EDYNKA. Kwartalnik Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu. Wiele się dzieje. Oprócz dużych inwestycji finansowanych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EDYNKA. Kwartalnik Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu. Wiele się dzieje. Oprócz dużych inwestycji finansowanych"

Transkrypt

1 J Grudzień EDYNKA Pożyczka dla Szpitala Podczas październikowej sesji Rady Miejskiej w Bytomiu, radni przyjęli uchwałę w sprawie udzielenia pożyczki w 2011 roku dla Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Radni przyznali naszemu Szpitalowi pożyczkę w wysokości 2 mln 400 tys. zł. Za kwotę tę uregulowana została już część zobowiązań wymagalnych, a w najbliższym czasie zakupiony będzie agregat prądotwórczy niezbędny w prowadzeniu przez Szpital podstawowej działalności leczniczej. Pożyczka jest oprocentowana, udzielona na okres ośmiu lat ( ), z dwuletnim okresem karencji w spłacie. Spłata pożyczki następować będzie w latach , w miesięcznych ratach nr 4 Prace remontowe finansowane z budżetu Szpitala oraz przez sponsorów Wiele się dzieje Oprócz dużych inwestycji finansowanych z miejskich dotacji, w naszym Szpitalu przez cały rok prowadzonych jest wiele niezbędnych prac remontowych, które wpisane są w bieżącą działalność placówki. Dokończenie na str. 2 Dokończenie na str. 4 Spokojnych, ciepłych, rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego nadchodzącego Nowego 2012 Roku Pacjentom i Pracownikom Szpitala życzy Andrzej Barałkiewicz Dyrektor Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu nr 4 grudzień

2 Okiem Dyrektora Minął rok... Andrzej Barałkiewicz Mijający rok był dla naszego Szpitala niezwykle trudny, ponieważ kończymy trzyletni okres kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Od trzech lat nasza placówka otrzymywała takie same środki finansowe z NFZ, mimo że koszty utrzymania Szpitala z każdym rokiem rosły. Niemały wpływ na taki stan rzeczy miał zwiększony podatek VAT, a także wzrost kosztów zaopatrzenia w samym tylko 2011 roku koszty leków i sprzętu jednorazo- Pożyczka dla Szpitala Dokończenie ze str. 1 W uzasadnieniu do uchwały czytamy: Ze względu na bardzo trudną sytuację finansową Szpitala, Dyrektor zwrócił się do Prezydenta Miasta z wnioskiem o udzielenie pożyczki. W chwili obecnej Szpital nie posiada wystarczającej ilości środków finansowych, które pozwoliłyby na regulowanie wszystkich bieżących zobowiązań. Aktualne wskaźniki finansowe, w tym wzrastająca z miesiąca na miesiąc strata na działalności gospodarczej, pogarszająca się płynność finansowa, wzrastający poziom zobowiązań i wysokie zadłużenie stwarza zagrożenie dla działalności Szpitala. Wpływ na ogólne pogorszenie sytuacji ma przede wszystkim: nadwyżka kosztów nad przychodami uzyskiwanymi w ramach umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia, stanowiącymi główne źródło finansowania, inflacja, wzrost stawki podatku VAT od 2011 roku. Ze środków pożyczki zostały uregulowane zobowiązania wymagalne między innymi z tytułu dostaw towarów i usług za 2010 rok i część za rok Spłata zobowiązań poprawiła nasze kontakty handlowe z kontrahentami mówi Sylwia Kryń, zastępca Głównego Księgowego w Szpitalu Specjalistycznym Nr 1 w Bytomiu. (ab) wego wzrosły o 34%, a usług zewnętrznych, takich jak sprzątanie czy pranie o 20%. Do tego dochodzą media. To wszystko sprawia, że Szpital jest zadłużony i pomimo wszelkich starań, by koszty utrzymania były na jak najniższym poziomie, obserwujemy ich wzrost. Jesteśmy obecnie przed negocjacjami z Narodowym Funduszem Zdrowia w sprawie kolejnego, trzyletniego kontraktu. Trudno dziś wyrokować, jaki będzie efekt tych rozmów, ale dotychczasowe doświadczenie pokazuje, że będą to trudne rozmowy. Dlatego wielkość kontraktu jest dla nas dziś wielką niewiadomą. Mimo niesprzyjających warunków obserwuję, że nasz Szpital cieszy się coraz większym zaufaniem pacjentów. Wpływ na to ma kilka czynników: z roku na rok podnosi się jakość świadczonych usług, do dyspozycji chorych są wysokiej klasy specjaliści oraz nowoczesny sprzęt medyczny, a paleta świadczonych usług poszerza się, czego najlepszym przykładem jest nowy Oddział Hematologii. Uważam, że niebagatelny wpływ na odczucia pacjentów ma także fakt, że Szpital zmienia się też od strony wizualnej. Przeprowadzone remonty, termomodernizacja to wszystko wpływa na dobry wizerunek Szpitala, który odbierany jest jako miejsce, gdzie warto się leczyć. Mówiąc o zrealizowanych inwestycjach, muszę podkreślić, że nie byłoby to możliwe, gdyby nie dotacje z urzędu miasta, a także pozyskane środki z Unii Europejskiej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. To jednak nie koniec. W kolejnych latach przeprowadzane będą kolejne remonty. Na dzień dzisiejszy mamy już przyznane środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na modernizację windy w Oddziale Zakaźnym w budynku przy Alei Legionów 49. Kolejne dotacje w 2012 roku otrzymamy też z urzędu gminy. Końcówka roku to doskonała okazja, by podziękować pracownikom naszego Szpitala za to, że w tak trudnym okresie potrafili się zmobilizować do pracy i wzorowo wywiązywali się ze swoich obowiązków. Za wkład i poświecenie na rzecz Szpitala serdecznie dziękuję. Chciałbym też z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzyć wszystkim szczęśliwych i rodzinnych świat, a w Nowym Roku wszelkiej pomyślności. Andrzej Barałkiewicz Dyrektor Naczelny Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu 2 nr 4 grudzień 2011

