Aneks do regulaminu AKCJI PROMOCYJNEJ #Gotowi na Emocje zgarniaj nagrody Organizator informuje, że dokonał w regulaminie następujących zmian:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Aneks do regulaminu AKCJI PROMOCYJNEJ #Gotowi na Emocje zgarniaj nagrody Organizator informuje, że dokonał w regulaminie następujących zmian:"

Transkrypt

1 Aneks do regulaminu AKCJI PROMOCYJNEJ #Gotowi na Emocje zgarniaj nagrody Organizator informuje, że dokonał w regulaminie następujących zmian: Zapis przed zmianą: 6 NAGRODY I ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD 2. Maksymalny limit liczby nagród przypadający na jednego Uczestnika: a. Nagroda 6 pkt 1 a 1 sztuka tygodniowo w okresie trwania promocji b. Nagroda 6 pkt 1 b 1 sztuka w okresie trwania promocji Zapis po zmianie: 6 NAGRODY I ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD 3. Maksymalny limit liczby nagród przypadający na jednego Uczestnika: c. Nagroda 6 pkt 1 a 1 sztuka tygodniowo w okresie trwania promocji d. Nagroda 6 pkt 1 b 3 sztuki w okresie trwania promocji Wprowadzone zmiany i poniższy regulamin obowiązuje od dnia REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ #Gotowi na Emocje zgarniaj nagrody 1 ORGANIZATOR 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą #Gotowi na Emocje zgarniaj nagrody ( Akcja Promocyjna ) jest Coca-Cola HBC Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Annopol 20, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , kapitał zakładowy ,00 zł, NIP ( Organizator) 2. Partnerami ( Partnerzy ) Akcji Promocyjnej są: a) Lagardere Travel Retail sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 174, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , kapitał zakładowy ,00 zł, NIP ( Partner A ); b) INMEDIO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 174, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Sądowego, pod

2 numerem KRS , kapitał zakładowy ,00 zł, NIP ( Partner B ). 3. Organizator powierzył obsługę firmie Starcom sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 44a, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , kapitał zakładowy ,00 zł, NIP (Wykonawca). 2 PRZEDMIOT AKCJI PROMOCYJNEJ 1. Akcją Promocyjną objęte są napoje promocyjne Organizatora. Pełna lista napojów promocyjnych zwanych dalej ( Produkty ) dostępnych w placówkach sprzedaży na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stanowi (Załącznik nr1) 2. Opakowania Produktów o pojemności 0,5l, 1,0l, 1,5l, 1,75l w opakowaniach plastikowych bezzwrotnych (PET) oznaczone są jako promocyjne poprzez umieszczenie na ich etykiecie nazwy Akcji Promocyjnej oraz dwunastoznakowego literowo-cyfrowego kodu promocyjnego na wewnętrznej stronie wszystkich nakrętek Produktów ( Kod PIN ) 3. Opakowania Produktów o pojemności 0,25l, 0,33l w puszkach oznaczone są jako promocyjne z adresem strony promocyjnej oraz dwunastoznakowego lub dziesięcioznakowego literowo-cyfrowego kodu promocyjnego pod zawleczką Produktów ( Kod PIN ). 4. Opakowania Produktów Powerade o pojemności 0,5l, 0,7l w opakowaniach plastikowych bezzwrotnych (PET) oznaczone są jako promocyjne poprzez umieszczenie na ich etykiecie nazwy Akcji Promocyjnej oraz dwunastoznakowego literowo-cyfrowego kodu promocyjnego na wewnętrznej stronie wszystkich etykiet ( Kod PIN ). 5. Każdy Kod PIN jest unikalny. 3 UCZESTNICTWO W AKCJI PROMOCYJNEJ 1. W Akcji Promocyjnej mogą brać udział osoby fizyczne zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które w dniu rozpoczęcia Akcji Promocyjnej ukończyły 13 lat ( Uczestnik ). 2. W Akcji Promocyjnej nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Partnerów i Wykonawcy oraz członkowie ich najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo). 3. Warunkiem wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej jest: b) Ukończone 13 lat. c) Utworzenie konta Uczestnika na stronie lub w aplikacji WOAH (zgodnie z instrukcjami na stronie, utworzenie konta wymaga podania adresu , daty urodzenia, imienia i nazwiska, hasła oraz akceptacji regulaminu) lub zalogowanie się na założonym już koncie na stronie lub aplikacji WOAH; d) Zaakceptowanie niniejszego Regulaminu; e) Nabycie co najmniej 1 (jednego) Produktu; f) Zarejestrowanie odpowiedniej dla danego typu nagrody liczby Kodów PIN na indywidualnym koncie Uczestnika poprzez aplikację do przekazywania Kodów PIN umieszczoną na stronie co umożliwi uzyskanie prawa do nagród. g) Każdy prawidłowo zarejestrowany kod PIN to jeden punkt. h) Kody PIN z Produktów Coca-Cola Zero Cukru i Coca-Cola Cherry Zero Cukru otrzymują w czasie rejestracji dodatkowy jeden punkt. Lista produktów i punktów za kody PIN stanowi (Załącznik nr1) i) Liczba punktów dla poszczególnych nagród jest następująca: a. Puszka 0,2l COCA-COLA Zero Cukru 1 szt. za 2 punkty;

