Proponowane Paostwu ogrzewanie jest najbardziej efektywnym, znanym obecnie na świecie systemem ogrzewania obiektów wielko-kubaturowych.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Proponowane Paostwu ogrzewanie jest najbardziej efektywnym, znanym obecnie na świecie systemem ogrzewania obiektów wielko-kubaturowych."

Transkrypt

1 Ogrzewanie hal 1

2 Firma HOL INSTAL specjalizuje się w ogrzewaniu obiektów przemysłowych i logistycznych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w dziedzinie ogrzewania przemysłowego. Proponujemy technologie ogrzewania spełniające wysokie współczesne wymagania oraz indywidualne potrzeby. Zapewniamy konsultacje projektowe i wsparcie techniczne. Stawiamy do Paostwa dyspozycji profesjonalny, doświadczony zespół techników i handlowców zapewniających optymalny dobór systemu, realizację inwestycji pod klucz oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny wykonanych instalacji. Proponowane Paostwu ogrzewanie jest najbardziej efektywnym, znanym obecnie na świecie systemem ogrzewania obiektów wielko-kubaturowych. Naszymi Klientami są firmy, które cenią wysoką jakośd produktów, ich niezawodnośd oraz gwarantowane parametry. Oferowane przez nas produkty spełniają oczekiwania najbardziej wymagających klientów. Oferujemy kompletne systemy grzewcze, ściśle dopasowane do wymagao stawianych przez użytkowników obiektów. Nasze sukcesy zawdzięczamy uporowi z jakim wciąż udowadniamy, że można stworzyć na hali doskonałe warunki do pracy i jednocześnie podnieść konkurencyjność przedsiębiorstwa poprzez oszczędności w nakładach na inwestycje i eksploatację. Oferujemy następujące systemy ogrzewania: 1. Ogrzewanie promiennikowe Promienniki gazowe rurowe Promienniki gazowe ceramiczne Promienniki elektryczne 2. Ogrzewanie konwekcyjne Nagrzewnice gazowe Nagrzewnice olejowe Konwektory gazowe Nagrzewnice elektryczne 2

3 Ogrzewanie promiennikowe Promienniki podczerwieni emitują energię przypominającą ciepło słoneczne. Przetwarzana w ciepło energia absorbowana jest przez podłoże oraz wszelkie obiekty znajdujące się w zasięgu działania promiennika. Absorbowane ciepło oddawane jest do otoczenia na zasadzie konwekcji. Taki sposób przekazywania energii to najsprawniejszy i najbardziej efektywny sposób ogrzewania. Prosta modułowa konstrukcja oraz brak drogiej infrastruktury, niezbędnej np. przy systemach centralnego ogrzewania, zdecydowanie obniża koszty montażu i obsługi. Promienniki to najnowocześniejsze urządzenia grzewcze przeznaczone do ogrzewania obiektów: Hal przemysłowych Centrów handlowych Obiektów usługowych Pomieszczeo socjalnych Magazynów Hal sportowych i basenów Suszarni, szklarni Kościołów i obiektów sakralnych Stacji obsługi, warsztatów, garaży, myjni samochodowych Promienniki pozwalają na natychmiastowe uzyskanie ciepła. Element promieniujący rozgrzewa się do wysokiej temperatury emitując ciepło, które jest kierowane na posadzkę hali nagrzewając ją. Ciepło jest odczuwalne w dolnych, użytkowanych strefach budynku. Ogrzewane są bezpośrednio osoby i przedmioty bez konieczności ogrzewania powietrza. Ten sposób ogrzewania jest możliwy do uzyskania dzięki promieniowaniu podczerwonemu. Promieniowanie to daje istotną różnicę w odczuwaniu ciepła przez ludzi, a ogrzewanie promiennikowe daje dzięki temu oszczędności. Każdy stopieo C różnicy pomiędzy temperaturą odczuwalną a temperaturą powietrza to około 6% oszczędności w kosztach eksploatacji systemu. Promiennikowe systemy grzewcze ograniczają koszty paliwa w stosunku do tradycyjnych systemów grzewczych o około 30 50% Najważniejsze zalety i korzyści płynące z zastosowania ogrzewania promiennikowego to m.in.: Możliwośd ogrzewania strefowego. Temperatura odczuwalna jest wyższa od temperatury otaczającego powietrza (co pozwala na obniżenie temperatury otoczenia przy zachowaniu komfortu cieplnego). Niska bezwładnośd systemu umożliwiająca natychmiastowe uzyskanie ciepła w ogrzewanym obiekcie. Ciepło skoncentrowane jest przy posadzce w strefie przebywania ludzi, dzięki czemu ograniczone jest ogrzewanie powietrza pod stropem. Promienniki nie powodują ruchów powietrza i pyłów, charakteryzują się cichą pracą. Prosta modułowa konstrukcja, brak drogiej infrastruktury zdecydowanie obniża nakłady inwestycyjne i koszty obsługi. Wysoki poziom bezpieczeostwa eksploatacji. 3