3 W tym roku, w związku z przejściem na emeryturę, przestał Pan kierować Kliniką Chorób Wewnętrznych w naszym Szpitalu. Wróćmy jednak do początków... Kiedy trafił Pan do bytomskiej Kliniki? Ze szpitalem jestem związany od 1982 roku, kiedy to wygrałem konkurs na kierownika wówczas tworzonej V Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych Śląskiej Akademii Medycznej. Powołanie nowej kliniki związane było z potrzebami Wydziału Lekarskiego. W tej formule działaliśmy do 2004 roku, kiedy to rektor ŚAM przeniósł naszą klinikę na Wydział Zdrowia Publicznego, co nie zmieniło profilu działalności, a jedynie spowodowało zmianę rodzaju studentów. Teraz kształcą się tutaj przede wszystkim studenci z takich kierunków jak zdrowie publiczne, ratownictwo medyczne i dietetyka. J EDYNKA Rozmowa z prof. dr. hab. n. med. Andrzejem Brodziakiem, wieloletnim Kierownikiem Kliniki Chorób Wewnętrznych Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu Sukces? Wieloprofilowa klinika Jak Pan wspomina początki działalności Kliniki? Od początku zależało mi na połączeniu działalności dydaktycznej i naukowej z kompleksową opieką nad pacjentem. Kiedy przyszedłem do szpitala, leczono już tutaj pacjentów z zakresu hematologii, która stała się z czasem jednym z odcinków katedry. Kolejne, które tutaj wprowadziłem i rozwinąłem z zespołem to diabetologia i endokrynologia. Ważne dla mnie było, aby nasza katedra funkcjonowała według trójstopniowej struktury opieki: szef katedry, ordynatorzy poszczególnych odcinków docenci, będący samodzielnymi pracownikami naukowymi i lekarze prowadzący. Nasz zespół liczył zawsze około lekarzy klinicystów plus 5-6 lekarzy szpitalnych. Z czasem wielu pracowników tutejszego Oddziału Klinicznego uzyskało uprawnienia specjalistów, takich jak reumatologia, geriatria, hematologia, diabetologia, onkologia, zdrowie publiczne. Nasi lekarze zajmowali się też zagadnieniami z psychologii klinicznej, medycyny psychosomatycznej, behawioralnej i tzw.,,holistycznej procedury terapeutycznej, zwłaszcza w odniesieniu do chorych z zespołami nerwicowymi, depresyjnymi i nowotworami. Równolegle z kierowaniem bytomską Kliniką zajmował się Pan badaniami naukowymi... Zgadza się. Ze Śląską Akademią Medyczną byłem związany od 1965 roku, kiedy byłem jeszcze studentem medycyny. Od 1970 roku byłem już pracownikiem naukowym Akademii. Tam też ukończyłem studia doktoranckie, które ukierunkowane były na zastosowanie matematyki w medycynie, bo wtedy jeszcze nie było komputerów. Moja praca doktorska poświęcona była algorytmizacji naturalnego wnioskowania medycznego. Także moja habilitacja dotyczyła zastosowania komputerów w medycynie. Następnie prowadziłem badania nad wykorzystaniem ustaleń neurofizjologicznych w informatyce. Efektem była praca z 1974 roku zatytułowana Psychonikaczyli teoria struktur i procesów informacyjnych centralnego systemu nerwowego człowieka i jej wykorzystanie w informatyce, którą uważam za jedną z najważniejszych w swoim dorobku. Na koncie mam ponadto około 200 prac, które ukazywały się w wielu recenzowanych czasopismach naukowych, jestem też autorem kilkunastu książek naukowych i popularno-naukowych. Fakt, że pod moim kierunkiem sześć osób napisało swoje habilitacje również uważam za swoje duże osiągnięcie naukowe i dydaktyczne. Dokończenie na str. 5 Kwartalnik Pacjentów i Personelu Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu Opracowanie i skład: Wydawnictwo KA s.c. Tarnowskie Góry, ul. Górnicza 12 Wszystkich zainteresowanych umieszczeniem reklam prosimy tel./fax: , o kontakt z Działem Administracyjno-Gospodarczym, tel Druk: Mikopol, tel Telefony: centrala ; fax ; nr 4 grudzień

4 Wiele się dzieje Ciąg dalszy ze str. 1 Wyremontowane pomieszczenia Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. Codzienne funkcjonowanie Szpitala niesie za sobą mnóstwo wyzwań, które powodują, że prace konserwacyjno-adaptacyjne trwają cały rok. Główną przyczyną tych działań jest przestarzała infrastruktura, która jeszcze długi czas będzie musiała być modernizowana. I to robimy dzięki dużym dotacjom. Jednak zanim nastąpi remont w aspekcie całościowym, potrzebne jest na przykład odświeżenia ścian albo realizacja zaleceń sanepidu mówi Damian Gaweł, Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu. Wiele pozytywnych zmian zaszło w pomieszczeniach Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego (ZOL) przy Alei Legionów. Po termomodernizacji i wymianie dachu, które zostały przeprowadzone dzięki dotacji pochodzącej z gminy Bytom oraz środkom z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, przeszedł czas na remont wewnątrz budynku. Kiedy zostałam kierownikiem ZOL, stan pomieszczeń był fatalny. Z powodu uszkodzonego dachu, ściany na ostatnim piętrze ciągle zalewał deszcz. Teraz, kiedy mamy nowy dach i wymienione okna, można było pomalować ściany. W salach nareszcie zrobiło się czysto i estetycznie mówi Irena Turczyńska, kierownik Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. Dzięki pomocy sponsorów udało mi się zorganizować sprzęt rehabilitacyjny, krzesła, stoły i lampy dodaje pani kierownik. Wiele zaleceń sanepidu dotyczy poszczególnych działów Szpitala, które muszą być dostosowywane do obowiązujących i zmieniających się norm. W ostatnim czasie dostosowaliśmy pomieszczenie do mycia wózków na Alei Legionów. Wszystko to pochłania sporo środków finansowych z kasy Szpitala mówi wicedyrektor Gaweł. W Szpitalu następują też reorganizacje związane ze sprawniejszym funkcjonowaniem placówki pod względem organizacyjnym. Tworzą się nowe oddziały, inne są przenoszone. Wszystko to powoduje, że pomieszczenia, do których przenoszone są nowe komórki, muszą ulec odświeżeniu. Tak w ostatnim czasie stało się na Oddziale Hematologii, gdzie gruntownie wyremontowano niektóre pomieszczenia. Podobnie dzieje się przy przenoszeniu pomieszczeń administracyjnych i tak na przykład część Działu Organizacji Lecznictwa i Statystyki została przeniesiona do nieczynnych pomieszczeń byłego Oddziału Chirurgicznego. Trzeba było odmalować korytarz, odświeżyć pokoje, zamontować nowe lampy, zakupić meble. Wszystko po to, aby polepszyły się warunki pracy personelu. Podobnie dzieje się z dyżurkami lekarskimi. Na Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym i Hepatologii Zakaźnej przy Alei Legionów dyżurka została powiększona, zmieniły się warunki pracy lekarzy, Pracownicy Działu Organizacji Lecznictwa i Statystyki w nowych pomieszczeniach (były Oddział Chirurgii) 4 nr 4 grudzień 2011

