EDYNKA. Kwartalnik Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu. Wiele się dzieje. Oprócz dużych inwestycji finansowanych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EDYNKA. Kwartalnik Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu. Wiele się dzieje. Oprócz dużych inwestycji finansowanych"

Transkrypt

1 J Grudzień EDYNKA Pożyczka dla Szpitala Podczas październikowej sesji Rady Miejskiej w Bytomiu, radni przyjęli uchwałę w sprawie udzielenia pożyczki w 2011 roku dla Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Radni przyznali naszemu Szpitalowi pożyczkę w wysokości 2 mln 400 tys. zł. Za kwotę tę uregulowana została już część zobowiązań wymagalnych, a w najbliższym czasie zakupiony będzie agregat prądotwórczy niezbędny w prowadzeniu przez Szpital podstawowej działalności leczniczej. Pożyczka jest oprocentowana, udzielona na okres ośmiu lat ( ), z dwuletnim okresem karencji w spłacie. Spłata pożyczki następować będzie w latach , w miesięcznych ratach nr 4 Prace remontowe finansowane z budżetu Szpitala oraz przez sponsorów Wiele się dzieje Oprócz dużych inwestycji finansowanych z miejskich dotacji, w naszym Szpitalu przez cały rok prowadzonych jest wiele niezbędnych prac remontowych, które wpisane są w bieżącą działalność placówki. Dokończenie na str. 2 Dokończenie na str. 4 Spokojnych, ciepłych, rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego nadchodzącego Nowego 2012 Roku Pacjentom i Pracownikom Szpitala życzy Andrzej Barałkiewicz Dyrektor Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu nr 4 grudzień

2 Okiem Dyrektora Minął rok... Andrzej Barałkiewicz Mijający rok był dla naszego Szpitala niezwykle trudny, ponieważ kończymy trzyletni okres kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Od trzech lat nasza placówka otrzymywała takie same środki finansowe z NFZ, mimo że koszty utrzymania Szpitala z każdym rokiem rosły. Niemały wpływ na taki stan rzeczy miał zwiększony podatek VAT, a także wzrost kosztów zaopatrzenia w samym tylko 2011 roku koszty leków i sprzętu jednorazo- Pożyczka dla Szpitala Dokończenie ze str. 1 W uzasadnieniu do uchwały czytamy: Ze względu na bardzo trudną sytuację finansową Szpitala, Dyrektor zwrócił się do Prezydenta Miasta z wnioskiem o udzielenie pożyczki. W chwili obecnej Szpital nie posiada wystarczającej ilości środków finansowych, które pozwoliłyby na regulowanie wszystkich bieżących zobowiązań. Aktualne wskaźniki finansowe, w tym wzrastająca z miesiąca na miesiąc strata na działalności gospodarczej, pogarszająca się płynność finansowa, wzrastający poziom zobowiązań i wysokie zadłużenie stwarza zagrożenie dla działalności Szpitala. Wpływ na ogólne pogorszenie sytuacji ma przede wszystkim: nadwyżka kosztów nad przychodami uzyskiwanymi w ramach umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia, stanowiącymi główne źródło finansowania, inflacja, wzrost stawki podatku VAT od 2011 roku. Ze środków pożyczki zostały uregulowane zobowiązania wymagalne między innymi z tytułu dostaw towarów i usług za 2010 rok i część za rok Spłata zobowiązań poprawiła nasze kontakty handlowe z kontrahentami mówi Sylwia Kryń, zastępca Głównego Księgowego w Szpitalu Specjalistycznym Nr 1 w Bytomiu. (ab) wego wzrosły o 34%, a usług zewnętrznych, takich jak sprzątanie czy pranie o 20%. Do tego dochodzą media. To wszystko sprawia, że Szpital jest zadłużony i pomimo wszelkich starań, by koszty utrzymania były na jak najniższym poziomie, obserwujemy ich wzrost. Jesteśmy obecnie przed negocjacjami z Narodowym Funduszem Zdrowia w sprawie kolejnego, trzyletniego kontraktu. Trudno dziś wyrokować, jaki będzie efekt tych rozmów, ale dotychczasowe doświadczenie pokazuje, że będą to trudne rozmowy. Dlatego wielkość kontraktu jest dla nas dziś wielką niewiadomą. Mimo niesprzyjających warunków obserwuję, że nasz Szpital cieszy się coraz większym zaufaniem pacjentów. Wpływ na to ma kilka czynników: z roku na rok podnosi się jakość świadczonych usług, do dyspozycji chorych są wysokiej klasy specjaliści oraz nowoczesny sprzęt medyczny, a paleta świadczonych usług poszerza się, czego najlepszym przykładem jest nowy Oddział Hematologii. Uważam, że niebagatelny wpływ na odczucia pacjentów ma także fakt, że Szpital zmienia się też od strony wizualnej. Przeprowadzone remonty, termomodernizacja to wszystko wpływa na dobry wizerunek Szpitala, który odbierany jest jako miejsce, gdzie warto się leczyć. Mówiąc o zrealizowanych inwestycjach, muszę podkreślić, że nie byłoby to możliwe, gdyby nie dotacje z urzędu miasta, a także pozyskane środki z Unii Europejskiej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. To jednak nie koniec. W kolejnych latach przeprowadzane będą kolejne remonty. Na dzień dzisiejszy mamy już przyznane środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na modernizację windy w Oddziale Zakaźnym w budynku przy Alei Legionów 49. Kolejne dotacje w 2012 roku otrzymamy też z urzędu gminy. Końcówka roku to doskonała okazja, by podziękować pracownikom naszego Szpitala za to, że w tak trudnym okresie potrafili się zmobilizować do pracy i wzorowo wywiązywali się ze swoich obowiązków. Za wkład i poświecenie na rzecz Szpitala serdecznie dziękuję. Chciałbym też z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzyć wszystkim szczęśliwych i rodzinnych świat, a w Nowym Roku wszelkiej pomyślności. Andrzej Barałkiewicz Dyrektor Naczelny Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu 2 nr 4 grudzień 2011

