DOKUMENTY APLIKACYJNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOKUMENTY APLIKACYJNE"

Transkrypt

1 DOKUMENTY APLIKACYJNE Lektura CV I listu motywacyjnego jest dla pracodawcy pierwszym kontaktem z osobą ubiegającą się o pracę, a źle napisane dokumenty aplikacyjne mogą okazad się zarazem kontaktem ostatnim. Osoba rekrutująca poświęca ok. 10 sekund na zapoznanie się z CV, Przez 10 sekund zapada decyzja czy osoba ubiegająca się o prace zostanie zaproszona na rozmowę kwalifikacyjną, dla tego podstawową zasadą tworzenia CV jest przejrzystości i zwięzłośd, przy czym należy pamiętad że informacje w CV musza byd konkretne. Curriculum Vitae i list motywacyjny to rodzaj atrakcyjnej i rzetelnej autoreklamy każdego kto stara się o pracę. Napisanie rewelacyjnych aplikacji nie zapewni Ci pracy, ale jest to pierwszy bardzo ważny etap rekrutacji, który doprowadzi cię do rozmowy kwalifikacyjnej. Poniżej przedstawiamy informacje o tym od czego należy zacząd pisanie dokumentów aplikacyjnych, co powinno, a czego nie powinno zawierad CV i list motywacyjny, jakich błędów unikad o czym pamiętad. CURRICULUM VITAE CV to skrót od łacioskiego zwrotu curriculum vitae, co oznacza przebieg życia. Nowoczesny życiorys zawodowy to łatwy do przeczytania dokument, zawierający skondensowane informacje, akcentujące kwalifikacje, umiejętności i przydatnośd zawodową. Od czego zacząd pisanie życiorysu: Skoncentruj się na tym, czym pracodawcę zachęcisz. Rozpocznij od burzy mózgu - sporządź bilans swojej wiedzy, umiejętności, doświadczenia. Pomysły zapisz na kartce, potem pomoże ci to w analizie tego co powinno się złożyd na twoje CV Wypisz ważne wydarzenia i osiągnięcia w swoim życiu, opisz co ci one dały, co osiągnąłeś, czego się nauczyłeś Wygląd Twojego CV: Pamiętaj wygląd CV świadczy o jego autorze, należy zadbad o szatę graficzną starannie, schludnie napisane CV budzi zaufanie Ważne jest właściwe rozmieszczenie poszczególnych elementów na stronie wszystko ma służyd przede wszystkim czytelności dokumentu CV napisz na komputerze, wydrukuj na białej kartce formatu A4 (chyba, że pracodawca wyraźnie zażyczy sobie odręcznie napisanego życiorysu) Postaraj się zmieścid go na jednej stronie A4 (zwłaszcza na w początkowym okresie swojej kariery zawodowej) Zdjęcie umieśd w prawym górnym rogu Co powinno zawierad CV: Nagłówek. Możesz wybierad pomiędzy np. Życiorys a Curriculum vitae. Dane personalne Imię/imiona i nazwisko Adres zamieszkania Telefon Adres Data urodzenia/wiek

2 Stan cywilny (jest to punkt nieobowiązkowy) W przypadku mężczyzn stosunek do służby wojskowej (jest to punkt nieobowiązkowy) Informacje o wykształceniu: Podajemy pełną nazwę szkoły, uczelni, wydziału, jeżeli studia są w toku podajemy rok na którym obecnie się znajdujemy i tryb studiów (stacjonarne lub niestacjonarne), nie zapominamy o uzyskanym tytule Nie umieszczamy w tym punkcie informacji o ukooczonej szkole podstawowej jest to powszechny obowiązek Stosujemy odwrotny porządek chronologiczny rozpoczynając od ostatnio ukooczonej szkoły, cofając się do początku swojej edukacji Umieszczamy czas trwania nauki - daty rozpoczęcia i ukooczenia szkoły Na przykład: X w toku Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii Kierunek - Pedagogika kulturoznawcza, III rok; st. stacjonarne Lub Wrzesieo 1996 czerwiec 2001 Technikum Mechaniczno Elektryczne im. J.K. Branickiego w Warszawie, Uzyskany tytuł technik mechanik Doświadczenie zawodowe: Doświadczenie zawodowe opisz w odwrotnym porządku chronologicznym (zaczynając od ostatniego miejsca pracy do początków kariery). Umieszczamy pełne daty rozpoczęcia i zakooczenia pracy Podajemy pełną nazwę firmy lub instytucji (szczegółowy adres nie jest konieczny) Podajemy stanowisko lub pełnioną funkcję. Przedstawiamy zakres pełnionych przez siebie obowiązków, umożliwi to pracodawcy poznania naszej pozycji w firmie, w opisie musi znaleźd się to, co najatrakcyjniejsze z punktu widzenia pracodawcy. Warto pochwalid się osiągnięciami i podkreślid zakres odpowiedzialności. Jeżeli brakuje Ci doświadczeo wynikających z pracy, można umieścid w tym punkcie: informacje o przebytych praktykach zawodowych lub stażach, o odbytych wolontariatach, o pracach społecznych, np.: w samorządzie studenckim, kole naukowym, itp. Jeżeli znajdujesz się na początku zawodowej drogi skup się na umiejętnościach i osiągnięciach, skoncentruj się na faktach, opisz co zorganizowałeś, usprawniłeś, wdrożyłeś, udoskonaliłeś. Na przykład: XI X.2003 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku; Stanowisko - Pracownik socjalny ds. bilansu i analizy Zakres obowiązków: sporządzanie bilansu potrzeb i środków w zakresie pomocy społecznej, współpraca z organizacjami pozarządowymi i

