WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA"

Transkrypt

1 ZTBGiG 1. dr inż. Marek Talaga Projekt technologii i organizacji budowy wybranego obiektu budownictwa mieszkaniowego. Uwaga: Student powinien postarać się o wgląd do projektu technicznego wybranego obiektu. 2. dr inż. Marek Talaga Projekt technologii i organizacji budowy wybranego obiektu budownictwa mieszkaniowego. Uwaga: Student powinien postarać się o wgląd do projektu technicznego wybranego obiektu. 3. dr inż. Marek Talaga Projekt technologii i organizacji budowy wybranego obiektu budownictwa mieszkaniowego. Uwaga: Student powinien postarać się o wgląd do projektu technicznego wybranego obiektu. 4. dr inż. Marek Talaga Projekt technologii i organizacji budowy wybranego obiektu budownictwa ogólnego. Uwaga: Student powinien postarać się o wgląd do projektu technicznego wybranego obiektu. 5. dr inż. Marek Talaga Projekt technologii i organizacji budowy wybranego obiektu budownictwa ogólnego. Uwaga: Student powinien postarać się o wgląd do projektu technicznego wybranego obiektu. 6. dr Agnieszka Gontaszewska 7. dr Agnieszka Gontaszewska 8. dr Agnieszka Gontaszewska 9. dr Agnieszka Gontaszewska Projekt ścieżki historyczno - edukacyjnej na terenie dawnej kopalni węgla brunatnego "Consolidierte Gruenberger Gruben" Inwentaryzacja szkód pogórniczych na terenie dawnej kopalni węgla brunatnego "Emma" koło Nowego Miasteczka Inwentaryzacja pozostałości infrastruktury dawnej kopalni węgla brunatnego "Emma" koło Nowego Miasteczka Warunki geologiczne eksploatacji dawnej kopalni węgla brunatnego "Emma" koło No- 1

2 wego Miasteczka 10. dr Agnieszka Warunki geologiczno - inżynierskie Gontaszewska Osiedla Kolorowego w 11. dr hab. inż., 12. dr hab. inż., Maria Mrówczyńska Maria Mrówczyńska Zielonej Górze Pomiar sytuacyjnowysokościowy terenu dla celu obliczenia objętości robót zimnych Pomiar i wyznaczenie odchyleń od pionu obiektu budownictwa wieżowego 13. dr inż. Waldemar Szajna Projekt zabezpieczenia wykopu za pomocą ścianki szczelnej z profili stalowych 14. dr inż. Waldemar Szajna Projekt nasypu drogowego na gruntach słabych 15. dr inż. Waldemar Szajna Badanie wpływu cech strukturalnych piasków na ich wytrzymałość krytyczną 16. dr inż. Waldemar Szajna Projekt posadowienia domku letniskowego na płycie fundamentowej spoczywającej na podłożu organicznym 17. dr inż. Waldemar Szajna Projekt ławy fundamentowej z analizą wpływu wzmocnienia podłoża geosyntetykami 18. dr inż. Sławomir Gibowski 19. dr inż. Sławomir Gibowski 20. dr inż. Sławomir Gibowski 21. dr inż. Ewa Wojnicka Janowska 22. dr inż. Ewa Wojnicka Janowska 23. dr inż. Ewa Wojnicka Janowska 24. dr inż. Ewa Wojnicka Janowska Analiza metod badania pionowości budowli wysokich Opracowanie i interpretacja odchyleń od pionu komina stalowego z odciągami na podstawie obserwacji okresowych Wykonanie mapy sytuacyjnowysokościowej w technologii tradycyjnej i GPS w ramach projektu modernizacji drogi. Badania terenowe słabonośnego podłoża budowlanego. Właściwości geotechniczne gruntów organicznych Środkowego Nadodrza. Analiza wpływu wilgotności na parametry geotechniczne podłoża gruntowego. Badania modelowe wzmocnienia gęstościowego gruntów organicznych. 25. dr inż. Jan Wojnicki Badania geotechniczne gruntów organicznych. 26. dr inż. Jan Wojnicki Ściśliwość i przepuszczalność gruntów spoistych. 27. dr inż. Jan Wojnicki Zagęszczalność gruntów sła- 2

3 bonośnych w aspekcie zmienności parametrów geotechnicznych. 28. dr inż. Jan Wojnicki Ekspansywność gruntów spoistych Polski Zachodniej. 29. dr Andrzej Kraiński Projekt odwodnienia wykopu budowlanego 30. dr Andrzej Kraiński Projekt robót ziemnych 31. dr Andrzej Kraiński Projekt badań geotechnicznych dla realizacji galerii handlowej 32. dr inż. Paweł Urbański Projekt remontu i modernizacji wybranego obiektu zabytkowego dworek, pałac. 33. dr inż. Paweł Urbański Projekt remontu i modernizacji wybranego obiektu zabytkowego dworek, pałac. 34. dr inż. Paweł Urbański Projekt remontu i modernizacji wybranego wielorodzinnego budynku mieszkalnego. 35. dr inż. Paweł Urbański Projekt remontu i modernizacji wybranego wielorodzinnego budynku mieszkalnego. 36. dr inż. Paweł Urbański Projekt remontu i modernizacji wybranego budynku użyteczności publicznej 37. dr inż. Paweł Urbański Projekt kładki pieszo-rowerowej w obrębie skrzyżowania ulic Sulechowska, Trasa Północna, Poznańska 38. dr inż. Paweł Urbański Projekt budynku rekreacyjnorozrywkowego na terenie miasta Sulechów 39. Markiewicz- Siwa Filip Felska Kamila Kuzyk Łukasz Jędrzejek Daria Rybka Natalia Szczawiński Dominik 3 Buczyniak Anna 33BUD_SP ZDiM 1. dr hab. inż., 2. dr hab. inż., 3. dr hab. inż., 4. dr hab. inż., 5. dr hab. inż., Projekt konstrukcji ścieżki rowerowej w technologii betonowej Projekt parkingu podziemnego przy nowoczesnej stacji przesiadkowej Projekt budowy pola biwakowego Problemy trwałości eksploatacyjnej przejść dla zwierząt Projekt rewitalizacji zabytkowego mostu stalowego

4 6. dr hab. inż., Kompleksowy projekt odwodnienia obiektu mostowe- 7. dr hab. inż., 8. dr hab. inż., 9. dr hab. inż., 10. dr hab. inż., 11. dr hab. inż., 12. dr hab. inż., 13. dr hab. inż., go Ewidencja obiektów budowlanych infrastruktury komunikacyjnej na przykładzie Gminy Nowogród Bobrzański Przeglądy techniczne obiektów budowlanych infrastruktury komunikacyjnej na przykładzie Gminy Nowogród Bobrzański Projekt koncepcyjny budowy utwardzonej drogi w Gminie Nowogród Bobrzański Projekt koncepcyjny drogi osiedlowej dla terenów rekreacyjnych w Nowogrodzie Bobrzańskim Projekt koncepcyjny przebudowy drogi w Gminie Nowogród Bobrzański Rozwój tymczasowych nawierzchni drogowych na potrzeby transportu technologicznego (praca studialna) Drogowe nawierzchnie technologiczne w trudnych warunkach geotechnicznych (praca studialna) 14. dr inż. Staszczuk Anna Projekt niskoenergetycznego budynku mieszkalnego jednorodzinnego 15. dr inż. Staszczuk Anna Projekt energooszczędnego budynku mieszkalnego jednorodzinnego 16. dr inż. Staszczuk Anna Projekt termomodernizacji budynku mieszkalnego 17. dr inż. Staszczuk Anna Projekt termomodernizacji budynku użyteczności publicznej 18. dr inż. Staszczuk Anna Analiza obliczania strat ciepła do gruntu według aktualnie obowiązujących norm 19. dr inż. Staszczuk Anna Zastosowanie termowizji w budownictwie 20. dr inż. Włosek Józef Ocena stanu technicznego nawierzchni bitumicznych głównych dróg gminnych na terenie gminy Trzebiechów - z wykorzystaniem elemen- 4 Wołkowski Grzegorz 32BUD_SP Jurska Izabela 32BU_DSP Knopf Tomasz Marcul Michał Kozaryn Bartłomiej