3 W tym roku, w związku z przejściem na emeryturę, przestał Pan kierować Kliniką Chorób Wewnętrznych w naszym Szpitalu. Wróćmy jednak do początków... Kiedy trafił Pan do bytomskiej Kliniki? Ze szpitalem jestem związany od 1982 roku, kiedy to wygrałem konkurs na kierownika wówczas tworzonej V Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych Śląskiej Akademii Medycznej. Powołanie nowej kliniki związane było z potrzebami Wydziału Lekarskiego. W tej formule działaliśmy do 2004 roku, kiedy to rektor ŚAM przeniósł naszą klinikę na Wydział Zdrowia Publicznego, co nie zmieniło profilu działalności, a jedynie spowodowało zmianę rodzaju studentów. Teraz kształcą się tutaj przede wszystkim studenci z takich kierunków jak zdrowie publiczne, ratownictwo medyczne i dietetyka. J EDYNKA Rozmowa z prof. dr. hab. n. med. Andrzejem Brodziakiem, wieloletnim Kierownikiem Kliniki Chorób Wewnętrznych Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu Sukces? Wieloprofilowa klinika Jak Pan wspomina początki działalności Kliniki? Od początku zależało mi na połączeniu działalności dydaktycznej i naukowej z kompleksową opieką nad pacjentem. Kiedy przyszedłem do szpitala, leczono już tutaj pacjentów z zakresu hematologii, która stała się z czasem jednym z odcinków katedry. Kolejne, które tutaj wprowadziłem i rozwinąłem z zespołem to diabetologia i endokrynologia. Ważne dla mnie było, aby nasza katedra funkcjonowała według trójstopniowej struktury opieki: szef katedry, ordynatorzy poszczególnych odcinków docenci, będący samodzielnymi pracownikami naukowymi i lekarze prowadzący. Nasz zespół liczył zawsze około lekarzy klinicystów plus 5-6 lekarzy szpitalnych. Z czasem wielu pracowników tutejszego Oddziału Klinicznego uzyskało uprawnienia specjalistów, takich jak reumatologia, geriatria, hematologia, diabetologia, onkologia, zdrowie publiczne. Nasi lekarze zajmowali się też zagadnieniami z psychologii klinicznej, medycyny psychosomatycznej, behawioralnej i tzw.,,holistycznej procedury terapeutycznej, zwłaszcza w odniesieniu do chorych z zespołami nerwicowymi, depresyjnymi i nowotworami. Równolegle z kierowaniem bytomską Kliniką zajmował się Pan badaniami naukowymi... Zgadza się. Ze Śląską Akademią Medyczną byłem związany od 1965 roku, kiedy byłem jeszcze studentem medycyny. Od 1970 roku byłem już pracownikiem naukowym Akademii. Tam też ukończyłem studia doktoranckie, które ukierunkowane były na zastosowanie matematyki w medycynie, bo wtedy jeszcze nie było komputerów. Moja praca doktorska poświęcona była algorytmizacji naturalnego wnioskowania medycznego. Także moja habilitacja dotyczyła zastosowania komputerów w medycynie. Następnie prowadziłem badania nad wykorzystaniem ustaleń neurofizjologicznych w informatyce. Efektem była praca z 1974 roku zatytułowana Psychonikaczyli teoria struktur i procesów informacyjnych centralnego systemu nerwowego człowieka i jej wykorzystanie w informatyce, którą uważam za jedną z najważniejszych w swoim dorobku. Na koncie mam ponadto około 200 prac, które ukazywały się w wielu recenzowanych czasopismach naukowych, jestem też autorem kilkunastu książek naukowych i popularno-naukowych. Fakt, że pod moim kierunkiem sześć osób napisało swoje habilitacje również uważam za swoje duże osiągnięcie naukowe i dydaktyczne. Dokończenie na str. 5 Kwartalnik Pacjentów i Personelu Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu Opracowanie i skład: Wydawnictwo KA s.c. Tarnowskie Góry, ul. Górnicza 12 Wszystkich zainteresowanych umieszczeniem reklam prosimy tel./fax: , o kontakt z Działem Administracyjno-Gospodarczym, tel Druk: Mikopol, tel Telefony: centrala ; fax ; nr 4 grudzień

