INFORMACJA V EDYCJI KURSU MIĘDZYNARODOWY PRZEWODNIK GÓRSKI - INTERNATIONAL MOUNTAIN LEADER - UIMLA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA V EDYCJI KURSU MIĘDZYNARODOWY PRZEWODNIK GÓRSKI - INTERNATIONAL MOUNTAIN LEADER - UIMLA"

Transkrypt

1 INFORMACJA V EDYCJI KURSU MIĘDZYNARODOWY PRZEWODNIK GÓRSKI - INTERNATIONAL MOUNTAIN LEADER - UIMLA ORGANIZATOR: Zakopane Data wydania: Wersja: 5.1 Autor: Robert Szumiec

2 Dokumenty uzupełniające: Statut UIMLA Standard UIMLA 2013 Statut SMPG LIDER Regulamin Kwalifikacyjny Wykaz Umiejętności IML Syllabus Kursu IML Oświadczenie Odpowiedzialności Cywilnej Plan Kursu IML Harmonogram Kursu IML Regulamin Egzaminacyjny Formularz Zgłoszenia na Kurs IML Karta Egzaminu Wstępnego Karta Egzaminu Zimowego Karta Egzaminu Końcowego Ankieta Ewaluacyjna Pakietu BAZA Ankieta Ewaluacyjna Pakietu LATO Ankieta Ewaluacyjna Pakietu ZIMA

3 Co to jest UIMLA? UIMLA (Union of International Mountain Leader Associations - Unia Stowarzyszeń Międzynarodowych Przewodników Górskich) została oficjalnie utworzona 27 listopada 2004 na zjeździe organizacji przewodnickich w Chambery (Francja). Stworzyły ją organizacje przewodników górskich z następujących państw: Andora (Associacions de Guies Acompanyantes de Muntanya d Andorra), Belgia (Union Professionnelle des Métiers de la Montagne), Francja (Syndicat National des Accompagnateurs en Montagne), Hiszpania (Asociacion Española de Guia de Montaña), Polska (Stowarzyszenie Międzynarodowych Przewodników Górskich Lider ), Szwajcaria (Association Suisse des Accompagnateurs en Montagne), Wielka Brytania (The British Association of International Mountain Leaders). Od 6 listopada 2010 nastąpił istotny rozwój organizacji, która obecnie obejmuje następujące kraje członkowskie:, Argentyna, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Holandia, Niemcy, Peru, Słowacja, Włochy. Ponadto członkiem - aspirantem UIMLA jest Macedonia, a zaproszenie do stażu kandydackiego otrzymały Austria, Maroko, Quebec, Czarnogóra, Słowenia. Organizacja ta powstała, by zunifikować przewodnictwo górskie w Europie i na Świecie. Współpracuje w tej dziedzinie z drugą organizacją przewodnicką - IVBV, w porozumieniu z którą wyznaczyła zakresy działań i uprawnień swoich członków. Najważniejszym zadaniem stojącym przed UIMLA jest doprowadzenie do oficjalnego zaistnienia tej organizacji w prawodawstwie europejskim tym samym sankcjonując, ale i legalizując pracę członków - przewodników w krajach europejskich należących do organizacji. Kolejne zadanie to propagowanie organizacji, logo, standardów we wszystkich miejscach związanych z obsługą ruchu turystyki górskiej w krajach członkowskich, a także poza nimi. W praktyce oznacza to rozpoznawalność przewodników UIMLA czego najprzyjemniejszą formą są zniżki udzielane w niektórych schroniskach i kolejkach górskich. Trzeba pamiętać, że UIMLA jest organizacją bardzo młodą i wiele jeszcze jest do zrobienia zanim jej członkowie w pełni docenią zalety przynależności do grona przewodników międzynarodowych. Więcej o organizacji dowiesz się z serwisu: Dla kogo jest UIMLA? Oferta kursu i przynależności do organizacji Lider, a za jego pośrednictwem do UIMLA jest adresowana głównie do tych przewodników górskich, którzy planują rozwijać swoją ofertę przewodnicką o góry Europy i Świata. Przewodnicy górscy UIMLA spotykani są ze swymi klientami na wszystkich kontynentach. W tej materii ogranicza ich tylko specyfika terenu, w którym operują. Za granicą nasza profesja jest określana w języku angielskim jako International Mountain Leader UIMLA (IML UIMLA).

