Przedmiar robót Zagospodarowanie terenu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedmiar robót Zagospodarowanie terenu"

Transkrypt

1 Przedmiar robót Zagospodarowanie terenu Obiekt Rozbudowa,przebudowa i nadbudowa Wiejskiego Domu Kultury na dz. nr 976/1 w m.swornegacie gm.chojnice Kod CPV Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych Budowa Swornegacie ul.mestwina Inwestor Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach ul.31 Stycznia 56a Chojnice Sporządził Andrzej Tyborski Chojnice 25 sierpnia 2011 "Rekomendacja Jakości"dla programu do kosztorysowania Rodos przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.hoża 50

2 Spis działów przedmiaru robót Strona 2/15 Nr Opis robót 1. Roboty rozbiórkowe 2. Nawierzchnie pieszojezdne 3. Ciągi piesze 4. Opaska 5. Kanał odwodnieniowy 6. Wywóz gruzu z utylizacją

3 Przedmiar Strona 3/15 Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena 1. Roboty rozbiórkowe 1 1 KNR /03 Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej przy nawierzchni z trylinki 33,52 = 33,520m 33,52 m Robotnicy gr.ii r-g 0,2319 7, KNR /03 Rozebranie ław z betonu pod krawężniki 33,52*0,20*0,10 = 0,670m3 0,67 m3 Robotnicy gr.ii r-g 2,48 1,662 Sprężarka spalinowa przewoźna 4-5m3/min m-g 1,18 0, KNR /02 Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej przy naw.z kostki polbruk 11,20+5,16*2+7,0+7,20 = 35,720m przy schodach 2,28*4*1,3+(2,28+0,3)*7 = 29,916m 65,636 m Robotnicy gr.ii r-g 0,0795 5, KNR /02 Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15cm z wypełnieniem spoin piaskiem-trylinka 122,58 m2 Robotnicy gr.ii r-g 0, , KNR /08 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z brukowca o wysokości 16-20cm 105+3,50*4,0 = 119,000m2 na dz. 975/1 do przełożenia 82,69 = 82,690m2 201,69 m2 Robotnicy gr.ii r-g 0,188 37,918 Spycharka gąsienicowa 100KM m-g 0,0063 1,271 Zrywarka przyczepna m-g 0,0063 1, KNR /02 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15cm murki oporowe (2,0+4,10+1,5*2+8,37)*(0,9+0,6)*0,25 = 6,551m3 6,551 m3 Robotnicy gr.i r-g 16,18 105, KNR /01 Analogia.Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce schody (2,8+0,3)*0,3*6 = 5,580m2 pasów dla wózków 2,28*0,2*2*1,3 = 1,186m2 chodniki 11,2*4,10+2,29*5,16+7,20*4,0 = 86,536m2 przy wejściu tylnym 2,81*8,75 = 24,588m2 117,89 m2

4 Przedmiar Strona 4/15 Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robotnicy gr.ii r-g 0, , Nawierzchnie pieszojezdne 8 Kalkulacja indywidualna Bilans terenu dla nawierzchni ażurowej średnia rzędna terenu istniejacego (125,88+126,96+127,70+128,27+128,58)/5=127,48m npm średnia rzędna terenu po rozebraniu naw. 127,48-0,15=127,33m npm średnia rzędna terenu projektowanego (125,88+128,58)/2=127,23m npm średnia rzędna dna koryta proj. 127,30-(0,10+0,05+0,23)=126,92m npm głębokość koryta 127,33-126,92=0,41m dla nawierzchni z kostki brukowej średnia rzędna terenu istniejacego (128,54+129,54+129,87+129,60+129,55+129,17 )/6=129,38m npm średnia rzędna terenu po rozebraniu naw. 129,38-0,5=128,88m npm średnia rzędna terenu projektowanego (128,58+128,66+128,93+129,14+128,87+129, ,81)/7=128,92m npm średnia rzędna dna koryta proj. 128,92-0,46=128,46m npm głębokość koryta 128,88-128,46=0,42m 0 9 D KNR /04 Rowki w gruncie kat. III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe prosty 2,69+4,83+7,2+4,37+3,31+2,37+47,55 = 72,320m po łuku 3,14*4,0/4 = 3,140m 3,14*6,16/2 = 9,671m 3,14*6,0/4 = 4,710m 3,14*1,0/4 = 0,785m 90,626 m razem r-g 0, , D KNR /04 Ława betonowa z oporem pod krawężniki prosty (2,69+4,83+7,2+4,37+3,31+2,37+47,55)*(0,15*0,25+0,2*0,1) = 4,158m3 po łuku (3,14*4,0/4)*(0,15*0,25+0,2*0,1) = 0,181m3 (3,14*6,16/2)*(0,15*0,25+0,2*0,1) = 0,556m3 (3,14*6,0/4)*(0,15*0,25+0,2*0,1) = 0,271m3 (3,14*1,0/4)*(0,15*0,25+0,2*0,1) = 0,045m3 5,211 m3 razem r-g 9,02 47,003 Beton zwykły B-15 m3 1,04 5,419 Deski iglaste obrzynane kl.iii 25mm m3 0,04 0,208 Piasek m3 0,27 1,407 Woda m3 0,47 2,449 pomocnicze % 0,5 11 D KNR /05 Ława pod krawężniki - dodatek za wykonanie ławy betonowej na łukach o promieniu do 40m po łuku (3,14*4,0/4)*(0,15*0,25+0,2*0,1) = 0,181m3 (3,14*6,16/2)*(0,15*0,25+0,2*0,1) = 0,556m3 (3,14*6,0/4)*(0,15*0,25+0,2*0,1) = 0,271m3 (3,14*1,0/4)*(0,15*0,25+0,2*0,1) = 0,045m3

5 Przedmiar Strona 5/15 Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena 1,053 m3 razem r-g 0,36 0, D KNR /03 Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej prosty 2,69+4,83+7,2+4,37+3,31+2,37+47,55 = 72,320m po łuku 3,14*4,0/4 = 3,140m 3,14*6,16/2 = 9,671m 3,14*6,0/4 = 4,710m 3,14*1,0/4 = 0,785m 90,626 m razem r-g 0,429 38,879 Krawężnik drogowy betonowy ścięty m 1,02 92, x30x15cm Piasek m3 0,0127 1,151 Cement portlandzki 35 t 0,0039 0,353 Woda m3 0,0042 0,381 pomocnicze % 0,5 13 D KNR /07 Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie krawężników na łukach o promieniu do 10m po łuku 3,14*4,0/4 = 3,140m 3,14*6,16/2 = 9,671m 3,14*6,0/4 = 4,710m 3,14*1,0/4 = 0,785m 18,306 m razem r-g 0,357 6, D KNR /01 Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV pod nawierzchnie z kostki brukowej betonowej 107,29 = 107,290m2 płyta pod śmietnik 4,75 = 4,750m2 pod nawierzchnie ażurowe 145,50 = 145,500m2 257,54 m2 razem r-g 0,0376 9,684 Spycharka gąsienicowa 75KM m-g 0,0035 0,901 Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 0,0086 2, D KNR /02 Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm 257,5 m2 R=4 Robotnicy gr.ii r-g 0,0005 0,515 S=4 Spycharka gąsienicowa 100KM m-g 0,0009 0, D KNR /04 Transport wewnętrzny z załadunkiem mechanicznym ziemi pojazdami samowyładowczymi na odległość do 0,5km pod nawierzchnie z kostki brukowej betonowej 107,29*0,42*2 = 90,12t płyta pod śmietnik 4,75*0,42*2 = 3,99t pod nawierzchnie ażurowe 145,50*0,41*2 = 119,31t