3 b. Piłka edycja FIFA 2018 z logo COCA-COLA 1 szt. za 33 punkty; c. Bonus do gry FIFA 18 na platformy XBox One i PS4 za 4 punkty. Nagroda dostępna w promocji od roku; j) wygenerowanie poprzez aplikację dostępną dla zalogowanych Uczestników vouchera uprawniającego do odbioru nagrody ( Voucher ). 4. Voucher jest podstawą do odbioru Nagrody. 5. Kody PIN należy wpisywać począwszy od górnej linii, w jednym ciągu. Wszystkie zarejestrowane Kody PIN zostaną zapisane w komputerowej bazie danych. Kody PIN mogą być wykorzystane tylko jeden raz. Kody PIN wykorzystane wcześniej, powtarzające się lub fikcyjne nie będą uwzględniane. 6. Punkty wykorzystane do wzięcia udziału w loterii (na zasadach załączonego regulaminu) nie będą mogły być użyte w Promocji. 7. W przypadku, kiedy przesłany Kod PIN nie może być zarejestrowany na indywidualnym koncie Uczestnika ze względu na: a) brak konta Uczestnika; Kod PIN pozostaje ważny i może być wykorzystany. 4 CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ Akcja Promocyjna rozpoczyna się dnia 9 kwietnia 2018 r. o godz. 00:00 i trwa do wyczerpania nagród, nie później niż do dnia 30 czerwca 2018 r. godz. 23:59. 5 ZASIĘG TERYTORIALNY AKCJI PROMOCYJNEJ Promocja prowadzona jest na obszarze całego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 6 NAGRODY I ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD 1. Nagrodami w Akcji Promocyjnej są: a) Puszki 0,2 COCA-COLA Zero Cukru szt. o wartości 1,5 zł brutto każda; b) Piłki Edycja FIFA szt. o wartości 49,90 zł brutto każda sztuka; c) Bonusy do Gry FIFA 18 na platformy XBox One szt. i PS szt. o wartości 9 zł brutto każda sztuka. Nagroda dostępna w promocji od roku; przy czym Organizator dopuszcza możliwość rozszerzenia powyższego katalogu. 2. Maksymalny limit liczby nagród przypadający na jednego Uczestnika: a. Nagroda 6 pkt 1 a 1 sztuka tygodniowo w okresie trwania promocji b. Nagroda 6 pkt 1 b 3 sztuki w okresie trwania promocji c. Nagroda 6 pkt 1 c dostępna w promocji od roku bez limitu 3. Kody PIN należy zarejestrować w czasie trwania Akcji Promocyjnej. Kody PIN zarejestrowane po tym terminie nie będą uprawniały do wygenerowania Vouchera. 4. Generowanie Vouchera uprawniającego do odbioru Nagrody możliwe jest w czasie trwania Akcji Promocyjnej.

4 7 MIEJSCE I TERMIN WYDAWANIA NAGRÓD 1. Nagrodę z 6 pkt 1 a, b może odebrać w punktach handlowych należących do Partnerów. 2. Nagroda z 6 pkt 1 c dostępna w promocji od roku zostanie wygenerowana w systemie WOAH na koncie Uczestnika w postaci kodu kody ważne są do 31 sierpnia 2018 roku. 3. Lista punktów handlowych w których Partnerzy wydają nagrody umieszczona jest na stronie 4. W celu uzyskania nagrody z 6 pkt 1 a, b Voucher w wersji wydrukowanej lub elektronicznej należy przedstawić w punkcie handlowym Partnerów w celu weryfikacji wygenerowanego kodu i wydania nagrody. Partner weryfikuje kod na Voucherze. Brak możliwości weryfikacji kodu z Vouchera może skutkować odmową wydania nagrody. 5. Voucher może zostać udostępniony przedstawicielowi Partnera w celu weryfikacji w formie czytelnego wydruku komputerowego lub na ekranie urządzenia elektronicznego (np. tabletu lub telefonu komórkowego). 6. Uczestnikowi uprawnionemu do odbioru nagrody nie przysługuje prawo do wyboru egzemplarza nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego). 7. Nagrody z 6 pkt 1 a, b wydawane będą od dnia 9 kwietnia 2018 r. do dnia 16 lipca 2018 r. lub do wyczerpania zapasów. Nieodebranie nagrody w tym terminie przyjmuje się za rezygnację z nagrody. Nieodebrane nagrody pozostają własnością Organizatora. 8 ODPOWIEDZIALNOŚĆ 1. Organizator, Partnerzy ani Wykonawca nie ponoszą odpowiedzialności, ani nie będą stronami w sporach dotyczących prawa własności do Kodów PIN oraz dotyczących praw Uczestników do korzystania z adresów owych. Jakiekolwiek spory dotyczące tych kwestii nie wpływają na zasadę, że uprawnioną do otrzymania nagrody jest osoba, której dane zostaną podane Organizatorowi zgodnie z 3 ust. 3 niniejszego regulaminu. 2. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc wiążącą mają przepisy prawa i postanowienia niniejszego regulaminu. 9 ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODATKOWA Właścicielem nagród wydawanych w Akcji Promocyjnej jest Organizator. Rozliczenie podatkowe wszystkich wydanych nagród leży po stronie Organizatora i będzie dokonane zgodnie z odpowiednimi obowiązującymi przepisami. 10 DANE UCZESTNIKÓW 1. Organizator jest administratorem danych w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922), w odniesieniu do danych osobowych Uczestników Promocji zgromadzonych w związku z jego realizacją (dalej jako Dane Osobowe ). Organizator powierzył Wykonawcy przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby obsługi Promocji. Dane Osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach przedmiotowo związanych z przeprowadzeniem Promocji, w szczególności na potrzeby obsługi zgłoszeń Uczestników, wyłonienia zwycięzców i wydania im nagród oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji. Podanie danych osobowych oraz udzielenie przez Uczestnika zgody na ich przetwarzanie przez Organizatora w celach związanych z realizacją Promocji jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w Promocji. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych

5 oraz do ich poprawiania. 11 ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 1. Reklamacje należy wysyłać w formie pisemnej na adres: Coca-Cola HBC Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Annopol 20, Warszawa, z dopiskiem: #Gotowi na Emocje. Reklamacja musi zawierać: imię, nazwisko, adres składającego reklamację, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis. 2. Reklamacje można wysyłać do 30 czerwca Kontakt z Organizatorem jest pod adresem 4. Reklamacje rozpatruje komisja powołana przez Organizatora. 5. Rozpatrywanie reklamacji trwa maksymalnie 14 dni roboczych. Komisja niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji poinformuje zgłaszającego o swojej decyzji. 6. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym. 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Akcja Promocyjna odbywa się na podstawie i zgodnie z niniejszym regulaminem. Niniejszy regulamin będzie dostępny na stronie oraz w siedzibie Organizatora. 2. Informacja o Akcji Promocyjnej będzie dostępna w punktach handlowych należących do Partnerów sieciach Relay, InMedio, 1minute. 3. Możliwość korzystania z aplikacji dostępnych na stronach internetowych Akcji Promocyjnej może być uzależniona od indywidualnych konfiguracji sprzętowych i ustawień oprogramowania lub dostawcy łącza internetowego. 4. O zaplanowanych przez Organizatora przerwach technicznych i czasie ich trwania Organizator będzie informował Uczestników poprzez dostępne mu środki, w szczególności poprzez umieszczanie komunikatów w ramach strony Załącznik nr 1. Lista produktów objętych promocją #Gotowi na Emocje zgarniaj nagrody napój Wielkość przelicznik punktowy Coca-Cola L puszka 1pkt Coca-Cola L puszka 1pkt Coca-Cola L PET 1pkt Coca-Cola 1.0 L PET 1pkt Coca-Cola 1.5 L PET 1pkt Coca-Cola 1.75 L PET 1pkt Coca-Cola Lime L puszka 1pkt Coca-Cola Lime L PET 1pkt

6 Coca-Cola Lime 1.0 L PET 1pkt Coca-Cola Lime 1.5 L PET 1pkt Coca-Cola Zero L Puszka 2pkt Coca-Cola Zero L PET 2pkt Coca-Cola Zero 1.0 L PET 2pkt Coca-Cola Zero 1.5 L PET 2pkt Coca-Cola Zero 1.75 L PET 2pkt Coca-Cola Cherry Zero L Can 2pkt Coca-Cola Cherry Zero L PET 2pkt Coca-Cola Cherry Zero 1.0 L PET 2pkt Fanta Orange L puszka 1pkt Fanta Orange L PET 1pkt Fanta Orange 1.0 L PET 1pkt Fanta Orange 1.5 L PET 1pkt Fanta Orange 1.75 L PET 1pkt Sprite L puszka 1pkt Sprite L PET 1pkt Sprite 1.0 L PET 1pkt Sprite 1.5 L PET 1pkt Sprite 1.75 L PET 1pkt POWERADE MB L PET 1pkt POWERADE MB L PET 1pkt POWERADE LEMON L PET 1pkt POWERADE CHERRY L PET 1pkt POWERADE ZERO L PET 1pkt POWERADE Vitamin L PET 1pkt POWERADE Vitamin L PET 1pkt

7 R E G U L A MI N L OT E R I I P R O MO C Y J N E J Loteria Piłkarska 1. Organizator i czas trwania Loterii Organizatorem loterii promocyjnej, pod nazwą Loteria Piłkarska zwanej dalej "Loterią" jest FORTIS KOBYLIŃSKI, DAWIEC, CHRABONSZCZEWSKI Spółka jawna z siedzibą w Warszawie przy ul. Gawińskiego 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS zwana dalej "Organizatorem" Loteria rozpoczyna się w dniu 9 kwietnia 2018r. i trwa do dnia 25 sierpnia 2018r., tj. do dnia zakończenia postępowania reklamacyjnego. Zgłoszenia do Loterii możliwe są w okresie od dnia 9 kwietnia 2018r. do dnia 30 czerwca 2018r Terytorium Loterii jest obszar całej Rzeczypospolitej Polskiej Loteria odbywa się na podstawie zezwolenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu ("Regulamin") Loteria, stanowi loterię promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2018r., poz. 165). 2. Warunki uczestnictwa w Loterii 2.1. Uczestnikiem Loterii może być każda osoba fizyczna, która najpóźniej w dniu 9 kwietnia 2018r. ukończyła 13 lat i posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych, nabywająca towar lub towary, o których mowa w pkt Regulaminu jako konsument w rozumieniu art Kodeksu Cywilnego ("Uczestnik") W Loterii nie mogą uczestniczyć pracownicy i przedstawiciele Organizatora FORTIS KOBYLIŃSKI, DAWIEC, CHRABONSZCZEWSKI Sp.j. z siedzibą w Warszawie, jak również pracownicy innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Loterii oraz członkowie ich rodzin Przez członków rodziny, o których mowa w pkt rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