3 jednostkami samorządu powiatowego i gminnego w zakresie realizacji zadao pomocy społecznej w województwie V. 2001(3 tyg.) Praktyki w Biurze Karier WSAP Zakres obowiązków: pomoc przy bieżącej pracy administracyjnej biura, zapoznanie się z obiegiem korespondencji i dokumentów w biurze, pomoc przy organizacji i obsłudze konferencji naukowej, poznanie zasad działania agencji zatrudnienia Kursy i szkolenia (jeżeli takie odbyliśmy) Przy kursach i szkoleniach zamieszczamy: czas ich trwania (dni/godziny), organizatora, tytuł szkolenia/kursu, uzyskane kwalifikacje/umiejętności i ewentualne certyfikaty Na przykład: III 2002r. trzydniowe warsztaty (20 godz.) Metody integracyjne w pracy z grupą-wprowadzenie do pedagogiki zabawy - organizator Centrum Szkoleniowe KLANZA w Białymstoku XI 2000r. - VI 2001r. - Kurs języka migowego I stopnia (500 godz. zajęd) zakooczony egzaminem przed Komisją Polskiego Związku Głuchych w Białymstoku i uzyskaniem świadectwem kwalifikowanego tłumacza języka migowego; Umiejętności: umieszczamy wszystkie umiejętności zawodowe, jakie posiadamy (jeżeli mamy ich bardzo dużo, wymieniamy przede wszystkim te, które mają związek z obowiązkami na stanowisko na które aplikujemy) znajomośd języków obcych (z podaniem poziomu i ewentualnych Certyfikatów) obsługa komputera (wskazujemy konkretne programy i poziom znajomości); prawo jazdy (zaznaczamy okres posiadania, jeżeli jest długi) specjalne kwalifikacje lub uprawnienia (np.: książeczka zdrowia, minimum sanitarne, obsługa wózków widłowych) szybkie pisanie na klawiaturze komputera lub maszynopisanie Zainteresowania: Dużo mówią o człowieku, nie traktuj ich hasłowo, rozwio dane zainteresowanie Wpisujemy swoje rzeczywiste zainteresowania pracodawca ma możliwośd zweryfikowania prawdziwości podanego przez Ciebie hobby! Nie wymyślaj takich, które ładnie brzmią, ale się na nich nie znasz. Na przykład: Taniec latynoamerykaoski (od 4 lat uczęszczam do szkoły Taoca Max Dance); kino w aspekcie społecznym, kulturowym i rozrywkowym, psychologia społeczna, gotowanie Referencje. Można podad nazwiska 2 uprzedzonych o tym fakcie osób lub napisad, że są dostępne na życzenie. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych: Klauzula jest konieczna, ponieważ każdy pracodawca lub agencja zatrudnienia gromadząca informacje o kandydatach do pracy ma nałożony przez prawo obowiązek

4 posiadania zgody na przetwarzanie danych osobowych od osoby składającej dokumenty aplikacyjne. Każde CV, które nie posiada zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych według polskiego prawa powinno byd zniszczony Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Dz. Ust. Nr 133 poz. 833 z dn ) Jeżeli masz problem z zakwalifikowaniem informacji o sobie do wyżej wymienionych punktów możesz stworzyd: dodatkowe informacje, osiągnięcia, krótka charakterystyka, dodatkowe kwalifikacje

