WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA"

Transkrypt

1 ZTBGiG 1. dr inż. Marek Talaga Projekt technologii i organizacji budowy wybranego obiektu budownictwa mieszkaniowego. Uwaga: Student powinien postarać się o wgląd do projektu technicznego wybranego obiektu. 2. dr inż. Marek Talaga Projekt technologii i organizacji budowy wybranego obiektu budownictwa mieszkaniowego. Uwaga: Student powinien postarać się o wgląd do projektu technicznego wybranego obiektu. 3. dr inż. Marek Talaga Projekt technologii i organizacji budowy wybranego obiektu budownictwa mieszkaniowego. Uwaga: Student powinien postarać się o wgląd do projektu technicznego wybranego obiektu. 4. dr inż. Marek Talaga Projekt technologii i organizacji budowy wybranego obiektu budownictwa ogólnego. Uwaga: Student powinien postarać się o wgląd do projektu technicznego wybranego obiektu. 5. dr inż. Marek Talaga Projekt technologii i organizacji budowy wybranego obiektu budownictwa ogólnego. Uwaga: Student powinien postarać się o wgląd do projektu technicznego wybranego obiektu. 6. dr Agnieszka Gontaszewska 7. dr Agnieszka Gontaszewska 8. dr Agnieszka Gontaszewska 9. dr Agnieszka Gontaszewska Projekt ścieżki historyczno - edukacyjnej na terenie dawnej kopalni węgla brunatnego "Consolidierte Gruenberger Gruben" Inwentaryzacja szkód pogórniczych na terenie dawnej kopalni węgla brunatnego "Emma" koło Nowego Miasteczka Inwentaryzacja pozostałości infrastruktury dawnej kopalni węgla brunatnego "Emma" koło Nowego Miasteczka Warunki geologiczne eksploatacji dawnej kopalni węgla brunatnego "Emma" koło No- 1

2 wego Miasteczka 10. dr Agnieszka Warunki geologiczno - inżynierskie Gontaszewska Osiedla Kolorowego w 11. dr hab. inż., 12. dr hab. inż., Maria Mrówczyńska Maria Mrówczyńska Zielonej Górze Pomiar sytuacyjnowysokościowy terenu dla celu obliczenia objętości robót zimnych Pomiar i wyznaczenie odchyleń od pionu obiektu budownictwa wieżowego 13. dr inż. Waldemar Szajna Projekt zabezpieczenia wykopu za pomocą ścianki szczelnej z profili stalowych 14. dr inż. Waldemar Szajna Projekt nasypu drogowego na gruntach słabych 15. dr inż. Waldemar Szajna Badanie wpływu cech strukturalnych piasków na ich wytrzymałość krytyczną 16. dr inż. Waldemar Szajna Projekt posadowienia domku letniskowego na płycie fundamentowej spoczywającej na podłożu organicznym 17. dr inż. Waldemar Szajna Projekt ławy fundamentowej z analizą wpływu wzmocnienia podłoża geosyntetykami 18. dr inż. Sławomir Gibowski 19. dr inż. Sławomir Gibowski 20. dr inż. Sławomir Gibowski 21. dr inż. Ewa Wojnicka Janowska 22. dr inż. Ewa Wojnicka Janowska 23. dr inż. Ewa Wojnicka Janowska 24. dr inż. Ewa Wojnicka Janowska Analiza metod badania pionowości budowli wysokich Opracowanie i interpretacja odchyleń od pionu komina stalowego z odciągami na podstawie obserwacji okresowych Wykonanie mapy sytuacyjnowysokościowej w technologii tradycyjnej i GPS w ramach projektu modernizacji drogi. Badania terenowe słabonośnego podłoża budowlanego. Właściwości geotechniczne gruntów organicznych Środkowego Nadodrza. Analiza wpływu wilgotności na parametry geotechniczne podłoża gruntowego. Badania modelowe wzmocnienia gęstościowego gruntów organicznych. 25. dr inż. Jan Wojnicki Badania geotechniczne gruntów organicznych. 26. dr inż. Jan Wojnicki Ściśliwość i przepuszczalność gruntów spoistych. 27. dr inż. Jan Wojnicki Zagęszczalność gruntów sła- 2

3 bonośnych w aspekcie zmienności parametrów geotechnicznych. 28. dr inż. Jan Wojnicki Ekspansywność gruntów spoistych Polski Zachodniej. 29. dr Andrzej Kraiński Projekt odwodnienia wykopu budowlanego 30. dr Andrzej Kraiński Projekt robót ziemnych 31. dr Andrzej Kraiński Projekt badań geotechnicznych dla realizacji galerii handlowej 32. dr inż. Paweł Urbański Projekt remontu i modernizacji wybranego obiektu zabytkowego dworek, pałac. 33. dr inż. Paweł Urbański Projekt remontu i modernizacji wybranego obiektu zabytkowego dworek, pałac. 34. dr inż. Paweł Urbański Projekt remontu i modernizacji wybranego wielorodzinnego budynku mieszkalnego. 35. dr inż. Paweł Urbański Projekt remontu i modernizacji wybranego wielorodzinnego budynku mieszkalnego. 36. dr inż. Paweł Urbański Projekt remontu i modernizacji wybranego budynku użyteczności publicznej 37. dr inż. Paweł Urbański Projekt kładki pieszo-rowerowej w obrębie skrzyżowania ulic Sulechowska, Trasa Północna, Poznańska 38. dr inż. Paweł Urbański Projekt budynku rekreacyjnorozrywkowego na terenie miasta Sulechów 39. Markiewicz- Siwa Filip Felska Kamila Kuzyk Łukasz Jędrzejek Daria Rybka Natalia Szczawiński Dominik 3 Buczyniak Anna 33BUD_SP ZDiM 1. dr hab. inż., 2. dr hab. inż., 3. dr hab. inż., 4. dr hab. inż., 5. dr hab. inż., Projekt konstrukcji ścieżki rowerowej w technologii betonowej Projekt parkingu podziemnego przy nowoczesnej stacji przesiadkowej Projekt budowy pola biwakowego Problemy trwałości eksploatacyjnej przejść dla zwierząt Projekt rewitalizacji zabytkowego mostu stalowego

4 6. dr hab. inż., Kompleksowy projekt odwodnienia obiektu mostowe- 7. dr hab. inż., 8. dr hab. inż., 9. dr hab. inż., 10. dr hab. inż., 11. dr hab. inż., 12. dr hab. inż., 13. dr hab. inż., go Ewidencja obiektów budowlanych infrastruktury komunikacyjnej na przykładzie Gminy Nowogród Bobrzański Przeglądy techniczne obiektów budowlanych infrastruktury komunikacyjnej na przykładzie Gminy Nowogród Bobrzański Projekt koncepcyjny budowy utwardzonej drogi w Gminie Nowogród Bobrzański Projekt koncepcyjny drogi osiedlowej dla terenów rekreacyjnych w Nowogrodzie Bobrzańskim Projekt koncepcyjny przebudowy drogi w Gminie Nowogród Bobrzański Rozwój tymczasowych nawierzchni drogowych na potrzeby transportu technologicznego (praca studialna) Drogowe nawierzchnie technologiczne w trudnych warunkach geotechnicznych (praca studialna) 14. dr inż. Staszczuk Anna Projekt niskoenergetycznego budynku mieszkalnego jednorodzinnego 15. dr inż. Staszczuk Anna Projekt energooszczędnego budynku mieszkalnego jednorodzinnego 16. dr inż. Staszczuk Anna Projekt termomodernizacji budynku mieszkalnego 17. dr inż. Staszczuk Anna Projekt termomodernizacji budynku użyteczności publicznej 18. dr inż. Staszczuk Anna Analiza obliczania strat ciepła do gruntu według aktualnie obowiązujących norm 19. dr inż. Staszczuk Anna Zastosowanie termowizji w budownictwie 20. dr inż. Włosek Józef Ocena stanu technicznego nawierzchni bitumicznych głównych dróg gminnych na terenie gminy Trzebiechów - z wykorzystaniem elemen- 4 Wołkowski Grzegorz 32BUD_SP Jurska Izabela 32BU_DSP Knopf Tomasz Marcul Michał Kozaryn Bartłomiej