4 Promienniki rurowe Promiennik rurowy to tzw. rura promieniująca osłonięta reflektorem wykonanym z aluminium, stali nierdzewnej lub kwasoodpornej, której żarzeniem steruje sterownik. Urządzenie wyposażone jest w elektrozawór, palnik, wyłączniki ciśnieniowe, elektroniczny układ sterujący, zapłonnik i inne elementy pozwalające na wytworzenie optymalnej mieszanki gazu z powietrzem oraz podtrzymanie płomienia nagrzewającego od wewnątrz rurę promieniującą. Aby wydłużyd żywotnośd rury promieniującej jako materiał stosuje się stal z domieszką tytanu, oraz powleka warstwą aluminium, oraz czarną farbą wytworzoną na bazie odpornego na wysokie temperatury silikonu. Osłonę rury stanowi reflektor wykonany np. z polerowanego aluminium odbijający promieniowanie cieplne w pożądanym kierunku. Najczęściej stosuje się prostą rurę promieniującą o długości 6 do 18 m. W zależności jednak od lokalnych warunków w obiekcie, można dzięki specjalnym złączkom zmontowad promiennik w kształcie litery U, L, lub S. SERIA EDX /EHL gazowe, jednostopniowe/ dwustopniowe, rurowe promienniki podczerwieni Model EDX Moc palnika [kw] Seria EDX to jedno z najlepszych urządzeo spośród jednostopniowych promienników ciemnych z zamkniętą komorą spalania. Palnik pozwala na wydajne wykorzystanie paliwa, dając przy tym strumieo ciepła do 46,1kW przy długości emitera aż do 18 m. EHL EDX (20,30,40)-50 13,5 Seria EHL to wybitne osiągnięcie EDX (20,30,40)-60 16,2 w technologii promienników Model Moc palnika [kw] EDX (20,30,40)-75 19,8 podczerwieni. Urządzenie może EHL (20,30,40)- 75/50 19,8/13,5 EDX (30,40,50) ,1 pracowad zarówno przy pełnym EDX (40,50,60) ,9 EHL (30,40,50)- 100/65 26,1/17,1 płomieniu (100% mocy znamionowej EDX (40,50,60) ,6 EHL (40,50,60)-150/100 39,6/26,1 palnika), lub przy niskim natężeniu EDX (40,50,60) ,1 EHL (40,50,60)-175/125 46,1/32,9 płomienia (70% mocy). Intensywnośd zasilania dyktowana jest przez bieżące potrzeby otoczenia. Takie rozwiązanie zostało opatentowane przez Detroit Radiant Products Co. Zalety promiennika odzwierciedlają się w zużyciu paliwa zmniejszając je o 12% w porównaniu z jakimkolwiek innym typem promiennika podczerwieni z zamkniętą komorą spalania. Oba typy promienników zasilane są gazem ziemnym GZ 50, GZ 41,5, GZ 35 lub propanem. Posiadają certyfikat CE nr 1450BP0018 z r. 4

5 Promienniki ceramiczne SERIA DR gazowy, ceramiczny promiennik podczerwieni. Zasadniczym elementem promiennika jest palnik typu DR z perforowanymi płytkami ceramicznymi osłonięty reflektorem wykonanym z polerowanego aluminium, stali nierdzewnej lub stali kwasoodpornej. Na powierzchni płytek ceramicznych następuje spalanie mieszanki gazu dostarczanego przez elektrozawór i powietrza pobieranego z hali. Wydajnośd promiennika zależy od wielkości elementu ceramicznego. Gazowe promienniki ceramiczne typu DR są urządzeniami grzejnymi z otwartą komorą spalania, gdzie powietrze pobierane jest z pomieszczenia ogrzewanego a spaliny wyrzucane są do pomieszczenia, w którym zainstalowane jest urządzenie. Promienniki tego typu należy stosowad w obiektach o stosunkowo dużej kubaturze i odpowiednio wysokiej wymianie powietrza. Jest to niezbędne do poprawnego spalania gaz i usunięcia produktów spalania. Do sterowania pracą promienników przewidziane są programatory typu ZPDR z możliwością pełnego tygodniowego programowania temperatur i godzin pracy instalacji. Promienniki posiadają certyfikat CE nr 1450BP0115 z r. Zalety stosowania promienników ceramicznych: Największa zdolnośd ceramiki do przetwarzania energii w ciepło Możliwośd ogrzewania wybranych stref Niewielkie wymagania obsługowe Małe zużycie gazu i niski koszt eksploatacji Niewielkie nakłady inwestycyjne Szybki czas rozruchu i natychmiastowy efekt cieplny Niska emisja zanieczyszczeo Minimalne czynności obsługowe Automatyczna regulacja Cicha praca Łatwa możliwośd rozbudowy systemu Brak ruchów powietrza Dobry efekt ogrzewania w budynkach o dużych stratach ciepła DR Model [kw] DR30 8,1 DR45 11,7 DR50 13,5 DR55 14,4 DR60 16,2 DR75 19,8 DR80 20,7 DR85 22,5 DR90 23,4 DR95 25,2 DR100 26,1 DR130 34,2 DR160 42,0 5

6 Promienniki elektryczne Urządzenia te należą do najnowocześniejszych i najbardziej wydajnych źródeł ciepła. Wykorzystują fizyczne właściwości krótkiego promieniowania podczerwonego co oznacza, iż energia, którą niesie fala podczerwieni przechodzi bez strat przez powietrze i ogrzewa natychmiastowo osoby i przedmioty w zasięgu ich działania. Pozwala to uznad, iż 100% wypromieniowanego ciepła trafia do odbiorcy, na konkretną powierzchnię z pominięciem wszelkich strat sieciowych występujących na przykład w instalacjach przesyłowych lub kotłowniach. Ogrzewanie promiennikami podczerwieni stwarza warunki uzyskania bardzo dobrego komfortu cieplnego przy znacznym obniżeniu wydatków na energię. Promienniki zapewniają możliwośd włączania ich w ściśle określonym czasie, gdy występuje zapotrzebowanie na ciepło. Promienniki dostępne są w modułach od 0,5 do 18 kw. Promienniki elektryczne znajdują zastosowanie najczęściej w ogrzewaniu hal, obiektów sakralnych oraz procesach technologicznych np. suszeniu. Zalety elektrycznych instalacji promiennikowych: Zasilanie Zakres mocy Poświata PE SND 1, lub 3 fazy 1-18kw różowa, bursztynowa, mleczna PE SK 1, lub 3 fazy 1-12kW różowa, bursztynowa, mleczna PE WG 1 faza 0,5-3kW czerwona, mleczna, Promienniki elektryczne nadają się do stosowania w obiektach o słabej izolacji lub na zewnątrz budynków, Łatwośd instalacji, Niewielkie wymiary i waga promienników, Krótki czas rozgrzewania, Możliwośd zastosowania w ogrzewaniach strefowych, Natychmiastowy odbiór ciepła, Zwiększona skutecznośd i trwałośd lamp dzięki odpowiedniej konstrukcji, Wyjątkowa wydajnośd i oszczędnośd, Ekologiczna metoda ogrzewania, Bezpieczne działanie. 6

7 Ogrzewanie konwekcyjne Nagrzewnice Nagrzewnice ciepłego powietrza są szeroko stosowane do ogrzewania pomieszczeo o znacznej kubaturze. Ich zaletą jest duża dynamika pracy układu, umożliwiająca szybkie nagrzanie powietrza. Nagrzewnice gazowe stosowane są do ogrzewania obiektów, w których konieczne jest zastosowanie energooszczędnych urządzeo zapewniających szybkie osiągnięcie żądanej temperatury w krótkim czasie, przy jednoczesnym zagwarantowaniu niskich kosztów eksploatacji i niezawodności urządzeo. Stanowią doskonałe uzupełnienie instalacji opartych o promienniki gazowe w zakresie podgrzewania powietrza zewnętrznego, utrzymania minimalnych temperatur dyżurnych w strefie składowania towaru i materiałów. Są alternatywną do promienników gazowych techniką ogrzewania obiektów, w których nie jest konieczne wydzielanie stref grzewczych. Do niewątpliwych zalet tego typu urządzeo z pewnością zaliczyd można: niskie zużycie czynnika grzewczego, wysoką żywotnośd, cichą pracę, estetyczny wygląd. Nagrzewnice gazowe Typ NGO Osiowe nagrzewnice gazowe NGO przeznaczone są do ogrzewania wszelkiego typu obiektów przemysłowych oraz budynków użyteczności publicznej. Nazwa typoszeregu pochodzi od cichego niskoobrotowego wentylatora osiowego odpowiedzialnego za nadmuch ciepłego powietrza obiegowego. W wersji z palnikiem modulowanym, nagrzewnice NGO zapewniają utrzymanie stałej prędkości nadmuchu, dzięki której unikana jest zbędna akumulacja przegrzanego powietrza w górnej części obiektu. NGO Model [kw] NGO16 16 NGO20 21 NGO28 28 NGO35 35 NGO45 45 NGO55 55 NGO75 71 NGO95 95 Nagrzewnica NGO jest wyposażona w wentylator osiowy. Przewidziana jest do nadmuchu bezpośredniego, seryjnie wyposażona w poziome żaluzje sterowania kierunkiem nadmuchu. 7

