Przedmiar robót Zagospodarowanie terenu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedmiar robót Zagospodarowanie terenu"

Transkrypt

1 Przedmiar robót Zagospodarowanie terenu Obiekt Rozbudowa,przebudowa i nadbudowa Wiejskiego Domu Kultury na dz. nr 976/1 w m.swornegacie gm.chojnice Kod CPV Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych Budowa Swornegacie ul.mestwina Inwestor Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach ul.31 Stycznia 56a Chojnice Sporządził Andrzej Tyborski Chojnice 25 sierpnia 2011 "Rekomendacja Jakości"dla programu do kosztorysowania Rodos przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.hoża 50

2 Spis działów przedmiaru robót Strona 2/15 Nr Opis robót 1. Roboty rozbiórkowe 2. Nawierzchnie pieszojezdne 3. Ciągi piesze 4. Opaska 5. Kanał odwodnieniowy 6. Wywóz gruzu z utylizacją

3 Przedmiar Strona 3/15 Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena 1. Roboty rozbiórkowe 1 1 KNR /03 Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej przy nawierzchni z trylinki 33,52 = 33,520m 33,52 m Robotnicy gr.ii r-g 0,2319 7, KNR /03 Rozebranie ław z betonu pod krawężniki 33,52*0,20*0,10 = 0,670m3 0,67 m3 Robotnicy gr.ii r-g 2,48 1,662 Sprężarka spalinowa przewoźna 4-5m3/min m-g 1,18 0, KNR /02 Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej przy naw.z kostki polbruk 11,20+5,16*2+7,0+7,20 = 35,720m przy schodach 2,28*4*1,3+(2,28+0,3)*7 = 29,916m 65,636 m Robotnicy gr.ii r-g 0,0795 5, KNR /02 Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15cm z wypełnieniem spoin piaskiem-trylinka 122,58 m2 Robotnicy gr.ii r-g 0, , KNR /08 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z brukowca o wysokości 16-20cm 105+3,50*4,0 = 119,000m2 na dz. 975/1 do przełożenia 82,69 = 82,690m2 201,69 m2 Robotnicy gr.ii r-g 0,188 37,918 Spycharka gąsienicowa 100KM m-g 0,0063 1,271 Zrywarka przyczepna m-g 0,0063 1, KNR /02 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15cm murki oporowe (2,0+4,10+1,5*2+8,37)*(0,9+0,6)*0,25 = 6,551m3 6,551 m3 Robotnicy gr.i r-g 16,18 105, KNR /01 Analogia.Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce schody (2,8+0,3)*0,3*6 = 5,580m2 pasów dla wózków 2,28*0,2*2*1,3 = 1,186m2 chodniki 11,2*4,10+2,29*5,16+7,20*4,0 = 86,536m2 przy wejściu tylnym 2,81*8,75 = 24,588m2 117,89 m2

4 Przedmiar Strona 4/15 Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robotnicy gr.ii r-g 0, , Nawierzchnie pieszojezdne 8 Kalkulacja indywidualna Bilans terenu dla nawierzchni ażurowej średnia rzędna terenu istniejacego (125,88+126,96+127,70+128,27+128,58)/5=127,48m npm średnia rzędna terenu po rozebraniu naw. 127,48-0,15=127,33m npm średnia rzędna terenu projektowanego (125,88+128,58)/2=127,23m npm średnia rzędna dna koryta proj. 127,30-(0,10+0,05+0,23)=126,92m npm głębokość koryta 127,33-126,92=0,41m dla nawierzchni z kostki brukowej średnia rzędna terenu istniejacego (128,54+129,54+129,87+129,60+129,55+129,17 )/6=129,38m npm średnia rzędna terenu po rozebraniu naw. 129,38-0,5=128,88m npm średnia rzędna terenu projektowanego (128,58+128,66+128,93+129,14+128,87+129, ,81)/7=128,92m npm średnia rzędna dna koryta proj. 128,92-0,46=128,46m npm głębokość koryta 128,88-128,46=0,42m 0 9 D KNR /04 Rowki w gruncie kat. III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe prosty 2,69+4,83+7,2+4,37+3,31+2,37+47,55 = 72,320m po łuku 3,14*4,0/4 = 3,140m 3,14*6,16/2 = 9,671m 3,14*6,0/4 = 4,710m 3,14*1,0/4 = 0,785m 90,626 m razem r-g 0, , D KNR /04 Ława betonowa z oporem pod krawężniki prosty (2,69+4,83+7,2+4,37+3,31+2,37+47,55)*(0,15*0,25+0,2*0,1) = 4,158m3 po łuku (3,14*4,0/4)*(0,15*0,25+0,2*0,1) = 0,181m3 (3,14*6,16/2)*(0,15*0,25+0,2*0,1) = 0,556m3 (3,14*6,0/4)*(0,15*0,25+0,2*0,1) = 0,271m3 (3,14*1,0/4)*(0,15*0,25+0,2*0,1) = 0,045m3 5,211 m3 razem r-g 9,02 47,003 Beton zwykły B-15 m3 1,04 5,419 Deski iglaste obrzynane kl.iii 25mm m3 0,04 0,208 Piasek m3 0,27 1,407 Woda m3 0,47 2,449 pomocnicze % 0,5 11 D KNR /05 Ława pod krawężniki - dodatek za wykonanie ławy betonowej na łukach o promieniu do 40m po łuku (3,14*4,0/4)*(0,15*0,25+0,2*0,1) = 0,181m3 (3,14*6,16/2)*(0,15*0,25+0,2*0,1) = 0,556m3 (3,14*6,0/4)*(0,15*0,25+0,2*0,1) = 0,271m3 (3,14*1,0/4)*(0,15*0,25+0,2*0,1) = 0,045m3

5 Przedmiar Strona 5/15 Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena 1,053 m3 razem r-g 0,36 0, D KNR /03 Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej prosty 2,69+4,83+7,2+4,37+3,31+2,37+47,55 = 72,320m po łuku 3,14*4,0/4 = 3,140m 3,14*6,16/2 = 9,671m 3,14*6,0/4 = 4,710m 3,14*1,0/4 = 0,785m 90,626 m razem r-g 0,429 38,879 Krawężnik drogowy betonowy ścięty m 1,02 92, x30x15cm Piasek m3 0,0127 1,151 Cement portlandzki 35 t 0,0039 0,353 Woda m3 0,0042 0,381 pomocnicze % 0,5 13 D KNR /07 Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie krawężników na łukach o promieniu do 10m po łuku 3,14*4,0/4 = 3,140m 3,14*6,16/2 = 9,671m 3,14*6,0/4 = 4,710m 3,14*1,0/4 = 0,785m 18,306 m razem r-g 0,357 6, D KNR /01 Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV pod nawierzchnie z kostki brukowej betonowej 107,29 = 107,290m2 płyta pod śmietnik 4,75 = 4,750m2 pod nawierzchnie ażurowe 145,50 = 145,500m2 257,54 m2 razem r-g 0,0376 9,684 Spycharka gąsienicowa 75KM m-g 0,0035 0,901 Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 0,0086 2, D KNR /02 Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm 257,5 m2 R=4 Robotnicy gr.ii r-g 0,0005 0,515 S=4 Spycharka gąsienicowa 100KM m-g 0,0009 0, D KNR /04 Transport wewnętrzny z załadunkiem mechanicznym ziemi pojazdami samowyładowczymi na odległość do 0,5km pod nawierzchnie z kostki brukowej betonowej 107,29*0,42*2 = 90,12t płyta pod śmietnik 4,75*0,42*2 = 3,99t pod nawierzchnie ażurowe 145,50*0,41*2 = 119,31t

6 Przedmiar Strona 6/15 Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena 213,42 t Samochód samowyładowczy 5t m-g 0,09 19,208 Ładowarka kołowa 1,25m3 m-g 0,023 4, D KNR /05 Warstwa odsączająca grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie pod nawierzchnie z kostki brukowej betonowej 107,29 = 107,290m2 płyta pod śmietnik 4,75 = 4,750m2 112,04 m2 razem r-g 0,0826 9,255 Piasek m3 0,123 13,781 Woda m3 0,005 0,560 pomocnicze % 0,5 Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0041 0, D KNR /07 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm pod nawierzchnie z kostki brukowej betonowej 107,29 = 107,290m2 płyta pod śmietnik 4,75 = 4,750m2 pod nawierzchnie ażurowe 145,50 = 145,500m2 257,54 m2 razem r-g 0,0304 7,829 Mieszanka piaskowo-tłuczniowa do nawierzchni t 0,184 47,387 drogowych pomocnicze % 0,5 Równiarka samojezdna 100KM m-g 0,0025 0,644 Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0256 6, D KNR /08 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 8cm grubości warstwy pod nawierzchnie z kostki brukowej betonowej 107,29 = 107,290m2 płyta pod śmietnik 4,75 = 4,750m2 pod nawierzchnie ażurowe 145,50 = 145,500m2 257,54 m2 R=15 razem r-g 0,0011 4,249 M=15 Mieszanka piaskowo-tłuczniowa do nawierzchni t 0,023 88,851 drogowych pomocnicze % 0,5 S=15 Równiarka samojezdna 100KM m-g 0,0002 0,773 Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0013 5, D a KNR /03 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej pod nawierzchnie z kostki brukowej betonowej 107,29 = 107,290m2 płyta pod śmietnik 4,75 = 4,750m2 112,04 m2 razem r-g 1, ,011

7 Przedmiar Strona 7/15 Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Kostka brukowa betonowa 8cm szara m2 1, ,841 Beton suchy B-20 (C16/20) m3 0,0818 9,165 pomocnicze % 0,5 Wibrator powierzchniowy elektryczny do 225kg m-g 0,13 14,565 Piła do cięcia płytek m-g 0,025 2, D a KNR /06 Analogia.Ułożenie płyt ażurowych 40x60x10 na podsypce piaskowej 145,5 m2 Brukarze gr.ii r-g 0, ,821 Robotnicy gr.ii r-g 0, ,344 Piasek m3 0,0629 9,152 Płyty ażurowe 60x40x10cm m2 1,05 152,775 pomocnicze % 0,5 22 D a KNR /01 Analogia.Wypełnienie nawierzchni z płyt ażurowych żwirem płukanym 8-16mm rozścielanej ręcznie 10cm 145,5 m2 Robotnicy gr.i r-g 0,0432 6,286 Mieszanka żwiru płukanego 8-16mm m3 0,0614 8,934 pomocnicze % 0,5 Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0141 2, Ciągi piesze 23 D KNR /01 Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV przyjmuje się 50% powierzchni 167,11*50% = 83,555m2 83,555 m2 razem r-g 0,0376 3,142 Spycharka gąsienicowa 75KM m-g 0,0035 0,292 Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 0,0086 0, D KNR /04 Transport wewnętrzny z załadunkiem mechanicznym ziemi pojazdami samowyładowczymi na odległość do 0,5km 83,555*0,20*2,0 = 33,42t 33,42 t Samochód samowyładowczy 5t m-g 0,09 3,008 Ładowarka kołowa 1,25m3 m-g 0,023 0, D KNR /04 Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV nawierzchnie 140,17 = 140,170m2 podcień 26,94 = 26,940m2 167,11 m2 razem r-g 0,0028 0,468 Woda m3 0,005 0,836 pomocnicze % 0,5 Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 0,0043 0,719

8 Przedmiar Strona 8/15 Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Spycharka gąsienicowa 75KM m-g 0,0039 0, D KNR /04 Ława betonowa z oporem pod obrzeża proste 51,376*((0,10+0,08+0,1)*0,1+0,1*0,1) = 1,952m3 po łuku 9,546*((0,10+0,08+0,1)*0,1+0,1*0,1) = 0,363m3 2,315 m3 Betoniarze gr.ii r-g 4,28 9,908 Robotnicy gr.ii r-g 4,28 9,908 Robotnicy gr.i r-g 0,46 1,065 Beton zwykły B-15 m3 1,04 2,408 Deski iglaste obrzynane kl.iii 25mm m3 0,04 0,093 Piasek m3 0,27 0,625 Woda m3 0,47 1,088 pomocnicze % 0,5 27 D KNR /05 Ława pod krawężniki - dodatek za wykonanie ławy betonowej na łukach o promieniu do 40m po łuku 9,546*((0,10+0,08+0,1)*0,1+0,1*0,1) = 0,36m3 0,36 m3 Robotnicy gr.ii r-g 0,18 0,065 Betoniarze gr.ii r-g 0,18 0, D KNR /04 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową obrzeża przyjmuje się z odzysku proste 5,17+1,3+6,14+1,81+2,75+3,18+3,52+5,96+1,27 +2,2+1,39+7,14 = 41,830m po łuku 3,14*4,0*2/4 = 6,280m 3,14*4,16/4 = 3,266m 51,376 m Brukarze gr.ii r-g 0,1202 6,175 Robotnicy gr.i r-g 0,1256 6,453 Piasek m3 0,006 0,308 Cement portlandzki 35 t 0,0001 0,005 Woda m3 0,0004 0,021 pomocnicze % 0,5 29 D KNR /06 Obrzeża betonowe - dodatek za ustawienie obrzeży na łukach o promieniu 10m po łuku 3,14*4,0*2/4 = 6,280m 3,14*4,16/4 = 3,266m 9,546 m Brukarze gr.ii r-g 0,1333 1, D KNR /05 Warstwa odsączająca grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie 167,11 m2 razem r-g 0, ,803 Piasek m3 0,123 20,555 Woda m3 0,005 0,836

9 Przedmiar Strona 9/15 Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena pomocnicze % 0,5 Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0041 0, D a KNR /01 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm, układane na podsypce piaskowej- 110m2 kostki przyjmuje się z odzysku nawierzchnie 140,17 = 140,170m2 schody przy sali -16,88 = -16,880m2 schody od frontu -3,88*2,28 = -8,846m2 podcień 26,94 = 26,940m2 141,384 m2 Brukarze gr.iii r-g 0, ,587 Robotnicy gr.ii r-g 0, ,394 Kostka brukowa betonowa 6cm kolorowa m2 1, ,919 Kostka brukowa betonowa 6cm kolorowa m2-110,000 Piasek m3 0, ,788 Woda m3 0,021 2,969 pomocnicze % 0,5 Wibrator powierzchniowy m-g 0,13 18,380 Piła do cięcia płytek m-g 0,025 3, D a KNR /03 Analogia.Stopnie schodów wykonywane bez podbudowy, ze stopnicami z kostki brukowej betonowej oraz podstopnicami z obrzeży trawnikowych 3,88*6 = 23,28m 4,83*9 = 43,47m 66,75 m Ogrodnicy gr.ii r-g 1,17 78,097 Ogrodnicy gr.ii r-g 0,24 16,020 Obrzeża betonowe 30x8cm m 1,05 70,088 Piasek m3 0,025 1,669 Kostka brukowa betonowa 6cm kolorowa szt ,250 Zaprawa cementowa m3 0,001 0, D a KNR /05 Policzki wykonane z obrzeży trawnikowych (3,0+3,8)*2 = 13,60m 13,6 m Ogrodnicy gr.ii r-g 0,51 6,936 Obrzeża betonowe 30x8cm m 1,05 14,280 Piasek m3 0,005 0, Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż balustrad schodowych z rury stalowej śr.50mm wypełnienie pręty poziome z płaskownika 40x3, pionowe z pręta stalowego śr.12mm co 12cm całość ocynkowana i malowana proszkowo (3,0+3,8)*2*1,10 = 14,96m2 14,96 m2 4. Opaska 35 D KNR /04 Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV 0,50*(3,32+0,50+8,39+0,5+1,73+1,3+3,23+0,3+ 4,65+3,42+4,32+17,52) = 24,590m2 24,59 m2

10 Przedmiar Strona 10/15 Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robotnicy gr.i r-g 0,0028 0,069 Woda m3 0,005 0,123 pomocnicze % 0,5 Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 0,0043 0,106 Spycharka gąsienicowa 75KM m-g 0,0039 0, D KNR /01 Podbudowy betonowe z dylatacją o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm 24,59 m2 R=1,55 Betoniarze gr.iii r-g 0,0806 3,072 Cieśle gr.ii r-g 0,008 0,305 Robotnicy gr.ii r-g 0,1722 6,563 Beton suchy B-20 (C16/20) m3 0,1218 2,995 Krawędziaki iglaste kl.ii m3 0,0005 0,012 pomocnicze % 0,5 Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 0,0402 0, D KNR /01 Nawierzchnie z brukowca z kamienia narzutowego o wymiarach 16-20cm-brukowiec z odzysku 24,59 m2 R=1,10 Brukarze gr.ii r-g 0, ,598 Robotnicy gr.i r-g 0,2053 5,553 Kliniec kamienny t 0,036 0,885 Beton suchy B-20 (C16/20) m3 0,138 3,393 Woda m3 0,015 0,369 pomocnicze % 0,5 5. Kanał odwodnieniowy 38 2 KNR /02 Wykopy ciągłe lub jamiste w gruncie kategorii III ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład kanał 7,32*0,4*0,8 = 2,342m3 2,342 m3 Robotnicy gr.i r-g 2,3016 5, KNR-W /01 Ściany betonowe proste grubości 20cm o wysokości do 3,0m z układaniem betonu z zastosowaniem pompy (7,32+0,4)*2*0,8 = 12,352m2 12,352 m2 Robotnicy r-g 3,66-0,69 36,685 Beton zwykły B-20 (C16/20) m3 0,203 2,507 Deski iglaste obrzynane kl.iii 19-25mm m3 0,008 0,099 Deski iglaste obrzynane kl.iii 28-45mm m3 0,004 0,049 Gwoździe budowlane gołe kg 0,6 7,411 Drut stalowy miękki kg 0,23 2,841 pomocnicze % 1,5 Środek transportowy m-g 0,03 0,371 Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h (1) m-g 0,02 0,247

11 Przedmiar Strona 11/15 Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena 40 4 KNR-W /05 Ściany betonowe grubości 20cm - za każdy 1cm różnicy grubości ścian betonowych z układaniem betonu z zastosowaniem pompy -5cm 12,352 m2 R=-5 Robotnicy r-g 0,06-0,03-1,853 M=-5 Beton zwykły B-20 (C16/20) m3 0,01-0,618 pomocnicze % 1,5 S=-5 Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h (1) m-g 0,001-0, KNR-W /06 Ściany betonowe grubości 20cm - dodatek za obramowanie (7,02+0,4)*2 = 14,840m 14,84 m Robotnicy r-g 0,32 4,749 Deski iglaste obrzynane kl.iii 19-25mm m3 0,003 0,045 Gwoździe budowlane gołe kg 0,02 0,297 pomocnicze % 1,5 Środek transportowy m-g 0,01 0, KNR-W /03 Obramienia z kątowników stalowych 50x50x5mm 14,84 m Robotnicy r-g 0,92 13,653 Kątownik równoramienny 50x50x5mm kg 4 59,360 (3,77kg/m) Lakier asfaltowy dm3 0,016 0,237 pomocnicze % 1,5 Środek transportowy m-g 0,003 0, KNR-W /01 Nakrywy kanału z krat wema 1 szt Robotnicy r-g 2,8 2,800 Kraty stalowe pomostowe WEMA ocynkowane m2 2,810 pomocnicze % 1,5 Środek transportowy m-g 0,0386 0, Wywóz gruzu z utylizacją 44 1 KNR /11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km krawężnik 0,15*0,30*33,52 = 1,508m3 ławy 0,67 = 0,670m3 obrzeża 0,08*0,30*65,636 = 1,575m3 trylinka 122,58*0,15 = 18,387m3 murki oporowe 6,551 = 6,551m3 28,691 m3 Robotnicy gr.i r-g 0,86 24,674 Samochód samowyładowczy 5t (1) m-g 0,5 14,345

12 Przedmiar Strona 12/15 Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena 45 1 KNR /12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km 28,691 m3 S=11 Samochód samowyładowczy 5t (1) m-g 0,02 6,312

13 Zestawienie robocizny Strona 13/15 Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość 1 Betoniarze gr.ii r-g 9,973 2 Betoniarze gr.iii r-g 3,072 3 Brukarze gr.ii r-g 53,867 4 Brukarze gr.iii r-g 61,587 5 Cieśle gr.ii r-g 0,305 6 Ogrodnicy gr.ii r-g 101,053 7 razem r-g 317,560 8 Robotnicy gr.i r-g 155,485 9 Robotnicy gr.ii r-g 259, Robotnicy r-g 56,034 Razem 1.018,785

14 Zestawienie materiałów Strona 14/15 Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość 1 Beton suchy B-20 (C16/20) m3 15,553 2 Beton zwykły B-15 m3 7,827 3 Beton zwykły B-20 (C16/20) m3 1,890 4 Cement portlandzki 35 t 0,359 5 Deski iglaste obrzynane kl.iii 19-25mm m3 0,143 6 Deski iglaste obrzynane kl.iii 25mm m3 0,301 7 Deski iglaste obrzynane kl.iii 28-45mm m3 0,049 8 Drut stalowy miękki kg 2,841 9 Gwoździe budowlane gołe kg 7, Kątownik równoramienny 50x50x5mm (3,77kg/m) kg 59, Kliniec kamienny t 0, Kostka brukowa betonowa 6cm kolorowa m2 34, Kostka brukowa betonowa 6cm kolorowa szt 1.001, Kostka brukowa betonowa 8cm szara m2 114, Kraty stalowe pomostowe WEMA ocynkowane m2 2, Krawędziaki iglaste kl.ii m3 0, Krawężnik drogowy betonowy ścięty 100x30x15cm m 92, Lakier asfaltowy dm3 0, Mieszanka piaskowo-tłuczniowa do nawierzchni drogowych t 136, Mieszanka żwiru płukanego 8-16mm m3 8, Obrzeża betonowe 30x8cm m 84, Piasek m3 59, Płyty ażurowe 60x40x10cm m2 152, Woda m3 9, Zaprawa cementowa m3 0,067 Razem pomocnicze Razem

15 Zestawienie sprzętu Strona 15/15 Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość 1 Ładowarka kołowa 1,25m3 m-g 5,677 2 Piła do cięcia płytek m-g 6,336 3 Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h (1) m-g 0,185 4 Równiarka samojezdna 100KM m-g 1,416 5 Samochód samowyładowczy 5t (1) m-g 20,658 6 Samochód samowyładowczy 5t m-g 22,216 7 Sprężarka spalinowa przewoźna 4-5m3/min m-g 0,791 8 Spycharka gąsienicowa 75KM m-g 1,941 9 Spycharka gąsienicowa 100KM m-g 2, Środek transportowy m-g 0, Walec statyczny samojezdny 10t m-g 14, Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 4, Wibrator powierzchniowy elektryczny do 225kg m-g 14, Wibrator powierzchniowy m-g 18, Zrywarka przyczepna m-g 1,271 Razem 115,793

chodnik Zuzia10 (C) Datacomp (lic. 625) strona nr: 1 Kosztorys ofertowy

chodnik Zuzia10 (C) Datacomp (lic. 625) strona nr: 1 Kosztorys ofertowy strona nr: 1 Kosztorys ofertowy J.m. Norma Ilość Cena jedn. 1 Roboty rozbiórkowe 1.1 KNR 401/212/2 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości ponad 15 cm 7.73*0.3 = 2,319000 6.32*(0.3+0.0)*0.5