5 Sukces? Wieloprofilowa klinika Dokończenie ze str. 3 Dyżurka lekarska na Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym po remoncie a dzięki sponsorom zostały zakupione biurka zaznacza wicedyrektor Gaweł. W ostatnim czasie odświeżono również pomieszczenia na Oddziale Kardiologii ze Stanowiskami Intensywnego Nadzoru, a dzięki inicjatywie Ordynator dr n. med. Mirosławy Cichockiej i nawiązaniu kontaktu ze sponsorami, zakupiono nowe meble na salę intensywnej terapii. Na bieżąco usuwane są awarie związane z kanalizacją. I tak na przykład w listopadzie na Oddziale Urologii pęknięta rura zalała ścianę w pomieszczeniu kuchennym i konieczne było malowanie. Odświeżone zostało także pomieszczenie prosektorium, które wymagało remontu. To samo dzieje się z urządzeniami i aparaturą medyczną. Latem tego roku na bloku operacyjnym konieczny był remont klimatyzacji. Regularnie trzeba dokonywać kontroli aparatury RTG, a także urządzeń w pomieszczeniach sterylizatorni. Dochodzą do tego nieprzewidziane awarie i konserwacja wymiennika ciepła, który w najbliższej przyszłości chcemy przekazać Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej w Bytomiu. Bez środków własnych oraz życzliwości sponsorów pozyskiwanych przez ordynatorów i personel poszczególnych oddziałów, w krótkim czasie prawidłowe funkcjonowanie Szpitala byłoby niemożliwe. Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wspierają nasze wysiłki, mające na celu poprawę stanu infrastruktury, składamy serdeczne podziękowania dodaje Damian Gaweł. Nowe umeblowanie na Oddziale Kardiologii, zakupione dzięki sponsorom (ab) A co uznałby Pan za najważniejsze osiągnięcie związane z kierowaniem bytomską Kliniką? Wieloletnie utrzymywanie wieloprofilowej kliniki, w której lekarze zwracali i cały czas zwracają uwagę na stan psychiczny pacjenta. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie fantastyczny zespół lekarzy, z którymi przyszło mi pracować. A jeśli chodzi o osobiste osiągnięcie naukowe... Za sukces można uznać tylko coś, co jest całkowicie nowym odkryciem, spostrzeżeniem, na które nikt inny wcześniej nie zwrócił uwagi. Dlatego zastanawiając się nad tym, przyznać muszę, że byłyby to dwie teorie, niekoniecznie powiązane z medycyną. Pierwszą z nich jest teoria o cyklicznie zmieniającej się aktywności słońca, którą opisałem w książce Nadchodzi słoneczny sztorm, a drugą byłaby dość kontrowersyjna koncepcja metafizyczna o współudziale ludzi w nawrotowym odtwarzaniu się Wszechświata. Czy chociaż przestał Pan kierować Kliniką, nadal prowadzić będzie Pan dotyczasową działalność naukową? Tak. Aktualne pracuję w Instytucie Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu, który jest instytutem badawczym, a także prowadzę wykłady dla studentów pielęgniarstwa w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie. Rozmawiał: (ŁK) nr 4 grudzień

6 Zmiana na stanowisku Panu Piotrowi Kojowi Prezydentowi Bytomia wyrazy najgłębszego współczucia z powodu śmieci Matki składają Dyrekcja oraz Pracownicy Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu Wzwiązku z przejściem na emeryturę prof. dr. hab. n. med. Andrzeja Brodziaka, który w naszym Szpitalu był Ordynatorem Kliniki Chorób Wewnętrznych, pełniącą obowiązki Ordynatora Kliniki została prof. dr hab. n. med. Małgorzata Muc-Wierzgoń (na zdjęciu). Pani profesor jest wysokiej klasy specjalistą diabetologiem i do tej pory kierowała Odcinkiem Diabetologii Kliniki Chorób Wewnętrznych. Pełni też funkcję Konsultanta Wojewódzkiego ds. zdrowia publicznego w województwie śląskim. Dzień św. Łukasza 18 października br. w święto św. Łukasza patrona służby zdrowia w kaplicy NSPJ w Szpitalu Specjalistycznym Nr 1 w Bytomiu została odprawiona uroczysta msza święta w intencji pracowników i pacjentów Szpitala. Nabożeństwo celebrował ksiądz Biskup Gerard Kusz. Dzień św. Łukasza związany jest z Łukaszem Ewangelistą, patronem lekarzy, pielęgniarek i pracowników medycznych. Wedle tradycji, autor Ewangelii i Dziejów Apostolskich, z zawodu był lekarzem. Świadczą o tym między innymi liczne terminy medyczne, których używał w swoich pismach, a także opisy wydarzeń dotyczących stanu zdrowia ludzi. Ponadto w swojej Ewangelii przedstawiał wizerunek Jezusa jako lekarza ciała i ducha. W ikonografii ewangelista prezentowany jest jako młodzieniec o ciemnych, krótkich, kędzierzawych włosach. Często przedstawiany jest także w czapce lekarskiej. Jego atrybutami są: przyrządy medyczne, skalpel, wół, księga, zwój, paleta malarska, papier i kamień. Kościół katolicki łączy Dzień św. Łukasza z pamięcią o lekarzach i służbie zdrowia, którzy to służąc pomocą przede wszystkim dbają o zdrowie i życie innych. (AT) Pani doktor Barbarze Zatorskiej wyrazy najgłębszego współczucia z powodu śmieci Matki i Teściowej składają Dyrekcja oraz Pracownicy Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu Pani doktor Iwonie Warakomskiej wyrazy najgłębszego współczucia z powodu śmieci Ojca składają Dyrekcja oraz Pracownicy Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu 6 nr 4 grudzień 2011