5 PRZYKŁADOWE CV CURRICULUM VITAE Dane osobowe: Nazwisko i imię: Nowak Małgorzata Data i miejsce urodzenia: Białystok Adres: Białystok, ul. Czerwonego Kapturka 102 Telefon kontaktowy: Doświadczenie zawodowe: II.2005 XI.2007r. I.2003r. I.2005r. III.2002r. Firma Dystrybucyjna Orion, Białystok Stanowisko - Asystentka Prezesa Zakres obowiązków: obsługa sekretariatu, organizacja spotkao Prezesa, prowadzenie dziennika korespondencji, sporządzanie protokołów ze spotkao zarządu, organizacja wyjazdów służbowych - rezerwacja biletów, hoteli Firma Spedycyjna Logos Stanowisko - Sekretarka Zakres obowiązków: obsługa sekretariatu, sporządzanie protokołów ze spotkao zarządu Politechnika Białostocka - Praktyki studenckie (2 tyg.) Zakres obowiązków: pomoc w bieżącej pracy dziekanatu, poznanie obiegu i archiwizacji dokumentów w biurze, prace administracyjno - biurowe Wykształcenie: 1997r r. Politechnika Białostocka Kierunek Zarządzanie i Marketing, stacjonarne uzyskany tytuł magister zarządzania 1993r r Liceum Ogólnokształcące XX w Białymstoku, klasa o profilu ogólnym z rozszerzonym językiem angielskim Szkolenia: X-XII Profesjonalna sekretarka - asystentka menadżera organizator Regionalne Centrum Szkoleniowe Sp. z o.o. w Białymstoku; ((190 godz. w tym 50 godzin kursu komputerowego)

6 Języki obce: język angielski w stopniu dobrym język niemiecki w stopniu dobrym język włoski w stopniu podstawowym Inne umiejętności Dobra obsługa komputera (Word, Excel, Power Point, Acess) Obsługa kserokopiarki i faxu Maszynopisanie zn/min. ; Stenografia Prawo jazdy kat. B Zainteresowania: turystyka lokalna, literatura XXI wieku

7 CURRICULUM VITAE Dane personalne: Imię i nazwisko Jan Kowalski Adres: ul. Nowa 10/4, Bielsk Podlaski Adres Telefon stacjonarny Telefon komórkowy Stan cywilny: Kawaler Wiek: 20 lat Miejsce urodzenia: Warszawa zdjęcie Wykształcenie: r.-w toku Wyższa Szkoła Biznesu w Bielsku Podlaskim Kierunek: Marketing i Zarządzanie. Studia magisterskie w systemie niestacjonarnym, III rok III Liceum Ogólnokształcące w Warszawie Klasa o profilu matematyczno - fizycznym Doświadczenie zawodowe: Czerwiec-Wrzesieo 2004r. Firma Handlowa "Luk" w Gorzowie Wlkp. Sprzedawca: - dbałośd o klienta - sprzedaż produktów firmy - obsługa kasy fiskalnej Lipiec - Sierpieo 2003r. Market "Żuk" w Białymstoku Sprzedawca - Kierowca: - pomoc przy załadunku i rozładunku towaru - pomoc przy przygotowaniu faktur i odbieranie należności - pomoc w układaniu towaru Lipiec - Sierpieo 2002r. Sklep Spożywczy "AMIX" w Białymstoku Praktykant: - pomoc w obsłudze klienta - układanie towaru - nauka obsługi kasy fiskalnej - przygotowanie i nauka sprzedaży Kursy i szkolenia:

8 kurs języka angielskiego, Szkoła Języków Obcych "ASA" kurs obsługi komputera środowisko Windows (Word, Excel). Organizator Matrix S.A. ; czas trwania 60 godzin Inna działalnośd: Studenckie Logistyczne Koło Naukowe publikacje i badania naukowe z zakresu logiki stosowanej, pomoc przy organizacji konferencji naukowych, wystąpienia z ramienia Koła na Dniach Otwartych Uczelni Znajomośd języków obcych: Bardzo dobra znajomośd języka angielskiego Podstawowa znajomośd języka niemieckiego Dodatkowe umiejętności: Znajomośd obsługi komputera - środowisko Windows (Word, Exel),Internet, Prawo jazdy Kat. B. Zainteresowania: Koszykówka, podróże, motoryzacja Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Dz. Ust. Nr 133 poz. 833 z dn ).

