2.5" SATA Solid State Drive Upgrade Kit. Szczegółowa instrukcja instalacji Wersja polska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2.5" SATA Solid State Drive Upgrade Kit. Szczegółowa instrukcja instalacji Wersja polska"

Transkrypt

1 2.5" SATA Solid State Drive Upgrade Kit Szczegółowa instrukcja instalacji Wersja polska

2 Spis treści Szczegółowa instrukcja instalacji 3 Zawartość opakowania: 3 Potrzebne narzędzia: 3 Wymagania systemowe dla oprogramowania NTI Echo: 3 Inne: 3 Opcje pj instalacji: 3 A. Klonowanie istniejącego systemu (tylko dla systemów operacyjnych Windows) na dysk SSD firmy Verbatim: 3 B. Instalacja systemu operacyjnego na dysku SSD: 3 Użytkownicy komputerów przenośnych: Przygotowanie do sklonowania danych zapisanych na dysku twardym na dysk SSD firmy Verbatim: 4 Instalacja sprzętowa (komputer przenośny) 4 Użytkownicy ykomputerów stacjonarnych: Instalacja sprzętu i klonowanie: 4 Użytkownicy komputerów przenośnych/stacjonarnych: Montaż dysku twardego w obudowie dysku USB 2,5 5 Pomoc techniczna 6 Warunki ograniczonej gwarancji 6 Przepisy prawne 6 Zgodność z przepisami p FCC 6 Oświadczenie WEEE 7 Deklaracja CE Deklaracja zgodności CE 7 Zgodność z przepisami p RoHS 7 Technical Support Verbatim Americas, LLC 8 2

3 Szczegółowa instrukcja instalacji Gratulujemy zakupu zestawu do wymiany dysku na 2,5-calowy dysk SSD z interfejsem SATA firmy Verbatim. Prosimy o zapoznanie się ze wszystkimi instrukcjami przez rozpoczęciem instalacji zakupionego urządzenia. Zestaw zawiera wszystko, co jest potrzebne do zwiększenia wydajności i niezawodności komputera przenośnego bądź stacjonarnego poprzez wymianę dysku twardego na zaawansowany dysk SSD (Solid State Drive). Zawartość opakowania: Skrócona instrukcja instalacji (wersja papierowa) 2,5-calowy dysk SSD (Solid State Drive) z interfejsem SATA oraz z fabrycznie zainstalowanym plikiem instalacyjnym oprogramowania klonującego NTI Echo (setup.exe) i szczegółową instrukcją instalacji (Installation Guide.pdf) Obudowa 2,5-calowego dysku USB (wraz z tymczasowo zamontowaną przejściówką i dyskiem SSD) oraz pokrywa górna (przed zamontowaniem należy zapoznać się z instrukcją). Kabel USB 3,5-calowa ramka montażowa (1), śruby (8) i kabel zasilający Molex (1) do instalacji w komputerach stacjonarnych Potrzebne narzędzia: Śrubokręty Phillips lub śrubokręty płaskie do odkręcania śrub mocujących panele dostępu w komputerach przenośnych lub stacjonarnych oraz dyski twarde lub SSD. Instrukcja obsługi komputera przenośnego lub stacjonarnego (zalecana) Wymagania systemowe dla oprogramowania NTI Echo: System operacyjny: Windows 7, Windows Vista (SP1), Windows XP (SP3) oraz Windows 2000 (SP4) Procesor Pentium lub bardziej zaawansowany 128 MB pamięci RAM 45 MB wolnej przestrzeni na dysku Połączenie internetowe do walidacji oprogramowania Inne: Źródło zasilania dla komputera przenośnego Program Adobe Acrobat Reader do wyświetlania plików z rozszerzeniem.pdf Opcje instalacji: A. Klonowanie istniejącego systemu (tylko dla systemów operacyjnych Windows) na dysk SSD firmy Verbatim: Zestaw zawiera oprogramowanie do klonowania NTI Echo, aby ułatwić przeniesienie całego systemu operacyjnego, ustawień oraz danych użytkownika z istniejącego dysku twardego na nowy, 2,5-calowy dysk SSD z interfejsem SATA firmy Verbatim. Po instalacji dysku SSD dotychczasowy dysk twardy można wykorzystać jako dysk zewnętrzny wraz z dołączoną 2,5-calową obudową dysku USB i kablem USB bądź pozostawić go w komputerze stacjonarnym jako dysk dodatkowy. Aby rozpocząć instalację, przejdź bezpośrednio do części zatytułowanej Użytkownicy komputerów przenośnych: lub Użytkownicy komputerów stacjonarnych: w zależności od rodzaju posiadanego urządzenia. B. Instalacja systemu operacyjnego na dysku SSD: W przypadku korzystania z systemu Mac lub aby na nowo zainstalować system operacyjny na dysku SSD, należy zapoznać się z odpowiednią częścią dotyczącą instalacji sprzętu, zainstalować dysk SSD, a następnie uruchomić system operacyjny z oryginalnego dysku CD (lub innego nośnika), na którym system operacyjny został dostarczony przez producenta. Na koniec należy zainstalować system operacyjny na dysku SSD. Po instalacji systemu operacyjnego konieczne jest zainstalowanie wszystkich aplikacji z nośników, na których zostały dostarczone a w razie potrzeby aktualizacja wszystkich systemów operacyjnych, aplikacji oraz dysków. Po zakończeniu instalacji należy także skopiować wszelkie 3

