Formularz kalkulacji cenowej. SZCZEGÓŁOWY OPIS WYPOSAŻENIA 10. Wyposażenie laboratorium badań nieniszczących pomieszczenie 10

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Formularz kalkulacji cenowej. SZCZEGÓŁOWY OPIS WYPOSAŻENIA 10. Wyposażenie laboratorium badań nieniszczących pomieszczenie 10"

Transkrypt

1 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Załącznik nr 2 do formularza oferty (pieczęć firmowa Wykonawcy) Formularz kalkulacji cenowej Niniejszy załącznik zawiera szczegółowy opis przedmiotu zamówienia : szczegółowe opisy techniczne, funkcjonalne czy też katalogi producenta, pozwalające na ocenę zgodności sprzętu i wyposażenia będącego przedmiotem oferty oraz jego parametrów z wymaganiami SIWZ wraz z wyliczoną ceną ryczałtową oferty SZCZEGÓŁOWY OPIS WYPOSAŻENIA 0. Wyposażenie laboratorium badań nieniszczących pomieszczenie 0 Lp. Elementy wyposażenia Dane techniczne, parametry Sprzęt o równoważnych lub lepszych parametrach Ilość szt./ kpl Cena jednost. (z VAT) PLN Wartość całkowita (z VAT) PLN Defektoskop ultradźwiękowy do szerokiego spektrum zastosowań, od złączy spawanych, przez odkuwki, odlewy, po materiały kompozytowe gdzie przedmiotem badań są materiały trudne w pomiarach, wymagające głębokiej penetracji, czy też wymaga się wysokiej rozdzielczości przy badaniu precyzyjnych części lotniczych Zakres badania: mm (zmiany zakresu w kroku, 2, 5 mm lub poprzez wybór z listy) Tryby badania: metoda echa i metoda przepuszczania (cienia) Prostowanie: pełne dwupołówkowe, jednopołówkowe dodatnie lub ujemne, RF (nieprostowane) Jednostki: mm, μs Waga max.: 3,4 kg wraz z baterią Bramki monitora: 2 w pełni niezależne bramki do monitorowania echa i pomiaru grubości. Wyzwolenie i szerokości regulowane w pełnym zakresie jednostki, amplituda regulowana w zakresie od 0 do 00% wysokości ekranu (FSH). Prezentacja graficzna w formie poziomej linii. Wyzwalanie dodatnim lub ujemnym zboczem dla każdej bramki sygnalizowane dźwiękowo i wizualnie. Tryby pomiarowe tryb.głębia i amplituda pierwszego sygnału w bramce tryb 2.Pomiar odległości Echo-Echo

2 tryb 3.Trygonometryczna prezentacja drogi wiązki - Tryb głowicy skośnej: odległość w drodze, w rzucie skróconym na powierzchnię oraz głębokość wskazania. Prezentacja graficzna położenia lica i grani (0,5 skoku, pełen skok oraz,5 skoku). Możliwość korekty o krzywiznę powierzchni. tryb 4.Pomiar odległości Bramka-Bramka (bramki niezależne) tryb T- Min do zapamiętywania odczytu grubości minimalnej AGC Automatyczne Sterowanie Wzmocnieniem: automatycznie ustawia poziom sygnału w granicach 0-90% wysokości ekranu w celu utrzymania jednakowej wysokości echa (bez względu na zmiany warunków sprzężenia i lokalne zmienne tłumienie) i przez to dokonywania pomiaru w tym samym miejscu impulsu. Pomiary tą metodą są bardziej precyzyjne i obiektywne. DAC Odległościowa Korekcja Amplitudy W celu cyfrowego wykreślenia krzywych DAC (-2, -6, -0, -2, -4 db) system umożliwia wprowadzenie do 0 punktów referencyjnych. Krzywe DAC spełniają wymagania PN EN 74, ASME i JIS. Odczyt amplitudy do wyboru pomiędzy % DAC lub db. Wzorzec V sztuka Wzorzec V2 sztuka Instruktaż min. 2 godziny w siedzibie zamawiającego dla 2-5 osób 2 Defektoskop wiroprądowy + zestaw wzorców i sond (wykrywanie wad materiałowych w obiektach metal.) z wyposażeniem transportem, instalacją i Zakres częstotliwości 50 Hz 2 MHz Zasilanie baterią Wyświetlacz kolorowy Pomiar przewodności elektrycznej Pomiar warstwy ochronnej (np. farby) Zapis do min. 00 ustawień Zapis do min. 0 wskazań Pomiary: - przewodności elektrycznej metali nieferromagnetycznych; - grubości powłok metalowych i niemetalowych na obiektach metalowych, - orientacji i wielkości wady Sortowanie metalu ze względu na: - skład chemiczny, - identyfikacja stopu, - wpływ obróbki cieplnej. Zastosowanie metody do: - wykrywania wad materiałowych i strukturalnych metali - kontroli jakości obiektów metalowych - badanie spoin

3 2 Instruktaż min. 2 godziny w siedzibie zamawiającego dla 2-5 osób 3 Mikroskop stereoskopowy 3 współczynnik powiększenie 6,3:, oświetlenie przechodzące LED regulowane, dystans pracy 5 mm przy obiektywie x, obiektyw x, głowica okularowa, powiększenie od 8x 50x przy obiektywie x, regulacja ostrości między źrenicami 52 mm do 75 mm, okulary szerokopolowe o powiększeniu 0X i polu widzenia min. FN 22 z regulacją dioptryjna w obu okularach, wbudowany w obudowę transformator zasilający mikroskop, nasadka okularowa o pochyleniu 45, wymiary podstawy mikroskopu min. 240 mm x 290 mm, wysokość kolumny mikroskopu min. 340 mm włącznik mikroskopu zamontowany w obudowie po prawej stronie, płynna regulacja powiększenia, regulacja oświetlenia przechodzącego oraz światła odbitego realizowana przez dwa pokrętła po obydwu stronach kolumny mikroskopu, 4 Mikroskop metalograficzny + kamera, (do oceny: makro i mikrostruktury i zdjęć) System optyczny korygowany do nieskończoności rewolwer z trzema lub czterema obiektywami, regulowany rozstaw okularów mm wymiary stolika okło50x40 mm, pochylenie okularów 30, oświetlenie przez obiektyw realizowane przez żarówkę 20 W, możliwość jednoczesnego oglądania próbki przez okulary oraz na ekranie monitora, śruba makro/mikro po obydwu stronach korpusu mikroskopu, przesuw stolika w osi X,Y realizowany przez pokrętło, pokrętło regulacji natężenia światła, regulacja dioptryjna w lewym okularze, obiektywy x4, x0, x20, x40, oświetlanie Köhlera, stolik X,Y o przesuwie min. 75x50 mm, korpus ze zintegrowanym zasilaczem, konwencjonalny okular F.N 8 (x0), kamera min. 2.0 Mpix,

4 4 pomiary pola powierzchni na ekranie komputera, pomiary elementów typu: linia, okrąg, obszar, kąt, zachowywanie obrazów jako JPG, BMP lub PNG, opisywanie mierzonych elementów, instruktaż min. 2 godz. w siedzibie 5 Miernik pola magnetycznego z sondą osiową służącą do pomiarów pozostałości magnetycznej 5 Automatyczna i ręczna zmiana zakresów pomiarowych minimum: Zakres : 0 ±3T Zakres 2; 0 ±299,9 mt Zakres 3: 0 ±29,99mT Zakres 4: 0 ±2,999mT Dokładność: lepsza od ±%. Powtarzalność: ±0,5 %. Pomiary mogą być wykonywane w teslach (T), gausach (Gs), A/m lub erstedach (Oe) - łatwe przełączanie pomiędzy jednostkami. Współczynnik temperaturowy: ±0, % odczytu/ C, włączając sondę Funkcje DC - pole magnetyczne prądu stałego DC PEAK - szczytowe pole magnetyczne prądu stałego AC RMS - skuteczna wartość sygnału wejściowego AC RMS MAX - maksymalna wartość skuteczne AC PEAK - maksymalna wartość dodatniego piku pola zmiennego. Instruktaż min. 2 godziny w siedzibie zamawiającego dla 2-5 osób. 6 Defektoskop magnetyczny przenośny - do inspekcji nieciągłości powierzchniowych 6 magnesowanie polem zmiennym lub stałym, waga max : 3,8 kg, zasilanie 220 V, VAC 50/60 Hz, rozstaw elektrod min.: 0-30 cm, udźwig: spełnia standard ASTM dla min. udźwigu 0lbs, 7 Twardościomierz elektroniczny do pomiaru twardości metodami (minimum) HRA,HRB,HRC,HV Twardościomierz stacjonarny: zasilany sieciowo prądem o napięciu 230 V (50-60 Hz), wyposażony elektroniczną w głowicę pomiarową oraz statyw ze stolikiem pomiarowym i zestaw oprzyrządowania dodatkowego, zgodny z wymogami normy PN-EN ISO Metale, pomiar twardości sposobem Brinella oraz PN-EN ISO Metale, pomiar twardości sposobem Rockwella, obciążenia pomiarowe: 60 kg, 00 kg, 50 kg, 62,5 kg, 25 kg i 87,5 kg (wskazanie obciążenia przy pomocy pokrętła),

5 7 obciążenie wstępne: 0 kg, mikroprocesorowa jednostka odczytowa z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym umożliwiająca: - odczyt w skalach Rockwella: C, D, A, G, B, F, K, E, H, P, M, L, V, S, R, Rockwella i kulkowym /6, pod warunkiem, że wgłębniki umożliwiające pomiar w pozostałych wymienionych skalach znajdują się w podstawowej ofercie producenta - odczyt w skali HB30, z zastosowaniem wgłębnika kulkowego o średnicy 2,5mm, - odczyt w skali Vicera HV00, - wybór skali pomiaru twardości przyciskiem na panelu, - transmisję danych przez wbudowane złącze RS232, - wydruk wyniku pomiaru bezpośrednio na drukarce, - kalibrację twardościomierza na wzorcu przez operatora, - kontrolę wielkości obciążenia wstępnego, statyw, prześwit pod wgłębnikiem (wysokość przestrzeni pomiarowej): co najmniej 200 mm, głębokość przestrzeni pomiarowej (od osi wgłębnika do statywu): co najmniej 75 mm, zestaw oprzyrządowania kompatybilnego z głowicą pomiarową, wymienny wgłębnik diamentowy Rockwella wymienny wgłębnik diamentowy Vicersa, wymienny wgłębnik kulkowy o średnicy /6, wymienny wgłębnik kulkowy o średnicy 2,5 mm, stolik płaski o średnicy co najmniej 60 mm, stolik płaski o średnicy nie większej jak 0 mm, 2 stoliki pryzmatyczny dla próbek o różnych średnicach, wzorzec twardości Rockwella, wzorzec twardości Brinella, wzorzec twardości Vikersa, pokrowiec, walizka do przenoszenia oprzyrządowania, 8 Grubościomierz ultradźwiękowy - to grubościomierz zaawansowany posiadający między innymi takie funkcje jak: > A-scan tryb przedstawiający postać amplitudy fali ultradźwiękowej odbitej od dna badanego materiał pamięć możliwość zapisania uzyskanych wyników, zakres pomiarowy min [mm]: P-E: 0,63-254; E- E:,27 02, tryby pomiarowe: P- E, P-E GT, E-E, E-E GT, zobrazowanie: Digits, RF Scan, Rect A-Scan, B- Scan, rozdzielczość [mm]: min. 0,0 > Zobrazowanie: Cyfrowe, A- Scan, B-Scan, kalibracja względem materiału badanego: - wybór typu badanego materiału z predefiniowalnej listy

6 8 > B-scan pokazującą graficznie w czasie rzeczywistym jak wygląda przekrój badanego materiału. > Kontrola wzmocnienia amplitudy > Pozwala wprowadzić i zapisać min. 64 różnych ustawień pomiarowych które możemy odczytać w przyszłości > Probe Library - Baza danych głowic które możemy podpiąć - łatwiejsze i szybsze ustawianie > Alarm - sygnalizujący przekroczenie zadanego zakresu zarówno wartości wyższej i niższej od zadanego zakresu zapisanej w pamięci urządzenia - kalibrowanie na podstawie znanej grubości - kalibracja na podstawie 2 znanych grubości (kalibracja 2 punktowa), pamięć [ilość zapisów] min odczytów wraz z odpowiadającymi im zrzutami ekranów (DIGITS lub B-Scan) > Scan Mode-Tryb skanowania (podaje minimalną grubość na skanowanym odcinku): 32 pomiary na sek, waga około [gram]: 383, wzorzec schodkowy, z wyposażeniem, transportem, instalacją i. 9 Defektoskop strumieniowy Generator elektromagnetyczny przenośny, zgodny ze standardem ASME 230/400 V. Maksymalny prąd stały min (DC) dla kabli standardowych. Wartość szczytowa 250 A. Wartość efektywna 900 A. Wartość średnia 800 A. Maksymalny prąd zmienny (AC) mierzony na boczniku min (3000 A/20 mv). Wartość szczytowa min 000 A. Wartość efektywna min700 A. Waga około 8 kg. Maksymalne wymiary całkowite około (mm): Długość 360, Szerokość 60, Wysokość 70, Zasilanie standardowe Napięcie 230 V Częstotliwość 50 Hz Maksymalny szczytowa moc pobierana z sieci (kva) 3,5. Pobór mocy znamionowej przy pracy ciągłej (kva) 2,5 Zalecane zabezpieczenie 0A Podwójny zestaw kabli 2x95 mm2 Dwa podwójne kable o długości 2 m każdy. Całkowita długość kabli około 8 m. Kable wyposażone w złącza do podłączenia do generatora, rękojeści z włącznikiem uruchamiającym

7 9 generator, miedziane końcówki elektrod. Instruktaż min. 2 godziny w siedzibie zamawiającego dla 2-5 osób. 0 Demagnetyzator 0 Usuwanie histerezy szczątkowej. średnica pola roboczego min. 50 mm, natężenie pola min. 0 A/cm, Lampa UV z białym światłem i wyposażeniem zasilanie 8 V (Akku 3Ah), zużycie ok. 800 ma, źródło UV 4 x UV-LED, źródło białego światła 6 LED, intensywność oświetlenia przy odległości 400 mm ok. 500 lx, żywotność lampy UV ok godzin, intensywność UV przy odległości 400 mm min μw/cm2, długość fal min. 365 nm, emisja min. 8,5 nm, waga ok. 00 g 2 Lampy światła UV 2 DANE TECHNICZNE: napięcie wejściowe: 230V, 50/60 Hz, prąd rozruch.:,60 A, prąd roboczy:,0 A, czas rozruch.: < 5 min., czas ponownego uruchom.: < 0 min., lampa UV: 00 W, intensywność UV przy odległości 400 mm min.: μw/cm2, długość fal min.: 365 nm, emisja min.:,5 nm, waga około 300 g, 3 Miernik natężenia światła białego kalibracja średnia wielopunktowa lub czasowa, zapamiętuje do 99 lokacji katalogowych, funkcja rejestratora ( min 3000 odczytów), szybka dokumentacja na miejscu pomiaru, dane techniczne: zakres pomiarowy min.: Lux,

8 3 fc, rozdzielczość min.: Lux Lux, fc 0,fc, Lux 0 Lux, fc fc, pamięć min zapisów, wyświetlacz: LCD, min. 4 linie, temperatura przechowywania max C, temperatura pracy max C, typ baterii 9V bateria blokowa, żywotność baterii min. 50 h, waga max. 500 g, materiał obudowy ABS, typ sondy Lux, 4 Mierniki natężenia światła UV 4 zakres pomiarowy min: μw/cm², czułość spektralna: nm, rozdzielczość mn.: μw/cm², temp. pracy min: 0 C- 32 C, zasilanie: Bateria 9 V, zamawiającego. dla 2-5 osób 5 Zestaw penetracyjny z transportem 5 Zestaw do metody penetracyjnej kolorowej (aerozole ) 6 Zestawy penetracyjny z transportem 6 kpl Zestaw do metody fluorescencyjnej (aerozole) 7 Zestawy materiałów penetracyjnych fluorescencyjnych w płynie z transportem 7 Penetrant, wywoływacz kpl 8 Koncentrat fluorescencyjny z transportem 8 kpl Koncentrat fluorescencyjny4a kilogram opak 9 Zawiesina fluorescencyjna z transportem Zawiesina fluorescencyjna 4 HF 25 l opak

9 9 20 Koncentrat czarny z transportem 20 Koncentrat czarny 7c opak 2 Nośnik CALIBER II z transportem 2 Nośnik CALIBER II 25 l opak 22 Wyposażenie do metody PT i MT 22 Wzorce: wzorzec nr do badań penetracyjnych zgodnie z EN ISO wzorzec nr 2 do badań penetracyjnych zgodnie z EN ISO wzorzec nr do badań magnetycznoproszkowych zgodnie z EN Kolba sedymentacyjna z podstawką do określania jakości zawiesiny. Wyznacza koncentrację proszku magnetycznego w zawiesinie. Zgodność z normami ASME V, ASTM E 709, 444. Test Bertholda Instruktaż min. 2 godziny w siedzibie zamawiającego dla 2-5 osób 23 Wyposażenie stanowisk do badań z transportem i 23. Stoły warsztatowe pokryte tworzywem łatwozmywalnym: kpl Stół o wymiarach: szerokość 20 cm, głębokość 80 cm, wysokość cm Blat stołu o grubości min. 20 mm wykonany z sklejki bukowej klasy /2 w wersji wodoodpornej na bazie żywicy fenolowo - formaldehydowej wg PN-EN 636, klasa techniczna EN o gęstości kg/m³ wg PN-EN 232. Sklejka pokryta warstwą o grubości całkowitej 2 mm jednolitego udarowego tworzywa do użytku przemysłowego w klasie 43 wg. EN 68 z grubością warstwy użytkowej wg EN mm, o odporności chemicznej EN dobra odporność. Powłoka posiada właściwości antystatyczne EN 85 <2kV, wgniecenie resztkowe EN 433-0,03 mm, odporna na rozwój bakterii i grzybów DIN EN ISO 846-A/C odporna, nie pozwala na rozwój. Boki blatu oklejone szarym PCV. Nogi stołu wykonane z profilu zamkniętego 25x25 mm. Kontener szufladowy podwieszany o wys. 390 mm, szer. 485 mm i głęb. 540 mm z jedną szufladą 3 23.

10 Stoły warsztatowe pokryte tworzywem łatwozmywalnym: Stół - szerokość 20, głębokość 60 cm wysokość cm rama i nogi wykonane z profilu zamkniętego 25x25 mm malowane na kolor RAL 7035, blat w kolorze buk, blat z płyty laminowanej o grubości 8-20 mm, krawędzie oklejone PCV, kontener szufladowy podwieszany o wys. 390 mm, szer. 485 mm i głęb. 540 mm z jedną szufladą, malowany na kolor RAL Szafy metalowe - opisano w załączniku nr S Regały metalowe - opisane w załączniku nr R Sprzęt ochrony osobistej Rękawice nitrylowe 0 kpl Fartuch ochronny 24 Wyposażenie ogólnodydaktyczne oraz BHP z transportem i 24. Stoły 400x800 mm - opisano w załączniku nr S Krzesła szkolne- opisano w załączniku nr S Tablica 700x000 - opisano w załączniku nr T Rzutnik/ projektor/+ stolik - opisano w załączniku nr K Ekran na statywie 55x55 - opisano w załączniku nr T Tablice flipchart - opisano w załączniku nr T Komputer(laptop) + oprogr. - opisano w załączniku nr K 24.8 Apteczka - opisano w załączniku nr A Gaśnica GSE2 z wieszakiem Razem:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO SPECYFIKACJA TECHNICZNA wyposażenia przewidzianego do zakupu w ramach Projektu Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

Projekt PL0243: Przebudowa i rozbudowa infrastruktury kulturalnej Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku na potrzeby Ośrodka Kultury Morskiej.

Projekt PL0243: Przebudowa i rozbudowa infrastruktury kulturalnej Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku na potrzeby Ośrodka Kultury Morskiej. Projekt PL0243: Przebudowa i rozbudowa infrastruktury kulturalnej L.P. SYMBOL 1. WL Waga laboratoryjna precyzyjna 38000000-5 1 1.1. Zakres ważenia minimalnie 2500 g maksymalnie do 3000 g 1.2. Dokładność

Bardziej szczegółowo

Asortyment/ opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów

Asortyment/ opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów (nazwa Wykonawcy) SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Zaawansowany system do produkcji, hodowli

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych* urządzeń pomiarowych, narzędzi i elektronarzędzi

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/118/2013 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa fabrycznie nowego, nie używanego,

Bardziej szczegółowo

Narzędzia miernicze, traserskie, przyrządy kontrolne

Narzędzia miernicze, traserskie, przyrządy kontrolne ß 9025 Liczniki skokowe Narzędzia miernicze, traserskie, przyrządy kontrolne Z zerowaniem kluczowym, sumuje w jednym kierunku skoku, dźwignia sama powraca do pozycji wyjściowej, zakres skoku: min 8-60,

Bardziej szczegółowo

Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) 1. 2. 3.

Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) 1. 2. 3. PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 1 A do SIWZ. Zadanie nr 1 INSTYTUT BIOLOGII ROŚLIN I BIOTECHNOLOGII Parametry techniczne Minimalne wymagane parametry REPLIKATOR kompatybilny z płytkami

Bardziej szczegółowo

Oferowane komputery muszą być wyprodukowane zgodnie z normami jakości ISO 9001:2000 oraz ISO 14001, kopie certyfikatów należy dołączyć do oferty.

Oferowane komputery muszą być wyprodukowane zgodnie z normami jakości ISO 9001:2000 oraz ISO 14001, kopie certyfikatów należy dołączyć do oferty. Załącznik nr 3 Opis przedmiotu zamówienia dla zadania: Dostawa sprzętu zapewniającego dostarczanie treści do portalu, projekt e-usługi e-organizacja pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Twardościomierze Vickersa Strony 587 do 590. Twardościomierze Rockwell / Rockwell Superficial / Brinell Strony 591 do 594

Twardościomierze Vickersa Strony 587 do 590. Twardościomierze Rockwell / Rockwell Superficial / Brinell Strony 591 do 594 Pomiary twardości Twardościomierze Vickersa Strony 587 do 590 Twardościomierze Rockwell / Rockwell Superficial / Brinell Strony 591 do 594 Twardościomierze przenośne, uderzeniowe Strona 596 Twardościomierze

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 9 ZAKRES I ZESTAWIENIE PARAMETRÓW CH DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Sala operacyjna hybrydowa 1. Kolumna chirurgiczna Producent: Typ: Lp. PARAMETR/ WARUNEK WARUNEK WARTOŚCI OFEROWANE 1. Sufitowa

Bardziej szczegółowo

TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AI 261-08/MF/14 Zamość, dn. 17.11.2014r. TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot. postepowania na dostawę urządzeń dla potrzeb wyposażenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/111/2012 Załącznik nr 1a do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 1: I Dostawa zintegrowanego stanowiska badawczego: Eksperymentalne obiekty mechatroniczne Aparatura

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI. mikroskop pomiarowy MF. projektor pomiarowy PJ-H30. szczegółowe informacje na stronie 376. Seria 172 szczegółowe informacje na stronie 384.

NOWOŚCI. mikroskop pomiarowy MF. projektor pomiarowy PJ-H30. szczegółowe informacje na stronie 376. Seria 172 szczegółowe informacje na stronie 384. NOWOŚCI mikroskop pomiarowy MF szczegółowe informacje na stronie 376. projektor pomiarowy PJ-H30 szczegółowe informacje na stronie 384. Optyczne przyrzady pomiarowe lupy pomiarowe lupy kieszonkowe strony

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do umowy Zam. pub. Nr /10/Pzp Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 do umowy Zam. pub. Nr /10/Pzp Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do umowy Zam. pub. Nr /10/Pzp Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia lp. 1. 2. Nazwa Czujnik zegarowy z podstawką Frezarka uniwersalna z wyposażeniem Parametry określone przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Inkubator Heratherm model Advanced Protocol

Inkubator Heratherm model Advanced Protocol Sprzęt laboratoryjny Załącznik nr do SIWZ Lp. Przedmiot zamówienia Wymagania jakościowe Inkubator Heratherm model Advanced Protocol Oferowany produkt (producent, model, nr katalogowy) Ilość Jednost ka

Bardziej szczegółowo

Zestawienie ilościowe

Zestawienie ilościowe Numer postępowania: MZO.DZP.271.5.2015 Zestawienie ilościowe Ilość 1 Zestawy komputerowe 20 2 Laptopy/notebook 169 3 Drukarki laser kolor 10 4 Drukarki laser mono 20 5 Urządzenie wielofunkcyjne (laser

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA DOSTAW. Dostawa wyposaŝenia uzupełniającego do Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie

SPECYFIKACJA DOSTAW. Dostawa wyposaŝenia uzupełniającego do Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania artykułów stanowiących przedmiot zamówienia innych od opisane w specyfikacji pod SPECYFIKACJA DOSTAW Dostawa wyposaŝenia uzupełniającego do Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Wartość podatku VAT. Cena netto. Wartość netto. Wartość brutto. Część zamówienia. Orientacyjna wizualizacja przedmiotu dostawy. Ilość sztuk/kpl.

Wartość podatku VAT. Cena netto. Wartość netto. Wartość brutto. Część zamówienia. Orientacyjna wizualizacja przedmiotu dostawy. Ilość sztuk/kpl. Lp. Przedmiot dostawy Opis przedmiotu dostawy Orientacyjna wizualizacja przedmiotu dostawy Ilość sztuk/kpl. Część zamówienia Cena netto Wartość netto Wartość podatku VAT Wartość brutto [zł] [zł] [zł] [zł]

Bardziej szczegółowo

Wymagane parametry dla platformy do mikroskopii korelacyjnej

Wymagane parametry dla platformy do mikroskopii korelacyjnej Strona1 ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagane parametry dla platformy do mikroskopii korelacyjnej Mikroskopia korelacyjna łączy dane z mikroskopii świetlnej i elektronowej w celu określenia powiązań

Bardziej szczegółowo

www.euro-medical.pl OFERUJEMY: Sprzęt i aparatura medyczna Aparaturę medyczną: Sprzęt medyczny:

www.euro-medical.pl OFERUJEMY: Sprzęt i aparatura medyczna Aparaturę medyczną: Sprzęt medyczny: OFERUJEMY: Aparaturę medyczną: Kardiomonitory Pulsoksumetry Ssaki Aparaty EKG Respiratory Aparaty USG Def ibrylatory Holtery Aparaty rentgenowskie (RTG) Aparaty do znieczulania Sprzęt medyczny: Stoły operacyjne

Bardziej szczegółowo

Cena netto. Wartość podatku VAT. Wartość netto. Wartość brutto. Część zamówienia. Orientacyjna wizualizacja przedmiotu dostawy. Ilość sztuk/kpl.

Cena netto. Wartość podatku VAT. Wartość netto. Wartość brutto. Część zamówienia. Orientacyjna wizualizacja przedmiotu dostawy. Ilość sztuk/kpl. Lp. Przedmiot dostawy Opis przedmiotu dostawy Orientacyjna wizualizacja przedmiotu dostawy Ilość sztuk/kpl. Część zamówienia Cena netto Wartość netto Wartość podatku VAT Wartość brutto [zł] [zł] [zł] [zł]

Bardziej szczegółowo

4 szt. 4 szt. LP. (wypełnia Oferent)

4 szt. 4 szt. LP. (wypełnia Oferent) SPECYFIKACJA TECHNICZNA/OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 2 Postępowanie nr WNB.2420.6.2011 ZADANIE NR 1 Mikroskopy i oświetlacze KOD CPV 38510000-3 UKŁAD OPTYCZNY: zakres powiększenia 10x - 63x;

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy ZP/6/12/2014 Załącznik nr 2 do SIWZ KARTY PRODUKTOWE ZESTAWIENIA ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA OBIEKTU GALERIA EUROPA- DALEKI WSCHÓD

Nr sprawy ZP/6/12/2014 Załącznik nr 2 do SIWZ KARTY PRODUKTOWE ZESTAWIENIA ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA OBIEKTU GALERIA EUROPA- DALEKI WSCHÓD Nr sprawy ZP/6/12/2014 Załącznik nr 2 do SIWZ KARTY PRODUKTOWE ZESTAWIENIA ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA OBIEKTU GALERIA EUROPA- DALEKI WSCHÓD Nr Karty 1 Opis elementu Ilość J. miary Nr i nazwa pomieszczenia "Artwall"

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NR: ZP. 240-16/13 Zamawiający: UNIWERSYTET PAPIESKI

Bardziej szczegółowo

Znak postępowania: BFZ4-073-PU-36/2012

Znak postępowania: BFZ4-073-PU-36/2012 Załącznik 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Spis treści 1. Przedmiot zamówienia 2. Zgodność konstrukcji Pojazdów z wymaganiami prawnymi 3. Wymagania zasadnicze. 4. Urządzenia bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcjonalności elementów zarządzania i monitoringu infrastruktury środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Wymagane funkcjonalności elementów zarządzania i monitoringu infrastruktury środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Załącznik nr 3 Dostawa urządzeń i oprogramowania na potrzeby zarządzania i monitoringu infrastruktury środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla trzech batalionowych samochodów dowodzenia i łączności

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla trzech batalionowych samochodów dowodzenia i łączności OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla trzech batalionowych samochodów dowodzenia i łączności Zakup realizowany w ramach projektu pn.: Wsparcie techniczne ratownictwa ekologicznego

Bardziej szczegółowo

Starannie opracowany zestaw 20 doświadczeń wraz z omówieniem dla prowadzącego zajęcia 5

Starannie opracowany zestaw 20 doświadczeń wraz z omówieniem dla prowadzącego zajęcia 5 POMOCE DYDATKTYCZNE Lp. Rodzaj pomocy dydaktycznej Ilość 1 2 3 4 Wielkie koncerty polskiej przyrody cz. 1 Wielkie koncerty polskiej przyrody cz. 2 Powietrze i jego zanieczyszczanie pakiet 20 foliogramów

Bardziej szczegółowo

EDZ.242-25/13 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia. dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia budynku Bloku Operacyjnego.

EDZ.242-25/13 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia. dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia budynku Bloku Operacyjnego. SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie 20-954 Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8 Dział Zamówień Publicznych i Marketingu Tel.: (081) 72-44-360, 72-44-519 fax: 74-67-155 e-mail: dzp@spsk4.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (kod CPV: 34200) Przedmiotem zamówienia jest dostawa 8 fabrycznie nowych autobusów miejskich niskopodłogowych dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego

Bardziej szczegółowo