Bardziej szczegółowo

Kosztorys wzorcowy. Wartość kosztorysowa 0,00 Podatek VAT 23% 0,00 Cena kosztorysowa 0,00 Słownie: zł

Kosztorys wzorcowy. Wartość kosztorysowa 0,00 Podatek VAT 23% 0,00 Cena kosztorysowa 0,00 Słownie: zł Wartość kosztorysowa Podatek VAT 23% Cena kosztorysowa Słownie: zł Kosztorys wzorcowy Obiekt Budowa Wzorcowy kosztorys na roboty drogowe z kostki betonowej polbruk i płyt otworowych MEBA gr. 10 cm SPÓŁDZIELNIA

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Kosztorys nakładczy

Kosztorys Kosztorys nakładczy Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Kosztorys nakładczy Obiekt Budowa Inwestor Darłowo, ul.wieniawskiego Gmina Miasto Darłowo Darłowo wrzesień 2010 Przedmiar Strona 2/10

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA PLACU MANEWROWEGO NA TERENIE MZK w KROTOSZYNIE

PRZEBUDOWA PLACU MANEWROWEGO NA TERENIE MZK w KROTOSZYNIE Wartość kosztorysowa Podatek VAT 23,00% Cena kosztorysowa Słownie: KOSZTORYS OFERTOWY PRZEBUDOWA PLACU MANEWROWEGO NA TERENIE MZK w KROTOSZYNIE Inwestor Wykonawca Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Modernizacja chodnika do budynku edukacji leśnej

Kosztorys Ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Modernizacja chodnika do budynku edukacji leśnej Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Ofertowy Modernizacja chodnika do budynku edukacji leśnej Obiekt Budowa Piła ul.kalina Inwestor Nadleśnictwo Kaczory ul.kościelna 17

Bardziej szczegółowo

Rodos [7709] 1. Droga. 2. Parkingi

Rodos [7709] 1. Droga. 2. Parkingi Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN Przedmiar robót Obiekt Budowa Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu Sp. z o.o. 78-100 Kołobrzeg ul. Kołłątaja 3 Inwestor Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu

Bardziej szczegółowo

Nakłady. Budowa przedszkola pięcioodziałowego Gmina Lubanie dz nr 77/14 Drogi i place

Nakłady. Budowa przedszkola pięcioodziałowego Gmina Lubanie dz nr 77/14 Drogi i place Kosztorys rozpatrywać wspólnie z projektem technicznym Nakłady Budowa: Budowa przedszkola pięcioodziałowego Obiekt lub rodzaj robót: Drogi i place Lokalizacja: Lubanie dz nr 77/14 Nazwa i kod CPV: 45232100-3

Bardziej szczegółowo

Kosztorys - Przedmiar robót

Kosztorys - Przedmiar robót Kosztorys - Przedmiar robót Obiekt Powiatowy Inspektorat Weterynarii. Budowa placu manewrowego z 8 stanowiskami postojowymi. Budowa Bydgoszcz ul. Cieplicka 5. Inwestor Powiatowy Inspektorat Weterynarii

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Prace drogowe

Przedmiar. Prace drogowe Przedmiar Data: 2014-04-05 Budowa: Zaplecze Techniczne Sekcji Zasilania Elektroenergetycznego w Nowym Sączu Obiekt: Nowy Sącz Zamawiający: PKP Energetyka Kraków ul. Kamienna 14 Sprawdzający:... Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budowa nawierzchni dla ulicy Nadmorskiej we Władysławowie

Przedmiar robót. Budowa nawierzchni dla ulicy Nadmorskiej we Władysławowie Przedmiar robót Budowa nawierzchni dla ulicy Nadmorskiej we Władysławowie Obiekt Budowa Inwestor ul. Nadmorska, gm. Władysławowo Gmina Miasta Władysławowo Sporządził mgr inż. Ewa Trybulska Bytów, grudzień

Bardziej szczegółowo

Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys. Szkoła w Tymieniu

Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys. Szkoła w Tymieniu Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys Obiekt Budowa Inwestor Szkoła w Tymieniu Gmina Będzino Będzino Czerwiec 2009 Przedmiar Strona 2/7 Nr Podstawa, opis robót Jm Ilość 1. Roboty rozbiórkowe 1 KNR 2-31

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Remont i przebudowa podstacji trakcyjnej w Tarnowie

Przedmiar Remont i przebudowa podstacji trakcyjnej w Tarnowie Przedmiar Data: 2013-09-02 Budowa: Tarnów al. Tarnowskich dz. 1/20 Obiekt: PT Tarnów - prace drogowe Zamawiający: PKP Energetyka SA Warszawa ul. HoŜa 63/67 strona nr: 2 Przedmiar 1 Roboty drogowe 2 Roboty

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEDMIAR ROBÓT PRZEDMIAR ROBÓT 2016-03-083 Obiekt BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH DLA POJAZDÓW OSOBOWYCH - Zadanie 1 Kod CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę Budowa Przecław, osiedle Zielone Pole, działki nr 2/26,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Robót. Poszerzenie i wymiana nawierzchni chodników

Przedmiar Robót. Poszerzenie i wymiana nawierzchni chodników Inwestor: Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego ul. Sucharskiego 4 35-225 Rzeszów 2015-04-20 Przedmiar Robót Nazwa budowy: Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego Adres budowy: ul. Sucharskiego 4, 35-225

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót roboty drogowe

Przedmiar robót roboty drogowe Przedmiar robót roboty drogowe Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Wykonawca 45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Roboty drogowe.

Przedmiar robót. Roboty drogowe. Przedmiar robót Budowa: Obiekt produkcyjno-magazynowy wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną w Targowisku dz. nr 550/26, 550/21 Obiekt lub rodzaj robót: Zagospodarowanie-roboty

Bardziej szczegółowo

Rodos 6.0.18.5 [6059] - Rekomendacja SKB ROBOTY POMIAROWE ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE RUROCIĄGI, SEPARATOR, STUDNIE

Rodos 6.0.18.5 [6059] - Rekomendacja SKB ROBOTY POMIAROWE ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE RUROCIĄGI, SEPARATOR, STUDNIE Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: KOSZTORYS Obiekt Inwestor SEPARATOR SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH NA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W PARKU MIEJSKIM W PILE URZĄD MIASTA PIŁY Poziom cen

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. PDF created with pdffactory Pro trial version WIKO Irena Kuznowicz-Bil Wojciech Ładecki

PRZEDMIAR ROBÓT. PDF created with pdffactory Pro trial version  WIKO Irena Kuznowicz-Bil Wojciech Ładecki WIKO Irena Kuznowicz-Bil Wojciech Ładecki 61-716 Poznań ul. Kosciuszki 112 a/12 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 45233260-9

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót ROBOTY DROGOWE - ETAP I (BEZ NAWIERZCHNI ŚCIEŻEK ŻWIROWYCH I SCHODKÓW TERENOWYCH)

Przedmiar robót ROBOTY DROGOWE - ETAP I (BEZ NAWIERZCHNI ŚCIEŻEK ŻWIROWYCH I SCHODKÓW TERENOWYCH) Przedmiar robót ROBOTY DROGOWE - ETAP I (BEZ NAWIERZCHNI ŚCIEŻEK ŻWIROWYCH I SCHODKÓW TERENOWYCH) Data: 2015-03-05 Budowa: Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, ul. Katedralna 8, 14-530 Frombork Kody

Bardziej szczegółowo

Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: KOSZTORYS BUDOWA ULICY BLUSZCZOWEJ W PILE PIŁA PLAC STASZICA 10

Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: KOSZTORYS BUDOWA ULICY BLUSZCZOWEJ W PILE PIŁA PLAC STASZICA 10 Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: KOSZTORYS Obiekt Inwestor GMINA PILA 64-920 PIŁA PLAC STASZICA 10 Stawka robocizny Koszty zakupu Koszty pośrednie Zysk ULICA STANOWI INFRASTRUKTURĘ

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI Data opracowania: 2011-05-25 KOSZTORYS INWESTORSKI Nazwa zadania: Budowa i przebudowa infrastruktury rekreacyjno-sportowo-kulturalnej na terenie Gminy Skołyszyn - Zagospodarowanie terenu wokół budynku

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. 45213312-3 Utwardzenie terenu.

