Zapraszamy do Gdańska Welcome to Gdańsk

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapraszamy do Gdańska Welcome to Gdańsk"

Transkrypt

1 Zapraszamy do Gdańska Welcome to Gdańsk

2 Gdańskie Centrum Badawczo Rozwojowe powstało w 1999 roku. Jest to jedno z 23 największych laboratoriów Intela w Europie. W ośrodku pracuje obecnie ponad 1000 najwyższej klasy specjalistów i liczba ta nieprzerwanie rośnie. Intel s Research Center in Gdańsk was established in It is one of Intel s biggest laboratories in Europe. There are around 1000 employees working in this Polish unit and this figure is steadily rising. 2

3 Gdańskie Centrum Badawczo- -Rozwojowe Research Center in Gdańsk Gdański ośrodek Intela formalnie istnieje od 1999 r., jednak w rzeczywistości jego historia jest dłuższa. W roku 1991 nasz ośrodek pierwszy raz otworzył swoje drzwi, jako filia amerykańskiej firmy Cross- Comm zajmującej się sieciami komputerowymi. W 1997 r. nastąpiło przejęcie CrossComm u przez Olicom, który w październiku 1999 r. został włączony do korporacji Intel. Solidne zaplecze akademickie Trójmiasta miało niewątpliwie wpływ na zlokalizowanie nowych komórek firmy w naszym mieście. Początkowo gdański oddział skupiał wysokiej klasy specjalistów IT, którzy pracowali głównie w sektorze Research&Development. W ciągu kilku kolejnych lat otwarto nowe działy. Jednym z nich jest prężnie działający dział Human Resources, który składa się obecnie z wielu kilkoosobowych zespołów, podczas gdy na początku swej działalności tworzyło go zaledwie dwóch pracowników! Gdański oddział Intela skupia ludzi otwartych na wiedzę i nowe technologie. Dowodem tego jest nieustanne rozszerzanie palety realizowanych projektów. Ten ciągły rozwój jest nierozerwalnie związany z pogłębianiem partnerskich relacji pomiędzy polskimi i zagranicznymi ośrodkami badawczymi oraz społecznościami akademickimi i gospodarczymi. Sukces Intela w Polsce został osiągnięty dzięki doskonałym umiejętnościom naszych pracowników. Jest to najlepszy dowód profesjonalizmu na najwyższym poziomie w warunkach rosnącej, globalnej konkurencji. Intel has had an office in Gdańsk since The building; was opened in 1991 as a branch of Cross- Comm s a US computer networking company. It was then acquired by Dutch networking company Olicom. Finally Gdańsk site was incorporated by Intel in There is no doubt that the strong university and people skills in region had a big influence on the decision to site such a big Intel research center in Gdansk.. At the beginning of Intel s activity in Pomerania, Gdansk Centre was mostly a source of well prepared and talented IT specialists and software developers engaged in research and development activities. During its operation the company discovered wider potential in the region and started intensive works on implementing support functions in Gdansk s center. A good example it is the Human Resources department. It consisted of two employees at the start but, now there are several teams who work together as a HR department and provide help throughout whole EMEA region. Intel s center in Gdansk is gathering open-minded and talented people who are interested in new technology. The fact that the center continues to expand is in part due to the high caliber of employees we are finding. The success of Intel in Poland is related to the strength and passion of our employees and is a further illustration of Poland s competitiveness and professionalism in the face of increasing global competition. 3

4 IDGz Intel Architecture Development Group Jest to jedna z największych grup Intela w Gdańsku o największej dynamice i dywersyfikacji projektów oraz produktów. Dział ten współpracuje ściśle z pozostałymi grupami Research & Development Intela oraz z klientami zewnętrznymi. Posiada w swojej organizacji zespoły COE (Center of Excellence) grupy światowej klasy ekspertów. CSG / IDGz koncentruje się na produkcji oprogramowania do chipsetów firmy Intel, głównie w obszarach związanych z audio, rozpoznawaniem mowy, USB 3.0, BIOS oraz szeroko rozumianym Perceptual Computing. Firmware i software tworzony przez polski oddział CSG / IDGz działa we wszystkich najnowszych produktach opartych na platformie Intela (notebooki, ultrabooki, tablety i telefony). IDGz Intel Architecture Development Group In IDGz there are many highly advanced projects covering a wide range of areas. Is one of the largest groups in Intel Gdansk with the highest growth and diversification projects and products It cooperates closely with other R&D groups and some external clients. This group has COE (Center of Excellence) teams- groups of world-class experts in its organization. CSG/IDZ is focused on producing software for Intel chipsets mainly in capacities of audio, speech recognition, USB 3.0, BIOS and Perceptual Computing. Firmware and software developed by CSG/ IDGz groups in Poland are used in all the latest products using Intel architecture (notebooks, Ultrabook, tablet and mobile). 4

5 Gdańska grupa CSG w ramach projektu Audio / Voice / Speech odpowiada m.in. za dostarczanie kompleksowych rozwiązań opartych o najnowszą generację algorytmów przetwarzania dźwięku (post i pre processing) służących poprawie jakości dźwięku odbieranego przez użytkownika. Rozwiązania te powstają w oparciu o technologię DSP (Digital Signal Processing). Kolejnym bardzo ważnym obszarem są projekty związane z FPGA Emulation, promujące wprowadzanie procesów, które pozwalają szybciej dostarczać na rynek produkty o najwyższej jakości. Prace prowadzone w Gdańsku nad platformami emulacyjnymi na bazie układów programowalnych FPGA umożliwiają sprawdzenie funkcjonalności chipów nowej generacji przed ich fizyczną produkcją. W rezultacie umożliwia to skrócenie cyklu produkcyjnego nawet o 6 9 miesięcy. Platformy emulacyjne dają też możliwość wychwycenia i poprawy potencjalnych błędów na długo przed wyprodukowaniem układów scalonych. Przekłada się to na konkretne sumy zaoszczędzone na procesie produkcyjnym, na skutek zredukowania ilości cykli produkcyjnych (steppings) potrzebnych na wyprodukowanie układów scalonych, które trafią na rynek. CSG group in Gdansk is working on project Audio/Voice/Speech. This team is responsible for providing solutions based on advanced sound processing algorithms (post- and pre-processing). The main aim is to improve the sound quality in notebooks, ultrabooks, mobile phones, tablets etc. Those solutions are based on DSP (Digital Signal Processing) technology. Very important area of operations are projects related to FPGA Emulation. Those projects are driving the introduction of processes which are enhancing the pace of high-quality products on the market. Workload is concentrated on the emulation of platforms based on FPGA, what makes it possible to check the new generation chips before their actual production. Thanks to that testing phase the production cycle is shortened by ~ 6 9 months. Emulation platforms allow systems to localize and overhaul potential errors before production has started. As the result there are some significant savings made, because the production cycles, or steppings, are reduced. 5

6 W ramach projektu Perceptual Computing pracownicy Intela w Gdańsku współtworzą i testują oprogramowanie, które będzie używane w przyszłości na intelowych platformach, takich jak komputery, tablety czy telefony. Perceptual Computing określa funkcjonalności, które pozwalają na nowy inteligentny poziom interakcji komputer człowiek, gdzie użytkownik np. za pomocą gestów lub wzroku steruje zachowaniem urządzenia. USB3+ Center of Excellence zajmuje się rozwijaniem sterowników dla zintegrowanych kontrolerów USB dla systemów Windows i Linux. Wynikiem pracy zespołu jest wsparcie technologii USB 3.0 w układach scalonych Intela dla platform serwerowych, mobilnych oraz typu desktop. Process Team zajmuje się kompleksowym wsparciem zespołów projektowych w zakresie narzędzi używanych przez te zespoły oraz metodologii ich pracy, w celu zapewnienia najwyższej jakości wytwarzanego oprogramowania. PerC Intel division is co-creating and testing the software for Perceptual Computing, which is going to be used at Intel s platforms, such as computers, tablets or mobiles. Perceptual Computing is defining functionality which is a bringing the human-computer interaction to a brand new level: the user is able to use the camera to communicate with the machine. This could be used for hand-movement detecting and eye and face tracking. USB3+ Center of Excellence deals with driver development for integrated USB controllers in Windows and Linux systems. This is important for supporting the USB 3.0 technology in Intel s integrated circuit for server, mobile and desktop platforms. The Process Team supports all of the project teams with tools and work processes to ensure the highest level of quality within software. This team has a dual function: it supports teams as projects are defined and then assists throughout the manufacturing processes. 6

7 System Software Group Intel Services Division Cloud Services Platform (SSG ISD CSP) Jest to grupa, której historia w Gdańsku sięga roku Od samego początku zespół był zaangażowany w tworzenie pionierskich rozwiązań umożliwiających budowanie usług (ang. services) opartych o tzw. hardware root-of-trust (parafrazując: bezpieczeństwo oparte o sprzęt) wyróżniających platformy Intela spośród innych rozwiązań dostępnych obecnie na rynku. Przykładami takich usług są Intel Anti-Theft, Intel Identity Protection Technology oraz Intel Insider. Wszystkie te usługi korzystają z oprogramowania wytworzonego przez gdański oddział CSP. Intel Anti-Theft i Identity Protection Technology są szczególnie ważne, ponieważ weszły one w skład definicji nowej klasy komputerów zdefiniowanej i promowanej przez Intela, a mianowicie Ultrabook. Gdańską grupę CSP tworzą ludzie o najwyższych kwalifikacjach inżynierskich. Dowodem na to jest dwukrotne zakwalifikowanie się do finału Intel Software Quality Award (wewnętrzny konkurs Intela nagradzający zespoły programistyczne za ponadprzeciętne osiągnięcia w obszarach informatycznych), gdzie doceniono najwyższą jakość tworzonego przez tę grupę oprogramowania. Ludzie tworzący zespół CSP są postrzegani jako najwyższej klasy specjaliści promujący najlepsze praktyki inżynierskie z dziedziny programowania poprzez szkolenie innych zespołów w oddziałach Intela na całym świecie. Innymi produktami tworzonymi i wspieranymi przez grupę CSP są Anti-Theft Essential Services oraz Anti-Theft Software Development Kit. Oba te produkty pozwalają na stworzenie serwisu Anti-Theft obsługującego platformy Intela (obecnie mobilne i desktop owe). Oprogramowanie to jest wykorzystywane przez niezależnych producentów oprogramowania (ang. ISV), np. McAfee czy Symantec, do integrowania technologii Intel Anti-Theft z ich własnymi produktami. Intel udostępnia również swoją własną wersję tego serwisu pod nazwą PC Theft Defense Service. Technologia Anti-Theft umożliwia ochronę komputerów oraz danych w przypadku zagubienia lub kradzieży tych komputerów i wykorzystuje wbudowane zabezpieczenia sprzętowe. System Software Group Intel Services Division Cloud Services Platform (SSG ISD CSP) This group has existed since At the beginning the main task of this group was the development of platforms for Intel services. The platforms which are utilized are based on devices which are using unique possibilities of integrated circuits (processors and chipsets). This allows the group to implement the highest level of security for our services, so called hardware root of trust. To note, main developed services are: Intel Upgrade Service (IUS), Intel Insider (II), Anti-Theft (AT) and Identity Protection Technology (IPT), which is used in the Ultrabooks inspired by Intel. CSP is also working on the Anti-Theft Essential Services and the Anti-Theft Software Development Kit. Both of them create Anti-Theft service which supports Intel platform. This software is being used by independent software vendors, for example MfAfee or Symantec to integrate the Intel Anti-Theft with their own products. Additionally, Intel provides its own version of the service which is called PC Theft Defense Service. Anti-Theft Technology protects PC and data in case of loss or theft of computer by using built-in hardware security. Gdansk CSP team has high qualified engineers- as shown by. CSP having qualified twice for the Intel Software Quality Award. This Intel s internal competition which rewards teams for outstanding achievement in IT. Engineers from CSP are seen as top-class professionals who promote in the field of programming engineering by providing the training to other teams in other branches of Intel worldwide. 7

8 Communication and Networking Group (CNG) Lan Access Division (LAD) / Platform Component Group (CCD) Gdański oddział CNG Intela tworzy i testuje oprogramowanie używane na intelowych platformach, tak klienckich jak i serwerowych, do zapewnienia różnych funkcjonalności związanych z podłączeniem tychże platform do kablowych sieci komputerowych (LAN-ow). Przykładem może tu być Advanced Network Services dla systemów operacyjnych z rodziny Windows. Są to sterowniki kart sieciowych umożliwiające pracę kart sieciowych w grupie oraz obsługujące virtualne LAN-y (VLAN). Kolejna część naszego zespołu HPM (High Performance Messaging) zajmuje się rozwojem sterowników do kart sieciowych firmy Intel wykorzystujących technologię iwarp / RDMA. Technologia ta wykorzystuje zaawansowane mechanizmy z pogranicza sprzętu i oprogramowania, takie jak bezpośrednia komunikacja aplikacji użytkownika z kartą sieciową z pominięciem kernela, bezpośrednie zapisy danych z karty do pamięci komputera czy offload obsługi protokołu TCP / IP do karty, do zapewnienia bardzo niskich wartości opóźnienia ramek przesyłanych przez łącze Ethernet oraz zmniejszenia obciążenia procesora związanego z obsługą ruchu sieciowego. Technologia iwarp / RDMA znajduje zastosowanie m.in. w największych centrach obliczeniowych (HPC) czy na rynku usług finansowych (FSI). Kolejnym zadaniem realizowanym w Gdańsku jest utrzymywanie i rozwijanie funkcjonalności pre- Boot. Jest to funkcjonalność dostępna we wczesnej fazie po włączeniu komputera, pozwalająca użytkownikowi określić, jaki system operacyjny ma zostać załadowany i skąd go należy pobrać. Funkcjonalność ta jest albo zintegrowana z BIOSem komputera, albo dostępna z pamięci karty sieciowej, wspiera różne technologie sieciowe (PXE, ISCSI, FCoE), różne systemy operacyjne (od tradycyjnego DOS, poprzez Windows i Linux po systemy wirtualizowane) oraz współpracuje tak z tradycyjnymi systemami BIOS, jaki i z zyskującym coraz większą popularność standardem UEFI (Unified Extensible Firmware Interface). Jest szeroko stosowana w systemach komputerowych wszystkich wiodących producentów np. Dell, IBM, HP oraz wielu innych, i to właśnie ci producenci są głównymi klientami i partnerami, z którymi współpracuje zespół. Jednym z zadań zespołu jest przygotowanie i utrzymanie narzędzi do kontroli jakości produkcji scalonych układów sieciowych, a także do łatwego nimi zarządzania. Zespół bierze czynny udział w procesie produkcji układów sieciowych, począwszy od analizy założeń projektowych, poprzez emulację prototypów oraz weryfikację pierwszych wersji układów scalonych. To wszystko wymaga ciągłej współpracy z oddziałami firmy na całym świecie. Grupa ta jako pierwsza w Intelu zaczęła zajmować się oprogramowaniem dla systemu Windows dla nowej technologii połączeń komputerowych, jaką jest Thunderbolt, oferowaną już na rynku przez firmę Apple. Communication and Networking Group (CNG) Lan Access Division (LAD) / Platform Component Group (CCD) CNG division in Gdańsk is testing and creating the software for Intel s clients and server platforms. The group is tasked with providing new functionalities and connecting newly developed platforms with computer networks (LAN). Additionally the team is focusing on development of drivers in IWARP/ RDMA technology. This technology is using software and hardware solutions such as; direct communication between user application and Networking Interface Card (NIC) (without kernel) and TCP/IP protocol for NICs for ensuring that the delay values of frames sent by ETHERNET are low. Another task which is managed in this group is the maintenance and development of preboot technology. This is functionality which is utilized in the early phase of starting the computer when it is defined which operational system should be downloaded. This functionality is integrated with BIOS or available directly from the Networking Interface Card. The services developed are widely used in the computer systems of leading computer producers, such as: DELL, IBM or HP; the main partners of our CNG team. One of the team s duties is preparing and maintaining tools for production quality and easy management for integrated circuits. The team takes an active part in the production process of circuits: analysis of the project assumptions, emulation of the prototypes and verification of the first versions of the circuits. It requires a constant collaboration with many divisions from all over the world. As one of the first groups in Intel the team started to lay the foundations for a new and groundbreaking computer connection technology Thunderbolt for Windows. This kind of technology is already included in some of Apple s products and other manufacturers are expected to follow suit. 8

9 Datacenter Software Division (DSD) Jest to jedna z największych oraz najszybciej rozwijających się grup Intela w Gdańsku. Zespół koncentruje się na rozwijaniu i dostarczaniu produktów przeznaczonych na rynek serwerów. Najważniejszymi klientami wytwarzanych rozwiązań są duże międzynarodowe korporacje, takie jak HP, Dell, IBM, Sun, Fujitsu, Cisco, Google, Oracle, Facebook. Głównymi obszarami zainteresowań gdańskiego oddziału jest produkcja oprogramowania do zarządzania platformami działającymi w dużych farmach serwerowych oraz oprogramowania pamięci masowej wspierającego technologie SATA3, SAS, RAID, NAND. Tworzony w Gdańsku firmware i software działa na wszystkich nowych generacjach serwerów budowanych na bazie produktów Intela. Jednym z produktów, który od początku rozwijany był w Gdańsku, jest Intel Node Manager. Oprogramowanie to dostarczane jest jako element zintegrowany z platformą i umożliwia użytkownikowi jej zdalne monitorowanie i zarządzanie. Poprzez interfejs sieciowy, wykorzystując protokół DCMI, możliwe jest śledzenie i zarządzanie poborem mocy zarówno na poziomie całego systemu, jaki i poszczególnych komponentów, jak pamięć i procesor. Każda platforma w zależności od obciążenia i potrzeb może ograniczyć całościowy pobór mocy umożliwiając optymalne wykorzystanie każdego wata energii pobieranego przez Data Canter. Innym znaczącym produktem wspieranym obecnie przez gdański DSD jest Intel Rapid Storage Technology for Enterprise. Za nazwą tą kryje się stos oprogramowania umożliwiającego tworzenie i zarządzanie wolumenami RAID na serwerach Intelowych. Bez konieczności inwestowania w dodatkowe, dużo droższe rozwiązania sprzętowe użytkownik wraz z platformą dostaje bogaty zestaw funkcjonalności, takich jak: wsparcie wszystkich popularnych poziomów RAID 0, 1, 10, 5, możliwość migracji pomiędzy poziomami w czasie pracy systemu, możliwość uruchamiania systemu bezpośrednio z wolumenów RAID oraz zwiększające wydajność algorytmy pamięci podręcznej. Nowymi rejonami, w których oddział gdański zaczyna się specjalizować są rozwiązania optymalizujące wykorzystanie węzłów w chmurach obliczeniowych (ang. Cloud Computing), a także systemy BIOS przygotowywane dla następnych generacji serwerowych płyt głównych. Programiści DSD są dobrze znani również w środowisku Linux. Znaczna część tworzonego oprogramowania udostępniana jest pod licencją Open Source i działa w najnowszych dystrybucjach RedHat i Novell. Czynnikiem wyróżniającym gdański oddział jest stosowanie wysokorozwiniętych i dojrzałych procesów przy tworzeniu i testowaniu oprogramowania. Wypracowane metody oparte są na pełnej automatyzacji mechanizmów budowania oraz testowania tworzonego kodu. Służą one za wzór przy opracowywaniu podobnych procesów w innych grupach Intela. Gdańska komórka DSD ma ambicje stania się najważniejszym na świecie zespołem Intela rozwijającym produkty na rynek serwerowy. Datacenter Software Division (DSD) This is one of the biggest groups on site. The team is focused on delivering and development products devoted to the server market. The largest of our client services are international corporations such as: HP, Dell, IBM, Sun and Facebook. The main area of focus for this division is software creation for platforms operating on server farms and mass memory supporting the SATA3, SAS, RAID and NAND technologies. The software which is created in Gdańsk operates on every server based on Intel s technology. One of our products is the Intel Node Manager. This kind of software is provided as an integrated part of the platform, which enables the user to manage and monitor the platform remotely. Through a DCMI interface it is possible to track and administer the power consumption on the whole system level as well as on the level of every each component (e.g. chip, memory). Each platform can be managed to reduce the power consumption for optimizing the Data Center; increasing efficiencies. Another significant project is Intel Rapid Storage Technology for Enterprise. This project is mainly focused on providing software which enables creating and administrating of RAID volumes on Intel servers. This is made possible without the need of investing in expensive hardware solutions. The user also gets an extensive package of functionalities, such as: support of every popular RAID levels 0, 1, 10, 5, migration between the levels when the system is running, starting up the system directly from the RAID volumes and increasing the efficiency of cache s algorithms. The latest area of interest of the group is the optimization of nodes in cloud computing and BIOS design for the next generation of motherboards. Our programmers are well known in the Linux community as well a big part of the software is shared under the Open Source license and is used in the newest RedHat and Novell offerings. What distinguishes this Gdansk team from other divisions is its application of highly developed and mature processes when it comes to programming and testing the software. Methods are based on full code building and testing automation. They are an example of best practices for other Intel s divisions in the world. DSD team has an ambition to become the most important Intel division devoted to server products. 9

10 Visual and Parallel Computing Group (VPG) Jest to zespół inżynierów pracujących nad projektowaniem, implementacją i walidacją sterowników grafiki trójwymiarowej dla układów graficznych zintegrowanych z procesorami Intela. Dostarczane oprogramowanie sterowników jest zgodne ze standardami Direct3D i OpenGL dla systemów operacyjnych Windows i Linux. Inżynierowie VPG posiadają duże doświadczenie w zakresie optymalizacji wydajności kodu, konstrukcji kompilatorów i programowania równoległego. Współczesne układy graficzne umożliwiają autorom aplikacji 3D tworzenie zaawansowanych efektów wizualnych dzięki zastosowaniu programowalnego strumienia graficznego. Taki model jest realizowany poprzez wykorzystanie w aplikacjach tzw. programów cieniujących (ang. shaders), które są częścią programu aplikacji 3D przewidzianą do wykonania na jednostkach procesora graficznego. Programy cieniujące są tworzone w dedykowanych językach programowania, które muszą być przed uruchomieniem skompilowane do postaci kodu maszynowego procesora graficznego. Taki model powoduje, że kluczowym komponentem nowoczesnych sterowników graficznych są zaawansowane kompilatory optymalizujące. Ich jakość decyduje zarówno o szybkości systemu graficznego, jak też jego wydajności w zakresie oszczędności energii, co jest szczególnie istotne w urządzeniach mobilnych. Prace badawczo-rozwojowe nad sterownikami 3D w Gdańsku dotyczą zarówno produktów, które już są dostępne na rynku, jak i tych, które pojawią się na nim za 4 5 lat. Visual and Parallel Computing Group (VPG) This is a team whose main objective is to design, implement and validate the 3D graphic drivers for GPUs integrated with Intel s processors. It provides software to drivers compliant with Direct3D and OpenGL standards, for operating systems: Windows, Android and Linux. VPG Engineers are experienced in code optimisation, compilers and parallel programming. Recent graphic systems allow creation of advanced visual effects with use of stream graphic programming. Such a model is realized with so called shaders, which are part of an application program. Shaders are created in dedicated programming languages, and compiled to the simplified version of machine code which is understandable for graphic processor. Such an approach implies that the key element of a modern graphics driver is an advanced compiler with cutting-edge optimization capabilities. Its quality determines the speed of the graphic system, but also its energy efficiency, which is relevant in mobile devices. Research & development on the 3D drivers in Gdańsk are linked to the products which are already on the market as well to those which would be launched in 4 5 years. 10

11 IT Group Zespół IT w Gdańsku dostarcza wszelkie niezbędne serwisy IT dla oddziału w Gdańsku, a także oferuje zdalne wsparcie dla inżynierów Intela w Europie. Pracownicy IT zaangażowani są w dostarczanie usług sieciowych, stacji roboczych, laptopów, drukarek, sieciowej przestrzeni dyskowej, a także złożonych serwisów aplikacji dla inżynierów wytwarzających oprogramowanie lub projektujących sprzęt. W Polsce znajduje się także grupa IT, która integruje rozwiązania dla inżynierów wytwarzających oprogramowanie, które są używane w Intelu na całym świecie. Global Employee Support Jednostka ta zajmuję się wsparciem pracowników z obszaru całej Europy w obsłudze ich zapytań związanych z relacjami pracowniczymi, wynagrodzeniami, oraz innymi tego typu problemami. Pracownikami jednostki są doświadczeni eksperci HR, którzy koordynują pracę nad najbardziej złożonymi i trudnymi problemami, często dotyczącymi wielu funkcji i obszarów z zakresu zasobów ludzkich, pełnią funkcję doradczą nie tylko dla pracowników i kierowników, ale także dla Biznes Partnerów HR. Online Sales Group (OSG) OSG (Online Sales Group) z siedzibą w Gdańsku to jedyny ośrodek Online Sales w Europie, który swoim zasięgiem obejmuje całą Europę oraz Środkowo wschodnią Afrykę (EMEA). Online Sales Group jest częścią grupy SMG (Sales and Marketing Group). Zajmuje się pozyskiwaniem nowych klientów oraz utrzymywaniem i rozwijaniem dobrych relacji zklientami już pozyskanymi. Celem tej jednostki jest współpraca i wsparcie pozostałych grup sprzedaży oraz wzmocnienie i udoskonalenie poziomu współpracy z naszymi klientami. Grupa OSG ma za zadanie rozszerzenie obecnego zasięgu sprzedaży oraz wsparcie procesu jej optymalizacji. IT Group Gdansk IT team provides IT services to the Gdansk site as well as remote support for Intel Engineers in the broader European region.it employees provide support for hardware and the network in addition to complex application services designed for software developers and hardware designers. In Poland there is one IT group, which integrates solutions for all Intel software developers, which are used at Intel globally Online Sales Group (OSG) This Intel division is responsible for growing new business for Intel and its ecosystem. A dynamic and multicultural team builds and develops virtual relationships with corporate customers and other audiences, including educators and resellers. This includes deep understanding of customers needs and issues by country. Global Employee Support This division focuses on providing an excellent quality of Intel employee support. The group solves employees day-to-day queries and cases connected with Human Resources. An example might be payroll. Support is provided for the EMEA (Europe, Middle East and Africa) region. 11

12 Customer Service Center Staffing Customer Service Center is a team of specialists which supports the recruitment and hiring process within the EMEA region. It provides first-rate, cost-effective services and support to employees worldwide and is dedicated to advancing Intel s business goals. Most of the hiring is made from a pool of technical graduates and professionals. The group operates in close collaboration with Talent Advisors to plan and implement activities related to hiring new employees. The Center partners with Hiring Managers to identify the best candidates and then provides the necessary support when an offer is made. Talent Advisory This new Gdańsk division is responsible for searching and hiring the brightest talents from the market. The group collaborates with Customer Service Center to provide the highest class specialists. In the scope of responsibilities; TA is responsible for preparing the strategic recruitment plans and analysis based on the current job market indicators and high-level positioning from management. Customer Service Center Staffing Customer Service Center to zespół specjalistów, który zajmuje się rekrutacją i selekcją oraz koordynacją procesu zatrudniania kandydatów na stanowiska z obszaru R & D (Research and Development) oraz stażystów i absolwentów kierunków technicznych. Działanie tej grupy jest skoncentrowane na regionie EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka). CSC współpracuje ściśle z działem Talent Advisory w kontekście tworzenia planów rekrutacyjnych na obszarze EMEA. Customer Service Center to międzynarodowy zespół, którego celem jest rekrutacja najlepszych pracowników do działów Intela w całym regionie. Talent Advisory Jednostka ta zajmuje się pozyskiwaniem najlepszych talentów na rynku. Zespół TA ściśle współpracuje z pozostałymi grupami HR takim jak CSC ( Customer Service Center), aby zatrudniać najwyższej klasy specjalistów. Zajmuje się opracowywaniem planów strategicznych związanych z rekrutacja i selekcją pracowników w oparciu o analizę bieżących danych z rynku pracy oraz zarządzaniem wakatami najwyższej rangi. Business HR This is a complex group with a wide scope of competencies. The group is focused on strategies to improve quality management and employee training and development. The division is fulfilling the business needs in HR related fields; collaboration with managers about hiring plans, defining the work related roles etc. Business HR ensures that Intel s internal policies are in line with current legislation. Business HR Jest to bardzo rozbudowana grupa o szerokich kompetencjach. Zajmuje się budowaniem strategii i rozwiązań w kwestiach związanych z zarządzaniem wydajnością, szkoleniami pracowników i ich rozwojem. Business HR efektywnie wspiera pozostałe grupy biznesowe poprzez dostarczanie skutecznych rozwiązań w zakresie HR. Jest to m.in. wsparcie w stosowaniu narzędzi HR, rekomendowanie rozwiązań usprawniających działanie oddziałów Intela w Polsce, doradztwo z zakresu prawa pracy, procedur i zasad obowiązujących w firmie, planowaniu zatrudnienia czy definicji ról zawodowych. Do zadań grupy należy również nadzór nad działaniami administracyjnymi w zakresie HR w tym kontrola zgodności działań grup biznesowych z aktualnymi procedurami oraz prawem pracy. 12

13 Intel Technology Poland a valuable employer Intel Technology Poland jako wartościowy pracodawca Oddział Gdański składa się z pracowników, którzy spędzają ze sobą dużo czasu, dlatego Intel stara się, aby środowisko pracy było dla nich jak najbardziej przyjazne. Wszystkie trzy budynki oddziału są wyposażone w kuchnie i prysznice. Na miejscu zlokalizowane są 3 restauracje, akceptujące regulowanie należności talonami lunchowymi, które są stałą częścią pracowniczego pakietu socjalnego. Zatrudnieni mają dostęp do pokojów relaksacyjnych z fotelami masującymi. Wspierając dobre samopoczucie swoich pracowników, firma zapewnia im codziennie rano świeże owoce i warzywa. It is vital that Intel s large Gdansk site has friendly environment and excellent facilities to bring out the best in employees. All of the three buildings have kitchens with microwaves and showers. There are three restaurants on the site, where it is possible to pay with the lunch coupons which are part of an employee s social benefits). Employees have access to relaxation rooms with massage chairs. To support good health and comfort of employees, the company is providing fresh fruits and vegetables every day. 13

14 Many employees take advantage of well-developed bike routes and cycle to work.. The bike shed allows employees to store their bikes safely whilst they are working There is a GPTW- Great Place to Work team whose core responsibility is to create social activities.. The latest success of the team is building the volleyball and football courts on the site. Currently ITP Beach Volley Championships 2012, as well as individual games, are played. Each team is encouraged to hold a quarterly social event, so-called Quaterly. Budget is supplied and teams decied what to do. These range from golf to paint balling and cookery lessons. Intel is very supportive of employees having a good work / life balance and is flexible when it comes to. Thanks to newest technology solutions it is possible to partially work from home. Ze względu na rozbudowaną sieć ścieżek rowerowych i leśne otoczenie, duża część osób dojeżdża do pracy rowerem, a na terenie firmy istnieje wiata rowerowa. Na terenie oddziału działa jednostka GPTW (Great Place to Work), której celem jest animacja aktywności, niekoniecznie bezpośrednio związanych z pracą. Jej ostatnim sukcesem była budowa boisk do siatkówki i piłki nożnej na ternie oddziału. Obecnie odbywają się tu pracownicze rozgrywki (ITP Beach Volley Championships 2012), jak również indywidualne mecze. Aby wspierać integrację pracowników, co kwartał organizowane są spotkania integracyjne zwane przez pracowników Quarterly. Ideą tych spotkań jest zintegrowanie zespołu w bardziej swobodnym otoczeniu. Pracownicy zwykle otrzymują określony budżet i sami organizują sobie czas i miejsce integracji. Ponieważ niektórzy lubią grać w golfa, a inni wolą spotkać się na paintballu, spotkania są bardzo różnorodne. Dzięki najnowszym rozwiązaniom technologicznym pracownicy Intela mają możliwość pracy z domu. Czas pracy w firmie jest elastyczny. 14

15 Nagrody Intel Technology Poland został dwukrotnie najlepszym pracodawcą w Polsce i w Europie Środkowo- -Wschodniej w ramach badań przeprowadzonych przez Aon Hewitt w 2010 i 2011 roku. Kwiecień 2012 Złoty Pracodawca Trojmiejskich Targów Pracy Politechniki Gdanskiej. 23 marca 2010 r. 3. miejsce w plebiscycie Pracodawca dla Inżyniera zorganizowanego przez BEST i Inżynierskie Targi pracy. Recognitions Intel Technology Poland was recognized as the Best Employers in Poland and Central and Eastern Europe in 2010 & in 2011 according to the Best Employers list compiled by Aon Hewitt. April 2012 Gold Employer, Tri-cities job fair, Gdańsk University of Technology. March 2010 Third place winner in the Top Engineering Employers competition according to list compiled by BEST (Board of European Students of Technology) and Engineering Job Fairs. 15

16 Świadczenia dodatkowe Annual Performance Bonus Annual Performance Bonus (APB) daje nam możliwość dzielenia się sukcesem Intela z naszymi pracownikami! Jest to dodatkowa gratyfikacja pieniężna wypłacana raz do roku (pracownik nie może jednocześnie korzystać z programu prowizyjnego i APB). Prowizje Pracownicy z działu Sprzedaży otrzymują prowizję pracowniczą w oparciu o prowizyjny plan motywujący dla regionu EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka). Pracownicy z obszaru Sprzedaży nie podlegają pod program bonusów pracowniczych APB. Quarterly Profit Bonus Quarterly Profit Bonus (QPB) jest to program udziału w zyskach Intela, dzięki któremu nasi pracownicy uzyskują nagrody pieniężne, kwartalnie w oparciu o wyniki finansowe firmy. Fringe Benefits Annual Performance Bonus The Annual Performance Bonus (APB) gives all employees an opportunity to share in Intel s success! It is additional financial bonus which is paid annually (employees are on either APB program or on a commission plan but not both). Commission Employee in a Sales role will participate in the EMEA Commission incentive plan (these employees do not not participate in the corporate APB program). Quarterly Profit Bonus The Quarterly Profit Bonus (QPB) is an Intel s profit sharing program. It cashes rewards to all employees quarterly based on the corporate profitability. 16

17 Restricted Stock Units (RSU) Pracownik może być wybrany do otrzymania nagrody RSU (Restricted Stock Units). Stock Purchase Program (SPP) Celem programu jest umożliwienie pracownikom Intela zakupu akcji firmy, po cenie niższej niż cena rynkowa. Company Car Policy W przypadku niektórych stanowisk firma zapewnia ryczałt paliwowy. Service Awards Pracownikom zostaje przyznana nagroda Service Awards, kiedy ich staż wyniesie 5, 10, 15, 20, 25 lub 30 nieprzerwanych lat pracy. Opieka Medyczna Intel oferuje swoim pracownikom prywatną opiekę medyczną. Każdy z pracowników może zapisać się do programu Medicover Blue Single Card. Całkowity koszt pokrywa firma i jest on opodatkowany. Ubezpieczanie obejmuje: badania profilaktyczne, testy diagnostyczne, mammografię, coroczne szczepienie przeciwko grypie, nielimitowane wizyty u lekarzy oraz całodobową opiekę medyczną w nagłych przypadkach, opiekę lekarza ginekologa, opiekę medyczną dla kobiet w ciąży, zniżki na leczenie dentystyczne i operacje, badania dentystyczne i zdjęcie kamienia, wizyty domowe, przyjazd karetki pogotowia, kurs pierwszej pomocy. Pracownicy mogą również zapisać do programu członków swojej rodziny. Ubezpieczenie Każdy z pracowników Intela może się zapisać do programu ubezpieczeniowego. Intel w pełni pokrywa koszty ubezpieczenia, świadczenie to jest opodatkowane. Lunch Firma oferuje swoim pracownikom kupony obiadowe. Restricted Stock Units (RSU) At the discretion of Intel Corp employees may be eligible to be recommended for an award of RSU. Stock Purchase Program (SPP) Intel Corp employees may participate in the Corporation s SPP plan. The purpose of SPP is to provide employees with the opportunity to own Intel s stock through the purchase of stock at a price which is less than the market value. Company Car Policy Employee may be eligible for a Cash Allowance alternative subject to grade and position. Service Awards Employees are eligible for a Service Award whenever they reach 5, 10, 15, 20, 25 or 30 years unbroken service. Local Medical Intel offers a private medical plan to its employees: On a voluntary basis all permanent employees may enroll in the Medicover "Blue Single Card". The cost is covered by Intel although as it is taxed as a benefit. Benefits currently covered include: preventive medical examinations, screenings and diagnostic tests, mammograms, annual flu shots, unlimited visits to your Personal Physician at the Medicover centre, 24 hour Hotline for emergency and urgent medical care, gynecological care, pregnancy care, discounts on dental treatment and surgery, dental examination and cleaning, home visits, ambulance service, First Aid training. Employees can choose to enroll their family at their own cost. Life Assurance and Disability This programme is paid by Intel for all those employees in Poland who elect to enroll. Although it is 100% paid Intel the benefit is taxed. Lunch Intel offers Lunch coupons to each employee. 17

18 Non-US Business Travel Medical Plan Ubezpieczenie na zagraniczne podróże służbowe (z wyjątkiem USA), w ramach którego w ciągu 90 dni zwracane są koszty leczenia i opieki medycznej. Business Travel Accident Insurance (BTA) Ubezpieczanie od nieszczęśliwych wypadków, w trakcie podróży służbowych, o ogólnoświatowym zasięgu. ISOS Międzynarodowy program SOS (ISOS) wspiera podróżujących po całym świecie pracowników Intela. Program oferuje szybką i profesjonalną pomoc w każdej awaryjnej sytuacji, włączając w to konsultacje i porady dla pracowników na całym świecie, dostępne 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. Rekreacja Intel wynajmuje w Gdańsku baseny oraz obiekty sportowe, z których mogą korzystać pracownicy. Dostępne są również karty Mutlisport. Pracownicy w Warszawie mogą korzystać z wybranych przez siebie obiektów sportowych. Program zniżkowy Pracownicy mają dostęp do szerokiego wyboru produktów i usług firmy, które mogą nabyć po niższej cenie poprzez portal Global Benefits Portal. Non-US Business Travel Medical Plan For non-u.s. business traveler who takes a business trip outside their home country for up to 90 days the plan will provide reimbursement of accident or illness related medical expenses. Business Travel Accident Insurance (BTA) Intel maintains a Business Travel accident insurance, which provides worldwide coverage on a 24-hour-basis for severe accidents or death while on a business trip. ISOS International SOS (ISOS) is the Intel Travelers Assistance Program, provides emergency travel services to Intel travelers world-wide. It offers prompt, professional help in any medical or personal emergency, including travel related medical, security, and general safety information, available to employees worldwide 24 hour, 365 days/year. Recreation activities In Gdansk Intel rents a pool and sports facilities for the employees to use. Employees are also able to receive a multi-sports card. In Warsaw employees can subscribe to a Gym/sports facility. Discount Program Employees have access to a range of discounted products and services, consumer goods from a broad range of companies through the Global Benefits Portal. 18

19 GDYNIA SOPOT Praca a dom Work and home Matarnia Osowa Oliwa Jelitkowo Przymorze Zaspa VII Dwór Wrzeszcz Letnica Nowy Port Stogi Dzielnice Gdańska z perspektywy pracownika Intel Technology Poland Districts of Gdansk from ITP employee perspective Kokoszki Piecki-Migowo (Morena) Suchanino Siedlce Przeróbka Olszynka Rudniki Krakowiec-Górki Zachodnie Wyspa Sobieszewska Dojazd komunikacją miejską Access by public transportation Dojazd samochodem Access by car Matarnia: 10 min 5 min Osowa: 15 min 10 min Oliwa: 40 min 25 min Żabianka: 40 min 30 min Jelitkowo: 60 min 35 min Przymorze: 60 min 30 min Wrzeszcz: 25 min 15 min Suchanino: 30 min 20 min Piecki-Migowo: 15 min 10 min Morena: 20 min 15 min Siedlce: 45 min 25 min Chełm: 40 min 20 min Śródmieście: 30 min 20 min Sopot: 40 min 30 min Gdynia: 60 min min 19

20 Sopot To nadmorski kurort, pełen atrakcji turystycznych, których spoiwem jest piękna plaża i najdłuższe drewniane molo w Europie. Sopot połączony jest główną ulicą (Aleja Grunwaldzka) z Gdańskiem. Sopot, Gdańsk i Gdynię łączy również SKM. Gdynia Jest to drugie co do wielkości miasto Trójmiasta. Mieszka tu około 250 tys. ludzi. Gdynia posiada bogate zaplecze turystyczne, którego centrum stanowi Skwer Kościuszki połączony z plażą. Jest to miejsce tętniące życiem, z bogatą ofertą rozrywkową i kulturalną. Szybki dojazd z Gdyni do Sopotu czy Gdańska umożliwia kolejka SKM oraz obwodnica trójmiejska. Sopot is a typical tourist place. Full of attractions like: the longest wooden pier in Europe, a beautiful beach and unique types of buildings. Sopot is linked to Gdańsk and Gdynia thanks to the longest Tricity street The Grunwaldzka Alley. There is also the SKM Fast City Railway) which connects Gdansk, Sopot and Gdynia. Gdynia second biggest city in Tricity with of citizens. It is a great place to live, vibrant with a modern character. When it comes to culture Gdynia can offer a high standard of arts experience. Gdynia is well connected with Gdańsk and Sopot because of SKM Fast City Railway and the bypass road. 20

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name. Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw

PROGRAM STAŻU. IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name. Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator Zarządzania Bazą

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Your bridge to opportunities+

Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV 64,000 sqm warehouse space in strategic location Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV Wrocław, ul. Kwiatkowskiego Goodman Wrocław IV Wrocław, Kwiatkowskiego Street Zbliż

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business Goodman Poznań Airport ul. Batorowska 35, 62-081 Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

Usługi IBM czyli nie taki diabeł straszny

Usługi IBM czyli nie taki diabeł straszny Usługi IBM czyli nie taki diabeł straszny Michał Wawrzyński 693 93 5338 michal.wawrzynski@pl.ibm.com Usługi IBM dla Partnerów Handlowych Maintenance & Technical Support Asset-based Services Labor-based

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O. Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O. Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator w Departamencie Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world PROGRAM Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie Tytuł projektu: My dream will change the world Państwa partnerskie: Hiszpania i Włochy Czas realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

Datacenter - Przykład projektu dla pewnego klienta.

Datacenter - Przykład projektu dla pewnego klienta. Datacenter - Przykład projektu dla pewnego klienta. Wstęp! Technologie oraz infrastruktury wykorzystywane przez Capgemini. Projekt dla pewnego francuskiego klienta założenia Requests Capgemini datacenters

Bardziej szczegółowo

Customer engagement, czyli klient, który wraca

Customer engagement, czyli klient, który wraca Customer engagement, czyli klient, który wraca Impact Economics Relations Transformation Warszawa, 4 listopada 2015 Kolejność ma znaczenie Put your staff first, customers second, and shareholders third

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

System optymalizacji produkcji energii

System optymalizacji produkcji energii System optymalizacji produkcji energii Produkcja energii jest skomplikowanym procesem na który wpływa wiele czynników, optymalizacja jest niezbędna, bieżąca informacja o kosztach i możliwościach wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

British Polish Chamber of Commerce ul. Nowogrodzka 12/3 00-511 Warszawa Tel/Fax: +48 22 622 20 56 www.bpcc.org.pl

British Polish Chamber of Commerce ul. Nowogrodzka 12/3 00-511 Warszawa Tel/Fax: +48 22 622 20 56 www.bpcc.org.pl British Polish Chamber of Commerce ul. Nowogrodzka 12/3 00-511 Warszawa Tel/Fax: +48 22 622 20 56 www.bpcc.org.pl The British Polish Chamber of Commerce is extremely active with its media and communications

Bardziej szczegółowo

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013 Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL June 2013 KEY FACTS ON THE SECTOR KEY FACTS ON THE SECTOR 110 000 No. of employees in foreign capital BPO/ITO, SSC and R&D centres

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer OFERTA REKLAMOWA 2015 advertisement offer LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 5 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ NO 1 POSITION AMONG

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF By 0 - Are you searching for Perspektywy pdf Books? Now, you will be happy that Perspektywy PDF is available at our online library

Bardziej szczegółowo

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ AUTORSKIE WARSZTATY DEDYKOWANE SQL NR KURSU NAZWA KURSU TERMINY MARZEC KWIECIEŃ MAJ 8:30-16:00 8:30-16:00 8:30-16:00 LICZBA GODZIN CENA OD OSOBY NETTO Administrowanie bazą danych

Bardziej szczegółowo

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary.

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary. summary On logistics in a complex manner, at the Expo Silesia fair only Over two thousand visitors came to Expo Silesia on 25-27 May 2010 during the Logistics, and the Rail Transport Fair held at the same

Bardziej szczegółowo

A new window to the East+

A new window to the East+ Goodman Lublin Logistics Centre 17,000 sqm of modern logistics space A new window to the East Goodman Lublin Logistics Centre ul. Metalurgiczna 62, 20-234 Lublin Nowa, wysokiej jakości powierzchnia magazynowa

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Westpomeranian Integrated Territorial Investments Źródło: Biuletyn Informacyjny 1 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Koszalińsko-Kołobrzesko-

Bardziej szczegółowo

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards www.placunii.pl Plac Unii City Shopping, opened in October 2013, is part of Plac Unii the largest mixed-use investment completed in Warsaw in the recent years. The three level shopping centre offers 15,500

Bardziej szczegółowo

Hosting i backup danych w środowisku operatorskim

Hosting i backup danych w środowisku operatorskim Hosting i backup danych w środowisku operatorskim Konferencja PLNOG 2012 Warszawa, 5-6 marca 2012 Paweł Pytlakowski, GTS CE Group Product Manager (Cloud & Managed Services) Agenda GTS Central Europe Dlaczego

Bardziej szczegółowo

I webinarium 18.02.2015

I webinarium 18.02.2015 I webinarium 18.02.2015 Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre Units from 1,750 sqm for immediate lease space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman Kraków Airport Logistics

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS T W O J A W I Z J A N A S Z C E L Y O U R V I S I O N O U R A I M LOKALIZACJA LOCATION Firma SKB ma swoją siedzibę w Polsce

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ styczeń - marzec 2017

HARMONOGRAM SZKOLEŃ styczeń - marzec 2017 ACTION Centrum Edukacyjne ACTION Centrum Edukacyjne oferuje najwyższej jakości szkolenia IT prowadzone przez najlepszych instruktorów w Polsce. Jako jedyny ośrodek szkoleniowy w Polsce posiada autoryzację

Bardziej szczegółowo

WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS

WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS 24 5L 19 31 23 12L 34 27 16L 37 28 20L Dostępne rozmiary wiader bez lejka: Available sizes of buckets without funnel: Wiadro 5L/ Bucket 5L Wiadro

Bardziej szczegółowo

DIAMENTOWY PLATYNOWY ZŁOTY

DIAMENTOWY PLATYNOWY ZŁOTY PAKIETY REKRUTACYJNE LIFEWAVE Zapisz się jeszcze dzisiaj, kontaktując się z lokalnym dystrybutorem. NAJLEPSZA WARTOŚĆ DIAMENTOWY PLATYNOWY ZŁOTY Nasz najbardziej obszerny i kompleksowy pakiet. Przeznaczony

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA Przedsi biorstwo lusarsko Budowlane was founded in 1992 in Kielce, Poland. Today we are a recognized manufacturer of modern aluminium-glass constructions at a high European level. We provide solutions

Bardziej szczegółowo

Gmina Pruszcz Gdański. Przyjazna Oświacie Commune education friendly

Gmina Pruszcz Gdański. Przyjazna Oświacie Commune education friendly Gmina Pruszcz Gdański Przyjazna Oświacie Commune education friendly Gmina logistycznie idealna Gmina Pruszcz Gdański od kilku lat kładzie duży nacisk na inwestycje w oświacie. To szczególnie ważna dziedzina

Bardziej szczegółowo

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA Atrakcyjne tereny inwestycyjne znajdują się przy ul. Leśnej w Bytomiu, w bezpośrednim sąsiedztwie Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Przeznaczona do sprzedaży uzbrojona

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 8 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers and

Bardziej szczegółowo

Brief description of the paper/report. Chain 90% 10% District

Brief description of the paper/report. Chain 90% 10% District Brief description of the paper/report Item Identification Card (IIC) Process Structure Design Produce Deliver Analyse and Understand Chain 90% 10% District Argument Supply Chain Planning Process. Proces

Bardziej szczegółowo

A good donor has as high requirements as a good customer! Solutions for Fundraising. in cooperation with Ebit GmbH

A good donor has as high requirements as a good customer! Solutions for Fundraising. in cooperation with Ebit GmbH A good donor has as high requirements as a good customer! Solutions for Fundraising in cooperation with Ebit GmbH Profit for commercial companies means optimization of donor relationship for you. The connection

Bardziej szczegółowo

Chmura prywatna od podstaw Nowoczesny storage w rozwiązaniach chmury prywatnej z NetApp

Chmura prywatna od podstaw Nowoczesny storage w rozwiązaniach chmury prywatnej z NetApp Chmura prywatna od podstaw Nowoczesny storage w rozwiązaniach chmury prywatnej z NetApp Piotr Potocki, Inżynier Systemowy APN Promise S.A. NetApp & Microsoft Private Cloud Wirtualizacja Deduplikacja Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Jak zaoszczędzić na kosztach licencji? www.pc-ware.com/group

Jak zaoszczędzić na kosztach licencji? www.pc-ware.com/group Jak zaoszczędzić na kosztach licencji? 1 Agenda Dlaczego licencje Volumenowe są lepsze? Które licencje Volumenowe są najtańsze dla mojej organizacji? Jak dobrze i tanio kupić w Select Plus? Dlaczego i

Bardziej szczegółowo

HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM

HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM CHRIS MILNES, HELLENIC ECOTOURISM SOCIETY Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Społeczny

Bardziej szczegółowo

WAREHOUSES ON THE A1. OPEN YOUR BUSINESS TO EVEN MORE BUSINESS.

WAREHOUSES ON THE A1. OPEN YOUR BUSINESS TO EVEN MORE BUSINESS. WAREHOUSES ON THE A1. OPEN YOUR BUSINESS TO EVEN MORE BUSINESS. GOODMAN ŁÓDŹ LOGISTICS CENTRE Up to 8,600 sqm of modern logistics space with excellent conditions for warehousing, distribution and light

Bardziej szczegółowo

Chmura zrzeszenia BPS jako centrum świadczenia usług biznesowych. Artur Powałka Microsoft Services

Chmura zrzeszenia BPS jako centrum świadczenia usług biznesowych. Artur Powałka Microsoft Services Chmura zrzeszenia BPS jako centrum świadczenia usług biznesowych. Artur Powałka Services Tradycyjne podejście do wirtualizacji Business system administrators request infrastructure through email or an

Bardziej szczegółowo

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MASTERS WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MTB ORIENTEERING

Bardziej szczegółowo

CC Poland Plus KIC InnoEnergy

CC Poland Plus KIC InnoEnergy KIC InnoEnergy Marek Marzec Business Creation Officer Ltd. operates polish Knowledge and Innovation Community - KIC InnoEnergy consortium of 27 leading industry companies, research centers and universities

Bardziej szczegółowo

IBM Polska. @piotrpietrzak CTO, IBM PBAL. 2010 IBM Corporation

IBM Polska. @piotrpietrzak CTO, IBM PBAL. 2010 IBM Corporation IBM Polska @piotrpietrzak CTO, IBM PBAL 2010 IBM Corporation Historia IBM Polska IBM Polska Laboratorium Oprogramowania w Krakowie Centrum Dostarczania Usług IT we Wrocławiu Regionalne oddziały handlowe:

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie na miarę z13

Oprogramowanie na miarę z13 Oprogramowanie na miarę z13 Sebastian Milej, Zespół Oprogramowania Mainframe 11 lutego 2015 IBM z Systems to rozwiązanie kompletne Analytics Clo ud Securit y Mobile Socia l Technologia półprzewodników

Bardziej szczegółowo

Capgemini IT T@lk. Wirtualizacja fundamentem chmury technologie wirtualizacji jako podstawy funkcjonowania chmury

Capgemini IT T@lk. Wirtualizacja fundamentem chmury technologie wirtualizacji jako podstawy funkcjonowania chmury Capgemini IT T@lk Wirtualizacja fundamentem chmury technologie wirtualizacji jako podstawy funkcjonowania chmury Wirtualizacja Symulacja zasobów sprzetowych: Procesor Pamięć Sieć komputerowa Przestrzeń

Bardziej szczegółowo

Goodman Toruń Logistics Centre. Up to 26,000 sqm available for built to suit development. regional choices+

Goodman Toruń Logistics Centre. Up to 26,000 sqm available for built to suit development. regional choices+ Goodman Toruń Logistics Centre Up to 26,000 sqm available for built to suit development regional choices Goodman Toruń Logistics Centre Ostaszewo 57B, 87-148 Łysomice/Toruń, Poland Elastyczna powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 12 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers needed

Bardziej szczegółowo

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my Volley English! Już od dziś, co miesiąc, znajdziecie w naszym serwisie nową ofertę. Zapraszamy Cię do nauki angielskiego w praktycznym wydaniu. Przygotowaliśmy dla Ciebie wyjątkowe materiały, które odnoszą

Bardziej szczegółowo

SEGRO BUSINESS PARK WARSAW

SEGRO BUSINESS PARK WARSAW SEGRO BUSINESS PARK WARSAW OŻAROWSKA 40/42 DUCHNICE NOWOCZESNA POWIERZCHNIA BIZNESOWA MODERN BUSINESS SPACE 36 400 m 2 / 36,400 sq m SEGRO.pl SEGRO BUSINESS PARK WARSAW Nowoczesny park logistyczno-biznesowy

Bardziej szczegółowo

THE PROFILE OF PRIMARY LANGUAGE TEACHER. Mariola Bogucka Warszawa, 29.9.2011

THE PROFILE OF PRIMARY LANGUAGE TEACHER. Mariola Bogucka Warszawa, 29.9.2011 THE PROFILE OF PRIMARY LANGUAGE TEACHER Mariola Bogucka Warszawa, 29.9.2011 Cross European Studies quality FL teaching & learning for YLs Nikolov M., Curtain H. (2000) An early Start: Young Learners and

Bardziej szczegółowo

Oferta licencyjna dla szkół. Agnieszka Karolak Volume Licensing Sales Specialist

Oferta licencyjna dla szkół. Agnieszka Karolak Volume Licensing Sales Specialist Oferta licencyjna dla szkół Agnieszka Karolak Volume Licensing Sales Specialist Open Value Subscription Agreement for Education Solutions (OVS-ES) Definicja Uprawnionego Użytkownika Edukacyjnego Umowa

Bardziej szczegółowo

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND 2014 WWW.ADVICERO.EU RETAIL MARKET IN POLAND The Polish retail market enjoyed substantial development in recent years and is expected to continue growing in the near

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Pietraszek Managed Service Provider Sales krzysztof.pietraszek@pl.ibm.com tel. 785 043 512

Krzysztof Pietraszek Managed Service Provider Sales krzysztof.pietraszek@pl.ibm.com tel. 785 043 512 Krzysztof Pietraszek Managed Service Provider Sales krzysztof.pietraszek@pl.ibm.com tel. 785 043 512 Stanisław Daniluk Managed Service Provider Sales stanislaw.daniluk@pl.ibm.com tel. 723 703 445 Kim jest

Bardziej szczegółowo

IBM PureSystems Czy to naprawdę przełom w branży IT?

IBM PureSystems Czy to naprawdę przełom w branży IT? IBM PureSystems Czy to naprawdę przełom w branży IT? Krzysztof Rozanka Pure Systems, Poland & Baltics k.rozanka@pl.ibm.com kom. 693 93 51 42 IBM Polska 2 3 Zintegrowane systemy eksperckie 4 Infrastructure

Bardziej szczegółowo

Terminarz szkoleń, II półrocze, 2015 rok Microsoft

Terminarz szkoleń, II półrocze, 2015 rok Microsoft arz szkoleń, II półrocze, 201 rok Cena Office 2007/2010/201 MS Word poziom średniozaawansowany 2 MS Word poziom zaawanasowany 2 MS Excel poziom średniozaawansowany 2 MS Excel poziom zaawansowany 2 MS Excel

Bardziej szczegółowo

Piotr Zacharek HP Polska

Piotr Zacharek HP Polska HP Integrity VSE Rozwój bez ograniczeń HP Restricted Piotr Zacharek HP Polska Technology for better business outcomes 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Globalne rozwiązanie w zakresie nauczania technologii informacyjnych (IT), łączące studentów, nauczycieli i szkoły.

Globalne rozwiązanie w zakresie nauczania technologii informacyjnych (IT), łączące studentów, nauczycieli i szkoły. Globalne rozwiązanie w zakresie nauczania technologii informacyjnych (IT), łączące studentów, nauczycieli i szkoły. Plan prezentacji Przegląd IT Academy (ITA) Korzyści z programu Omówienie kursów e-learning

Bardziej szczegółowo

How much does SMARTech system cost?

How much does SMARTech system cost? 1. How much does an intelligent home system cost? With over six years of experience in construction of Intelligent Home Systems we have done a value analysis of systems and services usually purchased by

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Because location matters+

Because location matters+ Goodman Warsaw Logistics Centre 26,643 sqm available from Q4 2016 26,838 sqm for development Because location matters Goodman Warszawa Logistics Centre Natolin k. Grodziska Mazowieckiego, Warszawa Najlepsze

Bardziej szczegółowo

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

Why do I need a CSIRT?

Why do I need a CSIRT? Przemyslaw Jaroszewski CERT Polska Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Slide: 1 Why bother with security? (1) Security threats are real Windows server from the box has CodeRed

Bardziej szczegółowo

Galeria Handlowa Starogard Gdański

Galeria Handlowa Starogard Gdański Galeria Handlowa Starogard Gdański Parkridge Retail Miasto Starogard Gdański leży w południowo-wschodniej części województwa pomorskiego, w pobliżu Borów Tucholskich, nad rzeką Wierzycą na Pojezierzu Starogardzkim.

Bardziej szczegółowo

Rozwijaj się w gronie profesjonalistów Capgemini

Rozwijaj się w gronie profesjonalistów Capgemini Rozwijaj się w gronie profesjonalistów Capgemini Grupa Capgemini - kim jesteśmy? Globalnie obsługujemy 14 z 15 największych na świecie producentów samochodów Dokonaliśmy 40 przejęć w ciągu 40 lat 120 000

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool:

NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool: NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool: posiadają odpowiednie kwalifikacje, przygotowanie pedagogiczne oraz doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, stosują w swojej

Bardziej szczegółowo

Application Layer Functionality and Protocols

Application Layer Functionality and Protocols Application Layer Functionality and Protocols Network Fundamentals Chapter 3 Version 4.0 1 Application Layer Functionality and Protocols Network Fundamentals Rozdział 3 Version 4.0 2 Objectives Define

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market Dzień dobry Good morning Hyvää huomenta Buenos dĺas Projekt Partnerski Grundtviga Spotkanie w Katowicach 26-29 Listopad 2013 Grundtvig partnership project Kick off meeting in Katowice 26 29 November 2013

Bardziej szczegółowo

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Poland is a nation rich in history, culture, and tradition, undergoing tremendous change. Polska jest krajem bogatym w historię, kulturę i tradycję, przechodzącym

Bardziej szczegółowo