TABELA ZASZEREGOWANIA STANOWISK SŁUŻBOWYCH POLICJANTÓW DO POSZCZEGÓLNYCH GRUP ORAZ ODPOWIADAJĄCYCH IM POLICYJNYCH STOPNI ETATOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TABELA ZASZEREGOWANIA STANOWISK SŁUŻBOWYCH POLICJANTÓW DO POSZCZEGÓLNYCH GRUP ORAZ ODPOWIADAJĄCYCH IM POLICYJNYCH STOPNI ETATOWYCH"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 TABELA ZASZEREGOWANIA STANOWISK SŁUŻBOWYCH POLICJANTÓW DO POSZCZEGÓLNYCH GRUP ORAZ ODPOWIADAJĄCYCH IM POLICYJNYCH STOPNI ETATOWYCH Użyte w tabeli skróty nazw jednostek organizacyjnych Policji oznaczają: 1) KGP - Komendę Główną Policji, 2) KWP - komendę wojewódzką (Stołeczną) Policji, 3) KP(M,R)P - komendę powiatową (miejską, rejonową) Policji, 4) KP - komisariat (komisariat specjalistyczny) Policji, 5) WSPol - Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie, 6) SP - szkołę policyjną, 7) OSzP - ośrodek szkolenia Policji, 8) OPP - oddział prewencji Policji i samodzielny pododdział prewencji Policji, 9) AT - samodzielny pododdział antyterrorystyczny Policji. L.p. Nazwa stanowiska 1. Komendant Główny Policji Stopień etatowy generalny inspektor Grupa zaszeregowania 16 KGP Jednostka organizacyjna Policji I Zastępca Komendanta Głównego Policji, 2. Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor 15 KGP 3. Komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji nadinspektor 14a KWP 4. Dyrektor Centralnego Biura Śledczego nadinspektor 14a KGP 5. Komendant-rektor nadinspektor 14 WSPol Dyrektor biura I Zastępca komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji Zastępca komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji inspektor 14 KGP inspektor 13a KWP Zastępca Dyrektora Centralnego Biura 8. Śledczego inspektor 13a KGP 9. Komendant inspektor 13 SP 1

2 10. Zastępca komendanta-prorektor inspektor 13 WSPol 11. Prorektor inspektor 13 WSPol 12. Kanclerz inspektor 13 WSPol Zastępca dyrektora biura 13. inspektor 13 KGP 14. Rzecznik prasowy inspektor 13 KGP 15. Główny księgowy budżetu inspektor 13 KGP 16. Zastępca komendanta inspektor 12 SP Komendant powiatowy (miejski, rejonowy) 17. Policji inspektor 12 KP(M,R)P 18. Naczelnik zarządu inspektor 12 KGP Adiunkt-dyrektor instytutu, 19. Dyrektor instytutu inspektor 12 WSPol 20. Dowódca oddziału inspektor 12 OPP 21. Profesor zwyczajny inspektor 12 WSPol 22. Główny księgowy - naczelnik wydziału młodszy inspektor 12 KGP KWP SP 23. Kwestor młodszy inspektor 12 WSPol 24. Profesor nadzwyczajny młodszy inspektor 11 WSPol 25. Zastępca naczelnika zarządu młodszy inspektor 11 KGP Zastępca głównego księgowego - naczelnika wydziału 26. młodszy inspektor 11 KGP KWP 27. Radca młodszy inspektor 11 KGP KWP WSPol SP Naczelnik wydziału 28. młodszy inspektor 11 KGP KWP WSPol SP 29. Kierownik rektoratu młodszy inspektor 11 WSPol I Zastępca komendanta powiatowego (miejskiego, rejonowego) Policji 30. Zastępca komendanta powiatowego młodszy inspektor 11 KP(M,R)P (miejskiego, rejonowego) Policji Komendant komisariatu 31. (komisariatu specjalistycznego) Policji 1 młodszy inspektor 11 KP Dowódca samodzielnego pododdziału 32. antyterrorystycznego młodszy inspektor 11 AT 2

3 Adiunkt-zastępca dyrektora instytutu, 33. Zastępca dyrektora instytutu młodszy inspektor 11 WSPol 34. Adiunkt-kierownik zakładu, młodszy inspektor 11 WSPol 35. Kierownik zakładu młodszy inspektor 11 WSPol SP 36. Naczelnik wydziału-radca prawny młodszy inspektor 11 KGP KWP 37. Redaktor naczelny młodszy inspektor 11 KGP 38. Kierownik ośrodka młodszy inspektor 11 OSzP 39. Zastępca dowódcy oddziału młodszy inspektor 11 OPP 40. Dowódca samodzielnego pododdziału młodszy inspektor 11 OPP 41. Radca prawny młodszy inspektor 11 KGP KWP WSPol SP 42. Adiunkt-zastępca kierownika zakładu młodszy inspektor 10 WSPol 43. Adiunkt młodszy inspektor 10 WSPol 44. Dyżurny młodszy inspektor 10 KGP Zastępca naczelnika wydziału 45. podinspektor 10 KGP KWP WSPol SP Zastępca komendanta komisariatu 46. (komisariatu specjalistycznego) Policji 1 podinspektor 10 KP Zastępca dowódcy samodzielnego 47. pododdziału antyterrorystycznego podinspektor 10 AT 48. Kierownik studium podinspektor 10 WSPol SP 49. Zastępca kierownika zakładu podinspektor 10 WSPol SP 50. Zastępca kierownika ośrodka podinspektor 10 OSzP 51. Zastępca redaktora naczelnego podinspektor 10 KGP 52. Rzecznik prasowy podinspektor 10 KWP Zastępca dowódcy samodzielnego pododdziału 53. podinspektor 10 OPP 54. Zastępca dyżurnego podinspektor 9 KGP 55. Naczelnik wydziału podinspektor 9 KP(M,R)P KP 1) 56. Kierownik sekcji podinspektor 9 KGP KWP WSPol SP 57. Dyżurny podinspektor 9 KWP 58. Ekspert podinspektor 9 KGP KWP KP(M,R)P WSPol SP 59. Starszy pilot podinspektor 9 KGP KWP 3

4 60. Starszy mechanik podinspektor 9 KGP KWP Komendant komisariatu 61. (komisariatu specjalistycznego) Policji podinspektor 9 KP 62. Starszy wykładowca podinspektor 9 WSPol SP OSzP 63. Radca prawny podinspektor 9 KP(M,R)P 64. Pomocnik dowódcy oddziału podinspektor 9 OPP 65. Lekarz podinspektor 9 KGP WSPol SP OPP Zastępca komendanta komisariatu (komisariatu specjalistycznego) Policji 66. podinspektor 8 KP 67. Zastępca naczelnika wydziału podinspektor 8 KP(M,R)P KP 1) 68. Kapelmistrz podinspektor 8 KWP 69. Kierownik izby dziecka podinspektor 8 KWP KP(M,R)P 70. Lektor podinspektor 8 WSPol SP 71. Dowódca kompanii podinspektor 8 OPP AT 72. Wykładowca podinspektor 8 WSPol SP OSzP 73. Asystent nadkomisarz 8 WSPol 74. Instruktor nadkomisarz 8 WSPol 75. Dyżurny nadkomisarz 8 KP(M,R)P KP 1) 76. Zastępca dyżurnego nadkomisarz 7 KWP 77. Zastępca dowódcy kompanii nadkomisarz 7 OPP AT 78. Młodszy wykładowca nadkomisarz 7 SP OSzP 79. Kierownik referatu nadkomisarz 7 KGP KWP KP(M,R)P KP WSPol SP 80. Dowódca kompanii nadkomisarz 7 WSPol SP OSzP 81. II Kapelmistrz nadkomisarz 7 KWP 82. Specjalista nadkomisarz 6 KGP KWP KP(M,R)P KP WSPol SP OSzP OPP AT 83. Pilot nadkomisarz 6 KGP KWP 84. Mechanik nadkomisarz 6 KGP KWP 85. Dyżurny OPP komisarz 6 OPP 86. Dowódca plutonu komisarz 6 OPP AT 87. Dyżurny aspirant sztabowy 6 KP 88. Kierownik rewiru dzielnicowych aspirant sztabowy 6 KP(M,R)P KP 4

5 89. Kierownik posterunku Policji aspirant sztabowy 6 KP(M,R)P KP 90. Zastępca dyżurnego aspirant sztabowy 6 KP(M,R)P KP 1) 91. Kierownik ogniwa aspirant sztabowy 6 KGP KWP KP(M,R)P KP WSPol SP 92. Detektyw aspirant sztabowy 5 KGP KWP KP(M,R)P KP 93. Asystent aspirant sztabowy 5 KGP KWP KP(M,R)P KP WSPol SP OSzP OPP AT 94. Instruktor aspirant sztabowy 5 KGP KWP KP(M,R)P KP WSPol SP OSzP OPP AT 95. Technik kryminalistyki aspirant sztabowy 5 KWP KP(M,R)P KP 96. Dzielnicowy aspirant sztabowy 4 KP(M,R)P KP 97. Kontroler ruchu drogowego aspirant sztabowy 4 KWP KP(M,R)P KP 98. Przewodnik psa służbowego aspirant sztabowy 4 KWP KP(M,R)P KP OPP 99. Dowódca drużyny starszy aspirant 4 OPP AT 100. Pomocnik dyżurnego sierżant sztabowy 4 KGP KWP KP(M,R)P KP 101. Referent sierżant sztabowy 3 KGP KWP KP(M,R)P KP WSPol SP OSzP OPP AT 102. Pielęgniarka sierżant sztabowy 3 KGP WSPol SP OPP 103. Ratownik medyczny sierżant sztabowy 3 KGP WSPol SP OPP 104. Policjant starszy sierżant 2 KGP KWP KP(M,R)P KP WSPol SP OSzP OPP AT 105. Kursant posterunkowy 1 KGP KWP KP(M,R)P KP WSPol SP OSzP OPP AT 1) - W komisariatach Policji o stanie etatowym powyżej 60. 5