6 Przedmiar Strona 6/15 Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena 213,42 t Samochód samowyładowczy 5t m-g 0,09 19,208 Ładowarka kołowa 1,25m3 m-g 0,023 4, D KNR /05 Warstwa odsączająca grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie pod nawierzchnie z kostki brukowej betonowej 107,29 = 107,290m2 płyta pod śmietnik 4,75 = 4,750m2 112,04 m2 razem r-g 0,0826 9,255 Piasek m3 0,123 13,781 Woda m3 0,005 0,560 pomocnicze % 0,5 Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0041 0, D KNR /07 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm pod nawierzchnie z kostki brukowej betonowej 107,29 = 107,290m2 płyta pod śmietnik 4,75 = 4,750m2 pod nawierzchnie ażurowe 145,50 = 145,500m2 257,54 m2 razem r-g 0,0304 7,829 Mieszanka piaskowo-tłuczniowa do nawierzchni t 0,184 47,387 drogowych pomocnicze % 0,5 Równiarka samojezdna 100KM m-g 0,0025 0,644 Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0256 6, D KNR /08 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 8cm grubości warstwy pod nawierzchnie z kostki brukowej betonowej 107,29 = 107,290m2 płyta pod śmietnik 4,75 = 4,750m2 pod nawierzchnie ażurowe 145,50 = 145,500m2 257,54 m2 R=15 razem r-g 0,0011 4,249 M=15 Mieszanka piaskowo-tłuczniowa do nawierzchni t 0,023 88,851 drogowych pomocnicze % 0,5 S=15 Równiarka samojezdna 100KM m-g 0,0002 0,773 Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0013 5, D a KNR /03 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej pod nawierzchnie z kostki brukowej betonowej 107,29 = 107,290m2 płyta pod śmietnik 4,75 = 4,750m2 112,04 m2 razem r-g 1, ,011

7 Przedmiar Strona 7/15 Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Kostka brukowa betonowa 8cm szara m2 1, ,841 Beton suchy B-20 (C16/20) m3 0,0818 9,165 pomocnicze % 0,5 Wibrator powierzchniowy elektryczny do 225kg m-g 0,13 14,565 Piła do cięcia płytek m-g 0,025 2, D a KNR /06 Analogia.Ułożenie płyt ażurowych 40x60x10 na podsypce piaskowej 145,5 m2 Brukarze gr.ii r-g 0, ,821 Robotnicy gr.ii r-g 0, ,344 Piasek m3 0,0629 9,152 Płyty ażurowe 60x40x10cm m2 1,05 152,775 pomocnicze % 0,5 22 D a KNR /01 Analogia.Wypełnienie nawierzchni z płyt ażurowych żwirem płukanym 8-16mm rozścielanej ręcznie 10cm 145,5 m2 Robotnicy gr.i r-g 0,0432 6,286 Mieszanka żwiru płukanego 8-16mm m3 0,0614 8,934 pomocnicze % 0,5 Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0141 2, Ciągi piesze 23 D KNR /01 Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV przyjmuje się 50% powierzchni 167,11*50% = 83,555m2 83,555 m2 razem r-g 0,0376 3,142 Spycharka gąsienicowa 75KM m-g 0,0035 0,292 Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 0,0086 0, D KNR /04 Transport wewnętrzny z załadunkiem mechanicznym ziemi pojazdami samowyładowczymi na odległość do 0,5km 83,555*0,20*2,0 = 33,42t 33,42 t Samochód samowyładowczy 5t m-g 0,09 3,008 Ładowarka kołowa 1,25m3 m-g 0,023 0, D KNR /04 Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV nawierzchnie 140,17 = 140,170m2 podcień 26,94 = 26,940m2 167,11 m2 razem r-g 0,0028 0,468 Woda m3 0,005 0,836 pomocnicze % 0,5 Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 0,0043 0,719

8 Przedmiar Strona 8/15 Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Spycharka gąsienicowa 75KM m-g 0,0039 0, D KNR /04 Ława betonowa z oporem pod obrzeża proste 51,376*((0,10+0,08+0,1)*0,1+0,1*0,1) = 1,952m3 po łuku 9,546*((0,10+0,08+0,1)*0,1+0,1*0,1) = 0,363m3 2,315 m3 Betoniarze gr.ii r-g 4,28 9,908 Robotnicy gr.ii r-g 4,28 9,908 Robotnicy gr.i r-g 0,46 1,065 Beton zwykły B-15 m3 1,04 2,408 Deski iglaste obrzynane kl.iii 25mm m3 0,04 0,093 Piasek m3 0,27 0,625 Woda m3 0,47 1,088 pomocnicze % 0,5 27 D KNR /05 Ława pod krawężniki - dodatek za wykonanie ławy betonowej na łukach o promieniu do 40m po łuku 9,546*((0,10+0,08+0,1)*0,1+0,1*0,1) = 0,36m3 0,36 m3 Robotnicy gr.ii r-g 0,18 0,065 Betoniarze gr.ii r-g 0,18 0, D KNR /04 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową obrzeża przyjmuje się z odzysku proste 5,17+1,3+6,14+1,81+2,75+3,18+3,52+5,96+1,27 +2,2+1,39+7,14 = 41,830m po łuku 3,14*4,0*2/4 = 6,280m 3,14*4,16/4 = 3,266m 51,376 m Brukarze gr.ii r-g 0,1202 6,175 Robotnicy gr.i r-g 0,1256 6,453 Piasek m3 0,006 0,308 Cement portlandzki 35 t 0,0001 0,005 Woda m3 0,0004 0,021 pomocnicze % 0,5 29 D KNR /06 Obrzeża betonowe - dodatek za ustawienie obrzeży na łukach o promieniu 10m po łuku 3,14*4,0*2/4 = 6,280m 3,14*4,16/4 = 3,266m 9,546 m Brukarze gr.ii r-g 0,1333 1, D KNR /05 Warstwa odsączająca grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie 167,11 m2 razem r-g 0, ,803 Piasek m3 0,123 20,555 Woda m3 0,005 0,836

9 Przedmiar Strona 9/15 Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena pomocnicze % 0,5 Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0041 0, D a KNR /01 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm, układane na podsypce piaskowej- 110m2 kostki przyjmuje się z odzysku nawierzchnie 140,17 = 140,170m2 schody przy sali -16,88 = -16,880m2 schody od frontu -3,88*2,28 = -8,846m2 podcień 26,94 = 26,940m2 141,384 m2 Brukarze gr.iii r-g 0, ,587 Robotnicy gr.ii r-g 0, ,394 Kostka brukowa betonowa 6cm kolorowa m2 1, ,919 Kostka brukowa betonowa 6cm kolorowa m2-110,000 Piasek m3 0, ,788 Woda m3 0,021 2,969 pomocnicze % 0,5 Wibrator powierzchniowy m-g 0,13 18,380 Piła do cięcia płytek m-g 0,025 3, D a KNR /03 Analogia.Stopnie schodów wykonywane bez podbudowy, ze stopnicami z kostki brukowej betonowej oraz podstopnicami z obrzeży trawnikowych 3,88*6 = 23,28m 4,83*9 = 43,47m 66,75 m Ogrodnicy gr.ii r-g 1,17 78,097 Ogrodnicy gr.ii r-g 0,24 16,020 Obrzeża betonowe 30x8cm m 1,05 70,088 Piasek m3 0,025 1,669 Kostka brukowa betonowa 6cm kolorowa szt ,250 Zaprawa cementowa m3 0,001 0, D a KNR /05 Policzki wykonane z obrzeży trawnikowych (3,0+3,8)*2 = 13,60m 13,6 m Ogrodnicy gr.ii r-g 0,51 6,936 Obrzeża betonowe 30x8cm m 1,05 14,280 Piasek m3 0,005 0, Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż balustrad schodowych z rury stalowej śr.50mm wypełnienie pręty poziome z płaskownika 40x3, pionowe z pręta stalowego śr.12mm co 12cm całość ocynkowana i malowana proszkowo (3,0+3,8)*2*1,10 = 14,96m2 14,96 m2 4. Opaska 35 D KNR /04 Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV 0,50*(3,32+0,50+8,39+0,5+1,73+1,3+3,23+0,3+ 4,65+3,42+4,32+17,52) = 24,590m2 24,59 m2