8 Typ NGP NGP Model [kw] NGP20 21 NGP28 28 NGP35 35 NGP45 45 NGP55 55 NGO75 71 Promieniowe nagrzewnice gazowe NGP wyróżniają się wentylatorem nadmuchowym o zwiększonym sprężu powietrza i przeznaczone są do współpracy z kanałowym systemem rozprowadzania powietrza, w tym do czerpania i podgrzewania powietrza wentylacyjnego. Typ NGV NGV Model [kw] NGV36 36 NGV45 45 NGV55 55 NGV75 71 NGV95 92 Destratyfikujące nagrzewnice gazowe NGV to urządzenia najnowszej generacji umożliwiające bezpośrednie pobieranie powietrza spod stropu, dogrzewanie i kierowanie go bezpośrednio w dolne partie obiektu. Wyjątkowa konstrukcja nagrzewnicy pozwala uniknąd konieczności montowania dodatkowych wentylatorów destratyfikujących, szczególnie cenna w przypadku ogrzewania obiektów przeznaczonych do wysokiego składowania. Jest to wyjątkowa na rynku nagrzewnica gazowa łącząca w pełni destratyfikację z ogrzewaniem. Przy ogrzewaniu ciepłym powietrzem kluczowe jest odzyskiwanie ciepłego powietrza gromadzącego się w górnych partiach obiektu i kierowanie go w dół. Tradycyjne nagrzewnice z poziomym wydmuchem powietrza pozwalają jedynie częściowo skierowad strumieo ciepłego powietrza w dół, podczas gdy w NGV strumieo powietrza w pełni skierowany jest do dołu. Daje to wymierne oszczędności inwestycyjne i eksploatacyjne. Nagrzewnice posiadają certyfikat CE nr 1312BO3933 z dnia r. Które urządzenia wybrad? W zależności od wymagao obiektu i jego przeznaczenia, zalecamy stosowanie promienników lub nagrzewnic, lub obu rodzajów urządzeo jednocześnie. Promienniki są z definicji oszczędniejsze, ale przez to, że nie ogrzewają bezpośrednio powietrza, nie mogą służyd do bezpośredniego podgrzewania powietrza czerpanego z zewnątrz na potrzeby wentylacyjne. Podobnie w przypadku NGV, jeśli wymagany jest wysoki komfort cieplny, warto zastosowad promienniki, jeśli zaś wymagana jest jedynie temperatura dyżurna w magazynach wysokiego składowania, uzasadnionym jest montaż nagrzewnic de stratyfikujących typu NGV. W każdym przypadku najlepiej jest kontaktowad się z naszym działem technicznym, który dokona optymalnego doboru urządzeo. 8

