KIEROWNICTWO CENTRALNEGO LABORATORIUM KRYMINALISTYCZNEGO POLICJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KIEROWNICTWO CENTRALNEGO LABORATORIUM KRYMINALISTYCZNEGO POLICJI"

Transkrypt

1 KIEROWNICTWO CENTRALNEGO LABORATORIUM KRYMINALISTYCZNEGO POLICJI Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji insp. dr Waldemar Krawczyk Urodzony w 1959 roku. Absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Zaocznego Studium Kryminalistyki w Szczytnie. Tytuł doktora nauk chemicznych uzyskał na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie na podstawie pracy poświęconej profilowaniu amfetaminy, za którą uzyskał nagrodę Polskiej Akademii Nauk za najlepszą pracę doktorską z chemii analitycznej. W latach pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1990 roku ekspert Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego KGP specjalizujący się w badaniu narkotyków. Twórca systemu profilowania amfetaminy w Polsce oraz ekspert tworzący system profilowania w Europie. Od 2007 roku ekspert Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Narkotykowej Centralnego Biura Śledczego KGP specjalizujący się w zwalczaniu międzynarodowej przestępczości narkotykowej. Od 2010 roku Naczelnik Wydziału Operacji Międzynarodowych CBŚ KGP odpowiedzialny za całokształt współpracy międzynarodowej Centralnego Biura Śledczego. Lider komponentów w umowach twinningowych pomiędzy Polską a państwami UE w latach Od 2003 roku ekspert wiodący w Horyzontalnej Grupie do Spraw Narkotyków Rady Unii Europejskiej (HDG), w trakcie polskiej prezydencji w Radzie UE przewodniczący HDG. Od 2012 roku przewodniczący grupy EMPACT (European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats) narkotyki syntetyczne zwalczającej przestępczość narkotykową w UE. Twórca Międzynarodowego Centrum Szkoleniowego Zwalczania Nielegalnych Laboratoriów, jedynego w Europie centrum szkolenia policjantów i ekspertów kryminalistyki w zakresie zwalczania nielegalnej produkcji narkotyków, w którym szkolili się przedstawiciele 42 państw z Europy i Azji. Członek Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk w latach Autor trzech książek z zakresu kryminalistyki oraz kilkudziesięciu publikacji z zakresu chemii i kryminalistyki w czasopismach krajowych i zagranicznych. Zastępca Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji mł. insp. Adam Frankowski

2 Urodzony w 1966 roku. Absolwent Chemii Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku oraz Podyplomowego Studium Oficerskiego Ekspertów Kryminalistyki Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. W 2010 roku ukończył Studia Podyplomowe Organizacja i Zarządzanie w Wyższej Szkole Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku. W latach pracownik naukowy Instytutu Chemii Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. W latach ekspert kryminalistyki z zakresu chemii Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Od stycznia 1999 roku pełnił obowiązki kierownika Laboratorium Celnego Urzędu Celnego w Białymstoku, tworząc strukturę, określając zakres badań oraz nadzorując wyposażenie powstającego działu laboratorium. W 1999 roku ponownie przyjęty do służby w Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku jako ekspert kryminalistyki z zakresu badań chemicznych. Od 2004 roku zastępca naczelnika Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. W białostockim laboratorium współtworzył pięć nowych pracowni kryminalistycznych: badań wariograficznych, zapisów wizualnych, sprzętu informatycznego i cyfrowych nośników danych, odtwarzania wyglądu osób i przedmiotów oraz badań płynów ustrojowych na zawartość alkoholu. Wdrożył nowy system zarządzania finansami w Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, który umożliwił planowanie wydatków budżetowych laboratorium i wprowadzenie nowych instrumentów finansowych jak dzierżawa oraz leasing. Od 2007 roku prowadzi zajęcia z kryminalistyki na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Autor publikacji z zakresu chemii i kryminalistyki w czasopismach specjalistycznych. Zastępca Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji insp. Małgorzata Kwietniewska Absolwentka Wydziału Farmacji Akademii Medycznej w Warszawie oraz Stacjonarnego Studium Oficerskiego Ekspertów Kryminalistyki w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie ( ). W okresie od 1989 do 2005 roku pełniła służbę w Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Stołecznej Policji początkowo jako ekspert z zakresu badań biologicznych, następnie Sekcji Biologii. 1 lutego 2005 roku została przeniesiona do Wydziału Biologii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji na stanowisko eksperta w Zespole Analizy Genetycznej. Z dniem 15 września 2005 roku została mianowana na stanowisko zastępcy naczelnika tego wydziału, a od 17 stycznia 2006 roku pełniła obowiązki naczelnika. Z dniem 1 lipca 2006 roku została mianowana na stanowisko Naczelnika Wydziału Biologii CLK KGP, a

3 od 1 kwietnia 2011 roku była iem Zakładu Biologii CLKP. Jako kierownik techniczny systemu jakości ISO/IEC akredytowany przez Polskie Centrum Akredytacji sprawowała nadzór nad działaniami zmierzającymi do podnoszenia standardów jakości pracy w Zakładzie Biologii CLKP. W 2010 roku ukończyła studia podyplomowe Audyt i kontrola w administracji publicznej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, uzyskując certyfikat audytora wewnętrznego II stopnia wydany przez Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej, i została wpisana na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych PIKW. Decyzją dyrektora CLKP 5 czerwca 2013 roku powołana została na stanowisko zastępcy dyrektora CLKP. Główna Księgowa Edyta Talarek Absolwentka Wydziału Finansów i Bankowości Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie. W roku 2005 została wpisana na listę osób posiadających certyfikat księgowy Ministerstwa Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Od 3 września 2012 r. zatrudniona na stanowisku Głównego Księgowego CLKP. W latach zatrudniona w Ministerstwie Zdrowia na stanowisku naczelnika Wydziału Finansowo-Księgowego. W latach zatrudniona w Urzędzie Miasta st. Warszawy na stanowisku głównego specjalisty w Wydziale Inwestycji, a później w Wydziale Finansów i Gospodarki Nieruchomościami. Naczelnik Wydziału Organizacji Pełnomocnik Dyrektora ds. Ochrony Informacji Niejawnych mł. insp. Wojciech Chmielewski Absolwent Wydziału Ekonomicznego Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. Służbę w Policji rozpoczął w 1996 roku w Komendzie Rejonowej Policji w Siedlcach, pełniąc ją początkowo w Kompanii Patrolowo-Interwencyjnej, a następnie w Samodzielnej Sekcji dw. z PG. W 2000 roku ukończył Podyplomowe Studium Oficerskie o kierunku kryminalnym w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. W 2011 roku ukończył studia podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. W latach specjalista Inspektoratu Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu. Od grudnia 2004 roku pełnił służbę na stanowisku eksperta Zespołu Analityczno-Organizacyjnego Wydziału Organizacji i Postępu Naukowego Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji. W okresie od do był naczelnikiem Wydziału Organizacji i Postępu Naukowego CLKKGP. Od 1 kwietnia 2011 naczelnik Wydziału Organizacji CLKP.

4 Naczelnik Wydziału Rozwoju Naukowego kom. dr n. med. Renata Zbieć-Piekarska Absolwentka Międzywydziałowego Studium Biotechnologii SGGW. Przed wstąpieniem do służby w Policji była pracownikiem naukowym w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN. Od 2003 roku zatrudniona w Wydziale Biologii CLKP. Posiada uprawnienia eksperta w zakresie biologii molekularnej. Tytuł doktora nauk medycznych w dyscyplinie biologii medycznej uzyskała w roku 2011 na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, otrzymując wyróżnienie za przedstawioną pracę. W roku 2013 skończyła studia podyplomowe w zakresie Zarządzania projektem badawczym i komercjalizacji wyników badań oraz uzyskała certyfikat wydany przez International Project Management Association (IPMA). Aktywnie uczestniczy we współpracy międzynarodowej m.in. jako członek grupy roboczej ds. DNA ENFSI. Zaangażowana w liczne przedsięwzięcia naukowe i wdrożeniowe mające na celu rozwój kryminalistyki w zakresie badań genetycznych. Autorka publikacji naukowych i wystąpień na międzynarodowych konferencjach. Zakładu Badań Dokumentów i Technik Audiowizualnych st. asp. Anna Przewor Urodzona w 1976 roku. Absolwentka Akademii Podlaskiej w Siedlcach, gdzie uzyskała tytuł magistra inżyniera. Służbę w policji rozpoczęła w sierpniu 2000 roku. W 2006 roku uzyskała uprawnienia do samodzielnego wydawania opinii z zakresu klasycznych badań dokumentów. W roku 2007 jej praca pod tytułem Pamięć deklaratywna i proceduralna oraz ich rola w fałszowaniu podpisów została nagrodzona w konkursie na pracę roku w dziedzinie kryminalistyki im. Tadeusza Hanauska. W kwietniu 2011 została kierownikiem Sekcji Badań Dokumentów Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Stołecznej Policji. W ramach pełnionych obowiązków prowadziła liczne szkolenia dla pionu dochodzeniowo-śledczego garnizonu stołecznego, a także zajmowała się kształceniem kandydatów na biegłych z zakresu klasycznych badań dokumentów. Z dniem 15 października 2014 roku została mianowana na stanowisko Zastępcy a Zakładu Badań Dokumentów i Technik Audiowizualnych Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, a od 1 marca 2015 roku pełni funkcję kierownika tego zakładu. Zaangażowana w liczne prace badawcze z zakresu badań pisma. Zakładu Broni i Mechanoskopii mł. insp. Krzysztof Ćwik

5 Absolwent Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. W Policji od 1990 roku. W roku 1992 w ramach Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Łomży uzyskał uprawnienia eksperta kryminalistyki z zakresu badań mechanoskopijnych, a w 1993 z zakresu badań traseologicznych. W Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym KGP od 1999 roku. Pełnił tam funkcję specjalisty i eksperta, a następnie pełnił obowiązki kierownika Sekcji Nadzoru i Analiz, zastępcy naczelnika Wydziału Organizacji i Postępu Naukowego, eksperta Zespołu Badań Traseologicznych Wydziału Daktyloskopii oraz zastępcy naczelnika Wydziału Daktyloskopii. Od 1 kwietnia 2011 roku pełnił obowiązki kierownika Zakładu Broni i Mechanoskopii CLKP, a z dniem 1 stycznia 2012 roku został mianowany na kierownika tego zakładu. Zakładu Daktyloskopii mł. insp. dr Krzysztof Borkowski Urodzony w 1963 roku. Absolwent Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Stacjonarnego Studium Oficerskiego Ekspertów Kryminalistyki w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie ( ). Od 1991 roku ekspert Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego KGP specjalizujący się w badaniu śladów traseologicznych. Współautor metodyki badawczej Metodyka prowadzenia badań traseologicznych i badań biegłości metodą porównań międzylaboratoryjnych dla pracowni badań śladów traseologicznych kwp/ksp. Od 2008 roku członek zespołu przy Komitecie Sterującym ENFSI MARKS WG i współautor testów międzylaboratoryjnych z zakresu badania śladów obuwia. Tytuł doktora nauk prawnych w zakresie prawa uzyskał w roku 2012 w Instytucie Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Rozprawa doktorska poświęcona kryminalistycznej identyfikacji śladów stóp uzyskała wyróżnienie jako Praca Roku w XIV Edycji Konkursu im. prof. Tadeusza Hanauska. Z dniem 1 sierpnia 2013 roku powołany na stanowisko Pełnomocnika Dyrektora CLKP ds. Projektów Badawczych. Uczestniczy w pracach zespołu powołanego przy Radzie Naukowo-Technicznej Ministra Spraw Wewnętrznych zajmującego się opracowaniem programów strategicznych resortu spraw wewnętrznych. Od 2013 roku prowadzi zajęcia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej. Autor książki oraz kilkunastu publikacji z zakresu kryminalistyki, a także doświadczony prelegent biorący udział w konferencjach międzynarodowych. Zakładu Chemii dr Anna Trynda Urodzona w 1972 roku. Absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Tytuł doktora nauk chemicznych uzyskała na Uniwersytecie Gdańskim w 2001 roku, przedkładając, wyróżnioną przez Radę Wydziału, pracę z zakresu syntezy wybranych disacharydów występujących w ścianach komórkowych bakterii. W latach była ekspertem kryminalistyki z zakresu badań chemicznych w Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, a od 2009 zastępcą naczelnika oraz kierownikiem ds. jakości w tym laboratorium. Zajmowała się między innymi wdrażaniem w LK KWP w Gdańsku systemu zarządzania zgodnego z normą 17025, co doprowadziło do uzyskania certyfikatu Polskiego

6 Centrum Akredytacji. Współpracowała z wieloma uczelniami, w Gdańskiej Szkole Wyższej wykładała chemię, na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego była członkiem Wydziałowej Komisji ds. Współpracy z Pracodawcami. Ma certyfikat auditora wewnętrznego systemu zarządzania w laboratorium. Jest autorką publikacji z zakresu chemii w czasopismach krajowych i zagranicznych. Zakładu Biologii mł. insp. Maria Walczuk Absolwentka Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Stacjonarnego Studium Oficerskiego Ekspertów Kryminalistyki w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie ( ). W okresie od 1990 do 2002 roku pełniła służbę w Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi jako ekspert z zakresu badań biologicznych. W 2002 roku została przeniesiona do Wydziału Biologii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji na stanowisko specjalisty w Zespole Badań Genetycznych. Decyzją dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji od maja 2007 roku pełniła funkcję Administratora Registratury Bazy Danych DNA. 30 kwietnia 2012 roku mianowana na stanowisko zastępcy kierownika Zakładu Biologii CLKP. Od 10 czerwca 2013 roku pełniła obowiązki kierownika Zakładu Biologii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji. Od 15 listopada 2013 r. kierownik tego zakładu. Pełnomocnik Dyrektora CLKP ds. Zarządzania Jakością nadkom. Elżbieta Marciniak Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Służbę w Policji rozpoczęła w 1996 roku w Wydziale Technik Wizualnych i Komputerowych Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji, wykonując czynności technika kryminalistyki z zakresu badań fotograficznych. Od dnia 1 czerwca 2004 roku w Zespole ds. Jakości na stanowisku eksperta, gdzie zajmowała się utrzymaniem, doskonaleniem i rozwojem systemu zarządzania akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji i certyfikowanym przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji. Ukończyła szkolenie dla absolwentów szkół wyższych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, Studium Bezpieczeństwa Wewnętrznego na Wydziale Prawa Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz Studia Podyplomowe Manager Innowacji w zakresie pozyskiwania i zarządzania środkami publicznymi przeznaczonymi na innowacje w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada certyfikat auditora wewnętrznego systemu zarządzania w laboratorium. Od 27 stycznia 2012 roku powołana na stanowisko pełnomocnika dyrektora CLKP ds. zarządzania jakością.

7 Pełnomocnik Dyrektora CLKP ds. techników kryminalistyki mł. insp. Piotr Trojanowski Absolwent Politechniki Warszawskiej Wydziału Budownictwa i Maszyn Rolniczych w Płocku, studiów podyplomowych w zakresie pedagogiki kształcenia zawodowego na Politechnice Warszawskiej, studiów podyplomowych w zakresie powstawania i likwidacji szkód komunikacyjnych na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej, Europejskiego Podyplomowego Studium Problematyki Przestępczości na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Podyplomowego Studium Ekspertów Kryminalistyki Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. W okresie od 1996 do 1998 roku zatrudniony w Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Wojewódzkiej Policji w Płocku. Uzyskał uprawnienia eksperta kryminalistyki z zakresu mechanoskopii oraz rzeczoznawcy techniki samochodowej i ruchu drogowego. W latach wykładowca Zakładu Techniki Kryminalistycznej Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. W CLK KGP zatrudniony od 2004 roku jako ekspert, a od 2008 roku jako zastępca naczelnika Wydziału Organizacji i Postępu Naukowego. Od 1 kwietnia 2011 r. zastępca naczelnika Wydziału Organizacji CLKP. Autor kilkunastu publikacji z zakresu kryminalistyki. Współautor programów szkolenia ekspertów i techników kryminalistyki. Członek Stałego Komitetu ds. Edukacji i Szkolenia przy ENFSI. Od 15 stycznia 2012 roku był naczelnikiem Wydziału Rozwoju Naukowego CLKP. Od 1 stycznia 2014 roku powołany na stanowisko pełnomocnika dyrektora CLKP ds. techników kryminalistyki. Ocena: 2.4/5 (31) Tweetnij

BIOGRAFIE CZŁONKÓW KNA

BIOGRAFIE CZŁONKÓW KNA Załącznik 1. do Sprawozdania KNA za rok 2009 Biografie członków KNA BIOGRAFIE CZŁONKÓW KNA Prof. dr hab. ElŜbieta Chojna-Duch Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, po studiach

Bardziej szczegółowo

Konferencja Jak zmniejszyć wykluczenie finansowe w Polsce? Program i prelegenci. 13 grudnia 2010 r.

