25 lat SZEMAUDZCZI MIESÃCZNIK GMINNY. Nr 3 STRUMIANNIK Egzemplarz bezpłatny. ISSN ROK XXVI nr 3 (304) WĘZEŁ W KOLECZKOWIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "25 lat SZEMAUDZCZI MIESÃCZNIK GMINNY. Nr 3 STRUMIANNIK Egzemplarz bezpłatny. ISSN ROK XXVI nr 3 (304) WĘZEŁ W KOLECZKOWIE"

Transkrypt

1 SZEMAUDZCZI MIESÃCZNIK GMINNY 25 lat Nr 3 STRUMIANNIK Egzemplarz bezpłatny WĘZEŁ W KOLECZKOWIE ODCINEK SZEMUD - KOLECZKOWO MOP III KAMIEŃ WĘZEŁ W SZEMUDZIE ISSN ROK XXVI nr 3 (304)

2 INWESTUJ W GMINIE SZEMUD 2 Szemaudzczi Miesācznik Gminny marzec

3 INWESTUJ W GMINIE SZEMUD Gmina Szemud stawia na nowoczesność i dynamiczny rozwój. Priorytety to rozwój dróg, komunikacja i infrastruktura techniczna. Nasza Gmina jest pełna pomysłów, otwarta na inwestycje i turystykę. Wójt wraz z mieszkańcami zaprasza wszystkich inwestorów i turystów. Gmina Szemud położona jest w centralnej części województwa pomorskiego, w powiecie wejherowskim. Zajmuje powierzchnię 175,86 km 2, składa się z 23 sołectw. Siedzibą władz samorządowych jest Szemud. Liczba mieszkańców Gminy wynosi osób. Gmina Szemud bezpośrednio graniczy z Gdynią i aglomeracją trójmiejską. W Gminie prężnie rozwija się sektor usługowo-produkcyjny, który koncentruje się głównie w pasie drogi Chwaszczyno Wejherowo. Na terenie Gminy nie ma dużych zakładów przemysłowych, natomiast kilkadziesiąt firm reprezentuje różne branże. Bardzo dobrze rozwinięta jest sieć wodociągowa, pozwalająca na szybkie włączenie się do niej nowych inwestorów. Ponadto intensywnie rozwijana jest sieć kanalizacyjna dla całego wschodniego obszaru Gminy (Bojano, Dobrzewino, Karczemki, Koleczkowo) z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Gdyni Dębogórzu. W związku z przystąpieniem Gminy Szemud do Aglomeracji Gdańsk rozwijana jest sieć kanalizacyjna w kie-runku zachodnim (Rębiska, Warzno, Dobrzewino, Kielno, Kamień, Leśno, Kowalewo, Jeleńska Huta). Równolegle obszary są objęte inwestycjami związanymi z budową sieci gazowej. W Gminie bardzo chętnie osiedlają się mieszkańcy Trójmiasta z uwagi na infrastrukturę, czyste środowisko, jeziora i lasy. Gmina niedawno zakończyła prace nad nowym Studium Zagospodarowania Przestrzennego w skutek czego miejscowy plan zagospodarowania umożliwia potencjalnym inwestorom szybką realizację inwestycji. Dodatkową zachętą dla inwestorów, którzy chcieliby stworzyć nowe miejsca pracy, jest wszechstronna pomoc władz gminy w wyborze najwłaściwszej lokalizacji. Droga S6 na odcinku Lębork Obwodnica Metropolitalna o długości 61 km została decyzją władz RP skrócona /budowa etapowa/. Jednak cały odcinek od Gdyni do Bożegopola został zatwierdzony do realizacji i zostali wyłonieni już wykonawcy. Przez Gminę Szemud będzie przebiegał cały odcinek zgodnie z planem (prawie 20 km) składający się z dwóch węzłów w Koleczkowie i w Szemudzie oraz Miejscem Obsługi Podróżnych III generacji w Kamieniu. W ramach projektu przewidziano także rozbudowę węzła Gdynia Wielki Kack na S6 Obwodnicy Trójmiasta. Trasa ma być dwujezdniowa po dwa pasy w każdym kierunku, natomiast na odcinku Chwaszczyno Obwodnica Trójmiasta będą to trzy pasy. Atuty i korzyści z realizacji drogi ekspresowej S6 1. Powstanie szybkiej arterii komunikacyjnej północnej Polski na osi wschód-zachód łączącej największe miasta Pomorza: Szczecin, Kołobrzeg, Koszalin, Słupsk, Trójmiasto. 2. Realizacja ważnego europejskiego korytarza transportowego, łączącego Europę Zachodnią z Obwodem Kaliningradzkim i prowadzącego dalej do państw nadbałtyckich. 3. Poprawa warunków przewozowych mająca wymiar: a. Ekonomiczny: skrócenie czasu dojazdu, obniżenie kosztów zużycia paliwa i eksploatacji pojazdów b. Społeczny: ograniczenie ilości wypadków dzięki bezkolizyjnym rozwiązaniom komunikacyjnym i wyprowadzeniu ruchu tranzytowego poza centra miejscowości, większa mobilność społeczna dzięki lepszemu dostępowi mieszkańców Pomorza do portów lotniczych Trójmiasta, Szczecina, Berlina, poprawa płynności ruchu drogowego mająca wpływ na komfort podróżowania c. ochrony środowiska: niższa emisja zanieczyszczeń do środowiska, zmniejszenie hałasu na obszarach zamieszkałych (ekrany akustyczne, izolacja zieleni, urządzenia podczyszczające wody opadowe, zbiorniki retencyjno-infiltracyjne, przepusty dla zwierząt) 4. Sprawna obsługa nadmorskich terenów turystycznych w okresie znaczącego wzrostu ruchu kołowego w północnej Polsce w sezonie letnim. 5. Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej i gospodarczej samorządów położonych w obszarze oddziaływania trasy. 6. Lepszy dostęp do portów morskich Szczecina i Trójmiasta zapewniający impuls do dalszego rozwoju usług transportowych, logistycznych i spedycyjnych na terenie Pomorza. 7. Zapewnienie równomiernego rozwoju regionów, spójności społeczno-gospodarczej i terytorialnej całej Polski. Więcej informacji na Witómë marzec 2018 Szemaudzczi Miesācznik Gminny 3

4 GMINA SZEMUD NA ŚCIEŻCE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU Gospodarka wodno ściekowa Kontynuując cykl artykułów poświęconych rozwojowi gminy tym razem przedstawiamy obszar gospodarki wodno-kanalizacyjnej. Jeszcze do niedawna nasza gmina borykała się z wieloma problemami w zakresie podstawowej infrastruktury. Dużym problemem były przerwy w dostawach wody i niskie ciśnienie w sieci wodociągowej. Do tego dochodziły częste awarie. Sieci kanalizacyjnej poza obszarem centrum Kielna i Warzna nie było wcale. Począwszy od roku 2009 rozpoczęto pierwsze inwestycje w rozbudowę i modernizację sieci wodno-kanalizacyjnej. Miało to związek z pojawieniem się możliwości uzyskania dużych środków finansowych na tego typu działania. Warunkiem niezbędnym jest spełnienie wielu, nierzadko bardzo trudnych do uzyskania, warunków formalnych i stosownych wskaźników jak choćby wskaźnik gęstości zaludnienia. Jednym z tych warunków jest przynależność do dużej aglomeracji, co po wielu staraniach władz gminy w latach udało się osiągnąć, przyłączając wschodnią część gminy do aglomeracji gdyńskiej. W kolejnych latach trwały prace nad poszerzeniem tego obszaru i w efekcie w minionym roku udało się przyłączyć część południowo- -wschodnią gminy do aglomeracji gdańskiej. Dzięki temu istnieje możliwość inwestowania z udziałem środków zewnętrznych na obszarze naszych miejscowości: Bojano, Koleczkowo, Dobrzewino, Karczemki, Kielno, Warzno, Rębiska, Leśno, Kowalewo, Kamień i Jeleńska Huta. Na pozostałym obszarze gminy możliwości inwestowania także istnieją, jednakże z uwagi na ograniczone możliwości dalszego poszerzania obszaru aglomeracji na terenie naszej gminy - z innych źródeł i przy znacznie niższym poziomie dofinansowania zewnętrznego. Największą kwotę dofinansowania na przestrzeni minionych lat uzyskaliśmy ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Już pierwszy projekt, realizowany w latach , pokazał skalę trudności, z jakimi przychodzi się mierzyć przy realizacji tak dużych zadań inwestycyjnych. Mimo, że projekt był realizowany zgodnie w wymogami Programu, w 2013r. istniało zagrożenie utraty części, a nawet całego dofinansowania, wskutek nie wykazania uzyskania efektu ekologicznego, czyli ilość podłączonych osób do nowo powstałej kanalizacji tj. co najmniej 120 osób na 1 km w/w sieci. Jednakże po usilnych staraniach władz gminy przy dużym zaangażowaniu sołtysów i członków rad sołeckich, nie tylko obroniliśmy uzyskane dofinansowanie, ale również je zwiększyliśmy, co szerzej wielokrotnie opisywaliśmy na łamach miesięcznika Lesok. Łącznie od roku 2009 gmina wybudowała ponad 120 km sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z budynkami, ujęciami wód, dużym zbiornikiem retencyjnym, kilkudziesięcioma przepompowniami ścieków i stacją podnoszenia ciśnienia wody o wartości prawie 40 mln zł przy dofinansowaniu zewnętrznym w wysokości prawie 20 mln zł. Choć wielu elementów tej infrastruktury z uwagi na jej specyfikę nie widać wprost, to da się zauważyć znaczący wzrost jakości życia mieszkańców, a dotychczasowe problemy z wodą praktycznie zostały wyeliminowane. Szczegółowy zakres realizowanych zadań oraz ich kosztów pokazuje tabelka obok. W tym miejscu warto zaznaczyć, że trwają prace związane z uruchomieniem kolejnego zadania w tym zakresie o wartości całkowitej ponad 16 mln zł przy dofinansowaniu prawie 9 mln zł. Sylwia Czoska 4 Szemaudzczi Miesācznik Gminny marzec

5 GMINA SZEMUD NA ŚCIEŻCE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU Zadania wodno-kanalizacyjne zrealizowane w latach L.P. Źródło dofinansowania Tytuł projektu Koszt całkowity zadania wraz z kwotą dofinansowania Czas realizacji; zakres 1 PROW Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Szemud w miejscowościach: Kielno, Koleczkowo, Zęblewo (Łebno)" ,43 zł dofinansowanie: ,00 zł : 4,5 km sieci wodociągowej; 2,8 km sieci kanalizacyjej 2 POIŚ "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Szemud w: Bojanie, Koleczkowie i Dobrzewinie" ,91 zł dofinansowanie: ,84 zł : 3,46 km sieci wodociągowej; 51,06 km sieci kanalizacyjnej; 1 zmodernizowane ujęcie wody; 1 zmodernizowana stacja podnoszenia ciśnienia wody; 1 wybudowana pompownia strefowa; wybudowano 16 przepompowni ścieków 3 RPO WP "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Szemud w miejscowościach: Bojano, Koleczkowo, Dobrzewino (Karczemki)- II etap" ,81 zł dofinansowanie: ,92 zł : 25,34 km sieci kanalizacji; wybudowano 6 przepompowni ścieków 4 PROW Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Szemud we wsiach: Szemud, Kielno i Karczemki ,84 zł dofinansowanie: ,00 zł : 2,2 km sieci wodociągowej; 2,2 km sieci kanalizacyjnej 5 PROW Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Szemud w: Kamieniu, Szemudzie, Kowalewie i Dobrzewinie" ,60 zł dofinansowanie: ,00 zł : 1,1 km sieci wodociagowej; 8,5 km sieci kanalizacyjnej; wybudowano 1 przepompownię 6 PROW Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Szemud we wsiach: Szemud, Częstkowo, Kielno i Rębiska" ,30 zł dofinansowanie: ,00 zł : 1,6 km sieci wodociągowej; 5,7 km sieci kanalizacyjnej; wybudowano 3 przepompowni ścieków 7 PROW Rozbudowa wodociągu wiejskiego sieci rozdzielczej wraz z przłączami w m. Łebieńska Huta, gm. Szemud ,41 zł dofinansowanie: ,00 zł : 5,3 km sieci wodociągowej ,30 zł w tym ,76 zł dofinansowania 113,76 km sieci wod-kan. Inwestycja, która obecnie jest realizowana i potrwa do końca 2019 roku 8 POIŚ Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i systemu wodociągowego w miejscowościach Dobrzewino, Karczemki, Koleczkowo, Bojano na terenie Gminmy Szemud ,05 zł dofinansowanie: ,56 zł : budowa sieci o dł. 3,15 km; budowa kanału o dł. 24,0 km; zaprojektowanie i wybudowanie 2 ujęć wody; suw; wdrożenie systemu do monitoringu; zakup sprzętu do inspekcji kanału marzec 2018 Szemaudzczi Miesācznik Gminny 5