7 INFORMATOR DLA PACJENTA Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu Centrala: Izba PrzyjęĆ lub Oddziały szpitala Oddział Okulistyki Ordynator: dr n. med. Ewa Herba Sekretariat: Oddział Urologii Ordynator: dr n. med. Tomasz Lubas Sekretariat: Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej Ordynator: prof. dr hab. n. med. Jerzy Arendt Sekretariat : Oddział Neurologii Ordynator: dr n. med. Andrzej Tomczyk tel.: Oddział Kardiologii ze Stanowiskami Intensywnego Nadzoru Ordynator: dr n. med. Mirosława Cichocka Sekretariat: Oddział Laryngologii Ordynator: dr n. med. Izabela Sowińska Krzyżanowska Sekretariat: Oddział Reumatologii i Rehabilitacji Ordynator: dr n. med. Maria Głowacka Sekretariat: Zakład Opiekuńczo Leczniczy Aleja Legionów 49 Kierownik: lek. med. Irena Turczyńska Centrala Oddział Obserwacyjno Zakaźny i Hepatologii Zakaźnej 1a (Neuroinfekcja) 1b (Schorzenia Wątroby i Zatrucia Pokarmowe) Aleja Legionów 49 Ordynator : dr n. med. Lucjan Kępa Centrala Klinika Chorób Wewnętrznych P.O. Ordynatora: prof. dr hab. n. med. Małgorzata Muc-Wierzgoń Sekretariat: IVp. Sekretariat: IIp. Oddział Hematologii P.O. Ordynatora: dr hab. n. med. Ewa Ziółko Sekretariat: Poradnia Medycyny Pracy ul. Żeromskiego 7 tel PoradniE WielospecjalistycznE ul. żeromskiego 7 Rejestracja tel.: Hematologiczna Reumatologii Chirurgii Ogólnej Okulistyczna Kardiologiczna Diabetologiczna Endokrynologiczna Chirurgii Onkologicznej Gastrologiczna Rejestracja tel.: Dział Rehabilitacji Reumatologiczna Neurologiczna UL. KAROLA MIARKI 10 Rejestracja tel.: Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc dla Dzieci Al. LEGIONÓW 49 Rejestracja tel.: Wirusowego Zapalenia Wątroby Poradnia Chorób Zakaźnych Pracownie Pracownia USG Pracownie EEG, EMG, UDP Pracownia Endoskopowa Chirurgii Pracownia Endoskopowa Urologii Pracownia Tomografii Komputerowej firma Voxel Pracownia Rezonansu Magnetycznego firma Voxel Pracownia RTG Pracownia Histopatologii Pracownia Prób Wysiłkowych Pracownia Angiografii Fluoresceinowej Pracownia Ultrasonograficzna (Doppler) BYTOMSKIE Centrum Rehabilitacji DLA DZIECI I MŁODZIEŻY UL. STRZELCÓW BYT. 248 A, tel Kierownik: mgr Katarzyna Borońska ZAKŁAD DIAGNOSTYKI Laboratoryjnej Kierownik: mgr Małgorzata Simla, spec. diagnostyki laboratoryjnej Tel , (kierownik) Materiał do badań pobierany jest w Punkcie Pobrań od 7.15 do Wyniki badań wydawane są w godzinach oraz nr 4 grudzień

8 Słowo na Święta Czas świąteczny wypełniają dwa splecione ze sobą przeżycia: religijne, radosne zdumienie chrześcijanina, że w rodzinie zwykłego Cieśli przychodzi na świat Boży Syn oraz ciepło uczuć rodzinnych towarzyszących spotkaniu ludzi, którzy na co dzień nie zawsze potrafią okazać sobie bliskość. Takim spotkaniom towarzyszą życzenia dość typowe, nawiązujące do życia osobistego, tzn. życzenia zdrowia, pomyślności, sukcesów, dobrej pracy, itd. A może w tym roku warto wpisać na listę świątecznych życzeń sprawy, o których myślimy, jak o marzeniach nierealnych, niemożliwych do spełnienia lub zbyt trudnych do realizacji? Niezmiennie rzadko z okazji Świąt Bożego Narodzenia poruszamy trudne sprawy, zwykle staramy się nie ingerować w prywatne sprawy bliskich, szanując ich wolność wyboru. A może w tegoroczne święta spróbujmy przekroczyć cienką linię, za którą zwykle chronimy naszą prywatność, broniąc się przed ingerencją innych. Serdecznie życzę Wszystkim życzeń skrojonych na miarę naszych prawdziwych możliwości, a nie wcześniejszych niepowodzeń. Może ciche sukcesy wielu z nas, nie poparte szumem reklamowego przekazu, wypracowane przeżywaną wiarą i prawdą życia, są dobrym znakiem dla takich właśnie życzeń. Chwała Bogu na wysokości, a ludziom na tej niskości Pokój niech będzie. Z darem modlitwy Ks. Tadeusz Paluch kapelan szpitalny Podziękowanie Wbudynku naszego Szpitala przy Alei Legionów, 7 listopada br. odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Zdrowia, Ochrony Środowiska i Spraw Społecznych bytomskiej Rady Miejskiej. W trakcie spotkania członkowie Komisji zapoznali się z zaawansowaniem prac remontowanych w naszym Szpitalu i wykorzystaniem środków finansowych z budżetu miasta. Już piąty rok z rzędu w Szpitalu trwają intensywne prace remontowe, które przyczyniają się do poprawy szpitalnej infrastruktury. Oddany w tym roku do użytku nowy Oddział Chirurgii czy wyremontowana Izba Przyjęć, to tylko niektóre przykłady pozytywnych zmian. Oczywiście jest jeszcze wiele do zrobienia. W przyszłorocznym budżecie miasta zaplanowano 3,5 miliona złotych dotacji Wszystkim pracownikom Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego i Hepatologii Zakaźnej tut. Szpitala, za opiekę medyczną w czasie choroby męża, okazaną życzliwość i fachową pomoc, składam serdeczne podziękowania. Maria Zastawnik z Rodziną Pozytywne zmiany Świąteczne bony dla pracowników dla Szpitala na kolejne inwestycje wyjaśnia Andrzej Kostek, Przewodniczący Komisji Zdrowia, Ochrony Środowiska i Spraw Społecznych bytomskiej Rady Miejskiej. W trakcie spotkania członkowie Komisji mogli zobaczyć też postępy prac remontowych przy Alei Legionów, gdzie w przyszłości znaleźć ma się część poradni przyszpitalnych, obecnie funkcjonujących między innymi przy ulicy Karola Miarki. Przeniesienie części poradni do budynku przy Alei Legionów z pewnością zoptymalizuje koszty i będzie służyć pacjentom przekonuje Andrzej Kostek. Podsumowując posiedzenie Komisji mogę powiedzieć, że stan infrastruktury Szpitala z roku na rok poprawia się dodaje Przewodniczący Komisji. (ŁK) Zokazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia pracownicy Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu odebrali 6 grudnia bony towarowe. Ich wartość zależała od kryterium dochodowego, zgodnego ze złożonym wcześniej oświadczeniem. Osoby, których średni miesięczny dochód na osobę za rok 2010 był najniższy otrzymały bony w najwyższej wartości, a więc 200 zł. Pozostali pracownicy otrzymali bony stosownie do dochodu za rok ubiegły: 180 zł i 160 zł. Osobom, które nie złożyły oświadczenia o dochodach, przysługiwał bon towarowy najniższej wartości. Bony przysługiwały osobom pozostającym w stosunku pracy na dzień r., zatrudnionym nie później niż r. Osobom przyjętym po tym dniu świadczenie rzeczowe w formie bonów nie przysługiwało. Przypominamy, że bony podlegają opodatkowaniu. 18-procentowy podatek będzie potrącany przy wypłacie grudniowej. Bony towarowe firmy Sodexo Motivation Solutions Polska Sp. z o.o. personel szpitalny może realizować w hipermarketach i wielu innych sklepach. 8 nr 4 grudzień 2011 (ab)

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 stycznia 2013 r. Poz. 873 UCHWAŁA NR VII/81/12 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/512/12 Pełniącej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 17 października 2012 r. Poz. 4028 UCHWAŁA NR XLI/512/12 PEŁNIĄCEJ FUNKCJE ORGANÓW MIASTA BYTOM DZIAŁAJĄCEJ ZA RADĘ MIEJSKĄ z dnia września 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu

Kwartalnik Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu J maj EDYNKA 2011 nr 2 Mamy Oddział na miarę XXI wieku Wyposażony w nowoczesny sprzęt medyczny Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej od lutego br. funkcjonuje w naszym Szpitalu w

Bardziej szczegółowo

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO UCHWAŁA Nr XLIX/815/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Data utworzenia 2010-09-27

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 9 marca 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 9 marca 2006 r. ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 9 marca 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------

------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚW. RAFAŁA W CZERWONEJ GÓRZE ul. Czerwona Góra 10 26 060 Chęciny -- Wojewódzka Przychodnia Specjalistyczna Szpitala w Czerwonej Górze, Kielce, ul. Jagiellońska 72

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia. w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina.