10 Przedmiar Strona 10/15 Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robotnicy gr.i r-g 0,0028 0,069 Woda m3 0,005 0,123 pomocnicze % 0,5 Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 0,0043 0,106 Spycharka gąsienicowa 75KM m-g 0,0039 0, D KNR /01 Podbudowy betonowe z dylatacją o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm 24,59 m2 R=1,55 Betoniarze gr.iii r-g 0,0806 3,072 Cieśle gr.ii r-g 0,008 0,305 Robotnicy gr.ii r-g 0,1722 6,563 Beton suchy B-20 (C16/20) m3 0,1218 2,995 Krawędziaki iglaste kl.ii m3 0,0005 0,012 pomocnicze % 0,5 Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 0,0402 0, D KNR /01 Nawierzchnie z brukowca z kamienia narzutowego o wymiarach 16-20cm-brukowiec z odzysku 24,59 m2 R=1,10 Brukarze gr.ii r-g 0, ,598 Robotnicy gr.i r-g 0,2053 5,553 Kliniec kamienny t 0,036 0,885 Beton suchy B-20 (C16/20) m3 0,138 3,393 Woda m3 0,015 0,369 pomocnicze % 0,5 5. Kanał odwodnieniowy 38 2 KNR /02 Wykopy ciągłe lub jamiste w gruncie kategorii III ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład kanał 7,32*0,4*0,8 = 2,342m3 2,342 m3 Robotnicy gr.i r-g 2,3016 5, KNR-W /01 Ściany betonowe proste grubości 20cm o wysokości do 3,0m z układaniem betonu z zastosowaniem pompy (7,32+0,4)*2*0,8 = 12,352m2 12,352 m2 Robotnicy r-g 3,66-0,69 36,685 Beton zwykły B-20 (C16/20) m3 0,203 2,507 Deski iglaste obrzynane kl.iii 19-25mm m3 0,008 0,099 Deski iglaste obrzynane kl.iii 28-45mm m3 0,004 0,049 Gwoździe budowlane gołe kg 0,6 7,411 Drut stalowy miękki kg 0,23 2,841 pomocnicze % 1,5 Środek transportowy m-g 0,03 0,371 Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h (1) m-g 0,02 0,247

11 Przedmiar Strona 11/15 Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena 40 4 KNR-W /05 Ściany betonowe grubości 20cm - za każdy 1cm różnicy grubości ścian betonowych z układaniem betonu z zastosowaniem pompy -5cm 12,352 m2 R=-5 Robotnicy r-g 0,06-0,03-1,853 M=-5 Beton zwykły B-20 (C16/20) m3 0,01-0,618 pomocnicze % 1,5 S=-5 Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h (1) m-g 0,001-0, KNR-W /06 Ściany betonowe grubości 20cm - dodatek za obramowanie (7,02+0,4)*2 = 14,840m 14,84 m Robotnicy r-g 0,32 4,749 Deski iglaste obrzynane kl.iii 19-25mm m3 0,003 0,045 Gwoździe budowlane gołe kg 0,02 0,297 pomocnicze % 1,5 Środek transportowy m-g 0,01 0, KNR-W /03 Obramienia z kątowników stalowych 50x50x5mm 14,84 m Robotnicy r-g 0,92 13,653 Kątownik równoramienny 50x50x5mm kg 4 59,360 (3,77kg/m) Lakier asfaltowy dm3 0,016 0,237 pomocnicze % 1,5 Środek transportowy m-g 0,003 0, KNR-W /01 Nakrywy kanału z krat wema 1 szt Robotnicy r-g 2,8 2,800 Kraty stalowe pomostowe WEMA ocynkowane m2 2,810 pomocnicze % 1,5 Środek transportowy m-g 0,0386 0, Wywóz gruzu z utylizacją 44 1 KNR /11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km krawężnik 0,15*0,30*33,52 = 1,508m3 ławy 0,67 = 0,670m3 obrzeża 0,08*0,30*65,636 = 1,575m3 trylinka 122,58*0,15 = 18,387m3 murki oporowe 6,551 = 6,551m3 28,691 m3 Robotnicy gr.i r-g 0,86 24,674 Samochód samowyładowczy 5t (1) m-g 0,5 14,345

12 Przedmiar Strona 12/15 Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena 45 1 KNR /12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km 28,691 m3 S=11 Samochód samowyładowczy 5t (1) m-g 0,02 6,312

13 Zestawienie robocizny Strona 13/15 Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość 1 Betoniarze gr.ii r-g 9,973 2 Betoniarze gr.iii r-g 3,072 3 Brukarze gr.ii r-g 53,867 4 Brukarze gr.iii r-g 61,587 5 Cieśle gr.ii r-g 0,305 6 Ogrodnicy gr.ii r-g 101,053 7 razem r-g 317,560 8 Robotnicy gr.i r-g 155,485 9 Robotnicy gr.ii r-g 259, Robotnicy r-g 56,034 Razem 1.018,785

14 Zestawienie materiałów Strona 14/15 Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość 1 Beton suchy B-20 (C16/20) m3 15,553 2 Beton zwykły B-15 m3 7,827 3 Beton zwykły B-20 (C16/20) m3 1,890 4 Cement portlandzki 35 t 0,359 5 Deski iglaste obrzynane kl.iii 19-25mm m3 0,143 6 Deski iglaste obrzynane kl.iii 25mm m3 0,301 7 Deski iglaste obrzynane kl.iii 28-45mm m3 0,049 8 Drut stalowy miękki kg 2,841 9 Gwoździe budowlane gołe kg 7, Kątownik równoramienny 50x50x5mm (3,77kg/m) kg 59, Kliniec kamienny t 0, Kostka brukowa betonowa 6cm kolorowa m2 34, Kostka brukowa betonowa 6cm kolorowa szt 1.001, Kostka brukowa betonowa 8cm szara m2 114, Kraty stalowe pomostowe WEMA ocynkowane m2 2, Krawędziaki iglaste kl.ii m3 0, Krawężnik drogowy betonowy ścięty 100x30x15cm m 92, Lakier asfaltowy dm3 0, Mieszanka piaskowo-tłuczniowa do nawierzchni drogowych t 136, Mieszanka żwiru płukanego 8-16mm m3 8, Obrzeża betonowe 30x8cm m 84, Piasek m3 59, Płyty ażurowe 60x40x10cm m2 152, Woda m3 9, Zaprawa cementowa m3 0,067 Razem pomocnicze Razem

15 Zestawienie sprzętu Strona 15/15 Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość 1 Ładowarka kołowa 1,25m3 m-g 5,677 2 Piła do cięcia płytek m-g 6,336 3 Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h (1) m-g 0,185 4 Równiarka samojezdna 100KM m-g 1,416 5 Samochód samowyładowczy 5t (1) m-g 20,658 6 Samochód samowyładowczy 5t m-g 22,216 7 Sprężarka spalinowa przewoźna 4-5m3/min m-g 0,791 8 Spycharka gąsienicowa 75KM m-g 1,941 9 Spycharka gąsienicowa 100KM m-g 2, Środek transportowy m-g 0, Walec statyczny samojezdny 10t m-g 14, Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 4, Wibrator powierzchniowy elektryczny do 225kg m-g 14, Wibrator powierzchniowy m-g 18, Zrywarka przyczepna m-g 1,271 Razem 115,793

chodnik Zuzia10 (C) Datacomp (lic. 625) strona nr: 1 Kosztorys ofertowy

chodnik Zuzia10 (C) Datacomp (lic. 625) strona nr: 1 Kosztorys ofertowy strona nr: 1 Kosztorys ofertowy J.m. Norma Ilość Cena jedn. 1 Roboty rozbiórkowe 1.1 KNR 401/212/2 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości ponad 15 cm 7.73*0.3 = 2,319000 6.32*(0.3+0.0)*0.5

Bardziej szczegółowo

Kosztorys wzorcowy. Wartość kosztorysowa 0,00 Podatek VAT 23% 0,00 Cena kosztorysowa 0,00 Słownie: zł