6 INFORMACJE Rusza kolejna edycja Czyste powietrze Pomorza (2018) Wkrótce nastąpi nabór wniosków o udzielenie dotacji na modernizację źródeł ciepła Gmina Szemud po raz kolejny planuje przystąpić do konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. Czyste Powietrze Pomorza edycja W związku z powyższym Wójt Gminy Szemud planuje ogłosić nabór wniosków o udzielenie dotacji na modernizację źródeł energii cieplnej w budynkach zlokalizowanych na terenie Gminy Szemud, po upływie 14 dni od dnia opublikowania Uchwały Rady Gminy Szemud, określającej regulamin udzielenia przedmiotowej dotacji, w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby, które zamierzają dokonać modernizacji systemów grzewczych poprzez likwidację kotłów i pieców opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich jednym z poniższych źródeł ciepła: kotłami opalanymi gazem lub olejem opałowym, źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii (pompy ciepła, kotły opalane biomasą- kotłów w 5 klasie energetycznej wg. normy EN303-5 opalanych biomasą). Zadania mogą dotyczyć modernizacji źródeł ciepła w zasilających budynki mieszkalne: stanowiące własność osób fizycznych, w których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe, stanowiące własność Gminy Szemud. Zgłaszać można tylko zadania nie rozpoczęte, dla których została wykonana dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego, przedstawiająca źródło ciepła przed modernizacją. Kosztami kwalifikowalnymi zadania będą wydatki związane z zakupem (łącznie z technicznym doborem urządzeń i oprzyrządowaniem) i montażem: kotłów opalanych gazem lub olejem opałowym, pomp ciepła, kotłów opalanych biomasą (5 klasa energetyczna wg normy EN 303-5) oraz wykonaniem instalacji wewnętrznej c.o. i c.w.u., niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania nowego źródła ciepła. Przewidywana maksymalna wysokość dofinansowania wyniesie 35,5% kosztów kwalifikowalnych (w tym nie więcej niż 30% ze środków WFOŚiGW i 5,5% ze środków z budżetu gminy) i uzależniona będzie od ilości złożonych wniosków (zgodnie z Regulaminem konkursu WFOŚiGW Czyste powietrze Pomorza edycja 2018). Kwota dotacji, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie konkursu, dla danego źródła uzależniona jest od rodzaju paliwa zastosowanego w miejsce węgla lub koksu i w zależności od przyjętego rozwiązania wynosi nie więcej niż: a) kotły opalane gazem, olejem opałowym lub na biomasę: zł na jedno źródło ciepła zasilające pojedynczego odbiorcę, zł w przypadku kotłowni zasilającej budynek wielorodzinny, b) pompy ciepła zł na jedno źródło ciepła, O terminie rozpoczęcia składania wniosków poinformujemy w terminie późniejszym. Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Zamówień Publicznych i Inwestycji u p. Sylwii Czoska tel.: Dodatkowa informacja W związku z uaktualnieniem regulaminu konkursu Czyste powietrze Pomorza (edycja 2018) informujemy, że do konkursu mogą zostać zgłoszone zadania polegające na modernizacji systemów grzewczych poprzez likwidację kotłów i pieców opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich również na elektryczne źródło ciepła na potrzeby ogrzewania budynków, z tym, że nie więcej niż 1 000,00 zł na jedno elektryczne urządzenie grzewcze wraz z instalacją. Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Zamówień Publicznych i Inwestycji Sylwia Czoska Informacja Urzędowa Uprzejmie informujemy, że w dniu 30 kwietnia 2018 roku Urząd Gminy Szemud będzie nieczynny. 6 Szemaudzczi Miesācznik Gminny marzec

7 INFORMACJE Uwaga właściciele nieruchomości W związku z koniecznością zapewnienia sprawnego odbioru odpadów komunalnych przypominamy właścicielom nieruchomości o obowiązku umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym. Obowiązek oznaczenia budynku numerem porządkowym wynika z art. 47b ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (t.j. Dz.U poz. 2101). Niedopełnienie obowiązku wynikającego z powyższego przepisu skutkuje popełnieniem wykroczenia określonego w art. 64 Kodeksu Wykroczeń (Dz.U poz. 1941). W przypadku, gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.obowiązek ten dotyczy również właścicieli ogrodzonych działek niezabudowanych którzy winni umieścić na nieruchomości, w widocznym miejscu, tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości oraz utrzymanie jej w należytym stanie. Prawidłowe oznakowanie posesji numerem porządkowym ma istotne znaczenie dla działań wszystkich podmiotów, dla których łatwość identyfikacji domów jest niezwykle ważna dla ratowania życia i zdrowia, a także zapewnienia bezpieczeństwa obywateli. Brak oznaczenia nieruchomości tabliczkami z numerem domu prowadzi również do problemów z odbiorem odpadów komunalnych. W związku z powyższym Wójt Gminy Szemud prosi o niezwłoczne dopełnienie obowiązku umieszczenia w widocznym miejscu tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości. Natalia Szreder Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Zbiórka odpadów wielkogabarytowych Urząd Gminy w Szemudzie uprzejmie informuje, że wiosenny odbiór odpadów wielkogabarytowych odbędzie się w terminie r r. Najważniejsze zasady zbiórki objazdowej: 1. Zamiar oddania odpadów wielkogabarytowych należy zgłosić w terminie od r. do r. telefonicznie pod numer (58) lub mailowo Zgłaszając należy podać dane osobowe, dokładny adres oraz numer telefonu. 2. Zgłoszenia po wskazanym terminie nie będą uwzględnione, a następny odbiór odpadów wielkogabarytowych odbędzie się jesienią 2018 r. 3. Odpady należy wystawić przed posesję dzień przed wyznaczonym terminem odbioru lub do godziny 6:00 w dniu odbioru w miejscu widocznym i dostępnym dla pracowników firmy odbierającej. 4. Do odpadów wielkogabarytowych zalicza się w szczególności: szafy, kanapy, tapczany, fotele, krzesła, stoły, dywany, armatura łazienkowa, lustra, ramy okienne (bez szkła), drzwi, lampy, karnisze, opony. Odbierane będą wyłącznie odpady pochodzące z gospodarstwa domowego. Terminy zbiórki objazdowej: Termin odbioru r. Miejscowość odbioru wielkogabarytów Będargowo, Częstkowo, Donimierz, Łebno, Łebieńska Huta, Głazica, Przetoczyno, Zęblewo r. Grabowiec, Jeleńska Huta, Szemud, Szemudzka Huta r. Kamień, Kieleńska Huta, Kowalewo, Leśno r. Koleczkowo, Rębiska, Warzno r. Bojano r. Dobrzewino, Karczemki, Kielno WAŻNE! Wystawione przez mieszkańców odpady niezaliczane do wielkogabarytowych nie będą odebrane, a ich uprzątniecie jest obowiązkiem właściciela nieruchomości. FIRMA WYWOZOWA ODBIERA ODPADY WYŁĄCZNIE ZE ZGŁOSZONYCH WCZEŚNIEJ POSESJI! Jednocześnie przypominamy, że bezpłatny odbiór kompletnego zużytego sprzętu AGD, RTV (powyżej 20kg) można zgłaszać do Komunalnego Związku Gmin w Gdyni przez cały rok pod nr od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30. Wielkogabaryty można również dostarczyć we własnym zakresie do PSZOK w Kielnie w poniedziałki i piątki w godzinach przez cały rok. Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska marzec 2018 Szemaudzczi Miesācznik Gminny 7

8 INFORMACJE Kwalifikacja wojskowa dla mieszkańców Gminy Szemud Zgodnie z Obwieszczeniem Wojewody Pomorskiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r., na terenie województwa pomorskiego w okresie od 30 stycznia do 27 kwietnia 2018 r. zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa mężczyzn urodzonych w 1999 r. 1. Do określenia zdolności do czynnej służby wojskowej mężczyzn urodzonych w 1999 r. powołane są Powiatowe Komisje Lekarskie oraz Wojewódzka Komisja Lekarska w Gdańsku. 2. Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają także mężczyźni urodzeni w latach , którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. 3. Kwalifikację wojskową wyżej wymienionych osób, zameldowanych na pobyt stały lub czasowy trwający ponad trzy miesiące na terenie GMINY SZEMUD przeprowadza Powiatowa Komisja Lekarska w Wejherowie, ul. Ofiar Piaśnicy 22 w budynku Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno Pedagogicznych w okresie od 22 marca do 27 marca 2018 r. od godz. 8: Dzień dodatkowy dla kobiet wskazanych przez WKU wyznaczono na 05 kwietnia 2018r. 5. Osoby wzywane do kwalifikacji wojskowej obowiązane są zgłosić się na wezwanie Wójta Gminy Szemud w miejscu i terminie określonym w wezwaniu, zabierając ze sobą: dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem pozwalający na ustalenie tożsamości, aktualną fotografię o wymiarach 3x4 cm bez nakrycia głowy, dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia (świadectwo lub kopia ukończenia szkoły) lub pobierania nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe, w przypadku przewlekłych schorzeń - posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej, dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe. Celem kwalifikacji wojskowej jest sprawdzenie w oparciu o badania przeprowadzone przez Powiatową Komisję Lekarską predyspozycji, zdrowia psychicznego i fizycznego pod kątem zdolności do czynnej służby wojskowej. Nieotrzymanie lub nieodebranie wezwania nie zwalnia osób, o których mowa powyżej od obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej w terminie i miejscu określonym w pkt. 3. Za niezgłoszenie się do kwalifikacji wojskowej grożą sankcje w postaci grzywny i przymusowego doprowadzenia przez Policję. Pamiętać należy o tym, że planując wyjazd za granicę lub zmianę miejsca zamieszkania, najpierw zgłosić się do kwalifikacji wojskowej. Obecnie nie ma obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej oraz przeszkolenia wojskowego przez absolwentów szkół wyższych. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Szemud pod nr telefonu Mirosława Sikora Nowe przystanki - nowe wiaty W styczniu zamontowano wiaty na nowych przystankach autobusowych: przy nowym rondzie w Warznie - 2 szt. przy ul. Myśliwskiej w Leśnie - 1 szt. przy ul. Słonecznej w Kielnie - 1 szt. Wiaty znacznie poprawiają komfort dzieci i młodzieży szkolnej. Apelujemy o szanowanie mienia publicznego. Roman Chustak 8 Szemaudzczi Miesācznik Gminny marzec

9 INFORMACJE marzec 2018 Szemaudzczi Miesācznik Gminny 9

10 Woda deszczowa w kanalizacji sanitarnej? Sprawdź, usuń nielegalne podłączenie przed kontrolą! Opady atmosferyczne, potocznie zwane deszczówką, nie mogą być odprowadzane do kanalizacji sanitarnej, gdyż wyłącznym przeznaczeniem jest transport ścieków komunalnych do oczyszczalni (art. 9 ust. 1 Ustawy z 7 czerwca 2001 r. z późniejszymi zmianami o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Dz. U. z 2017 r. poz. 328). Negatywne skutki odprowadzania wód deszczowych do kanalizacji sanitarnej: Deszczówka, trafiając do kanalizacji sanitarnej wywołuje szereg groźnych konsekwencji, zarówno dla mieszkańców, jak i Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Szemud Sp. z o.o. oraz środowiska naturalnego. Przy intensywnych opadach może dojść do przepełnienia kanalizacji, co powoduje jej niedrożność, a w następstwie tzw. cofkę ścieków do budynków. Efektem może być uciążliwy fetor, lokalne podtopienia ściekami, czy w ekstremalnych przypadkach zalanie posesji. Istnieje przy tym realne zagrożenie skażenia gleby, jak również źródeł wody pitnej. Deszczówka płynąca kanalizacją sanitarną to także obciążenie dla przepompowni ścieków i oczyszczalni. Wody opadowe zamiast do rzeki, trafiają właśnie do oczyszczalni. Ma to znaczący wpływ na wzrost kosztów jej funkcjonowania, co bezpośrednio przekłada się na cenę odprowadzania i oczyszczania ścieków. Pomimo, iż ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wyraźnie zabrania wprowadzania wód opadowych, jak i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej, pod groźbą kar finansowych (do 10 tys. zł art. 28 ust 4a ustawy), na terenie wielu nieruchomości ten proceder nadal jest powszechny. Zadymiarka sposób na nielegalne podłączenia. Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Sp. z o.o. przeprowadzi kontrolę wszystkich posesji przy użyciu urządzenia do wykrywania nielegalnych podłączeń, którym jest tzw. zadymiarka. Urządzenie to w prosty sposób pozwala sprawdzić, z których posesji deszczówka wpływa do kanalizacji sanitarnej. Metoda polega na wtłoczeniu nieszkodliwego dymu do studzienki kanalizacyjnej, który znajduje jego ujście. Apelujemy zatem do mieszkańców o doskonalenie samodzielnego sprawdzenia, dokąd trafia deszczówka z posesji i naprawienie ewentualnych uchybień. Niedostosowanie się do przepisów ustawy skutkować będzie ww. sankcjami finansowymi. GPK Szemud Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Spółka z o. o. ul. Obrońców Szemuda 2A, Szemud Biuro obsługi klienta Pogotowie wodno-kanalizacyjne Szemaudzczi Miesācznik Gminny marzec

