WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia. Data opracowania r. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia. Data opracowania 16.01.2012r. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD"

Transkrypt

1 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień Roboty w zakresie burzenia, roboty ziene Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziene Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków NAZWA INWESTYCJI : Budowa kanalizacji sanitarnej w Orzeszu, etap XII -zadanie 1. ADRES INWESTYCJI : Orzesze ul. Waryńskiego, Chopina, (nuery działek wg. wykazu w projekcie budowlany) INWESTOR : Gina Orzesze ADRES INWESTORA : Orzesze ul. Św. Wawrzyńca 21 SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tadeusz Kalinowski, Marek Be DATA OPRACOWANIA : r Ogółe wartość kosztorysowa robót : Słownie: zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania r Data zatwierdzenia Dokuent został opracowany przy poocy prograu NORMA STD

2 Przediar Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze Orzesze ul. Waryńskiego-Chopina - kanalizacja sanitarna ROBOTY DROGOWE 1 d.1 KNR-W KNR-W 5-10 d Cięcie nawierzchni z as ineralno-asfaltowych na głębokość 5 c - echanicznie 1. ul. Waryńskiego (za torai) S90-S104 = 395,00*2=795,00 S101-S103 = 70,00*2=140,00 S82; S83; S84; S86; S87; S88; S114 = (3,00*2)*7=42,00 SR-1-Si-2 = 3,00*2=6,00 Sua: 983,00 2. ul. Waryńskiego-Chopina S63-S70 = 230,00*2=460,00 S75-S81 = 290,00*2=580,00 Sua: 1040, Cięcie nawierzchni z as ineralno-asfaltowych (następny 1 c głębokości) - echanicznie RAZEM KNR AT-03 d Krotność = RAZEM Roboty reontowe - frezowanie nawierzchni bituicznej o gr. 4 c z wywoze 2 ateriału z rozbiórki na odl. do 1 k (analogia - gr. 5c) 1. ul. Waryńskiego (za torai) S90-S101 = 345,0*(5,0-1,5)=1207,50 S101-S103 = 70,0*(5,0-1,5)=245,00 S101-S104 = 50,0*(5,0-1,5)=175,00 Sua: 1627,502 4 KNR 2-31 d ul. Waryńskiego-Chopina S63-S70 = 225,0*(5,5-1,5)=900,00 S75-S81 = 290,0*(5,0-1,5)=1015,00 Sua: 1915, Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kaiennego o grubości 15 c 2 RAZEM ul. Waryńskiego (za torai) S90-S104 = 395,00*1,5=592,50 S101-S103 = 70,00*1,5=105,00 S82; S83; S84; S86; S87; S88; S114 = (3,00*1,5)*7=31,50 SR-1-Si-2 = 3,00*1,5=4,50 Sua: 733, ul. Waryńskiego-Chopina 5 KNR 4-04 d KNNR 6 d KNNR 6 d KNNR 6 d KNR 2-31 d S63-S70 = 230,00*1,5=345,00 S75-S81 = 290,00*1,5=435,00 Sua: 780, RAZEM Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy echaniczny załadowaniu i wyładowaniu 3 saochode saowyładowczy na odległość 1 k RAZEM Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łaanych gr. 20 c RAZEM Podbudowy z ieszanek ineralno-bituicznych asfaltowych gr. 6 c RAZEM Podbudowy z ieszanek ineralno-bituicznych asfaltowych gr. 4 c (analogia 2 - gr. 1c) RAZEM Nawierzchnia z ieszanek ineralno-bituicznych grysowych - warstwa wiążąca 2 asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 c Nora STD Wersja 4.18a

3 Przediar Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze RAZEM KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfalte 2 d KNR 2-31 d KNR 2-31 d RAZEM Nawierzchnia z ieszanek ineralno-bituicznych grysowych - warstwa ścieralna 2 asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 c RAZEM Nawierzchnia z ieszanek ineralno-bituicznych grysowych - warstwa ścieralna 2 asfaltowa - każdy dalszy 1 c grubość po zagęszcz RAZEM ROBOTY ZIEMNE 13 KNR 2-01 d Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkai podsiębiernyi na odkład w gruncie kat.iii (90 proc. - wykop echaniczny) 1.1 ul. Warynskiego (za torai) - sieć grawitacyjna S90-S93 = 66,0*1,2*1,92=152,06 S93-S95 = 59,5*1,2*2,00=142,80 S95-S99 = 128,0*1,2*1,92=294,91 S99-S100 = 52,5*1,2*1,96=123,48 S100-S101 = 39,0*1,2*2,10=98,28 S101-S106 = 153,0*1,2*2,03=372,71 S106-P2 = 136,0*1,2*2,26=368,83 S99-S99-4 = 130,2*1,2*1,92=299,98 S100-D120 = 55,0*1,2*2,05=135,30 S101-S102 = 44,0*1,2*1,95=102,96 S102-D125 = 28,0*1,2*1,54=51,75 S102-S102-1 = 38,0*1,2*1,88=85,73 S102-1-S102-2 = 27,0*1,2*2,02=65,45 S107-S110-2 = 47,0*1,2*2,08=117,31 S110-2-S113-1 = 108,7*1,2*2,10=273,92 S113-1-D138 = 19,5*1,2*1,87=43,76 S110-D143 = 37,0*1,2*1,88=83,47 S84-S84-2 = 83,5*1,2*2,04=204,41 S86-D101 = 54,0*1,2*2,00=129,60 Sua: 3146, ul. Warynskiego (za torai) - przyłącza S82-D97 = 5,5*1,2*2,10=13,86 S83-D96 = 4,5*1,2*1,95=10,53 S84-1-D99 = 3,5*1,2*1,95=8,19 T55-D100 = 4,0*1,2*2,04=9,79 S87-D102 = 4,5*1,2*2,23=12,04 S88-D103 = 6,0*1,2*2,12=15,26 S114-D104 = 6,0*1,2*1,14=8,21 S93-D105 = 4,5*1,2*1,85=10,00 S94-D106 = 3,5*1,2*1,98=8,32 S95-D107 = 3,5*1,2*1,95=8,20 T56-D108 = 4,5*1,2*1,92=10,37 T57-D109 = 3,0*1,2*1,82=6,55 S96-D110 = 4,5*1,2*1,84=9,94 S96-D111 = 7,5*1,2*1,79=16,11 S98-D112 = 3,5*1,2*1,86=7,81 T58-D113 = 6,0*1,2*1,75=12,60 T59-D114 = 4,0*1,2*1,84=8,83 T60-D115 = 4,5*1,2*1,93=10,42 S99-1-D116 = 3,5*1,2*1,98=8,32 T61-D117 = 6,0*1,2*1,80=12,96 T62-D118 = 3,5*1,2*1,94=8,15 T63-D119 = 6,5*1,2*1,86=14,51 T64-W1 = 3,5*1,2*2,06=8,65 T65-D122 = 3,5*1,2*1,94=8,15 T66-D127 = 5,0*1,2*1,88=11,28 S102-1-D123 = 2,5*1,2*1,96=5,88 T67-D124 = 3,0*1,2*1,89=6,80 T68-D128 = 5,0*1,2*1,54=9,24 T69-W2 = 1,5*1,2*1,92=3,46 T70-D129 = 5,0*1,2*2,04=12,24 T71-W3 = 1,5*1,2*1,95=3,51 T72-D130 = 4,5*1,2*2,05=11,07 T73-D131 = 3,0*1,2*1,88=6,77 T74-D132 = 5,5*1,2*1,90=12, Nora STD Wersja 4.18a

4 Przediar Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze T75-D133 = 4,5*1,2*1,93=10,42 S106-D134 = 4,5*1,2*2,00=10,80 T76-D135 = 4,5*1,2*2,04=11,02 T77-D136 = 4,5*1,2*2,09=11,29 S107-D137 = 4,5*1,2*2,10=11,34 T80-D142 = 4,5*1,2*2,12=11,45 S112-1-D141 = 4,0*1,2*2,04=9,79 T78-D139 = 3,5*1,2*2,04=8,57 T79-D140 = 4,0*1,2*2,03=9,75 Sua; 424, ul. Warynskiego (za torai) - sieć ciśnieniowa P2-K52 = 14,0*0,6*1,55=13,02 K52-K56 = 96,0*0,6*1,70=97,92 K56-SR-1 = (28,0-10,0)*0,6*1,60=17,28 SR-1-Si-2 = 6,8*1,2*2,50=20,40 Sua: 148, ul. Warynskiego-Chopina - sieć grawitacyjna S81-S79 = 50,5*1,2*1,94=117,56 S79-S78 = 45,0*1,2*2,13=115,02 S78-S77 = 54,0*1,2*2,23=144,50 S77-S76 = 69,0*1,2*2,29=189,61 S76-S75 = 63,0*1,2*2,43=183,71 S79-S79-1 = 44,0*1,2*2,04=107,71 S77-D90 = 52,0*1,2*1,90=118,56 S76-S76-1 = 60,0*1,2*2,10=151,20 S60-S62 = 56,0*1,2*1,58=106,18 S62-S67 = 117,0*1,2*1,84=258,34 S67-S71 = 162,0*1,2*1,86=361,58 S71-S72-1 = 66,5*1,2*1,78=142,05 S72-1-S74 = 63,1*1,2*1,86=140,84 S74-S75 = 10,0*1,2*2,65=31,80 S75-P1 = 17,0*1,2*2,70=55,08 S67-S67-1 = 51,0*1,2*1,63=99,76 S69-S69-2 = 45,5*1,2*1,62=88,45 Sua: 2411, ul. Warynskiego-Chopina - przyłącza T38-D65 = 7,5*1,2*1,36=12,24 T39-D66 = 5,0*1,2*1,67=10,02 S64-D67 = 49,0*1,2*1,40=82,32 T40-D68 = 7,0*1,2*1,89=15,88 T41-D69 = 5,0*1,2*1,70=10,20 T42-D70 = 5,0*1,2*1,80=10,80 S76-1-D71 = 5,0*1,2*1,20=7,20 T43-D72 = 4,0*1,2*1,86=8,93 T44-D73 = 4,0*1,2*1,75=8,40 S69-2-D74 = 4,0*1,2*1,28=6,15 S69-1-D75 = 4,0*1,2*1,28=6,15 T45-D76 = 5,0*1,2*1,75=10,50 T46-D78 = 5,0*1,2*1,65=9,90 T47-D79 = 4,0*1,2*1,67=8,02 T48-D80 = 4,0*1,2*1,86=8,93 T49-D81 = 4,0*1,2*1,69=8,11 S72-1-D82 = 3,0*1,2*1,64=5,90 T50-D83 = 3,0*1,2*1,97=7,09 S75-1-D84 = 11,0*1,2*2,21=29,17 T51-D85 = 4,0*1,2*1,95=9,36 S76-2-D86 = 4,0*1,2*1,85=8,88 S76-1-D87 = 4,0*1,2*1,85-8,88 S76-1-D88 = 15,5*1,2*1,91=35,53 T52-D89 = 3,0*1,2*1,90=6,84 T52-D90 = 25,0*1,2*1,96=58,80 S77-2-D91 = 6,0*1,2*2,18=15,70 T53-D92 = 6,0*1,2*2,10=15,12 T54-D93 = 4,0*1,2*2,23=10,70 S79-1-D94 = 4,0*1,2*1,97=9,46 S79-1-D95 = 15,5*1,2*1,92=35,71 S80-D96 = 4,0*1,2*1,87=9,46 Sua: 490, ul. Warynskiego-Chopina - sieć ciśnieniowa P1-K46 = 12,0*0,6*1,98=14, Nora STD Wersja 4.18a

5 Przediar Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze K47-K48 = 133,0*0,6*1,75=139,65 K48-K49 = 11,0*0,6*1,50=9,90 K49-ST-1 = 65,0*0,6*1,48=57,72 Sua; 221, RAZEM KNR 2-01 d Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundaenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.iii-iv z wydobycie urobku łopatą lub wyciągie ręczny; głębokość do 3.0, szerokość (10 proc. - wykop ręczny) 1.1 ul. Warynskiego (za torai) - sieć grawitacyjna S90-S93 = 66,0*1,2*1,92=152,06 S93-S95 = 59,5*1,2*2,00=142,80 S95-S99 = 128,0*1,2*1,92=294,91 S99-S100 = 52,5*1,2*1,96=123,48 S100-S101 = 39,0*1,2*2,10=98,28 S101-S106 = 153,0*1,2*2,03=372,71 S106-P2 = 136,0*1,2*2,26=368,83 S99-S99-4 = 130,2*1,2*1,92=299,98 S100-D120 = 55,0*1,2*2,05=135,30 S101-S102 = 44,0*1,2*1,95=102,96 S102-D125 = 28,0*1,2*1,54=51,75 S102-S102-1 = 38,0*1,2*1,88=85,73 S102-1-S102-2 = 27,0*1,2*2,02=65,45 S107-S110-2 = 47,0*1,2*2,08=117,31 S110-2-S113-1 = 108,7*1,2*2,10=273,92 S113-1-D138 = 19,5*1,2*1,87=43,76 S110-D143 = 37,0*1,2*1,88=83,47 S84-S84-2 = 83,5*1,2*2,04=204,41 S86-D101 = 54,0*1,2*2,00=129,60 Sua: 3146, ul. Warynskiego (za torai) - przyłącza S82-D97 = 5,5*1,2*2,10=13,86 S83-D96 = 4,5*1,2*1,95=10,53 S84-1-D99 = 3,5*1,2*1,95=8,19 T55-D100 = 4,0*1,2*2,04=9,79 S87-D102 = 4,5*1,2*2,23=12,04 S88-D103 = 6,0*1,2*2,12=15,26 S93-D105 = 4,5*1,2*1,85=10,00 S94-D106 = 3,5*1,2*1,98=8,32 S95-D107 = 3,5*1,2*1,95=8,20 T56-D108 = 4,5*1,2*1,92=10,37 T57-D109 = 3,0*1,2*1,82=6,55 S96-D110 = 4,5*1,2*1,84=9,94 S96-D111 = 7,5*1,2*1,79=16,11 S98-D112 = 3,5*1,2*1,86=7,81 T58-D113 = 6,0*1,2*1,75=12,60 T59-D114 = 4,0*1,2*1,84=8,83 T60-D115 = 4,5*1,2*1,93=10,42 S99-1-D116 = 3,5*1,2*1,98=8,32 T61-D117 = 6,0*1,2*1,80=12,96 T62-D118 = 3,5*1,2*1,94=8,15 T63-D119 = 6,5*1,2*1,86=14,51 T64-W1 = 3,5*1,2*2,06=8,65 T65-D122 = 3,5*1,2*1,94=8,15 T66-D127 = 5,0*1,2*1,88=11,28 S102-1-D123 = 2,5*1,2*1,96=5,88 T67-D124 = 3,0*1,2*1,89=6,80 T68-D128 = 5,0*1,2*1,54=9,24 T69-W2 = 1,5*1,2*1,92=3,46 T70-D129 = 5,0*1,2*2,04=12,24 T71-W3 = 1,5*1,2*1,95=3,51 T72-D130 = 4,5*1,2*2,05=11,07 T73-D131 = 3,0*1,2*1,88=6,77 T74-D132 = 5,5*1,2*1,90=12,54 T75-D133 = 4,5*1,2*1,93=10,42 S106-D134 = 4,5*1,2*2,00=10,80 T76-D135 = 4,5*1,2*2,04=11,02 T77-D136 = 4,5*1,2*2,09=11,29 S107-D137 = 4,5*1,2*2,10=11,34 T80-D142 = 4,5*1,2*2,12=11,45 S112-1-D141 = 4,0*1,2*2,04=9,79 T78-D139 = 3,5*1,2*2,04=8,57 T79-D140 = 4,0*1,2*2,03=9, Nora STD Wersja 4.18a

6 Przediar Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze Sua; 416, ul. Warynskiego (za torai) - sieć ciśnieniowa P2-K52 = 14,0*0,6*1,55=13,02 K52-K56 = 96,0*0,6*1,70=97,92 K56-SR-1 = (28,0-10,0)*0,6*1,60=17,28 SR-1-Si-2 = 6,8*1,2*2,50=20,40 Sua: 148, ul. Warynskiego-Chopina - sieć grawitacyjna S81-S79 = 50,5*1,2*1,94=117,56 S79-S78 = 45,0*1,2*2,13=115,02 S78-S77 = 54,0*1,2*2,23=144,50 S77-S76 = 69,0*1,2*2,29=189,61 S76-S75 = 63,0*1,2*2,43=183,71 S79-S79-1 = 44,0*1,2*2,04=107,71 S77-D90 = 52,0*1,2*1,90=118,56 S76-S76-1 = 60,0*1,2*2,10=151,20 S60-S62 = 56,0*1,2*1,58=106,18 S62-S67 = 117,0*1,2*1,84=258,34 S67-S71 = 162,0*1,2*1,86=361,58 S71-S72-1 = 66,5*1,2*1,78=142,05 S72-1-S74 = 63,1*1,2*1,86=140,84 S74-S75 = 10,0*1,2*2,65=31,80 S75-P1 = 17,0*1,2*2,70=55,08 S67-S67-1 = 51,0*1,2*1,63=99,76 S69-S69-2 = 45,5*1,2*1,62=88,45 Sua: 2411, ul. Warynskiego-Chopina - przyłącza T39-D66 = 5,0*1,2*1,67=10,02 T40-D68 = 7,0*1,2*1,89=15,88 T41-D69 = 5,0*1,2*1,70=10,20 T42-D70 = 5,0*1,2*1,80=10,80 S76-1-D71 = 5,0*1,2*1,20=7,20 T43-D72 = 4,0*1,2*1,86=8,93 T44-D73 = 4,0*1,2*1,75=8,40 T45-D76 = 5,0*1,2*1,75=10,50 T46-D78 = 5,0*1,2*1,65=9,90 T47-D79 = 4,0*1,2*1,67=8,02 T48-D80 = 4,0*1,2*1,86=8,93 T49-D81 = 4,0*1,2*1,69=8,11 S72-1-D82 = 3,0*1,2*1,64=5,90 T50-D83 = 3,0*1,2*1,97=7,09 S75-1-D84 = 11,0*1,2*2,21=29,17 T51-D85 = 4,0*1,2*1,95=9,36 S76-2-D86 = 4,0*1,2*1,85=8,88 S76-1-D87 = 4,0*1,2*1,85-8,88 S76-1-D88 = 15,5*1,2*1,91=35,53 T52-D89 = 3,0*1,2*1,90=6,84 T52-D90 = 25,0*1,2*1,96=58,80 S77-2-D91 = 6,0*1,2*2,18=15,70 T53-D92 = 6,0*1,2*2,10=15,12 T54-D93 = 4,0*1,2*2,23=10,70 S79-1-D94 = 4,0*1,2*1,97=9,46 S79-1-D95 = 15,5*1,2*1,92=35,71 S80-D96 = 4,0*1,2*1,87=9,46 Sua: 383, ul. Warynskiego-Chopina - sieć ciśnieniowa P1-K46 = 12,0*0,6*1,98=14,26 K47-K48 = 133,0*0,6*1,75=139,65 Sua; 153, * RAZEM Nora STD Wersja 4.18a