9 Nagrzewnice olejowe Nagrzewnice olejowe mają szerokie zastosowanie w ogrzewaniu dużych pomieszczeo, takich jak magazyny, hale przemysłowe i targowe, supermarkety i pawilony handlowe. Zasada działania nagrzewnicy olejowej opiera się na transmisji ciepłego powietrza poprzez nadmuch rozchodzący się ze źródła ciepła. Ciepło wypływające ze swojego źródła ogrzewa bezpośrednio powierzchnie znajdujące się w zasięgu działania nagrzewnicy. Zaletą ogrzewania nagrzewnicami jest duża dynamika pracy układu, umożliwiająca szybkie nagrzewanie całej kubatury na skutek wymuszonego ruchu mas powietrza. Układ umożliwia uzyskanie nadmuchu zimnego powietrza w okresie letnim. Konwektory gazowe Ogrzewacze konwekcyjne zasilane gazem, są doskonałą alternatywą dla konwencjonalnego ogrzewania. Mogą byd zasilane gazem płynnym lub ziemnym, a odprowadzenie spalin może odbywad się w sposób grawitacyjny lub wymuszony. Proces spalania odbywa się w zamkniętej komorze spalania a produkty spalania odprowadzane są na zewnątrz ogrzewanego pomieszczenia. Powietrze pobierane jest z zewnątrz pomieszczenia za pomocą rury współosiowej z odprowadzeniem spalin. Konwektory gazowe to urządzenia typu C. W związku z tym mogą zostad zainstalowane w każdym pomieszczeniu, m.in. w mieszkaniach, łazienkach, biurach oraz w pomieszczeniach bez dodatkowej wentylacji, koniecznej, w przypadku kiedy instalujemy urządzenia typu B (NORMA UNI-CIG 7129). Konwektory są całkowicie bezpieczne, gdyż proces spalania odbywa się w zamkniętym, żeliwnym wymienniku ciepła, a obecnośd płomienia jest kontrolowana poprzez termoparę lub elektrodę jonizacyjną. Zabezpieczenia te powodują natychmiastowe odcięcie dopływu gazu w przypadku zaniku płomienia. Konwektory gazowe pozwalają na oszczędnośd energii do około 15-30% w porównaniu z tradycyjnym systemem grzewczym. Dzieje się tak dlatego ponieważ żądana temperatura jest osiągana w bardzo krótkim czasie, a bezpośrednie doprowadzenie gazu pozwala uniknąd strat ciepła związanych z jego przesyłem. Każdy zamontowany konwektor jest niezależny od pozostałych, co pozwala na montaż w osobnych pomieszczeniach i wygodne sterowanie każdego z osobna lub grupy urządzeo. Oferta opisywanych ogrzewaczy jest szeroka, pozwala tym samym na rozwiązanie problemów związanych z ogrzewaniem, doborem mocy urządzeo oraz ich montażem. Nagrzewnice elektryczne Nagrzewnice elektryczne przeznaczone do ogrzewania pomieszczeo i obiektów gospodarczych, warsztatów, sklepów, magazynów. Nagrzewnica tego typu może również służyd do intensywnego osuszania zawilgoconych pomieszczeo. Zamontowanie termostatu zewnętrznego pozwala na ograniczenie kosztów energii. Podobny efekt można uzyskad przez podłączenie zewnętrznego zegara sterującego, dzięki któremu można kontrolowad jej włączanie i wyłączanie z 24 godzinnym wyprzedzeniem lub opóźnieniem. Nagrzewnicę można zamontowad również na ścianie, dzięki zastosowaniu dodatkowego wieszaka. Małe wymiary, duża moc, łatwa obsługa oraz wygoda eksploatacji to dodatkowe atuty. 9

10 Doradztwo techniczne Firma HOL INSTAL oferuje do paostwa dyspozycji doświadczony zespół doradców technicznych, handlowców, oraz wyspecjalizowany w ogrzewaniu pomieszczeo dział projektowy. Jesteśmy gotowi do realizacji systemów ogrzewania w najbardziej wymagających i skomplikowanych obiektach gwarantując najbardziej optymalny dobór urządzeo zapewniających oszczędności i wysoką trwałośd instalacji. Galeria 10

11 11

12 Nasze atuty to Profesjonalizm Doświadczenie w ogrzewaniu powierzchni i obiektów wielko-kubaturowych Mnogośd zrealizowanych projektów Bogate referencje Doświadczony zespół inżynierów, doradców technicznych i instalatorów Najwyższa jakośd proponowanych urządzeo Najnowsze rozwiązania techniczne Wiarygodnośd i rzetelnośd Kompleksowa obsługa projektowa, doradztwo techniczne, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny Gwarancja jakości Wszystkie produkty oferowane przez HOL INSTAL są objęte gwarancją prawidłowego wykonania oraz stosowania wysokiej jakości materiałów. Wewnętrzny system jakości ustanowiony w oparciu o surowe kryteria kontrolne stoi na straży niezachwianej wiarygodności produktu. Utwierdza on naszych Klientów w przekonaniu o dobrym wyborze i pozwala im w pełni polegad na dostarczonych przez nas produktach. Nasze sukcesy zawdzięczamy uporowi z jakim wciąż udowadniamy, że można stworzyć na hali doskonałe warunki do pracy i jednocześnie podnieść konkurencyjność przedsiębiorstwa poprzez oszczędności w nakładach na inwestycje i eksploatację. Zapraszamy do współpracy Prosimy o telefon, lub proponujemy odwiedzenie naszej strony internetowej i wypełnienie krótkiego zapytania ofertowego Starachowice ul. Zgodna 2 tel./fax.: tel.:

Zasada działania jasnych promienników podczerwieni. Zaawansowane technologicznie i energooszczędne ogrzewanie przemysłowe

Zasada działania jasnych promienników podczerwieni. Zaawansowane technologicznie i energooszczędne ogrzewanie przemysłowe Zasada działania jasnych promienników podczerwieni Zaawansowane technologicznie i energooszczędne ogrzewanie przemysłowe Innowacyjne jasne promienniki podczerwieni Technologia ogrzewania podczerwienią

Bardziej szczegółowo

atmovit exclusiv Gazowy, stojący, żeliwny dwustopniowy kocioł grzewczy VK exclusiv

atmovit exclusiv Gazowy, stojący, żeliwny dwustopniowy kocioł grzewczy VK exclusiv atmovit exclusiv Gazowy, stojący, żeliwny dwustopniowy kocioł grzewczy VK exclusiv Nieustanne dążenie do doskonałości Vaillant to tworzenie doskonałości. Technologie grzewcze, które kształtują teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

Katalog urządzeń z cenami 01-07-2011. Istnieje możliwość zmiany cen. Copyright 2014 Mark Climate Technology, Veendam.

Katalog urządzeń z cenami 01-07-2011. Istnieje możliwość zmiany cen. Copyright 2014 Mark Climate Technology, Veendam. Katalog urządzeń z cenami 01-07-2011 Istnieje możliwość zmiany cen. Copyright 2014 Mark Climate Technology, Veendam. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna z części niniejszej publikacji nie może być powielana,

Bardziej szczegółowo

CZY OGRZEWANIE ELEKTRYCZNE MA SENS?

CZY OGRZEWANIE ELEKTRYCZNE MA SENS? Odpowiedni dobór ogrzewania elektrycznego to przede wszystkim odpowiedni wybór urządzenia. Jakość i charakter wytworzonego ciepła, zdolność przystosowania się do wszelkiego rodzaju aranżacji oraz stylu

Bardziej szczegółowo

PORADNIK. Odnawialne źródła energii. Efektywne wykorzystanie w budynkach. Finansowanie przedsięwzięć.

PORADNIK. Odnawialne źródła energii. Efektywne wykorzystanie w budynkach. Finansowanie przedsięwzięć. PORADNIK. Odnawialne źródła energii. Efektywne wykorzystanie w budynkach. Finansowanie przedsięwzięć. AUTORZY PORADNIKA Mariusz Bogacki Arkadiusz Osicki Sławomir Pasierb Jerzy Wojtulewicz Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

Rys. 8.9. Model numeryczny systemu wirującego turbogeneratora podpartego w łożyskach aerostatycznych Ź r ó d ł o: [12].

Rys. 8.9. Model numeryczny systemu wirującego turbogeneratora podpartego w łożyskach aerostatycznych Ź r ó d ł o: [12]. Rys. 8.8. Model turbogeneratora ORC (Instytut Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej) Ź r ó d ł o: Z. K o z a n e c k i, Instytut Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej, opracowanie wewnętrzne.

Bardziej szczegółowo

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie 44 Janina Kopietz-Unger, prof. UZ, kierownik Zakładu Architektury i Urbanistyki Wydziału

Bardziej szczegółowo

SOLARsystem. Systemy solarne z zastosowaniem kolektorów próżniowych VTK550, kolektorów płaskich VFK 900

SOLARsystem. Systemy solarne z zastosowaniem kolektorów próżniowych VTK550, kolektorów płaskich VFK 900 SOLARsystem Systemy solarne z zastosowaniem kolektorów próżniowych VTK550, kolektorów płaskich VFK 900 System solarny Słońce jest jedynym niewyczerpanym źródłem energii, jakie ludzkość ma do swojej dyspozycji.

Bardziej szczegółowo

pompy ciepła powietrze-woda SeRii aquarea // SySTemy ogrzewania i KLimaTyZacJi 2011

pompy ciepła powietrze-woda SeRii aquarea // SySTemy ogrzewania i KLimaTyZacJi 2011 pompy ciepła POWIETRZE-WODA SERII Aquarea // SYSTEMY OGRZEWANIA I KLIMATYZACJI 2011 KAŻDY dom MA ZNACZENIE Ekologiczny styl życia według firmy Panasonic na całym świecie promujemy rozwiązania z praktycznie

Bardziej szczegółowo

Gazowe kotły kondensacyjne. Dlaczego Vaillant? Bo cenisz sobie prestiż i innowacje. VKK ecovit/4 exclusiv. wybiega w przyszłość.