Uchwała Nr Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia. w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina. -projekt- Uchwała Nr Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina. ając na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 listopada 2015 r. Poz. 5544 UCHWAŁA NR XI/239/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r. ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie. Centrala... 43 78 000. Fax... 43 78 204 PION DYREKTORA SZPITALA

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie. Centrala... 43 78 000. Fax... 43 78 204 PION DYREKTORA SZPITALA Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie Centrala... 43 78 000 Fax... 43 78 204 PION DYREKTORA SZPITALA Dyrektor Sekretariat... 4378586 Fax... 4378204 Pielęgniarka Naczelna...4378307

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/751/14 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia 14 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/751/14 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia 14 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVII/751/14 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dwumiesięcznik Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu. Termomodernizacja pełną parą

Dwumiesięcznik Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu. Termomodernizacja pełną parą J listopad EDYNKA Dwumiesięcznik Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu grudzień 2010 nr 74 Termomodernizacja pełną parą Na bieżąco kontynuowana jest termomodernizacja budynków Szpitala. Na ten cel

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie. Informacja... 13 43 78613, 13 43 78000. Fax... 13 43 78204 PION DYREKTORA SZPITALA

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie. Informacja... 13 43 78613, 13 43 78000. Fax... 13 43 78204 PION DYREKTORA SZPITALA Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie Informacja...... 13 43 78613, 13 43 78000 Fax... 13 43 78204 PION DYREKTORA SZPITALA Dyrektor Sekretariat... 4378586 Fax... 4378204 Dział Marketingu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu

Bardziej szczegółowo

Spis telefonów. WSSz im. dr Wł. Biegańskiego

Spis telefonów. WSSz im. dr Wł. Biegańskiego Spis telefonów WSSz im. dr Wł. Biegańskiego Centrala telefoniczna Szpitala : 251 60-11 wew.: 60-11 lub 9 Nazwa komórki Numer telefonu Dyrektor 251-61-55 Sekretariat 251-61-50 Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 118 UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 grudnia 2015 r.

Kielce, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 118 UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 118 UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki

Bardziej szczegółowo

Kontakt ze Szpitalem Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie

Kontakt ze Szpitalem Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie Kontakt ze Szpitalem Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie www.lukasz.med.pl Dział Organizacji i Nadzoru Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie 33-100 Tarnów, ul. Lwowska 178a, woj. małopolskie

Bardziej szczegółowo

1) Komórki organizacyjne:

1) Komórki organizacyjne: Strukturę organizacyjną Zakładu stanowią: I. Przedsiębiorstwo: Szpital Powiatowy im. lek. Zbigniewa Koprowskiego w Sokołowie Podlaskim świadczący usługi w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne.

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie. Wykaz telefonów. tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie. Wykaz telefonów. tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie Wykaz telefonów tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532 tel. centrala szpitalna: 89 53 86 356, 89 53 86 598 e-mail: szpital@wss.olsztyn.pl ODDZIAŁY Oddział

Bardziej szczegółowo

Podstawowym celem Zespołu jest udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia.

Podstawowym celem Zespołu jest udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia. Podstawowym celem Zespołu jest udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia. A. ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej w dziedzinie: 1. alergologii, 2. alergologii dla

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/500/05 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 września 2005 r.

Uchwała Nr XXXVII/500/05 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 września 2005 r. Uchwała Nr XXXVII/500/05 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 września 2005 r. w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 29 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 4 grudnia 2003 r.

ZARZĄDZENIE NR 29 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 4 grudnia 2003 r. ZARZĄDZENIE NR 29 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 4 grudnia 2003 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5 MSWiA z dnia 27 lutego 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu ZOZ MSWiA w Koszalinie

Zarządzenie Nr 5 MSWiA z dnia 27 lutego 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu ZOZ MSWiA w Koszalinie Źródło: http://bip.mswia.gov.pl Wygenerowano: Środa, 23 grudnia 2015, 15:41 Zarządzenie Nr 5 MSWiA z dnia 27 lutego 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu ZOZ MSWiA w Koszalinie Dz.Urz.MSWiA.04.2.4

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 4900 UCHWAŁA NR 392/2013 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH. z dnia 27 czerwca 2013 r.

Katowice, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 4900 UCHWAŁA NR 392/2013 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH. z dnia 27 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 4900 Elektronicznie podpisany przez: IWONA ANDRUSZKIEWICZ; ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W Data: 2013-07-09 14:39:14 UCHWAŁA NR 392/2013

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/304/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO. z dnia 27 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/304/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO. z dnia 27 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR XXXIV/304/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku ul. Hubalczyków 1. www.szpital.slupsk.pl

INFORMATOR. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku ul. Hubalczyków 1. www.szpital.slupsk.pl Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku ul. Hubalczyków 1 INFORMATOR Dbałość o zdrowie i jakość usług medycznych, naszą odpowiedzią na potrzeby zdrowotne społeczeństwa Ziemi Słupskiej

Bardziej szczegółowo

ul. Szpitalna 1 (32)

ul. Szpitalna 1 (32) ul. Szpitalna 1 (32) 41 30 100 Centrala 100 Centrala 101 Portiernia główna 103 Portiernia szatnia-ksero 104 Brama kierowcy 106 Monitoring 107 Dyrektor Naczelny 110 Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 października 2012 r. Poz. 3057 UCHWAŁA NR 1518/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 17 września 2012 r. w sprawie: zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

EDYNKA. Kwartalnik Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu. Wponiedziałek, 23 maja br. odbyło się kolejne

EDYNKA. Kwartalnik Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu. Wponiedziałek, 23 maja br. odbyło się kolejne J Sierpień EDYNKA Estetycznie i ekologicznie 2011 nr 3 Termomodernizacja i wymiana dachu budynku przy Alei Legionów Dobiegły końca dwie ważne inwestycje w budynku naszego Szpitala przy Alei Legionów 49.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 12 marca 2013 r. Poz. 2274 UCHWAŁA NR XXX/251/13 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 5 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 5 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 21 kwietnia 2016 r. Poz. 1897 UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

Informator Telefoniczny

Informator Telefoniczny Informator Telefoniczny styczeń 2009 Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, ul. Arkooska 4 Szczecin Centrala 091 813 90 00 Aktualizacja 10.03.2009 Spis jednostek Spis telefonów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 marca 2014 r. Poz. 1232 UCHWAŁA NR 146/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Miejskiej w Jaworznie

Uchwała Rady Miejskiej w Jaworznie Uchwała Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia... w sprawie zmiany statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2010 r. ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

Spis numerów telefonów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 42 ZESPÓŁ SZPITALNY PRZY UL.