11 EKOLOGIA UWAGA! Nieodpłatny odbiór dużych, zużytych sprzętów RTV i AGD z domów i mieszkań! Co odbieramy? Duży sprzęt RTV i AGD (tzw. elektroodpady) o wadze powyżej 20 kg. Odbierany jest wyłącznie sprzęt kompletny i pochodzący z gospodarstw domowych. Zbiórka nie dotyczy odpadów pochodzących z działalności gospodarczej oraz rolniczej. Kierowcy odbierający sprzęty nie świadczą usługi ich demontażu z zabudowy. Przygotowanie sprzętu do odbioru Urządzenie należy odłączyć od prądu i opróżnić. Lodówka powinna być rozmrożona. Należy także zabezpieczyć wszystkie ruchome elementy oraz wymontować sprzęt z zabudowy. Terminy odbiorów Data odbioru ustalana będzie indywidualnie. Odbiory odbywać się będą od wtorku do soboty włącznie. Termin zostanie potwierdzony telefonicznie przez pracowników Związku dzień przed planowanym odbiorem. Wystarczy zadzwonić: lub wypełnić formularz: Odpady niebezpieczne (każdej wielkości) można też oddać we własnym zakresie - Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych w Kielnie znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków i jest czynny od poniedziałku do czwartku w godzinach 13:00-15:00, w piątki w godzinach 13:00-18:00. Więcej informacji odnośnie zbiórek odpadów (także zbiórek objazdowych), ich przedmiotu i zasad, odnajdą Państwo na naszej stronie internetowej, oraz uzyskają pod numerem telefonu Zachęcamy też do podzielenia się swoimi spostrzeżeniami i uwagami odnośnie naszej działalności. marzec 2018 Szemaudzczi Miesācznik Gminny 11

12 INFORMACJE Szkolenia zawodowe III edycja Aktywność szansą na zmianę jest projektem współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szemudzie od marca 2016 roku. W dniu 19 lutego 2018 r. rozpoczęła się trzecia, ostatnia edycja projektu. Bierze w niej udział 20 uczestników, kobiety i mężczyźni, mieszkańcy gminy Szemud, którzy na moment przystąpienia do projektu są osobami pozostającymi bez zatrudnienia. Podobnie jak w poprzednich edycjach, wsparcie podzielono na dwa bloki: aktywizację społeczną oraz zawodową. Uczestnicy mogą liczyć na pomoc pracowników socjalnych oraz koordynatora projektu, przejdą cykl zajęć/warsztatów psychologicznych - grupowych jaki i indywidualnych. Zajęcia zawodowe rozpocznie szkolenie Przedsiębiorczość z obsługą komputera ECDL, które po zdanym egzaminie zewnętrznym podniesie kwalifikacje uczestników potwierdzone Certyfikatem, wydanym przez ECDL Poland CEO oraz Polskie Towarzystwo Informatyczne. Następnie przeprowadzone zostaną poniższe szkolenia zawodowe (patrz tabela). Przed zakończeniem projektu uczestników III edycji, czeka jeszcze spotkanie z przedstawicielkami Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie, którego celem będzie odpowiedź na nurtujące uczestników pytania dotyczące form wsparcia oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia. Zespół projektowy wyraża nadzieję, iż wszyscy uczestnicy III edycji projektu, poprzez prowadzone działania odnajdą nową motywację, uwierzą we własne możliwości oraz znajdą dla siebie miejsce na rynku pracy. Koordynator projektu Dorota Turzyńska -Kalkowska Nazwa kursu Liczba godzin Sprzedawca - kurs przygotowujący do zawodu sprzedawcy Kurs magazynowo-handlowy Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej Spawanie blach i rur metodą MAG spoiny pachwinowe z egzaminem DNV Opiekun osób zależnych 200 h/os, w tym: 60 h teoretycznych, 140 h praktycznych 90 h/os, w tym: 40 h teoretycznych, 50 h praktycznych 248 h/os, w tym: 50 h blok ogólnoprawny 100 h ochrona osób i mienia 38 h wyszkolenie strzeleckie 60 h samoobrona i techniki interwencyjne 90 h/os, w tym: 23 h teoretycznych, 117 h praktycznych 90 h/os, w tym: 36 h teoretycznych, 54 h praktycznych Zapraszamy na debatę Porozmawiajmy o bezpieczeństwie Debata odbędzie się o godz. 17:00 w GCKSiR w Szemudzie. WSTĘP WOLNY Podczas spotkania poruszane będą sprawy związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym: przekraczanie prędkości, bezpieczeństwo pieszych, przygotowanie się do zmian w organizacji ruchu i utrudnień w czasie budowy trasy kaszubskiej S6. 12 Szemaudzczi Miesācznik Gminny marzec

13 INFORMACJE Podpisz i wyślij JPK_VAT z Profilem Zaufanym Coraz mniej czasu pozostało mikroprzedsiębiorcom na przesłanie pierwszego JPK_VAT (do 26 lutego). Aby mieć pewność skutecznej realizacji tego obowiązku, warto jak najszybciej założyć Profil Zaufany, a dzięki niemu szybko i bezpiecznie wysłać dokumenty do systemu skarbowego. Od 1 stycznia najmniejsi przedsiębiorcy płatnicy VAT, zatrudniający do 10 osób, o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro rocznie (także prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze) - najpóźniej do 26 lutego 2018 r. po raz pierwszy muszą wysłać do systemu Ministerstwa Finansów Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT). JPK_VAT przesyła się wyłącznie elektronicznie. Do podpisania JPK_VAT potrzebny jest bezpłatny Profil Zaufany (ego) lub certyfikat kwalifikowany (płatny, komercyjny sposób autoryzacji danych). Z Profilem Zaufanym na pewno się uda Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwić sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu, online w serwisach administracji publicznej. Warto założyć go jak najszybciej. Profil Zaufany można założyć przez internet, na dwa sposoby za pośrednictwem bankowości elektronicznej lub potwierdzając go w Punkcie Potwierdzającym. Ważne: udając się do Punktu Potwierdzającego pamiętaj o zabraniu dowodu osobistego. Już teraz sprawdź jego ważność! Wszystkie informacje oraz odpowiedzi na pytania jak założyć Profil Zaufany znajdziesz na stronie Informacja Ministerstwa Cyfryzacji Walne Zebrania Sprawozdawcze Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Szemud W związku z kończącymi się Walnymi Zebraniami Sprawozdawczymi Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Szemud, które odbywały się od stycznia do marca 2018 r., jako Prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP Szemud wyrażam serdeczne podziękowania wszystkim strażakom poszczególnych jednostek OSP za organizację i sprawne przeprowadzenie wszystkich zebrań. Szczególne podziękowania kieruję do Zarządów poszczególnych jednostek z terenu Gminy Szemud za prawidłowe i sprawne zarządzanie jednostkami OSP w okresie minionego roku i przedłożenie jednogłośnie zaakceptowanych sprawozdań z działalności. Dziękuję również wszystkim jednostkom OSP za przedstawienie planów działania i rozwoju jednostek na rok 2018 r. Chciałbym bardzo podkreślić udział mieszkańców Gminy, przedsiębiorców, którzy w sposób bezinteresowny włączają się do pomocy podczas wszelkich zdarzeń, zagrożeń i akcji prowadzonych przez nasze jednostki. Przykładem może być ostatnie zdarzenie w Donimierzu podczas którego spaleniu uległo część zabudowań należących do jednego z mieszkańców. W tym miejscu dziękuję serdecznie Panu Janowi Formelli właścicielowi firmy z Głazicy, który udostępnił ciężki sprzęt wraz z obsługą do pomocy przy działaniach ratowniczo-gaśniczych. Ktokolwiek chciałby pomóc poszkodowanym w wyniku pożaru mieszkańcom Donimierza, prosimy o kontakt z Panią Sołtys Głazicy Marią Nowicką pod nr telefonu: Ryszard Kalkowski W związku z zakończonymi zebraniami wiejskimi, które trwały od połowy stycznia do końca lutego 2018 r. chciałbym serdecznie podziękować mieszkańcom, którzy wzięli udział w spotkaniach, a którym sprawy swoich miejscowości oraz całej Gminy leżą na sercu. Dziękuję sołtysom za przygotowanie zebrań, zaprezentowanie sprawozdań finansowych za 2017 r. oraz ich całoroczną trudną społeczną pracę. Za czynny udział w zebraniach dziękuję również radnym oraz pracownikom Urzędu. Na wiele pytań i wątpliwości byliśmy w stanie odpowiedzieć podczas zebrań. Jednocześnie uwagi i spostrzeżenia zgłoszone przez mieszkańców będą rozpatrywane i w miarę możliwości sukcesywnie realizowane. Zapraszam do aktywnego udziału w jesiennych zebraniach. Ryszard Kalkowski Wójt Gminy Szemud marzec 2018 Szemaudzczi Miesācznik Gminny 13

14 ZK-P 2018 Rok Franciszka Kręckiego Jubileusz 25-Lecia Klubu ZKP Łebno Jak już wszyscy wiecie, tradycją ZK-P Warzno są coroczne wycieczki, te dalsze i te bliższe. W minionym roku pod koniec czerwca odwiedziliśmy naszą stolicę-warszawę. Chociaż wycieczka trwała cztery dni, to udało nam się zobaczyć wiele kultowych, patriotycznych miejsc związanych z historią stolicy, a także tych współczesnych. 27 stycznia bieżącego roku Klub Zrzeszenia Kaszubsko Pomorskiego w Łebnie obchodził 25. rocznicę powstania. Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 15:30 mszą świętą w kościele parafialnym pw. Matki Boskiej Królowej Polski. Na jubileuszową uroczystość przybyli: prof. Edmund Wittbrodt Prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Ryszard Kalkowski Wójt Gminy Szemud, Ireneusz Czarnowski Wiceprzewodniczący Rady Gminy Szemud, Zenon Hewelt Prezes Oddziału ZKP Szemud, Łukasz Kwidziński Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łebnie, Sabina Bieszk Prezes Klubu ZKP Koleczkowo, Eugeniusz Walkusz Prezes Klubu ZKP Dobrzewino Karczemki, Alfred Cylkowski z Klubu ZKP Warzno, członkowie naszego Klubu, Rada Sołecka Łebna, sympatycy Klubu i mieszkańcy Łebna. Po wprowadzeniu sztandarów: ZKP Oddziału Szemud i Ochotniczej Straży Pożarnej w Łebnie rozpoczęła się msza, którą wspólnie celebrowali ks. kanonik Mieczysław Guzmann proboszcz naszej parafii i ks. dr Daniel Kna- piński, który wygłosił Słowo Boże w języku kaszubskim. W trakcie mszy lekcję po kaszubsku czytał Roman Chustak, a modlitwę wiernych Arkadiusz Czoska. W orszaku ofiarnym, w pięknych strojach kaszubskich wystąpili członkowie naszego Klubu: Ewa i Dariusz Tiszerowie oraz Dorota i Tadeusz Miotkowie. Przekazali na ręce odprawiających mszę księży ornat zakupiony ze składek naszych członków ZKP oraz kwiaty i bochen chleba upieczonego zgodnie z kaszubską tradycją. Po mszy wszyscy udali się do sali mieszczącej się w Łebnie. Przy wejściu każdy uczestnik spotkania otrzymał z rąk naszych klubowych koleżanek, Ewy i Doroty, pamiątkową przypinkę. Gdy wszyscy goście zajęli swoje miejsca, przybyłych powitał prezes naszego Klubu Zbigniew Fitas i polecił wprowadzenie pocztu sztandarowego ZKP Oddziału Szemud. Odśpiewano hymny: polski i kaszubski. W związku ze śmiercią p. Tadeusza Wieckiego, który był jednym z założycieli Klubu ZKP Łebno, prezes poprosił wszystkich zebranych o uczczenie pamięci zmarłego minutą ciszy. Następnie wystąpili uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Łebnie, pod kierunkiem Anny Waldowskiej. Prezes podziękował dzieciom za pokaz, wręczając im dyplomy i skromne podarunki. Potem przedstawił w kilku zdaniach historię i dokonania Klubu od 1992 do 2017 roku. Aby podziękować założycielom, prezes poprosił prof. Edmunda Wittbrodta o wręczenie statuetek i medali Leszkowi Grzenia i Alfonsowi Miłosz. Prezes podziękował również profesorowi za przybycie na naszą uroczystość, wręczając obraz olejny z kaszubskim pejzażem. Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie zasłużonym członkom Klubu pamiątkowych medali, dyplomów i książek, które otrzymali z rąk profesora Edmunda Wittbrodta i prezesa naszego Klubu. Wyróżnieni zostali: Janina Baranowska-Krauza, Stanisław Belgrau, Maria Chustak, Roman Chustak, Sylwia Czoska, Arkadiusz Czoska, Zenon Gołąbek, Joanna Gołąbek, ks. kan. Mieczysław Guzmann, Łukasz Kwidziński, Dorota Miotk, Henryk Pelcer, Władysław Sikora, Ewa Tiszer, Renata Walkowiak, Leszek Walkowiak. 14 Szemaudzczi Miesācznik Gminny marzec

15 ZK-P Wójt Gminy Ryszard Kalkowski wręczył statuetkę i medal 25- lecia ZKP Łebno Radzie Sołeckiej Łebna oraz medale i dyplomy przybyłym Prezesom Klubów ZKP z Oddziału Szemud. Prezes Klubu ZKP Łebno podziękował Wójtowi Gminy Szemud Ryszardowi Kalkowskiemu za pomoc i wsparcie w organizacji obchodów 25. jubileuszu, wręczając pamiątkowy ryngraf i medal. Medale i dyplomy z rąk Prezesa ZKP Oddziału Szemud Zenona Hewelta otrzymali również pozostali członkowie naszego Klubu: Anita Bergman, Antoni Cyman, Irena Czoska, Stanisław Czoska, Mirosława Dering, Urszula Gruba, Halina Grzenia, Krystyna Konkol, Mirosław Konkol, Kazimierz Krauza, Jadwiga Kuczkowska, Alfons Kurr, Małgorzata Labuda, Lucyna Mateńko, Ryszard Mikołajczyk, Halina Miotk, Tadeusz Miotk, Czesław Miotk, Patryk Sandomierski, Sabina Scheibe, Dariusz Tiszer, Anna Waldowska, Wojciech Wilczewski. Dziękując Druhowi Zenonowi Heweltowi za wsparcie, prezes Zbigniew Fitas wręczył mu pamiątkowy ryngraf i medal. Po tej części uroczystości zaproszeni goście złożyli na ręce naszego prezesa kwiaty, dyplomy i drobne upominki. Na szczególną uwagę zasługuje prezent od Alfreda Cylkowskiego, który ofiarował naszemu Klubowi własnoręcznie wykonany z ziaren rzepaku i kaszy jaglanej obraz Gryfa Kaszubskiego. Ostatnim punktem programu było wręczenie legitymacji czterem nowym członkom naszego Klubu przez Prezesa Zrzeszenia Kaszubsko Pomorskiego prof. Edmunda Wittbrodta. Przypieczętowaniem wstąpienia nowych członków do ZKP było zażycie tabaki. Po części oficjalnej nastąpiło wyprowadzenie sztandaru, a na salę wjechał piękny tort z akcentami kaszubskimi i fajerwerkami. Była to niespodzianka, którą przygotowali dla wszystkich obecnych właściciele sali, Pani Justyna i Pan Leszek. W trakcie konsumpcji gościom przygrywał Zespół Koleczkowianie pod kierunkiem Tadeusza Dargacza, na ręce którego podziękowanie i pamiątkowy medal wręczył prezes Zbigniew Fitas. Podziękował również właścicielom sali, przekazując dyplom i medale oraz kwiaty dla Pani Justyny, która tego dnia obchodziła swoje urodziny. Zebrani zaśpiewali, a Koleczkowianie zagrali jubilatce tradycyjne 100 lat. Na tym zakończono oficjalną uroczystość 25 lecia Klubu ZKP Łebno. Po krótkiej przerwie o godzinie 19:00 rozpoczęła się część bardziej rozrywkowa, czyli zabawa taneczna. Przy bardzo dobrej i skocznej muzyce, stołach zastawionych domowym i bardzo smacznym jedzeniem wszyscy bawili się wyśmienicie do białego rana. Zarząd Klubu ZKP Łebno serdecznie dziękuje wszystkim osobom, które przyczyniły się do przygotowania uroczystości, a także gościom i członkom ZKP za przybycie i wspólne świętowanie naszego jubileuszu. Joanna Gołąbek Bal karnawałowy ZKP Bojano W ostatnich latach w ZKP Bojano pod przewodnictwem Sabiny Bieszk organizowany jest co roku bal karnawałowy. Tak i w tym roku licznie bawili się zrzesińce i jego sympatycy. Na balu w restauracji Dworki w Bojanie nie zabrakło kolorowych strojów, bogato zastawionych stołów i pięknej dekoracji. Do bladego świtu, leciały gorące rytmy w wykonaniu zespołu braci WENTK. Pod same niebo unosiła się karnawałowa atmosfera, którą tworzyli rozbawieni kaszubi i zaproszeni goście z innych stron. Jak zawsze do białego rana - tańce, hulanki, swawole. Dziękujemy wszystkim uczestnikom balu karnawałowego oraz organizatorom za tworzenie niezapomnianych, gorących i razem spędzonych chwil. ZKP klub Bojano sekretarz Bożena Frąckowiak marzec 2018 Szemaudzczi Miesācznik Gminny 15

16 BIBLIOTEKA ks. dr Leon Heyke Patron Biblioteki ZAPRASZA 16 Szemaudzczi Miesācznik Gminny marzec

17 BIBLIOTEKA ROK IRENY SENDLEROWEJ Cykl spotkań z Anną Czerwińską-Rydel w Bibliotekach Publicznych W związku z tym, że rok 2018 został ogłoszony przez Sejm RP Rokiem Ireny Sendlerowej gościliśmy we wszystkich Bibliotekach Publicznych Gminy Szemud autorkę Annę Czerwińską-Rydel znaną z powieści biograficznych dla dzieci i młodzieży. Tym razem promowała swoją najnowszą książkę, poświęconą kolejnej wyjątkowej Polce. Listy w butelce, bo taki ma tytuł ta książka to piękna, wzruszająca historia o odważnej kobiecie naszych czasów. To biografia ukazująca życie bohaterki od czasów II wojny światowej do czasów współczesnych, kiedy to p. Irena otrzymała Order Uśmiechu. Pani Anna w ciekawy sposób opowiadała o losach i niezwykłych czynach tej wyjątkowej postaci. Rozmawiała z młodzieżą o dramatycznych sytuacjach jakie miały miejsce w historii Polski podczas II wojny światowej. Często padały słowa getto, wojna, Holokaust, Pawiak, gestapo. Młodzież dowiedziała się dlaczego postępowanie tej kobiety zostało docenione. W jaki sposób Irena Sendlerowa pomagała rodzinom żydowskim i ratowała ich dzieci, ile to razy sama ryzykowała własnym życiem, bo uratowała od zagłady ponad 2500 dzieci. Podczas spotkań pani Anna czytała również fragmenty książki, które przykuwały uwagę słuchaczy i chwilami poruszały. Przejmująca, prawdziwa historia ukazująca poświęcenie dla drugiego człowieka. Temat spotkania nie należał do łatwych, ale na pewno skłonił wszystkich uczestników spotkań do refleksji. Zachęcamy młodych czytelników do przeczytania historii życia Ireny Sendlerowej, książka oczywiście dostępna w każdej Bibliotece Publicznej. Bibliotekarze marzec 2018 Szemaudzczi Miesācznik Gminny 17

18 BIBLIOTEKA 18 Szemaudzczi Miesācznik Gminny marzec

19 BIBLIOTEKA Ferie w Bibliotekach Ferie zimowe to czas szczególny dla naszych Najmłodszych Czytelników. Jak co roku, również tym razem Pracownicy Bibliotek przygotowali szereg atrakcji dla dzieci. Tegoroczne ferie rozpoczęły się r, tego dnia odbyły się już pierwsze warsztaty w bibliotekach publicznych. W każdej placówce zostały przeprowadzone ciekawe zajęcia z wykorzystaniem klocków Lego Mindstorms, które pozwoliły dostrzec skryte dotychczas umiejętności koncentracji i skrupulatności, niezbędne przy konstruowaniu robotów. W trakcie zajęć, dzięki inicjatywie dzieci, powstały roboty jeżdżące z czujnikiem odległości. Zorganizowano również wyścigi utworzonych robotów. Poprzez warsztaty plastyczne Łańcuch życzliwości, jakie odbyły się w Szemudzie, chcieliśmy zwrócić uwagę na zbliżający się Dzień Chorego. Łańcuch powstały z połączenia odrysowanych i wyciętych papierowych dłoni, mierzył łącznie prawie 6m! W Kielnie i Bojanie zorganizowano Warsztaty Walentynkowe a ze zdobionych serc udało się utworzyć piękne dekoracje. Filcowa Broszka w Częstkowie oraz Warsztaty kreatywne w Szemudzie, zaowocowały różnorodnością pomysłów i twórczych prac zebranych uczestników. Poprzez zabawy słowem i skojarzenia obrazkowe wspólnie rozwijaliśmy wyobraźnię, poszerzaliśmy zakres wiedzy i zdolności plastyczne. Czas spędzony W krainie bajek w Kielnie i Szemudzie, miał na celu zgłębianie miłości do książek. Czytaliśmy wybrane baśnie, oglądaliśmy bajkę animowaną i sprawdzaliśmy swoją wiedzę o bajkach wypełniając krzyżówki. We wszystkich bibliotekach, zorganizowano Dzień Gier Planszowych. Wszystkie zebrane dzieci miały szansę zmierzyć się z rozmaitymi grami rozwojowymi. W Szemudzie odbyła się Zabawa z komiksem. Każde dziecko miało okazję przejrzeć przykłady Komiksu, poznać jego podstawowe zasady redagowania ale przede wszystkim poprzez szereg zabaw plastycznych stworzyliśmy własny komiks! Zajęcia w Bibliotekach pt. Malowanie na szkle, ukazały niezwykłe manualne umiejętności dzieci, czego owocem były ich gotowe prace. Mimo, że malowanie na szkle nie jest łatwą techniką plastyczną, dzieci biorące udział w warsztatach wykazały się dojrzałością i starannie tworzyły swoje dzieła, niemalże jak prawdziwi artyści. Zajęcia muzyczno- ruchowe- wspólnie tańczyliśmy, śpiewaliśmy, bawiliśmy się w naśladowanie dźwięków. Maska karnawałowa dekorowaliśmy wybrany przez siebie wzór maski, z zastosowaniem różnych technik plastycznych: zdobień brokatowych, różnych świecidełek, piórek itp. Wszystkie maski przygotowywane były z myślą o zbliżającym się Balu Karnawałowym. Warsztaty taneczne- tym razem p. Robert Chichłowski przygotował zajęcia dostosowane do czasu czyli Karnawał w Rio, gdzie dzieci uczyły się kroków Samby. Oprócz tego wspólnie zgłębialiśmy wiedzę dotyczącą tradycji karnawału. W Bibliotece w Łebnie zorganizowano różnorodne warsztaty plastyczne: zabawy z gliną, rzeźbiarskie, papierowe. Dzieci miały okazję uczestniczyć w zajęciach kulinarnych. I wreszcie najbardziej przez wszystkich wyczekiwany Bajkowy Bal Karnawałowy! Licznie zebrani goście wypełnili salę- pojawiło się mnóstwo znanych nam z bajek i baśni postaci. Wszystkie dzieci bawiły się razem przy muzyce a następnie mogły skorzystać z możliwości malowania twarzy i każde dziecko otrzymało balonowy prezent. Goście otrzymali słodki poczęstunek. Na zakończenie spotkania dokonano wyboru Króla i Królowej Balu. Dziękujemy dzieciom oraz Rodzicom za przybycie i tak wzorowo przygotowane kostiumy wszystkich dzieci- były przepiękne! Wierzymy, że okres Ferii Zimowych spędzony w Bibliotekach na terenie Gminy Szemud, dla wszystkich naszych Najmilszych Czytelników, zapisze się w pamięci jako czas wspaniałej zabawy i niesamowitych wrażeń. Mamy nadzieję, że Jesteście zadowoleni ze wspólnie przeżytych chwil- cieszymy się, że mogliśmy być z Wami. Dziękujemy Wam za Waszą obecność i zapraszamy na Ferie Zimowe już za rok! Bibliotekarze marzec 2018 Szemaudzczi Miesācznik Gminny 19