4 dane użytkownika z utworzonej wcześniej kopii zapasowej na nowy dysk SSD. Jeśli użytkownik nie jest w stanie samodzielnie wykonać wyżej opisanych kroków, powinien skorzystać z pomocy profesjonalisty lub rozważyć opcję instalacji A (w przypadku korzystania z systemu operacyjnego Windows). Ważna informacja: Zaleca się wykonanie kopii zapasowej danych zapisanych w pamięci komputera przed rozpoczęciem operacji klonowania, aby uniknąć utraty danych w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych problemów. Użytkownicy komputerów przenośnych: Przygotowanie do sklonowania danych zapisanych na dysku twardym na dysk SSD firmy Verbatim: 1. Podłącz zasilacz sieciowy do źródła zasilania na wypadek wyczerpania baterii podczas przeprowadzania operacji klonowania. 2. Włącz komputer i uruchom przeglądarkę internetową, aby uzyskać dostęp do Internetu (w celu automatycznego przetworzenia klucza walidacyjnego). 3. Podłącz kabel USB do obudowy dysku USB 2,5 cala zawierającej 2,5-calowy dysk SSD z interfejsem SATA firmy Verbatim. 4. Podłącz kabel USB do gniazda USB w komputerze, którego system chcesz sklonować. 5. Zlokalizuj wymienny dysk odpowiadający dyskowi SSD podłączonemu za pośrednictwem interfejsu USB, a następnie skopiuj do pamięci komputera plik instalacyjny oprogramowania NTI Echo (setup.exe) oraz instrukcję instalacji (Installation Guide.pdf). 6. Uruchom plik instalacyjny oprogramowania NTI Echo (setup.exe), postępując zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi na ekranie. 7. Po zainstalowaniu oprogramowania NTI Echo uruchom je z poziomu menu Start w systemie operacyjnym Windows lub za pomocą ikony programu NTI Echo widocznej na pulpicie. 8. Sprawdź, czy poprawnie wybrano dyski źródłowy (dotychczasowy dysk twardy) i docelowy (2,5-calowy dysk SSD firmy Verbatim). Uwaga: wyróżnione opcje (jeśli są widoczne) na rozwijanym menu dysku źródłowego to partycje dotychczasowego dysku twardego. Wybór jednej z tych opcji spowoduje sklonowanie tylko wybranej partycji, a nie całego dysku, na dysk SSD firmy Verbatim. 9. Istnieje możliwość skorzystania z opcji filtrowania w celu wyłączenia niepożądanych plików z operacji klonowania, co pozwoli zaoszczędzić miejsce na dysku docelowym. 10. Naciśnij przycisk START, aby rozpocząć proces klonowania. Zaakceptuj komunikat informujący o ponownym uruchomieniu komputera. Rozpocznie się operacja klonowania. Uwaga: aby rozpocząć proces klonowania, komputer zostanie uruchomiony w systemie Linux. Podczas uruchamiania systemu Linux mogą zostać wyświetlone komunikaty informujące o wystąpieniu błędów. Komunikaty te można zignorować. 11. Podczas operacji klonowania można obserwować stan operacji oraz pozostały czas na pasku postępu. 12. Po zakończeniu operacji klonowania można odłączyć od komputera dysk SSD podłączony do gniazda USB, korzystając z ikony bezpiecznego odłączania sprzętu. Następnie należy wyłączyć komputer. Instalacja sprzętowa (komputer przenośny) 1. Po wyłączeniu komputera przenośnego odłącz jego przewód zasilający i wyjmij baterię z komputera. 2. Zapoznaj się z zawartymi w instrukcji obsługi komputera wskazówkami na temat wyjmowania dysku twardego z komputera. Najczęściej konieczne jest zlokalizowanie i zdjęcie panelu dostępu, a następnie wykręcenie śrub mocujących ramkę dysku twardego). Ramkę wraz z dyskiem twardym można wyjąć z komputera przenośnego, odłączając kabel interfejsu SATA. Następnie należy odkręcić śruby mocujące dysk twardy do ramki, zwracając szczególną uwagę, aby nie skaleczyć się ostrym zakończeniem śrubokrętu oraz aby nie upuścić dysku twardego. Uwaga: Śruby mocujące dysk twardy mogą być bardzo silnie przykręcone. Należy wybrać odpowiedni rozmiar śrubokrętu, aby nie zranić się, nie uszkodzić śrub ani dysku twardego. W przypadku problemów z wykręceniem śrub należy zwrócić się o pomoc do specjalisty. 3. Odłącz kabel USB i dysk SSD od obudowy 2,5-calowego dysku USB. Delikatnie odłącz przejściówkę od złącza dysku SSD SATA, uważając, aby nie uszkodzić jego komponentów. 4. Umieść dysk SSD w ramce do montażu, a następnie przykręć z powrotem 4 śruby mocujące. Wsuń ramkę wraz z dyskiem SSD do wnęki na dysk twardy w komputerze przenośnym i podłącz ponownie kabel interfejsu SATA. Zamocuj ramkę do montażu dysku w urządzeniu i delikatnie przykręć wszystkie śruby. Zamontuj ponownie panel dostępu oraz baterię. Podłącz kabel zasilający. 5. Włącz komputer przenośny. System zostanie uruchomiony z poziomu zainstalowanego dysku SSD. Użytkownicy komputerów stacjonarnych: Instalacja sprzętu i klonowanie: 1. Wyłącz zasilanie komputera i odłącz kabel sieciowy. 2. Zapoznaj się z zamieszczonymi w instrukcji obsługi komputera informacjami na temat zdejmowania panelu (paneli) dostępu oraz uzyskiwania dostępu do wnęki (wnęk) na dysk. (Najczęściej konieczne jest zlokalizowanie i zdjęcie bocznego i/lub przedniego panelu dostępu). 4

5 3. Wyjmij dysk SSD firmy Verbatim z obudowy 2,5-calowego dysku USB, a następnie delikatnie odłącz przejściówkę od złącza dysku SSD SATA, uważając, aby nie uszkodzić żadnych komponentów. 4. Umieść dysk SSD we wnęce na dysk. Należy użyć dołączonej 3,5-calowej ramki wraz ze śrubami, aby zamontować dysk SSD w 3,5-calowej wnęce na dysk. Uwaga: Jeśli w wiązce przewodów zasilających nie ma pasującego złącza SATA, można użyć przejściówki dołączonej do zestawu i zamontować ją między dyskiem SSD a 4-stykowym złączem kabla Molex. Po umieszczeniu dysku we wnęce podłącz kabel danych i kabel zasilający do dysku SSD. 5. Zamocuj ponownie panel (panele) dostępu i podłącz kabel zasilający. 6. Włącz komputer i uruchom przeglądarkę internetową, aby uzyskać dostęp do Internetu (w celu automatycznego przetworzenia klucza walidacyjnego). 7. Zlokalizuj dysk odpowiadający dyskowi SSD, a następnie skopiuj do pamięci komputera plik instalacyjny oprogramowania NTI Echo (setup.exe) oraz instrukcję instalacji (Installation Guide.pdf). 8. Uruchom plik instalacyjny oprogramowania NTI Echo (setup.exe), postępując zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi na ekranie. 9. Po zainstalowaniu oprogramowania NTI Echo uruchom je z poziomu menu Start w systemie operacyjnym Windows lub za pomocą ikony programu NTI Echo widocznej na pulpicie. 10. Sprawdź, czy poprawnie wybrano dyski źródłowy (dotychczasowy dysk twardy) i docelowy (2,5-calowy dysk SSD firmy Verbatim). Uwaga: wyróżnione opcje (jeśli są widoczne) na rozwijanym menu dysku źródłowego to partycje dotychczasowego dysku twardego. Wybór jednej z tych opcji spowoduje sklonowanie tylko wybranej partycji, a nie całego dysku, na dysk SSD firmy Verbatim. 11. Aby zaoszczędzić miejsce na dysku docelowym (np. jeśli dysk twardy jest zastępowany dyskiem SSD o mniejszej pojemności), istnieje możliwość skorzystania z opcji filtrowania w celu wyłączenia niepożądanych plików z operacji klonowania. 12. Naciśnij przycisk START, aby rozpocząć proces klonowania. Zaakceptuj komunikat informujący o ponownym uruchomieniu komputera. Rozpocznie się operacja klonowania. Uwaga: aby rozpocząć proces klonowania, komputer zostanie uruchomiony w systemie Linux. Podczas uruchamiania systemu Linux mogą zostać wyświetlone komunikaty informujące o wystąpieniu błędów. Komunikaty te można zignorować. 13. Podczas operacji klonowania można obserwować stan operacji oraz pozostały czas na pasku postępu. 14. Po zakończeniu operacji klonowania dysk twardy można pozostawić zainstalowany w komputerze i używać 2,5-calowego dysku SATA SSD firmy Verbatim jako dysku podstawowego lub służącego do uruchamiania systemu. Jeśli dysk twardy ma zostać wyjęty, wyłącz system, zdejmij panel (panele) dostępu i wyjmij dysk twardy z wnęki, odłączając odpowiednio kabel SATA i kabel zasilający, a następnie zamontuj ponownie panel (panele) dostępu. 15. Dysk SSD firmy Verbatim należy wybrać jako dysk uruchamiania systemu w ustawieniach BIOS. Uruchom ponownie komputer i naciśnij odpowiednie klawisze (najczęściej jest to klawisz F12), aby przerwać normalny proces uruchamiania i uzyskać dostęp do ustawień BIOS. Po wybraniu 2,5-calowego dysku SSD firmy Verbatim jako podstawowego dysku do uruchamiania systemu zapisz wprowadzone zmiany i zamknij menu ustawień BIOS. Dysk SSD firmy Verbatim został skonfigurowany jako podstawowy dysk do uruchamiania systemu i jest gotowy do pracy. Użytkownicy komputerów przenośnych/stacjonarnych: Montaż dysku twardego w obudowie dysku USB 2,5 1. Jeśli zaistnieje taka potrzeba, dotychczasowy dysk twardy można umieścić w obudowie 2,5-calowego dysku USB i używać w charakterze wymiennego dysku twardego. Można także zachować go jako dysk zapasowy lub wykorzystać do tworzenia kopii zapasowych. 2. Zamontuj ponownie przejściówkę w złączu SATA dysku twardego, uważając, aby nie uszkodzić jego komponentów. 3. Umieść dysk twardy w 2,5-calowej obudowie dysku USB. Podłącz kabel mini USB, aby upewnić się, że w kolejnym kroku pokrywa górna znajdzie się w odpowiedniej pozycji. 4. Umieść pokrywę górną w odpowiedniej pozycji, wyrównując wycięcie nad złączem mini USB, a następnie dociśnij ją. Pokrywa wskoczy na swoje miejsce. (Uwaga: po zatrzaśnięciu pokrywy nie ma możliwości jej zdjęcia bez uszkodzenia obudowy). 5. Podłącz drugi koniec kabla USB do gniazda USB, aby rozpocząć korzystanie z urządzenia. Uwaga: Zaleca się zachowanie danych na dysku twardym do momentu upewnienia się, że zainstalowany dysk działa poprawnie i wszystkie potrzebne pliki zostały na nim zapisane. Uwaga: Jeśli wystąpią jakiekolwiek problemy, dysk twardy można ponownie zainstalować w urządzeniu i przywrócić system do stanu sprzed instalacji dysku SSD. Uwaga: Oprogramowanie NTI Echo można w razie potrzeby odinstalować z dysku SDD po zakończeniu instalacji, korzystając z funkcji dodawania/usuwania programów dostępnej z poziomu panelu sterowania w systemie Windows. 5

6 Pomoc techniczna Jeśli podczas instalowania lub eksploatacji dysku twardego Verbatim wystąpią problemy, należy odwiedzić witrynę pomocy technicznej firmy Verbatim pod adresem Witryna ta zawiera bibliotekę dokumentacji, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania i najnowsze aktualizacje oprogramowania. Dla większości naszych klientów informacje te będą wystarczające do rozwiązania problemów, ale na stronie znajdują się również numery telefonów zespołu pomocy technicznej firmy Verbatim. Europa: W Europie pomoc techniczną można uzyskać za pośrednictwem poczty , wysyłając wiadomość na adres verbatim-europe.com lub telefonicznie, pod numerem , dla następujących krajów: Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Węgry, Włochy, Luksemburg, Monako, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Irlandia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria i Wielka Brytania. Numer telefonu dla połączeń z innych krajów: Warunki ograniczonej gwarancji Firma Verbatim gwarantuje, że produkt ten jest wolny od wad materiałowych i wykonania przez okres 2 lat od daty zakupu. Gwarancja jest ważna przez jeden rok od daty zakupu (w krajach Unii Europejskiej gwarancja jest ważna przez dwa lata). Gwarancja nie obejmuje baterii. Jeśli w okresie objętym gwarancją zostaną wykryte wady w produkcie, będzie on podlegał bezpłatnej wymianie. Produkt można zwrócić za okazaniem dowodu zakupu w miejscu zakupu lub skontaktować się z firmą Verbatim. W następujących krajach europejskich: Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Włochy, Luksemburg, Monako, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Irlandia, Hiszpania, Szwecja i Szwajcaria należy skontaktować się telefonicznie, pod numerem W pozostałych krajach europejskich należy skontaktować się telefonicznie, pod numerem Można także wysłać wiadomość na adres Wymiana produktu jest wyłącznym rozwiązaniem zgodnym z niniejszą gwarancją. Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia ani uszkodzeñ spowodowanych przez nieprawidłowe użytkowanie, uszkodzeń mechanicznych, niezgodności lub niskiej wydajności wynikającej z używania określonego oprogramowania lub sprzętu komputerowego. FIRMA VERBATIM NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UTRATĘ DANYCH ANI JAKIEKOLWIEK SZKODY PRZYPADKOWE, WTÓRNE LUB CELOWE, SPOWODOWANE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB NIEZGODNY Z WARUNKAMI OKREŚLONYMI W GWARANCJI LUB W INNY SPOSÓB. Niniejsza gwarancja nadaje nabywcy produktu specjalne prawa. Prawa te mogą być różne w zależności od miejscowego prawa. UWAGA: Firma Verbatim Limited może w dowolnej chwili i bez uprzedzenia zmienić zawartość niniejszego podręcznika. Przepisy prawne Copyright 2010 Verbatim Limited. Żadna część tego dokumentu nie może być przetwarzana w jakikolwiek sposób w żadnej formie i w jakimkolwiek celu bez pisemnej zgody firmy Verbatim Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie pozostałe marki oraz nazwy produktów zawarte w tym dokumencie należą do ich odpowiednich właścicieli. Zgodność z przepisami FCC Urządzenie zostało przetestowane i stwierdzono jego zgodność z wymaganiami dotyczącymi urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z rozdziałem 15 przepisów FCC. Wymagania te mają na celu zapewnienie wystarczającej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami występującymi w instalacji mieszkaniowej. Urządzenie to generuje, wykorzystuje i może emitować energię w postaci promieniowania radiowego i jeśli nie jest instalowane i używane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Jednak nie ma gwarancji, że zakłócenia nie pojawią się w danej instalacji. Jeśli urządzenie wywołuje szkodliwe zakłócenia w odbieraniu sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można stwierdzić wyłączając i włączając urządzenie, zaleca się wykonanie przez użytkownika próby korekty zakłóceń na jeden lub więcej z przedstawionych poniżej sposobów: Zmienić ustawienie lub położenie anteny odbiorczej. Zwiększyć odległość między urządzeniem a odbiornikiem. Podłączyć urządzenie do gniazda obwodu innego niż to, do którego podłączony jest odbiornik. Skontaktować się ze sprzedawcą lub profesjonalnym technikiem radiowym/telewizyjnym w celu uzyskania pomocy. 6