Kosztorys wzorcowy. Wartość kosztorysowa 0,00 Podatek VAT 23% 0,00 Cena kosztorysowa 0,00 Słownie: zł Wartość kosztorysowa Podatek VAT 23% Cena kosztorysowa Słownie: zł Kosztorys wzorcowy Obiekt Budowa Wzorcowy kosztorys na roboty drogowe z kostki betonowej polbruk i płyt otworowych MEBA gr. 10 cm SPÓŁDZIELNIA

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Kosztorys nakładczy

Kosztorys Kosztorys nakładczy Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Kosztorys nakładczy Obiekt Budowa Inwestor Darłowo, ul.wieniawskiego Gmina Miasto Darłowo Darłowo wrzesień 2010 Przedmiar Strona 2/10

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Modernizacja chodnika do budynku edukacji leśnej

Kosztorys Ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Modernizacja chodnika do budynku edukacji leśnej Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Ofertowy Modernizacja chodnika do budynku edukacji leśnej Obiekt Budowa Piła ul.kalina Inwestor Nadleśnictwo Kaczory ul.kościelna 17

Bardziej szczegółowo

Rodos [7709] 1. Droga. 2. Parkingi

Rodos [7709] 1. Droga. 2. Parkingi Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN Przedmiar robót Obiekt Budowa Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu Sp. z o.o. 78-100 Kołobrzeg ul. Kołłątaja 3 Inwestor Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu

Bardziej szczegółowo

Kosztorys - Przedmiar robót

Kosztorys - Przedmiar robót Kosztorys - Przedmiar robót Obiekt Powiatowy Inspektorat Weterynarii. Budowa placu manewrowego z 8 stanowiskami postojowymi. Budowa Bydgoszcz ul. Cieplicka 5. Inwestor Powiatowy Inspektorat Weterynarii

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budowa nawierzchni dla ulicy Nadmorskiej we Władysławowie

Przedmiar robót. Budowa nawierzchni dla ulicy Nadmorskiej we Władysławowie Przedmiar robót Budowa nawierzchni dla ulicy Nadmorskiej we Władysławowie Obiekt Budowa Inwestor ul. Nadmorska, gm. Władysławowo Gmina Miasta Władysławowo Sporządził mgr inż. Ewa Trybulska Bytów, grudzień

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Remont i przebudowa podstacji trakcyjnej w Tarnowie

Przedmiar Remont i przebudowa podstacji trakcyjnej w Tarnowie Przedmiar Data: 2013-09-02 Budowa: Tarnów al. Tarnowskich dz. 1/20 Obiekt: PT Tarnów - prace drogowe Zamawiający: PKP Energetyka SA Warszawa ul. HoŜa 63/67 strona nr: 2 Przedmiar 1 Roboty drogowe 2 Roboty

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEDMIAR ROBÓT PRZEDMIAR ROBÓT 2016-03-083 Obiekt BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH DLA POJAZDÓW OSOBOWYCH - Zadanie 1 Kod CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę Budowa Przecław, osiedle Zielone Pole, działki nr 2/26,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót roboty drogowe

Przedmiar robót roboty drogowe Przedmiar robót roboty drogowe Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Wykonawca 45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Roboty drogowe.

Przedmiar robót. Roboty drogowe. Przedmiar robót Budowa: Obiekt produkcyjno-magazynowy wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną w Targowisku dz. nr 550/26, 550/21 Obiekt lub rodzaj robót: Zagospodarowanie-roboty

Bardziej szczegółowo

Rodos 6.0.18.5 [6059] - Rekomendacja SKB ROBOTY POMIAROWE ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE RUROCIĄGI, SEPARATOR, STUDNIE

Rodos 6.0.18.5 [6059] - Rekomendacja SKB ROBOTY POMIAROWE ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE RUROCIĄGI, SEPARATOR, STUDNIE Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: KOSZTORYS Obiekt Inwestor SEPARATOR SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH NA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W PARKU MIEJSKIM W PILE URZĄD MIASTA PIŁY Poziom cen

Bardziej szczegółowo

Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: KOSZTORYS BUDOWA ULICY BLUSZCZOWEJ W PILE PIŁA PLAC STASZICA 10

Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: KOSZTORYS BUDOWA ULICY BLUSZCZOWEJ W PILE PIŁA PLAC STASZICA 10 Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: KOSZTORYS Obiekt Inwestor GMINA PILA 64-920 PIŁA PLAC STASZICA 10 Stawka robocizny Koszty zakupu Koszty pośrednie Zysk ULICA STANOWI INFRASTRUKTURĘ

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. PDF created with pdffactory Pro trial version WIKO Irena Kuznowicz-Bil Wojciech Ładecki

PRZEDMIAR ROBÓT. PDF created with pdffactory Pro trial version  WIKO Irena Kuznowicz-Bil Wojciech Ładecki WIKO Irena Kuznowicz-Bil Wojciech Ładecki 61-716 Poznań ul. Kosciuszki 112 a/12 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 45233260-9

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót ROBOTY DROGOWE - ETAP I (BEZ NAWIERZCHNI ŚCIEŻEK ŻWIROWYCH I SCHODKÓW TERENOWYCH)

Przedmiar robót ROBOTY DROGOWE - ETAP I (BEZ NAWIERZCHNI ŚCIEŻEK ŻWIROWYCH I SCHODKÓW TERENOWYCH) Przedmiar robót ROBOTY DROGOWE - ETAP I (BEZ NAWIERZCHNI ŚCIEŻEK ŻWIROWYCH I SCHODKÓW TERENOWYCH) Data: 2015-03-05 Budowa: Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, ul. Katedralna 8, 14-530 Frombork Kody

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót roboty drogowe

Przedmiar robót roboty drogowe Przedmiar robót roboty drogowe Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Wykonawca 45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. 45213312-3 Utwardzenie terenu.

Kosztorys nakładczy. 45213312-3 Utwardzenie terenu. Kosztorys nakładczy 45213312-3 Utwardzenie terenu. Data: 2011-09-27 Budowa: Zespół Szkół Rolniczych w Starym Brześciu. Obiekt/Rodzaj robót: Utwardzenie terenu i kształtowanie terenów zielonych. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI Data opracowania: 2011-05-25 KOSZTORYS INWESTORSKI Nazwa zadania: Budowa i przebudowa infrastruktury rekreacyjno-sportowo-kulturalnej na terenie Gminy Skołyszyn - Zagospodarowanie terenu wokół budynku

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : sierpień 2014 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

DATA OPRACOWANIA : sierpień 2014 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja boisk szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia dla następujących lokalizacji: Część A - Zespół Szkół nr 34 ADRES INWESTYCJI : Toruń,

Bardziej szczegółowo

Szegółowy kosztorys ofertowy. WYKONANIE MIEJSC POSTOJOWYCH i UTWARDZEBBNIE PLACÓW POD ŚMIETNIKI I TRZEPAK

Szegółowy kosztorys ofertowy. WYKONANIE MIEJSC POSTOJOWYCH i UTWARDZEBBNIE PLACÓW POD ŚMIETNIKI I TRZEPAK Szegółowy kosztorys ofertowy Budowa: Polna 32 Obiekt: Roboty brukarskie Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Polna 32 dnostka opracowująca kosztorys: Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona

Bardziej szczegółowo

Nawierzchnie-Chyszów I etap Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1. Przedmiar

Nawierzchnie-Chyszów I etap Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1. Przedmiar strona nr: 1 Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1 PLAC HANDLOWY SST 01 KNR 201/121/2 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Plac zabaw z chodnikami i ogrodzeniem

Przedmiar robót. Plac zabaw z chodnikami i ogrodzeniem Przedmiar robót Budowa: Zespół Szkolno Przedszkolny nr 4 Lokalizacja: Kraków ul. Urzędnicza 65 Inwestor: ZEO Kraków Wartość kosztorysu: zł Data opracowania: 2012-10-24 strona nr: 2 Przedmiar robót 1 Plac

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Nakładczy. Ustka 14 czerwiec 2013 r.