Kosztorys nakładczy. 45213312-3 Utwardzenie terenu. Kosztorys nakładczy 45213312-3 Utwardzenie terenu. Data: 2011-09-27 Budowa: Zespół Szkół Rolniczych w Starym Brześciu. Obiekt/Rodzaj robót: Utwardzenie terenu i kształtowanie terenów zielonych. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót roboty drogowe

Przedmiar robót roboty drogowe Przedmiar robót roboty drogowe Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Wykonawca 45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : sierpień 2014 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

DATA OPRACOWANIA : sierpień 2014 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja boisk szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia dla następujących lokalizacji: Część A - Zespół Szkół nr 34 ADRES INWESTYCJI : Toruń,

Bardziej szczegółowo

Szegółowy kosztorys ofertowy. WYKONANIE MIEJSC POSTOJOWYCH i UTWARDZEBBNIE PLACÓW POD ŚMIETNIKI I TRZEPAK

Szegółowy kosztorys ofertowy. WYKONANIE MIEJSC POSTOJOWYCH i UTWARDZEBBNIE PLACÓW POD ŚMIETNIKI I TRZEPAK Szegółowy kosztorys ofertowy Budowa: Polna 32 Obiekt: Roboty brukarskie Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Polna 32 dnostka opracowująca kosztorys: Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona

Bardziej szczegółowo

Nawierzchnie-Chyszów I etap Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1. Przedmiar

Nawierzchnie-Chyszów I etap Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1. Przedmiar strona nr: 1 Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1 PLAC HANDLOWY SST 01 KNR 201/121/2 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Plac zabaw z chodnikami i ogrodzeniem

Przedmiar robót. Plac zabaw z chodnikami i ogrodzeniem Przedmiar robót Budowa: Zespół Szkolno Przedszkolny nr 4 Lokalizacja: Kraków ul. Urzędnicza 65 Inwestor: ZEO Kraków Wartość kosztorysu: zł Data opracowania: 2012-10-24 strona nr: 2 Przedmiar robót 1 Plac

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Nakładczy. Ustka 14 czerwiec 2013 r.

Kosztorys Nakładczy. Ustka 14 czerwiec 2013 r. Kosztorys Nakładczy Obiekt Kod CPV 45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg Budowa Ustka ul. Wiejska dz. nr 906/66, 906/67 Inwestor Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 76-270 Ustka

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu

Kosztorys ofertowy. Budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu Kosztorys ofertowy Budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu Data: 2011-06-20 Obiekt: Mały plac zabaw Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. ul. Piłsudskiego 21E/ Szczecinek. mgr inż. Janusz Raczyński. Szczecinek luty 2012r.

Przedmiar robót. ul. Piłsudskiego 21E/ Szczecinek. mgr inż. Janusz Raczyński. Szczecinek luty 2012r. Przedmiar robót Obiekt Inwestor Biuro kosztorysowe Sieć wodociągowa wraz z przyłączami, kanalizacja ściekowa wraz z przykanalikami, pompownie i przewody tłoczne, kanalizacja deszczowa wraz z wpustami branża

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Roboty drogowe

Przedmiar robót. Roboty drogowe Przedmiar robót Roboty drogowe Obiekt Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Sucharskiego w Bytowie, w ciągu drogi wojewódzkiej 212 na odcinku od projektowanego ronda do ulicy Leśnej Budowa działka

Bardziej szczegółowo

Przedmiar 3/06/2017. Koszty zakupu oraz zysk i koszty pośrednie ujęte w cenie elementów wyposażenia. Sporządził mgr inż.

Przedmiar 3/06/2017. Koszty zakupu oraz zysk i koszty pośrednie ujęte w cenie elementów wyposażenia. Sporządził mgr inż. Przedmiar 3/06/2017 Obiekt Kod CPV 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45236210-5 - Wyrównywanie nawierzchni placów zabaw dla dzieci 45112723-9 - Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Dla: Gmina Miejska w Łęknicy Łęknica ul. Żurawska 1. Rodzaj robót: Roboty drogowe

Przedmiar robót. Dla: Gmina Miejska w Łęknicy Łęknica ul. Żurawska 1. Rodzaj robót: Roboty drogowe Przedmiar robót Dla: Gmina Miejska w Łęknicy 68-208 Łęknica ul. Żurawska 1 Rodzaj robót: Roboty drogowe Zakres robót: Przebudowa parkingu - Kod CPV 45233140-2 Lokalizacja robót: Łęknica Pl.Pokoju Str.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Marcin Matysiak mgr Bartłomiej Siekierkowski. Bydgoszcz 14 styczeń 2013 r.

PRZEDMIAR ROBÓT. Marcin Matysiak mgr Bartłomiej Siekierkowski. Bydgoszcz 14 styczeń 2013 r. PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt BUDYNEK LEŚNICZÓWKI Z BUDYNKIEM GOSPODARCZYM - Zagospodarowanie terenu Kod CPV 45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni Budowa ul.sportowa, dz. nr 2007/6 obręb 000 Skwierzyna-2,oraz

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 1/06/2011

Przedmiar robót 1/06/2011 Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: Przedmiar robót 1/06/2011 Obiekt Kod CPV 45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych Budowa Trzebiatkowa,

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS BUDOWLANY. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S)

KOSZTORYS BUDOWLANY. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przedmiar Robót - Zamek Żupny w Wieliczce - remont dziedzińca Zamku -nawierzchnie - przeliczenie 2014 r.(2)

Przedmiar robót. Przedmiar Robót - Zamek Żupny w Wieliczce - remont dziedzińca Zamku -nawierzchnie - przeliczenie 2014 r.(2) Przedmiar robót Obiekt lub rodzaj robót: Zamek Żupny w Wieliczce Inwestor: Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka ul. Zamkowa Jednostka opracowująca kosztorys: Pracownie Konserwacji Zabytków ARKONA sp.o.o. Kraków

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. DROGA DOJAZDOWA I MIEJSCA POSTOJOWE - Wyszyńskiego 3

Kosztorys ofertowy. DROGA DOJAZDOWA I MIEJSCA POSTOJOWE - Wyszyńskiego 3 Kosztorys ofertowy Budowa: ul. Wyszyńskiego 3 Obiekt: Droga i zabruki przy budynku Wyszyńskiego 3 Zamawiający: Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o.o ul. Peowiaków 8 Jednostka opracowująca

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przebudowa budynku koszarowo-biurowego Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 4

Przedmiar robót. Przebudowa budynku koszarowo-biurowego Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 4 Firma Kosztorysowa Jarosław Kula 31-136 Kraków ul. Jana III Sobieskiego 22/4 tel. 602 124 118 Przedmiar robót Budowa: Budynek koszarowo-biurowy Obiekt lub rodzaj robót: Roboty budowlane w hali garażowej

Bardziej szczegółowo

TOM 4/K - Drogi wewnętrzne i niwelacja terenu. Zestawienie nakładów rzeczowych. (obejmuje tom B.6)

TOM 4/K - Drogi wewnętrzne i niwelacja terenu. Zestawienie nakładów rzeczowych. (obejmuje tom B.6) ELFEKO S.A. 81-061 Gdynia, ul Hutnicza 20a TOM 4/K - Drogi wewnętrzne i niwelacja terenu. Zestawienie nakładów rzeczowych. (obejmuje tom B.6) NAZWA INWESTYCJI : STACJA ELEKTROENERGETYCZNA 110/15 kv GPZ

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Budowa chodnika przy ul Spiski Wierch w Bukowinie Tatrzańskiej

Przedmiar. Budowa chodnika przy ul Spiski Wierch w Bukowinie Tatrzańskiej Przedmiar Data: 2010-08-30 Zamawiający: Gmina Bukowina Tatrzańska ul. Długa 144 34-530 Bukowina Tatrzańska Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1 Roboty ziemne

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kosztorys opracowali: mgr inż. Monika STANISZ, projektant... Sprawdzający:

Przedmiar robót. Kosztorys opracowali: mgr inż. Monika STANISZ, projektant... Sprawdzający: Przedmiar robót Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 964 polegająca na budowie chodnika prawostronnego na odcinku ref. 050 od km 3+438,95 do km 3+672,97 w miejscowości Poznachowice Dolne Data: 2010-08-26 Budowa:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Rzeczoznawca SKB nr upr. 171/04 inż. Wojciech Ładecki DATA OPRACOWANIA : listopad 2012 r.

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Rzeczoznawca SKB nr upr. 171/04 inż. Wojciech Ładecki DATA OPRACOWANIA : listopad 2012 r. PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 000000- Roboty budowlane 00- Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa zespołu

Bardziej szczegółowo

Przedmiar 3. ROBOTY ROZBIÓRKOWE. Lp. Nazwa nakładu Jedn. Norma Ilość całk.

Przedmiar 3. ROBOTY ROZBIÓRKOWE. Lp. Nazwa nakładu Jedn. Norma Ilość całk. 3. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 KNNR-1-01-11-1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - drogi. Trasa drogi w terenie równinnym. Obmiar (w km) [1] Białowieża - Stobno od km 3+590 do km

Bardziej szczegółowo

RONMARK DATA OPRACOWANIA : 12. 2011. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł

RONMARK DATA OPRACOWANIA : 12. 2011. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł RONMARK KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : REMONT NAWIERZCHNI PODWÓRKA ADRES INWESTYCJI : ŁÓDŹ, ul. Radwańska 31 INWESTOR : Administracja Nieruchomościami Łódź-Polesie "Radwańska" ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót REMONT PARKINGÓW

Przedmiar robót REMONT PARKINGÓW Przedmiar robót REMONT PARKINGÓW Obiekt lub rodzaj robót: ROBOTY DROGOWE Inwestor: Instytut Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk, ul. Reymonta 27 30-059 Kraków Jednostka opracowująca kosztorys: G.M.P.

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie: KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych NAZWA INWESTYCJI : Budowa drogi osiedlowej pieszo - jezdnej ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wykonanie placu zabaw w miejscowości Osława Dąbrowa Kod CPV Budowa gm. Studzienice,Osława Dąbrowa Dz.

Przedmiar robót. Wykonanie placu zabaw w miejscowości Osława Dąbrowa Kod CPV Budowa gm. Studzienice,Osława Dąbrowa Dz. Przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45236290-9 Budowa gm. Studzienice,Osława Dąbrowa Dz. nr 195/1 Inwestor Gmina Studzienice Biuro kosztorysowe ZBO Michał Fijałkowski, ul. Bolesława Chrobrego 12, 77-100 Bytów.

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Sprawdzający:

Kosztorys ofertowy. Sprawdzający: Kosztorys ofertowy Budowa: Ogrodzenie Obiekt: Szkoła Podstawowa w Nieczajnej Dolnej Zamawiający: Gmina Dąbrowa Tarnowska ul.rynek Nr 34 ; 33-200 Dąbrowa Tarnowska Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:......

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Branża drogowa. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej stanowiącej ul. Bolesława Prusa w Mogilnie. Kod CPV

PRZEDMIAR ROBÓT. Branża drogowa. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej stanowiącej ul. Bolesława Prusa w Mogilnie. Kod CPV PRZEDMIAR ROBÓT Branża drogowa Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe 259/44, 326/1, 323 - obręb Mogilno Gmina Mogilnoul. Narutowicza 188-300 Mogilno NORMAN Bartłomiej Siekierkowski ul. Koronowska

Bardziej szczegółowo

Przedmiar PROJEKT MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W GMINIE SUWAŁKI O NR WND-POKL /13

Przedmiar PROJEKT MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W GMINIE SUWAŁKI O NR WND-POKL /13 Przedmiar PROJEKT MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W GMINIE SUWAŁKI O NR WND-POKL.09.01.-20-265/13 Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar Robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar Robót Obiekt Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam: Kosztorys. nakładczy modernizacji nawierzchni chodnika

Zatwierdzam: Kosztorys. nakładczy modernizacji nawierzchni chodnika Wartość kosztorysowa 0,00 Podatek VAT 23% 0,00 Cena kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN Zatwierdzam: Kosztorys nakładczy modernizacji nawierzchni chodnika Budowa Chodniki od strony zach., płd. i płd.-wsch.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Branża drogowa

Przedmiar robót Branża drogowa Przedmiar robót Branża drogowa Obiekt Kod CPV 45233200-1 Budowa Koszalin ul. Mieszka I 39, dz. nr 7 obr. 7 oraz dz. nr 1/5 i 1/7 obr. 9 Inwestor Zachodniopomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Koszalinie Biuro

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY RONMARK

KOSZTORYS NAKŁADCZY RONMARK RONMARK KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : REMONT NAWIERZCHNI PODWÓRKA ADRES INWESTYCJI : ŁÓDŹ, ul. Radwańska 31 INWESTOR : Administracja Nieruchomościami Łódź-Polesie "Radwańska" ADRES INWESTORA :

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Remont ul. Ostoi w Kołaczycach

Przedmiar. Remont ul. Ostoi w Kołaczycach Przedmiar Data: 2009-04-22 Budowa: Kołaczyce Obiekt: ul. Ostoi Zamawiający: Gmina Kołaczyce Jednostka opracowująca kosztorys: Tadeusz Gajda Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona nr: 2 Przedmiar

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 NAWIERZCHNIA Z POLBRUKU Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grub.

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 NAWIERZCHNIA Z POLBRUKU Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 NAWIERZCHNIA Z POLBRUKU 1 KNR 2-31 d.1 0801-01 Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 12 cm m 2 22.70*7.70-(3.80+1.20)/2*6.00

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW RAZEM KNR 0-11 RAZEM KRAWĘŻNIKI 8 KNR m

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW RAZEM KNR 0-11 RAZEM KRAWĘŻNIKI 8 KNR m KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 NAWIERZCHNIA Z POLBRUKU 1 KNR 2-31 d.1 0101-01 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.i-iv

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski - nakładczy. Remont schodów zewnętrznych Gimnazjum nr 4 w Olkuszu.