9 Najczęściej popełniane błędy w CV: Kandydaci bardzo często gubią chronologię wydarzeo, lata nauki przeplatają się z latami doświadczeo zawodowych, co niewątpliwie burzy całą chronologię i logikę aplikacji Aplikacje prawie zupełnie pozbawione informacji o kandydacie - aplikujący podaje kilka dat i kilka enigmatycznych haseł, z których tak naprawdę nic nie wynika (niec nie mówce nazwy szkoleo itp.) Zamieszczanie informacji o zainteresowaniach, na temat których kandydat podczas rozmowy nie jest w stanie nic powiedzied Strasznym faux pas są dołączanie zdjęcia z wakacji lub z imprezy z piwem w ręku dowiadujemy się z nich jedynie gdzie kandydat spędził ostatnie wakacje i że lubi towarzyskie życie Jeśli twoja skrzynka pocztowa ma zwariowaną nazwę w stylu Misia14 lub Buziaczek77 lepiej odpuśd sobie podawanie takiego adresu ze względów oczywistych, możesz założyd wtedy alias na twoją skrzynkę najlepiej z imieniem i nazwiskiem Nieczytelnośd i chaotycznośd informacji zawartych w CV - trudno na pierwszy rzut oka wyłapad interesujące cechy kandydata. Kandydaci nie zdają sobie sprawy, iż nie ilośd a jakośd jest brana zazwyczaj pod uwagę Przedstawianie zbyt szczegółowych informacji w rubryce "dane osobowe" (np. nazwisko rodowe żony, liczba i wiek dzieci itp.). Zbyt dużo szczegółów, a co za tym idzie niewłaściwa długośd CV (dokument nie powinien byd zbyt długi ani zbyt ubogi w treśd) LIST MOTYWACYJNY Odpowiada na pytanie: Dlaczego kandydat stara się o objęcie danego stanowiska? W liście motywacyjnym nie powtarzamy informacji zamieszczonych w CV, ale przekonujemy, że nasza wiedza i doświadczenie będą użyteczne w nowej pracy. List motywacyjny jest dla pracodawcy pierwszą próbką umiejętności komunikowania się kandydata, a przecież nikt nie chce zatrudnid osoby, która ma trudności z komunikacją. List motywacyjny ma zachęcid czytającego do zapoznania się z Twoją kandydaturą i zaproszenia Cię na rozmowę kwalifikacyjną. Co szuka pracodawca w liście motywacyjnym: interpretacji informacji z CV, twojej motywacji do tego, aby zdobyd daną pracę, informacji na temat Twoich zdolności i umiejętności. List motywacyjny powinien byd krótki i treściwy. Nie powinien przekraczad objętościowo jednej strony formatu A4. Co powinien zawierad list motywacyjny: Dane personalne: imię i nazwisko, adres, telefon Adres pracodawcy: imię i nazwisko, tytuł zawodowy, nazwa i adres firmy Numer referencyjny: ogłoszenia o poszukiwaniu pracowników z reguły mają tzw. numer referencyjny Przyczyna napisania listu: napisz, dlaczego starasz się o pracę właśnie w tej firmie. Kwalifikacje - najważniejsza częśd listu: nie powtarzając informacji z CV, przedstaw swój pozytywny obraz, podkreśl kwalifikacje, zalety, zdolności, odpowiednie do danego stanowiska predyspozycje itp.