5 tów metodologii SOSN. 21. dr inż. Włosek Józef Hierarchizacja sieci drogowej w obszarze "Wielkiej Zielonej Góry" po połączeniu miasta z gminą w 2015 roku 22. dr inż. Włosek Józef Studium technicznoekonomiczno-środowiskowe w projekcie drogi 23. dr inż. Włosek Józef System parkowania w warunkach zatłoczenia komunikacyjnego na osiedlu mieszkaniowym wybranego miast w oj. lubuskiego 24. dr inż. Włosek Józef Analiza skuteczności wprowadzonych środków uspokojenia ruch na podstawie statystyk zdarzeń drogowych na wybranych dogach 25. dr inż. Włosek Józef Uwarunkowania techniczne i ekonomiczne projektowania rowów drogowych jako główny element odwodnienia powierzchniowego 26. dr inż. Włosek Józef Przydatność wybranych gruntów do stabilizacji spoiwami hydraulicznymi do wykonywania warstw nawierzchni drogowych 40. prof.dr hab.inż. Piotr Alawdin Projekt szkoły s salą sportową 41. prof.dr hab.inż. Piotr Alawdin Projekt domu jednorodzinnego z ogrzewaniem energią geotermalną 42. prof.dr hab.inż. Piotr Alawdin Projekt budynku z basenem 43. prof.dr hab.inż. Piotr Alawdin Projekt jednonawowej hali z wanną galwaniczną 44. prof.dr hab.inż. Piotr Alawdin Projekt domu dla chorych na Alzheimera 45. prof.dr hab.inż. Piotr Alawdin Analiza stateczności belek na nieliniowo sprężystym podłożu 46. prof.dr hab.inż. Jakub Marcinowski Projekt stalowego zbiornika na wodę o poj. 800 m prof.dr hab.inż. Jakub Marcinowski Projekt stalowego przęsła estakady pod poziomy odci- 5 Kruszyńska Katarzyna Rzońca Rafał Uwaga: Student powinien postarać się o projekt techniczny obiektu będącego przedmiotem pracy dyplomowej. ZKB

6 nek taśmociągu 48. prof.dr hab.inż. Antoni Matysiak Projekt toru wciągnika opracowany wg PN i PN-EN. 49. prof.dr hab.inż. Antoni Matysiak Projekt jednonawowej hali z podwieszonym wciągnikiem. 50. prof.dr hab.inż. Antoni Matysiak Projekt jednonawowej hali obciążonej suwnicą natorową. 51. prof.dr hab.inż. Antoni Matysiak Projekt dwukomorowego zasobnika kruszywa do betonu. 52. prof.dr hab.inż. Antoni Matysiak Projekt czterokomorowego zasobnika do kruszywa klinkierowego. 53. prof.dr hab.inż. Antoni Matysiak Projekt dwunawowej hali magazynowej. 54. dr inż. Gerard Bryś Projekt konstrukcji wiaty nad Bortnowski Patryk przystankiem PKS 55. dr inż. Gerard Bryś Projekt konstrukcji wiaty nad Bajon Michał stacją benzynową 56. dr inż. Gerard Bryś Projekt drewnianej konstruk- Dziurdzik Łu- cji budynku jednorodzinnego 57. dr inż. Gerard Bryś Projekt konstrukcji przykrycia nad targowiskiem 58. dr inż. Gerard Bryś Projekt konstrukcji galerii transportowej 59. dr inż. Elżbieta Grochowska Projekt konstrukcji salonu samochodowego 60. dr inż. Elżbieta Grochowska Projekt konstrukcji supermarketu 61. dr inż. Elżbieta Grochowska 62. dr inż. Elżbieta Grochowska 63. dr inż. Elżbieta Grochowska 64. dr inż. Elżbieta Grochowska 65. dr inż. Elżbieta Grochowska 66. dr inż. Elżbieta Grochowska Projekt konstrukcji składu budowlanego Projekt konstrukcji warsztatu samochodowego Projekt konstrukcji obiektu mieszkalno-usługowego Projekt konstrukcji budynku gospodarczego Projekt konstrukcji centrum rehabilitacji Projekt konstrukcji budynku biurowego 67. dr inż. Joanna Kaliszuk Projekt stalowej konstrukcji budynku przedszkola 68. dr inż. Joanna Kaliszuk Projekt konstrukcji osiedlowej kasz 30BUDNP Nojak Paweł 31BUDNP 6 Kordasiewicz Artur 31BUDNP Kordasiewicz Franciszek 31BUDNP Kubiszyn Łukasz Florczak Patrycja Marika Cymerman Dawid

7 hali widowiskowo-sportowej 69. dr inż. Joanna Kaliszuk Projekt konstrukcji domu dziennego pobytu dla ludzi starszych 70. dr inż. Joanna Kaliszuk Projekt konstrukcji galerii dzieł sztuki z atelier na poddaszu 71. dr inż. Joanna Kaliszuk Projekt konstrukcji otwartego przykrycia sceny widowiskowej 72. dr inż. Joanna Kaliszuk Projekt konstrukcji salonu fryzjersko-kosmetycznego 73. dr inż. Joanna Kaliszuk Projekt konstrukcji stajni połączonej z krytą ujeżdżalnią dr inż. dr inż. Jarosław Rusin Jarosław Rusin Zaplecze gospodarczosocjalne winnicy Projekt pracowni pasiecznej 76. Jarosław Rusin Budynek garażowomagazynowy dr inż. na maszyny rolnicze i płody rolne 77. Jarosław Rusin Magazyn soli drogowej o dr inż. pojemności do 1200 ton 78. Jarosław Rusin Projekt muszli koncertowej dr inż. wraz z zapleczem 79. Jarosław Rusin Kładki dla pieszych, jako dr inż. obiekty małej architektury na terenach rekreacyjnych 80. dr inż. Jacek Korentz Projekt pensjonatu w górach dla narciarzy na 20 osób 81. dr inż. Jacek Korentz Projekt hali do tenisa ziemnego z czterema kortami 82. dr inż. Jacek Korentz Projekt budynku mieszkalnousługowego w zabudowie zwartej 83. dr inż. Jacek Korentz Projekt hurtowni materiałów budowlanych 84. dr inż. Jacek Korentz Projekt przejścia podziemnego na skrzyżowaniu ulic 85. dr inż. Jacek Korentz Projekt nadziemnego zbiornika na wodę o pojemności 86. dr hab. inż., 87. dr hab. inż., 88. dr hab. inż., Józef Wranik Józef Wranik Józef Wranik 100m 3 Garaż podziemny 1- kondygnacyjny w konstrukcji monolitycznej żelbetowej. Budynek biurowy 3 - kondygnacyjny z garażem podziemnym w konstrukcji żelbetowej Sklep wielkopowierzchniowy w konstrukcji żelbetowej Dubina Patrycja 7 Omiatacz Paweł Szatkowski Patryk Kopaczel Damian Krawczyk Paweł Michalewicz Robert Zygadło Tomasz Kołaczkowski Piotr Barłóg Anna Drozd Aleksandra Belkiewicz Dawid

8 szkieletowej 89. dr hab. inż., Józef Wranik Projekt żelbetowej hali z suwnicą. 8 ZMB IMIĘ STUDEN 1. dr inż. Arkadiusz Denisiewicz Projekt szkoły podstawowej dla 300 uczniów Skibik Wojciech 2. dr inż. Arkadiusz Denisiewicz Projekt budynku przedszkola Paulina Majka 3. dr inż. Arkadiusz Denisiewicz Projekt parkingu wielopoziomowego dla samochodów Wasyłyk Dominik osobowych 4. dr inż. Arkadiusz Denisiewicz Projekt stalowej hali magazynowej Dębiński Marcin 5. dr inż. Arkadiusz Denisiewicz Projekt sieciowego obiektu Buzała Iotr handlowego 6. dr inż. Arkadiusz Denisiewicz Projekt wielorodzinnego budynku mieszkalnego z przyziemną częścią handlowousługową 7. dr inż. Arkadiusz Denisiewicz Projekt pensjonatu w miejscowości nadmorskiej 8. dr inż. Arkadiusz Denisiewicz Projekt przyszkolnej hali sportowej w konstrukcji żelbetowej 9. dr inż. Arkadiusz Denisiewicz Wiaty magazynowej przy gospodarstwie rolnym w miejscowości Lipiny 10. dr hab. inż., 11. dr hab. inż., 12. dr hab. inż., 13. dr hab. inż., 14. dr hab. inż., 15. dr hab. inż., 16. dr hab. inż., Domek letniskowy w konstrukcji drewnianej z przeznaczeniem na saunę. Domek leśniczówka w technologii drewnianej. Wiata garażowa na trzy stanowiska. Wiata stalowa przystanek autobusowy. Zestaw domków letniskowych w technologii murowanej. Kładka molo w konstrukcji stalowo-drewnianej. Zadaszenie stanowisk targowych w konstrukcji Wierzbicki Indelak Adrian Adrian Mydłowski Mateusz 31BUDNP

