WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA"

Transkrypt

1 ZTBGiG 1. dr inż. Marek Talaga Projekt technologii i organizacji budowy wybranego obiektu budownictwa mieszkaniowego. Uwaga: Student powinien postarać się o wgląd do projektu technicznego wybranego obiektu. 2. dr inż. Marek Talaga Projekt technologii i organizacji budowy wybranego obiektu budownictwa mieszkaniowego. Uwaga: Student powinien postarać się o wgląd do projektu technicznego wybranego obiektu. 3. dr inż. Marek Talaga Projekt technologii i organizacji budowy wybranego obiektu budownictwa mieszkaniowego. Uwaga: Student powinien postarać się o wgląd do projektu technicznego wybranego obiektu. 4. dr inż. Marek Talaga Projekt technologii i organizacji budowy wybranego obiektu budownictwa ogólnego. Uwaga: Student powinien postarać się o wgląd do projektu technicznego wybranego obiektu. 5. dr inż. Marek Talaga Projekt technologii i organizacji budowy wybranego obiektu budownictwa ogólnego. Uwaga: Student powinien postarać się o wgląd do projektu technicznego wybranego obiektu. 6. dr Agnieszka Gontaszewska 7. dr Agnieszka Gontaszewska 8. dr Agnieszka Gontaszewska 9. dr Agnieszka Gontaszewska Projekt ścieżki historyczno - edukacyjnej na terenie dawnej kopalni węgla brunatnego "Consolidierte Gruenberger Gruben" Inwentaryzacja szkód pogórniczych na terenie dawnej kopalni węgla brunatnego "Emma" koło Nowego Miasteczka Inwentaryzacja pozostałości infrastruktury dawnej kopalni węgla brunatnego "Emma" koło Nowego Miasteczka Warunki geologiczne eksploatacji dawnej kopalni węgla brunatnego "Emma" koło No- 1

2 wego Miasteczka 10. dr Agnieszka Warunki geologiczno - inżynierskie Gontaszewska Osiedla Kolorowego w 11. dr hab. inż., 12. dr hab. inż., Maria Mrówczyńska Maria Mrówczyńska Zielonej Górze Pomiar sytuacyjnowysokościowy terenu dla celu obliczenia objętości robót zimnych Pomiar i wyznaczenie odchyleń od pionu obiektu budownictwa wieżowego 13. dr inż. Waldemar Szajna Projekt zabezpieczenia wykopu za pomocą ścianki szczelnej z profili stalowych 14. dr inż. Waldemar Szajna Projekt nasypu drogowego na gruntach słabych 15. dr inż. Waldemar Szajna Badanie wpływu cech strukturalnych piasków na ich wytrzymałość krytyczną 16. dr inż. Waldemar Szajna Projekt posadowienia domku letniskowego na płycie fundamentowej spoczywającej na podłożu organicznym 17. dr inż. Waldemar Szajna Projekt ławy fundamentowej z analizą wpływu wzmocnienia podłoża geosyntetykami 18. dr inż. Sławomir Gibowski 19. dr inż. Sławomir Gibowski 20. dr inż. Sławomir Gibowski 21. dr inż. Ewa Wojnicka Janowska 22. dr inż. Ewa Wojnicka Janowska 23. dr inż. Ewa Wojnicka Janowska 24. dr inż. Ewa Wojnicka Janowska Analiza metod badania pionowości budowli wysokich Opracowanie i interpretacja odchyleń od pionu komina stalowego z odciągami na podstawie obserwacji okresowych Wykonanie mapy sytuacyjnowysokościowej w technologii tradycyjnej i GPS w ramach projektu modernizacji drogi. Badania terenowe słabonośnego podłoża budowlanego. Właściwości geotechniczne gruntów organicznych Środkowego Nadodrza. Analiza wpływu wilgotności na parametry geotechniczne podłoża gruntowego. Badania modelowe wzmocnienia gęstościowego gruntów organicznych. 25. dr inż. Jan Wojnicki Badania geotechniczne gruntów organicznych. 26. dr inż. Jan Wojnicki Ściśliwość i przepuszczalność gruntów spoistych. 27. dr inż. Jan Wojnicki Zagęszczalność gruntów sła- 2