10 Zakooczenie: zaproponuj jakąś formę utrzymania kontaktu, wyraź nadzieję, że będziesz mógł szerzej przedstawid się podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Praktyczne porady: List zawsze lepiej skierowad do konkretnej osoby prowadzącej rekrutację, ustalid jej nazwisko, a nie zwracad się do kogoś anonimowego lub całej firmy. Jeżeli nie znamy imienia i nazwiska osoby, która zajmuje się rekrutacją, podajemy przynajmniej stanowisko tej osoby w firmie (np. specjalista ds. kadr i płac) W liście motywacyjnym podkreśl swe najważniejsze atuty, a nie rozmywaj ich w masie szczegółów. Najmocniejsze atuty przemawiające za Tobą przedstaw na początku, każde podanie jest czytane przez około 5-30 sekund, dlatego twoje atuty powinny rzucad się w oczy. Możesz wyróżnid je także większą czcionką Pisząc list, przyjmuj sposoby myślenia przyszłego pracodawcy. Skoncentruj uwagę na tym, co padało w ogłoszeniu jako oczekiwania od kandydatów Nigdy nie pisz, że jest ci obojętne stanowisko, rodzaj wykonywanej pracy, a zależy ci tylko na zatrudnieniu w danej firmie W liście motywacyjnym powinny znaleźd się informacje o naszych mocnych stronach, przy czym opis ten nie może byd zbyt przejaskrawiony. Skupmy się na autentycznych cechach i wartościach, które możemy wnieśd do firmy pracodawcy i które jednocześnie przekonają tegoż pracodawcę, że będziemy efektywnie funkcjonowad na danym stanowisku Pracodawca zwraca uwagę na: sposób myślenia, zakres słownictwa, sposób napisania listu, jak najbardziej starannie i zwięźle Schemat listu motywacyjnego Imię i nazwisko Adres i telefon Data i miejsce Sz.P. Imię nazwisko Stanowisko osoby, do której się zwracamy Nazwa instytucji, dział, adres Szanowny Pan/Pani; Szanowny Panie Prezesie/Dyrektorze W pierwszej części listu motywacyjnego napisz skąd wiesz o ofercie pracy oraz zgłoś swoją kandydaturę na dane stanowisko. Np. W odpowiedzi na Paostwa ogłoszenie zamieszczone w Biurze karier WSAP chciałabym przedstawid swoją kandydaturę na stanowisk: asystentka Dyrektora działu Marketingu (nr. ref. 55) Lub Po zapoznaniu się z Paostwa ogłoszeniem, zamieszczonym na łamach Kuriera Porannego w dniu r. chciałabym zgłosid swoją kandydaturę na stanowisko asystentki Dyrektora działu Marketingu

11 W drugiej części listu napisz parę słów o sobie pod kątem stanowiska na jakie się ubiegasz, uwzględnij swoje umiejętności, predyspozycje zawodowe. Umotywuj dlaczego uważasz, ze jesteś odpowiednią osobą na to stanowisko Np. Za moją osobą przemawia zarówno moje wykształcenie bezpośrednio związane z marketingiem i zarządzaniem oraz doświadczenie jakie zdobyłam odbywając staż w dziale marketingu firmy ABC. Podczas tego stażu przygotowywałam projekt badania marketingowego, ale też obserwowałam pracę innych osób w dziale. Moja dotychczasowa praca na stanowisku asystentki Prezesa pozwoliła mi na nabycie umiejętności niezbędnych w pracy asystentki. Moim atutem jest łatwośd nawiązywania kontaktów z ludźmi oraz umiejętnośd pracy w zespole. Jestem człowiekiem, który wyznacza sobie konkretne cele zawodowe, ale potrafi je dostosowad do celów zespołu. W ostatnim akapicie zasugeruj gotowośd do spotkania w celu bliższej prezentacji na rozmowie kwalifikacyjnej Np. Mam nadzieję, ze zainteresowała Paostwa swoją osobą i będę miła przyjemnośd spotkad się z Paostwem na rozmowie kwalifikacyjnej, by pełniej przedstawid swoje umiejętności. Zakoocz list słowami: Z wyrazami szacunku i własnoręczny podpis Załączniki: Wymieo dokumenty, które dołączasz, np. życiorys, dyplom, certyfikat

12 Przykład listu motywacyjnego Białystok, 15.IV.2011r. Malwina Roman ul. Legionowa Białystok tel. kom Szanowna Pani Dyrektor Anna Tomaszuk Powiatowy Urząd Pracy W związku z ofertą, która ukazała się na stronie internetowej zwracam się z uprzejmą prośbą o rozpatrzenie mojej kandydatury na stanowisko doradcy zawodowego (nr oferty 5/06). Po przeanalizowaniu wymagao przedstawionych w ogłoszeniu, jestem pewna, ze moje kwalifikacje są zbieżne z Paostwa oczekiwaniami. Mając na względzie moje przygotowanie teoretyczne, wieloletnie doświadczenie oraz cechy osobiste sądzę, iż byłabym przydatnym pracownikiem w Paostwa instytucji. Moja wiedza nabyta w trakcie studiów podyplomowych poparta jest doświadczeniem zawodowym zdobytym w Biurze Karier. Od wielu lat doskonalę swoje umiejętności uczestnicząc w szkoleniach z zakresu doradztwa zawodowego. Pracując w agencji doradztwa zawodowego musiałem wykazywad się nie tylko wiedzą teoretyczna, ale również zastosowanie jej w praktyce w poradnictwie indywidualnym i grupowym. Do moich najsilniejszych stron należą dobra organizacja pracy i planowanie, umiejętnośd rozwiązywania problemów, kreatywnośd i zdolności komunikacyjne. Wierzę, że mój entuzjazm i pełne zaangażowanie do pracy mogłoby byd wykorzystane w każdej firmie jednakże bardzo zależy mi na tym konkretnym miejscu. Ze swojej strony oferuję wiedzę, kreatywnośd, pracowitośd i rzetelnośd. Mam nadzieję, że moje CV zainteresuje Paostwa i będę mogła zaprezentowad swoją kandydaturę osobiście. Z poważaniem Malwina Roman

