LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA WAŁCZ na lata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA WAŁCZ na lata 2007-2013"

Transkrypt

1 Lokalny Programu Rewitalizacji Miasta Wałcz na lata LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA WAŁCZ na lata Załącznik do uchwały Nr V/sXL/324/10 Rady Miasta Wałcz z dnia 23 marca 2010 roku Wałcz, luty 2010 rok 1

2 SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA OBECNEJ SYTUACJI W MIEŚCIE W SFERZE PRZESTRZENNEJ Krótka charakterystyka miasta Uwarunkowania ochrony środowiska naturalnego Własność gruntów i budynków Lokalna infrastruktura techniczna Identyfikacja problemów w sferze przestrzennej SFERA GOSPODARCZA Zagadnienia gospodarcze Prezentacja dominujących sektorów w gospodarce narodowej Struktura podstawowych branż gospodarki na terenie miasta Zatrudnienie w poszczególnych sektorach Turystyka Identyfikacja problemów w sferze gospodarczej SFERA SPOŁECZNA Struktura demograficzna i społeczne trendy Określenie grup społecznych wymagających wsparcia w ramach rewitalizacji Szkolnictwo Służba zdrowia Pomoc społeczna Bezpieczeństwo Identyfikacja problemów w sferze społecznej SFERA MIESZKANIOWA Sytuacja mieszkaniowa w Wałczu Identyfikacja problemów w sferze mieszkaniowej Tabela z podstawowymi danymi statystycznymi dotyczącymi wyżej wymienionych sektorów Analiza potencjału miasta Wałcz (analiza SWOT) Cele Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałcz Nawiązanie do strategicznych dokumentów dotyczących rozwoju przestrzenno-społeczno-gospodarczego miasta i regionu49 9. KONSULTACJE SPOŁECZNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU REWITALIZACJI Zasięg terytorialny rewitalizowanego obszaru Opis wyznaczonych obszarów kryzysowych Hierarchizacja działań i kierunków interwencji Planowane działania przestrzenne, gospodarcze i społeczne na obszarze rewitalizowanym. Projekty Zintegrowane przewidziane do realizacji Szczegółowy opis Projektów Zintegrowanych Plan finansowy Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałcz na lata System wdrażania, monitorowania, aktualizacji. Komunikacja i partycypacja społeczna Zakończenie Spis tabel: Spis wykresów: Spis map:

3 1. CHARAKTERYSTYKA OBECNEJ SYTUACJI W MIEŚCIE W SFERZE PRZESTRZENNEJ 1.1. Krótka charakterystyka miasta Miasto Wałcz leży w południowo-wschodniej części województwa zachodniopomorskiego. Jest to miasto powiatowe sąsiadujące z 6 powiatami: choszczeńskim, drawskim, złotowskim, pilskim, czarnkowsko-trzcianeckim i strzelecko-drezdeneckim. W skład powiatu wałeckiego wchodzi 5 gmin: Człopa, Mirosławiec, Tuczno, gmina Wałcz oraz miasto Wałcz. Miasto Wałcz jest centrum administracyjnym, kulturalnym i gospodarczym starostwa. Mapa 1. Powiat województwa zachodniopomorskiego Mapa 2. Gminy powiatu wałeckiego Powierzchnia miasta wynosi 38 km 2.Według danych Urzędu Miasta (stan na ) Wałcz zamieszkiwał osób, w tym większość 52,7% stanowiły kobiety. Gęstość zaludnienia kształtowała się na poziomie 682 osoby/km 2. Wałcz znajduje się na skrzyżowaniu głównych szlaków komunikacyjnych: Szczecin Bydgoszcz oraz Gdańsk Gorzów. W odległości zaledwie 150km od granicy niemieckiej. Najbliższe duże miasta to: Szczecin (130km), Bydgoszcz (115km), Poznań (120km), Gorzów Wielkopolski (107km), Koszalin (120km). Miasto leży w centrum rozległego Pojezierza Wałeckiego, w którym doliczyć się można blisko 150 jezior o łącznej powierzchni 6300ha - obszar chroniony stanowi 37% (1.385ha) ogólnej powierzchni miasta. Samo miasto usytuowane jest między dwoma jeziorami: Raduniem (powierzchnia - 229,7ha, głębokość max. 25,1m, długość obrzeża ponad m) i Zamkowym (powierzchnia - 132,8ha, głębokość max. 36,5m, długość 3.350, długość obrzeża m). W granicach administracyjnych miasta znajdują się mniejsze jeziora: Chmiel Duży, Chmiel Mały, Dybrzno, Stadno (tzw. Jezioro Herty) oraz Cegielnia. Miasto z trzech stron (od zachodu, południa i wschodu) otoczone jest lasami. Jest to teren malowniczego krajobrazu i ekologicznej czystości. 3

4 Mapa 3. Wałcz - położenie Środowisko przyrodnicze na obszarze gminy charakteryzuje się barierami ekofizjograficznymi: liczne jeziora, rzeki i bagna (Bukowina Wałecka).Teren jest płaski, z nielicznymi i niewielkimi wzniesieniami. Przez miasto przepływa rzeka Żydówka, Piławka. Na terenie miasta około 11,2% stanowią jeziora i rzeki, których powierzchnia wynosi łącznie 427ha. Miasto ze względu na bardzo korzystne położenie wśród lasów i jezior, niezmienionego przyrodniczo krajobrazu, ekologicznej czystości środowiska naturalnego, ma bardzo sprzyjające warunki do rozwoju turystyki. Wałcz już w dwudziestoleciu międzywojennym stał się miejscowością wypoczynkowoturystyczną to z tego okresu pochodzi określenie Wałcza jako perły pogranicza, nadane przez berlińczyków. Wałcz ma doskonale rozwiniętą infrastrukturę i ofertę turystyczną: oferuje niepowtarzalne wrażenia dla miłośników przyrody, a także aktywny odpoczynek podczas pieszych, kajakowych czy też rowerowych wycieczek (odpowiednio ku temu przygotowana infrastruktura). Nad jeziorami znajdują się liczne plaże i kąpieliska, a także pola namiotowe i wypożyczalnie sprzętu. Licznie występujące jeziora sprzyjają wędkarstwu, kajakarstwu, czy też żeglarstwu. Obszar wokół miasta zaliczany jest do I kategorii obszarów wypoczynkowych oraz stanowi I stopień atrakcyjności turystycznej. Nie tylko aspekt przyrody jest elementem zachęcającym turystów do zaglądania w te rejony. Kolejnym powodem jest istnienie w północno-wschodniej części miasta niemieckich umocnień fortyfikacyjnych, obronnych - schronów z lat trzydziestych XX wieku zwanych Wałem Pomorskim, które pod koniec II wojny światowej były miejscem walk o przełamanie linii obronnej. Niestety, przez wieki Wałcz trawiony był pożarami, sam fakt istnienia na granicy państw sprzyjał częstemu niszczeniu miasta przez działania wojenne. Stąd też mimo posiadania przeszło 700 lat, nie zachowały się w większej liczbie zabytkowe budowle. Obszar śródmiejski posiada największą wartość kulturową z historycznymi liniami zabudowy. 4