4 Wiele się dzieje Ciąg dalszy ze str. 1 Wyremontowane pomieszczenia Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. Codzienne funkcjonowanie Szpitala niesie za sobą mnóstwo wyzwań, które powodują, że prace konserwacyjno-adaptacyjne trwają cały rok. Główną przyczyną tych działań jest przestarzała infrastruktura, która jeszcze długi czas będzie musiała być modernizowana. I to robimy dzięki dużym dotacjom. Jednak zanim nastąpi remont w aspekcie całościowym, potrzebne jest na przykład odświeżenia ścian albo realizacja zaleceń sanepidu mówi Damian Gaweł, Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu. Wiele pozytywnych zmian zaszło w pomieszczeniach Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego (ZOL) przy Alei Legionów. Po termomodernizacji i wymianie dachu, które zostały przeprowadzone dzięki dotacji pochodzącej z gminy Bytom oraz środkom z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, przeszedł czas na remont wewnątrz budynku. Kiedy zostałam kierownikiem ZOL, stan pomieszczeń był fatalny. Z powodu uszkodzonego dachu, ściany na ostatnim piętrze ciągle zalewał deszcz. Teraz, kiedy mamy nowy dach i wymienione okna, można było pomalować ściany. W salach nareszcie zrobiło się czysto i estetycznie mówi Irena Turczyńska, kierownik Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. Dzięki pomocy sponsorów udało mi się zorganizować sprzęt rehabilitacyjny, krzesła, stoły i lampy dodaje pani kierownik. Wiele zaleceń sanepidu dotyczy poszczególnych działów Szpitala, które muszą być dostosowywane do obowiązujących i zmieniających się norm. W ostatnim czasie dostosowaliśmy pomieszczenie do mycia wózków na Alei Legionów. Wszystko to pochłania sporo środków finansowych z kasy Szpitala mówi wicedyrektor Gaweł. W Szpitalu następują też reorganizacje związane ze sprawniejszym funkcjonowaniem placówki pod względem organizacyjnym. Tworzą się nowe oddziały, inne są przenoszone. Wszystko to powoduje, że pomieszczenia, do których przenoszone są nowe komórki, muszą ulec odświeżeniu. Tak w ostatnim czasie stało się na Oddziale Hematologii, gdzie gruntownie wyremontowano niektóre pomieszczenia. Podobnie dzieje się przy przenoszeniu pomieszczeń administracyjnych i tak na przykład część Działu Organizacji Lecznictwa i Statystyki została przeniesiona do nieczynnych pomieszczeń byłego Oddziału Chirurgicznego. Trzeba było odmalować korytarz, odświeżyć pokoje, zamontować nowe lampy, zakupić meble. Wszystko po to, aby polepszyły się warunki pracy personelu. Podobnie dzieje się z dyżurkami lekarskimi. Na Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym i Hepatologii Zakaźnej przy Alei Legionów dyżurka została powiększona, zmieniły się warunki pracy lekarzy, Pracownicy Działu Organizacji Lecznictwa i Statystyki w nowych pomieszczeniach (były Oddział Chirurgii) 4 nr 4 grudzień 2011