4 Drugą motywacją może być podniesienie swojego prestiżu zawodowego i umiejętności zawodowych, które jednak nie skutkują uzyskaniem uprawnień na dodatkowe pasma górskie Polski. Te aspekty wyraźnie regulują polskie przepisy, które w tej kwestii są nadrzędne. Co daje przynależność do UIMLA dzisiaj? Możliwość legalnego prowadzenia wycieczek w terenach górskich państw członkowskich pod warunkiem przestrzegania lokalnych uregulowań prawnych np. regulacji Parków Narodowych, które są aktami nadrzędnymi (dla przykładu Międzynarodowy Przewodnik Górski UIMLA z innego kraju nie może legalnie prowadzić wycieczki w Tatry Polskie dopóki nie uzyska parkowej licencji), Możliwość prowadzenia wycieczek w terenach górskich wszystkich państw Świata pod warunkiem przestrzegania lokalnych uregulowań prawnych. Prestiż przynależności do światowej rodziny liczącej kilka tysięcy członków. Zniżki w schroniskach i kolejkach górskich. W przyszłości: umocowanie prawne w strukturach zawodów europejskich, a więc takie samo traktowanie jak przedstawicieli wszystkich innych regulowanych profesji wraz z systemem ubezpieczeń. Czego nie daje UIMLA? Możliwości prowadzenia wycieczek w tereny górskie charakteryzujące się występowaniem lodowców (np. Mont Blanc, itp.), jak i wymagające technik wspinaczkowych (drogi wspinaczkowe, wysokogórskie o charakterze wspinaczkowym, via ferrata, np. Gerlach). Uprawnień do prowadzenia aktywności skitouringu i skialpinizmu. W związku z powyższym posługiwanie się symbolami UIMLA w tych sytuacjach jest wykroczeniem przeciwko organizacji i może narazić na sankcje. Sprzęt i techniki asekuracyjne są wykorzystywane przez przewodników UIMLA, sporadycznie, jedynie w celu zapewnienia bezpieczeństwa w wymagających ochrony miejscach. Co to jest LIDER? Stowarzyszenie Międzynarodowych Przewodników Górskich (SMPG) LIDER z siedzibą w Zakopanem powstało w 2004 roku. Zrzesza grupę ponad 120 Międzynarodowych Przewodników Górskich, pochodzących z różnych kół przewodnickich i środowisk. Przynależność do LIDERA nie jest sprzeczna z członkostwem w innych - macierzystych kołach. Jego pierwotnym celem było wprowadzenie polskich przewodników górskich do Europy i doprowadzenie do tego, by byli rozpoznawalni i mogli legalnie pracować w innych pasmach górskich Europy. Obecnie kładziemy nacisk na wprowadzenie IML do grupy regulowanych zawodów europejskich. Nie mniej ważnym celem jest samodoskonalenie, aby oferować polskim klientom możliwość atrakcyjnego i bezpiecznego spędzania czasu w górach całego Świata.

