Proponowane Paostwu ogrzewanie jest najbardziej efektywnym, znanym obecnie na świecie systemem ogrzewania obiektów wielko-kubaturowych.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Proponowane Paostwu ogrzewanie jest najbardziej efektywnym, znanym obecnie na świecie systemem ogrzewania obiektów wielko-kubaturowych."

Transkrypt

1 Ogrzewanie hal 1

2 Firma HOL INSTAL specjalizuje się w ogrzewaniu obiektów przemysłowych i logistycznych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w dziedzinie ogrzewania przemysłowego. Proponujemy technologie ogrzewania spełniające wysokie współczesne wymagania oraz indywidualne potrzeby. Zapewniamy konsultacje projektowe i wsparcie techniczne. Stawiamy do Paostwa dyspozycji profesjonalny, doświadczony zespół techników i handlowców zapewniających optymalny dobór systemu, realizację inwestycji pod klucz oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny wykonanych instalacji. Proponowane Paostwu ogrzewanie jest najbardziej efektywnym, znanym obecnie na świecie systemem ogrzewania obiektów wielko-kubaturowych. Naszymi Klientami są firmy, które cenią wysoką jakośd produktów, ich niezawodnośd oraz gwarantowane parametry. Oferowane przez nas produkty spełniają oczekiwania najbardziej wymagających klientów. Oferujemy kompletne systemy grzewcze, ściśle dopasowane do wymagao stawianych przez użytkowników obiektów. Nasze sukcesy zawdzięczamy uporowi z jakim wciąż udowadniamy, że można stworzyć na hali doskonałe warunki do pracy i jednocześnie podnieść konkurencyjność przedsiębiorstwa poprzez oszczędności w nakładach na inwestycje i eksploatację. Oferujemy następujące systemy ogrzewania: 1. Ogrzewanie promiennikowe Promienniki gazowe rurowe Promienniki gazowe ceramiczne Promienniki elektryczne 2. Ogrzewanie konwekcyjne Nagrzewnice gazowe Nagrzewnice olejowe Konwektory gazowe Nagrzewnice elektryczne 2

3 Ogrzewanie promiennikowe Promienniki podczerwieni emitują energię przypominającą ciepło słoneczne. Przetwarzana w ciepło energia absorbowana jest przez podłoże oraz wszelkie obiekty znajdujące się w zasięgu działania promiennika. Absorbowane ciepło oddawane jest do otoczenia na zasadzie konwekcji. Taki sposób przekazywania energii to najsprawniejszy i najbardziej efektywny sposób ogrzewania. Prosta modułowa konstrukcja oraz brak drogiej infrastruktury, niezbędnej np. przy systemach centralnego ogrzewania, zdecydowanie obniża koszty montażu i obsługi. Promienniki to najnowocześniejsze urządzenia grzewcze przeznaczone do ogrzewania obiektów: Hal przemysłowych Centrów handlowych Obiektów usługowych Pomieszczeo socjalnych Magazynów Hal sportowych i basenów Suszarni, szklarni Kościołów i obiektów sakralnych Stacji obsługi, warsztatów, garaży, myjni samochodowych Promienniki pozwalają na natychmiastowe uzyskanie ciepła. Element promieniujący rozgrzewa się do wysokiej temperatury emitując ciepło, które jest kierowane na posadzkę hali nagrzewając ją. Ciepło jest odczuwalne w dolnych, użytkowanych strefach budynku. Ogrzewane są bezpośrednio osoby i przedmioty bez konieczności ogrzewania powietrza. Ten sposób ogrzewania jest możliwy do uzyskania dzięki promieniowaniu podczerwonemu. Promieniowanie to daje istotną różnicę w odczuwaniu ciepła przez ludzi, a ogrzewanie promiennikowe daje dzięki temu oszczędności. Każdy stopieo C różnicy pomiędzy temperaturą odczuwalną a temperaturą powietrza to około 6% oszczędności w kosztach eksploatacji systemu. Promiennikowe systemy grzewcze ograniczają koszty paliwa w stosunku do tradycyjnych systemów grzewczych o około 30 50% Najważniejsze zalety i korzyści płynące z zastosowania ogrzewania promiennikowego to m.in.: Możliwośd ogrzewania strefowego. Temperatura odczuwalna jest wyższa od temperatury otaczającego powietrza (co pozwala na obniżenie temperatury otoczenia przy zachowaniu komfortu cieplnego). Niska bezwładnośd systemu umożliwiająca natychmiastowe uzyskanie ciepła w ogrzewanym obiekcie. Ciepło skoncentrowane jest przy posadzce w strefie przebywania ludzi, dzięki czemu ograniczone jest ogrzewanie powietrza pod stropem. Promienniki nie powodują ruchów powietrza i pyłów, charakteryzują się cichą pracą. Prosta modułowa konstrukcja, brak drogiej infrastruktury zdecydowanie obniża nakłady inwestycyjne i koszty obsługi. Wysoki poziom bezpieczeostwa eksploatacji. 3

4 Promienniki rurowe Promiennik rurowy to tzw. rura promieniująca osłonięta reflektorem wykonanym z aluminium, stali nierdzewnej lub kwasoodpornej, której żarzeniem steruje sterownik. Urządzenie wyposażone jest w elektrozawór, palnik, wyłączniki ciśnieniowe, elektroniczny układ sterujący, zapłonnik i inne elementy pozwalające na wytworzenie optymalnej mieszanki gazu z powietrzem oraz podtrzymanie płomienia nagrzewającego od wewnątrz rurę promieniującą. Aby wydłużyd żywotnośd rury promieniującej jako materiał stosuje się stal z domieszką tytanu, oraz powleka warstwą aluminium, oraz czarną farbą wytworzoną na bazie odpornego na wysokie temperatury silikonu. Osłonę rury stanowi reflektor wykonany np. z polerowanego aluminium odbijający promieniowanie cieplne w pożądanym kierunku. Najczęściej stosuje się prostą rurę promieniującą o długości 6 do 18 m. W zależności jednak od lokalnych warunków w obiekcie, można dzięki specjalnym złączkom zmontowad promiennik w kształcie litery U, L, lub S. SERIA EDX /EHL gazowe, jednostopniowe/ dwustopniowe, rurowe promienniki podczerwieni Model EDX Moc palnika [kw] Seria EDX to jedno z najlepszych urządzeo spośród jednostopniowych promienników ciemnych z zamkniętą komorą spalania. Palnik pozwala na wydajne wykorzystanie paliwa, dając przy tym strumieo ciepła do 46,1kW przy długości emitera aż do 18 m. EHL EDX (20,30,40)-50 13,5 Seria EHL to wybitne osiągnięcie EDX (20,30,40)-60 16,2 w technologii promienników Model Moc palnika [kw] EDX (20,30,40)-75 19,8 podczerwieni. Urządzenie może EHL (20,30,40)- 75/50 19,8/13,5 EDX (30,40,50) ,1 pracowad zarówno przy pełnym EDX (40,50,60) ,9 EHL (30,40,50)- 100/65 26,1/17,1 płomieniu (100% mocy znamionowej EDX (40,50,60) ,6 EHL (40,50,60)-150/100 39,6/26,1 palnika), lub przy niskim natężeniu EDX (40,50,60) ,1 EHL (40,50,60)-175/125 46,1/32,9 płomienia (70% mocy). Intensywnośd zasilania dyktowana jest przez bieżące potrzeby otoczenia. Takie rozwiązanie zostało opatentowane przez Detroit Radiant Products Co. Zalety promiennika odzwierciedlają się w zużyciu paliwa zmniejszając je o 12% w porównaniu z jakimkolwiek innym typem promiennika podczerwieni z zamkniętą komorą spalania. Oba typy promienników zasilane są gazem ziemnym GZ 50, GZ 41,5, GZ 35 lub propanem. Posiadają certyfikat CE nr 1450BP0018 z r. 4

