PRAWA GWIAZD WSCHODZĄCYCH. 26 września. Zobacz, kto zdobył tytuł. Prawnicy liderzy jutra Wyniki konkursu. w tygodniku Prawnik

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRAWA GWIAZD WSCHODZĄCYCH. 26 września. Zobacz, kto zdobył tytuł. Prawnicy liderzy jutra 2014. Wyniki konkursu. w tygodniku Prawnik"

Transkrypt

1 Piątek niedziela września 2014 SCHODZĄCYCH GIAZD PRAA Prawnicy liderzy jutra 2014 Zobacz, kto zdobył tytuł. yniki konkursu 26 września w tygodniku Prawnik Organizatorzy: Patronat honorowy: SHUTTERSTOCK

2 C2 RANKING 30 wschodzących gwiazd prawa ORGANIZATORZY KONKURSU: zamiast wstępu YGRYAĄ I TAK KLIENCI Dominika Sikora zastępca redaktor naczelnej Dziennika Gazety Prawnej tym zestawieniu nie ma powtarzalności. Mimo że liczą się te same rzeczy: wiedza, innowacyjność, umiejętność wykorzystywania nowoczesnych technologii. Nie mniej ważna pozostaje działalność naukowa. rankingu Rising Stars Prawnicy liderzy jutra za każdym razem poznajemy nowe oblicze współczesnego świata prawniczego. schodzące gwiazdy, które dzięki swojej wytrwałości, zapałowi i ciężkiej pracy błyszczą, bo zasłużyły na miano najlepszych. Tak jest również w 3. edycji konkursu. Najwyższe miejsce na podium po raz pierwszy przypadło mężczyźnie Bartoszowi Turno. Ale trzy kolejne zajęły już kobiety: Berenika Kaczmarek-Templin, Agnieszka Trzaska, oanna asiewicz. To tylko potwierdza, że kompetencjami, a nie odgórnie narzuconymi parytetami płci, wyrabia się nazwisko i szacunek klientów. Zwycięzca tegorocznej edycji Rising Stars przekonał kapitułę, że to właśnie jemu należy się pierwsze miejsce, swoją niezwykłą determinacją w dążeniu do celu. Umiejętnie łączy pracę w kancelarii z działalnością naukową. est nie tylko autorem książek, lecz także wykładowcą, uczestnikiem konferencji naukowych i branżowych. Aktywność na tak wielu polach świadczy również o tym, jak mocno młodzi adepci sztuki prawniczej muszą walczyć o swoje miejsce na rynku. raz z deregulacją zawodów prawniczych wzrasta liczba nie tylko absolwentów prawa, ale i aplikantów, a następnie radców prawnych, adwokatów, notariuszy. końcu pojawiają się nowe kancelarie. takich warunkach nie wystarczy po prostu być. Rosnąca z każdym rokiem konkurencja wymusza bycie najlepszym. Bo tylko takie osoby mają szanse w starciu z innymi, również starszymi kolegami. Ktoś powie: wyścig szczurów. a zaś odpowiem: chęć bycia na mecie pierwszym. ygranymi zaś na końcu są i tak klienci, którzy mogą być pewni, że trafili w ręce najlepszych. AK PROCEDOAŁA KAPITUŁA TYM ROKU Kryteria się nie zmieniły: przede wszystkim liczyły się innowacyjność, kreatywność i umiejętność wyczuwania nowych trendów rynkowych oraz wiedza, najlepiej pogłębiana w ramach pracy naukowej. Szczególnie cenne były szczegółowe rekomendacje klientów (zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych), informacje o prowadzonych projektach i postępowaniach oraz skala zaangażowania pro bono. No i istotny był wiek góra 35 lat. Ponownie zastosowaliśmy też sprawdzoną w zeszłym roku procedurę wyłuskiwania kandydatów o najbardziej imponującym dorobku. Każdy juror, po analizie wszystkich zgłoszeń (ich liczba i poziom przekroczyła w tej edycji najśmielsze oczekiwania), przedstawił nazwiska osób, które wedle jego subiektywnej opinii powinny się znaleźć w gronie 30 laureatów. Prawnicy z największą liczbą wskazań zostali sklasyfikowani w rankingu. Decyzję o przyznaniu konkretnej lokaty kapituła podejmowała w głosowaniu poprzedzonym zazwyczaj burzliwą dyskusją. ażny szczegół w zestawieniu brak młodych ludzi, którzy tytuł wschodzącej gwiazdy wywalczyli w poprzedniej edycji konkursu, a w tej ponownie znaleźli się wśród kandydatów (przeszkód formalnych nie było). Kapituła uznała, że ciężko jest obdarzać takim mianem ów, którzy etap wschodzenia mają już za sobą i dziś są gwiazdami pierwszej wielkości. Tegoroczni laureaci odbiorą statuetki podczas gali, która odbędzie się w arszawie. Uroczystość będzie okazją do spotkania z kapitułą, w której tym razem zasiedli: adwiga Sztabińska, redaktor naczelna Dziennika Gazety Prawnej (jako przewodnicząca gremium), Agnieszka Tałasiewicz, partner zarządzający kancelarią Ernst & Young Tałasiewicz i spólnicy, Ewelina Skocz, HR & project manager w firmie doradczej BC Systems, Andrzej Zwara, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej (podczas posiedzenia reprezentowany przez sekretarza NRA Rafała Dębowskiego), Dariusz Sałajewski, prezes Krajowej Izby Radców Prawnych, aldemar Koper, prezes Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw, Marcin Radwan-Röhrenschef, członek Rady Polskiego Związku Pracodawców Prawniczych oraz przedstawiciel LexisNexis Polska (firma tak jak poprzednio była współorganizatorem konkursu Rising Stars Prawnicy liderzy jutra). EA SZADKOSKA OTEK GÓRSKI BARTŁOMIE KUDOICZ BARTOSZ SIEDLIK 1. Bartosz Turno 35 lat, radca prawny KB ierciński, Kwieciński, Baehr sp. k. P racuje na stanowisku Counsel w zespole prawa konkurencji kancelarii KB ierciński, Kwieciński, Baehr. Od ponad 10 lat specjalizuje się polskim i unijnym prawie konkurencji, prawie pomocy publicznej oraz w zagadnieniach związanych z postępowaniem