5 W rejestrze zabytków znalazły się następujące obiekty: (a) Późnobarokowy zespół architektoniczny dawnego gimnazjum jezuickiego z XVII wieku (obecnie siedziba Liceum Ogólnokształcącego), (b) Klasycystyczny budynek Muzeum Ziemi Wałeckiej z końca XVIII wieku, (c) Dom przy ul. Sądowej (obecnie notariat), (d) Neogotycki kościół prawosławny z XIX wieku, (e) Neogotycki budynek poczty głównej z 1895 roku, (f) Secesyjny budynek ratusza z 1890 roku (obecnie siedziba Urzędu Miasta), (g) Budynek Gimnazjum nr 2 - obecnie (w rejestrze zabytków figuruje jako Szkoła Podstawowo nr 2 (ul. M. Konopnickiej), (h) Szkoła Podstawowa nr 3 (ul. Sądowa), (i) Budynek banku (ul. Bankowa), (j) Kapliczka murowana (ul. Okulickiego), (k) Kościół p.w. Św. Krzyża (ul. 12 tego Lutego), (l) Dom Pomocy Społecznej wraz z otoczeniem (ul. Orla), (m) Willa wraz z otoczeniem przy ul. Dąbrowskiego, (n) Kamienica wraz z otoczeniem przy ul. Wojska Polskiego (obecnie Powiatowy Urząd Pracy), (o) Szpital Powiatowy wraz z otoczeniem przy Alei Zdobywców Wału Pomorskiego. (p) Dworzec PKP, (q) Neogotycki kościół św. Antoniego z 1907 roku, (r) Neogotycki kościół św. Mikołaja z 1865 roku. W ewidencji rejestru zabytków znajdują się również następujące cmentarze oraz park: (a) Cmentarz Katolicki mieszczący się przy Alei Zdobywców Wału Pomorskiego, (b) Cmentarz Ewangelicki (ul. Kujawska), (c) Cmentarz Wojenny Żołnierzy Armii Radzieckiej i Wojska Polskiego (Al. Zdobywców Wału Pomorskiego), (d) Park dworski - Chrząstkowo. 5

6 W Wałczu znajdują się również inne zabytki, które nie zostały wpisane do rejestru. Są to na przykład: (a) Neogotycki budynek szkoły zawodowej przy ul. Bankowej, (b) Zespół budynków neogotyckich przy ul. Bydgoskiej (obecnie LO nr 2, Kolegium Nauczycielskie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa oraz Punkt Wykładowy Uniwersytetu Szczecińskiego). Większość wałeckich zabytków znajduje się w dobrym stanie. Natomiast obiekty cmentarne wymagają remontów oraz gruntownego uporządkowania Uwarunkowania ochrony środowiska naturalnego Ze względu na turystyczny charakter miasta bardzo ważna jest kwestia zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Na terenie miasta nie występuje uciążliwy przemysł, w związku z tym nie odnotowuje się zanieczyszczenia powietrza emisją pyłów, tlenków siarki, azotu, węgla i innych. Na bezpośrednie okolice miasta Wałcza składają się tereny leżące w gminie wiejskiej. Duża atrakcją (oprócz śródleśnych jezior) są pomniki przyrody m.in. lipy drobnolistne (350 letnie i 160-letnie), dęby szypułkowe (200-letnie), wiąz polny (220-letni), cisy, buki, jodły. Wałcz, jak i cała Ziemia Wałecka otoczony jest bujnymi, wiekowymi kompleksami leśnymi. Podstawowym gatunkiem lasotwórczym jest sosna. Nad jeziorami spotyka się też zwarte partie lasów bukowych. Inne częściej występujące gatunki drzew to brzoza, olsza czarna, dąb, świerk, klon, modrzew i jesion. Liczne są gniazda ptaków chronionych. Spośród gatunków szczególnie rzadkich bytują tutaj: orzeł bielik, kania czarna oraz puchacz. Spotyka się też jastrzębie, sokoły wędrowne i myszołowy. Jeziora są siedliskiem wielu gatunków ryb (szczupak, okoń, węgorz, karp, płoć, leszcz, lin, sandacz) oraz ptactwa wodnego. Na błotnistych, otoczonych lasami terenach gnieżdżą się żurawie. Pozytywne efekty przyniosła próba restytucji zwierząt wymarłych na tych terenach - tarpanów, żubrów, bobrów, a nawet muflonów. Występują też daniele, borsuki i kuny leśne. Wałeckie lasy to także bogate łowiska z licznymi gatunkami zwierząt łownych - saren, dzików, jeleni. Interesującym zjawiskiem przyrodniczym są liczne zbiorowiska roślin torfowych, które można zaobserwować w rezerwatach - 'Trzęsacz' oraz 'Golcowe Bagno', które znajduje się w niedalekiej odległości od Wałcza. Na ochronę środowiska w mieście składają się: ochrona przyrody Obszarami i obiektami przyrody prawnie chronionymi są: - Pojezierze Wałeckie i Dolina Gwdy obszar krajobrazu chronionego obejmuje 37% miasta Wałcza i dotyczy jeziora Raduń i lasów nad Piławką. Jest to miejsce rozrodu i regularnego przebywania zwierząt gatunków rzadkich i chronionych. 6

7 - pomniki przyrody 8 okazów: lipy drobnolistne, dęby szypułkowe, wiąz polny, cisy, buki, jodły. Proponowana formy ochrony przyrody: Wałecki Park Krajobrazowy ochrona powietrza Największą uciążliwością są zanieczyszczenia z domowych pieców, lokalnych kotłowni węglowych. Aby zminimalizować ilość emitowania do atmosfery pyłów i gazów poczyniono działania w efekcie których aż 60% budynków zostało podłączonych do miejskiej sieci ciepłowniczej. Tabela 1. Zanieczyszczenie powietrza w Wałczu Średnioroczne stężenie Stężenie odnotowane w Wałczu [mg/m3] Dopuszczalne stężenie [mg/m3] dwutlenek siarki 5 40 dwutlenek azotu pył zawieszony Źródło: Starostwo Powiatowe w Wałczu Jak obrazuje powyższa tabela, ilość emitowanych zanieczyszczeń do atmosfery jest znacznie poniżej dopuszczalnych norm. Roczny opad pyłu wyniósł 59 g/m3. ochrona wody To zwłaszcza woda jest narażona na zanieczyszczenia związane z gospodarczą bytnością człowieka. Jeziora leżące na terenie miasta charakteryzują się dużą czystością, jednakże do rzeki Żydówki wpływają oczyszczone ścieki (rzeka pozaklasowa), rzeka Piławka zakwalifikowana jest do II klasy. ochrona lasów Ochrona tych terenów jest konieczna aby nie zabrakło przestrzeni zielonej i zaplecza leśnego. W mieście oraz w jego okolicach brak jest uciążliwego przemysłu, który emitowałby szkodliwe gazy, pyły - co powoduje że rejon jest niezagrożony ekologicznie. Na terenie miasta nie działają spalarnie, kompostownie ani inne zakłady utylizacji odpadów. Jednakże uciążliwością dla mieszkańców Wałcza jest emisja zapachów z mieszalni pasz Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbóż Ekomłyn. Na terenie miasta działa biologiczno-mechaniczna oczyszczalnia ścieków i stacja uzdatniania wody. Działalność oczyszczalni ścieków nie jest uciążliwa dla miasta Wałcza, a zawartość zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych odprowadzanych do rzeki Żydówki jest niższa od dopuszczalnej zawartości określonej przez pozwolenie wodno-prawne. Miejskie wysypisko śmieci jest ekologiczne i najnowocześniejsze w Polsce warstwa śmieci jest oddzielona od gruntu tak by nie zanieczyszczać wód gruntowych. 7