5 Promienniki ceramiczne SERIA DR gazowy, ceramiczny promiennik podczerwieni. Zasadniczym elementem promiennika jest palnik typu DR z perforowanymi płytkami ceramicznymi osłonięty reflektorem wykonanym z polerowanego aluminium, stali nierdzewnej lub stali kwasoodpornej. Na powierzchni płytek ceramicznych następuje spalanie mieszanki gazu dostarczanego przez elektrozawór i powietrza pobieranego z hali. Wydajnośd promiennika zależy od wielkości elementu ceramicznego. Gazowe promienniki ceramiczne typu DR są urządzeniami grzejnymi z otwartą komorą spalania, gdzie powietrze pobierane jest z pomieszczenia ogrzewanego a spaliny wyrzucane są do pomieszczenia, w którym zainstalowane jest urządzenie. Promienniki tego typu należy stosowad w obiektach o stosunkowo dużej kubaturze i odpowiednio wysokiej wymianie powietrza. Jest to niezbędne do poprawnego spalania gaz i usunięcia produktów spalania. Do sterowania pracą promienników przewidziane są programatory typu ZPDR z możliwością pełnego tygodniowego programowania temperatur i godzin pracy instalacji. Promienniki posiadają certyfikat CE nr 1450BP0115 z r. Zalety stosowania promienników ceramicznych: Największa zdolnośd ceramiki do przetwarzania energii w ciepło Możliwośd ogrzewania wybranych stref Niewielkie wymagania obsługowe Małe zużycie gazu i niski koszt eksploatacji Niewielkie nakłady inwestycyjne Szybki czas rozruchu i natychmiastowy efekt cieplny Niska emisja zanieczyszczeo Minimalne czynności obsługowe Automatyczna regulacja Cicha praca Łatwa możliwośd rozbudowy systemu Brak ruchów powietrza Dobry efekt ogrzewania w budynkach o dużych stratach ciepła DR Model [kw] DR30 8,1 DR45 11,7 DR50 13,5 DR55 14,4 DR60 16,2 DR75 19,8 DR80 20,7 DR85 22,5 DR90 23,4 DR95 25,2 DR100 26,1 DR130 34,2 DR160 42,0 5

6 Promienniki elektryczne Urządzenia te należą do najnowocześniejszych i najbardziej wydajnych źródeł ciepła. Wykorzystują fizyczne właściwości krótkiego promieniowania podczerwonego co oznacza, iż energia, którą niesie fala podczerwieni przechodzi bez strat przez powietrze i ogrzewa natychmiastowo osoby i przedmioty w zasięgu ich działania. Pozwala to uznad, iż 100% wypromieniowanego ciepła trafia do odbiorcy, na konkretną powierzchnię z pominięciem wszelkich strat sieciowych występujących na przykład w instalacjach przesyłowych lub kotłowniach. Ogrzewanie promiennikami podczerwieni stwarza warunki uzyskania bardzo dobrego komfortu cieplnego przy znacznym obniżeniu wydatków na energię. Promienniki zapewniają możliwośd włączania ich w ściśle określonym czasie, gdy występuje zapotrzebowanie na ciepło. Promienniki dostępne są w modułach od 0,5 do 18 kw. Promienniki elektryczne znajdują zastosowanie najczęściej w ogrzewaniu hal, obiektów sakralnych oraz procesach technologicznych np. suszeniu. Zalety elektrycznych instalacji promiennikowych: Zasilanie Zakres mocy Poświata PE SND 1, lub 3 fazy 1-18kw różowa, bursztynowa, mleczna PE SK 1, lub 3 fazy 1-12kW różowa, bursztynowa, mleczna PE WG 1 faza 0,5-3kW czerwona, mleczna, Promienniki elektryczne nadają się do stosowania w obiektach o słabej izolacji lub na zewnątrz budynków, Łatwośd instalacji, Niewielkie wymiary i waga promienników, Krótki czas rozgrzewania, Możliwośd zastosowania w ogrzewaniach strefowych, Natychmiastowy odbiór ciepła, Zwiększona skutecznośd i trwałośd lamp dzięki odpowiedniej konstrukcji, Wyjątkowa wydajnośd i oszczędnośd, Ekologiczna metoda ogrzewania, Bezpieczne działanie. 6

7 Ogrzewanie konwekcyjne Nagrzewnice Nagrzewnice ciepłego powietrza są szeroko stosowane do ogrzewania pomieszczeo o znacznej kubaturze. Ich zaletą jest duża dynamika pracy układu, umożliwiająca szybkie nagrzanie powietrza. Nagrzewnice gazowe stosowane są do ogrzewania obiektów, w których konieczne jest zastosowanie energooszczędnych urządzeo zapewniających szybkie osiągnięcie żądanej temperatury w krótkim czasie, przy jednoczesnym zagwarantowaniu niskich kosztów eksploatacji i niezawodności urządzeo. Stanowią doskonałe uzupełnienie instalacji opartych o promienniki gazowe w zakresie podgrzewania powietrza zewnętrznego, utrzymania minimalnych temperatur dyżurnych w strefie składowania towaru i materiałów. Są alternatywną do promienników gazowych techniką ogrzewania obiektów, w których nie jest konieczne wydzielanie stref grzewczych. Do niewątpliwych zalet tego typu urządzeo z pewnością zaliczyd można: niskie zużycie czynnika grzewczego, wysoką żywotnośd, cichą pracę, estetyczny wygląd. Nagrzewnice gazowe Typ NGO Osiowe nagrzewnice gazowe NGO przeznaczone są do ogrzewania wszelkiego typu obiektów przemysłowych oraz budynków użyteczności publicznej. Nazwa typoszeregu pochodzi od cichego niskoobrotowego wentylatora osiowego odpowiedzialnego za nadmuch ciepłego powietrza obiegowego. W wersji z palnikiem modulowanym, nagrzewnice NGO zapewniają utrzymanie stałej prędkości nadmuchu, dzięki której unikana jest zbędna akumulacja przegrzanego powietrza w górnej części obiektu. NGO Model [kw] NGO16 16 NGO20 21 NGO28 28 NGO35 35 NGO45 45 NGO55 55 NGO75 71 NGO95 95 Nagrzewnica NGO jest wyposażona w wentylator osiowy. Przewidziana jest do nadmuchu bezpośredniego, seryjnie wyposażona w poziome żaluzje sterowania kierunkiem nadmuchu. 7

8 Typ NGP NGP Model [kw] NGP20 21 NGP28 28 NGP35 35 NGP45 45 NGP55 55 NGO75 71 Promieniowe nagrzewnice gazowe NGP wyróżniają się wentylatorem nadmuchowym o zwiększonym sprężu powietrza i przeznaczone są do współpracy z kanałowym systemem rozprowadzania powietrza, w tym do czerpania i podgrzewania powietrza wentylacyjnego. Typ NGV NGV Model [kw] NGV36 36 NGV45 45 NGV55 55 NGV75 71 NGV95 92 Destratyfikujące nagrzewnice gazowe NGV to urządzenia najnowszej generacji umożliwiające bezpośrednie pobieranie powietrza spod stropu, dogrzewanie i kierowanie go bezpośrednio w dolne partie obiektu. Wyjątkowa konstrukcja nagrzewnicy pozwala uniknąd konieczności montowania dodatkowych wentylatorów destratyfikujących, szczególnie cenna w przypadku ogrzewania obiektów przeznaczonych do wysokiego składowania. Jest to wyjątkowa na rynku nagrzewnica gazowa łącząca w pełni destratyfikację z ogrzewaniem. Przy ogrzewaniu ciepłym powietrzem kluczowe jest odzyskiwanie ciepłego powietrza gromadzącego się w górnych partiach obiektu i kierowanie go w dół. Tradycyjne nagrzewnice z poziomym wydmuchem powietrza pozwalają jedynie częściowo skierowad strumieo ciepłego powietrza w dół, podczas gdy w NGV strumieo powietrza w pełni skierowany jest do dołu. Daje to wymierne oszczędności inwestycyjne i eksploatacyjne. Nagrzewnice posiadają certyfikat CE nr 1312BO3933 z dnia r. Które urządzenia wybrad? W zależności od wymagao obiektu i jego przeznaczenia, zalecamy stosowanie promienników lub nagrzewnic, lub obu rodzajów urządzeo jednocześnie. Promienniki są z definicji oszczędniejsze, ale przez to, że nie ogrzewają bezpośrednio powietrza, nie mogą służyd do bezpośredniego podgrzewania powietrza czerpanego z zewnątrz na potrzeby wentylacyjne. Podobnie w przypadku NGV, jeśli wymagany jest wysoki komfort cieplny, warto zastosowad promienniki, jeśli zaś wymagana jest jedynie temperatura dyżurna w magazynach wysokiego składowania, uzasadnionym jest montaż nagrzewnic de stratyfikujących typu NGV. W każdym przypadku najlepiej jest kontaktowad się z naszym działem technicznym, który dokona optymalnego doboru urządzeo. 8

9 Nagrzewnice olejowe Nagrzewnice olejowe mają szerokie zastosowanie w ogrzewaniu dużych pomieszczeo, takich jak magazyny, hale przemysłowe i targowe, supermarkety i pawilony handlowe. Zasada działania nagrzewnicy olejowej opiera się na transmisji ciepłego powietrza poprzez nadmuch rozchodzący się ze źródła ciepła. Ciepło wypływające ze swojego źródła ogrzewa bezpośrednio powierzchnie znajdujące się w zasięgu działania nagrzewnicy. Zaletą ogrzewania nagrzewnicami jest duża dynamika pracy układu, umożliwiająca szybkie nagrzewanie całej kubatury na skutek wymuszonego ruchu mas powietrza. Układ umożliwia uzyskanie nadmuchu zimnego powietrza w okresie letnim. Konwektory gazowe Ogrzewacze konwekcyjne zasilane gazem, są doskonałą alternatywą dla konwencjonalnego ogrzewania. Mogą byd zasilane gazem płynnym lub ziemnym, a odprowadzenie spalin może odbywad się w sposób grawitacyjny lub wymuszony. Proces spalania odbywa się w zamkniętej komorze spalania a produkty spalania odprowadzane są na zewnątrz ogrzewanego pomieszczenia. Powietrze pobierane jest z zewnątrz pomieszczenia za pomocą rury współosiowej z odprowadzeniem spalin. Konwektory gazowe to urządzenia typu C. W związku z tym mogą zostad zainstalowane w każdym pomieszczeniu, m.in. w mieszkaniach, łazienkach, biurach oraz w pomieszczeniach bez dodatkowej wentylacji, koniecznej, w przypadku kiedy instalujemy urządzenia typu B (NORMA UNI-CIG 7129). Konwektory są całkowicie bezpieczne, gdyż proces spalania odbywa się w zamkniętym, żeliwnym wymienniku ciepła, a obecnośd płomienia jest kontrolowana poprzez termoparę lub elektrodę jonizacyjną. Zabezpieczenia te powodują natychmiastowe odcięcie dopływu gazu w przypadku zaniku płomienia. Konwektory gazowe pozwalają na oszczędnośd energii do około 15-30% w porównaniu z tradycyjnym systemem grzewczym. Dzieje się tak dlatego ponieważ żądana temperatura jest osiągana w bardzo krótkim czasie, a bezpośrednie doprowadzenie gazu pozwala uniknąd strat ciepła związanych z jego przesyłem. Każdy zamontowany konwektor jest niezależny od pozostałych, co pozwala na montaż w osobnych pomieszczeniach i wygodne sterowanie każdego z osobna lub grupy urządzeo. Oferta opisywanych ogrzewaczy jest szeroka, pozwala tym samym na rozwiązanie problemów związanych z ogrzewaniem, doborem mocy urządzeo oraz ich montażem. Nagrzewnice elektryczne Nagrzewnice elektryczne przeznaczone do ogrzewania pomieszczeo i obiektów gospodarczych, warsztatów, sklepów, magazynów. Nagrzewnica tego typu może również służyd do intensywnego osuszania zawilgoconych pomieszczeo. Zamontowanie termostatu zewnętrznego pozwala na ograniczenie kosztów energii. Podobny efekt można uzyskad przez podłączenie zewnętrznego zegara sterującego, dzięki któremu można kontrolowad jej włączanie i wyłączanie z 24 godzinnym wyprzedzeniem lub opóźnieniem. Nagrzewnicę można zamontowad również na ścianie, dzięki zastosowaniu dodatkowego wieszaka. Małe wymiary, duża moc, łatwa obsługa oraz wygoda eksploatacji to dodatkowe atuty. 9

10 Doradztwo techniczne Firma HOL INSTAL oferuje do paostwa dyspozycji doświadczony zespół doradców technicznych, handlowców, oraz wyspecjalizowany w ogrzewaniu pomieszczeo dział projektowy. Jesteśmy gotowi do realizacji systemów ogrzewania w najbardziej wymagających i skomplikowanych obiektach gwarantując najbardziej optymalny dobór urządzeo zapewniających oszczędności i wysoką trwałośd instalacji. Galeria 10

11 11

12 Nasze atuty to Profesjonalizm Doświadczenie w ogrzewaniu powierzchni i obiektów wielko-kubaturowych Mnogośd zrealizowanych projektów Bogate referencje Doświadczony zespół inżynierów, doradców technicznych i instalatorów Najwyższa jakośd proponowanych urządzeo Najnowsze rozwiązania techniczne Wiarygodnośd i rzetelnośd Kompleksowa obsługa projektowa, doradztwo techniczne, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny Gwarancja jakości Wszystkie produkty oferowane przez HOL INSTAL są objęte gwarancją prawidłowego wykonania oraz stosowania wysokiej jakości materiałów. Wewnętrzny system jakości ustanowiony w oparciu o surowe kryteria kontrolne stoi na straży niezachwianej wiarygodności produktu. Utwierdza on naszych Klientów w przekonaniu o dobrym wyborze i pozwala im w pełni polegad na dostarczonych przez nas produktach. Nasze sukcesy zawdzięczamy uporowi z jakim wciąż udowadniamy, że można stworzyć na hali doskonałe warunki do pracy i jednocześnie podnieść konkurencyjność przedsiębiorstwa poprzez oszczędności w nakładach na inwestycje i eksploatację. Zapraszamy do współpracy Prosimy o telefon, lub proponujemy odwiedzenie naszej strony internetowej i wypełnienie krótkiego zapytania ofertowego Starachowice ul. Zgodna 2 tel./fax.: tel.:

OGRZEWANIE HAL PRZEMYSŁOWYCH

OGRZEWANIE HAL PRZEMYSŁOWYCH Nasze sukcesy zawdzięczamy uporowi z jakim wciąż udowadniamy, że można stworzyć na hali doskonałe warunki do pracy i jednocześnie podnieść konkurencyjność przedsiębiorstw poprzez oszczędności w nakładach

Bardziej szczegółowo

Condesa: Nagrzewnica powietrza HP 45 z palnikiem GIERSCH na zużyty olej (45 kw)

Condesa: Nagrzewnica powietrza HP 45 z palnikiem GIERSCH na zużyty olej (45 kw) Condesa: Nagrzewnica powietrza HP 45 z palnikiem GIERSCH na zużyty olej (45 kw) Stacjonarne nagrzewnice powietrza, olejowe lub gazowe. Wysokowydajne urządzenia o wszechstronnym zastosowaniu, uniwersalne

Bardziej szczegółowo

Elektryczne promienniki podczerwieni. Delestre Industrie OGRZEWANIE DUŻYCH POWIERZCHNI

Elektryczne promienniki podczerwieni. Delestre Industrie OGRZEWANIE DUŻYCH POWIERZCHNI Elektryczne promienniki podczerwieni OGRZEWANIE DUŻYCH POWIERZCHNI EKONOMICZNE ROZWIĄZANIE dostosowane do każdego typu pomieszczenia MODEL DIRK MODEL ROUEN NA MASZCIE KOŚCIOŁY, MIEJSCA KULTU, BUDYNKI UŻYTKOWANE

Bardziej szczegółowo

Nagrzewnica gazowa Systema EOLO V.I.P 100AC Automat

Nagrzewnica gazowa Systema EOLO V.I.P 100AC Automat Dane aktualne na dzień: 22-02-2017 14:16 Link do produktu: http://www.marax.pl/nagrzewnica-gazowa-systema-eolo-vip-100-ac-automat-moc-nominalna-105-kw-gazziemnylpg-p-2352.html Nagrzewnica gazowa Systema

Bardziej szczegółowo

Przyjazne Technologie. Nagrzewnice powietrza LH Piece nadmuchowe WS/WO

Przyjazne Technologie. Nagrzewnice powietrza LH Piece nadmuchowe WS/WO Przyjazne Technologie Nagrzewnice powietrza LH Piece nadmuchowe WS/WO Nagrzewnice powietrza LH Nagrzewnice powietrza LH są urządzeniami grzewczymi, w których ciepło zawarte w gorącej wodzie przekazywane

Bardziej szczegółowo

ENERGY-O KONDENSACJA kw SPRAWNOŚĆ ~102% KONDENSACYJNY APARAT GRZEWCZO-WENTYLACYJNY Z PALNIKIEM NADMUCHOWYM NA GAZ LUB OLEJ DO MONTAŻU WEWNĄTRZ

ENERGY-O KONDENSACJA kw SPRAWNOŚĆ ~102% KONDENSACYJNY APARAT GRZEWCZO-WENTYLACYJNY Z PALNIKIEM NADMUCHOWYM NA GAZ LUB OLEJ DO MONTAŻU WEWNĄTRZ O KONDENSACYJNY APARAT GRZEWCZOWENTYLACYJNY Z PALNIKIEM NADMUCHOWYM NA GAZ LUB OLEJ DO MONTAŻU WEWNĄTRZ KONDENSACJA kw SPRAWNOŚĆ ~102% O Idealne, oszczędne ogrzewanie i wentylacja: hal przemysłowych sklepów

Bardziej szczegółowo

www.grzejniki-dekoracyjne.pl Odczuwaj przyjemne ciepło Oszczędzaj na ogrzewaniu

www.grzejniki-dekoracyjne.pl Odczuwaj przyjemne ciepło Oszczędzaj na ogrzewaniu Odczuwaj przyjemne ciepło Oszczędzaj na ogrzewaniu Grzejnik INFRAenergy model 800-50 kolor czarny połysk INFAenergy INFRAenergy to nowoczesna firma z bogatym doświadczeniem w dziedzinie systemów grzewczych

Bardziej szczegółowo

PROMIENNIKI PODCZERWIENI ELEKTRYCZNE I OLEJOWE

PROMIENNIKI PODCZERWIENI ELEKTRYCZNE I OLEJOWE PROMIENNIKI PODCZERWIENI ELEKTRYCZNE I OLEJOWE ELEKTRYCZNE PROMIENNIKI PODCZERWIENI Promienniki podczerwieni EKONAIR produkowane są przy użyciu unikalnej technologii z wykorzystaniem nowoczesnego designu.

Bardziej szczegółowo

INFRA SPRAWNOŚĆ RADIACYJNA DO 75% CLIMATE TECHNOLOGY FEELS BETTER, WORKS BETTER.

INFRA SPRAWNOŚĆ RADIACYJNA DO 75% CLIMATE TECHNOLOGY FEELS BETTER, WORKS BETTER. INFRA UPGRADE SPRAWNOŚĆ RADIACYJNA DO 75% CLIMATE TECHNOLOGY FEELS BETTER, WORKS BETTER. www.markpolska.pl INFRA Promiennik, który rozgrzewa! Promiennik gazowy Mark Infra to innowacyjne urządzenie mające

Bardziej szczegółowo

INFRA SPRAWNOŚĆ RADIACYJNA DO 75% CLIMATE TECHNOLOGY FEELS BETTER, WORKS BETTER.

INFRA SPRAWNOŚĆ RADIACYJNA DO 75% CLIMATE TECHNOLOGY FEELS BETTER, WORKS BETTER. INFRA UPGRADE SPRAWNOŚĆ RADIACYJNA DO 75% CLIMATE TECHNOLOGY FEELS BETTER, WORKS BETTER. WWW.MARKPOLSKA.PL INFRA Promiennik, który rozgrzewa! Promiennik gazowy Mark Infra to innowacyjne urządzenie mające

Bardziej szczegółowo

Przykładowe rozwiązania doprowadzenia powietrza do kotła i odprowadzenia spalin:

Przykładowe rozwiązania doprowadzenia powietrza do kotła i odprowadzenia spalin: Czym różni się kocioł kondensacyjny od tradycyjnego? Zarówno kotły tradycyjne (niekondensacyjne) jak i kondensacyjne są urządzeniami, które ogrzewają budynek oraz ciepłą wodę użytkową. Podobnie jak tradycyjne,

Bardziej szczegółowo

PPHU Roterm www.roterm.com.pl

PPHU Roterm www.roterm.com.pl Utworzono 15-06-2016 HITON typ HP 80 GU Nagrzewnica 80 kw + Palnik GIERSCH na olej przepracowany Made in Germany Cena : 17.656,65 zł (netto: 14.355,00 zł) Producent : HITON Dostępność : Dostępny Średnia

Bardziej szczegółowo

8,7 94,0 kw GAZOWA NAGRZEWNICA POWIETRZA Z NADMUCHEM BEZPOŚREDNIM

8,7 94,0 kw GAZOWA NAGRZEWNICA POWIETRZA Z NADMUCHEM BEZPOŚREDNIM GZOW GRZEWI OWIETRZ Z DUHE EZOŚREDI 8,7 94,0 ZSTOSOWIE W: magazynach halach przemysłowych obiektach handlowych halach widowiskowych świetlicach i salach spotkań siłowniach i klubach fitness salach gimnastycznych

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE OGRZEWANIA PROMIENNIKOWEGO

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE OGRZEWANIA PROMIENNIKOWEGO KRÓTKOFALOWE PROMIENNIKI PODCZERWIENI NOWOCZESNE TECHNOLOGIE OGRZEWANIA PROMIENNIKOWEGO Wysokie hale produkcyjne, kościoły, warsztaty, garaże, ogródki piwne, miejsca pracy znajdujące się na dworze, czyli

Bardziej szczegółowo

S Y S T E M Y S P A L A N I A PALNIKI GAZOWE

S Y S T E M Y S P A L A N I A PALNIKI GAZOWE S Y S T E M Y S P A L A N I A PALNIKI GAZOWE Zaawansowana technologia Wysoka wydajność Palnik gazowy jest wyposażony w elektroniczny system zapłonu i rurę płomieniową, która jest wytwarzana ze specjalnego

Bardziej szczegółowo

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń.

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń. ZEUS 24 kw W ciągu ponad czterdziestoletniej produkcji gazowych kotłów grzewczych Immergas za cel nadrzędny stawiał sobie zapewnienie komfortu ciepłej wody użytkowej. Nie zapomnieliśmy o tym i w tym przypadku.

Bardziej szczegółowo

Promiennik podczerwieni CIR

Promiennik podczerwieni CIR Promiennik podczerwieni CIR Do zastosowań, gdzie liczy się dyskretny design i cicha praca 13 modele(i) 3 500 2000 W Zastosowanie Promiennik CIR zapewnia całoroczny komfort cieplny na tarasach, balkonach

Bardziej szczegółowo

Piec nadmuchowy na gorące powietrze

Piec nadmuchowy na gorące powietrze Piec typ U Piec nadmuchowy na gorące powietrze DOSTĘPNY JEST W KOLORACH Ral 5005 Ral 4006 Ral 1023 Ral 6018 srebrny Ral 4 Piec Robust typ U piec nadmuchowy na gorące powietrze s. 1/4 CHARAKTERYSTYKA Piec

Bardziej szczegółowo

Wentylator recyrkulacyjny, typ CAF45

Wentylator recyrkulacyjny, typ CAF45 Barbara Jaksa Piątkowisko 87 95 200 Pabianice tel./fax: +48 42 213 16 20 tel.kom.: +48 668 165 103 biuro@jaksa.pl www.jaksa.pl Wentylator recyrkulacyjny, typ CAF45 Wentylatory recyrkulacyjne CAF45 to holenderska

Bardziej szczegółowo

Wienkra: Hydro Kit - Moduł centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla systemów MULTI V

Wienkra: Hydro Kit - Moduł centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla systemów MULTI V Wienkra: Hydro Kit - Moduł centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla systemów MULTI V Hydro Kit LG jest elementem kompleksowych rozwiązań w zakresie klimatyzacji, wentylacji i ogrzewania, który

Bardziej szczegółowo

Flowair: Nagrzewnice gazowe w pytaniach i odpowiedziach

Flowair: Nagrzewnice gazowe w pytaniach i odpowiedziach Flowair: Nagrzewnice gazowe w pytaniach i odpowiedziach 1. Czy nagrzewnice Robur mogą służyć do wentylacji pomieszczeń? Tak mogą, w tym celu należy zastosować urządzenia z komora mieszania umożliwiające

Bardziej szczegółowo

Hoval Cosmo Ekonomiczny kocioł grzewczy o mocach 100 do 1450 kw

Hoval Cosmo Ekonomiczny kocioł grzewczy o mocach 100 do 1450 kw Hoval Cosmo Ekonomiczny kocioł grzewczy o mocach 100 do 1450 kw Czujesz się dobrze, gdy zimową mroźną porą wchodzisz do ciepłych, dobrze nagrzanych pomieszczeń: hal, basenów, szpitali, biur czy centrów

Bardziej szczegółowo

Ciepło z lokalnych źródeł gazowych

Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Kotłownie gazowe to alternatywne rozwiązanie dla Klientów, którzy nie mają możliwości przyłączenia się do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Bardziej szczegółowo

Czym różni się kocioł kondensacyjny od tradycyjnego?

Czym różni się kocioł kondensacyjny od tradycyjnego? Czym różni się kocioł kondensacyjny od tradycyjnego? Zarówno kotły tradycyjne (niekondensacyjne) jak i kondensacyjne są urządzeniami, które ogrzewają budynek oraz ciepłą wodę użytkową. Podobnie jak tradycyjne,

Bardziej szczegółowo

Systemair: Technologia EC

Systemair: Technologia EC Systemair: Technologia EC Kwestia ochrony środowiska naturalnego to dziedzina wymagająca zdecydowanych i szybkich działań. Dotyczy to zwłaszcza sektora przemysłowego współodpowiedzialnego, wraz z konsumentami

Bardziej szczegółowo

Najnowsze technologie eksploatacji urządzeń grzewczych

Najnowsze technologie eksploatacji urządzeń grzewczych Najnowsze technologie eksploatacji urządzeń grzewczych FIRMA FUNKCJONUJE NA RYNKU OD 25 LAT POD OBECNĄ NAZWĄ OD 2012 ROKU. ŚWIADCZY USŁUGI W ZAKRESIE MONTAŻU NOWOCZESNYCH INSTALACJI C.O. ORAZ KOTŁOWNI,

Bardziej szczegółowo

innowacyjna technologia podczerwieni

innowacyjna technologia podczerwieni INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA GRZEWCZE innowacyjna technologia podczerwieni...aby dluzej cieszyc sie cieplem... GLOBAL NOWOCZESNA TECHNOLOGIA LAMP GRZEWCZYCH PODCZERWIENI Rewolucyjna technologia podczerwieni

Bardziej szczegółowo

TC 125 E TC 125 E/K 161,2 145,0 9.600 220 2,20 400 3N~ TC 80 E TC 80 E/K 103,2 93,0 7.600 160 1,50 400 3N~

TC 125 E TC 125 E/K 161,2 145,0 9.600 220 2,20 400 3N~ TC 80 E TC 80 E/K 103,2 93,0 7.600 160 1,50 400 3N~ TC- PIC NADMUCHOWY DO INSTALACJI WWNĄTRZ WSPÓŁPRACUJĄCY Z PALNIKIM NA GAZ LUB OLJ 4. DO ŚRDNICH I DUŻYCH KUBATUR NADMUCH BZPOŚRDNI LUB DYSTRYBUCJA POWITRZA ZA POMOCĄ KANAŁÓW TC- Doskonałe rozwiązanie ogrzewania

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICE I PROMIENNIKI

NAGRZEWNICE I PROMIENNIKI NAGRZEWNICE I PROMIENNIKI NAGRZEWNICE Uniwersalne nagrzewnice powietrza z zamkniętą komorą spalania BH 100 / BH 50 BIEMMEDUE. Dla zapewnienia czystego powietrza w hali, w okresie gdy używamy nagrzewnice

Bardziej szczegółowo

DESTRYFIKATOR typu KING Firmy APEN GROUP

DESTRYFIKATOR typu KING Firmy APEN GROUP DESTRYFIKATOR typu KING Firmy APEN GROUP Strona 1 z 10 Odśrodkowy docisk powietrza Typu KING Urządzenie typu King, nazywane nieraz również destryfikatorem powietrza wyglądem przypominające swoistego rodzaju

Bardziej szczegółowo

Piec Dimplex VFMi 70 (7,0 kw) + najnowszy regulator RT 200

Piec Dimplex VFMi 70 (7,0 kw) + najnowszy regulator RT 200 Model : Producent : DIMPLEX Promocja! Teraz DOSTAWA GRATIS! - oferta ważna do 08.01.2017 Piec Dimplex VFMi 70 należy do serii pieców dynamicznych - gdzie ciepło oddawane jest do otoczenia w obiegu wymuszonym

Bardziej szczegółowo

Halogenowy promiennik podczerwieni IH Odpowiedni do odkrytych wolnych przestrzeni, gdzie liczą się walory estetyczne

Halogenowy promiennik podczerwieni IH Odpowiedni do odkrytych wolnych przestrzeni, gdzie liczą się walory estetyczne 3 1000 2000 W Grzałki elektryczne 6 modele(i) Halogenowy promiennik podczerwieni IH Odpowiedni do odkrytych wolnych przestrzeni, gdzie liczą się walory estetyczne Zastosowanie Halogeninfra IH to mocne

Bardziej szczegółowo

Przemysłowy promiennik podczerwieni IR Do budynków o dużej kubaturze i wysokim sklepieniu

Przemysłowy promiennik podczerwieni IR Do budynków o dużej kubaturze i wysokim sklepieniu 3 3000 6000 W Grzałki elektryczne 3 modele(i) Przemysłowy promiennik podczerwieni Do budynków o dużej kubaturze i wysokim sklepieniu Zastosowanie Promiennik nadaje się do kompleksowego lub uzupełniającego

Bardziej szczegółowo

Powierzchnia grzewcza Inox-Radial ze stali nierdzewnej zapewnia

Powierzchnia grzewcza Inox-Radial ze stali nierdzewnej zapewnia Powierzchnie grzewcze Inox-Radial ze stali nierdzewnej zapewniające wysokie bezpieczeństwo eksploatacji przy dużej trwałości. Duża moc cieplna na małej powierzchni Modulowany palnik cylindryczny MatriX

Bardziej szczegółowo

PODGRZEWACZE POWIETRZA ORAZ KONTENERY CIEPLNE

PODGRZEWACZE POWIETRZA ORAZ KONTENERY CIEPLNE PODGRZEWZE POWIETRZ ORZ KONTENERY IEPLNE B GOTOWE DO UŻYTKU PODGRZEWZE POWIETRZ Oferowane przez Mepu wydajne podgrzewacze powietrza zasilane olejem lub gazem zapewniają dostawę ciepła we wszystkich warunkach

Bardziej szczegółowo

Wysoka sprawność i szeroki zakres zastosowań

Wysoka sprawność i szeroki zakres zastosowań GC+ Wysoka sprawność i szeroki zakres zastosowań GC+ to zasilana gazem, kondensacyjna nagrzewnica powietrza z wentylatorem odśrodkowym i palnikiem modulowanym, o mocy od 5 do 150 kw i bardzo wysokim przepływie

Bardziej szczegółowo

SPRAWNOŚĆ RADIACYJNA DO 75%

SPRAWNOŚĆ RADIACYJNA DO 75% INFRA / INFRA MONO UPG DE RA SPRAWNOŚĆ RADIACYJNA DO 75% Ciche ciepło tylko tam, gdzie jest potrzebne Promiennik gazowy Mark Infra to innowacyjne urządzenie mające 75% procentową sprawność radiacyjną.

Bardziej szczegółowo

POMPA CIEPŁA W DOMU JEDNORODZINNYM I BUDYNKU KOMERCYJNYM

POMPA CIEPŁA W DOMU JEDNORODZINNYM I BUDYNKU KOMERCYJNYM EFEKTYWNE OGRZEWANIE POMPAMI CIEPŁA POMPA CIEPŁA W DOMU JEDNORODZINNYM I BUDYNKU KOMERCYJNYM Pompy ciepła to jedne z najbardziej efektywnych systemów ogrzewania budynków przy jednoczesnym ogrzewaniu wody

Bardziej szczegółowo

Promiennik podczerwieni ELIR

Promiennik podczerwieni ELIR 3 1 model 1200 W Grzałki elektryczne Promiennik podczerwieni ELIR Do zastosowań na zewnątrz, gdzie liczy się duża elastyczność Zastosowanie Promiennik ELIR zapewnia intensywne ciepło odpowiednie do wszystkich

Bardziej szczegółowo

Efektywne ogrzanie budynku o dużej kubaturze

Efektywne ogrzanie budynku o dużej kubaturze Efektywne ogrzanie budynku o dużej kubaturze Nagrzewnice znajdują zastosowanie w obiektach o bardzo różnej wielkości i przeznaczeniu. Zasada działania nagrzewnicy polega na tym, że wymuszony obieg powietrza

Bardziej szczegółowo

Ogrzewacz akumulacyjny nowej generacji DuoHeat. Nowa koncepcja ogrzewania elektrycznego

Ogrzewacz akumulacyjny nowej generacji DuoHeat. Nowa koncepcja ogrzewania elektrycznego Ogrzewacz akumulacyjny nowej generacji DuoHeat Nowa koncepcja ogrzewania elektrycznego Nowa koncepcja ogrzewania Dimplex - lider na rynku ogrzewania elektrycznego. W odpowiedzi na potrzeby rynkowe firma

Bardziej szczegółowo

KANAŁOWE PALNIKI GAZOWE

KANAŁOWE PALNIKI GAZOWE HG i HGV KANAŁOWE PALNIKI GAZOWE 500-10 000 kw Montaż w kanałach powietrznych Duży zakres modulacji Specjalna konstrukcja Informacje ogólne: Palniki gazowe rodziny HG i HGV zostały opracowane do ogrzewania

Bardziej szczegółowo

Zasada działania ciemych promienników. Schwank. Innowacyjne i energooszczędne ogrzewanie hal.