3 bonośnych w aspekcie zmienności parametrów geotechnicznych. 28. dr inż. Jan Wojnicki Ekspansywność gruntów spoistych Polski Zachodniej. 29. dr Andrzej Kraiński Projekt odwodnienia wykopu budowlanego 30. dr Andrzej Kraiński Projekt robót ziemnych 31. dr Andrzej Kraiński Projekt badań geotechnicznych dla realizacji galerii handlowej 32. dr inż. Paweł Urbański Projekt remontu i modernizacji wybranego obiektu zabytkowego dworek, pałac. 33. dr inż. Paweł Urbański Projekt remontu i modernizacji wybranego obiektu zabytkowego dworek, pałac. 34. dr inż. Paweł Urbański Projekt remontu i modernizacji wybranego wielorodzinnego budynku mieszkalnego. 35. dr inż. Paweł Urbański Projekt remontu i modernizacji wybranego wielorodzinnego budynku mieszkalnego. 36. dr inż. Paweł Urbański Projekt remontu i modernizacji wybranego budynku użyteczności publicznej 37. dr inż. Paweł Urbański Projekt kładki pieszo-rowerowej w obrębie skrzyżowania ulic Sulechowska, Trasa Północna, Poznańska 38. dr inż. Paweł Urbański Projekt budynku rekreacyjnorozrywkowego na terenie miasta Sulechów 39. Markiewicz- Siwa Filip Felska Kamila Kuzyk Łukasz Jędrzejek Daria Rybka Natalia Szczawiński Dominik 3 Buczyniak Anna 33BUD_SP ZDiM 1. dr hab. inż., 2. dr hab. inż., 3. dr hab. inż., 4. dr hab. inż., 5. dr hab. inż., Projekt konstrukcji ścieżki rowerowej w technologii betonowej Projekt parkingu podziemnego przy nowoczesnej stacji przesiadkowej Projekt budowy pola biwakowego Problemy trwałości eksploatacyjnej przejść dla zwierząt Projekt rewitalizacji zabytkowego mostu stalowego

4 6. dr hab. inż., Kompleksowy projekt odwodnienia obiektu mostowe- 7. dr hab. inż., 8. dr hab. inż., 9. dr hab. inż., 10. dr hab. inż., 11. dr hab. inż., 12. dr hab. inż., 13. dr hab. inż., go Ewidencja obiektów budowlanych infrastruktury komunikacyjnej na przykładzie Gminy Nowogród Bobrzański Przeglądy techniczne obiektów budowlanych infrastruktury komunikacyjnej na przykładzie Gminy Nowogród Bobrzański Projekt koncepcyjny budowy utwardzonej drogi w Gminie Nowogród Bobrzański Projekt koncepcyjny drogi osiedlowej dla terenów rekreacyjnych w Nowogrodzie Bobrzańskim Projekt koncepcyjny przebudowy drogi w Gminie Nowogród Bobrzański Rozwój tymczasowych nawierzchni drogowych na potrzeby transportu technologicznego (praca studialna) Drogowe nawierzchnie technologiczne w trudnych warunkach geotechnicznych (praca studialna) 14. dr inż. Staszczuk Anna Projekt niskoenergetycznego budynku mieszkalnego jednorodzinnego 15. dr inż. Staszczuk Anna Projekt energooszczędnego budynku mieszkalnego jednorodzinnego 16. dr inż. Staszczuk Anna Projekt termomodernizacji budynku mieszkalnego 17. dr inż. Staszczuk Anna Projekt termomodernizacji budynku użyteczności publicznej 18. dr inż. Staszczuk Anna Analiza obliczania strat ciepła do gruntu według aktualnie obowiązujących norm 19. dr inż. Staszczuk Anna Zastosowanie termowizji w budownictwie 20. dr inż. Włosek Józef Ocena stanu technicznego nawierzchni bitumicznych głównych dróg gminnych na terenie gminy Trzebiechów - z wykorzystaniem elemen- 4 Wołkowski Grzegorz 32BUD_SP Jurska Izabela 32BU_DSP Knopf Tomasz Marcul Michał Kozaryn Bartłomiej

