Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 02_03 06_07 08_09 10_11 12_13 18_20 01_2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 02_03 06_07 08_09 10_11 12_13 18_20 01_2011"

Transkrypt

1 biuletyn0_0

2 Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza Polish-Swiss Chamber of Commerce Al. Niepodległości 69 / 0-66 Warszawa tel / fax / Redakcja/ Editors: Katarzyna Kołowiecka, Barbara Spławska Ulrich Schwendimann Projekt i skład / Graphic design and production: Pracownia Projektowo-Dekoratorska Danuta Słomczyńska Spis treści Edytorial 0 0_ _07 08_ Contents Foreword Swiss Pavilion at Energetab Fair Swissness in Poland Swiss Business Hub Poland Swiss Pavilion an der Poleko 00 News from member companies Brugg at POLEKO Fair News from member companies Effective Leadership Implementation New Year s Meeting Edytorial Z życia Izby Pawilon Szwajcarski na targach Energetab 00 Z życia Izby Swissness in Poland Swiss Business Hub Poland Pawilon Szwajcarski na Targach Poleko 00 Informacje od firm członkowskich Firma Brugg na targach POLEKO Informacje od firm członkowskich Skuteczne przywództwo w praktyce Z życia Izby Spotkanie Noworoczne Foreword It is the first edition of our bulletin in a new graphic design. Apart from new colouring and arrangement we made one more significant change. From this edition on, our bulletin is going to be published in two languages, Polish and English. Replacing German with English translation was an answer of the editorial staff to business world standards as well as information coming from the readers. We hope that the new bulletin will be well-received by our readers. In the middle of 00 the General Meeting took place in Warsaw in order to sum up another year of Chamber s activity. After serving two terms of office, Jolanta Samochowiec Mathys resigned from her position as the President of the Chamber. On behalf of us all I would like to thank Mrs. Samochowiec Mathys for her outstanding contribution to the development of the Chamber and numerous projects, which are best represented by the establishment of swissstandards.pl trademark. The project is gathering its momentum and will undoubtedly remain our key initiative for the next few years. We would like to thank Mrs. Samochowiec Mathys and we are very pleased that she agreed to remain in the position of the Member of the Board and continue to support our efforts. Jest to pierwsze wydanie naszego biuletynu w nowej, zmienionej szacie graficznej. Poza nową kolorystyką i układem dokonaliśmy również innej istotnej zmiany. Począwszy od tego numeru, biuletyn będzie ukazywał się w dwóch głównych językach: polskim i angielskim. Zastąpienie języka niemieckiego językiem angielskim jest odpowiedzią zespołu redakcyjnego na sygnały czytelników i standardy świata biznesu. Mamy nadzieję, że nowy biuletyn zostanie dobrze przyjęty przez naszych czytelników. W połowie 00 roku odbyło się w Warszawie Walne Zgromadzenie podsumowujące kolejny rok działalności Izby. Po upływie dwóch kadencji, z funkcją Prezesa pożegnała się z nami Pani Jolanta Samochowiec Mathys. W imieniu nas wszystkich chciałbym Pani podziękować za wybitny wkład w rozwój Izby i szereg projektów, których najlepszym przykładem jest znak swissstandard.pl. Projekt ten nabiera swojego rozmachu i niewątpliwie pozostanie na najbliższe lata jedną z naszych kluczowych inicjatyw. Dziękujemy i cieszymy się, że zgodziła się Pani pozostać w Zarządzie i nadal wspierać nasze działania. Wróciliśmy do pomysłu organizacji imprezy Piknik Rodzinny, który tym razem zorganizowaliśmy wspólnie z Belgijską i Włoską Izbą Handlową. Piknik był okazją nie tylko do pogłębienia naszej integracji, był również okazją do spędzenia z naszymi rodzinami uroczego popołudnia na Górce Szczęśliwickiej. Więcej informacji o atrakcjach i zabawach znajdziecie Państwo w trakcie lektury bieżącego numeru _0 American-Swiss Mixer News from member companies Plans of introduction of new electronic toll in Poland The International Family Picnic Nowe firmy członkowskie Z życia Izby American-Swiss Mixer Informacje od firm członkowskich Plany wprowadzenia elektronicznego systemu poboru opłat drogowych w Polsce Z życia Izby Międzynarodowy Piknik Rodzinny New Member Companies We returned to the idea of organizing the Family Picnic event, which was this year held in cooperation with the Belgian and Italian Chambers of Commerce. The picnic did not only prove to be an excellent occasion to promote our integration, but also to spend a charming afternoon with our families on Górka Szczęśliwicka. More information on attractions can be found on next pages of this edition. I would also like to attract your attention to a very successful project connected with the Swiss Pavilion at Energetab Fair 00. In cooperation with Swiss Business Hub and Osec we organized a joint pavilion for Swiss companies from electronic and energy sectors. The project gained recognition of the exhibiting companies and visiting guests. Such positive experience creates a commitment for us to continue the project during the next fair events. Chciałbym też zwrócić uwagę na bardzo udany projekt związany z organizacją Pawilonu Szwajcarskiego w trakcie targów Energetab 00. Przy współudziale Swiss Business Hub Poland i Osec zorganizowaliśmy wspólny pawilon targowy dla szwajcarskich firm z branży elektronicznej i energetycznej. Projekt ten zyskał uznanie wystawiających się firm, jak również odwiedzających nas gości. Tak pozytywne doświadczenia są dla nas zobowiązaniem do kontynuacji tego projektu przy okazji kolejnych imprez targowych. Zespołowi naszej Izby gratuluję udanych projektów i dziękuję za niesłabnące zaangażowanie, a Państwu życzę miłej lektury. Marek Kondrat I would like to congratulate the Chamber staff on the successful projects and thank for the unflagging involvement. I wish you a pleasant reading. Marek Kondrat 0_0