5 tów metodologii SOSN. 21. dr inż. Włosek Józef Hierarchizacja sieci drogowej w obszarze "Wielkiej Zielonej Góry" po połączeniu miasta z gminą w 2015 roku 22. dr inż. Włosek Józef Studium technicznoekonomiczno-środowiskowe w projekcie drogi 23. dr inż. Włosek Józef System parkowania w warunkach zatłoczenia komunikacyjnego na osiedlu mieszkaniowym wybranego miast w oj. lubuskiego 24. dr inż. Włosek Józef Analiza skuteczności wprowadzonych środków uspokojenia ruch na podstawie statystyk zdarzeń drogowych na wybranych dogach 25. dr inż. Włosek Józef Uwarunkowania techniczne i ekonomiczne projektowania rowów drogowych jako główny element odwodnienia powierzchniowego 26. dr inż. Włosek Józef Przydatność wybranych gruntów do stabilizacji spoiwami hydraulicznymi do wykonywania warstw nawierzchni drogowych 40. prof.dr hab.inż. Piotr Alawdin Projekt szkoły s salą sportową 41. prof.dr hab.inż. Piotr Alawdin Projekt domu jednorodzinnego z ogrzewaniem energią geotermalną 42. prof.dr hab.inż. Piotr Alawdin Projekt budynku z basenem 43. prof.dr hab.inż. Piotr Alawdin Projekt jednonawowej hali z wanną galwaniczną 44. prof.dr hab.inż. Piotr Alawdin Projekt domu dla chorych na Alzheimera 45. prof.dr hab.inż. Piotr Alawdin Analiza stateczności belek na nieliniowo sprężystym podłożu 46. prof.dr hab.inż. Jakub Marcinowski Projekt stalowego zbiornika na wodę o poj. 800 m prof.dr hab.inż. Jakub Marcinowski Projekt stalowego przęsła estakady pod poziomy odci- 5 Kruszyńska Katarzyna Rzońca Rafał Uwaga: Student powinien postarać się o projekt techniczny obiektu będącego przedmiotem pracy dyplomowej. ZKB

6 nek taśmociągu 48. prof.dr hab.inż. Antoni Matysiak Projekt toru wciągnika opracowany wg PN i PN-EN. 49. prof.dr hab.inż. Antoni Matysiak Projekt jednonawowej hali z podwieszonym wciągnikiem. 50. prof.dr hab.inż. Antoni Matysiak Projekt jednonawowej hali obciążonej suwnicą natorową. 51. prof.dr hab.inż. Antoni Matysiak Projekt dwukomorowego zasobnika kruszywa do betonu. 52. prof.dr hab.inż. Antoni Matysiak Projekt czterokomorowego zasobnika do kruszywa klinkierowego. 53. prof.dr hab.inż. Antoni Matysiak Projekt dwunawowej hali magazynowej. 54. dr inż. Gerard Bryś Projekt konstrukcji wiaty nad Bortnowski Patryk przystankiem PKS 55. dr inż. Gerard Bryś Projekt konstrukcji wiaty nad Bajon Michał stacją benzynową 56. dr inż. Gerard Bryś Projekt drewnianej konstruk- Dziurdzik Łu- cji budynku jednorodzinnego 57. dr inż. Gerard Bryś Projekt konstrukcji przykrycia nad targowiskiem 58. dr inż. Gerard Bryś Projekt konstrukcji galerii transportowej 59. dr inż. Elżbieta Grochowska Projekt konstrukcji salonu samochodowego 60. dr inż. Elżbieta Grochowska Projekt konstrukcji supermarketu 61. dr inż. Elżbieta Grochowska 62. dr inż. Elżbieta Grochowska 63. dr inż. Elżbieta Grochowska 64. dr inż. Elżbieta Grochowska 65. dr inż. Elżbieta Grochowska 66. dr inż. Elżbieta Grochowska Projekt konstrukcji składu budowlanego Projekt konstrukcji warsztatu samochodowego Projekt konstrukcji obiektu mieszkalno-usługowego Projekt konstrukcji budynku gospodarczego Projekt konstrukcji centrum rehabilitacji Projekt konstrukcji budynku biurowego 67. dr inż. Joanna Kaliszuk Projekt stalowej konstrukcji budynku przedszkola 68. dr inż. Joanna Kaliszuk Projekt konstrukcji osiedlowej kasz 30BUDNP Nojak Paweł 31BUDNP 6 Kordasiewicz Artur 31BUDNP Kordasiewicz Franciszek 31BUDNP Kubiszyn Łukasz Florczak Patrycja Marika Cymerman Dawid

7 hali widowiskowo-sportowej 69. dr inż. Joanna Kaliszuk Projekt konstrukcji domu dziennego pobytu dla ludzi starszych 70. dr inż. Joanna Kaliszuk Projekt konstrukcji galerii dzieł sztuki z atelier na poddaszu 71. dr inż. Joanna Kaliszuk Projekt konstrukcji otwartego przykrycia sceny widowiskowej 72. dr inż. Joanna Kaliszuk Projekt konstrukcji salonu fryzjersko-kosmetycznego 73. dr inż. Joanna Kaliszuk Projekt konstrukcji stajni połączonej z krytą ujeżdżalnią dr inż. dr inż. Jarosław Rusin Jarosław Rusin Zaplecze gospodarczosocjalne winnicy Projekt pracowni pasiecznej 76. Jarosław Rusin Budynek garażowomagazynowy dr inż. na maszyny rolnicze i płody rolne 77. Jarosław Rusin Magazyn soli drogowej o dr inż. pojemności do 1200 ton 78. Jarosław Rusin Projekt muszli koncertowej dr inż. wraz z zapleczem 79. Jarosław Rusin Kładki dla pieszych, jako dr inż. obiekty małej architektury na terenach rekreacyjnych 80. dr inż. Jacek Korentz Projekt pensjonatu w górach dla narciarzy na 20 osób 81. dr inż. Jacek Korentz Projekt hali do tenisa ziemnego z czterema kortami 82. dr inż. Jacek Korentz Projekt budynku mieszkalnousługowego w zabudowie zwartej 83. dr inż. Jacek Korentz Projekt hurtowni materiałów budowlanych 84. dr inż. Jacek Korentz Projekt przejścia podziemnego na skrzyżowaniu ulic 85. dr inż. Jacek Korentz Projekt nadziemnego zbiornika na wodę o pojemności 86. dr hab. inż., 87. dr hab. inż., 88. dr hab. inż., Józef Wranik Józef Wranik Józef Wranik 100m 3 Garaż podziemny 1- kondygnacyjny w konstrukcji monolitycznej żelbetowej. Budynek biurowy 3 - kondygnacyjny z garażem podziemnym w konstrukcji żelbetowej Sklep wielkopowierzchniowy w konstrukcji żelbetowej Dubina Patrycja 7 Omiatacz Paweł Szatkowski Patryk Kopaczel Damian Krawczyk Paweł Michalewicz Robert Zygadło Tomasz Kołaczkowski Piotr Barłóg Anna Drozd Aleksandra Belkiewicz Dawid

8 szkieletowej 89. dr hab. inż., Józef Wranik Projekt żelbetowej hali z suwnicą. 8 ZMB IMIĘ STUDEN 1. dr inż. Arkadiusz Denisiewicz Projekt szkoły podstawowej dla 300 uczniów Skibik Wojciech 2. dr inż. Arkadiusz Denisiewicz Projekt budynku przedszkola Paulina Majka 3. dr inż. Arkadiusz Denisiewicz Projekt parkingu wielopoziomowego dla samochodów Wasyłyk Dominik osobowych 4. dr inż. Arkadiusz Denisiewicz Projekt stalowej hali magazynowej Dębiński Marcin 5. dr inż. Arkadiusz Denisiewicz Projekt sieciowego obiektu Buzała Iotr handlowego 6. dr inż. Arkadiusz Denisiewicz Projekt wielorodzinnego budynku mieszkalnego z przyziemną częścią handlowousługową 7. dr inż. Arkadiusz Denisiewicz Projekt pensjonatu w miejscowości nadmorskiej 8. dr inż. Arkadiusz Denisiewicz Projekt przyszkolnej hali sportowej w konstrukcji żelbetowej 9. dr inż. Arkadiusz Denisiewicz Wiaty magazynowej przy gospodarstwie rolnym w miejscowości Lipiny 10. dr hab. inż., 11. dr hab. inż., 12. dr hab. inż., 13. dr hab. inż., 14. dr hab. inż., 15. dr hab. inż., 16. dr hab. inż., Domek letniskowy w konstrukcji drewnianej z przeznaczeniem na saunę. Domek leśniczówka w technologii drewnianej. Wiata garażowa na trzy stanowiska. Wiata stalowa przystanek autobusowy. Zestaw domków letniskowych w technologii murowanej. Kładka molo w konstrukcji stalowo-drewnianej. Zadaszenie stanowisk targowych w konstrukcji Wierzbicki Indelak Adrian Adrian Mydłowski Mateusz 31BUDNP

