Brand Manual Partner Bank BPH Spis treści

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Brand Manual Partner Bank BPH Spis treści"

Transkrypt

1 Brand Manual Partner Bank BPH Spis treści 1.00 Logo Partner Bank BPH 1.01 Logo podstawowe 1.02 Logo w skali szarości 1.03 Logo w kontrze 1.04 Pole ochronne 1.05 Pole ochronne w przypadku użycia znaku na obszarach zamkniętych 1.06 Wielkości minimalne 1.07 Typografia 1.08 Relacja znaku Partner Bank BPH do znaku Kontrahenta w przypadku użycia obydwu znaków na jednej płaszczyźnie 2.00 kcydensy 2.01 Papier firmowy 2.02 Wizytówka 2.03 Koperta do mailingu 3.00 Oznakowanie samochodów

2 1.0 Logo Partner Bank BPH 1.01 Logo podstawowe 1.02 Logo w skali szarości 1.03 Logo w kontrze 1.04 Pole ochronne 1.05 Pole ochronne w przypadku użycia znaku na obszarach zamkniętych 1.06 Wielkości minimalne 1.07 Typografia 1.08 Relacja znaku Partner Bank BPH do znaku Kontrahenta w przypadku użycia obydwu znaków na jednej płaszczyźnie Brand Manual Partner Bank BPH

3 1.01 Logo podstawowe Forma podstawowa logo składa się z czterech elementów: ideogramu, napisu Partner, Bank BPH oraz endorsmentu grupa GE Capital. Forma podstawowa zawsze występuje na białym tle. Font 0 / 0 / 0 / 100 RGB: 0 / 0 / 0 # RL: 9005 (K7 Classic) 1 Meta PL Roman 2 Meta PL Medium Roman 3 GE Inspira CE Regular B PNTONE 1795 C PNTONE 1795 C 0 / 100 / 95 / 4 RGB: 211 / 33 / 42 #D3212 RL: 2002 (K7 Classic) C C Konstrukcja gradientu CMYK 0% 28% 70% 100% Kąt: 25 3 B 50 / 100 / 100 / / 100 / 100 / 5 0 / 100 / 100 / 0 0 / 50 / 100 / 0 Konstrukcja gradientu RGB 0% 28% 70% 100% Kąt: / 100 / 100 / / 100 / 100 / 5 0 / 100 / 100 / 0 0 / 50 / 100 / 0 Brand Manual Partner Bank BPH Logo Partner Bank BPH 1.01

4 1.02 Logo w skali szarości Logo w skali szarości może być stosowane w sytuacjach, kiedy z przyczyn technicznych nie można użyć logo podstawowego. Font 0 / 0 / 0 / 100 RGB: 0 / 0 / 0 # RL: 9005 (K7 Classic) 1 Meta PL Roman 2 Meta PL Medium Roman 3 GE Inspira CE Regular B Konstrukcja gradientu CMYK 0% 28% 70% 100% Kąt: 25 B 3 0 / 0 / 0 / 90 0 / 0 / 0 / 78 0 / 0 / 0 / 60 0 / 0 / 0 / Brand Manual Partner Bank BPH Logo Partner Bank BPH 1.02

5 1.03 Logo w kontrze Logo w kontrze może być umieszczane tylko na czarnym tle. 0 / 0 / 0 / 100 RGB: 0 / 0 / 0 # RL: 9005 (K7 Classic) Jeśli istnieje możliwość druku w więcej niż dwóch wyszczególnionych kolorach (magenta + czarny), to należy wzmocnić tło 40% cyanu. 40 / 0 / 0 / 100 RGB: 0 / 0 / 0 # RL: 9005 (K7 Classic) Brand Manual Partner Bank BPH Logo Partner Bank BPH 1.03

6 1.04 Pole ochronne Pole ochronne definiuje obszar wokół znaku, w którym nie może pojawić się żadna obca forma zarówno graficzna, jak i tekstowa. Do wyznaczenia pola ochronnego użyto modułu konstrukcyjnego wielkości ideogramu, który następnie jest skalowany. Brand Manual Partner Bank BPH Logo Partner Bank BPH 1.04

7 1.05 Pole ochronne znaku na obszarach zamkniętych W przypadku umieszczania logo na zamkniętych obszarach (kasetony, bannery itp.) należy zachować odpowiednią minimalną odległość od obszaru logo do krawędzi nośnika. Do wyznaczenia wielkości logo użyto modułu konstrukcyjnego wielkości ideogramu, który następnie jest skalowany. Brand Manual Partner Bank BPH Logo Partner Bank BPH 1.05