Spis numerów telefonów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 42 ZESPÓŁ SZPITALNY PRZY UL. Spis numerów telefonów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 42 ZESPÓŁ SZPITALNY PRZY UL. DEKERTA 1 Przychodnie i Poradnie Izba Przyjęć i SOR Oddziały szpitalne42

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/47/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu

Uchwała Nr V/47/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu Uchwała Nr V/47/2015 Rady Powiatu z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego 12 42-500 Będzin

Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego 12 42-500 Będzin A D R E S Y Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego 12 42-500 Będzin tel. centr. Będzin (32) 267-30-11; Czeladź (32) 265-16-44, 265-17-47; 265-15-86; 265-15-81; 265-16-86; 265-14-36;

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA PACJENTÓW

INFORMATOR DLA PACJENTÓW INFORMATOR DLA PACJENTÓW Witamy Państwa w Beskidzkim Centrum Onkologii Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej (BCO-SM). Nasz Szpital usytuowany jest w trzech różnych lokalizacjach na terenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 20 kwietnia 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 20 kwietnia 2005 r. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 20 kwietnia 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i

Bardziej szczegółowo

Szpital Powiatowy w Radomsku

Szpital Powiatowy w Radomsku tel. Centrala 44 685 47 00 tel. Sekretariat 44 685 476 fax. 44 685 47 0 KRS 00000004 NIP 77-8 -77-458 Radomsko, dn. 9..04 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I. Dotyczy: świadczeń

Bardziej szczegółowo

Dwumiesięcznik Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu. Nowe miejsca w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym

Dwumiesięcznik Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu. Nowe miejsca w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym J lipiec EDYNKA sierpień 2008 nr 60 Nowe miejsca w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym Dwadzieścia siedem dodatkowych miejsc czeka na pacjentów w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym, który od 1 maja działa w naszym

Bardziej szczegółowo

SPIS TELEFONÓW Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie 10-045 Olsztyn ul. Niepodległości 44 INFORMACJA: (89) 532 62 30

SPIS TELEFONÓW Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie 10-045 Olsztyn ul. Niepodległości 44 INFORMACJA: (89) 532 62 30 SPIS TELEFONÓW Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie 10-045 Olsztyn ul. Niepodległości 44 INFORMACJA: (89) 532 62 30 ADMINISTRACJA Dyrektor Naczelny 527 25 42 wew. Sekretariat 532 62 63 263 Zastępca

Bardziej szczegółowo

Integracja Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla z Krakowskim Szpitalem Reumatologii i Rehabilitacji. Efekty merytoryczne i wizja przyszłości.

Integracja Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla z Krakowskim Szpitalem Reumatologii i Rehabilitacji. Efekty merytoryczne i wizja przyszłości. Szpital Specjalistyczny im. Józefa Dietla w Krakowie Ul. Skarbowa 4, 31 121 Kraków Integracja Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla z Krakowskim Szpitalem Reumatologii i Rehabilitacji. Efekty merytoryczne

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 września 2014 r. Poz. 4008 UCHWAŁA NR VII/66/2014 RADY POWIATU KŁODZKIEGO. z dnia 24 września 2014 r.

Wrocław, dnia 30 września 2014 r. Poz. 4008 UCHWAŁA NR VII/66/2014 RADY POWIATU KŁODZKIEGO. z dnia 24 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 30 września 2014 r. Poz. 4008 UCHWAŁA NR VII/66/2014 RADY POWIATU KŁODZKIEGO z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/38/2012

Bardziej szczegółowo

Dwumiesięcznik Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu. Prace trwają

Dwumiesięcznik Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu. Prace trwają J wrzesień EDYNKA Dwumiesięcznik Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu Prace trwają październik 2010 nr 73 Gość z ministerstwa Marek Haber, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia odwiedził w poniedziałek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/353/2009 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

UCHWAŁA NR XXXVIII/353/2009 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO UCHWAŁA NR XXXVIII/353/2009 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 8 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 7 maja 2014 r. Poz. 2705 UCHWAŁA NR XLV/383/14 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki

Bardziej szczegółowo

Dwumiesięcznik Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu. Przetarg na dach. z Gminnego Funduszu Ochrony

Dwumiesięcznik Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu. Przetarg na dach. z Gminnego Funduszu Ochrony J styczeń EDYNKA Dwumiesięcznik Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu Nowa karetka luty 2010 nr 69 W połowie stycznia Szpital wzbogacił się o nową karetkę marki Renault Trafic. Została ona dostarczona

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 2 stycznia 2014 r. Poz. 11 UCHWAŁA NR 1771/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

załącznik Nr 1 do Statutu Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH :

załącznik Nr 1 do Statutu Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH : załącznik Nr 1 do Statutu Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH : 1) Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Endokrynologii z Pracownią Medycyny Nuklearnej; 2) Kliniczny

Bardziej szczegółowo

PODMIOT LECZNICZY Załącznik Nr 2 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSW W RZESZOWIE

PODMIOT LECZNICZY Załącznik Nr 2 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSW W RZESZOWIE PODMIOT LECZNICZY Załącznik Nr 2 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSW W RZESZOWIE DYREKTOR Rada Społeczna SP ZOZ MSW Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych Główny

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 47/2014

ZARZĄDZENIE NR 47/2014 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY im. Jędrzeja Śniadeckiego 15-950 Białystok, ul. M. Skłodowskiej - Curie 26 DA.SO-021/Z-47/14 ZARZĄDZENIE NR 47/2014 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

ADRESY. Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego Będzin. Dyrektor

ADRESY. Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego Będzin. Dyrektor ADRESY Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego 12 42-500 Będzin tel. centr. Będzin: (32) 267-30-11, 267-30-12, 267-30-13, 267-30-14, 267-30-15 Czeladź: (32) 265-16-44, 265-17-47,

Bardziej szczegółowo

Szpital Powiatowy w Radomsku

Szpital Powiatowy w Radomsku tel. Centrala 44 685 47 00 tel. Sekretariat 44 685 476 fax. 44 685 47 0 KRS 00000004 NIP 77-8 -77-458 Radomsko, dn. 9..04 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I. Dotyczy: świadczeń

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia r.