Zasada działania ciemych promienników. Schwank. Innowacyjne i energooszczędne ogrzewanie hal. Zasada działania ciemych promienników Schwank. Innowacyjne i energooszczędne ogrzewanie hal. Promiennik ciemny Schwank - Zasady ogrzewania promieniowaniem podczerwieni Nowoczesny, energooszczędny, szybki,

Bardziej szczegółowo

Cerapur Comfort. Kod: ZWBR 35-3E. Producent:

Cerapur Comfort. Kod: ZWBR 35-3E. Producent: Cerapur Comfort Kod: ZWBR 35-3E Producent: Cerapur Comfort Wiszący kocioł kondensacyjny Cerapur Comfort to połączenie najnowocześniejszej technologii i atrakcyjnego wzornictwa. To najwyższy komfort ciepła,

Bardziej szczegółowo

Niezawodna i uniwersalna

Niezawodna i uniwersalna GC Niezawodna i uniwersalna W ciągu ostatnich lat podwieszana gazowa nagrzewnica powietrza okazała się być niezawodnym i uniwersalnym urządzeniem wentylacyjno-grzewczym. Niezwykła r ozmaitość dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania systemowe. Budynki logistyczne

Rozwiązania systemowe. Budynki logistyczne Rozwiązania systemowe Budynki logistyczne Bezkonkurencyjne zalety Przegląd urządzeń Przegląd produktów Korzyści dla klienta! Więcej niż tylko z A do B Logistyka to coś więcej niż tylko transport ciężarowy.

Bardziej szczegółowo

Nagrzewnice gazowe RHC-RHCE

Nagrzewnice gazowe RHC-RHCE Ogrzewanie powietrza w sieciach kanałów lub centralach wentylacyjnych >> FABRYK >> MAGAZYNÓW >> HAL www.reznor.eu Nagrzewnice gazowe RHC-RHCE ZASTOSOWANIE Nagrzewnice gazowe RHC Nagrzewnice gazowe RHC

Bardziej szczegółowo

Powietrzna pompa ciepła ekologia i nowoczesne ogrzewanie domu

Powietrzna pompa ciepła ekologia i nowoczesne ogrzewanie domu Powietrzna pompa ciepła ekologia i nowoczesne ogrzewanie domu Coraz częściej decydujemy się na budowę domu w standardzie energooszczędnym wyróżniający się odpowiednią izolacją ścian, przegród zewnętrznych,

Bardziej szczegółowo

ATLAS D / ATLAS D CONDENS

ATLAS D / ATLAS D CONDENS ATLAS D / ATLAS D CONDENS KONWENCJONALNE / KONDENSACYJNE ŻELIWNE KOTŁY OLEJOWE ŻELIWNE KOTŁY OLEJOWE BEZ / LUB Z WBUDOWANYM PALNIKIEM MODELE BEZ / LUB ZE ZINTEGROWANYM ZASOBNIKIEM C.W.U. WYMIENNIK Z WYSOKIEJ

Bardziej szczegółowo

Niezawodna i uniwersalna

Niezawodna i uniwersalna GC Niezawodna i uniwersalna W ciągu ostatnich 65 lat podwieszana gazowa nagrzewnica powietrza okazała się być niezawodnym i uniwersalnym urządzeniem wentylacyjno-grzewczym. Niezwykła rozmaitość dodatkowych

Bardziej szczegółowo

EOLO B. Wysokosprawna nagrzewnica typu rooftop

EOLO B. Wysokosprawna nagrzewnica typu rooftop EOLO B Wysokosprawna nagrzewnica typu rooftop Nagrzewnice gazowe Eolo B doskonale sprawdzają się włączone w system kanałów wentylacyjnych. Dzięki zastosowaniu kondensacji w modelach BC, urządzenie potrafi

Bardziej szczegółowo

c kocioł sklep rado Saunier Duval Isotwin Condens F 30-B/1 Kocioł kondensacyjny z montażem gratis

c kocioł sklep rado Saunier Duval Isotwin Condens F 30-B/1 Kocioł kondensacyjny z montażem gratis Model : S00017340 Producent : Saunier Duval Kod u producenta: S00017340 Producent: Saunier Duval Gwarancja: 2 lata Pakowanie: oryginalne opakowanie producenta ( karton + styropiany zabezpieczające) Opis

Bardziej szczegółowo

Solar. Rurowe kolektory próżniowe ENERGIA SŁONECZNA DLA KOMFORTU CIEPŁA. Ciepło, które polubisz

Solar. Rurowe kolektory próżniowe ENERGIA SŁONECZNA DLA KOMFORTU CIEPŁA. Ciepło, które polubisz Rurowe kolektory próżniowe ENERGIA SŁONECZNA DLA KOMFORTU CIEPŁA Ciepło, które polubisz Solar Rurowe kolektory próżniowe: wysoka jakość, trwałość, estetyka Nowy lśniący element na Twoim dachu: rurowe kolektory

Bardziej szczegółowo

Nagrzewnice elektrycze kanałowe okrągłe HDE i HDE-CO

Nagrzewnice elektrycze kanałowe okrągłe HDE i HDE-CO Nagrzewnice elektrycze kanałowe okrągłe HDE i HDE-CO Wstęp Rys. 1 Nagrzewnice elektryczne kanałowe okrągłe HDE i HDE-CO Przy projektowaniu systemu ogrzewania pomieszczeń pierwszym, głównym dylematem jest

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWO, OD JEDNEGO DOSTAWCY

KOMPLEKSOWO, OD JEDNEGO DOSTAWCY KLIMATYZACJA, WENTYLACJA, OGRZEWANIE OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH I PUBLICZNYCH KOMPLEKSOWO, OD JEDNEGO DOSTAWCY Zapewnienie odpowiedniej cyrkulacji powietrza pomiędzy pomieszczeniem, w którym pracują ludzie,

Bardziej szczegółowo

Promienniki Schwank Podstawy i zasada działania

Promienniki Schwank Podstawy i zasada działania Promienniki Schwank Podstawy i zasada działania Słońce: Najbardziej naturalny system grzewczy na świecie Ciepło promieniowania dla maksymalnego komfortu W naszym ogrzewaniu korzystamy z praw natury. Ciepło

Bardziej szczegółowo

AGB. APARAT GRZEWCZY służy do ogrzewania powietrza w pomieszczeniach o średniej i dużej kubaturze

AGB. APARAT GRZEWCZY służy do ogrzewania powietrza w pomieszczeniach o średniej i dużej kubaturze AGB APARAT GRZEWCZY służy do ogrzewania powietrza w pomieszczeniach o średniej i dużej kubaturze Szybkie ogrzewanie pomieszczeń Pełna regulacja parametrów pracy Estetyczny wygląd Prosty i łatwy montaż

Bardziej szczegółowo

Promienniki podczerwieni Frico

Promienniki podczerwieni Frico Promienniki podczerwieni Frico Ogrzewanie za pomocą promienników zainstalowanych do sufitu należy do grupy ogrzewania pośredniego. Promienie cieplne ogrzewają podłogę, ściany itp., a następnie powierzchnie

Bardziej szczegółowo

PL B1. DYNAXO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Popowo, PL BUP 01/11. STANISŁAW SZYLING, Dzierżoniów, PL

PL B1. DYNAXO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Popowo, PL BUP 01/11. STANISŁAW SZYLING, Dzierżoniów, PL PL 215062 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215062 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 388397 (51) Int.Cl. F24C 3/08 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Nagrzewnice gazowe. Co nowego

Nagrzewnice gazowe. Co nowego Nagrzewnice gazowe Nagrzewnice gazowe są szczególnie przydatne przy nadmuchu ciepłego powietrza w ciągach komunikacyjnych. Wybrać możemy pomiędzy modelami przenośnymi lub stacjonarnymi. Dostępne na rynku

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne VITODENS 200-W. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny 30 do 105 kw jako instalacja wielokotłowa do 420 kw.