8 1.06 Wielkości minimalne Użycie znaków mniejszych niż podane poniżej może spowodować utratę ich czytelności. Odmiana znaku 1 Znak podstawowy 2 Znak podstawowy w kontrze 3 Znak w skali szarości 4 Znak w skali szarości w kontrze Brand Manual Partner Bank BPH Logo Partner Bank BPH 1.06

9 1.07 Typografia Krojem systemowym identyfikacji Banku BPH jest GE Inspira. Font ten został zaprojektowany specjalnie dla całej grupy GE i jest używany globalnie we wszystkich mediach. Rodzina kroju GE Inspira obejmuje kilka odmian grubości oraz ich odpowiedniki pochyłe. Do materiałów elektronicznych (np. prezentacje PowerPoint, bannery i inne formaty internetowe) należy użyć specjalnej odmiany kroju GE Inspira Pitch. Gdy z przyczyn technicznych (strona WWW, ) niemożliwe jest użycie fontu GE Inspira, należy zastosować zamiennik systemowy rial CE. Dotyczy to jedynie elementów tekstowych. W elementach graficznych (w formatach jpg, gif, bmp, etc.) należy użyć kroju GE Inspira. GE Inspira CE GE Inspira CE Regular ĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPRSŚTUWXYZŹŻ GE Inspira CE Bold ĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPRSŚTUWXYZŹŻ GE Inspira Pitch CE GE Inspira Pitch CE Regular ĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPRSŚTUWXYZŹŻ GE Inspira Pitch CE Bold ĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPRSŚTUWXYZŹŻ rial CE rial CE Regular ĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPRSŚTUWXYZŹŻ rial CE Bold ĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPRSŚTUWXYZŹŻ GE Inspira CE Italic ĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPRSŚTUWXYZŹŻ GE Inspira Pitch CE Italic ĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPRSŚTUWXYZŹŻ rial CE Italic ĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPRSŚTUWXYZŹŻ GE Inspira CE Bold Italic ĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPRSŚTUWXYZŹŻ rial CE Bold Italic ĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPRSŚTUWXYZŹŻ Brand Manual Partner Bank BPH Logo Partner Bank BPH 1.07

10 1.08 Relacja znaku Partner Bank BPH do znaku Kontrahenta W przypadku występowania znaku Partner Banku BPH na jednym nośniku z logo Kontrahenta, wielkości, proporcje oraz wzajemne umiejscowienie zostały precyzyjnie określone. Jeżeli jeden znak występuje w bezpośrednim sąsiedztwie drugiego, powinny być wyśrodkowane względem siebie. Znak Kontrahenta nie powinien być wyższy niż 100% wysokości Logo Partner Banku BPH (H) oraz nie szerszy niż 120% szerokości tego znaku (W). Wartości te zostały przedstawione na rysunku. Brand Manual Partner Bank BPH Logo Partner Bank BPH 1.08

11 2.0 kcydensy 2.01 Papier firmowy 2.02 Wizytówka 2.03 Koperta do mailingu Brand Manual Partner Bank BPH

12 2.01 Papier firmowy Papier firmowy zawiera znak Partner Bank BPH, znak Kontrahenta (opcjonalnie), jego dane adresowe, tekst właściwy oraz (opcjonalnie) stopkę z danymi uzupełniającymi. Logo Kontrahenta powinno być umieszczone w lewym górnym rogu zgodnie z marginesami określonymi na rysunku. Maksymalna wielkość tego znaku określona została na stronie Logo Kontrahenta na tym nośniku występuje wyjątkowo wyrównane do górnego marginesu. Poniżej logo należy umieścić podstawowe dane adresowe Kontrahenta. Ich odległość od znaku nie powinna być mniejsza niż 8 mm. Znak Partner Bank BPH znajduje się w prawym górnym rogu. Tekst właściwy należy pisać w odległości minimum 64 mm poniżej, mierząc od górnej krawędzi strony. Nie powinien on zajmować więcej niż 201 mm. Na tym papierze firmowym nie stosuje się inkrustacji. W dolnej części dokumentu należy umieszczać uzupełniające dane Kontrahenta, np. NIP, Regon, nr konta bankowego, etc. format: mm technologia: druk offsetowy materiał preferowany: papier biały, bezbarwny, niechlorowany, 90 g/m 2 skala: 45% 1 2 Font Wielkość Interlinia 1 GE Inspira CE Regular 8 pt 9,6 pt 2 rial 11 pt 17 pt 3 GE Inspira CE Regular 9 pt 10,8 pt 3 Brand Manual Partner Bank BPH kcydensy 2.01