8 3. Zasady przeprowadzenia Loterii 3.1. W okresie od dnia 9 kwietnia 2018r. do dnia 30 czerwca 2018r. każda osoba może wziąć udział w Loterii, jeżeli: dokona jednorazowo zakupu co najmniej 1 produktu oferowanego przez Coca- Cola, których lista stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, zawierającego pod nakrętką/zawleczką, a w przypadku Powerade pod etykietą opakowania niepowtarzalny kod promocyjny, dalej "Produkt Promocyjne"; zachowa nakrętkę/zawleczkę, a w przypadku Powerade etykietę opakowania Produktu Promocyjnego z niepowtarzalnym kodem promocyjnym ( Kod ); na stronie internetowej działającej pod adresem ( Strona ) dokona rejestracji konta, postępując zgodnie z komunikatami na Stronie (ustawiając indywidualny profil Uczestnika zawierając login i hasło do Strony), obowiązkowo podając numer telefonu komórkowego, lub jest zarejestrowanym użytkownikiem aplikacji pod nazwą woah ( Aplikacja ), dostępnej do pobrania w googleplay oraz appstore; Rejestracja konta na Stronie dokonywana jest tylko w trakcie pierwszego logowania. W przypadku kolejnych zgłoszeń do Loterii Uczestnik nie jest zobowiązany do ponownej rejestracji konta, a logowanie odbywa się poprzez Nazwę Użytkownika (login) i hasło dostępowe ustanowione przez Uczestnika w trakcie rejestracji konta, zgodnie z pkt powyżej. Każda osoba, po zalogowaniu na Stronie na swoje konto może dodawać Kody, które mogą być wymieniane na punkty, a te z kolei na losy w Loterii zgodnie z pkt 3.2. Regulaminu Każda osoba, która ma zamiar wziąć udział w Loterii powinna w okresie od dnia 9 kwietnia 2018r. do dnia 30 czerwca 2018r.: zalogować się na swoje konto na Stronie; w odpowiednim polu dodać Kod a następnie wymienić go na punkty w Loterii ( Punkt ). 1 Kod jest równy 1 Punktowi, natomiast 1 Kod z Produktu Promocyjnego Coca-Cola Zero i Coca-Cola Zero Cherry jest równy 2 Punktom; w zakładce pn. Loteria, wybrać przycisk WEŹ UDZIAŁ, a następnie wymienić co najmniej 1 Punkt na los w Loterii ( Los ). Jeden Punkt jest równy 1 Losowi; zaakceptować Regulamin Loterii; ewentualnie: przystąpić do udziału w Loterii klikając w zakładce Aplikacji przycisk/kafelek weź udział, dodać i wymienić Kod na Punkty, a Punkty na Losy, a następnie zaznaczyć pole checkbox'a z oświadczeniem, że Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu Loterii, a następnie potwierdzić wybór. Jeden Punkt jest równy 1 Losowi;

