPOWYCH PORAD ZAWODOWYCH I GRUPOWEJ INFORMACJI ZAWODOWEJ 2014r. Bank Programów Porad Grupowych i Grupowych Informacji Zawodowych w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja Artykuł I. Aktywne metody poszukiwania pracy Sukces jakim będzie znalezienie satysfakcjonującej Cię pracy zależy przede wszystkim od Twojej aktywności. Im więcej różnych sposobów poszukiwania pracy wykorzystasz,

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ. Szkolenia to nasza pasja. www.eurotraining.com.pl Oferta szkoleń

OFERTA SZKOLEŃ. Szkolenia to nasza pasja. www.eurotraining.com.pl Oferta szkoleń Oferta szkoleń OFERTA SZKOLEŃ Szkolenia to nasza pasja Oferta szkoleń Serdecznie zapraszany do zapoznania się z ofertą szkoleniową firmy EUROTRAINING. Mamy nadzieję, że przedstawiona przez nas propozycja

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz osobowy (wypełnia kandydat do służby w Służbie Celnej)

Kwestionariusz osobowy (wypełnia kandydat do służby w Służbie Celnej) Załącznik nr 1..... (pieczęć urzędu lub jednostki organizacyjnej Służby Celnej) numer ewidencyjny... (numer nadaje komórka kadrowa) Kwestionariusz osobowy (wypełnia kandydat do służby w Służbie Celnej)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE

REGULAMIN REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE Załącznik do uchwały nr 23/19.06.2015 REGULAMIN REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE 1 1. Studia doktoranckie przeznaczone są dla osób z wyższym wykształceniem, które posiadają tytuł zawodowy magistra, magistra

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. portfolio

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. portfolio portfolio 1 Portfolio 1 zawodowe, to teczka, zbiór informacji o tworzącej je osobie, zawierający prezentację osiągnięć danego człowieka. To instrument, który w ostatnim czasie coraz częściej wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

3. Zakres wykonywanych obowiązków na stanowisku będącym przedmiotem naboru:

3. Zakres wykonywanych obowiązków na stanowisku będącym przedmiotem naboru: DKA.2110.02.2016 Ogłoszenie nr 2/2016 z dnia 03.06.2016 r. Przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Pile ogłasza nabór na 2 stanowiska: pracownik

Bardziej szczegółowo

PODANIE NA STUDIA I STOPNIA KIERUNEK GOSPODARKA PRZESTRZENNA KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

PODANIE NA STUDIA I STOPNIA KIERUNEK GOSPODARKA PRZESTRZENNA KWESTIONARIUSZ OSOBOWY data przyjęcia nr albumu tryb język wypełnia Dział Organizacji Studiów PODANIE NA STUDIA I STOPNIA KIERUNEK GOSPODARKA PRZESTRZENNA KWESTIONARIUSZ OSOBOWY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI WYBRANY PRZEZ KANDYDATA

Bardziej szczegółowo

REFERENT LUB SAMODZIELNY REFERENT

REFERENT LUB SAMODZIELNY REFERENT DYREKTOR GIMNAZJUM IM. KOMBATANTÓW ZIEMI GRYFOWSKIEJ W GRYFOWIE ŚLĄSKIM OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY I. Wymagania niezbędne: REFERENT LUB SAMODZIELNY REFERENT /nazwa stanowiska pracy/ 1. Wykształcenie

Bardziej szczegółowo

Informator dla uczniów

Informator dla uczniów Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Informator dla uczniów Projekt: Dobry start nabywanie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo