ul. Domaniewska 37 A, Warszawa, Polska tel. (22) fax (22) ECTS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS"

Transkrypt

1 ul. Domaniewska 37 A, Warszawa, Polska tel. (22) fax (22) ECTS PAKIET INFORMACYJNY 2012 / 2013 ECTS Kierunek Zarządzanie Warszawa, 2012

2 Spis treści 1 INFORMACJE O INSTYTUCJI NAZWA I ADRES WŁADZE UCZELNI OGÓLNE INFORMACJE O UCZELNI HISTORIA STATUS UCZELNI STRUKTURA I ORGANIZACJA LICZBA PRZYJMOWANYCH STUDENTÓW LICZBA PRACOWNIKÓW KALENDARZ ROKU AKADEMICKIEGO WYKAZ PROWADZONYCH PROGRAMÓW STUDIÓW NAJWAŻNIEJSZE PRZEPISY UCZELNIANE SYSTEM ECTS EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW STUDENCI PROGRAMU ERASMUS KOORDYNATORZY PROGRAMU ERASMUS OGÓLNE ZASADY REKRUTACJII REJESTRACJI NA STUDIA W POU PRZYJĘCIE NA STUDIA Z UZNANIEM ZALICZEŃ UZYSKANYCH NA INNEJ UCZELNI ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA CUDZOZIEMCÓW INFORMACJE O PROGRAMACH STUDIÓW OPIS OGÓLNY WSTĘP PRZYZNAWANE KWALIFIKACJE (DYPLOMY, TYTUŁY ZAWODOWE, STOPNIE NAUKOWE) EGZAMIN KOŃCOWY (JEŚLI JEST PRZEWIDZIANY) ZASADY OCENIANIA I EGZAMINOWANIA INFORMACJE O PROGRAMACH STUDIÓW OPIS SZCZEGÓŁOWY STUDIA LICENCJACKIE ZARZĄDZANIE BIZNESEM ZARZĄDZANIE FINANSAMI SYSTEMY INFORMACYJNE W BIZNESIE REKLAMA I MARKETING PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE PERSONELEM WYDZIAŁOWY/KIERUNKOWY KOORDYNATOR ECTS STUDIA MAGISTERSKIE, MSC ZARZĄDZANIE BIZNESEM E-BIZNES OPIS POSZCZEGÓLNYCH MODUŁÓW EKONOMIA ANALIZA FINANSOWA PODSTAWY FINANSÓW LUDZIE I PRZEDSIĘBIORSTWA PSYCHOLOGIA I SOCJOLOGIA PODSTAWY MARKETINGU TECHNIKI PRODUKCYJNE W REKLAMIE ZARZĄDZANIE OPERACYJNE

3 2.6.9 INTERNET W ZARZĄDZANIU METODY ILOŚCIOWE W BIZNESIE ŚRODOWISKO BIZNESU EUROPEJSKIEGO PRAWO W BIZNESIE FILOZOFIA PRAKTYCZNA I ETYKA RACHUNEK KOSZTÓW I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA RACHUNKOWOŚĆ MIĘDZYNARODOWA MARKETING STRATEGIA KREACYJNA STRATEGIA MEDIALNA W REKLAMIE SYSTEMY INFORMACYJNE W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, INNOWACJE I TECHNOLOGIE SYSTEMY BAZ DANYCH INTEGRACJA EUROPEJSKA ZARZĄDZANIE FINANSAMI DORADZTWO ZAWODOWE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI ZARZĄDZANIE MARKĄ GLOBALNĄ STRATEGIA REKLAMOWA SEMINARIUM DYPLOMOWE STRATEGIA I POLITYKA FIRMY ZARZĄDZANIE ZMIANAMI ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI IT STRATEGIA SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH ZARZĄDZANIE LUDŹMI MIĘDZYNARODOWE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI PODEJMOWANIE DECYZJI FINANSOWYCH FINANSE MIĘDZYNARODOWE ZARZĄDZANIE PORTFELEM INWESTYCJI ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTW FINANSE STRATEGICZNE PODSTAWY MARKETINGU MARKETING MIĘDZYNARODOWY MARKETING CYFROWY ZARZĄDZANIE PROCESAMI W ORGANIZACJI ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE METODOLOGIA BADAŃ BIZNESOWYCH MAKROEKONOMIA BADANIA OPERACYJNE ETYKA W ZARZĄDZANIU STATYSTYKA MATEMATYCZNA PRAWO CYWILNE SEMINARIUM MAGISTERSKIE DYNAMIKA RYNKÓW WSCHODZĄCYCH RYNKI ELEKTRONICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTEM WDRAŻANIE ROZWIĄZAŃ E-BIZNESOWYCH

4 TECHNOLOGIE SIECI KOMPUTEROWYCH E-BIZNES PLAN ZARZĄDZANIE W ŚRODOWISKU E-BIZNESOWYM ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE MARKETING STRATEGICZNY STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE OPERACJAMI PRAWO PRACY MIĘDZYNARODOWE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI SZKOLENIA I ROZWÓJ PRACOWNIKÓW PRZYWÓDZTWO A ZMIANA MARKETING MIĘDZYNARODOWY MODUŁY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Commercial Use of English (1L2A) Business English (1L2B) Business Communication (2P1) OGÓLNE INFORMACJE DLA STUDENTÓW KOSZTY UTRZYMANIA ZAKWATEROWANIE POSIŁKI OPIEKA ZDROWOTNA UBEZPIECZENIE ŚWIADCZENIA I UDOGODNIENIA DLA STUDENTÓW O SPECJALNYCH POTRZEBACH FINANSE BIURO OBSŁUGI STUDENTÓW BAZA DYDAKTYCZNA INFORMACJE PRAKTYCZNE DLA PRZYJEŻDŻAJĄCYCH STUDENTÓW KURSY JĘZYKOWE PRAKTYKI ZAJĘCIA POZAUCZELNIANE I REKREACYJNE WYKAZ WAŻNYCH TELEFONÓW: ZAŁĄCZNIK

5 1 INFORMACJE O INSTYTUCJI 1.1 NAZWA I ADRES REKTORAT ul. Domaniewska 37 A Warszawa tel (22) , fax 0048 (22) ODDZIAŁ MAZOWIECKI ul. Domaniewska 37 A Warszawa Centrum Informacji tel (22) , Dziekanat tel (22) , fax 0048(22)

6 ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI ul. Głowackiego Kraków tel (12) Centrum Informacji tel (12) , Dziekanat tel (12) , fax 0048 (12)

7 1.2 WŁADZE UCZELNI REKTOR Dr Zuzanna Kalisiak PROREKTOR I DZIEKAN ODDZIAŁU MAZOWIECKIEGO Prof. dr hab. Krzysztof Bartosik DYREKTOR DO SPRAW STANDARDÓW KSZTAŁCENIA Dr inż. Bogdan Gorczyca DZIEKAN ODDZIAŁU MAŁOPOLSKIEGO Dr Agnieszka Knap-Stefaniuk DYREKTOR INSTYTUTU EKONOMII I ZARZĄDZANIA Prof. dr hab. Roman Skarżyński 7

8 DYREKTOR INSTYTUTU FINANSÓW I RACHUNKOWOŚCI Dr Maria Kukurba DYREKTOR INSTYTUTU ZARZĄDZANIA OPERACYJNEGO I SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH Dr Andrzej Chrzanowski DYREKTOR INSTYTUTU JĘZYKA ANGIELSKIEGO Mgr Alicja Kalińska KOORDYNATOR STUDIÓW I STOPNIA Dr Ewa Radomska KOORDYNATOR STUDIÓW II STOPNIA Dr Justyna Berniak-Woźny 8

9 1.3 OGÓLNE INFORMACJE O UCZELNI HISTORIA Wyższa Szkoła Zarządzania/Polish Open University, organizacja nonprofit, powstała w 1991 r. jako jedna z pierwszych niepaństwowych szkół wyższych w demokratycznej Polsce. Celem jej twórców, prof. dra hab. Jerzego Kalisiaka i dr Zuzanny Kalisiak było stworzenie uczelni formatu europejskiego. Historia WSZ/POU może służyć jako dobry przykład wykorzystania unijnych funduszy oraz współpracy europejskiej do stworzenia autonomicznej instytucji edukacyjnej oferującej polskim studentom programy spełniające międzynarodowe standardy. Studenci WSZ/POU realizują program spełniający wymagania polskiego i brytyjskiego systemu edukacyjnego i otrzymują dwa dyplomy: polski i brytyjski. W ciągu minionych 20 lat, WSZ/POU wręczyła dyplomy absolwentom, zdobyła prestiż i uznanie. WSZ/POU posiada dwa oddziały dydaktyczne w Warszawie ikrakowie Dr Zuzanna Kalisiak oraz prof. dr hab. Jerzy Kalisiak opracowują koncepcję utworzenia wyższej niepaństwowej szkoły kształcącej menedżerów i podejmują się jej organizacji. Dr Zuzanna Kalisiak wraz z partnerami z Wielkiej Brytanii, Holandii i Grecji przygotowuje projekt POLSYS. Projekt dotyczy opracowania i wdrożenia programu studiów menedżerskich w Polsce kończących się podwójnym: polskim i brytyjskim dyplomem. Projekt, złożony w biurze TEMPUS w Brukseli, uzyskuje akceptację. Fundusze uzyskane tą drogą umożliwiają opracowanie podręczników, szkolenie wykładowców polskich w zakresie nowych metod kształcenia w Londynieoraz zakup niezbędnego sprzętu komputerowego ioprogramowania Program uzyskuje akredytację brytyjskiej narodowej komisji akredytacyjnej (CNAA)a następnie Thames Valley University, Londyn. Organizatorzy Uczelni uzgodnili z Ministrem Edukacji Narodowej, iż podejmą się organizacji nowego, efektywnego modelu kształcenia na poziomie wyższym, opartego na zasadach systemu modułowego i zasadach kształcenia open and active learning oraz distance learning. Nowy model kształcenia musi mieć swoją specyficzną strukturę organizacyjną, co odnosi się do innej organizacji roku akademickiego, stworzenia gwiaździstej struktury oddziałów dydaktycznych umożliwiających studiowanie młodzieży z całej Polski, innego systemu zaliczeń i egzaminów oraz wymaga stworzenia skutecznego systemu kontroli jakości kształcenia. Uzgodnienia te znajdują swój zapis w statucie Uczelni. Minister rozumiejąc ogrom prac i konieczność dużych inwestycji przez dłuższy okres budowania Uczelni obiecuje pomoc,uważając, żetworzenie Uczelni niepaństwowych ma głównie sens wtedy, jeśli uczelnie te tworzą nową jakość, a nie powielają to, co robi się w uczelniach państwowych. Organizatorzy przygotowują dokumenty niezbędne do otrzymania zgody na utworzenie nowej instytucji edukacyjnej szkoły wyższej. Odbywają się pierwsze zajęcia w Oddziale Dydaktycznym w Warszawie, rusza moduł pilotażowego programu; pierwszych stu studentów rozpoczyna edukację w trybie dziennym i wieczorowym. 9

10 luty 1992 WSZ/POU otrzymuje od Ministra Edukacji Narodowej, prof. dra hab. Andrzeja Stelmachowskiego uprawnienia niezależnej szkoły wyższej prowadzącej studia licencjackie w nowym modelu kształcenia, głównie w formie open and active learning oraz distance learning. Struktura kształcenia oparta jest na oddziałach dydaktycznych. W rejestrze MEN zezwolenie na działalność WSZ/POU ma nr 3-TBM-14/92; uczelnia ma charakter non profit. WSZ/POU i Thames Valley University podpisują umowę o współpracy, na mocy której absolwenci otrzymują także dyplom brytyjski. wrzesień 1992 Rozpoczyna działalność Oddział Dydaktyczny w Legnicy. listopad 1993 Rozpoczyna działalność Oddział Dydaktyczny w Krakowie. lipiec 1995 Pierwsi absolwenci otrzymują dyplomy ukończenia studiów licencjackich i BBA Komisja MEN przeprowadziła kontrolę prawidłowości i jakości kształcenia w Uczelni, a na podstawie pozytywnej oceny tej Komisji, Minister Edukacji Narodowej podjął decyzję przedłużenia zezwolenia na prowadzenie Uczelni na dalsze 25 lat. Dr Zuzanna Kalisiak podejmuje koordynację międzynarodowego projektu ALFIT (Active Learning in Finance Aided by Information Technology). Projekt zaakceptowany przez TEMPUS ma dwa cele: opracowanie programu studiów licencjackich w zakresie zarządzania finansami, oraz testowanie w ramach tego programu nowych metod dydaktycznych wykorzystujących techniki informacyjne i multimedialne. Projekt stwarza podwaliny pod rozwój e-learningu. luty 1997 Ministerstwo Edukacji przyznaje WSZ/POU uprawnienia do nadawania tytułu magistra (DNS /36/TBM/97). marzec 1997 W WSZ/POU rozpoczynają się studia MBA. Absolwenci WSZ/POU mogą otrzymać równolegle dyplom magistra i Master of Business Administration Dyplomy otrzymują pierwsi absolwenci studiów magisterskich i MBA Trwają intensywne prace nad przygotowaniem do akredytacji i walidacji obejmujące opracowanie wymaganych procedur i dokumentów. W kwietniu 2000 r. pięć programów studiów licencjackich oraz program magisterski i MBA otrzymują walidację Oxford Brookes University. Od 1 września 2000 r. studenci rozpoczynają nowe programy lub przechodzą na nowy system Uruchomiono nowy program Przedsiębiorczości i Zarządzania, na którym można realizować studia zaoczne w systemie distance learning. maj 2001 WSZ/POU wprowadza do swojej oferty programowej podyplomowe studia uzupełniające. 10

11 wrzesień 2001 Uruchomienie systemu elektronicznych konsultacji z wykorzystaniem internetu, jako dopełnienie tradycyjnych konsultacji. styczeń 2002 Uruchomienie programu uzupełniających studiów magisterskich w zakresie przedsiębiorczości i zarządzania Prace nad przygotowaniem nowej platformy edukacyjnej w systemie e-learning; jesień 2002 uruchomienie studiów zaocznych w trybie e-learning Przygotowanie nowego programu magisterskich studiów uzupełniających w zakresie e-biznesu. maj 2002 Pozytywny wynik procedury walidacyjnej przeprowadzonej przez Oxford Brookes University dla programu e-biznes Studia MBA jako pierwsze w Polsce uzyskują akredytację AMBA - The Association of MBAs. Zostajemy instytucjonalnym członkiem tego prestiżowego stowarzyszenia i tym samym dołączamy do grona liczącegó ówcześnie 70 najlepszych szkół biznesu w świecie Jako pierwsza uczelnia w Polsce zostajemy uhonorowani godłem Teraz Polska" za e-learning: innowacyjny system nauczania z wykorzystaniem Internetu - opatentowany w Polsce i za granicą 2004 Zajmujemy I miejsce w rankingu WPROST, w kategorii niepaństwowych wyższych szkół biznesu i zarządzania Uruchamiamy uzupełniające studia magisterskie na wydziale Turystyka i Hotelarstwo. Po raz drugi zajmujemy I miejsce w rankingu WPROST, w kategorii niepaństwowych wyższych szkół biznesu i zarządzania Po raz trzeci zajmujemy I miejsce w rankingu WPROST", w kategorii niepaństwowych wyższych szkół biznesu i zarządzania. Uruchamiamy nowy program studiów magisterskich Komunikacja Strategiczna w Marketingu W marcu tego roku 4 programy studiów w języku angielskim otrzymały akredytację Oxford Brookes University. 11

12 Po raz czwarty zajmujemy I miejsce w rankingu WPROST", w kategorii niepaństwowych wyższych szkół biznesu i zarządzania. Rusza Centrum Wschodnie Polish Open University - biznesowa inicjatywa uczelni, której misją jest pomoc firmom w praktycznym wykorzystaniu potencjału rynków Europy Środkowo-Wschodniej Wyższa Szkoła Zarządzania / Polish Open University uruchomiła we Wrocławiu studia Executive MBA. Association of MBAs ponownie akredytowało program studiów MBA prowadzony przez POU Zmarł prof. dr hab. Jerzy Kalisiak, współtwórca i Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania / Polish Open University Wyższa Szkoła Zarządzania / Polish Open University przeszła z sukcesem proces reakredytacji Państwowej Komisji Akredytacyjnej (PKA) Uczelnia obchodziła 20-lecie swojego istnienia. Z tej okazji 17 listopada została zorganizowana uroczysta konferencja naukowa zatytułowana Ewolucja czy rewolucja? Czas przemian, czas wyzwań Uczelnia we współpracy z Wydawnictwem PRET S.A. wydała dwie publikacje poświęcone zagadnieniom poruszanym podczas konferencji zorganizowanej pod koniec 2011 roku: 1. Ewolucja czy rewolucja? Czas przemian czas wyzwań. Zmiany w teorii i praktyce zarządzania. 2. Ewolucja czy rewolucja? Czas przemian czas wyzwań. Zarządzanie w procesie permanentnych zmian STATUS UCZELNI Uczelnia niepaństwowa, nieakademicka; założyciel: Fundacja Menedżerów Polskich; inicjatorzy i organizatorzy Uczelni: dr Zuzanna Kalisiak i prof. dr hab. Jerzy Kalisiak; decyzja Ministra Edukacji Narodowej prof. Andrzeja Stelmachowskiego o wpisie do rejestru pod nr 3 (dokument DNS. 3-TBM-14/92); Uczelnia ma charakter non-profit (odpowiedni zapis w 2 Statutu Uczelni) STRUKTURA I ORGANIZACJA W Uczelni można wydzielić dwie strefy funkcjonalne: akademicką i administracyjną. (Przykład Struktury akademickiej POU, Załącznik 1) LICZBA PRZYJMOWANYCH STUDENTÓW Ogólna liczba studentów (stan na 30 listopada 2012 r.) na studiach licencjackich i magisterskich oscyluje w granicach 1309 (w tym 104 obcokrajowców). W naszym modelu organizacyjnym student może rozpoczynać studia 4 razy w roku. Stąd pojęcie rekrutacji rozumiemy jako sumę wszystkich osób rozpoczynających studia w ciągu całego roku akademickiego. 12

13 1.3.5 LICZBA PRACOWNIKÓW Uczelnia zatrudnia łącznie na pełnym etacie 73 pracowników naukowo-dydaktycznych i administracyjnych. 1.4 KALENDARZ ROKU AKADEMICKIEGO Rok akademicki w WSZ/POU trwa od 1 września do 31 sierpnia i podzielony jest na cztery sesje warsztatowe i dwie sesje egzaminacyjne. Sesja I (jesienna) Sesja II (zimowa) Sesja egzaminacyjna (zimowa) Sesja III (wiosenna) Sesja IV (letnia) Sesja egzaminacyjna (letnia) 1 września - 31 października 1 listopada - 31 grudnia 2-31 stycznia 1 lutego - 31 marca 1 kwietnia - 31 maja 1-30 czerwca Rok akademicki na studiach drugiego stopnia składa się z 2 semestrów oraz 2 sesji egzaminacyjnych: Semestr zimowy Sesja egzaminacyjna zimowa Semestr letni Sesja egzaminacyjna lenia 1 września 31 grudnia 2 31 stycznia 1 lutego do 31 maja 1 30 czerwca 13

14 Studia I stopnia (BA) prowadzone są w Warszawie i Krakowie w formie stacjonarnej i niestacjonarnej, w tym studia na odległość (metoda e-learning). Studia stacjonarne trwają co najmniej 3 lata (6 semestrów). Studia niestacjonarne mogą trwać 2 semestry dłużej. Studia drugiego stopnia, niestacjonarne, trwają 2 lata (4 semestry) i są prowadzone metodą tradycyjną i e-learning. Student studiów drugiego stopnia ma prawo do przedłużenia, z zachowaniem praw studenckich, okresu studiowania o jeden semestr. Studenci mają do wyboru kilka terminów zajęć. Zajęcia warsztatowe z każdego modułu są obowiązkowe. Składają się najczęściej z 5 lub 6 spotkań po 4 godziny każde. Zajęcia odbywają się w następujących ramach czasowych: 8:30 12:00 Pon Wt Śr Czw Pt So 12:30 16:00 17:00 20:30 Warsztaty W niedzielę zajęcia nie odbywają się. Student musi być zarejestrowany przynajmniej na jeden moduł w każdej sesji warsztatowej. Oznacza to, że okres studiowania zależy od ilości modułów studiowanych równocześnie. Moduły zaliczane są na podstawie: oceny pracy w trakcie studiowania modułu (tzw. zaliczenie zajęć warsztatowych) lub zaliczenia zajęć warsztatowych i egzaminu. Zaliczenie zajęć warsztatowych może odbywać się na podstawie: sprawdzianu/ów, pracy grupowej, prezentacji, pracy studenta na zajęciach oraz kombinacji tych form. Student jest zobowiązany do złożenia sprawdzianu w sesji (dotyczy studiów pierwszego stopnia) lub semestrze (dotyczy studiów drugiego stopnia), w którym uczęszcza na moduł, w terminie wyznaczonym przez dziekanat i przystąpienia do egzaminu w sesji egzaminacyjnej następującej po zaliczeniu sprawdzianu. W celu umożliwienia studiowania wszystkim studentom, bez względu na miejsce zamieszkania, oferujemy naukę z wykorzystaniem Internetu i Intranetu. Studenci mogą wybrać rodzaj, godziny i dni zajęć.dzięki wykorzystaniu Internetu studenci mają również dostęp do programu studiów, pytań powtórzeniowych, konsultacji, a także forum studenckiego. 14

15 1.5 WYKAZ PROWADZONYCH PROGRAMÓW STUDIÓW Wyższa Szkoła Zarządzania / Polish Open University oferuje na kierunku Zarządzanie następujące specjalności: STUDIA LICENCJACKIE I BA: Zarządzanie Biznesem Zarządzanie Finansami Systemy Informacyjne w Biznesie Reklama i Marketing Przedsiębiorczość i Zarządzanie Zarządzanie Personelem STUDIA MAGISTERSKIE I MSC: Zarządzanie Finansami w Środowisku Międzynarodowym, Zarządzanie Marketingiem w Środowisku Międzynarodowym, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Środowisku Międzynarodowym, Zarządzanie Biznesem Międzynarodowym, E-biznes. STUDIA EXECUTIVE MBA (Master of Business Administration) STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE: Zarządzanie Biznesem w Środowisku Międzynarodowym, Marketing i Komunikacja w Środowisku Międzynarodowym, Zarządzanie Kapitałem Ludzkim w Środowisku Międzynarodowym, Zarządzanie Wartością Przedsiębiorstwa, Nowoczesne Zarządzanie w Środowisku Międzynarodowym, E-biznes w Środowisku Międzynarodowym, Zarządzanie Projektami, Professional Coaching Academy. Więcej informacji na temat Studiów EMBA i Studiów Podyplomowych znajduje się na stronie internetowej Uczelni: 15

16 1.6 NAJWAŻNIEJSZE PRZEPISY UCZELNIANE Regulamin Studiów Wyższej Szkoły Zarządzania/Polish Open University z dnia 3 kwietnia 2012 r. obowiązujący na rok akademicki 2012/2013 zawierający zmiany w odniesieniu do regulaminu, który obowiązywał dotychczas.treść regulaminu znajduje się na stronie internetowej Dziekanatu on-line: 1.7 SYSTEM ECTS EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW Europejski System Transferu Punktów (European Credit Transfer System, ECTS, znany również w Polsce pod swą skrótową nazwą) został po raz pierwszy wprowadzony jako przedsięwzięcie pilotażowe w 1989 r. w ramach programu Erasmus. ECTS pozwala przedstawiać programy studiów w sposób czytelny i ułatwiającyporównania. System ten można stosować w ramach wszystkich rodzajów studiówniezależnie od trybu, w jakim są prowadzone, oraz dla celów kształcenia przez całe życie. Służy on zarówno studentom odbywającym część studiów za granicą, jak istudentom odbywającym całość studiów w swej uczelni macierzystej. Podstawowymi dokumentami związanymi z systemem ECTS są: Pakiet informacyjny / Katalog przedmiotów. Porozumienie o programie zajęć (tzw. Learning Agreement). Wykaz zaliczeń (tzw. Transcription of Records). Każdy student Erasmusa jest zobligowany do wyboru przedmiotów/modułów, które będzie studiować na uczelni partnerskiej. Wybór dokonywany jest w oparciu oanalizę programu studiów, jaki student powinien realizować w POU. W raziejakichkolwiek problemów bądź wątpliwości radą zawsze służą Koordynatorzy Programu Erasmus. Powybraniu przedmiotów zostaje sporządzony Learning Agreement. Porozumienie tojest umową trójstronną pomiędzy studentem, POU i uczelnią partnerską. W ramach ECTS opracowano skalę ocen, która ma ułatwić zrozumienie istoty ocen i porównywanie ocen wystawianych zgodnie z różnymi systemami w poszczególnych krajach. Ta skala nie odnosi się do żadnego krajowego systemu i ma jedynie zapewnić obiektywną ocenę umiejętności danego studenta w odniesieniu doumiejętności innych studentów ocenianych w tym samym systemie. Od początku istnienia WSZ/POU, w uczelni funkcjonuje punktowy system rozliczenia studentów z postępów w nauce. System ten był wzorowany na brytyjskim systemie Credit Accumulated and Transfer Scheme (CATS). Programy studiów w WSZ/POU mają strukturę modułową. Każdy moduł ma przyporządkowaną określoną liczbę punktów kredytowych zgodnie z systemem brytyjskim CATS i/lub europejskim ECTS. Generalnie przyjmuje się, że parytet CATS do ECTS wynosi 2:1. Jak wiadomo, 60 punktów ECTS (120 CATS) odpowiada nakładowi pracy studenta 16

17 w pełnym roku akademickim. Kwalifikacjom nadawanym po ukończeniu studiów trwających 3 lata przyporządkowuje się 180 punktów ECTS (360 CATS) STUDENCI PROGRAMU ERASMUS Studenci zainteresowani studiowaniem w WSZ/POU w ramach Programu LLP Erasmus wypełniają i składają następujące dokumenty: LLP ERASMUS Application Form ECTS Learning Agreement Transcript of Records 2 fotografie (jak do paszportu) Dokumenty powinny być przesłane na adres Koordynatora Administracyjnego Programu Erasmus. Na początku każdego roku akademickiego, przed oficjalną rejestracją, wszyscy studenci zainteresowani Programem Erasmus spotykają się z Koordynatorem Administracyjnym Programu Erasmus, który jest jednocześnie ich doradcą ds. studiów KOORDYNATORZY PROGRAMU ERASMUS Koordynator Uczelniany Programu Erasmus Prof. dr hab. Krzysztof Bartosik Prorektor/Dziekan Wyższa Szkoła Zarządzania / Polish Open University, ul. Domaniewska 37A, Warszawa, Polska Tel.: (+48 22) , Fax:(+48 22) pou.pl Koordynator ECTS Dr Bogdan Gorczyca, Dyrektor ds. Standardów Kształcenia Wyższa Szkoła Zarządzania / Polish Open University, ul. Domaniewska 37A, Warszawa, Polska Tel.: (+48 22) , Fax:(+48 22) pou.pl Koordynatorzy administracyjni Marzena Klimas, Katarzyna Stadnicka Rektorat Wyższa Szkoła Zarządzania / Polish Open University, ul. Domaniewska 37A, Warszawa, Polska Tel.: (+48 22) , Fax:(+48 22) , 17

18 1.8 OGÓLNE ZASADY REKRUTACJII REJESTRACJI NA STUDIA W POU Studia w POU mają charakter otwarty. Podstawowym warunkiem przyjęcia na studia licencjackie jest świadectwo dojrzałości, natomiast w przypadku studiów magisterskich kandydaci muszą posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych na poziomie minimum licencjata, inżyniera lub innym równoważnym.na studia magisterskie mogą zostać przyjęci absolwenci wszystkich kierunków studiów I i II stopnia (bez konieczności realizowania różnic programowych). Chociaż może być sprawdzany program dotychczasowych studiów. Wymagane dokumenty (studia licencjackie): oryginał i kserokopia świadectwa maturalnego, kserokopia dowodu osobistego, 3 zdjęcia i zdjęcie w wersji elektronicznej w formacie jpg, wniosek o przyjęcie na studia, dokonanie wpłaty za moduł, opłata rejestracyjna (w przypadku rezygnacji ze studiów nie zwraca się opłaty rejestracyjnej). Kandydaci na studia magisterskie przystępujący do procesu kwalifikacji są rejestrowani przez dziekanat po złożeniu kompletu wymaganych dokumentów, tj.: wypełnionej karty zgłoszeniowej na studia, odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych, oraz wniesieniu opłaty za postępowanie kwalifikacyjne. W procesie rekrutacji kandydatów na studia II stopnia bierze się pod uwagę: oceny uzyskane w trakcie studiów I stopnia (licencjackich) oraz (w razie potrzeby) ocenę kandydata przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną na podstawie przeprowadzonej rozmowy oceniającej. Kandydaci na studia II stopniapowinni posiadać znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym studiowanie na studiach magisterskich.osoby które chcą uzyskać również brytyjski dyplom Master of Science (MSc) nadawany przez Oxford Brookes University, muszą dodatkowo w procesie kwalifikacji na studia udokumentować znajomość języka angielskiego potwierdzoną: certyfikatem London Chamber of Commerce, level 2 (LCCI level 2); innym ekwiwalentnym certyfikatem na poziomie B1 (do decyzji Dyrektora Instytutu Języka Angielskiego); lub zdać wstępny test znajomości języka angielskiego organizowany przez Polish Open University. Osoby które przeszły przez postępowanie kwalifikacyjne z wynikiem pozytywnym są rejestrowane na studia magisterskie po dokonaniu poniższych formalności: wniesieniu opłaty czesnego 18

19 oraz po dostarczeniu: oryginału lub odpisu świadectwa dojrzałości, kserokopii dowodu osobistego, zdjęcia legitymacyjne papierowe, 1 zdjęcie legitymacyjne w formie elektronicznej (format:.jpg, wielkość: 236 (szer.) na 295 (wys.) pikseli, rozdzielczość: 300 dpi) należy przesłać na adres: Wysokość opłat i tryb ich wnoszenia uzależnione są od trybu studiowania i metody realizacji modułu. Wysokość opłat ogłaszana jest w Wykazie opłat na dany rok akademicki i może ulec zmianie w trakcie studiów. W przypadku rezygnacji ze studiów nie zwraca się opłaty rejestracyjnej. Przyjęcie w poczet studentów POU następuje po rejestracji i podpisaniu ślubowania akademickiego. Student nabywa wtedy prawo do otrzymania legitymacji studenckiej. Studia licencjackie na kierunku Zarządzanie rozpoczynają się 4 razy w roku: we wrześniu (rejestracja rozpoczyna się na przełomie maja i czerwca, trwa do końca sierpnia) listopadzie (rejestracja w październiku) w lutym (rejestracja grudzień-styczeń) kwietniu (rejestracja w marcu) Studia magisterskie na kierunku Zarządzanie rozpoczynają się 2 razy w roku: we wrześniu semestr jesienny w lutym semestr wiosenny Warunkiem dopuszczenia studenta do magisterskiego egzaminu dyplomowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów z programu studiów magisterskich oraz uzyskanie pozytywnej oceny pracy dyplomowej. Absolwenci, którzy zaliczyli wszystkie moduły obowiązkowe oraz obronili pracę magisterską otrzymują polski dyplom magistra wydawany przez Wyższą Szkołę Zarządzania / Polish Open University na kierunku Zarządzanie, zgodny z wybraną specjalnością: Zarządzanie Finansami w Środowisku Międzynarodowym Zarządzanie Marketingiem w Środowisku Międzynarodowym Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Środowisku Międzynarodowym Zarządzanie Biznesem Międzynarodowym Studenci, którzy mają otrzymać również dyplom OBU, przygotowują jedną pracę dyplomową która jest jednocześnie dysertacją MSc. Dyplom wydawany jest zgodnie z wybraną specjalizacją : Master of Science in Business and Financial Management Master of Science in Business and Marketing Management Master of Science in Business and Human Resources Management Master of Science in International Business Management 19

20 1.9 PRZYJĘCIE NA STUDIA Z UZNANIEM ZALICZEŃ UZYSKANYCH NA INNEJ UCZELNI Osoby rozpoczynające studia w POU, które wcześniej były studentami innych uczelni mogą ubiegać się o uznanie uzyskanych tam zaliczeń, o ile dotyczą one przedmiotów o programie zgodnym z programami modułów w POU. Decyduje o tym Komisja Transferowa, która może uznać zaliczenie odpowiadające maksimum 60 ECTS 1. Natomiast wniosek studenta o uznanie dalszych zaliczeń, wraz z odpowiednią dokumentacją, należy złożyć do Dziekana, który przekazuje dokumentację Uczelnianej Komisji Egzaminacyjnej. Decyzje Komisji są ostateczne, bez możliwości dalszych odwołań. Uznanie zaliczenia uzyskanego w innej uczelni podlega opłacie zgodnie w obowiązującym w Uczelni Wykazem opłat ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA CUDZOZIEMCÓW Zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z dnia 21 kwietnia 2011 r. Nr 84, poz. 455), Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U z dnia 19 października 2006 r.) cudzoziemcy mogą podejmować studia na podstawie: umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach, umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych w tych umowach, decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub odpowiedniego ministra wskazanego w art. 33 ust. 2, decyzji rektora uczelni, na zasadach odpłatności: zgodnie z zasadami zawartymi w Systemie organizacji studiów i opłat zatwierdzonymi przez Rektora WSZ/POU. Odpłatność za studia dla cudzoziemców jest taka sama jakdla obywateli polskich. Cudzoziemcy są zobowiązani do wniesienia opłaty rejestracyjnej. Informacji o zasadach i trybie przyjęć udzielają polskie placówki dyplomatyczne lub konsularne (adresy polskich placówek dyplomatycznych na stronach Na studia mogą zostać zakwalifikowani cudzoziemcy, którzy: 1. posiadają wizę lub kartę pobytu zezwalającą na zamieszkanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na czas oznaczony, 2. legitymują się zalegalizowanym świadectwem lub innym dokumentem stwierdzającym ukończenie szkoły średniej za granicą, uprawniającym do podjęcia studiów magisterskich lub studiów wyższych zawodowych w państwie, w którym został wydany, uznanym za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości, 3. wykazują się dobrym stanem zdrowia, udokumentowanym zaświadczeniem lekarskim stwierdzającym brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia, 4. posiadają polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub przystąpią do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia, 1 European Credit Transfer and Accumulation System 20

21 5. ukończą kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim (w jednostkach wyznaczonych przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu) albo uzyskają potwierdzenie, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów. Uwaga! Powyższe zasady nie dotyczą: 1. cudzoziemców, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się, 2. cudzoziemców posiadających status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej, 3. cudzoziemców korzystających z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 4. pracowników migrujących, będących obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub EFTA (stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym), jeżeli są lub byli zatrudnieni w Polsce, a także członków ich rodzin, o ile mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 5. obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej lub EFTA (stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym) i członków ich rodzin, posiadających środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów, przy czym osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego. Podstawa prawna: Ustawa o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z dnia 21 kwietnia 2011 r. Nr 84, poz. 455). Wyżej wymienione osoby mogą podejmować studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich. Zgłoszenia na studia w pierwszej sesji (BA) lub semestrze (MBA) należy złożyć do 30 czerwca. Zgłoszenia na drugi semestr lub trzecią sesję powinny zostać złożone do 1 listopada. WSZ/POU zastrzega sobie prawo nie przyjmowania zgłoszeń dokonanych po upływie tych terminów. Im wcześniej zostaną złożone dokumenty, tym większe możliwości wyboru zakwaterowania i terminów zajęć. Zajęcia warsztatowe i wykłady są generalnie prowadzone w języku polskim, jednak część modułów jest również dostępnych w języku angielskim. W przypadku zajęć prowadzonych po polsku, studenci powinni dysponować odpowiednim poziomem znajomości języka. Polski Studenci z niewystarczającym poziomem znajomości języka polskiego mogą uczęszczać na specjalne kursy językowe dla cudzoziemców przed albo w trakcie roku akademickiego. WSZ/POU pomaga studentom przy wyborze właściwego kursu. 21

22 2. INFORMACJE O PROGRAMACH STUDIÓW OPIS OGÓLNY 2.1 WSTĘP Programy studiów oferowane w WSZ/POU zostały przygotowane mając na uwadze założone efekty kształcenia oczekiwane przez pracodawców i rynek pracy. Od początku istnienia Uczelni programy były akredytowane przez uczelnie brytyjskie. Studenci otrzymują zaliczenie za umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy teoretycznej w nowatorski sposób, a nie za jej odtwarzanie. Umiejętność rozwiązywania problemów dowodzi bowiem, że student potrafi stosować teorię i narzędzia analitycznew praktyce do rozwiązywania konkretnych problemów w przedsiębiorstwie. Ważnym efektem realizacji programu jest zaszczepienie chęci i wyposażenie studentów w umiejętności niezbędne do indywidualnego, stałego uczenia się, co stanowi istotny czynnik w osobistym rozwoju studenta. 2.2 PRZYZNAWANE KWALIFIKACJE (DYPLOMY, TYTUŁY ZAWODOWE, STOPNIE NAUKOWE) Dzięki współpracy z Oxford Brookes University (OBU) od 1999 roku nasi absolwenci na pierwszym i drugim stopniu kształcenia mogą otrzymać DWA dyplomy: polski licencjata i brytyjski Bachelor of Art (poziom 6 wg European Qualifications Framework)oraz polski magistra i brytyjski Master of Business Administration (poziom 7 wg European Qualifications Framework). POU opracowało szereg własnych programów, które uzyskały walidację Oxford Brookes University. Zawartość merytoryczna programów, regulaminy, organizacja procesu nauczania, wymagania w zakresie kontroli jakości muszą odpowiadać kryteriom akredytacyjnym Oxford Brookes University. Utrzymaniu standardów jakości kształcenia służy ciągły proces monitorowania, w którym oprócz OBU uczestniczą niezależni egzaminatorzy zewnętrzni z innych brytyjskich uczelni. Nasze programy studiów licencjackich i magisterskich uzyskały pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Uczelnia stosuje modułowy system nauczania, co oznacza, że warunkiem otrzymania dyplomu jest zaliczenie modułów określonych programem studiów. Taki system ma swoje zalety: jest elastyczny i daje możliwość samodzielnego dokonywania wyborów.student studiów licencjackich, aby otrzymać dyplom musi uzyskać wymaganą liczbę punktów kredytowych tj. 180 pkt ECTS, podczas gdy student studiów MSc na ścieżce polskiej musi uzyskać 120 pkt ECTS. Studenci studiów licencjackich mają prawo do otrzymania dwóch dyplomów: polskiego dyplomu licencjata i brytyjskiego dyplomu Bachelor of Arts: Bachelor of Arts (Hons) in Business Administration / Licencjat w zakresie Zarządzania Biznesem Bachelor of Arts (Hons) in Financial Management / Licencjat w zakresie Zarządzania Finansami 22

23 Bachelor of Arts (Hons) in Marketing and Advertising / Licencjat w zakresie Reklamy i Marketingu Bachelor of Arts (Hons) in Business and Information Systems / Licencjat w zakresie Systemów Informacyjnych w Biznesie Od września 2011 r. POU wprowadziło do swojej oferty edukacyjnej 4 specjalności w ramach studiów Master of Science, których absolwenci otrzymują dyplom Oxford Brookes University z Wielkiej Brytanii.Istnieje również możliwość uzyskania polskiego tytułu magistra. Studia MSc trwają rok i są realizowane po polsku. To pierwsza tego typu oferta na polskim rynku edukacyjnym. W ofercie uczelni znajdują się 4 specjalności: Business and Marketing Management (Zarządzanie Marketingiem w Środowisku Międzynarodowym) Business and Human Resource Management (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Środowisku Międzynarodowym) Business and Financial Management (Zarządzanie Finansami w Środowisku Międzynarodowym) International Business Management (Zarządzanie Biznesem Międzynarodowym). W przypadku studiów Magisterskich Msc w zakresie e-biznesu absolwent uzyskuje zarówno polski tytuł magistra, jak również brytyjski dyplom Master of Science. 2.3 EGZAMIN KOŃCOWY (JEŚLI JEST PRZEWIDZIANY) Warunkiem ukończenia studiów jest złożenie pozytywnie ocenionej pracy dyplomowej oraz złożenie egzaminu dyplomowego (licencjackiego lub magisterskiego). Decyzja o dopuszczeniu do obrony podejmowana jest przez Dziekana po spełnieniu przez studenta następujących warunków: zaliczenie wszystkich obowiązkowych modułów, wykładów i seminariumlicencjackiego/magisterskiego, uzyskanie dwóch pozytywnych ocen pracy licencjackiej/magisterskiej. Student, który nie uzyska zgody na przedłużenie terminu lub nie ukończy studiów w przedłużonym terminie zostaje skreślony z listy studentów i może uzyskać wyłącznie zaświadczenie potwierdzające zaliczenie odpowiednich modułów z programu studiów licencjackich. Obrony prac licencjackich i magisterskich odbywają się przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Rektora na wniosek Dyrektora ds. Standardów Kształcenia. Oceną zaliczającą pracę dyplomową jest co najmniej 50 punktów. 23

24 2.4 ZASADY OCENIANIA I EGZAMINOWANIA System oceniania POU ma na celu osiągnięcie maksymalnej spójności pomiędzy realizacją celów programu i pożądaną sylwetką absolwenta. Ogólnie przyjęte zasady oceniania na studiach licencjackich i magisterskich znajdują odzwierciedlenie w kryteriach ocen poszczególnych modułów. Są one określane przez opiekunów poszczególnych modułów, dyrektora ds. standardów kształcenia i egzaminatora zewnętrznego, i uwzględniają specyfikę każdego z modułów. System oceniania ukierunkowany jest na: ocenę potencjału studentów i potrzeb ich rozwoju, ocenę osiągnięć, tj. nabytych wiadomości i umiejętności, ustalenie poziomu osiągnięć na kolejnych etapach studiów. Podstawą oceny studenta jest ocena za sprawdzian, egzamin i pracę dyplomową. Stosuje się skalę ocen od 0 do 100 pkt. Minimum zaliczeniowe modułu wynosi 40 pkt (studia I stopnia), 50 pkt (studia II stopnia). Minimum zaliczeniowe dla modułów 1L2b i 1L2b wynosi 50 pkt. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie średniej ważonej ocen ze wszystkich obowiązujących dla danego modułu elementów zaliczenia na poziomie minimum zaliczeniowego, tj. 40 pkt (studia I stopnia), 50 pkt (studia II stopnia). Jeśli moduł zalicza się na podstawie wyników sprawdzianu i egzaminu, to warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie sprawdzianu, czyli uzyskanie min 40 pkt (studia I stopnia), 50 pkt (studia II stopnia). Minimum zaliczeniowe egzaminu wynosi 40 pkt (studia I stopnia), 50 pkt (studia II stopnia). Oceną zaliczającą pracę dyplomową i egzamin dyplomowy jest 50 pkt. Zarówno sprawdzian, jak i egzamin zawierają precyzyjne zasady oceniania pracy oraz przyznawania punktów. W przypadku egzaminu pisemnego kryteria oceny wyrażane są poprzez przypisanie wag poszczególnym zadaniom, lub ich elementom. W każdym przypadku wyraźnie podane są kryteria określające minimum zaliczeniowe. Wszystkie egzaminy, testy, sprawdziany i prezentacje mają na celu ocenę wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych studenta. Sprawdzian pisemny może mieć formę eseju, raportu, projektu, recenzji fachowej literatury, dokumentu do dyskusji, analizy przypadków (case studies) lub prezentacji o charakterze seminaryjnym. Zwykle studenci przygotowują sprawdzian indywidualnie, ale mogą też zostać poproszeni o jego zespołowe przygotowanie. Dodatkowo studenci mogą być oceniani na podstawie egzaminów ustnych i indywidualnych prezentacji.wyniki sprawdzianów ogłaszane są studentom w ciągu 14 dni roboczych, licząc od terminu złożenia sprawdzianu. Egzaminy mogą mieć różną formę: tradycyjną (słuchacz nie zna pytań egzaminacyjnych i nie ma możliwości korzystania z jakichkolwiek materiałów), egzaminu z wykorzystaniem wydanych wcześniej materiałów (z możliwością korzystania z nich w czasie egzaminu lub nie), egzaminu otwartego (z możliwością korzystania z podręczników). 24

25 Wyniki egzaminów ogłaszane są po ich zatwierdzeniu przez Komisję Egzaminacyjną. Posiedzenia Komisji odbywają się w lutym i lipcu. Ogólne zasady: Studenci premiowani są nie tyle za odtworzenie wiedzy teoretycznej, ale umiejętność zastosowania jej w sposób innowacyjny. Wiedza oraz umiejętności zastosowania narzędzi analitycznych mierzone są w odniesieniu do zadań polegających na rozwiązywaniu konkretnych problemów. Ważnym efektem realizacji programu jest zaszczepienie potrzeby indywidualnego stałego podnoszenia kwalifikacji. Interaktywny charakter zajęć sprawia, że studenci są oceniani nie tylko na podstawie sprawdzianów i egzaminów, ale także na podstawie postępów obserwowanych podczas tych zajęć. Umiejętności takie jak, umiejętność dokonywania obliczeń, umiejętności analityczne, umiejętność zbierania i interpretacji informacji, ćwiczone są podczas zajęć warsztatowych, a utrwalane podczas indywidualnych konsultacji. Prowadzący zajęcia ma obowiązek zwrócenia uwagi studentom na materiał sprawiający problemy i zaproponować odpowiednie postępowanie. Interaktywny charakter zajęć wymaga również więcej od studentów, zachęcając ich do oceny pracy własnej oraz pracy kolegów. W rezultacie prowadzący zajęcia nie jest jedyną osobą oceniającą, ale wykorzystuje także informacje uzyskane od studentów. Procedura oceniania służy nie tylko dostarczeniu studentom informacji o postępach w nauce i wskazaniu problemów, ale jest także narzędziem nauczania. Zachęca się studentów do wyrażenia opinii o pracy swojej i innych studentów. Sprawdziany i egzaminy skonstruowane są tak, aby mierzyły sukces studenta w nabywaniu wiedzy i umiejętności koniecznych do skutecznego funkcjonowania w przedsiębiorstwie. Różnorodność metod oceniania jest konsekwencją fundamentalnego dla POU założenia o centralnym miejscu jakie w procesie kształcenia zajmuje student. Ważne jest zatem, aby mierzyć jego postępy nie tylko w sferze osiągnięć akademickich, ale także w sferze kompetencji i umiejętności, które są niezbędne w ciągłym procesie uczenia się przez całe życie. Przygotowując sprawdzian studenci mogą pracować w grupach, ale złożone do oceny prace muszą być samodzielne. Sprawdziany uznane za plagiaty są dyskwalifikowane. Wszelkie cytowania powinny być precyzyjnie zaznaczone z zastosowaniem powszechnie obowiązujących zasad cytowania. Preferowany jest system harwardzki (więcej szczegółów: Osoba, której zarzucono popełnienie plagiatu podlega postępowaniu dyscyplinarnemu, które może zakończyć się zawieszeniem w prawach studenta lub skreśleniem z listy studentów. 25

26 2.5 INFORMACJE O PROGRAMACH STUDIÓW OPIS SZCZEGÓŁOWY STUDIA LICENCJACKIE ZARZĄDZANIE BIZNESEM CELE PROGRAMU STUDIÓW: Rozwijanie sprawności intelektualnej oraz osobistych kompetencji niezbędnych w karierze w biznesie, zarządzaniu i w dziedzinach pokrewnych. Zachęcenie studentów do samodzielnego zarządzania swoim rozwojem i kształtowania swojej kariery. Poddanie studentów wymogom międzynarodowych standardów w procesie nauczania i oceny. SYLWETKA ABSOLWENTA Absolwent programu Zarządzanie Biznesem powinien charakteryzować się następującymi kompetencjami w zakresie zarządzanie biznesem: Poznanie i zastosowanie właściwych technik ilościowych i narzędzi rachunkowości zarządczej w rozwiązywaniu problemów biznesowych. Przygotowanie różnych wariantów strategii marketingowych dla organizacji. Analiza bieżących operacji przedsiębiorstwa oraz propozycje ich ciągłego doskonalenia. Formułowanie propozycji wprowadzania zmian w organizacji. Umiejętność identyfikowania obszarów, w których istotną rolę odgrywa zarządzanie personelem. Opracowanie i wdrażanie polityki zarządzania ludźmi w organizacji. Opracowanie strategii umożliwiających skuteczna komunikację i współpracę z innymi organizacjami na skalę europejską. DALSZE MOŻLIWOŚCI KSZTAŁCENIA Ukończenie studiów umożliwia podjęcie uzupełniających studiów magisterskich lub studiów podyplomowych zgodnie z wymaganiami uczelni przyjmującej. 26

27 STRUKTURA PROGRAMU WRAZ Z LICZBĄ PUNKTÓW Moduły podstawowe Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Moduł ECTS Moduł ECTS Moduł ECTS Ekonomia 1E1 Podstawy Finansów 1F2 2 Ludzie i Przedsiębiorstwa 1H1 Podstawy Marketingu 1M1 Metody Ilościowe w Biznesie 1T4 Commercial Use of English 1L2a lub Business English 1L2b 7,5 7,5 7,5 7,5 15 7,5 7,5 Systemy Informacyjne w Zarządzaniu 2T1 3 Przedsiębiorczość, Innowacje i Technologie 2T2 Środowisko Biznesu Europejskiego 2E1 Prawo w Biznesie 2E2 Filozofia Praktyczna i Etyka 2E3 Business Communication 2P1 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 Strategia i Polityka Firmy 3S1 Seminarium Dyplomowe/ Praca Dyplomowa 3PR Moduły specjalistyczne program Zarządzanie Biznesem Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Moduł ECTS Moduł ECTS Moduł ECTS Zarządzanie Operacyjne 1S2 7,5 Marketing 2M1 Rachunek Kosztów i Rachunkowość 2F1 7,5 7,5 Zarządzania Zasobami Ludzkimi 3H4 Zarządzanie Zmianami 3S2 Integracja Europejska 3E1 15 7,5 7,5 2 Nie obowiązuje dla specjalności Zarządzanie Finansami. 3 Nie obowiązuje dla specjalności Reklama i Marketing. 27

28 ZARZĄDZANIE FINANSAMI CELE PROGRAMU: Wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności niezbędne do kształtowania ich własnej przyszłości i umożliwiające im czynny udział w rozwoju społecznym i ekonomicznym Polski. Zapewnienie studentom wszechstronnego wykształcenia z dziedziny biznesu ze specjalizacją w zakresie finansów. Rozwijanie rzetelnego rozumienia różnych teorii i zasad niezbędnych do poznania potrzeb finansowych organizacji oraz wiedzy o funkcjonowaniu rynków finansowych. Zachęcenie studentów do doskonalenia kompetencji personalnych niezbędnych do osiągnięcia sukcesu finansowego w biznesie oraz stawiania czoła wyzwaniom i podejmowania odpowiedzialności za własną karierę zawodową. SYLWETKA ABSOLWENTA Absolwent programu Zarządzanie Finansami powinien charakteryzować się następującymi kompetencjami i umiejętnościami w zakresie zarządzania finansami: Poznanie, dobór i zastosowanie właściwych metod rachunkowości zarządczej oraz technik ilościowych w celu rozwiązywania problemów biznesowych. Charakterystyka głównych czynników wpływających na kształtowanie się zasad finansowych i ujawnianie danych. Ocena i rekomendacja projektów inwestycyjnych oraz wskazanie źródeł ich finansowania. Analiza i ocena działalności rynków finansowych. Zgłębianie pojawiających się i bieżących zagadnień polityki monetarnej i fiskalnej. DALSZE MOŻLIWOŚCI KSZTAŁCENIA Ukończenie studiów umożliwia podjęcie uzupełniających studiów magisterskich lub studiów podyplomowych zgodnie z wymaganiami uczelni przyjmującej. 28

29 STRUKTURA PROGRAMU WRAZ Z LICZBĄ PUNKTÓW Moduły podstawowe Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Moduł ECTS Moduł ECTS Moduł ECTS Ekonomia 1E1 Podstawy Finansów 1F2 4 Ludzie i Przedsiębiorstwa 1H1 Podstawy Marketingu 1M1 Metody Ilościowe w Biznesie 1T4 Commercial Use of English 1L2a lub Business English 1L2b 7,5 7,5 7,5 7,5 15 7,5 7,5 Systemy Informacyjne w Zarządzaniu 2T1 5 Przedsiębiorczość, Innowacje i Technologie 2T2 Środowisko Biznesu Europejskiego 2E1 Prawo w Biznesie 2E2 Filozofia Praktyczna i Etyka 2E3 Business Communication 2P1 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 Strategia i Polityka Firmy 3S1 Seminarium Dyplomowe/ Praca Dyplomowa 3PR Moduły specjalistyczne program Zarządzanie Finansami Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Moduł ECTS Moduł ECTS Moduł ECTS Analiza Finansowa 1F1 15 Rachunek Kosztów i Rachunkowość Zarządcza 2F1 Rachunkowość Międzynarodowa 2F2 7,5 7,5 Zarządzania Finansami 3F4 Bankowość Międzynarodowa 3F Nie obowiązuje dla specjalności Zarządzanie Finansami. 5 Nie obowiązuje dla specjalności Reklama i Marketing. 29

30 SYSTEMY INFORMACYJNE W BIZNESIE CELE PROGRAMU: Wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności niezbędne do kształtowanie ich własnej przyszłości i umożliwiające udział w rozwoju społecznym i gospodarczym Polski. Zdobycie rzetelnej wiedzy w zakresie określania potrzeb finansowych biznesu oraz funkcjonowania rynków finansowych opartej na dogłębnym rozumieniu różnych teorii i zasad. Zapewnienie wysokiego poziomu oferowanej wiedzy i umożliwienie studentom zrozumienia znaczenia informacji w biznesie, zdobycia umiejętności ich pozyskiwania, organizacji i upowszechniania, a także umiejętności tworzenia projektów i oceny systemów informacyjnych. Wyposażenie studentów w umiejętności niezbędne w warunkach prowadzenia działalności gospodarczej oraz umiejętność dostosowywania się do nowych warunków w przyszłości. Zachęcanie do rozwoju osobistych umiejętności potrzebnych do udziału w sukcesie organizacji i wzięcia odpowiedzialności za własną karierę. SYLWETKA ABSOLWENTA Absolwent programu Systemy Informacyjne w Biznesie powinien charakteryzować się następującymi kompetencjami: Poznanie najnowszych technologii wykorzystywanych w obszarze e-biznesu. Dogłębne poznanie najnowszych trendów w obszarze systemów baz danych. Badanie i ocena rozwoju systemów biznesowych w organizacji. Analiza i ocena strategicznej roli IT oraz korzyści osiąganych przez organizacje dzięki zastosowaniu systemów informacyjnych. Identyfikacja właściwych praktyk służących przezwyciężaniu problemów firmy związanych z wdrażaniem systemów informacyjnych. Ocena ekonomicznych, technicznych i społecznych technik ewaluacyjnych stosowanych w zarządzaniu projektami informatycznymi. Uzasadnianie, wybór i stosowanie odpowiednich sposobów i narzędzi planowania i monitorowania postępów projektu. DALSZE MOŻLIWOŚCI KSZTAŁCENIA Ukończenie studiów umożliwia podjęcie uzupełniających studiów magisterskich lub studiów podyplomowych zgodnie z wymaganiami uczelni przyjmującej. 30

31 STRUKTURA PROGRAMU WRAZ Z LICZBĄ PUNKTÓW Moduły podstawowe Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Moduł ECTS Moduł ECTS Moduł ECTS Ekonomia 1E1 Podstawy Finansów 1F2 6 Ludzie i Przedsiębiorstwa 1H1 Podstawy Marketingu 1M1 Metody Ilościowe w Biznesie 1T4 Commercial Use of English 1L2a lub Business English 1L2b 7,5 7,5 7,5 7,5 15 7,5 7,5 Systemy Informacyjne w Zarządzaniu 2T1 7 Przedsiębiorczość, Innowacje i Technologie 2T2 Środowisko Biznesu Europejskiego 2E1 Prawo w Biznesie 2E2 Filozofia Praktyczna i Etyka 2E3 Business Communication 2P1 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 Strategia i Polityka Firmy 3S1 Seminarium Dyplomowe/ Praca Dyplomowa 3PR Moduły specjalistyczne program Systemy Informacyjne w Biznesie Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Moduł ECTS Moduł ECTS Moduł ECTS Internet w Zarządzaniu 1T2 7,5 Systemy Baz Danych 2T4 (15) Tworzenie Systemów Informacyjnych dla Biznesu 2T5 7,5 7,5 Zarządzanie Projektowaniem IT 3T4 Strategia Systemów Informacyjnych 3T Nie obowiązuje dla specjalności Zarządzanie Finansami. 7 Nie obowiązuje dla specjalności Reklama i Marketing. 31

32 REKLAMA I MARKETING CELE PROGRAMU: Rozwijanie kompetencji niezbędnych do pracy w działach marketingu, obsługi klientów, i agencjach reklamowych. Kształtowanie umiejętności krytycznego i twórczego myślenia, analitycznego podejścia do zadań i problemów oraz zdolności syntetycznych potrzebnych do tworzenia strategii i planowania działań. Zachęcenie studentów do poszukiwania i wykorzystywania wszelkich dostępnych źródeł mogących zwiększyć efektywność pracy i umiejętność współpracy z różnymi organizacjami. Rozwijanie samodzielności w działaniu, umiejętności organizacji pracy i zarządzania czasem pracy. Zdobycie umiejętności skutecznego komunikowania się i wymiany informacji z otoczeniem. SYLWETKA ABSOLWENTA Absolwent programu Reklama i Marketing powinien charakteryzować się następującymi kompetencjami i umiejętnościami w zakresie reklamy i marketingu: Poznanie zasad zarządzania procesami kampanii reklamowej. Opracowanie strategicznych scenariuszy marketingowych dla przedsiębiorstwa. Ocena pozycjonowania produktu i postrzegania marki. Przygotowanie kampanii reklamowych w prasie, telewizji, radiu, Internecie oraz kampanii typu outdoors. Krytyczna ocena procesu umiędzynarodowienia i globalizacji marek. Opracowanie strategicznych scenariuszy dla przedsiębiorstwa. Wybór i zastosowanie modeli teoretycznych do analizy bieżących kampanii reklamowych i innych działań marketingowych. Opracowanie i krytyczna ocena strategii marketingowych. DALSZE MOŻLIWOŚCI KSZTAŁCENIA Ukończenie studiów umożliwia podjęcie uzupełniających studiów magisterskich lub studiów podyplomowych zgodnie z wymaganiami uczelni przyjmującej. 32