9 3.3. Po dokonaniu wyboru Kodów na ekranie pojawia się informacja o otrzymaniu odpowiedniej liczby Punktów. Po wymianie Punktów na Losy, na ekranie pojawia się informacja o otrzymaniu odpowiedniej liczby Losów. Jednocześnie Uczestnik otrzymuje informację, iż jego Los bierze udział w najbliższym losowaniu nagród. Wykorzystany Kod nie może zostać ponownie użyty. Punkty na Losy można wymieniać w dowolnym momencie w okresie od dnia 9 kwietnia 2018r. do dnia 30 czerwca 2018 r Organizator przeprowadza losowania zwycięzców nagród, o których mowa w pkt poniżej, dalej Losowanie, w następujących terminach: w dniu 10 kwietnia 2018r. losowane są 2 Losy zgłoszone w dniu 9 kwietnia 2018r. w dniu 11 kwietnia 2018r. losowane są 2 Losy zgłoszone w dniu 10 kwietnia 2018r. w dniu 12 kwietnia 2018r. losowane są 2 Losy zgłoszone w dniu 11 kwietnia 2018r. w dniu 13 kwietnia 2018r. losowane są 2 Losy zgłoszone w dniu 12 kwietnia 2018r. w dniu 16 kwietnia 2018r. losowanych jest 8 Losów zgłoszonych w dniach 13, 14 i 15 kwietnia 2018r. w dniu 17 kwietnia 2018r. losowane są 2 Losy zgłoszone w dniu 16 kwietnia 2018r. w dniu 18 kwietnia 2018r. losowane są 2 Losy zgłoszone w dniu 17 kwietnia 2018r. w dniu 19 kwietnia 2018r. losowane są 2 Losy zgłoszone w dniu 18 kwietnia 2018r. w dniu 20 kwietnia 2018r. losowane są 2 Losy zgłoszone w dniu 19 kwietnia 2018r. w dniu 23 kwietnia 2018r. losowanych jest 8 Losów zgłoszonych w dniach 20, 21 i 22 kwietnia 2018r.; w dniu 24 kwietnia 2018r. losowane są 2 Losy zgłoszone w dniu 23 kwietnia 2018r. w dniu 25 kwietnia 2018r. losowane są 2 Losy zgłoszone w dniu 24 kwietnia 2018r. w dniu 26 kwietnia 2018r. losowane są 2 Losy zgłoszone w dniu 25 kwietnia 2018r. w dniu 27 kwietnia 2018r. losowane są 2 Losy zgłoszone w dniu 26 kwietnia 2018r. w dniu 30 kwietnia 2018r. losowanych jest 8 Losów zgłoszonych w dniach: 27, 28 i 29 kwietnia 2018r.; w dniu 4 maja 2018r. losowanych jest 8 Losów zgłoszonych w dniach: 30, 31 kwietnia 2018r., 1, 2 i 3 maja 2018r.; w dniu 7 maja 2018r. losowanych jest 8 Losów zgłoszonych w dniach: 4, 5 i 6 maja 2018r.; w dniu 8 maja 2018r. losowane są 2 Losy zgłoszone w dniu 7 maja 2018r. w dniu 9 maja 2018r. losowane są 2 Losy zgłoszone w dniu 8 maja 2018r. w dniu 10 maja 2018r. losowane są 2 Losy zgłoszone w dniu 9 maja 2018r. w dniu 11 maja 2018r. losowane są 2 Losy zgłoszone w dniu 10 maja 2018r. w dniu 14 maja 2018r. losowanych jest 10 Losów zgłoszonych w dniach: 11, 12 i 13 maja 2018r.; w dniu 15 maja 2018r. losowane są 2 Losy zgłoszone w dniu 14 maja 2018r. w dniu 16 maja 2018r. losowane są 2 Losy zgłoszone w dniu 15 maja 2018r. w dniu 17 maja 2018r. losowane są 2 Losy zgłoszone w dniu 16 maja 2018r. w dniu 18 maja 2018r. losowane są 2 Losy zgłoszone w dniu 17 maja 2018r. w dniu 21 maja 2018r. losowanych jest 10 Losów zgłoszonych w dniach: 18, 19 i 20 maja 2018r.;

10 3.5. Ponadto, Organizator w dniu 14 czerwca 2018r. spośród wszystkich Losów, które zostaną zarejestrowane w okresie od dnia 21 maja 2018r. do dnia 13 czerwca 2018r. przeprowadzi losowanie zwycięzcy nagrody, o której mowa w pkt poniżej, dalej Losowanie Finałowe Nagrody, o których mowa w pkt poniżej, zostaną wylosowane w losowaniu, dalej Losowanie TV, które odbędą się w dniach: 11 czerwca, 18 czerwca 2018r., 25 czerwca 2018r. i 2 lipca 2018r. W Losowaniu TV, które odbywa się w dniu: 11 czerwca 2018r. udział biorą Losy zarejestrowane w okresie od dnia 4 czerwca 2018r. do dnia 10 czerwca 2018r.; 18 czerwca 2018r. udział biorą Losy zarejestrowane w okresie od dnia 11 czerwca 2018r. do dnia 17 czerwca 2018r.; 25 czerwca 2018r. udział biorą Losy zarejestrowane w okresie od dnia 18 czerwca 2018r. do dnia 24 czerwca 2018r.; 2 lipca 2018r. udział biorą Losy zarejestrowane w okresie od dnia 25 czerwca 2018r. do dnia 30 czerwca 2018r Do każdego wylosowanego w Losowaniu, Losowaniu TV i Losowaniu Finałowym Losu, Organizator wylosuje dodatkowo 2 Losy rezerwowe. Losy rezerwowe są losowane w celu stworzenia listy rezerwowej, na wypadek gdyby Uczestnik, do którego należy wygrywający Los nie spełnił warunków określonych w pkt 5.2. Regulaminu. Dodatkowo Organizator w dniu 21 maja 2018r. może przeprowadzić losowanie dodatkowe nagród ( Dodatkowe Losowanie ), w przypadku gdy zwycięzcy i zwycięzcy rezerwowi nagród wylosowanych w Losowaniach, które odbyły się w okresie od dnia 10 kwietnia 2018r. do dnia 2 maja 2018r. nie spełnili warunków do odbioru nagrody, lub odmówili odbioru nagrody. Losowanie Dodatkowe przeprowadzane jest spośród Losów zarejestrowanych w Loterii od dnia 9 kwietnia 2018r. do dnia 1 maja 2018r Zwycięzcy Losowań oraz Losowania Finałowego są informowani o wygranej bezpośrednio po przeprowadzeniu Losowania i Losowania Finałowego, pod warunkiem że Uczestnik ten odbierze połączenie telefoniczne inicjowane przez Organizatora w dniu przeprowadzenia danego Losowania oraz spełni pozostałe wymogi przewidziane w Regulaminie. Połączenie telefoniczne wykonywane jest na numer telefonu wskazany przez Uczestnika w myśl pkt powyżej. Organizator podejmuje trzy próby połączenia następujące bezpośrednio po sobie kontaktu telefonicznego z Uczestnikiem, trwające 5 sygnałów telefonicznych lub do odrzucenia lub rozłączenia połączenia lub do momentu włączenia się poczty głosowej. Podczas rozmowy telefonicznej inicjowanej przez Organizatora Uczestnik jest proszony o: a) potwierdzenie, że Uczestnik wziął udział w Loterii;