5 Sukces? Wieloprofilowa klinika Dokończenie ze str. 3 Dyżurka lekarska na Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym po remoncie a dzięki sponsorom zostały zakupione biurka zaznacza wicedyrektor Gaweł. W ostatnim czasie odświeżono również pomieszczenia na Oddziale Kardiologii ze Stanowiskami Intensywnego Nadzoru, a dzięki inicjatywie Ordynator dr n. med. Mirosławy Cichockiej i nawiązaniu kontaktu ze sponsorami, zakupiono nowe meble na salę intensywnej terapii. Na bieżąco usuwane są awarie związane z kanalizacją. I tak na przykład w listopadzie na Oddziale Urologii pęknięta rura zalała ścianę w pomieszczeniu kuchennym i konieczne było malowanie. Odświeżone zostało także pomieszczenie prosektorium, które wymagało remontu. To samo dzieje się z urządzeniami i aparaturą medyczną. Latem tego roku na bloku operacyjnym konieczny był remont klimatyzacji. Regularnie trzeba dokonywać kontroli aparatury RTG, a także urządzeń w pomieszczeniach sterylizatorni. Dochodzą do tego nieprzewidziane awarie i konserwacja wymiennika ciepła, który w najbliższej przyszłości chcemy przekazać Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej w Bytomiu. Bez środków własnych oraz życzliwości sponsorów pozyskiwanych przez ordynatorów i personel poszczególnych oddziałów, w krótkim czasie prawidłowe funkcjonowanie Szpitala byłoby niemożliwe. Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wspierają nasze wysiłki, mające na celu poprawę stanu infrastruktury, składamy serdeczne podziękowania dodaje Damian Gaweł. Nowe umeblowanie na Oddziale Kardiologii, zakupione dzięki sponsorom (ab) A co uznałby Pan za najważniejsze osiągnięcie związane z kierowaniem bytomską Kliniką? Wieloletnie utrzymywanie wieloprofilowej kliniki, w której lekarze zwracali i cały czas zwracają uwagę na stan psychiczny pacjenta. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie fantastyczny zespół lekarzy, z którymi przyszło mi pracować. A jeśli chodzi o osobiste osiągnięcie naukowe... Za sukces można uznać tylko coś, co jest całkowicie nowym odkryciem, spostrzeżeniem, na które nikt inny wcześniej nie zwrócił uwagi. Dlatego zastanawiając się nad tym, przyznać muszę, że byłyby to dwie teorie, niekoniecznie powiązane z medycyną. Pierwszą z nich jest teoria o cyklicznie zmieniającej się aktywności słońca, którą opisałem w książce Nadchodzi słoneczny sztorm, a drugą byłaby dość kontrowersyjna koncepcja metafizyczna o współudziale ludzi w nawrotowym odtwarzaniu się Wszechświata. Czy chociaż przestał Pan kierować Kliniką, nadal prowadzić będzie Pan dotyczasową działalność naukową? Tak. Aktualne pracuję w Instytucie Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu, który jest instytutem badawczym, a także prowadzę wykłady dla studentów pielęgniarstwa w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie. Rozmawiał: (ŁK) nr 4 grudzień

6 Zmiana na stanowisku Panu Piotrowi Kojowi Prezydentowi Bytomia wyrazy najgłębszego współczucia z powodu śmieci Matki składają Dyrekcja oraz Pracownicy Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu Wzwiązku z przejściem na emeryturę prof. dr. hab. n. med. Andrzeja Brodziaka, który w naszym Szpitalu był Ordynatorem Kliniki Chorób Wewnętrznych, pełniącą obowiązki Ordynatora Kliniki została prof. dr hab. n. med. Małgorzata Muc-Wierzgoń (na zdjęciu). Pani profesor jest wysokiej klasy specjalistą diabetologiem i do tej pory kierowała Odcinkiem Diabetologii Kliniki Chorób Wewnętrznych. Pełni też funkcję Konsultanta Wojewódzkiego ds. zdrowia publicznego w województwie śląskim. Dzień św. Łukasza 18 października br. w święto św. Łukasza patrona służby zdrowia w kaplicy NSPJ w Szpitalu Specjalistycznym Nr 1 w Bytomiu została odprawiona uroczysta msza święta w intencji pracowników i pacjentów Szpitala. Nabożeństwo celebrował ksiądz Biskup Gerard Kusz. Dzień św. Łukasza związany jest z Łukaszem Ewangelistą, patronem lekarzy, pielęgniarek i pracowników medycznych. Wedle tradycji, autor Ewangelii i Dziejów Apostolskich, z zawodu był lekarzem. Świadczą o tym między innymi liczne terminy medyczne, których używał w swoich pismach, a także opisy wydarzeń dotyczących stanu zdrowia ludzi. Ponadto w swojej Ewangelii przedstawiał wizerunek Jezusa jako lekarza ciała i ducha. W ikonografii ewangelista prezentowany jest jako młodzieniec o ciemnych, krótkich, kędzierzawych włosach. Często przedstawiany jest także w czapce lekarskiej. Jego atrybutami są: przyrządy medyczne, skalpel, wół, księga, zwój, paleta malarska, papier i kamień. Kościół katolicki łączy Dzień św. Łukasza z pamięcią o lekarzach i służbie zdrowia, którzy to służąc pomocą przede wszystkim dbają o zdrowie i życie innych. (AT) Pani doktor Barbarze Zatorskiej wyrazy najgłębszego współczucia z powodu śmieci Matki i Teściowej składają Dyrekcja oraz Pracownicy Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu Pani doktor Iwonie Warakomskiej wyrazy najgłębszego współczucia z powodu śmieci Ojca składają Dyrekcja oraz Pracownicy Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu 6 nr 4 grudzień 2011

7 INFORMATOR DLA PACJENTA Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu Centrala: Izba PrzyjęĆ lub Oddziały szpitala Oddział Okulistyki Ordynator: dr n. med. Ewa Herba Sekretariat: Oddział Urologii Ordynator: dr n. med. Tomasz Lubas Sekretariat: Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej Ordynator: prof. dr hab. n. med. Jerzy Arendt Sekretariat : Oddział Neurologii Ordynator: dr n. med. Andrzej Tomczyk tel.: Oddział Kardiologii ze Stanowiskami Intensywnego Nadzoru Ordynator: dr n. med. Mirosława Cichocka Sekretariat: Oddział Laryngologii Ordynator: dr n. med. Izabela Sowińska Krzyżanowska Sekretariat: Oddział Reumatologii i Rehabilitacji Ordynator: dr n. med. Maria Głowacka Sekretariat: Zakład Opiekuńczo Leczniczy Aleja Legionów 49 Kierownik: lek. med. Irena Turczyńska Centrala Oddział Obserwacyjno Zakaźny i Hepatologii Zakaźnej 1a (Neuroinfekcja) 1b (Schorzenia Wątroby i Zatrucia Pokarmowe) Aleja Legionów 49 Ordynator : dr n. med. Lucjan Kępa Centrala Klinika Chorób Wewnętrznych P.O. Ordynatora: prof. dr hab. n. med. Małgorzata Muc-Wierzgoń Sekretariat: IVp. Sekretariat: IIp. Oddział Hematologii P.O. Ordynatora: dr hab. n. med. Ewa Ziółko Sekretariat: Poradnia Medycyny Pracy ul. Żeromskiego 7 tel PoradniE WielospecjalistycznE ul. żeromskiego 7 Rejestracja tel.: Hematologiczna Reumatologii Chirurgii Ogólnej Okulistyczna Kardiologiczna Diabetologiczna Endokrynologiczna Chirurgii Onkologicznej Gastrologiczna Rejestracja tel.: Dział Rehabilitacji Reumatologiczna Neurologiczna UL. KAROLA MIARKI 10 Rejestracja tel.: Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc dla Dzieci Al. LEGIONÓW 49 Rejestracja tel.: Wirusowego Zapalenia Wątroby Poradnia Chorób Zakaźnych Pracownie Pracownia USG Pracownie EEG, EMG, UDP Pracownia Endoskopowa Chirurgii Pracownia Endoskopowa Urologii Pracownia Tomografii Komputerowej firma Voxel Pracownia Rezonansu Magnetycznego firma Voxel Pracownia RTG Pracownia Histopatologii Pracownia Prób Wysiłkowych Pracownia Angiografii Fluoresceinowej Pracownia Ultrasonograficzna (Doppler) BYTOMSKIE Centrum Rehabilitacji DLA DZIECI I MŁODZIEŻY UL. STRZELCÓW BYT. 248 A, tel Kierownik: mgr Katarzyna Borońska ZAKŁAD DIAGNOSTYKI Laboratoryjnej Kierownik: mgr Małgorzata Simla, spec. diagnostyki laboratoryjnej Tel , (kierownik) Materiał do badań pobierany jest w Punkcie Pobrań od 7.15 do Wyniki badań wydawane są w godzinach oraz nr 4 grudzień

8 Słowo na Święta Czas świąteczny wypełniają dwa splecione ze sobą przeżycia: religijne, radosne zdumienie chrześcijanina, że w rodzinie zwykłego Cieśli przychodzi na świat Boży Syn oraz ciepło uczuć rodzinnych towarzyszących spotkaniu ludzi, którzy na co dzień nie zawsze potrafią okazać sobie bliskość. Takim spotkaniom towarzyszą życzenia dość typowe, nawiązujące do życia osobistego, tzn. życzenia zdrowia, pomyślności, sukcesów, dobrej pracy, itd. A może w tym roku warto wpisać na listę świątecznych życzeń sprawy, o których myślimy, jak o marzeniach nierealnych, niemożliwych do spełnienia lub zbyt trudnych do realizacji? Niezmiennie rzadko z okazji Świąt Bożego Narodzenia poruszamy trudne sprawy, zwykle staramy się nie ingerować w prywatne sprawy bliskich, szanując ich wolność wyboru. A może w tegoroczne święta spróbujmy przekroczyć cienką linię, za którą zwykle chronimy naszą prywatność, broniąc się przed ingerencją innych. Serdecznie życzę Wszystkim życzeń skrojonych na miarę naszych prawdziwych możliwości, a nie wcześniejszych niepowodzeń. Może ciche sukcesy wielu z nas, nie poparte szumem reklamowego przekazu, wypracowane przeżywaną wiarą i prawdą życia, są dobrym znakiem dla takich właśnie życzeń. Chwała Bogu na wysokości, a ludziom na tej niskości Pokój niech będzie. Z darem modlitwy Ks. Tadeusz Paluch kapelan szpitalny Podziękowanie Wbudynku naszego Szpitala przy Alei Legionów, 7 listopada br. odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Zdrowia, Ochrony Środowiska i Spraw Społecznych bytomskiej Rady Miejskiej. W trakcie spotkania członkowie Komisji zapoznali się z zaawansowaniem prac remontowanych w naszym Szpitalu i wykorzystaniem środków finansowych z budżetu miasta. Już piąty rok z rzędu w Szpitalu trwają intensywne prace remontowe, które przyczyniają się do poprawy szpitalnej infrastruktury. Oddany w tym roku do użytku nowy Oddział Chirurgii czy wyremontowana Izba Przyjęć, to tylko niektóre przykłady pozytywnych zmian. Oczywiście jest jeszcze wiele do zrobienia. W przyszłorocznym budżecie miasta zaplanowano 3,5 miliona złotych dotacji Wszystkim pracownikom Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego i Hepatologii Zakaźnej tut. Szpitala, za opiekę medyczną w czasie choroby męża, okazaną życzliwość i fachową pomoc, składam serdeczne podziękowania. Maria Zastawnik z Rodziną Pozytywne zmiany Świąteczne bony dla pracowników dla Szpitala na kolejne inwestycje wyjaśnia Andrzej Kostek, Przewodniczący Komisji Zdrowia, Ochrony Środowiska i Spraw Społecznych bytomskiej Rady Miejskiej. W trakcie spotkania członkowie Komisji mogli zobaczyć też postępy prac remontowych przy Alei Legionów, gdzie w przyszłości znaleźć ma się część poradni przyszpitalnych, obecnie funkcjonujących między innymi przy ulicy Karola Miarki. Przeniesienie części poradni do budynku przy Alei Legionów z pewnością zoptymalizuje koszty i będzie służyć pacjentom przekonuje Andrzej Kostek. Podsumowując posiedzenie Komisji mogę powiedzieć, że stan infrastruktury Szpitala z roku na rok poprawia się dodaje Przewodniczący Komisji. (ŁK) Zokazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia pracownicy Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu odebrali 6 grudnia bony towarowe. Ich wartość zależała od kryterium dochodowego, zgodnego ze złożonym wcześniej oświadczeniem. Osoby, których średni miesięczny dochód na osobę za rok 2010 był najniższy otrzymały bony w najwyższej wartości, a więc 200 zł. Pozostali pracownicy otrzymali bony stosownie do dochodu za rok ubiegły: 180 zł i 160 zł. Osobom, które nie złożyły oświadczenia o dochodach, przysługiwał bon towarowy najniższej wartości. Bony przysługiwały osobom pozostającym w stosunku pracy na dzień r., zatrudnionym nie później niż r. Osobom przyjętym po tym dniu świadczenie rzeczowe w formie bonów nie przysługiwało. Przypominamy, że bony podlegają opodatkowaniu. 18-procentowy podatek będzie potrącany przy wypłacie grudniowej. Bony towarowe firmy Sodexo Motivation Solutions Polska Sp. z o.o. personel szpitalny może realizować w hipermarketach i wielu innych sklepach. 8 nr 4 grudzień 2011 (ab)

WOJEWÓDZKIE PODMIOTY LECZNICZE W MAŁOPOLSCE - informator

WOJEWÓDZKIE PODMIOTY LECZNICZE W MAŁOPOLSCE - informator WOJEWÓDZKIE PODMIOTY LECZNICZE W MAŁOPOLSCE - informator Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Kraków 2014 rok Opracowano przez Departament Zdrowia i Polityki

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXII/04. 1. Stanisław Woźniak - nieobecność usprawiedliwiona 2. Robert Zawrotniak - nieobecność usprawiedliwiona

PROTOKÓŁ NR XXII/04. 1. Stanisław Woźniak - nieobecność usprawiedliwiona 2. Robert Zawrotniak - nieobecność usprawiedliwiona PROTOKÓŁ NR XXII/04 z posiedzenia Rady Miejskiej w Szprotawie w dniu 26 maja 2004 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szprotawie sala posiedzeń Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego

Bardziej szczegółowo

Od Dyrektora Naczelnego

Od Dyrektora Naczelnego Od Dyrektora Naczelnego Rozpoczęliśmy czas zmian. Początek jest bardzo dobry. Jednak dużo ważniejsze od tego jak się zaczyna, jest to, jak się koń czy. Po pełnej mobilizacji wszystkich pracowników ACK

Bardziej szczegółowo

Szpital z nowym oddziałem

Szpital z nowym oddziałem nr 1 październik 2012 MIESIĘCZNIK GÓRNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ZDROWIA DZIECKA IM. JANA PAWŁA II W KATOWICACH iesięcznik Medyczek kierujemy M do naszych małych pacjentów, ich rodziców i opiekunów, a także tych

Bardziej szczegółowo

Gazeta Szpitalna 1. Życzę, oby następny rok był czasem patrzenia w przyszłość, a nie tylko rozważaniem nad czasem minionym.