13 Najczęściej popełniane błędy w listach motywacyjnych: Posługiwanie się tym samym listem motywacyjnym przy ubieganiu się o różne stanowiska Przepisywanie wszystkich informacji z CV, w liście motywacyjnym podajemy informacje istotne wyłącznie z punktu widzenia stanowiska o jakie się staramy Kandydaci, opisując siebie, używają zwykle tych samych epitetów: ambitny, dyspozycyjny, przedsiębiorczy, kolejne słowo-klucz to rozwój. Pracodawcy skarżą się, że wymieniane przez kandydatów cechy osobowości nie są poparte żadnymi dokonaniami zawodowymi Używanie ogólnikowych epitetów; pomijanie aspektów osobowościowych Pomyłki w nazwie stanowiska, o jakie kandydat się ubiega, w imieniu czy nazwisku osoby, do której kierujemy list lub niepoprawnie napisana nazwa firmy Używanie zwrotów typu: Jestem młody, przystojny, otwarty na propozycje", "Dyspozycyjny 24 godziny na dobę" takie słowa padają w ogłoszeniach agencji towarzyskich, nie powinny znajdowad się w dokumentach aplikacyjnych Błędy ortograficzne w dokumentach dyskwalifikują nas jako kandydatów do pracy bez względu na ofertę pracy, stanowisko, jego rangę i firmę Dołączanie do aplikacji niezliczonych ilości załączników, kserokopii dokumentów, opinii o kandydacie, które na tym etapie selekcji nie mają większego znaczenia Opracowała: Anna Arciszewska doradca zawodowy, pośrednik pracy Na podstawie: - Jak napisad CV Paul McGee; Wydawnictwo RM, Warszawa - Co trzeba wiedzied, żeby napisad skuteczne CV Julie-Ann Amos; Wydawnictwo RM, Warszawa - Niezbędnika Absolwenta Biura Karier WSAP - Strony internetowe: ; ; ;

Poradnik dla szukających pracy

Poradnik dla szukających pracy Poradnik dla szukających pracy PODZIEL SIĘ WIEDZĄ, TEN E-BOOK TO ŚWIETNY PREZENT DLA PRZYJACIÓŁ, KTÓRY NIC NIE KOSZTUJE! Możesz go wysłać jako specjalny prezent pocztą elektroniczną, możesz go również

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PRAKTYKI. www.pracuj.pl/e-praktyki OFERTY PRACY, PRAKTYK I STAŻY

PRZEWODNIK PRAKTYKI. www.pracuj.pl/e-praktyki OFERTY PRACY, PRAKTYK I STAŻY PRZEWODNIK PRAKTYKI www.pracuj.pl/e-praktyki OFERTY PRACY, PRAKTYK I STAŻY Najszersza oferta praktyk i konkursów dla studentów! Zapoznaj się z naszą ofertą! Szczegóły na stronach: 44 i 45 Czy SYMULATOR

Bardziej szczegółowo

Darmowa publikacja dostarczona przez PatBank.pl - bank banków

Darmowa publikacja dostarczona przez PatBank.pl - bank banków Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Praca dla absolwenta" Darmowa publikacja dostarczona przez PatBank.pl - bank banków Copyright by Złote Myśli & Anna Tabisz,

Bardziej szczegółowo

PORADNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY

PORADNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY PORADNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY Białystok, marzec 2008 r. Copyright by RCS Sp. z o.o. WSTĘP Celem niniejszego opracowania jest przekazanie Państwu praktycznych wskazówek dotyczących poruszania się

Bardziej szczegółowo

ebook Poradnik CV poradnik CV

ebook Poradnik CV poradnik CV Poradnik 1. Dlaczego należy zacząć od? Zdecydowana większość pracodawców zaczyna przeglądanie aplikacji właśnie od życiorysu. Mówi się, że na przeczytanie jednego osoba prowadząca rekrutację ma kilkanaście