Kosztorys Nakładczy. Ustka 14 czerwiec 2013 r. Kosztorys Nakładczy Obiekt Kod CPV 45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg Budowa Ustka ul. Wiejska dz. nr 906/66, 906/67 Inwestor Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 76-270 Ustka

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu

Kosztorys ofertowy. Budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu Kosztorys ofertowy Budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu Data: 2011-06-20 Obiekt: Mały plac zabaw Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Dla: Gmina Miejska w Łęknicy Łęknica ul. Żurawska 1. Rodzaj robót: Roboty drogowe

Przedmiar robót. Dla: Gmina Miejska w Łęknicy Łęknica ul. Żurawska 1. Rodzaj robót: Roboty drogowe Przedmiar robót Dla: Gmina Miejska w Łęknicy 68-208 Łęknica ul. Żurawska 1 Rodzaj robót: Roboty drogowe Zakres robót: Przebudowa parkingu - Kod CPV 45233140-2 Lokalizacja robót: Łęknica Pl.Pokoju Str.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przedmiar Robót - Zamek Żupny w Wieliczce - remont dziedzińca Zamku -nawierzchnie - przeliczenie 2014 r.(2)

Przedmiar robót. Przedmiar Robót - Zamek Żupny w Wieliczce - remont dziedzińca Zamku -nawierzchnie - przeliczenie 2014 r.(2) Przedmiar robót Obiekt lub rodzaj robót: Zamek Żupny w Wieliczce Inwestor: Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka ul. Zamkowa Jednostka opracowująca kosztorys: Pracownie Konserwacji Zabytków ARKONA sp.o.o. Kraków

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Marcin Matysiak mgr Bartłomiej Siekierkowski. Bydgoszcz 14 styczeń 2013 r.

PRZEDMIAR ROBÓT. Marcin Matysiak mgr Bartłomiej Siekierkowski. Bydgoszcz 14 styczeń 2013 r. PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt BUDYNEK LEŚNICZÓWKI Z BUDYNKIEM GOSPODARCZYM - Zagospodarowanie terenu Kod CPV 45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni Budowa ul.sportowa, dz. nr 2007/6 obręb 000 Skwierzyna-2,oraz

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 1/06/2011

Przedmiar robót 1/06/2011 Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: Przedmiar robót 1/06/2011 Obiekt Kod CPV 45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych Budowa Trzebiatkowa,

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS BUDOWLANY. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S)

KOSZTORYS BUDOWLANY. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przebudowa budynku koszarowo-biurowego Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 4

Przedmiar robót. Przebudowa budynku koszarowo-biurowego Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 4 Firma Kosztorysowa Jarosław Kula 31-136 Kraków ul. Jana III Sobieskiego 22/4 tel. 602 124 118 Przedmiar robót Budowa: Budynek koszarowo-biurowy Obiekt lub rodzaj robót: Roboty budowlane w hali garażowej

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. DROGA DOJAZDOWA I MIEJSCA POSTOJOWE - Wyszyńskiego 3

Kosztorys ofertowy. DROGA DOJAZDOWA I MIEJSCA POSTOJOWE - Wyszyńskiego 3 Kosztorys ofertowy Budowa: ul. Wyszyńskiego 3 Obiekt: Droga i zabruki przy budynku Wyszyńskiego 3 Zamawiający: Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o.o ul. Peowiaków 8 Jednostka opracowująca

Bardziej szczegółowo

TOM 4/K - Drogi wewnętrzne i niwelacja terenu. Zestawienie nakładów rzeczowych. (obejmuje tom B.6)

TOM 4/K - Drogi wewnętrzne i niwelacja terenu. Zestawienie nakładów rzeczowych. (obejmuje tom B.6) ELFEKO S.A. 81-061 Gdynia, ul Hutnicza 20a TOM 4/K - Drogi wewnętrzne i niwelacja terenu. Zestawienie nakładów rzeczowych. (obejmuje tom B.6) NAZWA INWESTYCJI : STACJA ELEKTROENERGETYCZNA 110/15 kv GPZ

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Budowa chodnika przy ul Spiski Wierch w Bukowinie Tatrzańskiej

Przedmiar. Budowa chodnika przy ul Spiski Wierch w Bukowinie Tatrzańskiej Przedmiar Data: 2010-08-30 Zamawiający: Gmina Bukowina Tatrzańska ul. Długa 144 34-530 Bukowina Tatrzańska Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1 Roboty ziemne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Rzeczoznawca SKB nr upr. 171/04 inż. Wojciech Ładecki DATA OPRACOWANIA : listopad 2012 r.

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Rzeczoznawca SKB nr upr. 171/04 inż. Wojciech Ładecki DATA OPRACOWANIA : listopad 2012 r. PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 000000- Roboty budowlane 00- Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa zespołu

Bardziej szczegółowo

RONMARK DATA OPRACOWANIA : 12. 2011. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł

RONMARK DATA OPRACOWANIA : 12. 2011. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł RONMARK KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : REMONT NAWIERZCHNI PODWÓRKA ADRES INWESTYCJI : ŁÓDŹ, ul. Radwańska 31 INWESTOR : Administracja Nieruchomościami Łódź-Polesie "Radwańska" ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót REMONT PARKINGÓW

Przedmiar robót REMONT PARKINGÓW Przedmiar robót REMONT PARKINGÓW Obiekt lub rodzaj robót: ROBOTY DROGOWE Inwestor: Instytut Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk, ul. Reymonta 27 30-059 Kraków Jednostka opracowująca kosztorys: G.M.P.

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Sprawdzający:

Kosztorys ofertowy. Sprawdzający: Kosztorys ofertowy Budowa: Ogrodzenie Obiekt: Szkoła Podstawowa w Nieczajnej Dolnej Zamawiający: Gmina Dąbrowa Tarnowska ul.rynek Nr 34 ; 33-200 Dąbrowa Tarnowska Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:......

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wykonanie placu zabaw w miejscowości Osława Dąbrowa Kod CPV Budowa gm. Studzienice,Osława Dąbrowa Dz.

Przedmiar robót. Wykonanie placu zabaw w miejscowości Osława Dąbrowa Kod CPV Budowa gm. Studzienice,Osława Dąbrowa Dz. Przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45236290-9 Budowa gm. Studzienice,Osława Dąbrowa Dz. nr 195/1 Inwestor Gmina Studzienice Biuro kosztorysowe ZBO Michał Fijałkowski, ul. Bolesława Chrobrego 12, 77-100 Bytów.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Branża drogowa. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej stanowiącej ul. Bolesława Prusa w Mogilnie. Kod CPV

PRZEDMIAR ROBÓT. Branża drogowa. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej stanowiącej ul. Bolesława Prusa w Mogilnie. Kod CPV PRZEDMIAR ROBÓT Branża drogowa Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe 259/44, 326/1, 323 - obręb Mogilno Gmina Mogilnoul. Narutowicza 188-300 Mogilno NORMAN Bartłomiej Siekierkowski ul. Koronowska

Bardziej szczegółowo

Przedmiar PROJEKT MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W GMINIE SUWAŁKI O NR WND-POKL /13

Przedmiar PROJEKT MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W GMINIE SUWAŁKI O NR WND-POKL /13 Przedmiar PROJEKT MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W GMINIE SUWAŁKI O NR WND-POKL.09.01.-20-265/13 Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie: KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych NAZWA INWESTYCJI : Budowa drogi osiedlowej pieszo - jezdnej ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar Robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar Robót Obiekt Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam: Kosztorys. nakładczy modernizacji nawierzchni chodnika

Zatwierdzam: Kosztorys. nakładczy modernizacji nawierzchni chodnika Wartość kosztorysowa 0,00 Podatek VAT 23% 0,00 Cena kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN Zatwierdzam: Kosztorys nakładczy modernizacji nawierzchni chodnika Budowa Chodniki od strony zach., płd. i płd.-wsch.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Branża drogowa

Przedmiar robót Branża drogowa Przedmiar robót Branża drogowa Obiekt Kod CPV 45233200-1 Budowa Koszalin ul. Mieszka I 39, dz. nr 7 obr. 7 oraz dz. nr 1/5 i 1/7 obr. 9 Inwestor Zachodniopomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Koszalinie Biuro

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Remont ul. Ostoi w Kołaczycach

Przedmiar. Remont ul. Ostoi w Kołaczycach Przedmiar Data: 2009-04-22 Budowa: Kołaczyce Obiekt: ul. Ostoi Zamawiający: Gmina Kołaczyce Jednostka opracowująca kosztorys: Tadeusz Gajda Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona nr: 2 Przedmiar

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY RONMARK

KOSZTORYS NAKŁADCZY RONMARK RONMARK KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : REMONT NAWIERZCHNI PODWÓRKA ADRES INWESTYCJI : ŁÓDŹ, ul. Radwańska 31 INWESTOR : Administracja Nieruchomościami Łódź-Polesie "Radwańska" ADRES INWESTORA :

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót / kosztorys ślepy PRZEBUDOWA ULICY KUŚNIERSKIEJ I ULICY BAYSTAKA W KOŁACZYCACH

Przedmiar robót / kosztorys ślepy PRZEBUDOWA ULICY KUŚNIERSKIEJ I ULICY BAYSTAKA W KOŁACZYCACH Przedmiar robót / kosztorys ślepy PRZEBUDOWA ULICY KUŚNIERSKIEJ I ULICY BAYSTAKA W KOŁACZYCACH Data: 2013-09-10 Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic 45233222-1

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski - nakładczy. Remont schodów zewnętrznych Gimnazjum nr 4 w Olkuszu.

Kosztorys inwestorski - nakładczy. Remont schodów zewnętrznych Gimnazjum nr 4 w Olkuszu. Kosztorys inwestorski - nakładczy Data: 2016-08-26 Budowa: Remont schodów Kody CPV: 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ZEROWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD

KOSZTORYS ZEROWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD KOSZTORYS ZEROWY NAZWA INWESTYCJI : Układanie chodników z kostki betonowej ul. Górków ADRES INWESTYCJI : Miejska Górka INWESTOR : Gmina Miejscka Górka ADRES INWESTORA : Rynek 33, 93-910 Miejska Górka BRANśA

Bardziej szczegółowo

3. OSŁONA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH

3. OSŁONA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH 3. OSŁONA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 KNNR-1-01-11-1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - drogi. Trasa drogi w terenie równinnym. D-01.01.01 Ilość: 0,348 Jedn.: km 1 Robocizna

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Kosztorys Inwestorski

Przedmiar robót Kosztorys Inwestorski Przedmiar robót Kosztorys Inwestorski Obiekt ZESPÓŁ OPIEKUŃCZY W GDYNI - STANOWISKA POSTOJOWE POJAZDÓW DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Budowa Gdynia ul. Fredry 3 Inwestor Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Gdynia

Bardziej szczegółowo

Firma Inwestycyjno Budowlana IN TEC Plan Sanniki ul. Fabryczna 3 KOSZTORYS NAKŁADCZY

Firma Inwestycyjno Budowlana IN TEC Plan Sanniki ul. Fabryczna 3 KOSZTORYS NAKŁADCZY Fira Inwestycyjno Budowlana IN TEC Plan 09-540 Sanniki ul. Fabryczna 3 KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 7 - PODJAZD SCHODY ZEW, PLAC PRZY PRZEDSZKOLU ADRES

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Roboty budowlano - drogowe

PRZEDMIAR ROBÓT. Roboty budowlano - drogowe STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań PRZEDMIAR ROBÓT Kod CPV : 45000000-7 Roboty budowlane Obiekt : Remont nawierzchni drogowej na plaży nadzatokowej w JURACIE- odcinek drogi km 0+354,00 -- 0+616,41 Działka

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY (ślepy)

KOSZTORYS OFERTOWY (ślepy) KOSZTORYS OFERTOWY (ślepy) Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni NAZWA INWESTYCJI : ZAGOSPODAROWANIE TERENU ADRES INWESTYCJI : OECKO KOONIA

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski. Przedszkole Samorządowe nr. 179 w Krakowie przy ul. Sanocka 4

Kosztorys inwestorski. Przedszkole Samorządowe nr. 179 w Krakowie przy ul. Sanocka 4 Kosztorys inwestorski Budowa: Remont tarasu i wykonanie muru oporowego Inwestor: ZEO w Krakowie Stawka r-g: 10,00 zł Narzuty: Koszty pośrednie 60,00%R+ 60,00%S Zysk 10,00%(R+Kp(R))+10,00%(S+Kp(S)) VAT

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kosztorys

Przedmiar robót. Kosztorys Przedmiar robót Kosztorys Data: 08.01.2016 Budowa: Remonty bieżni - zadanie 1 Obiekt: Bieżnia Stadion Miejski ul.lompy Zamawiający: Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu Chorzów 41-500 Chorzów ul.dąbrowskiego

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt Innowacyjny międzypokoleniowy edukacyjno-ruchowy plac zabaw w miejscowości Borzytuchom. Kod CPV 45212140-9 - Obiekty rekreacyjne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Plac zabaw dla dzieci

PRZEDMIAR ROBÓT. Plac zabaw dla dzieci PRZEDMIAR ROBÓT Plac zabaw dla dzieci Obiekt Kod CPV 45212221-1, Roboty, budowlane, w, zakresie, budowy, boisk, sportowych Budowa Skoczów gmina Dygowo dz. nr 106/26 Inwestor Gmina Dygowo ul. Kolejowa 1

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy BUDOWA, PRZEBUDOWA I REMONT DRÓG, PLACÓW I CHODNIKÓW WRAZ Z ODWODNIENIEM I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Kosztorys ofertowy BUDOWA, PRZEBUDOWA I REMONT DRÓG, PLACÓW I CHODNIKÓW WRAZ Z ODWODNIENIEM I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU Kosztorys ofertowy BUDOWA, PRZEBUDOWA I REMONT DRÓG, PLACÓW I CHODNIKÓW WRAZ Z ODWODNIENIEM I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU Budowa: Sułów, 22-448 Sułów, Gmina Sułów nr ewid. dz. 412/1, 412/3, 415/1, 415/2,

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45213140-6 - Roboty budowlane w zakresie targowisk dz. nr 17-170/4, 17-170/1 w Jabłonowie Pomorskim

Bardziej szczegółowo

- Zestawienie sprzętu Strona 13/13 Budynek Prokuratury Rejonowej w Pruszczu Gdańskim. Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość 1 Ciągnik kołowy m-g 0,099 2

- Zestawienie sprzętu Strona 13/13 Budynek Prokuratury Rejonowej w Pruszczu Gdańskim. Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość 1 Ciągnik kołowy m-g 0,099 2 Zestawienie sprzętu Strona 13/13 Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość 1 Ciągnik kołowy m-g 0,099 2 Piła motorowo-łańcuchowa 4,2KM (3,1KW) m-g 0,300 3 Przyczepa skrzyniowa m-g 0,099 4 Samochód samowyładowczy

Bardziej szczegółowo

Kosztorys rozpatrywać wspólnie z projektem technicznym. Kosztorys nakładczy. Budowa budynku KRUS. Drogi

Kosztorys rozpatrywać wspólnie z projektem technicznym. Kosztorys nakładczy. Budowa budynku KRUS. Drogi Kosztorys rozpatrywać wspólnie z projektem technicznym Kosztorys nakładczy Data: 2010-08-05 Budowa: Budowa budynku KRUS Aleksandrów Kujawski. Przyłącza Kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe Obiekt: Drogi

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Mole boisko Orlik2012

Kosztorys. Mole boisko Orlik2012 Kosztorys Data: 2008-06-16 Budowa: boisko do siatkówki i koszykówki Obiekt: Zamawiający: Gmina Lipnica Murowana Jednostka opracowująca kosztorys: Kosztorys opracowali: Zbigniew Seweryn,... Sprawdzający:...

Bardziej szczegółowo

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIAR ROBÓT

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIAR ROBÓT Przedmiar sporządził: Data opracowania przedmiaru: 30-03-2016 SPIS DZIAŁÓW DZIAŁ N A Z W A D Z I A Ł U 1 Roboty przygotowawcze 2 Roboty ziemne 3 Podbudowy 4 Nawierzchnie 5 Elementy ulic 6 Roboty wykończeniowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Remont przepustu dn800 Al Brzozowa

PRZEDMIAR Remont przepustu dn800 Al Brzozowa Wartość kosztorysowa Słownie: PRZEDMIAR Remont przepustu dn800 Al Brzozowa Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne 45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Witold Krygier Konstantynów Łódzki, ul. Piłsudskiego 16 m 14 SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

mgr inż. Witold Krygier Konstantynów Łódzki, ul. Piłsudskiego 16 m 14 SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: mgr inż. Witold Krygier 95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Piłsudskiego 16 m 14 KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Budowa boiska sportowego ADRES INWESTYCJI : 93-030 Łódź ul. Bednarska 15 INWESTOR : Dom

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. REKONSTRUKCJA I REWITALIZACJA PRZEDPOLA DZIEDZIŃCA WILANOWSKIEGO MIĘDZY FOSĄ A UL. kostki-potockiego I PRZYCZÓŁKOWSKĄ

Przedmiar robót. REKONSTRUKCJA I REWITALIZACJA PRZEDPOLA DZIEDZIŃCA WILANOWSKIEGO MIĘDZY FOSĄ A UL. kostki-potockiego I PRZYCZÓŁKOWSKĄ Przedmiar robót MIĘDZY FOSĄ A UL. kostki-potockiego I Data: 2011-03-15 Obiekt: Muzeum Pałac w Wilanowie, 02-958 Warszawa ul. Kostki Potockiego 10/16 Zamawiający: Muzeum Pałac w Wilanowie, 02-958 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski. Utwardzenie ścieżki komunikacyjnej na terenie Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranwej

Kosztorys inwestorski. Utwardzenie ścieżki komunikacyjnej na terenie Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranwej Kosztorys inwestorski Utwardzenie ścieżki komunikacyjnej Data: 2010-02-15 Budowa: Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej Zyndranowa 1, 38-454 Tylawa Kody CPV: 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : MINI PLAC ZABAW

KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : MINI PLAC ZABAW KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : MINI PAC ZABAW KOD CPV: 45112723-9 - Roboty w zakresie kałtowania placów zabaw, KOD CPV: 37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw ADRES INWESTYCJI : ŁÓDŹ ul. SOPOCKA

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Grzegorz Kurela DATA OPRACOWANIA : Marzec Stawka roboczogodziny : 0.00 zł Poziom cen : I kw 2011 NARZUTY

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Grzegorz Kurela DATA OPRACOWANIA : Marzec Stawka roboczogodziny : 0.00 zł Poziom cen : I kw 2011 NARZUTY KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : "Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Chechło Drugie" ADRES INWESTYCJI : dz. nr 117/16 obr. 3 Chechło Drugie INWESTOR : Gmina Dobroń

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy - przedmiar, nakłady, RMS. Modernizacja Centrum Wsi Zaborów - etap 1.

Kosztorys ofertowy - przedmiar, nakłady, RMS. Modernizacja Centrum Wsi Zaborów - etap 1. Kosztorys ofertowy - przedmiar, nakłady, RMS. Modernizacja Centrum Wsi Zaborów - etap 1. Budowa: Centrum wsi Zaborów Obiekt lub rodzaj robót: Roboty inżynieryjne - nawierzchnie. Lokalizacja: Zaborów, gm.leszno,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Remont ul. Wierch Spiski w Bukowinie Tatrzańskiej w km

Przedmiar Remont ul. Wierch Spiski w Bukowinie Tatrzańskiej w km Przedmiar Data: 2012-09-08 Zamawiający: Gmina Bukowina Tatrzańska, ul. Długa 144, 34-530 Bukowina Tatrzańska Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji, Ilość Krot. Jedn. 1 Roboty ziemne i rozbiórkowe 1

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość. 3 KNR Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3 10

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość. 3 KNR Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3 10 załącznik nr 7 do SIWZ ZESTAWIENIE ZAPLANOWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PRAC w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie remontów bieżących nawierzchni dróg utwardzonych nieasfaltowych

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 11/2011

Przedmiar robót 11/2011 Przedmiar robót 11/2011 Obiekt Odnowa Centrum wsi Sułoszowa poprzez remont chodnika wraz z kanalizacją deszczową oraz miejsc parkingowych Kod CPV 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg Budowa

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Maciej Kłysik DATA OPRACOWANIA : marzec Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Maciej Kłysik DATA OPRACOWANIA : marzec Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej w Żłobku Miejskim nr ADRES INWESTYCJI : ul. Piskorskiej, 87-00 Toruń INWESTOR : Gmina Miasta Toruń ADRES INWESTORA : ul.

Bardziej szczegółowo

Nowy Staw. Kosztorys wykonano w SEKO 6.2 1 OWEOB "Promocja" Sp. z o.o. Lp Podstawa Opis Jm Cj/ Kbj R_brutto/ M+Kz/ M S_brutto/

Nowy Staw. Kosztorys wykonano w SEKO 6.2 1 OWEOB Promocja Sp. z o.o. Lp Podstawa Opis Jm Cj/ Kbj R_brutto/ M+Kz/ M S_brutto/ Lp Podstawa Opis Jm Cj/ Kbj R_brutto/ M+Kz/ M S_brutto/ R_netto S_netto 1 2 3 4 5 6 7 8 P1 KNR 2-01 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej- humusu,za m2 0126-0100 pomocą spycharek.grubość warstwy do 15 cm.

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Fosa przy placu manewrowym dla samochodów straży pożarnej

Kosztorys ofertowy. Fosa przy placu manewrowym dla samochodów straży pożarnej Kosztorys ofertowy Budowa: Szpital Powiatowy w Poddębicach ul. A.Mickiewicza 16 Obiekt: Fosa Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Poddębicach ul. Łęczycka 16 Jednostka opracowująca kosztorys: Marek Łoś Projekty

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ZEROWY. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) Podatek Vat [PV]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

KOSZTORYS ZEROWY. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) Podatek Vat [PV]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) KOSZTORYS ZEROWY NAZWA INWESTYCJI : Układanie chodników z kostki betonowej ul. Wałowa ADRES INWESTYCJI : Miejska Górka INWESTOR : Gmina Miejscka Górka ADRES INWESTORA : Rynek 33, 93-910 Miejska Górka BRANśA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar Robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar Robót Obiekt Kod CPV 45233320-8, 45233220-7 Budowa Czchów, Jurków, Biskupice Melsztyńskie, Piaski DruŜków Inwestor Gmina Czchów, 32-860

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Przebudowa drogi gminnej z kostki betonowej wibroprasowanej Roboty w zakresie naprawy dróg Budowa Radusz, dz.

Przedmiar. Przebudowa drogi gminnej z kostki betonowej wibroprasowanej Roboty w zakresie naprawy dróg Budowa Radusz, dz. Przedmiar Obiekt Kod CPV 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg Budowa Radusz, dz. nr 304/3 Inwestor Gmina Kołczygłowy Biuro kosztorysowe Urząd Gminy Kołczygłowy Sporządził Sprawdził mgr inż. Wioletta

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Marek Pietras DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Marek Pietras DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: KOSZTORYS ŚLEPY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45233220-7 Roboty w zakresie dróg 74225000-2 Usługi architektoniczne,

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Budowa parkingu w m. Rzeczenica ADRES INWESTYCJI : Rzeczenica INWESTOR : Gmina Rzeczenica

KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Budowa parkingu w m. Rzeczenica ADRES INWESTYCJI : Rzeczenica INWESTOR : Gmina Rzeczenica KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Budowa parkingu w m. Rzeczenica ADRES INWESTYCJI : Rzeczenica INWESTOR : Gmina Rzeczenica DATA OPRACOWANIA : 24.03.2010 Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Bardziej szczegółowo

Kosztorys - Przedmiar robót.

