KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA REJONU JULINEK-GRANICA ORAZ STWORZENIE PARKU ZWIERZĄT (ZAGRODY POKAZOWEJ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA REJONU JULINEK-GRANICA ORAZ STWORZENIE PARKU ZWIERZĄT (ZAGRODY POKAZOWEJ)"

Transkrypt

1 ROZWÓJ FUNKCJI EDUKACYJNO-TURYSTYCZNYCH KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA REJONU JULINEK-GRANICA ORAZ STWORZENIE PARKU ZWIERZĄT (ZAGRODY POKAZOWEJ)

2 projekty ZAGRODY i Julinka obszar projektów Zagrody i Julinka Powiązania z innymi atrakcjami Mazowsza na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego i w jego otulinie 2

3 projekty ZAGRODY i Julinka obszar projektów Zagrody i Julinka Uwarunkowania przyrodnicze Kampinoski Park Narodowy (KPN) zajmuje powierzchnię 38,5 tys. ha, z czego 72 ha przypada na Ośrodek Hodowli Żubrów im. Prezydenta RP Ignacego Mościckiego w Smardzewicach. Wokół parku rozciąga się strefa ochronna o powierzchni 37,8 tys. ha. Park leży na Nizinie Środkowomazowieckiej, między lewym brzegiem Wisły a Bzurą, tuż przy północno-zachodnich granicach Warszawy. Pomniki historii i przyrody Kampinoski Park Narodowy to kompleks leśny z połaciami łąk w pradolinie Wisły. Są tu najlepiej zachowane w Europie kompleksy wydm śródlądowych (ułożone równoleżnikowo i porośnięte borami sosnowymi) oraz wilgotne obniżenia terenu. Spotykane tu bagna i torfowiska stopniowo zarastają i przechodzą zwykle w bagienne lasy olszowe. Inne walory KPN to: rozległe i bardzo zróżnicowane przyrodniczo ekosystemy leśne; ekosystemy bagienne, pozostające w różnych stadiach sukcesyjnych; bogactwo gatunkowe flory i fauny. Na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego znajdują się pamiątki historii i kultury. To przenikanie się przyrody i historii wyróżnia KPN na tle innych parków narodowych. W 2000 r. Kampinoski Park Narodowy z otuliną został uznany przez UNESCO za rezerwat biosfery. Od 2004 r. jest też obszarem Natura 2000 ze względu na bogactwo gatunków ptaków, rzadkich i zagrożonych gatunków roślin oraz zwierząt z ich siedliskami. Celem założeń projektowych jest zwrócenie uwagi na ścisły związek przyrody z historią oraz kulturą regionu poprzez stworzenie bramy wejściowej do KPN, za którą otwierałaby się przestrzeń przeznaczona na edukację i rekreację. Teren projektowanej Zagrody Pokazowej zajmuje około 70-letnia sosnowa monokultura. Niewielkie obszary zajmują brzozy. Drzewa są posadzone na siedlisku lasu liściastego, prawdopodobnie dąbrowy (Potentillo albae-quercetum) lub grądu (Tilio-Carpinetum). Przylegająca enklawa Julinek jest w większej części wylesiona i zdegradowana przyrodniczo. Około 30% jej powierzchni zajmują budynki, utwardzone nawierzchnie, pozostałości magazynów. Teren opracowania nie jest ujęty w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. 3

4 projekty ZAGRODY i Julinka obszar projektów Zagrody i Julinka Powiązania z innymi atrakcjami Mazowsza na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego i w jego otulinie Realizacja projektu Zagrody i Julinka wpisuje się w topografię regionu i stanie się ważnym miejscem, z którego będzie można organizować wycieczki, poznając przyrodę i zwiedzając zabytki regionu, między innymi: Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny w Granicy utworzony w 1990 r., oferuje prelekcje poświęcone faunie, florze oraz historii Puszczy Kampinoskiej, połączone ze zwiedzaniem muzeum, zajęcia i warsztaty tematyczne oraz pokazy filmów; Muzeum Miejsce Pamięci Palmiry, gdzie na cmentarzu spoczywają ofiary hitlerowskich egzekucji, m.in. marszałek sejmu i czołowy działacz ruchu ludowego Maciej Rataj, wiceprezydent Warszawy Jan Pohoski, olimpijczyk Janusz Kusociński, ksiądz Zygmunt Sajna; Wieś Wiersze z cmentarzem z mogiłami żołnierzy grupy Kampinos i pomnikiem Niepodległej Rzeczpospolitej Kampinoskiej; Centrum Edukacji KPN w Izabelinie działające od 1998 r. i prowadzące zajęcia edukacyjne z zakresu ekologii; Miejsca upamiętniające Powstańców 1863 r. (Mogiła Powstańców 1863 r. oraz Sosna Powstańców 1863 r. we wsi Górki); Wieś Lipków z parafią św. Rocha i zespołem dworskim; Dwór w Tułowicach wzniesiony około 1800 roku dla Franciszki z Lasockich; Kościół we wsi Brochów, w którym brali śiub rodzice Chopina i jego siostra, a kompozytor był tam ochrzczony; Żelazową Wolę, miejsce urodzenia Fryderyka Chopina, w której obecnie znajduje się muzeum poświęcone kompozytorowi. Atrakcje Mazowsza 4

5 Udostępnienie Kampinoskiego Parku Narodowego W Kampinoskim Parku Narodowym do dyspozycji turystów i odwiedzających jest m.in.: 360 km pieszych szlaków turystycznych 200 km szlaków rowerowych 350 km tras turystyki konnej (projekt szlaków turystyki w przygotowaniu) 9 ścieżek dydaktycznych 19 parkingów 12 polan rekreacyjnych 3 ośrodki edukacyjne Izabelin, Granica, Smardzewice Osada Puszczańska Borek Tułowicki Park odwiedza rocznie ok. 1 mln. osób! legenda 5

6 Udostępnienie Kampinoskiego Parku Narodowego Plany Kampinoskiego Parku Narodowego na najbliższe lata: realizacja kompleksowego zagospodarowania Ośrodka Dydaktyczno- -Muzealnego (ODM) w Granicy, I etap - (parking, polana wypoczynkowa i wieża widokowa realizacja przedsięwzięcia koniec 2014 r.); zagospodarowanie polany wypoczynkowej i parkingu w Lipkowie; modernizacja parkingów w Dziekanowie Leśnym i Pociesze; realizacja szlaków turystyki jeździeckiej; konserwacja istniejącej infrastruktury. 6

7 LOKALIZACJA INWESTYCJI JULINKA I ZAGRODY pokazowej Lokalizacja Julinek osada położona w województwie mazowieckim, w powiecie warszawskim zachodnim, w gminie Leszno i na terenach Kampinoskiego Parku Narodowego. Stanowi idealne miejsce do rekreacji oraz poznawania historii, a także przyrody regionu. Jest również świetną bazą do wycieczek po Kampinoskim Parku Narodowym, Żelazowej Woli, pałacu w Nieborowie i Arkadii. Teren Zagrody Pokazowej i Julinka położony jest w pobliżu tras S7 i A2, tuż obok Leszna, sąsiadując z miejscowościami Kampinos i Granica, zaledwie 24 km od Warszawy, 22 km od Żelazowej Woli, 34 km od Sochaczewa i 23 km od Modlina. Od północy prowadzi droga krajowa S7, a od południa dojazd ułatwia autostrada A2. 23 km Nowy Dwór Mazowiecki S7 Łomianki Legionowo Sochaczew Żelazowa Wola Kampinos 22 km Julinek Leszno Stare Babice 24 km Warszawa 34 km Ożarów Mazowiecki Błonie A2 7

8 projekty ZAGRODY i Julinka znaczenie dla województwa mazowieckiego Projekt jest zgodny ze Strategią rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2030: Inwestycje przyczynią się do realizacji celów strategicznych i celów ramowych: Wzrost konkurencyjności regionu poprzez rozwój przedsiębiorczości; poprawa potencjału gospodarczego obszarów wiejskich; poprawa dostępności i spójności terytorialnej regionu; poprawa jakości życia oraz wykorzystanie kapitału ludzkiego i społecznego do tworzenia nowoczesnej gospodarki; Zapewnienie trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz zachowanie wysokich walorów środowiska; Wykorzystanie walorów środowiska oraz dziedzictwa kulturowego dla rozwoju gospodarczego i społecznego regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności turystycznej. Działania powinny dotyczyć następujących obszarów: gospodarka, przestrzeń i transport, społeczeństwo, kultura i dziedzictwo. 8

9 projekty ZAGRODY i Julinka znaczenie dla województwa mazowieckiego Realizacja oraz wdrożenie projektów Zagrody i Julinka pozwoli na: wykorzystanie walorów historycznych, krajobrazowych oraz turystycznych do zrównoważonego rozwoju gminy Leszno, regionu oraz funkcji edukacyjnej, turystycznej i rekreacyjnej KPN; promocję i zwiększenie atrakcyjności turystycznej oraz rekreacyjnej regionu, głównie dzięki walorom środowiska przyrodniczego Kampinoskiego Parku Narodowego oraz obiektom o dużym znaczeniu kulturowym (np. Muzeum w Granicy, Muzeum Sztuki Cyrkowej, Miejscu Pamięci Palmiry, miejscom upamiętniającym Powstańców 1863 r. Sośnie Powstańców w Górkach, Mogile Powstańców w Zaborowie Leśnym i Dębowi Powstańców w Bielinach oraz Żelazowej Woli); wzrost zatrudnienia poprzez stworzenie nowych miejsc pracy w Julinku i na terenie Zagrody; dostosowanie obiektów Julinka i Zagrody dla osób niepełnosprawnych oraz stworzenie dla nich nowych atrakcji turystycznych na Mazowszu; wdrożenie zapisów w planie zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego; lepsze wykorzystanie rekreacyjnego i turystycznego potencjału regionu poprzez budowę trasy obsługi komunikacyjnej pasma zachodniego województwa mazowieckiego w korytarzu. 9

10 projekty ZAGRODY i Julinka znaczenie dla województwa mazowieckiego Połączenie wszystkich inwestycji stanowi komplemantarny projekt dla województwa mazowieckiego, który: tworzy szansę uatrakcyjnienia tych obszarów; zapewnia napływ turystów nie tylko z Warszawy i regionu, ale również z całej Polski; umożliwia edukację przyrodniczą poprzez bezpośredni kontakt z przyrodą Kampinoskiego Parku Narodowego; promuje kulturę Mazowsza; tworzy wspaniałe miejsce odpoczynku i rekreacji; zapewnia miejsca pracy dla okolicznych mieszkańców, co daje impuls do rozwoju regionu. Jedynie łączna realizacja całości projektów daje szanse na powodzenie inwestycji. Koszt inwestycji Parku Zwierząt szacuje się na poziomie około 50 mln zł., a Julinka 100 mln zł. Dodatkowo przebudowa drogi wojewódzkiej 579 i Traktu Napoleońskiego (droga techniczna) to koszt na poziomie kilkudziesięciu milionów złotych. Cała inwestycja oszacowana jest na poziomie około 200 mln zł. (nie uwzględnia kosztów budowy trasy obsługi komunikacyjnej pasma zachodniego województwa mazowieckiego w korytarzu) i może być realizowana etapami. Kampinoski Park Narodowy i Julinek są w stanie zapewnić bieżące utrzymanie oraz rentowność operacyjną przedwsięzięcia, ale na cele inwestycyjne niezbędne jest wsparcie finansowe z zewnątrz. Możliwość taką daje dofinansowanie w ramach projektów kluczowych z RPO WM bądź innych programów wspierających rozwój gospodarczy regionu. Projekt Zagrody i Julinka JULINEK mapka piorko WSTEPNA KONCEPCJA A1_ok.pdf :40:52 10

11 Obsługa komunikacyjna pasma zachodniego województwa mazowieckiego w korzytarzu 11

12 Obsługa komunikacyjna pasma zachodniego województwa mazowieckiego w korytarzu Potencjał terenów do zabudowy według studiów uwarukowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin powiatu oraz obsługa komunikacyjna W lipcu 2013 roku podpisano porozumienie o wspólnej realizacji inwestycji dotyczącej obsługi komunikacyjnej pasma zachodniego województwa mazowieckiego w korytarzu zawartej pomiędzy: m. st. Warszawa Dzielnica Bemowo Powiat Warszawski Zachodni Powiat Sochaczewski Gmina Stare Babice Gmina Leszno Gmina Kampinos Miasto i Gmina Błonie Miasto i Gmina Ożarów Mazowiecki Miasto Sochaczew Gmina Sochaczew. Sochaczew Żelazowa Wola KAMPINOS ~ 4000 ~ 8000 Julinek BŁONIE ~ ~ LESZNO ~ 8800 ~ DP - ul. Sochaczewska DK 2 Nowy Dwór Mazowiecki S7 ok. 33 tys. pojazdów OŻARÓW MAZOWIECKI ~ ~ A2 STARE BABICE ~ ~ DW 580 SDR ~ 122 tys. pojazdów ok. 13 tys. pojazdów Legionowo Łomianki Warszawa 12

13 Obsługa komunikacyjna pasma zachodniego województwa mazowieckiego w korytarzu Rezerwacja korytarza stan prac planistycznych Nowy Dwór Mazowiecki 2,46 km (6%) 17,41 km 2,46 km (40%) (6%) 23,33 km (54%) 17,41 km (40%) 23,33 km (54%) Legionowo S7 W uchwalonych planach W uchwalonych planach W projektach planów W fazie koncepcji W projektach planów Sochaczew Żelazowa Wola Kampinos Julinek Leszno Błonie Stare Babice Ożarów Mazowiecki Łomianki Warszawa Całkowta długość - 43,20 km Całkowita W fazie koncepcji długość trasy będzie wynosiła 43,20 km, 4,8km z tego (11%) uchwalonych w planach 38,4 km jest (89%) 17,4 km (40%), w projektach Całkowta długość - 43,20 km grunty ANR planów 23,3 km pozostałe grunty 4,8km (11%) (54%), w fazie Całkowta długość - 43,20 km koncepcji 2,5 km (6%) planowanej długości korytarza. A2 38,4 km (89%) 13 ~ 4000 ~ 8000

14 Obsługa komunikacyjna pasma zachodniego województwa mazowieckiego w korytarzu Przewidywane koszty wykupu gruntów (40%) 23,33 km (54%) W uchwalonych planach W projektach planów W fazie koncepcji Całkowta długość - 43,20 km 4,8km (11%) Nowy Dwór Mazowiecki 38,4 km (89%) 38,4 km (89%) 4,8km (11%) Legionowo S7 grunty ANR grunty ANR pozostałe grunty Sochaczew Żelazowa Wola Kampinos Julinek Leszno Stare Babice Łomianki Warszawa Całkowta długość - 43,20 km pozostałe grunty Przewidywany koszt wykupu gruntów pod inwestycję szacowany jest na 76,8 mln zł. (76,8 ha x ~100 zł/m 2 ), z tego około 89% należy do ANR. Całkowta długość - 43,20 km ~ 4000 ~ 8000 Błonie Ożarów Mazowiecki ~ 4000 ~ 8000 A2 14

15 15 PARK ZWIERZĄT KONCEPCJA ZAGRODY POKAZOWEJ KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

16 park zwierząt Założenia projektowe Głównym założeniem projektu jest stworzenie jednego z najważniejszych obiektów ekspozycyjno-edukacyjnych KPN bramy wejściowej do Kampinoskiego Parku Narodowego. Przy projektowaniu zagospodarowania terenu należy uwzględnić: warunki siedliskowe na terenie objętym opracowaniem. Intencją projektantów są stopniowe przekształcenia pierwotnych liściastych i mieszanych zbiorowisk roślinnych; stworzenie czytelnego układu krajobrazowego. Walory krajobrazowe i ekspozycyjne mają się wzajemnie dopełniać. Przy budowaniu Miniatury Kampinoskiego Parku Narodowego należy używać wyłącznie gatunków występujących na jego terenie; stworzenie oddzielnych zagród dla występujących na tym terenie zwierząt; ekspozycja musi w możliwie największym stopniu uwzględniać dobrostan zwierząt; program Parku Zwierząt musi uwzględniać potrzeby publiczności miejsca wypoczynkowe i piknikowe, sanitariaty, punkty widokowe, atrakcje dla dzieci; zapewnienie funkcji naukowo-dydaktycznej poprzez stworzenie zaplecza umożliwiającego edukację ekologiczno-przyrodniczą oraz prowadzenie badań naukowych. Za bramą Kampinosu 16

17 park zwierząt Koncepcja programowo-przestrzenna Wjazd techniczny Wejście od strony Leszna Zagroda rysi Zagroda wilków Wieża widokowa Zagroda żubrów Hala Wolnych Lotów Polana rekreacyjna Zagroda koników polskich Zagroda łosi Budynek recepcji, wejście, kasy Julinek Leszno Zagroda saren Zagroda jeleni legenda Zagroda jeleni Podjazd 17 Nowy Dwór Mazowiecki

18 park zwierząt Podział na strefy koncepcja Legenda 18

19 park zwierząt Podział na strefy założenia kompozycyjne Kompozycja została oparta na amfiladowym układzie polan widokowych i rozdzielających je kompleksów leśnych. W założeniu polany mają obejmować około 1/3 powierzchni, wylesienia naśladować naturalne polany śródleśne, a ściany lasu po niezbędnej wycince mają być obsadzone wzbogacającymi efekt plastyczny rodzimymi gatunkami drzew i krzewów imitującymi różne stadia sukcesji wtórnej. Osią kompozycji będzie przecinająca polany rzeczka obramowana pasami zieleni, a główne osie widokowe połączą Centrum Recepcyjne Halę Wolnych Lotów Wieżę Widokową i wolierę rysi. Ciągi spacerowe poprowadzono obrzeżem polan (wybiegów dla zwierząt), rozdzielonymi pasami drzew. Ogrodzenia mają być jak najmniej widoczne, odsunięte m od ścieżek, wtapiające się w poszycie lasu i zamaskowane nowymi nasadzeniami. Na osiach widokowych ogrodzenia będą ukryte w tzw. AHA, czyli płytkich (1-1,5 m), szerokich (5-10 m) rowach z osadzonym na dnie ogrodzeniem (2-2,5 m). Zagłębienie obsadzone zostanie krzewami, tarniną, głogiem i podobnymi roślinami ciętymi równo z górną krawędzią ogrodzenia. Ziemia z wykopów zostanie użyta do niewielkiego wyniesienia ścieżki z punktem widokowym. Zastosowanie AHA nie wyklucza innych sposobów eksponowania zwierząt: okien widokowych, napowietrznych pomostów bądź wolier. Ogrodzenie tzw. AHA Ogrodzenie typowe 19

20 park zwierząt Strefa recepcyjna Wjazd z drogi wojewódzkiej obok nowego południowego wjazdu do hotelowej części Julinka. Droga będzie utwardzona i przystosowana do wjazdu autobusów. Miejsca parkingowe głównie na terenie Julinka. Parking własny ograniczony do niezbędnego minimum. Systemy komunikacyjne podjazdu do Zagrody oraz Julinka będą połączone w funkcjonalną całość. Budynek Centrum Recepcyjnego mieszczący kasy, poczekalnię, kioski z wydawnictwami, zaplecze dydaktyczne, sanitariaty. Forma budynku nowoczesna, wtopiona w zieleń. Na dzień dobry 20

21 park zwierząt Strefa rekreacyjna Będzie nią przede wszystkim polana krajobrazowa między Halą Wolnych Lotów a Centrum Recepcyjnym. To otwarta przestrzeń o charakterze parkowym, która ma służyć do wypoczynku, ale też do organizowania imprez związanych z funkcjonowaniem Parku Zwierząt. W obrębie polany zostaną ulokowane ławki, schrony przeciwdeszczowe, ekologiczne zabawki dla dzieci. Mogą się też na niej pojawić oswojone zwierzęta. Wypoczynek i zabawa 21

22 park zwierząt Strefa zwierząt Łoś gatunek herbowy Kampinoskiego Parku Narodowego. Przeznaczony dla niego wybieg będzie położony centralnie, podzielony na część A (4,14 ha) i B (3,3 ha), ogrodzony siatką o wysokości 2-2,5 m. Wgląd przez AHA oraz z pomostu widokowego rozdzielającego wybiegi. Przejście dla zwierząt pod pomostem przez teren bagienny. Dodatkowe zbiorniki wodne przy zagrodzie żubrów oraz przy Centrum Recepcyjnym zwierzęta mają być widoczne z okien budynku. Przy wybiegu będą także: zaplecze gospodarcze, wybiegi izolatki, składnica karmy i paśniki. Strefa zwierząt Ż u b r wybieg podzielony na część A (5,6 ha) i B (3,2 ha), w tym budynki zaplecza i zagrody pomocnicze zajmujące 0,35 ha. Całość wydzielona ogrodzeniem rurowym o wysokości 2-2,5 m z wglądem do zagrody poprzez AHA oraz z pomostu rozdzielającego wybiegi. Rzeczka ze zbiornikami wodnymi na obu końcach zagrody A. Drzewostan zabezpieczony ogrodzeniami. Betonowe płaszczyzny przy paśnikach do ścierania kopyt. Zaplecze techniczne oraz zagrody pomocnicze. 22

23 park zwierząt Jeleń wybieg o powierzchni 6,6 ha, w tym zagrody pomocnicze zajmujące 0,4 ha. Ogrodzenie z siatki o wysokości 2-2,5 m, wgląd przez AHA. Sarna wybieg o powierzchni 4,6 ha, w tym budynki zaplecza i zagrody pomocnicze zajmujące 0,24 ha. Ogrodzenie z siatki o wysokości 2-2,5 m, wgląd poprzez AHA. 23 Konik polski i inne wybieg mieszczący stado koników polskich oraz ewentualnie oswojone zwierzęta innych gatunków mogące przebywać w bezpośrednim kontakcie ze zwiedzającymi. Na skraju wieża widokowa z widokiem na Park Zwierząt, Kampinoski Park Narodowy, a z drugiej strony na wieś Leszno i Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu. Powierzchnia 2,8 ha w tym budynki zaplecza i zagrody pomocnicze zajmujące 0,3 ha. Strefa zwierząt

24 park zwierząt Wilk wybieg o powierzchni 3,2 ha, w tym 0,16 ha zaplecza. Głęboki fundament, siatka z odkosami do wewnątrz, ogrodzenie częściowo lite. Zwierzęta oglądane przez przeszklenia, z trapu lub przez fosę. Zagroda sąsiaduje z północną grupą hoteli Julinka, z okien których będą widoczne zwierzęta. Aranżacja w stylu dzikiej puszczy ze śródleśnym jeziorkiem i zwalonymi pniami. ryś wysoka woliera o ogólnej powierzchni 1,6 ha. Zwiedzanie osłoniętym siatką przejściem oraz tak samo zabezpieczonym fragmentem trapu łączącego się z trapem nad zagrodą wilków. Wysokość konstrukcji pozwalająca zachować rosnące wewnątrz drzewa. hala Wolnych Lotów ewentualnie kompleks hal o ogólnej powierzchni około 0,5 ha. Wysokość konstrukcji pozwalająca zachować rosnące wewnątrz drzewa. Ptaki oglądane z różnych poziomów, również z poziomu koron drzew. Wewnątrz zieleń oraz akcent wodny. Pawilon do oglądania śpiących w dzień sów. Wokół hali satelitarnie rozmieszczone mniejsze obiekty dla małych zwierząt. Strefa zwierząt 24

25 park zwierząt Elementy zagospodarowania terenu: zaplecze techniczne z systemem dróg technicznych Ogrodzenie zewnętrzne obiektu z siatki o wysokości 2-2,5 m, odsunięte na m w głąb lasu. Między ogrodzeniem a drogą wojewódzką będzie przebiegać ścieżka piesza, ewentualnie ścieżka rowerowa łącząca Park Zwierząt z Lesznem. Strefa podjazdu do Centrum Recepcyjnego otwarta, płynnie przechodząca w teren Julinka. Droga obwodowa, techniczna, szerokości 3-4 m, położona równolegle do zewnętrznego ogrodzenia. Nawierzchnia gruntowa ulepszona. Zaplecze techniczne poza Zagrodą, na terenie będącym własnością Kampinoskiego Parku Narodowego. Wjazd od strony Traktu Napoleońskiego. Powierzchnia około 0,5 ha obejmująca magazyny, garaże, wiaty, zaplecze sanitarne dla pracowników. Nawierzchnia utwardzona. Wejścia dla zwiedzających. Od strony Leszna przeznaczone dla pieszych lub przyjeżdżających projektowaną kolejką Młociny-Leszno, a od Julinka samochodami lub autokarami. 25

26 park zwierząt Elementy zagospodarowania terenu: drogi spacerowe Ścieżki spacerowe powinny być ziemne ulepszone lub szutrowe szerokości minimum 3 m, poprowadzone wśród drzew obrzeżem polan i pozwalające poruszać się po nich meleksem. Drogi komunikacyjne powinny umożliwiać odkrywanie zakątków parku, ale nie przecinać się z siecią dróg technicznych. Osie widokowe nieprzekraczające 100 m. ścieżka rowerowa W pasie ziemi pomiędzy ogrodzeniem Zagrody a terenem Julinka, z nawierzchnią gruntową ulepszoną, ewentualnie szutrową. Proponowana jest dodatkowa ścieżka równoległa do drogi wojewódzkiej. Jej zadaniem będzie odsunięcie ruchu pieszego i rowerowego od drogi wojewódzkiej. Trapy, czyli pomosty napowietrzne. 26

27 park zwierząt Elementy zagospodarowania terenu: rzeczka Założenie krajobrazowe stanowiące oś kompozycyjną Parku Zwierząt imituje naturalnie meandrującą rzekę. Składa się z: dolinki przecinającej śródleśne polany. Sztucznie stworzone zagłębienie imituje naturalny ciek wodny. Złudzenie tworzą: wyprofilowanie terenu zbierające w dolince wodę deszczową; cięższe i żyźniejsze podłoże wymieszane z gliną, humusem, torfem niskim;. roślinność skontrastowana z murawą polan, składająca się z gatunków występujących w naturalnych fitocenozach KPN. zbiorników wodnych pełniących funkcję krajobrazową, służących zwierzętom jako poidła oraz miejsca kąpieli. Zlokalizowane głównie w pobliżu punktów widokowych, uszczelnione membraną EPDM zabezpieczoną obustronnie geowłókniną, na wierzchu siatką lub chudym betonem oraz warstwą piasku (detale w projekcie wykonawczym). stref bagiennych stanowiących przedłużenie zbiorników wodnych. Płytkie, uszczelnione, na całym biegu pokryte roślinnością bagienną. Zasilane w obiegu zamkniętym wodą z otwartych zbiorników wodnych służą jako naturalne strefy filtracyjne. 27

28 park zwierząt Elementy zagospodarowania terenu: wieża widokowa Jej wysokość (40-50 m) uwzględnia przyszły wzrost otaczających drzew. Widok na Park Zwierząt, wieś Leszno oraz wysoczyznę z Warszawskim Obszarem Chronionego Krajobrazu. W przyziemiu toalety, wyżej sklepik z pamiątkami. Na tarasie widokowym lunety. Wieża może być uzupełniona systemem punktów widokowych w typie ambony. ekologiczne zabawki Projekt zakłada rozmieszczenie drewnianych konstrukcji elementów zabawowych na całym terenie objętym opracowaniem, które wpiszą się w kompozycję założenia. Obok zabawek w formie zwierząt proponowane jest wykorzystanie starych konarów drzew oraz konstrukcji, takich jak: hamaki, drewniane huśtawki, elementy do wchodzenia, wspinania, przechodzenia, skakania. 28

29 BRAMA DO KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO Julinek KONCEPCJA PROGRAMOWO-PRZESTRZENNA ZAGOSPODAROWANIA TERENU 29

30 Julinek Stan obecny infrastruktury Istniejące budynki stanowiące pozostałość po bazie cyrkowej można podzielić na obiekty: cenne architektonicznie integralnie związane z cyrkiem: portiernia, główna arena, ujeżdżalnia. Powinny być odrestaurowane i dostosowane do nowej funkcji; w zadowalającym stanie technicznym, ale pozbawione wartości architektonicznej: budynek dawnej bursy/hotelu, hale magazynowe, sala gimnastyczna. Użytkowane w okresie przejściowym, docelowo mają być zastąpione budynkami spełniającymi współczesne wymagania; do wyburzenia: baraki mieszkalne. Drogi obejmują: asfaltową aleję centralną (do zachowania jako oś nowej kompozycji, ciąg pieszy wprowadzający zwiedzających na teren); szutrowe drogi boczne w układzie szachownicowym (do częściowego zachowania, o ile będą się wpisywać w nowy układ terenu). Istniejące linie energetyczne oraz lokalne sieci wodno-kanalizacyjne nie są w stanie obsłużyć terenu w jego nowej funkcji. Nowe zagospodarowanie Julinka wymaga doprowadzenia nowej sieci wodno-kanalizacyjnej, energetycznej oraz gazowej. 30

31 Julinek Uwarunkowania przyrodnicze Julinek położony jest na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego, którego główny kompleks stanowi zarazem obszar Natura 2000 Puszcza Kampinoska, chroniony na mocy tzw. Dyrektywy Ptasiej oraz Dyrektywy Siedliskowej. Enklawa Julinek jest w większej części wylesiona. Z okresu powstawania Ośrodka pochodzi centralna lipowo-świerkowa aleja uzupełniona bezplanowymi nasadzeniami w rejonie bursy/hotelu oraz około 40-letnie samosiewy robinii i klonów skupione głównie w jej południowej i centralnej części. W części zachodniej znajduje się fragment około 70-letniego dębowo-sosnowego lasu. Około 30-letni, mieszany las posadzono wzdłuż drogi krajowej. Ponad połowę terenu zajmują zbiorowiska ruderalne porastające pozostałości po wyburzonych obiektach magazynowych i barakach. Teren opracowania nie jest ujęty w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. 31

32 Julinek Założenia projektowe stworzenie wielofunkcyjnej przestrzeni parkowej o programie adresowanym do grupy użytkowników zróżnicowanych pod względem wieku, sposobu aktywności, zainteresowań mieszkańców województwa mazowieckiego oraz przyjezdnych. Poszerzenie bazy noclegowej. Stworzenie wielofunkcyjnej przestrzeni parkowej dającej możliwość kontaktu z przyrodą, aktywności fizycznej na świeżym powietrzu, poznawania zabytków regionu, a jednocześnie umożliwiającej organizację imprez plenerowych wraz z miejscami zabaw dla dzieci i odpowiadającej wymogom bezpieczeństwa. Połączenie historii regionu (wioska mazowiecka oraz muzeum cyrku) i nowoczesności przez zastosowanie niebanalnych rozwiązań architektoniczno-krajobrazowych, o bogatym programie użytkowym. Podniesienie atrakcyjności Kampinoskiego Parku Narodowego i przeorganizowanie ruchu turystycznego w jego obrębie. Powiązanie kompozycyjne zagospodarowania terenu z charakterem KPN przy jak najmniejszej ingerencji w zastane środowisko przyrodnicze i kulturowe. Przygotowanie ścieżek edukacyjnych. Stworzenie ośrodka jeździeckiego wraz z zapleczem. Stworzenie ośrodka rehabilitacyjno-rekreacyjnego pełniącego również funkcję uzdrowiskową (odnowa biologiczna, zabiegi zdrowotne itp.) w szczególności dla osób starszych. 32

33 erowych, ia, 10 Julinek Koncepcja 1 programowo-przestrzenna Polana - miejsce imprez plenerowych, 1 rezerwa parkingowa. 2 Strefa hotelowa A Wioska Mazowiecka / Akademia Zdrowego Żywienia 12 legenda 2 4 Staw 13 kąpielowy Polana - Muzeum miejsce imprez Cyrku plenerowych, rezerwa parkingowa. 2 Strefa 6 hotelowa Strefa hotelowa A B Wioska 7 Osiedle Mazowiecka domków / na drzewie Akademia Zdrowego Żywienia 4 Staw 11 8 kąpielowy Ośrodek Parkingi jeździecki Muzeum 12 9 Plac Parkingi Cyrku zabaw- Robinsonada 14 6 Strefa hotelowa Wieża Brama widokowa główna B Osiedle 1314 domków Wjazd południowy na drzewie Ośrodek 15 Wjazd jeździecki północny Plac 16zabaw- Osiedle Robinsonada domków ekologicznych, typu Bungalow Wieża 17 widokowa Plaża - piasek i drewniane pomosty, zaplecze gastronomiczne Parkingi 18 Informacja turystyczna Parkingi Parkingi ParkingiWjazd północny Osiedle domków ekologicznych, Parkingitypu Bungalow 15 Plaża - piasek i drewniane pomosty, Brama główna zaplecze gastronomiczne Wjazd 18 południowy Informacja turystyczna 24 Wjazd północny Sale konferencyjne Brama główna Wjazd południowy Osiedle domków Zagrody pokazowe ekologicznych, typu Bungalow Plaża - piasek Drewniane i drewniane trapy dla pomosty, pieszych zaplecze gastronomiczne 18 Informacja Obiekty turystyczna gastronomiczne, sanitariaty 12 Sale konferencyjne Boiska sportowe Pole namiotowe BRAMA DO PARKU KAMPINOSKIEGO KONCEPCJA PROGRAMOWO - PRZESTRZENNA Zagrody pokazowe 6 21 Drewniane trapy dla pieszych 22 Obiekty gastronomiczne, sanitariaty Boiska sportowe 5 22 Zagrody 24 Pole pokazowe namiotowe Drewniane 25 Zaplecze trapy dla techniczne pieszych Obiekty gastronomiczne, sanitariaty 9 Boiska sportowe Pole namiotowe Zaplecze techniczne Pracownia Projektowo - Wykonawcza Joanna Dadasiewicz - Wakuła ul.cisowa 8, Wysoka Tel: ParkingiSale konferencyjne 25 Zaplecze techniczne Brama główna Wjazd południowy Wjazd północny Osiedle domków ekologicznych, typu Bungalow Plaża - piasek i drewniane pomosty, zaplecze gastronomiczne 18 Informacja turystyczna Sale konferencyjne Zagrody pokazowe Drewniane trapy dla pieszych Obiekty gastronomiczne, sanitariaty Boiska sportowe Pole namiotowe Zaplecze techniczne Polana - miejsce imprez plenerowych, rezerwa parkingowa. Strefa hotelowa A 11 Parkingi Wioska Mazowiecka / Akademia Zdrowego Żywienia Staw kąpielowy 13 5 Muzeum Cyrku 14 Parkingi Brama główna Wjazd południowy 20 Zagrody pokazowe

34 boiska sportowe pole namiotowe, polana rekreacyjna pole namiotowe, boiska sportowe przestrzeń piknikowa przestrzeń piknikowa polana rekreacyjna wieża widokowa wieża widokowa Julinek polana rekreacyjna pole namiotowe, przestrzeń piknikowa pole namiotowe, przestrzeń piknikowa pole namiotowe, przestrzeń piknikowa wieża widokowa wieża widokowa wieża widokowa Podział na strefy funkcjonalne boiska sportowe boiska sportowe polana rekreacyjna boiska sportowe LEGENDA LEGENDA parkingi parkingi przestrzeń domki zarezerwowana na drzewach na zaplecze parkingi przestrzeń techniczne zarezerwowana przestrzeń parkingi na zaplecze zarezerwowana techniczne na zaplecze parkingi przestrzeń techniczne zarezerwowana przestrzeń na zaplecze strefa zarezerwowana techniczne na zapleczeb hotelowa techniczne LEGENDA LEGENDA granica Strefa Strefa 11opracowania - Polana rekreacyjna, miejsca parkingowe i zaplecze techniczne pole namiotowe, Strefa Polana rekreacyjna, 2działki - strefa hotelowa A granice granica przestrzeńlegenda piknikowa Strefa 2opracowania - parkingowe strefa hotelowa A miejsca pole namiotowe, Strefa 3działki - Wioska Mazowiecka i zaplecze techniczne przestrzeń piknikowa granice Strefa 13opracowania Wioska Mazowiecka granica -- Polana rekreacyjna, miejsca parkingowe i zaplecze techniczne Strefa 4 - Osiedle domków ekologicznych Strefa 4122działki strefa hotelowa Osiedle domkówaekologicznych granice Strefa ---Polana rekreacyjna, miejsca parkingowe i zaplecze techniczne strefa hotelowa A Strefa Polana Wioska Mazowiecka strefa hotelowa A miejsca Strefa rekreacyjna, parkingowe i zaplecze techniczne Strefa Wioska zagroda Mazowiecka Strefa Osiedle domków 2 strefa hotelowa Aekologicznych Strefa Wioska pokazowa Mazowiecka Strefa 4 Osiedle domków ekologicznych 3 -- Wioska Mazowiecka Strefa 44 - Osiedle domków ekologicznych Strefa niczne niczne niczne niczne niczne wioska mazowiecka ośrodek jeździecki pomosty Legenda polana rekreacyjna boiska sportowe polana rekreacyjna pole namiotowe, muzeum cyrku boiska sportowe granica przestrzeń piknikowa granicaopracowania opracowania granica opracowania polana rekreacyjna pole namiotowe, granice działki granicedziałki działki granice polana rekreacyjna przestrzeń piknikowa pole namiotowe, przestrzeń piknikowa Strefa 1 - Polana rekreacyjna, miejsca parkingowe i zaplecze techniczne Osiedle domków ekologicznych Strefa 5 - Muzeum cyrku i sale konferencyjne Strefa 5 - Muzeum cyrku i sale konferencyjne Strefa 6 - strefa hotelowa B Strefa 6 - strefa hotelowa B Strefa osiedle domków na drzewie Strefa Muzeum cyrku i sale konferencyjne Strefa 7 - osiedle domków na drzewie Strefa 6 - ośrodek jeździecki 58 Muzeum cyrku i Bsale konferencyjne Strefa hotelowa 8 -- strefa ośrodek jeździecki Strefa 6zagrody pokazowej Strefa hotelowa Muzeum cyrku i Bsale konferencyjne Strefa 5zagrody 7 - strefa osiedle domków na drzewie pokazowej osiedle domków ekologicznych 8 ośrodek jeździecki Strefa pokazowej Strefa zagrody 7 -- osiedle domków na drzewie Strefa zagrody pokazowej 8 - ośrodek jeździecki Strefa zagrody pokazowej boiska sportowe polana rekreacyjna Strefa 5 - Muzeum cyrku i sale konferencyjne Strefa 7 - osiedle domków na drzewie plac zabaw Strefa Strefa 66 - strefa hotelowa B Strefa strefa68 -hotelowa B strefa hotelowa B ośrodek jeździecki Strefa Muzeum cyrku i sale konferencyjne Strefa osiedle domków na drzewie Strefa 7 Strefa 65zagrody Muzeum cyrku i Bsale konferencyjne 7 - osiedle domków na drzewie pokazowej hotelowa Strefa 8 -- strefa ośrodek jeździecki Strefa Osiedle domków 8 - strefa ośrodek jeździecki Strefa 6 hotelowa B na drzewie 7 - osiedle domków na drzewie Strefa zagrody pokazowej Strefa pokazowej na drzewie Strefa zagrody Strefa osiedle Strefa ośrodekdomków jeździecki pole namiotowe, przestrzeń piknikowa Strefa Ośrodek jeździecki 8 - ośrodek jeździecki przestrzeń zarezerwowana na zaplecze techniczne Strefa zagrody pokazowej strefa hotelowa A parkingi 34 staw kąpielowy ośrodek jeździecki Strefa strefa osiedle domków Strefa hotelowa Bna drzewie Strefa Strefa 55 - Muzeum cyrku i sale konferencyjne Muzeum cyrku 6 - strefa hotelowa B istrefa sale konferencyjne Strefa 5 - Muzeum cyrku i sale konferencyjne Strefa Strefa Zagrody zagrody pokazowej Pokazowej przestrzeń zarezerwowana na zaplecze przestrzeń techniczne zarezerwowana na zaplecze przestrzeń techniczne zarezerwowana na zaplecze techniczne

2. Promocja turystyki

2. Promocja turystyki załącznik nr 1 do uchwały nr XIV/117/2016 rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 25.01.2016 r. 6. Określenie celów rozwoju i planowanych zadań inwestycyjnych 6.1 Cel główny, cele szczegółowe i planowane przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Tematy prac inżynierskich dla studentów VI semestru kierunku Architektura Krajobrazu w semestrze letnim 2011/2012

Tematy prac inżynierskich dla studentów VI semestru kierunku Architektura Krajobrazu w semestrze letnim 2011/2012 Tematy prac inżynierskich dla studentów VI semestru kierunku Architektura Krajobrazu w semestrze letnim 2011/2012 doc. dr inż. arch. Artur Buława - Gabryszewski Tel kom: 603 185 431 1. Projekty zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Kampinoski Park Narodowy uwarunkowania dla rozwoju turystyki

Kampinoski Park Narodowy uwarunkowania dla rozwoju turystyki Kampinoski Park Narodowy uwarunkowania dla rozwoju turystyki Małgorzata Mickiewicz Kampinoski Park Narodowy Parki narodowe to w Polsce najcenniejsze przyrodniczo obszary 23 parki narodowe 1% powierzchni

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

Zasady ubiegania się o pomoc finansową w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiadających dla działania

Zasady ubiegania się o pomoc finansową w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiadających dla działania Zasady ubiegania się o pomoc finansową w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiadających dla działania Odnowa i rozwój wsi Świdwin 2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZAGOSPODAROWANIA TERENU NAZWA OBIEKTU: ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O PRZEDSZKOLE NA DZIAŁCE NR 1003 W MIEJSCOWOŚCI TOMASZÓW BOLESŁAWIECKI. ADRES OBIEKTU: DZ. NR 1003,

Bardziej szczegółowo

Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach)

Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach) Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach) Ewa Wojtoń Instytut Dziedzictwa Europejskiego, Międzynarodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU PODLEŚNEJ POLANY

WYTYCZNE DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU PODLEŚNEJ POLANY WYTYCZNE DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU PODLEŚNEJ POLANY Z całość terenu wydzielono na 4 strefy z wyróżnionymi funkcjami i propozycjami zagospodarowania terenu: 1. STREFA REKREACYJNA- SPORTOWA przewiduje

Bardziej szczegółowo

Cieszyn, Październik 2006 r.

Cieszyn, Październik 2006 r. Cieszyn, Październik 2006 r. Struktura finansowania projektu : Całkowity koszt projektu 208 tys. złotych Dofinansowanie z EFRR 156 tys. złotych (75%) Budżet miasta Cieszyn 52 tys. złotych (25%) Cele projektu

Bardziej szczegółowo

Państwa działalności gospodarczej. Obiekt posiada garaże podziemne i naziemne wyposażone łącznie w kilkaset stanowisk postojowych.

Państwa działalności gospodarczej. Obiekt posiada garaże podziemne i naziemne wyposażone łącznie w kilkaset stanowisk postojowych. WYSOKA Dane podstawowe: miejscowość Wysoka, ul. Lipowa, Obręb 0028 Wysoka, gmina Kobierzyce, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie, działka Nr 46/68 (nowy podział: 46/73-83) o łącznej powierzchni

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA RADOMIA VIII ETAP ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM

PREZYDENT MIASTA RADOMIA VIII ETAP ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM PREZYDENT MIASTA RADOMIA VIII ETAP ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM OBEJMUJĄCY TEREN W REJONIE ULIC RYBNEJ, WARSZAWSKIEJ, GRÓJECKIEJ I RZEKI MLECZNEJ W

Bardziej szczegółowo

PL.architekci UL. DŁUGOSZA 13/ POZNAŃ PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

PL.architekci UL. DŁUGOSZA 13/ POZNAŃ PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE KONCEPCJA HALI SPORTOWO-WIDOWISKOWEJ KSIĄŻ WIELKOPOLSKI LOKALIZACJA - ULICA ZAKRZEWSKA UL. DŁUGOSZA / -9 POZNAŃ 9 WWW.PLARCHITEKCI.PL BIURO@PLARCHITEKCI.PL PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE LOKALIZACJA UL. DŁUGOSZA

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji terenów powojskowych m. Olsztyn

Lokalny Program Rewitalizacji terenów powojskowych m. Olsztyn _ TEREN D Strzelnica wojskowa w Lesie Miejskim 1. Identyfikacja obszaru Położenie w mieście Teren leży w południowej części miasta wewnątrz Lasu Miejskiego. Dojazd do terenu aleją Wojska Polskiego. Związki

Bardziej szczegółowo

II Warsztat Kolbuszowa. Gminny Program Rewitalizacji r.

II Warsztat Kolbuszowa. Gminny Program Rewitalizacji r. II Warsztat Kolbuszowa Gminny Program Rewitalizacji 29.10.2015r. Spis treści KIERUNKI DZIAŁAŃ WSCHÓD... 2 PROJEKTY WSCHÓD... 3 KIERUNKI DZIAŁAŃ WOKÓŁ CENTRUM... 5 PROJEKTY WOKÓŁ CENTRUM... 6 KIERUNKI DZIAŁAŃ

Bardziej szczegółowo

KOSACIEC SYBERYJSKI OBUWIK ARNIKA GÓRSKA

KOSACIEC SYBERYJSKI OBUWIK ARNIKA GÓRSKA Białowieski Park Narodowy położony jest w województwie podlaskim, a jego wschodnia granica jest naszą granicą państwową z Białorusią. Park obejmuje 10,5 tys.ha Puszczy Białowieskiej z tego 9,6 tys.ha zajmują

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 7A PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MPZP REZERWAT ŻURAWINIEC W POZNANIU DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA Fot. 1. Lasy komunalne wejście od strony ul. Umultowskiej Fot. 2.

Bardziej szczegółowo

ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU. LGD Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem. za rok

ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU. LGD Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem. za rok Załącznik nr 1 do uchwały 12/2011 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD Doliną Wieprza i leśnym szlakiem z dnia 10.06.2011 ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD Doliną

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (tekst jednolity) Rozdział 2. Planowanie przestrzenne w gminie

USTAWA. z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (tekst jednolity) Rozdział 2. Planowanie przestrzenne w gminie *t. j. fragmentu ustawy (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn zm. - art. 10, art. 15) uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Bardziej szczegółowo

Wyjątkowe położenie na Mierzei Wiślanej u ujścia Wisły do

Wyjątkowe położenie na Mierzei Wiślanej u ujścia Wisły do GŁÓWNE UWARUNKOWANIA OCHRONY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU (1) Wyjątkowe położenie na Mierzei Wiślanej u ujścia Wisły do Zatoki Gdańskiej Wody przybrzeżne, plaże, wydmy i bory nadmorskie, fragment międzywala,

Bardziej szczegółowo

Gmina: Chocz (n. Chocz, Olesiec Nowy, Olesiec Stary) Celem inwestycji jest budowa obwodnicy miasta Chocz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442

Gmina: Chocz (n. Chocz, Olesiec Nowy, Olesiec Stary) Celem inwestycji jest budowa obwodnicy miasta Chocz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 I.47. Droga nr 442 m. Chocz. 47 Droga nr 442 m. Chocz Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat pleszewski Gmina: Chocz (n. Chocz, Olesiec Nowy, Olesiec Stary) Celem

Bardziej szczegółowo

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 894/2006 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 16.10.2006r. w sprawie uchwalenia zmiany

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Wypoczynkowy. Słok. 97-400 Bełchatów Słok k. Bełchatowa

Ośrodek Wypoczynkowy. Słok. 97-400 Bełchatów Słok k. Bełchatowa Ośrodek Wypoczynkowy Słok 97-400 Bełchatów Słok k. Bełchatowa Lokalizacja N 51 16 44 E 19 21 55. Odległość z ośrodka: Łódź 60 km Katowice 140 km Warszawa 175 km Wrocław 185 km Nieruchomość stanowiąca OW

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 21 marca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIV(244)2013 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 14 marca 2013 r.

Kraków, dnia 21 marca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIV(244)2013 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 14 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 21 marca 2013 r. Poz. 2317 UCHWAŁA NR XXXIV(244)2013 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła Kryteria Wyboru Operacji przez Radę LGD Etap I ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Poniżej przedstawiono tabelę zawierającą cele ogólne i szczegółowe LSR. Operacja musi być zgodna przynajmniej

Bardziej szczegółowo

Opracowała: Anna Mickiewicz Sekretarz Konkursu

Opracowała: Anna Mickiewicz Sekretarz Konkursu Opracowała: Anna Mickiewicz Sekretarz Konkursu Zestawienie przedsięwzięć zgłoszonych do VIII edycji Konkursu NPPWZ Do Konkursu zgłoszono sześć przedsięwzięć spełniających wymogi formalne 3 ust. 3 regulaminu

Bardziej szczegółowo

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI. Fot. Michał Szelest

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI. Fot. Michał Szelest PIOTRKÓW TRYBUNALSKI Piotrków Trybunalski jest drugim w województwie łódzkim centrum przemysłowym, usługowym, edukacyjnym i kulturalnym. Miasto liczy 76 tysięcy mieszkańców. Największym atutem Piotrkowa

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA,,STREFY GOSPODARCZEJ GMINY PAKOSŁAW

OFERTA INWESTYCYJNA,,STREFY GOSPODARCZEJ GMINY PAKOSŁAW OFERTA INWESTYCYJNA,,STREFY GOSPODARCZEJ GMINY PAKOSŁAW PAKOSŁAW 2011 Tu chcemy się uczyć,, pracować,, mieszkać i wypoczywać GMINA PAKOSŁAW Pakosław leży na południu Ziemi Rawickiej, w dorzeczu rzeki Orli.

Bardziej szczegółowo

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Sarni Stok.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Sarni Stok. UCHWAŁA NR IX/167/2007 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ Z DNIA 15 MAJA 2007 ROKU w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Sarni Stok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp Stołeczny Zarząd Infrastruktury Dowództwo Wojsk Lądowych Muzeum X Pawilonu Bramę Bielańską Bramę Straceń Muzeum Niepodległości

1. Wstęp Stołeczny Zarząd Infrastruktury Dowództwo Wojsk Lądowych Muzeum X Pawilonu Bramę Bielańską Bramę Straceń Muzeum Niepodległości 1. Wstęp Na podstawie Decyzji nr 418/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19.10.2006 r. dokonano wyboru lokalizacji dla budowy nowej siedziby MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO w Cytadeli Warszawskiej. Cytadela Warszawska

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja projektowa. tras do uprawiania. Nordic Walking. na terenie Gminy Zamość

Dokumentacja projektowa. tras do uprawiania. Nordic Walking. na terenie Gminy Zamość Dokumentacja projektowa tras do uprawiania Nordic Walking na terenie Gminy Zamość Szczebrzeszyn, kwiecień 2013r. Projekt i opracowanie tras: TRAMP Zofia Kapecka Szczebrzeszyn Leśna tel. 600 423 828, 602

Bardziej szczegółowo

Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej

Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej 1 Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013. Program Samorządu Województwa Wielkopolskiego Wielkopolska Odnowa Wsi. Program Operacyjny Zrównoważony

Bardziej szczegółowo

Gmina: Ostrzeszów (Szklarka Przygodzicka, Lubeszczyk, Szklarka Myślniewska, Aniołki, m. Ostrzeszów)

Gmina: Ostrzeszów (Szklarka Przygodzicka, Lubeszczyk, Szklarka Myślniewska, Aniołki, m. Ostrzeszów) I.49. Droga nr 444 odc. od ronda z drogą krajową nr 25 do m. Ostrzeszów. 49 Droga nr 444 odc. od ronda z drogą krajową nr 25 do m. Ostrzeszów Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Zmianie ulega część 5 w Lokalnej Strategii Rozwoju tj. Część 5 Cele LGD. Otrzymuje ona następujące brzmienie :

Zmianie ulega część 5 w Lokalnej Strategii Rozwoju tj. Część 5 Cele LGD. Otrzymuje ona następujące brzmienie : Załącznik nr 1 do Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecze Bobrzy z dnia 3 stycznia 2013 roku w sprawie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Zmianie ulega część 5

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie Strategii Rozwoju Gminy Nowy Targ na lata

Podsumowanie Strategii Rozwoju Gminy Nowy Targ na lata Podsumowanie Strategii Rozwoju Gminy Nowy Targ na lata 2007 2013 Obszar strategiczny: Gospodarka i infrastruktura Cel Strategiczny: Rozwinięta gospodarka Gminy Nowy Targ Ulgi podatkowe dla rozpoczynających

Bardziej szczegółowo

1 STRONA TYTUŁOWA 1 3 SPIS RYSUNKÓW 4 DANE OGÓLNE 3 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 3 4.2 INWESTOR. 3 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 3 4.

1 STRONA TYTUŁOWA 1 3 SPIS RYSUNKÓW 4 DANE OGÓLNE 3 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 3 4.2 INWESTOR. 3 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 3 4. 2 SPIS TREŚCI 1 STRONA TYTUŁOWA 1 2 SPIS TREŚCI 2 3 SPIS RYSUNKÓW 2 4 DANE OGÓLNE 3 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 3 4.2 INWESTOR. 3 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 3 4.4 LOKALIZACJA 3 5 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r. Projekt DRUK Nr... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia... 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/182/2012 RADY GMINY CZERNICA. z dnia 26 września 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/182/2012 RADY GMINY CZERNICA. z dnia 26 września 2012 r. UCHWAŁA NR XX/182/2012 RADY GMINY CZERNICA z dnia 26 września 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gajków z zakazem zabudowy Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

DYSKUSJA PUBLICZNA. Projekt planu Wrzeszcz Górny rejon alei Zwycięstwa i ulicy Konarskiego w mieście Gdańsku

DYSKUSJA PUBLICZNA. Projekt planu Wrzeszcz Górny rejon alei Zwycięstwa i ulicy Konarskiego w mieście Gdańsku DYSKUSJA PUBLICZNA Projekt planu Wrzeszcz Górny rejon alei Zwycięstwa i ulicy Konarskiego w mieście Gdańsku Gdańsk 2017 PRZYSTĄPIENIE PROJEKT MPZP UWAGI UCHWALENIE analiza zasadności stanowisko Rady Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA REKREACYJNO-KULTURALNEGO TERENU FORTU NR 4 W RÓŻANIE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA REKREACYJNO-KULTURALNEGO TERENU FORTU NR 4 W RÓŻANIE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA REKREACYJNO-KULTURALNEGO TERENU FORTU NR 4 W RÓŻANIE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ 123456 1. Lokalizacja Projektowany obszar znajduję się w miejscowości Różan, miedzy ulicami

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /453/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Kujawy, październik

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Odnowa i rozwój wsi Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych

Bardziej szczegółowo

Obszary Natura 2000 szansą rozwoju dla naszej gminy

Obszary Natura 2000 szansą rozwoju dla naszej gminy Obszary Natura 2000 szansą rozwoju dla naszej gminy gmina Siennica województwo mazowieckie Konkurs pn. Obszar Natura 2000 szansą dla rozwoju naszej gminy realizowany w ramach projektu "Natura 2000 naszą

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY BORZYTUCHOM

WÓJT GMINY BORZYTUCHOM WÓJT GMINY BORZYTUCHOM 251 252 7. SYNTEZA UWARUNKOWAŃ DO ZMIAN W STUDIUM 7.1. ZAWARTOŚĆ I FORMA OPRACOWANIA. Opracowanie planistyczne p.t. Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Planowanie przestrzenne w gminie

Planowanie przestrzenne w gminie Czy obecny system planowania przestrzennego na szczeblu gminnym może być skutecznym narzędziem ochrony korytarzy ekologicznych? Jacek Skorupski Planowanie przestrzenne w gminie studium uwarunkowań i kierunków

Bardziej szczegółowo

Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13

Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13 Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13 wsparcie dla samorządów i organizacji pozarządowych Warszawa, 8 maja 2008 r. Zarys prezentacji środki finansowe na wspieranie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE UWARUNKOWANIA OCHRONY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU (1)

GŁÓWNE UWARUNKOWANIA OCHRONY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU (1) GŁÓWNE UWARUNKOWANIA OCHRONY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU (1) Wyjątkowe położenie na Mierzei Wiślanej u ujścia Wisły do Zatoki Gdańskiej Wody przybrzeżne, plaże, wydmy i bory nadmorskie, fragment międzywala,

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG. z dnia..

UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG. z dnia.. UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG z dnia.. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego część dz. nr 2/1 w obrębie geodezyjnym Kalwa, gmina Stary Targ

Bardziej szczegółowo

Odnowa i rozwój wsi: Preferowane będą operacje związane z zakupem strojów ludowych, folklorystycznych, instrumentów muzycznych, innych elementów

Odnowa i rozwój wsi: Preferowane będą operacje związane z zakupem strojów ludowych, folklorystycznych, instrumentów muzycznych, innych elementów Odnowa i rozwój wsi: Preferowane będą operacje związane z zakupem strojów ludowych, folklorystycznych, instrumentów muzycznych, innych elementów wyposażenia niezbędnych do kultywowania tradycji, operacje

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIERAKOWICE. z dnia 21 października 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIERAKOWICE. z dnia 21 października 2014 r. Projekt do pkt 11a UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIERAKOWICE z dnia 21 października 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu wsi Sierakowice, w gminie Sierakowice.

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata (RPO WiM )

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata (RPO WiM ) Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. (RPO WiM 2014-2020) Możliwości finansowania projektów w zakresie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Toruń, 17 marca

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Sportu i Rekreacji. Wawrzkowizna. Wawrzkowizna 1 k. Rząsawy, 97-400 Bełchatów

Ośrodek Sportu i Rekreacji. Wawrzkowizna. Wawrzkowizna 1 k. Rząsawy, 97-400 Bełchatów Ośrodek Sportu i Rekreacji Wawrzkowizna Wawrzkowizna 1 k. Rząsawy, 97-400 Bełchatów Lokalizacja N 51 30 09 E 19 33 48 Odległość z ośrodka: Bełchatów 8 km Łódź 60 km Katowice 140 km Warszawa 175 km Wrocław

Bardziej szczegółowo

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Jej prowadzenie służy realizacji celu publicznego, jakim jest ochrona

Bardziej szczegółowo

Wołkowyja ul. Bieszczadzka 7. Nieruchomość na sprzedaż

Wołkowyja ul. Bieszczadzka 7. Nieruchomość na sprzedaż Wołkowyja ul. Bieszczadzka 7 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Wołkowyja Ulica, nr budynku Bieszczadzka 7 Powierzchnia budynków Nieruchomość jest zabudowana budynkiem o powierzchni

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE LEGIONOWO Jak zmienić sypialnię w miasto, które porusza!

AKTYWNE LEGIONOWO Jak zmienić sypialnię w miasto, które porusza! AKTYWNE LEGIONOWO Jak zmienić sypialnię w miasto, które porusza! Sypialnia dobrze czy źle o mieście? Stereotyp dotyczący miast na obrzeżach aglomeracji Sypialnia bez kompleksów: Najprzyjemniejsze miejsce

Bardziej szczegółowo

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze Załącznik Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze GMINA ZWIERZYNIEC Cel Strategiczny 1. Lepsza dostępność komunikacyjna

Bardziej szczegółowo

III Kongresu Rozwoju Ruchu Rowerowego

III Kongresu Rozwoju Ruchu Rowerowego III Kongresu Rozwoju Ruchu Rowerowego Warszawa, 22-23 IX 2014 Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ www.miastadlarowerow.pl

Bardziej szczegółowo

PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33

PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33 33. PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33 POWIERZCHNIA: NAZWA: 327.11 ha PIASKI POŁUDNIE KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do utrzymania i uzupełnienia, z

Bardziej szczegółowo

7.7 Ocena przewidywanego oddziaływania na krajobraz

7.7 Ocena przewidywanego oddziaływania na krajobraz 7.7 Ocena przewidywanego oddziaływania na krajobraz 7.7.1 Identyfikacja oddziaływań Oddziaływanie na krajobraz jakie należy rozpatrzyć dotyczy zmian w postrzeganiu krajobrazu przez ludzi, tj. zmian wizualnych

Bardziej szczegółowo

Celem inwestycji jest budowa obwodnicy m. Świeca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 444

Celem inwestycji jest budowa obwodnicy m. Świeca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 444 I.50. Droga nr 444 m. Świeca. 50 Droga nr 444 m. Świeca Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat ostrowski Gmina: Odolanów (Świeca, Huta, Mościska) Celem inwestycji

Bardziej szczegółowo

Temat: Zielona Infrastruktura Otwarty krajobraz kulturowy Zespół: Andrzej Mizgajski, Iwona Zwierzchowska, Damian Łowicki

Temat: Zielona Infrastruktura Otwarty krajobraz kulturowy Zespół: Andrzej Mizgajski, Iwona Zwierzchowska, Damian Łowicki Temat: Zielona Infrastruktura Otwarty krajobraz kulturowy Zespół: Andrzej Mizgajski, Iwona Zwierzchowska, Damian Łowicki Zielona infrastruktura Istota podejścia Zielona infrastruktura - strategicznie zaplanowana

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PLACU ZABAW I REKREACJI DLA DZIECI

PROJEKT BUDOWLANY PLACU ZABAW I REKREACJI DLA DZIECI PROJEKT BUDOWLANY PLACU ZABAW I REKREACJI DLA DZIECI Inwestycja: Plac zabaw i rekreacji dla dzieci na obszarze wsi Bukowina. Lokalizacja: Gmina Ulanów Bukowina; dz. nr 576/1, gm. Ulanów Inwestor: Gmina

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do Uchwały Nr 438 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2016 roku

UZASADNIENIE do Uchwały Nr 438 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2016 roku UZASADNIENIE do Uchwały Nr 438 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla terenu przy ul. Kolejowej - PKP Przedmiotowa

Bardziej szczegółowo

PARK MIEJSKI PODZAMCZE KONTYNUACJA REWALORYZACJA PRACOWNIA PROJEKTOWA AKON OLSZTYN, UL.ELBLĄSKA OLSZTYN, UL.

PARK MIEJSKI PODZAMCZE KONTYNUACJA REWALORYZACJA PRACOWNIA PROJEKTOWA AKON OLSZTYN, UL.ELBLĄSKA OLSZTYN, UL. PARK MIEJSKI PODZAMCZE KONTYNUACJA REWALORYZACJA PRACOWNIA PROJEKTOWA AKON 10-672 OLSZTYN, UL.ELBLĄSKA 125 10-622 OLSZTYN, UL.KOSZALIŃSKA 10-12 LOKALIZACJA Las Miejski i Park Jakubowo Park Centralny PODZIAŁ

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ WE WSI FASZCZE

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ WE WSI FASZCZE PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ WE WSI FASZCZE Inwestor: Adres inwestycji: Urząd Gminy Kulesze Kościelne Faszcze Jednostka projektowania: ZIELONO NAM Aneta Bielicka inż.arch.kraj. Aneta

Bardziej szczegółowo

OFERTA TEREN INWESTYCYJNY HEL GMINA HEL

OFERTA TEREN INWESTYCYJNY HEL GMINA HEL OFERTA TEREN INWESTYCYJNY HEL GMINA HEL Bałtycka Latarnia Morska Hel Powierzchnia Łączna 1,44 ha Lokalizacja Działka położona jest w Helu przy ul. Bałtyckiej (róg Bałtyckiej i Sosnowej), w odległości ok.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU NIECAŁA

KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU NIECAŁA KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU NIECAŁA GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE. Głównym założeniem projektu było stworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej, składającej się z placu miejskiego,

Bardziej szczegółowo

Opis do koncepcji. 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest koncepcja rozbudowy szkoły podstawowej.

Opis do koncepcji. 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest koncepcja rozbudowy szkoły podstawowej. Opis do koncepcji 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest koncepcja rozbudowy szkoły podstawowej. 2. Dane ewidencyjne 2.1. Czapury Ogrodowa 1 Nr ewid. działek: 49/4 i 49/7 obręb: Czapury,

Bardziej szczegółowo

Funkcja związana z uprawianiem żeglarstwa, hotelowa, usługowa i biurowa. Nabrzeże Beniowskiego, wzdłuż Alei Jana Pawła II

Funkcja związana z uprawianiem żeglarstwa, hotelowa, usługowa i biurowa. Nabrzeże Beniowskiego, wzdłuż Alei Jana Pawła II Inwestycja Funkcja obiektu Lokalizacja Inwestor Projektant Nowa Marina Gdynia Funkcja związana z uprawianiem żeglarstwa, hotelowa, usługowa i biurowa Nabrzeże Beniowskiego, wzdłuż Alei Jana Pawła II Biuro

Bardziej szczegółowo

Wykaz nieruchomości stanowiących własność KPPT Sp. z o.o. położonych w obrębie Górki, Gmina Kwidzyn, przeznaczonych do sprzedaży.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność KPPT Sp. z o.o. położonych w obrębie Górki, Gmina Kwidzyn, przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz nieruchomości stanowiących własność KPPT Sp. z o.o. położonych w obrębie Górki, Gmina Kwidzyn, przeznaczonych do sprzedaży. KW GD1I/00041385/6 Nr ewidencyjny działki obręb Powierzchnia działki w

Bardziej szczegółowo

Ścieżka dydaktyczna Łąki Nowohuckie i Lasek Mogilski w Krakowie.

Ścieżka dydaktyczna Łąki Nowohuckie i Lasek Mogilski w Krakowie. Ścieżka dydaktyczna Łąki Nowohuckie i Lasek Mogilski w Krakowie. Łąki Nowohuckie Mapa Łąk Nowohuckich, na której niebieską linią zaznaczona jest trasa ścieżki dydaktycznej. Łąki Nowohuckie Łąki Nowohuckie

Bardziej szczegółowo

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań II warsztat strategiczny gmina Gorzków Część I. Opracowanie Misji i Wizji gminy MISJA Grupa 1: 1. Bezpieczne przejścia szlaki komunikacyjne (ścieżka rowerowa, szlaki konne, trasy spacerowe, chodniki łączące

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM REMONTOWY DLA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH ZLOKALIZOWANYCH W STREFIE WIELKOMIEJSKIEJ ŁODZI NA LATA 2011-2014 OBSZAR DZIAŁANIA Programem objęty

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Mickiewicz Kampinoski Park Narodowy. Spotkanie instytucji Pośredniczącej i Instytucji Wdrażającej, Stare Jabłonki, 29-31.01.

Małgorzata Mickiewicz Kampinoski Park Narodowy. Spotkanie instytucji Pośredniczącej i Instytucji Wdrażającej, Stare Jabłonki, 29-31.01. Działania informacyjno-promocyjne w projektach finansowanych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w latach 2007-2013 w Kampinoskim Parku Narodowym Małgorzata Mickiewicz Kampinoski

Bardziej szczegółowo

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze Załącznik Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze GMINA ALEKSANDRÓW Cel Strategiczny 1. Lepsza dostępność komunikacyjna

Bardziej szczegółowo

Cel ogólny 1: Rozwój przedsiębiorczości i usług na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe.

Cel ogólny 1: Rozwój przedsiębiorczości i usług na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe. CELE OGÓLNE, SZCZEGÓŁOWE I PLANOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA Cel ogólny 1: Rozwój przedsiębiorczości i usług na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe. PRZEDSIĘ- WZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 232 / XXII / 2000 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE z dnia 24 marca 2000r.

UCHWAŁA NR 232 / XXII / 2000 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE z dnia 24 marca 2000r. UCHWAŁA NR 232 / XXII / 2000 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE z dnia 24 marca 2000r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zespołu Przyrodniczo Krajobrazowego Łęgi Mechlińskie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLVII/354/06 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 kwietnia 2006 r.

Uchwała nr XLVII/354/06 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 kwietnia 2006 r. Uchwała nr XLVII/354/06 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowogrodźca dot. zespołu rekreacyjnego

Bardziej szczegółowo

P A R K N A R O D O W Y. Edukacja przyrodnicza w Narwiańskim Parku Narodowym

P A R K N A R O D O W Y. Edukacja przyrodnicza w Narwiańskim Parku Narodowym P A R K N A R O D O W Y Edukacja przyrodnicza w Narwiańskim Parku Narodowym Cele: 1. Uzyskanie akceptacji społeczeństwa dla istnienia Parku Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Lokalizacja

OPIS TECHNICZNY. 1. Lokalizacja BRANŻA: D R O G I OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego dla przebudowy budynków XXXIX L.O. im. Lotnictwa Polskiego wraz z budową krytej pływalni, sali sportowej i parkingów zewnętrznych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

* * * INFRASTRUKTURA SPORTOWA W REGIONACH

* * * INFRASTRUKTURA SPORTOWA W REGIONACH Fundusze Europejskie na sport Sport odgrywa coraz ważniejszą rolę ze względu na jego znaczenie w aspekcie społecznym, edukacyjnym i kulturowym. Dlatego Fundusze Europejskie zaplanowane w narodowej Strategii

Bardziej szczegółowo

* * * INFRASTRUKTURA SPORTOWA W REGIONACH

* * * INFRASTRUKTURA SPORTOWA W REGIONACH Sport odgrywa coraz ważniejszą rolę ze względu na jego znaczenie w aspekcie społecznym, edukacyjnym i kulturowym. Dlatego Fundusze Europejskie zaplanowane w narodowej Strategii Spójności 2007-2013 sprzyjają

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI RADY GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 18 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVI RADY GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 18 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXVI.173.2013 RADY GMINY MŚCIWOJÓW z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Zimnik na lata 2009-2016 Na podstawie art.18 ust. 2, pkt. 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

ogród to taki dom, który nie ma ścian, ani dachu

ogród to taki dom, który nie ma ścian, ani dachu przyrodnicze azyle w miejskich przedszkolach / konsultacje architektoniczno-krajobrazowe ogród to taki dom, który nie ma ścian, ani dachu numer konsultacji: K29 temat: ogród przedszkolny miejsce: ul. Afrykańska

Bardziej szczegółowo

CZĘŚCIOWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT

CZĘŚCIOWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT PROJEKT Załącznik Nr 2 do Uchwały nr... Rady Gminy Łańcut z dnia..... w sprawie uchwalenia częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łańcut CZĘŚCIOWA ZMIANA

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIAŁEK NR 838/2; 838/2, 1038 POŁOŻONYCH w ŻABNICY, UL. SZKOLNA WĘGIERSKA GÓRKA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIAŁEK NR 838/2; 838/2, 1038 POŁOŻONYCH w ŻABNICY, UL. SZKOLNA WĘGIERSKA GÓRKA PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIAŁEK NR 838/2; 838/2, 1038 POŁOŻONYCH w ŻABNICY, UL. SZKOLNA 34-350 WĘGIERSKA GÓRKA Autorzy projektu: Architektura: Projektant: mgr inż. arch. Maciej Wiewióra nr upr.

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF Strona 1 Wykaz przedsięwzięć do WPF Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/77/15 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 11 września 2015r. kwoty w zł 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 46 413 769,00

Bardziej szczegółowo

OGRÓD BOTANICZNY ARBORETUM SYRENIE STAWY NA TERENIE PARKU KASPROWICZA W SZCZECINIE KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA 2010

OGRÓD BOTANICZNY ARBORETUM SYRENIE STAWY NA TERENIE PARKU KASPROWICZA W SZCZECINIE KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA 2010 OGRÓD BOTANICZNY ARBORETUM SYRENIE STAWY NA TERENIE PARKU KASPROWICZA W SZCZECINIE KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA 2010 HISTORIA Z LEWEJ: FRAGMENT MAPY Z 1929 R. NA DOLE: FRAGMENT MAPY Z 1939 R. MODRZEWIOWY

Bardziej szczegółowo

Lekcje w Przyrodzie na Wzgórzach Dalkowskich

Lekcje w Przyrodzie na Wzgórzach Dalkowskich Lekcje w Przyrodzie na Wzgórzach Dalkowskich Szanowni Państwo, jest nam niezmiernie miło poinformować, że Fundacja Porozumienie Wzgórz Dalkowskich dzięki współfinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Bardziej szczegółowo

OPIS KONCEPCJI PROGRAMOWO- PRZESTRZENNEJ ZAGOSPODAROWANIA ALEI PAPIEŻA JANA PAWŁA II I ZABUDOWY KWARTAŁÓW PRZYLEGŁYCH W REJONIE PLACU LOTNIKÓW I

OPIS KONCEPCJI PROGRAMOWO- PRZESTRZENNEJ ZAGOSPODAROWANIA ALEI PAPIEŻA JANA PAWŁA II I ZABUDOWY KWARTAŁÓW PRZYLEGŁYCH W REJONIE PLACU LOTNIKÓW I 140104 OPIS KONCEPCJI PROGRAMOWO- PRZESTRZENNEJ ZAGOSPODAROWANIA ALEI PAPIEŻA JANA PAWŁA II I ZABUDOWY KWARTAŁÓW PRZYLEGŁYCH W REJONIE PLACU LOTNIKÓW I PLACU ŻOŁNIERZA POLSKIEGO W SZCZECINIE WYTYCZNE PROJEKTOWE

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 10 maja 2012 r. Poz. 1919 UCHWAŁA NR XVII/372/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełnienia karty oceny operacji według kryteriów wyboru

Instrukcja wypełnienia karty oceny operacji według kryteriów wyboru Załącznik nr 1 do Uchwały nr 33/WZC/2011 WZC Stowarzyszenia Siła w Grupie z dnia 30 maja 2012 r. Załącznik nr 4 do LSR Lokalne kryteria wyboru operacji przez Lokalną Grupę Działania Siła w Grupie określone

Bardziej szczegółowo

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )!

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )! ! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( + # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & /!/ 2# 1) %6&4 /!/. #&/. 7 (1 ( &) & )! +%% &(, ( ( ),# &) 8 /!/ Przedmiot opracowania Nr rys. Nr str.

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ DLA POTRZEB BUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY UL. ASNYKA W KATOWICACH

OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ DLA POTRZEB BUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY UL. ASNYKA W KATOWICACH OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ DLA POTRZEB BUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY UL. ASNYKA W KATOWICACH LOKALIZACJA TERENÓW SPORTOWYCH W SKALI MIASTA Opracowywany obszar graniczy od

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

Warszawa ul. Ratuszowa 7/9. Nieruchomość na sprzedaż

Warszawa ul. Ratuszowa 7/9. Nieruchomość na sprzedaż Warszawa ul. Ratuszowa 7/9 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Warszawa Ulica, nr budynku ul. Ratuszowa 7/9 Powierzchnia budynków Nieruchomość jest zabudowana budynkami o łącznej

Bardziej szczegółowo