5 tów metodologii SOSN. 21. dr inż. Włosek Józef Hierarchizacja sieci drogowej w obszarze "Wielkiej Zielonej Góry" po połączeniu miasta z gminą w 2015 roku 22. dr inż. Włosek Józef Studium technicznoekonomiczno-środowiskowe w projekcie drogi 23. dr inż. Włosek Józef System parkowania w warunkach zatłoczenia komunikacyjnego na osiedlu mieszkaniowym wybranego miast w oj. lubuskiego 24. dr inż. Włosek Józef Analiza skuteczności wprowadzonych środków uspokojenia ruch na podstawie statystyk zdarzeń drogowych na wybranych dogach 25. dr inż. Włosek Józef Uwarunkowania techniczne i ekonomiczne projektowania rowów drogowych jako główny element odwodnienia powierzchniowego 26. dr inż. Włosek Józef Przydatność wybranych gruntów do stabilizacji spoiwami hydraulicznymi do wykonywania warstw nawierzchni drogowych 40. prof.dr hab.inż. Piotr Alawdin Projekt szkoły s salą sportową 41. prof.dr hab.inż. Piotr Alawdin Projekt domu jednorodzinnego z ogrzewaniem energią geotermalną 42. prof.dr hab.inż. Piotr Alawdin Projekt budynku z basenem 43. prof.dr hab.inż. Piotr Alawdin Projekt jednonawowej hali z wanną galwaniczną 44. prof.dr hab.inż. Piotr Alawdin Projekt domu dla chorych na Alzheimera 45. prof.dr hab.inż. Piotr Alawdin Analiza stateczności belek na nieliniowo sprężystym podłożu 46. prof.dr hab.inż. Jakub Marcinowski Projekt stalowego zbiornika na wodę o poj. 800 m prof.dr hab.inż. Jakub Marcinowski Projekt stalowego przęsła estakady pod poziomy odci- 5 Kruszyńska Katarzyna Rzońca Rafał Uwaga: Student powinien postarać się o projekt techniczny obiektu będącego przedmiotem pracy dyplomowej. ZKB

6 nek taśmociągu 48. prof.dr hab.inż. Antoni Matysiak Projekt toru wciągnika opracowany wg PN i PN-EN. 49. prof.dr hab.inż. Antoni Matysiak Projekt jednonawowej hali z podwieszonym wciągnikiem. 50. prof.dr hab.inż. Antoni Matysiak Projekt jednonawowej hali obciążonej suwnicą natorową. 51. prof.dr hab.inż. Antoni Matysiak Projekt dwukomorowego zasobnika kruszywa do betonu. 52. prof.dr hab.inż. Antoni Matysiak Projekt czterokomorowego zasobnika do kruszywa klinkierowego. 53. prof.dr hab.inż. Antoni Matysiak Projekt dwunawowej hali magazynowej. 54. dr inż. Gerard Bryś Projekt konstrukcji wiaty nad Bortnowski Patryk przystankiem PKS 55. dr inż. Gerard Bryś Projekt konstrukcji wiaty nad Bajon Michał stacją benzynową 56. dr inż. Gerard Bryś Projekt drewnianej konstruk- Dziurdzik Łu- cji budynku jednorodzinnego 57. dr inż. Gerard Bryś Projekt konstrukcji przykrycia nad targowiskiem 58. dr inż. Gerard Bryś Projekt konstrukcji galerii transportowej 59. dr inż. Elżbieta Grochowska Projekt konstrukcji salonu samochodowego 60. dr inż. Elżbieta Grochowska Projekt konstrukcji supermarketu 61. dr inż. Elżbieta Grochowska 62. dr inż. Elżbieta Grochowska 63. dr inż. Elżbieta Grochowska 64. dr inż. Elżbieta Grochowska 65. dr inż. Elżbieta Grochowska 66. dr inż. Elżbieta Grochowska Projekt konstrukcji składu budowlanego Projekt konstrukcji warsztatu samochodowego Projekt konstrukcji obiektu mieszkalno-usługowego Projekt konstrukcji budynku gospodarczego Projekt konstrukcji centrum rehabilitacji Projekt konstrukcji budynku biurowego 67. dr inż. Joanna Kaliszuk Projekt stalowej konstrukcji budynku przedszkola 68. dr inż. Joanna Kaliszuk Projekt konstrukcji osiedlowej kasz 30BUDNP Nojak Paweł 31BUDNP 6 Kordasiewicz Artur 31BUDNP Kordasiewicz Franciszek 31BUDNP Kubiszyn Łukasz Florczak Patrycja Marika Cymerman Dawid

7 hali widowiskowo-sportowej 69. dr inż. Joanna Kaliszuk Projekt konstrukcji domu dziennego pobytu dla ludzi starszych 70. dr inż. Joanna Kaliszuk Projekt konstrukcji galerii dzieł sztuki z atelier na poddaszu 71. dr inż. Joanna Kaliszuk Projekt konstrukcji otwartego przykrycia sceny widowiskowej 72. dr inż. Joanna Kaliszuk Projekt konstrukcji salonu fryzjersko-kosmetycznego 73. dr inż. Joanna Kaliszuk Projekt konstrukcji stajni połączonej z krytą ujeżdżalnią dr inż. dr inż. Jarosław Rusin Jarosław Rusin Zaplecze gospodarczosocjalne winnicy Projekt pracowni pasiecznej 76. Jarosław Rusin Budynek garażowomagazynowy dr inż. na maszyny rolnicze i płody rolne 77. Jarosław Rusin Magazyn soli drogowej o dr inż. pojemności do 1200 ton 78. Jarosław Rusin Projekt muszli koncertowej dr inż. wraz z zapleczem 79. Jarosław Rusin Kładki dla pieszych, jako dr inż. obiekty małej architektury na terenach rekreacyjnych 80. dr inż. Jacek Korentz Projekt pensjonatu w górach dla narciarzy na 20 osób 81. dr inż. Jacek Korentz Projekt hali do tenisa ziemnego z czterema kortami 82. dr inż. Jacek Korentz Projekt budynku mieszkalnousługowego w zabudowie zwartej 83. dr inż. Jacek Korentz Projekt hurtowni materiałów budowlanych 84. dr inż. Jacek Korentz Projekt przejścia podziemnego na skrzyżowaniu ulic 85. dr inż. Jacek Korentz Projekt nadziemnego zbiornika na wodę o pojemności 86. dr hab. inż., 87. dr hab. inż., 88. dr hab. inż., Józef Wranik Józef Wranik Józef Wranik 100m 3 Garaż podziemny 1- kondygnacyjny w konstrukcji monolitycznej żelbetowej. Budynek biurowy 3 - kondygnacyjny z garażem podziemnym w konstrukcji żelbetowej Sklep wielkopowierzchniowy w konstrukcji żelbetowej Dubina Patrycja 7 Omiatacz Paweł Szatkowski Patryk Kopaczel Damian Krawczyk Paweł Michalewicz Robert Zygadło Tomasz Kołaczkowski Piotr Barłóg Anna Drozd Aleksandra Belkiewicz Dawid

8 szkieletowej 89. dr hab. inż., Józef Wranik Projekt żelbetowej hali z suwnicą. 8 ZMB IMIĘ STUDEN 1. dr inż. Arkadiusz Denisiewicz Projekt szkoły podstawowej dla 300 uczniów Skibik Wojciech 2. dr inż. Arkadiusz Denisiewicz Projekt budynku przedszkola Paulina Majka 3. dr inż. Arkadiusz Denisiewicz Projekt parkingu wielopoziomowego dla samochodów Wasyłyk Dominik osobowych 4. dr inż. Arkadiusz Denisiewicz Projekt stalowej hali magazynowej Dębiński Marcin 5. dr inż. Arkadiusz Denisiewicz Projekt sieciowego obiektu Buzała Iotr handlowego 6. dr inż. Arkadiusz Denisiewicz Projekt wielorodzinnego budynku mieszkalnego z przyziemną częścią handlowousługową 7. dr inż. Arkadiusz Denisiewicz Projekt pensjonatu w miejscowości nadmorskiej 8. dr inż. Arkadiusz Denisiewicz Projekt przyszkolnej hali sportowej w konstrukcji żelbetowej 9. dr inż. Arkadiusz Denisiewicz Wiaty magazynowej przy gospodarstwie rolnym w miejscowości Lipiny 10. dr hab. inż., 11. dr hab. inż., 12. dr hab. inż., 13. dr hab. inż., 14. dr hab. inż., 15. dr hab. inż., 16. dr hab. inż., Domek letniskowy w konstrukcji drewnianej z przeznaczeniem na saunę. Domek leśniczówka w technologii drewnianej. Wiata garażowa na trzy stanowiska. Wiata stalowa przystanek autobusowy. Zestaw domków letniskowych w technologii murowanej. Kładka molo w konstrukcji stalowo-drewnianej. Zadaszenie stanowisk targowych w konstrukcji Wierzbicki Indelak Adrian Adrian Mydłowski Mateusz 31BUDNP

9 IMIĘ STUDEN stalowej z elementami drewnianymi. 17. dr inż. Tomasz Socha Projekt dwukondygnacyjnego budynku biurowousługowego 18. dr inż. Tomasz Socha Projekt dwukondygnacyjnego parkingu nadziemnego 19. dr inż. Tomasz Socha Projekt budynku małego basenu 20. dr inż. Tomasz Socha Projekt hangaru dla samolotów sportowo-turystycznych 21. dr inż. Tomasz Socha Projekt dwukondygnacyjnej kawiarni z tarasem 22. dr inż. Tomasz Socha Projekt krytej ujeżdżalni koni (Mateusz Salamon) 23. dr inż. Tomasz Socha Projekt szkolnej hali sportowej Aleksandra Ciepielowska Katarzyna Ziółek Jacek Trościanko Walczak Aleksandra Damian Słobodzian Paweł Siepielski 24. dr inż. Tomasz Socha Projekt sklepu osiedlowego Aleksandra Golasik 25. dr inż. Tomasz Socha Projekt kina dla 200 widzów Sonia Błaszczykiewicz 26. dr inż. Tomasz Socha Projekt hali do uprawiania Piotr Nikorowski lekkoatletyki 27. dr inż. Tomasz Socha Projekt małej Sali koncertowej Agnieszka Wieliczko 28. dr inż. Tomasz Socha Projekt hali magazynowej Duszyński Krzysztof wysokiego składowania. 29. dr inż. Tomasz Socha Projekt dwukondygnacyjnego budynku biurowousługowego (Aleksandra Ciepielowska) Projekt dwukondygnacyjnego parkingu nadziemnego (Katarzyna Ziółek) 30. dr inż. Tomasz Socha Projekt budynku małego basenu (Jacek Trościanko) 31. dr inż. Krystyna Urbańska Projekt miejsca obsługi podróżnych Sworowski Artur przy autostradzie. 32. dr inż. Krystyna Urbańska Projekt modernizacji budynku Urbanowicz Ewelina mieszkalnego wieloro- dzinnego. 33. dr inż. Krystyna Urbańska Zużycie funkcjonalne jako Lubańska Edyta czynnik determinujący modernizację budynku 34. dr inż. Krystyna Urbańska Projekt budynku kręgielni. 35. dr inż. Krystyna Urbańska Projekt budynku siłowni. Styczyński Piotr 36. dr inż. Krystyna Urbańska Metody osuszania budynków Szymczak Agata 37. dr inż. Tomasz Socha Projekt krytej ujeżdżalni koni 38. dr inż. Tomasz Socha Projekt szkolnej hali sportowej 39. dr inż. Krzysztof Kula Projekt hali sprzedażowej Słonecka Weronika 40. dr inż. Krzysztof Kula Projekt przyszkolnej sali Hoc Michał 9

10 IMIĘ STUDEN gimnastycznej 41. dr inż. Krzysztof Kula Element projektu dwukondygnacyjnego Banaszkiewicz Miwo-handlowego budynku biurochał 42. dr inż. Krzysztof Kula Element projektu wiaty na targowisku 43. dr inż. Krzysztof Kula Projektu browaru rzemieślniczego Topolski Paweł 44. dr inż. Krzysztof Kula Projektu browaru z pubem Rudnicki Krzysztof 45. dr inż. Krzysztof Kula Projektu hali magazynowej Antecki Karol 46. dr inż. Krzysztof Kula Element projektu hali sprzedażowej 10 ZBO IMIĘ STUDEN 1. dr hab. inż., Abdrahman Projekt sporządzania certyfikatu charakterystyki Alsabry energetycznej dla budynku jednorodzinnego z uwzględnieniem wpływu lokalizacji budynku na wynik bilansu zapotrzebowania na energię użytkową oraz wyznaczania wskaźnika emisji CO2. 2. dr hab. inż., 3. dr hab. inż., Abdrahman Alsabry Abdrahman Alsabry Projekt sporządzania certyfikatu charakterystyki energetycznej dla budynku jednorodzinnego z uwzględnieniem wpływu lokalizacji obiektu na wynik bilansu strat ciepła budynku mieszkalnego QH,tr - przez przenikanie przez przegrody budowlane, Qh,ve - przez wentylację - oraz solarnych zysków ciepła Q sol oraz wyznaczania wskaźnika emisji CO2. Projekt sporządzania certyfikatu charakterystyki energetycznej dla budynku jednorodzinnego z uwzględnieniem analizy opłacalności

11 IMIĘ STUDEN rozwiązań dla niektórych elementów budowlanych np. SPBT, NPV oraz wyznaczania wskaźnik CO2. 4. dr hab. inż., Abdrahman Zaprojektowanie charakterystyki energetycznej Woźniak Marcin Alsabry dla 5. dr hab. inż., 6. dr hab. inż., 7. dr hab. inż., 8. dr hab. inż., Abdrahman Alsabry Abdrahman Alsabry Abdrahman Alsabry Abdrahman Alsabry domu jednorodzinnego Projekt domu inteligentnego Projekt domku jednorodzinnego energooszczędnego - projekt charakterystyki energetycznej Projekt sporządzania certyfikatu charakterystyki energetycznej dla budynku jednorodzinnego z uwzględnieniem różnych nośników energii oraz jedną z źródeł odnawialnych energii jak, np. fotowoltaika Projekt sporządzania certyfikatu charakterystyki energetycznej dla budynku jednorodzinnego z uwzględnieniem różnych nośników energii oraz pompa ciepła. 11 Ostrycharczyk Natalia Lewandowska Magdalena 9. dr hab. inż., 10. dr hab. inż., 11. dr hab. inż., 12. dr hab. inż., 13. dr hab. inż., Projekt adaptacji pubu Barcelona Sport Pub w Zielonej Górze na dom weselny Projekt rozbudowy i adaptacji budynku PSM I i II st. im. M. Karłowicza znajdującego się przy ul. Chrobrego 26 w Zielonej Górze. Projekt adaptacji budynku poszpitalnego na przychodnię Projekt adaptacji zabytkowego spichrza na lofty Projekt adaptacji zabytkowego dworu na hotel Śniatyńska Monika Kube Mateusz 31BUD_SP Faber Sylwia

12 IMIĘ STUDEN 14. dr hab. inż., Projekt świątyni wielowyznaniowej w wybranym 15. dr hab. inż., 16. dr hab. inż., 17. dr hab. inż., mieście Projekt restauracji na nieużytkowanym wiadukcie w Zielonej Górze Projekt szkoły artystycznej w zabudowie plombowej w centrum miasta Projekt adaptacji zabytkowego budynku na SPA 18. dr inż. Grzegorz Misztal Adaptacja stodoły na budynek mieszkalny z wydzieloną częścią biurową 19. dr inż. Grzegorz Misztal Projekt hotelu z basenem na dachu i wykorzystaniem OZE 20. dr inż. Grzegorz Misztal Projekt warsztatu samochodowego z zapleczem 21. dr inż. Grzegorz Misztal Projekt budynku przychodni zdrowia z apteką, zasilany z OZE 22. dr inż. Grzegorz Misztal Projekt niskoenergetycznego budynku mieszkalnousługowego, zasilanego z OZE 23. dr inż. Grzegorz Misztal Projekt sali wystawowej z zapleczem, w standardzie budynku niskoenergetycznego, z farmą paneli PV 24. dr inż. Grzegorz Misztal Projekt niskoenergetycznego budynku mieszkalnego z miniapartamentami, zasilanego z OZE 25. dr inż. Beata Nowogońska Projekt adaptacji budynku mieszkalnego na przedszkole 26. dr inż. Beata Nowogońska Projekt plomby przy ul. Żeromskiego w Zielonej Gorze 27. dr inż. Beata Nowogońska Projekt adaptacji na galerię handlową obiektu poprzemysłowego 28. dr inż. Beata Nowogońska Projekt adaptacji budynku mieszkalnego na hotel. 29. dr inż. Beata Nowogońska Projekt adaptacji kamienicy na hotel 30. dr inż. Beata Nowogońska Projekt adaptacji budynku mieszkalnego na centrum spa Najdek Mateusz 12 Bohaczyk Tomasz Toporek Krzysztof Łyszczak Monika Chudzik Agnieszka Tematy do uzgodnienia z promotorem

13 IMIĘ STUDEN Ewidencja dróg gminnych w obrębie miejscowości położonych na terenie gminy 1. Trzebiechów, ocena ich stanu technicznego i wskazanie technologii remontów. ( z uwagi na ilość dróg proponuję podział na 2 prace). Inwentaryzacja zabytkowego kościoła w Podlegórzu. 2. Wskazanie zagrożeń oraz sposobów zabezpieczenia i wzmocnienia konstrukcji murów. Inwentaryzacja i projekt rewitalizacji zabytkowego par- 3. ku Zespołu Pałacowego w Trzebiechowie. Gminna oczyszczalnia ścieków kierunki modernizacji 4. do obowiązujących wymagań, z wykorzystaniem istniejących obiektów i urządzeń. Inwentaryzacja zabytkowych budynków i obiektów znajdujących się na terenie gminy 5. Trzebiechów wraz z wykonaniem ich ewidencji. 13

Propozycje tematów prac dyplomowych na rok akademicki 2011/12. Studia stacjonarne I stopnia

Propozycje tematów prac dyplomowych na rok akademicki 2011/12. Studia stacjonarne I stopnia Propozycje tematów prac dyplomowych na rok akademicki 2011/12 Studia stacjonarne I stopnia Dr inż. Wiesława Banachewicz 1. Koncepcja konstrukcji stropu stalowego o wymiarach 15 x 25 m, z belkami głównymi

Bardziej szczegółowo

C1-7 Zaawansow ane ko m p u t erow e ws p o m a gania pr o je k t ow a ni a

C1-7 Zaawansow ane ko m p u t erow e ws p o m a gania pr o je k t ow a ni a C1-7 Zaawansow ane ko m p u t erow e ws p o m a gania pr o je k t ow a ni a Kod przedmiotu: BUD-SIIKBiI-PSP-C1-7 Język w ykładowy: polski 2 / II Godzin w tygodniu - - 2 - Punkty kredytowe ECTS - - 2 -

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XCI/1218/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 3 lutego 2010 r.