13 2.02 Wizytówka Layout wizytówki jest uzależniony od ilości danych teleadresowych. Pokazano dwa warianty różniące się liczbą numerów telefonów. Rewers zawiera inkrustację. Logo Kontrahenta powinno być umieszczone w lewym górnym rogu zgodnie z marginesami określonymi na rysunku. Maksymalna wielkość tego znaku określona została na stronie Logo Kontrahenta na tym nośniku występuje wyjątkowo wyrównane do górnego marginesu. format: mm technologia: druk offsetowy materiał preferowany: Splendorgel 300 g/m 2 skala: 100% Font Wielkość Interlinia 1 GE Inspira CE Regular 12 pt 2 rial 8 pt 9,6 pt 0 / 0 / 0 / 100 RGB: 0 / 0 / 0 # RL: 9005 (K7 Classic) 1 2 Imię Nazwisko Stanowisko 2 2 Nazwa Firmy ul. Ulica Kraków M: F: Imię Nazwisko Stanowisko Nazwa Firmy ul. Ulica Kraków T: M: F: PNTONE 1795 C PNTONE 1795 C 0 / 100 / 95 / 4 RGB: 211 / 33 / 42 #D3212 RL: 2002 (K7 Classic) Brand Manual Partner Bank BPH kcydensy 2.02

14 2.03 Koperta do mailingu C5 / C6 Koperta zawiera znak Partner Bank BPH, znak Kontrahenta (opcjonalnie) oraz grafikę reklamową (opcjonalnie). Miejsce, w którym użycie grafiki jest dozwolone, oznaczone zostało szarym kolorem. Znak Partner Bank BPH znajduje się w lewym górnym rogu. Logo Kontrahenta powinno być umieszczone na tej samej wysokości (znaki wyrównane do górnej krawędzi), co znak Partner Bank BPH z zachowaniem odległości 10 mm między znakami. Maksymalna wielkość logo Kontrahenta to 100% szerokości znaku Partner Bank BPH. format: 229 x 114 Brand Manual Partner Bank BPH kcydensy 2.03

15 3.0 Oznakowanie samochodów 3.01 Oznakowanie samochodów Ford Focus 3.02 Oznakowanie samochodów Opel Corsa Brand Manual Partner Bank BPH

16 3.01 Oznakowanie samochodów Ford Focus Samochody oklejane są wg wzoru przedstawionego na wizualizacjach. Boki samochodu oklejone są znakiem Banku BPH oraz inkrustacją umieszczoną poniżej. Tył samochodu zawiera: po prawej stronie poniżej szyby znak Partner Bank BPH, po lewej stronie natomiast adres strony internetowej Pole Dane Kontrahenta Font GE Inspira CE Bold lub zamiennik rial min. wys. liter 30mm Nazwa firmy ul.xxxxxxx, Miasto tel.: XX XX XX XXX 0 / 0 / 0 / 100 RGB: 0 / 0 / 0 # RL: 9005 (K7 Classic) PNTONE 1795 C PNTONE 1795 C 0 / 100 / 95 / 4 RGB: 211 / 33 / 42 #D3212 RL: 2002 (K7 Classic) Brand Manual Kredyty Bank BPH Materiały reklamowe 3.5

17 3.02 Oznakowanie samochodów Opel Corsa Samochody oklejane są wg wzoru przedstawionego na wizualizacjach. Boki samochodu oklejone są znakiem Banku BPH oraz inkrustacją umieszczoną poniżej. Tył samochodu zawiera: po prawej stronie poniżej szyby znak Partner Bank BPH, po lewej stronie natomiast adres strony internetowej Pole Dane Kontrahenta Font GE Inspira CE Bold lub zamiennik rial min. wys. liter 30mm 0 / 0 / 0 / 100 RGB: 0 / 0 / 0 # RL: 9005 (K7 Classic) PNTONE 1795 C PNTONE 1795 C 0 / 100 / 95 / 4 RGB: 211 / 33 / 42 #D3212 RL: 2002 (K7 Classic) Brand Manual Kredyty Bank BPH Materiały reklamowe 3.6