7 Przediar Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 15 KNR 2-01 d Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundaenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.iii-iv z wydobycie urobku łopatą lub wyciągie ręczny; głębokość do 1.5, szerokość (10 proc. - wykop ręczny) 3 16 KNNR 1 d KNNR 1 d KNR-W 2-01 d ul. Warynskiego (za torai) - przyłącza S114-D104 = 6,0*1,2*1,14=8, ul. Warynskiego-Chopina - przyłącza T38-D65 = 7,5*1,2*1,36=12,24 S64-D67 = 49,0*1,2*1,40=82,32 S76-1-D71 = 5,0*1,2*1,20=7,20 S69-2-D74 = 4,0*1,2*1,28=6,15 S69-1-D75 = 4,0*1,2*1,28=6,15 Sua: 114, ul. Warynskiego-Chopina - sieć ciśnieniowa K48-K49 = 11,0*0,6*1,50=9,90 K49-ST-1 = 65,0*0,6*1,48=57,72 Sua;67, RAZEM Igłofiltry o średnicy do 50 wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez opsypki do głębokości RAZEM Popowanie wody agregate popowy do zestawu igłofiltrów godz godz RAZEM Pełne uocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do palai szalunkowyi (wypraskai) w gruntach suchych kat. II-IV wraz z rozbiórką (szerokość do 1) - alternatywnie ożna zastosować obudowy skrzyniowew np. typ Podlasie 1.1 ul. Warynskiego (za torai) - sieć grawitacyjna S90-S93 = 66,0*1,92=126,72 S93-S95 = 59,5*2,00=119,00 S95-S99 = 128,0*1,92=245,76 S99-S100 = 52,5*1,96=102,90 S100-S101 = 39,0*2,10=81,90 S101-S106 = 153,0*2,03=310,59 S106-P2 = 136,0*2,26=307,36 S99-S99-4 = 130,2*1,92=249,98 S100-D120 = 55,0*2,05=112,75 S101-S102 = 44,0*1,95=85,80 S102-D125 = 28,0*1,54=43,12 S102-S102-1 = 38,0*1,88=71,44 S102-1-S102-2 = 27,0*2,02=54,54 S107-S110-2 = 47,0*2,08=97,76 S110-2-S113-1 = 108,7*2,10=228,27 S113-1-D138 = 19,5*1,87=36,46 S110-D143 = 37,0*1,88=69,56 S84-S84-2 = 83,5*2,04=170,34 S86-D101 = 54,0*2,00=108,00 Sua: 2622, ul. Warynskiego (za torai) - przyłącza S82-D97 = 5,5*2,10=11,55 S83-D96 = 4,5*1,95=8,78 S84-1-D99 = 3,5*1,95=6,83 T55-D100 = 4,0*2,04=8,16 S87-D102 = 4,5*2,23=10,04 S88-D103 = 6,0*2,12=12,72 S114-D104 = 6,0*1,14=6,84 S93-D105 = 4,5*1,85=8,33 S94-D106 = 3,5*1,98=6,93 S95-D107 = 3,5*1,95=6,83 T56-D108 = 4,5*1,92=8,64 T57-D109 = 3,0*1,82=5,46 S96-D110 = 4,5*1,84=8,28 S96-D111 = 7,5*1,79=13,43 S98-D112 = 3,5*1,86=6, Nora STD Wersja 4.18a

8 Przediar Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze T58-D113 = 6,0*1,75=10,50 T59-D114 = 4,0*1,84=7,36 T60-D115 = 4,5*1,93=8,69 S99-1-D116 = 3,5*1,98=6,93 T61-D117 = 6,0*1,80=10,80 T62-D118 = 3,5*1,94=6,79 T63-D119 = 6,5*1,86=12,09 T64-W1 = 3,5*2,06=7,21 T65-D122 = 3,5*1,94=6,79 T66-D127 = 5,0*1,88=9,40 S102-1-D123 = 2,5*1,96=4,90 T67-D124 = 3,0*1,89=5,67 T68-D128 = 5,0*1,54=7,70 T69-W2 = 1,5*1,92=2,88 T70-D129 = 5,0*2,04=10,20 T71-W3 = 1,5*1,95=2,93 T72-D130 = 4,5*2,05=9,23 T73-D131 = 3,0*1,88=5,64 T74-D132 = 5,5*1,90=10,45 T75-D133 = 4,5*1,93=8,68 S106-D134 = 4,5*2,00=9,00 T76-D135 = 4,5*2,04=9,18 T77-D136 = 4,5*2,09=9,40 S107-D137 = 4,5*2,10=9,45 T80-D142 = 4,5**2,12=9,54 S112-1-D141 = 4,0*2,04=8,16 T78-D139 = 3,5*2,04=7,14 T79-D140 = 4,0*2,03=8,12 Sua; 354, ul. Warynskiego (za torai) - sieć ciśnieniowa K56-SR-1 = (4,0*1,60)+(2,0*2,40)=11,20 SR-1-Si-2 = 6,8*2,50=17,00 Sua: 28, ul. Warynskiego-Chopina - sieć grawitacyjna S81-S79 = 50,5*1,94=97,97 S79-S78 = 45,0*2,13=95,85 S78-S77 = 54,0*2,23=120,42 S77-S76 = 69,0*2,29=158,01 S76-S75 = 63,0*2,43=153,09 S79-S79-1 = 44,0*2,04=89,76 S77-D90 = 52,0*1,90=98,80 S76-S76-1 = 60,0*2,10=126,00 S60-S62 = 56,0*1,58=88,48 S62-S67 = 117,0*1,84=215,28 S67-S71 = 162,0*1,86=301,32 S71-S72-1 = 66,5*1,78=118,37 S72-1-S74 = 63,1*1,86=117,36 S74-S75 = 10,0*2,65=26,50 S75-P1 = 17,0*2,70=45,90 S67-S67-1 = 51,0*1,63=83,13 S69-S69-2 = 45,5*1,62=73,71 Sua: 2009, ul. Warynskiego-Chopina - przyłącza T38-D65 = 7,5*1,36=10,20 T39-D66 = 5,0*1,67=8,35 S64-D67 = 49,0*1,40=68,60 T40-D68 = 7,0*1,89=13,23 T41-D69 = 5,0*1,70=8,50 T42-D70 = 5,0*1,80=9,00 S76-1-D71 = 5,0*1,20=6,00 T43-D72 = 4,0*1,86=7,44 T44-D73 = 4,0*1,75=7,00 S69-2-D74 = 4,0*1,28=5,12 S69-1-D75 = 4,0*1,28=5,12 T45-D76 = 5,0*1,75=8,75 T46-D78 = 5,0*1,65=8,25 T47-D79 = 4,0*1,67=6,68 T48-D80 = 4,0*1,86=6,68 T49-D81 = 4,0*1,69=6,76 S72-1-D82 = 3,0*1,64=4,92 T50-D83 = 3,0*1,97=5,91 S75-1-D84 = 11,0*2,21=24, Nora STD Wersja 4.18a

9 Przediar Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze T51-D85 = 4,0*1,95=7,80 S76-2-D86 = 4,0*1,85=7,40 S76-1-D87 = 4,0*1,85=7,40 S76-1-D88 = 15,5*1,91=29,61 T52-D89 = 3,0*1,90=5,70 T52-D90 = 25,0*1,96=49,00 S77-2-D91 = 6,0*2,18=13,08 T53-D92 = 6,0*2,10=12,60 T54-D93 = 4,0*2,23=8,92 S79-1-D94 = 4,0*1,97=7,88 S79-1-D95 = 15,5*1,92=29,76 S80-D96 = 4,0*1,87=7,48 Sua: 407, KNR-W 2-18 d KNR-W 2-18 d ul. Warynskiego-Chopina - sieć ciśnieniowa P1-K46 = 12,0*1,98=23,76 K47-K48 = 133,0*1,75=232,75 K48-K49 = 11,0*1,50=16,50 K49-ST-1 = 65,0*1,48=96,20 Sua; 369, Podłoża pod kanały i obiekty z ateriałów sypkich grub. 10 c (podsypka) 1.1. ul. Warynskiego (za torai) - sieć grawitacyjna 1305,9*1,2*0,1=156, ul. Warynskiego (za torai) - przyłącza 184,50*1,2*0,1=22, Warynskiego (za torai) - sieć ciśnieniowa 134,8*0,6*0,1=8, ul. Warynskiego-Chopina - sieć grawitacyjna 1025,60*1,2*0,1=123, ul. Warynskiego-Chopina - przyłącza 233,50*1,2*0,1=28,02 RAZEM ul. Warynskiego-Chopina - sieć ciśnieniowa 221,00*0,6*0,1=13, RAZEM Podłoża pod kanały i obiekty z ateriałów sypkich grub. 20 c (obsypka) ul. Warynskiego (za torai) - sieć grawitacyjna 1305,9*1,2*0,2=313, ul. Warynskiego (za torai) - przyłącza 184,50*1,2*0,2=44, Warynskiego (za torai) - sieć ciśnieniowa 134,8*0,6*0,2=16, ul. Warynskiego-Chopina - sieć grawitacyjna 1025,60*1,2*0,2=246, ul. Warynskiego-Chopina - przyłącza 233,50*1,2*0,2=56, ul. Warynskiego-Chopina - sieć ciśnieniowa 221,00*0,6*0,2=26, RAZEM Nora STD Wersja 4.18a

10 Przediar Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 21 KNR 2-01 d Roboty ziene wyk.koparkai przedsiębiernyi w ziei kat.iv uprzednio zagazynowanej w hałdach z transporte urobku saochodai saowyładowczyi na odl.do 1 k (wywóz ziei z wykopu z załadunkie) 3 22 KNR 2-01 d Kalkulacja d.2 własna kalk. własna 24 KNR 2-01 d KNR-W 2-01 d ul. Warynskiego (za torai) S84-S84-2 = 204,41-40,08=164,33 S86-S86-1 = 115,20-23,04=92,16 S90-P2 = 1553,07-304,32=1248,75 S101-S103 = 138,24-30,72=107,52 S99-S99-4 = 299,98-62,49=237,49 S102-S102-2 = 151,18-31,20=119,98 S112-S113 = 149,18-28,42=120,76 SR-1-Si-2 = 26,80-4,20=22,60 Sua; 2113, ul. Waryńskiego-Chopina S63-S70 = 499,50-108,00=391,50 S81-S75 = 765,63-137,95=627,68 P1-ST-1 = 221,53-39,78=181,75 Sua: 1200, RAZEM Roboty ziene wyk.koparkai przedsiębiernyi w ziei kat.iv 3 uprzednio zagazynowanej w hałdach z transporte urobku saochodai saowyładowczyi na odl.do 1 k (dowóz zasypki do wykopu) RAZEM Zakup piasku na zasypke RAZEM Zasypywanie wykopów spycharkai z przeieszczenie gruntu na odl. do 10 3 w gruncie kat. I-III 1. ul. Waryńskiego (za torai) - całkowita obj. wykopu = 3720,32 - wyiana gruntu = 2113,59 - podsypka i zasypka =186,95+373,90 = 560,85 Sua: 3720,32-(2113,59+560,85) = 1045, ul. Waryńskiego-Chopina - całkowita obj. wykopu = 3123,83 - wyiana gruntu = 1200,93 - podsypka i zasypka =164,35+328,70 = 493,05 Sua: 3123,83-(1200,93+493,05) = 1429, Zagęszczenie nasypów zagęszczarkai; grunty sypkie kat. I-III 3 RAZEM RAZEM PRZEPOMPOWNIE SIECIOWE P-1, P-2, 26 KNR 9-06 Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibrołote HVB; głębokość d wbicia do 6, grunt kat. III RAZEM KNR 2-01 d Wykopy jaiste wykonywane koparkai podsiębiernyi na odkład w gruncie kat.iii 3 28 KNR-W 2-18 d KNR-W 2-18 d KNNR 1 d P1 = (4,0*4,0*4,60) = 73,603 P2 = (4,0*4,0*4,35) = 69,603 P3 = (4,0*4,0*4,40) = 70, Podłoża betonowe o grubości 20 c 3 RAZEM RAZEM Wykonanie różnych eleentów drobnowyiarowych o objętości do eleenty żelbetowe (analogia - beton dociążający) RAZEM Popowanie próbne poiarowe lub oczyszczające z otworów o śr godz. (analogia - popowanie wody dla wykonania przepopowni P1) 336 godz RAZEM Nora STD Wersja 4.18a

11 Przediar Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 31 Kalkulacja Dostawa + ontaż przepopowni sieciowej ścieków P1 z polerobetonu o śr. kpl. d.3 własna kalk. własna 1,2 i gł. 4,10 ppt z dwoa popai zatapialnyi (wg rysunku w projekcie wyk.), rozruche echaniczny urządzeń popowni oraz sterowanie. 1 kpl Kalkulacja d.3 własna kalk. własna 33 KNR 9-06 d KNR 2-01 d KNR 2-01 d kalkulacja d.3 własna kalk. własna 37 KNR 2-01 d KNR-W 2-01 d Dostawa + ontaż przepopowni sieciowej ścieków P2 z polerobetonu o śr. kpl. 1,2 i gł. 3,85 ppt z dwoa popai zatapialnyi (wg rysunku w projekcie wyk.), rozruche echaniczny urządzeń popowni oraz sterowanie. 1 kpl Wyciąganie ścianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibrołote HVB; głębokość wbicia do 6, grunt kat. III Roboty ziene wyk.koparkai przedsiębiernyi w ziei kat.i-iii 3 uprzednio zagazynowanej w hałdach z transporte urobku saochodai saowyładowczyi na odl.do 1 k (wywóz ziei z wykopu z załadunkie) Roboty ziene wyk.koparkai przedsiębiernyi w ziei kat.i-iii uprzednio zagazynowanej w hałdach z transporte urobku saochodai saowyładowczyi na odl.do 1 k (dowóz zasypki do wykopu) RAZEM RAZEM P =69,103 P2. 69,60-4,50=65,103 P3. 70,40-7,06=63, RAZEM Zakup piasku na zasypkę RAZEM Zasypywanie wykopów spycharkai z przeieszczenie gruntu na odl. do 10 3 w gruncie kat. I-III RAZEM Zagęszczenie nasypów zagęszczarkai; grunty sypkie kat. I-III RAZEM KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 na słupkach żelbetowych prefabrykowanych d x12x350 c obsadzonych w gruncie i obetonowanych (analogia) RAZEM KNR 2-25 Bray z siatki w raach z kształtowników stalowych ze słupkai żelbetowyi kpl. d (analogia - braa z siatki szer. 4,0 dwuskrzydłowa ze słupkai stal. ocynk.) 2 kpl RAZEM KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 c na podsypce piaskowej 2 d RAZEM ROBOTY MONTAŻOWE 42 KNR-W 2-18 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 d KNR-W 2-18 d KNR-W 2-18 d KNR-W 2-19 d ul. Waryńskiego (za torai) = 678,00 2. ul. Waryńskiego-Chopina = 742, RAZEM Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn ul. Waryńskiego (za torai) = 548,00 2. ul. Waryńskiego-Chopina = 287, RAZEM Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn ul. Waryńskiego (za torai) = 271,50 2. ul. Waryńskiego-Chopina = 260, RAZEM Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPD) o śr. no. 125 z rur prostych RAZEM Nora STD Wersja 4.18a

12 Przediar Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 46 KNR-W 2-19 Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPD) o śr. no. 75 z rur w d zwojach RAZEM KNR-W 2-18 Przewierty o długości do 30 aszyną do wierceń pozioych WP 15/25 rurai o śr w gruntach d kat.iii-iv 48 KNNR 11 d przewiert pod ul. Mikołowską dł.=27,00 przewiert pod ul lecia dł. = 10, RAZEM Studzienki kanalizacyjne z gotowych eleentów z tworzyw sztucznych o śr (analogia - kopletna studnia) 49 KNNR 11 d KNR-W 2-18 d KNR-W 2-18 d d.4 53 KNR-W 2-18 d KNR-W 2-18 d KNR-W KNR-W KNR-W KNR-W 2-18 d KNR-W 2-18 d KNR-W 2-18 d KNR-W KNR-W 2-18 d ul. Waryńskiego (za torai) = 41 szt ul Waryńskiego-Chopina = 33 szt ul. Pasieki = 29 szt ul. Łąkowa = RAZEM Studzienki kanalizacyjne z gotowych eleentów z tworzyw sztucznych o śr (analogia - kopletna studnia rozprężna) RAZEM Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o śr wykonywane stud. etodą studniarską w gruncie kat.iii - głębokość 3 6 stud RAZEM Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o śr wykonywane stud. etodą studniarską w gruncie kat.iii - głębokość 3 1 stud Płyty żelbetowe przejściowe na studniach o śr.1150 kpl. 74 kpl RAZEM Osadzenie włazów żeliwnych o ciężarze kg w studzienkach i koorach szt 74 szt RAZEM Studzienki kanalizacyjne systeowe "VAWIN" o śr zaknięcie szt rurą teleskopową 1. ul. Waryńskiego (za torai) - 45 szt 2. ul. Waryńskiego-Chopina - 31 szt 76 szt RAZEM Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 150 szt (analogia - ontaż czwórnika fi125) 1 szt Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 150 szt (analogia - ontaż trójnika kołn. fi 125x125) 1 szt Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 150 szt (analogia - ontaż trójnika kołn. fi 125x80) 1 szt Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 80 szt (analogia - ontaż trojnika kołn. fi 80x80) 4 szt RAZEM Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 80 szt (analogia - ontaż trójnika kołn. fi 80x50) 1 szt Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 80 szt (analogia - ontaż zaworu napowietrz.-odpowietrz. fi 80) 1 szt Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 150 szt (analogia - ontaż połączeń kołnierzowych do rur PE - fi125/dn125) 3 szt RAZEM Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 80 szt (analogia - ontaż połączeń kołnierzowych do rur PE fi80/dn75) Nora STD Wersja 4.18a

13 Przediar Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 4 szt RAZEM KNR-W 2-18 Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 80 szt d (analogia - ontaż połączeń kołnierzowych do rur PE fi80/dn50) 4 szt KNR-W 2-18 d KNR-W KNR-W 2-18 d KNR-W 2-18 d KNR-W KNR-W KNR-W KNR-W KNR-W 2-18 d KNR-W 2-18 d KNR-W 2-18 d KNR-W 2-18 d KNR-W 2-18 d KNR-W 2-19 d KNR-W 2-19 d KNR-W 2-19 d KNR-W 2-19 d KNR-W 2-19 d RAZEM Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 80 szt (analogia - ontaż połączeń kołnierzowych do rur PE fi65/dn75) 1 szt Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 150 szt (analogia - ontaż zasuwy nożowej kołn. - fi 125) 3 szt RAZEM Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 80 szt (analogia - ontaż zasuwy nozowej fi 80 8 szt RAZEM Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 80 szt (analogia - ontaż kolana kołn. ze stopą N - fi80) 6 szt RAZEM Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 150 szt (analogia - ontaż zwężki dwukołn. FFR fi 125x100) 1 szt Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 150 szt (analogia - ontaż zwężki dwukołn. FFR - fi125x80) 2 szt RAZEM Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 150 szt (analogia - ontaz zwężki dwukołn. FFR fi 125x65) 1 szt Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 150 b szt (analogia - ontaż zaworu zwrotnego kołn. fi125) 2 szt RAZEM Hydranty pożarowe podziene o śr. 100 (analogia - ontaz aratury do kpl płukania kanałów HAWLE fi 100) 1 kpl Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. szt zewn. 250 (tr. 45st. fi250x160) 33 szt RAZEM Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. szt zewn. 200 (tr. 45st. fi200x160) 7 szt RAZEM Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. szt zewn. 160 (kolano 45 st.) 13 szt RAZEM Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. szt zewn. 160 (korek kanalizacyjny PVC) 3 szt RAZEM Połączenia rur z polietylenu o śr. 75 za poocą kształtek elektrooporowych (tr. redukcyjny Dn75x63) Połączenia rur z polietylenu o śr. 75 za poocą kształtek elektrooporowych (tr. redukcyjny Dn75x50) RAZEM Połączenia rur z polietylenu o śr. 125 za poocą kształtek elektrooporowych (kolano 90st.) Połączenia rur z polietylenu o śr. 125 za poocą kształtek elektrooporowych (kolano 45 st.) RAZEM Połączenia rur z polietylenu o śr. 125 za poocą kształtek elektrooporowych (Łuk 11 st.) Nora STD Wersja 4.18a

14 Przediar Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze RAZEM KNR-W 2-19 Połączenia rur z polietylenu o śr. 75 za poocą kształtek elektrooporowych d (kolano 90st) RAZEM KNR-W 2-19 Połączenia rur z polietylenu o śr. 75 za poocą kształtek elektrooporowych d (kolano 45 st.) KNR-W 2-19 Połączenia rur z polietylenu o śr. 75 za poocą kształtek elektrooporowych d (kolano 30 st.) RAZEM KNR-W 2-18 Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekounikacyjnych typu kpl. d lekkiego o rozpiętości eleentu 4.0 (analogia - L=3,0) kpl RAZEM Klakulacja Zakup przewoźnego agregatu prądotwórczego, spalinowego, trójfazowego o kpl. d.4 własna kalk. własna ocy 20kVA 1 kpl Kalkulacja Zakup trójnoga z wyciągarką ręczną kpl. d.4 własna kalk. własna 1 kpl kalk.własna Obsługa geodezyjna ( w ty sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej kpl. d.4 ) oraz onitoring wizualny wraz z profile podłużny rurociągów) 1 kpl Opracowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu oraz opłata za zajęcie kpl d.4 kalk. własna pasa drogowego. 1 kpl kalk.własna Badania zagęszczenia gruntu kpl. d.4 1 kpl PRZYŁĄCZ ELEKTROENERGETYCZNY N/N DO PRZEPOMPOWNI SIECIOWEJ NR P-1 91 d.5 KNR KNR 2-01 d KNR 5-10 d KNR 2-01 d KNR-W 5-10 d KNNR 5 d KNR-W 5-08 d KNR-W 5-10 d KNR-W 5-10 d Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. IV RAZEM Podkopy ręczne nieuocnione wraz z zasypanie o dług.do 3 w gruncie 3 kat. IV Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 na dno rowu kablowego o szer.do * RAZEM Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. IV RAZEM Mechaniczne przepychanie rur stalowych o śr.do 100 pod drogai i nasypai - za pierwszą rurę RAZEM Uzioy ze stali profilowanej iedziowane o długości 4.5 (etoda wykonania udarowa) - grunt kat.iii RAZEM Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do RAZEM Montaż stalowych rur osłonowych o sr.do 21 na słupach kratowych oświetlenia zewnętrznego RAZEM Układanie kabli wielożyłowych o asie do 1.0 kg/ na nap.zna.poniżej 110 kv w rurach,pustakach lub poniżej zak RAZEM Nora STD Wersja 4.18a

15 Przediar Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 100 KNNR 5 Układanie kabli o asie do 1.0 kg/ bezpośrednio na słupach betonowych d KNNR 5 d KNNR 5 d KNNR 5 d KNNR 5 d analogia 105 KNNR 5 d KNR 5-03I d analogia Układanie kabli o asie do 1.0 kg/ w rowach kablowych ręcznie RAZEM RAZEM Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o asie do 20 kg na fundaencie prefabrykowany Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 2 na napięcie do 1 kv o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych RAZEM Montaż zacisków prądowych AL w liniach napowietrznych nn RAZEM Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy odc. 1 odc Wytyczenie trasy linii w terenie przejrzysty k 0.02 k RAZEM PRZYŁĄCZ ELEKTROENERGETYCZNY N/N DO PRZEPOMPOWNI SIECIOWEJ NR P d.6 KNR KNR 2-01 d KNR 5-10 d KNR 2-01 d KNR-W 5-10 d KNNR 5 d KNR-W 5-08 d KNR-W 5-10 d KNR-W 5-10 d KNNR 5 d KNNR 5 d KNNR 5 d Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. IV RAZEM Podkopy ręczne nieuocnione wraz z zasypanie o dług.do 3 w gruncie 3 kat. IV Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 na dno rowu kablowego o szer.do * RAZEM Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. IV RAZEM Mechaniczne przepychanie rur stalowych o śr.do 100 pod drogai i nasypai - za pierwszą rurę RAZEM Uzioy ze stali profilowanej iedziowane o długości 4.5 (etoda wykonania udarowa) - grunt kat.iii RAZEM Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do RAZEM Montaż stalowych rur osłonowych o sr.do 21 na słupach kratowych oświetlenia zewnętrznego RAZEM Układanie kabli wielożyłowych o asie do 1.0 kg/ na nap.zna.poniżej 110 kv w rurach,pustakach lub poniżej zak RAZEM Układanie kabli o asie do 1.0 kg/ bezpośrednio na słupach betonowych RAZEM Układanie kabli o asie do 1.0 kg/ w rowach kablowych ręcznie RAZEM Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o asie do 20 kg na fundaencie prefabrykowany Nora STD Wersja 4.18a

16 Przediar Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze KNNR 5 Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 2 na d napięcie do 1 kv o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych KNNR 5 d analogia 121 KNNR 5 d KNR 5-03I d analogia Montaż zacisków prądowych ENSCO w liniach napowietrznych nn w skrzyne ZK RAZEM RAZEM Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy odc. 1 odc Wytyczenie trasy linii w terenie przejrzysty k 0.02 k RAZEM Nora STD Wersja 4.18a

17 ORZESZE KANALIZACJA SANITARNA - waryńskiego TABELA Chopina ELEMENTÓW SCALONYCH Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z Kz RAZEM 1 ROBOTY DROGOWE 2 ROBOTY ZIEMNE 3 PRZEPOMPOWNIE SIECIO- WE P-1, P-2, 4 ROBOTY MONTAŻOWE 5 PRZYŁĄCZ ELEKTROENER- GETYCZNY N/N DO PRZE- POMPOWNI SIECIOWEJ NR P-1 6 PRZYŁĄCZ ELEKTROENER- GETYCZNY N/N DO PRZE- POMPOWNI SIECIOWEJ NR P-2 RAZEM Słownie: Nora STD Wersja 4.18a

Arkusz1 A R N E J. Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.

Arkusz1 A R N E J. Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr. Lp. Podstawa Nr spec.techn. Opis i wyliczenia S I E Ć G R A W I T A C Y J N A K A N A L I Z A C J I S A N I T j.. Poszcz Raze 1.1 R o b o t y z i e n e A R N E J Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkai

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Biuro Usługowo-Projektowe "AKTE" mgr inŝ.anna Nowakowska. 98-300 Wieluń, Osiedle Stare Sady 46/18

PRZEDMIAR. Biuro Usługowo-Projektowe AKTE mgr inŝ.anna Nowakowska. 98-300 Wieluń, Osiedle Stare Sady 46/18 Biuro Usługowo-Projektowe "AKTE" gr inŝ.anna Nowakowska 98-00 Wieluń, Osiedle Stare Sady 6/8 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 500-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów

Bardziej szczegółowo

ul. Powstańców 15B/613; 05-091 Ząbki

ul. Powstańców 15B/613; 05-091 Ząbki Zbigniew Moroz ul. Powstańców 15B/613; 05-091 Ząbki Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziene 45110000-1 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. Wita Stwosza13/1, 50-148 Wrocław

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. Wita Stwosza13/1, 50-148 Wrocław OF PROJEKT ul. Wita Stwosza13/1, 50-148 Wrocław PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Uporządkowanie kanalizcji sanitarnej w szpitalu w Bystrzycy Kłodzkiej ADRES INWESTYCJI : Bystrzyca Kłodzka ul. Stefana

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y. Kanalizacja sanitarna i rurociąg tłoczny wraz z przepompownią

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y. Kanalizacja sanitarna i rurociąg tłoczny wraz z przepompownią K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Kanalizacja sanitarna i rurociąg tłoczny wraz z przepompownią Lp. 1 2 3 4 5 6 7 1 S I E Ć G R A W I T A C Y J N A K A N A L I Z A C J I S A N I T A R N E J 1.1 R o b o

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T Międzyginne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Towarowa, tel.(032)380-90-06 P R Z E D M I A R R O B Ó T NAZWA INWESTYCJI : ZEWNĘTRZNA KANALIZACJA SANITARNA, DESZCZOWA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych GMINA MIASTO PŁOCK ul. Stary Rynek 1 09-400 Płock Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i kliatyzacyjnych NAZWA INWESTYCJI : Budowa

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T Międzyginne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Towarowa, tel.(032)380-90-06 P R Z E D M I A R R O B Ó T NAZWA INWESTYCJI : ZEWNĘTRZNA KANALIZACJA SANITARNA, DESZCZOWA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. KOD WG CPV : 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

Przedmiar robót. KOD WG CPV : 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne Przediar robót NAZWA INWESTYCJI : Kanalizacja sanitarna w Ginie Czarna - przebudowa i rozbudowa rurociągu tłocznego z przewierte sterowany pod dne Wisłoka ADRES INWESTYCJI : Medynia Łańcucka, Medynia Głogowska,

Bardziej szczegółowo

Sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojkowo - przedmiar robót

Sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojkowo - przedmiar robót Przedsiębiorstwo Usługowo - Budowlane "Inspec" sp. z o.o. ul. 1 aja 6, 10-8 Olsztyn Sieć kanalizacji sanitarnej w iejscowości Wojkowo - przediar robót NAZWA INWESTYCJI : Sieć kanalizacji sanitarnej w iejscowości

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 12 marzec 2014. Data zatwierdzenia. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 12 marzec 2014. Data zatwierdzenia. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO B.I.P. BIPROJEKT Paweł Budziak ul. Kwatery Głównej 46/4, 04-94 Warszawa PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 4500- Roboty rozbiórkowe 4500-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu

Bardziej szczegółowo

Firma Usługowo-Handlowa "Kreska" PRZEDMIAR ROBÓT

Firma Usługowo-Handlowa Kreska PRZEDMIAR ROBÓT Fira Usługowo-Handlowa "Kreska" ul. Wyspiańskiego 5/8 39-400 Tarnobrzeg ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 4500-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziene 453300-8

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Okrężnej w Ząbkach

KOSZTORYS OFERTOWY. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Okrężnej w Ząbkach . KOSZTORYS OFERTOWY Budowa sieci wodociągowej w ulicy Okrężnej w Ząbkach Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień: CPV 45232150-8 CPV-45233142-6 NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociągowej w

Bardziej szczegółowo

proekobud 52-220 Wrocław, ul. Grota Roweckiego 8/6 PRZEDMIAR ROBÓT

proekobud 52-220 Wrocław, ul. Grota Roweckiego 8/6 PRZEDMIAR ROBÓT proekobud 52-220 Wrocław, ul. Grota Roweckiego 8/6 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Płaszczyzna pod hangar typu lekkiego dla statków powietrznych M28 w kopleksie wojskowy Gdynia -Babie Doły - INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Agnieszka STRÓZIK SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : inż. Ryszard SIDOROWICZ DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2010

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Agnieszka STRÓZIK SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : inż. Ryszard SIDOROWICZ DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2010 Al. NMP 71 lok 6A 42-200 Częstochowa Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundaentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - sieć wod - kan

PRZEDMIAR ROBÓT - sieć wod - kan PRZEDMIAR ROBÓT - sieć wod - kan NAZWA INWESTYCJI : Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na przedłużeniu ul. Lipowej w Sulnowie w kierunku Skarszew dz. nr 10/7, 9/15, 8/11, 8/8, 8/15, 8/1, 7/9,

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY - PRZEDMIAR ROBÓT

KOSZTORYS OFERTOWY - PRZEDMIAR ROBÓT P.H.U PROGRESS INSTALACJE SANITARNE WOLA ZAŁĘŻNA 1A; 26-300 OPOCZNO KOSZTORYS OFERTOWY - PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000 Roboty budowlane 45111200-0 Roboty w

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa inwestycji Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Zalesie, Gm. Tłuszcz. Inwestor

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa inwestycji Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Zalesie, Gm. Tłuszcz. Inwestor PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa inwestycji Budowa odcinka sieci wodociągowej w. Zalesie, G. Tłuszcz Inwestor Urząd Giny Tłuszcz Adres inwestora 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10 BranŜa inŝynieryjna Przediar sporządził

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) Vat [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

PRZEDMIAR. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) Vat [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) PHU "Czyste Środowisko" Wojciech Nowak ul. Łąkowa 2 Wola Suchożebrska 08-125 Suchożebry PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : JAN CHEŁMIŃSKI SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : DATA OPRACOWANIA : 15.06.2012. Stawka roboczogodziny : Poziom cen :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : JAN CHEŁMIŃSKI SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : DATA OPRACOWANIA : 15.06.2012. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW ADRES INWESTYCJI : TEREN GMINY RZĄŚNIK INWESTOR : GMINA RZĄŚNIK ADRES INWESTORA : RZĄŚNIK WYKONAWCA ROBÓT : ADRES WYKONAWCY : BRANśA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR NYSA OPAWSKA 6/6 PRACOWNIA PROJEKTOWA ALINA BA- NACH

PRZEDMIAR NYSA OPAWSKA 6/6 PRACOWNIA PROJEKTOWA ALINA BA- NACH PRACOWNIA PROJEKTOWA ALINA BA- NACH 48-304 NYSA OPAWSKA 6/6 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów,

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy / Przedmiar robót

Kosztorys ślepy / Przedmiar robót Kosztorys ślepy / Przedmiar robót Sieć kanalizacji sanitarnej oraz sieć wodociągowa Obiekt Budowa REJON UL. WYZWOLENIA W ŻORACH, NR DZIAŁEK: 2031/114, 2089/115, 1640/176. Inwestor Przedsiębiorstwo Wodociągów

Bardziej szczegółowo

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH. Jedn. miary. Nazwa Uproszczone Wartość zł. Wskaźnik na jednostkę. Ilość jedn. Udzi ał procentowy.

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH. Jedn. miary. Nazwa Uproszczone Wartość zł. Wskaźnik na jednostkę. Ilość jedn. Udzi ał procentowy. K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 45232410-9 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : 14.04.2014 WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia. Data opracowania 14.04.2014

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : 14.04.2014 WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia. Data opracowania 14.04.2014 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 422400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 4000000-7 Roboty budowlane 40000- Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych;

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU O P I S T E C H N I C Z N Y TEMAT: UKŁAD PRZESYŁOWY NADOLICE WIELKIE - CHRZASTAWA INWESTOR: GMINA CZERNICA, 55-00 CZERNICA, UL. KOLEJOWA. Opracownie zawiera: - strone tytułowa

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 1 PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE 1.1 Roboty ziemne 1 d.1.1

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 1 PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE 1.1 Roboty ziemne 1 d.1.1 1 PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE 1.1 Roboty ziene 1 d.1.1 KNR 2-01 0215-04 2 KNR 2-01 d.1.1 0317-02 3 KNR 2-01 d.1.1 0322-07 4 KNR-W 2-18 d.1.1 0511-01 5 KNR-W 2-18 d.1.1 0511-04 6 KNR 2-01 d.1.1 0230-01 7 KNR-W

Bardziej szczegółowo

NAVPRO HYDROTECHNIKA SP. Z O.O. 80-119 GDAŃSK, UL. ASESORA 84 DATA OPRACOWANIA : 12.03.2015 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 12.03.

NAVPRO HYDROTECHNIKA SP. Z O.O. 80-119 GDAŃSK, UL. ASESORA 84 DATA OPRACOWANIA : 12.03.2015 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 12.03. NAVPRO HYDROTECHNIKA SP. Z O.O. 80-119 GDAŃSK, UL. ASESORA 84 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa Nabrzeża Stoczniowego w Porcie Łeba ADRES INWESTYCJI : Port Łeba INWESTOR : Zrzeszenie Rybaków Morskich

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. 58-302 Wałbrzych, ul.parkowa 23/1 BIURO PROJEKTÓW I USŁUG INWESTYCYJ- NYCH INSTAL STD

PRZEDMIAR ROBÓT. 58-302 Wałbrzych, ul.parkowa 23/1 BIURO PROJEKTÓW I USŁUG INWESTYCYJ- NYCH INSTAL STD BIURO PROJEKTÓW I USŁUG INWESTYCYJ- NYCH INSTAL STD 58-302 Wałbrzych, ul.parkowa 23/1 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową instalacji kanalizacji

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI URZĄD MIEJSKI w RZGOWIE 95-030 Rzgów,Plac 500-lecia 22 KOSZTORYS INWESTORSKI 45233140-2 Roboty drogowe Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień NAZWA INWESTYCJI : przebudowa ul. Południowej w

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Arkadiusz Malinowski DATA OPRACOWANIA : 06. 2015 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Arkadiusz Malinowski DATA OPRACOWANIA : 06. 2015 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: ART PROJEKT K&M Sp. z.o.o. ul. Przeysłowa 7f, 84-300 Kościerzyna PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

PRZEDMIAR. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: PRZEDMIAR Obiekt Kod CPV 45231300-8 Budowa ul. Długa, ul. Kościelna w m. Łąg Gmina Czersk Inwestor Zaklad Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Kilińskiego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ : DARIUSZ KOPYT SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : DATA OPRACOWANIA : 12.2010 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ : DARIUSZ KOPYT SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : DATA OPRACOWANIA : 12.2010 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45232150-8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 45232130-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Przedsiębiorstwo Obsługi Budownictwa "ADP" s.c Głubczyce ul. Kochanowskiego 11

PRZEDMIAR. Przedsiębiorstwo Obsługi Budownictwa ADP s.c Głubczyce ul. Kochanowskiego 11 Przedsiębiorstwo Obsługi Budownictwa "ADP" s.c. 48-00 Głubczyce ul. Kochanowskiego PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i robudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Sudeckiej i ul.świętokrzyskiej

Bardziej szczegółowo

P. A.-U. ALMAPROJEKT 41-260 Sławków, ul. Wrzosowa 44 tel/fax (32) 2609 479 PRZEDMIAR

P. A.-U. ALMAPROJEKT 41-260 Sławków, ul. Wrzosowa 44 tel/fax (32) 2609 479 PRZEDMIAR P. A.-U. ALMAPROJEKT 41-260 Sławków, ul. Wrzosowa 44 tel/fax (32) 2609 479 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy. Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie elementów robót Jednostka Cena Jednostkowa (zł)

Kosztorys Ofertowy. Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie elementów robót Jednostka Cena Jednostkowa (zł) Kosztorys Ofertowy Wykonanie robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przyłącza wodociągowego do budynku przedszkola Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD

PRZEDMIAR. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków NAZWA INWESTYCJI : Sieć kanalizacyjna ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janów w gm. Kozienice. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień:

PRZEDMIAR ROBÓT na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janów w gm. Kozienice. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień: BR PROJEKT Błażej Rogulski ul. Sosnowskiego /56, 0-78 Warszawa PRZEDMIAR ROBÓT na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janów w gm. Kozienice Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym km

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym km KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA - sieć ( PVC00-880,5). Rurociągi.. Roboty ziene KNR-W - d... 0 03-0 Roboty poiarowe przy liniowych robotach zienych w terenie równinny k 0.867 k 0.867 RAZEM 0.867 KNR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANśOWE SONDA CZĘSTOCHOWA UL.NADRZECZNA 57/59 LOK 12

PRZEDMIAR ROBÓT. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANśOWE SONDA CZĘSTOCHOWA UL.NADRZECZNA 57/59 LOK 12 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANśOWE SONDA 42-200 CZĘSTOCHOWA UL.NADRZECZNA 57/59 LOK 12 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : ODCINEK KANALIZACJI SANITARNEJ W UL.TARGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI NIERADA GM. POCZE- SNA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DARIUSZ KOPYT DATA OPRACOWANIA : 06. 2011 r. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł.

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DARIUSZ KOPYT DATA OPRACOWANIA : 06. 2011 r. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45232150-8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody 45232411-6 Roboty budowlane w zakresie rurociągów wody ściekowej NAZWA INWESTYCJI : PRZYŁĄCZE

Bardziej szczegółowo

Nazwa działu Od Do Kod wg CPV

Nazwa działu Od Do Kod wg CPV Rozbudowa sieci rozdzielczej na terenie Gminy Łososina DZIAŁY Dolna KOSZTORYSU cz. 2.04. L p. Nazwa działu Od Do Kod wg CPV 1 Roboty ziemne 1 8 45231300-8 2 Roboty sieciowo-montażowe 9 60 45231300-8 3

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : kosztorysant : M.Gierba DATA OPRACOWANIA : 29.01.2011. Ogółem wartość kosztorysowa robót :

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : kosztorysant : M.Gierba DATA OPRACOWANIA : 29.01.2011. Ogółem wartość kosztorysowa robót : TENSOR STRUCTURAL DESIGN Sp. z o.o. ul.nowy Rynek 2/4, Szczecin Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Paweł Janik DATA OPRACOWANIA : 09,06,2005. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Paweł Janik DATA OPRACOWANIA : 09,06,2005. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : EUROFILMS - OŁAWA ADRES INWESTYCJI : OŁAWA UL. RYBACKA, 55-200 OŁAWA WYKONAWCA ROBÓT : PB MAXBUD ABJ SP. Z O.O. ADRES WYKONAWCY : 54-072 WROCŁAW UL. DOLNOBRZESKA 67

Bardziej szczegółowo

Bałazy Janusz Ostrołęka ul. Lenartowicza 9 PRZEDMIAR ROBÓT

Bałazy Janusz Ostrołęka ul. Lenartowicza 9 PRZEDMIAR ROBÓT Bałazy Janusz 07-17 Ostrołęka ul. Lenartowicza 9 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : WYKONANIE STUDNI nr AWARYJNEJ NA TERENIE SUW MŁYNARZE DLA POTRZEB WODOCIĄGU WIEJS- KIEGO ADRES INWESTYCJI : MŁYNARZE

Bardziej szczegółowo

"DARVIN" Dariusz Winiarski Staszów ul.langiewicza 13/55. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ Krzysztof Piątek DATA OPRACOWANIA : r.