Bardziej szczegółowo

Jestem niepełnosprawny, idę do pracy

Jestem niepełnosprawny, idę do pracy ROZWÓJ POTENCJAŁU I OFERTY DYDAKTYCZNEJ POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Anna Twarda Jestem niepełnosprawny, idę do pracy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Największy Polski Portal Pracy. przewodnik studenta. praktyki

Największy Polski Portal Pracy. przewodnik studenta. praktyki Największy Polski Portal Pracy praca praktyki staże przewodnik studenta praktyki 2006 Szukasz praktyk na wakacje? A mo e szukasz pracy, ale nie masz doêwiadczenia zawodowego? Przyda by Ci si laptop? Albo

Bardziej szczegółowo

Jak napisać je skutecznie?

Jak napisać je skutecznie? CV Jak napisać je skutecznie? CV. Jak napisać je skutecznie? Poszukiwanie pracy zawsze wiąże się ze stworzeniem CV, które ma zaciekawić potencjalnego pracodawcę oraz skłonić go do zaproszenia Ciebie na

Bardziej szczegółowo

Zanim zaczniesz: Pięć podstawowych zasad dobrego CV

Zanim zaczniesz: Pięć podstawowych zasad dobrego CV Zanim zaczniesz: Pięć podstawowych zasad dobrego CV 1. Skup się na rzeczach najważniejszych Pracodawcy na ogół poświęcają mniej niż jedną minutę na przeczytanie CV przed podjęciem decyzji, aby je odrzucić,

Bardziej szczegółowo

2014/2015 SELEKCJI PRACOWNIKÓW METODY REKRUTACJI I TECHNIKI. Skrypt z zajęć

2014/2015 SELEKCJI PRACOWNIKÓW METODY REKRUTACJI I TECHNIKI. Skrypt z zajęć METODY REKRUTACJI I TECHNIKI SELEKCJI PRACOWNIKÓW Skrypt z zajęć 2014/2015 [Wpisz tutaj streszczenie dokumentu. Streszczenie jest zazwyczaj krótkim podsumowaniem treści dokumentu. Wpisz tutaj streszczenie

Bardziej szczegółowo

SPOSOBY REKRUTACJI I PROWADZENIA ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH

SPOSOBY REKRUTACJI I PROWADZENIA ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH SPOSOBY REKRUTACJI I PROWADZENIA ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH Rozmowa kwalifikacyjna jest najpopularniejszą metodą oceny kandydatów. Głównym jej celem jest zebranie dodatkowych informacji o kandydacie, których

Bardziej szczegółowo

Praktyki i staże w IT

Praktyki i staże w IT LUTY 2013 RAPORT MAGAZYNU MENEDŻERÓW I INFORMATYKÓW COMPUTERWORLD.PL/PRACA Praktyki i staże w IT Jak staż pomoże Ci w karierze Ile można zarobić na stażu Jak znaleźć pierwszą pracę w IT Kogo szukają pracodawcy

Bardziej szczegółowo

Oddajemy w Państwa ręce pierwszy numer magazynu SDJ Kariera. To

Oddajemy w Państwa ręce pierwszy numer magazynu SDJ Kariera. To Nr 1/2011 DRODZY CZYTELNICY Oddajemy w Państwa ręce pierwszy numer magazynu SDJ Kariera. To edycja specjalna dobrze Wam znanego Software Developer s Journal, w całości poświęcona tematowi kariery w branży

Bardziej szczegółowo

Kalisz. Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Pomysł na projekt

Kalisz. Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Pomysł na projekt Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI te m ek pr oj tu ni ki ys m SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy. Załącznik 2 PODRĘCZNIK DLA ABSOLWENTÓW

Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy. Załącznik 2 PODRĘCZNIK DLA ABSOLWENTÓW Strona1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy Załącznik 2 PODRĘCZNIK

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES?

WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES? Joanna Majerska Koło Naukowe Rachunkowości Uniwersytet Szczeciński WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES? Wprowadzenie Zaledwie 11 procent studentów ostatnich lat wiąże swoje losy z założeniem własnej firmy.