Księga Identyfikacji Wizualnej Znaku

Księga Identyfikacji Wizualnej Znaku Księga Identyfikacji Wizualnej Znaku spis treści 1. ZNAK FIRMOWY 1.01 forma podstawowa 4 1.02 logo na siatce modułowej 5 1.03 pole ochronne znaku 6 1.04 pełnokolorowe warianty znaku - kolory z przejściem

Bardziej szczegółowo

Wielkości minimalne... 57 Znak firmowy Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec z angielską wersją deskryptora... 58

Wielkości minimalne... 57 Znak firmowy Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec z angielską wersją deskryptora... 58 Księga znaku ARP S.A. Księga Znaku / Spis treści Spis treści Znak firmowy ARP S.A. Forma podstawowa znaku... 2 Forma uzupełniająca znaku... 3 Formy uzupełniające poziome znaku z deskryptorem... 4 Symbol

Bardziej szczegółowo

Corporate identity 2011

Corporate identity 2011 Corporate identity 2011 Corporate identity 2011 Wstęp Celem opracowania identyfikacji wizualnej marki Exea jest stworzenie oryginalnej, charakterystycznej, dobrze rozpoznawalnej oraz łatwej do zapamiętania

Bardziej szczegółowo

księga identyfikacji wizualnej

księga identyfikacji wizualnej księga identyfikacji wizualnej LGD Żuławy i Mierzeja. Księga identyfikacji wizualnej A. Elementy bazowe znaku A.1 Znak firmowy: A.1.1 Wprowadzenie............................................. 3 A.1.2 Konstrukcja

Bardziej szczegółowo

System Identyfikacji Wizualnej

System Identyfikacji Wizualnej System Identyfikacji Wizualnej Warszawa, 2012 Spis treści Wprowadzenie 3 Księga znaku Charakterystyka znaku 5 Konstrukcja znaku 6 Minimalna wielkość znaku 7 Kolorystyka znaku 8 Wersja podstawowa znaku

Bardziej szczegółowo

GRUPA EXPERTUS KSIĘGA ZNAKU EXPERTUS

GRUPA EXPERTUS KSIĘGA ZNAKU EXPERTUS GRUPA EXPERTUS Firma od 1999 roku specjalizuje się w windykacji i zarządzaniu wierzytelnościami, jednocześnie świadcząc usługi prawne. Wieloletnie doświadczenie oraz profesjonalna obsługa pozwala zapewnić

Bardziej szczegółowo

Katalog Identyfikacji Wizualnej Mazowieckiego Systemu Informacji Turystycznej

Katalog Identyfikacji Wizualnej Mazowieckiego Systemu Informacji Turystycznej Katalog Identyfikacji Wizualnej Mazowieckiego Systemu Informacji Turystycznej Część A. Standaryzacja Wersja: WRZESIEŃ 2011 druk A.1 Informacja turystyczna. Standaryzacja logo Forma podstawowa Logo Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Księga Systemu Identyfikacji Wizualnej Marki Radom

Księga Systemu Identyfikacji Wizualnej Marki Radom Księga Systemu Identyfikacji Wizualnej Marki Radom spis działów 1. LOGOTYP 5 26 2. DRUKI FIRMOWE 27 42 3. DRUKI PROMOCYJNE 43 52 4. OZNAKOWANIA PROMOCYJNE 53 82 Radom, Siła w precyzji księga indentyfikacji

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA WIZUALNA ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

IDENTYFIKACJA WIZUALNA ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO IDENTYFIKACJA WIZUALNA ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO TORUŃ 2013 SPIS TREŚCI część 1 > ZNAK MARKI rozdział 1.1 > ZNAK GRAFICZNY rozdział 1.2 > FORMA PODSTAWOWA rozdział 1.3 > FORMA UZUPEŁNIAJĄCA rozdział

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady użytkowania znaku

Ogólne zasady użytkowania znaku Podstawowe pojęcia Pojęcia i nazwy stosowane w podręczniku Logo 7 W dalszej części niniejszego podręcznika będą występować podstawowe pojęcia i zasady: 01) System Identyfikacji Wizualnej (CI) zasady, wg

Bardziej szczegółowo

Księga Znaku Wersja 0.1

Księga Znaku Wersja 0.1 Księga Znaku Wersja 0.1 Tekst o Firmie? Spis Treści 1. LOGOTYP... 5. Logotyp. Siatka Modułowa Logotypu. Warianty Barwne Logotypu. Warianty Achromatyczne Logotypu. Monogram. Siatka Modułowa Monogramu. Warianty

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ KSIĘGA IDENTYFIKACJI Spis treści 1. Wstęp... 1 2. Elementy bazowe... 2 2.1. Barwy uniwersytetu... 3 2.1.1. Barwy wydziałowe... 4 2.2. Kroje pisma... 5 2.3. Nazwa uczelni... 6 2.4. Godło UPH... 7 2.5. Logo

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA ZNAKU Deante Antczak Sp. J.