5 Od listopada 2004 roku SMPG, wraz z przewodnickimi organizacjami z Bułgarii i Włoch, było członkiem aspirantem UIMLA. Po cyklu szkoleń przeprowadzonych pod kontrolą komisji technicznej UIMLA, polscy przewodnicy zrzeszeni w SMPG zostali przyjęci do grona Międzynarodowych Przewodników Górskich podczas zjazdu UIMLA w Hiszpanii w listopadzie 2005 roku. Wszyscy przewodnicy, którzy zaliczyli pozytywnie cykl szkoleniowy zorganizowany przez stronę polską, otrzymali odznaki i legitymacje uprawniające do prowadzenia klientów po wszystkich górach państw członkowskich. Obecnie otwieramy się na szeroko rozumiane środowiska przewodników górskich w Polsce, pragnąc uczynić z SMPG prężną organizację reprezentującą interesy sporego lobby związanego z górami. Przynależność do naszej organizacji jest ważna zwłaszcza dla tych przewodników, którzy traktują swoją pracę przewodnicką jako stałe źródło dochodów i pragną swą działalność prowadzić również poza granicami Polski. Co daje przynależność do LIDERA? Analogicznie do uprawnień UIMLA patrz wyżej. Obecność w serwisie internetowym gdzie w przyszłości będzie można oprócz danych osobowych umieszczać własne oferty wyjazdów. Udział w szkoleniach po kosztach. W przyszłości może inne świadczenia np. zniżki w Polsce. Czego ta przynależność nie daje? Członkowie SMPG LIDER: nie mogą prowadzić po drogach wspinaczkowych skalnych i lodowych, czyli tam gdzie trzeba używać sprzętu wspinaczkowego, a także z zasady liny, raków, czekana, itp., a także drogach via ferrata, muszą honorować nadrzędne regulacje i akty prawne w związku z tym dla przykładu obecnie Międzynarodowy Przewodnik Górski UIMLA bez uprawnień tatrzańskich (beskidzki, sudecki) nie może prowadzić legalnie w Tatrach. Zgodnie ze Standardem UIMLA 2013 użycie liny i innego sprzętu (raki, czekan, lonże via ferrata) oraz technik asekuracji odbywa się warunkowo, jedynie w celu zapewnienia doraźnego bezpieczeństwa klientom i IML ponosi pełną odpowiedzialność za ich stosowanie zgodnie z prawem kraju docelowego. Do Stowarzyszenia Międzynarodowych Przewodników Górskich może przystąpić każdy przewodnik górski posiadający aktualne uprawnienia przewodnika górskiego (legitymacja, identyfikator), który ukończy kurs kandydacki. Więcej informacji oraz Statut organizacji tutaj:

6 Wymagania wstępne, nabór Ogólne informacje dotyczące formalnych wymagań dla kandydatów oraz Egzaminu Wstępnego określono w Regulaminie Kwalifikacyjnym Stowarzyszenia. Osoby zainteresowane szkoleniem, spełniające wymagania tam zawarte składają podanie poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszenia na Kurs IML dostępnego pod adresem: Formularz Zgłoszenia na Kurs IML. Wysłanie formularza nie jest jednoznaczne z przyjęciem na kurs. Decyzję o organizacji kursu podejmuje zarząd SMPG i zawiadamia o tym fakcie zainteresowanych (Aspirantów), zapraszając ich na Egzamin Wstępny. Egzamin Wstępny Wymagania i wszelkie detale zawiera Regulamin Egzaminacyjny. Na egzamin i rozmowę kwalifikacyjną należy przygotować pracę wstępną, którą należy wysłać e- mailem na adres: termin nadsyłania to koniec kwietnia Praca powinna zawierać projektowaną lub odbytą wielodniową wyprawę górską poza Polską, Czechami i Słowacją. Harmonogram wyprawy z takimi danymi jak: program, transport, koszty, charakterystyka przyrodnicza i krajoznawcza, ciekawostki i trudności, noclegi, mapka, fotka, profil wysokościowy trasy. Dokument musi być przesłany w formacie.pdf. Nie ma potrzeby drukowania pracy. Do pracy należy dołączyć zeskanowane zdjęcie legitymacyjne. Egzamin wstępny odbędzie się w maju 2015 roku w Dolinkach Krakowskich. Będzie prowadzony w formie dwuczęściowej: rozmowy kwalifikacyjnej w oparciu o pracę przedstawioną przez Aspiranta, egzaminu praktycznego w formie biegu terenowego z elementami wiedzy przewodnickiej wyszczególnionymi w Regulaminie Egzaminacyjnym (nawigacja, pierwsza pomoc, podstawowe węzły, podstawy meteorologii). Należy mieć ze sobą: legitymację przewodnicką, identyfikator wojewody, ubiór outdoor, plecak, apteczkę, kompas,, dobry humor i wiarę w sukces. Przed częścią praktyczną Aspirane wnosi opłatę wstępną w wysokości 300 zł. Opłata ta zawiera składkę członkowską i koszty administracyjne. Szczegóły spotkania zostaną przekazane e-pocztą. Dokładny termin organizacji egzaminu zostanie wyznaczony po podjęciu decyzji o rozpoczęciu Kursu. Ogólny plan szkolenia. Szczegółowe informacje dotyczące treści szkoleniowych, dat, miejsc i wymiaru godzinowego zajęć znajdują się w Wykazie Umiejętności IML, Syllabusie Kursu IML, Planie i Harmonogramie Kursu IML; z wielu względów niektóre detale są ustalane z niewielkim wyprzedzeniem przed zajęciami.

