Zapraszamy do Gdańska Welcome to Gdańsk

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapraszamy do Gdańska Welcome to Gdańsk"

Transkrypt

1 Zapraszamy do Gdańska Welcome to Gdańsk

2 Gdańskie Centrum Badawczo Rozwojowe powstało w 1999 roku. Jest to jedno z 23 największych laboratoriów Intela w Europie. W ośrodku pracuje obecnie ponad 1000 najwyższej klasy specjalistów i liczba ta nieprzerwanie rośnie. Intel s Research Center in Gdańsk was established in It is one of Intel s biggest laboratories in Europe. There are around 1000 employees working in this Polish unit and this figure is steadily rising. 2

3 Gdańskie Centrum Badawczo- -Rozwojowe Research Center in Gdańsk Gdański ośrodek Intela formalnie istnieje od 1999 r., jednak w rzeczywistości jego historia jest dłuższa. W roku 1991 nasz ośrodek pierwszy raz otworzył swoje drzwi, jako filia amerykańskiej firmy Cross- Comm zajmującej się sieciami komputerowymi. W 1997 r. nastąpiło przejęcie CrossComm u przez Olicom, który w październiku 1999 r. został włączony do korporacji Intel. Solidne zaplecze akademickie Trójmiasta miało niewątpliwie wpływ na zlokalizowanie nowych komórek firmy w naszym mieście. Początkowo gdański oddział skupiał wysokiej klasy specjalistów IT, którzy pracowali głównie w sektorze Research&Development. W ciągu kilku kolejnych lat otwarto nowe działy. Jednym z nich jest prężnie działający dział Human Resources, który składa się obecnie z wielu kilkoosobowych zespołów, podczas gdy na początku swej działalności tworzyło go zaledwie dwóch pracowników! Gdański oddział Intela skupia ludzi otwartych na wiedzę i nowe technologie. Dowodem tego jest nieustanne rozszerzanie palety realizowanych projektów. Ten ciągły rozwój jest nierozerwalnie związany z pogłębianiem partnerskich relacji pomiędzy polskimi i zagranicznymi ośrodkami badawczymi oraz społecznościami akademickimi i gospodarczymi. Sukces Intela w Polsce został osiągnięty dzięki doskonałym umiejętnościom naszych pracowników. Jest to najlepszy dowód profesjonalizmu na najwyższym poziomie w warunkach rosnącej, globalnej konkurencji. Intel has had an office in Gdańsk since The building; was opened in 1991 as a branch of Cross- Comm s a US computer networking company. It was then acquired by Dutch networking company Olicom. Finally Gdańsk site was incorporated by Intel in There is no doubt that the strong university and people skills in region had a big influence on the decision to site such a big Intel research center in Gdansk.. At the beginning of Intel s activity in Pomerania, Gdansk Centre was mostly a source of well prepared and talented IT specialists and software developers engaged in research and development activities. During its operation the company discovered wider potential in the region and started intensive works on implementing support functions in Gdansk s center. A good example it is the Human Resources department. It consisted of two employees at the start but, now there are several teams who work together as a HR department and provide help throughout whole EMEA region. Intel s center in Gdansk is gathering open-minded and talented people who are interested in new technology. The fact that the center continues to expand is in part due to the high caliber of employees we are finding. The success of Intel in Poland is related to the strength and passion of our employees and is a further illustration of Poland s competitiveness and professionalism in the face of increasing global competition. 3

4 IDGz Intel Architecture Development Group Jest to jedna z największych grup Intela w Gdańsku o największej dynamice i dywersyfikacji projektów oraz produktów. Dział ten współpracuje ściśle z pozostałymi grupami Research & Development Intela oraz z klientami zewnętrznymi. Posiada w swojej organizacji zespoły COE (Center of Excellence) grupy światowej klasy ekspertów. CSG / IDGz koncentruje się na produkcji oprogramowania do chipsetów firmy Intel, głównie w obszarach związanych z audio, rozpoznawaniem mowy, USB 3.0, BIOS oraz szeroko rozumianym Perceptual Computing. Firmware i software tworzony przez polski oddział CSG / IDGz działa we wszystkich najnowszych produktach opartych na platformie Intela (notebooki, ultrabooki, tablety i telefony). IDGz Intel Architecture Development Group In IDGz there are many highly advanced projects covering a wide range of areas. Is one of the largest groups in Intel Gdansk with the highest growth and diversification projects and products It cooperates closely with other R&D groups and some external clients. This group has COE (Center of Excellence) teams- groups of world-class experts in its organization. CSG/IDZ is focused on producing software for Intel chipsets mainly in capacities of audio, speech recognition, USB 3.0, BIOS and Perceptual Computing. Firmware and software developed by CSG/ IDGz groups in Poland are used in all the latest products using Intel architecture (notebooks, Ultrabook, tablet and mobile). 4

5 Gdańska grupa CSG w ramach projektu Audio / Voice / Speech odpowiada m.in. za dostarczanie kompleksowych rozwiązań opartych o najnowszą generację algorytmów przetwarzania dźwięku (post i pre processing) służących poprawie jakości dźwięku odbieranego przez użytkownika. Rozwiązania te powstają w oparciu o technologię DSP (Digital Signal Processing). Kolejnym bardzo ważnym obszarem są projekty związane z FPGA Emulation, promujące wprowadzanie procesów, które pozwalają szybciej dostarczać na rynek produkty o najwyższej jakości. Prace prowadzone w Gdańsku nad platformami emulacyjnymi na bazie układów programowalnych FPGA umożliwiają sprawdzenie funkcjonalności chipów nowej generacji przed ich fizyczną produkcją. W rezultacie umożliwia to skrócenie cyklu produkcyjnego nawet o 6 9 miesięcy. Platformy emulacyjne dają też możliwość wychwycenia i poprawy potencjalnych błędów na długo przed wyprodukowaniem układów scalonych. Przekłada się to na konkretne sumy zaoszczędzone na procesie produkcyjnym, na skutek zredukowania ilości cykli produkcyjnych (steppings) potrzebnych na wyprodukowanie układów scalonych, które trafią na rynek. CSG group in Gdansk is working on project Audio/Voice/Speech. This team is responsible for providing solutions based on advanced sound processing algorithms (post- and pre-processing). The main aim is to improve the sound quality in notebooks, ultrabooks, mobile phones, tablets etc. Those solutions are based on DSP (Digital Signal Processing) technology. Very important area of operations are projects related to FPGA Emulation. Those projects are driving the introduction of processes which are enhancing the pace of high-quality products on the market. Workload is concentrated on the emulation of platforms based on FPGA, what makes it possible to check the new generation chips before their actual production. Thanks to that testing phase the production cycle is shortened by ~ 6 9 months. Emulation platforms allow systems to localize and overhaul potential errors before production has started. As the result there are some significant savings made, because the production cycles, or steppings, are reduced. 5

6 W ramach projektu Perceptual Computing pracownicy Intela w Gdańsku współtworzą i testują oprogramowanie, które będzie używane w przyszłości na intelowych platformach, takich jak komputery, tablety czy telefony. Perceptual Computing określa funkcjonalności, które pozwalają na nowy inteligentny poziom interakcji komputer człowiek, gdzie użytkownik np. za pomocą gestów lub wzroku steruje zachowaniem urządzenia. USB3+ Center of Excellence zajmuje się rozwijaniem sterowników dla zintegrowanych kontrolerów USB dla systemów Windows i Linux. Wynikiem pracy zespołu jest wsparcie technologii USB 3.0 w układach scalonych Intela dla platform serwerowych, mobilnych oraz typu desktop. Process Team zajmuje się kompleksowym wsparciem zespołów projektowych w zakresie narzędzi używanych przez te zespoły oraz metodologii ich pracy, w celu zapewnienia najwyższej jakości wytwarzanego oprogramowania. PerC Intel division is co-creating and testing the software for Perceptual Computing, which is going to be used at Intel s platforms, such as computers, tablets or mobiles. Perceptual Computing is defining functionality which is a bringing the human-computer interaction to a brand new level: the user is able to use the camera to communicate with the machine. This could be used for hand-movement detecting and eye and face tracking. USB3+ Center of Excellence deals with driver development for integrated USB controllers in Windows and Linux systems. This is important for supporting the USB 3.0 technology in Intel s integrated circuit for server, mobile and desktop platforms. The Process Team supports all of the project teams with tools and work processes to ensure the highest level of quality within software. This team has a dual function: it supports teams as projects are defined and then assists throughout the manufacturing processes. 6

7 System Software Group Intel Services Division Cloud Services Platform (SSG ISD CSP) Jest to grupa, której historia w Gdańsku sięga roku Od samego początku zespół był zaangażowany w tworzenie pionierskich rozwiązań umożliwiających budowanie usług (ang. services) opartych o tzw. hardware root-of-trust (parafrazując: bezpieczeństwo oparte o sprzęt) wyróżniających platformy Intela spośród innych rozwiązań dostępnych obecnie na rynku. Przykładami takich usług są Intel Anti-Theft, Intel Identity Protection Technology oraz Intel Insider. Wszystkie te usługi korzystają z oprogramowania wytworzonego przez gdański oddział CSP. Intel Anti-Theft i Identity Protection Technology są szczególnie ważne, ponieważ weszły one w skład definicji nowej klasy komputerów zdefiniowanej i promowanej przez Intela, a mianowicie Ultrabook. Gdańską grupę CSP tworzą ludzie o najwyższych kwalifikacjach inżynierskich. Dowodem na to jest dwukrotne zakwalifikowanie się do finału Intel Software Quality Award (wewnętrzny konkurs Intela nagradzający zespoły programistyczne za ponadprzeciętne osiągnięcia w obszarach informatycznych), gdzie doceniono najwyższą jakość tworzonego przez tę grupę oprogramowania. Ludzie tworzący zespół CSP są postrzegani jako najwyższej klasy specjaliści promujący najlepsze praktyki inżynierskie z dziedziny programowania poprzez szkolenie innych zespołów w oddziałach Intela na całym świecie. Innymi produktami tworzonymi i wspieranymi przez grupę CSP są Anti-Theft Essential Services oraz Anti-Theft Software Development Kit. Oba te produkty pozwalają na stworzenie serwisu Anti-Theft obsługującego platformy Intela (obecnie mobilne i desktop owe). Oprogramowanie to jest wykorzystywane przez niezależnych producentów oprogramowania (ang. ISV), np. McAfee czy Symantec, do integrowania technologii Intel Anti-Theft z ich własnymi produktami. Intel udostępnia również swoją własną wersję tego serwisu pod nazwą PC Theft Defense Service. Technologia Anti-Theft umożliwia ochronę komputerów oraz danych w przypadku zagubienia lub kradzieży tych komputerów i wykorzystuje wbudowane zabezpieczenia sprzętowe. System Software Group Intel Services Division Cloud Services Platform (SSG ISD CSP) This group has existed since At the beginning the main task of this group was the development of platforms for Intel services. The platforms which are utilized are based on devices which are using unique possibilities of integrated circuits (processors and chipsets). This allows the group to implement the highest level of security for our services, so called hardware root of trust. To note, main developed services are: Intel Upgrade Service (IUS), Intel Insider (II), Anti-Theft (AT) and Identity Protection Technology (IPT), which is used in the Ultrabooks inspired by Intel. CSP is also working on the Anti-Theft Essential Services and the Anti-Theft Software Development Kit. Both of them create Anti-Theft service which supports Intel platform. This software is being used by independent software vendors, for example MfAfee or Symantec to integrate the Intel Anti-Theft with their own products. Additionally, Intel provides its own version of the service which is called PC Theft Defense Service. Anti-Theft Technology protects PC and data in case of loss or theft of computer by using built-in hardware security. Gdansk CSP team has high qualified engineers- as shown by. CSP having qualified twice for the Intel Software Quality Award. This Intel s internal competition which rewards teams for outstanding achievement in IT. Engineers from CSP are seen as top-class professionals who promote in the field of programming engineering by providing the training to other teams in other branches of Intel worldwide. 7

8 Communication and Networking Group (CNG) Lan Access Division (LAD) / Platform Component Group (CCD) Gdański oddział CNG Intela tworzy i testuje oprogramowanie używane na intelowych platformach, tak klienckich jak i serwerowych, do zapewnienia różnych funkcjonalności związanych z podłączeniem tychże platform do kablowych sieci komputerowych (LAN-ow). Przykładem może tu być Advanced Network Services dla systemów operacyjnych z rodziny Windows. Są to sterowniki kart sieciowych umożliwiające pracę kart sieciowych w grupie oraz obsługujące virtualne LAN-y (VLAN). Kolejna część naszego zespołu HPM (High Performance Messaging) zajmuje się rozwojem sterowników do kart sieciowych firmy Intel wykorzystujących technologię iwarp / RDMA. Technologia ta wykorzystuje zaawansowane mechanizmy z pogranicza sprzętu i oprogramowania, takie jak bezpośrednia komunikacja aplikacji użytkownika z kartą sieciową z pominięciem kernela, bezpośrednie zapisy danych z karty do pamięci komputera czy offload obsługi protokołu TCP / IP do karty, do zapewnienia bardzo niskich wartości opóźnienia ramek przesyłanych przez łącze Ethernet oraz zmniejszenia obciążenia procesora związanego z obsługą ruchu sieciowego. Technologia iwarp / RDMA znajduje zastosowanie m.in. w największych centrach obliczeniowych (HPC) czy na rynku usług finansowych (FSI). Kolejnym zadaniem realizowanym w Gdańsku jest utrzymywanie i rozwijanie funkcjonalności pre- Boot. Jest to funkcjonalność dostępna we wczesnej fazie po włączeniu komputera, pozwalająca użytkownikowi określić, jaki system operacyjny ma zostać załadowany i skąd go należy pobrać. Funkcjonalność ta jest albo zintegrowana z BIOSem komputera, albo dostępna z pamięci karty sieciowej, wspiera różne technologie sieciowe (PXE, ISCSI, FCoE), różne systemy operacyjne (od tradycyjnego DOS, poprzez Windows i Linux po systemy wirtualizowane) oraz współpracuje tak z tradycyjnymi systemami BIOS, jaki i z zyskującym coraz większą popularność standardem UEFI (Unified Extensible Firmware Interface). Jest szeroko stosowana w systemach komputerowych wszystkich wiodących producentów np. Dell, IBM, HP oraz wielu innych, i to właśnie ci producenci są głównymi klientami i partnerami, z którymi współpracuje zespół. Jednym z zadań zespołu jest przygotowanie i utrzymanie narzędzi do kontroli jakości produkcji scalonych układów sieciowych, a także do łatwego nimi zarządzania. Zespół bierze czynny udział w procesie produkcji układów sieciowych, począwszy od analizy założeń projektowych, poprzez emulację prototypów oraz weryfikację pierwszych wersji układów scalonych. To wszystko wymaga ciągłej współpracy z oddziałami firmy na całym świecie. Grupa ta jako pierwsza w Intelu zaczęła zajmować się oprogramowaniem dla systemu Windows dla nowej technologii połączeń komputerowych, jaką jest Thunderbolt, oferowaną już na rynku przez firmę Apple. Communication and Networking Group (CNG) Lan Access Division (LAD) / Platform Component Group (CCD) CNG division in Gdańsk is testing and creating the software for Intel s clients and server platforms. The group is tasked with providing new functionalities and connecting newly developed platforms with computer networks (LAN). Additionally the team is focusing on development of drivers in IWARP/ RDMA technology. This technology is using software and hardware solutions such as; direct communication between user application and Networking Interface Card (NIC) (without kernel) and TCP/IP protocol for NICs for ensuring that the delay values of frames sent by ETHERNET are low. Another task which is managed in this group is the maintenance and development of preboot technology. This is functionality which is utilized in the early phase of starting the computer when it is defined which operational system should be downloaded. This functionality is integrated with BIOS or available directly from the Networking Interface Card. The services developed are widely used in the computer systems of leading computer producers, such as: DELL, IBM or HP; the main partners of our CNG team. One of the team s duties is preparing and maintaining tools for production quality and easy management for integrated circuits. The team takes an active part in the production process of circuits: analysis of the project assumptions, emulation of the prototypes and verification of the first versions of the circuits. It requires a constant collaboration with many divisions from all over the world. As one of the first groups in Intel the team started to lay the foundations for a new and groundbreaking computer connection technology Thunderbolt for Windows. This kind of technology is already included in some of Apple s products and other manufacturers are expected to follow suit. 8

9 Datacenter Software Division (DSD) Jest to jedna z największych oraz najszybciej rozwijających się grup Intela w Gdańsku. Zespół koncentruje się na rozwijaniu i dostarczaniu produktów przeznaczonych na rynek serwerów. Najważniejszymi klientami wytwarzanych rozwiązań są duże międzynarodowe korporacje, takie jak HP, Dell, IBM, Sun, Fujitsu, Cisco, Google, Oracle, Facebook. Głównymi obszarami zainteresowań gdańskiego oddziału jest produkcja oprogramowania do zarządzania platformami działającymi w dużych farmach serwerowych oraz oprogramowania pamięci masowej wspierającego technologie SATA3, SAS, RAID, NAND. Tworzony w Gdańsku firmware i software działa na wszystkich nowych generacjach serwerów budowanych na bazie produktów Intela. Jednym z produktów, który od początku rozwijany był w Gdańsku, jest Intel Node Manager. Oprogramowanie to dostarczane jest jako element zintegrowany z platformą i umożliwia użytkownikowi jej zdalne monitorowanie i zarządzanie. Poprzez interfejs sieciowy, wykorzystując protokół DCMI, możliwe jest śledzenie i zarządzanie poborem mocy zarówno na poziomie całego systemu, jaki i poszczególnych komponentów, jak pamięć i procesor. Każda platforma w zależności od obciążenia i potrzeb może ograniczyć całościowy pobór mocy umożliwiając optymalne wykorzystanie każdego wata energii pobieranego przez Data Canter. Innym znaczącym produktem wspieranym obecnie przez gdański DSD jest Intel Rapid Storage Technology for Enterprise. Za nazwą tą kryje się stos oprogramowania umożliwiającego tworzenie i zarządzanie wolumenami RAID na serwerach Intelowych. Bez konieczności inwestowania w dodatkowe, dużo droższe rozwiązania sprzętowe użytkownik wraz z platformą dostaje bogaty zestaw funkcjonalności, takich jak: wsparcie wszystkich popularnych poziomów RAID 0, 1, 10, 5, możliwość migracji pomiędzy poziomami w czasie pracy systemu, możliwość uruchamiania systemu bezpośrednio z wolumenów RAID oraz zwiększające wydajność algorytmy pamięci podręcznej. Nowymi rejonami, w których oddział gdański zaczyna się specjalizować są rozwiązania optymalizujące wykorzystanie węzłów w chmurach obliczeniowych (ang. Cloud Computing), a także systemy BIOS przygotowywane dla następnych generacji serwerowych płyt głównych. Programiści DSD są dobrze znani również w środowisku Linux. Znaczna część tworzonego oprogramowania udostępniana jest pod licencją Open Source i działa w najnowszych dystrybucjach RedHat i Novell. Czynnikiem wyróżniającym gdański oddział jest stosowanie wysokorozwiniętych i dojrzałych procesów przy tworzeniu i testowaniu oprogramowania. Wypracowane metody oparte są na pełnej automatyzacji mechanizmów budowania oraz testowania tworzonego kodu. Służą one za wzór przy opracowywaniu podobnych procesów w innych grupach Intela. Gdańska komórka DSD ma ambicje stania się najważniejszym na świecie zespołem Intela rozwijającym produkty na rynek serwerowy. Datacenter Software Division (DSD) This is one of the biggest groups on site. The team is focused on delivering and development products devoted to the server market. The largest of our client services are international corporations such as: HP, Dell, IBM, Sun and Facebook. The main area of focus for this division is software creation for platforms operating on server farms and mass memory supporting the SATA3, SAS, RAID and NAND technologies. The software which is created in Gdańsk operates on every server based on Intel s technology. One of our products is the Intel Node Manager. This kind of software is provided as an integrated part of the platform, which enables the user to manage and monitor the platform remotely. Through a DCMI interface it is possible to track and administer the power consumption on the whole system level as well as on the level of every each component (e.g. chip, memory). Each platform can be managed to reduce the power consumption for optimizing the Data Center; increasing efficiencies. Another significant project is Intel Rapid Storage Technology for Enterprise. This project is mainly focused on providing software which enables creating and administrating of RAID volumes on Intel servers. This is made possible without the need of investing in expensive hardware solutions. The user also gets an extensive package of functionalities, such as: support of every popular RAID levels 0, 1, 10, 5, migration between the levels when the system is running, starting up the system directly from the RAID volumes and increasing the efficiency of cache s algorithms. The latest area of interest of the group is the optimization of nodes in cloud computing and BIOS design for the next generation of motherboards. Our programmers are well known in the Linux community as well a big part of the software is shared under the Open Source license and is used in the newest RedHat and Novell offerings. What distinguishes this Gdansk team from other divisions is its application of highly developed and mature processes when it comes to programming and testing the software. Methods are based on full code building and testing automation. They are an example of best practices for other Intel s divisions in the world. DSD team has an ambition to become the most important Intel division devoted to server products. 9

10 Visual and Parallel Computing Group (VPG) Jest to zespół inżynierów pracujących nad projektowaniem, implementacją i walidacją sterowników grafiki trójwymiarowej dla układów graficznych zintegrowanych z procesorami Intela. Dostarczane oprogramowanie sterowników jest zgodne ze standardami Direct3D i OpenGL dla systemów operacyjnych Windows i Linux. Inżynierowie VPG posiadają duże doświadczenie w zakresie optymalizacji wydajności kodu, konstrukcji kompilatorów i programowania równoległego. Współczesne układy graficzne umożliwiają autorom aplikacji 3D tworzenie zaawansowanych efektów wizualnych dzięki zastosowaniu programowalnego strumienia graficznego. Taki model jest realizowany poprzez wykorzystanie w aplikacjach tzw. programów cieniujących (ang. shaders), które są częścią programu aplikacji 3D przewidzianą do wykonania na jednostkach procesora graficznego. Programy cieniujące są tworzone w dedykowanych językach programowania, które muszą być przed uruchomieniem skompilowane do postaci kodu maszynowego procesora graficznego. Taki model powoduje, że kluczowym komponentem nowoczesnych sterowników graficznych są zaawansowane kompilatory optymalizujące. Ich jakość decyduje zarówno o szybkości systemu graficznego, jak też jego wydajności w zakresie oszczędności energii, co jest szczególnie istotne w urządzeniach mobilnych. Prace badawczo-rozwojowe nad sterownikami 3D w Gdańsku dotyczą zarówno produktów, które już są dostępne na rynku, jak i tych, które pojawią się na nim za 4 5 lat. Visual and Parallel Computing Group (VPG) This is a team whose main objective is to design, implement and validate the 3D graphic drivers for GPUs integrated with Intel s processors. It provides software to drivers compliant with Direct3D and OpenGL standards, for operating systems: Windows, Android and Linux. VPG Engineers are experienced in code optimisation, compilers and parallel programming. Recent graphic systems allow creation of advanced visual effects with use of stream graphic programming. Such a model is realized with so called shaders, which are part of an application program. Shaders are created in dedicated programming languages, and compiled to the simplified version of machine code which is understandable for graphic processor. Such an approach implies that the key element of a modern graphics driver is an advanced compiler with cutting-edge optimization capabilities. Its quality determines the speed of the graphic system, but also its energy efficiency, which is relevant in mobile devices. Research & development on the 3D drivers in Gdańsk are linked to the products which are already on the market as well to those which would be launched in 4 5 years. 10

11 IT Group Zespół IT w Gdańsku dostarcza wszelkie niezbędne serwisy IT dla oddziału w Gdańsku, a także oferuje zdalne wsparcie dla inżynierów Intela w Europie. Pracownicy IT zaangażowani są w dostarczanie usług sieciowych, stacji roboczych, laptopów, drukarek, sieciowej przestrzeni dyskowej, a także złożonych serwisów aplikacji dla inżynierów wytwarzających oprogramowanie lub projektujących sprzęt. W Polsce znajduje się także grupa IT, która integruje rozwiązania dla inżynierów wytwarzających oprogramowanie, które są używane w Intelu na całym świecie. Global Employee Support Jednostka ta zajmuję się wsparciem pracowników z obszaru całej Europy w obsłudze ich zapytań związanych z relacjami pracowniczymi, wynagrodzeniami, oraz innymi tego typu problemami. Pracownikami jednostki są doświadczeni eksperci HR, którzy koordynują pracę nad najbardziej złożonymi i trudnymi problemami, często dotyczącymi wielu funkcji i obszarów z zakresu zasobów ludzkich, pełnią funkcję doradczą nie tylko dla pracowników i kierowników, ale także dla Biznes Partnerów HR. Online Sales Group (OSG) OSG (Online Sales Group) z siedzibą w Gdańsku to jedyny ośrodek Online Sales w Europie, który swoim zasięgiem obejmuje całą Europę oraz Środkowo wschodnią Afrykę (EMEA). Online Sales Group jest częścią grupy SMG (Sales and Marketing Group). Zajmuje się pozyskiwaniem nowych klientów oraz utrzymywaniem i rozwijaniem dobrych relacji zklientami już pozyskanymi. Celem tej jednostki jest współpraca i wsparcie pozostałych grup sprzedaży oraz wzmocnienie i udoskonalenie poziomu współpracy z naszymi klientami. Grupa OSG ma za zadanie rozszerzenie obecnego zasięgu sprzedaży oraz wsparcie procesu jej optymalizacji. IT Group Gdansk IT team provides IT services to the Gdansk site as well as remote support for Intel Engineers in the broader European region.it employees provide support for hardware and the network in addition to complex application services designed for software developers and hardware designers. In Poland there is one IT group, which integrates solutions for all Intel software developers, which are used at Intel globally Online Sales Group (OSG) This Intel division is responsible for growing new business for Intel and its ecosystem. A dynamic and multicultural team builds and develops virtual relationships with corporate customers and other audiences, including educators and resellers. This includes deep understanding of customers needs and issues by country. Global Employee Support This division focuses on providing an excellent quality of Intel employee support. The group solves employees day-to-day queries and cases connected with Human Resources. An example might be payroll. Support is provided for the EMEA (Europe, Middle East and Africa) region. 11

12 Customer Service Center Staffing Customer Service Center is a team of specialists which supports the recruitment and hiring process within the EMEA region. It provides first-rate, cost-effective services and support to employees worldwide and is dedicated to advancing Intel s business goals. Most of the hiring is made from a pool of technical graduates and professionals. The group operates in close collaboration with Talent Advisors to plan and implement activities related to hiring new employees. The Center partners with Hiring Managers to identify the best candidates and then provides the necessary support when an offer is made. Talent Advisory This new Gdańsk division is responsible for searching and hiring the brightest talents from the market. The group collaborates with Customer Service Center to provide the highest class specialists. In the scope of responsibilities; TA is responsible for preparing the strategic recruitment plans and analysis based on the current job market indicators and high-level positioning from management. Customer Service Center Staffing Customer Service Center to zespół specjalistów, który zajmuje się rekrutacją i selekcją oraz koordynacją procesu zatrudniania kandydatów na stanowiska z obszaru R & D (Research and Development) oraz stażystów i absolwentów kierunków technicznych. Działanie tej grupy jest skoncentrowane na regionie EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka). CSC współpracuje ściśle z działem Talent Advisory w kontekście tworzenia planów rekrutacyjnych na obszarze EMEA. Customer Service Center to międzynarodowy zespół, którego celem jest rekrutacja najlepszych pracowników do działów Intela w całym regionie. Talent Advisory Jednostka ta zajmuje się pozyskiwaniem najlepszych talentów na rynku. Zespół TA ściśle współpracuje z pozostałymi grupami HR takim jak CSC ( Customer Service Center), aby zatrudniać najwyższej klasy specjalistów. Zajmuje się opracowywaniem planów strategicznych związanych z rekrutacja i selekcją pracowników w oparciu o analizę bieżących danych z rynku pracy oraz zarządzaniem wakatami najwyższej rangi. Business HR This is a complex group with a wide scope of competencies. The group is focused on strategies to improve quality management and employee training and development. The division is fulfilling the business needs in HR related fields; collaboration with managers about hiring plans, defining the work related roles etc. Business HR ensures that Intel s internal policies are in line with current legislation. Business HR Jest to bardzo rozbudowana grupa o szerokich kompetencjach. Zajmuje się budowaniem strategii i rozwiązań w kwestiach związanych z zarządzaniem wydajnością, szkoleniami pracowników i ich rozwojem. Business HR efektywnie wspiera pozostałe grupy biznesowe poprzez dostarczanie skutecznych rozwiązań w zakresie HR. Jest to m.in. wsparcie w stosowaniu narzędzi HR, rekomendowanie rozwiązań usprawniających działanie oddziałów Intela w Polsce, doradztwo z zakresu prawa pracy, procedur i zasad obowiązujących w firmie, planowaniu zatrudnienia czy definicji ról zawodowych. Do zadań grupy należy również nadzór nad działaniami administracyjnymi w zakresie HR w tym kontrola zgodności działań grup biznesowych z aktualnymi procedurami oraz prawem pracy. 12

IDC DATACENTERS TRANSFORMATION ROADSHOW 2013 WARSZAWA 17 WRZEŚNIA 2013 HOTEL HYATT

IDC DATACENTERS TRANSFORMATION ROADSHOW 2013 WARSZAWA 17 WRZEŚNIA 2013 HOTEL HYATT IDC DATACENTERS TRANSFORMATION ROADSHOW 2013 WARSZAWA HOTEL HYATT Platinum Partners Silver Partners Media Partners Serdecznie witamy na konferencji IDC IT Security Roadshow 2013 Mamy nadzieję, że ten dzień

Bardziej szczegółowo

201 20 3 B s u i s n i e n s e s s Se s r Se vi v c i e c s e Se s c Se to t r o rin i P n o P l o a l n a d

201 20 3 B s u i s n i e n s e s s Se s r Se vi v c i e c s e Se s c Se to t r o rin i P n o P l o a l n a d Sektor nowoczesnych 2013 usług biznesowych w Polsce Business Services Sector in Poland 1 Raport opracowany przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) Report prepared by the Association of Business

Bardziej szczegółowo

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND Działalność i odpowiedzialność korporacyjna Activities and corporate responsibility EDF - LIONEL CHARRIER Publikacja przygotowana przez Dział Komunikacji EDF Polska

Bardziej szczegółowo

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał Warsaw POLAND BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał On behalf of the National Centre for Research and Development, I am honored to introduce the participants

Bardziej szczegółowo

RAPORT WYNAGRODZEŃ 2014/15 SALARY SURVEY 2014/15

RAPORT WYNAGRODZEŃ 2014/15 SALARY SURVEY 2014/15 RAPORT WYNAGRODZEŃ 2014/15 SALARY SURVEY 2014/15 SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS WSTĘP / INTRODUCTION Wstęp / Introduction... 3 IT i Telekomunikacja / IT & Telecommunication... 5 Sprzedaż, Handel i Marketing

Bardziej szczegółowo

Profil firmy. Company Profile

Profil firmy. Company Profile Profil firmy Firma Connect Distribution Sp. z o.o., założona w 1998 roku, jest wyspecjalizowanym dystrybutorem rozwiązań IT z wartością dodaną. Dostarczamy najwyższej światowej jakości rozwiązania software

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Table of contents. Spis treści

Table of contents. Spis treści Spis treści Table of contents A Word from the Rector 1 Poznan School of Banking 2 Aalto University School of Economics 3 Three pillars of the Program 5 Prestigious accreditations 6 Executive MBA Diploma

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 Urząd Miasta Kielce 25-303, Rynek 1, www.um.kielce.pl, www.itv.kielce.eu Biuro Obsługi Interesanta tel. 48 41 36 76 009

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny 2013 annual report Zdjęcie na okładce: Nowa siedziba Banku BPH w Gdańsku przy ul. płk. Jana Pałubickiego Cover photo: The new headquarters of Bank BPH in Gdansk at płk. Jana Pałubickiego

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

TRÓJMIEJSKIE TARGI PRACY 11-12 MAJA 2015 KATALOG WYSTAWCÓW

TRÓJMIEJSKIE TARGI PRACY 11-12 MAJA 2015 KATALOG WYSTAWCÓW TRÓJMIEJSKIE TARGI PRACY 11-12 2015 KATALOG WYSTAWCÓW SPONSOR GŁÓWNY SPONSORZY BRANŻOWI PARTNER STRATEGICZNY WYSTAWCY WSTĘP TRÓJMIEJSKIE TARGI PRACY 2015 WSTĘP Szanowni Państwo, Witamy na XVIII edycji

Bardziej szczegółowo

FORUM WSPÓŁPRACY DLA ROZWOJU INNOWACJI W LIFE SCIENCE

FORUM WSPÓŁPRACY DLA ROZWOJU INNOWACJI W LIFE SCIENCE FORUM WSPÓŁPRACY DLA ROZWOJU INNOWACJI W LIFE SCIENCE NAUKA I INNOWACJE DLA ZDROWIA I JAKOŚCI ŻYCIA KRAKÓW 8/10/2013 MATERIAŁY KONFERENCYJNE Copyright 2013 PerkinElmer, Inc. 400282_01 All rights reserved.

Bardziej szczegółowo

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni.

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni. TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI A Word from the Rector Helsinki School of Economics Poznan School of Banking Pillars of the Program Experienced Faculty Program Curriculum Study Tour Managerial Project Participants

Bardziej szczegółowo

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data.

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data. ISSN 2083-8867 nr 5 (12) wrzesień / pażdziernik 2013 (dwumiesięcznik) September / October 2013 (bi-monthly magazine) Bezpłatny magazyn Free of charge magazine OPOLE Miasto z perspektywami A city with bright

Bardziej szczegółowo

System zarządzania magazynem LFS

System zarządzania magazynem LFS System zarządzania magazynem LFS Zintegrowane całościowe rozwiązanie Warehouse Management System LFS The integrated total solution Warehouse Management by E+P Wiodący międzynarodowy ekspert w logistyce

Bardziej szczegółowo

CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE

CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE ALMANAC OF SHOPPING CENTRES CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE VAT)Almanach ISSN 2081-1683 Cena 98 (w tym 8% 2013/2014 WYDANIE 4 Almanach Centrów Handlowych w Polsce 2013/2014 Partner strategiczny / Strategic

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ. dla Elektroników i Informatyków POŁĄCZONE Z WYSTAWĄ POLSKIEJ ELEKTRONIKI

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ. dla Elektroników i Informatyków POŁĄCZONE Z WYSTAWĄ POLSKIEJ ELEKTRONIKI WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ XII Targi Pracy i Praktyk dla Elektroników i Informatyków POŁĄCZONE Z WYSTAWĄ POLSKIEJ ELEKTRONIKI Gmach Elektroniki PW, ul. Nowowiejska

Bardziej szczegółowo

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year.

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year. Nr 14 grudzień 2004 Wszystkim Klientom, Partnerom i Przyjaciołom Siemensa w Polsce życzę wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym w Nowym Roku. I would

Bardziej szczegółowo

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim Polskie Klastry i klastry polityka i polityka klastrowa klastrowa 2012 Klastry w województwie warmińsko-mazurskim województwo warmińsko-mazurskie / Warmińsko-Mazurskie Voivodeship Clusters in the Warmińsko-

Bardziej szczegółowo

Foreword. Edytorial. Życzę miłej lektury. Marek Kondrat. Prezes Izby. I wish you a pleasant reading, Marek Kondrat. President of the Chamber

Foreword. Edytorial. Życzę miłej lektury. Marek Kondrat. Prezes Izby. I wish you a pleasant reading, Marek Kondrat. President of the Chamber Edytorial Foreword The General Assembly was undoubtedly the most important event organized by the Chamber in the last six months. It was followed by the CEO Forum with the Board of Directors of Brugg and

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu College of Management Edukacja Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów ECTS ul. Krakowska 56-62 50-425 Wrocław 1 Spis treści About College... 3

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ROZWOJU I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

AKADEMIA ROZWOJU I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMIA ROZWOJU I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KATALOG TARGOWY B i u r o K a r i e r U A M w w w. b i u r o k a r i e r. a m u. e d u. p l Akademia Rozwoju i Przedsiębiorczości to wydarzenie organizowane z myślą

Bardziej szczegółowo

2 dni Targów. każdego dnia inne firmy. szkolenia i warsztaty. spotkania z pracodawcami. katalog wystawców. Partner Złoty GDANSK

2 dni Targów. każdego dnia inne firmy. szkolenia i warsztaty. spotkania z pracodawcami. katalog wystawców. Partner Złoty GDANSK 2 dni Targów każdego dnia inne firmy szkolenia i warsztaty spotkania z pracodawcami katalog wystawców Organizator partner strategiczny Partner Złoty GDANSK Organizator Board of european students of technology

Bardziej szczegółowo

Siemens ten sam, a jednak nowy

Siemens ten sam, a jednak nowy grudzień 2007 Wszystkim Czytelnikom Newslettera, Klientom, Partnerom i Przyjaciołom Siemensa, Wesołych Świąt i Wszystkiego Najlepszego w Nowym Roku życzy Redakcja Merry Christmas and a Happy New Year to

Bardziej szczegółowo

Raport z badania pogłębionego

Raport z badania pogłębionego Raport z badania pogłębionego Ocena możliwości i potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw województwa lubelskiego w zakresie tworzenia nowych rozwiązao i technologii w informatyce i automatyce jako wspomagającej

Bardziej szczegółowo

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU NOBLE FUDS DOBRZE ZARZĄDZANY FUNDUSZ 4 26 NOBLE FUNDS WELL-MANAGED FUND LETTER FROM THE CHAIRMAN OF GETIN HOLDING

Bardziej szczegółowo

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary Program Kultura 2007-2013 w Polsce analiza i podsumowanie Culture Programme 2007-2013 in Poland analysis and summary Warszawa Warsaw 2013 Wydawca Published by: Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Instytut Adama

Bardziej szczegółowo

nasz region Wielkopolska: przedsiębiorcza i gościnna Wielkopolska: entrepreneurial and attractive

nasz region Wielkopolska: przedsiębiorcza i gościnna Wielkopolska: entrepreneurial and attractive nasz region Nr 4 /2011 ISSN 1733-6473 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Biuletyn Informacyjny Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 ROZWIJA SIĘ Z EUROPĄ Wielkopolska Regional Operational

Bardziej szczegółowo