8 1.3. Własność gruntów i budynków Wśród grup rejestrowych, władających gruntami i budynkami w granicach administracyjnych miasta Wałcza, dominują następujące własności. Własność Tabela 2. Struktura własności gruntów w mieście Wałczu Powierzchnia [ha] % Skarbu Państwa ,3 Gminy i związków międzygminnych ,4 Gminy i in. osób prawnych, których organami założycielskimi są organy gminy 30 0,8 Osób fizycznych ,0 Spółdzielni 10 0,2 Kościołów i związków wyznaniowych 29 0,7 Powiatu i związków powiatowych 13 0,3 Województwa 12 0,3 Spółek prawa handlowego i in. osób 32 0,8 Razem Źródło: UW Wałcz stan na r. Zdecydowana przewaga własności gruntów Skarbu Państwa na terenie miasta wynika z faktu, iż w granicach miasta znajduje się obszar krajobrazu chronionego. Skarb Państwa łącznie z Gminą Miejską posiada 70, 5% gruntów w obrębie miasta. Osoby prywatne posiadają 27% gruntów. Aż 37% gruntów w Wałczu stanowi obszar krajobrazu chronionego, a więc świadczy to o ograniczonych rezerwach terenów przygotowanych pod zainwestowanie i stanowi istotne ograniczenie w dalszym rozwoju przestrzennym miasta Wałcza. Struktura powierzchni kształtuje się następująco: Wykres 1. Struktura powierzchni w mieście Wałcz w 2008 roku 5,84% 6,55% Struktura powierzchni w mieście Wałcz 18,73% użytki rolne lasy i zadrzewienia 11,06% wody 39,07% tereny komunikacji pozostałe tereny 18,73% tereny osiedlowe Źródło: UM Wałcz 8

9 Na terenie miasta znajduje się 87 prywatnych gospodarstw rolnych i 3 będące własnością spółki z o.o. Grunty orne obejmują obszar 1.369ha, sady - 27ha, a użytki zielone - 158ha. Przeważa IV klasa bonitacyjna - 789ha. Dane dotyczące struktury wielkości gospodarstw rolnych prezentuje poniższa tabela. Wykres 2. Struktura wielkości gospodarstw Struktura w ielkości gospodarstw 10,30% 1,10% 1-2 ha 8% 3-5 ha 43,70% 6-10 ha 12,80% ha ha 24,10% powyzej 100 ha Źródło: Baza Danych Regionalnych GUS (powszechny spis rolny 2002) Z analizy danych wynika, iż w Wałczu występują przede wszystkim małe gospodarstwa rolne, ponad 43% ogółu gospodarstw ma powierzchnię 1-2ha. Gospodarstwa powyżej 100ha stanowią zaledwie 1,1% ogółu Lokalna infrastruktura techniczna Wodociągi Sytuacja miasta pod kątem zaopatrzenie w wodę jest bardzo dobra. Liczba mieszkańców podłączona do wodociągów zbiorczych w Wałczu w stosunku do liczby wszystkich jego mieszkańców, czyli tzw. stopień zwodociągowania miasta, wynosi 97,8% ( mieszkańców na faktycznie zamieszkałych w mieście; źródło danych: GUS - stan na r.). Wałcz posiada kompletną sieć wodociągową łącznej długości 85,6km dane Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wałczu (stan na koniec 2009 r.). Na terenie miasta sieć wodociągowa ma długość 4,5km (magistrala), natomiast sieć rozdzielcza ma długość ok. 53,6km, a przyłącza 27,5km. Zużycie wody z wodociągów na jednego mieszkańca kształtuje się na poziomie 31,5m 3 /rok. Ujęcie wody dla Wałcza znajduje się w trzech miejscach na terenie miasta. Największe ujęcie wody znajduje się na ul. Podgórnej - posiada pięć czwartorzędowych studni wierconych o średniej dobowej wydajności ujmowania i uzdatniania wody m 3 /d. Kolejne ujecie wody 9

10 znajduje się przy ul. Zbożowej, gdzie znajdują się cztery studnie o wydajności m 3 /d oraz ujęcie przy ul. Bydgoskiej, gdzie znajdują się trzy studnie o wydajności 434 m 3 /dobę. Kanalizacja Miasto skanalizowane jest w 94,9% mieszkańców na faktycznie zamieszkałych jest podłączonych do sieci kanalizacyjnej (źródło danych: GUS - stan na dzień r.). Długość sieci kanalizacyjnej na terenie miasta wynosi: 60,1km sieci sanitarnej, 9,3km kanalizacji ogólnospławnej oraz 33km kanalizacji deszczowej - dane Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wałczu (stan na koniec 2009 r.). Kanalizacja na terenie miasta ma układ północ-południe ze względu na usytuowanie wód powierzchniowych, natomiast zlewnie deszczowe podzielone są na obszar jeziora Raduń, jeziora Zamkowego oraz na obszar rzeki Żydówki. Sieć kanalizacyjna wymaga natychmiastowej modernizacji. Blisko 70% sieci ma 80 lat a stopień zużycia kwalifikuje ją do wymiany. Istnieje potrzeba utworzenia odrębnej sieci kanalizacyjnej i sieci deszczowej. Istnieje również problem zalewania części miasta ze względu na przeciążoną w czasie intensywnych opadów, niedrożną sieć deszczową. Oczyszczalnia ścieków Na terenie miasta znajduje się zbiorcza oczyszczalnia ścieków. Jest to mechanicznobiologiczna oczyszczalnia ścieków, gdzie na dobę oczyszczane jest 6.790m 3 ścieków (przy zaprojektowanej możliwości m 3 /dobę). Oczyszczone ścieki odprowadzane są do rzeki Żydówki. Osady ściekowe magazynowane są okresowo na terenie oczyszczalni, ostatecznie wywożone są na wysypisko odpadów. Trwają prace nad projektem pozwalającym wykorzystywać osady. W 1999 roku oczyszczalnię zmodernizowano i w chwili obecnej spełnia wszelkie wymogi formalno-prawne. Wysypisko śmieci Miasto Wałcz posiada na terenie gminy Wałcz wysypisko śmieci, natomiast nie posiada zakładu utylizacji odpadów. Zbiórką odpadów komunalnych z terenu miasta trudnią się Zakład Gospodarki Komunalnej w Wałczu, Altvater z Piły oraz Komunal Transport A. Czarnecki z Ostrowca. Zakład Gospodarki Komunalnej odbiera odpady komunalne od ponad mieszkańców, z obiektów użyteczności publicznej i zakładów przemysłowych. Komunal Transport odbiera odpady komunalne od mieszkańców. 10