Gazowe kotły kondensacyjne. Dlaczego Vaillant? Bo cenisz sobie prestiż i innowacje. VKK ecovit/4 exclusiv. wybiega w przyszłość. Gazowe kotły kondensacyjne Dlaczego Vaillant? Bo cenisz sobie prestiż i innowacje. VKK ecovit/4 exclusiv Ponieważ wybiega w przyszłość. Dlaczego ecovit/4 exclusiv? Ponieważ moc i oszczędność nie wykluczają

Bardziej szczegółowo

treści 040608111114161920222324252627

treści 040608111114161920222324252627 osuszacze COTES 10 osuszacze COTES Misją KLIMA-THERM S.A. jest innowacyjny rozwój w obszarze dystrybucji produktów o najwyższych standardach jakości, dający pełną satysfakcję Klientom oraz zapewniający

Bardziej szczegółowo

Gruntowa pompa ciepła serii DHP-M Duża moc, wysoka efektywność i inteligentne sterowanie.

Gruntowa pompa ciepła serii DHP-M Duża moc, wysoka efektywność i inteligentne sterowanie. Artykuł techniczny DHP-M Gruntowa pompa ciepła serii DHP-M Duża moc, wysoka efektywność i inteligentne sterowanie. Od czasu kiedy pompy ciepła zdobyły swoją popularność w domach jednorodzinnych, pojawiło

Bardziej szczegółowo

Materiały techniczno-projektowe Logatherm WPS.. K-1, WPS.. -1 i WPS.. Ciepło jest naszym żywiołem. Zakres mocy od 6 kw do 60 kw

Materiały techniczno-projektowe Logatherm WPS.. K-1, WPS.. -1 i WPS.. Ciepło jest naszym żywiołem. Zakres mocy od 6 kw do 60 kw Pompy ciepła glikol-woda Wydanie 0/07 Materiały techniczno-projektowe Logatherm WPS.. K-, WPS.. - i WPS.. Zakres mocy od 6 kw do 60 kw Ciepło jest naszym żywiołem Spis treści Spis treści Podstawy................................

Bardziej szczegółowo

Wyniki testów komfortu, kompatybilności z różnymi źródłami ciepła i efektywności energetycznej

Wyniki testów komfortu, kompatybilności z różnymi źródłami ciepła i efektywności energetycznej Wyniki testów komfortu, kompatybilności z różnymi źródłami ciepła i efektywności energetycznej Dr Norbert Adam Prof. Michael Graf Mgr Markus Hörtner Prof. Richard Krotil Impressum 2010 Rettig Austria GmbH

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

Novoferm Docking Solutions. Inteligentne rozwiązania dla bezpiecznego i komfortowego przeładunku towarów

Novoferm Docking Solutions. Inteligentne rozwiązania dla bezpiecznego i komfortowego przeładunku towarów Novoferm Docking Solutions Inteligentne rozwiązania dla bezpiecznego i komfortowego przeładunku towarów Inteligentne rozwiązania dla bezpiecznego i komfortowego przeładunku towarów Nowe pomysły i sprawdzona

Bardziej szczegółowo

Jak zorganizować przegląd energetyczny szkoły i pomóc zespołowi ds. energii poznać jej sytuację energetyczną?

Jak zorganizować przegląd energetyczny szkoły i pomóc zespołowi ds. energii poznać jej sytuację energetyczną? Jak zorganizować przegląd energetyczny szkoły i pomóc zespołowi ds. energii poznać jej sytuację energetyczną? Poradnik dla szkolnych woźnych i/lub administratorów technicznych budynku Niniejszy poradnik

Bardziej szczegółowo

Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej

Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej 1 Autor: dr inż. Tomasz Fiszer 2 Spis treści SŁOWNICZEK POJĘĆ... 5 I. ZAŁOŻENIA STRATEGII... 11 I.1 Cel przygotowania

Bardziej szczegółowo

Podstawa zdrowego domu Rekuperacja Danfoss Air

Podstawa zdrowego domu Rekuperacja Danfoss Air MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Podstawa zdrowego domu Rekuperacja Danfoss Air Prosty montaż + Bezobsługowość + Inteligentne sterowanie + Doskonały komfort = Pomysł na wentylację! Rekuperacja Danfoss Air

Bardziej szczegółowo

Rozwój, produkcja i sprzedaż: Jedno źródło made in Germany

Rozwój, produkcja i sprzedaż: Jedno źródło made in Germany OSUSZACZE 2010 Osuszanie kondensacyjne w przemyśle i handlu 2010 Rozwój, produkcja i sprzedaż: Jedno źródło made in Germany Utworzona w 10 roku firma doradztwa inżynieryjnego, AERIAL GmbH jest obecnie

Bardziej szczegółowo

IV kwartał 2010 nr 008 Bezpieczna OSOBY POSZKODOWANE

IV kwartał 2010 nr 008 Bezpieczna OSOBY POSZKODOWANE P R O D U K T P R O G R A M R Y N E K IV kwartał 2010 nr 008 Bezpieczna jesień i zima Ciepło to miła atmosfera w domu, szczególnie wtedy, gdy za oknem pada deszcz lub panują minusowe temperatury. Gdy jest

Bardziej szczegółowo

większa wartość - niższe koszty

większa wartość - niższe koszty EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA większa wartość - niższe koszty EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W BUDOWNICTWIE oraz przy TERMOMODERNIZACJI www.rehau.pl Budownictwo Motoryzacja Przemysł przyszłość zaczyna się już dziś

Bardziej szczegółowo

Rozwój, produkcja i sprzedaż: Jedno źródło made in Germany

Rozwój, produkcja i sprzedaż: Jedno źródło made in Germany OSUSZACZE 2010 Osuszanie kondensacyjne w przemyśle i handlu 2010 Rozwój, produkcja i sprzedaż: Jedno źródło made in Germany Utworzona w 1990 roku firma doradztwa inżynieryjnego, AERIAL GmbH jest obecnie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do programu priorytetowego Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej

Załącznik Nr 3 do programu priorytetowego Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej Załącznik Nr 3 do programu priorytetowego Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej WYTYCZNE TECHNICZNE Określenie szczegółowych zasad kształtowania

Bardziej szczegółowo

Przemysł EQUIPMENT PROTECTION SOLUTIONS. Przemysł

Przemysł EQUIPMENT PROTECTION SOLUTIONS. Przemysł Przemysł Design with CONFIDENCE EQUIPMENT PROTECTION SOLUTIONS Przemysł Twój partner w aplikacjach i systemach przemysłowych Wiodące marki, doświadczenie, wsparcie Pentair Equipment Protection Pentair

Bardziej szczegółowo

Dlaczego i w jaki sposób systemy chłodzenia o znaczeniu krytycznym różnią się od typowych klimatyzatorów

Dlaczego i w jaki sposób systemy chłodzenia o znaczeniu krytycznym różnią się od typowych klimatyzatorów Dlaczego i w jaki sposób systemy chłodzenia o znaczeniu krytycznym różnią się od typowych klimatyzatorów White Paper 56 Wersja 2 Streszczenie Współczesne pomieszczenia ze sprzętem elektronicznym wymagają

Bardziej szczegółowo

Efektywne wykorzystanie energii w firmie poradnik

Efektywne wykorzystanie energii w firmie poradnik Efektywne wykorzystanie energii w firmie poradnik Warszawa 2009 Autorzy: Sławomir Pasierb Szymon Liszka Mariusz Bogacki Arkadiusz Osicki Piotr Kukla Tomasz Zieliński Redakcja: Michał Pyka, Justyna Kulawik

Bardziej szczegółowo

ektr ) 9 (2 4 1 0 /2 2 r N Nowości rynkowe s. 7-11 Oświetlenie drogowe s. 38-41

ektr ) 9 (2 4 1 0 /2 2 r N Nowości rynkowe s. 7-11 Oświetlenie drogowe s. 38-41 Nr 2/2014(29) ISSN 1895-5452 BEZPŁATNA GAZETA INFORMACYJNA UNII HURTOWNI ELEKTRYCZNYCH ektro Nowości rynkowe s. 7-11 Oświetlenie drogowe s. 38-41 Szanowni Państwo, Z przyjemnością prezentujemy kolejne

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA CIEPŁEM DLA TERMINALI MAGAZYNOWYCH

ROZWIĄZANIA Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA CIEPŁEM DLA TERMINALI MAGAZYNOWYCH ROZWIĄZANIA Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA CIEPŁEM DLA TERMINALI MAGAZYNOWYCH bezpieczne i NiEZaWODNE UtrZymaNiE temperatury W instalacjach thermal management SOlUtiONS WWW.PENtairtHErmal.Pl ROZWIĄZANIA Z ZAKRESU

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemów solarnych

Projektowanie systemów solarnych Projektowanie systemów solarnych Solarne przygotowywanie ciepłej wody Solarne wspomaganie ogrzewania Solarne ogrzewanie basenów kąpielowych Kolektory rurowe VTK Kolektory płaskie VFK Solarne podgrzewacze

Bardziej szczegółowo