33 STRUKTURA PROGRAMU WRAZ Z LICZBĄ PUNKTÓW Moduły podstawowe Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Moduł ECTS Moduł ECTS Moduł ECTS Ekonomia 1E1 Podstawy Finansów 1F2 8 Ludzie i Przedsiębiorstwa 1H1 Podstawy Marketingu 1M1 Metody Ilościowe w Biznesie 1T4 Commercial Use of English 1L2a lub Business English 1L2b 7,5 7,5 7,5 7,5 15 7,5 7,5 Systemy Informacyjne w Zarządzaniu 2T1 9 Przedsiębiorczość, Innowacje i Technologie 2T2 Środowisko Biznesu Europejskiego 2E1 Prawo w Biznesie 2E2 Filozofia Praktyczna i Etyka 2E3 Business Communication 2P1 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 Strategia i Polityka Firmy 3S1 Seminarium Dyplomowe/ Praca Dyplomowa 3PR Moduły specjalistyczne program Reklama i Marketing Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Moduł ECTS Moduł ECTS Moduł ECTS Techniki Produkcyjne w Reklamie 1M2 7,5 Marketing 2M1 Strategia Kreacyjna 2M3 Strategia Medialna w Reklamie 2M5 7,5 7,5 7,5 Zarządzanie Marką Globalną 3M3 Strategia Reklamowa 3M Nie obowiązuje dla specjalności Zarządzanie Finansami. 9 Nie obowiązuje dla specjalności Reklama i Marketing. 33

34 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE CELE PROGRAMU: Rozwijanie sprawności intelektualnej oraz osobistych kompetencji niezbędnych w karierze w biznesie, zarządzaniu i w dziedzinach pokrewnych. Zapewnienie wszechstronnego wykształcenia w dziedzinie zarządzania z możliwością specjalizowania się w wybranych obszarach funkcjonalnych organizacji. Zachęcanie studentów do samodzielnego zarządzania swoim rozwojem i kształtowania swojej kariery poprzez przedsiębiorczość i innowacyjność. SYLWETKA ABSOLWENTA Absolwent programu Przedsiębiorczość i Zarządzanie powinien charakteryzować się następującymi kompetencjami: W zakresie wiedzy: znajomość oraz krytyczna ocena współczesnych teorii zarządzania, ocena struktury i dynamiki środowiska biznesowego, dogłębne rozumienie różnych obszarów funkcjonalnych organizacji i ich roli w kreowaniu wartości dla klienta, określenie i zastosowanie podstawowych koncepcji, zasad marketingowych i ekonomicznych w rozmaitych sytuacjach biznesowych, wybór i zastosowanie odpowiednich technik do analizy i interpretacji istotnych informacji finansowych, rozumienie roli i znaczenia rozwoju zasobów ludzkich dla organizacji, rozumienie funkcjonowania przedsiębiorstwa i potrzeby stosowania nowoczesnych rozwiązań informatycznych. W zakresie umiejętności specjalistycznych i zawodowych: ocena i interpretacja czynników rynkowych, analiza i przekazywanie informacji finansowych w sposób efektywny i kompetentny (ustnie i pisemnie), systematyczna analiza procesów biznesowych w organizacji oraz formułowanie sugestii dotyczących sposobów wprowadzania zmian, kompetentne i efektywne wykorzystanie najnowszej technologii informatycznej i oprogramowania, efektywna komunikacja i wymiana informacji, również w języku angielskim, ocena efektywności organizacji, szukanie i wykorzystanie rozwiązań służących rozwojowi inicjatyw biznesowych, diagnozowanie pozycji firmy, opracowanie jej strategii i planowanie działalności całego przedsiębiorstwa lub jego części, formułowanie opinii sprzyjających wprowadzaniu zmian i podejmowaniu działań w organizacji, formułowanie i stosowanie strategii niezbędnych w procesach planowania biznesu, stosowanie systematycznego planowania, organizowania, samodyscypliny i zaangażowania w prowadzeniu badań. 34

35 W zakresie umiejętności uniwersalnych: krytyczne myślenie, analiza i synteza, rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji, komunikacja ustna i pisemna, umiejętność dokonywania obliczeń, technologia informacyjna, kierowanie własnym rozwojem, umiejętność uczenia się, praca w zespole, negocjacje i umiejętność przekonywania, umiejętność prowadzenia badań. DALSZE MOŻLIWOŚCI KSZTAŁCENIA Ukończenie studiów umożliwia podjęcie uzupełniających studiów magisterskich lub studiów podyplomowych zgodnie z wymaganiami uczelni przyjmującej. STRUKTURA PROGRAMU WRAZ Z LICZBĄ PUNKTÓW Moduły podstawowe Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Moduł ECTS Moduł ECTS Moduł ECTS Ekonomia 1E1 Podstawy Finansów 1F2 Ludzie i Przedsiębiorstwa 1H1 Podstawy Marketingu 1M1 Metody Ilościowe w Biznesie 1T4 Commercial Use of English 1L2a lub Business English 1L2b 7,5 7,5 7,5 7,5 15 7,5 7,5 Systemy Informacyjne w Zarządzaniu 2T1 Przedsiębiorczość, Innowacje i Technologie 2T2 Środowisko Biznesu 2E1 Europejskiego Prawo w Biznesie 2E2 Filozofia Praktyczna i Etyka 2E3 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 Seminarium Dyplomowe/ Praca Dyplomowa 3PR Strategia i Polityka Firmy 3S Moduły specjalistyczne program Przedsiębiorczość i Zarządzanie Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Moduł ECTS Moduł ECTS Moduł ECTS Zarządzanie Operacyjne 1S2 7,5 Marketing 2M1 Rachunek Kosztów i Rachunkowość Zarządcza 2F1 1 spośród: Systemy Baz Danych 2T4 Rachunkowość 2F2 Międzynarodowa Strategia Kreacyjna 2M3 7,5 7,5 7,5 Zarządzanie Finansami 3F4 Zarządzanie Zmianami 3S2 Integracja Europejska 3E1 15 7,5 7,5 35

36 ZARZĄDZANIE PERSONELEM CELE PROGRAMU: Poznanie i zrozumienie istoty procesu zarządzania ludźmi-pracownikami w organizacjach i podstawowych działań składających się na ten proces. Poznanie zjawisk oraz procesów psychologicznych i socjologicznych wpływających na zachowania człowieka w środowisku pracy. Zrozumienie istoty przywództwa i uświadomienie znaczenia problematyki komunikacji w pracy kierownika-menedżera dla funkcjonowania zespołu pracowniczego, części organizacji, całej organizacji. Poznanie działań składających się na proces komunikacji i przyczyn zakłóceń komunikacyjnych. Poznanie potrzeb człowieka w środowisku pracy oraz podstawowych koncepcji motywacji. Zachęcanie studentów do samodzielnego zarządzania swoim rozwojem i kształtowania swojej kariery poprzez przedsiębiorczość i innowacyjność. Poddanie studentów wymogom międzynarodowych standardów w procesie nauczania i oceny w dziedzinie zarządzania. SYLWETKA ABSOLWENTA Absolwent programu Zarządzanie Personelempowinien charakteryzować się następującymi kompetencjami: W zakresie wiedzy: istota i znaczenie zarządzania zasobami ludzkimi dla sprawności funkcjonowania organizacji (przedsiębiorstwa) i jej konkurencyjności w otoczeniu społeczno-gospodarczym, rozwój teorii i praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach (istota, ewolucja i stan aktualny), krytyczna ocena współczesnych teorii i praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach, podstawy metodologii, badania procesów zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach (zasady, metody i narzędzia). W zakresie umiejętności specjalistycznych i zawodowych: krytyczne myślenie, analiza, ocena i synteza badań sprawności (skuteczności i ekonomiczności) procesu zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach i poszczególnych jej częściach, sprawna realizacja strategii zarządzania zasobami ludzkimi, godzenie interesów organizacji i jej pracowników, ocena efektywności organizacji, dostrzeganie konieczności zmian, przygotowywanie projektów zmian i tworzenie warunków współuczestnictwa pracowników w przygotowywaniu projektów zmian oraz ich realizacji, kompetentne i efektywne wykorzystanie najnowszych technologii informatycznych. W zakresie umiejętności uniwersalnych: krytyczne myślenie, analiza i synteza, rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji, komunikacja ustna i pisemna, umiejętność dokonywania obliczeń, technologia informacyjna, kierowanie własnym rozwojem, umiejętność uczenia się, praca w zespole, negocjacje i umiejętność przekonywania, umiejętność prowadzenia badań. 36

37 DALSZE MOŻLIWOŚCI KSZTAŁCENIA Ukończenie studiów umożliwia podjęcie uzupełniających studiów magisterskich lub studiów podyplomowych zgodnie z wymaganiami uczelni przyjmującej. STRUKTURA PROGRAMU WRAZ Z LICZBĄ PUNKTÓW Moduły podstawowe Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Moduł ECTS Moduł ECTS Moduł ECTS Ekonomia 1E1 Podstawy Finansów 1F2 Ludzie i Przedsiębiorstwa 1H1 Podstawy Marketingu 1M1 Metody Ilościowe w Biznesie 1T4 Commercial Use of English 1L2a lub Business English 1L2b 7,5 7,5 7,5 7,5 15 7,5 7,5 Systemy Informacyjne w Zarządzaniu 2T1 Przedsiębiorczość, Innowacje i Technologie 2T2 Środowisko Biznesu 2E1 Europejskiego Prawo w Biznesie 2E2 Filozofia Praktyczna i Etyka 2E3 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 Seminarium Dyplomowe/ Praca Dyplomowa 3PR Strategia i Polityka Firmy 3S Moduły specjalistyczne specjalność Zarządzanie Personelem Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Moduł ECTS Moduł ECTS Moduł ECTS Psychologia i Socjologia 1H2 7,5 Marketing 2M1 7,5 Organizacja i Administracja 7,5 Rachunek Kosztów i 7,5 Procesów Personalnych Rachunkowość Zarządcza 2F1 3H2 Zarządzanie Operacyjne 1S2 Doradztwo Zawodowe 7,5 3H3 Zarządzanie Zasobami 7,5 15 Ludzkimi 3H WYDZIAŁOWY/KIERUNKOWY KOORDYNATOR ECTS DYREKTOR DS. STANDARDÓW KSZTŁCENIA dr Bogdan Gorczyca Rektorat ul. Domaniewska 37 a Warszawa 37

38 2.5.2 STUDIA MAGISTERSKIE, MSC ZARZĄDZANIE BIZNESEM SPECJALNOŚCI: Zarządzanie Finansami w Środowisku Międzynarodowym Celem programu jest wyposażenie studentów w specjalistyczną wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania finansami, a także ugruntowanie praktycznej znajomości najważniejszych obszarów zarządzania biznesem. Dzięki temu zdobywają kwalifikacje potrzebne do zarządzania kosztami, podejmowania decyzji finansowych i inwestycyjnych oraz analizy sytuacji finansowej organizacji działającej na rynku krajowym i międzynarodowym. Zarządzanie Marketingiem w Środowisku Międzynarodowym Studenci zdobywają specjalistyczną wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania marketingiem wsparte gruntowną, praktyczną znajomością najważniejszych obszarów zarządzania biznesem. Dzięki temu nabywają umiejętność planowania i wdrażania działań marketingowych na poziomie operacyjnym i strategicznym w dowolnej branży. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Środowisku Międzynarodowym Uczestnicy programu zdobywają specjalistyczne kompetencje z obszaru strategii i praktyki zarządzania kapitałem ludzkim, wsparte gruntowną, specjalistyczną znajomością najważniejszych obszarów zarządzania biznesem. Otwiera to przed nimi możliwości pełnienia specjalistycznych funkcji menedżerskich i profesjonalne wspomaganie organizacji w zakresie zarządzania jej potencjałem ludzkim. Zarządzanie Biznesem Międzynarodowy Program obejmuje kluczowe zagadnienia aktywności biznesowej w ujęciu globalnym. Absolwenci MSc in International Business Management będą potrafili rozwiązywać międzynarodowe problemy biznesowe, podejmować decyzje na poziomie operacyjnym i strategicznym, a także zarządzać ryzykiem związanym z prowadzeniem międzynarodowej działalności (zwłaszcza w regionie Europy Środkowo- Wschodniej). CELE PROGRAMU: Wyposażenie absolwentów w wiedzę teoretyczną i zbiór różnorodnych umiejętności praktycznych niezbędnych do zarządzania na poziomie operacyjnym i strategicznym, analizy złożonych zjawisk, oceny ryzyka, przewodzenia innym i do formułowania rozwiązań prowadzących do uzyskania przewagi konkurencyjnej. Zdobycie przez słuchaczy kompetencji niezbędnych do twórczego i skutecznego reagowania na narastające wyzwania globalnego środowiska biznesu. Wykształcenie umiejętności krytycznej analizy, interpretacji i oceny zjawisk i procesów zarządzania w różnej skali, syntezy oraz autorefleksji po to, aby nie tylko rozumieć, ale również kwestionować przydatność stosowanych aktualnie teorii i narzędzi biznesowych. Umożliwienie rozwoju kompetencji menedżerskich, takich jak umiejętność komunikowania się, motywowania, negocjacji, pracy w zespole, przewodzenia, kreatywności i elastyczności. 38

39 SYLWETKA ABSOLWENTA Absolwent programu Zarządzanie Biznesem powinien charakteryzować się następującymi cechami (kompetencjami): znać i rozumieć teorię w zakresie funkcjonowania organizacji, krytycznie oceniać praktyczną przydatność teorii do zarządzania w obszarze finansów, marketingu, operacji i zasobów ludzkich, badać wpływ czynników makroekonomicznych i rynkowych na podejmowanie decyzji, sposób funkcjonowania i osiągnięcia organizacji, krytycznie oceniać przydatność teorii, metod i narzędzi analitycznych wykorzystywanych przy określaniu kierunków rozwoju i formułowaniu strategii w warunkach wysoce konkurencyjnej gospodarki światowej, analizować środowisko biznesowe w celu formułowania realistycznych strategii marketingowych oraz rozwiązywania wybranych problemów z zakresu marketingu międzynarodowego, krytycznie oceniać politykę i strategię firmy posługując się odpowiednimi modelami i narzędziami analizy finansowej, umieć ocenić wpływ środowiska na międzynarodowe zarządzanie finansami, oceniać cele i rolę zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji oraz wdrażać politykę i procedury zapewniające elastyczność i właściwą reakcję na zmiany w otoczeniu międzynarodowym, rozwijać strategie operacyjne przyczyniające się do wzrostu konkurencyjności organizacji i realizacji jej strategicznych celów, zarządzać zmianami poprzez wykorzystanie zintegrowanego podejścia interdyscyplinarnego do rozwiązania złożonych problemów organizacji, stosować właściwie dobraną metodologię badawczą do rozwiązywania strategicznych problemów zarządzania organizacją, formułować programy naprawcze i komunikować wyniki badań w formie syntetycznego, czytelnego raportu, rozwijać posiadane cechy osobowościowe i umiejętności zawodowe w celu pełniejszego ich wykorzystania w zarządzaniu i przewodzeniu zespołom pracowniczym oraz dbać o systematyczny rozwój własny. DALSZE MOŻLIWOŚCI KSZTAŁCENIA Ukończenie studiów umożliwia podjęcie studiów doktoranckich lub studiów podyplomowych zgodnie z wymaganiami uczelni przyjmującej. 39

40 STRUKTURA PROGRAMU ZARZĄDZANIE BIZNESEM WRAZ Z LICZBĄ PUNKTÓW ZE WSKAZANIEM SPECJALNOŚCI Symbol modułu Moduły podstawowe (core) 7H1 Zarządzanie Ludźmi 5 7F1 Podejmowanie Decyzji Finansowych 5 7M1 Podstawy Marketingu 5 7S1 Zarzadzanie Procesami w Organizacji 5 7S2 Zarządzanie Strategiczne 10 Moduły ogólnokierunkowe ECTS MES Makroekonomia 8 7W3 Badania Operacyjne 3 7W4 Etyka w Zarządzaniu 4 7W5 Statystyka Matematyczna 5 7W6 Prawo Cywilne 4 RKM Rozwój Kompetencji Menedżerskich 8 7MB Metodologia Badań Biznesowych 8 7S7 Seminarium Magisterskie 20 Moduły do wyboru dla specjalności Zarządzanie Finansami w Środowisku Międzynarodowym 7F2 Finanse Międzynarodowe 10 7F3 Zarządzanie Portfelem Inwestycji 10 7F4 Zarządzanie Wartością Przedsiębiorstw 5 7F5 Finanse Strategiczne 5 Moduły do wyboru dla specjalności Zarządzanie Marketingiem w Środowisku Międzynarodowym 7M2 Marketing Międzynarodowy 10 7M3 Marketing Cyfrowy 10 7M4 Komunikacja Strategiczna 5 7M5 Marketing Strategiczny 5 Moduły do wyboru dla specjalności Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Środowisku Międzynarodowym 7H2 Międzynarodowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 10 7H3 Szkolenie i Rozwój Pracowników 10 7H4 Przywództwo a Zmiana 5 7E1 Prawo Pracy 5 Moduły do wyboru dla specjalności Zarządzanie Biznesem Międzynarodowym 7E2 Dynamika Rynków Wschodzących 10 7H2 Międzynarodowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 10 7M2 Marketing Międzynarodowy 10 40

41 E-BIZNES CELE PROGRAMU: Opanowanie umiejętności niezbędnych do wdrażania rozwiązań opartych na e-biznesie samodzielnie lub zarządzając innymi. Wykształcenie umiejętności przewidywania oraz inicjowania zmian w rozwoju i zastosowaniu e-biznesu. Wykształcenie umiejętności tworzenia strategii biznesu, która pomoże wykorzystywać potencjał tkwiący w e-biznesie. SYLWETKA ABSOLWENTA Absolwent programu E-biznes powinien charakteryzować się następującymi cechami (kompetencjami): krytyczna ocena reguł rządzących biznesem, które tworzą podwaliny aplikacji e-biznesowych oraz analizowanie nowych modeli biznesu z wykorzystaniem technik internetowych, strategiczne myślenie i planowanie w środowisku szybko zmieniającego się e-biznesu oraz dostrzeganie istotnych kwestii w zakresie technologii i aplikacji, dogłębna analiza istniejących technologii i właściwa ocena ich zastosowania i możliwości, podejmowanie samodzielnych działań w zakresie planowania i wdrażania projektów opartych na e-biznesie oraz właściwe wykorzystywanie rozwiązań, które mogą przyczynić się do zwiększenia efektywności firmy, rozwijanie i kultywowanie umiejętności zarządzania własnym rozwojem, co pozwoli kształtować własną przyszłość i przyczyni się do rozwoju organizacji i społeczeństwa. DALSZE MOŻLIWOŚCI KSZTAŁCENIA Ukończenie studiów umożliwia podjęcie studiów doktoranckich lub studiów podyplomowych zgodnie z wymaganiami uczelni przyjmującej. 41

42 STRUKTURA PROGRAMU WRAZ Z LICZBĄ PUNKTÓW E-biznes program studiów Symbol Moduł ECTS Semestr I 7M6 Rynki Elektroniczne 10 7S3 e-biznes Plan 5 7PM Zarządzanie Projektem 10 7MB Metodologia Badań Biznesowych 8 7W5 Statystyka Matematyczna 5 Semestr II 7T2 Wdrażanie rozwiązań e-biznesowych 10 7M7 Zarządzanie w Środowisku e-biznesowym 10 Elective 1 10 Elective 2 5 7S7 Seminarium Magisterskie / Dysertacja 20 Elective 1: 7T3 Technologie Sieci Komputerowych 10 7M3 lub Marketing Cyfrowy 10 7S10 lub Zarządzanie Strategiczne Elective 2: 7S1 Zarządzanie Procesami w Organizacji 5 7M5 lub Marketing Strategiczny 5 7S4 lub Strategiczne Zarządzanie Operacjami 5 Semestr III RKM Rozwój Kompetencji Menedżerskich 8 7W3 Badania Operacyjne 3 MES Makroekonomia 8 7W4 Etyka w Zarządzaniu 4 7W6 Prawo Cywilne 4 10 Moduł obowiązkowy dla studentów realizujących ścieżkę polską. 42

43 2.6 OPIS POSZCZEGÓLNYCH MODUŁÓW EKONOMIA EKONOMIA Kod modułu 1E1 Status modułu Studia I stopnia, poziom 6 12 Moduł podstawowy 7,5 ECTS Obowiązkowy dla specjalności: Zarządzanie Biznesem, Zarządzanie Finansami, Finanse i Systemy Informacyjne w Biznesie, Marketing i Reklama, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Zarządzanie Personelem Metody nauczania System nauczania przyjęty w Uczelni (active learning) polegający na aktywnym uczestnictwie w zajęciach warsztatowych wymaga od studentów zaangażowania i samodzielności oraz przygotowania się do zajęć poprzez przestudiowanie przed zajęciami wskazanych w syllabusie partii materiału zawartych w rekomendowanej literaturze podstawowej i uzupełniającej. Studenci zachęcani są także do korzystania z książek i czasopism dostępnych w Bibliotekach Uczelni oraz baz danych i publikacji EBSCO i Emerald dostępnych za pośrednictwem Internetu (http://www.wk.pou.pl). W trakcie warsztatów stosowane są następujące metody/techniki: praca w grupach, prezentacje wyników pracy grupowej, dyskusje. Sytuacje i atmosfera kreowana w trakcie warsztatów sprzyjają nieformalnej ocenie wyników prac studentów zarówno przez nich samych, jak i przez wykładowcę. 11 Przyjeżdżający studenci Programu Erasmus zainteresowani kursami prowadzonymi w języku angielskim, proszeni są o kontakt z Koordynatorem Administracyjnym Programu: 12 Według Europejskich Ram Kwalifikacji (EQF) dotyczy wszystkich modułów na studiach pierwszego stopnia. 43

44 Organizacja zajęć Język wykładowy Wykładowcy Moduł realizowany jest w trybie active i e-learning. Zajęcia active learning obejmują 12 dwugodzinnych warsztatów oraz repetytorium.oferowane są również indywidualne, tradycyjne konsultacje z wykładowcą (do 4 godzin tygodniowo) oraz konsultacje elektroniczne. Od studenta wymaga się 130 godzin pracy własnej. polski prof. dr hab. Kazimierz Niemczycki dr Ewa Rdomska mgr Aneta Gawrysiak Wymagania wstępne brak Opis modułu: Celem modułu jest wprowadzenie studenta w świat gospodarki, wyjaśnienie istoty wyborów ekonomicznych w sytuacji ograniczoności zasobów i nieograniczoności potrzeb uczestników rynku (producentów, konsumentów), a także nabycie przez studentów umiejętności wykorzystania teoretycznych modeli do wyjaśnienia zjawisk i procesów we współczesnej gospodarce. Główne treści: Wprowadzenie do ekonomii. Podstawowe pojęcia ekonomiczne. Problem ekonomiczny, istota wyborów ekonomicznych. Rodzaje gospodarek: rynkowa, nakazowa, mieszana. Mechanizm rynkowy. Teoria popytu i podaży. Elastyczność popytu. Teoria zachowań konsumenta. Przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej. Teoria produkcji. Koszty w krótkim i długim okresie czasu. Struktury rynkowe: konkurencja doskonała, konkurencja niedoskonała (czysty monopol, konkurencja monopolistyczna, oligopol). Skutki dla konsumentów wynikające z funkcjonowania w ramach konkurencji niedoskonałej. Rynek czynników produkcji. Procent, renta i zysk. Rola państwa w gospodarce. Rynek pracy, popyt na pracę i podaż pracy. Efekty kształcenia: Zdobycie podstawowej wiedzy teoretycznej z mikroekonomii (pojęcia ekonomiczne, główne nurty ekonomii), Poznanie podstawowych koncepcji i narzędzi analizy ekonomicznej, Poznanie zasad działania i podejmowania decyzji przez głównych uczestników rynku, Rozumienie istoty gospodarki rynkowej oraz istoty wyborów ekonomicznych w różnych systemach gospodarczych, Rozumienie wpływu różnych czynników na zmiany popytu i podaży dóbr/usług, Rozumienie warunków kształtowania się przychodów, kosztów i zysków przedsiębiorstw na rynku, 44

45 Poznanie struktur rynku (konkurencji doskonałej i konkurencji niedoskonałej: monopol, konkurencja monopolistyczna, oligopol), Poznanie zasad funkcjonowania rynku czynników produkcji, Poznanie czynników lokalizacji przedsiębiorstw i głównych problemów regionalnych, Umiejętność wykorzystania teoretycznych modeli do wyjaśnienia zjawisk i procesów we współczesnej gospodarce, Umiejętność wykorzystania narzędzi ekonomicznych do badania rynku. Warunki zaliczenia modułu: Moduł zaliczany jest na podstawie sprawdzianu i egzaminu. Zarówno sprawdzian, jak i egzamin należy zaliczyć na minimum 40 punktów (ze 100 możliwych). Konsultacje i repetytoria: Studenci zachęcani są do korzystania z konsultacji z wykładowcami modułu oraz innymi pracownikami Instytutu. Terminy konsultacji podane są na tablicach ogłoszeń oraz stronie Z konsultacji elektronicznych (poprzez stronę internetową Uczelni: studenci mogą korzystać całą dobę. Przed egzaminem przewidziane jest repetytorium, na które student powinien zapisać się w Dziekanacie. Jego celem jest powtórzenie zagadnień będących przedmiotem modułu oraz wyjaśnienie zgłoszonych przez studentów problemów w celu jak najlepszego przygotowania się do egzaminu. Literatura podstawowa: Podręcznik multimedialny, Ekonomia, Wydawnictwo PRET S.A, Warszawa Milewski R., Kwiatkowski E., Podstawy ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Begg D., Fisher S., Dornbusch R., Mikroekonomia, PWE, Warszawa Dach Z., Mikroekonomia, Wydawnictwo Naukowe Synaba, Kraków Rekowski M., Mikroekonomia, Wydawnictwo Wrokopa, Poznań

46 2.6.2 ANALIZA FINANSOWA ANALIZA FINANSOWA Kod modułu 1F1 Status modułu Studia I stopnia, poziom 6 Moduł podstawowy 15 ECTS Obowiązkowy dla specjalności: Zarządzanie Biznesem, Zarządzanie Finansami, Finanse i Systemy Informacyjne w Biznesie, Przedsiębiorczość i Zarządzanie Metody nauczania Organizacja zajęć System nauczania przyjęty w Uczelni (active learning) polegający na aktywnym uczestnictwie w zajęciach warsztatowych wymaga od studentów zaangażowania i samodzielności oraz przygotowania się do zajęć poprzez przestudiowanie przed zajęciami wskazanych w syllabusie partii materiału zawartych w rekomendowanej literaturze podstawowej i uzupełniającej. Studenci zachęcani są także do korzystania z książek i czasopism dostępnych w Bibliotekach Uczelni oraz baz danych i publikacji EBSCO i Emerald dostępnych za pośrednictwem Internetu (http://www.wk.pou.pl). W trakcie warsztatów stosowane są następujące metody/techniki: praca w grupach, prezentacje wyników pracy grupowej, dyskusje. Sytuacje i atmosfera kreowana w trakcie warsztatów sprzyjają nieformalnej ocenie wyników prac studentów zarówno przez nich samych, jak i przez wykładowcę. Moduł realizowany jest w trybie active i e-learning. Zajęcia active learning obejmują 12 czterogodzinnych warsztatów oraz repetytorium. Oferowane są również indywidualne, tradycyjne konsultacje z wykładowcą (do 4 godzin tygodniowo) oraz konsultacje elektroniczne. Od studenta wymaga się 240 godzin pracy własnej. 46

47 Język wykładowy Wykładowcy polski dr Maria Kukurba mgr Romana Pasionek Wymagania wstępne brak Opis modułu: Moduł stanowi wprowadzenie do przygotowania i prezentacji informacji finansowych oraz wykorzystania tych informacji do podejmowania decyzji biznesowych. Pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności przygotowywania i analizowania sprawozdań finansowych. Szczególną uwagę poświęca się nabyciu przez studentów umiejętności dokonywania analizy finansowej przedsiębiorstwa w praktyce. Główne treści: Zasady ewidencjonowania i rozliczania zdarzeń gospodarczych. Przygotowanie bilansu oraz rachunku zysków i strat. Różnice pomiędzy zyskiem i gotówką oraz przygotowanie sprawozdania z przepływu środków pieniężnych. Interpretacja sprawozdań finansowych. Analiza wskaźnikowa. Ograniczenia w wykorzystaniu bieżących raportów finansowych w praktyce. Punkt zrównania. Budżet przepływu gotówki. Efekty kształcenia: Rozumienie znaczenia prowadzenia rachunkowości w firmie. Znajomość technik, metod i zasad rachunkowości. Umiejętność ewidencji prostych operacji gospodarczych. Umiejętność przygotowania prostego bilansu i rachunku wyników. Umiejętność sporządzania rachunku przepływów pieniężnych. Rozumienie podstaw metodologii analizy finansowej firmy. Umiejętność interpretacji sprawozdań finansowych przy użyciu analizy wskaźnikowej. Umiejętność prezentowania informacji finansowych dla różnych odbiorców. Umiejętność używania analizy punktu zrównania jako narzędzia podejmowania decyzji. Umiejętność przygotowania planów i budżetów przepływu gotówki. Warunki zaliczenia modułu: Moduł zaliczany jest na podstawie dwóch sprawdzianów,aktywności na zajęciach oraz egzaminu. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest otrzymanie średniej minimum 40 pkt (ze 100 możliwych) z pierwszej i drugiej części Analizy Finansowej oraz uzyskanie oceny za aktywność.wyjątkowo, w sytuacji, gdy sprawdzian z pierwszej części jest zaliczony (ocena powyżej 40 pkt), a ocena sprawdzianu z części drugiej zawiera się w przedziale <30;39> punktów, student może zostać warunkowo dopuszczony do egzaminu. Jednak do zaliczenia modułu niezbędne jest uzyskanie oceny za moduł powyżej 40 pkt. Egzamin należy zaliczyć na minimum 40 punktów (ze 100 możliwych). 47

48 Konsultacje i repetytoria: Studenci zachęcani są do korzystania z konsultacji z wykładowcami modułu oraz innymi pracownikami Instytutu. Terminy konsultacji podane są na tablicach ogłoszeń oraz stronie Z konsultacji elektronicznych (poprzez stronę internetową Uczelni: studenci mogą korzystać całą dobę. Przed egzaminem przewidziane jest repetytorium, na które student powinien zapisać się w Dziekanacie. Jego celem jest powtórzenie zagadnień będących przedmiotem modułu oraz wyjaśnienie zgłoszonych przez studentów problemów w celu jak najlepszego przygotowania się do egzaminu. Literatura podstawowa: Podręcznik multimedialny, Analiza Finansowa, WydawnictwoPRET S.A., Warszawa Sojak S., Stankiewicz J., (red.), Podstawy rachunkowości, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń Dobija D., (red.), Rachunkowość od podstaw, Wydawnictwo WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa Pomykalska B., Pomykalski P., Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Wydawnictwo NaukowePWN, Warszawa Walczak M., (red.), Analiza finansowa w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem, WydawnictwoDifin, Warszawa Hamrol M., (red.), Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań

49 2.6.3 PODSTAWY FINANSÓW PODSTAWY FINANSÓW Kod modułu 1F2 Status modułu Studia I stopnia, poziom 6 Moduł podstawowy 7,5 ECTS Obowiązkowy dla specjalności: Reklama i Marketing, Zarządzanie Personelem Metody nauczania System nauczania przyjęty w Uczelni (active learning) polegający na aktywnym uczestnictwie w zajęciach warsztatowych wymaga od studentów zaangażowania i samodzielności oraz przygotowania się do zajęć poprzez przestudiowanie przed zajęciami wskazanych w syllabusie partii materiału zawartych w rekomendowanej literaturze podstawowej i uzupełniającej. Studenci zachęcani są także do korzystania z książek i czasopism dostępnych w Bibliotekach Uczelni oraz baz danych i publikacji EBSCO i Emerald dostępnych za pośrednictwem Internetu (http://www.wk.pou.pl). W trakcie warsztatów stosowane są następujące metody/techniki: praca w grupach, prezentacje wyników pracy grupowej oraz dyskusje. Sytuacje i atmosfera kreowana w trakcie warsztatów sprzyjają nieformalnej ocenie wyników prac studentów zarówno przez nich samych, jak i przez wykładowcę. Organizacja zajęć Język wykładowy Zajęcia realizowane są w trybie active i e-learning. Zajęcia active learning obejmują 12 dwugodzinnych warsztatów oraz repetytorium.oferowane są również indywidualne, tradycyjne konsultacje z wykładowcą (do 4 godzin tygodniowo) oraz konsultacje elektroniczne. Od studenta wymaga się 130 godzin pracy własnej. polski 49

50 Wykładowcy prof. dr hab. Leszek Zaremba mgr Romana Pasionek mgr Barbara Kurkowska Wymagania wstępne brak Opis modułu: Moduł stanowi wprowadzenie do przygotowania i prezentacji informacji finansowych oraz wykorzystania tych informacji do podejmowania decyzji biznesowych. Pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności przygotowywania i analizowania sprawozdań finansowych. Szczególną uwagę poświęca się nabyciu przez studentów umiejętności dokonywania analizy finansowej przedsiębiorstwa w praktyce. Główne treści: Przygotowanie bilansu oraz rachunku zysków i strat. Interpretacja sprawozdań finansowych. Analiza wskaźnikowa. Ograniczenia w wykorzystaniu bieżących raportów finansowych w praktyce. Analiza punktu zrównania. Budżet przepływu gotówki. Efekty kształcenia: Rozumienie znaczenia prowadzenia rachunkowości w firmie. Znajomość technik, metod i zasad rachunkowości. Umiejętność przygotowania prostego bilansu i rachunku wyników. Rozumienie podstaw metodologii analizy finansowej firmy. Umiejętność interpretacji sprawozdań finansowych przy użyciu analizy wskaźnikowej. Umiejętność prezentowania informacji finansowych dla różnych odbiorców. Umiejętność używania analizy punktu zrównania jako narzędzia podejmowania decyzji. Umiejętność przygotowania planów i budżetów przepływu gotówki. Warunki zaliczenia modułu: Moduł zaliczany jest na podstawie sprawdzianu, aktywności na zajęciach i egzaminu. Egzamin należy zaliczyć na minimum 40 punktów (ze 100 możliwych).warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie min. 40 pkt ze sprawdzianu oraz oceny za aktywność. Konsultacje i repetytoria: Studenci zachęcani są do korzystania z konsultacji z wykładowcami modułu oraz innymi pracownikami Instytutu. Terminy konsultacji podane są na tablicach ogłoszeń oraz stronie Z konsultacji elektronicznych (poprzez stronę internetową Uczelni: studenci mogą korzystać całą dobę. Przed egzaminem przewidziane jest repetytorium, na które student powinien zapisać się w Dziekanacie. Jego celem jest powtórzenie zagadnień będących przedmiotem modułu oraz 50

51 wyjaśnienie zgłoszonych przez studentów problemów w celu jak najlepszego przygotowania się do egzaminu. Literatura podstawowa: Podręcznik multimedialny, Analiza Finansowa, Wydawnictwo PRET S.A., Warszawa Sojak S., Stankiewicz J., (red.), Podstawy rachunkowości, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń Dobija D., (red.), Rachunkowość od podstaw, Wydawnictwo WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa Pomykalska B., Pomykalski P., Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Wydawnictwo NaukowePWN, Warszawa Walczaka M., (red.), Analiza finansowa w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem, WydawnictwoDifin, Warszawa Hamrol M., (red.), Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań

52 2.6.4 LUDZIE I PRZEDSIĘBIORSTWA LUDZIE I PRZEDSIĘBIORSTWA Kod modułu 1H1 Status modułu Studia I stopnia, poziom 6 Moduł podstawowy 7,5 ECTS Obowiązkowy dla specjalności: Zarządzanie Biznesem, Zarządzanie Finansami, Reklama i Marketing, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Zarządzanie Personelem Metody nauczania System nauczania przyjęty w Uczelni (active learning) polegający na aktywnym uczestnictwie w zajęciach warsztatowych wymaga od studentów zaangażowania i samodzielności oraz przygotowania się do zajęć poprzez przestudiowanie przed zajęciami wskazanych w syllabusie partii materiału zawartych w rekomendowanej literaturze podstawowej i uzupełniającej. Studenci zachęcani są także do korzystania z książek i czasopism dostępnych w Bibliotekach Uczelni oraz baz danych i publikacji EBSCO i Emerald dostępnych za pośrednictwem Internetu (http://www.wk.pou.pl). W trakcie warsztatów stosowane są następujące metody/techniki: praca w grupach, analiza przypadków (case study), prezentacje multimedialne, dyskusje, testy, zadania, ćwiczenia indywidualne i grupowe. Organizacja zajęć Zajęcia realizowane są w trybie active i e-learning. Zajęcia active learning obejmują 12 dwugodzinnych warsztatów oraz repetytorium. Oferowane są również indywidualne, tradycyjne konsultacje z wykładowcą (do 4 godzin tygodniowo) oraz konsultacje elektroniczne.od studenta wymaga się 130 godzin pracy własnej. 52

53 Język wykładowy polski Wykładowcy Wymagania wstępne dr Agnieszka Knap-Stefaniuk mgr Krzysztof Radecki mgr Elżbieta Dunaj brak Opis modułu: Przedmiotem modułu są podstawy wiedzy z zakresu teorii zarządzania, psychologicznych i socjologicznych mechanizmów funkcjonowania człowieka w środowisku pracy, efektywnego przywództwa i zarządzania oraz motywacji i komunikacji. Główne treści: Rozwój teorii zarządzania. Psychologiczne i socjologiczne mechanizmy funkcjonowania człowieka w środowisku pracy. Źródła władzy. Struktura organizacji. Efektywne przywództwo i zarządzanie, style kierowania. Definicja grupy społecznej, struktura grupy. Rodzaje grup w organizacji. Proces grupowy, podejmowanie decyzji. Status i rola społeczna. Rozwój teorii motywacji. Potrzeby i satysfakcja z pracy. Rodzaje komunikacji w organizacji. Proces komunikacji. Analiza SWOT. Efekty kształcenia: Rozumienie podstawowych pojęć z zakresu zarządzania i organizacji. Poznanie zjawisk oraz procesów psychologicznych i socjologicznych wpływających na człowieka w środowisku pracy. Uświadomienie znaczenia problematyki komunikacji w pracy menedżera i funkcjonowaniu organizacji. Poznanie procesu komunikacji i przyczyn zakłóceń komunikacyjnych. Poznanie potrzeb człowieka w środowisku pracy oraz podstawowych koncepcji motywacji. Zrozumienie istoty przywództwa i różnic między przywództwem a zarządzaniem. Warunki zaliczenia modułu: Aby zaliczyć moduł należy aktywnie uczestniczyć w zajęciach warsztatowych, napisać sprawdzian oraz zdać egzamin. Zarówno sprawdzian, jak i egzamin, należy zaliczyć na minimum 40 punktów (ze 100 możliwych). Konsultacje i repetytoria: Studenci zachęcani są do korzystania z konsultacji z wykładowcami modułu oraz innymi pracownikami Instytutu. Terminy konsultacji podane są na tablicach ogłoszeń oraz stronie Z konsultacji elektronicznych (poprzez stronę internetową Uczelni: studenci mogą korzystać całą dobę. 53

54 Przed egzaminem przewidziane jest repetytorium, na które student powinien zapisać się w Dziekanacie. Jego celem jest powtórzenie zagadnień będących przedmiotem modułu oraz wyjaśnienie zgłoszonych przez studentów problemów w celu jak najlepszego przygotowania się do egzaminu. Literatura podstawowa: Podręcznik multimedialny, Ludzie i Przedsiębiorstwa, Wydawnictwo PRET S.A., Warszawa Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Koźmiński A.K., Piotrowski W. (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Wybrane czasopisma z bazy EBSCO Information Resources Management Journal International Journal of Manpower Human Resource Management Review Human Resource Management Journal Management Decision Personnel Psychology Enterpreneurship: Theory & Practice Human Relations Human Resource Management Journal of Human Resources 54

55 2.6.5 PSYCHOLOGIA I SOCJOLOGIA PSYCHOLOGIA I SOCJOLOGIA Kod modułu 1H2 Status modułu Studia I stopnia, poziom 6 Moduł podstawowy 7,5 ECTS Obowiązkowy dla specjalności: Zarządzanie Personelem Metody nauczania System nauczania przyjęty w Uczelni (active learning) polegający na aktywnym uczestnictwie w zajęciach warsztatowych wymaga od studentów zaangażowania i samodzielności oraz przygotowania się do zajęć poprzez przestudiowanie przed zajęciami wskazanych w syllabusie partii materiału zawartych w rekomendowanej literaturze podstawowej i uzupełniającej. Studenci zachęcani są także do korzystania z książek i czasopism dostępnych w Bibliotekach Uczelni oraz baz danych i publikacji EBSCO i Emerald dostępnych za pośrednictwem Internetu (http://www.wk.pou.pl). W trakcie zajęć stosowane są następujące metody/techniki: rozwiązywanie problemów, analiza studiów przypadków (case studies), dyskusje, prezentacje multimedialne, analiza najnowszych wyników badań z zakresu socjologii i psychologii. Organizacja zajęć Zajęcia realizowane są w trybie active i e-learning. Zajęcia active learning obejmują 5 czterogodzinnych warsztatów.oferowane są również indywidualne, tradycyjne konsultacje z wykładowcą (do 4 godzin tygodniowo) oraz konsultacje elektroniczne. Od studenta wymaga się 130 godzin pracy własnej, obejmującej m.in. przestudiowanie materiałów dydaktycznych oraz przygotowanie sprawdzianu. 55

56 Język wykładowy Wykładowcy polski mgr Alekasandra Skrzyszowska Wymagania wstępne brak Opis modułu: Celem modułu jest zapoznanie studentów z wybranymi pojęciami, koncepcjami i metodami badawczymi z zakresu socjologii i psychologii w kontekście możliwości zastosowania tej wiedzy w praktyce menedżera i specjalisty HR. Zajęcia umożliwiają studentom identyfikację i zrozumienie problemów psychospołecznych w odniesieniu do rozwoju zawodowego człowieka oraz zachowań jednostek i grup w organizacji i środowisku pracy. Główne treści: Psychologia jako nauka społeczna. Podstawowe obszary badawcze i dyscypliny psychologii. Psychologia ogólna i stosowana. Kierunki rozwoju współczesnej psychologii. Istota socjologii. Historia i współczesny obraz socjologii. Obszary badawcze. Socjologia ogólna, socjologia pracy, socjologia zarządzania. Podstawowe pojęcia z zakresu socjologii. Socjologiczna koncepcja człowieka. Osobowość i postawy. Zmiany osobowości i pozycji społecznej w okresie transformacji systemowej. Człowiek w sytuacjach społecznych. Nurty ewolucji człowieka: biologiczny i społeczno-kulturowy; pojęcie natury ludzkiej. Prospołeczny rozwój człowieka. Stereotypy i uprzedzenia w procesie rozwoju osobowym. Społeczeństwo i jednostka a kultura. Rozumienie pojęcia kultura; zróżnicowania kulturowe; cywilizacja a kultura wpływ na życie jednostek i społeczeństw. Zachowanie jednostek i grup w organizacji teoria a praktyka zarządzania. Etyka i systemy wartości w grupie społecznej i organizacji. Pracownicy i menedżerowie role, wpływ, władza, autorytet, negocjacje, manipulacja i inne relacje w obrębie organizacji. Diagnoza i rozwiązywanie problemów i zaburzeń organizacyjnych. Wybrane zagadnienia z metodologii badań społecznych i przykłady ich zastosowań w praktyce menedżera i specjalisty HR. Podstawowe koncepcje współczesnych organizacji i społeczeństw a praktyka zarządzania. Efekty kształcenia: Opanowanie podstawowych pojęć, znajomość głównych teorii i obszarów badawczych z zakresu socjologii i psychologii. Poznanie podstaw osobistego i zawodowego rozwoju człowieka. Zrozumienie przyczyn i skutków procesów poznawczych i społecznych w odniesieniu do zachowań jednostki i grup w organizacji. Poznanie, zrozumienie, umiejętność oceny i wykorzystania różnych koncepcji psychospołecznych w pracy menedżera oraz specjalisty HR. Umiejętność powiązania wiedzy z zakresu socjologii i psychologii z procesami podejmowania decyzji, realizacją ról i współpracą w grupie, rozwojem kariery zawodowej, pracy menedżera, badaniami rynkowymi. Identyfikacja problemów rozwoju jednostkowego i społecznego we współczesnym świecie. 56

57 Warunki zaliczenia modułu: Zaliczenie odbywa się na podstawie sprawdzianu, którystanowi 100% oceny wymaganej do zaliczenia modułu. Konsultacje: Studenci zachęcani są do korzystania z konsultacji z wykładowcami modułu oraz innymi pracownikami Instytutu. Terminy konsultacji podane są na tablicach ogłoszeń oraz stronie Z konsultacji elektronicznych (poprzez stronę internetową Uczelni: studenci mogą korzystać całą dobę. Literatura podstawowa: Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M., Psychologia społeczna, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Warszawa Giddens A., Socjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Strelau J. (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk Wybrane czasopisma z bazy EBSCO Information Resources Management Journal Human Resource Management Review Management Decision International Journal of Manpower Human Resource Management Journal Personnel Psychology Enterpreneurship: Theory & Practice Human Relations Human Resource Management Journal of Human Resources 57

58 2.6.6 PODSTAWY MARKETINGU PODSTAWY MARKETINGU Kod modułu 1M1 Status modułu Studia I stopnia, poziom 6 Moduł podstawowy 7,5 ECTS Obowiązkowy dla specjalności: Zarządzanie Biznesem, Zarządzanie Finansami, Reklama i Marketing, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Zarządzanie Personelem Metody nauczania System nauczania przyjęty w Uczelni (active learning) polegający na aktywnym uczestnictwie w zajęciach warsztatowych wymaga od studentów zaangażowania i samodzielności oraz przygotowania się do zajęć poprzez przestudiowanie przed zajęciami wskazanych w syllabusie partii materiału zawartych w rekomendowanej literaturze podstawowej i uzupełniającej. Studenci zachęcani są także do korzystania z książek i czasopism dostępnych w Bibliotekach Uczelni oraz baz danych i publikacji EBSCO i Emerald dostępnych za pośrednictwem Internetu (http://www.wk.pou.pl). W trakcie warsztatów stosowane są następujące metody/techniki: wykład, dyskusje, materiał filmowy, praca w grupach, analiza przypadków, prezentacje, dokonywanie oceny. Sytuacje i atmosfera kreowana w trakcie warsztatów sprzyjają nieformalnej ocenie wyników prac studentów zarówno przez nich samych, jak i przez wykładowcę. Organizacja zajęć Zajęcia realizowane są w trybie active i e-learning. Zajęcia active learning obejmują 12 dwugodzinnych warsztatów oraz repetytorium. Oferowane są również indywidualne, tradycyjne konsultacje z wykładowcą (do 4 godzin tygodniowo) oraz 58

59 konsultacje elektroniczne.od studenta wymaga się 130 godzin pracy własnej. Język wykładowy Wykładowcy Wymagania wstępne polski mgr Aneta Bogacka-Gawrysiak mgr Małgorzata Skrzyszowska brak Opis modułu: Celem modułu jest wprowadzenie do marketingu i zapoznanie studentów z podstawowymi narzędziami marketingu wykorzystywanymi do rozpoznania i analizy rynków oraz sposobami planowania, wdrażania i kontroli podjętych decyzji. Szczególną wagę przywiązuje się do łączenia teorii marketingu z bieżącą sytuacją rynkową. Główne treści: Marketing wprowadzenie, ewolucja koncepcji marketingowej. Badania marketingowe definicja, klasyfikacja i metody badań. Proces zakupu zachowanie klienta na rynku towarów konsumpcyjnych i przemysłowych; proces segmentacji; definicja marketingu - mix. Produkt typowe cykle życia produktu, postrzeganie i pozycjonowanie produktów. Dystrybucja definicja, charakterystyka różnych strategii i kanałów dystrybucji, logistyka dystrybucji. Cena metody ustalania cen, strategie cenowe, czynniki wpływające na ustalenie poziomu cen. Promocja definicja i charakterystyka reklamy, wspieranie sprzedaży, sprzedaż osobista, public relations i publicity; etapy kampanii promocyjnej. Plan marketingowy. Efekty kształcenia: Rozumienie marketingowych zasad działania. Umiejętność identyfikacji czynników wpływających na zachowanie konsumentów, dokonania segmentacji rynku na podstawie poznanych kryteriów i wybór rynku docelowego. Zrozumienie powiązań pomiędzy czynnikami wpływającymi na formułowanie prawidłowych strategii produktu, ceny, dystrybucji i promocji marketingowej. Umiejętność wykorzystania Tablicy Ansoffa do planowania strategii firmy (marketing-mix). Umiejętność przygotowania planu marketingowego na podstawie elementów marketingu-mix. Warunki zaliczenia modułu: Moduł zaliczany jest na podstawie sprawdzianu i egzaminu. Zarówno sprawdzian, jak i egzamin należy zaliczyć na minimum 40 punktów (ze 100 możliwych). Konsultacje i repetytoria: Studenci zachęcani są do korzystania z konsultacji z wykładowcami modułu oraz innymi pracownikami Instytutu. Terminy konsultacji podane są na tablicach ogłoszeń oraz stronie Z konsultacji elektronicznych (poprzez stronę internetową Uczelni: studenci mogą korzystać całą dobę. 59

60 Przed egzaminem przewidziane jest repetytorium, na które student powinien zapisać się w Dziekanacie. Jego celem jest powtórzenie zagadnień będących przedmiotem modułu oraz wyjaśnienie zgłoszonych przez studentów problemów w celu jak najlepszego przygotowania się do egzaminu. Literatura podstawowa: Podręcznik multimedialny, Podstawy Marketingu, Wydawnictwo PRET S.A., Warszawa Altkorn J., Podstawy marketingu, Instytut Marketingu, Kraków Białecki K., Podstawy marketingu, WSHiP, Warszawa Czasopisma Brief, Manager Edycja Polska, Marketing i Rynek, Marketing w Praktyce, Media & Marketing Polska. 60

61 2.6.7 TECHNIKI PRODUKCYJNE W REKLAMIE TECHNIKI PRODUKCYJNE W REKLAMIE Kod modułu 1M2 Status modułu Studia I stopnia, poziom 6 Moduł podstawowy 7,5 ECTS Obowiązkowy dla specjalności: Reklama i Marketing Metody nauczania System nauczania przyjęty w Uczelni (active learning) polegający na aktywnym uczestnictwie w zajęciach warsztatowych wymaga od studentów zaangażowania i samodzielności oraz przygotowania się do zajęć poprzez przestudiowanie przed zajęciami wskazanych w syllabusie partii materiału zawartych w rekomendowanej literaturze podstawowej i uzupełniającej. Studenci zachęcani są także do korzystania z książek i czasopism dostępnych w Bibliotekach Uczelni oraz baz danych i publikacji EBSCO i Emerald dostępnych za pośrednictwem Internetu (http://www.wk.pou.pl). W trakcie warsztatów stosowane są następujące metody/techniki: praca w grupach, sporządzanie i prezentowanie diagramów, prezentacje oraz dokonywanie oceny. Sytuacje i atmosfera kreowana w trakcie warsztatów sprzyjają nieformalnej ocenie wyników prac studentów zarówno przez nich samych, jak i przez wykładowcę. Organizacja zajęć Zajęcia realizowane są w trybie active i e-learning. Zajęcia active learning obejmują 6 czterogodzinnych warsztatów oraz repetytorium. Oferowane są również indywidualne, tradycyjne konsultacje z wykładowcą (do 4 godzin tygodniowo) oraz konsultacje elektroniczne. Od studenta wymaga się 130 godzin pracy własnej. 61

62 Język wykładowy Wykładowca polski mgr Małgorzata Żero-Kucińska Wymagania wstępne brak Opis modułu: Moduł daje możliwość poznania środowiska przemysłu reklamowego i procesów produkcyjnych towarzyszących szeroko rozumianej reklamie, zasad organizacji tych procesów, specyfiki nadzoru i kontroli ich przebiegu. Główne treści: Współzależność między rozwojem technologii a reklamą. Charakterystyka procesów poprzedzających produkcję oraz procesów produkcyjnych w odniesieniu do wszystkich rodzajów reklamy. Niezbędna terminologia; techniki związane z produkcją audio i wideo; techniki elektroniczne, druk. Proces powstawania reklamy radiowej itelewizyjnej -organizacja i nadzór. Efektywność w projektowaniu i koordynowaniu procesów produkcji oraz postprodukcji. Przyszłość technologii oraz technik reklamowych. Profesjonalizm i etyka jako fundamenty procesów produkcyjnych. Efekty kształcenia: Umiejętność analizowania, rozpoznania i sprostania potrzebom studia projektowego (DTP), agencji reklamowej czy reklamodawcy na wymaganym przez nich poziomie wykonania i komunikacji. Rozumienie możliwości i ograniczeń poszczególnych mediów i technik będących do dyspozycji twórców reklamy. Umiejętność organizowania, koordynowania i zarządzania procesami produkcji na każdym etapie powstawania przekazu reklamowego w mediach reklamowych (radio, telewizja, prasa, reklama zewnętrzna, POS), opakowanie i inne formy promocji. Umiejętność planowania i budowania modelu komunikacji i współpracy ze studiami kreatywnymi, produkcyjnymi i postprodukcyjnymi. Umiejętność planowania i zarządzania kosztami na etapie poprzedzającym produkcję i po wyprodukowaniu reklamy. Rozumienie terminologii na wszystkich etapach produkcji. Warunki zaliczenia modułu: Na zaliczenie modułu składają się trzy elementy: Sprawdzian 30% oceny Praca na zajęciach 30% oceny Egzamin 40% oceny Zarówno sprawdzian jak i egzamin należy zaliczyć na minimum 40 punktów (ze 100 możliwych). Warunkiem zaliczenia modułu jest uzyskanie oceny końcowej (wynikającej ze średniej ważonej oceny ze sprawdzianu, pracy na zajęciach i egzaminu) wynoszącej minimum 40 pkt. 62

63 Konsultacje i repetytoria: Studenci zachęcani są do korzystania z konsultacji z wykładowcami modułu oraz innymi pracownikami Instytutu. Terminy konsultacji podane są na tablicach ogłoszeń oraz stronie Z konsultacji elektronicznych (poprzez stronę internetową Uczelni: studenci mogą korzystać całą dobę. Przed egzaminem przewidziane jest repetytorium, na które student powinien zapisać się w Dziekanacie. Jego celem jest powtórzenie zagadnień będących przedmiotem modułu oraz wyjaśnienie zgłoszonych przez studentów problemów w celu jak najlepszego przygotowania się do egzaminu. Literatura podstawowa: Podręcznik multimedialny, Techniki Produkcyjne w Reklamie, Wydawnictwo PRET, Warszawa McCude C., Profesjonalny druk. Przygotowanie materiałów, Wydawnictwo Helion, Gliwice Drab A., Marketing wystawienniczy, Wydawnictwo Business Press, Warszawa. Russell J.T., Lane W.R., Reklama według Ottona Kleppnera, Wydawnictwo Felberg SJA, Warszawa Czasopisma specjalistyczne: Brief- magazyn komunikacji marketingowej Media i marketing 63

64 2.6.8 ZARZĄDZANIE OPERACYJNE ZARZĄDZANIE OPERACYJNE Kod modułu 1S2 Status modułu Studia I stopnia, poziom 6 Moduł podstawowy 7,5 ECTS Obowiązkowy dla specjalności: Zarządzanie Biznesem, Systemy Informacyjne w Biznesie, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Zarządzanie Personelem Do wyboru dla specjalności: Zarządzanie Finansami Metody nauczania System nauczania przyjęty w Uczelni (active learning) polegający na aktywnym uczestnictwie w zajęciach warsztatowych wymaga od studentów zaangażowania i samodzielności oraz przygotowania się do zajęć poprzez przestudiowanie przed zajęciami wskazanych w syllabusie partii materiału zawartych w rekomendowanej literaturze podstawowej i uzupełniającej. Studenci zachęcani są także do korzystania z książek i czasopism dostępnych w Bibliotekach Uczelni oraz baz danych i publikacji EBSCO i Emerald dostępnych za pośrednictwem Internetu (http://www.wk.pou.pl). W trakcie warsztatów wykorzystywane są następujące metody/techniki: wykłady i prezentacje, symulacje prezentacji w studiach graficznych i filmowych, wykorzystanie materiałów oryginalnych w celu przeprowadzenia projektu od fazy powstania pomysłu do jego realizacji, praca w zespołach, dyskusje. Organizacja zajęć Zajęcia realizowane są w trybie active i e-learning. Zajęcia active learning obejmują 5 czterogodzinnych warsztatów oraz repetytorium. Oferowane są również indywidualne, tradycyjne konsultacje z wykładowcą (do 4 godzin tygodniowo) oraz konsultacje elektroniczne. 64

65 Od studenta wymaga się 130 godzin pracy własnej. Język wykładowy polski Wykładowca mgr inż. Iwona Głażewska Wymagania wstępne brak Opis modułu: Moduł obejmuje wiedzę dotyczącą istoty funkcjonowania zarządzania operacyjnego w przedsiębiorstwie. Pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie metod i technik usprawniających przebieg procesów w organizacji. Dużą uwagę poświęca się na zrozumienie przez studentów, w jaki sposób można oddziaływać na funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa, poprzez doskonalenie i usprawnianie poszczególnych procesów na poziomie taktycznym. W ramach zajęć przedstawiane są różne opcje zarządzania operacjami, analizowane są ich słabe i mocne strony, tak aby student był w stanie zaproponować optymalne w określonej sytuacji rozwiązanie. Główne treści: Definicja zarządzania operacyjnego i jego rola w różnych typach organizacji. Zarządzanie operacyjne jako narzędzie wspierające strategię organizacji i taktykę jej realizacji. Zarządzanie operacyjne w produkcji i usługach. Zarządzanie przez jakość (filozofia TQM, normy ISO). Logistyka (zarządzanie zapasami, zarządzanie systemami produkcyjnymi wydajność linii produkcyjnych, eliminacja wąskich gardeł, kolejki). Elementy badań operacyjnych: analiza sieciowa w zarządzaniu projektem, szacowanie wydajności linii produkcyjnych. Efekty kształcenia: Rozumienie roli zarządzania operacyjnego w różnych typach organizacji. Rozróżnianie pomiędzy strategicznym i taktycznym zarządzaniem operacjami w organizacji i rozumienie ich wzajemnych związków. Wyjaśnienie znaczenia zarządzania operacjami w skali całej organizacji, zrozumienie czym jest reengineering procesów i zarządzanie przez jakość; współdziałanie zarządzania strategicznego i taktycznego w celu wprowadzenia optymalnych przekształceń organizacji. Wyjaśnienie znaczenia planowania we wprowadzaniu zmian w funkcjonowaniu działów organizacji. Umiejętność krytycznej oceny poznanych teorii i modeli. Umiejętność przeprowadzenia systematycznej analizy istniejących systemów operacyjnych i zaproponowanie zmian prowadzących do ich modernizacji. Umiejętność opracowania planu rozwoju organizacji poprzez zastosowanie metod zarządzania operacyjnego w zakresie wprowadzania, monitorowania i modyfikacji metod pracy. Warunki zaliczenia modułu: Moduł zaliczany jest na podstawie sprawdzianu i egzaminu. Zarówno sprawdzian, jak i egzamin należy zaliczyć na minimum 40 punktów (ze 100 możliwych). 65