20 GMINA SZEMUD W STAREJ FOTOGRAFII...podróże w czasie i przestrzeni... dawne pojazdy Szemaudzczi Miesācznik Gminny marzec

21 GMINA SZEMUD W STAREJ FOTOGRAFII marzec 2018 Szemaudzczi Miesācznik Gminny 21

22 Z HISTORII GMINY Częstkowo, STARA - NOWA wieś Historia szkoły podstawowej Serafin, Grzegorz Wenta. Gdy stanowisko dyrektora szkoły objął Jan Gusman, tutejszą placówkę wyposażono m. in. w nowe meble, zakupiono środki audiowizualne, dokonano również przebudowy klas, uzyskując w ten sposób dodatkowo dwie izby lekcyjne. Stale wzrastająca liczba uczniów spowodowała, że dyrektor Gusman podjął decyzję o przeniesieniu klas 0 III do prywatnego budynku. Dzieło Jana Gusmana kontynuowała jego córka, Irena Puzdrowska. Za jej kadencji m.in. przeprowadzono gruntowny remont dachu, założono centralne ogrzewanie, zlikwidowano pomieszczenia mieszkalne, przekształcając je na sale lekcyjne, co przyczyniło się do powrotu oddziałów 0 III do budynku szkoły. W niektórych pomieszczeniach wymieniono okna i podłogi, utworzono salę komputerową do nauki informatyki. Zadbano też o najbliższe otoczenie szkoły, m.in. postawiono nowe ogrodzenie. W 2008 roku dyrektorem została Iwona Toruńczak, która dzięki wsparciu władz gminy, sponsorów, przyjaciół szkoły i rodziców, przeprowadziła generalny remont placówki (dach, wymiana komina, ocieplenie i wytynkowanie budynku). Wymieniono też bramę wjazdową, część ogrodzenia, uporządkowano teren wokół szkoły. Zmiany zaszły również wewnątrz budynku. Wyremontowano łazienkę, klatkę schodową, w całym gmachu wymieniono oświetlenie. Dużym wyzwaniem było przebudowanie pierwszego piętra szkoły i wygospodarowanie miejsca na świetlicę, gabinet dyrektora, sekretariat, kuchnię, magazyn na sprzęt sportowy. Pomieszczenia wyposażono w nowe meble, zakupiono też sprzęt kuchenny. Szkoła w Częstkowie obchodziła w 2010 roku piękny jubileusz. Przetrwała 100 lat, zmieniając swe oblicze, dzięki gorliwej pracy kierowników, dyrektorów, rzeszy nauczycieli i innych pracowników. Szkoła jest coraz lepsza, piękniejsza. Jest dziedzictwem, które kontynuować będą przyszłe pokolenia. Źródło: Folder wydany z okazji 100-lecia szkoły Początki szkolnictwa w Częstkowie sięgają 1860 roku. Nie było wówczas wydzielonego gmachu szkoły, nauka odbywała się w wynajętych pomieszczeniach Były to nieregularnie prowadzone zajęcia nauki czytania i pisania. W 1887 r. istniała już we wsi jednoizbowa katolicka szkoła ludowa, w której jeden nauczyciel uczył 75 uczniów. Z powodu braku gmachu szkoły, nauka odbywała się w wynajętych budynkach i pomieszczeniach. Budowę obecnego budynku szkolnego ukończono w 1910 roku. W tym czasie pracowało tu dwóch nauczycieli. W roku 1928 szkoła dysponowała dwiema izbami lekcyjnymi, w których uczyło się 80 dzieci. Pierwszymi kierownikami placówki byli: p. Wojewódka ( ), Stefan Konwicki ( ), Andrzej Mądrzak ( ). Nauka odbywała się także w okresie okupacji hitlerowskiej. Po wojnie kierownikiem szkoły, a zarazem nauczycielem, był Stefan Wiśniewski, który pełnił swe obowiązki do 1951 roku. W tym czasie do szkoły uczęszczało 109 uczniów. Panowały niezwykle trudne warunki: nauczanie odbywało się w jednej izbie lekcyjnej, brakowało ławek i tablic, okna były nieoszklone, a dach przeciekał. Począwszy od września 1946 roku podniósł się stopień organizacyjny szkoły. Kolejnymi kierownikami byli: Aleksander Labuda ( ) oraz Tadeusz Szopiński ( ), który założył przy szkole sad i dokonał adaptacji pomieszczeń w budynku szkolnym: wygospodarował kuchnię, kancelarię, 2 pokoje dla celów mieszkalnych oraz dwie izby lekcyjne. W latach działalnością szkoły kierował Jan Leśniowski. Po nim następowali: Zenon Głombiowski, Ludmiła Siwiś, Zofia 22 Szemaudzczi Miesācznik Gminny marzec

23 XII Pomorski Festiwal Pieśni Wielkopostnej Szemud 2018 Z wielką radością pragnę zaprosić w imieniu pana Ryszarda Kalkowskiego Wójta Gminy Szemud, ks. prałata Franciszka Rompy proboszcza Parafii Kielno i pana Tomasza Stein Dyrektora GCKSiR w Szemudzie na wyjątkowe koncerty chóralne w ramach ogólnopolskiego XII Pomorskiego Festiwalu Pieśni Wielkopostnej Szemud WYDARZENIA W dniu 17 marca odbędą się przesłuchania konkursowe w Kielnie i Szemudzie, a 18 marca koncerty w innych kościołach na terenie gminy Szemud i dekanatu kieleńskiego. Tradycja muzyczna całego kościoła stanowi skarbiec nieocenionej wartości wybijający się ponad inne sztuki. Pięknym zwyczajem na Kaszubach stało się wykonywanie w okresie Wielkiego Postu utworów pasyjnych. Zatem zapraszamy w świat pięknych dźwięków i tekstów, które zostały stworzone w twórczym natchnieniu. Pieśni pasyjne i wielkopostne w kościołach śpiewane są przeważnie w sposób bardzo tradycyjny. Zazwyczaj nie myśli się o ich walorach estetycznych czy artystycznych. Nasz festiwal stanowi niecodzienną okazję do wszechstronnego kontemplowania muzyki w wykonaniu znakomitych zespołów. Festiwal dla chórów spełnia bardzo istotną rolę w popularyzacji pieśni wielkopostnej, natomiast dla publiczności będą to swoiste muzyczne rekolekcje. Nie bez znaczenia jest możliwość wykonywania przez chórzystów pieśni w języku kaszubskim. W tym roku festiwal będzie miał charakter ekumeniczny tzn. że usłyszmy dodatkowo pieśni cerkiewne oraz pieśni w wykonaniu chóru luterańskiego. Do udziału w festiwalu zakwalifikowano aż 26 chórów i zespołów chóralnych z całej Polski, które wystąpią w pięciu kategoriach konkursowych. W sobotę chóry zaprezentują się w Szemudzie, w godz. od do 13.00, a w Kielnie od godz do Tego samego dnia w kieleńskiej świątyni o godz zostanie odprawiona uroczysta Msza św. w intencji uczestników festiwalu, a bezpośrednio po nabożeństwie odbędzie się festiwalowa gala. Oprawę muzyczną mszy zapewni zespół międzynarodowej sławy Cappella Gedanensis z Gdańska. Informacje o szemudzkim wydarzeniu znajdziecie Państwo na plakacie, w informatorze festiwalowym oraz na stronach internetowych: gcksir.szemud.pl, facebook.com/gcksir. szemud, fb.me/festiwalszemud oraz na innych portalach społecznościowych. Leszek Walkowiak, Koordynator Festiwalu marzec 2018 Szemaudzczi Miesācznik Gminny 23

24 WYDARZENIA III GMINNY DZIEŃ KOBIET czyli MARCOWY WIECZÓR KABARETOWY Wójt Gminy Szemud oraz Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji zapraszają Państwa do niebanalnego spędzenia wieczoru poprzedzającego Dzień Kobiet z aż trzema wiodącymi kabaretami w Polsce. Wystąpią Łowcy.B, Koń Polski oraz Czesuaf. Łowcy.B swoją działalność rozpoczął z przytupem wygrywając w ciągu pierwszych dwóch lat niemal wszystkie liczące się festiwale. 1 nagroda na Pace, Grand Prix Mulatki, Grand Prix na Wyjściu z Cienia oraz Grand Prix Przewałki. Oprócz tego Łowcy.B wygrali festiwal kabaretu w Zielonej Górze i zdobyli kilka koryt na rybnickim Ryjku. Spektakl Łowców to wybuchowa mieszanka spontaniczności i dużej ilości improwizacji. Jako jedyni w swoich spektaklach grają muzykę na żywo, w autorskich kompozycjach. Aktualnie kabaret występuje w składzie Bartosz Gajda, Bartosz Góra, Maciej Szczęch, Sławomir Szczęch. Koń Polski występuje już ponad ćwierć wieku a karierę rozpoczął od zdobycia Grand Prix na I Przeglądzie Kabaretów Paka w Krakowie. Potem były Złota Szpilka Lidzbarskich Biesiad Satyry i Humoru i wiele, wiele innych. Kabaret ma na koncie dwa seriale telewizyjne Badziewiakowie i Skarb Sekretarza. Jest gospodarzem największej imprezy kabaretowej w kraju Festiwalu Kabaretu w Koszalinie transmitowanego na żywo przez telewizję. Ma na koncie kilkanaście wyjazdów zagranicznych gdzie występował dla Polonii. Wszystkim kojarzy się z najbardziej znaną kabaretową parą w kraju Marianem i Helą. Kabaret tworzą Leszek Malinowski - autor, reżyser, szef, Badziewiak, Stasiek Górecki, Hela żona Mariana. Waldemar Sierański - współpraca autorska, Marian, Szeregowy Maślanka, Majkel oraz wychowanka Teatru Muzycznego w Gdyni Maria Borzyszkowska - dziennikarka, urzędniczka stanu cywilnego, wokalistka. Kabaret Czesuaf od 2002 r. rozśmiesza widzów w całej Polsce. Przez ten czas grupa stworzyła kilkanaście autorskich programów komediowych, zdobyła nagrody na największych festiwalach kabaretowych i wystąpiła w najważniejszych realizacjach telewizyjnych. Najbardziej rozpoznawalne skecze kabaretu to m.in. Mowa Nienawiści, Schronisko i The Ponic. Najnowszy program kabaretu nosi tytuł Rewizyta i można go zobaczyć na żywo na scenach całej Polski. Kabaret tworzą jak sami piszą, trzej fajni faceci: Wojtek Kowalczyk, Maciek Morze i Tomek Nowaczyk oraz jedna fajna babka - Olga Łasak. Aleksandra Perz Panowie, kwiaty wręczcie swoim damom już rano, a wieczorem przyjdźcie razem spędzić miły wieczór w kabaretowym nastroju. 7 marca, godz , Hala Widowiskowo Sportowa w Szemudzie 24 Szemaudzczi Miesācznik Gminny marzec

25 WYDARZENIA Spotkanie karnawałowe Dnia 28 stycznia b.r. w Wiejskim Domu Kultury w Kielnie, z inicjatywy Rady Sołeckiej i zaangażowaniu członkiń Kola Gospodyń Wiejskich, odbyło się spotkanie karnawałowe przy kawie. Przybyli zaproszeni księża: ks. proboszcz Franciszek Rompa i ks. dr Łukasz Białk wikary, kierownik NZOZ Nasze Zdrowie p. H. Pietkun z małżonkiem, p. sołtys Wieslawa Wenzel z członkami Rady Sołeckiej, przedstawiciele straży pożarnej i mieszkańcy wsi. O godz p. Zofia Hewelt serdecznie przywitała gości, którzy zasiedli przy pięknie nakrytych stołach, na których znalazły się wypieki członkiń KGW, włącznie ze swojskim chlebem, owoce, smaczne kolorowe kanapki, paszteciki. W dzbankach parowała pyszna owocowa herbata, parzona według tajemnego przepisu p. Zosi. Po wspólnej modlitwie i odśpiewaniu kilku kolęd rozpoczęła się uczta. Spotkanie karnawałowe nie mogło się obyć bez muzyki o to zadbał D. Chmara. Wszyscy goście zgodnie stwierdzili, że takie imprezy są potrzebne. To dobra okazja do wspomnień, wspólnych śpiewów i tańców. Ci najbardziej wytrwali bawili się do późnych godzin wieczornych. Bardzo dziękujemy sponsorom, dzięki którym to spotkanie mogło się odbyć w takiej formie: Radzie Sołeckiej, Delikatesom Justynka, kilku paniom z KGW, które zadbały o wystrój Sali i przygotowały poczęstunek, dziękujemy Damianowi za oprawę muzyczną. Do spotkania za rok! Wanda Chmara marzec 2018 Szemaudzczi Miesācznik Gminny 25

