PROJEKT WZROST POTENCJAŁU ROZWOJOWEGO KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE PROGRAM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT WZROST POTENCJAŁU ROZWOJOWEGO KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE PROGRAM"

Transkrypt

1 PROJEKT WZROST POTENCJAŁU ROZWOJOWEGO KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE PROGRAM do zabezpieczenia realizacji przedsięwzięć projektu "Automatyczne przetwarzanie informacji multimedialnej dla studentów kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna. Główny cel: Dostosowywanie programu kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy informatycznej. Uzasadnienie realizacji projektu na kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna: Pełne wdrożenie wszystkich zadań projektu ma umożliwić osiągnąć zakładany cel jakim jest umożliwienie studentom kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna zdobycie wykształcenia w wybranej specjalnościach informatycznej na które istnieje zapotrzebowanie na rynku pracy. Wszystkie badania rynku pracy usług informatycznych wskazują, że jest to branża z przyszłością i warto podjąć działania mające na celu stworzenia odpowiednich warunków do zwiększenia oferty edukacyjnej naszej uczelni i odpowiednich warunków do lepszego przygotowania absolwentów do znajdowania się na rynku pracy. Rynek krajowy - według raportów opisujących rynek pracy i opublikowanych w ubiegłym 2012 r. (Work Service), informatyka jest czołową wśród 15 branż, w których, w perspektywie najbliższych 3-5 lat zapotrzebowanie na pracowników będzie wzrastać. Spada natomiast liczba absolwentów kierunków informatycznych na polskich uczelniach. Według tych samych danych, wśród ofert pracy, dotyczących branży IT, ponad 40 proc. jest zaadresowanych do fachowców zajmujących się programowaniem. Równie duże zapotrzebowanie panuje na informatyków specjalizujących się w rozwiązaniach telekomunikacyjnych (21 proc.), administracyjnych (18 proc.) i konsultingu (9 proc.). Pozostałe 12 proc. spośród ponad 5,5 tys. ofert pracy opublikowanych w największych polskich internetowych serwisach rekrutacyjnych to propozycję zatrudnienia przeznaczone dla ekspertów ds. IT w takich dziedzinach jak ERP, kontrola jakości, hardware czy sprzedaż. Zapotrzebowanie na kompleksowe rozwiązania informatyczne występuje obecnie w każdej dziedzinie gospodarki. Dziś coraz większe znaczenie zyskują systemy komputerowe obsługujące relacje z klientami, optymalizujące działalność firm, procesy biznesowe oraz zarządzania projektami. Za GazetaPraca.pl informatyka ma być podstawą innowacyjnej gospodarki, a do tego w ciągu najbliższych lat ma znacznie wzrosnąć znaczenie specjalistycznych rozwiązań w biznesie. Tymczasem w Polsce kształci się ciągle zbyt mało specjalistów branży informatycznej. Według opinii znajdowanych na GazetaPraca.pl coraz większa część działalności firm będzie przenoszona do Internetu, a to będzie zwiększało zapotrzebowanie na osoby, które znają się na architekturze systemów, czy zapewnieniu bezpieczeństwa. Jednocześnie zwraca się uwagę, że zmniejszy się zapotrzebowanie na programistów, ponieważ część rozwiązań będzie bowiem dostępna w sieci, a dalszy rozwój języków programowania będzie skutkował uproszczeniem tego procesu. Prognozuje się wzrost zapotrzebowania na informatyków z wysoko rozwiniętymi kompetencjami miękkimi i analitycznymi. Ich rolą będzie objaśnianie procesów informatycznych potencjalnym klientom. Mówiąc najprościej, ktoś musi, w oparciu o konkretne dane, przetłumaczyć odbiorcom, którzy nie są informatykami, jak wybrane rozwiązania działają i jakie korzyści mogą przynieść firmie. Przyszłościowe kierunki rozwoju specjalistów IT: wirtualizacja, technologie bilansowania obciążeń i zarządzania centrami danych, cloud computing,

2 aplikacje mobilne, w szczególności w zastosowaniach biznesowych i przemysłowych, zdalna kontrola infrastruktury technicznej, smart grid, zdalny odczyt liczników, rzeczywistość rozszerzona (augmented reality), gry, animacja komputerowa, gry mobilne i społecznościowe, casual games, serious games w służbie zmiany postaw społecznych, analiza nieustrukturyzowanych danych (Big Data), projektowanie 3D w przemyśle, e-podręczniki, technologie informatyczne w nauczaniu, e-prasa, zarządzanie treścią w Internecie, treści na tabletach i smartfonach, ergonomia interfejsu użytkownika (user experience), Internet of things, komunikacja bezprzewodowa, autolokalizacja, geolokalizacja w służbie marketingu, interfejsy mózg-komputer, technologie egzoszkieletów w wojsku i medycynie, technologie oparte na grafenie, zdalna rehabilitacja. Jeleniogórski rynek pracy. Na jeleniogórskim rynku pracy zapotrzebowanie na informatyków w opracowaniu. Do zrealizowania: 1. Wdrożenie i pełną realizację modułu specjalnościowego o nazwie Automatyczne przetwarzanie informacji multimedialnej 2. Podniesienie kompetencji do studiowania na poziomie wyższym z przedmiotów ogólnokształcących (bazowych), poprzez przeprowadzenie zajęć wyrównawczych z takich przedmiotów jak matematyka i fizyka. Przeprowadzenie tych zajęć na celu wyrównanie różnic poziomów wykształcenia wyniesionego ze szkół ponadgimnazjalnych oraz przygotowanie studentów z tych działów matematyki i fizyki, których znajomość jest niezbędna do zrozumienia treści przedmiotów wchodzących w skład modułu Automatyczne przetwarzanie informacji multimedialnej. 3. Wdrożenie dodatkowego kursu z języka obcego (angielski/niemiecki), ukierunkowanego na techniczne słownictwo specjalistyczne związane z informatyką i płynne mówienie. 4. Zorganizowanie dla studentów płatnych miesięcznych staży wakacyjnych w przedsiębiorstwach związanych z branżą informatyczną, poprzedzone praktyką zawodową, której zakres określa program kształcenia dla kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna. 5. Przeprowadzenie dodatkowych zajęć z ochrony środowiska naturalnego i rozwiązań proekologicznych w procesie produkcji w wymiarze 4 godzin, ze zwróceniem szczególnej uwagi na zagadnienia prawne dotyczące ochrony środowiska, realizowane na szczeblu przedsiębiorstwa oraz udziału społeczeństwa w ochronie środowiska (ustawy dotyczące ochrony środowiska i ich praktyczna realizacja). 6. Istniejącą siatkę godzin przebudować w taki sposób aby zmieścić w niej dodatkowe ilości godzin na realizację przedsięwzięć modułu realizowanego w ramach projektu i przedmiotowych wymagań wstępnych. 7. Współpraca z przedsiębiorstwami na rzecz wzmocnienia praktycznych elementów kształcenia, poprzez zwiększenie zaangażowania pracodawców w realizację programów kształcenia. 8. Przygotowanie elektronicznych materiałów dydaktycznych i dostarczenie ich studentom w sieci Internet, w platformie nauczania zdalnego e-learning Sposób realizacji: 1. Rozszerzenie obecnej oferty programowej studiów (poza standardowym planem studiów kierunku ETI) o nowy moduł specjalnościowy Automatyczne przetwarzanie informacji multimedialnej, grupujący przedmioty które treścią wpisują się w obszar technicznoinformatyczny w zakresie systemów informatycznych, przedsiębiorczości w Internecie oraz automatycznego przetwarzania informacji multimedialnej do postaci użytecznej wiedzy, których znajomość jest poszukiwana na rynku pracy. 2. W oparciu o potrzeby i analizę lokalnego i krajowego rynku pracy przyjęto, że w ramach modułu specjalnościowego o nazwie Automatyczne przetwarzanie informacji

3 multimedialnej kształcenie studentów będzie ukierunkowane na zdobycie podstaw teoretycznych i praktycznych w zakresie specjalności Systemy i metody wizualizacji 3. Dla uzyskania zakładanych celów i efektów kształcenia dla specjalności Systemy i metody wizualizacji planuje się przeprowadzić kształcenie studentów w przedmiotach, które są nowymi w siatce. Tabela 1 Okres kształcenia III semestr IV semestr Nazwa przedmiotu Metody cyfrowego przetwarzania informacji multimedialnej Podstawy grafiki komputerowej Grafika komputerowa 3D Systemy informacji przestrzennej Aplikacje mobilne i integracja systemów 4. W wyniku wprowadzenia do siatki nowych przedmiotów student nabędzie praktycznych umiejętności które pozwolą odnaleźć się jemu na współczesnym rynku pracy, zgodnie z uwagami zapisanymi tabeli 2 Tabela 2 Nazwa przedmiotu Metody cyfrowego przetwarzania informacji multimedialnej Podstawy grafiki komputerowej Grafika komputerowa 3D Wiedza i praktyczne umiejętności (do uzupełnienia) Studenci zapoznają się ze sposobami pozyskiwania multimedialnych informacji graficznych w postaci cyfrowej. Pozyskane informacje są niezbędne w tworzeniu aplikacji multimedialnych, mających za zadanie przetwarzanie obrazu oraz dźwięku wraz z jego przetwarzaniem. Mogą stanowić bazę np. do tworzenia systemów detekcji i rozpoznawania. Znajdą zastosowanie w procesie optymalizacji, kompresji oraz przesyle danych audio wideo. Pozyskana wiedza może być szeroko zastosowana w wielu dziedzinach np. w telekomunikacji, elektronice, przemyśle samochodowym oraz medycynie. W działach firm tworzących oprogramowanie użytkowe również do obecnie popularnych multimedialnych aplikacji mobilnych np. do rozpoznawania twarzy, rejestracji i etykiet, pasów ruchu, zmian chorobowych itp. Student może znaleźć pracę w branży IT zajmującej się tworzeniem aplikacji przetwarzających informacje multimedialne do celów personalnych i przemysłowych oraz jako operator urządzeń i użytkownik aplikacji bazujących na tym oprogramowaniu. W telekomunikacji i elektronice transmisja, przetwarzanie, magazynowanie i obróbka danych z zastosowaniem informacji spektralnej. W zakładach przemysłowych w szeroko pojętej logistyce detekcja oraz tworzenie etykiet, przemysł samochodowy zaawansowane techniki rozpoznawania znaków, pasów ruchu, asystent parkowania, w medycynie wykrywanie zmian chorobowych i po urazowych z wykorzystaniem np. grafiki termowizyjnej. Kształcenie w ramach tego przedmiotu jest wstępem do kształcenia w ramach pozostałych przedmiotów umieszczonych w siatce modułu specjalnościowego. Umiejętność posługiwania grafiką komputerową a w szczególności grafiką 3D umożliwi absolwentom tworzenie wysokiej jakości filmów, reklam telewizyjnych, stron WWW, jak również da inspiracje do wykorzystywania jej w wielu innych zastosowaniach artystycznych i biznesowych. Studenci będą mogli stworzyć swoje portfolio lub animację,

4 Systemy informacji przestrzennej Aplikacje mobilne i integracja systemów. które pomogą uzyskać pacę w jednej z wielu światowych gałęzi przemysłu. Zatrudnienie - działy promocji firm, firmy poligraficzne, redakcje czasopism i wydawnictwa, agencje reklamowe, studia grafiki komputerowej, projektowanie elementów graficznych na strony internetowe. Obecnie w ofertach pracy znajdujemy wiele ogłoszeń-zapotrzebowań na stanowiska grafika komputerowego, zarówno stacjonarnej jak i zdalnej Systemy informacji przestrzennej stają się coraz powszechniejszą formą prezentacji i zarządzania danymi o charakterze przestrzennym. Obszarem wykorzystania systemów informacji przestrzennej są; działy transportu, firmy transportowe, działy logistyki firm, usługi turystyczne, systemy wspomagające procesy decyzyjne, instytucje zarządzające obszarami takimi jak gminy, miasta, powiaty, itp. Znajomość informacji przestrzennej będzie dużym atutem dla absolwentów szukających zatrudnienia w tych dziedzinach przemysłu i usługach. Umiejętność tworzenia aplikacji mobilnych i integracji systemów to specjalność informatyczna najbardziej dynamiczna na rynku pracy. Obszarem wykorzystania znajomości zagadnień związanych z aplikacjami mobilnymi są stanowiska programisty w firmach tworzących oprogramowanie na telefony komórkowe, smartfony, tablety, tablety PC i netbooki Znajdujemy również szerokie zastosowanie aplikacji mobilnych w biznesie (płacenie telefonem komórkowym, obecność banków i instytucji finansowych w smartfonach wydaje się naturalna). Większość ofert jest oferowana za pośrednictwem agencji rekrutacyjnych, ale duże firmy prowadzą własne nabory. 5. Opracować sylabusy dla przedmiotów wymienionych w tabeli 1. W treściach przedmiotów należy odwołać się do przedmiotów istniejących w dotychczasowej siatce godzin, takich jak; a) Technologie internetowe i bazy danych, b) Metody numeryczne i symulacje komputerowe, c) Komputerowe wspomaganie wytwarzania, 6. Zajęcia wyrównawcze będą realizowane w dwóch przedmiotach; matematyka i fizyka. Poprzez realizację pełnych treści programowych przedmiotów wyrównawczych planuje się wyrównać różnice w wykształceniu studentów, wyniesionego ze szkół ponadgimnazjalnych z przedmiotów bazowych, jakimi są matematyka i fizyka. Różnice są wynikiem realizacji w szkołach ponadgimnazjalnych kształcenia na różnych poziomach i swobody wyboru przez ucznia zakresu kształcenia, tj. podstawowe lub rozszerzone. Z nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół ponadgimnazjalnych dowiadujemy się, że obowiązkowe przedmioty ogólnokształcące ujęte w podstawie programowej w zakresie podstawowym (z wyjątkiem języka polskiego, języka obcego nowożytnego, języka mniejszości narodowej lub etnicznej, języka regionalnego, matematyki i wychowania fizycznego) będą realizowanie w klasie I liceum ogólnokształcącego. Z tego wynika, że niektórzy studenci, po kursie podstawowym z przedmiotów bazowych szkoły ponadgimnazjalnej, którzy rozpoczynają kształcenie na kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna będzie posiadała niewystarczający zasób wiedzy do zrozumienia wielu treści przedmiotów znajdujących się siatce godzin. Opracowany program zajęć wyrównawczych, nie może być oderwany od treści przedmiotów z modułu specjalnościowego. Powinien być tak opracowany aby ułatwić zrozumienie złożonych treści przedmiotów specjalistycznych. Szczególnie dotyczy to matematyki i fizyki. 7. Język obcy (angielski/niemiecki). Język angielski to w obecnych czasach absolutna podstawa. Dla przyszłych informatyków powinien być ukierunkowany na techniczne słownictwo specjalistyczne związane z informatyką i płynne mówienie. Badania rynku wskazują, że aby być konkurencyjnym na rynku, należy znać także inne języki obce. Preferowane są: francuski,

5 włoski, portugalski, holenderski, hebrajski, norweski, szwedzki oraz arabski". Ponadto, kandydat powinien posiadać kompetencje miękkie oraz społeczne, czyli: być zorientowanym na klienta i nastawionym na realizację celów oraz rozwiązywanie problemów. Liczy się także odpowiedzialność i umiejętność pracy w zespole. 8. Staże pracy. Poprzez udział w programach stażowych stwarza się szansę na poznanie firmy, która nas interesuje, zdobycie kompetencji szczególnie cennych dla pracodawców, możliwość budowy swoich doświadczeń zawodowych i uzupełnienie wiedzy, tworzenie pozytywnego wizerunku swojej osoby i pierwszym etapem rekrutacji. Najczęściej pracodawcy od stażystów i praktykantów wymagają umiejętności w zakresie; programowanie C/C++, Java, perl, PHP, Python, JS, znajomość Net, SharePoint, VB.Net, SAP, SQL, znajomość technologii mobilnych i programowanie na urządzenia mobilne, projektowanie i programowanie obiektowe, administrowanie bazami danych, umiejętność testowania, administrowania siecią, zarządzania projektami, biegła znajomość języka angielskiego, zdolności analityczne, inne 9. Krótki kurs z ochrony środowiska naturalnego i rozwiązań proekologicznych w procesie produkcji, będzie miał na celu zwrócenie uwagi na zarządzanie środowiskiem jako zintegrowany element ogólnego systemu zarządzania przedsiębiorstwem i wynikającymi z tego tytułu korzyściami. Szczególna uwaga ma być zwrócona na zagadnienia prawne, dotyczące ochrony środowiska realizowane na szczeblu przedsiębiorstwa, normy ISO oraz udziału społeczeństwa w ochronie środowiska (regulacje prawne, ustawy dotyczące ochrony środowiska, Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i ich praktyczna realizacja) 10. Opracowanie szczegółowego regulaminu określającego zasady rekrutacji i udziału studentów z kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna w projekcie (zapisy, selekcja, kryteria ocen) na poszczególnych jego etapach. Regulamin powinien uwzględniać założenia do projektu, pkt Grupy docelowe Sprawy organizacyjne Kurs wyrównawczy z matematyki i fizyki (I i II sem.) Zajęcia z ekologii (II sem.) Kurs z języka obcego (III i IV sem.) Realizacja modułu specjalnościowego (III i IV sem.) Staże wakacyjne (po II roku) 11. Przebudowa siatki godzin będzie miała na celu dostosowanie siatki do zadań jakie zostały zdefiniowane w projekcie. 12. Przygotowanie elektronicznych materiałów dydaktycznych i udostępnienie ich studentom w sieci Internet, w platformie nauczania zdalnego e-learning, a tym samym poprawić dostęp osób niepełnosprawnych do oferty edukacyjnej Uczelni. Załączniki w opracowaniu 1. Siatka godzin po korektach,

6 2. Sylabusy modułu specjalnościowego, 3. Sylabus dla przedmiotów wyrównawczych, 4. Sylabus dla kursu z ochrony środowiska, 5. Regulamin rekrutacji studentów do poszczególnych etapów realizacji, 6. Sposób badania ewaluacji projektu dla ETI, 7. Harmonogram realizacji projektu dla Edukacji Techniczno-Informatycznej, 8. Ankieta (badania potrzeb kursowych wśród studentów). 9. Wykaz osób uczestników projektu. GE

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Jesteśmy już 15 lat na rynku edukacyjnym Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT powstała w 1996 roku z inicjatywy Prezesa Polskiej Akademii Nauk. Uczelnia jest członkiem KRASP (Konferencji

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia I stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

Małopolski Klaster Informatyczny

Małopolski Klaster Informatyczny Małopolski Klaster Informatyczny Potrzeby w zakresie kształcenia kadry IT perspektywa małopolskiego rynku Materiały z konferencji 0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101

Bardziej szczegółowo

Janusz M. Szafran. Dariusz Godlewski. 3 stycznia 2008 r.

Janusz M. Szafran. Dariusz Godlewski. 3 stycznia 2008 r. INFORMATORECTS WYDZIAŁINFORMATYKIiZARZĄDZANIA StudiastacjonarneIiIIstopnia Wrocław2007 Opracowanie: KrystynaFryc inż.urszulalaskowska mgrmarzenasegeth mgrinż.andrzejłubiech PolitechnikaWrocławska PakietinformacyjnyECTS2007/2008

Bardziej szczegółowo

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach RAPORT Z PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH JAKO FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Kierunek: INFORMATYKA Studia inżynierskie I stopnia Rok akademicki 2010/2011 Europejski System Transferu

Bardziej szczegółowo

Praktyki i staże w IT

Praktyki i staże w IT LUTY 2013 RAPORT MAGAZYNU MENEDŻERÓW I INFORMATYKÓW COMPUTERWORLD.PL/PRACA Praktyki i staże w IT Jak staż pomoże Ci w karierze Ile można zarobić na stażu Jak znaleźć pierwszą pracę w IT Kogo szukają pracodawcy

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 22 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni Kształcimy kadrę dla regionu...1 W biznesie

Bardziej szczegółowo

PANEL DYSKUSYJNY PRZYGOTOWANIE ABSOLWENTA A POTRZEBY PRACODAWCÓW W ZAKRESIE INŻYNIERII PROCESÓW BIZNESOWYCH

PANEL DYSKUSYJNY PRZYGOTOWANIE ABSOLWENTA A POTRZEBY PRACODAWCÓW W ZAKRESIE INŻYNIERII PROCESÓW BIZNESOWYCH Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2010 PANEL DYSKUSYJNY PRZYGOTOWANIE ABSOLWENTA A POTRZEBY

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo

PODKARPACKIE DLA INWESTORÓW

PODKARPACKIE DLA INWESTORÓW 2012 PODKARPACKIE DLA INWESTORÓW analiza ekonomiczna możliwości inwestycyjnych w województwie podkarpackim 2010-2012 Marcin Hewlett-Packard Company Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 marca 2014 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

Sektor ICT w województwie pomorskim

Sektor ICT w województwie pomorskim Sektor ICT w województwie pomorskim Raport ABSL przygotowany we współpracy z Invest in Pomerania Autorzy: dr Janusz Górecki, Head of Research, ABSL e-mail: janusz.gorecki@absl.pl dr Grzegorz Micek, Adiunkt,

Bardziej szczegółowo

Analiza trendów rozwojowych w zakresie technologii i nowych myśli technicznych w Polsce, Europie i świecie dla branży informatycznej

Analiza trendów rozwojowych w zakresie technologii i nowych myśli technicznych w Polsce, Europie i świecie dla branży informatycznej Analiza trendów rozwojowych w zakresie technologii i nowych myśli technicznych w Polsce, Europie i świecie dla branży informatycznej Projekt Transfer wiedzy w regionie poprzez rozwój sieci współpracy,

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

KLASTRY I INICJATYWY KLASTROWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM. Klaster ICT Pomorze Zachodnie

KLASTRY I INICJATYWY KLASTROWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM. Klaster ICT Pomorze Zachodnie KLASTRY I INICJATYWY KLASTROWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Klaster ICT Pomorze Zachodnie Redakcja: Jaek Drożdżal Paweł Mieczan Patrycja Mikuła Joanna Niemcewicz Opracowanie i korekta: Jaek Drożdżal

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 I. Charakterystyka projektu... 4 1. Główne założenia... 6 2. Analiza trendów w obszarze rozwoju technologii... 7 3. Analiza szans i zagrożeń... 7 4. Cele...10 Cel strategiczny...10

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki. Wydział Zarządzania PROGRAM KSZTAŁCENIA. Technologie Informatyczne w Logistyce studia w języku angielskim

Uniwersytet Łódzki. Wydział Zarządzania PROGRAM KSZTAŁCENIA. Technologie Informatyczne w Logistyce studia w języku angielskim Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania PROGRAM KSZTAŁCENIA kierunek Technologie Informatyczne w Logistyce studia w języku angielskim studia licencjackie (I stopnia) profil praktyczny w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Lider czy menedżer Jak rozwijać umiejętności, aby dobrze zarządzać

Lider czy menedżer Jak rozwijać umiejętności, aby dobrze zarządzać Płace w IT Gdzie i na jakich stanowiskach można zarobić najwięcej Lider czy menedżer Jak rozwijać umiejętności, aby dobrze zarządzać Etat versus kontrakt Dobre i złe strony różnych form zatrudnienia pracowników

Bardziej szczegółowo

1 WPROWADZENIE. Streszczenie. Abstract. Waldemar ŁABUDA 1

1 WPROWADZENIE. Streszczenie. Abstract. Waldemar ŁABUDA 1 ZESZYTY NAUKOWE 173-194 Waldemar ŁABUDA 1 KONCEPCJA ORGANIZACJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WWSI Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI W ASPEKCIE WYKORZYSTANIA DOŚWIADCZEŃ WYBRANYCH OŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Bardziej szczegółowo

XVII TARGI PRACY. 24 kwietnia 2013. Przewodnik targowy

XVII TARGI PRACY. 24 kwietnia 2013. Przewodnik targowy 24 kwietnia 2013 Przewodnik targowy Akademia Techniczno-Humanistyczna...... zapraszamy na www.ath.bielsko.pl 24 kwietnia 2013 Przewodnik targowy Fiat Services Polska WEJŚCIE E N G I N E E R I N G Kämmerer

Bardziej szczegółowo

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport powstał jako część projektu Kwalifikacje dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s.

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. BIZNES benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. 20 Podatek VAT 2014 zmiany dla użytkowników systemów ERP s. 44 Systemy CRM dla sektora MŚP s. 28 Dokumenty EDI czyli jak

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL - Business Assurance assurance.dnvgl.com business.assurance@dnvgl.com DNV GL Kierując się swoją misją ochrony życia, mienia i środowiska, DNV GL umożliwia organizacjom podniesienie

Bardziej szczegółowo

Analiza dotycząca Eksportu usług oraz produktów ICT. Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością

Analiza dotycząca Eksportu usług oraz produktów ICT. Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością 1 Departament Gospodarki Elektronicznej Ministerstwo Gospodarki Publikacja została przygotowana przez Zespół

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Damian DZIEMBEK Streszczenie: Obecnie ważną rolę odgrywa użytkowanie systemów informatycznych klasy BI w modelu

Bardziej szczegółowo

Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Część I. Informacje ogólne. Podstawy Prawne.

Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Część I. Informacje ogólne. Podstawy Prawne. Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z wizytacji przeprowadzonej w dniach 25-26 marca 2010 r. dotyczącej oceny jakości kształcenia na kierunku informatyka prowadzonym na Wydziale

Bardziej szczegółowo