11 b) potwierdzenie wieku Uczestnika, a przypadku Uczestników niepełnoletnich, potwierdzenie, że Uczestnik ma ukończony 13 rok życia i posiada zgodę przedstawiciela prawnego na odbiór nagrody c) potwierdzenie posiadania nakrętkę/zawleczkę, a w przypadku Powerade etykietę opakowania, z wylosowanym Kodem (bez podawania jego kodu); d) wyrażenie zgody na nagranie rozmowy telefonicznej z Uczestnikiem i jej upublicznienie na antenie radia RMF FM. Wyrażenie zgody nie jest obligatoryjne. Ponadto Uczestnik w rozmowie telefonicznej jest informowany o konieczności spełnienia warunków wydania nagrody, o których mowa w pkt poniżej. Rozmowę telefoniczną ze zwycięzcą prowadzi osoba wyznaczona przez Organizatora. Fragmenty rozmowy ze zwycięzcą danego Losowania i Losowania Finałowego będą odtworzone na antenie radia RMF FM W przypadku: a) niemożliwości uzyskania połączenia (np. ze względu na przebywanie poza zasięgiem, podanie przez Uczestnika niewłaściwego numeru telefonu) lub niepodjęcia rozmowy z Uczestnikiem (np. ze względu na włączenie się poczty głosowej w telefonie, lub sygnału prowadzenia rozmowy, lub nieodebrania 3 prób połączenia trwających 5 sygnałów) czy przeprowadzenia rozmowy (ze względu na przerwanie połączenia czy zakłócenia w połączeniu uniemożliwiające przeprowadzenie rozmowy), którego Los zostanie wylosowany w danym Losowaniu; lub b) braku potwierdzenia w rozmowie telefonicznej przez Uczestnika, którego Los zostanie wylosowany w danym Losowaniu spełniania warunków, o których mowa w pkt 3.8., w tym nie złożenia oświadczeń i zgód w tym punkcie przewidzianych; Uczestnik traci prawo do nagrody, o której mowa w pkt i poniżej W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w pkt powyżej Losowanie i Losowanie Finałowe jest kontynuowane (tj. losowani są kolejni Uczestnicy) do czasu uzyskania połączenia telefonicznego ze zwycięzcą nagrody o której mowa w pkt i poniżej danego Losowania (tj. do czasu złożenia przez niego stosownych oświadczeń i zgód, o których mowa w pkt. 3.8.), nie później jednak niż do godziny 17:00. W przypadku gdy do godziny 17:00 w dniu danego Losowania i Losowania Finałowego Organizator nie uzyska połączenia telefonicznego ze zwycięzcą (tj. nie uda się wyłonić zwycięzcy danego Losowania ), nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora Losowania, Losowanie Finałowe, Losowania TV i Losowanie Dodatkowe przeprowadzane są przez Organizatora, przy użyciu programu losującego umożliwiającego losowy wybór Losu. W Losowaniach biorą udział Losy, które

12 oznaczane są po wylosowaniu jako zgłoszenia zwycięskie. W przypadku niemożności użycia programu losującego, o którym mowa powyżej, losowania przeprowadzone są w ten sposób, że do każdego Losu przyporządkowana jest unikalna liczba naturalna, odpowiadająca kolejności Losu. W trakcie losowania przez członka wewnętrznej komisji nadzoru nad prawidłowością urządzania Loterii, jest losowana ręcznie liczba naturalna i na tej podstawie ustalany jest zwycięski Los i Uczestnik do którego ten Los należy. Liczba naturalna losowana jest poprzez umieszczenie w pojemniku 10 kul z cyframi od 0 do 9. Liczba pojemników z cyframi odpowiada liczbie cyfr z których składa się najwyższa możliwa do wylosowania liczba w danym Losowaniu, Losowaniu Finałowym, Losowaniu TV i Losowaniu Dodatkowym najwyższy numer Losu. Następnie z każdego pojemnika losowana jest jedna kula z cyfrą. Po wylosowaniu wszystkich kul powstaje liczba naturalna składająca się cyfr umieszczonych na wylosowanych kulach. O wyborze sposobu losowania decyduje komisja nadzoru nad prawidłowością urządzania Loterii, bezpośrednio przed przeprowadzeniem Losowania, Losowania Finałowego, Losowania TV i Losowania Dodatkowego Jeden Uczestnik, może wygrać tylko po jednej nagrodzie, o której mowa w pkt , i poniżej w trakcie Loterii. Nagrody, o których mowa w pkt poniżej wydawane są według możliwości Organizatora i dostępności biletów na poszczególne mecze, co oznacza, że Uczestnik nie ma wpływu na wybór konkretnego meczu Niedopuszczalne jest stosowanie systemów technicznych oraz organizacyjnych, wywierających wpływ lub mogących wywierać wpływ na losowość wyboru. Uczestnikowi, któremu Organizator udowodni, że stosuje takie systemy lub w nich uczestniczy, w przypadku wygrania nagrody, nagroda nie przysługuje, a Losy takich osób są wykluczane z udziału w Loterii. 4. Nagrody Loterii 4.1. Nagrodami w Loterii są: zestawów, na który składają się 2 bilety na mecz w ramach mistrzostw świata w piłce nożnej oraz karta przedpłacona zasilona kwotą pieniężną w wysokości 1.000,00 zł. o wartości 2.500,00 zł wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 278,00 zł o łącznej wartości 2.778,00 zł każdy; telewizory Philips 55 cali o wartości 3.500,00 zł wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 389,00 zł o łącznej wartości 3.889,00 zł każdy; dwuosobowy voucher na usługę turystyczną na który składa się: 2 bilety na finał mistrzostw świata w piłce nożnej, zakwaterowanie i dojazd, o wartości ,00 zł wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 8.978,00 zł o łącznej wartości ,00 zł Pula nagród w Loterii wynosi ,00 zł brutto. 5. Odbiór nagrody