DARVIN Dariusz Winiarski Staszów ul.langiewicza 13/55. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ Krzysztof Piątek DATA OPRACOWANIA : r. "DARVIN" Dariusz Winiarski 28-200 Staszów ul.langiewicza 13/55 PRZEDMIAR ROBÓT - Wykonanie kanałów i rurociągów iędzyobiektowych NAZWA INWESTYCJI : Budowa echaniczno-biologicznej oczyszczalni ściekow w.

Bardziej szczegółowo

analogia 6.4 m 6.40 RAZEM ST-18 KNR-W 2- Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. do 15 cm m 3 analogia 1 szt 1.

analogia 6.4 m 6.40 RAZEM ST-18 KNR-W 2- Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. do 15 cm m 3 analogia 1 szt 1. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 45332000-3 INSTALACJA WODOCIĄGOWA ZEWNĘTRZNA 1 ST-01 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkai podsiębiernyi 0.15 3 na 3 d.1 0217-01 odkład w gruncie kat.i-ii

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 25.03.2015. Data zatwierdzenia. ul. Kondratowicza 6, 64-920 Piła

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 25.03.2015. Data zatwierdzenia. ul. Kondratowicza 6, 64-920 Piła APIS Autorska Pracownia InŜynierii Sanitarnej ul. Kondratowicza 6, 64-920 Piła PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów

Bardziej szczegółowo

Gmina Pruszcz Gdański Wojska Polskiego 30

Gmina Pruszcz Gdański Wojska Polskiego 30 Gmina Pruszcz Gdański Wojska Polskiego 30 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

42-200 CZĘSTOCHOWA UL. ARMII KRAJO- WEJ 60/62 PRZEDMIAR ROBÓT

42-200 CZĘSTOCHOWA UL. ARMII KRAJO- WEJ 60/62 PRZEDMIAR ROBÓT EKOSAN - P.I.Ś. S.C. 42-200 CZĘSTOCHOWA UL. ARMII KRAJO- WEJ 60/62 ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ WRAZ Z PRZYŁACZAMI - SIEĆ GŁÓW- NA - LUBLINIEC ETAP I ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS WYKONAWCA : INWESTOR : Zalewo

KOSZTORYS WYKONAWCA : INWESTOR : Zalewo KOSZTORYS NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja sieci ciepłowniczej ADRES INWESTYCJI : Zalewo INWESTOR : Gina Zalewo ADRES INWESTORA : 14-230 Zalewo WYKONAWCA ROBÓT : ADRES WYKONAWCY : SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Obiekt Przyłącza kanalizacji sanitarnej Budowa Trzebórz, Podborze - Gmina Kozielice Inwestor Gmina Kozielice, Kozielice 73

Przedmiar robót. Obiekt Przyłącza kanalizacji sanitarnej Budowa Trzebórz, Podborze - Gmina Kozielice Inwestor Gmina Kozielice, Kozielice 73 Przedmiar robót Obiekt Budowa Trzebórz, Podborze - Gmina Kozielice Inwestor Gmina Kozielice, 74-204 Kozielice 73 Kozielice czerwiec 2012 "Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos przyznana

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT-linie oświetlenia ulicznego

PRZEDMIAR ROBÓT-linie oświetlenia ulicznego PRZEDMIAR ROBÓT-linie oświetlenia ulicznego Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych NAZWA INWESTYCJI : przebudowa oświetlenia

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI GRIDNET ul. Mińska 65, lok. 204 tel. 022 1234 100 fax. 022 1234 101 KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa kabli elektroenergetycznych SN i nn oraz stacji transforatorowej nr 8161 wraz z likwidacją

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT / TABELA OFERTOWA

PRZEDMIAR ROBÓT / TABELA OFERTOWA PRZEDMIAR ROBÓT / TABELA OFERTOWA KOD CPV 45232150-8. ŚIEĆ WODOCIĄGOWA DO BUDYNKÓW SOCJALNO-TECHNICZNYCH I MIESZKALNYCH STOPNIA WODNEGO "ROGÓW", m. ODROWĄŻ, gm. GOGOLIN Kod pozycji Nr Specyfikacji Lp Opis

Bardziej szczegółowo

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.iii z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km - 70%

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.iii z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km - 70% Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 1.1 Roboty ziene- sieć rozdzielcza 1 d.1.1 KNR 2-01 0205-02

Bardziej szczegółowo

Skar Centrum Sp. z o.o. 25-503 KIELCE, ul. Panormaiczna 5/19 DATA OPRACOWANIA : 30.04.2013. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

Skar Centrum Sp. z o.o. 25-503 KIELCE, ul. Panormaiczna 5/19 DATA OPRACOWANIA : 30.04.2013. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Skar Centru Sp. z o.o. 25-503 KIELCE, ul. Panoraiczna 5/19 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budowa kanalizacji sanitarnej w sc. Bliżyn - ETAP II, Gina Bliżyn INWESTOR : Gina Bliżyn ADRES INWESTORA :

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z ODEJŚCIAMI DO GRA- NIC DZIAŁEK

PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z ODEJŚCIAMI DO GRA- NIC DZIAŁEK PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z ODEJŚCIAMI DO GRA- NIC DZIAŁEK NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z ODEJŚCIAMI DO GRANIC DZIAŁEK ADRES INWESTYCJI : ULICA RZECZNA, OBRĘB

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

Przedmiar robót. Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACJI strona nr: 1 Przedmiar robót 1 PN16 PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACJI 1.1 Roboty ziemne 1.1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Daniel Kisała DATA OPRACOWANIA : styczeń 2010 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Daniel Kisała DATA OPRACOWANIA : styczeń 2010 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł TENSOR STRUCTURAL DESIGN Sp. z o.o. ul.nowy Rynek 2/4, Szczecin NAZWA INWESTYCJI : Sieć wodociągowa Dalewo-Gogolewo-Kolonia Gogolewo ADRES INWESTYCJI : Dalewo-Gogolewo-Kolonia Gogolewo INWESTOR : Urząd

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Michał Münnich DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2011. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Michał Münnich DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2011. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Pracownia Projektowo - Wykonawcza Niestachów 1, 6-01 Daleszyce PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami - PRZYKANALIKI ADRES INWESTYCJI : Gózd, Łączna, Czerwona

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR PRACOWNIA PROJEKTOWA ZEH "WIS" LESZNO 64-100 LESZNO UL. UNII EUROPEJSKIEJ 3

PRZEDMIAR PRACOWNIA PROJEKTOWA ZEH WIS LESZNO 64-100 LESZNO UL. UNII EUROPEJSKIEJ 3 PRACOWNIA PROJEKTOWA ZEH "WIS" LESZNO 64-100 LESZNO UL. UNII EUROPEJSKIEJ 3 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Kanalizacja sanitarna w ul. Radosnej w Skórzewie. Budowa : Kanalizacja sanitarna w ul. Radosnej w Skórzewie

PRZEDMIAR ROBÓT. Kanalizacja sanitarna w ul. Radosnej w Skórzewie. Budowa : Kanalizacja sanitarna w ul. Radosnej w Skórzewie STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Budowa : Adres : Skórzewo, ul. Radosna PRZEDMIAR ROBÓT Inwestor : Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. Adres : ul. Wyzwolenia 15, 62-070 Dopiewo Budowa : Adres : Skórzewo,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia. Data opracowania Grudzień 2013 r.

PRZEDMIAR. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia. Data opracowania Grudzień 2013 r. PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Sieć i przyłącza c.o. ADRES INWESTYCJI : Politechnika Gdańska INWESTOR : Politechnika Gdańska ADRES INWESTORA : Gdańsk ul. Narutowicza 11/12 DATA OPRACOWANIA : Grudzień 2013

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. mgr inŝ. Michał Münnich SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : sierpień 2009. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT. mgr inŝ. Michał Münnich SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : sierpień 2009. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Pracownia Projektowo - Wykonawcza Niestachów 21, 26-021 Daleszyce PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami w miejscowości Krzczonów - PRZYŁĄCZA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. WILCZEJ I CZĘŚCI UL. KUSOCIŃSKIEGO

PRZEDMIAR ROBÓT - BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. WILCZEJ I CZĘŚCI UL. KUSOCIŃSKIEGO PRZEDMIAR ROBÓT - BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. WILCZEJ I CZĘŚCI UL. KUSOCIŃSKIEGO, Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. WILCZEJ

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SONDA CZĘSTOCHOWA UL.NADRZECZNA 57/59 LOK 12

PRZEDMIAR ROBÓT PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SONDA CZĘSTOCHOWA UL.NADRZECZNA 57/59 LOK 12 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SONDA 42-200 CZĘSTOCHOWA UL.NADRZECZNA 57/59 LOK 12 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA WRAZ Z PRZYŁACZAMI KANALIZACYJNYMI W GRANI- CY PASA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 450000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa z przebudową istniejacego boiska wraz z wykonanie urzadzeń budowlanych ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD

KOSZTORYS ŚLEPY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD KOSZTORYS ŚLEPY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 453300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków NAZWA INWESTYCJI : Budowa kanalizacji sanitarnej

Bardziej szczegółowo

PDF created with pdffactory trial version Przedmiar. Sośnicowice22

PDF created with pdffactory trial version  Przedmiar. Sośnicowice22 Przedmiar Budowa: Kanalizacja deszczowa Kody CPV: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu

Bardziej szczegółowo

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. Sękowice dr (dz nr 78) Lp d 4500000-8 KNNR 0-0 450000-00-03 analogia d 3 KNR -3 d 003-04 4 KNNR d 006-0 4' KNNR d 008-0 5 d kalk własna 3 4533000-9 0403-03 6 d3 7 d3 0403-03 techn 04 04 0 04 04 04 08 08

Bardziej szczegółowo

Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Armii Kraków -Sikorskiego Klasyfikacja CPV Roboty budowlane w zakresie rurociagów

Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Armii Kraków -Sikorskiego Klasyfikacja CPV Roboty budowlane w zakresie rurociagów K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Armii Kraków -Sikorskiego Klasyfikacja CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie rurociagów Data: 2011-12-10 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI SPIN-B Ostrowiec Sw. KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 453300-8 NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR: ADRES INWESTORA: BRANŻE: Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Budowa przepompowni ścieków "Zagłoba" wraz z rurociagiem tłocznym, i rurociągiem kanalizacji sanitarnej w Zbąszyniu Obiekt : Przepompownia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę BPKL TRASA TOMASZ ŚWIDERSKI KOLISTA 6A/6 41-709 RUDA ŚLĄSKA PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45000000-7 Roboty budowlane 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Wymiana studni rewizyjnych na sieci ogólnospławnej w osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Kosynierów w Drawsku Pomorskim

PRZEDMIAR ROBÓT Wymiana studni rewizyjnych na sieci ogólnospławnej w osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Kosynierów w Drawsku Pomorskim 1 PRZEDMIAR ROBÓT Wymiana studni rewizyjnych na sieci ogólnospławnej w osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Kosynierów w Drawsku Pomorskim BUDOWA: Wymiana studni rewizyjnych na sieci ogólnospławnej

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa działu Od Do 1 WODOCIĄG - ROBOTY ZIEMNE - CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę

Lp. Nazwa działu Od Do 1 WODOCIĄG - ROBOTY ZIEMNE - CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę Zakład Usług Technicznych "ERGO-PRO- JEKT" Poznań, os. Orła Białego 82 m.7 KOSZTORYS ŚLEPY - PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania

Bardziej szczegółowo

Kosztorysowanie FORTE 9.52 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK

Kosztorysowanie FORTE 9.52 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE DLA PAWILONU HANDLOWEGO "SPOŁEM" W ZASOLU Identyfikator koorysu: 2523I Koorysowanie FORTE 9.52 Prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tomasz Lis SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : SANITARNA DATA OPRACOWANIA : grudzień 2014 r.

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tomasz Lis SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : SANITARNA DATA OPRACOWANIA : grudzień 2014 r. Zarząd Inwerstycji w Kutnie 99-300 Kutno, ul. Podrzeczna nr 5a PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : KANALIZACJA SANITARNA TŁOCZNA Z POMPOWNIĄ ORAZ GRAWITACYJNA W UL. PRZYRODNICZEJ W ZGIERZU ORAZ UL. CIOSNOWSKIEJ

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT CPV 45453000-0

PRZEDMIAR ROBÓT CPV 45453000-0 Z.G.N. w Dzielnicy Wola.st. Warszawy Warszawa ul Bea 70 PRZEDMIAR ROBÓT CPV 45453000-0 NAZWA INWESTYCJI : Przyłącze wodociągowe ADRES INWESTYCJI : Warszawa ul Chłodna 29 INWESTOR : ZGN w Dzielnicy Wola.st.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 4531300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków NAZWA INWESTYCJI : PROJEKT BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ ROZDZIELCZEJ

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Zielona Góra,ul. Piotra Skargi 3/1. ARANŻ-BUD dr inż. ERYK DAYEH PRA- COWNIA PROJEKTOWA

PRZEDMIAR ROBÓT Zielona Góra,ul. Piotra Skargi 3/1. ARANŻ-BUD dr inż. ERYK DAYEH PRA- COWNIA PROJEKTOWA ARANŻ-BUD dr inż. ERYK DAYEH PRA- COWNIA PROJEKTOWA 65-6 Zielona Góra,ul. Piotra Skargi / PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 500-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów

Bardziej szczegółowo

Drogowskaz M.Gwiazdowski, A.Sosnowski, M.Grzybowska Białystok ul.elewatorska 13/22

Drogowskaz M.Gwiazdowski, A.Sosnowski, M.Grzybowska Białystok ul.elewatorska 13/22 Drogowskaz M.Gwiazdowski, A.Sosnowski, M.Grzybowska 5-62 Białystok ul.elewatorska 3/22 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 453-2 Roboty na placu budowy 4523-8 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

P R O M E L Sławomir Kwiatkowski

P R O M E L Sławomir Kwiatkowski P R O M E L Sławoir Kwiatkowski ul. Średnia 21 05-200 Wołoin PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W GORZYCACH - Nawierzchnia sportowa syntetyczna poliuretanowa EPDM

PRZEDMIAR ROBÓT - BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W GORZYCACH - Nawierzchnia sportowa syntetyczna poliuretanowa EPDM PRZEDMIAR ROBÓT - BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W GORZYCACH - Nawierzchnia sportowa syntetyczna poliuretanowa EPDM NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W GORZYCACH ADRES INWESTYCJI : Gorzyce,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : 05,2005. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Data opracowania 05,2005

PRZEDMIAR ROBÓT SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : 05,2005. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Data opracowania 05,2005 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : REMONT UL. PIŁSUDSKIEGO ADRES INWESTYCJI : KOZIENICE INWESTOR : UMiG KOZIENICE ADRES INWESTORA : KOZIENICE UL. PARKOWA 5 BRANśA : DROGI CPV 45111220, CPV 45233142, CPV45233290,

Bardziej szczegółowo

REKOBE Robert Rybka ul. Nowodworska 97/16, 54-43 Wrocław kosztorys ślepy Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45-7 451-4511-1 4522-5 4523- Roboty budowlane Przygotowanie terenu pod budowę

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Przemysław Skręta DATA OPRACOWANIA : styczeń 2011 WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Przemysław Skręta DATA OPRACOWANIA : styczeń 2011 WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 4590-7 Roboty przygotowawcze do świadczenia usług 4500-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Remont sieci wodociągowej na terenie miejscowości: Przeciszów wzdłuż ul. Długiej

Kosztorys ofertowy. Remont sieci wodociągowej na terenie miejscowości: Przeciszów wzdłuż ul. Długiej Kosztorys ofertowy Remont sieci wodociągowej na terenie miejscowości: Przeciszów wzdłuż ul. Długiej Data: 2010-04-23 Obiekt: Przeciszów - ul. Długa Zamawiający: Gmina Przeciszów, ul. Podlesie 1, 32-600

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Spółdzielcze Biuro Projektów "PROJEKT" Spółdzielnia Pracy Białystok ul. Lipowa 4

PRZEDMIAR. Spółdzielcze Biuro Projektów PROJEKT Spółdzielnia Pracy Białystok ul. Lipowa 4 Spółdzielcze Biuro Projektów "PROJEKT" Spółdzielnia Pracy 5-47 Białystok ul. Lipowa 4 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Przyłącze wodociągowe ADRES INWESTYCJI : Siemiatycze Stacja ul. Drohiczyńska INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : 2014-09-30. Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : 2014-09-30. Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych z drogami dojazdowymi ADRES INWESTYCJI : Elbląg ul. Gwiezdna -0, Robotnicza 88-96, Płk. Dąbka, 5 INWESTOR : Elbląska

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 42P-11-U

Przedmiar robót 42P-11-U Przedmiar robót 42P-11-U Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami. Obiekt Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - zadanie II etap I - Wanaty. Pompownia P-20 z kanałem tłocznym Kod CPV 45231300-8

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Przemysław Skręta DATA OPRACOWANIA : Czerwiec 2016 r. KOSZTORYSANT : INWESTOR : Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Przemysław Skręta DATA OPRACOWANIA : Czerwiec 2016 r. KOSZTORYSANT : INWESTOR : Data zatwierdzenia PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 453300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociągowej

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Barbara Dereś DATA OPRACOWANIA : maj 2011 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania maj Data zatwierdzenia

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Barbara Dereś DATA OPRACOWANIA : maj 2011 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania maj Data zatwierdzenia FENOMEDIA Jan Wartalski ul. Soluchowskiego 56/8, 50-372 Wrocław PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kopletnych obiektów budowlanych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : WANDA GRIGORIAN DATA OPRACOWANIA : MARZEC 2007. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : WANDA GRIGORIAN DATA OPRACOWANIA : MARZEC 2007. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45212221-1 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych 45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 45233260-9 Drogi piesze

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO UMCS W LUBLINIE PL. M.C. SKŁODOWSKIEJ NAZWA INWESTYCJI : Wymiana rur przykanalika kanalizacji sanitarnej w DS. "Babilon" ADRES INWESTYCJI : 0-06 Lublin ul. Idziego Radziszewskiego 7 INWESTOR : Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO INFO-PROJEKT ul. Ofiar Oświęcimskich 63, 47-440 Górki Śląskie PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Inwestor : Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Powstańców Wlkp. 40, 64-310 Lwówek SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU Data

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT POLICE, ul. Piłsudskiego 2/2 tel Usługi Projektowe - Kosztorysowanie PIOTR RATUSZNIAK

PRZEDMIAR ROBÓT POLICE, ul. Piłsudskiego 2/2 tel Usługi Projektowe - Kosztorysowanie PIOTR RATUSZNIAK Usługi Projektowe - Kosztorysowanie PIOTR RATUSZNIAK 72-010 POLICE, ul. Piłsudskiego 2/2 tel. 509 759051 e-ail kosztpr@gazeta.pl ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45111200-0 Roboty

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Remont odwodnienia drogi powiatowej w Lwówku Kod CPV : 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W OBSZARZE ul. STAWISKA i ul. NADRZECZNEJ

PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W OBSZARZE ul. STAWISKA i ul. NADRZECZNEJ Pro-Instal Usługi Projektowe Paweł Gmyz 22-400 Zamość PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W OBSZARZE ul. STAWISKA i ul. NADRZECZNEJ Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111200-0 Roboty

Bardziej szczegółowo