9 IMIĘ STUDEN stalowej z elementami drewnianymi. 17. dr inż. Tomasz Socha Projekt dwukondygnacyjnego budynku biurowousługowego 18. dr inż. Tomasz Socha Projekt dwukondygnacyjnego parkingu nadziemnego 19. dr inż. Tomasz Socha Projekt budynku małego basenu 20. dr inż. Tomasz Socha Projekt hangaru dla samolotów sportowo-turystycznych 21. dr inż. Tomasz Socha Projekt dwukondygnacyjnej kawiarni z tarasem 22. dr inż. Tomasz Socha Projekt krytej ujeżdżalni koni (Mateusz Salamon) 23. dr inż. Tomasz Socha Projekt szkolnej hali sportowej Aleksandra Ciepielowska Katarzyna Ziółek Jacek Trościanko Walczak Aleksandra Damian Słobodzian Paweł Siepielski 24. dr inż. Tomasz Socha Projekt sklepu osiedlowego Aleksandra Golasik 25. dr inż. Tomasz Socha Projekt kina dla 200 widzów Sonia Błaszczykiewicz 26. dr inż. Tomasz Socha Projekt hali do uprawiania Piotr Nikorowski lekkoatletyki 27. dr inż. Tomasz Socha Projekt małej Sali koncertowej Agnieszka Wieliczko 28. dr inż. Tomasz Socha Projekt hali magazynowej Duszyński Krzysztof wysokiego składowania. 29. dr inż. Tomasz Socha Projekt dwukondygnacyjnego budynku biurowousługowego (Aleksandra Ciepielowska) Projekt dwukondygnacyjnego parkingu nadziemnego (Katarzyna Ziółek) 30. dr inż. Tomasz Socha Projekt budynku małego basenu (Jacek Trościanko) 31. dr inż. Krystyna Urbańska Projekt miejsca obsługi podróżnych Sworowski Artur przy autostradzie. 32. dr inż. Krystyna Urbańska Projekt modernizacji budynku Urbanowicz Ewelina mieszkalnego wieloro- dzinnego. 33. dr inż. Krystyna Urbańska Zużycie funkcjonalne jako Lubańska Edyta czynnik determinujący modernizację budynku 34. dr inż. Krystyna Urbańska Projekt budynku kręgielni. 35. dr inż. Krystyna Urbańska Projekt budynku siłowni. Styczyński Piotr 36. dr inż. Krystyna Urbańska Metody osuszania budynków Szymczak Agata 37. dr inż. Tomasz Socha Projekt krytej ujeżdżalni koni 38. dr inż. Tomasz Socha Projekt szkolnej hali sportowej 39. dr inż. Krzysztof Kula Projekt hali sprzedażowej Słonecka Weronika 40. dr inż. Krzysztof Kula Projekt przyszkolnej sali Hoc Michał 9

10 IMIĘ STUDEN gimnastycznej 41. dr inż. Krzysztof Kula Element projektu dwukondygnacyjnego Banaszkiewicz Miwo-handlowego budynku biurochał 42. dr inż. Krzysztof Kula Element projektu wiaty na targowisku 43. dr inż. Krzysztof Kula Projektu browaru rzemieślniczego Topolski Paweł 44. dr inż. Krzysztof Kula Projektu browaru z pubem Rudnicki Krzysztof 45. dr inż. Krzysztof Kula Projektu hali magazynowej Antecki Karol 46. dr inż. Krzysztof Kula Element projektu hali sprzedażowej 10 ZBO IMIĘ STUDEN 1. dr hab. inż., Abdrahman Projekt sporządzania certyfikatu charakterystyki Alsabry energetycznej dla budynku jednorodzinnego z uwzględnieniem wpływu lokalizacji budynku na wynik bilansu zapotrzebowania na energię użytkową oraz wyznaczania wskaźnika emisji CO2. 2. dr hab. inż., 3. dr hab. inż., Abdrahman Alsabry Abdrahman Alsabry Projekt sporządzania certyfikatu charakterystyki energetycznej dla budynku jednorodzinnego z uwzględnieniem wpływu lokalizacji obiektu na wynik bilansu strat ciepła budynku mieszkalnego QH,tr - przez przenikanie przez przegrody budowlane, Qh,ve - przez wentylację - oraz solarnych zysków ciepła Q sol oraz wyznaczania wskaźnika emisji CO2. Projekt sporządzania certyfikatu charakterystyki energetycznej dla budynku jednorodzinnego z uwzględnieniem analizy opłacalności

11 IMIĘ STUDEN rozwiązań dla niektórych elementów budowlanych np. SPBT, NPV oraz wyznaczania wskaźnik CO2. 4. dr hab. inż., Abdrahman Zaprojektowanie charakterystyki energetycznej Woźniak Marcin Alsabry dla 5. dr hab. inż., 6. dr hab. inż., 7. dr hab. inż., 8. dr hab. inż., Abdrahman Alsabry Abdrahman Alsabry Abdrahman Alsabry Abdrahman Alsabry domu jednorodzinnego Projekt domu inteligentnego Projekt domku jednorodzinnego energooszczędnego - projekt charakterystyki energetycznej Projekt sporządzania certyfikatu charakterystyki energetycznej dla budynku jednorodzinnego z uwzględnieniem różnych nośników energii oraz jedną z źródeł odnawialnych energii jak, np. fotowoltaika Projekt sporządzania certyfikatu charakterystyki energetycznej dla budynku jednorodzinnego z uwzględnieniem różnych nośników energii oraz pompa ciepła. 11 Ostrycharczyk Natalia Lewandowska Magdalena 9. dr hab. inż., 10. dr hab. inż., 11. dr hab. inż., 12. dr hab. inż., 13. dr hab. inż., Projekt adaptacji pubu Barcelona Sport Pub w Zielonej Górze na dom weselny Projekt rozbudowy i adaptacji budynku PSM I i II st. im. M. Karłowicza znajdującego się przy ul. Chrobrego 26 w Zielonej Górze. Projekt adaptacji budynku poszpitalnego na przychodnię Projekt adaptacji zabytkowego spichrza na lofty Projekt adaptacji zabytkowego dworu na hotel Śniatyńska Monika Kube Mateusz 31BUD_SP Faber Sylwia

12 IMIĘ STUDEN 14. dr hab. inż., Projekt świątyni wielowyznaniowej w wybranym 15. dr hab. inż., 16. dr hab. inż., 17. dr hab. inż., mieście Projekt restauracji na nieużytkowanym wiadukcie w Zielonej Górze Projekt szkoły artystycznej w zabudowie plombowej w centrum miasta Projekt adaptacji zabytkowego budynku na SPA 18. dr inż. Grzegorz Misztal Adaptacja stodoły na budynek mieszkalny z wydzieloną częścią biurową 19. dr inż. Grzegorz Misztal Projekt hotelu z basenem na dachu i wykorzystaniem OZE 20. dr inż. Grzegorz Misztal Projekt warsztatu samochodowego z zapleczem 21. dr inż. Grzegorz Misztal Projekt budynku przychodni zdrowia z apteką, zasilany z OZE 22. dr inż. Grzegorz Misztal Projekt niskoenergetycznego budynku mieszkalnousługowego, zasilanego z OZE 23. dr inż. Grzegorz Misztal Projekt sali wystawowej z zapleczem, w standardzie budynku niskoenergetycznego, z farmą paneli PV 24. dr inż. Grzegorz Misztal Projekt niskoenergetycznego budynku mieszkalnego z miniapartamentami, zasilanego z OZE 25. dr inż. Beata Nowogońska Projekt adaptacji budynku mieszkalnego na przedszkole 26. dr inż. Beata Nowogońska Projekt plomby przy ul. Żeromskiego w Zielonej Gorze 27. dr inż. Beata Nowogońska Projekt adaptacji na galerię handlową obiektu poprzemysłowego 28. dr inż. Beata Nowogońska Projekt adaptacji budynku mieszkalnego na hotel. 29. dr inż. Beata Nowogońska Projekt adaptacji kamienicy na hotel 30. dr inż. Beata Nowogońska Projekt adaptacji budynku mieszkalnego na centrum spa Najdek Mateusz 12 Bohaczyk Tomasz Toporek Krzysztof Łyszczak Monika Chudzik Agnieszka Tematy do uzgodnienia z promotorem

13 IMIĘ STUDEN Ewidencja dróg gminnych w obrębie miejscowości położonych na terenie gminy 1. Trzebiechów, ocena ich stanu technicznego i wskazanie technologii remontów. ( z uwagi na ilość dróg proponuję podział na 2 prace). Inwentaryzacja zabytkowego kościoła w Podlegórzu. 2. Wskazanie zagrożeń oraz sposobów zabezpieczenia i wzmocnienia konstrukcji murów. Inwentaryzacja i projekt rewitalizacji zabytkowego par- 3. ku Zespołu Pałacowego w Trzebiechowie. Gminna oczyszczalnia ścieków kierunki modernizacji 4. do obowiązujących wymagań, z wykorzystaniem istniejących obiektów i urządzeń. Inwentaryzacja zabytkowych budynków i obiektów znajdujących się na terenie gminy 5. Trzebiechów wraz z wykonaniem ich ewidencji. 13

Jakub Marcinowski Projekt żelbetowej chłodni kominowej o

Jakub Marcinowski Projekt żelbetowej chłodni kominowej o STUDIA: MAGISTERSKIE, SPECJALNOŚĆ K ZKB Piotr Alawdin Projekt wielokondygnacyjnego 1. budynku w strefie trzęsie- nia ziemi Piotr Alawdin Projekt blokowego fundamentu 2. na nieliniowo sprężystym podłożu

Bardziej szczegółowo

ZBO LP TYTUŁ PROWADZĄCY TEMAT PRACY GRUPA NAZWISKO i IMIĘ STUDENTA 1. dr hab. inż. prof. UZ

ZBO LP TYTUŁ PROWADZĄCY TEMAT PRACY GRUPA NAZWISKO i IMIĘ STUDENTA 1. dr hab. inż. prof. UZ 1 ZBO IMIĘ STUDTA 1. dr hab. inż. Wojciech Eckert Projekt winiarni z zapleczem gastronomicznym 2. dr hab. inż. Wojciech Eckert Projekt adaptacji XIX budynku pofabrycznego na mieszkania 3. dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo

pieszych pod skrzyżowaniem Projekt stalowego przekrycia nad punktem poboru opłat autostradowych (DO WYBORU 2 PRACE) Projekt jazu z segmentowym

pieszych pod skrzyżowaniem Projekt stalowego przekrycia nad punktem poboru opłat autostradowych (DO WYBORU 2 PRACE) Projekt jazu z segmentowym 4. 5. 6. Jakub Marcinowski Jakub Marcinowski Jakub Marcinowski 1. Prof. dr hab. inż. Piotr Alawdin Projekt konstrukcji podziemnego zbiornika na wodę Drzymała Dawid o pojemności 1600 m3 2. Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

ZDIM LP TYTUŁ PROWADZĄCY TEMAT PRACY GRUPA NAZWISKO i IMIĘ STUDENTA 1. dr hab. inż., prof. UZ

ZDIM LP TYTUŁ PROWADZĄCY TEMAT PRACY GRUPA NAZWISKO i IMIĘ STUDENTA 1. dr hab. inż., prof. UZ ZDIM 1. dr hab., Koncepcja budowy mostu łączącego działki 5 i 3/1 AM 6 Persowska Marta 2. dr hab., 3. dr hab., 4. dr hab., 5. dr hab., 6. dr hab., 7. dr hab., 8. dr hab., 9. dr hab., 10. dr hab., 11. dr

Bardziej szczegółowo

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH - STUDIA DZIENNE MGR 2008 R. PROMOTOR TYTUŁ PRACY DYPLOMOWEJ STUDENT prof. dr hab. inż. Sergey Anisimov

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH - STUDIA DZIENNE MGR 2008 R. PROMOTOR TYTUŁ PRACY DYPLOMOWEJ STUDENT prof. dr hab. inż. Sergey Anisimov TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH - STUDIA DZIENNE MGR 2008 R PROMOTOR TYTUŁ PRACY DYPLOMOWEJ STUDENT Projekt klimatyzacji obiektu użyteczności publicznej (kino, biurowiec, bank, hotel) Projekt klimatyzacji hali

Bardziej szczegółowo

Metoda obliczeniowa charakterystyki energetycznej budynku na przykładzie domku jednorodzinnego

Metoda obliczeniowa charakterystyki energetycznej budynku na przykładzie domku jednorodzinnego 1. prof., dr hab. Alyavdin Petr Stalowa konstrukcja kładki dla 2. prof., dr hab. Alyavdin Petr pieszych Budynek jednorodzinny z drewnianą więźbą dachową Bielawski Przemysław 32 3. prof., dr hab. Alyavdin

Bardziej szczegółowo

konsekwencje Świecie

konsekwencje Świecie Tematy referatów, Autobus I na zajęciach Wyjazdy technologiczne i terenowe Bańska Niżna (18.04.2013) prowadzonych w ramach projektu Ochrona środowiska studia z pasją i przyszłością (POKL.04.01.02-00-040/11)

Bardziej szczegółowo

PRACE DYPLOMOWE W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 STUDIA STACJONARNE I-GO STOPNIA - WROCŁAW

PRACE DYPLOMOWE W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 STUDIA STACJONARNE I-GO STOPNIA - WROCŁAW PRACE DYPLOMOWE W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 STUDIA STACJONARNE I-GO STOPNIA - WROCŁAW Lp. Imię i nazwisko studenta nr albumu Promotor 1. dr inż. Marek Badura 2. dr inż. Marek Badura 3. dr inż. Marek Badura

Bardziej szczegółowo

charakterystyki energetycznej Praca dyplomowa w zakresie sporządzania Termografia w budownictwie Mostki termiczne newralgiczne miejsca w budynkach

charakterystyki energetycznej Praca dyplomowa w zakresie sporządzania Termografia w budownictwie Mostki termiczne newralgiczne miejsca w budynkach ZBO IMIĘ STUDEN- TA 1. dr 2. dr 3. dr 4. dr Opracowanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków Opracowanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków Praca dyplomowa w zakresie sporządzania

Bardziej szczegółowo

LP TYTUŁ PROWADZĄCY TEMAT PRACY GRUPA NAZWISKO i IMIĘ STUDENTA 1. prof., dr Alyavdin Petr Maszt o wysokości 110 m 21BUDSD_KBI Tomasz Łuszczyński

LP TYTUŁ PROWADZĄCY TEMAT PRACY GRUPA NAZWISKO i IMIĘ STUDENTA 1. prof., dr Alyavdin Petr Maszt o wysokości 110 m 21BUDSD_KBI Tomasz Łuszczyński 1 1. prof., dr Alyavdin Petr Maszt o wysokości 110 m 21BUDSD_KBI Tomasz Łuszczyński 2. prof., dr Alyavdin Petr Żelbetowy zbiornik na wodę Brożyński Sławomir 3. prof., dr Alyavdin Petr Przekrycie hali sportowej

Bardziej szczegółowo

Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych

Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych - wprowadzenie, najważniejsze zmiany Adam Ujma Wydział Budownictwa Politechnika Częstochowska 10. Dni Oszczędzania Energii Wrocław 21-22.10.2014

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska Wydział Elektryczny ul. Piotrowo 3A, 60-965 Poznań

Politechnika Poznańska Wydział Elektryczny ul. Piotrowo 3A, 60-965 Poznań Lista uczestników szkoleń energetycznych z zakresu urządzeń gazowych (grupa III) w ramach projektu Energetyka z przyszłością nr POKL 04.01.02-00-088/12 Grupa A - termin szkolenia 16/17 maja, egzamin 17

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1 GRUPA 1 - POZIOM A1 TRYB: poniedziałek, środa 18:15-19:45 1 Jarosław P. 29 2 Justyna T. 37 3 Domicela Arycja K. 47 4 Ryszard Tomasz N. 51 5 Hanna G. 61 GRUPA 2 - POZIOM A1 TERMIN PIERWSZYCH ZAJĘĆ: 19.04.2013r.

Bardziej szczegółowo

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 Studia II stopnia KATEDRA DRÓG I MOSTÓW

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 Studia II stopnia KATEDRA DRÓG I MOSTÓW TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 Studia II stopnia Dr inż. Sławomir Karaś e-mail s.karas@pollub.pl KATEDRA DRÓG I MOSTÓW Studia niestacjonarne 1. Mosty łukowe analiza schematów statycznych

Bardziej szczegółowo

R A M O W Y P R O G R A M P R A K T Y K I Z A W O D O W E J D L A S T U D E N T ÓW I R O K U profil nieokreślony

R A M O W Y P R O G R A M P R A K T Y K I Z A W O D O W E J D L A S T U D E N T ÓW I R O K U profil nieokreślony D L A S T U D E N T ÓW I R O K U profil nieokreślony Praktyka ćwiczenia terenowe z geodezji 2 tygodnie po I roku studiów, tj. 10 dni x 8 godz. = 80 godz. Organizacja prac terenowych w geodezji, zasady

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH NA ROK AKADEM. 2015/2016 BUDOWNICTWO NABÓR 2012/2013

INSTYTUT ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH NA ROK AKADEM. 2015/2016 BUDOWNICTWO NABÓR 2012/2013 TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH NA ROK AKADEM. 2015/2016 prof. dr hab. inż. Mykhaylo Delyavskyy (3) BUDOWNICTWO NABÓR 2012/2013 1. Ocena nośności granicznej ramy portalowej 2. Analiza stanu granicznego konstrukcji

Bardziej szczegółowo

Audytoenerg Maciej Mierzejewski ul. 3 Maja 18, 43-400 Cieszyn. mgr inż. Maciej Mierzejewski, ul. 3 Maja 18, 43-400 Cieszyn

Audytoenerg Maciej Mierzejewski ul. 3 Maja 18, 43-400 Cieszyn. mgr inż. Maciej Mierzejewski, ul. 3 Maja 18, 43-400 Cieszyn Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania, wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło w budynku mieszkalnym jednorodzinnym Mieszkalny Rodzaj budynku jednorodzinny Właściciel/Inwestor

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ. Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną ¹

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ. Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną ¹ Dla budynku mieszkalnego nr: 260/2009 1 Ważne do: 24 sierpnia 2019 Budynek oceniany: Budynek mieszkalno-usługowy ISKRA III w Warszawie Rodzaj budynku Adres budynku Całość/Część budynku Rok zakończenia

Bardziej szczegółowo

Kursy: 12 grup z zakresu:

Kursy: 12 grup z zakresu: SCHEMAT REALIZACJI USŁUG W RAMACH PROJEKTU EKO-TRENDY Kursy: 12 grup z zakresu: Szkolenia Instalator kolektorów słonecznych - 2 edycje szkoleń - 1 h/gr. 2. Szkolenia Nowoczesne trendy ekologiczne w budownictwie

Bardziej szczegółowo

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków.

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków. V a Plan Rozwoju Lokalnego Gminy. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Strykowie z dnia.. Planowane projekty i zadania inwestycyjne długoterminowe. Sytuacja Gminy ulega ciągłej zmianie. Skrzyżowanie

Bardziej szczegółowo

Lista osób (dzieci oraz ich rodzice) przyjętych do projektu 1.3.2 NASZE DZIECI POD DOBRĄ OPIEKĄ PRZEDSZKOLE

Lista osób (dzieci oraz ich rodzice) przyjętych do projektu 1.3.2 NASZE DZIECI POD DOBRĄ OPIEKĄ PRZEDSZKOLE Lista osób (dzieci oraz ich rodzice) przyjętych do projektu 1.3.2 NASZE DZIECI POD DOBRĄ OPIEKĄ PRZEDSZKOLE ZAKŁADOWE PRZY WYŻSZEJ SZKOLE GOSPODARKI W BYDGOSZCZY współfinansowanego przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Tematy prac inżynierskich dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych VI semestru kierunku Budownictwo w semestrze letnim 2011/2012

Tematy prac inżynierskich dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych VI semestru kierunku Budownictwo w semestrze letnim 2011/2012 Tematy prac inżynierskich dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych VI semestru kierunku Budownictwo w semestrze letnim 2011/2012 prof. dr hab. inż. Wojciech Dornowski 1. Ocena wytężenia stalowych

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO WAŻNE DO 3 Grudnia 2022 NUMER ŚWIADECTWA 01/2012 BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący ADRES BUDYNKU Bydgoszcz - Smukała,

Bardziej szczegółowo

1.2 Materiały wyjściowe do projektowania. 2.2 Obecne zagospodarowanie działki. 2.3 Projektowane zagospodarowanie działki

1.2 Materiały wyjściowe do projektowania. 2.2 Obecne zagospodarowanie działki. 2.3 Projektowane zagospodarowanie działki SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: - spis elementów opisu - spis rysunków technicznych - kserokopia uprawnień projektanta - zaświadczenie z branżowej izby - mapa ewidencyjna działki nr 82/3 i 55/15 w Kartuzach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA INWESTYCJI

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA INWESTYCJI PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA INWESTYCJI Polegającej na rozbudowie i przebudowie kompleksu obiektów budowlanych Domu Pomocy Społecznej w ZOCHCINKU a także na

Bardziej szczegółowo

Część teoretyczna pod redakcją: Prof. dr. hab. inż. Dariusza Gawina i Prof. dr. hab. inż. Henryka Sabiniaka

Część teoretyczna pod redakcją: Prof. dr. hab. inż. Dariusza Gawina i Prof. dr. hab. inż. Henryka Sabiniaka Część teoretyczna pod redakcją: Prof. dr. hab. inż. Dariusza Gawina i Prof. dr. hab. inż. Henryka Sabiniaka Autorzy: Prof. dr hab. inż. Dariusz Gawin rozdziały: 1, 2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 i 7.5; Dr inż.

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ SPÓŁKI COMBIS W WOLI RZĘDZIŃSKIEJ

NIERUCHOMOŚĆ SPÓŁKI COMBIS W WOLI RZĘDZIŃSKIEJ NIERUCHOMOŚĆ SPÓŁKI COMBIS W WOLI RZĘDZIŃSKIEJ Lokalizacja: Wola Rzędzińska 487c, gm. Tarnów około 12km od centrum Tarnowa; 2,5km od drogi krajowej Tarnów Rzeszów drogą powiatową Ładna Wola Rzędzińska

Bardziej szczegółowo

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Etap pisemny 15 czerwca 2015 r. Aula A, godz. 12 00

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Etap pisemny 15 czerwca 2015 r. Aula A, godz. 12 00 Etap pisemny 15 czerwca 2015 r. 1. Barbara Sorbaj przewodnicząca 2. Jarosław Puszko 3. Agnieszka Marciniak 4. Urszula Saulewicz Aula A, godz. 12 00 Lp. Nazwisko Imię Zawód 1. Araśkiewicz Dorota 1 2. Bogójawleński

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z GIMNAZJUM W MYSŁAKOWICACH KOŁO JELENIEJ GÓRY O KOMPLEKS SPORTOWY

ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z GIMNAZJUM W MYSŁAKOWICACH KOŁO JELENIEJ GÓRY O KOMPLEKS SPORTOWY PONIEDZIAŁEK 20.05.2013 SALA 117 10:00 N2 KAWTIMP JERZY BRANIEWSKI prof. dr hab inż. arch. ADAM SZYMSKI dr inż. arch. WOJCIECH BAL dr inż.. arch. WOJCIECH PAWŁOWSKI dr inż.. arch. MIŁOSZ RACZYŃSKI ROZBUDOWA

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ Dla budynku nr: 25/09/2014/ŁD 1 Ważne do: Budynek oceniany: Budynek biurowo garażowy - budynek E Rodzaj budynku Adres budynku Całość/Część budynku Rok zakończenia budowy/rok oddania do użytkowania Rok

Bardziej szczegółowo

WYNIKI OGÓLNOPOLSKICH REGAT KAJAKOWYCH ZAKOŃCZENIA SEZONU Wrocław, 22.09.2007 r.

WYNIKI OGÓLNOPOLSKICH REGAT KAJAKOWYCH ZAKOŃCZENIA SEZONU Wrocław, 22.09.2007 r. WYNIKI OGÓLNOPOLSKICH REGAT KAJAKOWYCH ZAKOŃCZENIA SEZONU Wrocław, 22.09.2007 r. Wyścig 1 K-1 500 m młodziczek 1. Stanny Magda MOS Tychy 10 pkt 2. Gacka Agnieszka LKK Ster Malczyce 8 3. Opaska Ewa UMKS

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINÓW USTNYCH JĘZYK POLSKI. Centrum Nauki i Biznesu ŻAK Łódź ul. Piotrkowska278. 14 maja 2013

HARMONOGRAM EGZAMINÓW USTNYCH JĘZYK POLSKI. Centrum Nauki i Biznesu ŻAK Łódź ul. Piotrkowska278. 14 maja 2013 14 maja 2013 l.p Nazwisko i imię Kierunek Godzina 1 Kinga Paulina Kulczyńska Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla 2 Wioleta Prośniak Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla 3 Patrycja Emila Osińska Trzyletnie

Bardziej szczegółowo

j. angielski poziom podstawowy czwartek 9 maja 2013r. godzina 9 00

j. angielski poziom podstawowy czwartek 9 maja 2013r. godzina 9 00 j. angielski poziom podstawowy godzina 9 00 sala gimnastyczna 1 1 Andersen Martha Alexandra 2 Araszewski Sebastian Adam 3 Arendt Ewelina Julia 4 Baranowski Jakub Kornel 5 Biskupska Anna Maria 6 Bodych

Bardziej szczegółowo

Odbudowa drogi gminnej Nr 107271 L od km 1+590 do km 1+650 i od km 1+700 do 1+790 w miejscowości Krzczonów Trzeci

Odbudowa drogi gminnej Nr 107271 L od km 1+590 do km 1+650 i od km 1+700 do 1+790 w miejscowości Krzczonów Trzeci 1 Odbudowa drogi gminnej Nr 107271 L od km 1+590 do km 1+650 i od km 1+700 do 1+790 w miejscowości Krzczonów Trzeci Obiekt położony na działce Nr 427 w miejscowości Krzczonów obręb Krzczonów Trzeci Kolonia

Bardziej szczegółowo

Lp Jedn. organ. WBiA Temat pracy dyplomowej Prowadzący pracę Poziom kształcenia

Lp Jedn. organ. WBiA Temat pracy dyplomowej Prowadzący pracę Poziom kształcenia Załącznik nr 1.2 (do uchwały RW WBiA nr 34/2012/13 z dn. 03.07.2013 r.) Ewidencja zgłaszanych tematów prac dyplomowych w roku akadem. 2014/2015 Kierunek: BUDOWNICTWO / INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Lp Jedn. organ.

Bardziej szczegółowo

Wyniki VII Biegu Niepodległości. Kategoria: dziewczęta 2001

Wyniki VII Biegu Niepodległości. Kategoria: dziewczęta 2001 Kategoria: dziewczęta 01 1 Olga Brzezińska SP Mirosław 2 Wiktoria Madzińska SP Ujście 3 Marta Mosler SP Ujście 4 Jowita Zdzierela SP Ujście 5 Dominika Wylegała SP Ujście 6 Maria Kozera SP Ujście 7 Julia

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki urbanistyczne dla terenów zabudowy mieszkaniowej

Wskaźniki urbanistyczne dla terenów zabudowy mieszkaniowej Wskaźniki te nie wynikają z przepisów prawa ani obowiązujących norm, natomiast wiele z nich stanowi pojęcia fachowe i parametry służące do oceny jakościowej projektów. Struktura użytkowania terenu w dzielnicy

Bardziej szczegółowo

KONKURS GAZETY WYBORCZEJ

KONKURS GAZETY WYBORCZEJ Poniżej przedstawione zostały wybrane projekty, zgłoszone do udziału w konkursie Na zagospodarowanie Podzamcza, organizowanym przez Gazetę Wyborczą Konkurs odbył się w 2008 roku Prace zostały opatrzone

Bardziej szczegółowo

0 Y 2 0 5 0 2-0 5 1. PRZEPROWADZENIA CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO z języka angielskiego poziom podstawowy. Ogłoszenie wyników o godzinie 18:15

0 Y 2 0 5 0 2-0 5 1. PRZEPROWADZENIA CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO z języka angielskiego poziom podstawowy. Ogłoszenie wyników o godzinie 18:15 3 5-5 1 Y Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gryficach Ul. Wałowa 18, 7-3 Gryfice 18.5.1r. Od 1:3 Czerniecki Michał 1:3-1:45 Do 18: Dębska Beata 1:45-13: Dojlitko Alicja 13:-13:15 Domaoska

Bardziej szczegółowo

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość Lista przedmiotów planowanych do nauczania przez słuchaczy studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu pn. Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych

Bardziej szczegółowo

Lista zdających część PISEMNĄ egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 22 czerwca 2015 r., zmiana 1., sala nr 19

Lista zdających część PISEMNĄ egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 22 czerwca 2015 r., zmiana 1., sala nr 19 Lista zdających część PISEMNĄ egzaminu potwierdzającego 22 czerwca 2015 r., zmiana 1., sala nr 19 kwalifikacja: E.7 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń zawód: 741103 Elektryk 2. Czajka Bartosz Dawid

Bardziej szczegółowo

Jaki eurokod zastępuje daną normę

Jaki eurokod zastępuje daną normę Jaki eurokod zastępuje daną normę Autor: Administrator 29.06.200. StudentBuduje.pl - Portal Studentów Budownictwa Lp. PN wycofywana Zastąpiona przez: KT 02 ds. Podstaw Projektowania Konstrukcji Budowlanych

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych na kierunku Energetyka

Tematy prac dyplomowych na kierunku Energetyka Tematy prac dyplomowych na kierunku Energetyka Lp. 1. 2. Temat Wykorzystanie kolejowej sieci energetycznej SN jako źródło zasilania obiektu wielkopowierzchniowego o przeznaczeniu handlowo usługowym Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA 1. Artur A., Warszawa 2. Tadeusz C., Warszawa 3. Bohdan R., Warszawa 4. Donata W., Rakoniewice 5. Grzegorz C., Sopot 6. Sylwia S., Katowice 7. Mieczysław K., Warszawa 8. Ewa K., Wojcieszów 9. Sybilla J.,

Bardziej szczegółowo

POLSKA Bud u u d j u em e y y l ep e s p ze e m ias a ta t marzec 2014

POLSKA Bud u u d j u em e y y l ep e s p ze e m ias a ta t marzec 2014 POLSKA Budujemy lepsze miasta marzec 2014 Grupa Lafarge wyniki 2013 Światowy lider oferujący rozwiązania budowlane na bazie cementu, kruszyw i betonu Innowacyjne rozwiązania do rozwoju urbanizacji, by

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik Nr 9 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY dla obiektu kubaturowego o funkcji sportowo-oświatowej zlokalizowanego w miejscowości Węgierka. Zamawiający Gmina Roźwienica Adres: 37-565 Roźwienica Roźwienica

Bardziej szczegółowo

ETAP PISEMNY 120 minut

ETAP PISEMNY 120 minut HARMONOGRAM EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE ZAWODOWE (stary egzamin) ETAP PISEMNY 120 minut 15 CZERWCA 2015 PONIEDZIAŁEK godz. 12.00 SALA NR 1 HOL II p TECHNIK MECHANIK, TECHNIK LOGISTYK, TECHNIK

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: BUDYNEK PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW - ocieplenie ul. Sejneńska 86 16-400 Suwałki Właściciel budynku: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis techniczny

Spis treści. Opis techniczny Spis treści Opis techniczny 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa formalna projektu 3. Podstawy merytoryczne opracowania 4. Zastosowane schematy konstrukcyjne 5. Założenia przyjęte do obliczeń

Bardziej szczegółowo

Gmina Korfantów 48-317 Korfantów ul. Rynek 4. 1/Korfantów /12

Gmina Korfantów 48-317 Korfantów ul. Rynek 4. 1/Korfantów /12 Gmina Korfantów 48-317 Korfantów ul. Rynek 4 Dokumentacja geotechniczna z badań podłoża gruntowego 1/Korfantów /12 dla zaprojektowania boiska i obiektu kubaturowego na terenie działki 414 i 411/10 obręb

Bardziej szczegółowo

SKŁAD obwodowych komisji wyborczych w gminie Sierakowice

SKŁAD obwodowych komisji wyborczych w gminie Sierakowice Załącznik do uchwały Nr 9/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Sierakowicach z dnia 23 października 2014 roku SKŁAD obwodowych komisji wyborczych w gminie Sierakowice Lp. Nazwisko i imię (imiona) Miejsce zamieszkania

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna w praktyce - pompy ciepła w obiektach jedno, wielorodzinnych oraz użyteczności publicznej. www.ogrzewanie.danfoss.

Efektywność energetyczna w praktyce - pompy ciepła w obiektach jedno, wielorodzinnych oraz użyteczności publicznej. www.ogrzewanie.danfoss. Efektywność energetyczna w praktyce - pompy ciepła w obiektach jedno, wielorodzinnych oraz użyteczności publicznej. www.ogrzewanie.danfoss.pl Agenda Współczesne wymagania: zwiększenie efektywności energetycznej

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska Wydział Elektryczny ul. Piotrowo 3A, 60-965 Poznań

Politechnika Poznańska Wydział Elektryczny ul. Piotrowo 3A, 60-965 Poznań Lista uczestników szkoleń energetycznych z zakresu urządzeń cieplnych (grupa II) w ramach projektu Energetyka z przyszłością nr POKL 04.01.02-00-088/12 Grupa A - termin szkolenia 18/19 kwietnia, egzamin

Bardziej szczegółowo

Opis nieruchomości Lublin ul. Garbarska 16a, 18, 20. Lokalizacja i otoczenie

Opis nieruchomości Lublin ul. Garbarska 16a, 18, 20. Lokalizacja i otoczenie Opis nieruchomości Lublin ul. Garbarska 16a, 18, 20 Lokalizacja i otoczenie Lokalizacja Przedmiotowa nieruchomość położona jest w południowo wschodniej części Lublina w narożniku ulic Garbarskiej i Drogi

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków do planu finansowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na rok 2013 P - OA Powiat wiodący wniosku

Lista wniosków do planu finansowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na rok 2013 P - OA Powiat wiodący wniosku Lista wniosków do planu finansowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na rok 2013 P - OA Powiat wiodący Numer wniosku Data wplywu Inwestor Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

poziom podstawowy Orientacyjna godzina ogłoszenia wyników 19 00

poziom podstawowy Orientacyjna godzina ogłoszenia wyników 19 00 Harmonogram części ustnej egzaminu maturalnego z języka angielskiego w dniu 19 maja 2010 r. (środa) w sali 103 Nazwisko i imię zdającego Lp Klasa godzina Uwagi 1 Adamkowski Wojciech IV K 14 00 D 2 Barwiński

Bardziej szczegółowo

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA INWESTOR: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie Ul. Boryszewska 2 05-462 Wiązowna OPRACOWANIE OKREŚLAJĄCE GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA dla potrzeb projektu budowlano wykonawczego: Budowa zbiornika

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU SZKÓŁ w Mołtajnach gm. BARCIANY

UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU SZKÓŁ w Mołtajnach gm. BARCIANY FIRMA CONSULTOR MAX Mirosław Rudzki ul. Partyzantów 71 lok. 32 10-402 Olsztyn NIP: 739-010-28-92 Biuro: tel/fax: 89 522-29-83 e-mail: miror09@op.pl UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DZIAŁAŃ SRATEGICZNYCH NA LATA 2011-2015

PROGRAM DZIAŁAŃ SRATEGICZNYCH NA LATA 2011-2015 PROGRAM DZIAŁAŃ SRATEGICZNYCH NA LATA 2011-2015 ZAŁOŻENIA Program Rozwoju Bazy Sportowej w mieście na lata 2011-2015 obejmuje swoim zakresem główne strefy inwestycyjne, niezbędne do efektywnego wykorzystania

Bardziej szczegółowo

L.p. Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania Podmiot zgłaszający

L.p. Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania Podmiot zgłaszający Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Obwodowa Komisja Wyborcza Nr I Szkoła Podstawowa Nr 2 w Milanówku ul. Literacka 20 1 Tucharz Danuta Koalicyjny Zjednoczona 2 Kurmanowski Paweł Marek 3 Dąbrowski

Bardziej szczegółowo

Mistrzostwa Polski Seniorów 2-4.01.2015 Duszniki Zdrój

Mistrzostwa Polski Seniorów 2-4.01.2015 Duszniki Zdrój BIEG SPRINTERSKI - SENIORZY 1 46 Pływaczyk Krzysztof 1983 12/2007 BKS WP-Kościelisko 0 1 1 23:47,7 +0:00,0 60 M 2 86 Guzik Grzegorz 1991 114/2007 BLKS Żywiec 0 3 3 24:18,7 +0:31,0 55 M 3 53 Szczurek Łukasz

Bardziej szczegółowo

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe Czerwiec

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe Czerwiec Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe Czerwiec 2015 Strona 1 z 7 Lista zdających część pisemną egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Termin egzaminu dla wszystkich zawodów 15.06.2015,

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja zespołu dawnych koszar kawaleryjskich Olsztyn WZGÓRZE SOJA. Projekt: Biuro Architektoniczne Gadomscy

Rewitalizacja zespołu dawnych koszar kawaleryjskich Olsztyn WZGÓRZE SOJA. Projekt: Biuro Architektoniczne Gadomscy Rewitalizacja zespołu dawnych koszar kawaleryjskich Olsztyn WZGÓRZE SOJA Projekt: Biuro Architektoniczne Gadomscy Rys historyczny 1884 r. 1886 r. budowa koszar kawalerii na Wzgórzu Soja 1886 r. rozlokowanie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przydział studentów do szkół podstawowych wyłonionych w ramach projektu Przygotowanie i wdrożenie programu praktyk studenckich w mieście GRUPA C PRAKTYKA -TYGODNIOWA W SZKOLE PODSTAWOWEJ TERMIN PRAKTYK:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ O SKŁADACH OBWODOWYCH KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM z dnia 12 sierpnia 2015 roku Na podstawie 7.1. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 56/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 13 sierpnia 2015r.

ZARZĄDZENIE Nr 56/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 13 sierpnia 2015r. ZARZĄDZENIE Nr 56/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie: powołania składów Obwodowych Komisji ds. Referendum dla przeprowadzenia Referendum Ogólnokrajowego zarządzonego

Bardziej szczegółowo

Technik informatyk 312[01] Lista zdających egzamin praktyczny. 18.06.2013r. (wtorek) godz.9:00. Pracownia K1

Technik informatyk 312[01] Lista zdających egzamin praktyczny. 18.06.2013r. (wtorek) godz.9:00. Pracownia K1 1 1 Brzeziński Mateusz 2 2 Danis Karol 3 3 Dudzik Rafał Andrzej 4 4 Filipczak Dominik Arkadiusz 5 5 Górecki Tomasz Krzysztof 6 6 Gugała Konrad Jerzy 7 7 Jarek Bartosz 8 10 Kowalik Jakub Grzegorz 9 11 Krajcarz

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/102/2003 Rady Gminy Pawłowice z dnia 27 czerwca 2003 r.

Uchwała Nr VIII/102/2003 Rady Gminy Pawłowice z dnia 27 czerwca 2003 r. Uchwała Nr VIII/102/2003 Rady Gminy Pawłowice z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Pawłowice obejmującej część sołectwa

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemów WKiCh (03)

Projektowanie systemów WKiCh (03) Projektowanie systemów WKiCh (03) Przykłady analizy projektowej dla budynku mieszkalnego bez chłodzenia i z chłodzeniem. Prof. dr hab. inż. Edward Szczechowiak Politechnika Poznańska Wydział Budownictwa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 231 / XXII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 marca 2000r.

Uchwała Nr 231 / XXII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 marca 2000r. Uchwała Nr 231 / XXII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 marca 2000r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Śrem w rejonie ulic Gostyńskiej

Bardziej szczegółowo

WYNIKI. X Drużynowe Mistrzostwa Polski w Karate Fudokan Warszawa 2014 Turniej Kwalifikacyjny Kadry Narodowej Warszawa 2014 E.KADECI WIEK 14-15 LAT

WYNIKI. X Drużynowe Mistrzostwa Polski w Karate Fudokan Warszawa 2014 Turniej Kwalifikacyjny Kadry Narodowej Warszawa 2014 E.KADECI WIEK 14-15 LAT Warszawa 04 Warszawa 04 E.KADECI WIEK 4-5 LAT E.KADECI WIEK 4-5 LAT E.KADECI WIEK 4-5 LAT E.KADECI WIEK 4-5 LAT E.KADECI WIEK 4-5 LAT E.KADECI WIEK 4-5 LAT E.KADECI WIEK 4-5 LAT KS RONIN E.KADECI WIEK

Bardziej szczegółowo

Kompleks budynków produkcyjno-magazynowo-biurowych Jaworowa ul. Drukarska 2 gm. Raszyn

Kompleks budynków produkcyjno-magazynowo-biurowych Jaworowa ul. Drukarska 2 gm. Raszyn Kompleks budynków produkcyjno-magazynowo-biurowych Jaworowa ul. Drukarska 2 gm. Raszyn Przedmiot oferty: Obiekt to kompleks połączonych ze sobą budynków, tworzących jedną zorganizowaną całość. Budynek

Bardziej szczegółowo

I grupa wiekowa Dziewczęta - klasy I- IV

I grupa wiekowa Dziewczęta - klasy I- IV K O M U N I K A T IGRZYSKA I GIMNAZJADA OŚRODKA SZCZAWNICA W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA GMINY SZCZAWNICA Organizator : Miejski Ośrodek Kultury, Powiatowe Centrum Kultury Nowy Targ,

Bardziej szczegółowo

PRACE DYPLOMOWE ZAKWALIFIKOWANE PRZEZ SĄD KONKURSOWY DO 2. FINAŁOWEGO ETAPU 10.04.2015 LUBLIN

PRACE DYPLOMOWE ZAKWALIFIKOWANE PRZEZ SĄD KONKURSOWY DO 2. FINAŁOWEGO ETAPU 10.04.2015 LUBLIN PRACE DYPLOMOWE ZAKWALIFIKOWANE PRZEZ SĄD KONKURSOWY DO 2. FINAŁOWEGO ETAPU 10.04.2015 LUBLIN mgr inż. arch. ALEKSANDRA CYWONIUK Memorium ofiar obławy augustowskiej Politechnika Gdańska Promotor: dr inż.

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pozwolenie na budowę 1) załączam pełnomocnictwo załączam dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa (jeżeli jest wymagana)

Wniosek o pozwolenie na budowę 1) załączam pełnomocnictwo załączam dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa (jeżeli jest wymagana) Z 7 Wzór zgodny z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2013 r., Dz. U. z 2013 r., Poz. 1013 (miejscowość i data) (numer rejestru

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE Lp. Lp. Nazwisko Imię

MIEJSCE Lp. Lp. Nazwisko Imię 1 2 3 4 do KM TRUCHCIK ŁUBIANKA 1 Adamczyk Agnieszka 3 K 0:45:22 0:45:22 4,00 KM TRUCHCIK ŁUBIANKA 2 Przyjemska Dorota 925 K 0:54:13 KM TRUCHCIK ŁUBIANKA 3 Przyjemski Artur 926 M 0:36:19 KM TRUCHCIK ŁUBIANKA

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO Budynek mieszkalny

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO Budynek mieszkalny ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO Budynek mieszkalny WAŻNE DO 30 styczeń 2020 NUMER ŚWIADECTWA 3/2010 BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący ADRES BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 30/2014

Zarządzenie nr 30/2014 Zarządzenie nr 30/2014 z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja

Bardziej szczegółowo

REMONT ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA WRAZ ZE ZJAZDAMI I BUDOWA ZATOK AUTOBUSOWYCH W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 4239W W MSC. WOLA KORYTNICKA