Dane techniczne VITODENS 200-W. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny 30 do 105 kw jako instalacja wielokotłowa do 420 kw. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny jako instalacja wielokotłowa do 420 kw Vitodens 200-W Typ WB2B Gazowy, wiszący kocioł kondensacyjny z modulowanym, cylindrycznym palnikiem MatriX ze stali szlachetnej,

Bardziej szczegółowo

KLIMASKLEP ul. Legionów Dąbrowskiego 4 70-337, Szczecin. tel.: (091) 432-43-42 fax.: (091) 432-43-40

KLIMASKLEP ul. Legionów Dąbrowskiego 4 70-337, Szczecin. tel.: (091) 432-43-42 fax.: (091) 432-43-40 KATALOG PRODUKTÓW KLIMASKLEP ul. Legionów Dąbrowskiego 4 70-337, Szczecin tel.: (091) 432-43-42 fax.: (091) 432-43-40 e-mail: sklep@klimasklep.pl www: www.klimasklep.pl PRZEDMOWA Już samo hasło All the

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła. Gruntowe pompy ciepła. Niezawodne ogrzewanie, duże oszczędności. Ciepło, które polubisz

Pompy ciepła. Gruntowe pompy ciepła. Niezawodne ogrzewanie, duże oszczędności. Ciepło, które polubisz Gruntowe pompy ciepła Pompy ciepła Niezawodne ogrzewanie, duże oszczędności Ciepło, które polubisz Supraeco STE-: pompa ciepła solanka/woda spełniająca wysokie wymagania Pompy geotermiczne serii STE- w

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA KANAŁOWA OKRĄGŁA -NGO-

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA KANAŁOWA OKRĄGŁA -NGO- Gdynia -NGO- 1998 1/12 NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA KANAŁOWA OKRĄGŁA -NGO- ZAKŁADY URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH i KLIMATYZACYJNYCH KLIMOR Spółka z o.o. 81-963 Gdynia, ul. Łużycka 8 tel. (058) 622-30-81 fax. (058)

Bardziej szczegółowo

Halogenowy promiennik podczerwieni IH

Halogenowy promiennik podczerwieni IH Odpowiedni do odkrytych wolnych przestrzeni, gdzie liczą się walory estetyczne 6 modele(i) 1000 2000 W 3 Zastosowanie Halogenowy promiennik podczerwieni IH to mocne urządzenie dzięki wysokiej temperaturze

Bardziej szczegółowo

... RHC - RHCE Nagrzewnice gazowe ...

... RHC - RHCE Nagrzewnice gazowe ... RHC - RHCE Nagrzewnice gazowe Nagrzewnice gazowe RHC Nagrzewnice gazowe RHC rozszerzają zakres rozwiązań grzewczych marki Reznor. Są one zaprojektowane do montażu w centrali wentylacyjnej (AHU) w celu

Bardziej szczegółowo

Ciche ciepło tylko tam, gdzie jest potrzebne

Ciche ciepło tylko tam, gdzie jest potrzebne INFRA / INFRA MONO Ciche ciepło tylko tam, dzie jest potrzebne Promiennik azowy Mark INFRA to innowacyjne urządzenie mające % procentową sprawność radiacyjną. Nowa eneracja promienników Mark Infra charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

GRZEJNIKI NA PODCZERWIEŃ

GRZEJNIKI NA PODCZERWIEŃ GRZEJNIKI NA PODCZERWIEŃ NASZE ZESTAWY Produkujemy kwarcowe halogenowe promienniki podczerwieni, do zastosowania wewnątrz lub na zewnątrz pomieszczeń przemysłowych i domowych. Są one powszechnie stosowane

Bardziej szczegółowo

PROMIENNIKI CERAMICZNE

PROMIENNIKI CERAMICZNE PROMIENNIKI CERAMICZNE dla budynków inwentarskich Nowe rozwiązania zaprojektowane z hodowcami dla hodowców wysoka wydajność / moce do 14 kw instalacja w jednej lub dwóch liniach duże oszczędności kosztów

Bardziej szczegółowo

APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE FAGW

APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE FAGW APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE ZASTOSOWANIE Aparaty grzewczo-wentylacyjne firmy Frapol służą do ogrzewania ciepłym powietrzem i wentylacji pomieszczeń takich jak hale produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Link do produktu:

Link do produktu: Dane aktualne na dzień: 16-01-2017 04:20 Link do produktu: http://www.marax.pl/kociol-weglowy-co-sas-nwt-moc-14-kw-nadmuch-sterowanie-kociol-weglowy-mieszankaz-mialem-drewno-p-2824.html Kocioł węglowy

Bardziej szczegółowo

Schwank. Ogrzewanie Hal. Innowacyjne. Energooszczędne systemy grzewcze dla przemysłu, sportu i otwartych przestrzeni.

Schwank. Ogrzewanie Hal. Innowacyjne. Energooszczędne systemy grzewcze dla przemysłu, sportu i otwartych przestrzeni. Innowacyjne Ogrzewanie Hal. Energooszczędne systemy grzewcze dla przemysłu, sportu i otwartych przestrzeni. Dla przemysłu, sportu i otwartych przestrzeni. Jako światowy lider w dziedzinie innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

kurtyny powietrzne promienniki nagrzewnice konwektory Stworzyć komfort i przedłużyć sezon na zewnątrz

kurtyny powietrzne promienniki nagrzewnice konwektory Stworzyć komfort i przedłużyć sezon na zewnątrz Stworzyć komfort i przedłużyć sezon na zewnątrz Restauracje na powietrzu Stworzyć komfort i przedłużyć sezon na zewnątrz Restauracje na powietrzu kurtyny powietrzne promienniki nagrzewnice konwektory Co

Bardziej szczegółowo

ZADBAJ O OPTYMALNĄ TEMPERATURĘ W SWOIM DOMU!

ZADBAJ O OPTYMALNĄ TEMPERATURĘ W SWOIM DOMU! NOWOCZESNY STEROWNIK DO KOTŁA CO I POKOJOWY REGULATOR TEMPERATURY ZADBAJ O OPTYMALNĄ TEMPERATURĘ W SWOIM DOMU! Ustawienie kotła CO tak, aby grzał ekonomicznie, a jednocześnie zapewniał odpowiednią temperaturę

Bardziej szczegółowo

VICTRIX 26 2 I. Seria Victrix 2 (wersja 2011) to wersja rozwojowa kotłów serii Victrix kw.

VICTRIX 26 2 I. Seria Victrix 2 (wersja 2011) to wersja rozwojowa kotłów serii Victrix kw. VICTRIX 26 2 I Seria Victrix 2 (wersja 2011) to wersja rozwojowa kotłów serii Victrix kw. Wieloletnie doświadczenie w produkcji urządzeń kondensacyjnych pozwoliło na połączenie tradycyjnych sprawdzonych

Bardziej szczegółowo

Flowair: Akcesoria do nagrzewnic wodnych LEO FB

Flowair: Akcesoria do nagrzewnic wodnych LEO FB Flowair: Akcesoria do nagrzewnic wodnych LEO FB Wodne nagrzewnice powietrza LEO FB produkowane przez firmę FLOWAIR Głogowski i Brzeziński Sp. J. to nowoczesne aparaty grzewcze, które od przeszło 5 lat

Bardziej szczegółowo

KURTYNA POWIETRZA SERIA SV

KURTYNA POWIETRZA SERIA SV KURTYNA POWIETRZA SERIA SV DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I INSTALACJI POLSKA UWAGA: Przed przystąpieniem do montażu urządzenia, przeczytaj uważnie instrukcje. Producent zastrzega sobie

Bardziej szczegółowo

REKUPERATORY BEZKANAŁOWE

REKUPERATORY BEZKANAŁOWE TANIA WENTYLACJA Z ODZYSKIEM CIEPŁA REKUPERATORY BEZKANAŁOWE Inwestorzy coraz częściej zdają sobie sprawę, że koniecznością staje się wyposażanie budynków w urządzenia wentylujące i odzyskujące ciepło.

Bardziej szczegółowo

Klimakonwektory. 2 lata. wodne Nr art.: , , KARTA PRODUKTU. gwarancji. Ekonomiczne produkty zapewniające maksymalną oszczędność!