7 Oświadczenie WEEE Dyrektywa Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), która od 13 lutego 2003 roku ma moc prawa eropejskiego, spowodowała dużą zmianę w sposobie pozbywania się zużytego wyposażenia. Logo WEEE (przedstawione po lewej stronie) umieszczone na produkcie lub jego opakowaniu wskazuje, że urządzenia nie można pozbyć się lub wyrzucić razem z innymi odpadami domowymi. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących utylizacji odpadów elektronicznych i elektrycznych, odzyskiwania i punktów zbierania odpadów, należy skontaktować się z lokalnym przedsiębiorstwem utylizacji odpadów lub sklepem, w którym dokonano zakupu. Deklaracja CE Deklaracja zgodności CE Stwierdza się, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami zabezpieczeń przepisu Council Directive 89/336/EEC oraz jego poprawkami w świetle praw stanów uczestniczących w programie zgodności elektromagnetycznej. Przepis ten ma zastosowanie do wszystkich urządzeń testowych wyprodukowanych w sposób identyczny, jak to urządzenie. EN 55022: A1: A2: 2003 EN : A1: 2001 EN 55024: A1: A2: 2003 IEC : A1: A2: 2000 IEC : A1: 2002 IEC : A1: A2: 2001 IEC : A1: 2000 IEC : A1: 2000 IEC : A1: 2000 IEC : A1: 2000 Zgodność z przepisami RoHS Ten produkt jest zgodny z dyrektywą 2002/95/EC Parlamentu Europejskiego oraz postanowieniem Rady z 27 stycznia 2003 roku, wraz z późniejszymi poprawkami, dotyczącym 7

8 Technical Support Country Hotline Number United Kingdom France Deutschland Italia España Portugal Polska Россия Česko Magyarország Eesti Latvija Lietuva Slovensko Slovenija Türkiye Nederland Ελλάδα România България Hrvatska Srbija Suomi Sverige Danmark Norge الا مارات العربية المتحدة Україна Technical Support Verbatim Americas, LLC Please visit the main technical support section at 8

INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSK TWARDY VERBATIM

INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSK TWARDY VERBATIM INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSK TWARDY VERBATIM Rev. 202 Szanowny Użytkowniku! Dziękujemy za wybranie dysku twardego Verbatim jako swojego zewnętrznego urządzenia do przechowywania danych. W celu optymalnego wykorzystania

Bardziej szczegółowo

HP Pocket Media Drive Instrukcja użytkownika tytuł książki

HP Pocket Media Drive Instrukcja użytkownika tytuł książki HP Pocket Media Drive Instrukcja użytkownika tytuł książki Jedynymi gwarancjami udzielanymi przez firmę Hewlett-Packard na jej produkty i usługi są gwarancje jawne dołączone do takich produktów i usług.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Philips SPC 900NC PC Camera

Instrukcja obsługi. Philips SPC 900NC PC Camera Instrukcja obsługi Philips SPC 900NC PC Camera 2 POLSKI Wstęp Kamera internetowa Philips SPC 900NC Kamera internetowa Philips SPC 900NC została wykonana zgodnie z najnowszą technologią, dzięki której będzie

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzny dysk twardy Podręcznik. użytkownika

Zewnętrzny dysk twardy Podręcznik. użytkownika Zewnętrzny dysk twardy Podręcznik użytkownika Działanie przycisku wielofunkcyjnego: Przytrzymanie, dopóki nie zaświeci się dioda LED: Włączenie zasilania. Wciśnięcie przy włączonym zasilaniu: Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Palmtop Acer n300. Instrukcja obsługi

Palmtop Acer n300. Instrukcja obsługi Palmtop Acer n300 Instrukcja obsługi Informacje dotyczące utylizacji Informacje dotyczące utylizacji Urządzeń elektronicznych nie wolno wyrzucać wraz z odpadami domowymi. W celu ograniczenia zanieczyszczeń

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series

Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series 2008 www.lexmark.com Spis treści Przepisy bezpieczeństwa...9 Wprowadzenie...10 Znajdowanie informacji o drukarce...10 Konfigurowanie drukarki...14 Obchodzenie

Bardziej szczegółowo

Lenovo G70-70/G70-80 Z70-80

Lenovo G70-70/G70-80 Z70-80 Lenovo G70-70/G70-80 Z70-80 Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi XPRESS ME747GK

Instrukcja obsługi XPRESS ME747GK Instrukcja obsługi XPRESS ME747GK DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z WYTYCZNYMI FCC (FEDERALNA KOMISJA ŁĄCZNOŚCI) Ten produkt został przetestowany i spełnia wymagania określone dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie

Bardziej szczegółowo

Skaner fotograficzny HP Scanjet 4370 Podręcznik użytkownika

Skaner fotograficzny HP Scanjet 4370 Podręcznik użytkownika Skaner fotograficzny HP Scanjet 4370 Podręcznik użytkownika HP Scanjet 4370 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Z wyjątkiem przypadków

Bardziej szczegółowo

My Book. World Edition Instrukcja Obsługi. Jedno- i dwudyskowe sieciowe systemy pamięci masowej

My Book. World Edition Instrukcja Obsługi. Jedno- i dwudyskowe sieciowe systemy pamięci masowej My Book World Edition Instrukcja Obsługi Jedno- i dwudyskowe sieciowe systemy pamięci masowej Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa 1. Należy stosować się do wszystkich ostrzeżeń i instrukcji umieszczanych

Bardziej szczegółowo

2012 myphone. All rights reserved. MYTAB 7 PL INSTRUKCJA OBSŁUGI MYTAB 7

2012 myphone. All rights reserved. MYTAB 7 PL INSTRUKCJA OBSŁUGI MYTAB 7 INSTRUKCJA OBSŁUGI MYTAB 7 1 Dziękujemy za wybranie urządzenia firmy myphone. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą i funkcjami urządzenia. Bez uprzedniej pisemnej zgody firmy

Bardziej szczegółowo

Phaser 6130. printer. User Guide

Phaser 6130. printer. User Guide Phaser 6130 printer User Guide Guide d utilisation Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Guia do Usuário Gebruikershandleiding Användarhandbok Betjeningsvejledning www.xerox.com/support Niepublikowane

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Phaser 3300MFP Drukarka wielofunkcyjna Phaser 3300MFP Przewodnik użytkownika 2008 Xerox Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik użytkownika służy wyłącznie do celów informacyjnych. Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Notebook Belinea b.book 2.1 Podręcznik użytkownika

Notebook Belinea b.book 2.1 Podręcznik użytkownika Notebook Belinea b.book 2.1 Podręcznik użytkownika b2.1pl1.1 2 Spis treści Wskazówka 5 Informacje na temat zwrotu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych... 8 Ważne Wskazówki bezpieczeństwa 9

Bardziej szczegółowo

Lenovo S20-30 / S20-30 Touch

Lenovo S20-30 / S20-30 Touch Lenovo S20-30 / S20-30 Touch Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach. Uwagi

Bardziej szczegółowo

HP Officejet J5700 Podr cznik u ytkownika. User G u

HP Officejet J5700 Podr cznik u ytkownika. User G u HP Officejet J5700 Podr cznik u ytkownika User G u Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Z wyjątkiem przypadków

Bardziej szczegółowo

Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch

Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach.

Bardziej szczegółowo

Skanery. ScanMate. i1150/i1180. Podręcznik użytkownika. A-61816_pl 5K2886

Skanery. ScanMate. i1150/i1180. Podręcznik użytkownika. A-61816_pl 5K2886 Skanery ScanMate i1150/i1180 Podręcznik użytkownika A-61816_pl 5K2886 Licencje innych firm This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group Copyright (C)2009-2013 D. R. Commander.

Bardziej szczegółowo

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc.

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Copyright Acronis, Inc., 2000 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Acronis Compute with Confidence, Acronis Startup Recovery

Bardziej szczegółowo

MAXDATA Notebook ECO 4500 A. Podręcznik użytkownika

MAXDATA Notebook ECO 4500 A. Podręcznik użytkownika MAXDATA Notebook ECO 4500 A Podręcznik użytkownika PL 92 Spis treści Wskazówka 95 Ważne Wskazówki bezpieczeństwa 99 Wireless LAN...101 Dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania sprzętu

Bardziej szczegółowo

ROZPOCZĘCIE PRACY. DualBoard

ROZPOCZĘCIE PRACY. DualBoard ROZPOCZĘCIE PRACY DualBoard ROZPOCZĘCIE PRACY einstruction TouchBoard Firma einstruction Corporation jest wiodącym producentem technologii edukacyjnych oferującym oprogramowanie oraz sprzęt, które każdego

Bardziej szczegółowo

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika Seagate Central

Podręcznik Użytkownika Seagate Central Podręcznik Użytkownika Seagate Central Model SRN01C Podręcznik Użytkownika Seagate Central 2013 Seagate Technology LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Seagate, Seagate Technology, logo Wave, a także Seagate

Bardziej szczegółowo

Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku.

Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku. Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku. Informacje o Instrukcji obsługi Urządzenie zostało dostarczone

Bardziej szczegółowo

www.philips.com/welcome 32PFL7605H 37PFL7605H 40PFL7605H 46PFL7605H 32PFL7605C 42PFL7605C

www.philips.com/welcome 32PFL7605H 37PFL7605H 40PFL7605H 46PFL7605H 32PFL7605C 42PFL7605C Register your product and get support at www.philips.com/welcome 32PFL7605H 37PFL7605H 40PFL7605H 46PFL7605H 32PFL7605C 42PFL7605C PL Instrukcja obsługi www.philips.com/support Model Serial Österreich

Bardziej szczegółowo

Acronis Disk Director 11 Home. Update 2. Podręcznik użytkownika

Acronis Disk Director 11 Home. Update 2. Podręcznik użytkownika Acronis Disk Director 11 Home Update 2 Podręcznik użytkownika Copyright Acronis, Inc., 2000-2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis, Acronis Compute with Confidence, Acronis Recovery Manager, Acronis

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika Veriton

Podręcznik Użytkownika Veriton Podręcznik Użytkownika Veriton Copyright 2006 Acer Incorporated Wszelkie prawa zastrzeżone. Seria Veriton Podręcznik użytkownika Pierwsze wydanie Lipiec 2006 Informacje zawarte w tej publikacji mogą okresowo

Bardziej szczegółowo

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać dokładnie ten podręcznik i zachować go w łatwo dostępnym miejscu na wypadek, gdyby

Bardziej szczegółowo

Zarządzana listwa zasilająca do montażu w 19-calowej szafie przemysłowej. Instrukcja montażu oraz Skrócona instrukcji obsługi

Zarządzana listwa zasilająca do montażu w 19-calowej szafie przemysłowej. Instrukcja montażu oraz Skrócona instrukcji obsługi Zarządzana listwa zasilająca do montażu w 19-calowej szafie przemysłowej Instrukcja montażu oraz Skrócona instrukcji obsługi This manual is available in English on the enclosed CD. Dieses Handbuch ist

Bardziej szczegółowo