Biblioteka. Nowości książkowe semestr zimowy 2012/2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biblioteka. Nowości książkowe semestr zimowy 2012/2013"

Transkrypt

1 Biblioteka Nowości książkowe semestr zimowy /2013 1) Finanse publiczne i samorządowe. System podatkowy 2) Integracja europejska. Fundusze UE i polityka regionalna 3) Polityka społeczno-gospodarcza. Gospodarka regionalna i globalna 4) Bankowość 5) Rynki finansowe 6) Nieruchomości 7) Rachunkowość 8) Finanse przedsiębiorstw 9) Zarządzanie 10) Zarządzanie zasobami ludzkimi 11) Psychologia biznesu 12) Marketing 13) Logistyka 14) E-biznes, e-handel 15) Poradniki 16) Varia

2 Finanse publiczne i samorządowe. System podatkowy 1. Analiza finansowa budżetów jednostek samorządu terytorialnego / Beata Filipiak, Marek Dylewski, Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj. - Warszawa : MUNICIPIUM, Budżetowanie zadaniowe w kontekście sanacji finansów publicznych w krajach Unii Europejskiej / red. nauk. Piotr Albiński. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 3. Danina publiczna w służbie samorządu / red. Artur Krukowski. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 4. Finanse jednostek samorządu terytorialnego / Elżbieta Kornberger-Sokołowska. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 5. Finanse jednostek samorządu terytorialnego / Maria Jastrzębska. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 6. Finanse samorządowe : koncepcje, realizacja, polityki lokalne / Paweł Swianiewicz. - Warszawa : MUNICIPIUM, Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych / red. nauk. Kazimiera Winiarska. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 8. Nowe zarządzanie publiczne : skuteczność i efektywność : Budżet zadaniowy w Polsce / red. nauk. Teresa Lubińska. - Warszawa : Difin, Pobór podatków samorządowych / red. Artur Krukowski. - Lublin : Wydawnictwo KUL, Podatki w Unii Europejskiej : długookresowe tendencje i reakcja na kryzys / Anna Krajewska. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 11. Polski almanach podatkowy. - Warszawa : KPMG Tax M.Michna, 12. Praktyka funkcjonowania audytu wewnętrznego w Polsce / Anna Bartoszewicz. - Warszawa : CeDeWu, 13. Prawo finansów publicznych : kompendium akademickie / red. nauk. Paweł Smoleń. - Stan prawny na 1 września r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 14. Rachunkowość i budżetowanie w zarządzaniu finansami gminy / Marian Walczak, Magdalena Kowalczyk. - Warszawa : Difin, System podatków i opłat samorządowych w Polsce / Magdalena Miszczuk. - Warszawa : Wydawnictwo C.H.BECK, Zarządzanie finansami w samorządzie terytorialnym : wybrane zagadnienia / Andrzej Józef Kozłowski, Iwona Zofia Czaplicka-Kozłowska. - Olsztyn : Wyższa Szkoła Biznesu, Zarządzanie gminnymi inwestycjami infrastrukturalnymi / Waldemar Kozłowski. - Warszawa : Difin, 18. Zasady audytu wewnętrznego w sektorze finansów publicznych : według najnowszej wersji ustawy o finansach publicznych / pod red. Teresy Kiziukiewicz. - Warszawa : Difin,

3 Integracja europejska. Fundusze UE, polityka regionalna 1. Finansowanie polityki regionalnej w Republice Irlandii i w Wielkiej Brytanii / Paweł Galiński. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Fundusze Unii Europejskiej dla przedsiębiorców : dotacje i środki pomocowe / Małgorzata Gajewska, Aneta Sokół, Anna Staśkiewicz. - Wyd. 3 zm. - Warszawa : CeDeWu, 3. Fundusze Unii Europejskiej jako instrument wsparcia konkurencyjności regionów oraz małych i średnich przedsiębiorstw / red. nauk. Michał Sebastian Bańka, Franciszek Gołembski. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Fundusze unijne jako preferowane źródła finansowania rozwoju i konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw / Jan Śliwa, Rafał Pawlicki. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Jednostki samorządu terytorialnego jako beneficjenci środków europejskich / Elżbieta Kornberger-Sokołowska, Julia Zdanukiewicz, Rafał Cieślak ; red. nauk. Elżbieta Kornberger-Sokołowska. - Wyd. 2 ; stan prawny na 1 kwietnia r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 6. Polityka regionalna i fundusze strukturalne w praktyce / Przemysław Dubel. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 7. Polityka regionalna Unii Europejskiej : cele, narzędzia, efekty / Sławomir Pastuszka. - Warszawa : Difin, 8. Polityka spójności Unii Europejskiej : doświadczenia, wnioski i rekomendacje na lata T. 1 Wybrane problemy realizacji polityki spójności w Unii Europejskiej.- Lublin : Wydawnictwo KUL, 9. Pomoc inwestycyjna dla przedsiębiorców w Unii Europejskiej / Paulina Kubera. - Warszawa : CeDeWu, Pozyskiwanie środków unijnych przez przedsiębiorstwa innowacyjne : podejście procesowe / Elżbieta Weiss. - Warszawa : Wydawnictwo C.H.BECK, Unia Gospodarcza i Walutowa w Europie / Artur Nowak-Far. - Warszawa : Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Zarządzanie finansami projektu europejskiego / Marek Dylewski [i in.]. - Warszawa : Wydawnictwo C.H.BECK, 2009

4 Polityka społeczno-gospodarcza. Gospodarka regionalna i globalna 1. Europejska polityka społeczna / pod red. Renaty Gabryszak, Dariusza Magierka. - Warszawa : Difin, Globalizacja / Joseph E. Stiglitz ; przekł. Hanna Simbierowicz. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, Gospodarka samorządu terytorialnego / Andrzej Miszczuk, Magdalena Miszczuk, Katarzyna Żuk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, Konkurencyjność regionalna : koncepcje, strategie, przykłady / red. nauk. Ewa Łaźniewska, Marian Gorynia. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 5. Kreowanie regionalnej i lokalnej polityki gospodarczej na podstawie teorii i koncepcji rozwoju terytorialnego / Andrzej Paczoski. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Lokalizacja przemysłu a konkurencyjność polskich regionów : (w kontekście integracji europejskiej) / pod. red. Anny Zielińskiej-Głębockiej. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Niepewność i niestabilność gospodarcza : gwałtowny wzrost i co dalej? / Władysław Szymański. - Warszawa : Difin, Polityka zdrowotna samorządu terytorialnego / Jerzy B. Karski. - Wyd Warszawa : CeDeWu, 9. Samorząd terytorialny : organizacja i gospodarka / Hanna Harańczyk. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Samorząd terytorialny w systemie zarządzania państwem : wybrane zagadnienia / Andrzej Józef Kozłowski, Iwona Zofia Czaplicka-Kozłowska. - Olsztyn : Pracownia Wydawnicza Elset, Wizja sprawiedliwej globalizacji : Propozycje usprawnień / Joseph E. Stiglitz ; przekł. Adam Szeworski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, Wyzwania dla polityki makroekonomicznej na początku XXI wieku / pod red. Henryka Ćwiklińskiego. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 13. Wzrost gospodarczy czy bezpieczeństwo socjalne? : w stronę konkurencyjnego modelu społeczno-ekonomicznego dla Unii Europejskiej / red. nauk. Wojciech Bieńkowski, Mariusz Jan Radło ; przekł. Witold Czartoryski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010

5 Bankowość 1. Analiza satysfakcji i lojalności klientów bankowych / Przemysław Stodulny. - Wyd Warszawa : CeDeWu, Bank komercyjny w Polsce : podręcznik akademicki / Tamara Galbarczyk, Joanna Świderska. - Warszawa : Difin, Bankowość / Zbigniew Dobosiewicz. - Wyd. 3 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Bankowość : Podręcznik akademicki / pod red. Władysława L. Jaworskiego i Zofii Zawadzkiej. - Wyd. 2 zaktual. i rozsz. (dodr.). - Warszawa : Poltext, Bankowość detaliczna w Polsce / Janina Harasim. - Wyd Warszawa : CeDeWu, Bankowość elektroniczna / Beata Świecka. - Wyd. 2 (dodr.). - Warszawa : CeDeWu, 7. Bankowość elektroniczna : istota, stan, perspektywy / Michał Polasik. - Wyd. 1 (dodr.). - Warszawa : CeDeWu, Bankowość elektroniczna w Polsce / Artur Borcuch. - Warszawa : CeDeWu, Bankowość międzynarodowa / Eugeniusz Gostomski. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Działalność kredytowa banku komercyjnego / Izabela Emerling. - Wrocław : Wydawnictwo Marina, Innowacyjna bankowość internetowa : bank Web 2.0 / Emil Ślązak, Elżbieta Guzek. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 12. Kredyt hipoteczny : poradnik / Zbigniew Dobosiewicz. - Warszawa : Difin, Systemy płatnicze i rynek płatności w Unii Europejskiej / Anna Iwańczuk. - Warszawa : CeDeWu, Współczesna bankowość centralna / Władysław L. Jaworski, Anna Szelągowska (red.). - Warszawa : CeDeWu, 15. Współczesna bankowość detaliczna / Anna Szelągowska (red.). - Warszawa : CeDeWu, Współczesna bankowość hipoteczna / Anna Szelągowska (red.). - Warszawa : CeDeWu, Współczesna bankowość inwestycyjna / Anna Szelągowska (red.). - Warszawa : CeDeWu, 18. Współczesna bankowość korporacyjna / Anna Szelągowska (red.). - Warszawa : CeDeWu, Współczesna bankowość spółdzielcza / Anna Szelągowska (red.). - Warszawa : CeDeWu, 20. Zarządzanie portfelem kredytowym banku / Andrzej Krysiak, Aleksandra Staniszewska, Maciej S. Wiatr. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza,

6 Nieruchomości 1. Mieszkaniowy kredyt hipoteczny w Polsce / Gabriel Główka. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, Obrót nieruchomościami w teorii i praktyce / Roman Doganowski. - Stan prawny na dzień 30 kwietnia r. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 3. Podstawy gospodarowania nieruchomościami / Agnieszka Małkowska, Bartłomiej Marona. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 4. System finansowania nieruchomości mieszkaniowych w Polsce : doświadczenia i kierunki zmian / Gabriel Główka. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 5. Szacowanie nieruchomości : rzeczoznawstwo majątkowe / pod red. Jerzego Dydenki. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 6. Wycena nieruchomości. Operat szacunkowy. Rzeczoznawstwo majątkowe / Dorota Wilkowska-Kołakowska. - Wyd Warszawa : LexisNexis, Rynki finansowe 1. Analiza rynków finansowych / Oskar Starzeński. - Warszawa : Wydawnictwo C.H.BECK, Forex : rynek walutowy dla początkujących inwestorów / Marcin Milewski. - Warszawa : Samo Sedno, 3. Forex w praktyce : vademecum inwestora giełdowego : sposób na inwestowanie / Krzysztof Kochan. - Wyd. 2 rozsz. - Gliwice : Wydawnictwo HELION, Instytucje i rynki wobec kryzysu finansowego : źródła i konsekwencje kryzysu / Anna Matysek-Jędrych (red.). - Warszawa : CeDeWu, Międzynarodowe rynki finansowe po kryzysie / Elżbieta Chrabonszczewska [i in.]. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 6. Papiery wartościowe na rynku pieniężnym i kapitałowym / Sławomir Antkiewicz. - Warszawa : CeDeWu, 7. Pochodne instrumenty kredytowe : systematyka, wycena, zastosowanie : przewodnik po strukturach standardowych i egzotycznych / Izabela Pruchnicka- Grabias. - Warszawa : CeDeWu, Powrót recesji : kryzys roku 2008 / Paul Krugman ; przeł. Marcin Ruszczyński. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 9. Rola funduszy inwestycyjnych w warunkach globalizacji / Mirosław Bojańczyk. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2008

7 Rachunkowość 1. Księgowość małej firmy / Anna Jeleńska. - Kraków : Wszechnica Podatkowa, 2. Księgowość w małej i średniej firmie : uproszczone formy ewidencji / Grażyna Voss, Andrzej Tokarski, Maciej Tokarski. - Wyd. 4, zm. i uaktual. - Warszawa : CeDeWu, Podatkowa księga przychodów i rozchodów w praktyce / Ewa Piskorz- Liskiewicz, Jacek Czernecki, Anna Jeleńska. - Kraków : Wszechnica Podatkowa, 4. Poradnik ryczałtowca / Małgorzata Borkiewicz-Liszka [i in.]. - Kraków : Wszechnica Podatkowa, 5. Rachunkowość budżetowa w świetle koncepcji prawdziwego i wiernego obrazu / Anna Zysnarska. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Rachunkowość małych przedsiębiorstw / Teresa Kiziukiewicz, Kazimierz Sawicki. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 7. Rachunkowość podatkowa / Irena Olchowicz. - Wyd Warszawa : Difin, Ryczałt w praktyce / Anna Jeleńska. - Kraków : Wszechnica Podatkowa, 9. VAT : podstawowe zasady i ujęcie w rachunkowości / Katarzyna Zasiewska. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 10. Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / red. nauk. Bronisław Micherda. - Warszawa : Difin, Zaawansowana rachunkowość finansowa / Katarzyna Bareja [i in.]. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 12. Zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów / Jacek Czernecki, Ewa Piskorz-Liskiewicz. - Kraków : Wszechnica Podatkowa,

8 Finanse przedsiębiorstw 1. ABC podatków w działalności gospodarczej / Mariusz Artur Pogoński. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza "UNIMEX", 2. Analiza ekonomiczna i ocena ekspercka w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw / Ryszard Borowiecki, Elżbieta Wysłocka. - Warszawa : Difin, 3. Analiza i planowanie finansowe / Edyta Duda-Piechaczek. - Gliwice : Wydawnictwo HELION, Audyt sprawozdań finansowych / red. Wiktor Gabrusewicz. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Bankowa obsługa przedsiębiorstw / Andreas Dahmen, Philipp Jacobi. - Wyd Warszawa : CeDeWu, Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza : Praca zbiorowa / pod red. Gertrudy Krystyny Świderskiej. - Warszawa : Difin, Determinanty popytu małych przedsiębiorstw na kredyt handlowy / Danuta Zawadzka. - Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Ekonomia przedsiębiorstw : Finanse dla niefinansistów / Danuta Młodzikowska i Pal Carlsson. - Wyd Gdańsk : BL Info Polska, 9. Finanse firmy : Jak zarządzać kapitałem / red. nauk. Wiesław Szczęsny. - Warszawa : Wydawnictwo C.H.BECK, 10. Jak zarządzać kosztami w przedsiębiorstwie / Beata Zyznarska-Dworczak. - Warszawa : Difin, 11. Kapitał oraz finansowanie działalności gospodarczej / Waldemar Gos. - Warszawa : Difin, 12. Kapitał w przedsiębiorstwie i jego struktura / Jacek Grzywacz. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 13. Kompetencje a wartość przedsiębiorstwa : zasoby niematerialne w nowej gospodarce / Grzegorz Urbanek. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Kredyty bankowe i inne formy finansowania : poradnik dla małych i średnich firm / Hanna Chynał. - Wyd Warszawa : Difin, Leasing : aspekty prawne i podatkowe / red. Romuald Gabrysz. - Tychy : Wydawnictwo Ekspert Księgowy, Leasing : skutki prawne, podatkowe i rachunkowe w 2013 roku / Agnieszka Kowalska, Barbara Baran, Artur Kowalski. - Warszawa : Difin, Obciążenia fiskalne przedsiębiorstw / Janina Ickiewicz. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa przez analityka bankowego / Małgorzata Zaleska. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza,

9 19. Oddziaływanie globalnego kryzysu finansowego : perspektywa przedsiębiorstwa / Joanna Błach [i in.]. - Warszawa : CeDeWu, 20. Opodatkowanie przedsiębiorstw : wybrane zagadnienia / Katarzyna Boratyńska. - Stan prawny na dzień r. - Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 21. Perspektywa finansowa restrukturyzacji : z elementami prognozowania upadłości przedsiębiorstw / Jacek Nowak, Dariusz Zarzecki. - Warszawa : Difin, 22. Podatki i składki w działalności przedsiębiorców / Paweł Felis, Marcin Jamroży, Joanna Szlęzak-Matusewicz. - Warszawa : Difin, Podstawy finansów przedsiębiorstw : praktyczny przewodnik po najważniejszych metodach i narzędziach / Stuart A. McCrary. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, Pomiar i raportowanie dokonań przedsiębiorstwa / Edward Nowak (red.). - Warszawa : CeDeWu, 25. Rachunek przepływów pieniężnych / Waldemar Gos. - Warszawa : Difin, Rachunek zysków i strat : istota, cele i praktyczne zastosowania / Irena Kondratowicz-Garbarska. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Rozliczanie podatkowe właścicieli firm jednoosobowych : problemy podatkowe / Rafał Styczyński. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza "UNIMEX", 28. Ryzyko walutowe : zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie / Marcin Kalinowski. - Warszawa : CeDeWu, 29. Struktura kapitału spółek akcyjnych w Polsce w świetle teorii hierarchii źródeł finansowania / Ewa Chojnacka. - Warszawa : CeDeWu, 30. Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem działalności gospodarczej / Ilona Kwiecień. - Warszawa : Wydawnictwo C.H.BECK, W poszukiwaniu wartości przedsiębiorstwa : metody wyceny w praktyce / Wiktor Patena. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, Wiarygodność kontrahenta w kredycie kupieckim / Danuta Krzemińska. - Wyd Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Zarządzanie kredytem handlowym w małych i średnich przedsiębiorstwach / Piotr Rytko. - Warszawa : Difin, Zarządzanie wartością spółki kapitałowej : podręcznik akademicki / red. Jan Krzysztof Bielecki, Leszek Pawłowicz. - Warszawa : CeDeWu, 35. Zasady oceny działalności gospodarczej przedsiębiorstw / Juliusz Engelhardt. - Warszawa : CeDeWu,

10 Zarządzanie 1. ABC small business'u. - Wyd. 24 ; Stan prawny na dzień Łódź : Wydawnictwo MARCUS, 2. Audyt strategiczny : szansa na poprawę pozycji rynkowej firmy / Krzysztof Opolski, Krzysztof Waśniewski, Magdalena Wereda ; pod red. nauk. Krzysztofa Opolskiego. - Wyd Warszawa : CeDeWu, Compliance w przedsiębiorstwie / Bartosz Makowicz. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Controlling : analiza i monitoring w zarządzaniu przedsiębiorstwem / Anna Skowronek - Mielczarek, Zdzisław Leszczyński. - Warszawa : Difin, Decyzyjne Systemy Zarządzania / red. nauk. Jerzy Kisielnicki, Jan Turyna. - Warszawa : Difin, 6. Dopasowanie w biznesie : jak stosować strategiczną kartę wyników / Robert S. Kaplan, David P. Norton ; przekł. Agnieszka Nowak. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Kształtowanie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw / pod red. Bogdana Nogalskiego i Jacka Rybickiego. - Gdańsk : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Małe i średnie przedsiębiorstwa wobec wyzwań rozwoju technologii XXI wieku / Anna Drab-Kurowska, Aneta Sokół. - Warszawa : CeDeWu, Mapy strategii w biznesie : jak przełożyć wartości na mierzalne wyniki / Robert S. Kaplan, David P. Norton ; przekł. Anna Górska. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Model biznesu w zarządzaniu przedsiębiorstwem / red. nauk. Małgorzata Duczkowska-Piasecka. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 11. Modelowanie organizacji procesowej / red. nauk. Jerzy Auksztol, Magdalena Chomuszko. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 12. Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu : organizacja, konteksty, procesy zarządzania / red. nauk. Beata Glinka, Monika Kostera. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 13. Nowoczesne zarządzanie projektami / red. Michał Trocki. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 14. Piąta dyscyplina : teoria i praktyka organizacji uczących się / Peter M. Senge ; przeł. Michał Lipa. - Wyd. 6 posz. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 15. Podstawy zarządzania : teoria i ćwiczenia / red. nauk. Agnieszka Zakrzewska- Bielawska. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 16. Praktyka zarządzania strategicznego : studia przypadków / [aut. rozdz. Jarosław Ignacy et al.]. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 17. Sieci międzyorganizacyjne : współczesne wyzwanie dla teorii i praktyki zarządzania / red. nauk. Jerzy Niemczyk, Ewa Stańczyk-Hugiet, Bartosz Jasiński. - Warszawa : Wydawnictwo C.H.BECK,

11 18. Strategia dywersyfikacji : wzrost poprzez zróżnicowanie / Graham Kenny. - Poznań : Explanator, Strategia zarządzania jakością / Stanisław Tkaczyk, Ewa Kowalska-Napora. - Warszawa : Difin, 20. Strategiczna karta wyników firm usługowych / Rajesh K. Tyagi, Praveen Gupta. - Warszawa : Wydawnictwa Profesjonalne PWN, Wielokryterialne decyzje w przeobrażeniu zarządzania organizacjami w procesie globalizacji / Tadeusz Łagowski. - Warszawa : Wydawnictwo Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych, 22. Wprowadzanie i funkcjonowanie systemów zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach / Edyta Tabaszewska. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 23. Współpraca przedsiębiorstw w Polsce w procesie budowania ich potencjału innowacyjnego / Wojciech Popławski, Agata Sudolska, Maciej Zastempowski. - Toruń : Dom Organizatora, Zarządzanie / Henry Mintzberg ; tł. Robert Mitoraj. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 25. Zarządzanie małą i średnią firmą w teorii i ćwiczeniach / red. nauk. Marek Matejun. - Warszawa : Difin, 26. Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem / pod red. Krzysztofa Safina. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 27. Zarządzanie portfelami projektów : wdrażanie i monitorowanie strategii organizacji za pomocą projektów / Alina Kozarkiewicz. - Warszawa : Wydawnictwa Profesjonalne PWN, 28. Zarządzanie ryzykiem / red. nauk. Krzysztof Jajuga. - Wyd. 1, dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, Zarządzanie ryzykiem działalności organizacji / red. nauk. Jan Monkiewicz, Lech Gąsiorowski. - Warszawa : Wydawnictwo C.H.BECK, Zarządzanie strategiczne : podejście zasobowe / Anne Sigismund Huff [i in.]. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, Zarządzanie technologiami : zaawansowane technologie i wyzwania ich komercjalizacji / Wiesław M. Grudzewski, Irena K. Hejduk. - Warszawa : Difin, Zarządzanie wiedzą / Jędrzej Trajer, Alfred Paszek, Stanisław Iwan. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 33. Zmienność zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem / Piotr Banaszyk. - Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011

12 Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 1. Assessment/Development Center : poznaj najskuteczniejszą metodę oceny kompetencji pracowników i kandydatów do pracy / Katarzyna Wąsowska-Bąk, Dorota Górecka, Marzena Mazur. - Gliwice : Wydawnictwo HELION, 2. Budowanie zaangażowania pracowników / Rita McGee, Ann Rennie. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 3. Elastyczne formy zatrudnienia : telepraca, zarządzanie pracą zdalną / Ewa Stroińska. - Warszawa : Poltext, 4. Formy zatrudnienia w małych i średnich przedsiębiorstwach : jak zatrudniać pracowników / Karolina Drela, Aneta Sokół. - Warszawa : CeDeWu, Kształtowanie wynagrodzeń / Pal Carlsson ; przetł. i oprac. Danuta Młodzikowska. - Gdańsk : BL Info Polska, Lojalność pracownicza : od diagnozy typów lojalności do Zarządzania Relacjami z Pracownikami (Employee Relationship Management) / Anna Lipka, Alicja Winnicka-Wejs, Jan Acedański. - Warszawa : Difin, 7. Modelowanie kompetencji pracowniczych w organizacji / Tomasz P. Czapla. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 8. Ocena efektywności szkoleń / Peter Bramley. - Wyd Warszawa : Wolters Kluwer Polska, Rekrutacja pracowników : praktyczny poradnik dla pracodawcy / Bjorn Lunden ; przeł. i oprac. Danuta Młodzikowska. - Wyd Gdańsk : BL Info Polska, 10. Skuteczne strategie wynagrodzeń : tworzenie i zastosowanie / Stanisława Borkowska. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 11. Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi : rozwijanie potencjału organizacji dzięki działowi personalnemu / Peter Reilly, Tony Williams ; przeł. Kaja Wacowska. - Wyd Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 12. Talent w przedsiębiorstwie opartym na wiedzy / Jacek Grodzicki. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Technologiczne i społeczno-ekonomiczne determinanty zatrudnienia w sektorze bankowym w Polsce / Jerzy Kaźmierczyk. - Warszawa : CeDeWu, Współczesne systemy motywacyjne : teoria i praktyka / Jacek Woźniak. - Warszawa : Wydawnictwa Profesjonalne PWN, 15. Wynagrodzenia : praktyczne sposoby rozwiązywania problemów / red. nauk. Stanisława Borkowska. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 16. Zarządzanie talentami w przedsiębiorstwie / Jacek Kopeć. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego,

13 Psychologia biznesu 1. Anatomia trendu : co łączy jeansy z łyżworolkami i ipodem / Henrik Vejlgaard ; przeł. Dorota Wąsik. - Wyd Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2. CSR - doskonalenie relacji społecznych w firmie / Agata Rudnicka. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 3. Grupa ryzyka na rynku pracy : poradnik dla osób współpracujących z grupą 45+ / Daniel Kukla, Wioleta Duda, Marta Zając. - Warszawa : Difin, 4. Komunikacja korporacyjna : przewodnik po teorii i praktyce / Joep Cornelissen ; przeł. Jarosław Kuczyński. - Wyd Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 5. Komunikacja wewnętrzna krok po kroku : jak komunikacja wewnętrzna pomaga wdrażać każdą strategię w firmie / Bill Quirke ; przeł. Maria Szybińska. - Wyd Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 6. Kontrproduktywne zachowania pracowników w organizacji : przejawy, uwarunkowania, ograniczanie / Dariusz Turek. - Warszawa : Difin, 7. Potencjał ludzki w rozwoju przedsiębiorczości indywidualnej i korporacyjnej / red. nauk. Beata Jamka. - Warszawa : Difin, 8. Różnice kulturowe w biznesie / Radosław Zenderowski, Bartosz Koziński. - Warszawa : CeDeWu, 9. Zachowania innowacyjne w pracy : wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne / Agnieszka Wojtczuk-Turek. - Warszawa : Difin, 10. Zachowania organizacyjne w teorii i praktyce zarządzania / Urszula Gros. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, Zachowanie się ludzi w pracach zespołowych : uwarunkowania, problemy, dylematy / Stanisław Galata. - Warszawa : Difin, Zarządzanie komunikacją w organizacjach zróżnicowanych kulturowo / Renata Winkler. - Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2008

14 Marketing 1. Alianse marketingowe : partnerstwa przedsiębiorstw dla zwiększenia konkurencyjności / red. nauk. Andrzej Sznajder. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2. Badania marketingowe : teoria i praktyka / Vytautas Pranas Pranulis, Rafał Drewniak. - Toruń : Wyższa Szkoła Bankowa ; Wilno : Vilnius University, 3. Badania marketingowe w zarządzaniu organizacją / red. nauk. Wojciech Popławski, Eulalia Skawińska. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 4. Biznes w Internecie : praktyczny poradnik o marketingu, sprzedaży, public relations on-line i promocji w mediach społecznościowych / Tomasz Bonek, Marta Smaga. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 5. e-marketing przedsiębiorstwa w społeczności wirtualnej / Urszula Świerczyńska- Kaczor. - Warszawa : Difin, 6. Kształtowanie cen : praktyczny poradnik / Bjorn Lunden ; przetł. i oprac. Danuta Młodzikowska. - Gdańsk : BL Info Polska, Lojalność klienta a rozwój organizacji / Stanisław Skowron, Łukasz Skowron. - Warszawa : Difin, 8. Marketing / Philip Kotler, Kevin Lane Keller ; wyd. pod red. Bogny Pilarczyk oraz Henryka Mruka ; przekł. Marek Zawiślak i Jacek Środa. - Poznań : Dom Wydawniczy REBIS, 9. Marketing : satysfakcja klienta i rozwój przedsiębiorstwa / Henryk Mruk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 10. Marketing dla małych i średnich przedsiębiorstw / Bjorn Lunden, Ulf Svensson ; przetł. i oprac. Bratumiła Pawłowska. - Wyd Gdańsk : BL Info Polska, Marketing produktów systemowych / red. nauk. Leszek Żabiński. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 12. Promocja w Internecie : narzędzia, zarządzanie, praktyka / Grzegorz Mazurek. - Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Sprzedaż usług : jak zwiększyć sprzedaż i opłacalność sprzedaży w firmie usługowej / Ulf Rader ; przetł. i oprac. Danuta Młodzikowska. - Wyd Gdańsk : BL Info Polska, Strategie marketingowe / red. Wojciech Wrzosek. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 15. Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych / red. nauk. Jan W. Wiktor, Paweł Chlipała. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 16. Techniki sprzedaży : o sztuce sprzedawania / Lennart Rosell ; przetł. Bratumiła Pawłowska. - Wyd Gdańsk : BL Info Polska, 2011

15 17. Zaprzyjaźnij się z klientem : jak skutecznie i z zyskiem zarządzać sprzedażą / Scott Cooper, Fritz Grutzner, Birk Cooper ; przeł. Arkadiusz Kamiński. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 18. Zarządzanie i planowanie marketingowe / Andrzej Pomykalski. - Wyd. 1, 2. dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 19. Zarządzanie usługami : strategie i przywództwo w biznesie / Richard Normann ; przekł. Sylwia Pikiel. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 20. Znaczenie wirtualizacji marketingu w sieciowym kreowaniu wartości / Grzegorz Mazurek. - Warszawa : Wydawnictwo POLTEXT,

16 Logistyka 1. E-logistyka / red. nauk. Waldemar Wieczerzycki. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2. Ekonomika logistyki : gospodarka magazynowa / Jan Figurski. - Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 3. Infrastruktura transportu jako czynnik kształtujący warunki rozwoju przedsiębiorstw w otoczeniu społeczno-gospodarczym / Ryszard Rolbiecki. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Logistyka : Infrastruktura techniczna na świecie / pod red. Macieja Mindura. - Wyd Warszawa ; Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 5. Logistyka morska : statki, porty, spedycja / Krzysztof Ficoń. - Warszawa : Bel Studio, Logistyka ogólna / Stanisław Niziński, Józef Żurek. - Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Logistyka produkcji : procesy, systemy, organizacja / Andrzej Szymonik. - Warszawa : Difin, 8. Logistyka usług / Grzegorz Biesok (red.). - Warszawa : CeDeWu, Logistyka w systemie zarządzania przedsiębiorstwem : relacje i kierunki zmian / Piotr Blaik, Anna Bruska, Sabina Kauf, Rafał Matwiejczuk. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Logistyka zaopatrzenia w przedsiębiorstwie / Józef Bendkowski, Grażyna Radziejowska. - Wyd Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Polski rynek usług transportowych : funkcjonowanie, przemiany, rozwój / red. nauk. Danuta Rucińska. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 12. Poradnik organizatora gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie / Zdzisław Dudziński. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 13. Spójny i innowacyjny system transportowy Pomorza / Jan Burnewicz. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Synergia w logistyce / Cezary Mańkowski. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Transport intermodalny : technologia i organizacja / Józef Stokłosa. - Lublin : Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji, Transport lotniczy : ekonomika i organizacja / Danuta Rucińska, Andrzej Ruciński, Dariusz Tłoczyński. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 17. Transport miejski : ekonomika i organizacja / red. Olgierd Wyszomirski. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Zarys logistyki przedsiębiorstwa / Edward Michlowicz. - Kraków : Wydawnictwa AGH, 19. Zarys mikrologistyki / Krzysztof Ficoń. - Wyd Warszawa : Bel Studio, 2005

17 E-biznes, e-handel 1. E-commerce : proste odpowiedzi na trudne pytania / Tomasz Karwatka, Dawid Sadulski. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., E-konsument na rynku usług / Tomasz Szopiński. - Warszawa : CeDeWu, 3. Gospodarka elektroniczna / Eugeniusz Januła, Teresa Truś. - Warszawa : Difin, Gospodarka elektroniczna : współczesne przedsiębiorstwo na rynku globalnym / pod red. Jacka Winiarskiego. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Mikropłatności jako czynnik rozwoju handlu elektronicznego / Łukasz Zakonnik. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Opodatkowanie i funkcjonowanie sklepu internetowego / Piotr Geliński, Dawid Śmieja. - Kraków : Wszechnica Podatkowa, Prowadzenie działalności gospodarczej w Internecie : od e-commerce do e- businessu / Włodzimierz Szpringer. - Warszawa : Difin, Sklepy internetowe : jak złapać w sieci e-konsumentki i e-konsumentów / Marzena Feldy. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 9. Sprzedaż przez Internet : aspekty prawne / Mariusz Zelek (red.). - Warszawa : Difin, 10. Strategie i modele gospodarki elektronicznej / red. nauk. Celina M. Olszak, Ewa Ziemba. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, Technologie informacyjne determinantą współczesnego biznesu / Cecylia Żurak-Owczarek. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011

18 Poradniki przedsiębiorczość, kariera, efektywność, uczenie się 1. Biznesplan po polsku / Andrzej Tokarski, Maciej Tokarski, Jacek Wójcik. - Wyd Warszawa : CeDeWu, 2. Jak napisać poprawny biznesplan / Beata Szczepańska-Bernaś. - Kraków : Wszechnica Podatkowa, Jak solidnie przygotować profesjonalny biznesplan / Andrzej Tokarski, Maciej Tokarski, Jacek Wójcik. - Wyd Warszawa : CeDeWu, 4. Jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą w Polsce i wybranych krajach europejskich : vademecum małego i średniego przedsiębiorcy / Przemysław Mućko, Aneta Sokół. - Wyd. 5 popr. - Warszawa : CeDeWu, 5. Jednoosobowa firma : Jak założyć i samodzielnie prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą / Danuta Młodzikowska, Bjorn Lunden. - Wyd Gdańsk : BL Info Polska, 6. Niekonwencjonalne metody szkoleniowe czyli jak uatrakcyjnić zajęcia / Mirosław Urban. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Nowoczesne uczenie się / Hanna Hamer. - Wyd. 2 rozsz. - Warszawa : Veda Agencja Wydawnicza, Osobista efektywność : jak efektywnie zarządzać czasem i osiągać wyznaczone cele / Bjorn Lunden, Lennart Rosell ; przeł. i oprac. Danuta Młodzikowska. - Wyd Gdańsk : BL Info Polska, 9. Pamięć na zawołanie : metody i techniki pamięciowe / Tony Buzan ; przekł. Marek Szurawski. - Wyd Łódź : Wydawnictwo Aha!, Prawo spółek : praktyczny komentarz, czyli Jak prowadzić działalność gospodarczą w formie spółki / Michał Koralewski (red.). - Warszawa : CeDeWu, 11. Rewolucja w uczeniu / Gordon Dryden, Jeannette Vos ; przekł. Bożena Jóźwiak. - Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, Spółki : jaką wybrać? / Anna Jeleńska. - Kraków : Wszechnica Podatkowa, 13. Techniki negocjacji : jak odnieść sukces w negocjacjach / Bjorn Lunden i Lennart Rosell ; przetł. i oprac. Patrycja Marconi-Mikołajczyk. - Wyd Gdańsk : BL Info Polska, Techniki prezentacji : o sztuce przemawiania, inspirowania i przekonywania / Bjorn Lunden i Lennart Rosell ; przetł. i oprac. Bratumiła Pawłowska. - Wyd. 2, dodr. - Gdańsk : BL Info Polska, Techniki zakupu : jak zwiększyć efektywność zakupów w firmie / Lennart Rosell ; przetł. i oprac. Patrycja Marconi-Mikołajczyk. - Wyd Gdańsk : BL Info Polska, Uczenie się... a pamięć : skuteczne metody, pobudzenie umysłu, warunki do nauki, sposoby zapamiętywania, trening pamięci / oprac. Agnieszka Umińska. - Toruń : Wydawnictwo Literat, []

19 Varia 1. Analiza informacji : teoria i praktyka / Krzysztof Liedel, Paulina Piasecka, Tomasz R. Aleksandrowicz. - Warszawa : Difin, 2. Efektywność inwestycji w odnawialne źródła energii : analiza kosztów i korzyści / Magdalena Ligus. - Warszawa : CeDeWu, 3. Energia : zasoby, procesy, technologie, rynki, transformacje, modele biznesowe, planowanie rozwoju / Franciszek Krawiec. - Warszawa : Difin, 4. Socjologia zmian społecznych / Piotr Sztompka ; przekł. Jacek Konieczny. - Kraków : Wydawnictwo ZNAK, Wprowadzenie mechanizmów rynkowych w ochronie środowiska / Andrzej Graczyk, Alicja M. Graczyk. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Zasady BHP w praktyce / Dorota Stec. - Kraków : Wszechnica Podatkowa, Zastosowanie metod ilościowych w ekonomii i zarządzaniu / pod red. nauk. Stefana Forlicza. - Warszawa : CeDeWu ; Wrocław : Wyższa Szkoła Bankowa, 8. Zastosowanie metod ilościowych w finansach i ubezpieczeniach / pod red. Stefana Forlicza. - Warszawa : CeDeWu ; Wrocław : Wyższa Szkoła Bankowa, 9. Zielona energia w Polsce / Dorota Niedziółka (red.). - Warszawa : CeDeWu,

PRZYWÓDZTWO - PORADNIK; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY;

PRZYWÓDZTWO - PORADNIK; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; 1. A.72304 21 cech skutecznego lidera : jak stać się osobą za którą pójdą inni / John C. Maxwell ; [przekład Witold Turopolski]. - Warszawa : Studio Emka, cop.2012. - 164 s. ; 22 cm. PRZYWÓDZTWO - PORADNIK;

Bardziej szczegółowo

Sygnatura Autor Tytuł Klucz tematyczny. "Status mniejszościowy" i ambiwalencja tożsamości w społeczeństwach

Sygnatura Autor Tytuł Klucz tematyczny. Status mniejszościowy i ambiwalencja tożsamości w społeczeństwach Sygnatura Autor Tytuł Klucz tematyczny 3430 Mucha Janusz, Pactwa Bożena [red.] "Status mniejszościowy" i ambiwalencja tożsamości w społeczeństwach wielokulturowych Socjologia 1205 Stanisława Rączkowskiego

Bardziej szczegółowo

2. B.104849 ADMINISTRACJA dóbr i usług publicznych / Marta Woźniak. - Warszawa : DIFIN, 2013. - 207 s. ; 23 cm.

2. B.104849 ADMINISTRACJA dóbr i usług publicznych / Marta Woźniak. - Warszawa : DIFIN, 2013. - 207 s. ; 23 cm. 1. B.104974 ABC small business'u : A - jak założyć i prowadzić własną firmę, B - księgowość Twojej Firmy (ryczałt, księga przychodów i rozchodów, VAT), C - jak Cię rozliczy Urząd Skarbowy / Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

Obszary tematyczne prac dyplomowych, prowadzonych przez pracowników Katedr Wydziału Zarządzania PL

Obszary tematyczne prac dyplomowych, prowadzonych przez pracowników Katedr Wydziału Zarządzania PL Obszary tematyczne, przez owników Katedr Wydziału Zarządzania PL Nazwisko i imię Arent Anna Dr 214 Banek Tadeusz Baum Tadeusz Dr inŝ. prof. PL 23 114 Blicharz Piotr Dr inŝ. 208 Bojar Ewa 241 Bojar Matylda

Bardziej szczegółowo

RYNEK WALUTOWY - PORADNIK; INWESTYCJE - PORADNIK; GIEŁDA - PORADNIK; KAPITAŁ - INWESTYCJE - PORADNIK;

RYNEK WALUTOWY - PORADNIK; INWESTYCJE - PORADNIK; GIEŁDA - PORADNIK; KAPITAŁ - INWESTYCJE - PORADNIK; 1. B.103552 W.53093 10 fundamentalnych zasad gry na rynku forex : strategie osiągania zysku / Jared Martinez ; [tł. Leszek Sielicki]. - Gliwice : HELION, 2012. - 240 s. : wykr. ; 25 cm. - ( Onepress Exclusive)

Bardziej szczegółowo

Artykuły naukowe 1. F.44

Artykuły naukowe 1. F.44 Artykuły naukowe 1. F.44 Administracyjne tytuły wykonawcze w sądowym postępowaniu egzekucyjnym / Joanna Misztal-Konecka // Państwo i Prawo 2015, vol. 70, nr 3, s. 57-71. POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE (PRAWO

Bardziej szczegółowo

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwania ich komercjalizacji 4 Zarządzanie organizacjami. Diagnoza i sposoby rozwiązywania problemów 4

Bardziej szczegółowo

MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; SUKCES - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY - PORADNIK; KADRY - ZARZĄDZANIE - PORADNIK;

MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; SUKCES - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY - PORADNIK; KADRY - ZARZĄDZANIE - PORADNIK; 1. A.71382 100 sposobów motywowania innych / Steve Chandler i Scott Richardson ; [przekład Magdalena Bugajska]. - Warszawa : Studio Emka, 2011. - 190,[1] s. ; 22 cm. MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność Ekonomia przedsiębiorstwa I stopień Nazwa przedmiotu Rachunkowość zarządcza Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Średnio -zaawansowany

Bardziej szczegółowo

Przedstawiamy Państwu wykaz nowości w Bibliotece Wydziałowej

Przedstawiamy Państwu wykaz nowości w Bibliotece Wydziałowej Przedstawiamy Państwu wykaz nowości w Bibliotece Wydziałowej 1. Stopy procentowe a inwestycje w Polsce i strefie euro / Joanna Stawska ; Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź :

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI lipiec-sierpień 2014 r.

NOWOŚCI lipiec-sierpień 2014 r. AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I RETROKONWERSJI ZBIORÓW NOWOŚCI lipiec-sierpień 2014 r. książki można wypożyczyć korzystając z zakładki katalogu on-line BG AON Uwagi dotyczące

Bardziej szczegółowo

Z-056. Analiza ekonomiczno-finansowa

Z-056. Analiza ekonomiczno-finansowa 13 Administracja publiczna E-034 Administracja publiczna w społeczeństwie E-035 informacyjnym Agrobiznes E-133 Agrobiznes na rynkach światowych E-134 Akredytacja i certyfikacja T-001 Akredytacja, certyfikacja

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - POLSKA; ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - STUDIA PRZYPADKÓW;

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - POLSKA; ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - STUDIA PRZYPADKÓW; 1. B.104157 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu. Cz.2 / red. Natalia Ćwik, Marcin Grzybek, Beata Saracyn. - [Warszawa] : Forum Odpowiedzialnego Biznesu, 2012. - 105 s. ; 24 cm.

Bardziej szczegółowo

LISTA UDOSTĘPNIONYCH TYTUŁÓW WYDAŃ ELEKTRONICZNYCH

LISTA UDOSTĘPNIONYCH TYTUŁÓW WYDAŃ ELEKTRONICZNYCH LISTA UDOSTĘPNIONYCH TYTUŁÓW WYDAŃ ELEKTRONICZNYCH L.p. Ibuk ID Tytuł ISBN 1 13 Administracja publiczna 978-83-01-14995-6 2 93673 Aksjologia życia publicznego 978-83-7405-582-6 3 96021 Aksjomaty prawa

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. www.wzieu.pl

STUDIA PODYPLOMOWE. Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. www.wzieu.pl STUDIA PODYPLOMOWE Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego www.wzieu.pl KRAKOWSKA Kontakt: mgr Kinga Cieślicka Dziekanat WZiEU(pokój 014) ul. Cukrowa 8, 71-004 Zapraszamy do elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 4 kwiecień 2010 poz. 10125-13697 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004

Bardziej szczegółowo

Metody zabezpieczania przedsiębiorstw przed ryzykiem walutowym

Metody zabezpieczania przedsiębiorstw przed ryzykiem walutowym Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Metody zabezpieczania przedsiębiorstw przed ryzykiem walutowym zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Małgorzata Pronobis Kielce 2013 Korekta

Bardziej szczegółowo

OFERTA NAUKOWO-BADAWCZA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA DLA GOSPODARKI

OFERTA NAUKOWO-BADAWCZA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA DLA GOSPODARKI OFERTA NAUKOWO-BADAWCZA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA DLA GOSPODARKI Inkubator Innowacyjności Oferta naukowo-badawcza Wydziału Zarządzania dla gospodarki Bydgoszcz 2014 Bezpłatny materiał informacyjny Spis treści

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 1 styczeń 2010 poz. 1-3195 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma. 004 Informatyka 005 Zarządzanie.

Bardziej szczegółowo

PROFILE KATEDR WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA, INFORMATYKI I FINANSÓW SPRAWUJĄCYCH OPIEKĘ NAD PRACAMI DOKTORSKIMI

PROFILE KATEDR WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA, INFORMATYKI I FINANSÓW SPRAWUJĄCYCH OPIEKĘ NAD PRACAMI DOKTORSKIMI PROFILE KATEDR WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA, INFORMATYKI I FINANSÓW SPRAWUJĄCYCH OPIEKĘ NAD PRACAMI DOKTORSKIMI 1. INSTYTUT ZASTOSOWAŃ MATEMATYKI: - Katedra Badań Operacyjnych Modelowanie procesów gospodarczych

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE INSTYTUT ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNY PROGRAM STUDIÓW DLA KIERUNKU EKONOMIA Specjalność: Rachunkowość i finanse TRYB - NIESTACJONARNY SEMESTR V i VI Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009

WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009 WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009 BADANIA JAKOŚCIOWE W MARKETINGU... 3 BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE... 5 BANKOWOŚĆ... 6 CENA W ZARZĄDZANIU

Bardziej szczegółowo

Pakiet ECTS obowiązujący w roku akademickim 2008 / 2009 dla I, II i III roku studiów niestacjonarnych na kierunku Finanse i Rachunkowość

Pakiet ECTS obowiązujący w roku akademickim 2008 / 2009 dla I, II i III roku studiów niestacjonarnych na kierunku Finanse i Rachunkowość Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Wałczu Instytut Ekonomiczny Pakiet ECTS obowiązujący w roku akademickim 2008 / 2009 dla I, II i III roku studiów niestacjonarnych na kierunku Finanse i Rachunkowość Lista

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW KIERUNEK STUDIÓW ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK AKADEMICKI 2002/2003 2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE DO ECTS...3

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Karta Opisu Przedmiotu Ekonomia II Ogólnoakademicki Studia

Bardziej szczegółowo

978-83-61067-46-7 Civitas 2010

978-83-61067-46-7 Civitas 2010 "Nie należy dopuszczać do publikacji". 104199 Grażyna Gzella, Jacek Gzella 9788323130611 Cenzura w PRL "Teatr może być w byle kącie." Wokół 104994 zagadnień miejsca i przestrzeni w teatrze Joanna Ostrowska

Bardziej szczegółowo

Organizacja i zarządzanie (zestawienie tematyczne w wyborze)

Organizacja i zarządzanie (zestawienie tematyczne w wyborze) BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W SKIERNIEWICACH ul. Senatorska 12, 96-100 Skierniewice tel./fax (46) 833-40-13, http://www.bpsk.nets.pl, e-mail: biblioteka@bpsk.net Skierniewice, listopad 2014 Organizacja i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA Stopień II Studia magisterskie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 PROGRAM STUDIÓW

Bardziej szczegółowo