13 5.1. Zwycięzcy nagród, o których mowa w pkt powyżej są informowani o wygranej, w terminie 2 dni od dnia Losowania, za pośrednictwem bezpłatnego SMSa wysłanego na numer telefonu podany w trakcie rejestracji konta na Stronie lub Aplikacji. W SMSie Organizator informuje zwycięzcę o konieczności przesłania danych, o których mowa poniżej Wszyscy zwycięzcy poinformowani o wygranej w myśl pkt 3.8. jak i pkt 5.1. powyżej, w celu odbioru nagrody zobowiązani są przesłać do Organizatora prawidłowo, we wszystkich miejscach podpisane oświadczenie zawierające następujące dane: imię, nazwisko, nazwę i numer dokumentu tożsamości, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - adres zamieszkania, datę urodzenia i obywatelstwo, oraz adres do doręczeń zwycięzcy w Polsce wraz z numerem telefonu zwycięzcy, zgodnym z numerem, podanym w trakcie rejestracji konta na Stronie lub w Aplikacji; oświadczenie, że Uczestnik posiada oryginalną nakrętkę/zawleczkę, a w przypadku Powerade etykietę opakowania z wylosowanym Kodem, a w treści oświadczenia podanie zwycięskiego Kodu; oświadczenie, iż zwycięzca jest osobą uprawnioną do udziału w Loterii, w myśl pkt 2 powyżej oraz że zwycięzca zapoznał się z regulaminem Loterii i akceptuje jego warunki, a także w przypadku wygrania nagrody, o której mowa w pkt powyżej, oświadczenie, że zwycięzca wypełnił formularz, o którym mowa w pkt 8.5. poniżej i ma świadomość istnienia obowiązku posiadania FAN ID. Dodatkowo w przypadku osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych zwycięzca powinien przedstawić zgodę wszystkich przedstawicieli prawnych zwycięzcy na udział zwycięzcy w mistrzostwach świata w piłce nożnej. Wzór oświadczenia znajduje się na Stronie, a ponadto na wniosek zwycięzcy po podaniu przez zwycięzcę adresu - może być przesłany zwycięzcy przez Organizatora drogą elektroniczną Zwycięzca powinien podać dane, o których mowa w pkt 5.2. powyżej w terminie 3 dni od dnia otrzymania SMSa z informacją o wygranej, lub o dnia rozmowy telefonicznej w myśl pkt 3.8. powyżej. Zwycięzca winien wysłać czytelne skany dokumentów, o których mowa w pkt 5.2. powyżej na adres Organizatora, tj. W przypadku, gdy zwycięzca nie wykona obowiązków, o których mowa w pkt 5.2. powyżej, traci prawo do nagrody, a pierwsza osoba z listy rezerwowej jest uprawniona do odbioru nagrody. Organizator kontaktuje się z nią, w sposób opisany w pkt 5.1. powyżej (wysyłając SMS), w terminie 2 dni, od dnia bezskutecznego upływu terminu do wykonania obowiązków przez zwycięzcę. Pierwsza osoba z listy rezerwowej powinna podać dane, o których mowa w pkt 5.2. powyżej w terminie 3 dni od dnia wysłania do 1 zwycięzcy rezerwowego SMS z informacją o wygranej. W przypadku, gdy pierwsza osoba z listy rezerwowej nie wykona obowiązków, o których mowa w pkt 5.2. powyżej, traci prawo do nagrody, a druga osoba z listy rezerwowej jest uprawniona do odbioru nagrody. Organizator kontaktuje się z nią, w sposób opisany w pkt 5.1. powyżej (wysyłając SMS), w terminie 2 dni, od dnia