REMONT ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA WRAZ ZE ZJAZDAMI I BUDOWA ZATOK AUTOBUSOWYCH W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 4239W W MSC. WOLA KORYTNICKA PRZEDMIAR ROBÓT I KOSZTORYS OFERTOWY REMONT ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA WRAZ ZE ZJAZDAMI I BUDOWA ZATOK AUTOBUSOWYCH W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 4239W W MSC. WOLA KORYTNICKA WARTOŚĆ ROBÓT: OBIEKT: LOKALIZACJA:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. PODSTAWOWE DEFINICJE I POJĘCIA 9 (opracowała: J. Bzówka) 1. WPROWADZENIE 41

SPIS TREŚCI. PODSTAWOWE DEFINICJE I POJĘCIA 9 (opracowała: J. Bzówka) 1. WPROWADZENIE 41 SPIS TREŚCI PODSTAWOWE DEFINICJE I POJĘCIA 9 1. WPROWADZENIE 41 2. DOKUMENTOWANIE GEOTECHNICZNE I GEOLOGICZNO INŻYNIERSKIE.. 43 2.1. Wymagania ogólne dokumentowania badań. 43 2.2. Przedstawienie danych

Bardziej szczegółowo

VI Moduł: Praktyka czyni mistrza program wyjazdów studyjnych rozwijających kompetencje kluczowe uczniów

VI Moduł: Praktyka czyni mistrza program wyjazdów studyjnych rozwijających kompetencje kluczowe uczniów Somonino, 29.03.2012 r. Wyniki naboru uczniów do projektu pt. Kompetencje kluczowe drogą edukacyjnej przygody! Realizacja zajęć dodatkowych dla uczniów i uczennic w Gminie Somonino Gimnazjum Publiczne

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Ogólne wiadomości o obiektach budowlanych. 1. Zarys historii budownictwa. Rodzaje obciążeń działających na obiekty budowlane

Rozdział 1. Ogólne wiadomości o obiektach budowlanych. 1. Zarys historii budownictwa. Rodzaje obciążeń działających na obiekty budowlane Rozdział 1. Ogólne wiadomości o obiektach budowlanych. 1. Zarys historii budownictwa 2. Podstawowe pojęcia stosowane w budownictwie Rodzaje obiektów budowlanych Klasyfikacja budynków Układy konstrukcyjne

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe. Nazwa inwestycji. Branża. Adres inwestycji. Inwestor. Projektował. NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe. Nazwa inwestycji. Branża. Adres inwestycji. Inwestor. Projektował. NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe AGATA NOWAKOWSKA projekt 26 600, Radom, ul.żeromskiego 31 tel./fax 48 340 46 46 NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379 Nazwa inwestycji Branża Projekt budowlany wykonania

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU Z A K Ł A D B U D O W L A N O D R O G O W Y BUD-DROG ZDZISŁAW HARAF 33-300 NOWY SĄCZ, UL. BOLESŁAWA PRUSA 24a tel./fax /0-18/ 443-90-90 www.bud-drog.pl e-mail: buddrog@o2.pl biuro@bud-drog.pl NIP 734-000-12-84

Bardziej szczegółowo

10. Piotr Kania średni dozór ruchu specjalności górniczej w podziemnych

10. Piotr Kania średni dozór ruchu specjalności górniczej w podziemnych Wykaz osób, które uzyskały kwalifikacje osób kierownictwa i dozoru ruchu w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Krakowie w 2013 roku. Lp. Imię i Nazwisko Stwierdzone kwalifikacje 1. Jacek Szemik niższy dozór

Bardziej szczegółowo

Ankieta BUDYNKI na potrzeby opracowania strategii niskoemisyjnej dla Gminy Purda

Ankieta BUDYNKI na potrzeby opracowania strategii niskoemisyjnej dla Gminy Purda Ankieta BUDYNKI 1. Informacje ogólne 1.1. Adres budynku 1.2. Rodzaj budynku jednorodzinny wielorodzinny 1.3. Przeznaczenie obiektu 1.4. Rodzaj prowadzonej działalności 1.5. Rok budowy lub oddania do użytkowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 20.11.2014. Firma MES Arkadiusz Jakubowski powstała w lipcu 2006.

Warszawa, 20.11.2014. Firma MES Arkadiusz Jakubowski powstała w lipcu 2006. Warszawa, 20.11.2014 Firma MES Arkadiusz Jakubowski powstała w lipcu 2006. Właściciel firmy, Arkadiusz Jakubowski był w latach 1996-1998 pracownikiem firm: Pracowania Projektowa - Arkadiusz Łoziński, KBBW

Bardziej szczegółowo

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 LISTA NAGRODZONYCH DOKTORANTÓW alfabetycznie Lp Imię i nazwisko Uczelnia 1 p. Małgorzata Aleksandrzak

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT STACJI KONTROLI POJAZDÓW W SIEDZIBIE MZK W ŻYWCU NA OKRĘGOWĄ STACJĘ KONTROLI POJAZDÓW INWESTOR LOKALIZACJA

PROJEKT BUDOWLANY REMONT STACJI KONTROLI POJAZDÓW W SIEDZIBIE MZK W ŻYWCU NA OKRĘGOWĄ STACJĘ KONTROLI POJAZDÓW INWESTOR LOKALIZACJA PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDOWLANY Temat: REMONT STACJI KONTROLI POJAZDÓW W SIEDZIBIE MZK W ŻYWCU NA OKRĘGOWĄ STACJĘ KONTROLI POJAZDÓW INWESTOR Miejski Zakład Komunikacyjny w Żywcu Spółka z o.o. LOKALIZACJA

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 1. MICHALSKI Zbigniew Adam Przewodniczący 2. LISICKA Marta Agnieszka Zastępca

Bardziej szczegółowo

PARKOWA GONITWA - BIEG 1 WYNIKI

PARKOWA GONITWA - BIEG 1 WYNIKI 1 83 Mariusz Tokarczyk Gimnazjum św. Franciszka M40 \ 1 00:08:34 00:17:01 00:17:01 2 85 Bartłomiej Waloszczyk 10bkpanc M40 \ 2 00:08:34 00:17:06 00:17:06 3 93 Łukasz Zarzycki Luks Żórawina/Team ASA BIEGIEM

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA STRONA TYTUŁOWA OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW KOPIA DECYZJI O POSIADANYCH UPRAWNIENIACH BUDOWLANYCH KOPIA ZAŚWIADCZEŃ O PRZYNALEŻNOŚCI DO ZIIB SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. DANE OGÓLNE...

Bardziej szczegółowo

Zajęcia komputerowe gr. III 12.45-14.30 poniedziałek

Zajęcia komputerowe gr. III 12.45-14.30 poniedziałek Zajęcia komputerowe gr. III 12.45-14.30 poniedziałek 1. Dawid Mastaj 2. Damian Mikołajczyk 3. Dawid Frączek 4. Anna Byczek 5. Agnieszka Byczek 6. Barbara Jędryczka 7. Joanna Gumienna 8. Daniel Gumienny

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA dla zadania Budowa kanalizacji grawitacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości GRODZISK WIELKOPOLSKI rejon ul. Górnej, os.

OPINIA GEOTECHNICZNA dla zadania Budowa kanalizacji grawitacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości GRODZISK WIELKOPOLSKI rejon ul. Górnej, os. Pracownia Projektowa GEOEKO dr Andrzej Kraiński P Dane firmy: Dane kontaktowe: adres: Drzonków, ul. Rotowa 18, adres: Zielona Góra, 66-004 Racula ul. Morelowa 29/5 NIP: 929-101-99-76 tel.: 604 850 217,

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska. Gdańsk, 2010

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska. Gdańsk, 2010 Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska PODSTAWY BUDOWNICTWA PLANSZE DYDAKTYCZNE Michał ł Wójcik Gdańsk, 2010 ZAWARTOŚĆ Ogólne zagadnienia dotyczące budownictwa: podstawowe definicje,

Bardziej szczegółowo

1. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 Plac 1 Maja 8 Barcin

1. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 Plac 1 Maja 8 Barcin Załącznik do Zarządzenia Nr 67/2014 Burmistrza a z dnia 5 maja 2014 r. 1. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 Plac 1 Maja 8 1. Drążek Andrzej Jan, zam. Wieś 2. Kazek Kamila Arleta, zam.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 35 /2014 Wójta Gminy K a m i o n k a z dnia 5 maja 2014 roku. w sprawie : powołania obwodowych komisji wyborczych.

Zarządzenie Nr 35 /2014 Wójta Gminy K a m i o n k a z dnia 5 maja 2014 roku. w sprawie : powołania obwodowych komisji wyborczych. Zarządzenie Nr 35 /2014 Wójta Gminy K a m i o n k a z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie : powołania obwodowych komisji wyborczych. Na podstawie art. 182 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks Wyborczy

Bardziej szczegółowo