26 Szkoła Podstawowa w Kielnie NOC AMERYKAŃSKA W NASZEJ SZKOLE. MU- SIMY JĄ POWTÓRZYĆ W nocy z dnia 24 na 25 listopada 2017 roku w Szkole Podstawowej w Kielnie miało miejsce ciekawe wydarzenie edukacyjne, a mianowicie Noc Amerykańska. W nocnym spotkaniu wzięli udział uczniowie klas VI i VII oraz gimnazjaliści będący uczestnikami projektu Start. W szkole spotkaliśmy się o godzinie 17:00, po czym przystąpiliśmy do przygotowań, by nasza noc była prawdziwie amerykańska zaczęliśmy od kolacji. Jak można się domyślić były hot dogi, sałatki i popcorn. Po wspólnym posiłku podzieliliśmy się na 3 grupy. Tego wieczoru czekały na nas quizy, zabawa w tłumaczy, wcielanie się w rolę piosenkarzy. Naszą małą podróż po amerykańskiej kulturze i tradycji zaczęliśmy od quizu. Każda z grup przygotowała 10 pytań dla przeciwnych drużyn, a dotyczyły one zagadnień historycznych, geograficznych oraz kultury obu Ameryk. Konkurs ten był nie tylko świetnym sprawdzeniem naszej dotychczasowej wiedzy, ale również znakomitą metodą poszerzenia jej o ciekawostki, o których nie mieliśmy wcześniej pojęcia. Kolejnym punktem naszej imprezy była dyskoteka, w trakcie której towarzyszyła nam wyłącznie amerykańska muzyka; zdaliśmy sobie sprawę, jak bardzo kultura zza oceanu towarzyszy nam w życiu codziennym, choćby gdy muzyka ze stanów wypełnia nasze codzienne życie. Później tłumaczyliśmy piosenki (wybraliśmy te świąteczne, czując już zimowy klimat), a następnie śpiewaliśmy je na forum. Po wspólnym wesołym tłumaczeniu i karaoke udaliśmy się do swoich sal, by obejrzeć wybrane filmy. Nie musimy już chyba dodawać, że amerykańskie. Po nocnych atrakcjach wszyscy poszliśmy spać. Następnego dnia gdy już odpoczęliśmy, nadszedł czas na amerykańskie śniadanie. Nie mogło zabraknąć toastów i gofrów. W trakcie śniadania w sobotni poranek niespodziewanie odwiedzili nas młodsi uczestnicy projektu 3.2.1, zaprosiliśmy ich na wspólny poczęstunek. Po zakończeniu nadszedł czas sprzątania. Noc amerykańska była bardzo pouczającym doświadczeniem, ale co najważniejsze również zabawnym, bo świetnie się przy tym bawiliśmy. Byłoby wspaniale powtórzyć tę przygodę. Alicja Szenk, Rozalia Riegel uczennice z klasy VII Notre-Dame de Paris w Teatrze Muzycznym w Gdyni 3 lutego uczniowie gimnazjum - uczestnicy projektu Start wraz z opiekunami mieli przyjemność obejrzeć w Teatrze Muzycznym w Gdyni wspaniały spektakl pt. Notre-Dame de Paris. W ten sobotni wieczór przenieśliśmy się do XIX-wiecznego Paryża. Poznaliśmy historię pięknej Esmeraldy, w której zakochali się trzej mężczyźni: dzwonnik Quasimodo, kapitan Phoebus i archidiakon Frollo. Wszyscy podziwialiśmy niebywały kunszt aktorski i wokalny wykonawców. Na długo w pamięci pozostaną nam także popisy tancerzy i akrobatów gdyńskiego teatru. To było piękne i wzruszające widowisko. Wszyscy wykonawcy zostali nagrodzeni owacją na stojąco. Na zakończenie odtwórcy głównych ról ponownie wykonali jeden z utworów. Aldona Brzezowska- Wanat Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata Szemaudzczi Miesācznik Gminny marzec

27 Szkoła Podstawowa w Jeleńskiej Hucie Wizyta w Filharmonii Bałtyckiej Uczniowie mieli okazję obejrzeć Operę Bałtycką w Gdańsku od kulis. Oczywiście najpierw poczekalnia foyer (pomieszczenie przeznaczone dla widzów do odpoczynku, bądź do spotkań dla znajomych przed lub po przedstawieniu), a potem sala główna, gdzie dzieci dowiedziały się jak się steruje dźwiękiem i światłem oraz nauczyły się wielu wyrażeń związanych z operą. Potem były pomieszczenia wewnętrzne: garderoba i charakteryzatornia. Wiele frajdy przysporzyło przymierzanie peruk, sztucznych wąsów i włosów. Najbardziej fascynująca okazała się możliwość obserwowania treningu profesjonalnych tancerzy, ich codzienna praca. Szkoła Podstawowa w Koleczkowie Z wizytą w Gdańskim ZOO. 8 lutego 2018 r. uczniowie ze szkoły w Koleczkowie wzięli udział w wycieczce do Ogrodu Zoologicznego w Gdańsku. Wyjazd zaplanowany był w ramach projektu 321 START Przyroda z eksperymentem. Pierwszy punkt tej wycieczki to zajęcia dydaktyczne z pracownicą ZOO dotyczące gadów i płazów. Największą atrakcją była możliwość pogłaskania i dotykania węża. Jeden z naszych uczniów odważył się wziąć na ręce ten imponujący okaz. Po zajęciach wszyscy wybrali się na spacer po ogrodzie, dużo czasu spędzili w terrarium i ptaszarni oraz u lwów. Wielkim zainteresowaniem cieszyły się też żyrafy i małpy. Mimo dużego mrozu dzieci zadowolone wróciły do szkoły. Opiekun Hanna Narloch Matematyka na co dzień Kolejna grupa uczniów z Zespołu Szkolno- -Przedszkolnego w Koleczkowie rozpoczęła zajęcia z matematyki w ramach Projektu 321 START. Do czerwca 2018 ośmioro uczniów klas IV-V będzie poznawało i doświadczało ciekawe zagadnienia zwiazane z królową nauk - matematyką. Na pierwszych zajęciach uczniowie poznali pojęcia netto i brutto, zarówno w kontekście produktów w opakowaniu, jak również i podatków. Ćwiczyli umiejętność posługiwania się pieniędzmi: sklepowej metody wydawania reszty i zasad funkcjonowania kantoru wymiany walut. Przy okazji tematu kantoru, mieli okazję zapoznać się z banknotami i monetami z różnych stron świata. Uczniowie mierzyli również wymiary swojego ciała i dopasowywali je do różnych numeracji odzieży i obuwia, obowiązujących na świecie. Małgorzata Nowakowska Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata marzec 2018 Szemaudzczi Miesācznik Gminny 27

28 Szkoła Podstawowa w Łebieńskiej Hucie W czasie ferii pojechaliśmy w dwa jakże różne tematycznie miejsca, które okazały się równie ciekawe. Opera gdańska otworzyła przed nami swoje kulisy. Dowiedzieliśmy się kto pracuje w operze, które pomieszczenia służą artystom, a do których mogą wejść tylko osoby z obsługi. Nam udało się zobaczyć miejsca pracy osób odpowiedzialnych za wygląd artystów. Byliśmy w charakteryzatorni i mieliśmy możliwość obejrzenia strojów. Uwieńczeniem naszego zwiedzania była możliwość obejrzenia tanecznej rozgrzewki artystów. ZOO przywitało nas słońcem. Lekcja na którą przybyliśmy okazała się żywą lekcją o gadach. Poznaliśmy życie żółwi, pytonów i krokodyli. Dotknęliśmy żywego pytona, obejrzeliśmy wypchanego krokodyla i mogliśmy się przekonać czy skorupa żółwia jest ciężka. Po lekcji przechadzka po ZOO. Lwy spacerowały dumnie po wybiegu, małpy człekokształtne łaskawie wybudziły się z drzemki przedobiedniej żeby pokazać nam swoje wdzięki i tylko żyrafy zdawały się być zainteresowane naszym przybyciem. Cała reszta zwierzęcego świata leniwie oddała się zimowej drzemce. Szkoła Podstawowa w Szemudzie 7 lutego uczniowie, którzy w III semestrze są uczestnikami zajęć projektowych Poznajemy siebie poprzez teatr i kulturę pojechali do Opery Bałtyckiej w Gdańsku, aby ją zwiedzić od kulis. Uczniowie mogli obejrzeć takie pomieszczenia Opery, których widz zazwyczaj nie widzi. Mogli oni wejść na scenę od kulis, do magazynu podręcznego dekoracji i rekwizytów, do charakteryzatorni, do pokoju krawcowej, do magazynu kostiumów, oglądali również lekcję baletu. Pracownicy Opery przyjęli młodzież bardzo miło i zorganizowali dla szemudzkiej młodzieży warsztaty, podczas których uczniowie mogli dowiedzieć się i doświadczyć, na czym polega praca ludzi, którzy tworzą spektakle operowe. Na koniec zostały nam wręczone drob- ne prezenty w podziękowaniu za wizytę w Operze Bałtyckiej. Uczniowie wychodząc z Opery byli bardzo zadowoleni, było to dla nich nowe i bardzo atrakcyjne doświadczenie. Opiekun projektu: Emilia Dampc znajdź nas Gmina Szemud START Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata Szemaudzczi Miesācznik Gminny marzec

29 Szkoła Podstawowa w Koleczkowie W Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Koleczkowie Uczniowie klas I biorą udział w Ogólnopolskim Projekcie Polskiego Związku Szachowego Edukacja przez Szachy w Szkole. Dzieci mają okazję poznawać grę w szachy, znaną i docenianą na całym świecie. Z badań wynika, że gra w szachy niesie ze sobą wiele pozytywnych przesłanek, m.in. rozwija i ćwiczy wyobraźnię przestrzenną dziecka, poprawną koordynację ruchów, uczy stron świata, kierunków lewo prawo, rozwija zmysł twórczy, pamięć i intuicję, a także poprawia koncentrację oraz buduje determinację i wytrwałość. Dzieci otrzymały dużą szachownicą w formie maty na podłogę. Uczniowie mieli dużo zabawy a jednocześnie zdobywali wiedzę będąc żywymi figurami szachowymi. Gra uczy odpowiedzialności i ponoszenia konsekwencji własnych decyzji, a także skutecznego działania pod presją, nie poddawania się nawet w najtrudniejszej sytuacji. Opiekun grupy Bogumiła Mejer Szkoła Podstawowa w Częstkowie znajdź nas Gmina Szemud Szachy w Szkole Bajkowy świat szachów ogólnopolski konkurs plastyczny Czasopismo szachowe Mat oraz Polski Związek Szachowy przy udziale projektu Edukacja przez Szachy w Szkole zapraszają do konkursu dzieci z przedszkoli oraz klas I III szkół podstawowych. Szczegóły we wszystkich szkołach Gminy Szemud Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata marzec 2018 Szemaudzczi Miesācznik Gminny 29

30 KULTURA Walentynki z książką... à la francaise! 14 lutego na Hali Widowiskowo-Sportowej w Szemudzie miała miejsce druga edycja Walentynek z książką zorganizowana dzięki współpracy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego, Biblioteki szkolnej oraz Biblioteki Publicznej w Szemudzie. Wydarzenie to dla całej społeczności szemudzkiej szkoły było dniem głośnego czytania, w szczególności w wykonaniu osób publicznych, autorytetów, które mimo szczelnie wypełnionego terminarza, znajdują jeszcze czas i mają chęć na czytanie książek. W tym roku wydarzenie to zaaranżowano w scenerii i atmosferze francuskiej. Dlatego też, dzięki staraniom pani dyrektor Anety Nowak Tymińskiej oraz bibliotekarki p. Beaty Geffroy nasze święto słowa czytanego na głos, swoim patronatem zgodził się objąć Konsul Honorowy Francji, pan Alain Mompert. Wśród gości, którzy przyjęli zaproszenie były następujące osoby: p. Aleksandra Perz, p. Barbara Siemek Pawłowska, p. Dariusz Pyż, ks. Robert Kaczorowski oraz Wójt Gminy Szemud - p. Ryszard Kalkowski, którzy specjalnie dla dzieci i młodzieży czytali wybrane przez siebie teksty. Dyrektor placówki p. Aneta Nowak-Tymińska oraz wicedyrektor p. Magdalena Naczk Gołębiowska, mimo licznych zajęć także znalazły czas, by przeczytać swoje ulubione utwory. Własnymi interpretacjami tekstów imprezę starali się również uświetnić uczniowie szkoły: Cezary Necel, Katarzyna Krauza i Karolina Szymańska, Wiktoria Grota oraz Oliwia Kwidzińska. Walentynkowy poranek dla całej społeczności szkolnej oraz dla zaproszonych gości był okolicznością, dzięki której mogli oni na nowo zainspirować się do czytania książek, interpretowania tekstów oraz czerpania z tego przyjemności. Honorowy gość - pan Alain Mompert szczególnie docenił inicjatywę promowania czytania książek dniem głośnego czytania, a postanowił wyrazić to spontanicznym wykonaniem piosenki Joe Dassin a Aux Champs Elysees, Et si tu n`existais pas, dzięki czemu wprowadził wszystkich zgromadzonych w iście romantyczny nastrój. Organizatorom tegoż wydarzenia, w szczególności bibliotekarkom, pozostaje życzyć dalszej motywacji do tworzenia właśnie takich akcji, dzięki którym wszyscy będziemy z zadowoleniem powracać do czytania książek i dzięki którym zamiłowanie do słowa pisanego będzie stale szerzone. Emilia Dampc 30 Szemaudzczi Miesācznik Gminny marzec

31 KULTURA Ferie w Wiejskim Ośrodku Kultury i Bibliotece Łebno Ferie zimowe to świetny czas na odpoczynek i złapanie trochę oddechu przed kolejnymi zajęciami w szkole czy pracy. Dla dzieciaków to także okazja na wyjazdy do krewnych lub czas na robienie czegoś, na co nie ma się czasu na co dzień. Chwila na dodatkowe zajęcia, pełne pasji i zabawy. Jak co roku, przygotowaliśmy dla dzieci i młodzieży mnóstwo atrakcji. Ferie w dużej mierze przebiegały pod znakiem różnego typu warsztatów. Rozpoczęliśmy od warsztatów stolarskich z p. Tadeuszem Orłowskim, na których uczestnicy mieli okazję przycinać, szlifować i kleić różne drewniane elementy. To bardzo praktyczne i ciekawe zajęcia, szczególnie dla chłopców, którzy niejednokrotnie zaskakują nas swoją pomysłowością. Na kolejnych warsztatach, tym razem plastycznych, przygotowywaliśmy maski karnawałowe. Dzieci bardzo pięknie je pokolorowały i ozdobiły brokatem, cekinami i kolorowymi piórkami. Maski wyszły fantastycznie, a młodzi artyści po ich założeniu byli nie do poznania. W kolejnych dniach pobawiliśmy się z dziećmi także w warsztaty z recyklingu, czyli przetwarzania i powtórnego wykorzystania jakiegoś materiału, który po pierwszym użyciu nazywany jest odpadem. I tak za pomocą tej metody zrobiliśmy zabawki. Naszym podstawowym budulcem stały się plastikowe butelki i kubeczki oraz nakrętki, kartoniki i rolki po papierze. Najpierw powstały kolorowe ule pełne uśmiechniętych pszczół, a potem konstrukcje pojazdów, zwierząt i mieszkań. Kolejnym naszym pomysłem na dobre spędzenie czasu wolnego była gra w szachy i inne gry stolikowe. Szybko okazało się, że młodzi gracze są bardzo pojętni i zasady gry, szczególnie w szachy, łapali w mig. Dla dzieci i młodzieży przygotowaliśmy także warsztaty malarskie, które poprowadził p. Zenon Gołąbek artysta malarz z prawdziwego zdarzenia. Pan Zenek przybliżył dzieciom tajniki sztuki malarskiej i rysował razem z nimi martwą naturę. Pierwszy tydzień zimowego odpoczynku zakończyliśmy Balem Karnawałowym, na który przybyły księżniczki i rycerze, baletnice i wesołe zwierzątka. W takt muzyki przebierańcy tańczyli na gazetach, z balonami na brzuszkach i wokół znikających krzesełek. Pobawiliśmy się w ciasteczkowego potwora i w zabawy z kolorową chustą klanzy. Ta ostatnia szczególnie przypadła dzieciom do gustu. Później przyszedł czas na zabawę w Czerwonego Kapturka i w Rodzinę w ZOO. A gdy nadszedł czas zakończenia spotkania, dzieciaki przebiły szpileczkami specjalnie przygotowane dla nich balony. Na główki balowiczów posypały się tysiące papierowych, drobnych kółeczek wywołując wybuchy śmiechu i radości. Drugi tydzień ferii rozpoczęły kolejne warsztaty stolarskie oraz zabawa w konstruktorów za pomocą Klocków Lego Mindstorms. Zarówno chłopcy jak i dziewczynki, pod okiem p. Krysi Malotka, budowali pojazdy roboty, które udało się nawet uruchomić i zademonstrować jak się poruszają. Kolejnego dnia wypiekaliśmy z dziećmi myszobułki pani młynarzowej. Z drożdżowego ciasta mali kucharze formowali bułki w kształcie myszek. W miejsce uszu powkładali suszone morele, a za nosy i oczy posłużyły rodzynki. Myszobułki wypiekły się jak należy. W smaku przypominały dawne domowe pieczywo, tylko uszy im się trochę przypiekły a z rodzynek zrobiły się mysiobobki. W środku tygodnia zajęcia dla dzieci i młodzieży poprowadziła p. Karina Treder. Na początek wyciągnęła ze swej szafy ulubioną przez wszystkich glinę i przeprowadziła warsztaty. Mali artyści mogli puścić wodzę fantazji i uformować z podatnego materiału co tylko chcieli. Później przyszedł czas na wspólne śpiewanie wesołych piosenek przy dźwiękach gitary. Powoli czas zimowego odpoczynku zmierzał ku końcowi, nim jednak to nastąpiło, zdążyliśmy z dziećmi jeszcze wyskoczyć na pobliską górkę, by pozjeżdżać na sankach i workach. Ale była zabawa! A to sanki mknęły do samego podnóża góry. A to ktoś się wysypał po drodze i leżał na śniegu. A to ktoś nie mógł wdrapać się ze sprzętem na górę. Po tej świetnej zabawie wszyscy poszliśmy na ciepłą herbatę i przepyszne gofry, które upiekła dla dzieci p. Maria. W ostatnim dniu ferii dzieci wzięły udział w warsztatach tańca karnawałowego, które poprowadził p. Robert Chichlowski. Młodzi tancerze i tancerki poznali kilka podstawowych kroków, grali na instrumentach oraz zakładali sobie kolorowe peruki i malowali buzie farbami do twarzy. A na zakończenie spotkania, po raz kolejny na główki dzieci posypało się z balonów kolorowe konfetti. Dziękujemy wszystkim za wspólną zabawę. Razem z p. Marią Chustak było nam bardzo przyjemnie zorganizować i poprowadzić zajęcia dla dzieci i młodzieży podczas tegorocznych ferii zimowych. Pozdrawiamy serdecznie! Jadwiga Kuczkowska i Maria Chustak marzec 2018 Szemaudzczi Miesācznik Gminny 31

32 KULTURA XIII Pomorski Konkurs Kaszubskiej Pieśni Bożonarodzeniowej 26 stycznia 2018 roku w szkole w Szemudzie zapanowała wspaniała atmosfera wspólnego muzykowania i śpiewania kolęd. Stało się to za sprawą XIII Pomorskiego Konkursu Kaszubskiej Pieśni Bożonarodzeniowej. Organizatorami byli Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Gimnazjalnymi w Szemudzie oraz Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko Pomorskiej w Wejherowie. Wydarzenie objęte było patronatem honorowym: Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struk, Biura Jarosława Wałęsy Posła do Parlamentu Europejskiego, Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, Kuratorium Oświaty w Gdańsku, Starostwa Powiatowego w Wejherowie, Urzędu Gminy w Szemudzie, Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Rady Chórów Kaszubskich, Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Gdańsku oraz Z.P. Aleksander Chwaszczyno. Patronat medialny objęło: Radio Gdańsk, Pomerania, Telewizja TTM i Dziennik Bałtycki. Do stolicy Gminy Szemud zjechało się bardzo wielu uczestników pochodzących z całego województwa pomorskiego. Konkurs podzielono na 9 kategorii: przedszkola i klasy 0, klasy I III SP, klasy IV VI SP, klasy VII SP i oddziały gimnazjalne oraz szkoły ponadgimnazjalne i dorośli. Uczestników w poszczególnych kategoriach podzielono na solistów i zespoły. W skład komisji konkursowej wchodzili ks. dr hab. Robert Kaczorowski, dr Witosława Frankowska, Tomasz Fopke, Jerzy Stachurski oraz Aleksandra Perz. Dla uczestników konkursu, członków komisji oraz wszystkich gości, którzy mieli okazję oglądać i wysłuchać wystąpień spotkanie to było przede wszystkim szansą na wspólne spędzenie czasu w miłej atmosferze kolędowania w języku kaszubskim. Tego rodzaju rywalizacja zdaje się być jedynie przyjemnością, ponieważ wpływa ona na podtrzymywanie kultury kaszubskiej oraz pozwala na spotkanie się i jednoczenie ludzi, którzy za sprawą muzyki umilają czas sobie i innym. Emilia Dampc Wyniki XIII Pomorskiego Konkursu Kaszubskiej Pieśni Bożonarodzeniowej: Kategoria: przedszkola i klasy 0 Soliści: 1. m-ce: Hanna Klebba Samorządowe Przedszkole w Kostkowie 2. m-ce: Eliza Szczygieł Społeczne Przedszkole w Dobrzewinie Karczemkach 3. m-ce: Łucja Niklas Przedszkole w Kamienicy Szlacheckiej Zespoły: 1. m-ce: Zespół Biedroneczki Przedszkole w Gościcinie 2. m-ce: Zespół Skowrónczi Zespół Kształcenia i Wychowania w Dzierżążnie 3. m-ce: Grupa Pszczółki Niepubliczne Przedszkole Promyczek w Szemudzie Wyróżnienie: Zespół Marzebiónki Przedszkole Samorządowe Baśniowa Kraina w Chmielnie i Zespół Starszaki Samorządowe Przedszkole w Kostkowie Kategoria: klasy I-III SP Soliści: 1. m-ce: Maja Hebel Szkoła Podstawowa w Bojanie 2. m-ce: Zoja Syguda Szkoła Podstawowa w Bojanie 3. m-ce: Miłosz Teterycz Zespół Kształcenia i Wychowania w Dzierżążnie Wyróżnienie: Franciszek Szczypiorski Szkoła Podstawowa nr 1 im. Floriana Ceynowy w Sierakowicach oraz Kornelia Sikora Szkoła Podstawowa nr 1 im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie Zespoły: 1. m-ce: Zespół ze Szkoły Podstawowej w Bojanie 2. m-ce: Zespół kaszubski Krôsniãta Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szemudzie 3. m-ce: Zespół Kaszubskie Robaczki Szkoła Podstawowa Sióstr Zmartwychwstanek w Wejherowie Kategoria: klasy IV-VI SP Soliści: 1. m-ce: Wiktoria Daleka Zespół Kształcenia i Wychowania w Kamienicy Szlacheckiej 2. m-ce: Patrycja Marszałkowska Zespół Kształcenia i Wychowania w Brodnicy Górnej 3. m-ce: Nikodem Bladowski Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łebnie 32 Szemaudzczi Miesācznik Gminny marzec

33 KULTURA Wyróżnienie: Martyna Kruczkowska Szkoła Podstawowa w Łebieńskiej Hucie Zespoły: 1. m-ce: Zespół Wokalny Szkoła Podstawowa nr 2 w Redzie 2. m-ce: Zespół Bel Canto Szkoła Podstawowa w Bożympolu Wielkim 3. m-ce: Zespół Ósemki Szkoła Podstawowa nr 8 im. Martyrologii Piaśnicy w Wejherowie Kategoria: klasy VII SP i oddziały gimnazjalne: Soliści: 1. m-ce: Aleksandra Pilarska Szkoła Podstawowa nr 8 w Wejherowie 2. m-ce: Karolina Okrój Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szemudzie 3. m-ce: Magdalena Polaszek Szkoła Podstawowa w Bojanie Wyróżnienie: Monika Hinca Szkoła Podstawowa w Częstkowie oraz Ewelina Socha Szkoła Podstawowa nr 2 im. Gerarda Labudy w Luzinie Zespoły: 1. m-ce: Zespół Wokalny Szkoła Podstawowa nr 2 im. Gerarda Labudy w Luzinie 2. m-ce: Zespół Wokalny Lento Samorządowy Zespół Szkół w Kostkowie 3. m-ce: Zespół ze Szkoły Podstawowej w Bojanie Kategoria: szkoły ponadgimnazjalne i dorośli: Soliści: 2. m-ce: Julia Steinka Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kartuzach 3. m-ce: Marta Reiter Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kartuzach Zespoły: 1. m-ce: Chór Pro Gloria Dei Parafia pw. Stygmatyków Świętego Franciszka z Asyżu 2. m-ce: Zespół Komat Nagrody specjalne: - Puchar Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku otrzymał Zespół Wokalny ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Gerarda Labudy w Luzinie - Puchar Prezesa Rady Chórów Kaszubskich otrzymał Chór Pro Gloria Dei z parafii pw. Stygmatyków Świętego Franciszka z Asyżu - Nagroda Dyrektora ZSP w Szemudzie dla najmłodszego uczestnika Lena Groen Niepubliczne Przedszkole Promyczek w Szemudzie Ferie zimowe w Gminnym Centrum Kultury czyli warsztaty teatralne rzy musieli wyrazić gestem, mimiką, grą ciała. Pomagała im w tym przepiękna muzyka klasyczna, która stanowiła tło do opowiadanej historii. Reżyserzy wykorzystali przecudnej urody utwory takich arcymistrzów jak J. S. Bach, P. Czajkowski, C. Debbusy, G. Bizet, J. Strauss. I co ciekawe, żaden uczestnik zajęć teatralnych nie powiedział, że muzyka jest nudna, brzydka czy po prostu stara. Wręcz odwrotnie to ona powodowała łatwiejsze odnajdywanie stanów, emocji i środków scenicznego wyrazu. Zajęcia tego typu to najwspanialsza lekcja aktorstwa, muzyki ale i też zgodnego współdziałania, dyscypliny (choćby czasowej) i kreatywnego myślenia. Warsztaty, które poprowadził Beniamin Koralewski oraz moja skromna osoba uważamy za bardzo udane. Zorganizowany pokaz dla rodziców bardzo, bardzo się podobał. Pragnę gorąco podziękować Dyrektor SP w Bojanie Pani Danucie Hefcie za udostępnienie holu szkoły, na którym odbywały się próby oraz wszelkich możliwych pomocy. Mam nadzieję, że to pierwsze tego typu działanie w naszej gminie ale nie ostatnie. Dzieci pytały kiedy będą następne. Aleksandra Perz Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie w czasie ferii zimowych zaproponowało dzieciom i młodzieży wiele atrakcyjnych form aktywnego i inspirującego zagospodarowania wolnego czasu. Jedną z nich były Warsztaty Teatralne, które trwały pięć dni, od poniedziałku do piątku a przeprowadzone zostały w Szkole Podstawowej w Bojanie. Te kilka dni zaowocowało urokliwym przedstawieniem bajką, pt. Jaś i Małgosia w wykonaniu warsztatowiczów. Dzieciom biorącym udział w spektaklu zostało postawione bardzo trudne zadanie. Mianowicie podczas przedstawienia nie padło ani jedno słowo. Każdą emocję mali akto- marzec 2018 Szemaudzczi Miesācznik Gminny 33

34 SPORT Turniej Służb Mundurowych w Piłkę Nożną Halową Bojano 2018 W dniu w Gminnej Hali Widowiskowo-Sportowej w Bojanie odbył się co roczny prestiżowy Turniej Służb Mundurowych w Piłkę Nożną Halową. Do tej imprezy w bieżącym roku zgłosiła się rekordowa jak do tej pory liczba drużyn, bo aż 12. Losowanie grup rozpoczęło się punktualnie o godzinie 8:00. Potem nastąpiła krótka odprawa wszystkich kapitanów wraz z sędziami. No i turniej ruszył z kopyta. Emocji nie było końca mecze rozgrywane były w czasie 10 minut bez przerwy i zmiany stron. Na trybunach zasiadali uczestnicy turnieju, którzy kalkulowali z kim przyjdzie im konkurować. Należy zwócić uwagę na wspaniałą atmosferę sportowej rywalizacji. Brawo! W turnieju przewidziano także nagrody indywidualne: dla najlepszego strzelca turnieju, która przypadła Panu Karolowi Baranowski 5 bramek (OSP Częstkowo) oraz dla najskuteczniejszego bramkarza turnieju, która została przyznana Panu Dominikowi Składowskiemu (OSP Częstkowo). Klasyfikacja końcowa przedstawia się następująco: I miejsce: OSP Częstkowo II miejsce: Jednostka Wojskowa 3936 III miejsce: OSP Szemud IV miejsce: KMP Słupsk V miejsce: 13 Dywizjon Trałowców VI miejsce: KPP Wejherowo VII miejsce: PSP Wejherowo VIII miejsce: Batalion Dowodzenia Marynarki Wojennej w Wejherowie IX miejsce: OSP Bojano X miejsce: KP Gdynia Chylonia XI miejsce: KWP Gdańsk Wydział Konwojowy XII miejsce: Straż Graniczna Łeba Puchar przechodni Wójta Gminy Szemud i Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie, który jeszcze w ubiegłym roku zdobyli Panowie z OSP Szemud, wrócił po raz trzeci do Strażaków z Częstkowa i tym samym już tam pozostanie na stałe. Za rok zostanie ufundowany nowy Puchar. Trofea i nagrody wręczali: Wójt Gminy Szemud Pan Ryszard Kalkowski, Dyrektor Gminnego Centrum Kultury Sportu I Rekreacji w Szemudzie Pan Tomasz Stein oraz Naczelnik Wydziału Przestępstw Gospodarczych Pani Aspirant Sztabowy Małgorzata Jaszewska z KPP Wejherowo. Do zobaczenia za rok. Ze sportowym pozdrowieniem! Jan Hallmann Mistrzostwa Europy w Soczi W dniach w Soczi, Rosja odbyło się 45th EKF Junior & Cadet and U21 Championships. asz klub z ramienia kadry narodowej reprezentowali Sara Elwart, kategoria młodzieżowiec do 61 kg oraz Adam Piotrkowski kategoria junior młodszy do 70 kg. Adam wystartował pierwszego dnia zawodów, niestety w pierwszej walce nieznacznie (1:2) uległ reprezentantowi Bułgarii, który skończył turniej ostatecznie na trzecim miejscu. Sara wystartowała w niedzielę, ostatniego dnia turnieju, w silnie obsadzonej kategorii 26 zawodniczek. Pierwszą walkę wygrała ze Szwedką 2:1, drugą z Portugalką, 4:1, w trzeciej przegrała z Luksemburką 4:6, obecną wicemistrzynią Europy. W repasażu spotkała się z byłą mistrzynią Europy Macedonką,z którą przegrała. Sara zajęła ostatecznie 7 miejsce, ale śmiało można przyznać, że jest cały czas w europejskiej czołówce. Chcieliśmy bardzo podziękować za dofinansowanie wyjazdu Gminie Szemud, Gminie Żukowo/ Ośrodkowi Kultury i Sportu oraz Społecznemu Gimnazjum Dobrzewino-Karczemki. Agata Uwijała / Klub Sportowy Gokken 34 Szemaudzczi Miesācznik Gminny marzec

35 KALENDARIUM Kalendarz Imprez Kulturalnych i Sportowych w Gminie Szemud MARZEC 2018 Więcej informacji na stronie Data Godz. rozpoczęcia Nazwa imprezy Miejsce imprezy Główny organizator :30 III Edycja Ligi Siatkarskiej Hala Bojano :00 Marcowy Wieczór Kabaretowy (bilety od 59 zł) Hala Szemud :00 Spotkanie dla Pań WOK Łebno :00 VI GRAND PRIX SZEMUDA gry w karty w LËSA o Puchar Wójta Gminy Szemud Hala Szemud GCKSiR Szemud Hala Bojano Wójt Gminy Szemud Przewodnicząca Rady Gminy Szemud GCKSiR Szemud GCKSiR Szemud WOK Łebno GCKSiR Szemud Hala Szemud :00 V GRAND PRIX SZEMUDA gry w karty w BAŚKĘ o Puchar Wójta Gminy Szemud Hala Szemud GCKSiR Szemud Hala Szemud :30-20:00 11:00-13:00 XII Pomorski Festiwal Pieśni Wielkopostnej Szemud 2018 Kościół św. Wojciecha w Kielnie Kościół św. Mikołaja w Szemudzie Gmina Szemud, GCKSiR Parafia św. Wojciecha w Kielnie :00 Spotkanie z zajączkiem (impreza dla dzieci) WOK Łebno :00-16:00 Wiosenne Targi Artystyczne Bojano 2018 Hala Bojano GCKSiR Szemud WOK Łebno GCKSiR Szemud Hala Bojano marzec 2018 Szemaudzczi Miesācznik Gminny 35

36 Wyrazy głębokiego żalu i współczucia Rodzinie z powodu śmierci Tadeusza Wieckiego składają: Dyrektor, Grono Pedagogiczne i Pracownicy Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łebnie Wszystkim, którzy wsparli nas słowami otuchy i serdeczną myślą, przekazali kondolencje oraz uczestniczyli w uroczystościach pogrzebowych i pożegnali mojego męża, Tadeusza Wieckiego, pragniemy wyrazić serdeczne podziękowanie, wdzięczność i szacunek. Maria Wiecka z rodziną Wyrazy żalu i współczucia dla Ewy Czoski z powodu śmierci Matki składają Dyrektor i pracownicy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Koleczkowie Wyrazy żalu i współczucia dla Justyny Miłosz z powodu śmierci Matki składają Dyrektor i pracownicy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Koleczkowie Wyrazy żalu i współczucia dla Joanny Adamkiewicz-Adamczak z powodu śmierci Ojca składają Dyrektor i pracownicy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Koleczkowie Państwu Ewie i Stanisławowi Czoska serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci Matki i Teściowej składają dyrekcja i pracownicy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte w Kielnie Szczere wyrazy współczucia Pelagii i Pawłowi Kreft z powodu śmierci Siostry i Szwagierki składają członkowie koła ZKP Warzno. Państwu Ewie i Stanisławowi Czoska serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci Matki i Teściowej składają dyrektor oraz pracownicy Szkoły Podstawowej w Bojanie Wyrazy żalu i współczucia dla Ewy Czoski z powodu śmierci Matki składają Sołtys i Rada Sołecka Wsi Szemud Koleżance Ewie Czoska serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci Matki składają pracownicy Referatu Finansów i Księgowości Urzędu Gminy w Szemudzie Szanowni czytelnicy Lesôka Uprzejmie informujemy, że z uwagi na informacyjno-kulturalny charakter miesięcznika, nie publikujemy artykułów o treści zniesławiającej i obraźliwej. Informujemy także, że odpowiedzialność za treść i styl drukowanych artykułów ponosi ich autor. Przypominamy jednocześnie, że ostatecznym terminem składania materiałów, które mają być publikowane na łamach gazety, jest 20 dzień każdego miesiąca (w grudniu do 13-go i lutym do 19-go). Materiały złożone po tym terminie nie będą drukowane. Prosimy o dostarczanie materiałów (artykuły i zdjęcia) w wersji elektronicznej, zdjęcia w jak najwyższej rozdzielczości i nie wstawiane do pliku tekstowego, lecz w osobnych plikach. Przesłanie zdjęć do publikacji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich wykorzystanie. Wszystkie artykuły powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem ich autora. Zastrzegamy sobie prawo skracania tekstów. Kolegium redakcyjne

37 Serdeczne wyrazy współczucia dla Ewy i Stanisława Czoska z powodu śmierci Matki i Teściowej składa Wójt Gminy Szemud wraz z pracownikami Urzędu Wyrazy współczucia dla Państwa Ewy i Stanisława Czoska z powodu śmierci Matki i Teściowej składają pracownicy Referatu Oświaty, Kultury i Zdrowia Urzędu Gminy w Szemudzie Drogiemu koledze Jackowi Nowickiemu najszczersze wyrazy współczucia wobec ciosu, który spowodowała śmierć Ojca składa dyrektor i pracownicy Szkoły Podstawowej w Częstkowie Drëhom Agnieszce i Andrzejowi Socha wyrazy współczucia z powodu śmierci Matki i Teściowej składają członkowie koła ZKP Warzno Wyrazy żalu i współczucia dla Stanisława Czoski z powodu śmierci Teściowej składa Zarząd OSP Szemud Serdeczne podziękowania krewnym, przyjaciołom, znajomym, współpracownikom oraz wszystkim, którzy wzięli udział w uroczystości pogrzebowej ś. p. Teresy Szewczyk składa Rodzina Tu jest miejsce na Twoją reklamę!

38 KRZYSZTOF USTARBOWSKI AGENT PZU Szemud, ul. Wejherowska 35 Pon. Pt Po godzinach zamknięcia kontakt telefoniczny Beata Lejkowska Przedsiębiorstwo PHU BDF z siedzibą w Donimierzu zatrudni: 1. Stolarza 2. Lakiernika 3. Osobę do obsługi biura Tel. kontaktowy UKLADANEDREWNO.PL Drewno kominkowe: buk dąb brzoza sosna Drewno opałowe Szemud, ul. Długa 4 tel TRANSPORT GRATIS!

39