Biblioteka. Nowości książkowe semestr zimowy 2012/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biblioteka. Nowości książkowe semestr zimowy 2012/2013"

Transkrypt

1 Biblioteka Nowości książkowe semestr zimowy /2013 1) Finanse publiczne i samorządowe. System podatkowy 2) Integracja europejska. Fundusze UE i polityka regionalna 3) Polityka społeczno-gospodarcza. Gospodarka regionalna i globalna 4) Bankowość 5) Rynki finansowe 6) Nieruchomości 7) Rachunkowość 8) Finanse przedsiębiorstw 9) Zarządzanie 10) Zarządzanie zasobami ludzkimi 11) Psychologia biznesu 12) Marketing 13) Logistyka 14) E-biznes, e-handel 15) Poradniki 16) Varia

2 Finanse publiczne i samorządowe. System podatkowy 1. Analiza finansowa budżetów jednostek samorządu terytorialnego / Beata Filipiak, Marek Dylewski, Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj. - Warszawa : MUNICIPIUM, Budżetowanie zadaniowe w kontekście sanacji finansów publicznych w krajach Unii Europejskiej / red. nauk. Piotr Albiński. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 3. Danina publiczna w służbie samorządu / red. Artur Krukowski. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 4. Finanse jednostek samorządu terytorialnego / Elżbieta Kornberger-Sokołowska. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 5. Finanse jednostek samorządu terytorialnego / Maria Jastrzębska. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 6. Finanse samorządowe : koncepcje, realizacja, polityki lokalne / Paweł Swianiewicz. - Warszawa : MUNICIPIUM, Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych / red. nauk. Kazimiera Winiarska. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 8. Nowe zarządzanie publiczne : skuteczność i efektywność : Budżet zadaniowy w Polsce / red. nauk. Teresa Lubińska. - Warszawa : Difin, Pobór podatków samorządowych / red. Artur Krukowski. - Lublin : Wydawnictwo KUL, Podatki w Unii Europejskiej : długookresowe tendencje i reakcja na kryzys / Anna Krajewska. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 11. Polski almanach podatkowy. - Warszawa : KPMG Tax M.Michna, 12. Praktyka funkcjonowania audytu wewnętrznego w Polsce / Anna Bartoszewicz. - Warszawa : CeDeWu, 13. Prawo finansów publicznych : kompendium akademickie / red. nauk. Paweł Smoleń. - Stan prawny na 1 września r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 14. Rachunkowość i budżetowanie w zarządzaniu finansami gminy / Marian Walczak, Magdalena Kowalczyk. - Warszawa : Difin, System podatków i opłat samorządowych w Polsce / Magdalena Miszczuk. - Warszawa : Wydawnictwo C.H.BECK, Zarządzanie finansami w samorządzie terytorialnym : wybrane zagadnienia / Andrzej Józef Kozłowski, Iwona Zofia Czaplicka-Kozłowska. - Olsztyn : Wyższa Szkoła Biznesu, Zarządzanie gminnymi inwestycjami infrastrukturalnymi / Waldemar Kozłowski. - Warszawa : Difin, 18. Zasady audytu wewnętrznego w sektorze finansów publicznych : według najnowszej wersji ustawy o finansach publicznych / pod red. Teresy Kiziukiewicz. - Warszawa : Difin,

3 Integracja europejska. Fundusze UE, polityka regionalna 1. Finansowanie polityki regionalnej w Republice Irlandii i w Wielkiej Brytanii / Paweł Galiński. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Fundusze Unii Europejskiej dla przedsiębiorców : dotacje i środki pomocowe / Małgorzata Gajewska, Aneta Sokół, Anna Staśkiewicz. - Wyd. 3 zm. - Warszawa : CeDeWu, 3. Fundusze Unii Europejskiej jako instrument wsparcia konkurencyjności regionów oraz małych i średnich przedsiębiorstw / red. nauk. Michał Sebastian Bańka, Franciszek Gołembski. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Fundusze unijne jako preferowane źródła finansowania rozwoju i konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw / Jan Śliwa, Rafał Pawlicki. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Jednostki samorządu terytorialnego jako beneficjenci środków europejskich / Elżbieta Kornberger-Sokołowska, Julia Zdanukiewicz, Rafał Cieślak ; red. nauk. Elżbieta Kornberger-Sokołowska. - Wyd. 2 ; stan prawny na 1 kwietnia r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 6. Polityka regionalna i fundusze strukturalne w praktyce / Przemysław Dubel. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 7. Polityka regionalna Unii Europejskiej : cele, narzędzia, efekty / Sławomir Pastuszka. - Warszawa : Difin, 8. Polityka spójności Unii Europejskiej : doświadczenia, wnioski i rekomendacje na lata T. 1 Wybrane problemy realizacji polityki spójności w Unii Europejskiej.- Lublin : Wydawnictwo KUL, 9. Pomoc inwestycyjna dla przedsiębiorców w Unii Europejskiej / Paulina Kubera. - Warszawa : CeDeWu, Pozyskiwanie środków unijnych przez przedsiębiorstwa innowacyjne : podejście procesowe / Elżbieta Weiss. - Warszawa : Wydawnictwo C.H.BECK, Unia Gospodarcza i Walutowa w Europie / Artur Nowak-Far. - Warszawa : Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Zarządzanie finansami projektu europejskiego / Marek Dylewski [i in.]. - Warszawa : Wydawnictwo C.H.BECK, 2009

4 Polityka społeczno-gospodarcza. Gospodarka regionalna i globalna 1. Europejska polityka społeczna / pod red. Renaty Gabryszak, Dariusza Magierka. - Warszawa : Difin, Globalizacja / Joseph E. Stiglitz ; przekł. Hanna Simbierowicz. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, Gospodarka samorządu terytorialnego / Andrzej Miszczuk, Magdalena Miszczuk, Katarzyna Żuk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, Konkurencyjność regionalna : koncepcje, strategie, przykłady / red. nauk. Ewa Łaźniewska, Marian Gorynia. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 5. Kreowanie regionalnej i lokalnej polityki gospodarczej na podstawie teorii i koncepcji rozwoju terytorialnego / Andrzej Paczoski. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Lokalizacja przemysłu a konkurencyjność polskich regionów : (w kontekście integracji europejskiej) / pod. red. Anny Zielińskiej-Głębockiej. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Niepewność i niestabilność gospodarcza : gwałtowny wzrost i co dalej? / Władysław Szymański. - Warszawa : Difin, Polityka zdrowotna samorządu terytorialnego / Jerzy B. Karski. - Wyd Warszawa : CeDeWu, 9. Samorząd terytorialny : organizacja i gospodarka / Hanna Harańczyk. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Samorząd terytorialny w systemie zarządzania państwem : wybrane zagadnienia / Andrzej Józef Kozłowski, Iwona Zofia Czaplicka-Kozłowska. - Olsztyn : Pracownia Wydawnicza Elset, Wizja sprawiedliwej globalizacji : Propozycje usprawnień / Joseph E. Stiglitz ; przekł. Adam Szeworski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, Wyzwania dla polityki makroekonomicznej na początku XXI wieku / pod red. Henryka Ćwiklińskiego. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 13. Wzrost gospodarczy czy bezpieczeństwo socjalne? : w stronę konkurencyjnego modelu społeczno-ekonomicznego dla Unii Europejskiej / red. nauk. Wojciech Bieńkowski, Mariusz Jan Radło ; przekł. Witold Czartoryski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010

5 Bankowość 1. Analiza satysfakcji i lojalności klientów bankowych / Przemysław Stodulny. - Wyd Warszawa : CeDeWu, Bank komercyjny w Polsce : podręcznik akademicki / Tamara Galbarczyk, Joanna Świderska. - Warszawa : Difin, Bankowość / Zbigniew Dobosiewicz. - Wyd. 3 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Bankowość : Podręcznik akademicki / pod red. Władysława L. Jaworskiego i Zofii Zawadzkiej. - Wyd. 2 zaktual. i rozsz. (dodr.). - Warszawa : Poltext, Bankowość detaliczna w Polsce / Janina Harasim. - Wyd Warszawa : CeDeWu, Bankowość elektroniczna / Beata Świecka. - Wyd. 2 (dodr.). - Warszawa : CeDeWu, 7. Bankowość elektroniczna : istota, stan, perspektywy / Michał Polasik. - Wyd. 1 (dodr.). - Warszawa : CeDeWu, Bankowość elektroniczna w Polsce / Artur Borcuch. - Warszawa : CeDeWu, Bankowość międzynarodowa / Eugeniusz Gostomski. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Działalność kredytowa banku komercyjnego / Izabela Emerling. - Wrocław : Wydawnictwo Marina, Innowacyjna bankowość internetowa : bank Web 2.0 / Emil Ślązak, Elżbieta Guzek. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 12. Kredyt hipoteczny : poradnik / Zbigniew Dobosiewicz. - Warszawa : Difin, Systemy płatnicze i rynek płatności w Unii Europejskiej / Anna Iwańczuk. - Warszawa : CeDeWu, Współczesna bankowość centralna / Władysław L. Jaworski, Anna Szelągowska (red.). - Warszawa : CeDeWu, 15. Współczesna bankowość detaliczna / Anna Szelągowska (red.). - Warszawa : CeDeWu, Współczesna bankowość hipoteczna / Anna Szelągowska (red.). - Warszawa : CeDeWu, Współczesna bankowość inwestycyjna / Anna Szelągowska (red.). - Warszawa : CeDeWu, 18. Współczesna bankowość korporacyjna / Anna Szelągowska (red.). - Warszawa : CeDeWu, Współczesna bankowość spółdzielcza / Anna Szelągowska (red.). - Warszawa : CeDeWu, 20. Zarządzanie portfelem kredytowym banku / Andrzej Krysiak, Aleksandra Staniszewska, Maciej S. Wiatr. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza,

6 Nieruchomości 1. Mieszkaniowy kredyt hipoteczny w Polsce / Gabriel Główka. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, Obrót nieruchomościami w teorii i praktyce / Roman Doganowski. - Stan prawny na dzień 30 kwietnia r. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 3. Podstawy gospodarowania nieruchomościami / Agnieszka Małkowska, Bartłomiej Marona. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 4. System finansowania nieruchomości mieszkaniowych w Polsce : doświadczenia i kierunki zmian / Gabriel Główka. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 5. Szacowanie nieruchomości : rzeczoznawstwo majątkowe / pod red. Jerzego Dydenki. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 6. Wycena nieruchomości. Operat szacunkowy. Rzeczoznawstwo majątkowe / Dorota Wilkowska-Kołakowska. - Wyd Warszawa : LexisNexis, Rynki finansowe 1. Analiza rynków finansowych / Oskar Starzeński. - Warszawa : Wydawnictwo C.H.BECK, Forex : rynek walutowy dla początkujących inwestorów / Marcin Milewski. - Warszawa : Samo Sedno, 3. Forex w praktyce : vademecum inwestora giełdowego : sposób na inwestowanie / Krzysztof Kochan. - Wyd. 2 rozsz. - Gliwice : Wydawnictwo HELION, Instytucje i rynki wobec kryzysu finansowego : źródła i konsekwencje kryzysu / Anna Matysek-Jędrych (red.). - Warszawa : CeDeWu, Międzynarodowe rynki finansowe po kryzysie / Elżbieta Chrabonszczewska [i in.]. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 6. Papiery wartościowe na rynku pieniężnym i kapitałowym / Sławomir Antkiewicz. - Warszawa : CeDeWu, 7. Pochodne instrumenty kredytowe : systematyka, wycena, zastosowanie : przewodnik po strukturach standardowych i egzotycznych / Izabela Pruchnicka- Grabias. - Warszawa : CeDeWu, Powrót recesji : kryzys roku 2008 / Paul Krugman ; przeł. Marcin Ruszczyński. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 9. Rola funduszy inwestycyjnych w warunkach globalizacji / Mirosław Bojańczyk. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2008

7 Rachunkowość 1. Księgowość małej firmy / Anna Jeleńska. - Kraków : Wszechnica Podatkowa, 2. Księgowość w małej i średniej firmie : uproszczone formy ewidencji / Grażyna Voss, Andrzej Tokarski, Maciej Tokarski. - Wyd. 4, zm. i uaktual. - Warszawa : CeDeWu, Podatkowa księga przychodów i rozchodów w praktyce / Ewa Piskorz- Liskiewicz, Jacek Czernecki, Anna Jeleńska. - Kraków : Wszechnica Podatkowa, 4. Poradnik ryczałtowca / Małgorzata Borkiewicz-Liszka [i in.]. - Kraków : Wszechnica Podatkowa, 5. Rachunkowość budżetowa w świetle koncepcji prawdziwego i wiernego obrazu / Anna Zysnarska. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Rachunkowość małych przedsiębiorstw / Teresa Kiziukiewicz, Kazimierz Sawicki. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 7. Rachunkowość podatkowa / Irena Olchowicz. - Wyd Warszawa : Difin, Ryczałt w praktyce / Anna Jeleńska. - Kraków : Wszechnica Podatkowa, 9. VAT : podstawowe zasady i ujęcie w rachunkowości / Katarzyna Zasiewska. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 10. Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / red. nauk. Bronisław Micherda. - Warszawa : Difin, Zaawansowana rachunkowość finansowa / Katarzyna Bareja [i in.]. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 12. Zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów / Jacek Czernecki, Ewa Piskorz-Liskiewicz. - Kraków : Wszechnica Podatkowa,

8 Finanse przedsiębiorstw 1. ABC podatków w działalności gospodarczej / Mariusz Artur Pogoński. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza "UNIMEX", 2. Analiza ekonomiczna i ocena ekspercka w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw / Ryszard Borowiecki, Elżbieta Wysłocka. - Warszawa : Difin, 3. Analiza i planowanie finansowe / Edyta Duda-Piechaczek. - Gliwice : Wydawnictwo HELION, Audyt sprawozdań finansowych / red. Wiktor Gabrusewicz. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Bankowa obsługa przedsiębiorstw / Andreas Dahmen, Philipp Jacobi. - Wyd Warszawa : CeDeWu, Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza : Praca zbiorowa / pod red. Gertrudy Krystyny Świderskiej. - Warszawa : Difin, Determinanty popytu małych przedsiębiorstw na kredyt handlowy / Danuta Zawadzka. - Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Ekonomia przedsiębiorstw : Finanse dla niefinansistów / Danuta Młodzikowska i Pal Carlsson. - Wyd Gdańsk : BL Info Polska, 9. Finanse firmy : Jak zarządzać kapitałem / red. nauk. Wiesław Szczęsny. - Warszawa : Wydawnictwo C.H.BECK, 10. Jak zarządzać kosztami w przedsiębiorstwie / Beata Zyznarska-Dworczak. - Warszawa : Difin, 11. Kapitał oraz finansowanie działalności gospodarczej / Waldemar Gos. - Warszawa : Difin, 12. Kapitał w przedsiębiorstwie i jego struktura / Jacek Grzywacz. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 13. Kompetencje a wartość przedsiębiorstwa : zasoby niematerialne w nowej gospodarce / Grzegorz Urbanek. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Kredyty bankowe i inne formy finansowania : poradnik dla małych i średnich firm / Hanna Chynał. - Wyd Warszawa : Difin, Leasing : aspekty prawne i podatkowe / red. Romuald Gabrysz. - Tychy : Wydawnictwo Ekspert Księgowy, Leasing : skutki prawne, podatkowe i rachunkowe w 2013 roku / Agnieszka Kowalska, Barbara Baran, Artur Kowalski. - Warszawa : Difin, Obciążenia fiskalne przedsiębiorstw / Janina Ickiewicz. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa przez analityka bankowego / Małgorzata Zaleska. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza,

9 19. Oddziaływanie globalnego kryzysu finansowego : perspektywa przedsiębiorstwa / Joanna Błach [i in.]. - Warszawa : CeDeWu, 20. Opodatkowanie przedsiębiorstw : wybrane zagadnienia / Katarzyna Boratyńska. - Stan prawny na dzień r. - Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 21. Perspektywa finansowa restrukturyzacji : z elementami prognozowania upadłości przedsiębiorstw / Jacek Nowak, Dariusz Zarzecki. - Warszawa : Difin, 22. Podatki i składki w działalności przedsiębiorców / Paweł Felis, Marcin Jamroży, Joanna Szlęzak-Matusewicz. - Warszawa : Difin, Podstawy finansów przedsiębiorstw : praktyczny przewodnik po najważniejszych metodach i narzędziach / Stuart A. McCrary. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, Pomiar i raportowanie dokonań przedsiębiorstwa / Edward Nowak (red.). - Warszawa : CeDeWu, 25. Rachunek przepływów pieniężnych / Waldemar Gos. - Warszawa : Difin, Rachunek zysków i strat : istota, cele i praktyczne zastosowania / Irena Kondratowicz-Garbarska. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Rozliczanie podatkowe właścicieli firm jednoosobowych : problemy podatkowe / Rafał Styczyński. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza "UNIMEX", 28. Ryzyko walutowe : zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie / Marcin Kalinowski. - Warszawa : CeDeWu, 29. Struktura kapitału spółek akcyjnych w Polsce w świetle teorii hierarchii źródeł finansowania / Ewa Chojnacka. - Warszawa : CeDeWu, 30. Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem działalności gospodarczej / Ilona Kwiecień. - Warszawa : Wydawnictwo C.H.BECK, W poszukiwaniu wartości przedsiębiorstwa : metody wyceny w praktyce / Wiktor Patena. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, Wiarygodność kontrahenta w kredycie kupieckim / Danuta Krzemińska. - Wyd Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Zarządzanie kredytem handlowym w małych i średnich przedsiębiorstwach / Piotr Rytko. - Warszawa : Difin, Zarządzanie wartością spółki kapitałowej : podręcznik akademicki / red. Jan Krzysztof Bielecki, Leszek Pawłowicz. - Warszawa : CeDeWu, 35. Zasady oceny działalności gospodarczej przedsiębiorstw / Juliusz Engelhardt. - Warszawa : CeDeWu,

10 Zarządzanie 1. ABC small business'u. - Wyd. 24 ; Stan prawny na dzień Łódź : Wydawnictwo MARCUS, 2. Audyt strategiczny : szansa na poprawę pozycji rynkowej firmy / Krzysztof Opolski, Krzysztof Waśniewski, Magdalena Wereda ; pod red. nauk. Krzysztofa Opolskiego. - Wyd Warszawa : CeDeWu, Compliance w przedsiębiorstwie / Bartosz Makowicz. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Controlling : analiza i monitoring w zarządzaniu przedsiębiorstwem / Anna Skowronek - Mielczarek, Zdzisław Leszczyński. - Warszawa : Difin, Decyzyjne Systemy Zarządzania / red. nauk. Jerzy Kisielnicki, Jan Turyna. - Warszawa : Difin, 6. Dopasowanie w biznesie : jak stosować strategiczną kartę wyników / Robert S. Kaplan, David P. Norton ; przekł. Agnieszka Nowak. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Kształtowanie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw / pod red. Bogdana Nogalskiego i Jacka Rybickiego. - Gdańsk : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Małe i średnie przedsiębiorstwa wobec wyzwań rozwoju technologii XXI wieku / Anna Drab-Kurowska, Aneta Sokół. - Warszawa : CeDeWu, Mapy strategii w biznesie : jak przełożyć wartości na mierzalne wyniki / Robert S. Kaplan, David P. Norton ; przekł. Anna Górska. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Model biznesu w zarządzaniu przedsiębiorstwem / red. nauk. Małgorzata Duczkowska-Piasecka. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 11. Modelowanie organizacji procesowej / red. nauk. Jerzy Auksztol, Magdalena Chomuszko. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 12. Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu : organizacja, konteksty, procesy zarządzania / red. nauk. Beata Glinka, Monika Kostera. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 13. Nowoczesne zarządzanie projektami / red. Michał Trocki. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 14. Piąta dyscyplina : teoria i praktyka organizacji uczących się / Peter M. Senge ; przeł. Michał Lipa. - Wyd. 6 posz. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 15. Podstawy zarządzania : teoria i ćwiczenia / red. nauk. Agnieszka Zakrzewska- Bielawska. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 16. Praktyka zarządzania strategicznego : studia przypadków / [aut. rozdz. Jarosław Ignacy et al.]. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 17. Sieci międzyorganizacyjne : współczesne wyzwanie dla teorii i praktyki zarządzania / red. nauk. Jerzy Niemczyk, Ewa Stańczyk-Hugiet, Bartosz Jasiński. - Warszawa : Wydawnictwo C.H.BECK,

11 18. Strategia dywersyfikacji : wzrost poprzez zróżnicowanie / Graham Kenny. - Poznań : Explanator, Strategia zarządzania jakością / Stanisław Tkaczyk, Ewa Kowalska-Napora. - Warszawa : Difin, 20. Strategiczna karta wyników firm usługowych / Rajesh K. Tyagi, Praveen Gupta. - Warszawa : Wydawnictwa Profesjonalne PWN, Wielokryterialne decyzje w przeobrażeniu zarządzania organizacjami w procesie globalizacji / Tadeusz Łagowski. - Warszawa : Wydawnictwo Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych, 22. Wprowadzanie i funkcjonowanie systemów zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach / Edyta Tabaszewska. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 23. Współpraca przedsiębiorstw w Polsce w procesie budowania ich potencjału innowacyjnego / Wojciech Popławski, Agata Sudolska, Maciej Zastempowski. - Toruń : Dom Organizatora, Zarządzanie / Henry Mintzberg ; tł. Robert Mitoraj. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 25. Zarządzanie małą i średnią firmą w teorii i ćwiczeniach / red. nauk. Marek Matejun. - Warszawa : Difin, 26. Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem / pod red. Krzysztofa Safina. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 27. Zarządzanie portfelami projektów : wdrażanie i monitorowanie strategii organizacji za pomocą projektów / Alina Kozarkiewicz. - Warszawa : Wydawnictwa Profesjonalne PWN, 28. Zarządzanie ryzykiem / red. nauk. Krzysztof Jajuga. - Wyd. 1, dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, Zarządzanie ryzykiem działalności organizacji / red. nauk. Jan Monkiewicz, Lech Gąsiorowski. - Warszawa : Wydawnictwo C.H.BECK, Zarządzanie strategiczne : podejście zasobowe / Anne Sigismund Huff [i in.]. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, Zarządzanie technologiami : zaawansowane technologie i wyzwania ich komercjalizacji / Wiesław M. Grudzewski, Irena K. Hejduk. - Warszawa : Difin, Zarządzanie wiedzą / Jędrzej Trajer, Alfred Paszek, Stanisław Iwan. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 33. Zmienność zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem / Piotr Banaszyk. - Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011

12 Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 1. Assessment/Development Center : poznaj najskuteczniejszą metodę oceny kompetencji pracowników i kandydatów do pracy / Katarzyna Wąsowska-Bąk, Dorota Górecka, Marzena Mazur. - Gliwice : Wydawnictwo HELION, 2. Budowanie zaangażowania pracowników / Rita McGee, Ann Rennie. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 3. Elastyczne formy zatrudnienia : telepraca, zarządzanie pracą zdalną / Ewa Stroińska. - Warszawa : Poltext, 4. Formy zatrudnienia w małych i średnich przedsiębiorstwach : jak zatrudniać pracowników / Karolina Drela, Aneta Sokół. - Warszawa : CeDeWu, Kształtowanie wynagrodzeń / Pal Carlsson ; przetł. i oprac. Danuta Młodzikowska. - Gdańsk : BL Info Polska, Lojalność pracownicza : od diagnozy typów lojalności do Zarządzania Relacjami z Pracownikami (Employee Relationship Management) / Anna Lipka, Alicja Winnicka-Wejs, Jan Acedański. - Warszawa : Difin, 7. Modelowanie kompetencji pracowniczych w organizacji / Tomasz P. Czapla. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 8. Ocena efektywności szkoleń / Peter Bramley. - Wyd Warszawa : Wolters Kluwer Polska, Rekrutacja pracowników : praktyczny poradnik dla pracodawcy / Bjorn Lunden ; przeł. i oprac. Danuta Młodzikowska. - Wyd Gdańsk : BL Info Polska, 10. Skuteczne strategie wynagrodzeń : tworzenie i zastosowanie / Stanisława Borkowska. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 11. Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi : rozwijanie potencjału organizacji dzięki działowi personalnemu / Peter Reilly, Tony Williams ; przeł. Kaja Wacowska. - Wyd Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 12. Talent w przedsiębiorstwie opartym na wiedzy / Jacek Grodzicki. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Technologiczne i społeczno-ekonomiczne determinanty zatrudnienia w sektorze bankowym w Polsce / Jerzy Kaźmierczyk. - Warszawa : CeDeWu, Współczesne systemy motywacyjne : teoria i praktyka / Jacek Woźniak. - Warszawa : Wydawnictwa Profesjonalne PWN, 15. Wynagrodzenia : praktyczne sposoby rozwiązywania problemów / red. nauk. Stanisława Borkowska. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 16. Zarządzanie talentami w przedsiębiorstwie / Jacek Kopeć. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego,

13 Psychologia biznesu 1. Anatomia trendu : co łączy jeansy z łyżworolkami i ipodem / Henrik Vejlgaard ; przeł. Dorota Wąsik. - Wyd Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2. CSR - doskonalenie relacji społecznych w firmie / Agata Rudnicka. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 3. Grupa ryzyka na rynku pracy : poradnik dla osób współpracujących z grupą 45+ / Daniel Kukla, Wioleta Duda, Marta Zając. - Warszawa : Difin, 4. Komunikacja korporacyjna : przewodnik po teorii i praktyce / Joep Cornelissen ; przeł. Jarosław Kuczyński. - Wyd Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 5. Komunikacja wewnętrzna krok po kroku : jak komunikacja wewnętrzna pomaga wdrażać każdą strategię w firmie / Bill Quirke ; przeł. Maria Szybińska. - Wyd Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 6. Kontrproduktywne zachowania pracowników w organizacji : przejawy, uwarunkowania, ograniczanie / Dariusz Turek. - Warszawa : Difin, 7. Potencjał ludzki w rozwoju przedsiębiorczości indywidualnej i korporacyjnej / red. nauk. Beata Jamka. - Warszawa : Difin, 8. Różnice kulturowe w biznesie / Radosław Zenderowski, Bartosz Koziński. - Warszawa : CeDeWu, 9. Zachowania innowacyjne w pracy : wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne / Agnieszka Wojtczuk-Turek. - Warszawa : Difin, 10. Zachowania organizacyjne w teorii i praktyce zarządzania / Urszula Gros. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, Zachowanie się ludzi w pracach zespołowych : uwarunkowania, problemy, dylematy / Stanisław Galata. - Warszawa : Difin, Zarządzanie komunikacją w organizacjach zróżnicowanych kulturowo / Renata Winkler. - Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2008

14 Marketing 1. Alianse marketingowe : partnerstwa przedsiębiorstw dla zwiększenia konkurencyjności / red. nauk. Andrzej Sznajder. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2. Badania marketingowe : teoria i praktyka / Vytautas Pranas Pranulis, Rafał Drewniak. - Toruń : Wyższa Szkoła Bankowa ; Wilno : Vilnius University, 3. Badania marketingowe w zarządzaniu organizacją / red. nauk. Wojciech Popławski, Eulalia Skawińska. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 4. Biznes w Internecie : praktyczny poradnik o marketingu, sprzedaży, public relations on-line i promocji w mediach społecznościowych / Tomasz Bonek, Marta Smaga. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 5. e-marketing przedsiębiorstwa w społeczności wirtualnej / Urszula Świerczyńska- Kaczor. - Warszawa : Difin, 6. Kształtowanie cen : praktyczny poradnik / Bjorn Lunden ; przetł. i oprac. Danuta Młodzikowska. - Gdańsk : BL Info Polska, Lojalność klienta a rozwój organizacji / Stanisław Skowron, Łukasz Skowron. - Warszawa : Difin, 8. Marketing / Philip Kotler, Kevin Lane Keller ; wyd. pod red. Bogny Pilarczyk oraz Henryka Mruka ; przekł. Marek Zawiślak i Jacek Środa. - Poznań : Dom Wydawniczy REBIS, 9. Marketing : satysfakcja klienta i rozwój przedsiębiorstwa / Henryk Mruk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 10. Marketing dla małych i średnich przedsiębiorstw / Bjorn Lunden, Ulf Svensson ; przetł. i oprac. Bratumiła Pawłowska. - Wyd Gdańsk : BL Info Polska, Marketing produktów systemowych / red. nauk. Leszek Żabiński. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 12. Promocja w Internecie : narzędzia, zarządzanie, praktyka / Grzegorz Mazurek. - Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Sprzedaż usług : jak zwiększyć sprzedaż i opłacalność sprzedaży w firmie usługowej / Ulf Rader ; przetł. i oprac. Danuta Młodzikowska. - Wyd Gdańsk : BL Info Polska, Strategie marketingowe / red. Wojciech Wrzosek. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 15. Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych / red. nauk. Jan W. Wiktor, Paweł Chlipała. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 16. Techniki sprzedaży : o sztuce sprzedawania / Lennart Rosell ; przetł. Bratumiła Pawłowska. - Wyd Gdańsk : BL Info Polska, 2011

15 17. Zaprzyjaźnij się z klientem : jak skutecznie i z zyskiem zarządzać sprzedażą / Scott Cooper, Fritz Grutzner, Birk Cooper ; przeł. Arkadiusz Kamiński. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 18. Zarządzanie i planowanie marketingowe / Andrzej Pomykalski. - Wyd. 1, 2. dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 19. Zarządzanie usługami : strategie i przywództwo w biznesie / Richard Normann ; przekł. Sylwia Pikiel. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 20. Znaczenie wirtualizacji marketingu w sieciowym kreowaniu wartości / Grzegorz Mazurek. - Warszawa : Wydawnictwo POLTEXT,

16 Logistyka 1. E-logistyka / red. nauk. Waldemar Wieczerzycki. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2. Ekonomika logistyki : gospodarka magazynowa / Jan Figurski. - Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 3. Infrastruktura transportu jako czynnik kształtujący warunki rozwoju przedsiębiorstw w otoczeniu społeczno-gospodarczym / Ryszard Rolbiecki. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Logistyka : Infrastruktura techniczna na świecie / pod red. Macieja Mindura. - Wyd Warszawa ; Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 5. Logistyka morska : statki, porty, spedycja / Krzysztof Ficoń. - Warszawa : Bel Studio, Logistyka ogólna / Stanisław Niziński, Józef Żurek. - Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Logistyka produkcji : procesy, systemy, organizacja / Andrzej Szymonik. - Warszawa : Difin, 8. Logistyka usług / Grzegorz Biesok (red.). - Warszawa : CeDeWu, Logistyka w systemie zarządzania przedsiębiorstwem : relacje i kierunki zmian / Piotr Blaik, Anna Bruska, Sabina Kauf, Rafał Matwiejczuk. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Logistyka zaopatrzenia w przedsiębiorstwie / Józef Bendkowski, Grażyna Radziejowska. - Wyd Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Polski rynek usług transportowych : funkcjonowanie, przemiany, rozwój / red. nauk. Danuta Rucińska. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 12. Poradnik organizatora gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie / Zdzisław Dudziński. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 13. Spójny i innowacyjny system transportowy Pomorza / Jan Burnewicz. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Synergia w logistyce / Cezary Mańkowski. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Transport intermodalny : technologia i organizacja / Józef Stokłosa. - Lublin : Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji, Transport lotniczy : ekonomika i organizacja / Danuta Rucińska, Andrzej Ruciński, Dariusz Tłoczyński. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 17. Transport miejski : ekonomika i organizacja / red. Olgierd Wyszomirski. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Zarys logistyki przedsiębiorstwa / Edward Michlowicz. - Kraków : Wydawnictwa AGH, 19. Zarys mikrologistyki / Krzysztof Ficoń. - Wyd Warszawa : Bel Studio, 2005

17 E-biznes, e-handel 1. E-commerce : proste odpowiedzi na trudne pytania / Tomasz Karwatka, Dawid Sadulski. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., E-konsument na rynku usług / Tomasz Szopiński. - Warszawa : CeDeWu, 3. Gospodarka elektroniczna / Eugeniusz Januła, Teresa Truś. - Warszawa : Difin, Gospodarka elektroniczna : współczesne przedsiębiorstwo na rynku globalnym / pod red. Jacka Winiarskiego. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Mikropłatności jako czynnik rozwoju handlu elektronicznego / Łukasz Zakonnik. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Opodatkowanie i funkcjonowanie sklepu internetowego / Piotr Geliński, Dawid Śmieja. - Kraków : Wszechnica Podatkowa, Prowadzenie działalności gospodarczej w Internecie : od e-commerce do e- businessu / Włodzimierz Szpringer. - Warszawa : Difin, Sklepy internetowe : jak złapać w sieci e-konsumentki i e-konsumentów / Marzena Feldy. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 9. Sprzedaż przez Internet : aspekty prawne / Mariusz Zelek (red.). - Warszawa : Difin, 10. Strategie i modele gospodarki elektronicznej / red. nauk. Celina M. Olszak, Ewa Ziemba. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, Technologie informacyjne determinantą współczesnego biznesu / Cecylia Żurak-Owczarek. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011

18 Poradniki przedsiębiorczość, kariera, efektywność, uczenie się 1. Biznesplan po polsku / Andrzej Tokarski, Maciej Tokarski, Jacek Wójcik. - Wyd Warszawa : CeDeWu, 2. Jak napisać poprawny biznesplan / Beata Szczepańska-Bernaś. - Kraków : Wszechnica Podatkowa, Jak solidnie przygotować profesjonalny biznesplan / Andrzej Tokarski, Maciej Tokarski, Jacek Wójcik. - Wyd Warszawa : CeDeWu, 4. Jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą w Polsce i wybranych krajach europejskich : vademecum małego i średniego przedsiębiorcy / Przemysław Mućko, Aneta Sokół. - Wyd. 5 popr. - Warszawa : CeDeWu, 5. Jednoosobowa firma : Jak założyć i samodzielnie prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą / Danuta Młodzikowska, Bjorn Lunden. - Wyd Gdańsk : BL Info Polska, 6. Niekonwencjonalne metody szkoleniowe czyli jak uatrakcyjnić zajęcia / Mirosław Urban. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Nowoczesne uczenie się / Hanna Hamer. - Wyd. 2 rozsz. - Warszawa : Veda Agencja Wydawnicza, Osobista efektywność : jak efektywnie zarządzać czasem i osiągać wyznaczone cele / Bjorn Lunden, Lennart Rosell ; przeł. i oprac. Danuta Młodzikowska. - Wyd Gdańsk : BL Info Polska, 9. Pamięć na zawołanie : metody i techniki pamięciowe / Tony Buzan ; przekł. Marek Szurawski. - Wyd Łódź : Wydawnictwo Aha!, Prawo spółek : praktyczny komentarz, czyli Jak prowadzić działalność gospodarczą w formie spółki / Michał Koralewski (red.). - Warszawa : CeDeWu, 11. Rewolucja w uczeniu / Gordon Dryden, Jeannette Vos ; przekł. Bożena Jóźwiak. - Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, Spółki : jaką wybrać? / Anna Jeleńska. - Kraków : Wszechnica Podatkowa, 13. Techniki negocjacji : jak odnieść sukces w negocjacjach / Bjorn Lunden i Lennart Rosell ; przetł. i oprac. Patrycja Marconi-Mikołajczyk. - Wyd Gdańsk : BL Info Polska, Techniki prezentacji : o sztuce przemawiania, inspirowania i przekonywania / Bjorn Lunden i Lennart Rosell ; przetł. i oprac. Bratumiła Pawłowska. - Wyd. 2, dodr. - Gdańsk : BL Info Polska, Techniki zakupu : jak zwiększyć efektywność zakupów w firmie / Lennart Rosell ; przetł. i oprac. Patrycja Marconi-Mikołajczyk. - Wyd Gdańsk : BL Info Polska, Uczenie się... a pamięć : skuteczne metody, pobudzenie umysłu, warunki do nauki, sposoby zapamiętywania, trening pamięci / oprac. Agnieszka Umińska. - Toruń : Wydawnictwo Literat, []

19 Varia 1. Analiza informacji : teoria i praktyka / Krzysztof Liedel, Paulina Piasecka, Tomasz R. Aleksandrowicz. - Warszawa : Difin, 2. Efektywność inwestycji w odnawialne źródła energii : analiza kosztów i korzyści / Magdalena Ligus. - Warszawa : CeDeWu, 3. Energia : zasoby, procesy, technologie, rynki, transformacje, modele biznesowe, planowanie rozwoju / Franciszek Krawiec. - Warszawa : Difin, 4. Socjologia zmian społecznych / Piotr Sztompka ; przekł. Jacek Konieczny. - Kraków : Wydawnictwo ZNAK, Wprowadzenie mechanizmów rynkowych w ochronie środowiska / Andrzej Graczyk, Alicja M. Graczyk. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Zasady BHP w praktyce / Dorota Stec. - Kraków : Wszechnica Podatkowa, Zastosowanie metod ilościowych w ekonomii i zarządzaniu / pod red. nauk. Stefana Forlicza. - Warszawa : CeDeWu ; Wrocław : Wyższa Szkoła Bankowa, 8. Zastosowanie metod ilościowych w finansach i ubezpieczeniach / pod red. Stefana Forlicza. - Warszawa : CeDeWu ; Wrocław : Wyższa Szkoła Bankowa, 9. Zielona energia w Polsce / Dorota Niedziółka (red.). - Warszawa : CeDeWu,

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł.

Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł. Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł. II stopnia 7 Marek C. II stopnia 8 Agnieszka K. II

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach regionalnych

Bardziej szczegółowo

12. Dobosiewicz Zbigniew : Podstawy bankowości. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2001 Sygn. 186-Uł-Czyt., 187-Uł 13. Dobosiewicz Zbigniew :

12. Dobosiewicz Zbigniew : Podstawy bankowości. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2001 Sygn. 186-Uł-Czyt., 187-Uł 13. Dobosiewicz Zbigniew : BANKOWOŚĆ 1. ABC... bankowości: samodzielny pracownik bankowy: pr. zb. / red. nauk. Krzysztof Opolski. - Warszawa : Wyższa Szkoła Bankowości, Finansów i Zarządzania; "Olympus", 1998 Sygn. 106078 2. Baka

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse

Bardziej szczegółowo

BUDZETOWANIE DZIAŁALNOSCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH. Pod redakcją WIKTORA KRAWCZYKA

BUDZETOWANIE DZIAŁALNOSCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH. Pod redakcją WIKTORA KRAWCZYKA \. BUDZETOWANIE,/ DZIAŁALNOSCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH TEORIA I PRAKTYKA Pod redakcją WIKTORA KRAWCZYKA POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE Kraków 2005 Spis treści Wprowadzenie.. 7 Barbara Andruczyk Podział

Bardziej szczegółowo

Wybór promotorów prac magisterskich

Wybór promotorów prac magisterskich Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i Rachunkowość studia niestacjonarne Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse i Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Rekrutacja 2016/2017

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Rekrutacja 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Rekrutacja 2016/2017 Studia I stopnia - licencjackie ekonomia zarządzanie Studia I stopnia - inżynierskie zarządzanie i inżynieria produkcji Studia II stopnia - zarządzanie ekonomia

Bardziej szczegółowo

Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 2. Współczesny świat w erze turbulencji (Alojzy Z. Nowak) 3. Przedsiębiorczość (Beata Glinka)

Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 2. Współczesny świat w erze turbulencji (Alojzy Z. Nowak) 3. Przedsiębiorczość (Beata Glinka) Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 1.1. Ewolucja podejść do zarządzania (Włodzimierz Piotrowski) 1.1.1. Kierunek klasyczny 1.1.2. Kierunek human relations (szkoła stosunków międzyludzkich) 1.1.3. Podejście

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość

Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów

Bardziej szczegółowo

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania KIERUNEK: GOSPODARKA PRZESTRZENNA Specjalność: Gospodarka lokalna i globalna Lp. Nazwa przedmiotu Grupa I ROK STUDIÓW 1. Geografia ekonomiczna P 2 20 - Zal 2. Technologie informacyjne \ Informatyka w I

Bardziej szczegółowo

P 5 18 10 E 2. Makroekonomia P 5 10 10 Zk 3. Statystyka mat. P 4 10 10 Zk 4. Zarządzanie. K 6 20 10 E strategiczne 5. Rachunkowość zarządcza

P 5 18 10 E 2. Makroekonomia P 5 10 10 Zk 3. Statystyka mat. P 4 10 10 Zk 4. Zarządzanie. K 6 20 10 E strategiczne 5. Rachunkowość zarządcza KIERUNEK: ZARZĄDZANIE Specjalność: Administracja i gospodarka samorządowa Lp. Nazwa przedmiotu Grupa Koncepcje P 5 18 10 E 4. K 6 20 10 E strategiczne 10 Historia myśli 1 Prawo cywilne P 3 20 - Zk 12.

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Stefan Krajewski

prof. dr hab. Stefan Krajewski OBSZARY TEMATYCZNE SEMINARIUM LICENCJACKIEGO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA prof. dr hab. Stefan Krajewski 1. Budżety samorządów terytorialnych (dochody, wydatki, struktura budżetu gminy lub powiatu) 2.

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności:

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności: KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności: - Marketing na rynkach krajowych i międzynarodowych, - Zarządzanie finansowe, - Zarządzanie przedsiębiorstwem, - Zarządzanie zasobami ludzkimi. Prezentacje SYLWETEK PRMOTORÓW

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

101 pomysłów na własną firmę Sandler C., Keefe J. ABC small businessu 2009 Markowski W.

101 pomysłów na własną firmę Sandler C., Keefe J. ABC small businessu 2009 Markowski W. Tytuł Autor Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 101 pomysłów na własną firmę Sandler C., Keefe J. ABC small businessu 2009 Markowski W. Aktywność marketingowa małych i średnich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

15. M. Zaleska (red.), Współczesna bankowość. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa A. Kaźmierczak, Polityka pieniężna w gospodarce otwartej,

15. M. Zaleska (red.), Współczesna bankowość. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa A. Kaźmierczak, Polityka pieniężna w gospodarce otwartej, ZESTAWIENIE zagadnień i literatury do egzaminu doktorskiego z przedmiotów kierunkowych II Wydziałowej Komisji ds. Przewodów Doktorskich na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego Finanse

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość prof. zw. dr hab. Ewa Bogacka-Kisiel systemy bankowe usługi

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Irena K. Laureaci nagród II stopnia noży marki Gerlach Natalia A.-B. Bogumiła A. Weronika A. Elżbieta A. Adam A. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Wykaz wszystkich przedmiotów/modułów wykładanych na kierunku

Wykaz wszystkich przedmiotów/modułów wykładanych na kierunku Wykaz wszystkich przedmiotów/modułów wykładanych na kierunku Lp. Nazwa przedmiotu Blok ECTS Specjalność 1. Koncepcje zarządzania A 5 wszystkie 2. Doktryny ekonomiczne i ich rozwój A 3 wszystkie 3. Ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności - Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach, - Zarządzanie przedsiębiorstwem, - Zarządzanie projektami międzynarodowymi, - Zarządzania zasobami

Bardziej szczegółowo

Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej

Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej Struktura organizacyjna Katedry Ekonomii i Polityki Gospodarczej Kierownik KEiPG: dr hab. Alina Daniłowska, prof. nadz. SGGW Zakład Ekonomii Dr Aldona Zawojska

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław

Bardziej szczegółowo

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ Zakres tematyczny: Finanse księgowość Prawo zarządzanie Podatki Sprzedaż Kwalifikacje interpersonalne Pozyskiwanie funduszy unijnych Audyt Przykłady realizowanych tematów szkoleniowych:

Bardziej szczegółowo

Propozycje seminariów dyplomowych na rok akademicki 2015/2016

Propozycje seminariów dyplomowych na rok akademicki 2015/2016 Propozycje seminariów dyplomowych na rok akademicki 2015/2016 Lp. Imię i nazwisko Temat 1. Dr Ambroziak Michał 2. Dr Bernatt Maciej 3. Prof. dr hab. Bogdanienko Jerzy 4. Prof. dr hab. Chmielarz Witold

Bardziej szczegółowo

Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW

Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW Struktura Katedry Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Kierunek EKONOMIA WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. rekrutacja 2017/2018

Kierunek EKONOMIA WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. rekrutacja 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH rekrutacja 2017/2018 Kierunek EKONOMIA Studia stacjonarne i niestacjonarne Studia I stopnia licencjackie Studia II stopnia - Nowa oferta specjalności!!! Studia III stopnia doktoranckie

Bardziej szczegółowo

Przedmioty specjalizacyjne realizowane w sem. letnim roku akademickiego 2013/2014 na studiach niestacjonarnych: Studia I stopnia, rok 2, semestr 4

Przedmioty specjalizacyjne realizowane w sem. letnim roku akademickiego 2013/2014 na studiach niestacjonarnych: Studia I stopnia, rok 2, semestr 4 Przedmioty specjalizacyjne realizowane w sem. letnim roku akademickiego 2013/2014 na studiach niestacjonarnych: Studia I stopnia, rok 2, semestr 4 1. Ryzyko w działalności gospodarczej Dr R. Kurach KEM

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź Łódź, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek pok. 1018 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

BUDŻETOWANIE DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH - TEORIA I PRAKTYKA

BUDŻETOWANIE DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH - TEORIA I PRAKTYKA v Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie BUDŻETOWANIE DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH - TEORIA I PRAKTYKA pod redakcją naukową prof. dr hab. inż. Wiktora Krawczyka

Bardziej szczegółowo

Terminarz zaliczeń i egzaminów - SESJA ZIMOWA 2015/2016 Nazwisko i Imię Nazwa przedmiotu Godzina Sala Kierunek studiów wykładowcy

Terminarz zaliczeń i egzaminów - SESJA ZIMOWA 2015/2016 Nazwisko i Imię Nazwa przedmiotu Godzina Sala Kierunek studiów wykładowcy Terminarz zaliczeń i egzaminów - SESJA ZIMOWA 2015/2016 Data Tytuł Nazwisko i Imię Rok Poziom Nazwa przedmiotu Godzina Sala Kierunek studiów wykładowcy studiów studiów Tryb studiów 2016-01-22 dr Dominika

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI MŚP

SPIS TREŚCI FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI MŚP SPIS TREŚCI WSTĘP... 9 FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI MŚP MAGDALENA BALIŚ ZARZĄDZANIE FINANSAMI MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W OUTSOURCINGOWYM MODELU RACHUNKOWOŚCI SZANSE I ZAGROŻENIA... 13 BARBARA BARTKOWIAK TRANSGRANICZNY

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FINANSOWY W POLSCE. Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak. Wydanie "drugie zmienione

SYSTEM FINANSOWY W POLSCE. Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak. Wydanie drugie zmienione SYSTEM FINANSOWY W POLSCE Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak Wydanie "drugie zmienione Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2008 Spis treści Przedmowa do drugiego wydania

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1 TEORETYCZNE PROBLEMY RACHUNKOWOŚCI

SPIS TREŚCI 1 TEORETYCZNE PROBLEMY RACHUNKOWOŚCI SPIS TREŚCI 1 TEORETYCZNE PROBLEMY RACHUNKOWOŚCI WIOLETTA BARAN Warunki funkcjonowania systemu rachunkowości zarządczej w generowaniu informacji zarządczej... 13 KINGA BAUER Teoretyczne i praktyczne aspekty

Bardziej szczegółowo

RYNEK FIN ANS OWY. instytucje strategie instrumenty. Pod redakcją Piotra Karpusia i Jerzego Węcławskiego

RYNEK FIN ANS OWY. instytucje strategie instrumenty. Pod redakcją Piotra Karpusia i Jerzego Węcławskiego RYNEK FIN ANS OWY instytucje strategie instrumenty Pod redakcją Piotra Karpusia i Jerzego Węcławskiego Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Lublin 2003 Spis treści Wprowadzenie 9 CZĘŚĆ I FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Finanse i Rachunkowość Promotorzy prac dyplomowych

Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Finanse i Rachunkowość Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Finanse i Rachunkowość Promotorzy prac dyplomowych prof. zw. dr hab. Ewa Bogacka-Kisiel systemy bankowe usługi i procedury

Bardziej szczegółowo

POMOC FINANSOWA UNII EUROPEJSKIEJ DLA POLSKI DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY

POMOC FINANSOWA UNII EUROPEJSKIEJ DLA POLSKI DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY W fisza Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku POMOC FINANSOWA UNII EUROPEJSKIEJ DLA POLSKI DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY redakcja naukowa Anatoliusz Kopczuk Marek Proniewski Białystok 2006 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA 1. Artur A., Warszawa 2. Tadeusz C., Warszawa 3. Bohdan R., Warszawa 4. Donata W., Rakoniewice 5. Grzegorz C., Sopot 6. Sylwia S., Katowice 7. Mieczysław K., Warszawa 8. Ewa K., Wojcieszów 9. Sybilla J.,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE Specjalności

ZARZĄDZANIE Specjalności KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności - MenedŜerska, - Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach, - Zarządzanie projektami międzynarodowymi, - Zarządzania zasobami ludzkimi,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Finanse i Rachunkowość Promotorzy prac magisterskich

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Finanse i Rachunkowość Promotorzy prac magisterskich Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Finanse i Rachunkowość Promotorzy prac magisterskich prof. zw. dr hab. Ewa Bogacka-Kisiel systemy bankowe usługi i procedury

Bardziej szczegółowo

PROPONOWANE TEMATY ZAGADNIEŃ DO PRAC DYPLOMOWYCH. Kierunek ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA na rok akademicki 2013/14 Studia stacjonarne

PROPONOWANE TEMATY ZAGADNIEŃ DO PRAC DYPLOMOWYCH. Kierunek ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA na rok akademicki 2013/14 Studia stacjonarne PROPONOWANE TEMATY ZAGADNIEŃ DO PRAC DYPLOMOWYCH Kierunek ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA na rok akademicki 2013/14 Studia stacjonarne Przykładowe zakresy tematyczne: Dr Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka

Bardziej szczegółowo

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu I tura - zgłoszenia z dnia 16 kwietnia 2015 r. 1 Bartosz R 2 Robert F 3 Małgorzata R 4 Michał C Zephirus Warszawa 17 Stycznia 45B 5 Marcin N Zephirus Warszawa 17

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa Częstochowa, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1.