Kosztorys - Przedmiar robót. Kosztorys - Przedmiar robót. Obiekt Budynek administracyjno-biurowy. Budowa parkingu dla 9 - samochodów osobowych oraz powierzchni manewrowych. Budowa Bydgoszcz ul. Powstańców Wlkp. 10. Inwestor Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie: KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Budowa wiaty rekreacyjnej w Donimierzu- Etap I ADRES INWESTYCJI : Donimierz działka nr 120 INWESTOR : GMINA SZEMUD ADRES INWESTORA : UL. KARTUSKA 13, 84-217 SZEMUD

Bardziej szczegółowo

Przyłącz kanalizacji sanitarnej

Przyłącz kanalizacji sanitarnej P R Z E D M I A R R O B Ó T Przyłącz kanalizacji sanitarnej Data: 2008-04-19 Budowa: Rozbudowa i przebudowa budynku hospicjum Obiekt: ul.szpitalna dz. nr ew. 2191/7, 2191/19, 2191/22 m. Miechów Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Mgr inż. Michał Wałkuski,...

Przedmiar robót Mgr inż. Michał Wałkuski,... Przedmiar robót Nazwa kosztorysu: Nazwa obiektu lub robót: budynek biurowy Lokalizacja: Gliwice ul. Konarskiego Nazwy i kody CPV: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 6 7 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I WYKOPY 1KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych

1 2 3 4 5 6 7 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I WYKOPY 1KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ROBOTY ROZBIÓRKOWE I WYKOPY 1KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych m 2 4670 d.1 0114-02 2KNR-W 2-01 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do m 2 350 d.1 0119-01

Bardziej szczegółowo

Gmina Warnice Warnice, Warnice 66 KOSZTORYS OFERTOWY

Gmina Warnice Warnice, Warnice 66 KOSZTORYS OFERTOWY Gmina Warnice 74-0 Warnice, Warnice 66 KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Przylep - remont chodnika i ogrodzenia ADRES INWESTYCJI : Stary

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Nakładczy. 24 maj 2013 r.

Kosztorys Nakładczy. 24 maj 2013 r. Kosztorys Nakładczy Obiekt Budowa Leśniczówka Wrzeście gm. Słupsk Inwestor Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ustka ul. Słupska 25, 76-270 Ustka Biuro kosztorysowe Z.U.O. "Bud-Land", ul.banacha 10A/22, 76-200

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓL W KROBI STAREJ - INFRASTRUKTURA ZEWNĘTRZNA

Kosztorys ofertowy BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓL W KROBI STAREJ - INFRASTRUKTURA ZEWNĘTRZNA Kosztorys ofertowy BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓL W KROBI STAREJ - INFRASTRUKTURA ZEWNĘTRZNA Data: 2009-05-16 Budowa: INFRASTRUKTURA ZEWNĘTRZNA Obiekt: Zespół Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Wyceniony przedmiar robót

Wyceniony przedmiar robót Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wyceniony przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45100000-8, 45230000-8 Budowa Darłowo Inwestor Miasto Darłowo Biuro kosztorysowe Pracownia Projektowa

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Warto kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa. Obiekt Ul. Kwiatowa Budowa Dzia ka nr 966/2 Inwestor Urz d Miasta i Gminy Szamotu y

Kosztorys. Warto kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa. Obiekt Ul. Kwiatowa Budowa Dzia ka nr 966/2 Inwestor Urz d Miasta i Gminy Szamotu y Warto kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa ownie: Kosztorys Obiekt Budowa Dzia ka nr 966/2 Inwestor Urz d Miasta i Gminy Szamotu y "Rekomendacja Jako ci" dla programu do kosztorysowania Rodos przyznana

Bardziej szczegółowo

Wartość kosztorysowa netto: Słownie: PRZEDMIAR ROBÓT

Wartość kosztorysowa netto: Słownie: PRZEDMIAR ROBÓT Wartość kosztorysowa netto: Słownie: PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt Kod CPV 45112723-9 Adres inwestycji Gawłów nr ewid. działek 264/3 oraz 265/4 Inwestor Gmina Rząśnia, ul. Kościuszki 16, 98-332 Rząśnia Wykonawca

Bardziej szczegółowo

Twarde KOSZTORYS OFERTOWY. Data : 11/27/2014 Str: 1 Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jedn.

Twarde KOSZTORYS OFERTOWY. Data : 11/27/2014 Str: 1 Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jedn. Budowa : BU Obiekt : Bieżące utrzymanie-kosztorysy KOSZTORYS OFERTOWY Data : 11/27/2014 Str: 1 1 KNR 231-0101-01-00 3 Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie 2 KNR

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty drogowe

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty drogowe KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233140-2 Roboty drogowe NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W OBRĘBIE WSI WA- LERIANÓW ADRES INWESTYCJI : Walerianów, gmina

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

PRZEDMIAR. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: PRZEDMIAR Wykonanie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 209 w miejscowości Jezierze o długości L=595mb ( km 0+389-0+984 strona lewa ) oraz

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Zamawiający:... Wartość robót netto:... Słownie:... Wartość robót brutto:...

KOSZTORYS OFERTOWY. Zamawiający:... Wartość robót netto:... Słownie:... Wartość robót brutto:... Samolicz KOSZTORYS OFERTOWY Zamawiający:.. Poziomy cen: poziom...... cen.... robót.............................. poziom...... cen.... robocizny.............................. stawka...... robocizny.........

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY BUDOWA ULICY BIERNACKIEGO W DOBRZYCY NA DŁUGOŚCI 114mb odcinek od ul.krzywej do ul.stefańskiego

KOSZTORYS OFERTOWY BUDOWA ULICY BIERNACKIEGO W DOBRZYCY NA DŁUGOŚCI 114mb odcinek od ul.krzywej do ul.stefańskiego Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: KOSZTORYS OFERTOWY BUDOWA ULICY BIERNACKIEGO W DOBRZYCY NA DŁUGOŚCI 114mb odcinek od ul.krzywej do ul.stefańskiego Inwestor GMINA DOBRZYCA Wykonawca

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość robót ogółem :... zł Z PRZEZNACZENIEM NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ ZAGOSPODAROWANIE TERENU. Wartość kosztorysowa robót :

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość robót ogółem :... zł Z PRZEZNACZENIEM NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ ZAGOSPODAROWANIE TERENU. Wartość kosztorysowa robót : F O R M U L A R Z O F E R T O W Y ORGBUD-SERWIS Poznań KOSZTORYS OFERTOWY Obiekt : ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I WYPOSAŻENIE BUDYNKU OSP W MIEJSCOWOŚCI TRZEBINA Z PRZEZNACZENIEM NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ Inwestor

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - ULICY LIGOWSKIEGO W MIEJSCOWOŚCI TOMASZÓW LUBELSKI OD KM 0+000,00 DO KM 0+453,00 DŁUGOŚCI 453,00 MB

Kosztorys ofertowy PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - ULICY LIGOWSKIEGO W MIEJSCOWOŚCI TOMASZÓW LUBELSKI OD KM 0+000,00 DO KM 0+453,00 DŁUGOŚCI 453,00 MB Kosztorys ofertowy PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - ULICY LIGOWSKIEGO W MIEJSCOWOŚCI TOMASZÓW LUBELSKI OD KM 0+000,00 DO KM 0+453,00 DŁUGOŚCI 453,00 MB Budowa: Tomaszów ul. Wiśniowa Obiekt: Droga gminna nr 111837L

Bardziej szczegółowo