administracyjnym i sądowoadministracyjnym. Blisko 3 lata pracował w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, odbył pięciomiesięczny staż w ydziale ds. Karteli Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji (DG COMP) Komisji Europejskiej w Brukseli. Był też związany z wiodącą amerykańską firmą prawniczą Skadden, Arps w Brukseli. O jego szczególnej pozycji i dorobku najlepiej świadczy to, że najbardziej znany i poważany w środowisku niezależny przewodnik po rynku usług prawniczych Chambers Europe zaliczył go w 2013 r. do grona 40 najbardziej obiecujących młodych ów w Europie. yróżnienie takie spotkało wówczas jeszcze tylko jedną osobę z Polski. est absolwentem Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu (na którym uzyskał również w 2012 r. stopień doktora nauk prawnych) oraz Uniwersytetu Londyńskiego King s College (LL.M. in Competition Law Pass with Merit). ego rozprawa doktorska (której promotorem był prof. Roman Hauser) została wyróżniona w XLVIII Ogólnopolskim Konkursie Państwa i Prawa na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie w roku ykłada na Podyplomowym Studium Prawa Konkurencji przy Instytucie Nauk Prawnych PAN w arszawie. est autorem wielu uznanych publikacji naukowych z zakresu unijnego i polskiego prawa konkurencji, w tym książki na temat programu łagodzenia kar pieniężnych przez prezesa UOKiK (leniency) pierwszej i jedynej na polskim rynku monografii na ten temat. 2. Berenika Kaczmarek- -Templin 34 lata, adwokat Kancelaria Prawna Szostek Templin Bar sp. p. est współzałożycielem i partnerem w Kancelarii Prawnej Szostek Templin Bar. Od początku swojej kariery zawodowej zajmuje się doradztwem w zakresie szeroko pojętego prawa cywilnego i handlowego, prawa własności intelektualnej oraz prawa nowych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem konsekwencji prawnych wpisów na forach internetowych. Klienci cenią ją za profesjonalizm, skuteczność, błyskotliwą reakcję w czasie postępowań sądowych, a także umiejętność wyjaśniania trudnych zagadnień prawnych przystępnymi słowami (no i to, że odbiera ich telefony niezależnie od późnej pory). Swoją pracę codzienną wspiera narzędziami, jakie dają nowe technologie. Z klientami, w razie potrzeby, kontaktuje się przez wideokonferencje, świadczy też pomoc prawną online. spółredaguje portal kancelaryjny kancelariastb.pl, a także założyła i prowadzi profil kancelaryjny na Facebooku. est absolwentką prawa na Uniwersytetcie rocławskim (tam również uzyskała stopień doktora), poznawała także europejskie prawo cywilne i procesowe na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie i na Ernst Arndt Moritz Universität w Greifswaldzie. Ukończyła Szkołę Prawa Niemieckiego. Część aplikacji adwokackiej odbyła w kancelarii w Niemczech. est laureatką izbowego konkursu krasomówczego, wygrała także, jako pierwsza kobieta, studencki konkurs krasomówczy na Ur. Pracuje jako adiunkt w Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych na Politechnice rocławskiej oraz prowadzi zajęcia na Uniwersytecie Opolskim. Prowadzi wykłady w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, a także szkoli aplikantów. est autorką monografii pt. Dowód z dokumentu elektronicznego w procesie cywilnym, a także współredaktorką pierwszego na rynku komentarza do nowej ustawy o prawach konsumenta. 3. Agnieszka Trzaska 30 lat, adwokat KKG Kubas Kos Gaertner Z KKG związana od 2007 r., obecnie zajmuje stanowisko senior associate. Specjalizuje się w prawie cywilnym materialnym i procesowym, ponadto zajmuje się prawem spółek oraz prawem upadłościowym. Od początku swojej pracy w kancelarii aktywnie i twórczo uczestniczy w opracowywaniu strategii i taktyk procesowych oraz w przygotowywaniu pism procesowych w wielu trudnych sprawach. est prekursorem nowego instrumentu prawnego, jakim jest postępowanie grupowe w Polsce obecnie jest pełnomocnikiem w trzech głośnych pozwach zbiorowych. ramach działalności pro bono prowadzi znaną sprawę przedsiębiorców kontra ZUS (ubezpieczyciel domagał się lub domaga zapłaty składek za okres, w którym przedsiębiory dokonywali czasowych wyrejestrowań z systemu w związku z zawieszeniem działalności gospodarczej). Studiowała prawo na Uniwersytecie agiellońskim i wówczas poznała prof. Andrzeja Kubasa, który będąc pod wrażeniem wyróżniających ją talentów, zaproponował jej dołączenie do zespołu w swojej kancelarii. Była i jest osobą nie tylko wybitnie zdolną, nieustannie uzupełniającą swoją wiedzę zarówno prawniczą jak i obejmującą inne przydatne zawodowo i doniosłe dla ogólnego rozwoju intelektualnego działy humanistyki (historia, psychologia), ale i niezwykle pracowitą, dokładną, niekiedy wręcz drobiazgowo skrupulatną, co w pracy adwokata jest przymiotem nie do przecenienia napisał prof. Kubas w swojej rekomendacji na potrzeby konkursu. Mecenas Trzaska ukończyła Studia Podyplomowe ze specjalnością prawo karne skarbowe i gospodarcze. Obecnie przygotowuje pracę doktorską na temat postępowań grupowych. Od 2013 r. prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów prawa w ramach kursu przygotowawczego na aplikacje prawnicze organizowanego przez PiA U.

3 26 28 września 2014 nr 187 (3828) gazetaprawna.pl mat. prasowe Z kancelarią Gide Loyrette Nouel związana od kwietnia 2012 r., wcześniej zdobywała doświadczenie w Baker & McKenzie oraz hite & Case. Odpowiada za budowę praktyki zbiorowego prawa pracy ze szczególnym naciskiem na współpracę ze związkami zawodowymi, spory zbiorowe pracy (w tym kwestie legalności strajku) czy też układy zbiorowe pracy. Łączy tym samym pracę zawodową z zainteresowaniami naukowymi oraz warsztatem pracy mediatora i facylitatora dialogu. est doktorantem z zakresu zbiorowego prawa pracy w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, mediatorem w Centrum Mediacji przy 4. oanna asiewicz 35 lat, adwokat Gide Loyrette Nouel Tokarczuk, ędrzejczyk i spólnicy Kancelaria Prawna GLN sp. k. Naczelnej Radzie Adwokackiej w arszawie, aktywnie działa w samorządzie adwokackim. Ukończyła prawo na PiA Uniwersytetu Kardynała Stefana yszyńskiego, a także m.in. Centrum Prawa Amerykańskiego i Centrum Prawa Francuskiego (U we współpracy z zachodnimi uczelniami). Kładzie nacisk na wykorzystanie dorobku prawa wspólnotowego, prac Europejskiego Instytutu Związków Zawodowych, opracowań polskich, europejskich i międzynarodowych federacji związków zawodowych oraz Międzynarodowej Organizacji Pracy w zakresie zbiorowego prawa pracy. Prowadzi grupę dyskusyjną w Linkedin Związki zawodowe w Polsce ( Trade unions in Poland), w której można znaleźć bieżące, codziennie aktualizowane informacje dotyczące działalności związków zawodowych w Polsce, Unii Europejskiej i USA. Do grupy należą przedstawiciele największych pracodawców w Polsce z uzwiązkowionych branż przemysłu. szyscy, którzy się z nią stykają, nie mają wątpliwości, że prawo pracy to jej prawdziwa pasja. 5. Mariusz Bidziński 34 lata, radca prawny Kancelaria Radcowska Chmaj i wspólnicy sp. k. est doktorem nauk prawnych, wspólnikiem w kancelarii. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, administracyjnym, prawie zamówień publicznych oraz prawie konstytucyjnym. Reprezentuje kluczowych klientów w postępowaniach sądowych, arbitrażowych oraz w mediacji. Mimo młodego wieku potwierdzał swoją skuteczność w postępowaniach ze skarg kasacyjnych przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Uchodzi za zdecydowanego zwolennika alternatywnych metod rozwiązywania sporów, jako najbardziej efektywnych z punktu widzenia klienta. est kreatywny i otwarty na nietuzinkowe pomysły, a w kontaktach ze współpracownikami zasadniczy i zdecydowany. Tytan pracy, szczególarz i sprawny organizator. Z możliwości, jakie dają nowe technologie, czerpie pełnymi garściami. ykorzystuje m.in. przygotowaną na własne potrzeby autorską aplikację intranetową, która pozwala zautomatyzować wiele czynności i ułatwia szybki kontakt z klientami. mat. PRASOE Praktykę łączy z działalnością naukową i dydaktyczną. Prowadzi w Szkole yższej Psychologii Społecznej w arszawie wykłady, warsztaty oraz seminaria, a także regularnie publikuje w czasopismach naukowych. Swobodne poruszanie się po innych niż polski systemach prawnych pozwala mu szerzej patrzeć na poszczególne sprawy i postępowania, a co za tym idzie, znajdować oryginalne rozwiązania jednostkowych kazusów. Resztki wolnego czasu poświęca na działalność pro bono, m.in. reprezentując niezamożne osoby, które okazały się bezsilne w starciu z bezduszną machiną administracji państwa. 6. Michał Bobrzyński 33 lata, radca prawny, Attorney-at-Law (Nowy ork) Kancelaria T. Studnicki, K. Płeszka, Z. Ćwiąkalski,. Górski sp. K; PiA Uniwersytetu agiellońskiego 7. Magdalena Mitas 30 lat, adwokat Kancelaria Kochański Zięba Rapala i Partnerzy sp. j. PAEŁ ULATOSKI spółpracę z kancelarią SPCG rozpoczął już jako student drugiego roku prawa, obecnie jest w niej zatrudniony jako starszy. est filarem zespołu prawa bankowego. ego wiedza, w tym doskonała znajomość regulacji UE oraz USA, umiejętności w zakresie zarządzania projektami, a także płynna znajomość angielskiego i niemieckiego predystynują go do udziału w najtrudniejszych przedsięwzięciach, w tym transgranicznych. I właśnie takie są mu powierzane. Dyplomy i tytuły, którymi się legitymuje, mogą przyprawić o zawrót głowy. Ukończył prawo na U (z wyróżnieniem), Szkołę Prawa Niemieckiego (z pierwszym wynikiem), Szkołę Prawa Austriackiego i Szkołę Prawa Amerykańskiego, a także studia Master of Laws na Harvard Law School na Uniwersytecie Harvarda w Cambridge, obejmujące rozszerzony program za zakresu prawa finansowego, zabezpieczeń i upadłościowego. Obecnie kończy rozprawę doktorską w języku niemieckim z zakresu ochrony inwestora w europejskim prawie rynku kapitałowego, która będzie broniona na Uniwersytecie w Heidelbergu r. uzyskał uprawnienia adwokackie w amerykańskim stanie Nowy ork, a dwa lata później, po zdanym egzaminie wieńczącym aplikację radcowską przy OIRP w Krakowie, uzyskał tytuł radcy prawnego. ciąż jest związany z Uniwersytetem agiellońskim, gdzie od 2010 r. koordynuje Szkołę Prawa Amerykańskiego. est ponadto współpracownikiem naukowym Polsko-Niemieckiego Centrum Prawa Bankowego oraz wykładowcą w ramach niemieckojęzycznego programu Go-East. Od siedmiu lat wykłada również w Szkole Prawa Polskiego na Uniwersytecie w Tarnopolu na Ukrainie. est członkiem Rady Głównej Instytutu Allerhanda. maju 2013 r. został też wybrany do zarządu Harvard Law School Association of Europe, drugiego co do wielkości (po amerykańskim) stowarzyszenia absolwentów Harvard Law School, które zrzesza osoby zamieszkałe w Europie. Z kancelarią Kochański Zięba Rapala i Partnerzy związała się w 2011 r., kiedy była jeszcze aplikantem adwokackim. Przez minione trzy lata od podstaw zbudowała, a obecnie rozwija Praktykę Prawa Energetycznego i Ochrony Środowiska, której klientami są jedne z największych polskich oraz międzynarodowych przedsiębiorstw energetycznych, chemicznych oraz produkcyjnych r., tuż po zdanym egzaminie adwokackim, otrzymała promocję na stanowisko partnera kancelarii, co najlepiej świadczy o poważaniu, jakim się cieszy. Obiektywnym dowodem jej sukcesów jest także to, że prowadzona przez nią praktyka co roku jest wyróżniana przez międzynarodowe rankingi prawnicze Legal 500 oraz IFLR1000. Biegle posługuje się językami angielskim i francuskim, co ma szczególne znaczenie w pracy nad projektami o charakterze międzynarodowym. est absolwentką ydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu agiellońskiego. Profesor Tomasz G. Studnicki w rekomendacji na potrzeby tego rankingu przyznał, że ze swoją zdolnością analitycznego i krytycznego myślenia należała do grupy jego najlepszych studentów. mojej opinii mniej niż 5 proc. studentów osiąga wyniki takie jak ona napisał. Obecnie mec. Mitas sama uczy adeptów prawa, wykładając w Katedrze Prawa Gospodarczego Publicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana yszyńskiego (tematyka: polskie i międzynarodowe prawo konkurencji oraz zamówienia publiczne). est też autorką wielu fachowych publikacji i przygotowuje rozprawę doktorską. 8. Agnieszka Skorupińska 9. Dariusz Gradzi 31 lat, adwokat Kancelaria AKGK Adwokaci Kostański Gradzi Kuczara 31 lat, adwokat Kancelaria Dentons U chodzi za a wszechstronnego, który dobrze orientuje się w wielu dziedzinach prawa. ej szczególną uwagę przykuwają zagadnienia z zakresu prawa ochrony środowiska, surowców naturalnych oraz uwarunkowań prawnych procesu inwestycyjnego. Do zespołu kancelarii Dentons w arszawie dołączyła trzy lata temu i dziś jest jego młodą gwiazdą, mogącą się pochwalić dużym doświadczeniem. uż dwukrotnie (2013 i 2014) była nominowana w europejskim rankingu Chambers & Partners w zakresie prawa ochrony środowiska. iedzę prawniczą stara się łączyć ze zrozumieniem zagadnień technicznych. tym celu analizuje dokumenty techniczne, rozmawia z osobami odpowiedzialnymi za takie zagadnienia, odwiedza instalacje, których dotyczy problem. Stara się przybliżyć klientom najbardziej istotne i aktualne problemy prawne podczas bezpłatnych szkoleń organizowanych w kancelarii. est też współautorką dostępnej online publikacji Podręcznik Prawo ochrony środowiska w procesie inwestycyjnym. To przystępny dla czytelnika przewodnik po procesie inwestycyjnym, który zawiera omówienie błędów popełnianych w praktyce wraz ze wskazówkami, jak ich unikać. Ukończyła z wyróżnieniem prawo na Uniwersytecie arszawskim oraz m.in. Podyplomowe Studium Podstawy Prawno-Ekonomiczne Procesu Inwestycyjnego w Szkole Głównej Handlowej. Obecnie jest na IV roku studiów doktoranckich w Instytucie Nauk Prawnych PAN. ej praca doktorska dotyczy mechanizmu kompensacji w prawie ochrony środowiska. Pro bono wspiera fundację Lex Nova Fundacja Ochrony Zwierząt i Środowiska. P artner, wspólnik zarządzający kancelarii, szef działu procesowego i praktyki korporacyjnej. raz ze wspólnikami udało mu się w ciągu trzech lat stworzyć od podstaw kancelarię, która wyrobiła sobie mocną pozycję w trudnych realiach Krakowa. Specjalizuje się w niszowej tematyce działalności i funkcjonowania rynku usług płatniczych (kancelaria od początku pozycjonuje się w segmencie nowych technologii). kręgu jego szczególnych zainteresowań jest także prawo funduszy inwestycyjnych zamkniętych (aktywów niepublicznych). ago klienci doceniają oszczędność kosztów i czasu dzięki temu, iż kancelaria jest w stanie większość obsługi świadczyć online. Ukończył prawo na U. Obecnie przygotowuje pracę doktorską z zakresu uregulowań prawnych działalności lobbingowej na szczeblu Unii Europejskiej i Polski oraz skuteczności polskich działań lobbingowych na szczeblu UE. est laureatem konkursu Akademia Liderów Rynku Kapitałowego organizowanego przez Fundację 2065 im. Lesława A. Pagi oraz Giełdę Papierów artościowych w arszawie. ako mat. PRASOE najmłodszy adwokat w historii krakowskiej izby adwokackiej został wybrany w poczet ORA jako zastępca członka i jest niekwestionowanym liderem młodego pokolenia w lokalnej palestrze. Zainicjował oraz organizuje każdego roku udział izby w projekcie Prawnicy chorym dzieciom (akcja charytatywna na rzecz podopiecznych szpitala w Krakowie). Swoje talenty organizacyjne wykorzystuje też jako wiceszef Komisji Integracji Środowiskowej, Kultury i Sportu przy ORA. est miłośnikiem biegów górskich, w szczególności ultramaratonów ma na swoim koncie udział m.in. w Biegu Granią Tatr (70 km) i osławionym Biegu Rzeźnika (Bieszczady, 80 km).

4 C4 RANKING 30 wschodzących gwiazd prawa ORGANIZATORZY KONKURSU: 10. Bartłomiej arco 32 lata, adwokat Kancelaria T. Studnicki K. Płeszka Z. Ćwiąkalski. Górski sp. k. kancelarii SPCG zajmuje stanowisko senior associate. Ma szeroką wiedzę merytoryczną w dziedzinie prawa cywilnego, handlowego, a przede wszystkim postępowań cywilnego i arbitrażowego. est specjalistą z zakresu sporów korporacyjnych. Ocenia każdą powierzoną mu sprawę nie tylko pod kątem ryzyk prawnych, ale także znakomicie identyfikuje ryzyka biznesowe, przez co łatwo znajduje wspólny język z przedstawicielami środowiska biznesu. Nie stroni od nowatorskich czy wręcz kontrowersyjnych rozwiązań, które prowadzą do sukcesów w skomplikowanych sprawach. kontaktach z klientami pomagają mu też wyjątkowe umiejętności interpersonalne. Co istotne, ma lekki i potoczysty styl pisania pozwalający mu przedstawić nawet najbardziej skomplikowane zagadnienia prawne w taki sposób, że pisma procesowe czyta się z prawdziwą przyjemnością (niezależnie od tego, że często stanowią one same w sobie małe opracowania naukowe). swojej praktyce stworzył autorski system prowadzenia i zarządzania postępowaniami sądowymi i arbitrażowymi. Umożliwia on natychmiastowy dostęp, w dowolnym miejscu i czasie, do każdego mającego znaczenie dokumentu. tym celu akta są gromadzone w formie elektronicznej. Niezależnie od tego akta sądowe wszystkich prowadzonych przez siebie spraw mec. arco fotografuje karta po karcie i zapisuje w osobnych podfolderach obejmujących poszczególne tomy, co umożliwia odwoływanie się w obszernych pismach procesowych do danego dowodu poprzez podanie tomu i konkretnej karty. Oba rozwiązania sprawdzają się w trakcie skomplikowanych procesów, kiedy dostęp do materiałów możliwy jest na rozprawie za pomocą laptopa lub tabletu. est absolwentem prawa na Uniwersytecie agiellońskim. uż w trakcie studiów zaangażował się w prace najstarszego koła naukowego w Polsce Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu agiellońskiego. ramach Sekcji Cywilnej tego towarzystwa przez dwa lata akademickie prowadził zajęcia dydaktyczne z prawa cywilnego dla młodszych kolegów. Obecnie pracuje nad przygotowaniem dysertacji doktorskiej pt. Czynności spółek kapitałowych podejmowane przez»kadłubowe organy«. 11. Maciej Geromin 26 lat, aplikant adwokacki Ministerstwo Sprawiedliwości M imo młodego wieku od ponad 5 lat związany jest z renomowanymi kancelariami w Krakowie i arszawie, gdzie zajmuje się obsługą procesów gospodarczych. Zawodową pracę a łączy z działaniami w administracji rządowej. Od ponad 2 lat jest ekspertem zespołu ministra sprawiedliwości ds. nowelizacji prawa upadłościowego, ekspertem w departamencie prawa cywilnego. Brał udział w pracach nad uchwaloną 26 czerwca br. zmianą upadłości konsumenckiej. Obecnie w zespole sędziów, radców prawnych i adwokatów finalizuje w resorcie prace nad projektem ustawy Prawo restrukturyzacyjne. ako członek zespołu ds. koordynacji legislacji Ministerstwa Sprawiedliwości wielokrotnie uczestniczył w pracach dotyczących projektów związanych z prawem gospodarczym. est jednym z dwóch najmłodszych ów bezpośrednio współpracujących z podsekretarzem stanu odpowiedzialnym za legislację w MS. est absolwentem prawa na ydziale Prawa i Administracji U oraz absolwentem stosunków międzynarodowych ukończonych summa cum laude na yższej Szkole Europejskiej im. ks. ózefa Tischnera. Od pierwszego roku studiów był stypendystą Rady Mecenasów SE, a na drugim roku studiów otrzymał nagrodę ministra nauki i szkolnictwa wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe. Od 2011 r. jest też związany z Instytutem Allerhanda w Krakowie, brał udział w projektach badawczych, przygotowywaniu analiz i ekspertyz. est najmłodszym, zwyczajnym członkiem Sekcji Prawa Upadłościowego składającej się z sędziów z wydziałów gospodarczych, profesjonalnych pełnomocników i syndyków oraz dydaktyków prawa i ekonomii. Przygotowuje pracę doktorską dotyczącą postępowań upadłościowych. Od 2013 r. wykłada na uniwersytecie trzeciego wieku prowadzonym przez Stowarzyszenie Gmin Podkrakowskich. Seniorom przybliża m.in. mechanizmy działalności przedsiębiorstw świadczących usługi masowe. OTEK GÓRSKI spólnik zarządzający kancelarii, uznany specjalista w zakresie prawa ubezpieczeń gospodarczych. Z ubezpieczeniami związany od 2000 r., początkowo jako agent ubezpieczeniowy, a następnie członek Zespołu Obsługi Klientów Strategicznych PZU SA. swojej karierze piastował także m.in. stanowisko dyrektora Biura Prawnego w Grupie Concordia. Od 2008 r. świadczy usługi w ramach kancelarii. Obsługuje podmioty z szeroko pojętej branży ubezpieczeniowej i rynku finansowego, przede wszystkim w zakresie prowadzenia spraw 12. akub Nawracała 35 lat, radca prawny Kancelaria Radców Prawnych anyga, Nawracała i spólnicy sp. k. sądowych oraz bieżącego doradztwa i strategii prawnej. est autorem licznych publikacji z zakresu prawa ubezpieczeń gospodarczych, w tym komentarzy i artykułów w czasopismach naukowych. Prowadzi wykłady i szkolenia z zakresu prawa ubezpieczeń gospodarczych. Może poszczycić się wyróżnieniem w międzynarodowym rankingu ów The Chambers Guides Ma opinię doskonałego mówcy, lidera i inspiratora, a jednocześnie osoby o ciepłym usposobieniu. Nie boi się wyzwań, podejmując się spraw trudnych, także o charakterze precedensowym. Stale współpracuje z Insurance Meeting Point (IMP sp. z o.o.), gdzie dał się poznać jako rewelacyjny szkoleniowiec. Kładzie nacisk na praktyczne aspekty prawa, uznając prymat law in action nad law in books. Pokazuje, że prawo potrafi być pasjonujące, a potrafi przemówić ludzkim głosem. Ukończył z wyróżnieniem studia prawnicze na ydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Społecznie wspiera działalność Fundacji Szczęśliwe Rozwiązanie, świadcząc bezpłatnie pomoc prawną na rzecz podopiecznych organizacji. KRZYSZTOF PACHOLAK/ 13. Paweł. Osik 32 lata, adwokat Kancelaria Pietrzak Sidor & spólnicy est partnerem w warszawskiej Kancelarii Pietrzak Sidor & spólnicy. Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie karnym, w tym w postępowaniach o charakterze transgranicznym, w sprawach lustracyjnych oraz innych sprawach mających za przedmiot odpowiedzialność o charakterze represyjnym. Drugie z jego głównych pól zainteresowań zawodowych stanowi problematyka ochrony praw człowieka, w szczególności zaś postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu. Prowadzi również sprawy z zakresu ochrony dóbr osobistych, prawa rodzinnego i stosunków małżeńskich, sprawy odszkodowawcze, jak również rozpoznawane w postępowaniu administracyjnym oraz sądowo-administracyjnym. Z powodzeniem potrafił zarządzać zespołem ów zapewniających pro bono obronę grupie 49 sympatyków Greenpeace u, zatrzymanych na dachu Ministerstwa Gospodarki w 2013 r. ramach działalności samorządowej pełni funkcję zastępcy rzecznika dyscyplinarnego ORA w arszawie, jest też członkiem Komisji Praw Człowieka przy NRA. Ukończył z wynikiem bardzo dobrym prawo na PiA Uniwersytetu arszawskiego. latach współpracował z Helsińską Fundacją Praw Człowieka, gdzie był iem, a następnie koordynatorem programu Prawa człowieka a rozliczenia z przeszłością r.rozpoczął studia doktoranckie, przygotowuje rozprawę na temat standardu prawa do obrony w procesie karnym z perspektywy prawa europejskiego. Od 2010 r. jest wykładowcą w Collegium Civitas, prowadzi zajęcia z przedmiotu Encyklopedia prawa dla osób przygotowujących się do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka angielskiego. 14. Anna Stępień- -Sporek 35 lat, radca prawny Uniwersytet Gdański, Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Stępień-Sporek, Pawelski, Stoppa est współzałożycielką Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów Stępień-Sporek, Pawelski, Stoppa. Zajmuje się przede wszystkim kompleksową obsługą spółek, umowami związanymi z realizacją inwestycji, a także podziałami majątku małżeńskiego oraz spadkowego i sprawami odszkodowawczymi. Dbając o wizerunek kancelarii, chętnie korzysta z narzędzi oferowanych przez portale społecznościowe, prowadzi też stronę internetową kancelarii (dzięki której potencjalni i obecni klienci mogą zapoznać się z aktualnościami dotyczącymi kancelarii, ale także z najnowszymi nowelizacjami aktów prawnych). ykonywanie zawodu radcy prawnego łączy z uczestniczeniem w zespole doradczym ministra nauki i szkolnictwa wyższego i pracą na Uniwersytecie Gdańskim. est adiunktem w Katedrze Prawa Cywilnego PiA UG, doktorem nauk prawnych, autorem 30 książek i rozdziałów w książkach, w tym wielu podręczników dla studentów prawa, ok. 30 studiów i artykułów oraz licznych glos orzeczniczych. Chętnie angażuje się w międzynarodowe projekty naukowe. est absolwentką prawa na Uniwersytecie Gdańskim, Academy of European Law na European University Institute we Florencji, a także Szkoły Prawa Niemieckiego i Szkoły Prawa Amerykańskiego r. ukończyła aplikację sądową i pozytywnie złożyła egzamin sędziowski. Prywatnie spełnia się jako mama dwóch córeczek. Interesuje się też sportem, w 2014 r. uczestniczyła w Biegu Europejskim w Gdyni oraz w Nocnym Biegu Świętojańskim w Gdyni, które to ukończyła z bardzo dobrym czasem.

5 26 28 września 2014 nr 187 (3828) gazetaprawna.pl 15. Krystian Maciaszek 34 lata, radca prawny, rzecznik patentowy Kancelaria Kulikowska i Kulikowski sp. j. Z kancelarią Kulikowska i Kulikowski współpracuje od 2006 r. est osobą pierwszego kontaktu w zakresie ochrony wzorów przemysłowych i kwestii związanych z prawem domen internetowych. Zmysł techniczny i zainteresowanie nowymi technologiami z łatwością pozwalają mu na zrozumienie problemów klientów od strony biznesowej. Natomiast ugruntowana wiedza teoretyczna niejednokrotnie umożliwia mu zaproponowanie błyskotliwych i nieszablonowych rozwiązań. Reprezentuje wiodące na polskim rynku firmy w postępowaniach o uzyskanie praw własności przemysłowej oraz w sprawach o naruszenie zasad uczciwej konkurencji i praw autorskich. Prowadzi postępowania przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Urzędem Patentowym RP i Urzędem ds. Harmonizacji Rynku ewnętrznego zory i Znaki Towarowe w Alicante. Ukończył prawo na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, kurs prawa amerykańskiego oraz podyplomowe studia prawa własności przemysłowej na Uniwersytecie arszawskim. Studia doktoranckie na KUL zakończył w 2010 r. obroną pracy doktorskiej pt. Pojęcie wzoru przemysłowego w prawie własności przemysłowej. latach odbywał aplikację rzecznikowską zakończoną uzyskaniem tytułu rzecznika patentowego r. został wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez OIRP w arszawie. Działa w samorządzie rzecznikowskim, pełniąc funkcję sędziego sądu dyscyplinarnego. Udało mu się przebiec tegoroczny półmaraton hajnowski z czasem 2h 12 min, co uznaje za dobry początek. 16. Katarzyna Karasiewicz 34 lata, radca prawny Kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak kancelarii SK&S jest starszym iem. cześniej była związana z kancelariami Piontek, iśniewski i spólnicy oraz Prof. Marek ierzbowski Radcowie Prawni. Ponadto w latach była pracownikiem departamentu współpracy międzynarodowej i prawa europejskiego Ministerstwa Sprawiedliwości, gdzie zajmowała się m.in. koordynacją implementacji prawa europejskiego do polskiego porządku prawnego. Główne obszary jej specjalizacji to doradztwo w zakresie krajowego oraz europejskiego prawa konkurencji oraz prawa ochrony konsumentów, w tym w szczególności konsultowanie systemów i umów dystrybucji, systemów rabatowych, umów kooperacyjnych, działań promocyjnych czy komunikacji skierowanej do konsumentów; doradztwo w postępowaniach administracyjnych z zakresu prawa konkurencji i prawa ochrony konsumentów (m.in. sektor FMCG, branża deweloperska, energetyka, telekomunikacja, poczta, ubezpieczenia) oraz doradztwo w zakresie pomocy publicznej i postępowań o zamówienia publiczne (poczta, transport, energetyka). est doktorem nauk prawnych, adiunktem w Katedrze Prawa Europeskiego ydziału Prawa i Administracji U. 17. Adam Kowalczyk 30 lat, adwokat eil, Gotshal & Manges Paweł Rymarz sp. k est starszym iem w dziale postępowań spornych warszawskiego biura eil, Gotshal & Manges. spółpracę z kancelarią rozpoczął w 2010 r. cześniej przez trzy lata pracował w dziale regulacyjnym innej międzynarodowej kancelarii prawnej. Specjalizuje się w prowadzeniu skomplikowanych sporów gospodarczych, w szczególności na rzecz podmiotów z sektorów energetycznego i transportu r. skutecznie reprezentował klienta w jednym z najbardziej skomplikowanych sporów z zakresu zamówień publicznych w historii KIO, dotyczącego kontraktu o wartości ponad 6 mld zł. Obecnie jest pełnomocnikiem w kilkunastu precedensowych sprawach z zakresu rynku kapitałowego przed Komisją Nadzoru Finansowego oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym, wymagających nie tylko doskonałej znajomości procedury, ale także prawnych i technicznych aspektów funkcjonowania polskiego i zagranicznych rynków kapitałowych. Do jego sukcesów zaliczyć można także kilka wygranych w precedensowych sprawach sądowych dotyczących procesów M&A oraz skomplikowanych spraw regulacyjnych, gdzie kilkukrotnie udało mu się przełamać utrwaloną linię orzeczniczą, wygrywając krytyczne dla klienta postępowania odwoławcze. Ukończył studia doktoranckie na Uniwersytecie agiellońskim w Krakowie, otworzył przewód doktorski i obecnie kończy pisać pracę z zakresu arbitrażu na temat dopuszczalności i zakresu modyfikacji międzynarodowych kontraktów handlowych przez sądy arbitrażowe. est czynnym skoczkiem spadochronowym i płetwonurkiem, co roku bierze udział kilku ekstremalnych marszach na orientację na dystansach przekraczających 100 km. 18. Zbigniew Kozłowski 31 lat, adwokat CMS Cameron McKenna Dariusz Greszta sp. k. S rafał siderski tarszy w departamencie energetyki CMS. kancelarii przeszedł wszystkie szczeble kariery począwszy od stażysty. Od 2007 r. jest członkiem zespołu prawa ochrony środowiska CMS, lidera w zakresie doradztwa prawnego w obszarze ochrony środowiska. Może się poszczycić dwukrotną indywidualną rekomendacją w prestiżowym rankingu Chambers Europe (edycje 2013 i 2014) organizowanym corocznie przez Chambers & Partners z siedzibą w Londynie. Specjalizuje się w zagadnieniach prawnych z zakresu ochrony środowiska, w szczególności związanych z ocenami oddziaływania na środowisko, emisjami przemysłowymi, handlem uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, gospodarką odpadami, gospodarką wodno-ściekową, zanieczyszczeniami gruntu oraz pozwoleniami na korzystanie ze środowiska. Klienci cenią go za umiejętność połączenia wiedzy prawniczej i procesowej z wymaganiami współczesnego biznesu, za wnikliwość, wytrwałość i nieustępliwość w znajdywaniu optymalnych rozwiązań oraz brak zawodowego dogmatyzmu. A także za to, że potrafi pracować pod presją czasu, zachowując jednak daleko posuniętą dbałość o szczegóły. est absolwentem PiA na Uniwersytecie arszawskim. Do jego pasji należą motoryzacja, sport (pływanie i bieganie) oraz kino. 19. eronika Papucewicz 26 lat, aplikantka adwokacka Chajec, Don-Siemion & Żyto sp. k. S pecjalizuje się w tematyce prawa pracy, prawie antydyskryminacyjnym, ochronie danych osobowych, a także postępowaniach sądowych z zakresu prawa pracy. Negocjuje kontrakty menedżerskie, umowy o zakazie konkurencji, przygotowuje akty wewnętrznego prawa pracy, a także konstruuje wewnętrzne regulaminy dla pracodawców, w szczególności tych globalnych, którzy muszą dostosowywać międzynarodowe korporacyjne standardy do polskiego kodeksu pracy. Doradza również spółkom z udziałem Skarbu Państwa, wspierając klientów w codziennych relacjach ze związkami zawodowymi. est uczestnikiem negocjacji związkowych, w trakcie których potrafi stanowczo, ale z wrodzonym urokiem osobistym walczyć o interesy swojego klienta. Umiejętnie wskazuje pracodawcom rozwiązania zagrożeń związanych m.in. z wejściem na rynek pracy tzw. generacji Y. Konstruuje np. Social Media Policies, które jasno określają reguły korzystania przez pracowników z firmowego konta , internetu i mediów społecznościowych. est absolwentką ydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu arszawskiego. Ukończyła również Szkołę Prawa Amerykańskiego Od 2012 r. eronika jest doktorantką w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Pod opieką prof. erzego ratnego przygotowuje doktorat z zakresu zbiorowego prawa pracy. Obronę pracy przewiduje na koniec przyszłego roku. spiera Fundację Edukacji Społecznej, pomagając m.in. osobom starszym i uczestnicząc w dyżurach, w trakcie których doradza osobom zakażonym wirusem HIV w sprawach dostępu do pomocy medycznej i dyskryminacji. RAFAł siderski warszawskim biurze hite & Case zajmuje stanowisko Associate. Specjalizuje się w reprezentowaniu klientów w różnego rodzaju sporach sądowych i arbitrażowych. pracy skupia się szczególnie na arbitrażu krajowym i międzynarodowym oraz sporach budowlanych. Posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu klientów w wielomilionowych sporach związanych z realizacją inwestycji infrastrukturalnych, w tym w szczególności inwestycji realizowanych w oparciu o wzorce kontraktowe FIDIC. ubiegłym roku przez sześć miesięcy pracował w dziale arbitrażu międzynarodowego oraz 20. Piotr Bytnerowicz 31 lat, adwokat hite & Case P. Pietkiewicz, M. Studniarek i spólnicy Kancelaria Prawna sp. k. projektów budowlanych w londyńskim biurze hite & Case, gdzie miał możliwość uczestniczyć w pracy przy największych arbitrażach budowlanych prowadzonych przez kancelarię. Cieszy się opinią a dociekliwego i sumiennego, który chętnie wspiera wiedzą i doświadczeniem młodsze koleżanki i kolegów. est jednym z głównych autorów elektronicznego wzoru pisma procesowego wykorzystywanego w warszawskim biurze hite & Case. est absolwentem PiA na Uniwersytecie arszawskim oraz Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego na U. Obecnie bierze udział w dwuletniej akademii dotyczącej arbitrażu międzynarodowego prowadzonej przez Sąd Arbitrażowy przy Międzynarodowej Izbie Handlowej w Paryżu. est też mediatorem wpisanym na listę Międzynarodowego Centrum Mediacji. Reprezentował pro bono informatyka, któremu policja złamała kręgosłup, biorąc go przez pomyłkę za groźnego przestępcę. Ta głośna sprawa dotyczyła odszkodowania za spowodowany uszczerbek na zdrowiu i zakończyła się wygraną w drugiej instancji.

PARTNER WYDANIA WSCHODZĄCYCH GWIAZD PRAWA

PARTNER WYDANIA WSCHODZĄCYCH GWIAZD PRAWA PARTNER WYDANIA WCHODZĄCYCH GWIAZD PRAWA D2 30 wschodzących gwiazd prawa zamiast wstępu PAJA POMAGA TALENTOWI Jadwiga ztabińska redaktor naczelna Dziennika Gazety Prawnej Być gwiazdą prawniczego świata!

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa. tel. 22 891 07 37. biuro@republikanie.org

FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa. tel. 22 891 07 37. biuro@republikanie.org FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa NIP: 952-207-86-26 REGON: 142075516 KRS: 0000340559 tel. 22 891 07 37 biuro@republikanie.org FUNDACJA W INTERNECIE: http//www.republikanie.org/

Bardziej szczegółowo

CFO I KONGRES2012. 28-29 maja 2012 roku. Hotel OSSA, Ossa SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG. Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych

CFO I KONGRES2012. 28-29 maja 2012 roku. Hotel OSSA, Ossa SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG. Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych CFO I KONGRES2012 SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych 28-29 maja 2012 roku Hotel OSSA, Ossa CFO I KONGRES2012 SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG Szanowni Państwo, Pragnę Państwa serdecznie

Bardziej szczegółowo

KPS IV KONGRES. 12-13 lutego 2013 roku. Hotel OSSA w Ossie PRAWNIKÓW SEG 2013

KPS IV KONGRES. 12-13 lutego 2013 roku. Hotel OSSA w Ossie PRAWNIKÓW SEG 2013 KPS IV KONGRES PRAWNIKÓW SEG 2013 12-13 lutego 2013 roku Hotel OSSA w Ossie KPS IV KONGRES PRAWNIKÓW SEG 2013 Szanowni Państwo, W imieniu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych pragnę Państwa zaprosić na

Bardziej szczegółowo

VIII FORUM DYREKTORÓW DZIAŁÓW PRAWNYCH

VIII FORUM DYREKTORÓW DZIAŁÓW PRAWNYCH VIII FORUM DYREKTORÓW DZIAŁÓW PRAWNYCH Prawo i biznes w harmonii 29-30 września 2015 Hotel Marriott, Warszawa Al. Jerozolimskie 65 Szanowni Państwo, Jak co roku serdecznie zapraszamy do udziału w Forum

Bardziej szczegółowo

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w efekcie rynek funduszy w Polsce rozwijał się w sposób nie

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR 2015/2016 Spis treści Informacje o Uczelni Słowo od Rektora...4 Władze Uczelni...5 Nasi wykładowcy...6 Dlaczego warto studiować w KPSW?...8 Dołącz

Bardziej szczegółowo

SZUKAJ PRACY BRANŻE Z EUROSTUDENTEM WYDANIE TARGOWE. Rozwiń się z Nami! ZRÓB KARIERĘ INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ W KORPORACJI Z POTENCJAŁEM

SZUKAJ PRACY BRANŻE Z EUROSTUDENTEM WYDANIE TARGOWE. Rozwiń się z Nami! ZRÓB KARIERĘ INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ W KORPORACJI Z POTENCJAŁEM Dynamiczny rozwój w Infosys BPO Poland www.eurostudent.pl październik 2014 Rozwiń się z Nami! KONKURS PZU: INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ WYGRAJ 5.000 ZŁ! WYDANIE TARGOWE SZUKAJ PRACY RAPORT SPECJALNY ZRÓB KARIERĘ

Bardziej szczegółowo

- konferencja - 19 października 2006 roku Sala Notowań, Centrum Giełdowe ul. Książęca 4, Warszawa

- konferencja - 19 października 2006 roku Sala Notowań, Centrum Giełdowe ul. Książęca 4, Warszawa Ład korporacyjny w Polsce i w Europie stan obecny i perspektywy - konferencja - 19 października 2006 roku Sala Notowań, Centrum Giełdowe ul. Książęca 4, Warszawa PANELIŚCI JACEK BĄK Rechtsanwalt (niemiecki

Bardziej szczegółowo

Wygenerowano dnia 2015-06-26 dla loginu: internetowagp

Wygenerowano dnia 2015-06-26 dla loginu: internetowagp Wygenerowano dnia 0-0- dla loginu: internetowagp IX RANKING WYDZIAŁÓW PRAWA e k s t r a Piątek niedziela Tradycja górą. Prawo najlepsze w Krakowie i Warszawie Trudna sztuka wiosłowania Dominika Sikora

Bardziej szczegółowo

WPŁYWAMY NA RZECZYWISTOŚĆ

WPŁYWAMY NA RZECZYWISTOŚĆ WPŁYWAMY NA RZECZYWISTOŚĆ Wybrane publikacje prasowe 2007/2008 Gazeta Prawna, 13 maja 2008 Negotiation Workshop Szkoła Prawa Amerykańskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego (SPA), we współpracy z kancelarią

Bardziej szczegółowo

17-23 maja 2013 r. 23 RZECZPOSPOLITA BABSKA

17-23 maja 2013 r. 23 RZECZPOSPOLITA BABSKA 17-23 maja 2013 r. 23 RZECZPOSPOLITA BABSKA 24 17-23 maja 2013 r. RZECZPOSPOLITA BABSKA Kobieto! Puchu marny pisał Adam Mickiewicz w XIX wieku. Jednak dziś romantyczny obraz polskiego wieszcza nie ma nic

Bardziej szczegółowo

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu część II

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu część II 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu część II 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu część II Redakcja: Natalia Ćwik Marcin Grzybek Beata Saracyn Publikacja

Bardziej szczegółowo

Głodni Sukcesu! Program kongresu. Organizator. Mecenasi. Patroni medialni

Głodni Sukcesu! Program kongresu. Organizator. Mecenasi. Patroni medialni Głodni Sukcesu! Program kongresu Organizator Mecenasi Partnerzy Patroni honorowi Patroni medialni 1 MID - Międzynarodowy Instytut Demokracji Międzynarodowy Instytut Demokracji (MID) to organizacja pozarządowa,

Bardziej szczegółowo

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. Raport Dobrych Praktyk CSR

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. Raport Dobrych Praktyk CSR Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji Raport Dobrych Praktyk CSR Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji Raport Dobrych Praktyk CSR spis treści Wstęp List Prezesa Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji

Bardziej szczegółowo

PZU SA PZU SA. al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa. www.pzu.pl. Osoba kontaktowa:

PZU SA PZU SA. al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa. www.pzu.pl. Osoba kontaktowa: PZU SA al. Jana Pawła II 24 00133 Warszawa www.pzu.pl Osoba kontaktowa: Przemysław Kulik Biuro Marketingu Zespół Sponsoringu, Prewencji i CSR tel. (22) 582 31 37 faks (22) 582 23 40 email: prkulik@pzu.pl

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast. Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast. Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego IX Ogólnopolska konferencja BGK dla JST Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Pharmaceutical Business Management Diploma

Pharmaceutical Business Management Diploma www.pwcacademy.pl Pharmaceutical Business Management Diploma Jesień/Zima 2013/2014 Program edukacyjny dla menedżerów firm farmaceutycznych Program realizowany przy współpracy: O programie Pharmaceutical

Bardziej szczegółowo

Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce

Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce Administracja publiczna, aby prawidłowo wykonywać swoje zadania, musi być kompetentna,

Bardziej szczegółowo

Centrum Mediacji Gospodarczej przy KRRP. powołane do życia. 6 lipca Dzień Radcy Prawnego Jak przetrwać kryzys?

Centrum Mediacji Gospodarczej przy KRRP. powołane do życia. 6 lipca Dzień Radcy Prawnego Jak przetrwać kryzys? Numer 127 128 Lipiec Sierpień 2012 Centrum Mediacji Gospodarczej przy KRRP powołane do życia 6 lipca Dzień Radcy Prawnego Jak przetrwać kryzys? Co z tym nagrywaniem? Wyszukiwarka radców prawnych 1 Uruchamiamy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE TURYSTYKA I REKREACJA MAGISTERSKIE

ZARZĄDZANIE TURYSTYKA I REKREACJA MAGISTERSKIE ZARZĄDZANIE TURYSTYKA I REKREACJA BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE LICENCJACKIE MAGISTERSKIE Non scholae, sed vitae discimus. Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia SZANOWNI PAŃSTWO! prof. dr hab. Kamila Wilczyńska

Bardziej szczegółowo

KRI. 4-5 czerwca 2014 roku VI KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2014. Komunikacja z inwestorem a wycena spółki

KRI. 4-5 czerwca 2014 roku VI KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2014. Komunikacja z inwestorem a wycena spółki KRI VI KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2014 Komunikacja z inwestorem a wycena spółki 4-5 czerwca 2014 roku Centrum Kongresowe Warszawianka Hotel Wellness & SPA w Jachrance KRI VI KONGRES RELACJI INWESTORSKICH

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO ZINTEGROWANY RAPORT ROCZNY Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa tel.: 22 220 18 00, faks: 22 220 16 06 2014 www.gaz-system.pl INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej

Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej Nr 24 Październik 2014 ISSN 1505-0653 Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej GAUDEAMUS IGITUR 2014/2015 Inauguracja Roku Akademickiego w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej 7 października

Bardziej szczegółowo

KONGRES EDUKACJI POZAFORMALNEJ

KONGRES EDUKACJI POZAFORMALNEJ 2014 KONGRES EDUKACJI POZAFORMALNEJ Jak rozwijać się przez całe życie? Program pierwszego dnia kongresu 25 listopada 2014 r. Centrum Nauki Kopernik Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Aktualne trendy na rynku pracy

Aktualne trendy na rynku pracy 26 Dyrektor finansowy Roku Aktualne trendy na rynku pracy Analizując obszar rynku pracy w sektorze finansowym w Polsce, należy podkreślić, że od dłuższego już czasu większość instytucji finansowych realizuje

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 22 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni Kształcimy kadrę dla regionu...1 W biznesie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie Spis treści Wykaz skrótów BEMIP BNetzA CEE EBI EBOiR EEPR ENTSOG ERGEG GC GIPL GIE GRI GRIP IRiESP LNG NC CAM OSD OSM OSP OTC PCI POIG POIiŚ SGT SWI TEN-E TGE TPA UE URE Baltic Energy Market Interconnection

Bardziej szczegółowo

Integralny element długookresowej strategii

Integralny element długookresowej strategii 22 Integralny element długookresowej strategii Rok 2014 był bardzo dobry dla przedsiębiorstw działających w branży outsourcingu. Wyraźnie wzrosło zarówno zainteresowanie usługami, jak i zaufanie do firm,

Bardziej szczegółowo