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia r. Projekt z dnia... Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia... 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej,

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2

SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2 Zał. do uchwały NR XXXIX/774/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013 r. SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2 ds.lecznictwa OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH Kliniczny

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Szpitala Sekretariat , fax, ,

Dyrektor Szpitala Sekretariat , fax, , Dyrektor Szpitala Sekretariat 633-53-99, 416-30-40 fax, 257-85-40, 257-86-50 Główny Księgowy 416-31-34, 257-84-14 Za-ca Dyrektora ds. Administr. -Techn. 257-82-87, 257-84-93 Za-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/390/2009 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

UCHWAŁA NR XLI/390/2009 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO UCHWAŁA NR XLI/390/2009 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 21 września 2009 roku w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr l do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy

Załącznik nr l do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy Załącznik nr l do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy I. Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy SZPITAL BIZIELA stanowią: 1. Klinika Alergologii,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 300/XLI/2013 RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO. z dnia 18 września 2013 r.

UCHWAŁA NR 300/XLI/2013 RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO. z dnia 18 września 2013 r. UCHWAŁA NR 300/XLI/2013 RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO z dnia 18 września 2013 r. w sprawie: zmian statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej - Curie

Bardziej szczegółowo

Centralna Rejestracja Poradni +48 23 697 25 22 (numer wewnętrzny 250) Szpitalna Centrala Telefoniczna +48 23 697 22 11

Centralna Rejestracja Poradni +48 23 697 25 22 (numer wewnętrzny 250) Szpitalna Centrala Telefoniczna +48 23 697 22 11 Centralna Rejestracja Poradni +48 23 697 25 22 (numer wewnętrzny 250) Szpitalna Centrala Telefoniczna +48 23 697 22 11 Numery wewnętrzne do poszczególnych jednostek szpitala: Dyrekcja 199 - Sekretariat

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NA RZECZ PACJENTÓW Z TYT. ZDARZEŃ MEDYCZNYCH

UBEZPIECZENIE NA RZECZ PACJENTÓW Z TYT. ZDARZEŃ MEDYCZNYCH Strona 1 z 6 Wrocław, 02.02.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia Szpitali Województwa Śląskiego ZMIANY DO SIWZ NR 24/19/01/2012/N/KATOWICE Działając w imieniu i na rzecz

Bardziej szczegółowo

Data pierwszej certyfikacji: 10 stycznia 2006

Data pierwszej certyfikacji: 10 stycznia 2006 Certyfikat Nr: 165695-2014-AE-POL-RvA Data pierwszej certyfikacji: 10 stycznia 2006 Ważność certyfikatu: 14 grudnia 2015-31 stycznia 2018 Niniejszym potwierdza się, że system zarządzania organizacji Samodzielny

Bardziej szczegółowo

WARUNKI KONKURSU. w okresie od r. do r. w następujących zakresach:

WARUNKI KONKURSU. w okresie od r. do r. w następujących zakresach: Kraków, dnia 12 grudnia 2016 r. WARUNKI KONKURSU na udzielanie świadczeń zdrowotnych: w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. w następujących zakresach: 1. koordynacja pracy (lekarz kierujący) w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI. Pan Józef Grabowski Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wystąpienie pokontrolne

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI. Pan Józef Grabowski Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Znak: CZP.I.9612.13.8.2013 Kielce, dnia 8 lipca 2013 r. Pan Józef Grabowski Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim Wystąpienie pokontrolne Stosownie do ust

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu. Rozdział I Postanowienia ogólne

S T A T U T. Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu. Rozdział I Postanowienia ogólne S T A T U T Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu zwany dalej Szpitalem jest samodzielnym publicznym

Bardziej szczegółowo

Dwumiesięcznik Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu. Remont trwa. wa, łącznie z tomografem komputerowym

Dwumiesięcznik Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu. Remont trwa. wa, łącznie z tomografem komputerowym J marzec EDYNKA Dwumiesięcznik Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu Do końca kwietnia br. zakończy się pierwszy etap remontu Izby Przyjęć mieszczącej się w bloku V naszego Szpitala. Pozwoli to na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 20 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 13 maja 2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 20 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 13 maja 2005 r. Źródło: http://bip.mswia.gov.pl Wygenerowano: Środa, 23 grudnia 2015, 12:56 ZARZĄDZENIE NR 20 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 13 maja 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania

Bardziej szczegółowo

Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy

Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy Inwestycje medyczne w bydgoskich szpitalach i placówkach medycznych realizowane przez Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne oraz przy wsparciu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

SESJA RADY POWIATU GRODZISEGO W trakcie październikowego posiedzenia Rada podjęła uchwały:

SESJA RADY POWIATU GRODZISEGO W trakcie październikowego posiedzenia Rada podjęła uchwały: SESJA RADY POWIATU GRODZISEGO W trakcie październikowego posiedzenia Rada podjęła uchwały: w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości punktu do konstrukcji tabeli wynagradzania pracowników

Bardziej szczegółowo

rok miesiac kod-proc kod-kateg lb-oczekujrzecz-czas-oczek

rok miesiac kod-proc kod-kateg lb-oczekujrzecz-czas-oczek rok miesiac kod-proc kod-kateg lb-oczekujrzecz-czas-oczek 2015 6 stabilny 31 180 2015 6 pilny 15 51 2015 6 stabilny 94 80 2015 6 pilny 1 10 KLINIKA ALERGOLOGII, IMMUNOLOGII KLINICZNEJ I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

Bardziej szczegółowo

https://rpwdl.csioz.gov.pl/rpm/druk/wyswietlksiegaservlet?idksiega=... KSIĘGA REJESTROWA

https://rpwdl.csioz.gov.pl/rpm/druk/wyswietlksiegaservlet?idksiega=... KSIĘGA REJESTROWA 1 z 108 2014-12-04 09:31 Stan na dzień: 2014-12-04 KSIĘGA REJESTROWA Nr księgi 000000018572 Oznaczenie organu: W - 24 DZIAŁ I OZNACZENIE PODMIOTU LECZNICZEGO I LISTA PRZEDSIĘBIORSTW Rubryka 1. Numer księgi

Bardziej szczegółowo

Zestawienie dotyczące danych z zakresu kolejek oczekujących dla okresu styczeń 2014 - lipiec 2014

Zestawienie dotyczące danych z zakresu kolejek oczekujących dla okresu styczeń 2014 - lipiec 2014 Zestawienie dotyczące danych z zakresu kolejek oczekujących dla okresu styczeń 2014 - lipiec 2014 Legenda oznaczeń w kolumnie "okres sprawozdawczy": TAK - otrzymano komunikat i został on poprawnie zaimportowany