Konferencja Jak zmniejszyć wykluczenie finansowe w Polsce? Program i prelegenci. 13 grudnia 2010 r. Konferencja Jak zmniejszyć wykluczenie finansowe w Polsce? Program i prelegenci 13 grudnia 2010 r. 2 Program konferencji 9.00 Rejestracja uczestników 10.00 Otwarcie konferencji Marek Belka Prezes Narodowego

Bardziej szczegółowo

Henryk Majchrzak Krzysztof Żmijewski Jerzy Karol Buzek Janusz Piechociński Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki Włodzimierz

Henryk Majchrzak Krzysztof Żmijewski Jerzy Karol Buzek Janusz Piechociński Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki Włodzimierz Henryk Majchrzak Prezes Zarządu PSE Operator Dr inż Henryk Majchrzak jest związany z PSE od lipca 2010 roku: w pierwszym okresie jako Członek Zarządu, a od 15 października 2010 r jako Prezes Zarządu Od

Bardziej szczegółowo

WYKŁADOWCY (Akademia Finansów i Biznesu Vistula) Program: Dyplomowany Specjalista ds. ubezpieczeń

WYKŁADOWCY (Akademia Finansów i Biznesu Vistula) Program: Dyplomowany Specjalista ds. ubezpieczeń WYKŁADOWCY (Akademia Finansów i Biznesu Vistula) Program: Dyplomowany Specjalista ds. ubezpieczeń Jest doktorem nauk ekonomicznych, dyplom uzyskał kończąc Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Na rynku ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast. Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast. Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego IX Ogólnopolska konferencja BGK dla JST Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE PROJEKTU

PODSUMOWANIE PROJEKTU PODSUMOWANIE PROJEKTU SPIS TREŚCI 5. 6. Informacje o Projekcie JGP Szkolenia Platforma e-learningowa, publikacje i konferencje Publikacje Konferencje Spostrzeżenia i wnioski 2 3 12 14 14 19 Fotografie

Bardziej szczegółowo

W swojej 25 letniej karierze zawodowej związanej z Instytutem pełniła wiele funkcji na różnych

W swojej 25 letniej karierze zawodowej związanej z Instytutem pełniła wiele funkcji na różnych WYKŁADOWCY Wykładowcy prowadzący zajęcia a ze słuchaczami to przede wszystkim praktycy, menedżerowie, członkowie kadry zarządzającej, rozwijający przedsiębiorstwa w branży life science na terenie kraju

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE Finansowanie projektów samorządowych czas na indywidualizm i innowacje 1 RAMOWY PROGRAM XI Ogólnopolskiej konferencji BGK dla JST

Bardziej szczegółowo

I posiedzenie Komitetu Gospodarczej Myśli Strategicznej. Warszawa, 17 czerwca 2013 r., Ministerstwo Gospodarki

I posiedzenie Komitetu Gospodarczej Myśli Strategicznej. Warszawa, 17 czerwca 2013 r., Ministerstwo Gospodarki I posiedzenie Komitetu Gospodarczej Myśli Strategicznej Warszawa, 17 czerwca 2013 r., Ministerstwo Gospodarki prof. dr hab. ElŜbieta Mączyńska Profesor nauk ekonomicznych, kierownik Katedry Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Wyższe techniczne magisterskie. Maszyny robocze ciężkie

Wyższe techniczne magisterskie. Maszyny robocze ciężkie Warszawa, 08 lipca 2015 r. Członkowie Komisji Egzaminacyjnych: Michał Augustyniak Wyższe techniczne magisterskie Maszyny robocze ciężkie - w 1974r. Politechnika Poznańska, Wydział Maszyn Roboczych i Pojazdów

Bardziej szczegółowo

AWARIE PRZEMYSŁOWE. - nowe regulacje prawne i problemy praktyczne. 9 10 lutego 2015 r., Hotel Westin, Warszawa. Prelegenci: Główne zagadnienia:

AWARIE PRZEMYSŁOWE. - nowe regulacje prawne i problemy praktyczne. 9 10 lutego 2015 r., Hotel Westin, Warszawa. Prelegenci: Główne zagadnienia: Główne zagadnienia: REGULACJE DYREKTYWY SEVESO III NOWE OBOWIĄZKI PROWADZĄCEGO ZAKŁAD O DUŻYM I ZWIĘKSZONYM RYZYKU WYSTĄPIENIA AWARII WYMAGANA DOKUMENTACJA ZAKŁADOWA W ZW. Z ZAPOBIEGANIEM AWARIOM PRZEMYSŁOWYM

Bardziej szczegółowo

Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Magellan S.A. powołanych w dniu 9 maja 2012 roku uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Magellan S.A. powołanych w dniu 9 maja 2012 roku uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Magellan S.A. powołanych w dniu 9 maja 2012 roku uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dariusz Prończuk - Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan

Bardziej szczegółowo

- konferencja - 19 października 2006 roku Sala Notowań, Centrum Giełdowe ul. Książęca 4, Warszawa

- konferencja - 19 października 2006 roku Sala Notowań, Centrum Giełdowe ul. Książęca 4, Warszawa Ład korporacyjny w Polsce i w Europie stan obecny i perspektywy - konferencja - 19 października 2006 roku Sala Notowań, Centrum Giełdowe ul. Książęca 4, Warszawa PANELIŚCI JACEK BĄK Rechtsanwalt (niemiecki

Bardziej szczegółowo

Philippe De Brouwer Prezes Zarządu Jest absolwentem Szkoły Zarządzania na Uniwersytecie Solvay - Vrije w Brukseli. Posiada takŝe licencjat z fizyki,

Philippe De Brouwer Prezes Zarządu Jest absolwentem Szkoły Zarządzania na Uniwersytecie Solvay - Vrije w Brukseli. Posiada takŝe licencjat z fizyki, Philippe De Brouwer Prezes Zarządu Jest absolwentem Szkoły Zarządzania na Uniwersytecie Solvay - Vrije w Brukseli. Posiada takŝe licencjat z fizyki, specjalizacja fizyka teoretyczna i matematyczna. W latach

Bardziej szczegółowo

Głodni Sukcesu! Program kongresu. Organizator. Mecenasi. Patroni medialni

Głodni Sukcesu! Program kongresu. Organizator. Mecenasi. Patroni medialni Głodni Sukcesu! Program kongresu Organizator Mecenasi Partnerzy Patroni honorowi Patroni medialni 1 MID - Międzynarodowy Instytut Demokracji Międzynarodowy Instytut Demokracji (MID) to organizacja pozarządowa,

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Współczesne zagadnienia projektowania, budowy i eksploatacji systemów gazociągowych

Studia podyplomowe. Współczesne zagadnienia projektowania, budowy i eksploatacji systemów gazociągowych Studia podyplomowe Współczesne zagadnienia projektowania, budowy i eksploatacji systemów gazociągowych Lista wykładowców z PWr.* Dr hab. inŝ. Paweł Malinowski adiunkt I-33 Prof. nadzw. Dr hab. Andrzej

Bardziej szczegółowo

CFO I KONGRES2012. 28-29 maja 2012 roku. Hotel OSSA, Ossa SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG. Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych

CFO I KONGRES2012. 28-29 maja 2012 roku. Hotel OSSA, Ossa SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG. Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych CFO I KONGRES2012 SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych 28-29 maja 2012 roku Hotel OSSA, Ossa CFO I KONGRES2012 SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG Szanowni Państwo, Pragnę Państwa serdecznie

Bardziej szczegółowo

YMPOZJUM FINANSOWANIE INNOWACJI I MONETYZACJA PATENTÓW KRAKÓW. Uniwersytet Jagielloński

YMPOZJUM FINANSOWANIE INNOWACJI I MONETYZACJA PATENTÓW KRAKÓW. Uniwersytet Jagielloński YMPOZJUM FINANSOWANIE INNOWACJI I MONETYZACJA PATENTÓW 6 7 września 2012 Jak efektywnie funkcjonować w czasie światowego kryzysu ekonomicznego? Uniwersytet Jagielloński Collegium Novum, Gołębia 24 Honorowy

Bardziej szczegółowo

Opiekunowie merytoryczni. i trenerzy Akademii POLRISK

Opiekunowie merytoryczni. i trenerzy Akademii POLRISK Opiekunowie merytoryczni 2014 i trenerzy Akademii POLRISK Partner honorowy Akademii POLRISK Partner prawny Akademii POLRISK Copyright by Stowarzyszenie Zarządzania Ryzykiem POLRISK Warszawa 2013-2014 Załącznik

Bardziej szczegółowo

W zakresie I rozdziału Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW zawierających Rekomendacje komentarza wymagają dwa punkty.

W zakresie I rozdziału Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW zawierających Rekomendacje komentarza wymagają dwa punkty. 28 Oświadczenie o stosowaniu Ładu Korporacyjnego 28.1 Stosowanie zasad ładu korporacyjnego W roku 2011 spółka CIECH S.A. stosowała się do zbioru zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów

Bardziej szczegółowo

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna Struktura organizacyjna DYREKTOR Monika Bochenek Wykształcenie wyższe ekonomiczne Ukończone w 2006r. studia magisterskie na Akademii Ekonomicznej w Krakowie, wydział ekonomii; specjalność: strategie rozwoju

Bardziej szczegółowo

1. Jako przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska;

1. Jako przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska; Lista zgłoszonych kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (KM RPO WM 2014-2020) Komisja

Bardziej szczegółowo

CORPORATE GOVERNANCE MANAGER

CORPORATE GOVERNANCE MANAGER KOLEJNA EDYCJA PRAKTYCZNEGO KURSU Certyfikowany przez: CERTYFIKOWANY CORPORATE GOVERNANCE MANAGER 13-14.XI.14 PODCZAS KURSU DOWIEDZĄ SIĘ PAŃSTWO O: Aktualnych problemach prawnych Funkcjonowaniu Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY Zofia Ulz

GŁÓWNY INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY Zofia Ulz GŁÓWNY INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY Zofia Ulz Absolwentka wydziału farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, farmaceuta, specjalista pierwszego stopnia w dziedzinie farmacji aptecznej. Ukończyła

Bardziej szczegółowo

CYBERBEZPIECZEŃSTWO. Studia Podyplomowe. Szczegóły na stronie: www.vsdata.pl/cyberbezpieczenstwo

CYBERBEZPIECZEŃSTWO. Studia Podyplomowe. Szczegóły na stronie: www.vsdata.pl/cyberbezpieczenstwo CYBERBEZPIECZEŃSTWO Studia Podyplomowe PROGRAM STUDIÓW Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni jest obecnie jednym z największych priorytetów, do którego powinniśmy dążyć w naszym kraju. Wraz z rozwojem Internetu

Bardziej szczegółowo

CORPORATE GOVERNANCE MANAGER

CORPORATE GOVERNANCE MANAGER Certyfikowany przez: CERTYFIKOWANY CORPORATE GOVERNANCE MANAGER PODCZAS KURSU DOWIEDZĄ SIĘ PAŃSTWO O: Zaletach i wadach Nadzoru Korporacyjnego w Polsce Wpływie Nadzoru Korporacyjnego na wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa Tel. 48 (22) 55 99 875 Fax 48 (22) 55 99 910 www.radapodatkowa.

Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa Tel. 48 (22) 55 99 875 Fax 48 (22) 55 99 910 www.radapodatkowa. Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa Tel. 48 (22) 55 99 875 Fax 48 (22) 55 99 910 www.radapodatkowa.pl RAPORT ROCZNY 2013 Jesteś odpowiedzialny wyłącznie za zapłatę

Bardziej szczegółowo

KRI. 12-13 czerwca 2012 roku IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012. Wpływ czynników pozafinansowych na wartość spółki.

KRI. 12-13 czerwca 2012 roku IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012. Wpływ czynników pozafinansowych na wartość spółki. KRI IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012 Wpływ czynników pozafinansowych na wartość spółki 12-13 czerwca 2012 roku Hotel OSSA, Ossa IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012 Program Kongresu 12 CZERA 2012

Bardziej szczegółowo