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób poszukiwać nowej pracy

W jaki sposób poszukiwać nowej pracy W jaki sposób poszukiwać nowej pracy W obecnych czasach szukanie zatrudnienia staje się coraz powszechniejsze. Zwolnienia grupowe nie są rzadkością. Jak jednak przystosować się do zmieniającego rynku oraz

Bardziej szczegółowo

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Broszura dla rodziców Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Broszura dla rodziców Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód

Bardziej szczegółowo

Komisja Dydaktyczna Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej

Komisja Dydaktyczna Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej Komisja Dydaktyczna Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej Warszawa 2010 Redakcja: inż. Michał Okulewicz Magda Ziółkowska Zuzanna Krawczyk Piotr Bogdanowicz Magda Kochanowska Współpraca: Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer projektu: POKL.04.01.01-00-311/10 FABER EST SUAE QUISQUE FORTUNAE Magazyn nr 2/2013 (6) KUŹNIA KADR IV Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Wybierz przyszłość! Jak zdobyć wymarzony zawód - informator dla uczniów kończących gimnazjum. Człowiek najlepsza inwestycja

Wybierz przyszłość! Jak zdobyć wymarzony zawód - informator dla uczniów kończących gimnazjum. Człowiek najlepsza inwestycja Wybierz przyszłość! Jak zdobyć wymarzony zawód - informator dla uczniów kończących gimnazjum Publikacja bezpłatna, Poznań, październik 2011 r. Człowiek najlepsza inwestycja Spis treści Wprowadzenie Zanim

Bardziej szczegółowo

CO NOWEGO ZAPREZENTUJ SIĘ NA TARGACH PRACY. www.praktyki.eurostudent.pl W REKRUTACJI. Raport. Czy piszesz się na 10.000 zł? pzu.

CO NOWEGO ZAPREZENTUJ SIĘ NA TARGACH PRACY. www.praktyki.eurostudent.pl W REKRUTACJI. Raport. Czy piszesz się na 10.000 zł? pzu. Czy piszesz się na 10.000 zł? pzu.pl/wiedzapisane www.praktyki.eurostudent.pl październik 2013 Kariera CO NOWEGO W REKRUTACJI Raport ZAPREZENTUJ SIĘ NA TARGACH PRACY ZESKANUJ KOD I WEJDŹ NA PRAKTYCZNĄ

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

Podręcznik mentora. Sukcesja stanowisk kluczem do sukcesu w Organizacjach Pracodawców WND-POKL-05.05.02-00-236/12

Podręcznik mentora. Sukcesja stanowisk kluczem do sukcesu w Organizacjach Pracodawców WND-POKL-05.05.02-00-236/12 PUBLIKACJA BEZPŁATNA Podręcznik mentora Sukcesja stanowisk kluczem do sukcesu w Organizacjach Pracodawców WND-POKL-05.05.02-00-236/12 Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

OBRAZY CZTERECH BADANYCH ZAWODÓW:

OBRAZY CZTERECH BADANYCH ZAWODÓW: 1 OBSERWATOR RYNKU PRACY REGIONU WAŁBRZYSKIEGO OBRAZY CZTERECH BADANYCH ZAWODÓW: Sprzedawca Kucharz Elektryk Technolog robót wykończeniowych w budownictwie Raport końcowy Tom I 2 Publikacja współfi nansowana

Bardziej szczegółowo

SZUKAJ PRACY BRANŻE Z EUROSTUDENTEM WYDANIE TARGOWE. Rozwiń się z Nami! ZRÓB KARIERĘ INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ W KORPORACJI Z POTENCJAŁEM

SZUKAJ PRACY BRANŻE Z EUROSTUDENTEM WYDANIE TARGOWE. Rozwiń się z Nami! ZRÓB KARIERĘ INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ W KORPORACJI Z POTENCJAŁEM Dynamiczny rozwój w Infosys BPO Poland www.eurostudent.pl październik 2014 Rozwiń się z Nami! KONKURS PZU: INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ WYGRAJ 5.000 ZŁ! WYDANIE TARGOWE SZUKAJ PRACY RAPORT SPECJALNY ZRÓB KARIERĘ

Bardziej szczegółowo

Organizacja i funkcjonowanie studiów doktoranckich

Organizacja i funkcjonowanie studiów doktoranckich Organizacja i funkcjonowanie studiów doktoranckich Jestem głęboko przekonany, że rozwój nauki służy przede wszystkim zaspokojeniu tęsknoty za czystą wiedzą. Albert Einstein Streszczenie W sensie ogólnym,

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów Przekazujemy Wam materiały informacyjne dotyczące pracy

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Druczak. Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum

Katarzyna Druczak. Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum Katarzyna Druczak Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum Katarzyna Druczak Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum Jak pomóc rozwijać skrzydła?

Bardziej szczegółowo