9 IMIĘ STUDEN stalowej z elementami drewnianymi. 17. dr inż. Tomasz Socha Projekt dwukondygnacyjnego budynku biurowousługowego 18. dr inż. Tomasz Socha Projekt dwukondygnacyjnego parkingu nadziemnego 19. dr inż. Tomasz Socha Projekt budynku małego basenu 20. dr inż. Tomasz Socha Projekt hangaru dla samolotów sportowo-turystycznych 21. dr inż. Tomasz Socha Projekt dwukondygnacyjnej kawiarni z tarasem 22. dr inż. Tomasz Socha Projekt krytej ujeżdżalni koni (Mateusz Salamon) 23. dr inż. Tomasz Socha Projekt szkolnej hali sportowej Aleksandra Ciepielowska Katarzyna Ziółek Jacek Trościanko Walczak Aleksandra Damian Słobodzian Paweł Siepielski 24. dr inż. Tomasz Socha Projekt sklepu osiedlowego Aleksandra Golasik 25. dr inż. Tomasz Socha Projekt kina dla 200 widzów Sonia Błaszczykiewicz 26. dr inż. Tomasz Socha Projekt hali do uprawiania Piotr Nikorowski lekkoatletyki 27. dr inż. Tomasz Socha Projekt małej Sali koncertowej Agnieszka Wieliczko 28. dr inż. Tomasz Socha Projekt hali magazynowej Duszyński Krzysztof wysokiego składowania. 29. dr inż. Tomasz Socha Projekt dwukondygnacyjnego budynku biurowousługowego (Aleksandra Ciepielowska) Projekt dwukondygnacyjnego parkingu nadziemnego (Katarzyna Ziółek) 30. dr inż. Tomasz Socha Projekt budynku małego basenu (Jacek Trościanko) 31. dr inż. Krystyna Urbańska Projekt miejsca obsługi podróżnych Sworowski Artur przy autostradzie. 32. dr inż. Krystyna Urbańska Projekt modernizacji budynku Urbanowicz Ewelina mieszkalnego wieloro- dzinnego. 33. dr inż. Krystyna Urbańska Zużycie funkcjonalne jako Lubańska Edyta czynnik determinujący modernizację budynku 34. dr inż. Krystyna Urbańska Projekt budynku kręgielni. 35. dr inż. Krystyna Urbańska Projekt budynku siłowni. Styczyński Piotr 36. dr inż. Krystyna Urbańska Metody osuszania budynków Szymczak Agata 37. dr inż. Tomasz Socha Projekt krytej ujeżdżalni koni 38. dr inż. Tomasz Socha Projekt szkolnej hali sportowej 39. dr inż. Krzysztof Kula Projekt hali sprzedażowej Słonecka Weronika 40. dr inż. Krzysztof Kula Projekt przyszkolnej sali Hoc Michał 9

10 IMIĘ STUDEN gimnastycznej 41. dr inż. Krzysztof Kula Element projektu dwukondygnacyjnego Banaszkiewicz Miwo-handlowego budynku biurochał 42. dr inż. Krzysztof Kula Element projektu wiaty na targowisku 43. dr inż. Krzysztof Kula Projektu browaru rzemieślniczego Topolski Paweł 44. dr inż. Krzysztof Kula Projektu browaru z pubem Rudnicki Krzysztof 45. dr inż. Krzysztof Kula Projektu hali magazynowej Antecki Karol 46. dr inż. Krzysztof Kula Element projektu hali sprzedażowej 10 ZBO IMIĘ STUDEN 1. dr hab. inż., Abdrahman Projekt sporządzania certyfikatu charakterystyki Alsabry energetycznej dla budynku jednorodzinnego z uwzględnieniem wpływu lokalizacji budynku na wynik bilansu zapotrzebowania na energię użytkową oraz wyznaczania wskaźnika emisji CO2. 2. dr hab. inż., 3. dr hab. inż., Abdrahman Alsabry Abdrahman Alsabry Projekt sporządzania certyfikatu charakterystyki energetycznej dla budynku jednorodzinnego z uwzględnieniem wpływu lokalizacji obiektu na wynik bilansu strat ciepła budynku mieszkalnego QH,tr - przez przenikanie przez przegrody budowlane, Qh,ve - przez wentylację - oraz solarnych zysków ciepła Q sol oraz wyznaczania wskaźnika emisji CO2. Projekt sporządzania certyfikatu charakterystyki energetycznej dla budynku jednorodzinnego z uwzględnieniem analizy opłacalności

11 IMIĘ STUDEN rozwiązań dla niektórych elementów budowlanych np. SPBT, NPV oraz wyznaczania wskaźnik CO2. 4. dr hab. inż., Abdrahman Zaprojektowanie charakterystyki energetycznej Woźniak Marcin Alsabry dla 5. dr hab. inż., 6. dr hab. inż., 7. dr hab. inż., 8. dr hab. inż., Abdrahman Alsabry Abdrahman Alsabry Abdrahman Alsabry Abdrahman Alsabry domu jednorodzinnego Projekt domu inteligentnego Projekt domku jednorodzinnego energooszczędnego - projekt charakterystyki energetycznej Projekt sporządzania certyfikatu charakterystyki energetycznej dla budynku jednorodzinnego z uwzględnieniem różnych nośników energii oraz jedną z źródeł odnawialnych energii jak, np. fotowoltaika Projekt sporządzania certyfikatu charakterystyki energetycznej dla budynku jednorodzinnego z uwzględnieniem różnych nośników energii oraz pompa ciepła. 11 Ostrycharczyk Natalia Lewandowska Magdalena 9. dr hab. inż., 10. dr hab. inż., 11. dr hab. inż., 12. dr hab. inż., 13. dr hab. inż., Projekt adaptacji pubu Barcelona Sport Pub w Zielonej Górze na dom weselny Projekt rozbudowy i adaptacji budynku PSM I i II st. im. M. Karłowicza znajdującego się przy ul. Chrobrego 26 w Zielonej Górze. Projekt adaptacji budynku poszpitalnego na przychodnię Projekt adaptacji zabytkowego spichrza na lofty Projekt adaptacji zabytkowego dworu na hotel Śniatyńska Monika Kube Mateusz 31BUD_SP Faber Sylwia

12 IMIĘ STUDEN 14. dr hab. inż., Projekt świątyni wielowyznaniowej w wybranym 15. dr hab. inż., 16. dr hab. inż., 17. dr hab. inż., mieście Projekt restauracji na nieużytkowanym wiadukcie w Zielonej Górze Projekt szkoły artystycznej w zabudowie plombowej w centrum miasta Projekt adaptacji zabytkowego budynku na SPA 18. dr inż. Grzegorz Misztal Adaptacja stodoły na budynek mieszkalny z wydzieloną częścią biurową 19. dr inż. Grzegorz Misztal Projekt hotelu z basenem na dachu i wykorzystaniem OZE 20. dr inż. Grzegorz Misztal Projekt warsztatu samochodowego z zapleczem 21. dr inż. Grzegorz Misztal Projekt budynku przychodni zdrowia z apteką, zasilany z OZE 22. dr inż. Grzegorz Misztal Projekt niskoenergetycznego budynku mieszkalnousługowego, zasilanego z OZE 23. dr inż. Grzegorz Misztal Projekt sali wystawowej z zapleczem, w standardzie budynku niskoenergetycznego, z farmą paneli PV 24. dr inż. Grzegorz Misztal Projekt niskoenergetycznego budynku mieszkalnego z miniapartamentami, zasilanego z OZE 25. dr inż. Beata Nowogońska Projekt adaptacji budynku mieszkalnego na przedszkole 26. dr inż. Beata Nowogońska Projekt plomby przy ul. Żeromskiego w Zielonej Gorze 27. dr inż. Beata Nowogońska Projekt adaptacji na galerię handlową obiektu poprzemysłowego 28. dr inż. Beata Nowogońska Projekt adaptacji budynku mieszkalnego na hotel. 29. dr inż. Beata Nowogońska Projekt adaptacji kamienicy na hotel 30. dr inż. Beata Nowogońska Projekt adaptacji budynku mieszkalnego na centrum spa Najdek Mateusz 12 Bohaczyk Tomasz Toporek Krzysztof Łyszczak Monika Chudzik Agnieszka Tematy do uzgodnienia z promotorem

13 IMIĘ STUDEN Ewidencja dróg gminnych w obrębie miejscowości położonych na terenie gminy 1. Trzebiechów, ocena ich stanu technicznego i wskazanie technologii remontów. ( z uwagi na ilość dróg proponuję podział na 2 prace). Inwentaryzacja zabytkowego kościoła w Podlegórzu. 2. Wskazanie zagrożeń oraz sposobów zabezpieczenia i wzmocnienia konstrukcji murów. Inwentaryzacja i projekt rewitalizacji zabytkowego par- 3. ku Zespołu Pałacowego w Trzebiechowie. Gminna oczyszczalnia ścieków kierunki modernizacji 4. do obowiązujących wymagań, z wykorzystaniem istniejących obiektów i urządzeń. Inwentaryzacja zabytkowych budynków i obiektów znajdujących się na terenie gminy 5. Trzebiechów wraz z wykonaniem ich ewidencji. 13

Jakub Marcinowski Projekt żelbetowej chłodni kominowej o

Jakub Marcinowski Projekt żelbetowej chłodni kominowej o STUDIA: MAGISTERSKIE, SPECJALNOŚĆ K ZKB Piotr Alawdin Projekt wielokondygnacyjnego 1. budynku w strefie trzęsie- nia ziemi Piotr Alawdin Projekt blokowego fundamentu 2. na nieliniowo sprężystym podłożu

Bardziej szczegółowo

ZBO LP TYTUŁ PROWADZĄCY TEMAT PRACY GRUPA NAZWISKO i IMIĘ STUDENTA 1. dr hab. inż. prof. UZ

ZBO LP TYTUŁ PROWADZĄCY TEMAT PRACY GRUPA NAZWISKO i IMIĘ STUDENTA 1. dr hab. inż. prof. UZ 1 ZBO IMIĘ STUDTA 1. dr hab. inż. Wojciech Eckert Projekt winiarni z zapleczem gastronomicznym 2. dr hab. inż. Wojciech Eckert Projekt adaptacji XIX budynku pofabrycznego na mieszkania 3. dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo

pieszych pod skrzyżowaniem Projekt stalowego przekrycia nad punktem poboru opłat autostradowych (DO WYBORU 2 PRACE) Projekt jazu z segmentowym

pieszych pod skrzyżowaniem Projekt stalowego przekrycia nad punktem poboru opłat autostradowych (DO WYBORU 2 PRACE) Projekt jazu z segmentowym 4. 5. 6. Jakub Marcinowski Jakub Marcinowski Jakub Marcinowski 1. Prof. dr hab. inż. Piotr Alawdin Projekt konstrukcji podziemnego zbiornika na wodę Drzymała Dawid o pojemności 1600 m3 2. Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Zaopatrzenie w ciepło budynku hotelowokonferencyjnego

Zaopatrzenie w ciepło budynku hotelowokonferencyjnego Lista propozycji tematów dyplomowych studia niestacjonarne I st. () Zespół: OiC 1. dr Bogdan Nowak Projekt instalacji w budynku jednorodzinnym w Kątach Wr. 2. dr Bogdan Nowak Projekt źródła ciepła dla

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Projekt charakterystyki energetycznej. dla budynku jednorodzinnego. Projekt domku jednorodzinnego energooszczędnego NF40 według wytycznych NWOŚiGW

Projekt charakterystyki energetycznej. dla budynku jednorodzinnego. Projekt domku jednorodzinnego energooszczędnego NF40 według wytycznych NWOŚiGW ZBO LP TYTUŁ PROWADZĄCY TEMAT PRACY GRUPA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. prof. prof. prof. prof. prof. prof. prof. prof. prof. prof. Abdrahman Alsabry Abdrahman Alsabry Abdrahman Alsabry Abdrahman Alsabry

Bardziej szczegółowo

LP TYTUŁ PROWADZĄCY TEMAT PRACY GRUPA NAZWISKO i IMIĘ STUDEN- TA Projekt technologii i organizacji. budowlanych..

LP TYTUŁ PROWADZĄCY TEMAT PRACY GRUPA NAZWISKO i IMIĘ STUDEN- TA Projekt technologii i organizacji. budowlanych.. ZTIOB i 1. dr inż. Bożena Kuczma budowy Hurtowni materiałów budowlanych.. 2. dr inż. Bożena Kuczma budowy Budynku mieszkalnego wielorodzinnego. 3. dr inż. Bożena Kuczma budowy Budynku dwurodzinne- 4. 5.

Bardziej szczegółowo

ZDIM LP TYTUŁ PROWADZĄCY TEMAT PRACY GRUPA NAZWISKO i IMIĘ STUDENTA 1. dr hab. inż., prof. UZ

ZDIM LP TYTUŁ PROWADZĄCY TEMAT PRACY GRUPA NAZWISKO i IMIĘ STUDENTA 1. dr hab. inż., prof. UZ ZDIM 1. dr hab., Koncepcja budowy mostu łączącego działki 5 i 3/1 AM 6 Persowska Marta 2. dr hab., 3. dr hab., 4. dr hab., 5. dr hab., 6. dr hab., 7. dr hab., 8. dr hab., 9. dr hab., 10. dr hab., 11. dr

Bardziej szczegółowo

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10.

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10. lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień 2002 2002 1 JULIA 11.854 1 JAKUB 18.013 2 WIKTORIA 11.356 2 MATEUSZ 10.170 3 NATALIA 9.963 3 KACPER 10.046 4 ALEKSANDRA 9.176 4 MICHAŁ

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu I tura - zgłoszenia z dnia 16 kwietnia 2015 r. 1 Bartosz R 2 Robert F 3 Małgorzata R 4 Michał C Zephirus Warszawa 17 Stycznia 45B 5 Marcin N Zephirus Warszawa 17

Bardziej szczegółowo

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH - STUDIA DZIENNE MGR 2008 R. PROMOTOR TYTUŁ PRACY DYPLOMOWEJ STUDENT prof. dr hab. inż. Sergey Anisimov

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH - STUDIA DZIENNE MGR 2008 R. PROMOTOR TYTUŁ PRACY DYPLOMOWEJ STUDENT prof. dr hab. inż. Sergey Anisimov TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH - STUDIA DZIENNE MGR 2008 R PROMOTOR TYTUŁ PRACY DYPLOMOWEJ STUDENT Projekt klimatyzacji obiektu użyteczności publicznej (kino, biurowiec, bank, hotel) Projekt klimatyzacji hali

Bardziej szczegółowo

Metoda obliczeniowa charakterystyki energetycznej budynku na przykładzie domku jednorodzinnego

Metoda obliczeniowa charakterystyki energetycznej budynku na przykładzie domku jednorodzinnego 1. prof., dr hab. Alyavdin Petr Stalowa konstrukcja kładki dla 2. prof., dr hab. Alyavdin Petr pieszych Budynek jednorodzinny z drewnianą więźbą dachową Bielawski Przemysław 32 3. prof., dr hab. Alyavdin

Bardziej szczegółowo

konsekwencje Świecie

konsekwencje Świecie Tematy referatów, Autobus I na zajęciach Wyjazdy technologiczne i terenowe Bańska Niżna (18.04.2013) prowadzonych w ramach projektu Ochrona środowiska studia z pasją i przyszłością (POKL.04.01.02-00-040/11)

Bardziej szczegółowo

PRACE DYPLOMOWE W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 STUDIA STACJONARNE I-GO STOPNIA - WROCŁAW

PRACE DYPLOMOWE W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 STUDIA STACJONARNE I-GO STOPNIA - WROCŁAW PRACE DYPLOMOWE W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 STUDIA STACJONARNE I-GO STOPNIA - WROCŁAW Lp. Imię i nazwisko studenta nr albumu Promotor 1. dr inż. Marek Badura 2. dr inż. Marek Badura 3. dr inż. Marek Badura

Bardziej szczegółowo

charakterystyki energetycznej Praca dyplomowa w zakresie sporządzania Termografia w budownictwie Mostki termiczne newralgiczne miejsca w budynkach

charakterystyki energetycznej Praca dyplomowa w zakresie sporządzania Termografia w budownictwie Mostki termiczne newralgiczne miejsca w budynkach ZBO IMIĘ STUDEN- TA 1. dr 2. dr 3. dr 4. dr Opracowanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków Opracowanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków Praca dyplomowa w zakresie sporządzania

Bardziej szczegółowo

LP TYTUŁ PROWADZĄCY TEMAT PRACY GRUPA NAZWISKO i IMIĘ STUDENTA 1. prof., dr Alyavdin Petr Maszt o wysokości 110 m 21BUDSD_KBI Tomasz Łuszczyński

LP TYTUŁ PROWADZĄCY TEMAT PRACY GRUPA NAZWISKO i IMIĘ STUDENTA 1. prof., dr Alyavdin Petr Maszt o wysokości 110 m 21BUDSD_KBI Tomasz Łuszczyński 1 1. prof., dr Alyavdin Petr Maszt o wysokości 110 m 21BUDSD_KBI Tomasz Łuszczyński 2. prof., dr Alyavdin Petr Żelbetowy zbiornik na wodę Brożyński Sławomir 3. prof., dr Alyavdin Petr Przekrycie hali sportowej

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska Wydział Elektryczny ul. Piotrowo 3A, 60-965 Poznań

Politechnika Poznańska Wydział Elektryczny ul. Piotrowo 3A, 60-965 Poznań Lista uczestników szkoleń energetycznych z zakresu urządzeń gazowych (grupa III) w ramach projektu Energetyka z przyszłością nr POKL 04.01.02-00-088/12 Grupa A - termin szkolenia 16/17 maja, egzamin 17

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1 GRUPA 1 - POZIOM A1 TRYB: poniedziałek, środa 18:15-19:45 1 Jarosław P. 29 2 Justyna T. 37 3 Domicela Arycja K. 47 4 Ryszard Tomasz N. 51 5 Hanna G. 61 GRUPA 2 - POZIOM A1 TERMIN PIERWSZYCH ZAJĘĆ: 19.04.2013r.

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego

Uniwersytet Rzeszowski Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Uniwersytet Rzeszowski Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Lista obecności Ratownictwo Medyczne, studia stacjonarne I stopnia II rok studiów 2015/2016 Semestr III Imię i nazwisko Data 1. Bachara

Bardziej szczegółowo

Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych

Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych - wprowadzenie, najważniejsze zmiany Adam Ujma Wydział Budownictwa Politechnika Częstochowska 10. Dni Oszczędzania Energii Wrocław 21-22.10.2014

Bardziej szczegółowo

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg x Cisło Marcin Cisło y Cisło x1 Cisło Jakub Cisło ( - -1951) Michał Cisło (- -1888-24-12-1964) Wojciech Cisło (02-03-1927-08-02-1995) Anna Bełz Cisło Anna OŜóg Cisło (14-04-1904-30-06-1990) Aniela Kus

Bardziej szczegółowo

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 Studia II stopnia KATEDRA DRÓG I MOSTÓW

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 Studia II stopnia KATEDRA DRÓG I MOSTÓW TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 Studia II stopnia Dr inż. Sławomir Karaś e-mail s.karas@pollub.pl KATEDRA DRÓG I MOSTÓW Studia niestacjonarne 1. Mosty łukowe analiza schematów statycznych

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ. Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną ¹

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ. Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną ¹ Dla budynku mieszkalnego nr: 260/2009 1 Ważne do: 24 sierpnia 2019 Budynek oceniany: Budynek mieszkalno-usługowy ISKRA III w Warszawie Rodzaj budynku Adres budynku Całość/Część budynku Rok zakończenia

Bardziej szczegółowo

Audytoenerg Maciej Mierzejewski ul. 3 Maja 18, 43-400 Cieszyn. mgr inż. Maciej Mierzejewski, ul. 3 Maja 18, 43-400 Cieszyn

Audytoenerg Maciej Mierzejewski ul. 3 Maja 18, 43-400 Cieszyn. mgr inż. Maciej Mierzejewski, ul. 3 Maja 18, 43-400 Cieszyn Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania, wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło w budynku mieszkalnym jednorodzinnym Mieszkalny Rodzaj budynku jednorodzinny Właściciel/Inwestor

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH NA ROK AKADEM. 2015/2016 BUDOWNICTWO NABÓR 2012/2013

INSTYTUT ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH NA ROK AKADEM. 2015/2016 BUDOWNICTWO NABÓR 2012/2013 TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH NA ROK AKADEM. 2015/2016 prof. dr hab. inż. Mykhaylo Delyavskyy (3) BUDOWNICTWO NABÓR 2012/2013 1. Ocena nośności granicznej ramy portalowej 2. Analiza stanu granicznego konstrukcji

Bardziej szczegółowo

R A M O W Y P R O G R A M P R A K T Y K I Z A W O D O W E J D L A S T U D E N T ÓW I R O K U profil nieokreślony

R A M O W Y P R O G R A M P R A K T Y K I Z A W O D O W E J D L A S T U D E N T ÓW I R O K U profil nieokreślony D L A S T U D E N T ÓW I R O K U profil nieokreślony Praktyka ćwiczenia terenowe z geodezji 2 tygodnie po I roku studiów, tj. 10 dni x 8 godz. = 80 godz. Organizacja prac terenowych w geodezji, zasady

Bardziej szczegółowo

Tematy prac inżynierskich dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych VI semestru kierunku Budownictwo w semestrze letnim 2011/2012

Tematy prac inżynierskich dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych VI semestru kierunku Budownictwo w semestrze letnim 2011/2012 Tematy prac inżynierskich dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych VI semestru kierunku Budownictwo w semestrze letnim 2011/2012 prof. dr hab. inż. Wojciech Dornowski 1. Ocena wytężenia stalowych

Bardziej szczegółowo

Kursy: 12 grup z zakresu:

Kursy: 12 grup z zakresu: SCHEMAT REALIZACJI USŁUG W RAMACH PROJEKTU EKO-TRENDY Kursy: 12 grup z zakresu: Szkolenia Instalator kolektorów słonecznych - 2 edycje szkoleń - 1 h/gr. 2. Szkolenia Nowoczesne trendy ekologiczne w budownictwie

Bardziej szczegółowo

Strona w przebudowie za utrudnienia przepraszam!!! JURECZKO Usługi Projektowo Budowlane. mgr inż. Grzegorz Jureczko. ul. Sobieskiego 83.

Strona w przebudowie za utrudnienia przepraszam!!! JURECZKO Usługi Projektowo Budowlane. mgr inż. Grzegorz Jureczko. ul. Sobieskiego 83. Strona w przebudowie za utrudnienia przepraszam!!! JURECZKO Usługi Projektowo Budowlane mgr inż. Grzegorz Jureczko ul. Sobieskiego 83 Zawada 42-270 Kłomnice kom. 604 34 62 73 GaduGadu - 13429031 1 / 11

Bardziej szczegółowo

Lista osób (dzieci oraz ich rodzice) przyjętych do projektu 1.3.2 NASZE DZIECI POD DOBRĄ OPIEKĄ PRZEDSZKOLE

Lista osób (dzieci oraz ich rodzice) przyjętych do projektu 1.3.2 NASZE DZIECI POD DOBRĄ OPIEKĄ PRZEDSZKOLE Lista osób (dzieci oraz ich rodzice) przyjętych do projektu 1.3.2 NASZE DZIECI POD DOBRĄ OPIEKĄ PRZEDSZKOLE ZAKŁADOWE PRZY WYŻSZEJ SZKOLE GOSPODARKI W BYDGOSZCZY współfinansowanego przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Lista zdających etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w Auli ZSB w dniu godz. 12

Lista zdających etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w Auli ZSB w dniu godz. 12 Lista zdających etap pisemny w dniu 23.06.2014 godz. 12 Technik architektury krajobrazu Technik architektury krajobrazu 1. Amolin Eliza 2. Bancer Radosław 3. Baran Karolina Weronika 4. Nawrot Daria 5.

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO WAŻNE DO 3 Grudnia 2022 NUMER ŚWIADECTWA 01/2012 BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący ADRES BUDYNKU Bydgoszcz - Smukała,

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Irena K. Laureaci nagród II stopnia noży marki Gerlach Natalia A.-B. Bogumiła A. Weronika A. Elżbieta A. Adam A. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis oznaczeń 10 CZĘŚĆ TEORETYCZNA

Spis treści. Spis oznaczeń 10 CZĘŚĆ TEORETYCZNA Podstawy teoretyczne i praktyka - wykonywanie świadectw charakterystyki energetycznej / część teoretyczna pod redakcją Dariusza Gawina i Henryka Sabiniaka ; autorzy: Dariusz Gawin, Maciej Grzywacz, Tomasz

Bardziej szczegółowo

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków.

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków. V a Plan Rozwoju Lokalnego Gminy. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Strykowie z dnia.. Planowane projekty i zadania inwestycyjne długoterminowe. Sytuacja Gminy ulega ciągłej zmianie. Skrzyżowanie

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINÓW USTNYCH JĘZYK POLSKI. Centrum Nauki i Biznesu ŻAK Łódź ul. Piotrkowska278. 14 maja 2013

HARMONOGRAM EGZAMINÓW USTNYCH JĘZYK POLSKI. Centrum Nauki i Biznesu ŻAK Łódź ul. Piotrkowska278. 14 maja 2013 14 maja 2013 l.p Nazwisko i imię Kierunek Godzina 1 Kinga Paulina Kulczyńska Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla 2 Wioleta Prośniak Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla 3 Patrycja Emila Osińska Trzyletnie

Bardziej szczegółowo

WYNIKI OGÓLNOPOLSKICH REGAT KAJAKOWYCH ZAKOŃCZENIA SEZONU Wrocław, 22.09.2007 r.

WYNIKI OGÓLNOPOLSKICH REGAT KAJAKOWYCH ZAKOŃCZENIA SEZONU Wrocław, 22.09.2007 r. WYNIKI OGÓLNOPOLSKICH REGAT KAJAKOWYCH ZAKOŃCZENIA SEZONU Wrocław, 22.09.2007 r. Wyścig 1 K-1 500 m młodziczek 1. Stanny Magda MOS Tychy 10 pkt 2. Gacka Agnieszka LKK Ster Malczyce 8 3. Opaska Ewa UMKS

Bardziej szczegółowo

j. angielski poziom podstawowy czwartek 9 maja 2013r. godzina 9 00

j. angielski poziom podstawowy czwartek 9 maja 2013r. godzina 9 00 j. angielski poziom podstawowy godzina 9 00 sala gimnastyczna 1 1 Andersen Martha Alexandra 2 Araszewski Sebastian Adam 3 Arendt Ewelina Julia 4 Baranowski Jakub Kornel 5 Biskupska Anna Maria 6 Bodych

Bardziej szczegółowo

Lista zdających etap pisemny - sesja T142 Sala nr [52] Technik pojazdów samochodowych

Lista zdających etap pisemny - sesja T142 Sala nr [52] Technik pojazdów samochodowych ETAP PISEMNY Dane szkoły: Lista zdających etap pisemny - sesja T142 Sala nr 33 311[52] Technik pojazdów samochodowych 1. Foks Krzysztof Tomasz 2. Golor Kamil Marian 3. Gołombek Damian Kamil 4. Hadzik Adrian

Bardziej szczegółowo

Lp Jedn. organ. WBiA Temat pracy dyplomowej Prowadzący pracę Poziom kształcenia

Lp Jedn. organ. WBiA Temat pracy dyplomowej Prowadzący pracę Poziom kształcenia Załącznik nr 1.2 (do uchwały RW WBiA nr 34/2012/13 z dn. 03.07.2013 r.) Ewidencja zgłaszanych tematów prac dyplomowych w roku akadem. 2014/2015 Kierunek: BUDOWNICTWO / INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Lp Jedn. organ.

Bardziej szczegółowo

Część teoretyczna pod redakcją: Prof. dr. hab. inż. Dariusza Gawina i Prof. dr. hab. inż. Henryka Sabiniaka

Część teoretyczna pod redakcją: Prof. dr. hab. inż. Dariusza Gawina i Prof. dr. hab. inż. Henryka Sabiniaka Część teoretyczna pod redakcją: Prof. dr. hab. inż. Dariusza Gawina i Prof. dr. hab. inż. Henryka Sabiniaka Autorzy: Prof. dr hab. inż. Dariusz Gawin rozdziały: 1, 2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 i 7.5; Dr inż.

Bardziej szczegółowo

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Etap pisemny 15 czerwca 2015 r. Aula A, godz. 12 00

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Etap pisemny 15 czerwca 2015 r. Aula A, godz. 12 00 Etap pisemny 15 czerwca 2015 r. 1. Barbara Sorbaj przewodnicząca 2. Jarosław Puszko 3. Agnieszka Marciniak 4. Urszula Saulewicz Aula A, godz. 12 00 Lp. Nazwisko Imię Zawód 1. Araśkiewicz Dorota 1 2. Bogójawleński

Bardziej szczegółowo

VI MEMORIAŁ WŁADYSŁAWA PODGÓRSKIEGO

VI MEMORIAŁ WŁADYSŁAWA PODGÓRSKIEGO VI MEMORIAŁ WŁADYSŁAWA PODGÓRSKIEGO W NARCIARSTWIE KLASYCZNYM RYTRO 10 LUTY 2010 Lista oficjalnych wyników Bieg płaski - styl klasyczny - kat. Chłopcy KL I - II Dystans - 400m Nazwisko i imię Urodz Miejscowość

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ Dla budynku nr: 25/09/2014/ŁD 1 Ważne do: Budynek oceniany: Budynek biurowo garażowy - budynek E Rodzaj budynku Adres budynku Całość/Część budynku Rok zakończenia budowy/rok oddania do użytkowania Rok

Bardziej szczegółowo

Wyniki VII Biegu Niepodległości. Kategoria: dziewczęta 2001

Wyniki VII Biegu Niepodległości. Kategoria: dziewczęta 2001 Kategoria: dziewczęta 01 1 Olga Brzezińska SP Mirosław 2 Wiktoria Madzińska SP Ujście 3 Marta Mosler SP Ujście 4 Jowita Zdzierela SP Ujście 5 Dominika Wylegała SP Ujście 6 Maria Kozera SP Ujście 7 Julia

Bardziej szczegółowo

1.2 Materiały wyjściowe do projektowania. 2.2 Obecne zagospodarowanie działki. 2.3 Projektowane zagospodarowanie działki

1.2 Materiały wyjściowe do projektowania. 2.2 Obecne zagospodarowanie działki. 2.3 Projektowane zagospodarowanie działki SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: - spis elementów opisu - spis rysunków technicznych - kserokopia uprawnień projektanta - zaświadczenie z branżowej izby - mapa ewidencyjna działki nr 82/3 i 55/15 w Kartuzach

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa - DZIEWCZĘTA

Szkoła Podstawowa - DZIEWCZĘTA Najlepsze wyniki w konkurencjach LA Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Trzetrzewinie T O P 1 0 Szkoła Podstawowa - DZIEWCZĘTA Bieg na 40 m (hala) Poz. Nazwisko i imię Wynik (sek.) Data Miejsce 1 Krzyształ

Bardziej szczegółowo

0 Y 2 0 5 0 2-0 5 1. PRZEPROWADZENIA CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO z języka angielskiego poziom podstawowy. Ogłoszenie wyników o godzinie 18:15

0 Y 2 0 5 0 2-0 5 1. PRZEPROWADZENIA CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO z języka angielskiego poziom podstawowy. Ogłoszenie wyników o godzinie 18:15 3 5-5 1 Y Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gryficach Ul. Wałowa 18, 7-3 Gryfice 18.5.1r. Od 1:3 Czerniecki Michał 1:3-1:45 Do 18: Dębska Beata 1:45-13: Dojlitko Alicja 13:-13:15 Domaoska

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 79/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 05 października 2015 r. w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych.

Zarządzenie Nr 79/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 05 października 2015 r. w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych. Zarządzenie Nr 79/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 05 października 2015 r. w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych. Na podstawie art. 182 1 pkt. 1 oraz 2 pkt.1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWA OPRACOWANIA Opracowanie niniejsze wykonano na podstawie zlecenia Inwestora, do celów projektowych. 2. LOKALIZACJA BUDYNKU Budynek Magazyno

1. PODSTAWA OPRACOWANIA Opracowanie niniejsze wykonano na podstawie zlecenia Inwestora, do celów projektowych. 2. LOKALIZACJA BUDYNKU Budynek Magazyno EKSPERTYZA TECHNICZNA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MAGAZYNOWEGO W JEDNOSTCE WOJSKOWEJ W ŚREMIE do projektu pod nazwą: REMONT DACHU BUDYNKU NR 14 w JEDNOSTCE WOJSKOWEJ W ŚREMIE. Śrem/Psarskie, maj 2011 1. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość Lista przedmiotów planowanych do nauczania przez słuchaczy studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu pn. Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA INWESTYCJI

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA INWESTYCJI PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA INWESTYCJI Polegającej na rozbudowie i przebudowie kompleksu obiektów budowlanych Domu Pomocy Społecznej w ZOCHCINKU a także na

Bardziej szczegółowo

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA 1. Artur A., Warszawa 2. Tadeusz C., Warszawa 3. Bohdan R., Warszawa 4. Donata W., Rakoniewice 5. Grzegorz C., Sopot 6. Sylwia S., Katowice 7. Mieczysław K., Warszawa 8. Ewa K., Wojcieszów 9. Sybilla J.,

Bardziej szczegółowo

I. OPIS DO DOKUMENTACJI PRZEBUDOWY DROGI

I. OPIS DO DOKUMENTACJI PRZEBUDOWY DROGI I. OPIS DO DOKUMENTACJI PRZEBUDOWY DROGI SPIS TREŚCI I. OPIS... 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 2. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 3. LOKALIZACJA... 4. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU... 4.1. JEZDNIA... 4.4.

