Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego"

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 96/04 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 16 lutego 2004 r.w sprawie ustalenia listy konkursów, turniejów i olimpiad przedmiotowych, których laureaci otrzymają nagrody Zarządu Województwa Małopolskiego w roku 2004, w ramach realizacji Programu Promocji Zdolnej Młodzieży w 2004 roku. Data utworzenia Numer aktu 96 Kadencja Kadencja Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt. 4 oraz art. 41 ust. 1 ustawy o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 r., tekst jednolity, (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz ze zmianami), w związku z Uchwałą nr 192/2000 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie ustanowienia nagród dla uczniów szkół z terenu województwa małopolskiego laureatów konkursów, turniejów i olimpiad przedmiotowych oraz Uchwałą nr 41/02 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 31 stycznia 2002 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 192/2000 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie ustanowienia nagród dla uczniów szkół z terenu województwa małopolskiego laureatów konkursów, turniejów, i olimpiad przedmiotowych, oraz ustalenia listy turniejów, konkursów i olimpiad przedmiotowych, których laureaci mogą otrzymywać nagrody Zarządu Województwa Małopolskiego w roku 2002, w związku z realizacją celu A.1.6. Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego stanowiącej załącznik do Uchwały Nr XXIII/250/2000 SWM z dnia 28 sierpnia 2000 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego Zarząd Województwa Małopolskiego uchwala co następuje: 1 Ustala się listę konkursów, turniejów i olimpiad przedmiotowych, których laureaci otrzymują nagrody Zarządu Województwa Małopolskiego w roku 2004, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UZASADNIENIE 2 3 Województwo Małopolskie działając na rzecz podnoszenia poziomu wykształcenia obywateli, realizuje programy mające na celu wzrost aktywności edukacyjnej uczącej się młodzieży. Program Promocji Zdolnej Młodzieży jest inicjatywą realizowaną od roku W roku bieżącym przewiduje się kontynuację projektów zapoczątkowanych w latach ubiegłych. Niniejszą uchwałą Zarząd Województwa Małopolskiego określa listę konkursów, turniejów i olimpiad przedmiotowych, których laureaci otrzymują nagrody Zarządu Województwa Małopolskiego w roku Załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego Nr 96/04 z dnia 16 lutego 2004 r. Lista olimpiad przedmiotowych, których laureaci otrzymują nagrody Zarządu Województwa Małopolskiego w roku

2 Lp. Nazwa olimpiady Liczba indeksów możliwych do uzyskania T e r m i n e l i m i n a c j i Komitet Główny lub Biuro Organizacyjne Komitet wojewódzki Etap szkolny Etap wojewódzki - okręgowy Etap centralny Olimpiada Artystyczna Zwolnienie z egzaminów wstępnych, wg woli senatu XII II IV 2004 Komitet Główny Olimpiady Artystycznej - Muzeum Narodowe w Warszawie Galeria Sztuki Współczesnej "Bunkier Sztuki" w 2. Olimpiada Języka Angielskiego 55 indeksów 15 XII II IV 2004 Komitet Główny Olimpiady Języka Angielskiego - Instytut Filologii Angielskiej UAM w Poznaniu Instytut Filologii Angielskiej UJ w 3. Olimpiada Języka Francuskiego Zwolnienie z egzaminów wstępnych, wg woli senatu 21 XI I część pisemna II stopnia,14 II część ustna II stopnia III część ustna III stopnia Komitet Główny Olimpiady Języka Francuskiego w Warszawie Instytut Filologii Romańskiej UJ w 4. Olimpiada Języka Niemieckiego 40 indeksów 14 XI II III 2004 Komitet Główny OlimpiadyJęzyka Niemieckiego w Poznaniu Instytut Filologii Germańskiej UJ w 5. Olimpiada Języka Rosyjskiego Do 15 XII I etap I II etap 3-4 IV III etap Stowarzyszenie Współpracy Polska - Wschód; Instytut Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego; Komitet Główny Olimpiady Języka Rosyjskiego w Warszawie 6. Olimpiada Filozoficzna Zwolnienie z egzaminów wstępnych, wg woli senatu Do 26 I III część pisemna i ustna IV 2004 Komitet Główny Olimpiady Filozoficznej w Warszawie Komitet Okręgowy Olimpiady Filozoficznej w - Instytut Filozofii UJ 7. XXXIV Olimpiada Literatury i Języka Polskiego 45 indeksów (zależne od senatu uczelni) Do XI I część pisemna, 21 II część ustna IV 2004 zawody ogólnopolskie w Konstancinie i w Warszawie,V finał w Warszawie Instytut Badań Literackich PAN w Warszawie Instytut Filologii Polskiej UJ w 8. Olimpiada Wiedzy o Polsce i świecie współczesnym 20 indeksów Do 22 XI nadesłanie prac, 17 I ustna obrona prac 7 II test i egzamin ustny IV III etap Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym w Warszawie;dziennik "Rzeczpospolita" oraz Polskie Radio Bis Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 9. Ogólnopolska Olimpiada Teologii Katolickiej Jan Paweł II - Apostoł jedności 10 indeksów Do 16 I II finał diecezjalny w,3 III etap diecezjalny w Tarnowie Etap ogólnopolski w diecezji elbląskiej Kuria Metropolitalna w, Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży (Ks. Stanisław Sudoł); Kuria Diecezjalna w Tarnowie,Wydział Katechetyczny(Ks. dr Józef Stala) Archidiecezja Krakowska, Diecezja Tarnowska - wizytatorzy katechetyczni 10. Olimpiada Wiedzy o Żywieniu indeksów na różne uczelnie I połowa XI I III 2004 Komitet Główny Olimpiady o Żywieniu w Szczecinie Zespół Szkół Gastronomicznych w 11. Olimpiada Losy Polaków na Wschodzie około 17 indeksów X praca pisemna Do 15 XII wysłanie pracy, II ocena pracy i jej obrona IV egzamin ustny Komitet Główny Olimpiady Losy Polaków na Wschodzie - Uniwersytet Kardynała S. Wyszyńskiego w Warszawie Prof. dr hab. J. Gierowski, dr J. Kamocki, mgr K. Kuszewska (sekretarz) 12. Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej "Euroelektra" 30 indeksów (różne uczelnie i kierunki) 14 XI I etap 17 I II etap III II etap, finał(politechnika Szczecińska),16 IV ogłoszenie wyników Stowarzyszenie Elektryków Polskich - Oddział Bydgoski 13. Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej 28 indeksów (różne uczelnie i kierunki) Do 24 X zgłoszenia szkół,14 XI I etap 17 I II etap pisemny i ustny 3-4 IV III etap Centrum Europejskie Uniwersytetu Szczecińskiego;Uniwersytet Szczeciński;KONTRA - Stowarzyszenie

3 Studenckie 14. Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych 10 indeksów Do 20 XII III III 2004 Komitet Główny OWiUB Komitet Okręgowy OWiUB, Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 w 15. Olimpiada Wiedzy Ekologicznej I 2004 II 2004 IV 2004 Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekologicznej przy ZG LOP;organizator: Liga Ochrony Przyrody, Stowarzyszenie, Zarząd Okręgu Krakowskiego 16. Olimpiada Astronomiczna III 2004 Komitet Główny Olimpiady Astronomicznej, Planetarium i Obserwatorium im. M. Kopernika Kom. Gł. Ol. Astronom. Planetarium i Obserwatorium 17. Olimpiada Biologiczna 5 indeksów i ewentualne zwolnienie z egzaminu I 2004 IV 2004 Komitet Główny Olimpiady Biologicznej Instytut Biologii UJ 18. Olimpiada Chemiczna 3 indeksy na wydział chemii UJ I IV 2004 Komitet Główny Olimpiady Chemicznej - Wydział Chemii UW Wydział Chemii UJ (sekr.: dr Maria Kanas) 19. Olimpiada Fizyczna 7 indeksów II 2004 IV 2004 Komitet Główny Olimpiady Fizycznej Instytut Fizyki UJ - Elżbieta Pospieszałowska 20. Olimpiada Geograficzna i Nautologiczna 20 ideksów - wydział zależy od senatu uczelni I 2004 IV 2004 Komitet Główny Olimpiady Geograficznej i Nautologicznej Akademia Pedagogiczna (sekr.: Jerzy Desperak) 21. Olimpiada Historyczna indeksów I 2004 IV 2004 Komitet Główny Olimpiady Historycznej Uniwersytet Mikołaja Kopernika (Wydział Historii - Alicja Tomaszewska) Instytut Historii - UJ (dr Krzysztof Ślusarek) 22. Olimpiada Informatyczna od indeksów na wydział matematyki i informatykę II 2004 IV 2004 Komitet Główny Olimpiady Informatycznej UJ - Instytut Informatyki, Kuratorium Oświaty 23. Olimpiada Języka Łacińskiego 40 indeksów I 2004 IV 2004 Komitet Główny Olimpiady J. Łacińskiego (Beata Głodowska), MENiS UJ - Inst. Fil. Klasycznej 24. Olimpiada Matematyczna około 40 indeksów II 2004 IV 2004 Komitet Główny Olimpiady Matematycznej (Małek Halina) UJ - Instytut Matematyki (mgr Danuta Ciesielska) 25. Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej 30 laureatów nie tylko na uczelnie ekonomicze I 2004 III 2004 Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej (Jadwiga Trześnioska) Oddział Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego 26. Olimpiada Wiedzy Technicznej 30 indeksów w różnych uczelniach I 2004 IV 2004 Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Technicznej Naczelna Organizacja Techniczna, MCDN 27. Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych 170 indeksów Komitet Główny Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych (p. Dziewulska) Akademia Rolnicza 28. Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka indeksów III 2004 IV 2004 Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka MCDN Lista turniejów, których laureaci otrzymują nagrody Zarządu Województwa Małopolskiego w roku Lp. Termin eliminacji Nazwa turnieju Etap szkolny Etap wojewódzki - okręgowy Etap centralny Komitet Główny lub Biuro Organizacyjne Turniej Wiedzy o Wynalazczości - dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Tarnowski Klub Techniki i Racjonalizacji 2. Turniej Młodych Mistrzów Techniki - dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Tarnowski Klub Techniki i Racjonalizacji 3. VII Ogólnopolski Konkurs Cukierniczy - dla uczniów klas II i III ZSZ w Zawodzie Cukiernik Do końca XI I etap Do końca III II etap IV III etap, finał Zespół Szkół

4 Przemysłu Spożywczego w Poznaniu (Jabłecka); Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 4. Turniej Budowlany - dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Do 10 XII III V 2004 Komitet Główny w Łodzi 5. VII Ogólnopolski Konkurs Przetwórstwa Mięsa - dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Do końca I I etap IV II etap, finał Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu; Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 6. VII Ogólnopolski Konkurs Piekarski - dla szkół uczniów ponadgimnazjalnych Do XI I etap Do końca III II etap IV III etap, finał Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu (J. Dygdalewicz); Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 7. Konkurs "Sprawny w zawodzie technik technologii drewna" - dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Do 31 I I etap III II etap międzywojewódzki, finał w Oświęcimiu Zespół Szkół im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej (Robert Mikołajek) 8. Konkurs "Sprawny w zawodzie stolarz" - dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Do 31 I I etap III II etap międzywojewódzki, finał w Oświęcimiu Zespół Szkół im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej (Robert Mikołajek) Lista konkursów, których laureaci otrzymują nagrody Zarządu Województwa Małopolskiego w roku Lp. Nazwa konkursu T e r m i n e l i m i n a c j i Komitet Główny lub Biuro Organizacyjne Etap szkolny Etap wojewódzki - okręgowy Etap centralny Konkurs "Europa w szkole" - dla dzieci i młodzieży w przedziałach wiekowych od 4/5-19/21 lat Do 16 II 2004 Do 15 III 2004 V finał Organizatorzy edycji polskiej konkursu: MENiS; Centrum Europejskie UW; Biuro Informacji Rady Europy; MDK im. W. Broniewskiego w Warszawie 2. IX Ogólnopolski Konkurs Recytatorski im. Wł. Broniewskiego - dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów 12 XII eliminacje rejonowe 28 II finał ogólnopolski Zespół Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Tarnowie (Andrzej Kot) 3. Konkurs biblijny - Księga Sędziów i Księga Jozuego - dla gimnazjalistów Do 9 I II etap rejonowy, 29 III finał diecezjalny Kuria Metropolitalna w, Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży (Ks. Piotr Studnicki) 4. Konkurs z Fizyki i Astronomii - dla gimnazjalistów województwa małopolskiego 25 XI I etap szkolny 10 II II etap międzyszkolny14 IV III etap wojewódzki, finał Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli,Studio Edukacyjne "INDEKS" (dr Wojciech M. Kwiatek) 5. Konkurs międzynarodowy "Mathematiques sans frontieres" - dla uczniów klas III gimnazjum i klas I szkół ponadgimnazjalnych Do 10 XII III finał międzynarodo-wy w tym samym czasie na całym świecie Komitet Główny i I Rejonowy na Polskę oraz Biuro organizacyjne - Polskie Towarzystwo Matematyczne - Oddział Sądecki;II Komitet Rejonowy -Liceum Ogólnokształcące w Wieliczce 6. IV Edycja Konkursu Internetowego "Moja Mała Ojczyzna w Internecie" - dla gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych Do I I etap Do 6 II nadesłanie prac do II etap, 19 III etap wojewódzki Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 3 w 7. Konkurs "Sąsiedzi" - dla gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych Do 31 I nadesłanie prac,29 II finał Centrum Żydowskie w Oświęcimiu 8. VII Gdyński Konkurs Katyński dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Do 15 XII zgłoszenia szkół Do 18 II przesłanie prac i ich recenzji,13 IV ogłoszenie wyników,3 V finał ogólnopolski w Gdyni Wydział Edukacji Urzędu Miasta w Gdyni; Stowarzyszenie "Rodzina Katyńska"; Biuro Edukacji Publicznej IPN - Oddział w Gdyni; VI Liceum Ogólnokształcące w Gdyni (sekretarz komisji Małgorzata Krause-Szymura) 9. Konkurs "Junior Biznesu 2004"- dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Do 15 XI I etap - nadesłanie zgłoszeń Do końca I II etap - nadesłanie pomysłów 28 IV III etap, finał Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji (koordynator konkursu Magda Grudzińska) 10. Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Filmie - dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Do 5 III III finał w Gdańsku Gdańskie Centrum Filmowe (Anna Knap-Morzyk, Andrzej Puszkiewicz); Pałac Młodzieży w Gdańsku (Ewa Wilczek - Majorkowska, Beata

5 Kwaśniewska);Organizator eliminacji wojewódzkich: Centrum Młodzieży (Aniela Niklasińska) 11. Konkurs Wiedzy o UJdla uczniów klas maturalnych Do 31 I zgłoszenia,6 III eliminacje do konkursu, 14 IV finał ogólnopolski Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego w 12. Konkurs na Najlepszą Pracę Dyplomową Absolwentów Szkół Średnich Technicznych "TECHNIK ' 2004" Do 31 V nadesłanie prac1-2 VI I etap VI II etap i finał w Warszawie Krakowska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej (Joanna Śladowska) 13. Konkurs na Najlepszy Program Komputerowy - dla gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych Do 30 III zgłoszenia Stowarzyszenie Elektryków Polskich - Oddział Krakowski;KO (wiz. T.Sykta) 14. Konkurs znajomości języka angielskiego i wiedzy o krajach anglojęzycznych "College Challenge" - dla uczniów klas maturalnych szkół ponadgimnazjalnych 18 XII I etap 17 I II etap w NKJO, 28 II III etap i finał w NKJO Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych(dr Ewa Willim z Instytutu Filologii Angielskiej UJ) 15. Konkurs znajomości języka niemieckiego i wiedzy o krajach niemieckojęzycznych " der deutschen Sprache" - dla uczniów klas maturalnych szkół ponadgimnazjalnych 17 I II etap w NKJO, 28 II III etap i finał w NKJO Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych(dr Anna Kluba z Instytutu Filologii Germańskiej UJ) 16. Międzynarodowy Konkurs "Kangur Matematyczny"- dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych Uniwersytet im. M. Kopernika w Toruniu Liczba odwiedzin: 4 Podmiot udostępniający informację: Osoba wprowadzająca informację: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Podmiotu Administrator Osoba odpowiedzialna za informację: Czas wytworzenia: :26:27 Czas publikacji: :15:56 Data przeniesienia do archiwum: Brak

Działaj c na podstawie art. 169 ust. 6 ustawy z 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie

Działaj c na podstawie art. 169 ust. 6 ustawy z 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie Uchwała nr 74/XII/2010 Senatu Uniwersytetu Jagiello skiego z 22 grudnia 2010 roku w sprawie: zasad uwzgl dniania w post powaniu rekrutacyjnym, na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 13 MKO z dnia 6 lutego 2015 r.

Zarządzenie Nr 13 MKO z dnia 6 lutego 2015 r. Źródło: http://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/5971,zarzadzenie-nr-13-mko-z -dnia-6-lutego-2015-r.html Wygenerowano: Środa, 8 lipca 2015, 10:28 Zarządzenie Nr 13 MKO z

Bardziej szczegółowo

Wykaz książek znajdujących się w zasobach Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli

Wykaz książek znajdujących się w zasobach Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Wykaz książek znajdujących się w zasobach Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli 1. Kierowanie zmianą (1-2) 2. Rozwój organizacyjny szkoły (3) 3. Kierowanie placówką doskonalenia nauczycieli (4)

Bardziej szczegółowo

Analiza oferty edukacyjnej i szkoleniowej na terenie Kalisza i powiatu kaliskiego

Analiza oferty edukacyjnej i szkoleniowej na terenie Kalisza i powiatu kaliskiego Analiza oferty edukacyjnej i szkoleniowej na terenie Kalisza i powiatu kaliskiego Kalisz 2010 Spis treści Spis treści... 2 Streszczenie... 3 Wstęp... 8 System edukacyjny w Polsce... 10 Oferta edukacyjna

Bardziej szczegółowo

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Turystyce REGULAMIN OLIMPIADY WIEDZY O TURYSTYCE

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Turystyce REGULAMIN OLIMPIADY WIEDZY O TURYSTYCE LIMPIADA 4 REGULAMIN LIMPIADY 1. Uwagi ogólne 1. Podstawę do przeprowadzenia limpiady Wiedzy o Turystyce zwanej dalej limpiadą stanowią: Akt Powołania zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR STUDIA PODYPLOMOWE

INFORMATOR STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATOR STUDIA PODYPLOMOWE 2015/2016 Informator Studia Podyplomowe 2015/2016 Warszawa 2015 Szanowni Państwo, Drodzy Kandydaci We współczesnym świecie wiedza jest siłą napędową rozwoju społeczeństw.

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki 2012/2013 JAK ZOSTAĆ NASZYM STUDENTEM? STUDIA I STOPNIA INFORMATOR O ZASADACH REKRUTACJI

Rok akademicki 2012/2013 JAK ZOSTAĆ NASZYM STUDENTEM? STUDIA I STOPNIA INFORMATOR O ZASADACH REKRUTACJI Rok akademicki 2012/2013 JAK ZOSTAĆ NASZYM STUDENTEM? STUDIA I STOPNIA INFORMATOR O ZASADACH REKRUTACJI SPIS TREŚCI Różne drogi na Politechnikę Łódzką... 6 Wybierz dla siebie... 7 Jakie dokumenty trzeba

Bardziej szczegółowo

9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej

9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej 9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej pod patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty Prezydenta Miasta Bielska-Białej 15-17 lutego 2011 PATRONATY ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW NAZWA MIASTO NR STOISKA Akademia

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji. do Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie na rok szkolny 2015/2016

Zasady rekrutacji. do Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie na rok szkolny 2015/2016 Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: 1) Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE ZARZĄD GŁÓWNY SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 1. Informacje wstępne Polskie Towarzystwo Informatyczne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Bielany w roku szkolnym 2010/2011

Spis treści. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Bielany w roku szkolnym 2010/2011 Spis treści 1. Wprowadzenie... 7 2. Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez dzielnicę podsumowanie... 8 1. Informacje ogólne, specyfika jednostek... 8 a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego...

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e. z działalności Uniwersytetu Wrocławskiego. w 2003 roku

S p r a w o z d a n i e. z działalności Uniwersytetu Wrocławskiego. w 2003 roku S p r a w o z d a n i e z działalności Uniwersytetu Wrocławskiego w 2003 roku Spis Treści I. Wprowadzenie 4 II. Finanse 4 III. Struktura organizacyjna 5 IV. Sprawy osobowe 10 V. Kształcenie kadry naukowej

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Białołęka w roku szkolnym 2010/2011

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Białołęka w roku szkolnym 2010/2011 Spis treści 1. Wprowadzenie... 7 2. Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez dzielnicę podsumowanie... 8 1. Informacje ogólne, specyfika jednostek... 8 a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego...

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY dotyczący powołania Rad Programowych TVP S.A., Polskiego Radia SA i TV Polonia

KOMUNIKAT PRASOWY dotyczący powołania Rad Programowych TVP S.A., Polskiego Radia SA i TV Polonia KOMUNIKAT PRASOWY dotyczący powołania Rad Programowych TVP S.A., Polskiego Radia SA i TV Polonia Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji na posiedzeniu 16 listopada 2010 r. powołała: Radę Programową Telewizji

Bardziej szczegółowo

alik M w Stanisła fot.

alik M w Stanisła fot. fot. Stanisław Malik AGH Uczelnia Sukcesu Miło nam poinformować, iż w ostatnim czasie nasza uczelnia kilkakrotnie była honorowana przez niezależne instytucje. W ostatnich dniach maja dziennik Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych

Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych KANCELARIA SENATU BIURO ANALIZ I DOKUMENTACJI Dział Analiz i Opracowań Tematycznych Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych OPRACOWANIA TEMATYCZNE OT-577 LUTY 2010 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla początkujących przedsiębiorców

Fundusze unijne dla początkujących przedsiębiorców BOJANOWO JUTROSIN MIEJSKA GÓRKA PAKOSŁAW RAWICZ ORĘDOWNIK SAMORZĄDOWY POWIATU RAWICKIEGO Fundusze unijne dla początkujących przedsiębiorców ZAPOWIEDZI Obchodzona w maju br. dziesiąta rocznica wstąpienia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 130, poz. 906 Dz. U. z 2008 r. Nr 3, poz. 9 Dz. U. z 2008 r. Nr 178, poz. 1097 Dz. U. z 2009 r. Nr 58, poz. 475 Dz. U. z 2009 r. Nr 83, poz.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EDUKACJI W POLSCE

SYSTEM EDUKACJI W POLSCE SYSTEM EDUKACJI W POLSCE MARZEC 2014 1. Populacja uczących się i język nauczania W grudniu 2012 r. liczba osób w wieku poniżej 29 lat wynosiła 14 150 000, co stanowiło 36,7 % ogółu ludności. Językiem nauczania

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik do Uchwały nr IV/51/11/2014 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 2 czerwca 2014 roku Regulamin przyznawania stypendiów w ramach projektu Nauka drogą do sukcesu na Śląsku VI edycja realizowanego

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Olsztyn 1 Spis WYDZIAŁ BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT...6 STUDIA PODYPLOMOWE PRODUKCJA I MARKETING PASZ PRZEMYSŁOWYCH...7 WYDZIAŁ BIOLOGII...8 STUDIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014

INFORMACJA. o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014 Załącznik do Uchwały Nr 502/47/IV/2014 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 29.10.2014 roku INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014 Obowiązek sporządzenia

Bardziej szczegółowo

RAMA PROGRAMOWA. obchodów. Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego. Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego.

RAMA PROGRAMOWA. obchodów. Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego. Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego. RAMA PROGRAMOWA obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego / Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce pod hasłem Telecommunications and ICTs: drivers of innovation

Bardziej szczegółowo

podyplomowe 2011/2012

podyplomowe 2011/2012 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu STUDIA podyplomowe 2011/2012 WYDZIAŁ BIOLOGII WYDZIAŁ CHEMII WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ WYDZIAŁ FIZYKI WYDZIAŁ HISTORYCZNY WYDZIAŁ MATEMATYKI I

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Z życzeniami udanych Targów i trafnych wyborów, Alicja Syguła Mateusz Matysiewicz Biuro Organizacyjne Targów

Szanowni Państwo, Z życzeniami udanych Targów i trafnych wyborów, Alicja Syguła Mateusz Matysiewicz Biuro Organizacyjne Targów Szanowni Państwo, Mamy ogromną przyjemność powitać wszystkich Wystawców oraz Gości na XVII Ogólnopolskich Targach Edukacja w Katowicach. Cieszymy się, iż w tym roku Targi zostały ponownie objęte honorowym

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014 /zgodnie z art.5a ust.4 ustawy o systemie oświaty/ Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Polskiego Towarzystwa. z działalności. Ekonomicznego w latach 2010 2015

Sprawozdanie. Polskiego Towarzystwa. z działalności. Ekonomicznego w latach 2010 2015 Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2010 2015 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W LATACH 2010 2015 SPIS TREŚCI Informacje ogólne... 5

Bardziej szczegółowo

Jeden z najwybitniejszych

Jeden z najwybitniejszych 2 LUDZIE Prof. Kazimierz Braun Uczony związany z miastem TARNÓW. PL Jeden z najwybitniejszych polskich reżyserów teatralnych, profesor nauk humanistycznych, reżyser, dramatopisarz, dyrektor wielu scen

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY OBYWATELSKIE

WARSZTATY OBYWATELSKIE WARSZTATY OBYWATELSKIE 29 listopada 14 grudnia 2013 r. PREZENTACJA DOKUMENTÓW WYPRACOWANYCH PRZEZ MIESZKAŃCÓW TARNOWA Projekt Obywatel 2.0. Działam i pomagam jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach

Bardziej szczegółowo

13 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej KATALOG WYSTAWCÓW. 28-29 stycznia 2015

13 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej KATALOG WYSTAWCÓW. 28-29 stycznia 2015 13 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej 28-29 stycznia 2015 ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW NAZWA MIASTO NR STOISKA ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW NAZWA MIASTO NR STOISKA Akademia Górniczo Hutnicza Kraków 6 Akademia

Bardziej szczegółowo