66 Konsultacje i repetytoria: Studenci zachęcani są do korzystania z konsultacji z wykładowcami modułu oraz innymi pracownikami Instytutu. Terminy konsultacji podane są na tablicach ogłoszeń oraz stronie Z konsultacji elektronicznych (poprzez stronę internetową Uczelni: studenci mogą korzystać całą dobę. Przed egzaminem przewidziane jest repetytorium, na które student powinien zapisać się w Dziekanacie. Jego celem jest powtórzenie zagadnień będących przedmiotem modułu oraz wyjaśnienie zgłoszonych przez studentów problemów w celu jak najlepszego przygotowania się do egzaminu. Literatura podstawowa: Podręcznik multimedialny, Zarządzanie Operacyjne, Wydawnictwo PRET S. A., Warszawa. Oakland J.S., Muhlemann A.P., Lockyer K.G., Zarządzanie. Produkcja i usługi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Obłój K., Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa Waters D., Zarządzanie operacyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

67 2.6.9 INTERNET W ZARZĄDZANIU INTERNET W ZARZĄDZANIU Kod modułu 1T2 Status modułu Studia I stopnia, poziom 6 Moduł podstawowy 7,5 ECTS Obowiązkowy dla specjalności: Finanse i Systemy Informacyjne w Biznesie Metody nauczania System nauczania przyjęty w Uczelni (active learning) polegający na aktywnym uczestnictwie w zajęciach warsztatowych wymaga od studentów zaangażowania i samodzielności oraz przygotowania się do zajęć poprzez przestudiowanie przed zajęciami wskazanych w syllabusie partii materiału zawartych w rekomendowanej literaturze podstawowej i uzupełniającej. Studenci zachęcani są także do korzystania z książek i czasopism dostępnych w Bibliotekach Uczelni oraz baz danych i publikacji EBSCO i Emerald dostępnych za pośrednictwem Internetu (http://www.wk.pou.pl). W trakcie warsztatów stosowane są następujące metody/techniki: praca w grupach, praca w pracowni komputerowej, rozwiązywanie problemów biznesowych, opracowanie, prezentacja i dyskusja nad zaproponowanymi zmianami w firmie w związku z wdrożeniem nowych funkcjonalności i metod zarządzania związanych z wykorzystaniem Internetu. Organizacja zajęć Zajęcia realizowane są w trybie active i e-learning. Zajęcia active learning obejmują 6 czterogodzinnych warsztatów oraz repetytorium. Oferowane są również indywidualne, tradycyjne konsultacje z wykładowcą (do 4 godzin tygodniowo) oraz konsultacje elektroniczne. Od studenta wymaga się 130 godzin pracy własnej. 67

68 Język wykładowy Wykładowca Wymagania wstępne polski dr Artur Kwasek brak Opis modułu: Celem modułu jest wykazanie korzyści i możliwości zarządzania związanych z zastosowaniem Internetu w różnych obszarach funkcjonalnych firmy. Jednym z elementów jest poszukiwanie informacji biznesowych poprzez strony internetowe, komunikatory i grupy dyskusyjne, korzystanie z elektronicznych czasopism i bibliotek oraz dokonywanie krytycznej analizy i oceny wartości i wiarygodności znalezionych informacji. Kolejnym elementem jest nauka podstaw programowania w HTML oraz projektowanie wyglądu stron WWW. Moduł zawiera także wprowadzenie do koncepcji handlu i biznesu elektronicznego. Główne treści: Wykorzystywanie Internetu do organizacji i zarządzania procesami biznesowymi. Korzystaniez internetowych narzędzi wyszukiwania informacji. Posługiwanie się pocztą elektroniczną, komunikatorami, udział w listach i grupach dyskusyjnych. Korzystanie z elektronicznych czasopism i bibliotek. Ocena wartości i wiarygodności znalezionych informacji. Zasady tworzenia stron WWW i podstawy HTML. Wprowadzenie do handlu i biznesu elektronicznego. Efekty kształcenia: Poznanie zasad działania, struktury i rozwoju Internetu. Poznanie narzędzi i obszarów Internetu wykorzystywanych w działalności gospodarczej. Umiejętność korzystania z nowych narzędzi i technologii Internetu. Umiejętność oceny przydatności Internetu w zarządzaniu. Umiejętność organizacji procesów biznesowych w Internecie. Umiejętność efektywnego wykorzystania Internetu w zarządzaniu firmą. Umiejętność wykorzystania różnych metod komunikacji i dostępu do informacji. Umiejętność projektowania stron WWW z wykorzystaniem języka HTML i dostępnych narzędzi. Warunki zaliczenia modułu: Moduł zaliczany jest na podstawie dwóch sprawdzianów. Każdy sprawdzian należy zaliczyć na minimum 40 punktów (ze 100 możliwych). Konsultacje: Studenci zachęcani są do korzystania z konsultacji z wykładowcami modułu oraz innymi pracownikami Instytutu. Terminy konsultacji podane są na tablicach ogłoszeń oraz stronie Z konsultacji elektronicznych (poprzez stronę internetową Uczelni: studenci mogą korzystać całą dobę. Literatura podstawowa: Podręcznik multimedialny i prezentacja e-learning Internet w Zarządzaniu,Wydawnictwo PRET S.A., Warszawa

69 METODY ILOŚCIOWE W BIZNESIE METODY ILOŚCIOWE W BIZNESIE Kod modułu 1T4 Status modułu Studia I stopnia, poziom 6 Moduł podstawowy 15 ECTS Obowiązkowy dla specjalności: Finanse i Systemy Informacyjne w Biznesie, Zarządzanie Biznesem, ZarządzanieFinansami, Systemy Informacyjne w Biznesie, Marketing i Reklama, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Zarządzanie Personelem Metody nauczania System nauczania przyjęty w Uczelni (active learning) polegający na aktywnym uczestnictwie w zajęciach warsztatowych wymaga od studentów zaangażowania i samodzielności oraz przygotowania się do zajęć poprzez przestudiowanie przed zajęciami wskazanych w syllabusie partii materiału zawartych w rekomendowanej literaturze podstawowej i uzupełniającej. Studenci zachęcani są także do korzystania z książek i czasopism dostępnych w Bibliotekach Uczelni oraz baz danych i publikacji EBSCO i Emerald dostępnych za pośrednictwem Internetu (http://www.wk.pou.pl). W trakcie zajęć stosowane są następujące metody/techniki: praca indywidualna i grupowa, rozwiązywanie zadań, dyskusje, prezentacje. Dodatkowo, rozwijane są praktyczne umiejętności studentów wykorzystania programu MS Excel. Organizacja zajęć Moduł składa się z dwóch części: wykładu (Matematyka) i warsztatów (Techniki Analityczne w Biznesie). Jego realizacja polega na jednoczesnej rejestracji na każdą z części w danej sesji lub na rejestracji na poszczególne części w kolejnych sesjach warsztatowych. 69

70 Moduł obejmuje 32 godziny wykładów (8 czterogodzinnych spotkań), 24 godziny zajęć warsztatowych (6 czterogodzinnych spotkań) oraz laboratorium komputerowe. Oferowane są również indywidualne, tradycyjne konsultacje z wykładowcą (do 4 godzin tygodniowo) oraz konsultacje elektroniczne. Od studenta wymaga się 260 godzin pracy własnej. Język wykładowy polski Wykładowca dr Artur Kwasek mgr inż. Danuta Gorczyca Wymagania wstępne brak Opis modułu: Moduł obejmuje podstawowe kompendium wiedzy z matematyki. Szczególnie duży nacisk położony jest na przydatność algebry liniowej oraz rachunku różniczkowego i całkowego we współczesnych finansach, klasycznej ekonomii i badaniach operacyjnych. Również równania rekurencyjne oraz wartość pieniądza w czasie są ilustrowane ważnymi przykładami z praktyki. Moduł rozwija także umiejętności posługiwania się oprogramowaniem komputerowym, ucząc równocześnie zastosowań metod matematycznych i statystycznych w zarządzaniu biznesem. Główne treści: Algebra: wektory i macierze, równania kwadratowe, potęgi, funkcje, wykresy, funkcje liniowe i nieliniowe >Zastosowania: podaż i popyt, równowaga rynkowa, przychód, koszt i zysk, punkt zrównania. Rachunek różniczkowy: różniczkowalność, reguły różniczkowania, drugie pochodne, maksima i minima >Zastosowania: pojęcia z przymiotnikiem krańcowy, elastyczność, punkty stacjonarne, maksymalizacja zysku. Matematyka finansowa: oprocentowanie składane, postęp arytmetyczny i geometryczny, lokaty pieniędzy > Zastosowania: dyskontowanie oraz renty, wycena inwestycji. Statystyka i prawdopodobieństwo: typowe rozkłady prawdopodobieństwa, w tym rozkład normalny oraz wykładniczy > Zastosowania: dane rynkowe oraz plany biznesowe, itp. Arkusze kalkulacyjne: wykresy, wzory, funkcje oraz pakiet Excel Data Analysis >Zastosowania: w zarządzaniu biznesem (jak wyszczególniono wyżej). Efekty kształcenia: Poznanie narzędzi oferowanych przez matematykę do modelowania i rozwiązywania problemów decyzyjnych pojawiających się w różnorodnych obszarach zarządzania. Poznanie zasad projektowania arkuszy kalkulacyjnych dla przetwarzania danych i prezentowania żądanych informacji. Umiejętność stosowania elementarnych metod statystycznych do rozwiązywania różnych problemów biznesu. 70

71 Umiejętność wykorzystania cech rozkładu normalnego i wykładniczego w biznesie. Umiejętność stosowania podstawowych pojęć rachunku prawdopodobieństwa w praktycznym zarządzaniu biznesem. Umiejętność wykorzystania cech rozkładu normalnego i wykładniczego w podejmowaniu decyzji biznesowych. Poznanie korzyści płynących ze znajomości zjawiska korelacji i regresji. Umiejętność stosowania podstawowych metod matematyki finansowej do rozwiązywania problemów finansowych. Warunki zaliczenia modułu: Studenci są oceniani na podstawie czterech sprawdzianów: 1T4 nr 1 i 1T4 nr 2 - obejmujących część I modułu (Matematyka) oraz 1T4 nr 3 i 1T4 nr 4 - obejmujących część II modułu (Techniki Analityczne w Biznesie). Ocena każdego sprawdzianu to 25% oceny końcowej modułu. Aby zaliczyć moduł, należy zaliczyć każdy sprawdzian na minimum 40 pkt. Konsultacje: Studenci zachęcani są do korzystania z konsultacji z wykładowcami modułu oraz innymi pracownikami Instytutu. Terminy konsultacji podane są na tablicach ogłoszeń oraz stronie Z konsultacji elektronicznych (poprzez stronę internetową Uczelni: studenci mogą korzystać całą dobę. Literatura podstawowa: Podręcznik multimedialny, Zbiór zadań do wykładu Matematyka w Ekonomii i Zarządzaniu, Wydawnictwo PRET S. A., Warszawa. Podręcznik multimedialny, Techniki Analityczne w Biznesie, Wydawnictwo PRET S. A., Warszawa. Aczel A.D., Statystyka w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Anthony M., Biggs N., Mathematics for Economics and Finance methods & modelling, Cambridge University Press, Cambridge Gajek L., Kałuszka M., Wnioskowanie Statystyczne, WN-T, Warszawa Jóźwiak J., Podgórski J., Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa Klepacz H., Porazińska E., Wprowadzenie do zastosowań matematyki w Ekonomii, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź Langer M., Po prostu Excel 2003 PL, Wydawnictwo Helion Masłowski K., Excel 2007 PL. Ćwiczenia praktyczne, Wydawnictwo Helion Piszczała J., Matematyka i jej zastosowania w naukach ekonomicznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań Snarska A., Statystyka, Ekonometria, Prognozowanie Ćwiczenia z Excelem, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa Sobczyk M., Statystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Sobczyk M., Matematyka finansowa. Podstawy teoretyczne, przykłady, zadania, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa Thomas R.L., Using Statistics in Economics, McGraw-Hill, Walkenbach J., Excel 2003 PL Biblia, Wydawnictwo Helion

72 ŚRODOWISKO BIZNESU EUROPEJSKIEGO ŚRODOWISKO BIZNESU EUROPEJSKIEGO Kod modułu 2E1 Status modułu Studia I stopnia, poziom 6 Moduł podstawowy 7,5 ECTS Obowiązkowy dla specjalności: Zarządzanie Biznesem, Zarządzanie Finansami, Systemy Informacyjne w Biznesie, Reklama i Marketing, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Zarządzanie Personelem Metody nauczania System nauczania przyjęty w Uczelni (active learning) polegający na aktywnym uczestnictwie w zajęciach warsztatowych wymaga od studentów zaangażowania i samodzielności oraz przygotowania się do zajęć poprzez przestudiowanie przed zajęciami wskazanych w syllabusie partii materiału zawartych w rekomendowanej literaturze podstawowej i uzupełniającej. Studenci zachęcani są także do korzystania z książek i czasopism dostępnych w Bibliotekach Uczelni oraz baz danych i publikacji EBSCO i Emerald dostępnych za pośrednictwem Internetu (http://www.wk.pou.pl). W trakcie warsztatów stosowane są następujące metody/techniki: praca indywidualna i praca w grupach, prezentacje wyników pracy indywidualnej i grupowej, dyskusje. Sytuacje i atmosfera kreowana w trakcie warsztatów sprzyjają nieformalnej ocenie wyników prac studentów zarówno przez nich samych, jak i przez wykładowcę. Organizacja zajęć Moduł realizowany jest w trybie active i e-learning. Zajęcia active learning obejmują 5 czterogodzinnych warsztatów 72

73 oraz repetytorium.oferowane są również indywidualne, tradycyjne konsultacje z wykładowcą (do 4 godzin tygodniowo) oraz konsultacje elektroniczne. Od studenta wymaga się 130 godzin pracy własnej. Język wykładowy Wykładowcy polski dr Ewa Radomska Wymagania wstępne zaliczony moduł: Ekonomia - 1E1 Opis modułu: Celem modułu jest zrozumienie trendów rozwoju ekonomicznego w kontekście europejskim, wyjaśnienie wpływu czynników otoczenia zewnętrznego na funkcjonowanie przedsiębiorstw. Studenci mają możliwość poznania podstawowych narzędzi i metod pozwalających identyfikować główne zjawiska i procesy w tym otoczeniu oraz ocenić zarysowujące się kierunki oraz tendencje rozwoju środowiska biznesu pod kątem ich znaczenia dla przedsiębiorstw. Moduł dostarcza ogólnej wiedzy ekonomicznej niezbędnej do studiowania modułów: Strategia i Polityka Firmy, Zarządzanie Zmianami i Integracja Europejska. Główne treści: Europejskie środowisko ekonomiczne. Biznes a system finansowy w Europie. Wpływ środowiska prawnego na biznes. Wpływ środowiska technologicznego na biznes. Gospodarka międzynarodowa i biznes. Unia Europejska. Społeczeństwo europejskie a biznes. Efekty kształcenia: Poznanie instrumentów makroekonomicznych (PKB, PKB per capita, stopa inflacji, stopa bezrobocia, saldo bilansu handlowego, stopa procentowa, deficyt budżetowy, dług publiczny itp.) i nabycie umiejętności analizy krajowego i europejskiego środowiska biznesu. Zrozumienie przyczyn i skutków wahań koniunkturalnych dla sektora publicznego (polityki państwa) oraz prywatnego (funkcjonowania przedsiębiorstw). Umiejętność analizy wpływu środowiska prawnego na biznes w kontekście europejskim. Poznanie form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej i zrozumienie istoty swobody prowadzenia działalności gospodarczej w Unii Europejskiej. Umiejętność szacowania korzyści i zagrożeń makro i mikroekonomicznych wiążących się z Bezpośrednimi Inwestycjami Zagranicznymi i handlem międzynarodowym. Umiejętność wyboru zewnętrznych źródeł pozyskiwania kapitału przez przedsiębiorstwa w kontekście rynku europejskiego. Zrozumienie istoty czterech swobód Jednolitego Rynku Europejskiego (przepływu towarów, usług, kapitału i siły roboczej) oraz Unii Walutowej pod kątem szans i zagrożeń dla biznesu. Umiejętność oceny wpływu wahań kursów walutowych na podejmowanie decyzji biznesowych. 73

74 Umiejętność szacowania korzyści i zagrożeń członkostwa Polski w Unii Europejskiej dla gospodarki i przedsiębiorstw. Warunki zaliczenia modułu: Moduł zaliczany jest na podstawie sprawdzianu i egzaminu. Zarówno sprawdzian, jak i egzamin należy zaliczyć na minimum 40 punktów (ze 100 możliwych). Konsultacje i repetytoria: Studenci zachęcani są do korzystania z konsultacji z wykładowcami modułu oraz innymi pracownikami Instytutu. Terminy konsultacji podane są na tablicach ogłoszeń oraz stronie Z konsultacji elektronicznych (poprzez stronę internetową Uczelni: studenci mogą korzystać całą dobę. Przed egzaminem przewidziane jest repetytorium, na które student powinien zapisać się w Dziekanacie. Jego celem jest powtórzenie zagadnień będących przedmiotem modułu oraz wyjaśnienie zgłoszonych przez studentów problemów w celu jak najlepszego przygotowania się do egzaminu. Literatura podstawowa: Podręcznik multimedialny, Środowisko biznesu europejskiego, Wydawnictwo PRET S.A., Warszawa Dach Z., Szopa B., Podstawy makroekonomii, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków Aftyka W., Chmielowski A., Małe i średnie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej, Wydawnictwo M.M., Warszawa Nowakowski M.K., Eurobiznes, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa

75 PRAWO W BIZNESIE PRAWO W BIZNESIE Kod modułu 2E2 Status modułu Studia I stopnia, poziom 6 Moduł podstawowy 7,5 ECTS Obowiązkowy dla specjalności: Zarządzanie Biznesem, Zarządzanie Finansami, Reklama i Marketing, Systemy Informacyjne w Biznesie, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Zarządzanie Personelem Metody nauczania System nauczania przyjęty w Uczelni (active learning) polegający na aktywnym uczestnictwie w zajęciach warsztatowych wymaga od studentów zaangażowania i samodzielności oraz przygotowania się do zajęć poprzez przestudiowanie przed zajęciami wskazanych w syllabusie partii materiału zawartych w rekomendowanej literaturze podstawowej i uzupełniającej. Studenci zachęcani są także do korzystania z książek i czasopism dostępnych w Bibliotekach Uczelni oraz baz danych i publikacji EBSCO i Emerald dostępnych za pośrednictwem Internetu (http://www.wk.pou.pl). W trakcie warsztatów stosowane są następujące metody/techniki: praca w grupach, prezentacje wyników pracy grupowej, dyskusje. Sytuacje i atmosfera kreowana w trakcie warsztatów sprzyjają nieformalnej ocenie wyników prac studentów zarówno przez nich samych, jak i przez wykładowcę. Organizacja zajęć Moduł realizowany jest w trybie active i e-learning. Zajęcia active learning obejmują 5 czterogodzinnych warsztatów.oferowane są również indywidualne, tradycyjne konsultacje z wykładowcą oraz konsultacje 75

76 elektroniczne.od studenta wymaga się 130 godzin pracy własnej. Język wykładowy Wykładowca Wymagania wstępne polski mgr Paweł Krzywina brak Opis modułu: Celem modułu jest przybliżenie studentom podstawowej wiedzy z zakresu prawa w biznesie, jego powstawania i interpretacji, tj. przedstawienie obowiązujących przepisów określających zakres odpowiedzialności osób prowadzących działalność gospodarczą, a także podstawowych aktów prawnych określających funkcjonowanie biznesu w relacji z innymi podmiotami, w tym administracji państwowej. Zajęcia zapoznają studentów ze skutkami zawierania umów w biznesie, w tym umów o pracę. Główne treści: Elementy prawoznawstwa. Istota i pojęcie prawa: System prawa, źródła prawa, klasyfikacja, wykładnia prawa w oparciu o ustawy i umowy. Lekceważenie prawa: obowiązek zachowania należytej staranności, niedotrzymanie warunków, naruszanie prawa, naprawa krzywd (zadośćuczynienie), związek przyczynowo-skutkowy, odpowiedzialność prawna. Prawo umów: zawarcie umowy, warunki umowy, błąd, błędna interpretacja, niedotrzymanie warunków umowy, prawne środki zaradcze. Przedstawicielstwo: istota i tworzenie, prawa i obowiązki, ustanie. Prawo dotyczące podmiotów gospodarczych: firma jednoosobowa, spółka, wewnętrzne i zewnętrzne stosunki prawne przedsiębiorstw, grupy interesów i ich zrównoważenie prawne. Prawo o ochronie własności intelektualnej, prawo antymonopolowe. Efekty kształcenia: Nabycie umiejętności związanych z rozumieniem natury i źródeł prawa oraz interpretowania i stosowania prawa w praktyce, w szczególności dotyczących: rozróżniania podstawowych pojęć z prawa biznesu, nabycia podstawowych umiejętności wykładni i interpretowania przepisów prawa, oceny skutków w tym z zakresu odpowiedzialności zawieranych umów i kontraktów biznesowych, rozróżniania i oceny ryzyka związanego z formami prowadzenia biznesu, zapoznania z niektórymi przepisami określającymi prawa i obowiązki przedsiębiorców. Warunki zaliczenia modułu: Moduł zaliczany jest na podstawie dwóch sprawdzianów. Sprawdzian 1 wypowiedź na podany temat w formie eseju (40% oceny). Sprawdzian 2 analiza złożonego problemu z obszaru prawa (60% oceny). 76

77 Konsultacje: Studenci zachęcani są do korzystania z konsultacji z wykładowcami modułu oraz innymi pracownikami Instytutu. Terminy konsultacji podane są na tablicach ogłoszeń oraz stronie Z konsultacji elektronicznych (poprzez stronę internetową Uczelni: studenci mogą korzystać całą dobę. Literatura podstawowa: Strzępka J., (red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck Chauvin T., Stawecki T., Winczorek P., Wstęp do prawoznawstwa, Wydawnictwo C.H. Beck, Wrzesień Florek L., Zieliński T., Prawo pracy, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa Kodeks Pracy. Kodeks spółek handlowych. 77

78 FILOZOFIA PRAKTYCZNA I ETYKA FILOZOFIA PRAKTYCZNA I ETYKA Kod modułu 2E3 Status modułu Studia I stopnia, poziom 6 Moduł podstawowy 7,5 ECTS Obowiązkowy dla specjalności: Zarządzanie Biznesem, Zarządzanie Finansami, Reklama i Marketing, Systemy Informacyjne w Biznesie, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Zarządzanie Personelem Metody nauczania System nauczania przyjęty w Uczelni (active learning) polegający na aktywnym uczestnictwie w zajęciach warsztatowych i samodzielności oraz przygotowania się do zajęć poprzez przestudiowanie przed zajęciami wskazanych w syllabusie partii materiału zawartych w rekomendowanej literaturze podstawowej i uzupełniającej. Studenci zachęcani są także do korzystania z książek i czasopism dostępnych w Bibliotekach Uczelni oraz baz danych i publikacji EBSCO i Emerald dostępnych za pośrednictwem Internetu (http://www.wk.pou.pl). Trakcie zajęć stosowane się następujące metody/techniki: praca indywidualna i w grupach, prezentacje wyników pracy grupowej, dyskusje. Organizacja zajęć Moduł realizowany jest w trybie active i e-learning. Zajęcia active learning obejmują 5 czterogodzinnych warsztatów, a w trybie e-learning: 10 trzygodzinnych warsztatów. Oferowane są również indywidualne, tradycyjne konsultacje z wykładowcą oraz konsultacje elektroniczne. Od studenta wymaga się 130 godzin pracy własnej. Język wykładowy polski 78

79 Wykładowcy dr Paweł Polowczyk dr Marcin Urbaniak Wymagania wstępne brak Opis modułu: Celem zajęć jest poznanie wybranych zagadnień obecnych w naukach filozoficznych, takich jak rozwiązanie dylematów moralnych i tych, które mają wyraźne konsekwencje praktyczne, np. racjonalność lub nieracjonalność wiary w Boga, poglądów politycznych, ocen estetycznych, sposobów życia. Część zajęć poświęcona jest etyce działalności biznesowej. Główne treści: Wprowadzenie: metafilozofia, epistemologia, filozofia języka. Argumenty za i przeciw istnieniu Boga. Filozofia religii. Kwestia nieśmiertelności i wolności. Etyka jako sztuka życia. Etyka a przemoc. Meditatio mortis. Bioetyka. Etyka seksualności. Ekologia i prawa zwierząt. Filozofia polityczna. Etyka biznesu. Estetyka. Efekty kształcenia: Poznanie praktycznych wymiarów filozofii i specyfiki myśli filozoficznej. Poznanie historii filozofii stosowanej. Poznanie teorii i praktyki filozofii stosowanej. Zrozumienie i uwrażliwienia na kwestie moralne w biznesie. Umiejętność zastosowania różnych teorii do oceny alternatywnych rozwiązań problemów etycznych w świecie biznesu. Umiejętność określenia miejsca etyki biznesu jako integralnej części strategii firmy. Warunki zaliczenia modułu: Moduł zaliczany jest na podstawie sprawdzianu (100% oceny). Warunkiem jego zaliczenia jest uzyskanie minimum 40 punktów (ze 100 możliwych). Konsultacje: Studenci zachęcani są do korzystania z konsultacji z wykładowcami modułu oraz innymi pracownikami Instytutu. Terminy konsultacji podane są na tablicach ogłoszeń oraz stronie Z konsultacji elektronicznych (poprzez stronę internetową Uczelni: studenci mogą korzystać całą dobę. 79

80 Literatura podstawowa: Albert M., Ekonomia uczestnicząca, Oficyna Wydawnicza Bractwa Trójka, Poznań Davis B., Wprowadzenie do filozofii religii, Warszawa Epikur, Główne myśli [w:] Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Hołówka J., Etyka w działaniu, Warszawa Hume D., rozdz. O nieśmiertelności duszy.badania dotyczące rozumu ludzkiego, Kraków Laozi, Księga Dao i De z komentarzami Wang Bi, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego, Kraków Mackie J., Cud teizmu, Warszawa Morton A., Przewodnik po teorii poznania, Warszawa Polowczyk P., Odpowiedzialność biznesu i podmiotów gospodarczych, Zarządzanie zmianami 1/2012.http://pou.pl/zeszyty_naukowe/pdf/Nr_1_2012_55_Polowczyk.pdf Rybak M., Etyka menedżera społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Warszawa Sartre J.-P., Egzystencjalizm jest humanizmem, Wydawnictwo Muza S.A., Warszawa Singer P., Etyka praktyczna, Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa Stiglitz J. E., Wizja sprawiedliwej globalizacji. Propozycje usprawnień, PWN, Warszawa Szahaj T. (red.), Samobójstwo. Antologia tekstów filozoficznych, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń Tatarkiewicz W., Dzieje sześciu pojęć, Warszawa

81 RACHUNEK KOSZTÓW I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA RACHUNEK KOSZTÓW I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA 2F1 Kod modułu Status modułu Studia I stopnia, poziom 6 Moduł podstawowy 7,5 ECTS Obowiązkowy dla specjalności: Zarządzanie Finansami, Przedsiębiorczość i Zarządzanie Do wyboru dla specjalności: Zarządzanie Biznesem, Finanse i Systemy Informacyjne w Biznesie, Zarządzanie Personelem Metody nauczania System nauczania przyjęty w Uczelni (active learning) polegający na aktywnym uczestnictwie w zajęciach warsztatowych wymaga od studentów zaangażowania i samodzielności oraz przygotowania się do zajęć poprzez przestudiowanie przed zajęciami wskazanych w syllabusie partii materiału zawartych w rekomendowanej literaturze podstawowej i uzupełniającej. Studenci zachęcani są także do korzystania z książek i czasopism dostępnych w Bibliotekach Uczelni oraz baz danych i publikacji EBSCO i Emerald dostępnych za pośrednictwem Internetu (http://www.wk.pou.pl). W trakcie warsztatów stosowane są następujące metody/techniki: praca w grupach, rozwiązywanie zadań, prezentowanie interpretacji wyników, dyskusje obejmujace wyjaśnienia różnic możliwych rozwiązań i ich ekonomiczne skutki. Sytuacje i atmosfera kreowana w trakcie warsztatów sprzyjają nieformalnej ocenie wyników pracy studentów zarówno przez nich samych, jak i przez wykładowcę. 81

82 Organizacja zajęć Moduł realizowany jest w trybie active i e-learning. Zajęcia active learning obejmują 5 czterogodzinnych warsztatów oraz repetytorium.oferowane są również indywidualne, tradycyjne konsultacje z wykładowcą (do 4 godzin tygodniowo) oraz konsultacje elektroniczne. Od studenta wymaga się 130 godzin pracy własnej. Język wykładowy Wykładowca polski dr Maria Kukurba Wymagania wstępne zaliczony moduł: Analiza Finansowa (1F1) lub Podstawy Finansów (1F2) Opis modułu: Moduł stanowi wprowadzenie do kluczowychzagadnień dotyczących metodologii rozwiązywania problemów decyzyjnych firmy. Pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie zastosowania narzędzi i metod wspomagających podejmowanie decyzji oraz skuteczne zarządzanie jednostką gospodarczą. Szczególną uwagę poświęca się nabyciu przez studentów umiejętności wyboru właściwej metody rozwiązania problemu decyzyjnego oraz oceny i interpretacji otrzymanych wyników. Umiejętności te pozwalają przewidywać możliwe skutki ekonomiczne podejmowanych w firmie decyzji. Główne treści: Klasyfikacja kosztów. Rachunek kosztów materiałowych i kosztów pracy. Finansowe aspekty gospodarki zapasami (metody: FIFO, LIFO, AVCO). Rozdzielanie i rozliczanie kosztów ogólnych. System kosztów standardowych i analiza odchyleń. Rachunek kosztów pełnych i rachunek kosztów marginalnych. Zachowanie się kosztów i analiza marży jednostkowej brutto. Analiza punktu zrównania. Budżetowanie kapitałowe. Efekty kształcenia: Zrozumienie podstaw metodologii rozwiązywania problemów decyzyjnych. Zrozumienie znaczenia rachunków decyzyjnych w skutecznym zarządzaniu firmą. Umiejętność gromadzenia niezbędnych danych w celu rozwiązania problemu decyzyjnego. Umiejętność przeprowadzania obliczeń i interpretacji otrzymanych wyników. Umiejętność doboru właściwej metody w celu rozwiązania problemu decyzyjnego. Umiejętność argumentacji uzasadniającej dobór metody rozwiązania problemu decyzyjnego. 82

83 Warunki zaliczenia modułu: Moduł zaliczany jest na podstawie pracy na zajęciach (10% oceny), sprawdzianu (40% oceny) i egzaminu (50% oceny). Zarówno sprawdzian, jak i egzamin należy zaliczyć na minimum 40 punktów (ze 100 możliwych). Konsultacje i repetytoria: Studenci zachęcani są do korzystania z konsultacji z wykładowcami modułu oraz innymi pracownikami Instytutu. Terminy konsultacji podane są na tablicach ogłoszeń oraz stronie Z konsultacji elektronicznych (poprzez stronę internetową Uczelni: studenci mogą korzystać całą dobę. Przed egzaminem przewidziane jest repetytorium, na które student powinien zapisać się w Dziekanacie. Jego celem jest powtórzenie zagadnień będących przedmiotem modułu oraz wyjaśnienie zgłoszonych przez studentów problemów w celu jak najlepszego przygotowania się do egzaminu. Literatura podstawowa: Podręcznik multimedialny, Rachunek Kosztów i Rachunkowość Zarządcza, Wydawnictwo PRET S.A., Warszawa Dobija M.,Rachunkowość zarządcza i controlling,wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Szczypa P., Rachunkowość zarządcza klucz do sukcesu, Wydawnictwo CeDeWu, Kowalczyk J., Kusak A., Decyzje finansowe firmy. Metody analiz, Wydawnictwo C.H. BECK, Warszawa

84 RACHUNKOWOŚĆ MIĘDZYNARODOWA RACHUNKOWOŚĆ MIĘDZYNARODOWA Kod modułu 2F2 Status modułu Studia I stopnia, poziom 6 Moduł podstawowy 7,5 ECTS Obowiązkowy dla specjalności: Zarządzanie Finansami, Do wyboru dla specjalności: Przedsiębiorczość i Zarządzanie Finanse i Systemy Informacyjne w Biznesie Metody nauczania System nauczania przyjęty w Uczelni (active learning) polegający na aktywnym uczestnictwie w zajęciach warsztatowych wymaga od studentów zaangażowania i samodzielności oraz przygotowania się do zajęć poprzez przestudiowanie przed zajęciami wskazanych w syllabusie partii materiału zawartych w rekomendowanej literaturze podstawowej i uzupełniającej. Studenci zachęcani są także do korzystania z książek i czasopism dostępnych w Bibliotekach Uczelni oraz baz danych i publikacji EBSCO i Emerald dostępnych za pośrednictwem Internetu (http://www.wk.pou.pl). W trakcie warsztatów stosowane są następujące metody/techniki: prezentacje multimedialne, praca w grupach, dokonywanie oceny. Sytuacje i atmosfera kreowana w trakcie warsztatów sprzyjają nieformalnej ocenie wyników prac studentów zarówno przez nich samych, jak i przez wykładowcę. Organizacja zajęć Moduł realizowany jest w trybie active i e-learning. Zajęcia active learning obejmują 5 czterogodzinnych warsztatów oraz repetytorium.oferowane są również indywidualne, tradycyjne konsultacje z wykładowcą (do 4 godzin tygodniowo) 84

85 oraz konsultacje elektroniczne. Od studenta wymaga się 130 godzin pracy własnej. Język wykładowy polski Wykładowca dr Maria Kukurba mgr Romana Pasionek Wymagania wstępne zaliczony moduł: Analiza Finansowa (1F1) Opis modułu: Moduł obejmuje zagadnienia dotyczące specyfiki rachunkowości w różnych krajach oraz wpływu tej specyfiki na informacje zawarte w sprawozdaniach finansowych oraz ich porównywalność. Prezentuje różne organizacje, które mają wpływ na procesy międzynarodowej harmonizacji rachunkowości. Moduł obejmuje również problematykę międzynarodowego rynku finansowego oraz uczy, jak identyfikować i zarządzać ryzykiem walutowym. Główne treści: Wprowadzenie do rachunkowości międzynarodowej. Klasyfikacja systemów rachunkowości. Harmonizacja, standaryzacja i udostępnianie danych rachunkowości międzynarodowej. Konsolidacja sprawozdań finansowych. Rozliczenia pieniężne i walutowe. Przeliczanie kursów walut. Rozwój wielonarodowych przedsiębiorstw. Ryzyko kursowe: definicja, identyfikacja i pomiar. Techniki zarządzania ryzykiem walutowym. Rynek walut obcych. Efekty kształcenia: Zrozumienie znaczenia i czynników wpływających na rozwój rachunkowości międzynarodowej. Zrozumienie znaczenia standaryzacji i harmonizacji rachunkowości na poziomie międzynarodowym. Umiejętność dokonania analiz porównawczych regulacji prawnych różnych krajów. Umiejętność dokonywania konsolidacji sprawozdań finansowych różnymi metodami. Zrozumienie natury i znaczenia rynku walutowego. Umiejętność dokonywania przeliczeń sprawozdań finansowych różnymi metodami. Umiejętność identyfikowania i kwantyfikacja skutków ryzyka walutowego dla przedsiębiorstwa. Umiejętność pomiaru wpływu ryzyka walutowego na sytuację finansową jednostki oraz zastosowania wewnętrznych i zewnętrznych metod zabezpieczania się przed ryzykiem walutowym. 85

86 Warunki zaliczenia modułu: Moduł zaliczany jest na podstawie sprawdzianu i egzaminu. Zarówno sprawdzian, jak i egzamin należy zaliczyć na minimum 40 punktów (ze 100 możliwych). Konsultacje i repetytoria: Studenci zachęcani są do korzystania z konsultacji z wykładowcami modułu oraz innymi pracownikami Instytutu. Terminy konsultacji podane są na tablicach ogłoszeń oraz stronie Z konsultacji elektronicznych (poprzez stronę internetową Uczelni: studenci mogą korzystać całą dobę. Przed egzaminem przewidziane jest repetytorium, na które student powinien zapisać się w Dziekanacie. Jego celem jest powtórzenie zagadnień będących przedmiotem modułu oraz wyjaśnienie zgłoszonych przez studentów problemów w celu jak najlepszego przygotowania się do egzaminu. Literatura podstawowa: Podręcznik multimedialny, Rachunkowość Międzynarodowa, Wydawnictwo PRET S.A., Warszawa Surdykowska S.T., Rachunkowość międzynarodowa, Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE, Zakamycze Jaruga A., (red.), Międzynarodowe regulacje rachunkowości, Wydawnictwo Beck, Warszawa Raciński A., Konsolidacja sprawozdań finansowych, Polska Akademia Rachunkowości S.A., Warszawa Dębski W., Rynek finansowy i jego mechanizmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

87 MARKETING MARKETING Kod modułu 2M1 Status modułu Studia I stopnia, poziom 6 Moduł podstawowy 7,5 ECTS Obowiązkowy dla specjalności: Reklama i Marketing, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Zarządzanie Personelem Do wyboru dla specjalności: Zarządzanie Biznesem, Zarządzanie Finansami Metody nauczania System nauczania przyjęty w Uczelni (active learning) polegający na aktywnym uczestnictwie w zajęciach warsztatowych wymaga od studentów zaangażowania i samodzielności oraz przygotowania się do zajęć poprzez przestudiowanie przed zajęciami wskazanych w syllabusie partii materiału zawartych w rekomendowanej literaturze podstawowej i uzupełniającej. Studenci zachęcani są także do korzystania z książek i czasopism dostępnych w Bibliotekach Uczelni oraz baz danych i publikacji EBSCO i Emerald dostępnych za pośrednictwem Internetu (http://www.wk.pou.pl). W trakcie warsztatów stosowane są następujące metody/techniki: dyskusje, materiał filmowy, praca w grupach, analiza przypadków, prezentacje oraz dokonywanie oceny. Sytuacje i atmosfera kreowana w trakcie warsztatów sprzyjają nieformalnej ocenie wyników prac studentów zarówno przez nich samych, jak i przez wykładowcę. Organizacja zajęć Moduł realizowany jest w trybie active i e-learning. Zajęcia active learning obejmują 5 czterogodzinnych warsztatów oraz repetytorium.oferowane są również indywidualne, tradycyjne konsultacje 87

88 z wykładowcą (do 4 godzin tygodniowo) oraz konsultacje elektroniczne. Od studenta wymaga się 130 godzin pracy własnej. Język wykładowy polski Wykładowcy mgr Aneta Bogacka Gawrysiak mgr Małgorzata Skrzyszowska mgr Dorota Kalisz Wymagania wstępne zaliczony moduł: Podstawy Marketingu 1M1 Opis modułu: Moduł zawiera szeroki zakres zagadnień związanych z marketingiem-mix i planowaniem marketingowym oraz formułowaniem strategii marketingowych. Zagadnienia koncentrują się przede wszystkim na klasyfikacji wyników badań marketingowych, analizie konkurencji i rynku docelowego, marketingowych strategii rozwoju i doborze narzędzi pozwalających na podejmowanie trafnych decyzji w przedsiębiorstwie. Moduł daje studentom możliwość zastosowania wiedzy z zakresu marketingu w praktyce oraz krytyczne spojrzenie na podejmowane decyzje marketingowe. Główne treści: Zarządzanie produktem cykl życia produktu, marka rodzaje, korzyści i sposoby jej rozszerzania, strategie związane z produktem-mix. Cena - czynniki wpływające na jej ustalanie, strategie cenowe, zróżnicowanie cen, metody ustalania cen na rynku przemysłowym. Planowanie dystrybucji rola dystrybucji, kanały dystrybucyjne i strumienie w procesie dystrybucji, funkcje kanału dystrybucyjnego, kanał konwencjonalny i zintegrowany pionowo; czynniki wpływające na wybór kanału dystrybucji; decyzje podejmowane przy planowaniu kanału dystrybucyjnego. Promocja promotion-mix; strategie promocji, planowanie kampanii promocyjnej. Analiza otoczenia (SWOT, PEST, model 5 sił napędowych wewnątrz sektora). Narzędzia planowania strategicznego w marketingu macierz Bostońska, tablica Ansoffa, model strategii konkurencji Portera. Planowanie w marketingu proces planowania, struktura planu marketingowego. Efekty kształcenia: Kształcenie umiejętności opracowywania, interpretowania i wykorzystania wyników badań. Umiejętność definiowania misji i celów przedsiębiorstwa. Umiejętność sformułowania opcji strategii marketingowej dla przedsiębiorstwa. Pogłębienie i rozszerzenie wiedzy z zakresu produktu, ceny, dystrybucji i promocji marketingowej. Umiejętność znalezienia równowagi między zaspokajaniem potrzeb nabywców i przedsiębiorstwa. Poznanie i zrozumienie istoty planowania marketingu. 88

89 Warunki zaliczenia modułu: Moduł zaliczany jest na podstawie sprawdzianu i egzaminu. Zarówno sprawdzian, jak i egzamin należy zaliczyć na minimum 40 punktów (ze 100 możliwych). Konsultacje i repetytoria: Studenci zachęcani są do korzystania z konsultacji z wykładowcami modułu oraz innymi pracownikami Instytutu. Terminy konsultacji podane są na tablicach ogłoszeń oraz stronie Z konsultacji elektronicznych (poprzez stronę internetową Uczelni: studenci mogą korzystać całą dobę. Przed egzaminem przewidziane jest repetytorium, na które student powinien zapisać się w Dziekanacie. Jego celem jest powtórzenie zagadnień będących przedmiotem modułu oraz wyjaśnienie zgłoszonych przez studentów problemów w celu jak najlepszego przygotowania się do egzaminu. Literatura podstawowa: Podręcznik multimedialny, Marketing, Wydawnictwo PRET S. A., Warszawa Białecki K., Instrumenty marketingu, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz Porter M.E., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa Czasopisma: Brief, Manager Edycja Polska, Marketing i Rynek, Marketing w Praktyce, Media & Marketing Polska. 89

90 STRATEGIA KREACYJNA STRATEGIA KREACYJNA Kod modułu 2M3 Status modułu Studia I stopnia, poziom 6 Moduł podstawowy 7,5 ECTS Obowiązkowy dla specjalności: Reklama i Marketing Metody nauczania System nauczania przyjęty w Uczelni (active learning) polegający na aktywnym uczestnictwie w zajęciach warsztatowych wymaga od studentów zaangażowania i samodzielności oraz przygotowania się do zajęć poprzez przestudiowanie przed zajęciami wskazanych w syllabusie partii materiału zawartych w rekomendowanej literaturze podstawowej i uzupełniającej. Studenci zachęcani są także do korzystania z książek i czasopism dostępnych w Bibliotekach Uczelni oraz baz danych i publikacji EBSCO i Emerald dostępnych za pośrednictwem Internetu (http://www.wk.pou.pl). W trakcie zajęć stosowane są następujące metody/techniki: wykład i prezentacja, symulacje pracy i prezentacji w studiach graficznych, wykorzystanie materiałów oryginalnych w projektowaniu reklamy, praca w zespołach, analiza i prezentacja wybranych reklam oraz dokonanie krytycznej oceny kwestii artystycznych oraz skuteczności poszczególnych reklam, dyskusje. Organizacja zajęć Moduł realizowany jest w trybie active i e-learning. Zajęcia active learning obejmują 5 czterogodzinnych warsztatów oraz repetytorium.oferowane są również indywidualne, tradycyjne konsultacje z wykładowcą (do 4 godzin tygodniowo) oraz konsultacje elektroniczne.od studenta wymaga się 150 godzin pracy własnej. 90

91 Język wykładowy polski Wykładowca mgr Małgorzata Żero-Kucińska Wymagania wstępne zaliczone moduły: Techniki Produkcyjne w Reklamie - 1M2, Marketing - 2M1 Opis modułu: Moduł zajmuje się problemami kreacji w reklamie; procesami projektowania oraz związkami pomiędzy kreacją w reklamie a przemysłem reklamowym i wymaganiami marketingowymi. Moduł wyposaża studentów w wiedzę i umiejętności niezbędne do postrzegania, tworzenia i wykorzystania strategii kreatywnej jako narzędzia komunikacji. Główne treści: Kreacja w procesie budowania strategii reklamowej. Kluczowa rola strategii kreacyjnej w reklamie. Różnorodność podejść w procesie budowania strategii kreacyjnej. Etapy budowania strategii kreacyjnej. Relacje pomiędzy reklamą a innymi elementami marketingu-mix oraz promotion-mix. Problemy kreacji w reklamie oraz jej związki z otaczającą rzeczywistością. Proces kreacji w odniesieniu do środków masowego przekazu. Zarządzanie jakością. Efekty kształcenia: Poznanie etapów projektowania reklamy dla każdego rodzaju mediów reklamowych. Umiejętność analizowania otoczenia. Umiejętność wyznaczania celów strategii. Umiejetność przygotowania briefu kreatywnego. Umiejętność definiowania pomysłów, elementów stałych, stylów w reklamie. Umiejętność nadzorowania, koordynowania i oceny projektów koncepcji reklamy. Umiejętność oceny intensywności przekazu oraz jednorodności kampanii. Umiejętność różnicowania przekazu w zależności od grupy docelowej. Umiejętność stosowania właściwej terminologii. Warunki zaliczenia modułu: Na zaliczenie modułu składają się trzy elementy: Sprawdzian 30% oceny Praca na zajęciach 30% oceny Egzamin 40% oceny 91

92 Zarówno sprawdzian, jak i egzamin należy zaliczyć na minimum 40 punktów (ze 100 możliwych).warunkiem zaliczenia modułu jest uzyskanie oceny końcowej (wynikającej ze średniej ważonej oceny ze sprawdzianu, pracy na zajęciach i egzaminu) wynoszącej minimum 40 pkt. Konsultacje i repetytoria: Studenci zachęcani są do korzystania z konsultacji z wykładowcami modułu oraz innymi pracownikami Instytutu. Terminy konsultacji podane są na tablicach ogłoszeń oraz stronie Z konsultacji elektronicznych (poprzez stronę internetową Uczelni: studenci mogą korzystać całą dobę. Przed egzaminem przewidziane jest repetytorium, na które student powinien zapisać się w Dziekanacie. Jego celem jest powtórzenie zagadnień będących przedmiotem modułu oraz wyjaśnienie zgłoszonych przez studentów problemów w celu jak najlepszego przygotowania się do egzaminu. Literatura podstawowa: Podręcznik multimedialny,strategia Kreacyjna, Wydawnictwo PRET S. A., Warszawa Altkorn J.,Strategia marki, PWE, Warszawa Kall J., Reklama, PWE, Warszawa Russell J.T., Lane W. R., Reklama według Ottona Kleppnera, Wydawnictwo Felberg SJA, Warszawa Czasopisma specjalistyczne: Brief- magazyn komunikacji marketingowej, Media i marketing 92

93 STRATEGIA MEDIALNA W REKLAMIE STRATEGIA MEDIALNA W REKLAMIE Kod modułu 2M5 Status modułu Studia I stopnia, poziom 6 Moduł podstawowy 7,5 ECTS Obowiązkowy dla specjalności: Reklama i Marketing Metody nauczania System nauczania przyjęty w Uczelni (active learning) polegający na aktywnym uczestnictwie w zajęciach warsztatowych wymaga od studentów zaangażowania i samodzielności oraz przygotowania się do zajęć poprzez przestudiowanie przed zajęciami wskazanych w syllabusie partii materiału zawartych w rekomendowanej literaturze podstawowej i uzupełniającej. Studenci zachęcani są także do korzystania z książek i czasopism dostępnych w Bibliotekach Uczelni oraz baz danych i publikacji EBSCO i Emerald dostępnych za pośrednictwem Internetu (http://www.wk.pou.pl). W trakcie zajęć stosowane są następujące metody/techniki:wykład i prezentacja, praca w zespołach,dyskusje. Organizacja zajęć Moduł realizowany jest w trybie active i e-learning. Zajęcia active learning obejmują 5 czterogodzinnych warsztatów oraz repetytorium. Oferowane są również indywidualne, tradycyjne konsultacje z wykładowcą (do 4 godzin tygodniowo) oraz konsultacje elektroniczne. Od studenta wymaga się 150 godzin pracy własnej. Język wykładowy Wykładowca Wymagania wstępne polski mgr Małgorzata Żero-Kucińska mgr Aneta Bogacka -Gawrysiak brak 93

94 Opis modułu: Modułzajmuje się problemami podejmowania decyzji na poziomie strategicznym i taktycznym w zakresie planowania kampanii reklamowych. Przedmiotem rozważań jest istota poszczególnych mediów oraz ich rola wynikająca z określonych warunków ekonomicznych i kulturowych. Przedstawione są zasady działania agencji reklamowej, jej relacje z klientami oraz problemy reklamy w Polsce. Główne treści: Strategia medialna i reklamowa oraz ich wzajemne oddziaływanie. Procesy planowania mediów reklamowych. Analizowanie danych dostępnych w mediach. Planowanie reklamy w mediach i kalkulowanie ich kosztów. Pisanie i przedstawianie planu mediów (media plan). Rozwiązywanie problemów związanych z przygotowaniem planu mediów. Rozwój rynku mediów w Polsce. Tendencje globalne a rozwój mediów. Efekty kształcenia: Poznanie terminologii dotyczącej mediów reklamowych. Nabycie wiedzy dotyczącej zakresu i zasięgu poszczególnych mediów reklamowych (prasa, radio, TV, reklama zewnętrzna, Internet). Umiejętność planowania kampanii reklamowej w prasie, telewizji radiu i reklamy zewnętrznej. Umiejętność analizy i oceny walorów poszczególnych mediów (mocne i słabe strony). Umiejętność wyznaczania celów i metod badań dotyczących poszczególnych mediów. Poznanie etapów tworzenia planu mediów (media plan). Poznanie mechanizmów zakupu mediów. Warunki zaliczenia modułu: Na zaliczenie modułu składają się trzy elementy: Sprawdzian 30% oceny Praca na zajęciach 30% oceny Egzamin 40% oceny Zarówno sprawdzian, jak i egzamin należy zaliczyć na minimum 40 punktów (ze 100 możliwych). Warunkiem zaliczenia modułu jest uzyskanie oceny końcowej (wynikającej ze średniej ważonej oceny ze sprawdzianu, pracy na zajęciach i egzaminu) wynoszącej minimum 40 pkt. Konsultacje i repetytoria: Studenci zachęcani są do korzystania z konsultacji z wykładowcami modułu oraz innymi pracownikami Instytutu. Terminy konsultacji podane są na tablicach ogłoszeń oraz stronie Z konsultacji elektronicznych (poprzez stronę internetową Uczelni: studenci mogą korzystać całą dobę. Przed egzaminem przewidziane jest repetytorium, na które student powinien zapisać się w Dziekanacie. Jego celem jest powtórzenie zagadnień będących przedmiotem modułu oraz wyjaśnienie zgłoszonych przez studentów problemów w celu jak najlepszego przygotowania się do egzaminu. 94

95 Literatura podstawowa: Podręcznik multimedialny, Strategia Medialna, Wydawnictwo PRET S. A.,Warszawa Czarnecki A., Korsak R., Planowanie mediów w kampaniach reklamowych, PWE, Warszawa Nowak W., Media planning, Proteuss MDW, Kraków Czasopisma specjalistyczne : Brief- magazyn komunikacji marketingowej Media i marketing 95

96 SYSTEMY INFORMACYJNE W ZARZĄDZANIU SYSTEMY INFORMACYJNE W ZARZĄDZANIU Kod modułu 2T1 Status modułu Studia I stopnia, poziom 6 Moduł podstawowy 7,5 ECTS Obowiązkowy dla specjalności: Zarządzanie Biznesem, Zarządzanie Finansami, Finanse i Systemy Informacyjne w Biznesie, Przedsiębiorczości i Zarządzania, Zarządzanie Personelem Metody nauczania System nauczania przyjęty w Uczelni (active learning) polegający na aktywnym uczestnictwie w zajęciach warsztatowych wymaga od studentów zaangażowania i samodzielności oraz przygotowania się do zajęć poprzez przestudiowanie przed zajęciami wskazanych w syllabusie partii materiału zawartych w rekomendowanej literaturze podstawowej i uzupełniającej. Studenci zachęcani są także do korzystania z książek i czasopism dostępnych w Bibliotekach Uczelni oraz baz danych i publikacji EBSCO i Emerald dostępnych za pośrednictwem Internetu (http://www.wk.pou.pl). W trakcie warsztatów stosowane są następujące metody/techniki: praca indywidualna i w grupach (w pracowni komputerowej), rozwiązywanie zadań w Excelu, opracowanie i prezentacja modeli optymalizacyjnych i symulacyjnych. Organizacja zajęć Moduł realizowany jest w trybie active i e-learning. Zajęcia active learning obejmują 5 czterogodzinnych warsztatów, laboratoria komputerowe oraz repetytorium. Oferowane są również indywidualne, tradycyjne konsultacje z wykładowcą (do 4 godzin tygodniowo) 96

97 oraz konsultacje elektroniczne. Od studenta wymaga się 130 godzin pracy własnej. Język wykładowy polski Wykładowca dr Artur Kwasek Wymagania wstępne zaliczony moduł: Techniki Analityczne w Biznesie 1T1 Opis modułu: Moduł ma wykazać znaczenie nowych technologii i narzędzi informatycznych w zarządzaniu i organizacji procesów biznesowych. Przedstawione są nowe narzędzia technologii teleinformatycznych i nowe modele organizacji i zarządzania. Omawiane są zintegrowane systemy informacyjne zarządzania i różne systemy wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem. W zadaniach praktycznych wykorzystywane są zaawansowane funkcje i narzędzia arkusza kalkulacyjnego do budowy modeli optymalizacyjnych i symulacyjnych. Główne treści: Narzędzia teleinformatyczne i nowe koncepcje organizacji procesów biznesowych, takie jak: hurtownie danych, elektroniczny obieg dokumentów, praca grupowa, systemy budowy relacji z klientem, outsourcing IT. Identyfikacja i proces integracja systemów wspomagających zarządzanie. Wymagania współczesnych organizacji dotyczące systemów informacyjnych. Istota systemów eksperckich i ich rola w organizacjach. Systemy wspomagania decyzji. Analiza co-jeśli? i symulacje. Zaawansowane funkcje i narzędzia arkusza kalkulacyjnego. Koncepcja biznesu elektronicznego i elementy zarządzania wiedzą w organizacji. Efekty kształcenia: Poznanie i zrozumienie roli systemów komputerowych w organizacji. Umiejętność rozróżniania systemów informatycznych. Umiejętność stosowania systemów informatycznych zarządzania w celu usprawnienia zarządzania biznesem. Poznanie roli systemów eksperckich w biznesie. Zrozumienie wpływu Internetu na biznes. Umiejętność identyfikowania problemów biznesowych wymagających użycia systemów wspomagania decyzji i wybór odpowiednich rozwiązań. Umiejętność wykorzystywania metod symulacji do rozwiązywania problemów biznesowych. Warunki zaliczenia modułu: Moduł zaliczany jest na podstawie sprawdzianu i egzaminu. Zarówno sprawdzian, jak i egzamin należy zaliczyć na minimum 40 punktów (ze 100 możliwych). 97

98 Konsultacje i repetytoria: Studenci zachęcani są do korzystania z konsultacji z wykładowcami modułu oraz innymi pracownikami Instytutu. Terminy konsultacji podane są na tablicach ogłoszeń oraz stronie Z konsultacji elektronicznych (poprzez stronę internetową Uczelni: studenci mogą korzystać całą dobę. Przed egzaminem przewidziane jest repetytorium, na które student powinien zapisać się w Dziekanacie. Jego celem jest powtórzenie zagadnień będących przedmiotem modułu oraz wyjaśnienie zgłoszonych przez studentów problemów w celu jak najlepszego przygotowania się do egzaminu. Literatura podstawowa: Podręcznik multimedialny, Systemy Informacyjne w Zarządzaniu, Wydawnictwo PRET S.A., Warszawa Laudon K.C., Laudon J.P., Management Information Systems, Pearson/Prentice Hall, Wayne L.W., Microsoft Excel Analiza i modelowanie, Microsoft Press Chyliński A., Metoda Monte Carlo w bankowości. Wydawnictwo TWIGER, Warszawa

99 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, INNOWACJE I TECHNOLOGIE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, INNOWACJE I TECHNOLOGIE Kod modułu 2T2 Status modułu Studia I stopnia, poziom 6 Moduł podstawowy 7,5 ECTS Obowiązkowy dla specjalności: Zarządzanie Biznesem, Zarządzanie Finansami, Finanse i Systemy Informacyjne w Biznesie, Przedsiębiorczości i Zarządzania, Zarządzanie Personelem Metody nauczania Organizacja zajęć System nauczania przyjęty w Uczelni (active learning) polegający na aktywnym uczestnictwie w zajęciach warsztatowych wymaga od studentów zaangażowania i samodzielności oraz przygotowania się do zajęć poprzez przestudiowanie przed zajęciami wskazanych w syllabusie partii materiału zawartych w rekomendowanej literaturze podstawowej i uzupełniającej. Studenci zachęcani są także do korzystania z książek i czasopism dostępnych w Bibliotekach Uczelni oraz baz danych i publikacji EBSCO i Emerald dostępnych za pośrednictwem Internetu (http://www.wk.pou.pl). W trakcie zajęć stosowane są następujące metody/techniki: praca w grupach (koncepcja biznesu grupowego, a następnie samodzielne opracowanie takiej koncepcji dla swojej firmy), dyskusje. Moduł realizowany jest w trybie active i e-learning. Zajęcia active learning obejmują 5 czterogodzinnych warsztatów, pracę grupową oraz repetytorium. Oferowane są również indywidualne, tradycyjne konsultacje z wykładowcą (do 4 godzin tygodniowo) oraz konsultacje elektroniczne. Od studenta wymaga się 130 godzin pracy własnej. 99

100 Język wykładowy polski Wykładowca dr Artur Kwasek Wymagania wstępne zaliczony moduł: Techniki Analityczne w Biznesie 1T1 Opis modułu: Celem modułu jest poznanie i zrozumienie istoty przedsiębiorczości i jej uwarunkowań oraz zespołu relacji między przedsiębiorczością, innowacjami i technologiami. Celem zajęć jest też wspólna praca nad opracowaniem koncepcji przedsięwzięcia, które pozwoli odnieść sukces gospodarczy na rynku. Główne treści: Poznanie i zrozumienie istoty przedsiębiorczości: osobowościowe, społeczne, ekonomiczne i kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości. Uruchamianie procesu przedsiębiorczej działalności: poszukiwanie pomysłów na własny biznes, wykorzystanie technik kreatywnego myślenia i działania, selekcja i wybór najlepszych pomysłów. Rynkowe i własnościowe uwarunkowania działalności gospodarczej. Organizowania firmy: formalno-prawne, finansowe i technologiczne podstawy założenia i rozwoju przedsiębiorstwa. Klasyfikacja innowacji. Innowacje i ich rola w biznesie; tworzenie, wzrost i rozwój przedsiębiorstwa. Myślenie i działanie kreatywne. Wpływ systemów informacyjnych na uzyskanie przewagi konkurencyjnej. Współczesne trendy w rozwoju technologii informacyjnej:technologia sieci, technologia przetwarzania, technologia przechowywania danych, technologia oprogramowania. Intertnet: problematyka technologii, zasady działania, wpływ na rozwój społeczeństwa informacyjnego. Efekty kształcenia: Umiejętność opracowania biznesplanu działalności gospodarczej. Rozwój przedsiębiorczego i twórczego podejścia do biznesu. Kształtowanie umiejętności badania i tworzenia koncepcji założenia własnej firmy. Zrozumienie istoty innowacji i ich znaczenia dla strategicznego wzrostu i rozwoju organizacji. Umiejętność stosowania technologii informacyjnej dla uzyskania przewagi konkurencyjnej w biznesie. Umiejętność oceny potrzeby stosowania innowacji technologicznych w organizacji. Warunki zaliczenia modułu: Moduł zaliczany jest na podstawie sprawdzianu i egzaminu. Zarówno sprawdzian, jak i egzamin należy zaliczyć na minimum 40 punktów (ze 100 możliwych). Konsultacje i repetytoria: Studenci zachęcani są do korzystania z konsultacji z wykładowcami modułu oraz innymi pracownikami Instytutu. Terminy konsultacji podane są na tablicach ogłoszeń oraz stronie Z konsultacji elektronicznych (poprzez stronę internetową Uczelni: studenci mogą korzystać całą dobę. 100

101 Przed egzaminem przewidziane jest repetytorium, na które student powinien zapisać się w Dziekanacie. Jego celem jest powtórzenie zagadnień będących przedmiotem modułu oraz wyjaśnienie zgłoszonych przez studentów problemów w celu jak najlepszego przygotowania się do egzaminu. Literatura podstawowa: Podręcznik multimedialny, Przedsiębiorczość, Innowacje i Technologie,Wydawnictwo PRET S. A., Warszawa Pawlak Z., Biznes Plan zastosowania i przykłady, Wydawnictwo Poltex, Warszawa Filar E., Skrzypek J., Biznesplan, Wydawnictwo Poltex, Warszawa

102 SYSTEMY BAZ DANYCH SYSTEMY BAZ DANYCH Kod modułu 2T4 Status modułu Studia I stopnia, poziom 6 Moduł podstawowy 7,5 ECTS Obowiązkowy dla specjalności: Finanse i Systemy Informacyjne w Biznesie Do wyboru dla specjalności: Przedsiębiorczość i Zarządzanie Metody nauczania System nauczania przyjęty w Uczelni (active learning) polegający na aktywnym uczestnictwie w zajęciach warsztatowych wymaga od studentów zaangażowania i samodzielności oraz przygotowania się do zajęć poprzez przestudiowanie przed zajęciami wskazanych w syllabusie partii materiału zawartych w rekomendowanej literaturze podstawowej i uzupełniającej. Studenci zachęcani są także do korzystania z książek i czasopism dostępnych w Bibliotekach Uczelni oraz baz danych i publikacji EBSCO i Emerald dostępnych za pośrednictwem Internetu (http://www.wk.pou.pl). W trakcie zajęć stosowane są następujące metody/techniki: praca w grupach, samodzielna praca z bazą danych pod opieką wykładowcy, prezentacje rozwiązań zadań teoretycznych, dyskusje. Organizacja zajęć Moduł realizowany jest w trybie active i e-learning. Zajęcia active learning obejmują 5 czterogodzinnych warsztatów, laboratorium komputerowe oraz repetytorium. Warsztaty odbywają się w pracowni komputerowej. Ćwiczenia na bazie danych ORACLE mogą być wykonywane z domu studenta za pośrednictwem strony WWW, której adres oraz kody dostępu podaje 102

103 wykładowca na pierwszych zajęciach. Od studenta wymaga się 130 godzin pracy własnej. Język wykładowy polski Wykładowca Wymagania wstępne mgr inż. Danuta Gorczyca zaliczone moduły: Techniki Analityczne w Biznesie 1T1, Analiza i Projektowanie Systemów 2T3 Opis modułu: Moduł zapoznaje studentów z systemem zarządzania bazą danych, pozwala zrozumieć znaczenie dobrego projektu bazy danych w kontekście jego implementacji. Studenci nabywają umiejętności w projektowaniu, tworzeniu i przeszukiwaniu bazy danych. Główne treści: Definicje bazy danych, różne struktury baz danych, tradycyjne i bazodanowe podejście do przetwarzania danych, Administrator Bazy Danych i problemy bezpieczeństwa, DBMS, trzy poziomy reprezentacji danych w bazie. SQL Strukturalny Język Zapytań. Teoria algebry relacyjnej. Projekt bazy danych stopnie normalizacji. Integralność bazy danych, transakcje. Aktualne trendy w rozwoju systemów baz danych. Efekty kształcenia: Umiejętność rozróżniania różnych struktur baz danych. Umiejętność oceny różnicy w tradycyjnym i bazodanowym podejściu do przetwarzania danych. Umiejętność rozróżnienia 3 poziomów reprezentacji danych. Umiejętność wykorzystania modelu ER do utworzenia Logicznego Schematu Bazy Danych. Zrozumienie podstaw metodologii tworzenia projektu bazy danych, przeprowadzanie normalizacji do trzeciego stopnia włącznie. Umiejętność identyfikacji ograniczeń integralnościowych. Umiejętność zarządzania transakcjami. Umiejętność zastosowania SQL do utworzenia małej bazy i wyszukiwania określonych informacji. Umiejętność wykonywania niezbędnych testów systemu. Umiejętność badania współczesnych trendów w rozwoju systemów baz danych. Warunki zaliczenia modułu: Moduł zaliczany jest na podstawie sprawdzianu i egzaminu. Zarówno sprawdzian, jak i egzamin należy zaliczyć na minimum 40 punktów (ze 100 możliwych). Konsultacje i repetytoria: Studenci zachęcani są do korzystania z konsultacji z wykładowcami modułu oraz innymi pracownikami Instytutu. Terminy konsultacji podane są na tablicach ogłoszeń oraz stronie 103

104 Z konsultacji elektronicznych (poprzez stronę internetową Uczelni: studenci mogą korzystać całą dobę. Przed egzaminem przewidziane jest repetytorium, na które student powinien zapisać się w Dziekanacie. Jego celem jest powtórzenie zagadnień będących przedmiotem modułu oraz wyjaśnienie zgłoszonych przez studentów problemów w celu jak najlepszego przygotowania się do egzaminu. Literatura podstawowa: Podręcznik multimedialny, Systemy Baz Danych, Wydawnictwo PRET S. A., Warszawa Connolly T., Begg C., Systemy Baz Danych Praktyczne metody projektowania, implementacji i zarządzania, Wydawnictwo RM, Warszawa Lis M., SQL. Ćwiczenia praktyczne, Wydawnictwo Helion Szeliga, M. - ABC języka SQL, Wydawnictwo Helion Wrembel R., Wieczerzycki W., Projektowanie aplikacji bazy danych, Wydawnictwo Nakom, Poznań

105 INTEGRACJA EUROPEJSKA INTEGRACJA EUROPEJSKA Kod modułu 3E1 Status modułu Studia I stopnia, poziom 6 Moduł podstawowy 7,5 ECTS Do wyborudla specjalności: Zarządzanie Biznesem, ZarządzanieFinansami, Zarządzanie Personelem Metody nauczania System nauczania przyjęty w Uczelni (active learning) polegający na aktywnym uczestnictwie w zajęciach warsztatowych wymaga od studentów zaangażowania i samodzielności oraz przygotowania się do zajęć poprzez przestudiowanie przed zajęciami wskazanych w syllabusie partii materiału zawartych w rekomendowanej literaturze podstawowej i uzupełniającej. Studenci zachęcani są także do korzystania z książek i czasopism dostępnych w Bibliotekach Uczelni oraz baz danych i publikacji EBSCO i Emerald dostępnych za pośrednictwem Internetu (http://www.wk.pou.pl). W trakcie warsztatów stosowane są następujące metody/techniki: praca indywidualna i w grupach, prezentacje, dyskusje. Sytuacje i atmosfera kreowana w trakcie warsztatów sprzyjają nieformalnej ocenie wyników prac studentów zarówno przez nich samych, jak i przez wykładowcę. Organizacja zajęć Moduł realizowany jest w trybie active i e-learning. Zajęcia active learning obejmują 5 czterogodzinnych warsztatów.oferowane są również indywidualne, tradycyjne konsultacje z wykładowcą (do 4 godzin tygodniowo) oraz konsultacje elektroniczne. Od studenta wymaga się 130 godzin pracy własnej. 105

106 Język wykładowy polski Wykładowca dr Ewa Radomska Wymagania wstępne zaliczony moduł: Środowisko Biznesu Europejskiego - 2E1 Opis modułu: Celem modułu jest wyjaśnienie procesu integracji i przeanalizowanie zasad, celów i metod polityki integracyjnej oraz jej wpływu na polityki państw oraz funkcjonowanie przedsiębiorstw. Warsztaty pozwalają na poznanie podstawowych narzędzi i metod umożliwiających identyfikację głównych zjawisk oraz kierunków i tendencji rozwoju integracji europejskiej, w aspekcie skutków makroi mikroekonomicznych. Wiąże się to z wyjaśnieniem procesu pogłębiania i poszerzenia Unii Europejskiej. Moduł daje możliwość głębszego, analitycznego spojrzenia na proces integracji europejskiej. Główne treści: Istota integracji: teoria, przegląd głównych koncepcji i tendencji rozwoju; prezentacja głównych instytucji (organów) UE (sposób ich wybierania, prawa i obowiązki, procedury podejmowania decyzji). Etapy integracji ekonomicznej: Unia celna, Jednolity Rynek, Unia Gospodarcza i Walutowa. Polityka konkurencji: główne problemy istnienia układów monopolistycznych na rynku UE; rola UE w ich przezwyciężaniu; wpływ na działalność firm i podejmowanie decyzji biznesowych. Wspólna Polityka Rolna (WPR) i Polityka Strukturalna UE. Rozszerzanie UE: doświadczenia Polski i innych krajów UE związane z procesem integracji. Strategia Lizbońska i Program Europa Przyszłość Unii Europejskiej. Efekty kształcenia: Zrozumienie funkcjonowania systemu instytucjonalnego UE oraz procesu podejmowania decyzji (tworzenia prawa) w UE. Umiejętność szacowania korzyści i kosztów dla państw, przedsiębiorstw, konsumentów, obywateli wynikających z Jednolitego Rynku Europejskiego oraz Unii Gospodarczej i Walutowej. Zrozumienie skutków wpływu regulacji unijnych na funkcjonowanie przedsiębiorstw (m.in. poprzez poznanie zasad polityki konkurencji UE, jej celów, metod i działań). Zrozumienie zasad funkcjonowania Wspólnej Polityki Rolnej, Polityki Strukturalnej UE. Zrozumienie procesu rozszerzania Unii Europejskiej w tym: umiejętność szacowanie skutków akcesji do Unii Europejskiej. Umiejętność interpretacji aktualnych trendów rozwoju gospodarczego krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz działań podejmowanych przez UE, przewidywanie możliwych zmian w przyszłości oraz ich wpływu na gospodarki i przedsiębiorstwa. Umiejętność oceny praktycznych aspektów procesu integracji europejskiej (kwestie prawne, system podatkowy, pozyskiwanie środków z funduszy unijnych ect.). 106

107 Warunki zaliczenia modułu: Moduł zaliczany jest na podstawie sprawdzianu (wydawany na trzecich zajęciach). Z modułu nie ma egzaminu. Sprawdzian należy zaliczyć na minimum 40 punktów (ze 100 możliwych). Konsultacje: Studenci zachęcani są do korzystania z konsultacji z wykładowcami modułu oraz innymi pracownikami Instytutu. Terminy konsultacji podane są na tablicach ogłoszeń oraz stronie Z konsultacji elektronicznych (poprzez stronę internetową Uczelni: studenci mogą korzystać całą dobę. Literatura podstawowa: Podręcznik multimedialny, Integracja Europejska, Wydawnictwo PRET S. A., Warszawa Grabowski T., Unia Europejska mechanizmy integracji gospodarczej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń Witkowska M., Zasady funkcjonowania Unii Europejskiej, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa Cini M. (red. naukowa), Unia Europejska organizacja i funkcjonowanie, PWE, Warszawa

108 ZARZĄDZANIE FINANSAMI ZARZĄDZANIE FINANSAMI Kod modułu 3F4 Status modułu Studia I stopnia, poziom 6 Moduł podstawowy 15 ECTS Obowiązkowy dla specjalności: Zarządzanie Finansami, Przedsiębiorczość i Zarządzanie Metody nauczania System nauczania przyjęty w Uczelni (active learning) polegający na aktywnym uczestnictwie w zajęciach warsztatowych wymaga od studentów zaangażowania i samodzielności oraz przygotowania się do zajęć poprzez przestudiowanie przed zajęciami wskazanych w syllabusie partii materiału zawartych w rekomendowanej literaturze podstawowej i uzupełniającej. Studenci zachęcani są także do korzystania z książek i czasopism dostępnych w Bibliotekach Uczelni oraz baz danych i publikacji EBSCO i Emerald dostępnych za pośrednictwem Internetu (http://www.wk.pou.pl). W trakcie zajęć stosowane są następujące metody/techniki: rozwiązywanie zadań (indywidualnie i w grupach), prezentacje wyników, dyskusje. Organizacja zajęć Moduł realizowany jest w trybie active i e-learning. Zajęcia active learning obejmują 8 czterogodzinnych warsztatów oraz repetytorium. Oferowane są również indywidualne, tradycyjne konsultacje z wykładowcą oraz konsultacje elektroniczne. Od studenta wymaga się 260 godzin pracy własnej. Język wykładowy polski 108

109 Wykładowca prof. dr hab. Leszek Zaremba mgr Romana Pasionek Wymagania wstępne Zaliczony moduł: Analiza Finansowa - 1F1 lub Podstawy Finansów 1F2 i Rachunek Kosztów i Rachunkowość Zarządcza 2F1 Opis modułu: Przedmiotem modułu są zagadnienia związane z podejmowaniem decyzji inwestycyjnych i finansowych przez firmy działające w gospodarce rynkowej. Obejmuje także prezentację instrumentów finansowych, które są przedmiotem obrotu na giełdach światowych. Moduł uczy metod, narzędzi i modeli finansowych, które pozwalają na formułowanie, szacowanie i ocenę różnych parametrów finansowych będących podstawą podejmowania decyzji. Główne treści: Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej, cele firm, problem agencji, w tym konflikt interesów stron zaangażowanych finansowo i możliwe środki zaradcze. Decyzje inwestycyjne przedsiębiorstwa. Wycena przyszłych przepływów gotówkowych, ocena inwestycji uwzględniająca proces selekcji i audyt porealizacyjny. Portfele aktywów. Portfele efektywne i Linia Rynku Kapitałowego, w tym parametry portfeli, ryzyko systematyczne i specyficzne, aktywa wolne od ryzyka. Wycena aktywów przy pomocy Linii Rynku Papierów Wartościowych. Finansowanie aktywów firmy, w tym zadłużenie i obligacje, kapitał własny i inne formy finansowania (leasing i instrumenty o charakterze opcji). Decyzje finansowe przedsiębiorstwa. Struktura i koszt kapitału. Współzależność inwestycji i finansowania, w tym wartość i koszt kapitału na rynku doskonałym, wpływ niedoskonałości rynku na wartość i koszt kapitału. Zastosowanie zarządzania finansowego. Wzrost organiczny i zewnętrzny. Niepowodzenia finansowe i restrukturyzacja. Analiza port folio. Polityka wypłacania dywidend. Wycena dzierżawy. Fuzje i przejęcia. Międzynarodowe aspekty zarządzania finansami. Efekty kształcenia: Umiejętność definiowania długo- i krótkoterminowych celów finansowych przedsiębiorstwa. Umiejętność wyboru i stosowania odpowiednich metod oceny inwestycji. Poznanie możliwości pozyskania kapitału (kapitał własny i kapitał obcy). Umiejetność obliczania kosztu kapitału przedsiębiorstwa i wskazania optymalnej struktury tego kapitału. Umiejętność zarządzania poszczególnymi elementami kapitału obrotowego. Umiejętność wyboru odpowiedniej metody wyceny dla konkretnego przedsiębiorstwa. Umiejętność wskazania i oceny możliwości rozwoju wewnętrznego i zewnętrznego. Umiejętność przewidzenia bankructwa. 109

110 Warunki zaliczenia modułu: Moduł zaliczany jest na podstawie sprawdzianu, egzaminu oraz aktywności na zajęciach. Zarówno sprawdzian, jak i egzamin należy zaliczyć na minimum 40 punktów (ze 100 możliwych). Ocena za cały moduł jest średnią ważoną ocen uzyskanych ze sprawdzianu, egzaminu i aktywności na zajęciach: Sprawdzian 40% Aktywność na zajęciach 10% Egzamin 50% Konsultacje i repetytoria: Studenci zachęcani są do korzystania z konsultacji z wykładowcami modułu oraz innymi pracownikami Instytutu. Terminy konsultacji podane są na tablicach ogłoszeń oraz stronie Z konsultacji elektronicznych (poprzez stronę internetową Uczelni: studenci mogą korzystać całą dobę. Przed egzaminem przewidziane jest repetytorium, na które student powinien zapisać się w Dziekanacie. Jego celem jest powtórzenie zagadnień będących przedmiotem modułu oraz wyjaśnienie zgłoszonych przez studentów problemów w celu jak najlepszego przygotowania się do egzaminu. Literatura podstawowa: Podręcznik multimedialny, Zarządzanie Finansami, Wydawnictwo PRET S. A., Warszawa. Czekaj J., Dresler Z., Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Jajuga K., Jajuga T., Instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, Inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Machała R., Zarządzanie finansami i wycena firmy, Wydawnictwo Unimex, Wrocław Rutkowski A., Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa Sierpińska M., Wędzki D., Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Szczepański J., Szyszko L., (red.), Finanse przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa

111 DORADZTWO ZAWODOWE DORADZTWO ZAWODOWE Kod modułu 3H3 Status modułu Studia I stopnia, poziom 6 Moduł podstawowy 7,5 ECTS Obowiązkowy dla specjalności: Zarządzanie Personelem Metody nauczania System nauczania przyjęty w Uczelni (active learning) polegający na aktywnym uczestnictwie w zajęciach warsztatowych wymaga od studentów zaangażowania i samodzielności oraz przygotowania się do zajęć poprzez przestudiowanie przed zajęciami wskazanych w syllabusie partii materiału zawartych w rekomendowanej literaturze podstawowej i uzupełniającej. Studenci zachęcani są także do korzystania z książek i czasopism dostępnych w Bibliotekach Uczelni oraz baz danych i publikacji EBSCO i Emerald dostępnych za pośrednictwem Internetu (http://www.wk.pou.pl). W trakcie warsztatów stosowane są następujące metody/techniki: praca w grupach, analiza przypadków na wybranych przykładach (case study), prezentacje multimedialne, dyskusje. Organizacja zajęć Moduł realizowany jest w trybie active i e-learning. Zajęcia active learning obejmują 5 czterogodzinnych spotkań warsztatowych. Oferowane są również indywidualne, tradycyjne konsultacje z wykładowcą, a także konsultacje elektroniczne.od studenta wymaga się 130 godzin pracy własnej. Język wykładowy polski Wykładowca dr Małgorzata Sidor-Rządkowska 111

112 Wymagania wstępne zaliczony moduł: Ludzie i Przedsiębiorstwa 1H1 Opis modułu: Celem modułu jest poznanie i nabycie umiejętności prowadzenia nowoczesnego poradnictwa zawodowego, warunkującego efektywne wykorzystanie potencjału osób funkcjonujących w realiach współczesnego rynku pracy. Studenci zapoznają się z różnorodnymi metodami, technikami i narzędziami wspierającymi rozwój zawodowy jednostki. Główne treści: Istota i cele doradztwa zawodowego. Wspieranie osób przygotowujących się do spotkania z potencjalnym pracodawcą. Pomoc w osiąganiu awansu zawodowego. Wspieranie osób planujących zmiany w karierze zawodowej. Doradztwo zawodowe a networking. Efekty kształcenia: Poznanie rodzajów nowoczesnego doradztwa zawodowego. Zdobycie umiejętności prowadzenia doradztwa. Zrozumienie istoty pojęcia kariera zawodowa. Zdobycie umiejętności wspierania osób przygotowujących się do spotkania z potencjalnym pracodawcą. Poznanie zasad wspierania osób planujących zmiany w karierze zawodowej. Warunki zaliczenia modułu: Moduł zaliczany jest na podstawie sprawdzianu. Sprawdzian należy zaliczyć na minimum 40 punktów (ze 100 możliwych). Konsultacje: Studenci zachęcani są do korzystania z konsultacji z wykładowcami modułu oraz innymi pracownikami Instytutu. Terminy konsultacji podane są na tablicach ogłoszeń oraz stronie Z konsultacji elektronicznych (poprzez stronę internetową Uczelni: studenci mogą korzystać całą dobę. Literatura podstawowa: Bolles R. N., Jakiego koloru jest Twój spadochron? Praktyczne doradztwo dla poszukujących pracy i chcących zmieniać zawód, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa Pisula D., Poradnictwo kariery przez całe życie, Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, Warszawa

113 ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Kod modułu 3H4 Status modułu Studia I stopnia, poziom 6 Moduł podstawowy 15 ECTS Obowiązkowy dla specjalności: Zarządzanie Personelem, Zarządzanie Biznesem Metody nauczania System nauczania przyjęty w Uczelni (active learning) polegający na aktywnym uczestnictwie w zajęciach warsztatowych wymaga od studentów zaangażowania i samodzielności oraz przygotowania się do zajęć poprzez przestudiowanie przed zajęciami wskazanych w syllabusie partii materiału zawartych w rekomendowanej literaturze podstawowej i uzupełniającej. Studenci zachęcani są także do korzystania z książek i czasopism dostępnych w Bibliotekach Uczelni oraz baz danych i publikacji EBSCO i Emerald dostępnych za pośrednictwem Internetu (http://www.wk.pou.pl). W trakcie warsztatów stosowane są następujące metody/techniki: praca w grupach, analiza przypadków na wybranych przykładach firm (case study), prezentacje multimedialne, dyskusje. Organizacja zajęć Moduł realizowany jest w trybie active i e-learning. Zajęcia active learning obejmują 8 czterogodzinnych warsztatów oraz repetytorium. Oferowane są również indywidualne, tradycyjne konsultacje z wykładowcą oraz konsultacje elektroniczne. Od studenta wymaga się 260 godzin pracy własnej. Język wykładowy Wykładowca polski dr Agnieszka Knap-Stefaniuk mgr Elżbieta Dunaj 113

114 Wymagania wstępne zaliczony moduł: Ludzie i Przedsiębiorstwa 1H1 Opis modułu: Treścią modułu jest strategia oraz funkcje zarządzania zasobami ludzkimi wiedza, umiejętności i procedury. Moduł koncentruje się na polityce personalnej organizacji oraz procedurach personalnych. W ramach modułu studenci zdobywają wiedzę z zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach, poznają sposoby organizowania wybranych procesów personalnych stosowane w nowoczesnych organizacjach. Studenci poznają pojęcie i typologie kultury organizacyjnej oraz warunki zarządzania personelem w środowisku zróżnicowanym kulturowo, analizują formy i przejawy dyskryminacji oraz sposoby zapobiegania im. Główne treści: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Czynniki wpływające na ZZL. Strategia personalna firmy. Elastyczność w ZZl. Strategia rekrutacji i selekcji. Proces rekrutacji i selekcji. Strategia wynagrodzeń. System ocen pracowniczych. Strategia rozwoju. Szkolenie personelu. Konflikt w organizacji. Redukcja personelu. Kultura organizacyjna. Dyskryminacja zawodowa. Efekty kształcenia: Poznanie genezy, roli i modeli ZZL. Zrozumienie wpływu czynników środowiskowych oraz czynników prawnych, ekonomicznych i demograficznych na ZZL. Zrozumienie funkcjonowania ZZL na poziomach strategicznym i operacyjnym. Zrozumienie znaczenia znajomości różnic kulturowych pomiędzy krajami w pracy menedżerów działających na rynku międzynarodowym. Umiejętność przeciwdziałania wszelkim formom dyskryminacji w środowisku pracy. Po zakończeniu zajęć student powinien również wykazać się określoną wiedzą oraz umiejętnościami stosowania w praktyce procedur i działań w zakresie: planowania zasobów pracy, rekrutacji i selekcji pracowników, wynagradzania personelu, oceny pracowników, szkolenia i rozwoju pracowników, konfliktów organizacyjnych i procedur ich rozstrzygania. Warunki zaliczenia modułu: Moduł zaliczany jest na podstawie sprawdzianu i egzaminu. Zarówno sprawdzian, jak i egzamin należy zaliczyć na minimum 40 punktów (ze 100 możliwych). Konsultacje i repetytoria: Studenci zachęcani są do korzystania z konsultacji z wykładowcami modułu oraz innymi pracownikami Instytutu. Terminy konsultacji podane są na tablicach ogłoszeń oraz stronie Z konsultacji elektronicznych (poprzez stronę internetową Uczelni: studenci mogą korzystać całą dobę. 114

115 Przed egzaminem przewidziane jest repetytorium, na które student powinien zapisać się w Dziekanacie. Jego celem jest powtórzenie zagadnień będących przedmiotem modułu oraz wyjaśnienie zgłoszonych przez studentów problemów w celu jak najlepszego przygotowania się do egzaminu. Literatura podstawowa: Podręcznik multimedialny, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi I, Wydawnictwo PRET S. A., Warszawa Podręcznik multimedialny, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi II, Wydawnictwo PRET S.A, Warszawa Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków Listwan T. (red.), Zarządzanie kadrami, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa

116 ZARZĄDZANIE MARKĄ GLOBALNĄ ZARZĄDZANIE MARKĄ GLOBALNĄ Kod modułu 3M3 Status modułu Studia I stopnia, poziom 6 Moduł podstawowy 15 ECTS Obowiązkowy dla specjalności: Reklama i Marketing Metody nauczania System nauczania przyjęty w Uczelni (active learning) polegający na aktywnym uczestnictwie w zajęciach warsztatowych wymaga od studentów zaangażowania i samodzielności oraz przygotowania się do zajęć poprzez przestudiowanie przed zajęciami wskazanych w syllabusie partii materiału zawartych w rekomendowanej literaturze podstawowej i uzupełniającej. Studenci zachęcani są także do korzystania z książek i czasopism dostępnych w Bibliotekach Uczelni oraz baz danych i publikacji EBSCO i Emerald dostępnych za pośrednictwem Internetu (http://www.wk.pou.pl). W trakcie zajęć stosowane są następujące metody/techniki: praca zespołowa (w grupach), prezentacje wyników pracy grupowej, dyskusje. Sytuacje i atmosfera kreowana w trakcie warsztatów sprzyjają nieformalnej ocenie wyników prac studentów zarówno przez nich samych, jak i przez wykładowcę. Organizacja zajęć Moduł realizowany jest w trybie active i e-learning. Zajęcia active learning obejmują 8 czterogodzinnych zajęć warsztatowych. Oferowane są również indywidualne, tradycyjne konsultacje z wykładowcą oraz konsultacje elektroniczne.od studenta wymaga się 260 godzin pracy własnej. Język wykładowy polski 116

117 Wykładowca dr Jerzy Matejuk Wymagania wstępne zaliczony moduł: Marketing 2M1 Opis modułu: Moduł obejmuje szeroki zakres zagadnień dotyczących komunikacji międzykulturowej, zarządzania marką i komunikacji marketingowej w globalnym środowisku biznesu. Umożliwia studentom rozwiązywanie problemów dotyczących marketingu z punktu widzenia globalnej perspektywy. Studenci są uwrażliwiani na aspekty kulturowe problemów marketingu i uczeni, jak stosować analizę i zasady marketingu w odniesieniu do międzykulturowego środowiska biznesu. Główne treści: Teorie umiędzynarodawiania marek. Środowisko biznesu międzynarodowego. Międzynarodowe badania marketingowe. Wybór rynków międzynarodowych. Komunikacja marketingowa i zarządzanie marką. Budowanie marki: product placements, events, opakowanie, sponsoring. Strategie wejścia na rynek zagraniczny. Decyzje dotyczące produktów międzynarodowych. Dystrybucja produktów międzynarodowych. Zarządzanie produktami międzynarodowymi. Decyzje dotyczące cen produktów międzynarodowych. Procesy związane z wdrażaniem i kontrolą. Marketing usług międzynarodowych. Efekty kształcenia: Zrozumienie roli marki, pozycjonowania oraz symboliki przy podejmowaniu decyzji dotyczących produktu. Zrozumienie pojęć i narzędzi używanych do analizy marki w środowisku wzmożonej konkurencji. Zrozumienie błędów wynikających z niewłaściwych decyzji dotyczących marek. Umiejętność krytycznej oceny procesu umiędzynarodawiania i globalizacji marki. Umiejętność oceny wpływu regulacji dotyczących marketingu mix. Poznanie specyfiki globalnych badań marketingowych. Umiejętność opracowywanie i zalecanie strategii globalnych. Umiejętność oceny strategicznego znaczenia systemu informacji marketingowej. Warunki zaliczenia modułu: Moduł zaliczany jest na podstawie dwóch sprawdzianów i egzaminu. Składniki oceny: Sprawdzian nr 1 (analiza marki) 25% Sprawdzian nr 2 (studium przypadku) 25% Egzamin 50% Zarówno sprawdziany, jak i egzamin należy zaliczyć na minimum 40 punktów (ze 100 możliwych). 117

118 Konsultacje i repetytoria: Studenci zachęcani są do korzystania z konsultacji z wykładowcami modułu oraz innymi pracownikami Instytutu. Terminy konsultacji podane są na tablicach ogłoszeń oraz stronie Z konsultacji elektronicznych (poprzez stronę internetową Uczelni: studenci mogą korzystać całą dobę. Przed egzaminem przewidziane jest repetytorium, na które student powinien zapisać się w Dziekanacie. Jego celem jest powtórzenie zagadnień będących przedmiotem modułu oraz wyjaśnienie zgłoszonych przez studentów problemów w celu jak najlepszego przygotowania się do egzaminu. Literatura podstawowa: Podręcznik multimedialny, Marketing Globalny, Wydawnictwo PRET S.A., Warszawa Podręcznik multimedialny, Zarządzanie Marką, Wydawnictwo PRET S.A., Warszawa Duliniec E., Marketing międzynarodowy, wyd. 2, PWE, Warszawa Witek-Hajduk M.(red. nauk.),zarządzanie silną marką, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa Czasopisma Brief, Manager Edycja Polska, Marketing i Rynek, Marketing w Praktyce, Media & Marketing - Polska. 118

119 STRATEGIA REKLAMOWA STRATEGIA REKLAMOWA Kod modułu 3M4 Status modułu Studia I stopnia, poziom 6 Moduł podstawowy 15 ECTS Obowiązkowy dla modułów: Reklama i Marketing Metody nauczania System nauczania przyjęty w Uczelni (active learning) polegający na aktywnym uczestnictwie w zajęciach warsztatowych wymaga od studentów zaangażowania i samodzielności oraz przygotowania się do zajęć poprzez przestudiowanie przed zajęciami wskazanych w syllabusie partii materiału zawartych w rekomendowanej literaturze podstawowej i uzupełniającej. Studenci zachęcani są także do korzystania z książek i czasopism dostępnych w Bibliotekach Uczelni oraz baz danych i publikacji EBSCO i Emerald dostępnych za pośrednictwem Internetu (http://www.wk.pou.pl). Organizacja zajęć W trakcie zajęć stosowane są następujące metody/techniki: praca indywidualna i w grupach, prezentacje wyników pracy grupowej, dyskusje. Moduł realizowany jest w trybie active i e-learning. Zajęcia active learning obejmują 8 czterogodzinnych warsztatów. Oferowane są również indywidualne, tradycyjne konsultacje z wykładowcą oraz konsultacje elektroniczne. Od studenta wymaga się 260 godzin pracy własnej. Język wykładowy polski Wykładowca Wymagania wstępne mgr Aneta Bogacka-Gawrysiak brak 119

120 Opis modułu: Celem modułu jest zapoznanie studentów z problematyką planowania działań komunikacyjnych firmy z rynkiem, t.j. planowaniem, wdrażaniem i kontrolą działań promocyjnych. Przedmiotem rozważań są w szczególności strategie reklamowe. Studenci poznają metody badań reklamy i procedury stanowiące podstawę oceny efektywności i skuteczności reklamy. Zadaniem modułu jest także dostarczenie niezbędnej wiedzy z dziedziny prawa i etyki w reklamie. Główne treści: Komunikacja firmy z rynkiem. Zintegrowana Komunikacja Marketingowa. Reklama w obliczu rozwoju technologii i komunikacji masowej. Reklama w organizacjach pożytku publicznego. Teorie i modele reklamy. Systemy prawne i inne regulacje wpływające na reklamę. Rola reklamy jako elementu systemu komunikacji marketingowej. Dobór odpowiednich metod badawczych. Określanie celów i strategii. Narzędzia w reklamie i ich integracja z systemem komunikacji marketingowej. Opracowanie i prezentacja koncepcji reklamy i kampanii reklamowych. Kryteria oceny kampanii reklamowych. Prawo i etyka w reklamie. Efekty kształcenia: Umiejętność doboru i zastosowania teorii do planowania i analizy zintegrowanych działań komunikacyjnych firmy z rynkiem. Umiejętność projektowania strategii reklamowych dla firm (m.in. dla organizacji pożytku publicznego) zastosowania modeli reklamy. Umiejętność określania celów i przewidywanych rezultatów kampanii reklamowej. Umiejętność dokonywania wyboru narzędzi reklamowych zintegrowanych z systemem komunikacji (w tym mediów wykorzystujących nowe technologie komunikacji masowej). Poznanie podstawowych przepisów prawa dotyczących reklamy w Polsce. Umiejętność oceniania projektów reklamowych pod kątem ich zgodności z przepisami prawa. Poznanie metodologii prowadzenia badań marketingowych, sposobów badań reklamy oraz kryteriów oceny kampanii reklamowych. Warunki zaliczenia modułu: Moduł zaliczany jest na podstawie sprawdzianu(75% oceny) i aktywności na zajęciach (25% oceny). Sprawdzian polega na zaprojektowaniu kampanii reklamowej dla dowolnie wybranej firmy działającej na rynku krajowym lub zagranicznym. Konsultacje: Studenci zachęcani są do korzystania z konsultacji z wykładowcami modułu oraz innymi pracownikami Instytutu. Terminy konsultacji podane są na tablicach ogłoszeń oraz stronie Z konsultacji elektronicznych (poprzez stronę internetową Uczelni: studenci mogą korzystać całą dobę. 120

121 Literatura podstawowa: Andrzejewski P., Kot W., Media relations budowanie reputacji firmy, Wydawnictwo Poltext, Warszawa Baruk A.I., Jak skutecznie oddziaływać na odbiorców? Wybrane formy sprzedaży i wywierania wpływu na nabywców, Wydawnictwo P.H.U. Salus, Toruń Blythe J., Komunikacja marketingowa, PWE, Warszawa Budzyński W., Public Relations strategia i nowe techniki kreowania wizerunku, Wydawnictwo Poltext, Warszawa Caples J., Hahn F. E., Skuteczna reklama, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa Czarnecki A., Korsak R., Planowanie mediów w kampaniach reklamowych, PWE, Warszawa Datko M., Sponsoring strategia, promocja, komunikacja, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarzadzania w Poznaniu, Poznań Davis A., Public Relations, PWE, Warszawa Gębarowski M., Nowoczesne formy promocji, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów Heath R., Reklama. Co tak naprawdę wpływa na jej skuteczność?, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk Henslowe Ph., Public relations od podstaw, Wydawnictwo Helion, Gliwice Kaczmarczyk S., Badania marketingowe. Metody i techniki, PWE, Warszawa 2003, Kneht Z., Racjonalne public relations. Budowa działu, instrumenty, studia przypadków, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa Maison D., Noga-Bogomilski A., (red.), Badania marketingowe. Od teorii do praktyki, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk Michalski E., Marketing-Podręcznik Akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Nowacki R., Reklama-podręcznik, Wydawnictwo Difin, Warszawa Pabian A., Promocja Nowoczesne środki i formy, Wydawnictwo Difin, Warszawa Szwaja J. (red.), Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Warszawa Szymoniuk B., Komunikacja marketingowa. Instrumenty i metody, PWE, Warszawa Triple E. (red), Prawo reklamy i promocji, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa

122 SEMINARIUM DYPLOMOWE SEMINARIUM DYPLOMOWE Kod modułu 3PR Status modułu Studia I stopnia, poziom 6 Moduł podstawowy 5 ECTS Obowiązkowy dla wszystkich specjalności Metody nauczania Organizacja zajęć Język wykładowy Przyjęty w Uczelni system nauczania (active learning) polega na aktywnym uczestnictwie w zajęciach warsztatowych. Wymaga to od studenta samodzielnego przygotowania się do zajęć i aktywnego w nich uczestnictwa. W trakcie warsztatów stosowane są następujące metody: praca w grupach, prezentacje, dyskusje oraz dokonywanie oceny. Sytuacje i atmosfera kreowana w trakcie warsztatów sprzyjają nieformalnej ocenie wyników prac studentów zarówno przez nich samych, jak i przez wykładowcę. W ramach modułu odbywa się 5 czterogodzinnych spotkań seminaryjnych oraz obowiązkowe spotkania w ramach indywidualnych i grupowych konsultacji z promotorem. polski Wykładowca Wymagania wstępne dr Artur Kwasek Zaliczony 2 poziom studiów, zdane egzaminy z modułów kierunkowych (zgodnych z tematem pracy dyplomowej), maksymalnie 2 zaległości 122

123 Opis modułu: Moduł ma na celu przygotowanie studentów do napisania pracy dyplomowej (licencjackiej). Praca ta wymaga niezależnego myślenia i inicjatywy oraz umiejętności zastosowania wiedzy zdobytej podczas studiów do rozwiązania problemu lub przeprowadzenia wnikliwych badań w ramach wybranego przez studenta tematu. Podczas zajęć są prezentowane i dyskutowane zagadnienia dotyczące metodologii prowadzenia pracy badawczej, zasad doboru metod zbierania danych, ich analizy i prezentacji. Tematyka zajęć dopasowana jest do kolejnych etapów prowadzonej pracy badawczej. Ścisła współpraca studentów z promotorem i koordynatorem seminarium zapewnia sprawny przebieg procesu przygotowania pracy. Główne treści: Opracowanie celów badań. Metodologia badań. Etyka prowadzenia badań: znajomość i zrozumienie zasad uczciwego prowadzenia badań. Różnice między badaniami pierwotnymi i wtórnymi. Struktura pracy dyplomowej. Efekty kształcenia: Umiejętność identyfikowania problemu badawczego. Umiejętność definiowania hipotezy/tezy pracy oraz jej celów i pytań badawczych. Umiejętność identyfikowania i klasyfikacji źródeł pozyskiwania danych i informacji. Umiejętność określania metod badawczych przydatnych w procesie rozwiązywania określonego wcześniej problemu badawczego. Umiejętność doboru modeli teoretycznych i narzędzi analitycznych w procesie badawczym. Umiejętność krytycznej oceny zastosowanych metod, modeli oraz uzyskanych wyników. Umiejętność przygotowania pracy od strony technicznej i edytorskiej. Warunki zaliczenia modułu: Złożenie w terminie, zaakceptowanej przez promotora pracy licencjackiej. Konsultacje: Studenci zachęcani są do korzystania z konsultacji z promotorem, opiekunem oraz innymi pracownikami Uczelni. Terminy konsultacji podane są na tablicach ogłoszeń oraz stronie Z konsultacji elektronicznych (poprzez stronę internetową Uczelni: studenci mogą korzystać przez całą dobę. Literatura podstawowa: Przewodnik dla studentów przygotowujących pracę dyplomową na stopień licencjata oraz BA. Czasopisma: Harvard Business Review MIT Sloan Management Review California Management Review 123

124 STRATEGIA I POLITYKA FIRMY STRATEGIA I POLITYKA FIRMY Kod modułu 3S1 Status modułu Studia I stopnia, poziom 6 Moduł podstawowy 15 ECTS Obowiązkowy dla specjalności: Zarządzanie Personelem, Zarządzanie Biznesem Zarządzanie Finansami, Finanse i Systemy Informacyjne w Biznesie, Reklama i Marketing, Przedsiębiorczość i Zarządzanie Metody nauczania System nauczania przyjęty w Uczelni (active learning) polegający na aktywnym uczestnictwie w zajęciach warsztatowych wymaga od studentów zaangażowania i samodzielności oraz przygotowania się do zajęć poprzez przestudiowanie przed zajęciami wskazanych w syllabusie partii materiału zawartych w rekomendowanej literaturze podstawowej i uzupełniającej. Studenci zachęcani są także do korzystania z książek i czasopism dostępnych w Bibliotekach Uczelni oraz baz danych i publikacji EBSCO i Emerald dostępnych za pośrednictwem Internetu (http://www.wk.pou.pl). W trakcie warsztatów stosowane są następujące metody/techniki: praca w grupach, prezentacje analiz oraz dokonywanie oceny. Sytuacje i atmosfera kreowana w trakcie warsztatów sprzyjają nieformalnej ocenie wyników prac studentów zarówno przez nich samych, jak i przez wykładowcę. Organizacja zajęć Moduł realizowany jest w trybie active i e-learning. Zajęcia active learning obejmują 8 czterogodzinnych warsztatów, wykład z makroekonomii, pracę grupową oraz repetytorium.oferowane są również indywidualne, tradycyjne konsultacje 124

125 z wykładowcą (do 4 godzin tygodniowo) oraz konsultacje elektroniczne.od studenta wymaga się 260 godzin pracy własnej. Język wykładowy polski Wykładowcy prof. dr hab. Kazimierz Niemczycki dr Ryszard Gambin dr Jerzy Matejuk dr Leopold Lewandowski dr Zbigniew Maciaszek Wymagania wstępne zaliczony moduł: Zarządzanie Operacyjne - 2S1 Opis modułu: Moduł jest wprowadzeniem do strategii firmy w zmieniającym się otoczeniu biznesowym. Rozwija umiejętności w zakresie strategicznego i kreatywnego myślenia. Daje przegląd teorii pomocnych przy tworzeniu strategii firmy oraz umożliwia przedyskutowanie podstawowych elementów zarządzania strategicznego. Koncentruje się na modelach i narzędziach potrzebnych do ustalenia strategicznej pozycji firmy i sformułowania wytycznych strategicznych dla firmy: jej misji, celów ogólnych i szczegółowych oraz strategii realizacyjnych. Główne treści: Podejmowanie decyzji strategicznych w firmie (koncepcje i definicje, krytyczny przegląd róźnych rodzajów strategii firmy). Poziomy zarządzania strategicznego w firmie. Proces zarządzania strategicznego, w tym metody i narzędzia stosowane w analizach strategicznych (określenie potencjału strategicznego firmy), przy wyborach strategicznych (określanie potencjalnych kierunków działania), podczas wdrażania strategii (planowanie wdrażania zmian strategicznych. Źródła przewagi konkurencyjnej. Strategiczne zasoby (materialne i niematerialne). Etyka biznesu a wybory strategiczne (budowa zaufania i odpowiedzialności). Studia przypadków, praktyczne realizowanie procesu ustalania strategii. Efekty kształcenia: Zrozumienie roli strategii w procesie podejmowania decyzji i istoty zarządzania strategicznego. Umiejętność krytycznej oceny potencjału strategicznego firmy na skutek oddziaływań zewnętrznych i wewnętrznych. Umiejętność stosowania dobrze uzasadnionych argumentów przy omawianiu i opiniowaniu zmian strategicznych. Zdobycie biegłości w myśleniu strategicznym. Umiejętność kreowania nowych rozwiązań i tworzenia strategii. Umiejętność wyboru, stosowania najwłaściwszych narzędzi do przeprowadzania analiz strategicznych (PEST, SWOT, 5 sił Portera, metody portfelowe, łańcuch wartości i inne). 125

126 Kształtowanie umiejętności aktywnej współpracy w grupie, prezentowania i obrony wyników pracy grupowej. Warunki zaliczenia modułu: Moduł zaliczany jest na podstawie sprawdzianu i egzaminu. Sprawdzian polega na opracowaniu strategii dla firmy wskazanej przez wykładowcę według podanych kryteriów. Zarówno sprawdzian, jak i egzamin należy zaliczyć na minimum 40 punktów (ze 100 możliwych). Konsultacje i repetytoria: Studenci zachęcani są do korzystania z konsultacji z wykładowcami modułu oraz innymi pracownikami Instytutu. Terminy konsultacji podane są na tablicach ogłoszeń oraz stronie Z konsultacji elektronicznych (poprzez stronę internetową Uczelni: studenci mogą korzystać całą dobę. Przed egzaminem przewidziane jest repetytorium, na które student powinien zapisać się w Dziekanacie. Jego celem jest powtórzenie zagadnień będących przedmiotem modułu oraz wyjaśnienie zgłoszonych przez studentów problemów w celu jak najlepszego przygotowania się do egzaminu. Literatura podstawowa: Podręcznik multimedialny, Strategia i Polityka Firmy, Wydawnictwo PRET S. A., Warszawa Gierszewska G., Romanowska A., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa Obłój K., Strategia organizacji, PWE, Warszawa Czasopisma: Harvard Business Review MIT Sloan Management Review California Management Review 126

127 ZARZĄDZANIE ZMIANAMI ZARZĄDZANIE ZMIANAMI Kod modułu 3S2 Status modułu Studia I stopnia, poziom 6 Moduł podstawowy 7,5 ECTS Obowiązkowy dla specjalności: Zarządzanie Biznesem, Przedsiębiorczość i Zarządzanie Metody nauczania System nauczania przyjęty w Uczelni (active learning) polegający na aktywnym uczestnictwie w zajęciach warsztatowych wymaga od studentów zaangażowania i samodzielności oraz przygotowania się do zajęć poprzez przestudiowanie przed zajęciami wskazanych w syllabusie partii materiału zawartych w rekomendowanej literaturze podstawowej i uzupełniającej. Studenci zachęcani są także do korzystania z książek i czasopism dostępnych w Bibliotekach Uczelni oraz baz danych i publikacji EBSCO i Emerald dostępnych za pośrednictwem Internetu (http://www.wk.pou.pl). W trakcie warsztatów stosowane są następujące metody/techniki: praca w grupach, prezentacje, dyskusje. Sytuacje i atmosfera kreowana w trakcie warsztatów sprzyjają nieformalnej ocenie wyników prac studentów zarówno przez nich samych, jak i przez wykładowcę. Organizacja zajęć Język wykładowy Moduł realizowany jest w trybie active i e-learning. Zajęcia active learning obejmują 5 czterogodzinnych zajęć warsztatowych oraz pracę grupową. Oferowane są również indywidualne, tradycyjne konsultacje z wykładowcą oraz konsultacje elektroniczne.od studenta wymaga się 130 godzin pracy własnej. polski 127

128 Wykładowcy dr Andrzej Chrzanowski dr Leopold Lewandowski Wymagania wstępne zaliczony moduł: Strategia i Polityka Firmy - 3S1 Opis modułu: Moduł obejmuje zagadnienia związane z procesem przystosowywania się organizacji do ciągłych zmian zachodzących zarówno na zewnątrz organizacji (na rynku krajowym i międzynarodowym), jak i wewnątrz niej (zmiany wywołane przez proces podejmowania decyzji). Główne treści: Współczesne trendy w filozofii i praktyce zarządzania, przyczyny i specyfika zmian w gospodarce, społeczeństwie i organizacjach działających w turbulentnym środowisku biznesu. Metody kreowania i wdrażania zmian w organizacji. Nieustanna rewolucja w zarządzaniu radykalna zmiana struktury organizacyjnej. Nowa koncepcja pracy twórcze działanie w codziennej pracy. Wyobraźnia i przyszłość tworzenie unikalnej organizacji. Konkurencja i produktywność w procesie zarządzania (reengineering i inne metody wprowadzania zmian w organizacji). Organizacja innowacyjna innowacja i zmiana. Tworzenie wartości dodanej dla klienta nowe formy konkurencji i współpracy w biznesie. Zarządzanie zmianami w organizacji. Koncepcja zarządzania wiedzą i organizacja ucząca się. Kluczowe czynniki skutecznego przekształcenia organizacji. Główne siły oporu wobec zmian w organizacji. Efekty kształcenia: Poznanie i zrozumienie zmian, jakie zachodzą we współczesnych organizacjach (ich natury, różnorodności, a także tempa). Zrozumienie wpływu zmian na pracowników, strukturę oraz kulturę organizacji, a także ich wzajemnego oddziaływania. Poznanie i zastosowanie współczesnych metod i technik zarządzania procesem zmian. Umiejętność rozważenia różnych opcji zarządzania organizacją, poznanie ich słabych i mocnych stron, tak aby umieć zaproponować odpowiednią w określonej sytuacji interwencję. Kształtowanie umiejętności krytycznego myślenia w zakresie problematyki organizacji i zarządzania. Warunki zaliczenia modułu: Na zaliczenie modułu składają się dwa elementy: Sprawdzian nr 1 50% oceny Sprawdzian nr 2 50% oceny Konsultacje: Studenci zachęcani są do korzystania z konsultacji z wykładowcami modułu oraz innymi pracownikami Instytutu. Terminy konsultacji podane są na tablicach ogłoszeń oraz stronie 128

129 Z konsultacji elektronicznych (poprzez stronę internetową Uczelni: studenci mogą korzystać całą dobę. Literatura podstawowa: Podręcznik multimedialny, Zarządzanie Zmianami, Wydawnictwo PRET S.A, Warszawa. Czasopisma: Harvard Business Review MIT Sloan Management Review California Management Review 129

130 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI IT ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI IT Kod modułu 3T4 Status modułu Studia I stopnia, poziom 6 Moduł podstawowy 15 ECTS Obowiązkowy dla specjalności: Systemy Informacyjne w Biznesie Metody nauczania System nauczania przyjęty w Uczelni (active learning) polegający na aktywnym uczestnictwie w zajęciach warsztatowych wymaga od studentów zaangażowania i samodzielności oraz przygotowania się do zajęć poprzez przestudiowanie przed zajęciami wskazanych w syllabusie partii materiału zawartych w rekomendowanej literaturze podstawowej i uzupełniającej. Studenci zachęcani są także do korzystania z książek i czasopism dostępnych w Bibliotekach Uczelni oraz baz danych i publikacji EBSCO i Emerald dostępnych za pośrednictwem Internetu (http://www.wk.pou.pl). W trakcie warsztatów stosowane są następujące metody/techniki: wykład, samodzielne rozwiązywanie zadań tematycznych, dyskusje. Organizacja zajęć Moduł realizowany jest w trybie e-learning. Zajęcia obejmują 8 warsztatów oraz repetytoria (on-line i tradycyjne). Oferowane są również indywidualne, tradycyjne konsultacje z wykładowcą (do 4 godzin tygodniowo) oraz konsultacje elektroniczne. Od studenta wymaga się 260 godzin pracy własnej. Język wykładowy polski Wykładowca dr Artur Kwasek 130

131 Wymagania wstępne zaliczony moduł: Tworzenie Systemów Informacyjnych dla Biznesu - 2T5 Opis modułu: Moduł zajmuje się identyfikowaniem i analizą zróżnicowanych problemów związanych z zarządzaniem projektami IT, pomaga w zrozumieniu rosnącego znaczenia zarządzania projektami w organizacji. Uczy umiejętności zarządzania czasem i budżetem, oceny ryzyka, oceny postępu prac, zorganizowania zespołu projektowego i skutecznej komunikacji, które są kluczowe dla sukcesu każdego projektu. Moduł daje podstawy rozumienia wewnętrznych sprzeczności różnych celów projektu i teoretycznych aspektów zarządzania projektami. Główne treści: Scenariusz rozwoju projektu. Uzasadnienie projektu. Zarządzanie klientami, sponsorami i użytkownikami, procesem, jakością, czasem, finansami, ryzykiem. Rola i dynamika zespołu projektowego. Zarządzanie zmianami. Narzędzia i metody zarządzania projektem. Odpowiedzialność menedżera projektu. Przyczyny niepowodzenia projektów. Zobowiązania i aspekty prawne. Tworzenie raportów. Efekty kształcenia: Umiejętność opisania charakterystyki projektu. Umiejętność porównania różnych typów projektów. Umiejętność zastosowania ekonomicznych, technicznych i społecznych technik oceny stosowanych w zarządzaniu projektami. Poznanie korzyści ze strukturalnego podejścia do zarządzania projektem. Umiejętność wyjaśnienia znaczenia wpływu projektów na transformację organizacji, znaczenia szybkości wdrażania projektów w dobie Internetu, znaczenia rozwoju pracowników uczestniczących w projekcie. Umiejętność identyfikowania krytycznych czynników wpływających na termin ukończenia projektu, jego koszty i jakość. Umiejętność oceny nadzoru nad wykonaniem projektu i jego zastosowania w projektowaniu systemów. Umiejętność opisania metod i technik używanych w zarządzaniu projektem. Umiejętność analizowania relacji pomiędzy etyczną, socjalną i profesjonalną sferą każdego projektu. Umiejętność opracowania planu zarządzania projektem. Umiejętność stosowania technik przeglądu powykonawczego i innych technik zarządzania jakością projektu. Kształtowanie umiejętności zarządzania zasobami przy projektowaniu systemów. Umiejętność zastosowania komputerowych narzędzi zarządzania projektami. Umiejętność wyboru odpowiednich środków planowania i monitorowania postępu prac. Warunki zaliczenia modułu: Na ocenę modułu składa się: 40% oceny - sprawdzian, 10% oceny - praca on-line, 50% oceny - egzamin. 131

132 Zarówno sprawdzian, jak i egzamin należy zaliczyć na minimum 40 punktów (ze 100 możliwych). Konsultacje i repetytoria: Studenci zachęcani są do korzystania z konsultacji z wykładowcami modułu oraz innymi pracownikami Instytutu. Terminy konsultacji podane są na tablicach ogłoszeń oraz stronie Z konsultacji elektronicznych (poprzez stronę internetową Uczelni: studenci mogą korzystać całą dobę. Przed egzaminem przewidziane jest repetytorium, na które student powinien zapisać się w Dziekanacie. Jego celem jest powtórzenie zagadnień będących przedmiotem modułu oraz wyjaśnienie zgłoszonych przez studentów problemów w celu jak najlepszego przygotowania się do egzaminu. Literatura podstawowa: Podręcznik multimedialny, Zarządzanie Projektowaniem Systemów, Wydawnictwo PRET S. A., Warszawa Spałek S., Bodych M., PMO. Praktyka zarządzania projektami i portfelem projektów w organizacji, Wydawnictwo Helion, Gliwice Philips J., Zarządzanie projektami IT wydanie 3, WydawnictwoHelion, Gliwice Korczowski A., Zarządzanie ryzykiem w projektach informatycznych. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Helion, Gliwice

133 STRATEGIA SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH STRATEGIA SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH Kod modułu 3T5 Status modułu Studia I stopnia, poziom 6 Moduł podstawowy 15 ECTS Obowiązkowy dla specjalności: Systemy Informacyjne w Biznesie Metody nauczania System nauczania przyjęty w Uczelni (active learning) polegający na aktywnym uczestnictwie w zajęciach warsztatowych wymaga od studentów zaangażowania i samodzielności oraz przygotowania się do zajęć poprzez przestudiowanie przed zajęciami wskazanych w syllabusie partii materiału zawartych w rekomendowanej literaturze podstawowej i uzupełniającej. Studenci zachęcani są także do korzystania z książek i czasopism dostępnych w Bibliotekach Uczelni oraz baz danych i publikacji EBSCO i Emerald dostępnych za pośrednictwem Internetu (http://www.wk.pou.pl). W trakcie zajęć stosowane są następujące metody/techniki: wykład, rozwiązywanie zadań w grupach, prezentacje, dyskusje grupowe. Organizacja zajęć Moduł realizowany jest w trybie active i e-learning. Zajęcia active learning obejmują 8 warsztatów.oferowane są również indywidualne, tradycyjne konsultacje z wykładowcą (do 4 godzin tygodniowo) oraz konsultacje elektroniczne. Od studenta wymaga się 260 godzin pracy własnej. Język wykładowy polski Wykładowca dr Andrzej Chrzanowski 133

134 Wymagania wstępne zaliczony moduł: Tworzenie Systemów Informacyjnych dla Biznesu - 2T5; Równoległe studiowanie modułu: Strategia i Polityka Firmy - 3S1 Opis modułu: Moduł pomaga zrozumieć główne wyzwania, z którymi zmaga się organizacja wprowadzająca rozwiązania oparte na systemach informacyjnych. W dobie informatyzacji biznesu, wiedza z obszaru IS jest niezbędna do zarządzania globalnymi korporacjami, tworzenia wartości dodanej i nieustannego ulepszania jakości oferowanych produktów i usług. Moduł pozwala pozyskać wiedzę z zakresu zarządzania systemami informacyjnymi, które są niezbędne do osiągnięcia sukcesu zawodowego. Główne treści: Zarządzanie strategiczne a systemy informacyjne. Przewaga konkurencyjna wynikająca z systemów informacyjnych. Zarządzanie strukturą i zmianą w systemach informacyjnych. Planowanie i formułowanie strategii systemów informacyjnych. Zarządzanie zasobami systemów informacyjnych. Planowanie potrzeb przedsiębiorstwa. Gromadzenie danych i CRM. Zarządzanie wiedzą. Business intelligence system wspomagania decyzji biznesowych. Outsourcing. Efekty kształcenia: Umiejętność określenia ogólnych cech systemów oraz zasad zarządzania systemami informacyjnymi. Umiejętność oceny elementów tworzących systemy informacyjne. Poznanie składowych strategii informacyjnej oraz jej rodzajów. Umiejętność analizy i oceny strategicznej wartości IS oraz korzyści generowanych przez nie dla organizacji. Poznanie modelowych rozwiązań dla organizacji wdrażających IS. Umiejętność wyboru właściwych metod służących rozwiązaniu problemów związanych z wdrażaniem strategii informacyjnej. Umiejętność wyboru technologii informatycznych i komunikacyjnych, opracowanie strategii informacyjnej dla podanego przykładu organizacji. Umiejętność krytycznej oceny roli systemów informacyjnych w zarządzaniu wiedzą. Warunki zaliczenia modułu: Na zaliczenie modułu składają się dwa elementy: Zaliczenie 40% Sprawdzian 60% Konsultacje: Studenci zachęcani są do korzystania z konsultacji z wykładowcami modułu oraz innymi pracownikami Instytutu. Terminy konsultacji podane są na tablicach ogłoszeń oraz stronie 134

135 Z konsultacji elektronicznych (poprzez stronę internetową Uczelni: studenci mogą korzystać całą dobę. Literatura podstawowa: Beynon-Davies P., Inżynieria systemów informacyjnych, WNT, Warszawa Bonifazi C., Desouza K.C., Power M.J., Outsourcing. Podręcznik sprawdzonych praktyk, Wydawnictwo MT Biznes Borowiecki R., Kwieciński M.(red.), Informacja w zarządzaniu procesem zmian, Zakamycze, Kraków Chrzanowski A., Głażewska I., Strategie wykorzystania technologii informacyjnych w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe POU Zarządzanie zmianami, nr 4/ Chrzanowski A., Głażewska I., Rola strategii informacyjnej w budowaniu wartości przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe POU Zarządzanie zmianami, nr 2/11. Forlicz S., Informacja w biznesie, PWE, Warszawa Ćwiklicki M., Jabłoński M. (red.), Konsulting dla organizacji gospodarczych i niezorientowanych na zysk, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków Earl M.J., Management Strategies for Information Technology, Prentice Hall, New York Jelonek D., Strategiczna harmonizacja monitorowania otoczenia i technologii informacyjnej w przedsiębiorstwie. Studium metodologiczno-empiryczne, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa Kisielnicki J., Sroka H., Systemy informacyjne biznesu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa, Łapniewska Z., Szczerbicki E., Modele zarządzania wiedzą - teoria i praktyka, Zarządzanie wiedzą, wybrane problemy, Zakład Zarządzania Wiedzą i Informacją Naukowo-Techniczną, WZiE Politechnika Gdańska, Gdańsk Mateos A., Rosenberg J., Chmura obliczeniowa. Rozwiązania dla biznesu, Wydawnictwo Helion, Gliwice Szymaniak A.,Globalizacja usług. Outsourcing, offshoring i shared services centers, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa Zarzycki P., Udostępnianie oprogramowania w modelu open source w branży elektroniki użytkowej, Zeszyty Naukowe POU Zarządzanie zmianami, nr 4/2010. Czasopisma: Business Process Management Journal Cybernetics and Systems Harvard Business Review 135

136 ZARZĄDZANIE LUDŹMI ZARZĄDZANIE LUDŹMI Kod modułu 7H1 Status modułu Studia II stopnia, poziom 7 13 Studia Master of Science 5 ECTS Obowiązkowy dla specjalności: Zarządzanie Finansami w Środowisku Międzynarodowym Zarządzanie Marketingiem w Środowisku Międzynarodowym Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Środowisku Międzynarodowym Zarządzanie Biznesem Międzynarodowym Metody nauczania Organizacja zajęć System nauczania przyjęty w Uczelni (active learning) polegający na aktywnym uczestnictwie w zajęciach warsztatowych wymaga od studentów zaangażowania i samodzielności oraz przygotowania się do zajęć poprzez przestudiowanie przed zajęciami wskazanych w syllabusie partii materiału zawartych w rekomendowanej literaturze podstawowej i uzupełniającej. Studenci zachęcani są także do korzystania z książek i czasopism dostępnych w Bibliotekach Uczelni oraz baz danych i publikacji EBSCO i Emerald dostępnych za pośrednictwem Internetu (http://www.wk.pou.pl). W trakcie warsztatów stosowane są następujące metody/techniki: praca w grupach, case studies, prezentacje wyników pracy grupowej oraz dyskusje. W programie modułu przewidziano 5 czterogodzinnych zajęć warsztatowych (z czego 2 przeznaczono na pracę grupową). Od studenta realizującego moduł wymaga się 100 godzin pracy własnej. Język wykładowy polski 13 Według Europejskich Ram Kwalifikacji (EQF) dotyczy wszystkich modułów na studiach drugiego stopnia. 136

137 Wykładowca dr Magdalena Kaczkowska-Serafińska Wymagania wstępne brak Opis modułu: Moduł ma na celu wyposażenie uczestników zajęć w wiedzę i umiejętności z zakresu motywowania pracowników, budowania i organizowania pracy zespołów, oceny wpływu stresu i konfliktów na ludzi w organizacji, kultury organizacyjnej oraz zarządzania różnorodnością. Podczas zajęć wykorzystane zostaną aktualne studia przypadków zawierające istotne problemy, a także najlepsze praktyki współczesnego zarządzania ludźmi. Oprócz zastosowania w praktyce zaprezentowanych podczas zajęć podstawowych koncepcji zarządzania student będzie potrafił krytycznie spojrzeć na zaimplementowane teorie, zidentyfikować problem, przedstawić propozycję oraz wdrożyć nowoczesne rozwiązania w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Główne treści: Współczesne teorie zarządzania ludźmi w organizacji. Organizacja: struktura, kultura, rozwój, zmiana, komunikacja. Kultura organizacyjna i zarządzanie różnorodnością a zjawisko stresu zawodowego. Zarządzanie zespołem w sytuacji konfliktowej; źródła i rodzaje konfliktów. Budowanie i funkcjonowanie zespołu - definicja i cechy zespołu, role zespołowe. Percepcja. Współczesne teorie motywowania wykorzystywane w procesie zarządzania ludźmi. Typ i osobowość pracownika a rozwiązania w zakresie ZZL. Kultura organizacyjna a zarządzanie różnorodnością. Maksymalizacja potencjału zasobów ludzkich: Osiągnięcia i nagrody. Maksymalizacja potencjału zasobów ludzkich: Uczenie się i rozwój. Efekty kształcenia: Zrozumienie istoty ZZL. Poznanie oraz krytyczna analiza podstawowych koncepcji i modeli zarządzania zasobami ludzkimi. Wszechstronna ocena przydatności wybranych teorii i narzędzi motywacji wykorzystywanych w zarządzaniu ludźmi. Umiejętność opracowania i oceny skuteczności systemu motywacji pracowników. Umiejętność określenia czynników i procesów wpływających na ludzi w środowisku pracy. Wnikliwa ocena procesów grupowych. Krytyczna ocena wpływu stresu organizacyjnego i konfliktów na ludzi w organizacji. Umiejętność oceny stosowalności narzędzi realizacji strategii zarządzania zasobami ludzkimi. Formułowanie i rozwiązywanie problemów biznesowych na poziomie indywidualnym, grupowym oraz organizacyjnym. Dogłębna analiza typów kultury organizacyjnej. Wyjaśnienie znaczenia kultury organizacyjnej w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Zrozumienie istoty zarządzania różnorodnością. Kształtowanie kompetencji niezbędnych w osiągnięciu sukcesu w zarządzaniu kapitałem ludzkim. 137

138 Warunki zaliczenia modułu: Warunkiem zaliczenia modułu jest udział w zajęciach warsztatowych, przygotowanie pracy zaliczeniowej (sprawdzianu) oraz prezentacja projektu grupowego. Podstawę oceny studenta stanowią sprawdzian oraz projekt grupowy: Sprawdzian 70% oceny modułu, Projekt grupowy 30% oceny modułu. Sprawdzian Praca indywidualna polega na opracowaniu wybranego tematu z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w wybranej organizacji np. psychologiczne aspekty zarządzania ludźmi, konflikty i stres w organizacji, kultura organizacyjna, zarządzanie różnorodnością. Projekt grupowy Projekt grupowy polega na opracowaniu systemu motywacji pracowników dla wybranej organizacji. W projekcie należy przedstawić ocenę istniejącego systemu oraz propozycje zmian w zakresie motywowania pracowników z uwzględnieniem koncepcji i narzędzi motywowania. Konsultacje: Zachęcamy do korzystania z konsultacji zwykładowcami modułu oraz innymi pracownikami Instytutu Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Terminy konsultacji podane są na tablicach ogłoszeń oraz stronie Z konsultacji elektronicznych (poprzez stronę internetową Uczelni: można korzystać przez całą dobę. Literatura podstawowa: Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków Belbin M., Zespoły zarządzające. Sekrety ich sukcesów i porażek, Wolters Kluwer Polska, Kraków Jamka B., Czynnik ludzki we współczesnym przedsiębiorstwie: zasób czy kapitał? Od zarządzania kompetencjami do zarządzania różnorodnością, Wolters Kluwer Polska, Warszawa Oleksyn T., Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji. Kanony, realia, kontrowersje, Wolters Kluwer Polska, Kraków Penc J., Zachowania organizacyjne w przedsiębiorstwie. Kreowanie twórczego nastawienia i aspiracji, Wolters Kluwer Polska, Warszawa

139 MIĘDZYNARODOWE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI MIĘDZYNARODOWE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Kod modułu 7H2 Status modułu Studia II stopnia, poziom 7 Studia Master of Science 10 ECTS Obowiązkowy dla specjalności: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Środowisku Międzynarodowym Zarządzanie Biznesem Międzynarodowym Metody nauczania System nauczania przyjęty w Uczelni (active learning) polegający na aktywnym uczestnictwie w zajęciach warsztatowych wymaga od studentów zaangażowania i samodzielności oraz przygotowania się do zajęć poprzez przestudiowanie przed zajęciami wskazanych w syllabusie partii materiału zawartych w rekomendowanej literaturze podstawowej i uzupełniającej. Studenci zachęcani są także do korzystania z książek i czasopism dostępnych w Bibliotekach Uczelni oraz baz danych i publikacji EBSCO i Emerald dostępnych za pośrednictwem Internetu (http://www.wk.pou.pl). W trakcie zajęć wykorzystane zostaną następujące techniki: wykład (prezentacja multimedialna), opracowywanie rozwiązań w grupach - ćwiczenia, dyskusje grupowe.zadania rozwiązywane są w zespołach.w trakcie pracy studenci mogą konsultować się z wykładowcą i w czasie dyskusji omawiać uzyskane wyniki. Organizacja zajęć Pełny cykl zajęć obejmuje 10 czterogodzinnych zajęć warsztatowych (w tym: 4 zajęcia przeznaczone na pracę grupową). Dodatkowo, od studenta realizującego moduł wymaga się 200 godzin pracy własnej (w tym: praca nad sprawdzianem). 139

140 Język wykładowy polski Wykładowca dr Marcin Urbaniak Wymagania wstępne brak Opis modułu: Moduł umożliwia poznanie i zrozumienie zarządzania zasobami ludzkimi w środowisku międzynarodowym, w zakresie takich jego funkcji, jak planowanie zatrudnienia, kształtowanie struktury zatrudnienia, zarządzanie i kierowanie pracą, wynagrodzenia, rozwój załogi, tworzenie warunków i stosunków pracy. Środowisko międzynarodowe stwarza specyficzne, złożone warunki wewnętrzne i zewnętrzne, które należy uwzględnić przy decyzjach personalnych. Moduł przygotowuje do sprawnej i spójnej realizacji funkcji personalnej łączącej zróżnicowane elementy; ekonomiczne, prawne i kulturowe, charakterystyczne dla poszczególnych miejsc działania firmy. Pomaga zrozumieć główne wyzwania, z którymi zmaga się organizacja działająca w środowisku międzynarodowym. Dodatkowo moduł rozwija umiejętności menedżerskie studentów, co powinno owocować poprawą skuteczności zarządzania oraz relacji pomiędzy pracownikami zatrudnionymi w różnych krajach. Główne treści: Strategiczne aspekty międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi. MZZL: wyzwania I koncepcje. Kulturowy i komunikacyjny wymiar MZZL. Zarządzanie różnorodnością. Zagadnienia HR: ekspatriacja i repatriacja zatrudnionych. Zagadnienia HR: przejęcia, fuzje i przedsiębiorstwa Joint Ventures. Zagadnienia HR: negocjacje biznesowe. HR Outsourcing. Wpływ kultury na etykę. Międzynarodowe zbiorowe stosunki pracy. Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach międzynarodowych funkcjonujących w Polsce. Efekty kształcenia: Zrozumienie istoty MZZL i strategicznych wyzwań stojących przed współczesnym MZZL. Umiejętność krytycznej analizy i zdolność do podejmowania decyzji w zakresie międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi, zarówno w zakresie poszczególnych działań czynności, jak i współtworzenia strategii. Poznanie roli, i właściwe kształtowanie we własnej organizacji, kulturowego wymiaru MZZL. Sprawne zatrudnianie, komunikowanie, właściwe wynagradzanie, rozwój personelu i kariera w organizacjach międzynarodowych. 140

141 Przełożenie zdobytej wiedzy na skuteczne działania w organizacjach międzynarodowych działających w Polsce. Umiejętność analizy i oceny problemów z zakresu ZZL mających wpływ na sukcesy / porażki pracowników przebywających na zagranicznych kontraktach. Warunki zaliczenia modułu: Aby zaliczyć moduł należy aktywnie uczestniczyć w zajęciach warsztatowych, napisać sprawdzian oraz zdać egzamin. Sprawdzian (2500 słów) 50% oceny Egzamin 50% oceny Zarówno sprawdzian, jak i egzamin należy zaliczyć na minimum 50 punktów (ze 100 możliwych). Konsultacje i repetytoria: Zachęcamy do korzystania z konsultacji i wykładowcami modułu oraz innymi pracownikami Instytutu. Terminy konsultacji podane są na tablicach ogłoszeń oraz stron Z konsultacji elektronicznych (poprzez stronę internetową Uczelni: mogą Państwo korzystać przez całą dobę. Przed egzaminem przewidziane jest repetytorium, na które należy zapisać się w Dziekanacie. Jego celem jest powtórzenie materiału będącego przedmiotem modułu oraz wyjaśnienie zgłoszonych przez studentów problemów w celu jak najlepszego przygotowania się do egzaminu. Literatura podstawowa: Pocztowski A. red., Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Oficyna Ekonomiczna, Kraków Czasopisma: Harvard Business Review 141

142 PODEJMOWANIE DECYZJI FINANSOWYCH PODEJMOWANIE DECYZJI FINANSOWYCH Kod modułu 7F1 Status modułu Studia II stopnia, poziom 7 Studia Master of Science 5 ECTS Obowiązkowy dla specjalności: Zarządzanie Finansami w Środowisku Międzynarodowym Zarządzanie Marketingiem w Środowisku Międzynarodowym Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Środowisku Międzynarodowym Zarządzanie Biznesem Międzynarodowym Metody nauczania Organizacja zajęć System nauczania przyjęty w Uczelni (active learning) polegający na aktywnym uczestnictwie w zajęciach warsztatowych wymaga od studentów zaangażowania i samodzielności oraz przygotowania się do zajęć poprzez przestudiowanie przed zajęciami wskazanych w syllabusie partii materiału zawartych w rekomendowanej literaturze podstawowej i uzupełniającej. Studenci zachęcani są także do korzystania z książek i czasopism dostępnych w Bibliotekach Uczelni oraz baz danych i publikacji EBSCO i Emerald dostępnych za pośrednictwem Internetu (http://www.wk.pou.pl). W trakcie warsztatów stosowane są następujące metody: praca w grupach, analiza i dyskusja case ów, praca indywidualna, elementy wykładu, prezentacja. Moduł obejmuje 5 czterogodzinnych zajęć warsztatowych prowadzonych w grupach dających możliwość połączenia nauki z dyskusją i pracą nad analizą przypadków. Oferowane są również tradycyjne indywidualne konsultacje z wykładowcą oraz konsultacje elektroniczne. Dodatkowo od studenta 142

143 wymaga się 100 godzin pracy własnej. Studenci są zachęcani do pogłębionego i krytycznego podejścia do materiału zawartego w programie modułu. Podstawowe koncepcje i modele teoretyczne zawarte są w podręczniku przygotowanym specjalnie na potrzeby tego przedmiotu. Język wykładowy polski Wykładowca dr Maria Kukurba mgr Barbara Kurkowska Wymagania wstępne brak Opis modułu: Moduł obejmuje tematykę związaną z zarządzaniem finansowym koncentrując się na wykorzystaniu analizy sprawozdań finansowych dla oceny kondycji przedsiębiorstwa, zastosowaniu technik finansowych w obszarze zarządzania kapitałem pracującym, omówieniu procesu budżetowania i oceny efektywności projektów inwestycyjnych. Główne treści: Otoczenie finansowe. Źródła informacji i potrzeby decydentów: źródła informacji finansowych, analiza i interpretacja sprawozdań finansowych spółki, róźnice międzynarodowe, analiza wskaźnikowa. Decyzje krótkoterminowe: przepływy pieniężne, czynniki kosztowei technikiprzewidywaniakosztów,cvp, decyzje cenowe,optymalne ceny, budżetyoperacyjne, absorpcja kosztów. zarządzania kapitałem obrotowym Decyzje długoterminowe: struktura kapitału,ocenainwestycji. Budżetowanie i analiza budżetu. Budżet elastyczny i zarządzanie kosztami. Efekty kształcenia: Umiejętność dokonania analizy sprawozdań finansowych i wyjaśnienia związków między rynkowymi warunkami funkcjonowania przedsiębiorstwa a jego kondycją finansową. Dokonywanie analizy ex-post i ex-ante sytuacji przedsiębiorstwa i oceny, jak różne decyzje wpływają na jego pozycję w długim horyzoncie czasowym. Umiejętność identyfikowania rodzaju strategii zarządzania kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwie oraz jej konsekwencji finansowych. Znajomość podstawowych metod i technik rachunkowości zarządczej, ich zalet i wad w procesie podejmowania decyzji. Analiza procesu decyzyjnego z punktu widzenia jego efektywności w procesie zarządzania w perspektywie krótko i długoterminowej. 143

144 Warunki zaliczenia modułu: Moduł jest zaliczany na podstawie dwóch sprawdzianów. Sprawdzian nr 1 60% oceny modułu, Sprawdzian nr 2 40% oceny modułu. Sprawdzian nr 1 dotyczy oceny kondycji finansowej spółki w oparciu o analizę wskaźnikową sprawozdań finansowych w kontekście analizowanego problemu. Sprawdzian nr 2 dotyczy analizy konkretnego przykładu stosowanych technik z zakresu zarządzania finansami i rachunkowości zarządczej. Warunkiem uzyskania wysokiej oceny jest krytyczne podejście do analizowanych problemów oraz jakość przedstawianych rekomendacji. Konsultacje: Zachęcamy do korzystania z konsultacji zwykładowcami modułu oraz innymi pracownikami Instytutu Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Terminy konsultacji podane są na tablicach ogłoszeń oraz stronie Z konsultacji elektronicznych (poprzez stronę internetową Uczelni: można korzystać przez całą dobę. Literatura podstawowa: Podręcznik multimedialny, Podejmowanie Decyzji Finansowych, Wydawnictwo PRET S. A., Warszawa. 144

145 FINANSE MIĘDZYNARODOWE FINANSE MIĘDZYNARODOWE Kod modułu 7F2 Status modułu Studia II stopnia, poziom 7 Studia Master of Science 10 ECTS Obowiązkowy dla specjalności: Zarządzanie Finansami w Środowisku Międzynarodowym Metody nauczania System nauczania przyjęty w Uczelni (active learning) polegający na aktywnym uczestnictwie w zajęciach warsztatowych wymaga od studentów zaangażowania i samodzielności oraz przygotowania się do zajęć poprzez przestudiowanie przed zajęciami wskazanych w syllabusie partii materiału zawartych w rekomendowanej literaturze podstawowej i uzupełniającej. Studenci zachęcani są także do korzystania z książek i czasopism dostępnych w Bibliotekach Uczelni oraz baz danych i publikacji EBSCO i Emerald dostępnych za pośrednictwem Internetu (http://www.wk.pou.pl). W trakcie warsztatów stosowane są następujące metody: praca w grupach, case studies, prezentacje wyników pracy grupowej oraz dyskusje. Sytuacje i atmosfera kreowane podczas warsztatów sprzyjają nieformalnej ocenie wyników prac studentów zarówno przez nich samych, jak i przez wykładowcę. Organizacja zajęć W programie modułu przewidziano 10 czterogodzinnych zajęć warsztatowych, w tym 4 czterogodzinne spotkania w celu zrealizowania projektu grupowego. Dodatkowo od studenta wymaga się 200 godzin pracy własnej. Język wykładowy polski 145

146 Wykładowca Wymagania wstępne dr Maria Kukurba brak Opis modułu: Celem modułu jest zapoznanie studentów z praktycznymi problemami związanymi z zarządzaniem finansami oraz pozyskiwaniem środków przez organizacje międzynarodowe. Celem zajęć jest nie tylko przedstawienie wiedzy akademickiej na ten temat, ale przede wszystkim przygotowanie studentów do rozwiązywania różnych problemów związanych z finansami międzynarodowymi, takich jak np. zarządzanie ryzykiem kursowym, podejmowanie decyzji, czy finansowanie inwestycji bezpośrednich. Główne treści: Międzynarodowe zarządzanie finansami. Międzynarodowy system finansowy. Rynek walutowy. Zarządzanie ryzykiem kursowym. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne i planowanie inwestycyjne. Bankowość międzynarodowa i rynki pieniężne. Finansowanie korporacji międzynarodowych. Efekty kształcenia: Krytyczna ocena otoczenia, w którym funkcjonuje międzynarodowa organizacja. Krytyczna analiza różnych rodzajów ryzyka, z jakimi spotyka się międzynarodowa organizacja oraz rozwiązywania podstawowych problemów w zarządzaniu ryzykiem kursowym. Krytyczne podejście do podstawowych problemów związanych z kosztem kapitału i strukturą kapitału w międzynarodowej organizacji. Krytyczna ocena różnych problemów finansowania działalności organizacji międzynarodowych. Krytyczna ocena podstawowych problemów związanych z zagranicznymi inwestycjami bezpośrednimi. Warunki zaliczenia modułu: Warunkiem zaliczenia modułu jest udział w zajęciach warsztatowych, przygotowanie pracy zaliczeniowej (sprawdzianu) oraz prezentacja projektu grupowego. Podstawę oceny studenta stanowią projekt grupowy i sprawdzian. Projekt grupowy - 30% oceny. Sprawdzian - 70% oceny. Projekt grupowy: Przedmiotem projektu grupowego jest charakterystyka i analiza problemu z zakresu finansów międzynarodowych (przedstawionego w case study) oraz krytyczna ocena jego wypływu na podejmowanie decyzji w organizacji. 146

147 Sprawdzian: Sprawdzian to praca indywidualna polegająca na opracowaniu przedstawionych problemów. Konsultacje: Zachęcamy do korzystania z konsultacji zwykładowcami modułu oraz innymi pracownikami Instytutu. Terminy konsultacji podane są na tablicach ogłoszeń oraz stronie Z konsultacji elektronicznych (poprzez stronę internetową Uczelni: można korzystać przez całą dobę. Literatura podstawowa: Bernaś B., Finanse międzynarodowe, PWN, Warszawa Kowalik P., Pietrzak A., Finanse międzynarodowe. Zbiór zadań, PWN, Warszawa Trojanowska H., Raje podatkowe a zwalczanie kryzysu w Ameryce, Zeszyty NaukoweWyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, Nr 3(32),

148 ZARZĄDZANIE PORTFELEM INWESTYCJI ZARZĄDZANIE PORTFELEM INWESTYCJI Kod modułu 7F3 Status modułu Studia II stopnia, poziom 7 Studia Master of Science 10 ECTS Obowiązkowy dla specjalności: Zarządzanie Finansami w Środowisku Międzynarodowym Metody nauczania System nauczania przyjęty w Uczelni (active learning) polegający na aktywnym uczestnictwie w zajęciach warsztatowych wymaga od studentów zaangażowania i samodzielności oraz przygotowania się do zajęć poprzez przestudiowanie przed zajęciami wskazanych w syllabusie partii materiału zawartych w rekomendowanej literaturze podstawowej i uzupełniającej. Studenci zachęcani są także do korzystania z książek i czasopism dostępnych w Bibliotekach Uczelni oraz baz danych i publikacji EBSCO i Emerald dostępnych za pośrednictwem Internetu (http://www.wk.pou.pl). W trakcie zajęć wykorzystane zostaną następujące techniki: wykład (prezentacja multimedialna), opracowywanie rozwiązań w grupach - ćwiczenia, dyskusje grupowe. Zadania rozwiązywane są w zespołach.w trakcie pracy studenci mogą konsultować się z wykładowcą a w czasie dyskusji omawiać uzyskane wyniki. Organizacja zajęć Pełny cykl zajęć obejmuje 10 czterogodzinnych zajęć warsztatowych prowadzonych w małych grupach dających możliwość połączenia nauki z dyskusją i pracą własną nad analizą przypadków. Cztery zajęcia będą przeznaczone wyłącznie na pracę grupową. Celem wszystkich zajęć jest umożliwienie studentom zastosowanie poznanych koncepcji, idei i narzędzi 148

149 analitycznych na przykładach praktycznych. Od studenta wymaga się 200 godzin pracy własnej (w tym: praca nad sprawdzianem). Język wykładowy polski Wykładowca prof. dr hab. Leszek Zaremba Wymagania wstępne brak Opis modułu: Moduł umożliwia poznanie i zrozumienie nowoczesnej teorii portfela. Moduł przedstawia nowe teorie finansowe, dając podstawy do rozumienia inwestowania na rynkach kapitałowych ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności ograniczania ryzyka mierzonego w postaci wariancji lub odchylenia standardowego. Dodatkowo poszerza wiedzę menedżerską o rynkach kapitałowych o derywaty, takie jak opcje finansowe i kontrakty terminowe. Główne treści: Teoria portfela Markowitza. Kowariancja, korelacja,współczynniki zmienności i ich znaczenie. Modele wyceny aktywów kapitałowych CAPM, APT oraz funkcje użyteczności. Twierdzenie o dwóch portfelach oraz twierdzenie o jednym portfelu. Aktywareferencyjne,indeksyrynku akcji. Teoria arbitrażu cenowego (APT) i inne modele wieloczynnikowe. Modele ryzyka i wskaźnik Tracking Error (TR). Alokacja aktywów, zarządzanie pasywami i aktywami. Pomiar dokonań. Efekty kształcenia: Zrozumienie istoty kapitalizacji i ich różnych postaci. Umiejętność stosowania narzędzia jakim jest NPV w praktycznych zagadnieniach zarządczych obejmujących m. in. optymalny okres eksploatacji środków trwałych w przedsiębiorstwie. Zrozumienie istoty pojęcia wewnętrznej stopy zwrotu (IRR). Umiejętność porównywania kryterium NPV z kryterium IRR. Zrozumienie istoty pomiaru rentowności funduszy inwestycyjnych. Umiejętność obliczania ryzyka portfela, wyznaczania graficznie portfela o minimalnym ryzyku, znajomość koncepcji portfela równowagowego wraz ze zrozumieniem arbitrażu typu A i typu B. Umiejętność konstrukcji portfeli efektywnych w modelu Markowitz a oraz oceny jakości portfela, m. in. poprzez indeksy Sharpe a i Jansena. Znajomość zastosowania opcji i kontraktów terminowych w hedgingu oraz wyznaczanie hedgingu o minimalnej wariancji. 149

150 Warunki zaliczenia modułu: Aby zaliczyć moduł należy aktywnie uczestniczyć w zajęciach warsztatowych oraz napisać sprawdzian. Sprawdzian należy zaliczyć na minimum 50 punktów (ze 100 możliwych). Warunkiem uzyskania wysokiej oceny jest krytyczne podejście do analizowanych problemów oraz jakość przedstawianych rekomendacji. Konsultacje i repetytoria: Zachęcamy do korzystania z konsultacji i wykładowcami modułu oraz innymi pracownikami Instytutu. Terminy konsultacji podane są na tablicach ogłoszeń oraz stron Z konsultacji elektronicznych (poprzez stronę internetową Uczelni: mogą Państwo korzystać przez całą dobę. Literaturapodstawowa: Luenberger, D. A., Teoria inwestycji finansowych, Wydawnictwo PWN, Warszawa Mejszutowicz, K., Podstawy inwestowania w kontrakty terminowe i opcje, Wydawnictwo GPW, Warszawa Zaremba, L., Materiały dydaktyczne do modułu 7F3. 150

151 ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTW ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTW Kod modułu 7F4 Status modułu Studia II stopnia, poziom 7 Studia Master of Science 5 ECTS Obowiązkowy dla specjalności: Zarządzanie Finansami w Środowisku Międzynarodowym Metody nauczania System nauczania przyjęty w Uczelni (active learning) polegający na aktywnym uczestnictwie w zajęciach warsztatowych wymaga od studentów zaangażowania i samodzielności oraz przygotowania się do zajęć poprzez przestudiowanie przed zajęciami wskazanych w syllabusie partii materiału zawartych w rekomendowanej literaturze podstawowej i uzupełniającej. Studenci zachęcani są także do korzystania z książek i czasopism dostępnych w Bibliotekach Uczelni oraz baz danych i publikacji EBSCO i Emerald dostępnych za pośrednictwem Internetu (http://www.wk.pou.pl). W trakcie warsztatów stosowane są następujące metody: praca w grupach, analiza i dyskusja case ów, prezentacje oraz dokonywanie oceny, praca indywidualna, elementy wykładu, zajęcia on-line. Sytuacje i atmosfera kreowana w trakcie warsztatów sprzyjają nieformalnej ocenie wyników prac studentów zarówno przez nich samych, jak i przez wykładowcę. Organizacja zajęć Moduł obejmuje 5 zajęć warsztatowych (oraz jedno dodatkowe spotkanie przeznaczone na prezentacje studentów) prowadzonych w małych grupach dających możliwość połączenia nauki z dyskusją i pracę nad analizą przypadków. Podczas zajęć prezentowane są koncepcje i modele teoretyczne, 151

152 a studenci są zachęcani do pogłębionego i krytycznego podejścia do materiału zawartego w programie modułu. Zajęcia pozwalają studentom na zastosowanie poznanych koncepcji, idei i narzędzi. Konieczne jest korzystanie z książek i czasopism dostępnych w naszej czytelni (wykaz literatury załączamy) oraz baz danych i publikacji EBSCO i Emerald dostępnych za pośrednictwem Internetu. Dodatkowo od studenta wymaga się 150 godzin pracy własnej. Język wykładowy polski Wykładowca dr Andrzej Chrzanowski dr Maria Kukurba prof. dr hab. Roman Skarżyński mgr Iwona Głażewska mgr Romana Pasionek Wymagania wstępne brak Opis modułu: Organizacje mogą się rozwijać i przetrwać tylko wtedy, gdy tworzą wartość dla udziałowców (shareholders) i innych interesariuszy (stakholders), a jest to możliwe tylko wtedy, gdy tworzą wartość zarówno dla klientów, jak i swoich pracowników. Moduł koncentruje się na licznych i złożonych wewnętrznych i zewnętrznych zależnościach między produktami, procesami i zasobami, które zwiększają lub obniżają wartość przedsiębiorstwa. Omawiane podczas zajęć studia przypadków ukazują złożone zawiłości związane z procesami tworzenia wartości. Chociaż jest to przede wszystkim moduł finansowy, to jednak wymaga od słuchaczy interdyscyplinarnego podejścia do rozwiązywania problemów z wykorzystaniem wiedzy z zakresu strategii, rachunkowości i negocjacji. Główne treści: Podstawowe założenia wartość dla akcjonariuszy. Stymulatory wartości i dźwigni na poziomie przedsiębiorstwa, biznesu, operacyjnym i administracyjnym. Strategiczne zarządzanie wartością. Wyceny, obligacje, prawo upadłościowe, prawo pracy, prawo podatkowe, sprawy sądowe, przepisy prawa. Dług,pasywa, aktywa i kapitały własne, zobowiązania pracodawcy wobec pracowników, roszczenia pracownicze. Procesy decyzyjne menedżerów, wierzycieli, inwestorów, akcjonariuszy, dostawców, konsultantów i doradców finansowych. 152

153 Efekty kształcenia: Umiejętność przeprowadzania krytycznej analizy aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa w aspekcie finansowym i strategicznym oraz zaproponowanie realnych rozwiązań problemów, stojących przed przedsiębiorstwem. Umiejętność oceny metod i narzędzi pomiaru osiągnięć przedsiębiorstw. Mierzenie wartości dla udziałowców. Powiązanie wartości ze strategią i oczekiwaniami interesariuszy. Wskazanie wartości tworzonej dla klientów. Identyfikowanie i prawidłowe reagowanie na zjawiska występujące w otoczeniu organizacji. Wykorzystanie w procesie podejmowania decyzji informacji ze wszystkich obszarów biznesowych firmy. Warunki zaliczenia modułu: Moduł zaliczany jest na podstawie oceny pracy w trakcie semestru 100% oceny. Ocena pracy w trakcie semestru stanowi średnią ważoną oceny przygotowanej grupowo prezentacji (30%) i indywidualnie opracowanego sprawdzianu (70%). Uwaga! Prezentację grupową należy obowiązkowo złożyć w Dziekanacie w sesji, w której jest realizowany moduł, nie później niż w terminie wyznaczonym do składania sprawdzianów. Konsultacje: Student ma prawo uczestniczyć w indywidualnych konsultacjach specjalistów. Terminy konsultacji podane są na tablicach ogłoszeń oraz stronie Z konsultacji elektronicznych (poprzez stronę internetową Uczelni: mogą Państwo korzystać przez całą dobę. Literatura podstawowa: Value Based Management, koncepcje, narzędzia, przykłady, Poltex, Warszawa Suszyński C., Przedsiębiorstwo, wartość, zarządzanie, PWE, Warszawa Chrzanowski A.R., Gałażewska I., Rola podejścia innowacyjnego w budowaniu wartości przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe POU Zarządzanie Zmianami 2010, nr

154 FINANSE STRATEGICZNE FINANSE STRATEGICZNE Kod modułu 7F5 Status modułu Studia II stopnia, poziom 7 Studia Master of Science 5 ECTS Obowiązkowy dla specjalności: Zarządzanie Finansami w Środowisku Międzynarodowym Metody nauczania System nauczania przyjęty w Uczelni (active learning) polegający na aktywnym uczestnictwie w zajęciach warsztatowych wymaga od studentów zaangażowania i samodzielności oraz przygotowania się do zajęć poprzez przestudiowanie przed zajęciami wskazanych w syllabusie partii materiału zawartych w rekomendowanej literaturze podstawowej i uzupełniającej. Studenci zachęcani są także do korzystania z książek i czasopism dostępnych w Bibliotekach Uczelni oraz baz danych i publikacji EBSCO i Emerald dostępnych za pośrednictwem Internetu (http://www.wk.pou.pl). W trakcie warsztatów stosowane są następujące metody: praca w grupach, analiza i dyskusja case ów, praca indywidualna, elementy wykładu, prezentacja. Sposób prowadzenia i organizacja warsztatów sprzyjają nieformalnej ocenie wyników prac studentów zarówno przez nich samych, jak i przez wykładowcę. Organizacja zajęć Moduł obejmuje 20 godzin zajęć warsztatowych podzielonych na 5 spotkań prowadzonych w małych grupach dających możliwość połączenia nauki z dyskusją i pracą nad analizą przypadków. Zajęcia pozwalają studentom na zastosowanie poznanych koncepcji, idei i narzędzi. Dodatkowo, od studenta wymaga się 150 godzin pracy własnej. 154

155 Język wykładowy polski Wykładowcy dr Maria Kukurba mgr Romana Pasionek Wymagania wstępne Zarządzanie Strategiczne (7S2) Opis modułu: Moduł koncentruje się na zagadnieniach strategicznych związanych z finansowymi konsekwencjami funkcjonowania organizacji. Każdy aspekt zarządzania wymaga od menedżerów analizy i sporządzania sprawozdań z wyników finansowych. Zdolność do interpretacji, przetwarzania i wdrażania danych finansowych wpływa na umiejętność podejmowania właściwych decyzji. Główne treści: Rynek kapitałowy.racjonalne inieracjonalnezachowania rynku, strategie finansowania, rodzaje źródeł informacji. Finanse długoterminowe.determinantywyborustrukturykapitału,koszt kapitału, dźwignia finansowa, fuzjei przejęcia,oczekiwania akcjonariuszy, teoria dywidendy. Wycena wartości przedsiębiorstwa. Przejęcia i łączenie się przedsiębiorstw. Zarządzanie ryzykiem. Ryzyko finansowe. Metody zabezpieczania należności, ubezpieczenia, umowy swapowe, podatki. Zarządzanie portfelem, inwestycje międzynarodowe. Efekty kształcenia: Umiejętność dokonania analizy i wyjaśnienia związków między decyzjami dotyczącymi finansowania i inwestowania w przedsiębiorstwie oraz finansową kondycją przedsiębiorstwa i jego perspektywami. Zbadanie i skomentowanie, jak przedsiębiorstwo powinno identyfikować, oceniać i kontrolować ryzyko finansowe w celu maksymalizacji wartości dla akcjonariuszy. Zbadanie i wyjaśnienie złożonych warunków funkcjonowania przedsiębiorstwa i dokonywaniem wyboru adekwatnych instrumentów analizy jego otoczenia. Umiejętność dokonywania niezależnej oceny alternatywnych rozwiązań i formułowania argumentów w obronie własnych poglądów. Dokonywanie analizy ex-post i ex-ante sytuacji przedsiębiorstwa i oceny, jak różne decyzje wpływają na jego pozycję w długim horyzoncie czasowym. Umiejętność zarządzania źródłami finansowania przedsiębiorstwa. Umiejętność dokonywania wyceny przedsiębiorstwa. Zarekomendowanie działania na rynku finansowym. Warunki zaliczenia modułu: Moduł zaliczany jest na podstawie sprawdzianu i egzaminu. Zarówno sprawdzian, jak i egzamin należy zaliczyć na minimum 50 punktów (ze 100 możliwych). Warunkiem uzyskania 155

156 wysokiej oceny jest krytyczne podejście do analizowanych problemów oraz jakość przedstawianych rekomendacji. Konsultacje i repetytoria: Studenci mają prawo do indywidualnych tradycyjnych i elektronicznych konsultacji ze specjalistami. Terminy konsultacji podane są na tablicach ogłoszeń oraz stronie Z konsultacji elektronicznych (poprzez stronę internetową Uczelni: mogą Państwo korzystać przez całą dobę. Przed egzaminem przewidziane jest repetytorium, na które należy zapisać się w Dziekanacie. Jego celem jest powtórzenie materiału będącego przedmiotem modułu oraz wyjaśnienie zgłoszonych przez studentów problemów w celu jak najlepszego przygotowania się do egzaminu. Literatura podstawowa: Podręcznik multimedialny, Zarządzanie Finansami i Kapitałem, Wydawnictwo PRET S. A., Warszawa. Dębski W., Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki, PWN, Warszawa Damodaran A., Finanse korporacyjne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo HELION, Gliwice

157 PODSTAWY MARKETINGU PODSTAWY MARKETINGU Kod modułu 7M1 Status modułu Studia II stopnia, poziom 7 Studia Master of Science 5 ECTS Obowiązkowy dla specjalności: Zarządzanie Marketingiem w Środowisku Międzynarodowym Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Środowisku Międzynarodowym Zarządzanie Finansami w Środowisku Międzynarodowym Zarządzanie Biznesem Międzynarodowym Metody nauczania Organizacja zajęć System nauczania przyjęty w Uczelni (active learning) polegający na aktywnym uczestnictwie w zajęciach warsztatowych wymaga od studentów zaangażowania i samodzielności oraz przygotowania się do zajęć poprzez przestudiowanie przed zajęciami wskazanych w syllabusie partii materiału zawartych w rekomendowanej literaturze podstawowej i uzupełniającej. Studenci zachęcani są także do korzystania z książek i czasopism dostępnych w Bibliotekach Uczelni oraz baz danych i publikacji EBSCO i Emerald dostępnych za pośrednictwem Internetu (http://www.wk.pou.pl). W trakcie warsztatów stosowane są następujące metody: praca w grupach, case studies, prezentacje wyników pracy grupowej oraz dyskusje. Studenci uczestniczący w warsztatach mają okazję otrzymania informacji zwrotnej, dotyczącej wyników swoich prac zarówno od swoich kolegów jak i od wykładowcy. W programie modułu przewidziano 5 czterogodzinnych zajęć warsztatowych (z czego 2 przeznaczono na pracę grupową).dodatkowo od studenta wymaga się 100 godzin pracy własnej. Język wykładowy polski 157

158 Wykładowca dr Justyna Berniak-Woźny Wymagania wstępne brak Opis modułu: Celem modułu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i narzędziami marketingowymi. Moduł zawiera szeroki zakres zagadnień związanych z rolą i znaczeniem marketingu we współczesnej organizacji. Wyposaża również studentów w narzędzia analityczne oraz zarządzania marketingowego. Zajęcia warsztatowe umożliwią studentom zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce oraz głębsze i krytyczne spojrzenie na podejmowane działania marketingowe. Wykorzystywane na zajęciach przykłady i studia przypadków odnoszą się do rynku dóbr konsumpcyjnych, produkcyjnych oraz usług. Główne treści: Rynki, trendy i rola marketingu we współczesnych organizacjach. Zachowania zakupowe wśród konsumentów, w biznesie i na rynkach z trzeciego sektora. Organizacje i ich klienci. Rynek docelowy i pozycjonowanie. Strategie konkurencji. Systemyinformacji marketingowej, w tym badania marketingowe. Proces planowaniamarketingu. Działania promocyjne. Znaczenieetycznego ispołecznie odpowiedzialnegomarketinguw środowisku globalnym. Efekty kształcenia: Zrozumienie miejsca marketingu we współczesnej organizacji oraz krytyczna ocena roli marketingu w osiąganiu sukcesów rynkowych. Uporządkowana i wnikliwa ocena złożoności i specyfiki środowiska konkurencyjnego i jego wpływu na decyzje i działania marketingowe. Umiejętność wyboru i krytyczna ocena przydatności narzędzi wykorzystywanych w procesie audytu marketingowego. Wykazywanie samodzielności i kreatywności przy tworzeniu planów marketingowych. Umiejętność opracowania właściwej strategii marketingowej i programów jej realizacji. Umiejętność opracowywania i uzasadniania działań związanych z planowaniem i kontrolą. Warunki zaliczenia modułu: Warunkiem zaliczenia modułu jest udział w zajęciach warsztatowych, przygotowanie pracy zaliczeniowej (sprawdzianu) oraz prezentacja projektu grupowego. Podstawę oceny studenta stanowią projekt grupowy i sprawdzian. Projekt grupowy - 40% oceny. Sprawdzian - 60% oceny. 158

159 Projekt grupowy Przedmiotem projektu grupowego jest charakterystyka wybranego trendu występującego w makrootoczeniu oraz analiza i krytyczna ocena jego wypływu na działania marketingowe organizacji. Sprawdzian Sprawdzian to praca indywidualna polegająca na opracowaniu planu marketingowego dla wskazanej organizacji. Konsultacje: Zachęcamy do korzystania z konsultacji z wykładowcami modułu oraz innymi pracownikami Instytutu. Terminy konsultacji podane są na tablicach ogłoszeń oraz stronie Z konsultacji elektronicznych (poprzez stronę internetową Uczelni: mogą Państwo korzystać przez całą dobę. Literatura podstawowa: Sobotkiewicz D., Waniowska P., Daszkiewicz M., Marketing. Teoria i przykłady. Placet, Warszawa Dusel M., Marketing w praktyce, BC Edukacja, Warszawa

160 MARKETING MIĘDZYNARODOWY MARKETING MIĘDZYNARODOWY Kod modułu 7M2 Status modułu Studia II stopnia, poziom 7 Studia Master of Science 10 ECTS Obowiązkowy dla specjalności: Zarządzanie Marketingiem w Środowisku Międzynarodowym Zarządzanie Biznesem Międzynarodowym Metody nauczania System nauczania przyjęty w Uczelni (active learning) polegający na aktywnym uczestnictwie w zajęciach warsztatowych wymaga od studentów zaangażowania i samodzielności oraz przygotowania się do zajęć poprzez przestudiowanie przed zajęciami wskazanych w syllabusie partii materiału zawartych w rekomendowanej literaturze podstawowej i uzupełniającej. Studenci zachęcani są także do korzystania z książek i czasopism dostępnych w Bibliotekach Uczelni oraz baz danych i publikacji EBSCO i Emerald dostępnych za pośrednictwem Internetu (http://www.wk.pou.pl). W trakcie warsztatów stosowane są następujące metody: praca indywidualna (rozwiązywanie zadań), praca grupowa (analiza case studies, prezentacje wyników pracy grupowej), dyskusje. Sytuacje i atmosfera kreowane podczas warsztatów sprzyjają nieformalnej ocenie wyników prac studentów zarówno przez nich samych, jak i przez wykładowcę. Organizacja zajęć Zajęcia realizowane są w trybie active i e-learning. Zajęcia w trybie active obejmują 10 warsztatów, w trybie e-learning: 12 warsztatów (w tym 4 zajęcia przeznaczone na pracę grupową). Dodatkowo, od studenta realizującego moduł wymaga się 200 godzin pracy własnej (w tym: praca nad sprawdzianem i projektem grupowym). 160

161 Język wykładowy polski Wykładowca dr Ewa Radomska Wymagania wstępne brak Opis modułu: Moduł koncentruje się na strategicznych aspektach marketingu w międzynarodowym biznesie. Zmiany zachodzące w otoczeniu międzynarodowym stwarzają nowe szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorstw przez ich umiędzynarodowienie. Generują także nowe wyzwania konkurencyjne dla przedsiębiorstw. Wyjaśnienie i analiza problematyki współczesnego marketingu na rynkach międzynarodowych na tle procesów umiędzynarodowienia przedsiębiorstw oraz zmian w ich otoczeniu pozwoli na poznanie złożonej rzeczywistości funkcjonowania przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych, zrozumienie ich decyzji strategicznych i operacyjnych oraz umożliwi projektowanie zmian. Celem modułu jest rozwój strategicznego myślenia w aspekcie marketingu międzynarodowego. Studenci będą mieli możliwość poznania narzędzi i metod do rozwiązywania problemów z zakresu marketingu międzynarodowego oraz zastosowania ich w praktyce. Główne treści: Zakres i wyzwania marketingu międzynarodowego. Międzynarodowe otoczenie przedsiębiorstw i jego elementy składowe. Zróżnicowanie kulturowe w marketingu międzynarodowym. Praktyki biznesowe i etyka w kontekście rynków międzynarodowych. Integracja na poziomie lokalnym, regionalnym i globalnym. Rynki wielonarodowe i kraje Unii Europejskiej. Strategie wejścia przedsiębiorstw na rynki międzynarodowe. Produkt w marketingu międzynarodowym. Kształtowanie marki i cen na rynkach międzynarodowych. Dystrybucja i promocja w marketingu międzynarodowym. Efekty kształcenia: Umiejętność krytycznego podejścia do koncepcji teoretycznych z dziedziny marketingu międzynarodowego z uwzględnieniem możliwości i ograniczeń ich praktycznego zastosowania. Zrozumienie złożonego, dynamicznego, coraz bardziej globalnego charakteru otoczenia zewnętrznego w celu prowadzenia międzynarodowych badań marketingowych i podejmowania decyzji dotyczących różnych aspektów działań marketingowych przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych. Umiejętność analizy otoczenia zewnętrznego (czynniki i zmienne) oraz oceny szans rynkowych/ zagrożeń w celu wyboru strategii wejścia przedsiębiorstwa na rynki międzynarodowe, opracowania strategii marketingowej i sformułowania międzynarodowego marketingu-mix. Umiejętność identyfikacji, określenia i rozwiązania wybranych problemów z zakresu marketingu międzynarodowego odnoszących się do decyzji strategicznych i operacyjnych przedsiębiorstw realizujących działania marketingowe na rynkach międzynarodowych. 161

162 Umiejętność analizy i prezentacji kluczowych zagadnień z zakresu marketingu międzynarodowego na forum grupy. Warunki zaliczenia modułu: Warunkiem zaliczenia modułu jest aktywny udział w zajęciach, przygotowanie pracy zaliczeniowej (sprawdzianu) oraz prezentacja projektu grupowego. Podstawę oceny studenta stanowią sprawdzian (70% oceny) oraz projekt grupowy (30% oceny). Sprawdzian Sprawdzian oparty jest na case study wybranego przedsiębiorstwa działającego na rynkach zagranicznych. Polega na indywidualnym opracowaniu wskazanych zagadnień dotyczących strategicznych i operacyjnych aspektów prowadzenia działań marketingowych przedsiębiorstwa na rynkach międzynarodowych (np. wybór strategii wejścia na nowy rynek zagraniczny i opracowanie strategii marketingu mix dla wybranego rynku). Sprawdzian należy zaliczyć na minimum 50 punktów (ze 100 możliwych). Projekt grupowy Przedmiotem projektu grupowego jest samodzielnie wskazany przez grupę problem odnoszący się do strategicznych działań marketingowych przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych. Wyniki pracy grupowej zostaną przedstawione pozostałym studentom w formie prezentacji multimedialnej (10-15 slajdów) na ostatnich warsztatach. Prezentacja powinna uwzględniać: charakterystykę wybranego problemu, wnioski oraz praktyczne rekomendacje dla przedsiębiorstw podejmujących działania marketingowe na rynkach międzynarodowych. Konsultacje: Zachęcamy do korzystania z konsultacji ze specjalistami Instytutu Reklamy i Marketingu oraz wykładowcami modułu. Terminy konsultacji podane są na tablicach ogłoszeń oraz na stronie: Z konsultacji elektronicznych (poprzez stronę internetową Uczelni: studenci mogą korzystać przez całą dobę. Literatura podstawowa: Wiktor J.W., Oczkowska R., Żbikowska A., Marketing międzynarodowy. Zarys problematyki, PWE, Warszawa

163 MARKETING CYFROWY MARKETING CYFROWY Kod modułu 7M3 Status modułu Studia II stopnia, poziom 7 Studia Master of Science 10 ECTS Obowiązkowy dla specjalności: Zarządzanie Marketingiem w Środowisku Międzynarodowym e-biznes Metody nauczania System nauczania przyjęty w Uczelni (active learning) polegający na aktywnym uczestnictwie w zajęciach warsztatowych wymaga od studentów zaangażowania i samodzielności oraz przygotowania się do zajęć poprzez przestudiowanie przed zajęciami wskazanych w syllabusie partii materiału zawartych w rekomendowanej literaturze podstawowej i uzupełniającej. Studenci zachęcani są także do korzystania z książek i czasopism dostępnych w Bibliotekach Uczelni oraz baz danych i publikacji EBSCO i Emerald dostępnych za pośrednictwem Internetu (http://www.wk.pou.pl). W trakcie warsztatów stosowane są następujące metody: praca indywidualna (rozwiązywanie zadań), praca grupowa (analiza case studies, prezentacje wyników pracy grupowej), dyskusje. Sytuacje i atmosfera kreowane podczas warsztatów sprzyjają nieformalnej ocenie wyników prac studentów zarówno przez nich samych, jak i przez wykładowcę. Organizacja zajęć Razem przewidzianych jest 10 sesji warsztatowych (łącznie 40 godzin). Dodatkowo będą organizowane tutoriale do 4 godzin tygodniowo, a od studenta wymaga się 200 godzin pracy własnej (w tym praca nad sprawdzianem). Język wykładowy polski 163

164 Wykładowca dr Ewa Radomska Wymagania wstępne brak Opis modułu: Marketing cyfrowy wykorzystuje nowe technologie, narzędzia i techniki, które zwiększają możliwości współpracy z klientem. Organizacje potrzebują sprzedawców rozumiejących ideę marketingu cyfrowego. Potrzebni są ludzie, którzy będą potrafili zaplanować wirtualne kampanie, przeprowadzać je w sposób opłacalny i będą integrowaćje z tradycyjnymi działaniami marketingowymi. W trakcie zajęć studenci zdobędą wiedzę jak marketing cyfrowy może być wykorzystanyw celu osiągnięcia przez organizację zamierzonych celów marketingowych i komunikacyjnych. Od studentów oczekuje się, że będą potrafili krytycznie oceniać efektywnie stosować w praktyce kluczowe technologie i narzędzia, a także będą umieli posługiwać się mediami w ramach ogólnego planu marketingu cyfrowego. Główne treści: Wyzwania marketingu cyfrowego. Ochrona prywatności a internet. Wirtualny rynek. Internetowy łańcuch wartości. Rynki: B2C, B2B i C2C. Wpływ kanałów cyfrowych na mix marketing i markę. Opracowanie strategii marketingu cyfrowego. Analiza kampanii i podjętych działań. Modele biznesu cyfrowego. Zagadnienia dotyczące konsumentów i projektowania stron internetowych. E-modele. E-klienci. E-narzędzia. E-CRM. E-biznes. E-planowanie. Zarządzanie zintegrowanymi informacjami marketingowymi. Kodeks dobrych praktyk stosowanych na całym świecie. Problemy etyczne, moralne i kulturowewkomunikacjiinternetowej icyfrowej. Efekty kształcenia: Umiejętność krytycznego podejścia do znaczenia marketingu cyfrowego dla funkcjonowania organizacji i umiejętność rozpoznania jego wkładu do działań marketingowych i biznesowych. Umiejętność oceny roli zintegrowanej i interaktywnej komunikacji cyfrowej w bieżącej strategii marketingowej. Umiejętność przeprowadzenia krytycznej analizy róznic pomiędzy cyfrowym marketingiem typu: B2C, B2B oraz C2C. Umiejętnosć dokonywania analizy i interpretowania jak komunikacja cyfrowa jest kontrolowana lub ograniczona przez akceptację społeczną, prawo i samoograniczenia. 164

165 Umiejętność analizy i oceny prawdopodobnych scenariuszy rozwoju cyfrowej komunikacji. Umiejętność przygotowania krytycznej wypowiedzi na temat zagadnień związanych z konsekwencjami użytkowania Internetu - ekonomicznymi, strategicznymi, politycznymi i społecznymi - na marketing i zarządzanie. Umiejętność skutecznego zastosowania w praktyce różnych strategii i taktyk związanych z technologią i technikami cyfrowymi. Umiejętność efektywnego stosowania dostępnych narzędzisłużących do pomiaruskutecznościkampaniicyfrowychi umiejętność zalecenia właściwej metody do konkretnej sytuacji. Umiejętność czerpania z wielu modeli w celu podejmowania etycznych decyzji. Warunki zaliczenia modułu: Warunkiem zaliczenia modułu jest aktywny udział w zajęciach, przygotowanie prac zaliczeniowych (sprawdzianów 30% oceny) oraz prezentacja projektu grupowego (70% oceny). Konsultacje: Zachęcamy do korzystania z konsultacji ze specjalistami Instytutu Reklamy i Marketingu oraz wykładowcami modułu. Terminy konsultacji podane są na tablicach ogłoszeń oraz na stronie: Z konsultacji elektronicznych (poprzez stronę internetową Uczelni: studenci mogą korzystać przez całą dobę. Literatura podstawowa: Chaffey D., Smith PR. (2008), emarketing, excellence:planning and organizing your digital marketing, Butterworth-Heinemann. Esen R., Charlesworth A., Gay R. (2007), Online Marketing a customer-led approach, Oxford. Management Decisions Human Systems Management The journal of interactive Advertising (JIAD) (http://www.jiad.org) International Journal of Non Profit and Voluntary sector Marketing nternet Journal of Electronic Commerce Journal of Internet Commerce Journal of Communication Management 165

166 ZARZĄDZANIE PROCESAMI W ORGANIZACJI ZARZĄDZANIE PROCESAMI W ORGANIZACJI Kod modułu 7S1 Status modułu Studia II stopnia, poziom 7 Studia Master of Science 5 ECTS Obowiązkowy dla specjalności: Zarządzanie Marketingiem w Środowisku Międzynarodowym Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Środowisku Międzynarodowym Zarządzanie Finansami w Środowisku Międzynarodowym Zarządzanie Biznesem Międzynarodowym Metody nauczania System nauczania przyjęty w Uczelni (active learning) polegający na aktywnym uczestnictwie w zajęciach warsztatowych wymaga od studentów zaangażowania i samodzielności oraz przygotowania się do zajęć poprzez przestudiowanie przed zajęciami wskazanych w syllabusie partii materiału zawartych w rekomendowanej literaturze podstawowej i uzupełniającej. Studenci zachęcani są także do korzystania z książek i czasopism dostępnych w Bibliotekach Uczelni oraz baz danych i publikacji EBSCO i Emerald dostępnych za pośrednictwem Internetu (http://www.wk.pou.pl). W trakcie warsztatów stosowane są następujące metody: praca w grupach, analiza przypadków diagramów, prezentacje oraz dokonywanie oceny. Sytuacje i atmosfera kreowana w trakcie warsztatów sprzyjają nieformalnej ocenie wyników prac studentów zarówno przez nich samych, jak i przez wykładowcę. Organizacja zajęć Moduł obejmuje 3 czterogodzinne zajęcia warsztatowe prowadzone w małych grupach dających możliwość połączenia nauki z dyskusją i pracą nad analizą przypadków. Zajęcia pozwalają 166

167 studentom na zastosowanie poznanych koncepcji, idei i narzędzi. W ramach tego modułu oferowane są również samodzielne zajęcia warsztatowe prowadzone pod kierunkiem wykładowcy. Zajęcia te składają się z dwóch spotkań warsztatowych, część zajęć może być prowadzona metodą on-line. Zajęcia będą obejmowały analizę map procesów oraz analizę przypadków w tym zagadnienie kultury organizacyjnej, przywództwa, barier oraz korzyści dotyczących procesowego zarządzania organizacją. Dodatkowo studenci uczestniczą w repetytorium. Oferowane są również indywidualne,tradycyjne konsultacje ze specjalistą oraz konsultacje elektroniczne. Od studenta wymaga się 100 godzin pracy własnej. Język wykładowy polski Wykładowca Wymagania wstępne dr Andrzej Chrzanowski brak Opis modułu: Obecnie jednym z głównych wyzwań dotyczących współczesnych organizacji jest szybka adaptacja do zmieniającego się otoczenia. Organizacja zarządzana procesowo wychodzi naprzeciw tym problemom. Moduł uczy przeprowadzania krytycznej analizy i oceny zarządzania procesami we współczesnej organizacji. Obejmuje to również ocenę kluczowych aspektów funkcjonowania organizacji w różnych relacjach biznesowych. Głównym celem modułu jest dostarczenie wiedzy i umiejętności na temat tworzenia własnych, oryginalnych rozwiązań w zakresie analizy różnych organizacji, a zwłaszcza umiejętności zarządzania procesami. Główne treści: Geneza koncepcji procesowego zarządzania organizacją. Zarządzanie i przywództwo. Rola kultury organizacyjnej w zarządzaniu procesami. Najważniejsze trendy zmian w obszarze zarządzania procesami, innowacje. Analiza głównych koncepcji zarządzania (Lean Management System, Just in Time, Kanban, Kaizen, Push i Pull, Six Sigma). 167

168 Mapy procesów ( mapowanie procesów ). Kompleksowe zarządzanie jakością (TQM). Planowanie i kontrolowanie bieżącej działalności. Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie procesami. Zarządzanie projektami. Efekty kształcenia: Znajomość genezy koncepcji zarządzania procesami w organizacji. Krytyczna analiza współczesnych koncepcji zarządzania organizacją. Znajomość zasad projektowania i kontrolowania procesów w organizacji. Znajomość roli systemów informatycznych oraz ich implementacji w organizacji zarządzanej procesowo. Identyfikacja głównych procesów oraz procesów wspomagających w organizacji. Identyfikacja głównych problemów dotyczących procesowego zarządzania organizacją. Rozumienie roli przywództwa oraz kultury organizacyjnej w kontekście zarządzania procesami. Warunki zaliczenia modułu: Zaliczenie modułu składa się z trzech elementów: oceny pracy na zajęciach, sprawdzianu, oraz egzaminu. Aktywność podczas zajęć warsztatowych 10% oceny, Sprawdzian 40% oceny, Egzamin 50 % oceny. Sprawdzian polega na opracowaniu pisemnego raportu na temat dowolnie wybranej firmy. W raporcie należy przedstawić własną koncepcję procesowego zarządzania organizacją. Egzamin polega na udzieleniu odpowiedzi na określone pytania problemowe nawiązujące do treści materiału (case study) otrzymanego przed egzaminem. W pracy należy zaprezentować umiejętność krytycznej oceny oraz zastosować odpowiednie koncepcje teoretyczne i techniki analityczne dotyczące procesowego zarządzania organizacją. Ponadto przedstawić odpowiednie przykłady oraz wykazać się umiejętnością efektywnego komunikowania się i argumentowania. Konsultacje i repetytoria: Zachęcamy do korzystania z konsultacji i wykładowcami modułu oraz innymi pracownikami Instytutu. Terminy konsultacji podane są na tablicach ogłoszeń oraz stron Z konsultacji elektronicznych (poprzez stronę internetową Uczelni: mogą Państwo korzystać przez całą dobę. Przed egzaminem przewidziane jest repetytorium, na które należy zapisać się w Dziekanacie. Jego celem jest powtórzenie materiału będącego przedmiotem modułu oraz wyjaśnienie zgłoszonych przez studentów problemów w celu jak najlepszego przygotowania się do egzaminu. 168

169 Literatura podstawowa: Bednarek M., Doskonalenie systemów zarządzania. Nowa droga do przedsiębiorstwa lean, Wydawnictwo DIFIN, Warszawa Bitkowska A., Kolterman. K. Wójcik G., Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie. Aspekty teoretyczno-praktyczne, Wydawnictwo Difin, Warszawa Hammer M., Stanton S., Zarządzanie procesowe organizacją, Harvard Business Review Polska, Lipiec Kalinowski T. B., Innowacyjność przedsiębiorstw a systemy zarządzania jakością, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa Skrzypek E., Hofman M., Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie. Identyfikacja, pomiar, usprawnianie, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa Czasopisma: Harvard Business Review MIT Sloan Management Review California Management Review 169

170 ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE Kod modułu 7S2 Status modułu Studia II stopnia, poziom 7 Studia Master of Science 10 ECTS Obowiązkowy dla specjalności: Zarządzanie Marketingiem w Środowisku Międzynarodowym Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Środowisku Międzynarodowym Zarządzanie Finansami w Środowisku Międzynarodowym Zarządzanie Biznesem Międzynarodowym Metody nauczania System nauczania przyjęty w Uczelni (active learning) polegający na aktywnym uczestnictwie w zajęciach warsztatowych wymaga od studentów zaangażowania i samodzielności oraz przygotowania się do zajęć poprzez przestudiowanie przed zajęciami wskazanych w syllabusie partii materiału zawartych w rekomendowanej literaturze podstawowej i uzupełniającej. Studenci zachęcani są także do korzystania z książek i czasopism dostępnych w Bibliotekach Uczelni oraz baz danych i publikacji EBSCO i Emerald dostępnych za pośrednictwem Internetu (http://www.wk.pou.pl). W trakcie warsztatów stosowane są następujące metody: praca w grupach, analizy przypadków diagramów, prezentacje oraz dokonywanie oceny. Sytuacje i atmosfera kreowana w trakcie warsztatów sprzyjają nieformalnej ocenie wyników prac studentów zarówno przez nich samych, jak i przez wykładowcę. Organizacja zajęć Moduł obejmuje 24 godzin zajęć warsztatowych podzielonych na 6 spotkań prowadzonych w małych grupach dających możliwość połączenia nauki z dyskusją i pracą nad analizą przypadków. Zajęcia pozwalają studentom na zastosowanie poznanych koncepcji, idei i narzędzi. W ramach 170

171 modułu oferowane są również samodzielne zajęcia warsztatowe prowadzone pod kierunkiem wykładowcy. Zajęcia te składają się z czterech spotkań warsztatowych, część zajęć może być prowadzona metodą on-line. Oferowane są również indywidualne, tradycyjne konsultacje ze specjalistą oraz konsultacje elektroniczne.dodatkowo od studenta wymaga się 170 godzin pracy własnej. Język wykładowy polski Wykładowca Wymagania wstępne dr Zbigniew Maciaszek brak Opis modułu: Istotą zarządzania strategicznego jest utrzymanie i odnawianie przewagi konkurencyjnej w złożonym i zmiennym otoczeniu. Wymaga to ciągłego rozwoju i poszerzania istniejących zasobów i umiejętności, a także ciągłej identyfikacji nowych. Celem modułu jest przedstawienie zasad zarządzania strategicznego na wybranych przykładach, pochodzących z międzynarodowego środowiska biznesu. Główny akcent położony jest na fakt, iż wdrażanie strategii dotyczy w większym stopniu kreatywnego myślenia, niż bezrefleksyjnego stosowania już wypracowanych koncepcji. Moduł rozwija umiejętności tworzenia oraz wdrażania kreatywnych strategii. Główne treści: Specyfika zarządzania strategicznego. Analiza makrootoczenia. Mikrouwarunkowania badanej branży. Aktualne trendy w zarządzaniu strategicznym. Rozwijanie strategicznych zasobów organizacji. Analiza przewagi konkurencyjnej. Zasady skutecznej strategii. Efekty kształcenia: Znajomość zasad funkcjonowania i przebiegu procesów zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwie. Analiza i ocena roli strategii na różnych poziomach organizacji. Analiza i ocena wybranych modeli zarządzania strategicznego. Analiza głównych trendów w zarządzaniu strategicznym. Ocena zewnętrznego otoczenia firmy. Identyfikacja kluczowych czynników sukcesu. Identyfikacja zasobów i umiejętności strategicznych. 171

172 Identyfikacja źródeł przewagi konkurencyjnej (kosztowa, różnicowania, innowacyjna). Rozpoznanie i analiza roli interesariuszy. Poznanie roli celów długo-, średnio- i krótkookresowych w sprawnym i efektywnym zarządzaniu przedsiębiorstwem. Rozumienie praktycznych aspektów związanych z tworzeniem i wdrażaniem strategii. Warunki zaliczenia modułu: Studenci są oceniani indywidualnie, na podstawie sprawdzianu i grupowo na podstawie przygotowanych na zajęciach prezentacji. Ocena zaliczająca moduł jest średnią ważoną oceny ze sprawdzianu i oceny za prezentację, w tym: Sprawdzian 70% oceny, Prezentacje grupowe 30% oceny. Konsultacje: Zachęcamy do korzystania z konsultacji i wykładowcami modułu oraz innymi pracownikami Instytutu. Terminy konsultacji podane są na tablicach ogłoszeń oraz stron Z konsultacji elektronicznych (poprzez stronę internetową Uczelni: mogą Państwo korzystać przez całą dobę. Literatura podstawowa: Grant M. R., Współczesna analiza strategii, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa Obłój K., Pasja i dyscyplina, Jak z marzeń i decyzji zbudować sukces firmy, Wydawnictwo POLTEX, Warszawa Porter M. E., Pięć sił konkurencyjnych kształtujących strategię, Harvard Business Review Polska, lipiec-sierpień Rokita J., Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa Czasopisma: Harvard Business Review MIT Sloan Management Review California Management Review 172

173 METODOLOGIA BADAŃ BIZNESOWYCH METODOLOGIA BADAŃ BIZNESOWYCH Kod modułu 7MB Status modułu Studia II stopnia, poziom 7 Studia Master of Science 8 ECTS Obowiązkowy dla specjalności: Zarządzanie Marketingiem w Środowisku Międzynarodowym Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Środowisku Międzynarodowym Zarządzanie Finansami w Środowisku Międzynarodowym Zarządzanie Biznesem Międzynarodowym E-Biznes Metody nauczania System nauczania przyjęty w Uczelni (active learning) polegający na aktywnym uczestnictwie w zajęciach warsztatowych wymaga od studentów zaangażowania i samodzielności oraz przygotowania się do zajęć poprzez przestudiowanie przed zajęciami wskazanych w syllabusie partii materiału zawartych w rekomendowanej literaturze podstawowej i uzupełniającej. Studenci zachęcani są także do korzystania z książek i czasopism dostępnych w Bibliotekach Uczelni oraz baz danych i publikacji EBSCO i Emerald dostępnych za pośrednictwem Internetu (http://www.wk.pou.pl). W trakcie warsztatów stosowane są następujące metody: wykład wprowadzający, praca w grupach, research, debata oraz dyskusje. Studenci uczestniczący w warsztatach mają okazję otrzymania informacji zwrotnej, dotyczącej wyników swoich prac zarówno od swoich kolegów jak i od wykładowcy. Organizacja zajęć Moduł obejmuje 5 czterogodzinnych warsztatów on-line, oferowane są również indywidualne, tradycyjne konsultacje z wykładowcą oraz konsultacje elektroniczne. Dodatkowo od 173

174 studenta wymaga się 100 godzin pracy własnej. Język wykładowy polski Wykładowca dr Marcin Urbaniak dr Justyna Berniak-Woźny dr Artur Kwasek Wymagania wstępne brak Opis modułu: Moduł stanowi wprowadzenie do badań stosowanych w biznesie i w naukach o zarządzaniu. Celem zajęć jest pomoc studentom w dokonaniu wyboru rodzaju badań prowadzonych na potrzeby dysertacji i wsparcie ich wysiłków w procesie badawczym. Zapewnia on przegląd głównych rodzajów badań oraz paradygmatów, metodologii i metod niezbędnych do zaplanowania, przeprowadzenia i zaprezentowania niewielkich projektów badawczych. Po wprowadzeniu do tematyki badań biznesowych, zaprezentowane zostaną główne wątki dyskusyjne z nimi związane. Pomoże to studentom obrać odpowiednią strategię przeglądu literatury i badań empirycznych oraz rozwinąć spójne cele badawcze. Moduł pokazuje, w jaki sposób rozwijać pytania badawcze/hipotezy oraz jak opracować dobrej jakości propozycję badań. Główne treści: Wprowadzenie do tematyki badawczej. Klasyfikacja metod badań biznesowych. Paradygmaty badań ilościowych i jakościowych. Etyka prowadzenia badań. Analiza, interpretacja i ocena danych. Efektywny i krytyczny przegląd literatury. Pisaniepracy dyplomowej. Efekty kształcenia: Poznanie głównych kryteriów klasyfikacji badań biznesowych. Umiejętność wyboru i krytyczna ocena przydatności poznanych paradygmatów badawczych. Umiejętność wyboru i krytyczna ocena przydatności poznanych metodologii i metod badawczych związanych z badaniami jakościowymi i ilościowymi. Rozwój umiejętności pisania krytycznego przeglądu literatury. Rozwój umiejętności zbierania danych jakościowych i ilościowych. Rozwój umiejętność analizy, interpretacji i prezentacja danych jakościowych i ilościowych. Wykazywanie samodzielności przy tworzeniu projektów badań biznesowych. Zrozumienie podstawowych dylematów etycznych związanych z prowadzeniem badań społecznych ze szczególnym uwzględnieniem badań biznesowych. 174

175 Warunki zaliczenia modułu: Warunkiem zaliczenia modułu jest złożenie w terminie określonym przez Dziekanat pisemnego opracowania PROPOZYCJA DYSERTACJI MSc przygotowanego według wytycznych podanych w Formularzu nr 2 (stanowiącym załącznik nr 1 syllabusa) i zaakceptowanego przez promotora dysertacji MSc. Konsultacje: Zachęcamy do korzystania z konsultacji zwykładowcami modułu oraz innymi pracownikami uczelni. Terminy konsultacji podane są na tablicach ogłoszeń oraz stronie Z konsultacji elektronicznych (poprzez stronę internetową Uczelni: mogą Państwo korzystać przez całą dobę. Literatura podstawowa: Babbie E., (2009), Badania społeczne w praktyce, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN. 175

176 MAKROEKONOMIA MAKROEKONOMIA Kod modułu MES Status modułu Studia II stopnia,poziom 7 Studia Master of Science 8 ECTS Obowiązkowy dla specjalności: Zarządzanie Marketingiem w Środowisku Międzynarodowym Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Środowisku Międzynarodowym Zarządzanie Finansami w Środowisku Międzynarodowym Zarządzanie Biznesem Międzynarodowym e-biznes Metody nauczania System nauczania przyjęty w Uczelni (active learning) polegający na aktywnym uczestnictwie w zajęciach warsztatowych wymaga od studentów zaangażowania i samodzielności oraz przygotowania się do zajęć poprzez przestudiowanie przed zajęciami wskazanych w syllabusie partii materiału zawartych w rekomendowanej literaturze podstawowej i uzupełniającej. Studenci zachęcani są także do korzystania z książek i czasopism dostępnych w Bibliotekach Uczelni oraz baz danych i publikacji EBSCO i Emerald dostępnych za pośrednictwem Internetu (http://www.wk.pou.pl). W trakcie warsztatów stosowane będą następujące metody: praca w grupach, prezentacje wyników pracy grupowej oraz dyskusje. Sytuacje i atmosfera kreowana w trakcie warsztatów sprzyjają nieformalnej ocenie wyników prac studentów zarówno przez nich samych, jak i przez wykładowcę. Organizacja zajęć Moduł obejmuje 4 czterogodzinne wykłady oraz 3 czterogodzinne warsztaty. Dodatkowo studenci uczestniczą w repetytorium. Oferowane są również indywidualne, tradycyjne konsultacje z wykładowcą (do 4 godzin tygodniowo) 176

177 oraz konsultacje elektroniczne. Dodatkowo od studenta wymaga się 130 godzin pracy własnej. Język wykładowy polski Wykładowca prof. dr hab. Krzysztof Bartosik dr Ewa Radomska Wymagania wstępne brak Opis modułu: Celem zajęć jest poznanie narzędzi analizy makroekonomicznej i skutków różnych polityk gospodarczych. Pozwoli to zrozumieć zjawiska i procesy zachodzących w gospodarce narodowej oraz ich wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw. Operacyjnym celem warsztatów jest także pomóc Państwu w samodzielnym opracowaniu sprawdzianu. Główne treści: Podstawowe problemy makroekonomii. Popytowy model funkcjonowania gospodarki. Pieniądz i polityka pieniężna. Polityka stabilizacyjna i model IS-LM. PKB oraz cykl koniunkturalny. Budżet. Deficyt budżetowy. Dług publiczny. Polityka fiskalna (budżetowa) cele, instrumenty. Polityka monetarna (pieniężna) cele, instrumenty. Inflacja, jej rodzaje i miernik. Bezrobocie, jego rodzaje i mierniki. Efekty kształcenia: Poznanie głównych narzędzi analizy makroekonomicznej. Zrozumienie czynników wzrostu i rozwoju gospodarczego. Umiejętność analizy wpływu wahań koniunkturalnych na sektor publiczny (politykę państwa) oraz prywatny (funkcjonowanie przedsiębiorstw). Zrozumienie przyczyn i skutków inflacji (dla gospodarki, przedsiębiorstw i konsumentów) oraz metod hamowania inflacji. Zrozumienie przyczyn i skutków bezrobocia (dla gospodarki, przedsiębiorstw i konsumentów) oraz metod ograniczania bezrobocia. Ocena skutków różnych polityk gospodarczych (polityki fiskalnej i monetarnej). Warunki zaliczenia modułu: Moduł zaliczany jest na podstawie sprawdzianu. Sprawdzian należy zaliczyć na minimum 50 punktów (ze 100 możliwych). 177

178 Konsultacje: Zachęcamy do korzystania z konsultacji zwykładowcami modułu oraz innymi pracownikami Instytutu. Terminy konsultacji podane są na tablicach ogłoszeń oraz stronie Z konsultacji elektronicznych (poprzez stronę internetową Uczelni: mogą Państwo korzystać przez całą dobę. Literatura podstawowa: Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Makroekonomia, PWE, Warszawa

179 BADANIA OPERACYJNE BADANIA OPERACYJNE Kod modułu 7W3 Status modułu Studia II stopnia, poziom 7 Studia Master of Science 3 ECTS Obowiązkowy dla specjalności: Zarządzanie Biznesem, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Zarządzanie Strategiczne, Komunikacja Strategiczna w Marketingu, e-biznes Metody nauczania W ramach wykładu przedstawiane są podstawy teoretyczne wybranych metod badań operacyjnych. Prezentowane są także liczne przykłady w celu zobrazowania możliwości wykorzystania omawianych metod. Studenci poznają możliwość wykorzystania Arkusz Kalkulacyjnego Excel do obliczania modeli optymalizacyjnych prezentowanych na wykładzie. Organizacja zajęć W ramach modułu odbywają się 3 czterogodzinne wykłady; oferowane są również indywidualne, tradycyjne konsultacje z wykładowcą (do 4 godzin tygodniowo) oraz konsultacje elektroniczne. Język wykładowy polski Wykładowcy mgr inż. Iwona Głażewska prof. dr hab. Leszek Zaremba Wymagania wstępne brak 179

180 Opis modułu: Moduł obejmuje podstawowe zagadnienia związane z metodami badań operacyjnych stosowanymi w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Pozwala na poznanie różnych metod optymalizacyjnych możliwych do wykorzystania w poszczególnych obszarach działalności przedsiębiorstwa głównie na poziomie operacyjnym. W ramach zajęć prezentowane są liczne przykłady w celu zobrazowania możliwości wykorzystania omawianych metod. Główne treści: Wprowadzenie do badań operacyjnych. Budowa modeli decyzyjnych. Programowanie liniowe. Geometryczna interpretacja zadań programowania liniowego. Zagadnienie transportowe. Dualizm Zadania dualne programowania liniowego i ich własności. Interpretacja ekonomiczna dualizmu. Programowanie dynamiczne. Programowanie sieciowe metoda CPM, CPM-MCX. Metoda PERT. Efekty kształcenia: Poznanie i zrozumienie istoty badań operacyjnych. Poznanie różnych metod optymalizacyjnych możliwych do wykorzystania w poszczególnych obszarach działalności przedsiębiorstwa głównie na poziomie operacyjnym. Nabycie umiejętności identyfikowania obszarów problemowych oraz dobrania odpowiednich metod optymalizacyjnych i modeli do rozwiązywania problemów. Warunki zaliczenia modułu: Warunkiem zaliczenia wykładów jest uczestnictwo w zajęciach oraz samodzielne wykonanie pracy domowej. Praca ta polega na rozwiązaniu zadań optymalizacyjnych. Tematy prac studenci otrzymują na drugich zajęciach. Konsultacje: Zachęcamy do korzystania z konsultacji z wykładowcami modułu oraz innymi pracownikami Instytutu. Terminy konsultacji podane są na tablicach ogłoszeń oraz stronie Z konsultacji elektronicznych (poprzez stronę internetową Uczelni: mogą Państwo korzystać przez całą dobę. Literatura podstawowa: Ignasiak E. (red.), Badania operacyjne, Warszawa Jędrzejczyk Z., Kukuła K., Skrzypek J., Walkosz A.: Badania operacyjne w przykładach i zadaniach. PWE, Warszawa

181 ETYKA W ZARZĄDZANIU ETYKA W ZARZĄDZANIU Kod modułu 7W4 Status modułu Studia II stopnia, poziom 7 Studia Master of Science 4 ECTS Obowiązkowy dla specjalności: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Zarządzanie Biznesem, Komunikacja Strategiczna w Marketingu, e-biznes Metody nauczania System nauczania przyjęty w Uczelni (active learning) polegający na aktywnym uczestnictwie w zajęciach warsztatowych wymaga od studentów zaangażowania i samodzielności oraz przygotowania się do zajęć poprzez przestudiowanie przed zajęciami wskazanych w syllabusie partii materiału zawartych w rekomendowanej literaturze podstawowej i uzupełniającej. Studenci zachęcani są także do korzystania z książek i czasopism dostępnych w Bibliotekach Uczelni oraz baz danych i publikacji EBSCO i Emerald dostępnych za pośrednictwem Internetu (http://www.wk.pou.pl). W trakcie zajęć stosowane są następujące metody nauczania: wykład i praca w grupach (zadania, dyskusje, ankiety). Organizacja zajęć Moduł obejmuje 7 czterogodzinnych spotkań (3 godz. wykładu i 1 godz. zajęć warsztatowych). Dodatkowo od studenta wymaga się minimum 40 godzin pracy własnej. Język wykładowy Wykładowca polski dr Paweł Polowczyk Wymagania wstępne Opis modułu: brak 181

182 Celem modułu jest poznanie relacji zachodzących między życiem gospodarczym a etyką, przede wszystkim w aspekcie zarządzania, z uwzględnieniem kontekstu politycznego, religijnego i kulturowego. Główne treści: Definicje i podstawowe charakterystyki moralności, etyki, etyki biznesu i zarządzania. Religie i kultury wobec życia gospodarczego. Moralność a biznes. Warunki etycznego zarządzania. Konflikty wartości w zarządzaniu. Etyka reklamy i marketingu. Etyka zarządzanie finansami, rzeczami i informacjami. Etyka konkurencji. Kodeksy etyczne. Zarządzanie ekologiczne. Zarządzanie jakością. Etyka w zarządzaniu a filozofia polityczna: teorie konserwatywne, lewicowe, liberalne. Efekty kształcenia: Znajomość podstawowych pojęć i teorii etycznych. Rozumienie zasad etycznych. Ocena etycznych aspektów funkcjonowania organizacji. Wybór właściwego zachowania z punktu widzenia etyki. Podstawowa wiedza o religijnych, politycznych, kulturowych oraz naukowych korzeniach moralności. Rozumienie związku etyki i działalności gospodarczej oraz uświadomienie moralnej odpowiedzialności biznesu. Znajomość fundamentów etycznego zarządzania. Poznanie wzorców osobowych i organizacyjnych etycznego zarządzania. Zrozumienie, że działalność gospodarcza może być narzędziem doskonalenia siebie i życia społecznego. Warunki zaliczenia modułu: Moduł zaliczany jest na zal na podstawie obecności na zajęciach i pisemnej pracy zaliczeniowej. Konsultacje: Zachęcamy do korzystania z konsultacji i wykładowcami modułu oraz innymi pracownikami Instytutu. Terminy konsultacji podane są na tablicach ogłoszeń oraz stronie Z konsultacji elektronicznych (poprzez stronę internetową Uczelni: mogą Państwo korzystać przez całą dobę. 182

183 Literatura podstawowa: Bornstein D., Jak zmienić świat. Przedsiębiorcy społeczni wizjonerzy naszych czasów, Anwero, Warszawa 2009, rozdz. 1,2 i 21. Gasparski W., Wykłady z etyki biznesu. Nowa edycja, Część II Wykłady wtórne: Forma i treść odpowiedzialności, Wydawnictwo WSPiZ im. Leona Koźmińskiego, Warszawa Gasparski W., Wykłady z etyki biznesu, rozdział Kodeksy etyczne: ich projektowanie, wprowadzanie i stosowanie (na wybranym przykładzie), Wydawnictwo WSPiZ im. Leona Koźmińskiego, Warszawa Gore A., Niewygodna prawda, Sonia Draga, Katowice 2007, s Hofstede G., Hofstede G. J., Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007, rozdz. 8,9,10. Kant I., Uzasadnienie metafizyki moralności, Antyk, Kęty 2003, rozdz. II. Klein N., No logo, Świat literacki, Izabelin 2004, s Morgan P., Lawton C., Problemy etyczne w tradycjach sześciu religii, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 2007, rozdziały zatytułowane Czas i pieniądze od czego zależą i jak się je wykorzystuje oraz Kwestie globalne (tytuł rozdziału jest taki sam dla każdej z sześciu religii). Petrini C., Slow food. Prawo do smaku, Twój Styl, Warszawa Porębski Cz., Czy etyka się opłaca? Zagadnienia etyki biznesu, Antykwa, Kraków-Kluczbork Rybak M., Etyka menedżera społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa Salomon R. C., Etyka biznesu, w: Singer Peter (red.), Przewodnik po etyce, Książka i Wiedza, Warszawa Singer P., Etyka praktyczna, Książka i Wiedza, Warszawa 2003, s Szahaj A., Jakubowski M., Filozofia polityki, PWN, Warszawa 2005, s Stiglitz J. E., Wizja sprawiedliwej globalizacji. Propozycje usprawnień, PWN, Warszawa 2007, s

184 STATYSTYKA MATEMATYCZNA STATYSTYKA MATEMATYCZNA Kod modułu 7W5 Status modułu Studia II stopnia, poziom 7 Studia Master of Science 5 ECTS Obowiązkowy dla specjalności: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Zarządzanie Biznesem, Komunikacja Strategiczna w Marketingu, e-biznes, Zarządzanie Strategiczne Metody nauczania System nauczania przyjęty w Uczelni (active learning) polegający na aktywnym uczestnictwie w zajęciach warsztatowych wymaga od studentów zaangażowania i samodzielności oraz przygotowania się do zajęć poprzez przestudiowanie przed zajęciami wskazanych w syllabusie partii materiału zawartych w rekomendowanej literaturze podstawowej i uzupełniającej. Studenci zachęcani są także do korzystania z książek i czasopism dostępnych w Bibliotekach Uczelni oraz baz danych i publikacji EBSCO i Emerald dostępnych za pośrednictwem Internetu (http://www.wk.pou.pl). Organizacja zajęć W ramach modułu odbywa się 7 czterogodzinnych wykładów oferowane są również indywidualne, tradycyjne konsultacje z wykładowcą (do 4 godzin tygodniowo) oraz konsultacje elektroniczne. Dodatkowo od studenta wymaga się 130 godzin pracy własnej. Zachęcamy do korzystania z książek i czasopism dostępnych w naszej czytelni (wykaz literatury załączamy) oraz baz danych i publikacji EBSCO i Emerald dostępnych za pośrednictwem Internetu. Język wykładowy polski 184

185 Wykładowca prof. dr hab. Leszek Zaremba Wymagania wstępne brak Opis modułu: Przedmiot Statystyka matematyczna ma na celu zaznajomienie studentów z metodami statystyki oraz nabycie przez nich umiejętności wykorzystywania tych metod do podejmowania decyzji. Przedmiot ten ma charakter wykładów, w trakcie których omawiane są także metody modelowania i rozwiązywania praktycznych problemów. Główne treści: Metodologia nauk o zarządzaniu. Matematyka: od liczb, poprzez równania, do modelowania przy zastosowaniu krzywych. Podstawy statystyki: od opisu danych do teorii prawdopodobieństwa. Zaawansowana statystyka: od testowania hipotez do przewidywania. Zastosowanie zaawansowanej matematyki w modelach biznesowych. Zastosowanie matematyki i statystyki w biznesie i zarządzaniu. Oprogramowanie dla modelowania biznesowego. Efekty kształcenia: Rozumienie metod statystyki potrzebnych w studiowaniu przedmiotów w zakresie ekonomii i zarządzania. Umiejętność zastosowania aparatu statystycznego w praktyce zarządzania. Umiejętność modelowania statystycznego w praktyce ekonomii i biznesu Umiejętność wykorzystania technologii informatycznych w statystyce. Warunki zaliczenia modułu: Moduł zaliczany jest na podstawie obecności na wykładach i pracy zaliczeniowej. Konsultacje: Zachęcamy do korzystania z konsultacji i wykładowcami modułu oraz innymi pracownikami Instytutu. Terminy konsultacji podane są na tablicach ogłoszeń oraz stronie Z konsultacji elektronicznych (poprzez stronę internetową Uczelni: mogą Państwo korzystać przez całą dobę. Literatura podstawowa: Krysicki W. (red.), Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach, PWN, Warszawa Kvanli A.H., Pavur R.J., Keeling K.B., Introduction to Business Statistics, Thomson, London Sobczyk M., Statystyka, PWN, Warszawa

186 PRAWO CYWILNE PRAWO CYWILNE Kod modułu 7W6 Status modułu Studia II stopnia, poziom 7 Studia Master of Science 4 ECTS Obowiązkowy dla specjalności: Zarządzanie Biznesem, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Zarządzanie Strategiczne, e-biznes, Komunikacja Strategiczna w Marketingu Metody nauczania System nauczania przyjęty w Uczelni (active learning) polegający na aktywnym uczestnictwie w zajęciach warsztatowych wymaga od studentów zaangażowania i samodzielności oraz przygotowania się do zajęć poprzez przestudiowanie przed zajęciami wskazanych w syllabusie partii materiału zawartych w rekomendowanej literaturze podstawowej i uzupełniającej. Studenci zachęcani są także do korzystania z książek i czasopism dostępnych w Bibliotekach Uczelni oraz baz danych i publikacji EBSCO i Emerald dostępnych za pośrednictwem Internetu (http://www.wk.pou.pl). Stosowane metody to wykład połączony z dyskusją nad szczególnie istotnymi zagadnieniami. Organizacja zajęć Język wykładowy Wykładowca Wymagania wstępne W ramach modułu odbywa się 7 czterogodzinnych wykładów oraz jedne dwugodzinne zajęcia warsztatowe poświęcone omówieniu pracy zaliczeniowej.dodatkowo od studenta wymagane jest 90 godzin pracy własnej. polski dr Jerzy Gruszczyński brak 186

187 Opis modułu: Moduł obejmuje zagadnienia najważniejszych działów prawa cywilnego materialnego: części ogólnej i zobowiązań, prawo rzeczowe, rodzinne i spadkowe. Celem jest przyswojenie wiedzy w powyższym zakresie, zwłaszcza dotyczącej struktury stosunku cywilnoprawnego oraz wyposażenie studentów w umiejętność oceny przesłanek i skutków dokonywania czynności cywilnoprawnych. Główne treści: Zagadnienia wstępne prawa cywilnego. Prawo zobowiązań. Rodzaje umów. Prawo rzeczowe. Księgi wieczyste. Prawo spadkowe. Prawo rodzinne i opiekuńcze. Efekty kształcenia: Znajomość zakresu prawa cywilnego. Rozumienie roli prawa cywilnego w życiu społecznym. Posługiwanie się podstawowymi pojęciami z zakresu prawa cywilnego. Rozumienie znaczenia podstawowych czynności prawnych. Warunki zaliczenia modułu: Warunkiem zaliczenia modułu jest uczestnictwo na wykładach oraz samodzielne napisanie pracy zaliczeniowej. Literatura podstawowa: Radwański Z., Olejniczak A., Zobowiązania - część ogólna, C.H. Beck Radwański Z., Zobowiązania, C.H. Beck Bieranowski A., Bogdalski P., Prawo cywilne. Zarys wykładu. Wolters Kluwer Polska - OFICYNA Czachórski W., Brzozowski A., Safian M., Sowrońska-Bocian E., Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa LexisNexis Ignatowicz J., Stefaniuk K., Prawo rzeczowe, Warszawa LexisNexis Ignatowicz J., Nazar M., Prawo rodzinne. Zarys wykładu, Warszawa Piątkowski J.S., Prawo spadkowe. Zarys wykładu, Warszawa LexisNexis Ignatowicz I., Prawo rzeczowe, Warszawa

188 SEMINARIUM MAGISTERSKIE SEMINARIUM MAGISTERSKIE Kod modułu 7S7 Status modułu Studia II stopnia, poziom 7 Studia Master of Science 20 ECTS Obowiązkowy dla wszystkich specjalności Metody nauczania W trakcie warsztatów stosowane są następujące metody: praca w grupach, prezentacje, dyskusje oraz dokonywanie oceny. Sytuacje i atmosfera kreowana w trakcie warsztatów sprzyjają nieformalnej ocenie wyników prac studentów zarówno przez nich samych, jak i przez wykładowcę. Organizacja zajęć Mamy do dyspozycji 6 czterogodzinnych spotkań seminaryjnych oraz obowiązkowe spotkania w ramach indywidualnych i grupowych konsultacji z promotorem. Język wykładowy polski Wykładowcy dr Ryszard Gambin dr Zbigniew Maciaszek Wymagania wstępne zaliczony pierwszy poziom studiów Opis modułu: Moduł stwarza studentom możliwość podjęcia oryginalnej pracy badawczej, wymagającej nie tylko niezależnego myślenia i przeprowadzenia badań, ale również zastosowania wiedzy zdobytej w trakcie studiów. Student, badając złożone problemy o strategicznym znaczeniu, powinien korzystać z wiedzy zdobytej w trakcie studiowania wszystkich modułów programu studiów. Dysertacja musi spełniać wszelkie wymogi stawiane pracom akademickim (właściwe pracom na poziomie 188

189 magisterskim), a jednocześnie stanowić opracowanie, w którym dokonuje się analizy problemów koncepcyjnych i teoretycznych, ale również ocenia ich skutki dla praktyki menedżerskiej. Główne treści: Wybór tematu, ustalenie celu i zakresu badań. Opracowanie planu pracy. Opracowanie metodologii badawczej. Prezentacje prac magisterskich. Techniczne aspekty przygotowania pracy magisterskiej. Efekty kształcenia: Organizowanie procesu uczenia się, zwłaszcza skutecznego prowadzenia badań. Integrowanie wiedzy i umiejętności zdobytych z różnych źródeł. Identyfikowanie problemów o strategicznym znaczeniu. Innowacyjność w podejściu do problemu, analizie, stosowaniu proponowanych rozwiązań lub poziomie integracji. Wykazanie się rozumieniem metodologii zastosowanej w badaniach. Systematyczne planowanie, dobra organizacja pracy, samodyscyplina, zaangażowanie w prowadzenie badań. Wykazanie się krytycznym i oceniającym podejściem. Zbieranie i przetwarzanie danych przez dobrze zaplanowane i skonstruowane badania, analizowanie uzyskanych wyników. Krytyczne stosowanie właściwych dla danego obszaru badań technik analitycznych, jakościowych i ilościowych. Wykorzystanie umiejętności negocjacyjnych przy uzgadnianiu tematu pracy oraz w staraniach o dostęp do danych (pierwotnych i wtórnych). Dogłębne zrozumienie aspektów dotyczących praktyki zarządzania poruszanych w dysertacji. Opisanie szczegółowych zaleceń dotyczących działań, które należy podjąć i przedstawienie planu działań służącego do realizacji tych zaleceń. Krytyczna ocena wiarygodności badań oraz stosowalności formułowanych w pracy wniosków i zaleceń. Czytelna, dobrze uargumentowana prezentacja wyników badań. Opracowanie wyczerpującego przeglądu literatury. Warunki zaliczenia modułu: Złożenie w terminie zaakceptowanej przez promotora pracy magisterskiej. Obrona pracy magisterskiej. Konsultacje: Przypominamy o obowiązku regularnych konsultacji z promotorem i zachęcamy do konsultowania z innymi pracownikami Uczelni. Terminy konsultacji podane są na tablicach ogłoszeń oraz stronie Z konsultacji elektronicznych (poprzez stronę internetową Uczelni: mogą Państwo korzystać przez całą dobę. Literatura podstawowa: Przewodnik dla studentów przygotowujących pracę magisterską, PRET S. A., Warszawa

190 DYNAMIKA RYNKÓW WSCHODZĄCYCH DYNAMIKA RYNKÓW WSCHODZĄCYCH Kod modułu 7E2 Status modułu Studia II stopnia, poziom 7 Studia Master of Science 10 ECTS Obowiązkowy dla specjalności: Zarządzanie Biznesem Międzynarodowym Metody nauczania System nauczania przyjęty w Uczelni (active learning) polegający na aktywnym uczestnictwie w zajęciach warsztatowych wymaga od studentów zaangażowania i samodzielności oraz przygotowania się do zajęć poprzez przestudiowanie przed zajęciami wskazanych w syllabusie partii materiału zawartych w rekomendowanej literaturze podstawowej i uzupełniającej. Studenci zachęcani są także do korzystania z książek i czasopism dostępnych w Bibliotekach Uczelni oraz baz danych i publikacji EBSCO i Emerald dostępnych za pośrednictwem Internetu (http://www.wk.pou.pl). W trakcie warsztatów stosowane są następujące metody: elementy wykładu, analiza i dyskusja case ów, prezentacje oraz dokonywanie oceny, praca indywidualna, praca w grupach, Sytuacje i atmosfera kreowana w trakcie warsztatów sprzyjają nieformalnej ocenie wyników prac studentów zarówno przez nich samych, jak i przez wykładowcę. Organizacja zajęć Moduł obejmuje 40 godzin zajęć warsztatowych podzielonych na 10 spotkań prowadzonych w małych grupach, dających możliwość połączenia nauki z dyskusją i pracą nad analizą przypadków. Zajęcia pozwalają studentom na zastosowanie poznanych koncepcji, idei i narzędzi. Dodatkowo od studenta wymaga się 200 godzin pracy własnej. 190

191 Język wykładowy polski Wykładowcy prof. dr hab. Roman Skarżyński dr Maria Kukurba dr Agnieszka Knap-Stefaniuk Wymagania wstępne brak Opis modułu: Moduł dotyczy politycznych, prawnych, ekonomicznych, marketingowych, finansowych oraz kulturowych uwarunkowań w kontekście podejmowania decyzji biznesowych na rynkach wschodzących. Szczególny nacisk jest położony na region Europy Wschodniej i Centralnej. Podejście problemowe tego modułu podkreśla znaczenie liderów biznesu oraz inwestorów w związku z podobieństwami istniejącymi na wschodzących rynkach, jak również ważną potrzebę zrozumienia różnic obejmujących działania biznesowe w poszczególnych krajach tego regionu. Celem modułu jest dostarczenie studentom narzędzi oraz wiedzy i umiejętności istotnych z punktu widzenia rozwoju analizy strategicznej, a zwłaszcza: a) analizy konkurencyjności w celu określenia potencjału do stworzenia własnego rynku; b) identyfikacji krajów najbardziej istotnych z punktu widzenia możliwości planowanych działań; c) oceny czynników ryzyka inwestycyjnego oraz podjętych kroków mających na celu zmniejszenie ryzyka. Główne treści: Rynki wschodzące we współczesnym świecie. Strategie ekspansji przedsiębiorstw krajów wschodzącego rynku. Klimat inwestycyjny kraju (wybrane aspekty). Finanse rynków wschodzących (wybrane aspekty). Praktyczne aspekty podejmowania decyzji o inwestycjach bezpośrednich. Konkurencyjna przewaga narodów a rola klastrów przemysłowych. Efekty kształcenia: Krytycznej oceny wielu wyzwań: prawnych, kulturowych, ekonomicznych, politycznych, technologicznych oraz etycznych w zarządzaniu złożonymi, międzynarodowymi operacjami i procesami. Krytycznej dyskusji na temat możliwości nabywania potrzebnego kapitału w celu finansowania działań biznesowych w poszczególnych krajach (dotyczy systemu bankowego, giełdy itd.). Oceny atrakcyjności działań strategicznych na poszczególnych rynkach, uwzględniając warunki prowadzące do osiągnięcia regionalnej przewagi konkurencyjnej. Oceny korzyści oraz ujemnych stron alternatywnych modeli biznesowych uwzględniając przedsięwzięcia typu joint ventures i międzynarodowe przejęcia (z uwzględnieniem odpowiednich kryteriów strategicznych). Identyfikacji i badania różnych czynników ryzyka wiążących się z prowadzeniem biznesu w krajach Europy Środkowo Wschodniej. Zastosowania kluczowych narzędzi i koncepcji strategicznych do analizy współczesnego świata 191

192 biznesowego. Analizy złożoności i współzależności pomiędzy różnymi wymiarami wielonarodowej przedsiębiorczości obejmującej działania w zakresie: międzynarodowych finansów, relacji rząd biznes oraz międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi. Określenia i krytycznej oceny odpowiednich źródeł informacji w ocenie potencjału wybranych krajów. Oceny i identyfikacji różnic w rozwoju poszczególnych krajów. Praktycznego doradztwa w zakresie nabytych umiejętności i kompetencji. Warunki zaliczenia modułu: Moduł zaliczany jest na podstawie sprawdzianu. Sprawdzian należy zaliczyć na minimum 50 punktów (ze 100 możliwych). Wysokość oceny uzależniona jest od stopnia, w jakim zostanie zastosowane krytyczne podejście do analizowanych problemów oraz jakość przedstawionych rekomendacji. Konsultacje: Oprócz uczestnictwa w warsztatach każdy student ma prawo do indywidualnych konsultacji ze specjalistami. Terminy konsultacji podane są na tablicach ogłoszeń oraz stronie Z konsultacji elektronicznych (poprzez stronę internetową Uczelni: mogą Państwo korzystać przez całą dobę. Literatura podstawowa: Agtmael, van, A. The Emerging Markets Century. Free Press: New York, Bojar E., Olesiński Z., (red.), The emergence and development of clusters in Poland. DIFIN, Buckley A., Inwestycje bezpośrednie. PWN, Warszawa, Jajuga K., Elementy nauki o finansach. Kategorie i instrumenty finansowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, Jajuga K., (red.), Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Kvint V., The Global Emerging Market: Strategic Management and Economics. Rutledge, New York, Landes D. S., Bogactwo i nędza narodów, WWL Muza S.A., Warszawa 2005 Merchant H., (Editor), Competing in Emerging Markets: Cases and Readings.Rutledge, New York and London Porter M.E.: Competitiveness: Implication for Central and Europe and CzechRepublic. Prague, Czech Republic, Walker D., M., Walker T.: Doing Business Internationally. McGraw-Hill Professional,

193 RYNKI ELEKTRONICZNE RYNKI ELEKTRONICZNE Kod modułu 7M6 Status modułu Studia II stopnia, poziom 7 Studia Master of Science 10 ECTS Obowiązkowy dla specjalności: e-biznes Metody nauczania Organizacja zajęć Język wykładowy Wykładowca System nauczania przyjęty w Uczelni (active learning) polegający na aktywnym uczestnictwie w zajęciach warsztatowych wymaga od studentów zaangażowania i samodzielności oraz przygotowania się do zajęć poprzez przestudiowanie przed zajęciami wskazanych w syllabusie partii materiału zawartych w rekomendowanej literaturze podstawowej i uzupełniającej. Studenci mogą korzystać z książek i czasopism dostępnych w Bibliotekach Uczelni oraz baz danych i publikacji EBSCO i Emerald dostępnych za pośrednictwem Internetu (http://www.wk.pou.pl). Studenci będązachęcani do rozwijaniakrytycznegoi refleksyjnegopodejścia do zagadnień poruszanych podczas zajęć. 24 godzin warsztatów: interaktywne małegrupy, połączenie nauczania, dyskusji i analizy przypadkówpozwoli studentom na praktyczne wykorzystanie nabytych podstawowych pojęć, idei i struktur. Zajęcia będą odbywać się przy użyciu videokonferencji, aby ułatwić komunikację między wykładowcą a studentami. W ramach modułu od studenta wymaga się 176 godzin pracy własnej, w tym zadania domowe. Studenci mają możliwość skorzystać z 20 godzin indywidualnych konsultacji. polski dr Artur Kwasek Wymagania wstępne brak 193

194 Opis modułu: Rozwój nowych technologii w końcu XX wieku spowodował niezrównaną łatwość przetwarzania danych i przyspieszył proces ich gromadzenia. Doprowadziło to do zmian w wielu dziedzinach życia społecznego i gospodarczego. Najważniejszą z nich jest proces globalizacji i tworzenia się nowego modelu gospodarki opartej na wiedzy. Pojawienie się tego modelu jest związane przede wszystkim z wykorzystaniem nowych narzędzi IT. Ich użycie powoduje głębokie i gwałtowne zmiany w funkcjonowaniu rynków elektronicznych. Całkowicie nowe metody obsługi tworzone są w oparciu omodele e-commerce i e-biznesowe. Pojawiają się nowe możliwości dla procesów biznesowych organizacji. Zdolność do gromadzenia, przetwarzania, wymiany i wykorzystania informacji jest podstawą nowoczesnego modelu rynków elektronicznych. Moduł tenzawiera analizę tych zjawisk i ich konsekwencje dla firmy. Główne treści: Nowy model ekonomi ekonomia oparta na wiedzy. Podstawyhandlu elektronicznegoi biznesuelektronicznego, (pojęcia, zakres i wpływna główne procesy biznesowe). Rynki elektroniczne i komunikacja (reklama, komunikacja korporacyjna). Promocja, reklama i marketing w internecie e-reklama i e-marketing. Zarządzanie relacjami z klientem i badania rynku. E-learning. Administracja publiczna w internecine, e- zarządzanie. Sprzedaż elektroniczna, dostawy i system płatności. Media społecznościowesocial Media and other future trends. Efekty kształcenia: Ocena kluczowych koncepcji i technik e-biznesowych. Umiejętność zidentyfikowania kluczowych czynników sukcesu organizacji e-biznesowej. Umiejętność dokonania analizy ioceny, jak stosować e-biznesz korzyścią dlamarketingu i w procesach sprzedażyworganizacji. Umiejętność ustalenia i omówienia korzyści i zagrożeń wynikających z zastosowaniae-biznesu do prowadzenia głównych działań biznesowych w organizacji. Umiejętność wyjaśnienia izbadaniazagadnień biznesowychi praktycznychzwiązanych ztypowymiproduktami i usługami e-biznesu. Umiejętność porównaniae-marketingu z innym podejściem do zarządzania marketingowego. Umiejętność korzystania z wielutechnik prowadzenia badań i gromadzenia informacji. Umiejętność zastosowania ogólnych modeli e-biznesu do konkretnych sytuacji biznesowych. Doradzanie w sprawie znaczenia trendów e-biznesu. Warunki zaliczenia modułu: Moduł zaliczany jest na podstawie dwóchsprawdzianów (wydawany jest na pierwszych zajęciach). Sprawdziany należy zaliczyć na minimum 50 punktów (ze 100 możliwych). Sprawdzian 1 (grupowy) polega na analizie kilku firm działających na rynkach elektronicznych, pod kątem ich obecnej strategii działania w Internecie, środowiska konkurencyjnego, możliwości i zagrożeń oraz oceny przyjętego modelu biznesu oraz szans na sukces. Opracowanie to jest przygotowane prze grupę i zaprezentowane na zajęciach. 194

195 Sprawdzian 2 (indywidualny) polega na analizie rozwiązań e-biznesowych wprowadzonych w dowolnie wybranej firmie oraz na ocenie wpływu tych rozwiązań na efektywność firmy w różnych aspektach jej działania. Konsultacje: Zachęcamy do korzystania z konsultacji z wykładowcami modułu oraz innymi pracownikami Instytutu. Terminy konsultacji podane są na tablicach ogłoszeń oraz stronie Z konsultacji elektronicznych (poprzez stronę internetową Uczelni: mogą Państwo korzystać przez całą dobę. Literatura podstawowa: Podręcznik multimedialny, Rynki Elektroniczne, PRET S.A., Warszawa Combe C., Introduction to e-business, Management and Strategy, Routledge,2012. Barnes S., Hunt B., Commerce and V-Business, Routledge Watt D., E-business Implementation, Arapovas T., Barauskas P, Cvilikas A., E-Commerce models to increase business: Basic, Concepts, Methods, Chaffey D., E-Business and E-Commerce, New Jersey: Prentice Hall, Laudon K.C., Traver C. G., E-Commerce: Business, Technology, Society, New Jersey: Prentice Hall,

196 ZARZĄDZANIE PROJEKTEM ZARZĄDZANIE PROJEKTEM Kod modułu 7PM Status modułu Studia II stopnia, poziom 7 Studia Master of Science 10 ECTS Obowiązkowy dla specjalności: e-biznes Metody nauczania System nauczania przyjęty w Uczelni (active learning) polegający na aktywnym uczestnictwie w zajęciach warsztatowych wymaga od studentów zaangażowania i samodzielności oraz przygotowania się do zajęć poprzez przestudiowanie przed zajęciami wskazanych w syllabusie partii materiału zawartych w rekomendowanej literaturze podstawowej i uzupełniającej. Studenci mogą korzystać z książek i czasopism dostępnych w Bibliotekach Uczelni oraz baz danych i publikacji EBSCO i Emerald dostępnych za pośrednictwem Internetu (http://www.wk.pou.pl). Organizacja zajęć Studenci będązachęcani do rozwijaniakrytycznegoi refleksyjnegopodejścia do zagadnień poruszanych podczas zajęć. 24 godzin warsztatów: interaktywne małe grupy, połączenie nauczania, dyskusji i analizy przypadkówpozwoli studentom napraktyczne wykorzystanie nabytych podstawowych pojęć, idei i struktur. Zajęcia będą odbywać się przy użyciu videokonferencji, aby ułatwić komunikację między wykładowcą a studentami. W ramach modułu od studenta wymaga się 176 godzin pracy własnej, w tym zadania domowe. Studenci mają możliwość skorzystać z 20 godzin indywidualnych konsultacji. Język wykładowy polski 196

197 Wykładowca dr Ryszard Kołodziej Wymagania wstępne brak Opis modułu: Moduł stanowi kompleksowewprowadzenie donowoczesnych metodi technikzarządzania projektami, będących podstawą do opracowania zmian organizacyjnych, nowego modelu e-biznesu inowychtechnologii stosowanych w kontekście szeroko pojętego biznesu. Poznane metody i techniki, dobierane po krytycznej ocenie ich stosowalności, będą mogły być stosowane na każdym etapie działalności biznesowej od zarządzania zmianą na poziomie operacyjnym począwszy, do wdrażania nowej strategii biznesu. Główne treści: Wprowadzenie do tematyki zarządzania projektem (podstawowe pojęcia, definicje). Możliwe podejścia do zarządzania projektem (traditional, agile, extreme). Złożoność środowiska projektu i kluczowe czynniki powodzenia projektu. Procesy zarządzania projektem i zakresy wiedzy. Definiowanie i inicjowanie projektu. Planowanie projektu. Realizacja i kontrola zadań wyznaczonych w projekcie. Zarządzanie zmianami w projekcie w szerokim kontekście biznesowym. Zarządzanie ryzykiem w projekcie. Zarządzanie interesariuszami projektu. Zamknięcie projektu i zarządzanie wiedzą. Zastosowanie szeregu przydatnych narzędzi i technik zarządzania projektem. Krytyczne zastosowanie kluczowych standardów zarządzania projektem i metodologi w złożonych sytuacjach biznesowych. Efekty kształcenia: Zrozumienie i krytyczna ocena przydatności zarządzaniaprojektem w kontekście biznesowym organizacyjnym i technologicznym. Umiejętność wskazania różnicy między zarządzaniem projektem a operacyjnym zarządzaniem procesami. Nabycie umiejętności oceny i wyboru najlepszego podejścia do zarządzania projektem w konkretnej sytuacji biznesowej. Zrozumienie różnicy pomiędzy zarządzaniem projektem, programem i port folio. Zrozumienie, jakzarządzanie projektem można skutecznie zastosować we wdrażaniu strategii biznesowej. Krytyczna analiza najważniejszych czynników powodzenia projektu. Zrozumienie jak zarządzanie projektemmoże być skutecznie stosowanewe-biznesie i szybko zmieniającym się środowisku. Umiejętność prawidłowego definiowania i inicjalizacji projektu. Umiejętność zaplanowania zakresu projektu,harmonogramu, budżetu, ryzykai innych aspektówprojektu. Samodzielność w realizacji i monitoringu projektu. Umiejętność zamknięcia i ewaluacji projektu. 197

198 Zdolność wprowadzenia w sposób odpowiedzialny i profesjonalny zmian biznesowych, organizacyjny lub technologicznych. Świadome stosowanie narzędzi i metod w różnego rodzaju projektach. Synteza zdobywanych doświadczeń jako zbioru tzw. dobrych praktyk. Warunki zaliczenia modułu: Zaliczenie modułu uzyskuje się poprzez ukończenie projektu grupowego (40% oceny) i indywidualnego sprawdzianu (60%). Konsultacje: Zachęcamy do korzystania z konsultacji i wykładowcami modułu oraz innymi pracownikami Instytutu. Terminy konsultacji podane są na tablicach ogłoszeń oraz stronie Z konsultacji elektronicznych (poprzez stronę internetową Uczelni: mogą Państwo korzystać przez całą dobę. Literatura podstawowa: Wysocki R.K., McGary R., Effective Project Management. Traditional, Agile, Extreme, Fifth Edition, Wiley Publishing Inc., A Guide to the Project Management Body of Knowledge, PMBOK Guide, Fifth Edition, Project Management Institute Inc., Koszlajda A., Zarządzanie projektami IT. Przewodnik po metodykach., Helion Elssamadisy, A., Agile.Wzorce wdrażania praktyk zwinnych, Helion

199 WDRAŻANIE ROZWIĄZAŃ E-BIZNESOWYCH WDRAŻANIE ROZWIAZAŃ E-BIZNESOWYCH Kod modułu 7T2 Status modułu Studia II stopnia, poziom 7 Studia Master of Science 10 ECTS Obowiązkowy dla specjalności: e-biznes Metody nauczania System nauczania przyjęty w Uczelni (active learning) polegający na aktywnym uczestnictwie w zajęciach warsztatowych wymaga od studentów zaangażowania i samodzielności oraz przygotowania się do zajęć poprzez przestudiowanie przed zajęciami wskazanych w syllabusie partii materiału zawartych w rekomendowanej literaturze podstawowej i uzupełniającej. Studenci zachęcani są także do korzystania z książek i czasopism dostępnych w Bibliotekach Uczelni oraz baz danych i publikacji EBSCO i Emerald dostępnych za pośrednictwem Internetu (http://www.wk.pou.pl). W trakcie warsztatów stosowane są następujące metody: koncepcyjna praca w grupach, prezentowanie projektów rozwiązań (układ strony WWW, schemat logiczny bazy danych, ocena wybranego oprogramowania), indywidualna implementacja wybranego rozwiązania na serwerze internetowym, nieformalna ocena wyników prac studentów zarówno przez nich samych, jak i przez wykładowcę. Organizacja zajęć Na zajęciach warsztatowych (6 x 4 godziny) wprowadzane są najważniejsze problemy, które następnie rozwijane są w trakcie ćwiczeń praktycznych w sali komputerowej. Studenci korzystają z elektronicznych źródeł informacji dla poszerzenia posiadanej wiedzy. Zadania polegają na wykazaniu się umiejętnością zastosowania techniki i odniesienie teorii 199

200 do praktyki. Przed każdymi zajęciami należy przeczytać ze zrozumieniem zadany materiał oraz przerobić odpowiednie ćwiczenia. Ponadto studenci uczestniczą w pracy grupowej i repetytoriach. Od studenta oczekuje się 176 godzin pracy własnej. Język wykładowy polski Wykładowca mgr inż. Danuta Gorczyca Wymagania wstępne brak Opis modułu: Przedmiotem modułu jest krytyczna ocena dostępnego oprogramowania służącego do konstruowania stron internetowych. Podstawą oceny oprogramowania jest wymóg technicznego dopasowania kodu i grafiki do środowiska, w jakim strona WWW będzie oglądana. Student poznaje filozofię języków skryptowych w procesie budowy stron internetowych oraz problemy projektowania i implementacji relacyjnych baz danych. Student stosuje te umiejętności, projektując i implementując strony WWW, z których jedna powinna umożliwiać dostęp i modyfikację zapisanej na serwerze bazy danych. Główne treści: Ocena kodów HTML, CSS, XML, JavaScript. Dobór kodu i grafiki odpowiednio do środowiska pracy użytkownika. Teoretyczne modele oceny wymagań różnych środowisk. Budowa algorytmów i ich wdrożenia (średniej wielkości i o średnim stopniu złożoności); interpretacja, implementacja, testowanie). Funkcje systemów zarządzania bazami danych: przechowywanie i wyszukiwanie danych, wielodostęp, aktualizacja, odtwarzanie z archiwów, bezpieczeństwo i integralność danych. Metodologia projektowania bazy danych z uwzględnieniem modelowania związków encji oraz normalizacją do trzeciej postaci normalnej. Wykorzystanie języka SQL do wprowadzania danych, aktualizacji i zapytań. Efekty kształcenia: Umiejętność oceny możliwości języków, metod i narzędzi używanych do konstruowania stron www. Znajomość podstawowych pojęć z zakresu języków programowania: zmienne, obiekty i właściwości, funkcje, struktury kontrolne w środowisku www. Znajomość funkcji systemów zarządzania bazami danych w zakresie przechowywania i wyszukiwania danych, współbieżnego dostępu, integralności, bezpieczeństwa i odświeżania bazy. Krytyczna ocena środowiska, w którym strona www jest przeglądana i określenie specyfiki kodu i grafiki odpowiednich dla tego środowiska. 200

201 Określanie wymagań i opracowywanie specyfikacji oprogramowania odpowiednich dla danego środowiska. Tworzenie odpowiedniej dokumentacji o profesjonalnym standardzie. Stosowanie metodologii projektowania baz danych z uwzględnieniem modelowania danych i związków pomiędzy nimi oraz normalizacji. Projekt i implementacja bazy danych. aktualizacje i przeszukiwanie bazy danych przy użyciu mysql. Zaprojektowanie i implementacja w określonym środowisku prostej strony www, która przegląda i aktualizuje założoną na serwerze bazę danych. Warunki zaliczenia modułu: Na zaliczenie modułu składają się dwa sprawdziany: Projekt grupowy Projekt indywidualny 50% oceny 50% oceny Sprawdzian grupowy polega na przygotowaniu projektu komercyjnej, interaktywnej strony internetowej dla konkretnego sektora rynku. Sprawdzian indywidualny polega na zaprojektowaniu i zaimplementowaniu prostej strony WWW, która ma możliwość przeprowadzać operacje na danych z założonej na serwerze bazy danych. Implementacja strony będzie oceniana jednocześnie z grupowym raportem. Moduł zaliczany jest na podstawie obu sprawdzianów (wydawane są na trzecich zajęciach). Sprawdziany należy zaliczyć na minimum 50 punktów (ze 100 możliwych). Konsultacje: Zachęcamy do korzystania z konsultacji i wykładowcami modułu oraz innymi pracownikami Instytutu. Terminy konsultacji podane są na tablicach ogłoszeń oraz stronie Z konsultacji elektronicznych (poprzez stronę internetową Uczelni: mogą Państwo korzystać przez całą dobę. Literatura podstawowa: David Schultz, Craig Cook, HTML, XHTML i CSS. Nowoczesne tworzenie stron WWW, Helion 05/2008. L.Lemay, D.Tyler, HTML 4, Vademecum profesjonalisty, Helion Elizabeth Castro, Po prostu XML, Helion 05/2001. Marcin Lis, JavaScript. Ćwiczenia praktyczne. Wydanie II, Helion 11/2006. Luke Welling, Laura Thomson, PHP i MySQL. Tworzenie stron WWW. Vademecum profesjonalisty, Wydanie trzecie, Helion 02/2005. Marcin Lis, PHP. 101 praktycznych skryptów, Wydanie II, Helion 02/

202 TECHNOLOGIE SIECI KOMPUTEROWYCH TECHNOLOGIE SIECI KOMPUTEROWYCH Kod modułu 7T3 Status modułu Studia II stopnia, poziom 7 Studia Master of Science 10 ECTS Obowiązkowy dla specjalności: e-biznes Metody nauczania System nauczania przyjęty w Uczelni (active learning) polegający na aktywnym uczestnictwie w zajęciach warsztatowych wymaga od studentów zaangażowania i samodzielności oraz przygotowania się do zajęć poprzez przestudiowanie przed zajęciami wskazanych w syllabusie partii materiału zawartych w rekomendowanej literaturze podstawowej i uzupełniającej. Studenci zachęcani są także do korzystania z książek i czasopism dostępnych w Bibliotekach Uczelni oraz baz danych i publikacji EBSCO i Emerald dostępnych za pośrednictwem Internetu (http://www.wk.pou.pl). W trakcie warsztatów stosowane są następujące metody: dyskusje, materiał filmowy, praca w grupach, analiza przypadków, prezentacje oraz dokonywanie oceny. Sytuacje i atmosfera kreowana w trakcie warsztatów sprzyjają nieformalnej ocenie wyników prac studentów zarówno przez nich samych, jak i przez wykładowcę. Organizacja zajęć W ramach modułu odbywa się 6 czterogodzinnych warsztatów oraz dodatkowe zajęcia w ramach pracy grupowej. Oferowane są również indywidualne, tradycyjne konsultacje z wykładowcą (do 4 godzin tygodniowo) oraz konsultacje elektroniczne. Dodatkowo od studenta wymaga się 176 godzin pracy własnej. 202

203 Język wykładowy polski Wykładowca mgr inż. Witold Chudzio Wymagania wstępne brak Opis modułu: Moduł dostarcza wiedzy z zakresu technologii oraz architektur sieciowych, stanowiących wymagane wsparcie biznesu elektronicznego. Obejmuje praktyczny przegląd technik bezpieczeństwa sieciowego. Szczegółowo analizowana jest obecnie stosowna technologia w celu stworzenia ram koncepcyjnych dla rozwoju rozwiązań e-biznesowych w przyszłości Studenci uzyskują wiedzę na temat obecnych technologii oraz świadomość, jak prawdopodobnie będą się one rozwijać w najbliższej przyszłości. Główne treści: Metody transmisji danych. Standardy: model warstwowy ISO/OSI, RFC. Protokoły sieciowe. Media transmisyjne: przewodowe i bezprzewodowe. Technologie LAN: przełączniki, routery, punkty dostępu. Technologie WAN: ISDN, frame relay, ATM. Bezpieczeństwo, metodologie szyfrowania, systemy szyfrowania, przykłady. Ściany ogniowe i bezpieczeństwo sieci, bezpieczeństwo transakcji, obsługa płatności. Trendy technologiczne, nowe kanały dystrybucji, pojawiające się standardy i ich skutki. Efekty kształcenia: Rozpoznanie i przedstawienie istoty oraz możliwości technicznych rozwiązań dla biznesu elektronicznego. Rozumienie, jak funkcjonują podstawowe komponenty sieci oraz jak mogą zostać wykorzystane do stworzenia systemu. Docenienie potrzeby wprowadzania standardów (w szczególności modelu iso/osi). Opisanie działania protokołów sieciowych. Porównywanie standardów protokołów sieciowych. Ocena kwestii bezpieczeństwa ip oraz sieci www, w tym ściany ogniowe lan oraz Wan. Ocena technologii sieciowych pod kątem zastosowań. Analiza topologii sieci i protokołów. Ocena narzędzi zastosowanych do zapewnienia bezpieczeństwa sieci. Formułowanie poglądów na temat trendów w technologiach internetowych. Proponowanie projektu architektury sieci wdrażającej strategie biznesu elektronicznego. Warunki zaliczenia modułu: Moduł zaliczany jest na podstawie dwóch sprawdzianów (wydawanych na trzecich zajęciach). Oba sprawdziany należy zaliczyć na minimum 50 punktów (ze 100 możliwych). 203

204 Konsultacje: Zachęcamy do korzystania z konsultacji z wykładowcami modułu oraz innymi pracownikami Instytutu. Terminy konsultacji podane są na tablicach ogłoszeń oraz stronie Z konsultacji elektronicznych (poprzez stronę internetową Uczelni: mogą Państwo korzystać przez całą dobę. Literatura podstawowa: Podręczniki programów NetLab, Nmap Birkholz E. P., Operacje specjalne: Bezpieczeństwo komputerów i sieci. Microsoft, UNIX i Oracle, Translator, Warszawa Sportack M., Sieci komputerowe - Księga eksperta, Helion, Gliwice Tanenbaum A.S., Sieci komputerowe, Helion, Gliwice Czasopisma: Chip, Computerworld, Internet 204

205 E-BIZNES PLAN E-BIZNES PLAN Kod modułu 7S3 Status modułu Studia II stopnia, poziom 7 Studia Master of Science 5 ECTS Obowiązkowy dla specjalności: e-biznes Metody nauczania Organizacja zajęć Język wykładowy System nauczania przyjęty w Uczelni (active learning) polegający na aktywnym uczestnictwie w zajęciach warsztatowych wymaga od studentów zaangażowania i samodzielności oraz przygotowania się do zajęć poprzez przestudiowanie przed zajęciami wskazanych w syllabusie partii materiału zawartych w rekomendowanej literaturze podstawowej i uzupełniającej. Studenci zachęcani są także do korzystania z książek i czasopism dostępnych w Bibliotekach Uczelni oraz baz danych i publikacji EBSCO i Emerald dostępnych za pośrednictwem Internetu (http://www.wk.pou.pl). W trakcie warsztatów stosowane są następujące metody: prezentacje Power Point, praca w grupach, rozwiązywanie zadań warsztatowych, prezentacja własnych opinii, ich weryfikacja oraz dokonywanie oceny. Sytuacje i atmosfera kreowana w trakcie warsztatów sprzyjają nieformalnej ocenie wyników prac studentów zarówno przez nich samych, jak i przez wykładowcę. W ramach modułu odbywają się 3 czterogodzinne warsztaty oraz repetytoria. Oferowane są również indywidualne, tradycyjne konsultacje z wykładowcą (do 4 godzin tygodniowo) oraz konsultacje elektroniczne. Dodatkowo od studenta wymaga się 150 godzin pracy własnej. polski 205

206 Wykładowca dr Zbigniew Maciaszek Wymagania wstępne zaliczony moduł: Rynki Elektroniczne 7M6 Opis modułu: Moduł dostarcza spójnej wiedzy o teoretycznych i praktycznych aspektach planowania biznesowego. Aby sprawdzić zrozumienie procesu planowania biznesowego i finansowego, na zakończenie modułu studenci opracowują biznesplan dla zaproponowanego przez siebie e-przedsięwzięcia. Moduł ten wnosi świeże spojrzenie na problemy i obietnice e-biznesu i mamy nadzieję, że przyczyni się do wyzwolenia inicjatywy i przedsiębiorczości. Główne treści: Struktura organizacji. Teorie planowania strategicznego. Koncepcje marketingowe. Planowanie i prognoza sprzedaży, zyski i straty, analiza punktu zrównania, koszt kapitału, koszty pośrednie i bezpośrednie, amortyzacja, ocena ryzyka finansowego. Zarządzanie personelem. Kontrola zapasów, zarządzanie jakością. Elementy biznesu on-line. Czynniki prawne i inne czynniki zewnętrzne. Zbieranie danych. Analiza danych. Cechy przedsiębiorców, którzy odnieśli sukces: umiejętność rozwiązywania problemów, podejmowanie ryzyka i zarządzanie nim, elastyczność, wizjonerstwo. Efekty kształcenia: Wykazanie się praktycznym rozumieniem, ról, jakie różne obszary (finanse, marketing, zarządzanie jakością) odgrywają w szerokiej koncepcji e-biznesu. Zrozumienie prawnych uwarunkowań w odniesieniu do własnych propozycji e-biznesu. Krytyczne spojrzenie na szerszy kontekst problemów związanych z tworzeniem e-biznesu. Identyfikowanie i ocena czynników sukcesu i przyczyn porażek. Umiejętność określania rynkowych możliwości e-biznesu. Określanie wymagań, poszukiwań rozwiązań strategicznych, tworzenie planów przedsięwzięć e-biznesowych. Umiejętność oceny biznes planu. Umiejętność korzystania ze zdobytej wiedzy w procesie planowania biznesu. Warunki zaliczenia modułu: Moduł zaliczany jest na podstawie sprawdzianu (wydawany jest na pierwszych zajęciach). Sprawdzian należy zaliczyć na minimum 50 punktów (ze 100 możliwych). 206

207 Konsultacje: Zachęcamy do korzystania z konsultacji i wykładowcami modułu oraz innymi pracownikami Instytutu. Terminy konsultacji podane są na tablicach ogłoszeń oraz stronie Z konsultacji elektronicznych (poprzez stronę internetową Uczelni: mogą Państwo korzystać przez całą dobę. Literatura podstawowa: Afuah, A., Tucci, Ch. L., Biznes internetowy, strategie i modele, Oficyna Ekonomiczna, Kraków Kelly, K., Nowe reguły nowej gospodarki, WIG-Press, Warszawa Maciejowski, T., Firma w internecie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków Tapscott, D., Gospodarka cyfrowa, Business Press, Warszawa Teluk, T., E-biznes. Nowa gospodarka, Wydawnictwo Helion, Gliwice Czasopisma: CXO. Magazyn kadry zarządzającej, www. cxo. pl / CXO, numery z lat: , Nowa gospodarka. 207

208 ZARZĄDZANIE W ŚRODOWISKU E-BIZNESOWYM ZARZĄDZANIE W ŚRODOWISKU E-BIZNESOWYM Kod modułu 7M7 Status modułu Studia II stopnia, poziom 7 Studia Master of Science 10 ECTS Obowiązkowy dla specjalności: e-biznes Metody nauczania System nauczania przyjęty w Uczelni (active learning) polegający na aktywnym uczestnictwie w zajęciach warsztatowych wymaga od studentów zaangażowania i samodzielności oraz przygotowania się do zajęć poprzez przestudiowanie przed zajęciami wskazanych w syllabusie partii materiału zawartych w rekomendowanej literaturze podstawowej i uzupełniającej. Studenci zachęcani są także do korzystania z książek i czasopism dostępnych w Bibliotekach Uczelni oraz baz danych i publikacji EBSCO i Emerald dostępnych za pośrednictwem Internetu (http://www.wk.pou.pl). W trakcie warsztatów stosowane są następujące metody: praca w grupach, omawianie artykułów i przypadków, prezentacje oraz dokonywanie oceny. Sytuacje i atmosfera kreowana w trakcie warsztatów sprzyjają nieformalnej ocenie wyników prac studentów zarówno przez nich samych, jak i przez wykładowcę. Organizacja zajęć W ramach modułu odbywa się 6 czterogodzinnych warsztatów oraz repetytorium; oferowane są również indywidualne, tradycyjne konsultacje z wykładowcą (do 4 godzin tygodniowo) oraz konsultacje elektroniczne. Dodatkowo od studenta wymaga się 150 godzin pracy własnej. Język wykładowy polski 208

209 Wykładowca dr Artur Kwasek Wymagania wstępne zaliczony moduł: Rynki Elektroniczne 7M6,e-Biznes Plan - 7S3 Opis modułu: Moduł ma na celu poznanie możliwości, jakie daje firmie wykorzystanie technologii informacyjnych (Information Technology IT) w różnych obszarach działalności. Celem modułu jest zarówno analiza wpływu IT na pozycję strategiczną firmy, jak i zapoznanie się z najważniejszymi problemami technicznej realizacji e-biznesu. W szczególności omawiane są zagadnieniaobsługi klientów, zarządzania łańcuchami dostaw, integracji systemów sprzedaży, zarządzania zaopatrzeniem i relacjami z kooperantami. Nauczanie oparte jest w dużej mierze na studiach przypadków oraz najnowszych artykułach z wiodących czasopism światowych. Główne treści: Strategiczny wpływ e-środowiska na organizacje. Ocena modeli e-biznesowych (business-to-business B2B, business-to-customer B2 C itp.). Strategiczny wpływ e-biznesu na organizacje i relacje biznesowe. Kultura organizacyjna a przywództwo w e-biznesie. Składniki wartości dodanej w e-biznesie. Zalety strategii e-biznesu. Istota i techniki integracji strategii e-biznesu z ogólną strategią firmy. Etapy budowania startegii e-biznesu. Problemy wdrożenia i integracji. Zarządzanie infrastrukturą. Efekty kształcenia: Zrozumienie wpływu e-biznesu na strategiczny rozwój firmy. Zrozumienie warunków, jakie stworzyło zastosowanie w firmach technik informacyjnych. Poznanie kluczowych technik zarządzania niezbędnych dla sukcesu w e-biznesie. Umiejętność wykorzystania kluczowych czynników sukcesu w strategii e-organizacji. Poznanie narzędzi dynamicznego ustalania cen, jakimi są aukcje internetowe. Poznanie modeli transakcji typu business-to-business i ich związku z działalnością wewnętrzną firm. Rozumienie wpływu technologii informatycznych na procesy logistyczne. Poznanie procesu budowy infrastruktury e-biznesu. Umiejętność analizy narzędzi zarządzania strategicznego w e-firmach. Umiejętność opracowania strategii e-biznesu i zintegrowanie jej z ogólną strategią organizacji. Zrozumienie procesu budowania obecności firmy w Internecie. Poznanie metod wykorzystania Internetu w celu promocji firmy i jej działań. Warunki zaliczenia modułu: Moduł zaliczany jest na podstawie sprawdzianu połączonego z prezentacją i opartego częściowo na pracy grupowej oraz egzaminu. Zarówno sprawdzian, jak i egzamin należy zaliczyć na minimum 50 punktów (ze 100 możliwych). 209

210 Konsultacje i repetytoria: Zachęcamy do korzystania z konsultacji i wykładowcami modułu oraz innymi pracownikami Instytutu. Terminy konsultacji podane są na tablicach ogłoszeń oraz stronie Z konsultacji elektronicznych (poprzez stronę internetową Uczelni: mogą Państwo korzystać przez całą dobę. Przed egzaminem przewidziane jest repetytorium, na które należy zapisać się w Dziekanacie. Jego celem jest powtórzenie materiału będącego przedmiotem modułu oraz wyjaśnienie zgłoszonych przez studentów problemów w celu jak najlepszego przygotowania się do egzaminu. Literatura podstawowa: Podręcznik multimedialny, Zarządzanie w Środowisku e-biznesowym, PRET S. A., Warszawa Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Przedsiębiorstwo wirtualne; Difin, Warszawa Maciejowski T., Firma w internecie. Budowanie przewagi konkurencyjnej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków

211 ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE Kod modułu 7S10 Status modułu Studia II stopnia, poziom 7 Studia Master of Science 10 ECTS Obowiązkowy dla specjalności: e-biznes Metody nauczania System nauczania przyjęty w Uczelni (active learning) polegający na aktywnym uczestnictwie w zajęciach warsztatowych wymaga od studentów zaangażowania i samodzielności oraz przygotowania się do zajęć poprzez przestudiowanie przed zajęciami wskazanych w syllabusie partii materiału zawartych w rekomendowanej literaturze podstawowej i uzupełniającej. Studenci zachęcani są także do korzystania z książek i czasopism dostępnych w Bibliotekach Uczelni oraz baz danych i publikacji EBSCO i Emerald dostępnych za pośrednictwem Internetu (http://www.wk.pou.pl). W trakcie warsztatów stosowane są następujące metody: praca w grupach, analizy przypadków diagramów, prezentacje oraz dokonywanie oceny. Sytuacje i atmosfera kreowana w trakcie warsztatów sprzyjają nieformalnej ocenie wyników prac studentów zarówno przez nich samych, jak i przez wykładowcę. Organizacja zajęć Moduł obejmuje 24 godzin zajęć warsztatowych podzielonych na 6 spotkań prowadzonych w małych grupach dających możliwość połączenia nauki z dyskusją i pracą nad analizą przypadków. Zajęcia pozwalają studentom na zastosowanie poznanych koncepcji, idei i narzędzi. Oferowane są również indywidualne, tradycyjne konsultacje ze specjalistą oraz konsultacje 211

212 elektroniczne. Dodatkowo od studenta wymaga się 170 godzin pracy własnej. Język wykładowy polski Wykładowcy dr Ryszard Gambin dr Andrzej Chrzanowski dr Zbigniew Maciaszek Wymagania wstępne brak Opis modułu: Istotą zarządzania strategicznego jest utrzymanie i odnawianie przewagi konkurencyjnej w złożonym i zmiennym otoczeniu. Wymaga to ciągłego rozwoju i poszerzania istniejących zasobów i umiejętności, a także ciągłej identyfikacji nowych. Celem modułu jest przedstawienie zasad zarządzania strategicznego na wybranych przykładach, pochodzących z międzynarodowego środowiska biznesu. Główny akcent położony jest na fakt, iż wdrażanie strategii dotyczy w większym stopniu kreatywnego myślenia, niż bezrefleksyjnego stosowania już wypracowanych koncepcji. Moduł rozwija umiejętności tworzenia oraz wdrażania kreatywnych strategii. Główne treści: Specyfika zarządzania strategicznego. Ocena zewnętrznego otoczenia firmy. Ocena wewnętrznych możliwości firmy. Wybory strategiczne. Przywództwo kosztowe. Wyróżnienie się produktowe. Dywersyfikacja korporacyjna. Wdrażanie strategii. Wartość firmy. Efekty kształcenia: Znajomość zasad funkcjonowania i przebiegu procesów zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwie. Analiza i ocena roli strategii na różnych poziomach organizacji. Analiza i ocena wybranych modeli zarządzania strategicznego. Analiza głównych trendów w zarządzaniu strategicznym. Ocena zewnętrznego otoczenia firmy. Identyfikacja kluczowych czynników sukcesu. Identyfikacja zasobów i umiejętności strategicznych. Identyfikacja źródeł przewagi konkurencyjnej (kosztowa, różnicowania, innowacyjna). Rozpoznanie i analiza roli interesariuszy. Poznanie roli celów długo-, średnio- i krótkookresowych w sprawnym i efektywnym zarządzaniu przedsiębiorstwem. Rozumienie praktycznych aspektów związanych z tworzeniem i wdrażaniem strategii. 212

213 Warunki zaliczenia modułu: Studenci są oceniani indywidualnie, na podstawie sprawdzianu i grupowo na podstawie przygotowanych na zajęciach prezentacji. Ocena zaliczająca moduł jest średnią ważoną oceny ze sprawdzianu i oceny za prezentację, w tym: Sprawdzian 70% oceny, Prezentacje grupowe 30% oceny. Literatura podstawowa: Grant M. R., Współczesna analiza strategii, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa Obłój K., Pasja i dyscyplina, Jak z marzeń i decyzji zbudować sukces firmy, Wydawnictwo POLTEX, Warszawa Porter M. E., Pięć sił konkurencyjnych kształtujących strategię, Harvard Business Review Polska, lipiec-sierpień Rokita J., Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa Czasopisma: Harvard Business Review MIT Sloan Management Review California Management Review 213

214 MARKETING STRATEGICZNY MARKETING STRATEGICZNY Kod modułu 7M5 Status modułu Studia II stopnia, poziom 7 Studia Master of Science 5 ECTS Moduł do wyboru Metody nauczania System nauczania przyjęty w Uczelni (active learning) polegający na aktywnym uczestnictwie w zajęciach warsztatowych wymaga od studentów zaangażowania i samodzielności oraz przygotowania się do zajęć poprzez przestudiowanie przed zajęciami wskazanych w syllabusie partii materiału zawartych w rekomendowanej literaturze podstawowej i uzupełniającej. Studenci zachęcani są także do korzystania z książek i czasopism dostępnych w Bibliotekach Uczelni oraz baz danych i publikacji EBSCO i Emerald dostępnych za pośrednictwem Internetu (http://www.wk.pou.pl). W trakcie warsztatów stosowane są następujące metody: praca zespołowa, prezentacje wyników pracy grupowej, case study, projektowanie zadań oraz dyskusje. W trakcie warsztatów studenci otrzymują od wykładowcy i od swoich kolegów informację zwrotną odnośnie prezentowanych wyników pracy. Organizacja zajęć Moduł obejmuje 3 czterogodzinne zajęcia warsztatowe oraz 1 czterogodzinne seminarium uzupełniające.studenci mogą również korzystać z indywidualnych konsultacji ze specjalistą oraz uczestniczyć w organizowanym przed sesją egzaminacyjną repetytorium.od słuchacza wymaga się 150 godzin pracy własnej.celem usprawnienia pracy nad przygotowaniem prezentacji oferowany jest Państwu dodatkowy termin spotkania, w trakcie którego mogą Państwo (korzystając z infrastruktury 214

215 Uczelni i obecności wykładowcy) pracować wspólnie nad prezentacją. W ramach modułu odbywa się także spotkanie on-line, w którym uczestniczyć mogą jednocześnie studenci ze wszystkich grup warsztatowych i wszystkich oddziałów. Poświęcone jest ono omówieniu najistotniejszych problemów występujących przy opracowywaniu raportów grupowych. Język wykładowy polski Wykładowca mgr Katarzyna Chwalbińska-Kusek Wymagania wstępne brak Opis modułu: Moduł należy do grupy modułów stanowiących szczególne wyzwanie - wymaga on bowiem z jednej strony dyscypliny niezbędnej w analizie sytuacji przedsiębiorstwa, z drugiej zaś dużej dozy kreatywności w tworzeniu jego strategii marketingowej. Dlatego zachęcamy Państwa do aktywnego uczestnictwa we wszystkich zajęciach. Warunkiem efektywnego uczestnictwa w zajęciach jest uprzednie zapoznanie się z całością multimedialnego podręcznika oraz wybranymi pozycjami literatury uzupełniającej. Główne treści: Istota marketingu strategicznego. Analiza sytuacji. Przygotowanie strategii marketingowej. Strategie marketingowe dla różnych środowisk. Przygotowanie programu marketingowego. Implementacja strategii i zarządzanie marketingiem strategicznym. Efekty kształcenia: Zrozumienie procesu marketingu strategicznego i jego związków z ogólną strategią firmy. Zrozumienie specyfiki różnych środowisk działania firm. Wszechstronne analizowanie sytuacji firmy. Przygotowanie właściwej strategii marketingowej i programu jej realizacji. Planowanie działań związanych z wdrożeniem i kontrolą realizacji strategii marketingowej. 215

216 Warunki zaliczenia modułu: Sposób zaliczenia modułu daje możliwość wykazania się szerokim wachlarzem umiejętności. Na ostateczną ocenę składają się bowiem aż trzy elementy: prezentacja (10% oceny), raport (40% oceny), egzamin (50% oceny). Prezentacja i raport mają charakter pracy grupowej (przygotowywanej przez 3-5 osobowe zespoły). Wszyscy członkowie grupy otrzymują taką samą ocenę. Literatura podstawowa: Podręcznik multimedialny, Marketing Strategiczny, Wydawnictwo PRET S.A., Warszawa. Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, 2009, rozdz Duliniec E., Marketing międzynarodowy, PWE, Warszawa 2007, rozdz. 3. Mazur J., Zarządzanie marketingiem usług, Difin, Warszawa 2002, rozdz. 1. Porter M., Strategy and the Internet, Harvard Business Review, marzec Wrzosek W. (red.), Strategie marketingowe, PWE, Warszawa 2004, rozdz

217 STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE OPERACJAMI STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE OPERACJAMI Kod modułu 7S4 Status modułu Studia II stopnia, poziom 7 Studia Master of Science 5 ECTS Obowiązkowy dla specjalności: e-biznes Metody nauczania System nauczania przyjęty w Uczelni (active learning) polegający na aktywnym uczestnictwie w zajęciach warsztatowych wymaga od studentów zaangażowania i samodzielności oraz przygotowania się do zajęć poprzez przestudiowanie przed zajęciami wskazanych w syllabusie partii materiału zawartych w rekomendowanej literaturze podstawowej i uzupełniającej. Studenci zachęcani są także do korzystania z książek i czasopism dostępnych w Bibliotekach Uczelni oraz baz danych i publikacji EBSCO i Emerald dostępnych za pośrednictwem Internetu (http://www.wk.pou.pl). W trakcie warsztatów stosowane są następujące metody: praca w grupach, analizy przypadków diagramów, prezentacje oraz dokonywanie oceny. Sytuacje i atmosfera kreowana w trakcie warsztatów sprzyjają nieformalnej ocenie wyników prac studentów zarówno przez nich samych, jak i przez wykładowcę. Organizacja zajęć W ramach modułu odbywają się trzy obowiązkowe sesje warsztatowe. Dodatkowo studenci uczestniczą w czwartych zajęciach warsztatowych poświęconych Strategicznej Karcie Wyników, zajęciach on-line poświęconych dyskusji na temat złożonych sprawdzianów oraz dwóch repetytoriach (w tym jednym on-line). Zapraszamy również do korzystania z konsultacji 217

218 u specjalistów z Instytutu Zarządzania Operacjami i Systemami Informacyjnymi. Dodatkowo od studenta wymaga się 150 godzin pracy własnej. Język wykładowy polski Wykładowcy dr Andrzej Chrzanowski mgr inż. Iwona Głażewska dr Zofia Łapniewska Wymagania wstępne zaliczony moduł: Zarządzanie Organizacją 7S1 Opis modułu: Moduł obejmuje problemy związane ze sprawnym, a zarazem skutecznym kierowaniem działalnością operacyjną przedsiębiorstwa. Omawiane są techniki i metody ułatwiające diagnozowanie organizacji i przystosowanie jej do ciągłych zmian zachodzących zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz organizacji. Kluczowym pojęciem modułu jest strategia operacyjna. Tematyka zajęć koncentruje się wokół wzajemnych związków działalności operacyjnej i zarządzania strategicznego. Główne treści: Hierarchiczność strategii organizacji (przedsiębiorstwa), strategii centrów zysku (jednostek biznesu) i strategii operacyjnej. Poziomy strategii w organizacji i relacje między nimi. Łańcuch wartości jako narzędzie dla powiązania strategii funkcjonalnych. Zagadnienie wyboru procesów: zakresy i możliwości procesów operacyjnych, stopień pionowej integracji, identyfikacja kluczowych umiejętności, outsourcing oraz potrzeba jednolitego sterowania poprzez technologie i techniki zarządzania projektem. Strategiczne konsekwencje rozwoju TI/ SI. Zarządzanie ryzykiem i zarządzanie katastrofami w świecie operacji dużej skali i wrażliwego społecznie środowiska. Proces re-engineeringu i lansowanie zarządzania zmianami. Zbilansowana karta wyników strategia przełożona na operacje. Efekty kształcenia: Poznanie i zrozumienie funkcjonowania zarządzania operacjami na poziomie strategicznym. Poznanie różnych metod i technik usprawniających przebieg procesów i zrozumienia, w jaki sposób można oddziaływać na funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa poprzez doskonalenie i usprawnienie poszczególnych procesów zarówno na poziomie strategicznym, jak i taktycznym. Rozważanie różnych opcji zarządzania operacjami, poznanie ich słabych i mocnych stron tak, aby być w stanie zaproponować pożądane rozwiązanie w określonej sytuacji. 218

219 Warunki zaliczenia modułu: Moduł zaliczany jest na podstawie sprawdzianu i egzaminu. Zarówno sprawdzian jak i egzamin należy zaliczyć na minimum 50 pkt (ze 100 możliwych). Konsultacje i repetytoria: Zachęcamy do korzystania z konsultacji z wykładowcami modułu oraz innymi pracownikami Instytutu. Terminy konsultacji podane są na tablicach ogłoszeń oraz stronie Z konsultacji elektronicznych (poprzez stronę internetową Uczelni: mogą Państwo korzystać przez całą dobę. Przed egzaminem przewidziane jest repetytorium, na które należy zapisać się w Dziekanacie. Jego celem jest powtórzenie materiału będącego przedmiotem modułu oraz wyjaśnienie zgłoszonych przez studentów problemów w celu jak najlepszego przygotowania się do egzaminu. Repetytorium odbywa się 2-3 tygodnie przed egzaminem, po rozdaniu case study firmy, która będzie przedmiotem pytań egzaminacyjnych. Istnieje także możliwość uczestniczenia w repetytorium on-line. Literatura podstawowa: Podręcznik multimedialny, StrategiczneZarządzanie Operacjami, Wydawnictwo PRET S. A., Warszawa

220 PRAWO PRACY PRAWO PRACY Kod modułu 7E1 Status modułu Studia II stopnia, poziom 7 Studia Master of Science 5 ECTS Obowiązkowy dla specjalności: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Środowisku Międzynarodowym Metody nauczania System nauczania przyjęty w naszej Uczelni (active learning) wymaga przygotowania się do zajęć poprzez przestudiowanie przed zajęciami wskazanych partii materiału. W trakcie warsztatów stosowane są następujące metody: wykład wprowadzający, praca w grupach, research, debata oraz dyskusje. Studenci uczestniczący w warsztatach mają okazję otrzymania informacji zwrotnej, dotyczącej wyników swoich prac zarówno od swoich kolegów jak i od wykładowcy. Studenci zachęcani są także do korzystania z książek i czasopism dostępnych w Bibliotekach Uczelni oraz baz danych i publikacji EBSCO i Emerald dostępnych za pośrednictwem Internetu (http://www.wk.pou.pl). Organizacja zajęć Język wykładowy Wykładowcy Wymagania wstępne Zajęcia obejmują 5 sesji (20 godzin) oraz konsultacje (4 godziny tygodniowo). Dodatkowo od studenta wymaga się 100 godzin pracy własnej. polski prof. Roman Skarżyński brak 220

221 Opis modułu: Celem modułu jest przybliżenie studentom podstawowej wiedzy z zakresu prawa pracy jego powstawania i interpretacji. Studenci poznają skutki zawierania umów o pracę w biznesie. Ponadto celem modułu jest przedstawienie istoty obowiązujących przepisów określających zakres odpowiedzialności pracodawcy i pracownika, a także podstawowych aktów prawnych określających specyfikę i charakter prawa pracy. Główne treści: Prawo pracy i jego charakterystyka: źródła prawa pracy, podstawowe zasady prawa pracy. Nawiązanie stosunku pracy: strony stosunku pracy, treść stosunku pracy, czas pracy, zasady naliczania i udzielania urlopu wypoczynkowego. Ogólne zagadnienia dotyczące naliczania wynagrodzenia za pracę. Rozwiązywanie umów o prace: tryb porozumienia stron i wypowiedzenia wymogi i ograniczenia. tryb wymogi i ograniczenia, świadectwo pracy. Związki zawodowe: zasady i tryb tworzenia związku zawodowego, zadania związku zawodowego, przywileje i uprawnienia działaczy związkowych. Państwowa Inspekcja Pracy. Sądowe i pozasądowe rozstrzyganie sporów pracowniczych. Efekty kształcenia: Umiejętności związane z rozumieniem natury i źródeł prawa oraz interpretowania i stosowania prawa pracy w praktyce, a w szczególności: Nabycie podstawowych umiejętności wykładni i interpretowania przepisów prawa pracy; Umiejętność oceny skutków, w tym z zakresu odpowiedzialności, zawieranych umów kształtujących stosunek pracy; Rozróżnianie i ocena ryzyka związanego z naruszaniem prawa pracy; Poznanie przepisów dotyczących sporów powstałych przy wykonywaniu umowy o pracę. Warunki zaliczenia modułu Zaliczenie odbywa się na podstawie sprawdzianu 100% oceny. Konsultacje i repetytoria: Zachęcamy do korzystania z konsultacji z wykładowcami modułu oraz innymi pracownikami Instytutu. Terminy konsultacji podane są na tablicach ogłoszeń oraz stronie Z konsultacji elektronicznych (poprzez stronę internetową Uczelni: mogą Państwo korzystać przez całą dobę. Literatura podstawowa: Florek L., Zieliński T., Prawo pracy, C.H. Beck, Warszawa Florek L., Europejskie prawo pracy, LexisNexis Polska Sp. z o.o., wyd. 4, Warszawa Świątkowski A. M., Międzynarodowe prawo pracy, t. II, Międzynarodowe prywatne prawo pracy, Wydawnictwo C.H. BECK, Warszawa

222 MIĘDZYNARODOWE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI MIĘDZYNARODOWE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Kod modułu 7H2 Status modułu Studia II stopnia, poziom 7 Studia Master of Science 10 ECTS Obowiązkowy dla specjalności: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Środowisku Międzynarodowym, Zarządzanie Biznesem Międzynarodowym Metody nauczania Przyjęty w Uczelni system nauczania (active learning) zakłada aktywne uczestnictwo w zajęciach warsztatowych. Wymaga to od studenta samodzielnego przygotowania się do zajęć, poprzez przestudiowanie wskazanych partii literatury oraz dopracowanie wskazanych w trakcie warsztatów zadań w zespole (grupie). W trakcie zajęć wykorzystane zostaną następujące techniki: wykład (prezentacja multimedialna), opracowywanie rozwiązań w grupach - ćwiczenia, dyskusje grupowe. Zadania rozwiązywane są w zespołach. W trakcie pracy studenci mogą konsultować się z wykładowcą i w czasie dyskusji omawiać uzyskane wyniki. Studenci zachęcani są także do korzystania z książek i czasopism dostępnych w Bibliotekach Uczelni oraz baz danych i publikacji EBSCO i Emerald dostępnych za pośrednictwem Internetu (http://www.wk.pou.pl). Organizacja zajęć Zajęcia obejmują 10 sesji (40 godzin) oraz konsultacje (4 godziny tygodniowo). Dodatkowo od studenta wymaga się 200 godzin pracy własnej. Język wykładowy polski 222

223 Wykładowcy dr Marcin Urbaniak Wymagania wstępne brak Opis modułu: Moduł umożliwia poznanie i zrozumienie zarządzania zasobami ludzkimi w środowisku międzynarodowym, w zakresie takich jego funkcji, jak planowanie zatrudnienia, kształtowanie struktury zatrudnienia, zarządzanie i kierowanie pracą, wynagrodzenia, rozwój załogi, tworzenie warunków i stosunków pracy. Środowisko międzynarodowe stwarza specyficzne, złożone warunki wewnętrzne i zewnętrzne, które należy uwzględnić przy decyzjach personalnych. Moduł przygotowuje do sprawnej i spójnej realizacji funkcji personalnej łączącej zróżnicowane elementy; ekonomiczne, prawne i kulturowe, charakterystyczne dla poszczególnych miejsc działania firmy. Pomaga zrozumieć główne wyzwania, z którymi zmaga się organizacja działająca w środowisku międzynarodowym. Dodatkowo moduł rozwija umiejętności menedżerskie studentów, co ma wpływ na skuteczność zarządzania oraz na relacje pomiędzy pracownikami zatrudnionymi w różnych krajach. Główne treści: Strategiczne aspekty międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi. Międzynarodowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi pojęcie, cechy i przyczyny rozwoju. Międzynarodowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi trendy i wyzwania. Kulturowy wymiar MZZL. Komunikacyjny wymiar MZZL. Zjawiska etnocentryzmu i relatywizmu kulturowego. Zatrudnianie w organizacjach międzynarodowych: proces rekrutacji i selekcji. Proces planowania kadr. Formy zagranicznego oddelegowania pracowników. Wynagradzanie w organizacjach międzynarodowych. Kariera międzynarodowa i rozwój personelu. Zarządzanie karierą w organizacjach międzynarodowych. Proces oceny międzynarodowych menedżerów, czynnik kulturowy w procesie oceny. Międzynarodowe zbiorowe stosunki pracy. Zasada dialogu społecznego. Efekty kształcenia: Zrozumienie istoty MZZL i strategicznych wyzwań stojących przed współczesnym MZZL. Umiejętność krytycznej analizy i zdolność do podejmowania decyzji w zakresie międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi, zarówno w zakresie poszczególnych działań czynności, jak i współtworzenia strategii. Poznanie roli, i właściwe kształtowanie we własnej organizacji, kulturowego wymiaru MZZL. 223

224 Sprawne zatrudnianie, komunikowanie, właściwe wynagradzanie, rozwój personelu i kariera w organizacjach międzynarodowych. Przełożenie zdobytej wiedzy na skuteczne działania w organizacjach międzynarodowych działających w Polsce. Umiejętność analizy i oceny problemów z zakresu ZZL mających wpływ na sukcesy / porażki pracowników przebywających na zagranicznych kontraktach. Warunki zaliczenia modułu: Aby zaliczyć moduł należy aktywnie uczestniczyć w zajęciach warsztatowych, napisać sprawdzian oraz zdać egzamin. Sprawdzian (2500 słów) Egzamin 50% oceny 50% oceny Zarówno sprawdzian, jak i egzamin należy zaliczyć na minimum 50 punktów (ze 100 możliwych). Konsultacje i repetytoria: Zachęcamy do korzystania z konsultacji z wykładowcami modułu oraz innymi pracownikami Instytutu. Terminy konsultacji podane są na tablicach ogłoszeń oraz stronie Z konsultacji elektronicznych (poprzez stronę internetową Uczelni: mogą Państwo korzystać przez całą dobę. Przed egzaminem przewidziane jest repetytorium, na które należy zapisać się w Dziekanacie. Jego celem jest powtórzenie materiału będącego przedmiotem modułu oraz wyjaśnienie zgłoszonych przez studentów problemów w celu jak najlepszego przygotowania się do egzaminu. Repetytorium odbywa się 2-3 tygodnie przed egzaminem. Literatura podstawowa: Pocztowski A., red., Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Oficyna Ekonomiczna, Kraków Czasopisma: Harvard Business Review 224

225 SZKOLENIA I ROZWÓJ PRACOWNIKÓW SZKOLENIA I ROZWÓJ PRACOWNIKÓW Kod modułu 7H3 Status modułu Studia II stopnia, poziom 7 Studia Master of Science 10 ECTS Obowiązkowy dla specjalności: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Środowisku Międzynarodowym, Metody nauczania Organizacja zajęć System nauczania przyjęty w naszej Uczelni (active learning) wymaga przygotowania się do zajęć poprzez przestudiowanie przed zajęciami wskazanych partii materiału. W trakcie warsztatów stosowane są następujące metody: elementy wykładu, praca w grupach, case studies, rozwiązywanie problemów, prezentacje wyników pracy grupowej oraz dyskusje. Studenci zachęcani są także do korzystania z książek i czasopism dostępnych w Bibliotekach Uczelni oraz baz danych i publikacji EBSCO i Emerald dostępnych za pośrednictwem Internetu (http://www.wk.pou.pl). Zajęcia obejmują 10 sesji (40 godzin) oraz konsultacje (4 godziny tygodniowo). Dodatkowo od studenta wymaga się 200 godzin pracy własnej. Język wykładowy Wykładowcy polski dr Magdalena Kaczkowska-Serafińska Wymagania wstępne Zarządzanie Ludźmi (7H1) 225

226 Opis modułu: Celem modułu jest rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w obszarze szkoleń i rozwoju pracowników. Moduł zawiera szerokie spektrum zagadnień z zakresu tworzenia polityki szkoleniowej, projektowania, przeprowadzania i oceny szkoleń oraz utrwalania ich efektów. Podczas zajęć omówiony także zostanie związek procesu szkoleń i rozwoju pracowników z innymi funkcjami w organizacji oraz z zarządzaniem wiedzą, zmianą i projektem. Na zajęciach studenci poznają i zrozumieją istotę, znaczenie oraz przebieg procesu rozwoju pracowników, a także nauczą się konstruować projekty szkoleniowe, Studenci zostaną wyposażeni w umiejętności planowania i wdrażania podstawowych form szkoleń i rozwoju pracowników oraz nauczą się dopasowywać metody szkoleniowe do założonych zadań i rezultatów projektów szkoleniowych. Główne treści: Znaczenie projektów szkoleniowych dla rozwoju organizacji. Najważniejsze zasady kształtowania strategii szkoleń i rozwoju pracowników. Szkolenie i rozwój pracowników a zarządzanie zmianą/wiedzą/projektami. Rozwój jako wspólne zadanie pracownika i organizacji, kotwice kariery zawodowej. Bariery w rozwoju pracowników (osobiste i organizacyjne). Podstawowe formy szkoleń pracowników. Pojęcie i rodzaje coachingu w organizacji: executive coaching, coaching wewnętrzny, coaching prowadzony przez bezpośredniego przełożonego (tzw. coachingowy styl zarządzania). Mentoring jako forma wspierania pracowników. Rozwój zawodowy poprzez organizację pracy. Podmioty kształtujące strategię szkoleń i rozwoju pracowników rola i zadania każdego z nich: pracownik, bezpośredni przełożony, dział personalny, top management. Analiza potrzeb szkoleniowych. Programy zarządzania talentami. Pojęcie kwintetu szkoleniowego. Przegląd metod szkoleniowych. Ewaluacja (ocena) programu szkoleniowego czteropoziomowy model Donalda L. Kirkpatricka. Integracja działań szkoleniowych i rozwojowych wdrożenie systemu zarządzania kompetencjami. Efekty kształcenia: zrozumienie miejsca funkcji szkolenia i rozwoju pracowników we współczesnej organizacji oraz umiejętność krytycznej oceny roli jaką odgrywa ta funkcja w osiąganiu celów biznesowych, wykazywanie samodzielności i kreatywności przy tworzeniu polityki szkoleniowej i projektów szkoleniowych, umiejętność uporządkowanej i wnikliwej diagnozy potrzeb szkoleniowych organizacji zapewniających pracownikom i kadrze zarządzającej umiejętności identyfikowania trendów rynkowych oraz odpowiadania na nie na każdym szczeblu organizacji, krytyczna ocena przydatności oraz wybór form i metod szkoleniowych wykorzystywanych w procesie rozwoju pracowników, umiejętność konstruowania realistycznych budżetów i harmonogramów projektów szkoleniowych; umiejętność opracowywania i realizowania działań związanych z ewaluacją procesów szkoleniowych, interpretacja uzyskanych wyników oraz formułowanie na ich postawie, wniosków, prognoz i zaleceń; umiejętność konstruowania zapytań ofertowych dot. planowanych szkoleń oraz krytycznej oceny jakości otrzymanych ofert szkoleniowych. 226

227 Warunki zaliczenia modułu: Moduł zaliczany jest na podstawie projektu grupowego (30% oceny) oraz indywidualnej pracy studenta Sprawdzianu (70% oceny). Konsultacje: Zachęcamy do korzystania z konsultacji z wykładowcami modułu oraz innymi pracownikami Instytutu. Terminy konsultacji podane są na tablicach ogłoszeń oraz stronie Z konsultacji elektronicznych (poprzez stronę internetową Uczelni: mogą Państwo korzystać przez całą dobę. Literatura podstawowa: Kossowska M., Sołtysińska I., Szkolenia pracowników a rozwój organizacji, Oficyna ekonomiczna, Kraków Fryczynska M., Jabłonska-Wołoszyn M., Praktyczny przewodnik rozwoju zawodowego pracowników, Placet, Warszawa Reid M.J., Barrington H., Brown, Human Resource Development (7th Edition), London, 2004, IPD. Harrison R., Kessels J., Human Resource Development in a Knowledge Economy, London, 2004, Palgrave. Czasopisma Harvard Business Review, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Manager, Businessman.pl. Organizacja i Zarządzanie, Personel 227

228 PRZYWÓDZTWO A ZMIANA PRZYWÓDZTWO A ZMIANA Kod modułu 7H4 Status modułu Studia II stopnia, poziom 7 Studia Master of Science 5 ECTS Obowiązkowy dla specjalności: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Środowisku Międzynarodowym, Metody nauczania Organizacja zajęć System nauczania przyjęty w naszej Uczelni (active learning) wymaga przygotowania się do zajęć poprzez przestudiowanie przed zajęciami wskazanych partii materiału. W trakcie warsztatów stosowane są następujące metody: elementy wykładu, praca w grupach, case studies, rozwiązywanie problemów, prezentacje wyników pracy grupowej oraz dyskusje. Studenci zachęcani są także do korzystania z książek i czasopism dostępnych w Bibliotekach Uczelni oraz baz danych i publikacji EBSCO i Emerald dostępnych za pośrednictwem Internetu (http://www.wk.pou.pl). Zajęcia obejmują 5 sesji (20 godzin) oraz konsultacje (4 godziny tygodniowo). Dodatkowo od studenta wymaga się 100 godzin pracy własnej. Język wykładowy Wykładowcy polski dr Agnieszka Knap-Stefaniuk Wymagania wstępne brak 228

229 Opis modułu: Przedmiotem modułu są kluczowe zagadnienia dotyczące zarządzania zmianami w zmiennym, dynamicznym otoczeniu. Kluczowym zagadnieniem jest szczególna rola przywództwa w procesie zmian rozumianego jako proces wsparcia i wykorzystania istniejących strategicznych możliwości rozwoju, potencjału pracowników i całej firmy (kluczowych kompetencji). Celem modułu jest umożliwienie studentom opanowania wiedzy i zrozumienia zagadnień dotyczących procesu zarządzania zmianami we współczesnych organizacjach oraz nabycia umiejętności krytycznej analizy różnych sytuacji, w których kluczowe są: elastyczność, umiejętność adoptowania nowych rozwiązań, szybkie uczenie się. W ramach tego modułu skupiono uwagę na ludzkim aspekcie procesu zmian tj. na podejściu pracowników do zmian, umiejętności dostosowywania się do nowych rozwiązań i uczenia się oraz na kwestii dopasowanego do danej sytuacji przywództwa. Główne treści: Zarządzanie zmianą strategiczną. Zarządzanie interesariuszami zmian. Zarządzanie oporem pracowników w procesie zmian. Skuteczne przywództwo. Przywództwo w warunkach zmian. Zmiana kultury organizacyjnej a przywództwo. Efekty kształcenia: zrozumienie i kompleksowa analiza procesów powodujących zmiany i ich wpływu na organizacje, jednostki i zespoły, nabycie umiejętności rozpoznawania głównych interesariuszy w procesie zmian, zrozumienie i krytyczna ocena motywów, które kierują interesariuszami oraz sposobu komunikowania się z nimi, by uzyskać poparcie dla procesu zmian, zrozumienie międzyludzkich oddziaływań w organizacjach, poznanie istoty ludzkich zachowań i interakcji oraz ich wpływu na proces zmian, nabycie umiejętności umożliwiających właściwe zaplanowanie procesu zmian, zrozumienie istoty przywództwa w procesie zmian, krytyczna analiza i ocena roli przywództwa we wdrażaniu zmian, identyfikowanie zmiany jako czynnika konkurencyjności organizacji, zrozumienie korzyści i zagrożeń wynikających ze zmian we współczesnych organizacjach. Warunki zaliczenia modułu: Moduł zaliczany jest na podstawie sprawdzianu (pisemnej pracy domowej). Sprawdzian należy zaliczyć na minimum 50 pkt (ze 100 możliwych). Konsultacje: Zachęcamy do korzystania z konsultacji z wykładowcami modułu oraz innymi pracownikami Instytutu. Terminy konsultacji podane są na tablicach ogłoszeń oraz stronie 229

230 Z konsultacji elektronicznych (poprzez stronę internetową Uczelni: mogą Państwo korzystać przez całą dobę. Literatura podstawowa: Cohen D., Kotter J. P., Sedno zmian, Wyd. Helion, Gliwice Kotter J.P., Jak przeprowadzić transformację firmy, Wyd. Helion, Gliwice Przywództwo w okresie zmian, Harvard Business Review, Wyd. Helion, Gliwice

231 MARKETING MIĘDZYNARODOWY MARKETING MIĘDZYNARODOWY Kod modułu 7M2 Status modułu Studia II stopnia, poziom 7 Studia Master of Science 10 ECTS Obowiązkowy dla specjalności: Zarządzanie Marketingiem w Środowisku Międzynarodowym, Zarządzanie Biznesem Międzynarodowym Metody nauczania Organizacja zajęć Język wykładowy Wykładowcy System nauczania przyjęty w naszej Uczelni (active learning) polega na aktywnym uczestnictwie w zajęciach warsztatowych i wymaga przygotowania się do zajęć poprzez przestudiowanie przed zajęciami wskazanych partii materiału. W trakcie zajęć wykorzystane zostaną następujące metody: praca indywidualna (rozwiązywanie zadań), praca grupowa (analiza case studies, prezentacje wyników pracy grupowej), dyskusje grupowe (czat). Studenci zachęcani są także do korzystania z książek i czasopism dostępnych w Bibliotekach Uczelni oraz baz danych i publikacji EBSCO i Emerald dostępnych za pośrednictwem Internetu (http://www.wk.pou.pl). Pełny cykl zajęć e-learning obejmuje 12 zajęć warsztatowych (w tym 4 zajęcia przeznaczone na pracę grupową), podczas gdy tryb active zawiera 10 sesji warsztatowych. Dodatkowo, od studenta wymaga się 200 godzin pracy własnej (w tym: praca nad sprawdzianem i projektem grupowym). polski dr Ewa Radomska Wymagania wstępne brak 231

232 Opis modułu: Moduł koncentruje się na strategicznych aspektach marketingu w międzynarodowym biznesie. Zmiany zachodzące w otoczeniu międzynarodowym stwarzają nowe szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorstw przez ich umiędzynarodowienie. Generują także nowe wyzwania konkurencyjne dla przedsiębiorstw. Wyjaśnienie i analiza problematyki współczesnego marketingu na rynkach międzynarodowych na tle procesów umiędzynarodowienia przedsiębiorstw oraz zmian w ich otoczeniu pozwoli na poznanie złożonej rzeczywistości funkcjonowania przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych, zrozumienie ich decyzji strategicznych i operacyjnych oraz umożliwi projektowanie zmian. Celem modułu jest rozwój strategicznego myślenia w aspekcie marketingu międzynarodowego. Studenci będą mieli możliwość poznania narzędzi i metod do rozwiązywania problemów z zakresu marketingu międzynarodowego oraz zastosowania ich w praktyce. Główne treści: Umiędzynarodowienie przedsiębiorstw - wprowadzenie w problematykę marketingu międzynarodowego. Międzynarodowe otoczenie przedsiębiorstw i jego elementy składowe analiza uwarunkowań działań marketingowych. Międzynarodowe badania marketingowe. Segmentacja rynków międzynarodowych. Strategie przedsiębiorstw w marketingu międzynarodowym. Strategie wejścia przedsiębiorstw na rynki międzynarodowe. Strategia marketingu mix na rynkach międzynarodowych. Efekty kształcenia: Umiejętność krytycznego podejścia do koncepcji teoretycznych z dziedziny marketingu międzynarodowego z uwzględnieniem możliwości i ograniczeń ich praktycznego zastosowania. Zrozumienie złożonego, dynamicznego, coraz bardziej globalnego charakteru otoczenia zewnętrznego w celu prowadzenia międzynarodowych badań marketingowych i podejmowania decyzji dotyczących różnych aspektów działań marketingowych przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych. Umiejętność analizy otoczenia zewnętrznego (czynniki i zmienne) oraz oceny szans rynkowych/ zagrożeń w celu wyboru strategii wejścia przedsiębiorstwa na rynki międzynarodowe, opracowania strategii marketingowej i sformułowania międzynarodowego marketingu-mix. Umiejętność identyfikacji, określenia i rozwiązania wybranych problemów z zakresu marketingu międzynarodowego odnoszących się do decyzji strategicznych i operacyjnych przedsiębiorstw realizujących działania marketingowe na rynkach międzynarodowych. Umiejętność analizy i prezentacji kluczowych zagadnień z zakresu marketingu międzynarodowego na forum grupy. Warunki zaliczenia modułu: Podstawę oceny studenta stanowią praca na zajęciach, sprawdzian (70%) oraz projekt grupowy (30%). 232

233 Sprawdzian Sprawdzian oparty jest na case study wybranego przedsiębiorstwa działającego na rynkach zagranicznych. Polega na indywidualnym opracowaniu wskazanych zagadnień dotyczących strategicznych i operacyjnych aspektów prowadzenia działań marketingowych przedsiębiorstwa na rynkach międzynarodowych (np. wybór strategii wejścia na nowy rynek zagraniczny i opracowanie strategii marketingu mix dla wybranego rynku). Sprawdzian należy zaliczyć na minimum 50 punktów (ze 100 możliwych). Projekt grupowy Przedmiotem projektu grupowego jest samodzielnie wskazany przez grupę problem odnoszący się do strategicznych działań marketingowych przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych. Konsultacje: Zachęcamy do korzystania z konsultacji z wykładowcami modułu oraz innymi pracownikami Instytutu. Terminy konsultacji podane są na tablicach ogłoszeń oraz stronie Z konsultacji elektronicznych (poprzez stronę internetową Uczelni: mogą Państwo korzystać przez całą dobę. Literatura podstawowa: Wiktor J.W., Oczkowska R., Żbikowska A., Marketing międzynarodowy. Zarys problematyki, PWE, Warszawa

234 MODUŁY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Commercial Use of English (1L2A) Opiekun Modułułu: mgr Alicja Kalińska Opis modułu: Nauka języka odbywa się w kontekście konkretnych sytuacji biznesowych oraz w oparciu o autentyczne materiały biznesowe tj. reklamy, Internet, sprawozdania finansowe, raporty, korespondencję biznesową, itp. W trakcie zajęć studenci nabywają umiejętności niezbędnych do skutecznego funkcjonowania w świecie biznesu, tj. przygotowanie prezentacji, udział w negocjacjach czy prowadzenie spotkań. Warunek wstępny Moduł otwarty jest dla studentów, którzy posługują się językiem angielskim na poziomie A2/B1 (Common European Framework). Zalecenia Placem Test Status modułu Studia I stopnia, poziom 6 Moduł pojedynczy 7,5 ECTS Główne treści: Pisanie korespondencji biznesowej dla różnych grup odbiorców. Prowadzenie korespondencji biurowej tj. e, protokoły, listy i inne formy pisemnej komunikacji biznesowej. Terminologia związana z komunikacją elektroniczną i stronami internetowymi. Różnorodność językowa: w jaki sposób przedstawiciele różnych kultur posługują się językiem angielskim. Prezentacje różne formy prezentowania informacji biznesowych. Komunikacja w miejscu pracy cechy konwersacji w różnych sytuacjach biznesowych. Promocja i reklama prezentacja własnego biznesu. Komunikacja w środowiskach wielokulturowych. Profesjonalne standardy w komunikacji pisemnej i ustnej. Efekty kształcenia: Omawianie w języku angielskim zagadnień dotyczących współczesnego biznesu. Korzystanie z tekstów i innych materiałów źródłowych w celu wyszukiwania informacji niezbędnych do prowadzenia biznesu w środowisku międzynarodowym. Właściwie reagowanie w środowiskach wielokulturowych w kontekście biznesowym. Rozumienie kluczowych zagadnienia związanych z zarządzaniem organizacją. Wyszukiwanie potrzebnych informacji. Skutecznie porozumiewanie się w języku angielskim w obszarach sprzedaży, marketingu, reklamy, prowadzenia spotkań biznesowych i negocjacji. Współdziałanie w zespole. Przygotowywanie i przedstawienie prezentacji biznesowych. Prowadzenie korespondencji biznesowej i dokumentacji. 234

235 Metody nauczania i organizacja zajęć: Program modułu realizowany jest poprzez zachęcanie studenta do przeprowadzania własnych badań, analizy danych i prezentacji wyników w postaci pisemnych raportów lub prezentacji. Moduł obejmuje 30 godzin zajęć. Warunki zaliczenia modułu: Studenci są oceniani na podstawie: - Prezentacji grupowej 30% - Prezentacji indywidualnej 30% - Sprawdzianu indywidualnego 40% Kryteria ocen pracy studentów obejmują jakość przeprowadzonych badań, zaangażowanie w powierzone zadania oraz umiejętność posługiwania się językiem angielskim. Tak więc zarówno w przypadku prac pisemnych, jak i ustnych ocenie podlegają nie tylko kompetencje językowe studentów, lecz również zrozumienie podstawowych koncepcji zarządzania biznesem. Studenci biorą również udział w licznych dyskusjach, które podlegają ocenie przez pozostałych członków grupy. Literatura podstawowa: D. Cotton, D. Falvey, Market Leader Intermediate 3rd Edition Course Book, Essex, Pearson Education Limited, 2010 A. Pilbeam, Working Across Culture, Marekt Leader, Pearson ducation Limited,

236 Business English (1L2B) Opiekun Modułułu: mgr Alicja Kalińska Opis modułu: Moduł rozwija i systematyzuje umiejętności językowe, które pozwolą na swobodną komunikację w sytuacjach codziennych i zawodowych. Studenci poznają słownictwo z zakresu kluczowych problemów, tj. struktury firmy, jej pracowników, procesów, liczb i wydarzeń oraz międzynarodowego środowiska biznesu. Warunek wstępny Moduł otwarty jest dla studentów, którzy posługują się językiem angielskim na poziomie A2 (Common European Framework). Zalecenia Placent Test Status modułu Studia I stopnia, poziom 6 Moduł pojedynczy 7,5 ECTS Główne treści: W ramach modułu studenci poznają słownictwo z zakresu: Struktury, historii, działania, planów, celów i wyników firmy. Produktów, usług i procesów. Zmian i trendów. Starania się o pracę. Uczestniczenia w spotkaniach służbowych. Składania reklamacji. Efekty kształcenia: Rozpoznanie szeregu rejestrów językowych. Wybór oraz swobodne poruszanie się w obrębie poszczególnych rejestrów w celu skutecznego wykonania zadań związanych z użyciem języka angielskiego. Zrozumienie kluczowych zagadnień dotyczących zarządzania biznesem. Zdobycie wiedzy na temat znaczenia środowiska międzynarodowego dla efektywnego kierowania firmą. Pisanie: podstawowe dokumenty z zakresu biznesu (listy potwierdzające spotkanie i ustalenia, zamówienia, streszczenia danych statystycznych, opisy wykresów, streszczenia tekstów). Czytanie: ustne streszczenie tekstu o odpowiedniej skali trudności. Słuchanie: zrozumienie ogólnego przesłania tekstu mówionego i zawartych w nim argumentów. Mówienie: prezentacja firmy, wyrażanie opinii na tematy dotyczące biznesu oraz innych zagadnień omawianych w trakcie zajęć, opisywanie rysunków i wykresów, przygotowanie prezentacji. 236

237 Metody nauczania i organizacja zajęć: Moduł obejmuje 104 godziny zajęć i 16 godzin kontaktowych w semestrze (2 sesje). Studenci zapoznają się z zawartością modułu poprzez odpowiednie podręczniki i materiały dodatkowe. Metodami nauczania i uczenia się są symulacje, praca w parach i zespołowa, scenariusze scenek do odgrywania, użycie nagrań audio i wideo. Ponadto studenci wykonują ćwiczenia gramatyczne w ramach pracy domowej. Warunki zaliczenia modułu: Studenci oceniani są na podstawie prac pisemnych i ustnych, które wykonują na zajęciach. Celem tej oceny jest diagnoza kompetencji językowych studenta, oraz zachęcenie do dalszej pracy. Ponadto studenci obowiązani są do napisania dwóch testów śródsemestralnych, które pozwolą na ocenę stopnia opanowania materiału. Studenci przystępują do egzaminu pisemnego i ustnego. Ocena końcowa za moduł jest średnią ocen otrzymanych z obydwu egzaminów. Egzamin pisemny obejmuje następujące elementy: test gramatyczny, czytanie ze zrozumieniem oraz polecenie pisemne, które nawiązuje do sytuacji biznesowych. Egzamin ustny trwa ok. 15 min i ma na celu sprawdzenie umiejętności wypowiadania się i rozumienia wypowiedzi w języku angielskim. Egzaminowane są jednocześnie dwie osoby. Studenci losują pytanie i temat scenki do odegrania i przez 15 minut przygotowują się do wypowiedzi. Na początku odpowiedzi każdy student przedstawia się i opowiada o swojej karierze zawodowej i codziennych czynnościach. Literatura podstawowa: Podręcznik obowiązkowy: D. Cotton, D. Falvey, S. Kent, Market Leader Pre-Intermediate New Edition-Course Book, Essex, Pearson Education Limited, 2007 P. Emmerson, M. Vince, Intermediate Language Practice with key, UK., Macmillan, 2003 Podręcznik dodatkowy: J. Rogers Market Leader Pre-Intermediate, New Edition-English Practice File, Essex, Pearson Education Limited, 2007 VIDEO B. Newbolt, V. Hollett, Meeting Objectives, Oxford University Press, New York, J. Canter, Headway Video Intermediate, Oxford University Press, Internet J. Flower, Build Your Business Vocabulary, Thomson Learning, 1990 Press articles 237

238 Business Communication (2P1) Opiekun Modułułu: mgr Alicja Kalińska Opis modułu: Moduł pozwala zrozumieć znaczenie komunikacji w przedsiębiorstwie oraz skutecznego wykorzystania jej w wielokulturowym środowisku biznesu. Moduł koncentruje się na różnych stylach i kanałach komunikacji w organizacjach oraz analizuje liczne problemy związane z komunikacją i jej brakiem. W trakcie zajęć studenci przeprowadzają badania, analizy, piszą raporty i przygotowują prezentacje. Warunek wstępny Zaliczony moduł Commercial Use of English 1L2a lub Business English 1L2b Zalecenia Brak Status modułu Studia I stopnia, poziom 6 Moduł pojedynczy 7,5 ECTS Główne treści: Kanały i style komunikacji w organizacjach. Cechy komunikacji pisemnej i ustnej. Bariery efektywnej komunikacji. Komunikacja i przywództwo, praca zespołowa, praca indywidualna. Objawy braku komunikacji w przedsiębiorstwie. Komunikacja jako narzędzie zarządzania. Zagadnienia wynikające z wielokulturowości w organizacjach międzynarodowych. Systemy wartości, modele zachowań i style komunikacji w różnych kulturach. Efekty kształcenia: Uwzględnianie zagadnień wynikających z wielokulturowości w organizacjach międzynarodowych. Rozumienie znaczenia komunikacji w środowisku biznesu międzynarodowego. Zastosowanie odpowiednich strategii i stylów komunikacji, aby efektywnie działać w wielokulturowym środowisku biznesu międzynarodowego. Tworzenie przejrzystych i prawidłowych pisemnych dokumentów ( e, raporty biznesowe, oświadczenia prasowe). Ocena i wybór strategii służących rozwiązywaniu problemów komunikacyjnych w organizacji, wybór odpowiednich mediów, przekazywanie informacji w formie ustnej i pisemnej. 238

239 Metody nauczania i organizacja zajęć: Program modułu realizowany jest poprzez zachęcanie studenta do przeprowadzania własnych badań, analizy danych i prezentacji wyników w postaci pisemnych raportów lub prezentacji. 30 godzin zajęć. 130 godzi pracy własnej. Warunki zaliczenia modułu: Na ocenę za moduł składają się trzy elementy: Prezentacja 30% Sprawdzian 30% Egzamin pisemny 40% Kryteria ocen pracy studentów obejmują jakość przeprowadzonych przez nich badań, zaangażowanie w powierzone zadania, oraz poziom posługiwania się językiem angielskim. Tak więc, zarówno w przypadku prac pisemnych, jak i wypowiedzi ustnych ocenie podlegają nie tylko kompetencje językowe studentów, lecz również zrozumienie podstawowych koncepcji zarządzania biznesem. Literatura podstawowa: A. Pilbeam, Working Across Culture, Marekt Leader, Pearson ducation Limited, 2010 Hartley P., Bruckmann C.G., (2002) Business Communication, London / New York: Routledge. Varner I., Beamer L., Intercultural Communication in the Global Workplace, 4th ed., McGraw- Hill (2005). 239

240 3 OGÓLNE INFORMACJE DLA STUDENTÓW 3.1 KOSZTY UTRZYMANIA Warszawa / Kraków W ramach miesięcznych kosztów całkowitych uwzględnić należy: mieszkanie, rachunki (w tym: telefon, światło, gaz, Internet), bilety komunikacji miejskiej, koszty utrzymania, koszty dodatkowe (ubrania, rozrywka, zwiedzanie), opieka medyczna ( w przypadku braku pokrycia ubezpieczenia lub uszkodzenia wykraczającego poza standardowe ubezpieczenie studenta). Mieszkanie POU posiada w Warszawiemieszkania do wynajęcia. Liczba mieszkań jest ograniczona. Cena mieszkania uwzględnia wszystkie opłaty związane z jego użytkowaniem (światło, gaz, Internet). Rachunki za telefon płacone są bezpośrednio przez osobę zamieszkującą dany lokal. Rynek wtórny w Warszawie i Krakowie oferuje wiele mieszkań lub pokoi do wynajęcia. Ceny wynajmu pokoi zależą od lokalizacji, jak i od metrażu. W przypadku zainteresowania wynajmem mieszkania samodzielnie, prosimy o kontakt z Koordynatorem Administracyjnym Programu Erasmus Telefon komórkowy virginmobile.pl W Polsce obecnie działają następujące sieci komórkowe: PLUS, T-Mobile, Orange, Play, Heyah, Virgin Mobile. Szczegółowe informacje na temat ceny połączeń głosowych i SMS-ów można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych operatorów:

241 Światło, gaz Rachunki za światło, prąd, gaz mogą być uwzględnione bezpośrednio w cenie najmu lokalu lub być poza nią. Należy uważać na mieszkania bez ogrzewania centralnego oraz z piecykami gazowymi, gdyż koszty rosną znacznie w okresie jesieni, zimy i wiosny. Internet Student może bezpłatnie korzystać z uczelnianych komputerów w bibliotece. Może również korzystać z dostępu do Internetu we własnym zakresie, np. wi-fi zone (na terenie Uczelni), w kafejkach internetowych, miejskich hot spotach (m.in. w lokalach gastronomicznych, hotelach, schroniskach) orazw miejscu zamieszkania (o ile istnieje taka możliwość). Bilety komunikacji miejskiej w Warszawie i w Krakowie Polecamy wykupienie biletu 30-dniowego lub 90-dniowego. Można również poruszać się za pomocą biletów jednorazowych, ale takie działanie będzie o wiele droższe. Bilet jednorazowy jest ważny tylko na jeden przejazd jednym środkiem transportu publicznego. Bilety okresowe i czasowe są ważne przez wskazany okres czasu na wszystkie środki transportu publicznego w ramach wyznaczonej strefy komunikacyjnej. Bilet, np. 30-dniowy jest ważny zarówno w tramwajach, autobusach, jak i w metrze. Ceny biletów w Warszawie Typ biletu Cena biletu normalnego w PLN Cena biletu normalnego w Euro Cena biletu ulgowego w PLN Cena biletu ulgowego w Euro jednorazowy 4,40 1,1 2,20 0,55 20-minutowy 3,40 0,85 1,70 0,43 40-minutowy 4,60 1,15 2,30 0,6 60-minutowy 6,40 1,6 3,20 0,8 24-godzinny 15 3,75 7,50 1,88 3-dniowy 30 7,5 15 3,75 30-dniowy ,5 imienny miejski 90-dniowy imienny miejski , ,25 Ceny orientacyjne podane przy kursie 1 = 4 zł 241

242 Ceny biletów w Krakowie Typ biletu Strefa I Cena biletu normalnego w PLN Cena biletu normalnego w Euro Cena biletu ulgowego w PLN jednorazowy 3,80 0,95 1,90 0,48 20-minutowy 2,80 0,7 1,40 0,35 40-minutowy 3,80 0,95 1,90 0,48 60-minutowy 5 1,25 2,50 0,63 90-minutowy 6 1,5 3 0,75 24-godzinny 15 3,75 7,50 1,88 48-godzinny godzinny ,5 7-dniowy miesięczny imienny sieciowy semestralny imienny sieciowy Ceny orientacyjne podane przy kursie 1 = 4 zł Cena biletu ulgowego w Euro 94 23, , Więcej informacji na temat cen i rodzajów biletów można znaleźć na stronach internetowych: ZTM Warszawa MPK Kraków Przykładowe kwoty wybranych produktów Przy wyliczaniu miesięcznego budżetu warto sporządzić kartę budżetowania, tak aby nagle nie zostać zaskoczonym przez brak pieniędzy na koncie bankowym. Do kosztów życia zaliczyć należy całkowity koszt miesięcznych zakupów takich, jak żywność, środki higieny itp. Poniżej zostały przedstawione uśrednione ceny produktów konsumpcyjnych w Warszawie. Typ produktu Cena w PLN Cena w EURO Chleb 1,20 5 0,3 1,25 Mleko 1 l 1,7 2,80 0,43 0,7 Herbata 100 torebek Kawa 200g ,25 7,5 Ser żółty 150g 3 8 0,75 2 Woda mineralna 1,5l 0,60 4 0,15 1 Coca Cola 0,5l 2,99 0,75 Pasta do zębów 125ml 1, ,47 2,5 Mydło 1,09 3,50 0,27 0,88 Proszek do prania 400g 5 7 1,25 1,75 Zaokrąglone ceny pochodzą ze strony internetowej Kwoty zostały wyliczone przy kursie 1 = 4 PLN 242

243 Koszty dodatkowe Koszty dodatkowe będą związane z Twoimi prywatnymi wydatkami, np. na pomoce naukowe, ubrania, bilety do kina lub teatru i inne. Opieka medyczna Ewentualnie ponoszone koszty związane z pomocą medyczną, nieuwzględnioną w ramach ubezpieczenia standardowego, będą zależne od wyboru miejsca leczenia. Państwowa służba zdrowia jest tańsza, ale czas oczekiwania jest dłuższy. Student proszony jest o upewnienie się, czy otrzymał w swoim kraju zaświadczenie o przysługujących mu świadczeniach medycznych w krajach Unii Europejskiej. Student z państwa należącego do Unii Europejskiej, aby uzyskać pomoc medyczną w ramach Narodowego Funduszu powinien posiadać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), natomiast student spoza UE powinien wykupić ubezpieczenie w kraju pochodzenia np. w biurze podróży lub w firmie ubezpieczeniowej. Więcej informacji na temat ubezpieczenia znajduje się na stronie: https://www.ekuz.nfz.gov.pl/ 3.2 ZAKWATEROWANIE POU pomaga w znalezieniu odpowiedniego zakwaterowania. Istnieje możliwość skorzystania z oferty Uczelni w oddziale mazowieckim i wynajęcie mieszkania od Uczelni. W tym celu przed przyjazdem student powinien skontaktować się z Koordynatorem Administracyjnym Programu Erasmus. Jeśli jednak przyjeżdżający student będzie chciał znaleźć zakwaterowanie na rynku wtórnym Uczelnia dokona wszelkich starań by mu w tym pomóc. Ceny zakwaterowania na rynku wtórnym zależą od lokalizacji i metrażu mieszkania. Poniżej znajdują się odnośniki do stron na których można znaleźć atrakcyjne oferty: POSIŁKI Wyżywienie następuje we własnym zakresie przyjeżdżającego studenta. Uczelnia dysponuje małą restauracją w każdym oddziale, gdzie można znaleźć gorące i zimne posiłki, desery, ciastka i słodycze. Cena zupy w restauracji POU: 4,50 zł (1,13 ) Cena drugiego dania w POU: 11,00 zł (2,75 ) Bukiet surówek: 3,00 zł (0,75 ) Można skorzystać również z szerokich sieci punktów gastronomicznych w dwóch miastach. 243

244 Polecane punkty: SPHINX Restauracja, Pizza Da Grasso, Pizza Hut, Obiady domowe, 3.4 OPIEKA ZDROWOTNA Uprawniony student przebywający czasowo na terytorium Polski może korzystać ze świadczeń zdrowotnych w następujących zakresach usług: podstawowa opieka zdrowotna ambulatoryjna opieka specjalistyczna leczenie szpitalne leczenie stomatologiczne ratownictwo i transport medyczny W razie konieczności udzielenia świadczeń, student uprawniony z innego państwa członkowskiego, przebywający czasowo na terytorium Polski, ma prawo do bezpłatnej opieki medycznej na podstawie wystawionej w swoim kraju Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, a w szczególnych przypadkach również na podstawie certyfikatu zastępczego, np. polisy ubezpieczeniowej. Posiadając wyżej wymienione dokumenty pacjent otrzyma bezpłatnie świadczenia w tych placówkach, które posiadają kontrakt z NFZ. W przypadku ich braku, sam będzie musiał pokryć koszty leczenia. Podobna sytuacja będzie miała miejsce, gdy skorzysta on z usług punktu nieposiadającego kontraktu z NFZ. W każdym przypadku, świadczeniodawcy oraz farmaceuci wymagają okazania karty EKUZ lub certyfikatu zastępczego wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość. W razie stanów nagłych osoba uprawniona może bezpośrednio udać się do specjalisty, do szpitala oraz skorzystać z pomocy w zakresie ratownictwa i transportu medycznego na terenie Polski. Podstawowa opieka zdrowotna Przyjeżdżający student po okazaniu Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego bądź certyfikatu zastępczego otrzymuje bezpłatnie świadczenia lekarskie w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Leczenie stomatologiczne Student będzie musiał pokryć większość kosztów związanych z leczeniem stomatologicznym we własnym zakresie. 244

245 Ratownictwo i transport medyczny W razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia student może bezpłatnie skorzystać ze świadczeń ratownictwa i transportu medycznego na terenie Polski po okazaniu Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego bądź certyfikatu zastępczego wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość. Lekarstwa i wyroby medyczne Zaopatrzenie w leki i wyroby medyczne przysługuje studentowi Programu Erasmus na podstawie recepty wystawionej przez lekarza. Receptę można zrealizować w każdej ogólnodostępnej aptece. 3.5 UBEZPIECZENIE Podstawą do jakichkolwiek operacji w zakresie zdrowotnym tj. hospitalizacji, pomocy ambulatoryjnej, wydawania leków oraz świadczenia usług medycznych, jest EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego). Student powinien zabiegać o wydanie karty unijnej we własnym kraju przedwyjazdem. W przypadku nieposiadania takiej karty, będzie on musiał pokryć wszystkie wydatki związane z opieką medyczną samodzielnie.wszelkie dodatkowe ubezpieczenia takie jak: od nieszczęśliwych wypadków oraz trwałych uszkodzeń przyjeżdżający student powinien wykupić we własnym zakresie w kraju macierzystym. Dodatkowe ubezpieczenie może zostać wykupione w kraju studenta, np. wraz z kartą zniżkową ISIC (International Student s Identity Card) lub kartą EURO ŚWIADCZENIA I UDOGODNIENIA DLA STUDENTÓW O SPECJALNYCH POTRZEBACH Studenci wymagający specjalnej opieki medycznejpowinni powiadomić o tym fakcie Koordynatora Administracyjnego Programu Erasmus. Wraz z Koordynatorem zostaną ustalone sposoby pomocy oraz określone wymagania przyjeżdżającego studenta. Jeśli jesteś studentem wymagającym specjalnej opieki medycznej, proszę poinformuj Koordyantora Administracyjnego: Koordynator zatroszczy się o Twoje bezpieczeństwo w czasie pobytu. 245

246 3.7 FINANSE Student może ubiegać się o otwarcie konta bankowego w jednym z wielu banków na rynku. Większość przedstawionych banków upraszcza normy proceduralne i pomaga w szybkim i bezproblemowym założeniu konta. Banki internetowe pozwalają na założenie konta w kilka minut, oferując przy tym atrakcyjne warunki prowadzenia rachunku oraz karty płatnicze. Kredyty i debety są oprocentowane również niższymi stawkami niżby to miało miejsce w bankach tradycyjnych. Studenci zagraniczni mają takie same prawa jak studenci obywatelstwa polskiego i również mogą korzystać z usług debetowych i kredytowych przedstawionych w ofercie banków, o ile spełniają przedstawione tam kryteria. Banki będą wymagać dokumentów, między innymi legitymacji studenckiej i zaświadczenia o pobycie w Polsce (stałym lub tymczasowym). Większość przedstawionych kont jest bezpłatna i nie wymaga minimalnych wpłat comiesięcznych. Polish Open University zwraca uwagę studentów na bankowość elektroniczną, jako że student Programu Erasmus po powrocie do kraju ojczystego będzie miał możliwość wykonywania operacji bankowych bez potrzeby bezpośredniego kontaktu z oddziałem bankowym. 3.8 BIURO OBSŁUGI STUDENTÓW Studenci mogą zwrócić się ze sprawami dotyczącymi modułów oraz z cyklem studiowania, rejestracją na moduły, wykłady, repetytoria oraz egzaminy do Dziekanatu Studiów I stopnia, Centrum Informacji lub do Koordynatora Administracyjnego Programu Erasmus. Dziekanat Studiów I i II stopnia w Warszawie ul. Domaniewska 37A, Warszawa tel. (+48 22) fax (+48 22) Od września do czerwca w Oddziale Mazowieckim POU działają dwa dziekanaty. Dziekanat studiów I stopnia (licencjackich) jest czynny w godzinach: pon. - pt sobota

247 Dziekanat studiów II stopnia (magisterskich uzupełniających), MBA i podyplomowych jest czynny w godzinach: pon. - pt. 11: sobota Dziekanat Studiów I i II stopnia w Krakowie ul. Głowackiego 12, Kraków tel. (+48 12) fax (+48 12) Od września do czerwca w Oddziale Małopolskim POU działają dwa dziekanaty. Dziekanat studiów I stopnia (licencjackich) jest czynny w godzinach: pon. - pt sobota Dziekanat studiów II stopnia (magisterskich uzupełniających), MBA i podyplomowych jest czynny w godzinach: pon. - pt. 11: sobota BAZA DYDAKTYCZNA Polish Open University posiada własną bazę dydaktyczno-badawczą. Wszystkie zajęcia odbywają się w lokalach, których uniwersytet jest właścicielem. Biblioteki Wszystkie Biblioteki Oddziałów POU w Warszawie i Krakowie oferują studentom jednakowy dostęp do wszystkich materiałów zarówno tych tradycyjnych, papierowych (książki, czasopisma) jak i usług elektronicznych, sieciowych.tradycyjne pomoce naukowe: Wyselekcjonowany przez wykładowców księgozbiór z zakresu: ekonomii, finansów, bankowości, rachunkowości, zarządzania, marketingu, reklamy, biznesu, zarządzania zasobami ludzkimi, psychologii, socjologii, statystyki, informatyki, Unii Europejskiej, języków obcych oraz słowniki, encyklopedie. Księgozbiory poszczególnych Oddziałów różnią się między sobą tylko ilością egzemplarzy poszczególnych tytułów, która zależy od liczby osób korzystającychz biblioteki: 247

248 Warszawa to ok vol. książek; Kraków ok vol. książek. Prenumerujemy dla studentów ok. 28 tytułów czasopism o tematyce zbieżnej z wiedzą wykładaną w POU (20-25% czasopism jest w języku angielskim). Ponadto posiadamy zbiór archiwalny czasopism. Posiadamy zbiór prospektów emisyjnych i raportów rocznych firm notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, jak i firm zagranicznych notowanych na innych giełdach. Do dyspozycji studentów jest elektroniczny katalog księgozbioru. W osobnym dziale posiadamy materiały broszurowe dotyczące regionów gospodarczych Polski, Unii Europejskiej i wstępowania do niej Polski, nowości wydawniczych na krajowym rynku książki. Zasoby elektroniczne: Polish Open University od 2010 roku posiada w ramach projektu Wirtualna Biblioteka Nauki sponsorowanego w 100% przez MNiSW darmowy dostęp on-line do elektronicznych baz danych: Elsevier Springer Wiley-Blackwell Nature / Science Web of Knowledge SCOPUS EBSCO Dodatkowo Polish Open University posiada wykupiony (przy dotacji 50% z MNiSW) dostęp on-line do bazy Emerald EMX-60, zawierającej 60 czasopism naukowych w pełnych wersjach. Dostęp do tej bazy jest możliwy on-line z całego świata a jedynym warunkiem jest posiadanie konta studenckiego w systemie komputerowym POU. Dostęp do wszystkich wymienionych powyżej baz jest bezpłatny pod warunkiem posiadania własnego konta w Infranecie Polish Open University. Studenci posiadają wolny, bezpłatny i nielimitowany dostęp do Internetu za pośrednictwem komputerów zainstalowanych w bibliotekach POU. Studenci za pośrednictwem komputerów w Bibliotekach POU mogą przeglądać wewnętrzną pełnotekstową bazę prac licencjackich i magisterskich. Baza ta zabezpieczona jest przed nieautoryzowanym dostępem oraz próbami skopiowania tekstów znajdujących się w niej. Studenci za pośrednictwem swoich kont w sieci POU posiadają dostęp do materiałów publikowanych przez wykładowców. Za pośrednictwem komputerów w Bibliotekach studenci mają także dostęp do podręczników multimedialnych wydawanych przez POU. Dostępne są również oryginalne papierowe wersje tych podręczników. 248

249 Większość danych i materiałów w wersji elektronicznej dostępna jest dla studentów tylko przez indywidualne konta i identyfikatory w ramach uczelnianej sieci i nie jest publikowana na stronie uczelni INFORMACJE PRAKTYCZNE DLA PRZYJEŻDŻAJĄCYCH STUDENTÓW Przyjazd do Polski Studenci przyjeżdżający do Polish Open University, mieszkający w kraju przynależącym do Unii Europejskiej, bez przeszkód mogą odwiedzać Rzeczpospolitą Polskę. Gwarancję bezproblemowego przyjazdu stanowi rozporządzenie UE o swobodnym przepływie ludności w ramach krajów członkowskich. Studenci przyjeżdżający spoza Unii Europejskiej będą musieli okazać ważną wizę na okres wyznaczony w czasie pobytu. Polish Open University może wystawić odpowiednie zaświadczenie potwierdzające cel pobytu w Rzeczpospolitej Polskiej, jeśli zaistnieje taka potrzeba. Sposób dotarcia na uczelnię Warszawa Dojazd do siedziby uniwersytetu możliwy jest: Tramwajami nr 17, 18, 31 należy wysiąść na przystanku DOMANIEWSKA. W przypadku podróżowania z Centrum, należy pójść w lewo tuż po opuszczeniu środka transportu na wskazanym przystanku. W przypadku podróżowania od strony Ursynowa to ze wskazanego przystanku należy udać się w prawo. Budynek uczelni znajduje się w odległości ok. 300 metrów od skrzyżowania. Autobusem nr 117, 136, należy wysiąść na przystanku DOMANIEWSKA. W przypadku podróżowania z Centrum, należy pójść w lewo tuż po opuszczeniu środka transportu na wskazanym przystanku. W przypadku podróżowania od strony Ursynowa to ze wskazanego przystanku należy udać się w prawo. Budynek uczelni znajduje się w odległości ok. 300 metrów od skrzyżowania. 249

250 Autobusami 174- należy wysiąść na przystanku OS. DOMANIEWSKA. W przypadku podróżowania z Centrum, należy pójść w lewo tuż po opuszczeniu środka transportu na wskazanym przystanku. W przypadku podróżowania od strony Ursynowa to ze wskazanego przystanku należy udać się w prawo. Budynek uczelni znajduje się w odległości ok. 300 metrów od skrzyżowania. Metrem - należy wysiąść na stacji WILANOWSKA. Po wyjściu z metra kieruj się wzdłuż ulicy Domaniewskiej. Budynek POU znajduje się w odległości ok. 300 metrów od skrzyżowania z ulicą Wołoską oraz ok. 500 metrów od Alei Niepodległości. Kraków Dojazd do siedziby uniwersytetu możliwy jest: Tramwajemnr 4, 14, 64 - W przypadku podróżowania z dworca kolejowego PKP, należy wsiąść do tramwaju o podanym numerze w kierunku Bronowic. Wysiąść należy na przystanku GŁOWACKIEGO. W celu wyszukania najbardziej dogodnych połączeń polecamy strony: Transport publiczny W Warszawie istnieje bardzo dobrze rozbudowana sieć transportu miejskiego. Bilety okresowe ważne są we wszystkich środkach transportu w ramach granic miasta Warszawy. Możliwe jest zmiana środków transportu bez obawy o rosnące koszty. W Warszawie transport publiczny uwzględnia autobusy, tramwaje i metro. W Krakowie transport miejski opiera się na liniach tramwajowych i autobusowych. 250

251 Przyjazd do Polski Do Polski można przyjechać wykorzystując połączenia lotnicze lub transport naziemny. Student przyjeżdża do Polski we własnym zakresie i na własny koszt. Transport lotniczy obejmuje linie lotnicze tradycyjne oraz tanie linie lotnicze. Transport naziemny obejmuje międzynarodowe przewozy ludności autokarami, np. Eurolines, jak i również transport kolejowy (PKP w Polsce). Ambasady W przypadku zaistniałej sytuacji potrzeby kontaktu z Ambasadą kraju pochodzenia studenta, POU pomoże w nawiązaniu kontaktu z ambasadą kraju pochodzenia studenta. Belgia Ambasada Królestwa Belgii ul. Senatorska 34, Warszawa, tel tel tfx Bułgaria Ambasada Republiki Bułgarii Al. Ujazdowskie 33/35, Warszawa, tel Czechy Ambasada Republiki Czeskiej Ul. Koszykowa 18, Warszawa, tel. +48/ Centrala fax +48/ Sekretariat Ambasadora fax +48/ Wydział Konsularny Dania Ambasada Królestwa Danii ul. Marszałkowska Warszawa tel.+48 (22) fax+48 (22) Francja Ambasada Republiki Francuskiej ul. Piękna Warszawa tel. +48 (22) fax + 48 (22) Hiszpania Ambasada Królestwa Hiszpanii Ul. Myśliwiecka 4, Warszawa, tel. (0-22) , ,

252 fax (0-22) Niemcy Ambasada Republiki Federalnej Niemiec ul. Jazdów 12, Warszawa tel. (022) fax (022) Słowacja Ambasada Republiki Słowackiej ul. Litewska 6, Warszawa, tel. (022) , fax.(022) Węgry Ambasada Republiki Węgierskiej ul. Chopina 2, Warszawa, tel , fax ; Wielka Brytania Ambasada Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej Ambasada Brytyjska ul. Kawalerii Warszawa tel. (48 22) fax (48 22) Włochy Ambasada Republiki Włoskiej Pl. Dąbrowskiego 6, Warszawa, tel , fax ; 252

REGULAMIN PODEJMOWANIA STUDIÓW PRZEZ CUDZOZIEMCÓW W AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI z dnia r.

REGULAMIN PODEJMOWANIA STUDIÓW PRZEZ CUDZOZIEMCÓW W AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI z dnia r. REGULAMIN PODEJMOWANIA STUDIÓW PRZEZ CUDZOZIEMCÓW W AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI z dnia 23.04.2012r. 1 Podstawa prawna Cudzoziemcy mogą podejmować studia w Akademii Morskiej w Gdyni na zasadach zgodnych z

Bardziej szczegółowo

3. Cudzoziemiec dokonuje wyboru formy przyjęcia na studia poprzez pisemną deklarację dołączoną do dokumentów rekrutacyjnych.

3. Cudzoziemiec dokonuje wyboru formy przyjęcia na studia poprzez pisemną deklarację dołączoną do dokumentów rekrutacyjnych. Zarządzenie nr 43/2016/2017 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów pierwszego stopnia, jednolitych studiów magisterskich

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjmowania cudzoziemców na studia w Politechnice Lubelskiej

Zasady przyjmowania cudzoziemców na studia w Politechnice Lubelskiej Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 11/2010/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 kwietnia 2010 r. Zasady przyjmowania cudzoziemców na studia w Politechnice Lubelskiej Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 43 /2016 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 czerwca 2016r. Postanowienia ogólne 1 Uchwała określa zasady rekrutacji cudzoziemców na studia wyższe

Bardziej szczegółowo

Po czym poznać lidera? roczne brytyjski czterech

Po czym poznać lidera? roczne brytyjski czterech Po czym poznać lidera? Wyższa Szkoła Zarządzania / Polish Open University we współpracy z brytyjskim partnerem, Oxford Brookes University (Oxford, Wielka Brytania), już od września 2011 roku uruchamia

Bardziej szczegółowo

Zasady Rekrutacji Cudzoziemców w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sandomierzu

Zasady Rekrutacji Cudzoziemców w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sandomierzu Zasady Rekrutacji Cudzoziemców w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sandomierzu Akty prawne: Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2014 poz. 1198 z późn. zm.) Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYJMOWANIA NA STUDIA W UNIWERSYTECIE RZESZOWSKIM CUDZOZIEMCÓW. 1 Zasady ogólne

ZASADY PRZYJMOWANIA NA STUDIA W UNIWERSYTECIE RZESZOWSKIM CUDZOZIEMCÓW. 1 Zasady ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 37/2014 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27.05.2014 r. w sprawie: zasad przyjmowania i odbywania studiów w Uniwersytecie Rzeszowskim przez cudzoziemców ZASADY

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 38/2016. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 19 maja 2016 roku

Uchwała Nr 38/2016. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 19 maja 2016 roku Uchwała Nr 38/2016 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 19 maja 2016 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe cudzoziemców Na podstawie art. 169 ust. 2 i 5 w zw.

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI DLA OBCOKRAJOWCÓW I OSÓB POSIADAJĄCYCH ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI ORAZ DYPLOMY ZAGRANICZNE UPRAWNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW W WYŻSZEJ SZKOLE BANKOWEJ WE WROCŁAWIU NA ROK AKADEMICKI 2015/16

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 48/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 18 czerwca 2010 r.

Zarządzenie Nr 48/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 18 czerwca 2010 r. DNS.430 10/2010 Zarządzenie Nr 48/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie podejmowania i odbywania studiów przez cudzoziemców Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYJMOWANIA NA STUDIA W UNIWERSYTECIE RZESZOWSKIM CUDZOZIEMCÓW

ZASADY PRZYJMOWANIA NA STUDIA W UNIWERSYTECIE RZESZOWSKIM CUDZOZIEMCÓW Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 32/2017 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 08.05.2017 r. w sprawie: zasad przyjmowania i odbywania studiów przez cudzoziemców w Uniwersytecie Rzeszowskim ZASADY

Bardziej szczegółowo

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DOTYCZĄCE CUDZOZIEMCÓW W WYŻSZEJ SZKOLE INFORMATYKI I EKONOMII TWP W OLSZTYNIE

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DOTYCZĄCE CUDZOZIEMCÓW W WYŻSZEJ SZKOLE INFORMATYKI I EKONOMII TWP W OLSZTYNIE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 03/2013 Senatu WSIiE TWP z dnia 22 lutego 2013 r. ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DOTYCZĄCE CUDZOZIEMCÓW W WYŻSZEJ SZKOLE INFORMATYKI I EKONOMII TWP W OLSZTYNIE 1 Cudzoziemcy

Bardziej szczegółowo

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH Cudzoziemcem, w rozumieniu przepisów prawa polskiego, jest każda osoba nie posiadająca polskiego obywatelstwa. Osoby, które

Bardziej szczegółowo

Zasady podejmowania Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich. przez osoby niebędące obywatelami polskimi

Zasady podejmowania Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich. przez osoby niebędące obywatelami polskimi Zasady podejmowania Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich przez osoby niebędące obywatelami polskimi 1 Podstawy prawne 1. Osoby nie będące obywatelami polskimi, zwane dalej cudzoziemcami mogą podejmować

Bardziej szczegółowo

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH Cudzoziemcem, w rozumieniu przepisów prawa polskiego, jest każda osoba nie posiadająca polskiego obywatelstwa. Osoby, które

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015.

Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015. Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015. W związku z rozpoczęciem nowego programu Erasmus+ w roku 2014/15 Uniwersytet Zielonogórski zastrzega

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 40/2014 REKTORA UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO JANA PAWŁA II W KRAKOWIE z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie

ZARZĄDZENIE nr 40/2014 REKTORA UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO JANA PAWŁA II W KRAKOWIE z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie ZARZĄDZENIE nr 40/2014 REKTORA UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO JANA PAWŁA II W KRAKOWIE z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie odbywania przez cudzoziemców studiów w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie

Bardziej szczegółowo

I. Na zasadach obowiązujących obywateli polskich

I. Na zasadach obowiązujących obywateli polskich ZASADY PRZYJMOWANIA NA STUDIA W UNIWERSYTECIE RZESZOWSKIM CUDZOZIEMCÓW Dokumenty źródłowe: - Ustawa z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365), - Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Specjalności: finanse przedsiębiorstw informatyka w finansach Ulotka

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe na rok akademicki 2018/2019 w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu

Warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe na rok akademicki 2018/2019 w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu Warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe na rok akademicki 2018/2019 w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu I. Postanowienia ogólne 1 Uchwała określa warunki i tryb rekrutacji obywateli polskich oraz cudzoziemców

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA NA STUDIA I STOPNIA CUDZOZIEMCA W ZACHODNIOPOMORSKIM UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE

WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA NA STUDIA I STOPNIA CUDZOZIEMCA W ZACHODNIOPOMORSKIM UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA NA STUDIA I STOPNIA CUDZOZIEMCA W ZACHODNIOPOMORSKIM UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE Dokumenty źródłowe: Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD I KRYTERIÓW PRZYJĘĆ NA STUDIA III STOPNIA W AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W WARSZAWIE

REGULAMIN ZASAD I KRYTERIÓW PRZYJĘĆ NA STUDIA III STOPNIA W AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W WARSZAWIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 13/2017 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie z 25 kwietnia 2017 r. REGULAMIN ZASAD I KRYTERIÓW PRZYJĘĆ NA STUDIA III STOPNIA W AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W WARSZAWIE w roku

Bardziej szczegółowo

MBA W BANKOWOŚCI I FINANSACH

MBA W BANKOWOŚCI I FINANSACH Studia Menedżerskie MBA W BANKOWOŚCI I FINANSACH (MBA in Banking and Finance) Zarząd Banku Spółdzielczego Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im Franciszka Stefczyka Ul. Mokotowska 14 00-561 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin podejmowania studiów przez osoby niebędące obywatelami polskimi (cudzoziemców) w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Regulamin podejmowania studiów przez osoby niebędące obywatelami polskimi (cudzoziemców) w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku Załącznik do Zarządzenia Nr 29/11 Rektora PWSZ we Włocławku z dnia 10 maja 2011 roku Regulamin podejmowania studiów przez osoby niebędące obywatelami polskimi (cudzoziemców) w Państwowej Wyższej Szkole

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PODEJMOWANIA STUDIÓW PRZEZ CUDZOZIEMCÓW W AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI. 1 Podstawa prawna. 2 Zasady podejmowania studiów

REGULAMIN PODEJMOWANIA STUDIÓW PRZEZ CUDZOZIEMCÓW W AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI. 1 Podstawa prawna. 2 Zasady podejmowania studiów REGULAMIN PODEJMOWANIA STUDIÓW PRZEZ CUDZOZIEMCÓW W AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI 1 Podstawa prawna Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia, studia doktoranckie oraz inne formy kształcenia, a także uczestniczyć

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. Wyższa Międzynarodowa Szkoła Biznesu w Warszawie

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. Wyższa Międzynarodowa Szkoła Biznesu w Warszawie REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższa Międzynarodowa Szkoła Biznesu w Warszawie Warszawa 2017 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Wyższa Międzynarodowa Szkoła Biznesu w Warszawie (WMSB), zwana dalej Uczelnią, jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ KOSMETYKI I PIELĘGNACJI ZDROWIA

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ KOSMETYKI I PIELĘGNACJI ZDROWIA REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ KOSMETYKI I PIELĘGNACJI ZDROWIA 1 Wstęp 1. Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia, zgodnie z art. 8 ust.1 ustawy z dn. 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Warunki podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów, kursów dokształcających i szkoleń w Wyższej Szkole Biznesu w Pile

Warunki podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów, kursów dokształcających i szkoleń w Wyższej Szkole Biznesu w Pile Warunki podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów, kursów dokształcających i szkoleń w Wyższej Szkole Biznesu w Pile Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 1. Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r.

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia programów kształcenia na studiach

Bardziej szczegółowo

Zasady podjęcia studiów w języku angielskim w Uniwersytecie Opolskim przez studentów zagranicznych (m.in. Wydział Ekonomiczny)

Zasady podjęcia studiów w języku angielskim w Uniwersytecie Opolskim przez studentów zagranicznych (m.in. Wydział Ekonomiczny) Zasady podjęcia studiów w języku angielskim w Uniwersytecie Opolskim przez studentów zagranicznych (m.in. Wydział Ekonomiczny) I Legalizacja pobytu na terytorium RP 1. Obywatele Unii Europejskiej, Konfederacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin wymiany studentów w ramach programów międzynarodowych realizowanych na Wydziale Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia

Regulamin wymiany studentów w ramach programów międzynarodowych realizowanych na Wydziale Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Regulamin wymiany studentów w ramach programów międzynarodowych realizowanych na Wydziale Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia zgodny z Zarządzeniem nr 73/2012 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 63/2015 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 15 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 63/2015 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 15 września 2015 r. DNS.430 17/15 ZARZĄDZENIE Nr 63/2015 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 15 września 2015 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów pierwszego i drugiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU Załącznik nr 1 do uchwały Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nr 20/2012 z dnia 30 marca 2012 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU 1. Regulamin Studiów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 149/2016 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 149/2016 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR 149/2016 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia programów kształcenia na studiach

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 2 do uchwały nr 27/2017 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r.

załącznik nr 2 do uchwały nr 27/2017 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. załącznik nr 2 do uchwały nr 27/2017 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. Kryteria kwalifikacji obowiązujące kandydatów na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. Wytyczne do opracowania planów studiów i programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich

Bardziej szczegółowo

Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia

Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia inżynierskie - I stopień Studia magisterskie - II stopień STUDIA

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA NA STUDIA

REKRUTACJA NA STUDIA REKRUTACJA NA STUDIA 1. REJESTRACJA Pierwszym krokiem, jaki trzeba wykonać, aby dostać się na studia w Uniwersytecie Szczecińskim, jest rejestracja w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (w skrócie

Bardziej szczegółowo

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Zasady i warunki wyjazdu 1 1. Wyjazdy studentów na praktyki w ramach programu Erasmus+

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały RW nr 11c/15/2014/2015 z dnia 19.02.2015

Załącznik do uchwały RW nr 11c/15/2014/2015 z dnia 19.02.2015 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Obszar nauk społecznych Dziedzina nauk ekonomicznych Dyscyplina: EKONOMIA Forma studiów: stacjonarne Rekrutacja na bezpłatne studia doktoranckie odbywa się w drodze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ Na podstawie art. 8 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) prowadzone

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJI I TERAPII REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJI I TERAPII REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJI I TERAPII REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ Poznań 2015 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne... 3 ROZDZIAŁ II. Organy dokonujące potwierdzania efektów uczenia się...

Bardziej szczegółowo

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH I. Wstęp Cudzoziemcem, w rozumieniu przepisów prawa polskiego, jest każda osoba nie posiadająca polskiego obywatelstwa. Osoby,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN niestacjonarnych studiów I stopnia dla słuchaczy VI semestru i absolwentów NKJO działających pod opieką naukowodydaktyczną

REGULAMIN niestacjonarnych studiów I stopnia dla słuchaczy VI semestru i absolwentów NKJO działających pod opieką naukowodydaktyczną REGULAMIN niestacjonarnych studiów I stopnia dla słuchaczy VI semestru i absolwentów NKJO działających pod opieką naukowodydaktyczną Uniwersytetu Śląskiego Postanowienia ogólne 1 1. Studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora US nr 27/2017 z dnia 2 czerwca 2017 r.

załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora US nr 27/2017 z dnia 2 czerwca 2017 r. Wykaz wymaganych dokumentów od kandydatów na studia podczas postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące projektowania programów kształcenia i planów studiów, ich realizacji i oceny rezultatów.

Wytyczne dotyczące projektowania programów kształcenia i planów studiów, ich realizacji i oceny rezultatów. Załącznik do Uchwały nr 3/I/12 Senatu PWSTE im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu z dnia 18 stycznia 2012r. Wytyczne dotyczące projektowania programów kształcenia i planów studiów, ich realizacji

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY REALIZACJI MAGISTERSKICH PROGRAMÓW PODWÓJNEGO DYPLOMU (MPPD) W SZKOLE GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE

PROCEDURY REALIZACJI MAGISTERSKICH PROGRAMÓW PODWÓJNEGO DYPLOMU (MPPD) W SZKOLE GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE Załącznik do zarządzenia Rektora nr 17 z dnia 16 kwietnia 2013 r. PROCEDURY REALIZACJI MAGISTERSKICH PROGRAMÓW PODWÓJNEGO DYPLOMU (MPPD) W SZKOLE GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE Studia magisterskie w ramach

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r.

Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla menedżerskich studiów podyplomowych Master of Business Administration (MBA) prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu REGULAMIN STUDIÓW MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu REGULAMIN STUDIÓW MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu REGULAMIN STUDIÓW MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 2014/2015 Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu 1 Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 ORGANIZACJA NAUKI... 2 PRAWA

Bardziej szczegółowo

z wykorzystaniem Internetu

z wykorzystaniem Internetu el@styczność zdobywania wiedzy E-learning co to jest? Co mówią Ci, którzy już spróbowali? Co można studiować w u? czytaj więcej E-learning co to jest? Skuteczny system nauki z wykorzystaniem Internetu

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DLA CUDZOZIEMCÓW NA STUDIA W WYŻSZEJ SZKOLE BANKOWEJ WE WROCŁAWIU NA ROK AKADEMICKI 2016/17 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZASADY REKRUTACJI DLA CUDZOZIEMCÓW NA STUDIA W WYŻSZEJ SZKOLE BANKOWEJ WE WROCŁAWIU NA ROK AKADEMICKI 2016/17 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI DLA CUDZOZIEMCÓW NA STUDIA W WYŻSZEJ SZKOLE BANKOWEJ WE WROCŁAWIU NA ROK AKADEMICKI 2016/17 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zasady rekrutacji określają warunki i tryb rekrutacji Cudzoziemców

Bardziej szczegółowo

Podyplomowe Studium Teologii Na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu

Podyplomowe Studium Teologii Na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu Podyplomowe Studium Teologii Na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Decyzję o powołaniu Podyplomowego Studium Teologii podejmuje Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na wniosek

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na studia wyższe na rok akademicki 2017/2018 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Zasady rekrutacji do Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na studia wyższe na rok akademicki 2017/2018 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady rekrutacji do Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na studia wyższe na rok akademicki 2017/2018 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zasady rekrutacji określają warunki i tryb rekrutacji obywateli polskich

Bardziej szczegółowo

Program i efekty kształcenia studiów podyplomowych MBA-SGH. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Cel studiów i adresaci

Program i efekty kształcenia studiów podyplomowych MBA-SGH. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Cel studiów i adresaci Załącznik do uchwały nr 457 Senatu SGH z dnia 25 maja 2016 r. Program i efekty kształcenia studiów podyplomowych MBA-SGH Organizator Stopień studiów Prowadzący Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Studia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Wydziału Zarządzania. z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad studiowania

Uchwała Rady Wydziału Zarządzania. z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad studiowania Uchwała Rady Wydziału Zarządzania z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad studiowania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Na podstawie 4 ust.1, 2,3, 8 ust. 6 i 11, 22 ust.

Bardziej szczegółowo

- tak jak na studia stacjonarne lecz z dodatkowym sprawdzeniem znajomości języka angielskiego, - wg przepisów dotyczących obcokrajowców.

- tak jak na studia stacjonarne lecz z dodatkowym sprawdzeniem znajomości języka angielskiego, - wg przepisów dotyczących obcokrajowców. Uchwała Senatu Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu w sprawie zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2007/2008, podjęta w dniu 13 kwietnia 2006 r. i

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW (EUROREG)

Regulamin studiów podyplomowych Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW (EUROREG) Regulamin studiów podyplomowych Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW (EUROREG) Regulamin studiów podyplomowych Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE Nazwa kierunku studiów DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE ZARZĄDZANIE I STOPIEŃ Poziom kształcenia/poziom

Bardziej szczegółowo

dr hab. Anna Wypych - Gawrońska, prof. AJD

dr hab. Anna Wypych - Gawrońska, prof. AJD Zarządzenie wewnętrzne R-0161/132/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 19 października 2017 r. w sprawie zasad podejmowania i odbywania form kształcenia oraz uczestniczenia w badaniach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora US nr 36 /2016 z dnia 6 czerwca 2016 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora US nr 36 /2016 z dnia 6 czerwca 2016 r. Wykaz wymaganych dokumentów od kandydatów na studia podczas postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu LLP Erasmus w roku akademickim 2013/2014

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu LLP Erasmus w roku akademickim 2013/2014 Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu LLP Erasmus w roku akademickim 2013/2014 Wyjazdy stypendialne Studia za granicą w ramach Programu Erasmus traktowane są jako część programu studiów

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2/2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 29 stycznia 2014 roku

Uchwała nr 2/2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 29 stycznia 2014 roku Uchwała nr 2/2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2014/2015

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DLA CUDZOZIEMCÓW NA STUDIA W WYŻSZEJ SZKOLE BANKOWEJ WE WROCŁAWIU NA ROK AKADEMICKI 2016/17 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZASADY REKRUTACJI DLA CUDZOZIEMCÓW NA STUDIA W WYŻSZEJ SZKOLE BANKOWEJ WE WROCŁAWIU NA ROK AKADEMICKI 2016/17 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI DLA CUDZOZIEMCÓW NA STUDIA W WYŻSZEJ SZKOLE BANKOWEJ WE WROCŁAWIU NA ROK AKADEMICKI 2016/17 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zasady rekrutacji określają warunki i tryb rekrutacji Cudzoziemców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W CHEŁMIE. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Studiów Podyplomowych PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W CHEŁMIE. I. Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały nr 3/XC/2015 Senatu PWSZ w Chełmie w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Studiów Podyplomowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie Regulamin Studiów Podyplomowych PAŃSTWOWEJ

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych i kursów dokształcających w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Regulamin studiów podyplomowych i kursów dokształcających w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Zmieniony Zarządzeniem Nr 58/2014 Załącznik do Zarządzenia Nr 95/2013 Rektora UMCS Regulamin studiów podyplomowych i kursów dokształcających w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. nr 53/WAT/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r.

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. nr 53/WAT/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 53/WAT/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia Organizacji potwierdzania efektów uczenia się w WAT Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do uchwały nr 28/08 Senatu UG z dn. 27.03.2008 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Studia podyplomowe na Uniwersytecie Gdańskim funkcjonują

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu LLP Erasmus

Regulamin programu LLP Erasmus Regulamin programu LLP Erasmus TYTUŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 Regulamin programu LLP Erasmus, zwany dalej Regulaminem, reguluje kwestie uczestnictwa w programie międzynarodowej wymiany studentów

Bardziej szczegółowo

Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach. Regulamin studiów podyplomowych Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach

Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach. Regulamin studiów podyplomowych Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach Regulamin studiów podyplomowych Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Podstawowymi aktami prawnymi określającymi

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniająca Uchwałę nr 792 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie w

Bardziej szczegółowo

7) dokument potwierdzający prawo ubiegania się o przyjęcie i odbywanie studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich zgodnie z art. 43 ust.

7) dokument potwierdzający prawo ubiegania się o przyjęcie i odbywanie studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich zgodnie z art. 43 ust. Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 36 Rektora UZ z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie szczegółowych unormowań dotyczących postępowania rekrutacyjnego na studia wyższe w roku akademickim 2016 /2017 I. Wykaz dokumentów

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. potwierdzania efektów uczenia się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

R E G U L A M I N. potwierdzania efektów uczenia się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim R E G U L A M I N potwierdzania efektów uczenia się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim Rozdział I. Przepisy ogólne 1. 1. Regulamin określa zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYJAZDY ZAGRANICZNE STUDENTÓW KOLEGIUM NAUK SPOŁECZNYCH I FILOLOGII OBCYCH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS PLUS

INSTRUKCJA WYJAZDY ZAGRANICZNE STUDENTÓW KOLEGIUM NAUK SPOŁECZNYCH I FILOLOGII OBCYCH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS PLUS INSTRUKCJA WYJAZDY ZAGRANICZNE STUDENTÓW KOLEGIUM NAUK SPOŁECZNYCH I FILOLOGII OBCYCH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS PLUS 1. ZAKRES INSTRUKCJI Zakres instrukcji obejmuje postępowanie związane z kwalifikacją

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYMIANY STUDENCKIEJ MIĘDZY UNIWERSYTETEM WARSZAWSKIM A NORTHEASTERN ILLINOIS UNIVERSITY REGULAMIN WYMIANY

PROGRAM WYMIANY STUDENCKIEJ MIĘDZY UNIWERSYTETEM WARSZAWSKIM A NORTHEASTERN ILLINOIS UNIVERSITY REGULAMIN WYMIANY PROGRAM WYMIANY STUDENCKIEJ MIĘDZY UNIWERSYTETEM WARSZAWSKIM A NORTHEASTERN ILLINOIS UNIVERSITY I. Postanowienia ogólne REGULAMIN WYMIANY 1. Program realizowany jest na podstawie Umowy zawartej pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2015/2016

Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2015/2016 Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2015/2016 Na podstawie 3 ust. 5 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI STUDENTÓW NA WYJAZDY STYPENDIALNE LLP ERASMUS

REGULAMIN REKRUTACJI STUDENTÓW NA WYJAZDY STYPENDIALNE LLP ERASMUS Wrocław, dnia 15 maja 2008 r. REGULAMIN REKRUTACJI STUDENTÓW NA WYJAZDY STYPENDIALNE LLP ERASMUS 1 1. Postępowanie kwalifikacyjne na wyjazd stypendialny w ramach Programu Uczenie się przez całe Ŝycie -

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Nr 164/2006

Uchwała Senatu Nr 164/2006 Uchwała Senatu Nr 164/2006 Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu w sprawie zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2007/2008, podjęta w dniu 13.04. 2006

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIÓW REKTORA. w WYŻSZEJ SZKOLE PEDAGOGICZNEJ TWP W WARSZAWIE

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIÓW REKTORA. w WYŻSZEJ SZKOLE PEDAGOGICZNEJ TWP W WARSZAWIE Załącznik do Zarządzenia Nr 29/2012 Rektora WSP TWP w Warszawie z dnia 1 października 2012r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIÓW REKTORA w WYŻSZEJ SZKOLE PEDAGOGICZNEJ TWP W WARSZAWIE z FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

Regulamin potwierdzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu efektów uczenia się uzyskanych poza systemem studiów

Regulamin potwierdzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu efektów uczenia się uzyskanych poza systemem studiów Regulamin potwierdzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu efektów uczenia się uzyskanych poza systemem studiów Przepisy ogólne 1 1. Regulamin określa obowiązujące na Uniwersytecie Ekonomicznym w

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie. Załącznik do uchwały nr 53/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. WYTYCZNE DLA RAD WYDZIAŁÓW DOTYCZĄCE SPOSOBU USTALANIA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA, W TYM PLANÓW I PROGRAMÓW STUDIÓW, STUDIÓW DOKTORANCKICH, STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od 1 października 2013 r.)

(obowiązuje od 1 października 2013 r.) REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH STAROPOLSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ w KIELCACH (dawniej Wyższej Szkoły Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach) (obowiązuje od 1 października 2013 r.) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Katolicki Uniwersytet Lubelski ]ana Pawła II Dział Organizacyjno-Prawny 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14

Katolicki Uniwersytet Lubelski ]ana Pawła II Dział Organizacyjno-Prawny 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 107.1 /»` ' sf/ fa., H ` ` UŠĹŠYÜ` sāřâ 2,, Katolicki Uniwersytet Lubelski ]ana Pawła II Dział Organizacyjno-Prawny 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tćl. +48 81 445 41 77; fax +48 81 445 41 78, C-rnail:ClOp@l{ul.pl

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 35/2016 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach

ZARZĄDZENIE Nr 35/2016 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach ZARZĄDZENIE Nr 35/2016 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie podejmowania i odbywania studiów, studiów doktoranckich oraz studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 23 2014/2015 Senatu Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza z dnia 24 maja 2015 r.

UCHWAŁA nr 23 2014/2015 Senatu Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza z dnia 24 maja 2015 r. UCHWAŁA nr 23 2014/2015 Senatu Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza z dnia 24 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia warunków i trybu rekrutacji na studia w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 81/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 września 2015 r.

Załącznik do Uchwały nr 81/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 września 2015 r. Załącznik do Uchwały nr 81/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 września 2015 r. REGULAMIN STOSOWANIA SYSTEMU ECTS W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE Podstawę prawną regulaminu

Bardziej szczegółowo

Symbol: P-SSW-5-1 UDZIAŁ W PROGRAMIE ERASMUS. status: obowiązujący. Strona 1 z 5

Symbol: P-SSW-5-1 UDZIAŁ W PROGRAMIE ERASMUS. status: obowiązujący. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 1. Zakres procedury Procedura opisuje sposób rekrutacji studentów i pracowników ubiegających się o wyjazd na wymianę, oraz kwalifikowania studentów i pracowników przyjezdnych w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

naukowych, artykuły naukowe oraz inne - dotyczy wyłącznie kandydatów na Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki, Wydział Fizyki i

naukowych, artykuły naukowe oraz inne - dotyczy wyłącznie kandydatów na Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki, Wydział Fizyki i Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 37 Rektora UZ z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie szczegółowych unormowań dotyczących postępowania rekrutacyjnego na studia doktoranckie w roku akademickim 2016 /2017 I. Wykaz

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów i realizacji wyjazdów stypendialnych w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2015/2016.

Zasady rekrutacji studentów i realizacji wyjazdów stypendialnych w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2015/2016. Zasady rekrutacji studentów i realizacji wyjazdów stypendialnych w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2015/2016. Nadzór nad realizacją Programu na Uniwersytecie Zielonogórskim sprawuje Prorektor

Bardziej szczegółowo

f. Studiach podyplomowych należy przez to rozumieć studia podyplomowe realizowane w ramach Projektu.

f. Studiach podyplomowych należy przez to rozumieć studia podyplomowe realizowane w ramach Projektu. Regulamin uczestnictwa w studiach podyplomowych w ramach projektu UDA POKL 04.03.00-00-214/12-00 Wzrost potencjału Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa poprzez rozwój oferty studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KWALIFIKACJI STUDENTÓW NA WYJAZDY STYPENDIALNE PROGRAM ERASMUS+

REGULAMIN KWALIFIKACJI STUDENTÓW NA WYJAZDY STYPENDIALNE PROGRAM ERASMUS+ Wrocław, dnia 16 czerwca 2014 r. REGULAMIN KWALIFIKACJI STUDENTÓW NA WYJAZDY STYPENDIALNE PROGRAM ERASMUS+ 1 1. Postępowanie kwalifikacyjne na wyjazd stypendialny w ramach Programu Erasmus+ odbywa się

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu PG nr 228/2014/XXIII z 19 listopada 2014 r.

Uchwała Senatu PG nr 228/2014/XXIII z 19 listopada 2014 r. Uchwała Senatu PG nr 228/2014/XXIII z 19 listopada 2014 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się. Senat Politechniki Gdańskiej, na podstawie art. 170f. ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Studia podyplomowe funkcjonują na podstawie: a) art.8. ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 65, poz.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 32/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Załącznik do Uchwały nr 32/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE Załącznik do Uchwały nr 32/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r. WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE STACJONARNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ W AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA LIPIŃSKIEGO WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ W AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA LIPIŃSKIEGO WE WROCŁAWIU Załącznik do Uchwały Nr 25/2015 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2015 r. REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ W AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA LIPIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja wspólnych studiów na przykładzie MediaAC: Media Arts Culture

Przygotowanie i realizacja wspólnych studiów na przykładzie MediaAC: Media Arts Culture Przygotowanie i realizacja wspólnych studiów na przykładzie MediaAC: Media Arts Culture Prof. dr hab. Ryszard Kluszczyński i dr Dagmara Rode, Uniwersytet Łódzki Beata Skibińska, Fundacja Rozwoju Systemu

Bardziej szczegółowo

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/2014

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/2014 Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/2014 Zasady i warunki wyjazdu 1 1. Wyjazdy studentów na praktyki w ramach programu Erasmus

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji Programu ERASMUS+ Mobilność w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w latach 2014-2020

Zasady realizacji Programu ERASMUS+ Mobilność w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w latach 2014-2020 Zasady realizacji Programu ERASMUS+ Mobilność w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w latach 2014-2020 I. Wstęp 1. Uczelnianego Koordynatora ds. Programu Erasmus+ powołuje Rektor osobiście, natomiast Koordynatorów

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO OŚWIADCZENIE KANDYDATA ROK AKADEMICKI 2015-2016

PROCEDURA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO OŚWIADCZENIE KANDYDATA ROK AKADEMICKI 2015-2016 PROCEDURA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO OŚWIADCZENIE KANDYDATA ROK AKADEMICKI 2015-2016 1 Oświadczam, że dane zawarte w formularzu są zgodne ze stanem faktycznym oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ATENEUM SZKOŁY WYŻSZEJ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ATENEUM SZKOŁY WYŻSZEJ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ATENEUM SZKOŁY WYŻSZEJ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ateneum Szkoła Wyższa z siedzibą w Gdańsku jest uczelnią niepubliczną wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2016/2017

Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2016/2017 Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2016/2017 Na podstawie 3 ust. 5 Regulaminu

Bardziej szczegółowo