Bardziej szczegółowo

ETAP PISEMNY 120 minut

ETAP PISEMNY 120 minut HARMONOGRAM EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE ZAWODOWE (stary egzamin) ETAP PISEMNY 120 minut 15 CZERWCA 2015 PONIEDZIAŁEK godz. 12.00 SALA NR 1 HOL II p TECHNIK MECHANIK, TECHNIK LOGISTYK, TECHNIK

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ SPÓŁKI COMBIS W WOLI RZĘDZIŃSKIEJ

NIERUCHOMOŚĆ SPÓŁKI COMBIS W WOLI RZĘDZIŃSKIEJ NIERUCHOMOŚĆ SPÓŁKI COMBIS W WOLI RZĘDZIŃSKIEJ Lokalizacja: Wola Rzędzińska 487c, gm. Tarnów około 12km od centrum Tarnowa; 2,5km od drogi krajowej Tarnów Rzeszów drogą powiatową Ładna Wola Rzędzińska

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki urbanistyczne dla terenów zabudowy mieszkaniowej

Wskaźniki urbanistyczne dla terenów zabudowy mieszkaniowej Wskaźniki te nie wynikają z przepisów prawa ani obowiązujących norm, natomiast wiele z nich stanowi pojęcia fachowe i parametry służące do oceny jakościowej projektów. Struktura użytkowania terenu w dzielnicy

Bardziej szczegółowo

Odnawialne Źródła Energii I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Prof. dr hab. inż. Andrzej Kuliczkowski

Odnawialne Źródła Energii I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Prof. dr hab. inż. Andrzej Kuliczkowski KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Audyt energetyczny Nazwa modułu w języku angielskim Energy audit of buildings Obowiązuje od roku akademickiego 2016/17 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU KONCEPCJI

OPIS DO PROJEKTU KONCEPCJI OPIS DO PROJEKTU KONCEPCJI Koncepcja ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. P.Skargi w Mielcu 1. Podstawa opracowania. - Umowa z Inwestorem i umowa na wykonanie projektu, - Uzgodnienia z Inwestorem niezbędne

Bardziej szczegółowo

SKŁAD obwodowych komisji wyborczych w gminie Sierakowice

SKŁAD obwodowych komisji wyborczych w gminie Sierakowice Załącznik do uchwały Nr 9/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Sierakowicach z dnia 23 października 2014 roku SKŁAD obwodowych komisji wyborczych w gminie Sierakowice Lp. Nazwisko i imię (imiona) Miejsce zamieszkania

Bardziej szczegółowo

KONKURS GAZETY WYBORCZEJ

KONKURS GAZETY WYBORCZEJ Poniżej przedstawione zostały wybrane projekty, zgłoszone do udziału w konkursie Na zagospodarowanie Podzamcza, organizowanym przez Gazetę Wyborczą Konkurs odbył się w 2008 roku Prace zostały opatrzone

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z GIMNAZJUM W MYSŁAKOWICACH KOŁO JELENIEJ GÓRY O KOMPLEKS SPORTOWY

ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z GIMNAZJUM W MYSŁAKOWICACH KOŁO JELENIEJ GÓRY O KOMPLEKS SPORTOWY PONIEDZIAŁEK 20.05.2013 SALA 117 10:00 N2 KAWTIMP JERZY BRANIEWSKI prof. dr hab inż. arch. ADAM SZYMSKI dr inż. arch. WOJCIECH BAL dr inż.. arch. WOJCIECH PAWŁOWSKI dr inż.. arch. MIŁOSZ RACZYŃSKI ROZBUDOWA

Bardziej szczegółowo

EKRAN 15. Zużycie ciepłej wody użytkowej

EKRAN 15. Zużycie ciepłej wody użytkowej Ciepła woda użytkowa Obliczenie ilości energii na potrzeby ciepłej wody wymaga określenia następujących danych: - zużycie wody na użytkownika, - czas użytkowania, - liczba użytkowników, - sprawność instalacji

Bardziej szczegółowo

WYKAZ RYSUNKÓW KONSTRUKCYJNYCH

WYKAZ RYSUNKÓW KONSTRUKCYJNYCH WYKAZ RYSUNKÓW KONSTRUKCYJNYCH 1. SZYB WINDY PIWNICA 2. SZYB WINDY PARTER 3. SZYB WINDY 1 PIĘTRO 4. SZYB WINDY PODDASZE 5. FUNDAMENT SZYBU WINDY RZUT 6. FUNDAMENT SZYBU WINDY PRZEKRÓJ 7. STROP SZYBU WINDY

Bardziej szczegółowo

poziom podstawowy Orientacyjna godzina ogłoszenia wyników 19 00

poziom podstawowy Orientacyjna godzina ogłoszenia wyników 19 00 Harmonogram części ustnej egzaminu maturalnego z języka angielskiego w dniu 19 maja 2010 r. (środa) w sali 103 Nazwisko i imię zdającego Lp Klasa godzina Uwagi 1 Adamkowski Wojciech IV K 14 00 D 2 Barwiński

Bardziej szczegółowo

Lista zdających część PISEMNĄ egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 22 czerwca 2015 r., zmiana 1., sala nr 19

Lista zdających część PISEMNĄ egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 22 czerwca 2015 r., zmiana 1., sala nr 19 Lista zdających część PISEMNĄ egzaminu potwierdzającego 22 czerwca 2015 r., zmiana 1., sala nr 19 kwalifikacja: E.7 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń zawód: 741103 Elektryk 2. Czajka Bartosz Dawid

Bardziej szczegółowo

L.p. Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania Podmiot zgłaszający

L.p. Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania Podmiot zgłaszający Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Obwodowa Komisja Wyborcza Nr I Szkoła Podstawowa Nr 2 w Milanówku ul. Literacka 20 1 Tucharz Danuta Koalicyjny Zjednoczona 2 Kurmanowski Paweł Marek 3 Dąbrowski

Bardziej szczegółowo

Udział uczniów Publicznego Gimnazjum nr 23 w Radomiu w konkursach i olimpiadach (dane zebrane do 21 grudnia 2011r.)

Udział uczniów Publicznego Gimnazjum nr 23 w Radomiu w konkursach i olimpiadach (dane zebrane do 21 grudnia 2011r.) Udział uczniów Publicznego Gimnazjum nr 23 w Radomiu w konkursach i olimpiadach (dane zebrane do 21 grudnia 2011r.) Ogólnopolskie olimpiady organizowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Olimpiada

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2012/2013

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2012/2013 TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2012/2013 Instytut Geodezji GEODEZJA I GEOINFORMATYKA PROMOTOR Górski Dr Krzysztof Bojarowski TEMATYKA PRAC

Bardziej szczegółowo

Mistrzostwa Polski Seniorów 2-4.01.2015 Duszniki Zdrój

Mistrzostwa Polski Seniorów 2-4.01.2015 Duszniki Zdrój BIEG SPRINTERSKI - SENIORZY 1 46 Pływaczyk Krzysztof 1983 12/2007 BKS WP-Kościelisko 0 1 1 23:47,7 +0:00,0 60 M 2 86 Guzik Grzegorz 1991 114/2007 BLKS Żywiec 0 3 3 24:18,7 +0:31,0 55 M 3 53 Szczurek Łukasz

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych na kierunku Energetyka

Tematy prac dyplomowych na kierunku Energetyka Tematy prac dyplomowych na kierunku Energetyka Lp. 1. 2. Temat Wykorzystanie kolejowej sieci energetycznej SN jako źródło zasilania obiektu wielkopowierzchniowego o przeznaczeniu handlowo usługowym Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 w Janowie Lubelskim

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 w Janowie Lubelskim Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Janowie Lubelskim Załącznik do Zarządzenia nr 79/2015 Burmistrza Janowa Lubelskiego z dnia 5 października 2015 r. 1. Grażyna Barbara Łukasik Janów Lubelski K W Samoobrona

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 56/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 13 sierpnia 2015r.

ZARZĄDZENIE Nr 56/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 13 sierpnia 2015r. ZARZĄDZENIE Nr 56/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie: powołania składów Obwodowych Komisji ds. Referendum dla przeprowadzenia Referendum Ogólnokrajowego zarządzonego

Bardziej szczegółowo

Odbudowa drogi gminnej Nr 107271 L od km 1+590 do km 1+650 i od km 1+700 do 1+790 w miejscowości Krzczonów Trzeci

Odbudowa drogi gminnej Nr 107271 L od km 1+590 do km 1+650 i od km 1+700 do 1+790 w miejscowości Krzczonów Trzeci 1 Odbudowa drogi gminnej Nr 107271 L od km 1+590 do km 1+650 i od km 1+700 do 1+790 w miejscowości Krzczonów Trzeci Obiekt położony na działce Nr 427 w miejscowości Krzczonów obręb Krzczonów Trzeci Kolonia

Bardziej szczegółowo

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe Czerwiec

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe Czerwiec Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe Czerwiec 2015 Strona 1 z 7 Lista zdających część pisemną egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Termin egzaminu dla wszystkich zawodów 15.06.2015,

Bardziej szczegółowo

Racjonalizacja energii w budynkach Kod przedmiotu

Racjonalizacja energii w budynkach Kod przedmiotu Racjonalizacja energii w budynkach - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Racjonalizacja energii w budynkach Kod przedmiotu rac03_pnadgen8tc5u Wydział Kierunek Wydział Budownictwa, Architektury