14 bezskutecznego upływu terminu do wykonania obowiązków przez pierwszą osobę z listy rezerwowej. Druga osoba z listy rezerwowej powinna podać dane, o których mowa w pkt 5.2. powyżej w terminie 3 dni od dnia wysłania do zwycięzcy SMS z informacją o wygranej Nagrody, o których mowa w pkt 4 powyżej, są wysyłane przesyłką kurierską lub pocztową na adres podany przez zwycięzcę. Nieodebrane przez zwycięzców nagrody przepadają i pozostają własnością Organizatora Za wygrane nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie może żądać wymiany nagrody na inną nagrodę Nagrody w niniejszej Loterii są wydawane zwycięzcom zgodnie z art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016r., poz z późn. zm.), co oznacza, że od wartości nagród podanej w pkt 4, Organizator potrąca podatek w wysokości 10% wartości nagrody, stanowiący równowartość nagrody pieniężnej wskazanej oddzielnie dla każdej nagrody w pkt 4.1. powyżej i przeznacza ją na zapłatę podatku Wszystkie nagrody w Loterii zostaną wydane najpóźniej do dnia 31 lipca 2018 roku. Nieodebrane nagrody w Loterii pozostają własnością Organizatora. 6. Komisja 6.1. Organizator powołał wewnętrzną komisję nadzoru nad prawidłowością urządzania Loterii i wydał regulamin jej działania W skład komisji wchodzi osoba posiadająca zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie przepisów o grach hazardowych i Regulaminu Komisja nadzoruje wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu Komisja jest organem przeprowadzającym postępowanie reklamacyjne. 7. Postępowanie reklamacyjne 7.1. Każdemu Uczestnikowi Loterii przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji od dnia rozpoczęcia Loterii do dnia 10 sierpnia 2018 roku. Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu lub doręczone do Organizatora po dniu 16 sierpnia 2018 r. nie są rozpatrywane pomimo ich prawidłowego wniesienia zgodnie z datą stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację.

15 7.2. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane Uczestnika zgłaszającego reklamację (imię i nazwisko Uczestnika, adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym reklamującego) datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy reklamacja, rodzaj gry oraz przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację Reklamacje należy kierować na piśmie drogą pocztową na adres Organizatora: FORTIS KOBYLIŃSKI, DAWIEC, CHRABONSZCZEWSKI Spółka jawna ul. Gawińskiego Warszawa z dopiskiem: reklamacja loterii "Loteria Piłkarska" 7.4. Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję zgodnie z Regulaminem pracy wewnętrznej komisji nadzorującej przebieg loterii promocyjnej Osoba wnosząca reklamację jest powiadamiana o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego najpóźniej w terminie 9 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora, jednak nie później niż do dnia 25 sierpnia 2018r Roszczenia związane z udziałem w loterii promocyjnej przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia wymagalności Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację. 8. Postanowienia końcowe 8.1. Regulamin niniejszej Loterii dostępny jest do wglądu na stronach internetowych Loterii pod adresem: oraz w siedzibie Organizatora w Warszawie przy ul. Gawińskiego 7. Na pisemny wniosek Uczestnika Organizator zobowiązany jest wysłać do Uczestnika Regulamin Loterii drogą pocztową Uczestnik przed przystąpieniem do Loterii powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać określonych w Regulaminie zasad Loterii, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Loterii W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Loterii określone są w niniejszym Regulaminie oraz we właściwych przepisach prawa.

16 8.4. Na żądanie Zwycięzcy, Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej z zachowaniem procedury i terminu wynikających z treści art. 20 ustawy o grach hazardowych Każdy zwycięzca nagrody, o której mowa w pkt i powyżej, w celu skorzystania z nagrody w postaci biletu na mecz piłki nożnej, powinien za pośrednictwem odpowiedniej zakładki znajdującej się na stronie internetowej wypełnić formularz niezbędny do otrzymania od organizatora Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej Rosja 2018 identyfikatora FAN ID wydawanego na terenie Polski za pośrednictwem koordynatora Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej Rosja 2018 z ramienia Federacji FIFA. Zwycięzca zobowiązany jest do podania w tymże formularzu: narodowości, nazwiska i imion, płci, daty urodzenia, numeru paszportu, oraz wskazania organu wydającego paszport, daty ważności, daty wydania paszportu, numeru telefonu, adresu . Dodatkowo Zwycięzca powinien załączyć zdjęcie wykonane nie dawniej niż 6 miesięcy przed datą wypełnienia formularza, w formacie: jpg, jpeg w rozmiarze nie większym niż 1MB (420 x 525 pixl). Zdjęcie powinno być kolorowe i przedstawiać jednakowo oświetloną całą twarz, bez nakrycia głowy, oczy otwarte, usta zamknięte, bez grymasu twarzy. Zdjęcie powinno być wykonane na wprost. Tło zdjęcia białe jednolite. Wystawcą FAN ID jest organizator Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej Rosja Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2018 odbywają się na terytorium Rosji. Przed wyjazdem każdy zwycięzca powinien zapoznać się z wymaganiami i obowiązkami wjazdowymi i pobytowymi na terenie Rosji. Wjazd i pobyt na terytorium Rosji regulują odrębne przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym także wydane przez Federację Rosyjską. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, w przypadku gdy zwycięzca nagrody ze swojej winy nie zostanie wpuszczony na terytorium Rosji lub na stadion piłkarski. Posiadanie biletu wstępu na jakikolwiek mecz nie jest tożsame z uprawnieniem do wjazdu i przebywania na terytorium Rosji Niezależnie jednak od uregulowań wynikających z przepisów prawa, każdy zwycięzca za pośrednictwem Strony w sposób opisany w pkt 8.5. powyżej może uzyskać dokument pn. FAN ID, tj. identyfikator tożsamości wydawanego w celach zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom imprezy masowej, tj. Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej Posiadanie ważnego Fan ID wydanego przez uprawnione organy, jest warunkiem koniecznym do uczestniczenia w imprezie masowej tj. meczu Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej Wszelkie spory wynikające z Loterii są rozpatrywane przez właściwy sąd według przepisów obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Rzeczypospolitej Polskiej.ospolitej Polskiej.

17