Kosztorys inwestorski - nakładczy. Remont schodów zewnętrznych Gimnazjum nr 4 w Olkuszu. Kosztorys inwestorski - nakładczy Data: 2016-08-26 Budowa: Remont schodów Kody CPV: 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Bardziej szczegółowo

33 Baza Lotnictwa Transportowego Powidz ul.witkowska 8

33 Baza Lotnictwa Transportowego Powidz ul.witkowska 8 33 Baza Lotnictwa Transportowego 62-430 Powidz ul.witkowska 8 NAZWA INWESTYCJI : Roboty nawierzchniowe ADRES INWESTYCJI : Kompleks 6015 przy bud. nr 89, 33 Baza Lotnictwa Transportowego INWESTOR : 33 Baza

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót / kosztorys ślepy PRZEBUDOWA ULICY KUŚNIERSKIEJ I ULICY BAYSTAKA W KOŁACZYCACH

Przedmiar robót / kosztorys ślepy PRZEBUDOWA ULICY KUŚNIERSKIEJ I ULICY BAYSTAKA W KOŁACZYCACH Przedmiar robót / kosztorys ślepy PRZEBUDOWA ULICY KUŚNIERSKIEJ I ULICY BAYSTAKA W KOŁACZYCACH Data: 2013-09-10 Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic 45233222-1

Bardziej szczegółowo

3. OSŁONA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH

3. OSŁONA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH 3. OSŁONA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 KNNR-1-01-11-1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - drogi. Trasa drogi w terenie równinnym. D-01.01.01 Ilość: 0,348 Jedn.: km 1 Robocizna

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ZEROWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD

KOSZTORYS ZEROWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD KOSZTORYS ZEROWY NAZWA INWESTYCJI : Układanie chodników z kostki betonowej ul. Górków ADRES INWESTYCJI : Miejska Górka INWESTOR : Gmina Miejscka Górka ADRES INWESTORA : Rynek 33, 93-910 Miejska Górka BRANśA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Kosztorys Inwestorski

Przedmiar robót Kosztorys Inwestorski Przedmiar robót Kosztorys Inwestorski Obiekt ZESPÓŁ OPIEKUŃCZY W GDYNI - STANOWISKA POSTOJOWE POJAZDÓW DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Budowa Gdynia ul. Fredry 3 Inwestor Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Gdynia

Bardziej szczegółowo

Firma Inwestycyjno Budowlana IN TEC Plan Sanniki ul. Fabryczna 3 KOSZTORYS NAKŁADCZY

Firma Inwestycyjno Budowlana IN TEC Plan Sanniki ul. Fabryczna 3 KOSZTORYS NAKŁADCZY Fira Inwestycyjno Budowlana IN TEC Plan 09-540 Sanniki ul. Fabryczna 3 KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 7 - PODJAZD SCHODY ZEW, PLAC PRZY PRZEDSZKOLU ADRES

Bardziej szczegółowo

Zagospodarowanie terenu na dz.nr 122/2 w obrębie Dębnica Kaszubska - DROGI I CHODNIKI

Zagospodarowanie terenu na dz.nr 122/2 w obrębie Dębnica Kaszubska - DROGI I CHODNIKI Zagospodarowanie terenu na dz.nr 122/2 w obrębie Dębnica Kaszubska - DROGI I CHODNIKI Poziom cen:sekocenbud II kwartał 2010r. Stawka robocizny: Waluta:złoty Identyfikator kosztorysu: DEBNICA KASZUBSKA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 14c/06/2011

Przedmiar robót 14c/06/2011 Przedmiar robót 14c/06/2011 Obiekt Budowa Inwestor SZKOLNY PLAC ZABAW DLA DZIECI MŁODSZYCH w ramach rządowego programu wspierania w latach 2009 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Roboty budowlano - drogowe

PRZEDMIAR ROBÓT. Roboty budowlano - drogowe STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań PRZEDMIAR ROBÓT Kod CPV : 45000000-7 Roboty budowlane Obiekt : Remont nawierzchni drogowej na plaży nadzatokowej w JURACIE- odcinek drogi km 0+354,00 -- 0+616,41 Działka

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY (ślepy)

KOSZTORYS OFERTOWY (ślepy) KOSZTORYS OFERTOWY (ślepy) Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni NAZWA INWESTYCJI : ZAGOSPODAROWANIE TERENU ADRES INWESTYCJI : OECKO KOONIA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kosztorys

Przedmiar robót. Kosztorys Przedmiar robót Kosztorys Data: 08.01.2016 Budowa: Remonty bieżni - zadanie 1 Obiekt: Bieżnia Stadion Miejski ul.lompy Zamawiający: Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu Chorzów 41-500 Chorzów ul.dąbrowskiego

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski. Przedszkole Samorządowe nr. 179 w Krakowie przy ul. Sanocka 4

Kosztorys inwestorski. Przedszkole Samorządowe nr. 179 w Krakowie przy ul. Sanocka 4 Kosztorys inwestorski Budowa: Remont tarasu i wykonanie muru oporowego Inwestor: ZEO w Krakowie Stawka r-g: 10,00 zł Narzuty: Koszty pośrednie 60,00%R+ 60,00%S Zysk 10,00%(R+Kp(R))+10,00%(S+Kp(S)) VAT

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt Innowacyjny międzypokoleniowy edukacyjno-ruchowy plac zabaw w miejscowości Borzytuchom. Kod CPV 45212140-9 - Obiekty rekreacyjne

Bardziej szczegółowo

Wyceniony przedmiar robót

Wyceniony przedmiar robót Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wyceniony przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45100000-8, 45230000-8 Budowa woj. zachodniopomorskie, pow. Sławieński, gm. Sławno Inwestor Miasto Sławno,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. P 152 Remont tarasu

Przedmiar. P 152 Remont tarasu Przedmiar Budowa: Przedszkole nr 152, Kraków os. Piastów 10 Obiekt: Kraków os. Piastów 10 Zamawiający: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie 31-450 Kraków ul. Ułanów 9 Kosztorys opracowali: J.Masłowski,...

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Plac zabaw dla dzieci

PRZEDMIAR ROBÓT. Plac zabaw dla dzieci PRZEDMIAR ROBÓT Plac zabaw dla dzieci Obiekt Kod CPV 45212221-1, Roboty, budowlane, w, zakresie, budowy, boisk, sportowych Budowa Skoczów gmina Dygowo dz. nr 106/26 Inwestor Gmina Dygowo ul. Kolejowa 1

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45213140-6 - Roboty budowlane w zakresie targowisk dz. nr 17-170/4, 17-170/1 w Jabłonowie Pomorskim

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień KOSZTORYS OFERTOWY 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : OBŁOŻENIE KOSTKĄ BRUKOWĄ ISTNIEJĄCYCH SCHODÓW BIEGNĄCYCH OD PROSEKTORIUM DO STACJI TRAFO

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy BUDOWA, PRZEBUDOWA I REMONT DRÓG, PLACÓW I CHODNIKÓW WRAZ Z ODWODNIENIEM I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Kosztorys ofertowy BUDOWA, PRZEBUDOWA I REMONT DRÓG, PLACÓW I CHODNIKÓW WRAZ Z ODWODNIENIEM I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU Kosztorys ofertowy BUDOWA, PRZEBUDOWA I REMONT DRÓG, PLACÓW I CHODNIKÓW WRAZ Z ODWODNIENIEM I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU Budowa: Sułów, 22-448 Sułów, Gmina Sułów nr ewid. dz. 412/1, 412/3, 415/1, 415/2,

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY RONMARK

KOSZTORYS NAKŁADCZY RONMARK RONMARK KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : REMONT NAWIERZCHNI PODWÓRKA ADRES INWESTYCJI : ŁÓDŹ, UL. Wólczańska 169 INWESTOR : Administracja Nieruchomościami Łódź-Polesie "Radwańska" ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

CHODNIKI WOKÓŁ BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ CPV

CHODNIKI WOKÓŁ BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ CPV Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: ofertowy Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe Budowa boisk sportowych o sztucznej nawierzchni - boisko do siatkówki

Bardziej szczegółowo

- Zestawienie sprzętu Strona 13/13 Budynek Prokuratury Rejonowej w Pruszczu Gdańskim. Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość 1 Ciągnik kołowy m-g 0,099 2

- Zestawienie sprzętu Strona 13/13 Budynek Prokuratury Rejonowej w Pruszczu Gdańskim. Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość 1 Ciągnik kołowy m-g 0,099 2 Zestawienie sprzętu Strona 13/13 Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość 1 Ciągnik kołowy m-g 0,099 2 Piła motorowo-łańcuchowa 4,2KM (3,1KW) m-g 0,300 3 Przyczepa skrzyniowa m-g 0,099 4 Samochód samowyładowczy

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień KOSZTORYS OFERTOWY 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : WYKONANIE OGRODZENIA SYSTEMOWEGO SZKOŁY OD STRONY UL. TRYBUNALSKIEJ ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Mole boisko Orlik2012

Kosztorys. Mole boisko Orlik2012 Kosztorys Data: 2008-06-16 Budowa: boisko do siatkówki i koszykówki Obiekt: Zamawiający: Gmina Lipnica Murowana Jednostka opracowująca kosztorys: Kosztorys opracowali: Zbigniew Seweryn,... Sprawdzający:...