11 Miejsce pod wysypisko śmieci, na które zwożone są odpady komunalne przez ZGK oraz Komunal Transport, zajmuje 3,16ha i jest położone na terenie gminy Wałcz. Wysypisko nie jest uciążliwe dla miasta znajduje się w odległości 1km od miasta, i spełnia wszystkie wymogi ochrony środowiska i formalno-prawne. Zbudowane zostało w oparciu o najnowocześniejsze technologie specjalna metoda oddzielania śmieci od gruntu przez co uważane jest za jedno z najnowocześniejszych w kraju. W pobliżu wysypiska śmieci zamontowane zostały piezometry służące do kontroli niebezpiecznych dla środowiska metali oraz ropopochodnych związków. Podstawowe parametry wysypiska śmieci: - powierzchnia obiektu: 3,16ha, w tym komór składowych 1,80ha - pojemność: m 3 - powierzchnia wykorzystana: 3,5ha - stopień wykorzystania składowiska: 75% Na terenie wysypiska składowane są odpady segregowane oraz niesegregowane przede wszystkim odpady komunalne, odpady z targowisk, odpady ulegające biodegradacji, odpady betonu i gruzu. Nie składuje się odpadów ropopochodnych, poszpitalnych, odpadów wybuchowych, itp. Przedsiębiorstwo Altvater odbiera odpady od 500 mieszkańców i przewozi na wysypisko śmieci w Kłodzie, które należy do Miejskiego Zakładu Oczyszczania Wysypisko w Pile. Energetyka Zaopatrzenie w energię elektryczną gospodarstw domowych na terenie miasta Wałcz jest powszechne. Energię elektryczną na potrzeby miasta dostarcza Enea S.A. Rejon Dystrybucji Wałcz. Długość sieci energetycznej SN i NN wynosi 166km (źródło danych: Enea S.A. - stan na ). Główny Punkt zasilania o mocy 32 MVA i maksymalnym obciążeniu 16MVA znajduje się w południowo-wschodniej części miasta. Do indywidualnych odbiorców energia elektryczna doprowadzana jest za pośrednictwem linii SN 14 kv oraz sieni NN i 118 stacji transformatorowych (stan na maj 2009 rok). W 2008 roku liczba odbiorców energii elektrycznej NN kształtowała się na poziomie co dało łączne zużycie energii elektrycznej w wysokości MW/h. Rozbudowa sieci uzależniona jest od zapotrzebowania mocy na terenie miasta. Problem stanowi brak dwustronnego zasilania energetycznego miasta co naraża odbiorców na przerwy w zasilaniu. Sieć ciepłownicza Miasto Wałcz posiada własny zakład ciepłowniczy Zakład Energetyki Cieplnej który zaopatruje blisko 60% mieszkańców w ciepło (źródło danych: ZEC Wałcz - stan na ). Odbiorcami ciepła są obiekty mieszkaniowe głównie osiedla, obiekty użyteczności publicznej, obiekty podległe pod resort Ministerstwa Obrony Narodowej oraz obiekty przemysłowe. 11

12 Zakład posiada 5 kotłowni o łącznej mocy zainstalowanej MW, w tym 2 kotły opalane miałem węglowym (których moc zainstalowana wynosi MW, co stanowi 99,41% ogólnej mocy cieplnej) i 3 kotłownie olejowe. Energia cieplna dostarczana jest do odbiorców dwiema sieciami ciepłowniczymi o łącznej długości mb (źródło danych: ZEC Wałcz - stan na ).Pozostała cześć mieszkańców korzysta z lokalnych kotłowni węglowych i gazowych mieszczących się w obiektach spółdzielczych i wojskowych. Sieć ciepłownicza powinna być w najbliższym okresie poddana modernizacji oraz rozbudowana na terenach nie objętych dotychczas przyłączami. Gazociąg Na terenie miasta znajduje się również infrastruktura gazociągowa przyłączonych jest 91,2% mieszkań (źródło danych: Regionalna Baza Danych GUS). Jest to bardzo wysoki wskaźnik mieszkań na jest podłączonych do sieci gazowej. Mieszkańcy zaopatrywani są w gaz ziemny wysokiego ciśnienia z gazociągu DN 100, który jest odgałęzieniem magistrali relacji Ostrów Wielkopolski Szczecin. Infrastrukturę stanowi stacja redukcyjno pomiarowa I stopnia o przepustowości Nm3/h, trzy stacje pomiarowo redukcyjne II stopnia, sieci średniego i niskiego ciśnienia oraz przyłącza. Infrastruktura drogowa Wałcz jest miastem tranzytowym o znaczeniu ponadregionalnym i regionalnym. Przez miasto przebiegają drogi gminne, powiatowe, wojewódzkie i krajowe. W centrum miasta przecinają się drogi krajowe łączące przejście graniczne w okolicach Szczecina z Bydgoszczą, Warszawą aż po wschodnie przejście graniczne (droga nr 10) oraz łączące przejście graniczne w Świecku z Gorzowem Wielkopolskim, Elblągiem aż po granicę z Obwodem Kaliningradzkim (droga nr 22). Przez miasto przebiegają również drogi wojewódzkie: nr 163 (Wałcz - Kołobrzeg) oraz droga nr 178 (Wałcz - Trzcianka) oraz drogi powiatowe: nr 2335z (ul lecia), nr 2336z (ul. Dworcowa) oraz nr 2330z z Wałcza Różewa do drogi nr 2334z. Sieć powyższych dróg uzupełniają drogi gminne. Łącznie ponad 63km dróg znajduje się na terenie miasta. Nawierzchnie twardą posiada 29,9km dróg gminnych przebiegających przez miasto, w tym 29,5km nawierzchni twardej ulepszonej; oraz 10,6km dróg posiada nawierzchnię gruntową. Stan techniczny dróg gminnych wymaga miejscowych modernizacji. Stan nawierzchni dróg powiatowych wymaga natychmiastowej modernizacji poprzez wzmocnienie nawierzchni dywanikiem asfaltowym. Dotychczas prowadzone były roboty remontowe na zimno oraz przy użyciu grysów i emulsji asfaltowej. Jedynie ulica 1000-lecia nie wymaga naprawy. Stan nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 163 jest dobry, natomiast droga nr 178 na odcinku 1km wymaga odnowy. 12

13 Stan techniczny odcinka dróg krajowych przebiegających przez miasto jest zróżnicowany, jednakże niektóre fragmenty wymagają natychmiastowej modernizacji. Wynika to ze znacznego obciążenia dróg ruchem tranzytowym przechodzącym przez miasto. Szczególnie w złym stanie znajdują się niektóre odcinki drogi nr 10 oraz 22 ze względu na wzmożony ruch komunikacyjny. Według pomiaru ruchu przeprowadzonego w 2005 roku - na niektórych odcinkach drogi krajowej nr 10 średnia liczba pojazdów na dobę wynosi W przypadku drogi nr 22 ruch samochodowy wynosi pojazdów/dobę. Wynikająca z tego faktu uciążliwość dla mieszkańców daje konieczność wybudowania systemu obwodnic, zwłaszcza na północ od granic miasta. Planowana budowa obwodnicy okrążającej Wałcz będzie stanowić fragment trasy szybkiego ruchu, biegnącej od Szczecina do Warszawy. Nastąpi również modernizacja dróg gminnych zwłaszcza na trasie dowożenia dzieci do szkół. Dane dotyczące dróg w Wałczu prezentuje poniższa tabela. Tabela 3. Drogi na terenie miasta Wałcza w 2004 roku Kategorie dróg: Długość [m] Drogi krajowe Drogi wojewódzkie Drogi powiatowe Drogi gminne Źródło: Dane Urzędu Miasta, Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz Powiatowy Zarząd Dróg Komunikacja masowa Komunikacja masowa, to przede wszystkim komunikacja autobusowa. Głównym przewoźnikiem jest Państwowa Komunikacja Samochodowa, Wałeckie Towarzystwo Przewozowe i Zakład Komunikacji Miejskiej. Przewoźnicy ci docierają do wszystkich miejscowości w powiecie oraz zapewnia dobre połączenie do Szczecina, Bydgoszczy. Polski Express łączy Wałcz z Warszawą, Szczecinem, Kołobrzegiem, Bydgoszczą. Miasto posiada połączenie kolejowe z Piłą. Najbliższa stacja PKP jest w Pile (27km), która zapewnia bezpośrednie połączenie między innymi ze Szczecinem, Słupskiem, Wrocławiem, Kołobrzegiem, Poznaniem, Bydgoszczą, Toruniem, Lublinem, Warszawą, Katowicami, Krakowem i Rzeszowem. W miesiącu lutym 2007 roku ruszył szynobus łączący Wałcz z Piłą, gdzie można przesiąść się do innych pociągów. W kolejnych planach Wałcz zostanie połączony ze Stargardem Szczecińskim. Infrastruktura kolejowa istnieje, lecz od początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku pozostaje w zamknięciu dla ruchu osobowego. Na trasie z Piły do Wałcza jeżdżą 13

14 wyłącznie pociągi towarowe i zdawcze relacji Stargard Szczeciński Piła oraz Wałcz Złocieniec. Łączność Wskaźnik gęstości telefonicznej w roku 1998 dla Wałcza kształtował się na poziomie 17,3% (średni wojewódzki wskaźnik gęstości telefonicznej dla tego okresu wynosił 22,5%). Wskaźnik ten wzrósł adekwatnie do poczynionych przez TP S.A. inwestycji, jednakże od 1999 roku TP S.A. nie podaje danych o liczbie abonentów. Infrastrukturę telekomunikacyjną w Wałczu współtworzą Telekomunikacja Polska S.A. oddział w Wałczu oraz Netia Telekom S.A. Piła, natomiast telefonia bezprzewodowa obsługiwana jest przez Plus GSM, Era GSM oraz Orange (łącznie pięć stacji bazowych) Identyfikacja problemów w sferze przestrzennej 1. Niepełne zwodociągowanie miasta, 2. Niepełne skanalizowanie miasta, 3. Zła jakość wody pitnej w niektórych częściach miasta tzn. w miejscach, gdzie mieszkańcy czerpią wodę z własnych studni, 4. Brak aktualnych badań czystości jezior i rzeki Żydówki, 5. Przenikanie ścieków sanitarnych do wód powierzchniowych w wyniku złego stanu technicznego sieci wodno kanalizacyjnej, 6. Istnienie kanalizacji ogólnospławnej zamiast rozdzielczej sieci sanitarnej i deszczowej, 7. Zalewanie części miasta podczas intensywnych opadów przeciążona kanalizacja deszczowa, 8. Stan techniczny sieci kanalizacyjnej kwalifikujący 80% długości do natychmiastowej modernizacji - sieć kanalizacyjna z początku XX wieku, 9. Niepełne uzbrojenie miasta w sieć ciepłowniczą, 10. Niepełne uzbrojenie miasta w sieć gazowniczą, 11. Zły stan techniczny wielu dróg w mieście, 12. Nadmierne obciążenie dróg Wałcza przez ruch tranzytowy (zarówno dróg wewnętrznych jak i dróg wylotowych), 14

15 13. Zły układ komunikacyjny miasta, brak obwodnic, duża uciążliwość ruchu tranzytowego, 14. Ograniczone możliwości rozbudowy układu komunikacyjnego w wyniku niekorzystnego położenia obszaru śródmiejskiego, 15. Ograniczone możliwości rozwoju przestrzennego, wynikające z istniejących barier naturalnych (lasy, jeziora), technicznych (drogi, koleje) oraz określonych granic administracyjnych. Jest to obszar zbyt cenny pod względem bogactwa naturalnego, krajobrazowego, zasobu wód i lasu aby wyznaczać przeznaczenie dla zakładów uciążliwych z punktu widzenia środowiska, 16. Niedostateczna liczba uzbrojonych terenów, 17. Brak połączeń kolejowych w ruchu osobowym, 18. Brak dwustronnego zasilania energetycznego miasta przerwy w zasilaniu, 19. Zły stan techniczny budynków znajdujących się w centrum miasta (stara część miasta), 20. Uciążliwa emisja zapachów z mieszalni pasz Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbóż Ekomłyn. 2. SFERA GOSPODARCZA 2.1. Zagadnienia gospodarcze Miasto Wałcz pełni funkcję ośrodka usługowo-administracyjnego, gospodarczego i kulturalnego dla obszaru całego powiatu. W mieście swoją siedzibę mają placówki administracji państwowej, samorządowej oraz gospodarczej. Zlokalizowane są tu m.in.: Urząd Miasta, Urząd Gminy, Starostwo Powiatowe, Powiatowy Urząd Pracy, Komenda Powiatowa Policji, Straż Miejska, Urząd Pocztowy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Stowarzyszenie Gmin Pojezierza Wałeckiego, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Pomorski Oddział PTTK, Żandarmeria Wojskowa, Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Towarzystwo Budownictwa Społecznego, Zakład Energetyki Cieplnej, Zakład Komunikacji Miejskiej, Stowarzyszenie Kupców i Przedsiębiorców Ziemi Wałeckiej, Sanepid, Centrum Pomocy Rodzinie, banki, Muzeum Ziemi Wałeckiej, kino oraz trzy biblioteki, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie i wyższe. W mieście funkcjonują również zakłady usług publicznych: placówki oświatowo-edukacyjne i kulturalne. Szeroko rozbudowana jest sieć placówek usług komercyjnych: sklepy spożywcze i przemysłowe, apteki, kawiarnie internetowe, restauracje, stacje benzynowe itd. Dominują branże metalowe, budowlane, odzieżowe, i rolno-spożywcze. Działają firmy i zakłady świadczące usługi transportowe, naprawczo-warsztatowe, motoryzacyjne, remontowobudowlane, elektromechaniczne, fotograficzne, fryzjerskie, komputerowe, doradztwa i pośrednictwa, produkujące odzież myśliwską i wędkarską, sprzęt oświetleniowy, przewody 15

