Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie. mgr inż. Radosław Grech

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie. mgr inż. Radosław Grech"

Transkrypt

1 mgr inż. Radosław Grech

2 Centrum Energetyki Odnawialnej Strategia Rozwoju Energetyki Odnawialnej opracowana przez Ministerstwo Środowiska wskazuje m.in. na brak odpowiedniej edukacji w zakresie OZE adresowanej do: - inżynierów, - projektantów, - architektów, - przedstawicieli sektora energetycznego, - samorządowców, oraz brak dostępności do urządzeń i nowych technologii, jako przeszkody we wdrażaniu nowoczesnych technologii z zakresu OZE.

3 Centrum Energetyki Odnawialnej stworzenie bazy dydaktycznej dla aktywnych przedsiębiorców, osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz samorządowców, zwiększenie infrastruktury badawczo naukowej w zakresie OZE, dostęp do nowoczesnych technologii, specjalistycznych laboratoriów oraz wyników najnowszych badań z zakresu OZE, pomoc przy wdrażaniu nowoczesnych technologii w dziedzinie OZE promocja OZE, zwiększenie zastosowań OZE w budynkach indywidualnych oraz użyteczności publicznej.

4 Centrum Energetyki Odnawialnej Hala laboratoryjna energooszczędna ekologiczna dla energetyki i odnawialnych źródeł energii

5 Centrum Energetyki Odnawialnej W 2009 roku rozpoczęliśmy budowę hali laboratoryjnej energooszczędnej ekologicznej dla energetyki i odnawialnych źródeł energii Projekt współfinansowany przez Unie Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

6 Centrum Energetyki Odnawialnej 2010 / 2011 Inwestycja realizowana w ramach projektu Hala laboratoryjna energooszczędna ekologiczna dla energetyki i odnawialnych źródeł energii Projekt współfinansowany przez Unie Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

7 Centrum Energetyki Odnawialnej

8 Centrum Energetyki Odnawialnej Laboratorium Cieplnej Energetyki Odnawialnej Laboratorium Elektroenergetyki Laboratorium Przetwarzania Energii Laboratorium Przemysłowych Wielkości Energetycznych Laboratorium Przemysłowych Systemów Informatycznych

9 Centrum Energetyki Odnawialnej Zadania CEO: - Promocja OZE - Budowanie świadomości społecznej i władz samorządowych w zakresie energetyki odnawialnej - Edukacja w zakresie energetyki odnawialnej - Badania i rozwój energetyki odnawialnej i OZE - Współpraca z firmami zajmującymi się energetyką

10 Centrum Energetyki Odnawialnej Badania i rozwój energetyki odnawialnej i OZE Laboratorium badawcze dla naukowców i przedsiębiorców Laboratoria badawcze: laboratorium cieplne, elektryczne, systemów informatycznych, energooszczędności Badanie charakterystyk łączonych OZE Tworzenie i weryfikowanie algorytmów sterowania OZE Udostępnianie wyników badań na potrzeby przemysłu Projektowanie i testowanie przemysłowych systemów informatycznych dla energetyki komunalnej

11 Centrum Energetyki Odnawialnej Współpraca z firmami zajmującymi się OZE tworzenie autoryzowanych ośrodków szkoleniowych prace badawcze i wdrożeniowe z zakresu energetyki wsparcie techniczne ze strony kadry naukowej i inżynierskiej organizacja kursów, szkoleń, prezentacji tworzenie programów stażowych i praktyk testowanie urządzeń i technologii

12 Centrum Energetyki Odnawialnej Udostępnianie wyników badań na potrzeby przemysłu serwis internetowy technologii energetycznych i OZE bezpośredni dostęp do wyników badań on-line realizacja projektów celowych publikacje: artykuły, książki, broszury

13 Centrum Energetyki Odnawialnej Badanie charakterystyk łączonych OZE równoległa praca odnawialnych źródeł według zadanych receptur kojarzenie tradycyjnych źródeł cieplnych z odnawialnymi wspomaganie sieci elektrycznej i cieplnej przez układy ko/trigeneracji możliwość dołączania nowych źródeł celem ich badania i kojarzenia z istniejącymi systemami

14 Centrum Energetyki Odnawialnej ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII SYSTEM CIEPŁOWNICZY SYSTEM ELEKTRYCZNY KOGENERACJA

15 ŹRÓDŁA ENERGII CIEPLNEJ Pompa ciepła - P-W 1x 14 kw Kolektory słoneczne płaskie 2 x 2 kw Pompa ciepła - P-W 2x 16 kw Kolektory słoneczne próżniowe 2 x 2 kw Pompa ciepła - P-W 6 kw Kocioł na biomasę 20 kw Pompa ciepła - S-W 14 kw Kominek z płaszczem wodnym 20 kw Kocioł kondensacyjny 14 kw Mikroturbina kogeneracyjna 110 kw

16 ŹRÓDŁA ENERGII CIEPLNEJ Pompy ciepła gruntowa powietrzna -15, powietrzna -25, badawcza z wyszczególnieniem podzespołów. AlphainnoTec AlphainnoTec

17 ŹRÓDŁA ENERGII CIEPLNEJ Zbiorniki i wymienniki ciepła.

18 ŹRÓDŁA ENERGII CIEPLNEJ Kolektory słoneczne - próżniowe z ogniwami fotowoltaicznymi, - płaskie.

19 ŹRÓDŁA ENERGII CIEPLNEJ Kocioł na biomasę

20 ŹRÓDŁA ENERGII CIEPLNEJ Kominek z płaszczem wodnym

21 ŹRÓDŁA ENERGII CIEPLNEJ Turbina gazowa o mocy 65 kw firmy Capstone (USA), pracująca w układzie trigeneracji wraz z agregatorem wody lodowej Century,

22 System pomiarowo - sterujący

23 System pomiarowo - sterujący

24 System pomiarowo - sterujący Rejestrowane parametry w układzie cieplnym: Temperatura - czujniki temperatury z sygnałem wyjściowym ma (HART) Ciśnienie - przetwornik ciśnienia z ceramicznym czujnikiem pojemnościowym Przepływ - elektromagnetyczny przepływomierz z wyjściem prądowym ma o niepewności 0,5 Ciepło ciepłomierze bazujące na niezależnych pomiarach Analiza spalin - pomiar: C, O2, CO2, CO (H2), NO, NO2, H2S, HC, SO2, CO2- IR, straty kominowe, współczynnik nadmiaru powietrza, różnica ciśnień, temperatura

25 ŹRÓDŁA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Generator wiatrowy o osi pionowej 2 kw Ogniwo paliwowe 2 kw Generator wiatrowy o osi poziomej 3 kw Ogniwo PV elastyczne 8 x 63 W Ogniwo PV monokrystaliczne 3 x 180 W Ogniwo PV cienkowarstwowe 3 x 50 W Ogniwo PV polikrystaliczne 3 x 220 W Mikroturbina kogeneracyjna 65 kw

26 ŹRÓDŁA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Panele fotowoltaiczne - monokrystaliczne, - polikrystaliczne, - cienkowarstwowe, - elastyczne.

27 ŹRÓDŁA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

28 ŹRÓDŁA ENERGII ELEKTRYCZNEJ System wodorowy wytwarzanie wodoru i ogniwo paliwowe.

29 ŹRÓDŁA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

30 ŹRÓDŁA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Rozdzielnica elektryczna i dydaktyczna stacja transformatorowa.

31 ŹRÓDŁA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

32 System pomiarowo - sterujący Rejestrowane parametry elektryczne - napięcie, prąd, moc, energia, częstotliwość, współczynnik mocy, symetria i THD - minimalne i maksymalne wartości poboru mocy pozornej, czynnej i biernej - zawartość harmonicznych nieparzystych od 3 do 31 dla prądu i napięcia, - zniekształcenie prądu i prąd w przewodzie neutralnym, Rejestrowane parametry - trzy niezależne stacje pogodowe - anemometry do pomiaru prędkości wiatru bezpośrednio przy turbinach wiatrowych

33 System pomiarowo - sterujący Redundancja układu sterowania na poziomie: - jednostek nadrzędnych, gdzie występuje pełna rezerwacja sprzętowa wszystkich elementów, czyli procesorów, kaset bazowych, zasilaczy, oraz modułów komunikacyjnych, - łączy sterujących, zapewniających komunikację z układami wejść/wyjść rozproszonych, - łączy do synchronizacji pomiędzy jednostkami nadrzędnymi, - zasilaczy w układach wejść/wyjść.

34 System pomiarowo - sterujący Zadania Zapewnienie prawidłowej pracy systemu energetycznego - zabezpieczenie w ciepło i energię elektryczną Zapewnienie żądanych parametrów systemu na podstawie definiowanych krzywych pogodowych Automatyka zabezpieczeń układów i urządzeń Bezawaryjna praca systemu automatyki Praca hybrydowa dowolnie wybranych źródeł wyłączanych z układu pracy automatycznej Realizacja receptur sterowania Badanie dowolnych źródeł

35 System BMS Zadania Sterowanie oraz monitorowanie oświetlenia wewnętrznego wykonanego w technologii EIB/KNX - system inteligentnego sterowania oświetleniem hal laboratoryjnych, pomieszczeń seminaryjnych i pomieszczeń pracowniczych Sterowanie oświetleniem zewnętrznym Sterowanie ogrzewaniem system inteligentnego sterowania ogrzewaniem Rejestracja zdarzeń oraz nadzorowanie i programowanie systemów inteligentnego budynku

36 System BMS Zadania Monitorowanie lokalnego zużycia energii elektrycznej i cieplnej we wskazanych obszarach budynku Gromadzenie danych pomiarowych oraz możliwość realizacji prac badawczych Wizualizacja i zdalne monitorowanie inteligentnego budynku Rejestracja zdarzeń i sterowanie systemem dozoru Rejestracja zdarzeń z systemu monitoringu Rejestracja zdarzeń z systemu ppoż

37 System BMS

38 System BMS

39 System BMS Możliwości realizacja prac badawczych hybrydowych systemów energetyki w szczególności energetyki odnawialnej, wydzielanie poszczególnych segmentów instalacji w zależności od realizowanych celów badawczych i ich badanie jako oddzielnych systemów energetycznych, precyzyjna aparatura pomiarowa współpracująca z nadrzędnym systemem zarzadzania BMS pozwala na gromadzenie ok sygnałów i danych procesowych układu, współpraca z inteligentnym systemem zarządzania obiektem KNX, weryfikacja założeń projektowych dla infrastruktury oraz algorytmów sterowania procesami energetycznymi w obiekcie, otwarty układ pozwala na ciągłe rozszerzanie jego funkcjonalności zarówno w obszarze programowym jak i sprzętowym.

40 Inicjatywy Prospects for development of renewable energy in Poland (on the background of the European Union and the world) Towards more sustainable energy systems through life cycle design by total cost accounting Industrial and renewable energy speciality curriculum conducted in Higher State Vocational School in Sulechów Visit and presentation of Renewable Energy Centre at PWSZ Sulechów Demonstration of the Flexifuel test and demonstration plant for new energy technologies in Kalmar, Sweden by use of the Internet User friendly software for design and dimensioning of combi-heating systems Wärme aus einheimischer Biomasse Prof. Marian Miłek (PWSZ Sulechów) Prof. Bo Carlsson (Linnaeus university, Kalmar) Assoc. Prof. Łucja Frąckowiak- Iwanicka (PWSZ Sulechów) M.Sc Radosław Grech. (PWSZ Sulechów). CEO Åke Hjort (Euronom AB, Kalmar) M.Sc Helena Persson (Linnaeus university, Kalmar) Robert Guder (Brandenburgische Technische Universität Cottbus)

41 Inicjatywy Ciepło z rodzimej biomasy Rozwój transgraniczneg o centrum komunikacji dla stałego użytkowania bioenergii w regionie Optymalne systemy użytkowania ziemi oraz odpadów zieleni Rozwój koncepcji marketingowej Biociepło z regionu Rozwój urządzenia do spalania peletu mieszanego oraz sprawdzenie jego działania w praktyce Biomasa jako pole działania dla warsztatów prowadzonych dla osób niepełnospraw nych Użytkowanie biopopiołu jako nawozu w sensie obiegu gospodarczego Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie Katedra Energetyki Zawodowej na Brandenburgskim Uniwersytecie Technicznym Cottbus

42 Inicjatywy Lubuski Klaster Energetyki Odnawialnej i Efektywności Energetycznej Grudzień 2011 Styczeń 2012 Kwiecień 2012 Maj 2012 Październik 2012 Powołanie stowarzyszenia Lubuski klaster energetyki odnawialnej i efektywności energetycznej Przystąpienie do LKEOiEE Firm, Uczelni oraz Instytucji otoczenia biznesu Powołanie Rady Programowej LKEOiEE Stworzenie łańcucha wartości i kompetencji LKEOiEE Planowanie projektów edukacyjnych i inwestycyjnych w obszarach działalności LKEOiEE

43 Inicjatywy - LKEOiEE - INFORMACJE - SZKOLENIA - INFORMACJE - SZKOLENIA WALIDACJA DORADZTWO PROJEKTOWANIE AUDYT WALIDACJA DORADZTWO PROJEKTOWANIE AUDYT EFEKTYWNOŚĆ ENEREGTYCZNA ENEREGETYKA ODNAWIALNA SYSTEMY DOZOROWE SYSTEMY INFORMACYJNE INFORMACJE I WSPARCIE W POZYSKIWANIU FINANSOWANIA SYSTEMY DOZOROWE SYSTEMY INFORMACYJNE INFORMACJE I WSPARCIE W POZYSKIWANIU FINANSOWANIA REALIZACJE REALIZACJE

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok Warszawa 2013 Skutecznie i efektywnie wspieramy działania na rzecz środowiska. NFOŚiGW lider

Bardziej szczegółowo

ABC. finansowania zielonych inwestycji niskoemisyjnych. Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego

ABC. finansowania zielonych inwestycji niskoemisyjnych. Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego ABC finansowania zielonych inwestycji niskoemisyjnych Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego PRZEDMOWA Gospodarka niskoemisyjna fanaberia czy konieczność? Szanowni Państwo

Bardziej szczegółowo

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Opracowanie sporządził: Łukasz Trześniewski lukasz@biznesinpro.pl www.biznesinpro.pl

Bardziej szczegółowo

Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej

Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej 1 Autor: dr inż. Tomasz Fiszer 2 Spis treści SŁOWNICZEK POJĘĆ... 5 I. ZAŁOŻENIA STRATEGII... 11 I.1 Cel przygotowania

Bardziej szczegółowo

RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 CZĘŚĆ II. str. 1

RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 CZĘŚĆ II. str. 1 RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 CZĘŚĆ II PRZYGOTOWAŁ: DAMIAN RACINOWSKI ŁUKASZ SMETANIUK Toruń, Maj 2015 str. 1 Spis treści REGIONALNE

Bardziej szczegółowo

Biurowiec niskoenergetyczny i pasywny w Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum w Katowicach

Biurowiec niskoenergetyczny i pasywny w Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum w Katowicach Biurowiec niskoenergetyczny i pasywny w Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum w Katowicach 1. Ogólny opis przedsięwzięcia Budynki pasywne wykazują zdecydowanie mniejsze zapotrzebowanie na energię

Bardziej szczegółowo

Aktualności. Biuletyn Automatyki 65 (3/2010)

Aktualności. Biuletyn Automatyki 65 (3/2010) Nowa wersja Proficy Process Systems strona 12 InTouch jest LEAN potęga w prostocie strona 22 Robot Kawasaki w interaktywnej grze ASTOR Connect strona 24 Aktualności Szanowni Państwo, mimo, że za oknem

Bardziej szczegółowo

Regionalna Sieć Transferu Technologii. Pod redakcją: Józefa Korbicza, Justyny Patalas, Romana Kielec

Regionalna Sieć Transferu Technologii. Pod redakcją: Józefa Korbicza, Justyny Patalas, Romana Kielec Regionalna Sieć Transferu Technologii Pod redakcją: Józefa Korbicza, Justyny Patalas, Romana Kielec Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 2008 Regionalna Sieć Transferu Technologii Raport końcowy

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje

Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje Spis treści 1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie... 2 1.1. Ochrona atmosfery... 2 1.1.1 Poprawa efektywności

Bardziej szczegółowo

Jak zorganizować przegląd energetyczny szkoły i pomóc zespołowi ds. energii poznać jej sytuację energetyczną?

Jak zorganizować przegląd energetyczny szkoły i pomóc zespołowi ds. energii poznać jej sytuację energetyczną? Jak zorganizować przegląd energetyczny szkoły i pomóc zespołowi ds. energii poznać jej sytuację energetyczną? Poradnik dla szkolnych woźnych i/lub administratorów technicznych budynku Niniejszy poradnik

Bardziej szczegółowo

Koszt kwalifikowalny - koszty/wydatki, które mogą być pokryte z dotacji lub pożyczki.

Koszt kwalifikowalny - koszty/wydatki, które mogą być pokryte z dotacji lub pożyczki. INFORMACJA O PROGRAMIE I WARUNKI UCZESTNICTWA Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizuje program priorytetowy pn. Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4)

Bardziej szczegółowo

SEKTOROWE TARGI INNOWACJI

SEKTOROWE TARGI INNOWACJI SEKTOROWE TARGI INNOWACJI Szanowni Państwo, Niezmiernie miło mi powitać Państwa na Targach Innowacji organizowanych w ramach projektu B+R=Przyszłość. Projekt ten, realizowany przez Wyższą Szkołę Zarządzania

Bardziej szczegółowo

miasta, efektywności energetycznej, wykorzystania alternatywnych źródeł energii i obniżenia emisji gazów cieplarnianych w mieście.

miasta, efektywności energetycznej, wykorzystania alternatywnych źródeł energii i obniżenia emisji gazów cieplarnianych w mieście. miasta, efektywności energetycznej, wykorzystania alternatywnych źródeł energii i obniżenia emisji gazów cieplarnianych w mieście. W Gminie Kramsk przewidziane są następujące inwestycje w przedmiotowym

Bardziej szczegółowo

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie 44 Janina Kopietz-Unger, prof. UZ, kierownik Zakładu Architektury i Urbanistyki Wydziału

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 23 lipca 2015 r.

Warszawa, 23 lipca 2015 r. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Wersja 1.0 Warszawa, 23 lipca 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis programu oraz głównych warunków realizacji...

Bardziej szczegółowo

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju.

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju. KATALOG LAUREATÓW III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCY www.liderzyinnowacji.pl Publikacja bezpłatna. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji

Bardziej szczegółowo

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 Poznań 2012 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 2

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 2 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej KRAJOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII S.A. ul. Mokotowska 35, 00-560 Warszawa tel. +48 22 626-09-10 fax: +48 22 626-09-11 Opracowanie zakresu oraz

Bardziej szczegółowo

TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI

TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI KONFERENCJA EKOLOGIA W MOIM GOSPODARSTWIE 24.02.2012, NOWOGRÓD TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI ZAGADNIENIA: 1. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY PROSUMENT

PROGRAM PRIORYTETOWY PROSUMENT PROGRAM PRIORYTETOWY PROSUMENT Załącznik nr 1 do Regulaminu Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Kraków, wrzesień 2007 r. Spis treści: 1. Wprowadzenie...3

Bardziej szczegółowo

Aneta Sapińska-Śliwa Przegląd krajowych i zagranicznych źródeł finansowania inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii

Aneta Sapińska-Śliwa Przegląd krajowych i zagranicznych źródeł finansowania inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Aneta Sapińska-Śliwa Przegląd krajowych i zagranicznych źródeł finansowania inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Odnawialne źródła energii nie są w stanie rozwijać się szybko

Bardziej szczegółowo

Rafał Pawelec. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

Rafał Pawelec. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ Regionalny Program Operacyjny dla woj. świętokrzyskiego a dotychczasowe doświadczenia ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dot. transportu, energetyki oraz bioróżnorodności Rafał Pawelec Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały 2083/380/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2014 Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Oferta naukowo-badawcza UTP dla gospodarki

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Oferta naukowo-badawcza UTP dla gospodarki Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Oferta naukowo-badawcza UTP dla gospodarki Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Spis streści: Wstęp...s. 2 I. Fundusze dostępne w kraju...s. 3 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...s. 3 Wojewódzkie Fundusze Ochrony

Bardziej szczegółowo

Zrealizowane inwestycje miasta Ełk w zakresie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych:

Zrealizowane inwestycje miasta Ełk w zakresie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych: Zrealizowane inwestycje miasta Ełk w zakresie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych: Park energii odnawialnej w Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Parkowej 12 Zdj.1. Park energii odnawialnej

Bardziej szczegółowo

Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2011

Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2011 Ministerstwo Gospodarki Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2011 Warszawa, 10 sierpnia 2011 r. 1 WSTĘP Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej,

Bardziej szczegółowo