Bardziej szczegółowo

Kosztorys rozpatrywać wspólnie z projektem technicznym. Kosztorys nakładczy. Budowa budynku KRUS. Drogi

Kosztorys rozpatrywać wspólnie z projektem technicznym. Kosztorys nakładczy. Budowa budynku KRUS. Drogi Kosztorys rozpatrywać wspólnie z projektem technicznym Kosztorys nakładczy Data: 2010-08-05 Budowa: Budowa budynku KRUS Aleksandrów Kujawski. Przyłącza Kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe Obiekt: Drogi

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Witold Krygier Konstantynów Łódzki, ul. Piłsudskiego 16 m 14 SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

mgr inż. Witold Krygier Konstantynów Łódzki, ul. Piłsudskiego 16 m 14 SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: mgr inż. Witold Krygier 95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Piłsudskiego 16 m 14 KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Budowa boiska sportowego ADRES INWESTYCJI : 93-030 Łódź ul. Bednarska 15 INWESTOR : Dom

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Remont przepustu dn800 Al Brzozowa

PRZEDMIAR Remont przepustu dn800 Al Brzozowa Wartość kosztorysowa Słownie: PRZEDMIAR Remont przepustu dn800 Al Brzozowa Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne 45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. REKONSTRUKCJA I REWITALIZACJA PRZEDPOLA DZIEDZIŃCA WILANOWSKIEGO MIĘDZY FOSĄ A UL. kostki-potockiego I PRZYCZÓŁKOWSKĄ

Przedmiar robót. REKONSTRUKCJA I REWITALIZACJA PRZEDPOLA DZIEDZIŃCA WILANOWSKIEGO MIĘDZY FOSĄ A UL. kostki-potockiego I PRZYCZÓŁKOWSKĄ Przedmiar robót MIĘDZY FOSĄ A UL. kostki-potockiego I Data: 2011-03-15 Obiekt: Muzeum Pałac w Wilanowie, 02-958 Warszawa ul. Kostki Potockiego 10/16 Zamawiający: Muzeum Pałac w Wilanowie, 02-958 Warszawa

Bardziej szczegółowo

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIAR ROBÓT

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIAR ROBÓT Przedmiar sporządził: Data opracowania przedmiaru: 30-03-2016 SPIS DZIAŁÓW DZIAŁ N A Z W A D Z I A Ł U 1 Roboty przygotowawcze 2 Roboty ziemne 3 Podbudowy 4 Nawierzchnie 5 Elementy ulic 6 Roboty wykończeniowe

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : MINI PLAC ZABAW

KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : MINI PLAC ZABAW KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : MINI PAC ZABAW KOD CPV: 45112723-9 - Roboty w zakresie kałtowania placów zabaw, KOD CPV: 37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw ADRES INWESTYCJI : ŁÓDŹ ul. SOPOCKA

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Grzegorz Kurela DATA OPRACOWANIA : Marzec Stawka roboczogodziny : 0.00 zł Poziom cen : I kw 2011 NARZUTY

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Grzegorz Kurela DATA OPRACOWANIA : Marzec Stawka roboczogodziny : 0.00 zł Poziom cen : I kw 2011 NARZUTY KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : "Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Chechło Drugie" ADRES INWESTYCJI : dz. nr 117/16 obr. 3 Chechło Drugie INWESTOR : Gmina Dobroń

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski. Utwardzenie ścieżki komunikacyjnej na terenie Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranwej

Kosztorys inwestorski. Utwardzenie ścieżki komunikacyjnej na terenie Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranwej Kosztorys inwestorski Utwardzenie ścieżki komunikacyjnej Data: 2010-02-15 Budowa: Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej Zyndranowa 1, 38-454 Tylawa Kody CPV: 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania

Bardziej szczegółowo

Modernizacja ul. Słonecznej w Czarnej Wodzie

Modernizacja ul. Słonecznej w Czarnej Wodzie Modernizacja ul. Słonecznej w Czarnej Wodzie NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja ul. Slonecznej w Czarnej Wodzie ADRES INWESTYCJI : Czarna Woda INWESTOR : Gmina Miejska Czarna Woda ADRES INWESTORA : ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość. 3 KNR Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3 10

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość. 3 KNR Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3 10 załącznik nr 7 do SIWZ ZESTAWIENIE ZAPLANOWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PRAC w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie remontów bieżących nawierzchni dróg utwardzonych nieasfaltowych

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy - przedmiar, nakłady, RMS. Modernizacja Centrum Wsi Zaborów - etap 1.

Kosztorys ofertowy - przedmiar, nakłady, RMS. Modernizacja Centrum Wsi Zaborów - etap 1. Kosztorys ofertowy - przedmiar, nakłady, RMS. Modernizacja Centrum Wsi Zaborów - etap 1. Budowa: Centrum wsi Zaborów Obiekt lub rodzaj robót: Roboty inżynieryjne - nawierzchnie. Lokalizacja: Zaborów, gm.leszno,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Remont ul. Wierch Spiski w Bukowinie Tatrzańskiej w km

Przedmiar Remont ul. Wierch Spiski w Bukowinie Tatrzańskiej w km Przedmiar Data: 2012-09-08 Zamawiający: Gmina Bukowina Tatrzańska, ul. Długa 144, 34-530 Bukowina Tatrzańska Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji, Ilość Krot. Jedn. 1 Roboty ziemne i rozbiórkowe 1

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 11/2011

Przedmiar robót 11/2011 Przedmiar robót 11/2011 Obiekt Odnowa Centrum wsi Sułoszowa poprzez remont chodnika wraz z kanalizacją deszczową oraz miejsc parkingowych Kod CPV 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg Budowa

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Modernizacja tarasu w Przedszkolu nr 109

Przedmiar robót. Modernizacja tarasu w Przedszkolu nr 109 Przedmiar robót Modernizacja tarasu w Przedszkolu nr 109 Budowa: Kraków, os. Urocze 9. Inwestor: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie Data opracowania: 2014-03-13 J N strona nr: 2 Przedmiar robót Kosztorys

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Maciej Kłysik DATA OPRACOWANIA : marzec Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Maciej Kłysik DATA OPRACOWANIA : marzec Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej w Żłobku Miejskim nr ADRES INWESTYCJI : ul. Piskorskiej, 87-00 Toruń INWESTOR : Gmina Miasta Toruń ADRES INWESTORA : ul.

Bardziej szczegółowo

Nowy Staw. Kosztorys wykonano w SEKO 6.2 1 OWEOB "Promocja" Sp. z o.o. Lp Podstawa Opis Jm Cj/ Kbj R_brutto/ M+Kz/ M S_brutto/

Nowy Staw. Kosztorys wykonano w SEKO 6.2 1 OWEOB Promocja Sp. z o.o. Lp Podstawa Opis Jm Cj/ Kbj R_brutto/ M+Kz/ M S_brutto/ Lp Podstawa Opis Jm Cj/ Kbj R_brutto/ M+Kz/ M S_brutto/ R_netto S_netto 1 2 3 4 5 6 7 8 P1 KNR 2-01 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej- humusu,za m2 0126-0100 pomocą spycharek.grubość warstwy do 15 cm.

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski 1/1/2014r. MSW Kołobrzeg / aktualizacja /

Kosztorys inwestorski 1/1/2014r. MSW Kołobrzeg / aktualizacja / Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys inwestorski 1/1/2014r. MSW Kołobrzeg / aktualizacja / Obiekt ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY MSWIA W KOŁOBRZEGU (Nawierzchnie utwardzone-

Bardziej szczegółowo