7 Kurs składa się z trzech podstawowych pakietów szkoleniowych: 1. BAZA - termin: VI, początek IX, X, XI, XII 2015 weekendy 2. ZIMA - termin: III LATO - termin: połowa IX 2015 Dokładne terminy organizacji pakietów zostanie wyznaczony po podjęciu decyzji o rozpoczęciu Kursu. Każdy z segmentów kończy się egzaminem sprawdzającym. Warunkiem zaliczenia każdego z segmentów jest dostarczenie anonimowej ankiety ewaluacyjnej. Orientacyjny zakres tematyczny. Segment podstawowy BAZA. Dzieli się na cześć teoretyczną (wykłady) i część praktyczną (ćwiczenia w terenie). Razem około 126 godzin szkoleniowych. Tematyka: część teoretyczna: wykłady Zakopane i Kraków: o pierwsza pomoc i ratownictwo, o prawo, ekonomia, marketing w przewodnictwie, o psychologia, przywództwo, o metodyka, o fizjologia i anatomia aktywności górskich, o meteorologia na szlaku. część praktyczna: słabo udostępnione turystycznie pasma górskie i rejony skalne Polski: o orientacja i nawigacja (szkolenie w warunkach letnich i zimowych), o biwakowanie i survival (szkolenie w warunkach letnich i zimowych), o przekraczanie rzek i strumieni. Egzamin: ocena bieżąca w trakcie zajęć, obecność na zajęciach, egzamin tej części jest zawarty również w realizacji części LATO i ZIMA oraz w egzaminie końcowym: test pisemny z tematów teoretycznych, test terenowy w trudnych warunkach (orienteering).

8 Segment praktyczny LATO. Miejsce szkolenia - Alpy Austriackie (może ulec zmianie). Razem: 8 dni szkolenia - 64 godziny, egzamin zawarty w egzaminie końcowym. Tematyka: przygotowanie wyprawy w warunkach letnich, niebezpieczeństwa górskie, I pomoc, transport improwizowany, zajęcia podstawowe o charakterze linowym: umiejętność przemieszczania w stromym terenie, asekuracja, zjazd na linie, poruszanie na drogach ubezpieczonych typu via ferrata z elementami asekuracji i ratownictwa, technika doraźnej asekuracji: krótka lina, poręczówka, ratownictwo: opuszczanie, podciąganie osób, wycieczki w nieznanym terenie nawigacja, biwakowanie, podsumowująca wycieczka w wymagającym terenie, egzamin w formie testu, ocena bieżąca w trakcie zajęć. Egzamin tej części jest zawarty w egzaminie końcowym. Segment praktyczny ZIMA. Miejsce szkolenia - Tatry. Razem: 8 dni szkolenia - 64 godziny, w tym egzamin. Tematyka: sprzęt i wyposażenie zimą, przygotowanie wycieczki w warunkach zimowych, niebezpieczeństwa górskie w warunkach zimowych, profilaktyka antylawinowa, testy, przemiany warstw śniegu, obsługa detektorów lawinowych, sondowanie, odkopywanie, poruszanie w terenie śnieżnym, lodowym, mikstowym, poruszanie na rakietach śnieżnych, praca narzędziami zimowymi: poruszanie, asekuracja, hamowanie, praca liną w zimie, autoratownictwo, ratownictwo, I pomoc w zimie, Egzamin praktyczny, ocena bieżąca w trakcie zajęć. Egzamin końcowy Wymagania i wszelkie detale zawiera Regulamin Egzaminacyjny. Egzamin odbywa się na Podhalu i składa się z: biegu terenowego (elementy orientacji i nawigacji, zagadnienia techniczne z asekuracji, pierwsza pomoc), testów pisemnych podsumowujących pakiet BAZA.