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przydział studentów do szkół podstawowych wyłonionych w ramach projektu Przygotowanie i wdrożenie programu praktyk studenckich w mieście GRUPA C PRAKTYKA -TYGODNIOWA W SZKOLE PODSTAWOWEJ TERMIN PRAKTYK:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ O SKŁADACH OBWODOWYCH KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM z dnia 12 sierpnia 2015 roku Na podstawie 7.1. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: BUDYNEK PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW - ocieplenie ul. Sejneńska 86 16-400 Suwałki Właściciel budynku: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach

Bardziej szczegółowo

REMONT DROGI NA DZIAŁKACH O NR EW. 2631, 2616/1, 2627 W KRASNEM

REMONT DROGI NA DZIAŁKACH O NR EW. 2631, 2616/1, 2627 W KRASNEM Nr. egz. 1 INWESTOR: PRZEDSIĘWZIĘCIE BUDOWLANE: GMINA KRASNE KRASNE 121 36-007 KRASNE REMONT DROGI NA DZIAŁKACH O NR EW. 2631, 2616/1, 2627 W KRASNEM FAZA OPRACOWANIA: BRANŻA: CZĘŚĆ: PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Zagnańsku z dnia 22 października 2014 r.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Zagnańsku z dnia 22 października 2014 r. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w u z dnia 22 października 2014 r. w sprawie powołania na terenie Gminy składów osobowych obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów organów samorządu

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska Wydział Elektryczny ul. Piotrowo 3A, 60-965 Poznań

Politechnika Poznańska Wydział Elektryczny ul. Piotrowo 3A, 60-965 Poznań Lista uczestników szkoleń energetycznych z zakresu urządzeń cieplnych (grupa II) w ramach projektu Energetyka z przyszłością nr POKL 04.01.02-00-088/12 Grupa A - termin szkolenia 18/19 kwietnia, egzamin

Bardziej szczegółowo

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W MSZANIE DOLNEJ BIORĄCYCH UDZIAŁ W ZAWODACH SPORTOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W MSZANIE DOLNEJ BIORĄCYCH UDZIAŁ W ZAWODACH SPORTOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW ZESPOŁU W MSZANIE DOLNEJ BIORĄCYCH UDZIAŁ W ZAWODACH SPORTOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/201 Imię i nazwisko ucznia Nazwa zawodów sportowych Etap - zdobyte miejsce Miejsce organizacji Nauczyciel

Bardziej szczegółowo

matematyka poziom podstawowy środa 8 maja 2013r. godzina 9 00

matematyka poziom podstawowy środa 8 maja 2013r. godzina 9 00 matematyka poziom podstawowy środa 8 maja 2013r. godzina 9 00 sala gimnastyczna 1. Andersen Martha Alexandra 2. Araszewski Sebastian Adam 3. Arendt Ewelina Julia 4. Baranowski Jakub Kornel 5. Biskupska

Bardziej szczegółowo

I grupa wiekowa Dziewczęta - klasy I- IV

I grupa wiekowa Dziewczęta - klasy I- IV K O M U N I K A T IGRZYSKA I GIMNAZJADA OŚRODKA SZCZAWNICA W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA GMINY SZCZAWNICA Organizator : Miejski Ośrodek Kultury, Powiatowe Centrum Kultury Nowy Targ,

Bardziej szczegółowo

Opis nieruchomości Lublin ul. Garbarska 16a, 18, 20. Lokalizacja i otoczenie

Opis nieruchomości Lublin ul. Garbarska 16a, 18, 20. Lokalizacja i otoczenie Opis nieruchomości Lublin ul. Garbarska 16a, 18, 20 Lokalizacja i otoczenie Lokalizacja Przedmiotowa nieruchomość położona jest w południowo wschodniej części Lublina w narożniku ulic Garbarskiej i Drogi

Bardziej szczegółowo

Plan dla studiów prowadzonych w formie stacjonarnej Załącznik 4. ilość 15 - to godzinnych jednostek zajęć w podziale na formy zajęć II ROK

Plan dla studiów prowadzonych w formie stacjonarnej Załącznik 4. ilość 15 - to godzinnych jednostek zajęć w podziale na formy zajęć II ROK Forma zaliczenia RAZEM Plan dla studiów prowadzonych w formie stacjonarnej Załącznik 4 WYDZIAŁ: Mechaniczny Kierunek: Budownictwo Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 30/2014

Zarządzenie nr 30/2014 Zarządzenie nr 30/2014 z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE Lp. Lp. Nazwisko Imię

MIEJSCE Lp. Lp. Nazwisko Imię 1 2 3 4 do KM TRUCHCIK ŁUBIANKA 1 Adamczyk Agnieszka 3 K 0:45:22 0:45:22 4,00 KM TRUCHCIK ŁUBIANKA 2 Przyjemska Dorota 925 K 0:54:13 KM TRUCHCIK ŁUBIANKA 3 Przyjemski Artur 926 M 0:36:19 KM TRUCHCIK ŁUBIANKA

Bardziej szczegółowo

Normatyw parkingowy dla m. st. Warszawy

Normatyw parkingowy dla m. st. Warszawy Projekt maj 2009 Normatyw parkingowy dla m. st. Warszawy ZASADY OGÓLNE 1. Normatyw określa wymagania ilościowe w zakresie urządzania miejsc postojowych dla samochodów, rowerów, a dla wybranych obiektów

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr do Uchwały RM Nr XXXII/611/2009. Strona 1 z 7

Załącznik Nr do Uchwały RM Nr XXXII/611/2009. Strona 1 z 7 Załącznik Nr do Uchwały RM Nr XXXII/611/2009 Projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych Beneficjent Gmina Mikołów Lp. Program Nazwa projektu Lata realizacji Pozycja

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU SZKÓŁ w Mołtajnach gm. BARCIANY

UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU SZKÓŁ w Mołtajnach gm. BARCIANY FIRMA CONSULTOR MAX Mirosław Rudzki ul. Partyzantów 71 lok. 32 10-402 Olsztyn NIP: 739-010-28-92 Biuro: tel/fax: 89 522-29-83 e-mail: miror09@op.pl UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

D. mała matura. Data egzaminu Dzień tygodnia Godzina Przedmiot Nr sali poziom egzaminu. Pieniążek. Pieniążek. Pieniążek.

D. mała matura. Data egzaminu Dzień tygodnia Godzina Przedmiot Nr sali poziom egzaminu. Pieniążek. Pieniążek. Pieniążek. 97021011425 2D mała matura Pieniążek Małgorzata Pieniążek Małgorzata Pieniążek Małgorzata Pieniążek Małgorzata Pieniążek Małgorzata 2016.05.30 poniedziałek 09.40-11.40 Język polski 29 Podstawowy mała matura

Bardziej szczegółowo

VI Moduł: Praktyka czyni mistrza program wyjazdów studyjnych rozwijających kompetencje kluczowe uczniów

VI Moduł: Praktyka czyni mistrza program wyjazdów studyjnych rozwijających kompetencje kluczowe uczniów Somonino, 29.03.2012 r. Wyniki naboru uczniów do projektu pt. Kompetencje kluczowe drogą edukacyjnej przygody! Realizacja zajęć dodatkowych dla uczniów i uczennic w Gminie Somonino Gimnazjum Publiczne

Bardziej szczegółowo

10. Piotr Kania średni dozór ruchu specjalności górniczej w podziemnych

10. Piotr Kania średni dozór ruchu specjalności górniczej w podziemnych Wykaz osób, które uzyskały kwalifikacje osób kierownictwa i dozoru ruchu w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Krakowie w 2013 roku. Lp. Imię i Nazwisko Stwierdzone kwalifikacje 1. Jacek Szemik niższy dozór

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik Nr 9 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY dla obiektu kubaturowego o funkcji sportowo-oświatowej zlokalizowanego w miejscowości Węgierka. Zamawiający Gmina Roźwienica Adres: 37-565 Roźwienica Roźwienica

Bardziej szczegółowo

Jaki eurokod zastępuje daną normę

Jaki eurokod zastępuje daną normę Jaki eurokod zastępuje daną normę Autor: Administrator 29.06.200. StudentBuduje.pl - Portal Studentów Budownictwa Lp. PN wycofywana Zastąpiona przez: KT 02 ds. Podstaw Projektowania Konstrukcji Budowlanych

Bardziej szczegółowo

VIII Slalom Gigant o puchar prezydenta Miasta Jastrzębia-Zdroju

VIII Slalom Gigant o puchar prezydenta Miasta Jastrzębia-Zdroju Grupa : G1 1 1 Gajdzik Nadia 2006 33.30 26.06 59.36 2 4 Makuła Wiktor 2007 35.50 27.83 1:03.33 3.97 3 2 Kłak Zofia 2006 38.49 28.54 1:07.03 7.67 4 5 Miśkowiec Marlena 2008 1:04.33 44.09 1:48.42 49.06 5

Bardziej szczegółowo