Klimakonwektory. 2 lata. wodne Nr art.: , , KARTA PRODUKTU. gwarancji. Ekonomiczne produkty zapewniające maksymalną oszczędność! KARTA PRODUKTU Klimakonwektory wodne Nr art.: 416-087, 416-111, 416-112 Ekonomiczne produkty zapewniające maksymalną oszczędność! 2 lata gwarancji Jula Poland Sp. z o.o. Biuro obsługi klienta: 801 600

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICE GAZOWE KATALOG PRODUKTÓW

NAGRZEWNICE GAZOWE KATALOG PRODUKTÓW NAGRZEWNICE GAZOWE KATALOG PRODUKTÓW 2 20 LAT DOŚWIADCZENIA GAZOWE NAGRZEWNICE POWIETRZA Nagrzewnice gazowe od wielu lat wykorzystywane są do ogrzewania różnego rodzaju budynków przemysłowych. Przez ostatnie

Bardziej szczegółowo

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw Dane techniczne Numery katalog. i ceny: patrz cennik VITOCROSSAL 300 Typ CU3A Gazowy kocioł kondensacyjny na gaz ziemny i płynny (26 i 35

Bardziej szczegółowo

rekomendowany przez Wolf Pompy ciepła do podgrzewania wody użytkowej Naturalne ciepło na wyciągnięcie ręki

rekomendowany przez Wolf Pompy ciepła do podgrzewania wody użytkowej Naturalne ciepło na wyciągnięcie ręki rekomendowany przez Wolf Pompy ciepła do podgrzewania wody użytkowej Naturalne ciepło na wyciągnięcie ręki Pompy ciepła Rickenbacher w ofercie firmy Wolf Technika Grzewcza sp. z o.o. to nowoczesne i przyjazne

Bardziej szczegółowo

Thermozone AR 200 E Kurtyna powietrzna do zabudowy dla drzwi o wysokości do 2,5 m

Thermozone AR 200 E Kurtyna powietrzna do zabudowy dla drzwi o wysokości do 2,5 m zimna z grzałkami elektrycznymi 3 18 kw Długości: 1, 1,5 i 2 m Thermozone AR 200 E Kurtyna powietrzna do zabudowy dla drzwi o wysokości do 2,5 m AR 200 jest kurtyną powietrzną przeznaczoną do pomieszczeń,

Bardziej szczegółowo

Systemy kominowe. Najlepsze pod słońcem

Systemy kominowe. Najlepsze pod słońcem Systemy kominowe Najlepsze pod słońcem concept Systemy kominowe Bezpieczne odprowadzenie spalin na zewnątrz budynku Systemowe rozwiązania powietrzno-spalinowe concept przeznaczone są do odprowadzania spalin

Bardziej szczegółowo

PODGRZEWACZE GAZOWE I PROMIENNIKI PODCZERWIENI DO OGRODÓW I TARASÓW

PODGRZEWACZE GAZOWE I PROMIENNIKI PODCZERWIENI DO OGRODÓW I TARASÓW JAKIE OGRZEWANIE TARASOWE WYBRAĆ? PODGRZEWACZE GAZOWE I PROMIENNIKI PODCZERWIENI DO OGRODÓW I TARASÓW Lato to idealna pora na spędzanie czasu na świeżym powietrzu. Grill z rodziną, spotkania w ogrodzie

Bardziej szczegółowo

1. ZMIANA PARAMETRÓW POWIETRZA

1. ZMIANA PARAMETRÓW POWIETRZA Zastosowanie: Centrale basenowe typu AF-B służą do wentylacji, osuszania oraz ogrzewania wszelkiego rodzaju hal krytych basenów prywatnych, hotelowych i publicznych o charakterze rekreacyjnym, sportowym

Bardziej szczegółowo

Nagrzewnica Cat. Nagrzewnica Cat. Kompaktowa nagrzewnica do mniejszych budynków. Specyfikacja produktu

Nagrzewnica Cat. Nagrzewnica Cat. Kompaktowa nagrzewnica do mniejszych budynków. Specyfikacja produktu Nagrzewnica at Nagrzewnica at Kompaktowa nagrzewnica do mniejszych budynków 3 3 modele(i) 3 9 kw Grzałki elektryczne Zastosowanie Nagrzewnice serii Kot to kompaktowe i ciche urządzenia stacjonarne. Najlepiej

Bardziej szczegółowo

f-lux NAGRZEWNICA WODNA

f-lux NAGRZEWNICA WODNA f-lux NAGRZEWNICA WODNA Systema Polska o firmie o firmie SYSTEMA Polska Firma SYSTEMA jest czołowym producentem nadmuchowych i promiennikowych systemów grzewczych. Jej 25-letnie doświadczenia pozwalają

Bardziej szczegółowo

HYDRO KIT - nowe systemy ogrzewania podłogowego i produkcji wody użytkowej marki LG. Piątek, 15 Czerwiec :58

HYDRO KIT - nowe systemy ogrzewania podłogowego i produkcji wody użytkowej marki LG. Piątek, 15 Czerwiec :58 Polacy, tak jak reszta świata, zaczynają budować domy oraz budynki użyteczności z coraz większą świadomością kosztów eksploatacyjnych. Cały świat chętnie korzysta z bardziej ekonomicznych rozwiązań. Także

Bardziej szczegółowo

Informacja o pracy dyplomowej

Informacja o pracy dyplomowej Informacja o pracy dyplomowej 1. Nazwisko i Imię: Duda Dawid adres e-mail: Duda.Dawid1@wp.pl 2. Kierunek studiów: Mechanika I Budowa Maszyn 3. Rodzaj studiów: inżynierskie 4. Specjalnośd: Systemy, Maszyny

Bardziej szczegółowo

System wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

System wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła System wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła DOCENIAMY TWOJĄ TROSKĘ O ŚRODOWISKO Stawiając na system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła REQURA dokonujesz dobrego wyboru dla siebie i środowiska.

Bardziej szczegółowo

Halogenowy promiennik podczerwieni IRCF

Halogenowy promiennik podczerwieni IRCF Halogenowy promiennik podczerwieni 1500 3000 4500 3 1500-4500 W Grzałki elektryczne 3 modele(i) Halogenowy promiennik podczerwieni Ogrzewanie miejscowe dużych budynków Zastosowanie Promiennik jest specjalnie

Bardziej szczegółowo

JAK MOŻNA OGRANICZYĆ KOSZTY OŚWIETLENIA?

JAK MOŻNA OGRANICZYĆ KOSZTY OŚWIETLENIA? JAK MOŻNA OGRANICZYĆ KOSZTY OŚWIETLENIA? NIEZAWODNYM SPOSOBEM NA OGRANICZENIE KOSZTÓW OŚWIETLENIA MAGAZYNÓW I HAL PRODUKCYJNYCH JEST WYKORZYSTANIE SYSTEMU COLUMBUS KIM JESTEŚMY? Firmą specjalizującą się

Bardziej szczegółowo

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Dwufunkcyjny kocioł z zamkniętą komorą spalania i zasobnikiem ciepła 1-dopływ powietrza,

Bardziej szczegółowo

WYPOSAŻENIE DODATKOWE: TERMOSTATYCZNY MIARKOWNIK, ELEKTRONICZNY MIARKOWNIK, ZESTAW NADMUCHOWY, WĘŻOWNICA SCHŁADZAJĄCA

WYPOSAŻENIE DODATKOWE: TERMOSTATYCZNY MIARKOWNIK, ELEKTRONICZNY MIARKOWNIK, ZESTAW NADMUCHOWY, WĘŻOWNICA SCHŁADZAJĄCA Kocioł SOLID jest trójciągowym żeliwnym zasypowym kotłem na paliwa stałe o mocy od 15 do 88 kw. Kocioł przystosowany jest do spalania węgla kamiennego, drewna oraz jako paliwo zastępcze mieszanek miałowo

Bardziej szczegółowo

Zasada działania promienników rurowych. Innowacyjne i energooszczędne ogrzewanie przemysłowe

Zasada działania promienników rurowych. Innowacyjne i energooszczędne ogrzewanie przemysłowe Zasada działania promienników rurowych Innowacyjne i energooszczędne ogrzewanie przemysłowe Innowacyjne i energooszczędne ogrzewanie przemysłowe Technologia Promiennik rurowy to gazowe urządzenie grzewcze

Bardziej szczegółowo

Piec akumulacyjny Duo Heat 500 Dimplex + prezent

Piec akumulacyjny Duo Heat 500 Dimplex + prezent Model : duo500 Producent : Dimplex Dodatkowo polecamy sterowanie ogrzewaniem elektrycznym przez internet z montażem lub przy zakupie - wsparciem technicznym - polecam z doświadczenia Mariusz Czapnik Inteligentne

Bardziej szczegółowo

DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS

DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I INSTALACJI POLSKA SYSTEMA Destratyfikator - seria DS UWAGA: Przed przystąpieniem do montażu urządzenia, przeczytaj uważnie

Bardziej szczegółowo

Nagrzewnice wodne. Poradnik dystrybutora

Nagrzewnice wodne. Poradnik dystrybutora Nagrzewnice wodne Poradnik dystrybutora Spis treści Wstęp... 4 Zalety ogrzewania nadmuchowego... 6 Praktyczne wskazówki... 8 Automatyka Sterowanie typu S... 10 Automatyka System M... 14 Tabele mocy grzewczych...

Bardziej szczegółowo