16 elektryczne, makaron, części rowerowe, okna PCV, oczyszczalnie biologiczne, artykuły spożywcze, grzejniki, meble. Działają tu firmy z kapitałem zagranicznym. W ramach współpracy z niemieckim miastem Werne przygotowany został wykaz firm, zainteresowanych współpracą z wałeckimi przedsiębiorstwami. Wałcz jest atrakcyjny dla inwestorów przygotowuje się nowe tereny pod inwestycje oraz proponuje się coraz dogodniejsze warunki. Gospodarze gminy tworzą wyjątkowo korzystne warunki dla wszystkich, którzy zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą. Jako atuty miasta można wyliczyć: nowoczesną oczyszczalnię ścieków, nowoczesne, technologiczne wysypisko śmieci, duży węzeł drogowy, bliskość granicy zachodniej, czyste środowisko, pełne uzbrojenie terenu. Gmina przyszłym przedsiębiorcom i inwestorom oferuje kilkanaście działek, w pełni uzbrojonych, z prawem do zabudowy. Tereny te mogą być wykorzystane pod budownictwo przemysłowe, usługi, handel oraz pod działalność rekreacyjno - turystyczną, możliwość zakupu bądź wydzierżawienia hal, wiat, magazynów i budynków socjalno - biurowych, tereny pod indywidualną zabudowę mieszkaniową oraz możliwość zakupu domków jednorodzinnych i mieszkań. Gmina umożliwia indywidualne rozpatrywanie wniosków, ulgi i zwolnienia podatkowe, pomoc w nawiązaniu szerokich kontaktów gospodarczych. Proponowanymi i preferowanymi branżami do ulokowania na terenie miasta Wałcza są branże: elektromaszynowa, spożywcza, przetwórstwo rolno spożywcze, materiałów budowlanych, drzewna, działalność rekreacyjno turystyczna, handel i usługi. Warunki geograficzno-krajobrazowe i ekologiczne wskazują jako kierunek inwestycji - turystykę i rekreację wraz z odpowiednią infrastrukturą. Jest również miejsce na inwestycje przemysłowe - przetwórstwo rolno-spożywcze, czy inny przemysł, nieuciążliwy dla środowiska naturalnego - szwalniczy, elektroniczny, precyzyjny. Okolice Wałcza w przeważającej części stanowią region związany z produkcją rolną. Do niedawna istniało tutaj wiele PGR-ów. Obecnie trwa proces restrukturyzacji i zagospodarowania tak dużego potencjału produkcji rolnej i zwierzęcej. W przyszłości może stanowić źródło dostaw surowca dla przedsiębiorstw zajmujących się przetwórstwem rolno-spożywczym. Według danych Urzędu Miasta (stan na grudzień 2009 rok) mieszkańców prowadziło działalność gospodarczą. Tabela 4. Liczba mieszkańców prowadzących działalność gospodarczą Nazwa ulicy Liczba mieszkańców prowadzących działalność gospodarczą 1 Maja Lutego 2 3 Maja 22 Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 112 Al. Marszałka J. Piłsudskiego 20 Al. Tysiąclecia 164 Armii Ludowej 3 Bankowa 14 Batalionów chłopskich 10 Bracka 0 Brylantowa 13 16

MIASTO WAŁCZ HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA ROK

MIASTO WAŁCZ HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA ROK MIASTO WAŁCZ HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA ROK - Obowiązuje od 1 sierpnia r. Twój partner w gospodarce odpadami Chojnica 2, 78-650 Mirosławiec, tel. 94 36 64 202, kom. 604 779 663, fax. 94

Bardziej szczegółowo

Ludność (zameldowania stałe i czasowe) 37.518 -kobiety 20.324 -mężczyźni 17.194

Ludność (zameldowania stałe i czasowe) 37.518 -kobiety 20.324 -mężczyźni 17.194 Legendarne założenie Cieszyna 810r. Pierwsza pisana wzmianka o Cieszynie 1155r. Przywilej lokacyjny Cieszyna 1217r. Położenie geograficzne szer. półn. 49 45' N dł. wsch. 18 38' E Wzniesienie nad poziom

Bardziej szczegółowo

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA Pole C Gospodarstwo, kapitał, kreatywność, technologie LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA przygotowana przez Warszawa, 25 lipca 2005 r. Wstęp Niniejszy dokument prezentuje listę wskaźników ogólnych

Bardziej szczegółowo

Aneks tabelaryczny (potencjał demograficzny i gospodarczy LGD PB )

Aneks tabelaryczny (potencjał demograficzny i gospodarczy LGD PB ) Aneks tabelaryczny (potencjał demograficzny i gospodarczy LGD PB ) 1.1. Ludność Tabela 1.1. Powierzchnia i ludność w 2003 r. Powierzchnia (km 2 ) Liczba sołectw Ludność w tym: kobiety /100 mężcz. Gęstość

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA,,STREFY GOSPODARCZEJ GMINY PAKOSŁAW

OFERTA INWESTYCYJNA,,STREFY GOSPODARCZEJ GMINY PAKOSŁAW OFERTA INWESTYCYJNA,,STREFY GOSPODARCZEJ GMINY PAKOSŁAW PAKOSŁAW 2011 Tu chcemy się uczyć,, pracować,, mieszkać i wypoczywać GMINA PAKOSŁAW Pakosław leży na południu Ziemi Rawickiej, w dorzeczu rzeki Orli.

Bardziej szczegółowo

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8 URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Powierzchnia w km² 58 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2038 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto ZIELONA GÓRA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI

Bardziej szczegółowo

Wzniesienie nad poziom morza Średnia temperatura roczna 8,4 C Suma opadów rocznych

Wzniesienie nad poziom morza Średnia temperatura roczna 8,4 C Suma opadów rocznych Legendarne założenie Cieszyna 810r. Pierwsza pisana wzmianka o Cieszynie 1155r. Przywilej lokacyjny Cieszyna 1217r. Położenie geograficzne szer. półn. 49 45' N dł. wsch. 18 38' E Wzniesienie nad poziom

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Powierzchnia w km² 46 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1374 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto PRZEMYŚL LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 69 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2481 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto BYTOM LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 82 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1572 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TYCHY LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Powierzchnia w km² 102 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2893 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto BIAŁYSTOK Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI. Fot. Michał Szelest

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI. Fot. Michał Szelest PIOTRKÓW TRYBUNALSKI Piotrków Trybunalski jest drugim w województwie łódzkim centrum przemysłowym, usługowym, edukacyjnym i kulturalnym. Miasto liczy 76 tysięcy mieszkańców. Największym atutem Piotrkowa

Bardziej szczegółowo

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4 URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE Powierzchnia w km² 32 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2404 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SIEDLCE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Powierzchnia w km² 293 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2167 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto WROCŁAW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

DANE GUS - CHORZÓW 2012 r.

DANE GUS - CHORZÓW 2012 r. Jednostka miary 2012 PODZIAŁ TERYTORIALNY (STAN W DNIU 31 XII) Miejscowości podstawowe ogółem jd 0 Sołectwa jd 0 Powierzchnia* ha 3324 LUDNOŚĆ (STAN W DNIU 31 XII) * Ludność faktycznie zamieszkała ogółem

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 43 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2160 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SŁUPSK LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

929 terenie miasta) wymeldowania 179 zameldowani na pobyt czasowy 863 powierzchnia miasta (km 2 ) gęstość zaludnienia 1.380

929 terenie miasta) wymeldowania 179 zameldowani na pobyt czasowy 863 powierzchnia miasta (km 2 ) gęstość zaludnienia 1.380 OŚWIĘCIM W LICZBACH 1. DEMOGRAFIA, WARUNKI ŻYCIA Dane demograficzne 2002 2003 2004 ludność ogółem 42.382 42.000 41.799 kobiety 22.147 21.998 21.945 zameldowani na pobyt stały 42.382 42.000 41.799 przemeldowania

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE WSKAŹNIKI MONITORINGOWE

PRZYKŁADOWE WSKAŹNIKI MONITORINGOWE do Aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Puławy na lata 2007-2015 PRZYKŁADOWE WSKAŹNIKI MONITORINGOWE I. WZMOCNIENIE POTENCJAŁU ROZWOJOWEGO MIASTA I.1. Planowanie zagospodarowania przestrzennego Miasta

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE Spotkania konsultacyjne współfinansowane są przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Elbląg Powierzchnia w km2 w 2013 r. 80 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1540 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 124883 123659 122899 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4 Miasto: Bydgoszcz Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2042 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 364443 361254 359428 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4 Miasto: Zielona Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2030 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 118950 119023 118405 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4 Miasto: Katowice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1849 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 311421 307233 304362 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2 Miasto: Kielce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1823 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 202450 200938 199870 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Łomża Powierzchnia w km2 w 2013 r. 33 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1920 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 63240 62812 62711 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

IŁAWA. Analiza rynku nieruchomości w IŁAWIE

IŁAWA. Analiza rynku nieruchomości w IŁAWIE IŁAWA Analiza rynku nieruchomości w IŁAWIE Iława - miasto w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie iławskim; siedziba władz powiatu. Miasto jest położone nad południowym krańcem jeziora Jeziorak

Bardziej szczegółowo

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7 Miasto: Olsztyn Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1978 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 175388 174641 174675 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6 Miasto: Rzeszów Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1574 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 179199 182028 183108 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

w wieku: - przedprodukcyjnym produkcyjnym poprodukcyjnym Gęstość zaludnienia osób/km 2 Ludność wg wieku

w wieku: - przedprodukcyjnym produkcyjnym poprodukcyjnym Gęstość zaludnienia osób/km 2 Ludność wg wieku Legendarne założenie Cieszyna 810r. Pierwsza pisana wzmianka o Cieszynie 1155r. Przywilej lokacyjny Cieszyna 1217r. Położenie geograficzne szer. półn. 49 45' N dł. wsch. 18 38' E Wzniesienie nad poziom

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /453/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Kujawy, październik

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Poznań Powierzchnia w km2 w 2013 r. 262 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2092 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 555614 550742 548028 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Częstochowa Powierzchnia w km2 w 2013 r. 160 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1455 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 237203 234472 232318 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8 Miasto: Kraków Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2322 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 757740 758334 758992 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Wrocław Powierzchnia w km2 w 2013 r. 293 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2159 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 630691 631188 632067 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2011 ROKU. Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1 Miasto: Opole Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1244 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 122656 121576 120146 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Toruń Powierzchnia w km2 w 2013 r. 116 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1758 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 205129 204299 203447 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5 Miasto: Gliwice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1385 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 187830 186210 185450 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4 Miasto: Sopot Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2193 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 38858 38217 37903 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Siedlce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 5316840 60,1 51,7 54,7 57,6

Miasto: Siedlce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 5316840 60,1 51,7 54,7 57,6 Miasto: Siedlce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2396 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 76303 76393 76347 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Piekary Śląskie Powierzchnia w km2 w 2013 r. 40 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1429 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 58022 57502 57148 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Jaworzno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 50,9 52,8 53,6

Miasto: Jaworzno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 50,9 52,8 53,6 Miasto: Jaworzno Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 614 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 94831 94305 93708 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Warszawa. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517. Miasto 2012 2013. Województwo 2013

Miasto: Warszawa. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 Miasto: Warszawa Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 3334 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 1700112 1715517 1724404 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Bielsko-Biała Powierzchnia w km2 w 2013 r. 125 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1395 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 174755 174370 173699 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Jelenia Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2909997 55,8

Miasto: Jelenia Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2909997 55,8 Miasto: Jelenia Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 751 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 84015 82846 81985 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Dąbrowa Górnicza Powierzchnia w km2 w 2013 r. 189 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 657 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 126079 124701 123994 Ludność w

Bardziej szczegółowo

Miasto: Piotrków Trybunalski

Miasto: Piotrków Trybunalski Miasto: Piotrków Trybunalski Powierzchnia w km2 w 2013 r. 67 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1129 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 76881 76404 75903 Ludność w

Bardziej szczegółowo

Rozdział 03. Ogólny opis gminy

Rozdział 03. Ogólny opis gminy ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA DDĘĘBBIICCAA Rozdział 03 Ogólny opis gminy X-2796.03

Bardziej szczegółowo

w wieku: - przedprodukcyjnym produkcyjnym poprodukcyjnym Gęstość zaludnienia osób/km 2

w wieku: - przedprodukcyjnym produkcyjnym poprodukcyjnym Gęstość zaludnienia osób/km 2 Legendarne założenie Cieszyna 810r. Pierwsza pisana wzmianka o Cieszynie 1155r. Przywilej lokacyjny Cieszyna 1217r. Położenie geograficzne szer. półn. 49 45' N dł. wsch. 18 38' E Wzniesienie nad poziom

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE Powierzchnia w km² 49 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1163 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto BIAŁA PODLASKA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R. Według stanu z końca grudnia 2007 r. w rejestrze REGON województwa świętokrzyskiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI

Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Powierzchnia w km² 86 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1448 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI LUDNOŚĆ WEDŁUG

Bardziej szczegółowo

Miasto KROSNO WYBRANE DANE STATYSTYCZNE DEMOGRAFICZNEGO W RZESZOWIE. Powierzchnia w km² Województwo ,1

Miasto KROSNO WYBRANE DANE STATYSTYCZNE DEMOGRAFICZNEGO W RZESZOWIE. Powierzchnia w km² Województwo ,1 URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Powierzchnia w km² 44 2015 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1075 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2013 2014 2015 Województwo 2015 Miasto KROSNO LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Powierzchnia w km² 197 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 209 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto ŚWINOUJŚCIE Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

Miasto ZABRZE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KATOWICE. Powierzchnia w km² Województwo ,2

Miasto ZABRZE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KATOWICE. Powierzchnia w km² Województwo ,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 80 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2204 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto ZABRZE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto CHORZÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 33 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto CHORZÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 33 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 33 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 3319 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto CHORZÓW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 160 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1441 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto CZĘSTOCHOWA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 262 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1762 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GDAŃSK LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Prudnik

Charakterystyka Gminy Prudnik AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINIE PRUDNIK Część 03 Charakterystyka Gminy Prudnik W 835.03 2/8 SPIS TREŚCI 3.1 Charakterystyka Gminy

Bardziej szczegółowo

Miasto KONIN WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W POZNANIU. Powierzchnia w km² Województwo ,4

Miasto KONIN WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W POZNANIU. Powierzchnia w km² Województwo ,4 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Powierzchnia w km² 82 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 931 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto KONIN LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Powierzchnia w km² 116 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1756 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TORUŃ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Powierzchnia w km² 84 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1351 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto WŁOCŁAWEK Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto TARNÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KRAKOWIE. Powierzchnia w km² Województwo ,2

Miasto TARNÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KRAKOWIE. Powierzchnia w km² Województwo ,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Powierzchnia w km² 72 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1539 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TARNÓW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto LEGNICA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE Powierzchnia w km² Województwo w wieku produkcyjnym 54,6 56,1 58,1 57,5

Miasto LEGNICA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE Powierzchnia w km² Województwo w wieku produkcyjnym 54,6 56,1 58,1 57,5 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Powierzchnia w km² 56 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1800 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto LEGNICA LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020.

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem aktualizacji

Bardziej szczegółowo

7. ANALIZA PORÓWNAWCZA PODSTAWOWYCH WSKAŹNIKÓW NA TLE POWIATU I WOJEWÓDZTWA

7. ANALIZA PORÓWNAWCZA PODSTAWOWYCH WSKAŹNIKÓW NA TLE POWIATU I WOJEWÓDZTWA 7. ANALIZA PORÓWNAWCZA PODSTAWOWYCH WSKAŹNIKÓW NA TLE POWIATU I WOJEWÓDZTWA Porównanie gminy Krzeszyce z gminami ościennymi pod względem występowania zagrożeń środowiska (stan na 1996 r.) Lp. Gmina PA

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Powierzchnia w km² 262 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2083 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto POZNAŃ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO KONFERENCJA: Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego wobec nowych wyzwań rozwojowych Zielona Góra 10 marca 2010 r. 2008 2000 =100 Podział terytorialny

Bardziej szczegółowo

Gmina Jarocin. Gmina Jarocin to jedna z siedmiu gmin tworzących powiat niżański.

Gmina Jarocin. Gmina Jarocin to jedna z siedmiu gmin tworzących powiat niżański. Gmina Jarocin Gmina Jarocin Gmina Jarocin to jedna z siedmiu gmin tworzących powiat niżański. Leży przy drodze krajowej Nr 19 pomiędzy Rzeszowem (70 km), a Lublinem (100 km). Północno wschodnia granica

Bardziej szczegółowo

Miasto OPOLE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W OPOLU. Powierzchnia w km² 97 2014. Województwo 2014 55,6. w wieku produkcyjnym 53,7 56,1 58,4

Miasto OPOLE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W OPOLU. Powierzchnia w km² 97 2014. Województwo 2014 55,6. w wieku produkcyjnym 53,7 56,1 58,4 URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU Powierzchnia w km² 97 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1238 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto OPOLE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W 2014

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2015 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2015 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2015 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Miasto GDYNIA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014. Powierzchnia w km² 135 2014. Województwo 2014. w wieku produkcyjnym 59,7 61,6 63,8 59,2

Miasto GDYNIA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014. Powierzchnia w km² 135 2014. Województwo 2014. w wieku produkcyjnym 59,7 61,6 63,8 59,2 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 135 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1834 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GDYNIA LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Projekt badawczy Pracodawca Pracownik, inwestycja w kapitał ludzki

Projekt badawczy Pracodawca Pracownik, inwestycja w kapitał ludzki UNIA EUROPEJSKA Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie ZPORR Pracodawca - Pracownik, inwestycja w kapitał ludzki

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE I OCHRONA ZASOBÓW POWIERZCHNI ZIEMI

WYKORZYSTANIE I OCHRONA ZASOBÓW POWIERZCHNI ZIEMI WYKORZYSTANIE I OCHRONA ZASOBÓW POWIERZCHNI ZIEMI Powierzchnia geodezyjna województwa kujawsko-pomorskiego według stanu w dniu 1 I 2011 r. wyniosła 1797,1 tys. ha, co stanowiło 5,7 % ogólnej powierzchni

Bardziej szczegółowo

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN Załącznik do uchwały nr XXXV/ 219 / 2010 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 14 stycznia 2010 r. Plan odnowy miejscowości KRUCZYN w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, 2014 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 30.06.2014r.

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju. istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia strategii jest poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, luty 2012 r. Tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok Krajowy

Bardziej szczegółowo

IŃSKO APARTAMENTOWIEC nad Jeziorem Ińsko

IŃSKO APARTAMENTOWIEC nad Jeziorem Ińsko Invest-Euro Sp. z o.o., 70-952 Szczecin, ul. Energetyków 3/4, tel. +48 91 424 79 70, fax +48 91 424 79 71, NIP 955-16-57-634, REGON 810980218 Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- Położenie miasta przy ważnej trasie komunikacyjnej Szczecin-Gdańsk (droga krajowa nr 6), w bliskiej odległości od przejść granicznych, portu lotniczego w Goleniowie oraz bazy promowej w Świnoujściu, jest

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata ANALIZA SWOT + CELE KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE PAŹDZIERNIK 2015 PLAN SPOTKANIA 1) Prezentacja diagnozy. 2) Prezentacja projektu analizy SWOT 3) Projekt

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału

Bardziej szczegółowo

Wynajem lub sprzedaż nieruchomości

Wynajem lub sprzedaż nieruchomości Wynajem lub sprzedaż nieruchomości Zakłady Górniczo-Metalowe Zębiec w Zębcu Spółka Akcyjna 27-200 Starachowice tel. centrala: +48 41 2767 400; fax: +48 41 2767 500 e-mail: zebiec@zebiec.pl Podaje się do

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim

Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Konińska Izba Gospodarcza Maj 212 Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie W subregionach województwa Wielkopolskiego średnio ok. 97%

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Opalenica

Charakterystyka Gminy Opalenica AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY OPALENICA Część 03 Charakterystyka Gminy Opalenica W 854.03 2/9 SPIS TREŚCI 3.1 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

POWIAT STARGARDZKI. tel./fax. + 48 91 48-04-800/48-04-801 www.powiatstargardzki.eu e-mail: starostwo@powiatstargardzki.pl

POWIAT STARGARDZKI. tel./fax. + 48 91 48-04-800/48-04-801 www.powiatstargardzki.eu e-mail: starostwo@powiatstargardzki.pl POWIAT STARGARDZKI Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard Szczeciński tel./fax. + 48 91 48-04-800/48-04-801 www.powiatstargardzki.eu e-mail: starostwo@powiatstargardzki.pl

Bardziej szczegółowo

Możliwości powiększenia terenu: Powiększenie o kolejne ha działka P1 i działka P3 o pow ha (własność Agencji Nieruchomości Rolnej)

Możliwości powiększenia terenu: Powiększenie o kolejne ha działka P1 i działka P3 o pow ha (własność Agencji Nieruchomości Rolnej) Burmistrz Międzyrzecza w imieniu własnym i Partnerów Burmistrza Skwierzyny i Wójta Przytocznej zaprasza inwestorów do składania propozycji na zakup działek inwestycyjnych. Burmistrz Międzyrzecza w imieniu

Bardziej szczegółowo

Powiat Skarżyski w pigułce

Powiat Skarżyski w pigułce Powiat Skarżyski w pigułce Starostwo Powiatowe w Skarżysku - Kamiennej ul. Konarskiego 20 26-110 Skarżysko - Kamienna www.skarzysko.powiat.pl e-mail: pr@skarzysko.powiat.pl Opracowanie własne Wydziału

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE POLSKI

CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE POLSKI GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Informacja sygnalna Warszawa Rzeszów, 30 marca 2012 r. CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Plan Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie

Bardziej szczegółowo

Miasto: Szczecin. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 301. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1718861 55,2 52,7 55,8 57,7

Miasto: Szczecin. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 301. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1718861 55,2 52,7 55,8 57,7 Miasto: Szczecin Powierzchnia w km2 w 2013 r. 301 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1358 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 410245 408913 408172 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2013 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2013 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2013 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, sierpień 2013 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

10. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

10. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 10. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 10.1. Struktura podmiotów gospodarczych Na terenie Gminy Bestwina działa łącznie 827 podmiotów gospodarki narodowej 805 podmiotów należy do sektora prywatnego (97 %), 22 podmioty

Bardziej szczegółowo

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki.

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Efektem pierwszego etapu prac na Programem Rozwoju Miasta Łomża było powstanie analizy SWOT i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE Załącznik do Uchwały Rady Gminy nr XXII/170/2004, z dnia 24.06.2004 r. Gmina Michałowice PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE OPOLSKIM I MIEŚCIE OPOLU ZA ROK 2000

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE OPOLSKIM I MIEŚCIE OPOLU ZA ROK 2000 POWIATOWY URZĄD PRACY W OPOLU ul. mjr Hubala 21, 45-266 Opole tel. 44 22 929, fax 44 22 928, e-mail: opop@praca.gov.pl INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE OPOLSKIM I MIEŚCIE OPOLU ZA ROK 2000

Bardziej szczegółowo