KSIĘGA ZNAKU Deante Antczak Sp. J. KSIĘGA ZNAKU Deante Antczak Sp. J. 1 KSIĘGA ZNAKU Spis treści 1. ZNAK 1.1 Wprowadzenie 1 1.2 Budowa - siatka modułowa. 2 1.3 Obowiązujące wersje 3 1.4 Pole ochronne.. 4 1.5 Wielkości minimalne. 5 1.6 Kolorystyka

Bardziej szczegółowo

Księga Systemu Identyfikacji Wizualnej

Księga Systemu Identyfikacji Wizualnej Księga Systemu Identyfikacji Wizualnej KRAJOWEGO SYSTEMU USŁUG DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Narodowej Strategii Spójności Spis

Bardziej szczegółowo

nuevo cms księga identyfikacji wizualnej

nuevo cms księga identyfikacji wizualnej nuevo cms księga identyfikacji wizualnej 01 wprowadzenie Księga znaku firmowego jest nie tylko prezentacją poszczególnych elementów systemu identyfikacji wizualnej, lecz także zbiorem wskazówek, jak należy

Bardziej szczegółowo

System Identyfikacji Wizualnej

System Identyfikacji Wizualnej System Identyfikacji Wizualnej podstawowa znaku Podstawowa, 4-kolorowa wersja znaku jest najważniejszym elementem Systemu Identyfikacji Wizualnej CertifiedFirst Network przeznaczonym do ogólnego stosowania

Bardziej szczegółowo

realizacja www.carbomedia.pl księga marki

realizacja www.carbomedia.pl księga marki realizacja www.carbomedia.pl księga marki SPIS TREŚCI Logo znaczenie konstrukcja wersja rozszerzona pole ochronne - wersja podstawowa pole ochronne - wersja rozszerzona kolorystyka - wersja pełna kolorystyka

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Systemu Identyfikacji

Podręcznik użytkownika Systemu Identyfikacji Podręcznik użytkownika Systemu Identyfikacji Wizualnej Załącznik do zarządzenia nr 1/2011 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 stycznia 2011 roku w sprawie Systemu Identyfikacji Wizualnej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 3 2. Logo 2.1 Znaczenie. 1. Wstęp. 4 2.2 Budowa. 5 2.3 Kolorystyka. 6 2.4 Obszar ochronny. 7 2.5 Wersja monochromatyczna

Spis treści. 3 2. Logo 2.1 Znaczenie. 1. Wstęp. 4 2.2 Budowa. 5 2.3 Kolorystyka. 6 2.4 Obszar ochronny. 7 2.5 Wersja monochromatyczna Księga znaku Spis treści 1. Wstęp 3 2. Logo 2.1 Znaczenie 4 2.2 Budowa 5 2.3 Kolorystyka 6 2.4 Obszar ochronny 7 2.5 Wersja monochromatyczna 8 2.6 Wersja achromatyczna 9 2.7 Warianty 10 2.8 Minimalna wielkość

Bardziej szczegółowo

Powiat Czarnkowsko - Trzcianecki IDENTYFIKACJA WIZUALNA

Powiat Czarnkowsko - Trzcianecki IDENTYFIKACJA WIZUALNA Powiat Czarnkowsko - Trzcianecki IDENTYFIKACJA WIZUALNA Wstęp fot. Zbigniew Tomczak, arch. Urząd Gminy Czarnków Profesjonalna promocja regionu to szereg działań związanych z pracą nad wizerunkiem miejsca

Bardziej szczegółowo

Spis treści 3 4 4 5 6 7 7 8 8 9 10 10 11 11 12 13-14 15-16 17 17-19 20 21 22 23-24 25 26

Spis treści 3 4 4 5 6 7 7 8 8 9 10 10 11 11 12 13-14 15-16 17 17-19 20 21 22 23-24 25 26 LT-PL-RU 2007-2013 System Identyfikacji Wizualnej 2011 LT-PL-RU 2007-2013 System Identyfikacji Wizualnej 2011 Spis treści Koncepcja plastyczna prezentacji symbolu Określenie kolorystyki znaku graficznego

Bardziej szczegółowo

K S I Ę G A I D E N T Y F I K A C J I W I Z U A L N E J. budowa znaku i typografia

K S I Ę G A I D E N T Y F I K A C J I W I Z U A L N E J. budowa znaku i typografia budowa znaku i typografia G Ó R Z N I E Ń S K O - L I D Z B A R S K I PA R K K R A J O B R A Z O W Y s p i s t r e ś c i 1. ZNAK MARKI 1.1 forma podstawowa 1.2 forma podstawowa budowa i proporcje znaku

Bardziej szczegółowo

Corporate. I d e n t i t y. Księga identyfikacji wizualnej. Nomax Trading sp. z o.o. u l. C e r a m i k i 3 7. t e l. 0 3 2 2 8 7 5 1 7 8

Corporate. I d e n t i t y. Księga identyfikacji wizualnej. Nomax Trading sp. z o.o. u l. C e r a m i k i 3 7. t e l. 0 3 2 2 8 7 5 1 7 8 CI Corporate Księga identyfikacji wizualnej I d e n t i t y Nomax Trading sp. z o.o. 4 1-9 4 5 Pi e k a r y Ś l ą s k i e u l. C e r a m i k i 3 7 t e l. 0 3 2 2 8 7 5 1 7 8 e-mail: nt@nomaxtrading.pl

Bardziej szczegółowo

ZASADY STOSOWANIA ZNAKU, BUDOWANIA CIĄGU ZNAKÓW PROGRAMU INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

ZASADY STOSOWANIA ZNAKU, BUDOWANIA CIĄGU ZNAKÓW PROGRAMU INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO ZASADY STOSOWANIA ZNAKU, BUDOWANIA CIĄGU ZNAKÓW ORAZ PROJEKTOWANIA TABLIC I NAKLEJEK W PROMOCJI PROJEKTÓW PROGRAMU INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO SZCZEGÓŁOWY OPIS EMBLEMATU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ LITERNICTWO

Bardziej szczegółowo

Księga identyfikacji wizualnej. Wersja skrócona

Księga identyfikacji wizualnej. Wersja skrócona 2013 Księga identyfikacji wizualnej Wersja skrócona Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Znak NBP Typografia Kolorystyka Rozdział 1. Znak NBP Księga identyfikacji wizualnej Narodowy Bank Polski 1 Znak NBP

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA TOŻSAMOŚCI. SILESIA BIKE Opracowanie logotypu dla potrzeb Metropolitalnego Systemu Rowerowego KSIĘGA TOŻSAMOŚCI

KSIĘGA TOŻSAMOŚCI. SILESIA BIKE Opracowanie logotypu dla potrzeb Metropolitalnego Systemu Rowerowego KSIĘGA TOŻSAMOŚCI KSIĘG TOŻSMOŚCI SILESI IKE Opracowanie logotypu dla potrzeb Metropolitalnego Systemu Rowerowego KSIĘG TOŻSMOŚCI LOGOTYP wersja sugerowana wersje alternatywna Logotyp Silesia ike opracowany dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Księga identyfikacji

Księga identyfikacji Księga identyfikacji Księga identyfikacji wizualnej Wydanie I, Listopad 2012 Związek Gmin Zagłębia Miedziowego 59-100 Polkowice, ul. Mała 1 Telefon: +48 76 840 14 90 Faks: +48 76 840 14 99 E-mail: biuro@zgzm.pl

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ P O W I A T U O T W O C K I E G O

KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ P O W I A T U O T W O C K I E G O KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ P O W I A T U O T W O C K I E G O KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ P O W I A T U O T W O C K I E G O WPROWADZENIE Księga przedstawia System Identyfikacji Wizualnej Powiatu

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ. znaku promocyjnego Szlaku Zabytków Techniki Katowice 2011 r.

KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ. znaku promocyjnego Szlaku Zabytków Techniki Katowice 2011 r. KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ znaku promocyjnego Szlaku Zabytków Techniki Katowice 2011 r. SPIS TREŚCI 1. ZNAK MARKI 1.1 forma podstawowa 1.2 formy uzupełniające 1.3 budowa i proporcje znaku 1.4 pole

Bardziej szczegółowo

System Identyfikacji Wizualnej

System Identyfikacji Wizualnej Znak graficzny DSW BP SIW/MA/16/10/2013 Biuro Promocji Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Wrocław 2013 1 opracowanie: Biuro Promocji DSW Opracowanie i konsultacje: Wiola Samborska Magdalena Dyderska Opracowanie

Bardziej szczegółowo