Sesja Naukowa. pod redakcją E. J. Godzińskiej i M. Trojana

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sesja Naukowa. pod redakcją E. J. Godzińskiej i M. Trojana"

Transkrypt

1 Sesja Naukowa z okazji Jubileuszu 300 Seminariów Etologicznych! Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN!i Polskiego Towarzystwa Etologicznego (PTEtol.)!oraz X-lecia badań terenowych! Zakładu Psychologii Zwierząt Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego pod redakcją E. J. Godzińskiej i M. Trojana

2 2 SPIS TREŚCI #1 Differences between an "ideal" detection dog and dogs used by the police... 3 #2 Czy naiwne paja ki skacza ce potrafia rozroźṅic swoje ofiary i czy polują na nie tak jak dorosłe?... 4 #3 W jaki sposo b niedosẃiadczone paja ki skacza ce rozpoznaja, czy ich ofiara jest w stanie uciec i w jaki sposo b poluja?...4 #4 Wielowymiarowe badania mechanizmoẃ zachowania zwierza t w dosẃiadczeniach biomedycznych... 5 #5 Relation between fearfulness and maternal behaviour in Arabian mares... 6 #6 Observation on chances to recognize signs of the fertile period by stud dogs... 7 #7 The involvement of -opioid receptors in rewarding effects of cocaine... 8 #8 The role of octopamine in the mediation of ant social behaviour... 8 #9 Koniki polskie jako zwierze ta modelowe w badaniach naukowych... 9 #10 Zastosowanie fotopułapek do obserwacji zachowania duzẏch ssakoẃ w warunkach naturalnych na przykładzie Meles meles... 9 #11 Moribund ants may cease to avoid illuminated zones...10 #12 Behaviour of amazon ants (Polyergus rufescens) and their slaves (Formica fusca) when reunited after isolation...11 #13 The effects of age and past and present behavioural specialisation on behaviour of workers of the red wood ant (Formica polyctena) during nestmate reunion tests...12 #14 Behawioralne i neurochemiczne efekty podawania melisy lekarskiej u szczuroẃ...13 #15 Struktura dobowych migracji krukowatych na terenie Warszawy...14 #16 The empathic rats: Neural correlates of imminent and remote information transfer...15 #17 An attempt to better define the needs and expectations of visitors in zoological gardens...16 #18 Czy jednostki kooperuja ce lepiej wykrywaja "oszustoẃ"?...17 #19 Exploratory behavior as a function of environmental novelty and complexity in male and female rats...18 #20 Individual differences in wild (WWCPS) rat - manifested in the exploration box...18 #21 Wpływ zroźṅicowanych warunkoẃ społecznych na zachowania szczuroẃ poddanych oddziaływaniu stresora, na przykładzie szczepoẃ WAG i BN...19 #22 The method of successful live-trapping shrews in winter under snow...20 #23 Captive Bears Welfare Research - Poland #24 Monitoring stress in captive bears using non-invasive fecal immune-assay (EIA) #25 Food choices in adult humans...23 #26 Pamięć przestrzenna nie związana ze śladem zapachowym u mrówek z gatunku Formica polyctena...23 #27 Description and classification of eggs and observations of reproductive behaviour of chosen Heteroptera species.24 #28 The effect of behavioural status on illumination preferences of workers of the ant Formica polyctena...25 #29 The effects of worker behavioural status on responses to homocolonial brood in the red wood ant (Formica polyctena)...26 #30 A new ethological test to study the effects of worker behavioural status on responses of ants to brood...27 #31 Effects of chronic oral octopamine treatment on exploratory behaviour of workers of the red wood ant (Formica polyctena) and on their responses to building material...28 #32 Peculiar nest entrance structures in the ant Myrmica schencki Emery (Hymenoptera, Formicidae)...29 #33 The effects of biogenic amines serotonin, dopamine, octopamine and tyramine on aggressive behaviour of workers of the red wood ant (Formica polyctena)...30 #34 The effect of octopamine treatment on responses of the red wood ants (Formica polyctena) to insect prey is context dependent...31 #35 Elektrycznosć atmosferyczna a samopoczucie i stan zdrowia w aspekcie fizycznym i psychicznym...32 #36 Relationship between atmospheric electricity and psychomotor performance...34 #37 Do dogs have a Theory of Mind?...34 #38 Operant conditioning parameters in cancer detection dogs...35 #39 Behavioural reversion in ants: what is it all about?...36 #40 Behavioural reversion in Hymenoptera: are honeybees and ants alike or different?...37 #41 GABA, glutamate and aggression in ants: exploratory analysis...38 #42 Aggressive behaviour of workers of the red wood ant (Formica polyctena): the effects of past and present behavioural specialisation...39 #43 Detection of velocity and luminance in random dot pattern as a measure of early binocular deprivation outcome. 40 #44 The influence of male sociosexual orientation on female breast size attractiveness assessment...40

3 3 #1 Differences between an "ideal" detection dog and dogs used by the police E. Adamkiewicz, T. Jezierski, A. Górecka-Bruzda & M. Walczak Zakład Zachowania się Zwierząt Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN The aim of the study was to analyze the differences in the most important characteristics between an ideal" detection dog according to the opinions of police dog trainers and handlers, and real dogs practically used by the Polish police. Altogether 78 drug detection dogs and 63 explosive detection dogs were analyzed. There were 63 German shepherds, 56 Labrador retrievers and 22 other breeds, mostly English cocker spaniels and fox terriers. Each dog was characterized using a questionnaire completed by its handler and trainer. Questionnaires contained 30 questions concerning demographic information and the most important behavioral and working characteristics of the dog. In the second part of the questionnaire the respondents indicated the level and importance of the traits which in their opinion would characterize an ideal" detection dog. Ratings regarding characteristics were scored on a scale of 1-5, where 5 was the highest. Significant differences between an ideal" detection dog and real dogs were found in motivation to chase an object, excitability, willingness to retrieve an object and playfulness. No significant differences were found in the traits examined between dogs working in drugs and explosives specialty. The most important characteristics of real dogs which differ from ideal" dogs, regardless of the breed, were reaction to sudden loud noises, independence during working, stamina, ability to learn from being rewarded and consistency of behavior from day to day. Characteristics such as friendliness to people, motivation to retrieve an object, reaction to sudden, loud noises, tendency to be distracted when searching, level of aggression, independence, stamina, food motivation and travel ability differed significantly between breeds. Presented results show which parameters could be potentially taken into consideration during the recruitment process.

4 4 #2 Czy naiwne pająki skaczące potrafią rozróżnić swoje ofiary i czy polują na nie tak jak dorosłe? M. Bartos Uniwersytet Łódzki Poster prezentuje wyniki badań nad taktykami łowieckimi pająków skaczących (Salticidae) na dwie grupy ofiar: ofiary o wysokim prawdopodobieństwie ucieczki (pluskwiaki równoskrzydłe) i ofiary o niskim prawdopodobieństwie ucieczki (gąsienice, przylżeńce). W pierwszej części analizowane są zachowania łowieckie niedoświadczonych pająków. Wyniki tych eksperymentów pokazują, że niedoświadczone pająki potrafią oszacować ryzyko ucieczki ofiary. Dostosowują także sposób polowania do rodzaju ofiary wykorzystując strategię warunkową, która przejawia się w odmiennym kierunku i prędkości podejścia do ofiary, dystansie ataku i innych zachowaniach specyficznych dla polowania na określony typ ofiary. W drugiej części posteru analizowane są reakcje pająków w różnym wieku (różniących się doświadczeniem) na te same typy ofiar. Wyniki tych porównań wykazują duże podobieństwo między sposobem polowania pająków naiwnych i pająków starszych o ponad 14 miesięcy sugerując, że wszystkie podstawowe typy zachowań łowieckich są w pełni ukształtowane już na początku aktywności łowieckiej. #3 W jaki sposób niedoświadczone pająki skaczące rozpoznają, czy ich ofiara jest w stanie uciec i w jaki sposób polują? M. Bartos Uniwersytet Łódzki Poster prezentuje wyniki badań nad cechami wykorzystywanymi przez pająki skaczące (Salticidae) w identyfikacji ofiar. Spośród analizowanych cech najistotniejszą i wystarczającą do rozróżnienia pomiędzy ofiarami o niskim lub wysokim ryzyku ucieczki była proporcja długości do wysokości ciała ofiary. W eksperymentach zastosowano animacje komputerowe wyświetlane na mikroekranie. Wykorzystanie niedoświadczonych osobników pozwoliło stwierdzić, że mechanizmy odpowiedzialne za identyfikację ofiar mają charakter wrodzony.

5 #4 5 Wielowymiarowe badania mechanizmów zachowania zwierząt w doświadczeniach biomedycznych P. M. Boguszewski Zakład Neurofizjologii, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Laboratoryjne testy behawioralne dla zwierząt są szeroko stosowanym narzędziem badawczym w wielu dziedzinach nauk biomedycznych, zarówno podstawowych jak i aplikacyjnych. W przypadku tego typu zastosowań celem badań nie jest poznanie zachowania jako takiego. Wykorzystuje się jedynie pewne określone, wybrane wzorce behawioralne traktując je jako narzędzia do obserwacji podstawowych zjawisk i procesów (uczenie się i pamięć, przetwarzanie informacji emocjonalnej, poziom lęku, agresja międzyosobnicza) i bada ich zmienność pod wpływem różnych czynników. Takie uproszczone podejście do zachowania się zwierząt ma swoje zalety - testy behawioralne dzięki standaryzacji i automatycznej analizie stają się doskonałym narzędziem naukowym. Ponadto, kontrolowane warunki eksperymentalne dają możliwość równoległego pomiaru korelatów neurofizjologicznych i stosowania środków farmakologicznych, interwencji chirurgicznych lub metod genetycznych. Jednakże takie podejście może prowadzić do nadmiernej redukcji informacji i braku kontroli zmiennych, co może na przykład skutkować odrzuceniem potencjalnie działających środków farmakologicznych na etapie badań nieklinicznych. Jednym z rozwiązań, które może znacząco podnieść wiarygodność tego typu badań jest stosowanie kilku testów jednocześnie w połączeniu z wielowymiarową analizą statystyczną, co pozwala na określenie profilu zachowania poszczególnych osobników i lepszą kontrolę parametrów behawioralnych.

6 6 #5 Relation between fearfulness and maternal behaviour in Arabian mares M. Budzyńska & W. Krupa Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie The aim of this study was to test the hypothesis of a relationship between mares' fearfulness and intensity of maternal behaviour. Twenty Purebred Arabian mares were used in the study. In the first part of the study, fearfulness of mares without foals was assessed by their behavioural reactivity and heart rate in response to rotating black-white squares (fearfulness test). The mares were classified into three groups: (1) fearless, n=8, (2) medium-fearful, n=7 and (3) fearful, n=5. In the second part of the study, maternal behaviour of mares was tested by two sessions of separation test: 3 min dam's separation from foal (mare was out of box, visual, auditory and olfactory contact with foal) and 3 min separation (mare was out of stable, no contact with foal). The indicators such as locomotor activity, vocalisation and defecation frequency and heart rate in mares were recorded during separation test. The results show that there is a relation between mares' fearfulness and their maternal behaviour. Fearless mares vocalised more (10.63±5.32, P<0.05) and showed higher heart rate (138.00±22.66 beats/min, P<0.05) when totally separated from their foals, compared to fearful dams (4.00±3.74 calls; ±20.32 beats/min). Thus, fearless mares generally display improved maternal ability which is vitally important in successful breeding. In conclusion, selecting mares for fearfulness may be used for identifying mares of superior maternal behaviour.

7 #6 7 Observation on chances to recognize signs of the fertile period by stud dogs M. Dzięcioł, M. Ochota, R. Kozdrowski & E. Stańczyk Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Katedra Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich According to the reports of other authors and many breeders, some dogs are able to determine not just if the bitch is in estrus, but if she is at the optimal time for breeding" (Kustritz 2005). The aim of our studies was to verify those reports. During the experiment eight German Shepherd stud dogs, age 2-7 years were examined. The dogs were presented with bitches in different stages of estrus cycle. Each dog was presented with at least three different bitches (few times during the cycle). The progression of the heat was determined by the routine methods: measurement of the level of progesterone in blood serum (RIA), vaginal cytology and electrical resistance of vaginal mucous. During the contact of the stud dog with the bitches, his reaction to the female was recorded, based on the following criteria: Reaction type I - the male was immediately interested in the bitch, after short contact the male mounted the female and within 3 min. covered the bitch without any complications. Reaction type II - the male showed little interest in the bitch, he smelled her vulva, but he did not cover the bitch (refused mating). The reaction of the male was compared to previously obtained results of laboratory tests (progesterone). The results were analysed by U-MannWhitney test. We found that three of eight dogs in the experiment, showed the ability to recognise the bitches being in the best time for breeding. Those dogs showed the type I reaction, only during the contact, with bitches being in optimal time for breeding, and in other cases they refused the mating (reaction type II). The skill to distinguish the particular phases during the bitch's heat is very useful for the leading stud dogs, which are usually intensively used. Additional studies are indicated to explain the phenomenon, whether the ability to determine the most fertile period caused by changes in concentration of specific pheromone (like methylparaben), (Goodwin, 1979), or by the changes in composition of more complex mixture, consisted of several substances, which are characteristic for the specific parts of estrus.

8 8 #7 The involvement of -opioid receptors in rewarding effects of cocaine E. Gibuła-Bruzda, A. Pachuta & J. Kotlińska Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Wydział Farmaceutyczny Katedra i Zakład Farmakologii z Farmakodynamiką Endogenous opioid system is known to be engaged in the reinforcing and rewarding effects of cocaine. Therefore the aim of our study was to investigate an influence of -opioid receptors agonists, DELT-6 and DK-4, on the reinstatement of cocaine-induced rewarding effect measured in the conditioned place preference (CPP) test. In addition, an influence of these peptides on locomotor activity and anxiety behavior was investigated. Results of these experiments revealed the involvement of -opioid receptors in rewarding effects of cocaine. Moreover, it seems that anxiolytic-like effects of -opioid peptides do not participate in the reinstatement of cocaine CPP. #8 The role of octopamine in the mediation of ant social behaviour E. J. Godzińska Laboratory of Ethology, Department of Neurophysiology, Nencki Institute of Experimental Biology PAS, Warsaw Octopamine (OA), a biogenic amine acting as a neurotransmitter, neuromodulator and neurohormone is implicated in the control of many behavioural and physiological processes in various invertebrate phyla. During the last decade numerous studies highlighted crucial role played by OA in the mediation of many features of social behaviour displayed by social Hymenoptera, and in particular the honeybee. I will present a review of recent findings devoted to the role of OA in the mediation of ant social behaviour, focused mostly on current results obtained by my team, but including also the discussion of related findings obtained by other researchers. A particular stress will be laid on the experimental data showing that OA treatment may partly counterbalance diverse behavioural effects of various types of social deprivation, such as complete social isolation, drastic reduction of worker group size and queen removal. These effects include a striking diversity of phenomena (increased readiness to engage in trophallaxis, decreased readiness to retrieve insect prey, decreased aggressiveness towards alien conspecifics), but all of them may be reduced by OA treatment. I will also compare the effects of acute and chronic OA treatment on isolation-induced trophallaxis in carpenter ants. Lastly, I will discuss the dependence of OA levels in ant brain on behavioural status (nurse versus forager) and dominance rank of the individual.

9 9 #9 Koniki polskie jako zwierzęta modelowe w badaniach naukowych A. Górecka-Bruzda & T. Jezierski Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN W Polsce, jako zwierzęta modelowe w badaniach nad biologią koni często wykorzystywane są koniki polskie. Jest to rodzima rasa koni w typie prymitywnym, charakteryzująca się odpornością i niewielkimi, jak na konie, rozmiarami ciała. Konie tej rasy, utrzymywane w warunkach zbliżonych do naturalnych w rezerwacie, dostarczają cennych informacji z dziedziny zachowania, rozrodu czy odporności na choroby w porównaniu do koni z chowu stajennego. Prezentowane badania z dziedziny zachowania stanowią jedynie wycinek badań nad biologią koni i nie obejmuje nawet części badań z wykorzystaniem koników polskich. #10 Zastosowanie fotopułapek do obserwacji zachowania dużych ssaków w warunkach naturalnych na przykładzie Meles meles A. Kleyny, M. Unrug, K. Rączy, A. Szabuńko, A. Szulc, A. Fałat, K. Wieczorek, J. Szymańska, J. Pachniewska, A. Kulczyński & M. Trojan Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii, Zakład Psychologii Zwierząt Zbieranie danych wideo dotyczących zachowania w terenie jest niezwykle trudne dla badacza zwłaszcza, gdy obserwowane zwierzęta mają duży dystans ucieczki, żyją w trudnym terenie lub prowadzą nocny tryb życia. Kamery automatyczne, odporne na warunki atmosferyczne to często jedyne wyjście w takich sytuacjach. Nasze rozwiązanie pozwala zastosować fotopułapki przeznaczone do wieszania na konarach drzew, w dowolnym terenie, wieszać je na dowolnej wysokości w zakresie od 0 do 3m bez względu na charakter terenu lub podłoża. W badaniu wykorzystano 11 kamer pracujących w trzech różnych formach skupisk. Prezentujemy tu zarówno parametry sprzętu, jak i technikę mocowania i ustawiania kamer, a także zalety i wady pracy ze sprzętem automatycznym w warunkach naturalnych.

10 10 #11 Moribund ants may cease to avoid illuminated zones J. Korczyńska & E. J. Godzińska Laboratory of Ethology, Department of Neurophysiology, Nencki Institute of Experimental Biology PAS, Warsaw A growing number of studies devoted to factors involved in the mediation of behaviour of social insects reports behavioural modifications induced in response to shortened life expectancy. These modifications include increased probability of switching to extranidal activities and of participation in risky tasks. Moribund, wounded and infected individuals are also known to leave their nests to die in isolation. We will report a short review of these recent findings including our own data demonstrating that workers of a nocturnal ant species Campontus melanocnemis show increased photopositivity during the last few days preceding their death. Minor workers of C. melanocnemis were reared in controlled illumination conditions from the stage of an egg. Their illumination preferences were then tested by housing small groups of individually marked ants in H-shaped dark-light choice nests consisting of two test tubes equipped with water reservoirs and connected by a narrow passage. One of the tubes was kept in darkness and the second one was exposed either to 12:12 LD or to constant white light. The ants which survived until the end of the experiment (during 40 or 80 days) were as a rule photonegative, but moribund workers showed increased photopositivity during the last few days preceding their death. Their photopositivity was not related simply to their inability to leave the illuminated zone, as it was observed also in the subset of moribund workers which remained active during the last two days of their life. We also compared the survivorship of ants kept in constant darkness and at 12:12 LD. Exposure to illumination did not lead to increased ant mortality, which implies that increased photopositivity of moribund C. melanocnemis was the effect of physiological changes preceding their death, and not the cause of their mortality. Our findings provide thus an important cue concerning proximate causal factors underlying behavioural modifications observed in moribund ants.

11 #12 11 Behaviour of amazon ants (Polyergus rufescens) and their slaves (Formica fusca) when reunited after isolation J. Korczyńska, A. Szczuka, J. Paw, M. Kieruzel & E. J. Godzińska Laboratory of Ethology, Department of Neurophysiology, Nencki Institute of Experimental Biology PAS, Warsaw The amazon ant (Polyergus rufescens Latr.) is an obligatory social parasite. Amazon ants are incapable of foraging, excavating nests and caring for brood and are wholly dependent on their slaves (ants of the subgenus Serviformica, usually Formica fusca L.) hatched from pupae pillaged by amazon ants. We investigated the behaviour of workers of P. rufescens and F. fusca taken from the same natural mixed colony during the nestmate reunion tests carried out after 3 days of social isolation. A dyad of nestmates (two P. rufescens, two F. fusca, or P. rufescens and F. fusca) was placed together in a set of two connected test tubes for 20 min. Behaviour of the tested ants showed significant interspecific differences and depended also on the species of the other dyad member. F. fusca showed higher readiness to engage in locomotion, interactions with various elements of their physical environment, self-grooming and jerking, whereas P. rufescens showed higher readiness to rest. The dyad of two P. rufescens showed lower readiness to engage in some forms of social contacts (antennal contacts and trophallaxis) than the dyad of P. rufescens - F. fusca and the dyad of two F. fusca. The highest frequency and duration of being licked was observed in P. rufescens licked by F. fusca.

12 12 #13 The effects of age and past and present behavioural specialisation on behaviour of workers of the red wood ant (Formica polyctena) during nestmate reunion tests J. Korczyńska 1, A. Szczuka 1, B. Symonowicz 1, A. Gonzalez Szwacka 1, P. Mazurkiewicz 1,2, A. Wnuk 1 & E. J. Godzińska 1 1 Laboratory of Ethology, Department of Neurophysiology, Nencki Institute of Experimental Biology PAS, Warsaw 2 College of Inter-faculty Individual Studies in Mathematics and Natural Sciences, University of Warsaw, Warsaw As a rule, social insect workers act first as nurses and then switch to extranidal activities and become foragers. However, worker behavioural development can be accelerated, retarded, and reversed in response to modifications of the social context. Honeybee foragers may switch to brood care behaviour if they are exposed to brood in absence of younger workers. Some elements of behavioural reversion may be induced by absence of younger workers even if foragers are not exposed to brood. We compared the behaviour of 5 groups of workers of the red wood ant Formica polyctena: (1) callows (newly eclosed ants), (2) nurses, (3) foragers kept in laboratory nests housing ants and brood collected from the mound, (4) foragers collected from the trails and kept in absence of brood and younger ants, and (5) reverted nurses created by exposing foragers to brood in absence of younger ants. Dyads of ants from the same group were tested during 10 min nestmate reunion tests. The behaviour of the tested ants was influenced both by their age and by their past and present behavioural specialisation. Callows were the least active. The behaviour of nurses was intermediate in respect to the behaviour of callows and of the remaining ants. The behaviour of the reverted nurses was in most respects closely similar to that of foragers. The behaviour of two groups of foragers showed some differences, and in some cases workers taken from the groups composed solely of foragers were less alike to the reverted nurses than foragers kept together with brood and younger ants.

13 #14 13 Behawioralne i neurochemiczne efekty podawania melisy lekarskiej u szczurów M. Krotewicz, M. Koprowska, M. Strzelczuk & M. Wieczorek Zakład Neurofizjologii, Uniwersytet Łódzki Melisa lekarska (Melissa officinalis L.) jest aromatyczną byliną z rodziny wargowych, uprawianą w celach leczniczych. Lecznicze napary i odwary z liści melisy działają uspokajająco, pomagają w zaburzeniach trawiennych, wykazują również działanie przeciwzapalne. W prezentowanych badaniach analizowaliśmy wskaźniki zachowania lękowego i parametry neurochemiczne u szczurów, którym podawaliśmy wodny napar z liści melisy. Do zbadania zachowania lękowego użyliśmy testów etologicznych: testu otwartego pola i tranzycji. Zaobserwowaliśmy większą aktywność eksploracyjną w teście otwartego pola u szczurów, które piły wodny napar melisy. Ponadto, zwierzęta te chętniej eksplorowały w oświetlonej części kamery doświadczalnej użytej w teście tranzycji, w porównaniu ze zwierzętami pijącymi wodę. Uzyskane zmiany wskazują na zmniejszenie lęku u szczurów po podaniu melisy. Efektom behawioralnym podawania melisy towarzyszyły zmiany w aktywności monoaminergicznych systemów neurotransmisyjnych. Szczury pijące napar melisy miały m.in. obniżony metabolizm serotoniny w obszarze istoty szarej śródmózgowia na co wskazywał zmniejszony obrót tej monoaminy w porównaniu ze zwierzętami pojonymi wodą. Podawanie melisy spowodowało również zmiany w stężeniu dopaminy i noradrenaliny. Uzyskane wyniki wskazują na wyższą odporność na działanie bodźców stresogennych u zwierząt pojonych wodnym naparem melisy.

14 14 #15 Struktura dobowych migracji krukowatych na terenie Warszawy K. Kucharska, M. Ostrowski & D. Kucharski Zakład Zoologii, Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW Zakład Ekologii, Wydział Biologii UW Celem pracy jest określenie roli korytarzy ekologicznych w behawiorze kolonii ptaków krukowatych (Corvidae) na podstawie obserwacji zachowań ptaków na terenie aglomeracji warszawskiej. Obserwacje prowadzono w sezonie zimowym 2005 / Punktem wyjścia badań była koncepcja korytarzy ekologicznych M. Ostrowskiego jako struktur funkcjonalnych (form organizacji przestrzeni powiązanych ze swoją funkcją i populacją, a nie fizyczną strukturą środowiska). Podstawą analiz były dane uzyskane z obserwacji głównych ciągów przemieszczeń populacji krukowatych między żerowiskami i noclegowiskami, etapów oraz układu grafów tras przelotów i miejsc zgrupowań ptaków. Badania prowadzone były metodą wybranych punktów obserwacji na trasach przelotu oraz w miejscach zaobserwowanych noclegowisk. Badaniami objęto znaczne fragmenty aglomeracji warszawskiej w promieniu do 15 kilometrów od centrum miasta.

15 #16 15 The empathic rats: Neural correlates of imminent and remote information transfer M. Mikosz 1, E. Knapska 1, E. Nikolaev 2, J. Sadowska 1 & T. Werka 1 1 Department of Neurophysiology, Nencki Institute of Experimental Biology PAS, Warsaw 2 Department of Molecular and Cellular Neurobiology, Nencki Institute of Experimental Biology PAS, Warsaw Empathy can be defined, in its simplest form, as the capability of an animal to share an emotional state of a conspecific or be affected by it. Tuning one's emotional state to that of another increases the probability of similar behavior, which thereby allows rapid adaptation to environmental challenges. In order to investigate the neural basis of empathy, we designed two models of emotional information transfer. Since threats present in animals' natural environment vary, amongst others, in immediacy, we aimed at modeling information transfer distinguishing between different immediacies of threat. In a imminent danger model, an observer rat was exposed to a demonstrator rat receiving aversive stimulation, whereas in a remote danger model, an observer rat was merely exposed to a demonstrator that had underwent aversive stimulation before the interaction. We found distinctive c-fos expression patterns following both types of emotional stimulation. In the remote danger model, we found specific activation of the central nucleus of the amygdala in observers exposed to the shocked demonstrators. This structure has been implied in triggering fear responses, as well as in attentional processes. Our results show that it might also play an important role in the transfer of emotional states. Additionally, we have detected elevated c- Fos expression in the lateral, medial and cortical nuclei of the amygdala of the observers exposed to the shocked demonstrators. In contrast, in the imminent fear model no specific pattern of expression was observed in the central amygdala. Nevertheless, in observer rats paired with the shocked demonstrators, an elevated c-fos expression was detected in the posteroventral part of the medial nucleus and in the cortical nucleus, as well as in the lateral nucleus of the amygdala. Collectively, our results provide evidence that socially transmitted information about threats that differ in immediacy may evoke different patterns of brain activation.

16 16 #17 An attempt to better define the needs and expectations of visitors in zoological gardens A. Mirecka 1 & R. Zubkowicz 2 1 Laboratory of Ethology, Department of Neurophysiology, Nencki Institute of Experimental Biology PAS, Warsaw 2 Municipal Zoological Garden in Warsaw The aim of this research was to better define the principal needs and expectations of visitors in respect to animal exhibits presented in zoological gardens. We analysed the behaviour of visitors at 4 chosen exhibits in the Municipal Zoological Garden in Warsaw: three newly-built exhibits housing gorillas, jaguars and elephants, and a traditional one (goats exhibited together with a donkey). The visitors were classified into five categories: F (female), F+Ch (female+child), M (male), M+Ch (male+child) and Ch (child). The analysis of the obtained behavioural data (altogether, 234 observations) revealed that the frequency of behavioural category watching animals did not differ significantly between various exhibits and, hence, did not depend on attractiveness of exhibited species. In contrast, frequency of behavioural category watching surroundings showed highly significant differences between various exhibits (Chi-squared Test: P < ) Post-hoc pairwise comparisons (Fisher Exact Probability Test with Bonferroni corrections) revealed highly significant differences between the frequency of that behavioural category in all compared pairs of exhibits with the exception of the comparison between jaguars and elephants. Visitors were watching surroundings most frequently in case of gorillas. No case of such behaviour was recorded at the exhibit of goats and a donkey. Visitors watching modern naturalistic exhibits were making photographs of them even if the animals were hidden from their view. Modern naturalistic settings of animal exhibits are thus clearly more attractive for visitors than traditional ones. The responses of visitors were also influenced by availability of other exhibits and by occurrence of interesting behaviour patterns.

17 #18 17 Czy jednostki kooperujące lepiej wykrywają "oszustów"? J. Osiński Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii, Zakład Psychologii Zwierząt Według teorii umowy społecznej u człowieka wyewoluował mechanizm psychiczny (mechanizm wykrywania oszustów) specjalizujący się w wykrywaniu przypadków łamania zasad wymiany społecznej. Działanie tego mechanizmu uwidaczniać ma się m.in. w efekcie treści, występującym w zadaniach selekcyjnych - zadania w wersji umowy społecznej rozwiązywane są lepiej niż zadania abstrakcyjne. Interpretacja efektu treści na gruncie teorii umowy społecznej budzi jednak liczne kontrowersje. Teoretyczna analiza wartości adaptacyjnej mechanizmu wykrywania oszustów prowadzi do wniosku, że użyteczność takiego mechanizmu psychicznego jest większa w przypadku altruistów niż egoistów. Z kolei na gruncie teorii dominacji można przewidywać wyższą użyteczność mechanizmu wykrywania oszustów u mężczyzn. W przeprowadzonym badaniu testowano więc następujące hipotezy: (1) osoby wybierające kooperację w dylemacie więźnia (DW) będą lepiej rozwiązywały zadanie deontyczne niż osoby wybierające zdradę, efekt ten nie wystąpi dla zadania abstrakcyjnego, (2) przewidywana zależność wystąpi w grupie mężczyzn. Uczestnicy badania dokonywali wyboru w nierównoczesnym DW, a następnie rozwiązywali dwa zdania selekcyjne - deontyczne i abstrakcyjne. Nie stwierdzono związku między wyborem w DW a poprawnością rozwiązania zadań selekcyjnych. Wystąpił natomiast związek między wyborem dokonywanym przez mężczyzn w DW a czasem rozwiązania zadań selekcyjnych. Mężczyźni wybierający kooperację rozwiązywali szybciej zarówno zadanie deontyczne jak i abstrakcyjne. Uzyskane wyniki nie wskazują więc na zaangażowanie procesów modularnych w rozwiązywanie zadań deontycznych.

18 18 #19 Exploratory behavior as a function of environmental novelty and complexity in male and female rats W. Pisula Instytut Psychologii PAN Laboratory rats show a positive response to low- or non-stressful novel events. The novel event may involve a number of aspects of the actual stimulus field. It is usually associated with a change of the level of environment complexity. Most studies concerning novelty-related behavior involve the introduction of novel objects or the rearrangement of familiar objects. The purpose of the present study was to determine the relationship between the level of complexity of the environment and the novelty of the environment itself. A two-way manipulation was applied in this study: increasing and decreasing the complexity of the environment. Rats of both sexes showed increased locomotor activity after the occurrence of a novel event, no matter which manipulation was applied. The analysis of object interactions showed different responses of female and male rats to the two types of novelty. First, males responded more eminently to novelty than did females. Secondly, this response was especially clear in the case of novelty resulting from the introduction of an unfamiliar object. The results obtained in this study provide the basis for the theoretical statement that novel stimulation plays a role of an attractive and rewarding stimulus. The qualitative properties of novel events determine the sex specific behavioral actions that serve an adaptive function. #20 Individual differences in wild (WWCPS) rat - manifested in the exploration box W. Pisula Instytut Psychologii PAN Thirty nine WWCPS rats were tested in the exploration box throughout fifteen sessions. Factor analysis was run to extract the main dimensions describing rat behavior. Two factors were extracted, confirming the validity of two dimensional structure of individual differences in rats. Hierarchical cluster analysis run on factor scores showed that only three out of a possible four types of factor combinations are actually present within observed group of animals. In terms of individual differences structure, the study provide support for the view that laboratory rats are still rats.

19 #21 19 Wpływ zróżnicowanych warunków społecznych na zachowania szczurów poddanych oddziaływaniu stresora, na przykładzie szczepów WAG i BN A. Reinholz-Trojan Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii, Zakład Psychologii Zwierząt Przy pracy ze zwierzętami istnieje konieczność ich przewożenia, łączenia w grupy, czy separowania. Wszystko to może powodować u nich stres, którego niejednokrotnie po prostu nie da się uniknąć. Znajomość faktu jak izolacja i przegęszczenie może wpływać na zachowanie zwierząt o różnej charakterystyce genetycznej, dodatkowo poddanych stresorowi fizycznemu, może mieć zasadnicze, praktyczne znaczenie odnośnie utrzymywania, hodowli i transportu zwierząt laboratoryjnych, czyli dla szeroko rozumianego dobrostanu. Celem eksperymentu było zbadanie, w jaki sposób na zachowanie zwierząt poddanych oddziaływaniu stresora wpływa fakt ich przetrzymywania w warunkach izolacji bądź przegęszczenia i czy będzie to mieć obserwowalne konsekwencje we wskaźnikach behawioralnych. Oczekiwano, że czynnik genetyczny oraz warunki hodowli (stopień zagęszczenia osobników) wpłyną różnicująco na poziom zachowań eksploracyjnych i emocjonalnych zwierząt poddanych stresowi. Zbadano dwa szczepy szczurów homozygotycznych (BN i WAG), razem 96 osobników (48+48) Wyniki potwierdzają hipotezę o wpływie czynnika genetycznego ("szczep") na zachowania eksploracyjne i emocjonalne u szczurów. Wybrane przeze mnie szczepy różnią się znacząco. Szczury szczepu WAG przejawiały generalnie większą aktywność w obydwu testach niż szczury szczepu BN, które to można uznać za bardziej lękliwe, na co wskazuje choćby krótszy czas przebywania i mniejsza liczba wejść do ramion otwartych labiryntu krzyżowego. Przebywanie w ramionach otwartych uważane jest bowiem za przejaw niskiego natężenia lęku (Roy i Chapillon, 2004). Efekt działania "czynnika społecznego" nie był już tak wyraźny, aczkolwiek ujawnił się w wielu wskaźnikach co sugeruje, że sposób przetrzymywania zwierząt doświadczalnych ma duże znaczenie dla wyników badań. Ze względu na to, że efekt główny działania czynnika "stres" ujawnił się jedynie w zakresie trzech wskaźników można by przypuszczać, że zastosowany stresor fizyczny był zbyt słaby, jednak ze względu na liczne interakcje w jakie wchodził ten czynnik z pozostałymi dwoma, stwierdzić należy, że jednak ujawnia swój wpływ na zachowania zwierząt, choć niekiedy odmienny niż wynikałoby to z analizy wyników innych badaczy (np. Thomasa i in., 2005).

20 20 #22 The method of successful live-trapping shrews in winter under snow Leszek Rychlik 1, Sara Churchfield 2, Jan R. E. Taylor 3, Paweł Kardynia 1 & Łukasz Ołdakowski 3 1 Department of Systematic Zoology, Faculty of Biology, Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland, 2 Department of Anatomy & Human Sciences, King s College London, London, UK, 3 Institute of Biology, University of Białystok, Białystok, Poland So far, only a few live-trapping studies of small mammals have been carried out in winter under snow because snow-fall conceals traps, blocks their entrances or closing mechanisms, and low temperature caused high mortality. Consequently, many aspects of winter ecology and behaviour of shrews and other non-hibernating small mammals remain unknown. During our studies of the winter survival strategies of soricine shrews, we developed a method for a live-trapping protocol, which allowed us to maximise capture and re-capture rates and minimise mortality of shrews. We used wooden box traps with a nest-chamber, which we set in plywood chimneys with removable roofs. Chimneys facilitated localisation of traps and protected them from being blocked by snow. They measured 30 x 31 cm and 50 cm high, and were supplied with gaps at the base to allow access by small mammals from the surrounding litter layer. The chimney walls were attached to each other by strips of tough plastic tape (at three edges) and strips of velcro. This provided flexibility during assembly and allowed the chimneys to be folded flat for carriage and storage. Traps measured 22 x 8 x 10 cm, containing a nest-chamber of size 8 x 8 x 10 cm, and could be opened from either end by means of a sliding metal strip. Polartec fleece (as insulating bedding) and fly pupae (as bait and food) were placed in the nest-chamber. The study area comprised reed-sedge swamp in the Narewka river valley close to Białowieża village, eastern Poland. One hundred chimneys, each containing 2 box traps, were placed in a grid with intervals of 5 m (10 rows of 10 trap points) covering an area of 4900 m 2. Traps were usually open day and night, and checked at 2-3 hour intervals. Trapping lasted 2 weeks each winter (January-February ). Among the three winters mean ambient temperatures in the litter layer during trapping periods ranged from -0.7 o C to +2.6 o C. We captured small mammals (all species pooled) 468 times and only 4 of them were dead. Thus, total mortality was only 0.85%. Common shrews Sorex araneus were captured 249 times and 3 of them (1.20%) were dead. Mortality was slightly higher (2.78%) in pygmy shrews S. minutus: 36 captures and 1 individual died. No mortality occurred among rodents (bank vole Myodes glareolus and root vole Microtus oeconomus) which were captured 183 times. Our method, though laborious (frequent checking of traps), proved to be effective and causing little mortality. Thus, we recommend it for studies of behavioural ecology of shrews and other small mammals under snowy and frosty winter conditions.

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition)

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition) Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000 (Polish Edition) Poland) Przedsiebiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne (Katowice Click here if your download doesn"t start automatically Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT GENETYKI I HODOWLI ZWIERZĄT POLSKIEJ AKADEMII NAUK W JASTRZĘBCU. mgr inż. Ewa Metera-Zarzycka

INSTYTUT GENETYKI I HODOWLI ZWIERZĄT POLSKIEJ AKADEMII NAUK W JASTRZĘBCU. mgr inż. Ewa Metera-Zarzycka INSTYTUT GENETYKI I HODOWLI ZWIERZĄT POLSKIEJ AKADEMII NAUK W JASTRZĘBCU mgr inż. Ewa Metera-Zarzycka Profil metaboliczny osocza krwi i wartość biologiczna mleka krów w gospodarstwach ekologicznych Praca

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne i społeczno-demograficzne czynniki zgonów osób w wieku produkcyjnym w Polsce w latach

Ekonomiczne i społeczno-demograficzne czynniki zgonów osób w wieku produkcyjnym w Polsce w latach UNIWERSTYTET EKONOMICZNY W POZNANIU WYDZIAŁ EKONOMII Mgr Marta Majtkowska Ekonomiczne i społeczno-demograficzne czynniki zgonów osób w wieku produkcyjnym w Polsce w latach 2002-2013 Streszczenie rozprawy

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny Akademia Morska w Szczecinie Wydział Mechaniczny ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Marcin Kołodziejski Analiza metody obsługiwania zarządzanego niezawodnością pędników azymutalnych platformy pływającej Promotor:

Bardziej szczegółowo

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950?

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Joanna Wibig Department of Meteorology and Climatology, University of Lodz, Poland OUTLINE: Motivation Data Heat wave frequency measures

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

POZYTYWNE I NEGATYWNE SKUTKI DOŚWIADCZANEJ TRAUMY U CHORYCH PO PRZEBYTYM ZAWALE SERCA

POZYTYWNE I NEGATYWNE SKUTKI DOŚWIADCZANEJ TRAUMY U CHORYCH PO PRZEBYTYM ZAWALE SERCA POZYTYWNE I NEGATYWNE SKUTKI DOŚWIADCZANEJ TRAUMY U CHORYCH PO PRZEBYTYM ZAWALE SERCA mgr Magdalena Hendożko Praca doktorska Promotor: dr hab. med. Wacław Kochman prof. nadzw. Gdańsk 2015 STRESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA. Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA. mgr Marcin Chrząścik

POLITECHNIKA WARSZAWSKA. Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA. mgr Marcin Chrząścik POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA mgr Marcin Chrząścik Model strategii promocji w zarządzaniu wizerunkiem regionu Warmii i Mazur Promotor dr hab. Jarosław S. Kardas, prof.

Bardziej szczegółowo

Gdański Uniwersytet Medyczny Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej. Beata Wieczorek-Wójcik

Gdański Uniwersytet Medyczny Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej. Beata Wieczorek-Wójcik Gdański Uniwersytet Medyczny Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej Beata Wieczorek-Wójcik Poziom obsad pielęgniarskich a częstość i rodzaj zdarzeń

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition)

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz

Bardziej szczegółowo

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesn"t start automatically

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesnt start automatically Mierzeja Wislana, mapa turystyczna 1:50 000: Mikoszewo, Jantar, Stegna, Sztutowo, Katy Rybackie, Przebrno, Krynica Morska, Piaski, Frombork =... = Carte touristique (Polish Edition) MaPlan Sp. z O.O Click

Bardziej szczegółowo

DOI: / /32/37

DOI: / /32/37 . 2015. 4 (32) 1:18 DOI: 10.17223/1998863 /32/37 -,,. - -. :,,,,., -, -.,.-.,.,.,. -., -,.,,., -, 70 80. (.,.,. ),, -,.,, -,, (1886 1980).,.,, (.,.,..), -, -,,,, ; -, - 346, -,.. :, -, -,,,,,.,,, -,,,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ: PSYCHOLOGIA KIERUNEK:

WYDZIAŁ: PSYCHOLOGIA KIERUNEK: Lp. I Introductory module 3 Academic skills Information Technology introduction Intellectual Property Mysterious Code of Science Online surveys Personal growth and social competences in the globalizedintercultural

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY mgr Magdalena Pinkowicka WPŁYW TRENINGU EEG-BIOFEEDBACK NA POPRAWĘ WYBRANYCH FUNKCJI POZNAWCZYCH U DZIECI Z ADHD Rozprawa doktorska Promotor dr hab. n. med. Andrzej Frydrychowski,

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

EDYTA KATARZYNA GŁAŻEWSKA METALOPROTEINAZY ORAZ ICH TKANKOWE INHIBITORY W OSOCZU OSÓB CHORYCH NA ŁUSZCZYCĘ LECZONYCH METODĄ FOTOTERAPII UVB.

EDYTA KATARZYNA GŁAŻEWSKA METALOPROTEINAZY ORAZ ICH TKANKOWE INHIBITORY W OSOCZU OSÓB CHORYCH NA ŁUSZCZYCĘ LECZONYCH METODĄ FOTOTERAPII UVB. Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytet Medyczny w Białymstoku EDYTA KATARZYNA GŁAŻEWSKA METALOPROTEINAZY ORAZ ICH TKANKOWE INHIBITORY W OSOCZU OSÓB CHORYCH NA ŁUSZCZYCĘ

Bardziej szczegółowo

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition)

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) J Krupski Click here if your download doesn"t start automatically Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama

Bardziej szczegółowo

Patients price acceptance SELECTED FINDINGS

Patients price acceptance SELECTED FINDINGS Patients price acceptance SELECTED FINDINGS October 2015 Summary With growing economy and Poles benefiting from this growth, perception of prices changes - this is also true for pharmaceuticals It may

Bardziej szczegółowo

What our clients think about us? A summary od survey results

What our clients think about us? A summary od survey results What our clients think about us? A summary od survey results customer satisfaction survey We conducted our audit in June 2015 This is the first survey about customer satisfaction Why? To get customer feedback

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek Forma studiów Poziom kwalifikacji Rok Semestr Jednostka prowadząca Osoba sporządzająca Profil Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Lek. Ewelina Anna Dziedzic. Wpływ niedoboru witaminy D3 na stopień zaawansowania miażdżycy tętnic wieńcowych.

Lek. Ewelina Anna Dziedzic. Wpływ niedoboru witaminy D3 na stopień zaawansowania miażdżycy tętnic wieńcowych. Lek. Ewelina Anna Dziedzic Wpływ niedoboru witaminy D3 na stopień zaawansowania miażdżycy tętnic wieńcowych. Rozprawa na stopień naukowy doktora nauk medycznych Promotor: Prof. dr hab. n. med. Marek Dąbrowski

Bardziej szczegółowo

The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31]

The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31] The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31] 994. pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej : Część A. Program realizacji badań naukowych i prac rozwojowych 1.01 31.12.2002.

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

QUANTITATIVE AND QUALITATIVE CHARACTERISTICS OF FINGERPRINT BIOMETRIC TEMPLATES

QUANTITATIVE AND QUALITATIVE CHARACTERISTICS OF FINGERPRINT BIOMETRIC TEMPLATES ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 74 Nr kol. 1921 Adrian KAPCZYŃSKI Politechnika Śląska Instytut Ekonomii i Informatyki QUANTITATIVE AND QUALITATIVE CHARACTERISTICS

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Trend in drug use in Poland

Trend in drug use in Poland Prevalence and patterns of drug use among general population Indicator (GPS) Annual Expert Meeting 214 Trend in drug use in Poland Janusz Sierosławski Institute of Psychiatry i Neurology Warsaw Lisbon,

Bardziej szczegółowo

OpenPoland.net API Documentation

OpenPoland.net API Documentation OpenPoland.net API Documentation Release 1.0 Michał Gryczka July 11, 2014 Contents 1 REST API tokens: 3 1.1 How to get a token............................................ 3 2 REST API : search for assets

Bardziej szczegółowo

EPS. Erasmus Policy Statement

EPS. Erasmus Policy Statement Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości Ostrowiec Świętokrzyski College of Business and Entrepreneurship EPS Erasmus Policy Statement Deklaracja Polityki Erasmusa 2014-2020 EN The institution is located

Bardziej szczegółowo

Ocena wpływu nasilenia objawów zespołu nadpobudliwości psychoruchowej na masę ciała i BMI u dzieci i młodzieży

Ocena wpływu nasilenia objawów zespołu nadpobudliwości psychoruchowej na masę ciała i BMI u dzieci i młodzieży Ewa Racicka-Pawlukiewicz Ocena wpływu nasilenia objawów zespołu nadpobudliwości psychoruchowej na masę ciała i BMI u dzieci i młodzieży Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych PROMOTOR: Dr hab. n.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition)

Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition) Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition) Piotr Maluskiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Miedzy

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Kierunek Elektronika i Telekomunikacja, Studia II stopnia Specjalność: Systemy wbudowane Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Faculty: Management and Finance. Management

Faculty: Management and Finance. Management Faculty: Management and Finance The name of field of study: Management Type of subject: basic Supervisor: prof. nadzw. dr hab. Anna Antczak-Barzan Studies level (BSc or MA): bachelor studies Type of studies:

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA

OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA Politechnika Poznańska Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Inż. NATALIA LEMTIS OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA Promotor: DR INŻ. MARCIN KICIŃSKI Poznań, 2016

Bardziej szczegółowo

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland Country fact sheet Noise in Europe 2015 overview of policy-related data Poland April 2016 The Environmental Noise Directive (END) requires EU Member States to assess exposure to noise from key transport

Bardziej szczegółowo

INSPECTION METHODS FOR QUALITY CONTROL OF FIBRE METAL LAMINATES IN AEROSPACE COMPONENTS

INSPECTION METHODS FOR QUALITY CONTROL OF FIBRE METAL LAMINATES IN AEROSPACE COMPONENTS Kompozyty 11: 2 (2011) 130-135 Krzysztof Dragan 1 * Jarosław Bieniaś 2, Michał Sałaciński 1, Piotr Synaszko 1 1 Air Force Institute of Technology, Non Destructive Testing Lab., ul. ks. Bolesława 6, 01-494

Bardziej szczegółowo

HemoRec in Poland. Summary of bleeding episodes of haemophilia patients with inhibitor recorded in the years 2008 and 2009 04/2010

HemoRec in Poland. Summary of bleeding episodes of haemophilia patients with inhibitor recorded in the years 2008 and 2009 04/2010 HemoRec in Poland Summary of bleeding episodes of haemophilia patients with inhibitor recorded in the years 2008 and 2009 04/2010 Institute of Biostatistics and Analyses. Masaryk University. Brno Participating

Bardziej szczegółowo

XT001_ INTRODUCTION TO EXIT INTERVIEW PYTANIE NIE JEST ZADAWANE W POLSCE W 2006 ROKU. WCIŚNIJ Ctrl+R BY PRZEJŚĆ DALEJ. 1.

XT001_ INTRODUCTION TO EXIT INTERVIEW PYTANIE NIE JEST ZADAWANE W POLSCE W 2006 ROKU. WCIŚNIJ Ctrl+R BY PRZEJŚĆ DALEJ. 1. Share w2 Exit Questionnaire version 2.7 2006-09-29 XT001_ INTRODUCTION TO EXIT INTERVIEW 1. Kontynuuj XT006_ PROXY RESPONDENT'S SEX 1. Mężczyzna 2. Kobieta XT002_ RELATIONSHIP TO THE DECEASED IF XT002_

Bardziej szczegółowo

Wstęp ARTYKUŁ REDAKCYJNY / LEADING ARTICLE

Wstęp ARTYKUŁ REDAKCYJNY / LEADING ARTICLE Dzieciństwo w cieniu schizofrenii przegląd literatury na temat możliwych form pomocy i wsparcia dzieci z rodzin, gdzie jeden z rodziców dotknięty jest schizofrenią Childhood in the shadow of schizophrenia

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie Raportu o Romach i Travellers

Podsumowanie Raportu o Romach i Travellers Podsumowanie Raportu o Romach i Travellers 10-12 milionów Romów w Europie 6 milionów mieszkających w U E Irlandia Polska Republika Czeska Turcja Populacja społeczności romskiej w liczbach Irlandia Polska

Bardziej szczegółowo

WPŁYW AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ NA STAN FUNKCJONALNY KOBIET PO 65 ROKU ŻYCIA Z OSTEOPOROZĄ

WPŁYW AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ NA STAN FUNKCJONALNY KOBIET PO 65 ROKU ŻYCIA Z OSTEOPOROZĄ WPŁYW AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ NA STAN FUNKCJONALNY KOBIET PO 65 ROKU ŻYCIA Z OSTEOPOROZĄ Streszczenie: Wstęp: Proces starzenia się w naturalny sposób wpływa na ograniczenie sprawności, nawet w sytuacji zachowania

Bardziej szczegółowo

ROZPRAWY NR 128. Stanis³aw Mroziñski

ROZPRAWY NR 128. Stanis³aw Mroziñski UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA I JÊDRZEJA ŒNIADECKICH W BYDGOSZCZY ROZPRAWY NR 128 Stanis³aw Mroziñski STABILIZACJA W ASNOŒCI CYKLICZNYCH METALI I JEJ WP YW NA TRWA OŒÆ ZMÊCZENIOW BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

Katowice, plan miasta: Skala 1: = City map = Stadtplan (Polish Edition)

Katowice, plan miasta: Skala 1: = City map = Stadtplan (Polish Edition) Katowice, plan miasta: Skala 1:20 000 = City map = Stadtplan (Polish Edition) Polskie Przedsiebiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera Click here if your download doesn"t start automatically

Bardziej szczegółowo

PROCEEDINGS OF THE INSTITUTE OF VEHICLES 2(106)/2016 (12 pt)

PROCEEDINGS OF THE INSTITUTE OF VEHICLES 2(106)/2016 (12 pt) PROCEEDINGS OF THE INSTITUTE OF VEHICLES 2(106)/2016 Maciej Foremny 1, Szymon Gudowski 2, Michał Malesza 3, Henryk Bąkowski 4 TRIBOLOGICAL WEAR ESTIMATION OF THE ENGINE OILS USED IN DRIFTING 1. Introduction

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją

Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją Ocena wiarygodności badania z randomizacją Każda grupa Wspólnie omawia odpowiedź na zadane pytanie Wybiera przedstawiciela, który w imieniu grupy przedstawia

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 014/015 Kierunek studiów: Inżynieria Środowiska

Bardziej szczegółowo

ROZPRAWA DOKTORSKA. Mateusz Romanowski

ROZPRAWA DOKTORSKA. Mateusz Romanowski Mateusz Romanowski Wpływ krioterapii ogólnoustrojowej na aktywność choroby i sprawność chorych na zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa ROZPRAWA DOKTORSKA Promotor: Dr hab., prof. AWF Anna Straburzyńska-Lupa

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA v Biologia v Biotechnologia v Ochrona środowiska studia pierwszego stopnia Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości brane są

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

Patient Protection in Clinical Trials

Patient Protection in Clinical Trials Patient Protection in Clinical Trials Marek Czarkowski Bioethic Committee Warsaw Chamber of Physicians Factors affecting security and rights of research participants International regulations Domestic

Bardziej szczegółowo

STATISTICAL METHODS IN BIOLOGY

STATISTICAL METHODS IN BIOLOGY STATISTICAL METHODS IN BIOLOGY 1. Introduction 2. Populations and samples 3. Hypotheses testing and parameter estimation 4. Experimental design for biological data 5. Most widely used statistical tests

Bardziej szczegółowo

Is there a relationship between age and side dominance of tubal ectopic pregnancies? A preliminary report

Is there a relationship between age and side dominance of tubal ectopic pregnancies? A preliminary report Is there a relationship between age and side dominance of tubal ectopic pregnancies? A preliminary report Czy istnieje zależność pomiędzy wiekiem i stroną, po której umiejscawia się ciąża ektopowa jajowodowa?

Bardziej szczegółowo

Institutional Determinants of IncomeLevel Convergence in the European. Union: Are Institutions Responsible for Divergence Tendencies of Some

Institutional Determinants of IncomeLevel Convergence in the European. Union: Are Institutions Responsible for Divergence Tendencies of Some Institutional Determinants of IncomeLevel Convergence in the European Union: Are Institutions Responsible for Divergence Tendencies of Some Countries? Dr Mariusz Próchniak Katedra Ekonomii II, Szkoła Główna

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka kliniczna chorych na raka jelita grubego

Charakterystyka kliniczna chorych na raka jelita grubego Lek. Łukasz Głogowski Charakterystyka kliniczna chorych na raka jelita grubego Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych Opiekun naukowy: Dr hab. n. med. Ewa Nowakowska-Zajdel Zakład Profilaktyki Chorób

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation. operation good practices presentation

BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation. operation good practices presentation BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation operation good practices presentation Polites association was founded in 2002 in Szczecin Stowarzyszenie POLITES w Szczecinie Starszy Brat Starsza Siostra

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II European studies at KUL About the studies European Studies (BA) and European

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Wydział Lekarski. Jarosław Woźniak. Rozprawa doktorska

Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Wydział Lekarski. Jarosław Woźniak. Rozprawa doktorska Uniwersytet Medyczny w Łodzi Wydział Lekarski Jarosław Woźniak Rozprawa doktorska Ocena funkcji stawu skokowego po leczeniu operacyjnym złamań kostek goleni z uszkodzeniem więzozrostu piszczelowo-strzałkowego

Bardziej szczegółowo

2014-3-30. Urbanek J., Jabłoński A., Barszcz T ssswedfsdfurbanek J., Jabłoński A., Barszcz T., Wykonanie pomiarów

2014-3-30. Urbanek J., Jabłoński A., Barszcz T ssswedfsdfurbanek J., Jabłoński A., Barszcz T., Wykonanie pomiarów Wykonanie pomiarów sygnałów wibroakustycznych przy stałych oraz zmiennych warunkach eksploatacyjnych na stanowisku testowym. Część II: Analiza poprawności pomiarów. Autorzy: Urbanek J., Jabłoński A., Barszcz

Bardziej szczegółowo

ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ I MASĄ CIAŁA RODZICÓW I DZIECI W DWÓCH RÓŻNYCH ŚRODOWISKACH

ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ I MASĄ CIAŁA RODZICÓW I DZIECI W DWÓCH RÓŻNYCH ŚRODOWISKACH S ł u p s k i e P r a c e B i o l o g i c z n e 1 2005 Władimir Bożiłow 1, Małgorzata Roślak 2, Henryk Stolarczyk 2 1 Akademia Medyczna, Bydgoszcz 2 Uniwersytet Łódzki, Łódź ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

Fig 5 Spectrograms of the original signal (top) extracted shaft-related GAD components (middle) and

Fig 5 Spectrograms of the original signal (top) extracted shaft-related GAD components (middle) and Fig 4 Measured vibration signal (top). Blue original signal. Red component related to periodic excitation of resonances and noise. Green component related. Rotational speed profile used for experiment

Bardziej szczegółowo

Alicja Drohomirecka, Katarzyna Kotarska

Alicja Drohomirecka, Katarzyna Kotarska ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 384 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 20 2003 ALICJA DROHOMIRECKA KATARZYNA KOTARSKA SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH ZE STARGARDU SZCZECIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES KATALOG 2016 CATALOGUE 2016 SPIS TREŚCI / INDEX WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD OGRÓD GARDEN PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE 31-38 21-30 4-20 SKRZYNKI BOXES 39-65 3 WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD 4 WYPOSAŻENIE

Bardziej szczegółowo

Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily Climbs (Emily, #2)

Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily Climbs (Emily, #2) Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily Climbs (Emily, #2) Click here if your download doesn"t start automatically Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily Climbs (Emily, #2) Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją

Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją 234 Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją The effectiveness of local anesthetics in the reduction of needle

Bardziej szczegółowo

Strategic planning. Jolanta Żyśko University of Physical Education in Warsaw

Strategic planning. Jolanta Żyśko University of Physical Education in Warsaw Strategic planning Jolanta Żyśko University of Physical Education in Warsaw 7S Formula Strategy 5 Ps Strategy as plan Strategy as ploy Strategy as pattern Strategy as position Strategy as perspective Strategy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

P R A C A D Y P L O M O W A

P R A C A D Y P L O M O W A POLITECHNIKA POZNAŃSKA Wydział Maszyn Roboczych i Transportu P R A C A D Y P L O M O W A Autor: inż. METODA Ε-CONSTRAINTS I PRZEGLĄDU FRONTU PARETO W ZASTOSOWANIU DO ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU OPTYMALIZACJI

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

Course syllabus. Mathematical Basis of Logistics. Information Technology in Logistics. Obligatory course. 1 1 English

Course syllabus. Mathematical Basis of Logistics. Information Technology in Logistics. Obligatory course. 1 1 English Course syllabus Course name: Mathematical Basis of Logistics Study Programme group: i Cycle of studies: Study type: I cycle (bachelor) Full-time Study Programme name: Specialisation: ii Electivity: iii

Bardziej szczegółowo

Justyna Kinga Stępkowska

Justyna Kinga Stępkowska Warszawski Uniwersytet Medyczny Wydział Nauki o Zdrowiu Justyna Kinga Stępkowska Ilościowa ocena wybranych antygenów nowotworowych u zdrowych kobiet stosujących dwuskładnikową antykoncepcję hormonalną

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ. Efektywność przejść dla zwierząt w aspekcie bezpieczeństwa ruchu drogowego na przykładzie autostrady A2

STRESZCZENIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ. Efektywność przejść dla zwierząt w aspekcie bezpieczeństwa ruchu drogowego na przykładzie autostrady A2 STRESZCZENIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ Efektywność przejść dla zwierząt w aspekcie bezpieczeństwa ruchu drogowego na przykładzie autostrady A2 mgr Ewa Patalas Promotor: dr hab. inż. Adam Wysokowski, prof. UZ

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 2: PSYCHOLOGIA POZNAWCZA JAKO NAUKA EKSPERYMENTALNA

WYKŁAD 2: PSYCHOLOGIA POZNAWCZA JAKO NAUKA EKSPERYMENTALNA WYKŁAD 2: PSYCHOLOGIA POZNAWCZA JAKO NAUKA EKSPERYMENTALNA Psychologia poznawcza dr Mateusz Hohol METODA NAUKOWA (1) problem badawczy (2) hipoteza (4) analiza danych (3) eksperyment (5) wniosek: potwierzenie

Bardziej szczegółowo

ZDANIA ANGIELSKIE W PARAFRAZIE

ZDANIA ANGIELSKIE W PARAFRAZIE MACIEJ MATASEK ZDANIA ANGIELSKIE W PARAFRAZIE HANDYBOOKS 1 Copyright by Wydawnictwo HANDYBOOKS Poznań 2014 Wszelkie prawa zastrzeżone. Każda reprodukcja lub adaptacja całości bądź części niniejszej publikacji,

Bardziej szczegółowo

OCENA MECHANIZMÓW POWSTAWANIA PĘKNIĘĆ WĄTROBY W URAZACH DECELERACYJNYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ROLI WIĘZADEŁ WĄTROBY

OCENA MECHANIZMÓW POWSTAWANIA PĘKNIĘĆ WĄTROBY W URAZACH DECELERACYJNYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ROLI WIĘZADEŁ WĄTROBY Lek. Piotr Arkuszewski OCENA MECHANIZMÓW POWSTAWANIA PĘKNIĘĆ WĄTROBY W URAZACH DECELERACYJNYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ROLI WIĘZADEŁ WĄTROBY Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych Promotor:

Bardziej szczegółowo

DUAL SIMILARITY OF VOLTAGE TO CURRENT AND CURRENT TO VOLTAGE TRANSFER FUNCTION OF HYBRID ACTIVE TWO- PORTS WITH CONVERSION

DUAL SIMILARITY OF VOLTAGE TO CURRENT AND CURRENT TO VOLTAGE TRANSFER FUNCTION OF HYBRID ACTIVE TWO- PORTS WITH CONVERSION ELEKTRYKA 0 Zeszyt (9) Rok LX Andrzej KUKIEŁKA Politechnika Śląska w Gliwicach DUAL SIMILARITY OF VOLTAGE TO CURRENT AND CURRENT TO VOLTAGE TRANSFER FUNCTION OF HYBRID ACTIVE TWO- PORTS WITH CONVERSION

Bardziej szczegółowo