Gazeta Szpitalna 1. Życzę, oby następny rok był czasem patrzenia w przyszłość, a nie tylko rozważaniem nad czasem minionym. Gazeta Szpitalna 1 Czas przełomu roku, to czas podsumowań, podziękowań i życzeń. Podsumowując nie sposób pominąć wydarzeń, w których uczestniczyliśmy i które odcisnęły swój ślad na wizerunku Szpitala.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2012 rok

SPRAWOZDANIE z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2012 rok za rok 2006 SPRAWOZDANIE z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2012 rok Olsztyn 28.02.2013r. Spis Treści Wstęp... str. 2 I ZMIANY ORGANIZACYJNE...

Bardziej szczegółowo

BRM.0012.4.2.2012.KJ. Protokół Nr 2/12 z posiedzenia Komisji Edukacji

BRM.0012.4.2.2012.KJ. Protokół Nr 2/12 z posiedzenia Komisji Edukacji BRM.0012.4.2.2012.KJ Protokół Nr 2/12 z posiedzenia Komisji Edukacji Data posiedzenia: 20.02.2012 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

Pełnych radosnej nadziei świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzą

Pełnych radosnej nadziei świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzą ISSN 1507-7020 KWARTALNIK SAMORZĄDU I TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW ZIEMI JORDANOWSKIEJ nr 90 styczeń - luty - marzec 2010 Pasja w Nowym Targu Uroczystość w szpitalu... 2 Co słychać w szpitalu... 3 w sprawie

Bardziej szczegółowo

MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137 6543

MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137 6543 MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137 6543 ROK XLVII WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY NR 4/2015 Zespół redakcyjny: Dr hab. Marcin Grabowski redaktor naczelny Dr med. Maciej Janiszewski z-ca redaktora

Bardziej szczegółowo

LIDERZY ZMIAN W OCHRONIE ZDROWIA

LIDERZY ZMIAN W OCHRONIE ZDROWIA LIDERZY ZMIAN W OCHRONIE ZDROWIA Warszawa 2014 Wydawca Izabella Małecka Redaktor prowadzący Ewa Fonkowicz Łamanie Kamila Tomecka Projekt graficzny okładki i stron tytułowych Studio Kozak Źródło zdjęcia

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy Egzemplarz podlega zmianom 1 2 SPIS TREŚCI Nr Rozdziału 1 1.1 1.2 2 3 4 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4.1

Bardziej szczegółowo

Rolnicy podziękowali za plony

Rolnicy podziękowali za plony Nr 9-10 (119-120) wrzesień październik 2010 ISSN 1509-0655 MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY GMIN I POWIATU LUBELSKIEGO Rolnicy podziękowali za plony l MIJAJĄCA KADENCJA W OCENIE SAMORZĄDOWCÓW l POWIATOWY

Bardziej szczegółowo

Radlin: bal na Titanicu trwa

Radlin: bal na Titanicu trwa Materiał KW Stowarzyszenie Ruch Demokracji Lokalnej Radlin: bal na Titanicu trwa W lipcu Nowiny Wodzisławskie opublikowały raport miesięcznika Wspólnota odnośnie dochodów gmin w Polsce. W dochodach tych

Bardziej szczegółowo

W numerze. 3 Wstępniak

W numerze. 3 Wstępniak W numerze 3 Wstępniak 13 4 6 9 Wspomnienie o wyjątkowym człowieku, jakim był Marek Labon Markowi towarzyliśmy w jego ostatniej drodze w dniu 25 listopada br. Nowy program terapeutyczny w Oddziale Chirurgii

Bardziej szczegółowo

8-9 2010. Egzemplarz bezpłatny. nr 8-9 (236-237) Kasa dla lekarza. www.gazetalekarska.pl. sierpień-wrzesień 2010

8-9 2010. Egzemplarz bezpłatny. nr 8-9 (236-237) Kasa dla lekarza. www.gazetalekarska.pl. sierpień-wrzesień 2010 . Egzemplarz bezpłatny 8-9 2010 Kasa dla lekarza 1 Akcja kasa! wspomniałam wcześniej uprawnia do zwolnienia od obowiązku posiadania kasy fiskalnej. W numerze między innymi 2 Niniejsze opracowanie stanowi

Bardziej szczegółowo

Biuletyn informacyjny

Biuletyn informacyjny Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia jednostka Ministra Zdrowia Biuletyn informacyjny KWIECIEŃ 2013, WYDANIE DZIEWIĄTE Koordynator Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia W tym numerze:

Bardziej szczegółowo

Nowy lider Solidarności

Nowy lider Solidarności 166 delegatów poparło Piotra Dudę w głosowaniu na szefa Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. WIĘCEJ» STRONA 3 Nr 43 2010 KATOWICE 27.10.2010 Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego Tygodnik bezpłatny ISSN 1732-3940

Bardziej szczegółowo

PożyCZka dla PraCoWnikóW służby ZdroWia

PożyCZka dla PraCoWnikóW służby ZdroWia PożyCZka dla PraCoWnikóW służby ZdroWia 19 502 www.aliorbank.pl oferta specjalna rata tylko 22 zł miesięcznie za każdy 1000 zł pożyczki wypłata środków nawet w 1 dzień 0% prowizji do 150 tys. zł bez poręczycieli

Bardziej szczegółowo

Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r.

Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r. Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r. AKCJA LATO W WCK Gazeta Wodzisławska Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03 Redaktor naczelny: Agnieszka Kozielska Dziennikarze:

Bardziej szczegółowo

Zagubiona tożsamość lekarska

Zagubiona tożsamość lekarska Nr 12/2014-1/2015 (293-294) grudzień 2014-styczeń 2015 Gazeta Dolnośląskiej Izby Lekarskiej Zagubiona tożsamość lekarska s. 5-10 egzemplarz bezpłatny Reklama WROCŁAW Klinika Leczenia Niepłodności nr 1

Bardziej szczegółowo

ISSN 1730 1149 2015 5 (252) MIESIĘCZNIK OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W GDAŃSKU EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. www.pml.viamedica.pl

ISSN 1730 1149 2015 5 (252) MIESIĘCZNIK OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W GDAŃSKU EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. www.pml.viamedica.pl ISSN 1730 1149 2015 5 (252) MIESIĘCZNIK OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W GDAŃSKU EGZEMPLARZ BEZPŁATNY www.pml.viamedica.pl Od Redakcji Niewątpliwe najważniejszym wydarzeniem ostatnich tygodni był kolejny Zjazd

Bardziej szczegółowo

innowacyjni 4(14)/2011

innowacyjni 4(14)/2011 Biuletyn Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka innowacyjni 4(14)/2011 ISSN 1689-7447 Egzemplarz bezpłatny Wyboista droga do sukcesu str. 8 14 W realizacji projektu WROVASC bierze udział około 200

Bardziej szczegółowo

PANACEUM. Tyle samorządu, ile to możliwe. Uwaga! nr 6 (154) czerwiec 2010. Od redakcji NOWE OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE OC LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW

PANACEUM. Tyle samorządu, ile to możliwe. Uwaga! nr 6 (154) czerwiec 2010. Od redakcji NOWE OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE OC LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW PANACEUM nr 6 (154) czerwiec 2010 Pismo Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi 93-005 Łódź, ul. Czerwona 3, www.oil.lodz.pl biuro@oil.lodz.pl Wydawca Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi Komisja Informacyjno-Wydawnicza

Bardziej szczegółowo

Janusza Piechocińskiego

Janusza Piechocińskiego EDYCJA 2013 Drodzy Laureaci, Serdecznie gratuluję zdobycia prestiżowej statuetki IKTORII Znaku Jakości Przedsiębiorców. O wyjątkowości tej nagrody świadczy fakt, iż jest ona symbolem jakości i rzetelności

Bardziej szczegółowo

Skuteczny sposób na bobry

Skuteczny sposób na bobry NR 2 (58) luty 2011 r. M IESIĘCZNIK KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH Zdaniem prezesa KRIR Rolniku Nie zmarnuj danej Ci szanszy Czytaj na stronie 2 Czy warto inwestować w maszyny rolnicze? Odpowiada Michał

Bardziej szczegółowo

SZANOWNI PAŃSTWO. 2 Echa znad Sanu i Wisłoka

SZANOWNI PAŃSTWO. 2 Echa znad Sanu i Wisłoka SZANOWNI PAŃSTWO Rozpoczął się rok 2012, w którym podejmowane działania skierowane są na realizację zadań zmierzających do dalszej poprawy gminnej infrastruktury, gospodarki i życia społeczno - kulturalnego.

Bardziej szczegółowo

ISSN 1640-5307 Kraków, nr 80, marzec kwiecień 2008

ISSN 1640-5307 Kraków, nr 80, marzec kwiecień 2008 ISSN 1640-5307 Kraków, nr 80, marzec kwiecień 2008 2 Zdrowych, spokojnych i pełnych radości Świąt Wielkiej Nocy życzy Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych oraz Zespół Redakcyjny Ad Vocem w

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r.

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu, przeprowadzanie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r.

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu,

Bardziej szczegółowo

PANACEUM. Nowe światło i cienie. nr 7 8 (155) lipiec sierpień 2010. Od redakcji. nr 7 8 (155) lipiec sierpień 2010

PANACEUM. Nowe światło i cienie. nr 7 8 (155) lipiec sierpień 2010. Od redakcji. nr 7 8 (155) lipiec sierpień 2010 PANACEUM nr 7 8 (155) lipiec sierpień 2010 Pismo Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi 93-005 Łódź, ul. Czerwona 3, www.oil.lodz.pl biuro@oil.lodz.pl Wydawca Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi Komisja Informacyjno-Wydawnicza

Bardziej szczegółowo