9 Zajęcia odbywają się w ciągu 1 jednego dnia i trwają około godzin. Termin egzaminu: IV Egzamin poprawkowy Osoby, które nie zaliczą normalnego terminu mogą przystąpić do egzaminu poprawkowego, którego data ustalana jest na bieżąco. Koszt egzaminu jest kalkulowany osobno, zależnie od ilości poprawkowiczów. Cena kursu: Zasadnicza cena kursu wynosi 3500 złotych i składa się z wpłat za poszczególne segmenty: 1. opłata wstępna 300 złotych 2. pakiet BAZA 1000 złotych 3. pakiet ZIMA 1000 złotych 4. pakiet LATO 1000 złotych 5. egzamin końcowy 200 złotych Cena kursu zawiera: składki organizacyjne na 1 rok, realizację zajęć, egzamin końcowy ( bez poprawek), zaświadczenie, odznakę i legitymację przewodnicką UIMLA po zdanym egzaminie. Cena nie zawiera: kosztów dojazdów, pobytów i wyżywienia na zajęciach praktycznych i teoretycznych, ubezpieczenia od wypadku w górach, wypożyczenia sprzętu. Wpłaty należy wnosić najpóźniej 3 tygodnie przed rozpoczęciem poszczególnych części kursu, wpłatę wstępną wnosi się w chwili Egzaminu Wstępnego. Wpłat należy dokonywać na poniższe dane z dopiskiem kto i za co wpłaca. Dowody wpłat wystawiane są podczas pakietów Zima i Lato. Stowarzyszenie Międzynarodowych Przewodników Górskich Lider Zakopane, ul. Grunwaldzka 7c/ Uczestnik szkolenia jest zobowiązany do okazania przed częścią LATO i ZIMA, aktualnego ubezpieczenia NNW obejmującego akcję ratunkową z użyciem śmigłowca. Masz pytania? Pisz: Serdecznie zapraszam Robert Szumiec Komisja Szkoleniowa SMPG Lider, delegat UIMLA.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 4 marca 2011 r. w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 4 marca 2011 r. w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek Dziennik Ustaw Nr 60 3850 Poz. 302 302 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 4 marca 2011 r. w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek Na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 34

Bardziej szczegółowo

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS PAKIET INFORMACYJNY 2012 / 2013 ECTS Kierunek Zarządzanie Warszawa, 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA. Dyrektywa 2005/36/WE. Wszystko, co należy wiedzieć o uznawaniu kwalifikacji zawodowych 66 PYTAŃ 66 ODPOWIEDZI

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA. Dyrektywa 2005/36/WE. Wszystko, co należy wiedzieć o uznawaniu kwalifikacji zawodowych 66 PYTAŃ 66 ODPOWIEDZI PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA Dyrektywa 2005/36/WE Wszystko, co należy wiedzieć o uznawaniu kwalifikacji zawodowych 66 PYTAŃ 66 ODPOWIEDZI Niniejszy dokument jest przeznaczony do celów informacyjnych. Komisja

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy Kodeks Sportowy 2015

Międzynarodowy Kodeks Sportowy 2015 Stan na dzień 1 stycznia 2015 MIĘDZYNARODOWY KODEKS SPORTOWY 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: Artykuł 1 Przepisy ogólne 3 Artykuł 2 Zawody Ogólne

Bardziej szczegółowo

PYTAŃ O EKUZ. Warszawa, sierpień 2011 r.