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia... 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia... 2013 r. ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia... 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy WYKAZ JEDNOSTEK I KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy WYKAZ JEDNOSTEK I KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy WYKAZ JEDNOSTEK I KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy WYKAZ JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IV Struktura organizacyjna oraz sposób kierowania /podległości/ jednostkami i komórkami organizacyjnymi Zakładu

ROZDZIAŁ IV Struktura organizacyjna oraz sposób kierowania /podległości/ jednostkami i komórkami organizacyjnymi Zakładu ROZDZIAŁ IV Struktura organizacyjna oraz sposób kierowania /podległości/ jednostkami i komórkami organizacyjnymi Zakładu 1 1. Strukturę organizacyjną Zakładu tworzą: 1) Szpital Powiatowy 2) Zespół Zakładów

Bardziej szczegółowo

Część 46 - Zdrowie, Dział 851 - Ochrona zdrowia Wykaz inwestycji realizowanych w 2008 roku (bez inwestycji wieloletnich) Wartość Kosztorysowa

Część 46 - Zdrowie, Dział 851 - Ochrona zdrowia Wykaz inwestycji realizowanych w 2008 roku (bez inwestycji wieloletnich) Wartość Kosztorysowa Część 46 - Zdrowie, Dział 851 - Ochrona zdrowia Wykaz realizowanych w 2008 roku (bez wieloletnich) Załącznik nr 1 w tys. zł 1 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Budowa Obiektu Medyczno- Administracyjnego:

Bardziej szczegółowo

w Nowym Dwar l< ivlazowlecklm ul. Mazowiecka 10 05-100 Nowy Dw6r Mazowiecki Z DNIA...2~...~~~~~;:.~.~...~~9.?:.:

w Nowym Dwar l< ivlazowlecklm ul. Mazowiecka 10 05-100 Nowy Dw6r Mazowiecki Z DNIA...2~...~~~~~;:.~.~...~~9.?:.: RADA POWIĄ.T~ w Nowym Dwar l< ivlazowlecklm ul. Mazowiecka 10 05-100 Nowy Dw6r Mazowiecki Z DNIA...2~...~~~~~;:.~.~...~~9.?:.: Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 3086 UCHWAŁA NR 679/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr II/26/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu

Uchwała Nr II/26/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu Uchwała Nr II/26/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH. Warszawa, dnia 7 grudnia 2012 r. Poz. 77 ZARZĄDZENIE NR 68 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1)

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH. Warszawa, dnia 7 grudnia 2012 r. Poz. 77 ZARZĄDZENIE NR 68 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH Warszawa, dnia 7 grudnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 68 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 12 listopada 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 lutego 2011 r. Nr 2

Warszawa, dnia 2 lutego 2011 r. Nr 2 DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Warszawa, dnia 2 lutego 2011 r. Nr 2 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI: 9 Nr 1 z dnia 10 stycznia 2011 r.

Bardziej szczegółowo

czynności pomocnicze przy pacjencie ODDZIAŁY SZPITALNE

czynności pomocnicze przy pacjencie ODDZIAŁY SZPITALNE Załącznik nr 16 do siwz Formularz Szczegółowy Oferty L.P. Nazwa komórki organizacyjnej Cena usługi Cena usługi Cena transport Symbol komórki organizacyjnej czynności pomocnicze przy pacjencie porządkowe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 17 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 1 lutego 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 17 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 1 lutego 2008 r. ZARZĄDZENIE Nr 17 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 1 lutego 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNEGO NR 1 IM. PROF. STANISŁAWA SZYSZKO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH

SCHEMAT ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNEGO NR 1 IM. PROF. STANISŁAWA SZYSZKO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH SCHEMAT ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNEGO NR 1 IM. PROF. STANISŁAWA SZYSZKO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH Załącznik Nr...'l do Zarządzenia Nr.M/ZQ& dnia.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Statutu Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Załącznik Nr 1 do Statutu Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Załącznik do Uchwały Senatu nr 186/2014 Załącznik Nr 1 do Statutu Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Struktura Organizacyjna Szpitala

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1578/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 15 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR 1578/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 15 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR 1578/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie: zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 30 stycznia 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 30 stycznia 2007 r. ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 30 stycznia 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Sopocie Powrót

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Sopocie Powrót Źródło: http://zoz.mswia.gov.pl/dz/placowki-medyczne-mswia/r7809922108847,sp-zoz-sanatorium-uzdrowiskowe-msww-sopocie.html Wygenerowano: Poniedziałek, 19 września 2016, 09:32 Samodzielny Publiczny Zakład

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/187/12 RADY POWIATU BRZESKIEGO. z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie statutu Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu

UCHWAŁA NR XXVII/187/12 RADY POWIATU BRZESKIEGO. z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie statutu Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu UCHWAŁA NR XXVII/187/12 RADY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie statutu Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 13 do aktualizacji Planu

Załącznik Nr 13 do aktualizacji Planu Tabela 26. Liczba i rozmieszczenie szpitali w poszczególnych powiatach, wraz z profilem oddziałów oraz liczbą łóżek stałych Powiat Nazwa jednostki Nr księgi rej. Specjalność zgodnie z VIII częścią kodu

Bardziej szczegółowo

S t a t u t Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku- tekst jednolity

S t a t u t Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku- tekst jednolity S t a t u t Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku- tekst jednolity I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Podmiot leczniczy pod nazwą Samodzielny

Bardziej szczegółowo

Struktura organizacyjna. I. Pion działalności leczniczej obejmujący przedsiębiorstwa: SZPITAL

Struktura organizacyjna. I. Pion działalności leczniczej obejmujący przedsiębiorstwa: SZPITAL Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/174/2012 Rady Powiatu Puławskiego z dnia 30 października 2012 r. Załącznik nr 1 do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia. w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej Łódź-Bałuty

UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia. w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej Łódź-Bałuty Druk Nr 1/2005 Projekt z dnia 7 stycznia 2005 UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej Łódź-Bałuty Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15,

Bardziej szczegółowo

KONKURS OFERT NA Udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek

KONKURS OFERT NA Udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek Warszawa, dn. 04.12.2014 r. KONKURS OFERT NA Udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek Samodzielny Zespół Publicznych

Bardziej szczegółowo

Centrala... 13 43 78 000 Sekretariat... 13 43 78 586 Fax... 13 43 78 204

Centrala... 13 43 78 000 Sekretariat... 13 43 78 586 Fax... 13 43 78 204 Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie www.krosno.med.pl Centrala... 13 43 78 000 Sekretariat... 13 43 78 586 Fax... 13 43 78 204 Rejestracja do Poradni Specjalistycznych 13 43 78 426

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii plastycznej za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii plastycznej za rok 2014 Bartłomiej Noszczyk Klinika Chirurgii Plastycznej, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego 22 5841 191 Warszawa 22-01-2015 Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii plastycznej za rok

Bardziej szczegółowo