3 Z życia izby Pawilon Szwajcarski na targach Energetab 00 Swiss Pavilion at Energetab Fair On 4th-6th September 00 the Swiss Pavilion was organized for The Pavilion included exhibitions of the following companies: the first time at Energetab Fair in Bielsko-Biała. It was a joint initiative of the Polish-Swiss Chamber of Commerce and Swiss Business Alpiq Energy SE, Branch in Poland Hub located at the Embassy of Switzerland. the company specialises mainly in electricity wholesale as well as sales of energy and optimisation of energy supplies to large industrial customers Organizers commentary: Delta Energy Systems (Poland) Sp. z o.o. Miguel Fonollosa, Head of Swiss Business Hub Poland: energy-saving power supply systems for telecom applications Enersys Holding, Die erfolgreiche Durchführung des Swiss Pavilions an der Energetab ist zu einem grossen Teil der beispielhaften und wirkungsvollen ENERSYS HOLDING, Division Oerlikon Zusammenarbeit zwischen der Wirtschaftskammer und des Business Hub zu verdanken. Beide Organisationen, welche im Dienste Haefely Service Consulting the world leader in industrial batteries von Unternehmen stehen, bündelten ihre Kräfte und das vorhandene Know-How. Aufgrund dieser engen Zusammenarbeit und der Pfiffner Messerwandler AG premium solutions in high-voltage, electrical engineering and electronics Teilnahme von Schweizer Firmen an der Energetab unter einem Dach a leading producer of instrument transformers - unter dem Dach des Swiss Pavilions - konnten die Schweizer Aussteller von einem verstärkten Auftritt profitieren. world leader in chemicals for construction and industry Sika Poland Sp. z o.o. Ulrich Schwendimann, Managing Director of the Polish-Swiss Our member companies which joined the initiative: Chamber of Commerce: The positive feedback from the participants of the Pavilion was very Sabur Sp. z o.o. motivating for the organizers. Together with our colleagues from industrial and building automation solutions based on the products Swiss Business Hub we are planning to create another Swiss Pavilion. The cooperation with companies gives us a lot of satisfaction. Wamtechnik Sp. z o.o. of renowned companies: Saia-Burgess, ESA, ELUTIONS We hope to meet you in Bielsko-Biala! professional portable battery systems On 5th September Swiss Evening was organized as a part of the fair. During the event, as well as during the fair, we were honoured by the visit of the Ambassador of Switzerland in Poland, Bénédict de Cerjat. Our special guest was also Janusz Kisiel, the president of the fair. W dniach 4-6 września 00 po raz pierwszy na targach ENER- GETAB w Bielsku-Białej zorganizowaliśmy Pawilon Szwajcarski. Była to wspólna inicjatywa Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej oraz Swiss Business Hub Polska przy Ambasadzie Szwajcarii. Komentarz organizatorów: Miguel Fonollosa, Dyrektor Swiss Business Hub Poland: Sukces Pawilonu Szwajcarskiego na targach Energetab zawdzięczamy w dużej mierze przykładowej i efektywnej współpracy między Izbą a Business Hubem. Obie organizacje, świadczące usługi firmom, połączyły swoje siły i wiedzę. Nasza ścisła współpraca oraz udział firm szwajcarskich w targach Energetab pod jednym dachem dachem Pawilonu Szwajcarskiego sprawiły, że szwajcarscy wystawcy mogli czerpać korzyści ze wspólnego wizerunku. Ulrich Schwendimann, Dyrektor Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej: Pozytywna ewaluacja ze strony uczestniczących firm była dla całego zespołu organizatorów bardzo motywująca. Razem z kolegami ze Swiss Business Hub postaramy się o ponowną organizację Pawilonu Szwajcarskiego. Współpraca z firmami daje nam dużo satysfakcji. Do zobaczenia w Bielsku-Białej! Pod dachem pawilonu wystawiły się następujące firmy: Alpiq Energy SE, Oddział w Polsce hurtowy obrót energią elektryczną oraz sprzedaż i optymalizacja dostaw energii dla dużych odbiorców przemysłowych Delta Energy Systems (Poland) Sp. z o.o. dostawca szerokiej gamy produktów i usług z dziedziny zasilania Enersys Holding, Division Oerlikon światowy lider systemów magazynowania energii elektrycznej Haefely Service Consulting koncern dostarczający kompletne wyposażenia dla energetyki w zakresie wysokonapięciowych systemów probierczych Ac, DC i udarowych oraz urządzenia do lokalizacji uszkodzeń kabli z systemami analizującymi jakość izolacji kabli Pfiffner Messerwandler AG przedsiębiorstwo specjalizujące się w produkcji przekładników Sika Poland Sp. z o.o. światowy lider na rynku produktów chemicznych dla branży budowlanej Do naszej inicjatywy przyłączyły się także firmy członkowskie Izby: Sabur Sp. z o.o. firma oferująca najnowocześniejsze urządzenia i oprogramowanie dla automatyki dostępne na rynku europejskim oparte na produktach renomowanych firm: Saia-Burgess, ESA, ELUTIONS Wamtechnik Sp. z o.o. dostawca autonomicznych źródeł zasilania opartych na akumulatorach i bateriach. W ramach udziału w targach w dn. 5 września odbył się Wieczór Szwajcarski. Swoją obecnością na targach oraz podczas wieczoru zaszczycił nas Ambasador Szwajcarii w Polsce Bénédict de Cerjat. Naszym gościem był także prezes targów Janusz Kisiel. 3 od lewej / from the left: Janusz Kisiel (Prezes ZIAD Biel- -sko-biała / Chairman of ZIAD Bielsko-Biała), Bénédict de Cerjat (Ambasador Szwajcarii w Polsce / the Ambassador of Switzerland in Poland) 4 od lewej / from the left: Bénédict de Cerjat (Ambasador Szwajcarii w Polsce / the Ambassador of Switzerland in Poland), Tomasz Gutowski (SIKA), Olga Kuczyńska (SIKA), Tomasz Wójcik (SIKA) 5 od lewej / from the left: Ulrich Schwendimann (Swisschamber), Bénédict de Cerjat (Ambasador Szwajcarii w Polsce / the Ambassador of Switzerland in Poland), Josef Buman (Enersys), Tomasz Tutak (Swisschamber) 6 w środku/ in the middle: Miguel Fonollosa (Swiss Business Hub) 0_03

4 Z życia izby Swissness in Poland Swissness in Poland W dniu 9 września 00 odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Swiss -ness in Poland. Gospodarzem wieczoru była firma Vitra. Okazją do organizacji imprezy była wystawa mebli Vitry At Home At Work. Tradycyjnie już słowo powitalne do gości skierował Ambasador Szwajcarii w Polsce Bénédict de Cerjat oraz prezes Izby Marek Kondrat. On 9th September 00 another meeting from the series Swissness in Poland was held. Vitra was the host company of the evening. The occasion for the meeting was Vitra s furniture exposition At Home At Work. A traditional speech of welcome was delivered by the Ambassador of Switzerland in Poland, Bénédict de Cerjat, and the President of the Chamber, Marek Kondrat. w środku/ in the middle: Bénédict de Cerjat (Ambasador Szwajcarii, Ambassador of Switzerland) od lewej/ from the left: Stanley Bark (The Swatch Group Poland), Ulrick Bloch Nielsen (Vitra), Peter Isenberg (UBS AG Przedstawicielstwo w Polsce) 4 od lewej / from left Marek Kondrat (Swisschamber Poland), Janusz Tunkiewicz (InterGest) 3 w środku/ in the middle: Maria Vasquez Wychowaniec (Vitra) 5 04_05

5 Swiss Business Hub Poland Pawilon Szwajcarski na Targach Poleko 00 Swiss Business Hub Poland Swiss Pavilion an der Poleko 00 Mit einem Schweizer Gemeinschaftsstand dem Swiss Pavilion war die Schweiz mit 7 Schweizer Firmen an der grössten internationalen Umweltfachmesse in Osteuropa, der POLEKO 00, erneut gut vertreten. Die Poleko fand vom 3. bis 6. November in Posen statt. Unter dem Dach des Swiss Pavilions präsentierten die Schweizer Aussteller ihre Fachkompetenz und Lösungen im Bereich Energieeffizienz, Erneuerbare Energien und Umwelt sowie Schweizer Technologie. Bereits zum fünften Mal in Folge wurde der Schweizer Gemeinschaftsstand organisiert. Träger des Swiss Pavilions ist der energiecluster aus der Schweiz, ein Verein zur Förderung des rationellen Energieeinsatzes und der verstärkten Anwendung von Erneuerbaren Energien. Die Organisation des Gemeinschaftsstandes übernahm der Swiss Business Hub in Polen. Aufgrund der Beteiligung der Schweizer Aussteller am Swiss Pavilion an der Poleko 00 sowie auch dank richtigem Vorgehen und nachhaltigem Verhalten über die letzten Jahre, haben sich einige erfolgsversprechende Kooperations- und Projektmöglichkeiten für Schweizer Unternehmen in Polen ergeben. Der Schweizer Abend als Netzwerktreffen von Polnischen und Schweizer Ausstellern, aus der Forschung, Wirtschaft und Politik stiess augrund der hohen Teilnehmerzahl auf grosse Resonanz. Ein reichhaltiges Buffet mit einer Degustation von Schweizer Weinen rundete den Abend ab. Teilnehmer am Gemeinschaftsstand Swiss Pavilion: ASKOMA AG (www.askoma.com) Entwicklung und Hersteller von Steuerungen und Reglern für Heizanlagen und für die Warmwasseraufbereitung. BRUGG Systemy Rurowe Sp. z o.o. (www.brugg.pl) Lieferant von individuellen Rohrsystemen für den sicheren und effizienten Transport von Flüssigkeiten, Gasen und Wärme (z. Bsp. Biofermenter Beheizung, Wärmetauscher, Tankstellen). CTA AG (www.cta.ch) Grösster Hersteller von Wärmepumpensystemen in der Schweiz, mit 30-jähriger Erfahrung in der Entwicklung von energieoptimierten Lösungen. HakaGerodur AG (www.hakagerodur.ch) Der Produzent des GEROtherm Erdwärmesystems. Schmid AG Holzfeuerungen (www.holzfeuerungen.ch) Über 70-jährige Erfahrung in der Holzfeuerung, von kleineren bis sehr grossen Anlagen im Mega Watt Bereich. TBF + Partner AG (www.tbf.ch) TBF + Partner plant und realisiert als Ingenieurunternehmen europaweit komplexe Grossanlagen im Bereich Umwelt. Toby AG (www.toby.ch) Anbieter von handbedienten Ölregler für den einfachen Ölofen bis zur Vollautomatik von Heizungen mit atmosphärischem Ölbrenner. Dzięki wspólnemu stoisku firm szwajcarskich tzw. Pawilonowi Szwajcarskiemu, Szwajcaria była ponownie silnie reprezentowana podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO 00, będących największą tego rodzaju imprezą wystawienniczą w Europie Środkowo-Wschodniej. W tej edycji targów udział wzięło siedmiu wystawców ze Szwajcarii. Targi POLEKO odbyły się w dniach 3 6 listopada w Poznaniu. Firmy szwajcarskie wchodzące w skład Pawilonu Szwajcarskiego zaprezentowały swoje kompetencje oraz rozwiązania z zakresu efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii, środowiska naturalnego i szwajcarskich technologii. Wspólne stoisko firm szwajcarskich zorganizowane zostało już po raz piąty. Pomysłodawcą i inicjatorem Pawilonu Szwajcarskiego jest energie-cluster.ch, szwajcarska organizacja zajmująca się wspieraniem racjonalnego używania energii oraz zwiększonego użycia energii odnawialnych. Organizacją wspólnego stoiska zajął się Swiss Business Hub Polska. Dzięki udziałowi w Pawilonie Szwajcarskim oraz właściwemu podejściu i wytrwałości w działaniu przez ostatnie lata, przed firmami szwajcarskimi pojawiły się dobrze rokujące możliwości współpracy i realizacji projektów w Polsce. Wieczór Szwajcarski spotkanie networkingowe, w którym oprócz wystawców ze Szwajcarii udział wzięli wystawcy polscy oraz przedstawiciele sektora badawczego, gospodarki i polityki, cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem, czego dowodem była liczna grupa uczestników. Dodatkową atrakcją wieczoru był poczęstunek oraz degustacja wina szwajcarskiego. Firmy prezentujące się w ramach Pawilonu Szwajcarskiego: ASKOMA AG (www.askoma.com) Projektowanie i produkcja sterowników i regulatorów do instalacji grzewczych oraz instalacji służących do przygotowywania ciepłej wody użytkowej. BRUGG Systemy Rurowe Sp. z o.o. (www.brugg.pl) Dostawca indywidualnych rozwiązań z zakresu systemów rurowych do bezpiecznego i wydajnego transportu cieczy, gazów oraz ciepła (np. ogrzewanie biofermenterów, wymienniki ciepła, stacje paliw). CTA AG (www.cta.ch) Największy producent pomp ciepła w Szwajcarii, z trzydziestoletnim doświadczeniem w projektowaniu i tworzeniu optymalnych energetycznie rozwiązań. HakaGerodur AG (www.hakagerodur.ch) Producent systemu geotermicznego GEROtherm. Schmid AG Holzfeuerungen (www.holzfeuerungen.ch) Firma z ponad siedemdziesięcioletnim doświadczeniem w zakresie użytkowania energii pozyskiwanej ze spalania drewna. Dostawca zarówno małych jak i kompleksowych instalacji o mocach na poziomie MW. TBF + Partner AG (www.tbf.ch) Firma TBF + Partner jest firmą inżynieryjną projektującą i realizującą duże i kompleksowe inwestycje w dziedzinie środowiska naturalnego na terenie całej Europy. Toby AG (www.toby.ch) Dostawca rozwiązań regulujących pracę olejowych urządzeń grzewczych, od obsługiwanych ręcznie regulatorów stosowanych w prostych piecach olejowych, aż do całkowicie zautoamtyzowanych rozwiązań do instalacji grzewczej z atmosferycznym palnikiem olejowym. Rolf Häner (Cleantech Switzerland) 3 Wieczór Szwajcarski / Schweizer Abend 06_07

6 Informacje od firm członkowskich Firma Brugg na targach POLEKO News from member companies Brugg at POLEKO Fair In November POLEKO International Trade Fair of Environmental Protection took place in Poznań. It is the largest trade event in Central and Eastern Europe devoted to ecology. Brugg Pipesystems exhibited at the Fair once more and its stand was located in the Swiss Pavilion. This joint exhibition of many Swiss companies operating in ecology and energy sectors has been organized by the Swiss energie-cluster.ch and the Swiss Business Hub for a few years. During four days our advisors helped to answer the questions of designers, fitters, manufacturers, and investors. The offer presented at the fair corresponded to its profile. Next to the flexible, preinsulated pipes which have already been exhibited for many years, new products such as pipelines for biogas plants, heat pumps, and solar thermal collectors were presented. Especially the last mentioned product proved to attract much attention this year. Heat pumps, next to the solar collectors, designed to collect green energy (from the ground) and biogas plants (producing gas, electricity and heat from plants and organic waste) are also present on the Polish market; however the real popularity of such technologies is still to come. Brugg Systemy Rurowe Sp. z o. o. po raz kolejny wystawiła się na POLEKO. Stoisko ulokowane zostało w Pawilonie Szwajcarskim. Ta wspólna ekspozycja wielu szwajcarskich przedsiębiorstw działających w branżach ochrony środowiska, urządzeń dla energetyki, organizowana jest od kilku lat przez szwajcarski energie-cluster.ch oraz Swiss Business Hub Polska. Przez cztery kolejne dni nasi doradcy odpowiadali na pytania projektantów, instalatorów, producentów urządzeń i inwestorów. Oferta przedstawiona na targach odpowiadała ich profilowi. Obok prezentowanych od lat giętkich rur preizolowanych, pojawiły się rurociągi dla biogazowni, pomp ciepła i instalacji solarnych. Szczególnie te ostatnie cieszyły się w tym roku dużym zainteresowaniem. Pompy ciepła - kolejne obok kolektorów słonecznych (solarnych) urządzania do pozyskiwania zielonej energii (z gruntu) oraz instalacje biogazowe (wytwarzające gaz, prąd i ciepło z roślin i odpadów organicznych) mają również swoje miejsce na polskim rynku, jednak prawdziwy boom na te technologie dopiero przed nami. Brugg Systemy Rurowe Sp. z o.o. jest obecny w Polsce od 99 roku. W siedzibie spółki w Płochocinie pod Warszawą oraz 3 biurach regionalnych pracują osoby. Od wielu lat dostarczamy produkowane w fabrykach w Szwajcarii, Niemczech i w Polsce technologie rurociągów dla ciepłownictwa, przemysłu i stacji paliw, a od kilku lat również dla energetyki odnawialnej. Ta ostatnia branża, jakkolwiek znacznie młodsza i wciąż wyraźnie mniejsza od tradycyjnej energetyki i przemysłu, pozostaje niezwykle obiecująca. Brugg jest strategicznie zorientowany na udział w tym rynku. Stąd nasza obecność na targach POLEKO. 3 centrala Grupy Brugg w Brugg w Szwajcarii / Brugg Group Headquarter in Brugg in Switzerland Brugg Pipesystems has been present on the Polish market since 99. It has got employees working in the company s seat in Płochocin near Warsaw, and in three regional offices. For many years we have delivered pipelines for heat engineering, industry and fuel stations, as well as, for a few years, for renewable energy industry. Our products are produced in Switzerland, Germany and Poland. Although much younger and still smaller than traditional energy industry, renewable energy sector remains very promising. Brugg is strategically orientated towards participating on this market. Thus our presence at POLEKO fair. Brugg Systemy Rurowe należy do Grupy Brugg (www.brugg.com), która istnieje od 896 roku. Z blisko.500 pracowników w zakładach produkcyjnych na całym świecie jest znaczącym dostawcą zaawansowanych technologii kablowych, linowych i rurowych. W Polsce, obok naszej spółki, najdłużej tu obecnej, istnieje również zakład produkcyjny branży kablowej i linowej. Brugg Pipesystems is part of Brugg Group (www.brugg.com), which was founded in 896. With 500 emp loyees and manufacturing plants worldwide, Brugg is a leading supplier of advanced cable, 4 zakład produkcyjny Brugg Rohrsysteme AG w Szwajcarii / manufacturing plant Brugg Rohrsysteme AG in Switzerland rope and pipe technologies. In Poland, where our longest-serving company is present, we have also established cable and rope manufacturing plants. 08_09

7 Informacje od firm członkowskich Skuteczne przywództwo w praktyce News from member companies Effective Leadership Implementation Make it happen! Result-oriented Management Training for High Potentials Your company is your case study A Polish-Swiss Initiative in cooperation with Swisschamber Poland FOR High potential executives, eager to improve their performance and boost their career, from medium or large sized private or public organizations, with at least 3 years of management experience and good English knowledge. STRUCTURE The Management Training is structured into three phases which corresponds to an attendance of totally six days. GOALS Elaborate a sustainable management concept and change project - ready to be put into practice. Acquire tools and skills for effective leadership implementation Get a holistic view and understanding of management and performance improvement Make it happen! Przywództwo zorientowane na rezultat szkolenie dla managerów Twoim case study jest Twoja firma Inicjatywa polsko-szwajcarska we współpracy ze Swisschamber Poland dla ambitnych managerów, którzy chcą poprawić swoje wyniki oraz rozwinąć skrzydła ze średnich i dużych firm z sektora prywatnego i publicznego z co najmniej 3-letnim doświadczeniem w zarządzaniu z dobrą znajomością języka angielskiego STRUKTURA Szkolenie dla Managerów składa się z 3 etapów, trwających w sumie 6 dni szkoleniowych CELE Opracowanie zrównoważonego modelu zarządzania oraz projektu zmian gotowego do wdrożenia w praktyce Zdobycie narzędzi oraz umiejętności niezbędnych do efektywnego przywództwa Zdobycie wszechstronnej wiedzy na temat poprawy zarządzania oraz rezultatów pracy Company s key topics, issues and challenges Vision Strategy Mission Framework St. Gall Management Model I Key competences - Values and performance drivers Stucture Skills 4 Marketing, innovation - Changes & challenges II 3 Vision, mission - USP and strategy Culture 5 Management concept - Change projects: Get things done III 6 Final test & communication - Review-Preview & certification Successful implementation in the company Coaches and Trainers Further Information / Więcej informacji: Rudolf Bätscher / Dr. oec. HSG Christoph Grossmann / Dr. oec. HSG Sabine Ruoss / M.A. HSG Johannes Ermatinger / lic. oec. HSG Marek Ratajczak GCN Consulting Theaterstrasse CH-8400 Winterthur / Switzerland Graduated at the University of St.Gallen; Co-Founder and Partner of GCN Consulting (www.gcn.ch). Member of the Advisory Board High Performance Management Graduated at the University of St.Gallen; Co-Founder and Partner of GCN Consulting (www.gcn.ch). Graduated at the University of St.Gallen; working experience as management consultant with specialization in strategy, organization and negotiation (www.gcn.ch). Graduated at the University of St. Gallen. Ten years experience as top management consultant, coach / trainer with focus on strategic and change management projects (www.rbu.ch). Executive Manager and Member of the Board of leading Polish and international companies; experienced in management of corporate structure in production, design, sales, service Fax +4 (5) , Absolwent Uniwersytetu St.Gallen; Współza- -łożyciel i partner Firmy GCN Consulting (www.gcn.ch). Członek Komitetu Doradczego High Performance Management Absolwent Uniwersytetu St.Gallen; Współzałożyciel i partner Firmy GCN Consulting (www.gcn.ch). Absolwentka Uniwersytetu St.Gallen; z doświadczeniem z zakresu doradztwa, specjalizująca się w strategii, organizacji oraz negocjacjach (www.gcn.ch). Absolwent Uniwersytetu St.Gallen; 0-letnie doświadczenie na stanowisku doradcy kadry zarządzającej najwyższego szczebla, coach/trener w zakresie strategii oraz projektów zarządzania zmianą (www.rbu.ch). Dyrektor Generalny oraz Członek Zarządu wiodących firm polskich i międzynarodowych, z doświadczeniem w zarządzaniu strukturami firmy w obrębie produkcji, projektowania, sprzedaży i serwisu 0_

8 Z życia Izby Spotkanie Noworoczne New Year s Meeting On 3rd February, the member companies of the Polish-Swiss Chamber of Commerce gathered at our traditional New Year s Meeting. The number of quests was exceptionally high more than 50 guests participated in the event. For the second time the host of the meeting was the Museum of Modern Art in Warsaw. The new initiative of the Chamber Swisschamber Card was presented during the evening. It is a discount card, which gives you the opportunity to obtain discounts on products and services offered by: Hotel-Express International, Interhome, Nespresso, Swiss and Swissmed. 3 lutego 0 firmy członkowskie Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej uczestniczyły w tradycyjnym już Spotkaniu Noworocznym. W tym roku frekwencja była rekordowa ponad 50 gości przybyło na spotkanie. Już po raz drugi gospodarzem wydarzenia było Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Podczas spotkania została przedstawiona nowa inicjatywa Izby SwissChamber Card. Jest to karta rabatowa, która daje możliwość skorzystania ze zniżek na usługi oraz produkty oferowane przez nasze firmy zrzeszone: Hotel-Express International, Interhome, Nespresso, Swiss oraz Swissmed. Swisschamber Card to idealny prezent dla Państwa kontrahentów lub/i współpracowników. Tworząc kartę Izba chciała zaoferować firmom zrzeszonym możliwość zakupu, na korzystnych warunkach i bez komplikacji podatkowych, upominku podkreślającego powiązania firm ze Szwajcarią. The Swisschamber Card is a perfect gift for your business partners and co-workers. In creating the Card, the Chamber wanted to provide its member companies with an opportunity to buy, under favourable conditions and without any tax complications, a gift which highlights the companies association with Switzerland. Marek Kondrat (President Swisschamber Poland) 3 Marcin Piotrowski (Hotel Express International) 5 Beata Świącka (SWISS Jubiler) 7 Marcel Andino Velez (Muzeum Sztuki Nowoczesnej) 9 od lewej / from the left: Roger Stäheli (Nespresso), Dariusz Rompa (Country Manager, Nespresso), Bénédict de Cerjat (Ambasador Szwajcarii, Ambassador of Switzerland) 4 od lewej/ from the left: Ulrich Schwendimann (Swisschamber Poland), Jan Krzycki (Interhome) 6 od lewej/ from the left: Dariusz Rompa (Nespresso), 8 Roman Walasiński (Swissmed) _3

9 Z życia izby American-Swiss Mixer Informacje od firm członkowskich Plany wprowadzenia elektronicznego systemu poboru opłat drogowych w Polsce On 9th February 0, a networking meeting with guests from the Polish-Swiss Chamber of Commerce and the American Chamber of Commerce was organised for the first time. The American-Swiss Mixer, an initiative of the SME Committee, was held in the restaurant and wine lounge Merliniego 5 in Warsaw and was a great opportunity to gain new business contacts in a pleasant atmosphere. American-Swiss Mixer od lewej / from the left: Joseph Wancer (Prezes/ Chairman, American Chamber of Commerce), Marek Kondrat (President Swisschamber Poland) od lewej / from the left: Marek Kondrat (President, Swisschamber Poland), Jarosław Łach (General Manager, Brugg Systemy Rurowe), Ulrich Schwendimann (Managing Director, Swisschamber Poland), Bartosz Stebnicki (ESSN Manager, Hewlett-Packard) W dniu 9 lutego 0 odbyło się po raz pierwszy spotkanie networkingowe z udziałem gości z Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej oraz z Amerykańskiej Izby Handlowej. American-Swiss Mixer, inicjatywa SME Committee, został zorganizowany w restauracji i winiarni Merliniego 5 w Warszawie i był doskonałą okazją do nawiązania nowych kontaktów biznesowych w kameralnej atmosferze. 3 4 Cezary Krasodomski (SME Committee), Alain Bobet (SME Committee), Joseph Wancer (Prezes / Chairman, American Chamber of Commerce) Dorota Dąbrowski (Executive Director, American Chamber of Commerce), Stanley Bark (General Manager, The Swatch Group Polska) News from member companies Plans of introduction of new electronic toll in Poland We are all aware of the tremendous significance of transport, cost of which often determines the profitability of an enterprise. One of the issues that stirs emotions among logistics professionals is the introduction of new electronic toll, so called e-myto. According to the Ministry of Infrastructure, the new regulation will come in force as soon as on July. The economic impact of this change will be felt by road carriers, relying on their services logistics operators, as well as their immediate clients, who can expect the rise of prices, of both international transport and domestic distribution. Economic and social consequences of the new toll are hard to evaluate, as the project is still a subject of discussion between the Ministry of Infrastructure, General Directorate for National Roads and Motorways (GDDKiA), politicians, carriers associations and experts. It is known for a fact that the toll rate will depend on the category of a vehicle. The basic rate, applicable to vehicles of maximum permissible weight up to t and Euro3 class, is 0,46 PLN/km. Wszyscy zdajemy sobie sprawę jak ważną gałęzią gospodarki jest transport, którego koszty bardzo często decydują o opłacalności planowanych przedsięwzięć. Jedną ze spraw, która budzi najwięcej emocji w branży logistycznej, jest wprowadzenie e-myta. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Infrastruktury ma to nastąpić już lipca 0. Skutki ekonomiczne odczują przewoźnicy drogowi, korzystający z ich usług operatorzy logistyczni, jak również ich bezpośredni klienci, którzy mogą spodziewać się wzrostu cen usług zarówno w transporcie międzynarodowym, jak też w przypadku dystrybucji krajowej. Określenie ekonomicznych i społecznych skutków zapowiadanej zmiany systemu poboru opłat drogowych jest trudne, gdyż nadal trwa dialog przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, polityków oraz zrzeszeń przewoźników i ekspertów z branży. Wiadomo, że wysokość opłat będzie uzależniona od kategorii pojazdu. Stawka podstawowa, dotycząca pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej t i klasie Euro3, wynosi 46 gr/km. Planowany poziom opłat może sprawić, że wiele firm z branży transportowej znajdzie się na skraju bankructwa, co może spowodować zmniejszenie i tak już małej podaży środków transportu na rynku i wzrost kosztów transportu drogowego. The planned toll level may push many transportation companies to the edge of bankruptcy, which may in turn reduce the, already low, supply of available trucks and raise the costs of road transportation. 4_5

10 Z życia izby Międzynarodowy Piknik Rodzinny The International Family Picnic On 4th September 00 the International Family Picnic took place on Górka Szczęśliwiecka in Warsaw. The event was organized by the Polish-Swiss Chamber of Commerce in cooperation with the Belgian Business Chamber and the Polish-Italian Chamber of Commerce. The organisation of the event was possible due to the support of Logitech and Polonia Palace Hotel. Thanks to the kind hospitality of Górka Szczęśliwiecka our guests could enjoy such attractions as sledging and skiing. We also organized many additional activities, both for children and adult guests. We were pleased to hear that the picnic had proved to be a great occasion for our guests to spend time with their families as well as with other guests invited to the event. W dniu 4. września na Górce Szczęśliwickiej odbył się Międzynarodowy Piknik Rodzinny. Spotkanie zorganizowane zostało przez Polsko-Szwajcarską Izbę Gospodarczą we współpracy z Belgijską Izbą Gospodarczą oraz Polsko-Włoską Izbą Przemysłowo-Handlową. Organizacja imprezy możliwa była między innymi dzięki firmom Logitech oraz Polonia Palace Hotel. Dzięki gościnności obsługi Górki Szczęśliwickiej nasi goście mieli dostęp do licznych atrakcji w postaci toru saneczkowego oraz możliwość jazdy na nartach. Dla dzieci i dorosłych przygotowaliśmy także liczne dodatkowe atrakcje. Cieszy nas, że zdaniem naszych gości piknik był doskonałą okazją do sympatycznego spędzenia czasu z rodzinami oraz zaproszonymi gośćmi _7

11 Nasi nowi członkowie New Member Companies BIG InvestConsult AG Weinbergstrasse 5; 6300 Zug produkcja oraz sprzedaż bezpiecznych i skutecznych leków uzyskanych z osocza ludzkiego, wykorzystywanych w takich dzie- effective medicines derived from human proteins in the areas of haematology, immunotherapy, intensive care and emergen- Szwajcarski Operator inwestycyjny dostarczający inwestorom poszukiwane projekty inwestycyjne wraz z ich pełną realizacją. A Swiss Investment Provider, who seeks out and delivers to investors the needed investment projects, together with com- dzinach medycyny jak: hematologia, immunoterapia, intensywna terapia i medycyna ratunkowa. cy medicine. Firma obsługuje inwestorów planujących prehensive implementation. The company otworzyć swoje przedsiębiorstwa produkcyjne w Polsce. Łączy w sobie cechy firmy konsultingowej, brokerskiej, developerskiej provides services to investors interested in opening their production firms in Poland. The company combines the features of a POLINDUS-BISTYP Sp. z o.o Sikorskiego 5; 05-9 Legionowo i inżynierskiej. consulting firm, a business broker, a developer and an engineering company. POLINDUS-BISTYP przetwórstwo blach (al. Oc, stal, powlek,) dla potrzeb budow- The company offers a wide selection of building materials including: Activity pro- nictwa Produkcja: Pokrycia dachowe elewa- cessing of metal sheet: coated, zinc, and CONTRAIN Sp. z o.o. Wigury a; Łódź tel fax cyjne, regały magazynowe, płyty warstwowe, akustyczne panele drogowe, metalowe konstrukcje, pawilony socjalne i handlowe, black sheet, nonforrous metal. Production: roofs, walls and elevation, stillages storage, laminar plates, acustic roads panels, Od 998 roku dostarczymy profesjonalnych usług doradztwa personalnego i outsourcingu dla klientów z całej Europy. Świad- -czymy usługi przedsiębiorstwom z branży Since 998 we have been providing professional personnel consultancy and outsourcing services for customers from all over Europe. Our key areas of expertise are kompleksowa realizacja hal, kolektory słoneczne, prace spawalnicze, usługi z powierzonych materiałów. all metal construction, containers, made walding,complex realisation of warehouse, solar thermal collectors. Additionally, it provides custom services. rolniczej, spożywczej, budowlanej i logistycznej. Nasza certyfikowana działalność jest zgodna z wszelkimi wymogami podatkowymi i ubezpieczeń społecznych. in the fields of agriculture, food production and processing, construction and logistics. We are certified for compliance with all key tax and social security requirements. Polswiss-Service Sp. z o.o. Dickensa 7/8, 0-38 Warszawa Polswiss-Service jest biurem projektowo Polswiss Service ist ein international ver- -konsultingowym w budownictwie, z powią- netztes Projektierungsbüro, kompetent durch zaniami międzynarodowymi, posiadającym jahrelange Erfahrungen in vielen Sparten IGP Pulvertechnik Polska Sp. z o.o wieloletnie doświadczenie w wielu dziedzinach budownictwa, zarówno w kraju jak i za granicą, zwłaszcza w projektowaniu kon- der Bau-, Sanierungs- und Umwelttechnik im In- und Ausland. Wir bieten optimale Lösungen durch täglichen Gebrauch von Łąkowa 3; 05-8 Milanówek Import, logistyka i dystrybucja farb proszkowych do zastosowań architektonicznych i przemysłowych. Doradztwo techniczne i serwis w dziedzinie lakiernictwa proszkowego. Import, Logistik und Distribution von Pulverlackfarben für den architektonischen und industriellen Bedarf. Technische Beratung und Service. strukcji inżynierskich, remontach i modernizacjach budowlanych, i ochronie środowiska. Biuro oferuje optymalne rozwiązania dzięki stosowaniu nowoczesnych systemów komunikacyjnych, programów obliczeniowych oraz najefektywniejszych systemów CAD. modernen Kommunikationsmittel, leistungsfähigen Berechnungsprogrammen und CAD-Systemen an. Octapharma AG S.A. Przedstawicielstwo w Polsce Ilżecka 6; 0-35 Warszawa Octapharma to niezależna, powstała w 983 roku rodzinna firma, zajmująca się wytwarzaniem produktów osoczopochodnych. Podstawą naszej działalności jest rozwój, Octapharma is an independent, family owned plasma products company, founded in 983. Our core business is the development, production and sale of safe and RONALP Sp. z o.o. Nowogrodzka 37/43, 9-7 Łódź Dystrybucja produktów petrochemicznych i wina ze Szwajcarii. Tel.: Fax.: Distribution des produites petroliers et du vin, de la Suisse. 8_9

12 Nasi nowi członkowie New Member Companies PPUH REN-BUD Żwirki i Wigury 47/8; 0-09 Warszawa Jesteśmy Firmą wielobranżową wykonują- We are the Company which scope includes: cą prace w zakresie budownictwa przemy- industrial construction, hospital building, słowego, szpitalnego, mieszkaniowego oraz housebuilding industry and renovations, remonty, modernizacje i adaptacje każdego rodzaju obiektów. Nasza Firma angażuje modernization, building adaptations. Our Company is engaged in construction proj- się w przedsięwzięcia budowlane w kraju ects in Poland and outside the country. We i poza jego granicami. Wykonujemy nasze carry out our work punctually, reliably and prace terminowo, solidnie i precyzyjnie. precisely. Rzeczoznawca Majątkowy Marek Wiśniewski Radockiego 34, lok 3; Katowice Proponujemy usługi z następujących obszarów: wycena nieruchomości, zakup nieruchomości i kredyty, analizy rynku i inwestycji, usługi inżynierskie, consulting inwesty- We propose services from areas: real estate valuation, purchase of real estate and credits, analysis of the market and the investments, engineer s service, investment Corporate publishing, systemy redakcyjne, produkcja, projektowanie / Corporate publishing, publishing systems, production, design cyjny, negocjacje, kalkulacja kosztu robót consulting, negotiations, calculation of the budowlanych, informacje gospodarcze, costs of construction work, economic infor- techniczna analiza due dilligence, bez- mation, technical due dilligence analysis, pieczne transakcje handlowe i projekty safe business dealings and investment inwestycyjne. projects. vonroll hydro Polska Sp. z o.o. Zwierzyniecka 8; Szczecin vonroll hydro lider w systemach wodno vonroll hydro ist eine in Wasser-und Ab- Pierwsze produkty ze znakiem swissstandards.pl / First products with the trademark swissstandards.pl -kanalizacyjnych, oraz gazowych. Dostar- wasser, auch in den Gasversorgungssys- czamy największym Polskim Firmom w tej temen führende Firma. Wir beliefern die branży wysokiej jakości armaturę, oraz rury grössten polnischen Lieferanten in dieser z wykładziną poliuretanową. Gwarantuje Branche. In unserem Lieferprogramm füh- najwyższą jakość dostarczanego asorty- ren wir hochqualitative Armaturen, und mentu. Rohre mit Polyuretanbeschichtung. Wir garantieren die höchste Qualität des Liefersortiments. 0

13

Foreword. Edytorial. Życzę miłej lektury. Marek Kondrat. Prezes Izby. I wish you a pleasant reading, Marek Kondrat. President of the Chamber

Foreword. Edytorial. Życzę miłej lektury. Marek Kondrat. Prezes Izby. I wish you a pleasant reading, Marek Kondrat. President of the Chamber Edytorial Foreword The General Assembly was undoubtedly the most important event organized by the Chamber in the last six months. It was followed by the CEO Forum with the Board of Directors of Brugg and

Bardziej szczegółowo

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22 Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza Polish-Swiss Chamber of Commerce Al. Niepodległości 69 / 02-626 Warszawa tel. +48 22 322 76 25 / fax +48 22 322 76 26 / swisschamber@swisschamber.pl Redakcja / Editors:

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year.

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year. Nr 14 grudzień 2004 Wszystkim Klientom, Partnerom i Przyjaciołom Siemensa w Polsce życzę wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym w Nowym Roku. I would

Bardziej szczegółowo

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał Warsaw POLAND BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał On behalf of the National Centre for Research and Development, I am honored to introduce the participants

Bardziej szczegółowo

Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie. Science and business for innovation in the region

Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie. Science and business for innovation in the region Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie Science and business for innovation in the region fot. Łukasz Kobus/KobusArt Prof. dr hab. inż. Piotr Szczepaniak Prorektor Politechniki Łódzkiej ds. Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2011 Annual Report

Raport Roczny 2011 Annual Report Raport Roczny 2011 Annual Report 2 Raport Roczny 2011 Annual Report Spis treści Content Zarząd oraz Rada Nadzorcza Management Board and Supervisory Board List Prezesa Zarządu Letter of the President of

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND Działalność i odpowiedzialność korporacyjna Activities and corporate responsibility EDF - LIONEL CHARRIER Publikacja przygotowana przez Dział Komunikacji EDF Polska

Bardziej szczegółowo

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data.

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data. ISSN 2083-8867 nr 5 (12) wrzesień / pażdziernik 2013 (dwumiesięcznik) September / October 2013 (bi-monthly magazine) Bezpłatny magazyn Free of charge magazine OPOLE Miasto z perspektywami A city with bright

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATORZY ORGANISERS

ORGANIZATORZY ORGANISERS ORGANIZATORZY ORGANISERS Lentewenc Sp. z o.o. ul. Skwer Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 5/37 01-015 Warszawa tel. + 48 22 395 66 99 fax + 48 22 395 66 90 biuro@lentewenc.com www.lentewenc.com KRS 0000415363

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 Urząd Miasta Kielce 25-303, Rynek 1, www.um.kielce.pl, www.itv.kielce.eu Biuro Obsługi Interesanta tel. 48 41 36 76 009

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim Polskie Klastry i klastry polityka i polityka klastrowa klastrowa 2012 Klastry w województwie warmińsko-mazurskim województwo warmińsko-mazurskie / Warmińsko-Mazurskie Voivodeship Clusters in the Warmińsko-

Bardziej szczegółowo

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary Program Kultura 2007-2013 w Polsce analiza i podsumowanie Culture Programme 2007-2013 in Poland analysis and summary Warszawa Warsaw 2013 Wydawca Published by: Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Instytut Adama

Bardziej szczegółowo

RAPORT WYNAGRODZEŃ 2014/15 SALARY SURVEY 2014/15

RAPORT WYNAGRODZEŃ 2014/15 SALARY SURVEY 2014/15 RAPORT WYNAGRODZEŃ 2014/15 SALARY SURVEY 2014/15 SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS WSTĘP / INTRODUCTION Wstęp / Introduction... 3 IT i Telekomunikacja / IT & Telecommunication... 5 Sprzedaż, Handel i Marketing

Bardziej szczegółowo

Netherlands Economic Mission to Poland. Holenderska misja gospodarcza w Polsce

Netherlands Economic Mission to Poland. Holenderska misja gospodarcza w Polsce 23 26 June 2014 Netherlands Economic Mission to Poland 23 26 czerwca 2014 r. Holenderska misja gospodarcza w Polsce 23 26 June 2014 Netherlands Economic Mission to Poland 23 26 czerwca 2014 r. Holenderska

Bardziej szczegółowo

Katalog. Kongres Produkcji i Technologii PROTECH 26-27 października 2010. Regionalne Centrum Turystyki Biznesowej we Wrocławiu

Katalog. Kongres Produkcji i Technologii PROTECH 26-27 października 2010. Regionalne Centrum Turystyki Biznesowej we Wrocławiu Katalog Kongres Produkcji i Technologii PROTECH 26-27 października 2010 Regionalne Centrum Turystyki Biznesowej we Wrocławiu Katalog Kongres Protech 2010 I II Katalog Kongres Protech 2010 Kongres Produkcji

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny 2013 annual report Zdjęcie na okładce: Nowa siedziba Banku BPH w Gdańsku przy ul. płk. Jana Pałubickiego Cover photo: The new headquarters of Bank BPH in Gdansk at płk. Jana Pałubickiego

Bardziej szczegółowo

CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE

CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE ALMANAC OF SHOPPING CENTRES CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE VAT)Almanach ISSN 2081-1683 Cena 98 (w tym 8% 2013/2014 WYDANIE 4 Almanach Centrów Handlowych w Polsce 2013/2014 Partner strategiczny / Strategic

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATORZY ORGANISERS

ORGANIZATORZY ORGANISERS ORGANIZATORZY ORGANISERS Lentewenc Sp. z o.o. ul. Skwer Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 5/37 01-015 Warszawa tel. + 48 22 395 66 99 fax + 48 22 395 66 90 biuro@lentewenc.com www.lentewenc.com KRS 0000415363

Bardziej szczegółowo

Siemens ten sam, a jednak nowy

Siemens ten sam, a jednak nowy grudzień 2007 Wszystkim Czytelnikom Newslettera, Klientom, Partnerom i Przyjaciołom Siemensa, Wesołych Świąt i Wszystkiego Najlepszego w Nowym Roku życzy Redakcja Merry Christmas and a Happy New Year to

Bardziej szczegółowo

Nowe media w edukacji

Nowe media w edukacji Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej ze środków programu Leonardo da Vinci Transfer Innowacji Program konferencji Nowe media w edukacji 25 października 2010 Hotel Kyriad Prestige

Bardziej szczegółowo

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni.

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni. TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI A Word from the Rector Helsinki School of Economics Poznan School of Banking Pillars of the Program Experienced Faculty Program Curriculum Study Tour Managerial Project Participants

Bardziej szczegółowo

Raport. branży motoryzacyjnej

Raport. branży motoryzacyjnej Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do powstania Raportu. Autorami Raportu są: Jerzy Martini, Łukasz Karpiesiuk (Baker & McKenzie Doradztwo Podatkowe), Paweł

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie pomorskim

Klastry w województwie pomorskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w województwie pomorskim województwo pomorskie / Pomorskie Voivodeship Clusters in the pomeranian voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

IDC DATACENTERS TRANSFORMATION ROADSHOW 2013 WARSZAWA 17 WRZEŚNIA 2013 HOTEL HYATT

IDC DATACENTERS TRANSFORMATION ROADSHOW 2013 WARSZAWA 17 WRZEŚNIA 2013 HOTEL HYATT IDC DATACENTERS TRANSFORMATION ROADSHOW 2013 WARSZAWA HOTEL HYATT Platinum Partners Silver Partners Media Partners Serdecznie witamy na konferencji IDC IT Security Roadshow 2013 Mamy nadzieję, że ten dzień

Bardziej szczegółowo

Table of contents. Spis treści

Table of contents. Spis treści Spis treści Table of contents A Word from the Rector 1 Poznan School of Banking 2 Aalto University School of Economics 3 Three pillars of the Program 5 Prestigious accreditations 6 Executive MBA Diploma

Bardziej szczegółowo

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU NOBLE FUDS DOBRZE ZARZĄDZANY FUNDUSZ 4 26 NOBLE FUNDS WELL-MANAGED FUND LETTER FROM THE CHAIRMAN OF GETIN HOLDING

Bardziej szczegółowo

Shared Services and Outsourcing Unlocking the Next 5 Years

Shared Services and Outsourcing Unlocking the Next 5 Years VII Polish Outsourcing Forum Shared Services and Outsourcing Unlocking the Next 5 Years September 20th 2012, Hyatt Hotel, Warsaw Organizer: Main Partners: www.roadshowpolska.pl Powitanie / Welcome It is

Bardziej szczegółowo