UCHWAŁA NR XCI/1218/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 3 lutego 2010 r. UCHWAŁA NR XCI/1218/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Dolina Prądnika. Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

kierunku Architektura i Urbanistyka w semestrze letnim 2009/2010

kierunku Architektura i Urbanistyka w semestrze letnim 2009/2010 Tematy prac inŝynierskich dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych VI semestru kierunku Architektura i Urbanistyka w semestrze letnim 2009/2010 dr inŝ. arch. Artur Buława Gabryszewski Tel.

Bardziej szczegółowo

KONKURS BUDOWA ROKU PODKARPACIA OBIEKTY MIESZKANIOWE OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ OBIEKTY ZMODERNIZOWANE OBIEKTY ZABYTKOWE

KONKURS BUDOWA ROKU PODKARPACIA OBIEKTY MIESZKANIOWE OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ OBIEKTY ZMODERNIZOWANE OBIEKTY ZABYTKOWE KONKURS BUDOWA ROKU PODKARPACIA 009 OBIEKTY MIESZKANIOWE OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ OBIEKTY ZMODERNIZOWANE OBIEKTY ZABYTKOWE OBIEKTY INFRASTRUKTURY PARKOWO-DROGOWEJ KONKURS ZORGANIZOWAŁ POLSKI ZWIĄZEK

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/157/2012 RADY GMINY ZĘBOWICE. z dnia 31 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XVII/157/2012 RADY GMINY ZĘBOWICE. z dnia 31 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA NR XVII/157/2012 RADY GMINY ZĘBOWICE z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi ZĘBOWICE Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BOGUCHWAŁA (tekst jednolity)

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BOGUCHWAŁA (tekst jednolity) STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BOGUCHWAŁA (tekst jednolity) ZAŁĄCZNIK NR 1. DO UCHWAŁY NR XLVII/512/09 RADY MIEJSKIEJ W BOGUCHWALE Z dnia 17 grudnia 2009 roku, w

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU BIURO ROZWOJU KRAKOWA S.A. KRAKÓW maj 2005 r. U C H W A Ł A NR XLIV/408/05*

Bardziej szczegółowo

Rozpoznawanie obiektów budowlanych 311[04].O1.03

Rozpoznawanie obiektów budowlanych 311[04].O1.03 [ MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Alicja Kulczycka Rozpoznawanie obiektów budowlanych 311[04].O1.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego budynku (PFU) dla: ADAPTACJI I PRZEBUDOWY NA CELE ADMINISTRACYJNE CZĘŚCI BUDYNKU PODSTAWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. MIODOWEJ 22D W WARSZAWIE ISTNIEJĄCY BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

Projekt załoŝeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Świdnica

Projekt załoŝeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Świdnica Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 dla rozwoju Polski Projekt załoŝeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA KRASNYSTAW

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA KRASNYSTAW 42-693 Krupski Młyn, ul. Główna 5 tel. (032) 285-70-13, fax. (032) 284-84-36, e-mail: atgroupsa@atgroupsa.pl www.atgroupsa.pl NIP: 645-19-95-494 Temat opracowania: PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA

Bardziej szczegółowo

MIASTO KATOWICE KATOWICE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO II EDYCJA CZĘŚĆ II KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

MIASTO KATOWICE KATOWICE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO II EDYCJA CZĘŚĆ II KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTO KATOWICE KATOWICE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO II EDYCJA CZĘŚĆ II KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTO KATOWICE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gdyni w okresie II poł. 2011 2014. Stan opracowań oraz program prac planistycznych 2015 2018

Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gdyni w okresie II poł. 2011 2014. Stan opracowań oraz program prac planistycznych 2015 2018 Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gdyni w okresie II poł. 2011 2014 Stan opracowań oraz program prac planistycznych 2015 2018 Gdynia, marzec 2015 r. 1 Opracowanie wykonane zostało przez Biuro

