SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA TECHNICZNA"

Transkrypt

1 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO SPECYFIKACJA TECHNICZNA wyposażenia przewidzianego do zakupu w ramach Projektu Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania Powiat Mielecki Wyposażenie laboratorium badań nieniszczących pomieszczenie 0 Lp Elementy wyposażenia Dane techniczne, parametry Defektoskop ultradźwiękowy do szerokiego spektrum zastosowań, od złączy spawanych, przez odkuwki, odlewy, po materiały kompozytowe gdzie przedmiotem badań są materiały trudne w pomiarach, wymagające głębokiej penetracji, czy też wymaga się wysokiej rozdzielczości przy badaniu precyzyjnych części lotniczych z transportem, instalacją, Sprzęt o równoważnych lub lepszych parametrach Zakres badania: mm (zmiany zakresu w kroku, 2, 5 mm lub poprzez wybór z listy) Tryby badania: metoda echa i metoda przepuszczania (cienia) Prostowanie: pełne dwupołówkowe, jednopołówkowe dodatnie lub ujemne, RF (nieprostowane) Jednostki: mm, μs Waga max.: 3,4 kg wraz z baterią Bramki monitora: 2 w pełni niezależne bramki do monitorowania echa i pomiaru grubości. Wyzwolenie i szerokości regulowane w pełnym zakresie jednostki, amplituda regulowana w zakresie od 0 do 00% wysokości ekranu (FSH). Prezentacja graficzna w formie poziomej linii. Wyzwalanie dodatnim lub ujemnym zboczem dla każdej bramki sygnalizowane dźwiękowo i wizualnie. Tryby pomiarowe tryb.głębia i amplituda pierwszego sygnału w bramce tryb 2.Pomiar odległości Echo-Echo tryb 3.Trygonometryczna prezentacja drogi wiązki - Tryb głowicy skośnej: odległość w drodze, w rzucie skróconym na powierzchnię oraz głębokość wskazania. Prezentacja graficzna położenia lica Ilość szt./ kpl

2 i grani (0,5 skoku, pełen skok oraz,5 skoku). Możliwość korekty o krzywiznę powierzchni. tryb 4.Pomiar odległości Bramka-Bramka (bramki niezależne) tryb T- Min do zapamiętywania odczytu grubości minimalnej 2 Defektoskop wiroprądowy + zestaw wzorców i sond (wykrywanie wad materiałowych w obiektach metal.) z wyposażeniem transportem, instalacją i AGC Automatyczne Sterowanie Wzmocnieniem: automatycznie ustawia poziom sygnału w granicach 0-90% wysokości ekranu w celu utrzymania jednakowej wysokości echa (bez względu na zmiany warunków sprzężenia i lokalne zmienne tłumienie) i przez to dokonywania pomiaru w tym samym miejscu impulsu. Pomiary tą metodą są bardziej precyzyjne i obiektywne. DAC Odległościowa Korekcja Amplitudy W celu cyfrowego wykreślenia krzywych DAC (-2, -6, -0, -2, -4 db) system umożliwia wprowadzenie do 0 punktów referencyjnych. Krzywe DAC spełniają wymagania PN EN 74, ASME i JIS. Odczyt amplitudy do wyboru pomiędzy % DAC lub db. Wzorzec V sztuka Wzorzec V2 sztuka Instruktaż min. 2 godziny w siedzibie zamawiającego dla 2-5 osób Zakres częstotliwości 50 Hz 2 MHz. Zasilanie baterią. Wyświetlacz kolorowy. Pomiar przewodności elektrycznej. Pomiar warstwy ochronnej (np. farby). Zapis do min. 00 ustawień. Zapis do min. 0 wskazań Pomiary: - przewodności elektrycznej metali nieferromagnetycznych; - grubości powłok metalowych i niemetalowych na obiektach metalowych, - orientacji i wielkości wady Sortowanie metalu ze względu na: - skład chemiczny, - identyfikacja stopu, - wpływ obróbki cieplnej. Zastosowanie metody do: - wykrywania wad materiałowych i strukturalnych metali - kontroli jakości obiektów metalowych - badanie spoin

3 3 Mikroskop stereoskopowy z transportem, instalacją, 4 Mikroskop metalograficzny + kamera, (do oceny: makro i mikrostruktury i zdjęć) z transportem, instalacją, Instruktaż min. 2 godziny w siedzibie zamawiającego dla 2-5 osób współczynnik powiększenie 6,3:, oświetlenie przechodzące LED regulowane, dystans pracy 5 mm przy obiektywie x, obiektyw x, głowica okularowa, powiększenie od 8x 50x przy obiektywie x, regulacja ostrości między źrenicami 52 mm do 75 mm, okulary szerokopolowe o powiększeniu 0X i polu widzenia min. FN 22 z regulacją dioptryjna w obu okularach, wbudowany w obudowę transformator zasilający mikroskop, nasadka okularowa o pochyleniu 45, wymiary podstawy mikroskopu min. 240 mm x 290 mm, wysokość kolumny mikroskopu min. 340 mm włącznik mikroskopu zamontowany w obudowie po prawej stronie, płynna regulacja powiększenia, regulacja oświetlenia przechodzącego oraz światła odbitego realizowana przez dwa pokrętła po obydwu stronach kolumny mikroskopu, System optyczny korygowany do nieskończoności rewolwer z trzema lub czterema obiektywami, regulowany rozstaw okularów mm wymiary stolika okło50x40 mm, pochylenie okularów 30, oświetlenie przez obiektyw realizowane przez żarówkę 20 W, możliwość jednoczesnego oglądania próbki przez okulary oraz na ekranie monitora, śruba makro/mikro po obydwu stronach korpusu mikroskopu, przesuw stolika w osi X,Y realizowany przez pokrętło, pokrętło regulacji natężenia światła, regulacja dioptryjna w lewym okularze, obiektywy x4, x0, x20, x40, oświetlanie Köhlera, stolik X,Y o przesuwie min. 75x50 mm,

4 5 Miernik pola magnetycznego z sondą osiową służącą do pomiarów pozostałości magnetycznej z transportem, instalacją, 6 Defektoskop magnetyczny przenośny - do inspekcji nieciągłości powierzchniowych z transportem, instalacją, 7 Twardościomierz elektroniczny do pomiaru twardości metodami (minimum) HRA,HRB,HRC,HV z transportem, instalacją, korpus ze zintegrowanym zasilaczem, konwencjonalny okular F.N 8 (x0), kamera min. 2.0 Mpix, pomiary pola powierzchni na ekranie komputera, pomiary elementów typu: linia, okrąg, obszar, kąt, zachowywanie obrazów jako JPG, BMP lub PNG, opisywanie mierzonych elementów, instruktaż min. 2 godz. w siedzibie zamawiającego Automatyczna i ręczna zmiana zakresów pomiarowych minimum: Zakres : 0 ±3T Zakres 2; 0 ±299,9 mt Zakres 3: 0 ±29,99mT Zakres 4: 0 ±2,999mT Dokładność: lepsza od ±%. Powtarzalność: ±0,5 %. Pomiary mogą być wykonywane w teslach (T), gausach (Gs), A/m lub erstedach (Oe) - łatwe przełączanie pomiędzy jednostkami. Współczynnik temperaturowy: ±0, % odczytu/ C, włączając sondę Funkcje DC - pole magnetyczne prądu stałego DC PEAK - szczytowe pole magnetyczne prądu stałego AC RMS - skuteczna wartość sygnału wejściowego AC RMS MAX - maksymalna wartość skuteczne AC PEAK - maksymalna wartość dodatniego piku pola zmiennego. Instruktaż min. 2 godziny w siedzibie zamawiającego dla 2-5 osób. magnesowanie polem zmiennym lub stałym, waga max : 3,8 kg, zasilanie 220 V, VAC 50/60 Hz, rozstaw elektrod min.: 0-30 cm, udźwig: spełnia standard ASTM dla min. udźwigu 0lbs, Twardościomierz stacjonarny: zasilany sieciowo prądem o napięciu 230 V (50-60 Hz), wyposażony elektroniczną w głowicę pomiarową oraz statyw ze stolikiem pomiarowym i zestaw oprzyrządowania dodatkowego, zgodny z wymogami normy PN-EN ISO Metale, pomiar twardości sposobem Brinella oraz PN-EN ISO Metale, pomiar twardości sposobem Rockwella,

5 obciążenia pomiarowe: 60 kg, 00 kg, 50 kg, 62,5 kg, 25 kg i 87,5 kg (wskazanie obciążenia przy pomocy pokrętła), obciążenie wstępne: 0 kg, mikroprocesorowa jednostka odczytowa z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym umożliwiająca: - odczyt w skalach Rockwella: C, D, A, G, B, F, K, E, H, P, M, L, V, S, R, Rockwella i kulkowym /6, pod warunkiem, że wgłębniki umożliwiające pomiar w pozostałych wymienionych skalach znajdują się w podstawowej ofercie producenta - odczyt w skali HB30, z zastosowaniem wgłębnika kulkowego o średnicy 2,5mm, - odczyt w skali Vicera HV00, - wybór skali pomiaru twardości przyciskiem na panelu, - transmisję danych przez wbudowane złącze RS232, - wydruk wyniku pomiaru bezpośrednio na drukarce, - kalibrację twardościomierza na wzorcu przez operatora, - kontrolę wielkości obciążenia wstępnego, statyw, prześwit pod wgłębnikiem (wysokość przestrzeni pomiarowej): co najmniej 200 mm, głębokość przestrzeni pomiarowej (od osi wgłębnika do statywu): co najmniej 75 mm, zestaw oprzyrządowania kompatybilnego z głowicą pomiarową, wymienny wgłębnik diamentowy Rockwella wymienny wgłębnik diamentowy Vicersa, wymienny wgłębnik kulkowy o średnicy /6, wymienny wgłębnik kulkowy o średnicy 2,5 mm, stolik płaski o średnicy co najmniej 60 mm, stolik płaski o średnicy nie większej jak 0 mm, 2 stoliki pryzmatyczny dla próbek o różnych średnicach, wzorzec twardości Rockwella, wzorzec twardości Brinella, wzorzec twardości Vikersa, pokrowiec, walizka do przenoszenia oprzyrządowania, dla 2-5 osób 8 Grubościomierz ultradźwiękowy - to grubościomierz zaawansowany pamięć możliwość zapisania uzyskanych wyników, zakres pomiarowy min [mm]: P-E: 0,63-254; E-E:,27 02,

6 posiadający między innymi takie funkcje jak: > A-scan tryb przedstawiający postać amplitudy fali ultradźwiękowej odbitej od dna badanego materiał > B-scan pokazującą graficznie w czasie rzeczywistym jak wygląda przekrój badanego materiału. > Kontrola wzmocnienia amplitudy > Pozwala wprowadzić i zapisać min. 64 różnych ustawień pomiarowych które możemy odczytać w przyszłości > Probe Library - Baza danych głowic które możemy podpiąć - łatwiejsze i szybsze ustawianie > Alarm - sygnalizujący przekroczenie zadanego zakresu zarówno wartości wyższej i niższej od zadanego zakresu z wyposażeniem transportem, instalacją i tryby pomiarowe: P- E, P-E GT, E-E, E-E GT, zobrazowanie: Digits, RF Scan, Rect A-Scan, B- Scan, rozdzielczość [mm]: min. 0,0 > Zobrazowanie: Cyfrowe, A- Scan, B-Scan, kalibracja względem materiału badanego: - wybór typu badanego materiału z predefiniowalnej listy zapisanej w pamięci urządzenia - kalibrowanie na podstawie znanej grubości - kalibracja na podstawie 2 znanych grubości (kalibracja 2 punktowa), pamięć [ilość zapisów] min odczytów wraz z odpowiadającymi im zrzutami ekranów (DIGITS lub B-Scan) > Scan Mode-Tryb skanowania (podaje minimalną grubość na skanowanym odcinku): 32 pomiary na sek, waga około [gram]: 383, wzorzec schodkowy, 9 Defektoskop strumieniowy z transportem, Generator elektromagnetyczny przenośny, zgodny ze standardem ASME 230/400 V. Maksymalny prąd stały min (DC) dla kabli standardowych. Wartość szczytowa 250 A. Wartość efektywna 900 A. Wartość średnia 800 A. Maksymalny prąd zmienny (AC) mierzony na boczniku min (3000 A/20 mv). Wartość szczytowa min 000 A. Wartość efektywna min700 A. Waga około 8 kg. Maksymalne wymiary całkowite około (mm): Długość 360, Szerokość 60, Wysokość 70, Zasilanie standardowe

7 0 Demagnetyzator z transportem, Lampa UV z białym światłem z transportem, i wyposażeniem 2 Lampy światła UV z transportem, Napięcie 230 V Częstotliwość 50 Hz Maksymalny szczytowa moc pobierana z sieci (kva) 3,5. Pobór mocy znamionowej przy pracy ciągłej (kva) 2,5 Zalecane zabezpieczenie 0A Podwójny zestaw kabli 2x95 mm2 Dwa podwójne kable o długości 2 m każdy. Całkowita długość kabli około 8 m. Kable wyposażone w złącza do podłączenia do generatora, rękojeści z włącznikiem uruchamiającym generator, miedziane końcówki elektrod Instruktaż min. 2 godziny w siedzibie zamawiającego dla 2-5 osób. Usuwanie histerezy szczątkowej. średnica pola roboczego min. 50 mm, natężenie pola min. 0 A/cm, zasilanie 8 V (Akku 3Ah), zużycie ok. 800 ma, źródło UV 4 x UV-LED, źródło białego światła 6 LED, intensywność oświetlenia przy odległości 400 mm ok. 500 lx, żywotność lampy UV ok godzin, intensywność UV przy odległości 400 mm min μw/cm2, długość fal min. 365 nm, emisja min. 8,5 nm, waga ok. 00 g dla 2-5 osób DANE TECHNICZNE: napięcie wejściowe: 230V, 50/60 Hz, prąd rozruch.:,60 A, prąd roboczy:,0 A, czas rozruch.: < 5 min., czas ponownego uruchom.: < 0 min., lampa UV: 00 W, intensywność UV przy odległości 400 mm min.: μw/cm2, długość fal min.: 365 nm, emisja min.:,5 nm, waga około 300 g,

8 3 Miernik natężenia światła białego z transportem, 4 Mierniki natężenia światła UV z transportem, 5 Zestaw penetracyjny z transportem 6 Zestawy penetracyjny z transportem 7 Zestawy materiałów penetracyjnych fluorescencyjnych w płynie z transportem 8 Koncentrat fluorescencyjny z transportem 9 Zawiesina fluorescencyjna z transportem 20 Koncentrat czarny z transportem kalibracja średnia wielopunktowa lub czasowa, zapamiętuje do 99 lokacji katalogowych, funkcja rejestratora ( min 3000 odczytów), szybka dokumentacja na miejscu pomiaru, dane techniczne: zakres pomiarowy min.: Lux, fc, rozdzielczość min.: Lux Lux, fc 0,fc, Lux 0 Lux, fc fc, pamięć min zapisów, wyświetlacz: LCD, min. 4 linie, temperatura przechowywania max C, temperatura pracy max C, typ baterii 9V bateria blokowa, żywotność baterii min. 50 h, waga max. 500 g, materiał obudowy ABS, typ sondy Lux, zakres pomiarowy min: μw/cm², czułość spektralna: nm, rozdzielczość mn.: μw/cm², temp. pracy min: 0 C- 32 C, zasilanie: Bateria 9 V, Zestaw do metody penetracyjnej kolorowej (aerozole ) Zestaw do metody fluorescencyjnej (aerozole) Penetrant, wywoływacz Koncentrat fluorescencyjny4a kilogram Zawiesina fluorescencyjna 4 HF 25 l Koncentrat czarny 7c kpl kpl kpl opak opak opak 2 Nośnik CALIBER II Nośnik CALIBER II 25 l opak

9 z transportem 22 Wyposażenie do metody PT i MT z transportem, 23 Wyposażenie stanowisk do badań z transportem i Wzorce: wzorzec nr do badań penetracyjnych zgodnie z EN ISO wzorzec nr 2 do badań penetracyjnych zgodnie z EN ISO wzorzec nr do badań magnetyczno-proszkowych zgodnie z EN Kolba sedymentacyjna z podstawką do określania jakości zawiesiny. Wyznacza koncentrację proszku magnetycznego w zawiesinie. Zgodność z normami ASME V, ASTM E 709, 444. Test Bertholda Instruktaż min. 2 godziny w siedzibie zamawiającego dla 2-5 osób 23. Stoły warsztatowe pokryte tworzywem łatwozmywalnym: Stół o wymiarach: szerokość 20 cm, głębokość 80 cm, wysokość cm Blat stołu o grubości min. 20 mm wykonany z sklejki bukowej klasy /2 w wersji wodoodpornej na bazie żywicy fenolowo - formaldehydowej wg PN-EN 636, klasa techniczna EN o gęstości kg/m³ wg PN-EN 232. Sklejka pokryta warstwą o grubości całkowitej 2 mm jednolitego udarowego tworzywa do użytku przemysłowego w klasie 43 wg. EN 68 z grubością warstwy użytkowej wg EN mm, o odporności chemicznej EN dobra odporność. Powłoka posiada właściwości antystatyczne EN 85 <2kV, wgniecenie resztkowe EN 433-0,03 mm, odporna na rozwój bakterii i grzybów DIN EN ISO 846-A/C odporna, nie pozwala na rozwój. Boki blatu oklejone szarym PCV. Nogi stołu wykonane z profilu zamkniętego 25x25 mm. Kontener szufladowy podwieszany o wys. 390 mm, szer. 485 mm i głęb. 540 mm z jedną szufladą kpl Stoły warsztatowe pokryte tworzywem łatwozmywalnym: Stół - szerokość 20, głębokość 60 cm wysokość cm rama i nogi wykonane z profilu zamkniętego 25x25 mm malowane na kolor RAL 7035, blat w kolorze buk, blat z płyty laminowanej o grubości 8-20 mm, krawędzie oklejone PCV, 4

10 kontener szufladowy podwieszany o wys. 390 mm, szer. 485 mm i głęb. 540 mm z jedną szufladą, malowany na kolor RAL Wyposażenie ogólnodydaktyczne oraz BHP z transportem i 23.3 Szafy metalowe - opisano w załączniku nr S Regały metalowe - opisane w załączniku nr R Sprzęt ochrony osobistej Rękawice nitrylowe Fartuch ochronny 0 kpl 24. Stoły 400x800 mm - opisano w załączniku nr S Krzesła szkolne - opisano w załączniku nr S Tablica 700x000 - opisano w załączniku nr T Rzutnik/ projektor/+ stolik - opisano w załączniku nr K Ekran na statywie 55x55 - opisano w załączniku nr T Tablice flipchart - opisano w załączniku nr T Komputer(laptop) + oprogr. - opisano w załączniku nr K 24.8 Apteczka - opisano w załączniku nr A 24.9 Gaśnica GSE2 z wieszakiem

11 ZESTAWIENIE ZAŁĄCZNIKIÓW DO SPECYFIKACJI Lp. Numer załącznika Opis. A Apteczka z wyposażeniem 2. K Komputer laptop 3. K5 Rzutnik + stolik 4. S3 Stoły 5. S4 Krzesła szkolne 6. T2 Tablica suchościeralna 7. T3 Tablica flipchart 8. T4 Ekran na statywie ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI Lp. Nr zał. Nazwa i opis załącznika Sprzęt o równoważnych lub lepszych parametrach. A Apteczka z wyposażeniem: szafka apteczki zamykana kaseta metalowa o wymiarach [ ] x [ ] x [00-0] mm, do zawieszenia na ścianie, wykonane są z blachy stalowej i malowane farbą syntetyczną w kolorze białym wg RAL 9003 i oznakowana (biały krzyż na zielonym polu), wyposażone w zamek EURO, konstrukcja szafek powinna spełniać wymogi PN, wyposażenie posiada stosowne atesty, skład wyposażenia:. Gaziki jałowe do dezynfekcji, 4 szt. 2. Opaska dziana 5cm x 4m, szt. 3. Opaska dziana 0cm x 4m, szt. 4. Opaska z zapinką, szt. 5. Gaza jałowa /4m2 lub chusta trójkątna, szt. 6. Plaster z opatrunkiem, szt. 7. Plaster 57x 6mm, 2 szt. 8. Plaster na szpulce, szt. 9. Kompres jałowy 5 x 5cm, 4 szt. 0. Koc ratunkowy przeciwwstrząsowy, szt.. Rękawiczki jednorazowe, 2 pary 2. Maseczka do sztucznego oddychania, szt. 3. Nożyczki, szt. 4. Postępowanie powypadkowe, szt. 5. Wykaz zawartości, szt.

12 2. K Komputer laptop: Typ Atrybut Zastosowanie Wydajność obliczeniowa Pamięć operacyjna Karta grafiki Monitor/wyświetlacz Parametry pamięci masowej Sposób określenia Komputer przenośny laptop (fabrycznie nowy) Do zastosowań aplikacji biurowych i multimedialnych zgodny z architekturą x86 osiągający wydajności w teście: MobileMark 2007 Runtime min. 399 pkt pojemność minimum 4096 MB Zintegrowana, 5,6 cale Matryca (rozdzielczość) WXGA 366 x 768 (6:9) Matryca (powłoka) świecąca Matryca (opis) LED HD Pojemność minimum 500 GB Wyposażenie Bluetooth Tak E-SATA Tak Kensington Lock Tak Display Port Tak DVI-D Nie HDMI Tak VGA (RGB) Tak Line-in Nie Line-out Tak Wejście mikrofonu Tak Czytnik kart pamięci Tak Czytnik kart pamięci (opis) xd, SDHC, SDXC,SD, MMC, MS-Pro, Memory Stick USB 2.0 min. szt. USB 3.0 min. 2 szt. Wbudowana kamera Tak Wbudowana kamera (rozdzielczość) min. 2 Mpix Urządzenie wskazujące touchpad Akumulator (technologia) litowo-jonowy 6-komorowy Waga max. 2,7 kg Wyposażenie zasilacz sieciowy Wymagania dotyczące baterii / zasilania Napędy/stacje Dźwięk Sieć Gwarancja min.2 miesięcy Super Multi DVD+/-RW/RAM zintegrowana karta dźwiękowa HD zintegrowana karta sieciowa 0/00/000 Mbps Gigabit

13 Ethernet LAN, karta bezprzewodowa 802.b/g/n Warunki gwarancji Wsparcie techniczne Wymagania dodatkowe Oprogramowanie Gwarancja min 2 lata Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta. Serwis urządzeń musi być realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 900. Dostęp do aktualnych sterowników zainstalowanych w komputerze urządzeń należy podać adres strony oraz sposób realizacji. Gniazdo słuchawek i mikrofonu wyprowadzone na przedni panel, mysz optyczna. Wersje edukacyjne: System operacyjny nie OpenSource pozwalający na bezproblemowe dzaiałanie programów posiadamych przez zamawiającego. Pakiet biurowy nie OpenSource posiadający edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do prezentacji, program do baz danych, program komunikacyjny. Program do nagrywania. Przy opisie parametrów technicznych komputera przenośnego proszę korzystać z wyników opublikowanych na stronie: 3. K5 Rzutnik + stolik Atrybut Sposób określenia Typ Projektor multimedialny (fabrycznie nowy) Technologia DLP HD Ready Tak 3D Ready DLP 3D READY Rozdzielczość podstawowa WXGA (280 x 800) Rozdzielczość maksymalna min. UXGA (600 x 200) Jasność min ANSI lumen Moc lampy min. 220 W Żywotność lampy (normal) min h Żywotność lampy (econo) min h Kontrast min. 4000:0 Format obrazu (standard) 6:0 Korekcja pionowa (Keystone) min. +,-30 Stopni Min. Wielkość obrazu max. 80 cali Maks. Wielkość obrazu min. 300 cali Obsługa NTSC/PAL/SECAM Tak

14 Wejście HDMI (ilość) Wejście D-Sub 5pin (ilość) Wyjście D-Sub 5pin (ilość) Wejście Composite video RCA Cinch (ilość) Wejście audio RCA Cinch (ilość) Gniazdo RS-232 Gniazdo RJ-45 Network Gniazdo USB (ilość) Gniazdo USB typ B (ilość) Głośniki Wyjście 3.5 mm Stereo Jack Wejscie 3.5 mm Stereo Jack Głośność (normal) Głośność (econo) Pilot Gwarancja na projektor Gwarancja na lampę min. szt. min. 2 szt. min. szt. min. szt. min. 2 szt. min. szt. min. szt. min. szt. min. szt. x min. 0 Watt min. szt. min. szt. max. 32 db max. 26 db Tak min. 24 miesiące min. 36 miesięcy lub 2000 h Stolik pod projektor: - regulacja wysokości min. 28 cm - regulacja kąta pochylenia blatu - obrotowy w płaszczyźnie poziomej o 360º - podstawa mobilna pięcioramienna (3 kółka blokowane hamulcem) - kolor srebrno-czarny 4. S3 Stoły: długość: 400 mm, szerokość: 800 mm wysokość: 760 mm, wg normy PN-EN 729-:2007 w rozmiarze 6, rama metalowa malowana na kolor czarny, profil ramy 20x30x,5 mm, blat w kolorze buk, o grubości 8-20 mm z płyty laminowanej, oklejony po bokach PCV, nogi zakończone zaślepkami chroniącymi podłogę. 5. S4 Krzesła szkolne: wg normy PN-EN 729-:2007 w rozmiarze 6, stelaż metalowy, lakierowany proszkowo w kolorze czarnym, siedzisko i oparcie wykonane z lakierowanej sklejki liściastej o grubości min. 8 mm w kolorze buk, siedzisko i oparcie profilowane ergonomicznie,

15 nogi zakończone zaślepkami chroniącymi podłogę. 6. T2 Tablica suchościeralna: [ ] x [ ] mm suchościeralna biała o powierzchni lakierowanej magnetycznej, rama wykonana z profilu aluminiowego w kolorze srebrnym, wykończona popielatymi narożnikami, półka na przybory, wyposażenie: 4 markery do tablicy suchościeralnej, gąbka do tablicy oraz magnesy do tablic Ø 30 mm 0 szt., możliwość zawieszenia w pionie lub poziomie. 7. T3 Tablice flipchart : powierzchnia magnetyczna suchościeralna, wymiary cm x cm, trójnożny stojak o regulowanej wysokości, maksymalna wysokość flipcharta cm, wyposażona w uchwyt do zawieszania bloku i półkę na markery, 4 markery w kolorach podstawowych i gąbka do ww. tablicy, magnesy do tablic Ø 30 mm 0 szt. oraz blok papierowy w kratkę odpowiedni do danego flipchartu. 8. T4 Ekran na statywie (trójnogu): wymiary [50-55] x [50-55] cm, rozwijany ręcznie, biała matowa powierzchnia projekcyjna, wbudowany mechanizm napinający płótno, regulatory ułatwiające rozkładanie i składanie ekran, regulowana wysokość na statywie rozłożonego ekranu, statyw zakończony blokowanymi nóżkami, uchwyt do przenoszenia.

Nr sprawy ZP/6/12/2014 Załącznik nr 2 do SIWZ KARTY PRODUKTOWE ZESTAWIENIA ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA OBIEKTU GALERIA EUROPA- DALEKI WSCHÓD

Nr sprawy ZP/6/12/2014 Załącznik nr 2 do SIWZ KARTY PRODUKTOWE ZESTAWIENIA ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA OBIEKTU GALERIA EUROPA- DALEKI WSCHÓD Nr sprawy ZP/6/12/2014 Załącznik nr 2 do SIWZ KARTY PRODUKTOWE ZESTAWIENIA ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA OBIEKTU GALERIA EUROPA- DALEKI WSCHÓD Nr Karty 1 Opis elementu Ilość J. miary Nr i nazwa pomieszczenia "Artwall"

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dostawy sprzętu

Specyfikacja dostawy sprzętu 1. Projektor multimedialny szt. 1 Specyfikacja dostawy sprzętu Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Jasność 3500 lumenów (wg standardu ANSI) 2. Współczynnik Kontrast

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe sprzęt

Zapytanie Ofertowe sprzęt Wrocław, 05.06.2013r. Zapytanie Ofertowe sprzęt I. Dane Zamawiającego 1. Zamawiający Grupa Ergo Sp. z o.o. ul. Św. Mikołaja 56/57 pok. 102 50-127 Wrocław 2. Grupa Ergo Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia LAPTOP

Załącznik nr 5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia LAPTOP Załącznik nr 5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część 1 sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz urządzenia peryferyjne, 1. 9 Komputerów typu Laptop Miejsce dostawy komputerów typu Laptop:

Bardziej szczegółowo

1.Komputer dla ucznia - 22 szt.

1.Komputer dla ucznia - 22 szt. Załącznik nr 3 do SIWZ.. ( pieczęć adresowa wykonawcy) CHARAKTERYSTYKA PROPONOWANEGO SPRZĘTU OFERTA WYKONAWCY 1.Komputer dla ucznia - 22 szt. Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 9 ZAKRES I ZESTAWIENIE PARAMETRÓW CH DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Sala operacyjna hybrydowa 1. Kolumna chirurgiczna Producent: Typ: Lp. PARAMETR/ WARUNEK WARUNEK WARTOŚCI OFEROWANE 1. Sufitowa

Bardziej szczegółowo

1. Skaner A3 2. Znak: BZP.271.91.29.2012.III. 2 Drukarka laserowa kolorowa A3 1. Termin dostawy 7 dni od daty podpisania umowy. Lp.

1. Skaner A3 2. Znak: BZP.271.91.29.2012.III. 2 Drukarka laserowa kolorowa A3 1. Termin dostawy 7 dni od daty podpisania umowy. Lp. Załącznik 1 do formularza oferty... (pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy) FORMULARZ CENOWY dla Zadania Nr 1 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie Lp.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Komputery przenośne (typu notebook) z oprogramowaniem 16 szt. Zastosowanie Procesor Komputer przenośny typu notebook z ekranem

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W TYŃCU MAŁYM Zamawiający: GMINA KOBIERZYCE AL. PAŁACOWA 1 55-040 KOBIERZYCE tel. +48 71 36 98 130 faks +48 71 31 11 252 strona internetowa: www.ugk.pl przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna / Formularz cenowy

Specyfikacja Techniczna / Formularz cenowy Zadanie 1 Specyfikacja Techniczna / Formularz cenowy Załącznik Nr 1. Występujące w tabelach parametry należy traktować jako minimum. Dopuszcza się składanie ofert na urządzenia lepsze, a przynajmniej równoważne

Bardziej szczegółowo

Iława, dnia 17.03.2011r. Do wszystkich zainteresowanych wykonawców. Znak sprawy ZP.341-1/2011. Pismo znak ZP.341-1/1/2011

Iława, dnia 17.03.2011r. Do wszystkich zainteresowanych wykonawców. Znak sprawy ZP.341-1/2011. Pismo znak ZP.341-1/1/2011 Iława, dnia 17.03.2011r Do wszystkich zainteresowanych wykonawców Znak sprawy ZP.341-1/2011 Pismo znak ZP.341-1/1/2011 Dotyczy: postępowania znak ZP.341-1/2011 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Dostawa i montaż mebli biurowych i mebli do mieszkania chronionego

Dostawa i montaż mebli biurowych i mebli do mieszkania chronionego Zadanie nr 1 Załącznik 1.1. Dostawa i montaż mebli biurowych i mebli do mieszkania chronionego 1. szafka gospodarcza (komoda), dwudrzwiowa, zamykana o wymiarach 0,90 m x 0,90 m x 0,40 m (wys. x szer. x

Bardziej szczegółowo

a. UmoŜliwia tworzenie profilów na potrzeby często wykonywanych typowych zadań i skanowanie materiałów bezpośrednio do róŝnych miejsc docelowych i

a. UmoŜliwia tworzenie profilów na potrzeby często wykonywanych typowych zadań i skanowanie materiałów bezpośrednio do róŝnych miejsc docelowych i Część 1 Akcesoria komputerowe, audiowizualne i biurowe A. Skaner 2 sztuki B. Ultramobilny projektor 1 sztuka C. Niszczarka dokumentów 1 sztuka D. Projektor multimedialny 2 sztuki E. Ekran projekcyjny 1

Bardziej szczegółowo

Sprzęt musi być zgodny, równoważny lub o wyższych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniżej:

Sprzęt musi być zgodny, równoważny lub o wyższych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniżej: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Sprzęt musi być zgodny, równoważny lub o wyższych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniżej: Lp. Nazwa sprzętu Ilość Opis elektronicznego (sztuki)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZAMAWIANEGO SPRZĘTU - OPIS MINIMALNYCH PARAMETRÓW. 2. Wydajność obliczeniowa. Wyjścia karty graficznej

SPECYFIKACJA ZAMAWIANEGO SPRZĘTU - OPIS MINIMALNYCH PARAMETRÓW. 2. Wydajność obliczeniowa. Wyjścia karty graficznej ZAŁĄCZNIK NR 1 NR SPR. CK 12/2013 SPECYFIKACJA ZAMAWIANEGO SPRZĘTU - OPIS MINIMALNYCH PARAMETRÓW Zadanie 1 - Dostawa laptopów 10 szt. 1.1 Laptop I 1 szt. 1. Typ laptop 17 " 2. Wydajność obliczeniowa procesor

Bardziej szczegółowo

zał. nr 5 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wyszczególnienie Opis techniczny (minimalne wymagania)

zał. nr 5 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wyszczególnienie Opis techniczny (minimalne wymagania) zał. nr 5 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - dostawa sprzętu multimedialnego i komputerowego, oprogramowania I. Wyposażenie sali konferencyjnej profesjonalny

Bardziej szczegółowo

Formularz asortymentowy

Formularz asortymentowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Formularz asortymentowo - cenowy Część 2 Załącznik nr 8 do SIWZ Wymagania stawiane wykonawcy: 1) Dostarczony sprzęt ma być oznaczony znakiem CE, posiadać certyfikat

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu komputerowego, instalację systemów oraz przeprowadzenie testu poprawności działania sprzętu

Bardziej szczegółowo

1. Sprzęt komputerowy

1. Sprzęt komputerowy 1. Sprzęt komputerowy 1.1. Komputer PC do zastosowań biurowych szt. 2, o parametrach minimalnych: Zastosowanie Procesor Wydajność mierzona indeksem wydajności systemu Windows 7 Pamięć operacyjna RAM Opis

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZTM.KZP.3410-31/14 Załącznik nr 1 do SIWZ

Znak sprawy: ZTM.KZP.3410-31/14 Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nazwa Wykonawcy. Siedziba Wykonawcy.... Regon:... NIP:... Tel... Fax... Adres do korespondencji... Osoba wskazana do kontaktu z Zamawiającym: (Imię, Nazwisko):. Tel... Fax... e-mail....

Bardziej szczegółowo

CZYTNIK KART PAMIĘCI:

CZYTNIK KART PAMIĘCI: Załącznik nr 1 do umowy Zam. pub. Nr 45/10/Pzp Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia lp. Nazwa Minimalne parametry określone przez Zamawiającego, które musi spełniać sprzęt oferowany przez Wykonawcę Część

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5. 4GB (2x2048MB) DDR3 1600MHz non-ecc możliwość rozbudowy do min 8GB, jeden slot wolny 5. Parametry Min. 500 GB SATA, 7200 obr./min.

ZAŁĄCZNIK NR 5. 4GB (2x2048MB) DDR3 1600MHz non-ecc możliwość rozbudowy do min 8GB, jeden slot wolny 5. Parametry Min. 500 GB SATA, 7200 obr./min. ZAŁĄCZNIK NR 5 Specyfikacja techniczna urządzeń w ramach przetargu na dostawę sprzętu komputerowego dla Portu Lotniczego Gdynia Kosakowo Sp. z o.o. 1. Zestaw PC z pakietem biurowym MS Office 2010 10 szt.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 opis przedmiotu zamówienia ZP 19/2011

Załącznik nr 5 opis przedmiotu zamówienia ZP 19/2011 Spis treści 1. Serwer 1 szt.... 2. Komputer 55 szt.... 3. Monitor 1 48 szt.... 4. Monitor 2 1 szt.... 5. Monitor 3 6 szt.... 6. Laptop 1 7 szt.... 7. Laptop 2 7 szt.... 8. Netbook 7 szt.... 9. Telewizor

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do swiz ZP 12/2013/CZP szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Ogólne zestawienie

Załącznik nr 1 do swiz ZP 12/2013/CZP szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Ogólne zestawienie Ogólne zestawienie Przedmiot zamówienia został podzielony na 21 części (zadań). Numer części (zadania) Nazwa laboratorium wyposażenie ogólnie 1 Laboratorium Komputerowego Wspomagania Badań i Projektowania

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ILOŚCIOWY ZAMÓWIENIA

WYKAZ ILOŚCIOWY ZAMÓWIENIA Znak sprawy: CKZiU-SR 224/18/2013 Załącznik Nr 1 do SIWZ WYKAZ ILOŚCIOWY ZAMÓWIENIA dla zamówienia pod nazwą Dostawa wyposażenia do pracowni doradztwa zawodowego dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. PAKIET 1 1. Tablet (21 sztuk) o parametrach nie gorszych niż:

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. PAKIET 1 1. Tablet (21 sztuk) o parametrach nie gorszych niż: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DZIAŁ II PAKIET 1 1. Tablet (21 sztuk) o parametrach nie gorszych niż: Wyświetlacz TFT Głębia koloru 16 mln Rozmiar 8 Rozdzielczość Co najmniej 1280 x 800 Procesor

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego w ramach rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa

Bardziej szczegółowo

30213300-8) 4 9020 MT

30213300-8) 4 9020 MT Część I Zestaw komputerowy (CPV: 30213300-8) 4 szt. DELL OptiPlex 9020 MT wraz z monitorem LCD lub równoważny o parametrach technicznych podanych w poniższej tabeli Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NR: ZP. 240-16/13 Zamawiający: UNIWERSYTET PAPIESKI

Bardziej szczegółowo

1 uczniów 4 Kontroler WLAN zarządzający szkolną siecią bezprzewodową 1 5 Ruter z wbudowanymi lub zewnętrznymi modułami zapory sieciowej i

1 uczniów 4 Kontroler WLAN zarządzający szkolną siecią bezprzewodową 1 5 Ruter z wbudowanymi lub zewnętrznymi modułami zapory sieciowej i Załącznik nr 1a do SIWZ Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia pod nazwą: Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania

Bardziej szczegółowo