PYTAŃ O EKUZ. Warszawa, sierpień 2011 r. 100 PYTAŃ O EKUZ Warszawa, sierpień 2011 r. Szanowni Państwo! Przewodnik, który mam przyjemność Państwu przedstawić jest rezultatem ponad pięciu lat doświadczeń wynikających z wprowadzenia do użytku Europejskiej

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWO WSTĘPU Słownik terminów regulaminowych to propozycja podręcznej, szybkiej pomocy przy korzystaniu z Regulaminu studiów. Naszym zamiarem było przedstawienie każdego

Bardziej szczegółowo

KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT

KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT 1 1 Przedmiot regulaminu 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE projekt Zielona firma realizowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, poddziałanie

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW OFEROWANA PRZEZ URZĘDY PRACY I/LUB FINANSOWANA Z FUNDUSZU PRACY INFORMATOR 2014 MINISTERSTWO PRACY

Bardziej szczegółowo

2012/2013. erasmus. krok po kroku. przewodnik dla studentów wyjeżdżających na praktykę. Dział Współpracy Międzynarodowej UKSW

2012/2013. erasmus. krok po kroku. przewodnik dla studentów wyjeżdżających na praktykę. Dział Współpracy Międzynarodowej UKSW 2012/2013 erasmus krok po kroku przewodnik dla studentów wyjeżdżających na praktykę Dział Współpracy Międzynarodowej UKSW Publikacja sfinansowana z funduszu Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197. Ustka: Szkolenie pn. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, w ramach projektu systemowego pn. Ty też możesz - Zadanie 1. Aktywna integracja Numer ogłoszenia: 269323-2013; data zamieszczenia: 11.12.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych przygotować projekt z sukcesem Poradnik dla wnioskodawców Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka

Bardziej szczegółowo

Edukacja w Islandii...30 Islandzki dla obcokrajowców... 33 Ważne informacje kontaktowe 35

Edukacja w Islandii...30 Islandzki dla obcokrajowców... 33 Ważne informacje kontaktowe 35 Zamieszkanie w innym kraju wymaga odwagi. Stwarza jednak również niezwykłe możliwości oraz stanowi początek czegoś zupełnie nowego. Daj sobie trochę czasu aby dowiedzieć się czego możesz oczekiwać i czego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4 Senatu Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku z dnia 12 marca 2013 roku REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ateneum-Szkoła Wyższa

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE

Szanowni Państwo, SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE SŁOWO WSTĘPNE prof. UAM dr hab. Jacek Guliński 1. PIERWSZE KROKI DO ZAŁOŻENIA WŁASNEJ FIRMY, CZYLI JAKĄ FORMĘ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WYBRAĆ Marcin Błaszyk, Krzysztof Jarosiński

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska Autorzy: Zespół Wydziału Oświaty Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu Iwona Derda, Hanna Ratajczak, Magdalena Najdzion, Małgorzata Maciejewska Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska Recenzent:

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out Maciej Brodowicz Publikacja została opracowana i wydana w ramach projektu Wiedza i przedsiębiorczość zrealizowanego na terenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn. ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY URZĄD PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM ul. Kanałowa 3 83-200 Starogard Gdański Tel. (58) 56-221-46, 56-223-51, 56-235-39 Fax. (58) 56-258-70 NIP 592-16-12-120 REGON 191950489 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

AMBASADA RP W AUSTRII

AMBASADA RP W AUSTRII AMBASADA RP W AUSTRII PRAKTYCZNY PORADNIK DLA OBYWATELI POLSKICH PRZYJEŻDŻAJĄCYCH DO PRACY W AUSTRII OTWARCIE AUSTRIACKIEGO RYNKU PRACY Wiedeń 2011 Wydział Konsularny Ambasady RP w Austrii Strona 1 1.