Bardziej szczegółowo

... 3... 4 ... 18 ... 26... 29 ... 47... 49 ... 52

... 3... 4 ... 18 ... 26... 29 ... 47... 49 ... 52 Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Frombork na lata 2007-2015 Frombork, listopad 2007r. Spis treści WSTĘP... 3 CHARAKTERYSTYKA OBECNEJ SYTUACJI W MIEŚCIE... 4 POŁOŻENIE... 4 ZASOBY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA KONINA NA LATA 2007-2015

ZINTEGROWANY LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA KONINA NA LATA 2007-2015 ZINTEGROWANY LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA KONINA NA LATA 2007-2015 KONIN, LISTOPAD 2010-1 - SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 SPIS RYSUNKÓW... 3 SPIS TABEL... 3 WSTĘP... 5 I. CHARAKTERYSTYKA /DIAGNOZA

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 11. Z1 Projekt zagospodarowania skala 1:500

CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 11. Z1 Projekt zagospodarowania skala 1:500 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA str.2-10 1. Dane ogólne 2. Istniejący stan zagospodarowania 3. Projektowane zagospodarowanie terenu 4. Charakterystyka zewnętrzna obiektu CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 11 Z1

Bardziej szczegółowo

Przebudowa Placu Zjednoczenia Narodowego w Trzcielu

Przebudowa Placu Zjednoczenia Narodowego w Trzcielu Stowarzyszenie Biuro Pszczew, 03/02/2012 r. Lokalna Grupa Rybacka Obra-Warta Ul. Strażacka 1, 66-330 Pszczew Tel. 95 761 70 86 / Fax. 95 749 70 86 www.lgrow.pl / biuro@lgrow.pl Str. 1 LISTA WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH

Bardziej szczegółowo

Obiekty biurowe i konferencyjne

Obiekty biurowe i konferencyjne Obiekty biurowe i konferencyjne Malta House, Poznań Skanska w Polsce Skanska to wiodąca światowa firma zajmująca się działalnością budowlaną i deweloperską. W Polsce jest liderem branży budowlanej. Realizuje

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L.418.2013 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR L.418.2013 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR L.418.2013 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zastalowskiego w Zielonej Górze. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Świnna 1

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Świnna 1 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Świnna 1 UCHWAŁA NR XLI/244/2006 RADY GMINY ŚWINNA z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świnna

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Wierzchosławice

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Wierzchosławice Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Wierzchosławice Wykonawcy: Piotr Kukla prowadzący Łukasz Polakowski Agata Zielińska Styczeń 2011 SPIS TREŚCI 1

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO LOKALIZACJA: m. Daleszyce,dz. Nr 2134, 2135, 2153 INWESTOR: Gmina Daleszyce, ul. Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce AUTORZY PROJEKTU: Branża Imię i

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Oferta naukowo-badawcza UTP dla gospodarki

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Oferta naukowo-badawcza UTP dla gospodarki Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Oferta naukowo-badawcza UTP dla gospodarki Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Operacje mieszczące się w limicie środków

Operacje mieszczące się w limicie środków Lista operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania Rodzaj operacji : Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa Nadany

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna w budownictwie

Efektywność energetyczna w budownictwie Efektywność energetyczna w budownictwie autor: Jerzy Żurawski - maj 2013 - Spis treści TEMAT: "Efektywność energetyczna w budownictwie"... 3 1. Wprowadzenie.... 3 1.1 Klasyfikacja energetyczna budynków....

Bardziej szczegółowo

Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia

Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Część A CZĘŚĆ OPISOWA PFU A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia A II - Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia obejmujący cechy dotyczące

Bardziej szczegółowo

Program Konferencji Naukowej pt. Współczesne uwarunkowania gospodarowania przestrzenią - szanse i zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju

Program Konferencji Naukowej pt. Współczesne uwarunkowania gospodarowania przestrzenią - szanse i zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju Program Konferencji Naukowej pt. Współczesne uwarunkowania gospodarowania przestrzenią - szanse i zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju 24 czerwca 2014 (wtorek) Warszawa, Pl. Politechniki 1 Mała Aula w

Bardziej szczegółowo

Materiały konferencyjne Streszczenia referatów

Materiały konferencyjne Streszczenia referatów Materiały konferencyjne Streszczenia referatów Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYKONYWANIA ZAWODU I ZAKRES USŁUG ARCHITEKTA

STANDARDY WYKONYWANIA ZAWODU I ZAKRES USŁUG ARCHITEKTA STANDARDY WYKONYWANIA ZAWODU I ZAKRES USŁUG ARCHITEKTA czerwiec 201 r. WSTĘP CEL Utrzymanie wysokiej jakości usług architekta jako osoby wykonującej zawód zaufania publicznego oraz uświadomienie klientowi

Bardziej szczegółowo