Bardziej szczegółowo

Harmonogram letniej sesji egzaminacyjnej 2016/17 wersja z: 8 VI

Harmonogram letniej sesji egzaminacyjnej 2016/17 wersja z: 8 VI Wt, 11:30-13:00 2017-06-06 Śr, 12:59-13:31 2017-06-07 Czw, 10:00-11:15 2017-06-08 Systemy logistyczne Woźniak (Prof. dr h Henryk) 3 ETiL SS1 EK Uwagi: 742 Komunikacja w biznesie międzynarodowym C 2 Wykładowcy:

Bardziej szczegółowo

Proponowane tematy prac dyplomowych

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Podatki i opłaty lokalne jako źródło dochodów własnych gminy 2. Analiza dochodów budżetowych jednostek samorządów terytorialnych na przykładzie gminy... w latach...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 9 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 9 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 9 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA MARCIN ADAMEK: Bilansowe aspekty przedawnienia w zakresie podatków lokalnych w samorządowym organie podatkowym... 13 MELANIA BĄK: Ekonomiczne czynniki

Bardziej szczegółowo

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg x Cisło Marcin Cisło y Cisło x1 Cisło Jakub Cisło ( - -1951) Michał Cisło (- -1888-24-12-1964) Wojciech Cisło (02-03-1927-08-02-1995) Anna Bełz Cisło Anna OŜóg Cisło (14-04-1904-30-06-1990) Aniela Kus

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie Część I Relacje przedsiębiorstw z otoczeniem w warunkach globalizacji

Spis treści: Wprowadzenie Część I Relacje przedsiębiorstw z otoczeniem w warunkach globalizacji Spis treści: Wprowadzenie Część I Relacje przedsiębiorstw z otoczeniem w warunkach globalizacji 1.Niepewność i zmienność jako podstawowe czynniki określające współczesne zarządzanie organizacjami - Damian

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności:

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności: KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności: - Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach, - Zarządzanie przedsiębiorstwem, - Zarządzanie projektami międzynarodowymi, - Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie. PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA Wydział/Instytut/Katedr a STUDIA STACJONARNE specjalności: Kształtowanie menedżera KIERUNEK :

Zarządzanie. PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA Wydział/Instytut/Katedr a STUDIA STACJONARNE specjalności: Kształtowanie menedżera KIERUNEK : KIERUNEK : Zarządzanie PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA Wydział/Instytut/Katedr a STUDIA STACJONARNE specjalności: Kształtowanie menedżera Zarządzanie marketingowe w ie Marketing i usługi Zarządzanie relacjami

Bardziej szczegółowo

Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami... 13

Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami... 13 Spis treści Słowo wstępne (Marek Matejun).................................................. 11 Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami.................................

Bardziej szczegółowo

Kierunki REKRUTACJA 2018/2019 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!!

Kierunki REKRUTACJA 2018/2019 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!! WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH REKRUTACJA 2018/2019 Kierunki EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Nowa oferta specjalności!!! Logistyka NOWOŚĆ!!! Możliwość wyjazdu do Portugalii i uzyskania

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie rozwoju regionu - wymiar społeczny, gospodarczy i środowiskowy toml

Monitorowanie rozwoju regionu - wymiar społeczny, gospodarczy i środowiskowy toml Politechnika Opolska Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji Samorząd Województwa Opolskiego Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN Monitorowanie rozwoju regionu - wymiar społeczny, gospodarczy

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1 GRUPA 1 - POZIOM A1 TRYB: poniedziałek, środa 18:15-19:45 1 Jarosław P. 29 2 Justyna T. 37 3 Domicela Arycja K. 47 4 Ryszard Tomasz N. 51 5 Hanna G. 61 GRUPA 2 - POZIOM A1 TERMIN PIERWSZYCH ZAJĘĆ: 19.04.2013r.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Rozdział 1. Współczesna bankowość komercyjna 12. Rozdział 2. Modele organizacji działalności banków komercyjnych 36

SPIS TREŚCI. Rozdział 1. Współczesna bankowość komercyjna 12. Rozdział 2. Modele organizacji działalności banków komercyjnych 36 SPIS TREŚCI Część I. Organizacja i strategie działalności banków komercyjnych Rozdział 1. Współczesna bankowość komercyjna 12 1.1. Pojęcie i cechy... 13 1.2. Determinanty rozwoju współczesnych banków komercyjnych...

Bardziej szczegółowo

WyŜsza Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku

WyŜsza Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku WyŜsza Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Białystok 2008 SPIS TREŚCI WSTĘP...7 CZĘŚĆ I. KAPITAŁ FINANSOWY W ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW I INSTYTUCJI MESTWIN STANISŁAW KOSTKA KAPITAŁ JAKO KATEGORIA

Bardziej szczegółowo

Kierunki REKRUTACJA 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!!

Kierunki REKRUTACJA 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!! WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH REKRUTACJA 2017/2018 Kierunki EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Nowa oferta specjalności!!! Logistyka w języku angielskim NOWOŚĆ!!! Możliwość wyjazdu do

Bardziej szczegółowo

Punkty Zal.przedm.w semestrze

Punkty Zal.przedm.w semestrze Wydział Nauk Ekonomicznych wykładów 110 Studia niestacjonarne II stopnia, ZAOCZNE ćwiczeń 42 Rok II laborat. 52 Kierunek: Ekonomia 204 Specjalność: Gospodarka publiczna (GP) 1. EKONOMETRIA I PROGNOZOWANIE

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze

Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze Propozycja obszarów tematycznych seminarium doktoranckiego na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki (dla cyklu kształcenia 2016-2020) Opiekunowie

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE I PERSPEKTYWICZNE KIERUNKI BADAŃ W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWAMI

WSPÓŁCZESNE I PERSPEKTYWICZNE KIERUNKI BADAŃ W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWAMI 1 WSPÓŁCZESNE I PERSPEKTYWICZNE KIERUNKI BADAŃ W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWAMI Praca zbiorowa pod redakcją Jerzego Rokity, Wojciecha Czakona i Adama Samborskiego Katowice 2009 SPIS TREŚCI PRZEDMOWA 9

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2016/2017 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość

Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2016/2017 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2016/2017 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość prof. zw. dr hab. inż. Dorota Korenik produkty i usługi finansowe (wykorzystanie,

Bardziej szczegółowo

1. Rola marketingu terytorialnego w procesie kształtowania pozycji przedsiębiorstwa w otoczeniu - Janusz Dworak 13

1. Rola marketingu terytorialnego w procesie kształtowania pozycji przedsiębiorstwa w otoczeniu - Janusz Dworak 13 Wprowadzenie 9 Część I Zagadnienia strategiczne w przedsiębiorstwach 1. Rola marketingu terytorialnego w procesie kształtowania pozycji przedsiębiorstwa w otoczeniu - Janusz Dworak 13 1.1. Marketing terytorialny

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE Specjalności:

ZARZĄDZANIE Specjalności: KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności: - Marketing na rynkach krajowych i międzynarodowych, - Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach, - Zarządzanie finansowe, - Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. WPROWADZENIE Jarosław Stanisław Kardas 13

Spis treści. WPROWADZENIE Jarosław Stanisław Kardas 13 Zarządzanie w przedsiębiorstwie : środowisko, procesy, systemy, zasoby / redakcja naukowa Jarosław S. Kardas, Marzena Wójcik Augustyniak. Wyd. 2. Warszawa, 2017 Spis treści WPROWADZENIE Jarosław Stanisław

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Termin Miejsce Cena netto

Temat szkolenia: Termin Miejsce Cena netto HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH 2011r SZKOLENIA Z ZAKRESU FINANSÓW: ANALIZA FINANSOWA DLA NIEFINANSISTÓW 26-28 września ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA 28-29 listopada 5-7 grudnia Łódź- 1100 ANALIZA I

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu, nadzór korporacyjny i rewizja finansowa

Społeczna odpowiedzialność biznesu, nadzór korporacyjny i rewizja finansowa Wprowadzenie 11 Część I Społeczna odpowiedzialność biznesu, nadzór korporacyjny i rewizja finansowa 1. Społeczna odpowiedzialność biznesu spółek Skarbu Państwa - Robert Majkut, Dariusz Wójcik 17 1.1. Geneza

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

NAUKA FINANSÓW PUBLICZNYCH I PRAWA FINANSOWEGO W POLSCE

NAUKA FINANSÓW PUBLICZNYCH I PRAWA FINANSOWEGO W POLSCE NAUKA FINANSÓW PUBLICZNYCH I PRAWA FINANSOWEGO W POLSCE DOROBEK I KIERUNKI ROZWOJU KSIĘGA JUBILEUSZOWA PROFESOR ALICJI POMORSKIEJ WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ LUBLIN 2008 Spis treści

Bardziej szczegółowo

STYMULOWANIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ I INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI

STYMULOWANIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ I INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI SPIS TREŚCI Wstęp 9 KREATYWNOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I KAPITAŁ LUDZKI Jan Koch 13 Metody generowania nowych pomysłów Krzysztof B. Matusiak, Łukasz Arendt 29 Kadry dla nowoczesnej gospodarki wyzwania dla

Bardziej szczegółowo

Kierunek: EKONOMIA Profil: OGÓLNOAKADEMICKI Plan studiów stacjonarnych pierwszego stopnia Obowiązujacy od rok I

Kierunek: EKONOMIA Profil: OGÓLNOAKADEMICKI Plan studiów stacjonarnych pierwszego stopnia Obowiązujacy od rok I I I Przedmioty ogólne (O) 1 Język obcy zo 2 120 120 6 60 3 60 3 2 Technologie informacyjne zo 1 15 15 3 15 3 3 Historia gospodarcza E 1 30 30 3 30 3 4 Socjologia zo 2 30 30 3 30 3 5 Ochrona własności intelektualnej

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców loterii "Poczuj się fantastycznie!" Losowanie nr 1. Nagroda Główna. Nagroda I Stopnia. Nagroda II Stopnia. Agnieszka B.

Lista zwycięzców loterii Poczuj się fantastycznie! Losowanie nr 1. Nagroda Główna. Nagroda I Stopnia. Nagroda II Stopnia. Agnieszka B. Lista zwycięzców loterii "Poczuj się fantastycznie!" Losowanie nr 1 Iwona J. Nagroda Główna Poznań Katarzyna K. Magdalena J. Karolina C. Joanna M. Agnieszka S. Dominika S. Maria K. Anita P. Marzena L.

Bardziej szczegółowo

PIĘCIOLECIE CZŁONKOSTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ

PIĘCIOLECIE CZŁONKOSTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ PIĘCIOLECIE CZŁONKOSTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ Zagadnienia gospodarcze i społeczne ze szczególnym uwzględnieniem polskiego rynku pracy Praca zbiorowa pod red. Doroty Kotlorz Katowice 2010 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość Lista przedmiotów planowanych do nauczania przez słuchaczy studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu pn. Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych

Bardziej szczegółowo

Monika Kaczurak-Kozak, Rachunkowość budżetowa, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007, (współautor: K. Winiarska) 2010 wydanie II uaktualnione.

Monika Kaczurak-Kozak, Rachunkowość budżetowa, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007, (współautor: K. Winiarska) 2010 wydanie II uaktualnione. Monika Kaczurak-Kozak, e-mail: m.kozak@poczta.onet.pl Dorobek naukowy Książki Podstawy rachunkowości budżetowej, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie, Sulechów 2003, (współautor: A. Kwacz; recenzja

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA I-go STOPNIA

EKONOMIA I-go STOPNIA Lp. EKONOMIA I-go STOPNIA Przedmioty podstawowe 1 Matematyka 2 Mikroekonomia 3 Podstawy zarządzania 4 Makroekonomia 5 Elementy Prawa 6 Podstawy rachunkowości 7 Statystyka 8 Ekonometria 9 Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Lista przedmiotów przewidzianych do uruchomienia w semestrze zimowym 2017/2018 na studiach niestacjonarnych sobotnio-niedzielnych Sygnatura

Lista przedmiotów przewidzianych do uruchomienia w semestrze zimowym 2017/2018 na studiach niestacjonarnych sobotnio-niedzielnych Sygnatura Lista przedmiotów przewidzianych do uruchomienia w semestrze zimowym 2017/2018 na studiach niestacjonarnych sobotnio-niedzielnych Sygnatura Tytuł przedmiotu 120110-0395 Badania marketingowe 120490-1227

Bardziej szczegółowo

Nowości w Bibliotece WSKIZ październik 2011

Nowości w Bibliotece WSKIZ październik 2011 Nowości w Bibliotece WSKIZ październik 2011 Jakość, środowisko i bezpieczeństwo pracy w zarządzaniu przedsiębiorstwem Bożena Gajdzik, Andrzej Wyciślik Wyd. 2 popr. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej,

Bardziej szczegółowo

KONTROLA ZARZĄDCZA W SEKTORZE FINANSÓW PUBLICZNYCH

KONTROLA ZARZĄDCZA W SEKTORZE FINANSÓW PUBLICZNYCH UNIWERSYTET SZCZECIŃ SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 669 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 42 KONTROLA ZARZĄDCZA W SEKTORZE FINANSÓW PUBLICZNYCH SZCZECIN 2011 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 7 TEORETYCZNE

Bardziej szczegółowo

KONWERGENCJA GOSPODARCZA POLSKI

KONWERGENCJA GOSPODARCZA POLSKI VIII KONGRES EKONOMISTÓW POLSKICH KONWERGENCJA GOSPODARCZA POLSKI redakcja naukowa Zofia Barbara Liberda Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Warszawa 2009 SPIS TREŚCI Od Wydawcy 5 Zofia Barbara Liberda Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Wstęp 11 CZĘŚĆ I. RYNKI FINANSOWE NOWE TRENDY, ZJAWISKA, INNOWACJE

Wstęp 11 CZĘŚĆ I. RYNKI FINANSOWE NOWE TRENDY, ZJAWISKA, INNOWACJE SPIS TREŚCI Wstęp 11 CZĘŚĆ I. RYNKI FINANSOWE NOWE TRENDY, ZJAWISKA, INNOWACJE Miłosz Stanisławski: ROZWÓJ I ZMIANA STRUKTURY ŚWIATOWYCH RYNKÓW FINANSOWYCH 15 Summary 26 Joanna Żabińska: ROLA I MIEJSCE

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze

Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze Propozycja obszarów tematycznych seminarium doktoranckiego na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki (dla cyklu kształcenia 2016-2020) Opiekunowie

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie Zarządzanie przedsiębiorstwem Absolwenci specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia I rok (studia stacjonarne)

Kierunek Ekonomia I rok (studia stacjonarne) Kierunek Ekonomia I rok (studia stacjonarne) I II III IV V VI makroekonomii (w) Dr Elżbieta Gąsiorowska (s. 14) 15:15-16:45 Międzynarodowe stosunki gospodarcze (w) Prof. dr hab. Izabela Zawiślińska (aula)

Bardziej szczegółowo

Kierunek: EKONOMIA Profil: OGÓLNOAKADEMICKI Plan studiów stacjonarnych drugiego stopnia Obowiązujący od r. rok I Godzin zajęć, w tym:

Kierunek: EKONOMIA Profil: OGÓLNOAKADEMICKI Plan studiów stacjonarnych drugiego stopnia Obowiązujący od r. rok I Godzin zajęć, w tym: Kierunek: EKONOMIA Profil: OGÓLNOAKADEMICKI Plan studiów stacjonarnych drugiego stopnia Obowiązujący od 01.10.2015 r. rok I I Przedmioty podstawowe (A) 1 Makroekonomia E 1 30 30 6 30 6 2 Wnioskowanie statystyczne

Bardziej szczegółowo

Wybór promotorów prac dyplomowych

Wybór promotorów prac dyplomowych Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku ZARZĄDZANIE studia niestacjonarne I stopnia Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia niestacjonarne I stopnia Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia niestacjonarne I stopnia Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Dr hab. Karol KOCISZEWSKI, prof. UE Promotorzy prac dyplomowych

Bardziej szczegółowo

1. Przedsiębiorstwo typu Startup a model biznesu...18

1. Przedsiębiorstwo typu Startup a model biznesu...18 WSTĘP... 11 MODELE I STRATEGIE BIZNESU JAKO FUNDAMENTY KREOWANIA WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA...15 ROZDZIAŁ 1 Metoda lean startup a koncepcja modelu biznesu Marek Jabłoński... 17 Wstęp...17 1. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia. Finanse i rachunkowość

PLAN STUDIÓW niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia. Finanse i rachunkowość Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomii PLAN STUDIÓW niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia Finanse i rachunkowość Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia Informacja o dokonanych umorzeniach należności Skarbu Państwa z tytułu grzywien nałożonych w formie mandatów karnych kredytowanych w I kwartale 2011 r. Umorzeń dokonano na podstawie: art. 64 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH REKRUTACJA 2017/2018 www.facebook.com/wydział-nauk-ekonomicznych-uwm WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Fascynująca wyprawa do świata nauk ekonomicznych Rozwój pasji i zainteresowań

Bardziej szczegółowo