Bardziej szczegółowo

NAUKA I PRACA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ Wielka Brytania Irlandia

NAUKA I PRACA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ Wielka Brytania Irlandia Materia³y Informacyjne Ewa Flaszyñska NARODOWE CENTRUM ZASOBÓW PORADNICTWA ZAWODOWEGO PROGRAM LEONARDO DA VINCI NAUKA I PRACA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ Wielka Brytania Irlandia Poradnik MINISTERSTWO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 118 W WARSZAWIE

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 118 W WARSZAWIE REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 118 W WARSZAWIE Podstawa prawna 1. Ustawa o kulturze fizycznej z dnia 18 stycznia 1996 r. (Dz.U. Nr 25, poz. 113 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR dla studentów studiów pierwszego stopnia makrokierunku Bioinformatyka i biologia systemów w roku akademickim 2008/2009

INFORMATOR dla studentów studiów pierwszego stopnia makrokierunku Bioinformatyka i biologia systemów w roku akademickim 2008/2009 Uniwersytet Warszawski Wydział Biologii Wydział Fizyki Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki INFORMATOR dla studentów studiów pierwszego stopnia makrokierunku Bioinformatyka i biologia systemów w

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

PORADNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY

PORADNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY PORADNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY Białystok, marzec 2008 r. Copyright by RCS Sp. z o.o. WSTĘP Celem niniejszego opracowania jest przekazanie Państwu praktycznych wskazówek dotyczących poruszania się

Bardziej szczegółowo

Informator dla cudzoziemców. dotyczący podejmowania w Polsce nauki i studiów

Informator dla cudzoziemców. dotyczący podejmowania w Polsce nauki i studiów Informator dla cudzoziemców dotyczący podejmowania w Polsce nauki i studiów Informator dla cudzoziemców dotyczący podejmowania w Polsce nauki i studiów Katarzyna Rowińska, Iwona Zemanek Okręgowa Izba

Bardziej szczegółowo

vademecum Dla Kandydatów 2014/2015

vademecum Dla Kandydatów 2014/2015 vademecum Dla Kandydatów 2014/2015 W Informatorze: Bogata tradycja nowoczesnej uczelni 4 5 UEK w liczbach 6 7 Więcej niż studia 8 9 UEK fakty 10 Zagraniczna ścieżka edukacyjna 11 12 Drogowskaz kandydata

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia w zakresie organizacji i prowadzenia szkoleń. w ratownictwie wodnym

Wyjaśnienia w zakresie organizacji i prowadzenia szkoleń. w ratownictwie wodnym Warszawa, dnia 7 maja 2015 r. Wyjaśnienia w zakresie organizacji i prowadzenia szkoleń w ratownictwie wodnym I. Organizowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie ratownictwa wodnego jest wyłącznym uprawnieniem

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

Dla przedsiębiorców prowadzących działalność turystyczną na terenach wiejskich

Dla przedsiębiorców prowadzących działalność turystyczną na terenach wiejskich MIINIISTERSTWO GOSPODARKII DEPARTAMENT TURYSTYKII MATERIAŁY SZKOLENIOWE Z ZAKRESU TURYSTYKI WIEJSKIEJ Dla przedsiębiorców prowadzących działalność turystyczną na terenach wiejskich WARSZAWA 23 25 listopad

Bardziej szczegółowo

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ RAFAŁ MICHAŁOWSKI WOJCIECH MYKA JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ W KSZTAŁCENIU USTAWICZNYM W FORMACH POZASZKOLNYCH KROK PO KROKU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo