Rozdział 1 (strony 4-13) ma charakter obowiązkowy, natomiast rozdział 2 (strony 14-36) charakter poglądowy.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozdział 1 (strony 4-13) ma charakter obowiązkowy, natomiast rozdział 2 (strony 14-36) charakter poglądowy."

Transkrypt

1 KSIĘGA identyfikacji wizualnej Znak graficzny Instytutu Techniki Budowlanej został zastrzeżony w Urzędzie Patentowym RP. Użycie znaku przez osoby prywatne oraz osoby prawne wymaga uzyskania specjalnego pozwolenia. Uzyskane pozwolenie zobowiązuje użytkownika do przestrzegania wszystkich zasad zawartych w Księdze Identyfikacji Wizualnej. 1

2 SPIS TREŚCI strona Wstęp 3 Rozdz. 1. Rozdz. 2. Elementy bazowe 1.1 Logo podstawowe Logo wymiary Logo kolorystyka i opis fontów głównych Logo polskie odmiany Logo angielskie odmiany Zasady prawidłowego zastosowania logotypu 12 Dokumenty i druki 2.1 Papiery firmowe Wizytówki firmowe Identyfikatory Notatnik Nadruk na płytę CD z okładką Prezentacja PowerPoint Teczka i obwoluta Reklama prasowa 36 Spis treści 2

3 WSTĘP Księga Identyfikacji Wizualnej stanowi zbiór elementów graficznych tworzących spójny wizerunek Instytutu Techniki Budowlanej. Wyznacza ścisłe zasady w zakresie wykorzystania poszczególnych elementów identyfikujących ITB oraz służy pomocą przy egzekwowaniu właściwego ich stosowania. Na system identyfikacji wizualnej Instytutu Techniki Budowlanej składają się następujące wytyczne: kształt logo, jego wariancje kolorystyczne przy pełnym druku i druku w wersji czarno-białej; kolory firmowe używane w samym logo i jego otoczeniu opracowane w systemach barwnych Pantone, CMYK i RGB; fonty zastosowane w nazwie oraz haśle reklamowym; rozmieszczenie logo na różnorodnych typach materiałów względem innych elementów graficznych; druki firmowe; elementy identyfikacji pracowników: wizytówki, identyfikatory; layout reklamowych materiałów prasowych. Rozdział 1 (strony 4-13) ma charakter obowiązkowy, natomiast rozdział 2 (strony 14-36) charakter poglądowy. Przykłady zawarte w rozdziale 2 stanowią wyłącznie propozycje zastosowania znaku w przypadku wybranych działań i materiałów informacyjnych, promocyjnych czy szkoleniowych. Księga Identyfikacji Wizualnej ITB ma za zadanie stworzyć ramy, w jakich mogą poruszać się projektanci i wykonawcy materiałów informacyjnych. Jest dokumentem zawierającym kombinację elementów bazowych i dodatkowych ze szczegółowo określonymi wskazaniami dla osób zajmujących się ich wykorzystaniem w wykonywanej działalności. wstęp 3

4 LOGO PODSTAWOWE Logo Instytutu Techniki Budowlanej jest głównym elementem tożsamości firmy, który dzięki swojej formie i kolorystyce zapewnia jej wizualną odrębność. Logotyp stanowią inicjały nazwy Instytutu składające się z sześciu prostokątów stanowiących stabilną i uporządkowaną konstrukcję, którym nadano specjalnie zaprojektowaną formę literniczą. Rozdział 1. Elementy bazowe logo podstawowe 4

5 wymiary naturalne 1 mm 1 mm 1 mm 10 mm 19 mm 10 mm 10 mm 6 x 21 mm 10 mm 10 mm 1 mm 0,5 x 4 x 10 mm 17,5 x wielkość minimalna = x 0,5 mm 0,5 mm 0,5 mm 5 mm 9,5 mm 5 mm 5 mm 10,5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 0,5 mm 6 x w przypadku materiałów reklamowych ITB, logo może być proporcjonalnie zmniejszone 0,5 x 4 x grubość obrysu logo oraz kółka musi być zawsze równa wartości od 0,5 do 1 pkt. 17,5 x = x Rozdział 1. Elementy bazowe logo wymiary 5

6 font: Myriad Pro Regular kerning: 187 jakość w budownictwie jakość w budownictwie C = 100%, M = 56%, Y = 0%, K = 18% Pantone 294 C R = 0, G = 63, B = 135 ORACAL = 51 M font: Helvetica Condensed Regular kerning: -36 C = 0%, M = 0%, Y = 0%, K = 50% Pantone 423 C R = 150, G = 147, B = 142 ORACAL = 74 M Rozdział 1. Elementy bazowe logo kolorystyka i opis fontów głównych 6

7 C = 100%, M = 56%, Y = 0%, K = 18% Pantone 294 C R = 0, G = 63, B = 135 ORACAL = 51 M logo w skali szarości C = 0%, M = 0%, Y = 0%, K = 50% Pantone 423 C R = 150, G = 147, B = 142 ORACAL = 74 M logo w negatywie C = 0%, M = 0%, Y = 0%, K = 100% Pantone process black C R = 33, G = 30, B = 28 ORACAL = 70 M logo w pozytywie C = 0%, M = 0%, Y = 0%, K = 0% ORACAL = 72 M Rozdział 1. Elementy bazowe logo podstawowe - kolorystyka 7

8 Rozdział 1. Elementy bazowe logo polskie odmiany 8

9 Rozdział 1. Elementy bazowe logo polskie odmiany wersja kontur 9

10 Rozdział 1. Elementy bazowe logo angielskie odmiany 10

11 Rozdział 1. Elementy bazowe logo angielskie odmiany wersja kontur 11

12 Logo musi być widoczne. W tym celu powinno ono znajdować się w określonej odległości od innych elementów oraz krawędzi. Minimalna odległość to szerokość lub wysokość dolnego kwadratu tworzącego literę T. Rozdział 1. Elementy bazowe zasady prawidłowego zastosowania logotypu 12

13 Logotyp powinien pojawiać się głównie na białych tłach. Jeśli nie jest to możliwe to według przedstawionych poniżej zasad. Oto kilka przykładów czego nie należy robić z logo ITB Rozdział 1. Elementy bazowe zasady prawidłowego zastosowania logotypu 13

14 dr inż. Jan BOBROWICZ Dyrektor 9,5 mm 83 mm 9,5 mm 19 mm 2,5 mm dr inż. Jan BOBROWICZ Dyrektor Warszawa ul. Filtrowa 1 tel fax Dyrektor tel fax Papier firmowy w języku polskim - dyrekcyjny imienny 14

15 Dr. Jan BOBROWICZ Director Warsaw Filtrowa 1 tel fax Director tel fax Papier firmowy w języku angielskim - dyrekcyjny imienny 15

16 dr inż. Jadwiga FANGRAT Pełnomocnik Dyrektora ds. Współpracy z Zagranicą i Promocji Warszawa ul. Filtrowa 1 tel fax Papier firmowy w języku POLSKIM 16

17 Dr Jadwiga FANGRAT DirectorPlenipotentiaryforInternationalCo-operationandPromotion Warsaw Filtrowa 1 tel fax Papier firmowy w języku angielskim 17

18 Jednostka notyfikowana nr 1488 Członek EOTA Certyfikaty akredytacji PCA nr : AB 023, AC 020, AC 072, AP Warszawa ul. Filtrowa 1 tel fax Dyrektor tel fax Warszawa ul. Ksawerów 21 tel fax KRS: Regon: NIP: PKO S.A. O/Warszawa ul. Nowogrodzka Warszawa nr konta Papier firmowy w języku POLSKIM 18

19 Notified Body N 1488 EOTA member PCA Accreditation Certificates N : AB 023, AC 020, AC 072, AP Warsaw Filtrowa 1 tel fax Director tel fax Warsaw Ksawerów 21 tel fax Regon: VAT: PL BPH S.A. Al. Jerozolimskie Warsaw IBAN: PL SWIFT:BPHKPLPK Papier firmowy w języku angielskim 19

20 ODDZIAŁ WIELKOPOLSKI Poznań ul. S.Taczaka 12 tel fax Jednostka notyfikowana nr 1488 Członek EOTA Certyfikaty akredytacji PCA nr : AB 023, AC 020, AC 072, AP Warszawa ul. Filtrowa 1 tel fax Dyrektor tel fax KRS: Regon: NIP: PKO S.A. O/Warszawa ul. Nowogrodzka Warszawa nr konta konto Oddziału Wielkopolskiego: BZ WBK S.A. 6 O/Poznań nr konta Papier firmowy w języku POLSKIM 20

21 WIELKOPOLSKA BRANCH Poznań S. Taczaka 12 tel fax Notified Body N 1488 EOTA member PCA Accreditation Certificates N : AB 023, AC 020, AC 072, AP Warsaw Filtrowa 1 tel fax Director tel fax Regon: VAT: PL BPH S.A. Al. Jerozolimskie Warsaw IBAN: PL SWIFT: BPHKPLPK accountn of WielkopolskaBranch:BZWBKS.A. 60/Poznań IBAN:PL SWIFT:WBKPPLPP Papier firmowy w języku angielskim 21

22 ODDZIAŁ ŚLĄSKI Katowice al. W.Korfantego 191 tel fax Jednostka notyfikowana nr 1488 Członek EOTA Certyfikaty akredytacji PCA nr: AB 023, AC 020, AC 072, AP Warszawa ul. Filtrowa 1 tel fax Dyrektor tel fax KRS: Regon: NIP: PKO S.A. O/Warszawa ul. Nowogrodzka Warszawa nr konta konta Oddziału Śląskiego: ING BANK ŚLĄSKI S.A. Katowice nr konta PKO S.A. O/Gliwice nr konta Papier firmowy w języku POLSKIM 22

23 SILESIAN BRANCH Katowice al. W. Korfantego 191 tel fax Notified Body N 1488 EOTA member PCA Accreditation Certificates N : AB 023, AC 020, AC 072, AP Warsaw Filtrowa 1 tel fax Director tel fax Regon: VAT: PL BPH S.A. Al. Jerozolimskie Warsaw IBAN: PL SWIFT: BPHKPLPK accountn ofsilesianbranch:ingbankśląskis.a.katowice IBAN:PL SWIFT:INGBPLPW Papier firmowy w języku angielskim 23

24 Jednostka notyfikowana nr 1488 Członek EOTA Certyfikaty akredytacji PCA nr : AB 023, AC 020, AC 072, AP 113 ZAKŁAD AKUSTYKI Warszawa ul. Ksawerów 21 tel fax BADANIA EKSPERTYZY OCENY I OPINIE DORADZTWO I SZKOLENIA w zakresie: - akustyki architektonicznej - ochrony środowiska przed hałasem i drganiami OFERTA ocena hałasu badania i ocena obiektów i wyrobów budowlanych, w tym do aprobat i rekomendacji technicznych oraz dobrowolnej certyfikacji (znaki A-ITB, AQ-ITB, EKO-ITB) opiniowanie projektów budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego w zakresie właściwości akustycznych metody pomiarowe - akustyka budowlana, instalacyjna, urbanistyczna, środowiskowa i przemysłowa prognozowanie rozprzestrzeniania się hałasu w środowisku wytyczne do projektowania pod względem akustycznym obiektów budowlanych, rozwiązań urbanistycznych, zabezpieczeń akustycznobudowlanych i akustycznourbanistycznych udział w opracowywaniu projektów, aktów prawnych i norm, raportów na temat stanu ochrony przed hałasem i drganiami obiektów budowlanych i środowiska ocena jakości akustycznej ekranów i innych elementów urbanistycznych do ochrony przed hałasem i drganiami diagnostyka i ocena właściwości dźwiękoizolacyjnych przegród, klimatu akustycznego w istniejących budynkach Warszawa ul. Filtrowa 1 tel fax Dyrektor tel fax KRS: Regon: NIP: PKO S.A. O/Warszawa ul. Nowogrodzka Warszawa nr konta Papier firmowy w języku POLSKIM 24

25 Notified Body N 1488 EOTA member PCA Accreditation Certificates N : AB 023, AC 020, AC 072, AP 113 DEPARTMENT OF ACOUSTICS Warsaw Ksawerów 21 tel fax RESEARCH AND TESTING ACTIVITIES EXPERTISES ASSESSMENTS AND OPINIONS CONSULTATIONS AND TRAININGS in the range of: - building acoustics - environment protection against noise and vibrations OFFER assessment of noise methods and criteria for assessment of building materials and works for the needs of technical approvals, recommendations and voluntary certification (marks: A-ITB, AQ-ITB, EKO-ITB) expert opinions of buildings in the range of their acoustic properties measurement methods building, urban, environment and industrial acoustics prediction of environmental noise propagation methods for acoustic designing of building works, urban solutions, as well as building and urban protections in respect of acoustic scientific basis for elaboration of legal documents in the field of protection against noise and vibrations, acoustic quality assessment of sound-absorbing structures diagnostics and assessment of impact sound insulating walls and acoustic climate in buildings Warsaw Filtrowa 1 tel fax Director tel fax Regon: VAT: PL BPH S.A. Al. Jerozolimskie Warsaw IBAN: PL SWIFT: BPHKPLPK Papier firmowy w języku angielskim 25

26 Jednostka notyfikowana nr 1488 Członek EOTA Certyfikaty akredytacji PCA nr: AB 023, AC 020, AC 072, AP Warszawa ul. Filtrowa 1 tel fax Dyrektor tel fax Warszawa ul. Ksawerów 21 tel fax KRS: Regon: NIP: PKO S.A. O/Warszawa ul. Nowogrodzka Warszawa nrkonta Papier firmowy A5 w języku POLSKIM 26

27 Notified Body N 1488 EOTA member PCA Accreditation Certificates N : AB 023, AC 020, AC 072, AP Warsaw Filtrowa 1 tel fax Director tel fax Warsaw Ksawerów 21 tel fax Regon: VAT: PL BPH S.A. Al. Jerozolimskie Warsaw IBAN: PL SWIFT:BPHKPLPK Papier firmowy A5 w języku angielskim 27

28 Dr. Jan BOBROWICZ Director jakość w budownictwie Dr. Jadwiga Fangrat jakość w budownictwie Director Plenipotentiary for International Co-operation and Promotion Warsaw Filtrowa 1 tel fax Director tel fax Warsaw Filtrowa 1 tel fax dr inż. Jan BOBROWICZ Dyrektor Warszawa ul. Filtrowa 1 tel fax Dyrektor tel fax dr inż. Jadwiga Fangrat Pełnomocnik Dyrektora ds. Współpracy z Zagranicą i Promocji Warszawa ul. Filtrowa 1 tel fax font: Myriad Pro Semibold wielkość: 9 pkt kolor: pantone 294 C font: Myriad Pro Regular wielkość: 7 pkt kolor: pantone 294 C font: Myriad Pro Regular wielkość: 6 pkt kolor: 70% K font: Myriad Pro Semibold wielkość: 6 pkt kolor: 70% K font: Myriad Pro Semibold wielkość: 9 pkt kolor: pantone 294 C font: Myriad Pro Regular wielkość: 7 pkt kolor: pantone 294 C font: Myriad Pro Semibold wielkość: 6 pkt kolor: 70% K font: Myriad Pro Regular wielkość: 6 pkt kolor: 70% K Certification Department jakość w budownictwie Dariusz ZGORZALSKI Fire Safety Engineer Zakład Certyfikacji Senior Specialist Auditor mgr inż. Dariusz ZGORZALSKI Inżynier Bezpieczeństwa Pożarowego mobile Starszy Specjalista Auditor Warszawa ul. Filtrowa 1 TAX ID: tel fax Warszawa ul. Filtrowa 1 NIP: tel fax tel. kom Department of Thermal Physics, Sanitary Systems and Environment Section of HVAC and Sanitary Engineering jakość w budownictwie Monika Lipska Section Manager Warsaw Ksawerów 21 tel tel./fax mgr inż. Monika Lipska p.o. Kierownika Pracowni font: Myriad Pro Regular wielkość: 7 pkt kolor: pantone 294 C interlinia: 10 pkt Zakład Fizyki Cieplnej, Instalacji Sanitarnych i Środowiska Pracownia Instalacji Sanitarnych Warszawa ul. Ksawerów 21 tel tel./fax wizytówki firmowe dwujęzyczne imienne font: Myriad Pro Semibold wielkość: 8 pkt kolor: pantone 294 C font: Myriad Pro Semibold wielkość: 9 pkt kolor: pantone 294 C font: Myriad Pro Regular wielkość: 6 pkt kolor: 70% K font: Myriad Pro Semibold wielkość: 6 pkt kolor: 70% K 28

29 Warsaw I Filtrowa 1 I tel I fax I VAT: PL I I I jakość w budownictwie Warsaw I Ksawerów 21 I tel I fax SILESIAN BRANCH Katowice I al. W. Korfantego 191 I tel I fax I I WIELKOPOLSKA BRANCH Poznań I S. Taczaka 12 I tel I fax I Warszawa I ul. Filtrowa 1 I tel I fax I NIP: I I I I Warszawa I ul. Ksawerów 21 I tel I fax ODDZIAŁ ŚLĄSKI Katowice I al. W. Korfantego 191 I tel I fax I I ODDZIAŁ WIELKOPOLSKI Poznań I ul. S. Taczaka 12 I tel I fax I I font: Myriad Pro Bold wielkość: 5,5 pkt kolor: 70% K kerning: -10% font: Myriad Pro Semibold wielkość: 5,5 pkt kolor: 70% K kerning: -10% font: Myriad Pro Regular wielkość: 5,5 pkt kolor: 70% K kerning: -10% Technical Approvals Department jakość w budownictwie Warsaw Filtrowa 1 tel fax font: Myriad Pro Semibold wielkość: 10 pkt kolor: pantone 294 C font: Myriad Pro Semibold wielkość: 6 pkt kolor: 70% K Zakład Aprobat Technicznych Warszawa ul. Filtrowa 1 tel fax wizytówki firmowe dwujęzyczne ogólne i zakładowe font: Myriad Pro Regular wielkość: 6 pkt kolor: 70% K 29

30 font: Myriad Pro Regular wielkość: 9 pkt kolor: 70% K font: Myriad Pro Bold wielkość: 20 pkt kolor: 100% K font: Myriad Pro Regilar wielkość: 10 pkt kolor: 100% K Identyfikatory 30

31 font: Myriad Pro Regular wielkość: 9 pkt kolor: 70% K font: Myriad Pro Bold wielkość: 20 pkt kolor: 100% K font: Myriad Pro Regilar wielkość: 10 pkt kolor: 100% K Identyfikatory 31

32 notatnik a4 32

33 Nadruk na płytę CD z okładką 33

34 strona główna podstrona Tytuł prezentacji Tytuł prezentacji - font: Arial CE - wielkość: 40 pkt. - kolor: 60% czarny Andrer ip esed te vullam vercidui bla cons aliquis nonum veliquat, velenim iriuscil ullamet nullut adio cor alisi bla atue tinim auguerci blam vel incincinibh ent nonulla ndrero ex elenisim ipsuscilit iure digna facidunt alit, vullaoreet alit iureet, con venim del ute ming ex eraessis nos num do esequat nons acinci blan utat voluptat wis nim. Andrer ip esed te vullam vercidui bla cons aliquis nonum veliquat, velenim iriuscil ullamet nullut adio cor alisi bla atue tinim auguerci blam vel incincinibh ent nonulla ndrero. Tekst prezentacji - font: Arial CE - wielkość: 20 pkt. - kolor: 60% czarny Prezentacja w PowerPoint 34

35 SIEDZIBA GŁÓWNA ul. Filtrowa Warszawa tel.: fax: ul. Ksawerów Warszawa tel.: fax: ODDZIAŁ ŚLĄSKI al. W. Korfantego Katowice tel.: fax: ODDZIAŁ WIELKOPOLSKI ul. S.Taczaka Poznań tel.: fax: teczka A4 obwoluta teczka i obwoluta 35

36 prace badawcze i rozwojowe ekspertyzy, orzeczenia i opinie naukowo-techniczne badania laboratoryjne wyrobów budowlanych aprobaty techniczne, europejskie aprobaty techniczne, rekomendacje techniczne certyfikaty projektowanie i wytwarzanie wyposażenia do prowadzenia badań laboratoryjnych współpraca w zakresie normalizacji krajowej (PKN) i międzynarodowej (CEN, ISO) informacja naukowo-techniczna upowszechnianie wiedzy: - wydawnictwa własne ITB - konferencje - seminaria - szkolenia - kursy współpraca międzynarodowa prace badawcze i rozwojowe ekspertyzy, orzeczenia i opinie naukowo-techniczne badania laboratoryjne wyrobów budowlanych aprobaty techniczne, europejskie aprobaty techniczne, rekomendacje techniczne certyfikaty projektowanie i wytwarzanie wyposażenia do prowadzenia badań laboratoryjnych współpraca w zakresie normalizacji krajowej (PKN) i międzynarodowej (CEN, ISO) informacja naukowo-techniczna upowszechnianie wiedzy: - wydawnictwa własne ITB - konferencje - seminaria - szkolenia - kursy współpraca międzynarodowa prace badawcze i rozwojowe ekspertyzy, orzeczenia i opinie naukowo-techniczne badania laboratoryjne wyrobów budowlanych aprobaty techniczne, europejskie aprobaty techniczne, rekomendacje techniczne certyfikaty projektowanie i wytwarzanie wyposażenia do prowadzenia badań laboratoryjnych współpraca w zakresie normalizacji krajowej (PKN) i międzynarodowej (CEN, ISO) informacja naukowo-techniczna upowszechnianie wiedzy: - wydawnictwa własne ITB - konferencje - seminaria - szkolenia - kursy współpraca międzynarodowa Warszawa ul. Filtrowa 1 tel fax Warszawa ul. Filtrowa 1 tel fax Warszawa ul. Filtrowa 1 tel fax reklama A4 reklama B5 reklama A5 reklama prasowa A4, A5 i b5 36

System Identyfikacji Wizualnej

System Identyfikacji Wizualnej System Identyfikacji Wizualnej Warszawa, 2012 Spis treści Wprowadzenie 3 Księga znaku Charakterystyka znaku 5 Konstrukcja znaku 6 Minimalna wielkość znaku 7 Kolorystyka znaku 8 Wersja podstawowa znaku

Bardziej szczegółowo

Brand Manual Unizeto Technolgies 2012. 22.06.2012 Wersja 1.0

Brand Manual Unizeto Technolgies 2012. 22.06.2012 Wersja 1.0 Brand Manual Unizeto Technolgies 2012 22.06.2012 Wersja 1.0 Spis treści 1. Podstawowa księga znaku Unizeto Technologies SA a) Logo - Wersja podstawowa b) Favicon c) Budowa i proporcje d) Pole ochronne

Bardziej szczegółowo

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ ORAZ ELEMENTY SYSTEMU INFORMACJI MIEJSKIEJ

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ ORAZ ELEMENTY SYSTEMU INFORMACJI MIEJSKIEJ ORAZ ELEMENTY SYSTEMU INFORMACJI MIEJSKIEJ SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 4 O MARCE Miasto Sosnowiec 6 Marka Sosnowiec 7 piramida marki 8 osobowość Sosnowca 9 Elementy marki 10 logo 11 typografia 12 Klimat przekazu

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I

PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I INSTYTUCJI ZAANGAŻOWANYCH WE WDRAŻANIE PROGRAMU Warszawa, kwiecień

Bardziej szczegółowo

System Identyfikacji Wizualnej Województwa Lubelskiego

System Identyfikacji Wizualnej Województwa Lubelskiego System Identyfikacji Wizualnej Spis treści Wprowadzenie 4 System a wartości marki 5 Część I: Podstawowe elementy współtworzące SIW Podstawowe elementy współtworzące SIW 1 Elka Czym jest Elka? 8 Jak jej

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady użytkowania znaku

Ogólne zasady użytkowania znaku Podstawowe pojęcia Pojęcia i nazwy stosowane w podręczniku Logo 7 W dalszej części niniejszego podręcznika będą występować podstawowe pojęcia i zasady: 01) System Identyfikacji Wizualnej (CI) zasady, wg

Bardziej szczegółowo

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy. Informacja i promocja Wytyczne dla beneficjentów

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy. Informacja i promocja Wytyczne dla beneficjentów Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Informacja i promocja Wytyczne dla beneficjentów 1 Spis treści 1. WPROWADZENIE 2. DZIAŁANIA INFORMACYJNE I PROMOCYJNE W RAMACH SPPW 2.1. Cele ogólne 2.2. Główne komunikaty

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE OZNACZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

WYTYCZNE DOTYCZĄCE OZNACZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI WYTYCZNE DOTYCZĄCE OZNACZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Zarządzająca

Bardziej szczegółowo

System Identyfikacji Wizualnej

System Identyfikacji Wizualnej System Identyfikacji Wizualnej podstawowa znaku Podstawowa, 4-kolorowa wersja znaku jest najważniejszym elementem Systemu Identyfikacji Wizualnej CertifiedFirst Network przeznaczonym do ogólnego stosowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU NA IDENTYFIKACJĘ WIZUALNĄ CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE

REGULAMIN MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU NA IDENTYFIKACJĘ WIZUALNĄ CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE REGULAMIN MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU NA IDENTYFIKACJĘ WIZUALNĄ CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE I. ORGANIZATOR I PRZEDMIOT KONKURSU 1. Organizatorem konkursu jest Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI DLA KLIENTA

KSIĘGA JAKOŚCI DLA KLIENTA System Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001: 2001 KSIĘGA JAKOŚCI EDYCJA 3-2008 Niniejszy dokument jest własnością POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Kopiowanie i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015 Załącznik do zarządzenia nr 35/2011 Rektora WSP TWP w Warszawie z dnia 21 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE na lata 2011-2015 Organizacja Uczelni opiera

Bardziej szczegółowo

ZASADY STOSOWANIA ZNAKU, BUDOWANIA CIĄGU ZNAKÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

ZASADY STOSOWANIA ZNAKU, BUDOWANIA CIĄGU ZNAKÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO ZASADY STOSOWANIA ZNAKU, BUDOWANIA CIĄGU ZNAKÓW ORAZ PROJEKTOWANIA TABLIC I NAKLEJEK W PROMOCJI PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Pole podstawowe i pole ochronne znaku Pole podstawowe

Bardziej szczegółowo

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ WYBRANEJ SZKOŁY WYŻSZEJ ZAKRES, PROCES WDRAŻANIA, ZARZĄDZANIE. Open Access

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ WYBRANEJ SZKOŁY WYŻSZEJ ZAKRES, PROCES WDRAŻANIA, ZARZĄDZANIE. Open Access SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ WYBRANEJ SZKOŁY WYŻSZEJ ZAKRES, PROCES WDRAŻANIA, ZARZĄDZANIE Open Access MINIB, 2014, Vol. 14, Issue 4 SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ WYBRANEJ SZKOŁY WYŻSZEJ ZAKRES, PROCES

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE GRAFICZNE IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ FIRMY

OPRACOWANIE GRAFICZNE IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ FIRMY WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk WYDZIAŁ INFORMATYKI STUDIA PODYPLOMOWE GRAFIKA KOMPUTEROWA PRACA KOŃCOWA Magdalena Jackowska OPRACOWANIE GRAFICZNE

Bardziej szczegółowo

PL ISSN 1732-3428 NR 02 (92) LUTY MIESIĘCZNIK POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA. Ceny w budownictwie 2011 Tłocznie ścieków

PL ISSN 1732-3428 NR 02 (92) LUTY MIESIĘCZNIK POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA. Ceny w budownictwie 2011 Tłocznie ścieków 2 2012 NR 02 (92) LUTY PL ISSN 1732-3428 MIESIĘCZNIK POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA NIŻSZA SKŁADKA OC Ceny w budownictwie 2011 Tłocznie ścieków Serwis dla profesjonalistów z branży budowlanej przejrzysty

Bardziej szczegółowo

OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Publikacja sfinansowana ze środków budżetowych Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej Urząd Komitetu Integracji Europejskiej 2005 OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK

Bardziej szczegółowo

Politechnika Śląska w Gliwicach

Politechnika Śląska w Gliwicach dr inż. Tatiana Karkoszka Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska w Gliwicach Załącznik nr 2 AUTOREFERAT O OSIĄGNIĘCIACH W DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ, DYDAKTYCZNEJ I ORGANIZACYJNEJ Gliwice,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie - Zdrój Tel.: (032) 47 84 500 Faks: (032) 47 84 506 E-mail: szpital@wss2.pl Strona internetowa: www.wss2.pl Regon: 272790824

Bardziej szczegółowo

DODATEK INFORMACYJNO-PROMOCYJNY NR 1 (81) 28 stycznia 2010 r.

DODATEK INFORMACYJNO-PROMOCYJNY NR 1 (81) 28 stycznia 2010 r. Forum Biznesu Wydawca: Media Press ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice NR 1 (81) 28 stycznia 2010 r. Redaguje zespół Obejmujemy patronatem interesujące wydarzenia biznesowe redakcja@forumbiznesu.pl tel.

Bardziej szczegółowo

Księga Znaku Wersja 0.1

Księga Znaku Wersja 0.1 Księga Znaku Wersja 0.1 Tekst o Firmie? Spis Treści 1. LOGOTYP... 5. Logotyp. Siatka Modułowa Logotypu. Warianty Barwne Logotypu. Warianty Achromatyczne Logotypu. Monogram. Siatka Modułowa Monogramu. Warianty

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa SITP PCU-07 PROGRAM CERTYFIKACJI PODMIOTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI W ZAKRESIE OŚWIETLENIA AWARYJNEGO

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa SITP PCU-07 PROGRAM CERTYFIKACJI PODMIOTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI W ZAKRESIE OŚWIETLENIA AWARYJNEGO Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa SITP PCU-07 PROGRAM CERTYFIKACJI PODMIOTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI W ZAKRESIE OŚWIETLENIA AWARYJNEGO Zaakceptowany przez Specjalistyczny Komitet Techniczny

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Informacje ogólne dotyczące zamówienia... 3 Założenia realizacji zamówienia... 4 KOMPONENT 1 Wsparcie wdrożenia normy PN:ISO 9001:2009 w połączeniu z Systemem Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Wytyczne PL 1003 09, 2009. Wytyczne oceny

Wytyczne PL 1003 09, 2009. Wytyczne oceny Wytyczne PL 1003 09, 2009 Wytyczne oceny przy certyfikacji wyrobów na znak jakości IGWP uszczelek z gumy do połączeń rur przeznaczonych do kanalizacji i instalacji zimnej wody pitnej Zatwierdzone do ankiety

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL - Business Assurance assurance.dnvgl.com business.assurance@dnvgl.com DNV GL Kierując się swoją misją ochrony życia, mienia i środowiska, DNV GL umożliwia organizacjom podniesienie

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Oferta naukowo-badawcza UTP dla gospodarki

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Oferta naukowo-badawcza UTP dla gospodarki Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Oferta naukowo-badawcza UTP dla gospodarki Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W PRODUKTACH PRZEMYSŁU ELEKTROTECHNICZNEGO

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W PRODUKTACH PRZEMYSŁU ELEKTROTECHNICZNEGO Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 1/2013 (98) 113 Janusz Nowastowski Polska Izba Gospodarcza Elektrotechniki, Bydgoszcz POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W PRODUKTACH PRZEMYSŁU ELEKTROTECHNICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Aspekt wizualny stron internetowych spółek giełdowych

Rozdział 2. Aspekt wizualny stron internetowych spółek giełdowych Artykuł pochodzi z publikacji: Produkcja przekazów multimedialnych, (Red.) M. Chrząścik, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2013 Rozdział 2. Aspekt wizualny stron internetowych spółek giełdowych Marta Julia

Bardziej szczegółowo

12/2013. Nowa norma ISO 9001 - jaka będzie? www.pkn.pl WYDAWCA POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY. germina - Fotolia.com

12/2013. Nowa norma ISO 9001 - jaka będzie? www.pkn.pl WYDAWCA POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY. germina - Fotolia.com 12/2013 Nowa norma ISO 9001 - jaka będzie? WYDAWCA POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY www.pkn.pl germina - Fotolia.com SPIS TREŚCI 12/2013 OD REDAKCJI 2 Od Redakcji Z ŻYCIA PKN 3 6 7 Konferencja Problematyka

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo